Page 1

TEKNIIKKA JA MERENKULKU RAUMA MERENKULKU

OPINNOT ALKAVAT >> nuorten koulutus to 30.8. klo 9.00

UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2012–2013

1


Tervetuloa opiskelemaan merenkulkua................................................................2 Tutortoiminta.......................................................................................................4 Opiskelujen aloitus..............................................................................................4 Vinkkejä matematiikan opiskeluun.......................................................................5 Opiskelu..............................................................................................................6 Harjoittelu............................................................................................................7 Ryhmäkoodit ja lyhenteitä....................................................................................8 Opintotoimisto.....................................................................................................9 Tiedotuskanavat..................................................................................................9 IT-järjestelmäinfo................................................................................................10 Lukuvuoden jaksotus........................................................................................11 Kirjasto..............................................................................................................11 Satakunnan ammattikorkeakoulu......................................................................12 Opiskelijakunta SAMMAKKO ry.........................................................................14 Yrityskiihdyttämö...............................................................................................15 Terveydenhuolto................................................................................................16 Merenkulkijan terveysvaatimukset.....................................................................17 Kansainvälisyys.................................................................................................20 Opintotuki.........................................................................................................21 Asuminen..........................................................................................................22

Tervetuloa opiskelemaan MERENKULKUA! 270 opintopistettä merenkulun ammattikorkeakoulututkinto | MERIKAPTEENI (AMK) tekniikan ammattikorkeakoulututkinto | insinööri (AMK) Merenkulkualan koulutuksessa Raumalla laatu on valttia. Saim­me jo toisen kerran kiitosta ulkoisessa viiden vuoden välein suoritettavassa audi­toinnissa. Siinä merenkulkulaitoksen, varustamojen ja opetushallinnon edustajista koostuneet työryhmät tutkivat koulutuksen laatua. Auditoinnin perusteella merenkulkulaitos toimitti raportin Lontooseen kansainväliselle merenkulkujärjestölle IMO:lle, joka määrittelee kansainväliset mitat täyttävät koulutusyksiköt. Olemme koonneet tähän Tekniikan ja merenkulun toimialan esitteeseen tärkeitä tietoja, jotka sinun olisi hyvä lukea läpi ennen opintojen aloittamista. Ole hyvä ja tutustu! Julkaisija

Taitto

Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Rauma Urheilukatu 22 26100 Rauma

SAMK | Viestintäpalvelut Kuvat Future Image Oy | Tomi Glad | Jussi Partanen


Olet tehnyt tärkeän päätöksen. Olet valinnut opiskelupaikan ja samalla myös suunnan tulevaisuudellesi. Onnea päätöksen johdosta! Isona sinusta tulee insinööri tai merikapteeni. Se on hieno tavoite ja johtaa varmuudella hyvään työpaikkaan, vähintäänkin kohtuulliseen ansiotasoon sekä arvostukseen työelämässä. Sitä ennen on kuitenkin hoidettava muutama pakollinen kuvio, jotka eivät kuitenkaan ole mitään pakkopullaa, vaan mielenkiintoisia, kehittäviä, haastavia ja hauskojakin tehtäviä ja elämyksiä oppimisen taipaleella. Opiskeluaika on yksi parhaita ja muistorikkaimpia aikoja elämässä. Tuolloin syntyvät helposti loppuelämän mittaiset ystävyyssuhteet. Opiskeluaikana kertyvät kokemukset rikastuttavat elämää pitkälle eteenpäin sekä tulevissa työtehtävissä että vapaa-ajalla. Se on useimmille vielä suhteellisen huoletonta aikaa, jolloin voi rauhassa kokeilla ja etsiä niitä omia juttuja. Toisaalta se on hyvin turvallista aikaa; isoja ratkaisuja ei tarvitse tehdä ja ryhmä antaa tukea niihin pieniin päätöksiin. Opiskellessasi opit paitsi sen alan, jonka olet päättänyt ottaa haltuun, myös paljon muuta. Yrittäjyys avautuu yhtenä vaihtoehtona tulevalle työuralle. Jatko-opiskelumahdollisuudet ovat edessäsi vaikka tohtorin hattuun asti. Jo insinöörin tai merikapteenin tutkinto tarjoaa lukemattomat mahdollisuudet sijoittua työelämässä. Opiskelun kytkentä työelämään on niin tiivis erilaisten harjoitustöiden, projektien ja opinnäytetyön kautta, että suurin osa teistä löytää oman alansa työpaikan jo opiskeluaikana. Se paikka voi olla kotimaassa hyvinkin lähellä tai ulkomailla jopa toisella puolella maapalloa. Kaikki riippuu itsestäsi. Mahdollisuuksia on, valinta on sinun. Juuri nyt mielessäsi ei ehkä vielä ole tuleva työura ja siinä sijoittuminen. Taidat enemmänkin miettiä minkälaisia ovat tulevat opiskelutoverit, mistä löydät sopivan asunnon opiskelun ajaksi, kuinka rahoitat asumisen ja elämisen tuona aikana ja paljon muuta käytännön elämiseen liittyvää unohtamatta viihdepuolta. Eipä huolta, kaikki tuo selviää aikanaan. Suurin kysymys on kuitenkin jo takana eli mikä minusta isona tulee. Päätöksesi johdosta minulla on ilo ja kunnia saada toivottaa sinut tervetulleeksi opiskelemaan Satakunnan ammattikorkeakouluun tekniikkaa ja merenkulkua! Viihdy, opi ja nauti! Toimialajohtaja Anne Pohjus

