Page 1

13. årgang | august 2011

dtlmagasinet

nr. 8

MÅNEDSMAGASIN FOR DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK

r e v i r k ts r a f Ny EU r tid spare

3.200 kroner i gebyr for ingenting Vognmand Svend Erik Thygesen fik besøg af foderstofkontrollant, der intet kunne kontrollere. Ny serie går på jagt efter bøvl og bureaukrati

Rundspørge på Christiansborg: Prisloft over chaufførkurser er valgtema


Fartskriverbøvl banket ned

INDHOLD & LEDER

Sektion 1

NYHEDER 3 6 8 10 3

10 12 14 16 18 20 22 24 25

I Ny digital fartskriver sparer tid I Jagt på bøvlet: Kontrolgebyr for ingen kontrol I Christiansborg-politikere om kursusloft I Udsigt til højere akseltryk på sættevogne m.fl. I UCplus A/S ny partner om uddannelser I Kort nyt International I Overhalingsforbud ventes udvidet I Kort nyt I Mercedes præsenterer ny Actros I DTL Fordelspartner I Højresvingskampagne I Meninger om Danmarks Statistik I Ny Iveco Daily

Sektion 2

BAGGRUND

18

26 I Test: Volvo FM 410 distributionsbil 28 I Ny Codan-aftale om højere ansvarsdækning Sektion 3

FASTE TING 29 I Spørgsmål til arbejdsgiver-hotline 30 I Lederens bord: Ivan Nadelmann, Biludan Gruppen 32 I Aktuelle sager 34 I Sagt og skrevet

30

Sektion 4

MEDLEMMERNE 36 I Handicap gør vognmand til opfinder 39 I Navne og noter

36 Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup I Redaktionen: Kommunikationschef Morten Lindbo Webredaktør Line Sandgreen Annoncekontakt: DG Media as Telefon: 7027 1155 e-mail: epost@dgmedia.dk

Grafisk tilrettelæggelse: Woer|Gregorius Tryk: npctryk a/s Papir: Holmen Ideal Gloss Kontrolleret oplag: 4.266 Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Forsidefoto: Claus Haagensen/ Chili Foto Abonnement kr. 445,- ekskl. moms. Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Hver gang vi som organisation opnår resultater for medlemmerne, skal det helst kunne mærkes helt ind i dagligdagen. Det mener jeg er tilfældet med udkommet af vores anstrengelser med at få tilpasset den digitale tachograf til den virkelige verden. Den digitale tachograf blev obligatorisk i nye lastbiler fra den 1. maj 2006. Efter kort tids brug kunne DTL påvise, at den nye tachograf stjal køretid. I 2007 satte vi derfor en undersøgelse i gang af tidstabet. Undersøgelsen blev udført i samarbejde med tre vognmænd, som havde fire lastbiler i drift, hvor der var monteret både en gammel analog- og en digital tachograf. Resultaterne af disse undersøgelser viste allerede på det tidspunkt, at en lastbil med mange start og stop mister mere end en times værdifuld køretid om dagen. Efterfølgende blev resultaterne brugt af DTL til at synliggøre over for politikere og myndigheder både i Danmark og i EU, at der var noget galt. Også DTLs Bruxelles-kontor arbejdede på sagen. De danske resultater var med til, at EUKommissionen nedsatte en europæisk arbejdsgruppe, som bl.a. skulle kigge nærmere på dette tidstab. Med introduktionen af de nye tachografer, som tager hensyn til 1-minuts reglen, ser det nu ud til, at tidsrøveriet mindskes betydeligt, hvilket vil højne produktiviteten for mange vognmænd. Set i det lys kan DTL være godt tilfreds med det resultat, der er opnået med den nye tachograf. Det her er et skoleeksempel på, hvad brancheorganisationer kan bruges til. Men vores resultater kommer kun af, at der i medlemskredsen er en vis volumen – forstået på den måde, at når vi taler med beslutningstagerne, så er det vigtigt, at vi som organisation repræsenterer flest mulige af branchens udøvere. De uorganiserede, der kører på frihjul, risikerer derfor i sidste ende, at de intet får ud af organisationernes anstrengelser. Derfor: Tag fat i din kollega og få meldt dem ind i DTL! Læs mere om gevinsten på de næste sider.

ISSN 1902-5173. Medlem af Dansk Fagpresse

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

Erik Østergaard, adm. direktør


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

NYHEDER

FASTE TING

MEDLEMMER

Ny tachograf:

Tabt køretid vundet tilbage De første erfaringer vidner om store køretidsgevinster og mindre stress i dagligdagen. Investeringen er hurtigt tjent hjem Af John Larsen

Skallede 29 sekunder gør en kæmpe forskel. Det viser sig nu, efter at de første digitale fartskrivere med nyt software er kommet ud at køre i lastbilerne. Denne afgørende forskel er, at det nye EU-regulativ, der træder i kraft til oktober, dikterer, at det er den længste, sammenhængende aktivitet inden for samme minut, der bestemmer, hvordan hele minuttet skal registreres. Så hvis en chauffør kører i lastbilen i 29 sekunder og udfører ”andet arbejde” eller holder pause i de resterende 31 sekunder, så registreres køretiden ikke. At den nye tachograf-version giver langt mere køretid bekræftes af disse tre vognmænd:

Vognmand Peter Husum, Grenå: »Jeg har den nye udgave af tachografen i mit modulvogntog, der kører med skrot. Den sparer mere end én times køretid hver eneste dag i forhold til den gamle udgave, fordi den først registrerer køretid efter 29 sekunder. Så en tur med mange start og stop ved aflæsningen af skrottet forskellige steder nu kun betyder 8-9 minutters køretid. Den gamle registrerede de samme 4-500 meters kørsel som ca. 30 køreminutter. Nu kan du også placere lastbilen ved en rampe, sætte tachografen på ”andet arbejde” eller pause og efter fx 20 minutter flytte lastbilen væk fra rampen, uden at få registreret køretid, som det ellers har været praksis. 29 sekunder er nok til at parkere lastbilen et andet sted. I den nye fartskriver-version svarer køretiden til de gamle køreskivers køretid. Jeg købte den nye tachograf efter at have set den på Herning-messen. Nu vil jeg have nye tachografer i mine tre andre biler, der kører distribution og eksport. Vi når flere ture på en arbejdsdag, så det kan ikke betale sig andet. Anskaffelses-

AUGUST 2011

prisen er under alle omstændigheder tjent hjem på under en måned. Jeg kan ikke lade være at tænke på de mange, mange millioner kroner, som den første generation tachografer har kostet det danske transporterhverv. Til ingen verdens nytte.«

Vognmand Kim Tatt Jakobsen, Lemvig: »Det stod hurtigt klart, at der er meget køretid at hente med den nye generation tachografer – mere end en times ekstra køretid om dagen,« melder vognmand Kim Tatt Jakobsen, Lemvig, der var blandt de første vognmænd til at kritisere EUs digitale fartskrivere for at stjæle køretid. »Jeg fik den første som udskiftning for en defekt tachograf, og jeg anskaffede mig straks endnu en, da jeg så hvor meget, der er at hente ved at skifte de gamle ud. Tidsbesparelsen bliver større jo flere start og stop på turen. Forskellen skyldes de 29 sekunder, der går, før køretiden registreres. Det giver mere, end man skulleDer troer fx ved containerkørsel. fremgang over broerne. På vore længere ture med foderstoffer og salt til fiskeindustrien er besparelsen

mindre men alligevel nok til, at vi nu når en ekstra tur. Før manglede vi fx 20 minutters køretid for at nå dagens tur nummer to. Den når vi nu. Indførelsen af den digitale fartskriver har været en fadæse af dimensioner. En stor tak til bl.a. DTL for at lægge facts på bordet for EUs myndigheder, så vi har fået rettet op på det. Men det er da ærgerligt – og meget dyrt for os – at EU ikke fra starten lyttede til branchen og gjorde sit arbejde ordentligt. Og nu skal vi investere i udskiftninger for at slippe ud af fadæsen.«

Vognmand Frederik Christensen, Ringsted: »Jeg har for Volvo-forhandleren Titan Lastvogne testet den nye digitale fartskriver, og der er meget køretid at hente.« Frederik Christensen overdrager den videre bedømmelse til chauffør Ole Sørensen, der har kørt med en ny Stoneridge-tachograf i ca. to måneder. Han har været ansat siden 1994 og transporterer græsfrø på Sjælland og LollandFalster: »Den er en kæmpe gevinst for det psykiske arbejdsmiljø. Turene foregår meget mindre stressende nu, fordi du ikke konstant skal holde øje med, om der er køretid nok. Den nye

dtl magasinet

3


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

NYHEDER

FASTE TING

MEDLEMMER

tachograf gør nemlig ikke som den gamle, der talte hvert eneste stop med i køretiden. Det betyder, at jeg i containerkørsel med græsfrø har sparet helt op til to timers køretid på én dag! Nu har jeg køretid nok og kan indimellem nå en tur mere. Det er en stor lettelse i dagligdagen, hvor du ikke skal jage hjem sidst på dagen, fordi køretiden er ved at slippe op. Det kan også kun gavne trafiksikkerheden, at stresset er faldet. Jeg sammenlignede med en kollega, da vi skulle læsse af på en korncentral. Vi rullede ca. 500 meter med mange start og stop, og mens hans gamle tachograf viste 20 minutters køretid, så viste min kun 4 minutter. Den er også mere brugervenlig. Fx oplyses automatisk den samlede køretid på en arbejdsdag. Jeg slipper også for at skrive køreperioder op. De opgøres automatisk. Tømningen af data går også hurtigere. Eneste lille minus er, at jeg skal pille papirrullen ud, før jeg kan indsætte en usb-nøgle for at tømme data hver tredje uge.

Chauffør Ole Sørensen: »Stressniveauet er faldet, fordi jeg har fået mere køretid.«

Den nye 1 minuts-regel Af Karsten Gade

De nye digitale tachografer fra Stoneridge, der var først på markedet med SE5000 Exact, og fra VDO med DTCO 1381 Release 1.4 regner den daglige køretid ud på en ny måde. De lever dermed op til EU-kravene til nye tachografer, som senest skal monteres i nye lastbiler fra 1. oktober i år. Der er ikke krav om at eksisterende tachografer skal udskiftes, men flere vognmænd har alligevel valgt at eftermontere de nye tachografer på grund af den nye 1 minuts regel, som giver mere køretid. Tid er penge og "Hvert minut tæller." Det fremgår af de nye EU-regler, at nye tachografer skal tage hensyn til 1- minuts reglen. Regler, som ikke mindst DTL-ITDs fællesprojekt med at fremskaffe facts om de første tachografers tidstyveri har været med til at få ændret. Den nye 1 minuts-regel betyder, at det som udgangspunkt er den længste aktivitet i et kalenderminut, der afgør, om der er tale om køretid eller andet arbejde/pause/rådighedstid. Eksempelvis vil 25 sekunders kørsel og 35 sekunders pause i et minut blive registreret som 1 minuts pause. Førhen

blev det samme minut registreret som køretid, hvis blot der havde været kørsel i 5 sekunder. Det er primært denne forskel, som giver den ekstra køretid i de nye tachografer. Den ekstra køretid opnås særligt ved kørsel med mange start og stop. Det kan være i situationer omkring containerkørsel, distributionskørsel eller lignende. Der er allerede eksempler på, at der kan opnås mere end en times ekstra køretid på en enkelt dag med den nye tachograf. Der er også andre tilpasninger som mere letlæselige piktogrammer/ symboler. Generelt er de blevet lettere og hurtigere at betjene, og så er det blevet nemmere at foretage manuelle indtastninger – eksempelvis kørsel under OUT. Det er også blevet væsentligt hurtigere at downloade data, som under visse forudsætninger også kan downloades trådløst. De eksisterende tachografer kan ikke opdateres. Der kan kun blive tale om en udskiftning. Der kan dog spares lidt, hvis man fx ombytter sin tachograf, når der alligevel skal udføres et lovpligtigt toårs eftersyn.

Sådan registreres køretid og anden aktivitet Nuværende regler • 1. Hvis der i et kalenderminut er kørsel i 5 sekunder – så skal hele minuttet tælle som ”køretid”. ”kørsel” 5 sek.

”anden aktivitet” 55 sek.

Nye regler • 1. Den længste aktivitet i et minut bestemmer aktiviteten – her vil hele minuttet blive registreret som ”køretid”: ”kørsel” 35 sek.

”anden aktivitet” 25 sek.

• 2. Hvis aktiviteterne i et minut er lige lange, så er sidste aktivitet afgørende – her vil hele minuttet blive registreret som ”anden aktivitet”: ”kørsel” 30 sek.

”anden aktivitet” 30 sek.

• 3. Hvis der i et minut er flere aktiviteter, vil den længste uafbrudte aktivitet være afgørende – her vil hele minuttet blive registreret som ”anden aktivitet”: ”kørsel” 15 sek.

4

dtl magasinet

”anden aktivitet” 25 sek.

”kørsel” 20 sek.

AUGUST 2011


ED H Y N

0 KR . IB

EREDSK A SOM M BSGEBYR ED DTL OG LEM AF CODAN K U N DE

SOM CODAN KUNDE OG DTL MEDLEM KAN DU FÅ VEJHJÆLP FOR 0 KR. I BEREDSKABSGEBYR Er du DTL medlem og har en eller flere biler på over 3.500 kg betaler du som noget helt nyt kun når du anvender Codan Erhverv Vejhjælp dvs. ingen assistance - ingen udgifter. HOS CODAN KOMMER DU HURTIGT VIDERE

• Du prioriteres • Særligt direkte telefonnummer • Hurtig assistance

DINE SÆRLIGE DTL OG CODAN PRISER

• Køretøjer over 3.500 kg: 0 kr. i beredskabsgebyr. Kun betaling for forbrug til særlige timepriser for DTL-medlemmer • Køretøjer under 3.500 kg: 500 kr. i abonnement om året pr. køretøj for ubegrænset vejhjælp i Danmark

RING NU PÅ

Codan Erhverv Vejhjælp udbydes i samarbejde med Dansk Autohjælp

33 55 40 92

OG HØR DINE NYE DTL MULIGHEDER

ER DU CODAN KUNDE I DAG KAN DU BESTILLE VEJHJÆLP DIREKTE PÅ CODAN.DK/VEJHJAELP AUGUST 2011

dtl magasinet

5


rie: e s y N n på e t g Ja et l v ø b

SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

NYHEDER

FASTE TING

MEDLEMMER

3.200 kroner i gebyr for ingenting

Vognmand fik besøg af foderstofkontrollant, der intet kunne kontrollere udover at se papirerne med egenkontrolprogrammet. Vognmanden havde på forhånd oplyst, at han kun kører med plomberede skibscontainere og intet har med indholdet at gøre. Anderledes håndfast var regningen på 3.228 kroner. Af John Larsen | Foto: Claus Haagensen/Chili Foto

Svend Erik Thygesen transporterer plomberede skibscontainere fra Aarhus Havn: »Kontrolbesøget var spild af tid for os begge.«

