Agora 2021 - Vuoden 2020 menestystarinoita

Page 1

2021 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET | VUODEN 2020 MENESTYSTARINOITA

SAMKin opetuksen laatu oli jälleen Suomen parasta KATSE TULEVAISUUTEEN Uusi iskulause tiivistää SAMKin roolin

ROBOAI-VIIKKO Hyvinvointiteknologia kiinnosti myös etänä

KANSAINVÄLISYYS Sisätilan hygienian merkitys nousussa maailmalla 2021 | 1


PÄÄKIRJOITUS

JULKAISIJA Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunnankatu 23, 28130 Pori PL 1001, 28101 Pori www.samk.fi OSOITTEENMUUTOKSET JA JUTTUVINKIT agora@samk.fi PÄÄTOIMITTAJA Inna Saarinen TOIMITUS Inna Saarinen Jani Wahlman Ilona Nordlund, Kumppania Oy KONSEPTI Leena Roskala, Kumppania Oy ULKOASU JA TAITTO Laura Telin, Kumppania Oy PAINOPAIKKA Eura Print Oy PAINOS 1 000 kpl ILMESTYY KUUKAUSITTAIN VERKOSSA samk.fi/tilaa-uutiskirje ISSN-L 1456-114X PAINETTU ISSN 1456-114X VERKKO ISSN 2242-2528 KANNEN KUVA Veera Korhonen

Opiskelijakunta SAMMAKKOn edustajiston puheenjohtaja Kristiina Erinko on tyytyväinen etäopetuksen toimivuuteen. Myös uudet opintoohjaajat ilahduttavat opiskelijoita. TAKAKANNEN KUVA Laura Telin, Kumppania Oy

2021 | 2

K

eskustelu korkeakoulutuksesta Satakunnassa on ollut viime aikoina vilkasta. Lehdissä on otettu kantaa oman yliopiston perustamisen puolesta. Satakuntaliitto on käynnistänyt selvitystyön, jolla pyritään löytämään parhaita ratkaisuja koko maakunnan kehittämiseksi. Selvitystyön perusteella Satakunnassa on suhteellisesti vähemmän korkeakoulutettuja ja tutkimuspanostuksia kuin verrokkimaakunnissa. Asiaa kannattaakin pohdiskella monelta kantilta. Satakunnan ammattikorkeakoulu tekee työtä koko maakunnan osaamisen kehittämiseksi niin koulutuksen kuin tutkimuksen alueella. Syksyllä 2020 lisäsimme korkeakoulussa aloittavien määrää ja tulemme lisäämään aloittavia myös syksyn 2021 sisäänotossa. Vastaamme sillä hallituksen tavoitteeseen lisätä korkeakoulutettujen määrää Suomessa. Myös tutkimuksen näkökulmasta SAMK toimii aktiivisesti ja edistää maakunnan elinkeinoelämän tarpeita. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa syksyllä 2020 käynnistetty Merilogistiikan tutkimuskeskus Raumalla sekä yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa. SAMK, Aalto-yliopisto, Satakunnan metallinjalostusyritykset ja Porin kaupunki aloittivat yhteistyön, jonka avulla pyritään kouluttamaan prosessiteollisuuden alueelle uusia osaajia. Lisäksi SAMKin oppimisympäristöihin tehdään päivityksiä kuluvan vuoden aikana. SAMKin lahjoituskierroksella 2018–2019 keräämät varat on myös käytetty opetuksen ja tutkimuksen vahvistamiseen. SAMK tulee jatkossakin panostamaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen Satakunnassa yhdessä muiden korkeakoulutoimijoiden kanssa. Koronapandemiasta huolimatta vuosi 2020 oli SAMKille hyvä valmistuneiden näkökulmasta katsottuna. Meiltä valmistui ennätykselliset 993 AMK-tutkintoa ja 165 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Pidän hienona sitä, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajien määrä kasvaa. Se kertoo mielestäni myös siitä, että työelämä arvostaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Onhan

ylempi ammattikorkeakoulututkinto rakennettu vastaamaan työelämän tarpeita. Erityisen ylpeä olen siitä, että valmistuvat opiskelijat ovat jälleen kerran arvioineet opetuksen SAMKissa ammattikorkeakouluista Suomen parhaaksi. Kiitos kuuluu SAMKin koko henkilöstölle. Teidän työnne ansiosta SAMKista valmistuneet voivat katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Heillä on osaamispääoma ja taidot, joita työelämässä tarvitaan ja joiden avulla osaamista tulevaisuudessa myös uudistetaan. Suunnataan tämän lehden juttujen myötä Katse tulevaisuuteen!

