Szkoły Doktorskie, Badania, Post-Doc — Magazyn SEMESTR

Page 1

SZKOŁY DOKTORSKIE POST-DOC / BADANIA PAT R O N

D Z I A Ł U


Twój doktorat - na UMCS!

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć Maria Curie-Skłodowska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie to jedna z największych uczelni publicznych w Polsce, posiadająca bogate doświadczenie w kształceniu doktorantów, w tym cudzoziemców. Prowadzi je dla około 500 doktorantów na ponad 20 kierunkach w ramach studiów doktoranckich, zaś od 2019 roku w ramach trzech Szkół Doktorskich, w których kształci się obecnie 105 doktorantów, z Polski i zagranicy, w tym z: Zimbabwe, Ukrainy, Nigerii, Turcji, Gruzji, Hiszpanii, Irlandii, Rosji i Azerbejdżanu. UMCS dysponuje nowoczesnym potencjałem naukowo-badawczym i dydaktycznym. W ramach Uniwersytetu funkcjonują m.in. Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych, Inkubator Medialno-Artystyczny, Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX, zaopatrzone w innowacyjne laboratoria i nowoczesny sprzęt badawczy. W 2017 roku UMCS otrzymał Logo HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską, co potwierdza najlepsze warunki pracy oraz odpowiednią przestrzeń do rozwoju nauki. Uczelnia zdobyła także wiele znaczących tytułów i wyróżnień, takich jak: „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”, „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. UMCS jest także laureatem konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. • Logo HR Excellence in Research • Laureat konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. • Unikatowy, zlokalizowany w centrum miasta kampus studencki • Wiodący w sporcie akademickim AZS UMCS

Lublin

nazywany „miastem studentów” jest największym ośrodkiem akademickim we wschodniej Polsce stanowiącym oś wymiany kulturowej i intelektualnej. Magiczny klimat Lublina tworzą jego unikatowe zabytki, szczególnie Stare Miasto z wąskimi uliczkami, kawiarenkami, pubami i piękną panoramą na Zamek Lubelski. Lublin przez niektórych określany „Miastem Siedmiu Wzgórz”, „Miastem Inspiracji”, czy też „Jerozolimą Wschodu”. To typowe miasto akademickie pełne studentów, imprez i wydarzeń kulturalnych. Zdaniem studentów portalu College Magazine Lublin znalazł się w Top10 najlepszych miast dla studentów zagranicznych w Europie.

www.semestr.pl


s t u d y EDU Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (SNDS)

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych (SDNH)

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (SDNŚiP)

Ekonomia i finanse // Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna // Nauki o komunikacji społecznej i mediach // Nauki o polityce i administracji // Nauki o zarządzaniu i jakości // Nauki prawne // Nauki socjologiczne // Pedagogika // Psychologia

Archeologia // Filozofia // Historia // Językoznawstwo // Literaturoznawstwo // Nauki o kulturze i religii // Sztuki muzyczne // Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Matematyka // Nauki biologiczne // Nauki chemiczne // Nauki fizyczne // Nauki o ziemi i środowisku // rolnictwo i ogrodnictwo

prowadzi kształcenie w dyscyplinach:

W trakcie kształcenia i badań doktoranci mogą zgłębić wiedzę o charakterze ogólnym oraz specyficzną dla wybranych dyscyplin, w których prowadzą badania. Uczą się projektować i realizować badania społeczne, wykorzystywać wiedzę naukową w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz ją upowszechniać. SDNS tworzy przyjazne środowisko dla kreatywnego myślenia i działania. Jest otwarta na wielokulturowość.

prowadzi kształcenie w dyscyplinach:

Program kształcenia ma charakter międzydziedzinowy i interdyscyplinarny, umożliwiający wszechstronne, twórcze i nowatorskie rozwiązywanie problemów współczesnej nauki lub sztuki. Daje podstawę do badania i zrozumienia najistotniejszych zjawisk i wyzwań cywilizacyjnych (zwłaszcza w kontekście wybranej dyscypliny), popularyzacji za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych wyników działalności naukowej lub artystycznej oraz pobudzania i rozwijania w szerokim wymiarze różnych form aktywności publicznej.

Dołącz do nas! Oferujemy:

• Program w języku polskim i angielskim, wpierający rozwój naukowy i osobisty Doktorantów • Zaawansowany trening naukowy i metodologiczny • Opiekę promotorską wybitnych naukowców, laureatów prestiżowych nagród • Zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców z Polski i z zagranicy • Dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej i dydaktycznej • Pracę w ambitnych, interdyscyplinarnych i nowoczesnych zespołach badawczych • Współpracę z innymi ośrodkami badawczymi • Możliwość odbycia zagranicznych staży i udział w konferencjach Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wyróżnia unikatowy, zlokalizowany w centrum miasta kampus studencki, gdzie koncentruje się życie akademickie. Poza obiektami naukowo-badawczymi, do dyspozycji studentów i doktorantów pozostaje Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka oraz Centrum Kultury Fizycznej.

www.semestr.pl

prowadzi kształcenie w dyscyplinach:

SDNŚiP prowadzi kształcenie wspólnie z Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach oraz Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Doktoranci prowadzą badania w interdyscyplinarnych zespołach badawczych realizujących innowacyjne projekty badawcze krajowe i międzynarodowe o potencjale wdrożeniowym. Mają dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej oraz możliwość współpracy z innymi ośrodkami. Zdobyta wiedza oraz warsztat naukowca to cenny kapitał na rynku pracy.

Kogo szukamy?

Młodych, entuzjastycznych, pełnych pasji i otwartych na nowe doświadczenia kandydatów na doktorantów, którzy wierzą, podobnie jak nasza Patronka, że nauka jest czymś bardzo pięknym. Chcących zgłębić wiedzę w dziedzinach nauk ścisłych i przyrodniczych, społecznych, humanistycznych czy sztuk pięknych i muzycznych. Jak aplikować? Zapraszamy do rejestracji w systemie: www.rekrutacja.umcs.pl Dodatkowe informacje na stronie: https://www.umcs.pl/pl/szkoly-doktorskie Kontakt: Szkoły Doktorskie UMCS ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin tel. (81) 537 50 60 lub (81) 537 50 59 e-mail: szkoladoktorska@umcs.pl Aplikacje poprzez email nie są akceptowane.

5


Doktorat w Instytucie Chemii Organicznej PAN Magistrze! Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Biomedycznych Warsaw-4-PhD oferuje niezwykłe studia w dziedzinie nauk chemicznych! Wśród laureatów Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie to ośrodek naukowo-badawczy z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w kształceniu młodych chemików. Do tej pory działało tu najstarsze studium doktoranckie w kraju. Teraz masz możliwość zrobienia doktoratu w ramach Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych Warsaw-4-PhD. Instytut prowadzi kształcenie w zakresie: metodologii syntezy organicznej, chemii supramolekularnej i chemii materiałów o określonych właściwościach, chemii związków naturalnych, ich modyfikacji i wykorzystania w syntezie oraz badań strukturalnych związków z wykorzystaniem metod spektralnych i obliczeniowych. W Instytucie nie brakuje ambitnych, nowoczesnych projektów badawczych, w doskonale wyposażonych laboratoriach. Spotkasz tam wybitnych naukowców, laureatów prestiżowych nagród oraz autorów książek i opracowań naukowych, z których pewnie miałeś okazję się uczyć! Jeśli lubisz pracę laboratoryjną i interesujesz się wymienionymi aspektami, pomyśl o karierze naukowej po studiach drugiego stopnia.

Kariera w Twoich rękach W IChO masz szerokie możliwości wyboru typu prowadzonych badań. Ważna tam jest interdyscyplinarność, innowacyjność i współpraca z innymi ośrodkami. Znajdziesz tu zespoły badawcze zajmujące się nowoczesną syntezą chemiczną ukierunkowaną na poszukiwanie leków i materiałów funkcjonalnych nowej generacji. Spotkasz grupy udoskonalające techniki analityczne, takie jak magnetyczny rezonans jądrowy, spektrometria masowa, metody chiralooptyczne i optyczne obrazowanie molekularne. Wiele zależy od Ciebie! – Bardzo cenię sobie poziom badań naukowych realizowanych w Instytucie, nie tylko moich, ale również moich kolegów i koleżanek. Placówka daje ogromne możliwości w zakresie aparatury naukowej, dostępności wyspecjalizowanych odczynników 6

Mateusz Garbacz oraz możliwości finansowania badań – podkreśla Mateusz Garbacz, doktorat w Instytucie. W trakcie studiów doktoranckich będziesz mógł też oczywiście ugruntować i pogłębić wiedzę zdobytą na wcześniejszych etapach edukacji. – Poszerzenie naukowych horyzontów możliwe jest dzięki uczestniczeniu w konferencjach, wymianach międzynarodowych, czy wykładach zapraszanych przez instytut naukowców – zachwala Joanna Jaszczewska-Adamczak, doktorantka, która rozpoczęła tu doktorat po 9 latach pracy w firmie farmaceutycznej.

Perspektywy rozwoju Po ukończeniu studiów doktoranckich Instytut ułatwia każdemu absolwentowi znalezienie miejsca w dobrym zespole naukowym – najczęściej w USA, Japonii i krajach Europy Zachodniej – w celu odbycia stażu podoktorskiego. Dla najlepszych, po powrocie ze stażu, istnieje możliwość kontynuowania pracy w IChO. Jednostka oferuje również staże na-

ukowe i zachęca do składania samodzielnych projektów badawczych, stwarzających szanse uzyskania w ciągu paru lat stopnia doktora habilitowanego. – Absolwenci naszej, elitarnej w Polsce, jednostki są cenionymi specjalistami w przemyśle, jak i w jednostkach B+R – zarówno w kraju, jak i za granicą – mówi Joanna Jaszczewska-Adamczak. Pamiętaj więc, że nawet jeśli nie zdecydujesz się na karierę naukowca, doświadczenie i szeroki zasób wiedzy zdobyty w Instytucie oraz w trakcie staży za granicą będą Twoim kapitałem na rynku pracy. – Po zakończeniu doktoratu mam nadzieję na zatrudnienie w jednej z firm farmaceutycznych, w której dzięki zdobytemu doświadczeniu mógłbym prowadzić badania nad rozwojem nowych leków – opowiada o swoich planach Mateusz Garbacz.

Dlaczego jeszcze warto? Swoim doktorantom Instytut zapewnia stypendium doktoranckie. A jeśli Twoje osiągnięcia okażą się nadzwyczajne, będziesz mógł ubiegać się również o atrakcyjne stypendia krajowe dla młodych naukowców. Osoby spoza Warszawy mogą mieszkać w czasie studiów w hotelu doktoranckim, znajdującym się na terenie Instytutu. Hotel posiada pokoje jednoosobowe z łazienką i aneksem kuchennym, a opłata za mieszkanie jest dużo niższa od cen rynkowych.

Rekrutacja 2019/20 W związku z wprowadzeniem od tego roku szkół doktorskich rekrutacja może wydawać Ci się mniej jasna, ale to zupełnie niepotrzebne obawy. W IChO odbywa się ona na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, obejmującej zagadnienia z zakresu zaawansowanego kursu chemii organicznej i podstaw spektroskopii związków organicznych. Rekrutacja trwa od 4 czerwca, a dokumenty należy składać do 21 czerwca. Rozmowy odbędą się w dniach 1–12 lipca. Powodzenia!

Joanna Jaszczewska-Adamczak

Agata Rzeszuto www.semestr.pl


WARSZAWSKA SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I BIOMEDYCZNYCH

WARSAW-4-PHD oferuje kształcenie w dyscyplinie nauki chemiczne w INSTYTUCIE CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW II STOPNIA INSTYTUT PROWADZI KSZTAŁCENIE DOKTORANTÓW W ZAKRESIE: • metodologii syntezy organicznej; • chemii supramolekularnej i chemii materiałów o określonych właściwościach; • chemii związków naturalnych, ich modyfi kacji i wykorzystania w syntezie; • badań strukturalnych związków z wykorzystaniem metod spektralnych i obliczeniowych.

W INSTYTUCIE: • realizujemy ambitne, interdyscyplinarne projekty naukowe krajowe i międzynarodowe; • współpracujemy z najlepszymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą; • dysponujemy aparaturą naukową najwyższej klasy.

DOKTORANTOM ZAPEWNIAMY: • stypendia dla wszystkich doktorantów; • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w wykładach i seminariach naukowych;

• udział w konferencjach i wymianach międzynarodowych; • prywatną opiekę medyczną • możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim na terenie Instytutu.

REKRUTACJA 2019 Odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, obejmującej zagadnienia z zakresu zaawansowanego kursu chemii organicznej i podstaw spektroskopii związków organicznych. Termin rekrutacji: 4–21 czerwca 2019 Dokumenty należy składać do dnia 21.06.2019 Rozmowy kwalifikacyjne 1–12 lipca 2019

WWW.ICHO.EDU.PL Pełna informacja jest dostępna na stronach: www.icho.edu.pl/szkola-doktorska/ oraz http://warsaw4phd.eu/ Kontakt: Instytut Chemii Organicznej PAN Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa tel.: +48 22 343 20 51, fax: +48 22 632 66 81 e-mail: szkola_doktorska@icho.edu.pl

Dr


EDU

edukacja

Szkoła Doktorska przy Szkole Nauk Przyrodniczych UAM Szczególny nacisk kładziemy w Szkole na interdyscyplinarność

Szkoła Doktorska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter. Szkoła Doktorska Uniwersytetu składa się z 5 sekcji. Jedną z nich jest Szkoła Dziedzinowa Nauk Przyrodniczych. Reprezentowana jest przez dwie dyscypliny: nauki biologiczne i nauki o Ziemi.

NAUKI BIOLOGICZNE XXI wiek jest określany mianem „wieku biologii”. Badania w obszarze nauk o życiu rozwijają się niezwykle dynamicznie w wielu różnych kierunkach, także na styku z innymi obszarami nauki. Wydział Biologii

UAM to flagowy międzynarodowy ośrodek naukowy kategorii A+, z czołową pozycją na listach beneficjentów grantów NCN, FNP, NCBiR. Na Wydziale prowadzone są nowoczesne badania w zakresie biologii, biotechnologii, neurobiologii, mikrobiologii, hydrobiologii, ekologii, ochrony środowiska i bioinformatyki. Rozwijane są nowe kierunki badawcze w obszarze medycyny regeneracyjnej, terapii genowej, genomiki, filogenetyki molekularnej, biologii ewolucyjnej, czy bioakustyki. Wielokierunkowa problematyka badań zapewnia wiele możliwości tworzenia nowych podejść do rozwiązywania problemów badawczych. Nowoczesna infrastruktura badawcza, w połączeniu z infrastrukturą kampusu Morasko umożliwiają realizację badań zarówno podstawowych, jak i aplikacyjnych. Szeroka współpraca międzynarodowa oraz liczne granty badawcze zapewniają atrakcyjne środowisko rozwoju dla młodych badaczy, doskonalą umiejętności komunikacyjne i krytyczne myślenie niezbędne do pomyślnej kariery naukowej.

Szczegóły na http://biologia.amu.edu.pl

NAUKI o ZIEMII Kształcenie obejmuje w zakresie geografii: zmiany klimatu, hydrometeorologiczne zjawiska ekstremalne, klimat i hydrologię obszarów zurbanizowanych, problemy krajobrazowo-ekologiczne, zmiany środowiska oraz wynikających z nich zagrożenia i działania adaptacyjne, przemiany ekosystemów i środowiska funkcjonowania miast, wspomaganie decyzyjne. Badania realizowane będą poprzez monitoring środowiska przyrodniczego, studia paleoekologiczne, geomorfologiczne, hydrogeologiczne, geoarcheologiczne oraz szeroki zakres technik geoinformacyjnych, geomatyczne metody badań, interaktywne geowizualizacje, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz media wizualne, teledetekcję w ilościowym opisie powierzchni Ziemi. Natomiast badania w zakresie geologii będą obejmowały problematy-

8

www.semestr.pl


edukacja kę związaną z szeroko rozumianą geologią stosowaną: hydrogeologią, geologią inżynierską oraz badania podstawowe z zakresu sedymentologii osadów lądowych i morskich, paleontologii, paleoekologii, geozagrożeń oraz geochemii, petrologii i petroarcheologii. Badania wykonywane będą przy użyciu nowoczesnych metod i obejmować będą różne regiony świata w przedziale czasu całego fanerozoiku.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 1) Przyjmowanie dokumentów: od 27 lipca do 24 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 w Biurze Szkoły Doktorskiej UAM. 2) Postępowanie rekrutacyjne: od 7 września do 12 września 2020 r. 3) Ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 18 września 2020 r. W przypadku uzyskania środków finansowych na kształcenie doktorantów ze źródeł zewnętrznych, w tym projektów badawczych, rekrutacja może odbywać się w innych terminach. Szczegóły na stronie:

EDU

Nowoczesna infrastruktura badawcza umożliwiająca realizację badań zarówno podstawowych, jak i aplikacyjnych

https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-20202021 KIEROWNICTWO: Kierownik Szkoły Doktorskiej Szkoły Dziedzinowej – prof. UAM dr hab. Agnieszka Ludwików, agnieszka.ludwikow@amu.edu.pl Przewodnicząca Zespołu Kwalifikacyjnego – prof. dr hab. Hanna Kmita, hanna.kmita@amu.edu.pl Sekretarz – mgr Małgorzata Klimorowska, malgorzata.klimorowska@amu.edu.pl

Więcej informacji: http://snp.home.amu.edu.pl/?page_id=335

Szeroka współpraca międzynarodowa oraz liczne granty badawcze zapewniają atrakcyjne środowisko rozwoju dla młodych badaczy, niezbędne do pomyślnej kariery naukowej

www.semestr.pl

9
Szkoła Doktorska SGGW umożliwia realizowanie doktoratów aż w 11 dyscyplinach nauki

Doktorat z przyszłością na uczelni z 200-letnią tradycją! Agata Rzeszuto: Jak wygląda kształcenie doktorantów w SGGW? Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. Uczelni: Kształcenie doktorantów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbywa się w ogólnouniwersyteckiej, wielodziedzinowej Szkole Doktorskiej. Obejmuje ona ścieżkę kształcenia wspólną dla wszystkich doktorantów oraz ścieżki specjalistyczne, odpowiadające poszczególnym dziedzinom/ dyscyplinom. Pierwszy etap kształcenia jest jednakowy dla wszystkich doktorantów, którzy realizują wspólną ścieżkę kształcenia – integrując się i wymieniając doświadczenia. W porozumieniu z promotorami doktoranci rozpoczynają kształcenie specjalistyczne odpowiadające ich pracy doktorskiej poprzez udział w seminariach i w pracach Instytutów.

INTERDYSCYPLINARNIE i SPECJALISTYCZNIE A jak wygląda drugi etap kształcenia? Drugi etap kształcenia jest częściowo wspólny dla wszystkich doktorantów, częściowo zaś realizowany jest w ramach specjalistycznych ścieżek. Wartością dodaną, wynikającą ze wspólnego kształcenia, jest jego otwarta formuła, umożliwiająca zarówno ciągły rozwój doktorantom, jak i pozwalająca na ewolucję szkoły zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami kształcenia kolejnych roczników. Wspólna część kształcenia

ma na celu umożliwienie interdyscyplinarnego postrzegania problemów badawczych przez doktorantów, a także integrację społeczności akademickiej.

Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. Uczelni

Oferujemy unikalne połączenie interdyscyplinarności z zaawansowanym kształceniem specjalistycznym

W jakich dziedzinach można zatem robić u Państwa doktorat? Obecnie w Szkole Doktorskiej SGGW kształci się 39 doktorantów w 10 dyscyplinach naukowych. Są to: • Dziedzina nauk rolniczych – w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo. • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych – w dyscyplinach: inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. • Dziedzina nauk społecznych – w dyscyplinie: ekonomia i finanse. • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych – w dyscyplinie: nauki biologiczne. W nadchodzącej rekrutacji planujemy przyjąć 80 doktorantów w 11 dyscyplinach, również w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja. W tym limicie jesteśmy również przygotowani do rekrutacji doktorantów anglojęzycznych.

MIĘDZYNARODOWO Czy współpracujecie z instytucjami zagranicznymi? Umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej jest jednym z naszych priorytetowych działań. Kształcą się u nas doktoranci – cudzoziemcy, będący stypendystami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dodatkowo w programie kształcenia zaplanowano zajęcia w języku angielskim, które odbyły się – mimo trudnej sytuacji epidemicznej w kraju – za pomocą platformy zdalnej komunikacji. Były to zajęcia z przedmiotu „Academic Writting in English”, które w formie ćwiczeń poprowadził prof. Josu Takala z University of Vaasa. Dodatkowo zorganizowane zostało dwugodzinne seminarium wykładowcy z University of Pisa – dr Gai Bertarelli, a w pla-


nach jest jeszcze dwugodzinne seminarium z prof. Francesco Bussato (Full Professor Ph.D. Columbia Univ., NY) – Head of PhD Program in Economics, Stastistics and Sustainability. W styczniu 2020 r. byłam uczestnikiem wizyty studyjnej, organizowanej i przeprowadzonej w ramach projektu pt. „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w Aalborg Universitet w Danii (nr POWR.03.04.00-00-P007/16). Podczas wizyty zapoznałam się m.in. z systemem kształcenia, w tym doktorantów, rozwoju naukowego oraz publikowaniem w renomowanych czasopismach naukowych i rankingowaniu Uczelni. Jak wygląda harmonogram rekrutacji? W procesie rekrutacji obowiązują następujące etapy: • w Szkole Doktorskiej przygotowane zostały wizytówki pracowników naukowych, • które umożliwiają kandydatom zapoznanie się z ich dorobkiem, zakresem badań oraz wybór promotora – podane zostały do wiadomości publicznej do 31 maja 2020 r. (na stronie internetowej Szkoły); • kandydaci składają do sekretariatu Szkoły Doktorskiej dokumenty w dniach od 24 sierpnia do 4 września; • rozmowy rekrutacyjne w instytutach odbywają się w dniach 21–25 września; • ogłoszenie listy przyjętych następuje do dnia 30 września; Ze względu na sytuację epidemiczną, harmonogram rekrutacji może jeszcze ulec zmianie.

Szkoła Doktorska SGGW to szansa na realizowanie swoich pasji naukowych na prawdziwie światowym poziomie!

tradycji. W mojej ocenie, zaszczytem jest być członkiem społeczności akademickiej tej Uczelni, która umożliwia realizowanie doktoratów aż w 11 dyscyplinach! Doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w SD jako pierwsi, przywitałam słowami Isaaca Newtona „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean”. Uważam bowiem, że ten, kto chciałby rozwijać się całe życie, a do tego realizować swoją pasję naukową, badać to, co niezbadane i wpisywać się dorobkiem naukowym w światowe odkrycia – ma szansę na realizację właśnie takich badań, kształcąc się w Szkole Doktorskiej SGGW w Warszawie.

