Page 1

&+ <gVi^h HZeiZbWZg '%%-

;Zi^X]^@W] """""""""""""" 7dYZWg^mZc KJ;GZXdgYh @^c\hd[AZdc """""""""""""" OZcZ J"Ijgc B=BDcZ """""""""""""" :b^a@doV` NdjgI^bZ 8deZc]V\Zc;jgc^ijgZ

$$Bjh^` $$HXZcZ $$@jaijg

$$;^ab $$CViiZa^k $$9Zh^\cH]dee^c\

$$6egdedh $$<Vhigdcdb^ $$BVabÂł

@ÂŁ7:C=6KC lll#YdlcidlcbV\#Y` lll#bnheVXZ#Xdb$YdlcidlcbV\


electronics KALI of Steed Lord

In

p

www.wesc.com

Photo: Vincent Skoglund

0


Træt af at gå ud med skraldet? Slip for en bakteriebombe af en skraldespand ved at installere en køkkenkværn Med en køkkenkværn kommer du let af med alt det affald, der genereres under madlavningen. Du lader bare vandet løbe, tænder på kontakten og skubber skræller, kyllingeben, rejeskaller osv. direkte ned i afløbet. Køkkenkværnen, der er monteret på afløbet, river alt dit organiske affald til en fin puré, der hurtigt forsvinder ud i kloakken. Affaldet er for findelt til at rotterne kan spise det, og i områder med biogas-anlæg bidrager det kværnede affald positivt til processen. Og så slipper du for en tung, ildelugtende og bakteriefyldt affaldspose. Læs mere på www.insinkerator.dk


9DLCIDLCB6<6O>C:H:EI:B7:G&+'%%-$$LLL#9DLCIDLCB6<#9@$$LLL#BNHE68:#8DB$9DLCIDLCB6<

By the way s. 12 Musik s.16 Koncerter i Kbh., september, s. 16 Bag om musikken VUF Empire, s. 20 Koncerter i Kbh., september, s. 24 Interview Kings of Leon, s. 26 Koncerter i Kbh., september, s. 30 Interview Bondebrixen, s. 32 Fotoreportage Stella Polaris, s. 36 Anmeldelser, s. 40 Scene Scenekunst i Kbh., september, s. 42 Guide Dansescenen, s. 46 Scenekunst i Kbh. september, s. 48 Interview Teater Mette Vuns - Leverum, s. 50 Scenekunst i Kbh., september, s. 52 Guide Eksperimenterende scenekunst, Zene+, s. 54 Scenekunst i Kbh., september, s. 56 Kultur Udstillinger i Kbh., september, s. 60 Tema U-Turn, s. 64 Udstillinger i Kbh. september, s. 68 Tema U-Turn fortsat, s. 70 Udstillinger i Kbh., september, s. 78 Anmeldelser, s. 80 Anmeldelser Litteratur, s. 81 Film Anmeldelser s. 96 Interview Thorbjørn Christoffersen, s. 99 Natteliv Omtale Paul van Dyk, s. 106 Månedens dj MHM One, s. 108 Spot Your Time, s. 114 Fotoreportage RAW, s. 118 Månedens homobar Code, s. 122 Fotoreportage Copenhagen Pride 2008 Design & Shopping Omtaler, s. 128 Fokus Copenhagen Furniture Festival, s. 132 Månedens designer Emil Kozak, s. 137 Modeserie Betty Boop Street, s. 144Fokus Danmarks Designskole anno 2008, s. 152 Gadgets s. 156 Gastronomi Guide Italienske restauranter, s. 160 Guide Det vietnamesiske køkken, s. 164 Månedens frugt Blommen Anmeldelser Vin Malmø Arrangementer i Malmø, september, s. 170 Spot Malmø Kunsthal, s. 174 Guide Genbrugs-shopping i Malmø, s. 176 Apropos Fetich i København, s. 82 Byens Stemme Uheld, Dengang jeg næsten brændte naboens bil, s. 105 Det Historiske København Nørrebrogade, s. 94 Klumme Carl Emil Amundsen, s. 178


LEDER & KOLOFON Hvad er din fetich!

8=:;G:96@IÂŁG HVccZ6gk^c$hVccZ5YdlcidlcbV\#Y` G:96@I>DC I/ )*(&()*+%&$`dciV`i5YdlcidlcbV\#Y`

Fetich er efterhĂĽnden en velkendt term i det danske ordforrĂĽd. Er man sĂŚrligt optaget af et eller andet - shopping, mad, sko, ure eller whatever - fĂĽr man ofte at vide, at â&#x20AC;?man skal styre sin fetichâ&#x20AC;?, eller man erklĂŚrer selv: â&#x20AC;?Jeg har en totalt sko-fetichâ&#x20AC;? som undskyldning for de tyve par sko, man har stĂĽende i skabet.

;gZYZg^``Z7dg\Z$`dciV`i5YdlcidlcbV\#Y` H^hhZBÂłaaZgBÂłaaZg$h^hhZ5YdlcidlcbV\#Y` BJH>@$$A^cZkVcĂ&#x2030;iKZZc$bjh^`5YdlcidlcbV\#Y` H8:C:$$:b^a^VHdĂ&#x2019;VDZbVcc$hXZcZ5YdlcidlcbbV\#Y`

Begrebets mere udbredte betydning henviser dog nĂŚrmere til den seksuelle fetich, hvor personer bliver seksuelt opstemt af et â&#x20AC;&#x2122;fetich-objektâ&#x20AC;&#x2122; som højhĂŚlede sko, lak, lĂŚder osv. SĂĽdan har det dog ikke altid vĂŚret. Begrebet fetich stammer helt tilbage fra de sĂĽkaldte primitive kulturers dyrkelse af gudebilleder og objekter. En fetich var et objekt, en amulet e.l., der blev tilskrevet en overjordisk energi, guddommelig kraft eller rummede naturkrĂŚfter i sig og sĂĽledes havde en magisk virkning pĂĽ mennesker - og denne fortolkning kan jo pĂĽ sin vis godt overføres til i dag. Gennem industrialiseringen, hvor psykoanalysen, bl.a. i form af Freud for alvor tog fart, deďŹ nerede man forskellige seksuelle tilbøjeligheder i modsĂŚtning til det â&#x20AC;&#x2122;normaleâ&#x20AC;&#x2122;. Og her fandt fetich-begrebet ny anvendelse. Fetich blev sidestillet med det perverse og unormale. Gennem mange ĂĽrtier gav det at blive seksuelt opstemt af beklĂŚdningsgenstande eller andre ting, som ikke var â&#x20AC;&#x2122;naturligtâ&#x20AC;&#x2122; forbundet med seksualitet, anledning til tabuisering og sygeliggørelse. Selvom der i dag ikke er mange, der skilter med deres seksuelle fetich pĂĽ kontoret eller til familiemiddagen, er fetichisterne dog kommet langt i frigørelsen fra fortidens fordømmelser. Fetich-kulturen i København lever - om end primĂŚrt i private medlemsklubber - sĂĽ i bedste velgĂĽende. Dette understreges bl.a. med den ĂĽrlige Fetish Fashion Party, hvor kulturen fejer sig selv og glĂŚden ved at udleve sin fetich med et kĂŚmpe brag af en fest. I dette nummer af Downtown kan du møde â&#x20AC;&#x2122;Mister fetich himselfâ&#x20AC;&#x2122; alias Stig Christensen til en snak om fetichmiljøet i København. Du kan ogsĂĽ kigge med inden for til Fetish Fashion Party sammen med vores reporter, der for en aften viger sin krop og pen til lak og lĂŚder ved ĂĽrets største fetich-begivenhed. Skulle du som de ďŹ&#x201A;este her pĂĽ Downtown lide af en vis grad af â&#x20AC;&#x2122;kultur og københavner-fetichâ&#x20AC;&#x2122;, ďŹ nder du vanen tro, alt hvad hjertet begĂŚrer af guider til september mĂĽneds kulturarrangementer i København, spĂŚndende artikler, anmeldelser og meget mere. God fornøjelse. Sanne Arvin

@JAIJG$$Adj^hZHiZ^lZg$`jaijg5YdlcidlcbV\#Y` ;>AB$$9Vc^Za7Zci^Zc$Ă&#x2019;ab5YdlcidlcbV\#Y` <6HIGDCDB>$$?V`dWL~gbZ=VchZc$\Vhigdcdb^5YdlcidlcbV\#Y` C6II:A>K$$Adj^hZHiZ^lZg$cViiZa^k5YdlcidlcbV\#Y` 9:H><CH=DEE>C<$$8ZX^a^Z7dak^c`Za$YZh^\ch]dee^c\5YdlcidlcbV\#Y` H@G>7:CI:G 6ccZAn``Z!8Vb^aaV=VVg\VVgY!8Vga:b^a6bjcYhZc!8]VgadiiZ6bigje@_²g! 9Vk^YGZWdj]!=ZaaZ7VX]G^^h!?ja^Z:\ZbVg!?dhÂ&#x201A;e]^cZGZcVgYKV\c`_²g! @Vi]Vg^cVGVV\VVgY!AVgh8]Vga^8]g^hiZchZc!AVhhZ=Âł\]!AZV@Vig^cZ9Vb! A^cZC^ZahZc!A^hZCZ^YZa!BVgi^c:cdX]!BVi^aYZ9^\bVcc!C^Zah;gÂłhaZk! GVhbjhI]dgaVX^jh!GZWZXXV7gd!G^``Z9^aa^c\!HVgV]=dab?d]VchZc! HdĂ&#x2019;ZBÂłchiZg!HdakZ^\A^cYZh`dk6cYZghZc!Hdc_VAVghZc! IVc_VI]VgV6V`ZgajcYBVi]^VhhZc!I^b@V[`V# 8DK:G ?Vhdc>Yg^h6aVb^ 6GI9>G:8IDG 8VheZgHZZYdg[[$XVheZg5YdlcidlcbV\#Y` 6GI9>G:8IDG6HH>HI:CI AVhhZ=Âł\]$aVhhZ]5YdlcidlcbV\#Y` HINA>HI 9gVoZcAVo^X ;DID HiZ[Vcd<Vaa^!;gZYYn=V\Zc!AVhhZ=Âł\]!?Vhdc>Yg^h6aVb^!BVYhHi^\Wdg\ 9>HIG>7JI>DC 8VheZgHZZYdg[[$XVheZg5YdlcidlcbV\#Y` IGN@ @dad[dc H6A<B6G@:I>C<$I/ )*(&()*(%& H^bdcIVnadg$h^bdc5YdlcidlcbV\#Y` AVhhZAZ[Â&#x192;kgZ$aVhhZ5YdlcidlcbV\#Y`

9DLCIDLCB6<6O>C:J9<>K:H6; 9ZCVYV 6bV\Zgidgk(!'#hVa &&%+@W]#@ lll#YZcVYVejWa^XVi^dch#Y`

9dlcidlcBV\Vo^cZbÂ&#x20AC;^``ZVckZcYZh^Zg]kZgkhb²hh^\iÂł_ZbZY#:[iZgign`Zg`jci^aaVYibZYgZYV`i^dcZchhVbin``Zd\bZYinYZa^\`^aYZVc\^kZahZ# 9ZgiV\Zh[dgWZ]daY[dgign`[Z_a!bVc\aZgd\eg^h²cYg^c\Zg^YZdbiVaiZVggVc\ZbZciZg#


SEBASTIANAAGAARD-WILLIAMS/S¯RENMALLING PREBENKRISTENSEN/CHARLOTTEFICH +12SPILLEREOGDANSERE INSTRUKT¯R:KENNETHKREUTZMANN

JUNGLE BOGEN

13.sep-15.nov2008 Cvsfbv;beeMfnpo/dpn0Gpup;NjlmptT{bcp

SEMEREP:NBT.DK BILLETTER:35200900 ELLERBILLETNET.DK


BY THE WAY 76AA:I

7NJ9K>@A>C<

N. Y. City Ballet

Copenhagen X

Verdensklasseballet i Tivoli

Oplev det nye København

I denne måned er det muligt at opleve verdensklasseballet i Tivolis Koncertsal, hvor der præsenteres solid, klassisk ballet omfattende noget af det bedste inden for genrens sidste 100 år. København får besøg af det klassiske ballet-ensemble fra New York: New York City Ballet med den danske balletmester Peter Martins, der har sammensat programmet. De 100 dansere på scenen optræder syv gange i tre forskellige programmer, Tivolis Symfoniorkester lægger musik til, og New York City Ballets egne dirigenter tager sig af styringen. * Rasmus Thorlacius

På to søndage i løbet af september bliver der mulighed for at komme ud og opleve Københavns byudvikling - endda på gratis guidede ture. Copenhagen X er formidler af rundture og arrangementer rundt i og omkring Københavns nyeste byggeprojekter. Man kan fx vælge at tage på en Havnetur Classic, som efterhånden er blevet en populær genganger hos Copenhagen X. Turen går fra mødestedet ved Dansk Arkitektur Center, nord til Sdr. Frihavn, rundt om Langelinjemolen, tilbage gennem inderhavnen og mod syd, hvor der sejles forbi Havneholmen, Sluseholmen, boligbyggeriet Metropolis og derpå tilbage til udgangspunktet. Man kan senere på måneden også vælge at tage på en guidet tur til fods hen mod Amerika Plads; et område som er ved at tage form efter at have undergået større forvandlinger gennem de sidste år. * Rasmus Thorlacius

New York City Ballet Tid & sted 01.09-06.09, alle aftener kl. 19.30, om lørdagen desuden matiné kl. 13.30, Tivolis Koncertsal Pris 300-750 kr. med entré til Tivoli inkluderet Info www.tivoli.dk / tlf. 33 15 10 01 @³WZc]Vkc=

7NI=:L6N

Copenhagen X Tid & sted Havnetur Classic, Sø 07.09 kl. 11-13. Mødested: Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 Kbh. K Amerika Plads, sø 14.09 kl. 11-12. Mødested: Langelinjebroen på Østbanegadesiden. Slutsted: Ved DFDS-terminalen Pris Gratis Tjek www.cphx.dk 8]g^hi^Vch]Vkc

HEDGI

Formel 1 i Palads Grandprix i bio Nu kan man se direkte transmitteret Formel 1 i biografen. Palads har i løbet af september hele tre løb på programmet: Belgiens, Italiens og Singapores grandprix. Alle tre løb bliver vist i biografens største sal og i high definition (HD)-format. Løbene er med engelsk kommentator. Specielt Singapores grandprix tegner til en noget anderledes oplevelse, da løbet sendes direkte fra Singapores gader, om aftenen og under kunstig belysning med tophastigheder omkring 320 km i timen. Sammenkoblet med en biografatmosfære er der her muligvis lagt op til en dramatisk oplevelse præcis som i de store spillefilm. * Rasmus Thorlacius Formel 1 i Palads Tid & sted Belgiens Grand Prix, Sø 07.09 kl. 13.45, bio 1, Palads Italiens Grand Prix, Sø 14.09 kl. 13.45, bio 1, Palads Singapores Grand Prix, Sø 28.09 kl. 08.45, bio 1, Palads Pris 95 kr. Info www.kino.dk / tlf. 70 13 12 11 KZhiZgedgi

014 * 7NI=:L6NH:EI:B7:G'%%-


BJH>@D<EG>HJ99:A>C<

7NI=:L6N

Kronprinsparrets Kulturpris 2008 Massiv Attack i Operaen

Operaen bliver d. 14. september udsat for massive liveoptrædener bl.a. fra triphop-pionererne Massive Attack, der senest gæstede Danmark i Forum i 2006 og nu lægger vejen forbi de kongelige rammer på Holmen. Den britiske duo bliver fulgt til dørs af danske L.O.C. med ’special guest’ heriblandt Simon Kvamm. Hele showet bliver akkompagneret af De Sorte Spejdere alias Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Anledningen er uddelingen af kronprinseparrets årlige kulturpris, som er Bikubenfondens bryllupsgave til kronprinseparret. Under festen uddeles pengegaver til henholdsvis en toneangivende dansk kunstner og en humanitær organisation. Kronprinsparrets Kulturpris 2008 Tid & sted 14.09 kl. 19, Operaen, Ekvipagemestervej 10, Kbh. K Pris 150 og 480 kr. Tjek www.kglteater.dk / www.kulturprisen.dk

'%%-H:EI:B7:G7NI=:L6N

* 015


@A>B6;:HI>K6A

Klimafestival Klimakøbenhavnere søges

Miljøfestivalen, som københavnerne kender den, har skiftet navn i år til Klimafestivalen, men det ændrer ikke på, at det helt store fokus er CO2, grøn energi, sund transport og klimavenlighed. I området omkring Højbro Plads sættes klimaet i relief i denne måned, og der er lidt af hvert at foretage sig. Pedalerne kan trædes på cykelbanen, mens ens egen cykel får en overhaling på et gratis cykelværksted. Mad og Marked disker op med økologiske lækkerier i lange baner, og Københavns Kommunes kampagne for at gøre København til en førende klimaby sættes i gang med et klimahjem på pladsen, hvor klimakonsulenter rådgiver om, hvordan man skabe et klimavenligt hjem. Det er en kampagne, hvor det skal være cool at være københavner - ikke mindst at være klimakøbenhavner. En titel man kan erhverve ved at tilmelde sig. Men det er en titel, der forpligter. Meningen er, at man så skal justere sit hjem de kommende fire måneder, så det bliver så klimavenligt som muligt. * Sisse Møller Møller Klimafestival 2008 Tid & sted 05.09-07.09, fr og lø kl. 10-17, sø kl. 10-16, Højbro Plads & Ved Stranden, Kbh. K Pris Gratis Tjek www3.kk.dk/klimafestival Bliv klimakøbenhavner Tjek www.klimakbh.dk (fra 05.09 og frem)

7NI=:L6N

£A;:HI>K6A

European Beerfestival Øl til folket European Beerfestival 2008 er den første af sin slags, og det skorter ikke på ambitioner fra arrangørernes side, men tiden må også være mere end moden. Ølbølgen er for længst skyllet ind over det danske folk, og det er efterhånden ikke til at undgå at få de ærede dråber i halsen. Foreningen for danske ølentusiaster fylder 10 år, hvilket er baggrunden for den stort anlagte ølfestival, der slår dørene op i denne måned. Festivalen går ud på at få smagt, snust og set på en masse øl, og som publikum skulle der være rig mulighed for det med en udbud af omkring 2000 forskellige øl. * Sisse Møller Møller European Beerfestival 2008 Tid & sted 12.09-14.09 fr kl. 15-23, lø kl. 12-23, sø kl. 12-18, Vesterfælledvej 100, Kbh. V Pris 100 kr. + gebyr / 250 kr. for alle dage + gebyr Tjek www.beerfestival.dk :c\]VkZ

016 * 7NI=:L6NH:EI:B7:G'%%-

@dc\ZchCnidgk


L I VEMUSIK MED BAAL

11.09.08 - 18.10.08

TROLD TÆMMES EROT ISK KOMEDIE AF WILL I AM SHAKESPEARE

W W W . F O L K E T E A T R E T. D K B I L L E T T E R 3 3 1 2 1 8 4 5 W W W . B I L L E T N E T. D K

Nordatlantens Brygge Helgi Þorgils Friðjónsson

6. september 2008 - 4. januar 2009

Se hele kulturprogrammet på www.bryggen.dk


MUSIK Omtaler

GD8@

BJH>@

Sleep With All Your Friends Fire ’kan selv-koncerter’

Hele fire upcoming bands skal op på Lille VEGAs scene torsdag den 4. og vise, hvorfor netop de er brandvarme i den danske undergrund. Øverst på plakaten er københavnske Sleep With All Your Friends placeret med Morten Bruun og Olivia Rus’ karismatiske stemmer i front bakket op af et skramlet band, der sørger for fin og melodiøs lo-fi pop med elektroniske flader indblandet. Gruppen stod første gang på scenen for knap et år siden, men har sidenhen skaffet sig både god airplay i Det Elektriske Barometer på P3 og gæstet dette års Roskilde Festival. Forinden Sleep With All Your Friends kan man opleve Song to the Siren, som efterhånden er et erfarent rockband med en lille håndfuld selvudgivne ep’er i bagagen. Det seks mand høje sammenrend byder på højspændt indie-rock med store fagter. Endelig findes Odense-baserede The Spy in the Mes på etiketten, hvis hysteriske sceneshow til deres skøre lo-fi rock er et must-see! Duoen (med band) har i øvrigt også udgivet en skive på egen hånd, og det skægge ved den er, at den ud over musik til ørerne også giver duft til næsen. Aftenens åbnere kalder sig Mute The Band Press Play og gør sig i atmosfærisk og eksperimenterende rock. * Lasse Høgh Sleep With All Your Friends + Song To The Siren + The Spy In The Mes + Mute The Band Press Play Tid & sted To 04.09 kl. 20 i Lille VEGA, Enghavevej 40, Kbh. V Pris 80 kr. + gebyr / 100 kr. i døren :c\]VkZ Info www.vega.dk / tlf. 33 25 80 11

018 * BJH>@H:EI:B7:G'%%-


    CILMI

       

          

(YOIRHIV7LEVPIIRWSQJSV WERKIVMWYGGIWFERHIX8I\EW 2Y YHWIRHIV LYR WMX WSPS EPFYQ WSQ FPE MRHILSPHIV LMXXIX¶%PP8LI8MQIW-'VMIH¶ /¢F HIR To '( IPPIV WSQ HS[RPSEHMHEK [[[WLEVPIIRWTMXIVMGSYO


96C8:"EJC@$C:LL6K:

The Faint Elektrificeret dansepunk Det 13 år gamle dance-punk/new wave-band The Faint er aktuelle med et nyt album og en længe ventet optræden i København. Før dannelsen i 1995 havde alle medlemmerne en fortid som seriøse skatere, men efter rigeligt med knæskader og diverse brud besluttede de fem unge mænd sig for i stedet at vie sig til musikken. Beslutningen har beriget new wave-scenen med fremragende album som det kommercielt gennembrydende Danse Macabre fra 2001, det fire år gamle Wet From Birth og det seneste i rækken Fasciination, der alle byder på insisterende dansabel indierock og elektronisk punk, der uden tvivl har vist vejen frem for nyere grupper som The Rapture og Bloc Party. Det er desuden værd at dukke tidligt op i Musikkens Hus, da opvarmningen bliver leveret af det københavnske trehjulede opus under navnet TransMission Low, der ud over at have imponeret på byens klubber og spillesteder de seneste år har besøgt Spot, Roskilde Festival og senest Vesterbro Festival. Trioen spiller en stram og energisk dance-punk, som de selv betegner som trash-disco. * Lasse Høgh The Faint + support: TransMission Low Tid & sted Lø 06.09 kl. 20 i Lille VEGA, Enghavevej 40, Kbh. V Pris 130 kr. + gebyr / 150 kr. i døren Info www.vega.dk / tlf. 33 25 80 11 :c\]VkZ

BJH>@

GD8@

The Floor Is Made Of Lava Jorden er giftig i Pumperen

;DIDG6HBJHL:C<@6GAH:C

020 * BJH>@H:EI:B7:G'%%-

The Floor Is Made Of Lava har haft en del at se til siden udgivelsen af det yderst festlige og ikke mindst kritikerroste debut-udspil, All Juice No Fruit, fra oktober sidste år. Senest har gruppen gjort sig bemærket ved forsanger Thobay K’s uheldige optrin for nylig på rockbaren Isola på Israels Plads, hvor tændstikker og brandfarlig sprut resulterede i brandsår på sangerens hals og en dertilhørende indlæggelse på Riget. Som følge blev The Lava i pressen betitlet som et kult-druk-band(!) - intet ringere. Hvad mere interessant er, har trioen haft en heftig turné-virksomhed det sidste år og har sprøjtet lava ud over hele landet op til flere gange og lagt spillestederne ned med et hårdtpumpet og utroligt energisk liveset. Men også Tyskland og resten af Skandinavien har stået for skud, så mon ikke The Floor Is Lava er i god form og lige i stødet til at sige ordentligt farvel til publikum i Pumpehuset, inden de for alvor tager hul på skabelsen af en opfølger til debuten. * Lasse Høgh The Floor Is Made Of Lava Tid & sted Fr 26.09 kl. 20 i Pumpehuset, Studiestræde 52, Kbh. V Pris 130 kr. + gebyr / 130 kr. i døren Info www.pumpehuset.dk / tlf. 33 93 19 60 KZhiZgedgi


;DA@$EDE

BJH>@

I vinteren 2006 begav Justin Vernon sig langt ud i en hytte i Northwestern Wisconsin til en simpel tilværelse i skoven kun omgivet af træer og en bidende kulde. Vernon havde gennem flere år kæmpet med en depression, han ikke kunne komme ud af, og da han brød med både hans kæreste og band gennem 10 år, havde han brug for at slippe væk fra det hele. I hytten skete der dog noget, Vernon ikke havde forudset. Nye idéer til musik begyndte at blomstre, og da han efter fire måneder forlod sin isolation i hytten, var det med For Emma, Forever Ago. Albummet blev oprindeligt kun produceret i 500 eksemplarer under aliasset Bon Iver, men rygtet om de ømme sange med en om end muligt endnu ømmere og særegen vokal over spredtes hurtigt, og inden længe var en verdensomspændende pladekontrakt i hus. Navnet Bon Iver er inspireret af det franske udtryk ’bon hiver’, som betyder god vinter. Selvom der endnu er længe til, vinterens mørke rammer Danmark, kan det dog varmt anbefales at vække en gammel eller nutidig kærestesorg til live og give sig hen til de smukke, melankolske toner, når Bon Iver sætter sine ben på Lille VEGAs scene torsdag den 25. * Line van’t Veen Bon Iver + support: Anais Mitchell Tid & sted To 25.09 kl. 21 i Lille VEGA, Enghavevej 40, Kbh. V Pris 125kr. + gebyr / 145 i døren Info www.vega.dk / tlf. 33 25 70 11 :c\]VkZ

'%%-H:EI:B7:GBJH>@

* 021


H><G>9@G>HI>6CH:C

;DIDA6HH:=£<=

76<DBBJH>@@:CKJ;:BE>G:

VUF Empire xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Morgendagens nye stemme København myldrer med pladeselskaber, men det er oftest de store kæmper, som løber med opmærksomheden, når snakken falder på menneskerne og selskaberne bag musikken. København har dog også et vækstlag af mindre, men ambitiøse og kvalitetsbevidste pladeselskaber med egne holdninger: VUF Empire er et af dem.

'%%-H:EI:B7:GBJH>@

* 023


C

omputerskærmen flimrer, mens Jonas Højgaard klikker sig frem mellem siderne. MySpace, mymusic og blogs fra unge, håbefulde elektrokunstnere farer frem og tilbage i takt med musens klikken. Han lytter til numrene, noterer og vurderer og skriver hurtigt navnene ned på de kunstnere, som har vakt hans interesse. Det sidste halvandet år har Jonas arbejdet fuld tid med VUF-empire, et kunstnerkollektiv på nettet som fra 1. september bliver forvandlet til et fuldblods elektronisk pladeselskab under navnet VUF Records. Tiden er gået med at jage og finde morgendagens elektroniske kunstnere gennem diverse musiksider på nettet. Et klik af gangen. Jagten har indtil videre resulteret i tre kompileringer til gratis download, hvor blandt andre Birk Storm, As In RebekkaMaria, ElectroJuice og SpejderRobot medvirker.

024 * BJH>@H:EI:B7:G'%%-

”Jeg vil knokle min røv i laser” Hjemme hos Jonas Højgaard er reolerne proppet med bøger, et gammelt klaver står i soveværelset, og i stuen hænger malerier og en plakat af HuskMitNavn. På Jonas’ store, røde T-shirt står der med sorte trykte bogstaver: ‘Put the good stuff on the good stuff’. Udsagnet passer til ham. For Jonas handler det ikke om at smide plader efter folk, men at få så meget kvalitet som muligt indenbords på diverse udgivelser og kompileringer. Kvalitet frem for kvantitet. Hvor mange af de etablerede pladeselskaber flittigt udsender album, og hvor de fleste nyopkomlinge på pladeselskabsscenen ser dette scenarie som en uopnåelig, men eftertragtet drøm, er Jonas’ holdning klar: ”Det vigtige ved musikken forsvinder, hvis man har udgivelser en gang om måneden på et selskab og putter kunstneren ind i en basis promoveringsform. Så synes jeg, at kvaliteten falder. Jeg ser det ikke ud fra pladeselskabet synspunkt, jeg ser det ud fra kunstnerens.” Og det er netop kunstnerne, som Jonas kæmper for. For ham handler det om at knokle røven i laser for deres skyld.

De store hunde Det store fokus på kunstnerne ser Jonas også som en modsætning til de etablerede selskaber. ”Der er mange selskaber, som knokler for kunstnerne, men de helt store selskaber, synes jeg ikke, gør det ordentligt. Hvis man skal udgive noget, så skal man gøre det, fordi man tror på det, og ikke bare for at tjene penge. Det økonomiske aspekt skal være der, men det skal ikke være drivkraften bag. Man kan sige, at de store har mere erfaring, men hvis de bare kører på deres rutine, så ved jeg ikke om, der kommer noget godt ud af det. I modsætning til dem vil jeg gøre hver eneste af mine udgivelser så unik som mulig for kunstnerens skyld.” Kritikken af de store selskaber afspejles også kækt i kunstnerkollektivets navn, VUF Empire, som er en kommentar til netop disse selskaber. Hvor de store selskaber ses som store hunde, der gør højt, længe og voldsomt, er VUF i stedet en lille charmerende hund, som på trods af størrelsen alligevel nok skal få gjort opmærksom på sig selv. Og selvom VUF hverken i højden eller drøjden kan hamle op med de store hunde, har VUF i egen forstand allerede vundet. I en anmeldelse er VUF Empire blevet


>C;D KJ;:be^gZhi€gWV\[³a\ZcYZ`jchicZgZ/ 7^g`Hidgb 6cYn8Ve 6j\jhi;Zc\Zg :aZXigd_j^XZ LZ@cdlNdjAdkZ>i

udnævnt til at være ”landets førende rugekasse af små elektroniske æg”. “… Og så kan det jo ikke være gået helt galt indtil videre,” mener Jonas, “VUF har vundet sin første sejr i hvert fald.” Alt optaget Den opmærksomhed, som har fulgt i kølvandet på de tre kompileringer og de efterfølgende roser fra anmelderne, har da også haft betydning. Således er der nu langt flere elektroniske kunstnere, som selv kontakter Jonas i håbet om at blive signet eller komme med på den næste kompilering fra det lille kvalitets- og elektrodyrkende imperium. De mange, lange timer foran computeren i jagten på det sidste og det bedste fra den elektroniske underverden er måske ved at ebbe ud. I hvert fald må enmandshæren Jonas aka. VUF empire nu melde hus forbi til de søgende kunstnere: Han er fuldt booket med udgivelser for resten af 2008 og 2009. Tjek www.vuf-empire.dk

'%%-H:EI:B7:GBJH>@

* 025


Omtaler

<6C<HI6"G6E

Snoop Dogg Fænomenet Snoop Dogg til DK Den legendariske westcoast-rapper Snoop Dogg har for længst bevæget sig ud over blot at være et hiphop-navn til nærmest at være et kulturelt fænomen, som alle kender. Han har heldigvis bibeholdt det umiskendelige talent, som gjorde ham til en af de mest lysende stjerner på hiphopscenen i de tidlige 90’ere, da hans mellemnavn for øvrigt stadig var Doggy. Med hans humoristiske tilgang til gangsta-rappen og hans yderst tilbagelænede stil er han inkarnationen af en cool rapper. Og selvom hans seneste album Ego Trippin ikke viste en imponerende form, så kan det ikke gå helt galt med et bagkatalog af klassikere, som de færreste rappere kan hamle op med. Det er altså en hiphopfest af de helt store, som der er lagt op til i KB Hallen. * Lars Charli Christensen Snoop Dog Tid og sted To 04.09 kl 20 i KB Hallen, Peter Bangs vej 147, 1674 Kbh. V Pris 380 kr. + gebyr Info www.kbhallen.dk / tlf. 38 71 41 50

EDE$GD8@

BJH>@

First Floor Power svensk kvalitet Man siger, at gode bands ikke hænger på træerne, men noget tyder på, at dette ikke er tilfældet i de svenske skove. I hvert fald synes stort set alle svenske bands, der sniger sig over sundet, at være synonymer med succes. Og svenske First Floor Power er bestemt ingen undtagelse. Den svenske trio gjorde sig først bemærket i 2003, da de med Jenny Wilson i front udgav gruppens andet album Nerves. Siden gik Jenny Wilson solo med den anmelderroste Love and Youth, og pladsen i front blev overladt til søsteren Sara Wilson med hjælp fra Karl Jonas Winqvist, der også er kendt for sit sideløbende singer-songwriter-projekt Blood Music. Udskiftningen modtog blandede reaktioner fra anmelderne, da First Floor Power tidligere på året udgav albummet Don’t Back Down, men det forhindrede ikke bandet i storhitte flere uger i træk med singlen The Jacket på P3, og albummet byder på langt flere af den slags. Så tag din indre svensker i hånden, og gå ikke glip af de mange svenske popperler, når First Floor Power lægger vejen forbi Lille VEGA lørdag den 20. * Line van’t Veen First Floor Power Tid & sted Lø 20.09 kl. 21 i Lille VEGA, Enghavevej 40, Kbh. V Pris 120 kr. + gebyr / 120 kr. i døren Info www.vega.dk / tlf. 33 25 70 11

026 * BJH>@H:EI:B7:G'%%-


the wall company

konkurrence 9dlcidlcjYadYYZg^hVbVgWZ_YZbZYI]ZLVaa8dbeVcnigZ\VkZ`dgi V&%%%`g#i^aXdda:b^a@doV`lVaahi^X`ZgheÂ&#x20AC;lll#i]ZlVaaXdbeVcn#Y` LVaahi^X`ZghZghZak`a²WZcYZ!V[iV\Za^\Z`a^hiZgb²g`Zg[dgWÂłgckd`hcZ aVkZiV[ZcincYk^cna#BZYlVaahi^X`Zghha^eeZgYj[dgViiVeZihZgZd\bVaZ! d\`Vc^hiZYZiWgj\ZY^ci^YeÂ&#x20AC;cd\ZiVcYZi9ZiiV\Zg`jc[Â&#x20AC;b^cjiiZgVi h²iiZY^clVaahi^X`Zgde#7a^kZgYjig²iV[Y^iYZh^\c!`VcYjWVgZe^aaZYZi cZY^\Zc# 6ai!Yjh`Va\ÂłgZ[dgViYZaiV\Z!ZgVihZcYZY^ihkVgeÂ&#x20AC;cZYZchiÂ&#x20AC;ZcYZ heÂłg\hbÂ&#x20AC;ai^a`dc`jggZcXZ5YdlcidlcbV\#Y`hZcZhi'%#hZeiZbWZg HeÂłg\hbÂ&#x20AC;a >]k^a`ZiaVcYegdYjXZgZhlVaahi^X`Zgh[gVI]ZLVaa8dbeVcn4 ;^cYhkVgZieÂ&#x20AC;lll#i]ZlVaaXdbeVcn#Y` 69VcbVg` 7JH6 8@^cV

lll#YdlcidlcbV\#Y` lll#bnheVXZ#Xdb$YdlcidlcbV\

onsdag 03 HEATaMr Lif & Akrobatik aka The Perceptionists (US) torsdag 04 Spejderrobot+Birk Storm+Det Sejler i Effekter fredag 05 OKYOaBooka Shade (D) lørdag 06 Kings Of Dark Disco onsdag 10 HEAT torsdag 11 Donâ&#x20AC;&#x2122;t Go To New York+Sha La Las+ Jeremy Sparrow fredag 12 N*Grandjean/Tako Lako lørdag 13 Comet ClubaNiceland+Kurtz+Sophie Woods /Specktors onsdag 17 HEAT torsdag 18 Rumraket Label NightaSlaraffenland+Canon Blue (US/DK) fredag 19 Velour lørdag 20 Se www.rust.dk onsdag 24 HEAT torsdag 25 Alaska In Winter (US)+ The Liberty Balance+Altmodisch fredag 26 Nina Kinert (S) lørdag 27 Vincent Van Go Go

rust/septemberâ&#x20AC;&#x2122;08


A>C:K6CÉIK::C

>CI:GK>:L@>C<HD;A:DC

Kings o

028 * BJH>@H:EI:B7:G'%%-


of Leon Jeg synes, man kan høre på den nye plade, at vi er vokset lidt som musikere og har tilføjet en masse fede lyde. Det er ungt, og så har der været en masse alkohol involveret i sangskrivningen.