Vognmand Svend Erik Thygesen, Alrø Vognmandsforretning i Hornsyld, kører med lukkede skibscontainere fra Aarhus Havn. Det er alt lige fra maskiner til dyner til Jysk, og indimellem også foderstoffer og fødevarer. Derfor er han bl.a. registreret som foderstoftransportør i Plantedirektoratet. En dag sidste år fik han derfor et varsel fra Plantedirektoratet om et kontrolbesøg – af hensyn til foder- og fødevaresikkerheden i sidste ende. Han anerkender det ædle formål og har da også et egenkontrolprogram. Han kontakter alligevel Plantedirektoratet for at forklare, at han intet har med foderstofferne at gøre, og at der

ikke er hverken lagerrum, trailere eller andet materiel at se på. Hans eneste opgave som selvkørende vognmand er at kontrollere, om skibscontaineren er plomberet og derefter at køre den hen til kunden. Men der er ingen kære mor. Reglerne skal følges. Så det varslede halvanden til to times kontrolbesøg skal gennemføres. »Da kontrollanten kom, gennemgik hun mit egenkontrolprogram, talte lidt om fodertransporterne og fik en tår kaffe. Og det var så det. Efter en halv time sagde hun farvel. Min flotte Renault Premium trækker havde ingen interesse. Jeg havde ellers vasket den i dagens anledning. Besøget var spild

af tid for os begge,« konstaterer Svend Erik Thygesen. Flere måneder senere kommer regningen: 3.228 kroner for ”gennemførsel af audit/godkendelse på jeres virksomhed.” Fakturaen dækker startgebyr, forberedelse til auditkontrol, audit af virksomheden og sagsbehandling af selve auditrapporten. ”Virksomheder, der har fået audit, skal betale for det arbejde, som er udført af Plantedirektoratet”, lyder det videre. »Hvilket arbejde?« spørger vognmanden. »Det eneste, hun kunne kontrollere, var mit egenkontrolprogram, og det kunne jeg nemt have postet eller emailet til hende. Udover det var der intet at kontrollere hos mig, som jeg havde gjort opmærksom på. I stedet måtte jeg afsætte en halv arbejdsdag til besøget. Og hun brugte sin arbejdstid, som hun kunne have brugt meget bedre andre steder,« siger Svend Erik Thygesen. DTL skaffer undtagelse hos Plantedirektoratet DTL har fulgt sagen fra begyndelsen og har mødtes med og skrevet til Plantedirektoratet med en opfordring om at få fritaget denne type virksomheder fra kravet om kontrolbesøg. DTL har også klaget over, at regningen – en standardfaktura – ikke står mål med det gennemførte besøg og derfor bør reduceres. Den sunde fornuft har da også gjort indtryk. I nyere breve med varslinger af kontrolbesøg opfordrer Plantedirektoratet nu direkte til, at virksomheder, der udelukkende transporterer andre virksomheders plomberede containere, kan kontakte myndighederne.

6

dtl magasinet

AUGUST 2011


Meningen er, at man så kan droppe det personlige kontrolbesøg. Men regningen til Svend Erik Thygesen er der ikke ændret på. »Det nytter altså at reagere over for myndighederne med sådanne sager. I dette tilfælde har Plantedirektoratet argumenteret, at der er tale om en EUforordning, og mener selv, at man har strakt sig så langt, som man kan, ved at give mulighed for at undtage plomberede containere. Så det er vi tilfredse med,« siger DTLs konsulent på sagen, Karsten Gade. Til gengæld er betalingen for foderstofkontrollerne en rent national ordning, som bør lempes for transportørerne. DTL har gentagne gange protesteret over omkostningen. Og her går udviklingen kun én vej: regningen stiger år for år,« siger Karsten Gade.

»Jeg kunne bare have sendt egenkontrolprogrammet med posten.«

DTL Magasinet hører gerne fra transportvirksomheder, der har lignende oplevelser med papirbøvl og overflødige myndighedskrav og –regler. Eksemplerne skal bruges i indsatsen mod bureaukrati, der ikke skaber værdi for virksomheder eller samfund og som tærer på de offentlige ressourcer. DTL er fx medlem af Trafikstyrelsens regelforenklingsgruppe, hvor flere sager om bøvl er blevet løst. Send en mail til jol@dtl.eu eller ring på 2270 6844.

AUGUST 2011

Fødevarer:

Ny kontrolafgift Staten vil opkræve ekstra 16 millioner kroner i afgift om året hos virksomheder, der har med fødevarer at gøre. Pengene skal bruges til kontroller. Samtidig er den skattefinansierede kontrol reduceret. Pengene skal komme fra virksomhederne, der er optegnet i Næringsbasen. Det gælder bl.a. transportører af fødevarer. Næringsbasen er et registreringssystem, der samler information om virksomheders overholdelse af en række ministeriers lovområder. Virksomhederne betaler allerede 500 kr. i gebyr om året for at stå i Næringsbasen, og nu skal de desuden betale 600 kr. i afgift pr. år. Der er mange små gebyrer og afgifter til erhvervet, og samlet set bidrager de til en svækkelse af det danske erhverv, mener DTL. »Alle fødevarevirksomheder skal betale for kontrollen, som vil blive gennemført i form af kampagner målrettet enkelte led i leverandørkæden. Men der jo forskel på, hvor risikobetonet en restaurant og en vognmand er. Dermed er der også forskel på, hvor meget kampagnerne vedrører dem. Nogle brancher vil derfor komme til at betale for andre branchers kontroller. Det er et problem, at omkostninger og ydelser i form af kontrol rodes sammen mellem brancherne,« siger DTLs konsulent Lisbeth Hagelund.

dtl magasinet

7


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

NYHEDER

FASTE TING

MEDLEMMER

Beskæftigelsesministeren:

Prisloft over kurser for nyledige ligger fast At bl.a. kørekort- og truckkurser for nyledige er styrtdykket i år, efter at regeringen har indført et loft over, Beskæftigelseshvad kommunerne må minister Inger bruge på nye lediges Støjberg selvvalgte kurser, rokker ikke ved regeringens beslutning, lyder det fra en stålsat beskæftigelsesminister Inger Støjberg, der spiller bolden videre til kommunernes jobcentre. DTL Magasinet har fået denne melding fra ministeren oven på sidste nummers opsigtsvækkende dokumentation af situationen, hvor fx uddannelsescentret TUC melder om kun 1 kursist i år på kørekortkursus, hvor der i fjor var 1.400: ”Hvis man er arbejdsløs, og et stort kørekort vil give én et job, så kan jobcenteret bevilge sådan et kursus. Så selvom der 1. januar i år blev indført et prisloft for køb af

uddannelse på den særlige ordning om seks ugers selvvalgt uddannelse, kan jobcenteret altså som led i den ordinære beskæftigelsesindsats vurdere og bevilge, at man skal have et stort kørekort. Jeg vil gerne pointere, at hvis man er arbejdsløs, kan man som seks ugers selvvalgt uddannelse faktisk stadig vælge frit blandt hele 80 procent af AMU-kurserne. Så det er min vurdering, at der fortsat er rigtig gode muligheder for at blive opkvalificeret i beskæftigelsessystemet. Vi indførte prisloftet på seks ugers selvvalgt uddannelse, fordi udgifterne på ordningen var steget uacceptabelt meget i de seneste år. I 2005-07 var udgifterne ca. 100-200 millioner kroner om året, mens forbruget sidste år var ca. 700 millioner på seks ugers selvvalgt. Så det var simpelthen nødvendigt at sætte en grænse,” lyder det fra Inger Støjberg.

RUNDSPØRGE: Chaufførkurser er et valgtema Af Claus Djørup, Fagpressebureauet

Regeringsblokken og opposition står stejlt over for hinanden i sagen om prisloftet på nylediges selvvalgte seks ugers uddannelse som led i aktiveringen. Det bekræftes ved en rundspørge på Christiansborg. Dansk Folkeparti vil helt afskaffe ordningen med selvvalgt uddannelse, mens bl.a. Socialdemokratiet vil opretholde ordningen og fjerne loftet på 3500 kroner ekskl. moms per uge. De dramatiske tal overrasker ordførerne.

8

dtl magasinet

Ulla Tørnæs (V), arbejdsmarkedsordfører: »Det er et markant fald. Jeg formoder, at det skyldes, at jobcentrene kun bevilger et kursus til nyledige, hvis der er udsigt til et job for den ledige efterfølgende. Vi vil nøje følge, om kommunerne nu også giver ledige de tilbud, de har krav på i den ordinære beskæftigelsesindsats. Er der udsigt til et job, skal jobcentret naturligvis bevilge et kursus til den ledige. Det vil gavne både den ledige og kommunekassen, som jo vil spare udgifter på dagpengekontoen.

Helle Sjelle (K), arbejdsmarkedsordfører, formand for arbejdsmarkedsudvalget: »Det er selvfølgelig et dramatisk fald. Det vigtige er, at jobcenteret stadig har mulighed for at bevilge et kursus til en arbejdsløs, der har brug for et stort kørekort for at få et job, selv om der pr. 1. januar blev indført et prisloft for køb af uddannelse til den særlige ordning om seks ugers selvvalgt uddannelse. Det er svært at vurdere, om faldet betyder, om man får det kursus eller ej, som man har behov for – om der er et behov, som ikke bliver dækket. Man må se nærmere på de tal for at se, hvad der er op og ned. Umiddelbart er der ingen planer om at ændre loftet på selvvalg.«

AUGUST 2011


Carsten Hansen (S), gruppeformand: »Vi har hele tiden advaret mod dette loft over AMUuddannelserne. Det har betydet stort tab af kompetence på AMU-centre og de steder, hvor man uddanner chauffører. Vi ved, at vi har brug for dem. Det overrasker mig alligevel, at faldet er så voldsomt. Det viser, at regeringens politik passer som en boksehandske til et blåt øje. Jeg har næsten ikke ord for, hvor tåbeligt det er. Vi har brug for, at flere – ikke færre – uddanner sig mod jobåbningerne, men regeringen mener, at den rigtige medicin er mindre uddannelse. Der er lagt et loft ind, som i den endelige indfasning koster – sparer – 700 millioner kroner om året. Vi har sagt, at det fjerner vi. Regeringen har reelt fjernet seks ugers selvvalgt uddannelse, som er et godt instrument for nyledige i den første periode. Det har givet gode muligheder for især at komme inden for i transportbranchen. Arbejdsgiverne betaler via AER-bidraget næsten én milliard kroner til voksen- og efteruddannelsesområdet, så regeringen har lagt afgifter på erhvervslivet her.«

AUGUST 2011

Bent Bøgsted (DF), arbejdsmarkedsordfører: »Dansk Folkeparti så gerne, at man fik fjernet selvvalgt uddannelse. Der skal være de kurser, folk har behov for uanset prisen, når de søger et arbejde. Derfor er det rimeligt at få set på en omstrukturering af AMU-systemet. Regeringens forlig med Socialdemokratiet blokerer for at lave det om, men det kan ændre sig med tiden. Man skal også se på, om det er ret og rimeligt, at staten betaler alle kurser. Arbejdsgiverne kan tage et ansvar selv og opkvalificeres deres medarbejdere ved at give dem de relevante kurser. Der er behov for at vende hele bøtten: Skal folk bare have et kursus, fordi det er rart at have? Fordi fagforeningen siger, at det er godt at have et sådant kursus? Eller fordi de har behov for at få kurset?«

Eigil Andersen (SF), arbejdsmarkedsordfører: »Den tudeskøre besparelse vil på længere sigt skade konkurrenceevnen. Det er katastrofalt, hvis den manglende arbejdskraft skal erstattes af udlændinge. Det giver os rigelige problemer i forvejen. Det er grotesk, hvis man skal til at tage kvalificerede udlændinge ind til chaufførjob, fordi arbejdsløse i Danmark ikke er uddannet i tide. Lastbilkørekort er ellers noget af det mest almindelige, der er brug for på det danske arbejdsmarked. Det er også himmelråbende dumt, at integrationsprojekter i transportbranchen kommer i vanskeligheder på grund af prisloftet. Der er udsigt til arbejdskraftmangel på dette område. Hvis det lykkes at få et andet flertal ved folketingsvalget, vil loftet blive fjernet inden for transportområdet med hensyn til stort kørekort og lignende almindelige transportkurser, der giver større muligheder for at få et job.«

Morten Østergaard (R), arbejdsmarkedsordfører og gruppenæstformand: »Det er absurd, at regeringen har valgt at tage de ledige som gidsel i en priskrig med kursusudbyderne. Prisloftet betyder forlænget ledighed og bør laves om. Radikale Venstre stemte imod prisloftet, fordi vi forudså den udvikling, der nu viser sig. Vi vil derfor ændre reglerne, så ledige sikres adgang til relevant uddannelse. Det bliver efter et valg. Vi opfordrer dog regeringen til straks til at give ledige adgang til, at de selv kan betale eventuel difference mellem kursusafgift og prisloft. Det er da det mindste man kan gøre.«

Line Barfod (EL), arbejdsmarkedsordfører: »Alle på området forudsagde det drastiske fald. Det handler om at få fjernet den grænse så hurtigt som muligt. Det er tåbeligt, at arbejdsløse ikke kan tage en relevant uddannelse. Undervisningsministeriet fastsætter kursusprisen, så Beskæftigelsesministeriet må gå til Undervisningsministeriet, hvis man mener, at kurserne er for dyre. Det skal ikke gå ud over de arbejdsløse, at de ikke kan tage de kurser, som erhvervslivet faktisk har brug for. Vi har brug for, at vores ufaglærte løbende videreuddanner sig, så det loft skal væk på alle områder.« Liberal Alliance vendte ikke tilbage med et svar inden deadline.

dtl magasinet

9


SEKTION 2

SEKTION 3

NYHEDER

FASTE TING

MEDLEMMER Arkivfoto: Karsten Gade

SEKTION 1

Sættevogne med fire eller flere aksler får lov til at køre med 30 ton.

Trafikstyrelsen spiller ud:

30 ton på sættevogne Trafikstyrelsen gør klar til at tillade kørsel med 30 ton akseltryk på sættevogne og med en 1+3 påhængsvogn. »En gevinst for effektiviteten i transporterhvervet,« siger den tilfredse chef for DTLs erhvervspolitiske afdeling, Ove Holm. Efter branchens ønske har Trafikstyrelsen i samarbejde med Vejdirektoratet undersøgt mulighederne for at tillade kørsel med 4-akslede sættevogne med to tvangsstyrede eller selvsporende aksler, og med påhængsvogne med én foraksel og en 3-akslet bogie med to faste aksler – i begge tilfælde med et samlet akseltryk på op til 30 ton.

Vejdirektoratet konkluderer, at brug af 4-akslede sættevogne vil reducere vejsliddet en smule. Der vil heller ikke for de 4-akslede påhængsvogne være en forøgelse af vejsliddet, når der samtidig sættes et ekstra teknisk krav om tvillingmontering på forakslen. Der vil heller ikke blive problemer med brobelastning, da der i forvejen er eksisterende vogntogskombinationer, som giver højere brobelastning. For de 4-akslede påhængsvogne med 3-akslet bogie sættes et maksimal tilladt bogietryk på 70 procent af totalvægten for at sikre et mindste forakseltryk og dermed en rimelig kørestabilitet.

