Page 1

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

11 | NOVEMBER 2015 | 17. ÅRGANG

DANSK FOLKEPARTIS KOMET, PETER KOFOD POULSEN:

»Virkeligheden er, at der kommer lastbilchauffører ind, som arbejder og lever under uværdige forhold. Samtidig med, at det koster danskere deres arbejde eller virksomhed. Dét skal der simpelthen sættes ind overfor.«

SÅDAN VIRKER FÆRGEREGLEN

Kampagner om fair transp rt Ny sæson med Årets Transportvirksomhed FAIR TRANSPORT

JA!

PLUS

TEST: MERCEDES ACTROS

RAI-UDSTILLING / DTLs MEDLEMSTILBUD / FOLKEAFSTEMNINGEN 3. DEC.


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Line Sandgreen

I DTL-Danske Vognmænd har vi med glæde konstateret, at Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne har undsagt regeringens planer. Det nye parti, Alternativet, har mig bekendt ikke udtalt sig specifikt om det spareforslag – men Alternativet har meldt klart og tydeligt ud, at de ønsker ordnede forhold på danske løn- og arbejdsvilkår. Der tegner sig altså et solidt flertal uden om regeringen. Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi har været glade for den indsats fx Pia Olsen Dyhr (SF) og Magnus Heunicke (S) lagde for dagen som transportministre. Og vi noterer os med tilfredshed, at Dansk Folkeparti toner rent flag i sager om social dumping. I DTL slås vi for vognmandserhvervet. Traditionelt har blå regeringer været betragtet som mere erhvervsvenlige end røde. Så enkelt er det ikke mere. Men vi har en klar forventning om, at en Venstre-regering ikke bliver den, der lægger det danske vognmandserhverv i graven. Det bliver i alt fald ikke uden modstand. Jeg håber meget på, at det faktiske flertal uden om regeringen er parat til at stemme sig igennem på de her sager. Jeg skal ikke kloge mig på politisk strategi i den socialdemokratiske lejr – men ude i virkeligheden er der brug for mindre strategi og mere realpolitisk handling. Derfor en direkte appel herfra til den nye S-formand Mette Frederiksen om at stille sig i spidsen for det alternative flertal og have viljen til – om nødvendigt – at benytte det i de sager, hvor regeringen ikke vil være med. Det må være en kernesag for de socialdemokratiske vælgere. Og det er vitalt for vores del af erhvervslivet. Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

26 UDSTILLING. RAI-transportudstillingen er ved at komme til kræfter. Reportage fra Amsterdam, hvor der især var nyt for specialtransportørerne – og en Scania verdenspremiere. FOTO: FINN JOHN CARLSSON

Ingen tvivl om at dansk politi er under pres. Terrorhændelserne i begyndelsen af året – med et dramatisk forhøjet sikkerhedsniveau og beredskab til følge – dræner ressourcerne voldsomt. Det samme gør den historisk store flygtningetilstrømning. En række administrative byrder, besparelser og arbejdsforhold i øvrigt gør, at den operative politistyrke er mindsket, og mængden af opgaver vokset. Så det er ikke overraskende, at der i drøftelserne om finansloven og et nyt politiforlig kigges grundigt efter i krogene for at finde bud på besparelser og en anden brug af ressourcerne. Men at man kaster sig over fx cabotagekontrollen, og ruller den forrige regerings arbejde tilbage, er både dumt og kortsigtet. Den samfundsmæssige effekt vil ikke udeblive. Og den vil ikke være til gavn for Danmark. Lovløsheden er et problem i sig selv – principielt og i praksis. Men hvor andre lande (som også oplever øget terrortrussel og flygtningestrømme) øger deres indsats mod ulovlighederne med cabotage som forretningsmodel osv., så vil den danske regering nu svække indsatsen. Danmark bliver dermed reelt et helle for ulovligheder og social dumping på transportområdet. Fordi Tyskland og Sverige styrker deres indsats. Det koster virksomheder og danske arbejdspladser. Derfor må regeringens forslag pilles af bordet.

10 NOGET MED HJEM. DTLs Kristian Skov Petersens budskaber får transportminister Hans Chr. Schmidt (forrest) til at spidse ører på lyttemødet i Vordingborg. FOTO: JOHN LARSEN

Brug flertallet uden om regeringen

FOTO: RAI

LEDER

26 NETVÆRK. Vognmænd, der kører med foder og fødevarer, har stiftet et nyt fagligt forum, som her får nogle ord med på vejen af DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

2

DTL magasinet

NOVEMBER 2015


INDHOLD Kort Nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6 Modulvogntog får mere plads over hele landet. . . . . .8 Lyttemøder med transportministeren . . . . . . . . . . . . 10 Foder- og fødevarenetværk i gang . . . . . . . . . . . . . . . 12 Aktuelle erhvervspolitiske sager . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kampagner om fair transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Interview med DFs Peter Kofod Poulsen . . . . . . . . . . 16 Ny sæson for Årets Transportvirksomhed . . . . . . . . . 18 Derfor skal retsforbeholdet væk . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Sagt og skrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Mig og min lastbil, Lars Larsens nye MAN TGX. . . . . 22 Test: Mercedes Actros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Reportage fra RAI transportudstilling i Amsterdam 26 DTLs medlemstilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 FOTO: JOHN LARSEN

Den forkætrede færgeregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Min nye trailer, Goldhofer maskintrailer STZ-L 5. . . .30 Nyt om trailere og opbygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Nyt om kraner og opbygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Opbyggere i partnerskab med Mercedes . . . . . . . . . . 36 Kort Nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Medbringertrucks tæller ikke længere med i vognlængden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Navne og noter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’

22

”LIKE” OS

FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

MIN MAN. Vognmand Lars Larsen, tv., og chauffør Jesper Poulsen er glade for den spritnye MAN TGX Euro 6, der bl.a. imponerer med et godt bundtræk.

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

Med et ja 3. december kan Danmark vælge frit fra buffeten, uden at skulle tage det sure med det søde

NOVEMBER 2015

»Virkeligheden er, at der kommer lastbilchauffører ind, som arbejder og lever under uværdige forhold. Samtidig med, at det koster danskere deres arbejde eller virksomhed. Dét skal der simpelthen sættes ind overfor.«

SÅDAN VIRKER FÆRGEREGLEN

Kampagner om fair transp rt Ny sæson med Årets Transportvirksomhed FAIR TRANSPORT

JA!

JESPER HØJTE STENBÆK, DANSK ERHVERVS FAGCHEF FOR TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR.

SIDE 20

11 | NOVEMBER 2015 | 17. ÅRGANG

DANSK FOLKEPARTIS KOMET, PETER KOFOD POULSEN:

PLUS

TEST: MERCEDES ACTROS

RAI-UDSTILLING / DTLs MEDLEMSTILBUD / FOLKEAFSTEMNINGEN 3. DEC. DTL_Magasin_11_2015.indd 1

10-11-2015 09:48:12

Forsidefoto: THOMAS LEKFELDT/ SCANPIX

DTL magasinet

3


FOTO : SCA NIA

FOTO: DKV

NYHEDER DE KORTE

Artûras Michejenko, direktør for DKV Euro Service: »Ny vejskat i Belgien kræver brug af en OBU.«

Belgisk vejskat

I kølvandet på Norges krav om obligatoriske On Board Units for køretøjer over 3,5 ton, kommer et lignende krav, når Belgien indfører en vejskat fra 1. april 2016. Den dato trækker landet sig ud af vignet-samarbejdet med Danmark, Sverige og de andre Benelux-lande. »Den ny vejskat bliver automatisk udregnet ved at have en satellit-baseret OBU i køretøjets vindue, og skatten er baseret på antallet af kilometer kørt, typen af vej, køretøjets vægt, og forureningsklasse,« siger direktør Artûras Michejenko, DKV Euro Service’s Skandinavien-afdeling, som leverer OBU-bokse til hele Europa. Skal du til Belgien med lastbil, er der to muligheder: En ViaPASS OBU-boks fås hos de fleste servicestationer tæt ved grænsen ved at betale €135, lægge et depositum, og levere boksen tilbage på vejen ud af landet. Skal du flere gange til Belgien, kan det ofte bedre betale sig at forudbestille en gennem fx DKV. Firmaet har nemlig en nem løsning til at køre i Belgien, da belgisk dieseltankning lægges sammen med vejskat, så du kun får én faktura på turen i Belgien.

bioe s nye Scania

Scania fortsætter med nye løsninger til at nedbringe belastningen af miljøet – lige fra maddistribution i storbyer til fragt af træstammer på landet. Nyeste udspil er en 9-liters rækkemotor med 5 cylindre og 280 hk, som kan køre på bioethanol med additiver – kaldet ED95. Det kan giver CO2-reduktioner på op til 90 procent i forhold til en almindelig dieselmotor. Der er også mindre udledning af NOx-partikler. Den nye P 280 bliver fjerde generation af lastbiler, der anvender bioethanol som brændstof,

8

og den første, der opfylder Euro 6-kravene. »Vores mål er at tilbyde bæredygtige alternativer til alle kunder, uanset hvor de befinder sig, og uanset hvordan de kører. Vores løsninger tager hensyn til deres samlede økonomi,« siger Magnus Höglund, ansvarlig for alternative brændstoffer og drivliner. »Bioethanol er den mest tilgængelige alternative brændstoftype, som samtidig giver en enorm CO2reduktion. Derudover er den nem at anvende.«

Der er kun gennemført relativt få justeringer af Scanias velkendte 9-liters dieselmotor. Så set udefra er der ikke de store forskelle fra den almindelige dieselmotor. ED95-brændstof kan opbevares og tankes på samme måde som dieselolie og har gode egenskaber ved lave temperaturer. Og Scanias ED95-motorer har en ydelse, der svarer til dieselmotorers. For at få brændstoffet i Danmark, skal vognmanden have sin egen tank.

DTL A-generalforsamling: Binding ophævet På en ekstraordinær generalforsamling i DTLs arbejdsgiverforening i sidste måned blev vedtægterne ændret, så det fremover er muligt at holde den ordinære generalforsamling på et andet tidspunkt og sted end DTL – Danske Vognmænds generalforsamling.

Københavns Kommune opretter et netværk om godstransport, der skal udtænke nye løsninger til at lette miljøbelastningen og trængslen i byen. En række organisationer er med i det nye samarbejde heriblandt DTL – Danske Vognmænd og Kjøbenhavns Vognmandslaug. Overordnet skal netværket etablere et forum, hvor forhold om godstransport i København kan diskuteres direkte mellem de berørte parter. Samarbejdet introduceres med en ”kick

DTL magasinet

P2

y xb

Scania lancerer motor til bioethanol

Nyt københavnsk godsnetværk

4

n g, e nin s ø l olthan

il f 0t

. on uti b i r t dis

Dog skal den holdes inden udgangen af maj. Indkaldelsen skal ske senest otte uger før generalforsamlingen. Fremover skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest seks uger før generalforsamlingen. Hidtil har fristen for

off ”-konference og workshop på Københavns Rådhus i et samarbejde med bl.a. Transportens Innovationsnetværk. Det sker onsdag 9. december med bl.a. oplæg om optimeret citylogistik, e-handel transport og butikshandel. Der orienteres også om erfaringer fra godsnetværk i London og Gøteborg. Tilmelding kan ske via www.teknologisk.dk/ k54092. »Der er brug for at se nærmere på gode erfaringer fra udlandet og tænke nyt, hvis vi skal løse udfordringerne med trængsel og

forslag fra medlemmerne været 15. marts. Ændringen skulle give nogle administrative og økonomiske lettelser. Det bliver fx muligt at holde generalforsamlingen i forlængelse af et regionsrepræsentantmøde.

luftforurening,« siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell. EU støtter netværket med knap en million kroner. For EU-midlerne vil kommunen indsamle store mængder trafikdata og dermed opnå et mere præcist billede af, hvordan godstrafikken bevæger sig i København, og hvor man eventuelt kan forbedre kørselsflowet. Trafikanalysen foretages af DTU, mens CBS i samarbejde med kommunen, virksomheder og interesseorganisationer skal udvikle en best-practice guide.

NOVEMBER 2015


ti Udvikle e ejd samarb med

r Hos os er transportvirksomheder ikke kunder, men partnere Hos Codan sælger vi ikke kun forsikringer. Vi leverer løsninger, der dækker din virksomhed 360°, og tilfører værdi i hverdagen, der kan ses på bundlinjen. Bl.a. tilbyder vi en særlig skadeforebyggende service, som uddanner medarbejderne til at køre mere sikkert og økonomisk. Det er med til at spare omkostninger, og kan give dig en årlig bonus.

Motor

son d

er

he

m

11.15. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl.

NOVEMBER 2015

Vi r k s o

Vil du høre mere om, hvordan vi også kan gøre din virksomhed bedre kørende? Ring og aftal et møde på 33 55 50 50.

P

codan.dk/transport


NYHEDER DE KORTE SÅ MEGET ER MOTORVEJSTRAFIKKEN STEGET

Konkurrencen foregår på smartphonen.

Scania lancerer brændstofkonkurrence Scania har i slutningen af oktober lanceret en internetside med brændstofkonkurrencen Scania Fuel Masters. Her kan chauffører via deres mobiltelefon sammenligne deres mest brændstofeffektive køreture med andre chaufførers. »Dette er endnu en måde, hvorpå vi hos Scania ønsker at gøre det klart, hvor stort et fokus vi har på et lavt brændstofforbrug,« siger Björn Fahlström, Vice President Product Management for Scania Trucks. »Hos Scania har vi haft usædvanlig stor succes med vores Euro 6-motorer i en lang række uafhængige forbrugstest i medierne. Nu ønsker vi at give de egentlige helte – chaufførerne – et forum, hvor de på en nem måde kan stille deres bedste præstationer bag rattet til skue for andre.« Scania Fuel Masters-konkurrencen vil løbe over otte uger, og alle chauffører, som kører lastbiler, der opfylder enten Euro 5- eller Euro 6-normen, kan deltage – uanset køretøjets mærke. Ud over at indrapportere deres præstationer kan chaufførerne bl.a. også finde forskellige tips fra en Scania-coach. Efter første uges konkurrence gik en præmie for "godt arbejde" til OK-chauffør Jørgen Aalbæk Hansen, som kører i en Scania P 380.

OK at tage passager med

SKAT har afgjort spørgsmålet om, hvorvidt man må medtage passagerer i lastbiler. Det meddeler Tungvognscenter Øst. Disse få ord har afgjort sagen: ”Efter registreringsafgiftsloven er der ikke forbud imod at medtage passager på en tur, såfremt at det er vederlagsfrit og ikke må have karakter af erhvervsmæssig personbefordring.” Det tilføjes, at der ikke må være tale om, at passageren er medtaget, fordi man er på vej på ferie eller til et privat arrangement.

