Page 1

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

09 | SEPTEMBER 2015 | 17. ÅRGANG

NÅR IT-SYSTEMER INDSAMLER CHAUFFØR-DATA

Kontrol af kørslen skal varsles TEMA OM MILJØ OG BRÆNDSTOF

Miljøomstilling i sneglefart

BLIV KLOGERE PÅ GENTAGELSESVIRKNING VED OVERLÆSBØDER

LASTBIL OG LYSSIGNAL TALER SAMMEN:

PLUS

TEST AF DAF XF

EKSTRA GRØNT GENNEM BYEN

ITS-forsøg i København giver chaufføren op til 15 sekunder ekstra grønt

TRANSPORTUDSTILLINGER | TEST HYUNDAI VAREBIL | GASBIL


Vi må tage vort ansvar for klimaet

Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Line Sandgreen

forskningsinstitutioner skal bidrage endnu mere. Til syvende og sidst kan vognmænd og chauffører ikke gøre mere end den bedste teknologi tillader. Og så er den jo heller ikke længere, end at vi ikke bare som erhverv – men som borgere – har et medansvar, som vi naturligvis skal være med til at løfte. Til gavn for vores børn og børnebørn og den verden de skal leve i. Vi er en organisation, der appellerer til fair transport og et CSR-ansvar, når det gælder konkurrence-, løn- og arbejdsvilkår. Vi pointerer igen og igen, at vores branche kan falde fra hinanden og blive overtaget af de dårligste løsninger og den laveste fællesnævner. Skal vi se os selv i øjnene, så kommer vi ikke udenom også at tage et medansvar for miljø og klima. Mange gør det allerede. Fx når chaufførerne instrueres i at spare brændstof men også i investeringer i bedre teknologi, når bilerne udskiftes. Og her er en ide, der tiltaler mig – en mærkat med ordene: ”Denne vare er distribueret under socialt og klimamæssigt bæredygtige forhold”. En svensk forsker har påvist, at en IKEA-sofa fx kun bliver få kroner dyrere ved, at transportleddet har ordnede forhold fremfor at blive fragtet af en underbetalt rumæner. Og ifølge Scania gør det samme sig gældende for bæredygtig transport. Det bliver nok dyrere – men ikke ret meget. Dét ansvar vil mange forbrugere gerne være med til at betale en beskeden merpris for. Presset på transporterhvervets bidrag til et bedre klima vil kun vokse – og vi bør gå ind i løsninger, der passer til tiden. Dermed passer vi også på erhvervet. Det hedder rettidig omhu.

VOGNMANDSGLÆDE Vognmand Ole Bang havde det som juleaften, da han fik sin nye Volvo FH16 med kran og kærre, spækket med alskens teknik.

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.410 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

2

DTL magasinet

20

FOTO: CARSTEN TEINER

Denne gang skriver vi en del om miljø, forurening og klima – og betydningen for transportsektoren. Og hvis nogle af jer bliver lidt trætte i blikket, så er sagen bare den: Udfordringerne går ikke væk! Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er Danmark – ja hele kloden voldsomt påvirket af forurening og af CO2-udslippets bidrag til klimaforandringerne. Og transporten indtager en betydelig andel. Det kan vi som vognmandsorganisation ikke lukke øjnene for. Scania Danmarks adm. direktør, Janko van der Baan siger, at ”kendsgerningen er, at det ikke er ret meget dyrere at være grøn og satse på bæredygtig transport.” Om det er helt så enkelt, er jeg nu ikke så sikker på. Men uanset hvad: Som branche har vi en forpligtelse til at bidrage konstruktivt til forsøget på at nedbringe miljø- og klimabelastningen. Og på alle parametre – fra bedre kørsel, investeringer i den nyeste teknologi med de rigtige løsninger, mere effektivitet og en bredere vognpark med den rigtige vogn til den rigtige opgave osv. Jeg tror, vi med fordel – sammen med politikerne – skal forsøge at definere nogle realistiske målsætninger, så teknologien og den logistik og struktur, det afføder for at kunne virke, kan komme videre. Her har bilproducenterne selvfølgelig en stor aktie – men også vores offentlige

FOTO: FINN BJERREMAND

LEDER

24 TEST. Nu vil koreanske Hyundai ind på markedet for tunge varevogne. Vi har prøvekørt denne kassevogn H350 i Tyskland. Den rammer det danske marked februar 2016.

SEPTEMBER 2015


INDHOLD FOTO: KIM AGERSTEN

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 6 It-kontrol af chauffører skal varsles . . . . . . . . . . . 8 Transportudstillinger i Greve og Padborg . . . . . 10 Ekstra grønt til lastbiler med nyt ITS-projekt . . 14 Sagt og skrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Mig og min lastbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Test: DAF XF 510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Test: Hyundai kassevogn H350 . . . . . . . . . . . . . . 24 Gentagelsesvirkning ved overlæs-overtrædelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Frifundet for brud på overarbejdsregler . . . . . . .27

18

FOTO: SIEMENS

VELKOMMEN. Nyudnævnte transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt, V, lægger vejen forbi DTL – Danske Vognmænds hovedkvarter på Grønningen. DTLs adm. direktør Erik Østergaard tager imod.

Min nye trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 TEMA: Scania vil have mere fart på grøn omstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TEMA: Scania distributionsbil på gas testes . . 31 TEMA: Lastbiler får el fra vejene . . . . . . . . . . . . 33 TEMA: Bioaffald hentes med specialbygget lastbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 DTLs arbejdsgiverforening holder ekstraordinær generalforsamling . . . . . . . . . . . . 38 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

33 ALTERNATIVER Vejen væk fra diesel for at skåne miljøet vil tage mange afstikkere. Vi beskriver bl.a. to svenske projekter med el-veje. Fotoet er dog fra Siemens’ testanlæg nord for Berlin.

Interessen for biodiesel eller gasdrevne lastbiler og busser er sådan set stor nok, men ofte ender det alligevel med en dieselløsning. Her synes jeg, at myndigheder og politikere mangler at udstikke en klar retning for, hvordan man ønsker en grøn omstilling af transportbranchen.

SEPTEMBER 2015

JANKO VAN DER BAAN, SCANIA DANMARK

SIDE 30

Forsidefoto: PER DAUGAARD / BILLEDBEHANDLING: ADMAD

DTL magasinet

3


Henning Lauritsen: Det nye netværk retter sig mod ca. 700 DTLvognmænd.

FO TO : FI

ARKIVFOTO: JENS BACH

NN

BJE RR EM AN D

NYHEDER DE KORTE

Automatisk nødbremse kan hindre et uheld som dette. Det er ikke sjovt at skulle fortælle vognmanden, at man har snittet en forankørende eller stillestående trailer med højre forhjørne på grund af uopmærksomhed.

Nyt netværk – derfor DTL – Danske Vognmænd er på vej med et nyt netværk for foder- og fødevaretransportører. Det bliver stiftet 24. oktober på Kongebrogården i Middelfart, og alle interesserede vognmænd er velkomne til at møde op. Men hvorfor et fælles netværk? »De to grupper er forskellige, men deres rammebetingelser er rimeligt ens,« forklarer en af initiativtagerne, Henning Lauritsen, der er formand for Holstebro-vognmændene. »Begge typer vognmænd er underlagt strenge krav om opbevaring og forholdsregler mod krydskontaminering (forurening fra andre fødevarer eller foderstoffer). De er også underlagt kravet om egenkontrolprogrammer, og de er alle udsat for løbende kontrol af myndighederne både i virksomheden og på landevejen. Og så er de alle sammen politisk set underlagt miljø- og fødevareministeren.« Ifølge DTLs konjunkturundersøgelse 2015 er cirka 36 procent af DTL-medlemmerne beskæftiget med fødevare- og/eller foderstoftransporter. Omkring 700 vognmænd mangler altså et fagligt forum for det, de kører med. »Netværket skal sikre et fundament for kollegial sparring inden for foder- og fødevaretransportområdet og tilbyde et stærkt fagligt forum med mulighed for kompetenceløft for medlemmerne. Desuden skal netværket have et stærkt samarbejde med DTLs erhvervspolitiske afdeling omkring politiske sager fx arbejdet med branchevejledninger, egenkontroller mv. Vi vil selvfølgelig tilstræbe, at faglige indlæg på netværksmøderne tilrettelægges således, at der skelnes mellem medlemmer, der kører med enten foder eller fødevarer. En egentlig todeling af faglige aktiviteter, hvor det er relevant, vil afhænge af deltagerantallet på årsmøderne,« fortæller Henning Lauritsen.

4

DTL magasinet

Milepæl for trafiksikkerheden Tvungen alarm ved vognbaneskift og – især – avanceret nødbremsesystem betyder øget trafiksikkerhed fra 1. november i år. Trafik- og Byggestyrelsen har netop offentliggjort en ændring af detailforeskrifter for køretøjer, som følger EUs regler. Og der er tale om en stor ændring, der uden tvivl vil smitte meget positivt af på trafiksikkerheden. Den ændrede bekendtgørelse indeholder bestemmelser om, at lastbiler og busser, der registreres første gang den 1. november 2015 eller senere, skal være udstyret med vognbaneskiftalarm (ofte kaldet Lane Departure Warning System / Sporassistent) og avanceret nødbremsesystem (Automatic Collisions Brake / Advanced Emergency Braking).

Systemerne skal afværge ulykker ved uopmærksomhed. Alarmen ved vognbaneskift kan modvirke, at en lastbil eller bus kommer over i en vognbane med modkørende trafik eller kører ud i rabatten, hvis føreren af bilen er uopmærksom. Tilsvarende kan det avancerede nødbremsesystem sørge for at bremse lastbilen automatisk, hvis føreren er uopmærksom og ikke har opdaget, at bilerne foran har bremset eller holder stille. Systemerne vil dermed kunne mindske risikoen for uheld betydeligt, hvis ellers ikke chaufførerne bare vælger at slå sikkerhedssystemerne fra. De nye sikkerhedssystemer kan af tekniske grunde ikke eftermonteres på ældre lastbiler.

TV-serie om unge bag rattet

Danmarks Radio planlægger en TV-serie næste år om livet bag rattet i en lastbil, kaldet ”De unge truckere”. Programmet skal følge op på succesen med at skildre unge fiskeres tilværelse. Ifølge Lastbil Magasinet er folkene bag det program på udkik efter lærlinge, chauffører og vognmænd mellem 18-25 år, som kan og vil fortælle de virkelige historier fra livet på landevejen. Programmets tilrettelægger og fotograf Lasse Rahbek fra produktionsselskabet United Production hører meget gerne fra interesserede. De kan skrive til ham på mail lasse@unitedtv.dk.

»Ideen er virkelig god. Nærmest som sendt fra himlen, hvis TV-serien skildrer den spændende hverdag, som vi kan tilbyde. Vi er begyndt at mangle unge og friske mennesker, der godt vil transportbranchen. Og med TV-serien får vi en oplagt mulighed for at få fortalt de gode historier fra branchen,« siger DTLs formand Martin Danielsen. Lasse Rahbek fortæller, at serien om de unge fiskere netop betød øget tilgang til fiskerierhvervet.

SEPTEMBER 2015


Y Hos Codan er vi altid til at tale med. Både i din køre- og din hviletid Skader og erstatningssager kan gøre livet kompliceret for enhver virksomhed. Til gengæld er det enkelt at gøre noget for at undgå tab. I hvert fald hvis det står til Codan. Vi gør det enkelt at få en forsikringsløsning, der kommer hele vejen rundt om din virksomhed. Vores transportteam er altid til at tale med, når det passer dig, uanset om det gælder en skade eller et godt råd.

Motor

son

d

er

he

m

08.15. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl.

Vi r k s o

Vil du høre mere om, hvordan vi også kan gøre din virksomhed bedre kørende? Ring og aftal et møde på 33 55 50 50.

P

codan.dk/transport


ILLUSTRATION: FOTOLIA

FOTO: KRONE

NYHEDER DE KORTE

Ny afklaring af kompetencerne Der er trådt nye regler i kraft om, hvordan man får foretaget kompetencevurderinger. Det oplyser Transporterhvervets Uddannelser, TUR. Den reviderede kompetencevurdering er en forudsætning for at søge tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til aftalt uddannelse for ufaglærte medarbejdere under 60 år. Den skal fra 1. august 2015 foretages som en realkompetencevurdering – også kaldet RKV. Den kan ikke længere fortages som individuel kompetencevurdering (IKV) i AMU. Det er gratis at få foretaget en RKV på en transportskole, der er godkendt til den pågældende erhvervsuddannelse. Dette kan foregå under en uddannelsesaftale for den periode, som vurderingen varer, hvis virksomheden vil opnå refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Man skal kontakte skolen, som herefter fremsender en uddannelsesaftale, som både virksomheden og medarbejderen underskriver. Over 25-årige får selvstændig løn Er medarbejderen fyldt 25 år, og falder ind under lærlingeoverenskomstens § 8, stk. 4. om voksenlærlinge, skal medarbejderen have sædvanlig løn. Virksomheden modtager i så fald en refusion på 912 kr. pr. dag (2015) fra AUB. Der skal ikke søges om dette tilskud – en underskreven uddannelsesaftale udløser automatisk tilskuddet. Der kan søges om befordring. Virksomheden skal ind og søge på hjemmesiden Indberet.virk.dk Da dette er en aktivitet, som foregår under erhvervsuddannelsesloven, er der ikke mulighed for at søge tilskud fra kompetenceudviklingsfonden. Vejledningen om brug af kompetenceudviklingsfonden er også blevet justeret. Den kan hentes på hjemmesiden www.tur.dk.

Nyt faxnummer til Tyskland

Registreringen for mobile arbejdstagere (chauffører) i Tyskland skal fremover ske på følgende fax-nummer: +49 221 96 48 72. Indberetningen sker i forbindelse med indførelsen af en tysk mindsteløn.

6

DTL magasinet

Her ses akslerne – meget apropos i en Krone-trailer.

TRAILER-AKSLER GÅR SOM VARMT BRØD Trailerproducenten Krone ser ud til at have ramt noget af en guldåre med sin nye, egenproducerede aksel til trailerne. På et år er man gået fra 0 til 10.000 installerede aksler. Nyheden blev præsenteret så sent som på sidste års IAA udstilling i Hannover, og i en kommentar genbruger topchefen Bernard

Krone den gamle formand Maos ord om ”det store skridt fremad”. Hos Krone ser man det som en tillidserklæring til brandet og strategien om at levere den totale trailer-løsning. Krones aksler bliver produceret hos partneren Trenkamp & Gehle, som har været en del af Krone-koncernen siden 2013.