Jari Multisilta rehtori, toimitusjohtaja

Veera Korhonen

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET

SAMK – Maakunnan hyväksi


Nousussa

Teksti Jani Wahlman Kuva Veera Korhonen

SAMK. Mitä sinulle tulee mieleen noista

kirjaimista? Mieti hetki rauhassa. Minulle ne ovat tulleet tarkoittamaan jo lyhyessä ajassa hienoa työyhteisöä, tulevaisuuteen uteliaasti katsovaa asennetta, yhteiskuntaamme konkreettisesti vaikuttavaa tutkimus- ja kehitystyötä, opiskelijoidemme arvostamaa opetusta sekä tukipalveluita ja merkittävää alueellista vaikuttajaa. Hienoa työnantajaa. SAMK. Mitä haluamme siitä tulevan mieleen? Tehtävämme: SAMK on alueen osaajien kouluttaja, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä. Profiilimme teollisuuskorkeakouluna. Visiomme: Jokainen opiskelijamme työllistyy. Kaiken sen hienon, mitä meillä tehdään. SAMKissa on upeita hankkeita, osaamiskeskittymiä, monenlaista tekemistä; koulutuksia, opintojaksoja ja ihmisiä. SAMK on tunnettu tekijä alueella. Paljon voimme kuitenkin vielä tehdä. Kun näymme ja kuulumme yhtenäisesti, näymme ja kuulumme entistä laajemmalla, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tämän vuoksi olemme halunneet koostaa brändikirjan. Se viitoittaa tietä siihen, miltä kuulostamme, miltä näytämme ja missä näymme. Miten huomioida nyt ja jatkossa brändin kehittämisessä mahdollisimman paljon kaikkea sitä upeaa, mitä meillä on? Kun suunnittelimme brändikirjaa, ajattelimme käytännössä: Miten pystymme palvelemaan henkilökuntaamme, opiskelijoitamme ja

ÄLYKÄS MERENKULKU JA LOGISTIIKKA

Tunnettu ja tunnustettu kirjainyhdistelmä

RESURSSIVIISAUS

SAMKissa viestintä- ja markkinointipäällikkönä toimiva Jani Wahlman uskoo, että yhdessä tekemällä saadaan parhaita tuloksia.

Merenkulku ja logistiikka-ala muuttuvat nopeasti digitalisaation ja haitallisten päästöjen vähentämistarpeiden myötä. Huolto‑ varmuus on noussut laajaan tietoisuuteen koronakriisin alettua. SAMKissa toimintansa aloittaneen Merilogistiikan tutkimuskeskuksen keskeisiä teemoja ovat tehokkuus, ympäristöystävällisyys ja turvallisuus. Toiminnan ydin ovat lukuisat kansalliset ja kansainväliset projektit.

Asiantuntijat Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta ovat yhdistäneet voimansa kehittääkseen parempia palveluja pienvene‑ satamissa koko keskisen Itämeren alueella. CBSmallPorts-projekti keskittyy energiatehokkuuteen ja alueen yhteiseen markkinointiin. Kaikkien toimien keskiössä on satamien energiatehokkuuden parantaminen energiantuotannon ja käytön näkökulmasta.

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTEKNOLOGIA

SAMKilla on vastuu tuottaa muuntuvaa osaamista modernin ja monialaisen työelämän tarpeisiin. Nousussa ovat monipuoliset oppimisympäristöt ja opiskelun työelämälähtöisyys.