6

DTL magasinet

KILDE:NØGLETAL OM VEJTANSPORT, UDVIKLING I KØRTE KILOMETER EFTER VEJTYPE, 2000-2014

Motorvejstrafik sætter rekord

De danske bilister kører mere på motorvejene end nogensinde før. Det viser Vejdirektoratets nyeste tal for trafikken på vejene, som blev offentliggjort for nylig. »Tallene viser, at der blev sat rekord sidste år. Aldrig før har danskerne tilbagelagt så mange kilometer på motorvejsnettet, som de gjorde i 2014,« siger vejdirektør Per Jacobsen. I alt blev der i 2014 tilbagelagt ca. 15.659 millioner km på motorvejsnettet. Det meste af væksten skyldes simpelthen flere biler på motorvejen, mens en mindre del af stigningen skyldes en række motorvejsåbninger. Vejdirektoratet konkluderer, at når trafikken vokser er det et tegn på, at dansk økonomi er i fortsat bedring og at aktivitetsniveauet i samfundet er stigende. I 2. kvartal i år steg den samlede vejtrafik med 2,5 procent. Set over første halvår er vejtrafikken steget 2,6 procent i forhold til 1. halvår 2014. Også lastbiltrafikken er steget en smule.

Ny virus »kidnapper« data

It-kriminelle angriber for tiden virksomheder med en computervirus, der låser virksomhedens data (regneark, dokumenter, mails osv.). Herefter opkræves en løsesum for, at virksomheden kan få sine data tilbage. Virussen kaldes ransomware eller afpresningssoftware. Den aktuelle bølge af angreb kommer i form af en mail, der giver sig ud for at handle om levering af en pakke. Klikker man på et link i mailen, går en virus i gang med at låse virksomhedens data. Beskyt virksomhedens data Fortæl medarbejderne, når der er virusangreb i omløb. Kommunikér om faresignaler, og hvad medarbejderne skal gøre, når de støder på noget mistænkeligt. Vær på vagt over for spøjst formuleret dansk, som kan tyde på maskinoversættelse. Og lad være med at klikke på links i mails fra ukendte afsendere, eller nogen du ikke forventer at modtage mails fra. Der findes forskellige teknologier, som kan hjælpe med at forebygge angreb eller rydde op, hvis uheldet er ude, fx filtre. Læs mere om bl.a. ransomware og tekniske løsninger på Dansk Erhvervs hjemmeside, www.danskerhverv.dk.

NOVEMBER 2015


NYHEDER ERHVERVSPOLITIK

RUNDKØRSLER OG KRYDS

i hele landet ombygges til modulvogntog Anlægsarbejder er nu i gang over det meste af landet for at skabe passage til flere modulvogntog. En række rundkørsler, kryds, heller m.m. bygges om. Vejdirektoratet oplyser, at arbejdet allerede er i gang i Nordjylland og på Sydog Midtsjælland, hvor

ombygningerne bliver afsluttet i løbet af denne måned. Også i Midtjylland er arbejdet gået i gang og bliver færdigt til foråret 2016. Når ombygningerne er afsluttede, vil det være muligt at køre med modulvogntog på de fleste statsveje i Danmark.

Modulvogntogene kan snart køre på langt de fleste statsveje.

Her sker det

Ombygningsarbejdet udføres følgende steder: På Sjælland er det 12 strækninger med 83 lokaliteter, der skal tilpasses til kørsel med modulvogntog. I Jylland drejer det sig om 15 nye strækninger og 111 lokaliteter over de næste knap to år. På Fyn bliver det 4 strækninger med 41 lokaliteter.

2016

Sjælland Slangerup-Roskilde (Rute 6) Helsingør-Hillerød (Rute 6) Hillerød-Slangerup (Rute 6/53) Holbæk-Frederikssund (Rute 53) Hillerød Nord (Rute 53) Ballerup-Bagsværd (O4) Ballerup-Kregme (Rute 211)

Sjælland Ringsted-Næstved (Rute 14) Roskilde-Ringsted (Rute 14) Næstved-Bårse (Rute 265) Vordingborg-Stege (Rute 59) Maribo-Tårs (Rute 9)

Jylland Viborg-Herning (rute 12) Drastrup-Følle (rute 21) Holstebro-Ringkøbing (rute 16) Randers-Viborg (rute 16) Hammel-Viborg (rute 26) Sønderborg-Fynshav (rute 8) Ribe-Haderslev (rute 24/47) Ringkøbing-Skjern (rute 28) Lunderskov-Skjern (rute 469/28) Herning-Varde (rute 12)

Jylland Universitetsboulevarden (rute 507) Hjørring-Pandrup (rute 55) Hjørring-Frederikshavn (rute 35) Aalborg-Randers (rute 507)

Fyn Nyborg-Bøjden (rute 8) Odense-Faaborg (rute 43) Faaborg-Svendborg (rute 44) Nørre Åby-Assens (rute 313)

2015

8

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

DTL magasinet

NOVEMBER 2015


Et mærke under Daimler AG

Spar op til 3 % mere diesel: Nu kommer den næste generation af vores 12,8 liter motor. Actros har indtil videre vundet mere end 90 % af duellerne i Fuel Duel og med en gennemsnitbesparelse på mere end 10 %. Med den nye motor giver vi dig mulighed for at spare yderligere 3 %. Se det med egne øjne – på www.fuelduel.dk – eller når du selv sidder bag rattet i Actros.

NOVEMBER 2015

DTL magasinet

9


REPORTAGE POLITISK MØDE Af Claus Perregaard

FOTOS: FINN JOHN CARLSSON

MED PÅ EN LYTTER Transportminister Hans Chr. Schmidt mødes med vognmændene. Sidste to møder holdes i Odense 19. november og Viborg 30. november

T

ransport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) turnerer landet rundt for at blive klogere på vognmandsbranchens udfordringer og de mulige løsninger. Som han siger: »Det er vigtigt at komme ud af kontoret – ud til virkelighedens eksperter.« En tåget mandag eftermiddag 2. november nåede turnéen Vordingborg, hvor DTL- Danske Vognmænd var inviteret og sad i panelet med de indledende spørgsmål. Panelet bestod af Henrik Tofteng, Kjøbenhavns Vognmandslaug, Lars Andersen, formand for Næstved-vognmændene, Kristian Skov Petersen fra DTLs bestyrelse og DTL-direktør Erik Østergaard. Mødets ordstyrer var John Andersen, formand for Danaff ald. Og her fik ministeren lagt øre til lidt af hvert. Repræsentanterne fra branchen kom både omkring emner som trængsel omkring København, hastigheden for lastbiler på omfartsveje og køre- hviletidsbestemmelserne samt spørgsmål om tiltrækning og fastholdelse af chauffører og smidighed i de kommunale systemer. Og så kom man selvfølgelig heller ikke uden om at drøfte cabotageregler og social dumping i godstransporten. De fremmødte vognmænd og chauffører kom med indspark til relevante temaer, og minister og

10

DTL magasinet

embedsmænd fik noteret flittigt. Om køre-hviletidsbestemmelserne sagde ministeren bl.a., at han synes, at det er et grundlæggende princip, »at forseelse og sanktion skal stå i et rimeligt forhold«, og at han ikke ville komme det nærmere nu – men at han var optaget af spørgsmålet. Taler holdes i Bruxelles Til spørgsmålet om udenlandske chauffører på rastepladserne lod ministeren forstå, at han ville se på, om man kunne skærpe opholdsreglerne. Til den generelle debat om social

Hans Chr. Schmidt lytter til DTL og Danske Fragtmænds Kristian Skov Petersen, der bl.a. talte om problemerne med at få kvalificerede medarbejdere.

dumping og cabotage, sagde ministeren: »Hvis man vil holde taler om de her spørgsmål, så skal man gøre det i Bruxelles, for det er dér reglerne skal ændres.« Hans Christian Schmidt kommenterede ikke på, om han ville følge op på forgængerne Pia Olsen Dyhr (SF) og Magnus Heunicke (S) og deres bestræbelser på at samle en større gruppe EU-lande til at lægge pres på EU-Kommissionen. Vognmændene var også optaget af, at der blev holdt gang i anlægsbyggerierne. Det har givet dem et tiltrængt løft i aktivitet ovenpå krisens magre år. Hertil

svarede ministeren, at »alle der bliver transportordførere har et stort ønske om at bygge noget, en bro, en vej, men problemet er, at vi ramler mod EUs anlægsloft«. Sidemandsoplæring en mulighed De to timers lyttemøde kom også omkring rekruttering til branchen, og der udspandt sig en længere drøftelse af dels kommunalt bureaukrati, der hindrer, at man løfter folk ud af arbejdsløshedskøen dels at mange 17-18-årige med mod på transportbranchen giver op og søger i andre retninger, fordi de ikke vil vente til, de er 21 med at få mulighed for selv at køre. Ministeren lyttede indgående og havde selv overvejelser i forhold til, hvordan man kunne komme ud over dét problem – fx ved at give mulighed for at køre lastbil allerede ved 18 år, mod at den unge aldrig kører alene i det første halve år men har en erfaren chauffør med sig. De tre første møder er holdt i Hirtshals, Padborg og Vordingborg. De resterende møder holdes i Odense 19. november og i Viborg 30. november. Som opfølgning planlægges en større konference i foråret 2016.

Hans Chr. Schmidt: »Alle der bliver transportordførere har et stort ønske om at bygge noget, en bro, en vej, men problemet er, at vi ramler mod EUs anlægsloft«.

NOVEMBER 2015


TAKE CO2NTROL. Kan morgendagens CO2-mål opnås allerede i dag? Hvis du spørger Scania, lyder svaret ”ja”!

Vil du vide mere om Scanias løsninger til at reducere eller eliminere CO2-udledningen, så læs mere på www.scania.dk/miljoe eller kontakt Scanias salgsafdeling på tlf.: 4454 2200. NOVEMBER 2015

DTL magasinet

11


NYHEDER MEDLEMMERNE Tekst og foto: John Larsen

Foder- og fødevarenetværk

SKUDT I GANG De første medlemmer af netværkets styregruppe er udpeget DTL – Danske Vognmænds nye netværk for foderstof- og fødevaretransportører er i gang. Omkring 20 DTL-vognmænd mødtes i sidste måned på Kongebrogården ved Middelfart til et stiftende møde, som vedtog et oplæg til netværkets virke. Samtidig blev der nedsat en styregruppe på indtil videre tre vognmænd, der kører med foderstoffer. Styregruppen vil snarest blive udvidet med tre vognmænd, der kører med fødevarer, idet mødet langt overvejende bestod af fodertransportører, der har taget initiativet til netværket. Styregruppe nedsat Netværkets styregruppe består af: Region Midt/Nord: Henning Lauritsen, Nr. Felding Vognmandsforretning I/S, med suppleant Jørgen Kristensen. Region Syd: John Mortensen, Meldgård Transport A/S, med suppleant Jesper Nørskov, Jens Konrad A/S.

DTLs konsulent Lisbet Hagelund orienterer om planerne for netværket på det stiftende møde.

Region Øst: Jørgen Hemmingsen, Hemmingsen Transport ApS, med suppleant John Frederiksen. De tre suppleanter indgår i styregruppen, indtil de kan blive afløst af repræsentanter for fødevaretransportørerne. Målet er at have en styregruppe på seks medlemmer, der geografisk dækker de tre DTL-regioner og begge faggrupper.

Styregruppen holder om kort tid sit første møde, hvor der vælges en talsmand. Udover de fremmødte vognmænd har en halv snes andre vognmænd meldt deres interesse for at deltage. Vognmændene på det stiftende møde gav håndslag på at virke som ambassadører for netværket og forsøge at hverve nye medlemmer til netværket. Netværkets formål På mødet enedes man om dette formål for netværket: • sikre et fundament for faglig sparring inden for foder- og fødevaretransportområdet • tilbyde et stærkt fagligt forum med mulighed for kompetenceløft for medlemmerne

To af deltagerne, foderstoftransportørerne fra Holstebro, Henning Lauritsen, th, der blev valgt til styregruppen, og Torben Nielson, der samtidig er med i DTLs netværk for unge vognmænd. For ham drejer det sig om at bruge netværkerne til erfaringsudveksling og sparring. Som han siger: »Det gælder om at finde sammen med andre, der står det samme sted som mig. Det bliver også vigtigt for foder- og fødevarenetværket at påvirke de retningslinjer, vi kører efter til daglig.«

12

DTL magasinet

• have et stærkt samarbejde med DTLs erhvervspolitiske afdeling om politisk orienterede sager. Netværket har fået to DTL-sekretærer. Lisbet Hagelund tager sig af erhvervspolitiske spørgsmål, mens Christian B. Hansen tager sig af virksomhedsrettede spørgsmål. Netværkets nyhedsbreve, møder med mere vil som oftest fagligt rette sig mod enten foderstoftransportører eller fødevaretransportører, så netværkets medlemmer kun modtager informationer, der er relevante for dem. Læs mere på DTLs hjemmeside. Her kan interesserede også melde sig ind.

DTLs adm. direktør byder initiativtagerne til det nye netværk velkommen til en faglig og erhvervspolitisk indsats til gavn for foder- og fødevaretransportørerne.

NOVEMBER 2015


Legende let! Hvordan fragtmanden Martin gør sin ordresøgning enklere, idet han finder det bedst egnede med det samme. Sikker søgning med TC Truck & Cargo®. I fire uger kan du gratis og i realtid teste Europas markedsførende fragtbørs.

Nu også mobilt!