PERSPEKTYWY i KARIERA A jakie są możliwe ścieżki kariery po doktoracie u Was? Jednym z głównych celów kształcenia w Szkole Doktorskiej SGGW jest odbudowa kadry naukowej. Wraz z odchodzeniem zasłużonych profesorów na emeryturę zaczyna być widoczna – w niektórych dyscyplinach – luka pokoleniowa. Dotychczasowy system studiów doktoranckich okazał się nieefektywny (tylko 20–30% obron). Mam więc nadzieję, że propozycja kształcenia interdyscyplinarnego, zupełnie nowej formuły kształcenia doktorantów, umożliwi im terminowe zrealizowanie doświadczeń naukowych, badań empirycznych i napisanie monografii lub cyklu artykułów naukowych w topowych czasopismach, a następnie obronę. Oczywiście kształcenie w SD to także kształcenie na potrzeby praktyki, czy we współpracy z praktyką, co jest realizowane w naszej Szkole w ramach doktoratu wdrożeniowego. Jak zachęciłaby Pani Profesor do robienia u Was doktoratu? Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to Uczelnia o ponad 200-letniej

Umiędzynarodowienie jest jednym z naszych priorytetowych działań

Więcej na: www.sggw.pl/nauka/szkola-doktorska_ Wizytówki promotorów: www.sggw.pl/nauka/szkola-doktorska_ /rekrutacja___/wizytowki-promotorow FB: www.fb.com/107175027389569


EDU

study warzystwa ubezpieczeniowe w Polsce mają obowiązek zatrudniać aktuariusza, ale to dość elitarny zawód: należy zdać odpowiednie egzaminy, a jednym z nich jest matematyka finansowa. Za to przed przystąpieniem do egzaminów możesz pracować na stanowisku analityka aktuarialnego lub specjalisty ds. aktuarialnych. Z kolei do zadań underwitera należy szacowanie ryzyka oraz wyliczanie ceny, jaką za produkt musi zapłacić klient. Na rynku nadal jest duże zapotrzebowanie na underwiterów, a żeby nim zostać na szczęście nie będziesz musiał zdawać żadnych egzaminów. BANKI i GIEŁDA

Matematyczne rozwiązanie Na matematyków czeka wiele ścieżek kariery Od zawsze kochałeś liczby, równania, a Twoim ulubionym przedmiotem była Królowa Nauk? Dostałeś się na matematykę lub pokrewny kierunek i się na nim utrzymałeś? Gratulacje! Jakie są możliwości pracy dla Ciebie, oprócz nauczania? Na szczęście szerokie, bo pracodawcy doceniają specjalistów z wykształceniem ścisłym, a matematyka to dość interdyscyplinarna dziedzina. ANALIZA Absolwent matematyki na liczbach i danych zna się jak mało kto – i jak mało kto potrafi je analizować. Dlatego świetne sprawdzi się jako analityk. Tacy specjaliści poszukiwani są do centrów usług wspólnych wyspecjalizowanych w analityce, firm doradczych, spółek z sektora IT, finansów, biotechnologicznych i farmaceutycznych, a nawet działów marketingu w korporacjach lub agencjach mediowych. Analizować można różne zjawiska i dane, a w odróżnieniu od umiejętności analizy, specyficzną dla branży wiedzę zawsze można przyswoić. Matematyk zostanie więc tu bardzo doceniony. Możliwości kariery w zawodzie analityka jest sporo także na Zachodzie, ale tu oczywiście podstawą jest znajomość języka angielskiego. UBEZPIECZENIA Matematyk może znaleźć zatrudnienie także w firmach ubezpieczeniowych. Doskonale sprawdzi się jako aktuariusz lub underwriter. Aktuariusz zajmuje się m.in. wyceną produktów ubezpieczeniowych, kalkulacją ryzyka oraz wyznacza wysokość marginesu wypłacalności w zakładzie ubezpieczeniowym. Wszystkie to14

Pracodawcy szukają specjalistów z wykształceniem ścisłym

W sektorze finansowym dobry matematyk jest zawsze w cenie. Możesz znaleźć zatrudnienie w bankach, a konkretniej w ich centralach i pracować tam w działach zajmujących się wycenami, ryzykiem czy bankowości korporacyjnej lub inwestycyjnej. Dość nowoczesnym stanowiskiem pracy dla matematyka może być specjalista AML, czyli ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (ang. anti-money laundering). Jeśli interesujesz się giełdą, możesz zostać maklerem lub quantem. Makler pośredniczy w transakcjach kupna i sprzedaży głównie papierów wartościowych, ale też towarów i usług, przygotowuje rekomendacje i analizy dla klientów. Najczęściej pracuje w domu maklerskim. By nim zostać, trzeba zdać odpowiednie egzaminy (w tym z matematyki finansowej) i uzyskać licencję. Quant również pracuje w domu maklerskim, a jego zadaniem jest przewidywanie ruchów rynku papierów wartościowych. W Polsce to wciąż mało popularny zawód, ale w Europie jest już doceniany od paru lat. IT Kolejna branżą otwartą na absolwentów matematyki jest IT. Jeśli choć trochę podszkolisz się z programowania i masz do tego żyłkę, możesz z powodzeniem pracować jako programista, tester lub inżynier oprogramowania. Programista jest odpowiedzialny za napisanie kodu w konkretnym języku programowania, dzięki czemu powstanie strona czy aplikacja. Tester sprawdza pracę programisty i raportuje ewentualne błędy w kodzie. Z kolei inżynier oprogramowania zajmuje się wszystkimi aspektami produkcji oprogramowania, zatem od etapu analizy i określenia potrzeb klienta, przez projektowanie aż do wdrożenia gotowego oprogramowania. Inżynier odpowiada za cały projekt, nie zajmuje się kodem. Jego stanowisko jest nadrzędne wobec programisty. SIECI KOMPUTEROWE Po skończonych studiach matematycznych i odrobinie doszkolenia możesz również pracować jako administrator systemów i sieci komputerowych. Do zadań administratora należy przede wszystkim nadzór nad ciągłością funkcjonowania systemów i infrastruktury teleinformatycznej w organizacji. Dodatkowo zajmuje się przygotowywaniem i realizacją strategii rozwoju wsparcia IT, planowaniem i zarządzaniem systemami operacyjnymi oraz wdrażaniem standardów bezpieczeństwa systemów i sieci. DYDAKTYKA i NAUKA Wreszcie pozostaje również opcja, o której pomyślałeś pewnie już na początku – nauczyciel matematyki w szkole. Jeśli tylko czujesz powołanie do zawodu nauczyciela i widzisz się w pracy z uczniami, nie wahaj się. Choć może nie zarabia się tutaj dużo, często będziesz miał powody do dumy i satysfakcji, a przede wszystkim będziesz miał szansę rozwijać zainteresowania przyszłych matematyków. W dodatku dorobić można zawsze, np. udzielając dodatkowych korepetycji. Oprócz edukacji na różnych szczeblach możesz również kontynuować studia na poziomie doktoratu i sam rozwijać się naukowo. Agata Blinkiewicz www.semestr.pl


SZKOŁA DOKTORSKA GEOPLANET

W CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W październiku 2021 rozpocznie się nowy program czteroletniej szkoły doktorskiej dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie: nauki o Ziemi i środowisku l dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika l

Studia odbywają się według ogólnych zasad ustalonych dla Szkół Wyższych i Instytutów PAN. Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe w dziedzinie bezpośrednio związanej z badaniami kosmicznymi (geofizyka, astronomia, fizyka, geodezja) lub takiej, która może być wykorzystana w takich badaniach (np. elektronika, informatyka, inżynieria materiałowa, mechanika, geologia, inżynieria środowiskowa). W szczególności, kandydat powinien wykazać, iż odbyte studia wymagały zaliczenia egzaminów z matematyki w ciągu nie mniej niż czterech semestrów. Wymagana jest także dobra znajomość języka angielskiego. Przyjęcie na studia doktoranckie uzależnione jest od wyniku planowanej na wrzesień 2021 roku rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby przyjęte otrzymują w czasie trwania studiów stypendium doktoranckie w wysokości 2100 zł. W czasie studiów doktoranci mogą uczestniczyć również w projektach badawczych finansowanych przez Komisję Europejską, Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz MNiSW. Wybranym (w konkursie) studentom oferujemy możliwość częściowej realizacji studiów doktoranckich we współpracy i w ośrodkach europejskiego przemysłu kosmicznego.

Wymagane dokumenty: wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ich ukończeniu, wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia, list motywacyjny, opcjonalnie certyfikat świadczący o stopniu znajomości języka angielskiego, list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego. Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w formie elektronicznej przesyłając je na adres: studium@cbk.waw.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Badań Kosmicznych PAN, tel. (22) 4966 236, e-mail: studium@cbk.waw.pl Szczegółowy terminarz naboru do szkoły doktorskiej GeoPlanet w Centrum Badań Kosmicznych umieszczony jest na stronie internetowej CBK PAN: www.cbk.waw.pl/studium/


???Co by tu robić? Robić doktorat!!!

ZAPRASZAMY ​DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH ​ Academia Scientiarum Thoruniensis (AST UMK) W czasie 4 lat przygotujesz swoją rozprawę doktorską na jeden z gotowych tematów opisanych na stronie www:​https://www.phd.umk.pl/ast/dokumenty/wykaz-projektow-2020/

AST UMK kształci doktorantów w sześciu dyscyplinach naukowych na poszczególnych wydziałach: Z astronomia

Z nauki chemiczne

Z matematyka

Z nauki fizyczne

Z nauki biologiczne

Z nauki o Ziemi i środowisku

(Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) ​

(Wydział Matematyki i Informatyki) ​

(Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych) ​

(Wydział Chemii) ​

(Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) ​

(Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej) ​

??? Czy_warto_całe_życie_być_tylko_magistrem ???


​ ażdy doktorant otrzymuje stypendium. Wielu doktoK rantów ma dodatkowe wynagrodzenie z grantów. Rekrutacja jest prosta: https://www.phd.umk.pl/ast/dokumenty/ Ważne daty: Rejestracja w systemie IRK2: https://irk2.umk.pl/pl/offer/registration 24–31.08.2020 (godz. 23:59) ​ Składanie dokumentów przez kandydatów do szkoły: Instytut Fizyki, p. 390 ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, 27.08–3.09.2020 (godz. 15:00) ​ Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami: 09–15.09.2020 ​ Ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie Szkoły: https://www.phd.umk.pl/ast/ do 17.09.2020 ​ e-mail: www: FB:

ast@umk.pl ​ http://www.phd.umk.pl/ast/ ​ http://www.facebook.com/ AcademiaScientiarumThoruniensis/

Na UMK działają jeszcze cztery inne szkoły doktorskie – zajrzyj koniecznie tu: https://www.phd.umk.pl/ Z Z Z Z

Academia Copernicana – Interdyscyplinary PhD School (AC UMK) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych (AAH UMK) Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (AMB UMK) Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (ARS UMK)

Tam też trwa rekrutacja! Też są stypendia!​ AC UMK jest z założenia szkołą interdyscyplinarną, obejmującą w projektach doktorskich przynajmniej dwie dyscypliny nauki, ma silny charakter międzynarodowy. Oferujemy: (I) cztery lata kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych, humanistycznych lub sztuki, (II) międzynarodowy program edukacji: opieka promotora zagranicznego, (III) wszystkie zajęcia i wykłady w języku angielskim, (IV) kursy pisania publikacji naukowych i wniosków grantowych, (V) wysokie standardy w nauczania i publikowania, (VI) międzynarodowe szkoły letnie. Foreign candidates are welcome. All classes in AC UMK are in English. Details: https://www.ac.umk.pl/?id=18201 ​ ​ AH UMK kształci doktorantów w dziedzinie nauk humanistyczA nych w dyscyplinach: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce; w dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne oraz w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. W procedurze kwalifikacyjnej ocenie podlegają kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowej lub artystyczno-konserwatorskiej kandydatów oraz przedłożony projekt naukowy lub artystyczny. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami będzie się odbywała w dniach 14– 16 września 2020 r. Szczegółowe informacje o harmonogramie: https://www.phd.umk.pl/aah/dokumenty/ ​ ARS UMK stwarza warunki do prowadzenia badań i przygotowania rozprawy doktorskiej z: nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych, pedagogiki, nauki o komunikacji społecznej i mediach, ekonomii i finansów. Szczegóły: https://www.phd.umk.pl/ars/rekrutacja-w-trybie-glownym-2020/ ​ ​AMB UMK kształci doktorantów w dyscyplinach: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu. Rekrutacja ma charakter konkursowy, aplikować do określonych projektów badawczych mogą absolwenci kierunków medycznych, między innymi, takich jak lekarski, farmacja, fizjoterapia, analityka medyczna, biotechnologia, pielęgniarstwo. Informacje: https://www.phd.umk.pl/amb/rekrutacja/


LIFELONG LEARNING Oferta edukacyjna skierowana do osób aktywnych zawodowo, również tych z dyplomem uczelni wyższej, jest dziś bardzo specyficzna. Większość form takiego kształcenia ma charakter komercyjny, a ich zadaniem jest przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji słuchaczy.

Po dyplomie Jednym z najpopularniejszych sposobów dokształcania się są studia podyplomowe. Naukę w takim trybie oferuje większość wyższych uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Popularne są zwłaszcza kierunki wyspecjalizowane, np. zarządzanie jakością czy marketing usług, co odzwierciedla zasadniczą rolę tego typu edukacji – ma ona przede wszystkim przekazywać ściśle określoną wiedzę fachową. Program studiów najczęściej opiera się na ćwiczeniu sposobów wykorzystania zdobytych wcześniej wiadomości. Kształcenie podyplomowe ma charakter komercyjny i nie jest dotowane przez państwo. Taka oferta skierowana jest więc głównie do osób aktywnych zawodowo.

Studia doktoranckie Studia doktoranckie są dla magistrów tradycyjną alternatywą dla podjęcia pracy zawodowej. Uzyskanie tytułu doktora (obecnie trzeciego, po licencjacie i magistrze, stopnia naukowego) niewątpliwie jest nobilitacją społeczną. Wymaga odbycia studiów dokto18

ranckich, zdania stosownych egzaminów oraz obrony rozprawy naukowej. Prawo do nadawania tego tytułu przysługuje zarówno uczelniom państwowym, jak i niektórym uczelniom prywatnym. Większość świeżo upieczonych doktorów po obronie rozprawy kontynuuje pracę badawczą i dydaktyczną w charakterze pracowników naukowych. Trzeci stopień naukowy jest szczególnie pożądany w sektorach rynku pracy związanych z usługami prawniczymi, finansowymi czy medycznymi – dlatego doktorzy tych kierunków najczęściej pozostają aktywni zawodowo także poza uczelnią.

Szkolenia Oferta kształcenia ustawicznego obejmuje nie tylko studia doktoranckie czy podyplomowe. Jak grzyby po deszczu wyrastają w naszym kraju ośrodki szkoleniowe, które oferują potwierdzane certyfikatami kursy z różnych dziedzin. Do najpopularniejszych należą bez wątpienia szkoły językowe, które święcą swoje sukcesy od kilkunastu lat. Za ich pośrednictwem można zdobyć honorowane na całym świecie certyfikaty z różnych języków obcych, np. angielskiego, niemieckiego czy francuskiego. Coraz popularniejsze stają się także kursy podnoszące nie tyle umiejętności zawodowe, co interpersonalne. Chętni mogą skorzystać z kursów psychologicznych, pracy grupowej, kierowania zespołem. Rozszerza się także oferta szkoleń przygotowujących pracowników do radzenia sobie ze stresem czy też długotrwałym wysiłkiem.

CKU Kształcenie ustawiczne dostępne jest także poza dużymi ośrodkami akademickimi. Coraz szersza oferta kursów i szkoleń dociera do mniejszych miast, by aktywizować mieszkających tam absolwentów wyższych uczelni. W wielu powiatach powołano Centra Kształcenia Ustawicznego, które oferują kursy zawodowe ściśle odpowiadające wymogom lokalnego rynku pracy. Zadaniem tego typu ośrodków jest również niwelowanie braków w wykształceniu osób aktywnych i zdolnych do pracy zawodowej w danym regionie, stąd często organizują one wyrównawcze kursy komputerowe czy językowe.

Przez całe życie Lifelong learning zdaje się być przyszłością współczesnej edukacji. Błyskawiczny rozwój wiedzy i nowych technologii uniemożliwia poznanie całego zasobu wiadomości nawet z jednej dziedziny w trakcie studiów licencjackich czy magisterskich. Olbrzymia elastyczność, której wymaga się dziś od pracownika, wymusza ciągłe zdobywanie nowych umiejętności. W niedalekiej perspektywie niemal każdy absolwent wyższej uczelni zmuszony będzie do dokształcania się. Miejmy nadzieję, że Polska nadąży za tymi trendami. Mikołaj Niedbała

www.semestr.pl


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl

Jesteś zainteresowany pracą naukową w renomowanym międzynarodowym zespole? Chcesz aktywnie włączyć się w prowadzenie prac badawczych? Proponujemy ciekawą i różnorodną tematykę badań podstawowych w kierunkach: > > >

fizyki i astrofizyki cząstek, fizyki jądrowej i oddziaływań silnych fazy skondensowanej materii

wzbogaconą o możliwość prowadzenia badań interdyscyplinarnych i stosowanych w dziedzinach: > > > > > > > > > >

fizyka medyczna inżynieria nanomateriałów geofizyka radioterapia radiochemia dozymetria biologia radiacyjna i środowiskowa fizyka i ochrona środowiska fizyka nowych materiałów ekonofizyka Jeśli nie posiadasz stopnia magistra i dopiero zaczynasz swoją przygodę z nauką, masz szanse przygotowania u nas pracy dyplomowej kończącej studia I i II stopnia lub realizacji ciekawych praktyk zawodowych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami praktyk studenckich, prac inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich, które możesz znaleźć na stronie:

https://www.ifj.edu.pl/kariera/praktyki-staze-szkolenia.php

W naszym Instytucie udostępniamy zwiedzanie wybranych laboratoriów Instytutu w małych grupach w ciągu całego roku. Szczegóły dotyczące organizacji wycieczek do Instytutu oraz wykaz laboratoriów przyjmujących wycieczki są dostępne na stronie:

https://www.ifj.edu.pl/popularyzacja/zwiedzanie/

Jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie fizyki, bądź dyscypliny pokrewnej, zapraszamy Cię do podjęcia kształcenia w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Instytut Fizyki Jądrowej PAN wraz z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytutem Farmakologii PAN, Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

https://kisd.ifj.edu.pl/


Tradycja i nowoczesność – in English!

Czy można uzyskać doktorat w dziedzinie sztuki – i to studiując w języku angielskim? Rozmawiamy o tym z dr. hab. Jakubem Jernajczykiem, profesorem ASP i dziekanem Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Alicja Mrugał: Co wyróżnia Szkołę Doktorską ASP we Wrocławiu na tle innych szkół w Polsce? Dr hab. Jakub Jenajczyk, prof. ASP: Pomijając indywidualny rys, który charakteryzuje w zasadzie każdą uczelnią plastyczną, Szkoła Doktorska ASP we Wrocławiu jest jedyną szkołą doktorską na polskich uczelniach artystycznych i – o ile mi wiadomo – jedną z niewielu szkół doktorskich w Polsce w ogóle, która prowadzi kształcenie całkowicie w języku angielskim.

Z CAŁEGO ŚWIATA Ilu spośród słuchaczy SD to osoby z zagranicy? Aktualnie na obu rocznikach mamy łącznie osiemnastu doktorantów, spośród których jedenastu to obcokrajowcy. Są to osoby pochodzące z całego świata, między innymi z Meksyku, Brazylii, Austrii, Grecji, Turcji czy Chin. Jak udało się Państwu osiągnąć tak wysoki stopień umiędzynarodowienia? Kluczowe były tutaj dwa czynniki. Po pierwsze, kilkuletnie doświadczenia wrocławskiej ASP w prowadzeniu anglojęzycznych studiów

20

Jedyna Szkoła Doktorska polskich uczelni artystycznych, która kształci całkowicie w języku angielskim. doktoranckich. Po drugie zaś, uzyskanie przez naszą Uczelnię grantu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w programie STER - nabór 2018, które to środki w całości przeznaczone były na stypendia dla cudzoziemców, co pozwoliło nam wyraźnie zwiększyć limit naboru w pierwszym roku funkcjonowania Szkoły Doktorskiej.

WSPÓŁPRACA Czy współpracujecie również z instytucjami zagranicznymi? ASP ma bardzo rozbudowaną sieć kontaktów zagranicznych, przede wszystkimi z innymi uczelniami i instytucjami kultury na świecie. Jednym z przykładów takiej aktywności, dotyczącej bezpośrednio naszych doktorantów (kształcących się jeszcze w starym trybie studiów doktoranckich) jest zakończony niedawno międzynarodowy projekt artystyczny Emerging Lines, realizowany we współpracy z CROUS de Paris, studierendenWERK Berlin oraz Łotewską Akademią Sztuki w Rydze. Zapewne udział mają w tym też i Wasi słuchacze? Tak, do rozszerzania współpracy międzynarodowej przyczyniają się również sami doktoranci, którzy, wywodząc się z różnych ośrodków na świecie, w naturalny sposób inicjują partnerstwo ASP ze swoimi macierzystymi uczelniami, instytucjami kultury, bądź samorządami lokalnymi. Jedną z takich najświeższych inicjatyw jest umowa o współpracy o charakterze naukowo-edukacyjnym z Municipality of Nazilli (Turcja).

Nasi doktoranci pochodzą z całego świata, m.in. z Meksyku, Brazylii, Austrii, Grecji, Turcji czy Chin.

INDYWIDUALNIE I GRUPOWO Jak wyglądają zajęcia w SD? Co obejmuje program kształcenia? Rdzeniem programu kształcenia w szkole doktorskiej jest indywidualny plan badawczy, realizowany przez każdego doktoranta we współpracy z promotorem w ramach seminarium doktoranckiego. Merytorycznym wsparciem dla samodzielnej pracy twórczej doktorantów są zajęcia grupowe o charakterze teoretycznym i warsztatowym, obejmujące m.in. takie zagadnienia jak metodologia prac badawczych, estetyka


i teoria sztuki, metodyka zajęć dydaktycznych, zarządzanie własnością intelektualną, relacje sztuki z nauką, społeczne i etyczne uwarunkowania twórczości artystycznej. Zajęcia te prowadzone są przez uznanych reprezentantów świata nauki i sztuki z różnych ośrodków akademickich w kraju i zagranicą. Warto przy tym zaznaczyć, że rozprawa doktorska przygotowywana w dziedzinie sztuki nie ma charakteru opracowania teoretycznego, lecz przyjmuje postać realizacji artystycznej. Czy doktoranci mogą liczyć na stypendia? Oczywiście. Zgodnie z nową ustawą wszyscy doktoranci szkoły doktorskiej otrzymują wysokie stypendia. Ponadto, w przypadku Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu część zagranicznych doktorantów otrzymuje zwiększone stypendia w ramach programu NAWA STER.

KIEDY I DLA KOGO? Jak kształtuje się harmonogram najbliższej rekrutacji? Na przełomie maja i czerwca na stornie internetowej ASP we Wrocławiu zamieszczona zostanie lista potencjalnych promotorów prac doktorskich. Osoba zainteresowana kandydowaniem do Szkoły Doktorskiej powinna nawiązać kontakt z wybranym promotorem i uzyskać jego pozytywną opinię odnośnie zakładanego projektu. W drugiej połowie sierpnia uruchomiony zostanie elektroniczny system rekrutacyjny, natomiast w połowie września odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przejdą przez pierwszy etap selekcji. Szczegółowy opis warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2021/2022 powinien pojawić się do końca maja na stronie www.asp.wroc.pl, w zakładce „Szkoła Doktorska”.

zyka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Ukończenie studiów plastycznych nie jest więc warunkiem przyjęcia do naszej Szkoły Doktorskiej. Trzeba jednak mieć na uwadze, że udokumentowany dorobek artystyczny stanowi jeden z głównych elementów podlegających ocenie merytorycznej w procesie rekrutacji.

Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu przygotowuje

do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. Zajęcia grupowe odbywają się w języku angielskim Szczegółowe informacje dotyczące programu kształcenia oraz zasad rekrutacji znaleźć można na stronie

ROZWÓJ Dlaczego warto aplikować do Państwa SD? Poza argumentami wskazanymi już wcześniej podkreśliłbym to, co w mojej opinii charakteryzuje całą naszą Uczelnię, czyli zachowanie wyważonych proporcji pomiędzy praktyką i teorią, szacunkiem do tradycji i otwarciem na nowe trendy, wreszcie przywiązaniem do klasycznego warsztatu i eksperymentowaniem z nowymi technologiami. Sądzę, że ta równowaga odzwierciedla się również w programie Szkoły Doktorskiej, który sprzyja osadzeniu indywidualnej działalności artystycznej w szerokich kontekstach kulturowych, naukowych i społecznych. Jakie macie ambicje i plany na rozwój SD w kolejnych latach?

www.asp.wroc.pl, w zakładce „Szkoła Doktorska”.

W najbliższym czasie zamierzamy wystartować w kolejnej edycji programu NAWA STER, który obecnie nie ogranicza się już jedynie do wsparcia stypendialnego dla doktorantów z zagranicy, lecz dotyczy szeroko rozumianego umiędzynarodowienia procesu kształcenia w szkołach doktorskich. W związku z tym planujemy między innymi rozszerzenie bazy promotorów i wykładowców z zagranicy, a także przyłączenie się do międzynarodowych sieci szkół doktorskich. Ponadto w planach mamy również wydawanie Monografii Szkoły Doktorskiej oraz organizację cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych, dedykowanych doktorantom i podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie. Autor fotografii: Michał Pietrzak

Kto może ubiegać się o przyjęcie? Pod względem formalnym od kandydatów wymagane jest posiadanie tytułu magistra oraz certyfikatu poświadczającego znajomość ję-

21


EDU

edukacja – Trudniej jest instytutom PAN. Te zazwyczaj mają uprawnienia tylko w jednej dyscyplinie – wyjaśnia dr hab. Andrzej Horzela, kierownik Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. – Np. IFJ PAN ma A+, ale tylko w fizyce, i chcąc prowadzić Szkołę Doktorska, musimy działać wspólnie z innymi. Stąd powstała Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, grupująca 4 instytuty PAN. Oprócz IFJ przystąpiły do niej Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Instytut Farmakologii, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej oraz 2 wydziały AGH: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

REALNY MODEL?

Doktorancka

Interdyscyplinarność 1 października interdyscyplinarność w szkołach doktorskich stała się obowiązkiem. Ale programy wielokierunkowe realizowane były od dawna.

ŁĄCZYMY SIŁY – Szkoła w naszej uczelni będzie mogła kształcić w zakresie trzech dyscyplin, jakie wykładamy: nauki medyczne, farmaceutyczne i nauki o zdrowiu. Ponadto, ruszamy ze wspólnymi doktoratami (w ramach szkoły doktorskiej) z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego – opowiada prof. dr hab.n.med. Piotr Dzięgiel, prorektor ds. dydaktyki Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Ale w obrębie jednej uczelni może powstać więcej szkół doktorskich, np. na UJ powołano ich 4, a na UW – 5, w tym Szkołę Międzydziedzinową. 22

Zmiana, którą wprowadziły przepisy, nie jest nowością w dotychczasowej praktyce instytucji, które powołały Krakowską Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską. Jednostki partnerskie KISD już dawno wprowadziły do programu kształcenia sporo elementów interdyscyplinarnych. Przykładowo, w programie badawczym IFJ dużą rolę odgrywają badania poświęcone zastosowaniom metod fizyki w ogólnie pojętych naukach o życiu – medycynie, biologii, naukach o środowisku – oraz w inżynierii materiałowej. Podobna sytuacja ma miejsce w pozostałych jednostkach tworzących KISD i dlatego „interdyscyplinarne studia doktoranckie” nie są w ich przypadku nowością. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni oraz Instytut Fizyki Jądrowej z powodzeniem prowadziły projekt interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Zaawansowane materiały dla nowoczesnych technologii i energetyki przyszłości <ISD>”, podczas gdy Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Instytut Farmakologii oraz Wydział Chemii i Collegium Medicum UJ zrealizowały projekt „Nauki molekularne dla medycyny <MolMed>”. Oba projekty zrealizowane zostały ze środków POKL w latach 20092015 i zakończyły się wypromowaniem ze stopniem doktora ponad 100 osób. Obecnie trwają projekty finansowane z programu PO WER „Fizyczne, chemiczne i biologiczne podstawy nowoczesnych technologii i inżynierii materiałowej <FCB>” oraz „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej <InterDokMed>. – To pozwala twierdzić, że przy zachowaniu rozsądku taki model kształcenia jest realny, a nawet przynosi korzyści – ocenia dr Horzela – doktoranci uczą się czegoś nowego, głównie metodologii doświadczalnej, od swoich kolegów z „innych działek”, wynoszą nowe zainteresowania z wykładów bądź innych wspólnych zajęć, np. seminariów. Nie bez znaczenia jest również to, że się wzajemnie poznają.

EFEKT ZALEŻY OD DOKTORANTÓW Zgodnie z nowymi przepisami, doktoranci zobowiązani są do zaliczenia, w takiej lub innej formie, pewnej ilości zajęć spoza własnej dyscypliny. – Czy przyniesie to pozytywne skutki, zależy w pierwszym rzędzie od tego, jak te zajęcia będą przygotowane i jakie będzie nastawienie słuchaczy – podkreśla się dr Andrzej Horzela – ci ostatni mają być wyłonieni spośród najlepszych, może więc także spośród tych o najszerszych horyzontach… Czy, i w jaki sposób, będziemy realizować interdyscyplinarne postępowania doktorskie (np. prowadzone pod kierunkiem dwóch promotorów – przyp. AS) w naszej Szkole Doktorskiej, tego w tej chwili nie wiem. Wedle nowych reguł wszczęcie procedury nadania stopnia doktora następuje, gdy rozprawa już „leży na stole”, ale promotora powołać trzeba w trakcie pierwszego roku kształcenia. Szkoły Doktorskie dopiero startują. Czekamy na pierwszy przewód doktorski! Aleksandra Solarewicz www.semestr.pl


Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza na studia II stopnia oraz do kształcenia w nowym Kolegium Doktorskim. Oferujemy ciekawy zakres studiów, interesujące projekty, pracę w aktywnych zespołach z rozwiniętą współpracą międzynarodową. Nasza oferta obejmuje:

SZKOŁA DOKTORSKA • FIZYKA specjalności: – fizyka teoretyczna – fizyka doświadczalna • ASTRONOMIA specjalności: – astrofizyka - heliofizyka

Studia magisterskie • FIZYKA specjalności: – fizyka teoretyczna – fizyka doświadczalna – fizyka komputerowa – fizyka nauczycielska – program studiów po angielsku „Master's Study of Theoretical Physics” • ASTRONOMIA

www.rekrutacja.uni.wroc.pl | www.wfa.uni.wroc.pl


EDU

edukacja

AUTOMOTYWACJA Tajemnica sukcesu

Jak sobie pomóc? Motywacja kojarzy się z bliżej nieokreśloną siłą, która powinna nas pchać do tego, żeby chciało nam się chcieć. Często okazuje się (szczególnie w obliczu terminów krzyczących na nas z kalendarza), że popycha nas do przodu wyłącznie wiszący nad karkiem topór, który np. odetnie dalszą drogę studiowania, jeśli czegoś nie zdamy. W idealnym świecie, w jego centralnym punkcie, stałby wielki kocioł wypełniony po brzegi mocą do pracy i każdy mógłby z niego czerpać tyle, ile potrzebuje, bez ograniczeń i strachu, że źródło kiedyś wyschnie. Ale zderzenie z rzeczywistością jest bolesne i nie pozostawia złudzeń – musimy sami znaleźć to miejsce, w którym znajdziemy pokłady motywacji. Jak to zrobić? Gdzie szukać? Kogo prosić o pomoc?

