Page 1

SecJure Jaargang 29 | MasterSpecial 2015 | SecJure is een uitgave van Magister JFT

Juridisch Faculteitsblad

MASTERSPECIAL Kies het vervolg van je studie!


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Redactioneel

Elza kwekkeboom

5

Voorwoord Decaan TLS

Corien Prins

6

TLS

8

TLS

11

Rechtsgeleerdheid

Martin Slaats

12

Fiscaal Recht

Guido de Been

16

International Business Taxation

Edin Husagic

18

Interantional and European Law

Martin Slaats

20

Victimology and Criminal Justice

Linda Peels

22

Law & Technology

Linda Peels

24

Ondernemingsrecht

Jelske van Driel

26

International Business Law

Mika Klaus

28

Bestuurskunde

Laura de Leeuw

30

Research Master in Law

Mika Klaus

32

Study Abroad: Stockholm

Loes van Puijenbroek

34

Milad Sheidai

36

Magister JFT

38

Prof. Mr. Corien Prins over het kiezen van een Masteropleiding De Masteropleidingen van Tilburg Law School Alle masteropleidingen die Tilburg Law School te bieden heeft op een rijtje BaMaTrix Met welke Bachelor heb je toegang tot welke Master?

Een jaar lang het IKEA-gevoel Stagelopen tijdens je Master Verleg je grenzen: loop een stage! Magister JFT Actief worden naast je Master: een gouden combinatie

3 | SecJure April 2015


TOPMOMENT #6

DĂŠ tip voor de juiste aanpak

Al tijdens je studie ervaring opdoen in de rechtspraktijk? Maak kennis met de duale master en

Rechtbank en Gerechtshof Arnhem, Van Doorne,

onderzoeksmaster Onderneming & Recht

Simmons & Simmons en Stibbe. Vraag de brochure aan.

Hier doe je werkervaring op bij: AKD, Clifford Chance, De Brauw Blackstone Westbroek, NautaDutilh,

Kijk op www.ru.nl/topmomenten of bel (024) 361 20 79.

Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Rabobank,

Bereid je voor op topniveau


Colofon Redactieadres

Redactioneel

Kamer E221 Postbus 90153 5000 LE Tilburg Tel. (013) 466 80 73 Mail: secjure@magisterjft.nl

Hoofdredacteur Elza Kwekkeboom

Redactie Chantal van Beek Guido de Been Iris den Bieman Juliette Ditvoorst Jelske van Driel Edin Husagic Mika Klaus Christian de Lange Laura de Leeuw Ellis Martens Linda Peels Martin Slaats Richard Spoelstra Thirza Veenstra

Met dank aan Corien Prins Loes van Pruijenbroek Eline van Scherpenzeel Milad Scheidai SecJure jaargang 29 Masterspecial Alle studenten en alumni die een bijdrage hebben geleverd Alle coördinatoren van de Masterprogramma’s

De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde stukken niet te plaatsen of te wijzigen. De inhoud van de artikelen vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. © Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van de redactie.

Beste lezer, Als je deze Masterspecial van de SecJure aan het lezen bent, ben je waarschijnlijk bezig met het oriënteren op of zelfs het kiezen van het vervolg op je juridische of bestuurskundige bachelor. Misschien is de keuze voor een Master voor jou heel vanzelfsprekend. Of misschien wordt het juist een keuze op goed geluk. Hoe je je keuze ook maakt, het is verstandig om te weten wat de verschillende smaken zijn waaruit je kunt kiezen. Misschien ga je naar de Mastervoolichting op 16 april of heb je alle Masters al eens goed bestudeerd door op de website van de universiteit te kijken. Maar misschien heb je dat allemaal nog niet gedaan. In deze Masterspecial staan in ieder geval alle Masters die Tilburg Law School rijk is overzichtelijk voor je op een rijtje. De redactie heeft de stukken voor je opgesteld in samenwerking met de coördinatoren van de Masters. Je leest de ervaringen van huidige studenten van alle masters en ook van alumni die al langere of kortere tijd werkzaam zijn na het behalen van hun Master hier in Tilburg. Natuurlijk hoeft je Master niet alleen in het teken te staan van studeren. Omdat jouw toekomstige werkgevers het belangrijk vinden dat je ook eens buiten de collegebanken en de kroeg bent geweest, staan in deze SecJure ook ervaringen beschreven van studenten die hun Master hebben aangevuld met het opdoen van buitenlandervaring of het lopen van een stage. Maar ook Magister JFT biedt genoeg mogelijkheden om je C.V. net dat extraatje te geven dat het nog nodig had. Deze SecJure biedt je in ieder geval genoeg stof tot nadenken. Hopelijk krijg je door het lezen van alle stukken zin om je bachelor af te ronden om zo snel mogelijk aan de Master van jouw keuze te beginnen. Veel leesplezier en succes met je keuze! Namens de redactie, Elza Kwekkeboom Hoofdredacteur 2014 - 2015

5 | SecJure April 2015


Voorwoord

Voorwoord Decaan Tilburg Law School Prof. mr. Corien Prins

De keuze voor je master geeft kleur aan je diploma Prof. mr. Corien Prins (hoogleraar recht en informatisering, decaan Tilburg Law School) Een aantal jaar geleden hebben jullie allemaal de keuze gemaakt voor je bacheloropleiding. Een belangrijke keuze was het destijds. Toch, het profiel waarmee je straks de arbeidsmarkt op gaat, wordt in belangrijke mate bepaald door de keuze die je binnenkort maakt. Die voor je masteropleiding. Met die keuze geef je als het ware kleur aan de algemene juridische kennis die je tot nu toe bij specialisatie om straks te kunnen adviseren over de complexe juridische vragen waar het internationale bedrijfsleven mee wordt geconfronteerd. Dan is de keuze voor de bacheloropleiding hebt verworven. Juist die specifieke kleur van het masterdiploma dat je straks op zak hebt, is voor werkgevers een eerste aanknopingspunt bij de selectie uit de vele sollicitanten die zich bij hen melden. Welke kleur wordt het dan? Rood, wit, blauw van onze Nederlandse vlag – of andere tinten? De eerste stap is: je afvragen of het een Nederlandstalige of een Engelstalige opleiding wordt. De kans is groot dat de masteropleiding ook je vriendenkring verder vormt. Immers, de keuze voor een master is ook een keuze voor de medestudenten die je in het laatste traject van je studie leert kennen. Studenten wie je samen optrekt, een biertje drinkt en aan het einde van de avond of nacht toekomstambities deelt. Worden dat studenten uit eigen land of – via een internationale master – ook het buitenland? Met de keuze voor wel of niet een Nederlandstalige opleiding, maak je in Tilburg tegelijkertijd ook een keuze voor het inhoudelijk profiel. Ambieer je een baan in eigen land in een van de togaberoepen, omdat je graag een wezenlijk rol wil gaan spelen in Nederlandse advocatuur of rechterlijke macht? Dan zijn de masters Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht de aangewezen keuzes. Maar met deze masters op zak kun je zeker ook aan de slag in het bedrijfsleven, bij de overheid of in de belastingpraktijk. En Bestuurskunde biedt je een pracht van een opleiding voor een baan in de rijkdom aan functies binnen het openbaar bestuur. Maar wellicht wil je nu reeds meer focus aanbrengen binnen het brede domein van het recht. Wie weet wil je een

Internationaal Business Law een optie. Maar ook andere specifieke gebieden van het recht komen in beeld. Zo hebben we in Tilburg masteropleidingen die je tot specialist maken op het terrein van Europees en Internationaal recht (European and International International and European Law) of in International Business Taxation. Alle bovenstaande opleidingen – of ze nu Nederlandstalig of Engelstalig zijn – zijn opgezet vanuit een juridisch (deel) terrein. Maar je kunt er ook voor kiezen om je tijdens de masteropleiding te verbreden naar ‘recht in context’. Bijvoorbeeld omdat je geïnteresseerd bent in een maatschappelijk fenomeen dat enorme consequenties heeft voor het recht, maar tegelijkertijd beïnvloed wordt door andere disciplines. Zo confronteren allerhande nieuwe technologiën (Internet, surveillance-technologie) ons met complexe vragen, waaronder ook juridische. Die vragen zijn er ook op het terrein van de Victimologie. Vanuit de overtuiging dat onze universiteit ook via het opleidingenaanbod een bijdrage kan leveren aan het versterken van de benodigde kennis voor het oplossen van dergelijke problemen, hebben we unieke masteropleidingen als Law & Technology en Victimology and Criminal Justice opgezet. Met die opleidingen is Tilburg ook internationaal onderscheidend. En: voor wie de ambitie heeft een wetenschappelijke loopbaan op te bouwen, staat de onderzoeksmaster open. Ten slotte: de keuze voor je master is ook verbonden met de mogelijkheden om tijdens de laatste fase van je studie nog iets extra’s te doen. Een stage, een verblijf in het buitenland of iets anders. Benut al die kansen. Kleur je toekomst in! 7 | SecJure April 2015


Overzicht Masters

De masteropleidingen van Tilburg Law School Tilburg Law School kent tien masteropleidingen, waarvan zes Engelstalig. Sommige masteropleidingen sluiten naadloos aan op de bachelor vooropleiding, andere bachelorsdiploma’s bieden toegang tot een masterprogramma indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Welke aanvullende eisen precies gelden, kun je per opleiding nalezen op: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/praktischezaken/masters/law/ bamatrix/ Tijdens de master ga je de basiskennis uit de bachelor verder uitbreiden en kun je jezelf specialiseren door middel van keuzevakken. Waar kan je dit beter doen dan aan de ‘Beste Specialistische Universiteit’ van Nederland! Tilburg Law School biedt de volgende Masterprogramma’s:

MSc Bestuurskunde De master Bestuurskunde begeeft zich op het snijvlak van bestuur, politiek, recht en samenleving en houdt daarbij aandacht voor de relatie met de praktijk. Bij aanvang van de master kies je één van de drie specialisaties; 1. Bestuur & Recht 2. Bestuur & Politiek 3. Bestuur & Maatschappij De inbedding van de master Bestuurskunde in onze rechtenfaculteit is nog altijd uniek in Nederland. In alle drie de specialisaties leer je verbindingen te leggen tussen het recht en het openbaar bestuur. Bovendien heb je als Tilburgse bestuurskundige na afronding van de master een speciaal oog voor de manier waarop de overheid verbindingen legt met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. Je begrijpt hoe de overheid samen met al deze actoren richting geeft aan onderwerpen zoals veiligheid, onderwijs, zorg, openbaar vervoer, economische ontwikkelingen, en natuur en milieu. Vaardigheden waar veel werkgevers behoefte aan hebben.

LLM Fiscaal Recht De master Fiscaal Recht is een generalistische opleiding waarbinnen je aan de hand van keuzevakken kunt specialiseren. De experts bij het Fiscaal Instituut Tilburg, het instituut waarin onderwijs en onderzoek SecJure April 2015 | 8

van de juridische en economische faculteit zijn verenigd, vertegenwoordigen vele specialismen op het gebied van fiscaliteit zoals indirecte belastingen (omzetbelasting), vennootschapsbelasting, fiscale gevolgen van de vergrijzing, fiscale gevolgen van huwen, scheiden en overlijden. Het uitgebreide palet aan specialismen uit zich ook in het ruime aanbod aan fiscale keuzevakken binnen de master. Daarnaast zijn veel docenten ook algemeen geschoold en kennen de ins en outs van bijvoorbeeld het internationale - en Europese belastingrecht maar ook van de inkomstenbelasting. Door de combinatie van recht, economie, maar ook politiek biedt Tilburg haar studenten een denkkader aan dat hen in staat stelt een mening te vormen rond actuele thema’s vanuit meerdere perspectieven.

LLM Ondernemingsrecht De master Ondernemingsrecht leidt jou op tot een jurist die zich kan bewegen op het snijvlak van het recht, economie en management. Onderwerpen als ondernemingsrecht, financiering, strategie, en risicomanagement komen daarbij aan bod. Vanuit het bedrijfsleven is er een toenemende vraag naar juristen die kennis hebben van zowel juridische vraagstukken als economische managementtheorieën. Als ondernemingsrecht jurist voldoe je als multidisciplinaire denker precies aan deze vraag. De koppeling tussen de theorie en de praktijk wordt zoveel mogelijk voor ogen gehouden in deze master. Zo is er in het programma ruimte gemaakt voor een verplichte stage van minimaal 6 weken, zodat je jouw wetenschappelijke kennis gelijk in de praktijk kunt brengen en kennis kunt maken met jouw toekomstige werkveld. De master Ondernemingsrecht richt zich hoofdzakelijk op de Nederlandse markt. Voor studenten die de bedrijfswereld liever vanuit een internationaal perspectief bekijken, bieden we de Engelstalige master International Business Law.

LLM Rechtsgeleerdheid Vanaf september 2015 is het programma van de master Rechtsgeleerdheid vernieuwd. Hiermee vormt deze generalistische master de ideale voorbereiding op een carrière in de rechtspraktijk. Je kunt straks op meerdere hoofdgebieden van het recht (Privaatrecht, Strafrecht,


Staats- en Bestuursrecht) meepraten en weet creatieve juridische oplossingen te vinden die aansluiten op de hedendaagse maatschappelijke weerbarstigheid. Door de interdisciplinaire keuzevakken ben je na afronding van de master gespecialiseerd op jouw persoonlijke interessegebied.

LLM International Business Law Tijdens de master International Business Law ontwikkel je jezelf tot expert op het gebied van het internationaal ondernemingsrecht, handelsrecht, mededingingsrecht en economische regulering. De internationale master kenmerkt zich door de multidisciplinaire focus op kennis van de verschillende gebieden van het recht en het niveau van de bevoegdheid, samen met de naburige academische disciplines, met name de economie. De master combineert de theorie met een duidelijk praktische en realistische aanpak en biedt jou hierdoor een uitstekende voorbereiding op een juridische carrière in de internationale arena.

