Page 1

Tästä se alkaa.. Sinusta insinööri

Tässä oppaassa mm. Tekniikka ja merenkulku Porin: • • • • • •

1 samk.fi

Tärkeät päivämäärät Opiskeluinfo Harjoittelu Terveydenhuolto Kartta Asuminen

HUOM! OPINNOT ALKAVAT MA 23.8. KLO 9.00!


Tervetuloa opiskelemaan OPAS SISÄLTÄÄ TÄRKEÄÄ TIETOA

insinööriksi!

240 opintopistettä Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Insinööri (AMK)

Olemme koonneet tähän Tekniikan ja merenkulun toimialan esitteeseen tärkeitä tietoja, jotka sinun olisi hyvä lukea läpi ennen opintojen aloittamista. Tästä esitteestä löydät mm. opiskeluun, terveydenhoitoon, kirjastoon ja asumiseen liittyviä tietoja. Ole hyvä ja tutustu! Mikäli et aio ilmoittautua läsnäolevaksi syyslukukaudesta alkaen, ota yhteys opinto-ohjaajaan; Tarja Elfvengren, p. (02) 620 3326 ja sähköposti: tarja.elfvengren@samk.fi tai Ilkka Kulmala p. (02) 620 3310 ja sähköposti: ilkka.kulmala@ samk.fi. TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 3.8.2010 Kaikkien 20.7.2010 mennessä hyväksyttyjen on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään tiistaina 3.8.2010 klo 16.15 mennessä. Muista vastaanottaessasi opiskelupaikkaa lähettää myös jäljennökset niistä koulu- ja työtodistuksistasi, joita olet käyttänyt haussa. 23.8.2010 Opiskelu alkaa. Saavu Tekniikka ja merenkulku Porin juhlasaliin maanantaina 23.8.2010 klo 9.00. Ensimmäisenä päivänä on ohjelmassa tärkeää informaatiota opiskelusta. Ota mukaasi alkuperäiset koulu- ja työtodistuksesi. Valintasi on ehdollinen, kunnes todistuksesi on tarkastettu.

TYÖJÄRJESTYS Työjärjestys on nähtävillä noin viikkoa ennen opetuksen alkamista Internetissä osoitteessa: http://www.samk.fi/tekpo -> Opiskeluun liittyvät linkit -> Työjärjestykset -> syyslukukausi 2010. RYHMÄKOODIT Opetusryhmien koodit muodostuvat koulutusohjelmatunnuksesta, aloitusvuodesta sekä paikkakunnasta: AU Automaatiotekniikan koulutusohjelma EN Environmental Engineering CE Kemiantekniikan koulutusohjelma EH Energiatekniikan koulutusohjelma (viimeinen sisäänotto v. 2007) ME Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma EE Sähkötekniikan koulutusohjelma IT Tietotekniikan koulutusohjelma RT (tai RA) Rakennustekniikan koulutusohjelma Esimerkkejä ME10P: Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, 2010 Porissa aloittava ryhmä ME10PO-A: Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, 2010 Porissa aloittava ryhmä (= hallinnollinen ryhmä), pohjakoulutuksena ammatillinen tutkinto ME10PO-B: Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, 2010 Porissa aloittava ryhmä (= hallinnollinen ryhmä), pohjakoulutuksena ylioppilastutkinto OPINTOTOIMISTO

LUKUVUOSI 2010–2011 Lukuvuoden 2010–2011 opetuksellinen aika on 23.8.2010 29.4.2011. Opetuksellisen ajan ulkopuolella voit suorittaa muun muassa harjoittelun, tenttejä ja verkko-opintoja. Tauot opetuksessa Syyslukukaudella 2010 viikot 43, 51 ja 52 Kevätlukukaudella 2011 viikko 8

2 samk.fi

Toimisto on avoinna opiskelijoille päivittäin klo 9.30 – 11.00 ja 11.30 – 13.15. Toimistossa • kemiantekniikan, kone- ja tuotantotekniikan sekä rakennustekniikan koulutusohjelmien opiskelijoiden asioita hoitaa Päivi Koskinen, (02) 620 3217 • automaatiotekniikan, environmental engineeringin, sähkötekniikan ja tietotekniikan koulutusohjelmien opiskelijoiden asioita hoitaa Helena Laiho, (02) 620 3216


