SavoGrown vuosikatsaus 2019

Page 1

2019 SavoGrown vuosi


Visiomme 2025: SavoGrow muuntuu elinkeinoyhtiöstä ELINVOIMAyhtiöksi

ALUEKEHITTÄMINEN

YRITYSKEHITTÄMINEN

VISIOMME 2025: SavoGrow muuntuu elinkeinoyhtiöstä ELINVOIMAyhtiöksi

Kilpailukyky Alueen vetovoima Ennakointi ja edunvalvonta

Yritysneuvonta

Kehittämishankkeet

Yhteistyöalustat

Kehittämishankkeet

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

SavoGrowsta elinvoimayhtiö

V

iime vuonna käynnistettyä alueen kuntien ja SavoGrown yhteistyön tiivistämistä jatkettiin yhtiön strategian uudistamisella. Pidimme useita työpajoja kuntien virkamies- ja luottamushenkilöjohdon kanssa. Näissä työpajoissa nousivat esille mm. alueen yhteismarkkinointi, osaavan työvoiman ja muuttajien saaminen alueelle sekä yhteiset kuntapalvelut. Työskentelyn lopputulemana valmistui yhtiön strategia vuosille 20202025. Uuden strategian tärkein linjaus on aluekehittämisen lisäys SavoGrown toimintaan. Alueen markkinointi-, brändäys- ja imagotyöhön tullaan panostamaan seuraavina vuosina. Uusien asukkaiden ja osaavan työvoiman saaminen alueelle ja alueen yrityksiin on elinvoiman kannalta ratkaisevaa. Myös omistajakuntien taloudellisiin haasteisiin etsitään ratkaisuja toimijoiden

Liikevaihdon kehitys

yhteistyötä ja kokeilukulttuuria edistämällä. Uudesta tekemisestä huolimatta SavoGrown tehtävänä on edelleen alueen yritysten palvelu SavoGrown alueen liikevaihdon kehitys palasi vuonna 2019 takaisin kasvu-uralle. Erityisen myönteistä oli teknologiateollisuuden kasvu useamman heikomman vuoden jälkeen. Kulunut kevät on ollut SavoGrown historian erikoisin. Korona on aiheuttanut monelle yritykselle ennen näkemättömän pudotuksen liikevaihtoon. Myös meille kehitysyhtiössä tilanne on tuonut kevään aikana runsaasti lisää neuvontatyötä, jota koko henkilöstö on tehnyt elinkeinoasiamiesten apuna. OLLI TIAINEN Toimitusjohtaja

120 110

SavoGrown alueen kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna 985 milj. euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 3.9 %, mikä ylitti selvästi valtakunnan keskiarvon (2.8 %). Matkailua lukuun ottamatta kaikilla alueelle keskeisillä teollisilla toimialoilla nähtiin selkeää liikevaihdon kasvua. Viennin kehitys oli viime vuonna hyvää 8.4 prosentin kasvulla (koko maa 5.3 %).

100 90 80 70 2009

2010

2011

2012

SavoGrown alue

2013

2014

2015

Koko maa

2016

2017

2018

2019

Pohjois-Savon maakunta


150

120

140

115

130

110

120

105

110

100

100

95

90

90 85

80

80

70

75

60 50

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SavoGrown alue

SavoGrown alue

Koko maa

Koko maa

Elintarviketeollisuus

Puutuoteteollisuus

Vuonna 2019 elintarvikesektorin kehitys oli positiivista. Alan kokonaisliikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 115 milj. euroa, mutta osa liikevaihdosta kirjautuu tukkukauppaan (osa Pakkasmarjan liikevaihdosta ja Toripihan liikevaihto kokonaan) ja Valio-konserni ei julkaise yksikkökohtaisia liikevaihtoja. Liikevaihdon kehitys koko Suomen elintarviketeollisuuteen verrattuna on SavoGrown alueella ollut viime vuosina keskimääräistä parempaa. Viime vuoden kasvu oli alueellamme 3.9 %, kun koko maassa liikevaihto kasvoi 2.6 %.

Puutuoteteollisuuden vahva kasvu jatkui myös vuonna 2019, vuosimuutos oli +5.7 %. Toimialan kokonaisliikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 449 milj. euroa, joten liikevaihdolla mitattuna teollisuudenala on SavoGrown toimialueen merkittävin. Koko maan lukuihin verrattuna SavoGrown alue on pärjännyt viime vuosina erinomaisesti, alueemme teki alan valtakunnallisesta tuloksesta 5.3 %.

130

120

120

110 110

100

100

90

90

80

80 70

70 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SavoGrown alue

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Koko maa

SavoGrown alue

Koko maa

Teknologiateollisuus

Matkailu

Muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen SavoGrown alueen teknologiateollisuus siirtyi vuonna 2019 vahvalle nousu-uralle 16.3 prosentin liikevaihdon kasvulla. SavoGrown alueella toimii n. 40 teknologiateollisuuden toimialakseen ilmoittanutta yritystä. Lisäksi teknologiatoimialan toimintaa oli myös rakentamisen toimialaluokituksen sisällä mm. Morehouse Oy. Nämä huomioiden alan todellinen liikevaihto oli n. 40 miljoonaa euroa.

SavoGrown alueen matkailusektorin liikevaihdon loiva noususuunta taittui viime vuonna 2.8 % laskuun ollen 10.9 milj. euroa. Syynä tähän voi olla matkailutarjonnan ja -palveluiden – mm. kalastusmatkailutoiminnan – tilapäinen pysähtyminen alueella. Alan näkymät ovat tällä hetkellä epävarmat: koronakriisi tulee iskemään voimalla alkuvuoden 2020 tulokseen, toisaalta kriisin helpottuminen kesäksi saattaa lisätä kotimaan matkailua ja sitä kautta parantaa tilannetta.