Satakuntaan suunnitellaan maakunnallista testbed-toimintaa, johon osallistuu eri oppilaitosten lisäksi kuntia, Satasairaala sekä Prizztech Oy. Alkuvuodesta tehdyllä, SAMKin toteuttamalla mobiilirobottikokeilulla testattiin robotin soveltuvuutta tilauksesta tehtävään, asiakaskohtaiseen lääketilaukseen. Samalla toteutettiin yhtä toiminnan tavoitteista, opiskelijoiden osallistamista työelämälähtöisellä projektilla. Pilotointi on askel kohti tulevaisuuden sairaalaa.

yhteistyökumppaneitamme brändikirjan avulla mahdollisimman hyvin? Brändikirjan julkaisu on vasta koko matkan alkupää. KATSE TULEVAISUUTEEN

Saimme hiljan SAMKille eräänlaisen määritteen: iskulauseen, sloganin. Opiskelijat ja henkilökunta saivat ehdottaa iskulauseita, ja ehdotuksia tulikin upeat lähes 150. Sen jälkeen opiskelijat ja henkilökunta saivat äänestää ehdotuksista suosikkejaan. Äänestys­ ten tuloksia käytettiin neuvoa antavina, kun iskulause päätettiin: Katse tulevaisuuteen. Think Future. Iskulause summaa paljon roolistamme. Paljon siitä, mitä teemme ja missä katseemme alueen kehittäjänä on. Iskulause syntyi kahden opiskelijan ehdotuksen yhdistelmästä. Brändi tai pikemmin sitä liippaava maine on hyvin tulevaisuusorientoitunut asia. Eilisen teko tekee tämän päivän maineen, tämän päivän teko maineen huomiseksi. Tulevaisuudessa saamme kiittää tai kirota tänään tehdyn kauaskatseisen tai vaihtoehtoisesti lyhytnäköisen teon hedelmiä. Katsotaan tulevaisuuteen, ajatellaan pitkäjänteisesti ja mietitään mainetta. Vaalitaan ja viedään eteenpäin sitä, mitä tulee mieleen kirjainyhdistelmästä SAMK. •

Tutustu SAMKin brändikirjaan

brandikirja.samk.fi

Lue lisää

samk.fi/ajankohtaista

2021 | 3


Koronapandemia ei lannistanut SAMKia – ennätysmäärä valmistuneita ja Suomen paras opetuksen laatu

2021 | 4


SAMKin valmius monimuotoisiin opintoihin siirtymisessä saa kiitosta opiskelijakunta SAMMAKKOn edustajiston puheenjohtaja Kristiina Erinkolta.

SAMKissa suoritettiin vuonna 2020 koronapandemian aiheuttamista haasteista huolimatta yli sata tutkintoa enemmän kuin vuonna 2019. Ammattikorkeakoulun valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn vastanneiden mukaan SAMKin opetus nähtiin Suomen ammattikorkeakoulujen parhaana. Teksti Laura Pullinen, Inna Saarinen, Jani Wahlman Kuvat Veera Korhonen

Osa opiskelijoista on hyötynyt etäajan lisäämästä vapaudesta.

A

MK-tutkintoja suoritettiin SAMKissa viime vuonna 993 ja ylempiä AMK-tutkintoja 165, kun vastaavat luvut olivat tätä edeltävänä vuonna 907 ja 128. Jatkuvan oppimisen opintopisteitä suoritettiin viime vuonna 27 500, kun sitä edeltävänä vuonna niitä kertyi 18 100. – Korona-aikana olemme onnistuneet tukemaan opiskelijoita valmistumisessa hienosti. SAMKin siirtyminen etäopetukseen maaliskuussa ja hybridimallin mukainen toiminta syksyllä osoittautuivat toimiviksi. SAMKin opiskelijoilla on hyvät valmiudet monimuotoiseen opiskeluun, toteaa SAMKin rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisilta. HYVÄ PALAUTE OPISKELIJOILTA KANNUSTAA ETEENPÄIN

Ennätyksellisestä tutkintojen ja suoritettujen opintopisteiden määrästä huolimatta opetuksen laatu ei kärsinyt – päinvastoin. Ammattikorkeakoulun valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn eli AVOP-kyselyyn vastanneiden mukaan SAMKin opetus nähtiin Suomen ammattikorkeakoulujen parhaana. SAMK on saanut opetuksestaan erinomaisia tuloksia aikaisemminkin, mutta nyt saatu tulos on SAMKille viisivuotiskauden paras.

2021 | 5


Koronapandemian aikaan SAMMAKKOn toimistolla on ollut tarkat rajoitukset. Haalarit odottavat noutajiaan.

Yhteisöllisyyden kaipuu on heijastunut opiskelijoiden jaksamiseen.

Mikä AVOP? AVOP on Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely, jossa kaikki ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä paikallisesti korkeakoulun oman toiminnan kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. Kyselymittariston käyttöönotosta ja sen kehittämisestä vastaa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry.

