Page 1

ISSN 1425-8307 / wiosna 2017 (182) / rok XXII / www.semestr.pl

MECENAS WYDANIA

PATRON WYDANIA


Budownictwo: DLA INŻYNIERA, EKONOMISTY I NIE TYLKO!


mecenas wydania

B

udownictwo to dynamicznie rozwijająca się branża, w której jest miejsce nie tylko dla inżynierów, ale także dla specjalistów z dziedziny finansów i ekonomii.

NA BUDOWIE...

Absolwenci budownictwa mają przed sobą dwie drogi. Mogą zdobywać uprawnienia budowlane w obszarze wykonawstwa lub projektowania. Praca w wykonawstwie jest świetną opcją dla osób, które zawsze marzyły o pracy na budowie. Młody inżynier przechodzi tu na ogół ścieżkę rozwoju od stanowiska inżyniera budowy, poprzez funkcję kierownika robót, kierownika budowy, aż po kierownika projektu czy kierownika grupy budów. Praca ta oznacza uczestnictwo w  samym sercu wielkich budów, poznawanie W tej branży żaden projekt nie jest taki sam wielu osób i  obcowanie z  maszynami budowlanymi. – Dzięki wysokiej klasy specjalistom, innowacyjnym technologiom i  know-how naszego koncernu możemy realizować nawet najbardziej skomplikowane przedsięwzięcia budowlane – mówi Bożena Czekajska, Kierownik Działu HR z firmy STRABAG. Czym zajmuje się inżynier w  wykonawstwie? Do jego obowiązków należy: koordynacja realizacji projektu zgodnie z  harmonogramem, budżetem i  wymogami, a  następnie – rozliczanie inwestycji, udział w  procesie odbiorowym i  współpraca w  zakresie obsługi gwarancyjnej projektów. – Na pracowników czeka różnorodny zakres zadań oraz wiele możliwości rozwoju zawodowego w kraju i za granicą. O tym, jak przebiega cały proces budowlany, można się przekonać już podczas stażu lub praktyk, na które co roku zapraszamy studentów – podkreśla Bożena Czekajska.

...I W BIURZE Oprócz pracy bezpośrednio na budowie, można zajmować się także kalkulacją robót budowlanych, ofertowaniem czy zakupami budowlanymi lub kontrolingiem technicznym. Niektórzy absolwenci od razu rozpoczynają pracę w biurze projektowym. To praca pod nieco mniejszą presją czasową, wymaga za to spędzania wielu godzin przed komputerem. Dobrze jest jednak poznać trochę praktyki i realiów pracy na budowie, zwłaszcza że do zdobycia uprawnień, także w tym zakresie, potrzebny jest minimum rok praktyki w realizacji robót budowlanych. Praca w biurze projektowym obejmuje kilka etapów. Jeśli chodzi o ścieżkę kariery, można zacząć od pozycji asystenta, by awansować na stanowisko projektanta, a później też managera zespołów projektantów.

BUDOWNICTWO PRZYSZŁOŚCI Ciekawą i nowoczesną specjalizacją jest Building Information Modeling (BIM), czyli modelowanie informacji o obiekcie. Przy czym chodzi tu nie tyle o samo oprogramowanie, co raczej o metodologię optymalizacji procesów i transparentnego ich kształtowania. Obiekt jest budowany tu niejako dwa razy: najpierw w świecie wirtualnym (jako precyzyjna cyfrowa symulacja przedstawiająca wszystkie jego właściwości), a potem – w realnym. Co więcej, zintegrowane planowanie w ramach BIM zakłada zaangażowanie wszystkich uczestników projektu w jego realizację już w początkowych fazach. Umożliwia to jak najwcześniejsze podejmowanie przez nich istotnych decyzji, a w rezultacie – m.in. unikanie kosztownych zmian na finalnym etapie. Dzięki tym narzędziom można polepszyć komunikację, zminimalizować ryzyko, zwiększyć przejrzystość działań i na bieżąco śledzić rozwój projektu. Można powiedzieć, że Building Information Modeling to nie tylko nowy sposób pracy, ale przede wszystkim nowy sposób myślenia!

MEC

NOWOCZESNY INŻYNIER Jakich osób szuka STRABAG na stanowisko specjalistów BIM? Poszukiwane są osoby z praktycznym doświadczeniem i  umiejętnościami korzystania z  narzędzi cyfrowych, gotowe do ciągłego samorozwoju. Muszą też wykazywać się zdolnością do współpracy z licznymi uczestnikami projektu i zgodnej realizacji wspólnie wypracowanych rozwiązań. Do ich zadań należeć będzie m.in. tworzenie modeli 3D/4D/5D, zarządzanie przepływem informacji o obiekcie, ale także wsparcie zespołów realizujących dane przedsięwzięcie.

EKONOMIŚCI I FINANSIŚCI Gdzie w firmie budowlanej swoje miejsce mogą znaleźć specjaliści z  zakresu ekonomii i  finansów? Nie licząc księgowości i  kontrolingu finansowego, dobrze sprawdzają się na stanowiskach związanych z  rozliczeniami robót budowlanych i  sprzętu, na których ważna jest umiejętność negocjacji cen, warunków umów oraz znajomość prawa cywilnego i podatkowego. Przykładowe stanowiska to: specjalista ds. rozliczeń czy specjalista lub kierownik ds. finansowych – W koncernie budowlanym znajdą zatrudnienie specjaliści z różnych dziedzin – dodaje ekspertka STRABAG.

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE W firmie budowlanej bardzo liczą się także: nastawienie na współpracę, dobra organizacja pracy, a co za tym idzie – umiejętność pracy pod presją czasu. – Szukamy zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników o wysokich kompetencjach społecznych – zaznacza Bożena Czekajska. Ważna jest także umiejętność komunikacji i znajomość języków. W przypadku inżynierów budownictwa oprócz angielskiego, atutem jest znajomość niemieckiego. Swobodne rozmawianie w języku obcym znacznie ułatwia funkcjonowanie w tej branży, szczególnie w kontaktach z zagranicznym inwestorem. Dlatego, w miarę możliwości, warto dokształcić się w kwestii słownictwa fachowego – na kursach bądź na własną rękę.

PRACA ZESPOŁOWA Warto pamiętać – niezależne od wykształcenia i zajmowanego stanowiska – że w tej branży żaden projekt nie jest taki sam. Czekają tu na Ciebie za każdym razem prawdziwe wyzwania i nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji. Budownictwo to także wiele ścieżek rozwoju i przede wszystkim: praca zespołowa! Alicja Mrugała, Wiktor Pelent

Grupa STRABAG, która realizuje ponad 15 tys. projektów rocznie, osiągając obroty w wysokości ok. 14 mld euro, jest europejskim koncernem budowlanym i liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii. Bez pracy zespołowej – łączącej wyspecjalizowane branże i krainy geograficzne – nie byłoby to możliwe. Podejmij inicjatywę i przyłącz się do nas! Zostań częścią naszego zespołu uczestnicząc w Programie Stażowym, odbywając praktyki lub bezpośrednio podejmując pracę na wybranym stanowisku. Czekają na Ciebie dynamiczne zespoły, pasjonujące projekty oraz możliwości rozwoju zawodowego. Aktualne oferty pracy znajdziesz na stronie internetowej www.strabag.pl, w zakładce Kariera.

3


A co po studiach?... Drogi Magistrze! – ta oferta jest dla Ciebie! Skończone studia, a w  Twojej głowie brak pomysłów na kolejne kroki w  celu dalszego rozwoju kariery zawodowej? Potrzebujesz pewnego startu w branży? Mamy dla Ciebie propozycję! Jedyne, czego Ci potrzeba, to entuzjazmu, aby świeżo zdobytą wiedzę z  zapałem wdrożyć w  sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Możesz być zarówno prawnikiem, fizykiem, geologiem, biologiem lub innym specjalistą. Ważne, aby dobro środowiska naturalnego

leżało Ci na sercu i przyświecało podejmowanym przez Ciebie decyzjom!

Kim jesteśmy? Jako Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska jesteśmy oficjalnym partnerem fundatora programu stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) w Polsce. Program ten skupia się na corocznym wyłanianiu drogą konkursową ciekawych i innowacyjnych pomysłów opartych na szeroko pojętej ochronie śro-

Staże w Niemczech

w zakresie ochrony środowiska dla absolwentów studiów magisterskich A co po studiach???

Stypendium na niemieckiej uczelni lub w niemieckiej firmie!

k u rs j ęzy k a n i e m i e cki eg o ro zwó j za wo do wy i n au k owy

1 250€ m i es i ę cz n i e p r zez 6 - 1 2 m i es i ę cy ko n f e re n cj e , sz ko l e n i a , s e m i n a ri a

n a j l ep sz e f i r m y i i n st y t u cj e

m i ę d zy n a ro d owe p r zyj a ź n i e

Zgłoszenia od 16.06. do 16.09! Aplikuj przez stronę: https://www.dbu.de/2584.html

Masz pytania? chętnie odpowiemy! www.sds.org.pl www.facebook.com/Stypendia.DBU e-mail: stypendia@sds.org.pl telefon: +48 780 16 14 12

Organizator:

4

Partner:

dowiska. DBU gwarantuje Ci pracę nad Twoim projektem, przy konsultacji z najlepszymi specjalistami w Niemczech – to Ty ich wybierasz! Pamiętaj! U nas Ty sam sobie piszesz scenariusz rozwoju!

Kogo szukamy? Prawdopodobnie Ciebie! Jeśli: – jesteś doktorantem, magistrem, bądź studentem ostatniego roku studiów, a dyplom magistra odbierzesz przed końcem stycznia 2018 lub: – uzyskałeś dyplom ukończenia studiów w ciągu ostatnich trzech lat i nie ukończyłeś jeszcze 31 roku życia oraz – posiadasz stały pobyt w Polsce... to nie czekaj na ostatnią chwilę! Ten program z pewnością jest dla Ciebie!

Do kiedy czekamy? 16 września 2017 – to ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń. Do tego czasu potrzebujesz: OO Gotowy scenariusz pracy, którą chcesz zrealizować OO Świadectwo ukończenia studiów – skan dyplomu OO Opinię z uczelni, np. od promotora pracy dyplomowej OO Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego

Co dalej? Nie dłużej, jak miesiąc po terminie składania wniosków poinformujemy Ciebie o wyniku. Najciekawsze projekty dostaną szansę na krótkie zaprezentowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej 19 października 2017 r. Przekonaj nas podczas tego spotkania (po angielsku lub niemiecku), że to właśnie Twój pomysł na staż w Niemczech ma potencjał, aby stworzyć nam wszystkim na Ziemi bardziej przyjazne środowisko! Jeśli Ci się to uda, zaprosimy Cię na uroczystą Galę 26 listopada 2017 r., podczas której nagrodę wręczy Ci pomysłodawca programu stypendialnego prof. Maciej Nowicki (były Minister Środowiska) wraz z  przedstawicielami Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Swoją przygodę z nami rozpoczniesz 9 lutego 2018 roku 2-tygodniowym intensywnym kursem języka niemieckiego w Osnabrück. Czekamy z niecierpliwością na Twoje zgłoszenie!

Aplikuj poprzez stronę: www.dbu.de/2584.html Więcej informacji na www.sds.org.pl www.semestr.pl


MECENAS I PATRON

2 Budownictwo: dla inżyniera, ekonomisty i... 6 Farmacja – dla każdego?

KONKURS: NARTY NA LODOWCU!

WIOSNA 2017 (nr 182)

53 Wygraj ski-passy!

KARIERA W IT 12 13 14 17

Dlaczego Data Science? Upgrade yourself IT for She New challenges

KARIERA INŻYNIERA 2 10 11 16 18 19

9JakieITzawody & Inżynieria – dla kogo? czekają na inżynierów i specjalistów IT? Gdzie najlepiej zrealizować swoje pasje?

Budownictwo: nie tylko inżynier Inżynier od A do Z Czas na staż! Poradnik przyszłego inżyniera Inżynier: najnowsze trendy A heart for engineering

KARIERA W FARMACJI I MEDYCYNIE

6 Farmacja – dla każdego? 57 …we Wrocławiu

KARIERA W FMCG, HANDLU... 22 24 25 28 58

Coś więcej niż firma Brand Marketing Leadership Progam A może...FMCG? Kariera z najlepszymi

KARIERA W BPO/SSC I LOGISTYCE 32 Nowoczesne centra BPO/SSC 33 Znajomi z 80 krajów! 55 Ekstraklasa dla Logistyka

STUDIA W POLSCE

24 FMCG, Handel, Usługi

36 Wyjazdy i Studia

– szerokie pole do popisu

– Polska & UE

W tych branżach co chwilę pojawiają się nowe możliwości, nieznane wcześniej stanowiska, nieoczekiwane szanse

Program Erasmus obchodzi swoje 30-lecie. Ale to tylko jedna z wielu możliwości wyjazdów, szkoleń i studiów!

42 48 50 50 51 52

Jak osiągnąć sukces? Studia warte spróbowania Jak się uczyć? Nowy kierunek studiów Europa Master: Trinational M.A! Sposoby na języki

WYJAZDY 4 34 43 44 46

Staże w Niemczech Open space inaczej Praca w Holandii W Gdańsku się nie nudzimy! Żeglujże, żeglarzu...

STUDIA W UE

Bezpłatny ogólnopolski magazyn studencki ISSN 1425-8307 Nakład: 100.000 egz. REDAKCJA Witold Przydróżny (redaktor naczelny), Paweł Orłowski (koordynator projektu), Agata Blinkiewicz, Katarzyna Perdek, Anna Wielaka (korekta) WSPÓŁPRACA Bartłomiej Belniak, Marzena Cyboran, Kamil Dyba, Paweł Skarżyński, Teresa Szymczyk, Damian Wojciechowski, Joanna Biedalska, Tomasz Wiśniewski, Emilia Kieliszewska, Karolina Pajkiert, Joanna Doktorska, Joanna Biegalska, Aleksandra Sudowska, Małgorzata Zdanewicz, Magdalena Urbaniak, Mateusz Bernat, Katarzyna Marcisz, Anna Streczeń, Emilia Jędrzejczyk, Anna Tabisz, Sylwia Konik, Aleksandra Dobrowolska, Marzena Majsan

Czytaj też wydanie elektroniczne:

Odwiedź nas na Facebooku:

www.issuu.com/semestr/ docs/wiosna_2017

www.facebook.com/ MagazynSemestr

BIURO REKLAMY Grzegorz Szewczuk PROMOCJA Teresa Szymczyk KOLPORTAŻ I DYSTRYBUCJA Grzegorz Szewczuk, Ewelina i Robert Lewandowscy, Paweł Skarżynski, Marta Rzymka, Katarzyna i Tomasz Sołtys, Adam Gamrot, Jakub Albin, Adam Kwiatkowski, Michał Skowron, Stanisław Nidecki, Andrzej Żurkowski STUDIO DTP Wojciech Miatkowski, www.literro.com GRAFIKA NA OKŁADCE Tomasz Wiśniewski ADMINISTRATORZY WWW Tomasz Babczyński, Krzysztof Bojakowski ADRES REDAKCJI I WYDAWCY Magazyn Semestr, Media Service, ul. Hufcowa 14, 52-244 Wrocław DRUK Media Magazines, Bydgoszcz WYDANIE INTERNETOWE www.semestr.pl, www.issuu.com/semestr

36 37 39 40 41 42 49

Study in Germany Quantitative Biosciences Munich Scientific Computing – International M.A. Study in English, Live in Germany Studia z tradycją: TU Freiberg Najlepiej w Niemczech – FAU PhD School

Materiałów niezamówionych nie zwracamy oraz zastrzegamy sobie prawo ich redagowania, adiustacji, skracania i zmian. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja ani Wydawca nie odpowiada oraz rezerwuje sobie prawo do odmowy ich publikacji. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruki i inne rozpowszechnianie tylko za pisemną zgodą Wydawcy. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY: WSPOLPRACA@SEMESTR.PL


PAT

patron wydania

Rozwojowa branża dla specjalistów z wielu dziedzin

FARMACJA – DLA KAŻDEGO? Współczesne firmy farmaceutyczne to duże organizacje zatrudniające wielu pracowników – nie tylko absolwentów farmacji czy medycyny. Choć osoby z wykształceniem kierunkowym są najbardziej poszukiwane, to w innowacyjnym otoczeniu praca znajdzie się również dla absolwentów innych kierunków. O tym jak wygląda praca w pharmie możecie dowiedzieć się na przykładzie Grupy Adamed – polskiej firmy farmaceutyczno-biotechnologicznej.

Mamy doskonale wyposażone laboratoria syntezy organicznej, formulacji i technologii, preformulacji oraz analityki. Możliwości rozwoju kariery w  obszarze Badań i  Rozwoju są bardzo szerokie, zarówno w  pionach badawczych, jak również w dziale rejestracji, badań klinicznych, zarządzania projektami oraz dziale ochrony własności intelektualnej – dodaje Małgorzata Stokrocka.

Pion medyczny

Badania i Rozwój (R&D) Farmacja jest nieustannie napędzana innowacjami, które mogą znaleźć zastosowanie jako przełomowe leki nowej generacji i okazać się zbawienne dla milionów osób. Dzieje się tak również w Polsce, w firmach prowadzących działalność innowacyjną – np. w Grupie Adamed. W Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Adamed – na które składają się trzy piony: innowacyjny, generyczny oraz medyczny, prowadzone są projekty badawcze. – Obszarami naszych działań badawczych są m.in. onkologia i  choroby ośrodkowego układu nerwowego. Nasze projekty realizujemy we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w  Polsce i  za granicą – mówi Małgorzata Stokrocka, Dyrektor ds. Badań i  Rozwoju Grupy Adamed. – Projekt onkologiczny ma na celu opracowanie innowacyjnej przeciwnowotworowej cząsteczki biotechnologicznej, o jak najmniejszej liczbie działań niepożądanych – dodaje. Funkcjonowanie działu R&D w Polsce to szansa na rozwojową karierę dla lekarzy, farmaceutów, chemików, biochemików, biotechnologów czy biologów. Do zadań specjalistów w  obszarze Badań i  Rozwoju należy m.in. planowanie i prowadzenie specjalistycznych prac badawczych, współpraca w ramach zespołów projektowych, a na dalszych etapach: organizacja i monitorowanie badań przedklinicznych i klinicznych. – Posiadamy także pion generyczny realizujący projekty badawcze, których cel stanowi opracowanie leków generycznych z wartością dodaną.