SAVOGROWN PALVELUT

Yritysneuvonta auttaa kaikissa yrittäjyyden vaiheissa

S

avoGrow tarjoaa maksuttonta, henkilökohtaista yritysneuvontaa kaikissa jäsenkunnissaan. Jokaisella kunnalla on oma nimetty elinkeinoasiamiehensä, joka antaa toimialavapaata neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville henkilöille sekä yritystoimintaansa kehittäville yrityksille. Kirjoitamme myös mm. TE-toimistojen starttirahalausuntoja aloittaville yrityksille. Kuulumme valtakunnalliseen Uusyrityskeskusverkostoon, joka tarjoaa sekä uuden yrityksen perustamisvaiheessa että ostovaiheessa neuvonta-apua toimialueensa asukkaille. Luottamuksellisessa yritysneuvonnassa käydään läpi liikeidea, liiketoimintasuunnitelma sekä selvitetään asiakkaan tarve asiantuntijapalveluille. Yritysneuvojat ja paikallinen asiantuntijaverkosto auttavat yritysideasi toimivuuden arvioinnissa. Saat neuvontaa ja keskustelukumppanin yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Kun yrityksen perustaminen tulee ajankohtaiseksi tai pohdit yrittäjäksi ryhtymistä, älä epäröi hyödyntää Uusyrityskeskusten yritysneuvontaa. Uusyrityskeskuksen asiakkaiksi ovat tervetulleita kaikki alkavat yrittäjät ja yritystoimintaa suunnittelevat.

Vuonna 2019 elinkeinoasiamiehemme auttoivat 81 asiakasta yrittäjyyden alkutaipaleelle perustamisneuvonnan avulla. Kaikkiaan vuoden 2019 aikana SavoGrown palveluja käytti 638 eri asiakasta, joiden kanssa oli asiakastapahtumia 2649. Perustamisneuvonnassa kävijöiden ja asiakastapaamisten määrä pysyi edellisvuoden tasolla, mutta kuntakohtaista vaihtelua oli jonkin verran. SavoGrown palveluja osataan jo hyödyntää melko tehokkaasti. Perustettujen yritysten määrä nousi hieman edellisestä vuodesta ja lopettaneiden yritysten määrä pysyi ennallaan. SavoGrow tarjoaa lähipalveluja jokaisessa jäsenkunnassaan, mikä omalta osaltaan madaltaa kynnystä käyttää palvelujamme. Kaikkiaan alueemme yrityskanta on reilut 1600 yritystä. ELY:n ja Business Finlandin myöntämien yritystukien rahallinen arvo laski viime vuonna selvästi, mikä johtui edellisen vuoden ennätyssuurista tuista mm. Osuuskunta Maitomaan laajennukseen. Toisaalta myönnettyjen tukien kappalemäärä nousi, joten tuki on jakaantunut tasaisemmin alueen yrityksille. Kaikkiaan alueelle kanavoitunut julkinen rahoitus oli yli 4.1 milj. euroa.


2019 SavoGrown vuosi Keitele 74 Pielavesi 83 Rautalampi 113 Suonenjoki 153 Tervo 49 Vesanto 74 Muut kunnat 92

USER-ALT

ASIAKKAITA

638

+ UUSIA

LAKANNEET

Keitele 12 Pielavesi 28 Rautalampi 13 Suonenjoki 35 Tervo 9 Vesanto 6 Yhteensä 103

Keitele 10 Pielavesi 17 Rautalampi 19 Suonenjoki 36 Tervo 9 Vesanto 12 Yhteensä 103

-

YRITYKSIÄ

ASIAKAS-

TAPAHTUMAT

2649 ALUEELLA: Asukkaita

YRITYKSET

P-Savon liiton hanketuet

Rahoitus yhteensä

Kpl

146 352 127 838

5

815 478

30

1 244 165 1 769 743 4 103 576

4

8

3

50

27

Starttiraha

Yrityksiä

Keitele Pielavesi Rautalampi Suonenjoki Tervo Vesanto Jatkostartit

Työpaikkoja

6 647

+ jatkostartit

PERUSTAMISNEUVONTA

sis.

20 312 1700

Alueelle kanavoitunut rahoitus 2019 Rahoittaja Leader Hanketuet Yritystuet ELY + Business Finland ELY:n yritystuet + Business Finland ELY:n hanketuet

Keitele 256 Pielavesi 375 Rautalampi 526 Suonenjoki 738 Tervo 249 Vesanto 294 Muut kunnat 211

Asiakkaita Keitele 9 Pielavesi 10 Rautalampi 20 Suonenjoki 28 Tervo 7 Vesanto 4 Muut kunnat 3 Yhteensä 81

Tapahtumia 10 31 32 54 10 7 4 148

2 4 5 8 1 1 6


SAVOGROWN PALVELUT

Kehityspalveluista buustia yritystoimintaan SavoGrow on omistajakuntiensa työrukkanen alueellisen kehittämisen koordinaattorina, ulkopuolisen rahoituksen hakijana sekä kehityshankkeiden toimeenpanijana. Pystymme reagoimaan nopeasti alueen yrityksistä ja kunnista tuleviin tarpeisiin, ja olemme luotettu partneri myös koko Pohjois-Savon laajuisissa kehittämishankkeissa. Alueemme kärkitoimialoja ovat elintarvike- ja marjaosaaminen, puu- ja metalliteollisuus sekä palvelutoimiala sisältäen matkailun. Elintarvikekehityksessä ja marjaosaamisessa SavoGrown tarjoamat palvelut ovat valtakunnallisia. Elinkeinoasiamiesten tarjoaman toimialavapaan yritysneuvonnan lisäksi yrityskehitys hank-

ELINTARVIKEKEHITYSPALVELUT • Nykyaikaiset tuotekehitystilat yritysten käyttöön • Osaavat asiantuntijat ja kattava palvelutarjonta • Laajat verkostot Pohjois-Savon elintarvikealan toimijoihin • www.savogrow.fi/elintarvikekehitys

keet tarjoavat laajan kirjon palveluja, joiden avulla alueemme yritykset voivat kehittää omaa toimintaansa kouluttautumalla, verkostoitumalla ja hankkimalla käyttöönsä asiantuntijapalveluita hyvin kohtuulliseen hintaan. Kehittämistoiminta on usein hankevetoista ja hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden elinkeinotoimijoiden kanssa. Hanketoimintaamme rahoittavat Pohjois-Savon ELY-keskus ja Pohjois-Savon liitto Euroopan Unionin rahastoista. Kysy millaista apua voimme sinulle ja yrityksellesi tarjota!