'%%-H:EI:B7:GBJH>@

* 029


D

er er gået lidt over et år, siden Followill-familien udgav det anmelderroste album Because of the Times. Nu er de tre sydstatsbrødre Caleb, Nathan og Jared sammen med deres fætter Matthew klar med opfølgeren Only by the Night. Der er sket noget med Kings of Leon. Cowboyjakkerne er blevet skiftet ud med sorte læderjakker, øjnene er dækket af store solbriller, og den ellers så karakteristiske lange hårpragt er blevet skiftet ud med en frisure, hvor der ikke længere er overladt meget til tilfældighederne. De unge hillbillies, der tilbage i 2003 vakte røre med deres skæve og støvede rock, er med tre album bag sig vokset op og blevet ægte rockstjerner. Sangskrivning under lydprøverne Allerede få uger efter udgivelsen af Because Of The Times offentliggjorde Kings of Leon, at de arbejdede på et nyt album. Til trods for den verdensomspændende tour, der fyldte skemaet op i mange måneder, var der nemlig stadig tid til at tænke i nye baner. Jared: ”Vi skriver meget af vores musik under vores lydprøver, når vi er på tour. På den måde bliver det hele meget friske idéer, og det fungerer meget bedre for os. Hvis vi stod fast på noget i for lang tid, ville vi blive trætte af det og ende med ikke at lave det alligevel. Musikken skal være frisk, for det føles bedre.” Matthew: ”Al musikken var praktisk talt skrevet, før Caleb begyndte at skrive tekster til det, så vi har alle sammen været meget inde over den her plade. Det er nærmest som et hiphop-album, hvor sangene bliver skrevet og samlet, og så har han så skrevet teksterne derefter.”

Resultatet er blevet til albummet Only by the Night, der udkommer den 23. september. Et album, der ifølge bandet afspejler, hvor de befinder sig som musikere i dag.

Hillbillies i Europa Brødrene Caleb, Nathan og Jared er opvokset i området mellem Oklahoma City og Memphis. Deres far, Leon, var omrejsende evangelistpræst, og bortset fra et længere ophold i Tennesee var camperen i mange år brødrenes barndomshjem. Den religiøse opvækst har derfor tidligere spillet en betydelig rolle på Kings of Leon-albummene, men ifølge Jared og Matthew er det en god sjat Jack Daniels, der har taget grebet på Only by the Night. Selvom bandets primære inspiration ligger inden for sydstatsrocken med både Jack Daniels og religion i blodet, har bandet dog aldrig formået at få samme succes på egne breddegrader, som de har oplevet i Europa. Jared: ”Jeg tror, vores musik appellerer meget mere til folk i Europa end i USA, fordi det er anderledes. I Europa er folk bare meget mere åbne, når det kommer til musik. Herovre er normen, at det er normalt med rockbands i tv og sådan, men sådan er amerikanerne slet ikke. Der er det i langt højere grad hiphop og pop, som stadig regerer. Lortemusik, rent ud sagt.” Det er derfor også europæiske bands som MGMT, Radiohead, Crystal Castles og The Radio Dept., der ifølge bandet har været inspiration til Only by the Night, og der er ikke taget specielle hensyn for at få amerikanerne med på bølgen. Jared: ”Vi bliver ved med at gøre, hvad vi altid har gjort, og så er det op til dem, om de kan lide det eller ej. Jeg tror ikke, at det her album har en større chance for at bryde igennem end nogle af vores andre album, men på den anden side kan det godt være, at de omsider er klar til det, for Amerika er langsomt ved at være modent nok til en mere organisk og levende musik med rock. Måske. Vi bekymrer os ikke så meget om det. Så længe vi har fans, er vi egentlig ligeglade med, hvor de er fra.”

Matthew: ”Det her album er langt mere sprælsk end de tidligere album, vi har lavet.” Jared: ”Samtidig er det også meget mere tilbagelænet, end vi plejer. Jeg synes, man kan høre på den nye plade, at vi er vokset lidt som musikere og har tilføjet en masse fede lyde. Det er ungt, og så har der været en masse alkohol involveret i sangskrivningen.”

030 * BJH>@H:EI:B7:G'%%-

Efter dette års Roskilde Festival, hvor Kings of Leon endnu engang beviste, at de ejer enhver scene, som de sætter deres ben på, kan vi europæere vist kun være taknemmelige for det.


9>H@D<G6;> Ndji]VcYNdjc\BVc]ddY'%%( 6]VH]V`Z=ZVgiWgZV`'%%) 7ZXVjhZd[i]ZI^bZh'%%, DcanWni]ZC^\]i'%%- I_Z`lll#`^c\hdÓZdc#Xdb

'%%-H:EI:B7:GBJH>@

* 031


A>C:K6CÉIK::C

032 * BJH>@H:EI:B7:G'%%-

;DIDB69HHI><7DG<

>CI:GK>:L7D9:7G>M:C


'%%-H:EI:B7:GBJH>@

* 033


Der er dømt fri leg i stuerne, når Bodebrixen albumdebuterer her i september. Downtown mødte den unge duo til et stykke med dansk tradition og en snak om deres kærlighed til det svenske.

034 * BJH>@H:EI:B7:G'%%-


ü papiret bestür Bodebrixen af de to meget danskklingende navne Aske Bode og Andreas Brixen, men med deres musik i ørerne varer det ikke lÌnge, før associationerne farer langt fra de danske marker over sundet. Med blÌs, perkussioner, klokkespil og et legende kor er humøret højt og forkÌrligheden til det svenske unÌgtelig, og hverken Aske eller Andreas er blege for at indrømme dette.

P

Aske: â&#x20AC;?Det er bare ligesom, at svenske musikere er lidt mere glade end danske musikere. Det kan i hvert fald let virke sĂĽdan â&#x20AC;Ś med fĂĽ undtagelser selvfølgelig.â&#x20AC;? Andreas: â&#x20AC;?Kent er mĂĽske ikke sĂĽ gladeâ&#x20AC;Ś Men der er mange svenske indiebands, hvor det ikke gør sĂĽ meget, hvis det lyder lidt bong. Jeg tror ikke, det er, fordi de gerne vil have, at det skal lyde sĂĽdan lidt mere uprofessionelt. Det er bare lidt mere frit, og sĂĽ opfører de sig, som de nok ogsĂĽ gør, nĂĽr de bare er hjemme. Der er ikke sĂĽ meget facade og smartass-ting over det. Det synes jeg er meget tiltrĂŚkkende.â&#x20AC;? Der bliver derfor ogsĂĽ rynket en smule pĂĽ nĂŚsen, da det gĂĽr op for dem, at de, mens interviewet ďŹ nder sted, beďŹ nder sig i noget sĂĽ ĂŚrkedansk som et kolonihavehus i København med smørrebrød pĂĽ bordet og kaffe pĂĽ kanden. Rynken fortager sig dog hurtigt, og den sidste bid med ĂŚg og karse ryger ned med en tilfreds mine. En lille løgn og en pladekontrakt Aske og Andreas mødte hinanden i 2005 til et jazz-stĂŚvne pĂĽ Brandbjerg Højskole, hvor de boede pĂĽ samme vĂŚrelse. Det viste sig, at de begge skulle ďŹ&#x201A;ytte til Ă&#x2026;rhus kort efter, og der startede de sĂĽ en jazz-trio med en ven. Der gik dog ikke lang tid, før de blev enige om, at de ønskede at gĂĽ i en mere poppet og rocket retning. Med det ønske blev deres efternavne, Bode og Brixen, sat sammen, og Bodebrixen var til. En weekend i studiet blev til bandets første demo, og resultatet blev lynhurtigt opsnappet af pladeselskabet Good Tape Records, hvor blandt andet Murder og The Late Parade huserer. Andreas: â&#x20AC;?Vi løj faktisk, da de spurgte, om vi ikke havde nogle ďŹ&#x201A;ere numre, han kunne høre. â&#x20AC;?Ja da,â&#x20AC;? svarede vi, og sĂĽ blev vi nødt til at mødes og hurtigt skrive en masse nye numre.â&#x20AC;? Til alt held faldt numrene i god jord, og Bodebrixen udgiver 1. september debutalbummet Bodebrixen pĂĽ Good Tape Records efter at have vĂŚret en fast del af P3â&#x20AC;&#x2122;s rotation med nummeret â&#x20AC;&#x2122;Keychainâ&#x20AC;&#x2122; i mange uger op til. 10 mand med pĂĽ scenen I september drager Bodebrixen pĂĽ en omfattende tour i det danske med et band, der rummer intet mindre end 10 medlemmer pĂĽ alt fra synthesizere til hĂĽndklap. Selv mener bandet dog ikke, at det store band giver anledning til pladsproblemer pĂĽ de smĂĽ, danske scener:

Andreas: â&#x20AC;?PĂĽ Din Nye Ven havde vi mĂĽske en smule problemer med at vĂŚre der. Der mĂĽtte to fra bandet stĂĽ nede pĂĽ gulvet, og guitarforstĂŚrkeren stod oppe pĂĽ baren. Men hvis vi kan spille derinde, kan vi spille stort set alle steder.â&#x20AC;? Drømmen om en dag at kunne drage med de 10-mands store band til de blĂĽ/ gule-scener lever da ogsĂĽ i bedste velgĂĽende. â&#x20AC;?Ja!â&#x20AC;?, bliver der udbrudt i kor til spørgsmĂĽlet, om de har planer om en dag at drage til Sverige med musikken. Efter lidt betĂŚnkningstid bliver der dog tilføjet: Aske: â&#x20AC;?Jeg tror faktisk, vi er lidt bange for at spille i Sverige, fordi vi er bange for, hvad svenskerne vil sige til det. MĂĽske har de i virkeligheden nok i dem selv. De har jo sĂĽ meget god musik i forvejen.â&#x20AC;? Du kan opleve Bodebrixen og deres 10-mands store orkester, nĂĽr de fredag den 19. holder udgivelsesfest pĂĽ Studenterhuset.

7D9:7G>M:C I^YhiZY;g&.#%.`a#''! HijYZciZg]jhZi!@ÂłWbV\Zg\VYZ*'!@W]#@ Eg^hI76 >c[dlll#hijYZciZg]jhZi#Xdb$ia[#(*('(-+&

>C;D I_Z`lll#bnheVXZ#Xdb$WdYZWg^mZc

'%%-H:EI:B7:GBJH>@

* 035


;DID?6HDC>9G>H6A6B>

STELLA POLARIS Fotoreportage fra landets største chill-out event, Stella Polaris, som bliver afholdt i Østre Anlæg og tiltrækker et talrigt og blandet publikum i alle aldre. Stella Polaris har eksisteret siden 1997 og er opkaldt efter den lyse Nordstjerne.

036 * BJH>@H:EI:B7:G'%%-


G:EDGI6<:HI:AA6EDA6G>H

'%%-H:EI:B7:GBJH>@

* 037


038 * BJH>@H:EI:B7:G'%%-


'%%-H:EI:B7:GBJH>@

* 039


Omtaler

=>E=DE$6;GD7:6I

BJH>@

Nneka Nigeria møder Hamborg

Navnet Nneka får måske ikke klokkerne til at ringe hos de fleste, men hvis du inden for de sidste uger har tændt for radioen, vil du unægtelig have stødt på det super fede hit ’Heatbeat’. Bag hittet står den 26-årige Nneka Egbuna, der er født og opvokset i det uroramte Nigeria. Allerede fra en tidlig alder brugte Nneka sangen som et tilflugtssted, og da hun med familien senere slog sig ned i Hamborg, præsterede den tysk/nigerianske kunstner at udtrykke sig gennem en stil, som kunne trække et bredt publikum til sig. Nneka udsendte i juli hendes andet album No Longer At Ease, som er et af de mest spændende albums på roots-scenen længe. Albummet er blevet sammenlignet med intet mindre end Lauren Hills mesterværk The Miseducation of Lauren Hill af Sunday Times, og selvom det måske nok er at tage store ord i munden, er der helt sikkert noget om snakken. Du kan opleve Nneka med hendes helt unikke kombination af hiphop, reggae, soul og afrobeat, når den spirende tysk/nigerianske stjerne indtager Lille VEGA fredag den 5. * Line van’t Veen Nneka Tid & sted Fr 05.09 kl. 21 i Lille VEGA, Enghavevej 40, Kbh. V Pris 150 kr. + gebyr / 170 kr. i døren Info www.vega.dk / tlf. 33 25 70 11 :c\]VkZ

040 * BJH>@H:EI:B7:G'%%-


Anmeldelser

The River Phoenix

Beta Satan

G^ijVa

<^gah

CZiilZg`Bjh^X$EaVn\gdjcYBjh^X

8gjcX]n;gd\

Højspændt alternativ rock Du har med garanti lagt øre til radio-ruskeren ’I’m USA, You’re Canada’, som The River Phoenix står bag. Københavner-polygonen er nu parat med sin debut Ritual efter at have benyttet 11 år på at finde sig til rette i branchen. De 11 år gemmer bl.a. på navneskift fra Softporn, vindere af DM i Rock 1998, to optrædener på Roskilde Festival, en opvarmningsinvitation fra Smashing Pumpkins og en masse pladeselskabsbryderi. Bag albummet står svenske Pelle Gunnenfeldt (The Hives, Logh m.fl.), som har stået for en flot og storladen produktion, der får TRP til at fremstå herligt udanske med deres særdeles atmosfæriske rock, der i øvrigt kan kaldes en hårdere og mere kantet pendant til navne som Mew og Placebo. Der hersker ingen tvivl om, at gruppen flagrer på et ganske højt niveau, når man trækkes igennem svært skudsikre ’5 Wheel Drive’ og ’A Seed Upon The Wind’ for ikke at nævne den smukke start/stop-støjcollage ’Rabbit Island’. Ritual vil til tider lidt for meget på en gang, men er overordnet et anbefalelsesværdigt og saftigt debutudspil. * Lasse Høgh

Skizofren, ond pop fra Århus Efter at have rumsteret en del i landets undergrund de seneste år har tre af skæbnerne fra bipbip-punkbandet Tiger Tunes slået sig sammen med frontmanden fra indierock-bandet I Am Bones samt to mindre prøvede herrer. Sammen ville de gerne være både onde og poppede på samme tid, og det har resulteret i det såkaldte voldspop foretagende under navnet Beta Satan med debutalbummet Girls. Og her er der smæk på! Brutalt, tungt, grimt og yderst melodiøst formodes at være en samling meget passende mærkater. Det er en ordentlig mundfuld at sluge, men der sværmer en herligt forløsende ligegladhed og DAMP-tilstand over Girls. Den halvt dovne, halvt desperate vokal med bizart formulerede svadaer om alt fra ekskærester til religion står fint til den skizofrene og elektrificerede stenerrock. Samlet bliver Girls desværre et lige lovligt forpustet bekendtskab, men hatten ryger af i distortion-vinden for et temmelig originalt værk, der ikke kunne drømme om at lefle for nogen eller noget. * Lasse Høgh

BJH>@

SMALL

Wildbirds and Peacedrums

Twins Twins

The Dø

IZZcV\Z8dkZg

I]ZHcV`Z

;^kZHdc\h

6Bdji][ja

6/aVgbbjh^X

8Veg^hZGZXdgYh$6/aVgb

Bdgc^c\h^YZGZXdgYh

GdX`]deeZgBjh^X$6/aVgb

Ifølge SMALLs pressemeddelelse kan trioen det meste. De er både elektro, pop og club. Sikkert - i tidens ånd. Men de skulle også være flænsende støjrock, provokerende og have energisk vovemod. Nok er der støj på de brusende synth-flader, men den lyder klinisk og føles påtaget. Det samme gør de programmerede og haltende trommer samt de talrige lag af falsetvokaler, der monotont præger næsten samtlige skæringer på Teenage Cover. Vovemod har undertegnede også svært ved at ane, da Teenage Cover er et dybt uoriginalt og magert udspil. Der er skam en lille håndfuld fængende perler på albummet, hvoraf et par af dem også har sneget sig godt op ad P3’s Barometer-liste, men det bliver desværre samlet set for klistret og upersonligt. * Lasse Høgh

Wildbirds and Peacedrums er, som navnet antyder, en komplementerende konstellation, hvori det vilde møder det rolige. Hvor det ene nummer består af hårdtslående, eksperimenterende rock som på det super energiske nummer ’There Is No Light’, bliver tempoet skruet ned i det næste - med klaverspil og en mere jazzet tilgang som på nummeret ’So Soft, So Pink’. Alsidigheden er overordnet mestret ned til mindste detalje og gør The Snake til et utroligt spændende album, der har noget at byde på, hvad enten man er til eksperimenterende rock, jazz eller blues. Bag navnet gemmer sig ikke blot en svensk duo, men det svenske ægtepar Mariam Wallentin og Andreas Werliin, og dem er der kun god grund til at holde øje med fremover. * Line van’t Veen

Nye forsyninger er dukket op fra et af landets fineste selskaber, Morningside. Twins Twins spiller med spræl og overskud på debut-ep’en Five Songs, og selvom udgivelsen har en spilletid på blot 17 min., når gruppen alligevel at vise et pænt spekter af sig selv. Twins Twins lægger ud med ep’ens to højdepunkter i form af ’Strawberry Wine’ og ’The Concrete & The Streetlight’, som begge er susende rocksange, der med skarpe tænder bider sig fast. Herefter følger en fin lille tårepresser og til sidst to lidt for let fordøjelige tracks. Københavner-kvintetten kommer ikke med uberørt rockhistorie, men den kan sandelig skrue fængende og friske sange sammen, og Theis Ørntoft har et indlevende sangorgan, der leder tankerne hen på elegante herrer som Bob Dylan og Tom Petty. * Lasse Høgh

Et af de mest spændende nye navne på dette års Roskilde Festival var den fransk/finske duo The Dø. Navnet kan måske umiddelbart lede tankerne hen på en omgang heavy metal af den rigtige slemme kaliber, men til alt held er The Dø alt andet end brutalt. Musikken er et miks af pop, rock, elektro og hiphop med lillepige-vokal hen over, og selvom den kombination efterhånden lyder en anelse brugt, formår The Dø med lidt fransk charme at gøre stilarten til deres helt egen. The Dø har allerede formået at stryge helt til tops i Frankrig og er godt på vej i Finland, hvilket der er god grund til. A Mouthful er nemlig en legende, insisterende og eksperimenterende plade på en og samme gang, og så kan man vist ikke ønske sig meget mere. * Line van’t Veen

'%%-H:EI:B7:GBJH>@

* 041


SCENE Omtaler

7GD69L6NBJH>86A

H8:C: ;DIDB>@ADHHO67D

The Wild Party Orgier, soul og lækre danseben

Kom til løssluppent festorgie, når The Wild Party går på scenen i Gladsaxe. Vi er i 1920’ernes New York. Bohemeparret Queenie og Burrs keder sig i deres forhold, og Queenie beslutter sig for at holde en kæmpe fest, hvor hun offentligt kan hævne Burrs manipulerende og brutale opførsel. Det bliver et vanvittigt orgie af erotik og bedrag. En Broadway-musical på høj energi, swingmusik tilsat pop og soul og lækre danseben. * Emilia Sofia Oemann The Wild Party Tid & sted 14.09-15.11, ma-lø kl.19.30, Gladsaxe Ny Teater, Buddinge Hovedgade 81, Søborg Medvirkende Nicoline Siff Møller, Maria Lucia Heiberg Rosenberg, Caspar Phillipson, Christian Lund, Rikke Hvidbjerg, Christina Elisabeth Mørkøre, Ditte Lill Mortensen, Sicilia Gadborg Høegh, Klavs Rosell Westi m.fl. Pris 60-360 kr. Info www.gladsaxenyteater.dk / tlf. 39 67 60 10 7jYY^c\Z

042 * H8:C:H:EI:B7:G'%%-


.&3&"55"-&0. 5BHWFOOFSOFNFEOTUF HBOHEVTLBMJUFBUSFU PHGÌ PQMFWFMTFSEFSLBOEFMFT

4"-(&55*-.&3&&/% '03&45*--*/(&3*4Š40/ &3*("/( 01&3"]#"--&5]4,6&41*-],0/$&35


@DB:9>:

En smule stilhed før stormen Kamplysten situationskomik

;DID=:CG>@D=HI:CG6HBJHH:C

De sidder tre mand på en scenekant. Tre selvoptagede skuespillere. De venter på, at forestillingen skal begynde. Imens udvikler sig en stormfuld diskussion, et opgør mellem tre højtravende, kompromisløse og engagerede mænd. Spørgsmål melder sig; hvad skal vi med teatret? Er det et uddødt medie, eller er det dér, det sande menneske og den sande kunst viser sig? En spiddende, satirisk og absurd komedie af den tyske dramatiker Theresia Walser. En moderne klassiker der giver teatret en ordentlig én over nakken. * Emilia Sofia Oemann En smule stilhed før stormen Tid & sted 20.09-01.10, ma-fr kl.20, lø kl.17, Husets Teater, Halmtorvet 9, Kbh. V Medvirkende Thomas Mørk, Mads Wille og Paul Hüttel. Instruktør Christoffer Berdal. Pris 35-165 kr. Info www.husetsteater.dk / tlf. 33 25 13 76 @³WZc]Vkc=

H8:C: BD9:GC:@A6HH>@:G

Enetime Absurd grumhed Teatret ved Sorte Hest starter den nye sæson med endnu et klassisk absurd drama. Efter Becketts Venter på Godot og Sartres Lukkede Døre er turen nu kommet til Ionescos Enetime. En ung pige kommer glad og forventningsfuld til enetime i sprog og matematik, men læreren viser sig dog at have noget helt andet på skemaet. Enetime er et af de klassiske absurde dramaer, som trods sin grumhed er blevet spillet over hele verden siden sin urpremiere i 1951. Det psykologiske gys blødes op af morsom og absurd dialog. * Lise Neidel

;DID?:HE:G7A¢H>A9

044 * H8:C:H:EI:B7:G'%%-

Enetime Tid & sted 12.09-18.10, ma-fr kl.20, lø kl.17. Teatret ved Sorte Hest, Vesterbrogade 150, Kbh. K. Medvirkende Laura Bro, Peter Oliver Hansen og Maria Stenz. Iscenesættelse Mia Lipschitz. Pris 30-165 kr. :c\]VkZ Info www.teatretvedsortehest.dk / tlf. 33 31 06 06


CNID<<6BB:AI

H8:C:

Johannes Møllehave står bag nyfortolkningen af Trold Tæmmes på Folketeatret.dk. Det er Shakespeares historie om Bianca og Katharina, døtre af den rige adelsmand Baptista. Bianca, der er den yngste, er eftertragtet og ombejlet, mens ingen tør nærme sig storesøster Katharina, den vilde, temperamentsfulde trold. Men far Baptista har besluttet, at ingen får Bianca, førend der er fundet en mand til Katharina. Det ser sort og håbløst ud. Lige indtil den dag da en eventyrer dukker op. Mod en stor pæn medgift påtager han sig rollen som friende troldetæmmer. Trold Tæmmes er Shakespeares satiriske komedie om mandschauvinisme og kvindefrigørelse. Den krydres i denne udgave af rockbandet Baal, der både har komponeret og spiller musikken. September i Nørregade står osse på De Nye Unge på vej - skuespillerelever fra Statens Teaterskole, der skal stå deres prøve, inden de skal ud i den ’virkelige’ teaterverden. På Hippodromen bydes der for første gang indenfor til elevernes præsentationsforestilling Platonov af Tjekhov. Oplev et par håndfulde kommende skuespillerelever, inden de flyver fra reden. * Emilia Sofia Oemann Trold Tæmmes Tid & sted 11.09-18.10, ma-fr kl.19.30, lø.kl.16.30. Folketeatret.dk, Nørregade 39, Kbh. K Medvirkende Ole Thestrup, Maibritt Saerens, Donald Andersen, Tom Jensen, Bjørn Fjæstad, Birgitte Hjort Sørensen, Nis Bank-Mikkelsen m.fl. Pris 60-350 kr. Info www.folketeatret.dk / tlf. 33 12 18 45

;DID<J9BJC9I=6>

De Nye Unge på vej Tid & sted 25.09-18.10, ma-fr kl.19.30, lø kl.16.30, Hippodromen, Folketeatret.dk, Nørregade 39, Kbh K Medvirkende Fjerdeårselever fra Statens Teaterskole Pris 60-185 kr. Info www.folketeatret.dk / 33 12 18 45 C³ggZedgi C³ggZedgi

'%%-H:EI:B7:GH8:C:

* 045


:B>A>6HD;>6D:B6CC

<J>9:96CH:H8:C:C

TIL DU SEGNER Dansescenen på Østerbro byder i september måned på ikke mindre end fem forskellige forestillinger og arrangementer. Så er du danseglad, har du her en masse at se frem til.

046 * H8:C:H:EI:B7:G'%%-


Der lægges i starten af måneden ud med en dansedyst for koreografer i konkurrencen Kedja Dansolution. 17 korte værker vil blive fremført foran en jury, og ud af dem vil fem-seks værker blive sendt videre i finalen, hvoraf to til sidst vil blive udråbt som vinderværker. Præmien for de to er at komme på Dansescenens plakat i foråret 2009. I konkurrencen dyster både nordiske og baltiske lande som Norge, Finland, Island, Sverige, Litauen, Estland og Danmark.

Hvis man ikke nåede det sidst, så spiller middelaldertechnobandet Valravn igen op til dans i den intense og smukke multiopsætning Grasping the floor whit the back of my head, med Mute Comp. Physical Theatre. Fire dage med inderlighed, smerte og overrumplende grotesk komik. Grasping the floor whit the back of my head Tid 10.09-12.09 kl.20 og d.13.09 kl.17 Pris 30-145 kr.

Dansolution Tid 02.09-05.09 kl. 20 Pris 30-125 kr.

Der bliver sat fokus på ’rummet’, når dansekompagniet Mancopy går på scenen. Det menneskeskabte rum. Det statiske og det bevægelige rum. Grænserne. Overgangene. Og begrænsningerne for kroppens udfoldelse. En forestilling der forener arkitektur, dans og musik i et ligeværdigt samspil. Raum Tid 17.09-20.09 kl.20 Pris 30-125 kr.

Måneden på Dansescenen slutter af med Pernille Gardes nye forestilling Om Brødre. En historie om tre brødre og en kvinde på flugt. Et portræt af brødre tegnet gennem billeder blandet med drømme og erindringer. Her bliver deres barndom, kærlighedsliv og seksualitet vakt til live med humor og alvor. En rejse hvor der bliver tabt og vundet undervejs.

Den 12. september kan du selv være med på dansegulvet, når Dansescenen holder Balkanfest. Alle danseglade mennesker er velkomne! En balkandanseinstruktør vil føre an i kædedanse til medrivende rytmer fra Orkestret Baxtalo; et københavnersigøjner-band der sætter fut i alle lemmer og inviterer til fri udfoldelse på dansegulvet. Så puds danseskoene, og vær med til et brag af en dansefest! Balkanfest Tid 12.09 kl. 21.30 Pris 75 kr.

Alle forestillinger danses på Dansescenen, Øster Fælled Torv 34, Kbh. Ø Info www.dansescenen.dk / tlf. 35 43 20 21

Om Brødre Tid 30.09-12.10, ti-lø kl.20, sø kl.17 Pris 30-125 kr.

'%%-H:EI:B7:GH8:C:

* 047


Omtaler

@DB:9>:

H8:C: Igen spidder samtidsabsurdisten Line Knutzon almindeligheden og de ’rigtige’ holdninger, når en gruppe (sorte) håndværkere overtager magten over et ungt ægtepar med perfekt liv og hus på landet. Rollelisten gemmer på navne som Sofie Gråbøl, Trine Dyrholm og Søren Sætter-Lassen, der alle tidligere har været en del af det særlige knutzonske univers. Nikolaj Cederholm styrer både håndværkere, skuespillere og dramatiker, så der ikke opstår byggesjusk i Nationalscenens nye skuespilhus. * Lise Neidel Håndværkerne Tid & sted 18.09-11.12, ma-lø kl. 20, sø kl.15 Skuespilhuset, Store Scene, Skt. Annæ Plads Kbh. K Medvirkende Sofie Gråbøl, Mikael Birkkjær, Trine Dyrholm, Dejan Cukic, Søren Sætter-Lassen m.fl. Pris 120-426 kr. Info www.kglteater.dk / tlf. 33 69 69 69

048 * H8:C:H:EI:B7:G'%%-


96CH

Univers Elektrisk nærvær… på godt og ondt På Takkelloftet går Uppercut Danseteater tæt på mennesket, på individet og mødet mellem mennesker, når de gæstespiller på den Kgl. Scene. Her er det uundgåelige og det uundværlige møde mellem mennesker, mellem mand og kvinde og mellem kulturer. En forestilling der byder på både breakdance, moderne dans og fysisk teater. En oplevelse der er blevet til i tæt samarbejde mellem danserne og koreografen Sean Curran. * Emilia Sofia Oemann Univers Tid & sted 09.09-13.09, ti-fr kl.11 og 15 og lø kl.15, Uppercut Danseteater, Takkelloftet, Operaen, Ekvipagemestervej 10, Kbh. K Medvirkende Uppercut Danseteater + Middle East Peace Orchestra Pris 100 kr. Info www.kglteater.dk / tlf. 33 69 69 69

H8:C:

GDB6CI>H@76AA:I

Giselle Vanvid i måneskin Giselle er sammen med Sylfiden det ypperste af romantisk ballet. Balletten fra 1841 er historien om Giselles ulykkelige kærlighed til grev Albrecht med efterfølgende vanvid og overnaturlige kræfter til følge. Nationalscenens nye balletmester Nikolaj Hübbe har sammen med balletlegenden Sorella Englund nyindstuderet det højromantiske værk i en mere moderne udgave, men med respekt for romantikkens mystik og måneskin. Solodansere fra Den Kgl. Ballet udfylder de mange dramatiske partier, og Kapellet er på plads i orkestergraven på Gamle Scene. * Lise Neidel Giselle Tid & sted 13.09-25.10, udvalgte dage ma.-fr. kl.20, lø. kl.13 og 20, sø. kl.15. Det Kgl. Teater, Gl. Scene, Kgs. Nytorv, Kbh. K Medvirkende Den Kgl. Ballet og Det Kgl. Kapel Pris 90-646 kr. @dc\ZchCnidgk Info www.kglteater.dk / tlf. 33 69 69 69

'%%-H:EI:B7:GH8:C:

* 049


=:AA:768=G>>H

;D@JHI:6I:GB:II:KJCH"A:K:GJB

Vi har tudet tre gange U

d over at spille hovedrollerne i Leverum er Katrine og Birgitte fundraisere, billetsystemudviklere, korrekturlæsere og pressemedarbejdere i deres eget teater. De har lært at sige Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og at se ud over scenekanten og langt, langt ind i administrationskontorerne. Hvordan har det været at gå i gang med at sætte Leverum op? Birgitte: ”Der er mange ting, vi har fundet ud af hen ad vejen. Det er lidt ligesom at sidde i et fly og være oppe i luften, mens man prøver at skrue motoren fast, og der er én, der prøver at sætte en vinge på.” Hvordan har I finansieret Leverum? Birgitte: ”Kunstrådet har godkendt forestillingen som professionel forestilling, hvilket gør, at vi kan komme i Ta’ i Teatret og ind under deres billetordning, og det er jo vigtigt i forhold til PR. Og så har vi søgt en hulens masse fonde og været utroligt heldige at få støtte fra tre fonde. Alle sagde ellers, at vi ikke skulle regne med at få noget, fordi alle fonde bliver bombarderet med ansøgninger nu, pga. at der er skåret så meget i støtten. Men vi har simpelthen været så heldige. Vi har tudet tre gange i det her forløb, og det var, når vi fik de her breve ind ad døren.” Har fondene kunne dække alle omkostninger i forbindelse med Leverum? Birgitte: ”Nej, vi har oprettet foreningen Teater Mette Wuns i vinter for at få et CVR-nummer for at kunne søge fondene, og den forening har så taget et lån. Og derudover har vi også taget private lån.” Og regner I med at få det dækket ind via billetindtægter? Katrine: ”Det er ikke et projekt, der kommer til at give overskud, men jeg tror godt, det kan løbe rundt

050 * H8:C:H:EI:B7:G'%%-

- eller med et lille underskud, som vi hele tiden har vidst ville være en investering i vores fremtid, så det er fint nok.” Birgitte: ”Vi har hele tiden vidst, at vi selv skulle lægge nogle penge, ellers kan man ikke lave teater, sådan er det. Det svarer jo til at starte en virksomhed. Der er man også nødt til at have en startkapital. Men det her er jo lige så meget en showcase for os, fordi vi ikke gider sidde og vente på, at en instruktør ringer. Her kan vi vise dem, hvad vi kan, og tage nogle folk med ind i teatret, som vi gerne vil samarbejde med, og så håber vi selvfølgelig på, at det genererer flere ting hen ad vejen. Investeringer i én selv koster penge, men det er jo også en drøm det her - og en kæmpe erfaring.” Hvor lang er jeres arbejdsdag? Katrine: ”Vi har aftalt, at når vi starter prøver, skal vi ikke have noget arbejde ved siden af. Så skal vi kunne hellige os det her fuldstændigt, så der har været sindssyge arbejdsuger på op mod 70 timer her op til prøverne, og jeg har tre forskellige job lige nu.” Er det job, som ikke er skuespillerjobs? I kor: ”Ja, det må man sige.” Birgitte: ”Dem er der nok flest af. Vi underviser i drama, gør rent, er handicaphjælpere og den slags.” I virker glade. Er I det, eller lader I som om? Birgitte: ”Nej, vi er glade. Selvfølgelig er der også sure dage, men man skal huske på, at dem ville der være endnu flere af, hvis vi ikke lavede teater.” Leverum Tid & sted 01.09-13.09, ma-fr kl. 20, lø kl.17 og 20, Bådteatret, Nyhavn 16Z, Kbh. K Pris 120 kr. Tjek www.teatermettewuns.dk / www.taiteatret.dk

De er begge nyligt trådt ud af teaterskolen, og hvad skal der så ske? Det er Katrine Læssøe Agesen og Birgitte ClausonKaas fuldstændig klar over. De har løbende arbejdet med produktionen Leverum de sidste fire år, og nu er det alvor. De har dannet Teater Mette Wuns, lejet sig ind på Bådteatret, og den 1. september er der premiere.


Omtaler

DE:G6

Don Carlos Don Verdi Kasper Bech Holten står for fortolkning og instruktion, når Don Carlos går på scenen i Operaen. Verdis mesterværk leger med urovækkende billeder af sammenstød mellem kulturer, sociale konflikter og magtfordelingen mellem kirken og staten. Operaens smukke scenerum bliver forvandlet af en storslået scenografi - til mørke og fantastiske toner fra Det Kgl. Kapel. * Emilia Sofia Oemann

;DID86HE:GH:?:GH:C

Don Carlos Tid & sted 20.09-02.11, udvalgte dage kl.15 eller 19, Operaen, Store Scene, Ekvipagemestervej 10, Kbh. K Medvirkende Andrew Richards, Jean-Pierre Furlan, Zoran Todorovich, Stephen Milling, Tina Kiberg, Gitta-Maria Sjöberg, Susanne Resmark, John Lundgren, Johan Reuter, Sten Byriel, Peter S. Andersen, Ingrid Vetlesen, Hanna Wåhlin, Det Kgl. Operakor & Det Kgl. Kapel Pris 105-833 kr. Info www.kglteater.dk / tlf. 33 69 69 69

H8:C: H@J:HE>A

De Besatte En katastrofal besættelse En thriller om en terrorcelles opståen, om dens virke og dens opløsning. For den ideologiske bagmand er intet helligt. Hans kynisme er ekstrem. Alle i hans nærvær bliver manipuleret og smittet med ekstremismen. En barsk historie med den mørkeste humor inspireret af Fjodor Dostojevskijs roman De Besatte. Her bliver sat spot på et tema, der optager hele verden i dag. * Emilia Sofia Oemann De Besatte Tid & sted 25.09-08.10 ti-fr kl.20, lø-sø kl.17, Teatret Cumulus i Hofteatret, Teatermuseet, Christiansborg Ridebane 18, Kbh. K Medvirkende Mette Mai Langer, Martin Hylander Brücker, Morten Thunbo, Runi Lewerissa og René Benjamin Hansen Musikerne Katrine Øigaard & Øystein Sonstad Pris 30-185 kr. Tjek www.cumuludteatret.dk / post@cumulusteatret.dk @dc\ZchCnidgk

052 * H8:C:H:EI:B7:G'%%-


#JMMÂ&#x2026;XXXEFUOZUFBUFSEL

)7035*5'a3%6&/$)"/$&5*-

4VDDFTFOGPSUTÂ&#x2019;UUFSGSBTFQUFNCFS Annoncesponsor: British American Tobacco


HD;>:B£CHI:G

Zene eksperimenterende scenekunst

D

ette efterår byder på en fantastisk mulighed for at opleve den danske eksperimenterende scenekunst. Den 4. september bliver dørene for første gang slået op for Zene+, et initiativ der skal styrke den danske scenekunst. Zene+ bliver afholdt af Baltoppen og Viften, to kulturhuse der ligger i udkanten af København. Sammen præsenterer de hver dag forskellige forestillinger, og det bliver til mere end 25 i løbet af de 10 dage, Zene+ strækker sig over. ”Der er for lidt interessant scenekunst at programsætte,” fortæller Jan Kiwi, der er kunstnerisk leder af Baltoppen. ”Gennem Zene+ ønsker vi at inspirere de danske scenekunstnere til at videreudvikle sig, prøve idéer af og skabe nye udtryk.” Det kommer publikum til gode allerede i september.

