__MAIN_TEXT__

Page 1

2019 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET | VUODEN 2018 MENESTYSTARINOITA

Robotiikka Akatemia kasvattaa luovia osaajia

ETENEVÄT MUISTISAIRAUDET merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste

KIVIJALKAYRITTÄJÄ, PALJON ON TEHTÄVISSÄ: valjasta sosiaalinen media käyttöösi

TYÖELÄMÄN TARPEESTA LÄHTEVÄ OPINNÄYTETYÖ: tuoreita näkökulmia kehittämiseen

2019 | 1


pääkirjoitus

Mikä ei ole muuttunut?

OSOITTEENMUUTOKSET JA JUTTUVINKIT AGORA@SAMK.FI PÄÄTOIMITTAJA ANNE SANKARI TOIMITUS HANNA VALTOKIVI, PETRA O’ROURKE, ILONA NORDLUND, KUMPPANIA OY KONSEPTI LEENA ROSKALA, KUMPPANIA OY ULKOASU JA TAITTO LAURA TELIN, KUMPPANIA OY PAINOPAIKKA BRAND ID OY PAINOS 1 300 KPL ILMESTYY KUUKAUSITTAIN VERKOSSA SAMK.FI/TILAA-UUTISKIRJE

ISSN-L 1456-114X PAINETTU ISSN 1456-114X VERKKO ISSN 2242-2528 KANNEN KUVA PETRA O’ROURKE

K

1062

TAKAKANNEN KUVA LAURA TELIN

2019 | 2

JARI MULTISILTA rehtori, toimitusjohtaja

Ennätysmäärä opiskelijoita suoritti tutkinnon vuonna 2018. AMK-tutkintoja 947, YAMK-tutkintoja 115.

Uudet mentorit kiihdyttävät ROBOTIIKKA AKATEMIA ON YKSI SAMKIN VUODEN 2018 MENESTYSTARINOISTA. MARKO HAKANPÄÄ JA VILJAMI MURTOMÄKI ALOITTIVAT OPINTONSA ROBOTIIKKA AKATEMIASSA ENSIMMÄISTEN JOUKOSSA VUODEN 2018 ALUSTA.

SAMKin opiskelijat myös työllistyvät hyvin. Tilastokeskuksen mukaan SAMKista valmistuneet työllistyvät parhaiten pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevista ammattikorkeakouluista. Olen innoissani, että saan olla toteuttamassa perustehtäväämme yhdessä kaikkien SAMKilaisten kanssa.

VEERA KORHONEN

JULKAISIJA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU SATAKUNNANKATU 23, 28130 PORI PL 1001, 28101 PORI WWW.SAMK.FI

ukapa ei olisi kuullut, että maailma on muutoksessa. Digitalisaatio muuttaa palveluja ja yhteiskuntaa koko ajan. Mutta olisi hyvä pohtia, mikä ympärillämme ei ole muuttunut. Muutoksen vastapainona en pidä pysähtyneisyyttä, vaan ajattelen enemmän jotakin vakiintunutta, hyväksi havaittua, tai vaikka luonnonlakien kaltaisia asioita, jotka eivät ole muuttuneet. Yksi asia, joka ei ole muuttunut, on ammattikorkeakoulun perustehtävä. Olemme olemassa siksi, että tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden oppia uutta ja kehittyä. Opiskelu antaa hyvän elämän rakennusaineita ja vahvistaa maakunnan yritysten ja organisaatioiden osaamista. Oppiminen ei sekään ole muuttunut. Oppiminen tapahtuu ihmisen mielessä, ja oppiminen vaatii työtä, opiskelua. Opiskelussa voidaan kyllä käyttää uusia keinoja, kuten verkko-oppimista, mutta opettajan asiantuntemuksella on opiskelussa edelleen keskeinen rooli. Parhaimmillaan opettaja tukee ja ohjaa oppimisprosessia niin, että opiskelija huomioidaan yksilöllisenä oppijana. SAMKin tehtävä ei ole muuttunut. Tuotamme osaajia ja osaamista maakuntaan. Ylpeästi voin sanoa, että opiskelijat ovat arvioineet opetuksemme laadukkaaksi – pitkän aikavälin tilastossa SAMK on yksi Suomen laadukkaimmista ammattikorkeakouluista.

ANNE SANKARI

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET

Opiskelijat ovat entistä kiinnostuneempia yrittäjyydestä. SAMK vahvisti Yrityskiihdyttämöään uusilla mentoreilla. Vanhat mentorit (kuvassa) pitävät yhteisenä nimittäjänään helppoa lähestyttävyyttä ja auttamisen halua. SAMKin perustutkintoopiskelija saa ensimmäisen kosketuksen kiihdyttämöön yrittäjyyden perusopintojaksolla, mutta kiihdyttämöön voi tulla missä opintojen vaiheessa tahansa – silloin, kun on tehokas hetki yritystoiminnan miettimiselle, käynnistämiselle tai kehittämiselle.


