Page 1

DTLmagasinet T Æ T P Å V OGN M AN D EN S H V ER D AG

10 | oktober 2014 | 16. årgang

STOR REPORTAGE:

IAA-UDSTILLINGEN I HANNOVER

SOCIALDEMOKRATERNES RASMUS PREHN:

EKSTREM KONKURRENCE ER EN FARE FOR TRAFIKKEN

FÅ DET BEDSTE UD AF MILJØTILSYNETS BESØG

Vognmændenes

SUPERLØRDAG Tre sparke-dæk træf samtidig 4. oktober i Aalborg, Haderslev og her i Hillerød.

PLUS

TEST AF IVECO EUROCARGO

HØJRESVINGSKAMERAER | SKATTESTIGNINGER | WUXUS-NETVÆRK


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand Annoncekontakt: DG Media as Telefon: 7027 1155 e-mail: epost@dgmedia.dk

problemer. Lad os få dem ud af branchen. Ingen undskyldning for dem og deres lave moral og deres spillen hasard med andres liv i trafikken. Men hvis tidspres og pres fra udenlandske chauffører, som underbyder løn- og arbejdsvilkår, ikke har en betydning for problemet – hvorfor presser speditører og deres kunder så vognmændene og chaufførerne så hårdt? Hvad bliver der af skåltalerne om CSR – Corporate Social Responsibility eller på dansk: Samfundsansvar – hos mellemleddene og de ultimative transportkøbere? Rumænske chauffører, der tvinges til at køre for 1.000 euro om måneden uden hviletid til fare for deres medtrafikanter, og som lever kummerligt i bilen langt hjemmefra for at kunne sende beskedne beløb hjem til familien – de presses af visse vognmænd på vegne af visse transportkøbere. Ingen nævnt, ingen glemt. Men lad os også tage fat om problemernes rod: Vi må ikke glemme de rammebetingelser, der udgør det egentlige pres for, at det overhovedet kan være profitabelt for nogle at presse vognmænd, chauffører og trafiksikkerheden i bund. I debatten har jeg hørt organisationer og politikere ville isolere problemet til enkeltpersoner og til et spørgsmål om enkeltes moral. Fint nok. Dét er et reelt problem. Men det er også et strukturelt og politisk problem, som har sin årsag i den gradvise accept af at udnytte et helt alternativt arbejdsmarked på transportområdet. Får vi gjort op med alle de forhold, der hver for sig undergraver fair og lige vilkår på det danske transportmarked, så kan vi som branche også sagtens tage et opgør med plattenslagerne. Men accepterer vi rumænske tilstande på de danske veje, så fortsætter overlevelseskampen og ræset mod bunden. Erik Østergaard, adm. direktør

Grafisk tilrettelæggelse: Great Communications Tryk: npc-grafikom a/s Papir: Holmen Ideal Gloss Kontrolleret oplag: 3.567 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier

Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

DTL magasinet

IAA-messe i Hannover. 8 siders reportage fra Europas største transportmesse med fokus på last- og varebiler. Her er kik ind på Scanias stand.

12 Ekstrem konkurrence. Rasmus Prehn, socialdemokraternes transportordfører, frygter for trafiksikkerheden, når transportpriserne presses så meget i bund, at fusk og druk gør sit indtog.

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

2

28

FOTO: SCANPIX

For nylig afslørede TV2-nyhederne tilsyneladende en vognmand – et nu ekskluderet ITDmedlem - i at køre med magneter for at fuske med køre- hviletiderne. Tricket er velkendt. Det er også livsfarligt. En udkørt chauffør i en lastbil, i for høj fart og midt i trafikken, kan forårsage enorme menneskelige tragedier. Og hvorfor? Fordi transportkøbere og visse vognmænd finder det rimeligt at presse prisen på transportdelen så hårdt i bund, at deres udenlandske chauffører – som i TV2-eksemplet – beordres til at køre med magnet. Jeg ved ikke, hvor meget en forbruger sparer i kroner og ører på en ny sofa eller et TV ved, at man presser transportpriserne. Det er ikke ret meget - nogle få hundrede kroner måske. Jeg nægter at tro, at sofaen eller TVet til måske 10.000 kroner står og falder med et par hundrede kroner til transporten. Endsige et køkken til måske 80.000. Står og falder vores trafiksikkerhed virkelig med et par hundrede kroner? Det tror jeg faktisk forbrugerne ville svare nej til. DIs Michael Svane tordnede på TV2: ”Jeg er træt af alle mulige undskyldninger om prispres og cabotagekørsel – vi har ikke brug for undskyldninger.” Det er jeg da enig i. Og der er da bestemt vognmænd med moralske

FOTO: BRDR. JENSEN

Magneter – og ræset mod bunden

FOTO: IAA

LEDER

16 Pirater i flyttebranchen. DMFs formand Leif Jensen kalder til kamp mod piratvirksomheder i varebiler, der tilbyder urealistisk lave priser på nettet.

OKTOBER 2014


INDHOLD Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Fire gange Vognmandens Dag . . . . . . . . . . . . . . . 8 Cabotagespørgsmål og svar . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Interview med transportordfører Rasmus Prehn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ni korridorer skal binde Europa sammen . . . . . . 14 Ny transportkommissær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Generalforsamling i Dansk Møbeltransport Forening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Sagt og skrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Test af Iveco EuroCargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 MAN introducerer hydraulisk hybrid . . . . . . . . . 20 Prøv den grønne beregner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Volvos ACB-system skal redde liv . . . . . . . . . . . . 23 Mig og min lastbil: Kim Sand Andersen og Volvo FH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Min nye trailer: 4-akslet tippeladstrailer hos FAS, Næstved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 FOTO: PER DAUGAARD

Lastbilchauffører bedømmes positivt hos TNS Gallup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Reportage fra IAA-transportmessen i Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Miljøtilsynet med ny branchevejledning . . . . . . 36 Deloitte orienterer om virksomhedsskatteordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Codan-undersøgelse af sygefravær . . . . . . . . . . 40 Vognmænd har netværk hos Wuxus . . . . . . . . . 42 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 44 IRUs topchef på visit. IRUs canadiske generalsekretær Umberto de Pretto blev på et møde hos DTL præsenteret for de udfordringer, som nordisk vejtransport står over for.

En stor del af de erhvervsdrivende må forberede sig på at betale en højere skat allerede fra i år.

Jane Dyhr Gadegaard, Deloitte, om den nye virksomhedsskatteordning.

OKTOBER 2014

side 38

Forsidefoto: PER DAUGAARD

De dæksparkende vognmænd i Hillerød er Torsten Rasmussen samt Mads og Hans Bering.

DTL magasinet

3


NYHEDER de korte

DTL-certifikater til GLS-vognmænd Takket være et langt pilotprojekt har DTL fået certificeret en række GLS-vognmænd og distributionspartnere. Med certifikatet i hånden får vognmanden en vished for, at der er orden i forretningen i forhold til kunder, leverandører og myndigheder. »Vi har valgt at gøre alvorligt op med de senere års kritik af forretningsetik og moral i transportbranchen. Siden foråret 2013 har vi haft et øget fokus på arbejdsmiljø, kvalitet og forsvarlig virksomhedsdrift. Kunderne kræver stadig større ansvarlighed. Det ser vi som et sundhedstegn, og det er vores opgave at leve op til det,« udtaler Karsten Klitmøller, chef for GLS Danmark. DTLs adm. direktør Erik Østergaard hilser GLS’ engagement velkommen: »GLS har valgt at tage stafetten og gå forrest ved sammen med DTL at udvikle et værktøj, der kan løfte branchens profil.« Senere i efteråret bliver certificeringen lanceret for kurér- og varebilsvognmænd, som ikke har en vognmandstilladelse.

Så er der REFLEKSDAG Årets Refleksdag er torsdag 23. oktober. Også denne gang er en masse DTL-medlemmer ude på gader og skoleveje og dele refleksbrikker ud. DTLs regionskontorer har fået over 5.000 refleksbrikker til uddeling til cyklister og skolebørn landet over. Herfra sendes de videre til de enkelte lokalforeninger. Erfa-

Ny fragtterminal i Kastrup Lufthavn skal betjene 18 flyafgange og 170 lastbiler om ugen.

FedEx satser dansk FedEx Express, et datterselskab til den amerikanske transportgigant FedEx Corp., opfører en ny fragtterminal i Kastrup Lufthavn. Terminalen bygger videre på selskabets vækst i Norden, hvor man har åbnet otte nye stationer siden 2011. Den nye terminal skal fungere som et hub for ind- og udgående fragt til Danmark, Finland, Norge og Sverige. Desuden vil rampe-, fragt- og sorteringsfunktionerne blive samlet på det samme sted, og medarbejderne vil få hjælp af et topmoderne automatisk sorteringssystem, som vil få håndteringen af forsendelserne til at køre glat. Fragtterminalen står færdig sidst i 2015 og bliver på 8.000 kvadratmeter. Den skal håndtere 18 flyafgange og 170 lastbiler om ugen samt en bilpark på 36 biler, som skal hente og bringe pakkerne. Der bliver cirka 120 ansatte.

4

DTL magasinet

ringen viser, at det ikke er nok til at dække behovet, så nogle lokalforeninger investerer selv i flere refleksbrikker. Fx har Odsherred Fragt- og Vognmandsforening indkøbt 600 refleksbrikker til uddeling ved fire skoler. DTLs kampagne foregår i samarbejde med Børneulykkesfonden.

Flere fejlfri lastbiler Når Trafikstyrelsens inspektører sammen med folk fra politiet, Skat og andre myndigheder gennemfører deres multikontroller rundt om i landet, er flere lastbiler kørt fejlfrit igennem i 2013 i forhold til 2012. Det fremgår af Trafikstyrelsens årsrapport. Politiet udtog i 2013 i alt 251 tunge køretøjer – lastbiler, vogntog og busser – til kontrol. Heraf blev 21,1 procent indkaldt til syn. Året før blev 210 køretøjer kontrolleret, hvoraf 35 procent skulle til nyt syn. ”Dvs. at et betydeligt større antal af de tunge køretøjer, der blev udtaget til kontrol i 2013 var fejlfri, end det var tilfældet i 2012,” lyder årsrapportens opmuntrende konklusion. Årsrapporten tegner i det hele taget et positivt billede af trafiksikkerheden og af miljøområdet. Det fremgår bl.a., at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken stadigt er historisk lavt i 2013,

selvom antallet af personbiler stadig er støt stigende. Antallet af vejtrafikulykker med personskade er faldet fire procent i 2013 fra 2012. Antallet af dræbte i trafikken er med 189 dræbte i 2013 15 % højere sammenlignet med 2012, hvor der var 167 trafikdræbte. Det er især et højere antal i maj, juli og december 2013, der spiller ind. Sammenlignet med tidligere år er der dog stadig tale om et historisk lavt antal dræbte i 2013. Danmark hører dermed stadig til blandt de EU-lande, der har færrest dræbte målt i forhold til befolkningens størrelse, om end der er en relativt høj procentuel stigning i antallet af dræbte fra 2012 til 2013. Dette skal imidlertid også ses på baggrund af, at der er tale om relativt små tal, hvor selv små ændringer er ensbetydende med forholdsvis store udsving. Antallet af tilskadekomne i trafikken er 5 % lavere i 2013 end i 2012.

OKTOBER 2014


r Du forsikrer vognparken … Men forsikrer du dem, der kører den? Behandling indeholder:

Motor

d

er

m

he

son

Vi r k s o

Vidste du, at en sundhedsforsikring er en af de væsentligste årsager til, at virksomheder nedbringer antallet af sygedage? Med en sundhedsforsikring kan mange danske vognmænd spare sygefraværsdage, simpelthen fordi du og dine chauffører kommer hurtigere i behandling, hvis I bliver syge eller kommer til skade.

P

q Diagnoseforsikring: Så du og dine medarbejdere hurtigt bliver undersøgt. q Behandlingsforsikring: Så du og dine medarbejdere behandles hurtigt uafhængigt af eventuelle ventelister i det offentlige. q Vikardækning: Så du kan ansætte en vikar i op til 15 timer.

Ring på 33 55 50 50 og hør mere om, hvordan færre fraværsdage kan give din virksomhed en sundere bundlinje.

Codan Forsikring A/S 10.14 CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl.

codan.dk/transport


NYHEDER de korte FOTO: MCH

Trafikinfo – lige i øjet

Der kommer hele tiden nye opfindelser til at forbedre trafiksikkerheden. Her er seneste bud fra Continental.

Wabco samarbejder med Kel-Berg/Lastas Kel-Berg/Lastas har indgået en samarbejdsaftale med Wabco Automotive. Aftalen betyder bl.a., at værkstederne hos Lastas i Hedensted og Greve samt Noer service i Toftlund bliver autoriserede Wabco service partnere. De tre værksteder vil blive i stand til at udføre alle typer service og eftermontering på Wabco bremse- og affjedringssystemer. Og det bliver muligt at bestille nye Kel-Berg-køretøjer med Wabco’s intelligent program i fremtiden.

6

DTL magasinet

Truckerklub sørger for nostalgien Klubben Convoy Buddy sørger for veteranbiludstillingen på næste års transportmesse i Herning og inviterer samtidig sine medlemmer til generalforsamling og festaften. 1914 står der på ”dåbsattesten” på den ældste af de biler, som er repræsenteret på veteranbiludstillingen ”Transport gennem tiden” på transportmessen i MCH Messecenter Herning. Formand for Convoy Buddy Flemming Fomsgaard og kasserer Claus Filipsen har gjort det store stykke arbejde med at finde bilerne, og det har opfrisket mange gode minder fra hukommelsen. »Hver en bil har sit eget særpræg og sin helt egen historie,« siger Flemming Fomsgaard, som ikke kan lade være med at smile bredt,

når tankerne får lov at gå tilbage i tiden. Claus Filipsen tilføjer: »Der findes et væld af flotte biler i Danmark, som hver har en historie, og det er de historier, vi gerne vil have frem på transportmessen i Herning, hvor hele transportbranchen jo mødes på tværs af generationer.« Messens projektleder Betina Engholm glæder sig over samarbejdet med Convoy Buddy: »I 2013 indledte vi et nyt samarbejde med Convoy Buddy, hvor vi har haft fokus på, at transportmessen skal være et interessant mødested for chaufførerne, og her har Convoy Buddy spillet en vigtig rolle. Og så er det jo en fornøjelse at arbejde sammen med så engagerede mennesker.« Convoy Buddy er kendt med arrangørrollen fx fra Scanias årlige truckershow i Ishøj.

Bedst til at spare diesel

Efter adskillige ugers konkurrence, hvor professionelle lastbilchauffører har dystet om at køre mest brændstoføkonomisk i deres hverdag, har Volvo Trucks Danmark kåret Jørgen Aalbæk Hansen som Drivers' Fuel Challenge vinder 2014. Det foregik ved en spændende finale på bane på Ring Knutstorp i Sverige 3. september. På 2.- og 3.- pladsen kom Jørgen Hemmingsen fra Jørgen Hemmingsen Transport og Karsten Gadebjerg Jensen fra Davidsen Tømmerhandel. Jørgen Aalbæk Hansen, der til daglig kører for OK i Fredericia, kørte distancen på 8:58 minutter og med et forbrug på kun 1,32 liter diesel. Han fortsatte til finalestævnet i Göteborg 19. september men avancerede ikke videre til semifinale og finalen, der fik en østrigsk vinder. Men Jørgen Aalbæk Hansen var meget stolt over at være blandt de 23 bedste i verden ud af i alt 11.000 deltagere. Siden 1. april har fem nye Volvo FH og FM lastbiler kørt rundt i landet i forbindelse med Volvos konkurrence Drivers' Fuel Challenge. Her har de erstattet lastbiler i normal drift i en uge ad gangen, hvor chaufføren så, med løbende rådgivning fra

den lokale Fuel Advisor, har skullet forbedre deres kørsel mest muligt, så den bliver mere brændstoføkonomisk. Kørslen blev overvåget af Volvos flådestyringssystem Dynafleet, som determinerede brændstofforbruget helt ned til 2 decimaler. Drivers' Fuel Challenge 2014 har ikke kun kåret den mest brændstoføkonomiske chauffør i Danmark. Konkurrencen har også vist, at Volvo-lastvognene havde en bedre brændstoføkonomi end lastbiler fra de konkurrerende mærker, de erstattede.

FOTO: VOLVO

FOTO: CONTINENTAL

Continental har udtænkt et display, der viser trafikinformationerne i selve forruden. På den måde kan bilisten eller chaufføren hele tiden holde blikket i trafikretningen og behøver ikke at skæve ned til instrumentbrættet. »Vores nye system baner vej for en helt ny virkelighed i førersædet,« siger Georg Nielsen, adm. direktør for Continental Dæk Danmark A/S. Ud over at vise mulige risici kan systemet også forudse trafikken længere fremme end det almindelige udsyn. Det er kun nøje udvalgte informationer, der vises i førerens synsfelt. Det betyder, at føreren i krævende trafiksituationer kan have al sin opmærksomhed på trafikken uden af skulle se på instrumentbrættet. Med den nye generation af Head-up Display fastholder Continental princippet med kun at vise kritiske informationer i forruden. I det nye udstyr indgår bl.a. advarsler, når andre bilister skifter bane, og navigation. Og informationerne kommer i førerens synsfelt og bliver dermed et supplement til det, som føreren selv ser.

Transport 2015 i Herning får atter en veteranbiludstilling, denne gang lagt i hænderne på klubben Convoy Buddy.

Vinderen af Drivers’ Fuel Challenge Danmark 2014 Jørgen Aalbæk Hansen

OKTOBER 2014


Kend din strækning – og spar op til 5 % mere diesel. Den ny Actros med Predictive Powertrain Control. Endnu mere rentabelt gennem Europa*: Med det forudseende system, der fås som ekstraudstyr, får du endnu mere ud af den ny Actros – fordi den kender vejforløb såsom kommende stigninger og hældninger, før du er der. Og som derfor er i stand til at forudse og optimere gearvalg og hastighed. Resultatet: Et op til 5 % lavere brændstofforbrug. Du kan få mere at vide om den ny Actros med Predictive Powertrain Control via QR-koden, hos din Mercedes-Benz forhandler eller på www.mercedes-benz.com/overall-economy * 95 % dækning på motorveje og hovedveje.

Rul hen over bakketoppen.

Udnyt kraften.

Et mærke fra Daimler AG

Undgå at skifte gear på bakker.


medlemmerne vognmandens dag

HILLERØD. Her melder Heidi Frederiksen sig ind i DTL hos konsulent Jesper Ilsø. Heidi og Allan Frederiksen har netop overtaget formand Ole Frederiksens forretning.

