Page 1


Je zeilt de haven binnen en alle hoofden draaien. Ieders adem

As you sail into port, all heads turn. Everyone holds their

stokt. Wat een juweel, die boot. Wat een tijdloze klasse.

breath. What a jewel, what a ship. Such timeless class.


the E sse n c e o f S ai l i n g Het formaat van een dagzeiler, de kwaliteit van een superjacht. De Essence 33速 is ontworpen voor de levensgenieter die oog heeft voor stijl en kwaliteit. Het is een dagzeiler van een overrompelende schoonheid, die alle moderne zeileigenschappen in zich draagt. De signatuur van Hoek Design, het toonaangevende ontwerpbureau, is tot in de kleinste details herkenbaar. Bovenwater toont de boot zijn trotse klassieke silhouet, onderwater zijn hightech vaareigenschappen. De smaakvolle binnenaccommodatie laat alle ruimte aan de essentie van de boot: kwaliteit en klasse. Wie dat weet te waarderen, zal genieten van het gevoel van vrijheid en luxe dat de Essence 33速 in haar kielzog voert.

With the size of a daysailer and the quality of a super yacht, the Essence 33速 was designed for the bon vivant with a keen eye for style and quality. It is a daysailer of astounding beauty, combined with all the modern sailing qualities. The signature of Hoek Design, the worldwide renowned architect, is recognizable in every detail. Above the water, the ship shows its proud classic silhouette and below the water its high-tech sailing qualities.The tastefully designed interior accommodation compliments the essence of the ship perfectly: quality and class. Those who know how to appreciate these qualities, will certainly enjoy the sense of freedom and luxury that the Essence 33速 will give you.


p i l ot c u t t e r De loodskotter werd ontwikkeld vanuit de behoefde van de loods om snel de grote koopvaardijschepen te bereiken en deze vervolgens veilig naar de haven te begeleiden. Loodsen waren doorgaans lokale vissers, die van de lokale haven toestemming kregen om als loods op te treden. Zij opereerden als kleine zelfstandigen, dus hoe sneller zij van en naar de haven voeren, des te meer extra geld zij verdienden. Aangezien hun vissersboten daarvoor te log en te zwaarbeladen waren, zochten zij naar een nieuw type boot. De eerste loodsboot werd ontwikkeld in 1497 en leunde nog zwaar op het ontwerp van de traditionele vissersboot. In de loop der eeuwen werden daarop verschillende aanpassingen gedaan om het ontwerp te optimaliseren voor de specifieke doeleinden van de loods. Uniek waren uiteindelijk de boeg en de hek die nu ook bij de Essence 33® zo kenmerkend zijn. Dit maakt de boot één van de snelste in zijn klasse.

The pilot cutter developed from the need for a fast boat to take the maritime pilots from the harbour to the incoming large trading vessels and guide them safely into port. Most early pilots were local fisherman who were licensed by the harbour to operate within their jurisdiction. Pilots were generally selfemployed, and the quicker they were, the greater their income. As their fishing boats were heavy working boats, and filled with fishing equipment, they needed a new type of boat. Early boats were developed from single masted fishing cutter designs and twin masted yawls, and latterly into the specialist pilot cutter. The unique features of the bow and stern have been incorporated into the design of the Essence 33®, making it one of the fastest ships in its class.


Hier, op dit azuurblauwe water onder een gouden zon,

Here, on this azure blue water, under the golden sun, we

zeilen we naar de vrijheid. Het water stroomt. Het leven ook.

sail to freedom. The water flows, and so does life.


yag t Als succesvol ondernemer was Michel Hof altijd al aan het creëren. Gedreven door zijn hang naar perfectie en met een scherp oog voor kwaliteit wist hij zich in de markt te onderscheiden. Met de bouw van de Essence 33® zet hij die lijn onverminderd door. Het is een boot van een klassieke schoonheid, die alle moderne zeileigenschappen in zich draagt. Compromisloos, net als zijn bouwer.
“De Essence 33® heeft een tijdloze, klassieke belijning die ook liefhebbers van moderne schepen aanspreekt. In die combinatie is de hand van architect André Hoek onmiskenbaar en dat is ook precies de reden waarom ik hem voor deze opdracht heb benaderd. Bovenwater toont de boot zijn trotse klassieke silhouet, onderwater zijn hightech vaareigenschappen. Wat het lijnenspel verstoort, is weggewerkt. De smaakvolle binnenaccommodatie kent een bescheiden omvang en laat alle ruimte aan de essentie van de boot: kwaliteit en klasse. En dat is precies wat de fervente dagzeiler wenst, als hij eropuit trekt om in goed gezelschap te genieten van luxe en vrijheid. Dat gevoel ligt aan de basis van dit schip, dat ondanks zijn riante afmetingen trailerbaar is gebleven. Vergeet de dure runningkosten; u bent vrij om te gaan waar u wilt.”
(Michel Hof, www.yagt.nl)

