Cadrul de Competențe-Cheie Școala de Valori

Page 1

Cadrul de Competențe-Cheie Școala de Valori

© 2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori

Cadrul de Competențe-Cheie Școala de Valori

Cadrul include șase competențe-cheie care descriu modul în care acestea sunt dezvoltate și variază pe măsură ce beneficiarii programelor ȘdV progresează cu învățarea.

Definit de cele șase competențe-cheie, cadrul descrie valorile, cunoștințele, aptitudinile și atitudinile esențiale legate de fiecare dintre acestea.

Aceste șase competențe-cheie sunt acele competențe de care participanții noștri au nevoie pentru a-și identifica potențialul, a se dezvolta personal, a-și împlini dorințele și obține succesul personal, dar și pentru a deveni un antreprenor inovator sau pentru a ocupa un loc de muncă potrivit intereselor sale, pentru a asigura incluziune școlară/socială, pentru a-și planifica un stil de viață durabil, cu bunăstare și viziune în cadrul unor societăți pașnice.

© 2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori

Cadrul de Competențe-Cheie Școala de Valori

Cadrul include șase competențe-cheie care descriu modul în care acestea sunt dezvoltate și variază pe măsură ce beneficiarii programelor ȘdV progresează cu învățarea.

Definit de cele șase competențe-cheie, cadrul descrie valorile, cunoștințele, aptitudinile și atitudinile esențiale legate de fiecare dintre acestea.

Aceste șase competențe-cheie sunt acele competențe de care participanții noștri au nevoie pentru a-și identifica potențialul, a se dezvolta personal, a-și împlini dorințele și obține succesul personal, dar și pentru a deveni un antreprenor inovator sau pentru a ocupa un loc de muncă potrivit intereselor sale, pentru a asigura incluziune școlară/socială, pentru a-și planifica un stil de viață durabil, cu bunăstare și viziune în cadrul unor societăți pașnice.

© 2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori

Competențe Personale, Sociale și De a Învăța Să Înveți

Implică capacitatea de a reflecta asupra propriei persoane, de a gestiona timpul și informația cu eficacitate, de a lucra în echipă în mod constructiv, de a avea reziliență și de a gestiona propriul proces de învățare și a carierei. Este capacitatea de a face față incertitudinii și situațiilor complexe, de a învăța să înveți, de a dezvolta locul de control intern, de a crea și susține bunăstare fizică, emoțională și economică și de a duce o viață axată pe prosperitate, pe termen lung, orientată spre viitor. Desigur, este și capacitatea de a empatiza și a gestiona conflicte axate pe idei în contexte favorabile incluziunii școlare/sociale și sprijinirii bunei relaționări inter-personale.

Competențe de Cetățenie Activă, Responsabilitate Socială și Cultură Democratică

Se referă la capacitatea personală, interpersonală și interculturală și la toate formele de comportament care permit cetățenilor să participe în mod eficient și constructiv la viața socială, civică și profesională, în baza înțelegerii conceptelor comunitare și structurilor sociale, economice, juridice și politice, precum și a evoluțiilor și a durabilității societale la nivel național, regional și global. Sunt competențele care subliniază importanța participării democratice, a exprimării valorilor naționale și europene, care încurajează dezvoltarea durabilă și promovează educația mediatică.

Competențe Antreprenoriale și Intraprenoriale

Este capacitatea care deblochează potențialul propriu și acționează în fața oportunităților și a ideilor și care creează valoare pentru ceilalți. Această capacitate se bazează pe gândire laterală, gândire analitică, gândire critică și soluționarea problemelor, luarea de inițiativă și perseverență. Este capacitatea de manifestare imediată a simțului urgenței, de a lucra în colaborare cu ceilalți, pentru a planifica și a gestiona proiecte de anvergură care au o miză cu semnificație, un obiectiv comun și un impact cultural, social sau economico-financiar bine stabilit.

© 2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori
Cadrul de Competențe-Cheie Școala de Valori

Cadrul de Competențe-Cheie Școala de Valori

Competențe de Conștientizare și Exprimare Culturală Implică înțelegerea, respectul și aprecierea importanței exprimării creative a ideilor, experiențelor și emoțiilor formulate în diferite culturi printr-o serie de mijloace de comunicare folosind limbaje adecvate și diferite reprezentări culturale (muzică, artele spectacolului, literatură și arte vizuale). Aceste competențe implică participarea la înțelegerea, dezvoltarea și exprimarea ideilor proprii și a sentimentului de apartenență sau a definirii rolului personal în societate în diverse moduri și contexte.

Competențe în domeniul științei, tehnologiei și ingineriei

Sunt caracterizate de capacitatea și disponibilitatea de a explica fenomene naturale utilizând cunoștințele și metodologiile disponibile, inclusiv observarea, explorarea și experimentarea, pentru a formula întrebări critice și pentru a extrage concluzii bazate pe dovezi.

Competențele în domeniul tehnologiei și ingineriei implică aplicarea cunoștințelor și modelelor din aceste domenii pentru satisfacerea

dorințelor și nevoilor oamenilor și societății. Aceste competențe se referă la stăpânirea, utilizarea și aplicarea cunoștințelor și metodologiilor care explică lumea naturală și necesită înțelegerea schimbărilor cauzate de activitatea umană și a modului în care este manifestată

responsabilitatea fiecărei entități care activează în societate.

Competențe Digitale

Implică utilizarea cu încredere, critică și responsabilă a tehnologiilor digitale, inclusiv codificarea și programarea, siguranța și aspectele legate de cetățenia digitală, precum și folosirea cotidiană a acestora la școală pentru a învăța sau preda, la locul de muncă, acasă și în societate. Aceste competențe includ alfabetizarea în domeniul informației și al datelor, comunicarea și colaborarea la distanță, educația în domeniul mass-mediei, crearea de conținuturi digitale (inclusiv programarea), siguranța (inclusiv bunăstarea digitală și competențele legate de securitatea cibernetică), drepturile legate de proprietatea intelectuală, precum și soluționarea problemelor, gândirea critică, gândirea sistemică și gândirea deductivă.

© 2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.