FOTO: PER DAUGAARD

FOTO: PER DAUGAARD

HILLERØD

HILLERØD. Højt humør hos Elith Andersen, Kresten Simonsen (ryggen til), Ole Frederiksen, Erik Østergaard og Frank Davidsen

Vognmænd til fire gange

Sparke Dæk-dag

Op mod 900 besøgende i Hillerød, Aalborg, Haderslev og Ødsted

Af John Larsen og Finn Bjerremand

D

TLs landsdækkende arrangementer Vognmandens Dag kører videre. I Hillerød samlede de garvede udstillingsarrangører fra Nordre Birks Vognmandsforening omkring 200 vognmænd og andre interesserede til den første Sparke Dæk-dag i området. Indtil for et par år siden arrangerede man en sommer-udstilling men denne gang er man gået med på de landsdæk-

Aalborg Vognmandens Dag 4. oktober hos Nordjyllands Vognmandsforening blev holdt hos Aalborg Vognmandsforretning i Nørresundby. Og det var en flot efterårsdag med masser af

solskin, som gjorde det til en ekstra god oplevelse for de besøgende. Aalborg Vognmandsforretning havde da også rejst alle kranarmene højt op i luften med flag på, så de kunne ses længe før, man nåede frem. DTLs formand Martin Danielsen stod for åbningstalen, hvor han pegede på fordelene ved at være medlem af vognmandsforeningen. Arrangementet blev stort set sat på hjul af Nordjyllands Vognmandsforening. »Foreningen har gjort et godt stykke arbejde, vi har kun hjulpet lidt til,«

HADERSLEV

FOTO: ALLAN ANDERSEN

FOTO: ALLAN ANDERSEN

FOTO: ALLAN ANDERSEN

HADERSLEV. Snakken går og skabte mange gode kontakter vognmænd og leverandører imellem.

HADERSLEV. Hele familier troppede op hos Brdr. Platz i Haderslev.

8

far Ole Frederiksens forretning. Også Knud Berings vognmandsforretning i Allerød meldte sig under DTLs faner. Blandt de udstillede køretøjer var der bl.a. stor interesse for at se nærmere på Renault T-modellen, der lige er blevet kåret som Truck of the Year 2015.

kende vognmandstræf, der også skal hverve nye medlemmer. Formanden Ole Frederiksen var nogenlunde tilfreds, men havde gerne set flere gæster. »Der var pølser til overs,« som han siger. Til gengæld ytrede udstillerne hos Volvo Truck Center stor tilfredshed med udbyttet, og der blev skabt gode kontakter. DTL-konsulent Jesper Ilsø var i messestemning, for »jeg talte uafbrudt, mens arrangementet kørte,« Han meldte bl.a. vognmandsparret Heidi og Allan Frederiksen ind. De har netop overtaget farmand og sviger-

DTL magasinet

HADERSLEV. Et par veterankøretøjer prydede udstillingen udenfor.

OKTOBER 2014


aalborg

FOTO: FINN BJERREMAND

FOTO: FINN BJERREMAND

AALBORG. Der var også underholdning i form af traktortrækkeren Blue Boss, som lige blev startet op.

siger leder af DTLs Regionskontor Midt/Nord, Kim Tatt Jakobsen. Hos Nordjyllands Vognmandsforening er man meget tilfredse med arrangementet, som trak mange til. »Vi er rigtig godt tilfredse, og det samme er leverandørerne, der bakkede flot op. De har talt med mange kunder og potentielle kunder. Vi regner med, at der har været op mod 300 besøgene ud over udstillerne,« siger Claus Myrrhøj Nielsen, der er næstformand i Region Midt/Nord og formand i Nordjysk Vognmandsforening. Der blev tegnet et par medlemskaber på dagen, og flere ventes på vej . Haderslev I Haderslev hos Brdr. Platz samledes små 200 besøgende om en spændende udstilling og bl.a. rundstykker og et veldækket pølsebord. »Vi havde jo rigtigt godt vejr, og jeg har fået gode tilbagemeldinger fra både vognmandskolleger og udstillere,« fortæller dagens vært,

ikke al verden at stille op, og han fik til og med solgt en masse dæk.

formanden for Sønderjyllands Vognmandsforening Ole Bang, der bød velkommen og gav en aktuel orientering fra DTLs inderste maskinrum. Han optalte ca. 70 forskellige vognmandsfirmaer, hvoraf mange var ikke-DTL-medlemmer. Et firma tegnede medlemskab på dagen og flere andre overvejer. Ole Bang oplyser, at mange af de 43 udstillere var endog meget begejstrede for den måde, arrangementet blev holdt på. De vil gerne være med en anden gang, for de kommer i tættere kontakt med kunder og interesserede, end man gør på fx en messe. Både Brdr. Platz og SOS Dansk Autohjælp tilbød at lægge areal til. »Det blev en rigtig fin dag,« konkluderede formanden. Salgskonsulent for Euromaster Sønderjylland, Lars Johansen, har ikke fået hænderne ned endnu: »En positiv oplevelse med et godt og uformelt set-up, hvor man helt nede på jorden og i en fantastisk hyggelig stemning havde god tid til at tale med hinanden.« Og så kostede det

Ødsted Tidligere på måneden mødtes DTL’ere og ikke-medlemmer til Sydøstjyllands Vognmandsforenings udgave af Vognmandens dag, og dagen blev en stor succes med ca. 200 deltagere. Der var 40 leverandører og udstillere til stede hos Silo Trans i Ødsted ved Vejle. Leverandørerne har efterfølgende udtrykt stor tilfredshed med arrangementet, som bl.a. er blevet karakteriseret ved at være godt planlagt og med en god geografisk placering, ligesom det var en nem måde at komme i kontakt med kunderne på. Det rigtig gode vejr var dog ifølge nogle af udstillerne grunden til, at knap så mange tog plads ved de opstillede borde indenfor, som man kunne have ønsket. Der var også stor ros fra de besøgende. De roste bl.a. den gode stemning og det uformelle

FOTO: FINN BJERREMAND

AALBORG. Allerede fra begyndelsen var der god søgning til Vognmandens Dag i Aalborg

AALBORG. DTLs formand Martin Danielsen holder åbningstalen.

omkring arrangementet, som gav god mulighed for at tale med såvel kollegaer som leverandører. Der er planlagt arrangementer i Dalby ved Haslev den 18. oktober og 8. november i Odense. ■

ØDSTED. Det flotte vejr 13. september holdt folk ude ved lastbilerne, og der var masser at kikke på.

OKTOBER 2014

FOTO: FINN BJERREMAND

FOTO: FINN BJERREMAND

ØDSTED

ØDSTED. DTLs adm. direktør Erik Østergaard på plads midt i forsamlingen og blandt leverandørerne, der bakkede arrangementet op i stort tal.

DTL magasinet

9


overblik erhvervpolitik Af Claus Perregaard

?

Hvorfor er cabotagedebatten så vigtig for DTL?

FOTO: per daugaard

Det er hele diskussionen om et parallelt arbejdsmarked, med polske, rumænske eller filippinske lønninger på dansk grund, som er vigtig for DTL. Det kan betyde forskellen på en sund forretning eller konkurs.

? Men har vi ikke snart hørt nok om det?

Nej. Den politiske interesse for sagerne om cabotage, ulovlig cabotage, kombi-kørsel, postkasseselskaber, udenlandske chaufførers konkurrenceforvridning, regelshopping, chauffør-vikarer osv. har aldrig været større. Det er nu, vi kan få ændret på det, så konkurrencen kan blive fair.

? Men nytter det politikerne gør jo bare, som de vil alligevel?

Det nytter! To danske transportministre i træk har, bl.a. på grund af DTLs indsats, sat sig op imod EU-Kommissionen. DTLs organisering i NLA har understreget, hvor omfattende problemerne med løndumping og regelshopping, kombi-trafik, postkasseselskaber, chaufførvikarer og cabotage er. Og dét har fået danske politikere til at lave alliancer langt ud over Skandinavien. Det er også lande som Spanien, Tyskland, Italien og Frankrig, som nu kæmper imod al fuskeriet. Den nye Kommission har fået en helt anden profil på transportkommissær-pladsen. Han har givet udtryk for, at han ser kritisk på spørgsmålene og ønsker fair transport. Så DTLs indsats virker. NLAs indsats virker. Og gode alliancers indsats virker.

10

DTL magasinet

? Men hvis der nu er mere brug for hjælp til fx køre-hviletidsreglerne? Dét arbejder vi også meget med. Men det hænger også sammen. Nylige afsløringer viser jo, at der er danske vognmandsvirksomheder, der lader udenlandske chauffører kortslutte tachografen med magneter. Så vi kæmper hele tiden mod, at DTL-medlemmerne kører efter ét sæt regler og følger danske regler, men overhales indenom af fusk og spekulation.

? Men hvorfor kæmper I ikke mere for den lille vognmand? Det er jo netop dét, vi gør! Hvis ikke vi bekæmper omgåelse af løndumping og grov udnyttelse af udenlandske chauffører, så er det selvkørerne og de små- og mellemstore vognmænd, som først underbydes på ulige og urimelige vilkår. For de små vognmænd er det en overlevelseskamp.

? Men hvad vil du sige til de vognmænd i DTL, som ikkeoplever det som deres størsteudfordringer?

For det første, at dét, som måske ikke er et problem i dag, vil blive det i morgen eller næste år eller om tre år. Det er vores forbandede opgave også at tænke vognmandsbranchens langsigtede interesser. For det andet, at en forening jo også handler om sammenhold med sine kolleger. Og der er rigtigt mange, der allerede er presset af konkurrenceforvridningen fra underbetalte udenlandske chauffører. Og for det tredje: I takt med at den danske vognmand forsvinder, vil en del af serviceindustrien – fra opbyggere til mekanikere – også forsvinde. Så problemerne vil gribe om sig for de vognmænd, som forsøger at drive en rentabel forretning på ordnede vilkår. Dét må vi sætte en stopper for.

OKTOBER 2014


Volvo Trucks sætter igen Ny standard for trafiksikkerhed

Sikkerhed er en kerneværdi for Volvo Trucks og ambitionen er en fremtid uden ulykker med en Volvo-lastbil involveret. Derfor har Volvo Trucks Danmark, som den første på markedet, valgt at standardmontere et system (ACB), der advarer mod kollision og automatisk nødbremser lastbilen, hvis chaufføren ikke reagerer. Systemet bliver standard, dvs. uden merpris, på alle 2- og 3akslede Volvo FH trækkere. Ved hjælp af såvel radarteknologi som kameraidentifikation kombinerer systemet advarselslys og -lyd med markedets mest sikre identifikation af en fremadrettet fare i trafikken. Denne sikkerhedsfeature kan potentielt være med til at forhindre 19% af alle ulykker med personskader, hvor lastbiler og busser er involveret med andre køretøjer*. Se mere om, hvordan systemet virker på volvotrucks.dk/sikkerhed *Kilde: Vejdirektoratets Uheldsstatistik 2013 (omfatter ikke ulykker ved svingning på samme kurs, hvor lastbiler er involveret med cykel og knallert.)

VOLVO TRUCKS SIKKERHED


interview TRANSPORTORDFØRERNE

FOLKETINGSVALGET NÆRMER SIG. DTL MAGASINET TAGER HUL PÅ DEBATTEN OG KONFRONTERER TRAFIKORDFØRERNE. DENNE GANG SOCIALDEMOKRATERNES RASMUS PREHN

Ekstrem konkurrence farlig

for trafikken Rasmus Prehn: »Det er som om der er kommet en nærmest nyreligiøs tro på, at ekstrem konkurrence er godt.«

ARKIVFOTO: SCANPIX

kommet langt ud på den anden side af det rimelige. Hør her: Den, der køber en sofa, forestiller sig jo nok ikke, at de få procent – eller promiller – sofaen måtte blive billigere, er blevet det på bekostning af trafiksikkerheden. Der er nogen, der sidder og presser citronen ud i det ekstreme ved at få en chauffør til at køre under urimelige vilkår. Det tænker man ikke på som forbruger. Langt de fleste danskere ville gerne betale prisen.« Han synes, man bør gå transportkøbernes CSR-politikker efter i sømmene. »Langt de fleste kunder ville på et oplyst grundlag tilvælge det køb, der er håndteret fra producent til kunde på den rigtige måde. Koster sofaen 300 kroner mere, så lever de nok også med dét. Det er, som om der er kommet en nærmest nyreligiøs tro på, at selv ekstrem konkurrence er godt. Der burde være en modtrend, hvor man går ud fra detailhandlen og virksomhederne og siger; Hør her, vores produkter skal transporteres på en ordentlig måde og under hensyn til trafiksikkerhed og ordentlige og forsvarlige løn- og arbejdsvilkår. Ligesom når folk handler økologisk, så vil mange også tilvælge varer, der er transporteret på rimelig vis.«

Af Claus Perregaard

S

Berusede chauffører ocialdemokraternes transVi er kommet dertil, at man kan have en portordfører Rasmus Prehn så skærpet konkurrence, at nogen snyder kommer hastende ned til på vægten. Det er virkelig alvorligt. Dér er sit kontor efter møde og man ovre i et mere systematisk problem. afstemning i Folketingssalen Nu har det været oppe i medierne med om det danske bidrag til at bekæmpe spirituspåvirkede udenlandske chaufden islamistiske terrororganisation ISIL. fører,« siger Prehn med henvisning til Han får hurtigt fundet et par kaffekopper frem på det hyggelige kontor på ”Rideba- en artikelserie i BT for nylig. »Selv om vi nen”, som gangen hedder blandt Der er nogen, der sidder og preser Max. 25 timer på Christiansborgfolk, og er straks en rasteplads klar til at tale transportpolitik: citronen ud i det ekstreme ved at Hvad arbejder du på i øjeblik»Vi ser jo, at der i dag er få en chauffør til at køre under ket? »Med et forslag om en kæmpestore udfordringer med urimelige vilkår… grænse for, hvor længe man folk, der systematisk udnytter kan opholde sig på rastereglerne, laver regelshopping og pladser. Nogle udenlandske chauffører underløber danske løn og arbejdsvilkår. fanger dem i Danmark, så kører de jo tager deres lange 48-timers hvil på en Der er nogen, der har urent trav. Og der videre i resten af Europa. Dét skal der rasteplads, selv om de skal overnatte er danske vognmænd, der mister deres slås ned på. Ét er, at der er benhård et andet sted end i lastbilen. Det kan job, fordi de selvfølgelig ikke kan leve på konkurrence, men det her er jo til fare vi stoppe ved at lægge et loft på fx 25 rumænske vilkår,« slår Rasmus Prehn for trafiksikkerheden.« timer. Vi ser udenlandske chauffører, fast – nærmest før vi har sat os. Direkte adspurgt om dele af vognsom bare venter og fisker efter en cabo»Mediehistorierne viser jo, at rumæmandsbranchens reaktion på afslørintagetur. Helt ærlig: Det er jo ikke særligt nerne faktisk heller ikke bryder sig om gerne, siger Prehn: spændende at komme ind på en rastejobbet, pga. de vilkår de lever under. Det »Det er jo en kæmpe advarselslamplads med sin 3-årige datter, der skal er altså en ubehagelig omgang at leve pe. Hvis selv fortalere for mere cabotisse, og så sidder der en større gruppe på den der nybyggermanér med små pritage, mere udenlandsk konkurrence, berusede chauffører. Vi skal have stopmusser på rastepladser. Så det er unfair billigere chauffører osv. kan se, at pet forretningsmodellen, hvor danske konkurrence over for danske vognmænd konsekvensen er, at nogle kører pårastepladser er motel og affyringsrampe og chauffører og helt uacceptable vilkår virkede i lastbilen, så er det jo virkelig for ulovlig cabotage.« ■ for de udenlandske chauffører. et wake-up-call. Nu er konkurrencen

12

DTL magasinet

OKTOBER 2014


Effektivitet møder styrke. MAN TGX med D38 motorer op til 640 hk. MAN kann. Med de nye D38 motorer sender MAN TGX en perfekt syntese af kraft og effektivitet ud på vejene. Med motorydelser fra 520 hk til 640 hk og drejningsmomenter fra 2.500 til 3.000 Nm sætter de nye motorer en helt ny standard med hensyn til styrke, driftsikkerhed og økonomi. Et let tryk på gaspedalen er nok til, at du selv kan nyde dynamikken. Oplev en drivline, der er i en klasse helt for sig selv: www.man.dk


NYHEDER EU

Ni korridorer

skal binde Europa sammen EU har afsat 26,2 milliarder euro til infrastrukturprojekter. Projektforslag indhentes fra medlemslandene Af John Larsen

N

i overordnede transportkorridorer for vej, bane og vandveje skal være pulsårerne i EUs indre marked, og for at blive det kræves voldsomme investeringer i ny infrastruktur. Nu har EU-Kommissionen fået afsat ikke mindre end 26,2 milliarder euro–mere end 200 milliarder kroner - til støtte til projekter i disse ni hovedtransportkorridorer på kryds og tværs af Europa. I sidste måned gik startskuddet til indkaldelse af infrastrukturprojekter, der kan opnå støtte fra den første pulje på 11,9 milliarder euro, knap 90 milliarder kroner. Medlemslandene har frist til 26. februar 2015 med at indsende projektforslag. Pengene kommer fra den såkaldte Connecting Europe Facility, CEF, der i bund og grund er en videreførelse af det hidtidige TEN-T-program (transeuropæiske netværk) for transport, energi og telekommunikation. Beløbene sætter rekord. Aldrig tidligere har EU øremærket så mange penge til transportinfrastruktur. Femern – det danske bud Den ene af de ni transportkorridorer går via Danmark og omfatter den kommende Femern-forbindelse. Korridoren begynder i det sydlige Finland, går via Sverige til Danmark og fortsætter ned gennem Europa helt til Sicilien. De mange euro-milliarder skal gå

14

DTL magasinet

Her er de ni overordnede transportkorridorer, der skal strømlines takket være milliardprojekter støttet af EU.

til at fjerne flaskehalse og etablere trafikforbindelser, der mangler i de ni korridorer. Målet er at strømline transportmulighederne for både mennesker og gods nord-syd og øst-vest i Europa. Pengene skal dog også bruges på projekter, der

forbedrer integrationen mellem de forskellige transportformer, og projekter, der mindsker transportens miljøpåvirkninger. EU-Kommissionen har samtidig meldt ud, at fonden lægger mest vægt på de grænseoverskridende

projekter, som har stor betydning for EUs indre marked og fx nabolande, fremfor projekter, der blot har stor national betydning. Det er planen, at det overordnede transeuropæiske netværk skal være gennemført i 2030. ■

OKTOBER 2014


FOTO: EU

Bestem selv Slovakken Maroš Šefčovič er ny transportkommissær.

