Page 1

SecJure Intro Editie 2014 | SecJure is een uitgave van Magister JFT | Jaargang nr. 28

Juridisch Faculteitsblad

Intro Editie

Get your future started in Tilburg!  Ontdek het studentenleven  Alles over colleges & tentamens  Magister JFT: join the club!


Plattegrond campus TiU Legenda A = Academia Building

M = Montesquieu building

C = Cobbenhagen buildingÂ

O = Olympia building

D = Dante building

P = Prisma building

E = Esplanade building

S = Simon building

F = Food Plaza

T = Tias building

G = Goossens building

V = Vigilant building

K = Koopmans building

W = Warande building

L = Library

Z = Zwijsen building


Een introductie op de ins & outs van de rechtenfaculteit. | 10

Redactioneel | Merel de Boer | 5 Voorwoord Decaan Tilburg Law School | Prof. mr. Corien Prins | 6 Een warm welkom van onze decaan.

Voorwoord Rector Magnificus Tilburg University | Prof. Philip Eijlander | 7 Philip Eijlander over waarom Tilburg Law School de beste keuze is.

Studeren aan Tilburg Law School in een notendop | Janneke van der Heijden | 8 Een introductie op de ins & outs van de rechtenfaculteit.

Strafrecht voor Dummies: De Hoornse Taart | Thijs van Liempd | 11 Over hoe een koopman de vrouw van de marktmeester vermoordde‌

Privaatrecht voor Dummies: Overdracht | Loes van Puijenbroek | 12 Wat te doen als je je iPhone van een zwerver koopt.

Staatsrecht voor Dummies: Democratie | Jeroen Tessers | 13 Een moeilijk denkbeeld makkelijk verwoord.

Mijn eerste jaar als‌ | Carolien Zaagman en Loek Penninx | 15 De ervaringen van een eerstejaars jurist en eerstejaars bestuurskundige.

Het Kruisverhoor: Gert-Jan Leenknegt | Therris Burgers | 18 Een interview met de eerste docent van je rechtenstudie!

Van scholier naar student in slechts vier stappen | Joosje van den Munckhof | 20 Als je dit stappenplan doorloopt, ben jij er helemaal klaar voor!

Introductie op het studentenleven | Ilona van den Eijnde | 22 Tips & tricks van een ervaringsdeskundige.

Welkom in Tilburg! | Esra van der Wolk | 24 Alles over het wonderschone Tilburg.

Intercambio en Argentina | Martijn Groen | 26 Studeren in Tilburg? Studeren in Buenos Aires!

Magister JFT | 28 Vanaf deze pagina alles over de juridische studievereniging van Tilburg!

Voorwoord Dagelijks Bestuur Magister JFT | 29 De roergangers aan het woord.

Magister JFT | Kamers | 30 Lees alles over de kamers van Magister JFT: Livius, E-Law, InterAct, AD R&M, Juribes, Vrijspraak en CeBoJuF.

Magister JFT | Onderwijsgroep | 37 Lees alles over de onderwijsgroep van Magister JFT.

Magister JFT | Commissies | 38 Lees alles over de commissies van Magister JFT, het pleitdispuut en de redactie.

3 | SecJure Intro Editie 2014

Inhoudsopgave

Studeren aan Tilburg Law School in een notendop.


del in Wettenbun len de 3 handige

Nieuws vo o je rechtens r tudie

G jaarab ratis Advoca onnement op tenblad Start

s bij d a o l down en op s i t a r G jziging .nl i w s t e w evnw w u a l b

“De Blauwe VNW, wordt in groten getale in de praktijk gebruikt. Daarom lijkt het mij verstandig er nu al aan te wennen.” -

“De driedeling van de Blauwe VNW is veel logischer. Dat werkt verhelderend, al helemaal als je net begint met je studie.” -

“De Blauwe VNW zorgt er voor dat ik sneller wetten opgezocht heb waardoor ik meer tijd over houd voor mijn studie.” -

BILGE KUCUKALI

FLOOR WIJFFELS

KOEN HAMELINK

OCFR Erasmus School of Law

tweedejaars rechtenstudent UvA

rechtenstudent Leiden

Bestel nu alvast jouw wettenbundel en begin goed voorbereid aan je studie www.blauwevnw.nl

De Blauwe VNW. De wettenbundel voor de ambitieuze student


Colofon Redactieadres

Redactioneel

Kamer E221 Postbus 90153 5000 LE Tilburg Tel. (013) 466 80 73 Mail: secjure@magisterjft.nl

Hoofdredacteur Merel de Boer

Redactie Chantal van Beek Guido de Been Thom Beenen Kim Bink Jaap van der Heijden Edin Husagic Sylvia Kuijsten Christian de Lange Karlijn de Leeuw Rens Raemakers Esra van der Wolk Tristan Wolters Martine Wouters

Met dank aan Corien Prins Philip Eiljander Joosje van den Munckhof Martijn Groen Thijs van Liempd Jeroen Tessers Ilona van den Eijnde Carolien Zaagman Loek Penninx Dagelijks Bestuur Magister JFT 2013-2014 Commissies & Kamers Magister JFT Oplage 600 SecJure jaargang 28 Intro Editie De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde stukken niet te plaatsen of te wijzigen. De inhoud van de artikelen vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie. © Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van de redactie.

Beste aankomende student, Het gaat dan nu echt bijna gebeuren…je middelbare schooltijd is definitief afgerond en je studententijd gaat beginnen. Er bestaan meerdere vooroordelen over ‘de studenten’. Ze drinken alleen maar bier, feesten erop los, wonen in vieze huizen en eten alleen pizza. Een deel is hier natuurlijk van waar maar men vergeet vaak dat studeren ook hard werken is. De komende tijd zal er veel op je af komen. Het is natuurlijk niet niets, een nieuwe opleiding, nieuwe stad en mogelijk ga je op kamers wonen. Deze speciale editie van SecJure, het onafhankelijke faculteitsblad van Tilburg Law School, bevat alle belangrijke informatie die je de komende weken kan helpen. Op pagina 20 lees je wat er nodig voor is om van scholier te veranderen in een student. Verderop in deze SecJure lees je van alles over Tilburg als studentenstad. Want naast studeren en werken is het ook belangrijk te genieten van deze tijd. In Tilburg hoef je je als student echter nooit te vervelen. Er is altijd wel wat te doen met als hoogte punt de biercantussen die je als (tijdelijke) Brabander niet kan overslaan. Achterin lees je alles over Magister JFT, de studievereniging van Tilburg Law School. Daar vindt je alle informatie over de Kamers en commissies die Magister JFT draaiende houden. Je bent altijd welkom op de activiteiten van Magister JFT – en als je meer wil, kan je je altijd aansluiten bij één van deze Kamers of commissies. Ik wil je alvast heel veel succes en vooral plezier wensen aankomend jaar! Wil je de rest van het jaar ook de reguliere edities (vanaf volgend jaar ook als app) van de SecJure blijven ontvangen en zo up-to-date blijven over ontwikkelingen op het gebied van rechten? Geef dan bij je inschrijving voor Magister JFT aan dat je een gratis abonnement wilt. Welkom op Tilburg University! En heel veel plezier met het ontdekken van het studentenleven. Ook namens de redactie, Merel de Boer Hoofdredacteur 2013-2014

5 | SecJure Intro Editie 2014


Voorwoord

Voorwoord Decaan Corien Prins Laat je inspireren! De zomervakantie is nu dan toch ten einde. Hoog tijd voor ‘De aftrap’. Die staat symbool voor het startpunt van een nieuwe en bijzondere periode in je leven: een studie Rechten aan de Universiteit van Tilburg. De Tilburgse aftrap krijgt op veel verschillende manieren vorm en in het het geval van SecJure – het blad gemaakt dóór en vóór studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid – met deze speciale uitgave voor eerstejaars rechtenstudenten. Jullie hebben de keuze inmiddels gemaakt: het wordt een rechtenstudie in Tilburg. Wat mogen jullie dan specifiek van deze universiteit en deze opleiding verwachten? Al bladerend door deze speciale uitgave wordt dat al snel duidelijk, maar ik zet ze hier toch nog maar eens op een rij. Heel specifiek voor de Tilburgse opleiding is dat het recht niet wordt gezien als een geïsoleerd systeem en de studie zich daarom mede richt op de interactie tussen recht en samenleving. Je wordt kortom opgeleid tot een professional die in staat is om juridische problemen op te lossen door ook te kijken naar de bredere (maatschappelijke, economische of mondiale) context waarin deze problemen zich voordoen. Recht is geen doel op zich, maar altijd onlosmakelijk verbonden met de bredere context waarin de vraag moet worden opgelost. Wellicht heb je het al gezien: onze universiteit voert als motto Understanding Society. Dat motto is ook van toepassing op de manier waarop we naar het recht kijken en het recht doceren. In Tilburg leer je niet alleen oog te hebben voor wetsbepalingen en de uitwerking en toepassing daarvan. Uiteindelijk laten we je in alle vakken ook zien en begrijpen welke rol het recht in onze samenleving speelt. En wat kenmerkt je aanstaande studie rechten in Tilburg nog meer? Wel, we zijn een relatief kleine universiteit met een compacte campus waar je snel studenten van heel andere studierichtingen en uit heel andere landen tegen het lijf loopt. Ook in dit opzicht is de verbondenheid met de bredere wereld snel te vinden. Grote kans dat je hier vrienden voor het leven ontmoet die letterlijk en figuurlijk uit vele windstreken komen. Lopend over de campus zul je al snel horen dat er veel verschillende talen worden gesproken. En pak verderop in je studie vooral ook de uitdaging op om zelf een half jaar in het buitenland te gaan studeren. Vanuit Tilburg ligt de wereld als het ware SecJure Intro Editie 2014 | 6

aan je voeten en studeren in het buitenland kan zonder studievertraging! Dan nog een ander kenmerk waar je binnenkort de vruchten van kunt plukken: we zijn een relatief kleine faculteit en daardoor zijn we in staat kleinschalig onderwijs en een goede studiebegeleiding te bieden. En dat betekent bijvoorbeeld: als het even tegen zit dit eerste jaar, aarzel niet om op de docent of de mentor af te stappen. Natuurlijk krijg je allemaal je eigen unieke studentnummer. Maar weet wel: voor ons ben je absoluut geen nummer. Dat betekent ook dat er meer dan genoeg te kiezen valt buiten het reguliere programma om. De komende jaren zul je merken dat we een breed aanbod van extra programma’s en cursussen hebben voor wie wat meer wil weten, allerhande mogelijkheden hebben om stage te lopen voor wie alvast een kijkje in de keuken van een advocatenkantoor, de rechterlijke macht of een groot internationaal bedrijf wil nemen. En er zijn vele mogelijkheden om een actieve rol te spelen via bestuurlijk werk of binnen de studievereniging Magister. Je staat aan het begin van een spannende maar ook fantastische periode in je leven. Onze faculteit heeft je voor die periode veel te bieden. Maak daar vooral gebruik van. Zie je studie als je eigen unieke bouwproject. Denk na over de rol die dat project zal spelen in jouw toekomst. Laat je kortom inspireren. Deze speciale intro-editie van SecJure biedt daartoe een rijkdom aan informatie. Veel succes!


Prof. Philip Eijlander

Ik ben graag ingegaan op het verzoek van de redactie van het Juridisch Faculteitsblad SecJure om voor dit speciale nummer, dat zich richt op aankomende studenten, een woord van welkom te schrijven. Ik kan de aankomende studenten van de Tilburgse Rechtenfaculteit direct een hart onder de riem steken. Jullie zijn op de goede plek, want voor een rechtenstudie moet je inderdaad in Tilburg zijn. Ik verklaar me graag nader. Om te beginnen doel ik uiteraard op de inhoud en de kwaliteit van de opleidingsprogramma’s. De Universiteit van Tilburg kent vijf moderne academische bachelorprogramma’s: Rechtsgeleerdheid, Internationaal en Europees recht, Ondernemingsrecht, Fiscaal recht en Bestuurskunde. Kenmerkend voor de Tilburgse benadering is dat niet alleen het geldend recht wordt bestudeerd, maar dat ook de maatschappelijke omgeving van het recht en andere disciplines in het programma worden geïntegreerd. Zo wordt de verbinding gelegd met economie, de sociale en gedragswetenschappen en met filosofie. De programma’s van de Tilburgse rechtenfaculteit worden al geruime tijd aangemerkt als de beste van Nederland en dat geldt zowel voor het onderwijs als het onderzoek. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de jaarlijkse ranking van Elsevier en uit de twee meest recente visitaties van het onderzoek in de Nederlandse rechtenfaculteiten. De Universiteit van Tilburg onderscheidt zich ook op andere gebieden. Wij zijn er trots op dat op onze fraaie campus de “menselijke maat” nog telt. Door onze relatief beperkte omvang kunnen we elkaar nog echt kennen. We prijzen ons gelukkig dat in Tilburg de “lijntjes kort zijn” en dat we een goede balans kennen tussen competitie en gemeenschapszin. We bieden onze studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere programma de mogelijkheid om extra programma’s te volgen. Tilburg University is ook een internationale universiteit. We hebben, ook in de rechtenfaculteit, steeds meer internationale programma’s en internationale studenten

van “all over the globe”. Ook onze eigen studenten moedigen we sterk aan om een deel van de studie in het buitenland door te brengen. We hebben daartoe een uitgebreid en hoogwaardig netwerk aan partnerinstellingen in en buiten Europa. Wij proberen zo het beste uit onze studenten naar boven te halen. Uiteraard vraagt dat om inzet, ambitie en een ondernemende opstelling van onze studenten. Het moet van twee kanten komen. Het onderwijs zal intensief en uitdagend moeten zijn en de student zal er echt voor moeten gaan. Zo kunnen we samen het verschil maken! Dan zal ook in de toekomst het geluid uit de (beroeps) praktijk klinken dat men graag alumni van de Tilburgse rechtenfaculteit ziet komen. Ik rond af door jullie een vruchtbare en enerverende studietijd toe te wensen.

Prof. Philip Eijlander Rector Magnificus Tilburg University 7 | SecJure Intro Editie 2014

Voorwoord

Voor Rechten moet je in Tilburg zijn!


TLS

Studeren aan Tilburg Law School in een notendop Janneke van der Heijden Op het moment dat je dit leest, sta je ingeschreven als rechtenstudent aan Tilburg University. Samen met deze Intro-SecJure ontvang je een pakket waarin allerlei handige informatie te vinden is over de faculteit en het studeren in deze Brabantse stad. Eind augustus ga je meedoen aan de Welcome Week en begin september zal je al in de collegebanken zitten. Maar voor het zo ver is, kun je nog genieten van een welverdiende vakantie aan de Spaanse Costa. Of je gaat gedurende de zomermaanden nog even hard werken en het geld verdienen wat je tijdens je studentenleven kunt verbrassen of juist aan de noodzakelijke studiematerialen kunt besteden. Echter is het ook slim je alvast voor te bereiden op de mooiste tijd van je leven. In dit stuk lees je meer over je nieuwe studieomgeving: Tilburg Law School.

SecJure Intro Editie 2014 | 8

Een stukje geschiedenis en bestuurlijke informatie In 1927 werd in Tilburg de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool opgericht. Deze school vormde de basis voor de huidige universiteit. In de loop der jaren heeft de universiteit veel ontwikkelingen doorgemaakt en stond zij onder verschillende namen bekend. Het meest opvallende feit uit de geschiedenis van de universiteit is de bezetting in 1969. In april en mei van dat jaar hebben studenten de universiteit bezet om daarmee hun eisen voor het onderwijs en het bestuur van de universiteit kracht bij te zetten. Als gevolg van de protesten die ook op andere universiteiten plaatsvonden, zijn in de jaren zeventig hervormingen doorgevoerd. Zo is onder andere de Wet Universitaire Bestuurshervorming in 1971 van kracht geworden. Voor het eerst werd de medezeggenschap van studenten stevig verankerd. De meest recente


Niet meer gebruiken1:

Wordt:

school

Universiteit

schooljaar

college- of studiejaar

leraar, juffrouw, meester

docent, hoogleraar, professor

klas

college, werkgroep

les

college volgen

leren

Studeren

huiswerk

Zelfstudie

proefwerk

Tentamen

leerling

Student

directeur

Rector

directie

College van Bestuur

naamswijziging dateert van 2010. De officiĂŤle naam is toen veranderd van Universiteit van Tilburg naar Tilburg University. Tilburg University wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB). Dr. Koen Becking is voorzitter van het CvB en Prof. dr. Philip Eijlander zit als Rector Magnificus in het bestuur. In die hoedanigheid is hij onder meer verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid van de Universiteit. Voordat Eijlander Rector Magnificus werd, was hij decaan van onze eigen rechtenfaculteit, Tilburg Law School. Daarnaast kent de universiteit ook een stichtingsbestuur dat momenteel onder leiding staat van Dr. Ruud Lubbers. De rechtenfaculteit bestaat nog niet zo lang. Zij is pas in 1963 opgericht. Momenteel staat de decaan2 Prof. mr. Corien Prins, aan het hoofd van de faculteit. Tilburg Law School bestaat uit verschillende departementen die zich richten op een eigen rechtsgebied. Voorbeelden daarvan zijn het Departement Privaatrecht en het Departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis. De docenten die jou college geven zijn verbonden aan de verschillende departementen. De opleiding bestuurskunde wordt voornamelijk verzorgd door ĂŠĂŠn vakgroep: de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Bijna alle medewerkers van de faculteit houden kantoor in het naar Montesquieu vernoemde gebouw M.

Studiebegeleiding Ook wanneer je vragen hebt over de opleiding of problemen ondervindt met je studie of met andere zaken, kun je terecht in dit gebouw en wel bij de Onderwijsbalie op de eerste verdieping. Deze medewerkers weten alles over het rooster, het inhalen van colleges, tentamens bij ziekte, kiezen van specialisaties en keuzevakken, activiteiten zoals de opleidingscommissie en de faculteitsraad, de introductie et cetera. Je kunt binnenlopen tijdens het dagelijkse inloopspreekuur of in geval van moeilijke en persoonlijke vragen een afspraak maken. De studie-

adviseurs zullen dan samen met jou naar een oplossing zoeken. Daarnaast krijg je in het eerste jaar een mentor toegewezen. Ook bij diegene kun je altijd terecht met vragen over de studie.

