Page 1

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

10 | OKTOBER 2015 | 17. ÅRGANG

Sikkerhedskontrol er blevet til adgangsvirvar i danske havne Vognmand måtte forsvare sig i retten mod amatøragtige påstande MEDLEMSMØDER

OM IT, STATOIL & KØRE- HVILETIDER

TEST IVECO STRALIS 6X2

IT-FRONTLØBER LAVER OM PÅ DET HELE Anders Schondelmeier vendte hjem til familievirksomheden med ny viden og en masse ideer

TEST: OPEL MOVANO | RULLENDE TRAILERGULV | IRU-MØDE

PLUS

TEST AF IVECO STRALIS 6X2


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Line Sandgreen

er det ikke. Bødeniveauet i fx Holland er tæt på det danske – og i Frankrig er det højere. Det er altså en del-og-hersk-strategi Kommissionen lægger op til, hvor man forsøger at banke landene på plads én for én. Eller som Kim Christiansen helt rigtigt skrev det i Lastbil Magasinet: ”For Dansk Folkeparti er sagen principiel af to grunde. For det første fordi EU-kommissionen forsøger at skræmme Danmark, fordi de godt ved, at det er nemmere at gå efter et lille land som Danmark end at gå efter fx Frankrig (som har et meget højt bødeniveau). Den danske regering må simpelthen stå imod. EU-kommissionen må stikke piben ind. …De forsøger at splitte de lande, som er utilfredse med reglerne - og så går de efter de små lande først. Det skal de ikke slippe afsted med […] For det andet kunne Kommissionen jo passende komme i gang med at få lavet reglerne på en måde, som dels understøtter fair konkurrence dels ikke understøtter alle mulige nationale fortolkninger…” Og det er ikke længe siden, at tidligere transportminister Magnus Heunicke gav udtryk for præcis det samme: ”Vi er parat til at tage det hele vejen til EU-Domstolen. Hvis reglerne er tåget, så er det EU-Kommissionens problem.” Der tegner sig altså en bred alliance i Folketinget. Danmark har nu to måneder til at informere Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at sikre overholdelse af EU-lovgivningen. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Danmark ved EU-Domstolen. Opfordringen herfra skal lyde. Lad os tage den sag! Selv hvis Danmark taber, så har vi vundet en årrække med en mere rimelig praksis. Og forhåbentlig er urimelighederne blevet adresseret politisk i mellemtiden, da Kommissionen jo har varslet et udspil.

15 BLIV KLOGERE. - Og mød dine kolleger på en række DTL-medlemsmøder landet over. På dagsordenen er it-kampagne (side 15), Statoil-aftalen (side 37) og køre- hviletiderne og vintertjeneste (side 38).

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

DTL magasinet

KORT- OG KODETYRANNI. Vognmænd og chauffører møder ny slags adgangskontrol i hver eneste havn, så standardløsning efterlyses. Det kunne være at bruge BroBizzen, som bruges i Aarhus Havn.

Erik Østergaard, adm. direktør

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

2

18

FOTO: OVE HOLM

Så skal vi til det igen. Mens flygtningesituationen sætter Europa på den anden ende, så kværner EU-bureaukratiet ufortrødent videre. Danmark trues nemlig nu med EU-domstolen på grund af de danske cabotage-fortolkninger og bødestørrelserne. Måske Kommissionen burde få forbedret reglerne fremfor at plage medlemslandene? Kommissionen kunne jo passende komme i gang med at få lavet reglerne på en måde som dels understøtter fair konkurrence dels ikke understøtter alle mulige – og umulige – nationale fortolkninger efter landenes forgodtbefindende. Er man utilfreds med, at landene reagerer forskelligt på omfattende snyd, spekulation, big cabotage, social dumping og unfair konkurrence, så peger pilen altså først og fremmest tilbage på Kommissionen selv. Her gælder det gamle udtryk om, at tryk avler modtryk. Når nogle lukrerer på dårlige regler, så er der også nogle der reagerer for ikke at blive ramt dobbelt: Både af dårlige regler – og af andres udnyttelse af dem. Derfor ser vi et Europa, hvor medlemslandene forventeligt fortolker reglerne til egen fordel: indfører mindsteløn, hæver bøderne eller hvad man nu kan hitte på. Jeg appellerer på det kraftigste til regeringen om ikke at lade sig intimidere af EU. Som Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, skrev for nylig, så fornemmer man, at udvælgelsen af Danmark til at blive truet ikke er tilfældig: Danmark er et lille land. For sagligt funderet

FOTO: FOTOLIA

Ny cabotagestrid

FOTO: AARHUS HAVN

LEDER

32 FAIR KONKURRENCE Medlemmerne af den internationale transportorganisation IRU gik til stålet, da fair transport i Europa blev diskuteret, men fremskridt blev nået. Samtidig er storstilet underskriftindsamling i gang.

OKTOBER 2015


INDHOLD Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6-8 Adgangsvirvar til de danske havne . . . . . . . . . . 10 Fragtvognmand får ny it-styret hverdag . . . . . . 12 Transporten i tal i EU og i Danmark . . . . . . . . . . 16 Aktuelle erhvervspolitiske sager . . . . . . . . . . . . 18 Mig og min lastbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Test: Iveco Stralis 6x2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Test: Opel Movano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Min nye trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Sagt og Skrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 IRU-møde om fair konkurrence . . . . . . . . . . . . . .32

FOTO: JOHN LARSEN

Vognmand i retten mod amatøragtige påstande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 DMFs generalforsamling med udstilling . . . . . . 34 Medlemsmøde om Statoil-aftalen . . . . . . . . . . . 37 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’

”LIKE” OS

FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

34 FLYTTEVOGNMÆND SAMLET. Dansk Møbeltransport Forening, DMF, holdt generalforsamling i Vejle, valgte ny formand – Lasse Ødum – og mødtes til udstilling af materiel og serviceydelser.

Der blev gået til stålet….IRU lykkedes med at konkludere en række konstruktive løsninger for fremtiden, så vi kan komme unfair konkurrence til livs.

SØREN HYLDSTRUP LARSEN, DIREKTØR I NORDIC LOGISTICS ASSOCIATION

SIDE 32 OKTOBER 2015

Forsidefoto: ROBERT ATTERMANN/ RED STAR

DTL magasinet

3


NYHEDER DE KORTE

Østrigsk lønkontrol ved cabotagekørsel Udenlandske transportfirmaer, der udfører cabotagekørsel i Østrig, skal fremover kunne dokumentere, at de betaler deres chauffører en løn svarende til det østrigske lønniveau, skriver netavisen Transportnyhederne.dk Myndighederne kræver, at alle cabotagetransporter registreres elektronisk på forhånd på en særlig formular. For at det østrigske Finanspolizei kan kontrollere lønforholdene, skal lastbilerne medbringe særlige dokumenter, arbejdskontrakter og løndokumentation. Østrig henviser dels til EUs udstationeringsdirektiv dels til en ny lov om social dumping.

Se de nye serviceanlæg, der udbydes, her på kortet:

Vejdirektoratet vil bygge nye serviceanlæg Vejdirektoratet vil i den kommende tid udbyde muligheden for etablering af serviceanlæg på ni rastepladser over hele landet. De nye serviceanlæg skal ligge ved motorvejsnettet i Midtjylland, Østjylland, Nordjylland og Nordvestsjælland. Flere af dem vil blive anbragt på rastepladser ved motorveje, der er blevet anlagt eller udvidet inden for de senere år. »Vores serviceanlæg besøges af omkring 30 millioner mennesker om året. Og vi kigger hele tiden på muligheden for at udvide den service, som de tilbyder. Derfor har vi besluttet at undersøge, om der er interesse i branchen for at åbne nye serviceanlæg rundt omkring i landet,« siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet.

4

DTL magasinet

O EC

: IV TO FO

Den nye Eurocargo til bydistribution.

Ivecos nye Eurocargo klar til byerne Sammen med den tunge Stralis og den lette Daily fuldender den nye Eurocargo udviklingen af Ivecos produktprogram. Den nye distributionsbil er klar til at indtage byerne rundt om i verden. Den har fået nyt design og tilbyder et lavere brændstofforbrug men har samme alsidige anvendelsesmuligheder som forgængeren. Ifølge producenten har den nogle vigtige nyskabelser i form af motorer, sikkerhed, komfort, omkostningsreduktion og miljømæssig bæredygtighed. Den nye Eurocargo er det eneste Euro 6 mellemtunge køretøj i sin kategori, der an-

En særlig telefon-hotline kan nu hjælpe personer, der har været berørt af en ulykke. Uykkeslinjen har telefon 36 73 20 00 og er åben på hverdage kl. 9-15. Man kan stå tilbage med utallige spørgsmål, når man som ulykkesramt igen rammer hverdagen. Fra at have levet et almindeligt liv bliver man selv og ens pårørende hvirvlet ind i en ukendt og uoverskuelig verden af sagsbehandling, paragraffer, regler og rettigheder. Her kan UlykkesLinjen hjælpe med gratis og uvildig vejledning. Vejlederne trækker på et bagland af specialister, bl.a.

vender ét enkelt udstødningsrensesystem, HI-SCR-systemet med passivt partikelfilter (DPF). Der er otte motoreffekter, som leveres af to grundmotorer: Tector 5 på fire cylindere og Tector 7 på seks cylindere. Blandt nyskabelserne er EcoSwitchsystemet, der bibeholder højeste gear længst muligt og begrænser en for hurtig nedgearing, og EcoRoll funktionen (tilbydes på 12-trins gearkasser), som udnytter køretøjets inerti ved kørsel ned ad bakke, reducerer Eurocargo brændstofforbruget ved landevejskørsel og langtursfart.

advokater, jurister, læger, psykologer og ergoterapeuter tilknyttet UlykkesPatientForeningen. Bag hotlinen står Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og PTU – Livet efter ulykken (Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede). Offerfonden har givet 3,15 millioner kroner til driften i det første år. Fonden finansieres bl.a. af de 500 kroner, som bilister skal betale oveni bøden ved forseelser, der giver klip i kørekortet eller frakendelse af kørekortet.

OKTOBER 2015


r Hos os er transportvirksomheder ikke kunder, men partnere Hos Codan sælger vi ikke kun forsikringer. Vi leverer løsninger, der dækker din virksomhed 360°, og tilfører værdi i hverdagen, der kan ses på bundlinjen. Bl.a. tilbyder vi en særlig skadeforebyggende service, som uddanner medarbejderne til at køre mere sikkert og økonomisk. Det er ikke bare med til at spare omkostninger, men kan også give din en årlig bonus.

Motor

son d

er

he

m

10.15. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl.

Vi r k s o

Vil du høre mere om, hvordan vi også kan gøre din virksomhed bedre kørende? Ring og aftal et møde på 33 55 50 50.

P

codan.dk/transport


Kampagne gør op med forældres vanetænkning 3F og arbejdsgiverforeningen ATL er gået sammen om kampagnen ”Job i transport”, der skal gøre op med chaufførjobbets blakkede ry og tiltrække flere unge til førerhusene. Chaufførerne på de danske veje er en central forudsætning for vækst og fremskridt, men der bliver stadig færre af dem. Ifølge branchens egne beregninger vil der om få år mangle op mod 4.000 chauffører, hvis det ikke lykkes at gøre det mere populært at køre lastbil. Skal kampagnen blive en succes, kræver det dog også et opgør med forældres vanetænkning: »Vi er oppe mod en tendens til, at mange unge ikke overvejer ret mange andre muligheder end gymnasiet, når folkeskolen er afsluttet. Derfor er kampagnen i lige så høj grad målrettet forældrene. Når de taler med deres børn om forskellige muligheder, skal de også kunne pege på uddannelsen som lastbilchauffør,« fortæller Jørgen Aarestrup, forhandlingssekretær i 3F og formand for Transportens Udviklingsfond. Budskabet er, at et job i transportbranchen også er værd at gå efter med sine alsidige arbejdsdage, spændende udfordringer og gode muligheder for videreuddannelse.

Miljøstyrelsen har netop lanceret portalen på internettet: Genanvend.mst.dk. Den indeholder nyheder fra projekter om genanvendelse af husholdningsaffald. Mere videndeling om genanvendelsen er et ønske fra mange kommuner, forsynings- og affaldsselskaber. Så den nye portal skal formidle dialog og information – erfaringer, viden, nyheder, materialer og værktøjer – mellem fagmedarbejdere i hele landet. Internetsatsningen skal være med til at indfri den nationale målsætning om 50 procent genanvendelse af husholdningsaffald i 2022. Portalen opdateres med projektrapporter, analyser, fakta-ark, værktøjer og andre materialer. Men først og fremmest er den et forum for fagmedarbejdere i kommuner, affalds- og forsyningsselskaber. Derfor er der også et lukket netværksområde, hvor fagmedarbejdere hurtigt kan sparre med hinanden.

6

DTL magasinet

Containertrafikken i København foreslås nu flyttet til Køge. Undersøgelser det næste halve år skal afklare muligheden.

Københavns containerterminal måske til Køge Containerterminalen i Københavns Nordhavn lever på lånt tid. Byudviklingen i området gør det nødvendigt at finde et nyt sted, så nu har Køge Havn og tilknyttede Skandinavisk Transport Center tilbudt sig som en god logistisk placering af en ny containerhavn. Igennem de senere år har Køge Havn udviklet sig sammen med Skandinavisk Transport Center og skabt et af Danmarks hurtigst voksende logistik- og transportklynger,

hvor også den kommende København-Ringsted bane vil komme forbi. I selve havnen er der ikke alene skabt nye arealer men også en betydelig større havnedybde. Køge Havn har derfor henvendt sig til Copenhagen Malmø Port, der står for udredningsarbejdet om den kommende placering, og de to parter har indgået et såkaldt ”letter of intent” for at undersøge mulighederne for et fremtidigt samarbejde. Undersøgelsen skal løbe det næste halve års tid.