For kærrer foreslås, at reglen om tvangsstyring af forreste aksel, når bogietrykket overstiger 22 ton, ændres til krav om selvsporende forreste aksel. Sådanne kærrer vil så kunne godkendes med 24 ton tilladt bogietryk. Hatten af for myndighederne »Trafikstyrelsen har sendt forslaget til høring frem til 24. august. Vi har været meget tilfredse med de fremskridt, der på det seneste er taget med forøgelse af totalvægte og akseltryk for lastbiler. Først med det store skridt den 1. juli, og nu med denne hurtige opfølgning. Et flot initiativ fra myndighedernes side, og vi tager hatten af for dette,« siger Ove Holm. Da spørgsmålet om de eftertragtede 50 ton totalvægt på 6-akslede vogntog jo er politisk forligsstof, har det ikke været behandlet i forbindelse med Trafikstyrelsens forslag til ændring af dimensionsbekendtgørelsen og de tekniske forskrifter.

Ny uddannelsespartner DTLs uddannelsestilbud gennemføres i samarbejde med Dansk Erhverv, DTL Region Midt/Nord og en ny ekstern partner, UCplus. UCplus A/S har i mere end 35 år specialiseret sig i grund- og efteruddannelse af chauf-

10

dtl magasinet

fører til transportbranchen. Virksomheden uddanner buschauffører, taxichauffører, lastbilchauffører, handicapchauffører, personale til person- og godstog samt sprogkursister. UCplus A/S var oprindelig den gamle HTskole. Da HT i 1989 blev privatiseret, kom sko-

len med i den private del og blev en afdeling i Bus Danmark A/S. I 1999 blev skolen sammen med Bus Danmark overtaget af Arriva. DTLs uddannelsestilbud er målrettet vognmænd, chauffører, kontorpersonale samt kommende vognmænd og chauffører.

AUGUST 2011


Den ny Actros. Starten på en ny dimension.

Et mærke fra Daimler AG

Den nyudviklede Actros åbner en helt ny dimension inden for fjerntrafik: Du får større lønsomhed, markant forbedret komfort og en lastbil, der er lettere og sikrere at køre end nogen anden. Stig ind og oplev den nye dimension i lastbiler. Hos Mercedes-Benz forhandleren. Og på www.mercedes-benz.dk/den-ny-actros

AUGUST 2011

dtl magasinet

11


INTERNATIONALT KORT NYT Danmark rykker med ind på EU-førersædet Med Polen som EUs nye formandsland er Danmark og Cypern rykket ind i den såkaldte formandskabstrio, som varer det næste halvandet år. Danmark overtager formandskabet efter Polen den 1. januar 2012, og efter Danmark bliver det Cyperns tur. Polen har meldt ud, at landet vil fokusere på disse tre landtransportsager: • udviklingen af infrastruktur i EU (de såkaldte Transeuropæiske net) • forholdene til EUs nabolande (transportforbindelser og infrastruktur) • tilpasning af reglerne for den digitale tachograf. »Alle tre sager er vigtige for de danske vognmænd. Det er klart, at ændringer til den digitale tachograf – oveni de ændringer der er på vej i efteråret 2011 – har betydning for DTLs medlemmer. Og vi vil arbejde for, at der sker yderligere reelle forbedringer og ikke blot lidt fnidder med nogle tekniske detaljer,« siger DTLs EU-chef, Søren Hyldstrup Larsen. Arbejdet med den digitale tachograf ventes fortsat med Danmark i formandssædet.

EU-infrastruktur får milliardindsprøjtning Hold lige fast: 540 milliarder euro – eller 4.023 milliarder kroner – er investeringsbehovet i EUs Transeuropæiske transportnet indtil 2020. Med de investeringer vil hele EU blive bundet sammen med veje, jernbaner og indre vandveje. At få infrastrukturen til at svare til behovet for mobilitet frem til 2030 vil koste 1.200 milliarder euro – eller 8.940 milliarder DKK (Femern-forbindelsen er beregnet til 33 milliarder DKK, så det svarer til 270 Femern-forbindelser). For at bidrage til at løfte denne opgave har EU-Kommissionen i sit forslag til EUs budget 2014-2020 foreslået, at der afsættes 50 milliarder euro. »Et beskedent tal i forhold til behovet men husk, at det er en væsentlig stigning i EUs midler til investeringer i infrastruktur. I perioden 2007-2013 var der otte milliarder euro til rådighed. En

anden ting er, at EUs midler er gode til at mobilisere andre finansieringskilder. Derfor er 50 milliarder fra EU reelt et meget større beløb,« lyder det fra DTLs adm. direktør, Erik Østergaard. Kommissionen undersøger også mulighederne for at mobilisere privat kapital til finansiering gennem at udstede euro-obligationer. »Det er også godt, at EU-Kommissionen sætter fokus på transport og på infrastruktur i sit forslag til budget 2014-2020 ved at oprette en fond. Effektiv infrastruktur er faktisk vækstskabende. Med Kommissionens forslag lægges op til en fond, som sikrer, at midler til investeringer i infrastruktur gives den prioritering, som Europa har behov for. Det svarer til den fond, man opretter i Danmark, og det er en udvikling, vi bifalder,« fortsætter han.

En øget koordinering af EUs og medlemslandenes arbejde med trafiksikkerhed er på vej. Det står klart, efter at Europa-Parlamentets transportudvalg i juni vedtog en rapport om Europæisk Trafiksikkerhed 2011-2020. Rapporten er Parlamentets bidrag til de politiske prioriteter i EUs handlingsplan for færdselssikkerhed i de kommende ti år. Diskussionen i transportudvalget gik bl.a. på, hvorvidt vejtransport og trafiksikkerhed skulle have sit eget agentur eller sin egen koordinator inden for Kommissionen. Kommissionen er modvillig over for et selvstændigt agentur, så kompromiset er blevet en koordinator, der skal være del af Kommissionen og blive et kendt ansigt inden for færdselssikkerhed. Opgaverne bliver at fremme og udvikle projekter og koordinere indsatsen i medlemsstaterne og i Kommissionen. Koordinatoren skal også skabe politisk opmærksomhed om området. »DTL har længe sat fokus på den skævvridning, at de fleste andre transportformer end vejtransport – jernbaner, søfart og luftfart – har europæiske myndigheder for sikkerhed. Som det er nu, er vejtransport overladt til den interne prioritering af ressourcer i Kommissionen. En koordinator for færdselssikkerhed vil give mulighed for at fastholde fokus på området og indsatsen for at redde liv på EUs veje,« siger DTLs EU-chef Søren Hyldstrup Larsen. Parlamentet har afstemning i plenarforsamlingen i september.

12

dtl magasinet

ARKIVFOTO: RENAULT

Vejtransporten får en trafiksikkerheds-koordinator

Nye euro-obligationer skal muligvis medfinansiere nye veje og broer.

Bedre forbindelser til EUs naboer EU-Kommissionen har offentliggjort en ny transporthandlingsplan, som skal styrke transportforbindelserne til EUs naboregioner mod øst og syd. Planen indeholder mere end 20 konkrete foranstaltninger til at skabe problemfri, sikrere og mere pålidelige transportforbindelser på kort og længere sigt. Samtidig forstærkes markedsintegrationen til gavn for både EU og dets naboregioner.

AUGUST 2011


williams.dk

Scanias V8’ere ser også godt ud på bundlinjen

SCANIAS V8 LASTBILSERIE. Signalerer uafhængighed, ambitioner og succes. Understreger dit ønske om at drive din forretning på din egen måde. Kombinerer rationelle kvaliteter med overlegen totaløkonomi. www.scania.com/v8 500 | 560 | 620 | 730 AUGUST 2011

dtl magasinet

13


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

NYHEDER

FASTE TING

MEDLEMMER

Udsigt til endeløs kolonnekørsel DTL: Afvent resultat af etårigt forsøg på den østjyske motorvej Af Morten Lindbo

Transportminister Hans Chr. Schmidts forslag om overhalingsforbud for lastbiler på en større del af motorvejsnettet er et anslag mod saglighed og faglige argumenter, mener DTL. DTL og den øvrige transportbranche mødtes tidligere på sommeren med transportministeren om overhalingsforbuddet. På mødet oplyste ministeren, at han vil indføre et overhalingsforbud i myldretiden – fx tidsrummet fra kl. 6-9 eller kl. 6-10 og igen fra kl. 15-18 eller kl. 15-19 – men kun på stræk-

ninger, hvor der er kapacitetsproblemer, og andelen af lastbiler er høj. Konkrete strækninger blev ikke oplyst. Transportministeren, der ellers tilbage i november sidste år plæderede for den sunde fornuft i at indføre en etårig forsøgsordning med overhalingsforbud på motorvejen mellem Vejle og Århus, melder nu ud om et landsdækkende overhalingsforbud på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse gennemført på nogle rastepladser på forsøgsstrækningen. Spørgeskemaundersøgelsen, gen-

nemført af Vejdirektoratet, er ikke offentliggjort men ikke desto mindre henviser ministeren til den i pressen. DTLs adm. direktør Erik Østergaard forstår ikke logikken: »For der vil helt sikkert opstå massive kolonner på motorvejsnettet til skade for trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Det har de foreløbige erfaringer fra det østjyske forsøg påvist. Person- og varebilers hastighed er den samme som før forsøget. Det viser samtlige de analyser, som Vejdirektora-

HURTIGST PÅ VEJEN IGEN! VBG’s ServicePartner står allerede klar til at hjælpe dig med at minimere dine stilstandsomkostninger, hvis uheldet eller en ulykke skulle ske. Skader kan repareres på vejen – takket være VBG’s svejsefrie og komplet overfladebehandlede trækstangssystem, så er du i gang med at tjene penge indenfor et par timer igen.

The strong connection

www.vbg.dk

14

dtl magasinet

MEMBER OF VBG GROUP

AUGUST 2011


omkring i landet blev etableret i et samarbejde mellem politi, Vejdirektoratet og branchen ud fra faglige og saglige vurderinger af de stedlige forhold. »Så allerede transportministerens forsøgsordning var en beslutning, der gik stik imod disse konklusioner, og hvis ministeren nu blot afbryder sit eget forsøg og udbreder overhalingsforbuddet til stort set hele motorvejsnettet, så er det endnu et anslag mod sagligheden og de faglige vurderinger,« fortsætter DTL-chefen. »Forsøgsordningen vurderes af en følgegruppe fra myndighederne og branchen. Den er slet ikke blevet orienteret og inddraget forinden, og det kan undre, at man nu fraviger denne proces og lægger beslutninger ud i pressen. Den af transportministeren selv igangsatte forsøgsordning bør naturligvis køre til ende, inden ministeren drager forhastede konklusioner,« siger Erik Østergaard. I 2009 er der kun registreret 35 tilfælde, hvor lastbiler generelt har

ARKIVFOTO: Per Daugaard

tet pt. har gennemført på strækningen. Så det kan godt være, at de øvrige trafikanter føler, at de kommer hurtigere frem, men det er en illusion. Endnu mangler vi erfaringerne fra forsøget med mange campingvogne på motorvejen. I fagkredse er der enighed om, at det er væsentligt at vurdere indvirkningen fra sommertrafikken på forsøget med overhalingsforbuddet. Men transportministeren er åbenbart ikke enig i dette. Det figenblad, som ministeren åbenbart dækker sig ind under, er, at en spørgeskemaundersøgelse viser, at et flertal synes, at det er en god idé. Det fremgår ellers af begrundelsen for selve forsøget, at man skulle undersøge, hvilken betydning et overhalingsforbud for lastbiler over en længere motorvejsstrækning ville have for trafikafviklingen. Men det er åbenbart gledet helt i baggrunden. Nu er det alene folkestemningen, som betyder noget. Men valget nærmer sig jo også.« Erik Østergaard peger på, at de eksisterende overhalingsforbud rundt

overtrådt reglerne for overhaling. Det svarer til tre promille af antallet af kontrollerede køretøjer. Så hvis problemet er så stort, som ministeren hævder, vil det rigtige være at øge kontrollen med de konkrete syndere – og ikke et omfattende og nytteløst overhalingsforbud for lastbiler generelt, mener DTL. Unødigt lange overhalinger til stor gene for den øvrige trafik er i forvejen forbudt efter færdselsloven.

Transportministeren er på vildspor med sit egenrådige forslag om massive overhalingsforbud for lastbiler, mener DTL.

Sideloaderspecialisten 37 års erfaring med design og produktion af verdens bedste sideloader. Modeller findes med løftekapacitet fra 12 til 42 ton. HAMMAR – Det pålideligste mærke inden for container håndtering.

Nu solgt i mere end 90 lande.

AUGUST 2011

dtl magasinet

15


SEKTION 1

NYHEDER

FOTO: APPLUS+ BILSYN

KORT NYT

Polsk vejskat betales elektronisk

VM i landevejscykling rammer københavnertrafikken

Siden 1. juli har man kun kunnet betale vejskatten i Polen elektronisk. Betalingen sker via et elektronisk apparat, som udstedes til bilens registreringsnummer og Euro-norm. Så det gamle betalingssystem via vignetter gælder ikke længere. Husk derfor at få en viaBOX installeret. Den registrerer hvor meget vejskat, der skal betales.

I næste måned, nærmere bestemt 15.25. september, holdes VM i landevejscykling i København og Rudersdal. Det får voldsom betydning for trafikken i København Gentofte, Rudersdal og Virum. Følg derfor med på www.trafikken. dk/VM, hvor der er et konstant opdateret overblik over de trafikale konsekvenser. Et særligt call-center vil tage imod opkald og besvare mails. Call-centret åbner, når Cykel-VM nærmer sig.

Fremover kan miljøzonemærkerne bestilles på nettet.

Bestil miljøzonemærker på computeren Fra 1. november 2011 skal alle udenlandske busser og lastbiler i de danske miljøzoner have dansk miljøzonemærke i forruden. »Kravet er opfyldelse af en af DTLs mærkesager, som vi har arbejdet og kæmpet for længe, og vi er meget tilfredse med, at debatten med politikere og myndigheder har båret frugt,« siger chefjurist i DTL, John Roy Vesterholm. Miljøzonemærker på udenlandske køretøjer får en positiv sideeffekt for de danske vognmænd. Fremover behøver man ikke at møde personligt op i synshallen for at få fingre i de obligatoriske miljøzonemærker til brug ved kørsel i København/Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus. Miljøstyrelsen har netop åbnet op for salg af miljøzonemærker til udenlandske vognmænd via en webshop, der administreres af Applus+ Bilsyn. Da salget af mærkerne er for alle, betyder det, at danske vognmænd også kan bestille og betale online. »En klar lettelse for de danske vognmænd, at den nye ordning også omfatter dem. Tidligere var det tidskrævende for især større vognmandsvirksomheder at skulle ned i synshallen med hvert enkelt køretøj for at få monteret miljøzonemærket i forruden. Nu kan det hele klares via computeren«, siger adm. direktør for Applus+ Bilsyn, Per V. Rasmussen.

Ny dansk-tysk transportkommission De to transportministre Hans Christian Schmidt, Danmark, og Jost de Jager, Slesvig-Holsten, står nu i spidsen for en ny dansk-tysk transportkommission. Den skal identificere og analysere udfordringerne for den grænseoverskridende transport og infrastruktur. Kommissionen vil også komme med anbefalinger om den grænseoverskridende transport. »Gode transportforbindelserne mellem Danmark og Tyskland er meget vigtige for den fortsatte vækst og beskæftigelse. Ikke kun i grænselandet, men i hele landet,« siger Hans Chr. Schmidt. Han lægger ikke mindst vægt på en udvikling af de tre centrale dansk-tyske transportkorridorer nemlig Jyllandskorridoren, korridoren via Femern Bælt-forbindelsen og korridoren via Gedser–Rostock.