TIEDOTUSKANAVAT Sähköposti: Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet muodostuvat pääsääntöisesti etunimi.sukunimi@student.samk.fi. Opettajien sähköpostiosoitteet muodostuvat etunimi.sukunimi@samk.fi. Sähköinen ilmoitustaulu ja Internet: Sähköinen ilmoitustaulu sijaitsee Tekniikka ja merenkulku Porin Internet-sivuilla osoitteessa www. samk.fi/tekpo. Ilmoitustaululta löydät opetukseen liittyviä tiedotteita, jotka kannattaa lukea ainakin kerran päivässä. Internet-sivut tarjoavat muun muassa toimialan ajankohtaista uutistietoa ja tärkeitä yhteystietoja. Lokerikot: Jokaisella ryhmällä on ala-aulassa oma lokerikko, jonne toimitetaan sekä henkilökohtaiset että ryhmäkohtaiset postit. HARJOITTELU Pakollisiin opintoihin kuuluvan ohjatun harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman ammattialansa keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä antaa mahdollisuuksia opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännössä. Lisäksi tavoitteena on yhdistää teoriaopetusta ja käytäntöä sekä antaa todellisuuteen perustuva näkemys alan vaatimuksista sekä käytännöistä. Harjoittelua suoritetaan pääsääntöisesti alaan liittyvillä kesätöillä. Kesätöiden kautta löytyy usein myös opinnäytetyön aihe ja valmistuvalle insinöörille työpaikka. Satakunnan ammattikorkeakoululla on laajat kansainväliset yhteydet. Kannustamme ja tuemme työharjoittelun suorittamista myös kansainvälisessä ympäristössä. Ulkomailla suoritettavan työharjoittelun avulla saat kykyä hahmottaa omaa ammattialuettasi kansainvälisesti sekä kykyä arvioida omaan alaan liittyviä kysymyksiä ja tutkimuksia suhteessa kansainväliseen tasoon. Ulkomaisessa harjoittelussa kehität myös yritysmaailman arvostamia kykyjä eli kielitaitoa, vieraassa ympäristössä toimimista, erilaisten kulttuurien tuntemusta sekä yhteistyötaitoja. Koko opiskelun ajan opiskelijan tukena harjoitteluasioissa on harjoitteluinsinöörit Markku Kaanaa, (kemiantekniikka, kone- ja tuotantotekniikka ja rakennustekniikka) p. (02) 620 3254 tai 040 416 1620, markku.kaanaa@samk.fi ja Marika Seppälä (automaatiotekniikka, environmental engineering, sähkötekniikka ja tietotekniikka), p. 044 710 3170, marika.seppala@samk.fi

Opiskelijatutorit: Keskirivi vasemmalta: Harri Junnila, Heini Aaltonen, Sini Ahola, Tytti Hiltula, Heidi Välilä, Niko Kontio; Keskirivi vasemmalta: Valtteri Litmanen, Joni Hukkanen, Joni Aaltonen, Niko Karilainen, Tero Lagerbom; Lattialla vasemmalta: Heidi Anttila, Pekka Toivanen, Anu Jyrkiäinen; Kuvasta puuttuvat tuutorit: Ilkka-Ville Inkinen, Tuomas Jalava, Arto Kettunen, Paula Koski, Annamari Lähteenmäki, Ville Pylkkänen, Ville Vimpari. OPETTAJATUTORIT 2010 - 2011 AU10PO CE10PO-A ja CE10PO-B EE10PO-A EE10PO-B IT10PO-A IT10PO-B ME10PO-A ME10PO-B RT10PO-A RT10PO-B Vastaava opettajatutor Vastaavat opiskelijatutorit

Timo Suvela Tuula Vanha-aho Timo Viljanen Tapio Toukonen Ari Ekholm Juha Niemi Annika Hatanpää Teuvo Teinilä Rauno Sandberg Mari Uusitorppa Ilkka Kulmala Heini Aaltonen ja Sini Ahola

TUTORTOIMINTA Sana ”tutor” polveutuu latinan kielestä ja sillä on monta merkitystä: opintoluotsi, opintojenohjaaja, assistentti… Nykyään tutortoiminnalla tarkoitetaan opiskelijoiden ohjaamista ja neuvontaa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tekniikka ja merenkulku Porin tutoroinnissa on mukana opettajia, opiskelijoita ja muuta henkilökuntaa. Opettajatutorit ohjaavat mm. opinto-ohjelmaan, opiskelutaitoihin ja opintojen valintaan liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijatutorit auttavat uusia opiskelijoita perehtymään ammattikorkeakouluun ja opintoihin antamalla käytännönläheisiä ohjeita ja vinkkejä. He myös tukevat toiminnallaan positiivisen ryhmähengen syntymistä. Tekniikan ja merenkulun opinto-ohjaajana toimii Tarja Elfvengren, (02) 620 3326, tarja.elfvengren@samk.fi. Opinto-ohjaaja koordinoi toimialan ohjaustoimintaa.