Ny kommissær tegner godt Den nye transportkommissær, Maroš Šefčovič, har svaret glimrende for sig ved ”eksamenen” for nylig over for Europa-Parlamentet, der skal godkende ham. Undervejs i den tre timer lang høring svarede Maroš Šefčovič bl.a., at cabotage-regelsættet har spillet fallit. Og DTL kommer da heller ikke til at savne den afgåede ultra-liberalistiske transportkommissær Siim Kallas. Høringen i Europa-Parlamentet understreger, at der er grund til en vis optimisme, når det gælder ordnede forhold for vognmandsbranchen i Europa. »Det er nogle helt andre toner, vi hører fra den ny transportkommissær, og det giver bestemt grundlag for en vis fortrøstning. Sandheden er jo, at branchen reelt er delt i spørgsmålet om bekæmpelse af ulovlig cabotage, løndumping, regelshopping osv., og så glæder det mig selvfølgelig, at der nu er kommet en kommissær, der forstår udfordringerne,« lyder det fra formanden for Nordic Logistics Association (NLA) og direktør i DTL Danske Vognmænd, Erik Østergaard. »Et adfærdskodeks og en solid gennemgang af cabota-

gereglerne er helt uomgængeligt. Det krav kommer fra flere og flere lande. Jeg synes, at der ofte spilles en falsk melodi, hvor både dele af branchen og dele af det politiske spektrum med den ene mundvig siger alt det rigtige, men med den anden får bakket op om konkurrenceforvridning og løndumping til skade for mange vognmænd i Europa. Her forventer jeg selvfølgelig, at vi oplever et helt andet modspil fra den kommende kommissær,« siger han. Maroš Šefčovič kommer fra Slovakiet og er økonom fra universitetet i Bratislava, har en Ph.d. i international og europæisk jura fra samme sted – og har i øvrigt studeret både i Frankrig, USA, Afrika, Østrig og Israel. Karrieren har i mange år været som embedsmand i den slovakiske administration både på ambassadørposter rundt om i verden og som Slovakiets stedfortræder på embedsmandsplan i EU og NATO og senere som direktør i det slovakiske Udenrigsministerium. Siden 2004 har han været ambassadør på den slovakiske ambassade i Bruxelles. Politisk tilhører Maroš Šefčovič den socialistiske fløj. ■

Køb en ny Scan ia med finansie ring og forsikrin og best g em selv rabatte n p å forsikrin gen

Scania Finansierings- og Forsikringspakker Finansiering Scania Finans + mindst ét sikkerhedssystem (Scania Communicator, ACC eller LDW) + Scania Lastbilforsikring

Mindst 5% rabat på præmie + 1 måneds præmiefrihed *)

Finansiering Scania Finans + Serviceaftale Repair and Maintenance + Scania Lastbilforsikring

10% rabat på præmie + 2 måneders præmiefrihed *)

Finansiering Scania Finans + Ecolution + Scania Lastbilforsikring

20% rabat på præmie + 3 måneders præmiefrihed *)

Kampagnen er gyldig til 31. august 2015.

*) Præmiefriheden fordeles over de første 12 måneder

For mere information kontakt din lokale Scania-sælger eller Scania Lastbilforsikring på tlf. 4454 2290.


NYHEDER xxxxxxxx DANSK MØBELTRANSPORT FORENING GENERALFORSAMLING

Danske flyttevirksomheder er udsat for stigende konkurrence fra varebiler, der tilbyder meget, meget billige flytninger via nettet

Foto: Anders Due

Flyttebranchen trues af varevognspirater Af John Larsen

D

hvervet”, der dækker over en bred skare af virksomheder der – typisk – kører med små biler under 3.500 kg. Uden at have håndfaste beviser for det, er det vores antagelse, at der imellem disse er en del, der nok ikke ser så tungt på hverken arbejdstidsregler, lønafregning – endsige er flittige med at udskrive fakturaer – og dermed unddrager sig moms og skat.« Derfor appellerer DMF til, at myndighederne sætter ind med effektiv kontrol over for varebilssektoren. Samtidig støtter man DTL i den politiske indsats for at få etableret ordnede forhold med et tilladelsessystem for varebilerne under 3.500 kg. Endelig vedtog man at hæve

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

e velrenommerede flyttevirksomheder med papirerne og overenskomsten i orden presses mere og mere af en skare af varebilsforretninger, der finder kunderne på nettet og tilbyder priser, som flyttebranchen mener umuligt kan dække omkostningerne til overenskomstmæssig løn, skat og moms. På Dansk Møbeltransport Forenings generalforsamling i Silkeborg 13. september var formanden Leif Jensen ikke bleg for at kalde underskoven af flyttevarebiler for pirater. »Vi oplever en intensiveret konkurrence fra – lad os kalde det ”den uorganiserede del af transporter-

Flyttebranchen presses af unfair konkurrence fra flere sider.

16

DTL magasinet

DMF-formand Leif Jensen: »En del ser ikke så tungt på hverken arbejdstidsregler, lønafregning eller er særligt flittige med at udskrive faktura’er.«

kontingentet og bruge pengene på at profilere DMF mere på nettet over for forbrugerne. Uddannelse er vejen frem Leif Jensen pegede også på, at med større faglighed og flere kompetencer kan flyttevirksomhederne blive mere konkurrencedygtige. Det kræver uddannelse. Og det betyder flere lærlinge og større villighed til at sende medarbejderne på kurser. »Så husk at tegne nogle uddannelsesaftaler,« lød opfordringen fra talerstolen. Flere kompetencer kan også give større bredde i ydelserne. Leif Jensen nævnte, at stadig flere virksomheder yder ”handy-man services” såsom op- og nedtagninger og kabeltilslutning af it-udstyr, hvilket ikke mindst efterspørges af erhvervskunderne. »Igen en måde at skabe værdi og forskellighed til de konkurrenter, der alene kører fra A til B,« sagde Leif Jensen. Overenskomsten gør det ikke nemmere DMF-formanden ærgrede sig over, at den nye transportoverenskomst ikke ligefrem gør det nemmere at konkurrere med de uorganiserede flytninger.

»Mens man på den ene side kan konstatere, at den direkte lønudvikling i overenskomsten er til at leve med, skal man huske, at en hvilken som helst forøgelse af vores omkostningsniveau svækker vores konkurrenceevne – ikke mindst i forhold til de uorganiserede.« Han var heller ikke begejstret for overenskomstens nye påbud om centrale opsparingspuljer. De øger bureaukratiet og slører billedet af, hvad en medarbejder rent faktisk koster. »Konklusionen må være, at det kunne have været værre, men at overenskomsten ikke gør det nemmere at være flytteforretning i dagens Danmark.« Snyder med momsen DMF kæmper også med unfair konkurrence på et helt andet felt. Det drejer sig om især britiske flyttevirksomheder, der overtager mere og mere af markedet for danskere, der flytter udenlands, fordi de ”glemmer” 25 procent moms. »I det tidlige forår fik vi håndfaste beviser for, at der gives tilbud på flytninger fra udenlandske selskaber, uden at der pålægges

OKTOBER 2014


Ny Forbrugeraftalelov Leif Jensen orienterede også om den nye forbrugeraftalelov og opstramningerne. De gælder især fjernsalg via fx hjemmesider og omhandler kunders fortrydelsesret. Formanden anbefalede, at DMF-medlemmerne giver private kunder en standardfortrydelsesvejledning. En sådan findes på Danske Erhvervs hjemmeside. Han opfordrede til, at man sikrer sig, at hjemmesider og indholdet af de Almindelige Betingelser er behørigt opdaterede. Her kan sekretariatet træde til med vejledning. Bestyrelsen overvejer tillige, om DMFs ”Almindelige Bestemmelser” skal tilpasses den reviderede forbrugeraftalelov. Leif Jensen oplyste, at sekretariatet efter godt 25 år var flyttet med Kjøbenhavns Vognmandslaug fra Frederiksberg til foreløbigt Københavnsvej i Roskilde i kontorfællesskab med DTLs Region Øst og TungVognsSpecialisten. Ydermere er der siden sidst kommer en ny sekretariatsleder, idet laugets direktør Niels Erik Nielsen havde søgt nye udfordringer og var blevet afløst af Anders Due. Samtidig er sekretær Anne Jensen pr. 1. oktober gået på pension. Ny sekretær er Lena Madsen. DMF tæller 84 aktive medlemmer – et lille fald fra 89 medlemmer sidste år. Til gengæld er lønsummen steget 7 procent fra 327 millioner kroner sidste år til 350 millioner kroner i år. Medlemsvirksomhederne råder over 1.041 medarbejdere og 416 køretøjer. ■

OKTOBER 2014

FOTO: finn bjerremand

dansk moms, som der skal – og som alle DMF medlemmer selvfølgelig gør. Vi har via DTL søgt sagen fremmet i Momskontaktudvalget, men det er endnu ikke for alvor lykkedes at få myndighederne til at gribe ind eller stramme kontrollen. Både vi og DTL fortsætter med bestræbelserne for at komme skævvridningen til livs. Om nødvendigt ved at rejse sagen i EU.« Formanden efterlyste nye eksempler på denne unfair konkurrence fra medlemmerne.

Udvidet krav om vinterdæk i Norge Norge udvider nu kravet om vinterdæk på tunge biler til at omfatte alle hjul på hele vogntoget. Kravet gælder fra årsskiftet, oplyser det norske Samferdselsdepartementet. Det vil således også gælde fx aksler på trailere og løfteaksler. Sidste efterår indførte de norske myndigheder påbud om vinterdæk for tunge motorkøretøjer over 3.500 kg med undtagelse af løfteaksler. Myndighederne har nu vurderet, at det af trafiksikkerhedshensyn er nødvendigt at udvide påbuddet. Det betyder, at lastbiler, påhængsvogne og trailere med tilladt totalvægt over 3.500 kg skal have påmonteret vinterdæk på alle aksler fra 1. januar 2015. Da vinterdæk for enkelte dækdimensioner på tunge køretøjer kan være vanskelige at fremskaffe, vil der ifølge Samferdselsdepartementet blive etableret overgangsordninger. Undtaget fra kravet vil derfor være køretøjer, som er 30 år eller ældre, køretøjer, der ikke bruges i kommerciel transport, køretøjer til anlægsarbejder og til og fra anlægsarbejder, mobilkraner og de af forsvarets køretøjer, som hovedsageligt kører i terræn. Reglerne vil fra næste år gælde i de norske distrikter Nordland, Troms og Finmark allerede fra 16. oktober til 30. april. I resten af Norge gælder de – som nævnt – fra 1. november til mandag 2. påskedag. ■

SAGT & SKREVET Åben ladeport Hvis vi bliver tvunget til at ændre vores skærpede regler, vil det være en katastrofe. Det vil reelt åbne en ladeport for, at udenlandske chauffører kan overtage erhvervet i Danmark. Allerede i dag ser vi i tusindvis af østeuropæiske chauffører, der kører rundt i Danmark for langt under 10.000 kr. om måneden, og det har stort set udkonkurreret danskere pga. de meget lave lønninger. Jørn Dohrmann, MEP (DF) i Lokalavisen Kolding, om de danske regler mod cabotagekørsel.

Velkommen til Padborg Nogen bliver simpelthen nødt til at se, hvor vanvittigt det er blevet hernede i Padborg. Det er kun et spørgsmål om tid, før de slår nogen ihjel med deres lastbiler. Men så kan det jo være, folk får øjnene op for, hvor galt det står til. Vognmand Lars Kristensen i BT, om fattige østchauffører og store lastbiler i Padborg.

Det kan ikke stoppes Hvis vi skal overleve det prispres, som kunder og virksomheder jo selv har skabt, så er vi nødt til at bruge de her folk, der er 20-30 pct. billigere. EU har selv inviteret de her folk ved at lave den frie bevægelighed, så det kan ikke stoppes nu. Vognmand Peter Provstgaard, Dansk Transport Kompagni, i BT om østeuropæiske lastbilchauffører.

Det skal stoppes Det handler ikke om dem, der eksporterer lovligt til det europæiske marked. Det handler om dem, der kynisk udnytter huller, og som er på kanten med, hvad der er lovligt. Det er dem, vi skal have sat en stopper for. Transportminister Magnus Heunicke i Altinget om overvejelser af yderligere cabotagestramninger.

Der er noget galt i Danmark En bøde på 2000 koner for at køre med magnet er da helt ude af proportioner! At køre med magnet eller dobbeltkort burde koste lastbilkortet – ganske enkelt. Vognmand Erik Bang, Sorø, i Lastbil Magasinet, med henvisning til den nyligt afsagte dom om magnetfusk.

Helt vanvittigt Det er jo helt vanvittigt, at man kan blive taget med en tårnhøj promille i Danmark, og så kan køre videre i de andre EU-lande. Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) i Lastbil Magasinet.dk om udenlandske chauffører, som får frataget førerretten i Danmark i en periode, fortsat kan køre videre i andre lande.

Lig på bordet Vi ved desværre alle sammen godt, hvad der skal til, før der vågnes op og gøres noget ved de mange ulovligheder….Det er en regulær voldsom ulykke med dødelig udgang for mange mennesker. Vognmand Jens-Ole Larsen, HLS-Fragt i Slagelse i Lastbil Magasinet om trætte chauffører og snyd med magneter.


test LASTBIL

IVECO EUROCARGO Test

Her er den nye Euro 6 version, typen ML160E32/P, prøvekørt på forskellige typer danske veje.

testkører

Den gamle slider endnu en gang EuroCargo med rødder tilbage til Ford har altid været kendt som en solid distributionslastvogn. Det er den stadig.

FINN BJERREMAND

Tekst og foto af Finn Bjerremand

I

vecos EuroCargo-serie har kørt i årevis. Rødderne kan føres helt tilbage til dengang Ford var et stort lastvognsmærke i Europa. I 1986 blev Fords lastvognsproduktion i en række lande solgt til Iveco, og lastvognsserien skiftede ved det første modelskifte navn til EuroCargo. Siden har det nærmest udviklet sig til et begreb i transportbranchen, så hvor Ivecos større lastvognsserier har skiftet navne, er EuroCargo bare fortsat og fortsat.

18

DTL magasinet

EuroCargo dækker hele segmentet mellem 7,5 til 18 tons totalvægt og er som regel en sololastvogn. Ved overgangen til Euro 6 er serien blevet opdateret. Det har bl.a. givet motoren en øget topeffekt på hele 7 procent. Til gengæld ligner vognen sig selv. DTL Magasinet har haft lejlighed til at prøvekøre den nye Euro 6-version i typen ML160E32/P på forskellige typer danske veje. Versionen er to-akslet og udstyret med den kraftigste 6-cyl. Tector

7-motor, som har en slagvolumen på 6,7 l., brændstofpumpe med en commonrail højtrykspumpe, turbolader med fast geometri og wastegate styring, samt intercooler med luft/ luft køling. Til at rense udstødningen anvendes der HI-eSCR teknologi, der er patenteret af FPT Industrial (Fiat Power Train), og som omfatter SCRkatalysator samt dieselpartikelfilter. Motoren skiller sig dermed ud fra de fleste øvrige på markedet – bortset fra et par sekscylindrede Scania-

motorer – ved ikke at være udstyret med EGR (Udstødningstilbageførsel). Og det er tilsyneladende en succes for begge lastvognsproducenter. Topeffekten er på hele 235 kW/ 320 hk med et drejningsmoment på 1100 nm, der pænt afleveres i feltet mellem 1250 til 1900 o/m. Med denne motorisering kan lastvognen godt indgå i et vogntog med en vogntogsvægt på op til 35 t. Velsmurt transmission Iveco var tidligt ude med auto-

OKTOBER 2014


matiseret gearskifte, og denne EuroCargo har da også en sådan EuroTronic transmission, en ZF AS Tronic gearkasse med 12 trin, hvor 11. gear er direkte mens 12. gear er et overgear. Gearkassen skifter perfekt, og koblingen udfører også sit arbejde ganske fornuftigt. Gearkassen betjenes ganske enkelt fra tre vippekontakter i instrumentbrættet. En suveræn løsning som selv svenske lastvognsproducenter nu også benytter. Bagakslen er en ArvinMeritor og er gearet 3,73, som gør, at vognen kører 90 km/t, når motoren roterer med 1160 o/m. Det giver både lavt brændstofforbrug og komfortabel kørsel på lange afstande. Akslerne er ophængt med luftaffjedring med fire bælge i bag og parabelfjedre på forakslen, hvilket giver en rolig og stabil kørsel ud ad vejen. Bagakslens luftaffjedringen er et ECAS system (Electronically Controlled Air Suspension), der bl.a. sikrer korrekt affjedringsgeometri uanset, hvordan hjulene står. Samtidig bidrager det til en komfortabel kørsel. Akslerne har velfungerende skivebremser. De gør det, de skal. Testturen havde ingen alvorlige opbremsninger, så en katastrofeopbremsning blev aldrig aktuel. Dertil kommer en forholdsvis effektiv motorbremse, som er en god hjælp til at spare på driftsbremserne. Motorbremsen kan aktiveres, så den i visse situationer kan træde automatisk i kraft, og det er fint lavet. Kort dagkabine med to trin Førerhuset er et MLC med to trins indstigning, d.v.s. et kort dagførerhus, med let adgang til førerkabinen via to trin i trinbrættet. Testvognen har et ekstra sæde i midten, så der kan sidde tre personer. Iveco kan tilbyde både et langt førerhus med sovekabine og højt førerhus med sovekabine. Desuden tilbydes såkaldte dobbeltkabiner, hvis der skal flere personer med. Affjedringen af førerhuset er skruefjedre, som arbejder ganske komfortabelt.

OKTOBER 2014

Den korte version levner dog ikke meget ekstra plads i førerhuset, men hvis et langt førerhus så at sige æder for meget af ladpladsen, er man nødt til at skele til den totale økonomi, og hvad vognen skal anvendes til. Så kan den korte version være den rigtige løsning. Udvendigt har lastvognen Ivecos karakteristiske frontgrill, hvor Ivecoemblemet står nede i grillen, så der evt. kan være plads til et firmanavn på fronten. Oven på kofangeren er der lavet et skridsikkert stykke, som kan anvendes til at stå på, når forruden skal rengøres. Det er fint lavet. Udsynet fra førerpladsen er godt, men Iveco mangler endnu at få fjernet sidesprossen i begge døre. Iveco er en af de eneste producenter, der stadig kører med sprosser i dørenes vinduer, og for trafiksikkerhedens skyld vil det være godt at få dem væk. Udsynet i spejlene er dog ganske fint. Til gengæld er betjeningen af rattets højde og hældning ikke så perfekt. Den burde være placeret anderledes og være lidt lettere at aktivere. Man skal anvende funktionen mange gange i løbet af en dag fx til distribution.

Sædet er behageligt, og man sidder godt bag rattet i EuroCargo. Når man vil køre, er det bare at vippe D for drive i kontaktpanelet, slippe håndbremsen, der sidder godt placeret lige ved højre hånd, og samtidig give lidt gas. Så er man på vej. Vognen finder hurtigt ud af, hvor meget der er læsset på, og jeg oplevede, at den automatisk lagde 3. gear ind som startgear. Det må være korrekt, når den selv gør det. Styretøjet giver en ret præcis føling med vejbanen, ligesom det reagerer prompte. Cockpittet med alle kontrolure og lamper er let aflæst, og man kan let overskue det hele konstant. Gearkassen sørger for, at man hurtigt kommer op i hastighed, og så stiller man bare tempostaten, hvorefter den selv kører komfortabelt ud ad vejen. Stilken under højre side af rattet har kontakt til at indstille tempostaten i spidsen, og trækker man stilken tilbage, aktiveres der flere trin i motorbremsen. Længst tilbage sørger motorstyringen selv for, at der bliver gearet ned, så motorbremsen kan få oparbejdet et ordentligt tryk. Det virker effektivt.

