Page 1

SANDNESMAGASINET

NR 3 - 2012 ÅRGANG 2

SAKEN ER IKKE BIFF TOTIMERSKRIGEN :: GIR SEG ETTER 26 ÅR MILLIONBUTIKK PÅ TO HJUL :: SKRIVER OM CRUISEHAVARI


Harald Paulsen viser ekte og oppriktig glede når ungdommene trener på trialbanen på Hesthammaren.

Uselvisk dynamo gir seg Harald Paulsen har vært primus motor i Riska Motorsykkelklubb siden starten for 26 år siden. Nå gir han seg som leder i klubben, men engasjementet for motorsport lever videre. Både i klubben og i Harald Paulsens hjerte. AV MAGNAR RIVELAND (TEKST OG FOTO) -Huff, nei, må vi det, protesterer Harald Paulsen mildt da kameraet pakkes ut fra vesken etter endt intervju. Klubben i hans hjerte har fostret noen av landets fremste utøvere og gjennomført noen av de største og mest vellykkede arrangementene innenfor sporten. Harald Paulsen har sjelden stått i fremste rekke og framhevet egen innsats når hederen høstes. Personlig pr er ikke hans greie. Klubben kommer først. -Jeg har alltid prøvd å kjøre utøverne fram. Det har heller aldri vært ensomt å være leder i denne klubben. Folk har alltid stilt opp, og vi har hatt 90-100 mennesker i sving på dugnad hver dag på store arrangementer. Det har stort sett alltid gått greit å mønstre et sånt mannskap. Her i Norge er vi en foregangsklubb, sier han. STARTET I DET SMÅ Trialsatsingen på Riska startet gjennom kommunale Riska fritidssenter i 1986. Jan Inge Vold var fritidsleder på Riska, men Harald

Paulsen fikk driftsansvar fra dag én. Fra 1989 har han vært leder eller nestleder i klubben uten noen opphold. I 1990 startet også satsingen på speedway, og klubben fikk navnet Riska Motorsykkelklubb. -I starten måtte vi ut på tiggerferd for å få nok til 4-5 sykler. Det startet smått, men da trial ble valgfag på ungdomsskolen økte interessen. I dag er vi 250 medlemmer. Det er mange som forblir medlemmer etter at de selv var aktive, og helt til neste generasjon kommer til, forteller Harald Paulsen. -Hadde du sett for deg at det skulle bli så stort som det har blitt? -Nei, jeg hadde nok ikke det. Harald Paulsen mener motorsport har et spesielt godt utgangspunkt for å engasjere mange, og har lagt vekt på å prioritere bredde like høyt som satsingen på de beste utøverne. -De yngste starter i femårsalderen, og reglene sier at en av de foresatte må være til stede under treningene til de er 18 år. Det betyr at mange foreldre også tilbringer mye tid på banen og i klubbhuset. Det skaper et miljø og en dugnadsånd som trengs når man skal gjennomføre store arrangementer. STORE OPPGAVER Harald Paulsen og Riska Motorsykkelklubb har ikke vært redde for å ta på seg store oppgaver. Allerede året etter oppstarten arrangerte de NM i trial. I fjor var VM-runden i speedway på Forus travbane det store løftet. Harald Paulsen holder selv disse to happeningene som høydepunktene blant det han har vært med på i klubben. -Og så er det veldig kjekt at vi har mottatt

SANDNESMAGASINET ::

2

flere gulløkser fra forbundet for årets beste arrangementer. Det internasjonale forbundet kalte også vårt VM-arrangement i fjor for årets beste. Vi er selvsagt stolte over en sånn fjær i hatten, sier han. Riska Motorsykkelklubb har blitt en drivkraft i miljøet i Norge. Godt rekrutteringsarbeid, satsing på gode trenere og viljen til å satse på store arrangementer er viktige årsaker, mener Paulsen. -Og så er det viktig at vi er samlet som én klubb, selv om vi satser på to grener. Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre de store arrangementene om klubben ble splittet i to, sier han. LÆRER OPP ANDRE Selv om Harald Paulsen gir seg som leder i Riska Motorsykkelklubb, vil han fortsatt engasjere seg i motorsport. Nå er det andre klubber som skal utvikles. Motorsportforbundet trenger Harald Paulsens kunnskaper og erfaring. -Jeg kommer til å jobbe med utdanning av aktivitetsledere og trenere i Sør-Norge og stevneledere i hele landet, forteller han. Riska Motorsykkelklubb skal også i år arrangere VM-runde i speedway på Forus. Da blir det med andre krefter ved roret. Sigbjørn Olsen, som har vært nestleder de siste årene, har tatt over som ny leder. Men det kan hende Paulsens erfaring blir nyttig også i år. -Eller er du helt ute av Riska Motorsykkelklubb? -Njaa … Harald Paulsen drar litt på det. -Jeg har i alle fall ikke siste ordet.


bokforlaget

PUBLICA BOK AS Gamleveien 87 4315 SANDNES Tlf. 51961240 Fax 51961251 ordre@publicabok.no

VÅRENS BARNEBØKER FRA PUBLICA

Mafiapiratene truer med å ta over vannfolkets hjemsted. Men da har de ikke regnet med vesle Sildre og hennes venner.

248,BARN

Eventyrfolket slår tilbake

BARN

BARN Anne Sofie Sørhaug

Eventyrfolket er nesten blitt glemt, men nå gjør de opprør! 198,-

BARN

Amalia er en liten jente med mange tanker i hodet. 198,-

Det var en gang en underlig mann. Under jorden levde han. 198,-

I familien Plutseligs hus skjuler det seg to små hemmeligheter. 149,-


Totimerskrigen på Figgjo Et tynt teppe av snø dekket Figgjo den 17. april 1940. Kulden ville ikke helt gi slipp for våren som var i emning. Men det skulle likevel bli hett denne dagen, ettersom det brygget opp til regulære kamper mellom tyske okkupasjonssoldater og norske tropper. Åtte dager etter okkupasjonen var det fremdeles norske tropper i sirkulasjon i området. Og en av disse satte opp stilling i hagen til familien Tjessem på Figgjo. TEKSTEN ER HENTET FRA BOKEN “SANDNES I KRIG”, COMMENTUM FORLAG, 2005 - Egentlig begynte det dagen før, minnes Kjell Ch. Tjessem, som den gang var 8 år. - Vi spadde opp jord og grus foran kjellervinduene i huset, og vi satte opp stokker for å støtte opp under taket i kjelleren i tilfelle bombeangrep, forklarer Tjessem. Angrep fra luften var noe alle fryktet i krigsårene, og mang en rogalending satte opp provisoriske bomberom i huset. Slik var det også hos familien Tjessem. - I tillegg til familien, kom det folk fra nabogårdene for å søke tilflukt i kjelleren vår. På det meste var 23 personer samlet i bomberommet, sier Tjessem. Sent om kvelden den 16. april ble familien

vekket av skritt oppe i 1. etasje. - Far gikk opp for å sjekke. Der traff han en norsk tropp som skulle legge seg til i huset for natten. De grov skytegroper i hagen med utsikt mot Bråstein, forklarer Tjessem. Dette var spennende saker for en 8-åring, og om morgenen gikk unge Kjell ut til soldatene for å slå seg sammen med dem. - Da fikk vi øye på to mann nede ved fotballbanen. De norske soldatene hadde ikke kikkert, så jeg løp inn i huset og fant en de kunne bruke. Det var for øvrig siste gang vi så den kikkerten, humrer Tjessem. Familien bodde under krigen i et forholdsvis stort hus, som var tjenestebolig for trikotasjefabrikken DFU. Kjells far jobbet i fabrikken. - I stua var det et stort spisebord, med to klaffer. Jeg husker at bordet sto utslått med begge klaffene i. Mor brukte den ene enden som stellebord for den yngste søsteren min, mens tre soldater stod ved den andre enden og klargjorde maskingeværene sine. Det er et syn jeg aldri kommer til å glemme. Da klokka nærmet seg 10, oppdaget de tyskerne, som var på vei nedenfor kleiva. - Jeg hadde på meg en grønn vindjakke, som til forveksling var lik de norske uniformsjakkene. Da de første skuddene ble avfyrt, fikk jeg beskjed om å søke tilflukt i huset, og ta av meg jakken for å unngå forveksling. Vi ble sendt ned i kjelleren, mens tyskerne fortsatte framrykningen mot den norske stillingen. Da tyskerne gikk over Figved-brua, åpnet nordmennene ild. - Jeg lå i potetbingen sammen med far. Jeg var fryktelig redd, og det var et enormt rabalder utenfor, minnes Tjessem. Etter et par timers kamp hadde tyskerne

SANDNESMAGASINET ::

4

Disse kulene ble funnet i ett av husene til DFU på Figgjo

kjempet seg langt fram. De var bare 50 meter fra huset. Da flyktet de norske soldatene, og det ble helt stille. - Far hadde på forhånd sørget for at døra til kjelleren ble åpnet på vid gap. Dette viste seg å være et smart trekk. I andre hus kastet tyskerne inn håndgranater for å sikre seg mot fiendtlig ild, men hos oss kunne de se rett inn døra og konstatere at det ikke var noen fare, forklarer Tjessem. Da nordmennene forlot stillingen sin, måtte de legge igjen alt det tunge utstyret. Dette overbeviste tyskerne om at det fremdeles måtte være soldater igjen på stedet. De kommanderte ut alle mannfolkene, som måtte stå ute i hagen med hendene over hodet. Bestefar, kvinnene og ungene måtte være igjen i kjelleren en stund. - Etter en stund fikk vi andre gå opp. Som 8-åring forstod jeg ikke helt alvoret. Jeg var mest opptatt av å se om alt stod bra til med kaninene mine. De hadde overlevd kuleregnet, beretter Tjessem. Mennene ble arrestert. De satt fengslet på


o etter trefningene i april 1940. Den ene av dem hadde sågar landet i lysekronen (t.h.), dog uten å skade denne.

Madla i 11 dager. Der led de etter sigende ingen nød, selv om det var mangel på mat. De som ikke ble fengslet, fikk det travelt med å rydde opp. - Vi plukket ufattelige mengder kuler. Flere bøtter ble kastet rett i elva. En av kulene hadde på mirakuløst vis havnet i glasskuppelen på lysekrona, uten å knuse glasset. Den

kula tok vi vare på, og lysekrona er fremdeles i bruk, sier Kjell Ch. Tjessem. Huset var gjennomhullet av kuler. I den nordre delen av huset sto familiens eneste klesskap. Det var fylt til randen av klær, og alle var nå ubrukelige. - Vi hadde bare det vi stod og gikk i. Men siden far jobbet på en triko-tasjefabrikk, skaffet vi oss nye klær ganske raskt.

