Page 1

SOSIAALI- JA TERVEYSALA RAUMA

TERVETULOA!

UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2012–2013

1


Sisällysluettelo Vertaistutorit........................................................................................................4 Markkinointitutorit................................................................................................4 Termejä ja lyhenteitä............................................................................................6 Yhteystietoja........................................................................................................7 Tiedotuskanavat..................................................................................................8 Lukuvuoden jaksotus..........................................................................................9 Ruokailu..............................................................................................................9 IT-järjestelmäinfo................................................................................................10 Kirjasto..............................................................................................................11 Itseopiskelutilat..................................................................................................12 Palvelukeskus Soteekki.....................................................................................13 Kansainvälisyys.................................................................................................14 Opintotuki.........................................................................................................15 Yrityskiihdyttämö...............................................................................................16 Opiskelijakunta SAMMAKKO ry.........................................................................17 Terveydenhuolto................................................................................................18

Julkaisija

Taitto

Satakunnan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Rauma Steniuksenkatu 8 26100 Rauma

SAMK | Viestintäpalvelut Kuvat Future Image Oy | Tomi Glad | Jussi Partanen


VERTAISTUTOROINTI Tutorointi tarkoittaa opiskeluun perehdyttämistä. Vertaistutorit on valittu auttamaan sinua opiskelusi alkumetreillä. He tutustuttavat sinut hoitotyön opiskeluun omassa toimipisteessäsi. Vertaistutor on toisen vuoden opiskelija, joka on sitoutunut tukemaan ja auttamaan sinua ensimmäisenä opiskeluvuotena. Ryhmälle on valittu viisi vertaistutoria. Voit kuitenkin huoletta pyytää apua ongelmiisi myös muilta opiskelijoilta. Kaikilla vertaistutoreilla on vaitiolovelvollisuus, joten voit kääntyä heidän puoleensa asiassa kuin asiassa. Ensimmäisen viikon aikana vertaistutorit pitävät infoja liittyen kirjastopalveluihin, järjestelmiin, opiskeluympäristöön jne. Vastaava opettajatutor, Anu Elo, organisoi opiskelijatutoreiden toimintaa.

MARKKINOINTItutorit Markkinointitutorointi Markkinointitutorit osallistuvat SAMKin edustajina erilaisiin markkinointi- ja viestintätilanteisiin. Markkinointitutoreiden tehtävänä on välittää positiivista ja oikeaa informaatiota SAMKista ja sen tarjoamista eri koulutusmahdollisuuksista. Markkinointitutorit osallistuvat koulutustilaisuuksiin ja kartuttavat opintosuoritukseen tarvittavan tuntimäärän erilaisista markkinointi- ja viestintätehtävistä: messuista, oppilaitos- sekä varuskuntakäynneistä, korkeakouluinfoista sekä muista hyväksyttävistä tehtävistä. Jos haluat tulla mukaan markkinointitutor-toimintaan jossakin vaiheessa opintojasi, ota yhteyttä lehtori Arja Yli-Kovaseen.

4


5


TERMEJÄ JA LYHENTEITÄ Korkeakoulu, jossa opiskelet on nimeltään Satakunnan ammattikorkeakoulu eli SAMK (Satakunta University of Applied Sciences). Toimialamme on nimeltään Sosiaali- ja terveysala (SOTE). Kampus, jossa opiskelet on nimeltään Sosiaali- ja terveysala Rauma (SOTERA). Toimipisteessämme on nuorten koulutuksessa hoitotyön koulutusohjelma, joka sisältää hoitotyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdot. Aikuiskoulutusta tarjoamme hoitotyön koulutusohjelmassa, jossa voi suorittaa Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon. Opintopiste eli op on opetuksen mitoituksen peruste. Yksi opintopiste tarkoittaa arvioitua keskimääräistä 27 tunnin työpanosta. Sairaanhoitajatutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja terveydenhoitajatutkinnon 240 opintopistettä. Käytössämme on niin aikuis- kuin nuortenkoulutuksessa PBL-oppimisstrategia. Opiskelu tapahtuu pääasiassa tutoristunnoissa, joissa ratkotaan hoitotyön perusteisiin ja erityisalueisiin liittyviä tehtäviä opiskelija johtoisesti. Asioihin perehtymistä syvennetään asiantuntijaluennoin ja workshop-työskentelyin. Moduulin alkaessa on kaikkien opintojaksolle osallistuvien oltava läsnä. Silloin käydään läpi opintojaksoseloste. Moduulit ovat laajuudeltaan eri pituisia ja ne voivat olla joko pakollisia tai vapaasti valittavia.