OVERBLIK ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU

Frankrig slår hårdt ned på ulovlig cabotage – Danmark må ikke Mens Frankrig slår til mod ulovlig cabotagekørsel med en lægtehammer, bruger Danmark hammeren til listesøm. Men det er Danmark, EU-Kommissionen går efter som den frække dreng i klassen, der skal trues med retssag. ”Besynderlig del- og hersk politik fra EUs side,” mener DTL Danske Vognmænd. Nye tal fra Transport- og Bygningsministeret afslører, at de franske bøder for ulovlig cabotage er tre gange højere end herhjemme. 15.000 euro – ca. 112.500 kroner – er taksten i Frankrig for at udføre ulovlig cabotagekørsel – tre og en halv gange de 35.000 kr., det koster i Danmark. I Sverige er bøden 40.000 SEK, og i Tyskland bon’er bødetaxameteret ud på 2.500 euro – ca. 19.000 kr. Det er nogle af de oplysninger, som Trafikstyrelsen har indhentet, efter at Folketingets Transportudvalg bad transportministeren om at fremskaffe

oplysninger om udenlandske bødesanktioner for ulovlig cabotagekørsel. Spørgsmålet blev stillet i lyset af, at Europa-Kommissionen overvejer en sag mod Danmark, fordi Kommissionen mener, at Danmark har for høje bødesatser for overtrædelse af cabotagereglerne. Sagen får DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard til at kalde EUKommissionens adfærd for en del-og-hersk-strategi, hvor man forsøger at banke landene på plads én for én. ”Det ligner et bevidst felttog – i første omgang mod Danmark, der som bekendt har brugt mange kræfter på at gøre opmærksom på i Bruxelles, at cabotagereglerne minder om Kejserens nye klæder, fordi de i realiteten blotlægger de nationale transportører. Danmark er blevet pillet ud som den frække dreng i klassen og skal efter al sandsynlighed trækkes igennem

et tungt og besværligt forløb ved EU-domstolen, så man kan lære det.” DTL-direktøren mener, at Kommissionen i stedet burde se at komme i gang med at få lavet reglerne på en måde, som dels understøtter fair konkurrence dels ikke understøtter alle mulige – og umulige – nationale fortolkninger efter landenes forgodtbefindende. Han appellerer kraftigt til regeringen om ikke at lade sig intimidere af EU: ”Opfordringen herfra skal lyde til den danske regering: Lad os tage den sag! Selv hvis Danmark taber, så har vi vundet en årrække med en mere rimelig praksis.«

Fornyet tysk kamp mod social dumping

Kampen mod social dumping i transportsektoren har fuld opmærksomhed fra den tyske regering – og den vil fortsætte, indtil der er skabt et grundlag for stabile forhold. Det fremgik af den tyske transportminister Alexander Dobrindts tale i sidste måned ved årsmødet i den tyske vognmandsorganisation BGL i Hamburg. Ministeren fremhævede vanskelighederne ved, at markedet bruger social dumping som et konkurrenceparameter. De tyske krav om minimumsløn skal ses som en del af kampen mod social dumping. Statssekretær for ministeren, Norbert Barthle, fulgte fredag op på ministerens udsagn ved at slå fast, at man vil have opklaret, hvordan EU-Kommissionen ser på chaufførers afholdelse af ugehvil. Får man ikke en afklaring, vil den tyske regering tage skridt til at fortolke reglerne, som det sker i Frankrig og Belgien – nemlig hvil uden for køretøjet. Det oplyser direktør i NLA Søren Hyldstrup Larsen, der deltog i årsmødet. Dermed har end ikke Tyskland formået at få klare svar fra Kommissionen på helt centrale spørgsmål. Årsmødet viste, at også de tyske vognmænd har stigende problemer med at rekruttere chauffører.

POLSK PRES PÅ EU Østeuropæerne kan godt sætte sig ind i, hvad Danmark og andre vestlige EU-lande taler om, når de advarer mod social dumping på de nationale transportmarkeder. Det viste et møde i sidste måned mellem Nordic Logistics Association (NLA) og den polske vognmandsorganisation ZMPD. På et møde i Warszawa blev der udvekslet erfaringer om bl.a. cabotage, tredjelandstransporter, kombineret transport, varebiler,

14

DTL magasinet

udstationeringsdirektiv og nationale minimumslønninger. »Den polske organisation har lige som vi et udtrykt ønske om, at der bliver klare spilleregler på transport- og arbejdsmarkedet i EU. Det selv om udgangspunktet i øjeblikket jo må siges at være et marked, der er i polsk favør – alt andet lige,« siger adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd og formand for NLA Erik Østergaard, der deltog i mødet sammen med

NLAs direktør Søren H. Larsen. Men alt andet er ikke lige, pointerer Østergaard, for heller ikke den brede del af de polske vognmænd ønsker et marked, hvor der eksisterer et utal af gråzoner og uklare tilstande, fordi den umådelige mængde af love og regler udstedt af EU er for komplicerede og giver juridiske smuthuller for dem, der vil udnytte situationen. Fair konkurrence på samme betingelser er lige så meget et

grundlæggende ønske hos østeuropæerne som hos de vestlige vognmænd. Parterne enedes om en resolution og at holde tæt kontakt under forløbet med EUs arbejdsmarkedspakke og en vejtransportpakke.

NOVEMBER 2015


NYHEDER SOCIAL DUMPING Af Claus Perregaard

KAMPAGNER FOR FAIR TRANSPORT Både i EU og herhjemme vokser kravet om at få stoppet underbetaling og elendige vilkår 3F kaster sig for alvor ind i den europæiske kamp om at afdække problemer og løsninger ved brugen af underbetalte østeuropæiske chauffører i godstransporten. DTL-Danske Vognmænd indgår også i arbejdet. I en årrække har DTL-Danske Vognmænds søsterorganisation i Sverige, Sveriges Åkeriföretag, kørt en kampagne under navnet ”Fair Transport”, hvor man målrettet har arbejdet for at fremme opmærksomheden på sunde transporter med ansvarsfulde vognmænd – altså transportvirksomheder der kører trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, tænker

Dette spørgeskema om løn og arbejdsvilkår deles ud på rastepladser til bulgarske og rumænske chauffører.

klimasmart og tilbyder ordnede og ordentlige arbejdsforhold. Initiativet har bredt sig. Fagforeningen 3F og deres europæiske sammenslutning med tilsvarende fagforeninger fra hele Europa, ETF, har nu kastet sig ind i en storstilet kampagne under navnet ”Fair Transport – Europe!” som nu målrettet forsøger at bevidstgøre både chauffører, arbejdsgivere og beslutningstagere om udfordringerne for alle parter ved social dumping, unfair konkurrence og uacceptable arbejdsforhold. Samler underskrifter Et helt centralt element i ”Fair Transport – Europe!” er, at man som borger i Europa kan skrive under på, at man kræver ordnede forhold og fair transport. Kan man på europæisk plan samle én million underskrifter, har EU-Kommissi onen pligt til at komme kampagnens forslag i møde. Kampagnen handler om transport i Europa generelt – og dækker fx også over urimeligheder, som vi har set i forbindelse med Ryanairsagen. Spørgeskema til østchauffører I et parallelt samarbejde er DTL-Danske Vognmænd gået sammen med 3F om at omdele en ny folder på rastepladser, og via fx Twitter og på Facebook henvende sig direkte til især østeuropæiske chauffører for at oplyse dem om deres rettigheder, pligter og muligheder. Målet er at øge den fælleseuropæiske forståelse af, at alle taber ved unfair konkurrence. Ét element i arbejdet

FAIR TRANSPORT Projektet skal bl.a. afdække de udenlandske chaufførers • • • • • • • • •

Kendskab til arbejdstidsreglerne og reglerne om køre og hviletid Kendskab til reglerne om ”ugehvil” i lastbilerne Konkrete ansættelsesforhold (hvem er arbejdsgiver) Konkret arbejdsinstruktion (hvem instruerer / bestemmer arbejdet) Konkret tidsrum for arbejde i Danmark/Vesteuropa Konkret arbejdstid / arbejdsforhold – herunder tidsperiode mht. ophold i lastbiler/anden indkvartering Grad af pres og erfaringer med brud på reglerne om arbejdstid, køre og hviletid samt anden lovgivning Lønvilkår og social sikring Arbejdsgivers såvel som arbejdstagers (chaufførs) nationalitet.

er en spørgeskemaundersøgelse blandt rumænske og bulgarske lastbilchauffører. Her skal 23 spørgsmål øge vores viden om, hvordan østchaufførerne aflønnes, hvor de betaler skat, hvem der hyrer og dirigerer dem, om de har adgang til hjælp i tilfælde af sygdom eller arbejdsløshed osv. I arbejdet indgår også fagbevægelserne i Bulgarien og Rumænien, som organiserer chaufførerne dér. Undersøgelsens resultater forventes at kunne supplere og skærpe vores viden om og argumenter imod de mekanismer, som i disse år driver den sociale dumping på fremmarch op gennem Europa. Arbejdstilsynet herhjemme har efterlyst den type af information, som projektet skal fremskaffe, og dataindsamling mv. foretages af forskere. Finansieringen kommer fra Arbejdstilsynet. DTL-direktør, Erik Østergaard siger:

»DTL-Danske Vognmænd har længe kæmpet på europæisk plan for fair vilkår i transportbranchen. I dag gør vi det i høj grad sammen med svenske, norske og finske vognmandsorganisationer gennem NLA – Nordic Logistics Association. For problemerne rammer ikke kun danske vognmænd og chauffører – de rammer hårdt i hele Norden og mange steder i Europa. Derfor ser vi også flere og flere lande sige stop og tager sine nationale forholdsregler mod unfair transport. Jeg har, som administrerende direktør for DTL-Danske Vognmænd, skrevet under på Fair Transport. Jeg opfordrer alle til at gøre det samme.«

LÆS MERE

om Sveriges Åkeriföretags kampagne på http://www.akeri.se/fairtransport Og om 3F’s initiativ her: http://tema.3f.dk/fairtransport og skrive under på den europæiske underskriftsindsamling her https://www.fairtransporteurope.eu/

DTL magasinet

15


INTERVIEW ERHVERVSPOLITIK Af Claus Perregaard

DF-ordfører Peter Kofod Poulsen: »Vi er jo ikke snobbede med, hvem vi laver politik med.«

»Jeg kommer fra et pænt middelklassehjem. Min mor er sygeplejerske og min far smed og VVS-mand. Jeg blev optaget af politik, da jeg var 14, op til valget i 2005. Jeg meldte mig ind i DF og DFU på baggrund af nogle diskussioner i skolen. Jeg fornemmede, at der var ét parti, man ikke måtte være

FOTO: THOMAS LEKFELDT/ SCANPIX

enig med. At man ikke måtte være enig med nogle af de ting, Pia Kjærsgaard sagde – og siger man dét til en 14-årig, så skal jeg love for, at det bliver meget mere interessant. Det var ikke pænt at tale om DF og slet ikke at mene som DF, men jeg måtte hjem og bestille noget materiale om partiet.«

Ville se ”farlige Pia” »Jeg er muligvis kommet til at pjække fra to idrætstimer for at komme til Rønne og møde Pia Kjærsgaard under valgkampen i 2005. For at se, hvor farlig hun var,« siger Peter Kofod Poulsen med et smil. »Det var nok et oprør mod det bestående, men også en undren

Cabotagekørsel i EU: Transportarbejde udført af regions biler 35.000 30.000

160.000

EØS/EFTA Østeuropa Sydeuropa Nordvesteuropa

140.000 120.000

Mio. tonkm

Mio. tonkm

25.000 20.000 15.000 10.000

Tredjelandskørsel i EU: Transportarbejde udført af regions biler EØS/EFTA Østeuropa Sydeuropa Nordvesteuropa

100.000 80.000 60.000 40.000

5.000 0

over, at man ikke tog folks bekymringer mere alvorligt – og at Dansk Folkeparti regnede man ikke rigtigt for noget. Jeg tror meget havde set anderledes ud, hvis man fra starten havde taget imod DFs synspunkter på en anden måde og ikke bare afvist dem.« Og så bliver du folketingsmedlem ved valget i juni. Og i den

20.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kilde: Eurostat

Østeuropæere løber med det hele - Graferne viser,

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kilde: Eurostat

hvordan østeuropæiske lastbiler har erobret meget store markedsandele både,

hvad angår cabotage og tredjelandskørslen.

16

DTL magasinet

NOVEMBER 2015


forbindelse laver den nye og store DF-gruppe et nyt ordførerskab, nemlig en social dumping-ordfører. Hvorfor det? »Viljen til og ønsket om at gøre noget på det her område er ikke ny hos Dansk Folkeparti. Men du har ret i, at posten er ny. Den samler noget fra flere ordførerskaber. Men vi har haft et klart ønske om at skærpe profilen. Dér hvor jeg er valgt – i Syddanmark, dér er en stor bekymring for social dumping, bekymring for levestandarden i fremtiden, hvis udviklingen fortsætter – og derfor er det også naturligt at vi, som Danmarks store arbejderparti, tager den bekymring alvorligt og mere offensivt melder os ind i den her kamp.

Og dét er, hvad ordførerskabet er et udtryk for. Jeg er meget beæret over at have fået posten.” Virkeligheden er mistede arbejdspladser I er blevet mere og mere synlige på den her dagsorden. Det virker åbenlyst som om, det har fået en ny status. Kan du sætte et par ord på det? »Det er jo først og fremmest på grund af virkeligheden. Tag Padborg som et godt eksempel. Man kan jo se, hvordan vi mister arbejdspladser, og det bliver hårdere i den her branche. Og imens kan vi se, at der kommer arbejdskraft ind, som arbejder og lever under helt andre vilkår.

Hele området har skiftet karakter: Lastbilchauffører, der kommer ind fra meget langt herfra, som lever under SÅ kummerlige forhold, at det er under enhver værdighed, får en løn der er SÅ lav, lever under forhold, hvor de nogle gange besørger på gaden, simpelthen fordi de ikke har adgang til et toilet – altså sådan

Og så er det på en måde, som presser fremmed arbejdskraft helt uacceptabelt. Samtidig med at det koster danskere deres arbejde eller virksomhed.

Peter Kofod Poulsen, 25. Opvokset på Bornholm. Medlem af Folketinget siden juni 2015, valgt i Aabenraa. Uddannet folkeskolelærer. Aktiv i Dansk Folkeparti siden han var 14. Lokalformand og byrådsmedlem i Haderslev. Tidligere formand for DFs Ungdom.

nogle forhold, dét gør også noget ved et lokalområde. Og det gør folk utrygge. Og så er det på en måde, som presser fremmed arbejdskraft helt uacceptabelt. Samtidig med at det koster danskere deres arbejde eller virksomhed. Dét skal der sim-

pelthen sættes ind overfor.« »Regeringen har én politik på det her område, en politik som vi ikke er særligt enige i. Der skete fremskridt under den tidligere regering, og det skal de anerkendes for. Flertal skal bruges Der findes et flertal i Folketinget i dag, for at støtte en linje, som i den grad vil gøre op med social dumping. Det skal vi benytte os af. Vi er jo ikke snobbede med, hvem vi laver politik med, så længe der kan komme DF-politik igennem Folketingssalen med et flertal. Så hvis det betyder, at vi i nogle spørgsmål kan samarbejde med venstrefløjen for at få mest mulig politik igennem – så gør vi det. Også på det her område.”

DIN RENTABILITET VORES MÅL

MINDRE

BRÆNDSTOFFORBRUG

HØJERE

DAF kender din virksomhed og forstår, hvor vigtig effektivitet er for dig. Netop derfor tilbyder vi avancerede transportløsninger, lastbiler med markedsførende driftssikkerhed og lave driftsomkostninger. Vi tilbyder også en bred vifte af serviceydelser, der er med til at sikre maksimal udnyttelsesgrad af din lastbil. Alt dette får du på ét sted: hos din DAF forhandler. DAF Transport Efficiency er navnet på vores filosofi om at sikre dig det højeste afkast pr. kilometer.

UDNYTTELSESGRAD

MINDRE

DRIFTSOMKOSTNINGER

HØJERE

AFKAST PR. KILOMETER

FORBEDRING AF DIN EFFEKTIVITET BEGYNDER I DAG

MINDRE

Kontakt din DAF forhandler eller gå ind på www.daftrucks.dk

MILJØPÅVIRKNING

DRIVEN BY QUALITY TRUCKS | PARTS | FINANCE

NOVEMBER 2015

WWW.DAFTRUCKS.DK

DTL magasinet

17


KÅRING ÅTV 2016

2016

Vær med i årets

TRANSPORTVIRKSOMHED Årets Transportvirksomhed sætter denne gang fokus på rekruttering og fastholdelse af chauffører. Flere brancher inden for transport melder om chaufførmangel. Hvad gør DIN virksomhed for at sikre kvalificeret arbejdskraft?