Praca w działach medycznych i powiązanych to oferta głównie dla absolwentów kierunków medycznych i farmacji. W strukturach Działu Medycznego pracownicy realizują projekty w różnych obszarach terapeutycznych, które obejmują między innymi pracę z danymi klinicznymi, badania kliniczne, ale także dostosowanie procesów do przepisów prawnych w obszarze medycyny oraz nadzór medyczny nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Zwykle poszukiwani są specjaliści, którzy dobrze znają wybrane obszary terapeutyczne. Do zadań działów medycznych należy również służenie wiedzą medyczną i kliniczną wewnątrz i na zewnątrz firmy. Czasami odpowiedzialny jest za to osobny dział – Dział Informacji Medycznej. Do zadań zatrudnionych w nim Medical Managerów czy Medical Advisorów należy np. wsparcie naukowe działów Marketingu i Sprzedaży poprzez szkolenie przedstawicieli farmaceutycznych i  konsultantów medycznych, udział w  konferencjach naukowych, współtworzenie kampanii promocyjnych oraz współpracę ze środowiskiem medycznym.

Farmację nieustannie napędzają innowacje

6

Rejestracja i bezpieczeństwo Do zadań pozostałych działów medycznych należą również: rejestracja produktów leczniczych, monitorowanie bezpieczeństwa terapii oraz nadzorowanie działań niepożądanych. Osoby pracujące przy rejestracji leków zajmują się przygotowaniem dowww.semestr.pl


PAT FIN p a t r o n w y d a n i a SPR HR kumentacji rejestracyjnej oraz prowadzeniem procesu rejestracyjnego produktów leczniczych. Monitorują także zmiany w przepisach prawa EU i  polskiego w  obszarach związanych z  dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych oraz pozostają w kontakcie z organami administracji państwowej odpowiadającymi za dopuszczanie do obrotu. Ważną częścią firmy jest także Dział Pharmacovigilance lub inaczej Nadzorowania Działań Niepożądanych. Jest to komórka zajmująca się zbieraniem, raportowaniem, przetwarzaniem i wyciąganiem odpowiednich wniosków ze zgłoszeń działań niepożądanych.

Operacje Farmacja to także dobre miejsce dla absolwentów kierunków technicznych i zarządzania – swoją karierę można przecież związać z  Obszarem Operacyjnym Grupy Adamed czyli produkcją, jakością i łańcuchem dostaw. – W  naszym Centrum Produkcyjno-Logistycznym w  Pabianicach i Ksawerowie zatrudnienie znajdą zarówno specjaliści z zakresu zarządzania produkcją, łańcuchem dostaw, jak i obszaru zapewnienia jakości. Ich praca ma istotny wpływ na utrzymanie najwyższej jakości produktów, doskonałej obsługi klienta i optymalizacji kosztów, co przekłada się na naszą konkurencyjność – zwraca uwagę Tomasz Krzak, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Grupy Adamed. Do zadań pracowników Pionu Produkcji należy m.in. optymalizacja procesów technologicznych, zapewnienie dostępności produktów oraz najwyższej jakości serwisu. Pion Łańcucha Dostaw to miejsce dla osób zainteresowanych pracą związaną z zarządzaniem przepływem produktów, optymalizacją poziomu zapasów i obsługi klienta. Natomiast pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie jakością na co dzień wykonują analizy podstawowe oraz te bardziej zaawansowane, z zakresu np. spektrofotometrii i chromatografii. Tutaj sprawdzą się więc przede wszystkim chemicy, farmaceuci czy biochemicy.

Marketing W firmach farmaceutycznych marketing jest prowadzony ze szczególną uwagą – przecież nie wszystkie produkty można reklamować w dowolny sposób. Funkcjonuje więc dział Marketingu Operacyjnego, który odpowiedzialny jest za działania edukacyjne w  obszarach terapeutycznych oraz szeroko rozumianą promocję produktów takich jak leki, dermokosmetyki czy suplementy diety oraz koordynację działań reklamowych. Ale prócz typowego działu marketingu, ważne miejsce pełni również Marketing Strategiczny. – Jest to dział, w ramach którego można rozwijać karierę, planując rozwój przyszłych produktów – tłumaczy Monika Grodzka, Kierownik ds. Rekrutacji, Grupy Adamed. Do zadań jego pracowników należy więc m.in. monitorowanie nowych wdrożeń na polskim rynku, analiza produktów z rynków zagranicznych oraz prace analityczne nad przyszłymi produktami. W Dziale Marketingu Strategicznego sprawdzą się absolwenci biotechnologii, farmacji, chemii, ale też ekonomii. W Marketingu Operacyjnym praktyczne umiejętności zdobędą również osoby po kierunkach związanych z zarządzaniem, marketingiem i reklamą.

Działy sprzedaży Ciekawymi stanowiskami pracy dla osób z różnym wykształceniem są te w obrębie działu sprzedaży, czyli: przedstawiciel farmaceutyczny i konsultant medyczny. – Głównym celem jest edukacja lekarzy i farmaceutów na temat obszarów działania, nowych wdrożeń i produktów danego przedsiębiorstwa, jej podstawą są spotkania, czyli budowanie i podtrzymywanie relacji, a od przedstawicieli oczekuje się wysoce rozwiniętych umiejętności interpersonalnych – wyjaśnia Monika Grodzka. Konsultant medyczny pełni często rolę profesjonalnego doradcy – dostarczając środowisku medycznemu informacji o najnowszych lekach, www.semestr.pl

wynikach badań, sympozjach czy konferencjach naukowych. A co z wykształceniem? Oczywiście wykształcenie medyczne czy pokrewne (np. chemia, biologia) ułatwia przyswojenie wiedzy merytorycznej, ale nie jest warunkiem koniecznym, by pracować jako przedstawiciel farmaceutyczny lub konsultant medyczny.

Rozwojowa branża Branża farmaceutyczna z pewnością jest rynkiem bogatym, oferującym szerokie możliwości rozwoju. Niewątpliwie wyróżnia ją innowacyjne otoczenie pracy, a także potrzeba ciągłego doszkalania oraz nadążania za nowymi informacjami i  badaniami. Sprawdzą się więc tutaj osoby lubiące pracę w dynamicznym środowisku, bystre i potrafiące szybko się uczyć. Grupa Adamed ma swoje przedstawicielstwa za granicą, dlatego na wielu stanowiskach potrzebna będzie znajomość języka angielskiego. Jeśli chcesz sprawdzić, co oferuje pharma i jak się w niej sprawdzisz, zgłoś się na praktyki lub staż. Wiele firm z branży, np. Grupa Adamed, jest otwartych na studentów, organizując dla nich programy stażowe i letnie praktyki. Alicja Mrugała

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, pow­ stała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Jest producentem ponad 250 produktów nowej generacji, oferowanych pacjentom w ponad 60 krajach. Posiada swoje przedstawicielstwa w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie, Czechach, na Słowacji i Ukrainie. Zatrudnia około 1700 osób. Od ponad 16 lat prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Tworzy konsorcja naukowo-przemysłowe z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi w Polsce i za granicą. Jej własność intelektualna chroniona jest kilkudziesięcioma patentami.

NASI STAŻYŚCI MÓWIĄ: W Grupie Adamed odbywam staż w dziale Marketingu OTC. Zarówno dział, jak i cała firma dają mi wiele możliwości rozwoju. Nie zajmuję się błahymi zadaniami, ale ważnymi projektami, pozwalającymi na rozwój mojej wiedzy i doświadczenia z zakresu marketingu, naukę zarządzania czasem i kilkoma projektami równolegle. Dotychczasowe doświadczenia w firmie pozwoliły mi m.in. na wyrobienie dokładności i rzetelności. Dlaczego mogę polecić staż w GA? Ze względu na panującą tu super atmosferę, możliwości praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach oraz nabywania doświadczenia potrzebnego do rozpoczęcia własnej ścieżki kariery, a przede wszystkim dlatego, że nuda jest tu niemożliwa. Dajana Dyka, stażystka w zespole Marketingu OTC W firmie odpowiadam za wsparcie w zapewnieniu nowych produktów OTC do pipeline Grupy Adamed. W ramach tego zajmuję się głównie analizowaniem nowych wdrożeń na polskim rynku OTC oraz analizą produktów z rynków zagranicznych. Pracuje mi się tu bardzo dobrze, głównie dzięki doskonałej atmosferze. Zawszę mogę liczyć na pomoc innych osób. Szczerze polecam wszystkim staże w Grupie Adamed. Są profesjonalnie prowadzone, można się dzięki nim bardzo wiele nauczyć i zdobyć cenne doświadczenie. Mateusz Krzysztofik, były stażysta, obecnie Młodszy Specjalista ds. Marketingu Strategicznego

7


Praca, która równocześnie sprawia przyjemność i jest okazją do realizacji swojego talentu czy hobby, podobno zarezerwowana jest dla niewielkiej grupy wybrańców... Mam wrażenie, że w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji pracują wyłącznie tacy ludzie. Nietuzinkowi, pracowici, z głową pełną pomysłów, miłośnicy szeroko pojętej motoryzacji znajdą miejsce w naszych zespołach…

Dominika Majchrzak

Główny Specjalista ds. Promocji i Nauki Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) 8

www.semestr.pl


Przepustką do kariery u wybranego pracodawcy jest nie tylko wiedza. To przede wszystkim unikalny zestaw kompetencji, czasem mierzonych w niestandardowy sposób. Ta branża może zapewnić Ci prawdziwy rozwój

www.semestr.pl

9


HR

kariera inżyniera

Inżynier od A do Z I

nżynieria obejmuje swoim zasięgiem dziedziny od żywienia po IT. Czego zatem i gdzie ma szukać na rynku pracy absolwent kierunku technicznego? I czego szukają pracodawcy? Odpowiedzi będą różne, w zależności od branży, ale mimo to pewien zbiór cech jest zawsze mile widziany. Praca inżyniera zwykle polega na współpracy z zespołem, często – na kierowaniu nim. Elastyczność, umiejętność reagowania na zmiany, podejmowania szybkich decyzji i odpowiedzialność – to najwyżej cenione i najczęściej poszukiwane właściwości kandydatów. Ścieżki kariery również układają się rozmaicie. Najlepszą firmą dla młodego inżyniera będzie ta, która operuje strukturą pionową. Poziomy organizacji firmy pozwalają myśleć o  stanowisku menedżerskim, zarządzaniu projektami. Na początku drogi zawodowej są najlepszym wyborem – umożliwiają stopniowe rozwijanie kompetencji. Po zdobyciu pierwszych doświadczeń możecie stwierdzić, że interesuje Was bardziej rozwój ekspercki, pozwalający na większą samodzielność. Wtedy lepiej sprawdzą się firmy o płaskiej strukturze organizacyjnej.

KANDYDAT IDEALNY Inżynierów potrzebują nie tylko firmy IT, budowlane lub telekomunikacyjne, ale także np. lokalne browary, koncerny żywieniowe, branża paliwowa czy laboratoria naukowo-badawcze. Tytułowy bohater będzie mile widziany wszędzie tam, gdzie potrzebna jest logika i kreatywność, poparta wiedzą i umiejętnościami analitycznymi. W każdej dziedzinie specyfika pracy jest inna, inny jest też profil najbardziej poszukiwanego kandydata. Wszystkie łączy jedno – zapotrzebowanie na umiejętność przewidywania, planowania i kompetencje. W  firmach z  branż niekoniecznie dla wszystkich oczywistych, takich jak spirytusowa, tytoniowa czy piwowarska, inżynierowie często mogą wykazać się daleko idąca kreatywnością. Kandydat idealny to osoba o wysoko rozwiniętych zdolnościach interpersonalnych, konsekwentna w dążeniu do celu, lubiąca szybkie zwroty akcji i wyzwania. Z uwagi na specyfikę tych branż często dostępne są w  nich indywidualne ścieżki kariery. Najczęściej poszukiwani są inżynierowie produkcji i jakości oraz specjaliści w zakresie marketingu lub zarządzania. 10

MOTORYZACJA – I NIE TYLKO Z kolei w  gałęziach gospodarki ściśle kojarzonych z  inżynierią, czyli motoryzacji, energetyce, transporcie i logistyce oraz inżynierii materiałowej, optymalny kandydat powinien prezentować cechy doskonałego organizatora, wykazywać się umiejętnością analitycznego myślenia, precyzją wypowiedzi i umiejętnością argumentowania. Powinien także posiadać doświadczenie, zdobyte chociażby na praktykach. W budownictwie i inżynierii wodno-lądowej poza dyplomem magistra inżyniera wymagane są uprawnienia budowlane. Do standardu należy biegła znajomość programów do projektowania, dyspozycyjność, asertywność i konsekwencja. Ten typ pracy pozwala za to na zdobywanie szlifów eksperckich w najbardziej przejrzysty sposób. Inżynieria chemiczna i  farmaceutyka to pole do popisu dla urodzonych menedżerów. Największe firmy z branży wybierają kandydatów kreatywnych, odpowiedzialnych, potrafiących pracować zarówno w grupie, jak i samodzielnie, często pod presją czasu. Inżynier IT może pracować w firmach tworzących oprogramowanie, telekomunikacyjnych czy elektronicznych. Większość firm rekrutuje już podczas studiów, uzupełniając wiedzę absolwentów i  szkoląc nowe kadry. Kreatywność, zaangażowanie, otwarcie na nowe technologie to najczęściej poszukiwane cechy kandydata, który oprócz nich powinien jeszcze prezentować wysoko rozwinięte umiejętności społeczne, inicjatywę oraz samodzielność.

Inżynier musi myśleć nieszablonowo

OMNIBUS? Inżynier powinien być jednocześnie badaczem, projektantem, kontrolerem, wynalazcą i konstruktorem, technologiem i ekspertem. Na rynku pracy absolwenci szkół technicznych muszą umieć wykorzystać wszystkie swoje atuty w warunkach wciąż powstających nowych stanowisk i potrzeb pracodawców. Aleksandra Udolf www.semestr.pl


z

!

S

C

za

E!

T

E N D CI U

s na sta

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) zaprasza Studentów na staże i praktyki. Gwarantujemy naukę pod okiem ekspertów, dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej na światowym poziomie oraz perspektywę zatrudnienia. Jeśli nie interesuje Cię tylko „zaliczenie” praktyk i uważasz, że nadszedł czas na zdobycie doświadczenia zawodowego,

odezwij się do nas! Więcej informacji na:

www.pimot.pl/student/

Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. Jagiellońska 55 03-301 Warszawa www.semestr.pl

11


HR

kariera w IT

Dlaczego Data Science? wyjaśnia Patryk Choroś, Dyrektor Działu Business Intelligence & Data Science w Sygnity SA teraz z  powodzeniem mogła być aplikowana na masową skalę. Wkroczyliśmy do ery Data Science. Czym jest więc Data Science? To pasjonujące, dość unikatowe połączenie 3 obszarów umiejętności i  kompetencji. Zacznijmy od początku, czyli od zdolności technicznych. Data Scientist umie wykorzystywać nowoczesne, często jeszcze niestabilne lub często zmieniające się narzędzia. Przykładów można wymieniać wiele, ale w tej chwili bardzo reprezentatywne to: Hadoop, Python, R. Ale zajmujemy się nie tylko open-source, więc do listy dodamy SAS 4GL, różne odmiany SQL czy nawet Javę.

Karolina Janiak: W Sygnity powstał nowy dział: Business Intelligence & Data Science. O tej nowej dziedzinie mówi się ostatnio bardzo wiele, ale czym jest ona dla Was? Patryk Choroś: Określenie Data Science jest bardzo pojemne i  różnorodność interpretacji potrafi zaskoczyć. Dla mnie jest to naturalna ewolucja tych zawodów, które zajmowały się umiejętnym wykorzystywaniem danych do wspierania podejmowania decyzji. Historycznie były to osoby odpowiedzialne za przygotowywanie przepastnych tabel i  arkuszy z wynikami firmy wg linii produktowych – sam takie pod koniec lat 90. opracowywałem.

TRZY OBSZARY Jaki był później rozwój tej dziedziny? Nastąpiła rewolucja, na którą złożyło się kilka zjawisk. Po pierwsze, staliśmy się gospodarką cyfrową, gromadzimy i chcemy wykorzystywać dane w każdym naszym działaniu. Po drugie, zmieniła się technologia i pojawienie się takich narzędzi, jak Hadoop, umożliwiło praktycznie każdemu relatywnie tanie przetwarzanie tych nowych wolumenów danych. Wtedy też zmieniło się podejście do stosowania algorytmów uczenia maszynowego. Wiedza opracowana jeszcze w  latach 60. 12

A drugi obszar? To efektywne wykorzystanie tych narzędzi. I tu włącza się wiedza z zakresu ekonometrii i  statystyki. Dobry Data Scientist rozumie, jak wykorzystywać analizę danych w  swojej pracy, jest w  stanie poprawnie interpretować wyniki modelowania matematycznego i  formułować na ich podstawie wnioski. Nie boi się także często zapominanej dziedziny badań operacyjnych. Ekonometria, data mining dają nam wiedzę o przyszłych zdarzeniach (np. prognozują popyt na energię elektryczną czy określają skłonność klienta do zakupu produktów finansowych), ale to właśnie badania operacyjne pozwalają zoptymalizować nasze działania i  realizować najlepszy scenariusz z punktu widzenia celów organizacji.

Czy to wystarcza? Jeżeli chcemy być najlepszym, musimy wyjść krok dalej. W oparciu o wiedzę, o znajomość zasad rządzących naszym światem powinniśmy umieć rekomendować strategie pozwalające przełamywać stereotypy. Czyli dobry Data Scientist to nie tylko rzemieślnik, to innowator.

PERSPEKTYWY Czy takie osoby w ogóle istnieją? Istnieją. Ale najważniejsza jest droga, jaką pokonują, aby zostać Data Scientist. Ostatni, trzeci z  wymienionych obszarów, buduje się, latami zdobywając praktyczne doświadczenie. W Sygnity rozumiemy to i mamy pomysł, w jaki sposób takie kompetencje budować. Kluczem jest silna pozycja w  dostarczaniu, utrzymywaniu i  rozwoju systemów będących sercem naszych klientów, np. systemy centralne w  bankowości czy billingowe w  sektorze utilities. Tam znajduje się wiedza o  procesach biznesowych w konkretnych branżach i w oparciu o nią możemy kształcić specjalistów. Potrzebny jest do tego otwarty umysł i  smykałka techniczna. Pasja i  zaangażowanie, odpowiednio mentorowane i  prowadzone, są w  stanie wykreować niespotykane dotychczas pomysły i  strategie. Taki właśnie zespół budujemy.