LLM International and European Law Met de toenemende invloed van het internationale en Europese recht op de inhoud van de nationale rechtsstelsels, is juridische expertise op dit gebied zeer gewild door zowel private als publieke organisaties. De master International and European Law richt zich op de wisselwerking tussen het nationale, internationale en Europese recht. Deze master biedt jou de mogelijkheid om je te specialiseren op één van de twee fascinerende gebieden: 1. European Union Law: deze track biedt jou een specialistische opleiding op zowel de constitutionele als economische grondslagen van het Europese integratieproces. Na afronding van de master heb je een brede kennis van niet alleen de EU zelf, maar ook van haar relatie met de lidstaten en de rest van de wereld. 2. International Law and Human Rights: deze track richt zich op de actuele vraagstukken van het internationaal recht en mensenrechten, zoals het gebruik van geweld door de politie, de rol van internationale organisaties als de Verenigde Naties, staatloosheid, migratierechten, mensenhandel etc. Beiden specialisaties trekken studenten van over de gehele wereld en hebben een volledig eigen interactief programma, met de nadruk op professionele ontwikkeling.

LLM Law and Technology De internationale master Law and Technology biedt studenten de kans om zich te ontwikkelen en specialiseren binnen het ontluikende gebied van de technologische regelgeving. De technologische vooruitgang die ons dagelijks leven beïnvloedt, roept immers

een verscheidenheid aan vragen op. Een belangrijke vraag die tijdens de master gesteld wordt, is hoe nieuwe fenomenen als ‘de virtuele wereld’, biotechnologie en nanotechnologie te reguleren. De multidisciplinaire aanpak tijdens de master zal je helpen om creatief en kritisch te leren nadenken over oplossingen en regulerende mechanismen. Hoewel er geen specifieke kennis over technologie nodig is, dien je er wel interesse in te hebben.

LLM International Business Taxation International Business Tax Law De master International Business Tax Law geeft jou geavanceerde tools om complexe problemen van bedrijven en overheden op het gebied van internationale zakelijke belastingen te begrijpen, te beheren en te managen. Je wordt voorbereid om multinationale ondernemingen, organisaties en overheden te adviseren om hun besluitvormingsprocessen te verbeteren op het gebied van internationale zakelijke belastingen. Binnen de master kun je je specialiseren: 1. International Business Tax Law & Business Organizations and Strategies: Deze track richt zich op juridische onderwerpen op het gebied van internationaal ondernemingsrecht, zoals joint ventures, fusies en overnames, venture capital deals en beleggingsfondsen. 2. International Business Tax Law & Globalization: De huidige globale economie wordt gekenmerkt door een hoge mate van internationale economische integratie. In deze track richten de vakken zich op de internationale economische integratie, zoals de Europese Unie en de WTO.

MSc Victimology and Criminal Justice De master Victimology and Criminal Justice, ook wel bestempelt als het jongere zusje van criminologie, is vanwege de focus op victimologie uniek in Europa en bijna uniek in de wereld. Puttend uit inzichten vanuit meerdere disciplines (het recht, de psychologie, de criminologie, en andere sociale wetenschappen) zoekt men binnen de victimologie naar oplossingen voor psychosociale, economische, politieke en juridische problemen die voortvloeien uit slachtofferschap als gevolg van criminaliteit, ongelukken of rampen. Je krijgt college van vooraanstaande experts op het gebied van victimologie. De master Victimology and Criminal Justice geeft de student een excellente basis voor zowel een toekomst in de wetenschap als een toekomst in de praktijk.

LLM Research Master in Law De Research Master in Law is ontworpen voor getalenteerde bachelors studenten met een sterk analytisch vermogen. De master biedt jou de mogelijk9 | SecJure April 2015


heid om jouw onderzoeksvaardigheden, waar je in de toekomst van profiteert als onderzoeker (bv. PhD), als jurist (bv. advocaat, rechter), of in een ander beroep dat onderzoek vereist, te ontwikkelen. Doordat de master wordt aangeboden in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven (België) krijg je college van de beste professoren in het veld op twee universiteiten van wereldklasse. Als student geniet je bovendien van uitzonderlijke flexibiliteit. Het is dé kans om jezelf onder te dompelen in het ontwikkelen van nieuwe kennis en eerste klas wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden op jouw interessegebied - kennis die kan helpen bij het oplossen belangrijke theoretische en maatschappelijke kwesties.

Montesquieu track – Double Degree Tilburg Law School biedt de mogelijkheid om de Research Master in Law te combineren met een van de overige programma’s door het volgen van de zogenaamde ‘Montesquieu track’. Na afronding van de programma’s, ontvang je twee diploma’s. De voordelen op een rijtje: 1. Twee diploma’s in twee jaar in plaats van drie jaar 2. Studenten betalen alleen voor de Research Master in Law collegegeld 3. Je groeit uit tot een specialist in een specifiek gebied én tot een goede onderzoeker Let wel: voor de Research Master in Law geldt een sollicitatieplicht.

Een master aan Tilburg University, is meer dan een opleiding… …het biedt jou ook een netwerk! Veel van onze docenten zijn namelijk naast hun betrekking aan Tilburg Law School werkzaam (geweest) in de praktijk. Hierdoor hebben zij waardevolle contacten waar jij als student je voordeel mee kunt doen en vormen zij ook een belangrijke schakel naar de arbeidsmarkt. En vergeet al onze 11.000 alumni niet, veel van hen staan nog altijd in contact met Tilburg Law School via de verschillende alumniverenigingen; Juvat, NOSO, De Tiende Penning en Gister. Ook zij vormen een belangrijk netwerk voor de toekomst!

…het biedt jou praktijkervaring door exclusieve Law Clinics! Sinds 2014 biedt Tilburg Law School, mede gefinancierd door alumni, ook de mogelijkheid om in contact te komen met de arbeidsmarkt via Law Clinics. Tijdens een Law Clinic identificeert en bestudeert een groep topstudenten, onder begeleiding en in samenwerking met een aantal wetenschappers, een actueel onderwerp dat departement en opleiding overstijgend is. Met de resultaSecJure April 2015 | 10

ten van het onderzoek kan de onderzoekende groep studenten ‘de boer op’, bijvoorbeeld met een wetsvoorstel naar politici, het organiseren van een congres voor beleidsmakers, of hoger beroep in een bepaalde rechtszaak. De eerste Law Clinic heeft in November 2014 plaatsgevonden en was een samenwerking tussen Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) en Louwers IP | Technology Advocaten. Voor de duur van één maand, hebben de studenten een dag per week doorgebracht bij TILT en een dag per week bij Louwers gewerkt aan een praktijkopdracht. De opdracht had betrekking op ‘gezondheid en levensstijl toezicht wearables’. Het onderzoek heeft de functionaliteiten van de vijf meest populaire wearables getest en de manier waarop zij welke typen gegevens verwerkten. Er is een analyse gemaakt van de algemene voorwaarden en het privacy beleid van deze wearables en getest of ze voldoen aan de bestaande en voorgenomen privacy regelgeving van de EU. In 2015 staat er een Law Clinic gepland met betrekking tot ‘Asielzoekers in Malta’ in opdracht van EASO (European Asylum Support Office). Deelname aan een Law Clinic is absoluut een toevoeging op jouw cv.

….het biedt trainingen bij het Student Career Center Voor velen is het belangrijk om naast de keuze voor de juiste masteropleiding ook al stil te staan bij de overstap naar de arbeidsmarkt. Welke vaardigheden moet jij nog tijdens de master ontwikkelen? Heb je al een beeld van je ideale carrière? Of moet je de juiste koers nog bepalen? Waar je ook staat, het Student Career Center van Tilburg University helpt je graag verder. Meer informatie kun je vinden op: https://www.tilburguniversity.edu/nl/ studenten/arbeidsmarkt/careercenter/

Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Lees verder op: tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen

24/7 het antwoord op jouw vragen via Ask Law (http://www.tilburguniversity.edu/ask-law/) In de kennisbank Ask Law School vind je de meest gestelde vragen over studeren aan Tilburg Law School. Als je het antwoord op je vraag niet kunt vinden, kun je de vraag aan de medewerkers van de Onderwijsbalie stellen via het webformulier. Onderaan bijna elk antwoord vind je een link naar het formulier (de envelop). Je bericht wordt direct naar de juiste persoon gestuurd.

Persoonlijk contact met de Onderwijsbalie van Tilburg Law School? Kijk op: www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/advies/studieadviseurs/law/


BaMaTrix In onderstaand schema hebben wij zo goed mogelijk de verschillende toelatingsmogelijkheden weer gegeven. Alle informatie in onderstaand schema is onder voorbehoud van de Oer-wijzigingen voor het academisch jaar 2015-2016 aangezien deze ten tijde van het maken van de Masterspecial nog niet zijn vastgesteld.

Ba RechtsgeBa Fiscaal Recht leerdheid

Ba Rechtsgeleerdheid (track IER)

Ba Rechtsgeleerdheid (track Ondernemingsrecht) Ba Ondernemingsrecht

Masteropleiding

Taal start

Ba Bestuurskunde

Bestuurskunde

N

2

Direct toegang

---

----

----

----

Fiscaal Recht

N

2

---

Direct toegang

Toegang met extra vakken

----

Toegang met extra vakken

International Business Law

E

1

---

Direct toegang

Direct toegang

Direct toegang

Direct toegang

International and European Law

E

2

---

Law and Technology

E

2

---

Rechts足 geleerdheid

N

2

Ondernemingsrecht

N

Victimology and Criminal Justice

Direct toegang Direct toegang maar voor International and Human Rights Program wel extra vak tijdens master (International Law: an introduction)

Direct toegang maar wel extra vakken tijdens master足opleiding: International and Human Rights Program International Law: an Introduction)

Direct toegang

Direct toegang

Direct toegang

Direct toegang

---

---

Direct toegang

AansprakelijkRechtsbescherming heidsrechtvereist tegen de overheid vereist!

2

---

Direct toegang maar wel extra vakken

Direct toegang maar wel extra vakken

Aanvullende vakken vereist

Direct toegang

E

1

---

Direct toegang

Direct toegang

Direct toegang

Direct toegang

E International Business Taxation (track International Business Tax Law)

1

---

Direct toegang

Direct toegang

Direct toegang

Direct toegang

Toegang mits geselecteerd

Toegang mits geselecteerd

Toegang mits geselecteerd

Toegang mits geselecteerd

Toegang mits geselecteerd

Research Master in Law

E

Masteropleiding

Taal start

Ba Global Law (track Global Law) Ba Global Law (track IER)

Bestuurskunde

N

2

----

----

Fiscaalrecht

N

2

----

----

International Business Law

E

1

Direct toegang

Direct toegang

International European Law

E

2

Direct toegang

Direct toegang

Law and Technology

E

2

Direct toegang

Direct toegang

Rechtsgeleerdheid

N

2

Aanvullende vakken vereist

Aanvullende vakken vereist

Ondernemingsrecht

N

2

Aanvullende vakken vereist

Aanvullende vakken vereist

Victimology and Criminal Justice

E

1

Direct toegang

Direct toegang

International Business Taxation (track International Business Tax Law)

E

1

Direct toegang

Direct toegang

Research Master in Law

E

Toegang mits geselecteerd

Toegang mits geselecteerd 11 | SecJure April 2015


RGH

Master Rechtsgeleerdheid (nieuwe stijl) Martin Slaats Deze master leidt jou op tot een generalistisch opgeleide jurist met grondige kennis van de hoofdgebieden van het recht (Privaatrecht, Strafrecht, Staats- en bestuursrecht) en een degelijke internationale/Europese inbedding met oog voor de maatschappelijke context waarin het recht en de jurist zich bevindt. De master is vernieuwd en zal in academisch jaar 2015/2016 voor het eerst in haar nieuwe vorm van start gaan.

Programma De vakken zijn zo verdeeld dat in ieder semester zowel verdiepende vakken, gebonden keuzevakken en vrije keuze vakken worden aangeboden. Hierdoor ben je in beide semesters bezig met het uitbreiden van noodzakelijke kennis én specialiseren! Iedere student volgt de verplichte verdiepende vakken (elk 6 EC, tezamen 18 EC): Verdiepend Privaatrecht, Verdiepend Staats- en bestuursrecht en Verdiepend Strafrecht. Deze drie verplichte vakken besteden aandacht aan de Europese/internationale dimensie van het desbetreffende vakgebied maar zoeken ook de grensoverschrijding met de andere hoofdgebieden. Iedere student kiest ten minste één gebonden keuzevak (elk 6 EC) gerelateerd aan één van de drie verplichte verdiepende vakken. Hiermee wordt

de kennis op één van de hoofdgebieden van het recht verder uitgebreid en voldoe je aan de vereisten voor het civiel effect. Je specialiseert je op jouw interessegebied door de resterende ruimte te richten op keuzevakken (elk 6 EC) uit een door de faculteit opgestelde lijst. Je kiest één vak waarin de relatie tussen recht en aanpalende wetenschapsgebieden zoals geschiedenis, retorica, sociologie, economie etc., aan de orde komt. Hierdoor leer je beoordelen of het nodig is kennis uit andere disciplines in te roepen en problemen vanuit meerdere, ook niet juridische perspectieven te bekijken.

