Page 1

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 210 OPINTOPISTETTÄ LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TRADENOMI HUITTINEN

AIKUISKOULUTUSTA VERKOSSA JULKISHALLINTO YRITYSJURIDIIKKA PANKKI- JA RAHOITUSALA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN

VAHVISTA OSAAMISTASI!


OPETUS ON HYVIN KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ JA VERKKOOPETUKSEN ANSIOSTA JOUSTAVAA. OPETTAJAT OVAT OMAN ALANSA AMMATTILAISIA, JOTEN OPETUS ON KIINNOSTAVAA JA LAADUKASTA. OPISKELU ON TARJONNUT OMAN YRITYSTOIMINTANI KEHITTÄMISEEN AIVAN UUSIA NÄKÖKULMIA JA LUONUT UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. PARASTA ON KUITENKIN OPISKELUN KAUTTA SAAMANI VARMUUS OMAAN TOIMINTAAN SEKÄ IHAN KÄYTÄNNÖSSÄ YRITYSTULOKSEN PARANEMINEN. HEIDI, YRITTÄJÄ, SATULINNA

JOUSTAVAA OPISKELUA TYÖN YHTEYDESSÄ Satakunnan ammattikorkeakoulussa voit suorittaa aikuiskoulutuksena liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi). Voit suunnata opintosi julkishallintoon, rahoitukseen, yritysjuridiikkaan (oikeustradenomi) tai liiketoimintaosaamiseen. PÄÄPAINO VERKKO-OPETUKSESSA Tradenomitutkintoon johtava koulutus toteutetaan monimuotoisena opiskeluna pääosin verkko-oppimisympäristössä, joten opiskelu on mahdollista työn yhteydessä. Lähiopetusta järjestetään Huittisissa perjantaisin ja lauantaisin keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Opintojen aikana käytössäsi ovat SAMKin laajat sekä kattavat kirjasto- ja tietopalvelut sähköisine aineistoineen. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, josta voidaan hyväksilukea aikaisemmin työssä tai koulutuksessa hankittua osaamista. Opinnot voi suorittaa 2,5 – 3,5 vuodessa. MERKONOMISTA TRADENOMIKSI Koulutus toimii myös muuntokoulutuksena merkonomista tradenomiksi. Ennen opintojen alkua tehdään henkilökohtainen

opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aikaisemmat liiketalouden opinnot. HAKEMINEN Koulutukseen hakeminen edellyttää yleistä ammattikorkeakoulujen hakukelpoisuutta esim. ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto sekä vähintään 2 vuotta täysiikäisenä hankittua työkokemusta. Koulutus on mukana sekä kevään että syksyn yhteishauissa osoitteessa www.amkhaku.fi. Koulutusohjelman sisältöön, valintaperusteisiin sekä ajankohtaisiin haku- ja valintakoeaikoihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.samk.fi/liiketalous_aikuiset. TYÖTTÖMYYSETUUDELLA TUETTU OMAEHTOINEN OPISKELU Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Lisätietoja: www.mol.fi.

KORKEAKOULUOPINTOJA JOUSTAVASTI AVOIMEN AMKIN KAUTTA Avoin AMK tarjoaa mahdollisuuden päivittää osaamistasi ja suorittaa osia tradenomitutkinnosta. Tavoitteenasi voi olla osaamisen laajentaminen, asiantuntijuuden syventäminen ja/ tai myöhemmin suoritettava AMK-tutkinto. Opinnoilla on myös mahdollisuus hankkia hakukelpoisuus AMK-tutkintoon.

Osallistumismaksu on 10 €/opintopiste. Avoimen AMK:n opintotarjontaan voit tutustua osoitteessa www.samk.fi/avoinamk.


HALUATKO PÄIVITTÄÄ OSAAMISTASI TAI SUUNNATA UUDELLE URALLE?

TARTU TILAISUUTEEN, OPISKELE TRADENOMIKSI Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden aikuiskoulutuksessa voit kehittää ammatillista osaamistasi. Koulutuksen käytännönläheisyyden ansiosta voit hyödyntää oppimaasi työelämässä. Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi) rinnastetaan yliopiston kandidaattitutkintoon.

pankkitaloutta, finanssialan juridiikkaa sekä työsuhde- ja henkilöstöasioita. Rahoitustehtäviin suuntautuva ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi) antaa sinulle valmiuksia työskennellä mielenkiintoisissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä esimerkiksi pankeissa, vakuutusyhtiöissä tai yritysten ja julkisen sektorin rahoitustehtävissä.