16

dtl magasinet

Superhavn på vej i Gedser De første spadestik til den nye superhavn i Gedser blev taget for nylig. Havnen skræddersyes til de nye Scandlines-færger "Copenhagen" og "Berlin", der indsættes på ruten Gedser-Rostock i 2012. Blandt talerne var formanden for Folketingets Trafikudvalg, Flemming Damgaard Larsen, som fremhævede Scandlines visioner på den østlige korridor og dansk færgefart som helhed. Med de nye færger løftes kapaciteten, så Scandlines investerer derfor stort i et større havneanlæg. I alt investerer Scandlines 1,7 milliarder kroner i de to færger og havneanlæg i Gedser og Rostock. Den nye havn ventes at få stor betydning for det lokale opland med flere turister og mere fragt til Gedser. Det vil smitte af på en række brancher og på sigt øge beskæftigelsen i hele regionen.

Hjælp mod hajer DTL advarer fortsat om falske fakturaer, annoncehajer og andre svindlere, der forsøger at franarre virksomheder penge. På DTLs hjemmeside er der nu samlet en lang række gode råd til DTLs medlemmer om, hvad man skal gøre, hvis hajen bider sig fast. Der er fx DTLs vejledning til, hvad du gør, hvis du: • får en fup-faktura • bliver truet med RKI. • bliver kontaktet af en annoncehaj. Her er det helt overordnede råd: Du skal som udgangspunkt ikke betale for varer eller ydelser, du ikke har bestilt. Den som hævder, at du har indgået en aftale, eller at der et krav, skal bevise/dokumentere aftalen/kravet. DTL står i øvrigt klar med rådgivning om medlemmernes konkrete sager.

Modulvogntogene breder sig ud over vejnettet En ny bekendtgørelse tillader nu også kørsel med modulvogntog til disse virksomheder: • Hundested Havn • Skjern Transportcenter • DKI Logistics A/S, Egeskovvej 21, Horsens • GM-ITM A/S, Orionvej 18, Horsens • Jørgen Jensen Distribution A/S, Uhregårds Allé 2, Ikast • Lantmännen Unibake Danmark A/S, Oensvej 28-30, Hatting, Horsens • Liller Trans A/S, Handelsvej 28, Odense • LM Miljøcenter/Marius Pedersen A/S, Nykøbingvej 76, Saxkøbing • Nyscan A/S, Industrivej 11, Saxkøbing • Reitan Distribution A/S, Marsallé 32, Horsens • Rockwool A/S, Rockwoolvej 2, Øster Doense, Hobro • Sax-Trans ApS, Kroggårdsvej 34-36, Saxkøbing

AUGUST 2011


Ny farligt gods bekendtgørelse Den nye nationale bekendtgørelse om farligt gods er trådt i kraft 2. juli. Bekendtgørelsen opdaterer bilagene til den europæiske ADR-konvention om international vejtransport af farligt gods. Bekendtgørelsen rummer også en række forenklinger og præciseringer af teksten i forhold til den tidligere bekendtgørelse. De nye regler betyder bl.a. at: • Afsenderen og transportøren skal opbevare et eksemplar af transportdokumentet og yderligere oplysninger og dokumentation som beskrevet i ADR i en periode på mindst tre måneder. • Dokumentation for den senest gennemførte relevante uddannelse skal opbevares af arbejdsgiveren under hele ansættelsesforholdet og i mindst et år efter ansættelsesforholdets ophør. • Der skal anvendes nye sikkerhedskort. • Nye ADR-beviser udstedes i mere handy format (af kreditkorttypen) senest fra udgangen af 2012.

Vi leverer overalt Azelis distribuerer nu Air1 – AdBlue i Danmark. Air1 – AdBlue kan leveres i hele landet, eller afhentes i IBC/palletank fra vores lager i Padborg.

For yderligere information: 4526 3333 chemicals@azelis.dk www.azelis.com

Husk passet til hesten Fødevarestyrelsen har meldt ud, at transportører skal huske at have et pas på hesten med under transporten. En overgangsregel betyder, at det fra juli til årsskiftet kun skal ske, hvis den er født efter 2002 – spørgsmålet er så, om hesten afslører sin alder? Alle heste skal fremover have et hestepas: Er hesten født efter 01. januar 2002, skal den have passet senest 01. juli 2011. Er hesten født før 2002, skal den have passet senest 31. december i år. Hesteejeren skal overdrage passet til chaufføren før transporten, men transportøren hænger på den, hvis ejerens oplysning om, at hesten er fra før 2002 og derfor ikke behøver passet endnu, ikke holder stik, når dyrlægen kontrollerer dyret via tandsættet. Og hvad er så formålet med hestepasset? Det er især at kunne identificere hesten og vide, om den har fået medicin, der udelukker, at den kan anvendes til fødevarer. »Når vi nu har levet uden ”hestepas” i flere årtusinder, kunne vi så ikke også gøre det seks måneder mere for netop de heste, der er født før 2002,« spørger DTL-konsulent Lisbet Hagelund Hansen. »Overgangsregler som disse nedfører tvivl hos erhvervet, men også potentielle straffe af chauffører, der fejlvurderer noget, der ligger uden for deres kompetencefelt.« DTL har talt med Fødevarestyrelsen om problemet, og her er man da også opmærksom på det og har bl.a. kommunikeret det til Rigspolitiet. Det er dog et eksempel på bøvlede regler til eftertanke, mener Lisbet Hagelund.

Refreshing chemical distribution

VOGNMANDSKURSUS

Region Midt/Nord tilbyder vognmandskursus efter helt nyt og fleksibelt koncept • En uge på kursus (afholdes i Viborg) • Hjemmeopgaver i 4 uger (ca. 7 timers arbejde om ugen, hvor du selvfølgelig kan hente hjælp og vejledning fra underviserne) • På kursus en uge igen (afholdes i Viborg) Pris

19.000 kr. + moms (incl. materialer og forplejning)

17.500 kr. + moms

for Region Midt/Nords medlemsvirksomheder Vil du vide mere Tjek www.region-midtnord.dk eller kontakt:

Bøvlet overgangsregel for hestepas, mener DTL.

AUGUST 2011

kontoret i centrum Skottenborg 12-14 . 8800 Viborg . Tlf.: 70 15 95 55 info@region-midtnord.dk . www.region-midtnord.dk

dtl magasinet

17


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

NYHEDER

FASTE TING

MEDLEMMER

Det tyske kraftspring 10 år og mere end én milliard euro er puttet i udviklingen af den nye Actros

Af Karsten Gade

Den elektrisk drevne førerstol med indbyggede massageelementer.

18

dtl magasinet

Julen kommer hvert år. En helt ny Actros kommer kun hvert 15. år – og det er i år. ”Kunderne skal have markedets bedste lastbil”. Ja, store ord i juni, men sådan meldte Daimler Trucks topchef Andreas Renschler ud, da han introducerede ”Den nye Actros” for mere end 500 pressefolk, politikere og andet godtfolk ved et stort show i Bruxelles.

DTL Magasinet var med. Bag de store ord gemmer sig imidlertid resultatet af det største projekt i Mercedes-Benz Trucks 115-årige historie. Mere end 1.800 eksperter har brugt 10 år og mere end 1 milliard euro på at udvikle ”Den nye Actros”. Inden introduktionen har camouflerede testudgaver været på et utal af køreture lige fra arktisk kulde til andalusisk varme, hvor de sammenlagt har kørt over 20 millioner kilometer over de sidste syv år. Kunderne får en ny lastbil. Bygget på solide traditioner. Actros anno 2011 er fjerde generation af den mest sælgende lastbil fra Mercedes-Benz. Actros 1 så dagens lys i 1996, og er opgraderet i to omgange. Denne gang er der imidlertid tale om en helt ny lastbil, hvor både førerhuset, chassiset og motorerne er helt nye. Udgangspunktet er et modulært system til transporter over lange afstande. Målet har også været at ligge i toppen, når

det handler om komfort, køreegenskaber og økonomi. Og det er tanken, at den nye Actros på sigt skal afløse både Axor-serien og den nuværende Actrosserie, som fortsat bliver produceret i en periode. Elegant førerhus Forbedring af aerodynamikken har været i fokus under udviklingsarbejdet. Lastbilen har således tilbragt mere end 2.600 timer i en vindtunnel. Resultatet af anstrengelserne har efter fabrikkens oplysninger bidraget til at reducere brændstofforbruget i forhold til forgængeren. Førerhuset er elegant, præget af store og glatte flader, som integrerer sideskørterne på en harmonisk måde. Kølergitteret er V-formet, og forlygterne har form som en boomerang. Vindafviserne og hjørnekofangeren falder også harmonisk ind i helheden. Bag kølergrillen er monteret et kølerjalousi, som automatisk åbner og lukker for luftstrømmen,

AUGUST 2011


så motoren hurtigere opnår den rigtige arbejdstemperatur. Førerhuset leveres i varianterne GigaSpace, BigSpace, StreamSpace og ClassicSpace. Lyst og venligt interiør Mercedes-Benz lægger stor vægt på, at chaufføren er en af de vigtigste ressourcer i en virksomhed. Derfor er kabinen også udviklet til at tilgodese chaufføren. Faktisk har designerne sammenlignet førerhuset med en 3 værelses lejlighed med arbejdsrum, opholdsrum og soveværelse. Noget er der måske også om snakken, for Mercedes-benz tilbyder hele syv førerhusvarianter, hvoraf de fem har fladt gulv. Bredden er 2,3 m eller 2,5 m, og der er fire taghøjder. GigaSpace kabinen rummer hele 11,6 kubikmeter, med en ståhøjde på 2,13 meter og 900 liters opbevaringsplads. Alt i førerhuset er i modsætning til tidligere holdt i lyse og venlige farver. Og det hele er nyt. Førerpladsen er rigtig godt indrettet med buet instrumentbord. Sæde og rat er multijusterbart og med flere indstillingsmuligheder end tidligere. Instrumenterne er store og let læselige, og så er der blevet plads til et stort display i midten. I rattet har man placeret indstillingerne til fartpiloten og telefonen i højre side, mens menu-funktionerne er placeret i den anden side. Som noget nyt har Mercedes flyttet gearvælgeren op på ratstammen. Sovefaciliteterne har fået en overhaling, hvor både øverste og nederste køje er lige komfortable. Helhedsindtrykket af den nye kabine giver da også indtryk af, at intet er overladt til tilfældighederne omkring udformning og indretning. Farvel til V-motorerne Introduktionen af den nye Actros er et farvel til de kendte V-motorer. I stedet tilbyder man motorer med 6 cylindre i række fra den netop lancerede New Engine Generation, der lever op til Euro 6-kravene, som træder i kraft i 2014. Motoren er en OM 471 på 12,8 liter og fås i første omgang i 4 varianter, med 310 kW/420 hk og 2.100 Nm - 330 kW/450 hk og 2.200 Nm - 350 kW/480 hk og 2.300 Nm (kun Euro 6) samt 375 kW/510 hk og 2.500 Nm. Motorerne kan leveres i Euro 5, EEV og Euro 6-udførelse.

AUGUST 2011

For at kunne leve op til kravene i Euro 6-normen, har Mercedes-Benz udviklet et emissionsbegrænsende system, der består af SCR-teknologi med AdBlue, EGR som er recirkulation af udstødningsgas og et partikelfilter. Serviceintervallerne opgives til at være op til 150.000 km. Gearkassen er som udgangspunkt lig med tredje generation af Mercedes PowerShift. Hvad der er nok så væsentligt, så har chassisrammen også fået en overhaling. Det har medført, at rammen er blevet 100 mm bredere og mere stiv i forhold til tidligere. Samtidig er skråstiverne over bagtøjet flyttet ud i to fæstningspunkter. Disse ændringer har bevirket, at den nye Actros er blevet mere retningsstabil end før.

på hånden i kampen om markedsandele. Den nye Actros ser godt ud, og komforten og indretningen ser ud til at være helt i top. Produktionen indledes til efteråret. Mercedes-Benz Danmark forventer at kunne levere de første eksemplarer inden årsskiftet – tids nok til at blive vognmandens store julegave.

Den lyse og rummelige kabine. Særligt GigaSpace førerhuset har vitterligt giga plads!

Forlygterne har form som en boomerang. Bi-xenonforlygter og drejelys kan tilkøbes.

13 skytsengle På sikkerhedssiden mangler der heller ikke noget. Ved præsentationen blev der slået et slag for ”de 13 skytsengle”, som omfatter tre bremsesystemer, fire assistentsystemer og seks sikkerhedssystemer. Blandt sikkerhedsudstyret kan nævnes ESP, vandkølet retarder, afstandsradar, sensor på skamlen, dæktryksmåler samt regn- og lyssensor. Præsentationen gav desværre ikke mulighed for en prøvetur. Men DTL Magasinet ser naturligvis frem til en kommende testkørsel. Det generelle indtryk er dog, at Mercedes-Benz har et rigtigt godt kort

dtl magasinet

19


DTL Fordelspartner

Lovpligtig efteruddannelse af chauffører – Ny samarbejdspartner DTL Fordelspartner har indgået samarbejde om transportuddannelser med uddannelsesvirksomheden UCplus. UCplus giver dig som DTL-medlem erhvervets arbejdsmarkedsuddannelser med dokumenteret brugertilfredshed. Dine chauffører kommer smilende hjem med ny læring og har nydt nærende forplejning.

20

dtl magasinet

Book kursus til dine chauffører Har du chauffører med fødselsdato 10., 11. eller 12. i en måned er det tid for obligatorisk EU kvalifikationsuddannelse. Næste UCplus daghold i Hovedstadsregionen er man 12.09 til fre 16.09 2011. UCplus har naturligvis også weekendhold. Se øvrige aktuelle kurser på www.ucplus.dk og klik på ”Lastbilchauffør” knappen. Se mere om UCplus og deres uddannelser på www.dtl.eu/ucplus eller ring til marketingchef Anders Christiansen på 2061 6760.

Tilmeld dig fordelsmailen på www.dtl.eu/tilmeld

AUGUST 2011


Lavmands Rensecenter renser dit partikelfilter på under 1 time Lavmands Partikelfilter Rensecenter Lavmands partikelfilter rensecenter renser alle typer partikelfiltre til køretøjer og maskiner med en dieselmotor-dreven motor, herunder bl.a. • lastbiler • busser • personbiler • skibe, entreprenørmaskiner, traktorer, generatorer, kompressorer mm.

Kom i førertrøjen – sæt ILD i din lastbil Med ILD får du en lettere hverdag, hvor de administrative opgaver løses med det samme og ikke hober sig op i bunker på skrivebordet derhjemme. Derfor er det nu, du skal gribe chancen og komme frem forrest i feltet Med ILD har du ALTID • Overblik over og nem adgang til dine driftsomkostninger • Styr på forretningen fra førerhuset • En online kommunikationsplatform – i form af chat og e-mail • Overblik over hvad den enkelte tur koster Med andre ord; Vælger du ILD – vælger du at have styr på forretningen fra A til Z. ILD er designet af vognmænd til vognmænd. Systemet tilrettes til dine ønsker og behov, og kan rumme lige præcis de oplysninger, der er vigtige i din forretning. ILD koster det samme som andre flådestyringssystemer – du får bare meget mere ved at vælge ILD. Lad os demonstrerer ILD for dig: Kontakt DTL Fordelspartner på 5081 0279. Det betaler sig – tur for tur.