3


TUTORTOIMINTA Sana ”tutor” polveutuu latinan kielestä ja sillä on monta merkitystä: opintoluotsi, opintojenohjaaja, assistentti… Nykyään tutortoiminnalla tarkoitetaan opiskelijoiden ohjaamista ja neuvontaa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tutoroinnissa on mukana opettajia, opiskelijoita ja muuta henkilökuntaa. Opettajatutorit ohjaavat mm. opinto-ohjelmaan, opiskelutaitoihin ja opintojen valintaan liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijatutorit auttavat uusia opiskelijoita perehtymään ammattikorkeakouluun ja opintoihin antamalla käytännön­läheisiä ohjeita ja vinkkejä. He myös tukevat toiminnallaan positiivisen ryhmähengen syntymistä.

OPETTAJATUTORIT 2012–2013 NMK12RK: Janne Lahtinen 044 710 3690, Janne.Lahtinen@samk.fi NMK12RI: Pauli Rantala 044 710 3689, Pauli.Rantala@samk.fi Vastaava opettajatutor: Heikki Koivisto 044 710 3674, Heikki.Koivisto@samk.fi

Tekniikan ja merenkulun opinto-ohjaajana toimii Tarja Elfvengren, 044 710 3326, tarja. elfvengren@samk.fi. Opinto-ohjaaja koordinoi toimialan ohjaustoimintaa.

opiskelujen aloitus 31.7.2012 Kaikkien 17.7.2012 mennessä hyväksyttyjen on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 31.7.2012 klo 16.15 mennessä. Muista vastaanottaessasi opiskelupaikkaa lähettää myös jäljennökset niistä koulu- ja työtodistuksistasi, joita olet käyttänyt haussa.

4

30.8.2012 Opiskelu alkaa. Saavu Tekniikka ja merenkulku Rauman auditorioon (Urheilukatu 22, Rauma) 30.8.2012 klo 9.00. Ensimmäisenä päivänä on ohjelmassa tärkeää informaatiota opiskelusta.

HUOM! Ota mukaasi alkuperäiset koulu- ja työtodistuksesi. Toimita merimieslääkärintodistus toimipisteen opintotoimistoon. Merimieslääkärintodistus tarvitaan viimeistään ennen ohjattuun harjoitteluun menoa. Valintasi on ehdollinen, kunnes todistuksesi on tarkastettu.


VINKKEJÄ MATEMATIIKAN OPISKELUUN Insinööriopinnoissa tarvittavien matematiikan perustaitojen varmistamiseksi on Satakunnan ammattikorkeakoulussa suunniteltu vapaasti valittaviin opintoihin sijoittuva opintojakso ”Johdatus insinöörimatematiikkaan”. Tällä opintojaksolla on tarkoitus jo ennen lukukauden alkua itsenäisesti kerrata matematiikan keskeisimpiä tietoja käyttäen joko omia oppimateriaaleja tai opetushallituksen tuottamaa aineistoa: ”Matematiikka – Peruskoulun oppimäärän kertaus”. Tämä aineisto löytyy osoitteesta www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/manmath/Kokonaisuudet/­ Peruskoulu/Peruskoulu.html Opiskelupaikan vastaanotettuasi sinulle postitetaan elokuussa kaksi em. aineistoon pohjautuvaa vihkosta. Toisessa vihkosessa on joukko perustehtäviä, jotka sinun tulee laskea pääosin jo kesän aikana ja tenttiä syyslukukauden alussa. Toisessa vihkosessa on joukko vastaavanlaisia tehtäviä ratkaisuineen, joista voit ottaa mallia tehtävien laskemiseen. Tehtävät ja tentin hyväksytysti suorittanut opiskelija saa opintojakson suorituksesta kaksi opintopistettä koko insinööritutkinnon ollessa 240 op. Näihin tehtävävihkosiin malliratkaisuineen voit jo etukäteen tutustua osoitteessa www.samk.fi/ insinoorimatematiikka. Nyt voit siis aloittaa opintopisteiden suorittamisen jo ennen varsinaisia opintojasi!

