Incursiune in lumea adolescentilor colaj cercetare 2014/2015 Scoala de Valori

Page 12

INTENȚIA DE A URMA O FACULTATE 81% • Mai probabil să fie elevi de la profile teoretice • Fete • București sau Transilvania • Cei mai mulți intenționează să urmeze facultatea în România (92%) • Profile dorite: Științe sociale

28

Științe medicale

16

Științe inginerești

15

Științe economice

12

Matematică, informatică

10

Arte (inclusiv arhitectură)

9

Științe umaniste

9

Sport și educație fizică

4

Științe ale naturii

3

Biologie, biochimie

3

DA

14% dintre elevi nu s-au decis înca dacă vor da la facultate sau nu

NU

5% • Elevi de clasa a XII-a • Profil tehnologic


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.