Passeig del Remei apartaments_Taller SAU_Dossier projecte_cat

Page 1

Sau Taller d’Arquitectura

Apartaments al Passeig del Remei

Reforma d’una casa del segle XX, Caldes de Montbui


Memòria descriptiva del projecte

Sau Taller d’Arquitectura

Apartaments al Passeig del Remei

APARTAMENTS AL PASSEIG DEL REMEI A CALDES DE MONTBUI La Lara i en Nani ens plantegen el repte consolidar i ampliar un habitatge entre mitgeres de principis del segle XX al passeig del Remei de Caldes de Montbui. La casa gaudia de 3 façanes. Una al carrer i a llevant, de caràcter clarament representatiu, amb grans finestrals i columnes i amb una clara simetria clàssica; una segona façana al pati posterior i a ponent, amb finestrals de caràcter més funcional, donant llum i ventilació a les estances posteriors, renunciant a la representativitat pròpia duna façana a carrer; i finalment, una tercera, a sud. L’estratègia consistia en separar-se del veí creant un pati d’accés que a més a més garantia assoleig durant totes les hores del dia. Axonometria

Secció

La superfície total és de 195m2 repartits en 135m2 d’habitatge i 60m2 de pati.

Planta Baixa

La construcció de planta baixa i un badalot de coberta es trobava en relatiu bon estat: Parets de obra ceràmica massissa i forjats a base de bigueta metàl•lica i volta catalana El programa que ens plantegen és aconseguir 4 apartaments i un local comercial. Entenent que la premissa programàtica suposa multiplicar per 3 la superfície inicial i marcant-nos com a principal objectiu respectar l’edificació existent, es pren la decisió de col·locar el local en planta baixa i cobrint el pati existent, donant accessibilitat independent des del carrer i possibilitat de gaudir de l’espai exterior posterior. Això deixa el habitatges a la preexistència augmentantne l’edificabilitat en una planta. D’aquesta manera s’aprofita l’orientació amb un habitatge a est i un a oest en cada planta, es prioritza deixar les façanes lliures per memòria històrica i per garantir màxim assoleig i ventilació natural.

Planta Primera


Memòria descriptiva del projecte

Sau Taller d’Arquitectura

Apartaments al Passeig del Remei

Emplaçament

Al centre es situa un nucli tècnic on s’inclouen totes les instal·lacions i serveis, banys i cuines, accessos i comunicacions verticals.

Diferent distribució P1- A

Es projecta un espai servidor i es deixen lliures a façana uns espais servits. Els usuaris colonitzaran els espais servits transformant-los en habitacions, estars, estudis… ens funció de les seves necessitats. L’estratègia tectònica té molt a veure amb la programàtica: Conservar el volum existent consolidant les parets d’obra de fàbrica i reforçant els forjats amb una capa de compressió de formigó. El gruix de l’obra i instal·lacions es concentren al centre del volum i la nova planta es planteja amb una estructura de fusta alliberant la preexistència de responsabilitats estructurals.

Diferent distribució P1- B

Diferent distribució P1- C


Dades de l’obra

Sau Taller d’Arquitectura

Apartaments al Passeig del Remei

Tipus de projecte: 4 apartaments + local comercial Superfície: 195 m2 Localització: Caldes de Montbui, Barcelona Promotor: Privat Any: 2021 Copyright fotos: Andrés Flajszer

Sau Taller d’Arquitectura és un estudi d’arquitectura multigeneracional i multidisciplinar nascut a Sant Joan de les Abadesses i actualment establert també a Barcelona i Puigcerdà. La nostra activitat professional engloba projectes de planejament, paisatge, arquitectura i disseny de producte. El principal objectiu és donar una resposta eficient als reptes que planteja cada projecte, fent de la funcionalitat i la racionalitat els pilars principals de la nostre pràctica professional. La senzillesa i l’austeritat constructiva són un valor afegit dels nostres projectes. Projectes compromesos amb l’entorn i la tradició i concebuts per fer més fàcil la vida dels seus usuaris sense renunciar a la capacitat emotiva pròpia de l’arquitectura. Entenem el projecte des de la seva globalitat. Assumim, doncs, aspectes capdals com el càlcul estructural, les instal·lacions o el control energètic i climàtic dels nostres projectes i els introduim des de l’inici del procés de projecte. www.sausl.com

Contacte: Per a més informació, imatges en alta resolució, reportatges i/o entrevistes contactar amb: Marta Vélez Arce: comunicacio@sausl.com | Responsable de Comunicació | (+34) 972721032 / (+34) 655702226