Dobry Data Scientist musi być innowatorem

INNOWACJE Został jeszcze trzeci obszar... Wydaje się on najważniejszy. Skoro pierwszy dostarcza nam narzędzi, drugi – metodyki, to trzeci powinien je scalać, pokazując „cel”. Spoiwem dla umiejętności jest znajomość zagadnień biznesowych, wiedza o procesach, które chcemy wspierać. Dobry fachowiec powinien rozumieć, w jaki sposób wykorzystanie danych cyfrowego świata oraz zaawansowanych algorytmów zmieniać będzie organizację, dla której pracuje, w jaki sposób zadania, które realizuje, wpisują się w  jej strategię i zwiększają jej konkurencyjność na rynku.

To dzisiaj, a co jutro? Czym zespół ten będzie zajmował się w przyszłości? Rozwijanie systemów Business Intelligence oraz analitycznych dla naszych klientów to zadanie, które realizujemy już teraz. W ciągu najbliższych lat chciałbym to rozszerzyć na umiejętność oferowania nie tylko kompetencji i wdrożeń. Zespół Data Science będzie realizował projekty dla klientów polegające na analizie ich danych, z wykorzystaniem naszego własnego warsztatu i narzędzi. Produktem końcowym będzie przygotowanie np. modeli rekomendacyjnych czy też zoptymalizowanie scenariusza biznesowego. Taki sposób funkcjonowania nazywa się „Analytics as a Service”. Wymaga to zbudowania zespołu najlepszych specjalistów, ale równocześnie pozwala na zrealizowanie pasji do poszukiwania w danych najbardziej ukrytych odpowiedzi. www.semestr.pl


Bo nie ma nic piękniejszego niż mądra kobieta w IT...:)))


IT for SHE, to bezprecedensowy program, którego celem jest zwiększenie udziału kobiet w branży technologicznej, poprzez pomoc utalentowanym studentkom kierunków informatycznych w wejściu na rynek pracy. Dzięki skali, doświadczeniu i aktywnej współpracy partnerów, przedsięwzięcie to ma realną szansę przyczynić się do jakościowej zmiany w tym zakresie. Głównymi elementami programu są: • największy w Europie obóz tematyczny dla dziewczyn w IT „Women in Tech Camp” • program mentoringowy prowadzony przez przedstawicieli najlepszych firm technologicznych Polsce • kampania wolontariacka zachęcająca kobiety do nauki programowania, skierowana przede wszystkim do mieszkanek małych mejscowości. Mentoring Nabór do Programu Mentoringowego rusza już 8 marca br. Do udziału w nim zapraszamy studentki i absolwentki kierunków informatycznych z polskich uczelni technicznych oraz z wydziałów informatycznych uniwersytetów. Wyboru Mentora i rejestracji można dokonać na stronie: www.itforshe.pl. W trakcie programu będzie okazja rozwinięcia swoich umiejętności z zakresu: programowania, zarządzania projektami, planowania kariery zawodowej czy też przywództwa. Wszystko to w ramach wyjątkowej, indywidualnej relacji z ekspertami z najlepszych firm IT. I dalej W wakacje studentki kierunkow informatycznych zaprosimy do programu wolontariatu, w ramach którego pojadą do małych miejscowości i uczyć tam będą w szkołach programowania i wiedzy technologicznej. A już we wrześniu zaprosimy 120 dziewczyn z całej Polski, na 4-dniowy, pełen inspiracji, zajęć technologicznych i energetycznego networkingu „Women in Tech Camp”. Dlaczego? „IT for SHE” to działanie systemowe, zaplanowane w długiej perspektywie. Angażuje znakomitych partnerów, którzy wierzą w potrzebę pełnego uruchomienia potencjału kobiet w IT, i którym zależy na przyszłości rynku pracy w obszarze nowych technologii w Polsce i na świecie. W Polsce tylko 13% studentów informatyki to kobiety. W korporacjach technologicznych jest ich jeszcze mniej. Niedobór specjalistów z zakresu nowych technologii już teraz szacuje się w Polsce na 50 000, a w Europie, do roku 2020 – na 1 milion. Najwyższa pora zadbać o mądre wykorzystanie potencjału utalentowanych technologicznie, ambitnych, młodych kobiet dla rozwoju gospodarczego Polski, Europy i świata. Bo to one tworzyć będą przyszłość nowych technologii.


HR

kariera inżyniera

C

hociaż absolwenci studiów technicznych nie narzekają na brak propozycji pracy, to tylko na najlepszych czekają te najciekawsze i najbardziej rozwojowe. Jak więc najlepiej wykorzystać czas studiów, by ułatwić sobie start w karierę zawodową, a przygotowanie pierwszego CV poszło gładko?

Doświadczenie

PORADNIK PRZYSZŁEGO INŻYNIERA Jak stać się jeszcze lepszym inżynierem?

Pracodawcy często szukają młodych zdolnych osób, ale… z doświadczeniem. Na szczęście niekoniecznie musi to być kilkuletnie doświadczenie zawodowe. W CV młodego absolwenta mile widziane są praktyki i staże studenckie. – Dynamiczny rynek pracy wymusza aktywne działanie wśród młodych inżynierów, którzy już w trakcie studiów starają się o praktyki i staże, co pozwala na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, ale również na rozwinięcie kompetencji społecznych – wyjaśnia Marieta Brzykcy, konsultant Antal Engineering & Operations. Nie bez znaczenia jest także działalność studencka – zwłaszcza udzielanie się w kołach naukowych. SKNy pozwalają nie tylko poszerzyć horyzonty, ale też poznać innych młodych inżynierów, brać udział w konferencjach czy konkursach. Organizacje studenckie to także żywe organizmy przypominające firmy – aktywność w nich jest więc dowodem na umiejętność prowadzenia rozmów, zdobywania partnerów.

Wymiany międzynarodowe Dobrą okazją do zdobywania doświadczenia są także wyjazdy. – Wymiany studenckie dają przyszłym inżynierom szansę na rozwój umiejętności językowych, ale także na zapoznanie się z nowymi technologiami, sposobem prowadzenia procesów – dodaje ekspertka Antala. Na zagranicznej uczelni można wzbogacić swoją wiedzę, ale też wyREKLAMA

16

www.semestr.pl


kariera inżyniera mienić się doświadczeniami z innymi studentami czy poznać obce kultury. Pamiętaj, że za granicę możesz wyjechać na studia, ale też na praktyki do tamtejszej firmy lub organizacji. Może to zatem dobry pomysł na najbliższe wakacje?

ści w kole naukowym lub organizacji studenckiej. Na wielu uczelniach organizowane są też specjalne kursy z  doskonalenia konkretnych umiejętności.

Specjalizacja

Języki Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że w dzisiejszym świecie znajomość języków jest ważna, jeśli nie kluczowa – i  dotyczy to także inżynierów. W  ich przypadku podstawowa znajomość języka obcego to za mało. Muszą znać również specjalistyczne słownictwo, którym posługują się w pracy. Najważniejszym językiem obcym wciąż pozostaje angielski, ale w wielu ofertach pracy firmy wymagają też języka niemieckiego lub francuskiego, a zawsze ich znajomość będzie dodatkowym atutem. Poza uczelnią języki możesz szlifować nie tylko na dodatkowych kursach, ale też na wymianie studenckiej lub uczestnicząc w tandemach, a nawet komunikując się na swojej uczelni ze studentami przyjeżdżającymi z  zagranicy. Takie możliwości daje też aktywność w  międzynarodowych organizacjach, np. AIESEC, AEGEE czy ESN.

Umiejętności miękkie Coraz częściej inżynierowie współpracują ze światem biznesu. Na znaczeniu zyskują takie umiejętności miękkie, jak: praca w zespole, komunikatywność czy dzielenie się wiedzą. Trzeba przecież nie tylko wiedzieć, jak swoją wiedzę wykorzystać, ale też w zrozumiały sposób przekazać to klientom. Bardzo ważna jest także współpraca pomiędzy kolegami z różnych działów. Umiejętności miękkie z powodzeniem możesz rozwijać w czasie studiów dzięki projektom grupowym, działalno-

HR

Z jednej strony na obecnym rynku pracy liczy się wszechstronność, z drugiej – dobrze wiesz, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. Myśląc o stanowiskach specjalistycznych, wato przyjrzeć się dodatkowym kursom i  szkoleniom. – System kształcenia na uczelniach technicznych zapewnia zdobycie podstaw teoretycznych, wiedzy fachowej oraz doświadczenia w  zakresie wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowego wspomagania projektowania (CAD/ CAM). Obszar ten można poszerzyć poprzez uczestnictwo w dodatkowych kursach, ucząc się pracy na zintegrowanych systemach, takich jak: Catia, Solidworks – radzi Marieta Brzykcy.

Plan na karierę Wykorzystaj więc czas studiów, by znaleźć ścieżkę kariery najlepiej dopasowaną do siebie. Oprócz odbywania praktyk, rozmawiaj ze starszymi kolegami, znajomymi, a nawet wykładowcami. Zrób też rozeznanie na rynku – odwiedzaj targi pracy, czytaj prasę branżową. Pomocne mogą być również portale z ogłoszeniami o pracę. Wyszukaj takie, które cię interesują – sprawdź wymagania stawiane przez pracodawców. Określ dzięki temu swój cel. Znajdź swoją specjalizację, rozwijaj umiejętności miękkie i języki, co pozwoli Ci zostać specjalistą z  wszechstronnymi umiejętnościami – a to najlepsze połączenie. Agata Blinkiewicz

REKLAMA

www.semestr.pl

17


HR

kariera inżyniera

INŻYNIER: NAJNOWSZE TRENDY Kim jest Inżynier Sprzedaży? Choć po studiach technicznych wielu wyobraża sobie pracę nad projektami, przed komputerem i z nieustannym liczeniem, to jednak obowiązki inżyniera nie zawsze muszą wyglądać właśnie w taki sposób. Wśród stanowisk pracy zajmowanych przez absolwentów politechnik wyróżnia się inżynier sprzedaży. Jest to zawód młody, który w Polsce pojawił się w ciągu kilku ostatnich lat, stąd zapotrzebowanie na rynku pracy jest nadal wysokie. Zwłaszcza, że jest niewielu specjalistów, którzy posiadają niezbędne cechy oraz umiejętności.

KTO TO TAKI? Inżynierowie sprzedaży są specjalistami w swojej dziedzinie. Nie chodzi tylko o wiedzę na temat branży, ale i o dogłębne poznanie produktów i nowych systemów firmy. Inżynier sprzedawca musi kompetentnie rozmawiać z technologami i kierownikami technicznymi, gdyż często sprawuje nadzór nad wykonaniem i uruchomieniem instalacji oraz udziela wsparcia technicznego klientom w czasie eksploatacji. Oprócz udzielania profesjonalnych porad do zadań inżyniera sprzedawcy należy sprzedaż, z czym wiąże się także przedstawianie w dobrym świetle produktu i samej firmy oraz umiejętność prowadzenia negocjacji. – Zakres obowiązków osób zatrudnionych na tym stanowisku jest zbliżony do zadań przedstawiciela handlowego: muszą na bieżąco realizować plany sprzedaży, nawiązywać i utrzymywać kontakty handlowe – zauważa Paulina Woźniak, Dyrektor Operacyjny Bergman Engineering. Podobieństwo dotyczy także specyfiki pracy. Inżynierowie sprzedaży

zwykle nie siedzą zbyt długo w biurze przy biurku, a  najczęściej odwiedzają obecnych i potencjalnych klientów. Oznacza to także częste wyjazdy w  delegacje. Poranek we Włocławku, a  wieczór zakończony w Katowicach – tak może wyglądać zwykły dzień. Inżynierowie sprzedaży biorą też udział w spotkaniach sprzedażowych i często pracują nie w pojedynkę, a parami, zwykle ze stałym partnerem. Trzeba przyznać, że zakres zadań jest obszerny, ale przez to ciekawy. – Profesjonalista powinien być kompetentnym partnerem do rozmów z  potencjalnymi klientami, który z  jednej strony potrafi wytłumaczyć rysunek techniczny, z drugiej nawiązać i utrzymywać dobre relacje handlowe – podsumowuje Paulina Woźniak.

UMIEJĘTNOŚCI Po pierwsze, podstawą do ubiegania się o stanowisko inżyniera sprzedaży jest posiadanie ukończonych studiów technicznych i  niezbędna wiedza w temacie, którego ma dotyczyć praca. Najczęściej pracodawcy poszukują osób z  doświadczeniem choćby 2–3 letnim i  rekrutują na inżyniera sprzedawcę osoby, które wcześniej zajmowały stanowisko technologa czy narzędziowca. Ale jest to też szansa dla młodych absolwentów automatyki i robotyki, budowy maszyn czy elektrotechniki. Dodatkowo z powodu specyfiki pracy inżyniera sprzedawcy ważne są umiejętności miękkie. Ważne jest przygotowywanie i prowadzenie prezentacji oraz komunikatywność, a więc zdolności umożliwiające przedstawianie trudnych problemów w zrozumiały sposób. Nie do przecenienia jest także żyłka handlowca, czyli łatwość w prowadzeniu negocjacji oraz nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów biznesowych. – Nie bez znaczenia jest znajomość języka obcego, angielski opanowany w stopniu bardzo dobrym to już absolutne minimum. Coraz częściej poszukiwani są kandydaci z  dobrą znajomością niemieckiego technicznego, ze względu na nowe inwestycje naszych sąsiadów w  Polsce – mówi Paulina Woźniak z Bergman Engineering.

ZA ILE? Pewnie w tym miejscu zapytasz o  wynagrodzenie inżyniera sprzedaży. Tutaj niespodzianki nie ma – rynek pracownika sprawia, że pensje kształtują się obiecująco. Średnie miesięczne wynagrodzenie doświadczonego pracownika mieści się w przedziale między 5000 a 7000 zł. Do tego dochodzą dodatki i premie, które mogą być naprawdę wysokie, a  nawet dorównywać podstawowej pensji. Wszystko dlatego, że często premie kwartalne czy roczne są pewnym procentem od zawartych transakcji, a tu często mowa o kontraktach opiewających na miliony złotych. – Na wyższe pensje mogą liczyć pracownicy firm zlokalizowanych w regionach bardziej uprzemysłowionych i w dużych miastach, szczególnie w województwach takich jak dolnośląskie, śląskie, mazowieckie, łódzkie i wielkopolskie – informuje Paulina Woźniak. Jednak pensja to nie wszystko. Inżynier sprzedaży może oczywiście liczyć na wyposażenie w postaci telefonu komórkowego i laptopa, ale bardzo często ma także do dyspozycji służbowy samochód. Oprócz benefitów materialnych w tym zawodzie można liczyć na bogaty pakiet szkoleń. Pracodawcy zdają sobie sprawę z  konieczności nieustannego rozwijania kadry, dlatego wysyłają pracowników na szkolenia techniczne, produktowe czy konferencje. Ale ponieważ nieodłączną częścią tej pracy jest sprzedaż, osoby na tym stanowisku mogą liczyć także na szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, które zwiększają ich wartość i unikatowość na rynku pracy. Agata Blinkiewicz www.semestr.pl


kariera inĹźyniera

www.semestr.pl

HR

19


Co nas wyróżnia? Nasi pracownicy mają wpływ na to, jak i co Firma produkuje i sprzedaje. Pomysły wypracowane na roboczo – w grupie pracowników technologii, produkcji, marketingu i sprzedaży – błyskawicznie zamieniamy w czyn. Efekty widać na półkach sklepów: w Polsce i we wszystkich krajach, do których eksportujemy.

Joanna Sztefko

Dyrektor Operacyjny Wawel SA


kariera w IT

HR

Ta FMCG, branża Handel może zapewnić i Usługi Ci prawdziwy rozwój to jedne z najszybciej rozwijających się branż

www.semestr.pl

21


HR

kariera w FMCG

Wawel – coś więcej niż firma Praca pełna wyzwań, szerokie możliwości rozwoju zawodowego, pakiet benefitów ZAANGAŻOWANIE

Alicja Mrugała: Firma Wawel kojarzy mi się z tradycyjnym smakiem, ale wiem, że obecnie jesteście liderem w gronie europejskich producentów słodyczy. Jak do tego doszliście?

Czy także pracownicy mają wpływ na ostateczny kształt produktów? Wawel na pewno wyróżnia się tym, że nasi pracownicy mają wpływ na to, jak i co Firma produkuje i  sprzedaje. Nie jesteśmy tylko wykonawcami, rzemieślnikami w zakresie strategii określonej globalnie. Przeciwnie, mamy moc sprawczą, aby to, co wypracujemy na roboczo, siadając w  grupie pracowników technologii, produkcji, marketingu i  sprzedaży, błyskawicznie zmieniać w  czyn. Efekty tych prac widać na półkach sklepów w  Polsce, ale także w  tych wszystkich krajach, do których eksportujemy. Cenimy pomysły i zaangażowanie pracowników, na każdym etapie wzbogacających swoimi pomysłami procesy, które toczą się w Firmie.

Magdalena Polczyk, Menadżer ds. HR, Wawel SA: Jesteśmy jedną z najstarszych i  największych fabryk cukierniczych w  Polsce. Marka narodziła się z  połączenia doskonałych receptur oraz pasji do czekolady. Tradycyjne metody wykonywania wyrobów mają ogromne znaczenie i  sięgają końca XIX wieku. A już w 1914 r. paleta produktowa obejmowała ponad setkę wyrobów. Bardzo szybko zyskały one uznanie wśród konsumentów, stając się jednocześnie synonimem doskonałego smaku i najwyższej jakości. Dzisiaj Wawel jest obecny w  40 krajach na pięciu kontynentach. Jako nieliczni w  Europie samodzielnie wytwarzamy masę czekoladową do formowania tabliczek, pralin i batonów nadziewanych oraz do oblewania wyrobów (tradycyjna Mieszanka Krakowska, Michałek i inne) na bazie sprowadzanej miazgi kakaowej. W naszej ofercie znajduje się blisko 150 produktów w  10 kategoriach. Od 1998 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiadamy również sieć własnych salonów firmowych w całej Polsce, których wnętrza od ubiegłego roku sukcesywnie unowocześniamy, zmieniając je w otwarte na klientów radosne przestrzenie pełne słodkości.