Renault udvikler sparsommelig distributionsbil Renault Trucks er gået sammen med seks partnere om projekt EDIT (Efficient Distribution Truck), der skal mindske distributionskøretøjers brændstofforbrug med 13 procent ved at udnytte såkaldte innovative teknologier. Prototypen på det brændstofbesparende køretøj bliver en Renault Trucks D Wide Euro 6 (CAB 2,3 M) opbygget med kølekasse. Den nydesignede demolastvogn bruger 13 procent mindre brændstof end en lignende Euro 6 distributionslastvogn. Demolastvognen skal benytte teknologi, der vil blive kommercielt tilgængelig i 2020. En teknologi, som hver partner med hver sin ekspertise, har bidraget til at forbedre. Projektet vedrører forskellige forskningsområder. For det første bliver bilens aerodynamik og kølekassen forbedret. Dernæst bliver prototypen tilpasset et lavspæn-

FOTO: RENAULT

NYT FORUM FOR PROFESSIONELLE GENBRUGERE

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

NYHEDER DE KORTE

Den nye demolastvogn er endnu kun på tegnebrættet. dings- hybrid-system, som genvinder dele af bremseenergien ved at tilbageføre energi via et elektrisk system. Det vil blive anvendt til at drive hjælpeudstyr ved udvundet elektrisk energi og kan også støtte forbrændingsmotoren. Et andet forskningsområde drejer sig om udviklingen af et nyt “driving aid system”. Det skal kunne tilsluttes trafiklys og gøre det muligt at forudse, hvornår lysene skifter. Der testes også dæk med lavere rullemodstand.

OKTOBER 2015


Et mærke under Daimler AG

Spar op til 3 % mere diesel: Nu kommer den næste generation af vores 12,8 liter motor. Actros har indtil videre vundet mere end 90 % af duellerne i Fuel Duel og med en gennemsnitbesparelse på mere end 10 %. Med den nye motor giver vi dig mulighed for at spare yderligere 3 %. Se det med egne øjne – på www.fuelduel.dk – eller når du selv sidder bag rattet i Actros.


NYHEDER DE KORTE

Kører du med foder? - med fødevarer? STATOIL bliver til CIRCLE K

DTLs samarbejdspartner Statoil Fuel & Retail skifter navn til Circle K på alle Statoils servicestationer i Europa. Fra maj 2016 gælder det Statoil-stationer i hele Skandinavien, Baltikum, Polen og Rusland. Det nye Circle K brand bunder i, at Statoil Fuel & Retail i 2012 blev overtaget af Couche-Tard, som er en af verdens førende forhandlernetværk inden for convenience. Det er Couche-Tards ambition at gøre det nye Circle K til verdens foretrukne destination for convenience- og brændstofkunder.

Undgå bøder i Norge - husk boksen til betalinger

Statens Vegvesen oplyser, at der er uddelt for 12 millioner kr. i bøder i Norge her i år til tunge køretøjer, der har manglet den obligatoriske boks til vej- og broskatter. Siden årsskiftet har det været obligatorisk for tunge køretøjer over 3,5 ton at have en gyldig AutoPASS-boks, når man passerer steder med vejskat i Norge. Politiet, toldvæsenet og vejvæsenet kontrollerer om påbuddet overholdes. Køretøjer uden gyldig aftale og bombokse får en bøde på 8.000 kroner, som ved gentagelse inden to år bliver øget til 16.000 kroner.

Så se her: DTL-Danske Vognmænd skaber nu et helt nyt netværk for foder- og fødevaretransportører. Sæt X i kalenderen den 24. oktober hvis du vil være med til at præge og udvikle både dit eget arbejde og DTLs arbejde for dig. Advarsel: Du risikerer også at lære noget og blive klogere. For som med alle DTL-netværk, får du mulighed for faglig sparring, at komme i direkte dialog med kontrolmyndigheden og møde eksperter, som kan give dig mere viden. Du vil selvfølgelig også indgå i sam-

arbejdet om erhvervspolitik, når det gælder branchevejledninger og egenkontroller. Netværket tilbyder netværksmøder, oplæg og debatter – og fremover sin egen kanal til ny viden i form af et nyhedsbrev kun med fokus på foder- og fødevaretransportørers arbejde. Foderog fødevaretransporter har sammenlignelige krav fra myndighederne – men der er også mange forskelle. Derfor deles netværket rent fagligt i to dele. Vel mødt den 24. oktober kl. 14.00 på Comwell Kongebrogaarden, Kongebrovej 63, Middelfart. Tilmelding på www.dtl. eu eller tlf. 70159500.

Volvo lancerer ny styretøjsteknik En kombination af individuel forhjulsaffjedring og Volvo Dynamisk Styring er det nyeste teknologiskud fra Volvo. Den nye kombination kommer bedst til sin ret på fjerntransporterne hvor forskellen, hvad angår retningsstabilitet, præcision og kontrol, bliver meget mærkbar i løbet af de mange timer, en langturschauffør arbejder. Manøvreringen bliver desuden lettere ved lave hastigheder. »Den individuelle forhjulsaffjedring giver et perfekt vejgreb, og komforten, som Volvo Dynamisk Styring giver, resulterer ikke bare i et forbedret arbejdsmiljø men mindsker også risikoen for arbejdsskader hos chaufføren,« siger

Kristin Signert, Long Haul Segment Manager, Volvo Trucks. Med den individuelle forhjulsaffjedring påvirkes forhjulene ikke af hinanden. Det betyder en blødere og mere stabil kørsel på landevej. Systemets tandstangsstyring giver en mere effektiv overførsel af bevægelserne i rattet og en tydeligere fornemmelse af præcision og kontrol. Bevægelser i rattet fra ujævnheder i vejen mindskes betydeligt, så styringen bliver enklere og smidigere for chaufføren. Det mindsker også belastningen på muskler og led på lang sigt. Den nye kombination bruges til Volvo FH og Volvo FH16.

Applus fokuserer på leasing DTLs samarbejdspartner Applus Bilsyn vil udvikle samarbejdet med leasingfirmaer og forhandlere. Den opgave er her fra oktober lagt i hænderne på en ny kommerciel chef, Brian Rønnemoss. »Vi fortsætter med at udvikle vores synstilbud til kunderne og fokuserer samtidig på det stigende leasingmarked – både firma og privat. Som uvildig partner er Applus Bilsyn en oplagt samarbejdspartner i forhold til at kontrollere leasede biler for fejl, når kunderne leverer dem tilbage. Herudover vil vi etablere nye partnerskaber i branchen,« siger Brian Rønnemoss.

8

DTL magasinet

OKTOBER 2015


SPAR BRÆNDSTOF OG PENGE SPAR MED

Fuel advice

HVER DRÅBE TÆLLER for os og vi tilstræber altid, at gøre vores trucks så brændstoføkonomiske som muligt. I tilknytning til det, tilbyder vi serviceydelser, der minimerer dit brændstofforbrug. Da brændstofforbruget udgør op imod en tredjedel af de samlede omkostninger, er det uden tvivl gode nyheder for din bundlinje – og for miljøet. Læs flere BRÆNDSTOFRÅD på volvotrucks.dk/draabe

Volvo trucks services


NYHEDER SIKKERHED Af John Larsen

ADGANGSVIRVAR TIL

HAVNENE

10

DTL magasinet

Indgangen til Fredericia Havn er også helt sin egen, når det gælder adgangskontrol.

Administrativt bøvl Den store kreativitet, hvad angår kontrolsystemer til de mere og mere afspærrende havnearealer, udspringer af de skærpede sikkerhedsregler for havne udstedt af FNs maritime organisation IMO. Det er de såkaldte ISPS-regler, der skal beskytte den internationale skibstrafik. Reglerne er gennemført som en reaktion på terrorangrebene 11. september 2001.

Men for vognmand Jens Aage Daugaard og hans virksomhed JAD Transport i Egtved betyder det større og større besvær med at transportere godset både i danske og europæiske havne. Hans 22 lastbiler kører med fragt og blandede transporter til de fleste danske havne, og hans chauffører skal forsynes med et væld af koder og adgangskort for at få hverdagen til at fungere. »Det giver en hel del administra-

tivt bøvl at holde styr på alt det her,« siger Jens Aage Daugaard. »Nogle havne er mere bøvlede end andre. Nogle steder skal vi have en særlig registrering af hver enkelt chauffør, nogle steder skal der endda separate adgangskoder til hver port i havnen, og andre steder skal vi betale kortgebyr for at få adgang. Det hele skriger på et forenklet standardsystem for vore chaufførers færden i de danske havne.« Han tilføjer, at problemet ikke er specielt dansk men gælder overalt i Europa, hvor havnene lukker mere og mere af for udefrakommende. Vognmand Aage Olesen, Gedved nord for Horsens, har tre lastbiler. De transporterer især soyaskrå fra havnene i Horsens, Fredericia og Aarhus. Altså tre havne og tre forskellige adgangssystemer. »Udover at skulle håndtere de individuelle adgangskontroller skal jeg også betale for det. Aarhus Havn tager 200 kroner i årligt gebyr pr. BroBizz. En sikkerhedskontrol bør ikke veksles til en ny indtægtskilde, synes jeg. Løsningen er at få ensrettet adgangen til de danske havne – større er Danmark altså ikke,« siger Aage Olesen. DTLs adm. direktør Erik Østergaard er enig: »Det vil være en stor lettelse, hvis adgangssystemerne er koordi-

OKTOBER 2015

FOTO: SUND & BÆLT

E

Us krav om terrorsikring af havnene har fremavlet et sandt kort- og kodetyranni for de lastbiler, der skal ind og ud havnene. »Hver havn har skabt deres eget sikkerhedssystem med adgangskontrol. Det gør hverdagen betydeligt mere bøvlet end nødvendigt,« siger vognmand Jens Aage Daugaard. Han bakkes op af vognmand Aage Olesen: »Sikkerhedsforanstaltningerne har fået havnene til at opfinde hver deres dybe tallerken. Gid de dog havde talt lidt bedre sammen om det her.« Begge vognmænd er med i Sydøstjyllands Vognmandsforening, der har rejst sagen over for DTL – Danske Vognmænd. DTL er nu gået i dialog med organisationen Danske Havne om at finde en standardløsning for adgangen til de danske havne. »Den løsning har vi,« lyder det fra selskabet BroBizz A/S, der står for det gamle og gennemprøvede betalingssystem ved broerne over Storebælt og Øresund. »BroBizz bruges ikke kun til betalinger men fx også til adgangskontrol til havne og godsterminaler,« siger direktør Helle Bech, BroBizz A/S. Selskabet er derfor gået i dialog med DTL om at få skabt en fælles løsning for adgangen til – i første omgang - de danske havne.

FOTO: FINN BJERREMAND

Hver havn har indført sin egen sikkerhedskontrol. Det giver bøvl for lastbilerne, der skal ind og hente gods i mange havne. DTL foreslår en mere ensartet adgang, og BroBizz A/S melder sig med en løsning.


Direktør Helle Bech: »Vi kan levere en standardløsning til de danske havne.«

nerede. Det kunne fx gøres ved at udvide anvendelsesområdet for de BroBizz, vognmændene har i forvejen.« Han har rejst sagen over for Trafikstyrelsen og Danske Havnes direktør Gitte Lillelund Bech. Sagen er også taget op i Erhvervshavnerådet, hvor Erik Østergaard er medlem.« Åben for gode ideer Hos Danske Havne er direktør Gitte Lillelund Bech klar til dialogen:, »I de danske erhvervshavne lytter man naturligvis til kundernes ønsker og arbejder for, at de imødekommes. Mange af de eksisterende kortsystemer i forbindelse med ISPS er introduceret, før BroBizz meldte sig på markedet. Generelt er vores

BroBizz i Aarhus og Kolding Man behøver ikke at kikke ret langt efter en standardløsning, mener man i Sund & Bælt-selskabet BroBizz A/S. »Vi har den gennemprøvede teknologi, der kan løse problemet,« lyder det fra direktøren, Helle Bech: »Alle vognmænd kender en BroBizz i forvejen som betalingsmiddel over Storebælts- og Øresundsforbindelsen. Men den kan også bruges på betalingsmotorveje, parkeringsanlæg, godsterminaler – og som adgangskontrol til havnene. Bagved har vi et administrativt system, der kan holde styr på alle adgangsdata, bogholderi og rabatter.« BroBizz løsningen bruges allerede på Aarhus Havn og Kolding Havn. »Vi indledte samarbejdet med Aarhus Havn i 2013, da havnen skulle bygge om for at leve op til EUs sikkerhedsdirektiv. På den måde blev der let adgang til hav-

FOTO: JACOB CARLSEN

FOTO: SUND & BÆLT

medlemmer åbne over for gode ideer, så hvis vognmændene og BroBizz sammen henvender sig, er jeg sikker på, at der vil blive lyttet. Fra Danske Havnes side vil vi dog ikke diktere et bestemt system, idet vores medlemmer er kommercielle virksomheder og derfor naturligt træffer deres egne beslutninger.«

OM BROBIZZ®

Havnedirektør Gitte Lillelund Bech: »Hvis vognmændene og BroBizz sammen henvender sig, er jeg sikker på, at der vil blive lyttet.«

nen og introduceret en mere effektiv løsning, som også betød et bedre flow for adgang til havnen. Året efter gjorde vi det tilsvarende i Kolding Havn,« oplyser Helle Bech. BroBizz-løsningen findes også på DSVs godsterminal i Høje Taastrup og i to logistikcentre hos Dansk Supermarked. »Vi udvider konstant BroBizz’ens anvendelsesmuligheder og services. Vi er fx også i parkeringshusene i Kastrup og Billund Lufthavne, og her i oktober starter et taxi- busmanagementsystem i Kastrup Lufthavn hvor BroBizz konceptet bliver en væsentlig del af at styre adgangen til lufthavnsområdet,« siger Helle Bech.