Landarbejde til Femern-forbindelsen snart slut Det kan godt være, at der er uro omkring finansieringen af Femern-forbindelsen, men på landjorden er Femern A/S langt fremme med de aktiviteter, der skal forberede området ved Rødbyhavn til arbejdet med Femern tunnelen. En af de sidste opgaver bliver at lægge det sidste slidlag på veje og cykelstier ved Rødbyhavn. Arbejdet slutter med årets udgang. »Infrastrukturen omkring Rødbyhavn er ved at være klar til, at de lokale borgere uhindret kan komme igennem og omkring byen, og entreprenører, materiel og tunnelarbejdere kan komme effektivt og nemt til og fra tunnelelementfabrikken, når det omfattende anlægsarbejde med Femern tunnelen går i gang. En ny stor

pumpestation til afvanding af de lavtliggende områder er ligeledes snart færdig. Kloakering og vandforsyning er blevet opgraderet. Og der er blevet etableret vandhuller og ny natur som erstatning for det, der bliver berørt af det kommende anlægsarbejde, ligesom de jordmæssige forhold er ved at være endelig håndteret,« oplyser Bo Eske Nielsen, direktør i Femern A/S.

SEPTEMBER 2015


Et mærke under Daimler AG

Spar op til 3 % mere diesel: Nu kommer den næste generation af vores 12,8 liter motor. Actros har indtil videre vundet mere end 90 % af duellerne i Fuel Duel og med en gennemsnitbesparelse på mere end 10 %. Med den nye motor giver vi dig mulighed for at spare yderligere 3 %. Se det med egne øjne – på www.fuelduel.dk – eller når du selv sidder bag rattet i Actros.


JURA IT Af Maria Nymann

GPS I LASTBILEN:

Mere it i transportvirksomhederne giver vognmanden nye muligheder for at kontrollere chaufførernes kørsel. Men husk altid at give medarbejderne klar besked om, hvad fx GPS og flådestyring bliver brugt til. Dansk Erhvervs jurist Maria Nymann orienterer om, hvad vognmændene skal gøre på baggrund af en dom i Arbejdsretten.

E

n vognmand har fået en bod på 50.000 kroner for ikke at have underrettet sine medarbejdere om brugen af GPS i køretøjerne. I en tid, hvor mange transportvirksomheder installerer GPS, flådestyringssystemer og andet for at optimere driften, får vognmændene også nye muligheder for at kontrollere deres medarbejdere. Det kan være i orden. Men det kræver blandt andet, at medarbejderne får klar besked på forhånd. Det havde en busvognmand glemt, og det kostede ham 50.000 kr. Dommen Vognmanden havde installeret et elektronisk kontrolsystem i sine busser, der bl.a. kunne kontrol-

ARKIVFOTO: DAIMLER

Kontrol af kørslen skal varsles lere chaufførernes arbejdstid og brændstofforbrug. Da vognmanden gennemgik de registrerede data, konstaterede han, at en af hans chauffører ved tre lejligheder ikke havde gennemført sin planlagte busrute. Det fik chaufføren en advarsel for. Da han herefter igen undlod at gennemføre hele busruten, blev han opsagt. Medarbejderen havde ikke fået at vide, at virksomheden ville anvende systemet til at kontrollere medarbejdernes arbejdstid, og hvor bussen kørte. Senere stod virksomheden over for at skulle opsige seks medarbejdere. Blandt kriterierne for at udvælge de medarbejdere,

Chaufførens kørsel og forbrug af brændstof med mere kan kontrolleres med nye it-systemer, men chaufførerne skal orienteres om det på forhånd med mindst seks ugers varsel.

der skulle opsiges, indgik deres brændstofforbrug. Chaufførerne var ikke på forhånd orienteret om, at virksomheden løbende kontrollerede deres forbrug af brændstof. Sagen endte i Arbejdsretten. Her udtalte retten, at vognmanden har pligt til at underrette sine medarbejdere på det tidspunkt, hvor flådestyringssystemet skal anvendes til kontrol af medarbejderne. Den underretning, som

medarbejderne skulle have haft, skulle specifikt have drejet sig om brugen af systemet, den kontrol, der ville blive udført, og hvad kontrollen ville eller kunne blive anvendt til. Først seks uger efter, vognmanden havde givet denne underretning, kunne han begynde at kontrollere chaufførerne. Da det imidlertid ikke var sket, blev vognmanden idømt en bod på 50.000 kr.

SKAL MEDARBEJDERNE KONTROLLERES - SÅ HUSK Inden I installerer it-systemer, som I vil anvende til at kontrollere jeres medarbejdere, skal I vurdere, om kontrollen: • er sagligt begrundet i driftsmæssige årsager • har et fornuftigt formål • ikke er krænkende over for medarbejderne • ikke medfører medarbejderen tab eller nævneværdige ulemper • er indrettet sådan, at der er et rimeligt forhold mellem formål og midler. Medarbejderne skal varsles seks uger før, selve kontrollen begynder.

8

DTL magasinet

Det betyder, at I skal orientere medarbejderne, inden systemet bliver installeret i jeres biler, sådan at I kan tage det i brug, når det er på plads. Er der et samarbejdsudvalg eller en tillidsmand, skal de orienteres om de kommende kontroller, inden I varsler jeres medarbejdere. Når I orienterer jeres medarbejdere, så gør det skriftligt. Så kan I altid dokumentere, at orienteringspligten er overholdt. En god løsning kan også være at supplere nye ansættelseskontrakter med et afsnit

om kontrollen og skrive det i et tillæg til de eksisterende ansættelseskontrakter. De data, I indsamler, må kun gemmes så længe, det er nødvendigt. Det vil sige, at oplysninger, som I ikke har brug for, skal slettes. I kan derfor med fordel indføre en procedure for, hvor ofte I sletter oplysningerne og under hvilke betingelser. Har I spørgsmål til reglerne, så kontakt gerne DTL’s arbejdsgiverforenings tre jurister, Lars Overgaard på tlf. 3374 6193, Kasper Kolenda på tlf. 3374 6291 eller Maria Nymann på tlf. 3374 6136.

SEPTEMBER 2015


EN LASTBIL SKAL GENERERE OVERSKUD TRUCK OF THE YEAR 2015 ER IKKE BARE EN LASTBIL DET ER EN LASTBIL DER GENERERER OVERSKUD

Ring til Brian Jensen på 41 39 32 12 eller Jens Madsen på 41 39 32 31 eller find din nærmeste forhandler på vores hjemmeside.

renault-trucks.dk


FOTO: FINN BJERREMAND

FOTO: FINN BJERREMAND

NYHEDER UDSTILLINGER

LASTBILER I SOL OG REGN I Padborg var DTL til stede med en flot kranvogn og en pavillon, bemandet med formand Ole Bang Jensen og næstformand Kenneth Jacobsen fra Sønderjyllands Vognmandsforening, DTLs konsulent Birgitte Suurballe og chefkonsulent Frank Davidsen. Heldigvis var der også enkelte medlemmer, som fandt vejen forbi.

Her stormer børnene op for at se, hvordan trafikken ser ud fra et førerhus.

DONG OG DTL SAMARBEJDER OM TRAFIKSIKKERHED lebørnene. 250 elever fra 0.- 6. klasse rykkede undervisningen ud i skolegården og op i førerhuset på en stor lastbil, som vognmand Jens Aage Daugaard fra Gravens stillede med. Chefkonsulent i DTL Frank Davidsen er glad for det utraditionelle samarbejde og håber, at det kan inspirere til lignende aktiviteter, hvor store lastbiler færdes på grund af bygge- og anlægsarbejder: »Det er godt for trafiksikkerheden, at vi kan spille med i en samlet indsats. Vi har i forvejen et glimrende samarbejde i det daglige med Cyklistforbundet og andre organisationer om samspillet mellem den tunge trafik og de bløde trafikanter, som er resulteret i bedre undervisning af chauffører og målrettede kampagner.«

DIN VIRKSOMHED OG TRAFIKSIKKERHEDEN Virksomheder, der arbejder målrettet med at forbedre trafiksikkerheden, skal naturligvis have et klap på skulderen. Derfor uddeler Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension igen i år Sikker Trafik Erhverv-prisen. Læs mere om prisen og kriterierne på sikkertrafik.dk/Erhvervspris. Ansøgningsfristen er den 5. oktober 2015. Alle virksomheder er velkomne til at søge. Vinderen bliver offentliggjort den 5. november 2015 på Trafiksikkerhedskonferencen i Det Gamle Carlsberg i København.

10

DTL magasinet

D

er var masser af lastbiler og materiel til branchefolk og andre interesserede i både Greve og Padborg i første weekend i denne måned. Og DTL var med begge steder. Langt de fleste mødte dog op til udstillingen Transport Øst i Greve. Vejret var imidlertid i det meget lunefulde hjørne. Sol og regn skiftede fra det ene øjeblik til det FOTO: FINN BJERREMAND

Et samarbejde ud over det sædvanlige i trafiksikkerhedens navn fandt sted i Skærbæk først på måneden. Da energiselskabet DONG Energy har et kæmpebyggeri ved Skærbæk i gang, skal der køre mange tunge køretøjer forbi den lokale skole. Derfor har Dong kontaktet DTL – Danske Vognmænd for at få undervist skolebørnene i lastbiler, trafik og højresving. ”Vi bygger om på Skærbækværket, så vi kan fyre med træflis fra 2017. Derfor har vi yderligere fokus på sikkerheden,« siger projektleder Leif Høgh Sørensen, DONG Energy, der har stået bag nogle helt særlige undervisningsdage på Fjordbakkeskolen i Skærbæk. Her stillede DTL med konsulenter fra både region syd og øst til to dages undervisning af sko-

næste. Men det tog ikke pippet fra hverken udstillere eller publikum på Sjællands store transportudstilling, hvor lidt over 50 udstillere lørdag og søndag inviterede indenfor. Udover at se på nye lastbiler, opbygninger, grej og serviceydelser kunne de fremmødte også høre om en ny kampagne, der skal tiltrække nyt blod til branchen, søsat af Transportens Udviklingsfond. Under mottoet ”Vi leverer varen” Schmitz Cargobull viste i Padborg en elektrisk op- og nedrulning af trailerens støtteben.

SEPTEMBER 2015


FOTO: RASMUS HAARGAARD

FOTO: FINN BJERREMAND

VINDERNE DTL havde en konkurrence kørende på Transport Øst hvor man skulle gætte navnet på DTLs elektroniske køre- hviletidssystem, der er gratis for medlemmerne. Svaret er Tacho Online. Her er vinderne og sponsorgaverne.

De yngste besøgende i Greve var specielt glade for at besøge denne stand.

1

Scandic Hotel gavekort: Vognmand Tedd Nielsen i Mogenstrup 2 Scandic Hotel gavekort: A K Maskinudlejning. Anni Kenzie i Tastrup. 3 CTEK MXT 14 oplader og strømforsyning: Vognmand Esben Bagger, Greve.

FOTO: JOHN LARSEN

FOTO: JOHN LARSEN

Efter regnen er det tid at trække udenfor DTLs telt i Greve. Her ses forrest f.v. vognmand Steen Heick og Kjøbenhavns Vognmandslaugs direktør Anders Due, mens Codans Marius Brandt-Møller og TungVognsSpecialistens Henrik Brunstedt spejder efter flere gæster.

tilbage til Ventrupparken i Greve 3.-4. september 2016. Tømmer-transportører kunne beundre denne opbygning på udstillingen i Greve.

fortælles de gode historier fra branchen for at få vendt strømmen, så det bliver mere populært at køre lastbil og arbejde med lager og logistik. I den anledning er der bl.a. oprettet en ny hjemmeside, www.jobitransport.dk. Med ca. 4.300 på udstillings-

pladsen over de to dage var messen lidt mindre besøgt end sidste år nok på grund af vejret. Regnbygerne betød dog også, at gæsterne stimlede sammen i teltene og måske gav teltholderne lidt større opmærksomhed end ellers. Et er sikkert. Transport Øst 2016 vender

Få gæster til sønderjysk udstilling Trods en god opbakning fra udstillerne og et stort engagement hos de frivillige blev årets Truck Amok i Padborg om fredagen og lørdagen ikke nogen besøgssucces. Vejret var så sandelig heller ikke med udstillingen. Schmitz Cargobull benyttede udstillingen til at lancere en nyhed. Det var et elektrisk system til at

Rulleskøjtepiger fra Rulleskøjteklubben Frisk fra Frederikssund deler flyers ud med DTLs konkurrence.

rulle trailerens støtteben op og ned. For vognmænd, der flytter mange trailere hver dag, er systemet en kærkommen nyhed, som kan give en hurtigere og sikre tilkoblingsproces og dermed være med til at effektivisere transporten.

VI ER ALTID KLAR MED ET GODT TILBUD PÅ FINANSIERING AMT MT430 4 akslet maskintrailer m/ udtræk */**

Beregnet ud fra grundprisen af finansierings godkendelse OBS! Trailere kan være vist med ekstraudstyr

*

** Betinget

AMT AO365 - 3 akslet overføringsanhænger */**

"LIKE US"PÅ FACEBOOK

AMT WF310 3 akslet cargo floor trailer m/ sideåbning */**

Engelsholmvej 27B 8940 Randers SV

Tel.: + 4587 10 0036 Fax: + 4587 10 0065

www.mtdkas.com info@mtdkas.com


L DSKONTRO E H M O S K VIR re, at state isten n o k må cial ”. ”Jeg ognsSpe ksomhed V r i g v n n. u n i T Larse ede m rank redd and F gnm ler vo

Udta

SAGT & SKREVET Videnssamfund betyder manglende hænder For 15 år siden kørte man fra politisk side på, at vi alle skulle være uddannede og have studentereksamen. Og i dag mangler der hænder i alle håndværksbrancher og transportbranchen, fordi man har satset på et videnssamfund. Vores største udfordring i dag er sådan set ikke kunderne. Det er i stedet at få nogen til at varetage arbejdet. Adm. direktør Lars Mouritsen, Thurah Transport, i Transportmagasinet.

Mangler chauffører til nye biler Folk tror på fremtiden igen, og der er kommet gang i byggeriet. Så meget at vi har svært ved at finde folk nok til vores kranbiler. I øjeblikket kunne jeg godt bruge 6-8 stykker mere, og jeg har ingen chauffører til de nye biler, vi snart får leveret. Vognmand Ove Nordskov , Tvis Vognmandsforretning, i Lastbil Magasinet.

Politimæssig kontrol rykker Politiets tunge hammer i form af kontroller. Det er det, der for alvor rykker. Direktør Mogens Kjærgaard Møller, Rådet for Sikker Trafik, i Lastbil Magasinet, om spørgsmålet om hvordan man får nedbragt antallet at spiritussager blandt lastbilchauffører.

