Page 1

DTLmagasinet

11 | november 2014 | 16. årgang

T Æ T P Å VOGNMAN D EN S H VER D AG

Målløs slamsugersjak afkrævet tilladelse af embedsmand midt under skybrud objektivt straffeansvar umuligt at komme udenom

Konkurr encelov ens

”Det må du – og det må du ikke”

DTL OG STATOIL GØR FÆLLES SAG FOR DANSK TRANSPORTBRANCHE Ny rammeaftale skal forbedre bundlinjen hos DTLvognmænd. Lokal- og specialforeningerne formidler individuelle møder mellem vognmænd og olieselskab

FYNSK VOGNMANDSDAG | ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED | CABOTAGE

PLUS

TEST AF VOLVO DUAL CLUTCH


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Line Sandgreen

gisk, nogen måtte ønske fuld liberalisering, lige så nøgternt må man vurdere konsekvenserne ude i virkeligheden. Vi har set afsløringer af udenlandske chauffører, der bryder køre- hviletidsreglerne, kører med magneter eller uden chaufførkort, kører berusede osv. Skal vi gøre noget andet og mere, som afgørende kan ændre på de dybt problematiske forhold, må skridtet være at se på transportkøbernes indflydelse på transportmarkedet. Vi skal således til at interessere os for CSR (Corporate Social Responsibility). Virksomheder, der benytter transport, bør naturligvis medtænke CSR, når de køber transportydelsen. I Sverige kører p.t. en sag om social dumping mod transportvirksomheden, der leverer til supermarkedsgiganten ICA. Sagen begynder at gøre ondt på ICA. I både Norge og Danmark ser man en begyndende tendens til, at transportudbydere droppes, fordi de benytter dubiøse forretningsmodeller eller i det mindste skruer skruen så hårdt, at transportkøberen ikke længere kan se hverken sig selv eller deres kunder i øjnene. Senest har PostNord ifølge flere medier forlangt af DSV og Kim Johansen, at kørslen skal ske til lønninger, der afspejler dansk niveau, uanset om deres chauffører er rumænske, bulgarske eller polske. Lad det tjene som et godt eksempel for andre transportkøbere. CSR handler om et socialt ansvar. Jeg tror fuldt og fast på, at mange af de virksomheder, der i dag har gode CSR-politikker, simpelthen har glemt transportleddet – måske fordi de har taget det som en selvfølge, at dét var i orden. Lad os sikre, at det rent faktisk bliver sådan i fremtiden.

Annoncekontakt: DG Media as Telefon: 7027 1155 e-mail: epost@dgmedia.dk Grafisk tilrettelæggelse: Great Communications Tryk: npc-grafikom a/s Papir: Holmen Ideal Gloss Kontrolleret oplag: 3.567 Abonnement kr. 445,ekskl. moms.

DTL magasinet

Vognmandens Dag på Fyn . Lørdag 8. november blev det de fynske vognmænds tur til at snakke transport og sparke dæk. Også de yngre årgange nærmede sig de flotte lastbiler.

16 INDFØR KÆDEANSVAR. DTL Magasinet interviewer transportordførerne, denne gangs SFs Anne Baastrup, der foreslår, at speditører ansvarliggøres for forhold under transporterne.

Erik Østergaard, adm. direktør ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

2

8

FOTO: EU-KOMMISSIONEN

Da vognmand Kim Johansen under stor opmærksomhed meddelte, at han flytter de sidste rester af sin virksomhed til udlandet, faldt flere medier i baljen: De havde svært ved at forstå, at noget sagtens kan være social dumping og lovligt på samme tid. Tænk bare på en stor del af de kombinerede transporter, hvor man kan undslå sig for godskørselslovens bestemmelser. Men det er jo sådan, det er: At lovgivningen slet ikke har været på omgangshøjde med virkeligheden. Og at udenlandske lastbiler kan udføre transporter for fremmed regning i Danmark 365 dage om året, helt lovligt – og hvor det reelt slår bunden ud af de konkurrenceforhold, som DTLs medlemmer skal arbejde på. Liberaliseringerne og spændvidden i de sociale forhold mellem de vest- og nordeuropæiske EUmedlemslande og de nye østeuropæiske økonomier har åbnet for en syndflod af social dumping og ulige konkurrencevilkår gennem Europa. I visse tilfælde med danske vognmænd bag forretningsmodellen. Og med en lovgivning der er gennemhullet som en si uden kontakt med virkeligheden. Og det fremstilles oftest som om, social dumping kun er et problem for lønmodtagerne. Men vi kan tale med om arbejdsgivere, som også taber på det. Uanset hvor principielt eller ideolo-

FOTO: TORKIL ADSERSEN/ SCANPIX

Køb af transport og det sociale ansvar

FOTO: FINN BJERREMAND

LEDER

18 TRANSPORTKOMMISSÆR. I sidste øjeblik skiftede posten som EUs transportkommissær fra Slovakiet til Slovenien og fra mand til kvinde. Her er hun, Violeta Bulc.

november 2014


INDHOLD Kort Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Vognmandens Dag på Fyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ny DTL-Statoil rammeaftale . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Sagt og skrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Statoils Miles-brændstof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Transportminister i cabotage-offensiv . . . . . . . 14 Interview med transportordfører Anne Baastrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ny EU-kommissær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Vejloven skal ændres og have bagatelgrænse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Mig og min lastbil: Niels Rasmussen og Mercedes Arocs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Test: Renault Trafic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Test: Volvos nye Duel Clutch gear . . . . . . . . . . . . 26 Min nye trailer Broshuis specialtrailer . . . . . . . . 28 Årets Transportvirksomhed 2015 . . . . . . . . . . . . 29 FOTO: FINN BJERREMAND

Mere fra IAA-messen i Hannover . . . . . . . . . . . . 30 DTL-vognmænd aktive på refleksdagen . . . . . . 33 Konkurrencemyndighederne sætter snævre grænser34 Vinterføret og køre- hviletiderne . . . . . . . . . . . . 36 Objektivt straffeansvar kommet for at blive i dansk ret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 KØB ET ÅRSABONNMENT 445 KRONER. RING 2276 7855

36 VINTERFØRE OG HVIL. TungVognsSpecialistens ekspert Henrik Brunstedt orienterer om, hvordan køre- hviletidsreglerne er, når man på en arbejdsdag både udfører vintertjeneste og almindelig kørsel.

Som vognmand er det nærmest umuligt at undgå at blive pålagt en bøde, hvis ens ansatte vælger at bryde reglerne om køre- hviletid.

Peter Appel og Simon Aggesen, Gorrissen Federspiel

side 38 november 2014

Forsidefoto: DAVID HØGSHOLT/ SCANPIX

DTL magasinet

3


NYHEDER de korte

ARKIVFOTO: volvo

Køges transportcentrum vokser sig stort

Ændret branchevejledning for fødevaretransporter

Som vognmand er du omfattet af regler for transport af fødevarer, lige så snart der transporteres ting og sager, som kan indtages af mennesker. Herunder fx kosttilskud, slikposer, tyggegummi mv. Reglerne gælder også fødevarelagre. DTL har i samarbejde med ITD og Danske Speditører udarbejdet en branchevejledning, som beskriver fortolkninger af gældende regler på fødevaretransportområdet. Branchevejledningen er grundlaget for Fødevarestyrelsens kontroller. Den vejledning er nu ændret flere steder. Det gælder afsnit om egenkontrol, sporbarhed af animalske fødevarer, sporbarhed af transport af fisk, modtagerkontrollen, ansvar for temperaturen, disponering og valg af køretøjer og Næringsbasen (der nedlægges). Se den nye vejledning på DTLs hjemmeside.

