SavoGrow vuosikatsaus 2017

Page 1

VUOSIKATSAUS

2017


TOIMITUSJOHTAJAN SAVOGROW LUKUINA KATSAUS Alueen kasvu jatkui vahvana. Viime vuonna SavoGrown alueen liikevaihdon kasvu, 10.2 %, oli Pohjois-Savon maakunnan paras. Pitkän ajan kasvutaso 2005–2017 on ollut Pohjois-Savossa maan keskimääräistä 2.3 % vuosikasvua nopeampaa, SavoGrown alueella kasvu on ollut 4.0 %. Toimialoista puutuote- ja elintarviketeollisuuden kehitys on ollut voimakkainta. Alueelle kanavoitui julkista tukea 67 hankkeeseen, joihin saatiin tukea lähes 6 milj. €. Aktiivista kehittämistoimintaa. Vuosi 2017 oli SavoGrown kolmas toimintavuosi. EU-ohjelmakausi on puolessa välissä ja useat kauden alussa käynnistyneet kehittämishankkeet ovat loppuneet tai loppumassa keväällä 2018. Useita uusia hankkeita ollaan käynnistämässä ja niissä on mukana myös uusia hankekumppaneita. On ollut mukava havaita, että SavoGrow mielletään haluttuna yhteistyökumppanina. Uskon näiden uusien kumppanuuksien tuovan alueellemme entistä enemmän kehittämisresursseja ja elintärkeitä verkostoja myös yritysten hyödynnettäväksi. SavoGrown taloudellinen asema on vahva ja vuonna 2017 tehtiin positiivinen tulos. Tämä mahdollistaa aktiivisen kehittämistyön myös tulevina vuosina.

Asukkaita Kesäasuntoja

21 135 (v. 2017) 6 586 (v. 2016)

Yrityksiä  Perustettuja

1 600 70

Työpaikkoja Työttömyys

6 776 (v. 2015) 10.95 % (v. 2017)

LIIKEVAIHDON KEHITYS 120 115 110

2015 = 100

105 100 95 90 85 80 75 70

2007

2008

2009

2010

SavoGrown alue

OLLI TIAINEN Toimitusjohtaja

2011

2012

2013

Pohjois-Savo

2014

2015

2016

2017

Koko maa


YRITYSPALVELUT SavoGrown toiminnan sydän SavoGrow tarjoaa yrityspalveluja kaikissa jäsenkunnissaan. Jokaisella kunnalla on oma nimetty elinkeinoasiamiehensä, joka tarjoaa toimialavapaata neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville henkilöille sekä yritystoimintaansa kehittäville yrityksille. Palveluihimme kuuluvat myös mm. TE-toimistojen starttilausuntojen kirjoittamiset aloittaville yrityksille. Vuoden 2017 aikana SavoGrown palveluja käytti 677 eri asiakasta, joiden kanssa oli asiakastapahtumia 2  573. Perustamisneuvonnassa kävi 121 asiakasta ja näiden kanssa oli 308 asiakastapahtumaa. Perustamisneuvonnassa kävijöiden ja asiakastapaamisten määrä pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla. SavoGrown palvelut tunnetaan ja niitä osataan jo hyödyntää melko tehokkaasti. Perustettujen yritysten määrä putosi hieman edellisestä vuodesta. Tähän ainakin osittain on syynä se, että työmarkkinat vetävät tällä hetkellä hyvin ja potentiaaliset yritysten perustajat ovat palkkatyössä. SavoGrow tarjoaa lähipalveluja jokaisessa jäsenkunnassaan, mikä omalta osaltaan madaltaa kynnystä käyttää palvelujamme. Kaikkiaan alueemme yrityskanta on reilut 1600 yritystä.