Being a successful entrepreneur, Michel Hof was and is always creating. Driven by his urge for perfection and with a sharp eye for quality, he knows how to distinguish himself in the market. By building the Essence 33®, he has done it again. It is a ship of classic beauty with all the modern sailing qualities. Without compromises, just like its builder.
“The Essence 33® has a timeless, classic lining which also appeals to those with a liking to modern ships. It is that combination in which the hand of architect André Hoek shows itself and it is exactly for that reason that I have asked him to take on this assignment. Above the water, the ship shows its proud classic silhouette, below the water its high-tech sailing qualities. Anything interfering with the interplay of lines has been smoothed away. The tastefully designed interior accommodation is of a modest size and leaves all the more room for the essence of the ship: quality and class. That is exactly what a real day-sailer likes when he goes out with good friends: to enjoy luxury and freedom. It is that feeling that lies at the heart of the ship which, despite its considerable size, we have managed to keep trailerable. Forget the expensive running costs, you are free to go wherever you please.” (Michel Hof, www.yagt.nl)


H O E K D E S I GN Wie de Essence 33® voor het eerst ziet zeilen, herkent direct de hand van de meester. André Hoek en Ruurt Meulemans, beiden van het internationaal toonaangevende ontwerpbureau Hoek Design, tekenden voor het design en de architectuur van het zeilschip. Wederom een stijlicoon, evenals een toonbeeld van perfectie.
“Ik ben opgegroeid met zeilboten.Van kinds af aan was ik al gefascineerd door de ingenieuze techniek van deze schepen. Performance staat bij onze jachten altijd op één. Ons bureau heeft daarin een enorme ervaring opgebouwd en investeert voortdurend in de optimalisatie van onze schepen. Hoek Design is vermaard om zijn klassiek gelijnde zeiljachten, gecombineerd met een modern onderwaterschip. Interieur, exterieur en dek moeten een harmonieus geheel vormen. Van al onze ontwerpen maken we daarom studiemodellen, zodat we het eindresultaat onder alle mogelijke hoeken kunnen bekijken. Dat perfectionisme brengt ons steeds een stap verder. Standaard modellen kennen wij niet, want iedere boot is weer een stukje beter en mooier is dan de vorige. Eruit halen wat erin zit, dát is onze drijfveer. In sportieve prestaties, maar ook in schoonheid. De niet-aflatende aandacht voor de hoogwaardige afwerking van onze schepen maakt uiteindelijk het verschil.The devil is in the details. Kijk maar naar de Essence 33®.”
(André Hoek, www.hoekdesign.com)

When you see the Essence 33® sailing for the first time, you will instantly recognize the hand of the master. André Hoek and Ruurt Meulemans, both from the internationally renowned Hoek Design, created both the design and the architecture of this sailing ship. Again, a style icon was created: a true symbol of perfection.
“I myself was raised with sailing. As a child I was already fascinated by the ingenuity of the technique of these ships. Performance is always number one in our designs. Our bureau has built up an extensive experience in this area and we constantly invest in optimizing our ships. Hoek Design is renowned for its classically lined sailing yachts, combined with a modern underwater ship. Interior, exterior and deck should all go together harmoniously. That is why we always make scale models of all our designs, so that we can take a really good look at the end result, from every possible angle. It is that perfectionism that keeps taking us a step further. We have no such thing as a standard model. Every ship is always better and more beautiful than the one before. Going all the way, that is what drives us. Both in sporting qualities as well as in beauty. In the end, we really make a difference by our never ending attention for detail and eye for high quality. The devil is in the details and we have the Essence 33® to prove it.” (André Hoek, www.hoekdesign.com)