BroBizz’en gjorde sit indtog i Danmark i 1998, da Storebæltsforbindelsen blev åbnet. Teknologien, baseret på mikrobølger, har holdt gennem årene og er blevet udbygget med en lang række bagved liggende administrative services. I 2007 indledtes samarbejder med EasyGo-selskabet , så den samme enhed kan bruges til betalinger ved veje, broer, tunneler og færger i Skandinavien, Tyskland og Østrig. Udbredelsen ventes at fortsætte i EU-landene som følge af et nyt EU-direktiv kaldet European Electronic Toll Service (EETS). Det skal sætte standarder for aflæsningsenhederne i medlemslandenes betalingsanlæg. Målet er, at BroBizz A/S bliver EETSudsteder, så man kan tilbyde tjenesten til sine professionelle kunder overalt i EU. Kunderne er både operatørerne, der ejer det sted, hvor der skal betales/ gives adgang, og ejerne af de køretøjer, der benytter betalings- og adgangsanlæggene. I dag er der mere end 750.000 BroBizz'er i omløb.

Her er det adgangen til Aarhus Havn, hvor man kan bruge BroBizzen.«

OKTOBER 2015

DTL magasinet

11


INTERVIEW IT Af John Larsen

FRAGTVOGNMAND TAGER SPRINGET Anders Schondelmeier, 26, vendte hjem til familievirksomheden fyldt med ny viden og masser af gode ideer

FOTO: ROBERT ATTERMANN/ RED STAR

TIL IT-STYRET HVERDAG Anders og Anni Schondelmeier har haft en meget hektisk sommer.

F

amilievirksomheden Danmarks Fragt Service A/S er det nye navn for Sønderjyllands Fragt Service A/S i Haderslev, og lastbilerne og trailerne har fået nye farver og logo. Men det er i virkeligheden det mindste af det hele. Bag navneskiftet gemmer der sig nemlig et sandt tigerspring ind i en it-styret dagligdag gennemført over nogle få intense måneder tidligere i år. It-springøvelsen, der langtfra er slut, er lagt i hænderne på vognmandsparret Anni og Erik Schondelmeiers hjemvendte søn, Anders på 26 år. Som mor Anni siger, så »gælder det om at sende sine børn ud, hvor de kan lære noget nyt.« Og det har Anders Schondelmeier så gjort. Først med sin speditøruddannelse hos Leman i Padborg og senere som medarbejder hos Bring, inden han 1. april i år vendte hjem til familien som

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

nyudnævnt salgschef. Her har han sluttet sig til storesøster Maria og storebror Thomas, der er henholdsvis

serviceleder og lagerchef i virksomheden. Virksomhedens 35 medarbejdere

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

håndterer dag-til-dag distribution af fragt og stykgods over hele landet med mange afstikkere syd for græn-

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66


TAKE CO2NTROL. Kan morgendagens CO2-mål opnås allerede i dag? Hvis du spørger Scania, lyder svaret ”ja”!

Vil du vide mere om Scanias løsninger til at reducere eller eliminere CO2-udledningen, så læs mere på www.scania.dk/miljoe eller kontakt Scanias salgsafdeling på tlf.: 4454 2200.


Familiens it-frontløber Anders Schondelmeier tog ud for at lære nyt.

sen – deraf det nye navn i stedet for det mere lokale navn. Der er 21 egne lastbiler samt en række indlejede vognmænd. Desuden deltager virksomheden fra 1. september i år i et samarbejde med andre vognmænd under Dansk Distribution. Digitalisering er den råde tråd Som nævnt er der i løbet af sommeren sket mange andre ting og sager i virksomheden, hvor den røde tråd har været digitalisering – lige fra en opdatering af flådestyringen til et nyt online booking- og kundesystem. For ti år siden blev virksomheden hædret med titlen som Årets Transportvirksomhed bl.a. for sit målrettede arbejde med klart beskrevne forretningsplaner, og denne målbevidsthed går nu igen med en satsning på at udnytte it-systemer overalt, hvor det kan lade sig gøre. Da DTL – Danske Vognmænd og andre transportorganisationer netop har indledt et samarbejde med Erhvervsstyrelsen om at udbrede anvendelsen af it i transportsektoren, har DTL Magasinet besøgt Danmarks Fragt Service for at få et indblik i, hvordan man griber sådan noget an i praksis. Her er en række punktnedslag i processen:

14

DTL magasinet

Nye Scania’er med flådestyring Familien Schondelmeier er i færd med at udskifte bilparken til udelukkende at være Scania’er. »Udskiftningen vil foregå løbende, så vi i løbet af 2017 kun har det ene mærke. Vi fik de første syv i juli, og vi får fem mere i november. Senere følger resten efter – i det antal, vi får brug for,« siger Anni Schondelmeier. »Vi er gået lidt op i størrelse distributionsbil bl.a. for at fastholde og tiltrække nye chauffører. Vi har stadigvæk en liste med chauffører, der gerne vil ansættes hos os, men hvem ved hvor længe det vil vare ved.« Hun tilføjer, at Scania-satsningen sker for at tilpasse vognparken til nye tider, lette vedligeholdelsen og for at forbedre brændstoføkonomien både i kraft af selve køretøjerne og det flådestyringssystem, som blev taget i brug så sent som i juli måned. »Og så er det også fordi, Scania har en rigtig god sælger, der forstår at tilpasse løsningerne til vores behov,« smiler hun. Der er tale om toakslede trækkere, G 410 Euro 6 med Highline førerhuse med køjer og bl.a. det fulde ADR-udstyr. Scanias salgskonsulent Kim Lassen og Anders Schondelmeier har haft travlt med

at instruere chaufførerne i at køre de nye Scania’er, holde chaufførmøder og få implementeret Scanias fleet management. Så først var det en ”juleaften” i juli for chaufførerne, da de flotte, nye trækkere ankom, og bagefter kunne de begynde på deres nye hverdag, hvor chaufførerne og ledelsen kan følge med i den enkeltes kørselspræstationer og -mønstre i detaljer. De ældre lastbiler bruger en noget mindre detaljeret flådestyringsløsning – indtil videre. »Gevinsterne indtraf faktisk fra første dag,« siger Anders Schondelmeier. Alene ved at synliggøre den FOTO: JOHN LARSEN

FOTOS: ROBERT ATTERMANN /RED STAR PHOTO

INTERVIEW IT

Mobilen scanner stregkoderne.

enkelte chaufførs brændstofforbrug begyndte det at falde. En af ugeoversigterne viser fx et spænd mellem de syv Scania-chaufførers brændstofforbrug fra 3,3 til 3,7 km/l (gennemsnittet blev 3,6 km/l) og tomgangskørsel fra 9,4 til 17,0 procent af brændstofforbruget. I alt var brændstofforbruget faldet 1,1 procent og CO2-udledningen med 0,1 ton i forhold til ugen før. Nu har man sat ”overliggeren højt” og går efter at nå op på 4 km/l på sigt. Tomgangskørslen er sat til maksimalt 12 procent af det samlede brændstofforbrug – og ikke lavere, da distributionsbilerne har mange start og stop og køkørsel. I tilknytning til det lavere brændstofforbrug følger lavere CO2-udledning, og synliggørelsen af kørestilen skulle også give lidt på dæk-, slitage- og bremsekontoen. Der er ikke gennemført egentlige chaufførkurser, og man er heller ikke klar til at tage skridtet med fx Scanias Ecolution-redskaber. Det har hverken ledelse eller chauffører kunnet rumme i den store omstillingsfase. Og som Anni Schondelmeier siger: »Vi har en stab af meget erfarne chauffører. Dem sætter vi vores lid til, og så gennemfører de jo løbende EUs chaufførefteruddannelse med bl.a. økonomikørsel.«

OKTOBER 2015


Nyt bookingsystem Virksomhedens centralnervesystem – bookingsystemet – er også helt nyt – og digitalt. »Vi kører alle bestillinger med mere online på nettet. På den måde kan vi tilbyde vore kunder totalløsninger med pakker og paller overalt i Danmark og til udenlandske destinationer. Det er nyt for os,« siger han. Indtil videre opererer virksomheden både med den ældre bookingportal på nettet og det nye system, der for at være konkurrencedygtig på fragtmarkedet med de helt store aktører rummer tillægsfunktioner som ”Track and Trace”, forsendelseshistorik og labels. Nyt er også statistik over forsendelser, automatisk sms/mail advisering til kunder, og kundens kunde – så modtageren af godset får besked – med et link til track & trace – ligesom man kender det hos andre store aktører. »Derudover får vi snart en funktion, der kan lave palleregnskab ud fra scanningerne, og en prisberegner, så man kan se prisen for det, man sender automatisk,« tilføjer han. Der er også mulighed for at indlæse data fra kundens økonomi system, så ordrene indløber helt automatisk – altså en proces der kan spare alt tastearbejde væk. Og som også optimerer processen hos kunden. Ny hjemmeside Midt i alt det andet har han også fået stablet en ny hjemmeside på benene. Den tager højde for den digitale omstilling ikke mindst

OKTOBER 2015

online-bookingen. Hjemmesiden har adressen www.danmarksfragtservice.dk. Alt på en Iphone Anni Schondelmeier holder en terminal og håndscanner i begge hænder og fortæller, at det småtunge udstyr nu er skrottet. I stedet har hver chauffør fået en smartphone, Iphone 6+. Smartphonen kan nemlig alt det, som chaufførerne før skulle medbringe særligt grej til. Takket være app’en, ScanApp fra det danske firma Edisoft, foregår alle stregkodescanninger og andre transaktionerne nu på den flade telefon – inklusiv kundens underskrift. Samtidig kommunikerer telefonen direkte med kontoret og bogholderiet. »Det er smart,« siger Anders Schondelmeier. En detalje er fx, at smartphonen også viser et landkort med præcis angivelse af, hvor varen er leveret og underskriften på den chauffør, der har leveret varen. Med smartphonen kan man jo også tage billeder af godset og lagre elektronisk på track&trace. Derved kan kunden se: underskrift, den præcise lokation på Googlemaps satelitten, vægt/ dimensionsrettelser og et billede. Elektroniske fragtbreve »Målet er, at vi næste år afskaffer papirfragtbreve i virksomheden og kun bruger elektroniske fragtbreve og labels,« siger den unge it-tovholder. Fire nye kunder Hvad med kunderne? »På grund af det nye it-system og dets muligheder har vi fået fire nye kunder på kort tid. Det gør, at vi allerede nu forventer en vækst på ca. 35 procent allerede i fjerde kvartal. Så vi ansætter akut tre nye chauffører, øger lastekapaciteten på egne biler og udvider hos de indlejede vognmænd. De nye kunder forklarer, at it-delen vægtede højst i deres valg, da deres hidtidige fragtløsning ikke var god nok. Vores it giver også dem mulighed for vækst. Specielt e-handelen efterspørger i høj grad denne form for løsninger.« Anders Schondelmeier ser med stor fortrøstning på, at it-investeringerne hurtigt er tjent hjem.

ARKIVFOTO: SARAH BUTHMANN

»Nu er vi i gang. Så må vi se, om der skal ske yderligere, hvad angår brændstofbesparelser på et senere tidspunkt,« siger Anders Schondelmeier. »Det er learning by doing. Det helt afgørende er, at vi siden i sommer har fået langt mere viden om den daglige kørsel takket være de udførlige rapporter fra flådestyringssystemet. Chaufførerne bruger også Driver Support, der giver karakterer efter, hvordan de kører.« Virksomheden er også gået den digitale vej til at holde styr på kørehviletiderne og de enorme datamængder. Man bruger TungVognsSpecialistens Tacho Online, der er gratis for DTLs medlemmer.

Thurah Transport fortæller i en kort film om, hvordan virksomheden udnytter it i dagligdagen.

IT-FREMSTØD I GANG Et digitaliseringspartnerskab mellem Erhvervs- og Vækstministeriet, transportorganisationerne, Dansk Erhverv, ITbranchen, 3F med flere er efter en pause med regeringsdannelsen kommet op i omdrejninger. Det første synlige bevis er en ny hjemmeside, www.gaadigital.dk, som bl.a. rummer nogle korte film med eksempler på virksomheder, der er kommet godt i gang med it. Den åbner 20. oktober. Filmene fortæller om, hvad man har gjort hos Thurah Transport og Papuga A/S. Et par uger efter bliver der holdt nogle inspirationsmøder og workshops på Sjælland og i Jylland. På inspirationsmøderne får deltagerne vist konkrete eksempler på de gevinster, der kan hentes ved at springe på digitaliseringsvognen. Der kommer også indlæg af leverandøruafhængige oplægsholdere og

af vognmænd, der beretter om deres erfaringer. På de efterfølgende workshops får deltagerne hjælp til at få afklaret netop deres behov, så de selv kan komme i gang. Her vil forskellige leverandører også deltage i løjerne. Møderne holdes: Sjælland: Inspirationsmøde i Høje Taastrup 2. november; Workshop 1+2 i Ishøj 9. og 16. november. Jylland: Inspirationsmøde i Aalborg 4. november: Workshop 1+2 i Aalborg 11. og 18. november. Møderne holdes om eftermiddagen med start kl. 15:30. Yderligere informationer hos DTLs repræsentant i den fælles arbejdsgruppe, Carl Peter Frederiksen på mail cpf@tungvogn.dk eller mobil 4091 6185. Tilmeld dig på www.gaadigital.dk

DTL magasinet

15


TRANSPORT FAKTA

Skaber vækst - job – og bi Læs de tankevækkende facts om transportens betydning i EU og herhjemme

75,3 procent af EUs eksterne handelsvolumen transporteres med skib. Vejtransporten tegner sig for 6,4 procent, banetransporten for 3,8 procent, luftfarten 0,8 procent. Resten – 13,8 procent – fordeler sig på øvrige (fx indre vandveje, pipelines m.m.) Der er ca. 575.000 virksomheder i EU til at fragte gods rundt på kryds og tværs af de europæiske veje.