Het volgen van colleges en andere onderwijszaken Omdat de stap van middelbare school naar universiteit in ieder geval vernieuwend en voor sommige aankomende studenten ook erg spannend is, probeert de universiteit de overgang zo eenvoudig mogelijk te maken. Gedurende het eerste semester van het eerste jaar hoef je je dus niet zo druk te maken over organisatorische zaken. Tijdens de Welcome Week wordt je ingedeeld in een mentorgroep. Met de studenten uit deze groep zul je in ieder geval tot december colleges volgen. Hoorcolleges volg je samen met ongeveer 500 andere studenten, maar de werkcolleges met veel minder studenten: ongeveer 30 personen per groep. In het eerste jaar hoef je nog geen vakken te kiezen, want iedereen die een juridische of bestuurskundige bachelor wil behalen volgt een vaststaand programma. Dit is anders in de andere jaren van je studie. Je moet je dan inschrijven voor de vakken die je wilt volgen via een speciaal programma: Comap3. Iedereen volgt een eigen programma. Sommige studenten willen extra vakken volgen en anderen moeten helaas wat vakken overdoen. Excellente studenten kunnen kiezen uit een breed scala van vakken en zich inschrijven in de Topklas, het Honoursprogramme, het Sirius Outreachingprogramma of deelnemen aan andere activiteiten.4 En als je graag in het buitenland wil studeren of om een andere reden jouw talenkennis wilt bijschroeven kun je terecht bij het Talencentrum.5 De taalcursussen kun je overigens ook al in je eerste jaar volgen. Nadat je natuurlijk braaf de colleges hebt gevolgd, zijn de tentamens aan de beurt. Stel het studeren niet uit, want voor jou als eerstejaarsstudent zullen de eerste toetsen al in oktober worden afgenomen. Ook zijn de afgelopen jaren onder het mom van academisering de vakken ver9 | SecJure Intro Editie 2014


zwaard. Om de tentamens daadwerkelijk te kunnen maken, moet je met behulp van jouw persoonlijke administratienummer (ANR) inloggen op de online studiegids. Je hoeft nog niet in paniek te raken, want je ontvangt samen met de andere eerstejaarsstudenten een nummer en bijbehorend paswoord tijdens de introductie. Ook krijg je dan uitleg over de internetsite.6 Met het ANR kun je ook veel andere dingen regelen. Zo kun je ermee inloggen op Blackboard. Via dit digitale studieplatform kun je alle actuele informatie over jouw studie volgen. Je kunt zien welke tentamens je hebt behaald, wat je rooster is voor komende week, voor welke tentamens je bent ingeschreven en je kunt je ook inschrijven voor tentamens die je nog wilt maken. Daarnaast kun je via Blackboard ook toegang krijgen tot jouw universitaire e-mailbox. Belangrijk is dat de vakcoÜrdinatoren (docenten die de organisatorische dingen rondom het vak regelen) op Blackboard aangeven welke opdrachten je moet maken voor de werkcolleges en welke teksten je moet lezen. Ook wanneer collegetijden of –zalen veranderen kunnen docenten dat via Blackboard kenbaar maken. Via alle computers op de universiteit en ook via jouw pc thuis kun je inloggen in dit systeem. Over deze internettoepassing krijg je ook nog uitgebreid uitleg tijdens de introductie.

The place to be: University Library Naast de kroegen in het centrum en je studentenkamer, is er een andere plek waar je tijdens je studie veel zult zijn: de universiteitsbibliotheek (UB). Dit fysieke middelpunt van de campus biedt verschillende diensten aan. Allereerst kun je met je collegekaart, en daaraan gekoppeld je ANR, allerlei dingen lenen: boeken en artikelen SecJure Intro Editie 2014 | 10

maar ook audiovisuele apparatuur (zoals voicerecorders en beamers). Via verschillende zoekmachines (Get It!, Lexis Nexis, Kluwer Navigator en andere) die je overal op de universiteit kunt gebruiken, kun je zoeken naar literatuur. Veel artikelen zijn digitaal beschikbaar, maar de boeken moet je nog steeds uit de boekenkasten halen. Daarnaast kun je bij de LIS Service desk in de bibliotheek ook terecht met allerlei vragen over ICT op de campus. En natuurlijk kun je in de UB studeren: zowel met als zonder laptop, gebruikmakend van een individuele werkplek of een groepswerkplek. Als je zeker wilt zijn van een plekje, kun je via de website een computer reserveren.7 Tenslotte, zowel gevreesd als ontzettend belangrijk, beschikt de bibliotheek over een stilteruimte, waar je in alle rust kunt blokken voor je tentamens. En als de bieb onverhoopt toch helemaal uitpuilt, kun je voor het studeren ook terecht op andere locaties op de campus. Bijvoorbeeld het Montesquieu Learning Centre of het Goossens Learning Centre. En ook in het centrum van Tilburg kun je studeren: in de openbare bibliotheek op het Koningsplein en in de toekomst ook in het zogenaamde Duvelhok.

Korte introductie op andere voorzieningen Voor jou als aankomende student is het niet alleen belangrijk wat te weten over de Universiteitsbibliotheek, maar is het ook van belang goed de weg te kennen tussen alle andere mogelijkheden die de universiteit biedt. Tijdens je studietijd kun je actief worden bij verschillende studenten- en studieverenigingen. De rechtenfaculteit kent drie studieverenigingen die activiteiten organiseren die met jouw opleiding samenhangen: Magister JFT, ELSA en de Smeetskring. Je kunt bij deze verenigingen terecht als je aan activiteiten wilt deelnemen of als je ze juist zelf wilt organiseren. Mocht je meer informatie willen over het studeren aan Tilburg University, dan kan je gaan naar de website die speciaal voor eerstejaars studenten is opgezet: http:// www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/eerstejaars/ Er rest mij nu niets anders dan jou een hele mooie studietijd te wensen. Wellicht zie ik je nog eens op de campus! (Endnotes) 1 http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/eerstejaars/woordenlijst.html#verboden 2 Deze functie is dus totaal anders dan die van de studentendecaan, die eenzelfde functie uitoefent als de decaan op de middelbare school. 3 http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/administratie/inschrijven/onderwijs/ 4 http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/verbreding/excellent/ 5 http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/taalcursussen/ 6 Mocht je heel nieuwsgierig zijn naar de website die studenten kunnen gebruiken, dan kun je alvast rondneuzen op de volgende sites: http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/ en http://studiegids.uvt.nl/ 7 http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/ict/werkplekken/


Thijs van Liempd Als je de titel van dit artikel leest, denk je wellicht aan een oude taart die uit Hoorn komt. Dat is niet het geval. In het strafrecht krijgen rechters, het Openbaar Ministerie en de advocaten namelijk met de raarste gevallen te maken. In dit artikel – jullie allereerste ervaring met het strafrecht hoop ik - zal ik het arrest van de Hoornse taart uit 1911 uitwerken. Een arrest is een uitspraak van een rechterlijk college. Het Hoornse taart-arrest is tot de Hoge Raad uitgevochten; de Hoge Raad is ons hoogste rechtscollege, waarin zeer ervaren rechters rechtspreken.1 Ik zal eerst kort de casus schetsen. Daarna kort het recht waaraan getoetst moest worden door de Hoge Raad. Als laatste zal ik de uitspraak bespreken. Daarbij merk ik op dat de Hoge Raad alleen het recht kan toetsen. Zij kan dus alleen het arrest van het Hof in stand laten of vernietigen; dit laatste wordt ook wel casseren genoemd. Meneer J.J.B. is winkelier. Hij woont in Hoorn en krijgt ruzie met de marktmeester M. Door deze ruzie krijgt J.J.B. het idee om een taart te kopen en daarin rattengif te stoppen. De taart met daarin het rattengif stuurt hij op naar de marktmeester; dit met het idee om de marktmeester te vermoorden. De marktmeester is echter getrouwd met M. M. die huisvrouw is. Nadat J.J.B. de taart heeft verstuurd naar het huis van de marktmeester, bedenkt hij zich pas dat misschien ook de vrouw van de taart zou kunnen eten en dus zou kunnen sterven. Hij heeft echter geen actie ondernomen om te voorkomen dat de huisvrouw van de taart zou eten; hij vond het allemaal wel best. Op het moment dat de taart aankwam bij het huis van de marktmeester, was de marktmeester niet thuis. De vrouw was wel thuis en nam de taart in ontvangst. Later in de middag at zij van de taart en een dag later overleed zij aan de gevolgen van vergiftiging door het rattengif. De marktmeester – voor wie de taart bedoeld was - bleef leven. Het is uiteraard duidelijk dat J.J.B. gestraft moet worden. De rechter spreekt de straf uit, maar het OM moet de vervolging in stellen; dit betekent dat de Officier van Justitie de zaak aan de rechter voorlegt. Maar waar moet de rechter nu op letten bij deze zaak? Kan J.J.B. voor moord op de vrouw en/of voor poging tot moord op de marktmeester worden gestraft? Moord is het opzettelijk en met voorbedachten rade iemand van het leven beroven. Er is

sprake van voorbedachten rade indien iemand voordat hij het delict pleegt, de tijd heeft om erover na te denken; heeft hij de tijd gehad en pleegt hij het delict toch, dan staat de voorbedachten rade vast. Poging houdt in dat er een begin is gemaakt met de uitvoering van het delict, maar dat het delict niet is voltooid. In dit arrest was het vooral de vraag of J.J.B. opzet had op de dood van de huisvrouw; hij had immers alleen de marktmeester willen vermoorden. De Hoge Raad kwam tot de volgende slotsom. J.J.B. wist dat de marktmeester getrouwd was met M.M. en dat zij ook samenwoonden. Ondanks deze wetenschap verstuurde hij toch de taart naar het adres van de marktmeester terwijl hij wist of had moeten weten dat de vrouw ook van de taart zou kunnen eten. In de trein naar huis heeft hij hier zelfs aan gedacht en had hij nog genoeg tijd om te voorkomen dat de vrouw van de taart zou eten. Toch heeft hij niets gedaan. Dit maakt dat J.J.B. volgens de Hoge Raad opzet had op de dood van de huisvrouw. Hij wordt dan ook veroordeeld voor het opzettelijk en met voorbedachten rade vermoorden van de huisvrouw M.M. Daarnaast wordt hij veroordeeld voor poging tot moord op de marktmeester; hij had immers een begin gemaakt met het delict door de taart te sturen, ondanks het feit dat de marktmeester niet is overleden. De Hoge Raad laat het arrest van het Hof in stand, hetgeen betekent dat J.J.B. een levenslange gevangenisstraf tegemoet kon zien.2 Uit het voorgaande blijkt wel hoe raar, maar tegelijkertijd interessant, sommige casussen kunnen zijn. Als rechtenstudent zal je vast en zeker nog wel vaker verbaasd worden door dit soort casussen.

(Endnotes) 1 Normaal ziet een procedure in Nederland er als volgt uit. Allereerst beslist de rechtbank of de verdachte veroordeeld of vrijgesproken moet worden. Is het OM of de verdachte het niet eens met de uitspraak van de rechtbank, dan kunnen zij in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Het Hof bekijkt de zaak in zijn geheel opnieuw en beslist. Is het OM of de verdachte en daar niet mee eens, dan kunnen zij in cassatie gaan. Hier kijkt de Hoge Raad alleen of het recht is geschonden; zij kijkt dus niet meer naar de feiten. 2 Levenslang is ook echt levenslang in Nederland!

11 | SecJure Intro Editie 2014

Artikel

Strafrecht for Dummies: De Hoornse Taart


Artikel

Privaatrecht voor Dummies: Overdracht Loes van Puijenbroek

Privaatrecht klinkt wat vaag. Toch is het een rechtsgebied dat wij vaak in ons leven tegenkomen. Niet voor niets is het synoniem van privaatrecht ‘civiel (burgerlijk) recht’. Het gaat over de rechtsverhouding tussen burgers. Je hebt het nodig als je wil trouwen met je hond (en dan zal datzelfde privaatrecht zeggen dat dit niet kan1), als je geld erft van een oom of als je boeken tweedehands verkoopt. Helaas leer je komend jaar niet hoe je de wet kan omzeilen en toch met een hond kan trouwen2. Wel leer je het goederenrecht toe te passen als je bijvoorbeeld een mobieltje van een zwerver koopt. Handig! Goederenrecht regelt de rechtsverhouding tussen een persoon en een goed. Het goederenrecht staat net als andere privaatrechtelijke rechtsgebieden (zoals familierecht) in het eerste boek van je Kluwer wettenbundel (o.a. in boek 3 BW). Op het moment dat het eigendomsrecht op het mobieltje van de zwerver naar jou overgaat (doordat je het koopt), is er sprake van overdracht. Het mobieltje moet dan wel overdraagbaar zijn (art. 3:83 BW). Bij overdracht moeten er aan verschillende vereisten worden voldaan: er moet sprake zijn van een geldige titel (de rechtsverhouding die de overdracht rechtvaardigt), beschikkingsbevoegdheid (je hebt de bevoegdheid, over het mobieltje te beschikken) en moet er aan de leveringsvereisten zijn voldaan (een huis wordt bijvoorbeeld geleverd door een akte in te schrijven in openbare registers). Deze vereisten zijn te vinden in art. 3:84 lid 1 BW. 3 Geïntimideerd door de moeilijke termen? Geen angst! Laten we art. 3:84 lid 1 BW toepassen op de zwerverscasus. Je loopt door de stad en je hoort ‘psssst’ uit een steegje komen. Er komt een groene wolk met vliegjes vandaan en je ziet een neus in de duisternis. De nieuwsgierigheid wint het van je angst en je benadert de neus, die vast blijkt te zitten aan een zwerver. Hij laat je een glimmende iPhone zien. Twintig euro SecJure Intro Editie 2014 | 12

later en hatsiekiedee, hij is van jou! Totdat een vrouw met poncho en een enorme sombrero op je schouder tikt en een bonnetje laat zien van haar aankoop van diezelfde iPhone. De zwerver was geen eigenaar! Maar de groene wolk en vliegjes zijn nergens te bekennen… evenals de zwerver zelf. Wat doe je dan? Je kijkt als rechtenstudent in je wettenbundel! Als aan de vereisten van overdracht is voldaan, ben jij eigenaar van de iPhone – want de telefoon is overdraagbaar. Helaas heeft poncho-vrouw een bonnetje wat bewijst dat zij eigenaresse is. De zwerver was geen eigenaar, wat betekent dat aan het vereiste van beschikkingsbevoegdheid niet is voldaan. Daardoor is de overdracht niet tot stand gekomen. Gelukkig is er een uitweg: de derdenbescherming van art. 3:86 BW, die je toch bij bepaalde omstandigheden eigenaar kan maken. Maar in lid 3 staat dat bij diefstal de oorspronkelijke eigenaar het goed binnen drie jaar kan opeisen…4 Oftewel: de iPhone ben je kwijt. Het goederenrecht is soms dus wreed, maar rechtvaardig. De mevrouw had recht op haar telefoon. Naast dat je later zelf casussen kan oplossen als deze (en believe me, een poncho-vrouw is normaal in vergelijking met casussen die je moet oplossen), krijg je er als cadeautje mooie woorden in je vocabulaire bij. 5 Het vak is interessant, helpt je met galgje en is dus ook in de praktijk te gebruiken. Geweldig! Heb je er al zin in? (Endnotes) 1 Als je al een artikel wil gaan opzoeken: het feit dat een huwelijk alleen tussen personen kan, staat in art. 1:30 BW 2 Met veel verdriet moet ik zeggen dat je dat helemaal niet leert. 3 En hiermee wordt meteen het voordeel van Rechten zichtbaar: alles staat in je Kluwer! Dus koester dat boek alsof het je oma is! 4 ‘Lid 3...’ oftewel: het derde streepje van onder, in artikel 3:86 (artikel 86, boek 3). 5 Mooiste tot nu toe? Financiëlezekerheidsovereenkomst. Of constitutum possesorium. Heerlijke woorden voor galgje.


Jeroen Tessers Een inleiding schrijven over staatsrecht? Yeah! Onderwerp: democratie? Yeah! Zeshonderd woorden? Geen woord te verliezen! Democratie is een bekend woord, maar het is vaak onduidelijk wat er mee wordt bedoeld. Het is een samenstelling van de Griekse woorden dèmos, dat volk betekent, en kratein, dat ‘heersen’ betekent. In een democratie heerst of regeert het volk dus. Duidelijk toch? Nee dus. Het woord ‘democratie’ wordt op veel verschillende manieren gebruikt. Kijk eens naar de volgende kreten. ‘De Democraten winnen de Amerikaanse verkiezingen!’ ‘Jordanië kent vrije verkiezingen en is daarom een democratie!’ ‘Zonder het recht op onderwijs kan een democratie geen democratie zijn!’ Toch weet bijna iedereen dat de Amerikaanse Republikeinen zeker geen tegenstanders van de democratie zijn. Daarnaast kun je je afvragen of een vrije verkiezing van volksvertegenwoordigers genoeg is om Jordanië een democratie te kunnen noemen – in dat land wordt de Senaat immers benoemd door de koning, is de persvrijheid nog steeds beperkt en is kritiek op de koning verboden. En is het recht op onderwijs eigenlijk wel fundamenteel voor het bestaan van een democratie? Vraagstukken over democratie zijn lastig te benaderen vanuit een puur juridische benadering. Disciplines als politicologie, sociologie, filosofie en ethiek spelen bij die beschouwing een belangrijke rol. Tijdens de rechtenstudie in Tilburg zal je vragen als hierboven onder andere in

de vakken Encyclopedie van het Recht en Rechtsfilosofie tegenkomen. Het staatsrecht bekijkt democratie vanuit een juridisch perspectief. Het begrip democratie wordt dan vaak in verband gebracht met het kernbegrip ‘rechtsstaat’, dat kort gezegd inhoudt dat het gezag van de staat zijn grondslag vindt in het recht en dat uitoefening van dat gezag aan het recht is onderworpen.1 De idee van de rechtsstaat is gestoeld op de ideeën van de Verlichting en het natuurrecht, waarvan de uitgangspunten in de 18e en 19e eeuw in het staatsrecht (constituties en wetten) werd neergelegd.2 In deze tijd ontstond wat we noemen de klassiek-liberale rechtsstaat., waarbij de individuele vrijheid als uitgangspunt werd genomen. Het recht moet deze vrijheid beschermen en doet dat volgens Burkens door vier principes van de klassiek-liberale rechtsstaat na te leven: legaliteitsbeginsel, machtenscheiding, onafhankelijke rechterlijke controle en grondrechten. Zo houdt het legaliteitsbeginsel kort gezegd in dat overheidsoptreden waardoor de burger in zijn vrijheid wordt beperkt dient te berusten op een duidelijke wettelijke grondslag. Daarnaast moet er sprake zijn van machtenscheiding. Dit idee wordt vaak in verband gebracht met de leer van de Trias Politica van Montesquieu: er moet een scheiding (in de praktijk is het vooral een streven naar evenwicht) zijn tussen de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Volgens de zuivere leer van de Trias Politica is degene die een wet

13 | SecJure Intro Editie 2014

Artikel

Staatsrecht voor dummies: Democratie


maakt dus een ander dan degene die een door die wet gegeven bevoegdheid uitoefent. De rechters controleren in individuele gevallen of de bevoegdheden goed worden uitgeoefend. Op deze manier vormt machtenscheiding een belangrijke aanvulling op het legaliteitsbeginsel. Men voege hieraan een snufje rechterlijke controle en een handjevol grondrechten toe – kan er dan al worden gesproken van een democratische rechtsstaat? Nee. Daarvoor is meer nodig. Allereerst werd in de 19e eeuw gepoogd om de regering onder controle van het parlement te brengen, onder andere door invoering van de politieke ministeriÍle verantwoordelijkheid (1848) en van de vertrouwensregel (1868), die inhoudt dat de regering het vertrouwen van een parlementaire meerderheid dient te hebben.3 Een tweede ontwikkeling, die waarschijnlijk meer tot de verbeelding spreekt, is die naar een algemeen kiesrecht. Een democratie zou geen democratie zijn als de burgers niet in gelijke mate gerechtigd waren om te

SecJure Intro Editie 2014 | 14

stemmen. Met de invoering van het algemeen mannenkiesrecht in 1917 en het algemeen vrouwenkiesrecht was de democratische rechtsstaat een feit.4 Tot slot: de laatste jaren is er sprake van wat men wel noemt de terugtred van de wetgever.5 De wetgever draagt veel bevoegdheden over aan het bestuur en geeft het bestuur bij de uitoefening van die bevoegdheden veel vrijheid. Kun je nu zelf eens een aantal argumenten verzinnen waarom deze ontwikkeling op gespannen voet staat met de principes van de rechtsstaat? Succes! (Endnotes) 1 Burkens e.a. 2006, Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht, Alphen a/d Rijn: Kluwer 2006, p. 41. 2 Burkens 2006, p. 16 e.v. 3 Voor meer informatie over de vertrouwensregel, zie C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2005, p. 302. 4 Burkens 2006, p. 25. 5 Kortmann 2005, p. 60.