To brzmi jak zaproszenie. A jakie osoby mają szanse sprawdzić się w Wawelu? Branża FMCG ma specyfikę, która niesie za sobą pracę pod presją czasu, ruch, zmiany i potrzebę kreowania nowych rozwiązań. Nie inaczej jest w Wawelu. Ponadto w naszej firmie znajdą dla siebie satysfakcjonujące miejsce pracy przede wszystkim osoby, które cenią grę do jednej bramki, chętnie dzielą się swoimi pomysłami w pracy zespołowej, są komunikatywne i zdecydowane na osiąganie wspólnych sukcesów.

TRADYCJA i NOWOCZESNOŚĆ

MIEJSCE dla STUDENTÓW

Czy tradycje udaje się też łączyć z innowacjami? Oczywiście. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii oraz stałe inwestycje są niezbędne do konkurowania z  europejskimi producentami. Innowacje pozwalają nam produkować nowe, lepsze wyroby – w lepszy sposób.

Czy jesteście otwarci na zatrudnianie studentów i młodych absolwentów? Oczywiście. Jesteśmy otwarci na współpracę w ramach umowy zlecenia lub umowy o  pracę z  osobami z  ostatnich lat studiów oraz absolwentami kierunków związanych m.in. z  Automatyką i  Robotyką, Mechaniką i  Budową Maszyn, Elektrotechniką, Mechatroniką, Informatyką oraz Zarządzaniem, Inżynierią Produkcji, Marketingiem, Psychologią i Socjologią, Technologią Żywności. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy pod adresem rekrutacja@wawel. com.pl lub przez formularz dostępny na stronie: http://wawel.com.pl/pl/ kontakt/kariera.html.

Kariera w firmie obecnej w 40 krajach na 5 kontynentach

A zdradzi nam Pani jakiś przykład nowej inwestycji? Po roku intensywnej pracy Wawel SA szykuje się do otwarcia nowego zakładu produkcyjnego w Dobczycach. Pozwoli to nam zwiększyć dotychczasową produkcję, ale także zaskoczyć konsumentów zupełnie nową ofertą. Naprawdę można jeszcze ulepszyć Wasze wyroby? Podstawą tych zmian jest pionierskie udoskonalenie receptur w  kierunku naturalnych surowców i nieskomplikowanych, krótkich składów. Wierzymy, że słodycze – poza tym, że są pyszne i poprawiają nastrój, podnosząc poziom endorfin – mogą być produktami naturalnymi, mimo ich produkcji na olbrzymią skalę. Rozmawiamy z  gronem doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin nauki, głównie związanych z technologią produkcji żywności, aby w pełni merytorycznie realizować projekt Dobre Składniki. 22

Na co mogą liczyć kandydaci? Proponujemy im program zdobycia praktycznych umiejętności pozwalających na rozwój kariery zawodowej m.in. w Działach Produkcji, Utrzymania Ruchu, przy zadaniach związanych z  automatyzacją i  informatyzacją produkcji, a  także w  Marketingu, R&D, Technologii oraz Sprzedaży. Ponieważ w Wawel SA pracują ludzie z entuzjazmem i  ogromnym doświadczeniem, zapewniamy, że z  przyjemnością podzielą się oni swoją wiedzą, aby wprowadzić do zawodu młodych adeptów, chcących rozwijać się w branży FMCG. www.semestr.pl


kariera w FMCG

www.semestr.pl

HR

23


HR

kariera w FMCG

Brand Marketing Obok sprzedaży, to podstawowy dział w firmie z branży FMCG

D

ziały Marketingu w firmach z branży FMCG, obejmującej towary szybko zbywalne (np. żywność, kosmetyki, artykuły higieniczne, środki czystości czy karma dla zwierząt), zajmują istotne miejsce i są zwykle bardzo rozbudowane. – Liczebność tego działu zależy głównie od kompleksowości portfolio marek danego przedsiębiorstwa. Największe marki mają zazwyczaj jednego opiekuna, a  mniejsze są często grupowane pod opiekę jednej osoby – mówi Karol Tak, uczestnik programu managerskiego Mars Leadership Program w Mars Polska. Zwykle zespoły skupiają się wokół konkretnych marek, zwanych brandami i  stąd też nazwa brand marketing, typowa dla branży FMCG.

W akcji Dział marketingu zajmuje się przede wszystkim opieką nad markami i opracowywaniem oraz wdrażaniem dla nich strategii marketingowych. – Głównym zadaniem jest czuwanie nad spójnym, całościowym postrzeganiem marki z  punktu widzenia wszystkich produktów i miejsc zakupu, w których są one dostępne – opowiada Karol Tak. Dział ten odpowiada także za strategię komunikacji marki w  mediach, a z powodu powszechnej digitalizacji marketingowcy planują także działania w Internecie. Ich praca przebiega często od planowania jednej kampanii do drugiej – raczej nie można się więc tu nudzić. Na bieżąco współpracują z  agencjami kreatywnymi i  reklamowymi oraz domami mediowymi, które zajmują się graficzną stroną

kampanii oraz jej szczegółowym umiejscowieniem. – Wiele osób utożsamia pracę działu marketingu z kręceniem reklam, co nie jest prawdą. W  tym przypadku realizacja stoi po stronie agencji zewnętrznej – dodaje Karol Tak z Mars Polska. Marketingowcy muszą jednak nad wszystkim czuwać.

Typowi przedstawiciele Najważniejszą rolę pełni tu Brand Manager, który dba o budowanie wizerunku danej marki. – W Marsie wierzymy, że wspaniali ludzie, pracujący dla wspaniałych marek tworzą idealny biznes. Dzisiaj rola obu tych składników świetnego biznesu rośnie, szczególnie w tak konkurencyjnej branży, jaką jest FMCG – opowiada Karol, który podczas swojej pierwszej rotacji w programie managerskim dołączył do Działu Marketingu PetCare Mars Polska i odpowiada za markę nowego produkt na rynku polskim. Brand Managerowie opiekują się marką na każdym etapie budowania strategii jej promocji i komunikacji – często mają wpływ już na etapie kreowania koncepcji i  wytwarzania produktu. – Ich rola polega na podejmowaniu decyzji o  doborze artykułów w  ramach brandu, tworzeniu modelu biznesowego wraz z  rekomendacjami cen produktów i  kanałów sprzedaży, a  także na tworzeniu strategii promocji w  mediach. Wszystko po to, by w  każdym miejscu zachować spójność charakteru marki i  tworzyć konsekwentny wizerunek produktu w  oczach konsumentów, bez względu na to, w jakich okolicznościach zetkną się z produktem – opowiada o pracy Brand Managerów Karol Tak.

Kluczowe są tu zdolności analityczne

24

Zdarza się, że w Działach Marketingu w  firmach FMCG funkcjonują też stanowiska Brand Developer, a nawet Regional Brand Development Manager. – Regional Brand Development Manager zajmuje się marketingiem na poziomie regionu w kontekście rozwoju danego produktu – tłumaczy Jacek Olejarz, Unit Manager HRK FMCG/Retail. Jego zadaniem jest więc opracowanie strategii rozwoju marki, która będzie dostosowana do danego rynku.

Kariera Kto nadaje się do pracy w tym dziale? Odnajdą się tu przede wszystkim osoby aktywne, pomysłowe, potrafiące pracować pod presją czasu i lubiące pracę w zmiennym środowisku. Ale nie tylko kreatywność jest ich istotną cechą. – Kluczowe są zdolności analityczne, niezbędne przy podejmowaniu decyzji o tym, jak powinna być postrzegana konkretna marka i jakimi działaniami osiągnąć ten cel – dodaje Karol. Ważna jest też znajomość języków, zwłaszcza angielskiego oraz dobrze rozwinięte umiejętności miękkie, a  przede wszystkim umiejętność współpracy w zespole, z innymi działami oraz partnerami zewnętrznymi. Rozpoczynając karierę w  brand marketingu, zwykle zostaniesz Specjalistą, potem Junior Brand Managerem aż wreszcie Brand Managerem. W branży FMCG trudno jednak mówić o  typowej ścieżce kariery – wszystko zależy od pracownika, jego ambicji i  oczekiwań. Z  marketingu stosunkowo łatwo też zmienić dział na pokrewny, np. Shopper and Customer Marketing. Możliwości jest naprawdę wiele! Agata Blinkiewicz www.semestr.pl


kariera w FMCG

www.semestr.pl

HR

25


HR

kariera w FMCG

CZAS NA HANDEL! P

rawie połowa studentów podejmuje pracę zarobkową. Nie ma się co dziwić – wydatków dużo, a pomoc od rodziców i stypendia nie zawsze są wystarczające. Niektórzy uznają też, że warto się usamodzielnić jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. Dobrą stroną pracy w czasie studiów jest zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Stanowisko nie musi być nawet zgodne z Twoim kierunkiem – bardziej chodzi o pewne obycie w samej pracy, jak i podczas rekrutacji. A jeśli już praca podczas studiów, to gdzie?

Branża dla młodych Jedną z branż, która najczęściej otwiera się na zatrudnianie młodych osób, jest handel. Znajdziemy tu pracę w galeriach handlowych, ale też przede wszystkim w sieciach supermarketów. Osoby chcące pracować dorywczo zwykle są zatrudniane do wykładania towaru na półkach, inwentaryzacji czy etykietowania produktów. Wielu pracodawców oferuje studentom także pracę na etat lub pół etatu, a elastyczne godziny pracy i długi czas otwarcia sklepów sprawiają, że łatwo jest połączyć pracę ze studiami, i to nawet dziennymi. Komu praca w handlu będzie odpowiadała najbardziej? W branży retail najlepiej sprawdzają się osoby przedsiębiorcze, charyzmatyczne, pełne pasji i energii, zaangażowane w pracę. Istotne są też wytrwałość, elastyczność, otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i umiejętność szybkiego uczenia się. Z pewnością wymaga się tu wszechstronnych umiejętności, ale też można się wiele nauczyć. Słowem – warto.

Tradycja i nowoczesność Sprzedawcę w sieci handlowej najczęściej możesz zaobserwować podczas pracy w kasie i na hali sprzedaży. Czym jeszcze się zajmuje? Do jego 26

obowiązków należy też rozliczanie powierzonej gotówki, wykładanie towarów oraz utrzymanie porządku w sklepie. Nie ma co ukrywać, że jest to praca niełatwa. Pozwala jednak nie tylko nieźle dorobić, ale też obserwować duży biznes od środka. Może być też okazją do rozwoju. Pracownicy na stanowiskach sprzedażowych mają dostęp do profesjonalnych szkoleń m.in. w zakresie ekspozycji i sprzedaży towarów czy obsługi klientów. Stanowisko sprzedawcy to także perspektywa dalszej kariery w strukturach firmy. W  sieciach handlowych rekrutacje wewnętrzne są niezwykle istotne. Firmie bardziej opłaca się rozwijać dobrze rokującego pracownika, niż od początku wdrażać kogoś nowego. Awanse mogą dotyczyć np. stanowiska zastępcy kierownika sklepu i kierownika sklepu, ale też pracy w  centrali firmy. Po paru latach, zaczynając nawet od najniższego stanowiska w handlu, można zajść naprawdę wysoko. Warto więc pomyśleć o dłuższej perspektywie rozwoju zawodowego.

Programy menadżerskie i praktyki Jeśli nie chcesz podejmować jeszcze pracy lub Twoje studia Ci to utrudniają, a wydaje Ci się, że handel to branża dla Ciebie, sprawdź się podczas stażu czy praktyk. – Staże i praktyki w branży retail, tak jak i  w  innych branżach, są postawą, aby lepiej poznać dany sektor i  specyfikę jego działania – mówi Joanna Kuzioła z firmy doradztwa personalnego Antal. Na szczęście w handlu wielu pracodawców zaprasza studentów na specjalnie przygotowane programy praktyk i staże, które najczęściej odbywają się w okresie wakacyjnym. Najlepiej więc śledzić ogłoszenia i strony karierowe konkretnych sieci i wybrać odpowiednie dla siebie propozycje. W handlu jest ciągłe zapotrzebowanie na pracowników, dlatego jeśli sprawdzisz się na stażu czy praktykach, po ich zakończeniu jest duża szansa, że pracodawca zaoferuje Ci stałe zatrudnienie. A później wszystko leży już w Twoich rękach. Agata Blinkiewicz www.semestr.pl


kariera w FMCG

www.semestr.pl

HR

27


HR

A może... FMCG?

kariera w FMCG

Kariera dla absolwentów wielu kierunków

A

ngielski skrót FMCG powstał od słów Fast Moving Consumer Goods, a w Polsce tłumaczony jest jako towary szybko zbywalne. W  ten sposób określa się artykuły pierwszej potrzeby o  niewysokiej cenie kupowane często przez każdego, w  zasadzie niezależnie od statusu ekonomicznego. Dotyczy to szerokiej grupy produktów: spożywczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych. W  sektorze FMCG działają zarówno globalni giganci, jak i krajowi producenci. W związku z dużą dynamiką branży poszukiwani są nie tylko pracownicy do działów produkcji oraz terenowi przedstawiciele handlowi, ale również specjaliści, na których czekają bardzo urozmaicone stanowiska. Jest to branża dla absolwentów różnych kierunków.

POCZĄTKI Choć są wyjątki, na początku kariery zwykle zarabia się na poziomie średniej krajowej. – Na samym początku drogi zawodowej absolwent studiów wyższych może liczyć na wynagrodzenie rzędu 3000–4000 zł w  większych miastach i 2000–3000 zł brutto w mniejszych ośrodkach – mówi Paulina Chojnacka, Starszy Konsultant ds. Rekrutacji w  Adecco Poland. Ale w  FMCG, jak w  mało którym sektorze, można bardzo szybko awansować, a szczebli kariery zdecydowanie nie brakuje. W zależności od miejsca w  hierarchii możesz liczyć na coraz bardziej kuszące benefity: służbowe samochody, atrakcyjne prowizje i premie. Stosunkowo łatwo tu trafić. Przypomnij sobie targi pracy – zdecydowana większość wy28

stawiających się pracodawców reprezentuje właśnie sektor FMCG. Prawie każda duża firma posiada programy stażowe dedykowane studentom i absolwentom. – Studenci powinni skupić się na przeglądaniu portali z  ogłoszeniami, ale także na bezpośrednim odwiedzaniu stron firm FMCG, głównie w  okresie przedwakacyjnym, w  okolicach kwietnia, maja. Wtedy firmy startują z  cyklicznymi programami rozwoju talentów dla studentów wkraczających na rynek pracy – radzi Agnieszka Niebutkowska, starsza konsultantka Antal Sales & Marketing specjalizująca się w projektach z branży FMCG. Duże firmy oferują zarówno krótsze praktyki wakacyjne, jak i kilkumiesięczne czy nawet dłuższe programy rozwoju talentów. – Najlepszą okazją do dołączenia do naszego zespołu jest udział w  programie stażowym Mars Business Experience (MBE) lub programie rozwojowym MARS

Są tu zarówno globalni giganci, jak i krajowi producenci Leadership Program (MLP). MBE trwa od 3 do 6 miesięcy. Natomiast program MLP trwa około trzy lata i składa się z trzech projektów w różnych działach firmy, częściowo również w innych lokalizacjach w Polsce lub w zagranicznym oddziale MARS – mówi Katarzyna Prządka, Employer Branding Specialist Mars Polska. Ponadto korporacje organizują dla studentów warsztaty, dni otwarte, zapraszają także do programów ambasadorskich. Sposobów, by poznać branżę, jest więc naprawdę wiele.

MARKETINGOWCY... Największym działem, jeśli chodzi o liczbę rekrutacji w firmach z sektora FMCG, jest marketing. Marketingowcy branży FMCG zwykle

odpowiadają za cały cykl życia produktu – obmyślają nazwę, projekt opakowania, kalkulują jego cenę, moment wprowadzenia na rynek i sposoby promocji. W  tej pracy potrzebna jest umiejętności analizy, gdyż to właśnie działy marketingu monitorują grupy docelowe produktów, rynki zbytu i  działania konkurencji. W działach marketingu zawsze sporo się dzieje, są duże budżety, a  sama praca wymaga kreatywności. – Młodzi pracownicy i stażyści wykonują zwykle prace projektowe będące wsparciem działu marketingu i  odciążeniem menedżerów, którzy są ich opiekunami. Są wsparciem dla działu, nie mają jednak obowiązków, które są strategicznie ważne dla firmy – opowiada Agnieszka Niebutkowska. W  FMCG często funkcjonuje też dział trade marketingu/marketingu handlowego. Odpowiada on za relacje z hurtownikami i właścicielami sklepów – jest więc pośrednikiem między działem marketingu a działem sprzedaży.

...I NIE TYLKO! Branża FMCG potrzebuje również osób, które zadbają o jakość produktów i procesów biznesowych. Na produkcji zatrudniani są specjaliści ds. kontroli jakość i rozwoju produktów, a  na wszystkich etapach łańcucha dostaw potrzebni są specjaliści ds. logistyki. Opracowanie procesu magazynowania i  transportu towarów na terenie całego kraju jest nie lada wyzwaniem. W niektórych przypadkach w grę wchodzą także usługi dla mniejszych rynków europejskich, gdzie wysyłane są produkty z Polski, np. przetwory mleczne na rynek krajów bałtyckich. Oprócz tego FMCG to zakupy i  sprzedaż. W  jednym i  drugim dziale potrzebne są na pewno umiejętności negocjacyjne. W  dziale sprzedaży dodatkowo może się przydać doświadczenie zdobyte w  branży handlowej, a  najlepiej w  rosnących w  siłę sieciach dyskontowych. Swoje miejsce w FMCG mogą też oczywiście znaleźć specjaliści z innych obszarów biznesowych wspierających sprzedaż. – Studenci mają szanse na rozpoczęcie swojej drogi zawodowej także w takich komórkach organizacyjnych jak HR, PR i komunikacja, finanse itp. – wymienia Agnieszka Niebutkowska. FMCG to branża trudna i wymagająca, ale za to niezwykle ciekawa. Ma też inną ogromną zaletę: jest w niej sporo ofert pracy, zwłaszcza dla osób, które zdobyły pierwsze doświadczenia zawodowe. – W mniejszym stopniu możliwość uzyskania pracy jest determinowana przez ukończony kierunek studiów czy uczelnię – zauważa Paulina Chojnacka z  Adecco Poland. Zatem bez względu na to, którym działem jesteś zainteresowany, pamiętaj, że bez praktyk będzie trudno. Agata Blinkiewicz www.semestr.pl


kariera w FMCG

www.semestr.pl

HR

29


HR

kariera w FMCG

i kolegów

szukamy nowych koleżanek i kolegów

Dołącz do naszego zespołu

Dołącz do naszego zespołu

na CaŁY eTaT • na C

ZaSoWo na CaŁY eTaT • na CZĘŚĆ eTaTU • TYMCZaSoWo Wszystkiego Cię nau

takie szkolenie, jakie

Wszystkiego Cię nauczymy i zapewnimy takie szkolenie, jakiego potrzebujesz

Więcej informacji znaj Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.tesco.pl/kariera stronie internetowej w


w

kariera w FMCG

szukamy PRacowników SPRZedażY inTeRneToWej i kieRowców

HR

szukamy nowych koleżanek i kolegów

Dołącz do do Dołącz naszego naszego zespołu CZĘŚĆ eTaTU zespołu

• TYMCZaSoWo

na CaŁY ieTaT • na CZĘŚĆ eTaTU • TYMCZaSoWo uczymy zapewnimy na CZĘŚĆ eTaTU • TYMCZaSoWo ego potrzebujesz

Wszystkiego Wszystkiego Cię Cię nauczymy nauczymy ii zapewnimy zapewnimy takie takie szkolenie, szkolenie, jakiego jakiego potrzebujesz potrzebujesz

jdziesz naszej Więcejna informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.tesco.pl/kariera www.tesco.pl/kariera


HR

kariera w BPO/S SC

NOWOCZESNE CENTRA BPO/SSC zajmują się także bardziej zaawansowanymi procesami, do których należą obsługa finansowa w ramach działu raportowania i podatków, a także controlling i procesy związane z kosztami własnymi.