Ingen lederuddannelse i denne omgang Lederkurserne til vognmænd og kørselsledere, arrangeret af DTL – Danske Vognmænd og Ledernes Kompetencecenter, bliver ikke gennemført her i efteråret på grund af manglende tilmeldinger. En ny runde forsøges gennemført til næste år.

Camoni overtaget af norske Viking Norske Viking Redningstjeneste, der er markedsleder i hjemlandet for vejhjælp, bjærgning og bugsering, kaster sig nu over det danske marked efter overtagelsen af aktiemajoriteten i det københavnske vognmandsfirma Camoni. Siden 2010 har Viking også været i gang i Sverige. Camonis nye navn bliver Viking København.

4

DTL magasinet

På trods af den økonomiske krise er Køge Havn og transportcentrets betydning for oplandet blevet øget betragteligt, konkluderer en ny undersøgelse. For få måneder siden kunne direktøren for det hele, Thomas Kampmann, præsentere et rekordoverskud på 8,3 millioner kroner for Køge Havn. Både havnen og Skandinavisk Transport Center har forsat skabt arbejdspladser og øget omsætning. Undersøgelsen, som er udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting i samarbejde med Syddansk Universitet, konkluderer, at den samlede beskæftigelse i transport- og logistikklyngen i Køge siden 2008 er vokset med 28 procent, omsætningen med 22 procent og indkomstdannelse og skattevirkning med henholdsvis 8 og 9 procent. Den direkte, indirekte og afledte beskæf-

tigelse opgøres i analysen til 3.878 årsværk, hvilket er en stigning på 839 i forhold til 2008. De mange flere job kan ikke mindst tilskrives udviklingen i havnens godsomsætning, der ligger væsentligt over udviklingen på landsplan. Faktisk har Køge Havn i 2013 omsat tæt på to millioner tons gods – mere end en fordobling af godsomsætningen siden 2000. På transportcenteret står det ligeledes godt til, hvor stigningen i beskæftigelsen skyldes nye virksomheder på centret, og at de eksisterende virksomheder har udvidet aktiviteterne. »Det kræver ikke lang tid foran krystalkuglen for at se, at de igangværende udvidelser af havneområdet og transportcenteret vil sikre en forsat positiv udvikling, som er helt essentiel for fremtiden i Køge Kommune,« siger Thomas Kampmann.

Sådan får du mest ud af totalvægtene For at DTLs medlemmer kan få maksimalt udbytte af de nye grænser for totalvægte og akseltryk har DTL i samarbejde med VBG udarbejdet en folder, der giver overblik over

mulighederne og alle de praktiske forhold, der skal tages hensyn til. Folderen følger med dette nummer af DTL Magasinet.

Messecomeback til Broshuis Scandinavia og Ejner Hessel 19.-22. marts 2015 er der transportmesse i MCH Messecenter Herning, og med lastbilimportørerne og busserne tilbage på messen, melder flere tidligere udstillere sig nu også klar. Blandt dem Broshuis Scandinavia: »Vi glæder os til at være med igen. Vi mærker optimisme og har spændende produkter i programmet, så vi kan tilbyde løsninger til alle typer specialtransporter,« siger adm. direktør Preben Jensen-Holm.

Ejner Hessel er kendt som forhandler af lastbilmærkerne Mercedes-Benz og Renault, men produktprogrammet favner bredere, og på Transport 2015 er det trailerprogrammet, der fokuseres på: »Vi ser frem til at vise vores brede produktprogram af tiptrailere, kærrer og vores nydesignede overførings anhænger, som vi forventer os meget af. Markedet er igen positivt for trailere og anhængere,« lyder det fra salgsassistent Flemming Jepsen.

november 2014


Uno-X giver dig meget mere end billig diesel Billig Diesel DKV betalingskort – kan bruges i 65 lande

Eget tankanlæg

DieselService – hele vejen rundt

Danmarks største netværk af dieselanlæg

Avanceret kortsikkerhed

Aktiv forbrugskontrol

Find dit nærmeste DieselService-anlæg ved at scanne QR-koden

Ring til Hos Uno-X sælger vi billig diesel. Det har vi gjort i mange år. Men prisen er ikke alt. Der skal også være et anlæg i nærheden, når du skal tanke. Med 92 Diesel Service-anlæg, herunder 42 med AdBlue, giver vi dækning som ingen andre. Læg dertil nogle af Danmarks mest effektive systemer til kortsikkerhed og forbrugskontrol. Vores mission er at gøre hverdagen så nem som mulig for vores kunder. Det er derfor vi tænker DieselService hele vejen rundt.

Uno-X DieselService

– ring 7010 1234


NYHEDER de korte

Seks transportlærlinge skal filmes til brug for et nyt website, der skal give et virkelighedsnært indblik i branchen.

Her er Volvo FMX'eren med plads til seks personer.

Volvo FL'eren går op til 16 ton totalvægt, og førerhuset kan rumme syv personer. Lav indstigning og døre, der kan åbne op til 90 graders vinkel, gør det let at stige ind og ud. »Med lastbilen kan vi tilbyde betydeligt flere muligheder for kundetilpassede løsninger direkte fra fabrik. For eksempel har vi to motoralternativer med henholdsvis fem og otte liter, to alternative hjuldimensioner og flere forskellige chassishøjder,« siger Tobias Bergman, produktchef for Volvo FL og Volvo FE. Volvo FMX'eren er bygget til tungere og mere krævende opgaver, og lastbilen kan køre praktisk taget overalt. Den findes i konfigurationerne 4x2 eller 4x4 med træk på alle hjul. Det luftaffjedrede førerhus kan rumme seks personer, har et interiør med vinylbeklædning, der er let at holde rent, og døre der kan åbne op til 90 graders vinkel. „Vi har også lagt stor vægt på udformningen af små men vigtige detaljer. For eksempel kan fodtrinene bag på Volvo FMX med mandskabskabine foldes ned i en vinkel, der gør det lettere hurtigt og sikkert at komme ud af førerhuset i en tidpresset situation,« siger Peter Hardin, produktchef for Volvo FM och Volvo FMX. Begge lastvogne er EU-helbilsgodkendte.

Pensionsforvaltning får en pris PensionDanmark er blevet kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af finansmagasinet Wealth & Finance International Magazine. Prisen gives for PensionDanmarks forvaltning af medlemmernes opsparing, hvor der i alle årene siden finanskrisen er opnået gode resultater. I begrundelsen for prisen fremhæves selskabets fokus på nye investeringsområder inden for infrastruktur og ejendomme på et tidspunkt, hvor obligationsrenterne er helt i bund.