Jurist Carolien Zaagman

Mijn ervaringen als eerstejaars rechtenstudent begonnen natuurlijk met de start van de TIK- week eind augustus. Samen met mijn beste vriendin was ik afgereisd naar Tilburg om kennis te maken met het studentenleven. We bleken in hetzelfde TIK- groepje en dus ook mentorgroepje te zitten, wat natuurlijk helemaal leuk was. De TIK- week was een ontzettend leuke ervaring waarbij ik de stad, de verenigingen en alle mogelijke fietsroutes naar mijn huis heb leren kennen. Bovendien had ik twee geweldige moeders (dit zijn je mentoren die je dus ook als ‘ouders’ beschouwd) en een heel leuk TIK- groepje waarmee ik de vele feestjes heb bezocht en het spel Kingsen mee heb gespeeld. Ook een absoluut hoogtepunt van deze week was de hypnoseshow, maar vooral de Biercantus. Na de TIK- week waren er nog de Aftrap dagen waarop we wegwijs gemaakt werden op de universiteit en daarna kon het echte studentenleven beginnen. Het allereerste hoorcollege Staatsrecht was op maandagochtend

kwart voor negen. Dit college vond plaats in zaal Wz1 en zat helemaal volgepropt met mensen. Naarmate het jaar vorderde bleef de aanwezigheid van vele studenten achterwege en ook ikzelf vond het vaak niet de moeite om op dit tijdstip aanwezig te zijn. Toch wil ik daar niet mee aangeven dat ik de vakken niet interessant vond, integendeel zelfs. De rechtenopleiding beviel mij vanaf het begin en daar was ik zeer blij om. Met vakken als Privaatrecht en Strafrecht werd ik steeds wat wijzer in de juridische wereld. Ook het vak Europese Rechtsgeschiedenis dat door dhr. Broers gegeven werd, vond ik zeer interessant. Bovendien vond ik zijn manier van lesgeven zeer aangenaam. Hij vertelde alles in een hoog tempo, waardoor je wel gefocust moest blijven en het college ook niet langdradig werd. Ik vond het tevens erg leuk dat de zaak Wilders uitgebreid op tv was nu ik zelf net met mijn rechten opleiding was begonnen. Ik vond het zeer interessant om dit vanuit

15 | SecJure Intro Editie 2014

Artikel

Mijn eerste jaar als:


juridisch oogpunt te volgen en in verschillende colleges werd er ook aandacht aan geschonken. Een leuk praktijkvoorbeeld van de opleiding. Het studentenleven zelf is mij ook zeer goed bevallen in mijn eerste jaar. Met mijn ouders woonde ik in Zeeland en daarom was het noodzakelijk om op kamers te gaan vanwege de lange reistijd. Mijn eis was dat ik een kamer zou vinden op maximaal 10 minuten fietsen van de UvT, omdat ik in Zeeland altijd zo lang moest fietsen. Dit is gelukkig gelukt en daarnaast genoot ik natuurlijk van alle vrijheid die ik had gekregen door op mezelf te gaan wonen. Misschien genoot ik wel een beetje té veel van mijn vrijheid. Er gold natuurlijk nergens een verplichting om aanwezig te zijn bij de colleges, dus het kwam redelijk vaak voor dat ik mijn bed toch iets te lekker vond liggen om op te staan. Zeker wanneer ik met wat vriendinnen op stap was geweest in Tilburg. Tilburg is natuurlijk een ontzettend gezellige studentenstad, dus was het nooit vervelend om ’s avonds een bezoekje te brengen aan café Philip, de Boekanier of café Brandpunt. Ook heb ik het erg gezellig met mijn huisgenootjes wat soms resulteerde in ’s nachts films kijken of potjes FIFA spelen. Na de eerste twee tentamenperiodes had ik bijna al mijn vakken gehaald, maar vond ik toch dat ik mijn leven moest beteren. Ik besloot mezelf te dwingen naar alle colleges te gaan in de toekomst. Ook besloot ik actief lid te worden van Magister. Na een sollicitatiegesprek werd ik aangenomen in de “Promo-cie”, waarin wij ons voornamelijk bezig hielden met het invullen van de facultaire

dagen in de TIK- week 2011. Door actief lid te worden bij Magister werd ik opgenomen in de Magisterfamilie wat heel erg leuk is en zeker aan te bevelen! Sowieso heb ik in mijn eerste jaar als rechtenstudent veel profijt gehad van mijn lidmaatschap bij Magister door de boekenkortingen en samenvattingen voor de tentamens. Ook waren er genoeg leuke activiteiten om aan deel te nemen of interessante uitjes waarbij ik bijvoorbeeld een bezoekje heb gebracht aan het Medisch tuchtcollege in Eindhoven. Door de bierestafette heb ik helaas wel mijn belofte gebroken om in het voorjaarsemester alle colleges te bezoeken. In het voorjaar had ik dus zo gezegd mijn leven gebeterd door zoveel mogelijk colleges te bezoeken, maar ik merkte wel dat het niveau van de vakken ook aardig omhoog ging. Colleges bezocht ik dus wel, alleen vond ik het lastig om mezelf te stimuleren om daarnaast nog veel te studeren. Dit resulteerde ook in drie herkansingen die ik helaas allemaal niet gehaald heb. Dit is heel erg jammer, maar ik heb ontzettend veel zin om aan het tweede jaar te beginnen, waarin ik eindelijk de richting op kan die ik wil, namelijk Ondernemingsrecht De conclusie van mij verhaal is dat ik zeer veel ervaringen heb opgedaan in mijn eerste jaar als rechtenstudent. Veel vrijheid, té veel vrijheid, hoger niveau, de noodzaak om wel te studeren, veel nieuwe mensen, leuke stad, leuke studie, leuke studievereniging, vrij reizen door het hele land en heel veel plezier!

Bestuurskundige Loek Penninx Ik zal jullie iets meer vertellen over de studie die je de komende jaren gaat volgen en alles wat daar bij komt kijken. Bestuurskunde is een opleiding waarin enorm veel ruimte is voor participatie, discussie en waar veel aandacht wordt besteed aan het verbinden van collegestof met de praktijk. Daarnaast is de kleinschaligheid van bestuurskunde een groot pluspunt voor mij gebleken. Wij maken dan wel deel uit van de grote rechtenfaculteit, maar toch merk ik dat we ons als bestuurskundestudenten – vanwege de kleinschaligheid van de studie – ongedwongen met elkaar verenigen. Na de TIK-week kent iedereen elkaar al enigszins, maar gaandeweg het collegejaar leert men elkaar nog beter kennen. Hieronder volgen een aantal momenten die aan deze samenhang SecJure Intro Editie 2014 | 16

bijdroegen. Een mooi voorbeeld is het traditionele naamsdebat dat elk jaar ergens in het begin van het collegejaar plaatsvindt. Na Julius Imperius (2009), El Volanthe (2008), Perikles (2007) en Incitatus (2006) doopten de studenten die in 2010 aan hun studie begonnen zich – na de nodige discussie, maar volledig democratisch – tot Testiklès (afgeleid van Perikles, maar dan een tikje studentikozer). Er werden al vrij snel polo’s gedrukt met Testiklès achterop en enkele malen werden de maandelijkse Magisterborrels druk bezocht door een groep bestuurskundestudenten met Testiklès-polo’s. Kort nadat we ons hadden uitgeroepen tot Testiklès werd er door enkele medestudenten een heuse facebook-com-


munity opgericht om ons nog dichter bij elkaar te brengen. Nu na een jaar worden er vrijwel dagelijks de nodige (on!)zinnige opmerkingen, vragen of ideeën uitgewisseld tussen de ‘leden’ van Testiklès. Van vragen over tentamenstof tot ideeën voor stapavondjes; iedereen kan meedoen. Kijk ook niet vreemd op wanneer je ’s ochtends voor het werkcollege Atelier eerst een kopje koffie of thee drinkt met je docent en groep. De kleinschaligheid van de studie zorgt er namelijk ook voor dat de studenten en de docenten van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB) elkaar al vrij snel redelijk ‘kennen’. Tussen de verplichte praatjes over beleidsinstrumenten en flexibele designs is er altijd nog even tijd over om met een enkele docent te neuzelen over zijn nieuwe wielrenfiets of over de (kleine) kans dat Willem II kampioen in de eerste divisie wordt. Drie korte anekdotes over de gezelligheid binnen de opleiding zul je denken, maar ben ik hier niet om te studeren aan de universiteit? Jazeker, en dat studeren zal wat veranderingen in je leven brengen. Op het moment van schrijven vindt in het Warandegebouw het eerste college staatsrecht plaats. Een mooier voorbeeld om enkele grote verschillen met de middelbare schooltijd te onderstrepen is er niet. Wellicht heb je door de grote drukte je eerste aantekeningen over de wetgever in formele zin niet eens kunnen maken omdat je op de trap plaats moest nemen. Maak je geen zorgen, want bij het volgende hoorcollege hebben vraag en aanbod zich alweer aan elkaar aangepast en is er plotseling voldoende plaats in Wz1. Het massaal hoorcollege volgen valt buiten staats- en bestuursrecht echter reuze mee voor bestuurskundestudenten. Zoals je zult merken volg je de rest van de hoorcolleges met pakweg 50 à 60 anderen. Een andere verandering: de sturing die je gewend was op de middelbare school ben je vanaf nu kwijt. De verantwoordelijkheid ligt vanaf nu in je eigen handen. Niet op tijd ingeschreven voor je tentamen? Boete. Iets overgenomen van een bron zonder bronvermelding? Plagiaat. Voor niemand hoeft dit echter een struikelblok te zijn; je krijgt van alle kanten de nodige hulp aangeboden. Daarbij komt dat je wellicht niet de enige bent die tegen problemen aanloopt. Met jou lopen er nog een heleboel jongens en meisjes op de campus rond met kleine dan wel grote moeilijkheden. Wees dus niet bang dat je ergens alleen voor staat. Mocht je ervoor gekozen hebben om op kamers te gaan in Tilburg, dan is dat voor jou de grootste verandering die de studententijd met zich meebrengt. Zelf woon ik nu ruim een jaar in Tilburg en het is een ervaring die je niet mag missen. Als je de kans hebt, grijp die dan met beide handen aan! Geen last meer van je ouders die je achter de vodden zitten, zelf bepalen wat je doet, wanneer je iets

doet en lekker voor jezelf zorgen. Geen uren in de trein hangen, uitgaan tot de dageraad en gezellig met een stel huisgenoten eten; voordelen te over. Daarnaast is Tilburg gewoon een bruisende, sfeervolle en leuke studentenstad om in te wonen. Tot slot nog een tip: sluit je vooral aan bij Magister JFT, de studievereniging van de rechtenfaculteit! De vele commissies bieden je samenvattingen, buitenlandse reizen en vele gezellige activiteiten aan. Ook kun je actief worden binnen de vereniging door bij een commissie te gaan. Mogelijkheden genoeg om je te ontplooien. Hopelijk gaan jullie – net als ik – een hoop leuke jaren tegemoet. Het studentenleven is qua vrijheid een verademing na je middelbare school. Vergeet tussen al je bezigheden echter niet te studeren; dat blijft toch je grootste prioriteit. Geniet ervan en veel succes! Livin’ la vida loca.

17 | SecJure Intro Editie 2014


Het Kruisverhoor Interview

Gert-Jan Leenknegt Therris Burgers

Maandag ochtend, 8:45. Het allereerste college van je rechtenstudie met als docent het lijdend voorwerp uit dit kruisverhoor. Persoonlijk heb ik goede herinneringen aan dat college, maar ja, op dat moment heb je toch geen vergelijkingsmateriaal. Misschien is hij wel een ontzettend slechte docent, maar hebben wij dat gewoon niet door. Is dat de reden dat het college Staatsrecht zo vroeg op maandagochtend staat? Op dat moment is er sowieso niets dat je kan boeien, dus reken je het de docent niet aan. Sterker nog, je blijft je hem herinneren als die geruststellende persoonlijkheid die je introduceerde in de wondere wereld van studeren, rechten en algemene zelfstandigheid. Daar kan zélfs dit kruisverhoor geen verandering in brengen. Dat schijn bedriegt is zeker, maar als je dit hebt gelezen ben je in ieder geval goed voorbereid op de aller eerste docent van je rechtenstudie: Gert-Jan Leenknegt. 1. Naam: (Dr.) Gert-Jan Leenknegt 2. Woonplaats: Oisterwijk 3. Leeftijd/geboortedatum: Ik ben van 28 september, het jaar dat Martin Luther King werd doodgeschoten en Jan Jansen de tour won...zoek maar op hoe oud ik ben. Oorspronkelijk kom ik uit Middelburg en ben een geboren en getogen Zeeuw. 4. Huwelijkse staat: Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Max van zeven en Tim die bijna 5 is. 5. Hobby’s: De meeste mensen weten dat ik veel fiets en dat ik ook vaak in de fitnessruimte van het sportcentrum zit. Daarnaast ben ik een kunstliefhebber. Vooral SecJure Intro Editie 2014 | 18

‘de Vlaamse Primitieven’ vind ik mooi, maar het mag ook best modern zijn. Natuurlijk lees ik veel, maar volgens mij doen alle wetenschappers dat. 6. Werkzaam als: Ik ben hoofddocent staatsrecht. Je hebt dan drie taken: onderwijs, onderzoek en beheer. De verhouding onderzoek en onderwijs ligt ongeveer gelijk. De beheerstaken nemen het minste tijd in beslag. Het is juist de combinatie tussen onderwijs en onderzoek die ik zo leuk vind. Ik zou bijvoorbeeld niet snel naar een HBO gaan, omdat je dan alleen bezig bent met onderwijs. 7. Afgestudeerd: Ik ben hier afgestudeerd in 1992, in de juridische bestuurswetenschappen. Dat is de voorlo-


per van de huidige bestuurskunde-opleiding. Ik vond het leuke aan die opleiding dat het zo kleinschalig was. We hadden een clubje van 20 à 25 mensen waar je dan dezelfde vakken mee deed. Je blijft heel hecht met die groep en stimuleert elkaar ook. Voor heel veel mensen die de massa-opleiding Rechten doen zal dat niet heel herkenbaar zijn, terwijl ik dát juist het leukst vond. 8. Welk type student was u? Ik was een zogenaamde ‘slow starter’, een héél erge ‘slow starter’ zelfs. Ik had veel moeite met het eerste jaar van de opleiding en ook de grote juridische vakken in de doctoraal-fase gingen niet erg soepel. Pas toen ik aan de bestuurskundige vakken begon werd het leuk. Ik werd steeds actiever in het studentenleven, bijvoorbeeld bij Juribes. Ik vertel nu ook aan alle studenten hoe belangrijk het is om meteen hier te komen wonen en een leven op te bouwen. Ik heb zelf gemerkt dat het dan pas begint op te schieten. 9. Wie was/is uw voorbeeld? Ik heb van veel mensen dingen geleerd. De manier waarop ik college geef heb ik bijvoorbeeld afgekeken van voormalig collega Wim Voermans, die nu hoogleraar Staatsrecht in Leiden is. Als het gaat om onderzoek zijn er altijd grote namen die je inspirereren, maar ik heb niet echt een idool. Wel zijn het vaak de onconventionele mensen waar je je aan spiegelt. Zij die onderscheidend met hun vak bezig zijn. 10. Wat wilde u vroeger worden? (en wat is er mis gegaan?) Waarschijnlijk ga je me nu ontzettend uitlachen, maar ik wilde geheim agent worden. Eigenlijk gewoon James Bond. Zo’n mooi pak aan, in dure auto’s rond rijden, altijd mooie vrouwen om je heen en dingen laten ontploffen. Dat bleek alleen niet te bestaan en wat ik nou doe is eigenlijk ‘the next best thing’. Ik kan alleen geen dingen laten ontploffen, of nouja, het kán wel natuurlijk... 11. Waarom hebt u voor rechten gekozen? Ik ben nogal een ‘Alpha’. Er zaten vijf talen in m’n eindexamen pakket en daar wilde ik iets mee doen. Dan kan je Engels gaan studeren, maar ik wilde geen leraar wilde worden. Daar is trouwens toch iets mis gegaan bedenk ik me nou. Rechten is een studie waar je veel met teksten doet en ik wist toen ook al dat ik de bestuurskant op wilde. Natuurlijk is het altijd een gok, maar ik had het idee dat het bij me zou passen. Na een moeilijke start bleek dat te kloppen. 12. Hebt u een verborgen talent? Ik ben een betere fietsenmaker dan mijn fietsenmaker. Hij belde mij een keer met een probleem waarvan hij niet wist hoe hij het op moest lossen. Ik houd mijn fiets ook zelf bij en weet precies hoe dat ding in elkaar zit. Ik ben ook veel handiger dan mensen denken als ze me zo zien. Ik ben niet zo’n wetenschapper met van die weke handjes. 13. Wat is uw slechtste gewoonte? Mijn slechtste gewoonte is dat ik dingen voor me uitschuif. Ik ben een fanatiek aanhanger van het DELLE-principe: Durch Einfach Liegen Lassen Erledigen. Dingen waar ik geen