Samkilaiset ja espanjalainen yhteistyökumppani Vic-Central Catalonia University ovat kehittäneet kliinisen päättelyn opintojakson, jossa opiskelijat ratkovat potilastapauksia 2 x 2 henkilön kansainvälisinä pareina. Opiskelijat ja opettajat ovat alusta alkaen tehneet kaiken työn yhdessä: suunnitelleet, kehittäneet, tuottaneet materiaalin ja pilotoineet opintojakson. SAMKin opiskelijat tekevät parhaillaan verkoston korkeakoulujen käyttöön videomuotoista opettajan ja opiskelijan opasta. – Suomessa opiskelijoiden ja opettajien välit ovat välittömät. Euroopassa on myös maita, joissa opiskelijoiden aktiivisesta otteesta ei välttämättä olla yhtä innostuneita, kuvailevat SAMKin opiskelijat Elina Pettersson, Matthias Rigal, Lea Heinrich ja heidän opettajansa Maija Kangasperko. Lue lisää

www.samk.fi/uutiset

MIKKO SUUTARINEN

Vuoden parhaat lehtikuvat Porissa

Lue lisää

www.kuvajournalismikilpailu.fi

Kuvajournalismikilpailussa palkitaan edellisen vuoden parhaat kuvat ja videot useassa sarjassa. Tänä vuonna kisaan osallistui 101 valokuvaajaa 2 043 kuvalla. Kuvista koottuun näyttelyyn voi tutustua nyt ensimmäistä kertaa Porissa, SAMKin Porin-kampuksella 11.7.–4.8. Kuvassa: Kuvajournalismi 2018, Kuvaessee, Mikko Suutarinen: Suomen pimein paikka keskitalvella on Norjan rajalla sijaitseva Nuorgam. Päivän valoisimpana hetkenä aurinko on aivan horisontin alapuolella. Lada Suomenrinne palaa jouluksi Berliinistä Nuorgamiin. Eniten hän kaipaa pohjoisesta valoisia kesäöitä. Kaamoksessa on vaikea repiä itsensä hereille.

LOGISTIIKKA

SAMKin opiskelijat ja opettajat kehittävät opetusta Euroopan fysioterapian korkeakouluverkostossa ENPHE:ssä.

MATKAILULIIKETOIMINTA

Eurooppalaiset fysioterapeutit yhteistyössä

Nousussa ovat erilaiset simulaatiot sekä käytännön ja teorian yhdistävät oppimisympäristöt tosielämän kumppaneiden kanssa. Valmius työtehtäviin parantuu, ja opiskelijat oppivat tiimitaitoja ja ongelmanratkaisua.

ÄLYKÄS VESI & ENERGIA

ANNE SANKARI

NOUSUSSA

Raumalla kansainväliseen liiketoimintaan suuntautuvat tradenomi- ja logistiikan insinööriopiskelijat opiskelevat omissa harjoitusyrityksissä liiketoiminnan perusprosesseja: ostot, myynti, laskutus, pankki, verotus, talous, hallinto. Usean opintojakson opetuksen linkittyminen yritysympäristöön auttaa kokonaiskuvan syntymistä opiskelijalle. Yhteistyökumppanina on Tampereen ammattikorkeakoulu. SAMK on perustanut incomingmatkatoimiston, joka järjestää koulutusmatkoja Satakuntaan ja jossa opiskelijat oppivat matkailua käytännön työtehtävissä. SAMK Bridge on nimensä mukaisesti silta matkailutoimijoiden välillä. Asiakkaita ovat esimerkiksi Kiinassa koulutusmatkoja myyvät matkanjärjestäjät ja matkatoimistot sekä Satakunnassa leirikoulumatkailupalveluja tarjoavat yritykset ja yhteisöt. Sähköakatemia on uudenlainen tapa opiskella sähkötekniikkaa Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Opiskelija työskentelee osan ajasta yrityksessä, ja näin saatu osaaminen tulee osaksi opintoja. Työskentely tapahtuu SAMKin opettajien ohjauksessa. Sähköakatemiaan valitaan haastattelujen perusteella motivoituneita opiskelijoita, jotka haluavat toimia yrityksissä. Hankkeessa mukana olevia yrityksiä ovat tässä vaiheessa esimerkiksi Pori Energia, Empower ja Sitowise. Lue lisää uutisista

www.samk.fi/ajankohtaista

2019 | 3


Vahvuusalat

Robotiikka Ak

teknologian aallonharjalla – keski

Robotiikka Akatemian toimintaperiaatteena toimii ”Hyvän mielen yhteistyön -periaate”. Asioita käsitellään tosissaan, mutta huumorin kautta niin paljon kuin mahdollista. Kun kouluun on kiva tulla, edistyvät projektitkin mukavammin. Yumi-kaksikäsivarsirobottia

käyttävät toisen vuoden akatemialainen Jani

Lautamäki ja viime syksynä opintonsa aloittanut Sanni Sjöholm.

2019 | 4


katemia

iössä kokeilukulttuuri

Reilun vuoden toiminnassa ollut Robotiikka Akatemia on moderni opetusmuoto, joka keskittyy käytännön yritysprojekteihin ja konkreettiseen teknologiaosaamisen kasvattamiseen.