Master thesis Je sluit de master af met de master thesis. De thesis is het zwaarste onderdeel van de master. Aan de start van het academisch jaar organiseert de faculteit de ‘thesismarkt’. Tijdens dit evenement krijg je informatie over het thesistraject (zowel procedureel als inhoudelijk de verschillende onderwerpen), het leeronderzoek en arbeidsmarktperspectieven voor afstuderende juristen. Op de thesismarkt kun je gelijk kennismaken met verschillende thesisbegeleiders en je medestudenten. Het programma zal er als volgt uitzien:

Onderdeel

EC

Verplichte vakken

Verdiepend Privaatrecht Verdiepend Strafrecht Verdiepend Staats- en Bestuursrecht

6 6 6

Gebonden keuzevak 1

Verdiepend keuzevak uit lijst van specifiek daartoe aangewezen vakken op het terrein van privaatrecht, strafrecht of staats- en bestuursrecht

6

Gebonden keuzevak 2

Recht-in-context vak

6

Vrije keuze vakken

Vak 1 (uit goedgekeurde facultaire lijst van keuzevakken) Vak 2 (uit goedgekeurde facultaire lijst van keuzevakken) Vak 3 (uit goedgekeurde facultaire lijst van keuzevakken)

6 6 6

Thesis

Master thesis

12

Totaal

602

SecJure April 2015 | 12


Binnen dit programma zitten een aantal kenmerkende onderdelen die typisch zijn voor de master Rechtsgeleerdheid aan Tilburg Law School: –– Het recht-in-context vak zal een multidisciplinair vak betreffen, waarin het recht vanuit een ander perspectief bestudeerd wordt. Denk hierbij aan psychiatrie voor juristen, retorica en regulering en innovatie. –– Binnen de vrije keuze vakken is ook nog ruimte voor concrete aansluiting met de arbeidsmarkt. Eén van de drie keuzevakken is beschikbaar om, binnen de gegeven kaders, in te vullen door middel van praktijkervaring. Dit kan een stage zijn, een deelname aan een gecertificeerde Moot Court, of aan een Law Clinic. Tilburg Law School biedt sinds academisch jaar 2014-2015 die zogehete Law Clinics aan. Een organisatie of advocatenkantoor geeft een select aantal studenten een opdracht uit de praktijk. Dit kan het uitzoeken van een specifiek rechtsprobleem zijn, maar ook heel praktisch nadenken over oplossingen op een bepaald terrein. Door de Law Clinic komen studenten in aanraking met échte problemen die zich in de praktijk afspelen. Het is daarnaast een ideale kans om kennis te maken met een kantoor of organisatie waar je eventueel later stage kan gaan lopen of zelfs een baan kan vinden. –– Waar mogelijk worden Scriptiecirkels geïnitieerd. De scriptie is voor veel studenten niet alleen het moment suprême, maar ook een grote hobbel die genomen dient te worden. Om ervoor te zogen dat alle studenten binnen een jaar kunnen afstuderen, wordt de student zoveel mogelijk ondersteund in het schrijven van de scriptie. Het individueel eindproduct blijft het einddoel, maar met de hulp van studenten die afstuderen binnen dezelfde problematiek en een begeleider is het doel om tot een beter eindproduct te komen. In de scriptiecirkels wordt door studenten naar elkaars werk gekeken onder begeleiding van de begeleider, die ook individueel feedback geeft. Deze vorm van peer review zorgt ervoor dat studenten kritisch over elkaars en over de eigen stukken blijven, met een sneller afstuderen en een hogere kwaliteit tot gevolg.

Student aan het woord Aangezien deze master aankomende september van start gaat, kan er geen student van de huidige master zijn of haar ervaringen geven. Er zijn wel veel studenten betrokken geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe master. Als student-lid van het Faculteitsbestuur is Martin Slaats nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe master. Hij blikt vooruit: Zelf zit ik ook in de master Rechtsgeleerdheid en kon dus bij het maken van de nieuwe plannen goed vergelijken of de nieuwe master een verbetering zou gaan worden ten opzichte van het huidige programma. Bij die vergelijking heb ik met name gelet op het vakkenpakket dat samengesteld zou worden en de mogelijkheden die de master biedt om een brug te slaan naar de praktijk. Veel meer dan in het vorige masterprogramma krijgen studenten in het nieuwe programma de kans om in aanraking te komen met toekomstige werkgevers. Eén van de keuzevakken kan worden ingewisseld om aan een concrete opdracht uit de praktijk te werken of je kan een stage ‘gebruiken’ als vak. Dit zorgt er niet alleen voor dat je als student alvast je contacten krijgt binnen de rechtspraktijk, maar ook zeker dat je vaardigheden ontwikkeld die je in staat stellen om snel de aansluiting te vinden met de praktijk na je afstuderen. De tweede grote plus aan deze master is de brede basis die je aanvult met een coherent vakkenpakket dat aansluit op jouw interesse. Je komt dus straks bij je toekomstige werkgever aan met een breed pakket aan vakken die je in staat stellen om het recht van meerdere perspectieven te bekijken. Ik heb van veel advocatenkantoren en bedrijven gehoord dat dit de jurist is die gezocht wordt tegenwoordig.

13 | SecJure April 2015


Tessa:

Beroepsperspectief Tessa Mentink is het afgelopen jaar afgestudeerd in de rechten en kent als geen andere de rechtenopleiding van Tilburg Law School. Naast haar studie heeft Tessa onder andere in de Universiteitsraad plaatsgenomen, is ze studentadviseur geweest bij Tilburg Law School en heeft een half jaar in Singapore gestudeerd.

“In juli 2014 heb ik de master Rechtsgeleerdheid afgerond in Tilburg. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan bij een advocatenkantoor als student-stagiaire op het gebied van transportrecht. Wat mij tijdens deze stage op viel, is dat ondanks ik stage liep op een hele specialistische sectie ik alsnog opdrachten kreeg van allerlei rechtsgebieden. Ook ben ik door deze stage tot de conclusie gekomen dat de juridische basis goed moet zijn en bijvoorbeeld verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht en procesrecht een grote rol spelen ongeacht op welk rechtsgebied je uiteindelijk terecht komt. De master Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University kan je die basis gaan geven. Wat ik eveneens goed vind aan de plannen voor de nieuwe master Rechtsgeleerdheid, is dat er de ruimte is om een eigen focus aan te brengen door middel van keuzevakken. Ik heb geprobeerd mijn keuzevakken zo veel mogelijk met internationaal en Europees recht in te vullen. Deze vakken zijn vaak in het Engels en ook daar heb ik profijt van in de praktijk, aangezien vaak gecommuniceerd of advies gegeven moet worden in het Engels. Momenteel heb ik het gelukkige vooruitzicht ook te mogen blijven na mijn stage en mag ik aan de slag gaan als advocaat-stagiaire op dezelfde sectie.”

Master: Rechtsgeleerdheid Duur: één jaar (voltijd) Taal: Nederlands Instroommomenten: september/februari Titulatuur: Master of Laws (LLM) Benodigde bachelor: zie pagina 11 www.tilburguniversity.edu/master/rechtsgeleerdheid

SecJure April 2015 | 14


FR

Master Fiscaal Recht Guido de Been

De master Fiscaal Recht in Tilburg is meer dan recht alleen. Hoewel het juridische aspect het uitgangspunt is, ontkomt de fiscaal jurist er niet aan zeer goed op de hoogte te zijn van de economische ontwikkelingen. Door de combinatie van recht, economie, maar ook politiek biedt Tilburg studenten een denkkader aan dat hen in staat stelt een mening te vormen rond actuele thema’s vanuit meerdere perspectieven.De bachelor opleiding Fiscaal Recht van Tilburg University geeft direct toegang tot de master Fiscaal Recht aan Tilburg University. Programma De master Fiscaal Recht is een één jaar durende master en bestaat uit een voor- en najaar semester. Binnen de master kan worden gespecialiseerd binnen twee tracks, afhankelijk van de vakkenkeuze te weten directe belastingen en indirecte belastingen. Er zijn vele specialismen op het gebied van fiscaliteit zoals indirecte belastingen (omzetbelasting), vennootschapsbelasting, fiscale gevolgen van de vergrijzing, fiscale gevolgen van huwen, scheiden en overlijden vertegenwoordigd. Dit brengt met zich mee dat er een ruim aanbod aan keuzevakken tot de beschikking van de student is. Daarnaast is er in het masterprogramma ruimte opgenomen voor een vrij keuzevak. Voor het vrije keuzevak mogen alle mastervakken die aangeboden worden bij Tilburg Law School (met uitzondering van de vakken uit het eigen programma) gevolgd worden. Het curriculum bestaat uit 48 ECTS (waarvan 18 voor scriptie) aan verplichte vakken en 12 ECTS aan keuzevakken. Ieder keuzevak is 6 ECTS. Binnen de Master kun je je daarnaast specialiseren middels het accent Indirecte Belastingen. Dit accent is een samenwerking tussen Tilburg University, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor een Tilburgse student houdt dit in dat het keuzevak in het eerste semester wordt ingevuld met het vak European Value Added Tax dat gegeven wordt aan maastricht University. In het tweede semester is het keuzevak Capita Selecta omzetbelasting voor dit accent verplicht. Het vak Capita Selecta belastingheffing particulieren wordt vervanSecJure April 2015 | 16

gen door het vak Indirecte belastingen en internationale handel dat aan de Vrije Universiteit wordt gegeven. Kijk voor meer informatie over dit accent op http://indirecttax.nl/.

Student aan het woord Gijs van de Wouw volgt op dit moment de master Fiscaal Recht in Tilburg met het accent op de indirecte belastingen. Hij omschrijft zijn ervaringen als zéér positief: Mijn naam is Gijs van de Wouw en ik volg de master Fiscaal Recht accent indirecte belastingen. Deze master biedt een verdieping van je kennis over met name de omzetbelasting en douane. Doordat je naast je vakken in Tilburg ook vakken volgt in Maastricht en Amsterdam leer je meteen mensen kennen die je later in de praktijk zeker nog tegen zult komen. De docenten zijn stuk voor stuk gedreven en doceren met passie voor het vak. Naast dat de studiedruk goed verdeeld is over het collegejaar biedt deze master goede carrièreperspectieven.

Afstudeermogelijkheden Voor de Master Fiscaal Recht is het niet alleen mogelijk om af te studeren door het schrijven van een Master thesis of doctoraalscriptie. Hieronder lees je op welke manieren je deze Master nog meer af kunt ronden. EUCOTAX Wintercourse Tilburg University is aangesloten bij EUCOTAX. EUCOTAX is een internationaal samenwerkingsverband tussen dertien verschillende universiteiten. Behalve Tilburg University zijn dit de universiteiten van Barcelona, Budapest, Leuven, Lódz, Parijs, Rome, Uppsala, Osnabrück, Wenen, Warschau, Washington en Zürich. In het verleden heeft de Europese Unie de wintercourse ook al meerdere malen gesteund gelet op de Europese dimensie van het project. Het onderwerp van de wintercourse is altijd ‘de Europese harmonisatie van het fiscale recht’. Elke universiteit vaardigt zes studenten af, die in april een week bijeenkomen om de rechtstelsels van de verschillende deelnemende landen te vergelijken. Voorafgaand aan deze week wordt er door de deelnemende studenten een paper geschreven over een deelonderwerp dat behandeld zal worden tijdens de wintercourse. De paper en de daaruit voortvloeiende rechtsvergelijking


worden vervolgens herschreven als masterthesis. Deelname aan de EUCOTAX Wintercourse is één van de mogelijkheden voor studenten om af te studeren. Onderzoeksstage en buitenlands verblijf Behalve deze twee eerder genoemde mogelijkheden tot afstuderen, kunnen studenten ook gebruik maken van een onderzoeksstage of verblijf aan een buitenlandse universiteit. Zo kan een (onderzoeks)stage dienen ter inspiratie voor het schrijven van de uiteindelijke masterscriptie. Het literatuuronderzoek blijft hierbij uiteraard wel centraal staan. Een andere mogelijkheid is een semester doorbrengen aan een buitenlandse universiteit. Hierbij wordt verwacht dat je minimaal één vak volgt en moet je een afstudeerwerk schrijven vanuit rechtsvergelijkend perspectief.

Alumnus aan het woord Gavin Vree is in 2008 afgestudeerd en is momenteel werkzaam als Estate planner bij Joanknecht & Van Zelst accountants en belastingadviseurs. Daarvoor heeft hij gewerkt bij Janus Estate Planning en bij Deloitte Nederland. Vanaf zijn afstuderen richt Gavin zich op de advisering van de vermogende particulieren en directeurgrootaandeelhouders en hun gezinnen. Hij heeft zich

met name bekwaamd in vraagstukken die typisch zijn voor familiebedrijven, zoals de overdracht van vermogen aan de volgende generatie en bedrijfsopvolgingen. Ook testamenten en huwelijkse voorwaarden voor ondernemers hebben zijn speciale aandacht. Verder zijn internationaal getinte vragen, bijvoorbeeld remigratie van in België wonende Nederlanders, hem niet vreemd. “Met veel plezier heb ik de master Fiscaal Recht in Tilburg gevolgd. Al tijdens de master merkte ik dat vanuit de praktijk vraag is naar Tilburgse fiscalisten en kon ik eenvoudig kennismaken met verschillende potentiële werkgevers. Dat heeft ertoe geleid dat mijn eerste arbeidscontract al getekend was voor mijn feitelijke afstudeerdatum. Ook nu ik enkele jaren actief ben op de arbeidsmarkt, merk ik nog steeds dat een zeer goede basis is gelegd met de masteropleiding, die uitstekend aansluit bij de praktijk. Een Tilburgse master, gecombineerd met een flexibele en kritische houding, biedt uitstekende arbeidskansen met mooie perspectieven.”

Master: Fiscaal Recht Duur: één jaar (voltijd) Taal: Nederlands Instroommomenten: september/januari Titulatuur: Master of Laws (LLM) Benodigde bachelor: zie pagina 11 tilburguniversity.edu/master/fiscaal-recht 17 | SecJure April 2015


International Business Taxation – FR

Track International Business Tax Law Edin Husagic

In the process of decision-making for enterprises on where and how to invest money, taxation plays a more and more important role. The international tax systems, with their variously incentives and disincentives, affect the behavior and thus the decisions of multinational enterprises on whether, where and how to invest their money. Nonetheless, the considerations that are taken, are not only of financial kind. In the process of decision-making legal considerations are taken into account as well. So if you are a student who is interested in these matters, you could be the one applying for this master!