- Jeg husker at vi bodde i bomberommet i kjelleren helt til far kom hjem fra interneringsleiren på gamle Madlamoen, sier Kjell Ch. Tjessem.

OPERASJON WESERÜBUNG Etter at Hitler hadde utløst andre verdenskrig med angrepet på Polen 1. september 1939, knyttet det seg spenning til hvor tyskerne ville sette i gang sitt neste storangrep. Norge hadde alt ved krigsutbruddet sendt ut en nøytralitetserklæring, men i løpet av høsten 1939 og vinteren 1940 viste begge de krigførende parter at de gjerne ville ha Norge på sin side. Natt til 17. februar gikk den britiske destroyeren Cossack inn i Jøssingfjorden i Sør-Rogaland. Målet var å befri 300 britiske krigsfanger som befant seg om bord på det tyske tankskipet Altmark. Hitler følte seg ydmyket og var rasende. Norges nøytralitetslinje viste seg å være umulig, og landet ble dratt med i stormaktenes krigsforberedelser enten det ville eller ikke. I Tyskland ble Norges strategiske beliggenhet ansett å ville være svært viktig i et fremtidig oppgjør med Storbritannia. Under kodenavnet Weserübung hadde en spesialstab arbeidet i all hemmelighet med planene om et overfall på Norge siden vinteren 1939-40. Invasjonsplanene gikk ut på å besette alle de viktigste byene i landet samtidig og så erobre landet fra disse. Skulle en slik operasjon lykkes, måtte det et nøyaktig samarbeid til mellom hær, marine og flyvåpen. Seks dager etter angrepet på Altmark ga Hitler ordre om at operasjon Weserübung skulle settes ut i livet så raskt som mulig.

SANDNESMAGASINET ::

5


EU KONTROLL Du mottar ikke lenger varsel fra Statens Vegvesen. Finn ut når din bil skal på EU kontroll på www.mecacarservice.no eller send REGNR til 2282. Vi utfører EU kontroll Rask levering ved timeavtale Småfeil utbedres på stedet Vi kan reparere alle feil og mangler ROVIK ROVIKAUTO AUTO Hanaveien12-16, Hana Hanaveien12-16, Hana ROVIK Tlf: 51 60AUTO 55 80, Tlf: 51 60 55 80, Hanaveien12–16, Hana Åpningstider man, ons-fre: 07:00-16:00 Tlf: 51 60 55 80,man, ons-fre: 07:00-16:00 Åpningstider tirs: 07:00-19:00 Åpningstider man, ons-fre: 07.00–16.00 tirs: 07:00-19:00 tirs: 07.00–19.00 ROGALAND BILVERKSTED Midtbergveien 2, Forus ROGALAND Tlf: 51 80 07 90 BILVERKSTED Midtbergveien 2, Forus Åpningstider: man-fre: 08:00-16:00 VIBEMYR Tlf: 51 80 BILVERKSTED 07 90 VIBEMYR BILVERKSTED Nikkelveien 8, Lura Åpningstider: man-fre: 08:00-16:00 Nikkelveien Lura Tlf: 51 60 328, 10 60 32 3212 10man-fre: 07.30–16.00 Tlf: 51 60 Åpningstider: VIBEMYR BILVERKSTED Åpningstider: man-fre: 07:30-16:00

Nikkelveien 8, Lura Tlf: 51 60 32 12 Åpningstider: man-fre: 07:30-16:00

BETAL NÅR DET PASSER! Rentefritt opptil 24 mnd.

www.mecacarservice.no

HYTTE

med panoramautsikt over jærhavet?

Feltet ligger ca. 15 min fra koselige Egersund sentrum og ca. 45 min. fra Stavanger. Den korte avstanden gjør at hytta kan benyttes i ukedager så vel som helger og ferier. Nærhet til både Sirevåg og Hellvik togstasjon (ca. 5 min. med bil.) Du velger hyttetype selv. Hyttene finnes i forskjellige størrelser, med bruksareal fra 95 M2 inntil 120 m2. Ta kontakt angående priser for den enkelte tomt. Feltet vil bli tilkoblet offentlig vann og privat avløp. Alle kommunale tilkoblingsavgifter er inkludert i prisene.

Prisantydning 2,7 mill. Prisene varierer alt etter hyttetype, størrelse og beliggenhet. KONTAKT: Larsen og Bjørkeland Gamle Sokndalsvei 38 4370 Egersund Tlf. 51 49 65 00 Mobil: 907 72 650 www.larsenogbjorkeland.no

MOIVIKA HYTTEFELT

Sandnesmagasinet er et fritt og partipolitisk uavhengig magasin for Sandnes. Utgiver er Regionaviser AS. Ansvarlig utgiver: Regionaviser AS Gamleveien 87, 4315 Sandnes redaksjonen@sandnesmagasinet.no

I redaksjonen: Magnar Riveland (redaktør) og Tom Gaudland. Tipstelefon: 45 47 13 81 E-post: tips@sandnesmagasinet.no

Annonser: Per Jansen Norunn Kalvatn Helge K. Strand Oddbjørn Salte

Grafisk formgivning: Svein Kåre Gunnarson.

E-post: annonse@sandnesmagasinet.no. Avisen legges også ut som nettavis på www.sandnesmagasinet.no

SANDNESMAGASINET ::

6

92 47 84 13 92 24 42 62 92 49 39 06 91 37 39 03


Langgata9696B,B,4306 4306 Sandnes Langgaten Sandnes Tlf. 5137371000 1000– Mob. - Mob. 902 123 Tlf. 51 902 123 92 92 E-post: E-post:sandnes@laserklinikken.com sandnes@laserklinikken.com www.laserklinikken.no www.laserklinikken.no

Anne Harila avd. Sandnes

Vi har steinen du trenger!

SMERTE OG REHABILITERING s-USKELPLAGERLEDDSMERTER s3PORTSSKADERLYSKESTREKK s.AKKEKNEARMPROBLEMER s&IBROMYALGI s"IHULEBETENNELSER s4INNITUSÂ’RESUS s3ĂŒREKSEM

an k k li i l S tb de

s6ORTERFOTVORTER s&LEKKERPIGMENTmEKKER s&JERNINGAVTATOVERING s(ĂŒRFJERNINGnSMĂŒBLODKAR

HUDBEHANDLING s(UDFORBEDRING s&RACTIONAL#/ LASERFOR s3TREKKMERKER!CNEARR s!RR3ELVSKADING

TA KONTAKT FOR TIMEBESTILLING

Løstein fra Randøy Trappetrinn Vi har ogsü mørtel og hvit singel

KOSMETISK LASERBEHANDLING

BRYGGEDANS Hommersük kai lørdag 2. juni kl 20 - 01.30 Skjenking til kl 24. Bill kr 200,-

Du finner oss pü Auestad (700 m etter Vatnekrossen i retning Sviland) Tlf 48 17 30 30 • www.hananaturstein.no • post@hananaturstein.no

NĂ…

ER DET SLUTT PĂ… SALTINGEN. HAR DU HUSKET RUSTBESKYTTELSE?

Ring eller kom innom for en hyggelig prat.

VI

HAR LEIEBIL!

Luramyrvn. 77 Vi har gratis rustkontroll av din bil hver dag 4313 Sandnes 07:00–14:00 Tlf 51 63 00 50 www.corrosafe.no • www.dinitrol.no SANDNESMAGASINET ::

7


Vi har

Alle syklene kan leveres touringutrustet!

BMW R 1200 GS

utvalget!

/Adventure AVD: STAVANGER Fra kr. 221.900,/249.900,-

Triumph Explorer 1200 AVD: STAVANGER Fra kr. 231.500,-

Honda VFR 1200 X Crosstourer

Yamaha XT 1200Z Super Tenere AVD: STAVANGER Fra kr. 219.900,- (inkl. sidevesker/varmehåndtak)

Leveringsomkostninger tilkommer på prisene

AVD: STAVANGER og TRONDHEIM. Fra kr. 229.990,-

STØRST S TØ ØR RST PÅ PÅ M MC C I SKANDINAVIA! SKA KA AND NDINAV AVIA! - WWW.BIKERSTREET.NO WWW WW WW.B BIIKERSTRE EET.NO ET.NO Derbi • Gilera • Piaggio P Suzuki • V es espa Vespa

A Aprilia • BMW • Can Am m • Derbi • Gilera Harle ey-Davidson • Honda • Moto M Guzzi • Peugeot Harley-Davidson Piaggio Yamaha Vespa Piaggi i i • Suzuki io ki • TGB • TTriumph rium ri mph h•Y a amaha h •V espa e

Aprilia • Giler Gilera ra • Honda Moto Guzzi • Pia aggio • V e espa Piaggio Vespa

%(5*(1 %(5 *( (1

67 67$9$1*(5 7$9$1 $1*(5

75 7521'+(,0 21'+(,0

Tlf: 55 32 79 40 - Breiviksveien 42, 4 5042 Bergen

Tlf: 51 63 63 63 - Langflåtveien 37, Mariero, 4017 Stavanger

Tlf: 73 94 97 70 - Brøsetveienn 164, 7048 Trondheim Trondheim

AUTORISERT AU A UTO OR RIIS SE S ER T V VERKSTED ER E RKSTED HOS HO H OS O S ALLE AL LL LE VÅRE VÅ VÅ ÅRE RE B BU BUTIKKER UTIIK KKER

FREDAG 1. JUNI I Kl 17 – 21 Oppstart: Sandvolleyturnering (innledende kamper) (Stemmen)

LØRDAG 2. JUNI I Kl 09 – 11 Gratis frokost på kaien, sponset av lokale bedrifter og Lionsklubben. I Kl 10 – 11 Åpningsarrangement. Utdeling av aktivitetsprisen. Overrekkelse av bygdegave. Tale for dagen v/varaordfører Pål Morten Borgli. Musikk: Riska musikkorps

I Kl 10 – 16 Innebandyturnering. Arr: Hommersåk innebandyklubb (p-plassen ved Bryggen) I Kl 10 – 16 Sjøballonger (gjestebrygga ved Bryggen) I Kl 10 – 16 Gøy på vannet. Arrangør: NCP (av-/påstigning ved kaien) I Kl 10 – 17 Salgs- og utstillingsmesse i Hommersåkvågen. Boder. Hoppeborg. Konkurranser. I Kl 10 – 17 Matopplevelser i hele Vågen. Salg av sjømat, grillmat, asiatisk mat.