6

DTL magasinet

ARKIVFOTO: TUR

Volvo FL og FMX til mandskabet

Transportlærlinge går til filmen TUR – Transporterhvervets Uddannelser – har netop søgt efter unge lærlinge, der skal være med til at beskrive deres uddannelse gennem egne film og billeder. Frem til 27. oktober har TUR efterlyst tips om de perfekte ambassadører for transportbranchen. Til april næste år lancerer TUR nemlig et nyt website, der skal være med til at give et realistisk og virkelighedsnært billede af, hvad det vil sige at gennemføre en uddannelse og arbejde inden for transportbran-

chen. Det nye site kommer hovedsageligt til at basere sig på film og billeder fra den virkelige verden – leveret af dem, det hele handler om, nemlig chauffør- og lagerlærlingene selv. Disse hovedpersoner er TUR nu ved at udvælge. TUR vil bruge seks ambassadører og deres virksomheder fra hele landet over en etårig periode. De udvalgte vil få besked senest 21. november i år, og den første workshop for de seks hovedpersoner foregår den 2. december.

Erfaringer med støjsvag varelevering Transportører, der arbejder med at nedbringe støjen ude hos kunderne, kan hente ny viden fra en rapport om støjsvag varelevering, som Miljøstyrelsen har udsendt. Det såkaldte DYTprojekt, Distribution i Ydertimerne, har bidraget med konkrete erfaringer til rapporten. Erfaringerne er målrettet til disse tre målgrupper: - Virksomheder der leverer til butikker - Virksomheder, som planlægger og driver butikker

- Myndigheder der har med planlægning og miljø at gøre. I samme forbindelse står Miljøstyrelsen og DYT-projektet bag et nyt værktøj til at beregne støjgenerne. Det kaldes RUMLE. Modellen – et regneark - kan beregne, hvor meget en varelevering støjer. Find modellen ved at Google: Rumle og Miljøstyrelsen.

november 2014


Kend din strækning – og spar op til 5 % mere diesel. Den ny Actros med Predictive Powertrain Control. Endnu mere rentabelt gennem Europa*: Med det forudseende system, der fås som ekstraudstyr, får du endnu mere ud af den ny Actros – fordi den kender vejforløb såsom kommende stigninger og hældninger, før du er der. Og som derfor er i stand til at forudse og optimere gearvalg og hastighed. Resultatet: Et op til 5 % lavere brændstofforbrug. Du kan få mere at vide om den ny Actros med Predictive Powertrain Control via QR-koden, hos din Mercedes-Benz forhandler eller på www.mercedes-benz.com/overall-economy * 95 % dækning på motorveje og hovedveje.

Rul hen over bakketoppen.

Udnyt kraften.

Et mærke fra Daimler AG

Undgå at skifte gear på bakker.


medlemmerne vognmandens dag

De fynske

VOGNMÆNDS DAG Tekst og foto af Finn Bjerremand

8

DTL magasinet

Formanden for de fynske vognmænd, Frants Hansen, byder velkommen.

Vinder weekendophold DTLs formand Martin Danielsen sammenligner et DTLmedlemskab med at have sine forsikringsforhold i orden.

FOTO: APPLUS+ BILSYN

Å

rets sidste udgave og det 8. i rækken af Vognmandens Dag løb af stablen hos AMU Fyn i Tietgenbyen, hvor den nye fælles vognmandsforening for alle de fynske vognmænd tog imod. Omkring 50 vognmandsforretninger og vel i alt 100 interesserede mødte op til en snak og et kik på leverandørudstillingen. DTLs formand Martin Danielsen holdt åbningstalen, hvor han bl.a. kom ind på det dér med at være medlem af DTL. Han sammenlignede det med en forsikring, som man jo altid sørger for at have i orden. Martin Danielsen udtrykte stor tilfredshed med arrangementet. Formand for Fyns vognmandsforening, Frants Hansen, var også meget godt tilfreds med arrangementet: »Det er en succes, og jeg har mødt mange udstillere, som var meget tilfredse med udbyttet, og fra vognmandsforeningens side er vi også meget tilfredse.« Her er de 42 leverandører, der bakkede op om arrangementet: Albjergs Maskintec, AMU Fyn, Applus Bilsyn Odense, Autohuset Vestergaard A/S, Bridgestone Danmark, Codan Forsikring A/S, DCC Energi, Din Lastbil Mægler+Ferrari Kraner Danmark, Euromaster, FR Kemi Aps., Fyns Karosseribyg, Gottfred Petersen A/S, HMF Group, Iveco, Jyske Finans, Lastas Gruppen, Lasto A/S, Dansk Rednings Materiel Aps., Loadmaster, MAN Odense A/S, Nordania Leasing. Norrecco, Nykredit Leasing, Odense Auto El, Ovethi Dansk Dæk Service, P. Christensen Odense A/S, PEMA Last- og Trailerudlejning, Poul Tarp A/S, REFAKO, Renault Trucks, SAWO A/S, Scania Danmark A/S, SJ Gruppen Aps., Super Dæk Service, Statoil, Sydbank Leasing, Sydfyns Lak, Trailerpartner, Transport 2015 (MCH), TVS-TungVognsSpecialisten, VBG Group Sales og We-Tech. ■

Her får den glade vinder, Andreas Schmidt, Løgumkloster, t.h., overrakt gavekortet af Jan Waje fra Applus+ Bilsyn i Tønder.

Gæsterne kom i alle aldre.

Applus+ Bilsyn udloddede på Vognmandens Dag 4. oktober i Haderslev og Aalborg – hos henholdsvis Brdr. Platz og Aalborg Vognmandsforretning – et weekend wellnessophold på Schloss Gross Plasten syd for Rostock. De to vindere af det todages ”hav det nu rigtigt rart” hotelophold er: Haderslev: Andreas Schmidt fra Peter Schmidt I/S i Løgumkloster. Aalborg: Niels Pedersen & Sønner A/S I Aalborg.

Vognmand Kim Vermø havde i anledning af den nye brændstofaftale taget et Statoil-flag med.

november 2014


r Du forsikrer vognparken … Men forsikrer du dem, der kører den? Behandling indeholder:

Motor

d

er

m

he

son

Vi r k s o

Vidste du, at en sundhedsforsikring er en af de væsentligste årsager til, at virksomheder nedbringer antallet af sygedage? Med en sundhedsforsikring kan mange danske vognmænd spare sygefraværsdage, simpelthen fordi du og dine chauffører kommer hurtigere i behandling, hvis I bliver syge eller kommer til skade.

P

q Diagnoseforsikring: Så du og dine medarbejdere hurtigt bliver undersøgt. q Behandlingsforsikring: Så du og dine medarbejdere behandles hurtigt uafhængigt af eventuelle ventelister i det offentlige. q Vikardækning: Så du kan ansætte en vikar i op til 15 timer.

Ring på 33 55 50 50 og hør mere om, hvordan færre fraværsdage kan give din virksomhed en sundere bundlinje.

Codan Forsikring A/S 10.14 CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl.

codan.dk/transport


medlemmerne fordele

Her indgår DTLs adm. direktør Erik Østergaard rammeaftalen med Statoils salgsdirektør Carsten Sander, tv. FOTO: CLAUS PERREGAARD

Dieselaftale med Statoil DTL har indgået en rammeaftale, hvor DTLs lokalforeninger spiller en hovedrolle Af John Larsen

D

TL – Danske Vognmænd har aftalt et samarbejde med olieselskabet Statoil, som skal skaffe DTLs medlemmer en række fordele. Aftalen, der blev underskrevet i sidste måned, betyder, at mange vognmænd med et DTL-medlemskab i ryggen kan opnå bedre individuelle vilkår hos olieselskabet, end hvis de står alene.

