Page 1

Tästä se alkaa... Sinusta insinööri Tekniikka ja merenkulku Rauma Tekniikka

Tässä oppaassa mm. • • • • •

1 samk.fi

Tärkeät päivämäärät Opiskeluinfo Harjoittelu Terveydenhuolto Asuminen

HUOM! OPINNOT ALKAVAT: >> NUORTEN KOULUTUS MA 22.8. KLO 9.00 >> AIKUISKOULUTUS MA 29.8.


Tervetuloa opiskelemaan OPAS SISÄLTÄÄ TÄRKEÄÄ TIETOA

insinööriksi!

240 opintopistettä Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Insinööri (AMK)

Olemme koonneet tähän Tekniikan ja merenkulun toimialan esitteeseen tärkeitä tietoja, jotka sinun olisi hyvä lukea läpi ennen opintojen aloittamista. Tästä esitteestä löydät mm. opiskeluun, terveydenhoitoon, kirjastoon ja asumiseen liittyviä tietoja. Ole hyvä ja tutustu! TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2.8.2011 Kaikkien 19.7.2011 mennessä hyväksyttyjen on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään tiistaina 2.8.2011 klo 16.15 mennessä. Muista vastaanottaessasi opiskelu­paikkaa lähettää myös jäljennökset niistä koulu- ja työtodistuksistasi, joita olet käyttänyt haussa. 22.8.2011 Opiskelu alkaa nuorten koulutuksessa. Saavu Tekniikka ja merenkulku Rauman auditorioon (Urheilukatu 22, Rauma) maanantaina 22.8.2011 klo 9.00. Ensimmäisenä päivänä on ohjelmassa tärkeää informaatiota opiskelusta. 29.8.2011 Opiskelu alkaa aikuiskoulutuksessa. Ota mukaasi alkuperäiset koulu- ja työtodistuksesi. Valintasi on ehdollinen, kunnes todistuksesi on tarkastettu. LUKUVUOSI 2011–2012 Lukuvuoden 2011–2012 opetuksellinen aika on 22.8.2011– 27.4.2012. Opetuksellisen ajan ulkopuolella voit suorittaa muun muassa harjoittelun, tenttejä ja verkko-opintoja. Tauot opetuksessa Syyslukukaudella 2011 viikot 43, 51 ja 52 Kevätlukukaudella 2012 viikko 8 OPINTOTOIMISTO Toimiston palveluita ovat muun muassa opintosuoritus­ merkinnät, opiskelutodistukset, opintotukiasioissa neuvominen,

2 samk.fi

henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS) avustaminen, opintojen korvaavuus- ja hyväksilukemisasioissa opastaminen. Ota yhteyttä: Sanna-Maria Yliluoma (02) 620 3622, sanna-maria.yliluoma@samk.fi TYÖJÄRJESTYS Työjärjestys on nähtävillä noin viikkoa ennen opetuksen alkamista osoitteessa www.samk.fi/tekra > Opiskeluun liittyvät linkit > Työjärjestykset > syyslukukausi 2011. Opetustarjontaa selvitetään aloittaville opiskelijoille ensimmäisenä päivänä. Aloitusviikolla opetusta on klo 8–16 (paitsi maanantaina klo 9–16). Aloittavien opiskelijoiden läsnäolo ensimmäisellä viikolla on välttämätöntä. RYHMÄKOODIT Opetusryhmien koodit muodostuvat alkutunnuksesta (N = nuorten koulutus, A = aikuiskoulutus), koulutusohjelmasta, aloitusvuodesta (11), aloitusajankohdasta (S = syksy), paikkakunnasta (R = Rauma). WinhaWilleä käyttäessäsi koodista puuttuu nuorilla N-tunnus ja kaikkien tunnuksesta S-tunnus aloitusajankohdasta. IM Tuotantotalouden koulutusohjelma LO Logistiikan koulutusohjelma ME Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Esimerkiksi NIM11SR on tuotantotalouden koulutusohjelma, 2011 Raumalla aloittava ryhmä. TIEDOTUSKANAVAT Tekniikka ja merenkulku Rauma käyttää opiskelijoille suunnatussa tiedotuksessa pääsääntöisesti sähköisiä tiedotuskanavia. Sähköinen ilmoitustaulu ja internet Sähköinen ilmoitustaulu sijaitsee Tekniikka ja merenkulku Rauma tekniikan sivuilla osoitteessa www.samk.fi/tekra. Ilmoitustaululta löydät opetukseen liittyviä tiedotteita, jotka kannattaa lukea ainakin kerran päivässä. Sivut tarjoavat muun muassa toimialan ajankohtaista uutistietoa ja tärkeitä yhteystietoja.