Når der atter accelereres, mærker man motorens arbejdsevne, hvor drejningsmomentet tager ved nede i bunden af feltet. Det er ganske fint. Som standardudstyr har EuroCargo EVSC (Enhanced Vehicle Stability Control) – på dansk et stabilitetsprogram. Pæne forbrugstal Under testturens 200 km på motorvej, markvej, landevej og lidt bykørsel nåede EuroCargo at sætte 44 liter diesel til livs. Det svarer til en forbrugsfaktor på 4,5 km/l, og det kan der vist ikke siges noget til. Under det meste af turen fik vognen, hvor det var trafikalt muligt, lov til at køre med tempostaten i indgreb. Landevejsstrækningen var med både sving og bakker, så dér måtte speederpedal og motorbremse anvendes flittigt. Og konklusionen er, at vognen – takket være den forholdsvis stærke motor – er både kvik og letkørt. Vognen er meget anvendelig i såvel bytrafik som på motorvej, og den klarer det fint, uanset om man blot skal køre fra Brøndby til Hedehusene. eller det lige er en tur til Skagen. ■

Ved overgangen til Euro 6 er serien blevet opdateret. Det har bl.a. givet motoren en øget topeffekt på hele syv procent. Til gengæld ligner vognen sig selv.

DTL magasinet

19


NYHEDER lastbil

Såre simpel teknik r e k r i v r e –d

MAN introducerer hydraulisk hybrid Af Finn Bjerremand

H

vor enkelt har det lov at være, får man næsten lyst til at spørge sig selv, når man ser MANs nyeste tiltag i kampen mod CO2udledningen. Man tager et almindeligt MAN lastvognschassis, placerer en pumpe, som også kan vendes og virke som en form for hydraulikmotor, indskudt på kardanakslen mellem gearkasse og bagtøj, en hydrauliktank, to akkumulatortanke og en styreenhed, så har man groft sagt en hydraulisk hybrid. MANs HRB (Hydraulic Regenerative Brake) system er dedikeret til fx renovationstransporter og distributionskørsel med mange start og stop. Det er ikke til vognen, der ruller regionalt eller ud på længere ture. Pumpen henter hydraulikolie fra hydrauliktanken og omdanner det til et hydraulisk tryk. Det opbevares i de to blatterkompensatorer, ved at pumpen på kardanakslen aktiveres,

20

DTL magasinet

lige så snart hastigheden er under 45 km/t, og speederen slippes. Reelt virker den som en kraftig retarder. Så man skal lige lære at dosere tilbagetrækningen af speederpedalen, hvis man ikke vil standse meget hurtigt. Første gang, speederen aktiveres, anvendes trykket til at drive pumpen, der nu har ændret karakteristik til en hydraulikmotor. Og det sker over 5-7 sekunder, hvor vognen lige får et ”spark” til accelerationen. Når motoren standses, lukkes trykket ud af systemet, så der ikke er tryk på. Det betyder, at første gang motoren startes igen, er der intet tryk, og igangsætningen sker derfor uden hydraulikhjælp. Sparer 15 procent brændstof MAN hævder at der kan spares op mod 15 procent på brændstoffet og dermed også på CO2- udledningen, når systemet anvendes på en renovationsvogn.

Lastbilproducenten slår også på, at der er færre omkostninger på bremserne, en lav egenvægt i forhold til en rigtig el-hybridlastbil (systemet vejer ca. 300 til 400 kg), lave serviceomkostninger og en forholdsvis lav pris, set i forhold til en hybrid med

MAN TGM 26.290 HRB Hydraulic hybrid er en typisk let distributionsvogn til påbygning af renovationsaggregat.

opsamling af elektrisk kraft i tunge og kostbare akkumulatorer. På komfortsiden fremhæves, at man stort set kan nøjes med at køre vognen med speederpedalen. Gearkassen er en MAN TipMatic, som selv klarer skiftearbejdet og med HRB-systemet har man et system, der bremser som en god retarder. Det betyder, at man ikke skal aktivere fodbremsen særligt ofte. At HRB er et effektivt virkende system, fik jeg bekræftet ved en kort prøvekørsel i området ved Greve med et uopbygget chassis af typen MAN TGM 26.290 HRB Hydraulic hybrid. Første gang, man slipper speederpedalen ved et vejkryds, kan man tydelig mærke decelerationen, og sammen med TipMatic transmissionen, der er en ZF ASTronic gearkasse med automatiseret gearskifte, arbejder systemet rigtig godt. De to franske renovationsoperatører Sepur og Veolia, har hver en MAN HRB i feltprøve, der begge er bygget op med 20 m3 store komprimatoranlæg. Indtil nu har det været en succes. ■

Den hydrauliske pumpe er indskudt midt på kardanakslen mellem gearkassen og bagtøjet.

OKTOBER 2014


Kom og se vores store udvalg af nye og brugte lastbiler og trailere Forhandler af AMT-trailer

2014 - På lager

2014 - På lager

NY - På lager

2014 - På lager

2014 - På lager

NY - På lager

2014 - På lager

2014 - På lager

NY - På lager

Vi ser frem til at handle med dig...

Kontaktpersoner: Carsten Sørensen Tlf. +45 2498 4777 Mail: cs@cphtrucks.dk

Jesper Smedegaard Tlf. +45 2126 8955 Mail: js@cphtrucks.dk

Find os her: CPH Trucks A/S Ventrupvej 30, 2670 Greve Tlf. +45 7020 7067

Se mere her:

www.cphtrucks.dk


NYHEDER miljø

Prøv den grønne regnemaskine Af Ove Holm

Nu kan man selv udregne, hvad en transport koster i penge og CO2. DTL har sammen med Teknologisk Institut – støttet af Trafikstyrelsens grønne pulje – udviklet en ”grøn regnemaskine”, som gør det

muligt at foretage konkrete beregninger på økonomi og CO2 på forskellige størrelser af lastbiler (og andre køretøjer) ud fra forskellige forudsætninger om fx totalvægt, motorstørrelse, årlig kørsel, brændstofpris. Herefter er det muligt at beregne økonomiske- og CO2beparelser for en række forskellige tekniske tiltag, fx alufælge, dæktryksovervågning, dobbelt lastdæk, hastighedsbegrænser, modulvogntog, rullepresenning, sporing, økonomidæk, it-værktøjer, palleoptimering, ruteplanlægning, flådestyring og kursus i energieffektiv køreteknik. Man kan også bede om at få en samlet liste over økonomi og CO2-besparelser for alle beregnernes forslag. Tryk blot på ”Find optimale tiltag”. Den grønne beregner kan findes på DTLs hjemmeside www.dtl.eu under ”Mærkesager”, ”Miljø”. Eller søg blot efter Grøn beregner på Google. ■

Her er et enkelt kik ind i den grønne regnemaskine.

Videncenter Stort & småt . Højt & lavt . Langt & bredt Let & for tungt syn af store Køretøjer

KURSeR MeD FoKUS på miljø og renovation Har du brug for efteruddannelse inden for miljø og renovationsområdet, så har Syddansk Erhvervsskole kurserne for dig.

Vi syner alt påYhjul ou name it!

Synes du, at sortering og bortskaffelse af affald på en miljørigtig måde lyder interessant? Så er vores renovationsrettede AMU-kurser lige noget for dig. Du kan vælge imellem: • • • • • • •

Vi er også motorkontor

EU-kvalifikationskurser – lovpligtigt 5 dage Affaldsfraktioner – 2 dage Dagrenovation sikkerhed – 2 dage Håndtering af olie og kemikalieaffald – 3 dage Erhvervsaffald – 2 dage Storskrald – 1 dag Grundlæggende flakkøretøjer – 2 dage

5 4 E d e V THOMAS’

Frostvej 3 7100 Vejle Tel.: 2519 2416 www.thomasbilsyn.dk

For yderligere oplysninger kan du kontakte: Maria Blum Ragner på tlf. 6312 6404 eller på mail mabr@sde.dk Du kan også læse mere på sde.dk/renovationskurser

HUSK

Frostvej 3, 7100 Vejle EXXIT 59 Tel.: 2519 2416 www.thomasbilsyn.dk


Ny teknik der redder liv DTL Magasinet med til demonstration af Volvos ACB-system Tekst og foto af Morten Lindbo

Har man blot én gang siddet i en pludselig opstået kø på motorvejen og set kølergitteret fra en lastbil på et halvt hundrede tons nærme sig betænkeligt hurtigt i bakspejlet, så er det ikke svært at sætte pris på ethvert initiativ, som kan gøres for at undgå de alvorlige bagendekollisioner – ofte med dødelig udgang. I et hjørne af den nedlagte Flyvestation Værløse viste Volvo Trucks forleden, hvordan teknikken kan sikre, at lastbilen selv kan bremse op og holde stille få meter før kollisionen med en personbils-”dummy”. Uden at chaufføren selv greb ind. Ved hastigheder over 50 km/t

Lastbilen når lige at stoppe inden kollisionen.

eller på glat vej vil kollisionen ikke kunne undgås – men her er bilen allerede nedbremset så me-

get, at passagerne i personbilen vil kunne overleve. I selve lastbilen føles katastro-

Pia er speditør med styr på tingene. Jobbet, kæresten, labradoren – Pia har det hele under kontrol, sågar sine transportleverandører. For takket være den nye trackingfunktion i TC eMap® kan hun nu følge diverse telematikudbyderes forskellige GPS-systemer på én og samme platform samtidigt. For Pia betyder det mere gennemskuelighed, mere effektivitet og frem for alt mere tid til den, hun holder allermest af – sin hund. Lad dig overraske og afprøv den fulde live-version af TC eMap® gratis i 4 uger. Telefon: +800 10 20 30 90 (gratis fra fastnettelefon)* eller download programmet direkte på www.timocom.dk

*Som regel gratis for opkald fra fastnet, men kan afvige, alt afhængigt af dit telefonselskabs net og takster.

Nu også mobilt!

fe-nedbremsningen meget markant men ikke ubehagelig. Kun førerhusets tilbagehop i fjedrene efter opbremsningen viser hvor mange kræfter, der egentlig er på spil. Volvo ACB-systemet ser med ”to øjne” – kamera og radar – og sørger for selv at bremse lastbilen ned til nødstop, hvis der kommer en hindring forude, og chaufføren ikke selv griber ind. Systemet suppleres med den dynamiske fartpilot ACC, der sikrer, at lastbilen holder farten i forhold til trafikken. Volvo Trucks gør nu systemet til standard på deres mest solgte lastbiltyper: De to- og tre-akslede FH-trækkere. ■


interview KIM SAND ANDERSEN / VOLVO FH 4

Kim Sands

MIG & MIN LASTBIL

Volvo blander sig med kulturen

Kamera 1 sidder her. Kamera 2 sidder her.

Her viser han, hvordan to af kameraerne dækker højre side. Tekst og foto af John Larsen

K

Kamera 3 sidder her.

Her er cyklistkameraernes monitor anbragt, hvor chauffører skal se i spejlene.

24

Ekstra træk på bogie-akslerne takket være Robson Drive. DTL magasinet

im Sand Andersen har monteret sin helt egen cyklistovervågning på den Volvo FH, han selv kører rundt i. Hans løsning på højresvingsulykkerne har vakt så stor interesse, at der er indløbet en invitation fra Transportministeriet til at blive branchens attraktion fra den ”virkelige verden”, når der holdes kulturnat i København 10. oktober. »Jeg har udviklet kamera-systemet sammen med elektriker Carsten Jørgensen, og vi er gået så langt, at vi har givet det sit eget navn B.A.P.S.,« fortæller Kim Sand, mens han går forbi på højre side og viser, hvor de tre kameraer er placeret. Forkortelsen står for Bicycle Accident Protection System, men trods det engelske er vognmanden fra Kastrup nu ikke ved at indlede et større eksporteventyr. Det hele bunder i, at bekæmpelsen af cyklistulykkerne er en mærkesag for ham. Med B.A.P.S. mener han at have fundet den bedste løsning til at undgå højresvingsulykkerne, fordi de blinde vinkler er reduceret til et minimum. Kamera 1 sidder øverst på tagets højre side ved siden af frontspejlet og overvåger al trafik nedenfor og langs med lastbilen. Kamera 2 har en ret speciel

placering for at kunne supplere udsynet bagud og ud til siden. Det er monteret sammen med sidespejlet og dermed så højt, at det ikke bliver smudset til af skidt og snavs fra vejen. Kamera 3 er anbragt bag på trækkeren og fungerer som et kombineret cyklist- og bakkamera. Kameraernes monitor er på ikke mindre end 17 tommer og er placeret i førerhuset over højre dør i samme synsfelt som spejlene. Kameraskift foregår både automatisk sammen med blinklyset og manuelt. Der er tale om en samlet investering på ca. 32.000 kroner. Men ikke nok med det, så har han på begge sider af lastbilen installeret et særligt blitzblink, der følger blinklyset og lyser gevaldigt op for cyklisterne på en mørk aften. »Og det var ikke uden betænkeligheder fra synsmandens side, men det gik da,« griner Kim Sand. Han glæder sig til at skulle ”blinke til” den mørke kulturnats publikum, når de kommer forbi Frederiksholms Kanal. »Vi skal undgå de modbydelige højresvingsulykker. Heldigvis har vi i min forretning været forskånet for dem indtil nu,« lyder det så i en mere alvorlig tone.

OKTOBER 2014


Kim Sand er i øvrigt vant til at stille op til trafiksikkerhedsarrangementer for Kjøbenhavns Vognmandslaug og DTL. I år var han én af de nominerede til Årets Transportvirksomhed for sit store sikkerhedsarbejde, hvor det også blev fremhævet, at han har opmalet sin egen spejlbane på gårdspladsen, så der aldrig er en undskyldning for at køre med forkert indstillede spejle. Kim Sand Andersen, netop fyldt 50 år, har kørt som vognmand i 30 år. Hvordan kom du i gang? »Jeg startede med en kassevogn købt hos Simon Spies, som min far arbejdede for.« Kim Sand åbnede sin forretning i Istedgade og kørte gods for især tømrerbranchen. »Senere fik jeg en rigtig god læremester og støtte i Steen Mouritsen hos Emil Hansens Vognmandsforretning. Han hjalp mig godt i gang med en 8 tons Ford Custom, ansøgning om tilladelser og meget andet.« Siden er det gået derudaf – nu med Volvo’er. Kim Sand har i mange år handlet samme sted nemlig hos Torsten Rasmussen hos Volvo i Taastrup, fordi »vi har en god dialog, og han ved præcist, hvad jeg har brug for.« Og det er især store forvogne på 18 tons og trækkere. K. Sand Andersen ApS kører især med flyfragt – ikke mindst temperaturfølsomt gods og ADR-gods. I dag råder han over 20 lastbiler – langt de fleste Volvo’er - og fem varebiler, som bruges til mindre opgaver i byen til en lidt lavere pallepris. Han overtog for et par måneder siden ”Byens Transport” og kundekredsen i indre by. Der er nok at holde styr på i biksen på Kirstinehøj på Amager, men han overlader trygt en stor del af kontorarbejdet til sin uundværlige ”blæksprutte” Inge Lise, så han også selv kan køre ud til kunderne. Og det foregår i den et år gamle FH 4 Euro 5 med 460 hk og I-shift automatgear blandt meget andet: »Automatgear vil efterhånden blive standard hos mig. Så kan chaufførerne nemlig koncentrere sig endnu bedre om selve trafikken i stedet for at skifte gear hele tiden. Det giver også et plus på brændstofkontoen,« siger han. »Jeg har brændstofovervågning og et væld af chauffør- og kørselsdata takket være Volvos Dynafleet i nu fem af lastbilerne. Men indrømmet så er

der nogle udfordringer i at få et ordentligt udbytte af systemet. Fx ser det objektivt ud som om, at nogle chauffører kører ret hårdt, men så skal man huske på, at det er fordi, at de har et kørselsmønster med mange start og stop. Så virkeligheden er en anden, end den, de mange data viser.« Kim Sand synes, at han har fået bedre chaufførvaner ud af Codan Skadestops kurser i virksomheden. »Codans skadestopper kommer på besøg og taler med fire-fem chauffører ad gangen. De får nogle personlighedstests og gennemgang af deres kørevaner fulgt op med gode råd til, hvad man kan gøre bedre. Det har givet nogle overraskende gode chaufførsamtaler. De skal munde ud i færre skader og – forhåbentligt – længere kørsel på literen.« Ydermere har han indført max 85 km/t og tre minutters tomgangskørsel. »Det har battet noget. Jeg har sparet otte procent brændstof på et år.« Selv kører han ca. 3,3 km/l i Volvo FH’en med mange stop og starter dagen igennem.

Volvo-interessen går også tilbage til veteranbilerne, her en Volvo 485 årgang 1960, der har bidraget rigtigt meget til hans trofæhylde på kontoret. Kim Sand er fast mand til Silkeborg Veterantræf og Convoy Buddys truckershow hos Scania i Ishøj.

Kim Sand overvåger cyklisterne med sit helt eget kamerasystem, B.A.P.S.

OKTOBER 2014

Kim Sand foran sin personlige Volvo FH.

Med sit eget kamerasystem og spejlene i rette vinkel har Kim Sand det godt, når han kører af sted i FH’en. Han kan lide komforten og det generelt gode udsyn fra førersædet. Når han skal ind og ud foregår det smidigt og let. Jo, det er en tilfreds vognmand, DTL Magasinet besøger. Et nyt sikkerhedsprojekt er i støbeskeen, røber han. Nogle studerende fra DTU har planer om at gennemføre højresvingstests ved hjælp af nogle sensorer monteret på lastbilens højre side. »Det bliver på en af mine lidt ældre Volvo’er, hvor man kan håndtere de nødvendige ændringer af ledningsnettet. Det går ikke længere i de helt moderne lastvogne,« forklarer Kim Sand ■

DTL magasinet

25


NYHEDER trailere

MIN NYE TRAILER

Solidt tysk kram

Tippeladet er helt i top og læsset er skredet af.

