Page 1

%' BVgih '%%. Kda#'

@ÂŁ7:C=6KC lll#YdlcidlcbV\#Y`

Ejc`^@W] =VgY8VcYn 8VgbZc''%% IdbZg<Vc^]Vg Hi^aaZWZc C^ahBVabgdh ;V\\Zi;V^gnh

@cdli]ZlVnideaVni]Z\VbZ $$Bjh^` $$HXZcZ $$@jchiJYhi^aa^c\ $$A^iiZgVijg $$;^ab $$CViiZa^k $$9Zh^\cH]dee^c\ $$<Vhigdcdb^ $$BVabÂł


electronics Timbuktu ADL

Photo: Vincent Skoglund

Annonce


In

p

www.wesc.com 0


Annonce

N E A R E S T R E TA I L E R â&#x20AC;˘ (+ 4 5) 2 01 8 57 47


9ZCVYVEjWa^XVi^dch

Annonce


Annonce


Indholdsfortegnelse.

Lucy Love

008

BY THE WAY MUSIK Koncerter i Kbh. Hold 繪je med: Hard Candy Koncerter i Kbh. Vi lytter til: Gang Gang Dance Interview: Lucy Love Koncerter i Kbh. We love lyrics: Empire of the sun Koncerter i Kbh. Anmeldelser

S. 012 S. 018 s. 018 s. 022 s. 026 s. 029 s. 030 s. 036 s. 041 s. 042 s. 045

SCENE Scenekunst i Kbh.

S. 046 s. 046

INDHOLDSFORTEGNELSE

MARTS 2009

VOL. 2


Marts 2009 Vol. 2. Interview: 2200 Carmen Scenekunst i Kbh. Interview: Søren Vejby Scenekunst i Kbh. Independent: Makeover Scenekunst i Kbh. Anmeldelser KUNST & UDSTILLING Udstillinger i Kbh. Interview: Tomer Ganihar Udstillinger i Kbh. Anmeldelser: udstilling

s. 050 s. 054 s. 058 s. 062 s. 066 s. 069 s. 070 S. 072 s. 072 s. 076 s. 080 s. 083

Punk i København LITTERATUR Anmeldelser Interview: Tryfitten FILM Anmeldelser Interview: Nils Malmros Biograf-tjek: Palads

S. 084 s. 084 s. 086 S. 100 s. 100 s. 102 s. 108

Fokus: Future Shorts

s. 114

NATTELIV S. 118 Natteliv i Kbh. s. 118 Månedens dj’s: Fagget Fairys s. 122 Spot: Værkstedet i N.v s. 128 Månedens promotorer: Nattelivets Konger s. 131 DESIGN & SHOPPING Omtaler Månedens design: Ane Christensen Månedens designer: Stilleben Guide: Til Håret Modeserie: L.K.A. Spot: Christa Klintegaard

S. 138 s. 138 s. 143 s. 144 s. 150 s. 154 s. 163

GASTRONOMI Guide: Brunch Cafepulsen: Alma Restaurant-tjek: Willumsen Månedens madoplevelse: Madeleines Madteater Månedens 3 vine

S. 168 s. 168 s. 176 s. 178

MALMØ Arrangementer i Malmø Malmø Kunsthal: Marine Hugonnier Mode i Malmø

S. 184 s. 184 s. 188 s. 190

s. 180 s. 182

DIVERSE Punk i København Byens stemme: Det iskolde i mennesket Gadgets Klumme: Mikkel Carl

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

s. 090 s. 098 s. 164 s. 194

INDHOLDSFORTEGNELSE

ı

009


Leder & Kolofon. Trods normaliseringstendenser

8=:;G:96@IÂŁG HVccZ6gk^c$hVccZ5YdlcidlcbV\#Y` G:96@I>DCH8=:; <ZgYHkZcc^c\hZc$\ZgY5YdlcidlcbV\#Y` G:96@I>DC I/ )*(&()*+%&$`dciV`i5YdlcidlcbV\#Y`

Den første marts for to ür siden var den dag, Nørrebro stod i brand. SortklÌdte, vrede unge i hobevis kÌmpede mod kampklÌdte betjente - et hus blev revet ned, og det gik som bekendt ikke stille for sig. Uanset hvilken side af sagen man ser nedrivningen af Ungdomshuset fra, og uanset om man egentlig helst vil holde sig holdningsløs og blande sig udenom, var der ingen, der kunne ignorere, at der den dag skete noget skelsÌttende i København, og det gik ikke ubemÌrket hen. Nogle rystede uforstüende pü hovedet af den vrede og modstand nedrivningen udløste...

>YVBVg^Z;^X]$^YV5YdlcidlcbV\#Y` >YV7_Â&#x17D;g`?ZheZghZc$^YVW_dg`5YdlcidlcbV\#Y` A^cZkVcĂ&#x2030;iKZZc$a^cZ5YdlcidlcbV\#Y` BJH>@$$A^cZkVcĂ&#x2030;iKZZc$bjh^`5YdlcidlcbV\#Y` H8:C:$$:b^a^VHdĂ&#x2019;VDZbVcc$hXZcZ5YdlcidlcbbV\#Y` @JCHIJ9HI>AA>C<$$Adj^hZHiZ^lZg$`jaijg5YdlcidlcbV\#Y` ;>AB$$9Vc^Za7Zci^Zc$Ă&#x2019;ab5YdlcidlcbV\#Y`

I dette nummer af Downtown sĂŚtter vi fokus pĂĽ punk - kulturen, livsstilen, oprøret som ingen helt tør deďŹ nere, og mange har brĂŚndt ďŹ ngerne pĂĽ at prøve. Eksempelvis lyder rygtet, at punkpoet nr. et, Michael Strunge, aldrig helt blev accepteret i miljøet, fordi han prøvede. LĂŚs et udsnit af levede historier med punk som betydningsfuldt omdrejningspunkt. Historier, der handler om druk, musik, had og vredeâ&#x20AC;Ś om et bevidst ønske om at vĂŚre grim og stinke. Og historier om omsorg, ansvarsfølelse og om for første gang at føle sig velkommen blandt andreâ&#x20AC;Ś om for første gang at ďŹ nde noget, der føles som et hjem i Ungdomshuset, som har dannet en afgørende ramme for punk siden begyndelsen af 80â&#x20AC;&#x2122;erne. Historierne er et indblik i oplevelser og tanker fra nogle af dem, der â&#x20AC;&#x2122;lever punkâ&#x20AC;&#x2122; og et billede af Ungdomshuset som mere end et koncertsted og en klub for unge i sort tøj. Historierne er ogsĂĽ en pĂĽmindelse om, at København trods alverdens faktiske og frygtede normaliseringstendenser har vĂŚret og stadig er vores alle sammens by, vores alle sammens hjem, hvor liv leves pĂĽ utallige mĂĽder og fĂŚllesskaber, medmenneskelighed og tryghed har alverdens ansigter - alt det, der gør byen levende, plastisk og pulserende. Alt det, som vĂŚkker inspiration og lysten til at formidle, skabe, optrĂŚde, spille og udforskeâ&#x20AC;Ś alt det, som hyldes her i Downtown.

C6II:A>K$$8]g^hi^Vc9Va]dai$cViiZa^k5YdlcidlcbV\#Y` 9:H><CH=DEE>C<$$8ZX^a^Z7dak^c`Za$YZh^\ch]dee^c\5YdlcidlcbV\#Y` <6HIGDCDB>$$9Vk^YGZWdj]$\Vhigdcdb^5YdlcidlcbV\#Y` B6ABÂŁ$$BVi^aYZ9^\bVcc$bVabd5YdlcidlcbV\#Y` DG9 C^Zah6ahiZY!:kV7_Zgg^c\!8ZX^a^Z7dak^c`Za!I^cZBVg^V7dggZhÂł! Adj^hZ7gjc!B^``Za8Vga!Hi^cZ8VheZghZc!I^b8]g^hiZchZc!Eda^cV 8]ZWdiVgZkV!AZV@Vig^cZ9Vb!BVi^aYZ9^\bVcc!C^XdaV^BZa\VVgY:h`ZhZc! C^Zah;gÂłhaZk!;gVj`Z<^ZWcZg!BZiiZ=dgcWZ`!8Vb^aaV=VVg\VVgY! BVg^cZ=j\dcc^Zg!AZcV?ZchZc!I^cZ9nWYVa?d]VchZc!HÂłgZc@g^hi^VchZc! HÂłgZcBÂłaaZgAV\dc^!H^cZ8ZX^a^ZAVjW!HdĂ&#x2019;ZBVZ\VVgY!HdĂ&#x2019;ZBÂłchiZg! A^hZCZ^YZa!BdgiZc9V]aC^ZahZc!?V`dWGZ^X]ZgiC^ZahZc!8]g^hi^VcEZYZghZc! H^\cZGdbGVhbjhhZc!9Vk^YGZWdj]!=ZaaZ7VX]G^^h!8aVjY^VH^X`! =ZaaZH^a`_²g!HÂłgZcI]jZhZc!H^hhZaBVg^ZIdcc"EZiZghZc! ?dhÂ&#x201A;e]^cZGZcVgYKV\c`_²g!KVcZhhVKZcc!?dhZĂ&#x2019;cZÂŁgh`dk 8DK:G;DID 9^iaZkGdh^c\ 6GI9>G:8IDG 8VheZgHZZYdg[[$XVheZg5YdlcidlcbV\#Y` 6GI9>G:8IDG6HH>HI:CI AVhhZ=Âł\]$aVhhZ]5YdlcidlcbV\#Y`

Goâ&#x20AC;&#x2122; lĂŚselyst

7>AA:97:=6C9A>C< EZg$I]Z8dadg8ajW

Sanne Arvin

>AAJHIG6I>DC 8²X^a^ZEVg[ZaiKZc\WZg\!@VgZcHZ\Vaa ;DID HiZ[Vcd<Vaa^!AVhhZ=Âł\]!?Vhdc>Yg^h6aVb^!9^iaZkGdh^c\!Da^k^V@gZiohX]bVg 9>HIG>7JI>DC `dciV`i5YdlcidlcbV\#Y` H6A<B6G@:I>C< I/ )*'..(,-&. H^bdcIVnadg$h^bdc5YdlcidlcbV\#Y` AVhhZAZ[Â&#x192;kgZ$aVhhZ5YdlcidlcbV\#Y`

9DLCIDLCB6<6O>C:J9<>K:H6; 9ZCVYV6eH 6bV\Zgidgk(!'#hVa &&%+@W]#@ lll#YZcVYVejWa^XVi^dch#Y`

9dlcidlcBV\Vo^cZbÂ&#x20AC;^``ZVckZcYZh^Zg]kZgkhb²hh^\iÂł_ZbZY#:[iZgign`Zg`jci^aaVYibZYgZYV`i^dcZchhVbin``Zd\bZYinYZa^\`^aYZVc\^kZahZ# 9ZgiV\Zh[dgWZ]daY[dgign`[Z_a!bVc\aZgd\eg^h²cYg^c\Zg^YZdbiVaiZVggVc\ZbZciZg#

010

Äą

LEDER & KOLOFON

Äą

MARTS 2009

Äą

VOL. 2


zoulmade.com

GAMES3DRICHMEDIAVIDEO WEBDESIGN VISUALIZATION BRANDING COMMUNICATE ORGANIZETEAMPLAY PUBLIC ELATIONWEB2.0NETWORKIN Besøg www.mmd-cph.dk for at få yderligere oplysninger om studiet, studiestart og ansøgningsprocedure.


By The Way. @JCHI>7N:C

>CHE>G6I>DC

KUNST SEXMESSE & KAFFE Under bæltestedet

Nu har du igen mulighed for at få inspiration til dit sexliv, når Erotic Worlds store sexmesse kommer til København. Gå på opdagelse i cybersex, under- og udklædningstøj, diverse udstyr og legetøj, bliv tatoveret, piercet eller nyd en omgang pole dancing. - Ida Marie Fich

Rørholmsgade - slår dørene op Rørholmsgade er af de fleste bedre kendt som ’Kunstnergaden’, og det er ikke helt uden grund. Den hyggelige gade danner med sine idylliske omgivelser lige ved Sortedam Dosseringen base for mere end 20 kunstnere, deres gallerier og atelierer. Nu har vi alle chancen for at nyde kunsten i ro og mag, når gadens kunstnere slår dørene op for nysgerrige gæster på en ellers stille søndag. En oplagt mulighed for at tage veninderne, kæresten eller familien i hånden og udforske den danske kunst for derefter at snuppe en lækker brunch på en af områdets mange caféer. - Ida Björk Jespersen Rørholmsgade - slår dørene op Tid & sted Sø 01.03, kl. 12-16, Rørholmsgade 2-21, Kbh. K Pris Fri entré Info www.roerholmsgade.com

ZULU AWARDS EG>HDK:GG¢@@:AH:

&%!+*:

J9HI>AA>C<

Beton kan være smukt Innovation og nytænkning

Bodils fætter i familien’ Award show’ hedder Zulu - og han har også en pris. Når den skal overrækkes er det dig, seeren, der bestemmer, hvem du synes, der har fortjent prisen for blandt andet Årets Danske Album, -Hit, -Sangerinde, -Sanger, -Film, -Tvprogram og -Sportspræstation. Hvis du ikke mener at have råd til billetter til showet og samtidig gerne vil gøre en god gerning, kan du vinde en billet ved at melde dig som bloddonor. Se hvordan og stem på dine favoritter på zulus hjemmeside. - Ida Marie Fich

Beton er ikke umiddelbart noget, man forbinder med kunst og æstetiske udtryk. Den grå masse vækker snarere associationer til firkantede bygninger og osende fabrikker. Men beton kan være meget andet og mere end det - det kan være både levende, eksklusivt og spændende. I hvert fald efter kunstneren Line Kramhøfts mening, og det vil hun nu vise med udstillingen Beton kan være smukt i Øksnehallen. Kunstneren har fundet utallige fordele ved det billige byggemateriale og udnytter blandt andet i udstillingen, at betons overflade kan skifte karakter alt efter belysningen, og at det kan danne mønstre og relieffer, der minder om glaseret keramik. Udstillingen vækker begejstring hos landets arkitekter, der ser mulighederne i betons nye og smukkere overflader. Hvis du selv vil kaste et blik på fremtidens betonelementer, kan dette gøres i Øksnehallens foyer helt gratis. - Ida Björk Jespersen

Zulu Awards Tid & sted On 04.03 kl. 21. Forum Copenhagen, Julius Thomsens Plads 1, Frb. C Pris 175 kr. + gebyr ;dgjb '6!&% Info www.forumcopenhagen.dk / www.zulu.dk

Beton kan være smukt Tid & sted Frem til 25.03, hver dag fra kl. 11-18, Øksnehallen, Halmtorvet 11, Kbh. V Pris Fri entré &% =dkZYWVcZ\€gYZc Info www.oeksnehallen.dk

And the Zulu goes to…

012

Sexmesse Tid & sted 05.03-08.03 to kl. 19-24, fr-lø kl. 14-02, sø kl. 14-20, Valby Hallen, Jul. Andersens Vej 3, Kbh. SV Pris 150 kr. HnY]VkcHi# Info www.eroticworld.dk / www.billetnet.dk

ı

BY THE WAY

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


BURNING BODIL PANDA EG>HDK:GG¢@@:AH:

B>A?£:K:CI

And the Bodil goes to…

Det er igen blevet tid til at hædre det forgangne års bedste danske filminstruktører og skuespillere med Danmarks svar på Oscarstatuetten, vores fine, lille Bodil. Om prisen for bedste danske film kæmper Flammen & Citronen, Frygtelig Lykkelig, Gå med fred Jamil, Lille soldat og To verdener. I kategorien bedste kvindelige hovedrolle er det Laura Christensen, Lena Maria Christensen, Trine Dyrholm, Mette Horn eller Rosalinde Mynster, der kan ende med at gå hjem med en statue, mens de mandlige nominerede tæller Jakob Cedergren, Henning Jensen, Thure Lindhardt, Dar Salim og Ulrich Thomsen. Efter afsløringen vises Danny Boyles Slumdog Millionaire, som modtog fire Golden Globe statuetter og otte Oscars - Ida Marie Fich Bodil Tid & sted Sø 01.03 kl. 16.30, Imperial Bio, Ved Vesterport 4, Kbh. V Pris 450 kr. Info www.bodilprisen.dk / tlf. 70 13 12 11 KZhiZgedgiHi# &)!&*

Sluk lyset København Foråret nærmer sig, og alting bliver langsomt lysere. Bare ikke den 28. marts hvor København går i sort i en time fra kl. 20.30-21.30 for at vise, at byen støtter kampen mod den globale opvarmning. Eventen hedder Sluk lyset Danmark og er en del af den verdensomspændende Earth Hour-kampagne, der er arrangeret af WWF. I år er det forventet, at 1000 byer vil være med i Earth Hour, og København deltager på linje med storbyer som Hong Kong, Sydney og London. Under Sluk lyset-timen kan man opleve en masse spændende arrangementer i København, da flere caféer og virksomheder har valgt at markere deres engagement på forskellig vis. Man kan blandt andet besøge et Rundetårn, der er badet i skæret fra levende lys og få et ugeneret udsyn til stjernerne over byens tage. Eller man kan blot gå en tur og opleve en helt ny - og mørkere - side af København. - Ida Björk Jespersen Tid & sted 28.03 kl. 20.30-21.30, hele verden Info www.burningpanda.dk

>CI:G6@I>K@JCHI

SMSLOVE Elektronisk kærlighed Hvis du har mere kærlighed i dig, end du kan rumme, så har du indtil den 7. marts mulighed for at gøre verden og muligvis din udkårne opmærksom på det. SMS Love er et interaktivt kunstprojekt arrangeret af den dansk/tyrkiske koncept- og performancekunstner Gül Kozacioglu. Siden Valentinsdag den 14. februar har Kozacioglu opfordret københavnerne til at sende deres kærlighedserklæringer på sms. Disse kærlige beskeder får derefter fra en computer følgeskab af en virtuel danser, og sammen blive de sendt ud til byens vægge, hvor forbipasserende på denne måde kan se kærligheden danse. I forbindelse med projektet kan man i perioden desuden se en dokumentarisk udstilling i Rumkammerats Galleri. Hér bliver der vist film, plakater og billeder fra projektets lancering i Istanbul og selvfølgelig også fra nutidens København. - Ida Björk Jespersen SMS Love Tid & sted Frem til lø 07.03, det offentlige rum og Rumkammerats Galleri, Julius Thomsens Gade 14, Kbh. V Pris Gratis Send Dine kærlighedsdigte til tlf. 29 86 67 66 Info www.rumkammerat.dk ;dgjb

GET DOWN =>E=DE

Dansk hiphop hyldes igen

Sidste års tribut til den danske hiphop viste sig at blive en kæmpesucces, så det skal selvfølgelig gentages i år - bare endnu større og meget vildere! Get Down 09 bliver en hiphopfest ud over det sædvanlige, og mindst 25 rappere og dj’s vil finde vej til scenen, før aftenen slutter. Glæd dig til et gensyn med de kunstnere, der har gjort sig mest bemærkede i 2008, og dem vi vil se meget mere til i 2009 - bl.a. Ataf Khawaja, Kuku Agami, Karen Mukupa, J-Spliff, Hennesey, Tegnedrengen, Supajan, drengene fra MC’s Fight Night og Khal. Det bliver uden tvivl en meget speciel aften, når hele den danske hiphopkultur slår sig løs under samme tag. - Ida Björk Jespersen Get Down 09 Tid & sted Lø 07.03, kl. 20, Store VEGA, Enghavevej 40, Kbh. V Pris 150 kr. + gebyr (170 kr. i døren) :c\]VkZHi# Info www.vega.dk

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

BY THE WAY

ı

013


By The Way. u7C>C<

KVARTERHUSET Singer-songwriter café i Kvarterhuset Kvarterhuset slår dørene op den 2. marts til en åbningskoncert af de helt store, hvor huset præsenterer en perlerække af både danske og udenlandske sangere. Aftenens vært er den amerikanske musiker Brett Perkins, der før har arbejdet sammen med nogle af Danmarks store sangskrivere blandt andet Tina Dicow og Tobias Trier. Til åbningskoncerten vil huset ekstraordinært få besøg af Ulrik Kamp Kirkegaard, Tom Kimmel, Sally Barris og Tobias Stenkjær. Ellers vil aftenerne i Kvarterhuset primært blive formet af forskellige kunstnere, der alle giver sig i kast med en åben mic. - Ida Björk Jespersen Singer-songwriter café i Kvarterhuset Tid & sted Ma 02.03 kl. 20-22 (fast den første ma i måneden), Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, Kbh. S Pris Fri entré Info www.kvarterhuset.dk

BJH>@D<DEA¢HC>C<

A>I:G6IJG=6JH Der hvor musik og poesi mødes I marts er der særlig grund til at holde øje med LiteraturHaus, som byder på musisk nybrud og lyriske koncerter. Første gang under overskriften ’Otte Uropførelser fra Undergrunden’. Her har konservatoriestuderende fra alle andre linjer end komponistlinjen forsøgt sig med at komponere. Værkerne spænder fra klassisk til elektronisk og vil blive opført af medstuderende. Senere på måneden sparkes LiteraturHaus’ nye serie, ’Short Story Composition’, i gang med oplæsning af Merethe Pryds Helle og Hans Otto Jørgensens kortprosa til jazz-toner fra Anders Banke og Mark Solborgs. - Ida Marie Fich LiteraturHaus Tid & sted 18.03 og 26.03 kl. 20, LiteraturHaus, Møllegade 7, Kbh. N Pris ’Otte Uropførelser fra Undergrunden’: Fri entré. ’Short Story Compositions’: 50 kr. Info www.literaturhaus.dk / tlf. 33 32 98 18 C³ggZedgi

*6!(*%H

I:6I:G;:HI>K6A

ED:H>!ANG>@D<BJH>@

Onkel Dannys joint Moderne og eksperimenterende Selvom navnet sandsynligvis leder tankerne videre til noget andet, er det ikke sød tobak, du bliver høj af på Halmtorvet - det er derimod musik, lyrik og poetry-slam mikset sammen til en spændende cocktail, der er solidt spundet op omkring nye spændende forfattere og musikere. Onkel Dannys Joint holder kulturaftener den første onsdag i hver måned. Men i marts er der måske særlig grund til at lade sig forføre af de forskellige kunstnere, der tæller blandt andet Peter Grønlund og Peter-Clement Woetmann. Dan Turéll ville nemlig være blevet 63 år den 19. marts. - Ida Björk Jespersen

COPENHAGEN PUPPET FESTIVAL Dukketeater for voksne Glem alt om Anna, Lotte, Ingrid og Lillebror når Vesterbro Kulturhus igen inviterer til elleve syrede dage i selskab med dukker i menneskestørrelse og deres førere. Copenhagen Puppet Festival kan og bør opleves hvert andet år og har som fokus at skabe rum for udviklingen af det mere og mere udbredte fænomen: dukketeater for voksne. Og det er vitterlig ikke for børn! De både danske og udenlandske grupper vil med hænder, stopmotion, hånddukker, skyggeteater, musik- og lyskollager fortælle historier om dukker, der som alle os andre er lemfældige, alkoholiserede og har alderskomplekser. Udover forestillingerne - som alle er danmarkspremierer - er der løbende workshops og seminarer under festivalen. - Ida Marie Fich Copenhagen Puppet Festival

Onkel Dannys Joint Tid & sted On 04.03 kl. 20, Råhuset, Onkel Dannys Plads 7, Kbh. V Pris 30 kr. Info www.kulturvesterbro.dk/raahuset =dkZYWVcZ\€gYZc

014

ı

BY THE WAY

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

Tid & sted 19.03-29.03 kl. 17 og 20, Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 4. sal. Kbh. V Pris 55/95 kr. Info www.puppetfestival.dk / www.scenebillet.dk

:c\]VkZHi#

(6!&%


"%! $! &!&'$ "&$#$)%"&$$ &!&'$ "&$#$)%"&$$

"%! $!

   ( 

  

"

 "" " $#!""! # $! !" ! "-&"! *!! #  ! ""# 

! '! " !"+""" #"# !" "

,(!()" ) +$ )%%%


Downtown Magazine takker for en vild aften...


Musik. Omtaler EDE$IG>E=DE

Grace Jones Tilbage på den musikalske Catwalk

Grace Jones har i mere end 30 år været en af de mest visuelt stilskabende kunstnere og er blandt andet kendt for det kantede, androgyne look, som hun i midten af 80’erne skabte i partnerskab med den franske designer Jean-Paul Goude. I slutningen af 2008 udgav hun Hurricane, som er det første album med eget materiale i 20 år. I denne forbindelse gæster hun den 30. marts Danmark med sit show, som er kendetegnet ved en spektakulær scenografi samt et fuldfedt liveband. Musikalsk er Hurricane blevet sammenlignet med Massive Attack’s Mezzanine. Pladen er en genremæssig blanding af soul, pop og funk samt en række elementer fra dub og reggae. Setlisten kan ud fra tidligere stop på turnéen forventes at indeholde en del numre fra det nye album samt klassikere som ’Pull Up To The Bumper’ og ’Slave To The Rhythm’. - Niels Alsted Grace Jones Tid & sted Ma 30.03 kl. 20, Falconer Salen, Falkoner Allé 9, Frb. C Pris 495 - 575 kr. + gebyr Info Tlf. 38 15 80 20 ;gZYZg^`hWZg\

018

ı

MUSIK

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

&)!&*!&-


VI 5 CKALBUM

GLASVEGAS INKLUSIVE SINGLERNE

9GERALDI :9DADDY; G : GAFFA 8charmerende skotsk accent p4 10 helt igennem flotte 60;er-inspirerede sange, der tr6kker en linje tilbage 0&))+!/*6+!"+"i Jesus And Mary Chain. Det er fremragende sangskrivningskunst, og en eminent storladen produktion af forsanger James Allen og Rich Costey, hvis tidligere arbejde med bands som Interpol, Muse og Mew&(("$4. 1%7.0%"+,.%2,.Raveonettes;2"./&,+#Phil Spectors lyd 2.+"!."."0,$.4".Glasvegas kendetegnet ved det store og melodramatiske.

POLITIKEN 

:+0/0&/(., ()1*:

RAPHAEL SAADIQ NY SOULKLASSIKER

THE WAY I SEE IT P1 

5 en 3 , 7* (,(/' sound. e, e* som e, vi*keli , hop ,"% i ,"' A%, f* lyou, p2 cove*e, o s,ylin en ,il sn ene o +' +,"%' ins,*umen,e*ne o indspil nin slyden * %" i 4#, Selv %3' ' '-&*' Men , * ."*$%" ,3%%* "'!(%, &&* " ' Rphels ufo*li neli e ,len,.6 A
Omtaler GD8@

EAGLES OF DEATH METAL Attitudesikre flabede drengerøve Ansigterne bag det hårdt rockende navn, Eagles of Death Metal, er den solbrillebeklædte, overtatoverede og truckerskægsmissionerende Jesse Hughes og den rødhårede ørkenrock ekvilibrist Josh Homme, der nok mest er kendt fra sit virke i Queens of the Stone Age. Der er nu ikke så meget metal over bandet, som navnet kunne antyde. I stedet står den på beskidt og flabet drengerøvsrock med en attitude, der overstiger det gennemsnitlige rockband og kan blæse tøjet af de fleste. For ikke at glemme bandets velrenommerede liveoptrædener, der indeholder flere ’rock poses’ end en hel uge på Roskilde Festival. Homme har været inde og ude af bandet i livesammenhæng, så det bliver interessant at se, om han dukker op bag tønderne, når bandet gæster Store VEGA den 10. marts. Så trim truckerskægget, og puds solbrillerne til en aften i selskab med Eagles of Death Metal. - Søren Thuesen Eagles of Death Metal Tid & sted Ti 10.03 kl. 21, Store VEGA, Enghavevej 40, Kbh. V Pris 220 kr. + gebyr / 255 kr. i døren Info www.vega.dk / tlf. 33 25 70 11

:c\]VkZHi#

(6!&%

;DID@>>6G:CH

020

ı

MUSIK

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


:A:8IGDEDE

Metronomy Nights out i København Det var iført sort tøj fra top til tå og en påklistret lampe på maven, der tændte og slukkede ved berøring, at Metronomy først gjorde sig bemærket på dansk jord. Og for dem, der ikke fik set det spektakulære sceneshow på Spot Festival 2007, kommer der nu en chance til. Den engelske elektrotrio har haft stor succes med deres remix af kunstnere som Franz Ferdinand, Klaxons, Late of the Pier og Lykke Li, men til alt held er deres egenproducerede musik af mindst lige så høj kvalitet. Det beviste de senest med deres andet album Nights Out, der er et af 2008’s bedst bevarede hemmeligheder. Til trods for at albummet byder på det ene hit efter det andet, har Metronomy nemlig ikke helt formået at slå igennem til det danske publikum. På P3 har singlen ’Heartbreaker’ dog lige så langsomt sneget sig ud i æteren, og mon ikke at trioen med deres mavelamper kan få overbevist publikum, når de gæster Rust den 5. marts. - Line van’t Veen Metronomy + Sky Larkin + Johnny Foreigner Tid & sted To 05.03 kl. 21, Rust, Guldbergsgade 8, Kbh. N Pris 60 kr. Info www.rust.dk / tlf. 35 24 52 00 C³ggZedgi

(6

EHN8=:9:A>8

Fever Ray Soloprojekt fra The Knife medlem Fever Ray er et projekt fra den svenske sangerinde, Karin Dreijer Andersson, der er bedst kendt som den kvindelige halvdel af søskende-duoen The Knife. Og det kan da også næsten garanteres, at man som The Knife-fan vil nyde Fever Rays dystre univers, der musikalsk minder om den maskeklædte duos lyd dog med en mere dragende, mørk klang. Soloprojektet er opstået efter The Knife tilbage i ’06 meddelte, at de holdt 3 års pause. Men det blev et løfte Karin Dreijer Andersson heldigvis ikke kunne holde og har udtalt, at hun ganske enkelt bare brændte inde med for mange numre, der ville skrives. Det selvbetitlede debutalbum kan købes i fysisk form dagen efter koncerten, nemlig den 23. marts, men kan allerede nu erhverves som download. Udover den stemningsfyldte musik er Karin Dreijer Anderssons hobby det visuelle, der hjælper musikken på vej til en fuldkommen oplevelse. Så vil man både musikalsk og visuelt indhylles i et dystert, men smukt univers, skal man tage til Fever Rays koncert i Store VEGA den 22. marts. - Ida Aistrup Fever Ray Tid og sted Sø 22.03, Store VEGA, Enghavevej 40, Kbh. V Pris 220 kr. + gebyr / 255 i døren Info www.vega.dk / tlf. 33 25 70 11 :c\]VkZHi#

(6!&%

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

MUSIK

ı

021


BDGI:C96=AC>:AH:C

;DIDA6HH:=£<=

Hard Candy You’re just another face on MySpace Råt for usødet brager et af hittene fra kvartetten Hard Candys debutalbum, Rogue State, ud af højtalerne. Vi befinder os på Studenterhuset, hvor den danske electrorock-gruppe holder lydprøve forud for deres release party. Downtown har været så heldige at få lov at snige sig med til en hektisk aften, hvor udgivelsen og de fire unge fyre er omgærdet af massiv opmærksomhed fra hele mediespektret.

022

ı

MUSIK

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

=DA9£?:B:9=6G986C9N


=6G986C9N:G ?ja^VcL^cY^c\iZ`hi!bjh^`d\kd`Va BVmL^cY^c\igdbbZg I^b=ZYZ?ZchZcigdbbZg AVghEdjahZc`ZnWdVgY =³gYZbe€lll#bnheVXZ#Xdb$ja^`Z]VgYXVcYn

B

andet spiller hverken på guitar eller bas, men alligevel befinder de sig unægteligt i den rockede del af det elektroniske felt. Det er nemlig ikke så meget de subtile elektroniske smålyde, der kendetegner numrene, men derimod velafmålte rockede synth-akkorder på et energisk fundament af såvel akustiske som elektriske trommer. Singlen ’El Ectro’, der gennem længere tid har været ude i æteren, er et godt eksempel derpå. Fællesnævner for numrene på Rogue State er nemlig den utrættelige energi, der skinner igennem fra ende til anden. Til vigtig havefest Timerne op til release-festen er præget af en lettere hektisk stemning. Forsanger Julian er i sidste øjeblik blevet hevet ind til Aftenshowet på DR1, imens resten af Hard Candy gennemgår lydprøven til den hidtidige kulmination på bandets karriere. Der skortes ikke på forberedelsen til den store aften, og hvert instrument indstilles minutiøst, indtil drengene momentant bliver distraheret af en kasse med frisktrykt Hard Candy-merchandise. Max, Lars og Tim fra bandet flokkes om kassen. Alle tre med et smil, der breder sig fra øre til øre, da de ser hættetrøjerne og T-shirtene. ”Så kører det fandme,” griner Lars og high fiver med Max. Da Julian ankommer til Studenterhuset fra sin tv-optræden, sniger bandet sig hurtigt ud for at tage en cigaret. Julian er lettere omtumlet og begejstret over besøget hos Aftenshowet: ”De viste klip fra vores videoer og alt muligt,” fortæller han. Hard Candy stammer oprindeligt fra Julian og Tims tid sammen på Vig Musikhøjskole, og efterfølgende kom Julians fætter, Max, med i bandet. ”Vi har spillet sammen i næsten 2 1/2 år nu,” fortæller Tim. Lars, der spiller på keyboard, sluttede sig til Hard Candy som den sidste: ”Vi skulle spille et job, som vi troede var virkelig vigtigt. Men det viste sig at være en havefest med unger og hunde rendende rundt over det hele, og lydmanden prøvede at score i stedet for at lave lyd.” De griner alle sammen af historien, og Tim bryder ind: ”Det viste sig til gengæld, at kemien med Lars var rigtig god, da vi senere tømte baren sammen. Så det var en rigtig god konstellation i en dårlig forbindelse.” Hype før pladekontrakt Debutalbummet, Rogue State, skulle faktisk have været på gaden allerede i august 2007, men fordi bandet ikke havde spillet nok koncerter, blev udgivelsen sat på standby. ”Det har været meget frustrerende, at udgivelsen gentagne gange blev udskudt, men nu kan vi godt se, at det var en god ting,” forklarer Julian. Lars tilføjer: ”Der skulle ligesom være noget hype omkring os, og vi skulle have etableret

024

ı

XXXXXXXXXX MUSIK ı MARTSJANUAR 2009 ı / FEBRUAR VOL. 2 2009

ı

VOL. 2

en fanskare. Ellers kunne vi bare have siddet og set pladen blive udgivet og langsomt dø ud.” I dag er Hard Candy langt mere rustet og har alt fra en koncert på en italiensk festival til opvarmningskoncert for Magtens Korridorer på CV’et. ’Brigitte Nielsens søn kan selv’ Ud over at markere sig i de seriøse musikmedier har Hard Candy også nydt udbredt opmærksomhed i den kulørte presse. Det skyldes hovedsageligt Julians ophav med de berømte forældre - musikeren Kasper Winding og skuespillerinden Brigitte Nielsen. Under opsætningen af lyden viser bandet stolt en anmeldelse fra BT frem med overskriften: ’Brigitte Nielsens søn kan selv’. Selv tager bandet meget let på det forhold. ”Vi fik taget nogle billeder til Se og Hør - altså af hele bandet - og de havde fundet en perfekt location i en gangtunnel under Rigshospitalet. Sådan én med en masse graffiti - meget urbant. Da så billedet kom i bladet, havde de klippet os tre ud og erstattet vores billede med Julians forældre,” fortæller Max. Resten af bandet griner og morer sig godt over tabloidpressens dækning af debutalbummet. Den massive pressedækning fra tabloidpressen tager de imod med kyshånd og benytter blot det ekstra spotlight til at henlede opmærksomheden på musikken, som er det, der betyder noget for dem. Punkere inderst inde Hard Candy har deres musikalske rødder i punken og startede ud med guitarer og bas i hæsblæsende teenage-tempo. En dag gik Julians guitar dog i stykker, og så satte han sig hen til keyboardet, hvorfra han siden har hentet sin inspiration. ”Vi har stadig mere vores rødder i punken i forhold til elektronisk musik,” siger Max og forsætter: ”Det er helt sikkert energien fra punken, der er i højsædet.” Det er derfor også punken, der er den vigtigste musikalske identitetsfaktor for bandet, som Julian fastslår: ”Nogle gange kalder de os elektro-punk. Det, synes jeg, lyder godt.” Da bandet senere indtager scenen, udløser de en uimodståelig energiladning for et forventningsfuldt publikum, og indvier Rogue State med de to pulserende trommesæt og Julian Windings vanvittige sceneshow. Ikke stift nok til at være electro og ikke beskidt nok til at være punk.

Vi skulle spille et job, som vi troede var virkelig vigtigt. Men det viste sig at være en havefest med unger og hunde rendende rundt over det hele, og lydmanden prøvede at score i stedet for at lave lyd.


Omtaler

EJC@GD8@

Jay Reatard Postpunkrockpopmusik! Det er nemt at komme til at stave forkert, ’Reatard’, hvilket formodentlig er meningen. Retropunkeren Jay Reatard, alias Lindsey, besidder i hvert fald punkens fandenivoldske, selvudslettende energi, der i værste fald kan karakteriseres som retarderet. I bedste fald er det underholdning i verdensklasse og musikalsk genialitet. Jay Reatard hører ikke desto mindre til sidstnævnte. Punktraditionen tro har han helliget sig singleformatet og udgav sidste år en stribe af slagsen på Matador Records under titlen Matador Singles 08. Selskabet udgav også Jay Reatards produktioner, fra før han blev signet, og begge udgivelser blev mødt af en ovenud begejstret anmelderskare. Jay Reatard dyrker og genopfinder punken og kan uden vaklen sammenlignes med godfathers som Ramones, men er samtidig helt sin egen. Hans støjende musik virker på ingen måde kommercielt funderet, men har alligevel en bred næsten poppet appel, der går fantastisk i spænd med den udadvendthed, der præger numrene i deres skarptskårne, kortfattede enkelhed. Jay Reatard er sin hurtige tids musiker, og man kan glæde sig til en energieksplosion på Lille VEGA, når den excentriske gavflab trykker den af den 23. marts. - Mette Hornbek Jay Reatard Tid & sted Ma 23.03 kl. 20, Lille VEGA, Enghavevej 40, Kbh. V Pris 130 kr. i forsalg / 150 kr. i døren Info www.vega.dk / tlf. 33 25 70 11 (6!&% :c\]VkZHi#

:ME:G>B:CI6A

Antony and the Johnsons Englesang med himmelsk klang Det er ikke hvem som helst, der lægger vejen forbi København, når Antony and the Johnsons indtager Falconer Salen den 26. marts. Antony and the Johnsons har allerede siden 2005-albummet, I Am a Bird Now, haft status som et unikum på den internationale musikscene. Mest genkendelige er bandet nok for Antony Hegartys inciterende vokal, som også er kendt fra Björks seneste album og det diskofile sidespring med Hercules and Love Affair. Nu er han tilbage i front sammen med ’the Johnsons’ på det nye album The Crying Light, der ramte butikshylderne den 19. januar i år. Ensemblet fra New York, der er et mindre symfoniorkester, er svære at sætte i bås, men går blandt andet under den besnærende genrebeskrivelse ’dark cabaret’. Orkestret er blevet overstrømmet med ros og hæder i løbet af deres relativt korte karriere, og er man blot en smule romantisk besjælet - hvad enten det er af melankolsk eller fortrøstningsfuld karakter - kan man ikke undgå at blive berørt af Antony and the Johnsons musikalske kunststykke. - Morten Dahl Nielsen Anthony and the Johnsons Tid & sted To 26.03 kl. 20, Falconer Salen, Falkoner Allé 9, Frb. C Pris 300-480 kr. + gebyr Info Tlf. 38 15 80 20 &)!&*!&-

;gZYZg^`hWZg\

026

ı

MUSIK

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


Omtaler

ANIMAL COLLECTIVE Genreløshedens mestre “Bliv ikke overrasket, hvis du kommer og ser os, og det ikke er, som du troede, det ville være,” advarer Animal Collective, der er berømte/berygtede for at give koncerter, hvor alt kan ske. Så lad forventningerne blive hjemme, når denne unikke anmelderyndling træder på scenen i københavnsk regi. Animal Collective har været utroligt produktive siden debuten i 2000 og udsendte her i januar deres niende studiealbum Merriweather Post Pavilion. Ligesom forgængerne er albummet blevet modtaget med hyldest fra både fans og anmeldere og bliver af mange betragtet som gruppens hidtil bedste. Animal Collective lader sig ikke beskrive ud fra gængse standarder. Deres eksperimenterende elektriske rock-, soul-, eletronic-, hiphop-inspirerede anarkistiske lydlandskaber kan bedst betegnes med deres egen label: Animal. Lydene bliver til musik, der på en gang kan opleves som behagelig og foruroligende, smuk og forvirrende - og det gør det så fandens interessant! Kom med et åbent sind, og lad dig forføre og forskrække af de avantgardistiske dyr. - Mette Hornbek Animal Collective Tid & sted Fr 06.03 kl. 21, Amager Bio, Øresundsvej 6, Kbh. S Pris 200 kr. + gebyr i forsalg / 225 kr. i døren Info www.amagerbio.dk / tlf. 32 86 02 00 AZg\gVkheVg`Zc

'6!*6!&'!(*%H!-&C

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

MUSIK

ı

027


Omtaler

;DA@$GD8@

Bob Dylan Times they are still a-changin’ Den amerikanske singer-songwriter, Bob Dylan, har chokeret, overrasket og flyttet grænser i mere end 45 år. Allerede med sin første plade i 1962 satte Dylan nye standarder for tekster i populærmusikken, og bedst som et kolossalt publikum havde dedikeret sig til hans akustiske folk-repertoire, satte han strøm til… til sine fans store forargelse. Efter en lang række plader af svingende kvalitet blev der meget stille omkring Bob Dylan. Men netop som man troede, at man havde hørt det sidste til den knirkende sanger, sprang han pludselig frem som trold af en æske med den formidable Time out of mind i 1997. Siden har rockpoeten udgivet nogle af sine bedste plader. Modern Times fra 2006 har solgt mere end 10 mio. eksemplarer, begejstret alverdens anmeldere og givet Dylan en Grammy; til trods for beskyldninger om sangtyveri og svindende stemmeføring. Sidste år vandt den legendariske sangskriver en Pulitzerpris for sin “store betydning for populærmusik og amerikansk kultur, kendetegnet af lyriske kompositioner med ekstraordinær poetisk kraft”. Og som for at slå en fed streg under sin egen uforudsigelighed har ’His Bobness’ for nyligt medvirket i en Pepsireklame! Skønt han er kendt for at være en sky og indesluttet kunstner, har Bob Dylan siden 1988 rejst verden rundt på ’The neverending tour’. Turneen har bragt legenden til Danmark adskillige gange, og den 29. marts er han her igen for at knirke sig igennem sit glorværdige repertoire i Forum. - Lena Jensen Bob Dylan Tid & sted Sø 29.03 kl. 21, Forum, Julius Thomsen Plads 1, Frb. C Pris 495-550 kr. + gebyr Info www.forumcopenhagen.dk / tlf. 32 47 20 00 EDE$GD8@ ;gZYZg^`hWZg\

Sune Rose Wagner Eneren vender hjem ”En af de mest velbevandrede danske rockmusikere af den yngre generation” - den sætning kan vist med god samvittighed sættes på Sune Rose Wagner. Hans musikalske virke har bragt ham og hans mange formationer rundt til spillesteder og backstage-fester, de fleste nystartede bands kun kan drømme om. Men Sunes danske aner trækker åbenbart stadig i ham, for på trods af landevejens rastløse trumlen og den internationale karriere vendte han i 2008 hjem til det danske sprog i form af sin første dansksprogede udgivelse i sin 16 år lange karriere, og den følges der op på med et par koncerter her i 2009. Lydmæssigt kan man forvente Wagner i storform. Det er rumklangsindpakkede, 60’er inspirerede pop-perler med lyrik, der kredser om de spontane iagttagelser og følelser, når Sune Rose Wagner vender hjem til det danske den 4. marts i Store VEGA. - Søren Thuesen Sune Rose Wagner Tid & sted On 04.03 kl. 21, Store VEGA, Enghavevej 40, Kbh. V Pris 160 kr. + gebyr / 180 kr. Info www.vega.dk / tlf. 33 25 70 11 (6!&%

:c\]VkZHi#

028

ı

MUSIK

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


Der er dem, der er helt suverÌne til at sÌtte pü anlÌgget pü dovne søndage. Dem, der gør det pü en helt unik facon. Dem, som sprÌnger dine højtalere, og dem, som du ikke kan holde fødderne i ro til. Downtown sÌtter hver müned spot pü et band, der er dine øregange vÌrdige. I marts er det Gang Gang Dance, som er helt perfekte til at fü en fest i gang med.