DLA LINGWISTÓW...

Warto zdobywać w nich doświadczenie

B

usiness Process Outsourcing (BPO) oznacza outsourcing procesów biznesowych, a Shared Services Center (SSC) – centrum usług wspólnych. W centrach BPO pracuje się na rzecz klientów zewnętrznych, czyli najczęściej korporacji, która pewne swoje procesy przeniosła do BPO. Centra SSC obsługują klienta wewnętrznego, czyli spółkę matkę.

CENTRA od ŚRODKA Zastanawiasz się, na czym polega praca w BPO i SSC? Choć zawsze chodzi o  pewne procesy, specyfika zadań może być różna. W  Polsce jest wiele centrów zorientowanych na najprostsze usługi, jak obsługa klienta, do których należą np. centra call center. Obsługa może dotyczyć np. klientów różnych banków, którym sprzedaje się pewne produkty bankowe i obsługuje konta. Działają też centra obsługujące procesy związane z łańcuchem dostaw czy zakupowe. Część centrów związana jest z nowoczesnymi technologiami i obsługuje klientów w zakresie infrastruktury IT, a także świadczy usługi z zakresu R&D, czyli research and development. – Specyfika pracy w centrach ITO i R&D jest zazwyczaj uzależniona od rodzaju usług świadczonego przez dane centrum, choć zazwyczaj w centrach ITO będzie to praca przede wszystkim w  działach wsparciach technicznego, bezpieczeństwa czy infrastruktury – opowiada Ewelina Stankiewicz, Talent Acquisition Lead Consultant w Hays Poland. Z kolei w centrach R&D pracownicy rozwijają i utrzymują innowacyjne produkty. Jednak zdecydowana większość centrów zlokalizowanych w Polsce odpowiada za procesy finansowo-księgowe. Centra finansowo-księgowe na ogół wydzielone są według procesów, które obsługują, czyli: AP – Accounts Payable (należności), AR – Accounts Receivable (zobowiązania) i GL – General Ledger (Księga Główna). W części centrów pracownicy 32

Kolejną cechą wspólną centrów nowoczesnych usług biznesowych jest praca w języku obcym. – Kandydaci, którzy najlepiej odnajdują się w takich centrach, to przede wszystkim osoby, które mają bardzo wysokie umiejętności komunikacyjne, nie tylko na poziomie języka polskiego, ale również bez większego problemu odnajdą się w środowisku globalnym – potwierdza Ewelina Stankiewicz. Najczęściej pracuje się na rzecz klienta zlokalizowanego za granicą. W  związku z  tym językiem korporacyjnym jest na ogół angielski. – Często istotny jest jednak drugi język, którego znajomość wymagana jest zwykle na poziomie biegłym, bo w nim odbywa się obsługa procesów – dodaje Edyta Janas, Randstad Professionals Regional Manager. Przydaje się znajomość innych języków europejskich, w tym mniej popularnych, jak duński, norweski, holenderski, węgierski, a także tych zdecydowanie bardziej egzotycznych, jak hebrajski. Ponieważ w centrach nowoczesnych usług pożądane są osoby biegle mówiące w kilku językach, nie zawsze najważniejsze jest wykształcenie. Pracodawcy sami często organizują szkolenia wdrożeniowe, np. z zakresu fakturowania, dla osób, które nie miały z tym styczności na studiach. – W momencie dołączenia do szeregów IBM każdy nowy pracownik przechodzi trzydniowe szkolenie Induction. Następnie pracownicy, w zależności od ich doświadczenia i procesu, w którym będą pracować, są kierowani na szkolenia stricte procesowe, systemowe oraz z  zakresu obsługi klienta – opowiada Agnieszka Bender, HR Partner centrum IBM. Filologu, może to właśnie Twoja szansa na karierę?

...I NIE TYLKO! Na początku młodzi absolwenci zwykle zajmują się mniej skomplikowanymi procesami. W centrach finansowo-księgowych odpowiada to zwykle działom AP i  należności, gdzie do zadań pracowników należy przede wszystkim kontakt mailowy i telefoniczny z klientem. W miarę zdobywania doświadczenia z  pozycji juniorskiej można awansować na specjalistę, a następnie starszego specjalistę. W końcu zostaje się team leaderem i  zarządza niewielkim zespołem specjalistów. Oprócz ścieżki menedżerskiej można jednak obrać ekspercką lub zostać trenerem, bowiem ci są zwykle wybierani w rekrutacjach wewnętrznych. Szansą na rozwój jest także relokacja, czyli przeniesienie do innej placówki spółki matki, często nie tylko do innego miasta, ale też państwa. – Pracownicy w Polsce migrują głównie pomiędzy biurami w Łodzi i Poznaniu. Zdarzają się też transfery międzynarodowe. Ostatnio kolega przeniósł się do Nowego Jorku, a już za parę tygodni koleżanka z łódzkiego biura przenosi się do biura w Barcelonie. Polsko-hiszpańska współpraca nabiera rozpędu. Zamierzamy realizować wspólnie projekty – opowiada Dorota Sadowska, Communications Manager GFT Poland. Pracownicy centów usług wspólnych często są też bardzo mobilni na rynku pracy i zmieniają pracodawców, co umożliwia im nie tylko szybszy awans, ale i różnorodność projektów, o które w branży BPO/SSC niekiedy trudno. Dzięki pracy w centrach BPO/SCC w zaledwie kilka lat po studiach można zdobyć doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku, a często uzyskać także certyfikaty zawodowe. Taki start otwiera drogę do kontynuowania kariery w biznesie, czyli po stronie klientów czy w konsultingu. Agata Blinkiewicz www.semestr.pl


Znajomi z 80 krajów świata! Bardzo dobrze znasz język angielski lub też inny język obcy, a praca nauczyciela lub tłumacza nie jest Twoim marzeniem? Zaplanuj karierę w międzynarodowej korporacji! Obecna w ponad 80 krajach świata firma DSV intensywnie rekrutuje studentów i absolwentów. DSV to jedna z wiodących firm z  branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) z  siedzibą w Danii. Znajdująca się w Warszawie dywizja DSV ISS (DSV International Shared Services) cały czas dynamicznie się rozwija – co miesiąc zatrudnia do różnych działów ponad 40 osób. – Jeśli chodzi o  studentów i  absolwentów, poszukujemy przede wszystkim osób z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, które bez obawy będą się komunikować z  klientami i  współpracownikami z  zagranicy. To ważne, aby wszyscy Pracownicy dobrze czuli się w  naszym międzynarodowym zespole – podkreśla Maria Zemła, Recruitment Team Leader. – W przypadku wybranych stanowisk,

ważna jest też znajomość dodatkowych języków obcych – dodaje. Firma z sektora SSC/BPO może być świetnym pomysłem na rozpoczęcie kariery dla tych osób, którym bardzo zależy na międzynarodowym charakterze pracy. Naszym pracownikom oferujemy możliwość współpracy z klientami i oddziałami za granicą, kolegami z  innych krajów, członkami zespołu, managerami. Udział w  spotkaniach, telekonferencjach, pisanie służbowych maili to świetny trening językowy, nawet dla zaawansowanych. DSV ISS zapewnia również wszystkim Pracownikom bezpłatne lekcje Business English. Ale najciekawsze i  pewnie jeszcze bardziej rozwijające jest poznawanie ludzi z  innych krajów, bieżący kontakt z  osobami z  innych kultur, niekiedy znacznie różniących się od naszej. – DSV ISS znajduje się w Warszawie i w Manili. Zatrudniamy osoby różnych narodowości, w ostatnich dniach do biura w Warszawie dołączyła grupa studentów z  Hiszpanii. Od początku kariery zawodowej pracownicy współpracują i integrują się w międzynarodowym teamie – zaznacza Maria Zemła. Czy można poznać w  pracy znajomych z  80  krajów świata? Zapewne tak, jeśli zostaniecie w DSV na dłużej. Trzeba tylko potraktować pracę jako długofalową inwestycję w swój rozwój. Agata Szacka

Jak aplikować? Wystarczy wysłać CV na adres

rekrutacja@pl.dsv.com

lub odpowiedzieć na wybrane ogłoszenie, np. na portalu pracuj.pl Dowiedz się więcej o DSV na świecie na www.dsv.com i w Polsce na www.dsv.pl.com Odwiedź nas na LinkedIn: DSV Global Transport and Logistics.


EDU

edukacja i wyjazdy

OPEN SPACE INACZEJ Z ludźmi i na łonie natury, w realu i detoksie od elektroniki! Sprawdź się z nami!

WIELE MOŻLIWOŚCI Wśród naszych instruktorów zdarza się i tak, że fizyk latem może pracować jako instruktor gry na instrumentach perkusyjnych lub gitarze; polonista-socjolog zatapia się w swój ulubiony świat gier planszowych, bitewniaków i  LARP lub zamienia się na okres wakacji w  instruktora fotografii. Studenci szkoły filmowej mogą z  uczestnikami obozu nadzorować realizację etiud filmowych od scenariusza po gotowy produkt. Pasjonatka mody i  projektowania może przygotować ze swoimi podopiecznymi własny pokaz mody. Słowem… prawie wszystko jest możliwe – nie tylko w dziedzinie sportów wodnych i  zimowych. Wszystkie Campy CHRIS zlokalizowane są w  otoczeniu pięknej przyrody, w  specjalnie wybranych miejscach, w strefach ciszy, wśród lasów i jezior, w bliskości Parków Narodowych – czy to właśnie nie jest prawdziwy open space?

REALNE EFEKTY W tej pracy dowiesz się bardzo wiele o sobie i innych w bardzo krótkim czasie, a umiejętności, które zdobędziesz, posłużą Ci w życiu zawodowym i prywatnym. Studenci wszelkich kierunków nierzadko mają zainteresowania, pasje i umiejętności, których nie mają okazji wykorzystać szerzej, niż na własne potrzeby. Rekrutując kadrę instruktorsko-wychowawczą na obozy i Campy CHRIS, spotykamy młode osoby o ogromnym potencjale i szerokim wachlarzu umiejętności. Student chemii jest jednocześnie ratownikiem WOPR, przyszły informatyk wolne chwile spędza majsterkując, wielu z Was uprawia różne sporty rekreacyjnie, ale zdobywa uprawnienia instruktorskie, żeby potwierdzić swoje umiejętności. Jak to jest być instruktorem w praktyce? Na pewno warto sprawdzić się w różnych rolach, zanim podejmiesz decyzję i dokonasz wyboru swojej drogi zawodowej.

KIM JESTEM? Czy zastanawiałeś się, gdzie najszybciej i najlepiej sprawdzisz się i dowiesz, czy rzeczywiście jesteś osobą, która chce i może zarządzać innymi? Czy dasz radę zorganizować event na 200 osób? Czy umiesz współdziałać w zespole? Jaką rolę wybierasz? Czy pasuje Ci rola lidera? A może jesteś artystą i znajdziesz radość w przekazywaniu swoich umiejętności plastycznych czy muzycznych i dzieleniu się swoją pasją? Obozy letnie i zimowe, zielone szkoły – brzmi to pozornie skromniej niż korporacja o zasięgu globalnym z biurami na wielu piętrach szklanych domów. Ale czy przypadkiem nie nauczysz się tu o wiele więcej? O ludziach, relacjach, współpracy, rolach zarządczych i  podporządkowanych? O twoich własnych zdolnościach i deficytach, nad którymi można zawsze pracować? Pracując z dziećmi i młodzieżą, zawsze możesz liczyć na szczery feedback. 34

Nie tylko tworzymy dla dzieci miejsca, gdzie bezpiecznie mogą spędzać wakacje zdobywając nowe umiejętności sportowe i artystyczne, ale również staramy się stwarzać warunki, w których budują lub odbudowują wiarę w siebie, rozwijają bądź odnajdują swoje pasje sportowe, naukowe i artystyczne. Zawsze duży nacisk kładziemy na rozwój społeczny naszych podopiecznych. Niejednokrotnie ten krótki czas spędzony przez dzieci na obozie, zielonej szkole czy zimowisku przekłada się na ich codzienne życie i decyzje, a to właśnie Ty masz na to realny wpływ. Myślimy czasem, że jeszcze więcej niż uczestnicy zyskuje nasza kadra – studenci przeróżnych kierunków z  uczelni z  całej Polski. Są wśród nas osoby, które zaczynały w roli początkujących instruktorów, potem zostały kierownikami grup wiekowych, a  po niedługim czasie – wielkich jednostek campowych i ośrodków firmy CHRIS. Są też osoby, które znalazły zatrudnienie w stale rosnącym biurze. Większość oczywiście podąża dalej swoją własną drogą zawodową, ale bogatsza o realne doświadczenia, które ceni i wykorzystuje. Takich osób wśród Was szukamy i takie serdecznie zapraszamy do współpracy. Dział rekrutacji kadr firmy CHRIS www.chris.com.pl

www.semestr.pl

34


e d u k a c j a i w y j a z d y EDU

Praca w handlu to domena osób, które lubią innych. To może być Twoja szansa na karierę.

www.semestr.pl

35


EDU

edukacja i wyjazdy

Mija 30 rocznica programu Erasmus. W ciągu tych lat ze wsparcia programu skorzystało ponad 5 milionów studentów, praktykantów i wolontariuszy. Wspierano także pracowników i wymianę młodzieży – ogółem udzielono pomocy ponad 9 mln osób. Najwięcej studentów na Erasmusa wyjeżdża z Francji, Niemiec i Hiszpanii. Polska bierze udział w programie od 1998 roku, a zadowolonych uczestników wymiany wciąż przybywa. Może będziesz kolejnym z nich?

Skorzystać z Erasmusa mogą zarówno studenci stacjonarni, jak i niestacjonarni, a  także słuchacze studiów trzeciego stopnia. Program wprowadził też zmianę, dzięki której na wymianę można pojechać więcej, niż raz w życiu. Na każdym poziomie studiów (czyli na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) można łącznie przebywać za granicą w ramach wymian na studiach i praktykach do 12 miesięcy, czyli łącznie z doktoratem za granicą można spędzić aż 3 lata! Podobnie, studenci jednolitych studiów ciągłych (np. kierunków lekarskich) mogą łącznie przebywać na wymianach do 24 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi za to 3 miesiące. Trzeba też pamiętać, że za każdym razem musisz pomyślnie przejść rekrutację na wyjazd, a uczelnie często premiują studentów, którzy wyjeżdżają na Erasmusa po raz pierwszy. Co liczy się podczas rekrutacji? Na ogół średnia ocen oraz poziom znajomości języka obcego, potwierdzony egzaminem lub certyfikatem. Niekiedy uczelnie przyjmują też dodatkowe kryteria, jak udział w życiu uczelni, osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne. Zarówno na praktykach, jak i  podczas wyjazdu na studia wysokość przyznanego stypendium zależy od kraju, do którego się wyjeżdża oraz sposobu podziału środków na danej uczelni. Zwykle pieniądze nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków, ale przynajmniej uzupełniają studencki budżet o różnice wynikające z wyższych kosztów utrzymania za granicą.

Za granicą nawet do 3 lat

Praktyki i wolontariat zagraniczny

W ramach programu możesz wyjechać do 33 państw, czyli wszystkich 28 państw członkowskich UE oraz Turcji, Macedonii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Wszystko zależy jednak od konkretnej oferty Twojej uczelni i kierunku.

Erasmus to nie tylko studia. W ramach programu można wyjechać także na praktyki bądź wolontariat. Praktykę możesz odbyć w zagranicznej firmie, organizacji lub instytucji współpracującej z Twoją uczelnią. Zwykle uczelnie mają listę współpracujących jednostek i same publikują oferty od firm i organizacji. Miejsce praktyki możesz jednak również znaleźć i wybrać sobie sam, np. kontaktując się z zagranicznymi firmami i organizacjami i wysyłając CV. W ramach programu na praktykę możesz wyjechać też jako absolwent. Wyjazd tego typu musi się jednak odbyć w ciągu roku od ukończenia studiów, a rekrutacja ukończyć jeszcze podczas ostatniego roku studiów, czyli jeśli jesteś np. na drugim roku studiów magisterskich, masz jeszcze szansę na zrekrutowanie się i wyjazd na praktyki nawet w 2018 roku! Minimalny pobyt na praktyce w ramach wynosi 2 miesiące.