10

DTL magasinet

Samarbejdet blev skudt i gang i sidste måned på Grønningen, hvor en overordnet rammeaftale blev underskrevet. Rammeaftalen fastlægger hovedtrækkende i det kommende samarbejde. Herefter skal hver enkelt DTL lokal- og specialforening indgå en aftale med DTL om at tilslutte sig rammeaftalen. Dernæst er det op til foreningerne at formidle aftalen videre ud til medlemmerne. De første foreninger, der har

løbet aftalen i gang, er Vestjyllands Vognmandsforening og Nordre Birk. »Vi har længe efterspurgt en brændstofaftale som en del af vores medlemsfordele. Gode rabatter på brændstof er et vigtigt element i at være konkurrencedygtige på det hér benhårde transportmarked. Og den ny aftale med Statoil ser meget lovende ud for især vognmænd med 1-5 biler, der ellers har svært ved at tilkæmpe

sig større rabatter,« siger formanden for de vestjyske vognmænd og medlem af DTLs bestyrelse, Poul Jørgensen. Han ser aftalen som en win-win for DTL. »Udover brændstoffordelene vil den jo også kunne tiltrække nye medlemmer.« Efter at have tiltrådt aftalen holdt Vestjyllands Vognmandsforening for nylig et velbesøgt medlemsmøde, hvor repræsentanter fra DTL og Statoil orienterede

november 2014


om aftalen. Bagefter holdt langt de fleste af de 45 fremmødte medlemmer et møde i enerum med Statoil om deres individuelle vilkår. »Rabatter og forretningsvilkår er helt op til den individuelle snak, men jeg kunne da aflæse smil på læben hos de fleste, da de kom ud fra deres møder med Statoil-folkene,« konstaterer Poul Jørgensen. Ifølge formanden er en lang proces sat i gang. Statoil har fået grønt lys til at kontakte foreningens øvrige medlemmer. Hos Nordre Birk holdes et medlemsmøde 12. november på Lynge Kro, hvor der er stegt flæsk og Statoil på programmet. »Vi ser aftalen som så attraktiv, at vi også har inviteret vognmænd, der ikke er DTLmedlemmer men som har ytret interesse for et medlemskab,« oplyser Nordre Birks formand Ole Frederiksen. Efter en orientering om aftalen fortsætter aftenen med individuelle møder mellem vognmændene og Statoils repræsentanter. »Vi går ikke selv ud med tal og procenter. Hvad der kan opnås af rabatter og betalingsvilkår er helt og holdent et anliggende mellem det enkelte DTL-medlem og Statoil. Jeg kan sige så meget, at det er en god aftale for især vognmænd med få biler. Med DTLs rammeaftale i ryggen kan de opnå brændstofpriser, de ellers ikke ville kunne få. Jeg ville faktisk selv have opnået en gevinst, hvis jeg stadig havde været busvognmand,« siger Ole Frederiksen. Værdifællesskab For Statoil er der tale om at igangsætte et tæt samarbejde med en

aktør i transportbranchen, som man deler værdier med. »Vi kender jo mange af DTLs medlemmer i forvejen og vil gerne styrke forbindelsen til en organisation, der arbejder for at bevare en dansk, konkurrencedygtig transportbranche. Med rammeaftalen vil vi give vort bidrag til bedre rammebetingelser for vognmændene,« siger salgsdirektør Carsten Sander. Aftalen omhandler imidlertid meget mere end priser og rabatter. Det drejer sig om at indgå i fælles projekter og andre initiativer om fx miljø, trafiksikkerhed og rekruttering til transportbranchen. »Lad os se, hvad fremtiden vil bringe af fælles aktiviteter. Vi har i hvert fald en fælles interesse i at få gjort erhvervet mere ”sexet” for de unge årgange. Sammen med DTL vil vi arbejde for at fremtidssikre erhvervet i Danmark,« siger Carsten Sander. DTLs adm. direktør Erik Østergaard hæfter sig ved værdifællesskabet: »Jeg vil fremhæve perspektiverne i Statoils udmelding om et fælles værdisæt og bidraget til, at vi også har en dansk vognmandsbranche i fremtiden. Vi taler om meget mere end en rabataftale. Der ligger en række fordele for vognmanden i aftalen, som samlet set vil hjælpe med til bedre bundlinje. Ved at inddrage DTLs medlemsforeninger sikrer vi også et bedre rekrutteringsgrundlag og et mål om øget vækst til medlemsforeningerne - og et stærkere DTL.« Flere andre DTL-foreninger er på vej. Senest har Fyns, Holstebro og Skørping-Arden Vognmandsforening tilsluttet sig aftalen. ■

RAMMEAFTALENS NØGLEORD: Du får som DTL-medlem: ● Bedste pris ● Fleksible betalingsbetingelser ● 1 kort til det hele ● Høj kortsikkerhed

november 2014

SAGT & SKREVET Nu er det nok Det bliver jo ved med at vrimle med væltede lastbiler og fulde chauffører på de danske veje. Kan vi ikke blive enige om, at vi konfiskerer lastbilerne samt lasten? Præcis som vi gør, når det drejer sig om alkoholpåvirkning i almindelige personbiler, der har været til fare for andre i trafikken MEP Jørn Dohrmann (DF) i BT.

Rystende men ikke overraskende Det er rystende, at man er på arbejde med så høj en promille. Det er selvfølgelig set før, så intet overrasker mig rigtigt længere. Anders Mikkelsen, Sydsjællands politi, i BT, om en fuld østeuropæisk chauffør, som væltede på motorvejen.

Har potentiale Mens vi indrømmer, at hun kan være langt ude, har hun helt sikkert potentiale til at ruske op i den kedelige og selv-smagende Bruxelles-boble. Sagt af den reformistiske britiske tænketank Open Europe, i Berlingske, om den nye slovenske EU-transportkommissær Violeta Bulc.

Skriger til himlen Det skriger til himlen, at det er billigere at køre over Øresund end Storebælt. På Øresund er der forskellige rabatordninger. Sådanne ordninger findes ikke på Storebæltsbroen. Venstres energiordfører Lars Chr. Lilleholt, MF, i Transportmagasinet.dk, som mener Storebæltsbroen er en toldmur.

Hold ordentligt på rattet Det forarger mig, at nogle sidder og hænger hen over rattet med et omvendt håndgreb. Det er måske en dårlig vane, men det er virkelig ikke særlig heldigt. Så hermed en opfordring til at tænke over, hvordan man holder på rattet. Leder af færdselsafdelingen hos Fyns Politi, Preben Ingemansen, i Lastbil Magasinet.

Dødsstødet Man taler om at slippe det indre marked helt løs. Det bliver dødsstødet i hvert fald for den svenske vognmandsbranche. Jeg frygter, at den almindelige vejgodstransport overtages helt af udenlandske lastbiler, når det bare handler om at køre så billigt som muligt fra punkt A til punkt B. Peter Lundgren (Sverigedemokraterna), medlem af EUParlamentets transportudvalg, i Transportmagasinet.dk

Tester grænser hele tiden Hvad cabotage og social dumping angår, har vi i alle finanslove brugt megen energi for at begrænse det. Der er nogle EU-begrænsninger, men regeringen tester grænserne hele tiden. Finansminister Bjarne Corydon (S), i SN.dk/Helsingør.