”I situationen var det også en meget stor hj ælp at føle si gi trygge hænd er hos folk m ed stor erfaring på området” .

Udtaler kørsel

sleder Hans Ty

ssen.

Dødsensfarligt Der er ingen tvivl om, at det er dødsensfarligt, når chauffører kører rundt med sprit i blodet. Vi skal give det hele et serviceeftersyn, og vi kommer helt sikkert til at drøfte det her, når vi skal lægge brikkerne til tungvognskontroller. Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) i Lastbil Magasinet Se mere på www.tungvogn.dk

Kontakt straks politiet

Sover du godt om natten?

Hvis man for eksempel ser en kollegas lastbil, som pludselig har fået udenlandsk nummerplader på, så gælder det om at kontakte politiet i en fart. Præcis som man forhåbentlig vil gøre, hvis man kom hjem og så, at naboens bil havde fået polske nummerplader på. Lokal politileder i Haderslev, Preben Westh, i Lastbil Magasinet.

– hvis din virksomhed bliver indkaldt til virksomhedskontrol. Er din virksomhed indkaldt til virksomhedskontrol, så lad TungVognsSpecialisten håndtere sagen professionelt for dig.

Cabotage – ingen prioritet Vi havde set frem til, at nummerpladescannerne også skal bruges i kampen imod cabotagekørsel og social dumping. Men cabotage er slet ikke nævnt på Justitsministeriets lange liste over ting, som scanneren kan bruges til. Det afslører, at det ikke er noget, som den nye regering prioriterer. Transportordfører Henning Hyllested (Enhedslisten), i Lastbil Magasinet.

DET BETALER SIG!

Transporterhvervet forbløder Rådgivning og undervisning for vejtransportbranchen

- et

selskab

Københavnsvej 265 ● 4000 Roskilde ● 71 90 71 91 ● tvs@tungvogn.dk

Mange af vores erhverv, herunder transporterhvervet, er ved at forbløde, samtidig med, at der kommer masser af østarbejdere hertil og tager arbejdspladserne. Det bliver vi nødt til at se på, og derfor er jeg ærgerlig over, at Venstre slet ikke adresserer den situation. Næstformand Søren Espersen (DF) sagt til DR – i Lastbil Magasinet.


“Holder dine lastbiler i vejen for dine ambitioner?”

Løs det med leasing. Vores dygtige rådgivere sikrer, at du får den løsning, der passer bedst til din forretning og økonomi.

Hanne Skræddergaard, Specialist i lastbilleasing.

Læs mere på Nordania.dk/lastbiler eller ring 45 12 12 12 og book et møde.


NYHEDER ITS Af John Larsen

LASTBILER RIDER PÅ

GRØN BØLGE Københavns Kommune i gang med flere ITS-projekter: Lyssignaler og køretøjer er begyndt at tale sammen

G

FOTO: PER DAUGAARD

rønt lys – når det passer dig. Hvilken bilist ville ikke ønske sig det. Drømmescenariet har et lille stykke ad vejen været virkelighed for nogle udvalgte lastbilchauffører på en forsøgsstrækning ind og ud af København. Et af projekterne i Københavns Kommunes 60 millioners satsning på Intelligente Transport Systemer (ITS) går nemlig ud på at skaffe lastbiler så fri passage gennem lyskrydsene som muligt. Den lastbiltætte strækning gennem 12 lyskryds ad Foleha-

ven, Ellebjergvej og P. Knudsens gade (Ring 2) ind til Enghavevej i Københavns Sydhavn har været genstand for et mindre forsøg med intelligente trafiksystemer (ITS). I begyndelsen af 2016 udvides forsøget med to andre befærdede strækninger. Det er langs Kalvebod Brygge og Kalkbrænderihavnsgade fra Østerport ud til Nordhavnen. »Målet med projektet er at spare lastbilerne for en række stop og starter ved rødt lys. Det koster masser af brændstof og skaber forurening i form af partikler, CO2 og støj. Samtidig kommer

lastbilerne lidt hurtigere frem,« siger ansvarlig for det såkaldte ECO-driver projekt, programleder Maria Wass-Danielsen fra Københavns Kommunes Center for Trafik. Disse transportvirksomheder har deltaget i projektet: City Container, Danske Fragtmænd, M. Larsen og nogle af kommunens egne lastbiler. De 15 deltagende lastbiler har fået installeret en lille boks, der både modtager impulser fra en særlig boks opsat på lyssignalerne og sender impulser retur. »Lyskrydsene er jo tilpasset

personbilers hastigheder og acceleration, så de tunge køretøjer, der er langsommere i optrækket, kan også medvirke til kødannelser. Nu kan vi med elektronikkens hjælp forøge tidsintervallet med grønt lys, når en lastbil nærmer sig. Dog ikke i myldretiden,« forklarer Maria Wass-Danielsen. Takket være den lille boks – en On Board Unit (OBU) – kan chaufføren på et display på en tilhørende smartphone se, hvor lang tid, der er tilbage med grønt lys. Nedtællingen sker med en ”bjælke”, der viser grønt og rødt. Det underfulde er, at boksen på lyssignalet kan tildele lastbilchaufføren ekstra grønt, når lastbilen nærmer sig krydset, så den kan nå at slippe over, inden lyset skifter til rødt. Der kan tildeles op til 15 sekunder ekstra lastbilgrønt. »Vort forsøg blev dog påvirket af, at anlægsarbejdet i forbindelse med den nye KøbenhavnRingsted-jernbane gik i gang på strækningen. Derfor starter vi i starten af det nye år to nye og større tests på vejen ind ad Kalvebod Brygge og på Kalkbrænderihavnsgade for at få mere Danske Fragtmænd har haft to lastbiler med i forsøget. Kørselsleder Andreas Kold og chauffør Botan Ölmez kan godt se fordelene. ”Den grønne bølge” kræver imidlertid, at trafikken ikke er for tæt eller har bremsende og drejende biler foran. Når trafikken flyder, er der brændstof og tid at spare. »Jeg ville nu meget gerne have en knap, så jeg selv kunne skifte signalet fra rødt til grønt, men det er nok for meget forlangt.« griner Andreas Kold.

14

DTL magasinet

SEPTEMBER 2015


FOTO: JOHN LARSEN

viden. Vi hører meget gerne fra vognmænd, der vil være med i forsøget,« siger programlederen. De foreløbige resultater fra Folehave-testen viser i følge kommunens ITS-handlingsplan 2015-2016, at 40 procent af chaufførerne vurderer, at de har haft færre stop på ruten og derved sparet brændstof. Maria Wass-Danielsen tilføjer, at chaufførerne også har meldt tilbage, at de følte, at de kunne køre mere afslappet. Men der er behov for at videreudvikle systemet for at øge effekten, for kommunens mål er at halvere antallet af standsninger uden for myldretiden. Borgmester: Gavner alle parter Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell opfordrer transportsektoren til at engagere sig i projekter som ECO-driving, fordi udviklingen kan gavne alle parter: »Hvis vi med ECO-driving kan få gjort op med unødige stop, op-

Københavns kommunes medarbejdere Maria Wass-Danielsen og Jos Bo van Vlerken er i gang med at indføre intelligente trafiksystemer.

bremsninger og accelerationer for den tunge trafik, har vi bestemt fat i noget interessant. Der er en økonomisk gevinst at hente ved et nedsat brændstofforbrug,

og endnu vigtigere, så får vi nedsat partikelforureningen og støjgenerne i København, mens fremkommeligheden også bliver bedre for den tunge trafik.«

Borgmesteren er glad for, at forvaltningen og erhvervslivet samarbejder om at afprøve og finde de bedste trafikløsninger for København.

DIN RENTABILITET VORES MÅL

MINDRE

BRÆNDSTOFFORBRUG

HØJERE

DAF kender din virksomhed og forstår, hvor vigtig effektivitet er for dig. Netop derfor tilbyder vi avancerede transportløsninger, lastbiler med markedsførende driftssikkerhed og lave driftsomkostninger. Vi tilbyder også en bred vifte af serviceydelser, der er med til at sikre maksimal udnyttelsesgrad af din lastbil. Alt dette får du på ét sted: hos din DAF forhandler. DAF Transport Efficiency er navnet på vores filosofi om at sikre dig det højeste afkast pr. kilometer.

UDNYTTELSESGRAD

MINDRE

DRIFTSOMKOSTNINGER

HØJERE

AFKAST PR. KILOMETER

FORBEDRING AF DIN EFFEKTIVITET BEGYNDER I DAG

MINDRE

Kontakt din DAF forhandler eller gå ind på www.daftrucks.dk

MILJØPÅVIRKNING

DRIVEN BY QUALITY TRUCKS | PARTS | FINANCE

SEPTEMBER 2015

WWW.DAFTRUCKS.DK

DTL magasinet

15


FOTOS: PER DAUGAARD

NYHEDER ITS

EU TESTER ITS-UDSTYR

Endnu er der rigeligt grønt. Systemet kan imidlertid tildele helt op til 15 sekunder ekstra lastbilgrønt, så et stop og en acceleration undgås. Det første forsøg blev gennemført på Ring 2 i Folehaven ved København.

Projektet er i øvrigt et eksempel på, hvordan it-systemer og sensorer kan samarbejde med hinanden – noget fremtiden vil bringe meget, meget mere af. Ydermere vil de uhyre store datamængder om trafiksignalerne kunne lagres (også kaldet Big Data) og bruges til meget mere præcise trafikanalyser. Lauget: Lettere at komme frem Kjøbenhavns Vognmandslaug har deltaget i projektet bl.a. med at finde interesserede virksomheder og ved at være kontaktpunktet mellem transportvirksomhederne

16

DTL magasinet

og kommunen. Her siger direktør Anders Due: »Vi er glade for alt, som minimerer trængslen og øger fremkommeligheden. Og vi er glade for det tydelige signal fra kommunen om, at man også prioriterer den tunge trafik. Det handler jo dybest set om at få let og tung trafik til at fungere

sammen med hensyn til, at den professionelle erhvervstrafik også kan fungere mere smidigt i trafikken.« Anders Due indregner også en gevinst for arbejdsmiljøet. »Chaufførerne får på denne måde indflydelse på trafikflowet, og det er med til at mindske belastningen, når man kører i byen.«

ECO-driving-projektet er en del af noget meget større. EU har nemlig lanceret et projekt kaldet Compass 4D, hvor syv europæiske byer heriblandt København får støtte til at teste forskelligt it-udstyr til brug i Intelligente Transport Systemer (ITS). Det sker bl.a. i forbindelse med et større ”grøn bølge”-projekt på primært busområdet i København. »Vi har anbragt mange detektorer og sensorer rundt omkring i infrastrukturen, så bus- og lastbilchauffører kan få langt mere præcise trafikoplysninger,« forklarer akademisk medarbejder i kommunen, Jos Bo van Vlerken. Det udstyr, som Københavns Kommune tester, bruges til at skabe grønne bølger for busser og enkelte lastbiler i 21 lyskryds på strækningen fra Tivoli til Lille Triangel ved Østerport Station. Cirka 100 køretøjer får direkte besked om, hvordan de bedst fanger den grønne bølge. Udstyret tæller ned til grønt og rødt, og en bestemt hastighed anbefales. Desuden oplyses om særlige trafiksituationer ved fodgængerfelter og vejarbejder. Fx får buschauffører på ruterne ved Metro-projektet informationer om udkørende lastbiler fra byggepladserne. »Hovedformålet med hele Compass 4D-projektet er imidlertid at få skabt et grundlag for nogle fælles standarder og normer for det udstyr, der skal bruges i infrastrukturen og køretøjerne. Der findes jo et utal af leverandører af udstyr, så EU-Kommissionen ønsker, at få ITS-udstyret standardiseret, så det kan kommunikere med hinanden og bruges af myndigheder og virksomheder overalt i EU uden tekniske forviklinger,« forklarer han. Målet med det hele er at forbedre fremkommeligheden og skabe en mere trafiksikker og mindre stresset og miljøbelastende erhvervskørsel i byerne.

SEPTEMBER 2015


Kontakt DKV nu! Med DKV & AutoPASS er det svært ikke at føle sig overlegen Få en royal fornemmelse på de skandinaviske veje med AutoPass boks og kontakt din ISO-certificerede specialist i vejafgifter, DKV, nu! 20 lande – 20 systemer – 30 års erfaring. www.dkv-euroservice.com


OVERBLIK ERHVERVSPOLITIK NU MÅNEDENS VIGTIGSTE SAGER

Modulvogntog ruller uden særtilladelse Fra 1. september er det blevet lettere at indsætte modulvogntog på ruterne i det godkendte rutenet. Nu kan det ske uden særlig tilladelse takket være en ny bekendtgørelse. »DTL – Danske Vognmænd ser naturligvis med stor tilfredshed på, at administrationen af modulvogntogsruterne bliver mere og mere smidige,« lyder det fra erhvervspolitisk chef Ove Holm. Folketingsvalget forsinkede bekendtgørelsen en smule, da den oprindeligt var planlagt til at træde i kraft i begyndelsen af juli.

Nordisk møde med ny transportminister

Den nytiltrådte transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt (V) havde et par travle timer sammen med topcheferne for de nordiske vognmandsorganisationer, da de mødtes hos DTL – Danske Vognmænd i København i sidste måned. Hans Chr. Schmidt var til frokost med bestyrelsen for Nordic Logistics Association (NLA), der i forvejen var samlet i København for at lægge strategier for det videre arbejde – med et særligt fokus på den bebudede

vejtransportpakke fra EU-Kommissionen i 2016. »Ministeren fik en briefing om de forskellige organisationer bag ved NLA og baggrunden for stiftelsen af alliancen tilbage i 2012. 18.000 vognmænd har vægt og en fælles og tydelig stemme, som gør, at budskabet bliver bedre hørt, når branchens forhold skal bringes op for EU. Vi bidrager til en mere kvalificeret dialog med myndighederne,« fortæller formand for NLA og adm. direktør i DTL Erik Østergaard.

Fair konkurrence og varebiler Hans Chr. Schmidt fik først og fremmest syn for sagn om, at nordiske organisationer har et fælles ønske om et fair og lige indre marked – med ret til at udvikle en bæredygtig forretning baseret på respekt for reglerne og ingen social dumping. Erik Østergaard: »Vi var også omkring forholdet med varebiler – altså køretøjer under 3,5 ton. Der er i EU og blandt medlemmerne i den internationale vognmandsorganisation IRU en stigende erkendelse

FOTOS: KIM AGERSTEN

Fra venstre ses DTL-formand Martin Danielsen, underdirektør Ove Holm, DTL, VD i Sveriges Åkeriföretag Rickard Gegö, NLA-direktør Søren H. Larsen, transportminister Hans Chr. Schmidt, VD i SKAL Iiro Lethonen og DTL-direktør Erik Østergaard. NLFs direktør Geir A. Mo var fraværende.