TEKSTI, KUVA PETRA O’ROURKE

T

ulevaisuudessa robotiikka lisääntyy kaikilla sektoreilla. Teollisuudessa niitä on käytetty jo lähes 60 vuotta, mutta nyt liiketoiminnan kasvua on varsinkin palvelu-, logistiikka-, ja yhteistyörobotiikan laitevalmistajilla. Robottitekniikan kehittyminen ja kasvavat tuotantomäärät laskevat yksikköhintoja samalla, kun yritysten investoinnit robotiikkaan ovat nousussa. Toimintojen automatisointia harkitaan PK-sektorin yrityksissä yhä useammin, myös työvoimavaltaisilla aloilla, lähinnä optimoimaan toimintoja ja lisäämään ihmistyön mielekkyyttä. Robotit ovat jo nyt osa arkeamme: ne toimittavat apteekissa lääkkeitä varastosta ja pesevät yöllä ostoskeskuksen lattioita. Robotiikka on globaali megatrendi, ja SAMK on jo vuosia tehnyt alueellista työtä toimimalla sen puolueettomana edelläkävijänä Satakunnassa. Robotiikka Akatemia toimii yritysten ja opiskelijoiden törmäyttäjänä tarjoamalla sekä uusia opiskelutapoja käytännönläheisille opiskelijoille että yrityksille mahdollisuuden toteuttaa teknologiaprojekteja opiskelijoiden kanssa. Malli mahdollistaa innovatiivisten ja tuoreiden näkökulmien löytymisen sekä uuden teknologiaosaamisen siirtymisen yrityksiin mahdollisimman helposti hyödynnettävässä muodossa. – Satakunnan yritysten automatisoinnin ja robotisoinnin kehittämisessä on vielä paljon työtä. Kouluttamalla opiskelijoita käytännönläheisesti, suoraan yritysten tarpeiden pohjalta, rakennamme alueen robotiikkaan liittyvää osaamispääomaa ja akatemian hitaan rekrytoinnin avulla varmistamme työvoiman saatavuuden yrityksiin. Suuri osa opiskelijoista haluaa jäädä opiskelupaikkakunnalleen töihin, joten on tärkeää, että heillä on alueen yrityksiä palvelevaa osaamista, muistuttaa yliopettaja ja automaation tutkimusryhmän vetäjä Mirka Leino.

2019 | 5


Akatemiat

Yritysprojektit

Täydennyskoulutus

Avoin amk

Automaatio ja robotiikka

Tekoäly

Hyvinvointia edistävä teknologia

Data-analytiikka

Rahoittajat

Stem-keskus

Yrityspalvelut 3D-mallinnus ja tulostus

Automaatioratkaisut

Tutkimusryhmät

Asiantuntijat

Verkostot Robocoast

Konenäkö

Digital Innovation Hub DIH

Simulointi Korkeakoulut

Robotiikka

Kolme konkreettista ROBOAI TARJOAA teknologian tuotekehitys- sekä startup-palveluja asiakkaalle sopivana palvelukokonaisuutena. Se voi olla asiantuntijoiden projekti, lainaa laitteita -palvelu, yritysten yhteisprojekti, Robotiikka Akatemian case tai opinnäytetyö. KÄYTÄNNÖNLÄHEISET HAASTEET kehittävät innovatiivisuutta. Opiskelijat oppivat projektityöskentelyä, yritysten toimintatapoja ja yhden työelämän tärkeimmistä taidoista: uuden teknologiatiedon etsimisen ja sen hyödyntämisen käytännössä. STEM-TOIMINTA (science, technology, engineering, mathematics) kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian pariin tarjoamalla positiivisia kokemuksia teknologiasta. Syksyllä 2018 aloitettiin Päiväni insinöörinä -vierailut Porin kuudesluokkalaisille.

Lue lisää

www.roboai.fi www.robotiikkaakatemia.fi RoboAI:n avajaiset ovat 7.6.2019.

2019 | 6

Crazy Town

Tekoäly

YHDISTETÄÄN YRITYSTEN TARPEET JA INNOVATIIVISET OPISKELIJAT

SAMK otti käyttöön akatemiamallin syksyllä 2017. Akatemiaopintoihin valitut opiskelijat suorittavat opintonsa työskentelemällä erilaisissa todellisissa teknologiaprojekteissa. Ensimmäisen vuoden aikana on toteutettu yli 30 erilaista ja erilaajuista projektia. Robotiikka Akatemiassa työskentelee tällä hetkellä 22 SAMKin opiskelijaa sekä viisi vaihto-opiskelijaa Espanjasta ja Belgiasta. – Projektien aiheet tulevat suoraan alueen yrityksiltä ja yhteisöiltä, ja niillä on aina konkreettinen tarve, eli projektien päätteeksi tarkoitus on saada aikaiseksi jokin toimiva, asiakkaan tarpeita vastaava lopputulos. Se voi olla esimerkiksi robottisovellus, tuotannon simulaatio, tuotantosolun muokkaus tai teknologiatietopaketti, kertoo Leino. Idea Robotiikka Akatemiasta lähti innovatiivisten opettajien intohimosta uudistaa opetusta sekä halusta palvella Satakunnan alueen yrityksiä. – Mallin yksi etu on sen dynaamisuudessa. Kun opetussisältöä ei ole tiukasti sidottu, vaan se saa elää yrityskentän tarpeen ja opiskelijan kiinnostuksen mukaan, sisältö elää aina ajassa ja opiskelijalle muodostuu yksilöllinen oppimispolku. Tämä ei ole bulk-tuote, SAMKin tutkimusjohtaja Petteri Pulkkinen muistuttaa. – Uskomme kokeilukulttuuriin ja ennakkoluulottomuuteen. Projektien avulla opiskelijat pääsevät kokeilemaan eri teknologioita ja