054 * H8:C:H:EI:B7:G'%%-

;:HI>K6A


Tre konkrete bud Forestillingernes karakterer er vidt forskellige. F.eks. kan man opleve høredramaet Å - Å - Å!, der er en hybrid mellem et stykke radiodramatik og en almindelig teaterforestilling. Publikum får sovemasker for øjnene og bliver herefter ført ud på en lydlig rejse, der handler om kærlighed og sex, og hvor fantasien frit kan boltre sig. Et anderledes og meget visuelt udtryk kan man finde i Mediet og Maskens THE DUO. Dukkefører og performer Svend E. Kristensen har før arbejdet

med life-size-dukker, som han på fascinerende vis vækker til live. Kassandra Productions Life Hacking er en helt tredje mulighed og en tredje stil. Kassandra Production befinder sig i spændingsfeltet mellem performance, dans og teater. I Life Hacking bliver det moderne menneskes overlevelsesstrategier udforsket. Den konstante optimering af mennesket sammenlignes med moderne virksomhedsdrift, og menneskets reduktion til blot at være en vare tages humoristisk under behandling.

Zene+ Tid & sted 04.09-14.09, Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup Viften, Rødovre Parkvej 130, Rødovre Medvirkende kompagnier bl.a.: Mancopy Dansekompagni, Mediet & Masken, Kassandra Production, Teatro Glimt, LiminalDK og Det Andet Teater Pris Dagsbillet 50-70 kr., Festivalbillet 250-300 kr. Info www.zeneplus.dk / tlf. 36 70 45 00

Europæiske udsigter Visionen for Zene+ er, at arrangementet i år skal være et nationalt projekt. Næste år skal arrangementet omfatte hele Norden, og om to år vil Zene+ kunne præsentere europæisk scenekunst. Men allerede i år bliver der taget forskud på de europæiske glæder. Det sker bl.a., når spanske Lanonima Imperial d. 5. og 6. september gæsteoptræder med forestillingen Aleluia Variations på Baltoppen. Hvis man ikke vil gå glip af noget, kan man købe en festivalbillet, der gælder til samtlige forestillinger både på Baltoppen og Viften. Kast dig ud i et af efterårets mere skæve tilbud, og oplev en myriade af forskellige udtryk og indtryk.

'%%-H:EI:B7:GH8:C:

* 055


Omtaler

DE:G6

Rosenkavaleren Kærlighed på lånt tid Det Kgl. Teaters Opera skyder efterårets sæson i gang med en overdådig opera af Strauss. Rosenkavaleren, er kærlighedshistorien om feltmarskalinden, der efter at have tilbragt en hed elskovsnat med sin unge elsker, grev Octavian, beder ham forklæde sig som kammerpige, da hendes fætter baron Ochs pludselig dukker op. Det er den klassiske forviklingshistorien i bedste operastil, hvor kærligheden er dødsdømt fra første færd, for hun er 35, og han er 17, og sandet løber alt for hurtigt gennem den smalle hals i timeglasset for det skæve elskende par. * Joséphine Renard Vagnkjær Rosenkavaleren Tid & sted 06.09-08.10, udvalgte dage kl. 15 eller 18, Operaen, Ekvipagemestervej 10, Kbh. K Medvirkende Ann Petersen, Lars Woldt, Elisabeth Jansson, Gisela Stille m.fl. Pris 105-833 kr. + gebyr Info www.kglteater.dk / tlf. 33 69 69 69

H8:C: @DB:9>:

Musical Spring ud i sang I en dansk kernefamilie spiller sang og musik en vigtig rolle. Mor og far og børnene Dennis og Lone synger for til alle dagligdagens trivialiteter og finder en fælles identitet i sangen. Men den musiske idyl trues, da den umusikalske Natasja, en udvekslingsstudent fra Litauen, kommer ind i familiens liv. Pludselig tvinges familien til at træffe valg om, hvem den er, og hvem den vil være. Forestillingen handler om at finde sin identitet både i og uden for familiens trygge rammer. * Joséphine Renard Vagnkjær Musical Tid & sted 20.09-25.10, ma-fr kl.19.30, lø kl.17, Sankt Annæ Plads 36, Kbh. K Medvirkende Karoline Munksnæs, Hanne Hedelund, Morten Lützhøft, Signe Egholm Olsen & Troels Thorsen. Iscenesættelse Reumert-vinder Rune David Grue. Pris 220 kr. + gebyr @dc\ZchCnidgk Info www.skuespilhuset.dk / tlf. 33 69 69 69

056 * H8:C:H:EI:B7:G'%%-


BET T Y NANSEN TEATRET

2008 2009 SÆSON

nye måder at mødes på www.bettynansen.dk


Omtaler

H@J:HE>A

Vi kender alle Kiplings historie om Mowgli, og de fleste af os har sunget med på ”Det’ ren og skær nødvendige” fra Disneys klassiske animation fra 1967. Men med Jonathan Spang og Kitte Wangers indtræden på Nørrebros Teater er der kommet nye boller på suppen. ”Vi er lidenskabeligt optaget af at skrive, udvikle og skabe det moderne komedieteater,” udtalte duoen, da de tiltrådte stillingen i 2007. Så hvad der vil ske med Mowgli, hvis junglen hedder Nørreports metrostation i forfald anno 2108? * Joséphine Renard Vagnkjær Junglebogen Tid & sted 13.09-15.11, ma-fr kl.19, lø kl.17, Nørrebro Teater, Ravnsborgsgade 3, Kbh. N Medvirkende Sebastian Aagaard-Williams, Preben Kristensen, Søren Malling, Benjamin Boe Rasmussen, Mads Knarreborg m.fl. Pris 150-350 kr. + gebyr Info www.nbt.dk / tlf. 35 20 09 00

H8:C:

058 * H8:C:H:EI:B7:G'%%-


H@J:HE>A

White Brain Wash Musikalske reklamefantasier White Brain Wash kombinerer den amerikanske komponist Raymond Scotts banebrydende musikalske eksperimenter og reklamefantasier. Det er Paolo Nani, der står bag forestillingen. Som international anerkendt skuespiller og instruktør bosat i Danmark har han før brilleret på den danske teaterscene, bl.a. i foråret hvor han instruerede den kritikerroste forestilling Don’t let me down. Med White Brain Wash vil han udfordre publikums lattermuskler. Med sig på scenen har Paolo Nani bl.a. et nimands orkester, som fremfører al musik live på scenen. * Joséphine Renard Vagnkjær White Brain Wash Tid & sted 12.09-27.09, ma-fr kl.20, lø kl.17, Kaleidoskop K2, Østre Fælled Torv 37, Kbh. Ø Medvirkende Paolo Nani, Line Svendsen og musikerne MiNensemblet Pris 35-165 kr. + gebyr Info www.kaleidoskop.dk / tlf. 35 39 01 00

H8:C:

H@J:HE>A

Alle går rundt og forelsker sig Kai Normann Andersens store kærlighed ”De frie kærlighedsforhold er afskaffet, fordi de er en trussel mod menneskets overlevelse,” fortæller egnsteater Masken og lægger scene til en fremtid, hvor menneskets overlevelse som art er afhængig af det genmateriale, vi individuelt består af. Modstykket til fremtidens frygt er Kai Normann Andersens kendte melodier. I en kold verden, hvor test og laboratoriesnak kommer før kærligheden og ønsket om familien og børn, kan kærligheden kun mødes i hemmelighed. * Joséphine Renard Vagnkjær Alle går rundt og forelsker sig Tid & sted 17.09-03.10, ma-fr kl.20, lø kl.17, PLEX Musikteater, Kronprinsensgade 7, Kbh. K Medvirkende Sofie Pallesen, Dan Zahle & Ann Kristine Schmidt Pris 30-165 kr. Info www.plex-musikteater.dk / www.masken.dk / tlf. 33 32 38 30 @dc\ZchCnidgk

'%%-H:EI:B7:GH8:C:

* 059


KULTUR Omtaler

@JAIJG <6AA:G>A>K

Kopenhagen Contemporary Galleriweekend i København

Den nyeste spiller på den københavnske kunstscene, den årlige galleriweekend Kopenhagen Contemporary, afvikles for første gang i denne måned i forbindelse med åbningen af U-Turn-festivallen. Det er websiden Kopenhagen.dk, der i samarbejde med Wonderful Copenhagen står bag eventen, hvor en række af byens mest interessante gallerier og udstillingssteder åbner dørene for et bredere publikum. Mange af de medvirkende gallerier, museer og øvrige udstillingssteder benytter desuden lejligheden til byde på særlige arrangementer som ferniseringer, artist talks, debatter og rundvisninger. De mere end 50 medvirkende spænder fra store etablerede museer som Arken og Statens Museum for Kunst over toneangivende gallerier som Nicolai Wallner, V1 og Valby-gallerierne til mindre udstillingsrum som Kabine og Koh-i-noor. Der er således lagt op til en lang, spændende og intens weekend, der byder på såvel et indblik i som en fejring af samtidens kunstscene, som den ser ud netop nu. * Louise Steiwer Kopenhagen Contemporary Tid & sted 05.09-07.09, forskellige gallerier og institutioner med forskellige åbningstider rundt omkring I byen Tjek www.kopenhagencontemporary.com for det fulde program

060 * @JAIJGH:EI:B7:G'%%-


B£7:A9:H><C

Louise Campbell Et veldesignet møde Louise Campbell er et af dansk møbeldesigns mest lysende kometer. Hun vandt international anerkendelse med sin Collage-lampe, Lazy Greedy Chair og nyklassikeren Prince Chair, og i øjeblikket kan hun opleves på Gl. Strand, hvor hun har stået for en totaludsmykning af salen. Campbell har haft fokus på salens funktion som mødelokale og skabt et fleksibelt rum, der er udsprunget af den sociale interaktion og bevægelse, som kendetegner mødet. Samtidig er de traditionelle rammer for den slags lokaler forsøgt udfordret, så rummet også fungerer for Gl. Strands besøgende som en indlagt pause i udstillingerne. * Louise Steiwer Louise Campbell Tid & sted 06.09-25.01, ti-sø kl. 10-17, on-to kl. 11-20, Gl. Strand, Gl. Strand 48 Kbh. K Pris 0-48 kr. Info www.glstrand.dk / tlf. 33 36 02 60 @dc\ZchCnidgk

@JAIJG K>9:D>CHI6AA6I>DC

Joachim Koester Okkulte ritualer og besatte huse Siden Joachim Koester repræsenterede Danmark på Venedig Biennalen i 2005 har han været et varmt navn internationalt. Og med hans første store soloudstilling på dansk jord er der endelig lagt op til bred hjemlig anerkendelse. Koesters videoinstallationer leger med grænserne imellem fiktion og dokumentar og iscenesætter komplekse, dystre og hemmelighedsfulde fortællinger om mystiske ritualer og søgen efter sammenhæng. Overgaden vil til lejligheden være iklædt en scenografi, der med hjemmebyggede barrikader og fastsømmede lægter for vinduerne minder om en besat bygning. Hvad det handler om, kan man selv få syn for frem til slutningen af oktober. * Louise Steiwer Joachim Koester Tid & sted 30.08-26.10, ti-sø kl. 13-17, to kl. 13-20, Overgaden, Overgaden Neden Vandet 17, Kbh. K Pris Fri entré Info www.overgaden.org / tlf. 32 57 72 73 8]g^hi^Vch]Vkc

062 * @JAIJGH:EI:B7:G'%%-


;DID<G6;>

@JAIJG

Mit Yndlings objekt #1 Fotografi med mere Med udstillingen Mit Yndlingsobjekt #1 åbner Fotografisk Center dørene for en række udstillinger, hvor galleriet for første gang kombinerer flere forskellige kunstformer i én udstilling. Fotografiet er selvfølgelig til stede som altid, men denne gang i forening og aktion med tegning, tryk, objekter, lyd og video. Udstillingerne tager udgangspunkt i forskellige temaer, og i denne den første er vægten således på det idébaserede værk eller objekt, der i sit formsprog minder om fotografiet, men hvor mediet ligeså vel kan være video, som i værket Mind Tricker af Thyra Hilden, eller fast materiale, som Monica Bonvincinis tre knuste glas. Udstillingen viser værker af flere håndfulde af kunstnere både fra Danmark og udlandet, heriblandt Cindy Sherman, Aino Kannisto, Yoko Ono og Thomas Ruff. * Sonja Larsen Mit Yndlingsobjekt #1 Tid & sted Frem til 21.09, ti-sø kl 11-17, Fotografisk Center, Gammel Strand 48, Kbh. K Pris 15-25 Kr. @dc\ZchCnidgk Info www. photography.dk / tlf. 33 93 09 96

'%%-H:EI:B7:G@JAIJG

* 063


HDAK:><A>C9:H@DK6C9:GH:C

;:6IJG:J"IJGC

Kunstfest

København Venedig har det, Istanbul har det, Sydney har det, Berlin har det. Der er rigtig mange der har det, og nu får vi det omsider i København: en stor festival for international samtidskunst. Den 5. september slås dørene op til en kunstnerisk folkefest med titlen U-TURN, og du er inviteret.

064 * @JAIJGH:EI:B7:G'%%-


'%%-H:EI:B7:GMMMMMMMMMM

* 065


eg møder Charlotte Bagger Brandt på Carlsberg. Jeg er højtideligt blevet sluset ind på det stolte bryggeris toldfri territorie, men her i tappehal E er det ikke længere humlen, der gærer, det er i stedet de kreative visioner. Dette efterår danner den 4000 m2 store industribygning nemlig rammen om et kvantespring på den københavnske kunstscene. I 2005 udskrev Kunstrådet en konkurrence, som skulle resultere i etableringen af en festival for international samtidskunst. Vinderbidraget kom fra kuratorer og kunsthistorikere Solvej Helweg Ovesen, Judith Schwarzbart og Charlotte Bagger Brandt med planer om en kvadriennale med mere end 65 deltagende kunstnere, en udstillingsperiode på to måneder, et budget på 17 millioner kr. og en intention om at ruske op i den danske kunstscene og pirre publikums nysgerrighed. Festivalens titel, U-TURN, er et udtryk for kuratorernes ønske om dels at igangsætte en decideret u-vending på den danske kunstscene, og dels at få drejet et par hoveder undervejs. Spørgsmålet som gentages festivalen igennem lyder; ”kunne den bedste kur mod frygt være nysgerrighed?” og således er der lagt op til kunstnerisk vovemod og måske endda noget, der rækker endnu videre end det. I de seneste år har der været en del debat om

J

samtidskunsten i København, der er blevet spekuleret i, om byen skal have en kunsthal, og de kommercielle gallerier har haft et markant opsving. Kuratorerne bag U-TURN postulerer alligevel, at den københavnske kunstscene er blevet stivnakket. Det er mest ment som en drilsk provokation, forsikrer Charlotte Bagger Brandt, men de håber dog på, at festivalen, og alt det der kommer til at ske omkring den, vil bidrage til at vi får en endnu mere blomstrende kunstscene herhjemme. Hun peger på, at en række af de interessante og veletablerede danske kunstnere har haft deres første soloudstillinger i udlandet i stedet for herhjemme. ”Der har været en tendens til, at man har måttet søge ud for at kunne blive anerkendt herhjemme. De danske kunstnere skal selvfølgelig endelig blive ved med at rejse ud og blive inspirerede, men det Københavnske kunstmiljø kunne godt være mere interessant både for publikum at komme i og for kunstnerne at arbejde i.” København som kunsthal Charlotte Bagger Brandt er til gengæld slet ikke i tvivl om, at København har format til at bære så stor en satsning, som U-TURN er. Det er blot et spørgsmål om at nå ud til et lidt udvidet kunstpublikum.

Derfor er en af U-TURNs formidlingsstrategier, at festivalen ikke skal kunne forbigå nogens opmærksomhed, hvis man befinder sig i København i udstillingsperioden. En række af byens pladser vil blive anvendt som platform for kreative interventioner, og for at binde hele molevitten sammen trækker kunstnerduoen Bosch og Fjord en rød tråd gennem hele byen. Og det er ikke den metaforiske af slagsen. Det er en helt konkret, fysisk rød tråd, som byens borgere og besøgende forhåbentlig hele tiden vil blive filtret ind i og forundres over. ”Vi lægger meget vægt på at bruge det offentlige rum som udstillingssted, for det er her, man kan nå ud til et langt bredere publikum,” siger Charlotte Bagger Brandt. ”Vi vil gerne have kunsten til at gå ud og kommunikere og skabe nysgerrighed og via den trække nogle folk ind, som tænker; hvad sker der her, hvor kommer det fra? Vi mener, at det er vigtigt at pege på, at kunsten godt kan være lidt svært forståelig og alligevel være interessant.” Mange af de værker, der bliver vist i det offentlige rum, går ind og aktiverer rummet eller beskueren direkte. Eksempelvis kommer Olafur Eliason med et skævt indslag til den løbende debat om byudvikling og borgernes medbestemmelse. På Rådhuspladsen laver han en skitse af København med en omkreds

Det er store talenter, hvoraf mange har slået internationalt an, men som alligevel aldrig er blevet vist i Danmark

066 * @JAIJGH:EI:B7:G'%%-


;DIDIJ6A6=?6GC£:

J"IJGC;GHI>K6A =kVY4J"IJGCZg9VcbVg`h[³ghiZ[Zhi^kVa[dg ^ciZgcVi^dcVahVbi^Yh`jchi =kdgc€g4;Zhi^kVaZcWa^kZgV[k^`aZi[gV*#hZeiZbWZg i^a.#cdkZbWZg =kdg4=dkZYjYhi^aa^c\ZcÒcYZgbVc^8VgahWZg\h iVeeZ]Va:#9ZgjYdkZgZgYZgÓZgZb^cYgZhViZaa^i" jYhi^aa^c\Zgd\k²g`Zg^WnZchd[[Zcia^\Zgjb =kZb4;Zhi^kVaZcZg`jgViZgZiV[HdakZ_=ZalZ\ DkZhZc!?jY^i]HX]lVgoWVgid\8]VgadiiZ7V\\Zg 7gVcYid\k^hZgk²g`ZgV[bZgZZcY+*[dgh`Zaa^\Z YVch`Zd\jYZcaVcYh`Z`jchicZgZ ;^cYbZgZ^c[dgbVi^dcdbjYhi^aa^c\Zcd\YZ [dgh`Zaa^\ZVggVc\ZbZciZgjcYZgkZ_he€ lll#jijgc"XdeZc]V\Zc#Y`

;gVkZchigZHdakZ_=ZalZ\DkZhZc! 8]VgadiiZ7V\\Zg7gVcYi!?jY^i]HX]lVgoWVgi

på ca. 30 meter, hvor publikum kan tage del i at bygge byen op fra grunden med lego-klodser, omforme og rive ned som det passer dem. Andre steder vil man opleve, at byens velkendte og alligevel ofte oversete statuer pludselig tiltrækker sig ny opmærksomhed, når den rumænske kunstner Daniel Knorr iklæder historiens store mænd elefanthuer. Ønsket om at nå ud til et udvidet kunstpublikum og skabe en folkefest er nøje afbalanceret med en seriøs tilgang til den scene, festivalen byder ind på, fortæller Charlotte Bagger Brandt. ”Der har været meget kritik af hele den eventkultur, der er omkring biennaler og lignende festivaler. Vi mener, at det er vigtigt, at man har lang tid til at forberede selve festivalen, så det ikke bliver et fritsvævende ufoshow, men bliver arrangeret på en måde, hvor man har tid til at få miljøet omkring det med. På den måde kan man få sat gang i nogle diskussioner, lave kunstnertalks og debatter, som både peger henimod den festival der skal komme, og samtidig er møntet på selve kunstmiljøet som sådan.”Værdien i en langsommelig optakt er også argumentet for, at kuratorerne satser på at den københavnske kunstfestival skal være en kvadrien-

nale, altså en tilbagevendende begivenhed hvert fjerde år og ikke hvert andet, som det er tilfældet flere andre steder. Kultur er oversættelse I planlægningen af festivalen har kuratorerne taget udgangspunkt i, hvad der er interessant på den kunstneriske dagsorden lige nu og lagt vægt på at introducere kunstnere, som har været mere eller mindre fraværende på den københavnske kunstscene. Det har resulteret i invitationen af en række kunstnere fra det centrale og østlige Europa. ”Det er store talenter, hvoraf mange har slået internationalt an, men som alligevel aldrig er blevet vist i Danmark,” forklarer Charlotte Bagger Brandt. Hun ser det som både interessant og nødvendigt at omtænke Europa og dets grænser, både internt og i forhold til resten af verden, og diskussionen om et udvidet Europa er ikke mindst interessant i sammenhæng med et af de begreber, der også er gennemgående i U-TURNs program; kulturel oversættelse. Charlotte Bagger Brandt beskriver dette som det greb, at man forstår det ene sted med det andet steds logik. Ofte er oversættelse forbundet med en

forestilling om, at en del af budskabets mening går tabt i processen. I U-TURN-regi betragtes begrebet kulturel oversættelse i stedet som en positiv og kreativ transformation, en genskabelse som samtidig medfører en indvinding af noget helt nyt. ”Vi vil gerne have omverdenen til at kigge på os på en ny måde,” forklarer Charlotte Bagger Brandt og uddyber, at U-TURN forhåbentlig også kan ændre lidt på vores kulturelle selvforståelse. Der anes også en snert af politiske ytringer i festivalens visioner, og så er vi tilbage ved spørgsmålet om at skifte frygten ud med nysgerrighed. ”Selvfølgelig vil vi gerne komme med et indspark til den politiske situation, der har været i Danmark i de seneste år, hvor tendensen er at landet lukker sig mere og mere om sig selv,” siger Charlotte Bagger Brandt. ”Det, man kan med kunsten og med kulturen generelt, er jo netop at åbne for, at der også er andre strømninger, at der sker en hel masse, og at vi i virkeligheden gerne vil invitere folk ind i stedet for at lukke grænserne.” Om U-TURN får mobiliseret en u-vending af hele København vil vise sig. Der vil ihvertfald være rig mulighed for at få stimuleret sin kunstneriske nysgerrighed og støde på noget som er værd at dreje hovedet efter.

'%%-H:EI:B7:G@JAIJG

* 067


Omtaler

HJGG:6A>HB:

Begærets Triumf Surrealistisk sammenspil Det er surrealismen, både fra Danmark og udlandet, der visualiseres i udstillingen Begærets triumf. Surrealisternes dyrkelse af seksualdriften og menneskets ubevidste lag manifesteres i værker af danske kunstnere som Wilhelm Freddie, Henry Heerup og Asger Jorn side om side med internationale sværvægtere som Salvador Dalí, René Magritte og Joan Miró. Danskerne lod sig påvirke af tidens europæiske strømninger, men de indtog også en selvstændig position i at forny kunsten og gøre oprør mod de traditionelle moralbegreber. Dette kom i særdeleshed til udtryk i erotiske motiver og drømmeagtige, ulogiske konstellationer. Gennem mere end 130 malerier, collager, fotografier, skulpturer, tegninger og tekster kaster udstillingen lys over samspillet mellem de danske og udenlandske surrealister. * Julie Egemar Begærets Triumf - dansk og international surrealisme Tid & sted 06.09-11.01, ti-sø kl. 10-17, on kl. 10-21, Arken, Skovvej 100, Ishøj Pris 0-85 kr. Info www.arken.dk / tlf. 43 54 02 22

@JAIJG <G6;>H@IGN@

Picasso & kvinderne Kvinderne i Picassos liv Hver af de 81 grafiske tryk afbilleder kvinder, Picassos yndlingsmotiv. Der er kvinden som erotisk objekt, som romantisk forestilling og kvinden som en del af et spil mellem hende og manden, kunstneren, beskueren. Picassos tanker er næsten at læse på de trykte blade, der former sig som et landkort over kunstnerens sindsstemninger og skiftende passioner i kraft af deres forskellige udtryk og stilarter. Kortet strækker sig over hele kunstnerens karriere med værker fra 1905 til 1970. Kvindernes individuelle skønhed viser Picasso bl.a. gennem brugen af forskellige grafiske teknikker: radering, koldnålsstik, litografi, akvatinte og linoleumstryk. * Julie Egemar Picasso & kvinderne Tid & sted 27.09-04.01, ti-sø kl. 10-17, on kl. 10-21, Arken, Skovvej 100, Ishøj Pris 0-85 kr. Info www.arken.dk / tlf. 43 54 02 22

068 * @JAIJGH:EI:B7:G'%%-


H6BI>9H@JCHI

@JAIJG

Reality Check Virkeligt-uvirkeligt

Efteråret står i samtidskunstens navn. Samtidig med at København lancerer den første kunstkvadriennale, åbner Statens Museum for Kunst sin hidtil største udstilling af dansk og international samtidskunst. Udstillingen viser 40 veletablerede kunstnere, der på forskellig vis behandler virkeligheden i deres værker. Publikum præsenteres gennem varierende kunstneriske medier for en virkelighed, der bliver genskabt, udvidet, fremlagt som et relativt fænomen eller ligefrem afsløret som en konstruktion. Ubestrideligt virkeligt er det dog, at udstillingen byder på værker af danske Jeppe Hein, hollandske Bas Jan Ader, kinesiske Yang Fudong og en lang række andre fremtrædende kunstnere. * Solveig Lindeskov Andersen Reality Check Tid & sted 06.09-04.01, ti-sø kl. 10-17, on kl. 10-20, Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, Kbh. K Pris 0-80 kr. C³ggZedgi Tjek www.smk.dk C³ggZedgi

'%%-H:EI:B7:G@JAIJG

* 069


B6GI>C:CD8=

>CI:GK>:LA>A>7:I=8J:C86G6HBJHH:C

Tema U-Turn Performance coverversioner Et af de centrale temaer under samtidskunst-kvadrinalen U-Turn er performativitet. Her er fokus rettet mod identiteten og kroppen, samt hvordan vi gennem handlinger og gestikker ’performer’ vores egen identitet. Downtown har mødt kunstneren Lilibeth Cuenca Rasmussen, der tager allerede eksisterende værker under kærlige behandling, og derved aftvinger værkerne nye betydninger.

070 * @JAIJGH:EI:B7:G'%%-


forbindelse med U-turn vil den danske kunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen præsentere tre værker, re-enactments, der tager afsæt i allerede eksisterende værker. Hun iscenesætter og leger med begrebet identitet, som er et af hendes helt centrale kunstneriske omdrejningspunkter, men problematiserer samtidig begreber som autenticitet og originalitet.

I

Hvad vil det sige at lave re-enactments? Min måde at lave re-enactments på er, at jeg laver helt vildt mange i træk. Jeg synes, det er interessant at arbejde med levende kunst, fordi man får en øjeblikkelig feedback, hvor man med det samme mærker, hvad folk synes og ikke synes. Jeg får

et kick ud af det. Men re-enactments er jo blevet en disciplin i sig selv, har jeg fundet ud af. Jeg gør værkerne til mine egne ved at lave en historie og sætte en masse ting sammen. Den samlede titel på de tre værker, jeg præsenterer på U-Turn, er How to break the Great Chinese Wall Der gemmer sig en smuk historie bag den titel, kan du fortælle den? Det er en titel, som jeg har taget og lavet lidt om på, fra Ulay og Marina Abramovich, som var et kunstnerpar, der arbejdede sammen fra 1969 og en tolv-tretten år frem. De lavede værker sammen, og privat var de også kærester. Det var faktisk deres allersidste performance sammen, før de gik

fra hinanden. De startede i hver deres ende af den kinesiske mur, og så gik de, indtil de mødes på midten, hvorefter de skiltes. Det tog tre måneder. Min titel refererer til, at jeg gerne vil nedbryde historien for også selv at kunne komme videre. Prøv at beskrive nogle af de værker, du vil udføre Jeg laver blandt andet en Shigeko Kubota en ”Vagina Painting”. Jeg har altid været bange for det værk. Det ser ud, som om hun har stukket en pensel op i kussen og malet med den, og jeg tænkte, det gør jeg bare ikke, det er for meget, men jeg har altid været fascineret af det værk. Så har jeg sidenhen læst, at hun bare havde syet penselen fast til sin

'%%-H:EI:B7:G@JAIJG

* 071


072 * MMMMMMMMMMH:EI:B7:G'%%-


kjole, så nu er jeg begyndt at lave den. Jeg tager et par boxer-shorts med en påset pensel ud over mine bukser, så det bliver enormt tydeligt, hvad der sker. Det starter med, at jeg har lavet et interiør, hvor det hele er prikket, og jeg gemmer mig i prikkerne. Det er inspireret af Yayoi Kusama, som er en sindslidende japansk kvinde, der ikke har lavet andet end prikker i 40 år. Så går jeg over i Vagina Painting, derefter maler jeg gulvet sort med mit hår, hvilket er inspireret af Janine Antoni. Så skyder jeg farverne frem på nogle malerier, jeg har lavet, det er efter Niki de Saint Phalle. Derefter trækker jeg nogle blodspor, som om jeg har skudt og er skyldig, det er efter Ana Mendieta. På den måde sætter jeg værkerne sammen til en historie og laver dem ultrakorte og redigerede. Det handler om genfortolkning. Man laver jo også re-enactments inden for andre kunstarter som musik, hvor man ofte laver en genfortolkning af andre sange. Jeg skulle til at spørge, om man kunne sammenligne det med cover-sange? Det synes jeg godt, man kan. Tænkt på teaterverdenen, der laver man jo mere eller mindre det samme repertoire om og om igen. Så sætter man Shakespeare op igen, bare nyfortolket. Men kunst ser man ikke på samme måde. Er det, fordi hele originalitetsproblematikken er et tabu? Jeg begyndte at lave re-enactments, fordi jeg synes, at meget kunst i dag er mere eller mindre ubevidste gentagelser. Det er svært at se de originale kunstnere, som laver noget radikalt andet. Prøv at tænke på, hvad Duchamps gjorde eller Malevich. Noget der sætter en helt anden dagsorden. Det er faktisk ikke sket siden modernismen. Jeg rejser meget i udlandet og ser udstillinger, og lige nu er det totalt meget nostalgi om f.eks. minimalismen og formalismen, og det minder simpelthen om re-enactments, synes jeg. Men det er på en skjult, implicit måde. Jeg synes man ser mange eksempler på det, og jeg blev rimelig provokeret af det, fordi det er sådan noget kunst, der bare garanterer, at du kommer ind på institutionerne, og det er lidt kedeligt. Så jeg besluttede mig for at gøre det eksplicit for ligesom at problematisere originalitetsbegrebet. Men jeg har også fundet ud af, at man ikke kan lave en re-enactment uden at fortolke. Som en måde at rekonstruere kunsthistorien på? Ja, det er en måde at gøre dem levende igen. Jeg laver netop ikke grin med dem, fordi jeg synes, det er nogle fede værker. Jeg er meget fascineret af kunst fra dengang, men samtidig er det også den baggrund, jeg kommer fra, og jeg vil gerne gøre op med den. Jeg synes, det var nogle hardcore ting, de lavede dengang. Der var noget engagement, der var nogle budskaber.

Der var måske mere at gøre op med dengang? Jo, men er der ikke også det i dag? Jeg synes ikke, der er særlig mange kunstnere der tager chancer. Når jeg ser, hvad de unge laver i dag, så er der så meget form, der er ikke særlig mange, der har noget indhold. Jeg synes, at man skal kunne begge dele, for at der er noget at komme efter. Når der ikke er noget indhold, så griber man til formen, men den er så hul. Folk, der kommer ind på Kunstakademiet, er også yngre og yngre, og hvad har de haft af erfaringer; de har haft ti kærester og måske prøvet at være sammen med en pige - det er de erfaringer, man har, når man kommer ind som nittenårig. Når du nu laver re-enactments, hvor meget er der så tilbage af det originale værk, og hvor meget er dit eget? Det er meget mig, fordi jeg sætter dem sammen på den måde, jeg gør. F.eks. den med Marina Abramovich og Ulay, den kører i 40 minutter, hvorimod den originale var superlang. Det er faktisk også noget, der fornærmer Marina Abramovich, at jeg laver den så kort. Jeg har altid været lidt provokeret over, at de skulle vare så længe, fordi deres ideer var oftest ret enkle og helt vildt konceptuelle. Okay, det var så tre måneder, at han lå der og onanerede. Jeg synes ikke, at der er redigeret nok i den form for kunst, og det vil jeg gerne lave om på. Jeg er ligeglad, om jeg bliver kaldt poppet. Jeg vil gerne bare servere det for folk. Ikke nødvendigvis gøre selve kunsten let, for jeg synes også, jeg arbejder med nogle tunge emner, jeg vil bare gerne servere det på en god og let måde. Noget andet, der gør performancen til min egen, er, at jeg har for vane, når jeg laver videoer, at lave en sang til. Denne gang bliver sangen en kommentar til de værker, som jeg tager udgangspunkt i. F.eks. kommer sangen til at handle om den amerikanske maler Jackson Pollock, som var berømt for sit macho-ry. Arketypen på den amerikanske cowboy? Ja, den barske cowboy, der solgte sit lort, lavede actionpainting og malede med penissen. Der var så mange feminister, der har været sure på ham, og der har været så mange kvindelige kunstnere, der har lavet værker kun på baggrund af hans æeuvre. Og det handler denne performance om; maleriet og kvindelige kunstnere, som jeg re-enacter, og over halvdelen af dem er kvinder, der laver kunst på baggrund af Pollock. Og der er sådan nogle ting, jeg kommenterer i min sang, og den kommer jeg til at synge, mens jeg laver mine performance. Jeg overvejer at få en dj til at lave scratch til, så det bliver meget lili-agtigt.

'%%-H:EI:B7:G@JAIJG

* 073


Er du inspireret af det moderne mediebillede? Jeg ved ikke, om jeg er inspireret af det, men jeg er i hvert fald en del af det. Jeg ser ikke særlig meget fjernsyn. Det er ikke noget, jeg har studeret, heller ikke musik, nu gør jeg det bare på mine egen måde, og jeg kan se, at der er masser af paralleller, men måske er det meget godt ikke at vide så meget om det. Er der en tendens til, at der er flest kvindelige kunstnere, der laver denne her form for kunst og iscenesætter identiteten? Det er, fordi kunstscenen har været så mandsdomineret, og det er derfor, jeg også gerne vil lave den her performance om de kvindelige kunstneres opgør med maleriet. Dengang var det en måde for de kvindelige kunstnere at arbejde med noget, som ikke havde så meget historie som maleriet. Det var et område, som de kunne appropriere. Mange kendte kvindelige kunstnere arbejder ikke med maleri eller skulptur, de arbejder med video eller performance, fordi det er de nye medier. Hvis man vil sige noget politisk, så er det sgu svært at sige med et maleri - blå farve på hvid. Det er ved at være til stede med ens egen krop, man kan sige noget og gøre noget. Du siger, at du bruger dig selv meget, du har også tidligere brugt din familie i dine værker. Har du en slags alter-ego, eller er det dig, når du står foran publikum eller kameraet? Nej, det er overhovedet ikke mig, men det er mig at gøre det. Jeg ville aldrig lave et værk, der ikke havde en almen gyldig ide, men samtidig vil jeg heller ikke lave et værk, som jeg ikke selv har et forhold til. Det er en balancegang med at bruge mig selv i værket og samtidig spille noget, jeg ikke er. Så jeg opfinder nogle roller til mig selv ud fra de temaer, jeg gerne vil sige noget om.