I Kl 10 – 17 Kystdag. Elias-båt for barna. Beredskapsgruppa kommer. Demonstrasjon av sjøredning i Hommersåkvågen. Riska båtforening steker lapper. Lindesnes fyr har stand. I Kl 10 – 18 Sandvolleyturnering (Stemmen) I Kl 11 – 12 Opptreden: Maudland skole, utdrag fra ”Jorden rundt på 80 min” (kaien) I Kl 12 – 14 Trialklubben holder oppvisning (p-plass ved Bryggen) I Kl 12 – 12.30 Kjartan tryllekunstner (kaien) I Kl 12.30 – 13.30 Konsert, Hommersåk skolekorps (kaien) I Kl 13.30 – 14 Konsert, Hommersåk skolekor (kaien) I Kl 14 – 15 Talentiade v/elever fra Kyrkjevollen skole (kaien) I Kl 14 – 16 Shoot out (fotballkonkurranse med mange premier) (p-plass ved Bryggen)

I Kl 15 – 15.30 Kjartan, tryllekunstner (kaien) I Kl 15.30 – 16.30 Minikonserter v/elever fra Beat kulturskole (kaien) Det blir salg av mat hele dagen, og konferansier Rolf Larsen binder det hele sammen. I Kl 20 – 01 Bryggedansen. Entré kr 200. Musikk: Tor Reidar Byberg (kaien)

I Kl 12 – 16 Matopplevelser i hele Vågen-området. Salg av sjømat, grillmat, asiatisk mat, samt vafler og lapper. I Kl 13 – 14 Palleløp i Hommersåkvågen (gjestebrygga ved Bryggen) I Kl 14 – 16 Kassestabling (p-plass ved Coop Prix)

PROGRAM 1. - 3. JUNI JORDA RUNDT lørdag lørdag 2. 2. juni juni kl kl 11.00 11.00

PALLELØP i Hommersåkvågen søndag 3. juni kl 13

Konsert med RUNE LARSEN søndag 3. juni kl 19.00

I Kl 14 – 16 Sjøballonger (gjestebrygga ved Bryggen) I Kl 14 – 14.30 Minikonsert: Wenche Haugland (kaien) I Kl 15 – 15.30 Minikonsert: Wenche Haugland (kaien) I Kl 15.30 – 16 Avslutning og premieutdeling (kaien)

BRYGGEDANS Tor Reidar Byberg m/band På kaien lørdag kl 20 - 02

Det blir salg av mat hele dagen, og konferansier Rolf Larsen binder det hele sammen. I Kl 19 Konsert med Rune Larsen. Oppvarming v/Kjell Breivik og Arny Eikeland. Entré kr 200. Forhåndssalg av billetter på Statoil-stasjonen. (Riska gamle kirke)

Kjartan tryllekunstner lørdag 2. juni kl 12 og 15

SØNDAG 3. JUNI I Kl 12 – 13 Gudstjeneste på kaien I Kl 11 – 15 Sandvolleyturnering (finaler rundt kl 14-15) (Stemmen) I Kl 12 – 16 Salgs- og utstillingsmesse i Hommersåkvågen. Boder. Hoppeborg. Konkurranser.

INNEBANDYTURNERING lørdag 2. juni kl 10-16

Riskadagene arrangeres av Lions Club Sandnes/Riska.

SANDNESMAGASINET ::

8

TALENTIADE på kaien lørdag 2. juni kl 14


Bunader – alltid moderne, kom inn og se vårt store utvalg

Vi ønsker vår nye frisør Bjørg Heidi (t.v.) velkommen i vårt team!

Hårizont

frisør & fotpleie

Åpningstider: Man–tirs 08.30–16.00 Tor–fre 08.30–18.00 Lør 08.30–13.00 NB! Stor parkeringsplass.

LOKALAVISEN

Nye og gamle kunder er velkommen i Oalsgata 1, Sandnes. Tlf. 51 62 40 40

Drop-in Legevakt lørdager i Stavanger sentrum 9–16 s T

Olav Vs gate 11 v/vaktapoteket

s

Åpent kl. 11 – 17

Tlf. 51 70 94 94

www.forusakutten.no

SPØR OSSS OM PRIS PÅ PÅ

Trenger du tomtearbeid? Vi er et entreprenørfirma i Sandnes som driver med graving, transport, sprenging og forskaling. Vi produserer også solla jord.

VINDUER! VIND DUER! VVii er behjelpelige behjelpelige med montering monteringg av av vinduer, vinduerr, dører dører og tømmermannsarbeid. tømmermannsaarbeid. Vi Vi skr skreddersyr eddersyr vinduer vinduer eetter tter kundens ønske. ønske. Omgående Omgående pr pristilbud. istilbud. d

Lagerviinduer Lagervinduer d -45% Bestillingsvinduer Bestillingssvinduer -40%

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

VVii ha harr også god godee til tilbud lbud på inner inner-- og ytt ytterdører! erdører!

Roald R oald Amundsensgt. Amundsennsgt. 113, 113, 4307 Sandnes Tlf.: 51 www.fladen.no 51 62 25 39 • mail: fla2@onlilne.no fl • www .fladen.nno Tlf. 970 88 646 / 916 916 63 E-post: moellem@frisurf.no

SANDNESMAGASINET ::

9


Proso / Foto Tom Haga

DIN BOBILFORHANDLER I EGERSUND

Åpner

1. juni kl.

11

Nærmeere ffjorden Nærmere jjorden n komme er du ikke!! kommer Kafe og o landhandel m dans på tune et. 23. juni blir det midtsommer tunet. facebook.co om/bakernesparadis facebook.com/bakernesparadis

Eie, 4370 EGERSUND

Tlf. 51 46 10 00 www.fardalbil.no

R@MCMDR Distribueres til alle husstander og bedrifter i Sandnes Billig annonseplass - mange lesere Virkningsfull markedsføring for hele Sandnes. Sandnesavisen.no er det perfekte annonseorgan. Neste utgave kommer 20. september

Tlf: 51 68 51 70 | post@bakernesparadis.no post@bakeernesparadis.no | www.bakernesparadis.no www w..bakernesparad dis.no

“Det blir ikke det samme uten...”

SAN DN ESM AGA S

INE T NR 1

Ta kontakt med våre annonsekonsulenter:

Norunn Kalvatn Helge K. Strand Per Jansen Oddbjørn Salte

tlf 92 24 42 62 nk@regionaviser.no tlf 92 49 39 06 hks@regionaviser.no tlf 92 47 84 13 pj@regionaviser.no tlf 45 27 99 26 os@regionaviser.no

Sandnesmagasinet på nett: www.issuu.com/sandnesmagasinet

- 20

11 Å RGA NG 1

SIRK USK ON N

G

YE S E BA A KM DAN TRENE NDNES SET R ME I ST ANE ØP D SEG SJEN GJE KL ARE ESKJE E NN OM DELM N :: UNG ÅL

www.fleksi.no

Tlf 47 50 40 20

SANDNESMAGASINET ::

10


– BIFF ER BINGO

TEMA

Restauratør og kokkeverdensmester Charles Tjessem har kuttet ut biff i restauranten sin. Han stoler ikke på kvaliteten.

SANDNESMAGASINET ::

11


Jeg kunne ha kjøpt biff fra Botswana, men det er uaktuelt. Jeg tar heller en krig for å få leverandørene her hjemme til å levere det kjøttet jeg vil ha, og er villig til å vente med å servere biff til det er på plass.

Biff i butikken koster det samme – uansett kvalitet. Det finnes ingen sortering før kjøttet går ut til butikken. Det vil si at biff av god kvalitet er ganske billig i Norge. Biff av dårlig kvalitet er steindyrt, fastslår Charles Tjessem.

Savner mer matkultur Tidligere verdensmester i kokkekunst og innehaver av restauranten Charles og de i Sandnes, Charles Tjessem, etterlyser mer lokal matkultur. Selv tør han ikke servere gjestene norsk biff. -Jeg må være trygg på kvaliteten på det jeg serverer. Sånn er det ikke med norsk biff. Den blir ikke sortert etter kvalitet. Du kan være heldig eller uheldig. Her i restauranten er det ikke kjøttleverandøren som får skylda hvis gjestene får en seig eller smaksfattig biff. Det er det kokken som gjør. Det vanskeligste en kokk kan gjøre, er å lage god mat av dårlige råvarer, slår Charles Tjessem fast.

EN FARSE Charles Tjessem mener at norske forbrukere heller ikke bør være fornøyde med å kjøpe biff i butikken uten å vite hvilken kvalitet det er på kjøttet. -De norske dagligvarebutikkene har sterkt fokus på pris. Kvalitet er ikke like viktig. Vi som forbrukere må ta en del av skylda for det. Det samme må de store kjedene. Det er

SANDNESMAGASINET ::

12

et rop etter lave priser hele tida. Jeg tror at folk er villige til å betale litt ekstra for å få en kvalitet som er tryggere og varer som smaker bedre, sier han. -Er det å kjøpe norsk biff nesten som bingo? -Ja. Biff i butikken koster det samme – uansett kvalitet. Det finnes ingen sortering før kjøttet går ut til butikken. Det vil si at biff av god kvalitet er ganske billig i Norge. Biff av dårlig kvalitet er steindyrt, slår Tjessem fast. -Er vi i for stor grad et kjøttdeigspisende folk som ikke har noe forhold til storfekjøtt og biff? -Ja, vi er nok det. Kall gjerne det hele en farse, sier han med et smil. -Dessuten har vi aldri hatt noen særlig kjøttfeproduksjon i Norge, legger han til.


Fra Håland kjøtt på Klepp. Arkivfoto.