MARJAOSAAMISKESKUS • Marjanviljelijöiden neuvonta • Marjatilayrittäjä-kurssit ja muut koulutuspalvelut • Kasvinsuojelututkinnot • Koetoiminta: uusien lajikkeiden ja eri viljelymenetelmien testaus • www.savogrow.fi/marjaosaamiskeskus

YRITYSKEHITYS- JA KOULUTUSPALVELUT • Asiantuntijapalveluita sotesta metalliin • Verkostoja, kasvu- ja kehittämispalveluja, kansainvälistymistä • Laaja kirjo koulutuspalveluita • www.savogrow.fi/hankkeet


ELINTARVIKEKEHITYSPALVELUT – ideasta valmiiksi tuotteeksi SavoGrown elintarvikekehitys palvelee elintarvikealan yrityksiä valtakunnallisena maksullisena palvelutoimintana. Suonenjoen Yrityspuisto Futurian nykyaikaiset tuotekehitystilat mahdollistavat monipuolisen elintarviketuotteiden jatkojalostamisen ja koevalmistamisen. Tiloja vuokrataan yrityksille lyhytaikaiseen käyttöön. Elintarvikepalveluiden käyttöä on pyritty lisäämään vuoden 2019 aikana, ja tuotekehitystilojen käyttöaste onkin noussut merkittävästi verrattuna aiempiin vuosiin. Elintarvikekehityspalvelun asiakkaina on vuoden aikana ollut yli 20 eri yritystä ja organisaatiota ja olemme saaneet uusia säännöllisesti vuokraavia asiakkaita.

SavoGrowlla tuotekehitetty mustaherukka-kvinoatuote sai erinomaista palautetta kuluttajatutkimuksissa. Kuva: Raija Törrönen UEF

Perinteisten marja- ja hedelmäjalosteiden lisäksi elintarviketiimi osallistui viime vuonna mm. hampputuotteiden kehittämiseen. Hankkeiden tiimoilta vuoden 2019 aikana on kehitetty mm. pakastettu mustaherukka-kvinoatuote sekä kuivatut naudanlihalastut. Monet yritykset ovat lisäksi hyödyntäneet elintarviketiimin muita palveluja, kuten ravintosisältöjen laskentaa, myyntipäällysmerkintöjen laadintaa sekä hygieniapassikoulutuksia ja -testejä. Olemme mukana Pohjois-Savon laajuisessa elintarvikealan toimijoiden hankkeessa, Ruokalaaksossa, jonka tavoitteena on koota maakunnan elintarvikealan palvelut selkeäksi kokonaisuudeksi ja auttaa etsimään asiantuntijoita ja palveluja monialaisesta verkostosta. Vuonna 2019 Ruokalaakson toimijoiden – SavoGrown, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston – kärkiosaamiset yhdistyivät marjapilotissa, jossa kehitettiin marjatuotteita sekä tutkittiin mustaherukan aterianjälkeisiä vaikutuksia sekä testattiin yhteistoimintamallia. SavoGrowllla toteutetun tuotekehityksen myötä kehitettiin kuluttajatutkimuksissa ja kliinisessä ateriakokeessa testattu, pakastettu mustaherukka-kvinoatuote, joka sai erinomaista palautetta. Esimerkkejä muista meneillään olevista piloteista ovat SavoGrown ja Savonian yhteistyönä yhdessä kahden yrityksen kanssa toteutettavat kuluttajalähtöisten tuotteiden kehityspilotit.

SavoGrown elintarviketiimi kehitti Suomen ensimmäisen täysin vegaanisen pehmytjäätelön yhteistyössä Minitar Oy:n kanssa.


Kuopion seutu ja Pohjois-Savon maakunta saivat vuonna 2017 arvostetun European Region of Gastronomy -tunnustuksen (ERG), jonka puitteissa maakunta juhlii vuosina 2020–2021. SavoGrow on mukana Gastro Business -hankkeessa, jossa kehitetään maakunnan elintarvike-, matkailu-, hyvinvointi- ja luovien alojen yritysten vastuullisen ruokamatkailun osaamista. Vastuullisen toiminnan kehittäminen on edellytys juhlavuoden logon käyttöön. SavoGrown elintarviketiimi on kartoittanut logon käyttöön ottaneiden yritysten vastuullisuustilannetta sekä ollut mukana suunnittelemassa koulutuksia alueen yrityksille vuosille 2020–2021. Juhlavuosi ja tunnustus ovat yksi askel kohti kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettua Pohjois-Savon ruokamaakuntaa sekä houkuttelevaa ruokamatkailun kohdetta ja tässä työssä Kehitysyhtiö SavoGrow on aktiivisesti mukana muiden toimijoiden ohella. Pienten elintarvikealan toimijoiden sparraushanke, Savon silmut, toi viime vuonna mukavaa pöhinää maakunnan elintarvikesektorille järjestämällä erilaisia lähiruokatapahtumia, opintoretkiä ja tietoiskuja sekä verkostoitumalla. Silmuyritysten kanssa on kehitetty lukuisia uusia jatkojalosteita Futurian tuotekehitystiloissa ja yrityksille on annettu konsultaatioapua mm. tuotannonoptimointiin, markkinointiin ja ympäristövastuullisuuteen liittyen. Yrittäjille on järjestetty pop-up -myyntipaikkoja eri puolella maakuntaa, joissa on voinut käytännössä harjoitella markkinointiin ja myyntiin liittyviä asioita (logistiikka, pakkausasiat, viivakoodit, hinnoittelu, tuotteiden maistatus jne.).

Vege- ja lähiruokafestareilla Marjaosaamiskeskus järjesti mansikka-tastingin, jossa yleisö pääsi arvioimaan eri mansikkalajikkeita.

Viime vuoden tärkeimmät saavutukset olivat silmujen pop-up kesämyyntiverkoston luominen (6 erilaista myyntipaikkaa, joista yksi oli Koskelon kesäpuoti Suonenjoella) sekä Vege- ja lähiruokafestarit Suonenjoen Mansikkakarnevaalien yhteydessä heinäkuussa.

Yksi Savon silmujen pop-up-puodeista sijaitsi Koskelon matkailukeskuksessa Suonenjoella. Tarjolla oli lähituottajien tuotteita ja matkailuinfoa Savon silmujen, MikroGrown ja Future Savon yhteisponnistuksena.

Ota yhteyttä!

