Page 1

SAU TALLER D’ARQUITECTURA //www.sausl.com/

COBERTA Protegeix el pati interior de la llar. d’infants. Estructura de fusta, vidres translúcids i llargues llums ajuden a crear la sensació d’exterior. Els plans inclinats a sud estan coberts per plaques fotovoltaiques

516.5

517.50

517.50

517.0

517.0

516.75

516.75

516.25

516.25 517.0

517.0

516.5

516.5

6

MÒDUL CONNECTOR Connecta els diferents nivells mitjanánt rampes. Els espais no transitables són destinats a l´aparcament de cotxets.

5

4

3

2

5

4

3

2

1

1 16.81

11.28

2.50

N

8.60

S

INSTALACIONS

4.54

CUINA RECEPCIÓ

HPAC

L

VESTIDOR

R VESTIDOR

N-1320

W.C. N-1320

DISTRIB

AN YS

S

ACS

6.76

R

A

3

COL·LECTORS

NIVELL 519,05

K

50 Q

NIVELL 516.6

J

9.

DE

2

K J

AU LA

Q

M

L

W.C.

BUGADERIA

MENJADOR

M

DI

NETEJA

N

5.26

NIVELL 516.0

11

10 12

8

P

7

P

I

6 5

13

INSTALAC.

14

M

0

40

RI -

1

O RM IT O

2

4.

3

16

D

30

AG

AT ZE M

15

H

3 2

A

AN YS A

2

DE

NIVELL 518.4

DE

1

AU LA

80

NIVELL 516.0

G

AU LA

3.

ESPAI POLIVALENT

H

16

2.97

AN YS

25.20

15

I

4

0.

6.10

MÒDUL PROFESSORS Situat a la part alta desde on es relaciona visualment amb els patis interior i exterior. Genera el voladís d’entrada.

6

11

Es dóna molta importància a l'espai d'ús múltiple central ja que serà el que permetrà dotar de diferents usos (menjador, pati interior d'hivern, local d'actuacions,...). A la vegada, també actua de rebedor-distribuidor i control de tota la instal·lació. La coberta d'aquest espai està orientada totalment a sud, per tal de permetre implantar un nombre important de plaques solars o fotovoltaiques en un futur.

O

516.5

0.35

Es planteja "desgranar" el programa en tres cossos entrelligats: espai per aules, espais de direcció i serveis, i espai d'ús múltiple.

516.25

O

9

El plantejament de la llar d'infants es fa en base a una superfície de terreny que s'ha separat del Parc Urbà del mateix nom. S'escull aquest sector degut a que queda lleugerament a cota superior respecte el nivell de la resta del Parc, obtenint així que l'equipament tingui unes vistes del seu entorn.

516.25

10

ESTRATÈGIA D’ACTUACIÓ

G

15

14 F

D

80

O RM IT O

M

AG

AT ZE M

E

E

13

1 A 0

AU LA

80

DE

3.

D

AU LA

12

DE

1

A

AN YS

2

AN YS

RI -

10.17

13

F

14

GUARDA - COTXETS

8.

D

12

38 .3 9 NIVELL 517.2

11

ESPAI CENTRAL D’ÚS MÚLTIPLE

C

C

11

8.

D

80

O RM IT O

RI -

M

AG

AT ZE M

B

B

10

DE

3.

80

AU LA

9

0

A

1

AN YS

10

9

Entre el pati d-entrada i el pati interior trobem els mòduls que contenen cuina i instal.lacions de ledifici i el menjador que es pot obrir i envair al pati interior. MÒDUL SERVEIS I MENJADORS

projecte LLAR D’INFANTS LA CABANYA arquitecte LLUÍS JORDÀ SALA arquitecte tècnic MIQUEL GRIFELL SUÁREZ arquitectes col.laboradors EDUARD MELÉ POL JORDÀ ENRIC DULSAT MARC ROCA MAGDA MANZANAL ALBERT CAMPS CARMEN MARTINEZ MARC FABRÉS amidaments i certificacions CARME BASSANYA tipologia EQUIPAMENT EDUCATIU emplaçament TORELLÓ superfície construïda 1037 m² inici projecte DESEMBRE 2005 finalització projecte JULIOL 2010 promotor AJUNTAMENT DE TORELLÓ constructor CONSTRUCCIONS MANGAS SL pressupost 1,300,000 EUROS fotografia ADRIÀ GOULA

Plànol Situació 1:2500

La façana vidriada es compòn de panells mòvils que regulen l`entrada de llum i serveix de joc als alumnes. PANELLS INTERACTIUS

4.

8

Volum que agrupa les aules . Cada una comparteix un porxo que dóna al pati exterior més protegit. MÒDUL AULES

40 8 A

0.

A

30

7 7

Planta Baixa 1:200

0

1

2

5 m.

Primera Planta 1:200

0

1

2

5 m.

Seccions 1:200

Llar d'infants Torelló  

Panell per a exposició al Coac de Vic.

Llar d'infants Torelló  

Panell per a exposició al Coac de Vic.

Advertisement