074 * @JAIJGH:EI:B7:G'%%-

Det er et identitetsskrift, og temaet identitet har altid været et af mine centrale omdrejningspunkter. Jeg synes også, at det er mere troværdigt og sårbart at bruge sig selv frem for at bruge professionelle skuespillere. Det er at udsætte sig selv for noget, hvor man er på dybt vand. Jeg er f.eks. blevet bedre til at synge nu, men grundlæggende ved jeg ikke en skid om det. Der tager jeg nogle chancer, og der er jeg lidt sårbar. Hvis jeg går hen og bliver for god til at synge eller danse, så bliver det måske for teatralsk, og det vil jeg ikke. Jeg vil gerne arbejde med det på en lidt skæv måde. Er det en slags sprækker i værket, som tillader beskueren en indgang til værket? Lige præcis. F.eks. når jeg har brugt min egen familie og iscenesat dem; de ved heller ikke noget om kunst, men de introducerer et jordnært plan, hvor folk kan få en indgang til, hvad det er, jeg gerne vil sige. Jeg laver fx et værk sammen med min kæreste, der er kunstkritiker. Er han gået med til det? Ja, det er han, og det bliver simpelthen så sjovt. Første gang jeg mødte ham, var faktisk, lige efter jeg havde lavet min første re-enactment, og han hader sådan noget kunst, “kan du ikke selv finde på noget” og i den dur. Han synes bare, det var kedeligt, og så diskuterede vi det helt vildt meget. Det er lidt den situation, vi prøver at iscenesætte. Lennon og Ono lavede jo deres performance for at opnå fred i verden. Et meget banalt budskab, men meget konkret. Kunstverdenen er så selvoptaget, derfor laver vi den intime situation i sengen, men det handler ikke om fred eller verdens økologiske problemer. Det handler simpelthen kun om kunst. Så et kærestepar,


der er kritiker og kunstner, der ligger i sengen og kun kan snakke om det, og han er meget hardcore i sin filosofiske viden, så det bliver lidt en fight, hvor han trækker nogle Bordieu- og Habermascitater ned over. Du har tidligere lavet en udstilling, der hed Egoshow - skal man være lidt egocentrisk anlagt for at bruge sig selv så meget? Ikke nødvendigvis. Man skal selvfølgelig turde det. Men det er underligt, for jeg kan f.eks. ikke lide at bade nøgen på en strand, og når jeg performer, kan jeg gøre alle mulige sindssyge ting. Men hvis rammerne er til at gøre det, så har jeg det fint med det. På den måde er jeg ret kontrolleret. Hvis der er en ramme, så kan jeg spille en rolle, og når jeg træder ud af den ramme, så er jeg bare mig selv igen, og jeg kan ikke lide at synge karaoke. Når nu du har lavet dine performances, som jo er tidsbegrænsede, hvad bliver der så tilbage for dem, der ikke lige er så heldige at være der den dag Alle tre performances bliver dokumenteret på video, som vil blive vist på U-turn, så alle får en chance får at se værkerne. Når jeg har optrådt, får jeg altid at vide, at jeg er meget til stede, så folk oplever mest bare det, de ser. Og først bagefter får de måske lyst til at vide noget mere om baggrunden. Men jeg giver dem ikke alt, jeg giver dem nogle informationer om, hvor jeg har det fra, men resten må de selv opsøge. Jeg giver en visuel oplevelse. Men jeg kommer også til at efterlade konkrete spor. Noget laver jeg på forhånd og bruger som scenografi, noget laver jeg under selve performancen og lader stå; en prikket væg, en masse latexmaling der flyder sammen, et spejl hvor jeg har malet mig selv over flere gange, blodspor fra en anden kunstner. Det bliver helt vildt - meget visuelt. Men det spørgsmål, du stiller mig, er en af de mange overvejelser, jeg har haft med performances; Er det stadigvæk et værk, når kunstneren ikke er der mere? Er det stadig et værk, når der kun er en video tilbage? Det synes jeg er vildt interessant. Tjek www.uturn.dk

076 * @JAIJGH:EI:B7:G'%%-


036 ARKEN BACKYARD GALLERY BENDIXEN CONTEMPORARY ART BYGGERIETS HUS CHARLOTTENBORG KUNSTHAL CO-LAB CPH SQUARE DET NATIONALE FOTOMUSEUM, DET KGL. BIBLIOTEK ESPLANADEN FOTOGRAFISK CENTER GALERIE MIKAEL ANDERSEN GALERIE PI GALLERI BIE & VADSTRUP GALLERI BO BJERGGAARD GALLERI CHRISTINA WILSON GALLERI FAURSCHOU GALLERI NAKKE HAGE GALLERI NICOLAI WALLNER GALLERI REBECCA KORMIND GALLERI SPECTA GALLERI SUSANNE OTTESEN GALLERI TOM CHRISTOFFERSEN GALLERI VEGGERBY GALLERI WEINBERGER GALLERY POULSEN HELENE NYBORG CONTEMPORARY HENNINGSEN CONTEMPORARY KABINE KARRIERE KIRKHOFF KOH-I-NOOR KØPPE GALLERY KUNSTFORENINGEN GL. STRAND KUNSTHALLEN NIKOLAJ LARMGALLERI MARTIN ASBÆK PROJECTS MOGADISHNI CPH MOMENTAN MØSTINGS HUS NILS STÆRK CONTEMPORARY ART NLHSPACE NORDATLANTENS BRYGGE OVERGADEN - INSTITUT FOR SAMTIDSKUNST PETER LAV PHOTO GALLERY SPARK STATENS MUSEUM FOR KUNST TELEFON TIL CHEFEN THINK INK U-TURN V1 GALLERY WAS – WONDERLAND ART SPACE


Omtaler

<6AA:G>A>K

Art Copenhagen 08 Mød kunsten! Den årligt tilbagevendende messe i Forum har efterhånden vokset sig til Nordens største kunstmesse. Her mødes kunstsamlere, kunstnere, kuratorer, kritikere, gallerister og almindeligt kunstinteresserede over en weekend for at få et overblik over kunstmarked og samtidskunstens status netop nu. Messen spænder bredt med deltagende gallerier fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og som noget nyt også Island, Færøerne og Grønland og et fokus på både moderne kunst og den helt unge samtidskunst. Blandt de udstillende kunstnere finder man derfor såvel ældre etablerede navne som Cobra-kunstnerne, Per Kirkeby, Svend Wiig Hansen og Ib Geertsen, over den yngre elite inden for samtidskunst som Jeppe Hein, Elmgren & Dragset, Joachim Koester, David Shringley og Tal R til mere uprøvede og kommende navne. Ud over de traditionelle galleristande vil publikum kunne opleve særlige kunstprojekter, performances, artist talks og et stort debatprogram. * Louise Steiwer Art Copenhagen 08 Tid & sted 19.09-21.09, fr. Kl. 14-21, lø-sø kl. 11-18, Forum, Julius Thomsens Plads 1, Frb. C Pris 95 kr. Info www.artcopenhagen.dk / tlf. 32 47 20 00 ;dgjb

@JAIJG

B6A:G>

Per Kirkeby Kirkeby i et nyt lys Louisiana har viet efteråret til én af de helt store dinosaurer i dansk kunst, nemlig Per Kirkeby. Udstillingen er retrospektiv og viser Kirkebys kunstneriske produktion fra de tidlige popart-inspirerede værker og happenings fra 1960’erne og 1970’erne til 1980’ernes og 1990’ernes enorme geologisk og religiøst inspirerede malerier. Der er lagt vægt på at præsentere en ny side af den ellers så velkendte kunstner, hvis værker traditionelt forbindes med impulsivt og ekspressionistisk maleri, men på Louisiana vil der omvendt blive fokuseret på Kirkeby som en intellektuel kunstner. Til dette formål har museet skabt en udstilling bestående af mere end 150 værker, der sjældent eller aldrig har været udstillet på dansk jord, og hvoraf flere er helt nye. Der er således mulighed for at opleve en helt ny vinkel på en af moderne dansk kunsts største navne. * Louise Steiwer Per Kirkeby Retrospektiv Tid & sted 03.09-25.01, ti-fr kl. 11-22, lø-sø kl. 11-18, Louisiana, Gl. Strandvej 13, Humlebæk Pris 0-90 kr. Info www.louisiana.dk / tlf. 49 19 07 19

078 * @JAIJGH:EI:B7:G'%%-


Livet er en rejse Alkymisten & + '  $ * # + &. # $ * * ! # & ) , ! * % , # + ! &  , &  + ' ! $ , * + ) + ,  - * % , # ' ) + 0 $ ! &  ' % + $. + +!$ *!+ ") +')*+/ +  &  ( / * ! & - " ' )% ') $+ 1$ *!& ) 1 %  ' $ + ! % ! $ $ ! ' & ) #* % ( $ ) ( / - ) & * ( $ & 

Alkymisten ) &

 #' % )   , * +   ) 

Ved floden Piedra satte jeg mig og grĂŚd & %!*# !*+')! '% + ' , &  $ * # &  '  ) * # % ( ' )  + ! &  #0 ) $ !  & ' $ ! - + * % & !  &,&+ 

      &%*+ $0'# +)'!$- ')$*!+ !$ ) % + / * 1( # & ' %&)1+!-$#*

) 

                   

 #' % )  * ( + %  )  ) 

www.bazarforlag.dk


Anmeldelser

K>9:D@JCHI

@DC8:EI@JCHI

Julius Weiland

China in Transition

Hvordan skaber man en smuk og fascinerende udstilling ud fra nogle måske lidt kedelige værker? Det spørgsmål har mangt en kunstner formentlig stillet sig selv i tidernes løb. Svaret er: Man udstiller på et mørkt og fugtigt sted adskillige meter under jorden. Netop sådan et sted er Cisternerne, Københavns gamle vandreservoir under Søndermarken, som huser Museet for Moderne Glaskunst. Muligvis med intentionen om at opdatere et lidt støvet image har museet inviteret Julius Weiland fra Berlin til at udstille neonlysværker i cisternernes dyb. Weilands neonrør er svunget i organiske former, der overlapper hinanden to og to som et berliner-hipt yin og yang. Værkerne hænger frit i rummet mellem søjlerne i museets foreste rum, og kontrasten mellem det dystre drypstensunivers og den sterile neonkunst er i centrum. Værkernes lys spejles i pytterne fra det fremsivende grundvand og fremmaner en stemning af højtidelig andagt. Samspillet mellem værkerne og rummet er bestemt udstillingens styrke, for Weilands værker indbyder i deres enkelhed ikke til dyb kontemplation, og det har formentlig heller ikke være kunstnerens intention. Udstillingen bærer titlen Modesty Violette, men værkernes beskedenhed tenderer til anonymitet, og når cisternerne faktisk er et besøg værd i efteråret, er det i højere grad pga. drypsten end neon. * Solveig Lindeskov Andersen

Mens sommeren bliver til efterår, kan man nyde storslåede og poetiske værker af kineseren Yang Fudong i kunstforeningen Gl. Strand. Yang Fudongs værker afsøger Kinas og kinesernes nye identitet i et land, hvor forandringerne i urbanisering og markedsøkonomi er lige så hurtige, som de er grundlæggende. Kina er både sort/hvidt, neongult og flaskegrønt - og Yang Fudongs videoer peger på, hvor mangeartet landet og dets befolkning er, både geografisk, kulturelt og historisk. Fudong blev uddannet inden for oliemaleri på Det Kinesiske Kunstakademi i Hangzhou i 1995, men begyndte allerede i 1993 at arbejde med video og fotografi, der lige siden har været hans foretrukne udtryksmidler. Det er første gang, Yang Fudong har en soloudstilling i Danmark, og hans værker indtager alle tre etager på Gl. Strand. Første og anden etage er forbeholdt Yang Fudongs surrealt smukke film, hvor scenerne ligner drømme, og hvor handlingen er svært gennemskuelig. På tredje salen findes det monumentale videoværk No Snow on The Broken Bridge, som udfolder sig på otte skærme, hvor antilineære scener forbindes, hvor alt er smukt og roligt, men der alligevel lurer et forstyrrende aspekt. Hvor menneskers dekadence og fortabthed blotlægges i usandsynligt smukke cykliske billeder. * Matilde Digmann

Julius Weiland Tid & sted 02.02-30.11, to-fre kl. 14-18, lø-sø kl. 11-17, Cisternerne - Museet for Moderne Glaskunst Pris 0-50 kr. Info www.cisternerne.dk / tlf. 33 21 93 10

China in Transition Tid & sted 09.08-26.10, ti-sø kl. 11-17, on-to kl. 11-20, Kunstforeningen Gl. Strand, Gammel Strand 48, Kbh. K Pris 35-48 kr. Info www.glstrand.dk / tlf.33 36 02 65

6G@>I:@IJG

Building Sustainable Communities Udstillinger om arkitektur - særligt den, der endnu ikke er realiseret - har som oftest oddsene imod sig, når det gælder formidlingen. Udstillingen på Dansk Arkitektur Center, der sætter fokus på, hvordan danske virksomheder bygger huse og skaber byplaner, som kan forbedre livsbetingelserne over hele kloden, er ikke umiddelbart nogen undtagelse fra den regel. Building Sustainable Communities viser via fem temaer med titlerne: living, working, knowledge, public og culture, hvordan danske arkitekter og ingeniører under FN’s netværk Global Impact skaber rum og byggerier, der forbedrer menneskers livsbetingelser. Det hele er formidlet gennem videoer, plancher, plantegninger og gør et solidt og kedeligt indtryk. Der er lagt fokus på udstillingens koncept og ikke på den æstetiske eller visuelle oplevelse, hvilket gør det vanskeligt at få de ellers fine projekter til at glide ned. En udstilling der nok mest henvender sig til arkitekter, ingeniører og andre med en solid, faglig interesse for området. * Louise Steiwer Building Sustainable Communities Tid & sted 27.07-19.10, ma-sø kl. 10-17, on kl. 10-21, Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27 B, Kbh. K Pris 25-40 kr. Info www.dac.dk / tlf. 32 57 19 30 8]g^hi^Vch]Vkc

@dc\ZchCnidgk

080 * @JAIJGH:EI:B7:G'%%-


Litteratur anmeldelser

9><I:

Betal med døden

Hvis man ikke er inkarneret fan af digtsamlinger og ærgrer sig over det, er haiku-digte et rigtig godt sted at starte. De er korte, præcise og rummer ofte hele verden i sig. Reglerne for haiku er strenge, men Lars Mønster, som ikke er novice udi genren, har blødt dem en anelse op og tager i Betal med døden ikke afsæt i naturen, som haiku-traditionen ellers foreskriver. Hans overordnede tema er døden - og livet som forstadie hertil. Tonen er veloplagt, legende og moderne: En let sommerbrise på trods af det tunge emnevalg. Det metriske regelsæt er, at første linje skal indeholde fem stavelser, anden linje syv og tredje og sidste linje fem igen. Denne udfordring udnytter digteren på bedste vis, fx i : Hvad drømmer små lus/om på farende svende?/En hvilekupé? Haiku-digtets virkemidler er i sagens natur små, men Lars Mønster formår at udsende en bølge af alvor og klarhed. De umiddelbart banale pointer vinder ved eftertanke og bliver bølgens skumtoppe, og hvert haiku synes pludselig at fylde meget mere end tre linjer. * Julie Egemar Betal med døden Forfatter Lars Mønster Forlag Attika, 115 sider, 195 kr.

@G>B>

Liv og legeme

Liv og Legeme er Elsebeth Egholms femte bog i serien om Dicte Svendsen, og bogen slår i den grad Egholm fast som en af landets bedste krimiforfattere. Et skamferet lig af en ung kvinde findes uden for Århus Stadion, og mistanken retter sig hurtigt mod højreekstremistiske fodboldbøller. Snart kommer journalisten Dicte Svendsen på sporet af lignende mord andre steder i Europa, samtidig med at hun bliver kontaktet af en hospitalsindlagt fængselsfange, der vil hjælpe hende på det rigtige spor til gengæld for en noget uventet modydelse. Liv og Legeme er Egholms til dato bedste bog, hvor spor elegant flettes ind i hinanden og tvinger læseren til at vende side efter side. Bogen er på samme tid interessant og spændende, og nyeste bind i serien om Dicte Svendsen er på ingen måde ’bare endnu et nummer i rækken’, men intet mindre end dansk krimi i topklasse. * Charlotte Amtrup Kjær Liv og legeme Forfatter Elsebeth Egholm Forlag Politikens Forlag, 384 sider, 299 kr.

@JAIJG

EDGIG¢I;DGI¢AA>C<

GDB6CI>@

Korrekturlæseren

Højt at flyve

Korrekturlæseren, der er hovedpersonen i Peter H. Olesens debutroman af samme navn, er krakilsk og pendantisk. Han er alt for opmærksom på sig selv og sin ageren, og det er de små linjer, han ser. Han kigger på bogstaverne og ser, at der mangler et. Han kigger på gryden med tomatsovs og elsker den, fordi den er billig. Men han ser ikke, at datteren mangler nærhed og ikke bare rent tøj og blankpudsede sko. Han er en enspænder, og det er derfor, han er den perfekte til sin profession: Nøgtern og præcis. Men han er også røvkedelig og misantropisk og støder sin kone og sit barn fra sig. Først for sent opdager han, at det kunne være anderledes, og den dalende entusiasme, det afføder, kommer til udtryk i de erotiske fantasier om bankrådgiveren Jeanette, der beskrives i samme tørre tone som referaterne af moderens telefonopkald. Læseren opdager først, at korrekturlæseren er ved at gå i hundene, da der pludselig er et k for meget i ”rækker”, og sproget langsomt går i opløsning sammen med ham. Korrekturlæseren er et velskrevet og underholdende eksempel på, at en letlæst og ordknap roman kan indeholde det hele: længsel, tristesse og humor. * Julie Egemar

På en flyvning mellem New York og LA møder Peter Russell sin drømmepige. De falder i snak med det samme, og da flyet lander, aftaler de at ses igen. Holly skriver sit telefonnummer til Peter på titelsiden af bogen Trolddomsbjerget. Skæbnen vil dog, at Peter mister nummeret… Dreng møder pige, mister pigen, og da han ved et tilfælde møder hende igen, er de begge optaget til anden side. Selvom bogen er nutidig, er det en god gammeldags romantisk fortælling af dem, der ikke længere udkommer i metervarer. Her er ingen mobiltelefoner, iPod Touch eller netdating. Fokus ligger på hovedpersonernes daglige trivsel og deres søgen efter ægte kærlighed. Højt at flyve er James Collins debutroman, og i den finder man en god blanding af chik-lit, dannelsesroman og alverdens romantiske klicheer. Det er ikke en fremragende bog, ej heller dårlig litteratur. Det er en god solid bog, som kræver en tålmodig læser, der ikke viger tilbage for et nølende tempo og et deskriptivt sprog. Det er en moderne kærlighedssatire, som både vil appellere til mænd og kvinder. * Camilla Haargaard

Korrekturlæseren Forfatter Peter H. Olesen Forlag Gyldendal, 144 sider, 169 kr.

Højt at flyve Forfatter James Collins Forlag Lindhardt og Ringhof, 395 sider, 299 kr.

'%%-H:EI:B7:G@JAIJG

* 081


APROPOS H6CC:6GK>C

;DID;>A>E#H"A>A>I#9@

I:B6;:I>8=>@£7:C=6KC

FETICH KULTUREN KØBENHAVN Enhver storby har sine subkulturer, undergrundsfester og mere eller mindre lukkede klubber. En af Københavns subkulturer er fetichisterne, der mødes rundt omkring til sociale arrangementer for at hygge sig, drikke drinks og udleve deres seksuelle fantasier. En gang om året stikker fetichisterne hovedet frem og fejrer sig selv og alle andre interesserede med et kæmpe brag af en fest: Fetish Fashion Party.

082 * 6EGDEDHH:EI:B7:G'%%-


;:I>8= :c[Zi^X]`VgV`iZg^hZgZhkZY!VibVc Wa^kZgi^aigj``ZiZaaZghZ`hjZaidehiZbiV[ \ZchiVcYZ!hdb^``ZcdgbVaiZgY^gZ`iZ [dgWjcYZibZYhZ`hjVa^iZi#

;:I>H=;6H=>DCE6GIN I^YhiZY AÂł&(#%.!`a#'&"%*!HVaa^c\kZ_+&!KVcaÂłhZ I_Z` lll#bVc^[Zhi#Zj


F

ør 1995 var fetich primært noget, fetichister udlevede derhjemme eller i mindre selskaber. I august 1995 blev dette lavet om for stedse, da Danmarks første Fetish Fashion Party blev afholdt i Nørregade i København. Manden bag hedder Stig Christensen, og hvis man kan tale om, at København har en godfather inden for fetichkulturen, så er det Stig, man skal have fat på. Han har i dag firmaet Bite The Appel, der bl.a. står bag fetichklubben Manifest, og er arrangøren af den årlige Fetish Fashion Party. En subkultur får et ansigt Stig fortæller, at han tidligere rejste meget til eksempelvis Berlin, Amsterdam og London for at deltage i forskellige fetishfester, og samtidig undrede han sig over, at der ikke fandtes noget lignende i Danmark. Da han i 1995 tog chancen og arrangerede Danmarks første Fetish Fashion Party, var tilslutningen overvældende: ”Festen blev en kæmpe succes,” husker Stig. ”Jeg blev nærmest overrumplet, jeg var slet ikke forberedt på det. Jeg havde troet, at der ville komme omkring 200-300 mennesker, men lokalerne blev nærmest væltet - det var super fedt. Så var man ligesom i gang, og det var jo nærmest umuligt ikke at lave flere arrangementer efter det. Der var simpelthen sådan en sult efter nogle arrangementer af den art.” Sidenhen har aktiviteterne udviklet sig, bl.a. med oprettelsen af klubben Manifest i 1998. Manifest Tanken med Manifest var at lave en medlemsklub, hvor festerne bliver holdt i en lidt mindre skala end Fetish Fashion Party, men til gengæld er for de lidt mere dedikeret og hardcore fetishister. Klubben er i dag et populært samlingssted. ”Det er nu blevet en subkultur, hvor der er en kerne af folk, som bliver ved med at komme, mens andre hopper lidt mere til og fra,” forklarer Stig. ”Kulturen er bygget op omkring de her fester, som jo også er sociale arrangementer, hvor folk er begyndt at lære hinanden at kende og mødes i små klynger. Der er mange, som bruger det som en platform til at møde nye, men også til at møde de gode gamle, som de kender og har kendt i nogle år.” Stig fortæller, at det ikke er alle, der nødvendigvis kommer for at dyrke sex til arrangementerne.

084 * 6EGDEDHH:EI:B7:G'%%-

Nogle kommer bare for at hygge sig, danse og drikke drinks, og nogle kommer for at se, om de kan få udlevet nogle seksuelle fantasier. ”Når jeg siger, at Manifest er lidt mere hardcore, betyder det jo ikke, at man træder ind i et kæmpe orgie, men selvfølgelig foregår der ting i både i playrooms og darkrooms. For mig er det et succeskriterium, at folk dyrker sex, for det betyder, at de har det godt.” Tabu og trends På trods af seksuelle revolutioner og det danske frisind er der brug for sådanne medlemsklubber, hvor folk i ro og mag kan eksperimentere og udleve deres fetich. De fleste fetichister skilter på ingen måde med deres lyster andre steder end til feticharrangementerne. ”Der er stadig mange, der er hundeangst for, at deres kollegaer eller venner skal opdage det,” forklarer Stig. ”De synes, det er meget pinligt og helt forfærdeligt. Man kan da godt blive lidt forstemt over, at man i Danmark anno 2008 stadig er så bange for at åbne op. Vores såkaldte frisind har altså nogle begrænsninger. På den anden side har

jeg jo valgt for lang tid siden at melde ud, og det har jeg ikke fået nogen dårlige oplevelser ud af.” Stig oplever dog, at der er andre, der så småt begynder at vise små signaler på deres lyster i hverdagen og til fester. Man skal dog passe på, at man ikke misforstår andres signaler, når man bevæger sig uden for fetichmiljøet. ”Det er blevet lidt tricky,” fortæller Stig. ”Det var nemmere for 15 år siden, men i dag går rigtig mange piger jo med stiletter og langskaftede støvler, moden er fuldstændig inficeret med fetichobjekter. Altså jeg synes jo, det er skønt, men det gør også, at der kan


opstå noget signalforvirring og nogle misforståelser.” Når modeskabere lader sig inspirere af fetich-objekter, og når verdensstjerner som eksempelvis Madonna og George Michael anvender direkte henvisninger til fetich-kulturen i deres musikvideoer, er dette også med til at skabe mere accept omkring kulturen. ”Det er et kæmpe vendepunkt. Så på den måde er der nogle tabuer, der bliver nedbrudt, og så er det lidt nemmere at sige: Nej, nu vil jeg også prøve,” mener Stig.

Fetich for alle Mange har måske et billede af fetichister som nogle med store tatoveringer og piercinger. De findes selvfølgelig også i miljøet, men reglen er generelt, at der ikke er nogen regel for, hvem der dyrker fetich. ”Gennemsnitsalderen for vores medlemmer er omkring de 30-40 år, men der kommer også folk fra 18 år og op til over de 60 år, og det er alt fra arbejdsmænd til overlæger. Jeg har tit tænkt over, om der findes en fællesnævner, men det er simpelthen ikke muligt at finde en. Derfor kan du eksempelvis heller

ikke sige, at fetichister er folk, der har fået smæk som børn,” mener Stig. Der er dog andre fællesnævnere inden for fetich-miljøet. Som Stig forklarer, er der en tendens til, at det er de samme objekter, folk udvikler deres fetich i forhold til, uanset om du er i Indien, Kina, Amsterdam eller København. ”Folk tænder generelt på høje stiletter, regnfrakker, gummitøj og skinnende beklædningsgenstande som lak osv. Der er da også nogle få, som er angorauldsweatre-fetichister, men der er meget generelle fællestræk,” fortæller Stig.

'%%-H:EI:B7:G6EGDEDH

* 085


Fetish Fashion Party Den 13. september løber dette års Fetish Fashion Party af stablen. Festerne er kendte for at være vilde, men også for deres gode stemning. Fetichmiljøet i København har i det hele taget et rigtig godt ry, og den generelle tendens er, at folk er meget venlige og i mødekommende. Den positive stemning omkring miljøet går også meget godt i tråd med Stigs generelle holdning til fetich: ”I dyrkelsen af fetich er det glæden og lysten, der skal være det bærende. Hvis man skal kigge på min helt overordnede mission, så er det, at folk kan sætte sig selv og sin seksualitet fri - det kan lyde rigtig, rigtig hippieagtigt, men det er der behov for, da mange stadig er forkrampede i forhold til deres egen seksualitet.” Festen er åbne for alle, der opfylder dresscoden og køber en billet. Til festen kommer både mange fetichister, men også mange såkaldte ’turister’ - folk som er nysgerrige og gerne vil se nærmere på miljøet. Hvis man tænker på at kaste sig ud i en fetichfest, forklarer Stig, at det kan være en god ide at gøre sig klart, hvad det er, man kommer for: ”Det er meget sundt inden en fest at gøre op med sig selv, om man kommer for at feste eller for at dyrke sex. Især hvis man er et par, er det godt at tale igennem, hvad man vil gøre, hvis man møder et andet par eller en lækker pige eller fyr, så man ikke står der og efter fire rom og colaer kommer op og skændes over det. Hvis man er single, kan man jo tage det lidt mere, som det kommer.” Stig mener dog, at der er visse tilfælde, hvor folk bør holde sig helt væk. ”Hvis man går rundt med fordomme og måske bare kommer for at glo på giraffen og pege fingre af dem, så skal man lave noget andet i stedet for. Til festen er der også et krav om at respektere de andre deltagere. Der er nogle, der kan være ret bizarre i deres udklædning, og det skal man respektere og ikke eksempelvis stå og grine af dem,” understreger han. Med disse gode råd er interviewet ved at være slut. Der er endnu meget, der skal nås, inden Fetish Fashion Party er klar til at åbne dørene for flere hundrede glade fetichister og ’turister’.

088 * 6EGDEDHH:EI:B7:G'%%-

7>I:I=:6EEA: Hi^\8]g^hiZchZchi€gWV\ÒgbVZi7^iZI]Z 6eeaZ!]kdg[gV;Zi^h];Vh]^dcEVginWa#V# VggVc\ZgZh#;^gbVZihcVkc]Zck^hZgWa#V# i^aW^WZa]^hidg^Zc!]kdg:kVid\ZcW^YV[YZc [dgWjYiZ[gj\i!d\bZccZh`Z]ZYZcb^hiZYZ h^cjh`naY#CVkcZi\^kZgYd\VcaZYc^c\ i^a[dgh`Zaa^\Zh_dkZZe^hdYZg!c€g[da` Z`hZbeZak^hg^c\Zg[dgVi`³WZXdbejiZgZ ZaaZg[gj\iV[Hi^\#


+++++

KHALED HOSSEINI UNDER EN STRĂ&#x2026;LENDE SOL

KEN FOLLETT UENDELIGE VERDEN

Hosseini skriver med den sansemÌttede detaljerigdom og den enestüende varme, vi kender fra Drageløberen.

Et mestervĂŚrk i sin genre â&#x20AC;&#x201C; E K S T R A B L A D E T 399,95 VEJL. PRIS ¡ INDBUNDET

â&#x20AC;&#x201C; PO LITIKEN 299,95 VEJL. PRIS ¡ INDBUNDET KEN FOLLETT JORDENS SĂ&#x2DC;JLER

SĂĽ detaljeret, spĂŚndingsmĂŚttet, fortĂŚllermĂŚssigt imponerende og fĂŚngslende, at det er synd for al anden litteratur, der blegner ved siden af. â&#x20AC;&#x201C; CHILI 299,95 VEJL. PRIS INDBUNDET

  

149,95 VEJL. PRIS PAPERBACK PAPERBAC BA K

RAYMOND RAYMO N D KHOURY K H OU RY Y SLANGENS RING

Ny hĂŚsblĂŚsende thriller af forfatteren til Den sidste Tempelridder.

 

299,95 VEJL. PRIS ¡ INDBUNDET

RAYMOND KHOURY DEN SIDSTE TEMPELRIDDER

HĂŚsblĂŚsende spĂŚndingsroman, som det er umuligt at lĂŚgge fra sig. â&#x20AC;&#x201C; LITTERATURSIDEN.DK

KHALED HOSSEINI DRAGELĂ&#x2DC;BEREN

69,95 69 9 ,95 VEJL. PRIS POCKETBOG

 CICERO MICHAEL WHITE MEDICIERNES HEMMELIGHED

I Medici-krypten i Firenze ďŹ nder man det mĂĽske største arkĂŚologiske fund i nyere tid, men for Edie Granger er det starten pĂĽ en livsfarlig jagt. 249,95 VEJL. PRIS INDBUNDET

69,95 VEJL. PRIS POCKETBOG

ANN CLEEVES SORT SOM RAVNEN

Giv os nogle ďŹ&#x201A;ere krimigĂĽder som Jimmy Perez skal afdĂŚkke: Han er virkelig en kriminalkommissĂŚr man kommer til at holde af. â&#x20AC;&#x201C; L IT T E RAT URSIDE N . DK 249,95 VEJL. PRIS ¡ INDBUNDET

ALEX SCARROW SIDSTE LYS

Ny thrillerforfatter i verdensklasse. â&#x20AC;&#x201C; L IT T E RAT URSID EN.D K 299,95 VEJL. PRIS ¡ INDBUNDET

MICHAEL WHITE RITUALET

Man bliver hurtigt trukket ind i historien, der er spĂŚndende og overraskende fra start til slut ... en rigtig veldrejet thriller. â&#x20AC;&#x201C; HELSINGĂ&#x2DC;R DAGB LAD 129,95 VEJL. PRIS ¡ PAPERBACK

K Ă&#x2DC; B D I N E B Ă&#x2DC; G E R P Ă&#x2026; W W W. C I C E R O . D K M E D R A B AT KO D E N D O W N TO W N â&#x20AC;&#x201C; S Ă&#x2026; S PA R E R D U 2 5 %


H6G6==DAB?D=6CH:C

eg har en aftale med mig selv om, at jeg vil prøve alting mindst én gang. Når min redaktør ringer og spørg, om jeg ikke vil springe i et lille latex-outfit og tage ud og dække en fetich-fest, så siger jeg selvfølgelig ja til det. I min bevidsthed er fetish-fester noget med blege, midaldrende pædagogmedhjælpere med hængebryster, der presser deres flommede krop ned i en latexdragt en gang om året for at få lidt spænding i deres triste tilværelse … det kan jeg godt skrive om.

J

Nerver på Da aftenen oprinder, er jeg dog knap så stolt ved situationen. Research på nettet har fortalt mig, at Fetish Fashion Party har ry for at være temmelig

090 * 6EGDEDHH:EI:B7:G'%%-

;DID;>A>E#H"A>A>I#9@

hardcore. Jeg har allieret mig med tre mandlige ledsagere, som jeg mødes med inden festen, så vi kan dulme de begyndende nerver med alkohol. En flaske et eller andet ryger ned på under en halv time, og askebægret fyldes op af skod på rekordtid. Vi er helt overgearede og overstadige - som konfirmander, der skal til deres første drenge/pigefest. Jeg føler mig næsten nøgen i en uforskammet kort korsagekjole, der efterlader meget lidt til fantasien. Jeg har også netstrømper og lange, sorte støvler på. Og et eller andet sted i Sønderjylland vender mine bedsteforældre sig i deres grav.

G:EDGI6<:;:I>H=;6H=>DCE6GIN

Fanget i en våd drøm Taxaen stopper uden for noget, der ligner en stor lagerbygning. Jeg vakler ud og forsøger at holde balancen på de tårnhøje hæle, mens drengene bæller den sidste dåseøl. Og så går vi ind. ”Velkommen,” siger en smilende, mørkhåret kvinde med bare bryster og viser os hen til fællesomklædningsrummet. I det lille lokale løber halvnøgne og nøgne mennesker rundt imellem hinanden, lige meget hvor jeg kigger hen, glor bryster og kønsorganer mig op i hovedet. Jeg er fanget! Mit ansigt bliver varmt, og jeg må samle al min mentale styrke for ikke at stirre på en yderst veludrustet mands … ting. Han smiler venligt til mig, før han ifører sig en gasmaske og latexshorts. En ung pige klædt i rød


Fetish Fashion Party er en tilbagevendende årlig begivenhed. Da festen blev afholdt på Halvandet på Refshalevej, trak Downtowns udsendte i netstrømper og korset og infiltrerede festen. Det blev en aften, hvor fordomme blev gjort til skamme, grænser blev overskredet, og høje hæle fandt ny anvendelse.

læderbikini smører guldglimmer på en nøgen mands øjenlåg og i sin kavalergang. Hun fortæller mig at hun er studerende på Københavns universitet. ”Men jeg fortæller dig ikke, hvad jeg læser,” fniser hun, ”der er ingen fra mit studium, der ved, at jeg dyrker det her…” Omhyggeligt dupper hun glimmer på sine kindben. ”Jeg kommer herud for at prøve nogle grænser af og udforske min seksualitet. Sidste år endte jeg oppe på balkonen i sofaen med et norsk par, der slikkede mig på skift … og bagefter så hans kone på, mens jeg og manden knaldede. Jeg håber, de er her i dag.” Pigen tjekker sig selv ud i spejlet en sidste gang og forsvinder ud i menneskemængden.

”Han er jo ikke min slave til daglig…” Jeg skynder mig op i baren, der overraskende nok serverer noget så almindeligt som fadøl og vin. Jeg bestiller en stor fadøl og forsøger at gå i et med tapetet. Det store lokale begynder så småt at blive fyldt op, og jo flere smukke, sexede klædte mænd og kvinder, der kommer ind, jo mere bliver mine fordomme om halvkiksede midaldrende, offentligt ansatte gjort til skamme. Jeg falder i snak med et tiltrækkende dansk ægtepar midt i trediverne - en handelsskolelærer og en grafisk designer. I aftenens anledning har han sort læderhalsbånd på, og hun er klædt som dominatrix i sort catsuit og lange, spidse støvler. I hånden har hun en lang sort læderpisk. ”Han er jo ikke min slave i det daglige,” forklarer

hun, mens hun hiver hårdt i snoren, så slaven går ned på alle fire. ”Vi tager til Fetish Fashion Party for at lege med roller og tænde hinanden… Og jeg tænder på at have magten!” Slaven begynder at kysse og slikke på hendes tæer, jeg trækker mig diskret bort og glider ind i menneskemylderet. På et lille podie ved siden af dansegulvet er en kvinde med bind for øjnene bundet til en pæl, og en muskuløs mand med sort maske kærtegner hendes nøgne bryster med en pisk, inden han hårdhændet begynder at piske hende. Hun skriger frydefuldt, hver gang pisken rammer hendes allerede røde ryg, de omkringstående klapper.

'%%-H:EI:B7:G6EGDEDH

* 091


Dominatrix i journalistikkens navn Jeg finder mine mandlige ledsagere, og vi går en tur på den såkaldte 1001 nats-balkon. Herfra har vi imponerende udsigt ud over fest, folk og kostumer. Sexede sygeplejersker, frække politibetjente, nymfo-stuepiger, mænd og kvinder klædt i lak, læder og latex myldrer rundt imellem hinanden dernede. Ud af øjenkrogen kan jeg se, at der er ved at være godt gang i sofaarrangementet ved siden af os. Faktisk ser det ud, som om sofaen er vært for lidt af et sexorgie; mere eller mindre nøgne mennesker tungekysser på kryds og tværs, og jeg skimter også mindst to blowjob. ”Excuse me…” En mørkhåret, flot fyr i sorte, stramme bukser og bar overkrop prikker mig på skulderen og afbryder min sofaspionage. ”Have you ever walked on a man in those sexy boots?” Han kigger liderligt på mine støvler. Jeg får min øl galt i halsen og hoster uklædeligt. Det kan jeg jo ikke lige frem påstå, at jeg har prøvet før, og manden spørger mig, om jeg ikke har lyst. Den pæne pige i mig er lige ved at lange ham en lussing, men

den berusede journalist i mig har vist overtaget i aften, for jeg hører mig selv sige: ”Sure, how do you want it?” som en anden professionel escortpige. Manden ligger sig ned på gulvet, og jeg træder op på ham støttet af et gelænder, så jeg kan holde balancen. Jeg tager forsigtigt et skridt, men stopper op - nervøs for at skade ham. ”Just put your weight into it,” opfordrer han nede fra jorden. I journalistikkens navn ligger jeg al min vægt i og giver ham nogle seriøse tramp. Han vrider sig frydefuldt. Jeg tramper på hans mave, hans brystkasse, i hans skridt, hårdere og hårdere. Pludselig griber han om min ene støvle og placerer den på sit ansigt. Jeg lægger alt min vægt i og bilder mig ind, at jeg kan høre hans næse blive knust. Mange minutter senere stiger jeg ned igen. Manden, støvet af mine støvler, rejser sig, giver høfligt hånd og siger tak for lån til drengene. Kom her … vi bider ikke… Efter denne oplevelse vil jeg lige ud og samle tankerne på toilettet. Der er ikke kø, og jeg åbner

døren til en ulåst bås. To lyshårede piger med silikonebryster tungekysser inde i båsen, mens de blidt klæder hinanden af. Den ene vænner sig om, smiler og rækker hånden ud mod mig. ”Kom her … vi bider ikke.” Overrasket lukker jeg døren og skynder mig ud i menneskemængden igen. Jeg styrer direkte op til baren, hvor jeg drikker et par shots med en maskeklædt, norsk dværg, mens jeg fortæller mig selv, at jeg er totalt openminded og afklaret med sex. En times tid senere stiger jeg på gratis-bussen mod Islands Brygge, ør i hovedet af alkohol og oplevelser. Bussen er fyldt op med andre festdeltagere, der nu har klædt om til hverdagstøj og kunne være hvem som helst. ”Hvad er klokken egentlig?” spørg min sidemand mig. Jeg genkender hende som kvinden, der blev gennempisket på podiet for et par timer siden. ”Babysitteren har nemlig fri klokken tre, så jeg har vist lidt travlt, hvis jeg skal nå hjem, har jeg ikke?” Jeg nikker, læner mig tilbage i sædet og falder i søvn.