6

LYHENTEITÄ SOTE SOTEPO SOTERA

Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Pori Sosiaali- ja terveysala Rauma

OPS HOPS OP PBL

Opetussuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Opintopiste Ongelmaperusteinen oppiminen (Problem Based Learning)

LIKU KUVA LIHU LIRA LIPO

Liiketoiminta ja kulttuuri Kuvataide Kankaanpää Liiketoiminta Huittinen Liiketoiminta Rauma Liiketoiminta Pori

TEME TEMEPO TEMERA TEMERA

Tekniikka ja merenkulku Tekniikka ja merenkulku Pori (Tekpo) Tekniikka ja merenkulku Rauma (tekniikka, Tekra) Tekniikka ja merenkulku Rauma (merenkulku, Mera)


YHTEYSTIETOJA Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtorina toimii Seppo Pynnä. SAMK jakautuu kolmeen toimialaan, joilla on omat toimialajohtajansa. Toimipisteemme kuuluu sosiaali- ja terveysalan toimialaan johtajanaan Eeva-Liisa Moisio.

TOIMIALAN VÄKEÄ Eeva-Liisa Moisio, toimialajohtaja, 044 710 3410 Sirpa Rantanen, toimialasihteeri, 044 710 3411 Riitta Rissanen, kansainvälisyyssihteeri, 044 710 3859 SOTERAN VÄKEÄ Tiina Pennanen, koulutusjohtaja, 044 710 3550 Ossi Raula, vahtimestari, 044 710 3578 Marita Sillanpää, toimistosihteeri, 044 710 3552 Toivonen Marko, järjestelmäasiantuntija, 044 710 3564 Latokari Maarit, tietopalvelusihteeri, 044 710 3566 Minna Markkanen, kv-koordinaattori, 044 710 3558 Anu Elo, vastaava tutoropettaja, 044 710 3887 Tarja Mäkelä, yritysmentori, 044 710 3562 Anja Yli-Kovanen, markkinointitutortoiminta, 044 710 3577

OPETTAJAT Opettajien yhteystiedot löydät kampussivujen yhteystiedoista. Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

7


TIEDOTUSKANAVAT SÄHKÖPOSTI Opiskelijoillamme on käytössään etunimi.sukunimi@student.samk.fi -muotoa oleva sähköpostiosoite. Kyseessä on tärkein tiedotuskanavamme, sillä henkilökuntamme lähettää niin opintojaksoihin kuin opiskeluun liittyviä tiedotteita sähköpostitse. Kaikki sähköpostit lähetetään aina toimipisteemme sähköpostiosoitteeseen vaikka opiskelijalla olisikin käytössä myös jokin toinen sähköpostiosoite.

SÄHKÖINEN ILMOITUSTAULU Sähköinen ilmoitustaulu on syrjäyttänyt perinteiset ilmoitustaulut. Sieltä löydät kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoita koskevat tiedotteet. Käytössä on myös erillinen sähköinen työpaikkailmoitustaulu.

ILMOITUSTAULU Sähköisestä ilmoitustaulusta huolimatta koulussamme on perinteisiä ilmoitustauluja. Henkilökunta ja opiskelijat voivat ilmoitella myös näissä muun muassa tulevista tapahtumista, opintoasioista ja kesätyöpaikoista. Muista poistaa aina vanhentunut ilmoitus.

POSTI Opettajat voivat jättää opiskelijoille postia 1. kerroksessa sijaitsevaan opiskelijapostilaatikkoon. Opettajien ja henkilökunnan postilaatikot sijaisevat 3. kerroksen kopiohuoneessa. Saman kerroksen aulassa on myös postilaatikko, jonne opiskelijat voivat jättää toimistoon tulevaa postia.