g u i d o de g ro ot Guido de Groot had al een indrukwekkende carrière als auto-ontwerper achter de rug, toen hij in 1997 de switch maakte naar het ontwerp van luxe jachten. Inmiddels heeft hij wereldwijd naam gemaakt met uitdagende projecten en opmerkelijke eindresultaten. Voor de Essence 33® verzorgde hij de interieurstyling.
“Ik heb niet één kenmerkende stijl die men verbindt met mijn signatuur, omdat ik juist graag meebeweeg met de specifieke wensen van mijn klant. Modern of klassiek, overdadig of juist minimalistisch: ik ga op zoek naar de feeling van het schip en vertaal dat naar interieur en exterieur. Het belangrijkste is dat alles klopt en met elkaar in evenwicht is. Voor de Essence 33® lag er al een prachtig ontwerp, met een klassieke belijning en een sportieve touch. De styling van de binnenruimte sluit daar naadloos op aan, met een hoogwaardige afwerking en verrassende combinaties van materialen. Door te spelen met rondingen en details creëer ik een exclusieve uitstraling die voelbaar warm en uitnodigend is. En functioneel natuurlijk, zeker in deze ruimte. Niemand heeft er iets aan als ik dingen teken die onuitvoerbaar zijn. Daarom werk ik in ieder project nauw samen met de klant en de betrokken leveranciers, omdat we elkaar met ons vakmanschap versterken.”
 (Guido de Groot, www.guidodegrootdesign.com)

Guido de Groot already had an impressive career as a car designer, when in 1997 he made the switch to designing luxury yachts. He has since made a name for himself all over the world, with his challenging projects and remarkable end results. For the Essence 33® he designed the interior.
“I do not have one significant style that can be linked to my signature, because I like to go with the flow of the specific desires of my client. Modern or classical, luxurious or minimalistic: I will always look at the feel of the ship and translate that into the interior and exterior. The most important thing is that it all feels right and that it is in balance. There was already a beautiful design made for the Essence 33®, with its classical lining and sportive touch. The styling of the interior matches perfectly with that, adding a high quality finish and using different combinations of materials. By playing with the curves and details I have created an exclusive look which feels warm and inviting. It must also be functional of course, especially with this kind of size. It is of no use to design beautiful things which cannot be made. That is why, in every project, I work closely together with the client and the suppliers involved. Only then can there be true synergy in professional craftsmanship.” (Guido de Groot, www.guidodegrootdesign.com)


Dat strakke lijnenspel. Die aandacht voor details. Alles

That austere interplay of lines. Such an eye for detail. Everything

aan deze boot is maatwerk, ontworpen naar mijn smaak.

about this ship is custom-made, designed to my taste.


De Essence 33速 is ontworpen als dagzeiler, maar is tevens een zeewaardig jacht. Wie zeilt met de Essence 33速, doet dat in een goed gezelschap van vrienden. Een dag op het water, omringd door vrijheid en luxe, met een mooi glas wijn en een rijkelijk gevulde koelbox. Zowel de binnenaccommodatie als het dek geeft daartoe alle ruimte. Ondanks zijn riante afmetingen is de boot trailerbaar, waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken over een dure ligplaats in zonniger oorden. U bent wendbaar, flexibel en vrij om te gaan waar u wilt. The Essence 33速 was designed as a daysailer, but is also a seaworthy yacht. One sails the Essence 33速 in the company of good friends. A day on the water, surrounded by freedom and luxury, with a nice glass of wine and a well-filled cool box. Both the interior as well as the deck will give you plenty of space for these purposes. Despite its considerable size, the ship can be trailered so there is no need to worry about expensive moorings in the warmer regions.You are manoeuvrable, flexible and free to go wherever you please.


Qua l i t y i n c o n s t r u c t i o n Materiaal stijfheid is een van de belangrijkste eigenschappen van de Essence 33®. Deze wordt gerealiseerd doordat de basisconstructie van het jacht deels bestaat uit een carbon bewapening met longitudinale stringers. Deze eigenschappen zorgen voor een hoge rompstijfheid, waardoor romp en tuigage maximaal kunnen presteren. Een andere eigenschap die de Essence 33® onderscheidt van alle andere jachten, is dat er veel aandacht is uitgegaan naar het zo laag en centraal mogelijk brengen van het gewicht in het schip. Zowel de accu’s als de water- en brandstoftanks en de motor zijn centraal en zo diep mogelijk in de romp gesitueerd. Dit maakt de Essence tot een goed uitgebalanceerd schip waarmee het geweldig zeilen is.