Transportminister Hans Chr. Schmidt fik fornyet bekendtskabet med DTLs topfolk og sagt goddag til direktørerne fra Sverige og Finland.

af, at der særligt her skal indføres ordnede forhold, og at dette segment ikke må blive glemt, når vi taler om at bekæmpe udnyttelse af ulige vilkår på det europæiske transportmarked.«

EU STØTTER 20 DANSKE TRANSPORTPROJEKTER Medlemslandene har i juli godkendt Europa-Kommissionens forslag til støtte til europæiske transportprojekter. 20 projekter har dansk deltagelse. Der er tale om projekter, som dækker transportområdet bredt inden for jernbane, vej, luftfart og søfart. Midlerne kommer fra EUs infrastrukturfond Connecting Europe Facility (CEF), der i EU-budgetperioden 2014-2020 støtter projekter på det transeuropæiske transportnet (TEN-T)

18

DTL magasinet

især til fremme af effektive og grænseoverskridende transportkorridorer. Det altoverskyggende projekt herhjemme er Femern Bæltforbindelsen, som får ca. 4,4 mia. kr. i støtte. Det er kun ca. halvdelen af det beløb, der var forudsat i den finansielle analyse for projektet. Transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt beklager da også det langt lavere støttebeløb: »Det er naturligvis bekym-

rende, at Europa-Kommissionen ikke tildelte højere støtte til Femern Bælt-forbindelsen i denne omgang. Det er jeg i dialog med transportkommissæren om, og jeg vil gøre mit for, at vi får mest muligt EU- støtte til projektet, når der skal søges igen i 2018.« EU-Kommissionen støtter for tredje år i træk Banedanmarks storstilede signalprogram, der skal totaludskifte signalerne på det statslige jernbanenet. Desuden er der støtte til flere

projekter hos Vejdirektoratet til at indføre kommunikation mellem køretøjer og infrastruktur og i øvrigt fremme brugen af intelligente transportsystemer (ITS). Der er også penge til et projekt hos bl.a. E.ON Danmark og DTU til fremme af forretningsmodeller for el- og gasbiler. Støtten skal også gå til at udvide antallet af el-ladestandere og gastankstationer. Endelig er der EU-penge til flere teknologiske projekter indenfor luftfart og søfart.

SEPTEMBER 2015


r Er E v r A F s r EFtErå rv e r!

a L a s ta s f

rg KEL-BE

askin5 a ks . m r e il tra kun fra kr.

* , 9 9 7.9

leasin

www.lastas.dk

g

pr . m d

r.

KEL-BErg

rg KEL-gBardEintrailer

FøLg os på:

3 a ks . b o o gi m. lang fra kr. kun

1 aks. gardintrailer leasing fra kr. kun

2.999,-*

3.599,-

leasin

g

*

pr. mdr.

r. pr . m d

KontaKt

vores salgsteam:

anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

KEL-BErg

4 aks. maxi Flex gardintraile r Klar til leverin g

leasing fra

3.999,-* kr. kun

pr . m dr .

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

Kel-Berg

ailer

Gardintr Maxi Flex

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

rg KEL-vBerfEørings-

3 aks o tip er udenun anhæng k g fra k

r.

3.699,-

leasin

pr . m d

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk * På betingelse af finansierings godkendelse

*

r.

rg KEL-BrføEringsan-

3 aks. ove er 7,5 contain hænger 7-fra kr. kun

* , 9 9 5 3.

leasin

g

pr . m d

r.

altid 200 nye trailere på lagEr Til omgåEnDE lEvEring!


INTERVIEW OLE BANG JENSEN / VOLVO FH16 Tekst og foto af Finn Bjerremand

VOGNTOGET

MIG & MIN

LASTBIL

der har det hele Ole Bangs nye Volvo FH16 med kran og kærre er spækket med alskens teknik

Ole Bang Jensen er en glad vognmand – nu også efter at have fået sit nye vogntog leveret.

E

»

nhver chaufførs drøm.« Hvad andet kan vognmand Ole Bang Jensen sige om sin nyanskaffelse, et komplet nyt lastvognstog med kran og hejs på både forvognen og kærren. »Den kører bare helt fantastisk,« siger Ole Bang Jensen til DTL Magasinet om sin nye Volvo FH16. Vognmanden – der i parentes bemærket også er næstformand i DTL – Danske Vognmænd – fik ikke alene leveret et moderne lastvognschassis men skiftede også til en ny kran og en ny unik kærre. Lastvognstoget er uden sidestykke det mest gennemførte vogntog, DTLs udsendte nogensinde har set. Moderne tekniske løsninger og sund fornuft præger hele opbygningen fra forenden til bagenden. Chassiset, er en Volvo FH16 8x2 med tripplebogie, hvor der er styring på tre aksler. Motoren er en 16

20

DTL magasinet

liters Volvo rækkemotor på 6 cylinder i Euro 6 med en topeffekt på 550 hk. Transmissionen er det succesfulde I-Shift, og bagakslen er en enkelt version, som dermed både sikrer lav egenvægt og god brændstoføkonomi ved landevejskørsel. Styretøjet er Volvos nye Dynamic Steering, som blot behøver det absolutte minimum af kræfter til at holde bilen på sporet, uanset hvor store furer der er i terrænet. Ole Bang sidder i Globetrotter-førerhuset, der sikrer den højeste komfort til chaufføren, også når der skal hviles. For yderligere at forbedre indemiljøet har Ole Bang fået polstret førerhuset indvendig hos 2M i Middelfart. Lastvognens udstyr omfatter også ACC med intelligent fartholder og advarsel mod kollision (FCW), Bi-Xenon-lygter, Work Remote multifjernbetjening, bakkamera, hjørnebelysning, VEB+

motorbremse, nødbremselys, lastindikator, komfort førerhuspakke, regnsensor, I-pad fastmonteret ved førerpladsen og meget mere. Opbygningen Opbygningen består af et Sawo CLF-432 S-3W wirehejs med 3-vejstip, og en aftagelig Palfinger PK 33002 kran med flyjib, som sidder placeret på et konsol, der let kan stilles af. Både chassiset og krankonsollen er udstyret med VBG luftstyret kærre-kobling, og fra chassiset til krankonsollen er der et hav af hydraulikforbindelser, elkabler m.v. For at sikre hurtig tilkobling af hydraulikken er de fleste forbindelser samlet i en stor lynkobling, der også bidrager til at undgå spild ved sammenkoblingen. Der er også masser af skabe og nogle flotte sideskørter, der reducerer vindmodstanden

SEPTEMBER 2015


Den nye topmoderne arbejdsplads.

og dermed er med til at forbedre miljøet. Der er også ekstra lys for ikke at nævne udtag til automatbagsmæk og pendelside i venstre side. Alt sammen kan styres fra en trådløs fjernbetjening. Kranen kommer fra Give Kranservice i Brande, og den kan med den almindelige knækarm og hydrauliske udskud række 15,5 m. Når flyjibben sættes på, forøges rækkevidden til 24 m, og derude er løftekapaciteten på ca. 700 kg. To hydraulikpumper sørger for kraften. Der er en motormonteret pumpe til driften af hejset således, at det er muligt at køre, imens der tippes eller trækkes containere op. Den anden pumpe, der forsyner kranen med power, er en variable pumpe, som drives via gearkassen. Kranen er meget hurtigt virkende, og Ole Bang Jensen fremhæver, at det er meget hurtigt at skifte fra flyjib til fx grab, så arbejdstiden kan være så effektiv som mulig. Unik kærre med styrende bagaksel Den treakslede kærre er også et nyt produkt og uden tvivl den første Sawo kærre med selvsporende bageste aksel, hvilket forbedrer manøvremulighederne så længe det går fremad. Ved bakning låser den bageste aksel helt automatisk, så tripplebogien i stedet bliver helt stiv.

Læg lige mærke til den bageste aksel i kærrens tripplebogie.

Kærren er af typen Nopa KTH 240 med en totalvægt på 25 ton og et maksimalt tilladt tripplebogietryk på 24 ton, der er bygget op med Sawo wirehejs med 3-vejs tip. Der er udtag til såvel pendelside som automatbagsmæk, og lige som på forvognen styres alle funktioner via den trådløse radiostyring. For at give høj sikkerhed ved bakning til ramper, er bagenden af kærren udstyret med Wabcos EBS-E med baksensorer, som automatisk bremser kærren på afveje. Forreste og bageste aksel er med bogielift, som også styres via EBS-systemet og samtidig kan styres helt manuel af føreren, så der ved igangsætning m.v. kan lægges mere tryk på forvognen, hvis det ønskes.

Hjulene på kærren er i størrelsen 435/50 R 19,5 monteret med Michelin Supersingle dæk, så læssehøjden er holdt nede i et godt niveau. Både forvogn og kærre er lakeret hos Carsten Noer Storvognslakering A/S i Vamdrup. Ladet på kærren er fremstillet af Lasto Containerfabrik i Kerteminde og har bl.a. automatbagsmæk. En lille detalje er ophænget af topbagsmækken, der er vendt om, så den skal tages af ind i ladet. Det har den store fordel, at det er nemt at tage topdelen af oppe fra ladet og efterfølgende hænge den hen på forsmækken. En lille ændring, som har stor betydning for arbejdsmiljøet, når man skal ændre på ladet ved læsning. Ladet er også bygget med rigtige svenske Kinnegrip stolper. Der er også tænkt på udfordringen med forskellige længder på hejseladskasserne, så i bagenden af kærren er der en udtrækkelig underkøringskofanger, som skydes ud med luft. Når bagkofangerne er skudt ud, er der samtidig en spærre som forhindrer, at der kan bagtippes. Ole Bang Jensen har allerede kørt meget i det nye vogntog. Og det har til fulde indfriet hans forventninger om et moderne vogntog. Det rummer en hel masse gode løsninger, som bidrager til mere effektive transporter og højere service til kunderne.

Mange forbindelser mellem chassiset og krankonsollen

Med flyjibben monteret når kranen let over på den anden side af Ole Bangs hus.

Ole Bang ved den aftagelige Palfinger PK 33002 kran med flyjib.

SEPTEMBER 2015

DTL magasinet

21


TEST LASTBILER Tekst og foto af Finn Bjerremand

TEST

DAF XF 510

POWER OG KOMFORT DAF’en til de lange ture – og den gode søvn

TESTKØRER

FINN BJERREMAND

A

merikanskejede DAF har længe haft succes med XF-serien. Også efter den næsten totale fornyelse for to år siden – dog uden at give køb på seriens kendte identitet. Det har nemlig den fordel, at de gamle versioner ikke blev utidssvarende, og ved denne forsigtige fornyelse kreerede man samtidig

22

DTL magasinet

en ny og meget tidssvarende lastvognsserie med alle mulige moderne faciliteter. DTL Magasinet har netop prøvekørt en DAF XF Euro 6 i en FT 4x2 version som 40 ton vogntog (ret identisk med DAF CF, som blev prøvekørt i DTL Magasinet juni/juli). Udover forskellen mellem CF’eren og XF’eren er den store forskel, at CF-motoren er DAFs nye økonomimotor til almindelige, tunge lastvognstog, MX11 på 10,8 l med en topeffekt på 435 hk og et maksimalt drejningsmoment på hele 2100 Nm. XF’eren er udstyret med DAFs topmotor MX13 med 12,9 l slagvolumen i den kraftigste version, som yder

510 hk i feltet 1425 / 1750 o/m med et maks. drejningsmoment på 2500 Nm, der ydes i feltet 1000 til 1425 o/m. Til at rense udstødningen efter de strenge Euro 6-krav er der bl.a. både EGR (udstødningstilbageførsel), commonrail brændstofindsprøjtningssystem, avanceret turboladning og en kemiboks på højre side af chassiset, som indeholder SCR-katalysator, lydpotte og DPF (dieselpartikelfilter). Begge lastvognsversioner kan leveres med enten MX11 eller MX13, så derfor overlapper de to lastvognsserier hinanden på et stort område.

XF tager sig betalt for servicen På den ca. 45 km strækning fra Fredericia til Lund ved Horsens kørte CF’eren ved den tidligere test, med et forbrugstal på 3,5087 km/l, mens XF rullede med et forbrugstal på 3,3722 km/l. På ECO-ruten med mange bakker viser det sig, at CF kørte de 64 km med et forbrugstal på 2,6016 km/l og en snithastighed på 59 km/t, mens XF kørte den tilsvarende distance med et forbrugstal på 2,1259 km/l og en snithastighed på 58 km/t. Der er ingen tvivl om, at XF’erens større motor er hurtige-

SEPTEMBER 2015


Braking System) sørger for at advare og bremse vogntoget ned, hvis der dukker noget op foran lastvognen. LDW (Lane Departure Warning System) sørger også for, at chaufføren har fokus på at køre inden for de hvide striber. Hvis det dog ikke er slået fra. Det er så trafiksikkert, som det næsten kan blive, inden vi går over til kørsel med ren autopilot. En anden konkret forskel på de to serier er højden fra vejbanen op til førerhusets gulv (1200 mm hos CF og 1460 mm hos XF). Så chaufføren skal løfte sig selv 260 mm højere op ved indstigningen i en XF, og hvis det er mange gange i løbet af en dag, påvirker det ben og knæ meget. Vægtforskellen i chassiserne er 265 kg (XF 7410 kg og CF 7145 kg), hvor det meste kan henføres til motoren, hvor MX13 vejer 1250 kg og MX11 1190 kg – alene en difference på 160 kg, og det er beregnet med driftsklar motor inklusive kølevæske og motorolie mv. Disse 265 kg er jo en betydelig faktor, fordi det slår lige igennem på nettolasten, og det betyder bl.a., at mange tankvognstransportører i dag vælger CF med MX11 motor eller den næst letteste løsning, en XF med MX11 motor. Det flotte – næsten futuristiske – vogntog skaber opmærksomhed på vejen.

re oppe i fart, men den tager sig også betalt for accelerationen. Nøjes med at fokusere på trafikken Under begge prøvekørsler har den GPS-styrede Predictive Cruise Control fået lov til at bestemme gasgivningen det meste af turen. Når man har indstillet hastighed og bremseudsvinget, ruller den bare der ud ad, mens man kan nøjes med at holde i rattet og fokusere på trafikken. Vigtigt trafiksikkerhedsudstyr som ACC (Adaptive Cruise Control), FCW (Forward Collision Warning og AEBS (Advanced Emergency