löytävät omat kiinnostuksen kohteensa. Tässä mallissa myös opettajat ovat valmiita kokeilemaan ja muokkaamaan lennossa opetustaan. Akatemian menestys kertoo hyvällä tavalla myös SAMKin yrityskulttuurista, valmiudesta uudistua ja kokeilla uusia opetustapoja, Pulkkinen korostaa. ROBOTIIKKAA ASIAKKAAN ARKIPÄIVÄÄN

Akatemiaan hakeudutaan ainoastaan haastatteluiden perusteella, sillä se vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta, motivaatiota ja heittäytymistä. Se ei aikatauluttomuutensa ja tiimityöskentelyn takia sovi kaikille. Tästä huolimatta se on saanut positiivista palautetta opiskelijoilta. – Robotiikka Akatemia sopii uteliaille, hieman Pelle Peloton -tyyppisille opiskelijoille, luoville ja ratkaisukeskeisille henkilöille, jotka haluavat selvittää ongelmia. Aktiivisille sekä sosiaalisille, jotka pystyvät toimimaan ryhmässä ja haluavat ottaa vastuun omasta oppimisestaan, Pulkkinen kuvailee. Belgialainen Maxime Grégoire opiskeli syksyn ajan Robotiikka Akatemiassa, ja se teki häneen suuren vaikutuksen. – Tämä on ollut minulle paras tapa oppia. Olen kotimaassani oppinut teorian ja Robotiikka Akatemiassa pääsin laittamaan tuon tiedon käytäntöön. Olen saanut kokeilla, tehdä virheitä ja yrittää uudestaan. On ollut hienoa olla osana yhteisöä, jossa on erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä, kehui Grégoire ennen paluutaan Belgiaan.

Idea lähti opettajien intohimosta kokeilla ja kehittää opetusta uuteen suuntaan.

GRAFIIKKA: LAURA TELIN

Tutkimus ja tuotekehitys

Koulutus


Satakunnan Osuuskauppa on tehnyt yhteistyötä Robotiikka Akatemian kanssa muutamaan otteeseen. Yritys sai ensikosketuksen robotiikan hyödyntämiseen, kun humanoidirobotti Pepper toimi ”sisäänheittäjänä” messuosastolla ja mobiilirobotti opasti asiakkaita uudistuneen Kodin Terra -liikkeen avajaisissa. – Halusimme kokeilla, miten ihmiset reagoivat robotteihin tapahtumissamme. Asiakkaiden reaktiot olivat positiivisia, ja kokeiluista jäi myönteinen kuva. Robotiikka on vielä niin uutta meidän arkipäivässämme, että ne herättävät paljon kiinnostusta, kertoo Satakunnan Osuuskaupan viestintäjohtaja Leena Mettälä. Projekti opetti opiskelijoille humanoidirobotin ohjelmointia ja ohjausta, mobiilirobotin ohjelmointia sekä sen käyttämän tilan kartoittamista, käyttöliittymän rakentamista ja projektin hallintaa. – Kokemuksemme on erittäin positiivinen: yhteistyömme oli toimivaa. Yhteistyön jatkaminen kiinnostaa, kunhan pääsemme ideoimaan innovatiivisten opiskelijoiden kanssa, mitä se voisi olla, Mettälä jatkaa.

ROBOAI ON TEKNOLOGIAN INNOVAATIOALUSTA

Automaatioon, robotiikkaan, tekoälyyn ja hyvinvointiteknologiaan keskittyvät TKI-toiminnot SAMK kerää uuden RoboAI-tuotemerkin alle. RoboAI toimii tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä koulutuksen ja osaamisen globaalina innovaatioalustana, jonka sydän sijaitsee Porin kampuksen yhteiskäyttölaboratoriossa. RoboAI:n tutkimus- ja tuotekehityskeskus tarjoaa yrityksille teknologiaan liittyviä tuotekehityspalveluja sekä startup-palveluja opiskelijoille ja aloittaville yrittäjille. Lisäksi RoboAI tarjoaa alan muunto- ja täydennyskoulutusta sekä edistää lasten sekä nuorten teknologiatietoutta ja hakeutumista teknologia-alalle. Robotiikka Akatemia ja syksyllä toimintansa aloittava Tekoäly Akatemia ovat RoboAI:n osaajahautomoita. RoboAI:n tavoitteena on tukea alueen teknologiateollisuuden ja yritysten kasvua, lisätä kilpailukykyä sekä luoda vahva pohja teolliselle digitalisaatiolle. – RoboAI edistää uusien teknologioiden tunnettuutta toimimalla puolueettomana