7JMZUUFSUJM

Gang Gang Dance Nedsmeltning af genrerne Den Brooklyn baseret art-rock kvartet, Gang Gang Dance, har isĂŚr i 2008 markeret sig med deres seneste og meget kritikerroste album Saint Dymphna. Gang Gang Dance tilhører den slags bands, der formĂĽr at vĂŚre vanvittigt avantgardistiske og samtidig fantastisk melodiske i deres musikalske udtryk pĂĽ samme mĂĽde, som man kender det fra bl.a. Animal Collective, Battles og TV On The Radio - uden nogen videre sammenligning i øvrigt. Gruppen har da ogsĂĽ ďŹ ngrene i stort set alle verdenshjørner og mixer bĂĽde grime, afrikansk perkussion, mellemøstlige stemninger,

loops og samples ind i et mĂŚttet lydbillede, der pĂĽ trods af diversiteten lyder som en helt naturlig sammensmeltning, eller genremĂŚssig nedsmeltning om man vil. Det er i hvert fald svĂŚrt at sĂŚtte en etiket pĂĽ kvartetten, hvis sangskrivning hverken kan kaldes for traditionel eller konservativ, men som struktureres ved hjĂŚlp af sangerinde Liz Bougatsosâ&#x20AC;&#x2122; karismatiske vokal, der lyder som et mix mellem Santogold og M.I.A. med konstante og ikke mindst bastante beats, der inviterer til dans. Der er med garanti en del at hente, hvis man dykker ned i Gang Gang Danceâ&#x20AC;&#x2122;s korpulente lydunivers. - Søren Thuesen

VOL.2

Äą

2009 MARTS

Äą

MUSIK

Äą

029


030

MUSIK

MARTS 2009

VOL. 2


H>C:8:8>A>:A6J7

;DID9>IA:KGDH>C<

>CI:GK>:LAJ8NADK:

- Know the way to play the game -

Glem alt om at ligestillingen er død. Den 23-årige Lucy Love har i løbet af kort tid taget den danske, mandsdominerede rapscene med storm. Med sin karakteristiske rap, laid back attitude og stramme beats giver hun både fuck-fingeren til VIP’s og en kærlighedserklæring til musikken på hendes debutplade Superbillion.

L

et’s face it. Danser du stadigvæk rundt til lyden af franske elektroniske toner, burde du komme op på beatet og i stedet følge de hurtige takter på den endnu undergrund’ske grimescene, hvor danske Lucy Love er genrens kvindelige indspark.

I sommers fyldte hun et tætpakket og kogende telt på Roskilde Festivalen, tonerne af hendes single ’No V.I.P.’ er blevet spillet flere gange i radioen, og senest vandt hun prisen P3 Eksperimentet til P3 Guld. Den hurtige fart på karrieren har overrasket den unge rapper, som i gennem to år har arbejdet på pladen: ”Det er så vildt, hvor hurtigt det hele er gået, og jeg må nogle gange stoppe op og nive mig selv i armen, for at finde ud af, at det hele ikke er en drøm,” siger hun, mens hun i oversize hættetrøje spiser en søndagsspandauer i studiet på Islands Brygge, hvor vi har fået lov at kigge forbi.

Lucy Love havde kun hørt grime et år, inden hun selv gav sig i kast med at udfordre genren. Forinden havde hun sunget soul, men det var nu alligevel for blødt og trivielt at synge Erykah Badus kærlighedsnumre efter munden, som Lucy Love selv udtrykker det. I stedet opdagede hun ved et tilfælde grime, og syntes det lød fedt, selvom hun erkender, at det kan være vanvittig akavet at danse til. ”Fra den ene dag til den anden smed jeg soul på hylden og begyndte at rappe. Det ligger mig åbenbart naturligt for at være MC, og så tillader grimegenren jo, at jeg kan synge om lige det, der passer mig. Og det er i grunden det, som passer mit temperament allerbedst.” Fra Zambia over Urbanplanen til piratradio i England Lucy Love er født i Zambia, men som toårig tog hendes forældre turen fra Afrika til Amager. Og selvom nogle måske vil mene, at Urbanplanen er knap så

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

MUSIK

ı

031


Selvom festerne, hvor der bliver spillet drum nâ&#x20AC;&#x2122; bass, dubstep og grime, indtil videre er domineret af mĂŚnd, synes jeg alligevel, det er afslappet at vĂŚre kvindelig rapper...

y c Lu ve Lo


eksotisk som Zambia, og at grimegenren egentlig hører England til, befinder Lucy Love sig lige nu perfekt i Danmark: ”København er en fed by, og så har den bare et overskud på musikscenen. Der er plads til alle, og musikere er ikke bange for at give hinanden ros. Jeg har fundet mig det perfekte spot, hvor jeg kan udfylde en plads på den upcoming grimescene.” Spandauernes bedste del - syltetøjsklatten - ryger med et klask på gulvet. Lucy Love griner og fortsætter: ” Selvom festerne, hvor der bliver spillet drum n’ bass, dubstep og grime, indtil videre er domineret af mænd, synes jeg alligevel, det er afslappet at være kvindelig rapper. Det er super fedt, og jeg har vel på en eller anden måde også vendt det at være pige i miljøet til at være en fordel.” Men det er ikke kun herhjemme, der er øje for Lucy Loves talent. Sidste sommer inviterede den respekterede, engelske piratradio Rinse.fm hende til at spille i en af deres udsendelser. En sjælden chance, som førte Lucy Love med et skattekort i hånden til en øde ghettobygning, hvor hun blev spillet i over en time og blev interviewet. Sounds like a big Cliche ”It’s not about the game, it’s the way you play it” - sikkert en kliché som Lucy Love selv synger det, men ikke desto mindre ser det ud til at virke. Med sin engelske accent og talent for rap er hun enhver garvet grimerapper værdig, og resten af hendes visuelle musikeridentitet er ligeså helstøbt som numrene på hendes plade. MySpace’en, pressebillederne og musikvideoen er heller ikke lavet af en hel tilfældig. Det er Lucy Love selv, der har stået for det hele med hjælp fra sine venner. Til hverdag studerer hun på det Fynske Kunstakademi, har læst billedkunst i Sverige, og med sin super perfektionisme bliver hun ved til udtrykket er perfekt: ”Nogen skal stoppe mig, ellers kan jeg ganske enkelt blive ved med at arbejde på et projekt- om det så er på min musik eller et billede.” På pladen spiller Lucy Love sammen med musikeren og produceren Yo Akim, hvor han står for musikken og hun for rappen og lyrikken. Lige siden de for to år siden fandt sammen og ville lave pladen, har de som Lucy Love udtrykker det, hypet Superbillion for dem selv: ”Pladen har jo været undervejs i to år, og har fyldt ekstremt meget af vores liv. Vi har gået og hypet pladen for os selv, og derfor er det fedt, at den nu endelig udkommer, så vi kan dele den med nogle andre.” Lucy Love ”knows the way to play the game” med sit fuck til VIP-fester og andre fesne frynsegoder, man kan få som kendt. Den rette attitude handler vel i bund og grund om at finde sig en niché, hvor man som Lucy Love befinder sig godt…

>C;D 9j`VcdeaZkZAjXnAdkZa^kZe€GjhiYZc,#bVgih! ]kdg]jche^aaZgi^agZaZVhZ[ZhiZcV[HjeZgW^aa^dc hVbbZcbZY@^Y@^h]dgZ!LdWWaZHfjVY! GVhBdcZn!E]VhZ*d\Ine]ddc#

034

ı

MUSIK

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


Omtaler G:IGDEDE

A CAMP Lejrbål med Nina Persson A Camp er Cardigan darlingen Nina Perssons sideprojekt, som så dagens lys i 2001 med udgivelsen af albummet af samme navn. Nu er Persson og co. atter pladeaktuelle med Colonia, og den 31. marts giver de koncert i København. Nina Persson blev først kendt som den sukkersøde, smukke skandinav i front for den svenske gruppe The Cardigans. Med hyggelig indiepop - i kølvandet på britpoppen - sang hun bandet til stjernestatus, men viste med sin sidegeschäft, A Camp, at hun kunne mere og andet end at se sød ud på en scene. Den gang årtusindet var ganske nyt lød A Camp af støvet, amerikansk country tilsat en knivspids indierock, og Nina Perssons tekster fortalte både med vemod og humor, om elendig selvtillid, om at finde tilfredshed i at have scoret den knap så fantastiske fyr til festen og om menneskers forgæves forsøg på at købe sig til en lille smule kærlighed. På Colonia har musikken stadig rødderne i countryens dystre muld, men samtidig har der også lagt sig et fint, lille filter af 60’er inspireret retropop over sangene, og har Nina Persson en god aften, kan hun utvivlsomt få taget til at lette på den gamle koncertsal i VEGA. - Sofie Maegaard A Camp Tid & sted Ti 31.03, Lille VEGA, Enghavevej 40, Kbh. V Pris 220 kr. + gebyr / 240 kr. i døren Info www.vega.dk / tlf. 33 25 70 11 :c\]VkZHi# (6!&%

036

ı

MUSIK

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


Annonce


Omtaler <6G6<:GD8@

The Blue Van Så live som det blir’ Skønt gennemsnitsalderen ikke er over de 30, har bandet fra Brønderslev efterhånden 13 år på bagen. I den tid har drengene, der efterhånden er blevet til mænd, spillet flere koncerter sammen, end de fleste bands kan præstere i hele karrieren. Bandet har trods legendariske koncertpræstationer og omfattende hype ikke rigtig været i stand til at bide sig fast i det brede danske musikpublikums bevidsthed, men med Man Up, der kom på gaden i slutningen af 2008 og er gruppens seneste album, er det måske alt sammen ved at ændre sig. Første singlen ’Silly Boy’ opnåede i hvert fald massiv airplay som ugens uundgåelige på P3, og pladen har modtaget fine anmeldelser. The Blue Van er kendte for at give publikum noget langt ud over det sædvanlige, når de spiller live. Det er her bandets ultimative force ligger, så er man til blues og 60’er inspireret rock, så må man ikke snyde sig selv for at opleve The Blue Van live. - Niels Alsted

6AI:GC6I>KGD8@

Glasvegas

The Blue Van Tid & sted Fr 27.03 kl. 21, Amager Bio, Øresundsvej 6, Kbh. S Pris 100 kr. + gebyr / 125 kr. i døren Info www.amagerbio.dk / tlf. 32 86 02 00 AZg\gVkheVg`Zc '6!*6!&'!(*%H!-&C

Skotsk socialrealisme Var man fast lytter til radioprogrammet ’De Sorte Spejdere’ på P3, har man ikke kunnet undgå at stifte bekendtskab med Glasvegas, som Anders Breinholt gjorde en dyd af at spille - og det med god grund. Det skotske band spiller 60’er inspireret rock med simple melodier og socialrealistisk lyrik om alt fra skotske kriminelle til socialrådgivere fra Glasgow, som de gør i et af deres smukkeste numre, ’Geraldine’, fra debutalbummet. Albummet med samme navn som bandet udkom i september sidste år og fik et utal af roser med på vejen. Siden har det skotske band haft travlt og udgav i december endnu et album ved navn A snowflake fell (and it felt like a kiss). En omgang smådyster julerock. Nu vender Glasvegas så snuden mod Danmark og spiller den 5. marts i Pumpehuset. En koncert, der vil byde på forsanger James Allans charmerende skotske accent, rock i verdensklasse og måske et glimt af Anders Breinholt. - Ida Aistrup Glasvegas Tid & sted To 05.03 kl. 21, Pumpehuset, Studiestræde 52, Kbh. V Pris 250 kr. + gebyr Info www.pumpehuset.dk / tlf. 33 93 19 60 KZhiZgedgi

'6!*6!+6!&%!&'!&)!'+!'.!((!+,!+-!+.!&,(:!'*%H

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

MUSIK

ı

039


Omtaler >C9>:GD8@

;DIDH£G:CHDA@¢GHI6G7>G9

Franz Ferdinand I say don’t you know?

Hvem kan sige sig fri for at have trampet med til megahittet ’Take Me Out’ fra 2004? Skotske Franz Ferdinands gennembrud var eksplosivt, og de er aldrig blevet glemt. Nu er deres tredje studiealbum Tonight: Franz Ferdinand endelig ude, og der kan atter fyres op under rockfesten. Bandet har været toneangivende for den engelske musikscene i de senere år, hvor den energiske retrostil har bredt sig som en steppebrand med et væld af beslægtede bands som fx Kaiser Chiefs, Arctic Monkeys og Dirty Pretty Things. Med titlen Tonight: Franz Ferdinand ønsker bandet eftersigende at skabe en fornemmelse af forventning, og man ser bestemt frem med stor forventning til deres koncert, for Franz Ferdinand er notorisk gode live. Senest har bandet givet koncert på dansk grund ved sidste års Skanderborg Festival i øsende regnvejr, hvilket publikum dog hurtigt glemte og hengav sig til tonerne af Franz Ferdinands fede fest. Hvis man ikke er så heldig at kunne deltage i festen, når skotterne indtager Store VEGA, kan man rocke med foran computeren, for koncerten bliver streamet gratis på www.vega.dk. - Mette Hornbek Franz Ferdinand Tid & sted Fr 20.03 kl. 20, Store VEGA, Enghavevej 40, Kbh. V Pris 375 kr. i forsalg / 410 kr. i døren Info www.vega.dk / tlf. 33 25 70 11 :c\]VkZHi#

040

ı

MUSIK

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

(6!&%


VOL.2

ı

I know everything about you, You know everything about me, Know everything about us

Lyrics

Can you remember and humanise? It was still where we’d energised, Lie in the sand and visualise Like its ’75 again,

Historier om den altoverskyggende kærlighed. Hjerter, der bliver knust eller bare finurlige hverdagshistorier. Der gemmer sig fine, små stykker poesi og opråb i det musik, du lytter til hver eneste dag. Alt det handler om er blot at lytte godt efter…

I can’t do well when I think you’re gonna leave me, But I know I try, Are you gonna leave me now? Can’t you be believing now?

We lived an adventure Love in the Summer, Followed the sun till night Reminiscing other times of life, For each every other The feeling was stronger, The shock hit eleven - Got lost in your eyes

We are the people that rule the world. A force running in every boy and girl, All rejoicing in the world, Take me now - we can try.

We can remember swimming in December, Heading for the city lights in 1975, We share in each other, Nearer than father, The scent of a lemon drips from your eyes

We :BE>G:D;I=:HJC

IZ`hiAj`ZHiZZaZ$:be^gZD[I]ZHjc 6aWjbLVa`^c\dcV9gZVb'%%.

:be^gZHjcZgZcVjhigVah`ehn`ZYZa^h`!ZaZXigd"ede Yjd!YZg]Vghidg]^iiZibZYh^c\aZcÉLVa`^c\dcV 9gZVbÉ[gVYZWjieaVYZcV[hVbbZcVkc#ÉLZ6gZi]Z EZdeaZÉZg:be^gZd[i]ZHjcÉhVcYZch^c\aZ#

Empire of the sun We Are the people

2009 MARTS

ı

MUSIK

ı

041


Omtaler

=>E=DE

D12 Alter egoerne er tilbage D12 er efterhånden en gammel kending i hiphopmiljøet og har forlængst bevist, at de fuldt ud har fortjent og kan bære den succes, der fulgte i kølevandet af at have Eminem som medlem. Med hits som ’Purple Pills’, ’My Band’ og ’Fight Club’ og med de dobbelt-platin sælgende albums D12 world og Devils Night har de etableret et solidt ståsted i branchen ikke mindst med hjælp fra Dr. Dre, Kaney West og Eminem. Ved siden af D12 har mange af bandmedlemmerne haft en solokarriere kørende og har været på egne turnéer rundt i verdenen, men når de den 28. marts gæster Danmark, er det som ét samlet band, selvom meget er sket, siden de sidst besøgte København: To af bandmedlemmerne er blevet skudt, et nyt er kommet til, og Eminem er ikke så aktiv længere. Men de tunge beats og ironiske tekster er stadig Destroit-drengenes varemærke, og med deres imponerende repertoire, er der lagt op til en aften af de sjældne i Pumpehuset. - Ditte Haue Hansen D12 Tid & sted Lø 28.03 kl. 21, Pumpehuset, Studiestræde 52, Kbh. V Pris 250 kr. + gebyr Info www.pumpehuset.dk / tlf. 33 93 19 60 '6!*6!+6!&%!&'!&)!'+!'.!((!+,!+-!+.!&,(:!'*%H

KZhiZgedgiHi#

C:LL6K:

David Byrne Legendarisk multikunstner Den tidligere Talking Heads frontmand David Byrne og super-avantgardisten Brian Eno var et bemærkelsesværdigt makkerpar i slutningen af 70’erne. Sammen kreerede de det ene mesterværk efter det andet og særligt My Life in the Bush of Ghosts (1981) bliver af mange set som banebrydende inden for elektronisk musiksampling. Deres første album siden storhedstiden, Everything That Happens Will Happen Today, der udkom i november sidste år. I den forbindelse turnerede Byrne under overskriften Songs of David Byrne and Brian Eno med numre fra det nye album, suppleret af Talking Heads-sange fra Eno-æraen. Byrne gæster desværre København uden Eno, der sjældent optræder live. Det gør Byrne til gengæld og til trods for den fremskredne alder, så plejer det bestemt ikke at gå stille for sig. Med en fremragende backinggruppe, en trio af moderne dansere og hits som ’Once In a Lifetime’ og ’Life During Wartime’, kan man godt forvente et energisk show. - Christian Pedersen David Byrne Tid og sted Ma 16.03 kl. 20, Falconer Salen, Falkoner Alle 9, Frb. C Pris 475-525 kr. Info Tlf. 38 15 80 20 ;gZYZg^`hWZg\

042

ı

MUSIK

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


AMON AMARTH (S) s BADDIES (UK) s CANCER BATS (CAN) COLDPLAY (UK) s DARKANE (S) s DEICHKIND (DE) s DOWN (US) DUNGEN (S) s GET WELL SOON (DE) s KATZENJAMMER (N) KLOVNER I KAMP (N) s MADNESS (UK) s SATYRICON (N) SKAMBANKT (N) s SLIPKNOT (US) s THE SOFT PACK (US) MARNIE STERN (US) s YOGA FIRE (N) - OG MANGE FLERE... WARM-UP FRA 28. JUNI

WWW.ROSKILDE-FESTIVAL.DK


rust/ martsâ&#x20AC;&#x2122;09

onsdag 04 HEAT 1 YearA Wildchild (US)+ Kokolo (US)+B-boy battle torsdag 05 Metronomy (UK)+ Sky Larkin (UK)+ Johnny Foreigner (UK) fredag 06 Birk Storm/ Pilooski (F) lørdag 07 Lucy Love/ Buraka Som Sistema (PT) onsdag 11 HEATATermanology (US) torsdag 12 The Late Parade+ Hymns From Nineveh fredag 13 moi Caprice/White Pony lørdag 14 Comet ClubAStanza+ D:CODE+ Annoying Lobsters/ Rust Din Røv! onsdag 18 HEATAStones Throw feat. Peanut Butter Wolf+James Pants+ Dam-Funk+ Mayer Hawthorne (US) torsdag 19 Metropolis+ Us With Millions+ EstherOrkester (N) fredag 20 Ginger Ninja+Wedoband/ Dafuniks feat. Elias (DK/US) lørdag 21 Dawn Penn (JAM)+ Aka Koxx (JAM)+ Roots Harmonics Band onsdag 25 HEATAAkil the MC (Jurassic 5 - US) torsdag 26 Soundvenue Selected: Elephant Riders+ Mes Reves+ Sinner/Sunrider fredag 27 Labrador+JoeAndHoney lørdag 28 SleepWithAllYourFriends /We Go Ego

5034%"(%M,-

,-6#4"/%8*$)QSÂ?TFOUFSFS

453"/(&1"35:03$)&453"

4"-7"5*0/ '3&%"(%M,-

0/53*"-

,"/%:,0-03&%5"/(&3*/&

%+'6;;%"%%: BMJBT30$$0800%304& -Â?3%"(%M,- 1-"%&3&$&15*0/,0/$&35

*."(*30

'3&%"(%M,-

#&"5#"3M)&*%*-*/%"),- ,-6#50/&QSÂ?TFOUFSFS

5)&4):-"%4 4 

%+4

5034%"(%M,- ,-6#QSÂ?TFOUFSFS

"--0:"--0:

3"4#0-%*/(

;800,.&4$"-*/

'3&%"(%M,-

#&"5#"3M13*4$*--"8)*5& -Â?3%"(%M,-

3&/3&'-&9

,7Â&#x160;3/ .$/"5&5 %&'03.

7",*-*

5)&(&*45

%+."45&3- 5034%"(%M,- -&54(0-*7&MTFEBHTQSFTTFO '3&%"(%M,-

#&"5#"3M&'5&3-6,,&5*% -Â?3%"(%M,-

)6.03.0%"*%4QSÂ?TFOUFSFS

4)0658&--*/(50/ "*3'03$&

5)&36.034"*%'*3&

*/5&3 /"5*0/"- /*()5(":%": 48*/(%"/4#&"5#"3 1-"%&3&$&15*0/&3,0/$&35&3 '03&%3"('&45&3..

,Â?#."(&3("%&

,Â?#&/)"7/,

Guldbergsgade 8 - 2200 KBH N - www.rust.dk

456%&/5&3)64&5$0.


Anmeldelser

The Prodigy

Franz Ferdinand

Invaders Must Die

Tonight

IV`ZBZidi]Z=dhe^iVa$7dcc^Zg6b^\d

9db^cdGZXdgYh$EaVn\gdjcY

Vidunderbarnet er genfødt ”We are The Prodigy,” lyder en mørk, forvrænget stemme som første vokale ytring på den længe ventede Invaders Must Die. Og det er man ikke i tvivl om, for i samme sekund begynder en tour de force af gennemslagskraftig, elektronisk bravur. Det engelske band, der revolutionerede electronica-scenen i begyndelsen af 90’erne med deres blanding af rave, punk og techno, er endelig tilbage med et nyt album - deres femte studieindspilning, som er udgivet af eget pladeselskab. Siden det seneste album, det kritiserede Always Outnumbered, Never Outgunned fra 2004, er Keith Flint og Maxim tilbage, og sammen med Liam Howletts suveræne kompositioner indkapsler de to vanvittige sangere essensen af Prodigy. Invaders Must Die er en meget helstøbt oplevelse, der skeler til de klassiske Prodigy-traditioner fra begyndelsen af karrieren og tilføjer lyduniverset fra deres senere album samt helt nye påfund, hvilket får pladen til at fremstå både nostalgisk bagudskuende og innovativt nyskabende. Og med fremragende numre som ’Take Me to the Hospital’ og ’Omen’ er en ny Prodigy-klassiker født. - Daniel Bentien

Ærkehertugens navnebrødre indtager nyt territorium De dansable skotter er tilbage med endnu et skud numre til danseskoene, og førstesinglen ’Ulysses’ har da også allerede markeret gruppens tilbagevenden til radiobølgerne. Franz Ferdinand har altid været garant for skramlet og skrabet indie-pop-rock, beskidt guitar tilsat discotrommer og omkvæd, der klæber sig fast på hjernebarken, og det har de åbenbart ikke tænkt sig at ændre så meget på. Og hvorfor egentlig også ændre, når man kan nøjes med at udvide. Gruppens lydbillede har på Tonight fået flere tangenter at spille på i form af funky synth-hooks og en mere hi-fi-produktion end på de to tidligere udspil. Udviklingen klæder bandet, og de klæbende vokaler står klart i et veldefineret lydbillede. Til tider associeres der til sen 70’er disco, andre steder til slut 60’er syrerock, men helheden hænger i grunden godt sammen på trods af et par tidsrejser frem og tilbage, og man står tilbage med en plade, der både kan sætte gang i festhumøret og indbyde til dybere lytteoplevelser. - Søren Thuesen

Beirut March of the Zapotec and Realpeople Holland

Whitest Boy Alive

Jenny Wilson

Fever Ray

Rules

Hardships!

Fever Ray

EdbeZ^^GZXdgYh$7dcc^Zg6b^\d

7jWWaZh$KB:

<daYBZYVaGZXdgY^c\h$EaVn\gdjcY

GVW^YGZXdgYh

Beiruts tredje udspil er to ep’er samlet på et album: Nummer et, March of the Zapotec, er indspillet med et mexicansk begravelsesorkester, der leverer god sorgfuld march en masse. Hver skæring har sit temperament, og selv med begravelsestoner lykkes de viltre harmonier som ingen mestrer bedre end Beirut. Desværre bliver de insisterende mexicanske horn lidt anstrengende i længden. Ep nummer to er en række genindspilninger af gamle numre, der er blevet til under aliasset Realpeople fra Beiruts ’elektroniske dage’. Numrene er alle domineret af kliché-synth og ligger lidt for langt fra Beiruts niveau den dag i dag. Alt i alt byder March of… hverken på en ny ’Elephant Gun’ eller ’Nantes’, men kræver derimod en god portion tålmodighed. - Mette Hornbek

Album nr. to fra Whitest Boy Alive tager tråden op fra debuten, Dreams. Minimalistisk funky indiepop, så knastørt og simpelt produceret, at både indspilnings og mixningsprocessen næppe kan have overskredet en weekend. Det simple udtryk er med til, at de tilbagelænede melodier står soleklart i lydbilledet. De 11 sange er simpelthen ren olie for øregangene, og man føler pulsen sænke sig et stykke i løbet af pladens spilletid. På trods af de dansable rytmer er udtrykket nemlig aldeles afstressende og nærmest hyggeligt med en melankolsk tone i Erlend Öye’s behagelige stemmeføring. Der mangler dog et par udsving fra monotonien, og pladen kan af den grund godt blive lidt uinteressant i sin helhed. - Søren Thuesen

Svenskere har altid forstået sig på hits, og Jenny Wilson forstår, hvordan man genopfinder den tunge arv: svenskerpop i nye, alternative indieklæder. Wilsons lyd er ligesom på det foregående album Love and Youth fra 2005 fragmentarisk, nytænkende, retrospektiv, svingende og abrupt på samme tid. I teorien burde det ikke virke, men det gør det faktisk. For med Jenny Wilson betaler det sig at undgå at definere genren. Her betaler det sig bedst bare at lytte til hendes særegne vokal, hendes skæve rytmik, de motown’ske blæsere og de store mængder blues-vibrationer, hun har tilsat Hardships! Den svenske trendsætter falder dog til tider i gentagelsens fælde - en af farerne ved at være kompromisløs opfinder. - Sofie Maegaard

Karin Dreijer Andersson, der normalt udgør den kvindelige halvdel af The Knife, har lavet en soloplade under navnet Fever Ray. Med dette projekt har hun absolut ikke bevæget sig langt væk fra det letgenkendelige og unikke ved The Knifes melodiske og soniske univers, som byder på både de velkendte synths og de karakteristiske nedpitchede vokalproduktioner. Fever Ray er dog en langsommere, mere dyster og umiddelbart en lille smule kedeligere udgave af The Knife, hvor der er lagt mere fokus på det hypnotiske og stemningsfulde end det dansable. Det er et alvorstungt album, der vokser ved flere lyt og beviser at Karin Dreijer Andersson sagtens selv kan føre kniven, når kagen skal skæres for. - Jakob Reichert Nielsen

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

MUSIK

ı

045


Scene. Omtaler BJH>@;DG:HI>AA>C<

BUMS Sange fra Vesterbros skyggeside

Den spændende islandske instruktør Egill Pàlsson er efterhånden kendt for sine højst ualmindelige og langt fra kedelige iscenesættelser - senest den anmelderudskældte, men beundringsværdigt egensindige Democrazy på Teater Camp X i sidste sæson. Med idérige vinkler, stort mod og en vis portion vanvid går hans forestillinger i kødet på sit stof med en sult, der hører til sjældenhederne på den danske teaterscene. Denne gang er stoffet Vesterbro, hvor Husets Teater har hjemme. BUMS undersøger storbyens dybeste afkroge og portrætterer de eksistenser, som bebor dem. Det er de utilpassedes mørke, fordrukne, poetiske og ikke mindst smukke sange, der er på repertoiret, når Pàlsson og co. opfører en musikdramatisk hyldest til outsiderne. Scenen bliver sat på et hotel af den slags, hvor de udstødte holder til. Et dystert univers, præget af menneskelig deroute, som vi kender den fra litteraturens ’sorte’ digtere à la Bukowski, Nick Cave, Tom Kristensen etc. Oplev vildtvoksende teaterkunst og nykomponeret musik, når det stærke hold bag BUMS indtager Husets Teater med brutal humor og stort hjerte. - Mette Hornbek BUMS Tid & sted 28.03-09.05 ma-fr kl. 20, lø kl. 17, Husets Teater, Halmtorvet 9, Kbh. V Medvirkende Lars Mikkelsen, Andrea Vagn Jensen, Henrik Noel Olesen, Bebe Risenfors og Bent Clausen Iscenesættelse Egill Pàlsson Manuskript Peter Asmussen Pris 30-165 kr. =dkZYWVcZ\€gYZc &% Info www.husetsteater.dk / tlf. 33 25 13 76

;DID=:CG>@D=HI::CG6HBJHH:C

046

ı

SCENE

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2
DET ER MAGT DER TÆLLER MAGT OG VOLD

FRIEDRICH

SCHILLERs

 6G>6 B IJ6GI H SIDSE BABETT KNUDSEN, DITTE GRÅBØL, DAVID DENCIK, OLE LEMMEKE, MORTEN EISNER, FINN NIELSEN, NICOLAI DAHL HAMILTON & FRANK THIEL Instruktion: KATRINE WIEDEMANN Scenografi: MAJA RAVN

BETTY NANSEN TEATRET 21. februar - 4. april ma-fre kl. 20, lø kl. 17. Tlf. 33 21 14 90 www.bettynansen.dk


Omtaler

H@J:HE>A

Foragt Forstå mig ej Foragt er en undersøgelse af, hvad der sker med kunsten, når den skal gøres forståelig for gud og hver mand. Umiddelbart et drøjt tema, men her iscenesat med komediens forviklinger og kærlighedsdramaer. Forestillingen er en iscenesættelse af Jean-Luc Goddards film Le Mépris, som handler om, hvordan man gør en arkaisk fortælling mainstream. Vi følger dramatikeren Paul, der skal forvandle Odysseen til velkendte problemstillinger, som almindelige mennesker kan spejle sig i. Paul bruger forholdet til sin hustru til at beskrive Odysseus rejse, og undervejs drages han pludselig mod hendes uforståelighed. - Helle Bach Riis Foragt Tid & sted 14.03-04.04, ti-fr kl. 20, lø kl. 17. Teater Camp X, Aveny, Frb. Allé 102, Frb. C Medvirkende Stine Stengade, Johannes Lilleøre, Anders Mossling og Tilde Maja Frederiksen Iscenesættelse Anders Paulin Pris 60-295 kr. Info www.campx.dk / tlf. 70 20 10 31 ;gZYZg^`hWZg\

&-!'+

6C>B6I>DCHI:6I:G

De fire ryttere Forførende dukkedruk I kølvandet på den anmelderroste forestilling På Bunden fortsætter Bådteatret med endnu et stykke animationsteater for voksne under sæsonens tema: alkoholisme. En grotesk gyser om hovedpersonen, Alving, som er på randen af sin eksistens. Han er uden karriere, uden kvinder og kroner. En aften på en dunkel bar møder han dog en mystisk kvinde. Hun lover ham vidunderlige glæder som sex, hengivenhed, succes, penge, romantik og ungdom - han skal blot love hende noget til gengæld… Da gælden skal betales, er der kun to muligheder: den vilde flugt eller mødet med mørket. Er lykken ømhed, nærhed, fred, gods og guld? Eller er den vildskab, galskab, uafhængighed og lidelse? Det vælger man selv i dette skizofrene dukkeunivers. Men mon ikke man også denne gang griner, før man græder? Se frem til en medrivende alkoholrus, hvor alt, der bevæger sig er levende og alt, der drikker dør en smule… - Helle Sikjær

@dc\ZchCnidgk

048

ı

SCENE

ı

MARTS 2009

'.

ı

VOL. 2

;DID=:CG>@HI:C7:G<

De fire ryttere Tid & sted 12.03-04.04, ma-fr kl. 20, lø kl. 17, Bådteatret, Nyhavn 16Z, Kbh. K Medvirkende Gerz Feigenberg m.fl. Iscenesættelse Rolf Heim Manuskript Gerz Feigenberg Dukkefører Rolf Søborg Hansen Pris 30-125 kr. Info www.baadteatret.dk / tlf. 20 73 21 51


Omtaler E:G;DGB6C8:96CH

H2O Vands dramatiske dobbelthed Koreograf og danser Anders Christiansen har som en af de få i Danmark specialiseret sig i soloforestillinger. Hans udtryksform er en blanding af performanceteater, moderne dans og installationskunst. H2O er ingen undtagelse. Her udforsker han elementet vand på mange forskellige planer. Vandet indgår ikke kun som udgangspunkt for koreografien, men også konkret i scenografien. Selv lydsiden er inspireret af naturens vandlyde. Anders Christiansen undersøger vands former, betydninger og funktioner - kropsligt, mentalt og kulturelt i en solo om vands dramatiske dobbelthed. - Sofie Mønster

CdgY]VkcHi#

;DID8=G>HID;;:G6H@B6C

H2O Tid & sted 27.03-09.04 ma-lø kl. 20, Dansescenen, Øster Fælled Torv 34, Kbh. Ø Medvirkende Anders Christiansen Musik Jakob Brandt-Pedersen Pris 30-125 kr. Info www.dansescenen.dk / tlf. 35 43 20 21

&*!&-

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

SCENE

ı

049


B:II:=DGC7:@

;DIDA6HH:=ÂŁ<=

>CI:GK>:LHÂŁG:C>K:GH:C>H6B7

CARMEN Et møde med Nørrebro

Det er lighederne, der fylder mest i billedet pĂĽ Nørrebro Teater, hvor en fortĂŚlling om kulturstridigheder netop er i fĂŚrd med at blive sat op. Søren Iversen, 60 ĂĽr, etnisk dansker og sceneinstruktør og Isam Bachiri (Isam B), 30 ĂĽr, etnisk marokkaner og musiker, arbejder sammen om forestillingen 2200 CARMEN og trods ĂĽbenlyse forskelle, har dâ&#x20AC;&#x2122;herrer ingen problemer med at ďŹ nde lighederne. For dem er dialogen det vigtigste redskab, bĂĽde nĂĽr det gĂŚlder kunst, politik og kĂŚrlighed. Downtown mødte Søren Iversen og Isam B til en dialog om deres projekt.

D

en franske opera Carmen handler om en smuk, temperamentsfuld sigøjnerpige, der fordrejer hovedet pĂĽ en ung soldat. Carmen sprĂŚnger bĂĽde lovens og kĂŚrlighedens rammer og forfører den ellers sĂĽ regelrette Don JosĂŠ ud i kriminalitet. Nørrebro Teater skriver historien ind i en moderne virkelighed, hvor den unge gadebetjent Jens fra Nørrebro NĂŚrpoliti forelsker sig i den smukke andengenerationsindvandrer Carmen. Carmen & Nørrebro â&#x20AC;?Der er noget Carmen over Nørrebro,â&#x20AC;? forklarer Isam B, â&#x20AC;?der er sĂĽ mange, som gerne vil rydde op pĂĽ Nørrebro, og det er der ogsĂĽ mange, der prøver pĂĽ med Carmen, men det lykkes aldrig. De falder og slĂĽr sig hĂĽrdt.â&#x20AC;? Nørrebro bĂŚrer den samme grad af splittelse mellem forskellige vĂŚrdisĂŚt som den klassiske fortĂŚlling om Carmen. Det er netop den splittelse, der gør det interessant at modernisere vĂŚrket:

â&#x20AC;?Andengenerationsindvandrerne har samme usikre tilhørsforhold til det her samfund, som Carmen havde som sigøjner,â&#x20AC;? fortĂŚller Søren Iversen, â&#x20AC;?dertil kommer alle de konďŹ&#x201A;ikter, der koger over for øjeblikket med skyderier, hashhandel og sammenstød mellem andengenerationsbander og rockere.â&#x20AC;? Som den aktuelle situation pĂĽ Nørrebro handler Carmen om vĂŚrdimĂŚssige forskelle, der skaber konďŹ&#x201A;ikt, nĂĽr nogen vil bestemme, hvordan tingene skal vĂŚre: â&#x20AC;?I et større billede handler det om, at du ikke kan tvinge folk til at vĂŚre pĂĽ en bestemt mĂĽde,â&#x20AC;? supplerer Isam, â&#x20AC;?ikke alle trives med hus og bil og frivĂŚrdi, og det skal der vĂŚre plads til.â&#x20AC;? Carmen stĂĽr for nogle andre vĂŚrdier, hvilket den unge betjent forelsker sig i, men det kaster ham ogsĂĽ ud i en indre konďŹ&#x201A;ikt om, hvad der er godt og rigtigt: â&#x20AC;?Det er fascinerende for os alle at møde noget anderledes, hvoraf en del af det er meget, meget mørkt, mens resten er smukt og farverigt,â&#x20AC;? beskriver Søren, â&#x20AC;?stykkets â&#x20AC;&#x2122;indgangsbønâ&#x20AC;&#x2122; er fascinationen af det fremmede, nĂĽr den her unge,

VOL.2

Äą

2009 MARTS

Äą

SCENE

Äą

051


jyske betjent møder Carmen, men fra fascinationen udvikler tingene sig drastisk. Det ene ord tager det andet, og pludselig en dag stĂĽr han med en pistol i hĂĽnden og sigter pĂĽ et andet menneske.â&#x20AC;? 2200 CARMEN er bĂĽde en aktuel fortĂŚlling om Nørrebro anno 2009, men i høj grad ogsĂĽ en almenmenneskelig fortĂŚlling om fatal kĂŚrlighed og jalousi. Nørrebros skyggesider møder menneskets skyggesider. â&#x20AC;?Den her jyske betjent kommer til byen og vil ordne det hele,â&#x20AC;? forklarer Søren, â&#x20AC;?han har den illusion, at hvis bare man smĂŚkker nogen pĂĽ siden af hovedet, kan man løse de her problemer. Men problemerne er jo meget mere komplicerede end som sĂĽ.â&#x20AC;? â&#x20AC;?Ja, det er slet ikke sĂĽ sort/hvidt,â&#x20AC;? falder Isam ind, â&#x20AC;?det er det, som det her stykke skal vise. Vi har ikke noget svar pĂĽ, hvordan man løser Nørrebros problemer, men det vĂŚrste, man kan gøre, er at spĂŚrre nogen inde i et vĂŚrdisĂŚt, som de slet ikke forstĂĽr eller ikke er klar til.â&#x20AC;? Politik & parforhold Fra den lokalpolitiske konďŹ&#x201A;ikt til den store nationalitetskonďŹ&#x201A;ikt bevĂŚger stykket sig ind i privatsfĂŚren, hvor det ogsĂĽ handler om forholdet mellem mand og kvinde. Stadig med vĂŚrdikonďŹ&#x201A;ikten som fortegn: â&#x20AC;?Med en kvinde som Carmen, der har det vĂŚrdisĂŚt, hun nu har, kan man ikke fĂĽ den type kontrol, man normalt har med hinanden i et parforhold, og derfor mĂĽ det gĂĽ galt,â&#x20AC;? forklarer Søren, â&#x20AC;?det er det samme med konďŹ&#x201A;ikten her pĂĽ Nørrebro. Du kan ikke løse den med en formel, sĂŚtte sĂĽ og sĂĽ mange politibetjente ind og bare regne med, at sĂĽ bliver der ro og orden og pĂŚne villakvarterer.â&#x20AC;? Betjenten Jens forelsker sig i Carmen og hans forestillinger om, hvordan man lever sammen i et parforhold bliver anledning til konďŹ&#x201A;ikt. Som i alle store historier balanceres der mellem godt og ondt, begreber, der ikke sĂĽdan lader sig lĂĽse fast: â&#x20AC;?Det handler om godt og ondt, men man skal gerne gĂĽ ud fra forestillingen og have meget svĂŚrt ved at sige: DĂŠt var godt, og dĂŠt var ondt,â&#x20AC;? fortsĂŚtter Søren, â&#x20AC;?politibetjenten kommer med en mĂĽde at leve pĂĽ, som mange - mĂĽske de ďŹ&#x201A;este - vil deďŹ nere som god, men nĂĽr han trĂŚkker sine vĂŚrdier ned over hovedet pĂĽ Carmen, bliver de â&#x20AC;&#x2122;det ondeâ&#x20AC;&#x2122;, og Carmens mĂĽde at leve pĂĽ - kriminel eller ej - kommer til at fremstĂĽ som god. Hvis der er et budskab i forestillingen, mĂĽ det vĂŚre, at tilvĂŚrelsen er kompliceret. Der ďŹ ndes ikke ĂŠn rigtig mĂĽde at opfatte tingene pĂĽ.â&#x20AC;? Netop derfor er scenen sat i hjertet af det paradoks, Nørrebro kan vĂŚre. Isam & Nørrebro â&#x20AC;?Da vi gik i gang med det her projekt, blev jeg spurgt, hvordan jeg ser hele Nørrebro-situationen,â&#x20AC;? fortĂŚller Isam, â&#x20AC;?mellem linjerne er det som om, man gĂĽr ud fra, at jeg ser anderledes pĂĽ det. Men selvom jeg er født pĂĽ Nørrebro og er andengenerationsindvandrer, er det ikke ensbetydende med, at jeg har en løsning pĂĽ problemet eller ser pĂĽ det med andre briller. PĂĽ BlĂĽgĂĽrds Plads gĂĽr der børn helt ned i 13-ĂĽrs alderen rundt og dealer, og det kan vi jo hurtigt blive enige om, at der skal sĂŚttes en stopper for. Der er et ansvar, der skal tages, men pĂĽ et meget sensitivt omrĂĽde. Løsningen er ikke altid bare at stramme op. Jeg føler et ansvar. De smĂĽ brødre, der render rundt og fører krig vil fĂĽ større respekt, hvis der kommer en, der ligner dem og siger, det ikke er i orden, end hvis der kommer en eller anden pĂŚdagog, der ligner Søren. Men den kommunikation mellem politikerne og de forskellige communities, vi har i vores samfund, mangler. Det handler alt for meget om, hvem der fĂĽr lov til at bestemme.â&#x20AC;? Søren & Nørrebro Søren har ikke samme lokale forhold til Nørrebro, men oplever alligevel, det er et sted, hvor man mĂĽ engagere sig: â&#x20AC;?Jeg er helt enig i, at der er en kedelig tendens i det her samfund til at ville spille med musklerne og tro, at sĂĽ fĂĽr man sin vilje,â&#x20AC;? fastslĂĽr Søren, â&#x20AC;?ud over det sĂĽ kommer jeg faktisk ligesom hovedpersonen som en jyde til Nørrebro og vil gerne forstĂĽ, hvad det er, der sker her. Jeg regner med, at det her projekt kommer til at ĂĽbne nogle døre til nogle mennesker, der kan lĂŚre mig lidt om, hvad det egentlig er, der foregĂĽr.â&#x20AC;?