Twój własny sposób Wyobraź sobie, że zbliża się miesiąc sesji zimowej – luty. Chyba nie musisz specjalnie się wysilać? Wszyscy dookoła o niczym innym nie mówią, coraz częściej słyszy się stwierdzenie „po sesji!” („po sesji się spotkamy/obejrzę ten film/przeczytam tę książkę”). A teraz pomyśl, że Ciebie to nie dotyczy – egzaminy i kolokwia zdane w przedterminach, projekty oddane i zaliczone, żadnych zaległości w sprawozdaniach z laboratoriów. Niemożliwe? Tajemnicą jest motywacja! Podstawą do tego, żeby znaleźć w sobie albo zbudować pokłady motywacji, jest uświadomienie sobie, co tak naprawdę mnie motywuje. Dla każdego będzie to coś innego – dobra ocena, która potem może przyczynić się do przyznania stypendium, wolny czas po sesji i święty spokój do kolejnej. Ale może to być również nagroda, którą obiecamy sami sobie za osiągnięcie celu – szał zakupów, tydzień niewychodzenia z domu i nadrabiania zaległości w grach komputerowych, wypad na weekend do Oslo, bo akurat można kupić tanie bilety – co tylko przyjdzie Wam do głowy. Ważne, żeby to było coś ważnego dla Was – motywującego do podjęcia wysiłku i zebrania w sobie wszystkich sił oraz możliwości, które przecież gdzieś tam w środku są, czekają tylko na pobudzenie. Dobrym sposobem jest napisanie na kartce celu i nagrody za jego osiągnięcie: „jeśli do połowy stycznia oddam wszystkie projekty, obejrzę cały sezon serialu”. Zapisanie tego niesamowicie wpływa na proces realizacji naszych zadań – świadomość, że coś przybrało formę inną niż impuls w głowie, jest „namacalne”, dużo bardziej mobilizuje do działania, niż tylko myślenie o tym. 24

Wszystkie „motywatory” wymienione wcześniej to elementy, które mają nas popchnąć do tego, żeby zebrać się w sobie i zacząć działać: zewnętrzne bodźce, jasne punkty na horyzoncie zasnutym chmurami, coś, do czego warto dążyć. Ale jak poradzić sobie w momencie, kiedy okazuje się to niewystarczające? Kiedy przychodzi taka chwila, w której mówimy sobie: „przecież wcale nie potrzebuję tej płyty” albo „przeżyję bez wypadu do kina, tak bardzo mi się nie chce”? Wtedy te „marchewki”, motywatory zewnętrzne, obietnice nagrody za wykonane zadanie, są zbyt słabe, aby pobudzić działanie. Ale i na to jest sposób: trzeba znaleźć w sobie siłę do odnalezienia drugiego dna w sytuacji niewygodnej. W każdym przedsięwzięciu można doszukać się elementu, który sprawi przyjemność – bardzo często jest to głęboko ukryta radość z samego wykonywania danej czynności. To zdecydowanie silniejsze paliwo motywacyjne od tego pierwszego, bo jest zasoby są nieskończone – kryje się w nas i wszystko, co trzeba zrobić, to odkryć, gdzie się znajduje. Często wystarczy tylko zmiana sposobu myślenia. Zamiast: „nie chcę mi się uczyć do tego kolokwium, i tak do niczego mi się w życiu nie przyda socjologia, przecież studiuję budownictwo”, powiedz sobie: „świetnie, że nauczę się czegoś o ludzkim zachowaniu – może w końcu zrozumiem, dlaczego on/ona reaguje tak dziwnie, kiedy próbuję zagadać”. Doszukanie się pozytywnej strony sytuacji, odnalezienie w niej czegoś dla siebie – to połowa sukcesu. Każdy z nas jest indywidualistą, zwracamy uwagę na różne rzeczy i inne mają dla nas znaczenie. Dlatego tak ważne jest, żeby znaleźć coś, co właśnie MNIE zmobilizuje do działania.

A może szkolenie? Czy szkolenie z motywacji to dobry pomysł? Jak najbardziej! Dobrze poprowadzone, dostarczy wiedzy o mechanizmach, które kierują zachowaniem człowieka w chwilach kompletnego braku energii, ale zapewni również narzędzia do zastosowania w momencie braku motywacji. Kolejnym plusem jest to, że szkolenia nie odnoszą się tylko do sytuacji na uczelni, kiedy trzeba coś zdać, ale także do każdej innej – w życiu osobistym, rodzinnym czy zawodowym. Bo przecież każdemu z nas czasem brakuje mocy do ruszenia z miejsca. Nie znaczy to jednak, że nie można tego zmienić, jeśli bardzo będziemy tego chcieli. A przecież chcemy! Aleksandra Lemańska www.semestr.pl


do 18 sierpnia


A może doktorat we Freibergu? Politechnika we Freibergu w niemieckiej Saksonii oferuje doskonałe warunki studiów na 69 kierunkach z zakresu: matematyki, informatyki, chemii, fizyki, nauk o ziemi, geoinżynierii, geotechniki i górnictwa, inżynierii mechanicznej, inżynierii procesowej i energetycznej, materiałoznawstwa i technologii oraz zarządzania i ekonomii. Studia doktoranckie można odbyć na wszystkich wydziałach. Młodzi naukowcy otrzymują także wsparcie Akademii Doktorskiej i Badawczej – Graduate and Research Academy.

przedstawiciela jednej ze Szkół Doktorskich. 2. Zgłoszenie za pośrednictwem wspomnianej Akademii Doktorskiej (Graduate and Research Academy) na ogłoszony przez nią temat (patrz lista na ww. stronie WWW).

Ogólne zasady rekrutacji na studia doktoranckie można uzyskać właśnie w Graduate and Research Academy, na stronie: https://tu-freiberg.de/en/grafa/consulting-and-coaching. Ważne: Twój projekt doktorancki musi nad-

JAK ZACZĄĆ? Aby rozpocząć doktorat, niezbędny jest – jak wszędzie – tytuł magistra lub równoważny stopień uniwersytecki uznawany w Niemczech. Drugi warunek to dobra lub bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. Istnieją dwa sposoby aplikowania, opisane na stronie: https://tu-freiberg.de/en/grafa/ application-doctoral-studies Są to: 1. Bezpośrednie, osobiste zgłoszenie się do profesora w wybranej dziedzinie lub do 26

www.semestr.pl


PORTRET Dr inż. Grzegorz Korpala obronił doktorat w Instytucie Obróbki Metali TU Bergakademie Freiberg. Polski naukowiec przyjechał do Niemiec w 2008 r. z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach programu podwójnego dyplomu. Tutaj nauczył się niemieckiego podczas studiów i po zaledwie trzech semestrach uzyskał podwójny dyplom uniwersytecki (BA Freiberg i AGH). Następnie w ramach tegoż programu obronił doktorat, w ramach którego badał stal o ultrawysokiej wytrzymałości. Partnerem jego projektu doktoranckiego były grupa „Thyssenkrupp”, od której to otrzymał stypendium. Efektem projektu były trzy międzynarodowe patenty! Grzegorz Korpala pracuje w Instytucie Obróbki Metali i kieruje zespołem symulacji obróbki na gorąco. Opiekuje się stypendystami z polskich uczelni partnerskich: AGH w Krakowie i Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

zorować profesor z Politechniki we Freibergu, dlatego najpierw należy sprawdzić, czy istnieje odpowiedni projekt badawczy w TU Bergakademie Freiberg. Do tego celu doskonale posłuży strona internetowa: https://tu-freiberg.de/en/ research/projects.

LICZBY:

82 doktoraty ukończone na TU Freiberg w 2019 r.

28% to kobiety, a 1/3 – doktoranci z zagranicy w tym

Wynalazki i patenty w 2019:

30 zgłoszeń wynalazków 24 wnioski patentowe

FINANSE Doktorant oczywiście może pracować. Najlepiej, na umowę o pracę, na samej Politechnice we Freibergu. Oferty dla asystentów można znaleźć na stronie: https://tu-freiberg.de/ wirtschaft/karriere/stellenausschreibung/ ausschreibung/5 Z reguły takie stanowiska udaje się świetnie łączyć z doktoratem. Kolejna możliwość pracy podczas studiów doktoranckich to stanowisko w firmie (tzw. doktorat przemysłowy), stypendium lub stanowisko w jednym z tzw. Kolegiów Doktoranckich (Graduiertenkollegs). Więcej informacji: https:// tu-freiberg.de/en/grafa/graduiertenkollegs

www.tu-freiberg.de

INFRASTRUKTURA W SŁUŻBIE NOWATORSKICH BADAŃ TU Bergakademie Freiberg ma konkurencyjne w skali międzynarodowej warunki badawcze i doskonałą infrastrukturę badawczą. 22 lutego 2021 r. ukończono Centrum Wydajnego Wysokotemperaturowego Przetwarzania Materiałów – ZeHS. Jest ono jednym z najnowocześniejszych ośrodków badawczych zajmujących się procesami wysokotemperaturowymi (powyżej 500 stopni Celsjusza) w Niemczech. Więcej informacji: www.zehs-freiberg.de

STYPENDIA Niemieckie Biuro Wymiany Akademickiej (DAAD) przyznaje stypendia młodym naukowcom z zagranicy. Więcej informacji: https:// www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/daad-scholarships/

NAUKA i BADANIA Praca naukowa na TU Bergakademie Freiberg stoi na najwyższym międzynarodowym poziomie. Badania prowadzone są w 42 Instytutach i w 6 uniwersyteckich Centrach Kompetencji, takich jak: Niemiecki Instytut Paliw DBI oraz nowe Centrum Wydajnego Wysokotemperaturowego Przetwarzania Materiałów ZeHS. Ponadprzeciętne finansowanie zewnętrzne projektów badawczych związanych z przemysłem wyniosło w 2019 r. 59 mln euro! www.semestr.pl

Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffumwandlung Copyright: Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB)

Copyright: TU Bergakademie Freiberg/Detlev Müller

27


Szkoły doktorskie – to jest to! Konstytucja dla Nauki, inaczej nazywana Ustawą 2.0, była przygotowywana od 2016 roku. Po miesiącach konsultacji, dyskusji i poprawek została uchwalona i podpisana przez prezydenta w sierpniu 2018. Szkoły doktorskie rozpoczynają działalność 1 października 2019.

Między starym a nowym systemem Zgodnie z nową Ustawą, studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. W przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 roku, stopień naukowy nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z zastrzeżeniem, że jest on 28

nadawany w dziedzinach lub dyscyplinach przewidzianych w rozporządzeniu, które będzie wydane na podstawie nowej Ustawy.

Rewolucja W porównaniu do dotychczasowego systemu kształcenia, dokonano rewolucji. Oznacza to, że: w Dotychczasowe studia trzeciego stopnia zastąpiono kształceniem w szkołach doktorskich. W przypadku uczelni, szkołę będzie prowadziła cała Alma Mater, a nie – jak dotychczas – jej uprawniona jednostka. w Powiązano prawo do prowadzenia szkoły doktorskiej z kategorią naukową. Posiadać je będzie podmiot prowadzący działalność naukową w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych z kategorią A+, A albo B+. w W miejsce środowiskowych studiów dokto-

W 2018 r. weszła w życie nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym, tak zwana Konstytucja dla Nauki. W jej myśl powołano szkoły doktorskie, które odtąd jako jedyne mogą kształcić doktorantów.

ranckich podmioty, które mają co najmniej jedną kategorię naukową nie niższą niż B+, mogą prowadzić wspólną szkołę. w Zlikwidowano podział na tryb stacjonarny i niestacjonarny. w Kształcenie w szkole doktorskiej jest bezpłatne, a rekrutacja ma charakter konkursowy. w Każdy uczestnik otrzyma stypendium. Nie będzie już mógł być zatrudniany jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy – ale uwaga! od tej reguły istnieją pewne wyjątki. w Zamiast ogólnouczelnianych i ogólnoinstytutowych regulaminów studiów doktoranckich wprowadza się regulaminy szkół doktorskich uchwalane odpowiednio przez senaty albo rady naukowe.

cd na następnej stronie


Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów PAN WSD IPAN prowadzona jest przez dwa instytuty PAN, należące do najlepszych w kraju jednostek badawczych w dziedzinach nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk o zdrowiu. INTiBS PAN prowadzi wszechstronne badania fizykochemiczne struktury ciała stałego oraz jej wpływu na własności fizyczne, chemiczne i spektroskopowe. Działalność naukowa IIiTD PAN dotyczy immunologii, biologii molekularnej, onkologii, mikrobiologii a także terapii nowotworów. Oba Instytuty prowadzą aktywną i owocną współpracę naukową z instytucjami naukowymi na całym świecie od Japonii i Chin po USA i Meksyk. Dzięki temu nasi doktoranci mają możliwość odbycia zagranicznych staży badawczych i nawiązania kontaktów naukowych. Kształcenie w WSD IPAN opiera się na dwóch składnikach: programie kształcenia oraz indywidualnym planie badawczym. Program kształcenia podzielony jest na moduły (np. umiejętności „miękkie”, metody badawcze, wykłady specjalistyczne, seminaria, praktyki), które mogą być realizowane przez cały okres 4-letniego kształcenia i są w większości fakultatywne.

Unikalne dla naszej Szkoły są zajęcia interdyscyplinarne dostarczające teoretycznej i praktycznej wiedzy z pogranicza nauk ścisłych (fizyki i chemii) oraz biologii i medycyny. Przykładem mogą być zajęcia z metod syntezy materiałów funkcjonalnych dla medycyny, zastosowania laserów dla celów biospektroskopii, czy obrazowania z użyciem tomografii komputerowej. Indywidualny plan badawczy zawiera harmonogram realizacji rozprawy doktorskiej i ustalany jest w uzgodnieniu z promotorem w trakcie I roku studiów. Przyjęcie do WSD IPAN odbywa się na zasadzie konkursu, w którym mogą uczestniczyć osoby posiadające tytuł zawodowy magistra (lub uzyskają go przed 1 października): z fizyki, chemii, inżynierii materiałowej – w przypadku dyscyplin nauk fizycznych i chemicznych, z biologii, biotechnologii, medycyny, farmacji, chemii – w przypadku dyscypliny nauk biologicznych oraz nauk medycznych.


cd z poprzedniej strony

Autonomicznie, ale pod lupą Studia w szkołach doktorskich będą trwały osiem semestrów, opierając się na programie kształcenia oraz indywidualnym planie badawczym doktoranta. Plan ten jest opracowywany przez kandydata w porozumieniu z promotorem, a jego realizacja podlega ocenie śródokresowej w połowie kształcenia. Oceny dokonuje 3-osobowa komisja, w skład której wchodzi co najmniej jedna osoba spoza uczelni (ale nie mogą do niej należeć ani promotor, ani promotor pomocniczy). Negatywna ocena planu badawczego skutkuje skreśleniem z listy doktorantów, a pozytywna podwyższeniem stypendium. Skończy się też „zapychanie” doktorantem – co często się zdarzało – braków kadrowych. Zajęcia dydaktyczne będzie on prowadził tylko w ramach praktyk. Kształcenie ma podlegać zewnętrznej ocenie jakości. Konstytucja dla Nauki wprowadza pojęcie „ewaluacji szkół doktorskich”. Dotąd znajomość języka obcego potwierdzały wewnętrzne egzaminy, teraz doktorant będzie musiał okazać certyfikat językowy. Rozprawę oceniało dotychczas dwóch recenzentów, jeden z jednostki macierzystej, a drugi zewnętrzny. Teraz będzie trzech recenzentów. Wszystkie te wymogi mają, w zamierzeniu ustawodawcy, przyczynić się do podwyższenia poziomu merytorycznego prac naukowych.

Fizyk na biologii Kształcenie ma być interdyscyplinarne. – Jeśli ktoś będzie chciał robić doktorat z socjologii, będzie uczęszczał do szkoły doktorskiej z zakresu socjologii i jeszcze jakiejś dodatkowej dyscypliny, np. psychologii – tłumaczył w rozmowie z portalem wnp.pl sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller. – Chodzi o to, by różne dyscypliny przenikały się w ramach kształcenia i by kandydaci poznawali inne metodologie badawcze. Przykładem tego są już powstające szkoły. W Krakowie 5 jednostek naukowych utworzyło „Krakowską Inter-

dyscyplinarną Szkołę Doktorską”. Są to: Instytut Fizyki Jądrowej PAN (koordynator), Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Farmakologii PAN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN oraz AGH. KISD będzie kształciła w 4 dyscyplinach: nauki fizyczne, chemiczne i medyczne oraz inżynieria materiałowa. W stolicy, dzięki współpracy aż 9 jednostek naukowych, powstała Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Biomedycznych „Warsaw-4-PhD”. Tworzą ją m.in.: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk czy Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie. „Warsaw-4-PhD” będzie kształcić w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, fizycznych, medycznych. We Wrocławiu nabór ogłosiła Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów PAN. Utworzyły ją: Instytut Niskich Temperatur i Badań Struk-

turalnych PAN oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Doktoranci będą przygotowywali tu dysertacje w zakresie nauk biologicznych, chemicznych i fizycznych.

Stypendium dla każdego Zgodnie z przepisami, przez 4 lata każdemu uczniowi szkoły doktorskiej (z wyjątkiem osób posiadających już stopień naukowy doktora) przysługuje stypendium w wysokości co najmniej 37% minimalnego zasadniczego wynagrodzenia profesora (obecnie wynosi ono 6410 zł brutto) do oceny śródokresowej i co najmniej 57% po jej przeprowadzeniu. Stypendium wypłaca jednostka, również w czasie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego (wysokość obliczana jest w oparciu o przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego).

Spadek liczby doktorantów? Dotąd chętnie przyjmowano dużą liczbę doktorantów, bo za każdym z nich – jak to się mówiło – szły środki z budżetu (ale stypendia dostawali nieliczni!). Teraz uczelnie obawiają się, że zabraknie pieniędzy i w efekcie liczba doktorantów będzie spadać. Mówił o tym rektor UMK prof. Andrzej Tretyn podczas debaty NKN Forum, zorganizowanej 21 marca 2019. Poinformował, że dotąd na UMK było 900 doktorantów, a w 2018 r. uczelnia na ich studia wydała 6,5 mln zł. Natomiast po wprowadzeniu szkół doktorskich na czterech rocznikach będzie 360 kandydatów. W ciągu jednej rekrutacji do szkół przyjmowanych będzie więc po 90 osób. – Na tych 360 osób będziemy musieli przeznaczyć ponad 12 mln zł. Czy stać nas na to? Czy może ograniczyć liczbę przyjmowanych doktorantów do 60 (rocznie – przyp.)? – pytał rektor (źródło: PAP). Dodatkowym źródłem finansowania szkół doktorskich mogą być granty. Doktorant będzie mógł być – dodatkowo – zatrudniony w ramach grantu naukowego lub badawczego. Tutaj najwięcej zyskają jednostki kształcące na kierunkach ścisłych. Z racji swojej specyfiki mogą z powodzeniem współpracować z zewnętrznymi instytucjami, w interesie których jest prowadzenie prac badawczych w danym zakresie. Aleksandra Solarewicz

30

www.semestr.plEDU

edukacja

P = Pomysł na dwa kierunki Choć niełatwe, studiowanie na dwóch kierunkach jest możliwe. Ale czy warto? Kiedy kilka lat temu Ministerstwo na chwilę wprowadziło opłaty za drugi kierunek studiów, wielu studentów było zrozpaczonych, wielu próbowało się też „załapać” na kolejny bezpłatny kierunek studiów. A jak jest teraz, gdy drugi fakultet jest znów bezpłatny? Chyba nadal każdy zna kogoś, kto studiuje równolegle na dwóch kierunkach. Zwykle studenci decydują się a kolejny kierunek po drugim lub trzecim roku. Pytanie – czy warto?

Łatwo nie będzie Pamiętaj, że już na samym początku możesz napotkać pewne trudności formalne i organizacyjne. Dużo zależy od tego, czy Twój drugi kierunek jest na tej samej uczelni oraz czy uda Ci się uzyskać zgodę na indywidualny program nauczania. Wtedy będzie Ci zdecydowanie łatwiej z organizacją czasu i ustaleniem planu zajęć. Niestety, mogą zaistnieć sytuacje, w których plan zajęć pokryje się, a nie wszyscy wykładowcy i dziekani są skłonni do ustępstw...

Co dalej? Kiedy już wszystko sobie ułożysz, wcale nie musi być łatwiej. Po pierwsze, będziesz miał dwa razy więcej nauki i mniej czasu dla siebie i znajomych. Choć masz szansę poznać więcej osób, dwa kierunki studiów nie oznaczają przecież dwukrotnego przeżycia studenckiego czasu, a raczej jest odwrotnie. Poza tym będziesz miał mniej czasu na dodatkowe aktywności na 32

uczelni czy podjęcie praktyk lub stażu. Nie mówiąc już o podwójnej sesji, która może ciągnąć się tygodniami albo np. skumulować się w jednym tygodniu.

Liczy się mądry wybór Nie oznacza to jednak, takie równoległe studia to same minusy! Dzięki dwóm fakultetom zdecydowanie poszerzasz swoje przyszłe możliwości zawodowe. Wystarczy, że wybierzesz mądrze – tzn. znajdziesz powiązane ze sobą i uzupełniające się dziedziny, które pozwolą Ci obrać związaną z nimi unikatową ścieżkę kariery. Niech nie będzie to jednak politologia i socjologia lub dziennikarstwo i filologia polska, które zbytnio się zazębiają. Nie chodzi przecież o to by było łatwo, tylko żeby trud się opłacił.

Jak łączyć? Jeśli studiujesz na kierunku związanym z prawem, biznesem czy finansami, możesz zdecydować się na filologię lub stosunki międzynarodowe, co zwiększy szansę na zatrudnienie w międzynarodowej firmie. Dla studentów pedagogiki, filozofii czy psychologii przydatne mogą być studia związane z zasobami ludzkimi, co pozwoli na specjalizację w dziedzinie HR. Świetnym drugim kierunkiem zwiększającym szanse na zatrudnienie jest też informatyka oraz zarządzanie, te umiejętności przydają się przecież w każdym zawodzie. Agata Blinkiewicz


EDU

SIĘGNIJ DO GWIAZD W CENTRUM ASTRONOMICZNYM PAN! Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK) jest wiodącym polskim instytutem w zakresie astronomii i astrofizyki. Istnieje od 1978 roku. CAMK uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach np. Virgo/LIGO (obserwacje fal grawitacyjnych), H.E.S.S., CTA (teleskopy promieniowania Czerenkowa), satelitarne obserwacje w podczerwieni i gamma (HERSCHEL, Fermi, INTEGRAL), SALT (teleskop o średnicy 10 m, zlokalizowany w RPA), ATHENA (budowa przyszłego satelitarnego obserwatorium promieniowania rentgenowskiego). W CAMK realizowany jest projekt Araucaria, którego celem jest pomiar odległości we Wszechświecie z niespotykaną dotąd precyzją; projekt ten jest finansowany m.in. przez European Research Council (ERC Advanced Grant). Realizowany jest również projekt SOLARIS (poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych) finansowany również m.in. przez ERC, a także projekt Polska Sieć Bolidowa, czyli budowa sieci

Zdjęcie zorzy polarnej wykonane 33 dr hab. Arkadiusza Olecha. przez

stacji obserwacyjnych do obserwacji jasnych meteorów. W CAMK znajduje się stacja łączności z satelitami naukowymi konstelacji BRITE. W kategoryzacji instytutów naukowych w 2013 roku CAMK uzyskał najwyższą kategorię, A+. Centrum zatrudnia ok. 60 pracowników naukowych w dwóch zakładach: w Warszawie i Toruniu oraz prowadzi

4-letnie studia doktoranckie, na których jest obecnie łącznie 34 studentów. Latem kilkunastu studentów odbywa w CAMK praktyki wakacyjne. Ogłoszenia o naborze na studia i praktyki pojawiają się na stronie Centrum:

www.camk.edu.pl

www.semestr.pl


EDU

study

Od SKN do doktoratu! Studiowanie to taki okres w życiu, kiedy ważnych jest wiele spraw i można, a nawet należy, rozwijać się w różnych kierunkach. Także w kierunku naukowym. Wiadomo, że nie samą uczelnią student żyje, ale warto znaleźć obszar naukowy, który ma szansę stać się prawdziwą pasją. Tylko jak ją odkryć i rozwijać?

Koła Naukowe Pierwsza możliwość to SKNy, czyli Studenckie Koła Naukowe. Są dobrowolnymi zrzeszeniami studentów na danej uczelni i skupiają się wokół interesującego grupę zagadnienia naukowego. Spotkania członków nie przypominają na ogół ustrukturyzowanych zajęć ani spotkań kółek znanych z czasów szkolnych, które prowadził nauczyciel. Oczywiście jest opiekun naukowy koła, czyli pracownik uczelni, ale już władze SKNu są wybierane spośród członków. Przebieg prac koła i jego zaangażowanie w projekty zależy właśnie od decyzji członków. Uczelnie dają studentom dużą swobodę i dlatego można się w nich realizować naukowo, prowadząc badania, a nawet wydając publikacje razem z grupą rówieśników. Tematyka SKNów jest często szersza niż oferta dydaktyczna uczelni, dlatego z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Sprawdź możliwości na swojej uczelni – nabory często odbywają się na początku każdego semestru. Wszystko zależy jednak od specyfiki SKNu i o szczegóły powinieneś dowiadywać się bezpośrednio u jego członków. Dobrym miejscem na zapoznanie się z ofertą są także Targi Kół i Organizacji Studenckich. 34

KONTYNUOWANIE NAUKI NA STUDIACH TRZECIEGO STOPNIA, CZYLI DOKTORANCKICH, JEST WYRAZEM NAJWIĘKSZEGO „ZWARIOWANIA” NA PUNKCIE NAUKI.