zin in heb schuif ik voor me uit totdat ze zichzelf oplossen. Dat gebeurt jammer genoeg niet altijd en dan heb je een probleem. Daarnaast ben ik ook ontzettend opvliegend. Ik lijk zo’n rustige jongen, maar ik heb heel weinig geduld voor bepaalde dingen. Ik word daar te snel heel erg giftig van. 14. Wat is uw leukste college anekdote? We hebben ooit aan 500 man een tentamen uitgedeeld waar de antwoorden achter aan geniet zaten. Daar kwamen we na 10 minuten achter en iedereen moest de antwoorden inleveren. Het tentamen is gewoon nagekeken en het leukste was dat het slagingspercentage niet significant hoger lag. We kregen wel klachten van mensen die de antwoorden niet hadden gezien. Ze vonden dat zij in het nadeel waren geweest ten opzichte van de studenten die het wel door hadden. Maar ja, er staat niet voor niets op het voorblad dat je eerst het hele tentamen door moet nemen... 15. Wat wilt u de studenten meegeven? Ik had ooit de heer Suetens als docent. Hij probeerde studenten mee te geven dat je natuurlijk hard moet werken maar dat je jezelf ook niet teveel ‘au sérieux’ moet nemen. Wat je uiteindelijk aan je studie hebt is niet zo zeer je kennis, maar hoe je jezelf hebt ontwikkeld als academicus én als mens. Als mensen hier binnen komen zijn ze vaak best idealistisch, maar na vier jaar gaat het meer om dat papiertje en die lease-bak die ze uiteindelijk willen rijden. Dat vind ik erg jammer. Je hoeft niet blind idealistisch te zijn, maar je mag best een paar dromen en idealen overhouden, de wereld een beetje vooruit helpen. 16. Stelling: Bestuurskunde of Rechten-Student? Bestuurkunde-student. Die zijn gemiddeld gemotiveerder en veelzijdiger dan Rechtenstudenten vind ik. Over het algemeen vind ik Bestuurskunde-studenten gewoon interessanter. Je hebt er echt apparte lui bij zitten, maar natuurlijk ook wel een paar minder leuke mensen... 17. Stelling: Eerste Jaars of Masterstudent? Eerstejaars. Die zijn vers van de middelbare school, nog helemaal blanco en onbedorven. Voor hen is studeren nog een groot avontuur. Die groep krijg ik dan op maandag ochtend om kwart voor negen voor me. Je ruikt de hormonen de zaal zo wat vullen! Dat vind ik prachtig. Masterstudenten zijn geroutineerder. Het idealisme is er een beetje af. De eerstejaars hebben dat nog wel. 18. Stelling: Doof of Blind? Doof, als ik al dat fraais dat hier langs komt niet meer zou kunnen zien... dat is toch wel het ergste wat er is denk ik. 19. Stelling: Univers of SecJure? SecJure. Univers lees ik eigenlijk nooit. Er staan te weinig dingen in die ik interessant vind. In SecJure staan wel eens dingen die ik nog niet wist, zoals leuke informatie over collega’s. Dat Gijs van Dijck buschauffeur wilde worden zou ik anders nooit hebben geweten.

19 | SecJure Intro Editie 2014


TLS

Van scholier naar student in slechts vier stappen Joosje van den Munckhof | Studieadviseur TLS

Je hebt gekozen voor een bacheloropleiding aan Tilburg Law School. Van harte welkom! Spannend om straks te beginnen aan een periode die vaak bestempeld wordt als ‘de mooiste tijd van je leven’. Dat schept verwachtingen. Het wordt in ieder geval een tijd waarin je de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen. Dat kan op veel verschillende manieren. Het is belangrijk om kansen te pakken en, naast hard studeren, te genieten van je studententijd. Studeren aan de universiteit brengt veel uitdaging, maar ook veel verandering met zich mee. Zo volg je colleges i.p.v. lessen, krijg je tentamens i.p.v. proefwerken, leer je veel nieuwe medestudenten kennen en ga je misschien wel op kamers. Er wordt op de universiteit meer zelfstandigheid van je verwacht dan je wellicht gewend bent. Dat vind je misschien juist fijn. Het betekent echter ook dat je als student veel zelf moet uitzoeken en er wordt verwacht dat je zelf initiatief neemt. Zelfs voordat het collegejaar echt begint doen wij al een beroep op jouw eigen verantwoordelijkheid. Een optimale start van je studie heb jij namelijk zelf in de hand. Want nadat je hebt genoten van een lange, welverdiende zomervakantie is er werk aan de winkel. Om op een goede manier met je studie te kunnen starten, moet er namelijk nog veel geregeld worden. Daar kun je maar beter op tijd mee beginnen, aangezien van je verwacht wordt dat je voorafgaand aan het eerste college alles geregeld hebt. Dat is ook echt noodzakelijk. Je kunt namelijk alleen op een goede manier colleges volgen als je goed voorbereid bent. Zo verwachten docenten dat je jouw eerste colleges inhoudelijk voorbereid hebt, zodat je meteen kunt beginnen met hetgeen waarvoor je bent gekomen; studeren! Dit kan alleen als je in het bezit bent van je literatuur en toegang hebt tot alle ICT-faciliteiten van Tilburg University. Een goede voorbereiding is dus een must. Om je hierbij te helpen hebben wij een stappenplan voor je opgesteld. Als je deze stappen doorlopen hebt, ben je tot in de puntjes voorbereid en kun je een vliegende start maken. Wij zorgen op onze beurt dat je al tijdens je eerste college echt wordt uitgedaagd en dat jij toponderwijs kunt volSecJure Intro Editie 2014 | 20

gen. Daarnaast bieden wij ook intensieve studiebegeleiding aan onze bachelorstudenten in de vorm van een studiebegeleidingsplan: het Tilburg Law School Study Trail. Loop dit stappenplan zorgvuldig door en je zult zien dat je met niet al te veel moeite in korte tijd alles geregeld hebt en met een gerust hart kunt beginnen aan de eerste collegeweek.

Stap 1. Inlogcodes Nadat je via Studielink bent aangemeld voor een opleiding aan Tilburg University, ontvang je eerst bericht over het matchingstraject en daarna, medio juni, informatie over je usernaam, wachtwoord, studentnummer, administratienummer en e-mailadres. De informatie is erg belangrijk, aangezien je deze gegevens gedurende je hele studie nodig hebt. Bewaar ze daarom goed. Met deze inloggegevens krijg je toegang tot alle ICT-faciliteiten van Tilburg University en kun je boeken en dictaten bestellen.

Stap 2. Boeken en dictaten Wij sturen je begin augustus een lijst met de boeken en dictaten (ook wel werkboeken, syllabi of readers genoemd) die je nodig hebt voor het eerste semester. De verplichte literatuur is ook te vinden via de online studiegids. Zie bijgaand kader ‘literatuur bestellen’ voor meer informatie. Het is van groot belang dat je de verplichte literatuur in je bezit hebt, voordat de colleges beginnen. Docenten gaan er vanuit de je de stof voor de eerste collegeweek hebt bestudeerd en voorbereid naar college komt. Boeken kun je kopen bij een (digitale) boekhandel zoals bol.com of de Study store. Of je kunt deze bestellen via CeBoJuf (Centrale Boekeninkoop Juridische faculteit, www.cebojuf.nl). Om in aanmerking te komen voor de 10% korting op je boeken bij CeBoJuf moet je lid worden van studievereniging Magister JFT (www.magisterjft.nl). Dictaten kun je, zodra je in het bezit bent van inlogcodes, bestellen via www.tilburguniversity.edu/dictaten. Hier log je in met je Tilburg University gebruikersnaam en wachtwoord, waarna je in de webwinkel terechtkomt. De dictaten staan op alfabetische volgorde gesorteerd


op vaknaam. Selecteer de dictaten van de boekenlijst, plaats je bestelling en reken af via Ideal. Vervolgens krijg je een e-mailbericht op je UvT mail (tevens je afhaalbewijs) op het moment dat de dictaten voor je klaarliggen bij PrismaPrint in gebouw P op de campus. Je kunt er ook voor kiezen om de dictaten thuis te laten sturen. Houd er rekening mee dat de levertijd maximaal 6 werkdagen is. Bestel je dictaten dus op tijd!

Stap 3. Studiegids en Blackboard Het is natuurlijk fijn om vooraf te weten wat je te wachten staat. In de online studiegids vind je belangrijke informatie over het onderwijsprogramma en de inhoud van je vakken. Ook kun je de verplichte literatuur al raadplegen in de studiegids: http://mystudy.uvt.nl Ook is het zeker zinvol om via jouw studentenportal al eens in te loggen in Blackboard. Vanaf dag 1 zul je Blackboard intensief gebruiken. Docenten gebruiken het om informatie op te zetten, zoals collegemateriaal, maar ook uitslagen van tentamens. Een onmisbaar instrument bij je studie dus. Probeer alvast je persoonlijke instellingen goed te zetten: www.tilburguniversity.edu/dlo Daarbij helpt deze handleiding ongetwijfeld: http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/portalhelp/handleidingen

Stap 4. De Aftrap Nadat je stap 1, 2 en 3 thuis hebt doorlopen, volgt de laatste stap. Het wordt tijd om ‘in het echt’ kennis te maken met de universiteit, je medestudenten en je docent- en studentmentoren. Dat kan op verschillende manieren. Van 18 t/m 22 augustus organiseert Tilburg University haar introductie: de TOP-week. Voorafgaand aan de TOP-week vindt voor studenten van de Nederlandstalige bacheloropleidingen van 11 t/m 13 augustus het Magister Introductie Kamp (MIK) en daarna ‘de Aftrap’ plaats. De Aftrap is de verplichte introductie van Tilburg Law School. We nodigen je van harte uit voor deze introductie die op 14 en 15 augustus 2014 plaatsvindt op de campus van Tilburg University. Het is voor iedere student verplicht om op één van deze dagen aanwezig te zijn! Voor de deelname aan de Aftrap word je in een werkgroep ingedeeld. In deze groep volg je de rest van het jaar colleges. Je krijgt van ons een week voorafgaand aan de Aftrap per mail te horen in welke werkgroep je bent ingedeeld en op welke dag je verwacht wordt bij de Aftrap. Tijdens deze dag krijg je uitleg over alle aspecten waar je tijdens je studie mee te maken krijgt. Na het welkomstwoord van de decaan krijg je voorlichting van de studieadviseur, een rondleiding over de campus, ICTvoorlichting (uitleg over de studiegids en Blackboard) en informatie over het collegerooster. Ook maak je kennis met je studentmentor, die een grote rol speelt in je studiebegeleiding. Daarnaast word je in de gelegenheid

gesteld om boeken en dictaten op te halen. Indien jij je boeken bij CeBoJuf hebt besteld, kun je deze ophalen tijdens de Aftrap, maar je hebt ook eerder de gelegenheid om boeken af te halen. Let op dat je de boeken op de campus alleen met pin kunt afrekenen en zorg ervoor dat er voldoende saldo op je rekening staat. Belangrijk! Neem je usernaam, wachtwoord, studentnummer en administratienummer mee naar de Aftrap. Als je al deze stappen succesvol hebt doorlopen, ben je klaar voor het echte werk! Mocht je vragen hebben, dan is het altijd mogelijk om contact op te nemen met de Onderwijsbalie van Tilburg Law School. Dat kan van maandag t/m vrijdag telefonisch tussen 9.30u en 12.30u. Het is ook altijd mogelijk om je vraag te stellen via onze kennisbank Ask Law School: http://www.tilburguniversity.edu/ask-lawschool Wij wensen je veel succes toe met de voorbereidingen en verwelkomen je graag op 14 en 15 augustus 2014!! Yüksel Darbas Joosje van den Munckhof Pauline Snoep Daniëlle Waarma Studieadviseurs Tilburg Law School

Literatuur bestellen De verplichte literatuur is eenvoudig te vinden via de openbare studiegids. Let op: het definitieve literatuuroverzicht is rond 1 augustus 2014 pas te raadplegen in de studiegids. Literatuur bestellen werkt als volgt: –– Raadpleeg de openbare studiegids: http://studiegids.uvt.nl –– Klik op ‘Programma’s en roosters’ –– Klik op ‘Law school’ en vervolgens op ‘bachelor’ –– Klik, onder de naam van je opleiding, op het opleidingsjaar 2014. Bijvoorbeeld: 2014 Rechtsgeleerdheid (1-3) –– Klik vervolgens rechts in het scherm op ‘Programmaoverzicht’ –– Klik vervolgens onder Studiejaar 1 op de button ‘Literatuurlijst’ –– Je ziet nu een lijst met de verplichte literatuur voor het eerste jaar –– Deze literatuur is te bestellen zoals beschreven onder stap 2

21 | SecJure Intro Editie 2014


Reportage

Introductie op het Studentenleven Ilona van den Eijnde Na een zomervakantie vol drank, afstudeerfeesten en zomerliefdes wilde ik niets liever dan het huis uit. Stap één was mezelf dus aanmelden op zoveel mogelijk verhuursites in Tilburg, waaronder kamernet.nl en kamerpunt.nl. Tijdens de open dag en introductie was ik ook maar snel even langs de prikborden in gebouw C gelopen en uiteindelijk terechtgekomen waar ik nu al bijna 4 jaar woon. In de eerste paar maanden verging de glorie al snel, vooral toen ik mijn telefoonrekeningen onder ogen zag. Hè? In totaal zo’n 183 minuten naar mijn ouders gebeld? Dat kan nooit. Als je deze tips in acht neemt, zal zo’n telefoonrekening jou niet snel overkomen…

Een kamer zoeken 1. Stel vantevoren vast wat jij in een kamer zoekt en doe tijdens het zoeken geen concessies, zeker indien je niet zeer dringend op zoek bent. 2. Meld je aan bij diverse websites en houd de prikborden van UvT in de gaten. 3. Mogen zittende bewoners meebeslissen wie er in het huis komt, hou dan rekening met kijkavonden en veel concurrenten. 4. Is de huur inclusief of exclusief gas, water en licht? Reken in het laatste geval nog ongeveer €80,- bij je maandelijkse huurprijs. 5. Moet je de woning drie maanden na het afstuderen verlaten? 6. Huur je voor bepaalde of onbepaalde tijd? 7. Bij meer dan vier huurders: voldoet de woning aan de brandweereisen (rookmelders, brandblussers, eventuele nooduitgang)?

Financieel De huur 1. Hoeveel bedraagt de borgsom voor de woning? 2. Op wiens kosten worden gemeenschappelijke apparaten, zoals de koelkast, de vaatwasser, de magnetron, de oven en het gasfornuis vervangen als ze kapot gaan? 3. Wie betaalt de gemeentelijke belastingen (rioolrecht & afvalstoffenheffing). Indien de huurders dit betalen, houd dan in april rekening met een aanslag van € 250,tot € 300,-, tenzij de langstwonende bewoner bijna geen inkomen heeft (vrijstelling gemeentelijke belastingen).

SecJure Intro Editie 2014 | 22

Inkomen, belasting & studie 1. Zorg dat je onder de door de IB-groep gestelde grens van € 13.215,- (2011) aan bijverdiensten blijft. 2. Indien je meer dan één bijbaantje (per jaar) hebt, houd dan rekening met de loonheffingskorting. Indien je deze korting bij beide werkgevers toepast en het blijkt dat je binnen dat jaar meer dan € 6.000,- hebt verdiend, kan het zijn dat je belasting terug moet betalen. 3. Vul altijd een aangifte inkomstenbelasting (TJ-biljet) in om te controleren of je belasting terug kunt krijgen. Misschien kan je er wel van op vakantie! Je kunt belasting van de afgelopen 5 jaar terugvragen. 4. Vraag zorgtoeslag (en huurtoeslag, indien mogelijk) aan.

Koken, eten & afwassen Niet vergeten aan te schaffen: Pizzasnijder, fles/blikopener, kurkentrekker, maatbeker, ovenschaal, boter/olie, zout, peper en andere basics. Do: 1. Samen eten met je huisgenoten, vrienden, je commissie, je dispuut of je jaarclub. De Knorr wereldgerechten zijn daarvoor uitermate geschikt. Het scheelt in de kosten en het is vaak nog gezellig ook! 2. Totaal geen Assepoester? Huur samen met je huisgenoten een schoonmaakster in voor de gemeenschappelijke ruimtes. Zo voorkom je bij een woningbouwvereniging een hoop boetes en bij een particuliere verhuurder een hoop enge ziektes. 3. Spinazie kun je best nog een keer in de magnetron opwarmen, indien je het na de eerste keer hebt laten afkoelen en daarna voldoende hebt gekoeld. Dat nitraat zich in nitriet omzet en het eten daarvan in ernstige mate schadelijk zou zijn, is in 2005 al achterhaald1.


Don’t: 1. Indien de vaatwastabletten op zijn, stop géén vloeibaar afwasmiddel in de vaatwasser, tenzij je die avond een schuimparty in de keuken hebt gepland.

Schoonmaken Niet vergeten aan te schaffen: Stofzuiger maar bij voorkeur Swiffer, stofdoekjes, Cif. Do: 1. De do’s ontbreken door het gebrek aan empirische ervaringen van de auteur. Don’t: 1. Zet zo min mogelijk kleine, losse spullen in je kamer. Vergeet niet dat je alles wat je neerzet ook moet optillen als je gaat afstoffen (het gaat vanzelf vervelen). 2. Gebruik geen bleekmiddel als enige schoonmaakmiddel. Door bleek lijkt het er allemaal erg schoon uit te zien, maar schijn bedriegt. Bleek doodt geen bacteriën!

Wassen & strijken Niet vergeten aan te schaffen: Wasmachine is doorgaans wel handig, strijkplank, strijkbout, wasmiddel en wasverzachter. Do: 1. Was volgens de voorschriften van je kleding. Indien je labels eruit knipt, onthoud dan wel de voorschriften! 2. Was handdoeken eerst voordat je ze gaat gebruiken (daarvoor drogen ze namelijk niets af). 3. Hang shirts ondersteboven op. Met een beetje geluk hoef je deze niet meer te strijken! Don’t: 1. Was niet op 15 graden, wat het etiket van het wasmiddel je ook probeert wijs te maken. Ten eerste wordt alles toch veel beter schoon op 30, 40 en 60 graden en ten tweede, je woont toch inclusief?

Veiligheid Niet vergeten aan te schaffen: Contactdozen met spanningbeschermer, rookmelders. Do: 1. Sluit zoveel mogelijk apparaten aan op een contactdoos met spanningbeschermer. Zo zijn je apparaten beveiligd tegen blikseminslag en kortsluiting. 2. Indien de woning onvoldoende is voorzien van rookmelders, hang er zelf eentje boven je deur op. Don’t: 1. Warm bevroren brood niet op in de broodrooster, maar in de magnetron. Het gesmolten ijs wordt water en zal kortsluiting veroorzaken. 2. Houd in de gaten hoeveel apparaten je (via een contactdoos) aansluit op één groep en of deze apparaten doorgaans tegelijk aan zullen staan. Teveel (zware) apparaten kunnen een overbelasting van de groep opleveren.