Alueelle kanavoituneen rahoituksen osalta vuosi 2017 oli hyvää keskitasoa edellisen vuoden huipputuloksen jälkeen. Kaikkiaan julkisen tuen määrä alueemme yrityksille oli hieman alle 6 miljoonaa euroa. Rahoittaja

kpl

Hanketuet

321 223

9

Yritystuet

192 285

20

Hanketuet

210 655

4

Yritystuet

122 111

14

Maaseudun yritystuet

2 781 426

7

Hanketuet

498 220

2

Yritystuet (EAKR)

776 290

4

Tekes (yritystuet)

51 796

3

PSL:n hanketuet

895 380

4

Rahoitus yhteensä

5 849 386

67

Ylä-Savon Veturi ry

Mansikka ry

ELY-keskus

Elinkeinoasiamiehet SavoGrown alueen yrityspalveluista vastaa elinkei- SavoGrown alueen elinkeinoasiamiehillä on oman noasiamiestiimi. Jokaisella elinkeinoasiamiehellä on perustyönsä ohella myös omat vastuualueensa, nimetty vastuualueensa, mutta kuntarajoista riip- joiden toiminnasta he vastaavat koko alueella. pumatta yrittäjä voi ottaa yhteyttä keneen tahansa.

TAPANI LAITINEN Keitele Rahoitusasiantuntija

AARNO NISKANEN Pielavesi Puutuoteteollisuus

IIRO LYYTINEN Rautalampi Matkailun kehittäminen

OLLI KOKANDER Suonenjoki Aloittavien yritysten neuvonta

SARI TULILA Tervo ja Vesanto Kuntayhteistyö Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon alueella


SAVOGROWN VUOSI 2017 ASIAKAS-

TAPAHTUMAT

 677

ASIAKKAITA

Keitele 64 Pielavesi 72 Rautalampi 211 Suonenjoki 151 Tervo 47 Vesanto 43 Muut kunnat 89

2573 Keitele 258 Pielavesi 245 Rautalampi 292 Suonenjoki 770 Tervo 151 Vesanto 104 Muut kunnat 753 Sidosryhmäyhteistyö

+–

UUSIA

YRITYKSIÄ

70 

LAKANNEET

YRITYKSET

73

Keitele Pielavesi Rautalampi Suonenjoki Tervo Vesanto

5 8 21 17 10 11 20 27 7 3 7 7

319

310

sis.

KONSULTOINTI SG kunnat 121 Muut 189

STARTTIRAHA

+ JATKOSTARTIT

35

Keitele 4 Pielavesi 8 Rautalampi 8 Suonenjoki 9 Tervo 2 Vesanto 4

PERUSTAMIS-

NEUVONTA Asiakkaita

Tapahtumia

Keitele 6 12 Pielavesi 19 49 Rautalampi 18 37 Suonenjoki 38 127 Tervo 17 30 Vesanto 10 16 Muut 13 37 308 YHTEENSÄ 121


MARJAOSAAMISKESKUS Suomalaisen marja-alan kärkeä SavoGrow haluaa kehittää marjatoimialaa kannattavaksi ja nykyaikaseksi liiketoiminnaksi. Toimintamalleja ja kontakteja haetaan muista maakunnista sekä ulkomailta ja niitä sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin. Uutta tietoa tuotetaan myös itse. Marjanviljelyn koetila tarjoaa siihen nykyaikaisen ympäristön. Marjanviljelyn koetilalle perustettiin kasvukaudella 2017 koelohkot uusista mansikka- ja pensasmustikkalajikkeista. Lisäksi testattiin härmäntorjunta-aineita ja kasvualustoja tunneliviljelyssä. Koetilan teknistä tasoa parannettiin mm. uusilla pöytäratkaisuilla sekä kastelujärjestelmän etäohjauksella. Yhteistyö Itä-Suomen yliopiston sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa jatkui BerryGrow -hankkeessa, jossa pureuduttiin mansikan juuristotautiongelmiin ja torjunta-aineille vastustuskykyisten tuholaisten ja kasvitautien esiintymiseen tiloilla. Vuonna 2017 EduBerry -koulutushankeessa järjestettiin seitsemän marjantuotantoon liittyvää kurssia sekä muita koulutuksia ja tapahtumia. Niihin osallistui 228 henkilöä. Keväällä Saksaan ja Itävaltaan sekä syksyllä Länsi-Suomeen järjestetyille opintomatkoille osallistui 42 henkilöä. Koulutuksissa keskeisenä sisältönä oli viljelyn kannattavuuden parantaminen. Savon ammattiopiston kanssa yhteistyössä järjestettiin kuudes Marjatilayrittäjä -koulutus. Vuoden mittaisesta monimuotokoulutuksesta valmistui 17 opiskelijaa. Koulutus on osa Puutarhatalouden perustutkintoa ja se antaa viimeisimmän marja-alan tiedon lisäksi sukupolvenvaihdoskelpoisuuden.