Dodatkowy plus jest taki, że przyłączając się do SKNu, masz szansę nie tylko pogłębiać swoją wiedzę merytoryczną, ale także poznać nowe osoby i brać udział w organizacji konferencji i różnych wydarzeń razem z innymi kołami. Działalność w kole to także cenny punkt w CV, który w przyszłości docenią rekruterzy.

Instytuty PAN Szczególnie dla studentów kierunków ścisłych i technicznych świetną okazją do lepszego poznania specyfiki danego zagadnienia naukowego jest uczestnictwo w dodatkowych zajęciach i praktykach w laboratoriach. Często takie możliwości oferują same uczelnie. Warto jednak zainteresować się także działalnością innych jednostek naukowych czy badawczo-rozwojowych, które również przyjmują studentów na praktyki. Przykładem może być Polska Akademia Nauk oraz podległe jej instytuty. Dzięki programowi Erasmus+ praktyki możesz odbyć także w zagranicznej jednostce naukowej lub zagranicznej uczelni – i to nawet kilka razy. W jednostce naukowej możesz zaliczyć też obowiązkowe praktyki na uczelni lub zrealizować swoją pracę inżynierską, licencjacką czy magisterską. Takie doświadczenie będzie mile widziane zwłaszcza jeśli w przyszłości myślisz o karierze naukowej.

Szkoły Doktorskie Kontynuowanie nauki na studiach trzeciego stopnia, czyli doktoranckich, jest wyrazem największego zwariowania na punkcie nauki. Na tym etapie możesz kontynuować kierunek ze studiów drugiego stopnia lub spróbować swoich sił na pokrewnym kierunku, który cię zainteresował. Wszystkich studentów trzeciego stopnia obowiązuje prowadzenie badań, pisanie publikacji czy udział w konferencjach naukowych. Finałem jest napisanie i obrona pracy doktorskiej. Tytuł doktora pozwala z kolei na kontynuowanie kariery naukowej i dalsze poświęcenie się nauce. Więcej o nowoczesnych Szkołach Doktorskich – które właśnie powstały w Polsce – piszemy w tym i w następnym wydaniu SEMESTRu. Agata Blinkiewicz www.semestr.pl


s t u d y EDU

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych UAM S

zkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze oraz treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter. UAM należy do europejskiego konsorcjum uniwersytetów EPICUR – European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions, który ma status uniwersytetu europejskiego https://epicur. education/. Posiada status Uczelni Badawczej – Inicjatywa Doskonałości https://amu.edu.pl/ uniwersytet/uczelnia-badawcza. Jest beneficjentem Programu STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich https://nawa.gov.pl/instytucje/ster-umiedzynarodowienie-szkol-doktorskich. Uniwersytet otrzymał znak jakości EUA-IEP, który jest rozpoznawalny w całej Europie. Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych reprezentowana jest przez dwie dyscypliny: nauki biologiczne (Wydział Biologii) i nauki o Ziemi i środowisku (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych). XXI wiek jest określany mianem „wieku biologii”. Badania w obszarze nauk o życiu rozwijają się niezwykle dynamicznie w wielu różnych kierunkach, także na styku z innymi obszarami nauki. Wydział Biologii UAM to flagowy międzynarodowy ośrodek naukowy kategorii A+, z czołową pozycją na listach beneficjentów grantów NCN, FNP, NCBiR. Na Wydziale prowadzone są nowoczesne badania w zakresie biologii, biotechnologii, neurobiologii, mikrobiologii, hydrobiologii, ekologii, ochrony śro-

dowiska i bioinformatyki. Rozwijane są nowe kierunki badawcze w obszarze medycyny regeneracyjnej, terapii genowej, genomiki, filogenetyki molekularnej, biologii ewolucyjnej, czy bioakustyki. Nowoczesna infrastruktura badawcza, w połączeniu z infrastrukturą kampusu Morasko umożliwiają realizację badań zarówno podstawowych jak i aplikacyjnych. Szeroka współpraca międzynarodowa oraz liczne granty badawcze zapewniają atrakcyjne środowisko rozwoju dla młodych badaczy, doskonalą umiejętności komunikacyjne i krytyczne myślenie niezbędne do pomyślnej kariery naukowej. Szczegóły na http://biologia.amu.edu.pl Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM prowadzi badania w zakresie geografii i geologii. W obszarze geografii badania realizowane są poprzez monitoring środowiska przyrodniczego, studia paleoekologiczne, geomorfologiczne, hydrogeologiczne, geoarcheologiczne oraz szeroki zakres technik geoinformacyjnych, geomatyczne metody badań, interaktywne geowizualizacje, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz media wizualne, teledetekcję w ilościowym opisie powierzchni Ziemi. A oscylują wokół zmiany klimatu, hydrometeorologicznych zjawisk ekstremalnych, klimatu i hydrologii obszarów zurbanizowanych, problemów krajobrazowo-ekologicznych, zmian środowiska oraz wynikających z nich zagrożeń i działań adaptacyjnych, przemiany ekosystemów i środowiska funkcjonowania miast, wspomaganie decyzyjne. Natomiast badania w zakresie geologii obejmują problematykę związaną z szeroko rozumianą geologią stosowaną: hydrogeologią, geologią inżynierską oraz badania podstawowe z zakresu sedymentologii osadów lądowych i morskich, paleontologii, paleoekologii, geozagrożeń oraz geochemii, petrologii i petroarcheologii. Badania wykonywane są przy użyciu nowoczesnych metod i obejmują różne regiony świata w przedziale czasu całego fanerozoiku. Szczegóły na http://wngig.amu.edu.pl/ Szczegóły na stronie: https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122 Więcej o rekrutacji w letnim wydaniu Magazynu SEMESTR! Dyrektor Szkoły Doktorskiej – prof. UAM dr hab. Agnieszka Ludwików agnieszka.ludwikow@amu.edu.pl Biuro Szkoły: mgr Małgorzata Klimorowska malgorzata.klimorowska@amu.edu.pl


Fully-funded PhD positions in Biomedical Sciences at the MDC Berlin Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC) in the Helmholtz Association invites applicants for PhD positions. Are you passionate about understanding the molecular basis of health and disease, and translating your findings into clinical applications? Are you interested in one of the following topics? • Cardiovascular research and metabolic diseases • Cancer and immunology • Neuroscience • Model systems and organoids • Medical systems biology • Computational biology and bioinformatics • Omics data science • Mathematical modeling • Imaging and MRI • Translational research

JOIN US! At the MDC, we believe that to be a great scientist, one needs to train a diverse set of competences. To support our PhD researchers to develop both personally and scientifically, we offer a structured PhD program in a research-intensive atmosphere, including: • Excellent scientific, international and supportive environment • Individual PhD supervision and mentoring • Advanced scientific, research-related and methods training • Access to state-of-the-art infrastructure • Regular lectures and seminar series • Framework program for personal and career development • Participation in PhD symposia and retreats • Travel grants for external courses and conferences

Students may join our MDC-NYU PhD Exchange Program in Medical Systems Biology, or become associated with the interdisciplinary HEIBRiDS Data Science School. The working language of the program is English.

WHO ARE WE LOOKING FOR? • You are an enthusiastic student with a strong interest in Life Sciences • Your degree is in biology, biotechnology, medicine, molecular medicine, chemistry, computer science, engineering, mathematics, physics or a related field • You hold or expect to obtain a Master degree not later than August 2020 We are committed to meet today’s challenges in biology and medicine and realize that excellent science requires outstanding researchers. If you aspire to be one of them – welcome to the MDC! Apply by January 12, 2020. How to apply? Via our online recruitment portal! Applications via email can unfortunately not be accepted.

Successful candidates will start their PhD between April and September 2020. For more information, visit our page

https://www.mdc-berlin.de/application

Berlin is one of the most vibrant cities located in the heart of Europe. It offers an incredible load of entertainment, cultural and recreational activities. If you enjoy working in an interdisciplinary environment, producing cutting-edge research, come and join our international community in Berlin, Germany! MDC and HEIBRiDS Data Science School adhere to principles of responsible research, good scientif36


Interdisciplinary Data Science Research in Berlin – 10 fully-funded PhD fellowships or the participating Einstein Center Digital Future (ECDF) partner universities: • Technische Universität Berlin (TU) • Charité - Universitätsmedizin Berlin • Freie Universität Berlin (FU) • Humboldt-Universität zu Berlin (HU) The Helmholtz Einstein International Berlin Research School in Data Science (HEIBRiDS) invites applications for PhD fellowships in a collaborative research environment across disciplinary borders. HEIBRiDS projects combine Data Science with applications in Molecular Medicine, Materials & Energy, Earth & Environment, Geosciences and Space & Planetary Research and topics belong to one or more of the following areas: • Machine Learning & Deep Learning • Data Management • High-throughput Data Analytics • Mathematical Modelling • Imaging Research will be conducted at one of the partner Helmholtz Centers in the Berlin region: • Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC) • Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) • Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) • German Research Centre for Geosciences (GFZ) • Alfred-Wegener-Institut (AWI) • German Aerospace Center (DLR)

WE OFFER • Cutting-edge research in data science under close supervision of a team of two mentors • Four-year fully-funded fellowships (E13 TVöD or TV-L) • Integrated training curriculum of scientific and professional skills courses taught in English • Financial support for conferences and collaborations

APPLICATION To apply, a master's degree in quantitative sciences (Computer Science, Physics, Statistics or Mathematics) or related applied field (Bioor Geoinformatics etc.), awarded by July 2020, is required.

Apply by February 7, 2020, via the online HEIBRiDS application portal (the portal will open on December 20, 2019). Detailed description of the available doctoral projects can be found here upon registration to the application portal. Successful candidates will start their PhD between July and October 2020. For more information, visit our webpage: www.heibrids.berlin

ic practice, openness and transparency, and are committed to setting a good example as a scientific environment where scientists can flourish and grow, independently of their national or ethnic background, functional variation, sex / gender identity / alignment / orientation, family configuration, or other such feature of their persons or contexts. 37


EDU

edukacja

NOWOCZESNE

kierunki studiów Interdyscyplinarnych studiów na uczelniach nie brakuje! Gry i przestrzeń wirtualna

Uczelnie starają się odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy, a czasami nawet go trochę wyprzedzić. Co roku studenci mają do wyboru nowoczesne, interdyscyplinarne i praktyczne kierunki studiów. Przedstawiamy kilka przykładów – może znajdziesz wśród nich inspirację do swojej dalszej ścieżki edukacji?

Kognitywistyka To, jak dużą popularnością wśród studentów cieszy się psychologia, pewnie wiesz. Ale żeby wyróżnić się na rynku pracy i pójść krok dalej, można poszukać kierunków nieco poszerzających tradycją psychologię. Właśnie takim kierunkiem studiów jest kognitywistyka. Studia zostały uruchomione m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na warszawskim SWPS działa neurokognitywistyka. Kognitywistyka łączy w sobie psychologię, naukę na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu i podstawy programowania. Czym zajmują się jej absolwenci i studenci w trakcie nauki? Głównymi obszarami badań są problemy związane z modelowaniem pracy mózgu, czyli świadomością, językiem, percepcją, procesami uczenia się, podejmowania decyzji, ale też sztuczną inteligencją. Dzięki temu absolwenci mają szansę znaleźć zatrudnienie w ośrodkach badawczo-rozwojowych, ale także w biznesie.

Chemia i toksykologia sądowa Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego utworzono niedawno praktyczny kierunek dla przyszłych chemików, którzy mogą specjalizować się w konkretnej dziedzinie – chemii i toksykologii sądowej. Te interdyscyplinarne studia prowadzone są przez dwie uczelnie – Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Medyczny. Absolwenci chemii i toksykologii sądowej mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach badawczo-naukowych, laboratoriach analitycznych, zakładach medycyny sądowej oraz laboratoriach kryminalistycznych policji i innych służb mundurowych. Będą też dobrze przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz prokuratorami, policją i sądami. Kariera niczym z filmu kryminalnego! Kierunek od początku cieszył się dużą popularnością wśród studentów – podczas pierwszej rekrutacji na jedno miejsce przypadało aż siedemnastu kandydatów. Chemia i toksykologia sądowa otrzymała też znak jakości "Studia z przyszłością". 38

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uruchomił kierunek projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej. Ciekawe są też oferowane na nim specjalności – dźwięk w grach i grafika komputerowa gier. Kierunek to odpowiedź na braki kadrowe pojawiające się w rozwijającej się w Polsce branży gier komputerowych i rozrywki interaktywnej. Zatem nie tylko specjaliści IT, ale także artyści z praktyczną wiedzą mają szansę na karierę w tej ciekawej branży. Poza nią absolwenci zatrudnienie będą mogli znaleźć także w agencjach kreatywnych i reklamowych. Zapowiada się bardzo nowocześnie i praktycznie.

Informatyka społeczna Z kolei na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uruchomiono kierunek, który odpowiada na inne zapotrzebowanie rynku pracy – informatykę społeczną na Wydziale Humanistycznym. Kierunek prowadzony jest we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydziałem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Studenci otrzymują więc wiedzę zarówno z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (socjologii, ekonomii, psychologii), jak i informatyki. Dzięki temu absolwenci będą łączyć wiedzę z zakresu IT ze zrozumieniem zmieniającego się otoczenia społecznego, w tym oczekiwań odbiorców i wymagań biznesowych. Kierunek prowadzony jest na studiach magisterskich, a uczelnia szczególnie zaprasza absolwentów studiów pierwszego stopnia związanych z naukami społecznymi i humanistycznymi. Pracodawcy prawdopodobnie już nie mogą doczekać się pierwszych absolwentów informatyki społecznej!

Studia browarnicze Jako student sądzisz, że o piwie wiesz wszystko? Mógłbyś się zdziwić! Ale też podszkolić na unikatowych międzynarodowych studiach doktoranckich z browarnictwa i słodownictwa prowadzonych przez 6 europejskich szkół. W Polsce studia prowadzone są na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. Po ich zakończeniu absolwenci otrzymają łączony stopień doktora z zakresu nauk o żywności oraz wspólny dyplom wydany przez co najmniej dwie uczelnie biorące udział w programie. Zaskoczony? Może będziesz miał jeszcze okazję wypić piwo udoskonalone dzięki pracy młodych naukowców z tego kierunku. Agata Blinkiewicz www.semestr.pl


Studium Doktoranckie Narodowego Centrum Badań Jądrowych • światowe kierunki badań • teoretyczne i eksperymentalne grupy badawcze • praca pod kierunkiem ekspertów • udziału w wykładach i seminariach • ciekawe kontakty międzynarodowe

Doktoranci, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą z egzaminu wstępnego otrzymują stypendium w wysokości 2200 zł.

Szczegółowe informacje: http://www.ncbj.gov.pl/studium

www.semestr.pl

39


EDU

edukacja

Studiować i zwariować (na punkcie nauki)

Jak rozwijać zainteresowania naukowe? Studiowanie to taki okres w życiu, kiedy ważnych jest wiele spraw i można, a nawet należy, rozwijać się w różnych kierunkach. Także w kierunku naukowym. Wiadomo, że nie samą uczelnią student żyje, ale warto znaleźć obszar naukowy, który ma szansę stać się prawdziwą pasją. Tylko jak ją odkryć i rozwijać?

Studenckie Koło Naukowe Pierwsza możliwość to SKNy, czyli Studenckie Koła Naukowe. Są dobrowolnymi zrzeszeniami studentów na danej uczelni i skupiają się wokół interesującego grupę zagadnienia naukowego. Spotkania członków nie przypominają na ogół ustrukturyzowanych zajęć ani spotkań kółek znanych z czasów szkolnych, które prowadził nauczyciel. Oczywiście jest opiekun naukowy koła, czyli pracownik uczelni, ale już władze SKNu są wybierane spośród członków. Przebieg prac koła i jego zaangażowanie w projekty zależy właśnie od decyzji członków. Uczelnie dają studentom dużą swobodę i dlatego można się w nich realizować naukowo, prowadząc badania, a nawet wydając publikacje razem z grupą rówieśników. Tematyka SKNów jest często szersza niż oferta dydaktyczna uczelni, dlatego z pewnością zajedziesz coś dla siebie. Sprawdź możliwości 40

na swojej uczelni – nabory często odbywają się na początku każdego semestru. Wszystko zależy jednak od specyfiki SKNu i o szczegóły powinieneś dowiadywać się bezpośrednio u jego członków. Dobrym miejscem na zapoznanie się z ofertą są także Targi Kół i Organizacji Studenckich. Dodatkowy plus jest taki, że przyłączając się do SKNu, masz szansę nie tylko pogłębiać swoją wiedzę merytoryczną, ale także poznać nowe osoby i brać udział w organizacji konferencji i różnych wydarzeń razem z innymi kołami. Działalność w kole to także cenny punkt w CV, który w przyszłości docenią rekruterzy.

Praktyki w jednostce naukowej Szczególnie dla studentów kierunków ścisłych i technicznych świetną okazją do lepszego poznania specyfiki danego zagadnienia naukowego jest uczestnictwo w dodatkowych zajęciach i praktykach w laboratoriach. Często takie możliwości oferują same uczelnie. Warto jednak zainteresować się także działalnością innych jednostek naukowych czy badawczo-rozwojowych, które również przyjmują studentów na praktyki. Przykładem może być Polska Akademia Nauk oraz podległe jej instytuty. Dzięki programowi Erasmus+ praktyki możesz odbyć także w za-

granicznej jednostce naukowej lub zagranicznej uczelni – i to nawet kilka razy. W jednostce naukowej możesz zaliczyć też obowiązkowe praktyki na uczelni lub zrealizować swoją pracę inżynierską, licencjacką czy magisterską. Takie doświadczenie będzie mile widziane zwłaszcza jeśli w przyszłości myślisz o karierze naukowej.

Studia doktoranckie Kontynuowanie nauki na studiach trzeciego stopnia, czyli doktoranckich, jest wyrazem największego zwariowania na punkcie nauki. Na tym etapie możesz kontynuować kierunek ze studiów drugiego stopnia lub spróbować swoich sił na pokrewnym kierunku, który cię zainteresował. Wszystkich studentów trzeciego stopnia obowiązuje prowadzenie badań, pisanie publikacji czy udział w konferencjach naukowych. Finałem jest napisanie i obrona pracy doktorskiej. Tytuł doktora pozwala z kolei na kontynuowanie kariery naukowej i dalsze poświęcenie się nauce. Więcej o nowoczesnych Szkołach Doktorskich – które właśnie powstały w Polsce – pisaliśmy w poprzednim i w bieżącym wydaniu SEMESTRu. Agata Blinkiewicz www.semestr.pl


CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK STUDIUM DOKTORANCKIE Warunki przyjęcia: Dyplom ukończenia studiów Testowy egzamin kwalifikacyjny z chemii, fizyki lub biochemii – w zależności od ukończonych studiów Testowy egzamin kwalifikacyjny z języka angielskiego lub przedstawienie certyfikatu znajomości tego języka Szczegóły dostępne na stronie www.cbmm.lodz.pl Pisemny egzamin kwalifikacyjny (dyscyplina podstawowa) odbędzie się 24.06 o godz. 9:00 w sali 104 budynku A, Łódź, Sienkiewicza 112, rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim 25.06 od godz. 9:00 www.semestr.pl

41


EDU

STUDIA u SĄSIADÓW? Wszyscy wiemy, że dzięki wymianie w ramach programu Erasmus nietrudno teraz posmakować studiów za granicą. Ale gdyby tak zamiast na jeden czy dwa semestry wyjechać na całe studia i zdobyć dyplom zagranicznej uczelni? Możliwości jest wiele i nie trzeba szukać ich daleko, bo sąsiednie Niemcy z uznanymi na świecie uczelniami i ofertą ponad 16 tys. kierunków dają świetne możliwości studiowania także Polakom.

Język Jedną z pierwszych rzeczy, która przychodzi na myśl, gdy zastanawiamy się nad studiami za granicą, jest pewnie język. Na niemieckich uczelniach językiem wykładowym jest na ogół język niemiecki i w związku z tym trzeba udokumentować jego znajomość. Służą temu certyfikaty, takie jak Goethe-Zertifikat C2 wydawany przez Instytuty Goethego na całym świecie, w tym w kilkunastu miastach w naszym kraju, TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache), który także przyznaje kilkanaście ośrodków egzaminacyjnych w Polsce, czy najpopularniejszy certyfikat dla kandydatów z krajów nie niemieckojęzycznych – DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang). Jest to certyfikat dopuszczający do ubiegania się o studia w Niemczech, który można otrzymać tylko po zdaniu egzaminu na jednej z niemieckich uczelni. Przyjeżdżający do Niemiec kandydaci z całego świata czasami pierwszy semestr lub rok pobytu poświęcają na naukę języka i przygotowanie do DSH i dopiero po zdaniu egzaminu zaczynają studia. 42

Dla opornych rozwiązaniem mogą być szkoły prywatne, które oferują studia w języku angielskim. Coraz częściej takie możliwości dają też państwowe uniwersytety, gdzie uruchamiane są anglojęzyczne kierunki lub kursy z częścią zajęć w tym języku. Dotyczy to zwłaszcza kierunków ekonomicznych i nauk przyrodniczych. – Na naszym uniwersytecie wszystkie programy studiów licencjackich są w języku niemieckim, ale na poziomie studiów magisterskich mamy już kilka programów w języku angielskim – mówi Elli Wunderlich z International Office Uniwersytetu Regensburg.

Na początku... Rekrutacja na niemieckich uczelniach może przebiegać dwojako. Na mniej popularne kierunki często wystarczy się jedynie zapisać, udowodnić znajomość języka niemieckiego i przedłożyć zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym. Z kolei na te bardziej oblegane kierunki liczba miejsc jest ograniczona i obowiązuje tzw. numerus clausus, czyli ranking, w którym brane są pod uwagę oceny z matury. Ponieważ większość studentów składa podania na kilka uczelni i czeka z ostatecznym wyborem do zakończenia rekrutacji, miejsca na konkretne kierunki mogą zwolnić się tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego i przeprowadzany jest wtedy drugi nabór. Takie oferty last minute można znaleźć na stronie www.freie-studienplaetze.de. Najtrudniej dostać się na państwowe uniwersytety uznawane za elitarne. Do tego grona należą: Uniwersytet Techniczny w Monachium,

Niemieckie uczelnie cieszą się renomą na całym świecie

Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium, RTWH w Akwizgranie, Freie Uniwersytet w Berlinie oraz uniwersytety w Getyndze, Heidelbergu, Karlsruhe, Konstancji i Fryburgu.

Za ile? Jeśli chodzi o czesne na uczelniach publicznych, dobra wiadomość jest taka, że już we wszystkich landach zostało ono zniesione! Każdy student co semestr musi jednak uiścić opłatę semestralną, w zamian za co otrzymuje tzw. Semestercard, czyli odpowiednik polskiej legitymacji. Jej koszt wynosi od 120 do 250 euro. W wielu miastach uprawnia ona do nieograniczonego korzystania z komunikacji miejskiej, a w niektórych krajach związkowych także do bezpłatnych przejazdów kolejami regionalnymi. W ramach Semestercard można niekiedy uczęszczać na dodatkowe zajęcia językowe i sportowe, których wybór bywa imponujący. Koszty utrzymania są nieco wyższe niż w Polsce. – Należy być przygotowanym na miesięczne wydatki rzędu 650 euro – uprzedza Elli Wunderlich. Koszt wynajęcia pokoju w akademiku w zależności od miasta i standardu wynosi między 180 a 350 euro. W odróżnieniu od polskich domów studenckich, w Niemczech oferowane są zwykle jedynki, które często połączone są w kilkupokojowe segmenty. Zaletą mieszkania w akademiku jest możliwość poznania ludzi z całego świata. Niemieccy studenci mieszkają jednak głównie w tzw. WG, czyli wspólnie wynajmowanych mieszkaniach, które są trochę droższe niż miejsce w akademiku. Agata Blinkiewicz www.semestr.pl


Apply to the InnoEnergy PhD School

Add on programme to ongoing PhD research. Entrepreneurship, innovation and business courses for PhD candidates in sustainable energy. Flexible curriculum tailored to your needs.

Application is always open Visit our website to find out more kic-innoenergy.com/phdschool Send your questions to phdschool@kic-innoenergy.com

Funding of European mobility stay. Access to a large network of partners from academia and industry. www.semestr.pl

43


sięcznie na same koszty utrzymania około 2800 zł, oczywiście jeżeli będziesz żył po studencku. – Ceny zakwaterowania w Kopenhadze są zróżnicowane, od 1300 do 4000 zł. Dodatkowo bardzo drogi jest transport, dlatego wiele osób korzysta z rowerów. Bilet miesięczny na wszystkie rodzaje transportu dla studentów kosztuje tu około 300 zł. Poza tym w bibliotekach często ciężko jest dostać książki, więc trzeba w nie zainwestować, co daje kolejne 1000 zł co semestr – wylicza Karolina Kalbarczyk, która studiuje w Kopenhadze. Dla porównania w Wielkiej Brytanii potrzebne będzie minimum 3000 zł miesięcznie, a w Niemczech ok. 2500 zł.

Stypendia W wielu krajach możesz postarać się o stypendium naukowe lub socjalne, granty i zasiłki z różnych organizacji. Dobrym przykładem są organizacje niemieckie. – Absolwenci studiów pierwszego stopnia polskich uczelni mogą ubiegać się o stypendia DAAD na magisterskie studia uzupełniające na wybranej niemieckiej uczelni – informuje Anna Sowińska-Szejba z DAAD. To tylko jedna z wielu możliwości. Stypendia i dopłaty działają też w innych krajach – np. w pogrążonej w kryzysie Grecji rozprowadzane są darmowe podręczniki, a najbiedniejsi mogą liczyć nawet na darmowe wyżywienie i mieszkanie; we Francji studentom dopłaca się do czynszu.

Po angielsku Oprócz wysokich kosztów jest też inny czynnik, który odstrasza wielu chętnych – język wykładowy. Zależy Ci, żeby był to angielski? Pewnie nie tylko Tobie i może właśnie dlatego Wielka Brytania była do tej pory jednym z popularniejszych krajów, w których studiują Polacy. Ale studiować po angielsku można także w innych państwach, i to zwłaszcza na studiach magisterskich. W angielskim prowadzone są

Zasmakuj studiów! Studia za granicą, a zwłaszcza w Europie, są dostępne w coraz większym stopniu Europa stoi otworem, europejskie uczelnie także. Żeby studiować w jednym z państw UE, potrzebna jest zdana matura lub obroniony licencjat i znajomość języka. Często wystarczy tylko angielski. Jeśli więc uważasz, że Erasmus to za mało i marzysz o tym, by stać się jednym z kilkudziesięciu tysięcy Polaków studiujących w innym kraju, odważ się i zasmakuj zagranicy.