4-akslede tippeladstrailere har entreret det danske marked Tekst og foto Finn Bjerremand

D

a jeg sidste år var på en af verdens største udstillinger for entreprenørmateriel, Bauma i München, besøgte jeg den tyske producent af tippeladstrailere Carnehl Fahrzeugbau Pattensen GmbH & Co. KG. Her fortalte eksportchef Nicole Carnehl, at Danmark er med i firmaets fremtidige vækstplaner, og at man ville bygge 4-akslede tippeladstrailere dedikeret til det danske marked. Og senere på året kom den første. Siden er flere kommet til. Bl.a. hos Frede Andersen & Søn A/S i Næstved. Tilsyneladende er tilfredsheden med den tyske trailer stor hos Frede Andersen & Søn, i hvert fald har de bestilt yderligere 4 styk. Carnehl sælges i Danmark af H.E. Jørgensen A/S i Dalby, der i sin normale kundekreds har mange entreprenørvognmænd. Kraftig bygget DTL Magasinet har kigget nærmere på tippeladstraileren med betegnel-

26

DTL magasinet

sen 36M3. Den er kraftigt bygget – med et bomstærkt chassis i Domex stål og med mange tværvanger, der sidder placeret med indbyrdes afstand samt med en kraftig krydsforstærkning i rammen. Chassiset ruller på 4 styk 9 t SAFIntradisc aksler, hvor 1. og 4. aksel kan løftes ved tomkørsel og 4. aksel er selvsporende. Bremsesystemet er 2-ledet trykluftmekanisk anlæg fra Wabco-EBS-E4S/3M. Hjulmonteringen omfatter 8 stk. hjul i størrelsen 385/65R22,5 med ET120 stålfælge. Ladlængden er 10.300 mm, bredden 2.320 mm mens den indvendige højde i ladet er 1.500 mm, med et rumindhold på ca. 37 m3. Ladet er lidt smallere end normalt herhjemme, men det er uden betydning for godset. Materialet til ladkassens sider er ca. 1 mm tykkere end det gængse, og det giver en øget styrke i ladet. Den tilladte totalvægt er på 48.000 kg, fordelt med en kongebolt, som kan overføre 18.000 kg

tryk og 4 aksler, der er begrænset til 30.000 kg. Egenvægten ligger på 8.800 kg, og det giver en lastevne på 39.200 kg forudsat, at der er en superoptimeret trækker foran, som kan overføre 18.000 kg eller mere fra kongebolten. Det hydrauliske system omfatter et stort Hyva stempel, der opererer med et arbejdstryk på maks. 170 Bar og som kan tippe ladet op i en vinkel på 50 til 52 grader, som godset kan skride af. I bagenden er der en indvendig tophængt bagklap, der er udstyret med et pneumatisk åbne/lukkesystem. Det sikrer, at bagsmækken er lukket, når den skal være det. For yderligere at sikre at godset kan skride af og minimere sliddet på bunden, er Carnehls tippeladstrailere som standard indvendig monteret med en plasticbelægning, med 15 mm i bunden og 10 mm på siderne. Ligeledes er der som standardudstyr en rullepresenning, som bidrager til mindre brændstofforbrug og undgår, at godset hvirvles op under kørslen.

I bagenden er der en opklappelig underkøringskofanger, ligesom der er monteret lovpligtigt cyklistværn, og 8 plastskærme med stænklapper på de to bageste skærme. For at undgå bak-uheld er der en akustisk bakalarm. Chaufførerne har ytret stor tilfredshed med Carnehl, og det fremhæves, at den står meget stabilt under tipning. Vognmandsfirma i fjerde generation Hos Frede Andersen & Søn A/S er der kommet gang i væksten. Selskabet er fra 1903 og drives i dag af fjerde generation, hvor fire søskende er drivkraften i ledelsen. Kim Andersen er kranfører og kører med en stor kranvogn, Lars Andersen er leder af kørselsafdelingen, Berit Fischer er leder af den administrative del, mens Peter Andersen holder fast i alle trådene med styr på økonomi, køb og salg samt innovation, der også er en vigtig del hos FAS. Der er ca. 40 lastvogne i drift og yderligere ni er på vej. ■

OKTOBER 2014


Lastbilchauffører tager hensyn Af John Larsen

Lastbilchaufførerne er blandt trafikkens gentlemen, mens cyklisterne i Hovedstaden kåres som landets mest hensynsløse trafikanter. Det fremgår af en ny undersøgelse om danskernes trafikadfærd, som TNS Gallup har gennemført for Gjensidige Forsikring. Overordnet mener tre ud af fire danskere, at vi ikke er gode nok til at vise hensyn i trafikken, men der er stor forskel på, hvordan de enkelte typer trafikanter bliver opfattet af andre i trafikken. Totalt set over hele landet mener danskerne, at cyklisterne er de dårligste til at tage hensyn i trafikken. Den holdning har 41 procent af deltagerne i meningsmålingen. Når det gælder cyklister i hovedstaden topper tallet med hele 49 procent. ■

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Danskerne:

Her er trafikanternes placering på en skala over hensynsløsheden fordelt på hele landet: Cyklister 41 procent Bilister 21 procent Taxier 10 procent Lastbiler 6 procent Busser 5 procent Fodgængere 4 procent Andre 2 procent 12 procent svarer ”ved ikke” i undersøgelsen. I hovedstaden mener kun 3 procent, at lastbilchaufførerne tager mindst hensyn i trafikken. I Midtjylland er det 4 procent, på Sjælland 6 procent, i Nordjylland 9 procent og 12 procent i region Syddanmark. Det viser sig i øvrigt, at cyklister er venligere stemt over for lastbilerne i trafikken end trafikanter, som ikke har en cykel.

Lastbilchaufførerne er blandt de bedste til at tage hensyn i trafikken, viser meningsmåling.

VI HAR KVALITETEN

PRODUKTER MED LANG LEVETID

SAWO A/S // Industrimarken 1 // 9530 Støvring // Tlf. 7010 0766 // sawo@sawo.dk // WWW.SAWO.DK


Hannovers messehaller var et sandt lastbilmekka for de besøgende.

IAA Transportmessen 2014

Lastbilproducenter vil ikke stå alene med CO2-indsats Tekst og foto af Finn Bjerremand og John Larsen

I

HANNOVER AA transportudstillingen i Hannover i sidste måned holder skansen som det helt store europæiske - hvert andet årige træfpunkt for transportfolk. Der er meldt ud om 2.066 udstillere fra 45 lande og 322 verdenspremierer på køretøjer og udstyr. Flere end 2.000 journalister har rapporteret fra messehallerne, pressemøderne og seminarerne. Og traditionelt besøges udstillingen af mere end en kvart million besøgende. Selv om det er umuligt at sammenfatte en sådan fremvisning i få ord, så kan et par hovedtemaer

for last- og varebilproducenterne nævnes, nemlig brændstofeffektivitet og Total Cost of Ownership. Brændstofeffektivitet Producenterne har konkluderet, at arbejdet med Euro-normerne er færdigt. Der er ikke mere at hente ad den vej. Nu drejer det sig om at få mere transport ud af de dyre dieseldråber – og derigennem mindske CO2-udslippet. Men skal det virkelig batte noget, kan man ikke overlade sagen til bilproducenterne. Alle aktører skal bidrage, lød det bl.a. fra bilproducenternes organisation

Kinesiske produkter vinder frem. På messen var de fleste udenlandske udstillere fra Kina, og disse Kung Fu-dansere sprang rundt, da lastbilmærket Dongfeng præsenterede sine køretøjer for første gang på IAA.

28

DTL magasinet

ACEA på messen. Topcheferne fra lastbilfabrikkerne forsikrede, at man er godt på vej til at få nedbragt brændstofforbruget fra nye køretøjer, hvor målet er 20 procent frem til 2020. Men skal det mål nås, skal en række andre aktører og myndigheder også mobiliseres: Det drejer sig bl.a. om friere hænder til aerodynamisk design af lastbiler og trailere, fremme af alternative ikke-fossile brændstoffer, mere effektive transportog logistikløsninger og bedre infrastruktur. Partnerskaber Og så vil lastbilproducenterne ikke kun have kunder i transportbranchen. De vil være partnere i tykt og tyndt, fordi det gælder om at optimere lastbilernes drift mest muligt. Total Cost of Ownership – altså hvor man ser på lastbilernes totale driftsomkostninger og ikke blot indkøbsprisen – er noget, som samtlige lastbilproducenter slår på igen og igen – bakket op af mere og mere raffinerede it-systemer, der spyr data ud om lastbilernes og chaufførernes præstationer.

De forbundne lastbiler It-systemer kombineret med bedre og kraftige telekommunikation og sensorer betyder, at lastbilerne kommer i konstant online-kontakt med hjemmekontoret, værkstedet, kunderne, andre køretøjer og mange flere. De forbundne lastbiler er sagen. Det skal bl.a. øge transporteffektiviteten, trafiksikkerheden og lastbilernes driftstid på landevejen. Den ultimative vision – den selvkørende lastbil fra Mercedes – blev også præsenteret. Kina er kommet Og så kommer kineserne i stadigt større tal. For første gang udstillede Kinas lastbilproducent Dongfeng sine køretøjer. Og de fleste af de udenlandske udstillere kom fra Kina nemlig 200. Antallet af udstillere var steget ni procent fra 2012 til i alt 2.066. Heraf kom 1.216 fra lande uden for Tyskland, svarende til 59 procent – en stigning fra 55 procent i 2012. Flere lastbilproducenter var inde på, at det samlede lastbilmarked vil falde lidt i 2014 i forhold til 2013, hvor mange vognmænd hamstrede Euro 5-lastbiler, inden Euro 6-kravet trådte i kraft.

OKTOBER 2014


FOTO: IAA

>>MAN

Supermotorer blev trækplaster

Her ruller Mercedes’ fremtidsversion ind ved presseeventen op til åbningen af IAA.

>>MERCEDES

Den førerløse fremtid Der er på to år introduceret et hav af nye miljøvenlige motorer, så den type nyheder, har ikke præget IAA-messen. Hos Mercedes, der har lanceret en håndfuld nye lastvognsserier over de seneste to et halvt år, er nøgleordene nu brændstofeffektivitet, sikkerhed og netværk. Det kunne også tydeligt læses ud af præsentationen af Future Truck 2025, der kører førerløst, når først, den er kommet op i fart og er koblet på netværket på en motorvej. Så kan chaufføren lave noget andet, om end han stadig skal kunne gribe ind. Mercedes demonstrerede den autonome Mercedes Actros i juli på et nyt stykke motorvej ved Magdeburg, uden at føreren på nogen måde blandede sig. »Vores Future Truck 2025 giver vigtige svar på udfordringerne hos vores kunder. Derfor er det vores mål konsekvent at markedsføre denne teknologi i lastvognsserier,« sagde Daimler-

Den nye Arocs med et lidt lavere placeret førerhus.

OKTOBER 2014

chefen dr. Wolfgang Bernhard ved præsentationen i Hannover. Mercedes-Benz benævner teknologien Highway-Pilot, der kan sammenlignes med en autopilot i en flyvemaskine. Alle sensorer på Future Truck 2025 arbejder sammen i et tæt netværk, og it sørger for at beregne på alt omkring vognen, så der konstant er et komplet billede. Teknologien er indstillet, så det tillader, at vognen kan køre med den højest tilladte hastighed, og sørger fx for, at køretøjet altid kører centreret i sin kørebane. Når man ser Future Truck 2025, opdager man straks, at der ikke er nogen spejle. I stedet er der intelligente kameraer og sensorer. Sidste år introducerede Mercedes den nye entreprenørserie Arocs, som findes i et bredt udbud og med ikke færre end 21 førerhusvarianter. Alligevel har kunder ønsket et lavere placeret førerhus. Det ønske er nu efterkommet. På messen kunne man således se en ny Arocs med et lavere placeret førerhus, hvor førerhuset er placeret ca. 16-18 cm lavere, hvor der til gengæld så er en lidt større motortunnel inde i førerhuset. Det lavere placerede førerhus vil kunne leveres i forbindelse med OM 470 motorserien med effekt op til 430 hk/ 2100 Nm.

På messen præsenterede MAN sin nye supermotor til de svære opgaver. Samtidig viste MAN også en hybridversion som trækker til fjerntransport. Den nye sekscylindrede D38 Euro-6 motor på 15,2 liters slagvolumen, der leveres i tre udgaver med topeffekt på h.h. 520, 560 og 640 hk, var trækplasteret på den store stand. Den kraftige blokvognstrækker 41.640 var da også til stede, så kunderne ved, at de snart kan begynde at få leveret nye kraftige blokvognstrækkere med maksimal trækkraft og konverter, som sikrer blød igangsætning med endog megatunge laster. Som et stort step har MAN valgt at vise et glimt af fremtiden for tunge lastvogne. En ny hybrid-drevet MAN TGX 18.440 4x2 BLS trækker, der har en almindelig dieselmotor med en topeffekt på 440 hk som primær drivkraft og en elmotor med en topeffekt på 130 kW / 176 hk, der hjælper til ved at anvende strøm, som er opsamlet fra opbremsninger. Til indsats i distributionssektoren

MAN præsenterede en TGX trækker med hybriddrift.

lancerer MAN en gasdrevet TGM lastvogn, hvor man har hentet teknologi fra busserne. På det trafiksikkerhedsmæssige har MAN efter mange års research på området, introduceret ACC (Adaptive Cruise Control), EBA (Emergency Brake Assist) og LGS (sporassistent), og der udvikles også på kamerasystemer, der på sigt skal afløse spejlene.

MAN udbreder dansk serviceprogram Tyske MAN lancerede i stor stil sit nye servicecare-program, der skal øge lastbilernes driftstid på vejene ved både at forebygge og forudse værkstedsbesøgene. MANs danske marketingschef Claus Lindholm kunne ikke uden

nogen stolthed i stemmen oplyse, at MANs ServiceCare er et dansk udviklet program, som den tyske lastbilmastodont nu udbreder til hele det europæiske kundenet. Fundamentet er en enhed i lastbilen, der trækker en strøm af relevante data ud om fx dæktryk, olieniveau, gearolie og bremsebelægningernes stand. »Kort fortalt hjælper ServiceCare vognmanden med hele lastbiladministrationen,« siger Claus Lindholm. Det er en måde til at udvikle et partnerskab mellem vognmanden og MAN.

Claus Lindholm: »MANs nye serviceprogram er dansk udviklet.«

DTL magasinet

29


NYHEDER IAA Transportmessen 2014

Her viser Volvos topchef Claes Nilsson Duel Clutch-gearløsningen og meget andet på et mildest talt overbefolket pressemøde.

For ligesom at signalere udviklingen viste Volvo en autotransporter, FL 512, med en Volvo LV 60 fra 1930 på ladet. Den havde en nyttelast på sølle 1.860 kg.

>>VOLVO

Fremtidens gear sparer brændstof Volvos slagnummer på IAA hedder Dual Clutch – den nye transmissionsløsning med dobbelt kobling, som skal give smidigere og brændstofbesparende gearskifte. Så Volvo præsenterede en ny reklamefilm, hvor en overrasket italiensk piccolo

ved Casino San Remo får overrakt bilnøglerne til en meget, meget stor Volvo FH i stedet for til de normale sportsvogne, signalerer, at gearteknologien er hentet fra motor- og sportsvognbranchen. Nyskabelsen testes i næste nummer.

Helt sædvanligt havde Volvo en meget stor stand på IAA 2014, og der var masser af spændende køretøjer at se på. Bl.a. viste Volvo en femakslet FMX tippeladsvogn med to drivaksler og tre styrende aksler, en type køretøj som vi i fremtiden vil blive mere og mere almindelig i Europa til svær entreprenørkørsel og kørsel i byområder m.v. Volvo har inden for de seneste par år lanceret flere nye lastvognsprogrammer og står i dag med det bredeste lastvognsprogram i verden, der spænder helt op til seriebyggede motorer med en topeffekt på 750 hk.

Den nye LF der gør noget ved vindmodstanden.

med støjrestriktioner. Når chaufføren trykker på ”stilleknappen” støjer lastbilen mindre end 72 dB(A). DAF tør derfor godt kalde den for en ”stille lastbil”. DAF kunne også lancere sit eget Predictive Cruise Control, der sørger for brændstofbesparende gearskifte op og ned ad bakkerne bl.a. med brug af GPSteknologi.

>>Daf

Hollandsk aerodynamik

Den hollandsk amerikanske producent viste hele sin Euro 6-model serie, hvor der er noget for enhver vognmands smag. DAF kunne proklamere, at det er lykkedes Paccars motorudviklere at skabe en Euro 6-serie, der kører længere på literen end forgængerne. Den store nyhed på IAA var den designmæssige nyskabelse LF Aerobody, der er blevet meget aerodynamisk. Den bliver intro-

30

DTL magasinet

duceret senere i år. Lastbilen er første skridt i retning af lastbiler, hvor mindre luftmodstand giver brændstofbesparelser, og DAF slog da også til lyd for, at EU får åbnet for friere længderegler for lastbilerne. DAF præsenterede også en ny distributionsbil med et kraftigt reduceret støjniveau, CF Silent. Lastbilen er målrettet til transportører, der har varedistribution i områder og på tidspunkter

Den nye DAF XF 510. Trækkeren har bl.a. førerhuset Super Space Cap og spækket med ny elektronik og en kameraløsning for cyklisterne.

OKTOBER 2014


Streamline-serien med denne G 410, som har vundet nogle pressetests og i år fået titlen ”Green Truck Award” i Tyskland for sin brændstoføkonomiske kørsel. Den har en 6 cylindret 13 liters motor og et Highline førerhus.

>>SCANIA

Stadig V8 Som eneste lastbilproducent holder Scania fast ved V8-motoren og viste en prægtig R 730, frem på IAA-messen i en deluxe version med ekstra af det hele i et begrænset antal. Dog med maksimal produktivitet og topfokus på miljøet. Der er tale om den eneste Euro 6 V8 på markedet. Scania havde ingen nye modeller med og lagde i sin præsentation mest vægt på Scania-lastbilen som det produktionsværktøj og med andre tjenesteydelser, som yder vognmanden den bedste miljøkørsel og den største lønsomhed.

Blandt nyskabelserne var en ny 450 hestes 13 liters motor, som udelukkende bruger SCR til efterbehandlingen af udstødningen. Scania viste et omfattende motorprogram på 18 forskellige Euro 6-motorer, som alle afkræfter den tidligere frygt for, at Euro 6-motorerne ville betyde øgede brændstofomkostninger – tværtimod sænker Euro 6-motorerne til lange ture dieselforbruget med tre procent. Vil man længere ud ad miljøvejen, kunne den svenske producent fremvise motorer med tre forskellige biobrændstoffer: bioethanol, biodiesel og biogas.

Her er deluxe modellen Blue Stream, den eneste V8-lastbil med Euro 6-motor, som er på 16,4 liter og med både EGR og SCR efterbehandling.

>>DONGFENG

Kinesisk debut Der var debut til den kinesiske lastbilproducent Dongfeng, som kvitterede med at afsløre sit nye flagskib KX i den tunge vægtklasse til langturskørsel. Lastbilen er udtænkt til at blive døråbneren til det globale marked, men tiden vil vise, om den kan trænge igennem i EU og hele det vesteuropæiske område – eller om aftagerne først og fremmest er længere mod øst. Der er ikke tale om en lille kineserbiks. Dongfengs fabrik i byen Shiyan i Hubei provinsen midt i det store rige har kapacitet til at producere 200.000 lastbiler årligt. De globale ambitioner ses også ved, at lastbilmærket vil deltage i Volvo Ocean Race for at blive mere kendt.

OKTOBER 2014

Her er et kinesisk bud på en distributionsbil, Dongfeng KR. Der kører over 200.000 af dem rundt i Kina og Asien.