JOHANNA KEKÄLÄINEN Tuotekehittäjä

SONJA MÄKKELI Projektipäällikkö Savon Silmut

PETRI HANHINEVA Elintarvikeasiantuntija Ruokalaakso, Gastro Business


MARJAOSAAMISKESKUS – valtakunnallista vaikuttavuutta SavoGrown alaisuudessa toimiva Marjaosaamiskeskus tuottaa kehittämis- ja asiantuntijapalveluita marjatuotannon tarpeisiin. Asiantuntijamme neuvovat viljelijöitä, järjestävät koulutuksia ja ottavat vastaan mm. kasvinsuojelututkintoja. Marjaosaamiskeskuksen koetilalla Suonenjoella kokeillaan uusia lajeja ja lajikkeita sekä testataan erilaisia marjanviljelyn tuotantomenetelmiä ja kasvinsuojelutapoja. Marjaosaamiskeskuksen palvelut ovat valtakunnallisia ja osaamiskeskuksen roolia alan yleisenä edunvalvojana ja marja-alan toimijoiden yhteistyön koordinaattorina pyritään aktiivisesti edistämään. Toiminta-alueemme on Suomen vahvinta marjanviljelyaluetta: SavoGrown alueella tuotetaan noin 15 % koko maan marjantuotannosta. Marjantuotannossa vuosi 2019 oli keskimääräistä parempi. Alan kehitys alueellamme kulkee samaan suuntaan kuin valtakunnallisesti: viljelypinta-alat ja tuotantomäärät nousevat ja tilojen lukumäärä laskee. ha

kpl

600

140 120 100 80 60 40 20 0

500 400 300 200 100 0

2014

2015

mansikka (ha)

2016 herukka

2017 vadelma

2018

Biotalous ja erityisesti biojalostus voivat tarjota aivan uudenlaisia ratkaisuja viljelyn tarpeisiin. Yhtenä esimerkkinä biohiili ja sen sovellukset, joita on tutkittu paljon viime vuosina. Yksi mahdollinen käyttökohde on maan vesitalouden parantaminen. Marjanviljelyn koetilalla toteutettiin kasvukaudella 2019 neljä koetta biohiilestä maan kasvukunnon parantajana. Muita kokeita olivat syysvadelman lajikekokeet ja pensasmustikan viljely tunnelissa. Lisäksi osallistuttiin Luonnonvarakeskuksen hankkeeseen, jossa havainnoitiin Drosophila-hedelmäkärpäsen esiintyvyyttä marjatiloilla. Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa käynnistyi Satotaimet Savosta -hanke, jossa LED-valon avulla pyritään jatkamaan satotaimien tuotantokautta ja lyhytpäivätekniikan avulla lisäämään taimien kukka-aiheiden muodostumista. Ensimmäiset taimierät tuotettiin koeviljelyyn näitä menetelmiä hyödyntäen. Taimierien koeviljely jatkuu kesällä 2020. Kohti oppivia marjatilaverkostoja -hankkeessa järjestettiin pienryhmätoimintaa, koulutuspäiviä ja opintomatka, jossa tutustuimme Puolan monipuoliseen puutarhatuotantoon. Kahdeksas Marjatilayrittäjä -koulutus järjestettiin yhteistyössä Savon ammattiopiston kanssa. Vuoden mittaisesta monimuotokoulutuksesta valmistui määräaikaan mennessä 14 opiskelijaa.

tilat (kpl)

Kuva Viljelypinta-alojen ja marjatilojen määrän kehitys SavoGrown toiminta-alueella 2014–2018 (LUKE/Puutarhatilastot)

Ota yhteyttä!

Marjantuotannossa hyödynnetään yhä enenevässä määrin biologisia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Paineet tähän tulevat monesta suunnasta; kuluttajilta, tuotantopanosten ja yhteiskunnan kautta. Esimerkiksi torjunta-aineiden tehoaineita poistuu markkinoilta, jolloin tarve kehittää vaihtoehtoisia menetelmiä kasvaa. RAIJA KUMPULA Projektipäällikkö

LEENA KOPONEN Kehittämispäällikkö


YRITYSKEHITYSPALVELUT – kasvua ja tuottavuutta Elinkeinoasiamiesten toimialavapaan yritysneuvonnan lisäksi SavoGrown alueen yrityksillä on käytössään höydyllisiä työkaluja eri hankkeiden tarjoamien palvelujen kautta. Yrityskehityspalveluihin kannattaa tutustua, jos kaipaat apua esim. digitalisaatiossa, verkostojen rakentamisessa, markkinoinnissa, kasvussa tai kansainvälistymisessä. Elinkeinoasiamiehet ohjaavat tarvittaessa sopivan palvelun piiriin.

Yrittäjä, olemme täällä teitä varten, OTA HYÖTY IRTI!

MIKROGROW– POHJOIS-SAVON MIKROYRITTÄJIEN VERKOSTO Hankkeen päätavoitteena oli rakentaa Pohjois-Savoon mikroyritysten kasvu- ja vientikokeiluverkosto vuosina 2017–2020. Vuoden 2019 aikana MikroGrow -verkostossa järjestettiin yritysten kokemuksiin pohjaavia ydinryhmäiltoja kaikkiaan 37. Osallistujia illoissa oli 350. Verkoston jäsenenä on ollut vuoden 2019 loppuun mennessä 129 mikroyrittäjää. Viime vuoden tärkeimpiä toimenpiteitä ja saavutuksista olivat KauppaKärry -konseptin kehittäminen Ylä-Savon verkostossa, Koskelon lähi- ja kesätuotepuoti Suonenjoella, ajankäytön ryhmätyönohjaus, mikroyrittäjien vastuullisuuskartoituksen pilotointi; kasvuryhmät; Varkauden Joulukauppa (yrityksiä tuotteilla mukana ympäri PohjoisSavoa), hankkeen välitilinpäätös Kuopiossa 13.12.2019 sekä Yritysneuvojien valtakunnalliset kesäpäivät Suonenjoella kesäkuussa 2019. MikroGrow hankkeena päättyy kesällä 2020, mutta verkosto jatkaa toimintaansa osana elinkeinoasiamiesten normaalia työtä.

MikroGrown palvelut pienyrityksille: • ”Tupaillat” verkoston yrityksissä: vertaistukea, keskustelua ja kokemusten vaihtoa isäntäyrityksen valitsemasta teemasta, tutustuminen isäntäyritykseen, mahdollisuus yhteiskehittämiseen ja -ideointiin • Valtakunnalliset verkostoitumistapahtumat • Tutkittua tietoa mikroyrittäjyydestä

LAURA VÄNSKÄ Projektipäällikkö


YRITTÄJÄ, OTA HYÖTY IRTI YRITYSHANKKEISTAMME!