Satakunnan alueen yritysten automatisoinnin ja robotisoinnin kehittämisessä on vielä paljon työtä.

testiympäristönä ja tuotekehitysyksikkönä maakunnan yrityksille. Tästä hyvä esimerkki on Indego-eksoskeleton -kuntoutusrobotti, jota tullaan jatkossa hyödyntämään paitsi fysioterapeuttien koulutuksessa ja useissa hankkeissa, myös innovaatiotyökaluna tuleville insinööreille, RoboAI:n tutkimusjohtaja Petteri Pulkkinen kertoo.

Koulutuksella ja hoidon laadulla on merkittävä yhteys Etenevät muistisairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. TEKSTI PÄIVI KANKAANRANTA & SARI TEERI KUVA TOMI GLAD / ARKISTO

ASIANTUNTIJALTA

Muistisairaiden määrä kasvaa maailmanlaajuisesti väestön ikääntyessä. Suomessa on jo pitkään tutkittu ja kehitetty muistisairauksien tietotaitoa. Edellytykset muistisairaiden laadukkaalle hoidolle ovat olemassa. Hyvän hoidon edellytyksenä on osaava, muistisairauksiin koulutettu hoitohenkilökunta. Jo pienikin hoitokäytännön muutos vähentää merkittävästi hoidon kustannuksia ja parantaa muistisairaan elämänlaatua. Jokaisen muistisairaiden kanssa toimivan ammattilaisen tulee tuntea kokonaisvaltaisen hoidon periaatteet. Hoitoon liittyy myös erityisiä eettisiä kysymyksiä, kuten itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen, joihin liittyvä ammatillinen osaaminen on tärkeää. Nämä asiat puhuttavat myös Kiinassa, jossa koulutimme viime syyskuussa noin 50

Kirjoittajista Päivi Kankaanranta (oik.) on lehtori ja geronomikoulutuksen opetussuunnitelmavastaava ja Sari Teeri on yliopettaja ja vanhustyön ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmavastaava.

vanhustyön ammattilaista hoitoapulaisesta korkeakoulutettuun. Koulutukseen osallistuneet olivat Changzhoun eri alueilta sairaaloista, vanhainkodeista ja palvelutaloista sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Osallistujat olivat kiinnostuneita suomalaisista hoitokäytännöistä. Ryhmän kanssa kävimme läpi muistisairauksien eri muotoja, hoitosuosituksia ja ihmislähtöisen hoidon periaatteita asiakkaan elämäntarinan pohjalta. Kiinalaiset olivat kiinnostuneita myös muistisairauksien ennaltaehkäisystä. Opettajina koimme, että gerontologista asiantuntemustamme arvostettiin. SAMKilla on pitkäaikainen näyttö gerontologisen koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tarjolla on sekä Bachelor- että Master-tason koulutusta. Koulutuksella ja hoidon laadulla on merkittävä yhteys.

2019 | 7


HENKILÖKORTTI

Lehtorit Eila Minkkinen ja Jukka Mäkinen ovat

kehittäneet liiketalouden opinnäytetyöprosessia: ohjausta saa enemmän jo aiheen ideointivaiheessa, ja opinnäytetyö kiinnittyy tiiviimmin menetelmäopetukseen.

Opinnäytetyöprosessi yhdistää opiskelijat, ohjaajat ja yritykset Työelämän tarpeesta lähtevä opinnäytetyö tarjoaa liiketalouden opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä toimeksiantajayrityksen toimintaan. Työn toimeksiantaja saa puolestaan tuoreita näkökulmia toimintansa kehittämiseen. TEKSTI EILA MINKKINEN & JUKKA MÄKINEN KUVAT ANNE SANKARI & TOMI GLAD

L

iiketalouden opinnäytetöillä SAMKissa on pääsääntöisesti toimeksiantaja. Usein se on organisaatio, jossa opiskelija on tehnyt harjoittelunsa. Näin oli myös Heidi Sirénillä, joka teki sekä harjoittelunsa että opinnäytetyönsä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottavan KuntaPron Porin yksikössä. Nykyään palvelupäällikkönä toimiva Sirén ohjaa itse SAMKin harjoittelijoita ja opinnäytetöitä. YRITYS VOI ULKOISTAA TEHTÄVIÄ OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄLLE

Yritys voi tarjota hyvinkin pienestä kehittämistarpeesta opinnäytetyön aiheen. Toisaalta yhteistyö voidaan aloittaa suuremman kokonaisuuden tai tarpeen pohjalta, jolloin siitä voidaan jakaa sopivia osia usealle opiskelijalle opinnäytetyöksi. Toimeksiantajan ei myöskään tarvitse osata rajata aiheita tai määritellä aiheille täsmällisiä tavoitteita, sillä niitä opiskelija voi pohtia koulutusohjelman opettajien ja ohjaajansa kanssa. Toimeksiantajan tulee kuitenkin huomioida,

että opinnäytetyöt ovat julkisia. Niiden tekemisessä noudatetaan tutkimuseettisiä ohjeistuksia esimerkiksi luottamuksellisesti annettujen tietojen käsittelyssä. Start up -yritys Tuori Distilling Company Oy on tarjonnut kolme liiketalouden opinnäytetyön aihetta lukuvuoden 2018–2019 aikana. Hallituksen puheenjohtaja Antti Leppänen kertoo, että opinnäytetyöt ovat hyvä tapa ulkoistaa osia yrityksen työstä, kun start up -yrityksessä aika ja osaaminenkaan eivät aina riitä kaikkeen tekemiseen. Yrityksen tarjoamia aiheita on muokattu ja rajattu yhdessä liiketalouden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. – Itse asiassa start up -yrityksen opinnäytetöissä opiskelija saa aika vapaat kädet opinnäytetyön tekemiseen, koska valmiita toimintamalleja ei vielä ole, sanoo Leppänen. Opinnäytetyötä tehdään vuorovaikutuksessa toimeksiantajan ja koulutusohjelman nimeämän ohjaajan kanssa. Antti Leppänen kertoo, että pienellä yrityksellä on rajoitetusti aikaa ja kykyä ohjata opinnäytetöitä.

– Tarvittaessa pienessä yrityksessä pystytään kuitenkin hyvinkin ketterästi ja nopeasti vastaamaan opiskelijan yksittäisiin kysymyksiin ja tiedontarpeisiin. Tässä opiskelijan on oltava oma-aloitteinen ja aktiivinen osapuoli. Muutoin yhteistyö voi hiipua ja opinnäytetyön eteneminen pysähtyä, jatkaa Leppänen. OHJAUSTA OPINNÄYTETYÖN ALOITUSVAIHEESEEN

Aiheen löytäminen tuntuu opiskelijoista usein haasteelliselta sekä aiheuttaa opintojen viivästymistä ja kasvattaa keskeyttämisriskiä. Sen vuoksi liiketalouden opinnäytetyöprosessia on kehitetty muun muassa lisäämällä ohjausta opinnäytetyön aloitusvaiheeseen. Opinnäytetyön suunnittelu alkaa tutkimusmenetelmien opetuksen yhteydessä, jolloin aiheen ideointia tuetaan ideariihessä, jossa ryhmä opettajia ”sparraa” opiskelijoiden ideointia. Opiskelijoita motivoidaan myös käymään keskusteluja aiheideoista mahdollisten toimeksiantajien

OTA YHTEYTTÄ SAMKin suora linja yrityksille (02) 623 4800. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi. Voit ilmoittaa työ- ja harjoittelupaikkoja myös osoitteessa www.samk.fi/loydatekija.

2019 | 8


Vinkit yhteistyöhön 2.

3.

Onko yrityksessäsi tai yhteisössäsi jokin kehittämistarve? Onko kehittämistä vaativa asia pieni vai suuri? Aihe voi olla pieni, mutta yhtä hyvin myös suuri kokonaisuus, josta voidaan jakaa sopivia osia usealle opiskelijalle opinnäytetyöksi. Toimeksiantajan ei tarvitse osata rajata aihetta tai määritellä aiheelle täsmällistä tavoitetta. Niitä voidaan rajata yhteistyössä. Silloin, kun tarve ja tavoitteet ovat selvät, ne on tietysti syytä kertoa.

Kansainvälisyys on arkea – sitä ei tarvitse pohtia

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää.

TEKSTI DANIELA TANHUA KUVA JOHANNA KAISJOKI

Maaliskuinen keskiviikko Rauman-kampuksella Satamakadun toisessa kerroksessa: Suurluokassa on 60 opiskelijaa ratkaisemassa tuotantoon, jakeluun ja hankintaan liittyvää peliä. Puolet ovat Ranskan yhteistyökorkeakoulusta Vesoulista ja puolet SAMKin opiskelijoita – sekä logistiikan insinööriopiskelijoita että International Business -tradenomiopiskelijoita. Jossain ryhmässä kaikki saattavat olla eri maiden kansalaisia: luokassa on 13 eri kansallisuutta. Opiskelijat vahvistavat neljän päivän aikana vieraskielisiä viestintätaitoja, harjoittavat ongelmanratkaisua ryhmässä ja kohtaavat stressiä, mutta kokevat myös iloa, riemua ja menestystä – ja tämä kaikki tuo heille kaksi opintopistettä Logistics Strategy tai International Transport -kurssista. Se, että toiminta on aidosti kansainvälistä, lämmittää omaa sydäntäni kovasti. Kansainvälisyys on arkea, tavanomainen osa opetusta – ja tuottaa opintopisteitä ammattiaineista. Nykyään kansainvälisyys on myös yksi rahoituslähteistämme. RAPORTTI

1.