SEPTEMBER 2015

Den bedste seng XF’eren er en meget god arbejdsplads med ordentlige hvileforhold. Førerhuset er et Super Space Cab, DAFs største og mest rummelige version og et trumfkort, når det gælder popularitet blandt chauffører. Og så er der virkelige gode læderbetrukne sæder med både opvarmning og ventilation. Det er let at finde sig til rette i førersædet, og rattet kan let indstilles til den ønskede stilling, så kørslen kan foregå så komfortabelt og trafiksikkert som muligt. Alt sidder som det skal. De nødvendige kontakter og display er tæt på. Kontakterne i rattet er placeret rigtigt, og der er airbag i rattet. Udsynet gennem ruder og via spejle er fin. Spejlarrangementet er uden store døde vinkler, og man

PCC er i aktion. Vognen modtager sine speederinformationer fra det GPS-styrede system.

kan se ud mellem det store spejl og vidvinkelspejlet. Sådan bør det være. Og der er tre viskere på forruden – for mig den perfekte løsning. DAF’en mangler regnsensor – noget næsten kun Mercedes og Volvo tilbyder. Sovekabinen har stor underkøje med en tykkelse på 150 mm. Nogle påstår da også, at det skulle være den bedste seng blandt alle lastvognene. Blue-Tooth forbindelsen – i DAF jargon kaldet TruckPhone – virker godt, så man kan passe sin mobil, uden at holde den i hånden. Forhåbentligt bliver det standard i alle nye lastvogne. Vognens ATC (Automatic Temperature Control) ventilationsanlæg virker fortrinligt og giver gode muligheder for luft i den ønskede temperatur. Der er også et effektivt pollenfilter. Transmissionen, ZF AS Tronic 12AS2540 DD, har 12 fremadgående gear og helt automatisk betjening af kobling og gearskifte. Det virker fremragende. Der er også udstyret ECO-Roll, så vognen ruller i friløb, så snart det kan lade sig gøre, og det sparer på de dyre dråber. Motorbremse med stor effekt Nævnes bør også den yderst velfungerende motorbremse, MX Engine Brake – en kompressionsbremse, som arbejder simultant med en udstødningsbremse. Bremseeffekten er meget høj allerede ved lave motoromdrejninger. Ja, bremseeffekten er så god, at jeg vurderer den til at være rigelig til kørsel i Danmark med op til 60 ton. Ned ad den stejle bakke på Gudenåvej mellem Sdr. Vissing og Voervadsbro klarer motorbremsen ærterne til topkarakter. Driftsbremserne bliver ikke aktiveret og er stadig kolde, så man kan bruge dem med fuld kraft, hvis der pludselig bliver brug for det efter kurven. På dette område er DAF sammen med Volvo så langt fremme, at det ikke er nødvendigt med en retarder, som både vejer og koster.

Bremsesystem er et EBS-3 system, og selve bremserne er ventilerede skivebremser. Trykket fremskaffes via en tocylindret kompressor, som styres via et økonomiprogram, hvorved der kan spares på brændstoffet. Der er VSC (Electronic Stability Control system), der modvirker fx udskridninger og vælteulykker, og for at hjælpe ved igangsætning på ustabilt underlag har vognen ASR (Anti Slip Control). Chassiset er lukket på begge sider med flotte skørter, og vindspoilere på den bageste del af førerhuset holder vindmodstanden nede. Chaufføren får hjælp til at køre så godt som muligt med DPA (Driver Performance Assistant). En 5” TFT skærm viser opnåede points. Sammen med PCC, der styrer gasgivningen, er der gode muligheder for at køre økonomisk. XF med MX13 motor er en fornem og godt kørende løsning. I tilgift har chauffør og en eventuel codriver meget gode forhold. Som vognmand bør man dog overveje, om ikke en DAF CF er lige så god. Elementer som antal daglige ind- og udstigninger, geografisk kørselsområde, antal nætter i lastvognen, chaufførpleasing, gensalgspris m.v. er naturligvis inde i billedet.

Førerhuset, Super Space Cab, er DAFs mest rummelige.

DTL magasinet

23


TEST VAREBILER

TEST

HYUNDAI H350

Koreansk spiller i 3,5 tons klassen

Hyundais tunge varebil kommer til Danmark i februar måned næste år.

TESTKØRER

CARSTEN TEINER

N

Hyundai lancerer kassevognen H350 herhjemme – selskabets første 3,5 tons varebil i Europa. DTL Magasinet har prøvet nyheden i Tyskland

OFFENBACH u vil koreanske Hyundai ind på det tunge varebilsmarked i Europa med deres nye 3,5 tons varebil H350. Vejen til at få succes er en fornuftig prissætning og en god kvalitet. På samme måde er både Hyundai og søsterselskabet Kia blevet store herhjemme med deres personbiler. Den nye H350 lanceres først på det danske marked i februar næste år – ifølge importøren til særdeles konkurrencedygtige priser. Men DTL Magasinet har allerede prøve-

24

DTL magasinet

kørt nyheden i Tyskland – med et godt resultat. Allerede på seneste IAA transportmesse viste Hyundai prototypen af deres 3,5 tons varebil under stor bevågenhed fra konkurrenterne og de deltagende pressefolk. Nu er den klar, og de første lande i Europa har netop lanceret den – det gælder bl.a. Tyskland. Danmark er først med fra februar, men den skal nu nok skabe ballade i den populære 3,5 tons klasse – ikke mindst med sine tre års fabriksgaranti uden kilometerbegrænsning. Her har Hyundais

personbiler dog fem års garanti. »Det er et nyt marked for os. Men vi har specialuddannede folk i salg og eftermarked klar, også når det gælder opbygninger – og finansiering eventuelt gennem Hyundai Finans (under Jyske Bank),« siger Søren Møller Pedersen, salgschef hos Hyundai Bilimport i Kolding. Allerede sidst på året får forhandlerne en opdateret udgave af 1-tons varebilen H1, der ikke har været gjort så meget ved de seneste år – så man kan fremover kalde det one-stop-shopping hos Hyundai, når det gælder varebiler.

De nærmeste konkurrenter I første omgang er hovedkonkurrenterne til Hyundai’en Ford Transit 2 tons og Renault Master/Opel Movano-brødrene. Derimod vil man nok ikke prissætte den i nærheden af Daily fra Iveco, Sprinter fra Mercedes-Benz og Crafter fra VW. »Vi ser fra begyndelsen de små og mellemstore virksomheder med op til 10 biler som de potentielle kunder. Det vil bl.a. sige håndværksmestre og vognmandsforretninger – bl.a. kurérfirmaerne, der kan få glæde af den lange garantiperiode på tre år uden ki-

SEPTEMBER 2015


HYUNDAI H350 CARGO 150 HK MOTOR: 4 cyl diesel. Variabel Turbo Geometri (VGT) System: Common Rail MILJØ: Euro 5 SLAGVOLUMEN: 2,5 liter YDELSE: 150 hk v. 3.600 omdr. MOMENT: 373 Nm v. 1.5002.500 omdr. TRÆKKRAFT: Fra 1.250 omdr. (4/5/6. gear: 50/60/70 km/t) FORBRUGSSNIT: 12,5 km/l CO2 udslip: 212 g/km. DÆK: Michelin Agilis 235/65 R16c AFFJEDRING: Uafhængig for/stiv bagaksel m bladfjedre

Et kik indenfor i varebilen, som bl.a. målrettes kurérfirmaerne, der kan få glæde af den lange garantiperiode på tre år uden kilometerbegrænsning.

lometerbegrænsning,« siger Søren Møller Pedersen. Jeg testede den nye model i Offenbach ved Frankfurt i Tyskland i to 2,5 liters udgaver med 150 og 170 hk – med 500 kg ballast i varerummet. Resultatet er, at der er bedre bundtræk i den lille motor, men mere overskudskraft i den store model. Der er bl.a. start/stop system og nøgleløs entre i bilerne. Brændstofforbruget er fra 12,3 km/l. Høj kvalitetsfølelse Støjniveauet er ret lavt, og gearskiftet er meget letgående. I det hele taget er der en høj kvalitetsfølelse. Jeg manglede lidt Chaufføren sidder godt, og støjniveauet er lavt.

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

sidestøtte og lårstøtte i førersædet. Men rattet kan indstilles i to retninger. Hyundai H350 er en bil, der skal sælges i mange lande verden over, men den er først og fremmest udviklet til Europa og tilpasses så til andre markeder. I Europa stilles nemlig større krav til komfort end andre steder – og tillige større krav til sikkerhedssystemer. H350 får inden længe nød-

bremsesystem, men har desuden linjevogter, to airbags, parkeringshjælp, fartpilot, fartbegrænser, hill start assist, esc stabilitetssystem (ESP). LED lygter fås også. Nævnes skal også den otte tommers farveskærm eventuelt i forbindelse med navigation – og en fire tommer info-skærm imellem omdrejningstæller og speedometer. Der er god aflæggeplads – bl.a. over forruden. Mange udgaver Bilen kommer i tre længder og to højder – og der er plads til op mod fem euro-paller. I 2016 kommer også den første ladbil og minibus. Trailervægten opgives til tre tons og nyttelasten til mellem

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

DIMENSION (LÆNGDE/BREDDE/ HØJDE) KORT MODEL: 5.515 x 2.436 x 2.690 mm. AKSELAFSTAND: 3.435 mm SIDEDØRE: 1.280 x 1.810 mm BAGDØRE: 1.550 x 1.810 mm VARERUM: 3.100 x 1.796 x 1.956 mm AFSTAND MELLEM HJULKASSER: 1.380 mm LÆSSEHØJDE: 690 mm PRISER: Kendes endnu ikke.

1.250 til 1.300 kg. Der er op til 12,9 kubikmeter varerum med 14 fastgørelses-punkter. Læssehøjden er 69 cm. Der er trin ved både sidedør og bagdøre. Bagdørene åbner op til 270 grader. Huyndai og søsterselskabet Kia har mere end 20 års erfaring i at bygge last- og varebiler. Hyundai last- og varebiler sælges udover i Fjernøsten og Mellemøsten bl.a. i Rusland. Denne H350 bliver produceret i Tyrkiet.

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

SEPTEMBER 2015

DTL magasinet

25


MEDLEMMERNE JURA

DET NYESTE FRA JURISTERNES INDBAKKE DTLs medlemmer råder over jurister med speciale i transportsager hos både DTL og Dansk Erhverv. DTLs arbejdsgiverforenings medlemmer råder også over eksperter i bl.a. overenskomster, personalejura og arbejdsmiljø.

Læs her, hvordan gentagelsesvirkning ved overtrædelse af reglerne om overlæs mv. beregnes

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

TIDLIGERE STRAFFE FOR OVERLÆS MEDREGNES I TO ÅR

! På anmodning fra Kjøbenhavns Vognmandslaug har Rigsadvokaten præciseret retspraksis for gentagelsesvirkningen og betydningen af tidligere straffe ved overtrædelse af reglerne om totalvægt og akseltryk. Her er en kort beskrivelse af systemet: Bødefri i 2 år nulstiller Har man tidligere været straffet for overtrædelse af reglerne om totalvægt eller akseltryk tillægges normalt betydning for bødeberegningen (gentagelsesvirkning), hvis der begås en ny overtrædelse af reglerne om totalvægt eller akseltryk inden for en gentagelsesperiode på to år. Først når der er gået mere end to år fra tidligere overtrædelser af reglerne om totalvægt eller akseltryk, medregnes disse overtrædelser ikke længere. Der skal således foreligge en ”bødefri” periode på to år eller mere, hvor der ikke er sket overtrædelse af bestemmelserne om totalvægt og akseltryk, før tidligere overtrædelser ikke længere tæller med, når bødestørrelsen skal udregnes. Det er datoen for afgørelsen eller bødevedtagelsen, der afgør beregningen af toårs perioden. Straffe ældre end to år kan medtages Gentagelsesvirkning er altså en tidslinje på to år, men den kan godt gå flere år tilbage. Bliver man fx

26

DTL magasinet

Ved tiltaler for overlæs indregnes tolerancegrænsen ikke.

straffet for overlæs (forhold 1), ser man på, om der er lignende forhold (forhold 2, forhold 3, forhold 4 osv.) inden for de seneste to år. Foreligger der ikke en samlet ”bødefri” periode på 2 år eller mere, så kan også straffe for overlæs, der ligger mere end to år tilbage, blive taget i betragtning ved udregningen af bødestørrelsen. Har vognmanden en afgørelse inden for to år (forhold 2), fra det forhold, som skal afgøres her og nu (forhold 1), giver denne afgørelse anledning til en forhøjelse af bøden med taksten svarende til én såkaldt ”forstraf”. Men det med ”forstraffe” stopper ikke her. For nu kigger man så på datoen for afgørelsen af forhold 2, og ser, om der evt. skulle ligge et forhold inden for to år før forhold 2. Gør der det, bliver det talt med som forhold 3 og udløser endnu en forstraf. Sådan bliver man ved – indtil der igen (forhåbentlig) bliver en tidslinje mellem to forhold af mindst to års varighed.

Først da stopper søgningen og medtagelsen af forstraffe. Hver forstraf udløser forhøjelse I gentagelsestilfælde forhøjes bøden til ejeren/brugeren med 1.400 kr. pr. forstraf. Den forhøjede bøde i gentagelsestilfælde beregnes på grundlag af bøden for en førstegangsovertrædelse før en eventuel oprunding til nærmeste beløb deleligt med 500 kr. Ved bødefastsættelsen i sager om for højt akseltryk lægges der alene vægt på forstraffe vedrørende akseltryk. Fordoblingsreglen er bortfaldet Den oprindelige regel om fordobling af bøden til ejeren ved flere end 10 forstraffe (med indbyrdes gentagelsesvirkning) for overtrædelse af reglerne om totalvægt eller akseltryk bortfaldt, da færdselsloven blev ændret i 2011. Tolerancegrænser medtages ikke i bødeberegning 1. januar 2014 blev totalvægten

som bekendt hævet til 50 ton på 6-akslede vogntog, og til 56 ton på 7-akslede vogntog pr. 1. august 2014. De nye, højere grænser har samtidig betydet, at myndighederne har ønsket at sænke tolerancegrænsen for overlæs af hensyn til vejbelastningen og trafiksikkerheden. Transportministeriet og Justitsministeriet fastsatte sidste år i dialog med DTL en tolerancegrænse til 6,0 pct. eller max. 2.000 kg. Tolerancegrænsen er alene et udtryk for hvornår, der rejses tiltale for overlæs, og er ikke tænkt som en frihed for vognmanden til at læsse på inden for tolerancerne. Rejses der tiltale for overlæs, udregnes bødestørrelsen altid ud fra lovens maksimumskrav til vægt og akseltryk, og tolerancegrænsen indregnes ikke. Interesserede kan få yderligere oplysninger hos DTLs chefjurist John Roy Vesterholm, telefon 40 63 64 33 .