OPISKELUSTA Opinnoissa painotetaan teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa. Pääset testaamaan osaamistasi käytännössä jo opiskeluaikana. Sinulla on mahdollisuus olla mukana yrityksille toteutettavissa projekteissa ja tutkimushankkeissa. Tarjoamme myös hyvät mahdollisuudet ponkaista yrittäjäksi. Kansainvälisyys näkyy muun muassa opettaja- ja opiskelijavaihtona. Opiskelu edellyttää opiskelijalta aktiivista, itsenäistä ja vastuullista työskentelyä. Itsenäistä otetta tarvitaan myös opiskeluun liittyvässä tiedonhaussa (katso tarkemmin tiedotuskanavat). Opintojakson alussa opettaja ja opiskelijat käyvät yhdessä läpi opintojaksosuunnitelman ja sopivat käytännön asioista, kuten tenttipäivästä, läsnäolovelvollisuudesta, harjoitustehtävistä ja muista opintojaksoon liittyvistä asioista. Jo ensimmäiseen opetuskertaan osallistuminen on tärkeää.

3 samk.fi


Opinnot koostuvat viidestä eri osasta: perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, käytännön työelämään perehdyttävästä työharjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Aluksi keskitytään melko teoreettisiin perusopintoihin, kunnes edetään oman alan ammattiopintoihin, joissa painotetaan käytännönläheisyyttä. Valmistuminen insinööriksi tavoiteajassa tarkoittaa noin neljän vuoden kokopäivätoimista opiskelua. VINKKEJÄ MATEMATIIKAN OPISKELUUN Insinööriopinnoissa tarvittavien matematiikan perustaitojen varmistamiseksi on Satakunnan ammattikorkeakoulussa suunniteltu vapaasti valittaviin opintoihin sijoittuva opintojakso ”Johdatus insinöörimatematiikkaan”. Tällä opintojaksolla on tarkoitus jo ennen lukukauden alkua itsenäisesti kerrata matematiikan keskeisimpiä tietoja käyttäen joko omia oppimateriaaleja tai opetushallituksen tuottamaa aineistoa: ”Matematiikka – Peruskoulun oppimäärän kertaus”. Tämä aineisto löytyy osoitteesta: www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/manmath/Kokonaisuudet/ Peruskoulu/Peruskoulu.html Opiskelupaikan vastaanotettuasi sinulle postitetaan elokuussa kaksi em. aineistoon pohjautuvaa vihkosta. Toisessa vihkosessa on joukko perustehtäviä, jotka sinun tulee laskea pääosin jo kesän aikana ja tenttiä syyslukukauden alussa. Toisessa vihkosessa on joukko vastaavanlaisia tehtäviä ratkaisuineen, joista voit ottaa mallia tehtävien laskemiseen. Tehtävät ja tentin hyväksytysti suorittanut opiskelija saa opintojakson suorituksesta kaksi opintopistettä koko insinööritutkinnon ollessa 240 op. Näihin tehtävävihkosiin malliratkaisuineen voit jo etukäteen tutustua osoitteessa: www.samk.fi/insinoorimatematiikka. Nyt voit siis aloittaa opintopisteiden suorittamisen jo ennen varsinaisia opintojasi! KIRJASTO Kaikille avoin SAMKin kirjasto koostuu kahdeksasta toimipisteestä eri puolilla Satakuntaa. Tekniikka ja merenkulku Porin sekä Liiketoiminta ja kulttuuri Porin yhteinen kirjasto on avoinna aamusta iltaan ja palvelee opiskelijoita ja henkilökuntaa heidän tiedontarpeissaan. Kirjaston painetut materiaalit koostuvat tekniikkaan ja liiketalouteen painottuvasta kokoelmasta, jota tukee kattava sähköisten aineistojen kokoelma. Kirjaston kokoelmista löydät opintojaksoissa tarvittavaa sekä muuta opiskelua tukevaa materiaalia. Kirjastossa käytössä on myös tietokoneita, tulostin ja kopiokone. Tervetuloa kirjastonkäyttäjäksi!