5


OPISKELU Opinnot koostuvat viidestä eri osasta: perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, käytännön työ­elämään perehdyttävästä työharjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Valmistuminen merenkulkualan insinööriksi tai meri­kapteeniksi tavoiteajassa tarkoittaa noin neljän ja puolen vuoden kokopäivätoimista opiskelua. Meripäällystöopinnoissa korostuvat käytännön kokemus, opiskelijan itseohjautuvuus ja itsearviointi. Tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selkeä näkemys kauppa-aluksen toiminnasta sekä menestyksekkään toiminnan vaatimasta ammattitaidon laajuudesta ja tasosta. Tätä tukevat lukuisat harjoittelujaksot kauppa-aluksissa ja siellä tehtävän ohjatun harjoittelun työkirjan mukaiset työtehtävät ja töihin liittyvä kirjallinen raportointi. Opintojen tavoitteena on luoda opiskelijalle sekä teoreettiset että käytännön valmiudet toimia alusten päällystötehtävissä. Käytännönläheisyyttä opiskeluun tuovat simulaattori- ja koululaivaharjoitukset sekä opintoihin sisältyvät käytännön merityöharjoittelujaksot. Tutkintoon kuuluu mm. seuraavanlaisia opintoja: navigointi, kuljetus­ tekniikka, merimiestaito ja johtaminen, laivakone-, sähkö- ja automaatiotekniikka, huolto- ja kunnossapitotekniikka sekä meriradioliikenne. Opintokokonaisuus on kolmivaiheinen. STCW-yleissopimuksen mukaisesti merikapteeniksi tai merenkulkualan insinööriksi opiskelevan on opittava tuntemaan ja osaamaan alaansa kuuluvat laivan työt kaikilla kolmella yleissopimuksen määrittelemällä osaamistasolla: miehistötaso (Support Level), vahtiperämies- tai vahtikonemestaritaso (Operational Level) sekä johtotaso (Management Level; yliperämies ja merikapteeni tai konemestari ja ylikonemestari).

6


harjoittelu Merenkulun koulutusohjelmaan sisältyy 60 opintopisteen laajuinen ohjattu harjoittelu. Merenkulkualan opiskelun ja merellä suoritettavan ohjatun harjoittelun edellytyksenä on, että opiskelijalla on vaadittava terveys ja osoituksena siitä merimiehen lääkärintodistus (ks. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös merimieheltä vaadittavasta näkö- ja kuulokyvystä 16.1.1985). Ohjatun harjoittelun aikana opiskelija suorittaa merkittävän osan koulutuksen ammattiopintoja esimerkiksi projektitöinä ja osaamisnäyttöinä kansi- tai konepuolen merityöharjoittelukirjan mukaisista aiheista. Satakunnan ammattikorkeakoulun meri­harjoittelu­vastaavan ja muun henkilöstön suorittaman suunnittelun, ohjauksen, valvonnan ja arvioinnin nojalla opiskelija saa hyväksytyn suorituksen työharjoittelujaksoiltaan. Koulutus­yksikössä suoritettava harjoittelun arviointi nojautuu opiskelijan tekemiin kirjallisiin harjoitteluraportteihin ja projektityöraportteihin sekä harjoittelua ohjaavan aluksen meriharjoitteluvastaavalta tulevaan palautteeseen. Opiskelijan käytännön osaamisen arvioinnin toinen foorumi on simulaattoritesteinä suoritettu käytännön taitojen osoittaminen. Tarkempia tietoja merityöharjoittelusta saat meriharjoittelu­vastaavalta Kai Raikuselta, 050 592 9036, Kai.Raikunen@samk.fi.