Rent filter giver den bedste totaløkonomi Lavmands Rensecenter benytter altid de mest moderne rensetekniker, der renser med mere end 95 %. Du er derfor altid sikker på at få et rent partikelfilter retur. Et partikelfilter renset med vores nye renseteknologi giver… • længere serviceringsinterval • længere holdbarhed på filtermonolitten • bedre brændstoføkonomi at • længere holdbarhed på motor DTL-rab • kort nede tid (max rensetid 1 time, normalt 15 minutter) Kort fortalt den bedste totaløkonomi.

10%

Udlæsning/analyse af datalogger Ved at analysere historikken på din datalogger kan vi sikre, at filteret fungerer optimalt og samtidig sammensætte en kontrol- og serviceringsplan på dit køretøj. (Vi kan udlæse disse systemer: HJS, Eminox, Purefi og Dinex) Emissions udlednings garanti Lavmands Rensecenter har udviklet et kontrolsystem, der kontrollerer filtrets tæthed. Med denne test er du altid sikker på, at dit partikelfilter overholder gældende regler, og at du belaster mennesker og miljø mindst muligt. Kontakt Lavmands på 88 33 88 66 eller gå ind på www.lavmands.dk/Rengoeringsteknologi og se mere.

AUGUST 2011

Tilmeld dig fordelsmailen på www.dtl.eu/tilmeld

dtl magasinet

21


Chaufførens mareridt

Vejdirektoratet skriver her om næste måneds højresvingskampagne

Vejdirektoratet stiller skarpt på højresvingsulykkerne med en ny kampagne fra 5. til 25. september. Den henvender sig til lastbilchauffører, andre trafikanter og kommunernes vejmyndigheder. »Det er et fælles ansvar at undgå disse ulykker. Myndighederne kan forbedre trafiksikkerheden i vejkryds, men det er nødvendigt, at vi alle tænker over, hvad vi hver især kan gøre for at forebygge disse ulykker,« siger projektleder Lone Holm Kristensen, Vejdirektoratet. Hun fremhæver, at lastbilchaufførerne tager rigtig mange forholdsregler for at undgå at kollidere med en ligeud kørende cyklist, når de selv skal svinge til højre. Men der er stadig noget, der kan forbedres. Det strammer kampagnen op på ved at minde om indstilling af spejle og komme med nogle gode råd: Det er et lovkrav, at dine sidespejle er korrekt indstillet – indstil derfor dine sidespejle, før du kører. Din kollega har måske ændret på dem, så de ikke længere passer til dig, og du bør udnytte dine spejle. De skal stå, så kun én centimeter af lastbilens sider er synlig i hvert spejl. Det giver det optimale overblik, og du bør have overblik hele tiden. Orientér dig, både når du nærmer dig et kryds, mens du holder stille, og når du svinger. Og det med at holde stille i et kryds er centralt, da orienteringsstop redder liv: Kør frem i krydset og stands helt op, så du kan se, om der kommer cyklister, før du svinger – det tager kun et øjeblik, lyder et andet af Vejdirektoratets råd. Endelig er der et sidste råd ... ryd op i førerhuset! Det råd kommer bl.a. fra formanden for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Sven Krarup Nielsen, som selv har konstateret, hvor mange ting, der kan spærre for udsynet i en lastbil, fx navneskilt, gardiner, maskotter, kaffemaskine og måske en skærm til et kamera. »Et kamera nytter ikke, hvis

22

dtl magasinet

Lastbilchauffør Brian Albertsen: »Et godt vejkryds har malet cykelruten blå og stopstregen for biler er trukket fem meter tilbage.«

skærmen sidder, så den dækker for udsynet. Alle disse ting må gerne være i førerhuset, men de må ikke dække for udsynet. Jeg har set lastbiler, hvor man næsten kan gemme et helt vogntog bag alt dette tingeltangel,« siger Sven Krarup Nielsen. Hamrende nervøse »Vi er hamrende nervøse for højresvingene, og det gælder også for mine kolleger. Vi taler om det og advarer hinanden om særligt udsatte kryds. Men vi er konstant opmærksomme, og jeg er altid dødtræt efter en arbejdsdag,« siger lastbilchauffør Brian Albertsen. Både Vejdirektoratet og flere kommuner har i årevis forbedret trafiksikkerheden i signalregulerede kryds, og kampagnen henvender sig også til kommunernes vejmyndigheder med fem anbefalinger om gode vejtekniske tiltag, bl.a. den løsning, som Brian Albertsen kalder et godt kryds. »For mig er et godt vejkryds et kryds, hvor cykelruten er malet blå og

stopstregen for biler er trukket fem meter tilbage, så jeg har cyklisterne foran mig,« siger han. Men som erfaren chauffør har han tillige sin egen forholdsregel. »Når jeg nærmer mig et kryds, tæller jeg altid cyklisterne, så jeg ved, hvor mange, der skal være. Og jeg lægger især mærke til den bageste. For når han er med, er alle med, så jeg kan koncentrere mig om ham den uventede, der pludselig kommer drønende ud fra en indkørsel.« Projektet er støttet med ti mio. kr. fra regeringens grønne transportpulje. Pengene er gået til vejtekniske ombygninger i signalregulerede kryds på statsvejene og en afsluttende kampagne. 60 procent af alle ulykker mellem lastbiler og cyklister i perioden 2006-2010 var højresvingsulykker. I 2006-2010 blev 25 cyklister dræbt, 60 alvorligt og 18 lettere skadet Læs mere om højresvingsulykker på www.vejkryds.dk


Bliv en del af succesen ved

Vi tilbyder netop nu: Ledige kontorer og lejertilpasset erhvervsbyggeri med optimal strategisk og logistisk beliggenhed lige ved motorvejen. Opf酶relse af domicilbyggeri p氓 velbeliggende parceller.

DTC Torvet 20 路 7100 Vejle Tlf. 7572 5800 路 www.DTC-online.dk

AUGUST 2011

dtl magasinet

23


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

NYHEDER

FASTE TING

MEDLEMMER

Lad os få din mening om Danmarks Statistiks spørgsmål Vognmænd udvælges af Danmarks Statistik til at indberette deres lastbilers kørsel nationalt og internationalt. Der er for nylig oprettet et kontaktudvalg om transportstatistikkerne, hvor DTL er medlem. Derfor modtager DTL gerne medlemmernes kritik af bøvl og gener eller forslag til forbedringer af Danmarks Statistiks spørgeskemaer. Medlemmernes input skal bruges til at gøre de statistiske indberetninger bedre og nemmere at håndtere. Statistikken over de danske lastbilers godstransport er et vigtigt grundlag for bl.a. DTLs arbejde for at forbedre forholdene for sine medlemmer. Så det er også vigtigt, at spørgeskemaet udfyldes og indsen-

des – selvom det kræver tid og besvær. Danmarks Statistik udtrækker hvert kvartal ca. 1.800 – eller ca. 4,5 pct. – ud af de i alt ca. 40.000 lastbiler og trækkere, som har en totalvægt på over 6 tons. Udvælgelsen er tilfældig, dog vælges køretøjerne efter hvor langt, de ifølge synsdata kører pr. år. Danmarks Statistik spørger de udvalgte transportvirksomheder om hver enkelt af deres bilers kørsel i en enkelt uge i det aktuelle kvartal. Spørgeskemaet udsendes til virksomhederne ugen før. Med denne metode gør Danmarks Statistik mængden af virksomheder, som skal svare på skemaet, så lille som muligt, uden at det forringer kvaliteten af de indsamlede data. Kun 0,35 pct. af de lastbil-uger, som kan

komme til at indgå i undersøgelsen, bliver rent faktisk udtaget til undersøgelse. »DTL lægger stor vægt på arbejdet i det nye kontaktudvalg, som vi selv har været med til at foreslå oprettet. Udvalget fokuserer på brugernes ønsker til transportstatistikken og dens udvikling. Som medlem har DTL nu mulighed for at påvirke arbejdet og bringe vores medlemmers ideer og ønsker helt ind i ”maskinrummet” for statistikkens udarbejdelse. Samtidig kan vi prøve at gøre indberetningsbyrden ved de statistiske indberetninger så skånsom som mulig for vores medlemmer,« siger DTLs medlem af udvalget økonom Morten Pernø. Han kan kontaktes på telefon 2276 8602 eller e-mail mpe@dtl.eu.

Transporter og produktansvar Transportørers ansvar efter reglerne om produktansvar er emnet for en heldags temadag tirsdag 13. september på Rungstedgaard i Rungsted nord for København. Temadagen, der arrangeres af Forsikringsakademiet, indeholder en række indlæg om, hvordan produktansvarsreglerne kan anvendes inden for transportretten. Temadagen henvender sig meget bredt til medarbejdere i forsikringsselskaber, forsikringsmæglere, advokater men også til transportører, speditører og logistikoperatører. Baggrunden er, at flere situationer har bevirket, at man i løbet af de seneste år i høj grad er begyndt at overveje, i hvilken udstrækning produktansvarsreglerne også kan anvendes inden for transportretten. Tilmelding til temadagen kan ske på Forsikringsakademiets hjemmeside, www.foak.dk eller e-mail til uddannelse@foak.dk

Forbliver iskold. Overbevisende køleeffektivitet: Cool Liner Duoplex-serien.

Krone Skandinavien A/S • Tlf. +45 73 61 10 00 • post@krone-skandinavien.dk

24

Krone_Dänemark_Dansk-Transport-Logistik_186x127_DU110201_CL.indd 1

dtl magasinet

www.krone-skandinavien.dk 21.07.2011 11:20:25 AUGUST 2011


Ny Daily på vej Iveco introducerer i næste måned en ny version af den lette Daily, som allerede er solgt i over to millioner enheder. Den nye Daily opdateres på flere punkter bl.a. med nye motorer. Under motorhjelmen ligger en ny 3-liters, 4-cylindret Euro 5 FPT Industrial dieselmotor, der leverer en nominel effekt på 205 HK (150 kW) og et maksimalt drejningsmoment på 470 Nm. Med anvendelse af to turboladere opnås højere drejningsmoment og effekt samtidig med, at udslip af farlige stoffer og brændstofforbruget reduceres. Der er også versioner, der opfylder den skrappe EEV-norm, og der er både naturgas- og eldrevne udgaver.

Dailyen fås fortsat med seks varianter totalvægt fra 3,2 til 7 tons, nyttelast op til 4,7 tons og lastvolumen op til 17,2 m3. På sikkerhedssiden er Ny Daily som standard udstyret med det nye ESP 9 sikkerhedssystem med aktive sensorer, som omfatter en stribe faciliteter: ABS (blokeringsfri bremser), EDB (elektronisk bremsekraftfordeling), ASR (antispinregulering), MSR (motorhastighedsregulering), ESP (elektronisk stabilitetsprogram), HBA (hydraulisk bremseassistent), Hill Holder (til igangsætning op ad bakke), LAC (Load Adaptive Control, der registrerer lastens vægtfordeling), TSM (kontrol af anhængerens

Ivecos nye udspil i den lette ende er en opdateret Daily.

stabilitet), HRB (øget bremsekraft på bagakslen i tilfælde af nødbremsning), HFC (hydraulisk kompensation for tab af brem-

seevne), RMI (forebyggelse mod væltning) og ROM (overrulningsindgreb).

Prisga ranti – hvis du vognm finder vore andsku ligere h rser bilos gennem en anden skole fører vi , kurset den ne til dsatte pris, og du får y derligere dkk. 1000,i rabat.

Uge 36 og 45 Uge 41

Uge 39 og 47

Uge 39 og 47 Uge 36 Uge 41 Uge 42 Uge 41

Uge 36

AUGUST 2011

dtl magasinet

25


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

DTL-NYT

MEDLEMMER

FASTE TING

BAGGRUND

Testbilen er en opdatering af Volvos solide FM-serie, der går tilbage til 1998.

Volvo FM 410:

Den moderne distributionsbil FM-serie med nyskabelser og kosmetiske ændringer Karsten Gade

Volvo har moderniseret sin solide FM-serie, som så dagens lys tilbage i 1998. F står for frembygget og M står for middelhøj placering af førerhuset. Den lavere placering af førerhuset udgør også den største visuelle forskel mellem FM og FH serien, hvor en stor del af komponenterne i øvrigt benyttes i begge modelserier. FM serien er som udgangspunkt beregnet til distribution, anlægskørsel og regionale transporter. Siden introduktionen er FM serien blevet opgraderet i flere omgange, og senest i 2010. DTL Magasinet havde i juni lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med

den opdaterede FM serie på en tur i det Midtsjællandske område. Testbilen,FM 410, 4x2 Euro 5, var spændt foran en tre-akslet sættevogn, i alt et vogntog læsset op til en totalvægt på 40 tons. Testbilen var udstyret med et L2H2 Globetrotter førerhus, monteret på et medium chassis. Udstyrsniveauet var som altid i en Volvo meget højt. Og nok så væsentligt var det, at en stor del af udstyret både gavner chaufførens arbejdsmiljø og trafiksikkerheden. Af nyttigt sikkerhedsudstyr kan nævnes ESP – elektronisk stabilitetsprogram, sporassistent, afstandsradar og BiXenon lys.

God arbejdsplads til regional kørsel Førerpladsen er godt indrettet. Knapper og betjeningsgreb sidder, hvor de skal på det buede instrumentpanel. Indstillingen af førersæde og rat kan tilpasses chauffører i alle størrelser. Selv om testbilen var udstyret med en Globetrotter kabine fornemmer man alligevel den forholdsvis høje motortunnel under kørslen. Det lavt placerede førerhus betyder nemlig, at adgangsforholdene til den store og brede køje bliver lidt mere besværlig i dagligdagen. Det skal dog nævnes, at FM-serien som udgangspunkt er beregnet til regionale transporter, hvor chaufføren

Knælende indstigning Volvos FE-serie har fået en førerhus-variant, der sikrer ekstra lav indstigning. Førerhuset Volvo FE LEC - Low Entry Cab er til renovationsbiler, distributionsbiler og andre køretøjer, som anvendes til opgaver, hvor chaufføren stiger ind og ud af førerhuset mange gange om dagen. Når den såkaldte knælefunktion aktiveres, er førerhusets eneste trin bare 44 cm over vejbanen. Døren i passagersiden på Volvo FE LEC åbnes 90 grader, og det sammen med den lave indstigningshøjde gør, at man kan stige ud af førerhuset og have fuldt overblik over den

26

dtl magasinet

omgivende trafik. Gulvet er helt plant. Førerhuset er også designet til at give chaufføren bedst muligt udsyn i alle retninger. Foruden store

bakspejle og nærsigtspejle er der en lavt placeret rude i passagerdøren og ekstra sideruder i den bageste del af førerhuset.

Det ekstra lave førerhus til fx renovationsbilen.