4 samk.fi

TERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitaja Päivi Westerlund, puh. (02) 620 3196 tai (02) 621 3849, paivi.westerlund@pori.fi. Terveydenhoitaja on paikalla Tekniikka ja merenkulku Porissa arkisin klo 8.00 - 15.30. Varmimmin tavoitat hänet vastaanottoaikana klo 10.00 - 12.00. Terveydenhoitajan palvelut ovat opiskelijalle ilmaisia. SAMKissa toimii opiskelijapsykologi Hanna Niemi. Hänet tavoittaa numerosta 044 710 3883 ja sähköpostitse opiskelijapsykologi@samk.fi. Terveyskeskuslääkärit Itä-Pori: Pääterveysasema (02) 621 3537 Koivulan terveysasema (02) 621 3722 Keski-Pori: Pääterveysasema (02) 621 3548 Otavankadun lääkärinvastaanotto (02) 621 3572 Länsi-Pori: Pääterveysasema (02) 621 3547 Pihlavan terveysasema (02) 621 3740 Kaanaan vastaanotto (02) 638 3341 Reposaaren vastaanotto (02) 638 4027 Pohjois-Pori: Pohjois-Porin terveysasema (02) 621 3525 Ahlaisten terveystalo (02) 631 5200 Hammashoito Opiskelijamme voivat asioida joko oman asuinalueensa tai Porin ammattiopiston/Tekniikkaopiston hammashoitolassa, joka sijaitsee koulumme läheisyydessä (Professorintie 5). Ajanvaraus Tekniikkaopiston hammashoitolaan p. (02) 621 3625. Hammashoito on maksullista. Oppilaitosdiakoni Oppilaitosdiakoni Leila Mansukoski-Häkkänen (Porin ev. lut. seurakuntayhtymä), p. 0400 309 771, leila.mansukoski@evl. fi. Oppilaitosdiakoni päivystää koulussamme kerran viikossa. Muina aikoina sopimuksen mukaan. SAMMAKKO, SINUN OPISKELIJAKUNTASI Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO toimii lakisääteisesti SAMKin opiskelijoiden edunvalvojana. SAMMAKKO edustaa ammattikorkeakoulun opiskelijoita SAMKin työryhmissä ja toimikunnissa. Opiskelijakunta toimii opiskelijoiden eteen myös alueellisesti ja valtakunnallisesti. Edunvalvonnan lisäksi SAMMAKKO järjestää jäsenilleen tapahtumia, liikuntaa ja palveluita.

Yhteystiedot: Lainaus- ja asiakaspalvelu; puh. (02) 620 3321 PL 520 (Tekniikantie 2), 28601 Pori. www.samk.fi/kirjasto, kirjasto.tekpo@samk.fi

Liittymällä opiskelijakuntaan olet osa SAMMAKKOlaumaa. Saat käyttöösi korkeakouluopiskelijan statussymbolin eli sinisen opiskelijakortin. Jäseneksi voit liittyä helposti opiskelijakunnan nettisivuilla tai täyttämällä paperisen jäsentietolomakkeen.

Henkilökunta: • Lempinen Katja, informaatikko; katja.lempinen@samk.fi, puh. (02) 620 3323 • Järvimäki Raija, tietopalvelusihteeri; raija.jarvimaki@samk.fi, puh. (02) 620 3325 • Someri Ritva, tietopalvelusihteeri; ritva.someri@samk.fi, puh. (02) 620 3324 • Korpela Mari, tietopalvelusihteeri; mari.korpela@samk.fi, puh. (02) 620 3322

Liittymisohjeet löydät SAMMAKKOn nettisivuilta. Jäsenmaksun maksamalla säästät. Opiskelijakortilla saat käyttöösi kaikki valtakunnalliset opiskelijaedut. Et tarvitse muita opiskelijakortteja (esim. VR tai Matkahuolto.) Tervetuloa suureen SAMMAKKOperheeseen. Nettisivut: www.sammakko.fi


5 samk.fi


TEKNIIKKA JA MERENKULKU PORIN TILAT JA OPETTAJIEN TYÖHUONEET Viereisen sivun alaosasta näet Tiedepuiston kampuksen lähestymiskartan, siihen on merkitty mm. opiskelijoiden parkkipaikka. Sen yläpuolelta löydät kampuksemme ensimmäisen kerroksen pohjapiirroksen. Numeroilla merkityt kohteet löydät alla olevasta listasta. Lisäksi tälle sivulle on merkitty opettajien työhuoneiden sijainti.