KOULUTTAUTUJALLE

VERKOSTOITUJALLE

DIGILOIKKAAJALLE

• YOM-koulutuspalvelut • Gastro Business – elintarvikeyritysten vastuullisuuskoulutukset • KOPSA – marjatilayrittäjien koulutukset • Pohjois-Savon Lakeland 2 – koulutusta matkailuyrityksille • Ruokalaakso – webinaarivartteja elintarvikealan toimijoille • Sampo – tuottavuuden ja työhyvinvoinnin koulutuksia • Sopien – sote-alan koulutuksia mm. digitalisaation hyödyntämiseen, Kantavalmiuksien rakentamiseen ja laatutyöhön

• MikroGrow – Pohjois-Savon mikroyritysten verkosto • KOPSA – marjatilayrittäjien verkosto • Savon silmut – pienten elintarvikealan toimijoiden verkosto • Sopien – sote-alan yritysten verkosto

• YOM-koulutuspalvelut • Pohjois-Savon Lakeland 2 – sähköistä liiketoimintaa matkailualalle • New Tech – digiä kone-, energia- ja terveysteknologiaalan yrityksille • Sopien – digitalisaation mahdollisuudet käyttöön sote-alalla

KASVUHAKUISELLE

KANSAINVÄLISTYJÄLLE • Pohjois-Savon Lakeland 2 – matkailuyrityksen tuotteet kuntoon kansainvälisille markkinoille • New Tech – kansainvälistymispalveluita kone-, energia- ja terveysteknologia-alan yrityksille

• KOPSA – tehoa myyntiin ja markkinointiin marjatiloilla • MikroGrow – kasvua verkostossa • Pohjois-Savon Lakeland 2 – matkailuun volyymia maailmalta • New Tech – kasvun eväitä kone-, energia- ja terveysteknologia-alan yrityksille • Sampo – tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisellä lisää tehoja • Savon silmut – uusia yrityksiä elintarvikealalle • Sopien – tietoa, tukea ja työkaluja soteyritysten hallittuun kasvuun • Tie menestykseen – heikossa tilanteessa olevien yritysten kannattavuuden parantaminen ja kasvupotentiaalia omaavien yritysten tunnistaminen ja kasvupolulle ohjaaminen


SAMPO - TUOTTAVUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA Sampo-hankkeen tavoitteena on ollut innostaa ja aloittaa tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen hankkeen kohderyhmään kuuluvissa, pienteollisuutta ja palvelualoja edustavissa mikro- ja pk-yrityksissä. Hanke on järjestänyt alueen yrityksille tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisen teemapäiviä ja koulutuksia, seminaareja sekä tutustumismatkoja tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäjinä ansioituneisiin kärkiyrityksiin. Hankkeelle on kilpailutettu sekä tuottavuuden, että työhyvinvoinnin valmennuksiin erikoistuneet konsultit. Hankkeen tapahtumiin ja koulutuksiin on osallistunut SavoGrown alueella vuoden 2019 loppuun mennessä 13 yritystä, joissa osallistujia on ollut 44 henkilöä. Lisäksi yrityskohtaisia kehittämispäiviä on toteutettu ja sovittu toteutettavaksi kevään 2020 aikana yhteensä kymmenelle yritykselle. Hanke päättyy SavoGrown toteutuksen osalta kesäkuussa 2020.

Sampon palvelut pienteollisuus- ja palvelualojen mikro- ja pk-yrityksille: • Tuottavuus- ja työhyvinvointivalmennuksia konsultin tukemana • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin teemapäiviä, koulutuksia ja seminaareja, tutustumiskäyntejä alan kärkiyrityksiin PEKKA HORTTANAINEN Projektipäällikkö

MIRJA PELTOLA Yrityskehittäjä

SOPIEN - SOTE-ALAN YRITYSTEN APUNA Sopien kehittää monipuolisesti pienten sosiaali- ja terveysalan yritysten, ammatinharjoittajien ja järjestöjen liiketoimintaa, markkinointia ja laatutyötä. Valmennuksissa hyödynnetään digitaalisia menetelmiä ja varmistetaan Kanta-yhteyksien käyttöönottaminen. Yritysryhmähanke auttaa verkostoitumaan, sillä se toimii Pohjois- ja EteläSavossa sekä Pohjois-Karjalassa. SavoGrown alueella Sopienissa on jäseniä lähes 40 ja koko hankkeessa yli 160. Yritysryhmähankkeessa on vuonna 2019 toteutettu alueemme jäsenille toimenpiteitä n. 270. Osallistujat ovat pitäneet tärkeänä yrityskohtaista neuvontatyötä, jota on tehty lähes 100. Hankkeen koulutuksiin on osallistunut alueeltamme yli 70 jäsentä. Tärkeimmät aiheet ovat olleet digitalisaation hyödyntäminen, varsinkin Kanta-valmiuksien rakentaminen ja laatuun liittyvät koulutukset. Tavoitteena on ollut rakentaa laatujärjestelmiä sille tasolle, että ne voidaan sertifioida. Merkittävimpiä seminaareja olivat Soteuttamo 2.0 Keiteleellä ja hankkeen loppuseminaari Suonenjoella. Näiden lisäksi järjestettiin eri paikkakunnilla tupailtoja.

Sopienin palvelut sote-alalle: • Yrityskohtainen neuvonta (mm. strategia, markkinointi, hinnoittelu, kustannuslaskenta, omavalvontasuunnitelmat) • Koulutukset (digitalisaation hyödyntäminen, Kanta-valmiuksien rakentaminen ja laatutyö) MATTI YLÖNEN Yrityskehittäjä


TECHNOGROWTH 2.0 – TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN PALVELUJA Teknologiateollisuuden palveluja alueelle tarjosi Technogrowth 2.0 -hanke (TG2). Hankkeen keskeisimpinä toimenpiteinä olivat kenttätyönä tehtävät yritysten kyvykkyyksien kartoittamiset, analysoinnit, esille tulleiden kehittämishankkeiden aktivoinnit ja kehittämisohjelmien generoinnit sekä yritysten digikypsyystestaukset ja kansainvälistymisen edistäminen. Hanke järjesti toimialan yrityksille mahdollisuuden olla esillä yhteisosastolla Tampereella alihankintamessuilla. Hankkeen toimesta tarjottiin myös mahdollisuutta osallistua kontaktimatkoille alan tapahtumiin ulkomailla. Yritysten vertaisoppimisen foorumitilaisuuksia järjestettiin kaksi kansainväistymisen ja yksi hankintatoimen kehittämiseen liittyen. Hanke oli mukana järjestämässä kahta mittavaa digiseminaaria, joiden aiheina olivat ”Teollisuus X.0 –Teollisuuden digitaalinen tulevaisuus” ja ”Teollisuus X.0 –Tuotannon ja toimitusketjun digitalisointi”. SavoGrown alueelta hanke julkaisi kotisivuillaan ja yrityskatalogissaan toimialan yritysten yhteistietoja yrityskuvauksineen.