DTL magasinet

11


overblik brændstof

FOTO: STATOIL

KØRER MAN LÆNGERE PÅ LITEREN MED DEN ENE TYPE DIESEL I FORHOLD TIL DEN ANDEN+ DET SPØRGSMÅL HAR DTL MAGASINET SAT SIG FOR AT FÅ BESVARET. DENNE GANG HOS STATOIL. Statoil har udviklet sig frem til et mere effektivt brændstof ifølge egne tests.

Kæmpetest bag nyt

Statoilprodukt Brændstofproducenten står på mål for en 2,3 procent besparelse Af Finn Bjerremand

I

kke bare motorerne udvikles for at opnå miljøgevinster og højere brændstofeffektivitet. Brændstoffet er et vigtigt element i det

forløb. Et af disse nye produkter er miles®, som i maj blev sendt på markedet af Statoil Fuel & Retail for både benzin og diesel. Det helt interessante for vognmænd er, at det nye dieselprodukt

12

DTL magasinet

har et bedre forbrugstal. Det udløser ifølge producenten ca. 2,3 procent længere kørsel pr. liter i forhold til det gamle dieselprodukt. Den evige diskussion Netop forbrugstal på dieselolie er noget, som kan få debatten til at bølge højt op og langt ned i vognmandsbranchen. Samtidig er det svært, fordi man groft sagt skal huske at sammenligne pærer

og pærer – men ikke bananer og pærer….. Alle forhold skal nemlig være ensartet, dvs. man skal kende ruten og køretøjet i forvejen, ligesom det helst skal være den samme fører bag rattet. Også fx vejrforhold skal være ens, når man sammenligner. Og alligevel er det svært at ramme et resultat som er helt korrekt.

Derfor må man tage hatten af for Statoil, når de tør melde så bombastisk ud med en op til 2,3 procent længere kørsel på literen for lastvogne. Det kan let blive til et stort beløb for en vognmand. Interessant nok stiller bl.a. EU krav til sammensætningen af dieselprodukter gennem de såkaldte CEN-standarder. (European Committee for Standardization er tovholder og sikrer udarbejdelse af

november 2014


Effektivitet møder styrke. MAN TGX med D38 motorer op til 640 hk. MAN kann. Med de nye D38 motorer sender MAN TGX en perfekt syntese af kraft og effektivitet ud på vejene. Med motorydelser fra 520 hk til 640 hk og drejningsmomenter fra 2.500 til 3.000 Nm sætter de nye motorer en helt ny standard med hensyn til styrke, driftsikkerhed og økonomi. Et let tryk på gaspedalen er nok til, at du selv kan nyde dynamikken. Oplev en drivline, der er i en klasse helt for sig selv: www.man.dk


overblik brændstof specifikationer samt de anvendte analyse metoder), hvor dieselstandarden er DS-EN590:2009 + A1:2010. CEN-standarderne regulerer bl.a. mængden af svovl. Et meget vigtigt forhold fordi moderne dieselmotorer er meget følsomme over for svovlindholdet. CEN regulerer forhold som vægtfylde, destillation, PAH’er (polycyclic aromatic hydrocarbons), svovl, FAME og cetantal. Brændstofstandarderne gælder i hele Europa, og alle landene skal overholde dem. Der er dog et par praktiske undtagelser såsom kuldeegenskaber. De fastsættes nationalt, fordi der ingen grund er til at lave temperaturegenskaber i varme land. Det koster en hel del mere at fremstille diesel med gode egenskaber til lave temperaturer.

I alt 93 lastbiler – mellem et og ti år gamle – deltog i testen.

Nogle enkle parameter er desuden stedfæstede i dansk lovgivning, og de må ikke afviges. Nogen af de andre parameter kan der dog gives dispensation for, men normalt overholdes alle parametre. Selve standarden er resultatet af et samarbejde imellem Europa-Parlamentet, OEMs (fabrikanterne) og olieselskaberne. Der er mange interessenter, og den endelige specifikation skal virke i den virkelige verden. Det nytter fx ikke, at parlamentarikerne gerne vil have 40 procent biobrændstof, hvis bilerne ikke kan køre på det, og olieselskaberne ikke kan producere det. Hos Statoil og andre er det vigtigste krav, at produktet kan fungere i køretøjerne: ” fit for purpose”. Hvorfor additiver Brændstoffet tilsættes additiver. Men hvorfor? Det er for at opnå bedre ydelse i motoren og sikre, at kvaliteten på brændstofferne er optimeret til de moderne motorer. Additiverne virker både som cetanfor-

14

DTL magasinet

bedring - dvs. en forbedring af dieseloliens forbrændingshastighed. Desuden modvirker additiver en skumdannelse, der ofte er et stort problem for påfyldning af diesel. Der er også additiver for renseevne, korrosionsbeskyttelse og smøring. Fx bliver en moderne commonrail pumpe smurt af dieselolien. Helt afgørende for moderne diesel er dog, at det hele er så rent som muligt. Dyserne skal kunne arbejde i mange år uden at få nedsat effekten. Det rensende additiv rengør og beskytter motoren, forbedrer brændstofforbruget og reducerer emissionerne fra udstødningen, så miljøet skånes mest muligt.

Transportminister i

Stor feltprøvetest For at finde forskellen på det gamle produkt og det nye miles®, har Statoil været gennem flere processer. Statoil har i testforløbet benyttet forskellige muligheder lige fra prøvekørsler i testbænke til tredjeparts test hos underleverandører, som har stor kompetence. Ikke mindst har energiselskabet gennemført store kundetests. I Danmark har Statoil udvalgt en flåde-ejer med en bred flåde af køretøjer på flere lokaliteter i landet. Og i perioden 31. maj 2012 til 28. februar 2013 afprøvede man det nye produkt. Forsøget blev ikke offentliggjort – kun for virksomhedens ledelse. Pågældende virksomhed har egne tankanlæg og fik heller ikke at vide, hvilke tankanlæg der blev påfyldt det nye produkt. Samtidig havde Statoil fuld tilgang til alle vogndata, så man kunne få syn for sagen. I alt 93 lastbiler – mellem et og ti år gamle – deltog i testen. A-testen i første halvdel af 2012 foregik med det hidtidige brændstof. B-testen i anden halvdel af året foregik med det nye brændstof. Lastbilerne kørte i alt 11.200.000 km med et samlet forbrug på 4,3 millioner liter. Den store test gav et reduceret forbrug på 2,3 procent med det nye produkt, hvor der vel at mærke er taget højde for alle mulige udsving. ■

ransportminister Magnus Heunicke har lagt syv konkrete forslag på EUs bord til en fortsat kamp mod ulovlig cabotage. Ministeren har på et møde i Luxembourg overbragt sine EU-ministerkollegaer et brev med forslag til, hvad der bør være de næste skridt i kampen mod social dumping i vejtransporten. Bl.a. foreslås en

cabotageoffensiv i EU Parallelt er den nordiske organisation NLA ved at mobilisere de internationale kollegaer i IRU i en tilsvarende kamp mod snyd og pirateri Af Morten Lindbo