'%%-H:EI:B7:G6EGDEDH

* 093


9:I=>HIDG>H@:@£7:C=6KCC£GG:7GD<69:

?DHwE=>C:G:C6G9K6<C@?¢G

Fra tiden da København var omgivet af volde, var der fire porte, man kunne passere for at komme ind i byen, Vesterport, Østerport, Nørreport og Amagerport. Ud fra hver af portene gik så de tilsvarende gader Vesterbrogade, Nørrebrogade, Østerbrogade og Amagerbrogade. Downtown fortæller historierne om de fire gader, som i dag udgør hovedåren i hver deres bydel. Turen er nået til Nørrebro.

idt på eftermiddagen svinger en ung fyr op på Dronning Louises Bro. I fuld fart okser han over broen og ud på Nørrebrogade. Han er for sent på den, og i sit hoved beder han stille bøn til, at turen ned ad brogaden vil gå hurtigt. Busser og biler fylder kørebanen på hans venstre side, mens han konstant er på vagt over for fodgængere, der pludselig træder ud på cykelstien på hans højre. Og så sker det: På Fælledvej drejer en christianiacykel ud foran ham, uden mulighed for at overhale sænker han farten, bander i det stille og konstaterer, at han kommer for sent.

M

I 1700-tallet var Nørrebro langt, langt ude på landet. Et sparsomt bebygget område med de tre landsteder Solitude, Blågård og Store Ravnsborg. Man kunne finde håndværk, nogle blegdamme og ikke mindst nogle udskænkningssteder. Men

094 * 9:I=>HIDG>H@:@£7:C=6KCH:EI:B7:G'%%-

mod slutningen af 1700-tallet begyndte folk fra borgerskabet og embedsstanden at finde vej til Nørrebro, først som landliggere og senere som faste beboere. Områdets hovedvej hed Nørre Landevej og strakte sig over Fælleden. Linjen var ikke den sammen, som Nørrebrogade er i dag, men Nørre Landevej var hovedåren fra Nørreport, der gik ud i landet på dæmningen mellem Peblingesøen og Skt. Jørgens sø. En bydel bliver til Grundstene til den nuværende Nørrebrogade blev efter alt at dømme lagt i sin nuværende retning i slutning af 1600-tallet. Dæmningen mellem Sortedamssøen og Peblingesøen - det vi i dag kender som Dronning Louises Bro - har eksisteret siden 1560. 200 år senere i 1769 blev Nørrebrogade brolagt. Jernbaneskinnerne skar indtil 1930 hen over

Nørrebrogade, hvor Nørrebroparken i dag krydser. På pladsen foran nuværende Nørrebrohallen lå der tidligere en ”Skjære Mölle”. Den var en del af den småindustri, der var propfuldt af på Nørrebro på det tidspunkt. På grund af overbefolkningen inden for voldene valgte man i 1852 at flytte demarkationslinjen, som hidtil af forsvarsmæssige årsager havde hindret større byggeri på Nørrebro. Denne beslutning betød en voldsom byggeeksplosion i området omkring Nørrebrogade, og i løbet af kun 20 år opstod en decideret bydel. Ved udgangen af 1800tallet havde bebyggelsen passeret Jagtvej, og på knap 50 år var befolkningstallet på Nørrebro steget fra 10.000 til 105.000. Fra 1880’erne fik kvarteret omkring Nørrebrogade den høje, sammenhængende bebyggelsesform, vi kender i dag.


Dette betød, at Nørrebro fra at have været en bredt sammensat bydel blev til et udpræget arbejderkvarter med små lejligheder. Assistents Kirkegård Langs Nørrebrogade går den gule mur ind til et af Københavns populære grønne områder. Assistens Kirkegård - ikke Assistentens Kirkegård, som mange fejlagtigt kalder den i dag. Navnet assistens kommer af latin og betyder assisterende, og det er netop i det øjemed, kirkegården blev grundlagt. I 1790 begyndte det at knibe med pladsen på kirkegårdene inde for de københavnske volde, og man oprettede derfor en assisterende kirkegård på Nørrebro. Den gule mur langs kirkegården er et kendetegn på Nørrebrogade, og ligesom den trafikerede gade har stået kulisse til en række musikvideoer, er kirkegården og dens karakteristiske gule mur er igennem årene

blevet brugt som lokalitet til diverse filmoptagelser, bl.a. i filmen Bleeder. Den gule mur er også for nyligt blevet brugt på omslaget til Thomas Buttenschøns plade Billeder af min baggård.

blev kritiseret for at være lette, midlertidige løsninger, og projektet har i dag lange udsigter - desværre for den unge fyr fanget bag christianiacyklen uden muligheder for at overhale.

Cyklens paradis? Da Nørrebrogade er en central trafikåre, der forbinder Københavns nordvestlige kvarterer og Indre By, er gaden stærkt trafikeret af biler, busser og cyklister. Det vurderes, at den dagligt befærdes af ca. 30.000 cyklister. Det var på baggrund af dette, at Københavns Kommune i efteråret 2006 etablerede en grøn bølge for cyklister på denne strækning. Der har været meget snak om at gøre Nørrebrogade til en udpræget cykelgade. I december 2007 publicerede Københavns Kommune en rapport med tre forslag til, hvordan man kunne gøre Nørrebro mere cykel- og fodgængervenlig i fremtiden. Forslagene

>C;D

>&..'kV`iZ6aZm7gVh`I]dbhZchidg deb²g`hdb]ZY!YV]Vci^aW³Y@³WZc]Vkch @dbbjcZ'*%b^aa^dcZg`gdcZgbdY!Vi C³ggZWgd\VYZWaZkde`VaYiZ[iZg]Vb# @³WZc]Vkch@dbbjcZV[k^hiZYd\i^aWjYYZi! bZci^aW³Y^hiZYZi!Vi]Vc`jccZhedchdgZgZ Zc^Yg²ih"ZaaZg`jaijgWn\c^c\^@³WZc]Vkc# 9ZikVg7gVh`I]dbhZc^b^YaZgi^Y^``Z ^ciZgZhhZgZi^

'%%-H:EI:B7:G9:I=>HIDG>H@:@£7:C=6KC

* 095


FILM H6C9G:LB:IGDCDB:

CDG9>H@;>AB

CDG9>H@;>AB

6C>B6I>DC

9G6B6@DB:9>:

@DB:9>:

;>AB

En enkelt til Korsør

Rejsen til Saturn

Happy-Go-Lucky

En romantisk idiot

Saturn tur-retur

Smil til verden

Kærligheden over alt andet. Så enkelt kan budskabet i En enkelt til Korsør beskrives. Rasmus får tildelt en ph.d. i litteraturvidenskab for sin afhandling om romantikken. Han kan dog ikke få job på Københavns Universitet, så da han bliver tilbudt at efteruddanne voksne i Korsør, flytter han optimistisk til provinsen. Virkeligheden går snart op for den tørre akademiker, da hans undervisningsform prompte får flere af kursisterne til at forlade timerne. Det kræver en svær tilvænning og personlig udvikling for Rasmus, der undervejs forelsker sig i sin elev Signe, som dog viser sig at gemme på en ikke helt ubetydelig hemmelighed. Der er tale om et sammenstød mellem den klassiske tro på romantisk kærlighed og det moderne samfund og parforholds ejendommeligheder, personificeret i Rasmus og Signes voksende interesse for hinanden. Men også de andre kursister, blandt andet en fremragende Kurt Ravn som den tidligere marinesoldat Wilhelm, understreger sådan en tematik. En enkelt til Korsør har dog ikke så meget andet at byde på. Den er en skæv komedie - desværre mere skæv end morsom - og den dramatiske kurve er ujævn og føles kedsommelig. Der er enkelte vellykkede scener, men som helhed formår filmen ikke at præsentere budskabet på en synderligt engagerende måde. * Daniel Bentien

Endelig! Danmark får langt om længe lov til at bære førertrøjen i udviklingen af rumfart. Med finansiering fra rigmanden Kurt sendes verdens første bemandede rumskib ud for at kolonisere Saturn. Besætningen består af den uduelige helt Per, krigsveteranen Arne, den integrationsivrige Jamil og den usoignerede, ølglade Ole samt et par piloter. Pers ekskæreste, den dygtige tekniske chef Susanne, kender ham alt for godt, og fra kontrolrummet gruer hun for projektets udfald … og med god grund, for det viser sig, at Saturn allerede er beboet. Rejsen til Saturn er baseret på Claus Deleurans tegneserie, der siden udgivelsen i 1977 har opnået kultstatus. Filmen, der er skabt af folkene bag Terkel i Knibe, tager sig en del friheder fra forlægget, mest af alt for at aktualisere historien. Rejsen til Saturn er temmelig anarkistisk i stil med den amerikanske Team America, og intet er helligt. Det betyder et groft sprog, en masse destruktiv og ofte præpubertær komik, en satirisk kritik af begrebet danskhed samt en over næsen til alle fra prins Henrik til statsministeren. Det er langtfra alle jokes, der fungerer lige godt, men filmens uimponerede tilgang til satiren er forfriskende. * Daniel Bentien

Optimistisk, entusiastisk, opmærksomhedskrævende og iført farverigt, spraglet tøj. Mød 30-årige børnehaveklasselærerinde Poppy. Hun er imødekommende over for alle på hendes vej, og hendes liv er fuld af glæde og sjov. Poppy bor sammen med veninden Zoe, og sammen planlægger de at finde nogle søde mænd - hvilket dog er svært, for de mænd, de kender, er nogle skvat. Se bare den vrede, pessimistiske kørelærer Scott, som har mere end svært ved at tackle Poppys ukueligt gode humør. Det er de mangfoldige og interessante karakterer, der driver historien i Happy-Go-Lucky, som grundlæggende handler om, hvad der gør mennesker lykkelige. Det er derfor en noget anderledes film for Mike Leigh, der er kendt som socialrealismens ukronede konge med sine psykologisk komplekse dramaer såsom Hemmeligheder og løgne og All or Nothing. En af Poppys elever kommer fra et belastet hjem med en voldelig stedfar, og havde vi været i en af Leighs øvrige film, fulgte vi sikkert drengens dysfunktionelle familie i stedet for. Socialrealismen og autenticiteten er intakt i HappyGo-Lucky, men dramaet er denne gang skiftet ud med sød, optimistisk komik. Filmen kommer nok til at stå som en af mesterens mindre værker, men er alligevel en befriende positiv en af slagsen. * Daniel Bentien

En enkelt til Korsør (Danmark 2008) Instruktør Gert Fredholm Medvirkende Carsten Bjørnlund, Lærke Winther Andersen, Kurt Ravn, Bjarne Henriksen m.fl. Premiere Fr 19.09

096 * ;>ABH:EI:B7:G'%%-

Rejsen til Saturn (Danmark 2008) Instruktører Thorbjørn Christoffersen, Kresten Vestbjerg Andersen, Craig Frank Stemmer Casper Christensen, Frank Hvam, Iben Hjejle, Ali Kazim m.fl. Premiere Fr 26.09

Happy-Go-Lucky (Storbritannien 2008) Instruktør Mike Leigh Medvirkende Sally Hawkins, Alexis Zegerman, Eddie Marsdan, Samuel Roukin m.fl. Premiere Fr 12.09


J>E

H;;>AB

4

du også kan se i sep.

Anja og Viktor: I medgang og modgang (Danmark 2008) Anja og Viktor og deres lille datter bor i vennernes faldefærdige øvelokale i Sydhavnen, efter de er blevet smidt ud af deres gamle, dejlige lejlighed på Sankt Hans Torv. Da sagen kommer for retten, får de muligheden for at købe lejligheden som andel for en million, men selvom de slider og slæber, er det ikke let at skrabe pengene sammen. Det er femte film i den populære folkekomedieserie, der begyndte i 1999 med Kærlighed ved første hik.

9G6B6

;6CI6HN

Hellboy II: The Golden Army

Skyld med skyld på

Dæmon med attitude

Filmversionen af Evelyn Waughs roman Gensyn med Brideshead fra 1945 omdanner en af de mest fuldendte romaner i det 20. århundrede til et ganske udmærket historisk drama i 1920’ernes snobbede, engelske countryside. Matthew Goode spiller WW2-kaptajnen Charles Ryder, der med en flig af bitterhed mindes sin ungdom. Under sine studier på Oxford i begyndelsen af 1920’erne møder Charles den flamboyante og dekadente lord Flyte. Sebastian introducerer Charles til det prægtige Brideshead Castle og sin familie, der blandt andet tæller den flirtende søster Julia og den stærkt troende katolik, moderen lady Marchmain. Forblændet af Bridesheads skønhed og det intense søskendepar suges Charles dybere og dybere ind familiens interne problemer og spil. Filmen balancerer på en fin linje mellem den tørre engelske humor og det tunge, religiøse tema og portrætterer det historiske vingesus uden at virke prangende. Det skyldes ikke mindst Matthew Goode og Ben Whishaw, der fylder deres roller godt ud. Rygtet siger, at Jude Law, Paul Bettany og Jennifer Connelly skulle havde spillet filmens hovedpersoner. Hvis det er sandt, og Gensyn med Brideshead måtte nøjes med b-holdet, så har det i hvert faldt ikke gjort filmen nogen skam, måske tværtimod. * Joséphine Renard Vagnkjær

Guillermo Del Toro (Pans labyrint) lavede i 2004 den vellykkede Hellboy om den temperamentsfulde og menneskelige dæmon af samme navn. Nu kommer fortsættelsen Hellboy II: The Golden Army. Med horn og superheltekræfter er Hellboy stadig hemmeligt ansat af staten til at beskytte menneskeheden. Jobbet er mindre ensomt, nu hvor kæresten Liz er med på holdet, men Hellboy føler sig alligevel misforstået, og ønsket om at være et ’normalt’ menneske er ikke forsvundet. De eksistentielle skrupler forværres blot, da den mytiske prins Nuala erklærer krig mod menneskeheden, så de oversete og uelskede paranormale væsner kan få jorden tilbage. Hellboy må kæmpe mod Nuala og dermed langsomt hjælpe til med udryddelsen af sine egne. Det var uden tvivl Ron Perlmans præstation som Hellboy, der stjal opmærksomheden i etteren. Det samme kan siges om fortsættelsen, der som fortsættelser er flest, er fuld af plot-klicheer og halvkedelige superskurke. Hellboy II er ikke lige så vellykket som den første, men hvor handlingen virker konstrueret og ligegyldig, er karaktererne (især den nye Johann Krauss) og de betagende universer, som kun Del Toro kan skabe, så fede, at filmen hæver sig over den jævne fortsættelse. * Stine Teglgaard

Gensyn med Brideshead (Storbritannien 2008) Instruktør Julian Jarrold Medvirkende Matthew Goode, Emma Thompson, Michael Gambon, Ben Whishaw m.fl Premiere Fr 26.09

Hellboy II: The Golden Army (USA 2008) Instruktør Guillermo Del Toro Medvirkende Ron Perlman, Selma Blair, John Hurt, James Dodd m.fl. Premiere Fr. 05.09

Arn: Riget ved vejens ende (Danmark, Sverige, Norge, Finland 2008) Arn vender hjem til Sverige for at skabe fred i sit eget land og for endelig at gifte sig med Cecilia. De skaber et hjem på Forsvik og får et barn mere. Men Arn ved, at krigen truer, og det er bare et spørgsmål om tid, inden Sverkrarna kommer for at overtage kronen - og dette med hjælp fra danskerne. Med sit kendskab til udenlandsk kampteknik og strategi opbygger Arn en armé på Forsvik. Efterfølger til sidste års Arn: Tempelridderen efter Jan Guillous trilogi. Instr. Peter Flinth Medv. Joakim Nätterqvist, Gustaf Skarsgård, Bibi Andersson, Sofia Helin Genre Drama/adventure Premiere 19.09

;>AB

Gensyn med Brideshead

Instr. Søren Frellesen Medv. Sofie Lassen-Kahlke, Robert Hansen, Mira Wanting, Karl Bille Genre Komedie Premiere 12.09

Zohan (USA 2008) Den israelske agent Zohan Dvir iscenesætter sin egen død for derefter at genopstå i New York City som hårstylist. Han giver sine kunder en ”speciel behandling” i baglokalet, som ikke er med i den normale jobbeskrivelse, så da han bliver opdaget, trues han med at miste både sit nye liv og karriere. Filmen er skrevet af Adam Zandler, der også spiller hovedrollen som Zohan. Instr. Dennis Dugan Medv. Adam Zandler, John Turturro, Emmanuelle Chrigui, Nick Swardson Genre Komedie Premiere 26.09

Death Race (USA 2008) Fængslet på Terminal Island er umuligt at flygte fra. Her bruger fængselsbetjentene fangerne i en helt ny, dødbringende sport; det berygtede bilvæddeløb Death Race. Den tidligere speedwaykører Jensen Armes er dømt for et mord, han ikke har begået. Valget for ham er let: Enten deltager han i løbet, ellers er det fængsel på livstid. Han tvinges til at skjule sit ansigt bag en metalmaske, og med en bil udstyret med maskinpistoler og flammekastere er han nu oppe mod nogle af de mest brutale og morderiske forbrydere på Jorden. Instr. Paul W.S. Anderson Medv. Jason Statham, Ian McShane, Tyrese Gibson, Joan Allen Genre Action Premiere 26.09

'%%-H:EI:B7:G;>AB

* 097


96C>:A7:CI>:C

;DIDHI:;6CD<6AA>

>CI:GK>:LI=DG7?£GC8=G>HID;;:GH:C

REJSEN TIL SATURN 10 spørgsmål til Thorbjørn Christoffersen

an er oprindeligt fra Fåborg på Fyn, men laver nu 3D-animerede tegnefilm for A.Film i deres studier på Nørrebro til hele Danmarks glæde og fortjeneste. Som animator fra Animationsværkstedet i Viborg er han en af de talentfulde kræfter bag nogle af de mest populære moderne animationsfilm herhjemme. Downtown har stillet den 30-årige Thorbjørn Christoffersen ti spørgsmål om hans nyeste film Rejsen til Saturn, animationsmiljøet i Danmark og Dronningens jobbeskrivelse.

H

Downtown (DT): Hvorfor har I valgt at filmatisere Rejsen til Saturn? Thorbjørn Christoffersen (TC): Vi syntes, at det var en morsom historie, Claus Deleuran havde skabt tilbage i 1977. Det er tilmed sådan, at visse historier egner sig godt til animation, for eksempel denne om et hold danske astronauter, der tager til Saturn, men møder aggressive væsner, som planlægger en invasion af Jorden. Det kan man ikke lave herhjemme som realfilm.

DT: Hvilke overvejelser havde I med hensyn til Claus Deleurans forlæg? TC: Vi havde flere overvejelser. Tegneserien krævede en opdatering på den satiriske front. I forlægget var en af pointerne den herskende paranoia over for kommunismen, men den er blevet udskiftet med bekymringen om terror, som er mere forankret i vores tid. Historiemæssigt skulle der lues ud og byttes rundt, fordi tegneserien er en løs fortælling, der ryger fra øst til vest på hver side. Vi blev nødt til at lave filmen på dens egne præmisser, og derfor skulle der være en rød tråd i handlingen. Endelig skulle den være underholdende for folk, der ikke havde læst tegneserien. DT: Hvorfor har I valgt de stemmer til filmen, som er tilfældet (blandt andre Casper Christensen, Frank Hvam og Iben Hjejle)? TC: Vi har gode erfaringer med komikere (Anders Matthesen, der lægger stemme til samtlige karakterer i Terkel i Knibe, red.). De er skidesjove! Og de syntes, det var sjovt at prøve. Da vi fik fat i Casper Christensen og Frank Hvam, gik vi videre til resten af holdet fra Langt fra Las Vegas, det vil sige Iben Hjejle, Lars Hjortshøj og Klaus Bondam. De har som sammentømret komikerflok en rigtig god kemi, som vi kunne udnytte i filmen.

'%%-H:EI:B7:G;>AB

* 099


100 * ;>ABH:EI:B7:G'%%-


'%%-H:EI:B7:G;>AB

* 101


DT: Det er nogle ret provokerende satiriske øretæver, der bliver givet til diverse kendisser. Er I ikke bange for at træde nogen over tæerne? TC: Nej, det var vi faktisk ikke. Satire kan kun fungere, hvis det er grænseoverskridende, ellers er det ingenting. De personer, for eksempel statsministeren og Dronning Margrethe, bliver nødt til at kunne tage det i kraft med deres stilling i samfundet. Man kan sige, at det ligger i jobbeskrivelsen. I sidste ende håber vi bare, at folk synes, det er sjovt.

jeg fandt en flyer om Animationsværkstedet i Viborg: Der skulle jeg op! Det at komme på en skole lærer man meget af, fordi alle tegner rigtig godt og inspirerer hinanden. Jeg fandt ud af, at jeg faktisk var ret god, og der var gode råd at hente hos underviserne. Dengang var det ikke en statsautoriseret uddannelse, og der var ingen professorer, så der var en del praktik undervej. Jeg fik en praktikordning med A.Film, hvor jeg er blevet hængende siden. Erhvervet og skolegangen er tæt forbundet, og man får en masse kontakter herigennem.

DT: Du har også instrueret Terkel i knibe. Hvordan var det at lave Rejsen til Saturn i forhold til din første film som instruktør? TC: Rejsen til Saturn har været en helt anderledes proces og en meget større opgave. Med Terkel var Anders Matthesen den drivende kraft. Forlægget var her et hørespil, som vi skulle sætte billeder på. Grundmaterialet var meget solidt. Med Rejsen til Saturn fik vi lov til at smage, hvordan det er at starte fra

DT: Hvordan vurderer du animationsfilmsmiljøet i Danmark? TC: I forhold til dengang jeg startede, er der sket utrolig meget, og Danmark er faktisk et animationsknudepunkt i mine øjne. Animationsværkstedet er blevet statsgodkendt og samarbejder med animationslinjen fra Den Danske Filmskole, så der er masser af talent derude. Diversiteten er stor mellem for eksempel A.Film, der laver film for teenagere og unge, og Anders Morgenthalers

bunden, selvom der også var et forlæg til grunde. Historien er som sagt noget anderledes opbygget end i tegneserien, og på det tekniske plan er ambitionsniveauet skruet op. Selvom der er enkelte teknikker, vi genbruger, forsøger vi også at ramme Claus Deleurans stil.

Copenhagen Bombay, som både laver animationsfilm for de helt små og for voksne. Der er villighed til at eksperimentere, og det skal der også være.

DT: Hvad er det, animation kan, som realfilm ikke kan? TC: Der er bare nogle historier, som kun kan laves som tegnefilm. En fortælling om danske astronauter, der møder rumvæsner, som invaderer Danmark, kunne aldrig laves som realfilm her i landet. Derfor er animation en perfekt udtryksform til sådanne historier.

DT: Hvad kan Danmark gøre for at blive endnu bedre til animation? TC: Diversiteten og villigheden til at eksperimentere er Danmarks force. Vi kan ikke hamle op med de udenlandske animationsfilm rent teknisk, så vi må diske op med noget andet historiemæssigt. Det betyder også, at man må prøve nogle ting af og somme tider brænde fingrene. Der er heldigvis god vilje til at forsøge at finde en niche, som ikke bliver oversvømmet af de amerikanske selskaber. Det er den gode vilje, der gør, at det går rigtig godt indtil videre.

DT: Hvad fik dig til at lave animation? TC: Jeg har altid ønsket at lave animation, men jeg troede, at det var urealistisk. Det var først, da jeg flyttede til København efter gymnasiet, at jeg overhovedet så det som en realistisk mulighed. Det var, som om lynet slog ned i mig, da

DT: Hvordan er København som animationsby? TC: Jeg er slet ikke alvidende omkring Københavns rolle, men det er branchens bankende hjerte, et naturligt centrum. Det er her, studierne er, og det er her - ud over Animationsværkstedet i Viborg, at man kan blive uddannet til animator.

102 * ;>ABH:EI:B7:G'%%-


DET DANSKE FILMINSTITUT/ DANISH FILM INSTITUTE

CINEMATEKET

SEPTEMBER 2008

WARHOL FACTORY NY PORTUGISISK FILM FRIDAY LATE NIGHT NICK BROOMFIELD EDWARD DMYTRYK STUMFILM MED LEVENDE MUSIK CARLOS REYGADAS GRATIS BØRNEFILM OG MEGET MERE ... ,ŽSôOMôM²NEDENSôFILMôOGôARRANGEMENTER

CINEMATEKET.DK

)ô#INEMATEKETSôBIOGRAFERôKANôDUôSEôALLEôDEôkLM ôDUôIKKEôKANô SEôANDREôSTEDERô)ô&ILMHUSETôkNDERôDUôOGS²ô&ILM ôOGô"OG HANDEL ôRESTAURANTô35,4 ô6IDEOTEKôOGôDETôINTERAKTIVEôSTUDIEô &),- 8ô"ES‘Gô&ILMHUSETôIô'OTHERSGADEô ô+‘BENHAVNô+


BYENS STEMME Hver måned er Downtowns udsendte med på en lytter, når københavnerne mødes i byens S-toge, fitnesscentre, supermarkeder og stemningsfulde beverdinger og snakker sammen om stort og småt. De skæveste og mest underholdende samtaler finder vej til disse sider. Så snak bare videre - vi er lutter øren.

104 * 7N:CHHI:BB:H:EI:B7:G'%%-


I>B@6;@6

Uheld Dengang jeg næsten brændte naboens bil Samtalen, som ingen skulle have hørt - men som blev opsnappet på Cafe Europa, onsdag den 18. juni, klokken 15.26 - præcis seks dage efter branden.

e sidder under en af cafeens parasoller med solbriller og opsmøgede skjorteærmer. To familiefædre med noget bankverden over sig. De har fået frokost og har talt om have, hus og job. Men så kommer det. Pludseligt: ”Fik jeg fortalt dig om sidste torsdag, da jeg brændte haveaffald i baghaven?” siger den ene med et listigt smil.

D

Det smil skjuler en stor historie. Den anden kan mærke det. Han ser op: ”Er det lovligt i en parcelhushave, Arne?” Arne ser på ham: ”Det er det nok ikke, men jeg havde haft den her bunke haveaffald i flere måneder. Du ved, grene og en masse død bambus. Og jeg ville af med det, så jeg havde prøvet at brænde det, men det var for vådt. Og så kom maj, helt uden regn, og så tænkte jeg, at det var nu. Men jeg ville alligevel være helt sikker, så jeg ofrede tre liter tændvæske på det.” ”Tre?” ler den anden, og Arne nikker og mumler i en ru stemme: ”Ja. Det var måske i overkanten. Og problemet var, at jeg ikke havde tænkt over vindretningen. Havde jeg vidst, hvor galt det ville gå, var jeg taget på lossepladsen. Men jeg gad ikke til at leje trailer og skulle frem og tilbage flere gange. Så den afbrænding var en sensationel ide.” Arne tøver. ”Men jeg flottede mig nu nok lidt med tændvæsken. Og jeg tænkte heller ikke over, at min nabos bil, du ved, hans sølvgrå Aston Martin, stod parkeret ret tæt ved, og at affaldet også var alt for tæt på hans grund. For jeg kan godt sige dig: Da jeg smider tændstikken på bunken! Hold kæft, det tog fart. Flammerne skød op som missiler.” Arne er begyndt at tale hurtigt, og nu sætter han albuerne i bordet og læner sig frem: ”Og da ilden får fat, falder hele bunken så sammen med et sug. Puf! Og der kommer katastrofen, for det giver en masse røg. Det var som en blæsebælg, der bare prustede en tæt sky ud, og der stank af brændt bambus. Der blev jeg sgu panisk, for tændvæsken havde fat, og jeg kunne godt se, at det var ude af min kontrol. Jeg må bare prøve at begrænse skaderne, tænker jeg ...”

”Kunne du ikke bruge haveslangen?” ”Jo, det overvejer jeg også,” siger Arne og stopper brat. Et bredt grin spreder sig over hans ansigt. ”Men så opdager jeg vindretningen. Flammerne er allerede blevet mindre, så det går nok, tænker jeg. Men røgen tager kurs direkte mod min nabos hus, og terrassedøren står åben på fuld gab derovre, og de er ikke hjemme - ikke endnu i hvert fald. Hold kæft, røgen bevæger sig bare direkte ind i stuen, og så kan jeg ikke holde masken. Men samtidig tænker jeg, at jeg må gemme mig, så der ikke er noget, der ser, at jeg står der og griner. Så jeg løber om foran vores hus - i indkørslen - og knækker af grin.” ”Var det ikke også naboens altan, du ramte med en nytårsraket?” lyder det tonløst fra den anden. ”Jo. Arhh, raket og raket, det var en faldskærmsraket, og det var sgu uheldigt. De raketter er jo elendigt skruet sammen. Du kan putte krudt i enden af en ballon, og den vil have en mere kontrolleret retning. Så det var faktisk lidt af et pletskud, at den strøg direkte over på deres altan og ramte deres rudeparti. Dong. Og så foldede faldskærmen sig ud. Som en vandmand på vinduet.” De to bryder ud i høj latter. De andre på cafeen skæver til dem. Arne ler videre: ”Nå, men under branden kommer de så hjem, og jeg kan se for mig, hvordan de har åbnet hoveddøren og skabt gennemtræk! Osen er sikkert blevet suget gennem hele huset. Og straks tropper de op ved min fordør klar til at skælde ud. Og så støder de fandeme på mig i indkørslen. Hvor jeg står og griner. Hele deres bil var blevet dækket af flyveaske og snask. Og ”er du klar over, hvordan det stinker ovre hos os?” vil de vide. Og så må jeg jo gå til bekendelse: ”Nej,” siger jeg. Det var jeg ikke klar over - om røgen var trukket over til dem? Og det må de meget undskylde.” Arne ler længe. Så sidder han lidt. Og slutter så: ”Jeg betragter det faktisk som lidt af en succeshistorie. Det er jo billig sjov. Og hvor meget gør vi egentlig for at komme i kontakt med vores naboer? Vi pudser vores bil og ordner vores haver - hver for sig. Men det er jo sådan noget her, der virkelig knytter bånd.”

'%%-H:EI:B7:G7N:CHHI:BB:

* 105


NATTELIV Omtaler

C6II:A>K

Paul van Dyk 4 timers tysk trance

Den tyske dj Paul van Dyk er på verdensturné med sit seneste album In Between. Denne tur bringer van Dyk forbi Kulturkajen Docken med et fire timer langt dj-set, der uden tvivl vil byde på ægte Berliner-trance, tekno og electronica. Settet vil byde på en del materiale fra In Between, hvorpå bl.a. David Byrne fra Talking Heads og Jessica Sutta fra Pussycat Dolls medvirker, men mon ikke der også bliver plads til ældre kendinge som ’Tell Me Why (The Riddle)’ og ’Nothing But You’. Den 37-årige festmaskine har spillet på stort set alle klubber på hele kloden, og han har vundet over 50 musikpriser. Sidst Paul van Dyk gæstede Danmark var i 2006, hvor han spillede for et udsolgt Hal D, men nu er han tilbage med et endnu større og vildere show. Udover Paul van Dyk vil der være et line-up af danske djs. Arrangementet er etableret og præsenteret af folkene, som også stod bag Stella Polaris og Tïesto i Parken. * Lasse Høgh Paul van Dyk / Vonyc Sessions, World Tour 2008 Tid & sted Fr 26.09 kl. 21 på Kulturkajen Docken, Færgehavnsvej 35, Kbh. Ø Pris 225 kr. + gebyr Info www.gaffabillet.dk / www.paulvandyk.com

106 * C6II:A>KH:EI:B7:G'%%-


5"/263&3":ˆJTBXBSEFEBT 8PSMEµT#FTU(JOBOESFDFJWFE EPVCMFHPMEBU4BO'SBODJTDP 8PSME4QJSJU$PNQFUJUJPO

" 5" 4 5 & 0 ' * / 5 & / 4 * 5 :


;DID?6HDC>9G>H6A6B>

ADJ>H:HI:>L:G

BuC:9:CH9?B=BDC:

MHM One MHM One, der går under det civile navn Morten Halborg-Møller, er uden tvivl en af Københavns absolut dygtigste dj’s. Siden han for mere end fem år siden startede klubkonceptet Kill Your Telly, har han haft fingrene i et utal af forskellige

arrangementer, klubber og fester og har spillet overalt i byen. I dag er han fast dj på Culture Box og Vega og er begyndt at skære ned på dj-gigene for at bruge tid på sin egen musik. I denne måned udkommer MHM Ones første plade.


G:EDGI6<:HI:AA6EDA6G>H

>C;D B=BDcZZg[VhiY_e€ 8jaijgZ7dmd\KZ\VC^\]iXajW =Vc]VgVgWZ_YZihdbegdbdiZg!Wdd`Zgd\ Y_d\]Vgk²gZiVc`ZgbVcYe€ZcaVc\g²``Z `ajWWZg]Zg^WaVcYi@^aaNdjgIZaand\9696 BdgiZc=VaWdg\"B³aaZgZgZcYZaV[ `jchi`daaZ`i^kZi7diiZ\V6gZiZ >hZeiZbWZgjY`dbbZg]Vch[³ghiZ eaVYZe€IVgiZaZiGZXdgYh

lle myter om, at dj’s først står op, når solen går ned, bliver gjort til skamme, da jeg møder MHM One en morgen på en café på ydre Nørrebro. Trods det tidlige tidspunkt virker han imødekommende og fokuseret og fortæller veloplagt om, hvordan det hele startede; “Jeg har brugt meget af min ungdom på graffiti, og på et tidspunkt tror jeg, at jeg blev lidt mættet af den kultur, så da jeg begyndte i gymnasiet, købte jeg to pladespillere. Jeg havde ikke nogen fast stil eller overordnet ide fra starten, men jeg har altid selv spillet musik, så jeg havde egentlig meget let ved at lære teknikken,” siger han, da vi er blevet bænket med hver sin kop kaffe. “I starten spillede jeg meget amerikansk elektro, hiphop og funk - sort musik - og senere hen begyndte jeg så at spille house og techno, hvilket jeg 100% koncentrerer mig om nu. Dengang var det til sådan nogle undergrundsfester; Ungdomshuset, Baldersgade og Gimle i Roskilde, hvor jeg gik i gymnasiet.“

A

“Jeg kom ind på et ret godt tidspunkt, hvor der skulle fyldes nogle huller ud; der var den fashionagtige house/techno-crowd, og så var der en undergrund, som bl.a. Ned Flanders fra Culture Box stod for, hvor de arrangerede fester ude i Siloerne. Jeg tror, at jeg fik fat i nogle af alle dem, der lå midt imellem de to grupper; studerende, kunstnere…folk som mig selv,” fortæller Morten om opstarten. Kill Your Telly fejrede femårs jubilæum tidligere i år, hvilket er en usædvanlig høj alder for et klubkoncept. Men ifølge Morten er opskriften på succesen meget enkel: “Det, jeg har gjort rigtigt med Kill Your Telly, er, at jeg ikke har låst mig fast på et sted med en bestemt type flyers. Jeg har hele tiden været åben for at rykke mig. Jeg har virkelig lavet meget forskelligt undervejs og sørget for at holde kvaliteten oppe på et vist niveau og hele tiden hevet nye folk ind til at lave det visuelle. Hvis man gør det og i øvrigt er åben og up to date med ny musik, så tror jeg, at et klubkoncept kan holde.”

Det var under et ophold i Berlin, at Morten fik øjnene op for den techno og house, som skulle blive kendetegnende for hans lyd, og med inspiration fra den tyske klubscene startede han still-goingstrong-klubben Kill Your Telly op i København. “Jeg startede med at lave fester med et simpelt ønske om at fyre op under nogle arrangementer, hvor jeg også selv kunne spille. Jeg erfarede, da jeg kom hjem fra Berlin, at selvom jeg rigtig gerne ville være dj, og jeg syntes, at jeg havde alle de rigtige plader, så blev jeg ikke booket. Jeg har altid været glad for at arbejde projektorienteret, så det var meget naturligt for mig at sige: nå ja, men så laver vi bare vores egen klub,” fortæller Morten om den entreprenør-ånd, der har gjort ham til et af de stærkeste navne på den danske klubscene. En scene som han delvist selv har været med til at skabe: “Da vi startede, var scenen meget anderledes, end den er nu. I dag er der klubber over det hele, og der kommer hele tiden nye promotere, der føder nye koncepter,” siger han og fortæller om en scene, der var mindre elektronisk. Der var et mindre publikum for elektronisk musik og færre promotere, der interesserede sig for den type fester, som MHM One havde oplevet i Berlin.