Teknologiateollisuuden palveluja tarjoaa vuonna 2020 uusi NewTech-hanke. Palvelujamme ovat: • Yritysten kyvykkyysanalyysien toteuttaminen (strateginen-, digi- ja kansainvälistymiskyvykkyys) • Esille tulleiden kehittämishankkeiden aktivoinnit ja kehittämisohjelmien generoinnit • Kehittämisklinikat yritysryhmille: kv-, tuottavuus-, digi- ja innovointiklinikat

MARTTI KETTUNEN Projektipäällikkö

Valtakunnalliset yritysneuvojien kesäpäivät toivat Suonenjoelle ison joukon neuvojia ympäri Suomen tutustumaan mm. mansikan tunneliviljelyyn. Tapahtuman yhtenä pääjärjestäjänä toimi MikroGrow-hankkeemme.


KOULUTUSPALVELUT – Uutta oppia edullisesti SavoGrown alueen yrityksillä on tällä hetkellä erinomaiset mahdollisuudet hankkia lisäoppia ja päivittää omaa osaamista. Olemme mukana Savon yrittäjien Yritys oppii ja menestyy (YOM) -palvelussa, joka järjestää EU-tuettuja koulutuksia yritysten tarpeita kuunnellen. Myös monet muut hankkeet järjestävät koulutuksia ja kursseja omalle kohderyhmälleen, ja kauttamme voi suorittaa myös virallisia hygieniapassitestejä ja kasvinsuojelututkintoja. YOM-PALVELUT – KOULUTUSTA YRITTÄJIEN TARPEISIIN

Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeen tuotteistamistyöpajassa yrittäjät työstivät omia tuotteitaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa kansainvälisille matkailumarkkinoille.

Vuonna 2019 YOM-palvelut järjesti SavoGrown alueella yritysten toiveiden ja osaamiskartoitusten pohjalta 21 koulutusta, joihin osallistui yhteensä 86 henkilöä. Suosittuja olivat myös neljän henkilön pienryhmävalmennukset, joita järjestettiin kuusi kappaletta. Sen lisäksi alueemme yritykset osallistuivat koulutuksiin mm. Kuopiossa ja Iisalmessa. Yrittäjien ja henkilöstön kehittämistarpeisiin pureutuvia osaamiskartoituksia tehtiin SavoGrown alueella yhteensä 82 kpl. Yli 5 henkilön työntekijäyrityksiin tehtiin osaamiskartoitusten yhteydessä myös 13 kpl Kehittämispolku-testejä, joihin osallistui yhteensä 143 henkilöä. Yritykset lähtivät hienosti viemään Työelämä-kyselyssä löytyneitä kehittämiskohteita eteenpäin yhdessä Sampo-hankkeen kanssa. Koulutusaiheista suosituimpia olivat erilaiset markkinoinnin koulutukset, joissa opeteltiin visuaalisen markkinoinnin työkaluja, somenäkyvyyteen ja somemainontaan liittyviä asioita sekä yritysvideoiden tekemistä. Vuoden aikana ehdimme perehtyä myös mm. myynnin kehittämiseen, verkkosivujen tekemiseen, verkkokauppojen rakentamiseen sekä uuteen työaikalainsäädäntöön.

YOM-palvelut tarjoaa: • Osaamiskartoitus yrityksen osaamisesta ja kehittämistarpeista (maksuton) • Työelämä 2020 kysely (yli viiden hengen yrityksille): anonyymi kysely auttaa löytämään työpaikan kehittämiskohteet (maksuton) • EU-tuetut koulutukset: räätälöityjä koulutuksia yritysten toiveiden ja tarpeiden mukaan

KOULUTUSTARJONTAAMME YOM-koulutusten aiheita: KOU Tekoäly | Taloushallinto | Asiakaspalvelu |  Myynti | Markkinointi | Liikkuva kuva, videokuvaus, videotuotanto markkinoinnin tukena | Johtaminen | Turvallisuus, | Tuottavuus | Lainsäädäntö ja sopimukset Koulutukset ja aikataulut löydät: www.yrittajat.fi/yom/koulutukset Hygieniapassitesti 35 €/hlö + alv Yhteyshenkilö Sonja Mäkkeli, p. 050 4922 100 Kasvinsuojelututkinto 30 €/hlö + alv Yhteyshenkilö Raija Kumpula, p. 0207 464630

JAANA KAPUSTAMÄKI Yritysyhteyshenkilö

Sote-, marjanviljelyn ja matkailualan koulutuksia hankkeiden osallistujayrityksille


MATKAILUN KEHITTÄMINEN – Pohjois-Savo maailmankartalle Pohjois-Savon maakunnassa kansainvälisen matkailun kehittämisen käytännön työkaluna toimii SavoGrown hallinnoima suurhanke, Pohjois-Savon Lakeland 2. Hankkeen tavoitteena on nostaa alue kansainvälisesti tunnetuksi matkailualueeksi sekä kasvattaa kansainvälisten matkailijoiden osuutta nykyisestä n. 10 prosentista merkittävästi.

Lakeland-hankkeen johdolla osallistutaan kansainvälisiin markkinointija myyntitapahtumiin. Kuva Lakeland-workshopista Kuopiosta.

Hanke tekee hyvin konkreettista osaamiseen, tuotteistamiseen, yhteistyöhön, saavutettavuuteen sekä markkinointiin ja myyntiin liittyvää kehittämistyötä yhdessä alueen pk-yritysten ja muiden matkailualan toimijoiden kanssa. Toimenpiteiden avulla vahvistetaan yritysten valmiutta kansainvälisen toiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen sekä yhteistyöverkostoissa toimimiseen. Hankkeen yritysverkostoon kuuluu lähes 40 matkailualan yritystä eri puolilta maakuntaa. Hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna yritysverkoston kanssa on aloitettu tuotteistustyö ja työstetty yhteisiä viestintäsisältöjä. Ensimmäisenä yhteisenä tuotteena valmistui Supplier Manual, jossa esitellään sekä Pohjois-Savon alue, sen saavutettavuus että majoituskapasiteetti. Supplier Manual on suunnattu kansainvälisille matkanjärjestäjille ja se toimii hankkeen käytännön työkaluna maailmalla koko hankkeen toteutusajan. Hankkeen johdolla osallistutaan kansainvälisiin markkinointi- ja myyntitapahtumiin. Näissä aluetta ja tuotteita markkinoidaan hankkeen kohdemarkkinoilla: Venäjällä, saksankielisessä Keski-Euroopassa sekä Aasiassa. Hanke ottaa vastaan em. kohdemaista matkanjärjestäjiä ja median edustajia nk. Fam Tripeille eli tutustumismatkoille. Näiden matkojen tarkoitus on saada matkanjärjestäjät ottamaan alue tuotantoonsa ja tehdä aluetta tunnetuksi kansainvälisessä mediassa.

