GANDESTE IN STIL MARE

Page 1

GANDESTE IN STIL MARE

Gândește în stil MARE te ajută să traversezi adolescența mai ușor, bucurându-te de ea și cu încredere în viitor.

Ce este Gândeşte în stil MARE? Gândește în stil MARE este un program ce îți oferă o experiență de învățare accelerată, condensând în 12 ore activităţi precum: lucru în echipă, feedback personalizat, coaching și ateliere practice. Activităţile, susţinute de traineri Școala de Valori, îţi vor oferi un conţinut informaţional valoros, menit să te inspire și să te ajute să îți conturezi un plan clar de viitor.

Cu ce abilităţi vei fi înzestrat la finalul programului? # 80% din timp este rezervat acțiunii unde îţi vei dezvolta abilităţi precum:  auto-cunoaștere, încredere în sine, curaj,  prezentare, persuasiune,  orientare în carieră, planificare, gândire critică și  tehnici de luare a deciziilor. # 10% vei fi inspirat de oameni deosebiţi, invitaţi să te inspire prin lecţiile personale desprinse din propriul parcurs profesional # 10% vei primi informații relevante în format electronic care să te ajute să te bucuri de procesul de învățare Iar la final vei avea un plan clar pentru propriul viitor și un set de abilități noi.

Cui se adresează programul? Liceenilor care știu cine sunt, știu ce vor, au un plan de acțiune și curaj pentru a afla cum pot obține ce își doresc.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.