Infotelevisiot Televisioissa tiedotetaan mm. tuntimuutoksista ja tapahtumista. Sähköposti Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet muodostuvat pääsääntöisesti etunimi.sukunimi@student.samk.fi. Opettajien sähköpostiosoitteet muodostuvat puhuttelunimi.sukunimi@samk.fi. OPISKELUSTA Opinnoissa painotetaan teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa. Pääset testaamaan osaamistasi käytännössä jo opiskeluaikana. Sinulla on mahdollisuus olla mukana yrityksille toteutettavissa projekteissa ja tutkimushankkeissa. Tarjoamme myös hyvät mahdollisuudet ponkaista yrittäjäksi. Kansainvälisyys näkyy muun muassa opettaja- ja opiskelijavaihtona. Opiskelu edellyttää opiskelijalta aktiivista, itsenäistä ja vastuullista työskentelyä. Itsenäistä otetta tarvitaan myös opiskeluun liittyvässä tiedonhaussa (katso tarkemmin tiedotuskanavat). Opintojakson alussa opettaja ja opiskelijat käyvät yhdessä läpi opintojaksosuunnitelman ja sopivat käytännön asioista, kuten tenttipäivästä, läsnäolovelvollisuudesta, harjoitustehtävistä ja muista opintojaksoon liittyvistä asioista. Jo ensimmäiseen opetuskertaan osallistuminen on tärkeää. Opinnot koostuvat viidestä eri osasta: perusopinnoista, ammatti­ opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, käytännön työelämään perehdyttävästä työharjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Aluksi keskitytään melko teoreettisiin perusopintoihin, kunnes edetään oman alan ammattiopintoihin, joissa painotetaan käytännönläheisyyttä. Valmistuminen insinööriksi tavoiteajassa tarkoittaa noin neljän vuoden kokopäivätoimista opiskelua. VINKKEJÄ MATEMATIIKAN OPISKELUUN Insinööriopinnoissa tarvittavien matematiikan perustaitojen varmistamiseksi on Satakunnan ammattikorkeakoulussa suunniteltu vapaasti valittaviin opintoihin sijoittuva opintojakso ”Johdatus insinöörimatematiikkaan”. Tällä opintojaksolla on tarkoitus jo ennen lukukauden alkua itsenäisesti kerrata matematiikan keskeisimpiä tietoja käyttäen joko omia oppimateriaaleja tai opetushallituksen tuottamaa aineistoa: ”Matematiikka – Peruskoulun oppimäärän kertaus”. Tämä aineisto löytyy osoitteesta: www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/manmath/Kokonaisuudet/ Peruskoulu/­Peruskoulu­.html Opiskelupaikan vastaanotettuasi sinulle postitetaan elokuussa kaksi em. aineistoon pohjautuvaa vihkosta. Toisessa vihkosessa on joukko perustehtäviä, jotka sinun tulee laskea pääosin jo kesän aikana ja tenttiä syyslukukauden alussa. Toisessa vihkosessa on joukko vastaavanlaisia tehtäviä ratkaisuineen, joista voit ottaa mallia tehtävien laskemiseen. Tehtävät ja tentin hyväksytysti suorittanut opiskelija saa opintojakson suorituksesta kaksi opintopistettä koko insinööritutkinnon ollessa 240 op. Näihin tehtävävihkosiin malli­ ratkaisuineen voit jo etukäteen tutustua osoitteessa: www.samk.fi/insinoorimatematiikka­. Nyt voit siis aloittaa opintopisteiden suorittamisen jo ennen varsinaisia opintojasi! TUTORTOIMINTA Sana ”tutor” polveutuu latinan kielestä ja sillä on monta merkitystä: opintoluotsi, opintojenohjaaja... Nykyään sillä tarkoitetaan opiskelijoiden ohjaamista ja neuvontaa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tekniikka ja merenkulku Rauman tutoroinnissa on mukana opettajia,

