Page 31

reippaan taukoliikunnan olevan tehok­ kain virkistyskeino. Liikunta ja venyttely ehkäisee myös selkäongelmia ja raajojen puutumista. Liikunta saa myös veren paremmin ja nopeammin kiertämään. Koska opiskelijaryhmä ei osannut alkuun valita, mikä on tehokkain taukoliikunta muoto, syntyi idea kiteyttää monta vaihtoehtoa yhteen muunneltavaan liikuntanurkkaukseen, liikulmaan. Katri Pirhonen muistuttaa suunnittelussa olevan huomioitavia asioita paljon. – Sijoituspaikka ja käyttäjäryhmät vaikut­ tavat tietysti paljon muotoilussa, samoin tilaajien toiveet. Konseptivaiheessa saim­ me vapaat kädet pohtia villejäkin ideoita, mutta lopullisen tuotteen tulisi olla käy­ tännöllinen, kaunis ja toteutettavissa. Pirhonen sai opiskelijana kehittää taitoja eri ohjelmien kanssa, mutta tärkein anti oli konseptikehityksessä ja tiimityön harjoittelussa. Hän pääsi ensimmäistä kertaa perehtymään graafisen suunnittelun saloihin mallirakennusvaiheessa.

– Rakentamisen dokumentointi oli myös haastavaa ja sain uusia kontakteja. Malli itsestään ei ole vielä valmis tuote, joten on mielenkiintoista seurata tuleeko ”liikulma” tulevaisuudessa oikeasti näkymään huoltoasemilla matkalais­ ten ilona.

Liikunta ja venyttely ehkäisevät selkäongelmia ja raajojen puutumista. Liikulma on muunneltava liikuntanurkkaus.

Mallin on rakentanut kuopiolainen Fantasia Works Oy. Malli esiteltiin Tervola Peura huoltoasemalla syyskuun loppupuolella. Savonian suunnitteluryhmään kuuluivat: Katri Pirhonen, Hilla Matveinen, Emma Nyyssönen ja Olga Komu­ lainen. Mukana oli myös Ari Saari, Kirsti-Maija Syvänen, jonka idea valittiin jatkokehitykseen, joka taas johti nykyiseen malliin. Opettajina olivat Ilkka Kettunen ja Antti Kares.

Hanke pohjustaa uusia avauksia liikenteen ja taukopaikkojen palveluille ja edistää näin liikenneturvallisuutta ja hyvinvointia. Savonian Sanomat  2 /  20 1 6   3 1

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 2/2016  

Savonia-ammattikorkeakoulun sidosryhmälehden, Savonian Sanomien, numero 2/2016

Savonian sanomat 2/2016  

Savonia-ammattikorkeakoulun sidosryhmälehden, Savonian Sanomien, numero 2/2016

Profile for savonia