8


LUKUVUODEN JAKSOTUS Lukuvuoden 2012-2013 jaksotus 1. jakso 27.8.–19.10.2012 2. jakso 22.10.–18.12.2012 3. jakso 2.1.–8.3.2013 4. jakso 11.3.–10.5.2013 5. jakso 13.5.–18.6.2013 Joulutauko: 19.12.2012–1.1.2013

RUOKAILU Sosiaali- ja terveysalan kampuksen opiskelijoiden käytettävissä on ruokala, joka tarjoaa aterioita opiskelijahinnoin.

AUKIOLOAJAT Ma-Pe klo 10:45–14:00

KELAN ATERIATUKI Korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta ruokaloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Alennushintaisen aterian saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Ateriatukikortit jaetaan uusille opiskelijoille lukuvuoden alkaessa.

9


IT-JÄRJESTELMÄINFO SAMKin yhteisten järjestelmien (SoleOPS/HOPS, WinhaVille, Moodle) lisäksi toimipisteessämme on käytössä useita omia järjestelmiä, joilla pyritään tukemaan opiskeluasi. KÄYTTÄJÄTUNNUS Aloittaessasi opiskelun saat käyttäjätunnuksen ja salasanan SAMKissa käytössä oleviin järjestelmiin. Ne toimivat tunnuksinasi myös tietoverkkoon ja sähköpostiin.

SOLEOPS/HOPS Järjestelmä tarjoaa opiskelijoille helpon tavan päästä käsiksi koko ammattikorkeakoulun opetustarjontaan ja omaa opiskelua koskevaan tietoon opetussuunnitelmista yksittäisten opintojaksojen toteutussuunnitelmiin saakka. Opiskelija voi SoleOPSissa katsoa opintojaksoselosteita, ilmoittautua opinnoille ja käydä antamassa palautetta opintojaksoista. HOPSilla voit suunnitella opiskelua ja seurata suorittamiasi opintoja.

WINHAWILLE WinhaWillessä voit tehdä lukuvuosiilmoittautumisen. Sieltä voit myös tarkistaa sekä muuttaa yhteystietojasi.

10

MOODLE Verkko-opetus ja -oppiminen tarkoittaa tietoverkon hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa. Osa opintojaksoista voi olla kokonaan verkossa. Opintojaksoilla verkkoopiskelua voidaan käyttää myös perinteisen opetuksen tukena.

OMA KANSIO Omaan kansioosi voit tallentaa kaikki työsi. Se on vain sinun käytettävissäsi eikä kukaan muu pysty poistamaan tai tallentamaan sinne tiedostoja. Voit tallentaa töitäsi myös SAMKin opiskelijoiden yhteiselle yleiselle asemalle.

HELPDESK SAMKin Helpdesk auttaa sinua tietoteknisissä ongelmissa. Apua voit tiedustella sähköpostitse helpdesk@samk.fi tai puhelimitse 044 710 3080.


KIRJASTO

Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto on verkostomaisesti toimiva, monialainen oppimis- ja tietokeskus. Monipuoliset verkkoaineistot, asiakaslähtöiset kokoelmat ja ystävällinen palvelu tuovat tiedon luoksesi niin kirjaston palvelupisteissä kuin internetin kauttakin. Kirjasto on kaikille avoin ja palvelee jokaista ammatillisen tiedon tarvitsijaa. Kirjastollamme on kahdeksan palvelupistettä ammattikorkeakoulun kampuksilla eri puolilla Satakuntaa. Asiakkaiden tarpeisiin vastaamassa on lähes 20 kirjastoammattilaisen verkosto. Verkostomaisella toimintatavalla turvaamme kirjastopalvelujen saatavuuden tasaisesti koko SAMKissa. Soteran kirjasto sijaitsee kampusrakennuksen ensimmäisessä kerroksessa.

AINEISTON LAINAUS Kirjastokortin saat täyttämällä hakemuksen. Aineiston laina-ajat ovat: - kirjat: neljä viikkoa - kurssikirjat, opinnäytetyöt ja lehdet: viikko - kirjojen yölainakappaleet: yö tai viikonloppu

AUKIOLOAJAT Ma ja To 9:00–17:00 Ti, Ke ja Pe 9:00–15:00

VERKKOKIRJASTO www.samk.fi/kirjasto

KÄSIKIRJASTO Käsikirjaston aineistoa lainataan vain yön yli tai viikonlopuksi. Esimerkiksi kurssikirjoista on käsikirjastokappale.