Først og fremmest musikelsker “For mig har det at lave fester altid været centreret omkring musikken,” forklarer Morten, “og som dj kan jeg tage festen i forskellige retninger. Jeg kan vælge at spille et dybt sæt eller et hårdt sæt eller et mere gøglet sæt, og på den måde kan jeg tage folk med på en rejse gennem musikken.” At musik betyder mere end almindelig meget for MHM One, kan vel næppe komme bag på nogen, der har hørt hans sæts. Derfor kommer det også som en overraskelse, at han tilsyneladende har svært ved at definere sin lyd præcist. “Jeg spiller house og techno i alle mulige afskygninger,” siger han og tænker sig lidt om, før han fortsætter: “Det skal helst være groovy og funky, det skal ikke være for overgearet, og intensiteten skal ikke være for høj hele tiden. Det er meget loopbaseret musik, jeg spiller, og så bygger jeg det sammen til nye tracks ved eksempelvis at tage tre minutter af slutningen på et nummer og bruge det til at mixe ind i et andet. Når jeg så sammensætter fx trommer, diskant og vokal fra et nummer med bassen og stortrommen fra et andet nummer, så bliver det på en måde et helt nyt remix. Det går jeg enormt meget op i; at bruge tid på at sætte pladerne sammen på den rigtige måde og give pladerne tid.”

Når folk kommer flere uger efter og siger, at det var det vildeste, og at det har åbnet en hel ny verden for dem. Så giver det lige pludselig mening, at man står der til lang ud på morgenen og slider sig selv op bag pladespillerne.


Det er tydeligvis svært for Morten at sætte ord på, hvad det er, han gør. Han arbejder intuitivt og kan mærke følelsesmæssigt og fysisk, hvad der fungerer. Og det er der også andre, der kan; I løbet af de seneste fem år har han spillet stort set alle steder i København og er også blevet booket i udlandet. “Jeg har været ret heldig, fordi jeg har haft et stort netværk, i kraft af at jeg selv har været booker og promoter i udlandet. I kraft af at jeg havde boet i Berlin, fik jeg nogle job på Rio Club (legendarisk berlinerklub, der for nylig lukkede ned, red.), og når jeg kom derned, var forskellen helt klart den, at jeg ikke kendte et øje på dansegulvet, men at alle var på alligevel. Det giver selvfølgelig et helt andet boost, end når jeg kan se ti af mine venner ude i crowded. Når jeg spiller på Culture Box, så kender jeg jo stort set hele dansegulvet, og det er klart, at det er fedt at komme et sted hen, hvor man kan se, at folk fuldstændig ubetinget danser, fordi du spiller noget god musik og har nogle evner – ikke fordi du er Morten og har et stort netværk,” fortæller han om forskellen på at spille herhjemme og i udlandet. “Nu hvor jeg udgiver en plade, så er situationen pludselig en anden. Nu får jeg en følelse af, at folk faktisk står og venter på mig derude, forstået på den måde at når jeg kommer uden for København, så kender folk mig og ved, at jeg står for noget bestemt, fordi de har hørt pladen. Det giver jo et helt

vildt kick og betyder, at jeg får fornyet lyst til at give alt, hvad jeg kan,” siger Morten med en entusiasme, der trodser det tidlige tidspunkt. Det er tydeligt, at det at lave musik er det, han brænder mest for i øjeblikket. Men det betyder desværre, at der kommer til at gå længere tid imellem, at vi skal regne med at finde hans navn på klubbernes flyers: “Igennem det seneste stykke tid har jeg droslet ned for de mindre job. Jeg har taget det valg, at det skal være sjovt at dj’e. På et tidspunkt havde jeg det sådan, at det skulle være min levevej, og der tog jeg simpelthen alt, hvad jeg kunne få, men nu er fokus et lidt andet. Jeg dj’er ikke for pengenes skyld længere.” De job, der er sjove, er ifølge MHM One selv job, hvor publikum er lydhøre over for det, der bliver spillet; “Folk behøver ikke nødvendigvis at forstå det, jeg spiller, men de skal være åbne over for det, for ellers bliver det en kamp. Jeg føler, at jeg har noget godt at byde på, og hvis folk ikke værdsætter det, så er det ikke nogen fed situation. Jeg er ikke typen, der lige sætter Michael Jackson på, hvis der er en, der kommer op og beder om det. Det er egentlig ikke for at være arrogant, men det er bare ikke det, jeg gør. Jeg har det sådan, at når jeg går op og spiller, så leverer jeg et show, også selvom jeg spiller et stille og roligt opvarmningssæt. Jeg er blevet betalt for at gøre noget, jeg

MHM One kan bl.a. opleves på Culture Box den 6. september.


Da der bliver spurgt til hans sjoveste oplevelse som dj, bliver han fjern i blikket. “Når man har spillet igennem så mange år, er der selvfølgelig rigtig mange sjove episoder,” siger han tøvende, “men det, jeg husker mest fra dj-job, er, hvis jeg har haft et langt intenst sæt, som er gået fuldstændig fejlfrit, og hvor jeg kan mærke, at folk virkelig har fået en oplevelse ud af det. Når folk kommer flere uger efter og siger, at det var det vildeste, og at det har åbnet en hel ny verden for dem. Så giver det lige pludselig mening, at man står der til langt ud på morgenen og slider sig selv op bag pladespillerne.”

Jeg får det fysisk dårligt af at stå på en scene og spille for et publikum, der vil have noget andet musik, end det jeg står for. Det er simpelthen fordi, det betyder for meget for mig, til at jeg vil stå og gå på kompromis på den måde.

er god til, og så vil jeg også gerne gøre det,” siger han med en overbevisning, der primært synes at dække over et usædvanligt stort følelsesmæssigt engagement i det, han laver. For MHM One er musik hjerteblod, og at dj’e handler om andet og mere end at tilfredsstille masserne: “Jeg har prøvet at tage sådan nogle kommercielle job, hvor jeg har fået en masse penge, og så har jeg skulle gå på kompromis med min spillestil, fordi jeg har vidst, at det publikum, der har været, ikke ville kunne forstå den musik, jeg spiller. Den slags siger jeg nej til i dag. Jeg føler ikke, at jeg kan stå inde for det længere, jeg får det fysisk dårligt af at stå på en scene og spille for et publikum, der vil have noget andet musik end det, jeg står for. Det er simpelthen, fordi det betyder for meget for mig, til at jeg vil stå og gå på kompromis på den måde.” Med en ny plade på gaden er det slut med at gå på kompromis. Hans egen musik har nu førsteprioritet, men udgivelsen markerer samtidig en tilbagevenden til der, hvor det hele startede: “Jeg spillede trommer, da jeg var yngre og har også sunget og rappet,” fortæller Morten. “Da jeg så begyndte at spille plader, var det det, der tog over. At være dj og promoter var meget altomsluttende og blev min identitet i et par år, hvilket var fint nok, for så har jeg kunne dygtiggøre mig i det. Men pludselig gik det op for mig, at jeg - i hvert fald her i København - har opnået det, jeg ville inden for dj’ing. Der kan godt være nogle sjove fester en gang imellem, men det er stadig en lille by, og når man har spillet her i fem år, så har man været over det hele, og så har man brug for noget mere.” Han indrømmer gerne, at alderen måske også spiller ind på hans valg om at skære ned på spillejobbene: “Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg da flere gange været ved at miste energien. Det er hårdt at være på hver weekend og blive ved med at punke folk og rykke deres verden, og jeg laver heller ikke nær så mange fester i dag, som jeg gjorde for to år siden. Jeg kan nok ikke helt stoppe med det, men det at lave musik selv er en rigtig fed ting for mig, og det er noget, jeg har i sinde at bruge det primære af min tid på nu. Så i fremtiden bliver der færre, men bedre events fra min hånd, også i kraft af at jeg er kommet i registreret partnerskab med Bottega Arete. Nu har jeg kørt solo i mange år, og nu er det blevet tid til at være lidt mere fokuseret og voksen.”


;DIDA6HH:=£<=

G>@@:9>AA>C<

HEDINDJGI>B:

IT’S YOUR TIME Alle har en drøm om at sætte sig selv fri, men gør vi det? Bliver det ikke mest af alt til en snak over en flaske rødvin, hvor drømmene får frit spil, men aldrig bliver til noget? To unge mennesker er i gang med at befri deres drøm og prøver at komme ud med budskabet til alle os andre, der endnu ikke tør tage springet og gøre det, vi har allermest lyst til.

i kender alle sammen til at dagdrømme med vennerne på de sene nattetimer. Drømmen om at slippe alt, hvad man har i hænderne, og tage til en Bountyø på ubestemt tid. Drømmene forbliver desværre som oftest bare drømme. To unge mennesker Martin på 27 år og Lizette på 24 år, der har kendt hinanden det meste af deres liv, har valgt at føre det, de længe har gået og drømt om, ud i livet. En passion om en tilværelse, hvor det er muligt at være mobil og kunne opleve den ultimative frihed ved især at være selvforsynende og uafhængig.

V

Bussen En kold mandag eftermiddag kørte en farvestrålende bus op foran min lejlighed på Nørrebro, hvor jeg blev taget varmt imod af to unge københavnere. Bussen var hyggeligt indrettet med sovepladser, en funky bar og gardiner i stærke og varme farver, der fik mit sorte outfit til at virke helt malplaceret ved siden af. Bussen stoppede ved en café på Langelinie, hvor vi plantede os med hver vores kop te.

114 * C6II:A>KH:EI:B7:G'%%-

”Det handler om livet, tiden og måden at leve på,” fremlagde Martin. En stor mundfuld for to unge mennesker, men et sted skal man starte. De valgte derfor at købe en gammel skolebus fra Bornholm og indrette den således, at den både kan bruges til fest og beboelse. ”Vi vil på alle måder gerne bruge bussen til at gøre livet lidt sjovere. Der er ikke noget federe end at parkere bussen et tilfældigt sted i København, booke noget musik og holde en fælles fest for tilfældige mennesker, der kommer forbi og finder vores initiativ interessant,” siger Martin og Lizette, der allerede har haft bussen i brug til Distortion, der løb af stablen i juni måned. Ingen af initiativtagerne drømmer dog om, at bussen skal blive et modefænomen. Den skal blot være et blikfang og en anledning til at få folk til at tænke, stoppe op en gang imellem og spørge sig selv, om deres tilværelse egentlig giver mening. ”Det, vi mest ønsker med bussen, er at få budskabet frem om, at folk skal være klar over, at det er dem selv, der er i centrum, og at livet, tiden og måden at leve på er noget, de selv styrer,” siger Martin.

På trods af at bussen blot er en genstand for budskabet, har de begge dog en stor vision med bussen. En miljøvenlig vision hvor solenergi, vindenergi og alternaive løsninger står højt på listen. ”I øjeblikket er det hotteste disk i London et disk med alternativ energi og et dansegulv, som genererer strøm, når man danser på det,” siger Martin, der ligesom Lizette finder det vigtigt at være miljøansvarlig. Your Time Det er din tid, dit liv og dig, som er i centrum, lyder den mest centrale vending, når de skal udtrykke deres idé. Martin og Lizette har netop derfor valgt at afbillede Martin i logoet, da han, for så vidt det er muligt, efterlever det, han selv siger og tror på. ”Det handler om at give slip og vide, at det hele nok skal gå. Mange mennesker har behov for et eksempel på dette, før de selv tør. Derfor er jeg illustreret,” siger Martin. Martin og Lizettes passion for at få hvert enkelt individ til at stoppe op og mærke efter, om de egentlig er glade for det, de går og laver, bunder også i det samfund, vi er ved at bygge op omkring os selv. Et samfund hvor det handler om elite, materialisme


'%%-H:EI:B7:GC6II:A>K

* 115


7JHH:C :g&'bZiZgaVc\!kZ_Zg&%idc d\]Vg]ZYYZiBV\YVh^YZc&.-' 

og høje krav. Lizette påpeger som følge deraf, at det er vigtigt, at man til tider træder ud af det system, vi lever i til daglig. ”Hvorfor er der ingen, der går over for rødt, selvom der ikke kommer nogen biler? Fordi vi ofte vælger at følge samfundets systemer, da det får os til at føle os mest trygge,” siger Lizette.

=VghiVcYeaVYhe€Id[iZ\€gYheaVYh^KVaWn G³\^\g³[iZce€€gZihGdh`^aYZ;Zhi^kVa d\he²ggZYZ[dgigVÒ``Zc^'i^bZg =VkYZG^ii7_ZggZ\VVgYe€WZh³\ hdbYZc[³ghiZd[ÒX^ZaaZ\²hi

”Det er okay ikke at gøre sin uddannelse færdig på nomineret tid, selvom regeringen mener noget andet. Alle kan bryde ud af samfundets systemer og for eksempel vælge ikke at gennemføre en uddannelse på nomineret tid, hvis man ikke har lyst. Det er bare et spørgsmål, om man tør, for samfundet har en tendens til at bilde os ind, at vi har det mest trygt og godt, hvis vi følger samfundets krav,” siger Lizette, der selv har sat sin uddannelse kreativt sammen. Begge har de altså hver især en vilje til at udrette noget andet end det, det ’normale’ liv byder på. Som samtalen skred frem, fornemmede man fra Martin og Lizettes side en meget stærk passion for deres egne idéer. De arbejder sig stille og roligt fremad i deres bus, møder folk, hvor de er, og gør det af ren og skær kærlighed og lyst til at sprede glæde. Tvivlen om, hvorvidt to mennesker vil kunne føre så store filosofiske tanker ud i livet, begyndte så småt at fortage sig under samtalen. Man blev uden tvivl dybt fascineret af deres tankegang og ønske om at hengive sig til en mobil og uafhængig tilværelse. En påmindelse til os andre om, at det er let at give slip og gøre løs snak til handling. Så kommer du forbi en bus i hvide, grønne og gule farver, stop op, lyt til musikken, der sikkert spiller fra bussens tag, mæng dig med festen, og gør hverdagen lidt mere spændende og livet lidt mere udfordrende. Hold øje med bussen Your Time.

116 * C6II:A>KH:EI:B7:G'%%-


DO YOU DARE?

TAKE A WALK ON THE DARK SIDE

6PRRWK DQG VPRN\ D PDUULDJH 6PRRWKDQGVPRN\DPDUULDJHRI Ã&#x20AC;QHSHDWHGVFRWFKPDOWZKLVNLHVDQG


;DIDA6HH:=£<=

RAW

G:EDGI6<:G6L'%%-

Visuelt tilbageblik fra Københavns største clubbing-event, der efter 4 år i Silo52, denne gang blev afholdt på Halvandet ved Refshaleøen lørdag den 2. august. Årets RAW bød på mere end 50 dj’s fordelt på 7 arenaer og husede mere end 5000 gæster.

118 * C6II:A>KH:EI:B7:G'%%-


GJC:G@ BDGI:C7G:JB

B8;JCJ@

B=BDC:

'%%-H:EI:B7:GC6II:A>K

* 119


IDB8DAA>CH

B896G>HHDCJ@

120 * C6II:A>KH:EI:B7:G'%%-


;6<<:I;6>GNH

>CHE:8I6=H8G6I8=

'%%-H:EI:B7:GC6II:A>K

* 121


B6I>A9:9><B6CC

BuC:9:CH=DBD76G8D9:

Køligt sted varme mennesker Code er en af Københavns mere stilrene homobarer og danner rammer for dragshows, loungestemning og cocktailpartys. Baren rummer de fleste typer og kodeordet er: At der skal være plads til alle.

122 * C6II:A>KH:EI:B7:G'%%-


ode er en homobar for lesbiske, bøsser, biseksuelle og interesserede heteroer. Code ligger i RüdhusstrÌde, oven over kultbiografen Posthus Teatret i Indre By, og stedet satser stort pü underholdningen med dragshows, homobio og søndagsbanko. I juli havde de besøg af engelske Dave Lynn, som plejede at optrÌde i det legendariske Madam Arthur for ür tilbage. Lynns show var büde ironisk, komisk og musikalsk, og Codes kalender er altid stoppet med arrangementer. Her dyrkes dragshowgenren, og ofte kan man blive rigtig godt underholdt pü en almindelig onsdag, hvis man er i humør til at trÌde ud af heteronormativiteten og ind i et slaraffenland af forskellighed - büde hvad angür stil, musik og mennesker.

C

Generelt vidner Code om en stor ĂĽbenhed - om du hedder Jørgen, men ligner en Bolette, kommer i dine comfy-pants eller er i glitter fra top til tĂĽ, sĂĽ bliver du taget imod med ĂĽbne arme. PĂĽ den vis er Code ikke en almindelig homobar. Selvom der klart er kødmarkedsstemning fredag og lørdag, handler det lige sĂĽ meget om at vĂŚre sig selv og om at ďŹ&#x201A;aunte det, du har (og ikke har). For en helt almindelig hetero er det yderst befriende bare at kunne ryste røven uden at spekulere over sĂĽ meget andet end netop det.

Generelt vidner Code om en stor übenhed - om du hedder Jørgen, men ligner en Bolette, kommer i dine comfy-pants eller er i glitter fra top til tü, sü bliver du taget imod med übne arme.

Ud over at publikum er forholdsvist modent, er det svĂŚrt at ďŹ nde en kasse, som beskriver de mennesker, der kommer pĂĽ Code, for det synes at vĂŚre alle slags; fra turister til par, singler, forretningsmĂŚnd og transvestitter. Betjeningen er i top, og drinkskortet rummer ingen mangler, men heller ingen overraskelser. Priserne ligger pĂĽ ca. 80-120 kr. for en drink, men til gengĂŚld er entreen ofte gratis, selv nĂĽr der er shows. Code er indrettet med lĂŚdersofaer, spejle overalt, seriøse blĂŚsere over hvert bord og en lang hotelagtig bar. Dette er med til at skabe en ret kølig â&#x20AC;&#x2122;easy-to-cleanâ&#x20AC;&#x2122;-atmosfĂŚre, og stedet kan ved første øjekast virke upersonligt. Men pĂĽ trods af sort lĂŚder og lidt for mange spejle opvejes det noget upersonlige 80â&#x20AC;&#x2122;er-lounge interiør til fulde af klientellet og medarbejderne, som er med til skabe en afslappet stemning og bryde isen. Der er unisextoiletter sĂĽ rene, at man kan foretage operationer i dem, selvfølgelig med fuldďŹ gurspejle overalt. VĂŚlg toiletterne med lĂĽs, hvis du ikke vil overraskes, og vĂŚn dig til at vaske hĂŚnder ved siden af urinalerne. Codes indehavere, brødrene Carsten og Thomas, ĂĽbnede for efterhĂĽnden mange ĂĽr siden det, vi dag kender som Jailhouse. Og allerede dengang havde de en drøm om ogsĂĽ at ĂĽbne en mere loungeagtig bar med plads til alle. Med Code er drømmen om en homobar, hvor alle virkelig er velkomne endelig opfyldt, og det lader til, at folk kigger ind, netop fordi personen tĂŚller mere end seksuel orientering.

8D9: I^YhiZYDc"id`a#&+"')![g"aÂł`a#&+"%*!GÂ&#x20AC;Y]jhhig²YZ&!@W]#@ I_Z`lll#XdYZ#Y`

'%%-H:EI:B7:GC6II:A>K

* 123


;DID;G:99N=6<:C


8DE:C=6<:C<6NEG>9:'%%-


DESIGN & SHOPPING Omtaler

ELLE pü dansk Her i september udkommer den første danske udgave af det internationale modemagasin Elle - nÌrmere bestemt den 22. september. Fokus er naturligvis pü mode og skønhed, og bladet vil orientere sig internationalt med afsÌt i danske strømninger. Elle udgives af Aller-koncernen, som allerede stür for udgivelsen af magasinet i Sverige og Finland. Hermed skÌrpes konkurrencen kraftig pü det danske marked for modemagasiner til kvinder, men ifølge Aller vil Elle blive en sÌrlig stÌrk spiller ved at satse pü at vÌre et rendyrket internationalt kvalitetsmagasin, der har den internationale mode som omdrejningspunktet, men hvor tonen er dansk og med en bred appel. MagasinfÌnomenet Elle blev lanceret i Frankrig i 1945 og udgives nu i 42 lande. * Cecilie Bolvinkel

9:H><CH=DE

Hook me up Den danske tegnestue FurnID, som holder til i Uplandsgade pü Amager, har netop sendt et nyt funktionelt og iøjefaldende produkt pü gaden. Det drejer sig om Hook Me Up, der, som navnet indikerer, krÌver at blive hÌngt op, før du kan hÌnge noget pü den. Hook Me Up er en opdateret version af den klassiske stumtjener, men i stedet for at stü pü gulvet og stritte med armene hÌnger Hook Me Up ned fra loftet som en abstrakt kÌde, hvorpü man kan hÌnge tøj, ting og sager. KÌden dannes i gentagelsen af et enkelt element, og det er kun afstanden mellem loft og gulv, der begrÌnser dens lÌngde. Tegnestuen FurnID bestür af Bo Strange, Morten KjÌr Stovegaard og Sara Vinther Martinsen, og sammen er deres erklÌrede mül at skabe nyttige og imødekommende design, der samtidig vÌkker opmÌrksomhed. Hook Me Up sÌlges gennem www.casanovafurniture.dk Tjek ogsü www.furnid.com * Cecilie Bolvinkel

128 * 9:H><CH=DEE>C<H:EI:B7:G'%%-


woodysgrooming.com Forhandles kun af de sejeste frisørsaloner - For nÌrmeste forhandler 8674 2822


9:H><CH=DE

Dette efterĂĽr satser det danske tøjmĂŚrke InWear pĂĽ underspillet elegance. I chefdesigner Lene Borggaards første kollektion for InWear er der nemlig fokus pĂĽ et delikat og poetisk udtryk. Flere tendenser fra sidste efterĂĽr/vinter ďŹ nder igen vej til dette ĂĽrs kollektion - fx er overtøjet stadig oversize, og kapper og smĂĽ jakker holder ogsĂĽ denne sĂŚson. Kodeord i InWears efterĂĽrslook er blandt andet enkelthed i silhuetterne, et opdateret vintagelook, plisserede ĂŚrmer og diskrete detaljer. Materialerne er et miks, hvor kraftig strik møder ďŹ ne vĂŚvninger, og hvor det blanke sĂŚttes over for det matte. Farverne er primĂŚrt underspillede nuancer af grĂĽ og brun med smĂĽ indspark fra kraftigere gul, rød og petroleum. * Cecilie Bolvinkel Tjek www.inwear.com

130 * 9:H><CH=DEE>C<H:EI:B7:G'%%-


Fashionabel fairtrade Syv frivillige fra Folkekirkens NødhjĂŚlps bĂŚredygtige butik og kaffebar, ďŹ sk, har netop lanceret deres anden SKIFt - trade fair-kollektion. Kollektionen forener god stil med gode produktionsforhold. Motivationen bag er at vise, at tøj kan vĂŚre tendensbevidst og lĂŚkkert, samtidig med at det er produceret under ordentlige forhold. SKIFt skal dermed vĂŚre med til at forny og forbedre det lidt forĂŚldede og stormønstrede image, fairtrade stadig har, samt bidrage til den igangvĂŚrende rebranding af fairtrade-markedet i Danmark og blandt andet gøre det interessant for modebevidste unge. Gruppen bag kollektionen har arbejdet med det mĂĽl for øje at skabe en tidssvarende fremadsigtet kollektion, der bĂĽde indeholder noget nyt i forhold til dansk design og samtidig tilpasser sig den danske mode, sĂĽledes at den bliver attraktiv for forbrugerne hĂŠr. MĂĽlet er ikke, at forbrugeren først og fremmest skal købe tøjet for at hjĂŚlpe nogen, men fordi de simpelthen synes, at det er en fantastisk vare. SKIFt-kollektionen er produceret af ďŹ sks samarbejdspartner Fil Bleu, som er et projekt under foreningen International Kontakt. Fil Bleu bestĂĽr af bomuldsbønder, vĂŚvere, farvere og skrĂŚddere i Mali og Burkina Faso samt en styregruppe i Danmark. Første kollektion kom pĂĽ gaden sidste ĂĽr, og succesen følges op af den aktuelle kollektion nummer to, der har Karen Mukupa og Thure Lindhardt som ambassadører. SKIFt er til salg i ďŹ sk-butikken, og kollektionen bestĂĽr blandt andet af buksedragt, kjole, taske, kasket og herrebuks. * Cecilie Bolvinkel Fisk Sted Skt. Peders StrĂŚde 1, Kbh. K Info www.noedhjaelp.dk/ďŹ sk / tlf. 33 15 28 01

9:H><CH=DE

Tøj og menneskerettigheder 2008 er 60-ĂĽret for FNâ&#x20AC;&#x2122;s menneskerettighedserklĂŚring, og det markerer Amnesty International ved at gøre netop dette til omdrejningspunktet for deres nye Protect Me-kollektion, som blev lanceret i august. Det er anden gang, at Amnesty International i Danmark kører kampagnen Protect Me, hvor en rĂŚkke førende danske tøjdesignere designer et produkt til kollektionen. De støtter derved aktivt kampen for at genoprette den globale respekt for menneskerettighederne. Sidste ĂĽr var fokus for kampagnen kampen mod tortur, og den udløste et overskud pĂĽ ca. 150.000 kr. til Amnestys arbejde. 2008-kollektionen skabes af designerne Tusnelda Bloch Copenhagen, Aucom Cph, dâ&#x20AC;&#x2122;AHrling og Black Milk, og hvert ďŹ rma har haft frie hĂŚnder til at skabe et eller ďŹ&#x201A;ere styles. De enkelte design indgĂĽr i de respektive designeres vinterkollektioner, og de er hver isĂŚr udstyret med en Protect Me-hanger med information om kampagnen. Gitte Amalie Hempel fra dâ&#x20AC;&#x2122;AHrling udtaler om projektet: â&#x20AC;?I tøjbranchen gĂĽr alt sĂĽ hurtigt. Den ene kollektion overlapper den anden, og det er ofte ret overďŹ&#x201A;adisk. Jeg spørger derfor en gang imellem mig selv, om det hele har en mening. Det har det nu, hvor jeg kan vĂŚre med til at støtte en vigtig sag, og det er jeg meget taknemmelig for.â&#x20AC;? Protect Me-kollektionen forhandles i udvalgte butikker over hele landet samt i Amnesty Internationals danske webshop: www.amnesty.dk/shop. * Cecilie Bolvinkel

'%%-H:EI:B7:G9:H><CH=DEE>C<

* 131


8:8>A>:7DAK>C@:A

;D@JH8DE:C=6<:C;JGC>IJG:;:HI>K6A

MØBLER EN Mellem den 5. og 7. september bliver det københavnske byrum indtaget af over 15.000 m2 møbeludstillinger. Det sker under

Copenhagen Furniture Festival, som ikke kun er for de professionelle møbelindkøbere, men som også har masser af tilbud til alle designinteresserede københavnere.


8DE:C=6<:C;JGC>IJG:;:HI>K6A I^Y%*#%."%,#%. Eg^hi^abZaY^c\HZcYZchbhi^a&.)%bZYiZ`hiZc Ă&#x2020;;Zhi^kVa*Ă&#x2021;!YZi`dhiZgVab^cYZa^\hbh"iV`hi!d\hÂ&#x20AC;Zg [g^VY\Vc\i^aWjhd\VggVc\ZbZciZgjcYZg[Zhi^kVaZc# I_Z`lll#XdeZc]V\Zc[jgc^ijgZ[Zhi^kVa#Y`

MASSE


openhagen Furniture Festival er en ny møbelfestival, som blev afholdt for første gang sidste ĂĽr. Vigtige elementer i festivalens koncept er ĂĽbenhed og inddragelse af det københavnske byrum. Samtidig er visionerne for festivalen klare og selvsikre: København skal vĂŚre centrum for møbeldesign, og det er her, de vigtigste designnyheder skal lanceres. Og hvordan ďŹ nder alt dette sĂĽ sin udformning? Fx gennem en ĂĽben publikumsfestival med busser mellem de forskellige events og udstillinger, ved at udstille pĂĽ alternative lokaliteter og lokaler og med tilmelding og festivalprogram via mobilen.

C

Hop pĂĽ bussen Et af de initiativer, som er med til at gøre Copenhagen Furniture Festival ĂĽben og oplevelsesorienteret for det bredere designinteresserede publikum, er, at alle, der har lyst, gratis kan tilmelde sig festivalen per sms og sĂĽ modtage en adgangsbillet til festivalens busser og de forskellige arrangementer, som ďŹ nder sted i løbet af de tre festivaldage. PĂĽ festivalens hjemmeside kan du ďŹ nde detaljerne omkring tilmelding.

134 * 9:H><CH=DEE>C<H:EI:B7:G'%%-

Busserne starter fra Nordhavn og zigzagger gennem Indre By og videre til Frederiksberg og Valby. Ruten gür videre med havnebussen til Holmen forbi blandt andet gallerier, hotelfoyerer, Frihavnens nedlagte lagerbygninger, ledende møbelhuse og de normalt lukkede designshowrooms. Pü busserne er der stewarder og stewardesser, som guider passagererne gennem byen og videre til den nÌste udstilling. Langs ruten kan man fx opleve The Paustian Experience, som er en alsidig kollektion af møbler tegnet til Paustian af kendte arkitekter og nye, unge designere. Eller stop hos GUBI, som i anledning af festivalen har inviteret fem designere til at give deres fortolkning af GUBI-møbler og lamper. Blandt designerne er fx Isabel Berglund og Stine Bidstrup. Hvis du trÌnger til at slappe lidt af, kan du hoppe af hos Sofa Copenhagen og teste komforten i deres udvalg af sofaer og lÌnestole. Videre pü ruten kan du ogsü overveje at se, hvordan en reol bliver til, høre popjazz fra duoen Casual Funk og vÌre med til at fejre 50-ürs fødselsdagen for PH 5-lampen, som samtidig udkommer i fem nye farver under navnet PH50. Rundt omkring pü ruten er der forskellige mindre events og konkurrencer, og müske er du heldig lige at stoppe forbi, mens der bydes pü en lille forfriskning eller tÌndes op under grillen.


De etablerede og de unge Under festivalen prĂŚsenteres i alt over 60 ledende internationale og nationale fabrikanter samt københavnske møbelhuse. Det er etablerede danske mastodonter som Fritz Hansen, Louis Poulsen og Montana samt nyere spillere som CPH Square, der i ĂĽr ďŹ&#x201A;yttede fra Istedgade til nye, store lokaler i Valby. Fra det store udland kan du fx opleve svenske tekstiler fra Almedahls, tyske stole fra Brunner eller italienske siddeløsninger i alle mulige farver og former fra italienske Moroso. Men det er ikke kun de etablerede navne, der har mulighed for at udstille pĂĽ Copenhagen Furniture Festival. Festivalen lancerer nemlig et nyt omrĂĽde under navnet Noncommon, hvor nye talentfulde møbeldesignere fra de skandinaviske designskoler kan vise deres kreationer frem. Her lĂŚgges vĂŚgt pĂĽ det utraditionelle og det ucensurerede. Det foregĂĽr i DGI Byen, hvor der ogsĂĽ er mulighed for at møde de unge designere. Møbeldesigner Kasper Salto og arkitekt Thomas Sigsgaard vil bedømme udstillingen, og vinderen vil fĂĽ den stolte ĂŚre at blive ĂĽrets bedste bud pĂĽ et nyt innovativt produkt.

København som designmetropol Copenhagen Furniture Festival er stadig en ny spiller i den københavnske eventkalender, men festivalen har det mül at blive en tilbagevÌrende og uundvÌrlig tradition i netop den kalender. Pü en üben og innovativ facon bygger festivalen oven pü en god lang dansk designtradition og er med til fortsat at gøre København til en designmetropol. Det bliver spÌndende at se, hvordan festivalen udvikler sig büde lokalt og internationalt, men i første omgang kan man i hvert fald hoppe pü bussen og lade sig transportere rundt og opleve mangfoldigheden inden for møbeldesign og studere kontorstole, barstole, lÌnestole, spisebordsstole, behagelige stole, underlige stole for ikke at tale om lamper, borde, sofaer, reoler, skaber osv.

'%%-H:EI:B7:G9:H><CH=DEE>C<

* 135


H6CC:6GK>C

BuC:9:CH9:H><C:G:B>A@DO6@

SKAL VI LEGE DOKTOR? Hvis navnet Emil Kozak ikke straks fĂĽr klokkerne til at ringe, fĂĽr hans design højst sandsynligt de ďŹ&#x201A;este til at nikke genkendende. FĂĽ ved, at det faktisk er en dansker, der stĂĽr bag de populĂŚrere design, hvor de karakteristiske stĂŚrke farver, positive budskaber og underfundige referencer til eksempelvis børns tanker, stjernekrig eller livet i havet har gjort ham kendt verden over.

'%%-H:EI:B7:G9:H><CH=DEE>C<

* 137


en lejlighed i Barcelona er det ved at vĂŚre tid til dagens første kop kaffe; der venter mange timer foran computeren - selvdisciplinen er vigtig, hvis man vil mĂŚnge sig med designere i verdensklasse. Først skal vejrudsigten dog lige tjekkes for at se, om der skulle varsles bølger til en tur pĂĽ surfboardet senere. Fra den nordspanske hovedby driver Emil Kozak i dag sit eget graďŹ ske designďŹ rma. Hans karakteristiske design har gjort ham kendt i bĂĽde Europa og USA, og ud over at vĂŚre manden bag en lang rĂŚkke skate- og surfboardkollektioner har han skabt design til alt fra T-shirts, sko og lamper til cd-covere, websites og magasiner. Hans stil kendetegnes ved de rene linjer og stĂŚrke farver - ofte med underfundige, ironiske og humoristiske budskaber og referencer som en del af designet. Blandt hans hidtidige kunder kan bl.a. nĂŚvnes de amerikanske ďŹ rmaer VANS, Instant Winner, Eastpak og Planet Earth samt danske LAB, Blah Apparel og D:A:D. Og sĂĽ har han ikke mindst designet verdensmesteren i surďŹ ng, Kelly Slaters, board, som han brugte ved VM.

I

138 * 9:H><CH=DEE>C<H:EI:B7:G'%%-

Et punkband pĂĽ Lolland Inspirationen til de design, der i dag har gjort Emil Kozak til et eftertragtet navn, startede faktisk i Maribo pĂĽ Lolland. 1980â&#x20AC;&#x2122;ernes grafďŹ ti- og skateboardkultur nĂĽede ogsĂĽ til disse ydreliggende kanter af landet, og pĂĽ et drengevĂŚrelse gav dette anledning til, at den 8-10-ĂĽrige Emil â&#x20AC;&#x2122;designedeâ&#x20AC;&#x2122; pĂĽ alt fra sit orange plastikskateboard til kassettebĂĽnd og bĂĽndoptager. â&#x20AC;?Som 12-13-ĂĽrig lavede jeg og nogle venner sĂĽ et band - selvfølgelig et punkband,â&#x20AC;? husker Emil. â&#x20AC;?Vi var ikke sĂŚrlig gode, men sĂĽ mĂĽtte vi jo have nogle ďŹ&#x201A;otte plakater og ďŹ&#x201A;yers i stedet,â&#x20AC;? griner han.â&#x20AC;? Til bandet lavede jeg covere, plakater og ďŹ&#x201A;yers, som jeg tegnede i hĂĽnden og skannede ind i Word pĂĽ en gammel Windows-computer. Dengang var det jo ikke sĂŚrlig alvorligt, men mere bare for at lave noget, der var sjovt. Da jeg skulle til at beslutte mig for, hvad jeg gerne ville, sagde min mor: Hvad med sĂĽdan noget med computere og design? Det synes jeg lød sjovt, det overvejede jeg ikke lige umiddelbart, at man kunne arbejde med, sĂĽ det var faktisk


lidt hendes ide. Jeg startede pĂĽ en skole pĂĽ Lolland for formgivende design, men stoppede hurtigt igen - jeg ville gerne designe, men jeg gad ikke lige sidde pĂĽ den skole, og i stedet tog jeg til København i sommeren i â&#x20AC;&#x2122;99.â&#x20AC;? Fra København til Barcelona Efter at have gĂĽet med post i København i ďŹ re mĂĽneder for at spare op til en Mac-computer ďŹ k Emil en elevplads pĂĽ det københavnske graďŹ ske bureau Bureau, hvor han senere blev fastansat. PĂĽ Bureau blev Emil hurtigt kastet ud i en lang rĂŚkke designopgaver og ďŹ k stor frihed til at prøve egne ideer af, hvilket blev startskuddet til den senere karriere. I København mødte Emil ogsĂĽ sin spanske kĂŚreste, der i 2005 blev ĂĽrsagen til, at han hev stikket ud af computeren i Danmark og ďŹ&#x201A;yttede til Barcelona. I Barcelona gik Emil i gang med at etablere sit ďŹ rma og skabe sig et netvĂŚrk. â&#x20AC;?I den første tid i Barcelona var mine forudsĂŚtninger for at fĂĽ ďŹ rmaet op at køre

egentlig dĂĽrligere, end de havde vĂŚret i Danmark. Jeg kunne ikke sĂĽ meget spansk - bare det at ďŹ nde ud af, hvor tingene lĂĽ, eller det at købe et eller andet kunne godt vĂŚre lidt besvĂŚrligt de første gange. Samtidig kendte jeg ikke sĂĽ mange mennesker og skulle til af skabe et netvĂŚrk med kunder osv.,â&#x20AC;? fortĂŚller Emil. Der gik dog ikke lĂŚnge før, kunderne begyndte at komme pĂĽ banen, og i dag nyder Emil sine spanske omgivelser: â&#x20AC;?I Barcelona er der eksempelvis rigtig mange fĂŚllesmaleri-arrangementer, og det er ret fedt. Det tager noget tid at blive accepteret, men jeg har et godt netvĂŚrk i dag. Der er mange mennesker, der har noget med design, grafďŹ ti, skateboarding og den slags at gøre i byen, og det er vildt spĂŚndende. Samtidig kan man surfe her om vinteren, stĂĽ pĂĽ skateboard ĂĽret rundt, og sĂĽ er der ikke langt til nogle gode snowboardomrĂĽder,â&#x20AC;? tilføjer Emil tilfreds.