RAIJA KUMPULA Projektipäällikkö

TIEDOT MARJALAJEITTAIN V.2017 (SavoGrown alue)

Tilat

Mansikka

Vadelma

Herukka

Muut

90

46

29

15

Ala (ha)

493

53

155

*

Sato (1000 kg)

2253

260

210

*

* tiedot alle 3 kpl/kunta; eivät julkisia Lähde: Luonnonvarakeskus/Tietopalvelut LEENA KOPONEN Kehittämispäällikkö


TOP5

ELINTARVIKETEOLLISUUS Yritykset investoivat

Elintarviketeollisuudessa toimii SavoGrown alueella noin 30 yritystä. Lisäksi elintarvikkeita tuotetaan maataloustuotannon jatkojalostuksena sekä tukkakaupan toimialaluokituksen sisällä. Elintarviketeollisuuden kokonaisliikevaihto ylsi Tilastokeskuksen mukaan runsaaseen 113 milj. euroon vuonna 2017, mutta osa liikevaihdosta kirjautuu tukkukauppaan (osa Pakkasmarjan liikevaihdosta ja Toripihan liikevaihto kokonaan) ja Valio-konserni ei julkaise yksikkökohtaisia liikevaihtoja. Yritysten liikevaihto on ollut viime vuonna selvässä nousussa ja usko tulevaan on näkynyt myös merkittävinä investointeina SavoGrown toiminta-alueelle. Verrattuna koko Suomeen SavoGrown alue on pärjännyt keskimääräistä paremmin. Merkittävimpiä panostuksia alueen elintarviketeollisuuteen ovat vesantolaisen Toripihan miljoonainvestointi Suomen ensimmäiseen suuren kapasiteetin HPP-laitokseen (High Pressure Processing) ja Osuuskunta Maitomaan 10 milj. € investointi uusiin tuotantotiloihin Suonenjoella. Myös Pakkasmarja teki viime vuonna merkittäviä investointeja tuotantotiloihin ja laitteisiin. LIIKEVAIHDON KEHITYS 120 115 110

2015 = 100

Osuuskunta Maitomaa Valion hillotehdas Pakkasmarja Oy Keski Company Oy Toripiha Oy

105 100 95 90 85 80 75 70

2007

2008

2009

2010

2011

2012

SavoGrown alue

2013

2014 Koko maa

2015

2016

2017


ELINTARVIKEKEHITYS SAVOGROWLLA Hanketyötä ja uusittuja tiloja

Aktiivinen hankevuosi. SavoGrow oli mukana yli 70 tuotteen kehittämisessä Hyvinvointia elintarvikkeista -hankkeessa (Heli). Näistä marjatuotteita oli noin puolet. Hanke tuotti yrityksille tuotetietopalveluita mm. ravintosisältöanalytiikkaa ja -laskelmia, pakkausmerkintöjen laatimista, vientiin tarvittavien tuotespesifikaatioiden tietojen etsimistä ja jalostamista. Heli-hankkeessa yrittäjille tarjottiin mahdollisuus kansainväliseen vientiin messumatkalla Moskovaan ja järjestettiin lähes 10 opintoretkeä eri puolille Suomea sekä saman verran tapahtumia maakunnan alueella. Järvikala-hankkeessa luotiin viiden kalastajan pilottiverkosto, joka toimitti järvikalaa (säyne, särki, lahna) jatkojalostukseen. Järvikalapihville (raakapakaste) tehtiin useita eri reseptejä ja tuotetta testattiin suurelle yleisölle Maaseutuparlamentin yhteydessä Leppävirralla 1.–3.9.2017. Tuote sai hyvät arvostelut.