Eier av den Nærbø-baserte slakterigrupperingen Prima Gruppen, Anbjørn Øglend, savner sterkere fokus på kvalitet. Foto: DN samme. Undersøkelser viser at 2-3 prosent av de norske forbrukerne er villige til å betale litt ekstra for å få kjøtt med sikker og god kvalitet. I England er tallet 20 prosent. Norske forbrukere har mye kjøpekraft. Vi er ganske sikre på at tallet vil øke i Norge. Ingen har grepet sjansen til å møte den økningen. Der så vi en mulighet, slår Øglend fast. BILLIG PSYKOLOGI Prima Gruppen har i stor grad solgt kjøtt til restauranter og storkjøkken, men er i ferd med å etablere seg sterkere også i dagligvarebutikker. Anbjørn Øglend regner med at det vil være kjøtt fra Prima i 75 dagligvarebutikker mellom Bergen og Kristiansand i løpet av 2012. Han opplever at det ikke er så vanskelig å selge kvalitets- og smaksargumentet til de store kjedene.

SANDNESMAGASINET ::

13

-Er det forbrukerne eller dagligvarekjedene sin feil at vi har vært så opptatt av pris og ikke like mye av kvalitet? -Det er ikke godt å si. Markedsføringen fra de store kjedene går i stor grad på pris, men vi kunder går jo på limpinnen. Det er mye psykologi i dette. Folk ligger nesten i kø i sovepose for å kjøpe ribbe til 19,90 per kilo, selv om en familie ikke bruker mer enn 4-5 kilo ribbe i året. Det utgjør ikke noen særlig stor del i matbudsjettet hos norske familier om de i stedet fokuserer på å få tak i ribbe som smaker best mulig, konstaterer Øglend. FETT GIR SMAK Charles Tjessem ser også konturene av mer kvalitetsbevisste norske forbrukere. -Det er mange som er villige til å betale ekstra for å få noe som smaker bedre inn-

TEMA

VENTER NY TREND Eier av den Nærbø-baserte slakterigrupperingen Prima Gruppen, Anbjørn Øglend, skjønner Tjessems frustrasjon. Han savner også sterkere fokus på kvalitet. -Det har dessverre vært slik at alt kjøtt har gått usortert i samme kverna. Vi er første slakteri i landet som betaler bøndene ekstra for god smak, men det er andre som følger etter med en lignende tankegang, sier Øglend. Anbjørn Øglend regner med at det vil komme et trendskifte hvor norske forbrukere i større grad vil være opptatt av å kunne velge mat med god kvalitet, og være villige til å betale litt ekstra for det. -Restaurant- og storkjøkkenkunder har lenge etterlyst en bedre sortering. Vi tror at private forbrukere i større grad vil gjøre det


Butikker på Østlandet har lenge importert biff av høy kvalitet, selv om tollsatsene er skyhøye

Råstoffet må være bra for å få gode biffer. Foto: Petr Vins.

imellom. Vi i Charles og de selger for eksempel brød i lokale dagligvarebutikker. Alle brødene er håndknadde og koster selvsagt mer enn de «vanlige» brødene som ligger i hyllene ved sida av, men av og til vil folk ha litt ekstra, sier Tjessem. -Matkultur er ganske ungt i Norge, men det er stadig flere som er opptatt av dette – og villige til å betale for det. Men det hjelper lite hvis det ikke blir lagt til rette for det. Det må bli enklere å velge kvalitet. Sånn har det ikke vært når det gjelder biff, slår han fast. -Hva er det som er galt med den norske biffen? -Storfekjøttet er generelt for magert. Det mangler marmorert fett. Det er der smaken

ligger. Dessuten er norske forbrukere generelt for mye opptatt av mørhet, og for lite av smak, når det gjelder biff, mener Charles Tjessem. VIL IKKE IMPORTERE Det importeres rundt 16.000 tonn storfekjøtt i året til Norge. Det utgjør rundt 17 prosent av det totale forbruket. Det er både høykvalitets kjøtt og volumvare som importeres. -Butikker på Østlandet har lenge importert biff av høy kvalitet, selv om tollsatsene er skyhøye, sier Anbjørn Øglend. Charles Tjessem ønsker ikke å bruke importert biff i sin restaurant. -Nei, vi ønsker å bruke så mye lokal mat

SANDNESMAGASINET ::

14

som mulig. Vi kjøper lokale råvarer for 2 millioner i året. Jeg kunne ha kjøpt biff fra Botswana, men det er uaktuelt. Jeg tar heller en krig for å få leverandørene her hjemme til å levere det kjøttet jeg vil ha, og er villig til å vente med å servere biff til det er på plass. Det kommer stadig produsenter som tenker riktig, men de er ikke store nok til å mette markedet ennå. Det er nødvendig at de største aktørene tenker på samme måte. Jeg drømmer om at bjellesauene skal begynne og gå foran, sier verdensmesteren. -Jeg vil ha leverandører som ser mer på seg selv som samarbeidspartnere. Både kvalitet og leveranser må være trygge og forutsigbare. Vi har blant annet opplevd at et produkt


Fra produksjonen i Prima slakteri. Foto: Tom Haga

som Håkylling bare forsvant med et par ukers varsel. Da hadde vi nettopp trykket opp nye menyer der vi satset på det produktet. Det har ikke kommet noe nytt i stedet for Håkylling, heller, legger han til. TENKER MEST PÅ MELK Prima Gruppen har startet en satsing på å avle fram kjøttfe av rasen Angus. Anbjørn Øglend mener det har vært lite nytt i norsk storfekjøttproduksjon de siste 40 årene. -Det har aldri blitt lagt skikkelige rammevilkår for å få proffe biffprodusenter i Norge. Det må vi gjøre noe med. Det vil ta tid før vi har etablert det produksjonsvolumet vi ønsker med Angus-kjøtt, men det er kjøtt av

ypperste spisekvalitet. Vi kan også utnytte større del av dyret til høyverdige produkter. Norsk standard er at mye av dyret går rett til kjøttdeig, sier han. -Er norsk storfekjøtt i litt for stor grad bare et biprodukt fra melkeproduksjon? -Ja, fokuset har nok vært litt slik, medgir Øglend. -Og Norsk Rødt Fe (NRF) er ikke Angus? -NRF er faktisk ganske bra til kjøttproduksjon, hvis det er kjøtt man tenker når man avler dem fram. Men det er uvant tankegang i Norge. Vi er vant til å tenke melkeproduksjon. Okseavl i Norge har også vært en konkurranse i bodybuilding. Kvaliteten på kjøttet har vært underordnet, mener Øglend.

SANDNESMAGASINET ::

15

KVALITET OG KULTUR Charles Tjessem setter pris på lokale leverandører som er opptatt av kvalitet og matkultur. -Vi kjøper salat og urter fra Randaberg og eplejuice fra Skiftun. Jeg skulle ønske at flere forbrukere tenkte på samme måte. Det billige er ikke alltid det beste. Det er som regel en grunn til at det er billig. Ofte finner man svaret om man leser varedeklarasjonen på baksida. Og friskpresset appelsinjuice på kartong er en selvmotsigelse – enten presser man juice av friske appelsiner, eller så drikker man juice fra kartong, gliser Tjessem. Selv bruker Tjessem historien om sin potetsamarbeidspartner som en solskinnsfortelling om hvordan lokal satsing på kvalitet kan vokse seg stor. -Jeg hadde to krav til potetene – jeg ville ha småpoteter og jeg ville ikke ha jord inn på kjøkkenet. Min samarbeidspartner vasket po-

TEMA

-Det var nok riktig å tenke sånn i etterkrigstida, men forbrukerne har litt andre krav i dag, mener han.


Ålgårds Auto AS Tlf. 51 68 22 00 www.algardsauto.no

Bedriftsveien 18 4391 Sandnes Man–fre 07–18, Tirs 07–20, Lør 10–14

D U LB

Tilbud gjelder kun

SANDNES

BRYGGEDANS

I T JE

N A P

i n u j ai/

M A K

m

Hommersåk kai lørdag 2. juni kl 20 - 01.30 Skjenking til kl 24. Bill kr 200,-

Brukte og nye dekk & felger selges rimelig. Gravarsveien 30 Telefon: 51 62 46 31

Vi henter og mottar

BILVRAK Off. godkjent bilopphogging

RANGER – EN LITEN TRAKTOR MED STOR ARBEIDSKAPASITET – BENSIN, DIESEL OG ELEKTRISK!

- også lørdagsåpent -

JENS B B.. LUNDE

ELEKTRO

Lundegeilen 31, 4323 Sandnes

51 67 32 12

www.atv.as

VRAKPANT 1000,kontant for biler som hentes

RV44

Bore Kirke

RV 510 Nordsjøvn.

STØRST UTVALG I 4-HJULERE!

ELEKTRIKER EEL L EER R

4389 VIKESÅ - TLF. 51 45 22 66

• REGISTRERT FOR 2 PERSONER • 305 MED MER BAKKEKLARING • STOR LASTEPLAN MED TIPP • FIREHJULSDRIFT VED BEHOV, INN OG UTKOBLING AV DIFF. BAK

NORDSJØVEIEN 520, KLEPPE TLF. 51 42 01 20 / 907 95 390

Når du trenger

ATV

Kleppe

Biler levert Egersund vrakpant kr 1500,-

GÅRDEN

Åpent: Man-tir 7–15 Torsdag 7-18

5,2 km

ÅPENT: HVERDAGER 09-15.30 • TORSDAG 09-19 • LØRDAG STENGT

Ons-fre 7-15

Bestill henting: 51 49 49 50 eller send SMS 40 40 49 56 eller e-post rogbil@hesbynett.no

www.polarisindustries.com SANDNESMAGASINET ::

Godkjent ass gspl oppsamlin

16


Norsk storfe er ikke avlet til kjøttproduksjon. Kjøttet er heller et restprodukt fra melkeproduksjon.

teter i en sementblander kledd med kunstgress, og leverte 75 kilo i uka til meg. I dag leverer han 3-4 tonn i uka til lokale restauranter. Det han leverer er småpoteter, som tidligere var avfall. Og han får 3-4 ganger bedre betalt for dem enn for andre poteter, forteller Charles Tjessem. BETALER FOR SORTERING Idar Håland driver slakterforretningen Håland Kjøtt, med butikker på Kleppe og Sandnes. Han har ordnet seg leveranser av biff med stabil kvalitet gjennom avtaler og godt samarbeid med slakteriene. -Norsk storfe er ikke avlet til kjøttproduksjon. Kjøttet er heller et restprodukt fra melkeproduksjon. Vi opplever likevel at vi får mye god biff. Vi har avtaler om at slakteriene

plukker ut dyr med høy kvalitet til våre leveranser. Denne sorteringen sikrer at kvaliteten er jevnt god. Jeg kan ikke uttale meg om den generelle kvaliteten på den biffen vi ikke får levert. Vi betaler ekstra for å få sortert ut det beste kjøttet, og våre kunder har ikke noe imot å betale ekstra for biff av god kvalitet, sier Idar Håland. BETALER GJERNE EKSTRA Håland mener også at kvaliteten på kjøttet han får levert, bare er en av faktorene som sikrer god kvalitet på biffen i disken hans. -Det handler også om hvordan vi behandler kjøttet. Vi har god feeling på modning og temperaturstyring på kjølelageret under modningen. Vi har dessuten muligheten til å klemme og kjenne litt på kjøttstykkene, og

SANDNESMAGASINET ::

17

plukke ut akkurat det kjøttet vi mener er best, forteller Håland, som deler inntrykket av at folk ikke har noe imot å betale litt ekstra for biff av god kvalitet. -Biff er et dyrt produkt, men folk betaler likevel. Våre kunder vet at de kan kjøpe billigere kjøtt andre steder, hvis det bare handler om pris. Tidligere var biffen et produkt vi hadde i disken før helga, men i dag er det mange som unner seg et biffmåltid på en tirsdag. Vi ser også at mens eldre generasjoner gjerne ville ha biffen så naturlig som mulig, selger vi i dag ganske bra av et produkt som marinert indrefilet, sier Idar Håland.