KARTTA OIKEALLA SIVULLA 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8.

Juhlasali Opiskelijaravintola Tekatria Auditorio Rehtorin toimisto ja yhteiset palvelut; Liiketoiminta ja kulttuuri Pori; Täydennyskoulutuskeskus; Kirjasto Opintotoimisto Tietotekniikka; Tutkimus ja kehittämistoiminta; Fysiikan laboratorio Automaatiotekniikka; Konetekniikka; Sähkötekniikka; Rakennustekniikka; Energiatekniikka Kemiantekniikka

a. Ryhmätyöskentelytila b. Lokerikot c. Nettibaari Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteinen opintoasiaintoimisto sijaitsee Pripolissa, osoitteessa Tiedepuisto 4, 28600 PORI, p. (02) 620 3033 1. KERROS, LUOKKIA Kone-, sähkö-, rakennusja energiatekniikan SIIVEN työhuoneet: Ahola Harri Anttonen Pekka Asmala Hannu Kangas Jouko Kivinen Juha-Matti Kerkkänen Yrjö Lehtio Ari Nieminen Esko Nurmi Lassi Pensas Olavi Perkiö Tauno Pulkkinen Petteri Reunamo Petteri Ruojärvi Jouko Salonen Markku

6 samk.fi

Suvela Timo Teinilä Teuvo Tuomela Jorma Uusitorppa Mari Vaajasalmi Matti Viljanen Timo

Sammalisto Miikka Sandelin Sirpa Seppälä Marika Tingander Timo Tommila Timo Viitanen Timo

Kemiantekniikan SIIVEN työhuoneet:

2. kerros, luokkia ja henkilökunnan työhuoneet:

Hannelius Timo Heikkilä Jorma Koskinen Sirkka-Liisa Toukonen Tapio Vaittinen Reijo Vanha-aho Tuula Virtanen Kalle

Arponen Esa Hatanpää Annika Heinola Reino Heinonen Jarkko Iitti Minna Kivi Karri Kiviaho Tuija Laurikainen Markku Mäki Juhani Niemi Juha Niemi Tapio Ojala Timo Palenius Jarmo Sandberg Esa Sandberg Rauno Zenger Pekka Opiskelijakunta Sammakko

Työhuone toimistossa Forma Eeva-Leena Koskinen Jussi Soini Antti Vallin Eeva-Liisa Viitanen Kari Työhuone juhlasalissa Lankinen Reijo Tietotekniikan ja fysiikan SIIVEN työhuoneet: Anttonen Ari Aromaa Juha Holm Hannele Huhtala Pekka Karirinne Suvi Kivisaari Samuli Korhonen Juha Korpi Timo Kulmala Ilkka Leino Mirka Mustonen Arto Peltomäki Sami

3. kerros, luokkia ja henkilökunnan työhuoneet: Aarinen Reino Ekholm Ari Elfvengren Tarja Haataja Rauli Kaanaa Markku Karinen Jarmo Nummelin Kari Sorvi Päivi Trast Ismo Valtanen Pasi-Waltteri Winkler-Stenfors Heike Ylikoski Mauri Opiskelijatutortila Porin Insinööriopiskelijat - PIO ry


YLEISKARTTA, 1. KERROS Opiskelijoiden parkkipaikka Sis채채nk채ynnit

a.

b.

c.

8

b.

a.