Short outline and program The Master International Business Taxation started in 2013, so this is the second year that Tilburg Law School offers this masters program. The motivation for the introduction of this masters program in 2013 was, like professor Kemmeren said: ‘The globalization of the economy. Until today, Tax Law master programs are bound by the jurisdiction of the individual countries. This new program is not about jurisdiction, it offers a helicopterview on the existing tax systems. Understanding the systems gives students the opportunity to reflect on taxation systems and by doing this to solve taxation problems in the future, for instance the now very actual ‘tax avoidance’ of Starbucks in the UK. Surveys showed that multinational corporations, inter-governmental institutions, the public sector and much more, are in need for students with this kind of specific knowledge. Surveys showed also that students are very enthusiastic about this sort of program, so it was logical next step to introduce it.’’ The Master International Business Taxation has the goal to equip students with the advanced tools that are needed to understand and manage the complex problems facing companies and governments in the field of international business taxation. To ensure this, this mastersprogram acquires students in-depth knowledge in the key areas of international business tax law. By doing so, the student will generate understanding on how tax and legal considerations relate. This will hopefully prepare the students to later help multinational enterprises, organizations and governments to improve today’s SecJure April 2015 | 18

decision-making processes in the field of international business taxation. To reach these goals the Tilburg International Business Taxation LLM masters program offers a multi-disciplinary approach which should ensure the student of understanding the full range of legal and economic tax aspects of corporate organizations and international business transactions. The integration of theory and practice, offers the students a legal education grounded in theory and a great amount of practical knowledge and experience. Also, because of the principle-based approach, the student is enabled to acquire knowledge on tax systems and underlying principles which are applied worldwide. The goal is to ensure the students reach their full potential and meet their ambition of establishing a career at the top off international business tax law practice. Students will benefit from the experienced and internationally acknowledged experts who are involved in the students learning. This program has also the goal for students to develop some specific skills. For instance, the student is expected to gain the ability to critically assess and examine international business tax law phenomena, to discuss international business tax law developments and cases from an analytical perspective; the student has to ground his assertions in relevant theory, literature and methodology and thus gain academic skills.

Sub-tracks This master gives students some freedom in selecting the courses students wish to take by offering two separate sub-tracks, so you can actually choose your specialization. Each sub-track consists of 7 courses, offered over two semesters, and a Master’s thesis.

Sub-track 1 – International Business Tax Law & Business Organizations and Strategies If you are interested in legal topics in the field of international business law, such as joint ventures, M&A transactions, venture capital deals and investment funds, than this is the track for you. These topics are then subsequently linked up with the field of international business taxation, but this track has a more clear business focus. This sub-track contains next to the five core tax


courses also two mandatory tax-related courses: International Business Law I and International Company Law. The first course focuses on the fact that the law and regulations governing businesses and organizations are getting increasingly complex and internationally oriented. That is the reason why this track is also internationally oriented and it contains the links between company law and corporate taxation, for example in the field of corporate mobility. The second course focuses on European business organizations, created as groups of companies, and the creation, operation and reorganization of them. The combination of legal and tax considerations in the context of these European business organizations also plays a very important role.

Sub-track 2 – International Business Tax Law & Globalization If you are more interested in the fact that today’s global economy is characterized by a high degree of international economic integration, than maybe you should consider to follow the second sub-track. The focus on international economic integration, such as the European Union and the WTO explains the international character and the importance of globalization in this sub-track. Numerous links that exist between EU and WTO law and international business taxation are explored, for example in the field of VAT (value added tax, a form of consumption tax), fiscal expenditure and nondiscrimination. Just like in the other sub-track there are two mandatory tax-related courses next to the five core tax courses. These are State Aid and Public Procurement and Trade and WTO Law. The first cours is a tax-related one and focuses on main

developments in European State aid law. The concept of selectivity in the context of business is an important issue of friction and that is the reason allot of attention is spent on this matter. Besides this, the enforcement of State aid law, both public and private, is explored too. The second mandatory course, Trade and WTO Law, focuses on the core principles relating to trade in goods, services and intellectual property and analyzes the major legal disciplines under the WTO law. It addresses both institutional and substantive aspects of the international trade law architecture.

Career perspective After graduation the student will be ready for the transition from university to their first job and the start of their career. The career paths are wide. You may end up working in the private sector but there’s also the possibility to work for the public or non-profit sectors. Potential career paths include international roles as a professional business taxation adviser or an in-house counsel of corporations, working in the international departments of international law firms, major accounting and consulting firms, multinational companies for the private sector, but you could also end up advising sates or global organizations on tax issues in the public or non-profit sectors, working for ministries of economic affairs or finance, intra-governmental institutions or national tax administrations. There is also the possibility of a career in academic research and then you will be working at an university.

Master: International Business Taxation – Track International Business Tax Law Duration: one year (Full-time) Language: English Start of program: End of August Title: Master of Laws (LLM) Necessary bachelor: see page 11 Sub-tracks: 1. the International Business Tax Law & Business Organizations and Strategies 2. the International Business Tax Law & Globalization tilburguniversity.edu/master/ibtl

19 | SecJure April 2015


IEL

Master International and European Law Martin Slaats

Program: The master in International and European Law (IEL) provides a thorough preparation for students striving to pursue successful legal careers. Learning takes a variety of forms and includes lectures, seminars, interactive classes, presentations, and group assignments. The program is concluded with the completion of a Master thesis. The master is divided in two separate tracks. You can choose at the start of the master between: –– International Law and Human Rights –– European Union Law, divided in: –– The EU in a Global Legal Context –– EU Economic and Competition Law

International Law and Human Rights A thorough knowledge of the playing field of international law is indispensable for a professional who wants to be solidly prepared for an exciting career. Human rights law is increasingly used as a corrective mechanism both at national and international levels. The specialization in human rights qualifies the Tilburg student to contribute thereto. Main courses in this specialization are: International Law in Context, Human Rights Law and History and Theory of International Law. Within the electives there is a broad choice available in topics regarding Human Rights, International Relations and Environmental Law.

European Union Law The European Union, with its supranational powers, is interacting directly with the legal systems of its Member States in substantive as well as procedural matters. The EU is also playing an increasing role at the international level, creating obligations for its Member States. These developments are creating new and exciting opportunities as well as challenges - and a growing demand for professionals with the qualifications to address them.Main courses in this specialization are: Constitutionalization of the EU, Internal Market Law, Governance in the EU and Europan Competition Law. These courses are obligatory for both EU tracks. Separate categories of electives are provided for each track, consisting of courses like EU External Relations, European Migration Law, State Aid and Public Procurement and Trade and WTO Law. SecJure April 2015 | 20

A student speaking: (Marleen Ploum, student International & European Law, track: International Law and Human Rights) I choose the master International and European Law after my master Victimology and Criminal Justice because I felt the need to learn more about human rights and international law in general. My impression of the master was that it would emphasize international law and that it was really a legal master, but that there also would be a lot of attention for current issues within international law. This appealed to me greatly and therefore I decided to enroll. I had two favorite courses. My first favorite was International Law in Context, by professor van Genugten. The course is really aimed at the application of international law in practice and focuses on, for instance, case law, news and current issues in the field of international law. It is a course which demands participation, but you will find yourself enriched in knowledge if you do. The topics of the last few lectures are decided during classes and based on the student’s interests, which means that a wide array of topics will be covered. Another great course was International law: Research Seminar (Fall and Spring). These courses consist of one week of intensive lectures about a ‘hot topic’ or emerging issue in international law. During this week there are different lectures focusing on individual aspects or perspectives on the topic, guest speakers and sometimes even a fieldtrip. By having all lectures in one week you not only have the feeling that you have ‘specialized’ in the field of study, but you are also aware of the relation with other fields or issues. The attention to both theory and practice is very valuable. You don’t just learn about international law and human rights, but different types of exams provide you with additional skills as well. Next to that, there is an active learning environment which demands additional skills, such as debating or presenting. The environment which is created is then one with motivated, engaged students, which in its turn has a positive influence on the classes. Overall, I am very satisfied with my choice and I would gladly recommend this master to other students.


(Dominque Coumans, student International & European Law, track: EU-law) The International and European Law program is the perfect program for me because students are provided with in depth knowledge about EU law. What makes the program stand out, is the fact that the courses adapt annually to current issues. Furthermore, because there are three optional courses, students have a choice in which field they would like to specialize. For example, I am very interested in competition law. Therefore, I chose Advanced Competition Law, State Aid and Public Procurement and Trade & WTO Law as optional courses. My favorite courses were European Competition Law taught by prof. Larouche and International Regulation of Biotechnology taught by prof. Somsen. Competition Law was new to most students in class and therefore rather difficult. However, thanks to very clear and interesting lectures most students mastered the basics at the end. Biotechnology is interesting, because it allows students to also learn about the ethical and moral aspects related to particular legal issues. I learned a lot from this interdisciplinary approach.The combination of internationally minded and eager students with enthusiastic, high-level lecturers results in interactive classes with interesting discussions. Because of the open and social atmosphere I am sure every student will enjoy the program.

Graduation possibilities: The final part of the master is the thesis. Students can choose their own subject with regards to this thesis after three introductory courses on methodology and themes. Every student ‘defends’ his or her own thesis and a separate graduation day is organized at the end of every semester. This day celebrates the graduated students and is a great way to end the master program together with your fellow classmates.

Career perspectives: Caia Vlieks is an alumna of the Master International and European Law (graduated 2013) (and the Research Master in Law (graduated 2014)), and currently is PhD Researcher at the Department for Public Law, Jurisprudence and Legal History of Tilburg Law School: When I was younger and someone would ask me what job I would like to have in the future, my answer would be: “Secretary-General of the United Nations”. Is that one of the career perspectives that the Master International and European Law offers? Personally, I have adapted my views on what my dream job would be through the years, and I am now actually holding the position I wanted: PhD Researcher at Tilburg Law School. This proves that the Master International and European Law can not only qualify you to pursue a career in legal practice or advice, but can also be the starting point of a career focusing on research. The main things I have the program to thank for are the opportunity to do a research internship, and the topic that fascinated me so much that I decided to do a PhD project on it: statelessness. Coming back to the question above, it seems impossible that any Master could offer such perspective. Nonetheless, that old dream in the back of my mind was one of the reasons I chose this Master. The program absolutely met my expectations. Indeed, the Master International and European Law is a true international program with students from all over the world. The courses are inspiring and the lecturers are true experts in their fields. I am therefore convinced that the program offers a solid foundation for an international(ly oriented) legal career, including one at an international organization such as the United Nations.

Master: International and European Law Tracks: 1. International Law and Human Rights 2. European Union Law Duration: one year (Full-time­) Language: English Start of program: End of August, end of January Title: Master of Laws (LLM) Necessary bachelor: see page 11 tilburguniversity.edu/master/iel 21 | SecJure April 2015


VICT

Master Victimology and Criminal Justice (MSc) Linda Peels

Program The Master Victimology and Criminal Justice at Tilburg University is the only Master’s program in Europe and one of a handful of programs worldwide, focusing on victimology. The Master focuses on the phenomenon of victimization and on the interaction between victims and the criminal justice system, not only from a traditional legal standpoint, but also from a psychological, sociopolitical and economic perspective. The Master aims at teaching students to academically analyze and professionally solve psychosocial, economic, political, and legal problems arising from victimization. It particularly focuses on the victim within the context of the criminal justice system. Students can expect to acquire the necessary intellectual knowledge and skills to tackle victimological or related challenges in either an academic research or professional setting. With a growing need for employees with an academic background in victimology in international and national, governmental and non-governmental organizations in the field of criminal justice, health care, disaster relieve, human rights, etc. graduates of this program have a wide range of employment opportunities. The master also offers an excellent preparation for those who want to pursue a Ph D.

For whom is it meant? Highly-motivated students with educational backgrounds in criminology, law, psychology, sociology, anthropology or liberal arts are invited to apply for the program. The different educational backgrounds and point-of-views give the lectures an interesting twist. At the start of the master two introductory courses are designed to bridge disciplinary gaps.

Curriculum The curriculum of the one-year Master in Victimology and Criminal Justice consists of 60 ECTS. Five compulsory courses must be completed along with two elective courses. All compulsory and elective courses comprise 6 ECTS. A Master’s thesis of 18 ECTS must be written on a topic within victimology and/or criminal justice. A presentation on and defense of the thesis are part of the final examination. SecJure April 2015 | 22

Two preparatory courses are available for students to bridge the disciplinary gaps in their educational backgrounds. These courses take place in August, before the start of the academic year. Students with law or liberal arts backgrounds are required to take the course Introduction to Research Methodologies in Social Sciences. Students with a background in psychology, sociology, anthropology or criminology are required to take the course Introduction to law. These courses are compulsory unless students are able to demonstrate a proficiency in both law and the social sciences. Senior and junior staff from INTERVICT who have social sciences or legal backgrounds are also available to tutor any students finding these areas of the program challenging. Students from different disciplinary backgrounds are encouraged to work together throughout the program on group assignments and when preparing for exams to share mutually complementary knowledge.

A student speaking (Oprah-Lee Deira, student Victimology and Criminal Justice) I chose the Master Victimology and Criminal Justice because it is focused on a relatively new subject and as a student of the Master International and European Law, I believed that the Master of Victimology and Criminal Justice would show me another perspective on law and more specific on victims’ rights. One of my favorite courses was Psychology and Law, where, amongst other things, I have been told by the lecturers that everything I have seen on television series like CSI and Criminal Minds is a romanticised version of analyzing offenders and the victims of their crimes. Afterwards, they have taught me the correct way to analyze the behavior of offenders and their victims. This Master program distinguishes itself from the other Masters offered by the Law Faculty, because of the various kinds of courses it offers and especially the devoted attention for the students.