kanssa. Tavoitteena on, että menetelmäopintojen päättyessä jokaisella opiskelijalla on aihe ja suunnitelma opinnäytetyön toteuttamisesta. Liiketalouden koulutusohjelmassa seurataan säännöllisesti opinnäytetöiden etenemistä ja prosessista putoamisvaarassa oleville opiskelijoille tarjotaan lisäohjausta. OPINNÄYTETYÖN VALMISTUMINEN HYÖDYTTÄÄ MYÖS YRITYSTÄ

Työelämän tarpeesta lähtevä opinnäytetyö tarjoaa opiskelijalle hyvän mahdollisuuden perehtyä kohdeyrityksen haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Heidi Sirén kertoo, että KuntaPro tarjoaa aiheideoita ajankohtaisista asioista, joista opiskelija voi oman kiinnostuksensa mukaan valita omansa. Näin opinnäytetyö tarjoaa opiskelijalle tavan syventää osaamistaan juuri häntä kiinnostavan osa-alueen suhteen. KuntaPro saa puolestaan toimintaansa kehittäviä, hyödyllisiä tuloksia. – Yhteistyö SAMKin kanssa on ollut pitkä ja molemmille hyödyksi. Olemme tarjonneet harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita vuosien saatossa monille, ja monet harjoittelijat ovat myös työllistyneet opintojensa jälkeen KuntaProlle. Opinnäytetöinä henkilöstöhallinnossa on tehty esimerkiksi toimivia oppaita, jotka ovat laajalti käytössä, kiteyttää Heidi Sirén.

Lisätietoja saat

HAASTAVAA, MUTTA PALKITSEVAA

Tämä esimerkki on vain yksi tapa sisällyttää opintojaksoon kansainvälistä toimintaa, jonka voi mitata ja tilastoida. Vuodesta 2008 jokainen raumalainen International Business -opiskelija on suorittanut tilaus- ja toimitusketjun moduulissa (Supply Chain Management) yritysprojektin, jossa yhdessä saksalaisten ja yhdysvaltalaisten opiskelijoiden kanssa ratkaistaan logistiikkaan liittyvää toimeksiantoa. Pääosin on ratkaistu suomalaisten yritysten ongelmia, mutta myös saksalaisten. Opiskelijat työskentelevät aloitustapahtuman jälkeen – joka järjestetään vuorotellen Raumalla ja Saksassa – virtuaalitiimeissä. Haastetta riittää: kielimuurit, aikaerot ja tietysti eri kulttuurien tuomat vivahteet. Silti tämä konsepti on viime vuosina toteutettu myös kansainvälisen kaupan koulutusohjelman markkinointiviestinnän kurssilla ja logistiikan jakelusuunnittelun kurssilla. Miksi olen joka vuosi motivoitunut järjestämään opettamani opintojakson tällä tavalla? Koska joka kerta saan jonkin onnellisen opiskelijapalautteen, jonkin onnistuneen yritysratkaisun tai partnerikoulusta mukaan jonkun uuden kollegan – se tuottaa opetuksessa suurta mielihyvää. Kirjoittaja on kansainvälisen liiketoiminnan lehtori, joka työskentelee Logistiikan ja meriteknologian osaamisalueella Raumalla.

www.samk.fi/loydatekija

2019 | 9


Tässä ja nyt

Ontuuko kivijalkakaupan digijalka? KOLUMNI

Verkkojätit painavat hintoja, muuttoliike suuntaa kasvukeskuksiin, kuluttajat käyttävät enemmän ja enemmän aikaa verkossa, tekoäly vie tuhkatkin pesästä… Ovatko tuttuja murheita? Et ole ainoa. Kivijalkayrittäjät ovat painineet näiden haasteiden kanssa jo jonkin aikaa. Onko mitään tehtävissä? Suurin osa kaupankäynnistä tehdään edelleen kivijalassa. Erikois- ja käyttötavarakaupassa verkkokaupan osuudeksi arvioidaan noin 20 prosenttia. Se on kuitenkin iso määrä ja jatkuvassa kasvussa. Kuntouta digijalkasi. Tuotteita halutaan edelleen hypistellä ja kokeilla liikkeissä. Ihmiset etsivät kuitenkin koko ajan enemmän tietoa ostopäätösten tueksi verkosta. Jo ennen kauppaasi saapumista asiakas on hakenut ja käsitellyt informaatiota yleensä tarjonnastasi sekä nykyään myös esimerkiksi yrityksesi arvoista. Tietoa ei haeta pelkästään yrityksen kotisivuilta, vaan esimerkiksi sosiaalisesta mediasta ja keskustelupalstojen syövereistä.

TEEMU GRANSTRÖM / ARKISTO

TEKSTI MIKKO LEHTONEN KUVA JATTA LEHTONEN

SINUSTAKO SENIOR FELLOW? SAMK hakee soveltavan tut ja jatkuvan oppimisen tavoitteiden edistämiseksi toim mukaan kokeneita ja ansioituneita oman alansa asiantunt

Kirjoittaja on SAMKin aluevaikuttaja, joka työskentelee yrityksiä kehittävissä kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa.