7


RYHMÄKOODIT JA LYHENTEITÄ Opetusryhmien koodit muodostuvat alkutunnuksesta (N = nuorten koulutus, A = aikuiskoulutus), koulutusohjelmasta, aloitusvuodesta (11), aloitusajankohdasta (S = syksy), paikkakunnasta (R = Rauma). WinhaWilleä käyttäessäsi koodista puuttuu nuorilla N-tunnus ja kaikkien tunnuksesta S-tunnus aloitusajankohdasta. MK MI

merenkulun koulutusohjelma (merikapteeni) merenkulun koulutusohjelma (merenkulkualan insinööri)

LYHENTEITÄ TEME TEMEPO TEMERA TEMERA

Tekniikka ja merenkulku Tekniikka ja merenkulku Pori (Tekpo) Tekniikka ja merenkulku Rauma (tekniikka) (Tekra) Tekniikka ja merenkulku Rauma (merenkulku) (Mera)

OPS Opetussuunnitelma HOPS Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma OP Opintopiste

8

LIKU KUVA LIHU LIRA LIPO

Liiketoiminta ja kulttuuri Kuvataide Kankaanpää Liiketoiminta Huittinen Liiketoiminta Rauma Liiketoiminta Pori

SOTE SOTEPO SOTERA

Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Pori Sosiaali- ja terveysala Rauma


OPINTOTOIMISTO Toimisto on avoinna opiskelijoille ma–pe klo 9.00–11.00 ja 13.00–15.00. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Rauma Opintotoimisto Urheilukatu 22, 26100 Rauma 044 710 3622 Pirkko Königsmann, 044 710 3672, Pirkko.Konigsmann@samk.fi

TIEDOTUSKANAVAT Sähköinen ilmoitustaulu ja internet Ilmoitustaulu sijaitsee osoitteessa www.samk.fi/mera. Ilmoitustaululta löydät opetukseen liittyviä tiedotteita, jotka kannattaa lukea säännöllisesti. Sivut tarjoavat myös muun muassa kampuksen ajankohtaista uutistietoa ja tärkeitä yhteystietoja.

Sähköposti Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet rakentuvat pääsääntöisesti puhuttelunimi.sukunimi@ student.samk.fi. Opettajien sähkö­ posti­osoitteet rakentuvat puhuttelunimi.sukunimi@samk.fi.

9


IT-JÄRJESTELMÄINFO KÄYTTÄJÄTUNNUS Aloittaessasi opiskelun saat käyttäjätunnuksen ja salasanan SAMKissa käytössä oleviin järjestelmiin. Ne toimivat tunnuksinasi myös tietoverkkoon ja sähköpostiin.

Opetustarjontaa selvitetään aloittaville opiskelijoille ensimmäisenä päivänä. Aloitusviikolla opetusta on klo 8–16. Aloittavien opiskelijoiden läsnäolo ensimmäisellä viikolla on välttämätöntä.

SOLEOPS/HOPS Järjestelmä tarjoaa opiskelijoille helpon tavan päästä käsiksi koko ammattikorkeakoulun opetustarjontaan ja omaa opiskelua koskevaan tietoon opetussuunnitelmista yksittäisten opintojaksojen toteutussuunnitelmiin saakka. Opiskelija voi SoleOPSissa katsoa opintojaksoselosteita, ilmoittautua opinnoille ja käydä antamassa palautetta opintojaksoista. HOPSilla voit suunnitella opiskelua ja seurata suorittamiasi opintoja.

MOODLE Verkko-opetus ja -oppiminen tarkoittaa tietoverkon hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa. Osa opintojaksoista voi olla kokonaan verkossa. Opintojaksoilla verkkoopiskelua voidaan käyttää myös perinteisen opetuksen tukena.

WINHAWILLE WinhaWillessä voit tehdä lukuvuosiilmoittautumisen. Sieltä voit myös tarkistaa sekä muuttaa yhteystietojasi.

TYÖJÄRJESTYKSET Työjärjestys on nähtävillä noin viikkoa ennen opetuksen alkamista osoitteessa www.samk.fi/tekra > Opiskeluun liittyvät linkit > Työjärjestykset > syyslukukausi 2012.

10

OMA KANSIO Omaan kansioosi voit tallentaa kaikki työsi. Se on vain sinun käytettävissäsi eikä kukaan muu pysty poistamaan tai tallentamaan sinne tiedostoja. Voit tallentaa töitäsi myös SAMKin opiskelijoiden yhteiselle yleiselle asemalle.

HELPDESK SAMKin Helpdesk auttaa sinua tietoteknisissä ongelmissa. Apua voit tiedustella sähköpostitse helpdesk@samk.fi tai puhelimitse 044 710 3080.