Onneksi olkoon ja tervetuloa opiskelemaan Satakunnan ammattikorkeakouluun Raumalle myös meidän tutoreiden puolesta. Olemme kaikki toisen vuoden opiskelijoita logistiikan-, kone- ja tuotantotekniikan sekä tuotantotalouden koulutusohjelmista. Ensimmäisen viikon aikana tutustutamme uudet opiskelijat koulun käytäntöihin ja toisiin ensimmäisen vuoden opiskelijoihin. Syksyn aikana järjestämme monenlaista ohjelmaa koulupäivien aikana ja koulun ulkopuolella, muun muassa sauna- ja tutustumisiltoja sekä Rauman kaupunkikierros. Tulemme olemaan tukenanne niin opiskeluun liittyvissä asioissa kuin myös kaikissa käytännönjärjestelyissä. Odotamme innolla syksyn tapaamista! Opiskelijatutorit.

opiskelijoita ja muuta henkilökuntaa. Opettajatutorit ohjaavat mm. opinto-ohjelmaan, opiskelutaitoihin ja opintojen valintaan liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijatutorit auttavat uusia opiskelijoita perehtymään ammattikorkeakouluun ja opintoihin antamalla käytännön­ läheisiä vinkkejä. He myös tukevat toiminnallaan positiivisen ryhmähengen syntymistä. Tekniikan ja merenkulun opinto-ohjaajana toimii Tarja Elfvengren, p. (02) 620 3326, tarja.elfvengren@samk.fi. Tekran vastaavana opettaja­tutorina ja opinto-ohjaajana toimii Ritva Kompuinen, p. 044 710 3602, ritva.kompuinen@samk.fi. OPETTAJA- JA OPISKELIJATUTORIT 2011–2012 NIM11R Ulla Aarnio; Niko Kirjonen, Tony Torvela, Heikki Reunanen NLO11R Riitta Tempakka; Jari-Pekka Harju, Maria Ojala, Jere Suolahti, Thomas Vesma NME11R Kalle Virtanen; Nico Aalto, Atte Ahvenjärvi, Emilia Halme, Joonas Jalava Vastaava opettajatutor: Ritva Kompuinen Vastaava opiskelijatutor: Anna Itkonen HARJOITTELU Pakollisiin opintoihin kuuluvan ohjatun harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman ammattialansa keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä antaa mahdollisuuksia opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännössä. Lisäksi tavoitteena on yhdistää teoriaopetusta ja käytäntöä sekä antaa todellisuuteen perustuva näkemys alan vaatimuksista sekä käytännöistä.