T

mere klar definition af, hvad tre cabotageture inden for syv dage betyder, og der er initiativer til at forbedre sikkerheden og kvaliteten på rastepladserne. DTL er overordentlig begejstret for ministerens vedholdenhed. DTLs adm. direktør Erik Østergaard er også meget tilfreds med, at ministeren har udbredt alliancen til flere lande: »Der er slet ingen tvivl om, at antallet af lande, som anser ulovlig cabotage for et problem, er direkte proportionalt med

Ministerens syv forslag Her er transportminister Magnus Heunickes syv konkrete forslag til bedre og mere klare cabotageregler. Forslagene er givet til de øvrige transportministre i EU: 1 2 3 4 5 6

7

Bedre/klarere definition af cabotage Bedre krav til dokumentation af international tur Minimumsstandarder for kontrolindsatsen Bedre indsats mod postkasseselskaber Bedre cabotagestatistik En forbedret rapport fra EU-Kommissionen om vejtransport Bedre rastepladser på overordnede vejnet i EU (handler ikke direkte om cabotage).

Magnus Heunicke uddyber: »Jeg arbejder i øjeblikket i to spor. Første spor er at udvide alliancen i EU mod social dumping. Her har jeg på min personlige liste fået to lande mere med, nemlig Finland og Sverige. Dermed ser vi ud til at være 13 i alt. I det andet spor har jeg taget hul på en ny fase i arbejdet, hvor jeg kommer med konkrete forslag til, hvad man i EU kan gøre ved de uklare regler om cabotagekørsel. Det er helt afgørende, at vi får klare regler, der effektivt hegner cabotage ind til det, der oprindeligt var meningen med reglerne. Det er ikke en let opgave at skabe enighed om konkrete forslag. Men jeg håber at få så mange af mine kolleger med som muligt.«.

november 2014


ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Cabotagesagen ruller hurtigere og hurtigere på EU-niveau.

viljen og evnen til at skabe forbedringer, så den danske regerings indsats er meget påskønnet.« Samtidig med, at den danske minister i sidste måned førte kampen for mere klare cabotageregler og mod social dumping frem i EU, kæmpede Nordic Logistics Association (NLA) for samme sag til et møde i Bruxelles hos den fælles europæiske organisation for vejtransport IRU. De nordiske

organisationer argumenterede for, at de europæiske organisationer skal kæmpe endnu mere for at få ordnede forhold i det europæiske transporterhverv: »Vi er nu begyndt at høre vores argumenter fremført af andre organisationer fra andre dele af EU. Det beviser blot, at snyd, misbrug og pirateri er en meget kortsigtet plan. For eksempel talte vores rumænske kollegaer om problemerne

med chauffører fra tredjelande – herunder de filippinske chauffører,« siger Erik Østergaard, der deltog i IRU-mødet som næstformand for IRUs forbindelseskomité til EU. Han oplyser, at man på IRUmødet traf vigtige beslutninger om at fortsætte kampen mod social dumping og for ordnede forhold: »Der var fx debat om tiltagene i Frankrig og Belgien om at for-

byde det ugentlige hvil i kabinen. Debatten viste, at vi ikke bare er imod. Vi ønsker ikke forhold, hvor chauffører overnatter på rastepladserne. Vi ønsker forhold, hvor der er respekt for chaufførerne, og hvor reglerne respekteres. Når det er opnået, kan vi tale om, at kampen mod social dumping har haft effekt.« ■

Fransk-belgisk forbud mod kabinehvil giver dønninger Det nye franske og belgiske forbud mod at holde det ugentlige hvil i lastbilens førerhus giver nu dønninger over store dele af Europa. Nordic Logistics Association, NLA, rapporterer, at vognmandsorganisationer fra en række lande bliver presset af deres medlemmer til at reagere mod forbuddet, fordi håndhævelsen af reglen tydeligvis har stor effekt. ”Med andre ord lader der til at være vognmænd, der organiserer deres transport på en sådan måde, at det kræves, at chauffø-

november 2014

rerne overnatter i deres førerkabiner,” hedder det fra NLA. Samtidig har EU-Kommissionen sendt uklare meldinger, men mener dog at have den holdning, at den fransk-belgiske fortolkning ikke er forkert. Dog vil man undersøge om de høje franske bøder for overtrædelse af forbuddet står i forhold til forseelsen. NLA: Gør det samme i Norden NLA har skrevet til de nordiske ministre, at de nordiske transportorganisationer i NLA

støtter det fransk-belgiske initiativ og opfordrer til noget tilsvarende som led i kampen mod social dumping. Det hedder i brevet, at ”vi kan konkludere, at de franske og belgiske myndigheder har fundet noget, der virker. De har opnået en direkte og ret effektiv effekt ved at udnytte eksisterende regler. Transportvirksomheder, som før ville lade deres chauffører tilbringe aftenerne – hvis ikke flere dage – på parkeringspladser, risikerer nu sanktioner.”

DTL magasinet

15


interview transportordførerne

FOLKETINGSVALGET NÆRMER SIG. DTL MAGASINET HAR TAGET HUL PÅ DEBATTEN OG KONFRONTERER TRANSPORTORDFØRERNE. DENNE GANG SFs ANNE BAASTRUP.