LUKUVUODEN JAKSOTUS Lukuvuoden 2012-2013 jaksotus Lukuvuoden 2012–2013 opetuksellinen aika on 30.8.2012–26.4.2013. Opetuksellisen ajan ulkopuolella voit suorittaa muun muassa harjoittelun, tenttejä ja verkko-opintoja. Tauot opetuksessa Syyslukukaudella 2012 viikot 43, 51 ja 52 Kevätlukukaudella 2013 viikko 8

KIRJASTO

Yhteystiedot Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Rauma Kirjasto Urheilukatu 22, 26100 RAUMA Aukioloajat ma–to 9.00–12.00 ja 13.00–16.00 pe 9.00–12.00 ja 13.00–15.00

Henkilökunta Informaatikko Anne Kaunisto p. 044 710 3624 anne.kaunisto@samk.fi Tietopalvelusihteeri Tarja Salminen, p. 044 710 3041 tarja.salminen@samk.fi

11


SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Satakunnan ammattikorkeakoulu on verkostomaisesti toimiva oppimis- ja kehittämiskeskus, joka vauhdittaa Satakunnan ja sen ympäristöalueiden kehittymistä kilpailukykyisenä ja kansain­välisenä alueena. Ammattikorkeakoulu toimii koko maa­kunnan alueella, kampuksia on neljässä kaupungissa: Porissa, ­Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Opiskelijoita on yhteensä yli 6 500. Toimialoja ammattikorkeakoulussamme on kolme: liiketalouden ja kulttuurin toimiala, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikan ja merenkulun toimiala. Katso lisää sivuiltamme www.samk.fi Satakunnan ammattikorkeakoulun arvot: - Arvostamme ihmistä. - Toimimme avoimesti ja rehellisesti positiivisella asenteella. - Teemme yhdessä tuloksen, joka turvaa tulevaisuutemme. - Tuotamme ympäristömme tarvitsemaa osaamista. - Etsimme uusia mahdollisuuksia. - Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme. - Luotamme osaamiseemme ja sitoudumme työhömme.

TEKNIIKAN JA MERENKULUN ORGANISAATIOT Toimialajohtaja Anne Pohjus Toimialasihteeri Anneli Kiuru Taloussuunnittelija Kari Lindfors Tutkimusjohtaja Kari Laine Koulutusjohtajat: • Tekniikka ja merenkulku Rauma, merenkulku: Heikki Koivisto • Tekniikka ja merenkulku Rauma, tekniikka: Liisa Karinen • Tekniikka ja merenkulku Pori: Jussi Koskinen • Tekniikka ja merenkulku Pori: Sirpa Sandelin Kehittämispäällikkö Ari-Pekka Kainu Opinto-ohjaaja Tarja Elfvengren Kansainvälisistä asioista vastaava Sirpa Sandelin Harjoitteluinsinööri (toimiala) Marika Seppälä Harjoitteluinsinööri (Tekniikka ja merenkulku Pori) Markku Kaanaa Opinto-ohjaaja ja harjoitteluinsinööri (Tekniikka ja Merenkulku Rauma, tekniikka) Ritva Kompuinen Meriharjoitteluvastaava (Tekniikka ja Merenkulku Rauma, merenkulku) Kai Raikunen

12


TEKNIIKKA JA MERENKULKU Toimialalla on kaksi kampusta:

HYVÄ TIETÄÄ

Tekniikka ja merenkulku Pori (Temepo) Kampuksemme sijaitsee Vähärauman kaupunginosassa Porissa, noin viiden kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Sähköpostiosoitteemme on tekniikka.pori@samk.fi. Opiskelijoiden käytettävissä on opiskelijaravintola Tekatria ja laaja tekniikan ja liiketalouden kirjasto. Opiskelijoita koulutusohjelmissa on noin 1200. www.samk.fi/tekpo Tekniikka ja merenkulku Rauma (Temera) Tekniikan sekä merenkulun kampuksemme sijaitsee noin kilometrin päässä Rauman keskustasta luoteeseen päin. Tekniikka Sähköpostiosoitteemme on tekniikka.rauma@samk.fi. Opiskelijoita koulutusohjelmissa on yli 400. www.samk.fi/tekra Merenkulku Sähköposti­osoitteemme on merenkulku.rauma@samk.fi. Opiskeli- joita koulutusohjelmissa on noin 200. www.samk.fi/mera

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

13


SAMMAKKO

SAMMAKKO, SINUN OPISKELIJAKUNTASI Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO­toimii lakisääteisesti SAMKin opiskelijoiden edunvalvojana. SAMMAKKO edustaa ammattikorkeakoulun opiskelijoita SAMKin työryhmissä ja toimikunnissa. Opiskelijakunta toimii opiskelijoiden eteen myös alueellisesti ja valtakunnallisesti. Edunvalvonnan lisäksi SAMMAKKO järjestää jäsenilleen tapahtumia, liikuntaa ja palveluita.