Her går tæppet for Dongfengs nye langtursbil KX.

DTL magasinet

31


NYHEDER IAA Transportmessen 2014

>>RENAULT

Renault med nye generationer Hos Renault Trucks fra Volvo Group var der stor glæde over, at den helt nye lastvognsserie Renault T, blev kåret til Truck of the Year 2015. Begivenheden fyldte selvfølgelig meget. Titlen begrundes med teknologisk innovation, komfort, sikkerhed, køreegenskaber, brændstoføkonomi, det miljømæssige aspekt og TCO (total cost of ownership). Juryen highlightede Renault Trucks T-serie kvalitet, for navnlig sine aerodynamiske løsninger og komforten for

chauffører – både bag rattet og når de hviler. »Den nye T-serie kombinerer de bedste funktioner, der findes i Renault Trucks tidligere succesfulde modeller, sammen med de avancerede funktioner indbygget i sin nyeste generation af tunge produkter,« opsummerede Gianenrico Griffine, præsident for den internationale Truck of the Year-jury. Han så Renault T som en af de mest betydningsfulde nye lastbillanceringer i mange år.

Renaults vinderlastbil, Truck of the Year 2015.

Renault medbragte en lastbilsimulator, som også kan prøves på nettet og smartphone.

Siden IAA udstillingen i 2012 har Renault fornyet hele programmet, hvor T-serien er den største nyskabelse med en komplet nyudviklet lastvogn, som afløste den legendariske Magnum, der havde kørt i mere end to årtier. På udstillingen viste Renault en bred pallette af det nye program, som spænder fra små lette køretøjer til de helt tunge lastvogne.

>>TIMOCOM

Finder returgodset på smartphonen Den tyske it-virksomhed og fragtbørs Timocom var trods hjemmebanen også bemandet med pæredanske Maria Toft Madsen, der betjener det engelske og skandinaviske marked – herunder ca. 300 danske transport-, speditør- og industrikunder. Timocoms slagnummer p.t. er, at man nu kan bruge sin smartphone eller tablet til at finde et læs returgods eller indberette ledig kapacitet, mens man står ude hos kunden. Forretningsideen bag Timocom, der har knap 400 medarbejdere med kunder i især Tyskland samt Øst- og Nordeuropa, er at sætte transportkunder og transportører i kontakt med hinanden på nettet. På PC’eren – og nu smartphonen – kan man få et her-og-nu overblik over, hvad der rører sig på landevejene, hvad angår

32

DTL magasinet

Timocoms Maria Toft Madsen: »Vi skaffer overblikket over returgods og ledig kapacitet.«

returgods og ledig kapacitet i nærheden af ens egne last- og varebiler. »Vi skaffer overblikket men blander os aldrig i priser og aftaler. Det klarer aktørerne direkte med hinanden. Vore kunder gør i reglen det, at de skaffer sig overblikket på vores hjemmeside, og så ringer de kunden op, der har lagt en opgave ud,« forklarer Maria Toft Madsen. Da det kan være svært på forhånd at vide, hvordan man kan bruge systemet, så er der en fire ugers gratis prøveperiode.

OKTOBER 2014


Den nye Iveco EcoStralis Hi Way 480, som har et lavere brændstofforbrug end Euro 5-udgaven.

Her er årets varebil Daily.

>>IVECO

Årets varebil stjal billedet Italienske Iveco summede af glæde over, at deres Daily løb med titlen som Årets Varebil 2015. Den blev faktisk en sikker vinder foran Mercedes-Benz Vito og Ford Transit. Den ro-

buste varebil er kommet i sin tredje generation, og juryen gav den skudsmålet: ”det bedste bidrag til effektiviteten og bæredygtigheden inden for landevejstransporten med særlig hen-

blik på hensynet til miljøet og sikkerheden”. På standen kunne man bl.a. se, at kassebilens lastekapacitet er blevet optimeret. Iveco præsenterede en række Stralis og EuroCargo modeller. Ifølge producenten er det fx lykkedes at mindske Stralis Hi-Ways Euro 6-motorers brændstofforbrug med op til 4,5 procent i forhold til Euro 5. For at nedbringe vognmændenes totale omkostninger har Iveco også lanceret en såkaldt Stralis effektivitetspakke, der sætter ind på tre nøglefronter: Brændstofforbruget, vedligeholdelsen og en serie af nye produkter.

DTL fortalte om CO2-besparelser

FOTO: FRANK DAVIDSEN, DTL

logisk Institut med støtte fra Trafikstyrelsens grønne pulje. Mest interesse – bl.a. hos Europa-Kommissionens generaldirektorat for klima – vakte resultaterne fra DTLs undersøgelser, der viser en markant positiv udvikling fra 2008 og til 2012 af FOTO: FRANK DAVIDSEN, DTL

DTL deltager nu aktivt i den fælles europæiske indsats for at begrænse CO2udslippet. På en af de mange konferencer på IAA-messen præsenterede erhvervspolitisk chef Ove Holm DTLs klima-initiativer over de senere år. Heriblandt kataloget med 49 råd til at spare brændstof. Et initiativ, der blev lanceret op til COP15-mødet i København i 2009 og fulgt op af DTLs miljøkampagne i 2012, hvor der hver uge blev lanceret et nyt miljø-råd, og hvor der kom miljøartikler i DTL Magasinet fra den virkelige vognmands-verden. Ove Holm præsenterede også den spritnye Grønne beregner, udviklet sammen med Tekno-

miljøbevidstheden og det konkrete miljøarbejde blandt medlemsvirksomhederne. Konferencen var arrangeret af den internationale vognmandsorganisation, International Road Transport Union (IRU), og den tyske bilindustriforening, VDA.

DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm melder sig ind i den europæiske CO2-debat på messen i Hannover.

VESTJYSKE VOGNMÆND PÅ TUR. 40 vognmænd fra Vestjyllands Vognmandsforening ses her på vej til IAA-messen i selskab med en række leverandører fra Scania, Skifter Lastbiler, MAN, Iveco, Lastas, VBG, Codan, DieselDok, Einer Hessel, Intertruck Dealing, SAWO, Vandborg Karrosseri, AAV Dækcenter, Brejning Grusgrav og Jyske Finans. De i alt 55 tysklandsfarere nåede også en havnerundfart i Hamborg med vognmand Carsten Dyreborg som guide. Med turlederen, formand Poul Jørgensen i spidsen gennemførte de den tredje vellykkede to dages ekskursion til lastbilmekkaet i Hannover.

OKTOBER 2014

DTL magasinet

33


NYHEDER IAA Transportmessen 2014

>>IAA

Schmitz’ vokseværk En af verdens største trailerproducenter, Schmitz Cargobull vokser meget hurtigt i disse år. Det fremgik, at omsætningen fra 2013 til 2014 er vokset med hele 7,5 procent, mens produktionen i samme periode er steget med 11,5 procent. Og nettooverskuddet før skat er gået fra 41,4 millioner til 63,4 millioner euro – en stigning på 53 procent. Samtidig er medarbej-

Schmitz Cargobull viser her brændstofbesparende vindafledere eller flaps til bagenden af traileren.

dertallet steget til 5.100 svarende til en tilgang på knap syv procent. Her i Skandinavien står Schmitz Cargobull stærkt med en markedsandel på 28 procent, og koncernen har de sidste par år indført mange nye tiltag. Senest er det den helt nye trailerserie Genios, der som noget unikt har et valset chassis. Schmitz Cargobull har for længst introduceret 4-akslede tippeladstrailere, målrettet til det danske marked og ifølge oplysninger på IAA vil koncernen inden for et års tid introducere Sikkerhedspakken med en APP løsning til tippeladstrailere, som allerede findes til Schmitz Cargobulls treakslede tippeladstrailere. APP’en kan bl.a. modvirke kedelige vælteulykker ved tipning og bropåkørsler med ikke helt nedsænket lad m.v. Blandt nyhederne var også nye tippeladstrailere, foreløbig dog kun som 3-akslede til lav vogntogsvægt med løsningen Festisolerung Thermo Pro, der er en form for en speciel fuldisoleret version til transport af varm asfalt.

Vognmand Jesper Kjærsgaard forstår godt Truck of The Year-juryens valg.

Glad for vinderlastbil Hos LMT Transport i Hedensted har vognmand Jesper Kjærsgaard den første i Norden, som sidste år fik leveret en ny Renault T-serie og siden er der yderligere en Renault T i flåden, som omfatter 15 køretøjer. Han har også i mange år været Renault Premium-kunde: »Vi er generelt godt tilfredse med de to nye Renault T lastvogne, og de har, efter indkørselsperioden er overstået, et rimeligt brændstofforbrug. Alle chaufførerne er meget glade for at køre i T-serien, som vi har store forventninger til, ikke mindst på baggrund af de mange års gode erfaringer med Premium-serien. Serviceringsmulighederne er også gode,« siger Jesper Kjærsgaard til DTL Magasinet. De to Renault T vogne er henholdsvis en T430 4x2 trækker og en T380 4x2 sololastvogn, begge

34

DTL magasinet

med Sleeper Cab, og begge udstyret med en sekscylindret Euro 6-motor på 11 liters slagvolumen. Begge er også udstyret med Optidriver AT transmission med automatiseret gearskifte og koblingsbetjening. Bremsesystemet er et ABS/EBS anlæg med bl.a. ESC (Elektronisk stabilitetskontrol), BAS (Bremseassistent) og ASR (Anti Spin Regulation), og parkeringsbremsen er en EPB (Elektronisk parkeringsbremse) automatisk parkeringsbremse. Et udtræk på de lastvognes brændstofforbrug viser at T 430-trækker, i snit ved blandet kørsel kører 3,45 km/l mens T-380 forvogn i snit ved blandet kørsel, kører 4,47 km/l. Der er en lille forbedring i forhold til en tilsvarende Premium, som kører ca. 4,36 km/l, og det må vel betegnes som ganske fint,« slutter Jesper Kjærsgaard.

Krones store udendørs ramme med køretøjer sat op i flere etager.

>>Krone

Krone ændrer fokus Hos den verdensomspændende familievirksomhed Krone er fokus i forhold til tidligere IAA-udstillinger flyttet fra det produktfikseret til nu at omfatte hele palletten omkring trailere og opbygninger. Så overskriften var da også ”velkommen i Krone-verdenen” og hele standen var bygget op over et ”All-inKrone-Koncept”. »I de seneste år har vi ofte fastslået, at vore kunder ikke kun ønsker vores kompetence som en trailerproducent, men også udfordrer os som en full-service leverandør omkring hele traileren. Vi har bl.a. reageret ved at integrere kompetence fra Gigantaksler til at kunne tilbyde vores egen Kroneaksel. Men også på andre komponenter kan vi nu tilbyde Krone-design, der letter det daglige arbejde hos transportvirksomhederne enormt, fordi de ved alle spørgsmål vedrørende service, vedligeholdelse og reservedele kun behøver én kontaktperson,« siger adm. direktør, Bernard krone. Blandt de nye dele finder man også Kronedæk og flere andre vigtige reservedele, der nu er i originalt Krone-design. På spørgsmålet om hvorvidt Krone vil være med på produktionen af 4-akslede trailere, som passer godt til det danske marked, lød svaret, at der p.t. er for lille efterspørgsel til, at man vil sætte en sådan produktion i gang. DTL Magasinet spurgte også, om det er muligt at få leveret Kronetrailere med et tilladt kongebolttryk på op til 18 ton. Svaret var, at Krone kan producerer trailere med et tilladt kongebolttryk på 18 ton, men der har ikke været nogen efterspørgsel efter denne trailertype. Produktionen hos Krone har udviklet sig godt, og den årlige produktion har nu passeret produktionstallene fra før-kriseårene 2007 / 2008.

OKTOBER 2014


Den nye Doblò fejrede verdenspremiere på IAA med designfællesskab med den store Ducato.

Varebilerne

Sløret løftet for kommende Transporter Tekst og fotos Carsten Teiner

V

Ws varebilsfolk ved godt, at Transporteren er ved at have nogle år på bagen, men en ny er da også klar næste år. Prototypen Tristar, som blev vist på IAA-messen, er et godt bud på linjerne i den kommende T6 model. Den var ganske vist bygget som en meget avanceret bil – formet som et rullende konferencerum. Som pick-up ganske vist, men det var også front og instrumentering, der var det mest spændende. Bilen har permanent 4Motion firehjulstræk med 30 cm frihøjde, mekanisk baghjulstræk med bagaksel med spær. Dieselmotoren er på to liter og yder 180 hk. Caddy, der også kommer i 2015, forventes også at blive lanceret med el-motor (eCaddy), men den første el-varebil bliver e-Load up!, som byder på en meget lille varerum. Rækkevidden på 80-165 km. I 2016 kommer så den nye Crafter – bygget af

Vi følger op på IAA-messen i næste nummer med en chassis- og kran-special.

OKTOBER 2014

VW på en ny fabrik i Polen efter mange års produktionssamarbejde med Mercedes-Benz. De andre nyheder Fiat har netop lanceret den nye Ducato, og nu følger Doblò med skarpere linjer end forgængeren og meget tæt på designet fra Ducato. Den nye Doblò havde verdenspremiere på IAA – og

den byder på samme kvalitetsløft, som man kan se i Ducato. Bilen kommer i begyndelsen af 2015. Den nye Doblò er mere funktionel: Der er plads til tre personer, og den har en passagerbænk med aflæggeplads under sædet. Midter-ryglænets hynde kan desuden vippes frem som skrivebord. En stor overraskelse på IAA var den nye i350 Cargovan kassevogn fra Hyundai, som nærmest er en kopi af Mercedes Sprinter. Nyttelasten er 1,4 tons og trailervægten er 2,5 tons. Prisen forventes at blive attraktiv, så måske varebilsbranchen skal passe lidt på. i350, der skal bygges i Tyrkiet, skal i første omgang ikke sælges i Danmark, men i fem større lande i Europa. Nissan viste deres elektriske varebil eNV 200, som kommer i flere og flere versioner – både som Van og minibus – men senere kommer der endnu flere elektriske varebiler fra Nissan, lovede ledelsen. Spændende – for næste varebil fra Nissan bliver afløseren for Primastar, som kommer næste år. Ford viste det fulde program af Transit-varebiler, der er komplet med Courier, Connect, Custom og 2 Tons-udgaven. Sidstnævnte fejrede også premiere med firehjulstræk, men kan også få med for- og baghjulstræk. Det samme gælder for den nye Mercedes-Benz Vito, der også havde officiel premiere på IAA – og skal fra 2015 også sælges i Nord- og Sydamerika. Mercedes-datterselskabet Fuso viste en ny el-udgave af Canter – samt den større udgave på 8,55 tons. Renaults små varebiler var ikke med på IAA – men søstermodellen til Trafic, Opel Vivaro, var med. Bilen i de største udgaver dobbelt-turbo motorer. På standen var også den moderniserede Movano med ny 2,3 dobbelt turbomotor. Renaultudgaven Master kunne dog ses hos Renault Trucks. ■

VW Tristar blev vist på IAA som en prototype, men designet er fra den kommende T6 Transporter.

DTL magasinet

35


»Goddag,

det er fra Miljøtilsynet« Sådan får du det bedste ud af Miljøtilsynets besøg De fleste miljøtilsyn udføres af kommunerne. Og de er for alvor begyndt at bruge den branchevejledning for vognmænd, som Miljøstyrelsen udsendte sidste år. Her er hvad Miljøtilsynet især fokuserer på: SAMTALEN Miljømedarbejderen orienterer om love og kommunale regler. Dialogen handler imidlertid lige så meget om gode råd til, hvad virksomheden selv kan gøre til daglig, og hvad man især skal være opmærksom på. Der kan også blive tale om egentlige påbud og krav om, at noget skal bringes i orden. ■

MILJØSKADERNE OPSTÅR TYPISK: … hvor der er affald

baggrundsFOTO Sarah Butman

Her tjekkes: Om kommunens forskrifter og regulativ er overholdt (bl.a. korrekt opbevaret, kildesorteret og at beholdere til brændbart affald ikke indeholder bioaffald og dagrenovation. Om der er dokumentation for bortskaffelse af farligt affald og til genbrug. Om indsamler, transportør og modtagested er i affaldsregistret. Om indberettede affaldsmængder på Virk.dk svarer til affaldsproduktionen. De gode råd: Sortér affaldet bedst muligt og sats på genanvendelse af fx jern, metal, pap, paller, dæk og spildolie. Sørg for gode beholdere til de forskellige slags affald

36

…hvor der er olie- og brændstoftanke

Her tjekkes: Om placering, registrering og egenkontrol er i orden. De gode råd: Kend olietankbekendtgørelsen, som bl.a. kræver, at vognmanden har sine

DTL magasinet

tanke korrekt registreret i BBR. Vær sikker på at der heller ikke er registreret tanke, der ikke længere findes. Husk at tankene har synlige mærkeplader, og at de står, hvor påkørsel er umulig. Tanke under 6.000 liter skal sløjfes hvis de er for gamle. På store tanke kan en elektronisk lækagealarm være en god ide.

…. hvor der er tankningspladser

Her tjekkes: Om den er i ordentlig tilstand og om der er revner i belægningen. Om pistolen fra standeren ikke kan nå ud over tankningspladsen, og om udluftningsrør og påfyldningsstuds er indenfor tankningspladsen, så spildet løber til et afløb, der er koblet på olie- eller benzinudskilleren. De gode råd: Husk at AdBlue skal håndteres som andre farlige stoffer. AdBlue må ikke slippe ud i kloakken, da det belaster rensningsanlægget voldsomt. Efterse tankningspladsen jævnligt for revner i belægningen, der skal hindre udsivning.

…. hvor der håndteres spild Her tjekkes: Om der er tegn på spild, og om det håndteres korrekt og om årsagen til spildet er bragt i orden. Tilsynet kan også tjekke om medarbejderne kender forholdsreglerne. De gode råd: Husk at risikoen for at spilde olie og kemikalier opstår ved omhældninger, aftapning eller overfyldning men også fra stænk og utætte slanger. Saml spildet op hurtigst muligt og brug evt. savsmuld, kattegrus eller klude. Brug spildbakker hvor der er mange dryp. Hav afdækningsmåtter klar ved kloakkerne. Brug gerne vegetabilske hydraulikolier i stedet for mineralsk olie.