052

Äą

SCENE

Äą

MARTS 2009

Äą

VOL. 2

Isam & Marokko Isams marokkanske baggrund har ikke nogen central plads for ham, men han forholder sig bestemt til livet som andengenerationsindvandrer: â&#x20AC;?Jeg plejer at sige at mht. skrald, er jeg rimeligt dansk. Jeg kan godt lide at smide det i skraldespanden. Det gør man ikke sĂĽ meget i Marokko. Med mad er jeg meget marokkansk og kan godt lide, at min mad er krydret. Jeg spiser rugbrød og Piratos. Det er det, det danske køkken har at byde pĂĽ for mig,â&#x20AC;? smiler han. â&#x20AC;?Jeg bruger ikke som sĂĽdan min etniske baggrund i min musik, men forholder mig mere som en betragter, der kigger pĂĽ det, der sker rundt om mig og skriver om det. Jeg føler mig ikke splittet mellem mine to nationaliteter, men det giver mig nok en bedre forstĂĽelse for den identitetskamp, der kan foregĂĽ inden i sĂĽdan nogle som mig.â&#x20AC;? Søren & Isam & teatret Det er første gang, Isam B medvirker pĂĽ en teaterproduktion. Søren har et hav af forestillinger bag sig. I 2200 CARMEN kommer musik og teater til at spille side om side: â&#x20AC;?Det er nyt for mig at skulle lave noget, der skal passe sammen med noget andet. Jeg er ikke vant til fx at skrive mine sange om igen, efter de er skrevet, men det kommer jeg helt klart til her,â&#x20AC;? griner Isam, â&#x20AC;?det er et større ansvar at lave musik til en forestilling, men virkelig sjovt at vĂŚre med til at fortĂŚlle en historie.â&#x20AC;? Søren nikker. Som instruktør bruger han bĂĽde forskelle og ligheder til at fĂĽ forestillingen til at udvikle sig: â&#x20AC;?Vi oplever ikke de store kulturforskelle,â&#x20AC;? fortĂŚller han, â&#x20AC;?nĂĽr vi nĂĽr lidt lĂŚngere i processen, kommer der givetvis nogle forskelle op til overďŹ&#x201A;aden, og den slags kan vĂŚre enormt frugtbart. Der mĂĽ meget gerne komme forskelligartede bud ind i den her historie, det kan resultatet kun blive bedre af.â&#x20AC;? Det virker faktisk som om, produktionen proďŹ terer af de involveredes forskellige syn pĂĽ verden. Fx har de gennem diskussion fĂĽet et bedre indblik i den muslimske kulturs holdning til ĂŚgteskab: â&#x20AC;?Carmen er gift, men indleder alligevel et forhold til betjenten,â&#x20AC;? forklarer Isam, â&#x20AC;?ĂŚgteskab har jo forskellige betydninger i forskellige kulturer. I Danmark synes man, det er mĂŚrkeligt, hvis nogen har to koner. Tag fx den irakiske tolk, der kom herop med sine to koner. Det forstod vi slet ikke noget af, sĂĽ vi krĂŚvede, at han blev skilt fra den ene af dem. De ďŹ&#x201A;este herboende muslimer tĂŚnker â&#x20AC;&#x2122;NĂĽ, ja, manden har to koner og hvad sĂĽ?â&#x20AC;&#x2122;, mens det er fuldkomment fremmed for danskerne. Den irakiske tolk endte med at tage hjem igen, for han ville da ikke skilles fra nogen af dem! Vi har snakket en del om Carmens forhold til sin mand. Et ĂŚgteskab behøver jo ikke vĂŚre et romantisk kĂŚrlighedsforhold, sĂĽdan er det ikke over hele verden. Nogle steder handler det om forsørgelse. Kvinderne vil have en ansvarlig mand. De er fuldstĂŚndigt ligeglade med, hvordan han ser ud og hvor gammel, han er, sĂĽ lĂŚnge han er en ansvarlig mand. Det er i og for sig ogsĂĽ det, kvinderne i Vesten vil have, men det er et andet kapitelâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;? Der venter mange ďŹ&#x201A;ere kulturdiskussioner i processen frem mod premieren pĂĽ forestillingen om et splittet Nørrebro anno 2009 og Carmens fatale kĂŚrlighedstragedie. Oplev resultatet af Isam Bâ&#x20AC;&#x2122;s og Søren Iversens kulturforskelle og -ligheder, nĂĽr de opfører Thor Bjørn Krebsâ&#x20AC;&#x2122; nyskrevne 2200 CARMEN pĂĽ Nørrebro Teater frem til 25. april.

>C;D I^YhiZY;gZbi^a'*#%)bV"[g`a#'%!aÂł`a#&,! CÂłggZWgdIZViZg!GVkchWdg\\VYZ(!@W]#C BZYk^g`ZcYZ?dcViVcHeVc\!BVg^_VcV?Vc`dk^X!?VcjhCVW^a7V`gVl^!>hVb7#! BVg^cV7djgVh!6cYZgh?jja!>kVcHeV]^!HVgV?dgYVc!BVgkVcHeV]^!Gdcc^B# A^X]iZc[Zah!G^Xd8d`Zg!?Zch7d?dcZh!@VheZgKVYh]dai!BdgiZc7jX]]daiod\ IdgZ:\?Âłg\ZchZc# >hXZcZh²iiZahZHÂłgZc>kZghZc HXZcd\gV[I^cZHX]lVW 9gVbVi^hZg^c\I]dg7_Âłgc@gZWhZ[iZgcdkZaaZV[EgdheZgBÂ&#x201A;g^bÂ&#x201A;Z HVc\Z>hVb7# Eg^h+%"('*`g# >c[dlll#cWi#Y`$ia[#(*'%%.%%


Omtaler

@ 6BB:GHE>A

Hjorten Naturens urkraft Hun er ung og succesfuld designer. Hun kommer direkte fra Milanos hektiske byliv - og til skovens dybe stille ro. Hun har arvet sin fars gods, og skoven der hører til, og derfor opsøger hun skovfogeden Jarl i hans lille skovhytte. Her tørner bypigen og naturmanden sammen. Hjorten er et erotisk kammerspil, en dramatisk kærlighedshistorie, hvor modsætninger mødes - og tiltrækkes! - Emilia Sofia Oemann Hjorten Tid & sted 13.03-18.04 ma-fr kl. 20, lø kl. 17, Teatret ved Sorte Hest, Vesterbrogade 150, Kbh. V Medvirkende Maria Rich og Olaf Johannessen Manuskript og iscenesættelse Vivian Nielsen Pris 30-165 kr. Info www.teatretvedsortehest.dk / tlf. 33 31 06 06 :c\]VkZHi# ;DID<J9BJC9I=6> H@J:HE>A

Alt om min mor Almodóvar på de skrå brædder Karen-Lise Mynster er i centrum som Manuela, der leder efter sin søns far i denne teaterversion af Pedro Almodóvars kvindedrama, der havde premiere i verdens biografer i 1999. I sin søgen havner hun i Barcelonas teaterverden, der byder på både divaer, narkomaner, nonner og transvestitten Agrado. Almodóvars hyldest til kvinden høstede stor ros ved sin scenepremiere i London i 2007, og nu er det tid til spansk temperament og sydlandsk passion midt på den nordiske Nørregade. - Lise Neidel Alt om min mor Tid & sted 28.03-09.05, ma-fr kl. 19.30, lø kl. 16.30, Folketeatret.dk, Nørregade 39, Kbh. K Medvirkende Karen-Lise Mynster, Peter Oliver Hansen, Özlem Saglanmak, Julie Carlsen, Pia Jondal, Joy-Maria Frederiksen m.fl. Iscenesættelse Ulla Gottlie Scenogarfi Maja Ravn Tekst Pedro Almodóvar, bearbejdet af Samuel Adamson Pris 55-325 kr. Info www.folketeatret.dk / tlf. 33 12 18 45

C³ggZedgi

054

ı

SCENE

ı

MARTS 2009

C³ggZedgiHi#

ı

VOL. 2

+6

+6


mammutteatret præsenterer

med ellen hillingsø — anne vester høyer — bodil jørgensen frederikke lyse — tina gylling mortensen — kirsten peuliche elsebeth steentoft & birgitte hjort sørensen instruktør christoffer berdal scenograf mia stensgaard BilletNet —   / Kaleidoskop —  


Et phantastisk gensyn med teaterhistoriens største succes i anledning af Det Ny Teaters 100 ürs jubilÌum

Annonce Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;

Den totale succes. 1RJHWDIGHWĂ&#x20AC;RWWHVWHIRUÂĄMQHRJÂĄUHUGHUHUVNHWSnHWGDQVNWHDWHU Ekstra Bladet

Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;

Flottere teaterforestilling er vel nĂŚppe set pĂĽ disse breddegrader. Phantomet er phortsat phĂŚnomenalt phlot. Berlingske Tidende

Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;

Musicaloplevelse i verdensklasse. Det samlede indtryk er intet mindre end sublimt! MetroXpress

Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;Ă&#x160;Â&#x201E;

â&#x20AC;&#x153;The Phantom of the Operaâ&#x20AC;? hĂŚver sig over alle andre musical-oplevelser i Danmark. Dengang som nu. Jyllands-Posten

7LUIUHNOOÂĄUNORJNOVÂĄQNOĂ&#x201A;%LOOHWWHUHOOHUGHWQ\WHDWHUGN Hovedsponsor


Omtaler

76AA:I

B for Balanchine Balanchine in the City Balletmester Nikolaj Hübbe har bragt sin store kærlighed til koreografen George Balanchine med sig hjem fra sin stjernekarriere i New York, og nu iscenesætter han tre af mesterens største værker fra New York City Ballet på Operaens Store Scene i København. Balletterne spænder lige fra energisk Stravinskij-jazz til uhyggelige Hitchcockspøgerier og pompøs virtuositet i de tre vidt forskellige Balanchine-mesterværker, og Den Kongelige Ballet smider folkedragterne og bringer storbypulsen til Holmen. - Lise Neidel B for Balanchine Tid & sted 14.03-01.04, udvalgte dage kl. 20, sø kl. 15, Operaen, Store Scene, Ekvipagemestervej 10, Kbh. K Medvirkende Den Kgl. Ballet og Sjællands Symfoniorkester Koreografi George Balanchine Dirigent Graham Bond Pris 90-696 kr. Info www.kglteater.dk / tlf. 33 69 69 69 8]g^hi^Vch]Vkc

++!=VkcZWjh.%&!.%'d\.%(

H@J:HE>A

Mumin Under overfladen Vi har set dem i fjernsynet som børn. Vi har spist kiks og lakridser formet som dem - Mumitroldene. Disse strutmavede, hvide væsener får nu liv på scenen i Mungo Parks eksistentielle forestilling for voksne. Den dysfunktionelle mumifamilie er hovedpersoner i en collagepræget fortælling, der er baseret på den svensk-finske forfatter og tegner Tove Janssons historier fra mumidalen. Den prisbelønnede dramatiker Anna Bro har skrevet stykket om den lille overskuelige verden, der samtidig rummer så stor dramatik, melankoli og mismod. Det fantasifulde univers etableres af tegnerens originale illustrationer, og mumikaraktererne leger med som skuespillernes skygger. En forestilling som ikke blot handler om en kernefamilie af finske flodheste. Den drager os med hyggelig genkendelighed, men åbner langsomt op for det faretruende, der lurer lige under overfladen! - Helle Sikjær Mumin Tid & sted 26.03-25.04 to-lø kl. 20, Mungo Park, Fritz Hansensvej 23, Allerød Medvirkende Kitt Maiken Mortensen, Jakob Oftebro og Rebekka Owe Iscenesættelse Catehrine Poher Dramatiker Anna Bro Pris 30-185 kr. Info www.mungopark.dk / tlf. 48 13 13 09 6aaZg³YHi#

((*!(-&!(-*

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

SCENE

ı

057


?DHwE=>C:G:C6G9K6<C@?¢G

;DIDA6HH:=£<=

>CI:GK>:LH£G:CK:?7N

Søren Vejby Teater er live det er Øjeblikket, der tæller

Søren Vejby trækker på følelser og øjeblikke fra sit eget liv, når han skal forberede sig til en rolle. Det starter som krykke og udvikler sig til at blive den karakter, han spiller. Skuespilleren, der står i døren til sit folkelige gennembrud med rollen som Rasmus i DR1s dramaserie Livvagterne, føler sig privilegeret over at være et sted i sin karriere, hvor han kan prøve en masse forskellige ting af. I marts kan han ses i forestillingen Øjeblikket på Betty Nansen Teatrets anneksscene, Edison, hvor han spiller sammen med bl.a. Ann Eleonora Jørgensen og Søren Spanning.


£?:7A>@@:I

>C;D

:cV[:c\aVcYhhi³ghiZcjaZkZcYZYgVbVi^`ZgZ! 9Vk^Y=VgZ!hi€gWV\dgYZcZi^a[dgZhi^aa^c\Zc £_ZWa^``Zi !YZgdeh²iiZhe€7ZiinCVchZc IZVigZihVccZ`hhXZcZ!:Y^hdc#;dgZhi^aa^c\Zc [³a\ZgigZbZccZh`Zghb³YZZchdbbZgcVi# :ib³YZ!hdb[dgVcYgZgYZgZha^k# £_ZWa^``Zi]VgH³gZcKZ_Wnd\6cc:aZdcdgV ?³g\ZchZc^gdaaZgcZhdbZijc\i`²gZhiZeVgd\ H³gZcHeVcc^c\hdbhk^\Zg[VgZc!YZg^a³WZiV[ cViiZc[€gYZeda^i^h`ZY^h`jhh^dcZgi^aVi]VcYaZ dbbZ\ZibZgZZcYWadieda^i^`#

I^YhiZY%,#%("%-#%)bV"[g`a#'%!a³`a#&,# :Y^hdc!:Y^hdchkZ_&%!;gW#8 BZYk^g`ZcYZH³gZcKZ_Wn! 6cc:aZdcdgV?³g\ZchZc!H³gZcHeVcc^c\! AVjh=³nWnZd\K^Xidg^V6\Vb^ >chigj`i³gEZiZgAVc\YVa Eg^h+%"'(*`g# >c[dlll#WZiincVchZc#Y`$ia[#(('&&).%

H£G:CK:?7N ™ :aZke€9Zc:jgde²^h`Z;^ab]³_h`daZ^Zi€g ™ H`jZhe^aaZg[gVHiViZchIZViZgh`daZ^'%%' ™ =VgbZYk^g`Zi^V[\Vc\hÒabZcZ/:e^hdYZg!>c IgVch^id\7VgZ=da\Zg[gV9Zc9Vch`Z;^abh`daZ =VgbZYk^g`Zi^;dghkVgd\6ccVE^]ae€IK' hVbi;dgWgnYZahZc!£gcZc!HdbbZgd\6aWjb e€9G& ™ GdaaZchdba^kkV\iZcGVhbjhZgH³gZcKZ_Wn [³ghiZhidgZ]dkZYgdaaZ^Zcik"hZg^Z


Hvordan arbejder du med en rolle? ”I virkeligheden er det meget fra projekt til projekt, kan man sige. Men med det her projekt, blev jeg faktisk ret tændt af at læse manuskriptet. Allerede dér fik jeg en meget god indikation af, hvad det var, jeg skulle med den her karakter.” ”Senere kommer alle spørgsmålene. Hvorfor skal vi gøre sådan? Og hvad skal jeg her? Men de kommer først, når man begynder at spille det igennem. Til at starte med handler det selvfølgelig helt enkelt om at lære en masse replikker. Og man skal helst kunne huske dem på de rigtige tidspunkter!” ”Jeg prøver at tage udgangspunkt i de mennesker, jeg arbejder sammen og reagerer med. Det kan være svært, hvis man ikke kommunikerer. Så længe man er åben for, hvad der kan ske, så er det let. Men hvis man ikke er ovenpå, og man hele tiden tænker to replikker længere fremme eller på, hvad man skal bagefter, så bliver det kunstigt. Samtidig er det også noget sludder at sige, for det er kunstigt. Det er jo teater og ikke virkelighed - og man er jo også nødt til at huske, hvad det er, man skal om lidt. Man skal kunne det hele udenad, og samtidig skal det virke som om, at det hele er spontant. Tingene skal siges, så det ikke lyder som replikker, som om det ikke er noget, man har lært.”

060

Men så skete der noget med danske film i midten og slutningen af halvfemserne. Jeg tror, at Nattevagten var den første og så kom Riget og Pusher, som gjorde et meget stort indtryk på mig. Og pludselig var der en masse skuespillere, der spillede skidegodt - Ulrich Thomsen, Kim Bodnia og Mads Mikkelsen. De havde jo alle sammen gået på teaterskolen, og så begyndte jeg at blive tændt på det.” ”Når jeg ser tilbage på mit liv, så tror jeg i virkeligheden altid, jeg har tænkt, at jeg skulle være skuespiller. Der har været mange drømme om alt muligt andet; håndværker, jurist, journalist osv. Men som skuespiller får jeg jo muligheden for at være alle de her ting for en stund. Det er lidt det samme med Livvagterne, hvor jeg får lov til at lege politibetjent - det er selvfølgelig også en drengedrøm.” Hvad er det så, teater kan byde på? ”Teater er live. Går der noget galt, så går det galt live. Den her følelse af, at det sker lige nu og her - den er fed. Og det ved publikum godt. Det er derfor, et publikum er så fedt. De ved godt, at dét de ser i dag, det var ikke det, der skete i går. Det, der foregår på scenen, foregår kun nu og her for dem. I morgen får et andet publikum en anden oplevelse.”

Hvornår startede din interesse for teaterverdenen og skuespilfaget? ”Når jeg ser tilbage på det, så er det alligevel mange år siden. Sådan lige i starten af 1990’erne, hvor min ven Jakob hev mig med til noget ungdomsteater. Vi spillede en version af Grease, vi selv havde skrevet. Jeg var 16 år.”

”Der skal være en vis form for adrenalin. Man kan godt blive nervøs, for man har jo et ansvar. Der er mennesker, der har betalt penge for at se det. Mennesker, der har taget en friaften og fået passet deres børn, der har ladet være med at gå i biffen eller til en fodboldkamp...”

”Jeg flirtede lidt med det, og så skulle det ikke være alligevel. Jeg var ikke sikker på, om jeg skulle være teaterskuespiller. Jeg havde sådan et underligt billede oppe i hovedet om, hvordan teaterskuespillere var og agerede.

Hvad er vigtigt for dig, når du spiller teater? ”Selvfølgelig skal man prøve at bibeholde spontaniteten, så det ikke bliver rutine og noget, man bare lirer af. Det drejer sig stadig om at kunne finde indlevelse i

ı

SCENE

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


Jeg synes i virkeligheden, lige meget hvilken rolle man spiller, så er det jo tit de samme følelser, man har som mennesker - kærlighed, smerte, angst og glæde. / Søren Vejby en situation - og relation med de andre spillere. Selve rollen eller karakteren, er en slags gave, jeg skal prøve at give publikum.” ”Det kan godt være svært. Men samtidig er det jo også det, vi skal og det, vi bliver betalt for at gøre. Måske kan jeg ikke selv leve mig ind i den situation, men jeg kan leve mig ind i noget, der minder om det.” Bruger du dig selv og dine egne erfaringer, når du skal spore dig ind på en rolle? ”Ja, det benytter jeg mig meget af. I virkeligheden mere som en krykke til at bevæge mig derhen, hvor jeg gerne vil hen. Nogen gange kan det være lidt svært, fordi man måske ikke har prøvet den samme situation. Men så kan jeg måske leve mig ind i en anden situation, hvor jeg har været lidt nervøs, eller har været meget forelsket og prøve at relatere til det. Jeg synes i virkeligheden, lige meget hvilken rolle man spiller, så er det jo tit de samme følelser, man har som mennesker - kærlighed, smerte, angst og glæde.” Hvad drømmer du om i forhold til dit arbejde og din karriere? ”Det her stykke er lidt en drøm at lave. Jeg er meget glad for, at være med og at få lov til at arbejde sammen med Peter Langdal. Og da jeg fik at vide, at det var Søren Spanning og Ann Eleonora, jeg skulle spille sammen med, tænkte jeg: ”Fedt!” ”Jeg kom jo med på et afbud, og sluttede mig til holdet i starten af januar, og det har helt sikkert også noget at gøre med Livvagterne, at jeg fik muligheden for at lave det her. Jeg er glad for at få lov til at lave teater. Og tv! Som det er lige nu, er jeg meget privilegeret, fordi jeg laver den her forestilling på Edison og om lidt skal lave anden sæson af Livvagterne. Det er fedt, at jeg som ung skuespiller får lov til at prøve en masse ting. Det er også fedt at spille nogle usikre kort. For selvom en rolle ligger langt fra én selv, så ved man inderst inde godt, at man kan. Men det kræver noget af én at spille de usikre kort.” ”Jeg kan da helt klart mærke interessen for mig nu efter Livvagterne. Men det er faktisk mere fra medierne. Men også fordi folk synes, at det er godt, det vi laver - og fordi vi får gode anmeldelser.” Nu nævner du selv anmeldelser, hvordan har du det med det? ”Jeg vil gerne have gode anmeldelser!” Nårh, det siger du ikke? ”Jo, sjovt nok! Nej, jeg synes, jeg har brug for den bekræftelse. Jeg vil gerne have, at folk kan lide det, jeg laver. Men jeg kan huske, at Rasmus Bjerg engang sagde til mig: Det er godt at tage det alvorligt, man skal bare ikke tage det højtideligt. Det prøver jeg, at minde mig selv om, når jeg bliver nervøs for den slags.”

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

SCENE

ı

061


Omtaler H@J:HE>A

Bag

7

døre

Kærligheden, dør for dør ”Hvad sker der, når kvinden vil vide alt, og manden intet vil afsløre?” Det spørgsmål stiller Kaleidoskop, når de fra den 18. marts lukker dørene op for musikforestillingen Bag 7 døre. Det danske orkester Jomi Massage, som i sin form egentlig bare består af sangerinden, sangskriveren og musikeren Signe Høirup, vil sammen med komponist Klaus Risager åbne den ene dør efter den anden til kærligheden og parforholdets besynderlig og uforudsigelige univers. - Joséphine Renard Vagnkjær Bag 7 døre Tid & sted 18.03-04.04, ma-fr kl. 20 og lø kl. 17, Kaleidoskop K2, Østerfælled Torv 37, Kbh. Ø Medvirkende Jomi Massage og Klaus Risager Pris 30-165 kr. + gebyr Info www.kaleidoskop.dk / tlf. 70 26 53 02 CdgY]VkcHi# &6!&)

;DID@>BL:C9I

062

ı

SCENE

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


D?:7A>@@:I

+H:M+HIDAI=:9+HIDGEDA>I>@+

6[2OdWR6O`S /\\3ZS]\]`O8œ`US\aS\Aœ`S\A^O\\W\U Aœ`S\DSXPg:Oca6œgPgSd\DWQYg/UO[W >chigj`i^dc>SbS`:O\UROZHXZcd\gVË;WOAbS\aUOO`R

7ZiinCVchZcIZVigZihVccZ`hhXZcZ &)#bVgih"%)#Veg^ašbV"[gZ`a#'%!a¯`a#&,šIa[#(('&&).% eeePSbbg\O\aS\RY


Omtaler BJH>@;DG:HI>AA>C<

Insomnia Mørkets søvnløshed En gruppe af mennesker har ĂŠt til fĂŚlles; de sover aldrig! NĂĽr mørket rammer dem, og natten tager over, sĂĽ kommer alle de gamle uhyrer frem og bider i knĂŚhaserne - men der opstĂĽr ogsĂĽ nye uventede møder og forbindelser der i natten. Vi følger gruppen gennem søvnløsheden - og det tab af kontrol, som den medfører. De tager os ud pĂĽ en musikalsk rejse i sindet og dets natlige aktiviteter. De bevĂŚger sig gennem mareridt og lykketilstande. Her vil der blive vendt op og ned pĂĽ dag og nat - og her er det helt andre love, der gĂŚlder, end dem vi kender fra dagligdagen. Den tyske instruktør - og koncertpianist, David Marton, har begejstret sit hjemland med denne poetiske og musikalske forestilling. Nu kommer han til Danmark og giver sig i kast med en ďŹ&#x201A;ok danske skuespillere og musikere. - Emilia SoďŹ a Oemann Insomnia Tid & sted 21.03-16.05, udvalgte dage kl. 19.30, lø. kl. 17, Skuespilhuset, Portscenen, Sankt AnnĂŚ Plads 36, Kbh. K Medvirkende Henrik Koeford, Mette K. Madsen, Jens Jacob Tychsen m.ďŹ&#x201A;. IscenesĂŚttelse David Marton ScenograďŹ & kostumer Alissa Kolbusch Pris 77-220 kr. Info www.kglteater.dk / tlf. 33 69 69 69 @dc\ZchCnidgk

DE:G6

LivlĂŚgens Besøg Nyskrevet dansk opera Trekantsdramaet mellem den sindssyge Kong Christian VII, Dronning Caroline Mathilde og livlĂŚgen Struensee er en af de største skandaler i det danske kongehus. Men det er samtidig ogsĂĽ et af de mest spĂŚndende kapitler i den danske historie. Komponisten Bo Holten har skabt en helt ny opera efter P.O. Enquists roman og stĂĽr selv i spidsen for bĂĽde sangere, kor og kapel i den saftige historie om magt, kĂŚrlighed og sindssyge i 1700-tallets København. - Lise Neidel LivlĂŚgens Besøg Tid & sted 28.03-17.05 udvalgte dage kl. 20, sø kl. 15, Operaen, Store Scene, Ekvipagemestervej 10, Kbh. K Medvirkende Johan Reuter, Gert Henning-Jensen, Tuva Semmingsen, Gitta-Maria SjĂśberg, Det Kongelige Operakor, Det Kongelige Kapel m.ďŹ&#x201A;. IscenesĂŚttelse Peter Oscarson Komponist og dirigent Bo Holten Pris 90-696 kr. Info www.kglteater.dk / tlf. 33 69 69 69

8]g^hi^Vch]Vkc

064

Äą

SCENE

Äą

MARTS 2009

++!=VkcZWjh.%&!.%'.%(

Äą

VOL. 2

'.


Omtaler CN8>G@JH

Dybt inde og meget langt væk Fantasi og luftakrobatik

Det danskbaserede cirkuskompagni Cikaros har - trods den unge alder på knap fire - allerede gjort sig godt bemærket på den europæiske cirkusscene. Kompagniet, der består af erfarne cirkusartister fra Holland, Frankrig og Skandinavien vandt i maj 2008 en flot pris for deres forestillingen Freaks ved festivalen Umore Azoka de Leioa i Bilbao, Spanien. Med forestillingen Dybt inde og meget langt væk, der er inspireret af gamle Grimms eventyr og historien om Harlekin og Columbine, leges der med grænserne mellem fantasi og virkelighed i en blanding af luftakrobatik, dans og fysisk teater. - Joséphine Renard Vagnkjær Dybt inde og meget langt væk Tid & sted 02.03-14.03, ma-fr kl. 20 og lø kl. 17. Teater Får302, Toldbodgade 6, Kbh. K Medvirkende Camilla Becker Madsen, Michiel Van Leeuwen og Betty Glosted Pris 30-120 kr. + gebyr Info www.faar302.dk / www.cikaros.dk / tlf. 33 11 20 04 @dc\ZchCnidgk

'.

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

SCENE

ı

065


;DIDB6G@H8=G6B8=G>HI:CH:C >C9:E:C9:CI

Makeover Den illusoriske perfektion I den første halvdel af det forårsspirende marts har københavnerne mulighed for at få en anderledes sceneoplevelse, når Huset i Magstræde har premiere på Tora Balslevs absurde fysiske komedie Makeover. En forestilling, der bryder med det traditionelle fysiske teater ved ikke at stille sig tilfreds med kun at betage og underholde, men som også har et vigtigt budskab at formidle. Et budskab, som forhåbentligt kan starte en indre debat hos publikum ved at sætte spørgsmålstegn ved det liv, vi hver især tror, vi ønsker at leve. En dag får den unge og usikre Mette nok. Træt af at være alt andet end perfekt melder hun sig til at deltage i realityshowet Makeover. Her skal hun bl.a. lære at lægge makeup, få styr på sin stil, forbedre sit kropssprog og sin holdning, tabe vægt, skabe sig en karriere og få en kæreste. Alt sammen helt nødvendige tiltag for i sidste ende at kunne blive en ny og mere perfekt kvinde. Men at skabe perfektion er ikke sådan lige til, og snart går det hele galt... Makeover er Tora Balslev debut som manuskriptforfatter og konceptmager. Ideen til forestillingen fik hun allerede tilbage i 2002, hvor hun pludselig begynd-

te at lægge mærke til, hvad der egentlig stod i damebladenes reklamer: ”Det er på en eller anden måde totalt latterligt, hvad der står. Jeg tror, at vi læser dem med et eller andet filter nogen gange. Det var et sindssygt godt materiale. Så jeg tænkte, lad mig hive alle de her klicheer frem og ligesom vise, at det er det her, vi rent faktisk æder.” Historien om Mette er netop en rædselsrejse ind til konsekvenserne af vores samfund, hvor forbrug og selviscenesættelse dyrkes som vejen til et lykkeligt liv. Medierne overfalder os med gode råd og vejledninger til, hvordan vi bliver mere perfekte, og giver os dermed håb om, at vi kan slippe af med den usikkerhed, som dog synes at være et grundlæggende fænomen i mennesket. ”Hele det her forbrugsræs handler jo om, at der er nogen, der tjener penge på den usikkerhed, den enkelte har, om hvorvidt vedkommende er god nok. I stedet for at hjælpe folk til at finde deres egen kerne, så prøver de at få os til at gå alle mulige omveje, for at de kan tjene på det. Det, synes jeg, er forkert. Den form for perfektion, medierne lokker med, er en illusion og ikke reel,” siger Tora, og hun håber, at hun med Makeover kan få flere til at stoppe op og overveje, om alle disse tiltag virkelig fører til selvtilfredshed og lykke. Hun oplevede selv,


hvorledes medierne forvrænger og skaber umulige idealer, da hun selv skulle have taget billeder til et dameblad. ”Så står man pludselig der og ligner en million, og det er jo godt nok, at det kan lade sig gøre. Men når man så ser billedet, så ved man jo ikke, hvordan jeg ser ud i virkeligheden.” Du kan se, hvorledes Tora Balslev virkelig ser ud, når hun spiller rollen som Mette i Makeover fra den 6. til den 14. marts på scenen i Huset i Magstræde. - Søren Møller Lagoni Makeover Tid & sted 06.03 og 11.03-13.03 kl. 19, 07.03 og 14.03 kl. 17, Huset i Magstræde, Rådhusstræde 13, Kbh. K Performer, idé og manus Tora Balslev Iscenesættelse Suzanne Kähler Jacobsen Musik & lyd Benjamin de Murashkin Scenografi Sigurur Óli Pálmason Lysdesign Fabian Carvallo Pris 100 kr., 4 for 200 kr. Billetter & Info torasmail@gmail.com / tlf. 22 51 36 76 +6


Omtaler 96CH

Tar and Feathers Silent Screen Holland kommer til byen

Jirí Kyliáns livsværk og hjertebarn hedder Nederlands Dans Theater, og under denne mesterkoreograf er den hollandske dansetrup vokset gigantisk inden for den europæiske dansescene. Kompagniet blev grundlagt i Haag i 1959 af en udbrydergruppe fra den traditionelle Nederlands Ballet. Allerede fra starten gik kompagniet udenom alt det klassiske og traditionelle - selv i den hierarkiske inddeling af solodansere, solister og korpsdansere var kompagniet utraditionelt og opbyggede et moderne og eksperimenterende repertoire, hvor alle dansere har samme status. I dag består Nederlands Dans Theater af et første og anden kompagni; hovedkompagniet NDT I består nu af 30 dansere og NDT II af 16 dansere mellem 17 og 22 år. Hovedkompagniet gæster København i slutningen af måneden med værker af tre koreografer. En forestilling, som bl.a. har fået disse ord med på vejen af Dance Europe Magazine: “En pragtfuld syntese af dans og teater.” - Emilia Sofia Oemann Tar and Feathers/ Silent Screen Tid & sted 27.03-29.03, fr-lø kl. 20, sø kl. 15. Det Kgl. Teater, Gl. Scene, Kongens Nytorv 9, Kbh. K Medvirkende Dansere fra Nederlands Dans Theater Koreografer Jirí Kylián og Lightfoot Leòn Pris 90-646 kr. Info www.kglteater.dk / tlf. 33 69 69 69 8]g^hi^Vch]Vkc

068

ı

SCENE

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

&6!&*!'+!(*%H


INSTRUKTION ALEXA THER SCENOGRAFI CAMILLA BJØRNVAD

FOTOGRAF: BJARNE STÆHR LAYOUT: HELLE RIIS

MED ÖZLEM SAGLANMAK THOMAS CORNELIUSSEN BENJAMIN KITTER

IMADY.BABY AF GIANINA CARBUNARIU

Intenst og gennemtrængende xxxx (Politiken) Fascinerende. Stærkt og imponerende spil (Information) Eminent iscenesat, suverænt spillet (Weekendavisen) TI - FR KL. 20, LØ KL.17 TIL 14. MARTS

SKINDERGADE 3 | KØBENHAVN K | BILLETTER: 3312 5814 & BILLETNET | WWW.CAFETEATRET.DK


Anmeldelser ;DID7?6GC:HI¢=G H@J:HE>A

76AA:I

Stuk

Mady.Baby

Romeo og Julie

En skrue er gået løs i Skuespilhuset!

Når drømme bliver til mareridt

Shakespeare i tåspidssko

Hvad f….. handler det her om? var tanken, da undertegnede sad i de røde sæder i Skuespilhuset under forestillingen Stuk. Det var snak, uendeligt meget snak. Det var rodet, usammenhængende og ja - kedeligt. Og da det ringede ud til pause, stod der ”max 2 stjerner!” i notesbogen. Men så skete der noget. Jeg gav op. Jeg opgav mit forsøg på at finde fokus og forstå denne mærkværdige forestilling. I stedet for at tænke ”sikke noget lort!”, så gav jeg mig hen til alle de absurde avantgarde indslag, som jeg først fandt ustyrligt irriterende og malplacerede, men som nu hev i både lattermuskler og tårekanaler. Det hang overhovedet ikke sammen, men sjovt og vanvittigt var det. Hvad handlede det så om? Tjah, vi var ude i noget med finanskrisen, teaterkrisen, København, overfladen (stuk), kønsopfattelse og Herman Bang. Det var 1800-tallet blandet med nutid og satiriske indslag. Og var det vellykket? Overhovedet ikke! Men alligevel fik den mig. Denne forestilling er en udfordring, en oplevelse i flere lag - og forstår man ikke med hovedet, så giv slip og forstå med alt andet. Det er opfordringen til dig, der vil se dette - trods alt - seværdige teaterstykke! - Emilia Sofia Oemann

Mady.Baby er en forestilling om, hvad mennesker er i stand til at begå af overgreb imod sig selv og andre i forsøget på at realisere drømmen om et bedre liv. Madalina og Bogdan flytter hver for sig til Dublin for at starte det liv, deres hjemland Rumænien ikke kunne give dem. Men Dublin er ikke et drømmeland for immigranter, og snart er de fanget i en ond spiral af seksuel udnyttelse, vold og knuste drømme. Problemstillingerne i Mady.Baby er væsentlige og interessante, men desværre er historien ikke videre original, og også karaktererne har vi mødt før. Dette er ærgerligt, da skuespillet - af især Özlem Saglanmak - er levende og ærligt, og dialogen i stykket er både velskrevet og velleveret. Mady.Baby sætter fokus på den mørke side af immigration, men da vi desværre er blevet for vante med at høre om triste skæbner, hvor drømmen om et bedre liv er blevet til et mareridt, skal der væsentligt mere til, for at gøre det rigtigt vedkommende og ramme os dér, hvor det gør allermest ondt. - Søren Møller Lagoni

Stormende forelskelse, brutal familiekrig, tragisk selvmord. Historien om Romeo og Julie kender vel alle, hvad enten det er skuespil, opera, film eller ballet. John Neumeiers version fra 1971 er for længst blevet en klassiker for det danske balletkorps, og man forstår godt hvorfor. Historien om de to stakkels, forelskede unge mennesker, hvis familiers stridigheder står i vejen for lykken, er eviggyldig i en mangfoldig og broget verden. Og så er der gode roller til alle. Hvert parti har en historie at fortælle lige fra den unge pige til den gamle amme, og det kongelige balletkorps brillerer med skuespilkunst og stort drama hele vejen fra balletbarn til solodanser. Selvom Verona anno 1590 her er lidt for pæn og pastelfarvet – det var den næppe dengang - lyser danseenergien ud af hele korpset i Neumeiers moderne trin, og Prokoviefs både spinkle og meget teatralske musik hjælper til at gøre balletten en helstøbt og meget bevægende forestilling. - Lise Neidel

Stuk Tid & sted Frem til 21.04, ma-lø kl. 20, Skuespilhuset, Store Scene, Skt. Annæ Plads 36, Kbh.K Medvirkende Jens Albinus, Tammi Øst, Helle Fagralid, Peter Gilsfort, Henrik Jandorf, Birthe Neumann m.fl. Pris 50-345 kr. Info www.kglteater.dk / tlf. 33 69 69 69 @dc\ZchCnidgk

070

H@J:HE>A

ı

SCENE

ı

MARTS 2009

+6

ı

VOL. 2

Mady.Baby Tid & sted Frem til 14.03, ti-fr kl. 20, lø kl. 17, CafeTeatret, Skindergade 3, Kbh. K Medvirkende Özlem Saglanmak, Thomas Corneliussen og Benjamin Kitter Iscenesættelse Alexa Ther Pris 30-120 kr. Info www.cafeteatret.dk / tlf. 33 12 58 14 C³ggZedgiHi#

C³ggZedgi

Romeo og Julie Tid & sted Frem til 10.03, udvalgte dage kl. 20, Det Kgl. Teater, Gl. Scene, Kgs. Nytorv, Kbh. K Medvirkende Den Kgl. Ballet og Det Kgl. Kapel Koreografi John Neumeier Dirigent Graham Bond Musik Sergej Prokofiev Pris 50-646 kr. Info www.kglteater.dk / tlf. 33 69 69 69 @dc\ZchCnidgk

&6!&*!'+!(*%H


;DIDGDA;@DCDL

;DIDE6AA:HI::C8=G>HI:CH:C H@J:HE>A

DE:G6

BJH>86A

Villa Requiem

Figaros Bryllup

Phantom of the Opera

Sær temaaften

Nu som fodboldspiller!

Romantisk uhygge

Villa Requiem fortolker Peer Hultbergs roman ’Requiem’ og nogle af dens 537 forskellige stemmer. I starten er scenen sat i en foredragssal, hvor tre ubærligt kiksede menighedsrådsmedlemmer holder Hultberg-temaaften. Da forfatteren ikke møder op, tager menighedsrådet selv over med oplæsning og sang. Forestillingen ændrer sig, karaktererne iscenesættes som Hultbergs romanfigurer, og man bliver noget forvirret over rammen. Forestillingen burde have brugt romanens skiftende stemmer frem for de faste karakterer, som bliver overflødige, og et foredrag med Hultberg er i sig selv sort, eftersom han døde i 2007. Om det er et uformidlet genopstandelsesprojekt er uvist. Heldigvis opvejer indholdet suverænt det formmæssige rod: Skuespillerne bærer de skæve karakterer med fantastisk humor og varme, musikerne er imponerende, alt er velgjort, underholdende og iscenesat med originalitet - derfor uforståeligt at dramaturgien halter. Trods latter og indlevelse lader forvirringen mere tilbage at ønske af en iscenesættelse, der ellers havde sparket røv. - Mette Hornbek

Figaros Bryllup blev fremført første gang for over 200 år siden, hvor Figaro for første gang skulle giftes med Susanna, mens grev Almaviva skulle ønske at erobre bruden for sig selv. I dag er historien den samme, men med vanligt mod går Kasper Bech Holten til opsætningen med friske ideer. Greven er nu blevet ejer af et fodboldhold og Figaro er fodboldspiller i en opsætningen, der er både livlig og morsom, selvom den ikke bibringer nogen ny fortolkning af stykket. Nyt er det også, at Holten anvender den samme kulisse og har ladet samtlige medvirkende optræde på scenen gennem hele forestillingen. Han ønsker at pege på menneskets fangenskab i tilværelsens tomgang, men kombinationen af komedien og det eksistentielle er ikke oplagt her. Mozarts letbenede musik lægger ikke op til eksistentiel tankegang, og de to temaer modvirker hinanden, mens scene-monotonien koster medlevelse. Suveræn er derimod Holtens instruktion og modige valg af hold. I helhed en dejlig og livlig nyopsætning af et klassisk værk. - Tim Christensen

Levende lys op fra gulvet, gåsehudsmusik og en lysekrone, der dingler faretruende i loftet. Det Ny Teater er i anledning af sine 100 år endnu engang blevet til pariseroperaen anno 1880. Det vansirede operafantom, der holder til dybt under teatrets kældre, forelsker sig i den unge danserinde Christine og med sig selv som hendes musikalske skytsånd, skal hun blive teatrets store stjerne. Det er teatrets to nye direktører, Christines kæreste og diva-sopranen Carlotta nu ikke helt med på, og det bliver snart til en magtkamp på liv og død, musik og teatertricks. Fantomet er afgjort denne rockoperas mest spændende karakter med mest modspil fra to herlige teaterdirektører. De andre må leve af Lloyd Webbers kuldegysende musik, der får hårene til at rejse sig lige fra allerførste ouverturetakt. Ved sådan et overflødighedshorn af scenografisk overdådighed, medrivende melodier og skønsyngende sangere, må musical kaldes kunst. - Lise Neidel

Villa Requiem Tid & sted Frem til 14.03 ma-fr kl. 20, lø kl. 17, Københavns Musikteater Plex, Kronprinsensgade 7, Kbh. K Medvirkende Lotte Andersen, Benjamin Boe Rasmussen, Allan Klie, Bebe Risenfors og Bent Clausen Iscenesættelse Anders Lundorph Pris 90-165 kr. Info www.plex-musikteater.dk / tlf. 33 32 38 30 @dc\ZchCnidgk

Figaros Bryllup Tid & sted Frem til 30.03., udvalgte dage kl. 19.30, Kgl. Teater, Gl. Scene, Kgs. Nytorv 9, Kbh. K Medvirkende Ludvig Lindström, Audun Iversen, Anders Jakobsen, Tuva Semminsen m.fl. Iscenesættelse Kasper Bech Holten Dirigenter Michael Schønwaldt / Thomas Søndergaard Pris 110-773 kr. Info kglteater.dk / tlf. 33 69 69 69 @dc\ZchCnidgk

&6!&*!'+!(*%H

Phantom of the Opera Tid & sted Frem til 24.05, ti-fr kl. 19.30, lø kl. 15 og 20, sø kl. 16, Det Ny Teater, Gl. Kongevej 29, Kbh. V Medvirkende Preben Kristensen, Flemming Enevold, Peter Jorde, Mia Karlsson, Teresia Bokor, Steen Springborg og Morten Staugaard m.fl. Iscenesættelse Arthur Masella og Rainer Fried efter Harold Prince Musik Andrew Lloyd Webber Pris 191-618 kr. Info www.detnyteater.dk / tlf. 33 25 50 75 ;gZYZg^`hWZg\

+6!&)!&*

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

SCENE

ı

071


Kunst & Udstilling. Omtaler H6BI>9H@JCHI

Utopia Imellem drøm og virkelighed

Utopia er fællestitlen på tre kommende udstillinger af samtidskunst på Arken. Kinesiske Qui Anxiong er den første i rækken - og præsenteres for første gang i Danmark. Qui Anxiongs hovedværk ’At stirre ind i glemslen’ udspiller sig i en gammel kinesisk togvogn som en togrejse igennem Kinas fortid, nutid og fremtid. Vinduerne viser ikke Kinas smukke natur, men en række billeder på de drømme, der igennem årene er blevet drømt om det gode liv og det gode samfund - både i og udenfor Kina. På udstillingen vises desuden tre animationsfilm, som sætter fokus på det moderne livs konflikter. De fire værker rejser tilsammen spørgsmålet om, hvilke globale utopier og fælles mål, det moderne menneske søger. - Niels Alsted Utopia - Qui Anxiong Tid & sted Frem til 22.11, ti-sø kl. 10-17, on kl. 10-21, Arken, Skovvej 100, Ishøj Pris 0-85 kr. Info www.arken.dk / tlf. 43 54 02 22 >h]³_Hi#

072

ı

KUNST & UDSTILLING

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

&'-


Jim Dine, Disappearing Before Gerhard and Susanne, 2004 Š Jim Dine; COPY-DAN Billedkunst, Copenhagen, 2009


Omtaler

IVAR TØNSBERG Den selvudråbte ’King of Canvas’, Ivar Tønsberg, er aktuel med udstillingen Heroines på Møstings Hus. Udstillingen søger at sætte ansigt på de magtstrukturer, vi alle er underlagt, men som har ændret karakter og udseende i takt med, at hierarki er blevet erstattet med flade strukturer. På Heroines er det folketingets kvindelige medlemmer, der bliver portrætteret. Via store udsving i billedsprog og genre genfortolker ’The King’ den måde, hvorpå magten iscenesættes. - Louise Steiwer Ivar Tønsberg: Heroines Tid & sted 21.03-19.04, ti-sø kl. 11-16, Møstings Hus, Andebakkesti 5, Frb. C Pris Fri entré Info www.frederiksberg.dk/moestingshus.aspx / tlf. 38 21 01 12 ;gZYZg^`hWZg\

+6!&-!'+

I:<C>C<

Michael Rytz og Claus Ejner Pen & papir Det kribler og krabler hen af vægge, ud i hjørner, rundt på papiret. Lige nu kan du opleve Michael Rytz’ og Claus Ejners tegnede universer brede sig i Danske Grafikeres Hus. Michael Rytz har en fabulerende, detaljerig stil, hvor motiverne næsten opløses i mønstre. Genkendelige detaljer bliver mangfoldiggjort til et kæmpe spindelvæv. Det er tydeligt, at hans favoritmedium er pen og papir. Claus Ejner streger er derimod enkle i en naivistisk stil, men adresserer store problemstillinger: Børster Batman tænder? Og må økologiske grøntsager skyde dyr? Sådanne helt almindelige hverdagsproblemer kan du møde i Sølvgade for tiden. - Helle Bach Riis Michael Rytz og Claus Ejner Tid & sted Frem til 15.03, to-sø kl. 13-17, Danske Grafikeres Hus, Sølvgade 14, Kbh. K Pris Fri entré Info www.danskegrafikere.dk / tlf. 33 13 31 85 C³ggZedgiHi#

H6=6G68=GDC>8A:

K>9:D@JCHI

Ursula Biemann: Mission Reports På kanten af vores verden Den schweiziske billedkunstner og kulturkritiker Ursula Biemann har de seneste år markeret sig på den internationale kunstscene med sine visuelle reportager fra den vestlige civilisations periferi. I Kunsthallen Nikolaj kan man to måneder frem opleve Biemanns første soloudstilling på dansk jord, der er centreret omkring videoserierne Sahara Chronicle og Black Sea Files, som begge beskæftiger sig med kompleksiteten i de konflikter, der knytter sig til menneskeskabte grænser, migration og magtmekanismer i nogle af verdens brændpunkter. - Louise Steiwer Ursula Biemann: Mission Reports Tid & sted 07.03-17.05, ti-sø kl. 10-17, to kl. 12-21, Kunsthallen Nikolaj, Nikolaj Plads 10, Kbh. K Pris 0-20 kr. Info www.kunsthallennikolaj.dk / tlf. 33 32 15 74 (*%H

@dc\ZchCnidgk

074

ı

KUNST & UDSTILLING

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

C³ggZedgi

'.