Liittymällä opiskelijakuntaan olet osa SAMMAKKOlaumaa. Saat käyttöösi korkeakouluopiskelijan statussymbolin eli sinisen opiskelijakortin. Jäseneksi voit liittyä helposti opiskelijakunnan nettisivuilla tai täyttämällä paperisen jäsentietolomakkeen. Liittymisohjeet löydät SAMMAKKOn nettisivuilta. Jäsenmaksun maksamalla säästät, sillä opiskelijakortilla saat käyttöösi kaikki valtakunnalliset opiskelijaedut, sekä Satakunnan omat SIIVU.fi-alennukset etkä tarvitse muita opiskelijakortteja (esim. VR tai Matkahuolto). Tervetuloa suureen SAMMAKKOperheeseen. www.sammakko.fi

14


YRITYSKIIHDYTTÄMÖ

TOTEUTA UNELMASI, RYHDY YRITTÄJÄKSI Oletko SAMKin opiskelija, sinua kiinnostaa yrittäjyys ja omaat toteuttamiskelpoisen yritysidean tai toiminta-ajatuksen? Ota rohkeasti yhteyttä Yrityskiihdyttämöön. Yrityskiihdyttämö auttaa sinua jalostamaan toteuttamiskelpoisen ideasi yritykseksi sekä suunnittelemaan opintosi yrittäjyyttä tukevalla tavalla. Perustatpa yrityksesi yksin, kaksin tai jatkat suvun yritystä, tartu toimeen välittömästi. Liikeidean kehittämisestä ja yrittäjyydestä tulee osa korkeakouluopintojasi ja pääset hyvin alkuun. Yrityskiihdyttämö tarjoaa kaikki tarpeelliset puitteet; mentoroinnin­, henkilökohtaisen opintosuunnitelman, liikeidean kehittämisen, liiketoiminnan kehittämisen, tilat, laitteet, ohjelmistot, markkinointiavun, verkostot, asiakkuudet sekä yhteistyö­kumppanuuden. SAMKin Yrityskiihdyttämö verkossa: www.samk.fi/yrityskiihdyttämö Ota yhteyttä oman kampuksesi mentoriin: www.samk.fi/yrityskiihdyttamo/mentorit

15


TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHOITAJA Saila Männikkö p. 040 180 9747 saila.mannikko@rauma.fi. Saila Männikkö on paikalla maanantaista perjantaihin. Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa. Palvelu on maksutonta ja ajanvarausta ei tarvita. Ensimmäisen vuoden opiskelijat täyttävät terveyskyselyn ja halukkaat kutsutaan terveystarkastukseen.

OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO Satamakatu 26 Ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.

RAUMAN SEUDUN PÄIVYSTYS Steniuksenkatu 2, p. (02) 835 2670 Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat otetaan vastaan kaikkina vuorokaudenaikoina. (Päivystysmaksu iltaisin ja viikonloppuisin 18,80 €).

OPISKELIJAPSYKOLOGI Opiskelijapsykologi Hanna Niemi on äitiyslomalla 23.1.2012 alkaen. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä omaan terveydenhoitajaan.

16

SUUN TERVEYDENHUOLTO Steniuksenkatu 2, p. (02) 835 2820. Opiskelijalla on oikeus yhteen suun terveydentutkimukseen opiskeluajalla.

EHKÄISYNEUVOLA Nortamonkatu 30, p. (02) 835 2903

PÄIHDEKLINIKKA Steniuksenkatu 2, p. (02) 835 2990 Asiakkaaksi voi hakeutua alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai muista riippuvuuksista kärsivät henkilöt ja heidän omaisensa. Palvelu on maksutonta ja lähetettä ei tarvita.

VORRI Nuorten vastaanottoryhmä 13–22 -vuotiaille. Ongelmatilanteiden selvittely ja akuutit kriisitapaukset luottamuksellisesti ja maksutta. Ajanvaraus ma–to klo 12–13, p. 040 180 9761 tai vorri@rauma.fi. Vastaanotto sairaalan yhteydessä Steniuksenkatu 2. Vorrin tiloissa on myös psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto yli 23-vuotiaille, p. 040 180 9842 tai 040 180 9730 klo 8–16. Vastaanotto terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Käynnit ovat maksuttomia.

MERIMIESLÄÄKÄRI Merimieslääkäri myöntää merimieslääkärintodistukset. Todistus on maksullinen. Ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.