I Europa arbejder 1 ud af 20 i transportsektoren. Ca. 11,0 millioner mennesker arbejder i transportrelaterede job – nogenlunde svarende til den græske befolkning.

Blot 22 procent af jobbene er besat af kvinder. I den rene landtransport (vej og bane) er andelen kun 14 procent.

Mere end halvdelen af Europas transportansatte arbejder med landtransport. 17% Post- og kurer aktiviteter Oplagring og støtteaktiviteter Post- og kurer aktiviteter Lufttransport Oplagring og støtteaktiviteter Søtransport Lufttransport Veje, jernbaner og rør Søtransport

17% 25% 25%

53% 53%

Veje, jernbaner og rør 3% 2%

3% 2%


inder samfundet sammen Langt det meste danske gods transporteres på lastbiler, nemlig 67 procent. 28 procent transporteres på skib, 4 procent i rør og 1 procent på bane. I 2014 blev 86 procent af det nationale transportarbejde udført som vognmandskørsel, mens 14 procent var firmakørsel. Vognmandskørslen er øget i forhold til 2002, hvor den udgjorde 80 procent. I Danmark er der i alt 5.016 godskørende transportvirksomheder (med godskørselstilladelser, 2014)

Andelen af danske kvinder ansat i transportsektoren er ligesom i EU på 22 procent, og i den rene landtransport (vej og bane) er andelen også som i EU på 14 procent.

Danske lastbiler transporterede i 2014 ca. 178 millioner tons gods

Når dansk industri skal købe tjenester udefra, så er transporten storleverandør:

20%

29%

21% 11% 5%

9%

6%

KILDER: EU-Kommissionen og Danmarks Statistik


OVERBLIK ERHVERVSPOLITIK NU MÅNEDENS VIGTIGSTE SAGER

Stop med bagatelbøder Transportorganisationerne har henvendt sig samlet til transportminister Hans Chr. Schmidt for at få forenklet virksomhedskontrollen af kørehviletiderne og få gjort op med kæmpebøder for banale fejl. I henvendelsen, der planlægges fulgt op af et møde med ministeren her i begyndelsen af oktober, udtrykkes samtidig stor tilfredshed med, at hele køre- hviletidsområdet er flyttet fra Justitsministeriet til Trafik- og Byggestyrelsen under Transportministeriet. Transportministeren anmodes om at få ændret indsatsen i retning af at kontrollere virksomhedernes evne til at håndtere reglerne korrekt – og ikke bruge kontrollerne til at udstikke bøder til chaufførerne for små fejl. ”Kontrollen skal give en helhedsvurdering af virksomhedernes evne til at håndtere køre- hviletiden korrekt. Bevidst snyd med køre- hviletid bør straffes hårdt, banale fejl skal derimod ikke udløse kæmpebøder og frakendelser af kørekort for chaufførerne. Der skal være proportionalitet imellem konkrete overtrædelser og de sanktioner, der bliver givet.” Brevets afsendere er DTL – Danske Vognmænd, Danske Busvognmænd, ATL, DI Transport, Danske Speditører, Dansk Erhverv og ITD.

Her ses deltagerne i NLAs årsmøde i Bruxelles: Fra venstre Tove Winiger, NLA, John Woxström, SÅ, Rickard Gegô, SÅ, Erika Svanstrom, SÅ, Per Madsen, NLF, Mikael Nilsson, SÅ, Ove Holm, DTL, Jan-Terje Mentzoni, NLF, Teppo Mikkola, SKAL, Søren Hyldstrup Larsen, NLA, Polamo Heini, SKAL, Iiro Lehtonen, SKAL, Raghild Kisen, NLA, Geir A. Mo, NLF og Erik Østergaard, DTL.

NLA: Myte at cabotage øger effektiviteten Hvor er beviserne for, at cabotagekørslen øger effektiviteten og mindsker tomkørsel? Det spørgsmål vil de nordiske vognmænd gerne have sparket ind i den europæiske debat om fremtidens transportpolitik, som skal nedfældes i en kommende vejtransportpakke. Da de nordiske vognmandsorganisationer i Nordic Logististics Association, NLA, holdt årsmøde i Bruxelles 29. september, var der bred enighed om – og frustration over, at EUs transportpolitik stadig baserer sig på formodninger og gammel viden. Indtil videre har ingen sat sig ned og tænkt nærmere over, hvorfor tingene fungerer, som de gør. Her er

politikken på cabotageområdet et godt eksempel. Der er stadig en tro på, at cabotage gavner effektivitet og tomkørsel, men ingen har indtil videre formået at bevise, at det har den forventede positive effekt. I stedet kan man iagttage de samme transportmønstre som før i de nordiske lande, der blot udføres af andre operatører og chauffører fra andre lande. Det er ikke i sig selv effektivt. Det gør blot transport billigere uden nogen fordel for de enkelte landes transportører.

Højrestyrede bulgarske lastbiler På årsmødet fremdrog DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm et grotesk eksempel fra Storbritannien,

hvor man nu ser lastbiler med rattet i højre side – på bulgarske nummerplader. Eksemplet, der dokumenterer en ret permanent tilstedeværelse af de bulgarske lastbiler, kom frem på et møde i NORDUK, der samler transportmyndigheder og -organisationer fra de nordeuropæiske lande. Årsmødet afslørende en fasttømret, fælles nordisk holdning til, hvordan transportmarkedet i det europæiske fællesskab skal fungere i fremtiden. Det er nødvendigt, at EUs transportpolitik går tilbage til udgangspunktet og gentænker, hvad formålet med politikken er, og hvordan man bedst imødekommer det.

FINANSLOVSFORSLAG MED POSITIVE TAKTER - MEN Finanslovsudspillet 2016 fra Vregeringen mødes ikke med stående ovationer hos DTL – Danske Vognmænd. Der er dog positive takter, mener DTLs adm. direktør Erik Østergaard: »Udover ros til det generelle skatte- og byrdestop vil jeg godt kvittere for, at der afsættes 150 mio. til en vækstpakke, der kan skabe job uden for de større byer.

Vi har længe i vognmandserhvervet trængt til, at fx planloven laves om, så der bliver mulighed for at drive vognmandsvirksomhed i landzoner. Jeg vil også godt rose regeringen for at ville forbedre rammevilkårene for generationsskifte og familieejede virksomheder, som er fremherskende i transporterhvervet. Det vil sikre, at konkurrencedygtige, danske

transportvirksomheder ikke blot lukker eller afhændes.« På området for social dumping kan DTL-direktøren konstatere, at der i finanslovsforslaget alene er afsat de midler til bekæmpelse af social dumping og oplysning om den danske model, der blev politisk aftalt tilbage i 2013 og 2014 under S-SF-R regeringen – rent arvegods.

»Har Venstre stadig den politiske vilje til at stå i spidsen for et bredt samarbejde om at fastholde den danske model, så vi ikke bliver truet af social dumping – som partiformand Løkke gav udtryk for efter valgsejren – så burde statsminister Løkke lade det udmønte sig i flere midler til konkrete tiltag.«


Grunden til at skibene vokser i Køge Erhvervshavnen i Køge udvides, så vi i fremtiden kan modtage dobbelt så store skibe. Når anlægsprojektet står færdig i 2022, bliver Køge Havn en endnu stærkere samarbejdspartner for de lokale virksomheder og det store opland. Skandinavisk Transport Center og Køge Havn skaber tilsammen optimale rammer for alle typer af virksomheder, både til lands og til vands. Placér din virksomhed i fremtidens transportcenter. Kontakt os allerede i dag. Vi tilbyder erhvervsgrunde fra 20.000 m2. Find din egen grund på: www.stc-koege.dk

Der er gode grunde til, at fremtiden ligger i Køge.

OKTOBER 2015

Skandinavisk Transport Center


INTERVIEW LMT TRANSPORT / RENAULT - T

MIG & MIN

LASTBIL

Tekst og foto af Finn Bjerremand

Den tredje og den nyeste Renault T hos Hedenstedvognmanden.

FRANSK

Chauffør Brian Juhl er fuld af lovord om den nye Renault T

skal bilen være

… men den spritnye Renault T hedder Illinois

F

or en god måneds tid siden fik LMT Transport i Hedensted leveret den tredje nye Renault lastvogn af den nye generation T, som blev introduceret for lidt over to år siden. Dengang var LMT blandt de absolutte første danske kunder til at få leveret en Renault T. Den blev taget i brug lige omkring årsskiftet 2013/2014, og den har tilsyneladende opført sig pænt. I hvert fald er der siden kommet to T-versioner mere til. Den sidst ankomne er chassis-opbygget med et fast lad. Vognen er en T380 4x2, der bl.a. er udstyret med Opti-Driver automatiseret gearskifte, et luftaffjedret sovekabineførerhus

20

DTL magasinet

med to køjer, tagspoiler, solskærm, luftaffjedret førerstol, læderrat og radio med cd/mp3 og Bluetooth. Udstyrslisten tæller også aluminiumsfælge. Det pænt byggede fragtmandslad, der kan rumme 18 europaller i bunden, er leveret af den store lokale ladproducent, Brødrene Plagborg i Lindved. Med den kraftige motor og en totalvægt på 18 ton, må den nye Renault siges at være en hurtig og letkørt lastvogn, der absolut ikke vil ligge bagest på bakkerne. Renault gennem mange år Det franske valg er ikke nogen tilfældighed.

LMT Transport har nemlig siden 1983 haft Renault lastvogne i sin vognpark, der også omfatter Mercedes. I dag har LMT syv Renault lastvogne, hvor de resterende fire alle er af typen Premium. Den samlede transportflåde omfatter i alt 14 køretøjer, og der er 16 medarbejdere i virksomheden, som ud over hovedkvarteret i Hedensted også er lokaliseret med afdelinger i Fredericia, Horsens, Kolding og Vejle. Navne fra Guds eget land Renault’ens faste chauffør er Brian Juhl, og han er meget godt tilfreds med vognen – ja han roser den i høje toner. Normalt kører vognen mere end 3.000 km hver uge, og Brian Juhl benytter

OKTOBER 2015


6129

Fronten på den nye fragtbil.

derfor sovekabinen næsten hver eneste nat i løbet af arbejdsugen. Brian har også tidligere kørt med en Renault Premium, som han synes var en god arbejdsplads, og da han hørte, at der skulle komme yderligere en T-version, var han ikke sen til at sige ja tak til den. Alle lastvognene ved LMT Transport er navngivet med en amerikansk delstat. Den nye Renault er døbt Illinois – Prairie State (præriestat), der bl.a. lægger jord til millionbyen Chicago. Statens navn smager nu også lidt fransk – idet den er navngivet af fransk-canadiske nybyggere, der bosatte sig langs Mississippi flodens bredder. »Navnene skal ses som en hyldest til USA – af den grund, at vi her i familien holder meget af Guds eget land. Der er så også det, at min storesøster har bosat sig i USA og er gift med en amerikaner. Der er dog ikke nogen speciel årsag til de enkelte bilers navn,« siger vognmand Jesper Kjærsgaard til DTL Magasinet. Tryk på service LMT Transport er ikke bare en vognmandsvirksomhed – men en servicevirksomhed, som har sit speciale i forsendelser, som kører direkte fra dør til dør uden forsinkende omlæsninger. På

den måde sikres hurtige og direkte leveringer – både nationalt og internationalt. »Det store geografiske arbejdsområde er Danmark, det sydlige Sverige og Nordtyskland, men generelt kører vi lige dérhen, hvor kunderne ønsker det, så de kan få gennemført deres forsendelse uden forsinkelser – hurtigt og sikkert. Så faktisk er hele Europa vores arbejdsplads,« siger Jesper Kjærsgaard. Langt de fleste transportopgaver udføres for direkte kunder, hvoraf mange har været med lige siden virksomhedens start tilbage i 1981, og for enkelte kunder drives der også lagervirksomhed. Det østjyske transportfirma blev etableret den 16. august 1981 af Jesper Kjærsgaards forældre Aage og Anne Marie Kjærsgaard hjemme i en villa i Løsning. I 2000 overtog Jesper Kjærsgaard halvdelen af forretningen, og for fem år siden overtog han også den sidste halvdel. Virksomheden har en meget moderne vognpark. Gennemsnitsalderen på kassevognene er lige nu to år og på lastvognene er den blot tre år. Rekrutteringen går Hvordan går det med at rekruttere nye medarbejdere? »Det går som sådan okay. Vi skriver folk op, efterhånden som de ringer og tager så

Med XL rtifikat e c s g in r L Lastsik Code X 2 4 6 2 1 DIN EN

Pole.Position.

Kan skræddersyes efter ønske og behov. Leveres fx også med Coil, Huckepack eller til papirtransport OKTOBER 2015

fra den liste. Og ellers går det fra mund til mund. Der er da af og til udfordringer på det punkt, men i det store hele er vi tilfredse. Vi har gode og stabile folk.«

www.cargobull.com

Gardintraileren S.CS UNIVERSAL er multitalentet indenfor transport. Stabil opbygning, hurtig sikring af gods samt nem betjening – just more.