Sikkerhedssystem tager kontrollen med lastbilen For at mindske risikoen for kø-ulykker har Volvo udviklet systemet Automated Queue Assistance, AQuA. Det skal aflaste chaufføren ved kø-kørsel ved simpelt hen at overtage kontrollen over køretøjet. En række tekniske løsninger går ind og overtager bilens styring, hastigheden og hjælper chaufføren med at køre lastbilen og med at holde koncentrationen. Når en kø opstår, kan chaufføren vælge at aktivere systemet, som

AUGUST 2011


Volvo FM 410, 4x2 T Førerhus:

L2H2 Globetrotter

Motor:

6 cyl. D11C-410

Euronorm:

Euro 5 med SCR katalysator

Effekt:

302 kW/410 hk ved 1.600 - 1.900 omdr/min.

Moment:

1.950 Nm ved 950 – 1.400 omdr/min.

Gearkasse:

I-Shift AT2412D med 12 gear

Trækaksel:

RS1356SV

Bremser:

EBS/ABS og skivebremser

Motorbremse:

VEB 300 kW ved 2.300 omdr/min.

Akselafstand:

3600 mm

Dæk:

315/70R22.5 for og bag

Sikkerhedspakker: ESP – Sporassistent og Afstandsradar

ikke nødvendigvis sover i lastbilen hver dag. På trods heraf var der masser af skabsplads over forruden og på bagvæggen. Køreoplevelsen var rigtig god. Støjniveauet i kabinen er lavt og en Volvo værdig. Førerhuset er komfortabelt med lyse og venlige farver og tilpas affjedret. Følingen med vejbanen var behagelig, og testbilen var forsynet med en 12 trins I-shift gearkasse hvor I-Roll funktionen var indbygget. I-Roll er et program i gearkassen som automatisk

fungerer ved lave hastigheder. Chaufføren kan let overtage kontrollen igen. For at chaufføren, som altid har det fulde ansvar for køretøjet, skal holde sin fulde opmærksomhed på trafikken, registrerer et kamera, hvor observant chaufføren er og kommer med en advarsel, hvis koncentrationen svigter. Løsningen er udviklet i forbindelse med et EU-projekt til fremme af intelligente køretøjer kaldet Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport, HAVEit.

AUGUST 2011

FM’erens globetrotterførerhus. Testbilen havde et frontkamera i stedet for frontspejlet.

til- og frakobler splitgearet, hvorved der fremkommer en friløbsfunktion på lastbilen – til gavn for brændstofforbruget. I-Roll er en god løsning, som kan anvendes på strækninger, hvor der hverken er brug for motorkraft eller motorbremsning – eksempelvis på forholdsvis flade vejstrækninger. Kosmetiske opdateringer De seneste opdateringer findes primært udvendigt med nyt kølergitter, nye og skridsikre trin foran, nyt

luftindtag, nye forlygter og mulighed for større brændstoftanke. De seneste opdateringer supplerer dermed den nyligt opdaterede I-Shift gearkasse og det store motorprogram på otte varianter, som Volvo kan tilbyde køberne af en FM. Motorerne har SCR og overholder Euro 5-normen. Og de fleste motorer fås også i EEVcertificerede udgaver. Førerhuset kan leveres i seks varianter med og uden sovekabine samt forskelligt udstyrsniveau.

Hybrid-batterier klarer crash-test Volvos nye FE Hybrid med sin 578 kilo tunge batteripakke har været igennem en særlig crash-test for at sikre, at alternative drivliner ikke udgør en sikkerhedsrisiko. Derfor har teknikerne braset en personbil ind i batteripakken. Volvo FE Hybrid drives parallelt af en el- og en dieselmotor, så man kan spare op til 30 procent på brændstoffet. Hybrid lastbilen, som hovedsageligt skal køre som distributions- og renovationslastbil i byområder, blev testet ved at simulere en ulykke, hvor en personbil med 46 kilometer i timen kører ind i siden på batteripakken.

Efter kollisionen med batteripakken kunne Volvo konstatere, at installationen indfriede forventningerne. Batteripakken er meget stabil. Testen viste dels, at

batteripakken klarede en kollision uden at gå i brand, dels at chaufføren i personbilen ikke kom til skade ved sammenstødet.

Her rammer ”personbilen” hybridlastbilens store batteri.

dtl magasinet

27


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

NYHEDER

FASTE TING

MEDLEMMER

Ny Codan-aftale:

Ansvarsdækning øges fra en til fem millioner kroner Husk at aftale et begrænset erstatningsansvar med kunden, lyder godt råd

Dyretransportører og andre kan sikre sig mod millionkrav fra kunderne, hvis en transport forårsager nogle store skader.

28

dtl magasinet

Codan øger nu den maksimale ansvarsdækning for vognmændene fra én til fem millioner kroner på forsikringens deldækning, ”tabsdækning”. Den forhøjede dækning skal sikre, at transportører ikke risikerer at skulle af med kæmpe summer, hvis de bliver gjort ansvarlig for en skade på en kundes ejendom eller formue som følge af transporten. Den udvidede dækning er i første omgang målrettet dyretransportører, der nu kan forsikre sig imod kæmpe erstatningskrav, hvis de fx får skylden

ARKIVFOTO: Per Daugaard

Af John Larsen

aftalen på plads med Codan for DTLs medlemmer. Udover smitte af dyrebesætninger kan det fx være forureningssager efter uheld eller skader som følge af foderstoftransporter.

for at have smittet en hel dyrebesætning. Men også andre transportører kan have interesse i at sikre sig mod store erstatningskrav. Baggrunden for forhøjelsen er landbrugets større og større men færre bedrifter de senere år. Vognmanden løber altså en større risiko ved udførelsen af den enkelte transport. »Ansvarsforsikringen dækker tab, som påføres transportørens kunde i forbindelse med transporten, men som vedrører andre forhold end selve godset,« forklarer jurist Maria Nymann, Dansk Erhverv, som har forhandlet

Standardaftale om begrænset erstatningsansvar Det kan være en god ide, at vognmanden også indgår en aftale med sin kunde om at begrænse erstatningsansvaret, anbefaler hun. Derfor har DTL udformet en standardaftale om begrænsning af vognmandens erstatningsansvar. Heri aftales sammen med kunden, fx landmanden/ slagteriet, et loft over, hvor meget vognmanden kan stilles til ansvar for, hvis det helt store uheld er ude. Standardaftalen er kommet i stand efter en workshop med folk fra Codan og DTLs specialforening DTL Dyr og Kran-Blok erfa. »Når aftalen om et begrænset erstatningsansvar er indgået, kan vognmanden dernæst tegne en forsikring for det beløb, han maksimalt kan blive stillet til ansvar for,« siger Maria Nymann. I nogle tilfælde vil aftalen om begrænsning af erstatningsansvaret blive indgået i forbindelse med en transportaftale mellem dyretransportøren og et slagteri. I de tilfælde er det vigtigt, at også landmanden er taget i ed og har accepteret aftalen om begrænset ansvar. Det er også vigtigt, at parterne har klare aftaler om, hvordan transporterne skal udføres, så vognmanden kun kommer de steder på bedrifterne, som det er aftalt. Codan og DTL forventer, at den udvidede dækning kan være interessant for 70-100 DTL-medlemmer heraf en væsentlig del af medlemmerne af DTL Dyr.

AUGUST 2011


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

NYHEDER

FASTE TING

MEDLEMMER

Vognmænd spørger hotline Dansk Erhvervs jurister rådgiver DTLs arbejdsgiverforenings medlemmer og besvarer deres spørgsmål. Vi har en medarbejder, der døde for nylig. Hvordan forholder vi os med afregningen af løn og feriepenge?

VIDEN ER GULD VÆRD

– find guldet på DTLs hjemmeside Er du i tvivl om reglerne? Log ind på DTLs hjemmeside, www.dtl.eu og find svar under ”Det siger loven” eller ”Regler”. Læs hvad du gør for at slippe for annoncehajers hærgen. Her advarer DTL om falske fakturaer, annoncehajer og andre lignende svindlere, der forsøger at franarre virksomheder penge Læs om øget totalvægt og akseltryk eller find de seneste opdateringer til modulvogntogs-vejnettet.

Tilbud og rabatter – komplet oversigt

Klik på den orange fane ”Medlemstilbud” og se listen over alle de tilbud og rabatter, DTLs medlemmer kan få.

SVAR: Den dag, medarbejderen dør, stopper ansættelsesforholdet og dermed arbejdsgiverens forpligtigelse til at betale løn. Lønnen fra sidste afregning til og med dødsdagen skal udbetales til dødsboet efter fradrag af skat m.v. på sædvanlig vis. Feriepenge skal ligeledes udbetales til dødsboet både for tidligere og løbende optjeningsår. Hvem, der er berettiget til at modtage udbetalinger til boet, fremgår af den attest, skifteretten udsteder, når der er taget stilling til, hvorledes boet skal behandles – suppleret med eventuelle skiftefuldmagter. Var afdøde funktionær, kan der blive tale om at udbetale efterløn til efterlevende ægtefælle eller dennes børn under 18 år. Udbetaling i henhold til disse regler sker uden om boet til ægtefælle eller børn. Beskatning sker på grundlag af den efterlevende ægtefælles eller børns skattemæssige forhold.

Vi havde en medarbejder, der fratrådte tirsdag 26. juli og er i forbindelse med opsigelsen blevet arbejdsløs. I umiddelbar forlængelse af opsigelsen holdt medarbejderen en uges ferie. Skal den medarbejder have betaling for 1. –3. ledighedsdag?

Opdateret oversigt over indirekte lønomkostninger

SVAR: Nej, når en opsagt medarbejder holder ferie på de dage, der ellers ville have været 1.-3. ledighedsdag, skal der ikke betales for disse dage.

Du kan også finde DTLs oversigt over de aktuelle indirekte lønomkostninger. Du skal være medlem for at få adgang til oplysningerne.

Vi har en chauffør som ind i mellem overnatter i bilen. Hvad skal chaufføren have i løn for det?

Har du glemt dit brugernavn (e-mail eller DTLs medlemsnummer) eller password, så ring på 7225 5355 eller send en e-mail til lss@dtl.eu eller mar@dtl.eu. Så hjælper vi.

SVAR: I henhold til chaufføroverenskomstens § 3, stk. 3, skal der ved overnatning uden for hjemstedet betales kost og logi efter godkendt regning, samt et udliggertillæg på kr. 85,00 pr. nat medmindre andet er aftalt.

AUGUST 2011

dtl magasinet

29


SEKTION 1

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

FASTE TING

MEDLEMMER

LEDERENS BORD: Hvilke udfordringer optager danske transportledere. Bag bordet sidder denne gang adm. direktør Ivan Nadelmann, Biludan Gruppen.

Transporten

– min hårdeste branche Der skal virkelig kæmpes for indtjeningen, lyder det fra en af Danmarks mest erfarne forretningsmænd Af John Larsen | Fotos: Per Daugaard

Ivan Nadelmann: »Som forretningsmand gælder det altid om at forstå forholdet mellem køber og sælger; begge parter skal have en fornuftig forretning ud af et samarbejde.«

30

dtl magasinet

Ivan Nadelmann, 65, har haft en karriere på 45 år i bil- og servicebranchen, men han har også i en halv snes år haft sine ben i transportbranchen. Og han lægger ikke skjul på, at det har været en benhård verden at træde ind i. Det var som ejer af bilkoncernen Biludan Gruppen A/S, at Ivan Nadelmann overtog autotransportfirmaet Bil Transport Kompagniet A/S, BTK. På den måde kom biltransporterne ”in house” i koncernen, som også talte bl.a. Avis og Budget Biludlejning. BTK transporterede i forvejen personbiler til koncernens adresser for biludlejning, leasing og salg. Og her fra dette årsskifte har BTK fordoblet sin kapacitet ved at overtage DSV Autotransport, så man nu råder over cirka 40 køretøjer til autotransporter, der nu også går til udlandet. Med udvidelsen er firmaet blevet et af landets største danskejede autotransportfirmaer. Udover BTK består Biludan Gruppen A/S i dag af AVIS i Polen og Rusland, lejlighedskomplekser i Gdansk, Skovshoved Hotel og nogle andre investeringer. Hvordan er livet som topchef i transportsektoren? »Jeg har været forretningsmand hele mit voksenliv, men jeg er alligevel blevet overrasket over hvor lidt forståelse, mange transportindkøbere har for branchens vilkår og for, at begge parter skal tjene penge og have en fornuftig forretning.« Han giver nogle eksempler: »I vinter modtog vi en klage over for sen levering af nogle personbiler. Det

AUGUST 2011


rasket r e v o r »Jeg e or lidt v h r e v o ange m , e s l e forstå købere d n i t r o transp arter p e g g e at b har for, nge og e p e n e skal tj nuftig r o f n e have ing.« forretn på trods af at kunden selv havde haft det største besvær med at nå frem til sit kontor gennem snemasserne, og selvom min chauffør først havde måttet grave personbilerne fri af snedriverne!« Og når det tager længere tid at komme frem i trængslen på grund af vinterføret eller vejarbejder – som der i øjeblikket er omkring København og som kun bliver værre – så er det svært at få det forøgede tidsforbrug betalt. Det er fx lige så svært at få dækket de øgede dieselpriser. En af årsagerne er, at der ofte står nogle andre klar til at underbyde, enten fordi de åbenbart er villige til at køre med underskud, eller fordi de ikke kender deres egne omkostninger!« Ivan Nadelmann klager ikke. Han trives. Han konstaterer bare, at det i transportbranchen er sværere at få accept hos kunden af, hvad tingene koster, og hvad de egentlig betaler for, i forhold til hvad han har oplevet i andre brancher. »Det, jeg forsøger, er at få skabt varige relationer med kunderne, et slags parløb hvor begge parter får noget ud af det. Som forretningsmand gælder det altid om at forstå forholdet mellem køber og sælger; begge parter skal have en fornuftig forretning ud af et samarbejde.« Fra bilvasker til ejer Ivan Nadelmann har skabt sig en formue på ejerskabet af især biludlejningsfirmaet AVIS – hvor han som ganske ung vaskede biler for at tjene til sine studier. Drømmen om at blive selvstændig og opnå størst mulig personlig frihed har altid været meget stærk hos ham. Så han gik tidligt i handelslære. Det

AUGUST 2011

var mens, han passede sin læreplads på kontoret hos radiofabrikken Linnet og Laursen A/S, at han også tog bilvaskertjansen hos Avis for at spæde til lærlingelønnen. En dag søgte bilfirmaet en medarbejder til regnskabsafdelingen, og unge Ivan lagde billet ind på jobbet. Han fik det efter at have overvundet direktørens betænkeligheder. I årenes løb voksede han i graderne i takt med, at biludlejningen voksede til at blive markedsleder herhjemme. Den helt store chance kom i 1989, da Avis i Danmark, Norge og Irland blev sat til salg. Han pantsatte alt, hvad han ejede, men der skulle mange flere penge til. Så han gik i partnerskab med finansmanden Klaus Riskjær Petersen, der lod ham stå som ejer af halvdelen af firmaet. Da Riskjær Petersen gik konkurs med sit Accumulator Invest, blev aktierne overtaget af en anden finansmand, Finn Harald Simonsen. Han blev dog nogle år senere købt ud af bl.a. Ivan Nadelmann. Herefter udvidede han biludlejningsimperiet til bl.a. Cuba, Polen og Rusland. Budget Biludlejning blev også købt, og han købte sig ind i Bilernes Hus i Silkeborg. Virkelighedens Matadorspil fortsatte med købet af Skovshoved Hotel – med hans kone, Tofa, som bestyrer. I efteråret 2005 solgte han imidlertid de danske biludlejningsselskaber

Avis og Budget til et sydafrikansk investeringsselskab. Virkelysten intakt Ivan Nadelmann kunne i dag trække sig tilbage i ro og mag, leve af formuen og hygge om sin store familie. Det gode liv dyrkes skam, men der er lige det dér med virkelysten: »Jeg kører løs så længe, det er sjovt. Det kan måske lyde lidt mærkeligt i dagens Danmark, men jeg mener faktisk, at man også har en forpligtelse til at yde, så længe helbredet og lysten stadig er der. Derfor er jeg stadig dybt nede i tallene i vore forskellige aktiviteter – også i BTK, hvor min søn, Stefan Nadelmann, er daglig leder.« Et af firmaets mål er at holde autotransporterne på danske plader og med danske chauffører bag rattet. »Det kan for nogle lyde som en lidt dyr målsætning i disse udflagningstider. Vi er meget tilfredse med vores chauffører. Det er jo dem, der sørger for, at vi kan levere kvalitet, præcision og sikkerhed i leverancerne. Det forsøger vi som sagt hele tiden at overbevise vores kunder om er alle pengene værd!« Skal han pege på en retrætepost, ja så bliver det som ”vicevært Meyer” hos sin kone på Skovshoved Hotel. Men kosten får lov at blive stående en rum tid endnu.