Material stiffness is one of the key features of the Essence 33®, as part of the construction consists of carbon fibre structural grids and longitudinal stringers. These features add to the stiffness of the hull and ensure that a maximum performance can be reached in both hull and rig. One of the factors which sets the Essence 33® apart from other yachts, is the fact that much attention has been given to keeping the weight of the yacht as low and as central as possible. The batteries, as well as the water and fuel tanks and the engine, are all located centrally and low down in the ship. The result of this is a well-balanced yacht, which is truly a pleasure to sail.


De Essence 33® is ontwikkeld met behulp van de meest recente technologieën. State of the art ontwerp programma’s met 3D-modellering zijn gebruikt om het schip met grote zorgvuldigheid te ontwerpen. Bij de productie zijn vacuüm injectie en een sandwich constructie met HD-schuimkern toegepast.Vakmanschap en oog voor detail zijn kenmerkend voor de vakmensen die werkzaam zijn bij de Essence Jachtwerf. De hoogwaardige afwerking is terug te vinden in alle elementen van het schip, van het teak dek tot aan het interieur. Tijdloos en bedoeld om een leven lang mee te gaan. De unieke combinatie van een prachtig ontwerp met een praktische uitvoering zorgt ervoor dat het schip zowel uitstekend geschikt is als dagzeiler, maar ook goed gebruikt kan worden voor langere reizen.


State of the art design programs and 3D modeling have been used in designing the Essence 33速, to ensure the remarkable accuracy of the Essence 33速 with features like the vacuum infusion and the sandwich construction with a high-density foam core. The craftsmen who work at the Essence Yacht building yard, all take great pride in their work. Special features like the teak deck, the cockpit entrance and the interior panels and cabinets, are works of art that are being built to last. A great deal of thought has been given to the practicalities of day-sailing, resulting in numerous clever storage solutions for extended cruises.


T r ue c r a f t ma n s h i p


S pe c i f i c ati o n s Length hull

10.12 m

Length over all including bowsprit

11.17 m

Deck

Deck: Parallel to the bulwark run First Class, seasoned teak wood, quarter sawn, deck strakes.

Length hull at DWL

7.80 m

Cap Rail: Sculpted Essence teak profile.

Beam over all

2.70 m

Anchor Locker: Deck access hatch with anchor mounted in the

Draught keel

1.80 m

forepeak storage. An anchor line and roller fairlead can be fitted

Total light ship displacement approx. Total ballast weight

2750 kg 900 kg

Eyebrow: Teak molding around cabin top.

Deck stepped carbon fibre

Total length mast section approx. Half chain plate width I measurement

Cleats: Six Seasmart B175 aluminium silver anodized folding cleats will be imbedded in cap rail and are delivered as standard.

M ast a n d S ai l s Type

on the bowsprit.

12.10 m 1.10 m 12.15 m

J measurement

4.40 m

P measurement

11.20 m

E measurement

4.20 m

D esi g n

Hatches: Flush teak deck hatches with gutters, drains and flush securing hardware. Companionway hatch will be removable. Necessary lock for will be provided. Drains: Three stainless steel scuppers will be fitted each side of the boat.

C o c kpit

Wood package: First Class, seasoned unvarnished teak wood, quarter sawn on deck. Cockpit coamings and bulwark fitted with

Exterior design: Hoek Design Naval Architects

teak cap rail.

Interior design: Guido de Groot Design

Steering wheel: Five spokes, 120 cm aluminium with leather

Yard: Yagt B.V. Interior & Yacht builders

steering wheel.

Structural

Hull: Epoxy composite sandwich construction, with a high density foam core and carbon fibre inner webs constructed by

Scuppers: Five stainless steel scuppers.

I n t e r i o r by Guido de Groot design

using a composite resin infusion molding process.

Mirror: Will be provided on the inside of the cabinet door.