'%%-H:EI:B7:G9:H><CH=DEE>C<

* 139


De positive design Man kan spørge sig selv, hvad det er, der skal til for at vinde international genklang inden for et felt, hvor graďŹ ske designere stĂĽr i kø for at sĂŚtte netop deres aftryk nok gange til at skabe sig et navn. Vi prøver at spørge Emil: Hvad er det ved dine design, der har gjort, at du har fĂĽet sĂĽ meget succes? â&#x20AC;?Ă&#x2026;hh, det ved jeg snart ikke, det er nĂŚsten den forkerte, du spørg â&#x20AC;Ś ĂĽhh, det bliver jeg da helt pinlig berørt over â&#x20AC;Ś Der har mĂĽske vĂŚret brug for noget design, der var lidt mere sjovt. PĂĽ det tidspunkt da jeg startede, var der meget negativitet, sĂŚrligt inden for skateboarding. Jeg kunne da hĂĽbe, det er derfor, at folk synes, det er interessant, fordi det bidrager med noget positivitet og fantasi. Men sĂĽ tror jeg ogsĂĽ, at hĂĽrdt arbejde er rimeligt nødvendigt, komme op om morgenen, holde sine aftaler og den slags, hvilket er lidt af en udfordring, nĂĽr man sidder alene.â&#x20AC;?

140 * 9:H><CH=DEE>C<H:EI:B7:G'%%-

Hvordan arbejder du med design? â&#x20AC;?Jeg synes egentlig hele tiden, jeg bevĂŚger mig nye steder hen, prøver forskellige ting, forskellige medier, nye mĂĽder at sĂŚtte tingene sammen pĂĽ, nye farver og udtryk. Jeg bruger meget koncepter og rammer for mine design. Jeg er trĂŚt af det graďŹ ske udtryk i sig selv, jeg vil gerne prøve at bygge nogle historier og en rød trĂĽd ind i designene. Jeg synes nĂŚsten, det er spild af farver og plads, hvis man ikke vil sige noget med det, man laver. EfterhĂĽnden har jeg svĂŚrere og svĂŚrere ved bare at sĂŚtte mig ned og lave et eller andet, bare fordi det er ďŹ&#x201A;ot - jeg skal have en ide med det.â&#x20AC;? Rammerne for Emils arbejde fornemmes tydeligt i hans forskellige kollektioner. Et af de temaer, Emil tidligere har arbejdet med, er en serie af skateboards for det danske ďŹ rma LAB. Inden for temaet â&#x20AC;&#x2122;Børns tankerâ&#x20AC;&#x2122; afbilledes børn, der leger doktor, folk der tisser ned fra himlen, nĂĽr det regner, mĂĽnen som en gul ost eller ĂŚbletrĂŚer, der vokser ud af maven, fordi et barn har slugt en ĂŚblekerne.


Hvordan ďŹ nder du inspiration til dine design? â&#x20AC;?Eksempelvis snakker jeg meget med min kĂŚreste om det, hun siger nĂŚsten altid, at det skal vĂŚre mere sødt, sĂĽ hun holder mig lidt i snor, sĂĽ det ikke bliver for rĂĽt. Det er ogsĂĽ hende, der har den største pĂĽvirkning pĂĽ farvevalg, det er hun rigtig god til. Jeg tror i virkeligheden ikke, jeg er sĂĽ god til det med farver.â&#x20AC;? Er det ikke svĂŚrt ikke at lade sig inspirere for meget af andre? â&#x20AC;?Jamen, der er noget interessant i, at der er ďŹ&#x201A;ere personer, der har den samme - ikke nødvendigvis ĂŚstetik - men den samme tilgang til, hvordan ting kan hĂŚnge sammen. SĂĽ jeg synes faktisk ikke, det er et problem, at folk kigger pĂĽ hinandens ting og arbejder sammen, tvĂŚrtimod synes jeg nĂŚsten, der kunne mangle sammenhold. Jeg tror, vi alle sammen prøver at bevĂŚger os mere og mere i hver sin retning. Men man kan eksempelvis kigge pĂĽ grafďŹ ti, selvom grafďŹ ti selvfølgelig ogsĂĽ handler om at have sin egen stil, er det virkelig et godt

eksempel pĂĽ, hvordan man kan effektivisere og skabe resultater sammen. GrafďŹ tistilen i dag er sĂĽ højt udviklet, og det er den selvfølgelig, fordi der er sĂĽ mange, der har kigget til hinanden. PĂĽ den anden side skal man naturligvis heller ikke fjerne hinandens levebrød ved at lave de samme ting - men selvfølgelig bliver man inspireret af andre.â&#x20AC;? Emil pĂĽpeger bl.a., at en del af de designere, man ser i dag, er opvokset under og inspireret af de samme tendenser og kulturstrømninger, hvilket kan give visse fĂŚllesnĂŚvnere i udtrykket. Hvilke projekter arbejder du med for tiden? â&#x20AC;?Jeg har et projekt pĂĽ Bread and Butter-festival her i Barcelona og en udstilling i San Sebastian i nĂŚste weekend. SĂĽ laver jeg nogle ting for Nike og noget for Zone - nogle overďŹ&#x201A;ow skateboards. SĂĽ er jeg i gang med en logoproďŹ l for Guerilla group, et surfboardmĂŚrke der laver accessories, og sidst har jeg et lille

'%%-H:EI:B7:G9:H><CH=DEE>C<

* 141


personligt projekt med en af mine venner, hvor vi designer T-shirts.â&#x20AC;? Umiddelbart lyder det, som om der er nok at se til. â&#x20AC;?Lige pĂĽ det sidste har jeg arbejdet rigtig meget, i vinters der arbejdede jeg ikke sĂĽ meget, kun ca. fra kl. 9 til 16-17-tiden, sĂĽ nu kører jeg sĂĽ lidt mere i døgndrift.â&#x20AC;? Interviewet er ved at vĂŚre slut, da Emil er pĂĽ vej ud af døren til sit Bread & Butter-arrangement. Det er svĂŚrt at pĂĽstĂĽ, at han er kommet sovende til sine hidtidige opgaver med arbejdstider, der indimellem ĂŚder det meste af døgnet. Der er dog ingen selvmedlidenhed eller trĂŚthed at spore, nĂĽr Emil fortĂŚller om sine design, fortiden eller fremtiden. Og hvis energiniveauet holder, er der vist ingen tvivl om, at vi vil se meget mere til de farverige design og underfundige budskaber lang tid fremover.

>C;D CVkc:b^a@doV` ;ÂłYid`idWZg!&.-% Dekd`hZi^BVg^Wd!AdaaVcY

IG:=JGI><: =VgYjcd\Zc[dgW^aaZYZg4 Hi^ab²hh^\iZg_Z\bZ\Zi^che^gZgZiV[YZ\gVĂ&#x2019;h`ZYZh^\cZgZ[gV&.,%Ă&#x2030;ZgcZ!bZc _Z\Zg^che^gZgZiV[&%%%i^c\!7Vj]Vjh!XjWVch`eaV`Vi`jchi[gV&.,%Ă&#x2030;ZgcZd\ &.-%Ă&#x2030;ZgcZ!\gV[Ă&#x2019;i^d\Vaibja^\i# =kVYZgYZc[ZYZhiZde\VkZ!Yj]VgaVkZi4 KVch"]kdg_Z\Wa#V#kVg^HVc;gVcX^hXdd\HVc9^Z\d"YZikVgbZ\ZincYa^c\h" V\i^\id\gZihe²cYZcYZ#D\hÂ&#x20AC;ViaVkZYZihjg[WdVgY[dg@ZaanHaViZg!hdbZgZi ^Yda[dgbVc\Z!Zc^ciZgZhhVcieZghdcd\Zch^cYhhn\Yn\i^\hedgihjYÂłkZg#9V_Z\ hÂ&#x20AC;W^aaZYZgcZ!]kdg]VchidYeÂ&#x20AC;YZiWdVgY!kVg_Z\a^\ZkZYViijYZ# =kVYk^aYj\ZgcZaVkZbZgZV[4 ?Z\k^aaZ\ZgcZaVkZĂ&#x201C;ZgZjYhi^aa^c\Zg!d\hÂ&#x20AC;k^aaZ_Z\\ZgcZ[Â&#x20AC;YZciÂł_`daaZ`i^dc!_Z\ Zg^\Vc\bZY!bZgZdeVi`ÂłgZ!ZcYYZcZgcj#?Z\`jccZd\hÂ&#x20AC;\dYii²c`Zb^\Vi aVkZĂ&#x201C;ZgZ]Â&#x20AC;cYaVkZYZi^c\!Z`hZbeZak^hVgWZ_YZbZgZbZYh^a`Zign`d\a^\cZcYZ# HÂ&#x20AC;k^a_Z\d\hÂ&#x20AC;\ZgcZaVkZbVc\ZĂ&#x201C;ZgZhjg[WdVgYhd\h`ViZWdVgYh#

142 * 9:H><CH=DEE>C<H:EI:B7:G'%%-


RØRÆG, BACON,

PANDEKAGER, STRIKE! Hver lørdag & søndag mellem kl. 10-14, 1 times bowling og stor, lækker brunchbuffét

I ALT: 165 KR. PR. PERS. INKL. SKOLEJE

RESERVATION HELST 2 DAGE FØR: T / 3329 8104 E / SALG1@DGI-BYEN.DK

SE MERE:

DGI-BYEN.DK/BRUNCH_BOWL


BETTY BOOP STREET

;DID<G6;>HiZ[Vcd<Vaa^hiZ[[Vcd\Vaa^#XdbHINA>C<$@DC8:EI9gVoZcAVo^XB6@:JE=uGEVig^X^VBV_V6cYZghZc BD9:AA:GAZha^Z9dghdcd\C^hHiZ^cEZYZghZc[gVHXddeBdYZah

I£?D<688:HHDG>:HI]ZHZXdcYLVn!<aVb!YA!NHA!AZk^Ã&#x2030;h!6Y^YVh

144 * 9:H><CH=DEE>C<H:EI:B7:G'%%-


146 * 9:H><CH=DEE>C<H:EI:B7:G'%%-


'%%-H:EI:B7:G9:H><CH=DEE>C<

* 147


148 * 9:H><CH=DEE>C<H:EI:B7:G'%%-


'%%-H:EI:B7:G9:H><CH=DEE>C<

* 149


150 * 9:H><CH=DEE>C<H:EI:B7:G'%%-


'%%-H:EI:B7:G9:H><CH=DEE>C<

* 151


A>C:C>:AH:C

;DIDA6HH:=ÂŁ<=

;D@JH96CB6G@H9:H><CH@DA:uG<6C<'%%-

Dansk anno 2008 design Sidst i juni slog Carlsberg dørene op for Danmarks Designskoles Afgangsudstilling 2008. I et par uger kunne designentusiaster og nysgerrige fü lov at studere de nye talenters design. Downtown kiggede med og bringer her en opdatering af, hvad der rører sig inden for dansk design anno 2008. >7:CH8=?¢G"?68D7H:C

152 * 9:H><CH=DEE>C<H:EI:B7:G'%%-

6CC:B6G>:E:I:GH:C


ed sĂĽ forskellige koncepter som indretning af trossamfund, ďŹ&#x201A;eksible møbler, sprogstimulerende legetøj, medicinsk udstyr, visuelle identiteter og smukt udformede vibratorer i trĂŚ havde projekterne stor spĂŚndvidde og kreativitet. Dog var der ogsĂĽ nogle fĂŚllesnĂŚvnere, som syntes at gĂĽ igen, nemlig mobilitet, bĂŚredygtighed og kommunikationsfĂŚllesskaber.

M

SAC - samspil mellem taske og krop Inden for beklĂŚdningsdesign har Maria Therese Zabel fremstillet sin SAC, en kollektion af tasker der tager udgangspunkt i ďŹ&#x201A;eksibilitet og tilpasning til kroppen. Maria Therese Zabel ser tasken som et symbol pĂĽ vores â&#x20AC;?lille mobile hjemâ&#x20AC;?, som vi fylder med det mest nødvendige, vi skal have med til en travl hverdag. â&#x20AC;?Jeg arbejder med tasken som et formmĂŚssigt samspil imellem taske og krop sammenfattet i et ĂŚstetisk helstøbt udtryk,â&#x20AC;? forklarer Maria om designet. Hun oplever, at tasker nogle gange nĂŚrmest modarbejder kroppen og dermed

B6G>6I=:G:H:O67:A

mobiliteten, og derfor har hun søgt at forene bĂŚrefunktionen og ĂŚstetikken. Herunder har hun forsøgt at indkredse ergonomiske ďŹ kspunkter pĂĽ kroppen og tĂŚnke ergonomien ind i seletøj pĂĽ en anderledes mĂĽde. Taskerne er inspirerede af blĂŚksprutten, og Maria Therese Zabel har arbejdet ud fra ďŹ re hovedegenskaber: Flexible sack, Soft body, Quick adaption og Change of shape. Taskerne er interessante, fordi der bĂĽde er tĂŚnkt pĂĽ funktionalitet og komfort uden at glemme ĂŚstetikken, og taskerne bliver pĂĽ en mĂĽde nĂŚrmest en forlĂŚngelse af kroppen. Flyservice med is som inspiration Et andet koncept, som vĂŚkkede begejstring, var Iben SchjĂŚr-Jacobsens InďŹ&#x201A;ight service til air greenland, nanoq class som hører under fagomrĂĽdet industrielt design. Iben SchjĂŚr-Jacobsen har arbejdet ud fra en ambition om at ďŹ nde ud af, hvordan oplevelsen af en given rejsedestination kan begynde om bord pĂĽ selve ďŹ&#x201A;yet.

B6G>I6B>HJC9B?:A9:

'%%-H:EI:B7:G9:H><CH=DEE>C<

* 153


â&#x20AC;?Hvad er sĂŚregent for og deďŹ nerer en given kultur?â&#x20AC;? funderede designeren. Hun valgte air greenland som caseselskab og udformede bl.a. et spørgeskema, hvor hun undersøgte, hvad folk generelt forbinder med Grønland, og her var et gennemgĂĽende svar: Is. â&#x20AC;?Med afsĂŚt i ord, der beskrev isens udtryk og de traditionelle fangstredskaber, fandt jeg mine designgreb til formgivningen af dette markante og meget delikate in-ďŹ&#x201A;ight service. Materialerne er porcelĂŚn, glas, stĂĽl og papir med tilhørende digitalprintede bomuldsservietter. PĂĽ metaplan opstod der under designprocessen kommentarer til den globale opvarmning og klimadebatten i form af de brudte isďŹ&#x201A;ager og desuden til den øgede kontrol i forbindelse med ďŹ&#x201A;ysikkerheden efter 11. september i kniven uden spids,â&#x20AC;? forklarer Iben SchjĂŚr-Jacobsen om designet. Servicet er en sjov idĂŠ, som kun kan gøre spisning ombord pĂĽ ďŹ&#x201A;y mere interessant end de sĂŚdvanlige kedelige og anonyme plastikredskaber.

Psykotraumecenter og deres terapirum, der benyttes af børn og familier. Hun beskriver projektet sĂĽledes: â&#x20AC;?Ved at bruge mine faglige kompetencer inden for tekstil ser jeg en mulighed i at nĂĽ børnene, som er mit fokus pĂĽ et â&#x20AC;&#x2122;se, føle, mĂŚrkeâ&#x20AC;&#x2122;-plan, og da vores sanseapparat er tĂŚt forbundet med vores følelser, er det naturligt for mig at bruge tekstiler i min udvikling af produkter til børnene.â&#x20AC;? Anne-Marie Bang Petersen-Testrup har søgt at skabe et rum for disse børn, et rum der har en ny, inspirerende og motiverende atmosfĂŚre i form af tekstil, mønstring og farvers pĂĽvirkning. Resultatet fremstĂĽr som et meget livgivende og imødekommende rum, og det mĂĽ vĂŚre svĂŚrt ikke at blive bare en smule opløftet af at trĂŚde ind i det.

Spirende rum - atmosfĂŚreskabende tekstiler Designeren Anne-Marie Bang Petersen-Testrup har i sit afgangsprojekt inden for tekstildesign forsøgt at skabe atmosfĂŚre i offentlige rum. Hun er interesseret i, hvordan man kan fĂĽ offentlige rum som fx hospitaler og biblioteker til at virke mere tiltalende og mindre institutionsprĂŚgede. SĂŚrligt har hun fokuseret pĂĽ Røde Korsâ&#x20AC;&#x2122;

Sleep-in Bunkers - krigens beskyttelsesrum, fredens gĂŚsterum Møbel- og rumdesigneren Marita Misund Mjelde har ladet sig fascinere af de mange bunkere, som stadig eksisterer rundt om i København. â&#x20AC;?For mig som nordmand er disse grĂŚsbelagte kupler et nyt fĂŚnomen. Bunkerne har en enestĂĽende udformning, for ikke og glemme deres mĂŚrkvĂŚrdige historiske funktion. Indgangsvinkelen til projektet var at give et nyt liv til de mange uudnyttende, underjordiske rum i København, hvor respekten for det eksisterende og det historiske stod i højsĂŚdet. Sleep-in Bunkers- krigens

H686;B6G>6I=:G:H:O67:A

HA::E>C7JC@:GH6;B6G>I6B>HJC9B?:A9:

154 * 9:H><CH=DEE>C<H:EI:B7:G'%%-


beskyttelsesrum, fredens gĂŚsterum er en slags back-to-basic og samtidig en retolkning af den opprindelige funktion. Nemlig det at verne om mennesker i en periode. Sleep-in Bunkers er et koncept, som tilbyder en alternativ og anderledes mĂĽde at overnatte pĂĽ. Hvor fokuset er selve bunkeren som lokale fremfor de fasiliteter, som forventes ved en overnatning. En sanseoplevelse med virkemidler som lyd og lys,â&#x20AC;? skriver designeren om projektet. â&#x20AC;?Hvorfor skulle man ikke prøve at udnytte disse ďŹ nurlige underjordiske rum?â&#x20AC;? Tilføjer hun. Nyt liv i historiske rammer â&#x20AC;&#x2122;Station Hofâ&#x20AC;&#x2122; i udkanten af CarlsbergomrĂĽdet dannede de rĂĽ rammer om udstillingen, som bestod af en rĂŚkke lange oplyste podier, hvorpĂĽ projekterne enten var udstillet eller beskrevet via billeder, tekst og til tider lyd. Der kører ikke lĂŚngere godstog til Station Hof, men i skyggerne vĂŚk fra de oplyste podier var der stadig tegn pĂĽ, at bygningen engang var en del af Københavns industri-liv. Ifølge Danmarks Designskole er planen, at nyudsprungne designtalenter i de kommende ĂĽr vil indtage skiftende Carlsberg-bygninger som led i Carlsbergs satsning pĂĽ at blive nĂŚste upcoming byomrĂĽde, hvor kant, stemning og spirende byudvikling udfordrer de historiske rammer. Tjek www.dkds.dk

6IBDH;¢G:>D;;:CIA><:GJB6;6CC:B6G>:E:I:GH:C

>C;A><=IH:GK>8:I>A6>G<G::CA6C96;>7:CH8=?¢G"?68D7H:C

'%%-H:EI:B7:G9:H><CH=DEE>C<

* 155


Gadgets

Denne sektion er brag t i samarbejde med: LĂŚs mere pĂĽ www.t3danmark.dk

<69<:IH

Creative pimper din musik

Kompromisløs walkmanmobil

Ny MP3-afspiller kan forbedre dine MP3-ďŹ ler og overføre musik trĂĽdløst.

8.000 sange, ďŹ lm og fotos er, hvad Sony Ericssons nyeste Walkmanmobil vil byde dig.

Creative har langt fra opgivet at fĂĽ en førerposition pĂĽ det hĂĽrde MP3-marked, og nu er ďŹ rmaet klar med en MP3-afspiller med to seje tricks i ĂŚrmet.

Vi elsker musik, og de Walkman-brandede mobiler fra Sony Ericsson er efterhĂĽnden ved at blive garant for en god musikoplevelse pĂĽ mobilen. Nu er det musikglade ďŹ rma klar med endnu et ďŹ&#x201A;agskib blandt Walkman-mobilerne.

Den nye afspiller hedder Zen X-Fi og kan afspille MP3, WMA og ubeskyttet iTunes-musik. Forkortelsen X-Fi stĂĽr for Creatives Xtreme Fidelity X-Fi-teknologi, der skulle forbedre lydkvaliteten pĂĽ førnĂŚvnte musikformater og gendanne nogle af de detaljer, der ellers forsvinder under komprimeringen af musikken. Udover at højne din musiks lydkvalitet fĂĽs Zen X-Fi ogsĂĽ i en version med Wireless LAN, sĂĽ du kan streame og downloade musik eller billeder fra din pc. Derudover kan afspilleren prale af indbyggede højttalere, SD-kortlĂŚser, 2,5tommer farveskĂŚrm, FM-radio, mikrofon og meget andet. Zen X-FI fĂĽs til 1.100 kr. for 8 GB, og investerer du lidt ďŹ&#x201A;ere penge, sĂĽ kan du fĂĽ Zen X-Fi med Wireless LAN og 16 GB til 1.500 kr. eller 32 GB til 3.200 kr.

W902i er navnet pĂĽ Sony Ericssons nyeste mobil, der med et medfølgende 8 GB Memory Stick Micro-hukommelseskort giver dig plads til intet mindre end 8.000 sange. Crystal Clear lydkvalitet og en endnu rigere bas skulle endvidere sikre optimal nydelse af de fornĂŚvnte temmelig mange lydďŹ ler. Vil du se fotos og ďŹ lm, kan W902i ogsĂĽ klare det pĂĽ den 2,2-tommer store ridsefrie skĂŚrm - og har du ingen fotos at hĂŚlde over pĂĽ telefonen, har mobilen hele fem megapixel pĂĽ kamerasiden at gøre godt med. Da Sony Ericsson med deres Walkman-mobiler gĂĽr efter den optimale lydoplevelse i mobilen, har de endvidere sørget for, at de medfølgende hovedtelefoner ogsĂĽ kan leve op til selve mobilens kvaliteter. Derfor medfølger Sony Ericssons egne hovedtelefoner HPM-77, sĂĽ du ikke med det samme, skulle vĂŚre nødt til at investere i et par kvalitetshørebøffer. Mobilen er klar pĂĽ markedet i løbet af efterĂĽret til en ukendt pris.

156 * 9:H><CH=DEE>C<H:EI:B7:G'%%-


<69<:IH

Samsung gĂĽr i sort, øhh â&#x20AC;Ś hvid!

Sensommer i HD

Pimp din minimalistiske stue med Samsungs hvide grej: ďŹ&#x201A;ad-tv, dvd-afspiller og hjemmebio.

Vi vil ikke lÌngere have grügrumsede hjemmevideoer. Panasonic klar med løsningen.

TrĂŚt af sorte kasser i stuen? SĂĽ drop dem og vĂŚlg i stedet Samsungs nye hjemmebio-grej. Vores koreanske venner er klar med deres tredje hvide ďŹ&#x201A;ad-tv. Samsung 4-serien holdes i et stramt minimalistisk design, der kun brydes af en let buet, gennemsigtig liste pĂĽ skĂŚrmens underkant. Du kan fĂĽ skĂŚrmen i 22, 32 og 40 tommer, og sidstnĂŚvnte koster blot 10.000 kr.

NĂĽr efterĂĽrsferien skal foreviges, havefestens minder bevares eller den indre amatør-Spielberg kalder, sĂĽ er almindelig standard-deďŹ nitions video pĂĽ ikke lĂŚngere godt nok. Panasonic mener i hvert fald, at markedet rĂĽber pĂĽ videokameraer med HD, og hvad folket ønsker, skal det fĂĽ.

Men en ďŹ&#x201A;adskĂŚrm gør det ikke alene - du skal nemlig ogsĂĽ have en opskalerende dvd-afspiller og her kan Samsung byde pĂĽ prisbillige DVD-F1080, der kan blive din for blot en tudse. Den opskalerer din ďŹ lmsamling til 720p, 1080i eller 1080p HD-opløsning og virker for eksempel ogsĂĽ med cdâ&#x20AC;&#x2122;ere og MP3-ďŹ ler. Er du ude efter en totalløsning, sĂĽ skal du kigge pĂĽ Samsung A100WT, der er et komplet hjemmebiosystem med to højttalere og en subwoofer. Du fĂĽr i alt 300 Watt til stuen samt ekstrafunktionalitet som USB-port, sĂĽ du kan tilknytte MP3-afspillere og lignende grej. Her fĂĽr du ogsĂĽ FM-radio, HDMI-udgang og afspilning af bĂĽde cd- og dvd-skiver. Og jo, dine ďŹ lm opskaleres selvfølgelig til fuld 1080p HD-opløsning. Det kan blive dit, blot du lĂŚgger 3.500 kr. pĂĽ disken.

Panasonics to nye HD-videokameraer hedder SD100 og HS100. De kan naturligvis begge stille dit HD-behov i fuld HD, 1080p. Derudover sørger en ny Leica-optik og et nyt SMOS-system for at højne dine billeder til endnu større, øh, højder. Til teknikforskrĂŚkkede folk har Panasonic sørget for, at en ny fokusring skulle gøre det nemmere at betjene og bruge videokameraets indstillinger, og en intelligent konstrastkontrol sørger for selv at indstille kontrasten til det optimale. Hvis du undrer dig over, hvad forskellen pĂĽ de to videokameraer er, sĂĽ kan vi afsløre, at forskellen SD100 og HS100 ligger i navnet. SD100 kan udelukkende bruge SD-kort til at optage pĂĽ, mens HS100 bĂĽde kan bruge hukommelseskort eller lagre dine ďŹ lm pĂĽ den indbyggede 60 GB harddisk. BĂĽde SD100 og HS100 er klar i butikkerne til september til priser pĂĽ henholdsvis 9.500 kr. og 8.000 kr.

'%%-H:EI:B7:G9:H><CH=DEE>C<

* 157


<69<:IH

300 tommer hjemmebif

Kraftfuld bĂŚrbar til lavpris

Kom i High DeďŹ nition-himlen med 300 tommers biografoplevelse i stuen.

Danske Zepto er klar med en ny bĂŚrbar, der henvender sig specielt til spillere.

Da vi efterhĂĽnden gĂĽr den mørke tid i møde, sĂĽ er det det perfekte tidspunkt at investere i nyt udstyr til sin elskede hjemmebiograf, og nĂĽr det handler om ďŹ lm, ja sĂĽ kan det bare ikke blive stort nok.

Computerspillere og andet godtfolk, der lever pĂĽ et stramt budget, kan godt begynde at klappe i hĂŚnderne, for med Zeptos lancering af deres Znote 3405W vil der vĂŚre rĂĽd til bĂĽde spil og pc.

Hvis du har plads i stuen eller er sĂĽ heldig at have en kĂŚlder klar til en hjemmebiograf, sĂĽ er Sony nu klar med nye Bravia-projektorer, og deres nyeste model, VPL-VW40, kan levere intet mindre end ďŹ lm i 300 tommer. Naturligvis er hver tomme High DeďŹ ntion i 1080p-opløsning, sĂĽ du virkelig kan komme helt ned under huden pĂĽ dine favoritskuespillere. VPL-VW40 klarer 24p True Cinema, og har et kontrastforhold, der ligger pĂĽ op til 15.000:1, og skulle kunne gengive detaljer selv, hvis du har hang til mørke og skumle ďŹ lm.

Den bĂŚrbare computer praler blandt andet med Nvidiaâ&#x20AC;&#x2122;s 8600M GT 512MB graďŹ kkort, 4GB RAM og 320GB harddisk, og det hele fremvises pĂĽ en 15,4 tommer stor skĂŚrm. Desuden er pcâ&#x20AC;&#x2122;en udstyret med webcam og et lynhurtigt netkort. Der skulle derfor vĂŚre basis for en god omgang World of Warcraft eller andet graďŹ ktungt arbejde.

Er du bange for at smide en projektor ind i stuen og leve med en støjende blĂŚser, sĂĽ kan Sony glĂŚde dig med, at den Bravia-projektoren, kun frembringer omkring 22 decibel. Hvis du klar pĂĽ ďŹ lm i 300 tommer, skal du blot skrabe 22.000 kroner sammen for at fĂĽ ďŹ ngrene i VPL-VW40â&#x20AC;Ś og nĂĽja, lige overtale den bedre halvdel.

158 * 9:H><CH=DEE>C<H:EI:B7:G'%%-

I forbindelse med lanceringen har Zepto udtalt, at de har haft gigantisk efterspørgsel efter billige og kraftfulde computere, da forbrugerne vil have billig, men kraftig ydelse. Vi forstür dem egentlig godt... Prisen presses helt i bund, for Zepto lancerer deres Znote 3405W til en vejledende udsalgspris pü 4.600 danske kroner. Computeren kan købes pü Zeptos egen hjemmeside, www.zepto.dk, eller i udvalgte Sonofon butikker.


Capture your life and share it with your friends online with Creative Vado. Slim and light, it records in VGA quality at the touch of a button, storing up to two hours of action. Watch your videos on its screen or upload them to YouTube. Available in silver or pink, Vado is the ultimate way to share your life! • • • • • •

Pocket-size personal video cam that captures video in VGA quality with easy upload to YouTube. Available in silver or pink. One-button video recording. Two-inch LCD screen to view the action. 2GB memory stores up to two hours of video Close action capturing with 2x digital zoom. Removable, rechargeable battery. Built in USB connector. No software required.

www.creative.com


GASTRONOMI Guide Italienske Restauranter

La Dolce Vita Italiensk kogekunst i København

<6HIGDCDB>

Italienerne kan - og gør det hellere end gerne - bryste sig af at have et af verdens mest populære og berygtede køkkener. Paletten af italienske specialiteter er bred, og det italienske køkkens rødder kan dateres til tiden før antikkens mægtige Romerrige. Det italienske køkken, som det ser ud i dag, er formet af og har udviklet sig over århundreders historie. Så man skal altså ikke regne med, at de romerske kejsere mæskede sig i nutidige klassikere som pizza og spaghetti bolognese. Der er meget få lande, der er forbundet med så mange kulinariske specialiteter som Italien; parmesan- og mozzarellaost, pølser som salami og mortadella, lasagne, risotto, ossobuco, et væld af pastaretter, brugen af olivenolie og balsamicoeddike, lækre desserter som tiramisu, panna cotta og gelato. Fortsæt selv. Derudover er støvlelandet verdens største vinproducerende land og kan også tage æren for espressokaffen. Populariteten af den italienske kogekunst afspejler sig i det københavnske restaurantbillede. Der er hundredvis af italienske restauran-

160 * <6HIGDCDB>H:EI:B7:G'%%-

ter. Men kvaliteten er desværre stærkt svingende, og autenticiteten kan i rigtig mange tilfælde diskuteres - en italiensk restaurant er ikke nødvendigvis italiensk i den egentlige forstand. Downtown har sat sig for at finde en lille håndfuld restauranter, der hylder det italienske køkkens tradition og originale principper: enkelhed, udsøgte råvarer og tid til nydelse. Velkommen til det søde liv. * David Rebouh Se guide på side 162 og 163


<J>9:>I6A>:CH@:G:HI6JG6CI:G

L’Altro Manden bag L’Altro er Elvio Millerio, der også er indehaver af den Michelin-bestjernede gourmetrestaurant Era Ora. Konceptet hos L’Altro er dog et noget andet og mere afslappet end hos søsterrestauranten. ”Anti-ristorante” kalder de selv konceptet. Det går ud på, at mad og stemning skal minde mere om at spise hjemme (i et italiensk hjem, vel at mærke) frem for at være på restaurant. L’Altro er en lille anti-ristorante, og lokalerne med røde sofaer langs væggene, træpropeller i loftet og planter i vinduerne skaber en autentisk og intim stemning. Stedets menu fås i en ”corto” og ”completo”-udgave. Når du vælger den komplette menu, får du ud over antipasti og tre større retter - to primi piatti og en secondo piatto - også formaggi og dolce; oste og noget til den søde tand. Menuerne koster henholdsvis 340 og 395 kr., og det varierer, hvad de nærmere består af. Vi valgte ”menu corto”. Specialiteter som bruschetta og toskansk insalata var blandt de lækre antipasti. Første primo piatti bestod af roastbeef marineret i balsamico med parmesan og fennikel, og den anden primo piatti var fettucinepasta med svampe, valnødder, olivenolie og rosmarin. Hjemmelavet brød akkompagnerede de lækre retter. Secondo piatti var en udsøgt kalvefilet med olivenolie, hvidløg og oregano. Tilbehøret bestod af rød peberfrugt og sorte oliven - enkelt og lækkert. Her ville punktummet normalt være sat for den korte menu, men vi kunne ikke stå for fristelsen, da vi blev spurgt til dessert. Heldigvis, for sjældent er de fået bedre. Tiramisuen strålede, og panna cotta-cremen med friske frugter og masser af vaniljekorn blændede.

* David Rebouh Restaurant L’Atro Sted Torvegade 62, Kbh. K Info www.laltro.dk / tlf. 32 64 34 89

Fabio Det første, der møder dig i indgangen til Ristorante Fabio, er indehaveren Fabio Avenosos mange vincertifikater, som han har erhvervet i forbindelse med uddannelsen til sommelier. De hænger i glas og ramme, for hos Fabio udgør vin en stor del af den oplevelse, det er at komme på restauranten. Stedet har helliget sig det traditionelle italienske landkøkken, hvor den enkle og rustikke mad hyldes. Efter at være blevet sat til bords af aftenens oprigtigt søde tjenerinde begyndte fristelserne at trille ind på vores bord, kun afbrudt af præsentationen af de fremragende vine. Hjemmebagt brød fra Lagano Fabio, Fabios pizzeria i Dronningens Tværgade, blev serveret til den første ret; antipasto, bestående af forskellige små appetitvækkere. Derefter to pastaretter, hvor ”Tagliatelle alla Fabio” med chili-tomatsauce og kalvekødsfrikadeller var den mest anbefalelsesværdige - snarere fantastisk. Tjenerinden sørgede for ekstra parmesanost ved bordet ved hjælp af en speciel ostehøvl, som hun kunne fortælle var sendt hertil fra Italien af Fabios mor. Kødretten ossobuco, kalveskank i hvidvinssauce, fulgte. Fantastisk. Til sidst et udvalg af oste med frisk brød og sennepssyltede frugter. Med fare for at forekomme triviel: Fantastisk. Fabio har en særlig trerettersmenu til 269 kr. og en firerettersmenu til 349 kr. Omgivelserne i Ristorante Fabios to etager er præget af italiensk nostalgi. Sort-hvide billeder på væggene; af Colosseum, Sophia Loren og selvfølgelig fra filmklassikeren ”La dolce vita”. Lysekroner, guldindrammede spejle og levende lys på bordene fuldender den romantiske stemning.

* David Rebouh Restaurant Fabio Sted Falkonér Allé 56, Frb. Info www.restaurantfabio.dk / tlf. 35 37 99 77

162 * <6HIGDCDB>H:EI:B7:G'%%-

4X


Il Pecato Il Peccato er en topmoderne italiensk restaurant. Den minimalistiske stil er gennemført fra de hvide duge, som pryder bordene, til de store glasskabe, hvor restaurantens vine står til frit udsyn. De lyse vægge benyttes som lærred til en stor brændende pejs, hvilket giver en rigtig hyggelig stemning, når mørket lægger sig. Tjenerne er effektive og venlige, mange af dem italienere. Fra restauranten har man som gæst frit udsyn til køkkenet. Her kan man se ind i stenovnen og skimte de store gryder med dampende suppe. Det er her, de italienske kokke svinger deres gryder og pander for at kreere den udsøgte mad. Menuen står både på lækre antipasti, salater, pastaretter, stenovnsbagte pizzaer, bøffer og små desserter. Portionerne er tilpas store, så man går helt sikkert ikke sulten hjem. Dagens menu stod på fire spændende retter til 349 kr. Forretten bestod af diverse små italienske antipasti, som fx artiskokhjerter med skinke og bruschetta. En herlig måde at stille den værste sult på. Herefter fulgte en 100 procent hjemmelavet pasta med gorgonzolasauce - meget delikat, men en anelse tung. Til hovedret serverede de en stor entrecote med garniture, hvor anretningen var så fin, at man næsten ikke nænnede at ødelægge kunststykket. Desserten var enestående: mango-mousse med skovbær-coulis. Den kan absolut anbefales. Maden var alt i alt virkelig udsøgt og lækker, og alt er hjemmelavet fra bunden. Vinkortet byder på forskellige spændende, italienske vine til priser fra 200 kr. til små 1000 kr. flasken. Il Peccato betyder ”den lille synd”. I så fald kommer synd i nydeligt anrettede portioner, hvor kvaliteten er i højsædet. Det kan klart anbefales at synde på Il Peccato.