Studeren & tentamens Niet vergeten aan te schaffen: Do: 1. Meld je op tijd aan voor de schriftelijke tentamens, het liefst binnen een week nadat je het mailtje van het secretariaat hebt ontvangen. Mis je een vak, kom dan later nog eens terug om te kijken of het er wel tussen staat. 2. Kijk altijd naar de proeftentamens van de voorgaande jaren. Niet alleen om te kunnen oefenen, maar in sommige gevallen kun je er ook uit afleiden wat je docenten dit jaar wel eens zouden kunnen gaan vragen op het tentamen. 3. Google is je beste vriend. Je zoektocht naar samenvattingen, aanvullende informatie, specialiteiten van je docent en alles wat je verder nodig hebt bij je studie begint op www.google.nl. Don’t: 1. Schaf geen kantoorartikelen (pennen, markers, potloden, post-its e.d.) aan. Indien je genoeg evenementen van de UvT bezoekt zullen de gratis goodies je vanzelf tegemoetkomen. Kijk voor nog meer handige tips en informatie op: www.mijnstudentenleven.nl

Tot slot Als laatste tip kan ik iedere aankomende student alleen maar het volgende meegeven. Geniet absoluut en relatief van de komende (minstens) 4 jaar, welke obstakels het kabinet je ook in de weg zal leggen. In de komende jaren zal van je verwacht worden dat je veel keuzes maakt, en dat je die zelfstandig en voor jezelf maakt. Je bent helaas ook vanaf nu écht verantwoordelijk voor je eigen daden (en voor je eigen laten). Maar dit is niet de tijd om na te denken over je verantwoordelijkheden. Dit is een zoektocht naar jezelf, naar wie je bent, naar wie je zou willen zijn, naar wie je gaat zijn, maar ook naar wie je bent geweest. Wat wil JIJ? Maak keuzes en verander van mening zou vaak je wilt, nu kan het (nog). Maak fouten en leer daarvan, zodat je later, wanneer dat pas écht belangrijk is, weet hoe je de juiste keuzes moet maken. Studeren is zoveel meer dan colleges volgen en tentamens maken. Wat dat ‘meer’ precies is, dat moet iedereen zelf invullen. Zorg er in ieder geval voor dat je een tijd beleeft waarvan je later tegen iedereen kunt zeggen: “Dat waren nog eens tijden”. En voordat je, dit lezend, op de bank van je ouders denkt: “Ik zit hier voorlopig wel goed”, bedenk je dan het volgende: een échte vent is geen spoorstudent! En een échte studente natuurlijk ook niet. (Endnotes) 1 Bron: Voedingscentrum, http://www.voedingscentrum.nl/nl/ eten-veiligheid/schadelijke-stoffen/nitraat-en-nitriet/nitraatwordt-nitriet.aspx

23 | SecJure Intro Editie 2014


Reportage

Welkom in Tilburg! Esra van der Wolk

Wist je dat.. - Tilburg wel 4 bioscopen heeft? - En daarnaast nog 7 musea en 4 theaters telt? - Er op de fietsenstalling bij het station plaats is voor

- - - - -

meer dan 2000 fietsen, maar er bijna nooit een plekje vrij is? En dat dit ook geldt voor de bijna 4000 parkeerplaatsen? Tilburg wel 120 cafés/bars telt die vooral gelegen zijn aan de 5 uitgaanspleinen die Tilburg rijk is? De universiteit meer dan 12.500 studenten telt? Bijna een kwart (22,7%) van de inwoners van Tilburg de leeftijd van 15-29 jaar heeft? Tilburg de 6e stad van Nederland is?1

Evenementen Tilburgse Kermis Het is natuurlijk geen geheim dat Tilburg ieder jaar in juli 10 dagen lang de grootste kermis van de Benelux huisvest. Met een 4,5 km tellende rij aan attracties, kraampjes en ander vermaak en jaarlijks meer dan één miljoen bezoekers, was de Tilburgse kermis in 2010 het tweede best bezochte evenement in Nederland.2 Niet alleen de kermis zelf is de moeite waard, maar ook de festiviteiten en gezelligheid eromheen. In iedere kroeg is het feest en natuurlijk mogen we roze maandag niet vergeten. De kermis vindt ieder jaar eind juli plaats. Komt dat zien, komt dat zien!

Mundial Festival Mundial is een driedaags festival dat plaatsvindt in juni in het Leijpark. Het is een multicultureel festival waarbij een mix van muziek, beleving en cultuur centraal staat.3 Artiesten als Flogging Molly, N.E.R.D., Sean Paul, Alain Clark en Caro Emerald speelden afgelopen jaren het dak eraf, mede met tal van andere bands en artiesten. Wie weet welke artiesten er dit jaar op het programma zullen staan?!

Levenslied Het Festival van het Levenslied is een typisch Tilburgs festival dat op twee dagen in juni plaatsvindt. Met verschillende bekende en onbekende Nederlandse zangers en zangeressen is dit festival lekker ouderwets Hollands. SecJure Intro Editie 2014 | 24

Voorafgaand aan het festival vindt er een wedstrijd plaats tussen kandidaten die een felbegeerde plek op het podium trachten te bemachtigen.4 Het Festival van het Levenslied is gratis bij te wonen en met jaarlijks 130.000 bezoekers zeker de moeite waard (mits je van Nederlandstalige muziek houdt)!

Tilburg Zingt Ook Tilburg Zingt is in de afgelopen zeven jaar een heus begrip in Tilburg geworden. Het is een meezingavond, waarbij het publiek op een groot plein onder begeleiding van diverse koren bekendje liedjes (mee)zingt.

MeiMarkt De MeiMarkt in Tilburg is wel een heel aparte rommelmarkt: zij vindt namelijk ’s nachts plaats! De MeiMarkt is al 30 jaar een begrip in Tilburg en vindt ieder jaar plaats in mei. De markt begint om 21:00 en duurt tot laat in de middag de volgende dag.5 Niet alleen is het leuk om tussen alle oude spulletjes te zoeken naar dat ene item dat nog in jouw collectie ontbreekt, er staan ook tal van eetkraampjes en er is livemuziek dus vermaken zal men zich sowieso!

Carnaval Uiteraard mag Carnaval in dit rijtje evenementen niet ontbreken. Tilburg, als oerbrabantse stad, wordt ieder jaar tijdens Carnaval omgedoopt tot de heuse Kruiken-


stad en haar inwoners heten dan geen Tilburgers, maar Kruikenzeikers. Overal is het feest: thuis, in de kroegen en natuurlijk ook op straat. Verschillende grote optochten sieren de straten van Tilburg en het Tilburgse drankje Schrobbelèr vloeit rijkelijk gedurende deze dagen. Een leuke tijd (en kater) gegarandeerd!

Tilburg Culinair Als echte Brabantse stad mag hét Bourgondische evenement van Tilburg niet onbesproken blijven natuurlijk! In september wordt het Stadhuisplein in Tilburg voor 3 dagen omgetoverd tot een waar culinair festijn. De beste restaurants van Tilburg en omgeving laten je genieten van een speciaal samengesteld menu en speciaal voor het festival geselecteerde huiswijnen.6 Naast de culinaire proeverijen is er ook een groot muziekpodium en afgelopen jaren was er zelfs een modeshow te bewonderen.

Boekenmarkt rond het Paleis De Tilburgse Boekenmarkt rond het Paleis is met zijn 300 kramen de grootste boekenmarkt van Zuid Nederland. Particuliere en officiële boekverkopers bieden hun collectie aan en tevens is er een literair programma dat bijgewoond kan worden.7

lity, Chocolatin en Treetz) wordt gehouden en waar vaker bekende rock en heavy metal bands optreden (zoals Judas Priest!). Naast de 013 kent Tilburg tevens Concertzaal Tilburg, Paradox, De Link en de Hall of Fame.

Incubate

Overige activiteiten

Incubate is een achtdaags cultureel festival dat meer dan 20 plekken in Tilburg bekleedt.8 Te zien is een mix van beeldende kunsten, film, muziek en podiumkunsten door meer dan 200 artiesten en kunstenaars. Dit festival is alles behalve mainstream!

En alsof dat allemaal nog niet genoeg vermaak is, kent Tilburg ook nog eens 4 theaters waar uiteenlopende shows en voorstellingen worden gegeven. Deze theaters staan bekend als Theaters Tilburg, de NWE Vorst, theater MIDI en het Factorium. Neem eens een kijkje op de site van een van deze theaters om te zien wat het programma is. Last but not least heeft Tilburg voor de studenten onder ons die er van houden om ook buiten de collegezalen nog iets op te steken maar liefst de keus uit 7 musea om hun kennis mee te verrijken.

Uitgaansleven & Activiteiten Kroegen Met de ruim 120 cafés tellende binnenstad zit je in Tilburg nooit verlegen om een lekker drankje en een leuk feestje! Ben je een echte kroegtijger? Dan moet je zeker eens een kijkje nemen bij Bolle, Brandpunt, Slagroom en Polly Magoo. Bij deze studentenkroegen is het altijd gezellig en druk, of je er nu op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag heen gaat! Houd je meer van een iets ruimere locatie, waar je het gevoel krijgt van een club, dan zijn Philip en Havana the place to be. Café Philip kent maar liefst drie etages; de kelder is een pub, de begane grond een kroeg en de eerste verdieping een club. Voor diegenen onder ons die niet zo van al dat mainstream gedoe houden zijn de Cul de Sac, Studio of Lamme Goedzak aan te raden!

Podia Tilburg kent naast al deze kroegen ook nog 5 muziekpodia waar geregeld bands, muzikanten en andere artiesten optreden. De bekendste van deze podia is de 013, waar iedere week wel een groot feest (denk aan Latin Bruta-

Wij van SecJure willen jullie nieuwkomers een superstudententijd toewensen. Voor de aankomende studenten onder ons die nog twijfelen over in welke stad ze willen gaan studeren, hopen we dat deze SecJure jullie over de streep zal trekken om naar Tilburg te komen. Het is namelijk gewoon een super leuke en gezellige stad waar je gegarandeerd een top studententijd zult gaan beleven!

(Endnotes) 1 www.tilburg.nl 2 www.tilburgsekermis.com 3 www.festivalmundial.nl 4 www.levensliedtilburg.nl 5 www.meimarkt.nl 6 http://www.tilburg.com/web/Pleinen/Tilburg-Culinair-16/Tilburg-Culinair-17.htm 7 www.tilburg.com 8 www.incubate.org

25 | SecJure Intro Editie 2014


TLS

Intercambio en Argentina Martijn Groen

Many people told me that that going on exchange is an unforgettable and life changing experience. I always wanted to go abroad and hearing other people about their experiences made me even more curious. After deciding to apply for exchange, my adventure finally started in February! Destination: Buenos Aires, Argentina. In this article I will talk about some interesting and funny experiences I had in this beautiful South American country. I spent six months (from February to August) in South America. This might seem long, but there is never enough time to do all the things you want to do. The semester in Argentina starts in March, right after their summer break, and ends in July. This gave me some time to travel. Argentina is a big country and has various climates and landscapes: from the glaciers in the southern part of Argentina (Patagonia), to the deserts and jungle areas in the north. Although I was able to see a lot in Argentina and other parts of South America, I spent most of my time in Buenos Aires. During that time I learned a lot about the culture, but also about myself. For me the most interesting thing about going on exchange besides getting to know a different culture, it is getting to know your own. I can tell you a lot about my exchange in Argentina, but will limit myself to three topics: ‘Argentine flexibility’, ‘food, drinks, and grocery shopping’, and perhaps most importantly ‘the Argentine night life’.

Argentine flexibility South America in general is known for its flexibility in time: people tend to show up late for appointments. Whether it is meeting up with friends or going to class, you can expect to be late. After a few weeks you get used to it. You, for instance, find out at what time the teacher normally shows up. Some teachers are always exactly 15 to 20 minutes late for class. In the first couple of weeks, I felt the need to be on time for my classes. As my experience in Argentina grew, I decided to show 15 minutes late like my teacher. The Argentines are also very flexible in planning things. They tend to not schedule very far ahead and it is very SecJure Intro Editie 2014 | 26

normal to cancel an appointment at the last minute. This is a mindset many Dutch people - including myself - have to get used to. When I asked a few Argentineans about this, they explained that to them it is normal to plan for things like school and work, but not when it comes to friends. They will often call their friends a few hours in advance, to ask if they want to meet up. They found it very strange to plan for such occasions weeks in advance: maybe you won’t feel like meeting up with them that day. If you’re planning to go to Argentina, it is very important to realize that the plans you make are probably not the things you are actually going to do. The Argentines have a different perspective on time. It is not better or worse than our concept, but it is different. Expect nothing, because you might get disappointed. Live your life as the Argentines do and you will have an incredible time!

Food, drinks, and grocery shopping An amazing thing about Argentina is the food. The Argentines like an occasional asado (Argentine barbeque). While I am not the biggest fan of the hearts, brains and other intestines, they serve steaks, ribs and many types of meat which are incredible! Having an asado dinner is a must in Argentina. Also muy rico (very delicious) are the empanadas: pastry dough filled with meats, cheeses, herbs, vegetables, etc. This is a very common snack in Argentina, available everywhere. If you go to Argentina, you will notice that they are addicted to mate which is best described as a type of tea. One cup is filled up with yerba mate leaves and hot water and passed around a group of people. This drink is seen as a social event for the Argentines. Writing about food and drinks also gives me the opportunity to tell you about grocery shopping in Buenos Aires. The biggest difference between Dutch and Argentinean stores, is that Argentine stores have more employees. Beside people that weigh your fruit and the occasional security guard, there are employees that make sure that each cashier has enough change in his or her drawer or bag your groceries for you. You really notice the difference when you are standing in line. The employees do not feel rushed at all so it can take a long time (and by


this I mean a looooong time).. They slowly ‘bleep’ the groceries one-by-one. It is definitely not unusual to wait 15 minutes before it is your turn, if not more.

The Argentine night life Going on exchange often also means going out a lot. Buenos Aires is a great city to go out in. You have many boliches (clubs) and some really fun bars (especially in the barrio (area) of Palermo). The night life in Argentina is somewhat different than in the Netherlands, which I will try to explain here. 1. The time In the Netherlands, we start going out around 11 or 12 PM. In Argentina people start at 2, 3, or sometimes 4 AM. It is not uncommon for an Argentine to see the sunrise when coming home from a night out. 2. The music The music in the Netherlands varies from “Schatje, mag ik je foto” to all sorts of popular music in the Western world. The Argentines dance to a lot of Spanish spoken music, which includes a lot of reggaetón. Reggaetón is a mixture between rap, reggae, and latino music and the lyrics are mostly about crime, sex and “love”. To me, the reggaetón songs all sound the same but Argentines can appreciate the music very well. 3. The dancing Contrary to Dutch people, most Argentines do know how to dance. I could not just stick to my regular “fist pumping” and other happy Dutch dance moves. They really expect you to dance in Argentina. Some Argentine guys are incredible tango dancers and they led their women in ballroom dancing at a bar or club.

4. The hunting The most remarkable difference between the Argentine and Dutch nightlife is the hunting for women. I am absolutely not saying that Dutch people don’t hunt (just go to the LG (Lamme Goedzak) any given Tuesday and you will find many Dutch men hunting for women). However, in Argentina, it’s much more obvious. Something most Argentine guys seem to have in common is their desire to make out. The word commitment does not exist in the Spanish dictionary. It doesn’t matter if they are single, in a relationship, engaged or married with children, many guys would easily try to seduce any woman on the dance floor. My exchange to Argentina has been an incredible experience. If you would like to read more about my time in Argentina (or Canada where I’m currently on exchange!), you can find my blog on martijngroen.waarbenjij.nu (in English). If you have any questions related to going on exchange to Buenos Aires or Edmonton or any other matter related to this topic, feel free to contact me by email (M.J.L.Groen@uvt.nl). ¡Nos vemos, chicos!

Feel up for the challenge? But you still have questions? Contact: Drs. Tessa Barten Coordinator Mobility Email: law-exchange@uvt.nl Tel: 013-466 2502 http://www.tilburguniversity.nl/students/study/abroad/ Consultation hours Tuesday or Thursday: 11.00 - 12.00 am 27 | SecJure Intro Editie 2014


SecJure Intro Editie 2014 | 28


Magister JFT

Dagelijks Bestuur Beste eerstejaars student, Magister JFT is de Juridische Faculteitsvereniging van Tilburg University, opgericht in 2002 door een fusie van verschillende kleinere verenigingen. In de loop der jaren is Magister JFT uitgegroeid tot één van de grootste studieverenigingen van de universiteit, met ongeveer 3000 leden. Magister JFT is er voor alle rechtenstudenten en bestuurskundestudenten aan de universiteit. Ze bestaat uit verschillende Kamers die elk een opleiding binnen de Tilburg Law School vertegenwoordigen. Er zijn ook verscheidene commissies. We hebben de volgende Kamers: - Magister JFT | AD REM (bachelor ondernemingsrecht) - Magister JFT | E-Law (master Law en Technology) - Magister JFT | InterAct (bachelor Internationaal en Europees recht) - Magister JFT | Juribes (bachelor Bestuurskunde) - Magister JFT | Livius (bachelor Nederlands recht) Naast deze Kamers valt onder Magister JFT ook een medezeggenschapsfractie (Vrijspraak, fractie van Magister JFT), een pleitdispuut (Magister JFT | DiCiT) en natuurlijk het onafhankelijk faculteitsblad (SecJure). Daarnaast is vanaf het collegejaar 2012/2013 de onderwijsgroep officieel van start gegaan. Zij zorgen ervoor dat de onderwijsgerelateerde zaken bij Magister JFT goed geregeld en van goede kwaliteit zijn. De hoofdonderdelen zijn de samenvattingen, studiecoaching en tentamentrainingen. Er zijn zoals gezegd ook vele commissies, die sociale en studiegerelateerde activiteiten organiseren door het jaar heen. Al deze Kamers en commissies zullen zich op de volgende pagina’s voorstellen en uitleggen wat zij doen binnen Magister JFT en welke activiteiten zij organiseren. De voorzitters van de Kamers en het Dagelijks Bestuur vormen samen het Algemeen Bestuur dat de vereniging leidt. Het Dagelijks Bestuur heeft de dagelijkse leiding en zit fulltime op de Magisterkamer (E211). Door het organiseren van alle activiteiten, de medezeggenschap en het faculteitsblad probeert Magister JFT haar bijdrage te leveren aan het studentenleven aan de faculteit in de breedste zin des woords. Door je rechtenstudie heen zul je dan ook nauwelijks ontkomen aan Magister JFT.