Graduation possibilities At the beginning of the academic year, students can indicate a top-3 subjects on which they want to gradu-


ate. The department tries their utmost best to make the best possible match between student-tutor (+ subject), where there is also taken into account as much as possible the (study) background of students and teachers, given the multidisciplinary nature of the Master. Then students are placed in thesis circles.There is a festive graduation day, which is preceded by three days defense days.

An alumnus speaking (Koen van der Wielen, graduated 2014) I thought it was definitely a fun and interesting master. Especially as a law student it’s all just a little different. Where in law you rather quickly loose yourself in the theory and forget the reality in society that was much less the case in Victimology. The group of students was very diverse, there were many students with other backgrounds like psychology, liberal arts, etc and there were many international students. This ensured the discussions were very interesting. Also, there were many enthusiastic and motivated teachers. Overall, the courses covered very different areas. After I graduated I came across a vacancy at the prison (PI) of Vught, and I now run a sort of internship / work experience since late November until late May. I help with the legal complaints

within the establishment. It is not directly related to the Master Vitimology, but indirectly quite a bit since we naturally during the master also had plenty to do with offenders. And many perpetrators are themselves victims again. And I notice that again in Vught. It’s not all black and white and that became very clear during the Master.

Career perspective Victim-related issues are of increasing interest within academia, policy-making, and the public and the private sectors at both the national and international levels. Graduates of the Master in Victimology and Criminal Justice are in high demand by institutions and organizations dealing with victims of crime and/or human rights violations, such as: –– ministries –– local governments –– victim support or assistance bodies –– national, European and international public or private institutions dealing with victims of crime and/ or human rights violations Furthermore, with the growing importance of victims’ rights in criminal justice systems, graduates of this Master’s program can expect to embark on a rewarding career in victim-related services within judiciaries.

Master: Victimology and Criminal Justice Duration: one year (Full-time­) Language: English Start of program: End of August Title: Master of Science (Msc) Necessary bachelor: Criminology, Law, Liberal Arts, Political, Science or Social Sciences (Anthropology, Psychology, Sociology) tilburguniversity.edu/master/victimology 23 | SecJure April 2015


L&T

Master Law and Technology (LLM) Linda Peels

Program The masters in Law & Technology equips you with the multidisciplinary knowledge essential for responding to the possibilities and risks presented by new technologies. The program covers regulatory issues in the public and private spheres, as well as subjects such as comparative law, jurisprudence, ethics and public administration, in addition to traditional legal doctrine. Students develop a broad, contextual awareness of additional modalities of regulation such as social morality and economic self-arrangement. Technological developments generally cross borders, with the Internet perhaps the most obvious example. While internationalization offers opportunities and possibilities, it also gives rise to a host of issues from a regulatory perspective. The Law and Technology master ensures you are well-prepared to operate in an international context by continuously applying an international perspective to the issues at hand. Important characteristic of the program its focus is not mere positive-law, but the broader notion of regulation, including social norms, market mechanism and technology as mechanisms that steer behavior.

Tilburg Institute for Law, Technology and Society The program is closely affiliated with the Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT), an institute consistently ranked amongst the top in Europe for both research and education by the Legal Research and Education Assessment Committees. The master in Law and Technology is consistently rated one of the best international masters program within Tilburg Law School.

Specialize in your interests The Law and Technology program offers you the opportunity to develop a specialization in a particular subject area thanks to a curriculum that covers everything from intellectual property law to biotechnology or ICT. You

can focus on traditional legal areas such as private law or European law, or develop a broader overview that combines, for example, private law, criminal law and human rights law. To accomplish this, there are three compulsory courses, including the thesis. The thesis is organized in the form of a course, stretched out over the entire year. Each semester starts with one compulsory course. Next to this, there are nine elective courses, of which you have to choose five (in total 30 ECTS): Contracts and ICT; Cybercrime; Liability and the Internet Privacy and Data Protection; Climate Law; Electronic Commerce: European Legal Aspects; International and European Regulation of Biotechnology; Technology and Intellectual Property Rights; Health, Care, Technology & Regulation.

International classroom Learning in the Law and Technology masters is interactive, informal and cross-cultural. You join an international student body, within which students regularly work in international teams, participate in discussions and present their ideas on legal concepts and issues. Students are strongly encouraged to interact with their TILT lecturers, made possible by numerous extracurricular events such as seminars and workshops. The program offers a lot of different forms of examination, such as drafting a web policy, a computer exam, a written exam, take home exams, writing a paper or to hold a presentation.

Prospective students Prospective students do not require background knowledge in technology or science. Of more importance is your affinity with the social aspects of technology. Students with backgrounds in areas other than law can apply if at least 90 ECTS of the courses in their bachelors were similar to those of the bachelors at Tilburg Law School. A premaster program (currently only in Dutch) Semester

ECTS

Regulation: Ethics, Acceptence, Legitimacy

Autumn

6

European Intellectual Property Law and Technology

Spring

6

Master’s thesis

Autumn& Spring

18

SecJure April 2015 | 24


is available for students who do not meet this criteria.

A student speaking (Cora Arts, student Law & Technology) The topics discussed during this master are very up-todate, you come across Law and Technology related topics in the news every day. The master is very international and unique, which attracted me a lot. The teachers are excellent, as is the form of education. There are a lot of different forms of examination and I think that is very important to develop yourself in many different ways, such as writing a paper, drafting a legal document or doing a presentation. There are many guest lectures from people who work in a Law and Technology related field, so you can get a glimpse of the working field. You can also specialize in the topic(s) that interest you the most, since there are, besides your thesis, only two compulsory subjects. I chose to take a lot of different courses to create a broad understanding of all different areas. The thing I like best is the fact that there are so many international students with very differing backgrounds. This makes the discussions much more interesting since it offers a lot of different angles and insights. The group is close and TILT is very involved, for instance they organize a “Sinterklaas” activity, drinks and seminars. The department as well as the teachers are very approachable.

opportunities. Whether it is intellectual property, privacy, online commerce and cyber security, all are specialties where there is great demand in both the public and private sector. The most special thing about this program is therefore best seen when you go onto the labor market; one by one everyone finds their way and will most work correctly with the specialization they have chosen during the study. I myself am a good example. During the study I specialized in privacy and data protection issues (especially in the thesis). Immediately after graduating, I started at SURFnet, ICT collaborative organization for higher education. I work as a lawyer in several projects which share a common goal: to lift the privacy policy of universities to a higher level. Although I actually accidentally came across SURFnet, I notice since I am at work that privacy is a relatively new legal issue, so just something that comes back around again, and that applies equally to the other subjects of the training. What makes the work for me interesting and challenging? Admittedly, I am working on issues that were not previously addressed, issues where there is no clear solution. In addition, I work in an environment where you may come into contact with a variety of sectors and so have a wide application field for the knowledge you have gained.

Graduation possibilities

Career perspective

At the beginning of the year a lecture is held on how to choose your thesis topic. The students then send in their topic of choice and the thesis-coordinator will find a matching supervisor per topic. One month before graduating, a second supervisor will be found to read and comment on the students’ thesis and then the date for the defense will be set. At the “defense day” the student will have an individual defense open to the public. The two supervisors will be present and the student has to hold a ‘pechakucha’ presentation, a “20 images x 20 seconds” format.1 After this, there will be 20-25 minutes of questions. The grade for the written thesis can be influenced by the presentation and defense by 0.5 points. There are two graduation days, one in July and one in January, these are shared with two other international master programs and offer a wonderful opportunity for the students to invite family and friends to celebrate their achievement.

Legal experts in the field of law and technology are in high demand within many industries and sectors. A wide variety of future career paths are available to graduates of the masters in Law & Technology. You will be qualified to pursue a leading position as a consultant, researcher, policy-maker, or lawyer specialized in law and technology in various types of centers, including large international law firms, in-house legal departments of large firms, the civil service (including the EC civil service), and transnational organizations (both for-profit and non-profit).

An alumna speaking: Chloe Baartmans With the LLM Law and Technology, simply said, all roads lead to Rome. The program offers a variety of courses in which you can specialize, each of them offering good job

(Endnotes) 1 Curious what this is, check out youtube ‘pechakucha training bite’: https://www.youtube.com/watch?v=wGaCLWaZLI4.

Master: Law & Technology Duration: one year (Full-time) Language: English Start of program: September or January Title: Master of Laws (LLM) Necessary bachelor: see page 11 You do not need to have any technical knowledge. Affinity with technology and its effects on society is a plus. tilburguniversity.edu/master/law-and-technology 25 | SecJure April 2015


OR

Master Ondernemingsrecht Jelske van Driel Voor studenten die niet alleen interesse hebben in de juridische wereld, maar ook in de economische, is de master Ondernemingsrecht een geschikte keuze. De Nederlandse markt staat centraal bij deze master, dus het geheel wordt vanuit een nationaal perspectief bekeken. Deze master leert studenten veel, zo niet alles over de ondernemerswereld. Studenten leren praktijkgeoriënteerde oplossingen te bedenken voor juridische vraagstukken en docenten laten de studenten echt kennis maken met het toekomstige werkveld. Deze opleiding biedt de mogelijkheid om bedrijfsjurist te worden. Evenwel verkrijgt de student civiel effect, waardoor ook de toegang tot de togaberoepen openstaat.

Iedere ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met juridische kwesties. Als (bedrijfs)jurist beschik je over uitgebreide kennis van het ondernemingsrecht en kun je praktisch binnen elke organisatie aan de slag om bijvoorbeeld juridische problemen te voorkomen dan wel op te lossen. Als bedrijfsjurist zul je een breed scala aan werkzaamheden uitoefenen. Denk hierbij aan het opstellen en controleren van inkoopcontracten, het beheren van verzekeringen en het oplossen van juridische geschillen met bijvoorbeeld klanten of leveranciers.

er zullen binnenkort twee wijzigingen plaatsvinden2: 1. Het vak ‘Ondernemingsrecht en Risicomanagement’ zal niet langer een verplicht vak zijn, maar een keuzevak. In plaats daarvan wordt het nieuwe vak ‘Ondernemingsrechtelijke reorganisaties’ verplicht gesteld. Bij dit vak wordt uitgegaan van de onderneming die (veelal vanwege toenemende financiële moeilijkheden) op een zeker moment voor de keuze staat om te gaan reorganiseren. Zo’n reorganisatietraject kan verschillende oorzaken hebben, op velerlei manieren worden vormgegeven en op verschillende manieren eindigen. Studenten leren een dergelijk traject te begeleiden door zich te verdiepen in de (motieven voor) zowel formele als informele reorganisatiemiddelen en de mogelijke consequenties daarvan. 2. Het keuzevakkenpakket wordt opgesplitst in een gebonden en vrije keuze vakkenpakket. Studenten dienen twee vakken uit een door de universiteit geselecteerde lijst te kiezen, welke grotendeels overeenkomt met het huidige vakkenpakket. Daarnaast mogen studenten een derde vak vrij kiezen. Dit mag zowel een vak zijn uit het gebonden keuzevakkenpakket als uit andere juridische vakken. Het is hierbij de bedoeling dat studenten in de vrije keuze een vak kiezen dat (in)direct aansluit bij het ondernemingsleven.

Programma

Koppeling theorie en praktijk

Studenten die het bachelortrack Ondernemingsrecht met succes hebben afgerond aan Tilburg University hebben directe toegang tot de master Ondernemingsrecht. Ditzelfde geldt voor HBO Recht studenten die de premaster Ondernemingsrecht gevolgd hebben. Studenten die een andere track van de bachelor Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht hebben gevolgd, kunnen met een aanvullend vakkenpakket deze master doen. Deze aanvullende vakken kunnen zij volgen tijdens het Masterprogramma. Studenten met enige andere vooropleiding kunnen contact opnemen met de studieadviseur omtrent de eventuele mogelijkheden om deze master te gaan volgen. Er wordt dan bekeken welke deficiënties er zijn in het voortraject en door het behalen van welke vakken deze opgelost kunnen worden. Op de website1 van Tilburg University staat beschreven hoe het programma er inhoudelijk uitziet. Echter,

Binnen de master Ondernemingsrecht wordt nauw samengewerkt met organisaties uit de praktijk, zoals de Autoriteit Financiële Markten, Deloitte, en vanaf komend collegejaar ING.

Juristen binnen de ondernemingswereld

SecJure April 2015 | 26

Student aan het woord (Rick Janssen, student Ondernemingsrecht) ‘Mijn naam is Rick Janssen, 25 jaar oud en ik volg momenteel de master Ondernemingsrecht aan de Tilburg University. Alvorens ik begon aan de master Ondernemingsrecht heb ik HBO Rechten gedaan. Het Ondernemingsrecht heeft mij altijd al geboeid, omdat je als bedrijfsjurist op een bepaald zakelijk niveau de spin in het web bent in een onderneming. Het is dus vanzelfsprekend dat ik heb gekozen voor de master Ondernemingsrecht. Voordat ik begon aan de master Ondernemingsrecht, verwachtte ik dat een hoge mate van zelfstandigheid


werd vereist. De ervaring leert echter dat de docenten je graag helpen met problemen, zolang je met een goed onderbouwde vraag komt. Het leuke aan de master Ondernemingsrecht is dat het veelal interactieve en praktische colleges zijn. Er wordt van je verwacht dat je tijdens colleges, door middel van break out sessies, een antwoord vindt op vraagstukken die worden voorgelegd. Naast de praktische colleges geeft de master Ondernemingsrecht je ook de mogelijkheid om stage te lopen om je zo nog beter voor te bereiden op het werkveld. Het is zelfs een verplicht onderdeel van de master. De begeleiding die vanuit de opleiding wordt gegeven is goed en accuraat. Je wordt op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen en mogelijke stageplaatsen via Blackboard en Facebook. Anno 2015 is het hebben van een breed netwerk een pré. De docenten attenderen de studenten op toekomstige seminars of netwerkborrels, zodat studenten hun netwerk kunnen verbreden. Ik zou iedereen die de master Ondernemingsrecht gaat kiezen aanraden deze netwerkmogelijkheden met beide handen aan te grijpen. Ook is het verstandig om een van de vele cursussen Engels die Tilburg University aanbiedt te volgen. Een goede beheersing van de Engelse taal is een must en niet weg te denken uit de master Ondernemingsrecht’.