* Anne Lykke Sted Axeltorv 8, Kbh. V Info www.il-peccato.dk / tlf. 33 93 99 03

Famo Allerede ved 18.30-tiden var der denne torsdag aften mange gæster i den lille restaurant på Saxogade. Navnet FAMO er en sammentrækning af Fabbio og Morten, henholdsvis Mazzon og Kaltoft til efternavn, der er navnene på stedets to kokke og indehavere. De har begge en fortid hos Michelinrestauranten Era Ora. Den varme og intime atmosfære taler sammen med stemningen blandt gæsterne sit tydelige sprog: FAMO er et populært sted. På tjenernes vej til bordene passerer de skiftevis brune og røde duge og enkle, stilfulde malerier, der falder i tråd med hele FAMOs indretning. Den daglige menu består af antipasti, primo piatti, il secondo og dolce. Hele herligheden til 350 kr. Denne torsdag bestod antipastien blandt andet af kyllingelever og kalv med olie, chili og tomatsalsa. En sjov ting ved den daglige menu, hvor alle gæster får de samme fire retter, er, at du kan følge med i, hvad de andre gæster får serveret, når retterne flyver ud af køkkenet i intervaller. Så ved du, hvad der venter. Vores anden ret var pasta med zucchini, chili og stjerneanis. Skarpt og lækkert. Il secondo var en perfekt stegt oksefilet med grønt tilbehør og en udsøgt sauce, og til dessert, dolce, stod den på tiramisu og panna cotta. Klassikere man aldrig går fejl af. Især ikke hos FAMO. Rødvinen Chianti Classico Riserva fra Toscana-regionen ledsagede menuens tre første retter. En fantastisk flaske vin til 400 kr. Et lille glas Passito di Pantelleria ”Ben Rye” komplementerede vores dolce på bedste vis. Vi forstår, hvorfor FAMO er så populært.

* David Rebouh Sted Saxogade 3, Kbh. V Info www.osteriafamo.dk / tlf. 33 23 22 50

'%%-H:EI:B7:G<6HIGDCDB>

* 163


@ 6I=6G>C6I=DG9>H

<J>9:9:IK>:IC6B:H>H@:@£@@:C

Frisk, fersk og forførende Det vietnamesiske køkken er mange ting, men først og fremmest vanvittig lækkert. Det er sanseligt fingermad. En af københavnernes foretrukne vietnamesiske specialiteter er de efterhånden velkendte sommerruller, der ofte består af kongerejer, sød basilikum, diverse grøntsager og risnudler rullet i en frisk rismelspandekage. I jagten efter den perfekte sommerrulle beretter historien dog også, at Vietnam har en lang tradition og forkærlighed for små friske smagsbomber, en art tapas der er særegen for landets historie. For i 1800-tallets Vietnam beordrede den madglade kejser Tu Duc et måltid, der var en kejser værdi. Hans køkkenregime bestod af ikke mindre end 50 kokke, og deres opgave var at opfinde en ny ret hver dag. Dette krævede en ufattelig kreativitet fra kokkene, som til gengæld leverede et arsenal af appetitvækkende, lette og delikate småbidder lige til at nappe med spisepindene. Derfor er det ikke usædvanligt at opleve de forskellige køkkener eksperimentere med fingermadens mange muligheder. Hav fingre og pinde klar, når Downtown guider dig gennem vietnamesiske specialiteter i København.


La Lua

Lê Lê Nhà Hàng

Kim

På La Lua bliver man henstemt til Vietnams underskønne natur med fiskerbåde og klippeformationer. Lokalerne er indrettet som indersiden af en fiskerhytte med bambustage og malerier fra hjemlandets panoramaer, og midt i lokalet står akvariet og understreger fiskertemaet. Restaurantens ejer og kok er Diip, der sammen med sin kone driver stedet. Diip har valgt de bedste retter fra hele Vietnam, og mangosalaten og ikke mindst udvalget af rul selv-pandekager af rispapir er særegne for restauranten. Tjenerens kyndige vejledning i spiseoplevelsen guider os igennem foldningen og indtagelsen af retterne. Mangosalatens til perfektion julienneskårne ingredienser placeres midt på rejechippen og dyppes derefter i dressingen - den perfekte blanding af aromaer bliver til sanseligt fingermad. Ligeledes plukker man selv krydderurterne af stilkene og lægger dem med det karamelliserede oksekød midt på rispapiret. Foldningen sker i tre håndevendinger, og gæsten har selv fremtryllet sin egen friske sommerrulle. Men restauranten har også andet at byde på. Lergryderetterne finder man kun her, og de giver en hel anden sammenkogt oplevelse af det vietnamesiske køkken. La Luas hjemmelavede lemonade kan anbefales til samtlige retter.

Lê Lê er en familierestaurant helt ind til benet og drives med sikker hånd af de fire vietnamesiske søskende, hvis oprindelige ønske er at lave vietnamesisk mad, som deres mor gjorde det - men med et tvist. Søster Anh og køkkenchefen Sara udvikler selv retterne og forfiner dem i takt med udbuddet af råvarerne. Blandt andet fremtryller de en udsøgt blåmuslingesuppe, hvor muslingerne erstatter de traditionelle vietnamesiske snegle. Hvorfor ikke udnytte de lækre danske råvarer, når man nu har dem? Man kan derfor spørge sig selv, om en dansk kok kan lave autentisk vietnamesisk mad. Og ja, det kan hun - og det til perfektion. Især ’fingermadden’ er små, veltilberedte delikatesser med nøje udvalgte ingredienser og spøjse indfald. Den råmarinerede tun med julienneskåret vandspinat er en af deres nyeste opfindelser, og på denne måde opdateres menukortet løbende. Sommerrullen blev i sin tid introduceret til københavnerne af Lê Lê, og til efteråret introducerer de en ny klassiker; en asiatisk brunch, hvor suppe og friske råvarer kommer til at stå i centrum. Og til alle dem, der ærgrer sig over ikke at kunne nyde maden derhjemme, så er der gode nyheder. For ikke nok med at Lê Lê-folkene udgiver deres egen kogebog, de udvider også med deres eget take-away-køkken.

På den travle Åboulevard finder man roen i de stilrene lokaler på Restaurant Kim. Roen akkompagneres af tonerne af asiatisk pompøs xylofonmusik og den venlige betjening. Ejeren er den benhårde forretningskvinde Houng, som kom til DK i 1994. Med en uddannelse som skrædder har hun ikke kun indrettet lokalerne selv, men også polstret samtlige stole og syet alle gardiner og ikke mindst lagt det nye bøgegulv. Og den samme energi er der at finde i menukortet. Houng har valgt det bedste fra hele Vietnam, og man finder også her klassikerne som friske sommerruller, pho-suppe, lotusstilkesalat med kongerejer og de friturestegte forårsruller. Kortet byder desuden på stedets egne specialiteter såsom den ovnbagte laks marineret i hvidløg, citrongræs og kokosmælk, der derefter rulles i friske rispapirspandekager og smages til med frisk koriander, mynte og sød basilikum. Det er en positiv overraskelse og variation af den klassiske sommerrulle, hvor denne variant har mere kant og leger med de forskellige ingrediensers karakteristika. Citrongræsset er en kær genganger på kortet, og det er ikke tilfældigt. Houng har nemlig valgt, at dette skal være et varetegn, og det lykkedes også til perfektion, blandt andet med den citrongræsmarinerede oksekød.

Restaurant La Lua Sted Frederikssundvej 32, Kbh. NV Pris mellem 45-138 kr. Info www.lalua.dk / tlf. 38 19 63 63

Restaurant Lê Lê Nhà Hàng Sted Vesterbrogade 40, Kbh. V Pris mellem 45 og 195 kr. Info www.lele-nhahang.com / tlf. 33 22 71 35

Restaurant Kim Sted Åboulevard 12, Kbh. N Pris mellem 30-155 kr. Info www.restaurantkim.dk / tlf. 35 39 47 04

'%%-H:EI:B7:G<6HIGDCDB>

* 165


Hanoi

Saigon

Vietnam

I Classensgade på Østerbro finder man den kun to år gamle restaurant Hanoi. Med en klassisk minimalistisk stil, pyntelige orkidéer og asiatiske toner bydes man hjertelig velkommen af den unge smilende tjener. Udbuddet på menukortet afviger ikke meget fra de andre restauranter, til gengæld smager det anderledes. Ejerne er født og opvokset i Hanoi, og ifølge ejeren selv er den mad, de serverer i restauranten, derfor også typisk nordvietnamesisk. Dette afspejler sig i, at maden er mindre krydret og mildere end det, man finder på de andre restauranter. Det er især kendetegnet i den mindre mængde friske krydderurter og de mindre kraftige dressinger. Klassikeren friske sommerruller har færre smagsnuancer, til gengæld kommer den sødlige bønnedip virkelig til sin ret som smagsgiver. Også her popper rejechippen frydeligt, når lotusstilksalaten omhyggeligt lægges på, og de sød-surlige nuancer er atter igen underspillet. En af stedets specialiteter er deres sprøde rismelspandekager med rejer og svinekød. Og selvom køkkenet er kendt for sin fedtfattige og ferske kvalitet, skal man ikke lade sig snyde. For gæsten, der efterspørger den lidt mere stegte og fede middagsret, vil denne nemlig kunne opfylde behovet.

Man skal ikke lade sig forvirre, når man kommer indenfor på Saigon. Det ligner en gammel dansk bodega - og det er en gammel dansk bodega. Men, men, men… maden og stemningen er så autentisk, som den kan blive. De friske sommerruller er nogle af byens bedste, og den traditionelle pho-suppe findes heller ikke bedre. Retterne bliver serveret med bjerge af friske krydderurter, og der bliver heller ikke sparet på udbuddet af frisk chili og bådeskåret lime. Er man til små smagsbomber, så skal man spise her. Og det ved de københavnske vietnamesere også. På en hvilken som helst aften finder man altid flere vietnamesiske familier, der hygger om aftensmaden ved at dele adskillige retter imellem sig. Og prøv at lur dem tricket af, så får du en mere oplevelsesrig og interaktiv middag med en masse små skåle og fade, der bugner af lækre og duftende råvarer. Det er sand fryd for øjet, fingrene og ikke mindst for ganen. Afslut denne autentiske oplevelse med den traditionelle og underfundige dessert Che Trap Cham - en coktail af røde bønner, mungbønnemos, kokosmælk og knuste isterninger.

Ved den kedelige Nordhavn Station finder man Københavns første vietnamesiske restaurant med det sigende navn Vietnam. Siden 1984 har stedet været en interiørmæssig totaloplevelse med vinrøde vægge og pompøse gyldne afrundinger, der giver fornemmelsen af et kinesisk boudoir. Følelsen er ikke vietnamesisk, men maden er det så absolut. Totaloplevelsen gælder også serveringen og selve indtagelsen af retterne. De friske sommerruller ruller man selv, og gæsten får lov til at gøre det helt fra bunden. Sammen med overbugnede fade med et usædvanligt udvalg af krydderurter, ingredienser og kød på spyd serveres en skål med varmt vand. Det er op til gæsten selv at blødgøre rismelspandekagerne og få fingrene helt ned i tilberedelsen af maden. Bestiller man fx en af stedets stegte retter som oksekød med porrer og løg, er serveringen ligeledes en lyd- og duftoplevelse uden lige. Det foregår på sydende jerntallerkener, hvor lynstegningen under låg sender velduftende dampskyer ud i restauranten ved selve afsløringen af retten. Den klassiske pho-suppe er usædvanlig velsmagende og oksekødsalaten et forfriskende syrligt alternativ til de varme retter. Hvis ikke for maden, så for oplevelsen bør man besøge stedet.

Restaurant Hanoi Sted Classensgade 5, Kbh. Ø Pris mellem 50-138 kr. Info www.hanoi-restaurant.aok.dk / tlf. 35 42 63 50

166 * <6HIGDCDB>H:EI:B7:G'%%-

Restaurant Saigon Sted Retortvej 56-58, Valby Pris mellem 35 og 155 kr. Info www.saigon.dk / tlf. 36 17 46 77

Restaurant Vietnam Sted Ndr. Frihavnsgade 101, Kbh. Ø Pris mellem 36 og 148 kr. Info www.viet.dk / tlf. 35 42 43 19


@D@@:C;G6=6CD>

'%%-H:EI:B7:G<6HIGDCDB>

* 167


;:6IJG:7ADBB:

@ 6I=6G>C6I=DG9>H

Månedens frugt Blommen eptember måned står for døren, og én af sensommerens absolut lækreste frugter må være blommen. Men bliver man ligesom undertegnede nogle gange i tvivl om, hvorvidt man har at gøre med en blomme, så er der en ganske logisk forklaring. Der eksisterer nemlig ikke mindre end 2000 forskellige blommesorter, og det giver rigtig mange forskellige udseendemæssige varianter. Den findes i både blå, gul, lilla og rød. Den kan være rund eller aflang, sød eller sur, melet eller sivende saftig og alt det midt i mellem. Til gengæld giver det lige så mange anvendelsesmuligheder. For ikke nok med at blommen er en forfriskende fornøjelse i den rå udgave, så kan man benytte frugten til bagværk, marmelade, kompot, den kan tørres til en sveske og ikke mindst destilleres til lækre alkoholiske drikke. I Danmark kan man finde nogle rigtig gode af slagsen, og det kan man kun takke det varierende klima for. Men blommen er egentlig ikke speciel dansk. Den dyrkes i hele verden, men især i Europa, og oprindeligt mener man, at blommen kommer fra Lilleasien som en krydsning af slåen

S

og surkirsebær. Hvis man på Fødevarestyrelsens hjemmeside slår op under blommer, henvises man til en omfattende blommehistorik, hvor rejsen blandt andet går til gartnerier hos 1800-tallets böhmiske grever og opdagelser af ukendte blommesorter på pæreplantager i Belgien. Ikke nok med at blommen er kendt for dens kulinariske kvaliteter, så er den tørrede udgave (bedre kendt som svesken) blevet verdenskendt for dens lægende virkning og især for opretholdelsen af mavebalancen. Faktisk har svesken i en sådan grad været forbundet med ældre menneskers fordøjelsesproblemer, at man i USA har set sig nødsaget til at markedsføre svesken under den mere neutrale betegnelse - tørrede blommer. Af visse alternative behandlere bliver den syltede udgave, i Japan kendt som umeboshi, også anbefalet mod morgenkvalme. I det østlige Europa har man til gengæld fundet en lidt anden og festligere anvendelsesform af

blommen. For blommejuicen bliver nemlig til den stærk alkoholiske, serbiske nationaldrik slivovitz efter en god gang destillering. Vil man gerne undgå, at ens blommer ender karrieren som slivovitz, så bør man undgå, at de overmodnes, og at gæringsprocessen dermed sætter ind. Det gør man ved at opbevare dem i køleskabet. På den mere praktiske side kan det dog være rart at vide, at blommer ikke bør opbevares sammen med grøntsager. De producerer nemlig ethylen, der kan få tomater til at modne for hurtigt eller give gulerødder en bitter smag. I Danmark har dyrkningen af blommer en stor erhvervsmæssig betydning, så der skulle være rig mulighed for at få fat i den lækre frugt i samtlige grønthandlere og supermarkeder. Velbekomme!

7NI=:L6N

168 * <6HIGDCDB>H:EI:B7:G'%%-

'%%-H:EI:B7:G7NI=:L6N

* 0168


C>:AH;G£HA:K

Niels Frøslev er daglig leder på vinbaren Villa Vino, som er inspireret af Norditaliens rustikke og atmosfærefyldte vinoteker. Trods den italienske inspiration serveres der vin fra hele verden sammen med tapas og lune sandwich. Nils Frøslevs er fjerde generation fra en gammel købmandsgård i Holbæk, og interessen for vin er kommet ind med modermælken. Gennem mange besøg på vingårde i hele verden er interessen blevet udbygget og ’næsen’ for vin forfinet, hvor bourgogne og vintage-portvin i dag er blandt de personlige favoritter. Se mere på www.villavino.dk

MÅNEDENS 3 VINE

Hver måned smager Niels Frøslev på en række forskellige vine og udvælger de bedste til Downtowns læsere.

Månedens absolute vinder...

Julienas Chapelle des Rois, 2005

Valpolicella Ripasso Villa Vinea, 2006

Rosso Di Toscana 2002

Kraftig og frugtig vin fra den store årgang 2005. Denne Beaujolais-vin udviser en fantastisk aroma af mørke bær. Vinen har en fin balance med god syre, der normalt ikke er karakteristisk for de lette Beaujolais-vine. Normalt lagres disse vine til at blive drukket unge, men netop denne vin udviser så meget potentiale, at den holder flere år endnu. Særdeles godt køb til prisen

Denne vin kommer fra Veneto-området i Norditalien, hvor der produceres de kendte Amarone-vine. Villa Venea har med denne ripasso skabt en vin, der har en herlig smag og duft af kirsebær. Vinen er smuk mørkerød og fyldt med sødme, næsten som om det var en Amarone-vin. Ripasso- vin er lavet på resterne af druekvaset fra Amarone-vinen og derefter tilsat den lokale Valpoliciella-vin.

Selvom denne vin er seks år gammel, er der stadig en fin klar frugtsmag med super lang eftersmag. Vinen har en brunlig farve, der stadig har masser af syre fra frugten. Producenten La Lecciaia er kendt for sin alsidighed i Toscana, og denne Rosso er et godt eksempel på elegant klassisk Toscana-vin.

God at nyde til ost, pølser og pasta. Pris Vejl. udsalgspris kr. 59,95 kr. på tilbud i uge 36 til 3 fl. for 125 kr.

God at nyde til kraftig mad. Pris Vejl. udsalgspris kr. 69,95 kr.

God at nyde til al italiensk mad Pris Vejl. udsalgspris kr. 69,95 kr. på tilbud i uge 39 til 2 fl. for 100 kr.

Alle vinene kan købes i Superbest butikker i hele landet

'%%-H:EI:B7:G<6HIGDCDB>

* 169


MALMØ B6I=>A9:MMMMM

Omtaler

<6AA:G>C6II

B6AB£

Malmö Gallerinatt Art After Dark

Lørdag den 27. september afholdes Malmøs årligt tilbagevendende Gallerinatt. Denne længe ventede begivenhed er alle tiders chance for at stifte nærmere bekendtskab med Malmøs kunstscene. Her holder langt de fleste gallerier åbent til kl. 24, og gallerinatten plejer at lokke en masse mennesker til. Faktisk er der nærmest tale om en slags folkefest i Malmøs gader, hvor der opføres performances, spilles musik, udføres poesioplæsninger, vises videokunst og laves aktioner. Derfor er gallerinatten et oplagt tidspunkt at besøge Malmøs kunstscene, hvis man ikke har noget imod at blande galleribesøg med lidt festivitas og en masse andre kunstinteresserede. På gallerinatten er der noget for enhver smag - fra det legende til det etablerede - fra trianglen i centrum til yderområderne og de up-and-coming gallerier på og omkring Industrigatan. På denne aften har det alternative udstillingssted Unten Drunter fernisering med den norske kunstnergruppe aiPotu (bestående af Anders og Andreas). Udstillingens titlen er Rock Island, og der er tale om en ’24 hour event’, som de hemmelighedsfulde kunstnere beskriver det. Unten Drunter ligger i et lille opbevaringslokale på Bragegatan 15, og herfra kan det anbefales, at man ligger et smut forbi gallerierne Elastic, Skåne Konstförening og Malmö Kunstakademis galleri, som alle ligger i samme område. Malmö Gallerinatt 2008 Tid & sted 27.09, 18-24, Malmøs gallerier Pris Fri entré Tjek www.konstframjandet.org

170 * B6AB£H:EI:B7:G'%%-


K>HJ:AI:K:CING

Full Pull Lydkunst og lowtech uden for rammen Den årlige Full Pull Festival i Malmø er en kulturfestival i særklasse. Full Pull fokuserer hovedsagligt på musik og lydkunst i krydsfeltet mellem elektronik, ny teknologi og no-tech. Der lægges vægt på værker, som har punkede og gør det selv-agtige kvaliteter og som er direkte og intense, både når de skabes, og når de opleves. Full Pull Festivalen er et sammenkog af kunstnere, der skaber deres værker i udkanten af musik og kunst (og sommetider helt uden for rammerne). Festivalen udforsker Øresundsregionens potentiale for eksperimentel musik, lydog new media art, og denne begivenhed giver publikum en sjælden chance for at opleve disse underbelyste genrer. Full Pull Festival Tid & sted 23.08-21.09 Mange forskellige venues i Malmø Tjek www.full-pull.org

B6AB£

K>HJ:AI

Nordisk Panorama Filmfestival Et virvar af farver og glade filmfolk vil snart summe i Malmøs gader, når Nordisk kort- og dokumentarfilmfestival slår lejr i fem nordiske byer; Bergen, Reykjavik, Århus, Oulu, og Malmø. I år er det Malmøs tur til at agere vært. Festivalen startede op med at være et mødested mest henvendt til branchefolk, men med en stigende interesse fra almindelige filmelskere har festivalen åbnet sine arme for alle, og den er stadig i rivende vækst. Dette er på mange måder en oplagt chance for at få set nogle af årets mest nytænkende, provokerende, smukke og berigende kort- og dokumentarfilm. Under festivalen vil der foruden et alsidigt filmprogram være seminarier og filmvisninger. * Tanja Thara Nordisk Panorama Filmfestival Tid & sted 26.09-01.10, Malmø Pris 60 sek Info www.nordiskpanorama.com / tlf. +46 40 416 420

'%%-H:EI:B7:GB6AB£

* 171


9£9HB:I6A

At the Gates Historisk genforening Mere end ti år efter bruddet er Sveriges vigtigste dødsmetalband, At The Gates, tilbage. Sammen med Dark Trankquillity og In Flames udgjorde de i begyndelsen af 1990’erne kernen i det, som over hele verden blev kendt som ’The Gothenburg Sound’. Mesterværket fra 1995, Slaugther of Soul, blev afslutningen på gruppen, som nu atter er samlet og kan opleves i Malmø. At The Gates Tid & sted 03.09, kl 20-24, Kulturbolaget, Bergsgatan 18 Pris 250 sek Info www.ticnet.se

B6AB£ I:6I:G

The Ship of Fools Moderne teater på Inkonst Hvis man har tid til at tage et smut over broen på en helt almindelig onsdag, kan det anbefales at kigge forbi Inkonst og opleve forestillingen The Ship of Fools: et teaterstykke ladet med lakonisk humor og dårskab med Danielle de Picciotto og Alexander Hacke fra det legendariske Einstürzende Neubauten. The Ship of Fools Tid & sted 17.09 kl 21.00, Inkonst Teatern, Bergsgatan 29 - 33 Pris 180 sek/U26 år og stud. 150 sek Tjek www.inkonst.com

172 * B6AB£H:EI:B7:G'%%-


J9HI>AA>C<

Archeology of Mind Morra Grecos kunstsamling Morra Greco er et kunstcenter for samtidskunst, der ligger i Napoli i Italien, hvor kunstnere fra hele verden kan søge om at få lov til at eksperimenterer med flere forskellige slags medier over en længerevarende periode. Det har gennem tiden givet Morra Grecco en samlingen på over 200 kunstværkere af kunstnere fra hele verden. Stedets udstilling i Malmø er en rummelig udstilling, hvor de 23 forskellige kunstnere er repræsenteret på tværs af køn og etnicitet. Fælllesnævneren for alle er, at de har arbejdet under Morra Gregos vinger over en længere periode, og derfor haft en fantastisk mulighed for at eksperimeneter og udvikle deres kunsteriske virke. Blandt kunstnerne er fotografen Francesca Woodman, der ofte bruger kvindekroppen som centrum i hendes billeder for at udtrykke den ekstentielle ensomhed og sårbarhed, alle mennesker kæmper med. Kroppen er ofte sløret, mens resten af billledet er knivskarpt, og via denne teknik opnås en helt speciel stemining og forhold til kroppen som subjekt. Ud over fotogarfier vil der også være videokunst, malerier og skulpturer på udstillingen, der er kurateret af den italienske freelancekurator Luggi Fassi. * Tanja Thara I:6I:G

At The Gates

B6AB£

Tid & sted 03.09, kl 20-24, Kulturbolaget, Bergsgatan 18 Pris 250 sek Info www.ticnet.se

;:HI>K6A

Regnbuefestival Regnbuefestivalen er en festival, der fejrer det frie menneske, og hvordan man ønsker at leve og klæde sig uanset de gamle, støvede, kønsbestemte regler og normer. Under regnbuefestivalen vil der være mænd i kjoler, med langt hår og makeup, damer med kort hår i slips og skjorte og alt det, der er midt imellem. Sammen vil de gå og danse gennem Malmø by og fejre livet, hinanden og modet til at leve anderledes. Det er altid festligt og farverigt, når regnbuefestivalen indtager Malmø, og så kæmper de for en sag, der er vedkommende. Der vil i de otte dage, festivalen varer, være filmvisninger, temafester, workshopper, foredrag, musik og debatter m.m. Festivalen bliver skudt i gang med et queer-modeshow, der efter sigende skulle være en oplevelse af den mere farverige slags langt fra modebranchens kontrollerede catwalk. RFSL, rigsforbundet for homoseksuelle, biseksuelle og transvestitter, er arrangør for festivalen, og de håber at se så mange forskellige mennesker som muligt. * Tanja Thara Regnbue Festivalen Tid & sted 22.09-28.09, Malmø Pris Varierende Tjek www.rfsl.se/malmo

'%%-H:EI:B7:GB6AB£

* 173


B6I>A9:9><B6CC

Købehavns bedste kunsthal ligger i Malmø Forestil dig, at du kommer kørende på de skånske landeveje og i horisonten ser en blaffer, der står med en kæmpe, rød skulptur. Hvad tænker du? Tager du ham med, eller kører du bare forbi? Spekulerer du over, hvor blafferen skal hen, og hvad der i himlens navn har overbevist ham om, at det var en god idé at blaffe med en to meter høj skulptur?

HEDIB6AB£@JCHI=6A


et var netop sådanne tanker, man prøvede at sætte gang i med Malmø kunsthals seneste udstilling, AutoStop, hvor 12 kunstnere blev inviteret til at skabe en række værker, som kunsthallens personale blaffede rundt med i Malmø og omegn. Det intetanende publikum var bilisterne: både de som gav et lift, og de som hovedrystende kørte forbi. Udstillingen var et forsøg på at undersøge, hvordan kunst betragtes, og hvordan fortællinger spreder sig, fx med værket ’Drummer Wanted’ af Slater Bradley, som gik ud på at finde en trommeslager, der kunne spille et Led Zeppelin nummer fra 1971.

D

Malmø Kunsthal har eksisteret i 30 år, og det er en af Sveriges (og Danmarks) vigtigste platforme for samtidskunst. Det er et sted hvor folk mødes, hænger ud, spiser frokost og ser udstillingerne. Entreen er gratis, og Malmø kunsthal har udstillet nogle af tidens allerstørste kunstnere. Malmø har alt det København mangler: en bygning med en arkitektonisk ramme bygget til samtidskunst og en central placering i byen. Siden november 2007 er Malmø Kunsthal blevet ledet af danske Jacob Fabricius, som bl.a. var ophavsmand til den nu hedengangne KBH Kunsthal (2005-06), som var et både ironisk og seriøst indspark i debatten om en ny kunsthal i København. Fabricius’ version var en 2 kvadratmeter stor kunsthal i en glasmontre ved hovedbanegården. Den minimale kunsthal havde alt som hører sig til en moderne udstillingsinstitution; tilknyttede kuratorer, (gade)ferniseringer, og udstillinger med prominente kunstnere som fx John Kørner.

Siden KBH Kunsthal har Fabricius dog fået større rammer at udfolde sig i, og han sætter nu sit præg på Malmø kunsthal - et præg der er kendetegnet ved i bogstaveligste forstand at tænke ud af kassen. Og man kunne da også tydeligt se hans fingeraftryk på Auto-Stop, som netop ikke udfoldede sig i kunsthallens ramme, men på de skånske landeveje. Idegrundlaget for Auto-Stop udstillingen, og Fabricius’ kendetegn, er at sætte kunst i nye kontekster og tale direkte med publikum. For Fabricius er det irrelevant om folk opdager at de møder et kunstværk. Det handler om oplevelsen og om at blive påvirket af kunsten. Og udstillingsvisionen for Malmø kunsthal handler om at agere katalysator og om at nedbryde grænserne imellem publikummet og kunsten. Malmø kunsthal er altid et besøg værd, og der vil ofte være debataftner, talks og filmvisninger, der alt sammen er med til at gøre Malmø kunsthal til en levende og aktiv kunstinstitution. 4. september åbner fire nye udstillinger i Malmø. Her kan man se video af Johanna Billing, installation af Josef Strau, maleri af Sergej Jensen og skulptur af Isa Genzken. Tid & sted Malmö Konsthall, St. Johannesgade 7 Pris Gratis entré Åbningstider Hele ugen 11-17, onsdage 11-21 Info www.konsthall.malmo.se

'%%-H:EI:B7:GB6AB£

* 175


B6I>A9:9><B6CC

<J>9:<:C7GJ<H"H=DEE>C<>B6AB£

Genbrug i Malmø Det er ikke for ingenting, at området omkring Davidhallstorg bliver kaldt ’Malmøs pariserkvarter’. Her sprudler af liv, alternative spisesteder og butikker. Man finder torvet ved at følge gaden med det dragende navn Kärleksgatan fra det pulserende hovedstrøg (Södergatan). På torvet finder man små, uafhængige designerbutikker og Malmøs bedste sushirestaurant, Hai, der ligger lige ved siden af kaffebaren Snorl. På Kärleksgatan finder man også den fantastiske kagebutik Ultimate Cake, drevet af ’tärtkonstnär’ Shelley Nichols. Det er også på og omkring Davidhallstorg, man finder Malmøs ypperste genbrugsbutikker - og svenskerne er rigtig gode til det med genbrug. Downtown har været på jagt og bringer her en miniguide til genbrug i området ved Davidhallstorg.

Chique Butikken bugner af genbrugsfund, som hænger i sirlige rækker i hele den store butik, hvor sortimentet bl.a. omfatter herretøj, kuriosa, smykker og sko. Indehaveren finder sine varer på markeder i hele Sverige, og udvalget spænder fra flotte kjoler, jakker, tasker og bælter til hatte og handsker. I forhold til de københavnske genbrugsbutikker er priserne hos Chique yderst rimelige og udvalget varieret. Boutique Nanette På Eric Dahlbergsgatan finder man den eksklusive genbrugsbutik Boutique Nanette. Butikkens indehaver, Nanette, har haft stedet i en menneskealder og holder hovedsagligt fokus på luksusdesignergenbrug. Her finder man alt fra aflagte Gucci-sandaler til Escada-bluser.


7dji^fjZCVcZiiZ :g^X9V]aWZg\h\ViVc&( '&&)-BVabÂł 8]^fjZHZXdcY=VcYBdgZ @~gaZ`h\ViVc( '&&)*BVabÂł BVc^ @~gaZ`h\ViVc) '&&)*BVabÂł GÂ&#x20AC;\Zgh6ci^`d\9Zh^\c @~gaZ`h\ViVc) '&&)*BVabÂł I_VaÂŻaVbVaaV 9Vk^Yh]Vaah\ViVc&* '&&)*BVabÂł 7^WhHZXdcY=VcY 9Vk^Y]Vaah\ViVc. '&&)*BVabÂł ;gÂ&#x17D;`Zc; 9Vk^Y]Vaahidg\* '&&)*BVabÂł

Mani Genbrugsbutikken Mani ligger pĂĽ Kärleksgatan i nummer 4, og her har den ligget i over 20 ĂĽr. Udvalget peger pĂĽ en forkĂŚrlighed for ďŹ nt gammelt tøj fra 1950â&#x20AC;&#x2122;erne, 60â&#x20AC;&#x2122;erne og 70â&#x20AC;&#x2122;erne. Her ďŹ nder man ďŹ ne og farverige gallakjoler, korte A-formskjoler i 60â&#x20AC;&#x2122;er-stil samt bluser, skjorter og nederdele. I butikkens underetage ďŹ nder man overtøjsafdelingen, som er en sand guldgrube af pelse, frakker i alle afskygninger, kapper og jakker. Ud over dette bugner kĂŚlderen af sko, støvler og sandaler i enhver tĂŚnkelig stilart.

Tjallamalla FĂĽr man nok af den sĂŚrprĂŚgede lugt i de klassiske genbrugsforretninger, eller er man sĂĽ tidligt ude, at genbrugsbutikkerne endnu ikke er ĂĽbnet (de ĂĽbner sent - typisk mellem 12 og 14), er Tjallamalla et godt alternativ. Her mikses eksklusive vintagevarer med tøj fra intet mindre end 80 up-coming svenske designere. Den lille butik har et hipt udvalg af tøj, strømper, sko, takser og accessories, man ikke ďŹ nder andre steder. Ligeledes er Bibâ&#x20AC;&#x2122;s Second Hand en nytĂŚnkning af genbrugsgenren, hvor vintagevarer syes om og blandes med designervarer.

RĂĽgers Antik & Design Lige ved siden af Mani ďŹ nder man RĂĽgers Antik og Design, som er et sandt slaraffenland af nips, porcelĂŚn, keramik, kuriosa, ďŹ gurer og svensk design fra 1900-tallet.

FrÜken F Hos FrÜken F udstiller og sÌlger lokale designere büde tøj og kunsthündvÌrk.


KLUMME 86GA:B>A

;DIDA6HH:=£<=

Elektronisk musik, København & hvor var vi? Den elektroniske musik har i de sidste år skyllet ind over Danmark som en tsunami fra den digitale tidsalder. Der er ikke mange, den er gået ramt forbi, og flere og flere lader sig efterhånden mærke af det og vælger at gå til diverse (mange) arrangementer, som bryster sig af, at præsentere ’elektronisk musik’. Det er fedt! Ingen tvivl om det. Det ville ikke have kunne lade sig gøre uden April Records-bølgen i 90’erne, der bragte folk som Bjørn Svin og Future 3 op til overfladen, og lavede en mindre revolution i måden at tænke på for rigtigt mange mennesker. Dette havde selvfølgelig også noget at gøre med den stigende internationale bevågenhed for elektronisk musik. Folk som Aphex Twin, Carl Cox, The Prodigy, Matthew Herbert, LFO, DMX Crew, Autechre, Underworld, Plastikman, hele Detroit-scenen, Berlin-scenen, Køln-scenen etc. etc. etc., begyndte at markere sig som seriøse alternativer til de andre niche-scener i andre genrer. Mange nævnt, mange glemt.

@AJBB:

Denne lyn-gennemgang af elektronisk musik skulle lige med for at løfte det hele op til i dag og dagens København. København har, med festivaler som Distortion, hedengangne Public Service og Strøm, klubkoncepter som Kill Your Telly, Zerrbild, Komponent og OHOI!, klubber som VEGA, Culture Box og Rust og aktører som Anders Trentemøller og Thomas Knak, givet den go’ gas med at få det hele til at gå op i en højere enhed, og vi ér kommet på det berømte verdenskort for elektronisk musik. Der er god vibe omkring scenen - også internationalt - og dette kun fordi den består af fine folk. Så i mine øjne har vi en by at være stolte af i øjeblikket! Denne appetizer er skrevet i det øjemed at ligge op til de næste måneder, hvor jeg skriver en helsides i nærværende magasin. Jeg vil fremover stille skarpt på forskellige dele af den elektroniske musik og scene, og forsøge at forklare, så godt som muligt, hvorfor det er denne genre, jeg har kastet al min kærlighed på. Der er nemlig rigtig, rigtig mange steder, den kan kastes hen, når det kommer til elektronisk! Till next time - nyd byen, og alle de tilbud den giver!

Cheers, Carl Emil

9dlcidlch`ajbbZh`g^kZhe€h`^[iV[eZghdca^\]ZYZg!YZg]VgZi ZaaZgWZ\\ZWZc\dYieaVciZi^YZi`³WZc]Vkch`Z`jaijga^k# @ ajbbZcZgjYZaj``ZcYZZijYign`[dgh`g^WZciZch]daYc^c\#

178 * @AJBB:H:EI:B7:G'%%-

>C;D CVkc8Vga:b^a6bjcYhZc Dekd`hZie€'&:Vhi I^Ya^\ZgZhZgk^XZbZYVgWZ_YZg^>HD! hijYZgZcYZe€`dchd\[Vhi\²hie€B€cZÒh`ZgZc# CjZaZXigdc^XVc³gY!Y_d\VggVc\³gV[ :aZ`igdc^h`I^ghYV\d\'cYHdX^ZinhVbiY^kZghZ# :ah`Zgbjh^`!`V[[Z!X^\VgZiiZg!+.!d\Egdeh^7a€\€gYh\VYZ#


carhartt store copenhagen / elmegade 13 / +45 3536 5370 / carhartt-store.dk


DT nr. 16  

KALI of Steed Lord Photo: Vincent Skoglund Inp 0

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you