Page 1

Llegenda: 1.

Recuperació de les teules existents

2.

Finestra tipus Velux per a ventilació i il·luminació altell

3.

Panell sandvitx format per: - Panell tricapa de 22 mm - Aïllant de llana de roca 20 cm - Panell OSB 19 mm - Lamina impermeable

4.

Moble divisió interior tricapa d’avet

5.

Biga Pratt formada amb perfils HEB

6.

Sostre altell format per:

7.

Cuina

2.

1.

- Biguetes de fusta laminada de pi de 7x10 cm - Panells tricapa d’avet de 40 mm

8.

Cambra higiènica

9.

Escala a altell

3.

10. Accés a l’habitatge 11. Sala d’estar / Menjador 12. Habitació 13. Vestidor / Estudi

5.

6.

6.

12.

4.

12.

13.

7.

8. 11.

13.

9.

5.

7.

9.

9.

10.

11.

Casa Aleix i Mariona Reforma a Sant Joan de les Abadesses

El projecte comença com a un encàrrec de reforma interior d’un pis de 39 m2 a la tercera planta d’una finca a la vila vella de Sant Joan de les Abadesses. En l’anàlisi de l’estat actual es va detectar el mal estat del sostre de biguetes de formigó autoportants. Per altra banda tot el paquet de coberta i envans conillers tampoc garantien l’estanqueïtat ni el comportament climàtic desitjat, és per aquest motiu que es va prendre la decisió de substituïr el sostre i coberta per una estructura nova. D’aquesta manera es recupera la totalitat de la secció guanyant 19 m2, molt útils en un pis tan petit. Per a fer-ho es planteja una biga Pratt, alliberant de càrrega l’interior de l’edifci solucionant amb un únic element l’estructura de coberta i de l’altell. Així doncs, a la mitgera nord, i sota l’altell, se situen l’escala comunitària existent, el bany i la cuina, deixant en doble altura i façana sud la sala d’estar. A l’altell, aprofitant la llum i la ventilació per la coberta, se situen l’habitació i un vestidor/estudi. Finalment, amb l’objectiu d’engrandir l’espai s’han buscat enfilades visuals entre els espais interiors i exteriors.

Casa Aleix i Mariona | Premis Girona  

Panell presentat als premis d'arquitectura de les comarques de girona 2017. Casa Aleix i Mariona. Premiat en la categoria d'interiorisme.

Casa Aleix i Mariona | Premis Girona  

Panell presentat als premis d'arquitectura de les comarques de girona 2017. Casa Aleix i Mariona. Premiat en la categoria d'interiorisme.

Advertisement