TEMA

- Vi har god feeling på modning og temperaturstyring på kjølelageret under modningen, sier Idar Håland i Håland kjøtt.


Cdg\ZhbZhihda\iZjiZcY³ghbVhhVh_ZWVY    

>aajhigVh_dch[did

£`ia^kh`kVa^iZiZgZi[V`ijbHi^kZbjh`aZgd\ZihigZhhZi]dYZ [€gi^a[³gigdd\cniZahZ#Eg^hZgbZ\an``Za^\[dgVi_Z\]VcYaZi ]dh6gXi^XHeVhe€;dgjh!WZYgZ`kVa^iZid\[V\Z`heZgi^hZÒccZh cZeeZ#C€Wgj`i+b€cZYZgbZYhc^iiWgj`VccZc]kZgYV\#IV`` BdgiZc6VcdchZc!HVcYcZh#

;DG9:A:C:K:9u:>::I6G8I>8HE6HB6HH6H?:769/ ; DG9:A:C:K:9u:>::I6G8 8I>8HE6HB6HH6 6H?:769/ ™E ™ Eggd[Zh_dcZaabVhhVh_ZjcYZg€eZc]^bbZa^c²gbZ" d[Zh_dcZaabVhhVh_ZjcYZg€eZc]^bbZa^c²gbZ" gZ)%\g \ VYZgh kVgbi kVcc gZ)%\gVYZghkVgbikVcc ™£`ia^k h`kVa^iiZi!WZYgZ]ZahZd\kZak²gZ ™£`ia^kh`kVa^iZi!WZYgZ]ZahZd\kZak²gZ ™ Hdh^Vai [dg [Vb^a^Zd\k V ZccZ\_Zc\Zg# ™Hdh^Vai[dg[Vb^a^Zd\kZccZ\_Zc\Zg#

™=³n`k ™ Va^iZi!d\eg^hW WZa³ccZiYZh^\c# ™=³n`kVa^iZi!d\eg^hWZa³ccZiYZh^\c# ™ e dgjh bZY hidg jihi^aa^c\!] \! ]³nhZgk^X n Z \ ™:\ZcWji^``e€; : \ZcWji^``e€;dgjhbZYhidgjihi^aa^c\!]³nhZgk^XZ d\h^`` Zg\VgVci^# d\h^``Zg\VgVci^# ™ ™AVc\Zg[ Vg^c\# ™AVc\Zg[Vg^c\#

@db ^ccdb Wji^``Zce€;dgjhd\k^Òc ccZgWVYZihdbeVhhZ Zg[dgYZ\ @db^ccdbWji^``Zce€;dgjhd\k^ÒccZgWVYZihdbeVhhZg[dgYZ\

7VY^VaaZeg^h`aVhhZg hhZg

POLARBAD-KJEDEN POLARBAD-KJED DEN Luramyrveien Luramyr veien 17 v/kvadrat v - Sandnes - Tlf Tlf.. 97 67 2000 - www www.arctic-spas.no .arcttic-spas.no SANDNESMAGASINET ::

18


SOMMEREN ER KOMMET HOS JENSEN INTERIØR Sengesett i krepp Vårens nyheter 140x200 cm 140x220 cm Før 299,Rullegardiner Plisségardiner Lamellgardiner Insektnett Liftgardin

-20%

Jerseylaken 90x200 cm Før 139,180x200 cm Før 199,-

Nå 49,Nå 99,-

Fleecepledd med stjerner 130x170 cm Før 119,-

Nå 99,-

Nå 49,-

Stort utvalg i sesongens voksduker

Fra 29,-

pr m

Tilbudene gjelder t.o.m. 23. juni SANDNES Vågsgt. 15 Tlf. 51 66 81 13 Åpent: Man-fre 9-19 (16)

Alle dyner og puter

½ pris Sesongens store slager Puter med innlegg Før 119,-

99,1 stk 49,3 stk

Innlevering av annonse gir 2 stk grytekluter gratis (1 sett pr. familie)


Vil ha planer for 50-100 år I løpet av året skal de første bedriftene ha flyttet inn i sine lokaler i Kverneland Næringspark. Det er lagt planer for næringsområder for de neste 40 årene i området Kverneland/Øksnevad. Altfor lite, mener utbygger Per Steinar Lothe (69), som vil ha et sammenhengende næringsområde mellom Orstad og Kvål. AV MAGNAR RIVELAND (TEKST OG FOTO) Kverneland Næringspark skal bygge ut og selge 140 mål med næringseiendommer i området mellom Kverneland-fabrikken og Frøylandsvatnet. Det er i tillegg 50 mål friområde og 10 mål som går med til veier og annet fellesareal. Første utbyggingstrinn omfatter 50 mål, og de første bedriftene skal være på plass i 2012. Sandnes-bedriftene Profftre Industri, Lothe Bygg og Jæregg er de første som etablerer seg i næringsparken som markedsfører seg som «Norges mest effektive energi- og miljøpark». Det er bare 30 mål som ikke er solgt eller opsjonsbelagt. -Jeg regner med at 100 mål er utbygd innen 2015. De siste 40 vil ta noen år til. Innen 2020 skal hele området være ferdig utbygd, tror Per Steinar Lothe. GOD TIMING Per Steinar Lothe hadde flere partnere da planene om næringsparken ble lagt. Etter at finanskrisen førte til et nervøst marked og en bråstopp i byggevirksomheten i 2008, fikk partnerne ulikt syn på veien videre. Noen ville selge hele prosjektet. Per Steinar Lothe ville fullføre planene. -Jeg håpet at den lave aktiviteten kunne føre til en god entreprise. Det holdt stikk. TS har vært en god entreprenør under utbyggingen som startet i juni 2010, og i DnB har vi hatt en god bankforbindelse. Vi har også truffet markedet godt. Det har vært spennende, men nå har jeg senket skuldrene, sier han, og legger til: -Det ser grævla positivt ut. Per Steinar Lothe har satt stor pris på å bære risikoen med utbyggingen alene. Og han understreker at det ikke handler om at han slipper å dele gevinsten med noen. -Det handler mest om gründerlyst – gleden ved å skape noe, sier han.

Per Steinar Lothe legger ikke skjul på at han synes det er veldig kjekt å se at planene om næringspark på Kverneland blir realiserte. Men helt smertefritt har det ikke gått. Utbyggeren har måttet fjerne 200.000 kubikk med masse. Forurensing har også vært en utfordring. -Området har blitt brukt til leirdueskyting tidligere. Massen under leirduebanen er blyholdig og må tas hånd om på spesielle måter. Det hadde vi ikke regnet med før vi startet, forteller Lothe. TENKER MILJØ Utbyggeren legger stor vekt på miljø i Kverneland Næringspark. Alle bygg reises med 40-50 centimeter tykke betongelementer med 20 centimeter isolasjon. Takene er også i betong. Det brukes termisk masse i alt bygningsmateriale. Energi til oppvarming kommer fra egen utvinning. -Vi skal bruke jordvarme og flisfyring av avfall fra Profftre Industri sin produksjon. Vi etablerer eget spredenett internt i området. Bedriftene som etablerer seg kan velge om de vil knytte seg til. Alle skal ha muligheten, men også friheten. I samarbeid med Sintef vil vi også overvåke energiforbruket. Etter full utbygging vil det gjøres 36.000 målinger i døgnet, forteller Per Steinar Lothe. Området ligger også i umiddelbar nærhet til jernbane. Fra nærmeste stasjon vil det bare være 6-7 minutters gange til de nærings-

SANDNESMAGASINET ::

20

byggene som ligger lengst unna. Per Steinar Lothe mener at mulighetene for å bruke kollektivtransport er et konkurransefortrinn for næringsområdene i Bybåndet Sør. -Et område som Forus har ikke samme mulighet til å finne løsningene som trengs. De mangler jernbanen, og det er for trangt til å finne gode løsninger for kollektivtransport. Her er det romsligere, og større muligheter for å legge til rette. På sikt vil Bybåndet Sør være et viktigere område enn Forus, sier han. 40 ÅR ER FOR LITE Det er planlagt næringsarealer for 40 år framover i området Orstad/Øksnevad. Det mener Per Steinar Lothe er for kortsiktig. Han frykter særlig at det blandes inn nye boligområder i det som burde være et langsiktig satsingsområde for næringsarealer. -Det bør ikke bygges noen boliger mellom Orstad og Kvål. Her bør det i stedet legges til rette for et sammenhengende næringsområde. Det er viktig med store næringsområder, sier han, og viser blant annet til Verdalen på Klepp og Lurahammaren på Sandnes som næringsområder som var for små og ble bygget inne av boliger. -Områdene blir bygget ut med forvokste hønsehus, og har kort levetid. Det er mange slike næringsområder som ble etablerte så


Kvalitetstelt for caravan og bobil - til gunstige priser! Meran 400 Vinter-/helårstelt fra kvalitetsleverandøren Herzog. Et ideelt pulttakstelt for komfortabel helårscamping, enten man er "fastligger" eller har lyst til å reise. Art.nr. 724565 Kr

9.800 Engadin 550

sent som på 70-tallet. De dør ut. For å sikre vitalitet, bør perspektivet være 50-100 år når man planlegger nye næringsområder. I et stort område som Forus skjer det motsatte. Når et bygg renoveres, skjer ofte det samme med nabobygget. Om en bedrift forsvinner, flytter en annen inn. Området får høy status, og det er enklere å få fornying. Størrelsen er clouet. Tomteprisene på Forus har steget fra 300 til nesten 3.000 kroner per kvadratmeter. Likevel skjer det fornying, påpeker Lothe. -Med boliger er det motsatt. Små felt får høy status. Men boligfelt har ikke noe i nærheten av store næringsområder å gjøre. Avstanden bør være minst 2 kilometer. For en næringsdrivende vil det optimale alltid være full rulle og trafikk 24 timer i døgnet. Det passer dårlig sammen med boliger, sier han. NÆR KUNDEN I Kverneland Næringspark er det lagt til rette for trivsel, blant annet med tilrettelagte grøntarealer med tursti. Per Steinar Lothe føler seg ganske trygg på at næringsdrivende vil trives i Kverneland Næringspark. Og 40 års erfaring med utvikling av næringsbygg gjør at han anser seg å være vel kvalifisert til å mene noe om det. -Jeg har alltid vært nær kunden og dannet meg et godt bilde av hva kundene ønsker.