Venäläiset median edustajat pääsivät kokeilemaan keramiikan maalausta tutustumismatkallaan Pohjois-Savoon. tävät eloon viisi matkailullisesti kiinnostavaa kohdetta Pohjois-Savosta. Kohteet ovat: Eukonkanto -tapahtuma, Tahkovuori, Puijon Torni, Muumi Jääluola ja EteläKonneveden Kansallispuisto. Matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia selvittävän matkailutulotutkimuksen tekeminen on aloitettu, tutkimus valmistuu v. 2021. Tutkimuksen rinnalla on aloitettu matkailun strategiatyöpajat, joiden tavoitteena on tuottaa aineistoa, jota voidaan hyödyntää mm. maakunnallisessa matkailustrategian päivittämisessä. Lisätietoa: www.savogrow.fi/matkailu

Uutena digitaalisena kokeiluna hankkeessa on testattu lisätyn todellisuuden vaikutusta matkailumarkkinointiin.  Hankkeessa on tuotettu esite ja PohjoisSavon kartta, jotka Salmi AR -sovelluksen avulla herätSARI HYTTINEN Projektipäällikkö

TEIJA NEUVONEN Matkailun asiantuntija

SOFIA TENHUNEN Matkailun sisällöntuottaja


SAVOGROWN PALVELUT

Aluekehityspalvelut

K

esällä 2019 SavoGrown yhtiökokous hyväksyi kehitysyhtiön uuden strategian. Sen mukaisesti SavoGrow muuntuu elinkeinoyhtiöstä elinVOIMAyhtiöksi ja ottaa yrityskehityksen rinnalle toiminnan toiseksi tukijalaksi aluekehityksen. Käytännössä alueen elinvoima ja aluekehitys ovat olleet osa SavoGrown hanketoimintaa jo ennen uutta strategiaakin. Vuosi 2019 oli kuitenkin aluekehityksen kannalta merkittävä, kun uuden strategisen linjauksen mukaista toimintaa päästiin kehittämään usean aluekehityshankkeen voimin (Future Savo, Kohti eKuntaa, SavoGrown kuntakehityshanke ja osin myös Pohjois-Savon Lakeland 2). Näistä suurin, maakunnan vetovoimaan keskittyvä Future Savo, käynnistyi kesällä 2018, muut vuoden 2019 alkupuolella. Aluekehitystiimi pyrkii työllään vastaamaan alueen elinvoiman kannalta oleellisiin kysymyksiin alueen veto- ja pitovoimasta, osaajapulasta ja positiivisen aluemielikuvan luomisesta niin ulospäin kuin alueen asukkaillekin. Kohti eKuntaa -hankkeen tavoitteena on edistää kuntien digitalisoitumista tukevien uusien sähköisten palveluiden käyttöönottoa; kokeiluja, yhteiskehittämistä ja neuvontaa.

LOSKA Suonenjoki -tapahtuma 8.11.2019 pyrki vastaamaan meidänkin alueellamme näkyvään osaajapulaan. Tavoitteena oli löytää tapa pitää yhteyttä alueeltamme opiskelemaan lähteviin nuoriin aikuisiin. Isänpäiväviikonloppua edeltävänä perjantaina Suonenjoelta kotoisin olevat korkeakouluopiskelijat kutsuttiin takaisin kotikaupunkiinsa LOSKA Suonenjoki -tapahtumaan, jossa yhdistyivät opiskelumahdollisuuksien esittely yläasteen ja lukion oppilaille, yritystreffit paikallisen elinkeinoelämän kanssa sekä haalaribileet omassa kotikunnassa. Tapahtuma sai innostuneen vastaanoton ja kaikenkaikkiaan 50 opiskelijaa ilmoittautui mukaan. Loskaa tullaankin järjestämään varmasti myös jatkossa. Tulevaisuuskahvila -kiertue oli osa aluekehitystiimin strategiatyötä, jossa kiersimme SavoGrown alueen eli Savon Villin Lännen kunnat läpi marras-joulukuussa. Tilaisuudet olivat avoimia kaikille kuntalaisille ja tavoitteena oli saada kuntalaiset mukaan kehittämään kunnasta ja alueestamme vielä parempi paikka. Työpajoista syntyneitä ideoita viedään eteenpäin paikaillisesti ja aineistoa hyödynnetään osana aluekehitystiimin toimintaa.

Tommi Korhonen esittelee Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opintoja Suonenjoen lukiolaisille LOSKA -opiskelijatapahtumassa marraskuussa 2019.


Angle-double-left

Kuntakehittämishanke ja Future Savo jalkautuivat alueemme suurimpiin kesätapahtumiin kesällä 2019 mukaan lukien Keiteleen Maalaismarkkinat, Pielaveden Muikkufestivaalit, Suonenjoen Mansikkakarnevaalit, Tervon Koti Rannalla -viikonloppu sekä Vesannon Reiskapotkupallon MM-kisat.

Avoimet Työpaikat Savon Villissä Lännessä -Facebook-sivu syntyi alueen kesätapahtumassa ihmisten kanssa keskustellessa saadun idean pohjalta. Keiteleen Maalaismarkkinoilla nuori opettajapariskunta kertoi seuraavansa työpaikkailmoittelua oman alansa Facebook -ryhmässä. Nappasimme idean ja loimme Savon Villin Lännen avoimet työpaikat Facebook -ryhmän, joka pienessä ajassa keräsi yli 600 jäsentä. Ajatuksena on tarjota matalan kynnyksen foorumi paikallisten työpaikkojen ilmoitteluun ja jakamiseen Facebookissa. Ryhmää voivat seurata sekä alueella jo asuvat että alueelle haluavat vaikka eivät muuten olisikaan Facebookissa. Ryhmä löytyy osoitteesta  www.facebook.com/groups/260247694950781. Savonvillilansi.fi -muuttajapalvelut on kesällä 2019 avattu prototyyppi muuttajapalvelusivusta. Sivuston tarkoituksena on yhdellä silmäyksellä tarjota alueesta kiinnostuneelle kuva siitä, mitä alueemme heille tarjoaa. Sivustolta löytyy linkit avoimiin työpaikkoihin TE-palvelujen, Kuntarekryn ja Duunitorin nettisivuilla. Lisäksi tuomme esiin tarinoita, millaista tällä alueella on asua ja elää, ja miten ihmiset vapaaaikaansa viettävät.