Wat biedt Magister JFT jou? Op de eerste plaats biedt Magister JFT je een boekenkorting van 10% bij Magister JFT | CeBoJuF. Bovenop de boekenkorting biedt Magister JFT ook samenvattingen aan van bachelorvakken tegen kostprijs. Daarnaast biedt Magister JFT studiecoaching en tentamentrainingen aan. Behalve deze studievoordelen organiseert Magister JFT tal van activiteiten die zowel aan het begin als later in je studie van pas komen. Zo bezoeken we advocatenkantoren en tal van andere organisaties. Zelf organiseren we activiteiten als de Juridische Bedrijvendagen Tilburg en de Nationale Snelpleitwedstrijden. Studiereizen ontbreken ook niet: ieder jaar worden er verschillende studiereizen georganiseerd, binnen en buiten Europa. Tot zover de studiegerichte activiteiten. Aan sociale activiteiten is namelijk geen tekort. Magister JFT heeft een maandelijkse borrel die elke tweede dinsdag van de maand in Café Brandpunt plaatsvindt en waar natuurlijk een gratis fust wordt aangeboden. Daarnaast zijn de bierestafette, het gala en de Sinterklaasbiercantus inmiddels onmisbaar geworden! Wil je meer weten over Magister JFT, wil je deelnemen aan activiteiten, lid worden of zelfs actief worden binnen Magister JFT? Dan kun je altijd langskomen op de Magisterkamer (E211) of contact opnemen met de secretaris, te bereiken via info@magisterjft.nl. Daarnaast kun je op onze website www.magisterjft.nl informatie vinden over van alles en nog wat! Veel succes tijdens je studie en hopelijk tot ziens op een van onze activiteiten! Met Magistrale groet, Het Dagelijks Bestuur van Magister JFT 2013-2014 29 | SecJure Intro Editie 2014


Kamer

Magister JFT | Livius Livius is dé kamer voor Rechtsgeleerdheid binnen Magister JFT. Ons doel is om verschillende activiteiten te organiseren die aansluiten op de opleiding Rechtsgeleerdheid. Op deze manier kunnen studenten verder kijken dan de droge kost in de studieboeken en ruiken aan de praktijk met al haar boeiende verhalen! Sinds haar start in het studiejaar 2010/2011 doet Livius haar uiterste best om elk jaar een stevig programma neer te zetten. Activiteiten die Livius organiseert zijn onder andere bezoeken aan advocatenkantoren en rechtsprekende instanties en lezingen door interessante personen uit de juridische wereld. Zo hebben we al bezoeken gebracht aan de Hoge Raad en aan de Raad van State. Kantoorbezoeken aan advocatenkantoren zijn ook vaste prik. Tijdens een kantoorbezoek verzorgt het advocatenkantoor bijvoorbeeld een workshop om een bepaalde vaardigheid te trainen of een tentamentraining voor één van onze tentamenvakken. Daarnaast is het heerlijk om de sfeer op een advocatenkantoor te proeven. Ben je benieuwd naar hoe een advocaat zijn werkdag ervaart en wat hem of haar drijft dat vak uit te oefenen? Doorgaans wordt een kantoorbezoek afgesloten met een borrel waarbij je makkelijk een praatje kunt maken met de verschillende advocaten. Ook aan de iets minder voor de hand liggende organisaties willen wij niet voorbij gaan. Daarom doen wij ons best om bezoeken te brengen aan bijvoorbeeld een gevangenis, een tbs-kliniek en natuurlijk is er de jaarlijks terugkerende activiteit “rellen tegen de ME”. Hoe vaak krijg je nu de mogelijkheid om een TBS-kliniek van binnen te bekijken of om je straffeloos aan de verkeerde kant van de wet te begeven en je samen met je medestudenten uit te leven op een peloton ME’ers? Ook heeft Livius in haar korte bestaan al een lezing van een militair jurist georganiseerd en een bezoek gebracht aan het medisch tuchtcollege, aan de tuchtcommissie van de KNVB en aan de Raad voor de Kinderbescherming.

SecJure Intro Editie 2014 | 30

Daarnaast is Livius ook niet vies van een avondje borrelen en daarom organiseren wij regelmatig samen met één of meer andere kamers of commissies een mooi feestje. Voorbeelden hiervan zijn de kamerfeesten en de bierestafette. Buiten de maandelijkse Magisterborrels zijn deze ideaal om je medestudenten beter te leren kennen en om gewoon een leuke en gezellige avond te hebben. Kortom, dit jaar zal Livius voor jou een aantal interessante en verrassende activiteiten organiseren. Heb je zelf nog ideeën of wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van Livius, stuur dan een mailtje naar livius@magisterjft.nl. Ook kun je de agenda op www. magisterjft.nl/livius in de gaten houden voor informatie over onze activiteiten. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om één van de bestuursleden aan te spreken, te herkennen aan de shirts en vesten van Livius. Wij hopen je graag te zien bij één of meer van onze activiteiten! Met vriendelijke groet, Het bestuur van Magister JFT | Livius


Kamer

E-Law

Activiteiten E-Law

E-Law is de kamer van Magister JFT die zich focust op een bijzondere niche in de wereld van het recht: recht en technologie. E-Law onderhoudt goede contacten met TILT; het departement van Tilburg Law School dat de masteropleiding Law & Technology verzorgt. Wegens het internationale karakter van deze Engelstalige masteropleiding en het grensoverschrijdende karakter van de vraagstukken waar E-Law zich mee bezig houdt, vinden veel E-Law activiteiten in het Engels plaats, zodat ook de internationale studenten deel kunnen nemen!

E-Law organiseert activiteiten waarin deze vraagstukken op een boeiende manier aan bod komen. Zo wordt al een aantal jaar een bezoek gebracht aan het camera-controlecentrum van Tilburg. Bij dit bezoek wordt duidelijk dat geen centimeter van de publieke ruimte onbespied blijft door de meer dan 90(!) camera’s die in Tilburg hangen. Daarnaast vinden er ieder jaar kantoorbezoeken plaats aan advocatenkantoren die zich (onder andere) bezighouden met Intellectuele Eigendomsrechten en IT-recht. Daarbij kan gedacht worden aan kantoren als BarentsKrans en Hoyng Monegier. Verder worden er debatten en seminars georganiseerd over bijvoorbeeld de NSA-afluisterpraktijken van de afgelopen tijd en het betalingsmechanisme Bitcoin.

Over Recht en Technologie Onze generatie is opgegroeid in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door de opkomst van de GSM en het Internet, door ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie (wellicht heb je wel eens gehoord van Dolly, het gekloonde schaap) en nanotechnologie (je zonnebrandcrème zit er vol mee). Nog nooit was het zó makkelijk om contact te onderhouden met een vriend die aan het backpacken is in Australië, en nog nooit keek je zo makkelijk de nieuwste film, gewoon thuis! Tegelijkertijd vormen bovenstaande ontwikkelingen een uitdaging voor het recht. Zo hebben auteursrechtschendingen nog nooit zo massaal plaatsgevonden als nu; zo hoefde je je voorheen tijdens het solliciteren nooit zorgen te maken over die dronken foto die een vriend in een lollige bui plaatste op Facebook-pagina. Zo hoefden we ons voorheen nooit af te vragen hoe ethisch het is om een schaap te klonen; laat staan dat we ons af hoefden te vragen of de werknemers in productiefaciliteiten ziek konden worden van nanodeeltjes die tijdens de productie vrijkwamen! En nog nooit zijn we zó veel in de gaten gehouden door onze eigen overheid; denk aan cameratoezicht op straat, telefoontaps, bewaarplicht voor internetgegevens en een biometrisch paspoort. En ohja, ook bij de Appie weet men precies wat je wanneer bij hen hebt gekocht. Google weet wat je op Internet uitspookt en dankzij de OV-Chipkaart weet nu ook de NS precies waar je uithangt. Wanneer word je eigenlijk niet bespied?

Daar de activiteiten van E-Law een internationaal karakter hebben, wordt er naar gestreefd tenminste één activiteit ook daadwerkelijk over de grens te laten plaatsvinden. In dit verenigingsjaar heeft dit streven geleid tot een bezoek aan CERN in Genève, waar zich de wereldberoemde LHC (deeltjesversneller) bevindt en is de driedaagse Privacy and Data Protection Conference in Brussel bezocht. Ook komend verenigingsjaar wil E-Law weer over de grens gaan! Kortom, E-Law staat midden in de moderne samenleving en we nodigen je graag uit om ons hierin te vergezellen! Tot snel bij een van onze activiteiten!

31 | SecJure Intro Editie 2014


Kamer

Magister JFT | InterAct Als jij het aankomende jaar gaat beginnen met je studie Internationaal en Europees recht of gewoon geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld een Internationaal Hof van Justitie of het Joegoslavië-tribunaal ben je bij Magister JFT | InterAct aan het juiste adres! Sinds het collegejaar 2005-2006 is Magister JFT | InterAct de kamer voor Internationaal en Europees recht. Als kamer voor Internationaal en Europees Recht organiseert Magister JFT | InterAct sinds het collegejaar 2005-2006 studiegerelateerde activiteiten op dit rechtsgebied en daarnaast ook enkele sociale activiteiten. Wat wij ieder jaar proberen te laten zien aan jullie als studenten is wat je met je studie Internationaal en Europees Recht kan doen en waar je terecht kan komen. Je kunt natuurlijk behalve in de klassieke togaberoepen ook in de diplomatiek, in de commerciële sector of bij een NGO terecht komen. Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken tot aan Greenpeace of de Nederlandse Mededingingsautoriteit; elk jaar proberen we een programma samen te stellen waarin al deze sectoren belicht worden.

SecJure Intro Editie 2014 | 32

Activiteiten waar je aan kunt denken zijn bijvoorbeeld een bezoek aan het Vredespaleis of een trip naar Straatsburg voor bezoeken aan Europese instanties, maar ook kantoorbezoeken of kroegcolleges. Op die manier willen we de deelnemers kennis laten maken met allerlei verschillende facetten van internationale en Europese recht in de breedste zin. Ook proberen wij zoveel mogelijk de buitenlandse studenten bij onze activiteiten te betrekken. Al onze activiteiten vinden plaats in het Engels, waardoor het mogelijk is voor buitenlandse studenten om ook deel te nemen. Dit maakt een activiteit vaak interessanter en daarnaast leer je nog eens mensen uit alle hoeken van de wereld kennen. Naast de studiegerichte activiteiten organiseert Magister JFT | InterAct dus ook nog sociale activiteiten als een feest samen met de andere kamers van Magister JFT en fractie Vrijspraak. Hopelijk tot ziens bij een van onze activiteiten!


Kamer

Magister JFT | AD REM Sinds 2001 kun je de studie Recht & Management aan de Universiteit van Tilburg volgen. In 2004 is er, speciaal voor deze studie, een kamer aan Magister JFT toegevoegd met de naam AD REM. Echter is er een naamwijziging doorgevoerd in februari 2012, waardoor de naam van zowel de bachelor als de master Recht & Management is veranderd in Ondernemingsrecht. Onze kamer organiseert studiegerelateerde en sociale activiteiten voor alle Ondernemingsrecht en International Business Law studenten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld advocatenkantoren als Clifford Chance, Banning en Boels Zanders, maar ook bedrijven als accountantskantoor ABAB en Euronext, de beurs van Amsterdam. De focus van Magister JFT | AD REM ligt op de juridische kant tijdens haar activiteiten, maar omdat de studie Ondernemingsrecht een multidisciplinaire studie is wordt ook de economische kant belicht. Ook zal er aandacht worden besteed aan het ontplooien van vaardigheden die zowel nu als in de rest van je loopbaan van betekenis zullen zijn. Dit alles wordt afgewisseld met de nodige borrels, feestjes en andere gelegenheden waar de studenten elkaar buiten de collegezaal beter leren kennen.

markt, maar ook om je een beter beeld te geven wat de mogelijkheden zijn met je studie. Omdat we het belangrijk vinden dat de activiteiten een meerwaarde hebben voor de studie willen we het mogelijk maken om diverse vaardigheden te trainen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een workshop Business Law. Tijdens deze dag bezoeken we Banning advocaten te ’s-Hertogenbosch en kunnen we naast de workshop tevens de werkplekken van de advocaten bekijken. Ook gaat er wederom dit jaar een workshop plaatsvinden waarin de Ondernemingsrecht student zich kan voorbereiden op de arbeidsmarkt. Verder organiseren we ook kroegcolleges, waarin een bedrijfsjurist of een advocaat bepaalde actuele onderwerpen onder de loep neemt. Dus wil je studiegerelateerde activiteiten meemaken en tegelijkertijd veel lol hebben? Dan is AD REM de juiste kamer voor jou! Houd voor actuele wijzigingen en/of nieuwe activiteiten de website van Magister JFT in de gaten. Mocht je geïnteresseerd zijn in het organiseren van onze activiteiten, dan kun je mailen naar adrem@ magisterjft.nl. Tot ziens bij één van onze activiteiten!

Bij studiegerelateerde activiteiten kun je denken aan het bezoeken van bedrijven en advocatenkantoren, workshops en kroegcolleges. Zo zijn er het afgelopen jaar instellingen bezocht waar je als Ondernemingsrecht student terecht zou kunnen komen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld advocatenkantoren als Linklaters, Banning en Baker & McKenzie, maar ook aan bedrijven als Interpolis, Bavaria en de Rabobank. Veel van de bedrijfsbezoekjes hebben een interactief karakter, doordat er vaak een casus opgelost moet worden. Daarnaast wordt er ook over de desbetreffende instelling verteld. Dit soort bezoekjes zijn ideaal om je te oriënteren op de arbeids-

33 | SecJure Intro Editie 2014


Kamer

Magister JFT | Juribes Allereerst heten wij jou van harte welkom aan Tilburg University! Tilburg biedt je als student de mogelijkheid om het optimale uit je studententijd te halen. Magister JFT | Juribes draagt hier graag een steentje aan bij! Magister JFT | Juribes is de kamer voor bestuurskundestudenten. Binnen Magister JFT staat ‘Juribes’ bekend als een enthousiaste en actieve groep studenten, die verhoudingsgewijs in grote getale bij borrels en activiteiten aanwezig zijn. Magister JFT | Juribes is een plek waar elke bestuurskundestudent zich thuis kan voelen, maar waar ook ruimte is voor zelfontplooiing. Dit wordt onder andere ondersteund door het feit dat Juribes de enige kamer is met commissies. Zij kent namelijk een eigen eerstejaarscommissie, activiteitencommissie, carrièrecommissie, symposiumcommissie, twee reiscommissies en dit jaar ook een politieke commissie. Aangezien aankomend jaar het 30-jarige bestaan van Magister JFT | Juribes wordt gevierd, wordt er ook een lustrumcommissie in het leven geroepen. Des te meer reden om dit jaar actief te worden bij Magister JFT | Juribes! De bovengenoemde commissies zorgen ervoor dat Magister JFT | Juribes de kamer is die de meeste activiteiten organiseert, bijna 40 gedurende een heel jaar! Deze ac-

SecJure Intro Editie 2014 | 34

tiviteiten zijn geheel vrijblijvend te bezoeken. Zo divers als de studie bestuurskunde is, zo divers zijn ook de activiteiten! Juribes organiseert bijvoorbeeld een filmavond in samenwerking met de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, maar ook verschillende stapavonden en een Pubquiz. Dit jaar organiseerde Magister JFT | Juribes ook een Stage Tips & Tricks sessie om de tweedejaars studenten voor te bereiden op de stage die in het tweede jaar verplicht is. Door de politieke commissie werd er ook een thema-avond rondom de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd, waar oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas een debat leidde tussen de lijsttrekkers van de lokale Tilburgse partijen. Een terugkerend hoogtepunt is het Pré-Tweede Semester Kamp, waar het eerste semester wordt afgesloten en het tweede semester wordt ingeluid! Tenslotte worden er ook jaarlijks twee studiereizen georganiseerd, die afgelopen jaar Athene en naar Rio de Janeiro als bestemming hadden. Zoals uit het bovenstaande verhaal blijkt, heeft Magister JFT | Juribes enorm veel te bieden, zowel op studiegerelateerd- als op sociaal vlak. Als bestuurskundestudent is het een must om één van onze activiteiten te bezoeken aankomend verenigingsjaar. Kijk op de online agenda van Magister JFT op www.magisterjft.nl of houd de facebookpagina voor bestuurskundestudenten (Bestuurskunde Tilburg University) goed in de gaten om up to date te blijven van de activiteiten van Magister JFT | Juribes! Wil jij zelf activiteiten organiseren voor de bestuurskundestudenten door onderdeel uit te maken van één van de bovengenoemde commissies? Stuur dan een mailtje naar juribes@magisterjft.nl. Wij wensen je namens Magister JFT | Juribes heel veel succes en veel plezier in de aankomende periode in de gezelligste studentenstad van Nederland!