3 samk.fi


Harjoittelua suoritetaan pääsääntöisesti alaan liittyvillä kesätöillä. Kesätöiden kautta löytyy usein myös opinnäytetyön aihe ja valmistuvalle insinöörille työpaikka. Satakunnan ammattikorkeakoululla on laajat kansainväliset yhteydet. Kannustamme ja tuemme työharjoittelun suorittamista myös kansainvälisessä ympäristössä. Ulkomailla suoritettavan työharjoittelun avulla saat kykyä hahmottaa omaa ammatti­ aluettasi kansainvälisesti sekä kykyä arvioida omaan alaan liittyviä kysymyksiä ja tutkimuksia suhteessa kansainväliseen tasoon. Ulkomaisessa harjoittelussa kehität myös yritys­ maailman arvostamia kykyjä eli kielitaitoa, vieraassa ympäristössä toimimista, erilaisten kulttuurien tuntemusta sekä yhteistyötaitoja. Koko opiskelun ajan opiskelijan tukena harjoitteluasioissa on harjoitteluinsinööri Jukka Salomaa, p. 044 710 3628, jukka.salomaa@samk.fi ja kansainvälisessä harjoittelussa harjoittelu­insinööri Marika Seppälä, p. 044 710 3170, marika.seppala@samk.fi KIRJASTO Yhteystiedot: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tekniikka ja merenkulku Rauma, kirjasto, Urheilukatu 22, 26100 RAUMA. Aukioloajat: ma–pe 8.45–12.00 ja 12.45–16.00 Henkilökunta: Informaatikko Anne Kaunisto, p. 044 710 3624, anne.kaunisto@samk.fi, tietopalvelusihteeri Tarja Salminen, p. 044 710 3560, tarja.salminen@samk.fi HELPDESK SAMKin Helpdesk auttaa sinua tietoteknisissä ongelmissasi. helpdesk@samk.fi, p. 044 710 3080, www.samk.fi/helpdesk

SUUN TERVEYDENHUOLTO Steniksenkatu 2, p. (02) 835 2820. Opiskelijalla on oikeus yhteen suun terveydentutkimukseen opiskeluajalla. EHKÄISYNEUVOLA Nortamonkatu 30, p. (02) 835 2903 PÄIHDEKLINIKKA Steniuksenkatu 2, p. (02) 835 2990 Asiakkaaksi voi hakeutua alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai muista riippuvuuksista kärsivät henkilöt ja heidän omaisensa. Palvelu on maksutonta ja lähetettä ei tarvita. SAMMAKKO, SINUN OPISKELIJAKUNTASI www.sammakko.fi Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO­ toimii lakisääteisesti SAMKin opiskelijoiden edunvalvojana. SAMMAKKO edustaa ammattikorkeakoulun opiskelijoita SAMKin työryhmissä ja toimikunnissa. Opiskelijakunta toimii opiskelijoiden eteen myös alueellisesti ja valtakunnallisesti. Edunvalvonnan lisäksi SAMMAKKO järjestää jäsenilleen tapahtumia, liikuntaa ja palveluita. Liittymällä opiskelijakuntaan olet osa SAMMAKKOlaumaa. Saat käyttöösi korkeakouluopiskelijan statussymbolin eli sinisen opiskelijakortin. Jäseneksi voit liittyä helposti opiskelijakunnan nettisivuilla tai täyttämällä paperisen jäsentietolomakkeen. Liittymisohjeet löydät SAMMAKKOn nettisivuilta. Jäsenmaksun maksamalla säästät, sillä opiskelijakortilla saat käyttöösi kaikki valtakunnalliset opiskelijaedut, sekä Satakunnan omat SIIVU.fi -alennukset etkä tarvitse muita opiskelijakortteja­ (esim. VR tai Matkahuolto). Tervetuloa suureen SAMMAKKOperheeseen. MAJOITUSMAHDOLLISUUKSIA RAUMALLA

TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHOITAJA Henna Lamminen (Urheilukatu 22, 2. krs, p. 040 180 9843, henna.lamminen@rauma.fi) on paikalla maanantaisin ja perjantaisin. Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa. Palvelu on maksutonta ja ajanvarausta ei tarvita. Ensimmäisen vuoden opiskelijat täyttävät terveyskyselyn ja halukkaat kutsutaan terveystarkastukseen. TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VASTAANOTTO Steniuksenkatu 2, p. (02) 835 2400 Lääkäri määräytyy asuinosoitteen mukaan ja vastaanotto on maksullinen yli 18-vuotiaille (vuosimaksu 27,40 €). RAUMAN SEUDUN PÄIVYSTYS Steniuksenkatu 2, p. (02) 835 2670 Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat otetaan vastaan kaikkina vuorokaudenaikoina. (Päivystysmaksu iltaisin ja viikonloppuisin 18,80 €) OPISKELIJAPSYKOLOGI Hanna Niemi (p. 044 710 3883, opiskelijapsykologi@samk.fi). Psykologille voi varata itse ajan. Vastaanotolle voi hakeutua esim. seuraavista syistä: elämänkriisit­, ihmissuhdevaikeudet, opintojen etenemättömyys, jännittäminen, masentuneisuus, ahdistuneisuus ja itsetuntoongelmat.