Omtaler ;DID

Ung Dansk Fotografi

Den ny fotokunst Et stigende antal københavnske fotogallerier med DASK Edition Gallery som nyeste skud på stammen fortæller en entydig historie: Det fotografiske medie er i vælten i disse år, og der har næppe på noget tidspunkt været et større publikum til den type kunst end netop nu. Fotografisk Center bruger traditionen tro foråret til at præsentere det bedste inden for den nye eksperimenterende nationale fotokunst. Programmet ligger endnu ikke helt fast, men mon ikke de besøgende igen i år kan forvente en ligelig fordeling imellem det klassiske og det moderne - samt naturligvis fotokunst i international klasse? - Louise Steiwer Ung Dansk Fotografi 09 Tid & sted 27.03-10.05, ti-sø kl. 10-17, Fotografisk Center, Gammel Strand 48, Kbh. K Pris 15-25 kr. Info www.photography.dk / tlf. 33 93 09 96 @dc\ZchCnidgk

&6!'6!&*#'+!'.!+*:

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

KUNST & UDSTILLING

ı

075


Selv et kys er en politisk handling i Israel

TOMER GANIHAR


>CI:GK>:LIDB:G<6C>=6G

Hvad har en dansende ekstatisk folkemængde til en kæmpe israelsk ravefest at gøre med en bedende muslim ved siden af Jomfru Maria? Eller for den sags skyld med farverige billeder fra Indien eller førstehjælpsdukker i militærhospitaler? For fotografen Tomer Ganihar bliver alt kædet sammen af lyset, som han vil bevise er allestedsnærværende. Gl. Strand giver os i denne måned et indblik i hans univers, og Downtown har spurgt kunstneren ud om hans arbejde.

H>HH:AB6G>:IDCC"E:I:GH:C

;DIDHI:;6CD<6AA>

D

a dette interview blev arrangeret, var krigen i Gaza endnu engang på sit højeste, og jeg overvejede, om jeg overhovedet kunne undgå at komme ind på politik i en samtale med den israelske fotograf Tomer Ganihar. Tomer er mest kendt for sine billeder af israelske rave-fester et ellers umiddelbart apolitisk tema at skildre, men er bestemt ikke uden agenda og politisk indignation. Han er en mand af mange meninger: Lige fra en snerrende kritik af den - i hans øjne - fejlslagne og dekadente kunstverden, som han i særdeleshed er vidne til fra sin bopæl i Chelsea, New York, til sin egen kunstneriske agenda og vision om at skildre en israelsk ungdom fra en anderledes vinkel - en generation, der genopfinder deres kulturelle og religiøse identitet gennem flerdages raves ved Det Døde Hav. Han taler passioneret om sit vigtigste motiv: lys og bevægelse og kalder sig selv en ’lysets ambassadør’ og formår med enkle virkemidler som ekstremt lysfølsom film og lang lukketid at indfange lysets energi og forenende kræfter over hele verden.

Nætter i mørkekamret DT: Hvornår fandt du på at blive fotograf? “Det gjorde jeg i starten af 90’erne, da jeg var i hæren. Jeg var blevet smidt ud af skolen og har aldrig fået nogen uddannelse. Men som de fleste andre israelske unge blev jeg indkaldt som tyveårig. Her avancerede jeg og kom inden for efterretningsvæsnet. I basen var der et laboratorium med fotoudstyr og et mørkekammer, og det fangede straks min interesse og for at få fingrene i det, måtte jeg tage en masse nattevagter. Det var en fantastisk opdagelse pludselig at være i besiddelse af et værktøj, hvormed jeg kunne bearbejde mine følelser og oplevelser fra det hårde liv i hæren, og fotografiet havde på dette tidspunkt en status som refleksion af volden, krigen og kynismen, der prægede mit liv såvel som mit land.” DT: Hvordan kom rave-kulturen ind i billedet? ”Det startede faktisk også allerede i min tid i efterretningstjenesten. Jeg var på nattevagt og hørte om dette nye fantastiske fænomen, der blev kaldt rave. Det startede med 10 mennesker der - inspireret af Goa - holdt en rave-fest i skoven tæt på basen. Jeg sneg mig ud med et stjålent kamera, ekstatisk over at have muligheden for at dokumentere begivenheden. Det er vigtigt at understrege, at det, der foregik her brød alle israelske normer: Det var sex, det var de her nye stoffer, ecstasy, det var et fællesskab koncentreret om trancemusikken. Og det var en fantastisk åbenbaring for mig. Jeg betegner ofte start -90’ernes raveopblomstring som Israels Woodstock - den frigørelse som vi ikke fik i 70’erne,

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

KUNST & UDSTILLING

ı

077


Jeg var på nattevagt og hørte om dette nye fantastiske fænomen, der blev kaldt rave. Det startede med 10 mennesker der - inspireret af Goa - holdt en rave-fest i skoven tæt på basen. / Tomer Ganihar

fordi vi havde for travlt med at udkæmpe krige. Pludselig var der en vej ud af det stagnerede, ortodokse billede, som vi selv og omverden havde fået af vores land, og jeg havde fået en agenda som kunstner: At dokumentere og vise denne nye bevægelse og generation i Israel.” Fest! Som var det den sidste dag på jorden... Tomer Ganihar understreger, at raves i Israel er helt anderledes end i Europa: “Alt har en snert af mysticisme i Israel, det gælder også ravekulturen. I dag oplever man raves med 30.000 mennesker involveret, og de er den ny bølge af alternativ mysticisme i Israel, som er opstået som et modspil til den barske politiske situation såvel som den stramme ortodokse tradition, der præger jødedommen. Hvor ravefester i Europa og USA er “fest for festens skyld”, så er det et statement i Israel, der fastslår, at man vælger en anden vej end den krigeriske. Man hylder det globale fællesskab og en multikulturel kultur, samtidig med at man også søger tilbage til sine spirituelle rødder. De helt store fester afholdes i de jødiske helligdage og er en måde at søge tilbage til de bibelske rødder, men i en ny, ekstatisk, sexet og vild retning langt fra den traditionelle. Og det er ikke kun forbeholdt israelere. Trancemusikken er ordløs og tiltrækker folk fra alle folkeslag, arabere og jøder fester sammen med vesterlændinge og hinduer. Det er en helt utroligt positiv oplevelse. Folk fester ganske enkelt, som om det var deres sidste dag på jorden. Hvilket det nogen gange også kan føles som om.” Umanipuleret lys DT: Er det umuligt ikke at forholde sig til den politiske situation som israelsk kunstner? “Jeg plejer at sige, at selv et kys er en politisk handling i Israel. Vi kan ikke tillade os at forholde os passivt til konflikten eller være naive - den luksus besidder vi ikke. Det er ikke nogen dårlig ting, for det er benzin på mit bål forstået på den måde, at kunst må have en agenda for at være vedkommende. Der er så mange, der laver kunst for deres egen skyld, hvilket er en narcissistisk tendens, jeg møder alle steder i kunstverdenen. Jeg ønsker, at min kunst skal være vedkommende for alle, og reflektere over de temaer jeg eksponerer. Når jeg bliver interviewet, handler spørgsmålene for det meste om politik. Jeg mener selv, jeg udtrykker en politisk holdning gennem min kunst, men for mig handler

078

ı

KUNST & UDSTILLING

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

det mere om at skabe et positivt og nuanceret billede af en generation. Da jeg først kom til New York med raveserien, viste jeg billederne til en jødisk kurator, som udbrød: “Næ, sikke et gennemført Photoshop-arbejde!” Jeg var forfærdet, fordi for mig er det at manipulere billeder ligesom at tegne en karikatur af Muhammed - det gør man bare ikke! Men hun troede simpelthen ikke på, at den kultur fandtes i det konservative Israel. Det var her, jeg fandt ud af, at der var brug for et andet syn på den nye generation end det, de globale medier giver. DT: Ser du dig selv som talsperson for denne nye generation? “Jeg ser mere mig selv som en ambassadør for lys og bruger lyset til at manifestere en hellig forenende kraft, der er universel trods race, geografisk tilhørsforhold og religion. Min agenda er helt banalt at vise, at alle steder i verden og i alle religioner er der en fundamental lovprisning af lyset som livgivende kilde. Der er ingen, der har bedt mig om at være repræsentant for denne generation, men jeg er taknemmelig over at være en del af bevægelsen. Dengang i 90’erne følte jeg virkelig, at vi skabte en ny vej for Israel ud af volden og konflikterne og ind i omverden. Jeg kom til at associere til min bedstefar, der kom til landet som pioner i ‘48. Han var sådan en slags Indiana Jones og forlod den gamle verden for at bygge et nyt land op fra bunden. Jeg tror, at det min generation forsøger at gøre er, at tage fat der hvor den gamle fejlede.” DT: Du nævnte tidligere, at du ikke manipulerer dine billeder. Du bruger heller ikke digitalkamera. Hvorfor? Jeg er en 1800-tals person, der er fanget i det 21. århundrede - en slags dinosaur eller hulemaler. Jeg vil indfange sjælen og energien i det, jeg fotograferer og bruger den her helt mekaniske proces til at indfange lyset og formidle det videre til andre. Det er et hypnotisk og gammelt medie, der formår at gengive virkeligheden, som intet andet kan. Det er en kraft, jeg ikke vil manipulere med, for som jeg plejer at sige: Det kræver mod at finde ind til det essentielle uden at fortolke eller oversætte budskabet gennem en eller anden form for bearbejdning. Heller ikke i udstillingens anden og meget anderledes serie Mannequins, er der manipuleret med motiverne. De viser en lang række førstehjælpsdukker, der bliver brugt til undervisning og øvelse på et israelsk militærhospital: “Alle reme-


dierne lĂĽ, som de gør pĂĽ billederne. Det var et foruroligende sted at gĂĽ rundt, mens krigen i Libanon var pĂĽ sit højeste. For mig reprĂŚsenterer de krigens overďŹ&#x201A;ade og kynisme, der i sĂŚrdeleshed manifesteres i vĂŚrket â&#x20AC;&#x2122;Tearsâ&#x20AC;&#x2122;, hvor en soldat sidder pĂĽ en seng med en dukke i og grĂŚder, fordi hans kammerater bliver drĂŚbt i krigen.â&#x20AC;? Kunst i stedet for krig Et billede af en overmĂĽdelig visionĂŚr kunstner tegner sig her. Tomer Ganihar brĂŚnder for at sĂŚtte mellemøstlig kunst pĂĽ den globale dagsorden: â&#x20AC;&#x153;I en region hvor alle pengene gĂĽr til security og militĂŚr, forstĂĽr regeringerne ikke, at det er kulturen, der skal redde os. For mig at se er man som folk stĂŚrkere, hvis man bliver dømt pĂĽ baggrund af ens kultur end ens krigsagenda, fordi kunsten viser sit ansigt og giver mĂŚngden en identitet, som man kan forholde sig til og forhandle med. Jeg er ikke et blomsterbarn, men en meget realistisk person, der siger, at kulturen er den eneste vej ud af konďŹ&#x201A;ikten for mellemøsten.â&#x20AC;?

>C;D IdbZg<Vc^]Vg&.,%Zg[ÂłYid\dekd`hZi^>hgVZa! bZcWdgcj^CZlNdg`!]kdg]Vcd\hÂ&#x20AC;h`g^kZgegdhVd\aVkZgĂ&#x2019;ab# >hVbVgWZ_YZbZY`jchibjhZZiIZcc^hEVaVXZ^;^caVcY!k^hZg<a#HigVcYcjZi gZigdheZ`i^kijYhc^iV[IdbZghk²g`Zg!]kdgbVc`VcdeaZkZWÂ&#x20AC;YZhZg^ZcGVkZh! bZcd\hÂ&#x20AC;YZcbZgZ`dcigdkZgh^ZaaZd\W^oVggZBVccZfj^ch!hdbkVcYihidg deb²g`hdb]ZYeÂ&#x20AC;YZc^ciZgcVi^dcVaZjYhi^aa^c\eÂ&#x20AC;KZcZY^\7^ZccVaZc^'%%,#

IDB:G<6C>=6G" A>K:I=>CH>9:H@G><!I6C@H!9ÂŁ9D<@DGGJEI>DC I^YhiZY;gZbi^a&(#%)!i^"hÂł`a#&&"&,!dc"id`a#&&"'%! <a#HigVcY!<VbbZaHigVcY)-!@W]#@ Eg^h%")-`g# >c[dlll#\ahigVcY#Y`$ia[#(((+%'+%

VOL.2

Äą

2009 MARTS

Äą

KUNST & UDSTILLING

Äą

079


Omtaler >CHI6AA6I>DCB#B#

John Olsen Dyrekroppe & skeletter på Sophienholm De kommende måneder fejres grafiker og billedhugger John Olsens 70 års jubilæum med en retrospektiv udstilling på Sophienholm. Olsen, der er medlem af Den Frie Udstilling og som tidligere har repræsenteret Danmark på Venedig Biennalen i 1995, arbejder med dyrekroppe og skeletter i sine værker, der spænder fra store tredimensionelle skulpturer over mindre tegninger og grafiske arbejder til raritetskabinet-lignende opstillinger, som inkluderer unikke og sjældne genstande fra dyrenes verden. Ved at præsenterer beskueren for overraskende sammenstillinger og helheder af kunstneriske og naturlige genstande, udfordrer Olsen vores opfattelse af kunstens væsen, og minder os om, at skønhed også kan rummes i forfaldet. - Louise Steiwer John Olsen Tid & sted 07.03-26.04, ti-sø kl. 11-17, to kl. 11-20, Sophienholm, Nybrovej 401, Kgs. Lyngby Pris 0-55 kr. Info www.sophienholm.dk / tlf. 45 88 40 07 Anc\WnHi#

&.&

;DGIDA@C>C<

Et vintereventyr En hyldest til Karen Blixen Karen Blixens berømte skæbnefortællinger Et vintereventyr fra 1942 bliver på den nyeste udstilling på Gl. Holtegaard hyldet af en række danske og nordiske samtidskunstnere. Karen Blixens fortællinger i Et vintereventyr omhandler menneskets forhold til skæbnen og vilkårene for at realisere egne livsmuligheder. Beskueren bliver inviteret med på en dannelsesrejse i vinterlandskabets drømmende former, og de udstillende kunstneres forskellige værker har alle deres fællesnævner i kærligheden til landskabet og naturen - som spillede en vigtig rolle hos Karen Blixen. - Vanessa Venn Et vintereventyr Tid og sted Frem til 13.04, Gl. Holtegaard Attemosevej 170, Holte Pris 0-60 kr. Info www.glholtegaard.dk / tlf. 45 80 08 78

=daiZHi#

080

ı

KUNST & UDSTILLING

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

&.'!&.(!&.*


Nordatlantens Brygge

Strandgade 91 •ŚƌŝƐƟĂŶƐŚĂǀŶͻϭϰϬϭ<ƆďĞŶŚĂǀŶ<• 32833700 • www.bryggen.dk • bryggen@bryggen.dk


Annonce


Anmeldelser af udstillinger Lone Mertz Når kunsten møder livet og visa versa...

@DC8:EI@JCHI

Til Vægs Figurative rum

Charlottenborgs vægge underligger i øjeblikket en række territoriale markeringer. Nærmere præciseret er der tale om, at 40 forskellige kunstnere har erobret hver deres væg. Dette ved brug af blyant, maling, søm og snor mm. Til Vægs minder derfor meget om en pose blandede bolcher med mange forskellige smagsoplevelser - nogle syrlige, nogle søde, men alle velsmagene og let konsumerede. Udstillingen har ikke nogen overordnet tematik, og der er således primært tale om ’eye candy’, hvor de fleste kunstnere har brugt vægpladsen til at præsenterer deres fortrukne stil og æstetiske udtryk. På den måde kan man måske mene, at udstillingen mangler dybde og refleksion og således minder lidt om en slags kunstmesse. Omvendt er det meget forfriskende at få serveret en masse visuel æstetik uden rigtigt at behøve at forholde sig kritisk til det. Til Vægs henter desuden en del styrke og charme på inddragelsen af rummet, at værkerne er udført direkte på væggene fungerer som en fin ekstra dimension. Lige så vel som bevidstheden om at Charlottenborgs vægge males hvide igen, når udstillingen slutter. - Signe Rom Rasmussen

Lone Mertz’s udstilling, Glaskistens forvandling - En tibetansk beretning om virkeligheden, på Museet for Samtidskunst i Roskilde tager udgangspunkt i et 16 år gammelt projekt. En glaskiste blev placeret på strandbredden på Glænø, men kom senere ud på en rejse, der førte den til Himalaya, hvor den endte sin tilværelse som vinduer i et tibetansk tempel. Glaskistens rejse samt omstændigheder før, under og efter væves i udstillingen sammen til en kæde af tilfældigheder, der er indbyrdes forbundet af en sær, poetisk og ulogisk systematik, der får konsekvenser for såvel projektets udførelse som for kunstnerens egen virkelighed. Glaskistens forvandling... er æstetisk set en lidt rodet blanding af feriebilleder og tibetansk tingeltangel, hvilket dog til fulde ophæves af installationernes stille og livsbekræftende tilstedeværelse. En yderst usædvanlig oplevelse i særklasse! - Louise Steiwer Lone Mertz: Glaskistens forvandling En tibetansk beretning om virkeligheden Tid & sted Frem til 12.04, ti-fr kl. 11-17, lø-sø kl. 12-16, Museet for Samtidskunst, Stændertorvet 3D, Roskilde Pris 0-40 kr. Info www.mfsk.dk / tlf. 46 31 65 70 -*'!-*(!-**

Til Vægs Tid og sted Frem til 15.03 ti-sø 12-17, Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn 2, Kbh. K Pris 0-60 kr. Info www.kunsthalcharlottenborg.dk / tlf. 33 36 90 50

Akseli Gallen-Kallela Finske naturoplevelser

Akseli Gallen-Kallela er formentlig ikke et navn, som størstedelen af københavnerne ville have nikket genkendende til, før Gl. Strand i januar åbnede udstillingen In the wilderness. Alligevel er Gallen-Kallela at betragte som en af Finlands største kunstnere fra perioden omkring det moderne gennembrud. På Gl. Strand kan man opleve en omfattende ophængning med mere end 100 værker, fordelt over to etager. Beskueren har således mulighed for at få et grundigt og dybdegående indblik i Gallen-Kallelas virke igennem en længere tidsperiode. Værkerne kredser tematisk omkring den finske natur og har i mange tilfælde symbolistiske overtoner og et strejf af mytologisk folketro og mørk, finsk melankoli, men man skal være mere end almindelig glad for netop den stilart - eller alternativt set have et særligt forhold til kunstneren - for at holde modet oppe igennem samtlige 100 malerier og akvareller. - Louise Steiwer Akseli Gallen-Kallela - In the wilderness Tid & sted Frem til 13.04, ti-sø kl. 11-17, on-to kl. 11-20, Gl. Strand, Gammel Strand 48, Kbh. K Pris 0-48 kr. Info www.glstrand.dk / tlf. 33 36 02 60

@dc\ZchCnidgk &6!&*!&.!'+!'.!+*:!(*%H

7>AA:9@JCHI

IDI6A>CHI6AA6I>DC

@dc\ZchCnidgk

VOL.2

ı

&6!'6!&*!'+!'.!+*:

2009 MARTS

ı

KUNST & UDSTILLING

ı

083


Litteratur. GDB6C

:G>C9G>C<:G

Forbindelser

Ganske kort…

Elendighed og optimisme

Et politisk ikon ser tilbage

Efter 20 år i eksil vender skolelæreren Jeebleh tilbage til sin fødeby Mogadishu i det borgerkrigshærgede Somalia. Han vil besøge sin mors grav og gense en gammel ven. På trods af sit forsæt om at holde sig på neutral grund drages han hurtigt ind i de lige dele uigennemskuelige og altafgørende stammeforbindelser. Jeeblehs søgen efter en lille bortført pige fører både til familieopgør og en konfrontation med egne - og vestlige - værdiforestillinger. Nuruddin Farah, som selv er eksilsomalier, hører til de mest betydningsfulde afrikanske forfattere. Forbindelser er hans anden roman, som er oversat til dansk. Bogens styrke ligger i den indsigt, den giver i en borgerkrigs ansigter, følelser og historier. Det bliver tydeligt, at krigens aktører også er ofre og vice versa - og de mest medtagede ofre er dem, der overlever. Og alligevel er der håb. Desværre er Farahs sprog firkantet, metaforerne virker ofte mekaniske og hovedpersonen spiser omelet til morgenmad, der er ’kold som et lighus’. Stærke dialoger bliver svækket af for tydelige didaktiske formål, og til tider trues den indsigt, som romanen giver, på livet af en kvælende symbolik. - Frauke Giebner

Tjekkiets tidligere præsident Václav Havel gør status for en fantastisk periode i sit politiske liv. I Ganske kort… erindringer og refleksioner husker han tilbage til tiden, hvor han gik fra at være digter og dissident til at blive præsident efter kommunismens kollaps. Selv kan han stadig ikke helt fatte den betydning, han fik. Han skulle jo ikke være politiker, men omstændighederne ville ham det anderledes. Ganske kort… er en besynderlig sammensætning af notat, interview og dagbog fra denne periode. Det skyldes ifølge Havel selv, at han ikke har ønsket at skrive udførlige erindringer, men fokusere på årene som præsident. Formen kræver noget tilvænning, men når man først har accepteret den, forekommer den naturlig og medrivende. Havel skriver ærligt og indsigtsfuldt, og som læser charmeres man af hans beskedne og hensynsfulde udlægning af de historiske begivenheder, han selv var en så vigtig del af. Det er bevægende og spændende læsning, man ikke bør snyde sig selv for. - Christian Pedersen

Forbindelser Forfatter Nuruddin Farah Forlag Athene, 367 sider, 299,95 kr.

Ganske kort… Erindringer og refleksioner Forfatter Václav Havel Forlag Gyldendal, 352 sider, 329 kr.

GDB6C GDB6C

Mødernes Hus Russisk fordærv fortalt med hæs vodka-stemme

084

Kærlighedskrigeren Smukt

Mødernes Hus er en historie fortalt som knuder på en snor. Knuder, der for hovedpersonen kun kan løses med største besvær. Hans fortid i en Gulaglejer og hans gennemrådne handlinger på baggrund af det politiske landskab i Rusland sættes i spil med nutiden og hans unge, amerikanske datter. Den gamle, slidte og på mange måder forfærdelige hovedperson, forsøger nu i ellevte time at give sin datter indsigt i, hvorfor han angriber verden med en så ræssonerende kølighed, som han gør. Det er en fantastisk fortælling om den menneskelige fornedrelse i et land, der systematisk har fordret det inhumane. Om hvordan mennesket i trods klamrer sig til livet. Det lykkes for Amis at fortælle en sådan historie uden at ty til de ellers så let tilgængelige klichéer. Det er god, men krævende læsning om hele den menneskelige tilstand. - Eva Bjerring

Han har gjort det igen, Morten Sabroe, der i fjor skrev et lyrisk mesterværk om sit anstrengte forhold til sin afdøde mor. I år gav Politiken ham så 50.000 kr., så han kunne skrive om den dansk-amerikanske irak-soldat Kevin. I stedet kom Sabroe hjem med et værk, hvor vi følger ham, mens han tager til Texas for at interviewe Kevin, men ender i en suppe af frygt, fortrydelse og væmmelse over sin evne til at svigte og såre andre. Og som han sidder der, slår det ham, at han må til Aspen, hvor han 18 år tidligere mødte en kvinde, som han svigtede, og som han må finde igen. Sådan sejler Sabroe ud i en historie med medicin-delirier, feberdrømme og angst. Desværre går plottet tabt i de flakkende billeder. Men det her er heller ikke en historie i gængs forstand. Det er et stykke af Morten Sabroe. Og det er ikke ord, men tilstande, der flyder ind fra siderne. Og hvilke tilstande! Kun i sjældne glimt får man virkeligheden i et andet menneske at se. Hos Sabroe er hele bogen sådan et glimt, indfanget i beskrivelser uden sammenligning i dansk journalistik og sprog så glasskarpt og smukt, at det fandeme gør ondt i sjælen at læse. - Søren Møller Lagoni

Mødernes Hus Forfatter Martin Amis Forlag Lindhardt og Ringhof, 208 sider, 249,95 kr.

Kærlighedskrigeren Forfatter Morten Sabroe Forlag JP/Politikens, 222 sider, 249 kr.

ı

LITTERATUR

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


9b_l[9kiib[he]@WYaZk8hkb

I A ; B ; J A OI J ; D

!% ' #  &%! '$ & !# !# " ' %%   Pris: 279,95 vejl.

o Dronninger

PHILIPPA GREGORY

T

Tre unge kvinder, tre skrĂŚkkelige skĂŚbner. Henrik VIIIâ&#x20AC;&#x2122;s ulykkelige ĂŚgteskab med Anne Boleyn gav langvarige efterdønninger. Philippa Gregory har endnu en gang skrevet en fantastisk gribende bog i sin storslĂĽede romanserie om Tudor-hoffet i England, i hvilken DEN ANDEN SĂ&#x2DC;STER ogsĂĽ indgĂĽr.

Pris: 299,95 vejl.

Susan Hill

DE RENE AF HJERTET    % 

"& & 

   

"& "' % & "! '"   &  Pris: 299,95 vejl.

W W W. C I C E R O . D K


86B>AA6=66G<66G9

;DIDA6HH:=£<=

>CI:GK>:LDA:£HI:G<66G9

TRYFITTEN Tryfitternes talerør

På forlaget Tryfitten sidder en herre ved navn Ole Østergaard. Han har altid haft skrivekløe, og sidste år valgte han at kaste sig over forlagsgerningen. Hans bøger om Ole og Finns sandfærdige beretninger er alle udgivet på det lille forlag, hvor Georg Gearløs får kamp til stregen i opfindsomhed.

D

er er noget helt specielt ved Ole Østergaard. Han emmer af en blanding af knivskarp professorintelligens og en diffus korkprop på havet. Man får fornemmelsen af, at han har svaret på den globale opvarmning, verdens dårligdomme samt universets opståen. På forlaget på Frederiksberg foregår al produktion til Oles forfatter- og forlagsgerning. Downtown har mødt den produktive forlægger til en snak om litteratur, inspirationsrejser og rumvæsner fra det ydre rum! Hvad lavede du før? Og hvorfor valgte du at starte dit eget forlag? Siden jeg var barn, har jeg været en akademisk bognørd. Jeg har undervist, forsket og har speciale i moderne, latinamerikansk litteratur. Jeg har skrevet mange artikler om den såkaldte magiske realismes forfattere. Så synes jeg, der udgives alt for mange erkendelsestomme, virkelighedsfjerne fantasyværker uden psykologisk dybde og med overfladisk spændingsramasjang. Jeg er utrolig interesseret i verden omkring mig. Jeg vil gerne blande mig og give mit besyv med i forhold til det udbud, der er til rådighed for bogelskere.

Hvad indebærer det at have sit eget forlag? Ja, hvis man ikke starter med en solid startkapital, så man kan uddelegere opgaverne, indebærer det stort set alle de job, der findes på de veletablerede forlag. Udgivelse, marketing, regnskabsføring, distibution og boghandlerkontakt. Jeg synes, at det er vigtigt, at folk forstår, at man sagtens kan få sine tanker på tryk uden at skulle blåstemples hos de store etablerede forlag.

086

ı

LITTERATUR

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

Forlagets navn ’Tryfitten’ er pudsigt - hvorfra stammer ideen til det? I 1951 skrev John Wyndham den ultra-pessimistiske sci-fi roman Day of the Triffids. The Triffids er en slags gensplejsede, vandrende plantevæsner, som gradvist dræber menneskene, der har mistet synssansen, blindet af nogle ubesindige kernesprængninger i atmosfæren. Jeg havde forsøgt at højtlæse den for mine døtre, da de var omkring seks år gamle. De bad mig holde op, fordi bogen var for trøstesløs og makaber. Så et sted i min hjerne opstod ønsket og ideen om at skabe nogle mere venlige, positive rumvæsner. Mine tryfitter er, om man vil, en slags forsinket protest mod koldkrigspessimismen og kynismen fra 1980’erne og halvfemserne. Nu har du andet bind i serien om Finn og Oles sandfærdige beretninger på trapperne - hvad handler bøgerne om? Mine bøger tager deres begyndelse i 1950’erne med Finn og Ole. De drømmer om at gå i de store opdagelsesrejsendes fodspor som Stanley og Livingstone i det mørke Afrika. En dag får de en uventet speciel graveopgave, som bringer dem i ubehagelig nærkontakt med underjordiske væsener. Herfra begynder eventyrene om Finn og Oles sandfædige beretninger. Det er på en måde en videreudvikling af den gamle arketypiske forestilling om at grave sig ind til jordens indre. I min nyeste bog, Jagten på Maya-bogen, finder Ole og Finn et værdifuldt manuskript, udarbejdet af tyskeren Archibald Von Goritius i samarbejde med en mayaspåmand og en kalenderekspert i 1791. Bogen er dukket frem i et gammelt urværk på Rosenborg Slot og er tilsyneladende blevet stjålet efter sin


VOL.2

2009 MARTS

LITTERATUR

087


Hvem er din målgruppe? Min målgruppe er alle dem, der ind imellem føler, at deres indre 12-årige er på toppen, hvad enten de nu faktisk ER omkring 12 år gamle eller i det mindste vil vedkende sig tilstedeværelsen af en sådan identitet som bestanddel af sig selv. Til trods for at mine bøger er i sci-fi genren tager de også samfundsaktuelle emner op som fx. klimaudfordringer og ytringsfrihed. Jeg synes godt, det må være humoristisk og interessant læsning at få indblik i verdens aktuelle og historiske begivenheder. Hovedpersonerne i dine bøger er den kejtede Ole og den frembrusende Finn - er du selv Ole? Ja, jeg er lille Ole. En indadvendt, alt for tidligt boglig, for det meste lidt kejtet dreng. Så for at sikre den nødvendige fremdrift i beretningernes handling, blev jeg nødt til at opfinde den mere dynamiske og langt mere kropsligt udfarende Finn. Finn er først og fremmest nødvendig, for at fortællingen kan få det nødvendige drive. Meget af det, der foregår i de sandfærdige beretninger er ting, jeg selv ville have syntes ville være fantastisk spændende dengang. Mere end det har noget med min faktiske barndom at gøre. En stor del af mit forfattervirke er ønsket om at gestalte nogle ikke-voksne personer som lige så betydningsfulde som dem, der befolker resten af den danske voksne litteratur - om voksne - for voksne. I pagt med stemningen omkring USA’s nyvalgte præsident vil jeg gerne stimulere mine yngre læsere til et mere optimistisk syn på mulighederne i den verden, de om ikke så længe selv skal være med til at bygge op.

tilsynekomst. Finn og Ole skal igennem mobning og bittert uvenskab og en begivenhedsrig rejse til Sydmexico for at prøve at opspore den gamle bog. De kyniske oliemillionærer, der står bag tyveriet af manuskriptet, lægger naturligvis fælder ud for vores opdagelsesrejsende. I rammehandlingen er opgaven at befri et glemt, tilskadekommet rumvæsen - en tryfit. Og som i bind et er nutidspersonen, løjtnant Hans Greval, stadigvæk på flugt fra PET, fordi han har afsløret det løgnagtige i den danske regerings påstande om Saddam Husseins besiddelse af masseødelæggelsesvåben som begrundelse for DK’s deltagelse i Irakkrigen. Oven i det har Greval og hans hjælpere påtaget sig opgaven at forsøge at finde den tilskadekomne tryfit, der er indespærret i en skummel bjerghule et sted i Mexico. Finn og Oles Sandfærdige beretninger er blevet kaldt Danmarks svar på Harry Potter, hvad siger du til det? Nu da Harry er blevet gift og har fået børn og Voldemort endelig er død - det holdt hårdt - så skulle der være plads til Finns og Oles sandfærdige beretninger som et komplet, imaginært univers, man kan drømme sig bort i som læser og forhåbentlig blive klogere på verden omkring os af. Rowlings bøger om Harry Potter fortjener bestemt ros for godt spændingshåndværk og en både charmerende og troværdig indlevelse i halvstore børns omgangsformer, drømme og fantasier. Hvordan får en voksen mand ideen til at skrive bøger om rumvæsner fra det ydre rum? Jeg drømte engang, at jeg havde forvandlet mig til et girafagtigt væsen. Som Salvador Dali’s berømte billede af de brændende giraffer var jeg udstyret med en lang række skuffer ned ad den lange hals og ryg. Inde i de forskellige skuffer befandt sig alle mine tidligere levealdre og identiteter. I en af disse skuffer rejser en rask dreng på 10 år sig. Han står ud af skuffen og hævder højrystet, at han har mindst lige så meget ret til at være der og blive hørt som resten af giraffen. Og det er så hans sandfærdige beretning, vi hører i det følgende. Jeg har valgt rumvæsener, fordi de er en af de få fiktivt acceptable løsninger på ønsket om at indføre nogle ’verdensforbedrende’ perspektiver i børne- og ungdomslitteraturen. Det er nemlig svært at forestille sig et andet univers derude, befolket med væsener med en form for intelligens, der kunne præstere alle de former for gensidigt undertrykkende idioti, vi finder her på vores planet. Og i en vis forstand er det opvoksende barn sådant et rumvæsen. I hvert tilfælde, hvis det begynder at reflektere over den verden, der omgiver det.

088

ı

LITTERATUR

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

Hvordan laver du research til dine bøger? Det kan enten være med materialer fra mine mangeartede studier eller ved en studierejse. Min næste store oplevelse, som skal lægge grundstenen til Ole og Finns sandfærdige beretninger bind 3, er Japan. Jeg studerer japansk for tiden. Det er et svært sprog at mestre med flere alfabeter. Kunne de dog bare bestemme sig for et! Jagten på Mayabogen, som udkommer her i foråret og er andet bind i serien om Finn og Ole, foregår i Mexico. Australien er bestemmelsesstedet til bind 4. Det sidste bind 5 kommer til at foregå i det ydre rum. Jeg har dog ikke taget stilling til transporten derud endnu… eller økonomien for den sags skyld! Hvorfor skal man læse dine bøger? Der er noget paradoksalt ved at det, der skrives for de børn og unge - som inden længe skal være dem, der prøver at tackle de mere eller mindre ubehagelige følgevirkninger af verdens kriser - aldrig har været så verdensfjernt, ikke oplysende som nu. Det udvikling vil jeg bidrage til at vende. Det skal bare for guds og læseglædens skyld ikke hedde sig, at man nu sidder med et stykke belærende litteratur mellem hænderne.

>C;D ;dgaV\ZiIgnÒiiZcZghi^[iZiV[DaZ£hiZg\VVgY IgnÒiiZgZg^ciZaa^\ZciZkZca^\Z\g³ccZgjbk²hZcZg 7^cY'^hZg^Zcdb;^ccd\DaZ! ?V\iZce€BVnVWd\Zc!jY`dbbZg^[dg€gZi BZgZ^c[d`VcÒcYZhe€ IgnÒiiZch]_ZbbZh^YZlll#ignÒiiZc#Y`


EN STOR DEL AF MIT FORFATTERVIRKE ER ØNSKET OM AT GESTALTE NOGLE IKKEVOKSNE PERSONER, SOM LIGE SÅ BETYDNINGSFULDE, SOM DEM, DER BEFOLKER RESTEN AF DEN DANSKE VOKSNE LITTERATUR, OM VOKSNE, FOR VOKSNE. / OLE ØSTERGAARDS

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

LITTERATUR

ı

089


Punk i København ;G6J@:<>:7C:G

;DID?6HDC>9G>H6A6B>

;D@JHEJC@

Historier om...

”Jeg er fucking ikke noget andenrangsmenneske, jeg er bare pissehamrende vred!” Punk er piercings, pis og pogo. Punk er musik, provokation og ihærdigt indignerede individer. For nogle er punk politik og (politi)vold. Men egentlig er der ingen, der rigtig tør sige, hvad punk er. Her er punk en historie om de vrede unge fra folkeskolen, der bliver voksne. På deres egen måde.

D

er er punkere, som kun er punk i weekenderne. Der er drukpunkere og deres modstykke - de politiske anarko-punkere. Der er Oi!-punkere, som minder lidt om skinheads og straight edge punkere, som hverken drikker, spiser kød eller dyrker sex. Der er punkere, som går i skole, punkere, som er hjemløse, punkere, som passer ind i mere end en kategori og punkere, som ikke vil passe ind i nogen. Den første marts var det to år siden, Ungdomshuset blev ryddet. Punkerne er der stadig - flere end før. Nu i udkanten af København og fortsat i udkanten af samfundet. Og dér - udenfor - har mange for første gang en oplevelse af at være en del af noget; at være indenfor. Etableret gadepunk Niebuhr er årgang ’69. Han har lejlighed med bedste beliggenhed, en bil, der ville klæde enhver garage på Strandvejen og Norma - en ekstrem kærlig fransk bulldog med stamtavle, som han tager med til hundeudstillinger. Niebuhr er stadig punker - ikke så meget udenpå, men indeni. Som ung var han drukpunker. Det er nu ti år siden, han sidst har rørt alkohol. For Niebuhr begynder punk i 1981, da han er tolv. Han stikker af fra det skolehjem, han er anbragt på og finder et nyt hjem i Ungdomshuset, der lige er blevet givet til bz’erne. ”Jeg stod ved en skillevej og kunne lige så godt være blevet en eller anden grønjakke fra Greve,” konstaterer han nøgternt. ”Så er det jo heldigt, at jeg mødte punkerne først.” De næste år bor han i Ungdomshuset og andre besatte bygninger. De unge punkere drikker, stjæler og deltager i bz’ernes aktionsuger. Og ellers hænger de ud; på Gammel Torv og i Magstræde, mens dem de kalder for fashion punks mest kommer på Floss.” Man lavede ikke-en-skid,” Niebuhr trækker på ordene. ”Når vi sad foran Huset i Magstræde, ventede vi på, at der blev hængt nye koncertplakater op. Vi tiggede penge og tænkte på, hvor man

090

ı

PUNK I KØBENHAVN

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


HjcZ

C^ZWj]g

092

ı

PUNK I KØBENHAVN

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


kunne få det næste alkohol fra. Når man blev stiv, så lavede man ballade, kastede med flasker eller noget.” Niebuhr kan ikke huske meget fra sine år som drukpunker. Han skal bruge andre til at mindes. Når vennerne fortæller historier om ting, han gjorde og om oplevelser, så kan han huske dem. Nogle gange. Meget er gået i opløsning i druk og stoffer, og med årene har han set byens fængsler indefra mere end en gang. Han husker historier om vold; mest dem om politivold. En del punkere var bange for Niebuhr. Han var en af de berygtede, siger de. Venner fra dengang har lavet en Facebook-gruppe ved navn Gammel Torv ’81. Folk har lagt billeder op af hinanden, af albums, plakater og koncertbilletter. 1870 styk og der bliver flere hele tiden. På nogle ser man Niebuhr med rød hanekam. Han satte den med husblas. ”Alternativt kan man bruge skosværte eller billak,” forklarer han. Niebuhr har selv uploaded et billede på Facebook, der har titlen barndomshjem. På billedet ses hans ene læg, der prydes af en tatovering af det hus, som indtil for to år siden stod på Jagtvej 69. Ungdomshuset kunne rumme ham, og i punkmiljøet kunne han være, som han var. Vred, aggressiv og fuld. Bange… måske. Ikke for politiet, men for andre mennesker. ”Jeg kan ikke sige, hvad punk er generelt. For mig er det noget, man bliver til,” fastslår han. ”Min opvækst har gjort mig til det, jeg er. Hvis man bliver mishandlet, bliver man automatisk en genstridig satan, der ikke hører efter og ikke tror på autoriteter. Det er jo ikke mig selv, der definerer mig sådan, det er omgivelserne … Ungeren betyder alt. Det var ligesom at komme hjem. Jeg kunne være den, jeg var - for det meste.” Musiker med mental hanekam Sune ’Køter’ ser umiddelbart ikke synderligt punk’et ud. Ingen hanekam, ingen nitter, ingen piercinger. En enkelt synlig tatovering på venstre underarm. ”Min hanekam er inde bagved,” lyder forklaringen. For Sune er punk frem for alt frihed og musik. Han har i ti år været sanger i punkbandet Guddommeligt Galskab. ’JSFuck & The Hippies From Hell’ står der hvidt på sort på hans band-T-shirt, indrammet af et par seler med sorte og røde tern, hvis funktion nok ikke er at holde bukserne oppe. JSFuck er hans nyeste projekt, og på lp’en ’Set på TV’ fra sidste år får han bl.a. musikalsk selskab af urpunkeren Peter Peter, som i 1977 dannede Danmarks første punkband, Sods, der siden har skiftet navn til Sort Sol. Sune har læst musikvidenskab, hvor han bl.a. har skrevet bachelorprojekt om punkmiljøet i København. Han mener, at der overordnet er to definitioner af punk: Mange opfatter punk som en subkultur med særpræget visuelt udtryk, musiksmag og værdier. Sådan set er punk noget, der kan gradbøjes - det kan være en komplet livsstil, ligesom det udelukkende kan være en foretrukken musikgenre. Samtidig kan punk defineres bredere; som en gruppering af freaks og outsidere. Nogen, som er imod det etablerede samfund og er indignerede over de værdier og normer, som samfundet er bygget op omkring. ”Efter den definition har jeg helt klart været punker, siden jeg blev født,” konstaterer Sune. ”Punk handler rigtig meget om, at man føler sig anderledes og uden for fællesskabet. I punkmiljøet møder man for første gang nogen, man føler, man har noget til fælles med. Så føler man ligesom, at man er kommet hjem,” siger han. ”Hvis man er den indadvendte unge i en folkeskoleklasse, er der rigtig mange, der ikke forstår en. I punkmiljøet får man mulighed for at sige: Jeg er fucking ikke noget andenrangsmenneske, jeg er bare pissehamrende vred, og så får man pludselig en selvfølelse.” Punk handler om at vende ting på hovedet og gøre det modsatte. Om at chokere. ”Langt hen ad vejen handler det om at få folk til at tænke. Hvis man gør sig selv grim, så kan det være, at folk tænker over, at verden er grim. Hvis man stinker, kan det være, folk tænker over, at samfundet stinker. Punk er meget instinktivt, og jeg tror ikke nødvendigvis, det er noget, folk gør bevidst. Det er en følelse sådan helt nede i maven.” Sune fortsætter: ”Der er sgu egentlig ret mange punkere i København, også i forhold til hvad der var for ti år siden. Og efter rydningen af Ungdomshuset holder folk mere sammen end før. Miljøet var meget mere opdelt blot for nogle få år siden. Men jeg tror også, at det ændrer sig igen lige om lidt, fordi vi har fået Dortheavej 61, og så begynder kampene omkring, hvem der skal lede det.”