»Et af firmaets mål er at holde autotransporterne på danske plader og med danske chauffører bag rattet.«

dtl magasinet

31


SEKTION 1

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

FASTE TING

MEDLEMMER

AKTUELLE SAGER – Overblik over månedens vigtigste og mest aktuelle erhvervspolitiske spørgsmål

Trafikindsats bærer frugt Vejdirektoratet har netop offentliggjort ulykkesstatistikkerne for trafikuheld i Danmark 2010. Der er klart færre dræbte og tilskadekomne. Det glæder DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der er medlem af Færdselssikkerhedskommissionen. »Jeg noterer mig, at tallene for 2010 generelt er meget positive med færre uheld og skader end forventet. Vi er nu nede på 255 dræbte i 2010 mod 303 i 2009. Jeg noterer mig også, at vi skal helt tilbage til starten af 1930’erne for at finde lavere tal.« Antallet af ulykker er

faldet for alle vejtyper. Det største procentvise fald ses for ulykker med personskade på motortrafikveje. For dræbte er der et fald på 32 procent for øvrige statsveje og 16 procent for øvrige kommuneveje. For motorveje er der dog en lille stigning på 9 procent i antal dræbte. Det kan ifølge Vejdirektoratet hænge sammen med, at der er åbnet nye motorvejsstrækninger. Erik Østergaard er ikke i tvivl om, at de positive tal skyldes, at alle løfter i flok – herunder også private organisationer som DTL. »Vi anerkender vores ansvar i transportsektoren for at deltage i trafiksikkerhedsarbejdet, fordi vores produktionsapparat bevæger sig rundt blandt borgerne hver eneste dag – og til deres gavn. Lastbiler vil altid være en faktor, der gør ulykker alvorligere på grund af deres størrelse. Derfor har vores medlemsvirksomheder fokus på trafiksikkerheden, ikke mindst fordi det at være involveret i en alvorlig ulykke kan være en traumatisk oplevelse for chaufføren.« Erik Østergaard fremhæver, at DTL fortsætter sit trafiksikkerhedsarbejde gennem repræsentation i Rådet for Sikker Trafik, diverse arbejdsgrupper sammen med myndighederne, repræsentation i de regionale trafiksikker-

32

dtl magasinet

hedsudvalg og med projekter som Trafiksikkerhed i Øjenhøjde og Trafiksikker Virksomhed.

Gå efter de grove Effektiv landevejskontrol var på dagsordenen, da DTL sammen med resten af transportbranchen, politiet og rigsadvokaten i sidste måned mødtes hos justitsminister Lars Barfoed. »Det er positivt, at mini-

steren lytter til vores synspunkter, og jeg kan kun sige, at vi havde en god dialog,« siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard. »DTLs budskab er, at vi ønsker flere landevejskontroller især med fokus på de grove køre- hviletidsovertrædelser. Vi ser gerne flere af de planlagte kontroller, men det er lige så vigtigt at øge antallet af spontane kontroller. Ingen skal kunne smyge sig uden om en kontrol efter at have fået tip fra en kollega. Vi vil de bevidste og grove overtrædelser til livs, for de er trafikfarlige og konkurrenceforvridende.« Rigspolitiets statistikker blev ligeledes vendt. Bl.a. på opfordring fra DTL er statistikkerne over overtrædelserne blevet mere nuancerede, men der er stadig mulighed for forbedringer, og de muligheder luftede DTL på mødet.

Ros til skatteminister for dieselindsats Skatteminister Peter Christensen havde sommermøde hos DTL med formand Jørgen Egeskov, adm. direktør Erik Østergaard og erhvervspolitisk chef Ove Holm. »Vi roste skatteministeren for den tilbagebetalingsordning, der er kommet i stand på grund af tyskernes dobbeltbeskatning af diesel i ikke-standardtanke. Vi er meget tilfredse med skatteministerens indsats. Allerhelst så vi selvfølgelig, at EU-reglerne

Fra venstre DTLs adm. direktør Erik Østergaard, skatteminister Peter Christensen og DTLs formand Jørgen Egeskov.

blev ændret, men det kan som bekendt tage tid. Skatteministerens tiltag er et meget velkomment plaster på såret, indtil EU ændrer reglerne. Og her kommer den danske regering til at spille en meget vigtig rolle, når den overtager EU-formandskabet til nytår,« siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard. Der blev også talt om den aktuelle grænsekontrol. »DTL hilser det meget velkomment, at der ifølge aftalen skal foretages forøget kontrol med, om udenlandske transportvirksomheder betaler vejbenyttelsesafgift (vignet) i Danmark. Det har været vores mærkesag i mange år, og DTL har over for Folketinget dokumenteret, at det er et problem til skade for danske vognmænds konkurrenceevne.

Til gengæld har vi været betænkelige ved, at kontrollen kommer til at indebære for stramme tøjler for den godstransport, der nødvendigvis skal flyde over grænserne i det indre marked i EU. Vi har dog

noteret, at Skatteministeriet har stor fokus på, at lastbiltrafikken over grænsen ikke generes unødigt,« siger DTLs direktør. På dagsordenen stod også planerne om kørselsafgift og bompenge for lastbiler. Og så blev der lejlighed til at tale om skatte- og afgiftsbetalingen ved udenlandske transportørers udførelse af cabotage, og de positive effekter af de multikontroller, som SKAT udfører sammen med bl.a. politiet og Trafikstyrelsen. I forlængelse heraf drøftedes SKATs forslag om bedre at kunne sikre sig mod skattesnyd blandt transportører, der kører i varebiler, ved at lade varebiler blive omfattet af godskørselsloven, så der bl.a. bliver krav om vognmandstilladelse, egenkapital og maksimal gæld til det offentlige.

Forlig om genbrugspladserne Vognmændenes kritik af de halvandet år gamle affaldsgebyrer

AUGUST 2011


Ejerskifte giver nyt liv til kombi-terminalerne Med Banedanmarks overtagelse af kombi-terminalerne i Høje Taastrup, Taulov og Padborg får DTL gennemført en af de mærkesager, der har været nogle år undervejs. Og det bliver en gevinst for samspillet mellem transportformerne, mener en tilfreds adm. direktør for DTL, Erik Østergaard. Transportminister Hans Chr. Schmidt søger finansudvalget om godkendelse til, at Banedanmark overtager kombi-terminalerne fra DSB med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år. Der er tale om en bevilling på 167,3 millioner kroner. Dermed er det slut med noget af det allersidste arvegods fra det gamle statsselskab, DSB Gods. DTL har meget længe kæmtil genbrugspladserne er blevet hørt. Politikere fra S, SF, R, K, V og DF har i sidste måned indgået et forlig om, at virksomheder, der ønsker at bruge genbrugspladserne, aktivt skal tilmelde sig. Ønsker de i stedet at anvende en privat vognmand til at fjerne affald, så står det dem frit for, og de opkræves ikke et gebyr fra genbrugspladsen.

»Vi er glade for, at forliget er blevet indgået inden sommerferien, så reglerne kan træde i kraft 1. januar 2012, som politikerne har stillet os i udsigt. For mens vi venter, mister vi nemlig kunder, der er tvangsindlagte til at betale til genbrugspladserne,« siger konsulent i DTL, Lisbet Hagelund Hansen. Politikerne har valgt, at kommunerne selv må beslutte, om de vil drive en genbrugsplads, hvor der betales efter et indvejningssystem, en klippekortordning, hvor forskellige læssestørrelser betales med forskellige antal klip, eller fortsætte med gebyrstrukturen, for dem der er tilmeldt genbrugspladsen.

AUGUST 2011

pet for at få overført ejerskabet af kombi-terminalerne fra DSB til Banedanmark. DSB er et persontrafikselskab, og efter DTLs mening har det historiske ejerskab bremset for en fornuftig udvikling af godstransporten på skinner i Danmark. I øvrigt markerer brugeren af kombi-terminalen i Høje Taastrup, DB Schenker, en udvidelse af terminalen med et arrangement 26. august, hvor transportminister Hans Chr. Schmidt står for den officielle åbning. Bagefter holdes et seminar om fremtidsperspektiverne.

Euro-norm overhaler miljøzoner indenom Luften i storbyerne er blevet renere med de nye miljøzoner. Det viser en rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, som har undersøgt om zonerne i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg har begrænset udledningen

FOTO: Karsten Gade

FOTO: Karsten Gade

Forliget skal nu omsættes til regler. DTL fortsætter arbejdet for at skabe gode regler på området.

Renere motorer som i denne Scania R 440 Euro 6 vil udligne miljøzonernes effekt i 2020, viser ny rapport.

af sundhedsskadelige partikler og kvælstoffer. En interessant konklusion

er, at i de kommende år bliver udbyttet af miljøzonerne gradvist mindre, fordi EU samtidig skærper kravene til især den tunge trafik. »Forureningen er ikke kun bragt ned, fordi der nu stilles strengere krav til lastbiler og busser om bl.a. partikelfiltre. Men det har også hjulpet, at der i bilparken

løbende er sket en udskiftning til mere miljørigtige biler,« udtaler seniorforsker Steen Solvang Jensen til DR-nyheder. Forskerne har også set frem i tiden og er nået frem til, at miljøzonernes effekt i 2020 stort set vil være udlignet af de fortsat skærpede EU-krav til bilparken. Det betyder, at effekten af miljøzonerne især vil kunne mærkes i årene frem til 2015, for derefter at tage af frem til 2020.

DMF – Ordinær generalforsamling

Dansk Møbeltransport Forening holder ordinær generalforsamling på

Hotel Radisson Blu, Amager Boulevard 70 2300 København Lørdag den 10. september 2011, kl. 09.00 Indkaldelse samt dagsorden for generalforsamlingen og det reviderede regnskab for perioden 1. juli 2010 - 30. juni 2011 vil blive tilstillet medlemmerne. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til § 24 i foreningens vedtægter være indsendt til formanden senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Niels Justesen, formand Faaborg Flytteforretning Postbox 51 Chr. IX’s Vej 13 5600 Faaborg

dtl magasinet

33


SEKTION 1

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

FASTE TING

MEDLEMMER

SAGT & SKREVET Vil af med papirbunkerne Jeg drømmer ofte om, at der blev oprettet er transportråd, så alle ansøgninger og bestemmelser kan behandles samme sted. Vognmand Winnie Grant, Kastrup, i Erhvervsbladet, om de mange timer der nemt går med at udfylde papirer til mange forskellige ministerier, kommuner og styrelser.

Ingen statsstøtte Jeg har fra dag ét sagt, at statsstøtte til ruten ikke er en mulighed. Jeg har undersøgt, om det vil kunne lade sig gøre juridisk at sende opgaven i EU-udbud, og det kan definitivt ikke forsvares juridisk. Transportminister Hans Chr. Schmidt i Erhvervsbladet om, hvorvidt staten kan støtte overfarten Aarhus-Kalundborg, når Mols-Linien indstiller sejladsen på ruten 15. september.

Vognmænd overforkælede Nu har vognmændene jo været overforkælede med Mols-Liniens fem-seks daglige afgange fra både Aarhus og Kalundborg. En ro/ro-færge giver færre omkostninger for færgeoperatøren, da der ikke skal lønnes personale til catering. Sekretariatschef Preben Juste,Aarhus Transport Group, i Lastbil Magasinet, der går ind for en færge, der kun sejler med ”løse” køretøjer..

Uenighed om bompenge Vi er principielt imod bompenge. Vi bryder os ikke om, at vores medlemmer får ekstraomkostninger for at passe deres arbejde. Rene Nielsen, formanden for Dansk Metal Hovedstaden, i Berlingske, som siger fra over for S og SFs forslag om bompenge i København.

Dyrt at lette ben Før var det tilladt at lette ben op ad bilen eller i det fri, hvis man var på en rasteplads, hvor der ikke var toilet. Nu koster det i stedet en bøde på 1000 kr. Kurt Gjelstrup-Jørgensen, formand for Landsklubben Danske Godschauffører under 3F, i Lastbil Magasinet, om ny lovpakke.

Rundspørge som lovgrundlag Vi har aldrig betragtet disse hurtige spørgsmål-svar udvekslinger i forbifarten på en rasteplads som lovforberedende arbejde – altså at resultatet af en sådan rundspørge ligefrem skulle kunne danne grundlag for at regulere landets lovgivning. Men det er måske praksis i Transportministeriet. Chefredaktør Rasmus Haargaard i Lastbil Magasinet om transportministerens rundspørge, som er begrundelsen for at udvide overhalingsforbuddet for lastbiler.

Føler sig forbigået Det er frustrerende, at vi bliver holdt udenfor. Jeg er bange for, hvad der sker, når det kun er arbejdsgivere, ministeren vil høre på. Jan Villadsen, formand for 3Fs Transportgruppe, i Lastbil Magasinet. Han er vred over, at der ikke er plads til chauffører og deres fagforbund, bl.a. i en ny dansk-tysk transportkommission.