11


ITSEOPISKELUTILAT Atk-luokka on opiskelijoiden käytössä klo 7:00-21:00, viikon jokaisena päivänä. Atk-luokassa järjestetään myös opetusta, jolloin muu käyttö on kielletty. Tilassa on 22 tietokonetta, tulostin, skanneri ja dokumenttikamera. Pienemmät itseopiskelutilat ovat opiskelijoiden käytössä normaaleina koulun aukioloaikoina. 1. krs aula: 2 krs. aula: Kirjaston pilleri: Kirjaston lukuhuone:

1 tietokone 1 tietokone, tulostin 3 tietokonetta, tulostin 1 tietokone

Opiskelijat voivat varata käyttöönsä erilaisia laitteita opiskeluun liittyviin tarkoituksiin. Varattavana on kolme analogista sanelukonetta kirjaston kautta varattuna, sekä joitakin digitaalisia videokameroita ja digitaalinen valokuvakamera ja datavideoprojektori.

12


PALVELUKESKUS SOTEEKKI Palvelukeskus Soteekki on SAMKin sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen oppimiskeskus, joka tarjoaa asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä hyvinvointialan palveluja yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille. Soteekissa sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, fysioterapeutti- ja sosionomiopiskelijat sekä kansainväliset vaihto-opiskelijat suorittavat harjoitteluaan moniammatillisissa tiimeissä. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Soteekissa joustavasti myös vapaasti valittavia opintoja. Soteekki antaa opiskelijalle mahdollisuuden yrittäjyysosaamisen kehittymiseen sekä harjaannuttaa opiskelijoita moniammatilliseen yhteistyöhön jo opiskeluaikana. Soteekin toimipisteiden yhteystiedot: Soteekki Pori 044 710 3660 soteekki.pori@samk.fi Soteekki Rauma 044 710 3882 soteekki.rauma@samk.fi

13


KANSAINVÄLISYYS SAMKilla on laajat kansainväliset yhteydet ja partnerikorkeakouluja monissa eri maissa. Kansainvälinen toiminta käsittää opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, henkilökunta- sekä asiantuntijavaihtoa, opetussisältöjen kehittämistä yhteistyössä ulkomaisten partnereiden kanssa, opetussuunnitelmien kansainvälistämistä sekä erilaisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja.

OPISKELIJA- JA HARJOITTELIJAVAIHTO SAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon. Ulkomailla suorittamasi opinnot ja harjoittelut, joita toteutetaan SAMKissa sovittujen käytäntöjen avulla, luetaan täysimääräisenä tutkinnossasi hyväksi, jolloin opiskeluaikasi ei pitene. Yleensä vaihtoon lähdetään toisen opiskeluvuoden jälkeen ja vaihdossaoloaika vaihtelee kolmesta kuukaudesta vuoteen. Vuosittain julkaistaan erillinen opas, joka sisältää tarkemmat tiedot vaihtopaikoista sekä hakuohjeet. Lisätietoja kansainvälisyydestä, opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksista ulkomailla saat toimialan kansainvälisten asioiden toimistosta ja jokaisella kampuksella toimivalta kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöltä. Yhteystiedot: www.samk.fi/ulkomaille. Opiskelijoilla on mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan mm. seuraavilla tavoilla: • • • • • •

14

Harjoittelu- ja opiskeluvaihdot ulkomaalaisiin yhteistyökorkeakouluihin ja käytännön harjoittelupaikkoihin Kansainvälisen vaihto-opiskelijan tutorina toimiminen, jolloin voit kehittää omaa kielitaitoasi sekä opit kansainvälisyystaitoja käytännössä Osallistumalla erilaisiin kansainvälisten vaihto-opettajien pitämiin luentoihin Osallistumalla eri yhteistyöverkostojen järjestämiin intensiivikursseihin eri puolella Eurooppaa ja Pohjoismaita Osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan yhteistyössä ulkomaisten partnerikorkeakoulujen kanssa Osallistumalla Summer School -opintoihin, joka toteutetaan yhteistyössä eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten yliopistojen kanssa


OPINTOTUKI Yksityiskohtaiset ja kattavat tiedot opintotuen hakemisesta sekä hakuehdoista saa Kelan kotisivuilta. SAMKin opiskelijoiden opintotukihakemusten käsittelystä vastaa Kelan Porin toimisto.