2019 | 10

VUODEN URHEILUMARKKINOINTITEKO. Satakunnan pa valittu SM-nyrkkeilyt Porissa on hieno lisä opiskelijoiden luetteloon. Palkinnon vastaanottivat Porin NMKY ja SAMK

KUVANKÄSITTELY: KARI LILJA

On ensiarvoisen tärkeää laittaa perusdigiasiat kuntoon. Tutki oman Google-näkyvyytesi tila ja paranna sitä. Paljon pystyy tekemään myös maksutta. Ota ainakin yksi sosiaalisen median kanava yrityksesi käyttöön. Tutki, mitä kanavia asiakkaasi käyttävät! Tutustu ja opi myös muiden alan toimijoiden somekäyttäytymisestä. Tarkastele, mitä yrityksestäsi somessa ja keskustelupalstoilla puhutaan. Muuta toimintaasi tarvittaessa. Harkitse verkkokaupan perustamista. Se on nykyään mahdollista tehdä erittäin kustannustehokkaasti. Viesti viihdyttävästi. Vaikka välillä tuntuu, että huumorinkukkaa on vaikea viljellä, on se tutkitusti tehokasta markkinointia. Pyri viestimään asiakkaillesi raikkaasti ja pienellä pilkkeellä silmäkulmassa. Kaipaamme kaikki pientä kevennystä arkeemme. Miksei sellainen kokemus voisi tulla oman kauppiaan suunnalta? Jos tarvitset apua markkinoinnin, digimaailman tai muun liiketoiminnan kehittämiseen, ole rohkeasti yhteydessä. Aluevaikuttaminen ja yritysyhteistyö on yksi Satakunnan ammattikorkeakoulun päätehtävistä.

ANNE SANKARI

Paljon pystyy tekemään myös maksutta.

OSAAVA YRITYS. Blogissa tekniikan tohtorit Kari Lilja ja Sandelin käsittelevät yritysten ja yrittäjien osaamisen k tärkeitä ajankohtaisia asioita ja ikuisuuskysymyksiä.


KOONNUT ANNE SANKARI

MARJO KECKMAN

Jatkuva oppiminen tuottaa uusia alkuja.

SOMEBODY JA RUOKA. Onko suklaa minulle vain suklaata vai enkelten leipää? Kaikilla on omanlainen suhde ruokaan ja kehoon. Uudessa SomeBody ja ruoka -koulutuksessa sitä tutkitaan yhdessä.

OSA MAGNADOS-SARJAA. 117 x 150 cm, vesiliukoinen öljyväri, 2019. Jukka Nokua (s. 1991): ”Abstraktien maalausteni tarkoitus on esittää ei mitään.” Mutta lasikin on aina täysi.

HANNA VALTOKIVI

KATRI VÄKIPARTA / ARKISTO

EKSOSKELETON. Hankimme ulkoisen tukirangan koulutus- ja tutkimuskäyttöön. Niiden käyttö tulee yleistymään, ensin terapiassa ja hinnan laskiessa myös henkilökohtaisina apuvälineinä.

arhaaksi ansioK.

Sirpa kannalta

JUKKA NOKUA

PETRA O’ROURKE

tkimuksen mintaan ntijoita.

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SIMULAATIOKESKUKSESSA ohjattiin ensimmäinen monialainen harjoitus, johon osallistui hoitotyön, lääketieteen, sosiaalialan ja fysioterapian opiskelijoita.

KIITOS. Vuoden varainkeruukampanja tuotti 317 000 euroa. Keräys jatkuu vuoden 2019 loppuun. Lahjoitukset ja niistä saatavat tuotot ohjataan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

2019 | 11


KOULUTUKSIA

VUOSI 2018 AVAINLUVUT

YHTEISTYÖ-

YRITYKSIÄ JA -YHTEISÖJÄ YLI

395

yhteensä

36

500

Henkilökunta

34,2 M€ Liikevaihto

138

Julkaisuja

25

Suomenkielisiä koulutuksia

11

Englanninkielisiä koulutuksia

KANSALLISUUKSIA KAMPUKSILLA YLI

60

KANSAINVÄLISIÄ

KUMPPANIKORKEAKOULUJA YLI

KÄYNNISSÄ OLEVIA

TUTKINTOJA

1062

6 111

HANKKEITA

KANSAINVÄLISIÄ

yhteensä

VAIHTO-OPISKELIJOITA

107

150

Tutkinto-opiskelijaa, joista 235 kansainvälisiä

YRITYSKIIHDYTTÄMÖ 39

Uusia sopimuksia

20

AVOIMEN AMK:N OPISKELIJOITA

1909

35

Uusia kotimaisia hankkeita

14 686

Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opintopisteitä

3,3 M€

Hankkeiden ulkoinen rahoitus v. 2018

11

Uusia kansainvälisiä hankkeita

14 M€

Käynnissä olevien hankkeiden kokonaisvolyymi

Uusia yrityksiä

www.samk.fi

Profile for SAMK Satakunta University of Applied Sciences

Agora 2019 | Vuosikertomus 2018  

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK | Satakunta University of Applied Sciences Vuosikertomus 2018

Agora 2019 | Vuosikertomus 2018  

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK | Satakunta University of Applied Sciences Vuosikertomus 2018

Advertisement