Deck: Epoxy composite sandwich construction, with a high-

Companionway: Plexiglas

density foam core and carbon fibre reinforced front deck, constructed by using a composite resin infusion molding process. Keel:  Epoxy composite sandwich fin construction, with a high density foam core on a stainless steel and duplex steel frame, joined on a cast lead bulb. Top plate of the fin will slot into a casing where it is bolted into the hull construction.


M e c ha n i c a l

Headstay furler: Harken headstay furler.

lubricated shaft and 2-bladed propeller.

Hydraulic gauge: Pressure gauge for backstay, boomvang

Engine: Volvo Penta D1-30 13hp diesel with stern water

Steering: Pedestal incorporating the binnacle and steering gear. 120cm aluminium and leather steering wheel. Throttle control: Single throttle control system will be installed

Sail Handling: Main and jib controlled from cockpit. and outhaul. Sails: Sails are optional and / or owners delivery.

in the cockpit.

P l umb i n g

Electric al

Tanks:

Alternator: 115A alternator with a built-in charging sensor. Battery switch: Main switchboard 12V with one main switch. Distribution panel: 12-volt remote control panel with voltmeter, interior lights, navigation lights, navigation equipment, bilge pump, water pump, waste pump, autopilot (optional), electric winches (optional) and two spares. 12-volt remote control panel with volt and Amp meter. Electronics package: Wind, depth and speed. Lights: LED reading lights, LED mast and navigation lights. Shore power: 230V/16A inlet with indicating shore power cord. Batteries: House: one 12-volt battery bank AGM (optional Lithium-ion).

Water system: Cold pressure water. Water Tank: approx. 40 litre polyethylene storage tank blue. Black water tank: approx. 30 litre polyethylene storage tank black. Fuel Tank: approx. 40 litre polyethylene storage tank /alarm light Toilet: Hand pump with three-way valve for closed, direct overboard or black water tank. Electric bilge pump: Two 12-volt pumps with float switch. Emergency bilge pump: Whale gusher hand pump in cockpit. Thru hulls: Above waterline cockpit drains, below waterline log and depthsounder, engine cooling inlet, toilet flush inlet and blackwater outlet.

Start: one 12-volt battery bank AGM.

S o u n d r edu c t i o n

r i g & S A ILS

using sound insulating SDP panels.

Mast: Carbon fibre mast colour painted or clear coat with two sets of aluminium spreaders and 8 degrees swept aft shrouds. Mast top fitting with one sheave for main halyard, two sheaves for genoa and one sheave for topmast spinnaker halyard. Boom: Carbon boom with one reef, hydraulic outhaul and boomvang. Bowsprit: Carbon fibre tapered bowsprit with fittings for a fixed forestay and bobstay. Bowsprit tip to be fitted with gennaker tack fitting and with fitting to lead anchor line through. Standing rigging: Rod rigging Nitronic 50.

Engine box insulation: Engine box will be sound insulated by

Pai n t a n d f i n ish

Hull: AWL grip 2 components. Deck: AWL grip 2 components. Boot top: AWL grip 2 components. Bottom: Antifouling. Exterior teak: Standard: unvarnished teak. Optional: varnished teak to be specified by owner. Interior: 2 components varnish. Name: Name and hail port on transom.

Sa f e t y E qu i p me n t Compass: One magnetic compass will be installed.

Fire Extinguisher: One fire extinguisher of approved type and make to be at least 5A-34B. Lines: Four mooring lines 10 meters each. Running lights: 12-volt Lopolight LED lights. • One bow light red • One bow light green • One stern light/white • Two spreader lights (optional) Two boomlights • One tri-colour masthead light with all round white • One steaming light in mast Fenders: Four fenders.

D e l i v e ry

Documentation: Lloyds vessel documentation. Launch: Trails, commissioning checklist and instruction in operation and maintenance in Koudekerk aan den Rijn, Zuid-Holland, The Netherlands.

Miscellaneous 1. Awl Grip finish

€ standard,-

2. Anchor chain, dock lines and fenders € standard,3. Swim ladder

€ standard,-

4. Flagpole and flag

€ standard,-


E sse n c e o f S ai l i n g


Hondsdijk 5 2396 HG Koudekerk a/d Rijn T + 31 (0) 71 342 10 10 For more information: info@essenceyachts.com www.essenceyachts.com


Essence Brochure 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you