MERENKULKIJAN TERVEYSVAATIMUKSET MERENKULKIJALTA VAADITTAVA NÄKÖ- JA KUULOKYKY SEKÄ MUU TERVEYS 1) Merenkulkuammateissa toimiminen edellyttää, että työn­tekijällä on riittävä terveys ja että hänellä on siitä lääkärin­todistus. Ensimmäisen kerran alalle aikovien lääkärintarkastus on nk. alkutarkastus. Tarkastus on suoritettava merimies­terveyskeskuksessa. Paikkakuntien yhteystiedot ovat ohessa. Lääkärin tulee olla laillistettu merimieslääkäri. 2) Opiskelijaksi valitun on toimitettava alkuperäinen merimieslääkärintodistus (jo merellä olleelta riittää tavallinen merimieslääkärintodistus, koulutuksensa aloittava toimittaa alkutarkastustodistuksensa) Satakunnan ammattikorkeakoulun Tekniikka ja merenkulku Rauman kampukselle (Suojantie 2) samalla, kun hän vahvistaa kirjallisesti ottavansa vastaan opiskelupaikan. 3) Sosiaali- ja terveysministeriön päätös merimiehiltä vaadittavista näkö- ja kuulokyvystä sekä muita yleisiä ohjeita löytyy seuraavilta sivuilta.

MERIMIESTERVEYSKESKUKSET Hamina: Reutsinkatu 5, 49400 Hamina, p. (05) 749 3347

Maarianhamina: Ålands centralsjukhus, Hålsocentralen i Mariehamn Doktorsvägen, 22100 Mariehamn, p. (018) 5355

Helsinki: Helsingin kaupunki, Yritysterveydenhuolto, Koskelan sairaala, Käpyläntie 11, N-talo, 00600 Helsinki, p. (09) 3105 0633

Oulu: Oulun työterveys, Mäkelininkatu 31, 90100 Oulu Puh. 020 358 558

Kemi: Työterveysasema, Kirkkopuistikko 1 A 4, 94100 Kemi p. (016) 259 746

Pietarsaari: Kolpintien aluevastaanotto, Kolpintie 7, 68600 Pietarsaari Puh. (06) 786 1111

Kotka: Kymijoen työterveys, Keskuskatu 30, 48100 Kotka p. (05) 234 7760

Pori: Satakunnan työterveyspalvelut, Siltapuistokatu 2, 28100 Pori p. (02) 621 3590

17


Rauma: Pääterveysasema, Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma p. (02) 835 11 Savonlinna: Savonlinnan terveyskeskus, Työterveyshuolto Pihlajavedentie 8, 57170 Savonlinna, p. (015) 527 2000

Turku: Työterveystalo, Hämeenkatu 10, 20500 Turku, p. (02) 269 1583 Vaasa: Vaasan terveyskeskus, Pitkäkatu 35, 65100 Vaasa p. (06) 325 2000

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET LAIVATYÖHÖN Merimiehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen 7 §:n 2 momentissa säädetään, mitä alku- ja uusintatarkastuksen perusteella annettavasta todistuksesta on käytävä ilmi. Siitä ilmenevät samalla työntekijän terveydellisten vaatimusten tavoitteet ja erityispiirteet. Todistuksesta tulee käydä ilmi... 1) että työntekijä fyysiseltä terveydeltään on kelvollinen siihen toimeen, johon hän pyrkii, ja ettei hänellä ole sellaista vammaa tai sairautta, joka estää tai selvästi vaikeuttaa hänen työtään; 2) että työntekijässä ei ole todettavissa tai todettu merkityksellisiä mielenterveydellisiä häiriöitä tai luonnevikaa; 3) että työntekijän näkö- ja kuulokyky ovat vahvistettujen ohjeiden mukaiset ja että kansipalvelukseen otettavalla on lisäksi ohjeiden mukainen värinäkö; 4) että työntekijä ei sairasta tautia, jonka voidaan olettaa pahenevan laivatyössä tai vaarantavan muiden aluksessa olevien henkilöiden terveyden; 5) (sekä) että, milloin työntekijä ei ole täyttänyt 18 vuotta, toimeen ryhtyminen aluksessa tai sen jatkaminen ei ole hänen terveydelleen taikka ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle haitallinen.

18


19


KANSAINVÄLISYYS SAMKilla on laajat kansainväliset yhteydet ja partnerikorkeakouluja monissa eri maissa. Kansainvälinen toiminta käsittää opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, henkilökunta- sekä asiantuntijavaihtoa, opetussisältöjen kehittämistä yhteistyössä ulkomaisten partnereiden kanssa, opetussuunnitelmien kansainvälistämistä sekä erilaisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja. OPISKELIJA- JA HARJOITTELIJAVAIHTO SAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon. Ulkomailla suorittamasi opinnot ja harjoittelut, joita toteutetaan SAMKissa sovittujen käytäntöjen avulla, luetaan täysimääräisenä tutkinnossasi hyväksi, jolloin opiskeluaikasi ei pitene. Yleensä vaihtoon lähdetään toisen opiskeluvuoden jälkeen ja vaihdossaoloaika vaihtelee kolmesta kuukaudesta vuoteen. Vuosittain julkaistaan erillinen opas, joka sisältää tarkemmat tiedot vaihtopaikoista sekä hakuohjeet. Lisätietoja kansainvälisyydestä, opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksista ulkomailla saat toimialan kansainvälisten asioiden toimistosta ja jokaisella kampuksella toimivalta kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöltä. Yhteystiedot: www.samk.fi/ulkomaille. Opiskelijoilla on mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan mm. seuraavilla tavoilla: • • • • • •