Det er enklere for meg å skjønne hvordan et næringsbygg skal være best mulig tilpasset kundens behov, enn det er for en arkitekt, sier Lothe, som har erfaring fra både Block Watne og sin egenutviklede virksomhet Lothe Bygg AS.

Prisgunstig helårstelt av god kvalitet. Her er masse spillerom for individualisten. Høykvalitets materialer. Teltet leveres i fire ulike størrelser. Art.nr. 724613. Kr

Tunis II Sommerfortelt til bobiler av typen Caravelle, Sprinter etc. Romslig og med mange detaljer. Raffinerte lløsninger sørger for ekstra komfort. Art.nr. 802538. Kr

5.800

Produktene kan bestilles på www.procamp.no

SANDNESMAGASINET ::

21

26.000


Velkommen inn til mange inntrykk Her er et bredt utvalg av kunst presentert av mange ulike kunstnere

Tone Flesche

Vigdis Wicklund

Tut og kjør

Sangfugler

Siv Andersen

Fra 23.-26. mai tilbyr Siv Anne Beth Gausel

-10% på malerier

Nabben Brukskunst

Å skape uten å gi det videre er like meningsløst som å tale uten at noen hører på! - Anne Grete Preus Langgt. 33 Åpningstider: man-fre: 10.00-17.00 tors: 10.00-18.00 lør: 10.00-15.00

Vil du se mer, gå inn på www.sivandersen.no


JOSTEIN EGELAND MASKIN AS  Alt innen graving  Levering av alle    

typer masse Asfaltering Boring og sprenging Løing av naturstein Legging av belegningsstein

Tlf. 911 25 952 - 958 80 284 Mail: joegeland@gmail.com - www.egelandmaskin.no

VÅRTILBUD PÅ ALLE MODELLER NY

MODELL

Fra

kr. 323.900,-

KORANDO 2,0CRDi En flott SUV personbil, 5-seter med god plass i baksete, god høyde for inn og utstiging og meget støysvak. Bilen har en sterk dieselmotor med 149 hk og leveres med 4WD og 2WD Velg mellom Manuell og Automatgir. Hengervekt: 2000 kg

Vårkampanje: Vinterhjul, fri service i 5 år, tilhengerfeste, skliplater. Verdi kr. 60.000,- inkludert i bilpris

Nye REXTON - Den ultimate kjøreopplevelsen... Mer utstyr - mer bil! Du får 4x4, diesel, automat, LED kjørelys, adaptive kurvelys, ryggekamera, cruisekontroll og rattbetjent radio. Hengervekt: 3200 kg Fra

kr. 343.000,+mva

Fra

kr. 212.000,+mva

RODIUS, med 2, 3 eller 7-seter! med plass til alle, stort varerom og hengervekt på 2.850 kg Automat og 4x4. Fra

ACTYON SPORTS er en solid pickup med personbilkomfort. Med 4 x 4 høy og lavserie og en sterk dieselmotor på 141 hk, gir den ekte kjøreglede mellom jobbene. Kan også leveres med hardtop. Hengervekt: 2300 kg

Holmane Bil AS

kr. 325.900,+mva

5

Gjelder toppmodell med alt utstyr!

ÅRS GARANTI PÅ ALLE MODELLER

Tengsareidv 4, 4370 Egersund Tlf 51461980

www.holmanebil.no

Åpningstider: Man–fre 9–16. Tirs 9–19 Lør 10–14

SANDNESMAGASINET ::

23


Sølve Tanke Hovden har skrevet bok om det dramatiske Maksim Gorkiy-havariet utenfor Svalbard i 1989.

Redningsaksjon frem fra gle Aksjonen som reddet 900 mennesker på cruiseskipet «Maksim Gorkiy» fra å drukne og fryse i hjel i isødet utenfor Svalbard i 1989 preget nyhetsbildet i noen dager. Så ble den glemt. Forfatter Sølve Tanke Hovden henter den dramatiske aksjonen frem igjen i boka «Redningsdåden». AV MAGNAR RIVELAND (TEKST OG FOTO) Sølve Tanke Hovden var operasjonsoffiser om bord i kystvaktfartøyet KV Senja 19. juni 1989. Senja var første fartøy som kom fram til havaristen «Maksim Gorkiy». Hovden har lang erfaring fra redningsarbeid. Han er ikke i tvil om at Maksim Gorkiy-aksjonen er den mest dramatiske som har funnet sted i Norge. Han er heller ikke i tvil om hvorfor den ble så fort glemt. -Den gikk i glemmeboken fordi den var for vellykket. Det var verken store tabber eller tap av menneskeliv som kunne skape overskrifter. Alle ble reddet, sier han. FIRE HEKTISKE TIMER KV Senja var fire timer unna da de ble varslet om at et sovjetisk skip hadde sendt ut nødsignal vest av Svalbard. Alle tenkte først

at det måtte være et fiskefartøy. Da det ble klarlagt at det var et sovjetisk cruiseskip med 954 mennesker om bord, ble det hektisk aktivitet om bord på Senja. -Det var fire nyttige timer. Vi ante ikke hva som ventet oss ved havaristen, og fantasien strakk ikke til når vi skulle legge planer, forteller Sølve Tanke Hovden. Alt var uklart. Hvorfor skipet hadde sendt ut nødsignalet, om det var mange omkomne, om folk var på skipet, i livbåter eller i sjøen. Det var også en utfordring å tenke seg hvordan kystvaktfartøyet med en besetning på 53 skulle ta imot over 900 mennesker. -Vi forberedte oss så godt vi kunne på alle eventualiteter. Vi måtte øke temperaturen i messer og lugarer, i byssa satte de i gang med å koke suppe, kaffe og te, samt å bake brød. Vi vurderte å kaste møbler over bord for å få plass til flere mennesker, forteller Hovden. Vel framme ved cruiseskipet, fikk besetningen på KV Senja en overraskelse. De visste ikke at havariet skyldtes kollisjon med is. -Det lå et isbelte ved havaristen, og cirka 350 mennesker hadde forlatt skipet. De var dels i flåter og livbåter, men mange sto også på isflakene. Isen var gammel og sprø, og vi fryktet at den skulle sprekke, forteller Sølve Tanke Hovden. KV Senja fikk etter hvert assistanse fra helikoptre. I boka skildrer forfatteren hvordan passasjerer og besetning fra det sovjetiskeide, men tysk-chartrede, skipet ble reddet – og hvordan forholdene var om bord i KV

SANDNESMAGASINET ::

24

Senja med over 700 mennesker stuvet inn i alle krinker og kroker i skipet. TI MINUTTER UNNA Aksjonen var ikke bare en dramatisk redningsaksjon. Den var også en bergingsaksjon. Det store cruiseskipet «Maksim Gorkiy» tok inn vann i baugen. Eksperter har i ettertid anslått at skipet bare var ti-tyve minutter unna å synke. -Kapteinen ønsket hjelp til å berge skipet, men vi måtte prioritere å redde mennesker den første perioden, sier Hovden. Skipet ble til slutt reddet ved at en presenning ble trukket over hullet i skipssida, samt at skipet ble tilført flere lensepumper. Etter at aksjonen var avsluttet, kunne «Maksim Gorkiy» gå inn til Longyearbyen. Sølve Tanke Hovden nøler ikke med å kalle aksjonen i isødet for en bragd. -Alle gjorde en fantastisk innsats. Mange risikerte liv og helse. Vi brøt nok mange regler og tok store sjanser underveis. Vi gjorde det som måtte gjøres. Mye gikk nok også galt, men aksjonen må sees på som meget vellykket. Kritikken i boka går på litt manglende beredskap i forkant og manglende debriefing i etterkant av aksjonen. Det burde vært tatt mer lærdom av erfaringene vi gjorde oss, mener forfatteren. MANGE KILDER Sølve Tanke Hovden har brukt mange år på boka. Kildematerialet er rikt. Det var forfat-