For alle DTLvirksomheder Alle DTLNY PARTNER: MTDK virksomhe»Vi er med, fordi det er et spændene projekt, som vi de sidste par der kan stille år har mærket en stærkt stigende op. Udfyld interesse for blandt de danske skemaet på vognmænd. De nominerede dtl.eu eller kommer fra den kundegruppe, tag fat i Line vi henvender os til, og Sandgreen: 2069 partnerskabet skal bruges 5314/ lss@dtl.eu til at markedsføre vores produkter.« Præmier Årets TransportCarsten Sørensen, virksomhed vinder en adm. direktør. reklamefilm og mærkater til sine lastbiler.

Finale i Oslo Årets Transportvirksomhed kåres i Oslo den 28. maj 2016. Det sker ombord på Oslobåden, hvor DTL holder sin generalforsamling. De tre nominerede virksomheder inviteres med til Oslo og får kahyt, morgenmad samt frokost og festmiddag om lørdagen. Vi er på Facebook Årets Transportvirksomhed er på Facebook. Her kan du følge konkurrencen og vinde præmier. Vi bliver glade, hver gang nogen liker os. Konkurrencens historie I 2016 er det 13. gang, at vi kårer Årets Transportvirksomhed. Vores samarbejdspartnere er Codan, Scania, Bridgestone, VBG, SOS/Dansk Autohjælp, MTDK og Jyske Finans. Tak!

Årets Transportvirksomhed vinder denne statuette

Årets Transportvirksomhed 2015 er Johannesen Kran & Maskintransport fra Hvidovre. NY PARTNER: JYSKE FINANS »Transport er et af vore store forretningsområder, og vi har mange DTL-medlemmer som kunder. Vi er i forvejen med, når der foregår noget i DTL-regi fx vognmandsdagene, og vi vil meget gerne slutte op om konkurrencen, der fremhæver de gode eksempler i branchen.« Jørgen V. W. Kristensen, salgschef.

18

DTL magasinet

NOVEMBER 2015


“Holder dine lastbiler i vejen for dine ambitioner?”

Løs det med leasing. Vores dygtige rådgivere sikrer, at du får den løsning, der passer bedst til din forretning og økonomi.

Hanne Skræddergaard, Specialist i lastbilleasing.

NOVEMBER 2015

Læs mere på Nordania.dk/lastbiler eller ring 45 12 12 12 og book et møde.

DTL magasinet

19


EU KOMMENTAR Af Dansk Erhvervs fagchef for Transport og Infrastruktur, Jesper Højte Stenbæk

RETSFORBEHOLDET

står i vejen for virksomhederne

Vi skal til stemmeurnerne 3. december for at stemme ja eller nej til at afskaffe retsforbeholdet. Dansk Erhvervs transportekspert Jesper Højte Stenbæk vurderer konsekvenserne for transportbranchen

N

u skal danskerne igen til folkeafstemning om EU. Denne gang står retsforbeholdet for tur. Strukturen i det retlige EUsamarbejde er blevet ændret, og det betyder, at Danmark – på grund af retsforbeholdet – står til at falde helt ud af samarbejdet. Det vil have konsekvenser for både sikkerheden og erhvervslivet i Danmark. Det retlige samarbejde i EU udgør i mange tilfælde de underliggende mekanismer, der får hele det indre marked til at fungere.

Allerede i dag står Danmark – på grund af retsforbeholdet – uden for fx de fælles regler for gældsinddrivelse. Det gør det dyrere, sværere og mere tidskrævende for danske virksomheder at inddrive deres gæld i andre EU-lande, end det er for deres europæiske konkurrenter. Ved at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning, kan vi sikre lige konkurrencevilkår i hele EU, også for de danske virksomheder. Det fornuftige tilvalg Ved at overgå til en tilvalgsord-

ning, står Danmark i den udsøgte situation, at vi frit kan vælge at tilslutte os de dele af samarbejdet, vi ønsker at være en del af. Og forblive uden for de dele, vi ikke har lyst til at være en del af. Danmark kan dermed vælge frit fra buffeten, uden at skulle tage det sure med det søde. Partierne bag et ja, Venstre, Socialdemokraterne, SF, Radikale og de Konservative, har udvalgt 22 stykker lovgivning, og det er denne pakke, vi skal stemme ja eller nej til. Blandt lovene er: • konkursforordningen,

• forordningerne der udgør de fælles EU-regler for gældsinddrivelse, • bevisoptagelsesforordningen og • Europol, politisamarbejdet i EU. Alternativet anbefaler også et ja, men er ikke med i ovenstående aftale. Set med erhvervslivets øjne – ikke mindst transportsektorens, der benytter det indre marked i EU allermest, er det en særdeles fornuftig tilvalgspakke, der giver erhvervslivet lettere vilkår og sikrer, at Danmark forbliver et trygt sted at bo og drive virksomhed.

EUs indre marked bliver mere fair og sikkert for de danske transportvirksomheder, hvis retsforbeholdet bliver fjernet, mener Dansk Erhverv. FOTO: VOLVO TRUCKS

20

DTL magasinet

NOVEMBER 2015


SAGT & SKREVET Konsekvenserne af et nej Bliver det et nej, er det usikkert, hvad der kommer til at ske. Der er bred enighed i Folketinget om, at Danmark skal blive i Europol. For at sikre det, kan Danmark anmode om at få en såkaldt parallelaftale til Europol. Problemet med den løsning er, at Danmark ikke har krav på at få denne type aftale. Og det tager lang tid at forhandle på plads. Selv hvis det skulle lykkes Danmark at overbevise EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og alle de andre EU-lande om, at det er i deres interesse, at Danmark får en parallelaftale, viser statistikker fra Norge, at en parallelaftale ikke giver samme adgang til politisamarbejdet som et tilvalg vil gøre. Det er altså usikkert, hvilken betydning et nej vil få for sikkerheden i Danmark, men sikkert er det, at Danmark ikke kan få en parallelaftale til konkursforordningen. Det har vi nemlig allerede fået nej til. Det er også sikkert, at et nej til en ændring af retsforbeholdet,

vil betyde, at Danmark fortsat ikke vil have nogen indflydelse på retspolitikken i EU, og på hvilke dele af samarbejdet vi kan tilslutte os, hvis vi ønsker det. Regler til nutiden Retsforbeholdet blev forhandlet i en tid, hvor det ikke fik alvorlige negative konsekvenser. Med den ændring af strukturen, der er sket i det retlige samarbejde i EU, har forbeholdet fået utilsigtede konsekvenser. DTL og Dansk Erhverv hilser det derfor velkomment, at regeringen nu vil gøre op med retsforbeholdet, som vi kender det, og overgå til en tilvalgsordning, der gør det lettere at være dansk virksomhed i nutidens EU.

Presses af fusentastere Almindelige lovlydige vognmænd, som går op i at have en rimelig og fair overenskomst, de bliver presset af fusentaster typer, som indgår lokale discount-overenskomster for at dumpe lønningerne og presse priserne ned på transport. Transportordfører Rasmus Prehn(S), i Lastbil Magasinet, om Lovforslag L 192 (der er en præcisering af godskørselsloven), som ikke indgik i regeringens netop offentliggjorte lovpakke. Han vil forsøge at skabe flertal for lovforslaget uden om regeringen.

Et tiltrængt ja Et ja vil give nye kræfter i kampen mod social dumping – og det er tiltrængt. Josephine Fock, beskæftigelsesordfører (Alternativet) i Altinget.dk/EU, om tilvalgsordningen til retsforbeholdet, som danskerne skal stemme om den 3. december.

De unge vil holde fri De unge mennesker i dag prioriterer helt anderledes. Vi andre har glæden ved at arbejde, mens de har glæden ved at holde fri. Vognmand Søren Kristian Kristiansen, PK Transport, Serritslev, i Børsen.

Gratis oplæringsperiode er tilstrækkeligt Vognmændene er nået så langt ud, at de er villige til at tage folk ind uden erfaring, hvis bare de kan få en gratis oplæringsperiode. Direktør Benny Plesner, AMU Center Fyn, i Lastbil Magasinet, om mangel på chauffører.

DET STEMMER VI OM 3. DECEMBER Siden 1993 har Danmark holdt sig ude af EUs retlige samarbejde og de indre anliggender, der varetages af politi og retlige myndigheder. Det er det, der er kaldt retsforbeholdet. Nu vil et flertal i Folketinget lave det om, så Danmark tilslutter sig store dele af det retlige og politimæssige samarbejde. De fem partier Venstre, Socialdemokraterne, SF, de radikale og konservative vil have, at danskerne siger ja til at tilslutte sig 22 retlige punkter. Det gælder bl.a. EUs politisamarbejde i Europol. Til gengæld vil partierne fortsat holde Danmark ude af 10 andre retlige punkter i EU-samarbejdet. Det gælder bl.a. den fælles asyl- og indvandringspolitik. Partiet Alternativet ønsker at få afskaffet hele retsforbeholdet og bl.a. også sige ja til EUs fælles asyl- og indvandringspolitik. Partierne Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten ønsker at bevare det hidtidige retsforbehold. Dog vil man holde Danmark inden for politisamarbejdet, og det skal ske ved at indgå en parallelaftale med EU om Europol (i lighed med Norge og Schweiz). Et kryds ved ja den 3. december, betyder ja til en tilvalgsordning inden for EUs retlige samarbejde. Et nej betyder, at retsforbeholdet fra 1993 står ved magt.

NOVEMBER 2015

Politiets afgørelse skriger til himlen Det skriger til himlen med sådan en afgørelse eller mangel på samme. Jeg synes, det er fuldstændig grotesk. Da chaufføren blev stoppet, var der ingen grænser for, hvad man ville gøre ved det, og nu sker der intet. Vognmand Bjarne Nielsen, i Lastbil Magasinet, om politiet, som dropper en sag om underbetalte litauere, der igennem fem måneder kørte i dansk indregistrerede lastbiler.

Mangler vognmænd

Som det er nu, mangler jeg to vognmænd med kassevogne. P.t. har vi opgaver til 12 biler, der kører for os, men vi har kun 10 vognmænd til rådighed. Konsekvensen er, at jeg ikke kan tage nye kunder ind. Direktør Flemming Riismøller, KurérXperten til Dansk Erhvervs Avis.

Argument om mindre tomkørsel holder ikke Når man oprindeligt åbnede for cabotagekørsel, så handlede det om at minimere tomkørsel. Det er mildest talt ikke de hensyn, der bærer reglerne på busområdet i dag. Her kører busser fra Portugal helt tomme til Danmark (København) for at køre turistkørsel. Direktør i Danske Busvognmænd, Steen Bundgaard, der vil have cabotageregler, der begrænser udenlandske bussers adgang til det danske hjemmemarked, i en leder i Busmagasinet.

DTL magasinet

21


INTERVIEW LARS LARSEN / MAN TGX

MIG & MIN

LASTBIL

Tekst og foto af John Larsen

MAN – I GÅR I DAG I MORGEN

måneder. Og den bliver kørt af chauffør Jesper Poulsen, der bor i bilen i de fleste af ugens dage. Han kører stykgods rundt i landet. Denne dag gælder det imidlertid et tungt læs betonelementer, der skal læsses af på en byggeplads på Islands Brygge i København. Samme forhandler – samme kunde Ikke alene holder Lars Larsen, 53, fast ved sin lastbilforhandler og tilhørende værksted. Han har siden starten arbejdet sammen med den samme kunde nemlig Freja Transport & Logistics i Taastrup, som de fleste af Lars Larsens 50 trækkere kører for. De kører med alt muligt stykgods, men 12 af bilerne er p.t. helliget særtransporter af stålplader. Lars Larsen er uddannet slagter, men måtte stoppe efter en standhaftig kødforgiftning. Så han slog sig på et landbrug og transportbranchen.

Det nye flagskib, MAN-bogietrækkeren TGX 26.480 6×2-2 med XXL førerhus.

Den sjællandske vognmand Lars Larsen ved, hvad han vil have: Det er MAN-trækkere Nye MAN-trækkere er kommet til vognmand Lars Larsen ved Herfølge i en lind strøm. Senest er det blevet til otte flunkende nye TGX’ere i løbet af de sidste fire måneder. »Jeg køber MAN og ikke noget andet. Og jeg handler hos den samme forhandler, H. E.

22

DTL magasinet

Jørgensen i Dalby hver eneste gang. Det har jeg gjort, siden jeg startede som vognmand for knapt tyve år siden. Her blev jeg budt velkommen og taget godt imod, og servicen har været i top siden,« siger Lars Larsen. Det nye flagskib i flåden er trækkeren MAN TGX, Euro 6. Vognmanden sparker til dækket på den udvalgte, en bogietrækker MAN TGX 26.480 6×2-2 med XXL førerhus og en 480 hk motor med automatgear. Denne har han haft i fire

Et kik på multifunktionsrattet.

NOVEMBER 2015


Der er lysbøjler både foroven og forneden. Den nederste har chaufføren sat på. Vognmanden viser lastbilens stålindpakning på siderne.

Starten var beskeden i 1995. »Jeg købte mig ind i Dragerforeningen, og en af mine første kontakter var Freja. Jeg kørte stykgods rundt i en 3.500 kg presenningsbil, og efter et stykke tid udvidede jeg med en anhænger, så jeg kunne læsse 13 paller. Så tog jeg et vognmandskursus, fik vognmandstilladelse og købte min første lastbil – i MANforretningen i Dalby.« I dag har han ikke tal på, hvor mange MANbiler, der er ”gået gennem systemet”. Vognmandsforretningen omfattede i mange år 10-15 lastbiler alt efter konjunkturerne. I 2007 udskilte han sit landbrug fra vognmandsforretningen, der blev til Vognmand Lars Larsen ApS. Så kom krisen, og i årene 2008-2009 skrumpede vognparken til seks biler. I de seneste par år er det imidlertid gået stærkt fremad, og Lars

Larsen styrer i dag et halvt hundrede trækkere fra landejendommen i Skrosbjerg mellem Haslev og Herfølge. Dog er der en enkelt Scania. Den køres af en meget erfaren og godt kørende chauffør, der har været med i forretningen fra begyndelsen, og han er svoren Scania-fan. Euro 6 med godt bundtræk »Jeg har normalt kørt med MAN’er med 540 eller 480 hk, men de nye Euro 6-biler har et rigtigt godt moment, så nu kører jeg med 440 hk,« siger Lars Larsen. Chauffør Jesper Poulsen bekræfter, at der er et bundtræk i den nye motor, der vil noget: »Momentet virker. Den tager bakkerne fra 0 km bedre end 540’erne, og dieselforbruget er også ganske fornuftigt i relation til det indimellem meget tunge gods, jeg kører med. Jeg har holdt 2,9-3,0 km/l i de fire måneder, jeg har kørt bilen, og den er ikke helt kørt til endnu.«

Lars Larsen og chauffør Jesper Poulsen betragter den nye trækker, der er på hårdt arbejde.