URPO HIRVONEN Tuotekehittäjä

SONJA MÄKKELI Projektipäällikkö

Laatuun, lainsäädäntöön ja mm. tuotantoteknologiaan liittyviä palveluja tuotettiin yrityksille entiseen tapaan elintarvikekehityksen asiantuntijapalveluiden kautta.

Uusitut elintarvikkeiden tuotekehitystilat”

Tuotekehitystiloihin Yrityspuisto Futurialla Suonenjoella tehtiin mittava remontti vuoden 2017 lopussa. Marjojen ja kasvisten käsittelyn lisäksi uusitut tilat ja laitteet mahdollistavat nyt lihan, kalan ja maidon jatkojalostuksen. Lisäksi löytyy tilat leipomotoimintaan. Myös tilojen käyttömukavuutta ja muita tuotteistamiseen liittyviä asioita kehitettiin vuoden aikana.


TOP5 Keitele Forest -konserni Iisveden Metsä Oy Oy Finland Laminated Timber Oy Ltd Sepa Oy Sepon Kaluste Oy

PUUTUOTETEOLLISUUS Positiivinen kehitys jatkui

Alueen yritykset ovat systemaattisesti parantaneet kilpailukykyään tuotantokapasiteettia kasvattavilla investoinneilla. Merkittävimpiä viime vuoden investointeja olivat Keitele Forest -konsernin investointi mm. pellettitehtaaseen ja kattoristikoiden valmistaja Sepan investointi tuotantotiloihin ja tuotannon kehittämiseen. Myös Iisveden Metsä Oy käynnisti investointiohjelman, johon saatiin merkittävä ELY:n avustus.

AARNO NISKANEN Elinkeinoasiamies

LIIKEVAIHDON KEHITYS 140 130

2015 = 100

Sahatavaran ja rakentamisessa käytettävien puutuotteiden, rakennusosien sekä huonekalujen valmistus on liikevaihdolla mitattuna SavoGrown toiminta-alueen merkittävin teollisuuden toimiala. Alan pitkään jatkunut positiivinen kehitys vain kiihtyi vuonna 2017 ja puutuoteteollisuuden toimialan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli lähes 422 milj. €. SavoGrown alueen yritykset ovat pärjänneet keskimääräistä paremmin, jos alan liikevaihdon kehitystä vertaa koko maan vastaavaan.

120 110 100 90 80 70 60 50

2007

2008

2009

2010

2011

2012

SavoGrown alue

2013

2014

2015

2016

2017

Koko maa

SavoGrow oli osatoteuttajana Navitas Kehityksen koordinoimassa puunjalostusteollisuuden yritysten kehittämiseen tähtäävässä Wood Innovation Network -hankkeessa, joka päättyi joulukuussa 2017.


TOP5

TEKNOLOGIATEOLLISUUS Vakaata kehitystä

Arctic Machine Oy Stainless Team Finland Oy Morehouse Oy PCM Technology Oy Ecomet Oy

SavoGrown alueella toimii noin 40 teknologiateollisuuden toimialakseen ilmoittanutta yritystä. Lisäksi teknologiatoimialan toimintaa on myös rakentamisen toimialaluokituksen sisällä mm. Morehouse Oy. Nämä huomioiden teknologiatoimialan todellinen vuosiliikevaihto alueella on vajaa 40 milj. €. Teknologiayritysten liikevaihdon kehitys on ollut keskimäärin maltillisesti kasvavaa vuodesta 2010 alkaen. Yritysten kehittämiseen käyttämät panostukset ovat lisääntyneet viime vuosina. Teknologiateollisuuden kehittämispalveluja alueelle tarjosi 31.8.2017 saakka Technogrowth- ja 1.9.2017 alkaen Technogrowth 2.0 -hanke (TG2). Näiden keskeisimpinä toimenpiteinä olivat kenttätyönä tehtävät yritysten kyvykkyyksien kartoittamiset, analysoinnit, esille tulleiden kehittämishankkeiden aktivoinnit ja kehittämisohjelmien generoinnit sekä TG 2:n uusina toimenpiteinä yritysten digikypsyystestaukset ja kansainvälistymisen edistäminen. SavoGrown alueelta hanke julkaisi kotisivuillaan ja yrityskatalogissaan toimialan yritysten yhteistietoja yrityskuvauksineen. Hanke järjesti toimialan yrityksille mahdollisuuden osallistua Tampereen alihankintamessujen yhteisosastolle ja kontaktimatkoille alan tapahtumiin ulkomailla. LIIKEVAIHDON KEHITYS 150