DTL magasinet 21 Ring og hør nærmere: +45 74 67 40 24


TEST LASTBILER Tekst og foto Finn Bjerremand

TEST

IVECO STRALIS 6X2

TESTKØRER

FINN BJERREMAND

I

Stralis’en i en 6X2 version klarer sig fint ude på byggepladserne.

Når landevejsbilen kører off road Det går fint – og lever op til ønsket om fleksibilitet i flåden

oktober sidste år testede jeg i Norge Ivecos dedikerede entreprenørlastvogn Trakker i forskellige Euro 6-versioner. Ingen tvivl – Trakker er den fødte lastvogn til opgaver, hvor det er svært at komme frem. Den danske virkelighed er dog lidt anderledes. Herhjemme og i vore nordiske nabolande vil kunderne have fleksible lastvogne, som hurtigt kan omstilles til andre typer af transportopgaver og som måske let kan omsættes på det store internationale marked, når efterspørgslen på transport viger. Så et valg af en Stralis fremfor en Trakker betyder en chassisramme i en lettere version, mens førerhuset til gengæld er større og mere komfortabelt indrettet. Og det er noget, der bestemt også tæller både for rekruttering af chauffører og ved gensalg. Disse fordele gør sig specielt

22

DTL magasinet

gældende for trækkersegmentet. Her anskaffer kun ganske få vognmænd sig de meget off road specificerede lastvogne. Nogle indkøber 6x4 trækkere med træk på begge bagaksler eller måske med hydraulisk træk på forakslen. Men generelt anskaffes trækkere i versionen 6x2, som har en løftbar bogie, og som kan trække de fleste typer trailere. Husk også at fx grus i dag transporteres over længere afstande end før. Derfor er det vigtigt at have en lastvogn med lave omdrejningstal og lavt brændstofforbrug ud ad vejen. Vognen skal dog også kunne klare de sidste meter fra fast vej og ind til byggepladsen, hvor der skal tippes af. Så det er et kompromis af de svære. Umiddelbart er det bedste til dette brug jo et chassis med en svær tandembogie med navreduktion i akslerne. Det betyder imidlertid også ekstra vægt, ekstra investering og

ikke mindst større driftsomkostninger med højere brændstofforbrug, så derfor vinder 6x2 løsningen, hvor chaufføren så må stå på mål for at få skubbet tippeladstraileren ind på plads og få den tilbage til fast vej uden at køre fast. Og tipsættevognen skal stå meget vandret, når der skal tippes. Stralis trækker med rigtig bogie Iveco Danmark stillede forleden en næsten nye Stralis til rådighed for en testkørsel. Den var af typen AS440S46 TY/PT med tilhørende tipsættevogn. Vogntoget, der tilhører Godshotel i Glostrup, omfatter ud over den treakslede Stralis en fireakslet tipsættevogn af mærket HK. Trækkeren er af typen AS440S46TY/PT, hvor betegnelsen AS dækker over Hi-Way Active Space førerhus, som udelukkende anvendes på Stralis.

440 står for 44 ton, hvor man i EU opererer med 44 ton som maksimal vogntogsvægt. Dette chassis er dog nordisk specificeret. Det betyder, at det mindst er specificeret til 50 ton, når motoren er en Cursor 11 eller 13. I dette tilfælde er vognen specificeret op til 60 ton – altså til modulvogntog. 46 står for motorens maksimale effekt på 460 hk, S står for Stralis, TY for, at chassiset er en trækker med 3 aksler, hvor bogien er bagest, og endelig står PT for at Pneumatic Twin, luftaffjedring på bagakslerne og løftbar bogieaksel med tvillingehjul. Chassiset er bygget op som trækker for tippeladstrailer med et 2-strengs hydraulikanlæg. Totalvægten er 26 ton med en 7,5 ton foraksel og et 19 ton bogieaggregat, med tvillingehjul på den løftbare bogieaksel. Akselophænget er parabelfjedre på

OKTOBER 2015


Kontakt DKV nu! Med DKV & AutoPASS er det svært ikke at føle sig overlegen Få en royal fornemmelse på de skandinaviske veje med AutoPass boks og kontakt din ISO-certificerede specialist i vejafgifter, DKV, nu! 20 lande – 20 systemer – 30 års erfaring. www.dkv-euroservice.com

OKTOBER 2015


TEST LASTBILER forakslen og luftaffjedring med fire bælge på hver aksel på begge bagaksler, og akselafstanden er 3200 mm. Vognen kører rigtig komfortabelt med denne affjedring, og med fuld last føles det nærmest, som om den svæver blødt og stabilt hen over vejbanen. Denne Stralis har en Cursor 11 motor, der netop ikke anvendes i Trakker-serien. Et godt valg til denne lastvogn. Den har en slagvolumen på 11,110 l, og en topydelse på 460 hk/ 2150 Nm, der afleveres i omdrejningsfeltet 1050 til 1520 o/m, så der er jo tale om en sejtrækker, som tager ved helt nede i bunden. Cursormotorerne udmærker sig bl.a. ved kun at anvende SCR-teknologi, så der i lighed med bl.a. Scanias 410 og 450 hk motorer ikke er nogen form for EGR (Udstødningstilbageførsel). Derved undgår man groft sagt at fylde varm udstødningsluft tilbage i indsugningen, og samtidig kan turboladningen holdes på et mere enkelt niveau. Testvognen har en FEP-pakke – Fuel Efficency Package. Det er en motorstyringspakke beregnet på optimering af brændstofforbruget med ECO Switch funktion. FEP-pakken har været standard på alle Stralis Euro 6 siden årets start. De væsentligste ændringer er en ny softwarestyring, motorolien løber kun igennem oliekøleren, når det er 100 % nødvendigt, en forbedret styring af den elektroniske ventilator, en fuldsyntetisk letløbsolie specielt udviklet til Iveco Euro 6motorerne, og bedre softwarestyring af gearskift i ECO-mode for optimalt brændstofforbrug. Testvognen har ikke Eco-Roll (friløb). Det er ellers standard på alle

Stralis med Eurotronic transmission, men det er ikke nået til hverken bogieversioner i 6x2 eller 6x4 endnu. Udstødningen renses ved hjælp af HI-eSCR boksen, som indeholder en SCR-katalysator, der anvender AdBlue samt en lydpotte og et dieselpartikelfilter. Veltrimmet transmission Den effektive motor er i kombination med en Eurotronic II gearkasse. Det højeste gear er et direkte gear, og i sammenhæng med det enkeltgearede bagtøj, som har en gearing på 2,85, ruller den formidabelt ud ad vejen. Ved 81 km/t ruller motoren ca. 1250 o/m, og det er lige midt i det grønne felt. Koblingen er selvfølgelig også automatisk betjent. Den klarer sig rigtig fint også i terræn. Under igangsætninger og nedbremsninger er der ingen forkerte lyde fra transmissionen. Den er fint afstemt og skifter rigtig godt. Koblingen arbejder også godt. Egentlig er det uforståeligt at Iveco

Rigtig 6x2 bogie med bogieakslen bagest og tvillingmonterede hjul.

overhovedet tilbyder Stralis med manuel betjent gearskifte, ligesom det er uforståeligt, at der stadig er kunder, som går efter manuel kobling og gearkasse. Når man sætter i gang, fornemmes klart, at gearkassen lige scanner chaufførens kørestil og herefter gearer den så at sige i samme spor. Vil man hurtigt frem, klammes speederpedalen bare i bund, og så sker der noget. Det er dog ikke den økonomiske løsning. Motorbremsen ligger i den gode halvdel og arbejder ganske fint. Den hjælper godt til med bremsearbejdet og bidrager til at spare på driftsbremserne. Førerhuset er det største og med højt tag. Så der er god plads. Der er to køjer og et 55 l køleskab under den nederste køje. En stige fører op til den øverste køje, og passagersædet kan drejes. Under førerhuset er der et ekstra opbevaringsrum. Dørene har fjernstyret centrallås, og vognen er også udstyret med Iveconnect systemet. Det omfatter bl.a. en rigtig god 7” farveskærm, hvorfra man betjener radio, mobiltelefon og multimedier via stik eller bluetooth, navigation og ANS (Assistence Non Stop). ANS kan ved driftstop skabe hurtig

kontakt til Ivecos internationale call center og betjenes enkelt ved hjælp af skærmens menu. Ved kontakt sender systemet automatisk position og informationer på lastvognen samt evt. fejlkoder, og systemet kan benyttes, uden det koster noget i hele vognens levetid. Kamera holder også øje med ladet Testvognen har en god kameraløsning. Skærmen lige ved siden af rattet tænder, så snart blinklyset tændes til højre, og man får en god oversigt over hele det kritiske område ude på højre side af vogntoget. Skærmen kan også vise situationen på ladet. Et kamera er placeret til at dække det meste af ladets top – en god løsning. Testturen strakte sig fra en grusgrav nord for Sorø til en motorvejsbyggeplads mellem Køge og Vordingborg, og turen gav et godt indtryk af, hvordan en Stralis i en 56 ton kombination arbejder. Det var ingen udfordring hverken at trække den tungt lastede tipsættevogn ud af grusgraven eller skubbe den op af rampen, hvor der skulle læsses af. Når tempostaten er sat til, så går det næsten af sig selv ud ad vejen. En stærkere motor med mere moment savnes ikke.

Lasten tippes af ved byggeriet af den nye motorvejsbro på Sjælland.

24

DTL magasinet

OKTOBER 2015


“Holder dine lastbiler i vejen for dine ambitioner?”

Løs det med leasing. Vores dygtige rådgivere sikrer, at du får den løsning, der passer bedst til din forretning og økonomi.

Hanne Skræddergaard, Specialist i lastbilleasing.

Læs mere på Nordania.dk/lastbiler eller ring 45 12 12 12 og book et møde.

OKTOBER 2015


TEST VAREBILER Tekst og foto af Carsten Teiner

Movano med masser af moment

TEST

OPEL MOVANO

mest solgte med 805 enheder. Movano følger med 224 enheder, mens Nissans NV 400 er solgt i 96 enheder. Men teknisk er de tre biler næsten helt ens. Movano byder på serviceintervaller på 40.000 km – og der er meget fokus på eftermarkedet fra importørens side.

Testbilen kører også rally.

TESTKØRER

CARSTEN TEINER

D

Den kraftigste Opel Movano kassevogn strutter af overskud

er er sket noget med kræfterne i den største Opel Movano kassevogn, som nu er kommet herhjemme i en 163 hestes udgave med bi-turbo motor. Der er masser af moment i den store bil. Det mærker man, når man laster bilen op og gør det samme med traileren, der nu kan komme op på 3,5 tons totalvægt. En stort plus for fx entreprenører, der ofte skal have deres gravemaskine med på opgaver. Vi lånte en Movano i udformningen L2H2. Bilen anvendes normalt af en af kørerne i Opels danske rallyteam fra Midtsjælland – Jacob Madsen og co-driver Line Lykke, der også er en del af Opels fabriksteam.

26

DTL magasinet

Fuldt lastet hjemmefra Movano’en nærmer sig også maksimal belastning, når den drager afsted til et rally et sted i Europa med Opel Adam-rallybilen spændt på traileren – og nærmest en halv bil i reservedele plus dæk og fælge samt værktøj og maskiner i varerummet, så de kan udbedre de fleste skader og reparationer, når det bliver nødvendigt. De særlige reoler i bilen er leveret af firmaet Raaco i Nykøbing Falster. Det er mekanikerne Michael Lund og John Madsen (Jacobs far), der kører Movano'en under løbene – og de er meget glade for den store biturbomotor. Sidste år havde de den tidligere Movano med 150 hk – men de sidste

15 heste har betydet en meget bedre trækkraft. Og det betyder meget, når starten på et rally foregår 800 kilometer nede i Europa. Den 163 hk udgave kører 14,6 km/l. Den tidligere 150 hk udgave kørte 11,4 km/l. Ekstra stor tank På grund af de lange køreture er bilen også udstyret med en ekstra stor tank, så man ikke skal stoppe og tanke så tit, når man nu skal køre et par tusinde kilometer på en weekend. Bilen er tillige udstyret med motorvarmer, navigation – og for komforten et luftaffjedret sæde. Opel Movano bygges af Renault i Frankrig – sammen med Renault Master og Nissan NV 400. I årets første otte måneder er Master den

Målrettet erhvervslivet Den nye Movano er målrettet erhvervslivet med totalvægte på mellem 2,8- og 4,5 tons totalvægt. Der er valg imellem fire motorydelser, hvor motoren med 163 hk er den kraftigste. Som udgaven med 135 hk har den biturbomotor. De to turboladere sidder lige bag ved hinanden og arbejder sammen eller hver for sig for at komprimere indsugningsluften. Resultatet er et højt drejningsmoment ved lave omdrejninger og bedre præstationer ved høje omdrejninger. Kører man på løst underlag har bilen udvidet anti-spin system kaldet ”Extended Grip,” Bilen har også moderne assistent-systemer på sikkerhedssiden – så som trailerassistent og bakke-assistent. Ekstra var bilens Tom-Tom navigationsanlæg med fjernbetjening. GPS sidder upraktisk Monteringen af selve GPS’en i loftet er dog ikke optimal. Det går udover udsynet, og samtidig er betjeningen vanskelig – også via fjernbetjeningen. Indstillingen skal i hvert fald ikke gøres, når man kører. Med mindre der er en hjælper med i bilen. Af andet udstyr kan vi nævne fartpilot og fartbegrænser, advarselslyd ved bakning, dobbelte sidespejle, stop/start system og air condition anlæg. Midtersædets ryglæn kan endvidere fældes frem, hvor der så åbenbares en skriveplade. En skriveplade kan også trækkes frem på instrumentbrættet. Aflæggepladsen i kabinen er god – bl.a. med hylde over forruden, aflæggerum i instrumentpanelet

OKTOBER 2015


OPEL MOVANO 163 HK

Varerummet er stort og kan deles op efter mange behov.