6CI>@@:EJC@:G: Ejc`Zchg³YYZgk^aV[YZÓZhiZWa^kZgZaViZgZii^abjh^`d\WVcYhhdbKZakZi JcYZg\gdjcY!I]Z8aVh]!HZmE^hidahd\9ZVY@ZccZYnh#BZc^YZZcdbVijY[daYZ h^\[g^id\Yng`Z^\cdgVcXZcV[ZiVWaZgZYZk²gY^Zgd\hdX^VaZdb\Vc\h[dgbZg Zg²aYgZ#BZ\Zi²aYgZ#>YZi[_ZgYZ€g]jcYgZYZ[#`g#dedcZgZYZZc\gjeeZ Òadhd[[Zg!YZg`VaYZh[dg`nc^`ZgcZ!bdYYVi^YZchhdX^VaZ`dckZci^dcZgd\cdgbZg# @nc^hbZcÒ`h^icVkcV[YZi\g²h`ZdgY`ndc!hdbWZinYZg]jcY!d\Òadhd[[ZgcZ WZh`²[i^\ZYZh^\bZYVijcYZgh³\Z!]kVYYZgjY\³gbZccZh`ZihZ\Zcia^\ZWZ]dk d\k²gY^Zg#9ZcbZhi`ZcYiZ`nc^`Zg"d\b€h`ZZcV[YZ[³ghiZejc`ZgZ"Zg9^d" \ZcZh#=Vch€YZihdbh^cde\VkZVijY[dgYgZYZiZiVWaZgZhVb[jcYd\`jccZd[iZ hZhkVcYgZcYZ\ZccZb6i]Zch\VYZgb^YidbYV\ZcbZYZcan\iZ^]€cYZc#Ç=kVY aVkZgYj4Çhejg\iZ[da`#Ç?Z\aZYZgZ[iZg²ga^\ZbZccZh`Zg!ÇhkVgZYZ9^d\ZcZh# =daYi]VciVaZg!`jccZ]VcÒcYZe€Vig²``Zijc\Zd\k^hZg³ki^aejWa^`jb^bZch# =VcWdZYZ^Zci³cYZ!he^hiZh`gVaYd\dcVcZgZYZ^d[[Zcia^\]ZYZc#HZakdb]Vc WaZkb³YibZY[dgV\iV[bVc\Z[gVh^chVbi^Y!]VkYZ]Vcd\h€WZjcYgZgZ"Wa#V# 6aZmVcYZg9ZcHidgZ!hdb]VcWZ]VcYaZYZa^\Zh€`dbegdb^ha³hid\WVgh`hdb Zc]kZgVcYZc#

For mange er punkmiljøet et fristed, hvor ting, som ellers ikke kan lade sig gøre, bliver mulige. ”Har man lyst til at gøre noget, så prøver man bare. Uanset om man er god til det, om man har prøvet det før, eller om resultatet vil kunne bruges til noget. Og selvfølgelig er der lige så mange regler som i samtlige andre sociale sammenhænge. Og ’fuck systemet’ er ikke ensbetydende med ’fuck alle andre’,” forklarer Sune. ”Der er et band, der har lavet en sang, hvor de synger: There is no us and them, just you and me. For mig rammer det punk-mentaliteten: fuck alt det der crap, fuck alt det der bullshit, fuck alle de der grupper, fuck alle systemer. Vi er nogle mennesker, som kigger hinanden i øjnene og som ta’r hinanden for, hvad vi er. Punk sætter det på spidsen ved at sige: Hvis du ikke ka’ ta’ det her - så fuck af. Men hvis du kan, så er du fed per definition, fordi du synes, at jeg er fed, selvom - eller fordi - jeg er grim. Så kan jeg love dig for, at du bliver mødt med åbne arme.” En selvlært kaospilot ”Jeg ser op til dem, der har været i miljøet længe.” Johnjohn ryger, drikker øl og taler nærmest simultant, og især det sidstnævnte gør hun afsindigt hurtigt. Hendes ansigt er symmetrisk, lille og på en måde finurligt. Hun fortæller om dengang, hendes hår var platinblondt og nåede ned til hoften. De smarte unge i folkeskolen ville have, at hun skulle være en af dem. Hun gad ikke. Nu er det lange glatte hår barberet af med undtagelse af pandehåret i den ene side. Hun har farvet det grønt, og fra tid til anden glider den efterladte tot ned foran venstre øje. ”Jeg synes jo, det ser godt ud.” Hun siger, at hun ikke ved, om hun betragter sig selv som punker. Hun har i hvert fald det passende ydre. Johnjohn er anarkist og mener, at punk er politisk. Hendes yndlingscitat er: Normalitet er stilstand, og stilstand er død. ”Ja, jeg siger: fuck samfundet. Men jeg er ikke vred. Jeg er nærmere noget af det mest lykkelige, jeg længe har været.” Johnjohn har boet på gaden i længere perioder, siden hun var 14. ”Dér fik jeg stort set tæsk hver dag.” I dag er hun 19 år gammel. Hun kommer fra Århus, og hendes barndom har ikke været en af den slags, man får lyst til at gemme i et fotoalbum. Johnjohn hører til den nye generation punkere: Hun kom til København kort efter rydningen af Ungeren. Den 14. marts faktisk. Hun husker det præcist. Siden har hun boet rundt omkring hos venner - sammen med venner. Lige nu bor hun i en toværelses sammen med flere andre, og mange af dem er

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

PUNK I KØBENHAVN

ı

093


HjcZÉ@³iZgÉ


yngre end hende. ”Jeg siger til dem, at hvis de vil sove hos mig, skal de passe deres skole, børste tænder og gå i seng, når jeg siger det.” Selv tager hun sin 10. Klasse på VUC, bagefter skal det være HF, og så vil hun være kaospilot. ”Meget af det, som man lærer på kaospilot-uddannelsen, kan jeg også lære her i Ungdomshuset,” siger hun. ”Hvis man vil iværksætte noget, kan man jo bare gøre det.” For nogle måneder siden arrangerede hun en stor koncert i det nye ungdomshus på Dortheavej i Nordvest. Sunes band, Guddommeligt Galskab, spillede. Det var deres tiårsjubilæum og efter sigende et brag af en fest. Det, der betyder mest for Johnjohn er, at der er plads til forandring og tid til at tage sig af hinanden. ”Der er jo generelt mange mennesker, der har haft det dårligt. Men at mange af dem, der kommer her, ikke har haft en kærlig opvækst er bestemt ikke nogen præmis. Det er bare normen.” Når Johnjohn en sjælden gang går ned ad Strøget, ser hun en masse mennesker, hun ikke kan identificere sig med. Folks ligegyldighed med omverden og deres måde at bedømme andre på støder hende. Johnjohn holder af andre. Sammen med sin ekskæreste har hun en plejedatter, som hun fandt på gaden. Aldersmæssigt kunne pigen være hendes lillesøster. ”Jeg ved godt, at jeg nogle gange kommer til at tage mig for meget af andre…” Babypunk med band Hvis man spørger efter Asbjørn i punkmiljøet, synes alle at vide, hvem han er. Asbjørn er punker. ”Total slum punker”, siger han selv, og proklamerer: ”Du skal bare skrive: Fuck alle jer yuppier, der sidder på en bar og drikker café latte. I er rige, men giver mig aldrig penge, når jeg spørger om det.” Desuden spiller Asbjørn i et punkband; de hedder Reaktion og har efterhånden spillet en del koncerter rundt omkring i byen. De synger om genbrugsbutikker og forurening, og på MySpace er der et billede af Asbjørn, der crowdsufer, mens han spiller guitar.

EJC@:CHK:?I>A@£7:C6=KC Ejc`Zc`dbi^a@³WZc]VkcYZc&)#_ja^&.,,^[dgbV[HZmE^hidah!YZg\Vk`dcXZgi e€9VYYnÉh9VcXZ=Vaa!hdba€[dgZcYZcV[EVaVYhW^d\gV[Zc"Y‚g!]kdg@ ajWWZc ]daYZgi^a^YV\#;dg^cYZc]VkYZWVcYhhdbKZakZiJcYZg\gdjcYd\I]ZHidd\Zh ^che^gZgZiI]ZGVbdcZh^JH6!d\WVcYhhdbI]Z8aVh]d\I]Z9VbcZY]VkYZ hVbbZcbZYE^hidahdegZkZibZY^ZgcZd\WZ\Z_higZijc\YdbbZc^:c\aVcY# Ejc`]VcYaZYZdbVi\³gZgdX`ÉcgdaabZgZh^beZad\g€^\Zcd\dbVih^\Zd\ \³gZi^c\!hdbVcYgZc²hiZc^``ZijgYZi²c`Z#9^hhZWVcYhkVg[gdcia³WZgZ[dg 9>N"€cYZc/9d^indjghZa[#IV\Zc\j^iVgd\he^a!hZakdbYj`cVecd`kZY!]k^a`Zc kZ_YZch`VakZcYZ#9Zih`Vacd`Wa^kZi^abjh^`Vaa^\ZkZa#9ZccZ\³g"YZi"hZak" bZciVa^iZiZgZiV[YZXZcigVaZZaZbZciZg[dgejc`b^a_³Zid\ZcV[YZi^c\!VaaZ ejc`ZgZ`VcZcZhdb#Ejc`]VgVai^Yk²gZiZchjW`jaijg^WZk²\ZahZ#7Zk²\ZahZ! hdb^h²gWZhi€gV[Z`higZbZde"d\cZYijgZ#9ZcZgWaZkZiZg`a²gZiY³YbZgZ ZcYZc\Vc\W€YZV[_djgcVa^hiZgd\V[[da`[gVZ\cZg²``Zg#6aaZgZYZ^&.,-"`jc [€€gZ[iZghjW`jaijgZch[³YhZa!d\[³gYZg[dgVakdg[VcYiZhYVch`Zejc`ZgZ "hVc\YZiZc\Zah`ZVcVg`d"ejc`WVcY8gVhh/ÇNZhi]ViÉhg^\]i!ejc`^hYZVY!^iÉh _jhiVcdi]ZgX]ZVeegdYjXi[dgi]ZXdchjbZgh]ZVY#Ç9Zi`³WZc]Vkch`Zejc`b^a_³ kVga^\ZkZYViY³]Zc"^]kZgi[VaYbjh^`Vah`"Z[iZgZcWgVcY^Jc\Ydbh]jhZi ^hajic^c\ZcV[.%ÉZgcZ!bZcWaZkYd\\Zcdea^kZiV[Zcg²``ZcnZWVcYh!Wa#V# <jYYdbbZa^\i<Vah`VW#

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

PUNK I KØBENHAVN

ı

095


På de billeder, hvor han spiller stående, lægger man mærke til, at han kun er omkring et hoved højere end instrumentet. Asbjørn er tretten år gammel, og om dagen går han på en specialskole for utilpassede børn. Men nu er det weekend, og Asbjørn samler flasker i Dödsmaskinen: alt-mulig-rummet i det nye ungdomshus. Han bakser med en ølkasse, der med al sin tunge firkantethed står i voldsom kontrast til hans spinkle krop. Den skal op på bardisken, som rager en del centimeter op over hans lyshårede hoved. Klokken har netop passeret midnat, det er blevet tidlig søndag, og Asbjørn rækker 12 kroner over baren. Retur får han dagens første øl. Ligesom Johnjohn drikker og ryger han, mens han taler. Hans mor vil have, at han kommer hjem og sover på de dage, han skal i skole. Det er Asbjørn ikke synderligt begejstret for, så for det meste hænger han ud på Bumsen, som er et gammelt besat hus i Baldersgade, hvor mange børnemagtere holder til eller på Dortheavej 61. Man kan vel have mere end én familie. ”Egentlig var jeg emo og hørte Green Day og sådan noget, men så kom jeg med til et møde i Ungeren. Det var fedt.” Han så Ungdomshuset på Jagtvej 69 indefra denne ene gang til mødet i december, få måneder inden det blev revet ned. ”Men jeg har været til mange demonstrationer.” Asbjørn kan godt lide musikken og stemningen i punkmiljøet. ”Musikken kan godt være rigtig vred, men det er jeg egentlig ikke. Jeg kan bare li’ at provokere lidt.” De ældre punkere kan lide ham og hans band. De siger, han er gennemført. Mange af de unge, der er kommet til i forbindelse med Ungdomshusets rydning, vil falde fra igen i tidens løb. Når teenage-weltschmerz og skoletiden på Det Fri Gymnasium er forbi; når vennerne ikke længere farver deres hår grønt og er holdt op med at pynte tøjet med nitter. Og Asbjørn? Vil han stadig være punk, når han en dag er voksen? ”Det håber jeg da…”

096

ı

PUNK I KØBENHAVN

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

B:G:EJC@ A²hYZi HjaV^bV=^cYKdmZk²g` # C^ZWj]gh`²gZhiZ]Vgh`gZkZiZcWd\dbh^cZjc\Ydbh€ghdb\VYZejc`Zg# Hegd\ZiZghbj`id\[dgi²aa^c\ZgcZ\gdkZ# =Zcg^`A^hi@²gZ[jX`^c\YV\Wd\# :cZm"ejc`Zg[gV:hW_Zg\]Vgh`gZkZiZcgdbVcdbWVWnejc`ZgZ!WVhZgZie€gZVa a^[Zejc`ZgZhd\Zbde^\ZghYV\Wd\hcdiViZg[gVi^YZcdb`g^c\Jc\ZgZchgnYc^c\# =³gYZi <jYYdbbZa^\i<Vah`VW!?H;jX`d\bZ\ZibZgZ/lll#WZYgZbjh^`#Y` GZV`i^dcbnheVXZ#Xdb$ejc`gZV`i^dc DeaZkYZi 9ŽYhbVh`^cZc^YZicnZjc\Ydbh]jh9dgi]ZVkZ_+&!@W]#CK <Vjhhejc`ZgWVg^VjiZci^h`cVWdaV\?V\ikZ_)(!@W]#C 


S E T T E N O E V A R THE L

KONCERTPROGRAM UNDER CLOSER UDSTILLINGEN I ØKSNEHALLEN

3. APRIL

A V I T S E F S G A D N E E P A T N O U O Y T I GO

G

RMNIN A V P O + 18. APRIL

RB

STA

.FL. SE M H C A B DIEFEN IL 25. APR

G& ILLININFO: T S UD CERT ER.DK KON IRDCLOS

R.DK

CLOSE D R I B R AM: STA

PROGR

RTIGO E V A V I +V

SØREN SOLKÆR STARBIRD har de seneste ti år bevæget sig ind under huden på nogle de største danske og internationale stjerner og lavet en lang række uforglemmelige portrætter. Koncerterne i Øksnehallen foregår midt i CLOSER udstillingen.

3 - 26 APRIL ØKSNEHALLEN STARBIRDCLOSER.DK


I>B@6;@6

>AAJHIG6I>DC8¢8>A>:E6G;:AIK:C<7:G<

Byens Stemme Det iskolde i mennesket

Natklubben NASA En fredag nat i januar yren i jakkesættet skæver let til hende, Isdronningen, som et øjeblik sidder alene i de hvide, cirkelformede sofaer med en ophøjet luft af skønhed om sig. I ti minutter har han stået og talt med et par venner mellem Københavns jetsettere på natklubben, hvor alt fra landsholdsfodboldspillere til Paradise Hotel-babes i aften har gjort deres entré. Men nu gør han klar til sin approach og går over mod dronningen. Sætter sig i sofaen og introducerer sig: ”Hej,” smiler han roligt. Hvis han havde vidst, hvad der ventede, havde han aldrig fundet mod. Hun vender ansigtet let mod ham og et grin kruser hen over hendes læber. ”Du er nummer fire, der kommer,” siger hun. Han kan ikke lade være at smile: ”Nå da. Hvordan gik det de andre tre?” ”Ikke ret godt,” svarer hun kort. Det er det. Han smiler let ved sig selv. Er langt fra slået ud. ”Aha,” siger han. ”Lad mig gætte. De var halvberusede og ikke i stand til at føre en samtale. Måske fordi de skulle drikke sig mod til.”

F

098

ı

BYENS STEMME

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

Hun ser på ham. ”Du må gerne sidde der, men jeg har ikke lyst til at snakke,” siger hun så og stirrer lige frem som for at ignorere ham. ”Nå. Hvad skyldes det så?” Hun svarer uden at se på ham, som er han under hende - en social taber, der åbenbart ikke har venner nok, og derfor må gå alene over til fremmede mennesker: ”Fordi jeg er her med mine venner, og jeg er her for at være sammen med dem,” siger hun. ”Jeg er ikke interesseret i at lære dig at kende.” Han skæver rundt i den tomme sofa. ”Du kender mig jo ikke!” siger han overrasket med en let latter. ”Nej. Og det har jeg heller ikke lyst til. Så du må gerne sidde der, bare du ikke taler til mig.” Han sidder lamslået et sekund. Hun stirrer bare frem, iskold, ikke et øjeblik blinker hun. Så går det helt galt, for da han skal til at svare, kommer én af hendes venner og sætter sig ved bordet, og ligner en anden James Blunt. Han kigger på fyren i jakkesættet og ser så på sin veninde. Så griner han til


hende med et blik, der siger: Endnu en taber, der vil møde dig? Hun nikker, og de to griner let og fryser så fyren i jakkesættet helt ude. Han sidder tavs - overrasket. Så rejser han sig og rækker høfligt hånden frem: ”Ha’ en god aften,” siger han til pigen, som ser hånden, men end ikke tager den. Det er her, fyren bliver trodsig, og han sætter sig for et kort øjeblik igen på sofaens kant. Vil ikke lade sig slå ud af den lille isdronning her. ”Det var en hård afvisning,” siger han blankt til hende. ”Jeg har to spørgsmål til dig af nysgerrighed, før jeg smutter.” Hun vender kun ansigtet halvt mod ham. ”Du kan bare stille dem. Men det er ikke sikkert, jeg svarer.” Han smiler let. ”Jeg kan godt forstå, hvorfor du kan være nødt til at være afvisende. Der kommer sikkert mange herover, som er umulige at slippe af med igen, hvis du er for åben. Så mit første spørgsmål er: Har du aldrig lyst til at nå at se andre en smule an, før du afviser?” ”Nej,” siger hun bare.

”Ok,” siger han og nikker for sig selv - interesseret. ”Det andet spørgsmål er: Har det altid været sådan, eller har du for tit haft irriterende oplevelser, der har tvunget dig til at være sådan, når du er ude?” ”Jeg har altid været sådan. Og jeg er ligeglad med, hvem du er.” Hun vender sig igen mod sin ven, de griner sammen af taberen. Han sidder lidt, mærket af den psykologiske lussing, men som han er ved at rejse sig, kommer to af stedets hotteste piger over og sætter sig ved ham - et par af hans veninder. Kort efter kommer tre fyre - to af dem superligaspillere. Bag ham sidder pigen og skæver overrasket over til ham. Han ser hende ikke - sidder nu som midtpunkt i afslappet snak med sine venner. Først da han og gruppen rejser sig, vender han sig på vejen mod hende, igen med et smil: ”Det kunne sikkert have været hyggeligt under andre omstændigheder,” siger han. Hun ser på ham. Stadig fast. ”Øhhhm,” siger hun så. ”Hvem fanden er du?” Han griner bare. ”I aften var jeg åbenbart nummer fem.”

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

BYENS STEMME

ı

099


Film. ;DID;DM

;DID;DM

;DIDL6AI9>HC:NE>8IJG:H

@DB:9>:

I=G>AA:G

The International

Marley & Me

Bride Wars

En trættende thriller

En film for hundeelskere

Smack my bride up?!

I The International forsøger Interpols agent Louis Salinger at afsløre en af verdens mest magtfulde banker i at sælge våben til tvivlsomme partnere i verdens brændpunkter. Banken skyr ingen midler for at hemmeligholde disse forretninger, og snart er Salinger i stor fare. Han indser, at han med lovlige midler ingen mulighed har for at få dømt de skruppelløse bagmænd, og spørgsmålet er nu, om han selv vil træde uden for lovens rammer for at opnå retfærdighed. Filmen tager udgangspunkt i en væsentlig problematik om, hvorvidt den kapitalistiske verden i sin jagt på økonomisk profit i virkeligheden er mere interesseret i at opildne til nye væbnede konflikter end i at få løst dem, der allerede eksisterer. Men desværre er dens kritik lige som resten af filmen alt for klichefyldt og uden de mindste nuancer. Man glemmer derfor hurtigt det interessante udgangspunkt for i stedet at blive irriteret over, hvordan filmen - ved at overfortælle alt - taler ned til sit publikum. De enten gode eller onde karakterer spilles uden energi, og historien hænger kun akkurat sammen. Filmen tager sig selv så alvorlig, at man efter at have set på Clive Owen og Naomi Watts konstant alvorsfulde ansigter i to timer ikke kan være andet end træt af The International. - Søren Møller Lagoni

Da den nygifte John Grogan ikke føler sig parat til at få børn, vælger han i stedet at forære sin kone Jenny en lille labradorhvalp i fødselsdagsgave. Marley, som hvalpen døbes, viser sig dog at være en sand vandal, og dens uregerlige opførsel sætter hurtigt det unge ægtepars tålmodighed på prøve. Men i takt med at årene går, og John og Jennys ægteskab udvikler sig, må de erkende, at Marley på trods af at være verdens værste hund synes at bringe de bedste sider frem i dem som mennesker. Marley & Me er en feel good-film, der handler om, hvordan hunde kan inspirere sine ejere til at leve i nuet på trods af de vanskeligheder, der følger ved at blive gift, starte familie og balancere karriere. Filmen er generelt underholdende, men desværre også for forudsigelig og for interesseret i at give publikum en gennemført behagelig oplevelse. Den er simpelthen for konfliktsvag og de alvorlige emner, der bringes op, berøres kun ganske flygtigt til trods for, at det er i disse øjeblikke, at filmen bliver rigtig spændende. Marley er en charmerende lille vandal, men at John og Jenny ikke mister tålmodigheden med den er simpelthen ubegribelig. Måske skal man selv have en hund for virkelig at forstå det. - Søren Møller Lagoni

Folk, der er bekendt med reality tv-programmet Bridezillas - kommende brudes planlægningen af det perfekte bryllup - vil genkende ideen bag Bride Wars. Her følger vi de to barndomsveninder, Liv og Emma, der begge bor i New York. Den første er en succesfuld advokat og vant til at få sin vilje. Den anden en følsom skolelærer, der omvendt altid giver efter for andre. Begge har en drøm om at blive gift med deres respektive udkårne på det fashionable hotel Plaza i juni. Da de bliver friet til samtidigt, vil skæbnen - og et klichefyldt manuskript, at begge ender med at få tildelt den samme dato. Vel at mærke den sidst ledige. Ingen af de to har i sinde at give afkald på deres drømmebryllup. Så ud fra devisen, at enhver er sig selv nærmest, går de tidligere bedste veninder i krig, fast besluttet på at ødelægge den andens bryllup. Bride Wars er, hvordan man end ser på det, en ubeskrivelig ringe film. Det, at plottet er dårligere og mere klichefyldt end de frasorterede scener fra Sex and the City, er slemt nok. Værre er det at det, der skulle have været det kvindelige svar på en buddy-movie bliver en stereotyp og kønsdiskriminerende rædsel og det, der skulle have været sjov situationskomik, bliver fornærmende og tåkrummende pinligt! - Nicolai Melgaard Eskesen

The International (USA, Storbritannien, Tyskland 2009) Instruktør Tom Tykwer Medvirkende Clive Owen, Naomi Watts, Ulrik Thomsen, Armin Mueller-Stahl m.fl. Premiere Fr 06.03

100

@DB:9>:

ı

FILM

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

Marley & Me (USA 2008) Instruktør David Frankel Medvirkende Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Kathleen Turner m.fl. Premiere Fr 27.03

Bride Wars (USA 2009) Instruktør Gary Winick Medvirkende Kate Hudson, Anne Hathaway, Candice Bergen, Bryan Greenberg m.fl. Premiere Fr 06.03


;DIDH86C7DM

;DIDCDG9>H@;>AB

3

Du også kan se i marts

Slumdog Millionaire (Storbritannien, Indien 2008) Prisvinderen Slumdog Millionaire tager fat på problemstillinger om den fattige del af befolkningen i Indien med typisk engelsk social bevidsthed, men der er også en vægtning på spørgsmålet om skæbnens indflydelse på vores liv. Filmen handler om den ludfattige inder Jamal Malik fra storbyen Mumbai. Hans lykke er ved at vende, for Jamal er kun ét spørgsmål væk fra at vinde den indiske udgave af Hvem vil være millionær. Det lokale politi tror imidlertid ikke på, at en slumdreng som Jamal kan vide så meget, så de anholder ham og mistænker ham for at snyde på en eller anden måde. For at overbevise politiet fortæller Jamal sin livshistorie. 9G6B6

9G6B6

Kærestesorger

Che - Argentineren

Ung jalousi

En smuk krig

Forelskelse, ulykkelig kærlighed og angsten for at binde sig danner rammen for Nils Malmros’ nye film Kærestesorger. En sød fortælling, der endnu engang tager publikum tilbage til den århusianske filminstruktørs ungdom og denne gang tilbage til hans gymnasietid i 1960’erne. Malmros udtaler, at filmen rent historisk fortsætter dér, hvor Kundskabens Træ slap, men personerne er nye og historien sin egen. Publikum kan derfor igen med rolig begejstring tage en nostalgisk rejse tilbage til deres egen ungdom, når hovedpersonen Jonas gennemgår kærlighedens dilemma om, hvorvidt valget af hans noget umodne, dog begavede kæreste, Agnete, også er den rigtige for ham. Forholdet brydes og jalousien står stærkt, når hans intellektuelle sidekammerat, Toke, render af med Agnete. De unge ukendte skuespillere har Malmros valgt med omhu, og de går fint i spænd med Malmros’ udsøgte talent for iscenesættelser og instruktion, men når alt kommer til alt, er historien blot et hyggeligt og nærværende møde med fortiden. Det er dog imponerende, at Kærestesorger har været optaget over tre år, så de unge medvirkendes naturlige uvikling kunne skildres troværdigt i filmen. - Lea Katrine Dam

Che - Argentineren er første del af Steven Sonderberghs todelte biografiske fortælling om Ernesto ’Che’ Guevara. Filmen starter omtrent der, hvor Walter Salles’ Motorcykeldagbog slutter. Vi er således vidner til den idealistiske Ernestos første møde med den cubanske oprørsleder Fidel Castro. Dette møde ansporer Che til at deltage i den cubanske revolution, hvor han hurtig viser sig som en særdeles dygtig guerillaleder. I resten af filmen følger vi Che og hans mænd igennem junglen, indtil opgøret mod den forhadte diktator Fulgencio Batista ligger for døren. Che - Argentineren er i perioder egentlig en krigsfilm, og der er flere lange Saving Private Ryan-agtige håndholdte actionscener. Men det er ikke nær så ubehageligt, og volden fremstår - selvom kammeraterne dør på stribe - lettere overfladisk. Det er som om, krigen mister sin grusomhed i det historiske lys. Men hvis man ser filmen som en universel historie om at kæmpe med hjertet for det, man tror på, og man accepterer at fremstillingen af Che ikke er voldsom kritisk og dertil lægger en smuk billedside, så er filmen bestemt seværdig. - Niels Alsted

Kærestesorger (Danmark 2009) Instruktør Nils Malmros Medvirkende Thomas Ernst, Simone Tang, Jesper Svane, Sofie Linde Lauridsen m.fl. Premiere Fr 13.03

Che - Argentineren (Frankrig, Spanien, USA 2008) Instruktør Steven Soderbergh Medvirkende Benicio Del Toro, Julie Ormond, Demián Bichir, Rodrigo Santoro m.fl. Premiere Fr 20.03

Instr. Danny Boyle, Loveleen Tandan Medv. Dev Patel, Madhur Mittal, Freida Pinto, Anil Kapoor Genre Drama Premiere 06.03

Blekingegadebanden (Danmark 2009) Anders Riis-Hansen står bag en ny dokumentarfilm om en af Danmarks mest bemærkelsesværdige forbryderbander, som via en blanding af interview, arkivmateriale og rekonstruktioner kommer med sit bud på deres kriminelle gerninger. Kort fortalt handler Blekingegadesagen om en gruppe venstreorienterede idealister og forbrydere, som udførte en række dybt professionelle røverier i 1980erne blandt andet mod Købmagergades postkontor, hvor en ung politibetjent blev skudt. Filmen er baseret på Peter Øvig Knudsens to bøger om Blekingegadebanden, der har været en dundrende succes med over 270.000 solgte eksemplarer. Instr. Anders Riis-Hansen Medv. George Habash, Carlos ‘Sjakalen’ Ramirez, Gotfred Abel, Per Larsen Genre Dokumentar Premiere 20.03

Watchmen (USA 2009) Watchmen er baseret på en banebrydende tegneserie af Alan Moore og Dave Gibbons, som er blevet kåret til en af de bedste romaner i det 20. århundrede. Historien foregår i et alternativt 1985, hvor spændingerne mellem USA og Sovjetunionen er på sit højeste, og atomkrig er lige om hjørnet. Da den afdankede superhelt The Comedian bliver myrdet, beslutter hans tidligere makker, den udbrændte maskerede hævner Rorschach sig for at afsløre forbrydelsen, som viser sig at dække over et komplot, der skal dræbe og miskreditere alle tidligere og nuværende superhelte. Rorschach forsøger at få samlet sine tidligere forbryderbekæmpende kollegaer, der alle har trukket sig tilbage, men deres fælles fortid indhenter dem og undergangen synes uundgåelig. Instr. Zack Snyder Medv. Jeffrey Dean Morgan, Jackie Earle Haley, Billy Crudup, Malin Akerman Genre Science fiction, action Premiere 20.03

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

FILM

ı

101


9>II:=6J:=6CH:C

;DIDHI:;6CD<6AA>

>CI:GK>:LC>AHB6ABGDH

NILS MALMROS Manden, der ikke behøver anden introduktion end sit efternavn, giver ikke anden: “Malmros,” siger han med sin århusianske dialekt, idet han rækker hånden frem. Han er lige ankommet til København efter et foredrag på et gymnasium, og selvom han fortæller, at han allerede har givet et hav af interviews, virker han ikke det mindste fraværende. Tværtimod. Han har en gnist i øjet og en aura af entusiasme og passion, som i den grad vækkes til live, når snakken falder på hans levebrød og livslange lidenskab: film.

N

ils Malmros stammer som bekendt fra Århusegnen, hvor også de fleste af hans film foregår, og det er derfor også her inspirationen til hans nyeste film Kærestesorger er fundet. Malmros har i sin karriere prøvet kræfter med alt fra filmatisering af en roman (Barbara) til en tv-serie (Mit liv som Bent), men film bygget over egne erindringer dominerer karrieren hos en af Danmarks største instruktører. Kærestesorger er - med Malmros selv som hovedperson i form af karakteren Jonas - heller ingen undtagelse. “Inspirationen til Kærestesorger har jeg, ligesom til Kundskabens Træ (1981) fundet i det, der virkelig hændte. Selvfølgelig med nogle forskydninger og klargørelser og jeg må nok indrømme, at jeg tillader mig at presse det, der skete i årene lige efter gymnasiet ned i historien. Men jeg har belæg for alt, jeg fortæller,” siger han, og hælder kaffen op. Og man er ikke i tvivl om, at Malmros ønsker at fortælle sandheden, hvilket hans film umiskendeligt bærer præg af. Overdramatiseringer eller happy endings er ikke Malmros kop the, og interesserer ham egentlig heller ikke. Det er de små forskydninger mennesker imellem, som han ønsker at skildre. Og selvom mange af hans film af gode og selvbiografiske grunde forgår i fortiden, har Malmros altid formået at skabe en form for aktualitet i problematikkerne, på en måde så alle kan finde små referencepunkter at hæfte sig ved. ”Sårbarheden er vi jo fælles om, så der har vi alle et fælles udgangspunkt. Jeg kan kun sige, at det er held, at jeg har ramt aktualiteten. Jeg har åbenbart haft held med at gøre mine private følelser almene. Det vidste jeg ikke på forhånd, men det har jeg kunne konstatere, at de er. Jeg bliver dog nødt til ikke at kalkulere alt for voldsomt med det, for gør man først det, kan man nemt miste historien. Det føler jeg, jeg undgår ved kun at fortælle det, jeg kan stå inden for. Gør jeg det overdramatisk, så hugger det fokus, så det handler dybest set om at stå ved og holde fast i alle de små følelser. Med risiko for at blive kedelig naturligvis. For eksempel kan jeg jo allerede med titlen Kærestesorger i første omgang risikere at tabe noget publikum, fordi den ikke appelerer til dem. Men, hvis filmen overlever, så tror jeg ikke, publikum er mistet i det lange løb.” Og det er ikke første gang, Malmros har måttet kæmpe imod risikoen for at virke kedelig.

102

ı

FILM

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


JEG HAR ALTID VIDST, HVORDAN JEG VILLE HAVE DET OG HAR HAFT DET SÅDAN AT: JAMEN, VIL I LAVE MIN FILM, SÅ FOREGÅR DET PÅ DENNE HER MÅDE. ELLERS MÅ I FINDE EN ANDEN. / NILS MALMROS 104

ı

FILM

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


VOL.2

2009 MARTS

FILM

105


”Jamen, hvis du vidste, hvor presset det var omkring Kundskabens træ, hvor alle syntes, det var den dummeste titel! Ingen troede på, at nogen nogensinde ville tage ind og se en film med det navn, og jeg kan stadig huske, hvordan Per Holst (filmens producer, red) hele tiden kom med masser af alternative titler, men titlen Kundskabens træ lå for mig meget tidligt fast, for den afspejler netop den dobbelthed, filmen handler om. Jeg synes, det er spændende, at Biblen selv kobler de to ting sammen; altså samtidig med erkendelsen af din egen seksualiet, begynder du at reflektere over dig selv: Gad vide om den måde du behandler Elin på, nu også er den rigtige,” siger han og lægger hovedet på skrå. Hvordan Elin bliver behandlet er tilgengæld noget, hele Danmark gang på gang har været vidner til i Kundskabens træ, og de fleste har nok også siddet tilbage med en klump i halsen og et behov for at vide, hvad der senere hændte hende. Men det svarer Kærestesorger ikke på. ”Elin er ikke med, for Elin gik ud af skolen. Elin blev aldrig klar over, at hun blev rehabiliteret. Det bliver de ellers allesammen enige om i slutningen af filmen, men hun fandt aldrig ud af det. Først da jeg har snakket med hende sidenhen. Da vi forlader hende, er hun på randen til sammenbrud. Og her bliver de små forskydninger, som jeg snakker om spændende, for Elin er jo klassens populære pige. Hun var køn af helvede til og gjorde alt rigtigt. Hun var godt nok en smule skinger i starten, hun var måske kommet højere op, end hun kunne bære, men det berettiger på ingen måde. Det kan måske forklare lidt, men ikke undskylde,” siger han alvorligt. Vi skal lave Kundskabens træ II ”Siden sidst, hvor jeg havde lavet At kende sandheden (2002), som jeg som sædvanligt syntes var den sidste film, overvejede jeg, om jeg kunne nå at få en nerokirugisk karriere, men altså lige siden Kundskabens træ havde Per Holst været efter mig og sagt: ”Nils, vi skal lave en to’er,” hvilket jeg gang på gang havde afvist. Men samtidig må jeg da indrømme, at der var en videre historie - altså hvad skete der i gymnasiet, men kan det bære en film?” Malmros sætter sig derfor ned med sin medforfatter John Mogensen og begynder at stykke en historie sammen af Nils’ erindringer. De bliver enige om, at der er gods nok til en film, men da skuespillerne fra Kundskabens træ for længst er blevet voksne, valgte Malmros at Kærestesorger ikke skulle være en efterfølger, men en pendant til den forrige. Derfor rykkede optagelserne til Viborg, og karaktererne fik andre navne. Men som publikum er man dog ikke i tvivl om, at der er tale om de samme personer, og Malmros får da også med små bemærkninger og kommentarer linket karaktererne fra de to film med hinanden. Malmros selv er selvfølgelig også at finde i Kærestesorger - denne gang som hovedperson i form af karakteren Jonas. Jonas forelsker sig i Agnete, og man følger herefter deres forhold samt alt, hvad der ellers sker omkring dem i deres gymnasietid. ”Filmen er optaget over tre år, da jeg mente, det var et must for filmen, at den blev indspillet over realtid, så man virkelig fik set den lille pige, der, inden vi var blevet færdige, var sprunget ud som ung kvinde. Og det passede mig godt med den store tidsramme, for så kunne jeg jo så rigtig gå og nusse med den undervejs. For herregud jeg er jo også nået en eller anden form for pensionsalder. Men det er også sådan, at har du tiden, så bruger du tiden.” Derfor er det heller aldrig lykkedes Malmros for alvor at få gang i den neurokirurgikarriere, som han inderst inde stadig drømmer om at få, men som han alligevel er begyndt at opgive. ”Jeg havde nok en forestilling om, at jeg kunne tage nogle vikariater på neurokirugisk operationerafdeling ind imellem optagelserne til Kærestesorger, men det blev det jo ikke til. Så skulle jeg have været anderledes konsekvent. Jeg har aldrig gjort ting halvt, jeg har altid gjort det skiftevist. Så når jeg har været neurokirug, så har jeg været neurokirug, og når jeg har lavet film, så har jeg lavet film, så heller ikke denne gang kunne jeg gøre begge dele på samme tid. Så det gav ligesom sig selv. Hele min karriere har været et langt skift mellem at være læge og lave film. Eller at studere og lave mine film... jeg læste jo i 22,5 år,” siger han grinende.

”Hvis jeg havde to liv, havde jeg lavet film i det ene og været læge i det andet,” forklarer han, og det er svært ikke at fornemme hans livslange dilemma. Oprindeligt ville Malmros ellers have været arkitekt eller rettere møbelarkitekt. En interesse han fik, da han efter at være flyttet hjemmefra skulle til at møblere sit første hjem. Film havde allerede på det tidspunkt hans store interesse, men han så det som umuligt nogensinde at kunne beskæftige sig med det. Til alt held havde hans far adgang til et kamera på afdelingen, som Nils kunne låne, og det var på det, hans første film blev filmet og hans autodidakte karriere grundlagt. “Det var min far selv, som en dag kom og fortalte, at jeg godt måtte låne kameraet på deres afdeling, så jeg kunne prøve kræfter med filmen, så det gjorde jeg. Mine to første film, En mærkelig kærlighed (1968) og Lars-Ole, 5C (1973), skabte jeg derfor helt selv, finansieret som nattevagt på diverse afdelinger ved siden af mine studier. Den første blev en kæmpe fiasko, og jeg fik de tæsk, jeg skulle have for den, og den anden fik jeg omvendt en Bodil for. Uden en krone i støtte. Og dermed var jeg så igennem nåleøjet og har siden modtaget støtte til alle mine film. Og jeg har jo faktisk været så heldig, at jeg har fået lov til at lave film, sådan som jeg synes, de skal laves. Jeg har altid vidst, hvordan jeg ville have det og har haft det sådan at: Jamen, vil I lave min film, så foregår det på denne her måde. Ellers må I finde en anden.” Perfektionisten Som instruktør er Malmros perfektionistist som ingen andre. Han giver ikke op, før scenen er i kassen på nøjagtig samme måde, som han havde forestillet sig. Og han tager den gerne om, indtil den er perfekt. Derfor har han også svært ved at vælge en favorit blandt hans film. ”Jamen, spørg en mor, hvilket barn hun elsker højest! Men hvor en mor nok vil elske sine børn for deres fejl, er det ikke tilfældet for mig. Der er fejl i mine film, jeg godt kunne have undværet, men jeg holder af dem alle. Det er klart, at jeg har svært ved at sætte mig ned og se Kærlighedens smerte, for den gør simpelthen for ondt. Men skal jeg svare, så må det være den sidste, der er min favorit. Hver gang,” griner han. ”Jeg har aldrig oplevet at få et nej til et projekt. Der er ingen film, jeg har ikke har fået lov til at lave. Der har selvfølgelig været diskussion om budgetetterne, og der er jo også grænser for, hvor forkælet man har lov til at være, men intet ’nej’. Men derfor er der heller ikke flere i ærmet. Jeg sidder ikke tilbage med en ide eller et projekt, jeg ikke har fået udlevet. Jeg føler oprigtigt, at nu har jeg fortalt, hvad jeg ville, så der kommer ikke mere. For øjeblikket føler jeg virkelig ikke, jeg har flere film og har heller ikke nogen planer om flere. Men lad mig nu alligevel sige, at dette var så den uigenkaldelige, næste film.”

>C;D ;³YiC^ahH^\jgYBVabgdhYZc*#d`idWZg!&.))^ug]jh! jYV[Zch³h`ZcYZÓd`e€[Zb ;VgG^X]VgYBVabgdh[#&.%*! Bdg:a^8daYBVabgdh[#&.%+# HE>AA:;>AB :cb²g`Za^\`²ga^\]ZY&.+- AVghDaZ!*X&.,( 9gZc\Z&.,, @jcYh`VWZchig²&.-& H`³c]ZYZcd\JYngZi&.-( ug]jhWnC^\]i&.-. @²ga^\]ZYZchhbZgiZ&..' 7VgWVgV&.., 6i`ZcYZhVcY]ZYZc'%%' @²gZhiZhdg\Zg'%%.

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

FILM

ı

107


HI>C:7D=C86HE:GH:C

;DIDHI:;6CD<6AA>

7>D<G6;"I?:@E6A69HI:6IG:I

Palads Teatret Populære film, populær biograf Palads på Axel Torv er ikke til at overse med sin prangende arkitektur og skrigende farver, og stemningen fra fortiden af det markante og storslåede hviler stadig over biografen og dens indretning. Men i dag præges det gamle Palads også af et ønske om at tiltrække et ungt publikum, og biografen er således et sted, hvor nyt og gammelt blandes.

108

ı

FILM

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


110

FILM

MARTS 2009

VOL. 2


E6A69HI:6IG:I I^YhiZY=kZgYV\`a#.#(%"'&#)*![g"aÂłi^a`a#')! 6mZaidgk.!@W]#K >c[dIa[#,%&(&'&& EG>H:G ;dgZhi^aa^c\Zg[Âłg`a#&-!+*`g# ;dgZhi^aa^c\Zg[gV`a#&-!,*`g# 7ÂłgcZW^aaZijcYZg&'Â&#x20AC;g**`g# HZc^dgW^aaZi[gV+*Â&#x20AC;g**`g# I^aa²\kZY]ZaV[iZchĂ&#x2019;ab'%`g# H¢GA><:6GG6C<:B:CI:G>B6GIH ;dgegZb^ZgZeÂ&#x20AC;?d]ccnBVY9d\ ;^abZc[dgi²aaZg]^hidg^ZcdbYZc&*"Â&#x20AC;g^\Z WÂłgcZhdaYVi?d]ccnBVY9d\d\YZc&("Â&#x20AC;g^\Z e^\ZAVd`daZ#:gWVhZgZieÂ&#x20AC;:bbVcjZa9dc\VaVh gdbVcV[hVbbZcVkc# I^Y'+#%(`a#&.

ugten af popcorn rammer dig, sĂĽ snart du trĂŚder ind ad de store glasdøre i Palads tĂŚt pĂĽ RĂĽdhuspladsen, mens blikket fanger de mange ďŹ lmreklamer og -dekorationer. Du er ikke i tvivl om, at du her er kommet ind i et ďŹ lmmekka for alle dem, der elsker de største blockbusters fra Hollywood eller de nyeste danske ďŹ lm. Folk myldrer ud og ind mellem hinanden, danner lange billetkøer foran den store tavle, der viser hvilke ďŹ lm, der gĂĽr hvornĂĽr, mens ďŹ&#x201A;adskĂŚrme udfylder ventetiden med trailere for kommende ďŹ lm. Ventetiden kan ogsĂĽ bruges pĂĽ en kop kaffe eller en øl i Cafe Olsen-banden, hvor vĂŚggene er prydet af billeder og plakater fra ďŹ lmene om de tre smĂĽforbrydere. Hvis man er til et mere minimalistisk udtryk og vil have udsigt ud over Cirkusbygningen og Axel Torv, kan man ogsĂĽ gĂĽ op ad den store marmortrappe, der rejser sig i midten af Paladsbygningen til første sal, hvor Galleriet/Star Bar ligger.