34

dtl magasinet

Nydanskere tager plads i de jyske førerhuse Projektet ”Tag plads i førerhuset”, der skal sikre godstransportbranchens tilførsel af arbejdskraft fremover ved at bruge nydanske chauffører kommer nu til Jylland. Søsterprojektet på den anden side af Storebælt ledes af Region Midt/Nord med chefkonsulent Bendt Thorup og konsulent Brian Svendsen i spidsen. I første omgang går man i gang i august i og omkring Aarhus. Projektleder hos DTL Trine Lundgaard Nielsen vil overlevere de hidtidige erfaringer fra projektet i Storkøbenhavn til de jyske kolleger og håber, at den viden, der indtil nu er indsamlet vil danne et solidt grundlag for en jysk succes: »Vi er jo langt fra færdige på Sjælland men nu, hvor vi grundigt har afprøvet og tilrettet modellen, mener vi, at tiden er moden til at udbrede metoden, så også de jyske vognmænd kan få glæde af den.« Bendt Thorup fortsætter: »I første omgang tester vi modellen i Aarhus-området, hvor koncentrationen af virksomheder og ledige er stor. Er der interesse fra begge parter i andre områder, kan vi sagtens udvide projektet.« Afprøve jobegnede uden bøvl Formand for Østjyllands Vognmandsforening Jørgen Buhl hilser projektet velkommen: »Det er en vigtig indsats, der på længere sigt kan gøre livet nemmere for os vognmænd. Der er ingen tvivl om, at vi kan spare os selv for en masse bekymringer, hvis vi fremover bliver bedre til at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Med ”Tag plads i førerhuset” ser det ud til, at vi har en nem metode til at prøve nogle interesserede kandidater af uden det store bøvl og omkostninger.« Som på Sjælland er parterne i projektet TransportUddannelsesCenteret (TUC), Foreningen Nydansker og en lille håndfuld jobcentre, der allerede har sagt ja til at formidle de ledige. TUCs stærke team i Jylland består af regionschef Kirsten Brøchner og rekrutteringskonsulent Betina Rohde-Brøndum, der står for at afklare de ledige, inden de matches med interesserede vognmandsvirksomheder. Det vil i forbindelse med indsatsen løbende være muligt for deltagende virksomheder gratis at få uddannet sine medarbejdere som mentorer. Er du interesseret i et besøg fra DTLs regionskontor i Viborg for at høre mere om projektet og mulighederne for at få hjælp til rekruttering, så kontakt Bendt Thorup eller Brian Svendsen på 7015 9555. Projektet kører frem til efteråret 2012 og støttes af Integrationsministeriet og FDE Fonden.

Køb og salg af transportvirksomheder I forbindelse med f.eks: • generationsskifte • aktivitetsudvidelse • frasalg af forretningsområde

transportmÆglerne

Vi find køber elleer sælger. r

www.transportmaeglerne.dk • Telefon: 7022 9803

AUGUST 2011


…er du registreret? Fra den 3. januar 2012 ændres emissionsstandarderne, og flere køretøjstyper vil være omfattet. Køretøjer med en bruttovægt på mere end 3,5 ton vil skulle opfylde Euro IV emissionsstandarderne eller betale et dagligt gebyr på £200. Større varevogne og andre specialkøretøjer med en bruttovægt på mellem 1,205 ulastet og 3,5 ton vil skulle opfylde Euro 3 emissionsstandarderne eller betale et dagligt gebyr på £100. Når dit køretøj opfylder disse standarder, vil du skulle registrere det hos Transport for London, inden du kører ind til London. For rådgivning om dine muligheder og for at få en registreringsblanket kan du besøge tfl.gov.uk/lezlondon eller ringe til +44 20 7310 8998

AUGUST 2011

dtl magasinet

35


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 2

NYHEDER

FASTE TING

MEDLEMMER

Handicap gør vognmand til opfinder Nu tager han saltsprederen med tang Af John Larsen

Martinus Christensen: »Med kunstigt ben kunne jeg ikke klatre op på lastbilen, så jeg måtte finde på en anden løsning.«

»Når jeg ikke kan bruge begge ben, må jeg bruge hovedet.« Vognmand Martinus Christensen, 74, griner lidt, mans han forklarer om sin opfindelse, som han har fået patent på: En tang som gør det muligt at montere en saltspreder på lastbilen stående på jorden, så chaufføren undgår at skulle klatre op på lastbilen. Opfindelsen har været nødvendig for stadigt aktive Martinus, som har haft et kunstigt højreben det sidste halvandet år. Nu håber han, at hans gode ide, der letter forberedelserne til snekørslen, vil

blive modtaget godt i branchen. Som mekaniker Ryan Christiansen, Arctic Services, der vedligeholder vintermateriel for Vejdirektoratet i Nordjylland, siger: »Det er en enkel men genial opfindelse. Den forbedrer arbejdsmiljøet for chaufførerne, der slipper for at klatre op på en glat og tiliset lastbil tidligt en frostmorgen for at gøre klar til vintertjeneste. Tangen gør også arbejdet hurtigere. Man kan undre sig over, at noget sådant ikke er opfundet for mange år siden – men bedre sent end aldrig.« Martinus Christensen og Ryan Chri-

Her griber tangen fat i saltsprederens krog.

stiansen demonstrerer, hvordan man med grebet på tangen let kan åbne krogene, der holder saltsprederen, når lastbilen er kørt i position. Nu er det planen, at tangen skal i produktion i en rustfrit stål udgave hos et smedefirma, som vognmanden har en aftale med. Først skal der være nogle bestillinger, som kan gøre produktionen af de første ”Martinus-tange” rentabel. Prisen kommer til at ligge på ca. 2.000 kroner plus moms for et sæt med to tange. På Vejdirektoratets plads i Klarup ved Aalborg viser Martinus Christensen og Ryan Christiansen, hvordan man med tangen kan montere saltsprederen på lastbilen stående på jorden.

36

dtl magasinet

Entreprenørkørsel Vognmanden udtænkte løsningen, efter han havde fået indrettet både sin personbil og sin tre-akslede Scania 113, 14

AUGUST 2011


så han kan køre med sit kunstige ben. Martinus Christensen passer nemlig fortsat sit arbejde i Gøttrup Vognmand- og Entreprenørforretning, som han driver sammen med sin søn, Mogens. Blandt opgaverne er kranog containerkørsel, jordarbejde og vinterkørsel for Vejdirektoratet i det nordjyske område. Han har været selvstændig siden 1960 først med en maskinstation, siden med en entreprenørforretning og fra sidst i 1970’erne med en vognmandsforretning. Den blev startet, fordi han havde stort besvær med at finde lastbiler til at køre med sine maskiner. Så kunne ham ligeså godt selv få vognmandstilladelse og nogle lastbiler. Benet måtte amputeres I januar 2010 skulle Martinus Christensen imidlertid opereres for nogle udposninger på pulsåren i højre ben, hvor han havde fået indsat et nyt knæ efter en skade, der oprindeligt stammede fra militæret tilbage i 1956. Men rutineoperationen forløb ikke som

AUGUST 2011

planlagt. En række blodpropper i benet gjorde, at benet måtte amputeres lige over knæet. »Jeg måtte ligge syg midt i vintersæsonen, og jeg måtte droppe at fejre mit 50 års jubilæum om sommeren. Det var træls.« Martinus Christensen er tilbage bag rattet i fuldt vigør igen. Han magter alle chaufføropgaverne, fordi han har fået indrettet lastbilen sammen med en specialist i handicapkøretøjer i Storvorde. »Men der var jo lige det problem med at stige op på lastbilen for at montere saltsprederen. Nu er det problem også løst,« siger den ukuelige vognmand, der ikke skænker en pensionisttilværelse ret mange tanker. »Nu glæder jeg mig til snart at fejre både mit 50 års jubilæum og min 75 års fødselsdag. Og så håber jeg, at min opfindelse kan gøre gavn i mange af vognmandsforretningerne med vinterkørsel.« Interesserede vognmænd kan kontakte Martinus Christensen på telefon 4046 1325.

Den nye opfindelse, en tang der gør det lettere og hurtigere at få saltsprederen på plads på lastbilen.

dtl magasinet

37


*Priser inkl. forsendelse/ekskl. moms

Kalender 2012 Trans Inform er ved at være klar til 2012 med en ny, flot vægkalender (A4) med motiver af veteran-lastbiler. Det er tredje år i træk, at journalist Finn Bjerremand tager billeder til kalenderen, som er designett af vores grafiker Tom Nielsen. Bestil allerede nu 2012-kalenderen til kontoret, et, til medarbejderne og kunder – eller bare til dig selv. Du kan blandt andet få kalendere med eget firmalogo-bånd, så de kan bruges som reklame- og firmagave.

UÆNDREDE PRISER

79,89,-

Levering fra ultimo oktober.

pr. stk.*

eller

pr. stk.*

NYT: eget logo-bånd allerede ved 10 stk.

Mercedes-B

enz LA 1519

MAN DAG 27

4

11

18

25

05 06 tlf. 70 10 å p form.com n in e s s n n a e r J t l @ e d net dtl t Emagasi l.jensen Ko38ntak eller ede

26

30

26 2

20

Fik

e 27 tiv forsid

28

r Jens Peter

Eksempel på logo-bån d

SØND 3

9

15

29

n.

2

8

22

Jensen, Galte

LØRDAG

1

14

21

entreprenø

FREDAG

7

133

19 1

tilhørende

30

6

12

med HMF tip

TORSDAG

29 29

5

28

1970 7 opbygget

ONSDAG

28 2

27

29

4x4 årgang

TI RSDAG

10

16

17

23

24

30

31

AUGUST 2011

JULI

21 arbejdsda

ge excl. 5 lør

dag


NAVNE & NOTER

DMF udsender jubilæumsbog i anledning af jubilæet. Billedet er fra en paradekørsel i starten af 1950’erne.

Flyttebranchen fejrer 100 års jubilæum Årets generalforsamling i Dansk Møbeltransport Forening, DMF 10. september i København bliver en milepæl i foreningens historie. Selv om mange flyttevirksomheder befinder sig i en ganske alvorlig økonomisk situation, så er det naturligt for foreningen trods alt at fejre, at mange kriser i flytteerhvervet er overvundet gennem professionel ledelse og godt købmandskab. Ud over selve generalforsamlingen, der holdes på hotel Radisson Blu, byder dagen på flere oplevelser. Ledsager-turen går til ”Design Museum Danmark” (tidligere Det danske Kunstindustrimuseum), hvor guider fortæller om noget af det, der har gjort Danmark berømt i resten af verden. Foredragsholder og TV-vært Claus Hagen Pedersen underholder med sin viden om København under en sejltur rundt i Københavns kanaler og havn. DMFs jubilæumsbog præsenteres og udleveres til medlemmerne. Bogen beskriver den udvikling, flyttebranchen og det omgivende samfund har været i gennem de seneste 100 år – med udgangspunkt i seks virksomheder, som har udviklet sig på forskellig måde. Bogen er skrevet af forhenværende. museumsinspektør Anders Rehde Nielsen og er blevet muliggjort gennem støtte fra FDE Fonden. Festaftenen bliver også præget af jubilæet. Ud over den sædvanlig konkurrence med flotte præmier er der også topunderholdning, når stand upper Amin Jensen kigger forbi.

Mere end 300 børn og forældre brugte også Langelandsfestivalen til at besøge Danmarks største trafiksikkerhedskampagne, ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde”. Det var kampagnens første besøg på musikfestivalen, der henvender sig til hele familien. De små og store gæster fik trafikundervisning og en lidt bedre forståelse for, hvordan man bliver mere trafiksikker i mødet med store lastbiler. Det er partnerne DTL, 3F Transportgruppe, Danske Fragtmænd, Volvo Lastvogne, OK a.m.b.a., Bridgestone og Børneulykkesfonden, der er i gang med sin 9. sæson med besøg på de danske folkeskoler og ved særlige events som på Langelandsfestivalen. Knap 70.000 børn har allerede modtaget undervisningen, og det er håbet med kampagnen at være med til at etablere en bedre trafikadfærd og dermed reducere antallet af ulykker med lastbiler indblandet.

AUGUST 2011

FOTO: Claus Tjerrild

Kampagne rundede Langelandsfestivalen

Husk at forny førerkort og virksomhedskort De første førerkort og virksomhedskort til den digitale fartskriver er faldet for udløbsgrænsen på fem år. Rigspolitiet slår fast, at det ikke er tilladt at køre lastbil med digital tachograf, hvis førerkortet er udløbet og dermed er blevet uvirksomt. Samtidig præciserer Rigspolitiet, at man ikke kan køre på udskrifter fra tachografen, når udløbsdatoen er overskredet. Det er kun tilladt at køre på udskrifter, når førerkortet mistes, stjæles eller bliver uvirksomt inden for de fem års gyldighedsperiode. Ansøgning om fartskriverkort til en lokal politistation. Nye kort sendes til ansøgerens hjemadresse. Det tager op til ti arbejdsdage at få nye kort.

Ny konsulent i DTL Region Syd DTL Region Syd, der fungerer som sekretariat og servicekontor for ca. 650 virksomheder i DTLs lokalforeninger i de tidligere Ribe, Sønderjyllands-, Vejle og Fyns Amter, har ansat Allan Andersen, 45, som konsulent og virksomhedsrådgiver. Han bor i Egtved med sin hustru og to døtre. Han har tidligere haft flere ledende stillinger i branchen bl.a. som transportkonsulent hos Danske Fragtmænd, og han er oprindelig uddannet luftfragtspeditør og merkonom i markedsføring. Allan Andersen er ansat som ny DTL-konsulent i Region Syd.

Flere bruger sundhedsordning

Festivaldeltagere får diplomer

Kampagnens sidste familiearrangement i år blev afviklet på Egeskov Slot lørdag 6. august, der samlede ca. 400 interesserede.

92 medarbejdere under overenskomsten med DTL modtog i første kvartal 2011 knap 500 behandlinger fra PensionDanmark Sundhedsordning. Og kendskabet til ordningen er voksende blandt medarbejderne. Medarbejdere med en sundhedsordning inkluderer nu også lærlinge og elever, der pr. 1. marts har fået en arbejdsgiverbetalt forsikring. Læs mere på pension.dk/sundhed

dtl magasinet

39


Udgiveradresseret Maskinel Magasinpost ID NR. 42310 Maskinel Magasinpost ID NR. 42310

04/12/07 13:14:36

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon: 2276 7855

Totalberedskabsaftalen giver dig tryghed på vejen Med en DTL Totalberedskabsaftale hos Dansk Autohjælp er du kørende. Betal kun for det, du bruger

Du betaler kun et mindre beredskabsbeløb for, at din virksomhed er tilmeldt hele Dansk Autohjælps beredskab. Beredskabsbeløbet giver både adgang til en lav timepris på vejhjælp samt en række tillægsydelser. Totalberedskabsaftalen indeholder

• Autohjælp • Bygningsskadeservice og brandmateriel inkl. servicering af virksomhedens brandmateriel • Siddende sygetransport og psykologisk krisehjælp • Førstehjælpsmateriel og førstehjælpskurser, der kan tilpasses virksomhedens behov

Tryghed på vejen…

Salg Erhverv: tlf. 7010 8092 / erhvervsalg@dah.dk DTL Mag 1207 #Final.indd 40

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon: 2276 7855

Dansk Autohjælp A/S

Udgiveradresseret Maskinel Magasinpost ID NR. 42310

Tilmeld dig aftalen direkte hos Dansk Autohjælp på 7010 8092 eller på www.dah.dk/dtl.

04/12/07 13:14:36

DTL Magasinet august 2011  

Ny EU-fartskriver sparer tid. 3.200 kr. i gebyr for ingenting. Rundspørge på Christiansborg: Prisloft over chaufførkurser er valgtema

DTL Magasinet august 2011  

Ny EU-fartskriver sparer tid. 3.200 kr. i gebyr for ingenting. Rundspørge på Christiansborg: Prisloft over chaufførkurser er valgtema

Advertisement