2015 = 100

140 130 120 110 100 90 80 70

2007

2008

2009

2010

2011

2012

SavoGrown alue

2013

2014

2015

2016

2017

Koko maa

MARTTI KETTUNEN Projektipäällikkö


MATKAILU Lakeland-brändin rakennusta

Pohjois-Savon Lakeland -hankkeen käynnistyminen kesällä 2017 oli konkreettinen askel yhteisen Lakeland-brändin rakentamisessa neljän maakunnan – Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalan – sekä Visit Finlandin välisenä yhteistyönä. SavoGrow otti vetovastuun maakunnallisen hankkeen vetäjänä. Hankkeen osarahoittajana ja kumppanina on Kuopio-Tahko Markkinointi Oy. Hankkeen tavoitteena on kehittää koko neljä maakuntaa kattavan Lakeland-alueen houkuttelevuutta kansainvälisen matkailun kohdealueena. Maakuntien välistä yhteistyötä hankkeessa koordinoi Visit Finland. Hankkeen puitteissa on tarkoituksena löytää sitoutunut toimijaverkosto, joka pystyy tarjoamaan esimerkiksi aasialaisille matkailijoille kohdennettuja kiertomatka- ja leirikoulupaketteja. Pohjois-Savon liiton rahoittama Pohjois-Savon Lakeland -hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Maakunnalliset toimijat ovat kuitenkin sitoutuneet useamman vuoden kestävään yhteistyöhön, joten jatkohanke Lakelandin ympärille on suunnitteilla. LIIKEVAIHDON KEHITYS

2015 = 100

115 110 105 100 95 90 85 80 75 70

2007

2008

2009

2010

2011

2012

SavoGrown alue

IIRO LYYTINEN Elinkeinoasiamies

2013

2014

Koko maa

2015

2016

2017


PALVELU TULEVAISUUTEEN: eMAASEUTU Teknologisista kokeiluista yhteistyön rakentamiseen

Helmikuussa 2016 käynnistynyt SavoGrow luotsaama digihanke on valtakunnallisesti ainutlaatuinen: se on tiettävästi Suomen ensimmäinen toimialariippumaton digitalisaation edistämishanke, jolla on mahdollisuus rahoittaa kuntien ja yritysten digikokeiluja. Moni suomalainen digihanke kohdistuu joko tarkasti määritellylle toimialalle tai mahdollistaa vain digikehittämiskonseptien sparrauksen, ei varsinaista kokeilutoimintaa.

tantoa yrityksissä ja julkisorganisaatioissa. Olennaista kaikissa eMaaseudun digipiloteissa on ollut teknisten kokeilujen lisäksi yhteistyön kehittäminen kuntien ja yritysten välillä.

Vuonna 2017 suurimpia digipilotteja Savossa olivat maakunnallinen maaseutupalvelujen chat-kokeilu yliseudullisen asiakaspalvelun kehittämiseksi sekä vuorovaikutteisten mobiilidigioppaiden kehittäminen savolaisiin luontokohteisiin. Hanke kehitti lisäksi mm. videovälitteistä asiakaspalvelua ja sisällöntuo-

Hanke järjesti benchmarkausmatkan Ruotsin Norrbotteniin harvaan asutun alueen eHealth-digipalveluihin tutustumiseksi sekä yli 100 ilmaista digineuvontapäivää kuntalaisille, kunnille, yhdistyksille ja yrityksille. Hanke on saanut useita luentopyyntöjä toiminnastaan, jotka ovat suuntautuneet Savon ulkopuolelle.

