Page 1

SOSIAALI- JA TERVEYSALA


3 samk.fi


4 samk.fi


Lautakunta

Hallitus Yhteiset palvelut Rehtori/rehtorin toimisto Johtoryhmä

Liiketoiminnan ja kulttuurin toimiala Tutkintokoulutus, tutkimus ja kehittäminen

Sosiaali- ja terveysalan toimiala

Tutkintokoulutus, tutkimus ja kehittäminen

Liiketoiminta Huittinen

Sosiaali- ja terveysala Pori

Kuvataide Kankaanpää

Sosiaali- ja terveysala Rauma

Kansainvälisyyspalvelut Kirjasto- ja tietopalvelut Opintoasiainpalvelut Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Talous- ja hallintopalvelut Tietohallintopalvelut Viestintäpalvelut

Tekniikan ja merenkulun toimiala Tutkintokoulutus, tutkimus ja kehittäminen

Täydennyskoulutuskeskus Erikoistumisopinnot, täydennyskoulutus, avoin AMK-opetus

Tekniikka ja merenkulku Pori

Tekniikka ja merenkulku Rauma

Liiketoiminta ja kulttuuri Pori

Liiketoiminta Rauma

5 samk.fi


6 samk.fi


Ostot tilikauden aikana 1 351 907 € 3,6 % Palvelujen ostot 4 862 581 € 13,1 %

Avustukset 503 177 € Vuokrat 1,4 % 3 387 693 € 9,1 %

Muut kulut 90 959 € 0,2 %

Henkilöstökulut 26 979 035 € 72,6 %

Kiinteistöt 11,3 %

Valtio 2,7 %

Hallinto ja sisäiset toiminnot 5,0 %

Muu EU 2,8 % 4,1 %

Rahasto 0,0 % Ylläpitäjä 0,0 %

Opetus 83,7 %

Perusrahoitus 90,4 %

7 samk.fi


8 samk.fi


9 samk.fi


10 samk.fi


11 samk.fi


12 samk.fi


OPISKELIJAT SAMKissa voi opiskella ammattikorkeakoulututkinnon ns. nuorten koulutuksessa, jolloin opiskelu on kokopäiväistä, tai aikuisopintoina, jolloin opinnot voi suorittaa työn ohessa ja koulutus on monimuotoista. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittamaan voi hakea, kun työkokemusta on karttunut kolmen vuoden ajalta perustutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkintoaan voi täydentää erikoistumisopinnoilla, joita on tarjolla eri aihealueilta. Ammattikorkeakouluopintoja voi suorittaa myös avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tätä kautta voi kerätä itselleen opintopisteitä tulevia tutkinto-opintoja varten.

Pori

3468

Rauma

1677

Huittinen

383

Harjavalta

139

Kankaanpää

117

YKKÖSENÄ OPETUKSEN LAADUSSA Vuonna 2009 SAMKissa oli opiskeluoikeuden omaavia opiskelijoita kaikkiaan 6478.

OPISKELUOIKEUDEN OMAAVAT OPISKELIJAT KAMPUKSITTAIN VUONNA 2009 Liiketoiminta Huittinen

383

Kuvataide Kankaanpää

117

Liiketoiminta ja kulttuuri Pori

1062

Liiketoiminta Rauma

683

Sosiaali- ja terveysala Harjavalta

139

Sosiaali- ja terveysala Pori

1084

Sosiaali- ja terveysala Rauma

322

Tekniikka ja merenkulku Pori

1322

Tekniikka ja merenkulku Rauma (merenkulku)

295

Tekniikka ja merenkulku Rauma (tekniikka)

377

Täydennyskoulutuskeskus

694

Yhteensä

6478

Opiskelijat ovat vuoden 2009 aikana antaneet palautetta opintojaksoista, opinnäytetyön tekemiseen liittyvässä kyselyssä, ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden haastatteluissa sekä valmistuneiden valtakunnallisessa opetusministeriön tekemässä OPALA-kyselyssä. Opetusministeriö tekee valmistuville ammattikorkeakouluopiskelijoille vuosittain valtakunnallisen kyselyn, jolla selvitetään muun muassa opiskelijoiden käsitystä omassa ammattikorkeakoulussa annetun opetuksen laadusta. Laatua selvitetään väitteellä: opetus amkissa on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista (asteikko 1–4). Vuonna 2009 koko maassa oli 17 172 vastaajaa, joista SAMKin vastaajia oli 864. SAMKin vastausprosentti oli 96. Kaikkien amkkien opetuksen laatua kuvaava keskiarvo oli 2,88. SAMKin keskiarvo oli 3,06, millä SAMK kokonaisuutena sijoittui valtakunnan ykköseksi opetuksen laadussa. Ykkönen SAMK oli myös vuonna 2008 ja sitä aiempina vuosina myös kärkisijoilla. Saman tutkimuksen mukaan SAMKista valmistuneet olivat erityisen tyytyväisiä myös ohjaus- ja neuvontapalveluihin, harjoitteluun liittyvään ohjaukseen, opetustilojen, välineiden ja laitteiden ajantasaisuuteen sekä kirjastopalvelujen asiantuntevuuteen.