2021 | 6

– Hyvä palaute opiskelijoilta kannustaa meitä jatkamaan työtämme. Olen erityisen ylpeä siitä, että opiskelijat kokevat opetuksen SAMKissa Suomen parhaaksi, sanoo Multisilta. AVOP-kyselyn kaikkien vastausten keskiarvossa SAMK pääsi koko Suomen ammattikorkeakouluista toiselle sijalle. Viime vuonna valmistuneiden opiskelijoiden mukaan SAMK arvioitiin Suomen toiseksi parhaaksi YAMK-tutkintoon valmistuneiden vastauksissa, opiskelutyytyväisyydessä, opintojen suunnittelussa ja ohjauksessa, oppimisympäristöissä sekä opiskelun tukipalveluissa. SAMKin strateginen yhteistyökumppani Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) menestyi AVOP-kyselyssä niin ikään erinomaisesti. SeAMK arvioitiin kyselyn kaikkien kysymysten keskiarvolla Suomen parhaaksi. ETÄOPISKELIJARIENNOT LISÄÄVÄT MIELEKKYYTTÄ OPINTOIHIN

SAMKin valmius monimuotoisiin opintoihin siirtymisessä saa kiitosta myös opiskelijoilta. Opiskelijakunta SAMMAKKOn edustajiston puheenjohtaja Kristiina Erinko kertoo, että alun teknisistä haasteista huolimatta etäopetukseen siirtyminen sujui hyvin.

– Opetustilanne on täysin erilainen lähiluentoon verrattuna, mutta hyvä kokemus HILLin ja muiden etäalustojen käytöstä on helpottanut opetuksen sujuvuutta, hän kiittelee. Epävarmuus ja yhteisöllisyyden kaipuu ovat heijastuneet opiskelijoiden jaksamiseen. Opiskelijakunnassa iloitaan siitä, että opintoohjaajat ovat vihdoin päässeet aloittamaan työnsä korkeakouluyhteisössä. – Osalla opiskelijoista on vaikeuksia pysyä opinnoissa mukana, sillä kynnys kysyä apua ja tarkentavia kysymyksiä on etäajassa kohonnut, Erinko pohtii. Toisaalta osa opiskelijoista on selvästi hyötynyt etäajan lisäämästä vapaudesta. – Ylimääräisten kurssien aikatauluttaminen ja suorittaminen kotoa käsin on ollut helpompaa, kun niiden toteutus on ollut täysin verkkovälitteistä. Opintoihin vastapainoa tuovia tapahtumia ja juhlia on pyritty järjestämään rajoitusten puitteissa. – Opiskelijaelämään kuuluvat oheisaktiviteetit ja tapahtumat lisäävät opiskelun mielekkyyttä. Onneksi opiskelijakunta ja paikallisjärjestöt ovat voineet järjestää etä‑ tapahtumia yhteisöllisyyden lisäämiseksi myös korona-aikana, Erinko toteaa. •


Digipedagogiikka toimivan digiloikan pohjana Keväällä 2020 siirryttiin etäopetukseen lähes yhdessä yössä, kun opettajat siirsivät opetuksensa kokonaan verkkoon. Teksti Eeva-Leena Forma, Katja Lempinen Kuvat SAMK

Kirjoittajat opetuksen kehittämispäällikkö Eeva-Leena Forma ja verkko-opetuksen koordinaattori Katja Lempinen työskentelevät SAMKin opetuspalveluissa.

Digipedagogiikan TPACK-malli yhdistää teknologian, pedagogiikan ja substanssiosaamisen digipedagogiikan kulmakivinä.

OPETUKSEEN LIITTYVÄT PALVELUT kehit-

tivät nopeasti uusia ja vaihtoehtoisia tapoja tarjota omia palvelujaan vain verkon päässä oleville asiakkailleen. SAMKin henkilöstö kokonaisuudessaan selvisi etähaasteista hyvin. Melkoinen digiloikka kuitenkin otettiin koronan avittamana.

tuen aukioloaikoja jatkettiin, tukea tarjottiin sähköpostitse ja puhelimitse ja päivystävä HILL-huone otettiin käyttöön. Verkkoopetusta ja -ohjausta tukemaan luotiin Moodle-sivusto, josta käyttäjät voivat hakea ja löytää apua ja ideoita verkko-opetuksen arjen haasteisiin.