Jakim kosztem? Najważniejszym kryterium wyboru uczelni i kraju często jest brak opłat za studia. W odróżnieniu od Polski w większości europejskich krajów trzeba płacić czesne, w niektórych całkiem wysokie. Dochodzą też najczęściej wyższe niż u nas koszty utrzymania. Słowem – tanio nie jest. Są też jednak państwa, w których studia na państwowych uczelniach dla obywateli UE są w wielu przypadkach zwolnione z opłat. Należą do nich: Austria, Niemcy, Szwecja, Dania, Finlandia, ale także Malta, Grecja i Cypr (choć tutaj tylko studia pierwszego stopnia). W tych państwach poniesiesz tylko koszty utrzymania. W niektórych z nich to „tylko” bywa dość duże – zwłaszcza, jeżeli myślisz o Skandynawii. Tam nic nie jest tanie – za bochenek chleba w Szwecji trzeba zapłacić ponad 8 zł. W Danii jest niewiele taniej – musisz liczyć mie44

studia np. we wspomnianych wcześniej Danii i Szwecji, ale także w Holandii. W wielu innych europejskich krajach można znaleźć poszczególne specjalności prowadzane po angielsku. Dotyczy to zwłaszcza tych kierunków, w przypadku których angielski stał się językiem całej branży, np. IT czy biotechnologii.

Przygoda i perspektywy Jeśli porówna się koszty i korzyści nauki za granicą, bilans jest niemal zawsze korzystny. Przede wszystkim to szkoła życia i odpowiedzialności. Trzeba pomyśleć nie tylko o zakupach czy opłacaniu rachunków, ale też założyć konto w banku czy zapisać się do lekarza. Wszystko w obcym języku. Powiedzieć, że studia za granicą poszerzają horyzonty, to nadal niedopowiedzenie. Studia w Niemczech, Danii czy Hiszpanii to nie tylko poznawanie lokalnej kultury, ale także kontakt z tysiącami studentów z całego świata. Poza podróżą dookoła świata nie ma chyba lepszego sposobu, by tak szybko poznać tak wiele kultur. Ważne są też międzynarodowe przyjaźnie, zawierane niekiedy na całe życie. Wyobraź sobie zaproszenie na tradycyjny hinduski ślub przyjaciółki w Londynie czy coroczne wakacje u znajomego w Szwecji. Rynek pracy również bywa łagodniejszy dla absolwentów zagranicznych uczelni. Odbycie studiów za granicą świadczy przecież o dobrej znajomości języka, umiejętności współpracy w międzynarodowym środowisku i samodzielności. Czy kogoś jeszcze trzeba przekonywać? Agata Blinkiewicz www.semestr.pl


WIE

SIEB W Z R E I W U D Z I, U L W Y M Y Z R

WIE

Status

I E!

EB I S W Z R E I W U , I Z D U L RZYMY W ZAC

ZNI

J ST

ZAC

UDI

ZNI

AD

OKT ORA

J ST

doktor anta u NCK możliw wiedz y oraz i IE uzyska Ci rozwój n au nie róż nych S kowy, pogłę TYPEN bienie D I Ó W. Status

UDI

AD

!

OKT OR

doktor anta u możliw wiedz y oraz i Ci roz uzyska w nie róż ój naukowy , nych S TYPEN pogłę DIÓW.

Zapraszamy wszystkich chętnych absolwentów do wzięcia udziału w rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie Termin składania dokumentów upływa: 29 kwietnia studia stacjonarne 26 sierpnia studia niestacjonarne

Serdecznie zapraszają pracownicy Studium chętnych Doktoranckiego, Zapraszamy wszystkich absolw Plac Hallera 1, piętro II, pokój 236 i 237 , do wzięcia udziału w272rekrutacji telefon: 42 272 50 79; 272 50 80; 50 81; 272 50 82 , na stacjo http://doktoranckie.umed.pl/ i niestacjonarne studia doktorancki

www.semestr.pl

45


poziom, indywidualne podejście do studenta i dobrą infrastrukturę na uczelni. To znajdziesz w zasadzie wszędzie. Ponadto niemieckie uczelnie oferują na studiach magisterskich znakomity wybór przedmiotów, więc z pewnością znajdziesz coś dla siebie. W Niemczech istnieją trzy typy szkół wyższych: najpopularniejsze uniwersytety (znajdują się w tej kategorii także uniwersytety techniczne, czyli odpowiedniki polskich politechnik), Fachhochschulen nastawione na praktykę oraz wyższe szkoły, np. artystyczne.

Koszty

Studia II stopnia w Niemczech Nie ma nic złego w zmianie uczelni na studiach drugiego stopnia. A wręcz przeciwnie – nowe doświadczenia i nowopoznane osoby będą wartością dodaną. Tym bardziej dobrze jest zmienić miasto, a nawet... kraj! Jeśli nie chcesz zbytnio nadwyrężyć portfela, ale myślisz o wyjeździe zagranicę, wybierz Niemcy. Oczywiście musisz liczyć się wtedy z wyższymi niż w Polsce kosztami utrzymania, ale same studia na niemieckich uczelniach publicznych są darmowe przy zachowaniu wysokiego poziomu edukacji. W innych państwach, gdzie znajdziesz darmowe kierunki studiów, np. w Danii, koszty utrzymania byłyby znacząco wyższe, więc Niemcy to bardzo rozsądny wybór.

Jakie warunki? Oczywiście, aby podjąć naukę na studiach magisterskich, musisz posiadać dyplom studiów licencjackich. W dodatku każdorazowo na konkretnej uczelni należy upewnić się, że będzie on uznany za równorzędny z niemieckim i wystarczający na danym kierunku. W Niemczech nie istnieje centralny system rekrutacyjny, więc ubiegać się o studia należy już na wybranej uczelni na zasadach jak studenci niemieccy. Bardzo ważne jest dostosowanie się do obowiązujących terminów i nadesłanie wszystkich wymaganych dokumentów. Ogólnie można przyjąć, że terminy 46

kończą się w połowie lipca, więc masz jeszcze szansę, by się przygotować i aplikować na wybrane studia na semestr zimowy.

Język Niech nie przeraża Cię język. Wiele z programów prowadzonych jest w języku angielskim, więc wcale nie musisz znać niemieckiego w stopniu doskonałym. Zawsze jednak będziesz potrzebować certyfikat potwierdzający jego znajomość. Na kierunkach z wykładowym niemieckim wymagany będzie egzamin DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) lub TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache), który można zdać w Polsce. Z egzaminów zwolnieni będą studenci posiadający certyfikat Goethe-Institut na poziomie C2. Z kolei na kierunkach anglojęzycznych okazać należy inny odpowiedni certyfikat, np. TOEFL lub ELTS, ale o wymagania najlepiej dopytywać już bezpośrednio na wybranej uczelni.

Jakość Niemieckie uczelnie znane są z wysokiego poziomu nauczania i znajdują się w czołówkach rankingów europejskich, a nawet światowych. Nie musisz jednak od razu wybierać Uniwersytetu w Monachium, Humboldtów w Berlinie czy Heidelbergu, by mieć zapewniony świetny

Bez względu na to, w jakim landzie i jaki typ szkoły wybierzesz – mimo tego że studia na uczelniach publicznych są w tym momencie bezpłatne – musisz liczyć się z semestralną opłatą immatrykulacyjną, która na niektórych uczelniach wynosi nawet 250 euro. Dobra wiadomość jest taka, że w części landów otrzymuję się w ramach tej opłaty Semesterticket działający jak bilet na komunikację miejską i koleje regionalne. Same koszty utrzymania nie muszą być jednak wysokie, jeśli uda ci się zdobyć pokój w akademiku lub wynająć tanią kwaterę prywatną z innymi studentami, tzw. Wohngemeinschaften. Wspólne wynajęcie pokoju lub akademik ma także tę zaletę, że od razu poznasz nowych studentów i masz zapewnioną rozrywkę. Akademików zdecydowanie nie musisz się obawiać. Większość oferuje jednoosobowe pokoje, zwykle jest kilka kuchni na piętrze i wszystko utrzymane jest w porządku. W dodatku są też specjalne wydzielone miejsca do cichej nauki, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał. W niewydawaniu fortuny pomagają stołówki studenckie, które są dofinansowane, więc możesz zjeść całkiem pożywny obiad za np. 4 euro. A niezbędne książki i inne pomoce – jeśli ich nie wypożyczysz – możesz odkupić dzięki sprawnie działającym giełdom studenckim.

Praca Jeśli chciałbyś po studiach pracować za granicą, magisterka w Niemczech będzie świetnym startem! Nie tylko będziesz mógł pochwalić się dyplomem dobrej uczelni, ale o swoją karierę możesz zadbać jeszcze w trakcie studiów i szukać stażu choćby na pół etatu, tzw. Teilzeit lub Minijob, znanej też jako „praca za 450 euro”. Jeśli znasz niemiecki w stopniu choćby dobrym, ze znalezieniem pracy nie powinieneś mieć problemu, bo niemieckie firmy chętnie zatrudniają studentów i młodych absolwentów. O staże możesz dowiadywać się bezpośrednio w Biurze Karier na swojej uczelni – pewnie sam się zdziwisz, jak wszystko jest tam dobrze zorganizowane... Agata Blinkiewicz www.semestr.pl


Bonn Graduate School of Economics (BGSE)

Combined Economic Research

Doctoral Program Call for applications / Scholarships available / Admission with bachelor’s or master’s degree The Bonn Graduate School of Economics (BGSE) offers a two-stage graduate program that combines challenging courses with early individual research in a supportive and intellectually demanding environment. Our students finish the two-year course phase with a Master of Science (M.Sc.) specialized in economic research and the three-year dissertation phase with a Doctoral Degree (Ph.D. equivalent). We welcome outstanding (top 10%) students holding a bachelor’s or master’s degree in economics or related fields (e.g. mathematics, statistics, business administration, accounting, and finance) to apply for admission. Numerous grants and positions are available and will be matched according to your background. E.g., some scholarships for international PhD students will be granted by the Graduate School Scholarship Program of the German Academic Exchange Service, others come from the Institute on Behavior & Inequality or directly from the Graduate School. All BGSE activities are conducted in English. Our members are provided with adequate office space and funds for conference participations and research stays abroad. Please visit the BGSE website for application requirements and information on the program

www.bgse.uni-bonn.de Applications have to be submitted online (www.bgse.uni-bonn.de) via our application portal, which will be opened in January 2020. The application deadline for the program starting in October is March 31, 2020. There is an early admission round for complete applications handed in before February 5, 2020. We are looking forward to your application. www.semestr.pl

47


International PhD Programs in the Life Sciences What is the Life Science Zurich Graduate School? The Life Science Zurich Graduate School consists of several highly competitive PhD programs. We are run jointly by the ETH Zurich and the University of Zurich. Our programs offer research and education opportunities in a stimulating international environment for ambitious students who wish to work towards a PhD degree. If you are accepted to our school you will perform your research project in one of the participating research groups according to your scientific interest. Throughout the curriculum we offer advanced teaching and training courses. The program language is English. PhD studies usually last 4 years. Education: You must hold or anticipate receiving a Master’s degree or equivalent from a university in a relevant field before starting the PhD program. If you are accepted for the program you will have to register with either the University of Zurich or ETH Zurich, depending on the affiliation of the research group you are joining.

We offer you a challenging training environment, a clear mentoring system and the opportunity to perform cutting-edge research.

How do I finance my PhD? All research groups within the Life Science Zurich Graduate School provide financial support in accordance with the PhD student salary set by the Swiss National Science Foundation (at present CHF 47'040.- to CHF 50'040.-). How is the research environment? Our aim is to attract to Zurich the most promising young scientists from across the world. We offer you a challenging training environment, a clear mentoring system and the opportunity to perform cutting-edge research. As a PhD student you are part of a vivid scientific and social community and get the opportunity to work with the leading scientists in your field of interest. With around 400 research groups and more than 1200 PhD students, the Life Science Zurich Graduate School is one of the largest graduate schools in Europe. How can I apply? Our web pages provide detailed information for submission of application. Please refer to the guidelines as we only take into consideration applications received in the required format: http://www.lifescience-graduateschool.uzh.ch/en/application.html Our application deadlines are 1 July and 1 December.

www.lifescience-graduateschool.uzh.ch 48

www.semestr.pl


Having finished your MSc in Life Sciences? Looking for a top PhD position in Switzerland? Six good reasons to join the Life Science Zurich Graduate School of the University Zurich & ETH Zurich!

1

Our Graduate School offers PhD studies in 17 different PhD programs within a large range of Life Science research fields.

2

As a PhD student at our Graduate School you will receive an employment contract, including accident and unemployment insurances. The salary is generous compared to international standards and allows a comfortable living in Zurich. You benefit from a strong curriculum with scientific and transferable skills courses.

3

4

5

You are part of a clear mentoring system led by top scientists. Defined contact persons and helpful program coordinators put all their effort into supporting you during your PhD studies. You will also have lots of social activities including career events to choose between for building your network and finding friends.

6

Zurich is also a “little big city” where English is an everyday language. We think it’s a very attractive place to work and live in. It’s close to spectacular landscapes and has a wide choice of cultural activities. You reach the airport within 20 minutes from the city center.

Find out more about our Graduate School on our websites. You are welcome to register and apply online for our two yearly application deadlines, 1 December and 1 July. Be invited to our interviews in February and September and find your research group that meets your skills and interests!

https://www.lifescience-graduateschool.uzh.ch/en.html https://join.lszgs.uzh.ch/index.php?id=registration

If you come to Zurich you will be part of a very international environment with over 50 nationalities represented among the 1600 students and around 500 group leaders. You will benefit of many aspects of students’ life as ETH and University of Zurich such as student bars, students housing and around 120 different sports on offer by the Academic Sports Association Zurich (ASVZ). Zurich is somewhat of a Life Science hotspot. Thanks to its combination of academic excellence, entrepreneurship and innovation, financial strength and very good accessibility, Zurich is one of the leading centers in the life sciences in Europe.

www.semestr.pl

49


JAK

czuciowy – wykorzystujący zmysł dotyku, węchu, smaku. Nauka odbywa się poprzez wykonywanie czynności, angażowanie w naukę wielu zmysłów. Eksperymenty i doświadczenia będą idealnym sposobem na jej urozmaicenie. Osoby preferujący ten styl bez problemu radzą sobie z egzaminami ustnymi; l słuchowy – studenci będący słuchowcami powinni chodzić na wykłady, nagrywać je, uczyć się i czytać na głos, a także używać audiobooków. Hałas działa na nich szczególnie rozpraszająco; l ruchowy – osoby preferujące ten styl powinny np. rytmicznie chodzić po pokoju i powtarzać notatki. W ten sposób aktywują własne mięśnie oraz mózg. Dobrym pomysłem będzie też nauka poprzez odgrywanie ról czy uczestniczenie w różnych czynnościach. l

UCZYĆ SIĘ PRZED EGZAMINEM?

Cztery style przyswajania wiedzy Dzięki zmysłom poznajemy świat, odbieramy informacje. Pomagają nam one również w nauce. Bardzo często bywa tak, że któryś z nich jest rozwinięty lepiej niż inne. Metodę utrwalania wiedzy powinniśmy dostosować do naszych wrodzonych predyspozycji. Istnieją cztery style uczenia się związane z naszymi zmysłami: l wzrokowy – notatki wzrokowców powinny zawierać tabelki, wykresy, podkreślenia, mapy myśli, czyli wszystko to, co będzie skupiało wzrok, zdecydowanie ułatwi naukę;

NAJLEPSZE SPOSOBY

Opanowanie obszernego materiału w krótkim czasie jest rzeczą bardzo trudną, jednak istnieje wiele sposobów, dzięki którym uporamy się z grubymi podręcznikami szybciej i skuteczniej. Przede wszystkim wskazane jest podzielenie całego materiału na mniejsze porcje, np. przy użyciu kryterium tematyki. Mniejsze partie wiedzy są przyswajane zdecydowanie lepiej i na dłużej. Po opanowaniu mniejszego fragmentu materiału zrób krótką przerwę, a po przerobieniu np. całego tematu – przerwę 30–90 minutową. Czemu mają służyć te okresy odpoczynku? Mózg nie lubi monotonii i zaczyna zmniejszać swoje obroty po ok. 30 minutach nauki. Spada wówczas poziom przyswajania, zrozumienia i zapamiętywania. Bardzo ważne są też powtórki. Niemiecki psycholog Hermann Ebbinghaus badał krzywą zapominania, czyli zależność pomiędzy ilością przechowywanych informacji a upływem czasu. Zauważył, że najwięcej zdobytej wiedzy tracimy w ciągu pierwszych dni od momentu jej

STUDIA DOKTORANCKIE o Z ZAKRESU ZRÓWNOWAŻONYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

STUDIA PODYPLOMOWE SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE zajęcia w Katowicach! o MENEDŻERSKIE OPARTE NA STRUKTURZE MBA GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA o BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE o BEZPIECZENSTWO TECHNICZNE W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

DOGODNE RATY!!! WWW.SZKOLENIA.GIG.EU 50

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG 40-166 Katowice, plac Gwarków 1 32 259 26 04 lub 32 259 26 17 e-mail: centrum @ gig.eu

www.semestr.pl


GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA 40-166 Katowice, Pl. Gwarków 1

GŁÓWNY GŁÓWNYINSTYTUT INSTYTUTGÓRNICTWA GÓRNICTWA 40-166 Katowice, Pl. Gwarków 40-166 Katowice, Pl. GÓRNICTWA Gwarków1 Doktoranckie 1 GŁÓWNY INSTYTUT Śląskie Środowiskowe Studium 40-166 Katowice, Pl. Gwarków 1 pod patronatem ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK w KATOWICACH

Śląskie Środowiskowe Śląskie ŚrodowiskoweStudium StudiumDoktoranckie Doktoranckie Śląskie Środowiskowe Studium Doktoranckie pod patronatem pod patronatem

patronatem ODDZIAŁU POLSKIEJ pod AKADEMII NAUK ww KATOWICACH ODDZIAŁU AKADEMII NAUK KATOWICACH ODDZIAŁU POLSKIEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK w KATOWICACH

Studia doktoranckie Studia doktoranckie Studia doktoranckie Studia doktoranckie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA z zakresu

40-166 Katowice, Pl. Gwarków 1

z zakresu

Śląskie Środowiskowe Studium Doktoranckie

zzzakresu zakresu zrównoważonych zrównoważonych technologii energetycznych i środowiskowych technologiizrównoważonych energetycznych i środowiskowych zrównoważonych Studia doktoranckie pod patronatem

ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK w KATOWICACH

technologii technologiienergetycznych energetycznychi iśrodowiskowych środowiskowych ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY

GWARANTUJEMY GWARANTUJEMY

 absolwentów studiów technicznych  wykwalifikowaną kadrę opiekunów z zakresu  absolwentów studiów technicznych  wykwalifikowaną kadrę opiekunów naukowych i wykładowców  pracowników przedsiębiorstw z branży naukowych i wykładowców  pracowników przedsiębiorstw z branży energetycznej i górniczej  nadzór opiekuna naukowego od ZAPRASZAMY GWARANTUJEMY ZAPRASZAMY GWARANTUJEMY energetycznej i górniczej inżynierią środowiska  nadzór opiekuna naukowego od początku studiów  osoby zainteresowane absolwentów technicznych wykwalifikowaną kadrę opiekunów osoby absolwentów studiów technicznych  wykwalifikowaną kadrę opiekunów możliwość uczestniczenia w projektach zainteresowane osoby studiów planujące karierę naukową początku studiów inżynierią środowiska naukowych i wykładowców naukowych realizowanych przez GIGw projektach pracowników z branży planujące osobyprzedsiębiorstw dysponujące wynikami badań które, po naukowych i wykładowców osoby pracowników przedsiębiorstw z branży  możliwość uczestniczenia karierę naukową technologii i środowiskowych możliwość realizacji prac stanowiących przetworzeniu pod okiemenergetycznych profesjonalnego energetycznej i górniczej nadzór opiekuna naukowego energetycznej i górniczej  nadzór opiekuna naukowego od GIG naukowych realizowanych od przez  osoby dysponujące wynikami badań które, po rozwiązanie konkretnych problemów opiekuna naukowego, mogą stanowić początku studiów  osoby zainteresowane inżynierią środowiska studiów przetworzeniu osoby zainteresowane inżynierią środowiska początku możliwość realizacji prac stanowiących okiem profesjonalnego przedsiębiorców podstawępod rozprawy doktorskiej  możliwość uczestniczenia wproblemów projektach  osoby planujące karierę naukową  możliwość uczestniczenia w projektach opiekuna osoby przedsiębiorców planujące karierę naukową rozwiązanie konkretnych  dostęp do nowoczesnej bazy laboratonaukowego, mogą stanowić mających określony problem naukowych realizowanych przez GIG  osoby dysponujące wynikami badań które, popo naukowych realizowanych GIG ryjnej na GWARANTUJEMY uzgodnionych warunkach przez badawczy i poszukujących innowacyjnego podstawę osoby dysponujące wynikami badań które, ZAPRASZAMY przedsiębiorców rozprawy doktorskiej rozwiązania pomoc w uzyskaniu stypendium i stanowiących udziału możliwość realizacji prac stanowiących przetworzeniu pod okiem profesjonalnego  możliwość realizacji prac przetworzeniu pod okiem profesjonalnego  dostęp do nowoczesnej  absolwentów studiów określony technicznych problem  wykwalifikowaną kadrę opiekunówbazy laborato przedsiębiorców mających wrozwiązanie stażach zagranicznych finansowanych  wszystkich zainteresowanych zacieśnieniem konkretnych problemów opiekuna naukowego, mogą stanowić rozwiązanie konkretnych problemów opiekuna naukowego, mogą stanowić naukowych i wykładowców  pracowników przedsiębiorstw z branży ryjnej na uzgodnionych warunkach badawczy i poszukujących innowacyjnego ze środków unijnych współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorców energetycznej i górniczej  nadzór opiekuna naukowego od podstawę rozprawy doktorskiej przedsiębiorców podstawę rozprawy doktorskiej rozwiązania  pomoc w uzyskaniu stypendium i udziału przedsiębiorczości i naukiinżynierią środowiska  pomoc materialną ze środków MNiSW studiów  osoby zainteresowane  początku dostęp do nowoczesnej bazy laboratoprzedsiębiorców mających określony problem  dostęp do nowoczesnej bazy laboratowszystkich przedsiębiorców mających określony problem w stażach zagranicznych finansowanych zainteresowanych zacieśnieniem  możliwość uczestniczenia w projektach  osoby planujące karierę naukową ryjnej nana uzgodnionych warunkach badawczy i poszukujących innowacyjnego ryjnej uzgodnionych badawczy i pomiędzy poszukujących innowacyjnego naukowych realizowanych przez warunkach GIG ze środków unijnych  osoby dysponujące wynikami badań które, po współpracy sektorem www.gig.eu możliwość rozwiązania pomoc ww uzyskaniu stypendium i udziału rozwiązania pomoc uzyskaniu stypendium i udziału prac stanowiących przetworzeniu pod okiem profesjonalnego przedsiębiorczości i nauki pomocrealizacji materialną ze środków MNiSW rozwiązanie konkretnych problemów w stażach zagranicznych finansowanych opiekuna naukowego, mogą stanowić  wszystkich zainteresowanych zacieśnieniem w stażach zagranicznych finansowanych  wszystkich zainteresowanych zacieśnieniem Więcej informacji: tel.: 32 259 24przedsiębiorców 32 259 23 88 podstawę rozprawy doktorskiej ze05; środków unijnych współpracy pomiędzy sektorem ze środków unijnych współpracy pomiędzy sektorem  dostęp do nowoczesnej bazy laborato przedsiębiorców mających określony mzielinska@gig.eu; problem atoborek@gig.eu przedsiębiorczości i nauki  ryjnej pomoc materialną ze środków MNiSW przedsiębiorczości i nauki  pomoc materialną ze środków MNiSW na uzgodnionych warunkach badawczy i poszukujących innowacyjnego www.gig.eu

zrównoważonych

rozwiązania  wszystkich zainteresowanych zacieśnieniem współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorczości i nauki

Więcej informacji:

Więcej Więcejinformacji: informacji:

Więcej informacji: www.semestr.pl

 pomoc w uzyskaniu stypendium i udziału w stażach zagranicznych finansowanych ze środków unijnych  pomoc materialną ze środków MNiSW

tel.: 32 259 24 05; 32 259 23 88 www.gig.eu www.gig.eu mzielinska@gig.eu; atoborek@gig.eu tel.: 3232259 tel.:3232259 259242405; 05; 25923238888 www.gig.eu mzielinska@gig.eu; mzielinska@gig.eu; atoborek@gig.eu atoborek@gig.eu tel.: 32 259 24 05; mzielinska@gig.eu;

32 259 23 88 atoborek@gig.eu

51


EDU

edukacja

Doktorat u sąsiadów? Renomowana uczelnia, a tych w Niemczech nie brakuje, gwarantuje doskonałe warunki prowadzenia badań i nauki oraz z pewnością jest dobrym punktem w CV – niezależnie, czy chcesz kontynuować karierę naukową czy pracować w biznesie. Infrastruktura do prowadzenia badań w Niemczech jest nieporównywalnie lepsza od tej dostępnej w Polsce, a pomysły nie są blokowane przez zbędną biurokrację. W dodatku programy studiów doktoranckich są bardzo zorientowane na kandydatów spoza Niemiec. Każdego roku w Niemczech około 5.000 naukowców z różnych stron świata uzyskuje tytuł doktora.

DWIE ŚCIEŻKI Niemiecki system studiów doktoranckich formalnie nie różni się znacząco od naszego polskiego. Możliwe są jednak dwie ścieżki realizacji doktoratu. Po uzyskaniu tytułu magistra można aplikować do wybranego ośrodka na prowadzony tam program lub, zgodnie z tradycyjną ścieżką, znaleźć promotora, pod okiem którego przeprowadza się badania i przygotowuje rozprawę doktorską. Nie ma się wtedy obowiązku prowadzenia zajęć dla studentów ani też uczęszczania na obowiązkowe zajęcia. Doktoranci w Niemczech mają więc zdecydowanie więcej czasu na pracę indywidualną i prowadzenie badań.

