Magazyn SEMESTR — Jesień / Autumn 2020

Page 4

HR

4

kariera w IT

www.semestr.pl


Articles inside

Stypendia w Niemczech

1min
page 43

Fizyka w Kaiserslautern

3min
page 41

Największa Dolina Narciarska świata

2min
pages 44-46

Racjonalny język obcy?

1min
page 42

Aktywnym być

1min
page 40

Administrative sciences

2min
page 37

Study in a fantastic place

5min
pages 32-33

Twoja przyszłość

2min
pages 35-36

Zaplanuj sukces

1min
page 34

The very best talents

1min
page 30

Jak zostać inżynierem?

3min
page 27

Największa satysfakcja

2min
page 25

Tylko dla ścisłowców?

2min
page 26

Najważniejsze: dobrze zacząć

2min
page 24

To ludzie tworzą przyszłość

1min
page 23

Pasja: nowe technologie

1min
page 11

Przepis na karierę w konsultingu

2min
page 14

Bierz życie za rogi

1min
page 16

Globalny strzał w dziesiątkę

4min
page 12

Przede wszystkim: rozwój

3min
page 10

Innowacje i rozwój

2min
page 22

Życie z pandemią

7min
pages 8-9

E-Commerce od podszewki

2min
page 6
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.