Valtakunnallisesti ainutlaatuinen hanke”

MINNA JAAKKOLA Viestintäpäällikkö

PETRI MARKKANEN Tekninen tuottaja


#MIKROGROW Mikroyritysten oma verkosto Uudenlainen mikroyritysten kasvuverkosto alle 10 työntekijän tai alle kahden miljoonan liikevaihdon yrityksille käynnistyi kesällä 2017 Pohjois-Savossa Kehitysyhtiö SavoGrown johdolla. Verkosto kokoaa yhteen yli 100 mikroyritystä SavoGrown toiminta-alueelta, Ylä-Savosta, Kuopiosta ja Varkaudesta.

noinnista työvoiman saatavuuteen, ja asiakkuuksien hallinnasta yrittäjän jaksamiseen. Iltojen jatkokehittämistavoitteena on kasvun, kansainvälistymisen ja digitaalisten ideoiden kaupallistamisen nopeat kokeilut.

Muiden ideat ja ajatukset  innostavat ja avartavat.”

Pohjois-Pohjanmaalta tuodun ja siellä hyväksi koetun toimintamallin kantavana voimana ovat yritykset itse. Verkoston perustoimintaa ovat ydinryhmäillat, joita – MikroGrow-hankkeen palautekyselyn satoa – jokaisella toiminta-alueella on järjestetty keskimäärin kerran kuukaudessa. Illan teeman valitsee kulloinenkin isäntäyritys ja osallistujat tuovat omat kokemuksensa aiheeseen. Asiantuntijoita kutsutaan iltojen Yritykset ovat lähteneet viemään illoissa syntyneitä ajatuksia käytäntöön rahoitusneuvonnan ja sparrausalustajiksi tarpeen mukaan. keskustelujen kautta. Yhteistyötä on syntynyt myös Vuoden 2017 aikana MikroGrow-iltoja järjestettiin toivotusti yritysten välille: toisen mikroyrityksen tuotyhteensä 21 ja osallistujia oli kaikkiaan 260. Iltojen teita on otettu myyntiin ja yhteisiä tuotteita ja palveteemat ovat vaihdelleet tuotteistamisesta ja markki- luita on kehitetty.

LAURA VÄNSKÄ Projektipäällikkö

ELINA VÄLKKY Projektisihteeri


YRITYS OPPII JA MENESTYY Koulutusta yrittäjille Maakunnallisessa Savon Yrittäjien hallinnoimassa Yritys oppii ja menestyy (YOM) -koulutushankkeessa SavoGrown järjestämiin koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin osallistui alueelta n. 150 yrittäjää tai yritysten työntekijää. Eniten kiinnostusta herättivät keväällä 2018 voimaan tuleva uusi EU:n tietosuoja-asetus, Lean, johtaminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen liiketoiminnassa. Koulutuksia järjestettiin SavoGrown toiminta-alueella eri paikkakunnilla. SavoGrow teki yrityksille osaamiskartoituksia yhteensä 75. Kartoituksissa yrittäjät ja työntekijät arvioivat liiketoimintaosaamistaan erityisesti digitalisaation näkökulmasta. Yrittäjät antoivat tärkeimmän merkityksen asiakaspalveluhenkisyydelle ja -taidoille, myönteiselle asenteelle ja verkostoitumiselle. Eniten koulutusta kaipaavia ”säröjä” aiheuttivat talousosaaminen, sopimus ja lupa-asiat, palvelujen sähköistäminen ja digitalisaation ymmärtäminen ja hyödyntäminen. Työntekijäyrityksille tehtiin myös Sosiaali- ja terveysministeriön Työelämä 2020-hankkeen Kehittämispolku-testejä, joissa pyritään tunnistamaan työpaikan tärkeimmät kehittämiskohteet.