OPINTOTUEN HAKEMINEN Opintotukea haetaan Kelan opintotukihakemuslomakkeella. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Opintotukihakemuksen ja olosuhdemuutosilmoituksen voit tehdä sähköisenä Kelan sivulla www.kela.fi/asiointi. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Opintotukihakemuksia, olosuhdemuutosilmoituksia ja niihin tarvittaessa liitettäviä toimipisteen vahvistuslomakkeita löydät SAMKin kotisivuilta ja toimipisteen toimistosta.

OPINTOJEN EDISTYMISEN SEURANTA SAMKin opintotukilautakunta suorittaa joka syksy opintotukea saaneiden opiskelijoiden edistymisen seurannan. Seurannan tarkoituksena on opiskelijoiden opintojen päätoimisuuden toteaminen. Seurannassa tarkastellaan ensin edellisen lukuvuoden (1.8.–31.7.) opintosuorituksia suhteessa opintotukikuukausiin. Kun opintosuorituksia on vähemmän kuin 5 opintopistettä opintotukikuukautta kohti, tarkastellaan seuraavaksi koko opiskeluajan suorituksia suhteessa kaikkiin myönnettyihin opintotukikuukausiin. Selvityspyyntökirje lähetetään niille opiskelijoille, joilla sekä edellisen lukuvuoden että koko opiskeluajan opintosuoritukset ovat vähemmän kuin 5 opintopistettä opintotukikuukautta kohti. Aikaisempien opintojen perusteella saatuja korvaavuuksia ei lasketa mukaan opintotukeen oikeuttaviin suorituksiin.

Kelan RAUMAN toimisto PL 47, 26101 RAUMA Käyntiosoite: Nortamonkatu 24, 26100 Rauma

SAMK, OpintoasiainPALVELUT Opintotukilautakunta Tiedepuisto 4 28600 Pori sähköposti: opintotuki@samk.fi

15


YRITYSKIIHDYTTÄMÖ Voit ryhtyä kiihdyttämöyrittäjäksi perustamalla yrityksen tai lähtemällä mukaan yrittäjä- tai sukupolvenvaihdokseen. Toimintaan voi liittyä myös jo olemassa olevan yrityksen kautta. Voit ryhtyä yrittäjäksi yksin tai muiden opiskelijoiden kanssa. Yrityksessäsi voi olla yrityskumppaneita myös ammattikorkeakoulun ulkopuolelta. Yrityskiihdyttämöyrittäjän ohjaajana toimii koulutusalan asiantuntijamentori. Hän solmii yhteistyösopimuksen SAMKin kanssa ja päivittää koulutusohjelmavastaavan ja yrityskiihdyttämön asiantuntijamentorin avustuksella opintosuunnitelmansa (HOPS). Yrittäjäopiskelijalla HOPSin rakentaminen korostuu, koska hän ottaa tavoitteissaan huomioon sekä ammatillisten että yrittäjän valmiuksien kehittämisen. Yrittäjiksi aikovia opiskelijoita tuetaan neuvomalla ja ohjaamalla heitä, auttamalla yrityskontaktien syntymisessä, vuokraamalla yrityksille toimintaympäristö tai laitteita sekä ohjelmistoja. Verkottuminen toisten kiihdyttämöyrittäjien, muiden yritysten sekä yritystoimintaa tukevien organisaatioiden kanssa on tärkeä osa uuden yrittäjän alkuvaihetta. Myöhemmin ohjaus muotoutuu yrityksen erityistarpeiden mukaan. SAMK tarjoaa opiskelijayrittäjälle tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukea sekä laajan yhteistoimintaverkoston. Yrityskiihdyttämö luo aktiivisesti yhteyksiä opiskelijayrittäjien, elinkeinoelämän toimijoiden, julkisten ja yksityisten yrittäjyyden toimijoiden sekä ammattikorkeakoulujen T&K toimijoiden kanssa. Yrityskiihdyttämö on 11 toimintavuotensa aikana tuottanut: • Lähes 200 yritystä • Lähes 250 yrittäjää • Lähes 350 työpaikkaa