UUSI TILANNE VAATI UUSIA RATKAISUJA

KIRJASTOON LAAJASTI UUSIA VERKKOMATERIAALEJA

Viime vuoden aikana monet opettajat kohtasivat verkko-opettajan arjen. Opiskelijoita ei tavannutkaan enää luokassa, vaan verkkojen ja järjestelmien kuormittumisen takia he olivat nimiä näytöllä, kun videokuvaakaan ei voinut käyttää. Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta kasvoi ja toi lisää painetta verkko-opintojen toteuttamiseen. Käytännön ratkaisuja hiottiin: Miten teen ryhmäjaon verkossa? Entä valvotun tentin? Miten aktivoin tai siirrän tämän toimintatapani verkkoon? Kysymyksiä ratkottiin uudessa tilanteessa yhdessä opettajien kanssa. Tärkeäksi kanavaksi tällaisen tiedon välitykseen huomattiin myös opettajien vertaistuki: jaettiin hyväksi koettuja käytäntöjä ja haettiin tekninen osaaminen niiden toteuttamiseen. Digiloikkaa vauhditettiin tehostetulla teknisellä tuella ja lisäämällä digipedagogisten koulutusten määrää – verkossa tietenkin. Tallenteet otettiin niitä tarvitseville. eSAMK-

Kirjasto tuki opetuksen siirtymistä verkkoon hankkimalla laajasti uusia verkkomateriaaleja. Pandemian myötä näiden materiaalien käyttömäärät kasvoivat. Tämä vaati myös uuden tyyppistä verkkotukea sekä opiskelijoille että opettajille. Jo kauan käytössä ollut aineistojen etäkäyttö auttoi digiloikan toteuttamisessa ja mahdollisti entistä paremmin opiskelun verkossa. Digipedagogiikan TPACK-malli yhdistää teknologian, pedagogiikan ja substanssiosaamisen digipedagogiikan kulmakivinä. Käytettävä opetusteknologia ja digitaalinen oppimisympäristö tukevat opintojakson pedagogista suunnittelua ja käsikirjoitusta sekä edistävät opinnoissa etenemistä. SAMKissa toteutetut verkko-oppimisympäristöjen ja -pedagogiikan kehittämistoimet yhdessä osaamisalueilla tehtyjen digitaitojen kehittämisen kanssa ovat luoneet vahvan pohjan digipedagogiselle työlle ja sen kehittämiselle edelleen. •

2021 | 7


RoboAI-viikko onnistui yli odotust RoboAI-viikko keräsi viime syksynä etäyhteyksin järjestettyihin teknologiatapahtumiin lähes 1 400 osallistujaa. Osallistujia kiinnosti erityisesti hyvinvointiteknologia. Teksti Inna Saarinen Kuvat Petra O’Rourke, Julia Vaahtera

2021 | 8

R

oboAI-viikko esitteli SAMKin ja Tampereen yliopiston tutkimus- ja tuotekehityskeskus RoboAI:n alaista toimintaa sekä yleisemmin satakuntalaista TKI-osaamista. Monipuolinen sisältö yhdistettynä verkkotapahtuman helppoon saavutettavuuteen aktivoi ihmiset laajasti mukaan. Satakunnassa tapahtuu hankerintamalla todella paljon. Toimintaa haluttiin tuoda näkyväksi yhteisen tapahtuman avulla. RoboAI-viikko järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. – Koronan vuoksi kaikki suunnitellut live-tapahtumat siirrettiin verkkoon omin voimin. Se oli kova ponnistus, mutta onnistui hienosti. Opimme paljon. Seuraava tapahtuma järjestetään myös pääsääntöisesti verkossa, kertoo RoboAI:n tutkimusjohtaja Petteri Pulkkinen.

TEKOÄLY APUNA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

Eniten osallistujia kiinnostivat RoboAIviikon aikana Satakunta DigiHealth -hankkeen järjestämät Hyvinvointiteknologiamessujen webinaarit. Niihin osallistui yhteensä yli 450 henkilöä. Terveysteknologiawebinaarissa Satasairaalan dosentti ja osastonylilääkäri Juha Puustinen avasi kuulijoille teknologian soveltamisen mahdollisuuksia satakuntalaisessa lääketieteen tutkimuksessa. Tampereen yliopistosta dosentti ja akatemiatutkija Johanna Virkki toi webinaariin näkökulmia liittyen puettavaan käyttöliittymään osallisuuden edistäjänä. – Hyvinvointiteknologiamessujen tarjonta oli erittäin monipuolinen, jokaiselle löytyi jotakin. Esitysten lomassa käytiin vilkasta keskustelua myös chateissa. Hyvinvointi ja siihen liittyvät ratkaisut selvästi kiinnostavat, Pulkkinen summaa.