Toimialajohtajan tervehdys uusille opiskelijoille

Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja viihtymään monialaiseen Satakunnan ammattikorkeakouluun. Meille tullessasi olet mukana aktiivisessa toiminnassamme noin neljän vuoden ajan ja kuulut noin 1 700 tekniikan ja merenkulun opiskelijan valiojoukkoon. Oman alasi opintojen lisäksi voit vapaasti valita opintoihisi erilaisia opintojaksoja ammattikorkeakoulumme monipuolisesta tarjonnasta. Näin kykenet laajentamaan oman ammattisi perusosaamista sekä voit opiskella juuri niitä asioita, mistä olet kiinnostunut. Jo tämän vuoksi Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat sijoittuneet erittäin hyvin työelämään. Näin tapahtuu myös tulevaisuudessa. Valmistuttuasi juuri sinulla on erinomaiset mahdollisuudet saada oman alasi työpaikka. Tämän varmistaa se, että me kehitämme koulutustamme jatkuvasti. Opiskelijamme tutustuvat työelämään opiskeluaikanaan lukuisten projektien kautta. Opiskelijat harjoittelevat yrityksissä sekä tekevät niihin usein myös opinnäytetyönsä. Sinä, joka nyt aloitat opintosi, olet erityisasemassa myös siksi, että tekniikan ja merenkulun osaajien tarve kasvaa juuri valmistumisesi aikoina. Tuolloin tuhannet niin sanottuihin suuriin ikäluokkiin kuuluvat jäävät eläkkeelle. Koulutukseltamme edellytetään joustavuutta ja nopeita ratkaisuja. Niin meillä kuin sinullakin on edessä suuri haaste. Sinun neljän vuoden haasteesi on suorittaa tutkinto loppuun ja valmistua oman alan huippuammattilaiseksi. Meidän puolestamme tulee täyttää ammattikorkeakoululle asetetut tavoitteet ja reagoida nopeasti muuttuvaan ympäristöön ja elinkeinoelämän tarpeisiin niin tutkimus- kuin kehitystyössämme. Tässä käytämme hyväksi omaa ”nuuskuamme” ja osaamisintensiivisiä kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme.

8 samk.fi

Meillä opiskellessasi voit moneen muuhun ammattikorkeakouluun verrattuna hankkia itsellesi laajaa, aitoa kokemusta yrityselämästä. Voit halutessasi kansainvälistyä vaihdossa, perustaa yrityskiihdyttämömme asiantuntijoiden tuella oman aidon yrityksen jo opiskeluaikana tai kouluttautua yrittäjäksi yritystoiminnasta luopuvien valmiisiin yrityksiin. Meillä voit myös hankkia viestintäopintojen kautta nykyisin työelämässä tärkeitä viestintätaitoja. Tämä kaikki on mahdollista sinulle sen lisäksi, että sinusta kasvaa neljässä vuodessa valitsemasi alan insinööri. Annamme jokaiselle mahdollisuuden räätälöityyn opiskeluun, joka sisältää juuri sinun taipumustesi mukaiset opintoalueet. Tällainen on mahdollista vain monialaisessa ammattikorkeakoulussa. Ja jos valmistuttuasi tunnet, että haluat jatkaa opintojasi, tarjoaa Satakunnan ammattikorkeakoulu jatkotutkintomahdollisuuden. Tarvittaessa voit myös täydentää osaamistasi Täydennyskoulutuskeskuksemme kautta. Opiskelijana olet ammattikorkeakoulumme tärkein asia­kas ja yhteistyöhankkeittemme resurssi. Siksi haluamme laadukkaan opetuksen lisäksi pitää myös viihtyvyydestäsi ja hyvinvoinnistasi erinomaista huolta. Toivon Sinulle menestystä ja lukuisia onnistumisia mukavassa joukossamme

Matti Lähdeniemi Tekniikan ja merenkulun toimialajohtaja


HYVÄ TIETÄÄ

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

TEKNIIKKA JA MERENKULKU PORI (TEMEPO, TEKPO)

Satakunnan ammattikorkeakoulu on verkostomaisesti toimiva oppimis- ja kehittämiskeskus, joka vauhdittaa Satakunnan ja sen ympäristöalueiden kehittymistä kilpailukykyisenä ja kansainvälisenä alueena. Ammattikorkeakoulu toimii koko maakunnan alueella, kampuksia on viidessä kaupungissa: Porissa, Raumalla, Harjavallassa, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Opiskelijoita on yhteensä yli 6 500. Toimialoja ammattikorkeakoulussamme on kolme: liiketalouden, matkailun ja kulttuurin toimiala, sosiaalija terveysalan toimiala sekä tekniikan ja merenkulun toimiala. Katso lisää Internet-sivuiltamme: www.samk.fi

Kampuksemme sijaitsee Vähärauman kaupunginosassa, noin viiden kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Sähköpostiosoitteemme on tekniikka.pori@samk.fi.