ERASMUS MA JUŻ 30 LAT! Nowy Erasmus+ to jeszcze więcej możliwości

REKLAMA

Erasmusy w Polsce Jeśli nie jesteś jeszcze przekonany do wyjazdu na studia lub praktyki, poznaj klimat Erasmusa w Polsce. Uczelnie co semestr poszukują osób, które wykażą się gościnnością i zaopiekują się studentami przejeżdżającymi z za granicy podczas ich pierwszych dni w Polsce. Do obowiązków tzw. buddych należy m.in. odebranie z dworca czy lotniska, zaprowadzenie do akademika, oprowadzenie po uczelni i mieście, pomoc w  zameldowaniu czy założeniu konta bankowego. Z  czasem taka pomoc może przerodzić się też w znajomość trwającą dłużej niż jeden semestr. A jeśli w pomoc Erasmusom chcesz zaangażować się jeszcze bardziej, dołącz do lokalnego oddziału ESN, czyli międzynarodowej organizacji studenckiej Erasmus Student Network. Zajmuje się ona m.in. organizowaniem wycieczek, spotkań i imprez dla Erasmusów, ale także ich integracją z całą społecznością akademicką. Dzięki temu masz szansę uczestniczyć w wielokulturowych wydarzeniach, pobyć z osobami przyjeżdżającymi z przeróżnych krajów i nawiązać wiele znajomości. Uczestnictwo w  ESN to zatem taki mały Erasmus w  Polsce. Świetny przedsmak przed wyjazdem lub kontynuacja przygody z  Erasmusem dla osób, które na wymianie już były! Agata Blinkiewicz 36

www.semestr.pl


e d u k a c j a i w y j a z d y EDU

Quantitative Biosciences Munich (QBM) Założony w 2012 roku, program mentorski „Quantitative Biosciences Munich (QBM)” jest inicjatywą łączącą naukowców z czołowych monachijskich jednostek badawczych – Universytetu Ludwika Maximiliana (LMU), Monachijskiego Universytetu Technicznego (TUM), Instutu Biochemii Maxa Planka (MPI) i Centrum Badawczego Helmholtza. Jest to program studiów doktoranckich skierowanych do młodych absolwentów kierunków biologicznych, fizyki, matematyki oraz bioinformatyki. QBM ma na celu wprowadzenie kandydatów w  nową erę precyzyjnych, ilościowych analiz procesów i  zjawisk biologicznych, opierając się na założeniach biologii systemowej. Ten innowacyjny program nauczania łączy tradycyjnie odrębne dyscypliny, takie jak biochemia, medycyna, bioinformatyka, matematyka stosowana czy biofizyka, wprowadzając nową jakość do prowadzonych przez studentów badań. Przy zachowaniu nacisku na zagadnieniach wiodącej dyscypliny kandydata rozwijana jest jego wiedza z zakresu pozostałych dyscyplin. Ułatwia to komunikację interdyscyplinarną pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin, umożliwiając im efektywną wspólną pracę nad nowatorskimi projektami badawczymi.

Opinie studentów: „QBM stwarza świetne możliwości rozwoju naukowego. Wieloaspektowy program nauczania umożliwia łatwą i szybką adaptację w środowisku naukowym oraz sprawną pracę nad interdyscyplinarnym projektem badawczym. Ponadto program ułatwia dostęp do najnowszych technik badawczych, takich jak superrozdzielcze techniki mikroskopii fluorescencyjnej czy najnowsze metody sekwencjonowania DNA, co związane jest również z  przyswojeniem specjalistycznej wiedzy w  zakresie ich zastosowania. QBM jest świetnym międzynarodowym środowiskiem naukowym i znakomitym pierwszym krokiem w drodze do wysokiej klasy kariery naukowe”. Rafał Krzysztoń – student rocznika 2013

„Wybrałam QBM ponieważ był to jeden z niewielu programów studiów doktranckich w  Europie, który oferował interdyscyplinarne projekty badawcze i kładł duży nacisk na wykorzystanie najnowszych technologii i metod ilościowych. Zależało mi szczególnie na tym, aby zdobyć doświadczenie z technikami wykorzystującymi sekwencjonowanie genomów, takimi jak RNA-seq, MNase-seq czy DNase-seq, nie tylko na etapie pracy laboratoryjnej, ale rownież na pózniejszym etapie przetwarzania danych i analizy statystycznej. Dzięki szerokiej ofercie wykładow i  kursów ze statystyki i programowania, jak i bliskiej współpracy pomiędzy grupami badawczymi, program QBM zdecydowanie spełnił moje oczekiwania i pozwolił na odkrywanie nowych dziedzin nauk biologicznych. Marta Bozek – studentka rocznika 2013

Studenci programu QBM:

• prowadzą badania w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego, • uczęszczają na zajęcia w ramach kursów specjalistycznych poszerzających i uzupełniających ich wiedzę z zakresu biologii, fizyki, matematyki oraz bioinformatyki. Kursy zorganizowane są wokół kursu głównego, obejmującego najaktualniejsze problemy nauk biologicznych omawianych z różnych perspektyw naukowych, • podlegają programowi mentorskiemu obejmującemu wiele aspektów interdyscyplinarnej pracy labolatoryjnej oraz wiedzy specjalistycznej, niezbędnej podczas indywidualnej pracy naukowej, • są beneficjentami atrakcyjnego stypendium naukowego porównywalnego z innymi czołowymi programami stypendialnymi w Europie, nie obciążonego kosztami czesnego. Projekty naukowe w ramach QBM obejmują szeroki zakres najaktualniejszych zagadnień biologicznych ze specjalnym wyróżnieniem ekspresji genów podejmowanej we wszystkich jej aspektach.

Więcej informacji o Programie i rekrutacji do niego: www.qbm.lmu.de www.semestr.pl

37


! Y D U T S EDU

edukacja i wyjazdy

Istnieją cztery style uczenia się związane z naszymi zmysłami: l wzrokowy notatki wzrokowców powinny zawierać tabelki, wykresy, podkreślenia, mapy myśli, czyli wszystko to, co będzie skupiało wzrok, zdecydowanie ułatwi naukę; l czuciowy wykorzystujący zmysł dotyku, węchu, smaku. Nauka odbywa się poprzez wykonywanie czynności, angażowanie w  naukę wielu zmysłów. Eksperymenty i  doświadczenia będą idealnym sposobem na jej urozmaicenie. Osoby preferujący ten styl bez problemu radzą sobie z  egzaminami ustnymi; l słuchowy studenci będący słuchowcami powinni

chodzić na wykłady, nagrywać je, uczyć się i czytać na głos, a także używać audiobooków. Hałas działa na nich szczególnie rozpraszająco; l ruchowy osoby preferujące ten styl powinny np. rytmicznie chodzić po pokoju i powtarzać notatki. W ten sposób aktywują własne mięśnie oraz mózg. Dobrym pomysłem będzie też nauka poprzez odgrywanie ról czy uczestniczenie w różnych czynnościach.

EFEKTYWNA NAUKA Opanowanie obszernego materiału w krótkim czasie jest rzeczą bardzo trudną, jednak istnieje wiele sposobów, dzięki którym uporamy się z  grubymi podręcznikami szybciej i  skuteczniej. Przede wszystkim wskazane jest podzielenie całego materiału na mniejsze porcje, np. przy użyciu kryterium tematyki. Mniejsze partie wiedzy są przyswajane zdecydowanie lepiej i  na dłużej. Po opanowaniu mniejszego fragmentu materiału zrób krótką przerwę, a po przerobieniu np. całego tematu – przerwę 30–90 minutową. Czemu mają służyć te okresy odpoczynku? Mózg nie lubi monotonii i zaczyna zmniejszać swoje obroty po ok. 30 minutach nauki. Spada wówczas poziom przyswajania, zrozumienia i zapamiętywania. Bardzo ważne są też powtórki. Niemiecki psycholog Hermann Ebbinghaus badał krzywą zapominania, czyli zależność pomiędzy ilością przechowywanych informacji a  upływem czasu. Zauważył, że najwięcej zdobytej wiedzy tracimy REKLAMA

38

w ciągu pierwszych dni od momentu jej opanowania. Co więcej, dostrzegł, iż w  ciągu pierwszej godziny po zakończeniu nauki zapominamy 50% materiału. Jeśli zdamy sobie sprawę z  istnienia tego procesu, będziemy mogli skutecznie mu zaradzić. Mnemotechniki są idealnym sposobem na uniknięcie szybkiego zapominania. Wykorzystują nasze naturalne zdolności oraz zmysły. Dzięki nim nie wkuwamy na pamięć, lecz uczymy się poprzez zabawę. Nauka staje się przyjemnością i przestaje być nieprzyjemną koniecznością.

HGS MathComp

OTOCZENIE Przede wszystkim należy zrobić porządek w miejscu przeznaczonym do nauki, a następnie wywietrzyć pokój. Usiądź wygodnie przy biurku w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Wyłącz telefon, czat na Facebooku, a najlepiej w ogóle komputer. Koncentruj się tylko na nauce. Najlepiej czytaj rano, zaraz po przebudzeniu. Jeśli lubisz, możesz uczyć się przy muzyce, to żaden problem. Pamiętaj jednak, żeby nie była ona zbyt głośna. Naukowcy polecają muzykę barokową, która zwiększa naszą wydolność umysłową. Oprócz tego na rynku dostępne są specjalne nagrania pobudzające prace mózgu. Istotne jest również to, co jesz i  pijesz. Szczególnie polecana jest dieta wegetariańska, które nie obciąża organizmu (owoce, warzywa). Pij też dużo wody! Ubytek 10% wody powoduje złe samopoczucie, bóle głowy, kłopoty z oddychaniem, a co za tym idzie spadek koncentracji. Paulina Sobczyk

www.semestr.pl


international Master’s prograM © ty - Fotolia.com

Scientific Computing – Where Methods Meet Applications What We expect: • Strong background in Mathematics and Computer Science • Application oriented mindset • Highly motivated and self organized

C

ombining Mathematics and Computer Science, Scientific Computing has become the powerful key for solving today’s scientific and technical problems.

areas – from Physics and Astronomy to Biosciences and the Humanities. The master’s program offers a uniquely structured interdisciplinary education in a vibrant research environment:

Heidelberg University offers a highly attractive package to students on their road to become top-tier scientists. The international master’s program „Scientific Computing“ teaches state of the art methods and applications. A follow-up PhD phase in the unique interdisciplinary research environment at the graduate school HGS MathComp completes the education.

• Application-oriented lectures and seminars • Small-group courses • Industry summer internships • Term-abroad program

The program teaches the core methodology in Applied Mathematics and Computer Science to solve challenging real-world application problems: • • • • •

Mathematical Modeling Simulation & Optimization Image Processing Statistics & Data Analysis High Performance Computing

The application fields for Scientific Computing encompass all scientific

The program enables students to receive a first-rate education in addition to pursuing innovative projects with a strong application-oriented focus. It ensures that graduates are well prepared for top positions in industry and science. Heidelberg is the perfect place for students to start their scientific career. Founded in 1386, it is Germany’s oldest university, situated in one of the country’s most beautiful cities. Ranked among Europe’s leading universities, Heidelberg offers tuition free education as well as an ideal setting for individualized and supervised studies.

What We offer: • Interdisciplinary research environment & top-tier equipment • Modern international program completely taught in English • Attractive study location in the heart of Europe

application

deadlines:

June 15 for the Winter Term Nov. 15 for the Summer Term

WWW.scicoMp.uni-hd.de


EDU

edukacja i wyjazdy

Lifelong learning Zakończenie studiów magisterskich czy inżynierskich nie musi oznaczać końca nauki.

O

soby, które chcą nadal poszerzać swoją wiedzę, mogą zdecydować się na kontynuowanie edukacji na studiach podyplomowych. Mają one najczęściej charakter specjalistyczny i zapewniają możliwość zdobycia nowych wiadomości w  konkretnej dziedzinie nauki. Trwają od dwóch do czterech semestrów i są dość kosztowną inwestycją. Ceny za rok studiowania wahają się od 2500 do nawet 7000 zł, ale jeśli zależy nam na poprawieniu swojej sytuacji na rynku pracy, warto się na nie zdecydować. Samo studiowanie może mieć charakter studiów niestacjonarnych, prowadzonych w ramach odbywających się co tydzień lub dwa zjazdów. Mogą to być także studia wieczorowe bądź kształcenie z  wykorzystaniem platformy e-learning. Na niektórych kierunkach studia wieńczy praca dyplomowa, po której obronie otrzymuje się świadectwo potwierdzające ukończenie nauki.

Rekrutacja Na podyplomówkę można zapisywać się od kwietnia do września lub do momentu zapełnienia list. Rejestracja w pierwszej fazie odbywa się najczęściej online. Drugi etap polega na złożeniu odpowiednich dokumentów w  siedzibie placówki. Wśród tych dokumentów musi znajdować się m.in. podanie o przyjęcie na studia, dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich oraz potwierdzenie dokonania opłaty. O przyjęciu decyduje także kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu wszystkich formalności możemy zaczynać naukę.

MBA Podyplomówka jest realizacją założenia lifelong learning, które zakłada uczenie się i doskonalenie przez całe życie. Studia te dają również szansę osobom niespełnionym zawodowo, umożliwiają bowiem przekwalifikowanie. Ciekawa opcją są także studia podyplomowe MBA rozwijające umiejętności studenta w dziedzinie zarządzania. Program Master of Business Administration skierowany jest do osób wykonujących obowiązki menadżerskie lub planujących rozwój zawodowy w tym kierunku.

PhD Możliwości wyboru studiów po studiach jest wiele. Zamiast podyplomówki możemy zdecydować się na studia doktoranckie, wszystko zależy od nas samych i od tego, jak chcemy rozwinąć swoje umiejętności. Żeby wyróżnić się spośród tłumu magistrów, trzeba uczyć się bez końca. Emilia Jędrzejczyk

REKLAMA

40

www.semestr.pl


e d u k a c j a i w y j a z d y EDU

Studia z tradycją: Technische Universität Bergakademie Freiberg TU Bergakademie Freiberg (Akademia Górnicza we Freibergu), założona w roku 1765, jest najstarszą akademią górniczą na świecie. W dziedzinie badań jest w ścisłej czołówce uczelni niemieckich.

Doskonałe warunki studiowania Na TU Bergakademie Freiberg studiuje około 5 000 osób. Dzięki temu uczelnia oferuje idealne warunki do zdobycia wartościowego wykształcenia i terminowego ukończenia studiów.

Oferta studiów – także w języku angielskim Uczelnia proponuje 62 kierunki studiów z zakresu: – matematyki i informatyki – nauk przyrodniczych – nauk geograficznych – inżynierii – ekonomii Oprócz 13 kierunków studiów dyplomowych i 17 kierunków studiów licencjackich, można wybierać także spośród 32 kierunków studiów magisterskich. Siedem kierunków magisterskich prowadzonych jest całości po angielsku.

Wiodący ośrodek badawczy w Niemczech Naukowcy z  TU Bergakademie Freiberg są ekspertami w  dziedzinie całego procesu wydobycia surowców – od poszukiwania nowych złóż, przez przyjazne środowisku wydobycie, rozwój alternatywnych sposobów pozyskiwania energii, zwiększanie wydajności surowców, aż do recyklingu. W centrum naszych zainteresowań zawsze leży idea długofalowego www.semestr.pl rozwoju.

250 lat historii Akademia Górnicza podąża za aktualnymi wyzwaniami dziś tak samo, jak robiła to 250 lat temu, kiedy została założona. To tu Ferdinand Reich i Theodor Richter odkryli pierwiastek chemiczny ind, a Clemens Winkler znalazł w rudach Freibergu german. Nasz naukowiec Abraham Werner był założycielem mineralogii i  geologii, a  Wilhelm Lampadius jako pierwszy w Europie założył gazowe oświetlenie we Freibergu.

Freiberg – uniwersyteckie miasto w Saksonii Położony blisko granicy Polski Freiberg, znane miasto uniwersyteckie, oferuje wyjątkową atmosferę. Dawniej dzięki kopalni srebra cieszył się poważaniem i bogactwem. Dziś znany jest jako ośrodek nowoczesnej mikroelektroniki i energii odnawialnej. Studentom proponuje dobre i tanie zakwaterowanie oraz niskie koszty utrzymania. Akademiki leżą bezpośrednio na kampusie. Prawie do wszystkich sal wykładowych i  seminaryjnych oraz laboratoriów można dojść pieszo.

Zapraszamy! W sercu starego miasta, naprzeciw zamku Freudenstein na placu Schloßplatz, znajduje się nasze centrum informacji o  studiach. Jest to nie tylko punkt informacji dla zainteresowanych studiami i dla nowych studentów, lecz także miejsce spotkań na wykładach, odczytach, koncertach i  inspirujących rozmowach w przyjaznej atmosferze. http://tu-freiberg.de/international

www.semestr.pl 41


EDU

edukacja i wyjazdy

M

Jak osiągnać SUKCES?

otywacja kojarzy się z bliżej nieokreśloną siłą, która powinna nas pchać do tego, żeby chciało nam się chcieć. Często okazuje się (szczególnie w obliczu terminów krzyczących na nas z kalendarza), że popycha nas do przodu wyłącznie wiszący nad karkiem topór, który np. odetnie dalszą drogę studiowania, jeśli czegoś nie zdamy. W  idealnym świecie, w  jego centralnym punkcie, stałby wielki kocioł wypełniony po brzegi mocą do pracy i  każdy mógłby z niego czerpać tyle, ile potrzebuje, bez ograniczeń i  strachu, że źródło kiedyś wyschnie. Ale zderzenie z  rzeczywistością jest bolesne i nie pozostawia złudzeń – musimy sami znaleźć to miejsce, w którym znajdziemy pokłady motywacji. Jak to zrobić? Gdzie szukać? Kogo prosić o pomoc?

Jak zacząć? Wyobraź sobie, że zbliża się miesiąc sesji zimowej – luty. Chyba nie musisz specjalnie się wysilać? Wszyscy dookoła o niczym innym nie mówią, coraz częściej słyszy się stwierdzenie „po sesji!” („po sesji się spotkamy/ obejrzę ten film/przeczytam tę książkę”). A teraz pomyśl, że Ciebie to nie dotyczy – egzaminy i  kolokwia zdane w  przedterminach,

REKLAMA

Marketing der FAU, Foto: Stephan Minx

42

www.semestr.pl


e d u k a c j a i w y j a z d y EDU projekty oddane i zaliczone, żadnych zaległości w sprawozdaniach z laboratoriów. Niemożliwe? Tajemnicą jest motywacja! Podstawą do tego, żeby znaleźć w sobie albo zbudować pokłady motywacji, jest uświadomienie sobie, co tak naprawdę mnie motywuje. Dla każdego będzie to coś innego – dobra ocena, która potem może przyczynić się do przyznania stypendium, wolny czas po sesji i  święty spokój do kolejnej. Ale może to być również nagroda, którą obiecamy sami sobie za osiągnięcie celu – szał zakupów, tydzień niewychodzenia z  domu i  nadrabiania zaległości w  grach komputerowych, wypad na weekend do Oslo, bo akurat można kupić tanie bilety – co tylko przyjdzie Wam do głowy. Ważne, żeby to było coś ważnego dla Was – motywującego do podjęcia wysiłku i zebrania w sobie wszystkich sił oraz możliwości, które przecież gdzieś tam w środku są, czekają tylko na pobudzenie. Dobrym sposobem jest napisanie na kartce celu i  nagrody za jego osiągnięcie: „jeśli do połowy stycznia oddam wszystkie projekty, obejrzę cały sezon serialu”. Zapisanie tego niesamowicie wpływa na proces realizacji naszych zadań – świadomość, że coś przybrało formę inną niż impuls w głowie, jest „namacalne”, dużo bardziej mobilizuje do działania, niż tylko myślenie o tym.