NOVEMBER 2015

Jesper Poulsen kører ca. 3.000 km om ugen, og lastbilen har tilbagelagt ca. 45.000 km. Når lastbilen også er hans hjem så meget af ugen, så har han selv sat et vist personligt præg på bilen – i form af en lysbøjle i stål nederst på førerhuset. «Hvorfor? – fordi det ser godt ud,« siger han. Lars Larsen ser også på udseendet. Han valgte sammen med forhandleren opbyggeren Øgaard Lastvognsopbyg & Hydraulik ApS i Ejstrupholm ved Brande, som har specialiseret sig i trækkeropbygningerne. Her fik han pakket værktøjskasser og tanke på siderne ind i rustfrit stål – for designets skyld. MAN-trækkeren med det ekstra rummelige førerhus og køje har bl.a. multifunktionsrat, klimaanlæg, walkie, natostik, kaffemaskine, køleskab, fladskærm og radio med navigation og bluetooth. Kommunikationen med Freja foregår på mobil og sms.

Vognmand Lars Larsen har også et landbrug med fritgående kødkvæg. Han sælger også kødet til en fast kundekreds.

DTL magasinet

23


TEST LASTBILER Tekst og foto Finn Bjerremand

TEST

MERCEDES ACTROS

Testen gik ned til den slovenske kyst ved turistbyen Piran. FOTO: DAIMLER

Nye

STJERNESKUD

Daimler kører nu overbevisende ind med anden generation af Actros Euro 6

på vejen

LJUBLJANA

F

or blot et par år siden frygtede lastvognsejerne Euro 6-kravet. Angsten gik på et øget brændstofforbrug. Så mange anskaffede sig lige op til overgangsdatoen nye lastvogne, som kun opfyldte EEVnormen. Men det er slet ikke gået så galt. Ikke mindst Daimler har haft en enorm succes med sin sidste nye Mercedes Actros, som blev lanceret med en helt ny rækkemotor født som Euro 6. Den nye motorgeneration har vist sig at være både meget driftssikker og økonomisk nok takket være udviklingstiden i Nordamerika, hvor den var i drift i et par år før end i Europa,

24

DTL magasinet

Nu lancerer Daimler næste trin. En ny og endnu mere veltrimmet og optimeret version, som præsterer med et endnu lavere brændstofforbrug og CO2 udslip. Helt op til ca. tre procent. 1.100 liter mindre diesel på et år Ifølge Mercedes vil en typisk langturslastvogn årligt bruge ca. 1.100 l mindre diesel. Enhver lastvognsejer kan hurtigt regne ud, hvor meget det betyder i hele lastvognens levetid. Det er ikke den eneste fordel. Det er også lykkedes at presse en højere effekt ud af motorserien. Det betyder bl.a., at der ofte kan køres op ad bakke i et højere

gear og dermed med et lavere omdrejningstal, og det betyder også, at topversionen med OM471 i dag har hele 530 hk, hvor den i den nuværende generation slutter ved 510 hk. Daimler introducerede den nye motorgeneration i Slovenien, hvor der var god mulighed for at køre på kuperede veje samt motorveje, almindelige landevej og i bytrafik. Teststrækningen løb fra Ljubljana ned til turistbyen Piran ude ved kysten og retur. Overbevisende motor Den første testvogn, som jeg kørte i ned til Piran, var den nye topmodel Actros 1853. Den har den

TESTKØRER

FINN BJERREMAND

stærkeste motor i OM 471 serien. Topeffekten på denne motor med 6 cylindre i række og en slagvolumen på 12,8 liter, er hele 530 hk, mens det maksimale drejningsmoment er på 2600 Nm. Lige netop denne version kan først leveres til næste forår, hvorimod de øvrige OM 471 versioner alle er i produktion. Actros 1853 kører meget overbevisende. Den ekstra effekt betyder netop, at bakkerne klares med færre gearskifte og med et højere komfortniveau. Allerede lige over tomgang tager den ved med 1600 Nm og ved 800 o/m er den oppe på 2000 Nm, så det kan bestemt mærkes. Med PPC (Cruisecontrol

NOVEMBER 2015


DER ER FEM MOTORVARIANTER MED OM 471 310 kW / 421 hk / 2100 Nm 330 kW / 449 hk / 2200 Nm 350 kW / 476 hk / 2300 Nm 375 kW / 510 hk / 2500 Nm 390 kW / 530 hk / 2600 Nm

Når der er grønt lys i PPC, er den avancerede cruisecontrol med GPS-styring af speeder og friløb i funktion.

Undervejs på de slovenske veje i den nye Actros 1845. med GPS-aktivering af speeder og friløb) indkoblet, ruller den bare op og ned ad bakkerne i flot stil med både et lavt brændstofforbrug og et tilsvarende lavt udslip. At det overhovedet er lykkedes for Daimler at nå her til skyldes ikke mindst den sidste nye generation af brændstofindsprøjtningssystemet X-Pulse. Det er det avancerede CommonRail system. Dertil kommer et nyt patenteret EGR-system (udstødningstilbageførsel) og en ny effektiv in-house produceret turboladning, hvor der ikke længere er nogen wastegateventil. Samtidig er der blevet færre komponenter og sensorer, og det forenkler det hele. Mercedes anvender både EGR og SCR til at nedbringe udledningen af skadelige stoffer, og den nye generation OM 471 har ifølge Daimler et AdBlue-

NOVEMBER 2015

forbrug på omkring 5 procent af brændstofforbruget. Retur med en 1845 Strækningen tilbage fra Piran mod Ljubljana blev gennemført i en Actros 1845, der bestemt også er en velfungerende lastvogn med en hårdtarbejdende motor. Denne Actros er udstyret med en OM 471 motor, som yder 449 hk og har et maks. drejningsmoment på 2200 Nm. Det er jo vognen, der skal tage kampen op med rigtig mange ”europatrækkere” midt i det mellemsvære og vigtige motorsegment. På udturen tilbagelagde 1853’en teststrækningen på 137 km på 2 timer og 14 minutter med et forbrug på 32,9 l/ 100 km (3,0395 km/l) og en snithastighed på 62 km/t. På hjemturen, der ikke var helt identisk med udturen tilba-

gelagde 1845’en strækningen på 128,5 km på 1 time og 51 min. med 69 km/t som snithastighed og et forbrug på 36,3 l/ 100 km (2,7548 m/l). I betragtning af de store stigninger på strækningen må det siges at være to tilfredsstillende forbrugstal. Begge lastvogne skal roses for at have en fin og godt afstemt transmission, og såvel det automatiserede gearskifte som den robotstyrede kobling gør arbejdet rigtig godt. Alt fungerer bare godt. Og Actros kører sikkert der ud ad. Flot og funktionel arbejdsplads Førerhuset er blandt de bedste arbejdspladser, når det gælder tunge lastvogne med sovekabine. Hele førerområdet med instrumentbrættet og førersædet er helt på toppen. Der er en rigtig god udsigt gennem vinduerne, og

spejlene dækker fint af. Eneste anke er de store lukkede spejlhuse, der laver en død vinkel ud til begge sider. Førersædet er af høj kvalitet med masser af indstillingsmuligheder. Og næsten alt, hvad man skal bruge for at kunne betjene sig under kørslen, er let at komme til. Vognene har en fin affjedring, og sammen med det gode førerhusophæng og det gode førersæde er det en fornøjelse at køre med Actros – også på de ujævne veje. Det bliver spændende at se om den nye motorgeneration vil fortsætte i successporet, som Mercedes nu snart har kørt i gennem et helt årti. Tommeltotten op for denne lastvognsserie og den tilknyttede motorserie!

DTL magasinet

25


NYHEDER TRANSPORTUDSTILLING Tekst og foto af Carsten Teiner

HOLLANDSK MESSE MED INTERNATIONALE AMBITIONER

Såmænd nyheder nok på RAI transportmessen i Amsterdam – men de fleste var lokale AMSTERDAM

F

or specialtransportører var transportmessen ”Bedrijfsauto” på RAI i Amsterdam i sidste måned et must – for her brilierede virksomheder som bl.a. Broshuis og Nooteboom med verdensnyheder. Også mange mindre virksomheder viste spændende produkter, som man skulle lede lidt efter i hjørnerne. RAI-messen var tidligere en af Europas største transportmesser, men finanskrisen fik RAI til at geare ned – og først nu er man på vej tilbage mod tidligere tiders storhed. Men selv om man nu kalder den international, er der lige et par knaster, der skal hugges af – for mange af udstillerne fra udlandet opfattede den fortsat som lokal. Flere lastbiludstillere holdt sig fx til materiale på hollandsk. Scania verdenspremiere Den lokale lastbil er jo altid spændende at besøge – og ud over den nye LF 2016 Silent udgave viste DAF også en 32 tons CF model.

Broshuis har udviklet denne SL Trailer med luftaffjedring.

Men en ny lastbil er først klar i første halvdel af 2016. Scania havde valgt RAI til deres

Kraker Trailers fik en pris for denne trailer, der både kan køre på marken – og i normal fart på vejen med afgrøder.

26

DTL magasinet

premiere på den nye hybridudgave, der er baseret på 9 liters motoren, som kan køre på flere alternative

drivmidler – foruden el, hvor man kan køre 45 km/t. Det er den første Euro 6 hybridbil på markedet

Hollandske Ginaf X6 som 8x8 på basis af DAF XF.

NOVEMBER 2015


– og besparelsen i forbrug er 18 procent. Og støjniveau er kun 72 decibel – så det er den perfekte bybil. Hele hybridteknikken på 650 volt forøger bilens egenvægt med 790 kg. CO2 reduktionen er stor – og vælger man brændstoffet HVO (biovegetabilsk olie) er den oppe på 90 procent. Scania havde en række grønne tiltag på RAI – for samtidig vistes en bioethanol Euro 6-motor på 280 hk, der tænder som diesel via kompressionen. Motoren yder 1.250 Nm mellem 1.000 og ca. 1.580 omdrejninger. Reduktionen af CO2 er på 65 pct. Efterbehandlingen er ren SCR teknologi. Blandt andre lastbilnyheder var Iveco med EuroCargo, som havde det fulde program af bilmodeller samt Stralis med naturgas. MAN viste den lokale hollandske 100 års jubilæumsmodel, hvor der er gjort ekstra ud af kabinen. Hos Mercedes var fremtidens selvkørende lastbil igen i fokus. Og Renault viste bl.a. deres T-serie. Lokale Ginaf havde flere af deres 8x8 specialbiler med – bl.a. på basis af de nye DAF lastbiler. Flere små producenter viste spændende nyt. Nævnes kan karosserifirmaet Harderwijk, der havde en aerodynamisk udformet kølebil, som både omfattede front, hæk og bund. Mange trailernyheder For danske vognmænd er det nok trailerne, der er mest spændende på en RAI messe – og bortset fra Kögel, der havde en speciel trailer

med til det hollandske marked, var det hjemmebane-favoritterne, der dominerede. Kort fortalt en ny SL Air-trailer fra Broshuis med luftaffjedring med 12 tons akselvægt med 30 grader styreudslag på læssehøjde på 79 cm, en Nooteboom trailer kaldet Monoovr med 12 tons aksler, 70 grader styreudslag, læssehøjde på 78 cm – og en super letvægts køletrailer fra Heiwo, der også leverer til Kel-Berg. Hos Kraker Trailers så vi to nye produkter – en delvist boltet trailer og en trailer til landbruget med ekstra høje hjul. Den kan køre med traktor på marken og bagefter på landevejen som almindelig trailer og normal marchfart i stedet for de 25 km/t, man normalt må køre med en landbrugstrailer. Van der Peet viste en særlig trailer – opdelt i ni rum, som kunne lastes fra toppen eller via et rullebånd og en blæser til at blæse fx korn op i en silo – deraf navnet BeltBlower. Endelig viste Knaben Trailer deres Dura-Floor – et bevægeligt gulv med usædvanlig slidstærk overflade. Dansk software Der var faktisk også en dansk nyhed – Eco2Move – præsenteret af den hollandske importør Dometic. Det er en software, der installeres, så chauffører ikke kører for stærk – ej heller kører med for høje omdrejninger eller accelererer for hurtigt. Dansk producent er Lindgaard-Petersen A/S i Roskilde.

Knaben Trailers viste deres nye Dura-Floor – et bevægeligt gulv med ekstrem slidstærk belægning.

NOVEMBER 2015

FAKTA

Den 31. udgave af RAI-udstilllingen samlede 55.268 gæster fra indog udland. Det er 18 procents fremgang i forhold til udstillingen i 2012. Næste gang bliver 17.-21. oktober 2017.

Den nye Iveco Eurocargo på sin første større udstilling.

Nooteboom Manoovr har en 12 tons akselvægt og 70 graders styreudslag.

Scania viste sin nye hybridlastbil frem for første gang.

DTL magasinet

27


INFO MEDLEMSTILBUD

Her er lidt om hvad du får som DTL’er: • Hos Codan får du forsikringer, der kommer hele vejen rundt om din virksomhed, lav selvrisiko og bonusordning. Der er kun ét telefonnummer: 33 55 50 50. • Hos Statoil får du bedste pris, fleksible betalingsbetingelser, et kort til det hele og høj kortsikkerhed.

Hej kollega Du er medlem af DTL, ikke? Jo Er der nogle fordele som medlem – sådan helt kontant? Kontanter får du ikke – men der er en del rabatter med mere.. jeg tjekker lige op på det. Ja, lad mig få noget info… Jeg har lige sendt dig info om DTLs medlemsfordele. Det ser da fornuftigt ud! Du kan læse mere på: www.dtl.eu TAKKER Fint – du ringer bare en anden gang – eller direkte til DTL på telefon 7015 9500

28

DTL magasinet

• Hos SOS Dansk Autohjælp kan du som DTL’er spare en hel del på beredskabshonoraret, og hvis du er Codan-kunde, slipper du helt for beredskabshonoraret. Der er også op til 40 % rabat på listepriserne for assistancer. • Hos Applus Bilsyn er der 12,6 % rabat på gældende brancheprisliste og 50 % rabat på bremsetest. • Hos Svea Finans får du fakturakøb – og pengene på din konto i morgen plus inkasso – men hvor du beholder kunderne. • Hos Momentum Advokatfirma er der juridiske ydelser – i tæt samarbejde med DTL. Her er faglig spidskompetence inden for relevante områder for transportvirksomhederne. • Hos Scandic får du som DTL-medlem 12 % rabat på hotelovernatninger og 7 % rabat på konference- og mødepakker. • Hos TungVognsSpecialisterne, TVS, får du lovpligtig opbevaring af køre- hviletidsdata, lovpligtig egenkontrol af køre- hviletidsdata og kompetent hjælp om køre- hviletiderne. 15 procent medlemsrabat på rådgivningsopgaver. • Hos DTL selv kan du booke en DTLkonsulent, og du sætter selv dagsorden for mødet. Du får rådgivning om: Lever du op til loven? Hvordan kan du spare penge? Tanker, ideer, hvad tumler du med? • Hos Dansk Erhverv er der en hotline med rådgivning. Her får du hurtigt svar fra jurister og advokater med viden om ansættelsesret. Ring alle hverdage kl. 8.30-16.30 på 3374 6400

NOVEMBER 2015


OVERBLIK FÆRGEREGLEN Af Henrik Brunstedt, TVS FOTO: SCANLINES

SÅDAN BRUGER DU

FÆRGEREGLEN Køre- hviletidsekspert Henrik Brunstedt fra TungVognsSpecialisten orienterer om færgereglen, der stadig kan give anledning til debat og usikkerhed.