Varerummet er stort og kan deles op efter mange behov

samt stort handskerum. I dørene er der plads til store 2-liters vandflasker – og der er to kopholdere i instrumentbrættet. Stort varerum Varerummet er stort i L2H2 udgaven – men i testbilen var rummet opdelt i flere rum til brug for det meget udstyr til brug i et rally. Blot et eksempel på, hvor fleksibel en varebil kan være. Blandt udstyret var også reoler til at holde styr på reservedelene. Som ekstraudstyr kan man få bagdøre, der

åbner 270 grader, der letter lastning med gaffeltruck. Sidedørs-åbningen er hele 1.270 mm. Vi lånte ”servicebilen” en lille uge til test uden rallybil og værktøjsudstyr – og kan melde om en meget komfortabel bil med masser af overskudskraft, som ikke bliver mindre af, at traileren er spændt fra i vores egen test. Fra 55 km/t i femte gear Der er trækkraft i både femte- og sjette gear fra 1.200 omdrejninger

MOTOR: 4 cyl. dobbelt-turbo MILJØ: Stop/start. Euro 5 TYPE: Common Rail SLAGVOLUMEN: 2,3 liter YDELSE: 163 hk v. 3.500 omdrejn. MOMENT: 360 Nm v. 1.500 mdr. Forbrugssnit. Max. 14,6 km/l ECO-KNAP: 10 pct. forbedret økonomi CO2 EMISSION: 180 g/km SERVICEINTERVAL: 40.000 km TRÆK: Forhjulstræk GEAR: 6 trin BREMSER: ABS og esc (ESP) VARERUMSVOLUMEN: 10,8 kubikmeter

– det vil sige cirka fra henholdsvis 55- og 65 km/t. En særlig ECO-knap betyder, at man kan opnå ti procents brændstofbesparelse. Bilen er letkørt og meget smidig at arbejde med. Det seks trins gear er letgående – og køreegenskaberne tilfredsstillende. Indstigningen er ret høj – men bag rattet (af plast) har man en god kørestilling i det luftaffjedrede sæde.

VARERUM: 3.083 x 1.765 x 1.894 mm MELLEM HJULKASSER: 1.380 mm SIDEDØRSÅBNING: 1.270 mm BAGDØRSÅBNING: 1.577 mm NYTTELAST/TOTALVÆGT: 1.535/3.500 kg Max trailervægt 3,5 ton. VENDEDIAMETER: 13,6 m (kantsten) TRAILER: Trailerstabilitets-kontrol BAKKE-STARTHJÆLP: Hill-startassist DÆKSIKKERHED: Dæktrykskontrol PRIS TESTBIL: 235.466 kr. plus moms

Prisen for den halvstore Movano med forhjulstræk og 165 hk er samtidig konkurrencedygtig – men priser i dag er jo vejledende og bør forhandles. Movano fås i øvrigt med tre akselafstande, fire længder og tre højder – samt mulighed for både for- og baghjulstræk.

Anders S. Espersen Nord- og Midtjylland ass@ok.dk Tlf. 29 64 70 39

Lars T. Sørensen Trekantsområdet og Fyn lats@ok.dk Tlf. 30 36 94 03

Lars Chr. Jensen Sønderjylland lje@ok.dk Tlf. 29 43 59 69

Kurt T. Henriksen Sjælland og Lolland/Falster kth@ok.dk Tlf. 29 46 38 78

Få dit eget transportteam i ryggen Hos OK ved vi, at de bedste resultater handler om mere end dieselkvaliteter. Det er derfor, vi har samlet et stærkt team, der udelukkende arbejder med transportbranchen.

smøremidler eller bedre økonomi, der står på agendaen, er vi altid tæt på og klar til at hjælpe dig. Så du kan træffe dine beslutninger på det bedst mulige grundlag.

Du får en fast kontaktperson og et stærkt team, der kender dig og dine udfordringer. Uanset om det er bedre sikkerhed, Mobil-

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du altid velkommen til at ringe til os på 89 32 25 40.

RING

og hør mere

89 32 25 40


NYHEDER XXXXXXXX Af Xxxxxxxxxxxx

RAI AMSTERDAM

Amsterdam road transport show: The ultimate platform for road transport and logistics services Over 175 exhibitors: all European truck brands, innovative trailer solutions, the latest on telematics and much more. Opening hours: 20 - 23 October: 11.00 - 22.00 hrs 24 October: 10.00 - 17.00 hrs Check bedrijfsautorai.nl for more information or e-mail: bedrijfsautorai@rai.nl Sponsor:

28

DTL magasinet

Content partners:

Organized by:

OKTOBER 2015


MIN NYE

TRAILER

Tekst og foto af Finn Bjerremand

Trailerens gods kommer rullende

Lukket walking-floor trailer øger mulighederne for en større udnyttelsesgrad Per Rasmussens nye trailer kan uden problemer medtage meget forskelligt gods.

I

den ideelle verden kører vogntog ikke tomme, og læssene passer altid til køretøjerne. Virkeligheden er en helt anden. Så skal materiellet udnyttes ordentligt, drejer det sig om at have noget til at matche mange forskellige transportopgaver – specielt over de lange afstande. Løsningen på det er hos vognmand Per Rasmussen, Søren Rasmussen & Søn A/S, Klakring ved Juelsminde, at indsætte flere walking-floor trailere. Ofte transporteres stykgods den ene vej i trailerne, mens det går den anden vej med bulkprodukter, som ligger helt løs inde i traileren. Det kræver derfor også muligheder for selvaflæsning. Og til det er det bevægelige gulv jo en fornem løsning. Vognmanden har for nylig taget en ny fireakslet walking-floor trailer i brug. Det er den anden fireakslede trailer af denne type, og den er af mærket Knapen. Traileren, der er leveret af Lastas, har typebetegnelsen K200 type A5070, og den er bygget med en 2 tommer kongebolt, som kan overføre 18 ton og en spredt

OKTOBER 2015

firlingebogie, som kan klare 30 ton. Med en egenvægt på blot 8.670 kg og en trækker med maksimal skammelkapacitet har den en lastevne på hele 39.330 kg. Konstruktionen er selvbærende bygget over et stålchassis med en aluminiums-hjælperamme, der er med til at holde egenvægten nede samtidig med, at volumenkapaciteten er maksimal – hele 91,3 m3. Traileren er groft sagt en stor boks med åben top og to bagdøre, hvor kongebolten og den tilhørende plade er konstrueret i en stærk stålprofil. Til at dække godset fra toppen er der en rullepresenning, som gør det muligt at laste fra toppen i hele trailerens længde. Bunden har et Cargofloor CF 500 SL-C system, der med hydraulisk kraft kan transportere godset ud af bagenden. Det betyder også, at der kan lastes fx pallegods uden, at trucken behøver at køre ind i traileren. I stedet køres båndet bare frem, efterhånden som godset lastes. Og omvendt ved aflæsningen, hvor gulvet kører godset bagud, efterhånden som trucken henter pallerne ved

bagenden. Bundelementerne er konstrueret i 8 mm aluminiumsbrædder i glat udgave. Forsmækken og siderne er konstrueret i 3 mm tykke og 600 mm brede aluminiumsplanker, hvor siderne indvendige er fuldsvejsede. Overkantprofilen er specielt konstrueret med en løbeskinne til en skillevæg, der fungerer som en ekstra forsmæk og som også er fremstillet i aluminium med en frigang over bun-

den på blot 100 mm. De to bagdøre er i aluprofiler og udstyret med lukketøj. Smart inspektionsluge Som en lille fin finesse har Per Rasmussen fået indbygget en inspektionsluge i venstre side af trailerens front. Det er ret smart. Det betyder, at chaufføren kan komme ind bagved til den ekstra bevægelige forsmæk, som følger godset ud til bagenden, når cargofloor-systemet bruges. Gulvet kan både betjenes fra venstre side af traileren eller med en fjernbetjening. Akslerne er fra BPW og af typen ni ton med tromlebremser, der er ophængt i BPW-luftaffjedring med 360 mm luftbælge, som giver en høj stabilitet. Både 1. og 3. aksel kan hæves ved tomkørsel, mens den 4. aksel er selvsporende, som låses ved bakning. Smart lygtebeskyttelse For at beskytte baglygterne mod godset ved aflæsningen er walking floortraileren blevet bestykket med en nedslagsbar beskyttelses-plade, som lige dækker alle baglygter og nummerplade af. I venstre side foran akselsektionen

Chauffør Palle Røikjær står stille og roligt og ”kører bunden bagud” så trucken kan tage de store bigbags direkte ved bagenden.

DTL magasinet

29


NYHEDER TRAILERE

SAGT & SKREVET Social dumping på finansloven »Hvis vi er med i forliget bag finansloven, så har jeg svært ved at forestille mig, der ikke er tiltag mod social dumping.« Gruppeformand Peter Skaarup fra årsmødet i Dansk Folkeparti i Altinget.dk

Inspektionslågen er åben i venstre forhjørne.

Læg mærke til beskyttelsespladen som lige kan vippes ned foran baglygterne

er der en rummelig værktøjskasse i plast. Betjening af såvel luftaffjedring og standbremse er ligeledes placeret i venstre side under ladet. Til sikring af traileren ved parkering er der to stopklodser, og i bagenden er en 3 trins udtræk- og nedfældbar stige. Der er også monteret en kost og skovlbeslag, så det altid kan gøres fast, og der er desuden en 3 m stige, som også sidder i transportbeslag. På fronten er der en gangbro, som sidder ca. 1000 mm over bundhøjden. Der er også en trappestige,

som sikrer adgangen til gangbroen. Luftslanger og lyskabler m.v. er løftet op, så de sidder godt placeret under gangbroen. Højt specifikationsniveau Knapen- traileren må siges at være ganske godt specificeret og bærer tydelig præg af, at chauffør Palle Røikjær, der altid kører med en treakslet DAF trækker tilkoblet den nye trailer, godt ved hvilke transportopgaver, han kan anvende den til.

Ingen grund til bekymring Der er ingen grund til bekymring for, at vi vil reducere vores indsats for at sikre ordnede forhold. Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) i Altinget.dk, om oppositionens pres på regeringen op til finanslovsforhandlingerne for ikke at svække indsatsen mod social dumping.

Et gode eller et onde? Hvilken glæde har vi af, at varerne i supermarkedet bliver billigere, hvis flere folk bliver for fattige til at kunne købe dem? Spørger direktør Kristian Weise, tænketanken Cevea i Altinget.dk, om problemet med social dumping.

Får nej gang på gang »Som jeg ser det, vil man gerne have nye i faget, men andre skal lære dem op.« Landmand Lone Wessberg, der vil køre lastbil, har seks ugers uddannelse som godschauffør men mangler hængerkort og ikke kan få job, til Lastbil Magasinet.

Kræver dialog Mange vognmænd ved en masse om transport, men de er måske ikke så gode til at rekruttere nye medarbejdere, og de er heller ikke så gode til at spørge om hjælp. Vi siger til vognmændene, at vi utroligt gerne vil hjælpe med at finde de rigtige folk. Men det kræver dialog og rettidig omhu. Poul Christensen, konsulent i 3F’s Transportgruppe i Lastbil Magasinet om chaufførmangel.

1 ud af 4 medarbejdere bliver langtidssygemeldt

Tjek dine lastbiler

Hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syg i længere tid eller kommer til skade, kan det koste indtjening. Flere undersøgelser viser, at en sundhedsforsikring er med til at forkorte sygefravær – og dermed give en sundere bundlinje.

Ring og hør hvordan du forsikrer dig selv, dine medarbejdere og din bundlinje, på tlf. 33 55 50 50.

10.15 CVR 1052 9638

Sundhed_DTL_90x127.indd 1

Det vil jo være forfærdeligt, hvis vi enten taber en af dem, eller en af dem går til, som vi har set i Østrig. Det ville jo ikke være til at bære. Vognmand Jens Åge Daugaard, Egtved, i DR.dk/nyheder, om flygtninge, som gemmer sig under lastbilerne for at krydse grænserne

Skuffede vognmænd Vi er godt 150 medlemmer af Nordre Birks Vognmandsforening, og vi er alle skuffede. Vi føler os taget et vist sted, fordi vores transportminister Hans Chr. Schmidt har meddelt, at der er lukket for pengekassen til at færdiggøre motorvejene til Hillerød og Frederikssund... Min fantasi rakte ikke til at forestille sig, at jyderne endnu en gang havde vundet i kampen om anlægsmilliarderne. Ole Frederiksen, formand for Nordre Birks Vognmandsforening, i et indlæg i Transportmagasinet.

codan.dk/transport

29/09/15 08.34

OKTOBER 2015


rg KEL-BE 3 a ks . trailer City-kølefra kr. kun

6.280,-

leasin

*

g

pr . m d

r.

KEL-BErg 3 aks. Køletrailer leasing fra kr. kun

www.lastas.dk

Er r E v r FA s r å r EFtE

s a t s La

FøLg os på:

KnApEn

KontaKt

vores salgsteam:

! r e fa rv

4 aks. Walking floor Klar til leverin g

leasing fra

5.480,-* pr. mdr.

3

92 m

7.290,-* kr. kun

pr . m dr .

anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

4 aks. Walking floor • • • •

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

4 x 9 tons BpW-aksler med luftaffjedring og skivebremser Hæve/sænke ventil Selvstyrrende bagaksel Bund 8 mm

rg KEL-nBedE bygget 3 a ks . ailer maskintrfra kr. kun

* , 0 5 5.9

leasin

g

pr . m d

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

r.