Medezeggenschap

Vrijspraak, Fractie van Magister JFT Fractie Vrijspraak is de studentenmedezeggenschapsfractie van Tilburg Law School. Dit wil zeggen dat alle studenten die actief zijn bij Vrijspraak de belangen van de Tilburgse rechten- en bestuurskundestudenten zo goed mogelijk proberen te behartigen. Net als iedere andere faculteit kent Tilburg Law School Opleidingscommissies die zich voornamelijk bezighouden met de vormgeving en kwaliteit van het onderwijs. Ook is er een Faculteitsraad die behalve onderwijs ook gaat over het beleid van de faculteit. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan de mogelijkheid voor studenten om in het buitenland te studeren of de benoeming van hoogleraren. Het bijzondere van Vrijspraak is dat alle studenten die zich op onze faculteit bezighouden met medezeggenschap in Vrijspraak verenigd zijn. Op deze manier kunnen we de studenten optimaal vertegenwoordigen! Daarnaast kent Vrijspraak twee studentadviseurs die in het bestuur van onze faculteit zitten en dus op het hoogste niveau mee vergaderen over hoe de faculteit dient te worden bestuurd. Eens per maand komen al deze studenten bij elkaar in de Open Fractievergadering. Tijdens deze vergadering worden ideeën en standpunten uitgewisseld over de onderwerpen die deze maand op de agenda van de Faculteitsraad en/of de Opleidingscommissies staan. Hierbij worden soms felle discussies gevoerd, want niet alle voorstellen zijn altijd even gunstig voor de student. Gelukkig voor jou zal Vrijspraak altijd haar uiterste best doen om bijvoorbeeld te voorkomen dat ongunstige regelingen worden ingevoerd. Deze Open Fractievergaderingen zijn altijd openbaar voor alle rechten- en bestuurskundestudenten en ook is iedereen vrij om zijn of haar mening te geven. Na afloop van deze vergaderingen gaan we met de hele groep naar biercafé Kandinsky waar onder het genot van een (speciaal)biertje en een borrelhapje nog even ontspannen kan worden nagepraat. Twee keer in het jaar is ere en Buddy-Open fractie vergadering. Tijdens deze vergadering worden afkortingen door fractieleden vermeden en zullen onderwerpen nader worden toegelicht zodat het voor alle geïnteresseerden duidelijk is waar Vrijspraak zich mee bezig houdt. Behalve deze maandelijkse borrel worden er diverse andere sociale activiteiten georganiseerd. Hiervoor zorgt het bestuur van Vrijspraak, dat behalve het organiseren van activiteiten ook een ondersteunde rol bij de studentenmedezeggenschap heeft. Het jaar begint altijd goed

met het legendarische Vrijspraakweekend waar oude en nieuwe leden elkaar leren kennen en een band wordt geschept voor de rest van het jaar. Verder is er bijvoorbeeld een huifkarbiercantus, een debatavond, karaokeavond, het jaarlijkse nieuwjaarsdiner en natuurlijk de beroemde/legendarische Vrijspraakbiercantus. Niet te missen is verder de Beste Docent Verkiezing waarbij jaarlijks wordt gestemd door studenten voor de beste docent van Tilburg Law School. We leveren regelmatig kritiek op de faculteit, maar we vinden het ook belangrijk om goede docenten in het zonnetje te zetten. Goed om te weten is dat Vrijspraak een klachtenbus heeft waar je terecht kunt met al je klachten. We zijn te bereiken via klachtenbus@magisterjft.nl. Loop je ergens tegenaan, aarzel dan niet en stuur ons een mail. Vrijspraak zal haar uiterste best doen om jouw klacht zo snel en correct mogelijk af te handelen en je probleem op te lossen. Om alle studenten op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt op de faculteit brengt Vrijspraak daarnaast een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit. Aanmelden voor deze nieuwsbrief is heel gemakkelijk en kan door even een mail te sturen naar vrijspraak@ magisterjft.nl. Vrijspraak is dus de plek waar jij je mening kunt laten horen, maar waar bovendien iets met die mening wordt gedaan. Aangezien Vrijspraak inmiddels al 24 jaar bestaat is zij namelijk een gewaardeerde partner op de faculteit en worden de studenten in de medezeggenschap serieus genomen. Maar behalve serieus is het bij Vrijspraak ook erg gezellig. Kom dus zeker eens een kijkje nemen bij één van onze activiteiten, is het niet op een (Buddy) Open Fractievergadering dan toch zeker bij de biercantus!

35 | SecJure Intro Editie 2014


St. Boekenverkoop

10% korting op al je studieboeken! Als aankomende student staan je een hoop nieuwe dingen te wachten. Een nieuwe studie, een nieuwe stad, nieuwe vrienden en vriendinnen, een nieuwe stamkroeg en misschien ook wel een nieuw huis. Kortom: er verandert veel op het moment dat je in augustus met de introductieperiode je studie begint. Sommige dingen blijven echter bij het oude: ook als je studeert heb je boeken nodig. Voor alle studenten aan Tilburg Law School is er dan ook de stichting CeBoJuF. Magister JFT | CeBoJuF is een stichting die bestuurd wordt door studenten die allemaal studeren aan Tilburg

Law School. Samen organiseren wij voorafgaand aan elk semester een boekenverkoop. Wij bieden hier alle boeken aan die voorgeschreven zijn voor je vakken. Maar het mooiste is: bij ons kun je al je studieboeken aanschaffen met maar liefst 10% korting*. Bestellen bij Magister JFT | CeBoJuF is heel simpel: je plaatst je bestelling op www.cebojuf.nl. Vanaf half december zullen de bestellijsten beschikbaar zijn op onze website. Alle boeken die jij nodig hebt voor je opleiding staan in de bestellijsten. Je selecteert alle boeken die je wilt aanschaffen. Vervolgens vul je je gegevens in en verstuur je de bestelling. Je ontvangt automatisch een bevestiging met daarin een overzicht van je bestelling. Tijdens de facultaire introductiedagen van de faculteit zul je langs het verkooppunt van Magister JFT | CeBoJuF worden gebracht. Je kan daar je bestelde boeken afhalen. Het enige dat je hoeft te doen om te kunnen profiteren van deze mooie korting is lid worden van de studievereniging Magister JFT. Dit kost je â‚Ź12,50 per jaar, maar dit verdien je ruimschoots terug met de korting die je krijgt op je boeken. Het inschrijfformulier is te vinden in je introductiepakket en op www.magisterjft.nl. Je hoeft nog geen lid te zijn als je je boeken bestelt, maar op het moment dat je je boeken komt ophalen moet je dat wel zijn, anders mogen we je geen boeken verkopen. Heb je vragen over Magister JFT | CeBoJuF, de bestelprocedure of het afhalen van je boeken? Kijk dan eens op www.cebojuf.nl of stuur een mailtje naar cebojuf@ uvt.nl. Hopelijk zien we je dan in augustus bij Magister JFT | CeBoJuF! *

SecJure Intro Editie 2014 | 36

Kijk voor de verkoop- en leveringsvoorwaarden op www.cebojuf.nl.


“Je bent helemaal klaar voor je eerste jaar rechten, maar wat als de vakken toch lastig blijken en je eigenlijk wel een steuntje in de rug kunt gebruiken? Dan is de Magister JFT | Onderwijsgroep er voor jou! Wij bieden je door het jaar heen niet alleen de mogelijkheid om op-maatgemaakte en kwalitatieve samenvattingen voor een prikkie te kopen, maar je kunt je bij ons ook inschrijven voor studiecoaching, zo wordt je een heel semester gecoacht door een ouderejaars student voor het vak wat jij wellicht lastig vindt of graag meer van wil weten! Wij bieden jou die extra steun waar je het nodig hebt!” - Chloe Baartmans, Commissielid Magister JFT | Onderwijsgroep Vanaf het collegejaar 2012/2013 is de onderwijsgroep officieel van start gegaan. Zij zorgen ervoor dat de onderwijsgerelateerde zaken bij Magister JFT goed geregeld worden en van goede kwaliteit zijn. De hoofdonderdelen waar zij zich mee bezig houden zijn de samenvattingen en studiecoaching. De onderwijsgroep houdt zich vooral bezig met de organisatorische kant van het onderwijs. Studiecoaching is er voor de eerstejaarsstudenten en biedt eerstejaarsstudenten extra studiehulp naast de hoor- en werkcolleges. Tijdens studiebijeenkomsten met kleine groepen eerstejaars studenten helpen ouderejaarsstudenten (coaches) jou en je medestudenten in het eerste jaar actief bij de studie. Zij adviseren bij opdrachten, maken je wegwijs in de jurisprudentie en zullen je helpen bij het maken van oefententamens. Tijdens het eerste semester kun je voor de vakken Inleiding Privaatrecht, Staatsrecht en Inleiding Strafrecht studiecoaching volgen. De eerste drie bijeenkomsten staan in het teken van vakoverstijgende thema’s. De latere bijeenkomsten worden ingevuld met vakinhoudelijke thema’s waarbij de coaches je de helpende hand zullen bieden om de stof beter te begrijpen. In het tweede semester zal voor de

vakken Bestuursrecht, Personen- en Vermogensrecht en Inleiding Strafprocesrecht studiecoaching worden verzorgd. Het is belangrijk dat studenten ondersteund worden in het vinden van hun weg door het recht. De onderwijsgroep zal dan ook elk jaar een aantal studiecoaches recruiten die door het jaar heen studenten begeleiden tijdens bijeenkomsten om de eerstejaars de fijne kneepjes van het privaatrecht, strafrecht en staatsrecht mee te geven. De Onderwijsgroep zorgt er dan voor dat alle faciliteiten beschikbaar zijn om deze bijeenkomsten zo goed mogelijk te laten verlopen. Meer informatie over het volgen van studiecoaching vind je op de website van Magister JFT. Daarnaast biedt Magister JFT samenvattingen aan alle bachelorstudenten aan en de onderwijsgroep speelt ook hier een leidende rol. Aan hen de taak om keer op keer samenvattingen aan te bieden en de kwaliteit hiervan elk jaar weer te waarborgen. Uiteraard zoeken ze altijd schrijvers. Ben je een gemotiveerde student die toch al samenvattingen schrijft, neem dan contact op met de Onderwijsgroep. Ben je gebruiker van een samenvatting en heb je hier opmerkingen over, schroom dan niet om hen hierover in te lichten. Samen kunnen we zorgen voor een nog hogere kwaliteit van de studieondersteuning. 

37 | SecJure Intro Editie 2014

Onderwijs

Onderwijsgroep


Commissie

De Almanak-commissie

De Activiteitencommissie (AcCie) De Activiteitencommissie – gevormd stuk voor stuk door enthousiaste Magisterleden – organiseert met name sociale activiteiten die naast de studie voor de hoognodige ontspanning zorgen. De eerste activiteit van de AcCie is elk collegejaar het organiseren van de Actieve Ledendag. Oude en nieuwe actieve Magisterleden kunnen tijdens deze dag op een gezellige manier en tijdens leuke activiteiten kennis maken met elkaar. Daarnaast is er in december de Sinterklaasbiercantus. Voor degenen die nog nooit een biercantus hebben bijgewoond: de deelnemers zingen, zittend aan lange tafels, allerlei liedjes onder het genot van grote kannen bier. Alleen op commando van de cantuszangers mag bier gedronken worden of een bezoek aan het toilet worden gebracht. Overtreed je deze regels, dan worden er zogenaamde ‘adjes’ uitgedeeld. Deze kunnen allerlei ingrediënten bevatten (denk aan bier, tequila, wortelsap, gemalen pepernoten) en op verschillende manieren opgedronken worden (in een schoen, mijter, klomp, etc.). De verschillende soorten adjes en gezellige meezingers staan garant voor een gezellige avond. Naast de bovenstaande activiteiten organiseert de AcCie elke tweede dinsdag van de maand de zogenaamde Magisterborrel, waar een gratis fust bier wordt weggegeven. Deze borrels worden altijd druk bezocht en zijn een goede manier om met andere Magisterleden in contact te komen en natuurlijk een goed feestje te bouwen. Tijdens het schrijven van dit stukje zijn we al druk bezig met de voorbereidingen van het Algemene Leden Weekend. Vaste onderdelen van dit weekend zijn een biercantus, sportmiddag en natuurlijk feesten tot de vroege uurtjes! Zoals je vast wel hebt gemerkt, is de AcCie een leuke en veelzijdige commissie die de Magisterleden heel wat gezellige uurtjes bezorgt. We hopen jou natuurlijk op één van onze activiteiten terug te zien!

SecJure Intro Editie 2014 | 38

Als aanstormende eerstejaarsstudent zal het je waarschijnlijk nog weinig zeggen, een almanak. Eigenlijk is het niets meer dan een jaarboek: zo’n boekwerk dat je in de typische high school film nog wel eens tegenkomt en misschien zelfs wel op je eigen middelbare school hebt gekregen. In een almanak vind je zaken terug als een activiteitenoverzicht, nieuwsoverzicht, smoelenboek, de kamers/ commissies van Magister JFT en natuurlijk heel veel foto’s. De meest memorabele momenten die zijn vastgelegd op de gevoelige plaat, maar ook natuurlijk de slechte foto’s waardoor je jaren later nog met een brede glimlach door dit boekwerk bladert. Daarnaast houden we een aantal interviews met bekende Nederlanders en worden de meest besproken roddels gepubliceerd. De Almanakcommissie is verantwoordelijk voor dit prachtstuk. Met zeven personen zijn we verantwoordelijk voor bijna 300 pagina’s: van het verzamelen van alle informatie, tot het regisseren van de opmaak door de vormgever. Na een jaar vol plezier en toch serieuze arbeid wordt de almanak in juni op de laatste borrel van het jaar in Café Brandpunt gepresenteerd. Ook jij als beginnend student kan deel uitmaken van de Almanakcommissie van volgend jaar. Het is een ontzettende leuke manier om de vereniging en dus ook je medestudenten beter te leren kennen. Je kan natuurlijk ook de talloze activiteiten van Magister JFT bezoeken; wie weet zie jij jezelf dan terug in de almanak van volgend jaar. Ben je benieuwd geworden hoe een almanak er nu eigenlijk uit ziet? Loop dan eens binnen op de Magisterkamer (E221) want daar kan je alle edities doorbladeren!


Commissie

De Designcommissie

De Promotiecommissie

De Designcommissie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van Magister JFT. Enerzijds door middel van promotie van de vele activiteiten georganiseerd door andere Kamers en Commissies, anderzijds middels de merchandise die regelmatig op en buiten de campus zichtbaar is. Het doel hierbij is om het karakter van Magister JFT zo goed mogelijk uit te dragen naar de studenten, de faculteit en derden. Daarmee samenhangend waakt de Designcommissie voor de uniformiteit van het karakter van Magister JFT en bewaakt zij ook de huisstijl. Professioneel, assertief en bovenal gezellig!

De promotiecommissie van Magister JFT bestaat uit ongeveer 8 leden en is er om studenten enthousiast te maken om lid te worden van Magister JFT. Met onze acties richten wij ons met name op de eerstejaars, zij zijn over het algemeen nog niet bekend met wat Magister JFT doet en waarom het zo leuk is om lid te zijn. Wij organiseren ongeveer twee keer per jaar een feest, waarbij we natuurlijk rekening houden met het beperkte budget van een student door o.a. de prijs van het kaartje laag te houden en op de avond zelf te zorgen voor verschillende leuke acties, zoals welkomstdrankjes en te winnen prijzen. Ook regelen wij de Den Haag-dag voor eerstejaars studenten. Zij bezoeken die dag in groepjes een ambassade, krijgen daar een presentatie te zien en worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Verder bedenken we tussendoor ook ludieke acties om Magister JFT onder de aandacht te brengen. Brainstormen doen wij tijdens vergaderingen, voor de ene actie vergaderen we wat meer dan voor de andere, maar gemiddeld zitten we eens in de drie weken met elkaar rond de tafel. Lid zijn van de Promotiecommissie kost je dus niet ontzettend veel tijd en je krijgt er een hoop leuke dingen voor terug! Je leert nieuwe mensen kennen, natuurlijk van je eigen commissie, maar ook van andere commissies binnen Magister JFT, bent goed op de hoogte van alle leuke en interessante activiteiten die door Magister JFT worden georganiseerd en doet ook ervaring op wat betreft promotie, planning en organisatie. Een echte aanrader dus!!

39 | SecJure Intro Editie 2014


Commissie

De Sportcommissie Naast de vele juridische activiteiten die door de verschillende kamers en commissies van Magister JFT worden georganiseerd, is het ook belangrijk om op sportieve wijze iets te betekenen voor de leden. Voor de organisatie van de sportactiviteiten zijn wij van de Sport-cie verantwoordelijk. Onze doelstelling is het combineren van sportieve activiteiten met het gezellig nuttigen van een drankje.

De Congrescommissie Iedere twee jaar organiseert Magister JFT een juridisch congres, met het doel om zoveel mogelijk studenten de mogelijkheid te bieden aan een congres deel te nemen. Het congres vindt in de maand oktober plaats. De organisatie van een evenement als dit is geen kattenpis en dus bestaat er binnen Magister JFT een commissie die deze taak op zich neemt. Wat de congrescommissie dan precies doet? Die zet het congres op pootjes, doet al het voorbereidend werk en zorgt voor een interessant en pakkend thema. De thema’s variëren op allerlei mogelijk te bedenken juridische vlakken en zijn vaak pakkend en vernieuwend. Om maar een voorbeeld te noemen: het Congres van aankomend jaar zal een thema binnen het arbeidsrecht hebben en zal plaatsvinden in de maand november. Om tijdens het congres voor afwisseling te zorgen zijn er natuurlijk verschillende onderwerpen binnen het gekozen thema nodig, waarvoor verschillende workshops kunnen worden opgezet. Het is de bedoeling dat geïnteresseerde studenten zich inschrijven voor drie workshops die zij graag willen bijwonen. Vervolgens zullen er per workshop groepen worden gemaakt en zullen gedurende de dag verschillende workshops door de studenten worden bijgewoond. Op deze manier krijgt iedereen een stukje mee van het overkoepelende thema en verdiepende informatie over een onderwerp naar keuze. Voor het Congres kan plaatsvinden is de commissie dus al maanden druk bezig om alles rond te krijgen, sprekers te vinden voor de verschillende workshops en het evenement natuurlijk op de campus te promoten. Als lid van de Congrescommissie heb je de kans om je organisatietalent te ontwikkelen en wordt er een beroep gedaan op je verantwoordelijkheidsgevoel, inlevingsvermogen en samenwerkingskills. Daarnaast is het ook nog eens een hele leuke ervaring waarin je je congresgenoten beter leert kennen en je vaak mooie herinneringen samen zult opbouwen. Je bent immers samen verantwoordelijk voor een leuk, interessant en goed lopend congres. Voor meer informatie over de Congrescommissie kun je een kijkje nemen op de website van Magister JFT | Commissies onder het kopje ‘Congrescommissie’. SecJure Intro Editie 2014 | 40

Onze eerste activiteit, de Hart van Brabantloop, is elk jaar weer een groot succes. Het Magister-team levert doorgaans een uitstekende prestatie en het is ook gewoon een erg leuke dag die elk jaar wordt afgesloten met een gezellig etentje. Eind april staat altijd de Batavierenrace op het programma. Ook hier zullen wij aan deelnemen en samen de afstand van 175 km tussen Nijmegen en Enschede overbruggen. Zo’n dag kan maar op één manier worden afgesloten en dat is met het grootste studentenfeest van de Benelux! Naast deze twee grotere evenementen organiseren we ook nog enkele clinics, waarbij sportiviteit met gezelligheid wordt gecombineerd. Tevens zullen wij uiteraard aanwezig zijn bij de bierestafette en andere Magisterfeesten. Met de Sport-cie ga je dus een leuk, gezellig en sportief jaar tegemoet! Tot snel bij een van onze activiteiten!