Afstudeermogelijkheden Zoals eerder vermeld, kent de master Ondernemingsrecht een verplichte stage. Deze stage geeft studenten de mogelijkheid om te kijken wat zij daadwerkelijk van de praktijk vinden, werkervaring op te doen en hun netwerk uit te breiden. Mogelijke stageplekken zijn onder meer de advocatuur, bank of enig ander bedrijf in de financiële sector. Verder hebben studenten de mogelijkheid om een double degree te behalen via het Montesquieu Track. De eenjarige master Ondernemingsrecht wordt hierbij gecombineerd met de tweejarige Research Master Law.

Beroepsperspectief (Maaike Kuiper, afgestudeerd in 2012, momenteel werkzaam bij DLL) ‘Na de afronding van mijn master Ondernemingsrecht, heeft het ongeveer een half jaar geduurd voordat ik begon met werken bij DLL, waar ik nu nog steeds werk. Tijdens mijn studie heb ik veel werkervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Hoe het zou zijn om te werken op een juridische afdeling van een internationaal opererend bedrijf was voor mij nog even afwachten. Als bedrijfsjurist heb je veel contact met andere disciplines binnen de organisatie. Er is veel interactie met andere afdelingen. Deze interdisciplinaire interactie had ik echt voor ogen toen ik mijn carièrre als bedrijfsjurist begon. Ik was vooral benieuwd of je specialist zou worden op één rechts-

gebied, of dat je juist meer algemeen inzetbaar wordt. Ik ben er achter gekomen dat dit afhankelijk is van het soort bedrijf waar je werkt en de organisatie van de juridische functie daarbinnen. Ik werk op het hoofdkantoor van DLL en wij werken erg internationaal. Ik houd me voornamelijk bezig met het beheer van de internationale vennootschappelijke groepsstructuur van DLL, statutaire inrichting van de groepsentiteiten, alsook de wettelijke/gereguleerde kaders van de jurisdicties waarbinnen deze functioneren. Een reguliere werkdag heb ik eigenlijk niet en dat maakt mijn werk zo leuk. We zijn actief in meer dan 35 landen en hebben intern een wereldwijd juridisch netwerk. Je hebt veel contact met collega’s uit andere landen, zowel met juristen alsook met collega’s van bijvoorbeeld finance en de commerciële afdelingen. Huidige studenten adviseer ik om goed na te denken over welke kant je op wilt. Het vakkenpakket uit de master Ondernemingsrecht vormt een goede basis voor mijn werkzaamheden als bedrijfsjurist bij een internationaal opererende financiële dienstverlener. DLL is een financiële instelling en onderdeel van de Rabobankgroep. Je moet van tevoren goed inventariseren waar je interesses liggen. In welke branche wil je graag gaan werken? Een goede manier om je te oriënteren is stage lopen. Probeer stages bij meerdere soorten bedrijven te lopen of binnen zowel de advocatuur als het bedrijfsleven. Stem je keuzevakken bewust af op de branche waarin je wil gaan werken. Ik heb tijdens mijn studie bijvoorbeeld gekozen voor het vak Comparative Corporate Governance, wat voor mij zeer nuttig en relevant was. Ook het vak Ondernemingsrechtelijke Contractanalyse is nuttig voor een bedrijfsjurist. Bedenk goed waar je jezelf in wilt ontwikkelen en waar je dat ziet gebeuren. Juist de eerste fase na je studie is belangrijk voor je toekomst!’

(Endnotes) 1 https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/ondernemingsrecht/ 2 Bij het ter perse gaan van Secjure moeten deze wijzigingen nog officieel goedgekeurd worden door de Faculteitsraad. De genoemde wijzigingen zijn hierdoor nog onder voorbehoud.

Master: Ondernemingsrecht Duur: één jaar (Voltijd) Taal: Nederlands Instroommomenten: september of februari Titulatuur: Master of Laws (LLM) Benodigde bachelor: zie pagina 11 Bijzonderheden: verplichte stage van minimaal 6 weken tilburguniversity.edu/master/ondernemingsrecht 27 | SecJure April 2015


IBL

International Business Law Mika Klaus

The fast-growing international market demands for the support of better (international) legal rules and services. The International Business Law program, designed by program director professor Erik Vermeulen, teaches students how they can meet these kinds of demands that emerge in international business markets. Students are taught to collaborate with businessmen, but also to add value to business transactions.

Key features The main focus of the International Business Law Master’s program is to combine theory and practice. The practice is well reflected in case studies that students have to make and take-home assignments. In these case studies, students play, for example, the role of an adviser or a lawyer and have to explain how they handle certain problems. An important part in this Master’s program is that the findings and solutions will most of the time be presented in class. Besides this, one will be encouraged to work in groups. This is very useful since you will work with students from all over the world. This means that you will learn to understand other ways of thinking about a certain problem because of the different cultures you are working together with. In this way, students can learn a lot from each other. Another important key feature of this Master is that there are a lot of different guest lecturers from universities from all around the world. This is very interesting and gives you a better perspective on international law. There also is a multi-disciplinary approach in the IBL program. Students will not just learn to understand the legal aspects of corporate organizations and international business transactions, but also the social and economic aspects of those kinds of organizations and transactions.

Program To participate in this program, there is no need for a specific economic or financial background. Sometimes financial figures will be used to help to better understand the legal problem, but this Master still is a legal program. The program starts with a primer. This subject will give students the necessary background knowledge. This knowledge is needed to successfully participate in the SecJure April 2015 | 28

following courses. Furthermore, the program contains the following compulsory subjects Banking and Securities Regulation, European Competition Law, International Business Law I and International Company Law in the first semester. Banking and Securities Regulation handles knowledge and understanding of EU and US banking and securities regulation. In those courses case studies are very important. European Competition Law focuses on the competition provisions that are directly applicable to companies throughout the European Union. This is reviewed in the light of the most recent case law and policy documents as well as in the proper (economic) context. International Business Law I is a subject that is taught by different guest lecturers from all over the world. They will handle business law subjects from different cultural perspectives. International Company Law treats the creation, operation and reorganization of European business organizations that usually are created as groups of companies. This course also emphasizes group-based case studies. The second semester the compulsory subjects are International Business Law II, Legal Negotiation Workshop and the Master’s thesis. International Business Law II builds on the International Business Law I course from the first semester. A clear understanding of new developments in the field of business and corporate law are being handled in this course. Legal Negotiation Workshop is a course that will help develop the understanding and skills necessary for business lawyers. This course fuses legal theory and business practice and helps students to develop legal knowledge and professional skills that are needed to work effectively as a business lawyer. There is only one optional subject. One can choose between the subjects Advanced Competition Law and Economic Regulation, Comparative Corporate Governance, International Commercial Law, Law, Entrepreneurship and Finance, State Aid and Public Procurement, Trade and WTO Law. The menu of optional subjects is intentionally kept small so that the courses included there will fall within the regime of either business law or competition law. This means that there are two tracks that fall within the IBL program, namely business law and competition law. About the master’s thesis, students have a high level of autonomy in terms of con-


templating the topic of their thesis. But, the subject has to be related to business law or competition law.

Student about the Master International Business Law (Mika Klaus, student International Business Law) “Currently, I am following the IBL program. I decided to choose this program after my bachelor in business law, because I like the international and comparative aspect of business law. There is a good mix between Dutch and international students. You can learn a lot from the internationals in class, because they can have a different view on approaching legal cases. Since working together in groups is encouraged, you easily get in contact with the international students. The IBL Master also organizes social activities like a Christmas dinner. Besides that, students have the opportunity to visit legal activities, including the Startup Week in Eindhoven. I think it is very nice that these side activities are organized in this Master’s program, and they can be very useful too. Since the graduate date is early in the year, students also have the opportunity to participate in a Summer School with partner universities Liechtenstein (Liechtenstein), Düsseldorf (Germany) or Herzliya (Israël). This is an outstanding opportunity and something that I really would like to participate in.”

Career Perspective (Alumna Margot Besseling, graduated in 2014) “The practical and international characteristics of the IBL master are very helpful for your career possibilities. Regularly, I hear that lawyer’s offices are interested in graduates from this master because they have a different basis than other graduates. The career perspectives that are possible can vary and depend on your personal interests. I started working at a large international lawyer’s office (Baker & McKenzie). Regarding my practice there, the courses of the master’s program closely match the daily practice. I know that more graduates of my year started working at similar offices. Most of the time, the area you will work in is corporate, but other possibilities are (corporate) litigation and banking because of the program’s courses. Besides this, there are also graduates that started working as a business lawyer or as a legal counsel. So, a lot of routes are open after finishing this master’s program.” According to Erik Vermeulen the career perspective is very good. Students that completed this program can distinguish themselves from others during job interviews, which gives them an advantage in getting a job. The goal of this program is to prepare students for an international legal or corporate environment. If you want a career in today’s globalized legal industry, then this master’s program is the right program for you. Potential career paths include international roles as a professional business lawyer, an in-house counsel at a transnational corporation, or a career in academic research.

Master: International Business Law Duration: one year (Full-time) Language: English Start of program: End of August Title: Master of Laws (LLM) Necessary bachelor: see page 11 tilburguniversity.edu/master/ibl 29 | SecJure April 2015


BSK

Master Bestuurskunde Laura de Leeuw

Wie in Tilburg de bachelor Bestuurskunde heeft afgerond, heeft direct toegang tot het masterprogramma Bestuurskunde in Tilburg. Deze master

aan te gaan met andere partijen in de samenleving, zoals bedrijven en burgers, worden verkend.

begeeft zich op het snijvlak van bestuur, politiek, recht en samenleving.

Het programma

De praktijk wordt daarbij echter niet uit het oog verloren en wordt in

Het onderwijs binnen de master is verdeeld in blokken, wat betekent dat na zeven tot acht weken een vak is afgerond. In totaal duurt de Tilburgse master één jaar (60 ECTS) en bestaat het programma uit acht inhoudelijke vakken en een masterscriptie. De masterscriptie wordt in het tweede semester van de studie geschreven en de student kan zich hierop voorbereiden in het ‘Leeronderzoek’. Naast deze theoretische en wetenschappelijke lijn, komen studenten in de vakken echter ook al in aanraking met de praktijk. De drie specialisaties kennen namelijk allemaal een ‘Atelier’ waarin studenten vraagstukken en interacties in de praktijk van het openbaar bestuur onderzoeken en erover rapporteren.

het onderwijs en onderzoek dan ook veelvuldig betrokken. Wie zich wil specialiseren in bestuurskundige thema’s aan een vooraanstaande rechten faculteit, met een betrokken en kleinschalige groep studenten is bij Bestuurskunde in Tilburg aan het juiste adres. Opleidingscoördinator is prof. mr. dr. Stavros Zouridis, hoogleraar aan Tilburg Law School. Drie specialisaties Bestuurskunde in Tilburg wordt gekenmerkt door haar drie specialisaties: Bestuur & Recht, Bestuur & Politiek en Bestuur & Maatschappij. Bij de start van het masterprogramma, kiest de student de richting waarin hij of zij zich wil verdiepen. In de specialisatie Bestuur & recht gaat het om reguleringsvraagstukken, rechtshandhaving en de spanning tussen democratie en rechtsstaat. Binnen de specialisatie Bestuur & Politiek staan de democratische, historische en comparatieve componenten van het bestuur centraal. De democratie wordt zowel vanuit praktisch als theoretisch oogpunt bestudeerd, waarbij zowel klassieke democratische modellen als democratische innovaties in bijvoorbeeld grote steden aan bod komen. Ten slotte wordt binnen de specialisatie Bestuur & Maatschappij nagegaan hoe lange termijn maatschappelijke ontwikkelingen doorwerken in het bestuur. Ook gaat het in deze specialisatie om meer maatschappelijke vormen van bestuur in belangrijke sectoren als zorg en onderwijs.

Het ‘Tilburgs’ profiel In alle specialisaties is het ‘typisch Tilburgs’ profiel herkenbaar. Het gaat primair om de wisselwerking tussen bestuur en samenleving en minder om de (technocratische) interne bestuursdynamiek. Ook gaat het in alle specialisaties meer om ‘governance’ dan om ‘government’, al is veel aandacht voor de democratische en rechtsstatelijke grondslagen van het bestuur. Juist nieuwe mogelijkheden voor de overheid om verbindingen SecJure April 2015 | 30

De toekomst Door deze combinatie van analytische, theoretische vaardigheden én de inzet van die vaardigheden in de praktijk, bereidt de Tilburgse master studenten voor op tal van beleidsfuncties rond het openbaar bestuur. Hierbij kan worden gedacht aan zowel adviserende als meer leidinggevende functies bij gemeenten, provincies, politie of grote uitvoeringsorganisaties, maar ook bij semioverheidsorganisaties (woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijs, enzovoort) en adviesbureaus. Wie zich wil specialiseren in maatschappelijke vraagstukken en de theorie met de grillige praktijk van het openbaar bestuur wil leren verbinden, is bij de master Bestuurskunde in Tilburg aan het juiste adres.