Kædeansvar

skal skabe ordnede forhold

FOTO: TORKIL ADSERSEN/ SCANPIX

SFs transportordfører Anne Baastrup: »Speditørerne skal ansvarliggøres.«

I valgkampen til Europa-Parlamentet var der meget fokus på ulovlig cabotage. Nu er der mere stille. Hvordan arbejder SF med spørgsmålet i EU? »Vi rejser spørgsmålet over for EU-Kommissionen, og indtil nu må det da konstateres, at problemerne er kommet så højt op på dagsordenen, at det blev rejst under afhøringerne af den indstillede kommissær. Så jeg tror på, at den nye Kommission er helt opmærksom på, at hvis befolkningernes holdning til EU skal ændres, er det på denne slags helt jordnære områder. Så jeg synes faktisk debatten er vokset og vokset – og det er godt.« Forhold grænser til slavehandel Direkte adspurgt, hvordan Anne Baastrup tror det danske transportmarAf Claus Perregaard ked vil se ud om 10 år, lyder det: »De forhold, man byder fx. rumænDTL Magasinet møder SFs Anne Der har været sager fremme om berusede ske chauffører, grænser til slavehanBaastrup på en sushi-restaurant på østchauffører og fusk med køre-hviletids- del. Jeg tror, at sagerne skal løses fx ved Frederiksberg i skolernes efterårsbestemmelserne. Hvad mener du om de ferie – kort inden forhandlingerne sager, og hvad vil du og SF gøre ved dem? at udvide bæredygtighedsmærkningen til også at omfatte transport. Indtil da om finansloven for 2015 skal i gang. »Vejen frem er at stille krav til en kan Danmark afprøve grænserne for Mellem laksestykker, ris og soya tager mere systematisk kontrol fra polide gældende regler ved fx at intensitransportordføreren ordet: tiets side, og følgeligt bøder til de vere politikontrol, udstikke klækkelige »Der skal være ordnede forhold i ansvarlige, herunder vognmænd eller bøder til den ansvarlige, transportsektoren. Ellers bliver velfungerende virksomheDanmark skal afprøve grænserne inddrage bil og last etc. Der ér muligheder. Vi skal bare der smadret og chaufførjobfor de gældende regler ved fx at intensivere det – så jeg tror bet fjernet for den, der skal intensivere politikontrol, udstikke på, at vi også har vognmænd kunne leve af sit arbejde. Så, klækkelige bøder til den ansog chauffører om 10 år, hvis mit hovedfokus er: Ordnede blot den energi, der er nu, forhold. Det gode spørgsmål varlige, inddrage bil og last… udfoldes over hele linjen.« er så, hvad vi gør? Her ser jeg Anne Baastrup, SFs transportordfører På vej ud får jeg lige særligt én vej: At speditøren spurgt transportordføreren, ansvarliggøres – altså en slags hvad hun arbejder på lige nu: ”Bekædeansvar. speditører, så det ikke kan betale sig kæmpelse af social dumping, også på Speditøren hyrer den enkelte transfor dem at drive dette erhverv ud i transportområdet, er med i SFs udspil port, og ved derfor hvad prisen er. Kan ekstremerne. Vi kan ikke lukke øjnene til finanslovsforhandlingerne” siger det ikke sandsynliggøres, at arbejdet er for, at brugen af meget lavtbetalte Anne Baastrup, inden hun sætter sig udført under ordnede forhold med over- udenlandske chauffører med dårlige på cyklen og forsvinder i regnen. ■ holdelse af hviletid, til overenskomstarbejdsforhold i sig selv bidrager til en mæssig løn etc. så må man kunne rejse adfærd i transportbranchen, som både sagen over for speditøren med krav om ødelægger den fair konkurrence og som efterbetaling til en chauffør.« påvirker trafiksikkerheden negativt.«

16

DTL magasinet

november 2014


LASTAS HAR DET DU LIGE STÅR OG MANGLER LEASING

KNAPEN TRAILER

FRA KUN

6.999,-*

4 akslet walkingfloor - Udstyret med skydebund

- Elektronisk bremsesystem WABCO - 4 x 9 tons BPW tromlebremser

KR. PR. MÅNED

®

ALTID 200 NYE TRAILERE PÅ LAGER TIL OMGÅENDE LEVERING ®

KEL-BERG 3 AKSLET OVERFØRINGSANHÆNGER

RING ELLER KOM FORBI - VI HAR ET GODT TILBUD OG KAFFE PÅ KANDEN! * betingelse af finansierings godkendelse

KO NTA K T VO R ES

SALGSTEAM: LASTAS november 2014

Anders Larsen +45 4018 2222 Anders.larsen@lastas.dk

Jan Bertelsen +45 2228 1514

Ivan Kristensen +45 6039 1651

Jan.bertelsen@lastas.dk

Ivan.kristensen@lastas.dk

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 Jacob.jorgensen@lastas.dk

DTL magasinet

E n e r g i v e j 3 5 | D K - 8 7 2 2 H e d e n s t e d | T l f .: + 4 5 7 219 8 0 0 0 | i n f o @ l a s t a s . d k | w w w. l a s t a s . d k

17


FOTO: EU-KOMMISSIONEN

NYHEDER eu

Transportkommissær i de næste fem år er slovenske Violeta Bulc.

ét ord, skal det være "mennesker". Det drejer sig både om mobilitet for passagerer, og om anstændige, acceptable, sunde og sikre forhold for arbejderne i transporterhvervet herunder vejtransport. Fair sociale forhold og en attraktiv industri med en uddannet arbejdsstyrke er hende mål.

Ny EU-transportkommissær Af Morten Lindbo

E

fter et lettere tumultarisk forløb i EU-Kommissionen skiftede posten som transportkommissær i sidste øjeblik fra den slovakiske Maroš Šefčovič til den slovenske Violeta

Bulc. Hun er et politisk ret ubeskrevet blad, men allerede ved høringen i Europa-Parlamentet i sidste måned viste Violeta Bulc, at hun allerede have lært én ting om transport: Oftest betragtes transport mere som et problem end som en del af løsningen. Hun indledte derfor med at understrege sin vilje til at arbejde for at ændre denne opfattelse af transport. »Bulc vidste jo, at hun ikke kunne være

ekspert, men hun var tydeligvis en dygtig nok politiker til at vide, at hun skal være åben og forhandlingsvillig, når det drejer sig om EuropaParlamentet,« lyder vurderingen fra adm. direktør for Nordic Logistics Association (NLA) Søren Hyldstrup Larsen. »Bulc vidste også, at hun skulle tage initiativet ved at søsætte et par temaer. Og for hende er innovation og teknisk udvikling en del af løsningen på problemerne, og mobiliteten i byerne. Hun talte endda om social innovation som en løsning på udfordringerne for bl.a. vejtransport.« Violeta Bulc har primært en baggrund som iværksætter. Hun understregede, at hvis hendes målsætning som kommissær skal betegnes med

Postkasser skal forhindres Bulc understregede derfor, at hun er stærk modstander af enhver form for social dumping. Hun tror på det indre marked. Hun tror på, at administrative og tekniske byrder, og forhindringer skal fjernes. Men hun vil fastholde ordentlige sociale forhold, som hun betragter som en af EUs store fortjenester. Men hun erkendte, at der er fejl og mangler i systemet. »Meldingerne om cabotage var positive: Der skal ses på, om de gældende regler opfylder målene – og hvis det ikke er tilfældet, skal de ændres. Og blandt målene nævnte Bulc, at social lovgivning skal indføres og respekteres af medlemslandene, at postkasseselskaber skal forhindres, at der skal skabes opmærksomhed og samarbejde om at fjerne årsagerne til social dumping,« siger Søren H. Larsen. »Men Bulc havde tydeligvis også lyttet til EUKommissionens embedsmænd, der hårdnakket tror på, at cabotage kan afskaffe tomkørsler, og at cabotage er godt for den grønne agenda. På det punkt må vi lige få korrigeret hendes opfattelse,« fortsætter han. Han mener, at Bulc har lært imponerende meget om transport på relativt kort tid. Og selvom hun ikke kunne svare på mange detaljerede spørgsmål, så var det tydeligt, at hun vidste, hvad de forskellige parlamentarikere hentydede til med deres spørgsmål. Hun kendte sagerne. Det tegner derfor godt for en fremtidig dialog. »Nu skal Bulc så vise, at hun kan styre embedsmændene i Kommissionen,« siger Søren H. Larsen. ■

Tysk transportminister:

EU skal tage fat på social dumping På årsmødet i den tyske vognmandsorganisation BGL - Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik – i Leipzig sendte den tyske transportminister Alexander Dobrindt et klart signal til EU-Kommissionen. Når det drejer sig om cabotage og social dumping, skal EU-Kommissionen bidrage til klarhed og retssikkerhed! »Hvis det ikke sker, vil vi komme til at se nationale løsninger, som vil være forskellige