4 samk.fi

• Turun ylioppilaskyläsäätiön opiskelija-asuntokohde Pyysumppu, Teinitie 2, www.tys.fi, info@tys.fi • Opiskelija-asuntola Pläkkluat, Kanavakatu 45. Pyydä huoneisto­hakemuslomake isännöitsijä Lauri Sillanpäältä, p. 020 780 2249, lauri.sillanpaa@realia.fi. Realia Isännöinti Oy, Karjalankatu 10, 26100 Rauma. • OVV Asuntopalvelut, p. (02) 633 0647, www.ovv.com. Soita tai ilmoittaudu asunnonhakijaksi netissä. • Hotelli ja liikuntakeskus Kuntosumppu, Karjalankatu 29, p. (02) 822 1639, www.kuntosumppu.fi • Aravavuokra-asuntoja välittää Rauman kaupungin isännöintitoimisto, p. (02) 834 3669, isannointi@rauma.fi • Katso myös lista kaikista vuokra-asunnonvälittäjistä Raumalla: www.rauma.fi > palvelut > asuminen > kaupungin asunto­ rahoitus > vuokra-asunnot • Oma ilmoitus Uusi Rauma -lehdessä on hyvä keino löytää asunto.


Kuulun Satakunta Sports Academyyn. Opiskelujen ja harjoittelun yhdistäminen on onnistunut mukavasti, välillä se tarvitsee oma-aloitteisuutta. Oppilaitoksen ja lehtoreiden suhtautuminen urheiluun on ollut erittäin positiivista! Tuomas Seppänen, rakennustekniikka ja moukari www.samk.fi/satakuntasportsacademy


Toimialajohtajan tervehdys uusille opiskelijoille

Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja viihtymään moni­alaiseen Satakunnan ammattikorkeakouluun. Meille tullessasi olet mukana aktiivisessa toiminnassamme noin neljän vuoden ajan ja kuulut noin 1 700 tekniikan ja merenkulun opiskelijan valiojoukkoon. Oman alasi opintojen lisäksi voit vapaasti valita opintoihisi erilaisia opintojaksoja ammattikorkeakoulumme monipuolisesta tarjonnasta. Näin kykenet laajentamaan oman ammattisi perusosaamista sekä voit opiskella juuri niitä asioita, mistä olet kiinnostunut. Jo tämän vuoksi Satakunnan ammattikorkea­koulusta valmistuneet ovat sijoittuneet erittäin hyvin työelämään.

6 samk.fi

Meillä opiskellessasi voit moneen muuhun ammattikorkeakouluun verrattuna hankkia itsellesi laajaa, aitoa kokemusta yrityselämästä. Voit halutessasi kansainvälistyä vaihdossa, perustaa yrityskiihdyttämömme asiantuntijoiden tuella oman aidon yrityksen jo opiskeluaikana tai kouluttautua yrittäjäksi yritystoiminnasta luopuvien valmiisiin yrityksiin. Meillä voit myös hankkia viestintäopintojen kautta nykyisin työelämässä tärkeitä viestintätaitoja. Tämä kaikki on mahdollista sinulle sen lisäksi, että sinusta kasvaa neljässä vuodessa valitsemasi alan insinööri.

Näin tapahtuu myös tulevaisuudessa. Valmistuttuasi juuri sinulla on erinomaiset mahdollisuudet saada oman alasi työpaikka. Tämän varmistaa se, että me kehitämme koulutustamme jatkuvasti. Opiskelijamme tutustuvat työelämään opiskeluaikanaan lukuisten projektien kautta. Opiskelijat harjoittelevat yrityksissä sekä tekevät niihin usein myös opinnäytetyönsä.