SEPTEMBER 2015


VOGNMAND FRIFUNDET FOR BRUD PÅ OVERARBEJDSREGLER ! Fire chauffører anlagde sag mod en vognmandsvirksomhed for at have overtrådt arbejdstidsloven og krævede en godtgørelse på 50.000 kroner. Chaufførerne gjorde gældende, at de over fire måneder gennemsnitlig havde arbejdet mere end 48 timer. Det følger af arbejdstidsloven, at en medarbejder i løbet af en syvdagesperiode ikke må have en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 48 timer – inklusive overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en periode på fire måneder. Perioder med ferie og perioder med

sygefravær bliver ikke medtaget i beregningen. Hvis virksomheden ikke overholder arbejdstidsreglerne, kan medarbejderen blive tilkendt en godtgørelse. De fire chauffører i virksomheden fik tildelt og tilrettelagt deres ture gennem virksomhedens bookingsystem, Vognmandsportalen. På baggrund af oplysningerne herfra havde to af chaufførerne opgjort deres gennemsnitlige arbejdstid til henholdsvis 50,51 og 51,97 timer pr. uge over den fire måneders periode. Der var imidlertid stor usikkerhed om, hvorvidt opgørelsen af arbejdstiden var beregnet korrekt.

Bl.a. var det tvivlsomt, om oplysningerne fra Vognmandsportalen var udtryk for den faktiske arbejdstid. Chaufførernes forklaringer i retten sandsynliggjorde heller ikke, at de havde arbejdet mere, end hvad arbejdstidsloven tillader. Vestre Landsret fandt, at chaufførerne ikke havde bevist, at de havde arbejdet mere end de gennemsnitlige 48 timer pr. uge. Chaufførerne var derfor ikke berettiget til en godtgørelse, og virksomheden blev frifundet.

forhold til bevisvurderingen af, om det maksimale timetal var overskredet. Dansk Erhverv vurderer, at dommen er udtryk for, at det kan betale sig at være omhyggelig med opgørelsen af den faktiske arbejdstid i sager, hvor der er tvivl om brud på reglerne i arbejdstidsloven. Dansk Erhverv minder om, at referenceperioden på fire måneder i flere af Dansk Erhvervs overenskomster er forhøjet til seks måneder.

Dansk Erhverv vurderer Såvel byretten som landsretten nåede frem til samme resultat i

Legende let! Hvordan fragtmanden Martin gør sin ordresøgning enklere, idet han finder det bedst egnede med det samme. Sikker søgning med TC Truck & Cargo®. I fire uger kan du gratis og i realtid teste Europas markedsførende fragtbørs.

Nu også mobilt!

SEPTEMBER 2015

DTL magasinet

27


NYHEDER TRAILERE XXXXXXXX Tekst og foto: Finn Bjerremand

KRANTRAILER CLASSIC MED UDTRÆK

Broshuis udtrækstrailer med en selvsporende aksel er stadig et hit – senest hos Stephen Dixen Kran & Specialtransport.

D

en gode gammeldags korte nedbyggede udtrækssættevogn med to faste aksler og en selvsporende aksel sælger stadigvæk. Det er godt nok mange år siden, de hydraulisk styrende aksler slog igennem på specialtrailere. Når det gælder store og tunge fireakslede lastvogne med dyre fastmonterede kraner, gælder det dog om at holde såvel egenvægt som anskaffelsespris nede på den tilhørende trailer. Bl.a. derfor hitter den korte nedbyggede udtrækssættevogn med to faste aksler og en selvsporende aksel stadig. Stephen Dixen Kran & Specialtransport i Dragør har netop taget et komplet kranvogntog i brug.

28

DTL magasinet

Lastvognschassiset er en Scania R 520 8x4 bygget op med en Fassi F 660 kran. Kranvognen er flot bygget op som en typisk krantrækker, og har tilkoblet en ny nedbygget Broshuis udtrækstrailer. Forberedt på fremtiden Traileren er konstrueret med en kraftig centervange i det nedbyggede stykke, hvor der er et udtræk fra lidt bag reposen. Desuden er den fremtidsforberedt med en kongebolt, som kan klare overførslen af et skammeltryk på 22 ton, samt tre 12 ton aksler. Det giver også mulighed for at køre med traileren med blokvognsplade, hvor der netop kan køres med højere vægte. Med trailerens egenvægt på blot 9,4 ton giver det mulighed for at trans-

portere ca. 48,6 ton, hvis udtrækstraileren vel at mærke er koblet efter en blokvognstrækker, der kan klare at overføre 22 ton skammeltryk, og der må køres med 12 ton akseltryk. Med normal registrering har traileren en totalvægt, der består af et hovedbolttryk på 18 ton og et samlet bogietryk på 24 ton. Det giver mulighed for at transportere 32,96 ton, forudsat at den forankoblede trækker kan klare 18 ton skammeltryk. Bogieaggregatet er udstyret med aksler fra den tyske producent SAF, som vinder meget frem. Den bageste af de tre aksler er en selvsporende version, som drejer så tilpas, når der køres omkring hjørner, så det passer fint til et udtræk på blot 6,00 m. Ved bakning låses akslen, så trip-

Gode muligheder for at sikre lasten under transporten.

plebogien er en stiv akselgruppe. Udtrækstraileren er konstrueret med et enkeltudtræk i det nedbyggede stykke på 6,00 m og en lastehøjde på blot 0,90 m i ubelastet stand, samt en lastehøjde på 0,88 m i belastet stand. Den totale ladlængde er 12,00 m med 1,00 m i overhæng foran kongetappen og 11,00 m bagud. Ladlængden er i det nedbyggede stykke i sammenskubbet stand på 8,25 m, der fordeler sig med 0,80 m i den forreste del foran udtrækket og 7,45 m i hele det bageste ladstykke. Ladhøjden på reposen er 1,45 m, der fremkommer ved en koblingshøjde

SEPTEMBER 2015


MIN NYE

TRAILER ringsringe, og hele traileren er komplet metalliseret. For at kunne udnytte traileren til langt gods, er der to lastebukke med, som kan danne understøtning for langt gods med reposen som gennemgående ladhøjde. Der er også tænkt på trafiksikker transport af ISO-containere. I bunden er der nemlig containerhjørner til fastgørelse af såvel 20” som 30” ISO containere i bunden, og når traileren er trukket ud, kan der ligeledes med løse containerlåse fastgøres en 40” ISO container.

Her er vogntoget med udtrækket trukket helt ud til ære for fotografen.

på 1,24 m og en højde på selve svanehalsens konstruktion på 0,21 m. I højre side er der udtrækkelige forbredningsstolper til indvendig bredde mellem stolper på ca. 3,4 m, der er mange godkendte sur-

Plads til nostalgi Stephen Dixen Kran & Specialtransport er en virksomhed med overordentlig høj kompetence, når det gælder kran og specialtransport. Virksomheden råder over fire kranvogne og har mere end 35 års erfaringer med løsning af kranopgaver, maskintransporter og specielt transport af både. Firmaet råder også over diverse maskintrailere og grej til håndtering af forskelligt udstyr. Opgaver løses i hele Skandinavien og i Nordtyskland. Der er også et nostalgisk hjørne. Her er der plads til lastvognenes barndom. Der er nemlig fire flotte og velkørende veteranlastvogne. Her er den ældste en sand perle i europæisk veteranhistorie, nemlig en Scania-Vabis 33315 fra 1939 med en tilkoblet Ergo påhængsvogn fra 1940. Det vogntog skaffede Stephen Dixen vinderprisen for den flotteste veteran i 2010.

DTL holder fleksible vognmandskurser i • Roskilde: uge 36 og 41 - 2015 • Vejle: uge 43 og 48 - 2015 • Viborg: uge 1 og 6 - 2016 • Roskilde: uge 4 og 9 - 2016 Sådan foregår det • En uge på kursus (tilstedeværelse) • Hjemmeopgaver i 4 uger (ca. 7 timers arbejde om ugen, hvor du selvfølgelig kanhente hjælp og vejledning fra underviserne). • På kursus en uge igen (tilstedeværelse) Få mere at vide på telefon: 7015 9555 eller mail lbe@dtl.eu

1 ud af 4 medarbejdere bliver langtidssygemeldt Hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syg i længere tid eller kommer til skade, kan det koste indtjening. Flere undersøgelser viser, at en sundhedsforsikring er med til at forkorte sygefravær – og dermed give en sundere bundlinje.

Ring og hør hvordan du forsikrer dig selv, dine medarbejdere og din bundlinje, på tlf. 33 55 50 50.

Codan Forsikring A/S 10.14 CVR 1052 9638

codan.dk/transport

Den bageste aksel i bogieaggregatet er selvsporende. xxxx_CL_A_Sundhed_DTL_90x127.indd 1 SEPTEMBER 2015

30/09/14 09.24

DTL magasinet

29


TEMA MILJØ OG BRÆNDSTOF

SCANIA:

Grøn merpris Den gode nyhed er nemlig, at det ikke er så meget dyrere at vælge grønt. Slet ikke når den forhøjede transportpris fordeles på forbrugerne. Som han siger: »Kendsgerningen er, at det ikke er ret meget dyrere at være grøn og satse på bæredygtig transport. Det har vi lavet beregninger på.« Salgsdirektør Anton Freiesleben har regnet på meromkostningerne ved at indkøbe en distributionsbil, der kører på gas i stedet for diesel. Både indkøbsprisen og brændstoffet er dyrere, og i alt når han frem til, at transportprisen med gasløsningen er 9,5 procent højere end diesel. Men hvis man omregner det til en distribueret vare til 20 kroner, så er prisforhøjelsen svundet ind til blot en promille. »Jeg er sikker på, at kunderne

Gasbiler som denne distributionsbil P 280 er dyrere end dieselversionen. Men kører den på biogas, er der intet CO2-udslip overhovedet. Fordeles omkostningen for den bæredygtige transport ud på de varer, der distribueres i bilen, er merprisen minimal, fremhæver Scania.

30

DTL magasinet

gerne vil betale det ekstra for varen, hvis de samtidig får at vide, at den er transporteret på en bæredygtig måde,« siger han. »Så det er i høj grad også transportkøberne, der skal ville dét her.« Anton Freiesleben synes, at der en vis grøn bevægelse i gang især blandt affaldstransportørerne. De tre alternativer Med Euro 6-normen er man ved at nå til vejs ende for, hvad der kan opnås af partikelreduktioner m.m. Så skal der gøres noget ved udledningen af CO2, som alle efterhånden er enige om bidrager stærkt til opvarmningen af vores klode, så skal der alternative drivmidler til. Her har Scania disse tre forskellige løsninger klar: 1 Biodiesel (RME) 2 Ethanol 3 Gas (biogas betyder 0 udledning af CO2) »Der er ved at komme en vis efterspørgsel efter gasløsningen. Men sammenlignet med det øvrige EU, så halter vi efter herhjemme,« tilføjer Anton Freiesleben. Til det siger Janko van der Baan: »Det er historien om hønen og ægget. Hvad kommer først – investeringer i gasstationer landet over eller investeringer i køretøjerne? Det ene forudsætter det andet. Det dilemma kan kun løses politisk med en entydig satsning på grøn transport. Flere EU-lande har forholdsvis langt flere biler, der kører på gas end herhjemme. Kendetegnende for disse lande er, at der fra politisk hold er fokus på og støttes op om brugen af gas som brændstof.« Materiellet gør det ikke alene. Der skal også tænkes grønt inden for kørslen og vedligeholdelsen. Scania har sit særlige træningsprogram, Driver Coaching, hvor chaufførerne lærer at køre længere på literen – op til 10 procents brændstofbesparelse. Besparelsen kan ifølge Scania

Myndigheder og politikere mangler at udstikke en klar retning for, hvordan man ønsker en grøn omstilling af transportbranchen. JANKO VAR DER BAAN

Jeg er sikker på, at kunderne gerne vil betale en smule ekstra, hvis de samtidig får at vide, at varen er transporteret på en bæredygtig måde

jeg, at myndigheder og politikere mangler at udstikke en klar retning for, hvordan man ønsker en grøn omstilling af transportbranchen.«

E

t grønnere miljø er godt – så længe det ikke koster penge. Sådan er holdningen stadig blandt transportvirksomheder, myndigheder og andre beslutningstagere. Men den går bare ikke. Det mener Scanias topchef i Danmark, Janko van der Baan. Han har sat sig i spidsen for en strategi, der skal placere den svenske lastbilproducent som leder inden for bæredygtig transport. Teknologien er klar. De miljøvenligere produkter er klar. Men som producent kan du ikke gennemføre den ”grønne revolution” alene. På et presseseminar i sidste måned ærgrede han sig over, at det går trægt med at få indført de mere grønne løsninger i transportbranchen herhjemme. »Interessen for fx biodiesel eller gasdrevne lastbiler og busser er sådan set stor nok, men ofte ender det alligevel med en dieselløsning. Den er billigere her og nu for transportørerne. De tænker naturligvis på prisen og deres kunder. Her synes

FOTO: SCANIA

MERE FART PÅ GRØN OMSTILLING

ANTON FREIESLEBEN

forøges til op mod 17.2 procent med konceptet Ecolution. Det er et ledelsesværktøj, som gennemgår drift, kørsel, køretøj og vedligehold for at øge effektiviteten og indtænke grønne løsninger. Senest har Scania ansat en egentlig flåderådgiver med fokus på at hjælpe kunderne med at mindske CO2-udslippet. Læs også lederen side 2.

SEPTEMBER 2015


Tekst og foto af Finn Bjerremand

TEST

SCANIA P 280 – GAS

Scanias nye bud på en gasdreven distributionsbil.

TESTKØRER

SCANIA GASSER OP FINN BJERREMAND

V

- OG STØJER MEGET MINDRE

i skal passe godt på klimaet. Det betyder, at vi vil komme til at se andre typer af drivmidler end diesel. Et af de nære produkter er gas, som jo ofte kan produceres af spildprodukter fra andre dele af samfundet. I Fredericia produceres eksempelvis gas ud af kloakvandet, og gassen anvendes til bl.a. at drive renovationsvogne og bybusser. Det er dog ikke helt enkelt at veksle fra diesel til gas. I gamle dage satte man bare et gasanlæg på en benzinmotor også til lastvogne. Men det går ikke med dagens typer af gas. Umiddelbart mangler der megen udvikling, inden vi ser helt tunge lastvogne på gas. De største gasmotorer til lastvogne i Europa ligger omkring 300 hk og lidt over, og det dækker behovet til forvogne og fx busser. Scania har satset meget på udvikling af gasmotorer til lastvogne, og i dag tilbyder Scania gasmotorer med effekt helt op på 340 hk/ 1600 Nm.