Som udgangspunkt er det jo ikke tilladt at afbryde det daglige hvil. Men…. Branchen har dog haft brug for en vis fleksibilitet i forbindelse med brug af fx en færge i forbindelse med hvilet. Derfor er det tilladt at afbryde det daglige hvil i forbindelse med, at der køres ombord eller fra borde fra en færge eller et autotog. Der stilles dog følgende betingelser: • Der skal afholdes et regulært dagligt hvil – dvs. at der skal holdes mindst 11 timers hvil eller også mindst 3 timer tidligere på dagen og så afsluttende med 9 timers hvil. Dette gælder også ved 2 mands kørsel. Derfor har man højst en overordnet rådighedstid på maks. 13 timer, minus afbrydelsernes længde. • Chaufføren skal ledsage køretøjet ombord på færgen eller toget.

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

Færgeoverfarten skal også kunne dokumenteres med en billet eller lignende. Billedet er fra Gedser-Rostock færgen.

• Der skal være adgang til en køje eller liggeplads under hele overfarten. Enten i bilen (hvis færgeselskabet tillader dette) eller på færgen/toget. Det er politiets opfattelse, at der skal være tale om en fast plads, hvor man kan ligge ned.

Det er også vigtigt at huske, at man skal kunne dokumentere overfarten med en billet eller lignende. Hvordan registrerer man færgeoverfart i tachografen? Ja, det står ikke nærmere beskrevet i lovgivningen, hvordan/hvornår man skal trykke ”færge”. Vi anbefaler,

at der trykkes ”færge” 1 gang, når man parkerer på færgedækket/ toget efter kørsel ombord. Så står færgesymbolet i displayet under hele overfarten.”

• Hvilet må højst afbrydes 2 gange i forbindelse med ombordkørsel og frakørsel fra færgen eller toget af kørsel eller andre aktiviteter i forbindelse med overfarten som billettering, toldbehandling m.v. Husk at registrere ”andet arbejde” ved disse aktiviteter, så der ikke fremkommer en 3. afbrydelse af hvilet. Afbrydelsernes må samlet set højst vare 1 time (fratrækkes rådighedstiden). Køretiden for disse afbrydelser tæller ikke med i den daglige køretid, men tæller dog med i den ugentlige køretid.

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

NOVEMBER 2015

DTL magasinet

29


TEMA TRAILERE, KRANER OG OPBYGNINGER Tekst og foto af Finn Bjerremand

Goldhofer STZ-L 5 kan både køre som trailer på gule plader med en maks. vogntogsvægt på 56 ton og som blokvogn.

MASKINTRAILEREN

TIL DET LETTE – OG MEGET TUNGE Med sin nye Goldhofer trailer kan John’s Specialtransport byde ind på flere opgaver

N

u kan John’s Specialtransport i Hedehusene flytte tungere maskiner. Det er takket være hans nye femakslet Goldhofer maskintrailer af typen STZ-L 5. STZ-L 5 giver nemlig mulighed for både at kunne køre som registreret trailer på gule plader med en maks. vogntogsvægt på 56

der flytter tungt og omfangsrigt materiel. Med fem aksler har blokvognen dog stadigvæk så lav en egenvægt, at den kan gøre sig som almindelig registreret trailer uden, at vægten på den femte aksel trækker for meget nedad på lastevnen, og som blokvogn kan den lige klare de lidt større maskiner. Chassiset er af højstyrkestål, og

ton og som blokvogn, hvor vogntogsvægten indrettes efter den tilladte tekniske belastning, samt maksimal akseltryk og gældende hastighedsbestemmelser. Som trailer med 48 ton totalvægt kan der lastes op til 25,7 ton. Udnyttes mulighederne som blokvogn helt ud, når lastevnen helt op på 64 ton. Så traileren er et meget fleksibelt køretøj i et firma,

det består af en kraftig centervange med et udtræk på 3,04 meter samt en kraftig svanehals, der kan overføre belastningen til trækkeren, som kan være treeller fireakslet. Akselgruppen er konstrueret med fem SAF aksler - med en smalsporet forreste aksel og fire aksler i en firlingebogie med samme akselafstand på 1,36 m mellem alle akslerne.

NU REGNES TRUCKEN IKKE MED I LÆNGDEN Endnu flere fordele ved Moffett medbringertruck: n Kan monteres bagpå din lastbil eller i ladet n Kan af- og påmonteres på mindre end ét minut n Træk på alle hjul til ujævnt og svært terræn n 4-vejssystem til fragt af lange emner/trange forhold n Hurtigere, sikrere samt meget mere omkostningseffektive leverancer, og fortjeneste der mærkes SAWO A/S

30

DTL magasinet

//

Industrimarken 1

//

9530 Støvring

//

Tlf. 7010 0766

//

sawo@sawo.dk

//

www.sawo.dk

NOVEMBER 2015


MIN NYE

TRAILER Den lidt smallere foraksel, der samtidig er en fast aksel, giver plads til, at kantrammen kan være længere i fuld størrelse. Det er med til at forøge styrken. Hele firlingebogien er udstyret med fuld hydraulisk styring, som giver rigtig gode manøvremuligheder, og alle aksler er hængt op i luftaffjedring. Ved tomkørsel eller dellast, hvor alle aksler ikke skal bruges, kan den forreste aksel hæves op fra vejbanen. Bagendens todelte ramper I bagenden er der todelte ramper. De kan hæves hydraulisk og samtidig forskydes i sideretningen, så de kan afpasses til transport af både selvkørende bredde og smalle maskiner. For at undgå for store udsving ved lastning af tunge maskiner, som kører ind over bagenden, er der også ekstra støtteben integreret i bagenden. Til at forcere højdeforskellen mellem sengen og reposen, er der også løse aluminiumsramper, som gør

det muligt for lette maskiner at køre helt op på reposen. Selve ladlængden i sengen er på 8,70 meter, der ved fuldt udtræk kan forøges til 11,74 meter. I siderne er der lavet udtræk med tværvanger, som kan forlænges ud til begge sider. Når vangerne er trukket ud, lægges der kraftige planker hen over, som så gør det ud for en ladbund. I bagenden er der lavet en smart grøft, som kan anvendes til at sænke armen eller skovlen på en gravemaskine ned i. Det betyder ind i mellem, at man kan få transporthøjden ned på et bedre niveau og derved undgå for mange restriktioner og omkørsler på transportruten. På alle ladflader mellem træbundens overflader er der anti-skrid belægning i form af en meget slidstærk SuperGrip gummibelægning. Træbundsbelægningerne er lavet i Kambala. Udstyrspalletten er stor. Den omfatter også Wabco Smartboard,

Læg mærke til, hvordan larvebåndet støtter af på planken i udtrækket, og forbredningsafmærkningen med lamper lige kan trækkes ud.

EasyControl Comfort til styring af aksler via fjernbetjening og et centralsmøringsanlæg af fabrikatet Bekamax. Med WABCO Smartboard, kan man styre liftaksel, luftaffjedringen, aflæse akselbelastning, samt udlæse diagnose til

EBS bremsesystemet. Der er trådløs fjernbetjening af både hævning og sideforskydelse af de hydrauliske ramper samt aktivering af de hydrauliske støtteben i bag.

KORSDALTRAILER Individuelt tilpassede løsninger der ruller fra dag ét Kvalitet til tiden, og til den rigtige pris – ring til mig og lad os sammen finde løsningen, der passer til dine behov. Se den aktuelle lagerliste, over nye og brugte trailere til omgående levering, på vores hjemmeside. Til omgående levering: 2 akslet senge trailer Euro 42-02(P) 12 m koblingslængde 5 meter udtræk 220 mm vangehøjde Fjernbetjent styring

Opdateret lagerliste – www.korsdaltrailer.dk/lager_liste

Korsdal Trailer A/S Bodalen 1, DK 8643 Ans www.korsdaltrailer.dk

NOVEMBER 2015

Tel. +45 40 13 65 77 henrik@korsdaltrailer.dk

DTL magasinet

31


TEMA TRAILERE, KRANER OG OPBYGNINGER Tekst og foto af Finn Bjerremand

ger.

ofan bagk e t d en godk

-type ye EU

n Den FOTO: CONTINETAL

Continentals nye dækserie omfatter en komplet modelrække til styreaksel, trækaksel og trailer.

TRAILERDÆK DESIGNES TIL FORMÅLET Sidste år lancerede Continentalkoncernen sit komplette 3. generations dækprogram til lastbiler, hvor dækkene er designet specielt til de enkelte aksler på vogntoget. Det går nemlig mere og mere i retning af, at dækkene bliver designet til specifikke formål. Ved at målrette dækkene til køretøj, formål og hjulposition øges trafiksikkerheden, mens brændstof- og driftsøkonomi forbedres. Nyeste dækskud er Continentals Hybrid-serie, der omfatter dæk designet til hver aksel. »HS3 er målrettet styreakslen og bogstavkoden er let at læse, så man kan se, om dækkene er placeret på korrekt aksel. H står

for Hybrid, S for Steering og 3 for 3. generation. HD3 er således målrettet drivakslen, hvor D’et står for Drive, mens HT3 er målrettet traileren, hvor T’et står for trailer,« oplyser adm. direktør Georg Nielsen fra Continental Dæk Danmark A/S. Dækket er specielt egnet til modulvogntog. Trailerdækkets optimerede kontur og balancerede vægtfordeling giver en jævn slitage og er således med til at sikre en lang levetid. Det er tilmed lykkedes at skære 15 procent af trailerdækkets rullemodstand sammenlignet med forgængerne.

NY BAGKOFANGER FRA VBG Hidtil har man ikke kunnet få en typegodkendt bagkofanger med en skrå, diamantformet profil. Det hul lukker VBG GROUP nu med en ny bagkofangerserie. »Der har manglet en løsning, som på én gang matcher den gængse opbygningskultur og muliggør typegodkendelse med alle de fordele, det giver. For vognmænd og opbyggere efterspørger i stigende grad certificerede produkter, som giver større sikkerhed og nemt kan godkendes ved både førstegangssyn og periodiske syn,« siger Gunnar Nyvaller fra VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT. Serien er optimalt dimensioneret efter EU-kravene til bagkofangeres indbygningsmål. I praksis betyder det, at kofangeren set fra siden har en skrå,

FOTO: JØNI

LETVÆGTSCONTAINER SPARER DIESEL Et forsøgsprojekt om at skære kilo af containernes egenvægt er fuldført med succes. Projektet har vist, at containerkørsel kan gøres mere energieffektivt. Den nyudviklede container er 250 kg lettere end en standardcontainer og reducerer på den måde brændstofforbruget. Projektet blev iværksat i 2013 med tilskud fra ”puljen til forsøg med energieffektive transport-

32

DTL magasinet

løsninger”. Containeren er blevet udviklet af virksomheden Jøni Aabybro ApS, og den er med stor succes blevet brugt dagligt af virksomheden Daka i en forsøgsperiode henover efteråret 2014. Vægtreduktionen er bl.a. opnået ved at bruge nye svejsemetoder og ændre bearbejdningen af stålplader.

diamantformet profil. Fordelen i forhold til en plan flade er, at fremmedelementer nemt glider af ved tipning. Det er meget efterspurgt, fordi man dermed reducerer risikoen for spredning af mikroorganismer og smitte. »Idéen er jo ikke ny. Massevis af opbygninger har allerede den egenskab. Forskellen er, at den her løsning er testet, godkendt og certificeret i henhold til både national lovgivning og EU-reglerne for typegodkendelse. Dermed kan man have ro i maven, både når man kører til syn og rundt i trafikken, og når man eventuelt stoppes for kontrol,« fastslår Gunnar Nyvaller. Den ny bagkofangerserie UDSP (Underrun Diamond Steel Profile) passer til gavlsætserierne EDS-2, EDM-2, EDL-2, EDF, EUP og EUR-4.

Forsøgsprojekt har barberet 250 kg af containervægten.

NOVEMBER 2015


Kraner fra Palfinger – vinder i længden

VerDenS STørSTe PAlfinger-kr An

Palfinger Danmark -

rækkevidde

hovedafdelingen ligger på fyn, tæt ved den fynske motorvej. i foråret udvidede vi med en afdeling på Sjælland, Palfinger København. fra vores to afdelinger betjener vi - i samarbejde med et bredt forgrenet net af selvstændige forhandlere - vores mange kunder i transportbranchen. Vi forhandler og servicerer Palfin-ger lastbilkraner, kroghejs og andet materiel og med vores veludbyggede servicenet er du aldrig langt fra et serviceværksted.

oVer 45 meTe r kan komme til

oV er AlT

Palfingers P7 radiostyring med ergonomisk korrekt design og med vigtige sikkerhedsfunktioner.

Palfinger CHS-kroghejs

Palfinger har fremstillet kroghejs i over 40 år og kan derfor tilbyde et meget stort udvalg af kroghejs i høj kvalitet – også til mindre køretøjer.

Palfinger epsilon

vores nye M-serie af skov- og skrotkraner er en perfekt kombination af design, komfort og ny teknologi.

Palfinger Danmark AS fabriksvej 11 5580 nørre aaby

Tlf. +45 7010 8010 info@palfinger.dk

forhandlere og service:

www.palfinger.dk


TEMA TRAILERE, KRANER OG OPBYGNINGER Tekst og foto af Finn Bjerremand

MASSER AT LØFTE Byggebranchen er oppe i gear, så der efterspørges effektive, moderne kraner

Den rigtige løsning er altid den billigste

Lidt af det vi kan tilbyde 3- og 4-akslet letvægts-tip-anhænger Letvægts-tippelad Letvægts-ladkasser Opbygning af trækker Fastlads-anhænger og forvogns-opbygninger Krog- og wirehejsopbygninger Pendel-ladkasser Kran-opbygninger og andre kundetilpasset løsninger

SCHMIDT TIP

Her er den nye kranvogn i gang med en af de gode sæsonopgaver.