WYMOGI Aby dostać się na studia doktoranckie w Niemczech, trzeba oczywiście posiadać wykształcenie wyższe magisterskie uznane w Niemczech. O uznaniu wykształcenia każdorazowo decyduje ośrodek naukowy, do którego zgłasza się kandydat. Nie jest jednak wymagana znajomość języka niemieckiego. Pracę doktorską można napisać w uzgodnionym przez promotora języku, a zajęcia na międzynarodowych programach prowadzone są po angielsku. Realizując program indywidualny, podobnie jak w Polsce, oprócz posiadania wykształcenia i wiedzy w danym obszarze, dobrze jest się popisać osiągnięciami naukowymi, udziałem w konferencjach i publikacjami. Nie zapomnij, że w Niem52

czech szczególnie uznawane są umiejętności miękkie, takie jak: samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

STYPENDIA Doktorat w Niemczech z łatwością da się połączyć z pracą wykonywaną na pół etatu. Można znaleźć ją na uczelni, prowadząc zajęcia i pomagając profesorowi lub w instytucji badawczej albo w firmie, gdyż w Niemczech pracownicy z tytułem doktora są doceniani także w sektorze prywatnym. Stypendium dla doktoranta wynosi zwykle około 1000 euro. Pracownicy naukowi uniwersytetu otrzymują stypendium z danego ośrodka, natomiast doktorantom znajdującym zatrudnienie w firmie to ona wypłaca stypendium i do firmy należą też zwykle wyniki pracy badawczej. Niemieckie firmy chętnie współpracują z ośrodkami naukowymi i nawet temat pracy doktorskiej bywa często zlecany przez firmę, ale doktorant ma wtedy też wsparcie ze strony pracodawcy. I – inaczej niż w Polsce – nie ma się tylu problemów z dofinansowaniem badań... Dodatkowo doktoranci z Polski mogą ubiegać się o stypendium od różnych organizacji, zwłaszcza Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Agata Blinkiewicz www.semestr.pl


Obtain your PhD in the Field o

Obtain your PhD in the Field of Photonics

Obtain your PhD in the Field of Photonics our PhD in the Field of Photonics Obtain your PhD in the F the Field of Photonics Hamburg

Paderborn

Hamburg

Aachen

Hamburg Karlsruhe

Karlsruhe

Paderborn BERLIN

Hamburg

Karlsruhe

Aachen

BERLIN Paderborn

Karlsruhe Karlsruhe

Karlsruhe

Göttingen

Karlsruhe Karlsruhe

btain your PhD the in Field of Photonics Obtain yourinPhD the Field of Photonics Aachen

Paderborn

he Field of Photonics

GöttingenKarlsruhe Karlsruhe Excellence

Aachen

University

Jena

Karlsruhe

Karlsruhe

Karlsruhe Karlsruhe Karlsruhe

Excellence Erlangen National and and International Karlsruhe National International University

Graduate Internationa Graduate School degree cour School

Interna Excellence Inte Excellence Munich degree Nation University National and Internati deg University

Karlsruhe

gradua

graduates

International Maste Excellence Master‘s National International and International National and International degree courses Pho University degree courses Photonics University graduates Karlsruhe graduates National and and International National International International Master‘s Excellence Graduate International Master‘s Excellence Graduate Hamburg graduates National and International National and International graduates degree courses Photonics University School degree courses Photonics University School graduates BERLIN graduates Hamburg Hamburg International Master‘s Excellence Graduate Internatio International Master‘s Excellence Excellence Graduate National and International National and International BERLIN National and International International Master‘sGraduate BERLIN degree courses Photonics ExcellenceInternational Master‘s Graduate University School degree co Excellence degree courses Photonics University University School graduates graduates graduates School Paderborn degree courses Photonics Universitydegree courses Photonics University School Göttingen International Master‘s Excellence Graduate International Master‘s Paderborn International Master‘s Excellence Graduate Excellence Graduate National and and International National and International National International Paderborn Aachen Göttingen Jena Karlsruhe degree courses Photonics University School degree courses Photonics degree courses Photonics Karlsruhe University School University School graduates Göttingen graduates graduates Munich Excellence

Karlsruhe Karlsruhe

Excellence Excellence University University Karlsruhe

Aachen

International Master‘s International Master‘s Excellence degree courses Photonics degree courses Photonics University

Jena

Aachen Graduate International Master‘s Graduate School degree courses Photonics School Karlsruhe

sruhe Karlsruhe

Karlsruhe

National and International National and International Karlsruhe Karlsruhe graduates graduates International Master‘sGraduate ExcellenceInternational Master‘s degree courses Photonics Universitydegree courses Photonics School

Graduate School

www.semestr.pl

Jena

Erlangen

Erlangen Munich

Karlsruhe

Karlsruhe

Karlsruhe

Excellence University

National and International National and International Munich graduates graduates International Master‘sGraduate ExcellenceInternational Master‘s degree courses Photonics Universitydegree courses Photonics School

National and International National and International

National and and International National International graduates graduates graduates graduates

National and and International National International graduates graduates International Master‘s International Master‘s Excellence degree courses Photonics degree courses Photonics University

Graduate School Karlsruhe

Karlsruhe

Karlsruhe Karlsruhe Munich

Karlsruhe

Excellence University

Karlsruhe

Erlangen

Karlsruhe Karlsruhe

Excellence Excellence University University

International Master ExcellenceInternational Master‘s degree courses Photo Universitydegree courses Photonics

International Master‘s International Master‘s Excellence degree courses Photonics Karlsruhe degree courses Photonics University

Karlsruhe University Karlsruhe University KarlsruheErlangen

Karlsruhe

Nationa National and Internation Jena graduate graduates

graduates graduates

Excellence Excellence

Karlsruhe

Karlsr

Karlsruhe

Graduate School

Excellenc Exce Universit Univ

National and International graduates

National and International International Master‘sGraduate ExcellenceInternational Graduate Master‘s Excellence International Master‘s Excellence Graduate International Master‘s International Master‘s Excellence Excellence Graduate graduates degree courses Photonics Universitydegree School courses Photonics degree courses Photonics University School University School degree courses Photonics degree courses Photonics University University School Graduate International Master‘s Graduate Graduate National and International National and International National and International School degree courses Photonics School School

graduates graduates

Excellence Excellence University University

International Master‘s International Master‘s Excellence degree courses Photonics degree courses Photonics University

G Sc

graduates

Graduate International Master‘s Graduate School degree courses Photonics School

Graduate School

53


Życie studenta to generalnie klawa rzecz, z wyjątkiem okresu zimowych i letnich egzaminów, kiedy ciemności zaczynają kryć ziemię. Człowiek zaczyna się obawiać, czy zdąży odpowiednio przygotować się do kontroli zdobytej wiedzy, ma problemy z rozplanowaniem nauki, nie może się skupić, jest rozkojarzony, kiepsko śpi, dużo je, odpala papierosa od papierosa, a serce wali mu jak Dzwon Zygmunta. Wszystkie wyżej wymienione zjawiska są objawami stresu. Jest on wynikiem podwyższonego wydzielania przez mózg adrenaliny i kortykosteroidów, wytwarzanych, gdy walczymy lub uciekamy przed zagrożeniem. Stres dopinguje do efektywnego działania, ale na dłuższą metę jest męczący i może prowadzić nawet do głębokich zaburzeń psychicznych. W miarę możliwości należy mu więc przeciwdziałać. Oto krótki przegląd sposobów walki ze stresem.

Babunia radzi Zdecydowanie najzdrowsze są metody naturalne. Dłuższy spacer na świeżym po-

Sesja i stres,

czyli nieszczęścia chodzą parami Znane powiedzenie mówi, że w maju serca młodych ludzi biją mocniej. Poniekąd jest to prawda. Ale tylko poniekąd, ponieważ nasz „rozrusznik” wchodzi na pełne obroty dopiero w czerwcu, podczas sesji.

wietrzu dotleni nasz mózg, co pomoże nam się rozluźnić. Również spokojna muzyka uspokoi nasze myśli i wewnętrznie wyciszy. W przypadkach silnego stresu zalecane są wywary z ziół, np. rumianku i miłorzębu, o działaniu relaksującym. W razie kłopotów z zaśnięciem warto napić się ciepłego mleka z miodem. Nasennie działa również piwo. Ale tym razem tylko jedno i na dodatek małe. Jeżeli i to nie pomoże, zostanie najbardziej naturalna metoda, czyli liczenie baranów!

Mikstury i medykamenty

Kto nie ma zbyt dużego zaufania do zielarstwa, może sięgnąć po wynalazki XXI w. dostępne w każdej aptece. Znajdziemy tam liczne preparaty na „stres w wielkim mieście” oraz syropy, po które należy sięgnąć, gdy życie nas przerasta. Są one zwykle oparte na naturalnych składnikach, więc raczej nie spowodują większych spustoszeń w naszym organizmie.

Niepamięci niech się święci cud

Możemy również tak zorganizować sobie czas, abyśmy nie mieli czasu się stresować! Gdy całkowicie zaabsorbujemy nasz umysł jakąś zastępczą czynnością, w głowie przestanie nam świecić czerwona lampka z napisem „Egzamin”. Świetnym sposobem jest obejrzenie wciągającego, ale nie przeintelektualizowanego filmu (radzę trzymać się z daleka od pana Bergmana i rodzimego kina moralnego niepokoju). Równie dobrym sposobem jest uprawianie sportu. Nic tak nie odpręża jak kilkukrotne umieszczenie piłki w bramce albo w koszu.

Pracowici czasu nie liczą

Nie będziemy mieli nawet okazji, żeby pomyśleć o stresie, jeżeli do książek zasiądziemy dopiero w wieczór poprzedzający egzamin. Trzy tony podręczników, dwie tony skserowanych notatek i kontener z kawą sprawią, że skupimy się tylko i wyłącznie na wchłanianiu wiedzy. Noc przeleci nam jak z bicza strzelił. Byle tylko przed egzaminem poprosić sąsiada, żeby nas obudził, gdy będzie nasza kolejka na wejście do sali... Przemysław Nosal

Instytut Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów w Warszawie, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

zaprasza na studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Historii Nauki i Kultury Zapraszamy absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych uzyskaniem tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie historii nauki. Oferujemy 4 lata interdyscyplinarnych zajęć z najlepszymi wykładowcami, praktyczny program nauczania, dobrą organizację studiów, gwarancję stałego czesnego oraz możliwość udziału w grantach naukowo-badawczych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Zajęcia odbywają się we Wrocławiu, w systemie zjazdów weekendowych. Czesne wynosi 4 tys. zł za rok. Punkt konsultacyjny Studium: Wrocław, ul. Kurzy Targ 4, tel. 71 784 04 43, Informacje i zapisy: http://ihnpan.waw.pl; mail: katarzyna.sudol@umed.wroc.pl

54

www.semestr.pl


coraz zainteresowanie. Ten trend • indywidualny tok studiów pod kierunkiem wych większe potęg ekonomicznych przez co najmniej najbliższe 36 lat. Dzisiaj język hindijest nie ogromem cieszy jeszcze się wjaką Polsce dużą popularnością, spowodowany potęgi, staekspertów z szeregu instytucji naukowych toniewykluczone jednak, wszystkim że w przeciągu kilkuwzglęlat może to ulec zmianie. nowią Chiny, przede pod INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH dza Nauka języków rodem z Azji może okazać się strzałem w dziesiątkę, • interesujący program nauczania dem gospodarczym. Z raportu firmy PwC end szczególnie dla osób planujących karierę w międzynarodowych korAKADEMII NAUK na u d i a c h EDU•POLSKIEJ „World In 2050” wynika, że w już 2030sr.tChitaudział w wykładach i seminariach poracjach. ny zdetronizują USA, które obecnie dominuglęINSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH • coroczną monografię z recenzowanymi wC Obywatele Europy je na rynku ekonomicznym i konsekwentnie POLSKIEJ AKADEMII NAUK ChiNasz kraj pierwsze jest na różne sposoby powiązany z innymi naleutrzymają miejsce przez kolejne 20 państwami NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE artykułami doktorantów nużącymi do Unii Europejskiej, może warto zatem zaangażować się w nalat. Obecnie chiński już jest najbardziej roznie ukę języków europejskich. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych • pomoc materialną w formie stypendiów powszechnionym językiemSTUDIA świata. Używa go Choć estymowane 20 na świecie języków rodem z Europy jest hiszpański. NIESTACJONARNE DOKTORANCKIE i zapomóg ponad osób na całej planecie i liczba ozliczbymiliard osób posługujących się nim na całym świecie są różne w zależta ności nieustannie rośnie. Znaczenie chińskiej go od źródła, to wszystkie nasuwają jeden wniosek: hiszpański zde• rozwój kariery naukowej zba cydowanie razem plasuje ze sięstopniem w czołówcerozpowszechczterech najbardziej przydatnych gospodarki kiej języków świata. Jest używany nie tylko w Europie, • spotkania integracyjne nienia tego języka może znacząco wpłynąćale i w krajach Amechryki Południowej, przyciąga prostotą form gramatycznych oraz przyna rynek pracy i ustalić nowe kryteria przy nąć jemnym brzmieniem. OFERUJEMY ników, a także w wyborze partnerów biznesowych. rzy TEMATYKA OFERUJEMY mh.krajem najlepiej rozwiniętym Głównie angielski gospodarczo są Indie • najnowsze światowe kierunki badań charakteru przyszłych przemian gospodarczych, bez ydie PwC utrzymają sięodone w czołówce trzech świato• zagadnienia i zastosowania sztucznej • Niezależnie najnowsze światowe kierunki badań towątpienia w najbliższych latach to język podsta• indywidualny tok studiów pod kierunkiem omicznych przez co najmniej najbliższe 36angielski lat. Dzi-pozostanie inteligencji oraz inteligencji obliczeniowej • wowym indywidualny tok studiów pod kierunkiem Dzinarzędziem komunikacji na świecie. – Liczba osób mówiąe cieszy jeszcze się w Polsce dużą popularnością, cią, cych po angielsku na całej planecie przekroczyła już 500 milionów. ekspertów z szeregu instytucji naukowych • tworzenie algorytmów i budowa ekspertów z szeregu instytucji dnak, że wTen przeciągu kilku lat może to ulec zmianie. naukowych nie. język nie tylko zdominował świat przedsiębiorstw i handlu, ale dem z Azji może okazać się strzałem w dziesiątkę, kę, też dodatkowo popularyzowany przez hollywoodzkie oprogramowania • produkcje interesujący program nauczania • jest interesujący program nauczania korsób planujących karierę w międzynarodowych filmowe. Dzięki rozwojowi biznesu zmienił się kortakże cel nauki języka

-

R E K L A M A

d j

„TECHNIKI INFORMACYJNE „TECHNIKI INFORMACYJNE TEORIA I ZASTOSOWANIA”

TEORIA I ZASTOSOWANIA” NSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

TACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

ECHNIKI INFORMACYJNE • techniki internetowe i multimedialne • udział w wykładach i seminariach • udział w wykładach i seminariach • metody informatyki w badaniach • coroczną monografię z recenzowanymi • coroczną monografię z recenzowanymi ORIA I ZASTOSOWANIA” opy systemowych, podejmowanie decyzji artykułami doktorantów

RUJEMY

R E K L A M A

R E K L A M A

angielskiego. W dzisiejszych czasach większość osób nie uczy się go po to, żeby doskonale naśladować brytyjską wymowę, a raczej stawia na umiejętność skutecznej komunikacji” – tłumaczy Piotr Witalekowski z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou. różne sposoby powiązany z innymi państwami nale-Zjednoczone wciąż naNawet przy uwzględnieniu potencjału Chin Stany opejskiej, może warto zatem zaangażować się wstypendiów naych • będą pomoc materialną w formie jednym z najbardziej wpływowych państw w jutrzejszym świecie ane co potwierdzają badacze z firmy PwC. Razem z gopejskich. ekonomicznym, Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zapomóg USA hiszpański. na topie utrzyma język angielski – obowiązujący weż-rodem zspodarką Europy jest Choćsięestymowane dejako urzędowy nie tylko w Stanach i Wielkiej Brytanii, ale i w innych • się rozwój naukowej gujących nim nakariery całym świecie są różne w zależych państwach takich, jak Nowa Zelandia, Australia czy Kanada. Dlatego wszystkie nasuwają jeden wniosek: hiszpański zdemeszanse sukcesu zawodowego mają osoby, które potrafią • największe spotkania integracyjne ezy-się w czołówce czterech najbardziej przydatnych dobrze nim posługiwać się i uzupełniają tę wiedzę znajomością innego, nie może jeszcze nie tak popularnego w Polsce języka obcego. st używany tylko w Europie, ale i w krajach Ame-

artykułami doktorantów

• modelowanie matematyczne

• pomoc materialną w formie stypendiów i zapomóg KONTAKT I INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nowsze światowe kierunki badań ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, Poland • rozwój kariery naukowej

+48 22 3810 277 • spotkaniatel.integracyjne ywidualny tok studiów pod kierunkiem

przyciągaTEMATYKA prostotą form gramatycznych oraz przyKorneliusz Smolik em.

e-mail: Joanna.Runowska@ibspan.waw.pl

pertów z szeregu instytucji naukowych http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/ bez • zagadnienia i zastosowania sztucznej TEMATYKA studia_doktoranckie

tawww.semestr.pl inteligencji oraz inteligencji obliczeniowej wiąarakteru przyszłych przemian gospodarczych, bez ów. • tworzenie algorytmów i budowa ale ższych latach to język angielski pozostanie podstacje komunikacji oprogramowania em na świecie. – Liczba osób mówiąyka u na całej planecie przekroczyła już 500 milionów. • techniki internetowe i multimedialne go ota-zdominował świat przedsiębiorstw i handlu, ale • metody informatyki w badaniach wo Wit- popularyzowany przez hollywoodzkie produkcje

lski resujący program nauczania

• zagadnienia i zastosowania sztucznej

47

ał w wykładach i seminariachinteligencji oraz inteligencji obliczeniowej

• tworzenie algorytmów i budowa oczną monografię z recenzowanymi

kułami doktorantów

oprogramowania

zwojowi biznesu zmienił się także cel nauki języka systemowych, podejmowanie decyzji iąż • techniki internetowe i multimedialne zisiejszych czasach większość osób nie uczy się go • modelowanie matematyczne cie onale naśladować brytyjską wymowę, a raczej stago• metody informatyki w badaniach ść skutecznej komunikacji” – tłumaczy Piotr Witący skiej szkoły językowej EnglishForYou. ych systemowych, podejmowanie decyzji KONTAKT I INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ego ędnieniu potencjału Chin Stany Zjednoczone wciąż ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, Poland• modelowanie matematyczne afią bardziej wpływowych państw w jutrzejszym świecie neo potwierdzają badacze z firmy tel. +48 22 3810 277PwC. Razem z gotopie utrzyma się język angielski – obowiązujący e-mail: Joanna.Runowska@ibspan.waw.pl e tylko w Stanach i Wielkiej Brytanii, ale i w innych KONTAKT I INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE olik http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/ , jak Nowa Zelandia, Australia czy Kanada. Dlatego ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, Poland e sukcesu zawodowego mają osoby, które potrafią studia_doktoranckie 47 giwać się i uzupełniają tę wiedzę znajomością innetel. +48 22 3810 277 nie tak popularnego w Polsce języka obcego.

moc materialną w formie stypendiów

pomóg

wój kariery naukowej

tkania integracyjne

MATYKA

e-mail: Joanna.Runowska@ibspan.waw.pl adnienia i zastosowania sztucznej Korneliusz Smolik www.semestr.pl

55


EDU

edukacja

Inżynieria przyszłości?

Możliwości pracy jest tu wiele Aby zostać inżynierem elektrotechnikiem, trzeba skończyć jedną z uczelni technicznych, na ogół na kierunku elektrycznym, elektrotechnicznym lub informatycznym. Ci, którzy już się na nie dostali, wiedzą, że nie są to łatwe studia. Za to możliwości pracy dla ich absolwentów jest naprawdę wiele.

W KAŻDEJ BRANŻY Kandydaci po kierunkach elektrotechnicznych zwykle trafiają do firm zajmujących się outsourcingiem usług elektrotechnicznych i telekomunikacyjnych, do branży budowlanej, przemysłu, energetyki lub do działów R&D dużych firm, czasami do laboratoriów oraz firm zajmujących się naprawą sprzętu i instalacji elektrycznych. Zakres obowiązków może znacznie różnić się w zależności od stanowiska. Inne zadania powierzane są bowiem developerom instalacji elektrycznych, inne inżynierom procesu, a jeszcze inne specjalistom ds. zakupów. Często inżynierowie elektrotechnicy na początku kariery są odpowiedzialni za przetwarzanie danych, realizację dokumentacji projektowej, dokumentację techniczną czy pomoc przy wdrożeniach oprogramowania. – Nie od dziś wiadomo, że absolwenci studiów technicznych mogą liczyć na świetne oferty pracy zgodne z ich wykształceniem – uważa Katarzyna Dąbrowska, Associate Consultant, Antal Engineering & Operations. Absolwenci elektryki i elektrotechniki są doceniani na rynku pracy i mogą znaleźć zatrudnienie także w IT czy w budownictwie. – Inżynierowie elektrycy są pożądanymi kandydatami zarówno w biurach projektów, gdzie rozpoczynają ścieżkę zawodową od stanowiska asystenta projektanta, jak również w firmach wykonawczych, które poszukują absolwentów na stanowisko inżyniera budowy wspierającego bezpośrednio proces budowy lub dołączającego do działu wycen/ofertowania i odpowiadającego za kosztorysowanie robót elektrycznych – opowiada Piotr Siewierski, Senior Consultant w Construction & Property w Hays Poland. Inżynierowie elektrotechnicy sprawdzają się nawet jako programiści! – Znają niezbędne dla nas podstawy programowania, równocześnie dzięki studiom mają więcej bezpośredniego doświadczenia z hardwarem i często lepiej niż 56

Na absolwentów studiów technicznych czekają świetne oferty pracy studenci kierunków typowo informatycznych rozumieją, jak działają urządzenia i sprzęt, dla którego oprogramowanie jest tworzone – zachwala absolwentów elektrotechniki Jan Malkiewicz, Marketing and Communication Department Manager Ericpol.

NOWE TRENDY Wśród stanowisk, które zajmują absolwenci kierunków elektrotechnicznych, szczególnie wyróżnia się inżynier sprzedaży. W tym wypadku oprócz odpowiedniej wiedzy technicznej ważne są także umiejętności miękkie. Nietrudno zgadnąć, że nie każdy inżynier ma ku temu predyspozycje, bo nie ma mowy o sprzedaży bez umiejętności prowadzenia negocjacji, rozmów z klientem i prezentacji oferty firmy. Zakres obowiązków inżyniera sprzedaży jest więc w pewien sposób zbliżony do przedstawi-

ciela handlowego. Jednak osoba zatrudniona na tym stanowisku musi bardzo dobrze znać oferowane produkty i rozwiązania, a przede wszystkim umieć merytorycznie rozmawiać z technologami i kierownikami technicznymi. Inżynier sprzedaży może także sprawować nadzór nad wykonaniem i uruchamianiem instalacji oraz udzielać później swoim klientom wsparcia technicznego. – Jeszcze 5 lat temu stanowisko inżyniera sprzedaży praktycznie nie istniało, dziś to jeden z najbardziej popularnych zawodów na rynku pracy inżynierów. Jak wynika z naszych obserwacji i rozmów z pracodawcami, nawet dwie na pięć firm z branży inżynierskiej poszukuje takiego pracownika – zauważa Paulina Woźniak, Dyrektor Operacyjny Bergman Engineering. Rynek pracownika sprawia, że wynagrodzenia inżynierów sprzedaży kształtują się obiecująco. Zarobki inżynierów sprzedaży są w wysokim stopniu uzależnione od wyników ich pracy i oprócz podstawy opierają się na prowizji i bonusach. Zwykle zaczynają się od kwoty przekraczającej 5000 zł na rękę i mogą sięgać nawet jej dwukrotności.

NAJLEPSZE POCZĄTKI – Świeżo upieczony inżynier elektryk myślący długofalowo o planowaniu swojej kariery zawodowej powinien za wszelką cenę szukać angażu w dobrze rozpoznawalnych, wiodących firmach realizujących skomplikowane projekty o dużej skali. Nawet kosztem niższego wynagrodzenia na początku czy pomimo konieczności relokacji – uważa Piotr Siewierski. Na praktyki i staże studentów studiów technicznych zaprasza np. Thales. – Stażyści mogą rozwijać swoje umiejętności w Thales Polska lub spróbować swoich sił w jednostkach Thales w innych krajach, w innych dziedzinach – opowiada Anna Sosińska, Koordynator Projektów HR Thales Polska. – Stażyści mają nie tylko możliwość poznania praktycznej strony zawodu, ale również wejścia na stałe w struktury naszego zespołu. Między innymi to spośród nich corocznie rekrutujemy naszą nową kadrę, oferując wybranym osobom stałą pracę w Thales – dodaje Anna Sosińska. Agata Blinkiewicz www.semestr.pl


PhD at the Swiss Nanoscience Institute he Swiss Nanoscience Institute (SNI) at the University of Basel (Switzerland) funds nanoscience research as part of an interdisciplinary degree course and a PhD program. Undergraduate and graduate students are integrated into a broad and lively research community working on cutting-edge topics in nanoscience and nanotechnology, embedded in classical disciplines such as physics, chemistry, biology, medicine, and engineering.

Join us! In the SNI PhD School, students from all over the world work on a diverse range of projects, for example on quantum computing, spintronics, molecular electronics, quantum sensing, nanoscale materials, nanocontainers for medical applications, solar cells, single-cell proteomics, nanofluidics devices, and many more. An established selection process involving external and internal senior scientists ensures excellent PhD projects.

The graduate students form part of the SNI community with regular opportunities for personal development and scientific exchange within the whole SNI network, including all research institutions in Northwestern Switzerland and various industry partners. In addition, doctoral students participate in tailormade courses to improve personal development and skills such as scientific writing, communication, and presentation techniques. Small working groups guarantee personal and individual supervision.

Who we are looking for Excellent and motivated graduate students from all natural science disciplines with a curiosity for other fields are very welcome to apply for PhD positions. Information on new positions in the SNI PhD School and the online application tool are available from September – December every year at:

www.phd.nanoscience.ch www.semestr.pl

EINE INITIATIVE DER UNIVERSITÄT BASEL UND DES KANTONS AARGAU

Contact Swiss Nanoscience Institute University of Basel Klingelbergstrasse 82 4056 Basel Switzerland Tel +41 61 207 3906 andreas.baumgartner@unibas.ch 57 www.nanoscience.ch


PhD Positions in Quantitative Bioscience The Graduate School of Quantitative Biosciences Munich (QBM) has open PhD Positions for students with a background in biochemistry, biology, bioinformatics, physics or applied math and an interest in conducting interdisciplinary research at the interface of experiment and quantitative theory. The Graduate School seeks to prepare young life scientists for the emerging era of quantitative, systems-oriented bioscience. It provides an innovative, international PhD training program that bridges the di-

vide between traditionally separate disciplines, from biochemistry and medicine to bioinformatics, experimental and theoretical biophysics, and applied mathematics. While maintaining a strong command of their ‘home’ discipline, QBM students will become well versed in multiple approaches and styles of thought and learn to communicate and work effectively with scientists from different backgrounds.