Student aan het woord (Milou Tholen, student Master Bestuurskunde) Zoals je misschien weet, bestaat de Master Bestuurskunde in Tilburg sinds 2013/2014 uit drie accenten, namelijk Bestuur & Maatschappij, Bestuur & Politiek en Bestuur & Recht. Daardoor is het mogelijk om je binnen Bestuurskunde te specialiseren op het gebied dat jouw interesse heeft. Wat mij is opgevallen is dat er veel interessante en bestuurskundig relevante vakken worden gegeven in an-


dere masteropleidingen. Daardoor kun je je specialisatie zo breed maken als je zelf wil daarbij valt te denken aan vakken over populisme in vergelijkend perspectief, International Relations in historisch perspectief, maar bijvoorbeeld ook Provincie- en Gemeenterecht met veel actuele vraagstukken, waar je later als je in de beroepspraktijk van provincies en gemeente actief bent veel aan zult hebben. Naar mijn mening is de Master Bestuurskunde een goede en interessante aanvulling op en verdieping van de bachelor Bestuurskunde. De aanvulling zit hem in nieuwe, vergelijkende vakken met internationale voorbeelden en verdieping in meer theorieën. Daarnaast is er weinig overlap met de bachelor, een risico dat je wel loopt als je een master volgt in een andere stad, omdat een bepaald vak daar nog niet in de bachelor is gegeven of juist wel, waardoor je niet dezelfde voorkennis hebt als de bachelorstudenten daar. Nog meer dan in de bachelor is er sprake van interactiviteit. De vakken worden gegeven in kleine groepen, ongeveer 25 studenten per bestuurskundig vak en nog meer ruimte en mogelijkheid om vragen te stellen, te debatteren en elkaar van feedback te voorzien. Ook in de master wordt het onderwijs in verschillende werkvormen gegeven, van hoorcolleges tot groepsbijeenkomsten, van presentatiecolleges tot praktijkgerichte opdrachten. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld voor het Masteratelier Bestuur en Politiek bezig met een hele interessante opdracht voor de Gemeente ’s-Hertogenbosch, namelijk het evalueren van de werking van het instrument Burgerinitiatief. We interviewen daarvoor verschillende raadsleden, initiatiefnemers wiens burgerinitiatief is aangenomen en initiatiefnemers wiens initiatief helaas voortijdig is gestopt. Het zijn leuke gesprekken, waarin veel duidelijk wordt over de passie van verschillende mensen, maar ook hoe zij gemeentelijke processen beleven. Aan de hand van wetenschappelijke literatuur analyseren we de verschillende interviews en brengen we een advies uit over het beleid rondom het burgerinitiatief. Ook hierbij heb je weer een goede koppeling met de bestuurskundige praktijk.

Alumnus aan het woord (Joep Schalkx, Adviseur bij Vondel&Nassau) Een brug tussen opleiding en praktijk Actief zijn in de haarvaten van het openbaar bestuur, nieuwe kansen onderzoeken en benutten in een steeds veranderende omgeving en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit zijn een aantal elementen waar ik als bestuurskundige in de praktijk door wordt uitgedaagd. Op deze uitdaging ben ik voorbereid tijdens de master Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. In sneltreinvaart werd ik klaargestoomd om met een frisse en vernieuwende blik naar vraagstukken te kijken. Als beleidsconsultant word ik dagelijks geconfronteerd met een veranderende rol van de overheid en de verschillende belangen in de samenleving. Waar voorheen voornamelijk werd gesproken over burgerparticipatie, is de scoop inmiddels verlegd naar overheidsparticipatie. De overheid krijgt langzaam aan een meer faciliterende rol in plaats van een regisserende rol. De maatschappij krijgt een steeds belangrijke rol en er wordt dan ook wel gesproken over Triple Helix-werking, waarbij het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samenwerken. Het is een uitdaging om deze samenwerking op te zoeken, elkaar te versterken en samen innovatief te zijn. Op dit moment proberen we dat binnen de organisatie waar ik werkzaam ben al op tal van gebieden, waaronder glasvezelverbindingen, vervoer en veiligheid. Als overheid proberen we ondernemend te zijn en waar mogelijk de maatschappij ruimte te bieden. Het vergt af en toe daadkracht en doorzettingsvermogen, maar het begint zijn vruchten af te werpen. Tijdens de master Bestuurskunde wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rol van de maatschappij en de wijze waarop de verbinding met de overheid kan plaatsvinden. Het analytisch vermogen en de politieke sensiviteit die ik tijdens de opleiding heb ontwikkeld, draagt bij aan de wijze waarop ik naar vraagstukken kijk. De opleiding is een goede basis voor mijn verdere doorontwikkeling.

Master: Bestuurskunde Duur: één jaar (Voltijd) Taal: Nederlands, sommige vakken in het Engels Instroommomenten: september Titulatuur: Master of Science (MSc) Benodigde bachelor: zie pagina 11 tilburguniversity.edu/master/bestuurskunde 31 | SecJure April 2015


Research

Research Master in Law Mika Klaus The Research Master in Law, coordinated by program director Gijs van Dijck, is a master’s program that will provide you with research skills. You will develop new knowledge and first-rate academic research skills in the area that interests you. This knowledge can help you solve important theoretical and societal issues. The aim of the program is to give talented young researchers the tools they need to conduct methodically sound legal research in different legal fields, to interpret research findings of others, and most of all to provide them a creative and critical mindset. This makes the Research Master unique.

Diversity Diversity is one of the key characteristics of the Program. This particularly applies to the student population. Since the Program is offered in cooperation with KU Leuven (Belgium), students will be exposed to Leuven students, Leuven teachers, and the Leuven research tradition and culture. Students will participate in courses both at Tilburg and Leuven. The fact that part of the student population is from countries all over the world also contributes to the diversity. Courses range from methods of legal research to comparative law to methods of judicial lawmaking (‘rechtsvinding’).

Small scale The Program is small-scaled – a maximum of sixteen students are admitted to the Program, half of which is international. The purpose of this is that students can have more one-on-one time with their supervisors and teachers. Moreover, it allows students to explore their own interests and topics than in other master’s programs.

Two-year masters or one-year abridged The duration of this master’s program is two years. But if you already have a master’s degree it is possible to apply for the one-year program. If you do the Double Degree Program, the Research Master in Law will be combined with another Master of Law program. Once both programs are finished, you will be granted two diplomas.

SecJure April 2015 | 32

High level of guidance Students are offered a high level of faculty guidance and peer support in writing their research proposal, which serves as the basis for future applications to Ph.D., to a legal practitioner, or other research positions. The students can choose their own research topic, supervisor and research group, so there is a lot of flexibility in this program.

Student of the Research Master (René Jansen, student Research Master in Law) “I have experienced the Research Master in Law as a great and unique opportunity to develop my research skills. The Research Master in Law offers small-scale teaching and its courses are taught by distinguished professors from Tilburg and Leuven University. Because the group of students is kept small and all these students represent a wide range of interests and nationalities, this will lead to fruitful discussions and the creation of interesting research ideas. To me, the Research Master in Law was an unique opportunity to experience legal research. The master program offers its students many opportunities to perform research in their field of interest. For instance, when you want to conduct research in the area of criminal law, you can do so in the Research Master course Comparative Law by examining which kind of laws other European countries have adopted to tackle a similar problem. Then, the Research Master in Law course Interdisciplinary Study of Law, for instance, offers you the possibility to explore which kind of norms have proven to be the most efficient according to scholars in the field of Law and Economics. But of course you are also free to choose an entirely different subject in each course. Besides these compulsory courses, students also have the opportunity to choose two out of a number of eight optional courses and they get the opportunity to perform research together with a researcher from Tilburg Law School. I learned about the Research Master in Law during the Top Class program of Tilburg Law School. When I heard it was possible to combine the Research Master in Law together with another master in a two-year Double De-


gree Program, I immediately decided to apply. The Double Degree Program allows me to obtain a full degree in International and European Law whilst at the same time I am given the opportunity to develop my legal research skills in this small-scale master. The expectations I had of this program are definitely met. The Research Master in Law offers students the opportunity to develop research skills that will be beneficial to them in their future career, both as an academic or as a lawyer in legal practice. Furthermore, the master provides a good preparation for future doctoral studies. In order to apply, a student must have obtained a 7 on average as a bachelor student. Besides this grade requirement, it is important to think about your research ideas and the way in which you hope to contribute to the existing body of law and knowledge.”

Alumnus of the Research Master (Jurgen Braspenning, PhD-candidate and lecturer Private Law) “The Research Master in Law is a high-quality and selection-based program at our university. The group of students that apply is a mix of Tilburg students, Leuven students and students from abroad, e.g. in my year there were students from Russia, Poland and Iran. Together you are following courses in Tilburg and in Leuven. The combination of international group of students and the exchange between Tilburg and Leuven is in my opinion a very valuable feature of the program. I have completed the Master in 2013 and I do not regret it. I have experienced the Research Master program as a very intense program with interesting courses. On the one hand you will learn a lot about doing research, think about doing comparative law and interdisciplinary legal research. Various experts from Leuven and Tilburg are teaching these courses e.g. professor van Gestel. These methodological courses help to develop your own research ideas. On the other hand, you are able to follow courses from the (regular) curriculum of the faculty’s master programs. You are free to choose a combination of elective courses. I decided to choose a combination of private law and business law courses, but I also know students that decided to (additionally) do the complete Victimology master. One of the other advantages of the program is the close link with the faculty and its members. A great feature is the fact that Research Master Students get their own study room and facilities in the M-building. Another benefit of the program’s good relationship with the faculty is the fact that students can easily come in touch with

interesting researchers and professors. Most students even get the opportunity to work with these experts and do a research project together. Often an official academic publication is the fruit of such a collaboration. In addition, the Research Master curriculum has so called ‘theme courses’. These courses are given by well-known professors in various areas of law, e.g. professor Larouche (Law and Economics) or professor van Genugten (International Law), for a small-group of students. Even though learning about research, and doing it yourself, research is a significant pillar of the program. This does not mean that every student will, or have to, become a researcher after graduation. I decided to start a PhD-project at Tilburg Law School after graduation, but many other former students decided to choose a different path outside academia. The skills and knowledge that you learn during the Research Master in Law are in my opinion useful in various fields and practices. Analyzing legal problems, writing legal documents and presenting your opinion/findings are nowadays part of every legal job. I know that some of my fellow students went to big law firms, e.g. Houthoff Buruma, and other students decided to work for the government, e.g. Raad van State (council of state). However, more importantly is the fact that, as to my knowledge, all the recent graduates have found a good job within a short period of time.” So, are you a motivated hard-working student who wants to distinguish yourself from other law students, and are you interested in acquiring all the necessary research skills and knowledge that will be essential in your future career? Do you want to develop your legal research skills in a well-structured personal and flexible program? Then the Research Master in Law program is the right master’s program for you!

Master: Research Master in Law Duration: two years or one year abridged programme (Full-time) Language: English Start of program: End of August Title: Master of Laws (LLM) Necessary bachelor: see page 11 Requirements: High achievements in previous education and a strong motivation http://www.tilburguniversity.edu/master/remalaw 33 | SecJure April 2015


TLS

Een jaar lang het IKEA-gevoel: studeren in Stockholm. Loes van Puijenbroek

Een jaar geleden besloot ik mijn tweede master in Zweden te doen. Vijf maanden geleden hoorde ik dat ik was aangenomen voor de master Law & Information Technology. Drie maanden geleden zat ik nog in de UB mijn scriptie te schrijven. En nu? Nu schrijf ik dit artikel in de Student Huset van Stockholm University. Student Huset, dé plek om te studeren hier. Ik zit op dit moment in een groovy design stoel (jup, van de IKEA) in een verlaten studieruimte te typen. Verlaten? Jazeker, want rond 12 uur vertrekken alle Zweedse studenten richting lunchcafé Lantis om daar een enorme warme maaltijd te nuttigen. Smaklig maltid, lieve Zweden! Zelf probeer ik zoveel mogelijk te integreren hier, maar een enorme maaltijd als lunch blijft vreemd. (Mijn Zweedse huisgenootje kreeg bijna een toeval toen ze hoorde dat wij Nederlanders met brood lunchen. Als zij het over een “lichte lunch” heeft, is dat 5 pannenkoeken.)

Stockholm Maar goed, genoeg over lunch! Ik woon hier nu anderhalve maand en ik moet zeggen, je went erg snel hier. Stockholm is echt een heerlijke stad om in te wonen. De natuur is overal dichtbij: zo woon ik 10 minuten lopen van een gigantisch meer, inclusief wilde herten en woeste bossen. Verder zijn er vele coffeeshops (de Zweed-

se soort, niet de Nederlandse) waar je op z’n Zweeds kan “fika”-en. Fika betekent simpelweg koffiebreak met een heerlijk gebakje erbij (ik kom tien kilo zwaarder thuis, ben ik bang) en is vooral erg populair onder studenten. Ik heb elke dag wel ergens een fika. Heerlijke traditie! Maar ook voor de koffie-haters onder ons is Stockholm geweldig. Het is een echte hoofdstad en biedt dan ook vele faciliteiten. Clubs, concerten, een dierentuin, musea, boottochtjes, shoppen, de metro, natuurgebieden, you name it.