Byggebranchen kører igen i et højere gear efter krisen. Det betyder også, at der er fornyet tryk på salget af nye lastbilmonterede kraner i den kraftige ende. En af virksomhederne, der har investeret i ny lastvognstrækker med en større og mere effektiv kran, er Vognmand P. Fournaise A/S, Fredericia. Vognmand Peter Fournaise har fået leveret en ny Volvo FM 500 8x4, hvor der er bygget en Effer kran på af typen 1405 7S+6S Progress. Kranen er bygget op med fuldforstærket frontstøtteben, som giver en rigtig god stabilitet, så der kan arbejdes ud over førerhuset. Kranen udmærker sig bl.a. ved at have kontinuerligt drej, som Effer har på alle kraner fra 20 tonmeter. Drejningen klares af to krøjemotorer. På 4,41 meter arm løfter kranen 21.600 kg, og rækkevidden med fuld hydrauliske udskud på knækarmen er hele 17,30 meter, hvor der løftes 5.030 kg. Dertil kommer en Heavy Duty fl y-jib, som forøger den hydrauli-

IndIvIduelle OpbygnInger

Schmidt Tip ApS · Industrivej 23 · 6240 Løgumkloster · schmidt.tip@gmail.com Thomas Schmidt 2080 0578 · Mogens Schmidt 2080 0579

ske rækkevide vandret ud til 29,70 meter med en løftekapacitet på 1.560 kg. Udstyrspakken omfatter også et to-ton spil, med Effers kendte wind and drive, som betyder, at der ikke skal skiftes wirehjul mellem løft med spil og krog på fl yjibben. På enden af fl yjibben er der også rotor- grabfunktion. Opbygningen af kranvognen er udført af Effers opbyggerafdeling i Aarhus i nært samarbejde med vognmandsfirmaet. Opbygningen omfatter – ud over sættevognskobling – også mange skabe bl.a. et højt skab med varme til arbejdstøj. Der er mange andre fine detaljer. Chassiset er en fireakslet Volvo FM 500 med Euro 6-motor og Globetrotter XL førerhus, som er en rigtig god løsning til en allround kranvogn. Transmissionen er Volvos I-Shift med økonomiprogram og anlægssoftware, og tandembogien er med navreduktionsaksler.

SPECIALISTER I BREMSER OG OPBYGNING AF LASTVOGNE OG PÅHÆNGSKØRETØJER

Individuelle og fleksible opbygninger / tiplade Wirehejs og Kroghejs Hurtig service og reparation - høj kvalitet Specialist i bremser og undervogn

www.skjern-bremser.dk

34

DTL magasinet

NOVEMBER 2015


Af Finn Bjerremand

OPBYGNINGEN VAR FOR BRED Denne opbygning er for bred i forhold til nærlyslygterne.

Ved køb af importerede, brugte lette lastvogne med fast opbygning skal man være meget opmærksom på bredden af opbygningen. Herhjemme følger vi EU-reglerne på dette felt, hvor der er helt faste regler for hvor langt opbygningen

må rage ud i forhold til hovedlygterne. Det gav fx problemer for vognmand Lars Jacobsen, der har firmaet Vognmand Lars Jacobsen ApS i Hedehusene. Han købte for et par år siden en brugt let Iveco lastvogn, hvor der var bygget et bokslad på. Lastvognen havde kørt i Tyskland og var ved leveringen fra lastvognsforhandleren blevet synet og godkendt ved en dansk synsvirksomhed. Senere finder Lars Jacobsen ud af, at vognen ikke er lovlig i Danmark, fordi ladet går for langt ud til begge sider. Vognen kan ikke synes igen, og Lars Jacobsen vælger derfor at sælge vognen med

et tab, som han nu, via en retssag mod den danske lastvognsforhandler, forsøger at få hjem igen. Ifølge Detailforskrifter for køretøjer fremgår det klart, at ladets

yderste kanter højest må være 0,40 m fra vognens nærlyslygter. Vognmanden advarer derfor andre DTL medlemmer, så de ikke kommer i samme situation.

Vi er der, når der er brug for os - ta’ os med over alt...

GAVLSÆT MED MANGE HUL-LØSNINGER VBG erstatter nu den populære EDK-serie med gavlsættet EDF, der øger fleksibiliteten, når der er behov for en speciel hulfordeling. Opbyggerne udfordres ofte med placeringer af gavlsæt og trækbjælke på chassiser med kort overhæng, hvor monteringshullerne er boret på forhånd. VBG lancerer derfor nu gavlsættet EDF,

der med henblik på optimal fleksibilitet leveres uden huller samt med skabelon for anvisning af hulbillede. Produktet er certificeret til brug med VBGs trækbjælkesystem DB75V-2. Mens den hidtidige EDK-serie kun har været grundmalet, har den nye gavlserie fået en særlig korrosionsbeskyttelse.

A/S N.P. Trucks Horsens:

Roskilde:

T. 7564 7500

T. 4675 7600

Find os på facebook.com/nptrucks

KH OneStop A/S tilbyder i dag et samlet koncept til trailermarkedet kaldet KH OneStop. ü Hurtigt service ü Minimal stilstandstid ü Én kontaktperson Sønderjylland/Fyn: Jan Kristensen jkr@knudhansen.dk – 22655660

NOVEMBER 2015

ü Én faktura ü Servicelister på dit materiel ü Udførlig journal på hver trailer

Midt- og Nordjylland: Carsten Schulz cs@knudhansen.dk – 22655617

Sjælland: Carsten Larsen cl@knudhansen.dk – 22655618

Du find os i he er Danma le rk

www.knudhansen.dk

Vogn Storvogns opbygning Lakering

Trailer service

Flåde overvågning

Sækko Design

Sækko Læssebag- Thermo King Presenning smæk køleanlæg

DTL magasinet

35


TEMA TRAILERE, KRANER OG OPBYGNINGER Tekst og foto af Carsten Teiner

DANSKE OPBYGGERE I PARTNERSKAB MED MERCEDES HAMBURG Danske karosseri-opbyggere kan snart blive ”Van Partnere” med Mercedes-Benz fabrikken. Rundt om i verden har 200 opbyggere allerede en aftale. Næste år kommer Danmark med. De mange godkendte opbyggere har flere fordele ved at være Mercedes-partnerne. Bl.a. får de adgang til fabrikkens bodybuilder portal – og indsigt i modeller, inden de kommer på markedet. Som Van Partner får man også tegninger og telematic stillet til rådighed foruden støtte til marketing og eftermarkedet.

Men først bliver virksomheden og produkterne kikket efter i sømmene. Der skal være tiltro til produkterne samt ISO certificering og en bankgaranti. Er man først igennem nåleøjet, kan man opnå at blive VanSolution Partner. Denne multi-trin godkendelsesprocedure er helt speciel i branchen, understreger Peter Strobach, der er chef for Mercedes-Benz’ Body Builder Center. For Mercedes betyder det øget indsigt i en nichebranche, som man kan lære meget af i udviklingen af nye produkter. Herhjemme har vi en tradition for opbyggervirksomheder, og der

Situation fra testbanen ved havnen i Hamburg - en 6x6 Sprinter fra østrigske Oberaigner, der kan låse alle aksler og derfor kan klare det meste terræn.

er en skov af specialister rundt om i landet. På varebilssiden er der især et par store medspillere som Plaugborg og DanLad. Hos sidstnævnte i Ejby på Fyn ser man frem til at tale med Mercedes-Benz. Man har allerede en godkendelse fra VW, så man stoler på sine produkters kvalitet. »Vores finish er bedre end mange udenlandske konkurrenters, så

vi har det fint med kontrol. I år har vi bygget på mange Sprinter chassis’er – og er nok den mest udbredte hos os i år,« siger salgschef Jack Flakkebjerg, DanLad. Han tror, at DanLad og Plaugborg tilsammen har 55-65 pct. af markedet, men det vil stige, fordi de små opbyggere får sværere ved at klare kravene. Undtagelsen er nicheproducenter.

Den hollandske busfabrik VDL har gennem en ekstra gearkasse fået lav gulvhøjde i den baghjulstrukne Sprinter – og en idé til pakketransport.

SÅ ER OGSÅ PANTHEREN KOMMET TIL BRANDE Vi ønsker Michael Andersen til lykke med hans nye DOLL panther Ellehammersvej 2 6100 Haderslev Telefon: 40 74 03 03 www.bplatz.dk

36

DTL magasinet

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www. doll-oppenau.com/uploads/ NOVEMBER 2015 pics/DOLL_panther_13.


g ion Berip edit t

Kel-

37 m

3

www.lastas.dk RG KEL-3B-veEjs

RG KEL-BtrEailer m. ip 4 a ks . T epress.un ll ru aut. k fra kr.

3 a ks . 24t tipkærrefra kr. kun

3.230,-

Leasin

5.399,-

Leasin

FØLG OS PÅ:

g

PR . M D

*

PR . M D

R.

*

g

R.

RG KEL-LBamEberet 3 a ks . trailer city kølefra kr. kun

KONTAKT

* , 6 7 2 . 6

vores salgsteam:

Leasin

g

PR . M D

R.

Anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

RG KEL-BE

RG KEL-BE

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

3 a ks . iler Krantra fra kr. kun

3 a ks . strailer Udtræk fra kr. kun

8.799,-

Leasin

5.399,-

Leasin

g

PR . M D

*

g

PR . M D

R.

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk * På betingelse af finansierings godkendelse

RG KEL-BardEintrailer 3 a ks . G o o g i gb med lan fra kr. kun

* , 0 8 3.0

Leasin

g

RG KEL-BE 2 a ks . ailer Gardintrfra kr. kun

3.989,-

Leasin

g

PR . M D

*

R.

ALTID 200 NYE TRAILERE PÅ LAGER TIL OMGÅENDE LEVERING!

PR . M D

R.

R.

*


NYHEDER DE KORTE Af Finn Bjerremand

De fleste bag rattet i et stort og tungt køretøj kender problemet; Lavthængende grene som kan destruere dyre spejle og spejlarme – og medføre, at busser og lastvogne ikke kan køre forsvarligt i højre side af vejen men i stedet må over midten for at køre forbi de værste grene. Det kan jo skabe farlige situationer, hvis der kommer modkørende. Ikke kun den tunge trafik ram-

FOTO: CLAUS C. HANSEN

Lavthængende grene generer stadig mes af de udhængende træer og grene. Det hæmmer automatisk også vinterførebekæmpelsen, idet lastvognene, der ofte anvendes til kørsel med grusspredere og sneplove ikke kan køre langt ud til siden, så vejene ikke kan ryddes i fuld bredde. En værdig sag for DTLs lokalforeninger at tage op med kommunerne.

Hvis lastvognen på billedet fortsætter med at køre, vil det give skader.

Intet lønkrav til internationale transporter i Norge Det norske tarifnævn har præciseret, at kravet om mindsteløn kun gælder for nationale transporter i Norge, dvs. cabotage og kombine-

MAN lancerer varebil

1 ud af 4 medarbejdere bliver langtidssygemeldt Hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syg i længere tid eller kommer til skade, kan det koste indtjening. Flere undersøgelser viser, at en sundhedsforsikring er med til at forkorte sygefravær – og dermed give en sundere bundlinje.

Sundhed_DTL_90x127.indd 1

38

DTL magasinet

på en nyopført fabrik i Polen. Begge de to mærker forventer, at dette samarbejde vil indebære strategiske fordele i form af at kunne erobre nye kundegrupper. MAN TGE introduceres på IAA udstillingen næste år, og bilerne kan leveres fra 2017.

Diesel og naturgas – ingen miljøforskel

Udvi k sama let i rbejd med e

Ring og hør hvordan du forsikrer dig selv, dine medarbejdere og din bundlinje på tlf. 33 55 50 50. 11.15 CVR 1052 9638

MAN Truck & Bus udvider produktprogrammet med en ny køretøjstype, nemlig store varebiler fra tre tons. Den nye MAN transporter-serie har modelbetegnelsen MAN TGE, og den er udviklet af Volkswagen. De nye modeller produceres sammen med den teknisk tilsvarende Volkswagen Crafter

rede transporter for udenlandske lastbiler. Mindstelønnen gælder ikke for internationale transporter til og fra Norge.

codan.dk/transport

Der er kun meget små miljøfordele ved at køre i naturgasdrevne biler sammenlignet med dieseldrevne biler. Dog udleder gasbilerne væsentlig færre kvælstofilter (NOx) end dieselbilerne. Det viser en undersøgelse, som Trafik- og Byggestyrelsen har fået foretaget. Her har man sammenlignet forureningen og støjen fra busser og renovationsbiler, der kører på henholdsvis gas og diesel. Alle testede biler lever op til de nyeste europæiske forureningskrav. Kørsel på naturgas giver i det

store og hele ingen klimagevinst i forhold til diesel. Naturgas er alt andet lige et mere klimavenligt brændstof end diesel, men den fordel går stort set lige op med, at gasmotorer har en dårligere virkningsgrad og dermed et højere brændstofforbrug end diesel. Køres der i stedet på biogas, opnår gasbilerne en klimafordel i forhold til dieselbiler, da biogassen helt eller delvist kan regnes for CO2-neutral. Der er heller ikke nævneværdige forskelle i støjen fra gas- og dieselbiler.

03/11/15 11.01

NOVEMBER 2015


BroBizz kan bruges på de danske øer Et nyt samarbejde mellem rederiet Færgen og BroBizz A/S gør det enklere at betale, når man skal til og fra en række danske øer. Fremover kan man bruge den BroBizz, mange har i forvejen. Rejser til Bornholm, Samsø, Fanø, Langeland og Lolland kan nu afregnes via BroBizz.

»Aftalen betyder, at kunderne fremover kan anvende deres BroBizz på stort set alle færgeruter i Danmark, og derfor er samarbejdet vigtigt for os i målsætningen om hele tiden at udvikle selskabets tjenester,« siger adm. direktør i BroBizz A/S Helle Bech.

BroBizz’en kan bruges flere og flere steder – nu også til Bornholm, Langeland og andre øer.

Det er helt OK at have ejerfornemmelse RING

OK er et 100 % dansk og kundeejet selskab. Og det forpligter. Derfor arbejder vi hver dag for, at du som vognmand får gode priser, skræddersyede løsninger og den personlige rådgivning, du efterspørger.

Hvor meget du får udbetalt som medejer, varierer naturligvis fra år til år, men som eksempel fik vores medejere i 2014 70 mio. kr. i udbytte og tilskrevet 70 mio. kr. i fondsandele.

Du kan også blive medejer og få ekstra kontante fordele, som lægges oven i vores konkurrencedygtige priser.

Vil du vide mere om bl.a. medejerskab, er du altid velkommen til at ringe til os på 89 32 25 40.

NOVEMBER 2015

og hør mere

89 32 25 40

DTL magasinet

39


NYHEDER LOVE OG REGLER Af Morten Lindbo og Finn Bjerremand

Når medbringertruck betragtes som gods, vil den være underlagt færdselslovens bestemmelser om forsvarlig belæsning, surring og fastgørelse.

FOTO: N.P. TRUCKS

NU TÆLLER DEN IKKE MED Chris Nielsen: »Nu er Danmark på linje med andre EU-lande.