JULKISHALLINTO Laaja-alaisissa julkishallintoon painottuvissa opinnoissa käsitellään liiketalouden keskeisten osa-alueiden lisäksi mm. kuntien päätöksentekojärjestelmää, julkisyhteisöjä palvelujen tuottajina, valtion ja EU:n tehtäviä sekä kunnallisten liikelaitosten toimintaa. Opinnot antavat sinulle valmiuksia työskennellä mielenkiintoisissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä, muissa julkisyhteisöissä ja hyvinvointialan yrityksissä.

YRITYSJURIDIIKKA Yritysjuridiikan opinnot antavat valmiuksia työskennellä mielenkiintoisissa oikeudellista tietoa vaativissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Oikeusministeriön edellyttämien vaatimusten mukaisissa oikeustradenomiopinnoissa käsitellään liiketalouden keskeisten osa-alueiden lisäksi rikos-, prosessi-, siviili- ja julkisoikeutta. LIIKETOIMINTAOSAAMINEN

PANKKI- JA RAHOITUSALA Laaja-alaisissa rahoitukseen painottuvissa opinnoissa käsitellään liiketalouden keskeisten osa-alueiden lisäksi rahoitus- ja sijoitustoimintaa, riskienhallintaa, vakuuttamista, raha- ja

Opinnot voivat painottua myös keskeisiin liiketoiminnan osaalueisiin kuten markkinointi, taloushallinto ja johtaminen. Näitä voi täydentää oman mielenkiinnon mukaan julkishallinnon, rahoituksen ja/tai yritysjuridiikan opinnoilla.

TRADENOMITUTKINTO ON KÄYTÄNNÖSSÄ VÄHIMMÄISVAATIMUS ULOSOTON VIRKAAN, JOKA EI OLE LAKIMIESTEHTÄVÄ. TYÖTEHTÄVIEN ONNISTUNUT SUORITTAMINEN VAATII SEKÄ LAINTUNTEMUSTA ETTÄ TAITOA SOVELTAA HANKITTUA TIETOA JA SIIHEN OPISKELU ANTAA HYVÄT VALMIUDET. VIRASTOSSAMME ON OIKEIN HYVÄT KOKEMUKSET OIKEUSTRADENOMIOPISKELIJAHARJOITTELIJOISTA. HE OVAT OLLEET MOTIVOITUNEITA JA INNOSTUNEITA TYÖSTÄ. LEENA, OIKEUSTRADENOMI, TRADENOMIHARJOITTELIJOIDEN TYÖELÄMÄOHJAAJA, SATAKUNNAN ULOSOTTOVIRASTO


www.samk.fi/liiketalous_aikuiset www.amkhaku.fi

Lehtori, opinto-ohjaaja Pirjo Heilala pirjo.heilala@samk.fi, puh. 044 710 6304

Satakunnan ammattikorkeakoulu Hakutoimisto Tiedepuisto 4, 28600 PORI

Julkishallinnon vastuuopettaja Minna Kuohukoski minna.kuohukoski@samk.fi, puh. 044 710 6334

hakutoimisto@samk.fi Puh. (02) 620 3033 Faksi (02) 620 3031

Pankki- ja rahoitusalan vastuuopettaja Satu Korhonen satu.korhonen@samk.fi, puh. 044 710 6328 Yritysjuridiikan vastuuopettaja Suvi Lehtonen suvi.lehtonen@samk.fi, puh. 044 710 6331

SAMK Liiketoiminta ja kullttuuri | 1. painos 1/2012 | Kuvat: Jatta Lehtonen ja Futureimagebank

LISĂ„TIETOJA

Aikuiskoulutusta verkossa  

Tradenomitutkintoon johtava koulutus toteutetaan monimuotoisena opiskeluna pääosin verkko-oppimisympäristössä, joten opiskelu on mahdollista...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you