Satakunnan ammattikorkeakoulun arvot: - Arvostamme ihmistä. - Toimimme avoimesti ja rehellisesti positiivisella asenteella. - Teemme yhdessä tuloksen, joka turvaa tulevaisuutemme. - Tuotamme ympäristömme tarvitsemaa osaamista. - Etsimme uusia mahdollisuuksia. - Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme. - Luotamme osaamiseemme ja sitoudumme työhömme. TEKNIIKAN JA MERENKULUN ORGANISAATIO

Opiskelijoiden käytettävissä on opiskelijaravintola Tekatria ja laaja tekniikan ja liiketalouden kirjasto. Opiskelijoita koulutusohjelmissa on noin 1200. TEKNIIKKA JA MERENKULKU RAUMA, TEKNIIKKA (TEKRA) Kampuksemme sijaitsee noin kilometrin päässä kaupungin keskustasta luoteeseen päin. Sähköpostiosoitteemme on tekniikka. rauma@samk.fi. Opiskelijoita koulutusohjelmissa on yli 400. TEKNIIKKA JA MERENKULKU RAUMA, MERENKULKU (MERA) Kampuksemme sijaitsee noin kilometrin päässä kaupungin keskustasta länteen eli Rauman satamaan päin. Sähköpostiosoitteemme on merenkulku.rauma@samk.fi. Opiskelijoita koulutusohjelmissa on noin 250. Opiskelijoiden käytettävissä on kirjasto ja opiskelijaravintola Messi.

Toimialajohtaja Matti Lähdeniemi Toimialasihteeri Anneli Kiuru Taloussuunnittelija Kari Lindfors Tutkimusjohtaja Antti Soini Koulutusjohtajat: • Tekniikka ja merenkulku Rauma, merenkulku Heikki Koivisto • Tekniikka ja merenkulku Rauma, tekniikka Anne Kleemola • Tekniikka ja merenkulku Pori Jussi Koskinen • Tekniikka ja merenkulku Pori Sirpa Sandelin

Tervetuloa opiskelemaan!

Kehittämispäällikkö Ari-Pekka Kainu Opinto-ohjaaja Tarja Elfvengren Kansainvälisistä asioista vastaava Sirpa Sandelin Harjoitteluinsinööri Marika Seppälä Viestintä- ja markkinointisuunnittelija Päivi Lahdelma TEKNIIKKA JA MERENKULKU Toimialalla on kolme kampusta: Tekniikka ja merenkulku Rauma, merenkulku (TEMERA, MERA), Tekniikka ja merenkulku Rauma, tekniikka (TEMERA, TEKRA) sekä Tekniikka ja merenkulku Pori (TEMEPO, TEKPO). Opiskelijamme tulevat opiskelemaan eri puolelta Suomea.

Koulutusjohtaja Jussi Koskinen

Koulutusjohtaja Sirpa Sandelin


ASUMINEN

asuminen Yksityisiä vuokra-asuntojen välittäjiä mm.: www.vuokralukaali.com www.sakipa.fi www.porinasuntovuokraus.com www.suomenasuntotoimisto.fi www.lannenvuokravalitys.fi ASUNNONHAKUOHJEET PORIN YH-ASUNTOIHIN Porin YH-Asunnot Oy, Otavankatu 3, 28100 PORI Faksi (02) 621 2425, www.porinyhasunnot.fi Opiskelijakohteiden vuokravakuudet: • henkilötakaus • opiskelijan halutessa myös rahavakuus: 1 kk:n vuokra 1. Täytä hakemus ja postita se Porin YH-Asunnot Oy:n toimistoon tai lähetä sähköinen hakemus 2. Lähetä asuntohakemuksen liitteet (verotodistus sekä opiskelutodistus) hakemuksen mukana. Mikäli lähetät sähköisen hakemuksen, tulee liitteet kuitenkin toimittaa jälkeenpäin. 3. Lue hakemus huolellisesti kohta kohdalta ja täytä hakemuksen kaikki kohdat. Puutteellinen hakemus voidaan jättää käsittelemättä. 4. Samalla hakemuksella voi hakea useammasta kohteesta samalla kertaa eli täytä vain yksi hakemus. Kohteet Tommilantie 1 * 125 asuntoa, 251 asuntopaikkaa * rakennettu -92, -93, -97, vuokrat 312 - 604 € Korpraalintie 36 * 84 asuntoa, 104 asuntopaikkaa * rakennettu -67, peruskorjattu -85, lisärakennus -91 * vuokrat 194 - 393 €