20

Harjoittelu- ja opiskeluvaihdot ulkomaalaisiin yhteistyökorkeakouluihin ja käytännön harjoittelupaikkoihin Kansainvälisen vaihto-opiskelijan tutorina toimiminen, jolloin voit kehittää omaa kielitaitoasi sekä opit kansainvälisyystaitoja käytännössä Osallistumalla erilaisiin kansainvälisten vaihto-opettajien pitämiin luentoihin Osallistumalla eri yhteistyöverkostojen järjestämiin intensiivikursseihin eri puolella Eurooppaa ja Pohjoismaita Osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan yhteistyössä ulkomaisten partnerikorkeakoulujen kanssa Osallistumalla Summer School -opintoihin, joka toteutetaan yhteistyössä eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten yliopistojen kanssa


OPINTOTUKI Yksityiskohtaiset ja kattavat tiedot opintotuen hakemisesta sekä hakuehdoista saa Kelan kotisivuilta. SAMKin opiskelijoiden opintotukihakemusten käsittelystä vastaa Kelan Porin toimisto. OPINTOTUEN HAKEMINEN Opintotukea haetaan Kelan opintotukihakemuslomakkeella. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Opintotukihakemuksen ja olosuhdemuutosilmoituksen voit tehdä sähköisenä Kelan sivulla www.kela.fi/asiointi. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Opintotukihakemuksia, olosuhdemuutosilmoituksia ja niihin tarvittaessa liitettäviä toimipisteen vahvistuslomakkeita löydät SAMKin kotisivuilta ja toimipisteen toimistosta. OPINTOJEN EDISTYMISEN SEURANTA SAMKin opintotukilautakunta suorittaa joka syksy opintotukea saaneiden opiskelijoiden edistymisen seurannan. Seurannan tarkoituksena on opiskelijoiden opintojen päätoimisuuden toteaminen. Seurannassa tarkastellaan ensin edellisen lukuvuoden (1.8.–31.7.) opintosuorituksia suhteessa opintotukikuukausiin. Kun opintosuorituksia on vähemmän kuin 5 opintopistettä opintotukikuukautta kohti, tarkastellaan seuraavaksi koko opiskeluajan suorituksia suhteessa kaikkiin myönnettyihin opintotukikuukausiin. Selvityspyyntökirje lähetetään niille opiskelijoille, joilla sekä edellisen lukuvuoden että koko opiskeluajan opintosuoritukset ovat vähemmän kuin 5 opintopistettä opintotukikuukautta kohti. Aikaisempien opintojen perusteella saatuja korvaavuuksia ei lasketa mukaan opintotukeen oikeuttaviin suorituksiin.

Kelan RAUMAN toimisto Nortamonkatu 24 26100 RAUMA

SAMK, Opintoasiainpalvelut Opintotukilautakunta Tiedepuisto 4 28600 Pori sähköposti: opintotuki@samk.fi

21


ASUMINEN majoitusmahdollisuuksia raumalla www.rauma.fi/asuminen Turun ylioppilaskyläsäätiön opiskelija-asuntokohde Pyysumppu Teinitie 2, www.tys.fi Opiskelija-asuntola Pläkkluat Kanavakatu 45 Pyydä huoneisto­hakemuslomake isännöitsijä Lauri Sillanpäältä, p. 020 780 2249, lauri.sillanpaa@realia.fi. Realia Isännöinti Oy, Karjalankatu 10, 26100 Rauma. OVV Asuntopalvelut p. (02) 633 0647, www.ovv.com Soita tai ilmoittaudu asunnonhakijaksi netissä. Oma ilmoitus Uusi Rauma -lehdessä on hyvä keino löytää asunto.

22


Tekniikka ja merenkulku | Faculty of Technology and Maritime Management Urheilukatu 22, 26100 Rauma | Puhelin (02) 620 3600 www.samk.fi

Uuden opiskelijan opas 2012, MERA  

Opas uudelle opiskelijalle

Advertisement