Głęboka motywacja Wszystkie „motywatory” wymienione wcześniej to elementy, które mają nas popchnąć do tego, żeby zebrać się w sobie i  zacząć działać: zewnętrzne bodźce, jasne punkty na horyzoncie zasnutym chmurami, coś, do czego warto dążyć. Ale jak poradzić sobie w momencie, kiedy okazuje się to niewystarczające? Kiedy przychodzi taka chwila, w  której mówimy sobie: „przecież wcale nie potrzebuję tej płyty” albo „przeżyję bez wypadu do kina, tak bardzo mi się nie chce”? Wtedy te „marchewki”, motywatory zewnętrzne, obietnice nagrody za wykonane zadanie, są zbyt słabe, aby pobudzić działanie. Ale i  na to jest sposób: trzeba znaleźć w  sobie siłę do odnalezienia drugiego dna w  sytuacji niewygodnej, męczącej, niekomfortowej. W  każdym przedsięwzięciu można doszukać się elementu, który sprawi przyjemność – bardzo często (niewyobrażalne!) jest to głęboko ukryta radość z  samego wykonywania danej czynności. To zdecydowanie silniejsze paliwo motywacyjne od tego pierwszego, bo jest zasoby są nieskończone – kryje się w nas i wszystko, co trzeba zrobić, to odkryć, gdzie się znajduje. Często wystarczy tylko zmiana sposobu myślenia. Zamiast: „nie chcę mi się uczyć do

REKLAMA

tego kolokwium, i tak do niczego mi się w życiu nie przyda socjologia, przecież studiuję budownictwo”, powiedz sobie: „świetnie, że nauczę się czegoś o ludzkim zachowaniu – może w końcu zrozumiem, dlaczego on/ona reaguje tak dziwnie, kiedy próbuję zagadać”. Doszukanie się pozytywnej strony sytuacji, odnalezienie w niej czegoś dla siebie – to połowa sukcesu. Każdy z nas jest indywidualistą, zwracamy uwagę na różne rzeczy i inne mają dla nas znaczenie. Dlatego tak ważne jest, żeby znaleźć coś, co właśnie MNIE zmobilizuje do działania.

Próbuj nieustannie Czy szkolenie z motywacji to dobry pomysł? Jak najbardziej! Dobrze poprowadzone, dostarczy wiedzy o  mechanizmach, które kierują zachowaniem człowieka w  chwilach kompletnego braku energii, ale zapewni również narzędzia do zastosowania w momencie braku motywacji. Kolejnym plusem jest to, że szkolenia nie odnoszą się tylko do sytuacji na uczelni, kiedy trzeba coś zdać, ale także do każdej innej – w życiu osobistym, rodzinnym czy zawodowym. Bo przecież każdemu z nas czasem brakuje mocy do ruszenia z miejsca. Nie znaczy to jednak, że nie można tego zmienić, jeśli bardzo będziemy tego chcieli. A przecież chcemy! Aleksandra Lemańska


EDU

edukacja i wyjazdy

Już po sesji. Jak żyć?

O

zimowych egzaminach już zapomnieliśmy, dni są coraz dłuższe, za chwilę nastanie wiosna, a do kolejnej sesji jeszcze sporo czasu. Zaczął się najwspanialszy czas w całym roku akademickim! Spacery, wycieczki rowerowe, sport na plaży, koncerty, imprezy plenerowe… Zazdrościsz? Jeśli właśnie kończysz pisanie licencjatu, jest jeszcze szansa wybrać się na studia magisterskie do stolicy Pomorza. Sprawdź, co studentom – i nie tylko – może zaoferować Gdańsk.

Kultura wysoka... W Gdańsku zawsze dużo się dzieje. W  licznych obiektach sportowo-widowiskowych często odbywają się koncerty, wydarzenia i  imprezy na dużą skalę. Już niedługo w Ergo Arenie odbędzie się wyjątkowe show taneczne Narodowego Baletu Gruzji „Sukhishvili”. W maju fani i fanki będą bawić się na koncercie Enrique Iglesiasa. Ale w zasadzie co weekend można uczestniczyć w jakimś wydarzeniu kulturalnym. Do odwiedzenia zachęcają teatry, muzea, wystawy i centra kulturalne, np. Europejskie Centrum Solidarności, Gdański Teatr Szekspirowski, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Instytut Kultury Miejskiej czy Gdański Archipelag Kultury. Jako student masz specjalne ulgi i  wiele kulturalnych atrakcji możesz odwiedzić dosłownie za grosze.

... i studencka Na wiosnę rozkwita też kultura studencka. Maj upływa pod znakiem studenckiego karnawału, czyli juwenaliów, których tu nie brakuje: Neptunalia, Medykalia, Delfinalia, AWFalia i Technikalia już niedługo! Na studentów czekają też liczne puby i  kluby rozsiane po starówce. – Gdańsk jest miastem młodym, nowoczesnym, więc nigdy nie mam problemu z podjęciem decyzji, jak ciekawie spędzić wolny czas – mówi Vladyslav, student turystyki i rekreacji.

Warto pomyśleć o studiach w stolicy Pomorza

44

fot. Krzysztof Kornacki

W Gdańsku się nie nudzimy…

Na sportowo

Miasto znane jest z organizacji dużych imprez sportowych, takich jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012™, FIVB Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 czy Mistrzostwa Europy w  Piłce Ręcznej 2016. W  tym roku czekają nas m.in. CEV Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2017, Turniej finałowy Mistrzostw Polski Rugby  7, Mistrzostwa Europy Jachtów ORC, Międzynarodowe Motocrossowe Mistrzostwa Polski, Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy i Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Zygmunta Chychły. Nieustannie odbywają się tu także wydarzenia sportowe mniejszej rangi. Wybrać możesz się np. na stadion Energa na mecze Lechii Gdańsk, www.semestr.pl


fot. Maciej Nicgorski fot. Monika Zdroik

fot. Marcin Pierożyński

e d u k a c j a i w y j a z d y EDU

do Ergo Areny na mecze siatkarskie z udziałem Lotosu Trefl Gdańsk i  piłkarzy ręcznych Wybrzeża Gdańsk. Zniżki studencie obowiązują także na wydarzenia sportowe! Mocnych wrażeń dostarczy z  kolei największy w  Polsce festiwal sportów ekstremalnych Baltic Games. Co roku odbywa się także unikalny w skali kraju zlot żeglarski Baltic Sail.

Aktywnie Ale sport w Gdańsku to nie tylko imprezy sportowe, które można oglądać, lecz także wiele możliwości prowadzenia aktywnego trybu życia. Cyklicznie odbywają się tu triathlony i maratony oraz tradycyjny Bieg Westerplatte. 3 Gdański Maraton rusza już niedługo – 9 kwietnia. Bogatą ofertę sportową mają także uczelniane AZSy. Można trenować też mniej popularne dziedziny sportu, np. curling, hokej podwodny czy ultimate frisbee, a  jak na miasto nadmorskie przystało, latem kwitną tu sporty wodne. W mieście działa aż siedem kąpielisk morskich: Molo Brzeźno, Sobieszewo, Stogi, Jelitkowo, Orle, Klipper Jelitkowo oraz Dom Zdrojowy Brzeźno, gdzie łatwo jest dojechać komunikacją miejską. Funkcjonuje również wiele siłowni, basenów, korty tenisowe, tory gokartowe i wrotkarskie – każdy może znaleźć więc aktywność dla siebie. A na co dzień gęsta sieć ścieżek rowerowych pozwala dotrzeć na dwóch kółkach w wiele miejsc, także na uczelnie.

Weź głęboki oddech…

Jeśli znudzą Cię spacery na Starym Mieście, w parkach i nad morzem, zawsze możesz skoczyć do pobliskiego Sopotu lub Gdyni – tam też się dużo dzieje. Ale w okolicy Trójmiasta znajdziesz również mniejsze kaszubskie miejscowości warte uwagi, gdzie możesz wyjechać np. na weekend. Ciekawe są okolice Szymbarka leżącego w tzw. Szwajcarii Kaszubskiej. Można tam zwiedzić m.in. Dom do Góry Nogami! Pozytywny zawrót głowy gwarantowany. Więcej o Kaszubach dowiesz się też, odwiedzając skansen we Wdzydzach Kiszewskich. Interesującą wycieczką będzie zwiedzanie półwyspu Helskiego i odwiedzenie fokarium – jeśli nie pociągiem, autobusem lub samochodem, to na sam Hel dotrzesz też statkiem.

Tylko gdańscy studenci mogą spacerować nad morzem zaraz po zajęciach...

Stolica Pomorza z pewnością sprzyja spacerom. Można się zagubić w urokliwych uliczkach na Starym Mieście, wtapiając w  tłum na ulicy Długiej. Można też spojrzeć na miasto z góry – np. wspinając się na wieżę bazyliki Mariackiej lub wybierając się na Biskupią Górkę. Przynajmniej raz w roku warto odwiedzić też ogród zoologiczny w  Gdańsku-Oliwie. To przepięknie położone na terenie Parku Krajobrazowego zoo podoba się nie tylko dzieciakom! – Wolny czas często spędzam na spacerach po mieście. Zakładam słuchawki, idę, robię zdjęcia i odpoczywam. Z moją przyjaciółką lubimy też spacerować nad morzem. Bałtyk jest piękny, plaże czyste. Słone morskie powietrze pomaga odstresować się po nauce – opowiada Karina, studentka Politechniki Gdańskiej. Tego gdańskim studentom może pozazdrościć reszta kraju – spacerów nad morzem zaraz po zajęciach na uczelni! www.semestr.pl

Wycieczki dalsze i bliższe

Międzynarodowo

Gdańsk to także świetny punkt wypadowy na dalsze wyprawy. W mieście działa przecież międzynarodowy port lotniczy, który obsługuje zarówno loty krajowe, jak i  zagraniczne. Dzięki tanim przewoźnikom za niewielkie pieniądze zorganizujesz wycieczkę do Norwegii, Szwecji, Danii, Włoch, czy Hiszpanii, podczas gdy studenci z innych części Polski o takim budżetowym wyjeździe mogą tylko pomarzyć. A jeśli marzy Ci się dalsza morska przygoda, możesz wyruszyć w rejs promem z samego Gdańska lub z Gdyni. Agata Blinkiewicz 45


EDU

edukacja i wyjazdy

Podr za zł REKLAMA

46

www.semestr.pl


óż otówkę Istnieją dwa sposoby na uskutecznienie taniego lotu. Albo czekamy, aż znajdziemy tani bilet w z góry upatrzone miejsce, albo jedziemy tam, gdzie akurat tanie bilety są. Drugi rodzaj podróży może się nawet okazać ciekawszy. Niezastąpioną pomocą przy wyszukiwaniu biletów jest Internet. Na portalach typu loter.pl, mlecznepodroze.pl, flyforfree.pl czy nawet stronach przewoźników możemy na bieżąco wyszukiwać interesujące nas oferty.

Autostop To metoda dla osób, które nie boją się wyzwań i nie wpadają w panikę, gdy coś nie idzie zgodnie z planem. Orientacyjnie szacujemy czas podróży, pakujemy manatki i w drogę. Warto mieć ze sobą tekturki i mazaki, które przydadzą nam się w drodze do tworzenia nowych napisów, gdyż trzeba mieć wyjątkowe szczęście, by złapać stopa, który dowiezie nas od razu w docelowe miejsce. W planowaniu podróży z pomocą przychodzi nam strona autostopem-przez-zycie.pl, gdzie opisane są przykładowe podróże autostopem, a także zawarte są praktyczne wskazówki, np. skąd skutecznie łapać stopa. Pamiętajmy o tym, że nie mamy żadnych gwarancji co do bezinteresownych intencji podwożących, także warto od razu spytać: „Czy tu się płaci?”. Couchsurfing

Noclegi w zagranicznych hostelach, mimo stosunkowo niskiej ceny, po przeliczeniu z euro na złotówki mogą być i tak dość drogie. Z pomocą przychodzi społeczność couchsurfing.org. Na jej stronie możemy bez problemu znaleźć darmowe lub prawie darmowe zakwaterowanie. Użytkownicy oferują nocleg we własnym mieszkaniu w  różnych zakątkach świata. Każdy z nich tworzy swój profil, umieszcza w nim informacje o sobie (zainteresowania, znajomość języków, zdjęcia). Osoba poszukująca noclegu wyszukuje osobę, która może ją przyjąć w czasie wyjazdu, i kontaktuje się bezpośrednio z gospodarzem. W ofercie noclegu mamy zaznaczone, czy poza spaniem możemy liczyć na oprowadzenie po mieście, wyjście do pubu i co dana osoba chciałaby w zamian. Profile gości i gospodarzy oceniane są w komentarzach. Warto zagłębić się w nie przed podróżą. Marta Zajkowska www.semestr.pl

REKLAMA

Loty


EDU

edukacja i wyjazdy

Studia i... studia?

O

ferta edukacyjna skierowana do osób aktywnych zawodowo, również tych z dyplomem uczelni wyższej, jest dziś bardzo specyficzna. Większość form takiego kształcenia ma charakter komercyjny, a ich zadaniem jest przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji słuchaczy.

Po dyplomie Jednym z najpopularniejszych sposobów dokształcania się są studia podyplomowe. Naukę w takim trybie oferuje większość wyższych uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Popularne są zwłaszcza kierunki wyspecjalizowane, np. zarządzanie jakością czy marketing usług, co odzwierciedla zasadniczą rolę tego typu edukacji – ma ona przede wszystkim przekazywać ściśle określoną wiedzę fachową. Program studiów najczęściej opiera się na ćwiczeniu sposobów wykorzystania zdobytych wcześniej wiadomości. Kształcenie podyplomowe ma charakter komercyjny i nie jest dotowane przez państwo. Taka oferta skierowana jest więc głównie do osób aktywnych zawodowo.

Studia doktoranckie Studia doktoranckie są dla magistrów tradycyjną alternatywą dla podjęcia pracy zawodowej. Uzyskanie tytułu doktora (obecnie trzeciego,

po licencjacie i magistrze, stopnia naukowego) niewątpliwie jest nobilitacją społeczną. Wymaga odbycia studiów doktoranckich, zdania stosownych egzaminów oraz obrony rozprawy naukowej. Prawo do nadawania tego tytułu przysługuje zarówno uczelniom państwowym, jak i niektórym uczelniom prywatnym. Większość świeżo upieczonych doktorów po obronie rozprawy kontynuuje pracę badawczą i  dydaktyczną w charakterze pracowników naukowych. Trzeci stopień naukowy jest szczególnie pożądany w  sektorach rynku pracy związanych z usługami prawniczymi, finansowymi czy medycznymi – dlatego doktorzy tych kierunków najczęściej pozostają aktywni zawodowo także poza uczelnią.

Szkolenia Oferta kształcenia ustawicznego obejmuje nie tylko studia doktoranckie czy podyplomowe. Jak grzyby po deszczu wyrastają w naszym kraju ośrodki szkoleniowe, które oferują potwierdzane certyfikatami kursy z różnych dziedzin. Do najpopularniejszych należą bez wątpienia szkoły językowe, które święcą swoje sukcesy od kilkunastu lat. Za ich pośrednictwem można zdobyć honorowane na całym świecie certyfikaty z różnych języków obcych, np. angielskiego, niemieckiego czy francuskiego. Coraz popularniejsze stają się także kursy podnoszące nie tyle

REKLAMA

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej www.wfpik.amu.edu.pl, www.facebook.com/wfpik

Studia, które dają satysfakcję i pracę! Bezrobocie wśród Absolwentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM wynosi 0%* INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ www.polonistyka.amu.edu.pl

- Filologia polska (I i II st.) - Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (I st.) - Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (I st.) - Studia polonistyczno-germanistyczne (I st.) - Filologia polska jako obca (I st.) - Polacy i Niemcy w Europie (II st.) - Polonistyka w kontekstach kultury (II st.) - STUDIA NIESTACJONARNE: Filologia polska (I i II st.)

INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ www.ifk.amu.edu.pl

- Filologia klasyczna (I i II st.) - Studia sródziemnomorskie (I i II st.) - Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie (I st.) - Literatura powszechna (II st.)

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ www.slavic.amu.edu.pl

- Filologia bułgarska (I i II st.) - Filologia chorwacka (I i II st.) - Filologia serbska (I i II st.) - Filologia czeska (I i II st.)

- Filologia słowiańska i filologia polska (z j. rosyjskim, I st.) - Bałkanistyka (I i II st.) - Studia południowosłowiańskie (I st.)

KATERA DRAMATU, TEATRU I WIDOWISK www.teatrologia.amu.edu.pl

- Wiedza o teatrze (I st.) - Media interaktywne i widowiska (II st.)

KATEDRA FILMU, TELEWIZJI I NOWYCH MEDIÓW www.filmoznawstwo.com

- Filmoznawstwo i kultura mediów (I i II st.)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE, MISHiS (I i II st.) www.mishis.amu.edu.pl

KIERUNKI ANGLOJĘZYCZNE - Central European and Balkan Studies (I st.): www.mishis.amu.edu.pl - International Master in Balkan Studies, IBS (II st.): www.slavic.amu.edu.pl - Mediterranean Studies (II st.): www.ifk.amu.edu.pl

*Na podstawie badań: „Struktura bezrobocia absolwentów poszczególnych wydziałów UAM w Poznaniu w 2013/2014 r. porównanie bezrobocia krótkotrwałego z długotrwałym”, w: R. Cichocki, A. Siatkowski, K. Jankowska, „Bezrobocie absolwentów Wydziału Nauk Społecznych UAM - analiza danych zastanych”, WNS UAM 2016, s. 12.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, tel. +48 61 829 46 90, +48 61 829 46 92, e-mail: wfpik@amu.edu.pl


EDU

umiejętności zawodowe, co interpersonalne. Chętni mogą skorzystać z kursów psychologicznych, pracy grupowej, kierowania zespołem. Rozszerza się także oferta szkoleń przygotowujących pracowników do radzenia sobie ze stresem czy też długotrwałym wysiłkiem.