L

Marmor og 80â&#x20AC;&#x2122;erne Palads er en af Københavns ĂŚldste biografer og har siden 1918 haft til huse i den nuvĂŚrende bygning pĂĽ Axel Torv, som blev opført af biografdirektøren Sophus Madsen. Man fornemmer stadig datidens svaghed for det prangende i den nuvĂŚrende bygning - højt til loftet, store vinduer, søjler og balkoner i sten og marmor - der prĂŚger biografens stemning side og side med reklamebannere, popcornmaskiner og vej-selv-slik. Det moderne udtryk blev isĂŚr dominerende i 1989, da bygningen blev malet af Poul Gernes, som gav biografen dens nuvĂŚrende karakteristiske og meget omdiskuterede fremtoning, der med sine turkise, lyserøde og lilla farver minder om et levn fra de spraglede 80â&#x20AC;&#x2122;ere. Men valget af farver af ikke helt tosset. Palads er et livligt sted, og op til forestillingerne hersker der en summende og spĂŚndt stemning i foyeren, som i lufthavnens transithal lige før ďŹ&#x201A;yene skal afgĂĽ. Biografen er med andre ord et kontrastfyldt sted, hvor det gammelt møder det nye.

VOL.2

Äą

2009 MARTS

Äą

FILM

Äą

111


Fra en til 17 I starten bestod Palads kun af én sal med plads til 1519 besøgende, men da biografen i 1970’erne oplevede en nedgang i antallet af besøgende, besluttede man i 1978 - med inspiration fra Concorde Marignian-biografen i Paris - at opdele den store sal i seks mindre sale - i dag sal 7-12. Opdelingen var så stor en succes, at man året efter byggede yderligere fem sale i kælderen. I dag består biografen af 17 sale, hvor de mindste har plads til 50, mens den største sal med nummeret 1 har 690 siddepladser. Den har - ligesom den næststørste sal - digitale fremvisninger, der sikrer en større klarhed, bedre farver og detaljerigdom på lærredet. Hvad angår kvaliteten af salene og deres sæder, kan det være lidt af et lotteri i forhold til, hvilken man får. Sal 1 og salene på 1. sal har store, behagelige sæder med plads til drikkevarer og de lange ben, og man er sikret en god biografoplevelse. Omvendt kunne man næsten ligeså godt være blevet hjemme i stuen ved dvd’en, hvis man havner i en af de mindste sale i kælderen, hvor lærredet ikke er meget større end et fladskærms-tv og sæderne er små. Udover de to caféer, der også sælger sodavand og popcorn, har biografen en - omend lidt trang - slikbutik med et stort, klassisk udvalg samtidig med, at man i foyeren også finder et separat popcorn- & sodavandsudsalg, der tilbyder forskellige menuer og gode tilbud. Sværger man til smalle europæiske eller amerikanske art house film, er Palads ikke stedet, hvor man vil finde, hvad man søger. Her er man til gengæld sikker på at få et godt grin eller en actionfyldt aften i selskab med de største stjerner fra Hollywood - suppleret med de nyeste og største danske hverdagsdramaer. Af den grund består publikummet i Palads også mest af unge mennesker, dog er andre aldersklasser nu også repræsenteret på en ganske almindelig hverdagsaften. Palads har med andre ord noget at tilbyde de fleste, så længe man søger det velkendte og brede.

112

ı

FILM

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


EN FANTASTISK FILM

- der for alvor satte følelserne i gang på 130.000 biografgæster. En Àlm der Àk store klapsalver og respekt fra såvel publikum som anmeldere.

+++++ METROXPRESS

+++++ CINEMAZONE

PÅ DVD 10. MARTS ZENTROPA

ENTERTAINMENTS10

www.digogmigfilmen.dk


A:6@6IG>C:96B

;D@JH;JIJG:H=DGIH

FUT URE SHO RTS ;G6?:6CC:II::=A:GHÉ;JOONAD<>8

Store film i kort format ;G67>G<>II:HI¢GBDH:HÉHD;>:

Det internationale kortfilmsnetværk, FUTURE SHORTS, sætter fokus på den oversete filmgenre i Danmark og skaber et offentligt forum, hvor kortfilm kan leve.

114

ı

FILM

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


F

UTURE SHORTS i Danmark har eksisteret siden maj 2006. Årligt afholdes fire kortfilmevents i Gloria Biograf med kendte instruktører, champagne i festlige rammer. Med en fast publikumsskare og stor opbakning fra Det Danske Filminstitut har initiativtageren Kira Richards Hansen og medarrangøren Mille Haynes taget hul på den glemte debat om kortfilmsgenren. ”Kortfilm er jo altid blevet vist, men de er bare blevet vist mindre på det store lærred efter, at reklamekroner er blevet så ekstremt vigtige for biografer,” udtaler Mille Haynes. Vi har netop sat os ned på den hyggelige Blågårdsgade-café, Props, for at sludre om, hvorfor FUTURE SHORTS opstod, og hvorfor kortfilm er vigtige at tage i betragtning i filmbranchen. ”I forhold til publikum kan kortfilm formidle noget meget stort med meget simple virkemidler, fordi man har så kort tid. Ofte er det et meget konkret budskab, der leveres - og det kræver nøjagtighed af instruktøren,” bemærker Mille Haynes. Lige netop nøjagtighed af budskabet må siges at være et krav, hvis en kortfilm skal kunne slå igennem. Sammenlignet med en spillefilm er tiden knap, historien skarp og budskabet skal skinne igennem. Opstart i London FUTURE SHORTS opstod i London i 2003 som et undergrundsprojekt, da en fyr ved navn Fabian mente, at kortfilm manglede i filmscenen og var blevet glemt eller blot tilsidesat. Og ifølge Mille er det heller ikke langt fra sandheden, for spillefilm har altid været dominerende i filmbranchen. I biograffilm illustreres en masse forskellige og dramatiske historier, som er sammenvinklet mellem flere mennesker i et længere forløb. Det gør det nemmere for tilskueren at følge med og identificere sig med de hverdagsbegivenheder og konflikter, der dokumenteres. Vi kan drømme os væk i en verden, hvor tingene oftest løser sig, og heltene næsten altid vinder. En spillefilm kan selvfølgelig ikke sammenlignes med en kortfilm, men Mille pointerer alligevel vigtigheden af kortfilm i forhold til branchens udvikling af spillefilm. ”Jeg tror, at det er ekstremt vigtigt at have kortfilm, for når du arbejder med et kort format, så slipper du for at have et kæmpe produktionsapparat i ryggen. I det øjeblik du går op i det store format, er der pludselig alt for mange penge på spil, og så tager man færre chancer i forhold til kortfilm.” Det glemte format Der er sket meget, siden kortfilm figurerede som forfilm i biograferne. Det var før 1970’erne, hvor tv-mediet stadig ikke havde haft sit opsving. Dengang var det typisk en kort tegnefilm eller komedie med Gøg og Gokke eller Charlie Chaplin. I dag er kortfilm en noget mere eksperimenterende genre, og FUTURE SHORTS bidrager med nye tiltag og udfoldelser, der ifølge Mille har manglet i det københavnske filmmiljø. ”Hvis du får 20-30.000 kr. til at lave en film på 10 min, så tør du alt - og så kan du prøve dét af, som du selv synes, er spændende. Vi har oplevet, at der er stor opbakning fra både branchen og publikum generelt,” fremhæver hun. Ingen grænser FUTURE SHORTS i Danmark har kun eksisteret i knap tre år, men er hurtigt blevet implementeret i det danske filmmiljø. Det er blevet til en kortfilmsfestival i det offentlige rum, hvor der ikke skal eksistere nogle egentlig definitioner af en kortfilm, men hvor rammerne er brede og eksperimenterende i både det tekniske og fortællermæssige, som Mille fremhæver: ”Vores arrangement er lidt mere flydende i formatet. Vi tager alle de film ind, der falder uden for rammerne: en lang dokumentarfilm eller en spillefilm. Vi vil gerne samle alle de her op, og give dem den opmærksomhed de fortjener.” Arrangementet indebærer kortfilmsfremvisninger og paneldebatter med filminstruktørerne, men der er også plads til, at der bliver afprøvet mange andre ting, og at rummet i Gloria udnyttes. ”Især over det sidste halvandet år har vi prøvet at inkorporere billedkunst og videokunst i vores A>A>7:I=8J:C86G6HBJHH:C;G68D8@;><=IHDC<

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

FILM

ı

115


;G686GDA>C:H6H8=68D<:OÉI=:EG:H:CI

repertoire. Det bryder nogle regler, som vi ikke nødvendigvis tør bryde i filmbranchen, og så opstår der gerne noget helt nyt,” forklarer Mille. Billedkunstner Jesper Just har blandt andet fået vist sine værker for første gang i en biograf, og videokunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen har afholdt en liveperformance i biografen i forbindelse med visningen af sine værker. ”På den måde er FUTURE SHORTS med til at bygge bro mellem to ofte adskilte verdener: Kunstscenen og filmverdenen.” International udbredelse Udover det nationale tværsamarbejde imellem film og kunstscenen, så skaber FUTURE SHORTS også muligheden for et samarbejde og udveksling af film på tværs af landegrænser. Siden opstarten i 2003 findes der allerede flere byer i de over 20 lande, der i dag har et FUTURE SHORTS netværk, og hvert år stiger antallet af medlemslande stødt. Hovedkontoret i London sørger for at udvælge de mest potentielle kortfilm til at blive vist i alle samarbejdslandene, og derefter er det så op til de enkelte landes afdelinger at bestemme, hvad de derudover viser til deres events. ”Det betyder meget for os, at vi har fokus på det internationale samarbejde, for hvis kortfilm skal kunne klare sig som begreb og som format, skal det have noget slagkraft. Det er ekstremt vigtigt, at man som filmkunstner kan få sine værker til udlandet via en alternativ kanal, da man ikke nødvendigvis kan sælge en kortfilm til udlandet. Det er langt lettere med en spillefilm,” påpeger Mille. En intim aften Til hvert arrangement med FUTURE SHORTS er der et panel bestående af de kunstnere, som fremviser deres kortfilm. Mille understreger, at det er vigtigt, at aftenen bliver intim og foregår under festlige rammer. Derfor hører der også champagne med, og de opfodrer til, at man efterfølgende bliver hængende og diskuterer med de to videokunstnere eller filminstruktører. Måske kommer de film til udlandet - måske ikke, men der vil være rig mulighed for at komme i direkte kontakt med kunstnerne og blive inspireret. Aftenen skal nemlig udvikle sig til et dualistisk samhørighedsforhold mellem kunstner og publikum, snarere end hvad vi er vant til, når vi passivt ser film i biografen.”Hvis vi skaber nogle rammer, som gør at kortfilm kan leve som i FUTURE SHORTS, så må det være op til publikum og kunstnerne at vurdere, om det virker,” afslutter Mille.

116

ı

FILM

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

DET ER EKSTREMT VIGTIGT, AT MAN SOM FILMKUNSTNER KAN FÅ SINE VÆRKER TIL UDLANDET VIA EN ALTERNATIV KANAL, DA MAN OFTE IKKE KAN SÆLGE SIN KORTFILM TIL DET UDENLANDSKE MARKED PÅ SAMME PRÆMISSER SOM EN SPILLEFILM / MILLE HAYNES

;G6GJC6GGJC6GHHDCÉHILD7>G9H


Store ďŹ lmoplevelser starter pĂĽ nettet.


Natteliv. Omtaler K:HI:G7GD"76G

Ritz Cocktails i gadehøjde

Hvis du længe har ventet på at kunne kombinere Istedgades brosten med danserytmer og lækre cocktails, og kimser du ikke af at drikke dem af plastickrus, så tag turen forbi kælderbaren Ritz - ikke at forveksle med luksushotelkæden af samme navn. Både hvad angår dj-lineup, barkort og interiør er stilen nemlig bevidst upoleret og fræk: Tro ikke at din mojito smager dårligere, bare fordi den ikke fås i glas; det er nemlig professionelle folk, vi har med at gøre. Barejer Anders Kastrup Christensen har tidligere stået bag baren på Kassen og Boutique Lise, men er altså nu rykket længere ned ad Istedgade, hvor luddere og lommetyve ikke afholder vesterbro’erne fra at danse på bordene til tonerne fra for eksempel Even, Kim Kemi, Inspæktøren og pigerne fra Ladybox. Udover at være leverandør af velsmagende, billige drinks forstår Ritz sig på at sammensætte et sprudlende program af up-comming og mere etablerede navne på techno-, minimal- og housescenen blandet med lidt funk og 80’er-disko, hvis humøret er til det - der er knald på, skulle vi hilse og sige. - Ida Marie Fich Ritz Tid & sted To-lø kl. 21-05, Viktoriagade 22, Kbh. V Pris Fri entré =dkZYWVcZ\€gYZc

118

ı

NATTELIV

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

&%


Annonce


Omtaler C6I@AJ7

The Lot Garanti for cocktails, champagne og smukke mennesker I Galleri K i Indre By er der åbnet en ny eksklusiv cocktailbar, der har fået navnet The Lot. Men The Lot er ikke helt som byens andre cocktailbarer, for her kan du hygge dig og feste en hel aften - fra aperitif til den notoriske gå-hjem-cocktail - uden at forlade stedet. The Lot fungerer nemlig som en lækker fusionsrestaurant, der hurtigt bliver til en natklub, når klokken passerer 22. Fredag og lørdag nat er der lagt op til vilde fester med dj’s, dans på bordene og fritflyvende champagnepropper i intime og hyggelige omgivelser, selvom natklubben kan rumme 200 gæster. The Lots barkort har et imponerende udvalg af farverige cocktails, men bartenderen er altid klar på at skræddersy dig hvilken som helst drink, hvis du skulle have behov for det. Ellers kan drinks som ’The Lot Punch’ eller ’Dot Candy’ bestemt anbefales - men pas på, det er stærke sager. The Lot har desuden en udendørs, men opvarmet og overdækket lounge, hvor man kan ryge uden at skulle hente sin jakke. Som et ekstra plus kan det nævnes, at The Lot hverken kører med gæstelister eller medlemskort. - Ida Björk Jespersen The Lot Tid & sted Fr og lø kl. 22-03 (restauranten har åben ma-lø fra kl. 11), Pilestræde 12A, Kbh. K Info www.thelot.dk @dc\ZchCnidgk IDGH96<H@AJ7

Jolene & Johnnie Kødbyens power couple De sidste par år har natterytmerne i København fulgt med på den elektrobølge, som skyllede enevældigt over byens klubber. Den står stadig stærk, men som alle bølger, må denne også på et tidspunkt blive mindre. Og netop hér opstår en ny bølge. En ny bølge - eller bare et sidespring i hvert fald - er rockens rytmer, som kan høres hist og her, så snart mørket har taget over. Den sniger sig langsomt ind og giver techno en mulighed for at slappe af. Og nu har bølgerne også fundet vejen til Jolene. Jolene i Kødbyen har med stor succes - aften efter aften - budt København indenfor til en varm atmosfære og vilde elektrolyde. For tiden er Johnnie værten hos Jolene hver tordag - og han slynger sine egne planer og plader. Johnnie er altså navnet på en ny rockklub, som byder gæsterne velkommen fra 20-tiden hver torsdag med billig bar, live optræden ved en 21-tiden og natten igennem vil rock dj’s spille rockede rytmer. I marts kan du bl.a. opleve We Go Ego live og høre Dj Sorts plader. Så tag en sort læderjakke på, og lad dig blive ført med Københavns rockattitude! Power-couple Johnnie og Jolene følger dig helt til døren. - Polina Chebotareva Jolene Bar Tid & sted Sø-to kl. 17-02, fr-lø kl. 17-03 Kødbyen, Flæsketorvet 81-85, Kbh. V Tjek www.myspace.com/jolenebar Johnnie Tid To kl. 19-02 Tjek www.myspace.com/johnniepeople =dkZYWVcZ\€gYZc

&%

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

NATTELIV

ı

121


BDGI:C96=AC>:AH:C

;DID?6HDC>9G>H6A6B>

BuC:9:CH9?;6<<:I;6>GNH

FAGGET FAIRYS ”Feed the horse, yum, yum…” Fagget Fairys er indiskutabelt noget af det hotteste, København har at byde på netop nu! Dj-duoen er sivet op fra undergrunden med deres ekstravagante fremtoning og lyd, som stadig besidder undergrundens rå kraft. Singlen Feed the Horse har sparket benene væk under den danske musikscene - hvilket pigerne cementerede ved deres optræden til dette års P3-Guld - og er øjeblikkets største danske klubtrack. De to piger er en sceneduo, et kærestepar og ikke mindst nerven og sjælen og meget af det fysiske håndelag, bag kunstnerkollektivet Artrebels, som just nu er ved at renovere de nye lokaler i Kødbyen. DJ Sensimilla og MC Ena, alias Carla Cammilla Hjort og Elena Carli Cosovic, har altså bogstaveligt talt hænderne fulde og nyder hvert øjeblik.

åledes Fagget Fairys mangfoldige meritter pakket ned på få sætninger. Til trods for det tilsyneladende stress-fremkaldende virke, var det lutter smil og overskud Downtown mødte, da vi besøgte dem i de halvvejs omdannede slagtehaller, der nu er Artrebels hovedcentral. Det var med stolthed Cammilla og Ena fremviste butikken, kontoret og den kommende café, og det var med måbende mine jeg tænkte: ’Jamen, hvordan skal I få tid til pladen?’ Fagget Fairys’ debut-album udkommer nemlig den 30. marts, og det kommer under alle omstændigheder til at foregå med stor ståhej.

S

Hvordan har I det med jeres nyfundne berømmelse? Cammilla: Altså, jeg har jo spillet professionelt som dj i snart seks år, men jeg kan da godt mærke, at vi nu begynder at være offentlige personer, hvilket man især bliver, når man har lavet tv. Så har vi også lagt mærke til, at vi på YouTube begynder at blive et emne til debat. Det fede er, at folk altid har en absolut holdning til det, vi laver. Enten elsker de det, ellers hader de det. Der er ikke rigtig nogen sådan lunkne holdninger til det. Ena: Det var også den reaktion, vi havde håbet på ville komme. Der er i mine øjne ikke noget værre end at være sådan lunken og midt imellem. Folk giver den rigtig gas. Der er nogen, der virkelig stejler over, at vi er lesbiske. Men altså,

med hensyn til berømmelsen så er jeg vokset op med MTV, lærte engelsk ved at mime til sangene og dyrkede alle dansetrinene. Så hele den her periode med Fagget Fairys har været vildt overvældende, fordi det lige pludselig slog mig, at jeg laver det, som jeg altid har drømt om. Men jeg har da haft mine ture, hvor jeg bare har ligget ned og følt, at jeg ikke kunne det her, og at jeg ikke kunne indfri alle forventningerne. Hvor længe har I været Fagget Fairys? Cammilla: Vi har været sammen som kærester i tre år, og som Fagget Fairys i godt og vel to. Vi havde kun været sammen i nogle måneder, da jeg foreslog Ena, at hun skulle komme på banen med en mic, når jeg var ude at dj’e. Og fra første gang viste det sig, at der var en fantastisk energi, som vi også kunne mærke på publikums feedback. Ena: Så gik jeg i tænkeboksen - vi skulle jo have et navn. Der kom jeg så på navnet Fagget Fairys, jeg tænkte, helt sikkert, det’ sgu da sjovt. Cammilla: Det var et sjovt navn, som samtidig lægger vægt på, at der er noget homoseksuelt i det vi laver og står for. Det navn har helt sikkert også gjort, at det var lettere for os at få opmærksomhed. Vores første ep blev hypet i New York, fordi en af fyrene på en kendt musikblog hørte vores musik simpelthen, fordi han syntes, at navnet var alt for grineren.

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

NATTELIV

ı

123


I var simpelthen i New York, fordi en fyr syntes, jeres navn var vildt fedt? Cammilla: Ja, altsĂĽ vi var blevet booket til at spille pĂĽ the Knitting Factory, som er et spillested for upcoming bands. Han synes vores navn er fedt, men det var selvfølgelig først og fremmest vores musik, der gjorde, at vi rejste til â&#x20AC;?det store ĂŚbleâ&#x20AC;? for at spille. Ena: Og sĂĽ mødte vi Rasmus! Cammilla: Ja, Rasmus [Bille Bähncke] er det tredje medlem af Fagget Fairys. Rasmus er producer for et pladeselskab under Sony Records, og har vundet en grammy for et nummer han producerede med Backstreet Boys. Han har lavet Highschool Musical 3, Britney, Elton John, Sting, alt muligt og klarer sig helt vildt godt inden for den genre, men han havde aldrig vĂŚret eksponeret for undergrunden - af samme ĂĽrsag. Han følte nĂŚrmest, han havde fĂĽet en ĂĽbenbaring, den aften han sĂĽ os pĂĽ Knitting Factory. Dagen efter gik vi i studiet med ham, og mig og ham ping-pongede helt vildt godt pĂĽ producersiden. Og der blev vi sĂĽ enige om at lave pladen sammen. Ena: Fagget Fairys er os tre sammen, og der kan ikke mangle et led i den konstellation. Det bliver kun fedt, nĂĽr alle sidder sammen og laver det. Hvordan fungerer treenigheden med Rasmus Bähncke sĂĽ? Cammilla: Jamen, som sagt kommer Rasmus fra at producere mainstream popmusik, og han har et utroligt talent. Han kan sĂŚtte sig ned og bare lave et nummer, som helt sikkert er hitmateriale. Det, vi kan, er til gengĂŚld det rĂĽ og det impulsive. Ena: Vores fremgangsmĂĽde er netop baseret pĂĽ â&#x20AC;&#x2122;ikke at tĂŚnke tingene ihjelâ&#x20AC;&#x2122;, men føle dem og sĂĽ lade dem komme ud, nĂĽr de er der. Det er vigtigt, at det er sĂĽ spontant, sĂĽ det ikke ligesom drĂŚber nerven. Det skal have lov til at vĂŚre, som det er i selve øjeblikket. Cammilla: Ena freestylede en del over mange af sangene, hvilket Rasmus var vildt imponeret over, isĂŚr fordi hun efterfølgende kan lave en perfekt â&#x20AC;?dubâ&#x20AC;? af sin freestyle (gentage den). Rasmus ville ikke producere Enas vokal, som vi ellers tĂŚnkte. Han insisterede blankt pĂĽ, at det skulle vĂŚre, som det var. Som han siger, har han lavet sĂĽ meget pop, hvor vokalerne ďŹ npudses, og det her skal ikke ødelĂŚgges pĂĽ denne mĂĽde. Han elsker den nerve, der er i det rĂĽ. Hvordan mødte I to hinanden? Ena: Vi mødtes pĂĽ Vega, hvor Cammilla spillede til efterfesten til The Knife, og her sĂĽ jeg sĂĽ Cammilla spille og jeg blev fuldstĂŚndig forelsket i hende, og sĂĽ ville jeg gøre mig bemĂŚrket. Hun skulle i hvert fald se mig. SĂĽ jeg forsøgte at stagedive oppe fra pulten, og ramte ned og landede med mit knĂŚ pĂĽ en ølďŹ&#x201A;aske og mĂĽtte køres direkte pĂĽ hospitalet. Cammilla: men hun ďŹ k i hvert fald gjort sig bemĂŚrket! Ena: Ja, og jeg sĂĽ at Cammilla skulle spille ugen efter, og der blev jeg til den bitre ende til klokken halv seks. SĂĽ faldt vi i snak og endte med at danse igennem loungen, da alle var gĂĽet - selvom det ikke var sĂĽ gavnligt for mit ar. Cammilla: Ja, det er blevet et ar med personlighed. NĂĽ, men sĂĽ havde vi nogle kaffedates og var i biografen og sĂĽdan noget. Og en mĂĽned senere ďŹ&#x201A;yttede vi sammen. Hvad skal der ske, nĂĽr albummet kommer ud? Cammilla: Rent performance-mĂŚssigt kommer det til at betyde noget. Vi kommer selvfølgelig stadig til at spille pĂĽ klubber bare med os to ude. Planen er dog, til de store festivaler for eksempel at vi kommer med band - et lidt alternativt band. Ena: og selvfølgelig ogsĂĽ vores fantastiske dansepiger, som er de sejeste tøser. De hører med til vores band. Cammilla: Ja, det gør de. Vi vil begge to rigtig gerne høre denne her plade live, og vi har allerede opstillet et ønskeband. Det, der afskrĂŚkker mig mest personligt er, at et band er meget mere tidskonsumerende. Det er ogsĂĽ lidt svĂŚrere, nĂĽr man kommer de der syv mennesker, men det bliver for vildt den dag, de spiller akustisk live. Ena: Ja, det glĂŚder jeg mig vildt meget til.

126

Äą

NATTELIV

Äą

MARTS 2009

Äą

VOL. 2

Tror I godt I vil kunne balancere bĂĽde Fagget Fairysâ&#x20AC;&#x2122; karriere og Artrebels pĂĽ ĂŠn gang? Cammilla: AltsĂĽ, vi har da snakket om, at der er en risiko - eller chance lad os kalde det dĂŠt - for at Fagget Fairys kan blive rigtig stort. Men samtidig vil jeg sige, at min baby er Artrebels, og det er virkelig, virkelig vigtigt for mig, at det ikke gĂĽr ned - og hvis det betyder, at vi skal sige nej til nogle ting i udlandet, sĂĽ gør vi det. Ena: Det er jo ofte sĂĽdan med kunstnere - hvor store de end mĂĽtte vĂŚre - at de i nogle perioder kan have, nĂŚrmest overvĂŚldende travlt, hvor der sĂĽ er mere stille i andre perioder. I de perioder har vi sĂĽ Artrebels. Cammilla: Ja, og det er jo netop, fordi vi brĂŚnder for begge ting, at vi kan gøre det. Og vi tĂŚnker egentlig ikke sĂĽ meget over det, fordi vi faktisk slapper af i alle de situationer - sĂĽ er der lige en dør, der skal males, en vĂŚg der skal mures, butikken skal op at køre og vi skal lave albumâ&#x20AC;Ś Ena: Men vi elsker det jo, det er vores liv og vores hverdag, og vi elsker det hele ogsĂĽ de mennesker, der er omkring os, sĂĽ vi klager absolut ikke. Cammilla: Vi tror ogsĂĽ pĂĽ, at sĂĽ snart du bliver identiďŹ ceret med det, du gør, sĂĽ mister du dig selv, og du fĂĽr svĂŚrt ved at nyde din proces, fordi du sĂĽ frygter den dag, du mĂĽske ikke lĂŚngere kan kalde dig dj eller musiker. SĂĽ det er vigtigt at sige, jeg skal kunne fjerne alt det der og kun vĂŚre mig og vĂŚre glad for at vĂĽgne hver morgen. Derfor identiďŹ cerer vi os ikke sĂĽ meget med det, vi laver: Vi er Camilla og Ena, som godt kan lide at haâ&#x20AC;&#x2122; rigtig mange ting at rive i. Ena: Vi vil aldrig nogensinde komme til kun at lave ĂŠn ting. Den slags mennesker er vi bare ikke. Der skal vĂŚre mange bolde i luften, det er der, vi fĂĽr vores energi fra. Cammilla: Ja, og sĂĽ er det, fordi vi har hinanden, at vi kan klare det her. NĂĽr alt pludselig virker for overvĂŚldende og intenst, kan vi sige fuck-it-all, sĂĽ lĂŚnge vi har hinanden, sĂĽ kan det falde, hvis det skal falde. SĂĽ I vil helt bestemt blive ved med at lave begge dele? Ena: Ja, eller helt andre ting mĂĽske. Vi elsker at vĂŚre ude at djâ&#x20AC;&#x2122;e, og vi vil ogsĂĽ gerne prøve at optrĂŚde med band - og selvfølgelig udbygge Artrebels lokaler i Kødbyen. Men vi har ogsĂĽ alle mulige andre drømme. Cammilla: Vi har faktisk begge to sĂĽdan en tanke, som vi ind imellem hiver op, nĂĽr vi er rigtig stressede. Vi har en drøm om, at vi om ti ĂĽr har startet et â&#x20AC;&#x2122;retreatâ&#x20AC;&#x2122; et sted i Sydeuropa, hvor kunstnere og kreative kan komme ned og dyrke meditation, sundhed og spise god mad. Det har vĂŚret min drøm, siden før jeg mødte Ena, og heldigvis har Ena den samme drøm. Det er faktisk vores livsdrøm. Hvis der ligger et eller andet, vi gerne vil ude fremtiden, sĂĽ er det at starte det her sted, og det kan godt vĂŚre i forlĂŚngelse af Artrebels. Afspejler Feed the Horse resten af albummet? Cammilla: Ja, bĂĽde og det er lidt ligesom, nĂĽr vi er ude at djâ&#x20AC;&#x2122;e, der er stor variation. Vi er meget eklektiske i vores musiksmagâ&#x20AC;Ś Ena: Vi er begge to meget enige om det musik vi spiller og prøver ogsĂĽ sĂĽ vidt muligt at variere. Vi har ogsĂĽ begge to en poptøs gemt i os. Der er ikke noget som en god popklassiker ind i et set, i og med elektronisk musik godt kan blive meget koldt og monotont. Cammilla: Det er ogsĂĽ det, vi har prøvet at gøre pĂĽ pladen. Det er vores lille mixtape, der er lidt til, nĂĽr man er pĂĽ vej i byen, nĂĽr man er i byen, og nĂĽr man kommer hjem igen og lige skal koble ned. Og det er ogsĂĽ et spørgsmĂĽl om, at man som dj har en god fornemmelse for, hvad folk gerne vil høre. Ena: Vi er jo entertainere. Det gĂŚlder om at give folk noget, de gerne vil haâ&#x20AC;&#x2122;, og noget de ikke vidste, de gerne ville haâ&#x20AC;&#x2122;.

;6<<:I;6>GNH:G½ 9?HZch^b^aaV8VgaV8Vbb^aaV=_dgi! B8:cV:aZcV8Vga^8dhdk^X egdYjXZgGVhbjh7^aaZ7~]cX`Z 6aWjb";ZZYI]Z=dghZ"GZaZVhZ(%#BVgihĂ&#x2C6;%. I_Z`lll#bnheVXZ#Xdb$[V\\Zi[V^gnh


H£G:C@G>HI>6CH:C

HEDIK¢G@HI:9:I

5IFCFTUJO

/PSEWFTU Når vi til tider bevæger os væk fra metropolens neonlys og standardfester i Indre By og i stedet kigger mod de nærliggende broer, ligger der en unik totaloplevelse i nye omgivelser rundt om hjørnet. Jeg har valgt at kigge nærmere mod stenbroens lillebror, Nordvest, hvor et nyt sejt sted for særligt planlagte arrangementer er dukket op - Værkstedet. Drengene bag stedet har fået vendt den tidligere moské i Nordvest til et festkollektiv med uanede muligheder! Og med autoophuggeren og den lokale arabiske kantine som naboer, skabes her en helt speciel atmosfære, der kan beskrives som en Olsenbanden-film, der foregår i en af Bagdads sidegader.

128

ı

NATTELIV

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


V

ærkstedet har allerede i de første måneder af sin levetid hostet hemmelige receptioner, udstillinger, fester, koncerter og private arrangementer, hvilket vidner om stedets potentiale. Tartelet Records sparkede det hele i gang med deres releasefest, og efterfølgende har blandt andet MediaCom, Miss Sixty, TV 2, BitchSlap Magazine og Klashy benyttet sig af lokalerne og løftet taget på Drejervejs baghus. Sidstnævnte fest deltog undertegnede selv i, og jeg må erkende, at her er en helt fantastisk stemning. Til dels på grund af den førnævnte location. Med en hemmelig entré igennem trædøren, træder jeg ind i et univers, som mixer det autentiske look fra omgivelserne med det nutidige kunstneriske design af Bottega Areté i Værkstedets rygergård. Vinterkulden holdes væk med overdækning og varmelamper, hvilket gør denne ryger og andre smøgtrængende en tjeneste og efter nogle sug på kræftpinden, er det tid til at inspicere Værkstedet. Bragende musik og stemningsfyldte gæster giver det første gode indtryk, og so far har jeg kun set garderoben og de udmærkede toiletforhold, så kan resten jo ikke gå galt, hvilket det så absolut heller ikke gør! Udsmykningen i rummene er prydet i et minimalistisk og stilrent udtryk, men som Frederik, der er medejer, fortæller mig, har stedet masser af muligheder, med de utallige forandringer selve lokalet kan tilbyde for at skabe en mere intim atmosfære, hvis festen kræver det. Det store rum er indrettet med egen velfungerende bar, som heldigvis er besat af et stabilt personale, som forstår at pleje stedets gæster med hurtig servering.

klart anbefalingsværdigt, og det er især grundet ejernes vilje til at hjælpe festen på vej, med hvad du nu skulle ønske samt location location location... eller hvis du som jeg bare altid er frisk på at opleve, så kig forbi Værkstedet, hvis du øjner chancen. Man kan komme ind med og uden kedeldragt. Værkstedet Sted Drejervej 8c, baghuset, Kbh. NV Info VÆRKSTEDET’s Facebook-gruppe / frederik@krazybilly.com

Værkstedets lydanlæg er også garant for eksplosiv fest med god lyd, der kan få vinduerne til at dirre og i øvrigt er fuldt ud acceptabelt i forhold til Værkstedets størrelse, og skulle festen kræve et VIP-, Intim-, chillout-rum eller lignende, kan de også skabe det. Værkstedet har ingen begrænsninger udover plads, så hvis du står med en lummer tanke om at holde en fest i anderledes omgivelser, er værkstedet helt

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

NATTELIV

ı

129


Annonce


;DIDDA>K>6@G:IOH8=B6G

J

De er der alle sammen… Ej ok - ikke dem alle sammen, men et godt lille hold af ”Fresh ’09 - Sidney Lee” promotor-frækkerter, som jeg betragter som mine venner. Nima K, Taus, Frederik, Hoang, David Lange og Simon Frank. Jeg har festet med dem 1000 gange til diverse fester de seneste fem år. Vi er nok oppe på en lille million ”promo-sms’er” tilsammen, helt tilbage fra den gang dét var måden at inviterer sine gæster til fest på - ”sms for liste” og ”smil herfra”… Nej, det holder altså ikke mere! Betal nu bare den

eg skal mødes med mine promotorvenner… Det er lørdag aften, og klokken har lige passeret 21, da jeg svæver ind over den røde løber på Kgs. Nytorv til Cafe Apporta, hvor der er linet op til medmiddag og glade dage. Jeg føler mig fresh i aften, og det er dejligt. Jeg er netop vendt tilbage fra den klassiske alkoholfrie måned - klar til at erobre natten på ny. Idet jeg træder ind, rammer jeg det, der senere skal være restaurantens dansegulv. Jeg løfter vingen og hilser på Søren, der står klar bag pulten og spiller, så fuglene synger, pip pip! Lange strømper crossfitter hen over gulvet. Hmm… havde også hørt det sku’ være så moderne, tror sgu jeg begynder selv i næste uge, men først skal en vild og forhåbentlig sej bytur afvikles, oh yes!

fisk for at komme ind, og lad vær med at være en listepik! Det er meget mere cool og moderne. De her glade drenge, festaber og flaske-franse er med til at holde de københavnske partyhjul i gang uge efter uge på diverse klubber og locations i hele byen. De vier deres liv til stilen som eventmagere, rock ’n’ roll og nattens mørke, hvor det går stærkt og op og ned, som det jo gør i showbiz. Jeg beundrer dem, fordi jeg kender alt til det - jeg kender kicket, når man har holdt en fed fest, når man føler sig som kongen af København dagen efter, men kender også til mavepusteren, man kan vågne op til, hvis det er gået mindre godt. Det er en livsstil som så mange andre, og hvis du mister gnisten, er du færdig som gårdsanger. Det handler om følelser, når man er i festbranchen! Det lyder måske krukket, men det er sådan, det er! Følelserne er pakket ind i lyd og lys og sjusser og dans, og du skal som promotor være i stand til at give en helt ”almindelig” person følelsen af, at vedkommende har hovedrollen i verdens bedste film lige nu og her. Følelsen findes lige der på klubben, når musikken er bedst, og du gøgler aller mest rundt på dansegulvet, du er på toppen af verden og INGEN kan pille dig ned. Det er dig, der er centrum - dig, der er stjernen. Som promotor er det den følelse eller fornemmelse, du skal kunne

Knald fra Downtown tog i sidste måned til fest med nogle af alle dem, der hver uge sørger for, at vi kan tage til de helt rigtige fester og events i København. Hvad er der egentlig på spil, når en promotor folder sig ud, og hvem er det værd at holde øje med? Tag et kig med ind bag branchens døre, og hør i øvrigt en røverhistorie eller to.

Fresh ’09 på Kgs. Nytorv

NATTENS

@C6A9

]k^a`Zi^h²gi^aig²``Zgi³hZg

;^h`2*%`gdcZhZYYZa ;aVh`Z"[gVch2:c[ng!YZge€Zc`ajW\dYi`Vca^YZVihe^aaZhbVgi bZYVi]VkZÓVh`ZgbZYhegjid\X]VbeV\cZhi€ZcYZe€h^iWdgY!

bdYZgcZ#9Zga^\\Zg[mZiig²c^c\had`VaZ^@³YWnZc Egdbdhbh2JeZghdca^\^ck^iVi^dci^aZkZcidkZgbdW^aZc

H^YcZnAZZ2HZb^`ZcYieZghdc[gVgZVa^inh]dlh# I_Z`]VbjYe€NdjIjWZVcWZ[VaZh 8gdhh;^i2:ieg^b^i^kihing`Z"d\`dcY^i^dchegd\gVb!YZgZgB:<:I

;gZh]2GZ`aVbZhbVgijYign`!YZghiVbbZg[gVIjWdg\gZ`aVbZgcZ ;gZh]É%.2JYk^YZi[dgbV[[gZh]hdbZg]ZaiÉjeidYViZÉ

>C;D

fremkalde hos dine gæster, og det kan man jo altså kun gøre, hvis man selv besidder den. Det gør de her drenge, og jeg synes, det er smukt og befriende og positivt. Man kan ikke holde fede fester, hvis ikke man gør det med hjertet - men sådan er det vist med alt, man laver! Hvis du bare har været en smule ude i natten for at feste den seneste tid, har du med stor sandsynlighed deltaget i noget, hvor én af disse seks spradebasser har haft en finger med i spillet. Downtown præsenterer og blåstempler hermed nogle af nattelivets stjerner på de følgende sider

gZYV`i³ge€cViiZa^k[dg9dlcidlcBV\Vo^cZ#

hdb]Vgk²gZiWZh³\iV[bVc\Zijh^cYZbZccZ" h`Zg\ZccZbid€g#I^aYV\a^\iVgWZ_YZg@cVaYe€ ZieaVYZhZah`VWd\h^Yhi!bZc^``Zb^cYhi!Zg]Vc

hiVcYVgYZg[dghidgZZkZcih^@³WZc]Vkc#:[iZg ZieVghb€[ZhiZg]^hid\]ZgaVkZYZ]Vcd\Zi eVgVcYgZegdbdidghidghYV\h`ajWWZcHA>@!

`ajWWZcGZigd^'%%(`db]Vc^`dciV`ibZY [da`ZcZWV\8DB6d\€gZiZ[iZg!kVg]VcbZYi^a Vi\Zch`VWZ8DB6bZYZc[Zhi!YZghViiZcnZ

YZiiZ€gi^#HiVgiZYZbZYViaVkZ[ZhiZg`dgii^Y Z[iZg\nbcVh^Zid\Ò`]jgi^\ihbV\[dgYZi#E€

½]Vg]daYiZijiVaV[[ZhiZg^@³WZc]Vkc^

@C6A9

HEDIEGDBDIDG:G>@£7:C=6KC


Blandt venner også kendt som Ham, der altid skruer for højt op for musikken. Uden sammenligning Københavns største scorekarl, og når der virkelig skal være fest, kan han godt finde på at tage sminke på

Kendetegn Knivskarp frisure og charmerende højtråbende

Lige nu aktiv med Større events for b. la. Byens Puls samt Værkstedet i Nordvest - går og brygger på en ny månedsklub. Er i øvrigt dj fra tid til anden.

Kendt for disse fester/klubber Billy festerne, SLIK & COMA

Frederik Schlütter


Blandt venner også kendt som Sin regning på Byens Kro på ca. 63.000 kr.