PALAUTETTA MYÖS OPINTOJAKSOISTA

Vuonna 2008 kaikkien opinto-oikeuden omaavien määrä oli 6188 ja vuonna 2007 määrä oli 6415.

SAMKin opiskelijat antavat palautetta myös kaikista suorittamistaan opintojaksoista. Vuonna 2009 opintojaksoista annettiin yhteensä lähes 28 000 palautetta. Palautteiden keskiarvo oli 3,68 (asteikko 1–5).

13 samk.fi


Liiketoiminta ja kulttuuri

915

2009

944

2008 Vuosi

1842

1157

Sosiaali- ja terveysala 853

2007

2005 800

Tekniikka ja merenkulku

957

2006

840

860

880

900

920

4831

Yhteens채

904 820

1832

940

960

0

980

1000

2000

3000 4000 Opiskelijoita

Tutkintoja

6000

774

2009

2008 Vuosi

5000

747

727

2007

2006

791

2005

757

680

700

720

Liiketoiminta ja kulttuuri

740 Tutkintoja

760

780

800

296

112

Sosiaalija terveysala Tekniikka ja merenkulku

317

725

Yhteens채 0

100

200

300

400

500

600

700

800

Opiskelijoita

122

2009

157

Vuosi

2008

2007

118

2006

153

136

2005 0

20

40

60

80

100

Tutkintoja

14 samk.fi

120

140

160

180


3,3

2009

Liiketoiminta ja kulttuuri

107 Vuosi

2008

Sosiaalija terveysala

3,16

2007

2,78

2006

71

1,7

2005

Tekniikka ja merenkulku

0,7 0

50

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Opintopisteit채

228

Yhteens채

0

50

100

150

200

250

Opiskelijoita

2009

Vuosi

2009

25

2008

1,04 0,81

2007 2006

40

2008

2,13

2,1

Vuosi

0 2007

1

1,5

2

2,5

Opintopisteit채

16

2006

13

2005 0

0,5

11 5

10

15

20

25

30

35

40

45

Tutkinnot

2009

694

590

Vuosi

2008

526

2007

2006

2007

493

2006

519

385

2005

317 0

472

2005

434

2008 Vuosi

2009

371

100

200

300

400

500

600

Opiskelijat 0

100

200

300

400

500

600

700

800

Opiskelijat

2009 2009

2512

356

2128

2008 301

2007

Vuosi

Vuosi

2008

244

2006

284

2005

284

0

50

100

150

200

250

300

Suoritetut erikoistumisopinnot

2007

1594

2006

1342

2005 350

400

1209 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Suoritetut opintopisteet

15 samk.fi


16 samk.fi


oi

et

ta

m in

ja

ltt

ri

uu

a

525

ku

sa l

ey

rv

te

520

ik

ja

2006

Li

u

lk

515

li-

ku

m er en

510

aa

ja

us

2007

So si

ka

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

es k

ut 505

ni ik

us k

el

lv

pa

Henkilömäärä 500

Te k

ut

et

is

ul

ko

ys

nn

de

Tä y

te

Yh

2009

2008

530 535 540

165

Vuosi

pi

ul ut ut ki nt o

i

to r

To h

2

ul ut ut ki nt o Li se ns ia at ti

ko

ea

rk

ko

tu tk in to

2

em

tu tk in to AM Kea ko

rk

ko

pi

em

AM K-

tu tk in to

16

Yl

pi

em

Al

Yl

M uu

Henkilömäärä 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 169

15 36 24

527

541

514

525

Henkilöstömäärä 545

120

154

61

27

samk.fi

17


18 samk.fi


Opintopisteet

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

770 618

2005

571

555

2006

2007

2008

653

2009

Vuosi

Kv-opetus tunteina

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

851

376 183

131 2006

2007

2008

2009

Opiskelijoita vaihdossa

Vuosi

300

274

250 200 150

252

193 133

148

100 50 0

2005

2006

2007

2008

2009

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

159 131

2006

132

129

2007

2008 Vuosi

2009

Henkilöstöä vaihdossa

Kv-opiskelijoiden määrä

Vuosi

140 120 100 80 60 40 20 0

119

63

65

60

2007

2008

44

2005

2006

2009

Vuosi

19 samk.fi


20 samk.fi


2009

17

Vuosi

2008

15

2007

9

2006

16

2005

16 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

TKI-henkilötyövuodet

TKI-projektit

Yrityksiä

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

164

146

134

2007

2008 Vuosi

2009

60 50

45,6

48,2

43,9

38,9

40 30

21,9

20 10 0

2005

2006

2007

2008

2009

Vuosi

21 samk.fi


22 samk.fi


23 samk.fi


Toimintakertomus 2009  

Satakunnan ammattikorkeakoulun toimintakertomus vuodelta 2009.

Toimintakertomus 2009  

Satakunnan ammattikorkeakoulun toimintakertomus vuodelta 2009.

Advertisement