16


SAMMAKKO Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn tarkoituksena on valvoa kaikkien SAMKin opiskelijoiden etuja, tarjota palveluita sekä järjestää ikimuistoisia opiskelijatapahtumia. SAMMAKKO edustaa kaikkia SAMKin opiskelijoita sekä SAMKin keskushallinnossa että valtakunnallisesti.

EDUSTAJISTO JA HALLITUS SAMMAKKOn ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, joka valitaan syksyllä vaaleissa jokaisesta SAMKin koulutusyksiköstä. Jäsenet voivat asettaa itsensä ehdolle vaaleihin ja pääsevät äänestämään vaaleissa. Edustajisto valitsee opiskelijakunnan hallituksen, joka toteuttaa varsinaisen toiminnan edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

OPISKELIJATAPAHTUMAT Vaikka opiskelijakunnan päätehtävänä on edunvalvonta, niin mitä opiskelijaelämä olisikaan ilman monipuolisia opiskelijatapahtumia? Kun SAMMAKKO järjestää jotain, niin se on tarkoitettu kaikille SAMKin opiskelijoille. Tässä muutamia tärkeimpiä tulevia tapahtumia: - Kurnajaiset, Satakunnan suurin opiskelijatapahtuma - Wapprobatur - Loikka-liikuntatapahtuma - Lemmenlautta Lisäksi SAMMAKKO toteuttaa muita pienempiä tapahtumia. Kannattaa lähteä mukaan!

JÄSENYYS Liittymällä opiskelijakunnan jäseneksi saat korkeakouluopiskelijan statussymbolin, sinisen opiskelijakortin, jolla saat sekä paikallisia että valtakunnallisia opiskelijaetuja. Opiskelijakunta SAMMAKKO lähettää tavallisesti perjantaisin viikkotiedotteen opiskelijoille. www.sammakko.fi

17


TERVEYDENHUOLTO OPISKELUTERVEYDENHOITAJA Henna Lamminen terveydenhoitaja Opiskelijaterveydenhuollon huone liikuntasalin vieressä Tavoitettavissa: Ti, Ke ja To klo 8:00 – 15:30 puh. 040 180 9843 henna.lamminen@rauma.fi

EHKÄISYNEUVOLA Nortamonkatu 30 puh. (02) 835 2903

Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa. Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanottoaika varataan terveydenhoitajan kautta. Palvelu on maksuton. Ensimmäisen vuoden opiskelijat vastaavat terveyskyselyyn ja halukkaat kutsutaan terveystarkastukseen.

OPPILAITOSPASTORI Milla Voudinlehto on Rauman seurakunnan palkkaama oppilaitos- ja opiskelijapastori, joka on opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä asioissa, joissa tarvitset kuuntelijaa.

Opiskeluterveydenhuollon sairaanhoitovastaanotto puh. 040 180 9877 Neuvonta ja ohjaus aamupäivisin.

RAUMAN PÄIVYSTYS Steniuksenkatu 2 puh. (02) 835 2670 Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat otetaan vastaan kaikkina vuorokaudenaikoina. Pävystysmaksu arki-iltaisin ja viikonloppuisin 18,80 €/käynti).

SUUN TERVEYDENHUOLTO Ajanvaraus puh. (02) 835 2820

18

PÄIHDEKLINIKKA Steniuksenkatu 2 puh. (02) 835 2990

Tavoitettavissa: Ma klo 12:00 - 13:00 Sotera (terveydenhoitajan huoneen vieressä) Yhteystiedot: Milla Voudinlehto Puh: 044 769 1288 milla.voudinlehto@evl.fi


Sosiaali- ja terveysala Rauma Steniuksenkatu 8, 26100 Rauma Puh. (02) 620 3000 | www.samk.fi

Uuden opiskelijan opas 2012, SOTERA  

Opas uudelle opiskelijalle 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you