Liiketalouden valintakurssi kiinnosti lähes 1 500:aa opiskelijaa Teksti Jari Iisakkala, Jani Wahlman Kuva Veera Korhonen

SYKSYN 2020 VALINTAKOEKURSSI Kuninkaisten kampuksen

liiketaloudessa oli huippumenestys. Toteutukselle haki 1 453 opiskelijaa. Valintakurssina toimi opintojakso Juridiikan perusteet. Kurssille hakeneista aloitti yli tuhat henkilöä. Ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin oli ennätyksellinen 19,6. Edellinen ennätys 11,7 oli vuodelta 2019. Valintakoekurssin läpäisi yhteensä 577 henkilöä, mikä tarkoittaa opintopisteiksi muunnettuna 2 885 opintopistettä. Ensikertalaisia hakijoita valittiin 37, ja alin pistemäärä heillä oli 83,84. Ei-ensikertalaisia valittiin yhdeksän, ja heillä alin pistemäärä oli 90,83. Maksimipistemäärä valinnoissa on 100, joten rima valinnoille oli varsin korkea. – Näin tiuhan seulan läpi tulleet opiskelijat ovat osoittautuneet erittäin kyvykkäiksi korkeakouluopiskelijoiksi, ja tällä on selvä yhteys opintojen etenemiseen ja ajallaan valmistumiseen. Kirsikkana kakun päällä pääsimme ensimmäistä kertaa valitsemaan myös polkuopiskelijat valintakurssimenestyksen perusteella. Hyvin menee, mutta menköön, kommentoi osaamisaluejohtaja Jari Iisakkala.

en Hyvinvointiteknologiamessujen lisäksi katsojia kiinnostivat Tekoäly ja terveysteknologia -tapahtuma sekä FinDrones2020konferenssi. – Tekoäly ja terveysteknologia -tapahtuman esitykset toivat esille tapoja, joilla tekoälyä voi hyödyntää terveyden edistämisessä. Kuinka esimerkiksi lääkäreitä voi avustaa tekoälyn jalostaman tiedon avulla? FinDrones kutsui kokoon joukon tutkijoita, jotka vertailivat kokemuksiaan siitä, mitä ilmasta käsin voi havaita droonien avulla. Tutkimuskohteet liittyivät maa- ja metsätalouteen, Pulkkinen selvittää. •

Terveysteknologiawebinaarista vastasi Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke (EAKR).

BOTTI SÄÄSTI TÖITÄ VIIKKOTOLKULLA

Syksyn valintakoekurssilla käytettiin ensimmäistä kertaa apuna ohjelmistorobotiikkaa. Botti perehdytettiin viemään kurssin läpäisseiden suoritukset opetuksen tietojärjestelmään kunkin henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. – Botti suoriutui työstä muutamassa tunnissa, kun ihmisellä siihen menee muiden töiden ohessa pari–kolme viikkoa, Iisakkala kertoo. Kokeilu oli siinä määrin rohkaiseva, että botti otetaan jatkossa vähintään yhtä isolla roolilla mukaan helpottamaan virheille alttiin rutiinityön tekemisessä. Valintakurssin toteuttamisessa suurin työ tulee esseetehtävien lukemisesta. Koska botti ei tällaiseen vielä taivu, käytettiin luku-urakassa ihmisvoimaa. Mukana oli useita SAMKin opettajia ja muuta henkilökuntaa. •

Jari Iisakkala toimii johtajana palveluliiketoiminnan osaamisalueella.