Rautalampilaisen Peltolan Juustolan Peltolan Blue -sinihomejuusto sai valtakunnallisen Kultainen Juustohöylä 2017 -palkinnon. Erikoistehtaan tuotekehitys- ja valmistus ovat vaatineet pitkäjänteistä oman osaamisen kehittämistä. Myönteinen asenne koulutuksiin ja uusien ideoiden kehittelyyn näkyi osaamiskartoituksessa. Yrittäjä Matti Kärkkäinen lähetti terveisiä alueemme oppilaitoksille toimialan erikoisosaamisen vaalimisessa, jotta osaavaa työvoimaa olisi saatavilla.

MATTI YLÖNEN Yritysyhteyshenkilö


TALOUS JA TUKIPALVELUT Vakaa vuosi 6% Liikevaihto

1 667 502 €

Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut

2 451 € 135 553 € 1 061 879 € 12 251 € 353 720 €

Liikevoitto

106 549 €

Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tp-siirtoja ja veroja Tuloverot

53 € 106 603 € 21 697 €

Tilikauden voitto

84 906 €

Tase

PAULIINA KOVANEN Taloussihteeri

5%

1 053 039 €

TERTTU NUUTINEN Markkinointiassistentti

42 %

47 %

Omistajakun�en palvelusopimukset Hankerahoitus Asiantun�japalvelut Muu myyn�


SAVOGROWN HANKETOIMINTA SavoGrown kehittämistoiminta on usein hankevetoista. Hanketoimintaamme rahoittavat pääasiassa PohjoisSavon Ely-keskus ja Pohjois-Savon liitto Euroopan Unionin rahastoista. Kysy millaista apua voimme sinulle ja yrityksellesi tarjota. Hanke

SavoGrown kuntarahapäätös

SavoGrown budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti

Toteutusaika

Hyvinvointia elintarvikkeista *)

15 975

576 000

1 046 559

2015–2017

eMaaseutu *)

1 000

519 599

519 599

2016–2018

BerryGrow *)

56 133

484 777

866 777

2015–2018

EduBerry - marja-alan koulutushanke *)

0

266 931

266 931

2016–2018

Järvikalahanke + Suomi100 Järvikalajuhla *)

5 348

68 950

68 950

2017–2017

MikroGrow *)

22 044

288 445

651 200

2017–2019

Pohjois-Savon Lakeland ETC *)

48 164

290 815

290 815

2017–2018

TechnoGrowth 2020

28 236

193 936

1 262 715

2016–2017

TechnoGrowth 2.0

62 633

223 321

1 799 297

2017–2019

Wood Innovation Network

24 875

115 314

1 642 301

2015–2017

Yritys oppii ja menestyy

20 875

143 579

1 333 643

2015–2017

Lantalogistiikan kehittäminen karjatiloilla

7 480

0

997 373

2015–2019

Biojalostuksen resurssiälykäs demonstraarioympäristö Pohjois-Savo

24 000

0

507 538

2015–2017

0

86 546

2016

Tehokkuutta rakennuasalan verkostoista

8 711

Voimaa arkeen

5 632

0

203 040

2016–2018

Teolliset symbioosit

12 885

0

585 063

2017–2019

YHTEENSÄ

343 991 €

3 171 667 €

12 128 347 €

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on vastannut *) -merkittyjen hankkeiden hallinnoinnista. Muissa hankkeissa olemme toimineet osatoteuttajina tai muilla tavoin yhteistyössä mm. seuraavien organisaatioiden kanssa: Navitas Kehitys Oy, Savonia ammattikorkeakoulu Oy, Savon Yrittäjät ry, Itä-Suomen yliopisto, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, MTK Pohjois-Savo.


SavoGrow Oy on Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon alueilla toimiva kehitysyhtiö, joka toteuttaa omistajakuntiensa yhteistä elinkeinostrategiaa. Yhtiö on alueen elinkeinopoliittinen edunvalvoja, joka edistää alueen pysymistä asuttuna ja elinvoimaisena.

Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki Vaihde 0207 464 600

www.savogrow.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.