Key elements of the QBM program are: • an interdisciplinary research project • a substantial program of formal course work with a general and an individual component, centered around an interdisciplinary core course that covers key problems in bioscience from multiple perspectives • a multi-facetted mentoring and professional skills program designed to promote students’ growth as independent scientists QBM is a joint initiative by leading scientists from the Ludwig-Maximilians-University Munich, the Max-Planck Institute of Biochemistry, the Helmholtz Center Munich, and the Technical University Munich. Research within the School encompasses the entire range of approaches brought to biological questions today, with a thematic focus on the problem of gene expression in all its facets.

For more information and to apply, visit us at www.qbm.genzentrum.lmu.de

QBM Students Speaking: „QBM stwarza świetne możliwości rozwoju naukowego. Wieloaspektowy program nauczania umożliwia łatwą i szybką adaptację w środowisku naukowym oraz sprawną pracę nad interdyscyplinarnym projektem badawczym. Ponadto program ułatwia dostęp do najnowszych technik badawczych, takich jak superrozdzielcze techniki mikroskopii fluorescencyjnej czy najnowsze metody sekwencjonowania DNA, co związane jest również z przyswojeniem specjalistycznej wiedzy w zakresie ich zastosowania. QBM jest świetnym międzynarodowym środowiskiem naukowym i znakomitym pierwszym krokiem w drodze do wysokiej klasy kariery naukowe”.

„Wybrałam QBM ponieważ był to jeden z niewielu programów studiów doktranckich w Europie, który oferował interdyscyplinarne projekty badawcze i kładł duży nacisk na wykorzystanie najnowszych technologii i metod ilościowych. Zależało mi szczególnie na tym, aby zdobyć doświadczenie z technikami wykorzystującymi sekwencjonowanie genomów, takimi jak RNA-seq, MNase-seq czy DNase-seq, nie tylko na etapie pracy laboratoryjnej, ale rownież na pózniejszym etapie przetwarzania danych i analizy statystycznej. Dzięki szerokiej ofercie wykładow i kursów ze statystyki i programowania, jak i bliskiej współpracy pomiędzy grupami badawczymi, program QBM zdecydowanie spełnił moje oczekiwania i pozwolił na odkrywanie nowych dziedzin nauk biologicznych.

Rafał Krzysztoń – student rocznika 2013

Marta Bozek – studentka rocznika 2013

58

www.semestr.pl


GRADUATE SCHOOL OF

Quantitative Biosciences Munich

Do you want to … … earn a PhD, building on your training in biochemistry, biology, physics, or applied maths? … conduct cutting-edge research at the interface of experiment and quantitative theory? … learn how to communicate and work with scientists from different fields?

Then join us at QBM! The Graduate School of Quantitative Biosciences Munich is funded by the German Excellence Initiative and seeks to prepare young life scientists for the emerging era of quantitative, systems-oriented bioscience. It provides an innovative, international PhD training program that bridges the divide between traditionally separate disciplines, from biochemistry and medicine to bioinformatics, experimental and theoretical biophysics, and applied mathematics.

Key elements of the program are an interdisciplinary research project, and an educational curriculum with primer courses and an intensive core course that integrates a wide range of approaches to biological problems. A multi-facetted mentoring and professional skills program supports the students’ growth as independent scientists.

For more information and application deadlines, visit us at www.semestr.pl

www.qbm.lmu.de

59


EDU

edukacja

STUDY MEDICINE & BIOMEDICAL SCIENCES!

Studia za granicą na kierunkach biomedycznych to dla obecnych studentów już nie kwestia marzeń, ale realnych możliwości. Absolwenci szkół średnich mogą uczyć się na uczelniach w całej Unii Europejskiej. W dodatku, w przypadku kierunków medycznych, po ich ukończeniu absolwenci otrzymują prawo wykonywania zawodu na terenie UE. W Polsce jedyne, co musisz zrobić, to zgłosić się z dyplomem zagranicznym do jednej z izb lekarskich. Jeśli więc jesteś zainteresowany karierą z zakresu nauk biomedycznych, dlaczego by nie skorzystać z coraz bogatszej i innowacyjnej oferty studiów w UE?

Przepustka do międzynarodowej kariery Studia za granicą to przygoda jedyna w swoim rodzaju – daje możliwośąć poznania i sprawdzenia się, ale też zwiększa szansę na międzynarodową karierę. I to nie tylko w kraju, w którym się studiowało. Otworem stoi później w zasadzie cały świat. Kandydat z takim doświadczeniem staje się znacznie bardziej konkurencyjny na światowym rynku pracy w różnych sektorach. A w przypadku tak innowacyjnych studiów, jak kierunki biomedyczne, jest to tym bardziej istotne. Z jednej strony chodzi o prestiż danej uczelni, ale ważny wydaje się też w ogóle fakt studiowania poza rodzimym krajem. Jest to również dowód na umiejętność sprawnego posługiwania się językiem angielskim w specjalistycznym wydaniu. Wybierając uczelnie i wydziały medyczne za granicą, gwarantujesz sobie kontakty ze studentami i wykładowcami z całego świata, wymianę doświadczeń i obycie w międzykultu-

60

rowym środowisku. Z pewnością wyciągniesz z tego coś dla siebie, ale pamiętaj, że to także świetny trening przed pracą w międzynarodowych zespołach.

Zagraniczny doktorat Jeśli teraz już studiujesz w kraju, nic straconego! Nie ma nic złego w zmianie uczelni na studiach drugiego stopnia. Ponadto absolwenci studiów biomedycznych z biegłą znajomością języka angielskiego i dyplomem magistra mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich w innych krajach Unii Europejskiej. Wiele uczelni zagranicznych oferuje

Wybierając studia za granicą, gwarantujesz sobie kontakty ze studentami i wykładowcami z całego świata, wymianę doświadczeń i obycie w międzykulturowym środowisku specjalne międzynarodowe kursy w szkołach doktorskich, w których zajęcia prowadzone są w języku angielskim – i to często przez wykładowców z całego świata. Jeśli więc tylko interesuje Cię kariera naukowa, znajdź możliwości dla siebie.

Wymagania Oczywiście, żeby myśleć o zagranicznych studiach, trzeba ukończyć szkołę średnią i mieć zdaną maturę. Dobra wiadomość jest taka, że nie zawsze ważne są wyniki ze szkoły czy te uzy-

skane na egzaminie dojrzałości. Np. uczelnie w Czechach i na Słowacji nie zamykają się na kandydatów na studia medyczne, którym nie poszło na maturze. Ważniejszy jest egzamin wstępny, który prowadzony jest z wybranych przedmiotów w języku angielskim. Do niego należy się już jednak dobrze przygotować. Z kolei, aby podjąć naukę na studiach magisterskich, musisz posiadać dyplom studiów licencjackich, a do doktoratu potrzebny będzie dyplom magistra. W dodatku każdorazowo na konkretnej uczelni należy upewnić się, że Twój dyplom będzie uznany za równorzędny z lokalnym i wystarczający do studiów na danym kierunku. Czasami wymagany jest także certyfikat językowy. W przypadku szkół doktorskich do aplikacji często należy dołączyć listy referencyjne.

Tak blisko, tuż za granicą Wyjeżdżać wcale nie trzeba daleko – można wybrać studia u naszych sąsiadów – i to nie tylko w chętnie odwiedzanych Niemczech, ale również np. w Czechach. Kandydatów z Polski na doktorat zaprasza np. Wydział Nauk Biomedycznych Uniwersytetu im. Masaryka z Brna. Jest tam prowadzona interdyscyplinarna, innowacyjna i szybko rozwijająca się szkoła doktorska z szerokim portfolio programów: biomedycznych, biochemicznych, biologicznych czy nawet bardziej ogólnej bioetyki. Absolwenci szkoły zyskują nie tylko ekspercką, ale i szeroką wiedzę, wychodzącą poza ramy ich rozprawy doktorskiej, dzięki czemu mogą liczyć na zatrudnienie w ośrodkach naukowych, zorientowanych na badania i naukę przedsiębiorstwach czy jednostkach medycznych. Trzeba również przyznać, że to też wyjątkowo międzynarodowy wydział, gdzie część wykładów prowadzą naukowcy z zagranicy, a już dziś 50% studentów pochodzi z innych krajów niż Czechy – są studenci z Włoch, Rumunii, Hiszpanii czy Łotwy. Może teraz kolej właśnie na Ciebie? Alicja Mrugał

www.semestr.pl


edukacja

MASARYK UNIVERSITY

EDU

Study PhD in Medical Programmes in Brno, Czech Republic! DO YOUR RESEARCH IN WELL-EQUIPPED LABORATORIES IN A NEW MODERN CAMPUS! GET PHD AT FACULTY OF MEDICINE, MASARYK UNIVERSITY! SPEND YOUR STUDIES IN “CENTRAL EUROPE’S MOST CENTRAL CITY”

PhD studies at the Faculty of Medicine of the Masaryk University are among the most prestigious and the best at the University and in the Czech Republic. In 2020, the University was ranked in the top ten universities in the QS Emerging Europe and Central Asia Ranking.

14

study programmes

28

specializations

>2700 students in 20 years years

>550 supervisors in 20 years years

Faculty of Medicine offers FREE OF CHARGE PhD studies in English language in study programmes which cover almost the entire spectrum of biomedical sciences and clinical medicine: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management ■ Bioethics ■ Biomedical Sciences ■ Dentistry and Otorhinolaryngology ■ Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology ■ Imaging Methods and Medical Physics ■ Internal Medicine ■ Medical Microbiology, Immunology and Pathology ■ Neurosciences ■ Oncology and Hematology ■ Paediatrics ■ Pharmacology ■ Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry ■ Surgery and Reproductive Medicine.

Call for applicants held twice a year!

Collection of applications

Entrance examination

Start of the studies

1 December – 28 Fe February bruary

Spring Sprin g months

Autumn Au tumn semester semester

Collection of applications

Entrance examination

Start of the studies

1 September – 31 October

November Nove mber

Spring Sprin g semestr

NEED MORE INFORMATION? CHECK THE WEB:

www.med.muni.cz/graduate www.semestr.pl

www.med.muni.cz/en 61


Learn to learn!

Bardzo ważne są też powtórki. Niemiecki psycholog Hermann Ebbinghaus badał krzywą zapominania, czyli zależność pomiędzy ilością przechowywanych informacji a upływem czasu. Zauważył, że najwięcej zdobytej wiedzy tracimy w ciągu pierwszych dni od momentu jej opanowania. Co więcej, dostrzegł, iż w ciągu pierwszej godziny po zakończeniu nauki zapominamy 50% materiału. Jeśli zdamy sobie sprawę z istnienia tego procesu, będziemy mogli skutecznie mu zaradzić. Mnemotechniki są idealnym sposobem na uniknięcie szybkiego zapominania. Wykorzystują nasze naturalne zdolności oraz zmysły. Dzięki nim nie wkuwamy na pamięć, lecz uczymy się poprzez zabawę. Nauka staje się przyjemnością i przestaje być nieprzyjemną koniecznością.

Otoczenie

Zmysły Dzięki zmysłom poznajemy świat, odbieramy informacje. Pomagają nam one również w nauce. Bardzo często bywa tak, że któryś z nich jest rozwinięty lepiej niż inne. Metodę utrwalania wiedzy powinniśmy dostosować do naszych wrodzonych predyspozycji. Istnieją cztery style uczenia się związane z naszymi zmysłami: l wzrokowy – notatki wzrokowców powinny zawierać tabelki, wykresy, podkreślenia, mapy myśli, czyli wszystko to, co będzie skupiało wzrok, zdecydowanie ułatwi naukę; l czuciowy – wykorzystujący zmysł dotyku, węchu, smaku. Nauka odbywa się poprzez wykonywanie czynności, angażowanie w naukę wielu zmysłów. Eksperymenty i doświadczenia będą idealnym sposobem na jej urozmaicenie. Osoby preferujący ten styl bez problemu radzą sobie z egzaminami ustnymi; l słuchowy – studenci będący słuchowcami powinni chodzić na wykłady, nagrywać je, uczyć się i czytać na głos, a także używać audiobooków. Hałas działa na nich szczególnie rozpraszająco; 62

osoby preferujące ten styl powinny np. rytmicznie chodzić po pokoju i powtarzać notatki. W ten sposób aktywują własne mięśnie oraz mózg. Dobrym pomysłem będzie też nauka poprzez odgrywanie ról czy uczestniczenie w różnych czynnościach.

Przede wszystkim należy zrobić porządek w miejscu przeznaczonym do nauki, a następnie wywietrzyć pokój. Usiądź wygodnie przy biurku w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Wyłącz telefon, czat na Facebooku, a najlepiej w ogóle komputer. Koncentruj się tylko na nauce. Najlepiej czytaj rano, zaraz po przebudzeniu. Jeśli lubisz, możesz uczyć się przy muzyce, to żaden problem. Pamiętaj jednak, żeby nie była ona zbyt głośna. Naukowcy polecają muzykę barokową, która zwiększa naszą wydolność umysłową. Oprócz tego na rynku dostępne są specjalne nagrania pobudzające prace mózgu. Istotne jest również to, co jesz i pijesz. Szczególnie polecana jest dieta wegetariańska, które nie obciąża organizmu (owoce, warzywa). Pij też dużo wody! Ubytek 10% wody powoduje złe samopoczucie, bóle głowy, kłopoty z oddychaniem, a co za tym idzie spadek koncentracji. Dbaj również o swoją kondycję. Ciało i umysł są elementami tego samego systemu. Ćwiczenia powodują wytwarzanie w naszym organizmie endorfin, czyli hormonów szczęścia, które ułatwiają naukę.

Metody

Egzamin

l ruchowy –

Opanowanie obszernego materiału w krótkim czasie jest rzeczą bardzo trudną, jednak istnieje wiele sposobów, dzięki którym uporamy się z grubymi podręcznikami szybciej i skuteczniej. Przede wszystkim wskazane jest podzielenie całego materiału na mniejsze porcje, np. przy użyciu kryterium tematyki. Mniejsze partie wiedzy są przyswajane zdecydowanie lepiej i na dłużej. Po opanowaniu mniejszego fragmentu materiału zrób krótką przerwę, a po przerobieniu np. całego tematu – przerwę 30–90 minutową. Czemu mają służyć te okresy odpoczynku? Mózg nie lubi monotonii i zaczyna zmniejszać swoje obroty po ok. 30 minutach nauki. Spada wówczas poziom przyswajania, zrozumienia i zapamiętywania.

Pamiętaj: a) nie panikuj, przecież jesteś świetnie przygotowany; b) uważnie przeczytaj polecenia; c) wykorzystaj cały czas przeznaczony na egzamin; d) udzielaj zwięzłych i konkretnych odpowiedzi. Egzamin to sprawdzian Twojej wiedzy i umiejętności, a nie koniec świata. Trzeba zdać, to oczywiste, a Ty to zrobisz bez wysiłku dzięki swojemu świetnemu przygotowaniu i pewności siebie! Paulina Sobczyk www.semestr.pl


Y L P AP Y ! L P W P Y O A L Y AAPPNPPL

! W O ! N ! W O W LY N P O P N A Graduate !School LGSAon - Leibniz Aging Graduate Sc

WLGSA LGSA - Leibniz Graduate School on O Leibniz Graduate School on Aging N Requirements: Leibniz Graduate School on Aging LGSA - Leibniz Graduate School o

bniz Graduate School on Aging

Requirements: A The provides Leibniz ambitious Graduate training School and on Aging LGSA provides Eligible areThe students that haveambitious obtained, train orRe TheThe Leibniz Graduate School School on Aging The LGSARequirements: provides ambitious training and training Eligible and students Leibniz Graduate on Aging The provides ambitious Eli opportunities and Age-Related for Diseases graduates (LGSA) who is athat joint research opportunities forare gradua willLGSA obtain within thewho next six months, an andand Age-Related Diseases (LGSA) is a joint research opportunities for graduates that will obtain withi Age-Related Diseases (LGSA) is a joint research opportunities for graduates who th g activity The LGSA provides ambitious training are students that have ordegreeofcom Eligible obtain a PhD inGraduate the theLeibniz Leibniz fields of Institute : Aging onand Aging - aLGSA wish to obtain PhDobtained, in theMaster‘s fields academic degree comparable to the activity of of the Leibniz Institute on - Aging wish to obtain PhD in provides the fields ofin : thea academic Requirements: activity of the Institute on Aging wish to obtain a PhD fields of : ac: The Leibniz School on The ambitious training and t Fritz research opportunities for graduates who that will obtain within the next six months, anRequirem Lipmann Institute (FLI) and the Friedrich degree in Fritz Lipmann Institute (FLI) the Friedrich degree in opportunities Fritz Lipmann Institute (FLI) andand the de and Age-Related (LGSA) is aFriedrich joint research fortraining graduates who wish to obtain aDiseases PhD the fields academic degree comparable to the Master‘s Schiller University (FSU) in in Jena. • Molecular Medicine, The Leibniz Graduate Schoolof :on Aging The LGSA provides ambitious are and Eligible a The LGSA provides ambitious training and Eligible students that Schiller University (FSU) in Jena. • Molecular Medicine, ular Schiller Medicine, in(LGSA) Jena. • Molecular Medicine, of University the Leibniz(FSU) Institute on Aging wish to in obtain a PhD in fields of :life sciences, • - Molecular Biology, • who hactivity degree and Age-Related Diseases is a joint research opportunities forthe graduates that will o • who Molecular Biology, We•Lipmann offMolecular er anopportunities international PhDand program for • -Molecular Genetics, • chemistry, esearch for graduates that within the• Fritz Institute (FLI) the Friedrich ular Biology, • aMolecular Biology, • wish life sciences, • obtain physics or other activity of Medicine, the Leibniz Institute on Aging to obtain PhD in thewill fields of : academic students with excellent qualifications. • Cell Biology, We off er an international PhD program for • Molecular Genetics, Molecular Biology, • Molecular life sciences, • Genetics, or other Fritz Institute (FLI) and the Friedrich degree•in Schiller University (FSU) in Jena. •chemistry, Medicine, ular We•Genetics, off er Lipmann an international PhD program • Molecular • for • physics related fields. wish to obtain a PhD in the fields of : academic degree compara • Developmental Biology, The LGSA offers fre students with excellent qualifications. • Cell Biology, Schiller University (FSU) in Jena. •• • Molecular Medicine, riology, • Molecular Genetics, chemistry, • related fields. Molecular Biology, Training andwith research within the PhD program • Requirements: Neurobiology or PhD students. Open students excellent qualifications. • Cell Biology, • Developmental Biology, Th degree in •• Molecular Biology, • life sci •interdisciplinary Cell Biology, We off er an international PhD program for Molecular Genetics, is with the endeavor to • Systems Biology. on our website. Training and research within the PhD program • Neurobiology or Ph opmental Biology, • Developmental Biology, The LGSA off ers frequently fellowships for We offthe er an international PhD program • The Molecular Genetics, • Developmental Biology, LGSA offersthat frequently fellowships estudents LGSA provides ambitious training and forEligible are students have obtained, or for• chemi understand multifaceted mechanisms Molecular Medicine, with excellent qualifications. • Cell Biology, students with excellent qualifications. • Cell Biology, interdisciplinary the the endeavor to • students. Systems Biology. obiology Training orand research within PhD program • within Neurobiology orcancan PhD Open positions be foundon m •isopportunities Neurobiology or PhD students. Open positions bean found that cause the development of age-related earch for with graduates who that will obtain theBiology, next six months, • Developmental • Developmental Biology, The LGSA Molecular Biology, • life sciences, • understand the multifaceted mechanisms and those thatfields cause senescence oms • interdisciplinary Systems Biology. onNeurobiology our website. isdiseases Biology. with the endeavor to • Systems Biology. on our website. h to obtain a PhD in the of : academic degree comparable to the Master‘s Information: Training and research within the PhD program • or PhD stud Training and research within the PhD program Neurobiology or that cause the development of age-related and aging. s understand Genetics, • chemistry, is interdisciplinary with the endeavor todegree •• in Systems Biology. on our•we multifaceted mechanisms Requirements: is Molecular interdisciplinary with thecause endeavor to Systems Biology. diseases andthe those that senescence www.leibniz-fli.de/lgsa dMolecular Information: understand the multifaceted mechanisms Medicine, Cell Biology, that cause development of age-related understand thethe multifaceted mechanisms and aging. uate School on Aging The LGSA ambitious training and Eligible are students that have ob eMolecular that cause the development of provides age-related Information: Biology, • for life sciences, • that physics or other that cause the development of age-related iseases (LGSA) is a joint research opportunities graduates who will obtain within the next six m diseases and those that cause senescence Developmental Biology, The LGSA off ers frequen diseases andlgsa@leibniz-fli.de those that cause senescence• chemistry, ation: Information: Molecular Genetics, • related fields. Contact: | www.leibniz-fli.de/lgsa | Coordinator Academic Programs: Dr. Claudia Müllerto | +49 Information: Requirements: bniz Institute on Aging wish to obtain a PhD in the fields of : academic degree comparable the diseases and those that cause senescence and aging. and aging. Information: Neurobiology or PhD students. Open posit Cell Biology, ute (FLI) and the Friedrich degree in

LGSA - Leibniz Graduate School on Ag

Y ! Graduate School on Aging Wniz

LGSA - Leibniz Graduate School on Aging

Leibniz Graduate School on Aging www.leibniz-fli.de/lgsa www.leibniz-fli.de/lgsa gand aging. The LGSA provides ambitious training and Eligible are students that have obtained, or www.leibniz-fli.de/lgsa

ww.leibniz-fli.de/lgsa www.leibniz-fli. Systems Biology. on our website. www.leibniz-fli.de/lgs

Developmental Biology, The LGSA offers frequently fellowships for an Dr. C FSU) Jena. • for Molecular Medicine, Contact: lgsa@leibniz-fli.de | www.leibniz-fli.de/lgsa | Coordinator Academic Programs: t inresearch opportunities graduates who that will obtain within the next six months, • Molecular Biology, • life sciences, • physics o Neurobiology or PhD students. Open positions can be found wish to obtain a PhD in theAcademic fields of : Programs: Dr. academic degree comparable to the Master‘s w.leibniz-fli.de/lgsa | Coordinator Claudia Müller | +49 3641 65-6340 ational PhD program for • Molecular Genetics, • chemistry, • Claudia related fM Systems Biology. on our website. | www.leibniz-fli.de/lgsa hent qualifications. Contact: lgsa@leibniz-fli.de degree in | Coordinator Academic Programs: Dr. • Cell Biology, Molecular Medicine, lgsa |• Coordinator Contact: Academic lgsa@leibniz-fli.de Programs: Dr.| www.leibniz-fli.de/lgsa Claudia Müller| Coordinator | +49The 3641 | Coordinator 65-6340 Academic • Developmental Biology, LGSA offers frequently fellow Contact: lgsa@leibniz-fli.de | www.leibniz-fli.de/lgsa Academic Programs: Dr • Molecular Biology, • life sciences, • physics or other chInformation: within the PhD program • Neurobiology or PhD students. Open positions can r with • theMolecular • chemistry, • website. related fields. formation: endeavorGenetics, to • Systems Biology. on our • Cell Biology, multifaceted mechanisms • Developmental The LGSA offers frequently fellowships for velopment of age-related Biology, m • Neurobiology or PhD students. Open positions can be found e that cause senescence Information:

www.leibniz-fli.de/lgsa www.leibniz-fli.de/lgsa

o • Systems Biology. on our website. sfli.de/lgsa | Coordinator Academic Programs: Dr. Claudia Müller | +49 3641 65-6340 d | Coordinator Academic Programs: Dr. Claudia Müller | +49 633641 www.semestr.pl eiz-fli.de/lgsa Information:

www.leibniz-fli.de/lgsa

: lgsa@leibniz-fli.de | www.leibniz-fli.de/lgsa | Coordinator Academic Programs: Dr. Claudia Müller | +49 3641 65-6340


EDU

Lista Szanghajska Od 2003 r. publikowana jest tzw. lista szanghajska, redagowana na Uniwersytecie Jiao Tong, która przedstawia ranking najlepszych uczelni świata – Academic Ranking of World Universities (ARWU). Kryteria, według których oceniane są uniwersytety, obejmują liczbę noblistów wywodzących się z danej uczelni, najczęściej cytowanych naukowców, a także publikacji w Science i Nature. Dopiero w dalszej kolejności uwzględniana jest ogólna liczba publikacji w liczących się czasopismach naukowych. Spośród 20 tys. uniwersytetów do rankingu wybierany jest tysiąc. W ostatecznym rozrachunku na listę trafia 500 najlepszych placówek.

NAJLEPSI Na liście prym wiodą uniwersytety amerykańskie. Na pierwszym miejscu po raz dziesiąty uplasował się Uniwersytet w Harvardzie. Z kolei najlepsze uczelnie europejskie to Uniwersytet Cambridge (miejsce 5.) i Uniwersytet Oxford (miejsce 9.). Polskie uczelnie pozostają daleko w tyle. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński (jedyne polskie placówki, które w ogóle znalazły się w tym zestawieniu) zajmują odległe miejsca w czwartej setce. Jeśli więc chcielibyśmy studiować na lepszej uczelni, a niekoniecznie stać nas na amerykańskie czy brytyjskie czesne, nie wspominając o szansach na wizę, można pomyśleć o studiach u naszych zachodnich sąsiadów. Uniwersytety niemieckie można znaleźć już w pierwszej pięćdziesiątce rankingu. Równolegle na miejscu 49. plasuje sie Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet w Monachium. Z kolei niewiele dalej, bo na miejscu 53., mamy Uniwersytet Techniczny w Monachium. Ostatnią uczelnią niemiecką w pierwszej setce jest Uniwersytet w Bonn (miejsce 94.).

W KLASYCZNYM STYLU Uniwersytet w Monachium to tak zwany uniwersytet klasyczny. Studiować można na nim niemal wszystko. Dostępnych jest ponad 150 kie-

64

runków na 18 wydziałach. Znajdziemy tam kierunki z obszaru nauk humanistycznych i kulturoznawstwa, prawa i ekonomii, nauk przyrodniczych oraz medycyny. Nie ma jedynie inżynierskich, które z kolei wiodą prym na Monachijskim Uniwersytecie Technicznym. Jego specjalnością są kierunki techniczne i przyrodnicze, np. agronomia, achitektura, aerospace engineering, browarnictwo, dietetyka, elektrotechnika. W ofercie uczelni znaleźć można nauki inżynieryjne, biologiczne, techniczno-przyrodnicze, ekonomiczne, a także medycynę i sport. Uniwersytet Techniczny w Monachium podpisał z wieloma uczelniami porozumienie w kwestii podwójnych dyplomów, czego owocem jest ponad czterdzieści programów studiów z tzw. double degree. Wśród absolwentów uczelni znajduje się czterech noblistów: Klaus von Klitzing i Rudolf L. Mößbauer w dziedzinie fizyki, a także Ernst Otto Fischer i Hans Fischer w dziedzinie chemii. Kolejnym klasycznym uniwersytetem jest Uniwersytet w Heidelbergu. To najstarsza uczelnia w Niemczech. W ofercie ma ponad 100 kierunków na 12 wydziałach, a co piąty student pochodzi z zagranicy. Ruperto Carola, jak nazywają go studenci łaciny, jest uniwersytetem, którego oferta edukacyjna obejmuje nauki humanistyczne, prawne, ścisłe i medyczne. Uczelnia kładzie nacisk na rozwijanie nowych dziedzin i kierunków, współpracę interdyscyplinarną oraz ścisłą współpracę ze społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym.