2021 | 9


Sisätilan hygienian tutkimuksella on merkitystä maailmalla Sisäympäristöjen hyvä hygienia koostuu monesta tekijästä. SAMKissa tehdään tutkimusta liittyen puhtaaseen käyttövesijärjestelmään ja sisäilmaan sekä antimikrobisiin pinnoitteisiin. Teksti Riika Mäkinen, Inna Saarinen Kuvat Veera Korhonen, ©IHMEC

– SISÄTILAN HYGIENIA ON KONSEPTI,

jonka avulla torjutaan infektioiden leviämistä rakennetussa ympäristössä. Konseptia on kehitetty Satakunnan ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja suomalaisen yritysjoukon kanssa jo lähes 10 vuotta, kertoo SAMKin VesiInstituutti WANDERin erikoistutkija Riika Mäkinen. Viime vuoden lopulla sisätilan hygienian kokonaisratkaisuihin liittyen otettiin merkittävä edistysaskel, kun nämä korkeakoulut ja saudiarabialainen terveysalan yritys Al-Dawaa Medical Services Company Ltd. solmivat yhteisymmärryssopimukset. – Luomamme konsepti on malliesimerkki siitä, miten tutkimustiedon pohjalta on innovoitu ja kaupallistettu tuotteita, Mäkinen jatkaa. Sopimustilaisuutta isännöi Suomen SaudiArabian suurlähettiläs Antti Rytövuori. Hän myös edusti suomalaisia korkeakouluja, jotka eivät pandemiatilanteen takia kyenneet matkustamaan tilaisuuteen. Saudi-Arabiaan myydään sisätilan hygienian kokonaisratkaisua, joka sisältää usean yrityksen tuotteita ja osaamista. LAAJA-ALAISIA MAHDOLLISUUKSIA INFEKTIOIDEN TORJUNTAAN

Sisätilan hygienian merkitys on kasvanut entisestään koronapandemian aikana. – Nyt alkaa jo olla ihan kaikille selvää, että käsihygienian lisäksi tarvitsemme inno-

vatiivisia ratkaisuja infektioiden leviämisen estämiseksi, toteaa Mäkinen. Sisätilan hygienian projektijatkumo on sisältänyt sekä tutkimusta että esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisen tukemista. Projektityö jatkuu Satakuntaliiton rahoittamassa TERVA-hankkeessa. Uusimmassa hankkeessa sisätilan hygienian kokonaiskonsepti esitellään ja otetaan käyttöön Satakunnankin näkökulmasta tärkeälle laivanrakennusalalle. – Koronapandemian myötä myös erilaiset liikennevälineet ovat osoittautuneet erittäin kiinnostaviksi sisätilan hygienian hyödyntämisen näkökulmasta. Sisätilan hygienian konsepti on hyödyllisin siellä, missä liikkuu paljon ihmisiä, muistuttaa Mäkinen. •

Yhteisymmärryssopimuksen allekirjoitustilaisuudessa vasemmalta Suomen Saudi-Arabian suurlähettiläs Antti Rytövuori, IHMEC-hankkeen edustaja Ibrahim Al-Mafdali Al-Zahrani ja Al-Dawaa Medical Companyn edustaja Fahad Alfarrah.

Lue lisää SAMKin Vesi-Instituutti WANDERin sisätilan hygieniaan liittyvistä projekteista

samk.fi/vesi-instituutti

2021 | 10

Erikoistutkija Riika Mäkinen esittelee PöpPeliä, joka on nimensä mukaisesti pöpöistä eli mikrobeista tietoa antava lapsille suunnattu hyötypeli.

Hankkeet tutuiksi TERVA – Terveelliset vesiliikenteen alukset on Satakuntaliiton rahoittama EAKR-hanke, jonka päätoteuttaja on SAMKin Vesi-Instituutti WANDER. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö on hankkeen osatoteuttaja. IHMEC – Interreg Central Baltic -rahoitteista hanketta koordinoi Suomesta Turun yliopiston kauppa­ korkeakoulun Porin yksikkö. Hankkeessa on nostettu esille infektioiden torjunnan mahdollisuuksia koko kiinteistön elinkaaren ajalla suunnittelusta siivoukseen ja huoltoon. SAMKin Vesi-Instituutti WANDER on hankkeessa partnerina. Hankkeen muut partnerit tulevat Ruotsista ja Virosta. Allekirjoitetut yhteisymmärryssopimukset (Memorandum of Understanding, MoU) ja yritysten viennin tukeminen olivat osa IHMEC-hanketta.


SAMKin fysioterapiakoulutus on Fysioterapeuttien maailmanjärjestön akkreditoima. Arkistokuva.