10 samk.fi

Vapaudenkatu 5 * 52 asuntoa, 10 kaksiota, 42 yksiötä, 62 asuntopaikkaa * rakennettu 2003, vuokrat 329 - 465 € Asemapäällikönkatu 3 * 58 asuntoa, 58 yksiötä, 58 asuntopaikkaa * rakennettu 2004, vuokrat 332 - 381 € Peräsimentie 1 * 56 asuntoa, 112 asuntopaikkaa * rakennettu -74, peruskorjattu 2001 * vuokrat 173 - 471 € Itäpuisto 1 * 59 asuntoa, 61 asuntopaikkaa * rakennettu -55, peruskorjattu -86 * varustettu oppilasasunnoiksi -97 * vuokrat 164,92 - 494,42 € Taiteilijankatu 1 * 60 asuntoa, 64 asuntopaikkaa * rakennettu -38, peruskorjattu 2001 * vuokrat 265 - 537 € Tekunkorpi, Tekniikantie 4 * 82 asuntoa, 130 asuntopaikkaa * rakennettu -70, -71, -88, peruskorjattu -95 * vuokrat 244 - 432 € Maamiehenkatu 10 * 78 asuntoa, 75 yksiötä, 3 kaksiota, 81 asuntopaikkaa * vuokrat 273 - 589 €


11 samk.fi


Yrityskiihdyttämö on Satakunnan ammattikorkeakoulun kehittämä innovatiivinen ratkaisu, jossa opiskelija voi jo korkeakouluopintojensa ohessa perustaa yrityksen ja toimia yrittäjänä. Opiskelijasta tulee samanaikaisesti sekä oman opiskelualansa asiantuntija että yrittäjä jo opiskeluaikana. Opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kytketään yrittäjäksi kasvaminen ja yrittäjänä toimiminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja. Opiskelija voi saada jopa 60 opintopistettä yritystoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen liittyvistä opintosuorituksista omaan korkeakoulututkintoonsa. Opiskeluaikana saadut kokemukset niin yrityksien kanssa tehdyistä harjoitustöistä ja projekteista kuin tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vaikuttavat keskeisesti opiskelijan oman liikeidean löytämiseen ja yrittäjäksi ryhtymiseen. Opiskelijayrittäjän käytössä on laaja ja monipuolinen asiantuntijoiden apu. Valmistumisen jälkeen yrittäjällä on käytössään toimivat yhteydet ammattikorkeakoulun tutkimustoimintaan ja muihin kiihdyttämöyrittäjiin.

Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö on edel­ läkävijä yrityshautomokontekstissa. Se tukee positiivista rakennemuutosta, jossa laajennetaan satakuntalaista yritysverkostoa uusilla pk-yrityksillä. SAMKin opiskelija voi mistä tahansa koulutusohjelmasta ryhtyä yrittäjäksi kiihdyttämöprosessin kautta. Huhtikuuhun 2010 mennessä lähes 200 korkeakouluopiskelijaa on ryhtynyt yrittäjäksi. He ovat perustaneet maakuntaan yli 150 eri aloja edustavaa yritystä, jotka työllistävät yli 300 henkilöä. Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta palvelee yrityskiihdyttämöyrittäjiä myös kansainvälisesti. Ammattikorkeakoulun aloittama yhteistyö Tallinnan teknillisen yliopiston ja hollantilaisen Twenten yliopiston kanssa tuo uusia kansainvälisiä näkökulmia eurooppalaisen yrityspalveluverkoston rakentamiseen ja kehittämiseen. Opetusministeriö on valinnut yrityskiihdyttämön ammattikorkeakoulujen laatuyksiköksi vuosille 2005 – 2006.

Tekniikka ja merenkulku | Faculty of Technology and Maritime Management | www.samk.fi

12 samk.fi

Tekniikantie 2, 28600 Pori | Puhelin (02) 620 3216 tai (02) 620 3217 Urheilukatu 22, 26100 Rauma | Puhelin (02) 620 3600 Suojantie 2, 26100 Rauma | Puhelin (02) 620 3672

SAMK Tekniikka ja merenkulku 04/2010 | Taitto: Sanna Myllymäki | Kuvat: Jussi Partanen, Vida Design ja Futureimagebank.com.

YRITYSKIIHDYTTÄMÖSTÄ STARTTI OMAAN YRITYSTOIMINTAAN

SAMK Tekniikka ja merenkulku Pori aloittavien opas 2010  

Opas Satakunnan ammattikorkeakoulun Tekniikan ja merenkulun Porin kampuksella syksyllä 2010 aloittaville opiskelijoille. Myös muille mielenk...

Advertisement