Truckleverandør glæder sig efter 30 års kamp På A/S N.P. Trucks’ hovedkontor i Horsens modtages beslutningen om, at medbringertrucks ikke længere tæller med i lastbilens længde med stor glæde – og et »det var på tide.« »Vi har kæmpet for den regelændring i 30 år. Vi har henvendt os til vel nok samtlige trafik- og transportministre lige siden. Så, jo vi er yderst tilfredse med, at Danmark nu er på linje med andre EU-lande, hvor det hele tiden har været lovligt at anbringe trucken bagpå ladet, uden at det har kostet lastekapacitet,« siger medejer og salgsdirektør Chris Nielsen. N.P. Trucks har handlet med medbringertrucks siden 1979 og er landets ældste leverandør på området. I dag importeres

40

DTL magasinet

Terberg-medbringertrucks i udgaver til langt de fleste transporttyper. Virksomheden servicerer og reparerer alle mærker af medbringertrucks på de fem værksteder og fra 35 servicebiler. Virksomheden forhandler også en bred vifte af andre typer trucks, lifte og andet løftegrej. »Det har været konkurrenceforvridende, at danske lastbiler og vogntog skulle ofre ladplads for at have en medbringertruck med. Derfor har nogle af vores kunder gjort det, at de først har hængt trucken på syd for grænsen eller skiftet trailer. Så det er sandelig også på vores kunders vegne, at vi glæder os over ændringen,« lyder det fra Chris Nielsen.

FOTO: POUL CHRISTENSEN

Fremover betragtes en medbringertruck som gods og indregnes ikke i vogntogets længde. Et stort ønske fra branchen er dermed blevet indfriet

E

n ny bekendtgørelse fra Trafik- og Byggestyrelsen sætter langt om længe et endeligt punktum for mange års diskussioner om medbringertrucks på lastbiler. Nu bliver det nemlig lovligt at køre med medbringertruck og samtidig udnytte lovens maksimale vogntogslængder. For medbringertrucken betragtes for fremtiden som gods. »Transportbranchen har længe ønsket, at vogntog kunne køre med medbringertruck, uden at den blev indregnet i vogntogets totallængde og dermed begrænsede vogntogets volumenkapacitet. Nu vil man fx kunne medtage en truck hængende bag på en 13,60 m trailer,« siger erhvervspolitisk chef i DTL – Danske Vognmænd, Ove Holm. DTL-chefen fortæller, at branchens organisationer på det seneste har haft en meget positiv dialog med styrelsen, og at det er en sag, der har været på DTLs dagsorden i adskillige år: »Vi har haft en del henvendelser fra medlemmer, der ønskede en løsning på problemet med kapaci-

tetsbegrænsningen, når der blev anvendt medbringertrucks. Men det har været en sag, der skulle modnes hos myndighederne, og der skulle laves de nødvendige undersøgelser. Samtidig ønskede vi ikke, at denne sag kunne komme til at spænde ben for arbejdet med at få forhøjet den maksimale totalvægt generelt på lastbilerne.« Kun én truck på vogntoget Efter bekendtgørelsen vil medbringertrucks nu blive betragtet som gods og vil dermed være underlagt færdselslovens bestemmelser om forsvarlig belæsning, surring og fastgørelse. Og medbringertrucken skal monteres efter fabrikantens forskrifter. Der må kun medbringes én truck på vogntog (eller på lastbil, hvis den kører solo), som medbringertruck. Køretøjer, der anvender medbringertruck, skal være forsynet med afskærmning mod underkøring bagtil og i siden. Der indføres en overgangsbestemmelse, som sikrer at alle køretøjer, der anvender medbringertruck, vil blive omfattet af reglerne om underkøringsværn. Når man kører med en ophængt

NOVEMBER 2015


medbringertruck på et tomt sættevognstog skal man også være opmærksom på, at der altid skal være 20 procent af vogntogets vægt på drivakslen, ligesom det på visse påhængsvogne kan være nødvendigt med en form for ballast i forenden, når der køres tom. Gælder ikke modulvogntog Medbringertruck på modulvogntog vil dog ikke kunne overskride max 25,25 m tilladt længde, for den mulighed er ikke medtaget i bekendtgørelsen. Formuleringen anser således kun medbringertruck som gods, når det gælder ”lastbil, vogntog bestående af lastbil og påhængsvogn eller vogntog bestående af lastbil og sættevogn.” Ove Holm: »Vi har prøvet, om det var muligt at udvide ordningen til også at gælde modulvogntog i fuld længde ud fra et synspunkt om effektivisering og maksimal udnyttelse af hele ladfladen og fleksibiliteten ved at anvende sættevogne

monteret med medbringertruck i flåder, hvor modulvogntog indgår. Men styrelsen har altså valgt at holde modulvogntogene udenfor. Formentlig ud fra den grundtanke, at modulvogntog set i EU-sammenhæng betragtes som en afvigelse fra de standardmål, der opereres med på tunge køretøjer. Generelt er vi godt tilfredse med resultatet.«

Tids- og omkostningsbesparende dækløsninger til flåder

Bekendtgørelsen er trådt i kraft 15. oktober, og den kan læses på DTLs hjemmeside.

Som din professionelle dækleverandør tager vi hånd om alle dine dækrelaterede aktiviteter på en ansvarsfuld måde, så vi forlænger dine dæks levetid og samtidig

sænker dine samlede driftsomkostninger. Bridgestone Danmark A/S . Keld Andersen 22 70 11 11

Member of VBG GROUP

EN VERDENSNYHED, DER RENGØR OG SMØRER DIN KOBLING UNDER KØRSLEN.

MECHMATIC I over 60 år har VBG drevet udviklingen af koblinger. Nu lancerer vi endnu en verdensnyhed. MechMatic er et unikt produkt, der renser og smører din kobling automatisk under kørslen, og som med påføring af smøremidlet i form af tynd olietåge gavner både driftsøkonomi og miljø. MechMatic udgør endnu et godt eksempel på vores ambition om altid at stå bag dig i dit vigtige arbejde. Læs mere på www.vbg.dk

NOVEMBER 2015

The strong connection

DTL magasinet

41


Navne NOTER

25 års flyttejubilæum Direktør Klaus M. Pedersen, der har Holte Flytte- og Vognmandsforretning, har 25 års jubilæum. Det fejres med en reception fredag 20. november kl. 13-17. Samtidig er der indvielse af det nye domicil på Klintehøj Vænge 9-11, 3460 Birkerød. Klaus M. Pedersen er uddannet lastvognmekaniker og er naturligt indgået i familievirksomheden. Senere har han taget en transportlederuddannelse, som han p.t. udvider med en ny lederuddannelse. Det skorter ikke på erfaring, da han har beskæftiget sig med stort set alt inden for flytning, affaldscontainere og renovation. Han har også kastet sig over det fagorganisatoriske arbejde og sidder i bestyrelserne for både Nordre Birks Vognmandsforening og Dansk Møbeltransport Forening.

FORMAND SEGALL 60 ÅR Formanden for DTL Kran Blok Erfas styregruppe, vognmand og kranudlejer Frank Segall, Esbjerg, har lige rundet de 60 år. Intet i Frank Segalls opvækst tegnede i retning af, at han skulle være vognmand eller kranspecialist. Som ung gjorde han som sin søster – blev typograf. Men på et tidspunkt begyndte han at køre lastvogn og blev kranfører. Og i 1986 startede Frank Segall som selvstændig vognmand, og siden er virksomheden vokset støt og roligt, samtidig med at virksomheden har specialiseret sig inden for løft, baksning og montage af maskiner og konstruktioner. »Jeg har siden firmaets start satset meget på løft, fl ytning og montage af maskiner og andre tunge emner inde i bygninger,« siger Segall, der selv har udviklet meget af det udstyr, virksomheden råder over. Vognparken er vokset til ti kranvogne med tilhørende påhængs- og blokvognsmateriel. Frank Segall har været medlem af Danske Vognmænd og DTL – Danske Vognmænd i mange år. Han har også været med helt fra opstarten af Kran Blok Erfa og indtrådte allerede i 1994 i sty-

FOTO: FINN BJERREMAND

JUBILÆUM

regruppen. Siden 2001 har han været en meget aktiv formand for erfagruppen. Billedet er taget på Fanø den 31. oktober, hvor han fejrede fødselsdagen – dagen før – med familie, venner og nære kontakter fra transportverdenen.

NYE VOGNMÆND. Her er det nye kuld, der har gennemført DTLs vognmandskursus i Roskilde: Fra venstre underviser Christian B Hansen DTL, Frank Stoltze, Tølløse, underviser Carl Peter Frederiksen, Jatinder Singh, Greve, Tina E. Hansen, St. Heddinge, Freddie Asmussen, Roskilde, Michael Villumsen, Skibby, Anne-Marie Molzen, Fredensborg, Helle M Jensen, Kr. Hyllinge og kursusleder Kurt Rinhack DTL.

NY FORMAND NY FORMAND Midtjyllands Vognmandsforening har fået ny formand. Jens Jørgen Pedersen, Kjellerup har afløst Ole Rosgaard, Viborg.

TRAFIKSIKRE MÆLKETRANSPORTER Mejeriselskabet Arla vandt Sikker Trafik Erhverv-prisen 2015, som Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension står bag. Arla har gennem flere år haft fokus på trafiksikkerhed, hvilket har givet en kraftig reduktion i antallet af skader i trafikken.

42

DTL magasinet

VETERANERNE I HELSINGØR. DTLs bestyrelses veteranklub holdt generalforsamling i sidste måned og boede på hotel Marienlyst i Helsingør, hvor de fik en varm velkomst af politi med hunde og diskrete PET-folk. Det viste sig, at der var nordisk statsministermøde på Marienborg, og alle udenlandske repræsentanter med ægtefæller og embedsfolk boede på hotellet Generalforsamlingen om fredag bød på genvalg til bestyrelsen, Kaj Nielsen, formand, Anker M. Jensen, næstformand og Karl Otto Kristensen, kasserer. Det blev besluttet at flytte generalforsamlingen fra oktober til lidt lunere temperaturer i den sidste september-weekend, hvor flere udflugtsmål har åbent. Næste år holdes den i det nordjyske. Om lørdagen gik udflugten til det nærliggende M/S Museet for Søfart, og den fortsatte til spisning på færgen Aurora.

NOVEMBER 2015


FOTO: FINN BJERREMAND

Schou-Danielsen Logistik – en god læremester

Vognmand ude med reflekserne Torsdag 22. oktober var det Årets Refleksdag. En tilbagevendende begivenhed den sidste torsdag inden skiftet til vintertid, hvor kampagnen sætter det lange lys på det at være synlig i trafikken. Og hér hjælper gode reflekser. Også i år var vognmand Jens Aage Daugaard, Gravens, aktiv i indsatsen mod de mørke cyklister og fodgængere – ikke mindst blandt de yngre årgange. Den sydjyske vognmand havde indkøbt masser af reflekser, som af et tremandsteam fra hans virksomhed blev delt ud til skoleeleverne på Øster Starup skole og Ågård Børnehave samt til mange kunder. »Det er en vigtig sag at støtte op om. Vi har jo mange biler på vejen hver dag og ser mange, som ikke er så flinke til at bruge reflekser,« siger Jens Aage Daugaard, der også er med næste år. »Det er jo skønt, når man ser reflekser fra sidste år på jakkerne i skolen. Jo vi gør en forskel.« DTLs vognmænd var også aktive mange andre steder. Det gælder fx Randers & Omegns Vognmandsforening, der delte ud på tre skoler, Nordjysk Vognmandsforening, som delte ud på banegårdspladsen i Aalborg og på Vesterbro og Fyns vognmandsforening, som var aktiv i Svendborg.

VELKOMMEN TIL TS-TRANSPORT »Vi er meldt ind i DTL og i arbejdsgiverforeningen for at være godt dækket ind med juridisk opbakning, hvis det skulle blive aktuelt,« siger medejer af det nystartede firma TS-Transport i Rødekro, John Thimsen. Han har for nylig startet det fælles firma sammen med Lars Skak Jensen. Begge er

NOVEMBER 2015

erfarne vognmænd, der nu går sammen. Firmaet omfatter ti egne biler. De kører vognmandskørsel og især special- og maskintransporter. Derfor er firmaet også nyt medlem i Kran-Blok Erfa. »Et naturligt valg når vi kører så meget specialtransport,« fortsætter han.

Hvert år kårer Syddansk Erhvervsskole årets bedste læreplads efter input fra lærlingene selv og udpeget af en dommerkomite på skolen. I år endte prisen i transportbranchen. Mandag 9. november modtog SDL – Schou-Danielsen Logistik A/S nemlig den flotte pris, ”Årets Læreplads 2015”. SDL – Schou-Danielsen Logistik A/S er relativ ny i branchen, stiftet 1. juni 2013 som en fusion af de to gamle virksomheder Peter Danielsen Transport A/S og Poul Schou A/S stykgodsafdeling. Virksomheden, der ledes af Martin Danielsen, DTLs formand, og Poul Henrik Schou, ITDs næstformand, leverer

totalydelser på en række områder som bl.a. dag-til-dag levering af pakker, paller og stykgods, virksomhedsflytninger og farligt gods. Virksomheden er med i konkurrencen om at blive Danmarks bedste læreplads, der kåres i København torsdag 19. november.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Kjøbenhavns Vognmandslaug SK All Around Express IVS Ellegårdsvej 23 2750 Ballerup Nordjysk Vognmandsforening Sørup Handel & Nedbrydning ApS Industrimarken 7, Sørup 9530 Støvring Sydøstjyllands Vognmandsforening B. P. Transport Brøndstedvej 11 7000 Fredericia

Sønderjyllands Vognmandsforening TS-Transport A/S Kometvej 35 6230 Rødekro Thy Vognmandsforening Karsten S. Andersen ApS Vendbjerg 15, Nors 7700 Thisted

KSC Group Denmark ApS Østenfeldvej 11 8581 Nimtofte Direkte medlem Responce A/S Kildeparken 12 8722 Hedensted

Østjyllands Vognmandsforening NT Nødager ApS Nødagervej 57 8560 Kolind

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING Borg´s Flytteservice ApS Middelfartvej 364 5491 Blommenlyst DanWeee Recycling A/S Hovedgaden 501A 2640 Hedehusene Jens Peter Buch Bogholdervej 11 6623 Vorbasse

KF Logistic ApS Ølstrupvej 4 6971 Spjald Lundsgaard Transport Kurt Olesen ApS Bækvej 6, Lundsgaard 9510 Arden

Nødagervej 57 8560 Kolind Responce A/S Kildeparken 12 8722 Hedensted TS-Transport A/S Kometvej 35 6230 Rødekro

NT Nødager ApS

DTL magasinet

43


En klassisk to og tre akslet anhænger eller en lækker kærre i forskellige køre- og sidehøjder. Findes også som lukket kasse og til veksellad.

Hvilken højde fungere bedst for dig? For mere information kontakt os på: 73115000 eller salg@krone.dk

Krone Scanbalt A/S, Kilen 5, 6330-Padborg www.krone-trailer.com

Krone_Daenemark_Trailermagazine_137_5x176_DU151019_LoadCarrier.indd 1

20.10.2015 08:51:44

Dtl magasinet november 2015  
Dtl magasinet november 2015  
Advertisement