Onderwijs Nu zit ik hier natuurlijk niet alleen koffie te drinken, ik ben hier immers vanwege mijn studie. En die is niet goed mis. Het Zweedse onderwijs steunt op het concept van interactie. Ik heb college met nooit meer dan 20 mensen en van ons studenten wordt verwacht dat wij actief participeren. Zo moet bijvoorbeeld elke week een groep studenten een discussie organiseren - van drie uur lang. Drie uur lang?! Ja zeker, sommige colleges duren geen twee, maar drie uur. Het Zweedse onderwijs wil je namelijk met zoveel mogelijk werk opzadelen. Ik heb ook geen vakanties (zelfs met kerst loopt mijn rooster officieel door) en ik moet twee (!) masterscripties schrijven. Daarnaast heb ik wekelijkse practical assignments, toetsen, evaluaties, een logboek en natuurlijk de verplichte literatuur. Zoals mijn docente zegt: “We want to keep you busy”. Dit klinkt als een hel, maar ik moet zeggen: mijn master is echt leuk. De interactie zorgt voor levendige lessen, dankzij de kleine klasjes ben je meer dan een nummer en door de veeleisende opdrachten heb ik al enorm veel geleerd in korte tijd.

Levenslessen Toch heb ik niet het meeste geleerd in de collegezalen: veel meer leer je als internationale student van je medestudenten. De verhalen van mijn klasgenootje uit WitRusland over de corruptie en dictatoriale trekjes van de president daar zorgen ervoor dat ik de problemen in Nederland ineens als nietszeggend zie. Als ik in het nieuws wat over de USA zie, vraag ik aan m’n Amerikaanse medestudent hoe het volgens hem nou écht zit. Ik ga zelf met bijna alleen maar internationale studenten om (de Zweedse rechtenstudie heeft geen bachelor/master SecJure April 2015 | 34


structuur, vreemd genoeg, dus ik zie ze eigenlijk nooit in de collegezaal, en op feestjes zijn Zweden toch vaak in hun eigen groepjes te vinden) en een gesprek met een internationale student staat eigenlijk altijd garant voor een lesje in hun culturele waarden.

begin ik ineens Nederlands te praten tegen een caissière. Maar goed, mijn Engels heeft zich al enorm verbeterd en ik kan al een woordje Zweeds. Bra! Ook voor je taalbeheersing is een (half) jaartje buitenland dus aan te raden.

Kortom! Toch blijkt communicatie, ook in het Engels, met sommige mensen soms fout te gaan. “The winter is good here”, werd me verteld door een Litouwse. Ik was blij dat de horrorverhalen over de Zweedse winter niet waar waren - totdat bleek dat zij gewend was aan temperaturen van -40. Lesson learned!

Taalkennis Over communicatie gesproken: het feit dat je hier eigenlijk altijd Engels spreekt, is wel iets waaraan je moet wennen. Ik spreek Engels met m’n klasgenoten en in de hoorcolleges, ik lees Engelse teksten, kortom: het Nederlands wordt door mij alleen gebruikt als ik met het thuisfront bel of app. Dit blijkt niet goed te zijn voor m’n taalbeheersing: zo smste ik gisteren dat het aan het “friesen” was, waarop mijn zusje vroeg wat die Friezen in Stockholm deden. Doordat ik tussendoor ook lessen Zweeds volg – die weer in ’t Engels gegeven worden, terwijl Zweeds wel weer lijkt op Nederlands – zijn mijn hersenen soms er gewoon even helemaal klaar mee en

Kortom, ik leer hier ontzettend veel en heb het hier enorm naar m’n zin. Ik raad dan ook iedereen aan om de stap te zetten. Spring in ’t diepe, race uit die comfortzone en ervaar de mooiste tijd van je leven. Natuurlijk mis je je thuis, heb je soms dagen waar je kan mopperen over elk cultuurverschil. Maar je ervaart ook zo veel mooie dingen. Ik weet nu al dat ik dit jaar in Stockholm nooit zal vergeten. Nu mis ik de hagelslag, maar in augustus 2014 denk ik waarschijnlijk met weemoed terug aan de Zweedse gehaktballetjes. Gelukkig heb ik dan de IKEA nog.

35 | SecJure April 2015


Stage

Verleg je grenzen: loop een stage! Milad Sheidai

Naarmate je studie vordert, moet je als student op den duur echte keuzes gaan maken. Een masteropleiding is een logische stap, maar studeren alleen is niet voldoende. Het wordt namelijk ook tijd om je toekomstige beroep te leren kennen en de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Een stage biedt daartoe een uitstekende mogelijkheid. Makkelijker gezegd dan gedaan, want in de praktijk blijkt het zoeken en vinden van een stage moeilijker dan gedacht. Hoe solliciteer je precies voor een uitdagende stage die voldoet aan jouw wensen? Hoe moet je je oriënteren? In welke tijd van het jaar moet je een stage lopen, het studiejaar zit al zo vol!? Kortom, veel vragen maar weinig antwoorden. Hopelijk vind je op je vragen in dit artikel een antwoord. Wat is een stage en wat zijn de werkzaamheden? In beginsel houdt een stage een periode in waarbij je fulltime in de praktijk werkt. De duur van een stage verschilt. Advocatenkantoren hanteren vaak een periode van zes tot acht weken. Indien dat bevalt kun je vaak als studerend-medewerker voor een aantal dagen in de week verbonden blijven aan het kantoor. De gebruikelijke duur van stages bij overheden, ministeries en ondernemingen kan verschillen van een aantal weken tot enkele maanden. Ook de vorm van de stage kan verschillen. Je moet dan denken aan een reguliere studentstage, internationale studentstage of een scriptiestage.

Het is dus afhankelijk van wat jouw wensen zijn en hoe jij je verder wil ontwikkelen. Als stagiair voer je onder begeleiding opdrachten uit. Zo schrijf je memoranda door middel van literatuuronderzoek. Daarnaast mag je mee naar cliëntbesprekingen en neem je deel aan sociale activiteiten binnen het kantoor. Gedurende de stage doe je dus afwisselend en leerzaam werk. Uiteindelijk worden je prestaties geëvalueerd en wordt na afloop van je stage een stageverklaring opgesteld.

Hoe oriënteer ik me? Het belang van een stage is groot aangezien je verschillende vaardigheden verder ontwikkelt. Zo leer je om te solliciteren, kun je wennen aan het werkritme, leer je de theorie in de praktijk toepassen, bouw je een netwerk op en last but not least biedt een stage een uitstekende mogelijkheid om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Ter oriëntatie is het van belang dat je weet welk vakgebied je het meest bevalt. De stageverlener heeft meestal wel werk die raakvlakken heeft met een vak uit jouw curriculum. Ook is het van belang dat je weet wat voor doel je voor ogen hebt en hoe je dat doel wenst te bereiken. Studenten die een stage in de advocatuur ambiëren kunnen kiezen uit diverse lokale, regionale en internationale advocatenkantoren. Ook voor studenten die ambities hebben om als bedrijfsjurist aan de slag te gaan zijn er volop mogelijkheden. Ik raad je aan om je te oriënteren op zowel het vak van advocaat als van bedrijfsjurist. Ook geldt voor zowel bestuurskunde studenten als rechtenstudenten dat stages mogelijk zijn bij ministeries, overheden, banken, pensioenfondsen en andere organisaties.

Het vinden van een stage Het vinden van een stage kan snel gaan, bijvoorbeeld als je al mensen kent binnen het bedrijf. Maar: ook indien je geen netwerk hebt, heb je volop kansen. Vaak zul je op basis van een curriculum vitae, motivatiebrief en cijferlijst op gesprek mogen komen. Het is van belang om in deze eerste schriftelijke ronde goed over te komen op het bedrijf. Dus werk al je stukken goed uit! Na deze schriftelijke ronde zal je een gesprek hebben met een recruiter en/of medewerker binnen het stagebedrijf. Tijdens zowel de schriftelijke als mondelinge fase is het noodzakelijk om zoveel mogelijk jezelf te blijven. Natuurlijk is het beSecJure April 2015 | 36


langrijk dat je inhoudelijk goed bent, maar sociale vaardigheden zijn even belangrijk. Je moet ook passen bij de mensen, sfeer en cultuur van het stagebedrijf. Voor het vinden van een stage bij grote internationale advocatenkantoren kan een sollicitatie uit meer dan twee ronden bestaan. Je moet er op bedacht zijn dat die kantoren vele verzoeken binnen krijgen en het is daarom van belang om minimaal zes maanden van te voren je sollicitatie te versturen. Voordat je stukken zijn bekeken en je op gesprek kan komen, gaan daar een aantal weken overheen. Voor wat meer regionale advocatenkantoren, de overheid en andere organisaties kun je gerust wat later solliciteren. Let wel dat het altijd goed is om ruim van te voren zekerheid te hebben over je stageplaats. Voor je cv geldt dat het van belang is om alles hierin op te nemen dat relevant kan zijn voor de functie. Ook indien je een bijbaan hebt, een sport beoefent of een muziekinstrument bespeelt kan dit voor een stagebedrijf interessant zijn. Tilburg University biedt iedere maandag tussen 10.00 en 11.00 uur en woensdag van 13.00 - 14.00 uur een inloopspreekuur aan waar je hulp kunt vragen bij het schrijven van motivatiebrieven en cv’s (Student Desk - A301, route 14). Maak daar dan ook volop gebruik van!

Eigen ervaringen Zelf liep ik een studentstage bij een internationaal georiënteerd advocatenkantoor. Gedurende mijn stage was ik betrokken bij de sectie die zich bezighield met de commerciële advocatuur, meer specifiek ondernemingsrecht, fusies en overnames. De werkzaamheden bestonden uit het schrijven van processtukken en memoranda door middel van literatuur- en jurisprudentieonderzoek. Ook ben ik mee geweest naar cliëntbesprekingen en rechtszittingen. Ik heb veel geleerd over de wijze waarop de advocatuur in de praktijk werkt. Cliënten hebben namelijk te kampen met juridische vraagstukken die niet en-

kel op te lossen zijn met een wetenschappelijke aanpak. De gevonden oplossing moet ook in de praktijk werken. Voor mij was het dan ook een enorm compliment om te zien dat stukken uit mijn advies mee werden genomen in het uiteindelijke advies voor een cliënt. Dit laat zien dat ondanks je jonge leeftijd en (relatieve) onervarenheid, je toch deel uit maakt van een team. Naast het inhoudelijke aspect van de stage was ik blij verrast over de gezellige sfeer op kantoor. Alle deuren stonden open, en ook bij borrels en sociale activiteiten heb ik kennis gemaakt met aardige en gedreven mensen. Mijn sollicitatieprocedure bestond uit drie ronden; een schriftelijke ronde en aansluitend twee gesprekken met respectievelijk recruitment en advocaat-partners. Gedurende de gesprekken werd ingegaan op mijn interesse in het kantoor en de sectie. Het is– zoals ik eerder aangaf – van belang om veel aandacht te besteden aan je curriculum vitae. Daar werd namelijk tijdens het gesprek ongeveer een uur over gesproken. Het gesprek met de recruiter was relatief informeel. Hier zijn vooral sociale vaardigheden aan bod gekomen. Het gesprek met de advocaat-partners was meer inhoudelijk gericht op het vakgebied en mijn kennis daarvan. Probeer daarom je in te lezen in de actualiteiten en koppel dit aan de kennis die hebt. Achteraf is de sollicitatieprocedure enorm meegevallen en ben ik erg blij dat ik stage heb mogen lopen. Het is een zeer leerzame ervaring geweest. Ik zou zeggen, ga er voor!

37 | SecJure April 2015


www.dllgroup.com/careers

You bring your talents, we provide the opportunities Why DLL? We give you unique opportunities to build your career within a dynamic global company that values partnership, customer focus, and respect. A business at the forefront of the leasing and financial solutions industry with expertise developed over more than 40 years. – Global: Present in over 35 countries – Strong market position with long-term partnerships – Broad product scope and commitment to innovation – Open, entrepreneurial, informal – Part of the Rabobank Group We believe in long-term partnerships. With our customers to help them grow their business. With our people to help them grow their careers. Our Legal organization Within our company, we have a global legal network consisting of almost 90 in-house legal counsel located in over 20 countries. The local legal teams support local activities in one or more jurisdictions. At our Eindhoven headquarters, a group of 13 corporate legal counsel manage the global legal network and provide support to our group related activities such as corporate housekeeping, M&A and international agreements & contracts. All in all, a very diverse and international field of work.

See what counts.

For more information visit: www.dllgroup.com


AANSPRAKELIJKHEID & VERZEKERING DIRECT THUIS IN DE PRAKTIJK!

“Vanwege de intensieve begeleiding van hoogleraren en docenten ga je tijdens deze master met grote sprongen vooruit. Ik heb er ontzettend veel uitgehaald en ik had het goed naar mijn zin.”

Anouk Oude Hergelink Advocaat bij Beer Advocaten

N?ET AAN WEMTATEIEPA KK MEGEHR ET INFOR VRAA UR.NL RAV@LAW.E VIA MASTE

SCHRIJF JE IN VÓÓR JULI!

15

ARBEIDSRECHT

DE MASTER DIE WERKT!

“Het is fenomenaal hoe de master Arbeidsrecht een student een springplank biedt om een carrière in het arbeidsrecht te starten.”

Mr. Daniël van Gerven

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

IN SCHRIJF JE JULI! VÓÓR

15

? T AAN VIA EN T E K W PA KE MAEAGEHRET INFOSRRMECAHTTIE@LAW.EUR.NL VR EID ERARB MAST

NO. 1 JURIDISCHE

THEMATISCHE MASTER van Nederland

Keuzegids Masters 2014

MELD JE NU AAN VOOR DE ESL MASTERAVOND VAN 2 JUNI 2015 VIA WWW.ESL.EUR.NL/MASTER


Ben jij klaar voor morgen? Schrijf je in en wees als eerste op de hoogte van: • Masterclasses • Stages/vacatures • Business courses • En meer …

SecJure, Jaargang 29, MasterSpecial  

SecJure is het onafhankelijke faculteitsblad van Tilburg Law School van Tilburg University

SecJure, Jaargang 29, MasterSpecial  

SecJure is het onafhankelijke faculteitsblad van Tilburg Law School van Tilburg University

Advertisement