SEPTEMBER 2015

DTL Magasinet har netop prøvekørt den lidt mindre P 280, der har en topeffekt på 280 hk som afleveres ved 1900 o/m og et maks. drejningsmoment på 1350 Nm, som ligger allerede mellem 1100 og 1400 o/m. Faktisk har den et rigtigt godt moment, som allerede tager ved omkring 900 o/m, så den kan ligesom de helt store motorer rulle afsted i det højeste gear med blot 950 o/m, hvorfra den hurtigt kan accelerere op, når den får besked fra speederpedalen eller cruisecontrollen. Den 5-cyl. motors slagvolumen er på blot 9,3 l og det er faktisk en Ottomotor, der har virkning som en benzinmotor – med tændrør til at slå gnister. Indsprøjtningen af brændstof er et såkaldt MPI (Multipoint injection), og udstødningen renses bl.a. gennem et EGR-system (Udstødningstilbageførsel) og en kemiboks med en 3-vejskatalysator. Processen reguleres ved hjælp af

en Lambda-sonde, som medvirker til, at motoren i forhold til Euro 5-versionerne har en meget pæn gang. Motoren er til både biogas og naturgas, som komprimeres på gastankstationerne og pumpes ind ved over 200 bars tryk i lastbilens tanksystem. Det består af otte styks komposit-tryktanke. Opgraderet biogas er molekylært identisk med naturgas, og i Danmark nyder vi godt af naturgasnettet således, at biogassen kan pumpes ind i naturgasnettet og derved distribueres over hele landet til de omkring ti gastankstationer, som er dukket op inden for de sidste tre-fire år. Biogassens fordel er, at man opnår en 100 % CO2-reduktion. En af de mærkbare forskelle på dieselversionen og den afprøvede gasdrevne lastvogn er lydniveauet. Den gasdrevne ligger 3 til 4 dB(A) lavere end Euro 6-dieselvognen. Og det kan høres. Gasvognen har en svag hvislende lyd, der hverken

lyder som en diesel- eller benzinmotor. Manuel eller Allison På grund af motorens konstruktion og specielt tændingssystemet tilbydes den ikke med Scanias eget Opticruise, automatgear. I stedet kan der vælges mellem en manuel transmission eller en Allison, der absolut er Rolls-Royce-løsningen. Allison transmissionen er en GA766R med 6 fremadgående gear, der har et perfekt gearskifte, og som kun kan trues af Volvos Dual Clutch. Testvognen har Allison-løsningen med en integreret retarder, som virker fortrinligt. Bagakslen er en Scania R660 med enkelt gearing, der med en gearing på 4,22 og hjul i størrelsen 315/70 R 22,5 giver en god landevejsgearing. Er der behov for et kraftudtag tilbyder Scania et motorkraftudtag med 600 Nm. Chassiset er med 2-bælgs luftaffjedring på både foraksel og

DTL magasinet

31


TEMA MILJØ OG BRÆNDSTOF

LETTERE VEJNINGER Poul Tarp A/S er ude med en ny vægtserie, som letter vejeprocessen. Virksomheden, der har årelang erfaring med mobile vejeløsninger til brug i lastbiler, byder bl.a. på en ny betjeningsterminal. Den giver chaufføren helt nye informationsmuligheder, herunder muligheden for at følge vejeprocessen eller RFID aflæsningen ude på bilen. Samtidig guides chaufføren

igennem valgmuligheder som fx udskrivning af kvitteringer, valg af adresse, ruter, vejemuligheder eller tarering af udstyret. Terminalen – MWI II enheden – indeholder desuden mange tilslutningsmuligheder, så den kan tilsluttes bilens styring og bruges som interface til vejeudstyret. Den kan også sende vejedata direkte til et administrationssystem på kontoret.

BIODIESEL TIL VINTERVEJR TESTKØRER Christian Gull, 38, er en del af Scania-teamet, som fremviser og kører de nye køretøjer først og fremmest til glæde for motorpressen. Her tanker han gas. Christian kommer fra Vasa i Finland og har været ansat en del år hos Scania Democenter i Södertälje. Udover at være pressetestdriver – og ofte på farten rundt i Europa – er han også vognmand med to nyere Scania lastvogne i sin forretning.

bagaksel, som giver en fin kørekomfort. Forakslen er en 8 ton version, mens bagakslen er i størrelsen 11,5 ton, og opbygningen består af et flot SKAB bokslad med tilhørende læssebagsmæk. P førerhuset har gode indstigningsforhold, og er en god arbejdsplads, selv om alderen begynder at trykke førerhuset. Alt er som det skal være, man sidder godt, selv om jeg ikke er meget tilfreds med førersædet i denne vogn. Sædet er hårdt som et bræt at sidde på, og jeg ved fra testkørsel af Scania R 520 tidligere på sommeren, at Scania er i stand til at levere bedre førersæder. Men det skal ikke komme resten af vognen til skade. Der er en god udsigt både gennem ruderne og via spejlene, og alle instrumenter kan let nås fra førerplad-

sen. Motorkassen fylder selvfølgelig meget inde i førerhuset, men sådan vil det være, når førerhusets gulv er langt nede, og motoren skal have god plads omkring sig. Motoren er meget kvik, og i sammenhæng med Allison transmissionen kan man hurtigt ændre hastighed. Det er en fantastisk løsning til en distributionschauffør, som måske har mange leveringer hver dag. Eller som måske skal køre en ekspresforsendelse flere hundrede km væk. Det klarer man også med P 280, hvis der ellers findes muligheder for at tanke gas undervejs. Det er lige nu den store udfordring. Eftersom vognen ikke er forsynet med nogen form for forbrugsmåler, var det ikke muligt at måle noget forbrug. Det har vi til gode til en anden gang.

Aktivitets LOG

Uno-X lancerer nu en biodiesel, der tåler lavere kuldegrader end animalsk biodiesel og derfor kan anvendes om vinteren. Leverandøren er danske Emmelev A/S. »Det er positivt, at vi nu kan fremstille affaldsbaseret,

bæredygtig biodiesel. Tidligere blev resten af den traditionelle rapsdiesel ikke nyttiggjort i samme omfang, men det råder en nyudviklet proces bod på,« siger Claus Gottlieb, direktør hos Uno-X Energi.

BRÆNDSTOFBEREGNER OPDATERET COWI har opdateret den gamle version af Transportministeriets brændstofberegner, der nu hedder TEMA2015.Navnet kommer af: Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger. Den er et beregningsprogram, som kan udregne energiforbrug og emissioner ud fra oplysninger om transportmiddel, rute og afstand.

TEMA kan beregne energiforbrug og emissioner for både person- og godstransport for følgende transportmidler: Personbiler, busser, tog, fly, færger, varebiler, lastbiler, godstog, godsfærger og fragtskibe. Den nye opdatering medtager bl.a. biobrændstoffer og el samt de nye EURO-normer.

DRIVING GREEN I OKTOBER Konferencen Driving Green 2015 fokuserer på de produkter, metoder og løsninger, der på forskellig vis bidrager til den grønne omstilling og dermed til en

http://web-lo

nedbringelse af CO2-udslippet fra vejtransporten. Sideløbende med konferencen er der en udstilling. Konferencen holdes i København 22. - 23. oktober 2015.

g.dk/SeeRou

tes.aspx

Få et nemt og hurtigt overblik af dine biler og opsamlingssteder med WEB-LOG • Kommunikationsenhed monteres i bilen • Forbindelse kobles til bilen udstyr • GPRS kommunikation med data sendes til kontoret • WEB-interface til datakommunikation • Mobil APP til visning og tilpasning af data

Jomfruløkken 4 • 8930 Randers NØ • Tlf. +45 8642 5600 • Mail: sales@tarp.dk

tarp.dk


Af Lars Edling, free lance journalist

FOTO: ELWAYS

FREMTID MED ELEKTRISKE VEJE PÅ VEJ

Det ene projekt – ved Arlanda – henter strømmen fra neden.

Svenske tests peger i retning af et vejnet med el-forsyning som supplement til køretøjernes batterier – inden for ti år

U

d af 11 skrivebordsprojekter bliver to projekter med elektriske veje nu gennemført i Sverige. Her skal man konstatere, hvordan teknikken med elforsyning til køretøjer fungerer i praksis. I Gävle prøver man at overføre elektriciteten fra oven fra en ledning. I Rosersberg nord for Stockholm tester man el-overførsel fra neden fra et strømførende spor i vejbanen. »Jeg vil blive ekstremt forbavset, hvis ikke elveje slår igennem på en bred front inden for ti år,« siger Jan Nylander, projektleder for Elveje Gävle.

SEPTEMBER 2015

Nylander mener selv at have gode grunde til optimismen og peger på de store gevinster, som en satsning på el kan give – både økonomisk og miljømæssigt. Driftsomkostningerne for eldrevne køretøjer er lave – måske helt ned til en fjerdedel af køretøjer med fossile brændstoffer. Forklaringen ligger i elforsyningens højere virkningsgrad – men også i at el er billigere at producere end fossile brændstoffer. Miljøfordelene – hævder Nylander – vil blive opsigtsvækkende:

Elvejtransporter skulle kunne kappe 80-90 procent af det fossile udslip fra trafikken. Det svenske Trafikverket, energimyndighederne og den statslige organisation til research og udvikling, Vinnova, annoncerede i 2013 efter demonstrationsanlæg til test af elveje. 11 forskellige projekter deltog fra begyndelsen, men her i sommer resterer kun to. Projekterne var tilrettelagt på en sådan måde, at myndighederne ikke skal binde sig til bestemte leverandører eller teknikker endnu.

»Målet var i stedet at få et så bredt vidensgrundlag frem som muligt. Visse vigtige problemstillinger berøres ikke i denne omgang, fx hvordan spørgsmål om ejerskab skal løses, eller hvordan betalingssystemer skal udformes, eller hvem der skal levere elektriciteten. Undersøgelser af de spørgsmål foregår sideløbende. Når vidensgrundlaget er komplet, kan det eventuelt blive aktuelt med et egentligt kommercielt indkøb,« siger projektleder Lisa Silvemark, Trafikverket. Meningen med elveje er i første omgang at få elektrificeret hårdt belastede motorveje og landeveje. På den måde skabes et stormasket vejnet, hvor køretøjerne kan drives med el samtidig med, at batterierne lades op. Om der senere bliver brug for en udbygning af elveje på det fintmaskede vejnet, er det svært at spå om, da batterier får en stadig større kapacitet og dermed klarer længere strækninger. I byerne kan større færdselsårer elektrificeres,

DTL magasinet

33


men der vil samtidig komme et netværk af ladestationer. De to udvalgte projekter anvender begge såkaldt konduktiv teknik. Det indebærer, at overførslen af elektricitet sker ved direkte kontakt. I det ene tilfælde (Rosersberg) glider en strømaftager under køretøjet langs med et elspor i vejbanen. I det andet tilfælde (Gävle) monteres strømaftaget ovenpå køretøjet – ligesom på et ellokomotiv – og strømmen hentes fra en ledning. Alternativet til konduktiv teknik er induktiv. Her kræves ingen fysisk kontakt, og strømaftaget klarer en afstand på 10-15 centimeter til forsyningsledet. Dermed er hindringer i form af sne og is på vejen betydeligt lettere at håndtere. Ulempen er, at virkningsgraden bliver mindre. To af de projekter, der var med i de endelige overvejelser, havde induktiv teknik, men de blev valgt fra i sidste ombæring. »Det skal nu ikke ses som en stillingtagen imod induktiv teknik. Det ene projekt trak sig frivilligt, fordi der manglede en aftale med en underleverandør. Men begge induktive projekter var klart dyrere end de konduktive, og vi syntes ikke, at der var udsigt til nok viden i forhold til omkostningerne. Udgiftssiden kan dog blive en helt anden, hvis sådanne induktive systemer udbygges i stor skala,« siger Lisa Silvemark. Strøm i vejbanen Rosersbergsprojektet ledes af den tidligere ABB-ingeniør Gunnar Asplund. Han har udviklet et system i virksomheden Elways, hvor elektriciteten hentes fra et spor i vejbanen. I løbet af det seneste år er teknikken blevet forbedret. »Vi opdagede svagheder ved det gamle spors evne til at klare sne og snavs. Det nye system er af en helt anden kaliber,« siger Asplund. Inden man går i gang med at anlægge en teststrækning på almen vej, udbygges den nuværende testbane i Arlanda for at gennemgå en række sikkerhedstjek. De skal bl.a. sikre, at vandet på vejbanen ikke giver nogen form for risiko for stød – selv hvis en bar fod står på sporet. En anden test kontrollerer, at til- og frakobling af elektriciteten

34

DTL magasinet

FOTO: SCANIA

TEMA MILJØ OG BRÆNDSTOF

Det andet projekt – i Gävle - henter strømmen fra oven.

fungerer. Det er nemlig kun, når et køretøj passerer, at elektriciteten skal være slået til. Fra foråret 2017 til foråret 2018 bliver demoanlægget trafikeret med en batteridreven lastbil. Muligvis kommer der også til at køre en batteridreven personbil på anlægget. Det to kilometer lange spor er tilstrækkeligt til at kunne lade batteriet, så køretøjet klarer ti kilometers kørsel – det vil sige hele strækningen mellem Arlandas fragtterminal og Rosersbergs logistikområde,« forklarer Asplund. Både han og Jan Nylander tror, at elvejsteknikken kan blive en stor svensk eksportvare. »Men andre lande med mere tæt trafik har et endnu større incitament til at sætte fart på udviklingen af elveje, og hvis vi smøler, kan vi miste det forspring, vi har nu. Derfor gælder det om at sætte fart på. Desuden er det jo et spørgsmål om liv eller død. I dag dør cirka otte millioner mennesker årligt verden

over som følge af luftforurening, hvoraf en stor del skyldes trafikken,« påpeger Asplund. Strøm fra luftledninger Elvej Gävle skal anlægge sin to kilometer lange teststrækning på E16 udenfor byen i efteråret 2015, og den forventes at være klar lige efter årsskiftet. Siemens, der allerede har en lignende testbane nord for Berlin, skal stå for konstruktionen. Fra vinteren 2016 trafikeres strækningen af to lastbiler. Den ene opbygges af Scania, mens den anden hentes fra testbanen i Tyskland. Begge lastbiler er forsynet med strømaftag på taget og kan drives valgfrit med el eller en almindelig dieselmotor. Valget af et elvejssystem er ikke bare et nationalt spørgsmål. Ambitionen er at skabe en international standard. »Med vort system bliver det relativt let at skabe en sådan standard. Det eneste, vi behøver at blive enige

om, er at have samme spændingsniveau, samme højde over vejbanen og samme afstand mellem de to ledninger,« siger Jan Nylander. Det vil det koste Omkostningerne bliver et ganske afgørende kriterium ved valget af system. På Elways hjemmeside redegøres for udgiftsberegningerne: Med et induktivt system er anlægsudgifterne 15-20 millioner svenske kroner pr. kilometer. Med en konduktiv elforsyning fra luften er beløbet cirka 10 millioner svenske kroner, mens udgiften ved en konduktiv forsyning i vejbanen er fire-fem millioner svenske kroner pr. kilometer. På Gävle-projektet vil Jan Nylander på nuværende tidspunkt ikke gå ud med informationer om anlægsudgifterne: »Et af formålene med testene er jo netop at få klarhed over omkostningerne ved udbygningen, driften og vedligehold. Endnu ved vi ikke, hvad vi lander på.«

SEPTEMBER 2015


Dine konkurrenter

sparer penge – vil du også?