Kansainvälinen tunnustus SAMKin fysioterapiakoulutukselle SAMKin fysioterapiakoulutukselle myönnettiin Fysioterapeuttien maailmanjärjestön (World Physiotherapy, WCPT) toimesta viime vuonna akkreditointi viideksi vuodeksi. Teksti Inna Saarinen Kuva Tomi Glad

S

AMK on ensimmäinen pohjoismainen ja kolmas eurooppalainen korkeakoulu, joka läpäisi akkreditointiprosessin. SAMKin fysioterapiakoulutus sai kansainvälisen akkreditointiprosessin yhteydessä palautetta sekä ohjelmien vahvuuksista että kehittämiskohteista. Fysioterapiakoulutus on sitoutunut jatkuvaan laadun kehittämiseen. Sitoutuminen näkyy erittäin hyvinä tuloksina SAMKista valmistuneiden fysioterapeuttien palautteissa. Kansainvälinen akkreditointiprosessi tarjosi mahdollisuuden arvioida koulutusta ammatillisesta näkökulmasta. – Saimme arvokasta tietoa fysioterapeuttikoulutuksen tasosta ja laadusta suhteessa Fysioterapeuttien maailmanjärjestön näkemykseen. Akkreditointiprosessi kesti pari vuotta, ja se sisälsi kansainvälisen akkreditointipaneelin arvioinnin lisäksi hyödyllistä itsearviointia, toteavat prosessista vastanneet yliopettaja Anne Kärki ja lehtori Viveka Höijer-Brear.

VAHVUUTENA ERINOMAINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ JA SITOUTUNEET OPETTAJAT

Akkreditointi antaa suuntaviivat koulutusten jatkuvaan kehittämiseen. Raportissa todetaan, että SAMK tarjoaa korkeatasoista koulutusta fysioterapian opiskelijoille. Vahvuuksia ovat erinomainen oppimisympäristö, sitoutuneet opettajat, hyvät suhteet työelämän ja korkeakoulun välillä sekä innovatiivinen palvelukeskus Soteekki. Kehittämiskohteina arvioinnissa nostettiin esille muun muassa fysioterapiakoulutuksen jatkuvan ulkoisen arvioinnin tarve, henkilöstön urapolkujen tukeminen ja fysioterapian tutkimuksen kehittäminen. SAMK pyrkii panostamaan erityisesti näihin kehittämiskohteisiin. Akkreditointi edellyttää vuosittaista raportointia koulutuksen muutoksiin ja kehittämiskohteisiin liittyen. Satakunnassa on koulutettu fysioterapeutteja jo lähes 40 vuotta. SAMK on ainoana

Akkreditointi antaa suuntaviivat koulutusten jatkuvaan kehittämiseen. koulutuksena Pohjoismaissa kouluttanut fysioterapeutteja myös englannin kielellä yli 25 vuotta.  – Fysioterapiakoulutusten avaaminen kansainväliselle arvioinnille vaati merkittävää panostusta. Olemme sekä iloisia kansainvälisen akkreditoinnin tuloksista että valmiita jatkamaan kehitystyötä koulutuksen laadun eteen. Kokemuksemme on, että WCPT:n fysioterapiakoulutuksen akkreditointiohjelma toimii hyvin koulutuksen laadun kehittämisessä, kertoo Höijer-Brear. •

2021 | 11


Koulutuksia yhteensä

40

Vuosi 2020 Avainluvut

Henkilökunta

Liikevaihto

Julkaisuja

26

Suomenkielisiä tutkintokoulutuksia

416

Yhteistyö-

yrityksiä ja -yhteisöjä yli

500

36,2 M€ 254

14

Englanninkielisiä tutkintokoulutuksia

Kansainvälisiä

kumppanikorkeakouluja yli

200

Kansalaisuuksia kampuksilla yli

Tutkintoja

1158

joista

165

YAMK-tutkintoja

6 171

Tutkinto-opiskelijaa

Yrityskiihdyttämö 647

sopimusta, joista 27 uusia

346

yritystä, joista 9 uusia

60

Käynnissä olevia

hankkeita yhteensä

128

Avoimen AMKin opiskelijoita

3 126

23 336

Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opintopisteitä

20

12

Uusia kotimaisia hankkeita

4,55 M€

Uusia kansainvälisiä hankkeita

Hankkeiden ulkoinen rahoitus v. 2020

15,85 M€

Käynnissä olevien hankkeiden kokonaisvolyymi

www.samk.fi