Drømmemix VI FØRES TILBAKE TIL 1700-TALLET I JØRGEN BREKKES ANDRE BOK OM TRONDHEIMS-ETTERFORSKEREN ODD SINGSAKER. I 1767 oppdages et mannslik i fjæresteinene i Trondheim. Byens underbetalte politimester får oppgaven med å etterforske det som kan være et drap, men han motarbeides at byens noblesse. Vinteren 2011 blir en ung kvinne funnet drept på grusomt vis i samme by. Drapsmannen har plassert en spilledåse på kvinnens bryst, og stemmebåndene hennes er fjernet. En liten detaljt later til å knytte de to kriminalsakene sammen, til tross for tidsforskjellen på mange hundre år: Melodien fra spilledåsen. Politiet tar selvsagt fatt i drapsgåten, og spenningskurven stiger dramatisk når en ung pike forsvinner. Nå blir det et kappløp mot tiden for Odd Singsaker og hans kolleger. Singsaker selv har sitt å stri med,

emselen teren som selv hadde ansvar for å skrive rapporter i etterkant av aksjonen. Han hadde derfor mange notater fra aksjonen, fra samtaler med passasjerer på cruiseskipet og andre kilder som har skrevet om havariet kort tid etter at det skjedde. I arbeidet med boka har han også snakket med de aller fleste om bord på KV Senja og andre som deltok i redningsaksjonen. -Jeg tenkte først å skrive boka ut fra min egen opplevelse av aksjonen, og det kildematerialet jeg selv hadde hånd om, men fant ut at det var riktigere om andre også fikk fortelle sin historie, og om sine opplevelser sier han. Boka inneholder også mye historisk materiale i tillegg til fortellingen om aksjonen. Sølve Tanke Hovden bruker mange foto, avisutklipp, takkebrev fra passasjerer og annet materiale i presentasjonen av historien. Han har også lagt vekt på å fortelle historien på en spennende måte. -Jeg har deltatt i mange aksjoner, og kjenner alt det tekniske på båter og helikoptre. Det har vært en avveining hvor tekniske forklaringene skal være. Jeg håper jeg har truffet, sånn at boka er spennende for alle lesere. Denne redningsdåden fortjener blest og oppmerksomhet. Det bør være en god historie, selv om alle ble reddet. Dette kunne blitt et nytt Titanic, slår Sølve Tanke Hovden fast.

både på helsefronten og kjærlighetsfronten, en dramaturgi som sikkert er lagt inn for å gjøre historien litt mer menneskelig og spennende, men som fungerer motsatt. Det blir kjedelig i lengden. Til alt overmål får vi ta del i de andre politifolkenes kjærlighetseskapader også. Det blir ganske enkelt for mye av det gode. Da Jørgen Brekke debuterte med "Nådens omkrets" i fjor, ble boken hauset opp til de grader at man ble rent skuffet av sluttresultatet. Forlaget har ikke gjort samme tabben i år. "Drømmeløs" har fått leve sitt eget liv, og det er kanskje like greit. Historien er underholdende nok, men den går til tider litt langsomt - hovedsakelig på grunn av de langdryge passasjene fra 1700-tallet. Like fullt er skildringen av Trondheim i fordums tid ganske interessant, og bidrar til å heve antall øyne på terningen hos denne anmelderen.

BOKFAKTA: Drømmeløs Forfattere: Jørgen Brekke, Finn Schau (oppleser) ISBN: 9788242153999 Forlag: Lydbokforl. Språk: Bokmål Format: Lyd-CD Trykkeår: 2012 Utgitt: 2012 Spilletid: 9t. 3min. Nivå: Voksen SIRI PEDERSEN

På hengende håret MO HAYDER HAR GJENNOM SERIEN OM POLITIDYKKER FLEA MARLEY OG ETTERFORSKER JACK CAFFERY MARKERT SEG SOM EN SPENNINGSFORFATTER AV FORMAT. I "HANGING HILL" LEVERER HUN VAREN, MEN HUN HAR HELDIGVIS KVITTET SEG MED MAKKERNE MARLEY OG CAFFERY. Vi introduseres for søstrene Zoë og Sally, som lever svært så forskjellige liv sør i England. Sallys datter havner i trøbbel med en lokal pengeinnkrever, og Sally tvinges til å ordne opp. Zoë jobber som etterforsker ved en politistasjon i Bath, og hun skjuler en hemmelighet som kan ødelegge alt for henne. De to søstrene har ikke mye til overs for hverandre, men så gjør en av dem noe så forferdelig at de tvinges til å samarbeide.

Men mens teamet løper i samlet flokk i én retning, mistenker Zoë at de følger feil spor, og velger derfor å skjele i en annen retning. Samtidig forsvinner en lokal pornokonge, og Zoë får en vag mistanke om at de to forbrytelsene kan henge sammen. Mo Hayder evner å formidle en grøssende god historie på en slik måte at pelsen reiser seg på en stakkars anmelder. Samtidig er det befriende å registrere at hun har kvittet seg med sine innarbeidede romanhelter, det tidligere nevnte "radarparet" Marley og Caffery, som på ingen måte var overbevisende karakterer. Det er til gjengjeld Zoë og Sally. Slutten på Hanging Hill er såpass overraskende - og ikke minst åpen - at det helt klart ligger an til en oppfølger om søskenparet. Vi får håpe den kommer om ikke så alt for lenge.

Fellesnevneren er det bestialske drapet på en vakker tenåringspike. Zoë er i etterforskningsteamet.

SANDNESMAGASINET ::

BOKFAKTA: Hanging hill Forfatter: Mo Hayder, Torleif Sjøgren-Erichsen (oversetter) ISBN: 9788205419698 Forlag: Gyldendal Språk: Bokmål Format: Innbundet Trykkeår: 2012 Utgitt: 2012 Sider: 431 Nivå: Voksen GERT LARSEN

25


NYHET hos Bøndenes Innkjøpslag Automower robotgressklippere

9990

Oppdag hvordan du kan få perfekt plen ved å gjøre – ingenting. Vi har maskiner som klipper alt fra små plener til opptil 6000 m2. Tåler skråninger opptil 35%. Stillegående og svært lavt strømforbruk. FRA

PALLELØP HOMMERSÅKVÅGEN KL 13 SØNDAG 3. JUNI

BLI KVITT KV VITT MO MOSEN MED PLENKRUTT

Kjempetilbud 50 ltr. KUN

69,-

Gjelder onsdag - lørdag

5 STK.

80 liter TOPPBARK

240

Lions Club Sandnes/Riska har med dette gleden av å invitere DEG til palleløp under Riskadagene. Det legges ut 30 meter med paller i Hommersåkvågen, og den som tilbakelegger distansen på kortest mulig tid, vinner premien!

ÅPENT

MANDA G-F kl 08.00 REDAG -17.00 LØRDAG kl. 09-1 4

Bøndenes Innkjøpslag BA Hoveveien 34, Sandnes • Tlf 51 66 08 81 eller

DELTAKERE PUBLIKUM OG MEN! ØNSKES VELKOM

Deltakere kan stille i 4 klasser: Q barneklasse Q ungdomsklasse Q voksenklasse Q lag og foreninger

Premiering på ulike nivåer! Ta med flytevest!

Tid: Søndag 3. juni kl 13.00 Sted: Hommersåkvågen (gjestebrygga)

Påmelding til Svein Arild Sporaland: sas@ncc.no Tlf. 95159317

Mob. 909 33 555

www.riskalions.no

SANDNESUGÅ-TILBUD POETISK SUPERTILBUD UTEN SIDESTYKKE I LITTERATURHISTORIEN: Masse puslespill til puslete priser fra 60 til 1500 biter.

Lyrikkvenner kan velge seg ut en diktbok fra et godt utvalg vi har funnet frem, finne et dikt de liker, lese det høyt og få boken gratis med hjem!

Kortlaging-Scrapbook Masse ting lagt ut under mottoet

Ta 3 - betal for 1 (De 2 billigste spanderer vi)

Bokhandelen for lokal litteratur

Lokale bøker med betydelige avslag, for eksempel de originale Sandnesbøkene i 2 bind - “Bilder fra gamle dager” og “Fra trettiåra til i dag.

Nå hold-deg-fast-pris: kr100/sett

Langgaten 6 Tlf. 51 66 76 77

Før kr 596/sett

SANDNESMAGASINET ::

Åpningstider under ugå: onsdag åpent til 2100, torsdag, fredag til 1900 og lørdag til 1700.

26


www.mekonomen.no

Du finner oss i Vügsgata 43 • • • • •

AC service Bilreparasjoner Service Lang erfaring Reparasjon av alle bilmerker

• Personlig service • Reservedeler til alle bilmerker • 3 ürs garanti pü deler og arbeid

HUSK:

Den enkle og naturlige veien til

suksess i hagen Naturgjødsel er rene norske naturprodukter som skaper rikere EDNWHULHà RUDLMRUGDRJGHUPHGEHGUHQ ULQJVJUXQQODJIRUSODQWHQH 5HVXOWDWHWHUPHUKDUGI¥UHRJIURGLJHUHSODQWHURJSOHQHU Helt enkelt.

EU kontroll P.P.K. Du mĂĽ selv bestille tid

Gartnerens beste rĂĽd: *MÂĄGVOHPLQGUHRJRIWHUH*MÂĄGVOHHQ JDQJLPnQHGHQVnOHQJHSODQWHQHHOOHU SOHQHQYRNVHUJMHUQHHWJRGWVW\NNHXW SnHWWHUVRPPHUHQ

Åpningstider: Mandag-fredag: 7:30-15:30 Vügsgt. 43 • 4306 SANDNES Tlf 51 66 63 20 • gannbilverksted@yahoo.no

www.naturgjodsel.no

Faste lave priser pĂĽ alt innen trelast, byggevarer og belegningsstein. Gratis utlĂĽn av tilhengerer, hoppetusser og steinsakser til vĂĽre kunder. Vi leverer ogsĂĽ garasjer, hytter, hus og pĂĽbygg, send oss en mail eller kom innom med materiallister og vi gir dere raskt et pristilbud.

