Board Games Scoala de Valori dedicate Profesorilor

Page 1

BOARD GAMES

produseeducaționalepentru(formareainițialăși

SIMULĂRI EXPERIENȚIALE CĂLĂTORII EXPEDIȚIONARE
| S lv a Bogdan @ Școa a de Valori
continuăaprofesorilordinpre-universitar ©2024

Caracteristici inter-generaționale

Știm cu toții că tinerii Gen Alpha s-au născut/se nasc într-o perioadă în care dispozitivele tehnologice sunt din ce în ce mai

inteligente, obiectele și oamenii sunt interconectate, iar lumea fizică și cea digitală se întrepătrund tot mai mult.

Acest board game oferă profesorilor din pre-universitar oportunități reale de a-și reaminti rolul pe care îl au ca dascăli în sala de clasă, dar și colegi în cancelarie, pentru ca astfel, să învețe să acceseze noi informații referitoare la modul în care își pot rescrie curicullumurile, schimba metodologiile pedagogice și se reinventa ca facilitator educațional, înțelegând importanța actualizării la modul în care elevii contemporani învață, se dezvoltă și cresc de la o etapă de vârsta la alta.

Pe măsură ce tehnologiile avansează în toate domeniile, personalizarea în lumea digitală va face parte din cotidian, iar experiențele, atitudinile și așteptările tinerilor Gen Alpha vor fi din ce în ce mai adaptate noii lumi care se prefigurează a schimba viitorul mai accelerat decât ne imaginam până în prezent. alfabetizare digitală, adaptabilitate și flexibilitate, lucru în echipă și colaborare, rezolvarea problemelor și gândire critică, inteligență emoțională

©2024 | S lv a Bogdan @ Școa a de Valori

Taxonomia lui Bloom

Majoritatea profesorilor sunt familiarizați cu taxonomia lui Bloom - modelul care clasifică diferite niveluri de cunoaștere umană în gândire, învățare și înțelegere. Însă, într-o epocă digitală, profesorii ar putea să regândească cum să o utilizeze, considerând că aceasta este varianta digitală a Taxonomiei lui Bloom.

Este binecunoscut faptul că Taxonomia lui Bloom oferă un set de instrumente facil de utilizat, fiind centrată pe 6 procese cognitive prin intermediul cărora oamenii învață. Sunt 6 niveluri cognitive de învățare de la nivelul ușor la nivelul dificil.

Este esențial să conștientizăm că înțelegerea de bază a Taxonomiei lui Bloom și modul în care aceasta este aplicată la clasă, poate asigura ușurință în procesul de clarificare a obiectivelor de învățare, facilitează adoptarea tehnologiei în livrare și încurajează dezvoltarea de activități relevante de învățare pentru oricare elev.

Această simulare, susține profesorii di pre-universitar cu scopul de a aprofunda Taxonomia lui Bloom revizuită, mai ales în varianta digitală, care în afară de plasarea creativității la vârful piramidei, subliniază importanța utilizării pe scară mai largă a taxonomiei, ca instrument pentru planificarea curriculumului, proiectarea activitățiilor la clasă, livrarea centrată pe metacunoaștere, precum și evaluarea impactului învățării.

©2024 | S lv a Bogdan @ Școa a de Valori teamwork și colaborare, pedagogie, rezolvare de probleme și gândire critică, abilități cognitive, afective și psihomotorii

Play4TPACK

Cunoașterea conținutului pedagogic tehnologic (TPACK) favorizează identificarea naturii cunoștințelor pe care ar fi de preferat să le aibă profesorii pentru a integra tehnologia în predarea la clasă, abordând în același timp natura complexă a cunoștințelor profesorilor. Cadrul TPACK extinde ideea lui Shulman de cunoaștere a conținutului pedagogic.

Cadrul TPACK nu oferă directive specifice referitoare la conținutul educațional (știință sau muzică), abordările pedagogice utile (didactice sau constructiviste), sau tipurile de tehnologii care să fie utilizate în predare (digitală sau analogică).

Play4TPACK sprijină profesorul în procesul de înțelegere a problemelor pe care le au elevii din perspectiva înțelegerii cunoștințelor de conținut. În simulare, profesorii cartografiază nevoile și caracteristicile elevilor cu scopul de a proiecta cele mai bune procese de învățare și folosi în predare cele mai potrivite instrumente tehnologice. competențe tehno-pedagogice, autoeficacitate față de integrarea tehnologiei în predare și evaluare

©2024 | S lv a Bogdan @ Școa a de Valori
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.