Uniwersytety niemieckie można znaleźć już w pierwszej pięćdziesiątce rankingu

NAJWIĘKSZY Ostatnią placówką niemiecką w pierwszej setce listy szanghajskiej jest największy uniwersytet w Niemczech – Uniwersytet w Bonn. Na arenie światowej utrzymuje wiodąca pozycję wśród placówek o charakterze badawczym. Obecnie studiuje na nim ok. 38 500 studentów, z czego ok. 5200 to studenci zagraniczni. Łącznie na uczelni studiują przedstawiciele ok. 140 narodowości, co kształtuje międzynarodowy charakter placówki. Najpopularniejsze kierunki studiów to matematyka, ekonomia, fizyka/ astronomia, chemia, genetyka, nauki biologiczne i inżynieria budowlana. Krzysztof Majsan www.semestr.pl

fot. Wolkenkratzer, Wikipedia

Uniwersytet w Bonn, zdjęcie lotnicze


www.semestr.pl

65


EDU

edukacja

Ile kosztują studia za granicą? Świat stoi przed nami otworem. Możesz więc nie tylko podróżować, ale także studiować za granicą. Takie doświadczenie pozwoli Ci zdobyć samodzielność, poszerzyć horyzonty, poznać inne języki i kultury, jak również zwiększy szanse na globalnym i rodzimym rynku pracy. W końcu ukończenie zagranicznej uczelni jest postrzegane w Polsce jako prestiż. Zastanawiasz się, ile ten prestiż może kosztować, zanim zaprocentuje?

Wielka Brytania Polscy studenci decydują się na wyjazd na studia do Wielkiej Brytanii, bo znajdują się tam uniwersytety z czołówek rankingów. Np. w pierwszej europejskiej piątce rankingu Times Higher Education World University Rankings 2018 znajdują się aż 4 uczelnie z Wielkiej Brytanii: Uniwersytet Oxford, Uniwersytet Cambridge, Imperial College London i University College London. To mówi samo za siebie. Niestety studia w UK to także jedne z najdroższych w Europie. Same koszty studiowania dla studentów z UE wynosiły do tej pory ok. 9 000 funtów za rok akademicki (czyli ok. 45 000 zł), bo szkolnictwo wyższe jest tam całkowicie odpłatne. Do tego doliczyć należy równie drogie koszty utrzymania, zwłaszcza w Londynie i Oxfordzie.

Jeśli studia w Wielkiej Brytanii wydały Ci się drogie, co powiesz o ponad 150 000 zł rocznie za same czesne? Dodatkowo miesięcznie na życie student może wydać nawet 10 000 zł. Na luksus studiowania w USA bez zaciągania kredytu mogą więc pozwolić sobie tylko nieliczni.

Niemcy Znacznie taniej wypadają studia na równie dobrych i nie tak oddalonych uczelniach niemieckich. Tutaj szkolnictwo wyższe dla obywateli UE na uczelniach publicznych jest bezpłatne. Trzeba się liczyć jedynie z semestralną opłatą za tzw. Semesterticket oraz nieco wyższymi niż w Polsce kosztami utrzymania. W Niemczech bardzo popularne są jednak akademiki z jedynkami, w których pokój wynajmiesz już za niewiele ponad 200 euro. Agata Blinkiewicz

Stany Zjednoczone To właśnie w Stanach Zjednoczonych znajdują się uniwersytety ze światowej czołówki (znane choćby z filmów Harvard, Stanford czy Columbia). I właśnie tu koszty studiowania i utrzymania są najwyższe. 66

www.semestr.pl


s t u d i a z ae dgur ka an ci cj aą EDU

www.semestr.pl

67


Lifelong learning Zakończenie studiów magisterskich czy inżynierskich nie musi oznaczać końca nauki.

O

soby, które chcą nadal poszerzać swoją wiedzę, mogą zdecydować się na kontynuowanie edukacji na studiach podyplomowych. Mają one najczęściej charakter specjalistyczny i zapewniają możliwość zdobycia nowych wiadomości w konkretnej dziedzinie nauki. Trwają od dwóch do czterech semestrów i są dość kosztowną inwestycją. Ceny za rok studiowania wahają się od 2500 do nawet 7000 zł, ale jeśli zależy nam na poprawieniu swojej sytuacji na rynku pracy, warto się na nie zdecydować. Samo studiowanie może mieć charakter studiów niestacjonarnych, prowadzonych w ramach odbywających się co tydzień lub dwa zjazdów. Mogą to być także studia wieczorowe bądź kształcenie z wykorzystaniem platformy e-learning. Na niektórych kierunkach studia wieńczy praca dyplomowa, po której obronie otrzymuje się świadectwo potwierdzające ukończenie nauki.

HGS MathComp

Rekrutacja Na podyplomówkę można zapisywać się od kwietnia do września lub do momentu zapełnienia list. Rejestracja w pierwszej fazie odbywa się najczęściej online. Drugi etap polega na złożeniu odpowiednich dokumentów w siedzibie placówki. Wśród tych dokumentów musi znajdować się m.in. podanie o przyjęcie na studia, dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich oraz potwierdzenie dokonania opłaty. O przyjęciu decyduje także kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu wszystkich formalności możemy zaczynać naukę.

MBA Podyplomówka jest realizacją założenia lifelong learning, które zakłada uczenie się i doskonalenie przez całe życie. Studia te dają również szansę osobom niespełnionym zawodowo, umożliwiają bowiem przekwalifikowanie. Ciekawa opcją są także studia podyplomowe MBA rozwijające umiejętności studenta w dziedzinie zarządzania. Program Master of Business Administration skierowany jest do osób wykonujących obowiązki menadżerskie lub planujących rozwój zawodowy w tym kierunku.

PhD Możliwości wyboru studiów po studiach jest wiele. Zamiast podyplomówki możemy zdecydować się na studia doktoranckie, wszystko zależy od nas samych i od tego, jak chcemy rozwinąć swoje umiejętności. Żeby wyróżnić się spośród tłumu magistrów, trzeba uczyć się bez końca. Emilia Jędrzejczyk

REKLAMA

68

www.semestr.pl


international Master’s prograM

Scientific Computing – Where Methods Meet Applications With M A Faster ollow-U hd Phase onal ’sppPrograM

© ty - Fotolia.com

© ty - Fotolia.com

What We expect: uting – Where Methods Meet Applications

C

ombining Mathematics and Computer Science, Scientific Computing has become the powerful key for solving today’s scientific and technical problems.

• Strong background in Mathematics and Computer Science • Application oriented mindset

What We expect: • Highly motivated and self organized

• Strong background in Mathematics and WScience hat We offer: areas – from Physics and Astronomy to Computer

• Interdisciplinary research enviBiosciences and the Humanities. & top-tier equipment The master’s program offers•a uniqueApplicationronment oriented mindset ly structured interdisciplinary educa• Modern international program tion in a vibrant research environment: • Highly motivated completelyand taught in English

• Attractive study location Heidelberg University offers a highly • Application-oriented lecturesself organized in the heart of Europe attractive package to students on their and seminars road to become top-tier scientists. • Small-group courses The international master’s program • Industry summer internships „Scientific Computing“ teaches state • Term-abroad program application deadlines: of the art methods and applications. nd A follow-up areasPhD – from Physics and The Astronomy to June 15 for the Winter Term phase in the unique program enables students to reNov. 15 forresearch the SummerenviTerm • addition Interdisciplinary research environment ceive a first-rate education in tific interdisciplinary Biosciences and the Humanities. the graduate school HGS Mathto pursuing innovative projects with a ronment & top-tier equipment he at The master’s program offers a uniqueComp completes the education. strong application-oriented focus. It cienly structured interdisciplinary educaensures that graduates are well pre• Modern international program The program teaches the core method- pared for top positions in industry and tion in a vibrant research environment: completely taught in English ology in Applied Mathematics and science. Computer Science to solve challenging application problems: Heidelberg is the perfect place for • Attractive study location hly real-world • Application-oriented lectures students to start their scientific career. in the heart of Europe their• Mathematical and seminars Modeling Founded in 1386, it is Germany’s • Simulation & Optimization . • Small-group courses oldest university, situated in one of • Image Processing the country’s most beautiful cities. m • Statistics • Industry summer internships & Data Analysis Ranked among Europe’s leading uniComputing tate • High • Performance Term-abroad program versities, Heidelberg offers tuition free education as well as an ideal setting ns. The application fields for Scientific for individualized and supervised scicoMp .uni-hd.de June 15 forWWW the .Winter Term studies. to reComputing encompass all scientific que The program enables students

ment -

What We offer:

application deadlines:

ceive a first-rate education in addition to pursuing innovative projects with a

www.semestr.pl

Nov. 15 for the Summer Term

69


TU Bergakademie Freiberg: Try studying one of MSc and PhD programs in English! HISTORIC What is the most characteristic of your university? Definitely it’s our long mining tradition. The Bergakademie Freiberg is the world’s oldest higher school of mining, founded in 1765. It has even served as a model for other schools of mining in Russia and Latin America. Today you can see the signs of that great heritage everywhere in Freiberg and on the campus.

Agata Blinkiewicz: TU Bergakademie Freiberg is a research university, but with a strong focus on specific subjects. Can you list them? Torsten Mayer, International Centre, TU Freiberg: It’s my pleasure! We have 64 degree courses in four areas: 1. Mathematics, Computer Science and Natural Sciences; 2. Geoscience, Geoengineering and Mining; 3. Engineering; 4. Economics.

How does the university cooperate with industry and region? In third-party research funding we rank among the top 10 universities in Germany. Which means: not only a lot of companies cooperate with us, but they also pay a lot to receive the best for their research projects. Also the students of engineering degree courses have to take several internships and field trips in order to graduate. This requires a large pool of cooperative companies and contacts, which our institutes and professors have. What is more, PhD students can finance their studies with a position in a company (so-called industrial doctorate).

PhD STUDENTS

Who are the most famous researches that worked at TU Freiberg? Freiberg has had a number of great scientists. Among them are: Alexander von Humboldt, the world-famous naturalist, who studied mining engineering in Freiberg, and Clemens Winkler who discovered the chemical element germanium (order number 32 in the periodic table of elements). In 1811 the chemist Wilhelm August Lampadius introduced the first gaslight in the European mainland.

70

That’s really impressing. And what are your current initiatives for young researchers? We have ProRat – a board for all our PhD candidates. It has been founded to represent all PhD students of the university. It works as a political agent that attempts to influence the higher education policies. Another example might be the financial support for female students to complete their PhD,

which comes from the funds of the Rectorate's Commission for Gender Issues. The "YoungGEOMATENUM international" program offers scholarships for the international mobility of young researchers. Our Scientific Diving Centre teaches and trains young researchers in under-water techniques. This applies then to research in various fields, such as: hydrogeology, hydrochemistry, geoecology, (micro)biology and also engineering. At the end of the training, the participants receive a certificate of European Scientific Diver (ESD).

INTERNATIONAL Do you have an offer with programs taught in English? Yes, we have currently 8 degree courses in English. All of them are Master’s. The most popular is the MBA course "International Management of Resources & Environment" and also "Computational Materials Science" (Engineering sciences) as well as "Sustainable Mining and Remediation Management" (Mining and Geosciences). Every year, they attract students from all parts of the world. For a complete list of our courses, please visit our website: http://tu-freiberg.de/ en/studies. TU Bergakademie Freiberg is truly an international university. How many of your students come from abroad?

www.semestr.pl


Currently 24% of our students are the international ones. The top 10 countries of origin are: China, Iran, India, Mongolia, Russia, Pakistan, Vietnam, Ukraine, Poland and Chile/Cameroon/Colombia/Turkey.

FRIENDLY Is there any kind of a buddy program for the international students? Yes, we have a buddy program for the international students, especially for the new ones. The buddy usually helps with the flat, with formalities after the arrival and often guides the new student through the town and the campus. And how about student life? Is there any international office that organizes social events and helps students from abroad to integrate? There is an international office which is also a service partner for the international students. But the most social events for the students from abroad are organized by the very dedicated group of students called AKAS. During the semester they organize parties, excursions and evening events during which students can present their home country.

NOWOCZESNE STUDENCKIE MIASTO

Opowiesz, jak studenci spędzają we Freibergu swój czas wolny? Jakie są możliwości? W zimie można iść do kina, do teatru, zapisać się na zajęcia sportowe organizowane przez uczelnię. W lecie tych opcji jest zdecydowanie więcej, można grillować na kampusie studenckim, wybrać się na koncerty organizowane przez miasto albo uczelnię.

PRACA

MIASTO

Skoro już o możliwościach mowa, czy studentom we Freibergu jest łatwo znaleźć pracę dorywczą podczas studiów? Jak najbardziej, ze względu na dużą liczbę restauracji i kawiarni, które chętnie zatrudniają studentów. Najważniejszym kryterium jest znajomość języka niemieckiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Dodatkową opcją jest praca na uczelni, w zależności od zajęcia może to być 10, 20 albo nawet 40 godzin w miesiącu. Taka praca w zupełności nie koliduje ze studiami i jest bardzo elastyczna pod względem godzinowym. Polecam z własnego doświadczenia!

A co sądzisz o samym Freibergu? Lubisz to miasto? Freiberg jest fantastycznym studenckim ośrodkiem, oferującym bardzo dużo aktywności i wydarzeń skierowanych przede wszystkim do studentów. Jest to nieduże miasto, więc odpada problem wysokich kosztów oraz poruszania się komunikacją miejską, co również wiąże się z kosztami oraz czasem. Wszędzie bez problemu można dostać się pieszo lub rowerem.

Jak Twoim zdaniem jest z pracą zawodową po ukończeniu TU Bergakademie Freiberg? Czy absolwenci łatwo znajdują zatrudnienie? Patrząc po znajomych, którzy ukończyli tę uczelnię, myślę że nikt nie powinien mieć większego problemu ze znalezieniem pracy. Dużym plusem jest pomoc ze strony biura karier, które regularnie organizuje targi pracy oraz spotkania związane z doradztwem zawodowym.

O Akademii we Freibergu opowiada Anna Kowalska, od 2015 roku studiująca na TU Freiberg materiałoznawstwo w ramach programu kończącego się podwójnym dyplomem z Politechniką Śląską STUDIA Agata Blinkiewicz: Dlaczego podjęłaś studia akurat na tej uczelni? Anna Kowalska: Zdecydowałam się na studia na TU Bergakademie we Freibergu ze względu na współpracę pomiędzy tą uczelnią i moją macierzystą Politechniką Śląską, dającą mi możliwość uzyskania podwójnego dyplomu po zakończeniu studiów. Co najbardziej podoba Ci się na niemieckiej uczelni? Zdecydowanie nastawienie uczelni do studentów, tzn. wszelkiego rodzaju pomoc studentom mającym problem z danym przedmiotem, darmowe kursy języków obcych oraz www.semestr.pl

szeroka oferta zajęć sportowych za niewielkie pieniądze.

71


EDU s t u d i a w P o l s c e

JAK SIĘ UCZYĆ? G

łównym problemem w uczeniu się jest to, że wykorzystujemy tylko lewą półkulę mózgową: sporządzamy notatki, czytamy, powtarzamy. To wszystko jest dla naszego mózgu monotonne, zbyt linearne, pozbawione barw, a tym samym sprawia, że mózg szybko się nudzi. Co i rusz łapiemy się na tym, że myślimy o czymś zupełnie innym. Trzeba zatem sprawić, żeby podczas nauki zaangażowane były obie półkule. Lewa półkula mózgowa jest bardzo logiczna. Zajmuje się przetwarzaniem szczegółów, części, operuje literami, cyframi. Z kolei prawa półkula jest artystą, postrzega obraz globalnie. Ważna jest dla niej intuicja, rytm, emocja, barwa. Aby nasz mózg pracował najwydajniej, musi wytworzyć wiele połączeń nerwowych pomiędzy obiema półkulami. Sam tego jednak nie zrobi, potrzebuje naszej pomocy. Naturalnym sposobem doskonalenia funkcjonowania mózgu jest ruch. Nauka nie jest procesem odbywającym się tylko w głowie i jeśli uczymy się czegoś wieloma zmysłami, jednocześnie widząc, słysząc, czując, spostrzegając barwy, kształty czy dotykając przedmiotów, jest nam łatwiej to zapamiętać. Utrwalenie danej reakcji czy umiejętności w takich warunkach sprawia, że powtarzamy ją później automatycznie. Ćwiczenie mózgu to bardzo ważny aspekt, nie tylko, jeśli chcemy osiągnąć świetne wyniki w nauce, ale w każdej dziedzinie życia. Po prostu 72

dla samego siebie. Weźmy takiego Leonardo da Vinci. Był człowiekiem wszechstronnym. Znał się na matematyce, fizyce, medycynie, a przy tym był wybitnym artystą. Może nie staniemy się od razu kolejnym da Vinci, ale na pewno warto spróbować poćwiczyć. Jeśli zatem jemy prawą ręką, jedzmy lewą. Myjemy zęby ręką lewą, myjmy prawą. Spróbujmy na jakiś czas zmienić sposób wykonywania codziennych czynności, typu pisanie, rysowanie, mycie, ubieranie się itp., i wykonywać je inaczej niż do tej pory, np. zapinać guziki inaczej niż zwykle. Jest to jeden z najprostszych sposobów, aby zmotywować mózg do tworzenia kolejnych połączeń nerwowych. Może się to też okazać świetną zabawą, gdyż sami nauczymy się czegoś nowego, jak choćby oburęcznego pisania. Już podczas przygotowań do sesji możemy spróbować uczyć się trochę inaczej niż do tej pory, a mianowicie tworząc mapy myśli i korzystając z mnemotechnik. Każdy z tych sposobów wymaga oczywiście wprawy i ustalenia własnego systemu pracy, jednak warto spróbować, gdyż są one niezwykle efektywne. Poprzez zaangażowanie obu półkul mózgowych do pracy pozwalają nie tylko szybciej i łatwiej zapamiętać obszerny materiał, ale i nie zapomnieć go zaraz po egzaminie. Marzena Majsan www.semestr.pl


Chemia i spektroskopia na 5 europejskich uniwersytetach!

e d usktaucdj iaa i ww Py oj al sz cd ey EDU

Międzynarodowe studia magisterskie ASC (Advanced Spectroscopy in Chemistry) utworzone zostały w 2007 roku wspólnie przez 5 europejskich uczelni: Uniwersytety w Lille (Lille1), Bolonii, Lipsku, Helsinkach oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

UNIKALNA JAKOŚĆ + MOBILNOŚĆ Studia trwają dwa lata (4 semestry, 120 ECTS), włączając w to okres obowiązkowej mobilności w ramach sieci ASC tworzonej przez pięć uniwersytetów. W 2015 roku studia po raz drugi uzyskały znak Erasmus Mundus nadawany przez Unię Europejską w uznaniu doskonałej jakości programu nauczania oraz stworzenia sieci partnerów przemysłowych wspierających zatrudnienie absolwentów ASC. Program oferuje studentom szkolenia i opiekę merytoryczną na najwyższym poziomie, jak również dostęp do unikatowych laboratoriów posiadających najnowocześniejsze wyposażenie w zakresie zastosowań technik spektroskopowych w szeroko pojętej chemii. Dzięki temu uczestnicy mają możliwość wybierania tematów prac magisterskich związanych z wysoko wyspecjalizowanymi dziedzinami wiedzy w zależności od ich dotychczasowego doświadczenia i przyszłych celów zawodowych. Absolwenci uzyskują podwójne dyplomy tych uniwersytetów, w których realizowali swoje indywidualne plany mobilności.

STYPENDIA + PARTNERZY W ramach finansowania Komisja Europejska zapewnia stypendia dla studentów uwzględniające wydatki w kwocie 1000 euro miesięcznie i dodatkowo pokrycie kosztów uczestnictwa w programie, podróży i zakwaterowania dla 2 studentów europejskich i 12 studentów pozaeuropejskich. Z biegiem lat sieć ASC rozwinęła powiązania z globalnymi partnerami przemysłowymi produkującymi spektrometry (Bruker, Magnetech w Niemczech), jak również z regionalnymi klastrami konkurencyjności (MATIKEM w Lille, Neu w Lipsku).

ASC uzyskała także status uprzywilejowanego partnera wielkich ośrodków badawczych, takich jak synchrotron SOLEIL we Francji i Elettra we Włoszech, oraz interdyscyplinarnych jednostek akademickich (JCET w Krakowie).

49 KRAJÓW + KARIERA Absolwenci studiów ASC zostają specjalistami w dziediznie analizy chemicznej i metod charakteryzowania struktury materiałów w zakresie nauk i specjalności związanych z syntezą chemiczną, biologią, nanotechnologią, modelowaniem, farmacją, chemią biomateriałów i materiałów dla zrównoważonej energii. Od momentu pierwszego naboru łącznie 201 osób z 49 krajów zostało studentami programu. Prawie 80% absolwentów rozpoczęło studia doktoranckie, głównie w europejskich uniwersytetach. Absolwenci studiów ASC nabyli umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku – są co najmniej dwujęzyczni. L'Oréal R&D (Paryż i Szanghaj), Merck KGaA Milipore (Darmstadt w Niemczech), Reckitt Benckiser (Hull w UK) – to tylko niektórzy pracodawcy absolwentów ASC.

REKRUTACJA prowadzona jest za pośrednictwem platformy elektronicznej na stronie internetowej studiów: www.master-asc.org Termin składania dokumentów do ubiegania się o przyjęcie na studia zaczynające się we wrześniu w Lille upływa 28 lutego. Kontakt: master-asc@univ-lille1.fr

www.semestr.pl

73


EDU

BRATWURST PO SZANGHAJSKU

Kryteria, według których oceniane są uniwersytety, obejmują liczbę noblistów wywodzących się z danej uczelni, najczęściej cytowanych naukowców, a także publikacji w Science i Nature. Dopiero w dalszej kolejności uwzględniana jest ogólna liczba publikacji w liczących się czasopismach naukowych. Spośród 20 tys. uniwersytetów do rankingu wybierany jest tysiąc. W ostatecznym rozrachunku na listę trafia 500 najlepszych placówek.

© WavebreakmediaMicro / Fotolia

Peleton

Od 2003 r. publikowana jest tzw. lista szanghajska, redagowana na Uniwersytecie Jiao Tong, która przedstawia ranking najlepszych uczelni świata – Academic Ranking of World Universities (ARWU) R E K L A M A

Study Catholic Theology and Philosophy in Uppsala, the heart of Academic Sweden.

W 2014 r., podobnie jak w latach poprzednich, na liście prym wiodą uniwersytety amerykańskie. Na pierwszym miejscu po raz dziesiąty uplasował się Uniwersytet w Harvardzie. Z kolei najlepsze uczelnie europejskie to Uniwersytet Cambridge (miejsce 5.) i Uniwersytet Oxford (miejsce 9.). Polskie uczelnie pozostają daleko w tyle. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński (jedyne polskie placówki, które w ogóle znalazły się w tym zestawieniu) zajmują odległe miejsca w czwartej setce. Jeśli więc chcielibyśmy studiować na lepszej uczelni, a niekoniecznie stać nas na amerykańskie czy brytyjskie czesne, nie wspominając o szansach na wizę, można pomyśleć o studiach u naszych zachodnich sąsiadów.

Niemiecka solidność

Uniwersytety niemieckie można znaleźć już w pierwszej pięćdziesiątce rankingu. Równolegle na miejscu 49. plasuje sie Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet w Monachium. Z kolei niewiele dalej, bo na miejscu 53., mamy Uniwersytet Techniczny w Monachium. Ostatnią uczelnią niemiecką w pierwszej setce jest Uniwersytet w Bonn (miejsce 94.).

Uniwersytet w Monachium

Jest to tzw. uniwersytet klasyczny. Studiować można na nim niemal wszystko. Dostępnych jest ponad 150 kierunków na 18 wydziałach. Znajdziemy tam kierunki z obszaru nauk humanistycznych i kulturoznawstwa, prawa i ekonomii, nauk przyrodniczych oraz medycyny. Nie ma jedynie inżynierskich, które z kolei wiodą prym na Monachijskim Uniwersytecie Technicznym. Jego specjalnością są kierunki techniczne i przyrodnicze, np. agronomia, achitektura, aerospace engineering, browarnictwo, dietetyka, elektrotechnika. W ofercie uczelni znaleźć można nauki inżynieryjne, biologiczne, techniczno-przyrodnicze, ekonomiczne, a także medycynę i sport. Uniwersytet Techniczny w Monachium podpisał z wieloma uczelniami porozumienie w kwestii podwójnych dyplomów, czego owocem jest ponad czterdzieści programów studiów z tzw. double degree. Wśród absolwentów uczelni znajduje się czterech noblistów: Klaus von Klitzing i Rudolf L. Mößbauer w dziedzinie fizyki, a także Ernst Otto Fischer i Hans Fischer w dziedzinie chemii.

Uniwersytet w Heidelbergu

Kolejnym klasycznym uniwersytetem jest Uniwersytet w Heidelbergu. To najstarsza uczelnia w Niemczech. W ofercie ma ponad 100 kierunków na 12 wydziałach, a co piąty student pochodzi z zagranicy. Ruperto Carola, jak nazywają go studenci łaciny, jest uniwersytetem, którego oferta edukacyjna obejmuje nauki humanistyczne, prawne, ścisłe i medyczne. Uczelnia kładzie nacisk na rozwijanie nowych dziedzin i kierunków, współpracę interdyscyplinarną oraz ścisłą współpracę ze społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym.

Uniwersytet w Bonn

adm@newman.se | newman.se/eng

Ostatnią placówką niemiecką w pierwszej setce listy szanghajskiej jest największy uniwersytet w Niemczech – Uniwersytet w Bonn. Na arenie światowej utrzymuje wiodąca pozycję wśród placówek o charakterze badawczym. Obecnie studiuje na nim ok. 38 500 studentów, z czego ok. 5200 to studenci zagraniczni. Łącznie na uczelni studiują przedstawiciele ok. 140 narodowości, co kształtuje międzynarodowy charakter placówki. Najpopularniejsze kierunki studiów to matematyka, ekonomia, fizyka/astronomia, chemia, genetyka, nauki biologiczne i inżynieria budowlana. Krzysztof Majsan

74

www.semestr.pl


www.semestr.pl

75