Ă…PNINGSTIDER: MAN-FRE: 0730-1700 TORSDAG: 0730-1900 LĂ˜RDAG: 0900-1400 Mail:thutre@online.no www.thutre.no SANDNESMAGASINET ::

27


En million til lag og organisasjoner Nordsjørittet setter stadig nye rekorder. I år deltar 12.500 syklister i rittet som omsatte for 11 millioner kroner i fjor. En million kom lokale lag og organisasjoner langs traseen til gode. AV MAGNAR RIVELAND Nordsjørittet er organisert som et eget aksjeselskap, eid av sykkelklubbene Dalane, Nærbø og Sandnes. Men det er langt flere lag som tjener på det store arrangementet. -Mellom 400 og 500 frivillige er i sving under Nordsjørittet. Mange fotballklubber, menigheter, håndballag og andre lag og foreninger gjør dugnad, og organisasjoner som Røde Kors og Norsk Folkehjelp er leid inn for å ta seg av sanitet. En million av pengene som kommer inn i forbindelse med rittet betales tilbake til disse. Vi synes det er kjekt at Nordsjørittet har blitt en viktig inntektskilde for flere enn de tre klubbene som eier rittet, sier daglig leder Eli Orre. ØKER HVERT ÅR I fjor var tallet på syklister som stilte til start i Nordsjørittet 12.000 – en økning på 2.000 fra året før. I år er tallet på deltakere ytterligere utvidet til 12.500. Men det kunne vært langt flere om det hadde latt seg gjøre. Rittet har de siste årene blitt fullbooket i løpet av få minutter etter at det åpnes for påmelding. Arrangørene ønsker at rittet skal vokse litt for hvert år, men 15.000 deltakere er uansett smertegrensen for hvor mange som kan slippes til. Årsaken er enkel matematikk. -Vi vil at arrangementet skal avvikles på best mulig måte, uten kaos hverken i starteller målområdet. Vi kan ikke slippe ut flere enn 2.000 syklister i timen. Gjennomsnittstiden til deltakerne i fjor var 4,5 timer. Er det motvind, blir den raskt 5,5 timer. Det betyr

at vi ikke kan slippe flere enn 15.000 til i løypa hvis vi skal få avviklet alt mens det er dagslys, forklarer Eli Orre. Det er syklister fra 37 nasjoner på startstreken i årets ritt, og arrangørene har lagt vekt på å få deltakere fra hele landet. -Vi har blitt internasjonale, mener Orre, og legger til at det er rittets gode rykte som gjør at interessen er så stor. -Vi bruker lite penger på markedsføring. Det handler nok mer om at det ryktes i sykkelmiljøet at Nordsjørittet er et bra arrangement, tror hun. GODT FOR FOLKEHELSA Eli Orre legger også vekt på at Nordsjørittet betyr mye for næringslivet, på flere måter. -Nordsjørittet er et viktig arrangement for det lokale reiselivet og betyr god pr for hele regionen, sier hun, og viser til at næringslivet også har sett gevinsten ved deltakelse i rittet. -60-70 prosent av deltakerne i Nordsjørittet stiller for bedriftslag. Pågangen fra lag som vil delta øker for hvert år. Eli Orre mener det er flere årsaker til at det har blitt slik. -De fleste ønsker å delta på et lag. Sykling er lagsport. Selve dagen da rittet blir arrangert er også bare en liten del av bildet for bedriftene som stiller egne lag. Deltakerne har gjerne trent sammen lenge før den dagen. Det er en faktor som både bidrar til bedre miljø og bedre helse med mindre sykefravær i bedriftene. Vi får mange tilbakemeldinger om helsegevinstene, og vi får høre solskinnshistorier om folk som har kommet i gang med trening og fått et bedre liv. Det er kjekt å høre, sier hun. BEGIVENHETSRIK HELG Årets utgave av Nordsjørittet går av stabelen lørdag 9. juni. En av nyvinningene dette året er konsert med unge, lokale musikktalenter i målområdet lørdag kveld. Det er første gang Nordsjørittet har kulturarrangement i egen

SANDNESMAGASINET ::

28

Daglig leder Eli Orre mener årets rekordstore Nordsjørit Rogaland. (Foto: Kjetil Alsvik) regi. Lørdag kveld er også tida for den store konserten med gjenforente Mods på Viking stadion. Eli Orre frykter ikke den kollisjonen. -Vi er fullbooket og Mods-konserten er utsolgt. Dette er ikke noe problem. Vi hadde uansett ikke hatt plass til 12.500 mennesker i målområdet lørdag kveld. Vi ser heller på dette som en monsterhelg i Rogaland, der


tt er lagt til en monsterhelg for de som vil ha med seg begivenheter i

folk kan få med seg flere store begivenheter, sier hun, og legger til at monsterhelga heller ikke er slutt lørdag kveld. -Vi har et samarbeid med flyshowet på Sola, som arrangeres dagen etter. Folk som kommer til Rogaland andre helga i juni kan få med seg mye spennende, slår Eli Orre fast.

SANDNESMAGASINET ::

29


KASPER IDLAND

REDNINGSDÅDEN

Kasper Idland er motstandshelten som ved krigsutbruddet i 1940 måtte ta sykkelen fatt for å komme til stridssonen, og som endte opp med en rekke utmerkelser etter deltakelse i Kompani Linge, Aakregjengen og Varg-gruppen. Idland var en av sabotørene under tungtvannsaksjonen på Vemork i 1943. kr

Den 19. juni 1989 var flaggskipet i den sovjetiske cruiseflåten, "Maksim Gorkiy", på vei fra Island til Magdalenafjorden på Svalbard. Rundt midnatt seilte skipet i høy fart inn i drivisen, med flere lekkasjer i skroget som følge. Passasjerene måtte evakueres. Kystvaktskipet Senja spilte hovedrollen i DRAMATISK redningsaksjonen.

HAVARI

kr

298,-

298,-

STIG ELLINGSEN

MALUM

BENTE VIGRE

JYSLA JILLT Ord og uttrykk fra Jæren jærsk – norsk – engelsk

Posten som kom og gikk

Jysla jillt

Oddbjørn Salte har skrevet den komplette posthistorien for Rogaland. kr

298,-

Trygve Wikstøl

Hvordan takle telefonselgere

KOMMER TIL HØSTEN

Bente Vigre har samlet flere tusen jærske ord og uttrykk som presenteres i denne ordboken med “oversettelse” til bokmål og engelsk. kr

198,-

KRIM

En lærer ved ærverdige Kongsgård Katedralskole er funnet drept i et klasserom. Groteske fotografier av liket publiseres i media. Ny Stavanger-krim fra Stig Ellingsen! kr

298,-

Hallo, er jeg hjemme? "Hallo, er jeg hjemme?" er et resultat av hvordan forfatteren takler telefonselgere, som ringer til alle døgnets tider. Han lurer dem ut i elleville samtaler. Han er fornøyd med strømmen han har og stoler ikke på "billig strøm". Han har enda til gode å få svar på hvor bredt et bredbånd egentlig skal være, og tror virkelig selgerne at han leser brukte Donald-blader med latekshansker for ikke å bli skitten på hendene? Blir selgerne lurt eller har de dumpet borti en meget merkelig mann. kr

198,-

SANDNESMAGASINET ::

30

Glad av mat uten gluten og melk - med stabilt blodsukker

fotograf Elisabeth Tønnessen forord av Dr Siri Aabel

THRILLER

Malum

Gunhild Lovise Maudal

Glad av mat Glede rundt mat er mer enn gleden ved å nyte et godt måltid. Mat kan påvirke sinnsstemningen vår og evnen til å takle stress og ubehageligheter. kr

348,-

BØKENE SELGES HOS ALLE BOKFORHANDLERE.

Gamleveien 87 - 4315 SANDNES Tlf. 51961250 Fax 51961251 www.commentum.no


-Planlegg rittet i god tid Spinn sykkelshop på Sandnes merker godt at sykkelinteressen i regionen øker. Bedriftenes sykkelsatsing er hovedårsaken, mener butikksjef Vegar Bakken. AV MAGNAR RIVELAND (TEKST OG FOTO) -Vi selger både sykkelpakker og teambekledning til stadig flere bedriftslag. Det er tydelig at mange bedrifter har sett den sosiale og helsemessige gevinsten ved å få de ansatte til å bruke sykkelen og trene sammen til Nordsjørittet og andre sykkelritt. Vi er også ute og informerer om sykling hos mange bedrifter, forteller Bakken. -En bedrift som Aker Solutions planlegger nytt hovedkvarter med 2.000 ansatte, men bare 500 parkeringsplasser, illustrerer han. KRESNERE SYKLISTER Vegar Bakken har inntrykk av at det også settes et stadig skarpere fokus på hvordan man sykler. Bedriftslagene som deltar i store ritt leker ikke sykling. -Det er ikke uvanlig med 15-20 timers trening i uka, og de er opptatt av å trene rett, sier han. -Er det et utstyrshysteri? -Jeg vil ikke si det, folk bruker ikke penger som idioter, men mange er veldig kresne og vet hva de vil ha. Når vi setter sammen sykkelpakker, er det viktig at alt stemmer. Sykkel, bekledning og utstyr for øvrig blir som moteplagg. Vi ser også at mange av våre kunder allerede har godt utstyr, men er inne for å spisse det ekstra. En pulsklokke er for eksempel ikke nok for mange. De vil i tillegg ha watt-meter som kan måle kraften i tråkket mot pedalene, forteller Bakken. -Du trenger ikke en sykkel til 40.000 kroner for å delta i ritt. Du klarer deg med en til 5.000. Men hvis du trener eller konkurrerer sammen med andre, blir du fort hengende etter med en sånn sykkel, mener han. Som syklist, har Vegar Bakken også sett en annen positiv side ved at bedriftene satser på sykkelritt. -Det er er mer forståelse å møte fra bilistene i dag. For 15 år siden fikk vi særlig pes fra sjåførene av store lastebiler. Etter at TS og Risa stilte med egne lag, har det endret seg, konstaterer Bakken med et smil. VANN, SÅPE OG OLJE For så kort tid som 15 år siden, var hverdagssyklingen vanligere i bybildet og langs veiene. Spinn sykkelshop selger fortsatt mange hverdagssykler, og særlig mange sykler med en liten el-motor som hjelper til i motbakkene. -Men det er nok færre som bare sykler til jobb eller butikken i dag. Når flere av kundene deltar i ritt, blir det større trykk både på butikken og verkstedet, sier Bakken, som gjerne hadde sett at syklistene tok bedre vare på sykler og utstyr selv. -Vi har et solid verksted, og nå i sesongen har vi inne 20-30 sykler daglig. Mange reparasjoner kunne vært unngått om folk hadde

Butikksjef Vegar Bakken merker godt at det er flere som sykler i dag enn for 15 år siden. Og at syklistene er mer opptatt av utstyret. vært flinkere til å passe på sykkelen. Vann og såpe, olje og regelmessige sørviser er viktig, mener han. -Hva bør deltakerne i Nordsjørittet tenke på? -Sjekk sykkel og utstyr. Så er det viktig å få i seg nok mat og drikke og sørge for nok hvile siste uka før rittet, og underveis. Litt varme klær kan også være viktig å få med

SANDNESMAGASINET ::

31

seg. Planlegging er nødvendig. Riktig mat siste dagen er ikke nok, og du kan bare glemme å komme hit og få sykkelen reparert en av de siste dagene før rittet, slår han fast. -Og om du er en av dem som sykler for å slanke deg, må du glemme slankingen den siste uka før rittet, formaner Vegar Bakken.


Sandnesmagasinet, juni 2012 (nr 3-2012)  
Sandnesmagasinet, juni 2012 (nr 3-2012)  

Sandnesmagasinet juni 2012

Advertisement