…. hvor der er støj

Her tjekkes: De eventuelle kilder til støj. En orienterende støjmåling kan blive aktuel. De gode råd: Der er en støjvejledning på Miljøstyrelsens hjemmeside med de tilladte støjgrænser. Støjen kommer typisk fra kompressorer, trafik på anlægget, udsugningsan-

OKTOBER 2014


…. hvor der er spildevand

Her tjekkes: Om olieudskilleren har alarm og flydelukke. Om vaskepladsen er i orden, vaskemetoden og om der er brugsanvisninger til vaskemidlerne. Om vilkårene i spildevandstilladelsen overholdes, og om der er dokumentation for olie og slam fra udskilleren er opsamlet og afleveret som farligt affald. Om egenkontrollen med olieog benzinudskiller og sandfang fungerer. De gode råd: Hav tilladelsen til udledning af spildevand i orden. Kontakt evt. kommunen for at høre om tilladelsen er tidssvarende, og hvis du tager nye vaskemidler i brug – eller om dit evt. udskilleranlæg skal med i en tømningsordning. Her er under alle omstændigheder brug for en god, løbende egenkontrol. Etablering af en ny vaskeplads kræver både en byggetilladelse og en spildevandstilladelse. Brug ikke højtryksrenser

OKTOBER 2014

eller stærke sæber, hvis der ikke er installeret en såkaldt koalescensudskiller. Der står meget mere i selve vejledningen til de danske vognmænd. Den kan læses på DTLs hjemmeside, www.dtl.eu.

…hvor der opbevares kemikalier og flydende farligt affald Her tjekkes: Om spildbakkerne er tomme, og om de kan rumme indholdet fra den største beholder. Om pladsen har en tæt belægning, så udsivning forhindres. Om der er nogen som helst risiko for udslip til jord, kloak eller grundvand. De gode råd: Opbevar kemikalier og flydende giftaffald i originalemballagerne eller i UNmærkede beholdere og tromler. Placér dem i spildbakker eller indret evt. en egentlig oplagsplads uden afløb og med opkant, så intet kan sive væk. Bunden skal være asfalt eller beton uden revner – fliser og SF-sten dur normalt ikke, så skal der være en membran under. ■

Når Miljøtilsynet kommer på besøg, så sørg for at få noget ud af besøget. Du skal alligevel betale for det. Det er i alles interesse, at vi undgår miljøskader. Se besøget som en god mulighed for en dialog om tingene med udgangspunkt i den nye branchevejledning, der er blevet til i samarbejde med branchen.

læg og tomgangskørsel. Prøv så vidt muligt at begrænse støjen overalt og undgå tomkørsel. Sørg også for at slukke kompressorer efter arbejdstid.

DTLs konsulent Lisbet Hagelund

DTL magasinet

37


Virksomheden ny lov

Risikerer skattestigninger allerede i år DTL Magasinet har bedt vores samarbejdspartner Deloitte om at orientere om den nye virksomhedsskatteordning Af Jane Dyhr Gadegaard, Deloitte

Med ændringerne af virksomhedsskatteordningen kan man ikke længere stille sin personlige virksomhed som sikkerhed for private lån. Erhvervsdrivende har i flere år haft mulighed for at stille det overskud, man havde i sin virksomhed som sikkerhed for privat gæld. Men pr. 11. juni 2014 satte en ændring af virksomhedsskatteordningen en stopper for det, og Folketinget indførte vandtætte skotter mellem virksomheden og den private økonomi. Hos Deloitte vurderer vi, at ændringerne af loven vil ramme mere end 10.000 erhvervsdrivende. Heraf skal en stor del forberede sig på at betale en højere skat allerede fra i år.

Find ny sikkerhed inden 2018 Virksomhedsskatteordningen er for mange en optimal ordning, fordi man kan spare overskud op i virksomheden, og kun betale skat på 24,5 % af de penge, der bliver stående i virksomheden. Først i det øjeblik, man trækker pengene ud til forbrug, skal man betale den fulde indkomstskat af beløbet. Dette er ikke ændret. Men tidligere har man kunnet lade opsparingen stå i virksomheden og i stedet for optage privat gæld med virksomheden som sikkerhed. Med de nye stramninger er dette ikke længere muligt. Al gæld, der er optaget før 11. juni 2014 får de erhvervsdrivende indtil 31. december

Jane Dyhr Gadegaard, der her orienterer om lovændringen, holdt tillige et indlæg om sagen på DTLs regionsrådsmøde hos Codan i sidste måned.

2017 til at finde en ny sikkerhedsstillelse for. Ellers betragter SKAT

hele det opsparede beløb i perioden 11. juni 2014 til 31. december

NU OGSÅ ND PÅ SJÆLLA

38

DTL magasinet

OKTOBER 2014


2017, som hævet, og det bliver beskattet derefter i 2018. ”Mellemperiode” giver øget skat i år Der, hvor mange kan komme i klemme er, hvis man har stillet virksomhedens aktiver som sikkerhed i perioden fra lovforslaget blev fremsat til det blev ved-

de nye regler. Beløbet beskattes altså på samme måde, som hvis man havde hævet pengene. Og det kan risikere at give en grim overraskelse, når skatten skal betales. Desuden står det stadig uklart, om man skal betale skatten en gang til, når man hæver pengene.

visse tilfælde ifølge Skatteministeriet også dække bankens generelle modregningsret. Det vil sige bankens ret til at tage en del af de penge, man har stående på sine konti for at udligne eventuel gæld. Dette kan være vidtrækkende for mange virksomhedsejere.

For at få overblik over, hvordan de nye regler rammer, og om man skal stille ny sikkerhed for sine lån, bør man tage fat i sin bank. Man bør desuden tage fat i sin revisor, da reglerne er komplicerede og kræver en individuel gennemgang

taget. Selvom loven først blev vedtaget den 9. september 2014, gælder ændringerne allerede fra 11. juni 2014. Har man i den periode og i den efterfølgende periode stillet flere af sin virksomheds aktiver som sikkerhed, falder de under

Sikkerhedsstillelser kan være mange ting Når man ser på konsekvenserne af ændringerne for ens virksomhed, skal man huske på, at sikkerhedsstillelse er et bredt begreb. Det er direkte pant og virksomhedspant, men kan i

negativ. Det bliver først muligt, hvis man indskyder kontanter i virksomheden. Desuden er den ekstra rente, der bliver lagt på, hvis man tager et privatlån i sin virksomhed, blevet hævet med 3 %-point. For at få overblik over, hvordan de nye regler rammer, og om man skal stille ny sikkerhed for sine lån, bør man tage fat i sin bank. Man bør desuden tage fat i sin revisor, da reglerne er komplicerede og kræver en individuel gennemgang. I Deloitte står vi parat til at svare på spørgsmål og rådgive om virksomhedsskatteordningen. ■

Negativ saldo og renter Endelig er en konsekvens af stramningerne af virksomhedsskatteordningen, at det fremover ikke vil være muligt at spare op i virksomhedsskatteordningen, hvis saldoen på den såkaldte indskudskonto er

Redder livo, g omdømme deadlines

Aktiveres med et enkelt tryk på en kontakt i førerhuset!

Saving lives, deadlines and reputations

Sikkerhed

www.onspot.eu

Ansvarlighed

Tillid

Member of VBG GROUP


Scania Fleet Management Aktivér forbindelsen - så er du kørende

Sæt fokus på

sygefraværet Codan-undersøgelse viser, at transportvirksomhederne ikke har styr på de ansattes fravær

M

NYHED!

Oversigtsrapport Inkl. i Communicator-pakken er 10 års abonnement på Oversigtsrapport *)

Brændstofanalyse

GPS-kort Du kan udbygge din Scania Fleet Management-løsning med positionering og alarmering

*)

Gælder fra den 1. november 2014

Her kan du fastlægge mål for lastbil og chauffør og se detaljerede driftsdata

Se mere på www.scania.dk/service/fms

ere viden og større fokus på sygefravær kan spare virksomheder for mange penge. Det viser en ny undersøgelse fra Codan, hvor bl.a. transportbranchen indgår. Den viser, at knap en tredjedel af virksomhederne ikke har styr på medarbejdernes sygefravær. Desuden ved over halvdelen ikke, hvad sygefravær koster virksomheden i kroner og øre. Sygefravær kan koste dyrt i tabt arbejdsfortjeneste og lønudgifter til vikartimer. Men helt hvor meget, det trækker på bundlinjen, er langt fra alle virksomheder klar over. Ifølge Codan-undersøgelsen ved over halvdelen (51 procent) af de adspurgte virksomheder i undersøgelsen ikke, hvor meget sygefraværet betyder for bundlinjen. Og knap en tredjedel (29 procent) ved ikke, hvor mange sygedage medarbejderne har i gennemsnit på et år. »Sygefraværet og de afledte omkostninger får for lidt opmærksomhed i virksomhederne. Det gælder også inden for transportbranchen, hvor dagligdagen ofte er for travl til at prioritere det. Det er ærgerligt, når vi ved, at enkle tiltag kan have en positiv effekt på sygefraværet,« siger Morten Jepsen, chef for Codan Sundhed. Fitness og fraværssamtaler »For transportbranchen ved vi, at medarbejdere har en øget

risiko for livsstilssygdomme som følge af stillesiddende arbejde og skiftende arbejdstider. Her kan et arbejdsgiverbetalt fitnessabonnement fx være med til at øge fokus på fysisk aktivitet uden for arbejdstiden. Et andet enkelt greb til at mindske sygefravær er at holde fraværssamtaler med sygemeldte medarbejdere, så man i fællesskab kan finde en løsning, der kan fastholde medarbejderen i arbejde. I sidste ende kan øget fokus på medarbejdernes sygefravær spare virksomhederne både penge og besvær,« uddyber han. Færre sygedage med sundhedsforsikringer Det er i høj grad i virksomhedernes interesse at nedbringe sygefraværet. Og meget tyder på, at private sundhedsforsikringer kan være et effektivt værktøj til dette. En undersøgelse foretaget af Forsikring & Pension i 2010 viser, at medarbejdere med sundhedsforsikring i gennemsnit sparer 1,2 uges fravær i forhold til ikke-forsikrede over en periode på tre år. »Virksomheder kan via sundhedsforsikringen opnå væsentlige besparelser i forhold til tabt arbejdsfortjeneste og lønudgifter til vikarer, fordi de sundhedsforsikrede medarbejdere kommer hurtigere i behandling og dermed hurtigere kommer oven på igen. Det kan mærkes på bundlinjen,« siger Morten Jepsen. ■


ALTID 200 NYE PÅ LAGER TIL AFHENTNING ®

sing

Lea

fra kr.

g

in s a e L

5.799-

*

fra kr.

ng easi

L

fra kr.

sing

Lea

10.999-

*

fra kr.

3.999-*

10.999-

*

g

in s a e L fra kr.

sing

Lea

fra kr.

6.799-*

3.999-

*

g

in Leas fra kr.

sing

6.999-

Lea

*

61 M

3

fra kr.

5.599-

*

3 M 7 3

sing

Lea

fra kr.

3.299-

*

2 2 M3

RING ELLER KOM FORBI -

Mobil: +45 6039 1667

Jacob Jørgensen

Mobil: +45 6039 1651

Ivan Kristensen

Mobil: +45 2228 1514

Jan Bertelsen

Kontakt vores salgsteam:

Mobil: +45 4018 2222

LASTAS

Anders Larsen

* betingelse af finansierings godkendelse

VI HAR ET GODT TILBUD OG KAFFE PÅ KANDEN!

Energivej 35 | DK-8722 Hedensted | Tlf.: + 45 7219 8000 | info@lastas.dk | www.lastas.dk


medlemmerne netværk

Henrik Voss har brugt Wuxus længe og er medstifter af det nye anpartsselskab for Wuxus-vognmænd.

Wuxus-bruger

Backup fra gode kolleger er guld værd

Gammel Nokia-mobil sørger for forbindelsen Tekst og foto af John Larsen

W

 uxus handler om mennesker - ikke computere og it.« Det siger selvkørende vognmand Henrik Voss, Hvidovre, der kører med styk- og fragtmandsgods i sin 24 tons 3- akslede MAN TGX XXL. Han har firmaet Voss Express ApS, og hans daglige kontakt med Wuxussystemet er en gammel, slidstærk Nokia 6310 telefon. Den bruger han til at kontakte sine Wuxus-kolleger, når han fx har fået en ordre, der kræver en ekstra lastbil. Eller også ringer en af hans kontakter på Nokia’en, fordi de har brug for hans hjælp. Henrik Voss har været selvstændig distributionsvognmand siden 1997.

42

DTL magasinet

Han fik smag for transportbranchen, da han som medejer af Dragerforeningen fik en del kørselsopgaver bl.a. for DSB Gods. »For mig er Wuxus stedet, hvor

Henrik Voss bruger sin gamle Nokiatelefon, når han skal bruge Wuxusnetværket.

vognmænd, der stoler på hinanden, samarbejder.« DTL Magasinet har sat Henrik i stævne for at høre om, hvordan en vognmand egentlig får gavn af at bruge DTLs samarbejdspartner, Wuxus. Virksomheden har gang i markedsføringen på bl.a. årets udstillinger, og det hedder sig da også, at ”WUXUS udvikler it-løsninger, der på en brugervenlig måde, hjælper den selvstædige vognmand i sin hverdag”. Tomkørsel kan mindskes, fordi man nemt får et overblik over, hvor der er ledig lastekapacitet i nærheden. Vognmanden får mulighed for at fylde vognen op og få returlæs, og en virksomhed kan let finde en lastbil i nærheden til at transportere sine varer. Kort og godt skaber Wuxus’

hjemmeside direkte kontakt mellem vognmanden og nye kunder. Nærmest ledige lastvogn Wuxus blev startet i 2010 af seks vognmænd, der ville gøre det let for kunder at finde den nærmeste ledige vogn. Samtidig ville de skabe et sammenhold i transportbranchen for alle vognmænd uafhængig af transportcentraler og foreninger. Henrik Voss var en af pionererne: »En dag dumpede en kuvert ind af døren med en indbydelse til at høre om det nystartede Wuxus hos Iveco i Glostrup. Jeg mødte op og har haft stor glæde af det sidenhen. Wuxus skaber en platform på nettet, hvor man kan se, hvor de tomme biler er. Dem kan jeg se på min Ipad i førerhuset, når der er behov for det. Jeg er jo ikke teknologiforskrækket,« griner han. »Men Nokia’en er nu mit vigtigste Wuxusværktøj.« Han er glad for friheden til at bruge systemet. Udover et månedligt gebyr er det gratis, »så der er ikke tale om fx en vognmandscentral, hvor du betaler for, at andre styrer dine transporter.« Henrik Voss tæller på fingre: »På en måned er jeg i kontakt med 10-12 Wuxus-kolleger om opgaver. Men jeg har ca. 40 Wuxus-vognmænd på kontaktlisten. Man finder hurtigt frem til ligesindede, som du svinger godt med, og som du godt tør betro opgaver hos dine faste kunder. Opgaverne kan variere meget – lige fra en palle på 50 kg til hele læs og kørsler i flere dage. Jeg skønner, at Wuxus på en eller anden måde er medspiller i op til 70 procent af min omsætning. Noget andet er, at jeg som selvkører ikke står alene i hverdagen. Der er altid en god kollega, der ved noget, hvis du står i en ukendt situation.« Henrik Voss har også brugt Wuxus til at opnå dieselrabat og indkøb af dæk hos Euromaster. Han ser frem til at blive koblet på Wuxus’ nye automatiske faktureringssystem, så der bliver spyttet en regning ud, når en opgave er gennemført. »Det giver bedre kredit og letter mig i hverdagen, hvor jeg kan bruge tiden på at få nye kunder eller andre opgaver.« ■

OKTOBER 2014


Wuxus-netværk danner anpartsselskab Netværket af vognmænd tilknyttet Wuxus har taget skridtet videre og dannet et anpartsselskab for at samarbejde bedre i den benhårde konkurrence om kunderne. »De Danske Vognmænd er stiftet 23. september 2014 af en række vognmænd, som har det til fælles at ville styrke konkurrenceevnen for danske vognmænd. Vi ved, at konkurrencen er hård for alle vores kollegaer ude på landevejene, og i højere grad presses vi på pris, som i værste fald får nogle til blive lidt for kreative. Sådan behøver det ikke at være,« siger Ole Werner, talsmand for DTLs selvkørernetværk øst for Storebælt og næstformand i bestyrelsen for De Danske Vognmænd ApS. »Vi vil vise vejen frem til en branche, som kunderne kan stole på. Vi står sammen og hjælper hinanden til at få flere kunder, skabe mersalg og effektivisere gennem maksimal udnyttelse af vores vogne. Og hos De Danske Vognmænd får alle vognmænd indflydelse, for alle er ligeværdige medejere. Som vognmand beholder vi stadig vores selvstæn-

1 ud af 4 medarbejdere bliver langtidssygemeldt Hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syg i længere tid eller kommer til skade, kan det koste indtjening. Flere undersøgelser viser, at en sundhedsforsikring er med til at forkorte sygefravær – og dermed give en sundere bundlinje.

dighed og ingen vil blande sig i vores forretning. Men står vi sammen, er vi stærkere, når vi tilbyder alle danske kunder at gå ét sted hen for at få Ring og hør hvordan du forsikrer dig dygtige og ærlige danske vognmænd. Kravene til at være med er reelle: selv, dine medarbejdere og din bundlinje, alle vognmænd skal være medpå tlf. 33 55 50 50. ejere, man skal opretholde dansk lovgivning, vognmandsforretning skal være dansk registreret, alle vogne Codan Forsikring A/S skal være dansk indregistreret, alle 10.14 CVR 1052 9638 codan.dk/transport chauffører skal tale dansk og ansat efter danske overenskomster jf. godskørselslovens §6 stk. 3. Et brud på kravene vil medføre øjeblikkelig xxxx_CL_A_Sundhed_DTL_90x127.indd 1 30/09/14 bortvisning. Vi håber, at rigtig mange danske vognmænd vil støtte op omkring dette initiativ, vi har brug for alle derude, som kan se sig selv i denne kontekst,« siger Ole Werner. For at være med skal vognmændene købe en anpart til 4.000 kroner. Det sikrer en ligeværdig ejerkreds, hvor alle har én stemme. Formand for anpartsselskabet er vognmand Hasse Palmelund. Yderligere information på telefon 4422 0166.