CKU Kształcenie ustawiczne dostępne jest także poza dużymi ośrodkami akademickimi. Coraz szersza oferta kursów i szkoleń dociera do mniejszych miast, by aktywizować mieszkających tam absolwentów wyższych uczelni. W  wielu powiatach powołano Centra Kształcenia Ustawicznego, które oferują kursy zawodowe ściśle odpowiadające wymogom lokalnego rynku pracy. Zadaniem tego typu ośrodków jest również niwelowanie braków w wykształceniu osób aktywnych i zdolnych do pracy zawodowej w  danym regionie, stąd często organizują one wyrównawcze kursy komputerowe czy językowe.

Przez całe życie Lifelong learning zdaje się być przyszłością współczesnej edukacji. Błyskawiczny rozwój wiedzy i nowych technologii uniemożliwia poznanie całego zasobu wiadomości nawet z jednej dziedziny w trakcie studiów licencjackich czy magisterskich. Olbrzymia elastyczność, której wymaga się dziś od pracownika, wymusza ciągłe zdobywanie nowych umiejętności. W  niedalekiej perspektywie niemal każdy absolwent wyższej uczelni zmuszony będzie do dokształcania się. Miejmy nadzieję, że Polska nadąży za tymi trendami. Mikołaj Niedbała REKLAMA

Are you a PhD Student of 1st or 2nd year?

Apply to the InnoEnergy PhD School

Add on programme to ongoing PhD research. Entrepreneurship, innovation and business courses for PhD candidates in sustainable energy. Flexible curriculum tailored to your needs. Funding of European mobility stay. Access to a large network of partners from academia and industry.

Application is always open Visit our website to find out more kic-innoenergy.com/phdschool Send your questions to phdschool@kic-innoenergy.com


EDU

edukacja i wyjazdy

JAK SIĘ UCZYĆ? G

łównym problemem w uczeniu się jest to, że wykorzystujemy tylko lewą półkulę mózgową: sporządzamy notatki, czytamy, powtarzamy. To wszystko jest dla naszego mózgu monotonne, zbyt linearne, pozbawione barw, a  tym samym sprawia, że mózg szybko się nudzi. Co i rusz łapiemy się na tym, że myślimy o czymś zupełnie innym. Trzeba zatem sprawić, żeby podczas nauki zaangażowane były obie półkule. Lewa półkula mózgowa jest bardzo logiczna. Zajmuje się przetwarzaniem szczegółów, części, operuje literami, cyframi. Z kolei prawa półkula jest artystą, postrzega obraz globalnie. Ważna jest dla niej intuicja, rytm, emocja, barwa. Aby nasz mózg pracował najwydajniej, musi wytworzyć wiele połączeń nerwowych pomiędzy obiema półkulami. Sam tego jednak nie zrobi, potrzebuje naszej pomocy. Naturalnym sposobem doskonalenia funkcjonowania mózgu jest ruch. Nauka nie jest procesem odbywającym się tylko w głowie i jeśli uczymy się czegoś wieloma zmysłami, jednocześnie widząc, słysząc, czując, spostrzegając barwy, kształty czy dotykając przedmiotów, jest nam łatwiej to zapamiętać. Utrwalenie danej reakcji czy umiejętności w takich warunkach sprawia, że powtarzamy ją później automatycznie. Ćwiczenie mózgu to bardzo ważny aspekt, nie tylko, jeśli chcemy osiągnąć świetne wyniki w nauce, ale w każdej dziedzinie życia. Po prostu dla samego siebie. Weźmy takiego Leonardo da Vinci. Był człowiekiem

wszechstronnym. Znał się na matematyce, fizyce, medycynie, a przy tym był wybitnym artystą. Może nie staniemy się od razu kolejnym da Vinci, ale na pewno warto spróbować poćwiczyć. Jeśli zatem jemy prawą ręką, jedzmy lewą. Myjemy zęby ręką lewą, myjmy prawą. Spróbujmy na jakiś czas zmienić sposób wykonywania codziennych czynności, typu pisanie, rysowanie, mycie, ubieranie się itp., i wykonywać je inaczej niż do tej pory, np. zapinać guziki inaczej niż zwykle. Jest to jeden z  najprostszych sposobów, aby zmotywować mózg do tworzenia kolejnych połączeń nerwowych. Może się to też okazać świetną zabawą, gdyż sami nauczymy się czegoś nowego, jak choćby oburęcznego pisania. Już podczas przygotowań do sesji możemy spróbować uczyć się trochę inaczej niż do tej pory, a mianowicie tworząc mapy myśli i korzystając z mnemotechnik. Każdy z tych sposobów wymaga oczywiście wprawy i ustalenia własnego systemu pracy, jednak warto spróbować, gdyż są one niezwykle efektywne. Poprzez zaangażowanie obu półkul mózgowych do pracy pozwalają nie tylko szybciej i łatwiej zapamiętać obszerny materiał, ale i nie zapomnieć go zaraz po egzaminie. Marzena Majsan

REKLAMA

NOWY KIERUNEK STUDIÓW!

STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE 3-letnie stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) • • • •

interdyscyplinarne studia trzech Instytutów Uniwersytetu Wrocławskiego: Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; Filologii Polskiej; Filologii Słowiańskiej wiedza o Europie Środkowo-Wschodniej – w ujęciu historycznym oraz na planie współczesnych procesów kulturowych, komunikacyjnych i społeczno-politycznych unikalna ilość godzin nauki języków: ukraińskiego, czeskiego, węgierskiego i/lub słowackiego literatura, historia, kultura, dziennikarstwo i komunikacja oraz myśl społeczno-polityczna regionu: pięć krajów, wiele narodów

Studenci mogą uczestniczyć w: programie Erasmus+ oraz wyjazdach na staże na Uniwersytetach: im. I. Franki we Lwowie, im. T. Szewczenki w Kijowie, im. Karola w Pradze, im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz na Uniw. Palackiego w Ołomuńcu. Zatrudnienie dla absolwenów w: instytucjach samorządowych | organizacjach pozarządowych | firmach międzynarodowych | redakcjach czasopism | środkach masowego przekazu | turystyce | instytucjach kultury | logistyce

Kontakt: tel. (+48) 71 375-45-55; sekretariat.ifs@uwr.edu.pl 50 Informacje: http://www.ifs.uni.wroc.pl/442-kierunek-studiow-studia-srodkowo-wschodnioeuropejskie

www.semestr.pl


Europa Master: Trinational M.A. in European Studies W OO

OO

OO

OO OO OO

OO OO

OO

hen asked about their decision to choose the Europa Master program, our students pointed out different reasons: “All programs call themselves international, but this is the only one that is really international” “I do not want to sound too pathetic, but I consider this program a true European experience in the sense of the European idea” “The Europa Master was strongly recommended by the previous group” “Study program: a combination of different perspectives” “To experience what it means to be international” “To become more open-minded and cosmopolitan so that we no longer need borders (Thank you Immanuel Kant)” “To see different perspectives: classes, teachers, students” “It is stupid to study something of an international context if I do not go abroad” “Intercultural exchange: sharing and taking”

T

In T T

Apply for Europa Master! The deadline for applying at University of Opole is 15 May 2017. Joanna Kulska

REKLAMA

wo generations of students, among them Poles, Germans, Frenchmen, Britons, Montenegrins, Bosnians, Serbs, Americans, Canadians and representatives of other nationalities have already received their Polish, German and French diplomas. Soon the third and the fourth generation of Europa Master students will surely join the alumni club EMA-DOM, established by those who consider The Europa Master a great experience and an idea worth sharing. the academic year 2017/2018, already for the 5th time, the Institute of Political Science of the University of Opole, together with the Department of Political Science of Johannes-Gutenberg University (Mainz/Germany) and the Faculty for Law and Political Science of the Université de Bourgogne (Dijon/France), offer a trinational MA program in European Studies EUROPA MASTER. The consecutive 4-semester MA program is certified in all three participating countries. he “Europa Master” provides participants with specialised knowledge about European cultures and societies (Opole), European/EU politics (Mainz), and European/EU law (Dijon). Furthermore, students acquire an intensive personal “European” experience by studying and living together in three European countries. The „Europa-Master“ is inter alia sponsored by the Deutsch-Französische Hochschule / Université Franco-Allemande (DFH/UFA), which also offers mobility funds to students and is subsidized by the Embassy of France in Poland. he “Europa-Master” is the only trinational MA in European Studies currently offered in Poland. Participants study the first semester in Opole (Poland), the second semester in Mainz (Germany), and the third semester in Dijon (France). Participants may separate again only for the final semester dedicated to the obligatory internship, the writing of the master’s thesis, and the final exam depending on where they like to do the internship, thesis and exam. Upon the successful completion of the MA program, graduates receive the respective national degrees from all three partner universities. For the graduation ceremony, the alumni meet again in Opole in December.


EDU

edukacja i wyjazdy

Sposoby na języki

D

uolingo to zupełnie darmowa strona e-learnigowa. Najprościej rzecz ujmując, Duolingo to nauka poprzez tłumaczenie zdań z języka nam znanego na ten, którego chcemy się nauczyć, i na odwrót. Dodatkowo zabawa polega na wpisywaniu treści ze słuchu i podpisywaniu obrazków. Celowo użyłam słowa „zabawa”, bowiem Duolingo bardziej przypomina grę niż monotonną naukę. Materiał podzielony jest na działy (np. zwierzęta, kolory, zagadnienia gramatyczne), a działy na lekcje – ich liczba waha się od dwóch do ośmiu. Aby zakończyć naukę danego zagadnienia, należy rozwiązać 20 zadań, nie myląc się więcej niż trzy razy (jak w grze komputerowej, mamy tylko trzy „życia”). Aby wprowadzić element rywalizacji, do zabawy można zaprosić znajomych. Z gier zaczerpnięto też zbieranie punktów, które zdobywa się po ukończeniu danej lekcji i działu. Za wytrwałość otrzymuje się również wirtualną monetę, którą można wykorzystać w sklepie, kupując dodatkowe życie do wykorzystania podczas lekcji lub np. dzień lenistwa. Ważnym elementem nauki jest powtarzanie. Zaraz po ukończeniu nauki określonego zagadnienia jego ikonka mieni się w kolorze złotym, jednak z upływem czasu zmienia barwę, co oznacza, że należy skorzystać z przycisku odświeżenia zagadnienia – repetitio est mater studiorum, jak mawiali starożytni. Urocza szata graficzna sprawia, że po prostu chce się wykonać kolejną lekcję i zdobyć wyższy poziom. Wystarczy 15 minut dziennie. Paulina Trofimiec REKLAMA

Czy chcesz:

SIĘGNIJ DO GWIAZD W CENTRUM ASTRONOMICZNYM PAN! Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika (CAMK) jest wiodącym instytutem w zakresie astronomii i astrofizyki. Istnieje od 1978 roku. CAMK uczestniczy w międzynarodowych projektach np. H.E.S.S., CTA (teleskopy promieniowania Czerenkowa), satelitarne obserwacje w podczerwieni i gamma (HERSCHEL, Fermi i INTEGRAL), SALT (teleskop o  średnicy 10 m, zlokalizowany w  RPA). W CAMK realizowany jest projekt SOLARIS poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych finansowany m.in. przez European Research Council (tzw. Starting Independent Researcher Grant). W CAMK jest stacja łączności z polskimi satelitami naukowymi BRITE. W kategoryzacji instytutów naukowych w 2013 roku CAMK uzyskał kategorię, A+. Centrum zatrudnia 48 pracowników naukowych w dwóch zakładach: w Warszawie i Toruniu oraz prowadzi 4-letnie studia doktoranckie, na których jest obecnie łącznie 33 studentów. Latem kilkunastu studentów odbywa w CAMK praktyki wakacyjne. Ogłoszenia o naborze na studia i praktyki pojawiają się na stronie Centrum:

www.camk.edu.pl na początku każdego roku.

52

OO

OO

OO

OO

zdobyć unikalny zawód, bazujący na psychosyntezie – psychologii samorealizacji /samoświadomości, czy specjalizację w zakresie wspierania zrównoważonego (harmonijnego, całościowego) rozwoju człowieka? rozwinąć i rozumieć siebie lepiej, a następnie wspierać innych w ich rozwoju, być twórczym, wykonując „pracę życia” i spełniając siebie na poziomie samorealizacji? uczyć się psychosyntezy u profesjonalistki, będącej przykładem tego, że to działa, autorki 34 książek (rozpoczynając od dzieci, aż do biznesu), wejść w krąg międzynarodowego środowiska i być rozpoznawanym, uzyskać międzynarodowe certyfikaty?

– jedyny profesjonalny ośrodek nauczania psychosyntezy w Polsce zaprasza na kursy korespondencyjne i stacjonarne, przygotowujące do bycia mentorem, trenerem, coachem rozwoju osobowego i transpersonalnego, zdrowia / dobrostanu / wellbeing dzieci, młodzieży, dorosłych w różnych sferach życia (od szkoły do biznesu). Możesz zacząć w każdym czasie. Nie masz w tym w Polsce konkurencji! ZRÓB TO JUŻ DZISIAJ!

Info: www.psychosynteza.pl www.wellnesscoachingps@com; tel. 609 382 458 www.semestr.pl


LODOWIEC STUBAI

e d u k a c j a i w y j a z d y EDU

PEŁNIA NARCIARSKIEJ RADOŚCI – W NAJWIĘKSZYM AUSTRIACKIM OŚRODKU NARCIARSKIM NA LODOWCU. KOMFORT I GWARANCJA ŚNIEGU!

KONKURS!

DO WYGRANIA SKI-PASSY NA LODOWCU Jak nazywa się największy w Austrii ośrodek narciarski na lodowcu? Do wygrania: trzy 3-dniowe ski-passy!!! Odpowiedzi: na adres konkurs@semestr.pl lub na: www.facebook.com/MagazynSemestr

www.semestr.pl

© Stubaier Gletscher / Andre Schönherr

Stubaier Gletscher Tel. 0043 5226 8141 info@stubaier-gletscher.com www.semestr.pl stubaier-gletscher.com

Ze N A M K

względu na położenie stoków, dochodzące do 3000 m n.p.m., śnieg jest tutaj gwarantowany aż do czerwca. I to jedynie 45 minut samochodem z Innsbrucka. 35 idealnie przygotowanych tras narciarskich o wszystkich stopniach trudności gwarantuje najlepszą zabawę na lodowcu Stubai. owoczesna gondola 3S Eisgratbahn w zaledwie 12 minut wywozi miłośników zimowego szaleństwa do królestwa śniegu. Najdłuższa trzylinowa gondola tego typu w  Alpach ujmuje designem oraz techniką. Wi-Fi oraz fantastyczny widok gratis. drenalina i akcja – tego mogą spodziewać się fani głębokiego śniegu w części lodowca Stubai zwanej „Powder Department”. 13 freeride’owych zjazdów, check pointy oraz urządzania do treningu z detektorami lawinowymi gwarantują najlepsze warunki podczas freeride’u. iejscem spotkań elity snowboardowej oraz freeski jest codziennie świeżo przygotowywany snowpark Stubai Zoo. Z trasami o różnym stopniu trudności, zalicza się do najlepszych snowparków świata. Czynny jest do połowy maja. 22.4.2017 odbędzie się tu topowa impreza Spring Sessions. olejna atrakcja lodowca Stubai znajduje się 30 m pod stokami narciarskimi. Podczas 200-metrowej 53 wyprawy po jaskini lodowej Eisgrotte dowiedzieć się można wielu ciekawostek na temat lodu.


EDU

54

edukacja i wyjazdy

www.semestr.pl


e d u k a c j a i w y j a z d y EDU

www.semestr.pl

55


EDU LUZ

H C Y T A G O B A N I A KR STUDENTÓW Być może gdzieś przy Atlantydzie Albo w krainie Nie Wiem Gdzie Pośród spienionych fal odmętów Jest Kraina Bogatych Studentów Tam, gdzie miast tanich mlecznych barów I knajpek z piwem „na legitymację” Są restauracje Gdzie kolacje Jedzą młodzieńcy z gitarami Ot, choćby indyk z poziomkami A potem, sącząc po irlandzku kawę, Śpiewają głośno Okudżawę Ewentualnie Tłuste od sosu wycierając usta Siedzą przy stole W dużym kole Cytując fragmentami Prousta I nagle jeden mówi: Kelner, dla wszystkich sok z czystego zboża Niech nam młodości doda skrzydeł Niech poszybuje myśl w przestworza Zaś kelner, odziany w czarny fraczek, Będzie się zwijał, bo inaczej Mniejsza napiwku będzie kwota I pójdzie młodzież do Marriotta Marriott to oczywiście akademik Tamże na stole stoi dżemik Obok zaś kawior, łosoś, gąska Coś tam do chleba Gdy potrzeba Kiedy głód najdzie Ot, przekąska Skąd na to biorą? – zapytacie Stypendium – odpowiedzą – ma się! Każdy dostaje Jak nie socjalne, to naukowe Zdrowotne, chłopskie lub honorowe Za wkład w długopis Za brak atrofii Za prace ręczne, choćby na drutach Lub za języki – te dwa, co w butach Starczy na wszystko, choćby podróże Nie drugą klasą Nie osobowym Lecz jumbo-jetem Ośmiodyszowym Na noc na dziko w ciasnym namiocie? Po co, gdy można znów spać w Marriocie?

56

Ewentualnie lepszy niż rydz Jest jeszcze sześciogwiazdkowy Ritz Tam w saunie i przy dobrym winku Można rozprawiać o Flamincku Analizować krzywą Gaussa Słuchać Deep Purple albo Straussa Tam w kraju raju Życie płynie Jakby wciąż w maju Przy starym winie

No a po studiach Już magister Zrobiwszy przerwy rok lub miesiąc Dla odpoczynku po wysiłku Spojrzałby człowiek w lustro luźno Na twarzy swej szukając próżno Mijającego czasu sznytów I przeprowadził się spokojnie Do Wsi Zamożnych Emerytów Grzegorz Żak


ZniĹźki dla studentek!


Magazyn SEMESTR Wydanie Wiosna 2017  

* Wygraj: narty na lodowcu! * Staże 4.800 zł – UE i PL * Praca - IT / Inżynier / Mktg / FMCG / Moto / BPO+SSC / Farmacja, Biotechn. i Medycy...

Magazyn SEMESTR Wydanie Wiosna 2017  

* Wygraj: narty na lodowcu! * Staże 4.800 zł – UE i PL * Praca - IT / Inżynier / Mktg / FMCG / Moto / BPO+SSC / Farmacja, Biotechn. i Medycy...