KEL-BEr g

5 aks. ma

leasing

skintrailer

6.550,- * fra kr. ku

pr . m dr

n

.

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

KEL-BErg

rg KEL-BrdEintrailer

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk * På betingelse af finansierings godkendelse

a 3 a ks . g b o o gi m. lang a kr. kun

1 aks. gardintrailer leasing fra kr. kun

3.599,-

leasin

g fr

pr . m d

*

2.999,-* pr. mdr.

r.

altid 200 nye trailere på lagEr Til omgåEnDE lEvEring!


NYHEDER INTERNATIONALT Af Claus Perregaard

IRU-enighed om fair konkurrence M edlemmerne af den internationale transportorganisation IRU har den første dag i oktober haft nogle intense og kammeratlige diskussioner i Bruxelles om vejen til mere fair konkurrence. »Mødet bød på fremskridt,« vurderer NLA-direktør Søren Hyldstrup Larsen og DTL-direktør Erik Østergaard. På dagsordenen var en række emner, som alle forholdt sig til EUs vejgodsbranchens vilkår og ikke mindst spørgsmål som reel markedsadgang, cabotage, social

dumping og en strategi for bilerne under 3,5 tons. »Der blev gået til stålet i dagens diskussioner. Det reflekterer selvfølgelig de forskellige interesser og prioriteringer, organisationerne og medlemslandene imellem,« fortsætter Søren Hyldstrup Larsen. »Så meget desto mere opløftende er det, at vi alligevel lykke-

Underskriftsindsamling mod social dumping Med det mål at skaffe én million underskrifter fra EUs borgere har den europæiske fagbevægelse og en borgerkomite lanceret kampagnen ”Fair Transport Europe”. Med det antal underskrifter i et såkaldt borgerinitiativ kan arrangørerne opfordre EU-Kommissionen til at foreslå lovgivning og få en høring i Europa-Parlamentet.

Initiativet blev skudt i gang på et pressemøde i Bruxelles 28. september med bl.a. 3F transportgruppe som en af initiativtagerne. Der er en frist på et år til at indsamle underskrifterne. Blandt de krav, der stilles til ny EU-lovgivning, er anerkendelse af social dumping som begreb, hindre postkasseselskaber og indførelse af regler om kædeansvar.

Find os i hele Nordjylland

bes af plattenslagere. Det står klart efter IRU-mødet, at der var bred støtte til at finde løsninger – herunder regulering, så vi sikrer, at konkurrencevilkårene bliver fair og ensartede.«

des med et bredt forankret flertal og fælles forståelse af mange af sagerne. IRU lykkedes med at konkludere en række konstruktive løsninger for fremtiden, så vi kan komme unfair konkurrence til livs og samtidig skabe mere klarhed og enkelhed samt håndhævelse af reglerne.« Reglerne for kombineret transport blev også drøftet, og IRU kunne enes om de eksisterende reglers åbenlyse problemer. Kombi-direktivet behøver en opdatering, og det skal sikres, at der kun eksisterer ét sæt regler for godstransport udført i et medlemsland, hvor lastbilen er fra et andet medlemsland. Bred støtte til at regulere varebiler Også varebiler under 3,5 tons blev drøftet: »Det er jo den nordiske position, at dette område kræver regulering for at sikre, at seriøse og ordentlige virksomheder med kurér- og varebiler ikke underlø-

Dialog om Fair Transport I lyset af den igangværende kampagne for Fair Transport, som fagbevægelsen og dermed en stor del af den europæiske transportbranches ansatte netop har iværksat, besluttede IRU endvidere, at man vil forsøge at skabe rammerne for en dybere dialog om sociale spilleregler med fagbevægelsen. De nordiske lande var repræsenteret ved SKAL (Finland), SÅ (Sverige), NLF (Norge), DTL (Danmark). Erik Østergaard, der er vicepræsident i IRU-komitéen, ledte en del af forhandlingerne.

TRANSPORTUDSTILLING I AMSTERDAM

I dagene 20.-24. oktober er der atter RAI-transportshow i Amsterdam. Efter nogle års stilstand på grund af krisen forsøger man at genskabe en stor transportudstilling i de store udstillingshaller i den hollandske by. Mere end 175 udstillere viser alle de store lastbilmærker og trailere samt nyheder inden for telematik og andet materiel. DTL Magasinet bringer en reportage fra comeback-udstillingen i næste nummer.

- Vores værksted er åbent for reparationer med og uden tidsbestilling - Vores servicehal holder åbent frem til 22 i hverdage - Vores Servicebil kommer til dig døgnet og året rundt

96 89 89 89

Thisted

97 92 24 88

Aalborg 96 35 77 00

Hjørring

98 92 32 33

Sæby

Trafikcenter Sæby Syd 6-7

Ølgodvej 8

Vilhelmsborgvej 13

A.F. Heidemannsvej 10


Af John Larsen

MÅTTE FORSVARE SIG

IMODRETTEN AMATØRAGTIGE PÅSTANDE

Kontrollen fandt også nogle reelle ting i bagatelklassen: Baglygterne var tilsmudsede, der var en skriveblok i forruden ved siden af GPS’en, og der var dryp af kølervæske og en tom beholder til sprinklervæsken. »Vi anerkender de beskidte lygter og andre småting efter en lang tur til Sverige og betaler da også den bøde på 2.000 og 5.000 kroner til chauffør og vognmand. Men resten af anklagerne kunne vi ikke acceptere. Og i retten blev vi da også frikendt for alle de alvorlige anklagepunkter, der kunne have kostet chaufføren hans levebrød,« siger Frederik Christensen.

Man skulle tro, at en frifindelse for flere alvorlige anklager ved byretten gør én glad. Men formanden for de sjællandske vognmænd, Frederik Christensen, er tværtimod rasende over den behandling, som han og ikke mindst en af hans chauffører har fået af det danske retssystem. »Jeg har ofret cirka 50.000 kroner på en advokat og en uvildig ingeniør i forbindelse med en retssag, der aldrig burde været nået så vidt. Desuden har min chauffør gået i to og et halvt år i uvished om, han kunne beholde sit kørekort og sit job. Helt urimeligt.« Tilbage i oktober 2012 bliver en chauffør hos daværende vognmand Frederik Christensen, som i dag er ansat hos Olaf Jensen A/S i Svinninge, som overtog hans forretning, stoppet ved en tungvognskontrol på Køge Bugt Motorvejen. Her blev lastbilen erklæret i uforsvarlig stand. En bilinspektør mente, at det ikke var tilstrækkeligt med to låse på tippeladet, men at der skulle være fire. Desuden hang kablerne under lastbilen for lavt, og der manglede et EU-frontspejl.

udstyret med fire containerlåse. Da jeg købte traileren med tippeladet fulgte der to låse med. Hvad angår de for lavt hængende kabler, så havde bilinspektøren – og anklagemyndigheden – overset, at en luftaffjedret lastbil løfter sig 15-20 centimeter, når den skal køre. Hvad angår det manglende

Bilinspektøren havde overset, at en luftaffjedret lastbil løfter sig 15-20 centimeter, når den skal køre Luftaffjedret lastbil løfter sig Han er rystet over den uvidenhed, som bilinspektøren lagde for dagen, og som politiet fremturede med: »Hvad angår de manglede låsebolte, så står der intetsteds i loven, at tippeladet skal være

frontspejl, så er det ikke en lovkrav på denne sugelastbil fra 2006, hvor det er tilstrækkeligt med spejlet nedenunder forruden til højre. Disse anklager viste, at bilinspektøren ikke kendte reglerne for tunge køretøjer godt nok, men på

trods af det gik politiet alligevel ud fra hans rapport. I retten havde jeg hyret advokat Jacob Forman og fået en uvildig ingeniør til at forklare den rette sammenhæng. Men i starten ville anklagemyndigheden end ikke acceptere ingeniørens uvildige vidneforklaring. Vi fik dog medhold i retten, og et nyt retsmøde blev berammet til august i år. Her blev vi frifundet for alle anklagepunkter – på nær de beskidte lygter. Og min chauffør kunne beholde sit kørekort.« Frederik Christensen fnyser stadig, når han taler om sagen: »Det er under al kritik at blive mødt af så amatøragtige anklager, som kunne have kostet en mand jobbet. Sådanne sager er med til at skræmme gode folk væk fra transporterhvervet.«


GENERALFORSAMLING DMF Tekst og fotos af John Larsen

EJENDOMSMARKED I VÆKST GIVER FLERE FLYTNINGER »Herfra kan vi godt se, at der kunne være virksomheder, der i takt med, at de vokser, kunne blive kandidater til optagelse i DMF,« sagde Leif Jensen. Han anbefalede også, at der blev indført et tilladelsessystem for varebiler tilsvarende det for tunge køretøjer. Ny hjemmeside Formanden kunne også lancere en helt ny hjemmeside, som bl.a. skal gøre det meget nemmere for forbrugerne at finde frem til et DMF-medlem som leverandør og dermed være sikker på, at ejendelene er i trygge hænder. Hjemmesiden kan – stadig – findes på: www.flytning-dmf.dk. Ny formand Det var med vemod, at Leif Jensen holdt sin sidste beretning som flyttemændenes førstemand. Efter 23 års bestyrelsesar-

bejde i en forening, han nærmest er vokset op i, var det slut, idet han har afhændet sin forretning og ikke længere er tilknyttet flyttebranchen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med den hidtidige næstformand Lasse Ødum som ny formand for DMF. Han driver til daglig virksomheden J. Ødums Eftf. A/S i Randers. Dansk Møbeltransportforening tæller 76 aktive medlemmer med en samlet lønsum på 349 millioner kroner. Der er registreret 1007 medarbejdere og 389 køretøjer. Det er et medlem færre i forhold til sidste år. To af generalforsamlingens gæster, DTLs adm. direktør Erik Østergaard og ATLs nye direktør Lars William Wesch, orienterede om den aktuelle situation i transportbranchen.

Efter flere magre år kunne Leif Jensen melde om fremgang i flyttebranchen.

N

år der er fremgang på ejendomsmarkedet, er der også fremgang i flyttebranchen. Så de danske flyttevirksomheder samlet i Dansk Møbeltransport Forening, DMF, kan nu melde om ”et opsving, der har bidt sig fast”. Efter en række magre år kunne DMFs Leif Jensen i sin fjerde beretning som formand omsider berette om klart forbedrede konjunkturer. Men: »Vi ser dog også, at opsvinget kommer skævt ud over landet. Hvor der i Hovedstadsområdet er kommet godt gang i både de private og i erhvervsaktiviteterne, er der stadig noget fodslæbende i de egne, hvor der er længere mellem husene,« sagde Leif Jensen på DMFs generalforsamling i Vejle 12. september. Han glædede sig dog over, at

34

DTL magasinet

flytteforretninger er meget mobile og derfor opsøger opgaverne, hvor de er. »Det kan dog gå ud over lønsomheden, hvis man skal køre meget langt efter opgaverne.« Flyttevirksomhederne søger at sikre sig mod problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft via en støt tilgang af lærlinge. Fx pumper TEC på Avedøre Holme 15-20 faglærte flyttefolk ud om året. Her findes landets eneste egentlige speciale som flyttechauffør. Et nyt hold starter i januar 2016, hvor der p.t. er 13 tilmeldte, så der er plads til flere. Formanden glædede sig over DTLs initiativ med at starte en specialforening for kurér- og varebilsvognmænd med det mål for øje at få løftet det professionelle niveau og skabe mere ordentlige forhold.

Virksomheden bag DMFs nye hjemmeside er Søgemedier A/S, der bl.a. hjælper med at få placeret sin virksomhed højt oppe i Googles søgefelt. På standen kunne de fortælle om alt det forarbejde, der ligger bag at blive synlige over for sine potentielle kunder.

OKTOBER 2015


Efter generalforsamlingen kunne deltagerne betragte nyt materiel og serviceydelser fra nogle af branchens leverandører på en udstilling foran hotel Scandic Jacob Gade i det centrale Vejle. Mange ville se nærmere på denne DAF XF-specialopbygning. Den tilhører flyttevognmand – og dagens vært – Michael Jespersen, der har fået den leveret af Lastbilmægleren, der er god til at realisere vognmandens ideer. Som allerede nævnt i sidste nummer skal flyttebilen bl.a. bruges til Grønlandsflytninger, idet Bech & ABC Flytteforretning har det grønlandske hjemmestyre som kunde. Flyttebilen kan køre med både en 20 fods container og en MC-container på fem kubikmeter.

Afgående formand Leif Jensen siger held og lykke til den nye formand Lasse Ødum. DTL/TungVognsSpecialistens Carl Peter Frederiksen, tv., får en snak med Steen Baggersgaard fra Partex Data, der tilbyder it-løsninger til godsvognmændenes administrative opgaver. Deres flådestyrings-, bogholderi- og personalesystemer kan spille udmærket sammen med Tacho Online systemet, som DTLs medlemmer får gratis til at holde styr på køre- hviletiderne. På standen markedsførte Partex Data den totale administrative løsning til flyttefirmaerne kaldet Easy@Move.

OKTOBER 2015

TEC på Avedøre Holme havde en stand i Vejle, hvor konsulent Olle Andersen og branchens egen Annette Jensen kunne fortælle om den særlige uddannelse til flyttechauffør, som kun udbydes hos TEC. Årligt kommer omkring 20 lærlinge igennem uddannelsen og afslutter med en svendeprøve. De faglærte flyttechauffører følger op på branchens årelange tradition for at tage lærlinge. Som Annettes bror Leif Jensen nævnte det i sin formandsberetning tidligere på dagen: »Vi skal satse på lærlinge. Også i svære tider så arbejdskraften er der, når vi får travlt igen.«

BEVAR RYGGEN DMF råder over en dvd, der giver gode råd til at undgå rygproblemer på jobbet. Dvd’en ”Bevar ryggen Flyttemand” består af seks små film, hvor skuespiller Viggo Sommer – fra De Nattergale – viser, hvordan man bedst klarer forskellige løftesituationer. Dvd’en er lavet af Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros. Som det så rigtigt lyder: Pas på din ryg – du skal bruge den resten af livet!.