Købes kontant

Lastbiler · Trailere · Entreprenørmaskiner FØLG OS PÅ FACEBOOK

facebook.com/euronor.dk

Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08 Jan Løw-Larsen: +45 40 55 50 90

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

09.24


overblik ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU Månedens vigtigste branchesager

Regeringen giver EU-Kommissionen svar på tiltale om cabotagereglerne Regeringen har givet en meget klar og kontant tilbagemelding til EUKommissionen på dens beskyldninger om, at man her i landet ikke spiller med på EUs cabotageregler. Det fremgår af et notat, som transportminister Magnus Heunicke netop har fremsendt til Folketinget om de såkaldte åbningsskrivelser – varsling om retssager – som Kommissionen tidligere på året fremsendte til den danske stat. Regeringens holdning er klar: Man står fast på, at de gældende regler ikke administreres i strid med lovgivningen. DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard bifalder regeringens håndtering af Kommissionens henvendelse:

»Den danske regering har bestemt noget at komme efter. 11 EU-lande har nu slået på,

at de eksisterende regler ikke giver den fornødne klarhed, og vanskeligt kan administreres. Tilfældet er åbenbart, at Danmark som det første land konkret skal stå for skud, når EU prøver på at finde ud af, hvordan man nationalt forholder sig til tingene. Godt at regeringen står fast på sine synspunkter også i en sag af juridisk karakter. Man skal ikke bare lægge sig fladt ned.« Kontrol Først og fremmest har forholdene

ved selve cabotagekontrollen faldet Kommissionen for brystet. Kommissionen mener bl.a., at Danmark ikke på stedet kan kræve dokumentation for en eventuel cabotagekørsel, da hver kontrol er en ny administrativ sag. Til det mener regeringen, at der ved EU-reglernes krav om at forelægge dokumentation inden for rimelig tid skal forstås fremvisning ved selve kontrollen. Dette ud fra behovet for at lette kontrollen og undgå, at dokumenter forfalskes, og dermed sikre overholdelse af forordningens regulering af cabotagekørsel. Restriktioner i den fremgangsmåde vil skabe unødige administrative byrder. Regeringen peger samtidig på de teknologiske muligheder og udviklingen siden 2007, som gør det nemt og hurtigt at fremskaffe den krævede dokumentation – fx via smarttelefoner eller lignende – inden for ”rimelig tid” i forbindelse med en kontrol. Regeringen har dog besluttet sig for at ændre ordlyden i cabotagevejledningen på dette punkt: Det vil nu fremgå af vejledningen, at dokumentationen skal kunne fremvises ”inden for rimelig tid” efter standsningen af køretøjet, at elektronisk fremsendelse af dokumentation til bilen inden for ganske kort tid accepteres, og at fremskaffelse af dokumentationen

ikke må medføre en væsentlig forsinkelse af politiets kontrol. Bøder Bøderne for cabotageovertrædelser har også været i søgelyset hos EU-Kommissionen, der finder, at Folketingets beslutning om en bødesats på 35.000 kr. for ulovlig cabotagekørsel ikke står i et ”rimeligt forhold” til overtrædelsens grovhed. Kommissionen mener især, at bøderne kan påføre ikke-hjemmehørende transportvirksomheder en urimelig byrde. Særligt kritiserer Kommissionen, at de danske myndigheder ikke åbner mulighed for en nedsættelse af bøder i tilfælde af formildende omstændigheder. Regeringen giver som meget kontant gensvar, at den faktisk finder, at de vejledende bødesatser opfylder kravet om proportionalitet i forhold til forseelsen. Derudover kan domstolene jo tage højde for formildende omstændigheder. Antal ture Endelig har EU-Kommissionen taget fat i de danske retningslinjer for læsse- og lossesteder, hvor Kommissionen mener, at EU-reglerne ikke tillader, at dansk lovgivning hindrer ikke-hjemmehørende transportvirksomheder i at udføre cabotagekørsel bestående af flere læsse- og lossesteder.

EU-lande gider ikke vognmandsadministration Det står skidt til med engagementet hos myndighederne på vognmandsområdet – skal man tro en netop udgivet rapport fra EU-Kommissionen, der må give anledning til røde ører i flere EU-lande. Danmark og Finland er blandt de seks medlemslande, der slet ikke har leveret lovpåkrævet information til EU om, hvordan det går med administrationen af vognmandstilladelser. Derudover er der problemer

44

DTL magasinet

med indsamling af disse data, fordi landene har højst forskellige tilgange til det. Det fælles europæiske register, ERRU, som skulle sikre koordination mellem myndighederne, fungerer ikke på grund af manglende data. Rapporten er den første statusrapport og omhandler perioden december 2011-december 2012 om administrationen efter forordningen om adgangen til vognmandserhvervet, som medlemsstaterne selv vedtog i 2009.

»Man kan undre sig over, at medlemslandene i årevis kan sidde og forhandle nye regler for vognmandsvirksomhederne og pålægge hinanden gensidige forpligtelser. Og når det så kommer til stykket, er man ikke selv klar til at opfylde egne krav,« udtaler formand for Nordic Logistics Association (NLA) og direktør i DTL Danske Vognmænd Erik Østergaard.

Ny EU-dom tvinger Danmark til at udveksle informationer om overtrædelser En dom afsagt af EU-domstolen i maj i år gavner trafiksikkerheden i EU, da den vil tvinge blandt andre Danmark til at foretage grænseoverskridende udveksling af oplysninger om færdselslovsovertrædelser. Den slags informationsudvekslinger gør det nemlig muligt for EU at forbedre trafiksikkerheden. Derfor hører informationsudvekslingerne hjemme under transportreglerne – og ikke under de retlige og indre anliggender, fastslår dommen. Her kan Danmark ikke undslå sig. Chefjurist i DTL John Roy Vesterholm mener, det er positivt, at Danmark nu kommer med i samarbejdet: »Det handler

om trafiksikkerhed og effektiv kontrol. Antallet

af udenlandske lastbiler på de danske veje er steget betragteligt de senere år, og der har været flere tilfælde med kedelige sager, hvor udenlandske chauffører har været involveret – blandt andet spirituskørsel er et stort problem”, siger chefjuristen.

Fremgangsmåden begrænser efter Kommissionens opfattelse ikkehjemmehørende transportvirksomheders muligheder for at tilrettelægge deres transportoperationer i Danmark. Her er regering helt stålsat:

Transportministeren tager udgangspunkt i et eksempel, hvor helt op til 11 ture vil kunne anses for én cabotagetur.

Hvis en udenlandsk transportvirksomhed kører cabotage i Danmark med både flere læssesteder og flere lossesteder, hvorved der foretages mere end tre cabotagekørsler, er der derfor efter den danske regerings opfattelse tale om ulovlig cabotagekørsel.

OKTOBER 2014


På et møde i København i sidste måned med bestyrelsen for Nordic Logistics Association, NLA, blev den internationale vognmandsorganisation IRUs generalsekretær Umberto de Pretto præsenteret for de udfordringer, som nordisk vejtransport står overfor. Med de gældende cabotageregler og måden, de forvaltes på, er nordiske vognmænd under større pres end nogensinde, fastslog NLA-toppen over for generalsekretæren. NLA lagde vægt på,

at selv om der arbejdes på løsninger, er et afgørende forhold viljen og ressourcerne til en effektiv kontrol, som sikrer, at der er fair og lige konkurrencevilkår.

Umberto de Pretto udtrykte forståelse for situationen og de udfordringer, som nordiske vognmænd står overfor. Han understregede, at også IRUs arbejde i Bruxelles fokuserer på disse

OKTOBER 2014

FOTO: PER DAUGAARD

IRUs topchef forstår de nordiske cabotageudfordringer

IRUs canadiske generalsekretær Umberto de Pretto besøgte København en solskinsdag i september og nåede lige at se den lille havfrue inden han mødtes med de nordiske topfolk. Her ses fra venstre Michael Nielsen IRU Bruxelles, Geir A. Mo NLF, Iiro Lethonen SKAL, Umberto de Pretto, IRU, Erik Østergaard DTL-Danske Vognmænd, Rickard Gegö SÅ og Søren H. Larsen NLA.

problemer og udfordringer – og den prioritering skal fortsætte. En udfordring er også at sikre, at EUs medlemsstater finder løsninger

sammen - inden for rammerne af EU-lovgivningen, og at der ikke udvikles nationale systemer med for store forskelle.

Som et eksempel på en del af løsningen præsenterede Sveriges Åkeriföretag (SÅ) organisationens kampagne ”Fair Transport”. DTL, NLF og SKAL har også en række tilsvarende initiativer med fokus på at få transportkøberne og kunderne til at få bedre forståelse for kvalitet og bæredygtighed i vejtransport. Udover formanden Erik Østergaad består NLA bestyrelsen af Geir A. Mo, adm. direktør for norske NLF, Rickard Gegö, adm. direktør for svenske SÅ og Iiro Lehtonnen, adm. direktør for finske SKAL. De deltog alle i Københavnsmødet sammen med NLA’s adm. direktør Søren H Larsen og lederen af IRU’s kontor i Bruxelles Michael Nielsen. Den 52 årige canadisk-italienske vicegeneralsekretær Umberto de Pretto blev i april sidste år udpeget til den ny topchef i den internationale vejtransportorganisation IRU efter 18 år som stedfortrædende generalsekretær.

DTL magasinet

45


Navne NOTER FOTO: NLA

nye ansigter

Transportmessen har netværk af ambassadører Af Nadia Christensen

Amanda Windeman og Martin Markmanrud arbejder for de nordiske vognmænd i Bruxelles.

Nye praktikanter i Bruxelles Nordic Logistics Association har fået to nye praktikanter, Martin Markmanrud og Amanda Windeman. Norske Martin, 27, har senest læst i København. Han har BA i social antropologi fra Oslo og læser kandidat i geografi på Københavns Universitet. Han har nogle års erhvervserfaring fra forskellige entreprenørfirmaer, hvor han har lavet alt fra fjeldsprængninger til norsk skovarbejde. Amanda, 22, er fra Sverige. Hun har fulgt et treårigt program på handelshögskolan i Göteborg med fokus på kulturgeografi, miljø og sanfund. Hun har sidste efterår været i praktik på Göteborg Havn og arbejdede bl.a. med pladser til tunge køretøjer i havnens nærhed.

ALKOHOL RÅDGIVNING HOS PENSIONDANMARK Har en medarbejder eller en af deres pårørende alkoholproblemer, så er der hjælp at hente med PensionDanmarks telefonrådgivning. Sundhedsstyrelsen har netop gennemført sin årlige alkoholkampagne. I den anledning skal medarbejdere med pensionsordning i PensionDanmark huske, at de har mulighed for at få telefonisk rådgivning – fx hvis de ønsker hjælp til at komme ud af et alkoholmisbrug. Her sidder dygtige misbrugskonsulenter klar, og man kan ringe døgnet rundt. Misbrugsrådgivningen er også åben, hvis man vil ringe på vegne af en kollega eller et familiemedlem. Læs mere om telefonrådgivningen på pension.dk/sundhed.

46

DTL magasinet

Transportmessen i Herning, der holdes 19.-22. marts 2015, har igen i år engageret en række besøgsambassadører fra transportbranchen her i blandt flere fra DTL. »At være ambassadør er at sikre en god tradition og en stor dansk messe ved både at deltage ved udviklingsmøder og møde medlemmer i lokalområdet,« forklarer Poul Jørgensen, formand for Vestjyllands Vognmandsforening. »Vi kan jo godt tage til fx Tyskland og se messer, men bilerne dér er meget ensartet fabriksbiler, mens vi ved messen i Herning netop lægger op til at møde forskellige opbygninger. Her oplever man jo netop de gode idéer og små finesser, det er aktuelt og nærværende – biler vi kan forholde os til.« Besøgsambassadørerne forsøgte messen sig med for første gang i 2013. Målet var, at ambassadørerne skulle sprede budskabet om messen og dens indhold i lokalforeninger og netværk. En klar succes for transportmessen. »I år er messen gået et skridt videre. Besøgsambassadørerne inviteres til to møder inden messen, et, som lå her i foråret, og et til efteråret. Ved det første møde, tog messens arrangører og ambassadørerne udgangspunkt i evalueringen fra den sidste messe og spørgsmålet om, ”hvad vil jeg selv se, når jeg tager på transportmesse”,« forklarer projektleder Betina Engholm. Besøgsambassadørerne har været medvirkende til den store satsning på opbyggerne i år. At Transportmessen har brugt ambassadørerne ved udviklingen af projektet er noget, som formand Ole Frederiksen fra Nordre Birks Vognmandsforening kan nikke genkendende til: »Ved det første møde var projektgruppen fra Transportmessen gode til at lytte til vores input. Både hvad der skulle være på messen men også praktiske ting, som fx transport fra lokalområdet til messen.« På det andet møde, som finder sted senere på efteråret, handler det om at forberede markedsføringen op til messen. Der bliver givet billetter og information omkring messen, som ambassadørerne både kan dele ud i lokalområdet og i de netværk, som de færdes i lokalt, og når de er på vejen. »Vi er jo forsat tidligt i processen, men efter jul regner jeg da med, at vi har mere at kunne præsentere vores netværk for,« forklarer Stinne Møller, formand for DTL Dyr. »Messen er jo et

samlingspunkt, fordi den både er stor og relevant for det danske marked med mere fokus på opbygning og den enkeltes hverdag.« Ole Bang, formand for Sønderjyllands Vognmandsforening, er også besøgsambassadør, hvor han skal være kontaktperson i lokalområdet, men derudover skal han også selv være udstiller. »Jeg ser frem til hele messen, men jeg glæder mig særligt til at udstille to af mine biler. Man bliver jo lidt stolt,« fortæller Ole Bang forventningsfuld. »Messen er jo et sted, hvor man møder mange forskellige inden for branchen. Man får en snak og bliver inspireret. Der er så mange nye ting at se, så det plejer at være en god oplevelse.« Her er alle DTLs ambassadører for transportmessen: • Egon Sørensen, Thy Vognmandsforening • Ole Frederiksen, Nordre Birks Vognmandsforening • Poul Jørgensen, Vestjyllands Vognmandsforening og bestyrelsesmedlem • Henning Lauritsen, Holstebro Vognmandsforening • Claus Myrhøj, Nordjysk Vognmandsforening • Jørgen Buhl, Østjyllands Vognmandsforening • Frederik Christensen, Sjællands Vognmandsforening • Jørgen Kjeld Jensen, Region Hovedstaden • Ole Bang, Sønderjyllands Vognmandsforening • Stinne Møller, DTL Dyr • Leif Jensen, Dansk Møbeltransport Forening • Henrik Ibsen, Storstrøms Amts Vognmandsforening Fire lastbilmærker på plads Med Mercedes-Benz Trucks og MAN Truck & Bus er nu fire ud af de syv lastbilmærker på plads til transportmessen i MCH Messecenter Herning. Volvo Trucks og Renault Trucks har allerede meldt ud, at de er klar til Transport 2015.

OKTOBER 2014


FOTO: JOHN LARSEN

pension

Anne Jensen lytter til oldermandens tale, mens hendes afløser Lena Madsen ser til. I baggrunden ses Winnie Grant fra laugets og DTLs bestyrelse samt Annes mand Claus Jensen.

VELKOMMEN TIL STOUBY TRANSPORT Et af de ikke-medlemmer, der var med til Vognmandens Dag på Mors 30. august, var vognmand Søren Christensen fra øen Fur, hvor han driver Stouby Transport sammen med sine to brødre Kasper og Jonas og faren H. C. Christensen. »Vi tog beslutningen og meldte os ind, da vi var med til det i øvrigt vellykkede arrangement,« siger Søren Christensen. »Vi har i nogen tid overvejet det, så det var en god anledning til at slå til. Hvis vi får brug for det, er det godt at kunne få assistance fra nogen,

der ved, hvad sagerne går ud på.« Stouby Transport ApS råder over to lastbiler og tager sig af alt inden for vognmandskørsel ikke mindst entreprenøropgaver men også kørsel med korn og halm. Firmaet er indmeldt i Skive og Omegns Vognmandsforening.

velkommen til NYE MEDLEMMER

Efter 16 år i de københavnske vognmænds tjeneste har sekretær Anne Jensen valgt at gå på pension. Det blev markeret ved en reception 30. september i Kjøbenhavns Vognmandslaugs nye lokaler på Københavnsvej i Roskilde. Oldermand Jørgen Kjeld Jensen, der kender Anne godt, da hun er gift med hans bror Claus, roste hende for gennem alle årene at passe på medlemmernes penge, som om de var hendes egne – ikke til at bruge løs af men tværtimod ved at passe rigtigt godt på dem. Også direktør Anders Due takkede for et godt samarbejde i den korte tid, der er gået siden han tiltrådte.

Kjøbenhavns Vognmandslaug Neumann ApS Amagerbrogade 16 A 2300 København S

FOTO: FINN BJERREMAND

Laugets Anne Jensen er gået på pension

Midtjyllands Vognmandsforening Per Sørensen Gedsted ApS Tingvej 55, Tostrup 9632 Møldrup G.P. Transport ApS Klostervej 17 8840 Rødkærsbro PBK Transport Gl. Revlvej 10 8620 Kjellerup Morsø Vognmandsforening Foldager Transport ApS Primulavej 2 7900 Nykøbing Mors Skive og Omegns Vognmandsforening Lars Thomassen ApS Søndervænget 12 7870 Roslev

Stouby Transport ApS Debel 26 7884 Fur Sydøstjyllands Vognmandsforening Konsulent og administration ApS Søballevej 14 8740 Brædstrup Thy Vognmandsforening Vesløs Vognmandsforretning v/Gert Kyndi Gl. Feggersundvej 47 7742 Vesløs Vestjyllands Vognmandsforening Gustav H. C. A/S Neksøvej 1-3 7400 Herning Østjyllands Vognmandsforening Harald Røgen & Sønner A/S Jeksenvej 98 8464 Galten

DTLs arbejdsgiverforening

Fragtfirmaet K. V. Magnussen i Middelfart har netop fejret sit 50 års jubilæum. Stille og roligt er virksomheden vokset, og det har medført flytninger fra først Kolding, siden til Erritsø og senest over broen til Middelfart, hvor virksomheden først holdt til på Værkstedvej men siden rykkede til Fynsvej, hvor man i dag råder over 20 lastbiler samt enkelte indlejede vognmænd. Her ses fra venstre grundlæggeren Karl Verner Markussen og de to, der driver virksomheden videre, sønnen Peter Markussen og Torben Ladegaard. Udover jubilæet fejrede man også medarbejder Freddy Sørensens 40 års jubilæum.

OKTOBER 2014

Foldager Transport ApS Primulavej 2 7900 Nykøbing Mors

SOS Dansk Autohjælp Svendborg ApS Skotlandsvej 9 5700 Svendborg

Neumann ApS Amagerbrogade 16 A 2300 København S

Stabrand Spedition ApS Billedvej 8 2100 København Ø

Per Sørensen Gedsted ApS Tingvej 55, Tostrup 9632 Møldrup

Stouby Transport ApS Debel 26 7884 Fur

SF-Transport v/Søren Fick Assensvej 3 9220 Aalborg

Vesløs Vognmandsforretning v/Gert Kyndi Gl. Feggersundvej 47 7742 Vesløs

DTL magasinet

47


Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

Reducér udgiften til brændstof med

op til 2,3%

*

Med en stor vognpark kan selv de mindste besparelser i brændstof betyde tusindevis af kroner om året. Vi har lanceret miles - en ny diesel, der indeholder et nyt additiv, som giver en mere effektiv forbrænding, hvilket reducerer brændstofforbruget på tunge køretøjer som lastbiler og busser med op til 2,3 %*

længere på literen renser og beskytter motoren bedre mere stabil drift bedre koldstarter mindre motorstøj

*Besparelsen gælder tunge køretøjer og er beregnet på baggrund af lastvognstest i Danmark udført i samarbejde med en stor dansk virksomhed, og kan variere ift. motortype og kørestil og kan kun opnås ved regelmæssig tankning af miles. Læs mere på kunde.statoil.dk/miles-erhverv

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

Ring og få en rabataftale på 78 73 14 70. Læs mere på kunde.statoil.dk/miles-erhverv

Dtl magasinet oktober2014  
Dtl magasinet oktober2014  
Advertisement