Commissie

De Galacommissie Beste eerstejaars,

De Dies-commissie De Diës staat garant voor een spetterend feest, want de verjaardag van Magister JFT mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan! De Diës-commissie zorgt er dan ook voor dat de Dies Natalis van Magister JFT elk jaar weer op grootse wijze wordt gevierd. Dit houdt in dat wij als commissie op zoek gaan naar een toplocatie, ervoor zorgen dat het nodige entertainment aanwezig is en dat er een mooi muziekje is om op te dansen. Gooi daar nog een mooi thema en een lekker hapje en een drankje bovenop en je hebt een onvergetelijke avond. De party is natuurlijk niet compleet zonder alle actieve leden van Magister, dus mis dit feest niet en koop dat kaartje! Groetjes, De Dies-commissie

Je studententijd is één van de mooiste periodes uit je leven. Als aankomend student zal er de komende tijd een hoop op je af komen en zullen de eerste maanden voorbij vliegen. Colleges volgen, studeren, veel vrijheid, een onregelmatig levensritme... en je kunt natuurlijk kennismaken met het actieve studentenleven bij Magister JFT! De galacommissie is één van de vele commissies die Magister JFT rijk is. Zoals de naam al doet vermoeden, hebben wij de eer om één van de mooiste feestjes van het jaar te organiseren: het Magister JFT gala! Ook dit jaar heeft in maart een magistraal gala plaatsgevonden. In september werd begonnen met de voorbereidingen middels de zoektocht naar een unieke locatie, een gave DJ, swingende act, een thema, goodiebags… de ingrediënten voor een onvergetelijke avond! De commissie bestond dit jaar uit een gezellig kippenhok van vrouwen. Naast de vergaderingen werden er cocktails gedronken, etentjes gehouden en borrels bezocht om alvast goed in de stemming te komen. Ons jaar in de galacommissie zit erop en het is tijd om het stokje over te dragen. Wij vertrouwen erop dat er komend jaar weer een geweldig gala wordt georganiseerd door een nieuwe commissie, waarbij we ook jullie hopen te mogen begroeten! Kortom: ga alvast op zoek naar een glamoureuze jurk, breng je smoking of rokkostuum naar de stomerij en zorg voor een leuke date, want tijdens het gala draait het natuurlijk vooral om zien en gezien worden! De galacommissie van Magister JFT

41 | SecJure Intro Editie 2014


Commissie

De NSPW-Commissie De JBT-commissie

Beste eerstejaars, Waaraan moet je denken bij de Juridische Bedrijvendagen Tilburg als je net begint met je studie rechten aan de UvT? De JBT is een driedaags evenement voor bacheloren masterstudenten en dé ideale gelegenheid om je te oriënteren op jouw toekomst als jurist! Tijdens deze dagen kun je aan verschillende onderdelen deelnemen. Zo kun je op de sollicitatiedagen een cv-check laten doen of een sollicitatietraining volgen en op de Businessday een individueel gesprek met een advocatenkantoor aangaan. De JBT Business Day zal plaatsvinden in het Koning Willem II stadion te Tilburg. Deze dag draait het om intensief contact tussen bedrijven en studenten. De studentenpopulatie bestaat die dag voornamelijk uit derde- (bachelor) en vierdejaars (master) rechten- en bestuurskundestudenten. Tijdens deze dag krijgen de studenten een indruk van de mogelijkheden ten aanzien van toekomstige werkgebieden, stageplaatsen en afstudeerrichtingen. Vervolgens vinden er bedrijfspresentaties plaats, welke georganiseerd worden door de deelnemende bedrijven. Deze zijn bedoeld om studenten actief kennis te laten maken met het betreffende bedrijf, zodat zij zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt. Jijzelf kunt dus plaatsnemen in de workshop rondes en bij je aanmelding kun je jezelf indelen bij kantoren waar jij graag meer informatie over zou willen hebben. Later die dag kun je op de banenborrel vrijblijvend een praatje maken met een advocatenkantoor, Rechtsbijstand of bijvoorbeeld het Rijk. De Juridische Bedrijvendagen worden afgesloten met een diner waar je nog eens informeel kunt praten met twee kantoren naar keuze. De JBT is voor iedereen toegankelijk, zowel voor eerstejaarsstudenten als masterstudenten. De JBT-commissie begint meteen in september met de voorbereidingen voor het driedaagse evenement in het voorjaar, zodat we op de dagen zelf voor iedereen iets te bieden hebben. Kijk voor meer informatie op www.jbtilburg.nl of stuur een mailtje naar info@jbtilburg.nl We hopen je te zien op de volgende editie! SecJure Intro Editie 2014 | 42

Ieder jaar organiseert de NSPW-commissie van Magister JFT de Nationale snelpleitwedstrijden(NSPW), die in 1991 voor het eerst plaatsvond. Tijdens de NSPW strijden teams vanuit het hele land tegen elkaar voor een ereplek in de finale. Achter dit grote evenement gaat een hele organisatie schuil. De commissie gaat onder andere op zoek naar teams die willen deelnemen en juryleden die het talent willen beoordelen. De jury bestaat vaak uit advocaten van verscheidene advocatenkantoren en docenten van de Universiteit van Tilburg. Daarnaast zie je ook leden van de rechterlijke macht die plaatsnemen in de jury. Om professionals zover te krijgen dat zij als jurylid willen deelnemen, wordt een persoonlijke benadering gehanteerd. De NSPW bestaat uit drie rondes, die elk jaar anders ingedeeld worden en waarbij steeds een ander rechtsgebied wordt bepleit. Ieder team heeft een half uur om de casus voor te bereiden. Zaalwachten zorgen ervoor dat iedereen op het juiste moment op de juiste plaats is. Na de voorbereiding worden de casussen bepleit voor de vakkundige jury, die bestaat uit ongeveer 3 à 4 personen. Zij zullen letten op de inhoud van het pleidooi, maar ook op de daadwerkelijke presentatietechniek. Gedurende de dag wordt er gezorgd voor koffie en thee en rond de middag wordt een lunch verzorgd. Tijdens het wachten op de bekendmaking van de finalisten vindt er enige vorm van entertainment plaats. Vervolgens krijgen de finalisten tijd om de finalecasus voor te bereiden en kan het publiek kijken naar de meesterlijke pleitzitting; een pleitsessie tussen twee professionals. Hierna vindt de finalecasus plaats, waarbij de twee beste teams tegen elkaar strijden voor de winst. Om de dag leuk af te sluiten vindt er een borrel plaats, gevolgd door een diner. Om deze dag goed te laten verlopen moet er door de NSPW-commissie dus veel geregeld worden. Lijkt het jou leuk om deze dag te organiseren, wil jij je pleitvaardigheden ontdekken, verbeteren of je talent laten zien aan de vakkundige jury, dan is de NSPW wellicht iets voor jou.


Commissie

Reiscommissies binnen en buiten Europa

De Eerstejaarscommissie De Magister JFT | Eerstejaarscommissie bestaat ieder jaar uit ongeveer tien eerstejaars studenten. De commissie organiseert laagdrempelige activiteiten voor andere eerstejaars, maar ook voor alle andere leden van magister JFT. De commissie organiseert onder andere een walking dinner en een biercantus. Naast hele gezellige sociale activiteiten organiseert de commissie ook de bachelordag waarbij een advocatenkantoor wordt bezocht. De eerstejaarscommissie is dan ook de perfecte commissie om als eerstejaars leuke activiteiten te organiseren voor je medestudenten, maar ook om kennis te maken met het actief lidmaatschap bij Magister JFT en hoe het is om serieuze zaken te organiseren. Wil je je eerste jaar in Tilburg vliegend van start gaan? Ga dan in de eerstejaarscommissie!

Ieder jaar organiseren de ReisCies (eentje binnen en eentje buiten Europa) weer fantastische reizen. Deze reizen worden ieder jaar gepland in de collegevrije week in april. Voorgaande jaren waren de bestemmingen onder andere Boekarest, Madrid, Buenos Aires en Havana. De bedoeling van een studiereis is onder andere meer te weten te komen over het juridische systeem, de cultuur en gewoontes van een land. Naast alle ‘leerzame’ activiteiten staat natuurlijk ook gezelligheid centraal! Tijdens de reis zul je dan ook een bezoek afleggen aan advocatenkantoren, bedrijven en universiteiten, maar je zult ook deelnemen aan culturele activiteiten en er is de gelegenheid om ’s avonds de plaatselijke barretjes te ontdekken. De reis is dus op meerdere vlakken erg leerzaam en je zult een hoop leuke mensen leren kennen. Kortom, het is een erg leuke ervaring die je niet wil missen! Voor alle geïnteresseerden zal er een informatiebijeenkomst worden gehouden. Houd de site van Magister JFT dus goed in de gaten!

43 | SecJure Intro Editie 2014


Commissie

THE Committee

De IJscommissie De Magister JFT IJsCo organiseert de enige echte Magister JFT winstersport. In het begin van volgend kalenderjaar zal Magister JFT met een groep leuke studenten op wintersport gaan. Er wordt niet alleen geskied of gesnowboard, maar ook de après-ski wordt zeker niet vergeten! De IJscommissie is al druk bezig met de voorbereiding van de reis en mocht je nu een fanatieke wintersporter (of après-skier) zijn, houd dan de site in de gaten om te kijken of je mee kan gaan! De kosten zullen zo veel mogelijk gedrukt worden om de wintersport voor een studentenprijs aan te kunnen bieden. Dit betekent echter niet dat er niet zal worden gezorgd voor een ontzettend leuk programma! Afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een heuse biercantus georganiseerd. Lijkt het je leuk om de wintersport daarna zelf te organiseren? Je kunt je hiervoor melden bij de secretaris in de periode maart/april.

SecJure Intro Editie 2014 | 44

De vereniging Magister JFT neemt ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid uit zich in de reis die georganiseerd wordt door een commissie waar de aspecten van vrijwilligerswerk en reizen gecombineerd wordt. De reis bestaat uit drie weken naar een land buiten de Europese grenzen. 1,5 week van de reis bestaat uit het ontdekken van het land van bestemming. De hoogtepunten van het land, de cultuur en de inwoners worden bezocht, geproefd en ontmoet. De tweede 1,5 week van de reis worden ingevuld met het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Dit kan bestaan uit het geven van Engelse les aan kinderen, het bouwen van scholen of andere werkzaamheden. De reis wordt georganiseerd door een commissie van 6 personen. Naast de commissie is er plaats voor 14 tot 19 personen die mogen deelnemen aan de reis. Deze personen zullen geselecteerd worden door de commissie, gebaseerd op motivatie en beheersing van de Engelse taal. In de zomer van 2014 is dit project van start gegaan en is de reis naar IndonesiĂŤ gegaan. Op 4 scholen in de hoofdstad Jakarta is de basis van de Engelse taal aangeleerd aan straatkinderen, die normaliter geen kans op onderwijs hebben. Voorafgaand aan de reis is geld ingezameld middels activiteiten door de gehele groep. Het geld is 1 op 1 gebruikt om materialen aan te schaffen voor de scholen en om de scholen verder te ondersteunen. Heb je interesse om deel te nemen aan deze prachtige ervaring? Volg onze website of neem direct contact met ons op via the@magisterjft.nl


Vaardigheden

SecJure

DiCiT DiCiT is het pleitdispuut van Magister JFT en is in 1989 opgericht op initiatief van prof. mr. Spier (Advocaat-generaal bij de Hoge Raad). DiCiT staat voor ‘hij spreekt’ in het Latijn en richt zicht enkel en volledig op het pleiten. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk verschillende rechtsgebieden te belichten. We bieden dus voor ieder wat wils. Wij zijn ervan overtuigd dat pleiten niet alleen een kwestie van talent is; pleiten kun je ook leren! Bij Magister JFT | DiCiT krijg je de kans om op een leuke manier kennis te maken en te oefenen met pleiten. Wij organiseren elk jaar een drietal pleitavonden, waarbij studenten de kans krijgen om tegen elkaar te pleiten. Zij worden voorzien van handige feedback en tips door een rechtbank, gevormd door juridische professionals. Ook aan studenten die het pleiten liever eerst van een afstandje willen bekijken is gedacht. Het is namelijk ook mogelijk om in het publiek plaats te nemen. De pleitavonden worden steevast afgesloten met een gezellige borrel in de Esplanade. Naast deze pleitavonden organiseren wij ook pleittrainingen bij advocatenkantoren of andere activiteiten bij professionals in de praktijk. Studenten met een bijzondere interesse voor pleiten en die nog actiever willen worden binnen Magister JFT | DiCiT kunnen zich aanmelden als Dispuutgenoot. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe Dispuutgenoten die ons team willen versterken. Voor deze Dispuutgenoten organiseren wij elk jaar een aantal Dispuutavonden. Op deze avonden maak je in kleinschalig verband op een informele manier kennis met het (snel)pleiten en andere soortgelijke skills. De ervaring die je op deze Dispuutavonden opdoet, kun je eventueel inzetten tijdens een van de nationale pleitwedstrijden waar Magister JFT | DiCiT aan deelneemt. Wil jij het gezellige met het nuttige combineren, kom dan naar één van onze activiteiten of meld je aan als Dispuutgenoot. Wij zijn te bereiken via dicit@magisterjft.nl.

De Redactie SecJure is het onafhankelijke blad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Tilburg University. Met een oplage van circa 4000 per editie is het zeker niet zomaar een blad: iedere voltijd rechtenstudent ontvangt de SecJure, evenals de leden van alumnivereniging JUVAT, sponsoren en andere geïnteresseerden. Al sinds 1986 rolt SecJure van de pers. De redactie bestaat uit ongeveer 15 redacteuren die na sollicitatie worden aangesteld door de hoofdredacteur. Uit deze vijftien worden vervolgens de eindredacteuren gekozen, die de stukken op spelling, grammatica en inhoud moeten controleren. De hoofdredacteur staat boven de eindredactie en bewaart het overzicht over de editie. Omdat alle redactieleden zelf mogen weten waarover ze schrijven en het ook voor studenten buiten de redactie mogelijk is om stukken aan te leveren, is dat nog een hele klus! SecJure staat garant voor een hoop gezelligheid. Zo is de redactie vrijwel iedere borrel wel van de partij, bezoeken we vaak samen de Magister activiteiten en organiseren we leuke redactie-uitjes. Daarnaast vergaderen we minimaal vijf keer per jaar voorafgaand aan een editie, hetgeen meestal een erg gezellig samenzijn is. De SecJure wordt gemaakt dóór en vóór studenten. Lidmaatschap van de redactie staat ook open voor eerstejaars studenten, dus heb je interesse en wil je meer informatie? Kijk dan op www.magisterjft.nl/secjure of mail naar secjure@magisterjft.nl!

45 | SecJure Intro Editie 2014


MIK

Magister Introductie Kamp Ervaringen van studenten die mee zijn geweest:

Het Magister Introductiekamp is de perfecte start voor de rechten- en bestuurskunde student aan Tilburg Law School. Van maandag 11 tot en met woensdag 13 augustus 2014 is er de mogelijkheid voor alle eerstejaars rechten- en bestuurskunde studenten aan Tilburg University om elkaar te leren kennen op een leuke, gezellige, maar ook studiegerelateerde wijze. Tijdens dit kamp zul je o.a. kennismaken met je docentmentoren, je medestudenten en zul je nuttige informatie ontvangen over je studie. Het programma zal bestaan uit een aantal inhoudelijke activiteiten en daarnaast uit heel veel sociale activiteiten. Zo zal het programma onder andere bestaan uit twee feestavonden, een heuse biercantus en –estafette, een (juridisch) kroegcollege, een spellenmiddag en een programma met docenten van Tilburg Law School. De organisatie is in handen van Magister JFT, dé studievereniging verbonden aan de juridische faculteit. We willen echter wel benadrukken dat dit kamp absoluut géén ontgroening is! Dit alles zal plaatsvinden op accommodatie ‘De Hoof’ te Someren (nabij Eindhoven). De kosten voor het kamp bedragen slechts €55,- (dit is inclusief vervoer vanaf station Eindhoven, ontbijt, lunch en diner, exclusief drank). Begin jouw studententijd dus met een vliegende start en doe mee met het Magister Introductiekamp! Heb je nog vragen? Stel ze dan via het contactformulier op www.magisterjft.nl, mailen kan ook direct naar commissarispr@ magisterjft.nl. Opgeven voor het Magister Introductiekamp kan via www.magisterjft.nl/mik! Tot ziens op 11 augustus! SecJure Intro Editie 2014 | 46

Ik heb zelf meegedaan aan de MIK omdat het mij een leuke manier leek om mensen te leren kennen en om het studentenleven te ontdekken. Ik heb er absoluut geen spijt van gehad! Ik heb het enorm naar m’n zin gehad tijdens de MIK. We hadden een heel gezellig groepje en super lieve ‘mama’s’, die ons veel handige tips gaven over de studie en het studentenleven. De activiteiten zijn heel grappig (denk aan wettenbundels gooien en verkleed allemaal opdrachten uitvoeren) en een goede manier om elkaar te leren kennen. Ook de biercantus was een hoogtepunt! Iedereen is nieuw en kent nog niet zoveel mensen, maar je maakt snel nieuwe vrienden. Al met al vond ik de MIK een zeer geslaagd begin van m’n studententijd en denk ik er met veel plezier aan terug! - Sara Janssen Voor ons was de MIK dé perfecte start van onze studie aan de universiteit! Je leert ontzettend veel andere eerstejaars rechtenstudenten kennen, waardoor je tijdens de eerste collegeweek direct een hoop bekenden hebt. Daarnaast hebben we tijdens de MIK ook een erg goed beeld gekregen van Magister JFT als vereniging en zijn we aan het begin van het collegejaar direct actief lid geworden. We kunnen alle aankomende studenten in ieder geval van harte aanraden om mee te doen met de MIK, aangezien het drie enorm gezellige dagen zijn! - Sander Timmermans & Luuk van Deutekom


11 11 11 --- 13 13 13 augustus augustus augustus 2014 2014 2014 Meer Meer Meer informatie informatie informatie of of of inschrijven? inschrijven? inschrijven?

Kijk Kijk Kijk op op op www.magisterjft.nl/MIK www.magisterjft.nl/MIK www.magisterjft.nl/MIK en en en like like like ons ons ons op op op facebook! facebook! facebook! “Omdat je een geweldig begin aan je “Omdat “Omdatje jeeen eengeweldig geweldigbegin beginaan aanje je studententijd wilt maken” studententijd studententijdwilt wiltmaken” maken” “Omdat Magister JFT jóuw “Omdat “OmdatMagister MagisterJFT JFTjóuw jóuw studievereniging is” st studievereniging studievereniging is” is” st st “Omdat het introductiekamp “Omdat “Omdathet hetintroductiekamp introductiekamp één groot feest is” één ééngroot grootfeest feestis” is” “Omdat je razendsnel je “Omdat “Omdatje jerazendsnel razendsnelje je studiegenoten leert kennen” studiegenoten studiegenotenleert leertkennen” kennen”

Tot Tot Tot 11 11 11 augustus! augustus! augustus! --- Let Let Let op: op: op: Het Het Het Magister Magister Magister Introductie Introductie Introductie Kamp Kamp Kamp is is is absoluut absoluut absoluut géén géén géén ontgroening! ontgroening! ontgroening! ---

47 | SecJure Intro Editie 2014


‘Ik kan geen dag meer zonder hem’ Sophie Schilperoort 1e jaar Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Win deze Herschel® rugzak! Kijk op de site hoe je kans maakt.

Meest geliefd. Meest gebruikt. kluwercollegebundel.nl

SecJure Jaargang 28, Intro nummer  

SecJure is het onafhankelijke faculteitsblad van Tilburg Law School van Tilburg University

SecJure Jaargang 28, Intro nummer  

SecJure is het onafhankelijke faculteitsblad van Tilburg Law School van Tilburg University

Advertisement