DTL magasinet

35


PROF HJEMMESIDE Med nem og brugervenlig redigering

HJEMMESIDE

I n k l.

3.250,-

rs

gr

Ekskl. moms

a ti

s w e b h o stin

g

KOMPLET HJEMMESIDE INKL. Startside Om firmaet Galleriside Kontaktside m. form

For mere info– ring med det samme! PROFESSIONEL DESIGNERHJEMMESIDE 1 ÅRS GRATIS WEBHOSTING BRUGERVENLIG ENKEL REDIGERING

( rediger selv tekst og billeder )

AdMad Grafisk et full service grafisk reklamehus. Vi tilbyder bl.a. Reklame, grafisk profilering og konceptudvikling E-markedsføring SEO, AdWords, Facebook Hjemmesider, Eshops, nyhedsmails m.v. Tryksager – både offset- og digitaltryk Skilte, LED, facader, bil- og foliereklame Konkurrencedygtige jordnære priser

AdMad Grafisk er dit fullservice reklame, tryk og web-bureau


MEDLEMSMØDER DIESELAFTALE OG POLITI

VELKOMMEN TIL DTL-MEDLEMSMØDER OM - din brændstofaftale med Statoil - dialog med politiet DTL – Danske Vognmænd inviterer i samarbejde med Statoil til medlemsmøder landet over. Her kan du blive klogere på din brændstofaftale. Og du kan høre konsulent Christian Møller, som via sit årelange arbejde i tungvognspolitiet vil sætte fokus på aktuelle udfordringer på vægte, dimensioner, sammenkobling, modulvogntog mv. Brug de tre timer på at blive klogere. PROGRAM 1. Velkomst ved DTL 2. Sidste nyt fra Statoil 3. Køretøjsteknik, herunder vægt og dimensioner, sammenkobling af køretøjer, modulvogntog mv. Mødestart kl. 18 og senere serveres et måltid mad. Gratis deltagelse. Hvert DTL-medlem må gerne invitere en kollega, der endnu ikke er medlem. I pausen fortælles om, hvad DTL tilbyder medlemmerne. Mød op: Herning 3. november Snejbjerghallen Nørretanderupvej 28, Snejbjerg, 7400 Herning Tilmelding til: DTL Region Midt/Nord på tlf. 7015 9555 eller rmn@dtl.eu Sidste tilmelding 28.oktober 2015

Odense 5. november Fangel Kro Fangelvej 55, 5260 Fangel Tilmelding til DTL Region Syd på tlf. 7595 8122 eller dtlsyd@dtl.eu Sidste tilmelding 30.oktober 2015 Roskilde 12. november Korporalskroen Tåstrupvej 4, 2690 Karlslunde Tilmelding til DTL Region Øst på tlf. 5672 0068 eller dtloest@dtl.eu Sidste tilmelding 6. november 2015 Aarhus 19. november Låsby Kro Hovedgaden 49, 8670 Låsby Tilmelding til: DTL Region Midt/Nord på tlf. 7015 9555 eller rmn@dtl.eu Sidste tilmelding 13. november 2015

Legende let! Hvordan fragtmanden Martin gør sin ordresøgning enklere, idet han finder det bedst egnede med det samme. Sikker søgning med TC Truck & Cargo®. I fire uger kan du gratis og i realtid teste Europas markedsførende fragtbørs.

Nu også mobilt!


Navne NOTER FOTO: PER DAUGAARD

OVE HOLM 50 ÅR. Omkring 80 vognmænd, kolleger, samarbejdspartnere og venner af Huset kom forbi Grønningen og sagde tillykke, da DTLs erhvervspolitiske chef – og transportvirksomhedernes tro væbner gennem 22 år – Ove Holm, til venstre, rundede 50 års mærket. Her siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard mange tak for ti års samarbejde og indsats med at få sat transporten højt på den politiske dagsorden. En sådan dag byder jo på en del vingaver og lignende men på gavebordet var der så forskelligartede ting og sager som en Garmin-cykelcomputer og et sæt koben (inklusive elefanthue og gummihandsker). I den kulturelle ende et gavekort til Det Kongelige Teater og bøger om nyere københavnsk arkitektur og store danske designere. Og så også den omdiskuterede bog om Kapitalen i det 21. Århundrede af den franske økonom Thomas Piketty.

Ny underdirektør DTL – Danske Vognmænd har udnævnt chefkonsulent Frank Davidsen til underdirektør. Han leder organisationens medlemsservice herunder servicekontorerne. Frank Davidsen har siden 1. december 2011 fungeret som chefkonsulent. Udover ansvaret for servicekontorerne er han rådgiver inden for køre- hviletid, trafiksikkerhed og transportsikkerhed samt daglig ansvarlig for de kommercielle aftaler og partnere i DTL – Danske Vognmænd. Frank Davidsen er tidligere vicepolitikommissær og politikommissær. Han var i to år chef for Rigspolitiets Færdselsafdelings tungvognssektion. Sideløbende med arbejdet hos DTL – Danske Vognmænd er han major af reserven i logistiksektionen i Stab Danske Division. Han fortsætter i sine hidtidige ansvarsområder.

HAR DU STYR PÅ KØRE- HVILETIDERNE? – OGSÅ NÅR DU KØRER VINTERTJENESTE? Tilmelding skal ske til: Lenette hos TVS på lsn@tungvogn.dk • Tilmeldende virksomhed med cvr-nummer • Evt. oplysninger om DTL-medlemsskab • Antal deltagere • Faktureringsoplysninger i øvrigt

TungVognsSpecialisten, TVS, inviterer i samarbejde med Volvo til fire møder, hvor du kan blive klogere på køre- hviletidsreglerne. Sæt tre timer af og få styr på reglerne. De kan volde vanskeligheder, når der skal køres vintertjeneste, hvor noget er undtaget fra køre- hviletidsreglerne. Møderne starter kl. 17 og slutter ved 20-tiden – afhængig af spørgelysten.

INGEN DTL-LOMMEKALENDER I 2016

Møderne holdes: Viborg – 29. oktober 2015 Volvo Truck Center, Holstebrovej 40, 8800 Viborg Sidste tilmelding 23. oktober 2015

Mange er overgået til elektroniske kalendere, derfor stopper udgivelsen af DTLs lommekalender. Find lommebogens oplysninger på DTLs hjemmeside www.dtl.eu

Aalborg – 11. november 2015 Volvo Truck Center, Skjernvej 6, 9220 Aalborg Sidste tilmelding 6. november 2015

Kolding – 12. november 2015 Autohuset Vestergaard, Kokmose 7, 6000 Kolding Sidste tilmelding 6. november 2015 Taastrup – 19. november 2015 Volvo Truck Center, Taastrupgaardsvej 32, 2630 Taastrup Sidste tilmelding 13. november 2015

Private (enkeltpersoner) er også velkomne. Kontakt Lenette. I tilfælde af få tilmeldinger forbeholder vi os ret til at aflyse de enkelte møder. Spørgsmål til arrangementerne kan rettes til Henrik Brunstedt – 4091 6184 – heb@tungvogn.dk eller til TVS på 7190 7191. Priser: Ansatte i en DTL-medlemsvirksomhed: 250 kr. pr. deltager + moms Øvrige: 450 kr. pr. deltager + moms

SELVKØRERE PÅ STUDIETUR I TYSKLAND DTL Selvkørernetværk har netop været på en studietur i bus til Tyskland, hvor de 12 deltagere besøgte to producenter af rullende materiel, nemlig MANs lastvognsfabrik i Salzgitter og Schmitz Cargobulls produktionsanlæg i Gotha. Undervejs blev det også til et historisk besøg ved resterne af koncentrationslejren Dora – Mittelbau, som ligger lidt nord for byen Nordhausen i det sydlige Harzen.

38

DTL magasinet

»En fin oplevelse. Det er helt sikkert ikke sidste gang at vi laver en sådan studietur i Selvkørernetværket,« siger vognmand Ole Werner, Ole Werner’s Transport i Asnæs. Hos MAN i Salzgitter, der egentlig er produktionsanlægget for den tidligere lastvognsproducent Büssing, som MAN overtog tilbage i begyndelsen af 70erne, fik deltagerne en tur rundt ved båndet, hvor lastvognene produceres. Der produceres

også masser af komponenter til hele MANs program. Derefter fulgte Schmitz Cargobulls anlæg i Gotha – en tidligere storspiller i den tyske industrihistorie. Der blev en gang produceret bombefly under 1. Verdenskrig og senere jernbanevogne, biler og påhængskøretøjer. Omkring årtusindeskiftet kom Schmitz Cargobull til, og der kører i dag årligt ca. 3500 nye tipsættevogne ud af porten.

OKTOBER 2015


Norsk visit i Viborg »Han var også meget interesseret i at høre nærmere om vores elektroniske køre- hviletidsprogram Tacho Online, som de ikke har noget helt tilsvarende af.« Også nyskabelsen Vognmandens Dag vakte en del norsk interesse. »Vi har ikke aftalt noget, men det ender nok med et genvisit i det norske, så vi også kan få gode ideer med hjem. Det er værdifuldt med gode personlige kontakter. Kommer et af vore medlemmer ud for et eller andet på de norske veje, så ved vi jo, hvem vi kan kontakte,« siger Kim Tatt Jakobsen.

FOTO: DTL REGION MIDT/NORD

I sidste måned fik DTLs konsulenter i Viborg besøg af deres norske kollega Reidar Retterholt, regionschef i den norske søsterorganisations NLF. »Vi havde en rigtig god snak og erfaringsudveksling om, hvordan vi hver især griber den regionale rådgivning af vognmændene an. Reidar bed især mærke i vores kampagne Trafiksikkerhed i Øjenhøjde og vores kasse med undervisningsmateriale til brug på skolerne,« fortæller kontorleder Kim Tatt Jakobsen. NLF har netop lanceret en lignende kampagne rettet mod skolebørnene, kaldet ”Venner på veien”.

VELKOMMEN TIL DANWEEE RECYCLING »Vi er en nystartet virksomhed og gode til det, vi beskæftiger os med. Det er imidlertid også godt at have en brancheforening og arbejdsgiverforening i ryggen, så vi kan trække på en helt anden type ekspertise, når vi har brug for det.« Det siger indehaver Brian Clemmensen fra virksomheden DanWEEE Recycling A/S i Hedehusene, der har specialiseret sig i sortering, genbrug og forædling af elektronikaffald. Virksomheden startede i juni 2013 og sidder i dag på ca. 70 procent af markedet for elektronikaffald. Virksomheden har ca. 55 ansatte og råder over 10 lastbiler og to kassebiler. Bl.a. er virksomheden på vej til at blive verdensførende i at genindvinde

det meget sjældne metal indium, der bruges i bl.a. fladskærme og mobiltelefoner. Det specielle navn kommer af EU-direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr – Waste Electric and Electronic Equipment.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Dansk Møbeltransport Forening Borg’s Flytteservice ApS Middelfartvej 364 5491 Blommenslyst Kjøbenhavns Vognmandslaug DanWeee Recycling A/S Hovedgaden 501 A 2640 Hedehusene Transport Compagniet ApS Park Alle 350 2605 Brøndby Midtjyllands Vognmandsforening SOS Dansk Autohjælp Viborg ApS Gl. Århusvej 251 8800 Viborg Undervisningsmaterialet om lastbiler og højresving vakte norske Reider Retterholts interesse. Han ses her til højre sammen med DTL-konsulenterne Kim Tatt Jakobsen, tv., og Kurt Rinhack.

Konference om kriminalitet Hvordan forebygger vi kriminalitet mod transportvirksomhederne? Det spørgsmål tages op på en heldagskonference tirsdag 11. november på Hotel Nyborg Strand. Konferencen arrangeres af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. En række indlægsholdere ser på, hvordan man griber kriminalitetsbekæmpelsen an i branchen. Blandt talerne er DTLs underdirektør Frank Davidsen, der har en fortid i politiet bl.a. som chef for Tungvognssektionen. Konferencen afsluttes med en paneldiskussion blandt politikere og organisationsfolk.

OKTOBER 2015

Bio - Madsen Digevej 2 8830 Tjele

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING Becla ApS Stensagervej 12 7700 Thisted Gadbjerg Kloakservice ApS Industriparken 9 7321 Gadbjerg SOS Dansk Autohjælp v/Knud Klinge Rugvænget 7 4200 Slagelse

DTL magasinet

39


OL R T N O K DS E H M O S VIRK t ere, aen t a t s å kon pecialist hed”. m g ”Je VognsS virksom . arsen Tung ede min L k n a nd Fr redd gnma

Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

ler vo

Udta

” I situatione meget stor h n var det også en trygge hænd jælp at føle sig i erfaring på o er hos folk med stor mrådet”.

Udtaler kørse

lsleder Hans

Tyssen.

Se mere på www.tungvogn.dk

Sover du godt om natten? – hvis din virksomhed bliver indkaldt til virksomhedskontrol.

DET BETALER SIG!

Rådgivning og undervisning for vejtransportbranchen

- et

selskab

Københavnsvej 265 • 4000 Roskilde • 71 90 71 91 • tvs@tungvogn.dk

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

Er din virksomhed indkaldt til virksomhedskontrol, så lad TungVognsSpecialisten håndtere sagen professionelt for dig.

Dtl magasinet oktober2015  
Dtl magasinet oktober2015  
Advertisement