Kendetegn Altid klædt i sort og ofte med en flaske vodka og højt hår

Lige nu aktiv med Leika i Boltens Gård samt events, der popper op ud af det blå

Kendt for disse fester/klubber Bestyrede A-Huset på bryggen (med hård hånd og den rigtige ånd) og SORT

David Lange


Blandt venner ogsĂĽ kendt som Den ďŹ nske undergrunds-dj Tausa

Kendetegn En af de eneste promotorer uden tatoveringer

Lige nu aktiv med Taus har p.t. trukket sig tilbage, det er ikke til at sige, om han vender frygteligt tilbage en dag

Kendt for disse fester/klubber Tabu, Nasa, Sort, Grammy Awards & events for bl.a Mariah Carry, P Diddy og Snoop Dogg

Taus Abildgaard


Blandt venner også kendt som Måden han gør det på, ”This is how we do it Nima Kay (To the Shitta)”

Kendetegn Altid i baggrunden eller ved pulten - som regel i hættetrøje og sneakers

Lige nu aktiv med I AM, Chicks With Guns og fast promoter på NASA hver fredag

Kendt for disse fester/klubber Chicks With Guns, SLIK og I AM

Nima K


Blandt venner også kendt som Sin tid som seriøs sportsmand - men det er længe siden nu …

Kendetegn Dansen, hvor han går ned i knæ og vrikker med nummeren, hæs og smilende

Lige nu aktiv med No8, KNYC og Privé Cocktail Saloon på Custom House

Kendt for disse fester/klubber Goodmorning Copenhagen, Justin Timberlake Party, Paris Hilton (Confidence party) og SORT

Simon Frank


Blandt venner også kendt som At være sød og hjælpsom. Alderen snyder… Han er 36 år og stadig kongen af DKBN

Kendetegn som regel i døren og sørger for at køen ikke går i stå og til tider er han en lille flaske-frans

Lige nu aktiv med DanseBaren & Klubben i Palads

Kendt for disse fester/klubber Disko Dasko og de legendariske Tequila Nights

Hoang


Design & Shopping. Omtaler

Soaked in Luxury Ny designer til det danske tøjmærke

138

ı

DESIGN & SHOPPING

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

Det danske mærke Soaked in Luxury har ansat designeren Rosanna Julie Svensson til at give sit indspark til brandets kendte feminine og afslappede stil. Rosanna Julie har tidligere stået bag sit eget brand under eget navn, men ser nu frem til at komme ind i en virksomhed, hvor der er mange kreative og produktionsmæssige muligheder, og hvor de færdige designs eksporteres til hele verden. Hos Soaked in Luxury kommer Rosanna Julie til at udgøre en dynamisk designduo sammen med mærkets nuværende designer, Anne Brenting. Soaked in Luxury har 12 årlige kollektioner, og den første kollektion med Rosanna Julies fingeraftryk kommer i butikkerne i slutningen af denne måned. - Cecilie Bolvinkel Info www.soakedinluxury.com


www.frankq.com


Omtaler LDC=JC9G:9

L:7I>E

FN92

Vintage på nettet I kælderen i Larsbjørnsstræde 6 findes indehaver Pauli Tvillings fantastiske samling af vintagekjoler. Nogle af dem er endda customized af Tvilling selv med tilføjelser af nye lækre detaljer. Men hvis butikkens skatkammer kan virke uoverskueligt, er der heldigvis også en netudgave af butikken, der bærer det særegne navn FN92 Vintage. På www.fn92shop.com kan du nemt og bekvemt gå på opdagelse i både vintagekjoler, jakkker og frakker, hatte, smykker, tasker og sko. Hvert design er beskrevet med størrelse eller mål og en række billeder, så man kan nærstudere både stil og kvalitet. Herudover er der også smukke customized hårbånd. Det er umuligt ikke at blive fristet af farverne og detaljerne i de forskellige vintagedesigns, så hav tid og dankort klar inden du browser forbi. - Cecilie Bolvinkel Info www.fn92shop.com

7JI>@HI>E

Swedish Undercover 50er, 60er & 70er fund fra svenske loppisar 7JI>@HI>E

uUNDværlig uUNDværlig butik i Classensgade Hvis man skulle lave en liste over Københavns top designbutikker, kan det være butikken UND i Classensgade 4 kom med i opløbet. Denne lille butik i hjertet af Østerbro har selv været inspireret af butikker som Colette i Paris og Stella McCartney i New York. Nu står den klar til at inspirere dig! Fordelt på to etager viser butikken et spændende udvalg af tøj, sko og smykker fra designere som Rikke Mai, Christian Audigier og Won Hundred. Både store og små designere, både danske og udenlandske. Det hele præsenteret på bedste manér hængende på rå stålhænger og omgivet af skinnende hvide vægge. Men beklædningsdesign er ikke alene i lokalerne. Når man kommer indenfor, bliver man nemlig mødt af en ”kunstvæg”, som i perioder skal være centrum for kunstudstillinger og designevents. Endvidere er der også mellem tøjet eksklusive designbøger og blade til salg. Målet er at skabe en bro mellem kunst og design - mellem det kunstneriske og det kommercielle, og man må sige, at det lykkes. Herinde får man en komplet - næsten tredimensionel - designoplevelse. Butikkens store ambitioner bliver leveret, men på en meget jordnær og hjertevarm måde. For her er ingen kold luft i rummet - tværtimod serveres der god varm kaffe og en spændende samtale. Butikken elsker design - og nyder at dele dens lidenskab. Så Und bliver sikkert uUNDværlig! - Polina Chebotareva Tid & sted Ma-to kl. 11-17.30, fr 11-18, lø 11-15, Classensgade 4, Kbh. Ø £hiZgedgi

140

ı

DESIGN & SHOPPING

&6!&)!&*!)%

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

Re-design og brugskunst bugner i vinduerne hos den lille genbrugsbutik Swedish Undercover i Skydebanegade. De mange gamle sager er en fryd for øjet og et afslappende pusterum væk fra det trafikkerede Istedgade. Et sort-hvidt fjernsyn sælges for 187 kr. - og så virker det tilmed godt, står der! Kan du ikke nå på Nationalmuseet i weekenden, så glæd dig selv med stemningsfulde oplevelser i Skydebanegade og køb dig til en lille bid af historien - som du tilmed kan få med hjem i din lejlighed. - Vanessa Venn Tid & sted To og fr kl. 12-18, lø kl. 12-15.30, Skydebanegade 46, Kbh. V &%


Omtaler

H=DEE>C<B:HH:

L:7I>E

CPH Moda Outlet

FISK

Ny outlet-messe i Bella Center Hvis du er en uforbederlig shopaholic, som ikke kan få nok af udslag og outlets, og som er vild med både at blive mast og få testet dit shoppegen under de tilbagevendende Designer Forum i Forum på Frederiksberg - så er her en rigtig god nyhed. Bella Center lancerer her i marts en ny outlet-messe med tøj, sko og accessories til både mænd, kvinder og børn. Oveni det er der også design og interiør til hjemmet, så både dig selv, kæresten, familien, lejligheden, naboen, kollegieværelset osv. kan få en total makeover. Nærmere bestemt åbner dørene til CPH Moda Outlet den 28.-29. marts. Men for ægte supershoppere er der selvfølgelig også før-åbningssalg fredag den 27. Billetter hertil skal købes via billetlugen.dk. Billetter til lørdag og søndag købes via billetlugen eller ved indgangen. Det koster 60 kr. at komme ind og outlet-shoppe (200 kr. for før-åbningssalg). - Cecilie Bolvinkel

Luksusgenbrug hos butik fisk Torsdag den 19. marts åbner Folkekirkens Nødhjælps butik, fisk, dørene for shoppe-eventen Shop & the City. Her kan shoppere, der gerne vil kombinere luksus med genbrug og god samvittighed gå om bord i eksklusive designerbrands. Fisk har nemlig fået fat i både nye donerede designs fra toneangivende designere og vintagesager fra fx Prada, Yves Saint Laurent og Chanel. En fantastisk mulighed for at kombinere forfængelighed med udviklingshjælp idet al overskud fra salget går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælps arbejde i verdens fattigste lande. Og for at give shoppingdagen et ekstra pift vil der om aftenen være dj og drinks. Så sæt kryds i kalenderen, og gå på opdagelse i vintagedesign fra 192080’erne - for en god sags skyld. - Cecilie Bolvinkel Tid & sted To 19.03 kl. 16-22, Skt. Peders Stræde 1, Kbh. K

Tid & sted Fr 27.03, kl. 17-20 (før-åbningssalg), lø 28.03 kl. 10-17, sø 29.03 kl. 10-17, Bella Center, Center Boulevard 5, Kbh. S Info www.cphmoda.dk 7ZaaV8ZciZg

Info Tlf. 33 15 28 01

;dgjb C³ggZedgi

C³ggZedgiHi#

*6!&)

)6!(%

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

DESIGN & SHOPPING

ı

141


FØLG MED I BYENS UDVIKLING MODTAG NYHEDSBREV FRA COPENHAGEN X Send en SMS til 1231 med teksten nyhedsbrev dinmail@ditdomæne.dk (Alm. SMS-takst - ingen fortrydelsesret)

Eksempel: nyhedsbrev peter@petersen.dk www.copenhagenx.dk

Annonce

Rysensteen Badeanstalt, 1925. Foto: Holger Damgaard, Det Kgl. Bibliotek


8:8>A>:7DAK>C@:A

BuC:9:CH9:H><C6C:8=G>HI:CH:C

Ane Christensen Geometri og elegance samlet i et stykke sølv Ane Christensen er noget så klassisk og smukt som sølvsmed. Et erhverv og en titel, der straks leder tankerne hen på elegance og smukke former - og det er præcis, hvad der kendetegner Ane Christensens design. Ane er uddannet i London og har eget værksted der, men her i marts er der også mulighed for at opleve hendes værker i København. Anes arbejde består primært af kunsthåndværk i sølv, kobber eller stål, men hun mestrer også store rå skulpturer til væggen eller haven. Særligt bemærkelsesværdige er Anes smukke frugtskåle i sølv, der har en luftighed og er foldet og formet, som var de papirklip. Eller hendes Negative Series, hvor hun udfordrer det negative rum og mønstrene i udskårne og udhullede former. Ane Christensens skåle kan godt bruges til opbevaring, men de står måske smukkest i sig selv… Info www.anechristensen.com

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

DESIGN & SHOPPING

ı

143


0144

XXXXXXXXXX JANUAR / FEBRUAR 2009

VOL. 2


9>II:=6J:=6CH:C

;DIDHI:;6CD<6AA>

BuC:9:CH9:H><C:G9>II:G:8@L:<D< ?:A:C6H8=DJCDG9:CID;I$$HI>AA:7:C

/0%((!!* I en lille butik på Strædet bag Strøget ligger et mikrokosmos godt gemt væk fra hverdagens stress og jag. Her finder du alt det, du ikke vidste, du havde brug for og alt det, du ikke vidste fandtes. Butikken er ikke meget større end 10 kvm., men pladsen er udnyttet godt, så der er plads til alle de fine vaser med humoristiske motiver af elge og træer, kopperne med ordene ”dig” og ”mig” skrevet på, de enorme fade med krakeleret glasur og de kunstneriske figurer. Stilleben er navnet på butikken med det unikke univers, og bag den står Ditte Reckweg og Jelena Schou Nordentoft.

D

itte og Jelena har sammen drevet butikken Stilleben siden 2002 og har skabt et stilleben af håndlavet unika kunst i smuk harmoni med mere industrielle produktioner. De to ejere mødte hinanden, mens de begge gik på Danmarks Designskole, hvor de var fælles om interessen for keramikken. Og selvom keramik på det tidspunkt havde et rigtig skidt ry, kastede de to sig uden tøven over materialet. ”Keramik indeholder så mange muligheder!” svarer Ditte, på spørgsmålet om det fascinerende ved materialet. ”Keramik er utrolig godt at formgive i. Og det holder jo for evigt. Passer man på det, kan man have det resten af livet. Men det er et krævende materiale, for det har temperament. Nogle gange sker der det mest fantastiske, når man brænder glasuren, som man ikke kan forklare, men som giver det smukkeste udtryk. Så kan man holde ud, at det man laver, ikke altid ender, som man troede, så er keramik det fedeste materiale at arbejde med. Det var i hvert fald det, der tiltalte mig meget,” supplerer Jelena. ”Og så kan det holde for evigt”, siger Ditte, og fortsætter. ”Hvis keramik er lavet ordentligt, kan det jo overleve den ene generation efter den anden. Det synes jeg, der er noget meget smukt i.”

Kaffe, kys, og keramikbutik Ditte og Jelena havde i mange år gennem deres studietid siddet på Café Kys i Strædet og drukket kaffe, mens de kiggede på butikken overfor. Der drømte de om en dag at åbne deres egen keramikbutik. Den var dog optaget af en hattebutik. Men en dag da Ditte kom gående med sin mor, var butikken pludselig tom. Så med hjælp fra nabobutikkerne samt en hurtig beslutning, valgte Ditte og Jelena at kaste sig ud i det projekt, de længe havde talt om. De syntes, København manglede et sted, hvor keramikken blev præsenteret på dens egne præmisser uden at være et galleri som almindelig mennesker ikke turde gå ind i. ”Da vi startede, kunne man kun få keramik meget få steder, og det var ofte næsten gemt væk nede bagerst i butikken, hvor det ikke tog sig særligt godt ud. Derfor ville vi give kunderne et nyt syn på keramik.” siger Jelena, og Ditte tager over ”Selvom sortimentet i butikken er vokset på de 6 år, den har ligget der, og vores ideer selvfølgelig også har ændret sig med tiden, er grundideen stadig den samme. Vi ønsker at skabe et univers, som giver folk et nyt syn på keramik, når vi sætter det i nogle andre og mere utraditionelle rammer.” Men det er ikke kun rammerne, der er anderledes hos Stilleben. Sortimentet er også

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

DESIGN & SHOPPING

ı

145


146

DESIGN & SHOPPING

MARTS 2009

VOL. 2


unikt, og det er ikke tilfældigt. Ditte og Jelena satser i langt højere grad på de mindre produktioner fra mere utraditionelle designere samtidig med, at de tør tage chancer med store og dyre ting, som andre butikker måske ville være bange for at brænde inde med. Men det er en del af deres univers. Og derfor vil de ikke stoppe med det. Også selvom de nogle gange har oplevet tingene stå der længe. ”Jamen pludselig en dag kommer en kunde, der fx værdsætter et fad med et fantastisk mønster i brændingen lige så meget som os, og som køber det. Og det er jo det øjeblik, der gør, at vi bliver ved med at købe de mere specielle ting,” siger Ditte. Det unikke stilleben I begyndelsen forsøgte Ditte og Jelena at blande håndlavede ting med de mere industrielle i butikkens sortiment. Nu fokuserer de i langt højere grad på de designs, der laves i små oplag for dels at støtte designerne bag, men i lige så høj grad for at præsentere kunderne for noget anderledes og mindre tilgængeligt. ”Der er sket meget med keramikken, siden vi startede butikken. Udbuddet og efterspørgslen er blevet meget større, og mange flere sælger derfor keramik i dag, end da vi kom til. Derfor forsøger vi selvfølgelig hele tiden at skille os ud og holde fast i, hvad det er, der gør os enestående. Vi kan bruge uforholdsmæssig meget tid på at dekorere butikken eller på at holde øje med nye og interessante designere for netop at ramme det, som gør os unikke.” siger Jelena.”Vi ville meget gerne blande håndlavede ting med de industrielle i starten, men nu fokuserer vi mere på at tage nogle kunstnere ind, der ikke har

Vi ønsker at skabe et univers, som giver folk et nyt syn på keramik, når vi sætter det i nogle andre og mere utraditionelle rammer. /Ditte Reckweg adgang til de store industrielle masseproduktioner, for på den måde at vise noget anderledes og mindre tilgængeligt,” siger Ditte. Som endnu et led i at præsentere nye kunstnere, tog Ditte og Jelena endnu et initiativ, således at en ny kunstner hvert år får lov til at dekorere bagvæggen i den lille butik. Et tiltag som har hevet Stilleben op fra en almindelig butik til en helhedsoplevelse for kunden. ”Vi har mange forskellige kunder,” siger Jelena. ”Nogle kommer ofte og køber mange ting, mens andre bare kommer for at kigge. Det gør ofte, at der bliver lidt trangt i butikken, men vi tager det nu som et kompliment.” ”Fordi vores sortiment ofte skifter, har vi også mange, der går forgæves. Måske så de en lille vase i forrige uge, men nu er den solgt, og den var kun lavet i 10 eksemplarer. Det er selvfølgelig ærgerligt, men samtidig er det dejligt, at vi hele tiden kan tilbyde nye ting,” siger Ditte. Sammenhæng trods alt Men selvom Ditte og Jelena ikke ønsker for meget industri i deres butik, har de selv inden for de sidste to år flirtet med selv samme. For to år siden lavede de nemlig den meget populære Omaggio serie for Kæhler, og sidste år stod de bag de utraditionelle hyacintvaser fra Holmegaard. Men det hindrer dem ikke i at fortsætter med deres eget design. ”Det har virkelig været spændende og udfordrende at lave de her ting for Holmegaard og Kæhler. Vi har været med hele vejen igennem, og følelsen vi fik, da vi modtog den første indpakkede vase er ubeskrivelig,” siger Jelena med julelys i øjnene. ”Men selvom vi de sidste år

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

DESIGN & SHOPPING

ı

147


Vi kan bruge uforholdsmĂŚssig meget tid pĂĽ at dekorere butikken eller pĂĽ at holde øje med nye og interessante designere for netop at ramme det, som gør os unikke. /Jelena Schou Nordentoft har designet for KĂŚlher og Holmegaard, har vi sideløbende fundet tid til stadig at lave noget for os selv. Fx lavastensbordet, som er ret populĂŚrt, og lige nu har vi faktisk gang i at designe et børnestel. Det er meget forskellige ting at tegne for andre og for os selv. Det er to vidt forskellige processer,â&#x20AC;? siger Ditte, og Jelena supplerer: â&#x20AC;?Vi synes, det er rigtig sjovt at tegne og designe, for pĂĽ den mĂĽde lĂŚrer vi en mĂĽde at producere pĂĽ. Men det er en stor og meget kompliceret proces, hvor man ofte skal tage en masse hensyn til materialets pris, transportvenlighed osv. Derfor synes vi ogsĂĽ, det er rigtig sjovt at have butikken, hvor vi ikke behøver tage de samme forholdsregler, men sĂĽ igen nogle helt andre. NĂĽr vi tager pĂĽ messer for at ďŹ nde ting til butikken, kan vi godt fĂĽ nogle ideer til at lave nogle ting, vi synes mangler i det udvalg, der er, og som vi derfor fĂĽr lyst til selv at lave. Og sĂĽ har vi jo friheden til selv at gĂĽ hjem og lave det. SĂĽ pĂĽ den mĂĽde hĂŚnger det hele jo meget godt sammen,â&#x20AC;? griner hun. Ditte og Jelena er begge meget enige om, at de ikke ville vĂŚlge mellem butikken og designet, og siger begge, at de pĂĽ nuvĂŚrende tidspunkt beďŹ nder sig, hvor de gerne vil vĂŚre. Jelena siger dog, at hun ønsker for fremtiden, at de vil fĂĽ mere tid og overskud til at designe noget mere, men lige nu er der nok at se til. Ditte er højgravid, de arbejder begge pĂĽ nye projekter for bĂĽde KĂŚhler og Holmegaard, og snart ĂĽbner de ogsĂĽ endnu en butik, lige ved siden af deres nuvĂŚrende. Her skal de sĂŚlge ting fra webshoppen.

HI>AA:7:C I^YhiZYBV"[g`a#&&"&-!a³#`a#&&"&+! A²YZghig²YZ&)!@W]#@ >c[dlll#hi^aaZWZc#Y`$iZa#((.&&&(& LZWh]delll#hi^aaZWZch]de#Y`

>C;D JYdkZgWji^``Zc^Hig²YZi^@W]#!]VgHi^aaZWZcd\hÂ&#x20AC;ZcV[YZa^c\^ug]jh# 6aiVgWZ_YZ[dgZ\Â&#x20AC;g[gV`dcidgZieÂ&#x20AC;'#hVadkZgWji^``Zc# >c[dgbVi^dcdb=dabZ\VVgY"d\@²]aZghVbVgWZ_YZiĂ&#x2019;cYZheÂ&#x20AC; lll#hi^aaZWZch]de#Y`

148

Äą

DESIGN & SHOPPING

Äą

MARTS 2009

Äą

VOL. 2


VOL.2

2009 MARTS

DESIGN & SHOPPING

149


0150

XXXXXXXXXX JANUAR / FEBRUAR 2009

VOL. 2


ADJ>H:7GJC

>AAJHIG6I>DC@ 6G:CH:<6AA

<J>9:I>A=uG:I

Hovedbeklædning Pico

Genbrug

Udefra ser butikken med sine overdådige døre eksklusiv ud, og det samme gælder indretningen indenfor, der byder på glasmontrer, små fine skrin og gedigne diske af træ. Udtrykket til trods er priserne dog til at komme i nærheden af uanset indtægt, og butikken bugner af udsmykning til lokkerne. Der er blandt andet små hårspænder med sløjfer, fugle og blomster i alle mulige farver og de lidt større af slagsen med fjer, der kan pifte det mest triste outfit op. Butikken sælger også smykker, tørklæder og enkelte sko i samme søde og eksklusive stil som hårpynten. Især hårbøjlerne hos Pico er fantastiske med deres pynt og udfordringen for kunden, ligger i at skulle vælge blandt det store udvalg.

Butikken, der tidligere lå på Jagtvej, klæder nu Vesterbros beboerne på i klassisk vintagetøj. Og også hovedet kan blive pyntet med lækkerier i Genbrug. Det er især muligt at gøre unikke fund, hvis man har tålmodighed til at stå på hovedet i kurvene med de gode blandede sager. Butikken er delt i to efter flytningen fra Jagtvej, og rundt om hjørnet på Kaalundsgade finder man derfor afdelingen for sko og tasker. Begge afdelinger har hårpynt, og det gælder alt lige fra plastikhårbøjler i alle regnbuens farver, til hårkamme og spænder i ægte retrostil. Som prikken over i’et byder butikken på vamsede pelshuer, der kan holde den mest frygtindgydende kulde ude og sikre varme ører i mange timer.

Sted Østerbrogade 98, Kbh. Ø

Sted Vesterbrogade 79 og Kaalundsgade 1, Kbh. V

Info www.ampico.dk

Info www.myspace.com/genbrug199

VOL.2VOL.2 ı 2009 ı 2009 JANUAR MARTS / FEBRUAR ı DESIGN XXXXXXXXXX & SHOPPING ı

0151 ı 151


Chapeaux Petitgas Siden 1857 har butikken Chapeaux Petitgas solgt hatte til de københavnske modebevidste herrer - og det gør den stadig. Når man træder ind i butikken, er man da heller ikke i tvivl om, at butikken har mange år på bagen og er et symbol på hattemode, når det er allerbedst. Den gamle disk og den store udstillingsreol bagved fylder den lille butik, og overalt ligger hatte i alle afskygninger. Chapeaux Petitgas sælger kun herrehatte, men til gengæld kan der vælges blandt kasketter i alle materialer og de lidt finere modeller, der leder tankerne hen på butikkens kunder fra dengang, man gik med stok, lang frakke og hat. Sted Købmagergade 5, Kbh. K Info Tlf. 33 13 62 70

Monsoon Accessorize Hvis man allerede har forvildet sig ind på Strøget, kan man også altid prøve lykken i Monsoon Accessorize. Til trods for dens lidt kaotiske indretning byder butikken på et stort udvalg af varer, hvad enten man er på jagt efter varme strikhuer eller runde, aflange eller høje hatte. Butikken har nemlig, foruden en smule tøj, accessories nok til at få stillet den største lyst hos de fleste, hvad

0152ı 152

DESIGN ı XXXXXXXXXX & SHOPPING JANUAR ı MARTS / FEBRUAR 2009 2009 ı VOL.ı 2VOL. 2

enten man søger hverdagspynt eller en mere ekstrem udsmykning til det vilde festskrud. Er man vild med sæsonens paillettendens, er der også mulighed for at gøre nogle gode fund i butikkens børneafdeling, der både indeholder spænder, bøjler og elastikker til håret. Priserne er overkommelige og der føjes ofte nye ting til sortimentet. Sted Amagertorv 16, Kbh. K Info www.monsoon.co.uk

Modist Susanne Juul Et stenkast fra Kongens Nytorv ligger Susanne Juuls butik, der helt har helliget sig pynten på toppen af hovedet. Butikken er samtidig Susanne Juuls værksted, og det er herfra de flotte designs bliver til. Både filthatte, pelshatte, kasketter og festhatte er at finde i butikken, og så snart sommeren viser sine første stråler, også stråhatte. Alle materialerne er af fineste kvalitet, og alt laves i hånden. Det er muligt at sætte sit helt eget præg på hatten ved selv at vælge, hvilken farve og hvilket materiale Susanne Juuls design skal være i. Mange af de hatte, der forlader butikken gennem døren mod Store Kongensgade, er derfor lavet på bestilling. Hos Susanne Juul finder man unikke designs, der ikke


produceres i massevis. Som det jo ofte fungerer, følges pris og kvalitet ad, og hattene ligger derfor i den lidt dyrere ende af prisspektret. Til gengæld får man en unik og lækker hat, som kan sættes på hovedet mange år frem. Sted St. Kongensgade 14, Kbh. K Info www.susannejuul.dk

Mere til hovedet Flere designere bag hårpynt har nemlig kastet sig over den virtuelle verden. På www.signemuusmann.dk er der hårbøjler i alle afskygninger. Signe Muusmann står selv bag alle designs, der er lavet efter mottoet: ”Hvorfor ha’ pynt på hylden når man kan ha’ det i håret…” Hårbøjlerne er inddelt i de 4 kategorier day, evening, midnight og couture, og der er derfor både noget til hverdag og til det helt store skrud. På www.spure.dk sælges der unikke designs af brugte gummislanger fra blandt andet cykeldæk og bildæk. Hårbøjlerne fås med forskellig, aftagelig pynt og har man specielle ønsker, er de også velkomne. www.trinetuxen.dk fremstiller unikahårbøjler med pynt i form af pomponer og farverige cirkler. Alt er håndlavet, og der bruges materialer som skind og uld. Hårbøjlerne fra Trine Tuxens hånd forhandles også hos Chi Chi Potter, Gothersgade 27, Kbh. K.

VOL.2

ı

2009 JANUAR / FEBRUAR XXXXXXXXXX

ı

0153


L.K.A. - low key attractions

7dYnhidX`^c\[gVIZ`^cd`iVn&#,*%`g# H]dgih[gVAZk^h(&*`g# (m]Vah`²YZg[gVHdbZi]^c\HeZX^Va


;DIDHiZ[Vcd<Vaa^ HINA>C<B^``V<gd B6@:JE=uGHdĂ&#x2019;ZGVW^c 7>AA:97:=6C9A>C<EZg$I]Z8dadg8ajW BD9:AHVgVHedc[gVHXddeBdYZah

@_daZ[gVe#[Z^aWZg\.*%`g# =Vah`²YZWgj\ihdbVgbWÂ&#x20AC;cYd\ G^c\[gVHdbZi]^c\HeZX^Va


7dYnhidX`^c\[gVIZ`^cd`iVn.'*`g# 7j`hZg[gVJgWVcDjiÒiiZgh*+%`g# 6gbW€cY[gVAVgV7d]^cX]dhEVg^hIZmVh&#.%%`g#


Ide[gVJgWVcDjiÒiiZgh&+%`g# 7j`hZg[gVCV\&#'%%`g# G^c\Z[gVHdbZi]^c\heZX^Vad\=B


CZihig³beZg[gV6\ZciEgdkdXViZjg&**`g# Ide[gV6aZmVcYZgLVc\+%%`g# =Vah`²YZd\g^c\Z[gVHdbZi]^c\HeZX^Va IgjhhZg[gVIZ`^cd`iVn&#%'*`g#


CZihig³beZg[gV6\ZciEgdkdXViZjg&**`g# Ide[gV6aZmVcYZgLVc\+%%`g# =Vah`²YZd\g^c\Z[gVHdbZi]^c\HeZX^Va IgjhhZg[gVIZ`^cd`iVn&#%'*`g#


@_daZ[gVhVW^cZEdje^cZa CZihig続beZg[gV6\ZciEgdkdXViZjg&**`g# H`d[gVAdbWVgY^&#'*%`g#


H]dgih[gV6aZmVcYZgLVc\&#,%%`g# 7g^aaZghina^hiZchZ\cZ


Mac lovers! Mac lovers! Mac lovers! Mac lovers! Mac lovers!

Annonce Velkommen til Mac-verdenen… Med Mac er det nemt at have det hele. Mac er nemlig lig med: Et smukt design, innovativ funktionalitet, masser af intuitiv, sjov og kreativ software. Og ikke mindst verdens mest avancerede styresystem.

Med vores ialt 19 butikker – heraf 9 i Danmark – er Humac Nordens største Apple forhandler. Vi lever og ånder for Mac og derfor kan man godt kalde vores butikker for små Mac ambassader. I vores butikker finder du ud over de nyeste Apple produkter og masser af Apple viden, også et bredt udvalg af relaterede it- og livsstilsprodukter. Vi lever og ånder for Mac – kom ind og spørg os!

70215353 / www.humac.dk København: Vesterbrogade 12 / Gl. Mønt 12 / Magasin (Kgs. Nytorv) Frederiksberg: Åboulevard 15 Århus: Fredens Torv 2 Odense: Vestergade 94 Lyngby: Lyngby Hovedgade 19A Aalborg: Lille Nygade 8 Vejle: Søndertorv 2


I>C:B6G>67DGG:H£

HEDI8=G>HI6@A>CI:<66G9

Christa Klintegaard Tusser, læder og hårde metaller 50 kilo hardcore designer Nyt mod pirker til den danske designscene - spækket med følelser, holdninger og provokation. En stærk kvinde gemt i en lille piges krop, men med gåpåmod som en ægte søulk.

Med styrken fra det feminine og uden begrænsninger fra det maskuline baner den kun 50 kilo lette Christa Klintegaard sig vej ind på den danske designscene. Multikunstner kan man også kalde hende, idet hendes artistiske udfoldelser spænder fra design af unikke læderaccessories til både mænd og kvinder, abstrakte moderne malerier og sidst specieldesignet kropskunst. En kvinde der aldrig har passet ind i mængden, som kan og vil selv og har gjort det til en livsstil at provokere sig frem i livet. Seje læderaccessories og specialdesignet kropskunst er to omdrejningspunkter i Christa Klintegaards kreative univers, og det skæve og provokerende har altid appelleret til Christas kunstneriske appetit. Som teenager begyndte hun at tegne nøgne kvinder. Hun fandt en dyb fascination i de bølgende kvindekroppe, men det vakte en del opsigt i omgangskredsen. ”Allerede dengang kunne jeg godt lide at forarge. Jeg laver ikke kunst og designs for at andre skal kunne lide det. Kunst er subjektiv. Jeg laver det fordi: Så er jeg i live,” lyder det fra Christa Klintegaard. Derfor har den 34-årige kunstner også altid bevæget sig i outrere miljøer for at finde sin inspiration. En inspirationen, der kommer til udtryk i Christas rå specieldesignede armbånd, øreringe, hundehalsbånd, nøgleringe/snore og halskæder ud af blandt andet læder og robuste maritime låse. Konceptet bag hendes samling af rå læderaccessories tager afstand fra den nuværende lædermode ved sit unikke look. De store maskuline låse og det flettede lækre læder giver et råt, men stadig elegant look. Info www.klintegaard.com

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

DESIGN & SHOPPING

ı

163


Gadgets.

164

MÅNEDSMAGASINET

Denne sektion er brag t i samarbejde med: Læs mere på www.t3danmark.dk Tech • Test • Trend

Videovenlig Vaio

LGs trykfølsomme mobil

Sonys nye Vaio er en fryd for øjet og klipper selv dine videofilm

Den kommende KM900 smartphone gør det nemmere at overskue alt det data, du slæber rundt på i mobilen

Sony lovede sidste efterår, at de ville smide en lind strøm af nye Vaio-laptops på gaden, og sandelig om det ikke ser ud til, at de holder deres løfte. Denne gang er det en net- og videovenlig laptop i Vaio-serien, som vi danskere kan få lov at lege med. Den spejlblanke laptop hedder Vaio VGN-CS21 og skulle indeholde et effektivt grafikkort, webkamera, 320 GB hukommelse, 14,1tommer skærm og indbygget dvd-brænder. Derudover har Sony sørget for en særlig softwarepakke, der skulle gøre dit liv som multimediebruger lettere. Fx sørger den indbyggede Vaio Music Box for at analysere og sortere din musik, og Vaio Movie Story klipper selv dine videofilm - ud fra dine instrukser naturligvis. Du kan kommandere din VGN-CS21 til at klippe en fem-minutters film af din seneste charterferie ud fra klip, der indeholder mindst fire af dine venner. Softwaren sørger derefter selv for at analysere dine klip og sammensætte en film med baggrundsmusik til dig. Hvor godt det virker, er vi dog spændte på at se. Den nye Vaiomodel fås i hvid, rød og … øh… ja lyserød. Prisen ligger på omkring 9.000 kr.

LGs Arena KM900 ser ud til at kunne blive et rigtig godt alternativ til Apples iPhone eller Nokias nye 5800 XpressMusic. Den har en 3-tommer stor skærm med en opløsning på hele 800 x 480 pixel. Det gør den oplagt til websurfing og videoafspilning. Og tør vi sige, at den ligner en krydsning mellem en MacBook Pro og en iPhone? Den har selvfølgelig indbygget GPS, Wi-Fi og HSDPA-forbindelse, men mest interessant er LGs ”S-Class 3D interface”, der gør det muligt at have flere oversigtsmenuer med programmer og genveje til dine data. Johan Lidenmark, Nordic marketing manager fra LG udtaler at: “Formålet med S-Class er at flytte fokus fra teknikken over på forbrugeren”. T3 fik mulighed for at snuse til den nye KM900 Arena med det nye brugervenlige S-Class-interface på et dansk pressemøde, og selvom systemet stadig mangler de sidste kodestumper, ser det godt ud. Det virkede glidende og mere intuitivt at bevæge sig gennem menuerne end mange af de andre skins, som mobilproducenter fx lægger over trykfølsomme Windows Mobile mobiler. Mobilen skulle være ude i april til en pris på omkring 5.500 kr.

ı

GADGETS

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


Prisbilligt designer-tv til stuen

Sony Ericssons Walkman-konge

Grundigs nye Vision 7 har udseendet i orden

Videoafspiller, YouTube, FaceBook og kamera med 8 megapixel. Sony Ericssons Walkman-mobil er fuld af features

Alle nu om dage har lækre fladskærms-tv hængende på væggen i stuen, men hvad med at skille dig ud fra mængden og køb et lidt anderledes fladskærmstv, fx Grundigs nye Vision 7, der har et førsteklasses design. Det er i alt fald, hvad der står i pressemeddelelsen, men tag I vores (eller Grundigs) ord for det - Vision 7 har nemlig vundet en CES Innovations Design and Engineering Award 2008, og det siger ikke så lidt.

Sony Ericsson har afsløret deres nye Walkman-mobil, W995, der bliver flagskibet i svensk- japanernes mobilflåde. Budskabet er, ”du vil aldrig kede dig”, og vægten er lagt på filmafspilning. Mobilen leveres med programmet Media Go, der automatisk koder film fra harddisken, så de vises optimalt på W995’erens 2,6 tommer store farveskærm. Men den sjoveste gimmick er den indbyggede clips på bagsiden, der kan slås ud og bruges som stand, så telefonen kan stå selv, når der skal ses film. Walkman-mobilen er desuden udrustet med et 8,1 megapixel kamera, der har autofokus, men ikke xenon blitz - i stedet må man nøjes med fotolys. Til gengæld kan den indbyggede A-GPS geo-tagge billeder, så man kan holde øje med, hvor de er taget. Med mobilen kommer også et tre måneders abonnement på WayFinder Navigator til navigation på de danske veje. W995 er naturligvis en 3G-telefon. Den har WiFi og indbyggede funktioner til Facebook, blogging, web-browser, YouTube og Google Maps. Otte gigabyte hukommelse giver plads til op til 8.000 sange, eller du kan høre musik via FM-radioen. Mobilen kommer på markedet herhjemme i løbet af andet kvartal. Prisen er endnu ukendt.

Okay, så det er et pænt designet fladskærms-tv, men heldigvis for købelystne fladskærms-tv-jægere er der også indhold bag formerne. Du får fx fuld 1080p HD-opløsning, DVB-T-modtager med MPEG-4, så de digitale signer er sikret og en lang række tilslutningsmuligheder som 3 x HDMI, SPDIF digital lyd og pc-indgang. Vision 7 spiller også DivX-film, MP3-filer og fotos, hvis du smider et drev i USBporten. Prisen er 5.500 kroner for 32”-udgaven, 7.000 kroner for 37”-udgaven, mens topmodellen på 42” står i 8.000 kr. Ikke dårligt!

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

GADGETS

ı

165


166

Philips pauser musikken...

12x zoom i lommen

Philips’ nye MP3-afspiller pauser automatisk musikken, når du får et indkommende telefonopkald

Panasonic klar med det perfekte feriekamera, der får dig 12 x tættere på begivenhederne

Philips GoGear Luxe har en fremragende funktion, som vi ikke forstår, ikke er i ALLE MP3-afspillere på markedet. Den lille geniale afspiller parrer sig nemlig med din mobil via Bluetooth og er således i stand til at opdage, hvornår du får indkommende opkald. Den pauser musikken og overfører opkaldet til hørebøfferne, så du kan snakke lidt med chefen eller svigermor. Bagefter starter musikken helt automatisk igen, uden du skal røre en finger. Genialt!

Problemet med små kompakte, feriekameraer er ofte, at der bare ikke er nok zoom til at komme tæt nok på de rigtig fede feriemotiver - især hvis du ikke har lyst til at gå helt tæt på safariens vilde dyreliv eller blot tyske turister. Det gør Panasonic nu noget ved med deres nye DMC-TZ7. Den lille pixelskyder gemmer de bedste oplevelser i hele 10 megapixel, og med intet mindre end 12 x optisk zoom behøver du ikke bekymre dig om at komme tæt nok på motivet.

GoGear Luxe har endda et lille display, så du kan se, hvem der ringer til dig. Det kunne jo være du ikke gad at snakke med chefen … eller svigermor. Afspilleren har 2 GB hukommelse, indbygget FM-radio og understøttelse for både MP3- og WMA-filer, og derudover har Philips smidt deres lydforbedringsteknologi ved navn Fullsound med i afspilleren. Dette skulle sikre, at dine musikfiler kommer til at lyde næsten som de blanke cd-skriver derhjemme. Det lyder jo fantastisk. Find den Bluetoothvenlige MP3-afspiller, GoGear Luxe, i butikkerne til cirka en tudse.

Kameraet kommer med den næsten obligatoriske ansigtsgenkendelse, der husker ansigter fra tidligere billeder, og for at gøre din fotooplevelse endnu nemmere kan det halvintelligente kamera også automatisk indstille sig selv til korrekt scenevalg og korrigere for rystelser og dårligt fokus. Så skal du altså bare koncentrere dig om at trykke på knappen. Endnu ikke tilfreds? Jamen, du får også indbygget videooptagelse i HDopløsning og en 3-tommer stor skæm, hvor du kan tjekke dine pletskud. Vi kender endnu ikke prisen, men TZ7 kommer til april og i farverne sølv, blå, rød og… brun?

ı

GADGETS

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


FĂ&#x2026; 3 NUMRE AF MAGASINET KUN

+2

3-3KODEN 4TIL $UBETALERALMSMS TAKST %LLERGÂŽINDPÂŽ WWWTDKABONNEMENT

VIL DU HAVE GODE RĂ&#x2026;D OM ELEKTRONIK OG GADGETS?

AbonnĂŠr pĂĽ magasinet T3. Vi tester og anmelder det allernyeste elektronik â&#x20AC;&#x201C; før og efter det er kommet pĂĽ markedet! Vi dĂŚkker alt inden for mobiler, computere, spil, lyd, tv og trĂĽdløse lĂŚkkerier. T3 leverer kort sagt den bedste blanding af tests, anmeldelser, gode rĂĽd og underholdning!

(((((

(((((

(((((

EFTER DETTE TILBUD FĂ&#x2026;R DU 5 NUMRE FOR KUN 279,-. TILBUDDET GĂ&#x2020;LDER KUN NYE ABONNENTER, SOM IKKE HAR ABONNERET PĂ&#x2026; T3 DE SENESTE 6 MĂ&#x2026;NEDER


Gastronomi. Omtaler 96K>9G:7DJ=

<J>9:7GJC8=

Bedre B h

Nu har selv de langsomste lært, at det er en hybrid af breakfast og lunch, og det er efterhånden et årti siden, at brunch var noget spændende og semi-eksotisk i vores lille andedam. Vi har taget brunch til os. Men det er den københavnske brunchtallerken ikke blevet bedre af. Tværtimod. Den består ganske ofte af en portion vandede æg, luftvarmet bacon, kedeligt brød, en mikroportion yoghurt naturel med billig ahornsirup, en kold og slatten skive honningmelon (hvorfor?) og alle de andre elementer af dubiøs kvalitet, som der blandt caféejerne synes at være konsensus om er obligatoriske og helt uundværlige til morgen-frokosten. Vi skal være fair - der er også flere steder, som er gået mod brunchstrøm-

168

ı

GASTRONOMI

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

men, og den klassiske tallerkenfuld fås også i en udgave, hvor ingredienserne er valgt med højre hånd. I guiden på disse sider har vi sat os for at finde frem til de mere alternative bud på en god brunch. Dem findes der heldigvis et par håndfulde af. Stilen varierer fra kinesiske over eksklusive til italienske udgaver - eneste fællestræk er, at de simpelthen er bedre.


Restaurant - Pub - Bryghus

Frokost - Pubmenu - Aftenmenu - 15 Haner - Gårdhave - Rundvising

Det Nye Danske Ølkøkken Vestergade 29 1456 Kbh.K 33 32 00 60 wwww.brewpub.dk


VERDENSKLASSE

D’Angleterre Tilbagelænet, mæt og yderst tilfreds kigger jeg ud på et solbeskinnet Kgs. Nytorv. I baggrunden spiller en pianist bløde jazztoner, der til fulde matcher min komfortable stol. Det her sker sjældent. Enten skyldes det, at jeg er for kritisk. Eller også er det fordi, der altid lige mangler prikken over i’et til at fuldende oplevelsen. Men på D’Angleterre sker miraklet; der er intet at sætte en finger på. Aldrig før denne champagnebrunch har jeg set en så velassorteret, højgastronomisk brunchbuffet med hjemmelavede kreationer, der spænder fra crème brulée over risotto til blåmuslingesuppe. Buffeten er selvfølgelig dækket med det basale som æg, bacon, yoghurt, pandekager og pålæg, men alle med et ekstra pift, der bringer dem fra deres almindelige plads i førstedivisionen op i superligaen. Yoghurten er fx portionsanrettet med en rabarbercoulis og puffet perlespeltmüsli, og pålægget er i et imponerende og overdådigt udvalg. Derudover er en af kokkene placeret ved buffeten, så han kan guide gæsterne igennem de mange salater, kager, oste, varme og kolde retter, samt skære kalvecuvetten og lammeskanken for. Drikkevareudvalget er på samme høje niveau med fire forskellige slags juice, jordbærsmoothie,

170

ı

GASTRONOMI

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

champagne samt et stort udvalg af the og kaffe. Betjeningen er yderst opmærksom og venlig, og selvom de har travlt med at fylde op og fjerne tallerkener, lader de sig ikke mærkemed det. Gennemsnitsalderen bærer præg af behovet for bordbestilling længe i forvejen, og om det er derfor, jeg flere gange bliver tiltalt ”De”, ved jeg ikke, men det generer mig ikke det mindste. For jeg føler mig i verdensklasse, og det er i verdensklasse, og hvor er det dog fantastisk, at sådan et sted findes midt i København. - Ditte Haue Hansen D’Angleterre Champagnebrunch Tid & sted Hver sø kl. 12-15. Kgs. Nytorv 34, Kbh. K Pris 295 kr. pr. person, inkl. et glas champagne. Info www.dangleterre.dk / tlf. 33 12 00 95


ET AUTENTISK STREJF AF NAPOLI

Bottega Skovridderkroen har været gennem en del i sin tid, men nu har holdet bag Bottega på Christianshavn overtaget de gamle lokaler og åbnet endnu en italiensk perle. Menukortet er det samme som på Christianshavn, men Bottega i Charlottenlund byder også på bl.a. italiensk brunch. Bottega står for enkelthed og kvalitet, og indretningen af den store kros lokaler er da også efter denne ånd: store rum i to etager indrettet rustikt og adeligt med bløde barokstole og rå træborde. For ikke at tale om de store lysekroner hængende fra loftet, der skaber en behagelig belysning - perfekt til morgenstemningen. Brunchen er enkel og lækker med oste, pølser, skinker, yoghurt, morgen-pizza, grillede grønsager og en fantastisk tiramisu. Det eneste, der mangler, er lidt mere frugt. Denne morgen byder buffeten nemlig kun på appelsiner. Til gengæld er pølserne og ostene afsindigt lækre og det hjemmebagte ciabattabrød dejligt autentisk. Kaffen er i en klasse for sig simpelthen sublim. Betjeningen er venlig og imødekommende, men en anelse forvirret. Det resulterer i, at vi først får de varme sideorders alt for sent. Så sent, at vi faktisk stort set er mætte på det tidspunkt. Bottega tilbyder ellers

en genial løsning på ’røræg-problemet’, der efter en halv time på buffeten godt kan blive en anelse træt. Vi får nemlig serveret frisklavet æg rørt med cherrytomater og timian samt bruschetta med ost og ansjos. Lækkert. På trods af de små kiks undervejs kan en tur op ad Strandvejen til Bottegas originale og autentiske napolitanske brunch anbefales varmt. - Ditte Haue Hansen Bottega Tid & sted Hver lø-sø kl. 10-15, Bottega, Strandvejen 235, Charlottenlund Pris 145 kr. Info www.bottega.nu / tlf. 32 54 35 40

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

GASTRONOMI

ı

171


SVENSK FAMILIEFEST MED ET TWIST

Kalaset Er man vegetar - og særligt veganer, er der ikke mange steder at finde en brunch, der kan hamle op med den, man får serveret på Kalaset i Nansensgade. Kalaset, som på svensk betyder familiefest, er en særdeles hyggelig café. Svenske Caroline og hendes kæreste åbnede stedet i 2006 og har siden lagt café til både studerende, læseheste og travle familier. Menukortet på Kalaset er noget ganske særligt. Med et lille forord får man fortalt, at maden er inspireret af Carolines mormors gamle opskrifter, som alle tager udgangspunkt i svensk madtradition. Væggene er pyntet med gamle radioer, og stedet er indrettet med forskellige gamle møbler og loppefund. Det skaber hygge og giver et hjemligt præg, der gør, at man afslappet kan sidde og nyde sin mad. Brunchen på Kalaset fås i tre variationer. Min ledsager prøver Tante Grøns brunch, som er det perfekte valg for vegetarer og grønsags-freaks. En anden og helt ny tante har også fået plads på menukortet, og hun er veganer. Den må vi også prøve. Denne tantes brunch er en lækker tallerken med en god og opfindsom overraskelse i form af srcambled tofu, som smager overraskende godt.