Annamme jokaiselle mahdollisuuden räätälöityyn opiskeluun, joka sisältää juuri sinun taipumustesi mukaiset opintoalueet. Tällainen on mahdollista vain monialaisessa ammattikorkea­ koulussa. Ja jos valmistuttuasi tunnet, että haluat jatkaa opintojasi, tarjoaa Satakunnan ammattikorkeakoulu jatkotutkintomahdollisuuden. Tarvittaessa voit myös täydentää osaamistasi Täydennyskoulutuskeskuksemme kautta.

Sinä, joka nyt aloitat opintosi, olet erityisasemassa myös siksi, että tekniikan ja merenkulun osaajien tarve kasvaa juuri valmistumisesi aikoina. Tuolloin tuhannet niin sanottuihin suuriin ikäluokkiin kuuluvat jäävät eläkkeelle.

Opiskelijana olet ammattikorkeakoulumme tärkein asia­kas ja yhteistyöhankkeittemme resurssi. Siksi haluamme laadukkaan opetuksen lisäksi pitää myös viihtyvyydestäsi ja hyvinvoinnistasi erinomaista huolta.

Koulutukseltamme edellytetään joustavuutta ja nopeita ratkaisuja. Niin meillä kuin sinullakin on edessä suuri haaste. Sinun neljän vuoden haasteesi on suorittaa tutkinto loppuun ja valmistua oman alan huippuammattilaiseksi. Meidän puolestamme tulee täyttää ammattikorkeakoululle asetetut tavoitteet ja reagoida nopeasti muuttuvaan ympäristöön ja elinkeino­ elämän tarpeisiin niin tutkimus- kuin kehitystyössämme. Tässä käytämme hyväksi omaa ”nuuskuamme” ja osaamisintensiivisiä kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme.

Toivon Sinulle menestystä ja lukuisia onnistumisia mukavassa joukossamme,

Matti Lähdeniemi Tekniikan ja merenkulun toimialajohtaja


HYVÄ TIETÄÄ

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

TEKNIIKAN JA MERENKULUN KAMPUKSET

Satakunnan ammattikorkeakoulu on verkostomaisesti toimiva oppimis- ja kehittämiskeskus, joka vauhdittaa Satakunnan ja sen ympäristöalueiden kehittymistä kilpailukykyisenä ja kansain­ välisenä alueena. Ammattikorkeakoulu toimii koko maakunnan­ alueella, kampuksia on neljässä kaupungissa: Porissa, Raumalla­, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Opiskelijoita on yhteensä yli 6 500. Toimialoja ammattikorkeakoulussamme on kolme: liiketalouden ja kulttuurin toimiala, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikan ja merenkulun toimiala. Katso lisää sivuiltamme www.samk.fi

Toimialalla on kolme kampusta:

Satakunnan ammattikorkeakoulun arvot: - Arvostamme ihmistä. - Toimimme avoimesti ja rehellisesti positiivisella asenteella. - Teemme yhdessä tuloksen, joka turvaa tulevaisuutemme. - Tuotamme ympäristömme tarvitsemaa osaamista. - Etsimme uusia mahdollisuuksia. - Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme. - Luotamme osaamiseemme ja sitoudumme työhömme. TEKNIIKAN JA MERENKULUN ORGANISAATIO Toimialajohtaja Matti Lähdeniemi Toimialasihteeri Anneli Kiuru Taloussuunnittelija Kari Lindfors Tutkimusjohtaja Antti Soini