Spar nemt 10-15% i brændstof eller mere med Scanias Ecolution koncept – uanset kørselsområde. ”Ecolution by Scania” består af fire indsatsområder: • Lastbilens specifikationer • Maintenance+ (skræddersyet serviceaftale med særlig fokus på brændstofforbruget) • Chaufførtræning • Chaufførcoaching Beregn din besparelse her: http://originalscania.dk/#ecolution

1. januar 2015 faldt priserne dramatisk på mere end 100.000 originale Scania reservedele. Få meget mere at vide om dine fordele på www.originalscania.dk

Gør noget originalt. Kontakt dit lokale Scania værksted. www.scania.dk/findscania

Originaler lever længere


TEMA MILJØ OG BRÆNDSTOF Tekst og foto: Finn Bjerremand

P. Fournaise A/S’ nye lastbil er specialdesignet til afhentning af bioaffald.

SPECIALBIL TIL

BIOAFFALD

Nye tider for affaldsafhentningen kræver nye løsninger

A

ffald er ikke længere – ja affald men en ressource med værdifulde råstoffer. Således også madaffaldet fra dagligvarebutikkernes montre. Det hedder i fagjargonen bioaffald, og det skal ikke længere transporteres til forbrænding men indsamles til procesanlæg og omdannes til bl.a. biogas. Indsamlingen af bioaffald er en meget speciel transportopgave. Der er tale om meget flydende produkter – faktisk så flydende, at man groft sagt anvender en form for en hybrid mellem en tankvogn med tippelad og et komprimatoranlæg. Den finske opbygger NTM med

36

DTL magasinet

i Närpes, Finland og leveret af den danske forhandler Stiholt Hydraulic. Hovedelementet er en 13,3 kubikmeter tank i højkvalitetstål med fuldsvejsede RHS forstærkninger. Den kan klare flydende gods af forskellig kaliber. Tanken har indvendigt fået en speciel lak for at kunne holde længe og modstå påvirkningerne fra godset. Tanken kan ved aflæsning tippes højt op, så bioaffaldet skrider ud. Aggregatet er udstyret med en automatisk pakkerplade, der komprimerer godset og flytter det fremad i tanken. I bagenden sidder der et hydraulisk drevet liftaggregat med en maksimal løfteevne på 500 kg. Den kan tage minicontainere med rumindhold fra 140 l til 1100 l, for at løfte dem op og tømme dem af i bagenden. Unikt i Fournaises opbygning er, at den også kan tage minicontainere, der fx står på en læsserampe. Under normal kørsel fungerer liftaggregatet som bagkofanger. Betjeningen sker ganske enkelt fra et trykknappanel på begge sider af liften eller med en fjernbetjening. Bag liftaggregatet er der imidlertid også monteret en underkøringskofanger. Det er for at modvirke, hvis chaufføren lader liften stå højt oppe ved tømningen fra flere ramper lige umiddelbart efter hinanden. På toppen af bagenden sidder der en luftdrevet anslagsbom for

både en lang historie og høj kompetence, når det gælder udvikling af opbygninger til renovationskørsel, har derfor inden for de seneste år udviklet nogle nye opbygninger til formålet. De første er for kort tid siden taget i brug i Danmark, og en af de transportvirksomheder, der også netop har sat en ny lastvogn i drift med en sådan opbygning, er P. Fournaise A/S, Fredericia. Virksomheden har en halv snes køretøjer i gang inden for renovations- og genbrugssektoren. Avanceret anlæg Opbygningen, NTM MAS 13, er bygget på lastvognschassiset ved NTM

Bioaffaldet indsamles i en Volvo FM370 med masser af advarselslamper, som hører sig til i en moderne renovationsbil.

SEPTEMBER 2015


der også fastgjort kost og skovl. Chassiset er en Volvo FM370 6x2/4 – naturligvis med Euro 6-motor. Transmissionen er en Volvo I-Shift med automatisk gearskifte, der er specificeret med et økonomiprogram, og akslerne er med fuld luftaffjedring. Bogieakslen er hydraulisk tvangsstyret, og den teoretiske akselafstand er 3900 mm. Udstyrspakken omfatter også lastindikator samt naturligvis Volvos flådestyringssystem Dyne-Fleet. Chassiset er leveret af Autohuset Vestergaard A/S i Kolding. Finsk innovation NTM, grundlagt i 1950, beskæftiger ca. 400 medarbejdere. Koncernen er egentligt et teknikselskab, som udvikler, producerer, sælger og servicerer transportudstyr til tunge transporter samt indsamling af genbrugsmateriale og affald. I dag en af Nordens ledende aktører med produkter også i Storbritannien, Rusland, Holland, Østrig, Polen og i de baltiske lande.

Anslagsbommen klar til tømning af minicontainere

Meget mere end Danmarks sikreste kort Vi har ikke det mindste imod vores ry for at have Danmarks sikreste kort. Men du får meget mere sikkerhed hos OK.

Her kan du også følge dine transaktioner på hver enkelt kort og få det fulde overblik over køb og brændstofforbrug.

Du kan f.eks. tilpasse dit OK Truck Diesel-kort individuelt efter behov online – ud fra tankninger pr. døgn, kvantum pr. tankning, udvalgte stationer og meget mere.

Ring og hør mere Vil du høre mere om, hvordan du kan skabe bedre driftsøkonomi gennem øget sikkerhed? Så ring til os på 89 32 25 40.

www.ok.dk

55049

minicontainere. Bommen aktiveres automatisk, når liftaggregatet sættes i funktion. Det hydrauliske system drives af en variabel stempelpumpe, som er monteret direkte i motorkraftudtaget. Tanken til hydraulikolien er indbygget i et skab, og der anvendes selvfølgelig bioolie, som ikke skader miljøet, hvis det utænkelige skulle ske, at der sprænger en hydraulikslange. Udstyrspakken omfatter også et bakkamera, der må siges at være et meget vigtigt udstyr på denne vogntype. Der er også masser af lamper til at advare andre trafikanter om, at her arbejder en renovationsvogn. Det være sig et roterende blink på højre side af frontaggregatet, et roterende blink i venstre side af aggregatets bagstykke, to blitzlys på bagenden, to diode baklys, to diode arbejdslys på siden af bagstykket og to diode arbejdslys under skabet. Der er også monteret to trekantværktøjskasser mellem anden og tredje aksel. Desuden er

RING til OK’s transportteam

89 32 25 40


MEDLEMMERNE ARBEJDSGIVERFORENING

SPECIALFORENING FOR KURÉR- OG VAREBILER

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling i DTLs arbejdsgiverforening

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne for DTLs arbejdsgiverforening

På DTLs arbejdsgiverforenings ordinære generalforsamling den 9. maj 2015, blev der fremsat forslag om ændring af DTLs arbejdsgiverforenings vedtægter, § 7, stk. 2 og 3.

Efter de nugældende vedtægter skal den ordinære generalforsamling finde sted inden udgangen af maj måned umiddelbart efter afholdelsen af DTLs ordinære generalforsamling og på samme sted, jf. §7, stk. 2.

Generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig på den ordinære generalforsamling, da der ikke var fremmøde af mindst halvdelen af medlemmerne, jf. vedtægternes § 9, stk. 5, 1. afsnit.

Bestyrelsen forslår, at denne binding til DTLs ordinære generalforsamling bliver ophævet, således at der er mulighed for at afholde den ordinære generalforsamling for DTLs arbejdsgiverforening på et andet sted og uafhængigt af den ordinære generalforsamling i DTL.

Bestyrelsen indkalder derfor, jf. vedtægternes § 9, stk. 5, 2. afsnit, til ekstraordinær generalforsamling:

Ændringsforslag til § 7, stk. 2: Nuværende ordlyd: Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned umiddelbart efter afholdelsen af DTLs ordinære generalforsamling og på samme sted. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af tid, sted og dagsorden finder sted ved offentliggørelse i DTLs fagblad senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Lørdag 24. oktober 2015, kl. 9.30 Comwell Kongebrogården Kongebrovej 63 5500 Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Genfremsættelse og afstemning om bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 7, stk. 2 og 3 3. Eventuelt På den ekstraordinære generalforsamling er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Til vedtagelse af de fremsatte vedtægtsændringer kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer, jf. vedtægternes § 9, stk. 5, 2. afsnit. Senest 14 dage før afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling skal medlemmerne orientere bestyrelsen om, hvem der repræsenterer medlemmet på generalforsamlingen. København, august 2015 Martin Danielsen Formand

38

SPECIALFORENING FOR KURÉR- OG VAREBILER

DTL magasinet

Erik Østergaard Adm. direktør

Ændringsforslag: Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned på et af bestyrelsens fastsat sted i Danmark. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af tid, sted og dagsorden findes ved offentliggørelse i DTLs fagblad senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse. Ændringsforslag til § 7, stk. 3: Nuværende ordlyd: Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, skal være modtaget af bestyrelsen senest 15. marts. Ved nyvalg skal forslaget være ledsaget af en erklæring om, at den pågældende kandidat vil modtage valg. Forslag samt kandidatforslag skal senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for medlemmerne på internettet. Ændringsforslag: Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, skal være modtaget af bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Ved nyvalg skal forslaget være ledsaget af en erklæring om, at den pågældende kandidat vil modtage valg. Forslag samt kandidatforslag skal senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for medlemmerne på internettet.

SEPTEMBER 2015


Titel fejret

Årets vinder af konkurrencen Årets Transportvirksomhed, Jens Johannesen, fejrede 4. september titlen ved at kalde til grillstegt pattegris og hvad dertil hører. Omkring 250 medarbejdere, leverandører, kunder og andre venner af huset troppede op hos Johannesen Kran- og Maskintransport på Avedøre Holme for at sige tillykke. Ydermere kunne hans søn Jacob holde svende-

FOTO: LASTAS

VELKOMMEN TIL OLE FOGH LARSEN ApS

gilde som nyudlært lastbilmekaniker hos Scania. I den faglige ende kunne Jens Johannesen også præsentere en nyindkøbt Erkin kran på 375 tm fra Skaks Kranimport til de helt store hejseopgaver. Den festlige stemning fortsatte næste dag, hvor ca. 60 ansatte, koner og kærester – også fra afdelingerne i Fredericia og Esbjerg – tog på udflugt til Københavns ZOO og frokost i De Små Haver. Her ses Jens Johannesen foran ”gavebordet” og sammen med sin far Svend og sønnen Jacob. Familievirksomheden går endda et par generationer yderligere tilbage. Den blev stiftet i 1931.

FOTO: FINN BJERREMAND

FOTOS: JOHN LARSEN

Navne NOTER

»Vi vil gerne have adgang til DTLs forskellige ydelser og have elektronikken i TachoOnline til at klare arbejdet med køre- hviletiderne. Det er også godt at have DTLs konsulenter at trække på, når der er spørgsmål, vi skal have afklaret.« Det siger Henny Larsen, der driver vognmandsfirmaet i Klarup sammen med sin mand Ole Fogh Larsen og deres to sønner Per og Jan. Siden 1999 har familievirksom-

heden betjent en række loyale, lokale kunder med blandet kørsel. Lige fra sand og grus til kirkegårdsaffald og korn i høsttiden. Desuden kører firmaet en hel del gulerødder fra Djursland og andre steder til Limfjords Danske Rodfrugter i Storvorde. Der er også vintertjeneste for Aalborg Kommune. Vognmandsparret råder i dag over fire lastbiler og har en ansat chauffør.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Køge og Omegns Vognmandsforening Vognmand v/Jesper Schmidt Frederiksen Grevetoften 17 2670 Greve Nordjysk Vognmandsforening Vognmand Ole Fogh Larsen ApS Romdrupvej 47 9270 Klarup Thy Vognmandsforening Becla ApS Stensagervej 12 7700 Thisted Vognmandsforeningen Vendsyssel Mogens Andersen Vestermarksvej 22 9320 Hjallerup

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING

ALLE GENNEMFØRTE. Sidste lørdag i august kørtes vanen tro veteranløb i Bjerre Herred med start og mål hos vognmand Søren Rasmussen & Søn i Klakring. 22 solide veteraner kom til start og alle gennemførte. Seks poster med opgaver skulle løses. Vinder blev brødrene Brian og Michael Steenbjerg, der kørte med en ældre svensk Scania brandbil. De to brødre, der også vandt sidste år, arbejder henholdsvis som maskinfører ved Forstas ApS og som chauffør ved Søren Rasmussen & Søn A/S. Her ses en flot Scania-Vabis L 56, ejet af AutoBude A/S i Hedensted ved Brian Pedersen, på vej ud på ruten.

SEPTEMBER 2015

Becla ApS Stensagervej 12 7700 Thisted Gadbjerg Kloakservice ApS Industriparken 9 7321 Gadbjerg SOS Dansk Autohjælp v/Knud Klinge Rugvænget 7 4200 Slagelse

DTL magasinet

39


Saving Saving lives, lives, deadlines deadlines and and reputation reputation

Bedre vejgreb med et tryk på en knap Onspot Onspot er er et automatisk snekædesystem, system, som som du kan aktivere ved hastigheder hastigheder på op til 50 km/t. Et Et såkaldt såkaldt Automatic Automatic Traction Control System. System. Control Bremse-, træktræk- og accelerationstest Bremse-, viser, at at friktionen friktionen faktisk øges med viser, op til til 30 30 %. %. op

Onspot.eu Onspot.eu

BREMSELÆNGDE

-30%

Med Onspot Uden Onspot

ACCELERATION

+30%

Med Onspot Uden Onspot

TRÆKKRAFT

+30%

Med Onspot Uden Onspot

Member Member of of VBG VBG GROUP GROUP

Dtl magasinet september2015  
Dtl magasinet september2015  
Advertisement