172

ı

GASTRONOMI

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

Begge brunchtallerkener har sprødstegte samsøkartofler, en rigtig god hummus, rigeligt med lækre grillede grøntsager og virkelig god falafel. Om sidstnævnte i særlig grad afspejler svensk mad tradition, er jeg ikke sikker på, men de er i hvert fald veltilberedt med gode råvarer og med et twist i sammensætningen, der gør, at de skiller sig ud på en vellykket måde. Hvis man gerne vil bevæge sig over Sundet, kan man med rette kaste sig ud i ”Slussenu”, som er hjemmelavet köttbullar med potatismos. - Tine Dybdal Johansen Kalaset Tid & sted Brunch serveres hverdage kl. 11-14 og i weekenden kl. 10-15. Vendersgade 16, Kbh. K Pris 89 kr. for brunch, ”lille morgen sult” fra 29 kr. Pandekager fra 45 kr. Info Tlf. 33 33 00 35


HØJT TIL LOFTET I VALBY

Sticks’n’Sushi Der er højt til loftet i Valby - og det er i mere end én forstand. Dels imponerer Sticks’n’Sushis restaurant i Valby med et rum, hvor der er meget højt til loftet. Hvor rå betonvægge, læderindbundne langborde og formstøbte, filtbetrukne stole giver stedet et skarpt, urbant udtryk, mens små projektører og store, lysende blade, der hænger over gæsterne, skaber en hyggelig underskovsagtig atmosfære. Toiletterne, der følger den skarpe indretning til dørs med firkantede kummer, lader en mærke, at æstetikken indimellem vinder over ergonomiske hensyn. Det var i disse omgivelser, at den alternative sushibrunch, der sælges under sloganet ”alle, der gerne vil leve til de bliver 112 år, burde prøve vores brunch”, blev udviklet. Som kickstarter får vi serveret en friskpresset juice af appelsin, æble og pikant ingefær. Herefter følger en dampende misosuppe med tofu, der lugter en anelse for grænseoverskridende af fisk - tidspunktet på dagen taget i betragtning. Herefter bliver en højst besynderlig komposition, der skal vise sig at være brunchens største hit, placeret foran os. En slags pandekage af æg, hvidkål, kylling, bacon og tørrede bonito-flager (tun-agtig fisk) dryppet med mayonnaise og en krydret japansk sauce. Mærkeligt - især fordi fiske-

flagerne bevæger sig som bittesmå dansere ved serveringen - men utroligt velsmagende. Sidste ombæring gælder en lakbakke med tre små rum, der huser henholdsvis en håndfuld sommergule ananas-stykker med chili, en salat af cherrytomat, avocado og mere tofu og fire stykker futomaki med grillet laks og tamago (omelet). Sidstnævnte er ikke videre interessant, og man kunne med fordel have udeladt omeletten i rullen. Sticks’n’Sushi serverer ikke den slags brunch, man har mest lyst til, når maven rumler og tømmermændene dikterer. Men den er et spændende, velsmagende og et nærende alternativ til den illusionsløse morgenplatte, der bliver serveret på de fleste københavnske caféer. Og så er restaurantens decor i sig selv turen over Valby Bakke værd. - Josefine Ørskov Sticks’n’Sushi Tid & sted Ma-sø kl. 10.30-24, Valby Tingsted 4, Valby Pris 129 kr. inkl. et glas friskpresset juice. En kande urtete: 34 kr. Info www.sticksnsushi.dk / tlf. 36 17 18 36

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

GASTRONOMI

ı

173


BRUNCH À LA HONG KONG

Spisehuset Pak Ka Hvis man savner et alternativ til tung æg og baconbrunch, er det kantonesiske køkkens variant et godt bud. Spisehuset Pak Ka på Halmtorvet er ekspert i Dim Sum, som er forskellige små kantonesiske retter, der enten er dybstegte eller tilberedt over damp eller ild. Og det udgør et måltid, som egner sig glimrende til brunch. På Pak Ha sammensætter man retterne frit, og mulighederne er mange. Menuen tæller sågar dampede kyllingefødder. Dim Sum spises lidt ligesom sushi. Retterne står midt på bordet på fade, hvorfra man tager stykkerne og dypper dem i soja - evt. tilsat en dråbe stærk chili. Hver portion bliver serveret, når den er klar, så maden altid er frisk. Min ledsager og jeg vælger to retter fra kortet - sæsonens grønt med østerssauce og dybstegte rejepuffer - og et fad med otte forskellige Dim Sum. Alt er veltilberedt, de forskellige retter komplementerer hinanden, og smagsoplevelsen er lysår fra Kina-grillens fedtede Chop Suey. Udvalget består af dampede og dybstegte pakker med svinekød, oksekød, kylling, and og rejer. Kødet er saftigt og de dybstegte stykker lette og sprøde. Særligt rejepufferne og tangrullerne med kylling og sesam fortjener ros.

174

ı

GASTRONOMI

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

Man skal være begejstret for kød for at nyde Dim Sum, da alle retter (minus grøntfadet) overvejende består af kød. Min ledsager og jeg havde opsparet god appetit, men blev nemt mætte af de tre fade til deling. Spisehuset åbner først kl. 12, hvilket er en lidt sen brunchtid, men det er bestemt ventetiden værd for alle med smag for asiatisk mad og store mængder kød. - Mette Hornbek Spisehuset Pak Ka Tid & sted Ma-on kl. 12-22, fr-lø kl. 12-23, sø kl. 12-18, Halmtorvet 36-38, Kbh. V Pris Dim Sum retter fra 31-85 kr. Info www.pak-ka.dk / tlf. 70 23 28 88


STOR, STØRRE, STØRST - BRUNCH PÅ AMERIKANSK

Sparks Sparks i Gothersgade er for tiden byens mest autentiske steakhouse. Indretningen, der ligner et samlet konceptindkøb, byder i vanlig steakhouse-stil på mørkt træ, bordeaux velour, spejlvægge og enorme loftslamper. Her regerer vinskabet fra en central plads i rummet, og gæsterne kan følge med i kokkenes arbejde bag en glasrude, mens højtalerne spiller hitliste-musik. Downtown kommer forbi en lørdag kl. 12, men selvom det er ’brunch prime time’, er der kun et par borde besat, da vi ankommer. På Sparks kalder man det i øvrigt ikke brunch - her fungerer retterne som en del af weekendens frokostkort, der byder på alt fra stack o’flapjacks (pandekager) til crabcakes og Angus steak. Vi holder os dog til de mest brunch-agtige retter og ender med at bestille fire retter til deling for tre. Tilbuddet om cocktails til maden takker vi pænt nej til. Et fænomen, man ellers dyrker på Sparks, hvor favoritterne er pina colada og mojito. Maden kommer tjept og på store tallerkener. Jeg går først i gang med en overdådig portion french toast, der smager himmelsk, sødt og sprødt som på en af de bedre New York-diners, mens også de amerikanske pandekager

med blåbær og jordbær vækker meget stor glæde for deres fluffy konsistens og gennemtrængende smag af smør. En portion eggs benedict med hollandaise er fed og lækker, mens en gang hash’n’eggs er rustik og mættende, men smagsmæssigt lidt uinteressant. Vi ender med at levne halvanden pandekage, en french toast og et helt spejlæg. Det er ikke med vores gode vilje - men når maden er lavet på autentisk, fuldfed, amerikansk manér som på Sparks må selv en grovsulten dansker opgive undervejs. Næste gang holder vi os til én ret pr. mand og fravælger måske den varme chokolade til fordel for et glas frisk juice - eller måske en cocktail? - Josefine Ørskov Sparks Tid & sted Ma-to 11-21.30, fr 11-22.30, lø 10-22.30, sø 10-21, Gothersgade 35, Kbh. K Pris Stack o’flapjacks fra 70 kr., french toast 88 kr., eggs benedict 110 kr., varm chokolade med flødeskum 35 kr. Info www.restaurant-sparks.dk / tlf. 33 15 55 75

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

GASTRONOMI

ı

175


9>II:=6J:=6CH:C

Hv

CafĂŠ Alma Alma byder pĂĽ varme og hygge, og stedet er sĂŚrdeles velbesøgt. Alma samler ĂŚldre ĂŚgtepar og kaffedrikkende studerende - bryggens nye og gamle klientel. Allerede i menukortet ďŹ nder vi mĂĽske nøglen til det alsidige publikum, for her er noget for enhver smag. Der er ikke blot linet op med klassikere som cafeburgeren, clubsandwichen og pastaanretningen, men ogsĂĽ mulighed for at indtage en trerettersmenu med tilhørende vin for enhver smag og pengepung.

Jeg og mine tre ledsagere kastede os ud i menukortet og valgte en omgang Moules a lĂĄ creme (75 kr.) og to forskellige bruschetta til forret (70 kr.), hvilket var en sand fornøjelse. Muslingerne var friske og store og saucen cremet og smagfuld. Bruschettaerne var overraskende spĂŚndende med gedeost, bagte løg, pesto og chilimarinerede abrikoser samt ĂĽrstidens bagte grønsager. Alt hjemmelavet. Som hovedret valgte vi kalvespidsbryst (165 kr.), fasan (165 kr.), cafeburgeren (105 kr.) og en omgang gnocchier (95 kr.). I ventetiden, der for fordøjelsen var tiltrĂŚngt, sad vi og beundrede det forholdsvist lille kĂŚlderlokale med lavt til loftet og smĂĽ vinduer. PĂĽ vĂŚggen ved siden af os hang gamle familiebilleder og pĂĽ endevĂŚggen et stort verdenskort i en gullig nuance. Alt er brunt og brugt, hvilket skaber hyggelige og uformelle rammer. Hovedretterne kom pĂĽ bordet med en advarsel om mulige hagl i fasanen, og vi gik til stĂĽlet. For at starte med mine ledsagere var alle yderst tilfredse med deres respektive retter; burgeren var en anelse for rød - som cafĂŠburgere af en eller anden grund generelt har en tendens til at vĂŚre - men guacamolen, som var valgt til, var smagfuld og dejlig grov, og isĂŚr de hjemmelavede kartoffelbĂĽde vakte jubel hos deres ejer. Gnocchierne var veltilberedte, bløde og ikke for bastante, og tilbehøret bestĂĽende af svampe, pesto og salatblade var et perfekt valg til en ret, der ellers ofte kan blive urimelig tung. Kalvespidsbrystet var velstegt, saucen velsmagende, og min ledsager sĂĽ ud til at nyde sammensĂŚtningen af artiskokcremen og de bagte rodfrugter i fulde drag. Det samme gjorde jeg med min fasan. Saucen var dejlig smagfuld, tilbehøret bestĂĽende af pommes anna, blomme chutney, stuvede jordskokker og ristede hasselnødder kompletterede kødet ďŹ nt. Til dessert fordelte valgene sig pĂĽ lĂŚkker ĂŚblekage med vaniljeis (75 kr.), choko/espresso mousse (45 kr.), som var intens og cremet samt en portion hjemmelavet is (60 kr.), som ogsĂĽ var smagfuld omend en anelse stor efter to i forvejen store serveringer. Theâ&#x20AC;&#x2122;en, som vi ďŹ k til, var fra Perchâ&#x20AC;&#x2122;s og fantastisk. Kaffen smagte udmĂŚrket, men ikke af samme høje standart som resten af serveringerne, hvilket dog ikke kunne ĂŚndre pĂĽ, at det alt i alt havde vĂŚret en sĂŚrdeles vellykket aften pĂĽ Alma.

176

Äą

GASTRONOMI

Äą

MARTS 2009

Äą

VOL. 2

CafÊ Alma Tid & sted Ma-fr kl. 11-24, lø-sø kl. 10-01. Køkkenet lukker kl. 22 Isafjordsgade 5-7, Kbh. S, Prisniveau Mellem. Billigste hovedret 100 kr. Info www.cafealma.dk / tlf. 32 54 32 04

KjgYZg^c\3V[bV`h^bjbejah BVYZc/.%"&%%6abVhbVYZg^Zc`aVhhZ[dgh^\!d\ WZYgZbVYeÂ&#x20AC;ZcXV[Â&#x201A;Zghk²giVi[dgZhi^aaZh^\#@Âł``ZcZi \g²chZg i^a Zi gZhiVjgVci`Âł``Zc d\ YZi Zi ^ YZc WZYgZ ZcYZV[heZ`igZi# ÂŁaaZi/ -%".% ÂŁajYkVa\ZiZg[dg]daYhk^hia^aaZ!bZci^a \Zc\²aYjYkVa\ibZYdb]j#K^cZcZgjh²YkVca^\\dY[dg ZcXV[Â&#x201A;# @V[[Zc/ *%"+% B²a`Zc! ^ YZc aViiZ k^ Ă&#x2019;`! kVg Vai [dg aj[i^\!d\`V[[ZchbV\iZ^``Zg^\i^\^\ZccZb#I]ZĂ&#x2030;ZcZgi^a \Zc\²aYjYhÂł\id\anhÂ&#x20AC;gk²`[gVYZ\g^bbZbjai^[VgkZYZ iZedhZg!bVcZaaZgd[iZ[Â&#x20AC;geg²hZciZgZieÂ&#x20AC;XV[Â&#x201A;Zg# 6ibdh[²gZ ^cYgZic^c\/ .%"&%% I^a igdYh [dg Vi 6abVh^YhiZÂ&#x20AC;gWaZkjYk^YZi!]VgYZc[dgbÂ&#x20AC;ZiVi]daYZ h^c WgjcZ! ]n\\Za^\Z hiZbc^c\ hZak ^ YZ cnZ ad`VaZg# 8V[Â&#x201A;ZcdhZgV[h_²a#


VOL.2

2009 MARTS

GASTRONOMI

177


8A6J9>6H>8@

G:6HI6JG6CI"I?:@G:HI6JG6CIL>AAJBH:C

Jazz & Flæsk på Restaurant Willumsen


B

esøger man Restaurant Willumsen i det centralt beliggende St. Regnegade, mødes man med åbne arme og måske et kram af stedets engagerede ejer, Mariann Willumsen. Hun åbnede denne restaurant for otte år siden med den tanke at forene traditionel dansk mad og jazz - et projekt, som i dén grad er lykkedes. På en helt almindelig onsdag er det ubetinget nødvendigt at bestille bord. Denne dag er helliget stegt flæsk med persillesovs på den helt traditionelt danske måde - store portioner, lækre kartofler og flæsk i masser af sovs. Og hvis én portion ikke rækker, så er Mariann og personalet ikke blege for at dele mere ud. Maden indtages med livejazz - denne onsdag med saxofonen og til tider klarinetten som lead til klassiske jazztoner udført af fire dygtige danske musikere. Nærheden med de andre jazzentusiaster og musikerne er uundgåelig på grund af antallet af gæster, men jazzen og fru Willumsens åbne arme får atmosfæren til at være hjemlig og helt afslappet. Også torsdagene er fast ugedag for livejazz. Programmet skifter løbende, men kan ses uge for uge på stedets hjemmeside. Digtoplæsninger og andre kulturelle arrangementer finder også sted her. Aftenmenuen skifter fra dag til dag, men der serveres stort set altid traditionel dansk mad såsom ribben med sovs og kartofler og forloren hare. Middagsbordet består hver dag af smørrebrød, så det er et perfekt sted at invitere udenlandske venner til et rigtig dansk bord. Overfor Restaurant Willumsen lå engang det unikke jazz-spillested Montmartre, der præsenterede store kunstnere som Dexter Gordon og Ben Webster. Selvom det er svært at leve op til, gør restauranten det eminent med nutidens fantastiske danske jazzmusikere med tilbehør af rigtig god dansk mad. Restaurant Willumsen Tid & sted Ma-lø kl. 12-21.30, Store Regnegade 26, Kbh. K Info Tlf. 26 12 91 92


9>II:=6J:=6CH:C

BuC:9:CHB69DEA:K:AH:B69:A:>C:HB69I:6I:G

MAD I TEATRET

Rødt toiletpapir, stearinlys og blide toner. Madeleines Madteater lagde op til romantik og flirt med fodring, mini-picnic og bløde sækkestole. Natten var ung, og scenen var sat til en hot en af slagsen - bare ikke for mig. For jeg havde taget min veninde med.

M

in veninde kigger skræmt på skeerne foran sig. Jeg vender mig om og stirrer ned ad det lange bord. Der sidder det ene par efter det andet og er ved at fodre hinanden igennem et stort lysende hul i en plastikplade, der skiller dem ad. Vi er også adskilt, men imellem pladerne kan vi komme i kontakt med hinanden. ”Jeg fodrer dig altså ikke!” siger min veninde bestemt. Jeg vil egentlig også helst være foruden. Havde hun været af det mandlige køn og lignet Brad Pitt, havde jeg nok været anderledes positivt indstillet over for situationen. Men sådan skulle det åbenbart ikke være... Vejen til hjertet går som bekendt gennem maven, og denne aften er Amors pile da også sat på overarbejde. I takt med at vinen bliver hældt i glassene, og den ene lækre ret efter den anden bliver serveret, går turen fra maven til hjertet med hurtige skridt. Madeleines Madteater får os alle sammen til at svæve på en lyserød sky. Stemningen i lokalet er hyggelig og varm med stearinlys, blid musik og mørk indretning. Underholdningen kommer med små og smukke teaterindslag, men vigtigst af alt; maden er til UG, kryds og slange! Lige meget hvem, der havde slæbt mig med, havde jeg været solgt til stanglakrids. Og jeg må da være ærlig at tilstå, at jeg under forretten overvejer, om Kate Perry måske har fat i noget. It’s now or never - jeg vælger dog never. Da vi er nået over fodringsoptrinnet, har vi endelig fundet os til rette i Amors land. Vi begynder at fordybe os i livets mening, mens vi skåler og skråler, og endnu en ret bliver serveret; kalvebrissel og kalvetunge. Jeg har aldrig været en tunge-pige, men tænker at jeg må kaste mig ud i det. Jeg overvejer kraftigt, hvordan jeg skal angribe tungen, da min veninde begynder en ny ordstrøm om livet. Jeg nikker og lytter og putter derfor - uden at tænke videre over det - et urimeligt stort stykke tunge i munden. Min ru tunge møder kalvens, og indholdet af min mave vender sig. Jeg bliver skidtmads. Jeg skynder mig at skylle oplevelsen ned med en stor slurk vin. Tænk at noget, der både er dødt og stegt, kan føles så levende! Efterfølgende får vi en lækker varm camembert, men jeg kan ikke slippe traumet. Har jeg rent faktisk tungekysset en kalv? En snaps på spray følger med osten, og efter et par vådeskud rammer den skarpe smag min tunge. Det føles som en desinfektion, og jeg sprøjter igennem.

180

ı

GASTRONOMI

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

Desserten, der følger efter, er lækker, men består kun af en servering. Og jeg må da indrømme, at jeg som stor dessertelsker gerne havde set flere serveringer. Men igen - den følelse sidder jeg næsten altid tilbage med. Vi bliver guidet over i sækkestoleland til kagen Madeleines og the, og nu er der for alvor fyret op under selskaberne. Lillemor får et klap i måsen, og dates’ne har fundet hinandens hænder. Min veninde og jeg er blevet lidt småfulde. De forskellige par er ikke sene om at drikke ud og forlader kåde etablissementet. Vi opdager, at vi er ved at være de sidste tilbage, så vi letter skroget og vælter ud i natten mætte og i den grad tilfredse. Privilegerede, som vi er, må vi springe på bussen, hvilket bliver en stor kontrast til livet hos Madeleine. Det har været en sublim aften, hvor vi har nydt lidt af alle livets glæder. Selvom jeg - en anelse skuffet - måtte konstatere, at det eneste lir, det blev til for mit vedkommende, var et tungekys med en død kalv. Bedre held næste gang... Madeleines Madteater Tid & sted Drechselsgade 10, Kbh. S Pris 1295 kr. inkl. alt Info www.madeleines.dk / tlf. 33 14 05 55

9>II:=6J:=6CH:C 9^iiZ]VgZcbZgZZcYcdgbVa^ciZgZhhZ[dgbVYd\ ]VgVai^Y`d``ZgZgZi#>'%%-hiVgiZYZ]jcYZg[dg XViZg^c\ÒgbVZi6]bZbVbbZYZckZc^cYZ#=jc]Vg ZchkV\]ZY[dgcdgY^h`Zg€kVgZgd\h³YZhV\Zg!d\ `^\\ZgbVcdkZg]ZcYZhhZc\!k^abVcbja^\k^hÒcYZ ^YdaeaV`ViZgV[Wa#V#8aVjhBZnZg!8Vb^aaVEajbd\ BdgiZc=Z^WZg\#


VOL.2

2009 MARTS

GASTRONOMI

181


C>AH;G£HA:K

Nils Frøslev er daglig leder på vinbaren Villa Vino, som er inspireret af Norditaliens rustikke og atmosfærefyldte vinoteker. Trods den italienske inspiration serveres der vin fra hele verden sammen med tapas og lune sandwich. Nils Frøslev er fjerde generation fra en gammel købmandsgård i Holbæk, og interessen for vin er kommet ind med modermælken. Gennem mange besøg på vingårde i hele verden er interessen blevet udbygget og ’næsen’ for vin forfinet, hvor bourgogne og vintage-portvin i dag er blandt de personlige favoritter. Se mere på www.villavino.dk

MÅNEDENS 3 VINE

Hver måned smager Nils Frøslev på en række forskellige vine og udvælger de bedste til Downtowns læsere

Nebbiolo d’Alba Dezzani

Conquista du Argentina Malbec 2005

Eaglehawk Wolf Blass

Denne vin har en herlig duft af bløde, men syrlig røde bær - som søde ribs - og et strejf af røg. Smagen har en snert af søde saltlakridser, tør og god fylde, men ikke kraftig. Trods sin blødhed smages det tydeligt, at den kommer fra Italiens spisekammer Piemonte, der giver en elegant vin på druen Nebbiolo. God pris på italiensk Piemonte-vin.

En herlig duft af mørke bær, en anelse anis og grønne blade. Smagen er fyldig, blød, varm og halvkrydret. Malbec er efterhånden Argentinas nationaldrue, der i det rigtige klima udvikler sig til en dejlig harmonisk vin, hvilket tydeligt fremgår af denne flaske. Glem alt om finanskrise, for her er der virkelig ’value for money’.

Denne Australske Cabernet Sauvignon er trods sin unge alder - fra 2008 - allerede er drikkeklar. Den dufter af bløde, varme skovbær samt jordbær og lidt sød rødgrød. Smagen er lækker med sød lakrids og overraskende blød for så ung en vin. Nem at drikke før middag eller i ’utide’.

God at nyde til Lyst kød og eksempelvis pasta med skaldyr. Pris 59,95 kr. På tilbud i uge 10 til 3 fl. for 110 kr.

God at nyde til Gryderetter - gerne med tomat. Pris 49,95 kr. På tilbud i uge 11 til 6 fl. for 169 kr.

God at nyde til Kalveretter og kolde tapas, som fx pølsebord Pris 59,95 kr. På tilbud i uge 12 til 3 fl. for 125 kr.

Alle vinene kan købes i SuperBest-butikker i hele landet

182

ı

GASTRONOMI

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


Herslev Bryghus er et lille familiedrevet bryggeri på en gammel gård i landsbyen Herslev nær Roskilde. De råvarer vi bruger er af fineste kvalitet, nøje udvalgt til hver enkelt slags øl. Vores øl brygges efter simple principper, hvor godt håndværk er afgørende. Forårs Bryg er en overgæret øl, brygget med dansk malt. Flot korngul farve, frisk i duft og smag med stor fylde. Forårs Bryg har både sødme og tilpas bitterhed i smagen med et strejf af citrus fra Cascadehumlen. Forårs Bryg er en øl med karakter. Kan nydes som den er, men er også velegnet til en god frokost og til retter med lam. Ufiltreret og upasteuriseret. Serveres ved 10-12 grader.


Malmø. Omtaler

Crystal Stilts Moody-sounding fuckers

Elsker du Joy Division, Jesus and Mary Chain og Velvet Underground, så vil du falde pladask for New Yorker bandet Crystal Stilts, som leverer en magisk koncert på Debaser. Crystal Stilts er, som det anerkendte musiksite Pitchfork Media beskriver dem: Moody-sounding fuckers who make fabulous strippeddown garage-pop! Crystal Stilts blev dannet i 2003 af Brad Hargett og J.B Townshend og bandets første ep udkom i 2004 med singlen ’Shattered Shine’. Senere kom Kyle Forrester med på keyboard og debuten, Crystal Stilts, udkom i 2008. Live spiller bandet desuden sammen med bassisten Andy Adler og trommeslageren Frankie Rose. - Mathilde Digmann Crystal Stilts Tid & sted On 04.03 kl. 19, Debaser, Norra Parkgatan 2, Malmø Pris 95 SEK. Info www.debaser.se / tlf. +46 40 23 98 80

184

ı

MALMØ

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


Cimber Sterlings verden

VELKOMMEN INDENFOR I CIMBER STERLINGS VERDEN

Lidt mere omhu og ekstra opmærksomhed. En lidt bedre stemning, så du føler dig hjemme i Cimber Sterlings verden.

Fra hele Danmark til hele Europa Når du rejser med Cimber Sterling kan du frit medbringe 20 kg bagage og vi byder på en forfriskning ombord. Alt inklusiv i prisen.

God service er vores natur!

Bergen Helsinki

Oslo Stockholm

Stavanger Norrköping

Find din rejse på www.cimber.dk

Aalborg Edinburgh København

Billund

KØBENHAVN

Newcastle

London, Edinburgh Enkelt fra kr. Begrænset antal

London

Gatwick

Wroclaw

198,-

München Basel Venedig Firenze Split

Montpellier

Burgas

KØBENHAVN Barcelona, Firenze, Athen, Rom, Venedig Enkelt fra kr.

498,-

Nice

Barcelona

Rom Napoli

Mallorca Alicante Athen Málaga Kreta

Begrænset antal

www.cimber.dk


Omtaler GJC9K>HC>C<

I:6I:G

Chokoladesmagning

Alfahonor

Lidt til den søde tand

Den perfekte kombi: Picnic og standupteater

Hvis du befinder dig i Malmø på en mandag i marts, så und dig selv en tur i chokoladeland. På chokoladefabrikkens chokolade-prøve-aftener kommer man vidt omkring i chokoladens historie og smage - fra Böna til Pralin. Her præsenteres publikum for Chokoladefabrikken & Mazetti og får en indgående indføring i, hvordan man fremstiller chokolade. Man kommer på besøg i de gamle chokoladehaller, får masser af insidertips, sære chokoladehistorier og selvfølgelig masser af smagsprøver. - Mathilde Digmann Chokladprövning på Chokladfabriken Tid & sted Ma kl. 18 på Malmö Chokladfabrik, Möllevångsgatan 36B, Malmø Pris 225 SEK. Info www.malmochokladfabrik.se

@DC8:GI

High Places Forunderlig duo i Freaks’n’Geeks Amerikanske albumaktuelle High Places spiller foråret ind på Debaser i Malmø. High Places er en af musikverdenens mest forunderlige duo’er bestående af Brooklyn-vennerne Mary Pearson og Rob Barber. Koncerten er en del af en række Freaks ‘n’ Geeks-arrangementer på Debaser. - Mathilde Digmann High Places Tid & sted To. 23.03 kl. 19, Debaser, Norra Parkgatan 2, Malmø Pris 90 SEK. Info www.debaser.se / tlf. +46 40 23 98 80

186

ı

MALMØ

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2

I marts er der igen picnic-teater på Victoria. Konceptet går ud på, at man selv medbringer mad og drikke, som indtages ved caféborde under forestillingen. I foråret kan man opleve stykket Alfahanor, hvor man følger to flygtninge - den ene flygter fra krig og den anden fra forstadens kedsommelighed - og de tumler sammen i en forestilling om forskelligheder og kulturer, spillet af de to prisbelønnede standup komikere, Zinat Pirzadeh og Yvonne Skattberg. Der er lagt op til en humoristisk forestilling om flugt, længsel og hverdagens små irritationsmomenter. - Mathilde Digmann Alfahonor Tid & sted Fr 06.03 kl. 19.30, Victoriateatern, S Förstadsgatan 18, Malmø Pris 200 SEK. Info www.victoria.se


Omtaler @DC8:GI

PRIEST FEAST Tredobbelt heavy metal Malmøs nyåbnede arena starter forårssæsonen med et brag, når Sydsverige gæstes af Judas Priest, Megadeth og Testament. Siden midt 70’erne har Judas Priest været et af de mest fremgangsrige bands inden for heavy metal. Med klassikeralbum som British Steel, Screaming For Vegeance og Painkiller og hitnumre som ’Breaking The Law’ og ’You’ve Got Another Thing Comin’ er der ingen tvivl: Judast Priest fortjener titlen som metalguder. Og at sangeren Halfords register strækker sig over fire og en halv oktav, gør ikke sagen værre. Inden Judas Priest går på scenen, spiller megastjernerne i Megadeth deres amerikanske thrash-metal, og Testament byder på thrash-metal, når den er allerbedst. Priest Feast Tid & sted On 04.03 kl. 19.30, Malmö Arena, Annetorpsvägen 2B, Malmø Pris 500 SEK. Info www.malmoarena.com

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

MALMØ

ı

187


B6I=>A9:9><B6CC

@JCHI"I>E

MARINE HUGONNIER Magisk videokunst pĂĽ Malmø Kunsthal B6G>C:=J<DCC>:G I^YhiZY ;gZbi^a''#%(! BVabÂ&#x17D;@dchi]VaaH/i?d]VccZh\ViVc,!BVabÂł >c[d lll#`dchi]Vaa#bVabd#hZ$ia[# )+)%()&'-+

arine Hugonnier arbejder hovedsagligt med ďŹ lm og foto i vĂŚrker med fokus pĂĽ billedets antropologi. PĂĽ Malmø Kunsthal kan man i marts opleve Hugonniers nyeste ďŹ lm, The Secretary of the Invisible, som er ďŹ lmet pĂĽ en ďŹ&#x201A;od i Nigeria nĂŚr hovedstaden Niamey. Hugonniers 22-minutter lange ďŹ lm er en hyldest til den berømte franske antropolog og regissør Jean Rouch (1917-2004). Ă&#x2026;bningsscenen viser os DamourĂŠ Zika og Moussa Hamidou, som hhv. var Jean Rouchs favoritskuespiller og lydtekniker, nĂĽr han optog sine ďŹ lm i vest Afrika. De to sidder i en lille ďŹ skerbĂĽd og diskuterer ďŹ lm, mens de sejler op ad ďŹ&#x201A;oden for at deltage i ceremonien â&#x20AC;&#x2122;Holleyâ&#x20AC;&#x2122;. Et ritual hos Songhaifolket hvor deltagerne lader sig besĂŚtte af ĂĽnder. Deres samtale drejer sig bl.a. om Rouchs ďŹ lm The Mad Masters fra 1955, som ďŹ k en enorm indďŹ&#x201A;ydelse pĂĽ franske instruktører, der kopierede det hĂĽndholdte kamera og forudvarslede instruktører som fx Jean-Luc Godard. Rouch dokumenterede koloniseringens indvirkning pĂĽ Songhaifolket og afslørede ogsĂĽ, hvordan hans egen tilstedevĂŚrelse pĂĽvirkede deres opførsel. Han forsøgte ikke at vĂŚre en ďŹ&#x201A;ue pĂĽ vĂŚggen, som datidens antropologiske credo bød, men bøjede sig i stedet for det faktum, at den, som observerer, altid pĂĽvirker de, som observeres. Zika og Hamidous observationer bliver samtidig brugt til at understrege Afrikas rolle i moderniteten. Hugonnier prĂŚsenterer de rituelle forberedelser og Holley ceremonien som hverdags foreteelser: Børnenes ansigter males, der spilles

M

188

Äą

MALMĂ&#x2DC;

Äą

MARTS 2009

Äą

VOL. 2

musik og danses op til ritualet, som minder om bĂĽde det brasilianske Candomble og Haitis Voodoo. I The Secretary of the Invisible vandrer en kamĂŚleons ĂĽnd fra en maske ind i en dansende kvindes krop. I en kompleks lagdeling af temaer bliver masken og kamĂŚleonen lig med kunstens og ďŹ lmens forskellige tricks. Hugonnier nedbryder ligesom Rouch de grĂŚnser, som adskiller hendes kamera fra den sĂĽkaldte â&#x20AC;&#x2122;andenâ&#x20AC;&#x2122;. Det er muligvis ikke god antropologi, men det giver bestemt en meget tilfredsstillende kunstoplevelse, nĂĽr Hugonnier gĂĽr ind i den globaliserede neo-koloniserede verden med dens mylder af kulturelle praksisser og muligheder. Sammen med den nye ďŹ lm prĂŚsenterer Marine Hugonnier ogsĂĽ vĂŚrkerne Chameleon (Portrait of the Author) og The Imaginary Realities (A Reportage) / La Radio, som begge relaterer sig til speciďŹ kke øjeblikke i ďŹ lmen. I udstillingens andet rum vises to nye bøger med titlerne Ouvrage GĂŠographique N4 og N5. Bøgerne er efterfølgere til ďŹ lmene The Secretary of the Invisible og The Museum of Mankind og bestĂĽr af billeder, som er indsamlet før, under og efter ďŹ lmenes tilblivelse. I dette rum bliver der ogsĂĽ vist The Imaginary Realities (A Reportage) / 1 to 9, som er en samling af ni vĂŚrker skabt af fotos og collage. Samlingen er et vedvarende arbejde, hvor alle tillĂŚg til reportagen skaber en samling af vĂŚrker med ambition om at udgøre en ďŹ ktiv geograďŹ , et idealmuseum eller et â&#x20AC;&#x2122;MusĂŠe-Mondeâ&#x20AC;&#x2122;.


B6I=>A9:9><B6CC

MODETJEK I MALMØ Sverige har aldrig været billigere - og det er jo heldigt, når svensk mode aldrig har været så hot som nu!

Engang var svenskernes varemærke Ikeas gul-blå logo, store striktrøjer og motiver med elge, og det var ikke ved et tilfælde, at en af verdenshistoriens grimmeste frisurer blev kaldt for ’svenskerhår’. I dag er Sverige dog langt mere end legendariske H&M, Volvo og Ikea. Svensk mode er i høj vækst og på mindre end et årti har det lykkedes vores naboer mod nord at forvandle sig fra grimme ællinger til trendsættere, som er både understatet, sofistikeret og cool. Nu står svenskere fx bag fede mærker som Whyred, Acne Jeans, Att, J. Lindeberg, Filippa K og Nudie Jeans, og Sverige har efterhånden længe været en smeltedigel for cutting-edge design og fashionabel mode.

190

ı

MALMØ

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


I

Malmø er der mode at hente for københavnske fashionistas, som her kan finde større udvalg, hele kollektioner og up-coming designere. Og det bedste af det hele er, at det er billigt!

Svensk mode for nybegyndere Blandt de mere etablerede svenske mærker finder man Acne Jeans, der står for Ambition to Create Novel Expressions, af Johnny Johansson. Det var i 1997 de første 100 Acne jeans fra Stocholm ramte gaderne. Dengang havde de karakteristiske skrig-røde syninger på råt deminstof. Butikkerne fik hurtigt øjnene op for de nye jeans, og den første kollektion blev lanceret i 1998. i 2008 skabte Acne en kollektion i samarbejde med det eksklusive franske modehus, Lanvin. Kollektionen består af tøj i de fineste japanske og italienske materialer og kan erhverves i Malmøs Spirit Stores på Södra Förstadsgatan 25, om end ikke billigt - så i hvert fald billigere end i København. J. Lindeberg blev grundlagt i Stockholm af svenske Johan og hans italienske hustru Marcella, men har nu hovedkvarter i New York. Kollektionerne er dog stadigvæk meget ’svenske’ i deres udtryk. Og hvad skal det så sige? Det særlige svenske look handler essentielt om et meget simpelt udtryk og en meget sofistikeret tilgang til materialer. Og det er netop indbegrebet af J. Lindeberg, hvis elegante bohemedesign består af slim jeans, enkle jakkesæt, læderjakker med attitude og simple blazere.

Når det kommer til jeans uden dikkedarer, er Nudie Jeans det foretrukne mærke blandt ’denim-purister’ verden over. I Malmø finder man dem i butikken de Luxe på Södra Förstadsgatan 2. Hvor Acne og J. Lindeberg har udvidet deres kollektioner til at omfatte meget mere end jeans, holder Nudie Jeans fast i udelukkende at producere jeans i et brand, der nærmest personificerer anti-brand tendensen. Også Tiger of Sweden har fået foden indenfor på det internationale marked. Deres 104 år gamle arv inden for skrædderkunsten ses tydeligt i deres slimfit jakkesæt, som er udført i de fineste materialer. Deres butik med hele kollektionen findes på Södergatan 32. Lige ved siden af, på Södergatan 30, ligger Filippa K’s flagshipstore. Her finder man klassisk minimalistisk tøj med moderne og udfordrende kant. Filippa K’s kollektioner er holdt i enkle linjer, og kodeordet er kvalitet. Det er her, du kan finde din næste yndlings-pencilskirt, klassiske skjorte eller basis tanktoppe og afdæmpede kjoler. Svensk mode i København I København kan man også finde masser af svensk mode, fx forhandler Birger Christensen, Moshi Moshi og Nu’e alle det eksklusive svenske mærke Rika! skabt af den svenske stylist og designer Ulrika Lundgren, som bl.a. står bag the Starbag. En smuk taske med masser af lækre detaljer og læderstjerner, som blev så populær, at Lundgren besluttede sig for at lave hele kollektioner i

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

MALMØ

ı

191


samme vintage-agtige og rockede stil. Alt sammen i materialer, der ikke går på kompromis med kvaliteten. Det hotte svenske brand Whyred er grundlagt af designere fra H&M, men er i en noget anden klasse. Whyred er stadig et forholdsvis lille foretagende, som skaber alt fra designer-leggings til funky og lækre habitbukser og kjoler i smukke materialer med det helt rigtige snit. Whyred er moderne, klassisk design med et twist - og det er ikke helt så stilrent, som fx Filippa K, når Whyred-teamet designer casual fashion med masser af glam og skæve detaljer. Whyred føres i Spirit Stores i Malmø, og har desuden en flagshipbutik i Pilestræde i København. Modekup i Malmø Nogle af de steder du ikke må misse på en shoppingtur i Malmø er butikken Monki på Södra Vallgatan 5, hvor man kan få meget tid til at gå. Blandt de mere poppede styles er der nemlig rigtigt mange gode fund at gøre sig til billige penge. Lige ved siden af Monki ligger der en kæmpe Weekday. Weekday er varehuset for trendbevidste rockere, fashionistas og hipsters. Her finder du både Weekdays eget mærke MTWTFSS, som mikser tysk futurisme og punk samt en del mær-

192

ı

MALMØ

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


ker, man ikke finder i Weekdaybutikken i København. Og så må vi jo endelig ikke glemmer den kæmpe Cheap Monday afdeling, der ligger i underetagen. I stormagasinet Åhléns City kan man finde det svenske mærke Att., som laver cool designs til billige penge - noget svenskerne virkelig kan finde ud af mestre. Her finder du bl.a. hippe t-shirts, lækre bodystockings og nederdele med print. Økologisk fashion Svenske designere beviser igen og igen, at økologisk tøj ikke nødvendigvis behøver være flagrende hippiekjoler og fodformede hampsko. Tøjbutikken Uma Bazaar på Östra Förstadsgatan 13 sælger cool og moderigtigt Fair Trade-produceret tøj til både mænd, kvinder og børn, der er lavet af økologiske produkter. Les Couleurs Nationales er et øko-brand skabt af svenske Maxjenny Forslund. Ligesom mange andre svenske designere arbejder hun med genbrugsmaterialer, fair trade og miljøvenlig produktion. Alle ting som er på vej op i en industri, der ellers er kendt for at vægte image over substans og stil over indhold. Derfor er den nye tendens mod social og global ansvarlighed en radikal forandring i modeverdenen. Hendes designs findes i butikken Snygg Designstudio på Oehlenschlægersgade 11 i København.

VOL.2

ı

2009 MARTS

ı

MALMØ

ı

193


Klumme. B>@@:A86GA

;DIDA6HH:=£<=

Mikkel Carl ;³Yid\dekd`hZi^@VajcYWdg\# JYYVccZahZ7V#^>YZ]^hidg^Z[gVug]jhJc^kZgh^iZi#:m^i"ZaZkkZY9Zi@dc\Za^\Z 9Vch`Z@jchiV`VYZb^!7^aaZY]j\\Zgh`daZc;gZYZg^`h]dabh@VcVa# =Vg[dg&&$'€gh^YZcZiVWaZgZijYhi^aa^c\hhiZYZiEaVYhZchVbbZcbZY?VXdW ?ZhhZcd\=dcoV=dZX`#lll#eaVYhZc#dg\ :g[dg\Vch`Zcna^\ÓniiZie€aVcYZi#

J

eg står i døråbningen og ryger. Det her er mit nye hjem. To rådyr har krydset spor i sneen foran skovridderens gamle kontor. Hvide streger er i opløsning på himlen. Mon de når hele vejen til Kastrup lufthavn?

Jeg husker den dag, jeg kom fra Århus til mine længslers København. Det var sommer og tæt på undergrund. Der var allerede etableret et ”vi”, og vi badede på Refshaleøen med bevidstheden om kraftværket. Jeg havde en vag følelse af, at indeni eller udenpå var der en anden by. Noget jeg kunne få del i, hvis jeg virkelig anstrengte mig. Den følelse forlod mig aldrig rigtigt. At København var noget, der skulle komme. Vejen fra vores hus til stationen føles kortere, end den er. Mit tråd på stien mellem markerne er uspoleret af nattelivets hærg mit og især andres. Jeg er hastig blandt fugle og heste. Et dekorativt stykke nåleskov minder om et maleri af en lille ø i tågen. De sidste minutter på perronen er altid endeløse uanset hvad. DSB som skæbne. Jeg knuger næsten mit kunstmagasin, mens et godstog hamrer forbi uendelig langt. Jeg når at huske et andet, i Marfa, Texas, blandt minimalistiske strukturer og prærie, solen der stod op over rejsens første dag. I magasinet er der utallige annoncer for udstillinger i Berlin, London og New York. Stillekupéen fungerer. Jeg læser klummen i Ud & Se. Om rejsen, forholdet mellem her og der, dengang og nu. Der er uddrag fra breve sendt hjem fra Afrika til Jylland. Jeg arbejder på et interview med en kunstner fra vores udstillingssted. Det handler om, hvordan han ikke kunne nærme sig forholdene i Congo, hverken fysisk eller psykisk. Han måtte gå igennem historien. Nutiden aktiverer fortiden - og omvendt. Det er blevet en endnu større daglig glæde at skære igennem Kongens København og lige ind i skolens lykkelige hul ved Frederiksholms Kanal. Jeg tænker, at det her sted, de drenge her, det vi gør, indad og udad, det er mit rige. Jeg sidder på atelieret og forsøger at vinde over et yderst Dali-inspireret ur. Det er langt hinsides kitsch. Tidens tegn fosser fra det på et sekund, men det tager hundrede år at samle dem igen på en ny og for alvor interessant måde. På Nørrebro ligger butikkerne, hvor de skal. Jeg køber alt muligt, bl.a. ricotta og en forlygte. På vej hjem kanter jeg mig gennem toget mindre heldig denne gang. Jeg har et pendlerkort, men prøver stadig at skelne mig selv fra de andre. Januars tyngde er fælles, min iBook burde være vægtløs. månehunden er i dag min stiløvelse / æblerne rådner i træhvisken / ormehuller er et seksuelt mirakel / der er en døds skema for alting Før jeg flyttede herud, tænkte jeg ofte, at nogens by må København jo være. Jeg så længselsfuldt efter de fulde teenagere torsdag nat, når jeg banede mig vej fra atelieret til lejligheden på Nørrebro. Jeg var næsten misundelig på mig selv om fredagen, når jeg stod til endnu en fernisering midt i det hele. Jeg kan se vores oplyste hus på lang afstand, stråtaget og de kalkede gule mure. En farvestrålende hanfasan løber skræppende over gårdspladsen. Dens spor føjer sig til andre i sneen. Nu hvor jeg ikke bor der længere, er København næsten blevet min by.

9dlcidlch`ajbbZh`g^kZhe€h`^[iV[eZghdca^\]ZYZg!YZg]VgZiZaaZgWZ\\ZWZc\dYieaVciZi^YZi`³WZc]Vkch`Z`jaijga^k#@ ajbbZcZgjYZaj``ZcYZZijYign`[dgh`g^WZciZch]daYc^c\#

194

ı

KLUMME

ı

MARTS 2009

ı

VOL. 2


Få dig nu en ordentlig computer! Alt er meget nemmere på en Mac

Spørg os hvordan Mac kan forene hele din forretning. Microsoft Office & Windows Kør Microsoft Office på Mac OS X uden problemer. Windows kører også på Mac og du kan derfor nemt bruge alle dine nuværende programmer.

Marketing & Økonomi Fra at skabe facinerende præsentationer og websites til afstemning af dit regnskab - det hele bliver forenet på en Mac.

Sikkerhed & Stabilitet Glem den dyre IT support. Med Mac OS X får du en sikker og stabil platform der automatisk laver back up af alle dine data med Time Machine.

Trådløst & Netværk Forbindelse til printere, servere eller netværk - alt er nemmere, uanset om du vil skabe forbindelse til et nyt netværk eller et eksisterende.

www.eplehuset.dk &QMFIVTFUt'SFEFSJLTCPSHHBEFt,“CFOIBWO,t5FMFGPOtWJMJHHFSLVONFUFSGSB/“SSFQPSU4UBUJPO


tuborg.dk

Annonce

30%

fĂŚrre kalorier

4,alkohol 1%

...let grønnere!

DT02_All_Web  

electronics Timbuktu ADL Photo: Vincent Skoglund Inp 0 Annonce Annonce N E A R E ST R ETA I L E R • (+45) 201 8 57 47 A...