Tekniikka ja merenkulku Rauma, tekniikka (Temera tekniikka) Kampuksemme sijaitsee noin kilometrin päässä kaupungin keskustasta luoteeseen päin. Sähköpostiosoitteemme on tekniikka.rauma@samk.fi. Opiskelijoita koulutusohjelmissa on yli 400. www.samk.fi/tekra Tekniikka ja merenkulku Pori (Temepo, Tekpo) Kampuksemme sijaitsee Vähärauman kaupunginosassa Porissa, noin viiden kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Sähköpostiosoitteemme on tekniikka.pori@samk.fi. Opiskelijoiden käytettävissä on opiskelijaravintola Tekatria ja laaja tekniikan ja liiketalouden kirjasto. Opiskelijoita koulutus­ ohjelmissa on noin 1200. www.samk.fi/tekpo Tekniikka ja merenkulku Rauma, merenkulku (Temera merenkulku, Mera) Kampuksemme sijaitsee noin kilometrin päässä kaupungin keskustasta länteen eli Rauman satamaan päin. Sähköposti­ osoitteemme on merenkulku.rauma@samk.fi. Opiskelijoita koulutusohjelmissa on noin 250. Opiskelijoiden käytettävissä on kirjasto ja opiskelijaravintola Messi. www.samk.fi/mera Tervetuloa opiskelemaan!

Koulutusjohtajat: • Tekniikka ja merenkulku Rauma, merenkulku: Heikki Koivisto • Tekniikka ja merenkulku Rauma, tekniikka: Liisa Karinen • Tekniikka ja merenkulku Pori: Jussi Koskinen • Tekniikka ja merenkulku Pori: Sirpa Sandelin Kehittämispäällikkö Ari-Pekka Kainu Opinto-ohjaaja Tarja Elfvengren Kansainvälisistä asioista vastaava Sirpa Sandelin Harjoitteluinsinööri Marika Seppälä Viestintä- ja markkinointisuunnittelija Sanna Myllymäki Koulutusjohtaja Liisa Karinen

7 samk.fi


Oletko SAMKin opiskelija, sinua kiinnostaa yrittäjyys ja omaat toteuttamiskelpoisen yritysidean tai toiminta-ajatuksen? Ota rohkeasti yhteyttä yrityskiihdyttämöön. Yrityskiihdyttämö auttaa sinua jalostamaan toteuttamiskelpoisen ideasi yritykseksi sekä suunnittelemaan opintosi yrittäjyyttä tukevalla tavalla.

SAMKin Yrityskiihdyttämö verkossa: www.samk.fi/yrityskiihdyttämö Ota yhteyttä oman kampuksesi mentoriin: www.samk.fi/tutkimus_ja_kehittaminen/yrityskiihdyttamo/ kiihdyttamopalvelut_opiskelijalle/mentorit

Perustatpa yrityksesi yksin, kaksin tai jatkat suvun yritystä, tartu toimeen välittömästi. Liikeidean kehittämisestä ja yrittäjyydestä tulee osa korkeakouluopintojasi ja pääset hyvin alkuun. Yrityskiihdyttämö tarjoaa kaikki tarpeelliset puitteet; mentoroinnin­, henkilökohtaisen opintosuunnitelman, liikeidean kehittämisen, liiketoiminnan kehittämisen, tilat, laitteet, ohjelmistot, markkinointiavun, verkostot, asiakkuudet sekä yhteistyö­kumppanuuden.

Tekniikka ja merenkulku | Faculty of Technology and Maritime Management | www.samk.fi

8 samk.fi

Urheilukatu 22, 26100 Rauma | Puhelin (02) 620 3600 Tekniikantie 2, 28600 Pori | Puhelin (02) 620 3217 Suojantie 2, 26100 Rauma | Puhelin (02) 620 3672

SAMK Tekniikka ja merenkulku 05/2011 | Taitto: Päivi Lahdelma | Kuvat: Harri Joensuu, Heini Oksman, Jussi Partanen, Vida Design ja Futureimagebank.com.

TOTEUTA UNELMASI, RYHDY YRITTÄJÄKSI!

SAMK Tekniikka ja merenkulku Rauma Aloittavien opiskelijoiden opas 2011  

Opas syksyllä 2011 Satakunnan ammattikorkeakoulussa Raumalla aloittaville merenkulkualan insinööriopiskelijoille.

SAMK Tekniikka ja merenkulku Rauma Aloittavien opiskelijoiden opas 2011  

Opas syksyllä 2011 Satakunnan ammattikorkeakoulussa Raumalla aloittaville merenkulkualan insinööriopiskelijoille.

Advertisement