Kohti eKuntaa-hanke palvelee kuntia: DigiPakki: hankekunnat saavat mahdollisuuden koekäyttää pakista löytyviä digityökaluja. Tällä hetkellä käytössä on kyselytyökalu Surveypal sekä Dream Broker -videoviestintätyökalu. Hanke neuvoo työkalun käytössä, ja olemme mukana etsimässä muista hankekunnista kumppaneita työkalulla toteutettavan kokeilun ympärille. Myös muita työkaluja tullaan mahdollisesti lisäämään DigiPakkiin, ainakin sähköisen asioinnin lomaketyökalu. DigiSorvaamossa pyritään selvittämään digiratkaisujen antamia mahdollisuuksia kunnissa ja viemään aihioita kokeiluun useamman kunnan kanssa yhteistyönä. DigiNeuvonta on hankkeen tarjoamaa neuvonta- ja opastuspalvelua hankekunnille erilaisissa digi ja ICT-asioissa, aina työkaluista alan lainsäädäntöön saakka. DigiOsaaminen Järjestämme webinaareja ja koulutuksia alan parhaiden asiantuntijoiden vetäminä. Lue lisää: www.kohtiekuntaa.fi/palvelut

VILLE KERÄNEN Projektipäällikkö Future Savo

PETRI KEJONEN Projektipäällikkö Kohti eKuntaa

SAARA HANHELA Kuntakehittäjä Kuntakehityshanke

PETRI MARKKANEN Tekninen tuottaja Kohti eKuntaa

Angle-double-left


TANJA LINNOAHO Talousasiantuntija

TERTTU NUUTINEN Markkinointiassistentti

ELINA VÄLKKY Projektisihteeri

TALOUS JA TUKIPALVELUT

SavoGrow tuo alueelle EU-rahaa

S

avoGrown viime vuoden tulos oli jonkin verran tappiollinen. Syynä tähän oli edellisen vuoden tietoinen päätös lähteä matalalla kynnyksellä rahoittamaan alueen hankkeita. Aktiivisena hanketoimijana SavoGrow tuo alueelle EU-rahaa: tällä hetkellä SavoGrow pyörittää noin 5.1 milj. euron EU-hankekokonaisuutta. EU-rahan osuus kasvoi viime vuonna 7 % edellisestä vuodesta yhtiön tulonlähteenä. Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/tappio Rahoitustuotot ja -kulut Voitto/tappio ennen tp-siirtoja ja veroja Tuloverot Tilikauden voitto/tappio Tase

1 911 522 € 0€ 335 303 € 1 353 259 € 8 363 € 334 572 € -119 975 € 63 € -120 038 € 438 € - 120 475 € 1 041 791 €

SAVOGROWN RAHOITUS 2019 1.7% 4.6%

38% 56%

Omistajakuntien palvelusopimukset Hankerahoitus Asiantuntijapalvelut Muu myynti


SAVOGROWN HANKETOIMINTA SavoGrown kehittämistoiminta on usein hankevetoista. Hanketoimintaamme rahoittavat pääasiassa Pohjois-Savon Ely-keskus ja Pohjois-Savon liitto Euroopan Unionin rahastoista. Hanke

SavoGrown kuntarahapäätös

SavoGrown budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti

Toteutusaika

KOPSA *

9 572

319 065

319 065

2019–2021

Satotaimet Savosta *

12 122

121 222

444 814

2019–2021

Verkostoitumalla marjasektori nousuun (VIN) *

15 090

150 902

227 261

2020–2021

Säätötroolin kehityshanke

5 130

25 650

25 650

2019–2021

Gastro Business

47 502

190 008

442 643

2019–2021

Ruokalaakso

18 934

95 280

1 632 908

2018–2020

Savon silmut *

45 000

230 100

407 236

2018-2020

Sampo

47 500

190 000

648 175

2018–2020

NewTech

58 467

266 940

1 129 779

2020–2022

TechnoGrowth 2.0

62 633

223 321

1 799 297

2017–2019

Ratkaisu on puussa

15 242

152 424

554 971

2020–2022

MikroGrow *

22 044

288 445

651 200

2017–2019

Sopien

28 640

114 560

799 272

2018–2020

Tie menestykseen

8 650

44 250

755 450

2019–2021

Yritys oppii ja menestyy 2

12 980

143 725

1 333 674

2019–2020

Future Savo

101 871

381 617

2 089 103

2018–2020

Kohti eKuntaa *

8 331

499 830

499 830

2018–2020

Laadukas kalastusmatkailu Itä-Suomessa *

15 000

100 000

100 000

2019–2022

Pohjois-Savon Lakeland 2 *

51 000

1 517 093

1 739 743

2019–2021

SavoGrown kuntakehittämishanke* 27 265

136 326

136 326

2019–2020

YHTEENSÄ

5 102 677 €

14 920 638 €

536 871 €

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on vastannut tähdellä (*) -merkittyjen hankkeiden hallinnoinnista. Muissa hankkeissa olemme toimineet osatoteuttajina tai muilla tavoin yhteistyössä mm. seuraavien organisaatioiden kanssa: Navitas Kehitys Oy, Savonia ammattikorkeakoulu Oy, Savon Yrittäjät ry, Itä-Suomen yliopisto, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, MTK Pohjois-Savo.


vt4

Oulu

vt5

Kokkola

Kuopio Jyväskylä Tampere

Helsinki

KEHITYSYHTIÖ

Keitele Pielavesi Rautalampi Suonenjoki Tervo Vesanto

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon alueilla toimiva kehitysyhtiö, joka toteuttaa omistajakuntiensa yhteistä elinkeinostrategiaa. Yhtiö on alueen elinkeinopoliittinen edunvalvoja, joka edistää alueen pysymistä asuttuna ja elinvoimaisena.

WWW.SAVOGROW.FI Jalkalantie 6, Suonenjoki | vaihde 0207 464 600

Yrittäjä, olemme täällä sinua varten. Sinua palvelevat elinkeinoasiamiehemme:

PEKKA HORTTANAINEN Vastuukunta Keitele Erityisosaamisena tuotekehitys ja sen rahoitus

AARNO NISKANEN Pielavesi Puutuoteteollisuus

IIRO LYYTINEN Rautalampi Matkailun kehittäminen

OLLI KOKANDER Suonenjoki Aloittavien yritysten neuvonta

SARI TULILA Tervo ja Vesanto Kuntayhteistyö Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon alueella


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.