18

DTL magasinet

fra land til land,« fortsatte Dobrindt. Ministeren var åbenlyst klar til at hjælpe de tyske vognmænd. Årsmødet kvitterede med et bragende bifald. Årsmødet havde fuldt fokus på særligt to udfordringer: Social dumping og finansiering af infrastruktur. I sin åbningstale lagde formanden for BGL, Adalbert Wandt, ikke skjul på sin frustration over, at BGL’s medlemmer

skal konkurrere med vognmænd fra andre lande og chauffører fra tredjelande. »De skal ikke blot konkurrere med andre vognmænd, der har lavere lønninger og vilkår, men også med andre vognmænd, der simpelthen bryder reglerne. En af konsekvenserne er, at chauffører overnatter i deres køretøjer på rastepladser og i industriområder,« fremførte BGLs formand.

november 2014


Kom og se vores store udvalg af nye og brugte lastbiler og trailere Forhandler af AMT-trailer

2014 - På lager

2014 - På lager

NY - På lager

2014 - På lager

2014 - På lager

NY - På lager

2014 - På lager

2014 - På lager

NY - På lager

Vi ser frem til at handle med dig...

november 2014

Kontaktpersoner: Carsten Sørensen Tlf. +45 2498 4777 Mail: cs@cphtrucks.dk

Jesper Smedegaard Tlf. +45 2126 8955 Mail: js@cphtrucks.dk

Find os her: CPH Trucks A/S Ventrupvej 30, 2670 Greve Tlf. +45 7020 7067

Se mere her:

DTL magasinet

19

www.cphtrucks.dk


NYHEDER erhvervspolitik Et slamsugermandskab blev mødt med krav om en tilladelse til at lægge slanger ud midt under skybruddet 31. august. Billedet er fra Lyngbyvejen ved Hans Knudsens plads.

SLAMSUGER-SJAK

afkrævet tilladelse midt i skybrud Københavns Kommune bruger vejloven til krav om tilladelser og afmærkningsplaner. Derfor skal den ny vejlov forhindre den slags bureaukrati, mener DTL Af John Larsen

V

ejloven skal revideres. Der har lige været første behandling i Folketinget af et forslag til ny vejlov. DTL ser gerne, at politikerne benytter lejligheden til at indføre en bagatelgrænse for, hvad en kommune kan forlange af tilladelser, hvis noget

arbejde kræver genstande på vejen eller fortovet. »Vi efterlyser også, at transportministeren får mulighed for at undtage flere forhold fra kommunernes krav om tilladelser og afmærkningsplaner for at undgå overflødigt bureaukrati og bøvl for virksomhederne fra kommunale vejinspektører

og parkeringsvagter,« siger DTLs chefjurist John Roy Vesterholm. Som eksempel nævner han slamsugerslanger, der trækkes hen over vej, fortov og cykelsti. I dag er der eksempler på, at en kommune kræver ansøgninger om tilladelser og afmærkningsplaner med henvisning til vejloven (paragraf 76).

Slamsuger-eksemplet er hentet ud af nogle slamsugeres travle hverdag i Københavns Kommune. Medarbejderne er blevet mødt med krav om at søge om tilladelser og aflevering af afmærkningsplaner, før de går i gang med at spule kloakker og suge slam fra beboelsesejendomme. Kravet er rejst med henvisning

DTL: Kommunerne skal forbedre veje og broers tilstand For at få moderniseret bestemmelserne på vejområdet vil regeringen og et stort flertal i Folketinget revidere vejloven. Der var 1. behandling af lovforslaget i sidste måned. DTL har i sit høringssvar lagt vægt på, at bestemmelserne indskærper over for kommunerne, at de har pligt til at sørge for en ordentlig vedligeholdelse af veje og fx broer, og at fremkommeligheden skal tilgodeses. Det sker for at undgå situationer, hvor kommunerne fx nedsætter totalvægten over dårligt

20

DTL magasinet

vedligeholdte broer, eller hvor de skaber ”falsk trængsel” ved at sløjfe vejbaner. Også kommunernes pligt til at beskære og fjerne beplantning bør indskærpes. DTL ser med tilfredshed på, at lovændringen skal forbedre koordineringen mellem vejmyndighederne og af gravetilladelserne, og at der bliver mulighed for at kræve bod ved forsinkelser og overtrædelser. ”Trængsel er samfundsøkonomisk overordentligt dyr, og megen af den trængsel som

opleves i dag, skyldes manglende koordinering mellem myndighederne, samt arbejder på vejarealet som trækker unødigt ud,” hedder det i DTLs høringssvar. DTL bifalder også, at regeringen vil forenkle lovgivningen og bl.a. fjerner begrebet vejbestyrelser og alene taler om vejmyndigheder. Dog bør samarbejdet mellem vejmyndighederne gøres obligatorisk – og ikke kun ad frivillighedens vej, som lovforslaget lægger op til.

november 2014


ARKIVFOTO: JENS ASTRUP/ SCANPIX

til vejloven, fordi slamsugerne nødvendigvis må lægge slanger hen over vejen og fortovet. Krævede tilladelse midt i skybrud Københavns Kommunes krav nåede groteske højder under det sidste store skybrud 31. august: Mens regnen vælter ned, og mandskabet på en slamsuger har travlt med at suge vand op fra nogle oversvømmede kældre hos folk i Valby-området, dukker en kommunal embedsmand op og råber hen til medarbejderne: »HAR I EN TILLADELSE TIL DET HER?? De måbende medarbejdere må forklare, at det har de ikke, og at der er tale om en nødsituation med oversvømmede kældre. Embedsmanden indser situationens alvor og meddeler, at de så kan søge om tilladelsen med tilbagevirkende kraft! »Mens byen står under vand,

Venstres transportordfører:

Absurde krav skal stoppes »Vi har brug for færre - og ikke flere administrative byrder.« Det siger Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, der nu vil have stoppet kommunernes mulighed for at stille sådanne krav om tilladelser »langt under bagatelgrænsen« med henvisning til vejloven. Han har derfor stillet spørgsmål til transportministeren om at få fjernet kommunernes mulighed for at kræve tilladelse til fx almindeligt slamsugningsarbejde. Det sker i forbindelse med Folketingets 1. behandling af forslaget til en revision af vejloven. Han erklærer sig helt på linje med DTL i at få loven præciseret, så kommunerne ikke længere fristes til at stille med krav om tilladelser og evt. gebyrer.

insisterer kommunens folk altså på, at bureaukratiet skal være i orden. Det går i kommunens optik forud for borgernes og detailhandlens åbenlyse interesser i en akut situation, som koster samfundet milliarder,« fortsætter John Roy Vesterholm. Hændelsen får ham til at kontakte Københavns Kommune om fremgangsmåden og praksis. »Oprigtigt troede jeg, at der var sket en misforståelse. Men nej.« Først fremfører Københavns Kommune den påstand, at det at benytte er slamsuger kræver en tilladelse, idet der var tale om

Der skal være en bagatelgrænse for, hvad en kommune kan kræve af tilladelser.

Mens regnen vælter ned, og mandskabet på en slamsuger er i gang med at suge vand op fra nogle kældre hos folk i Valbyområdet, dukker en kommunal embedsmand op og råber hen til medarbejderne: »HAR I EN TILADELSE TIL DET HER?

Kristian Pihl Lorentzen, V

»Jeg har en forventning om, at transportminister Magnus Heunicke også kan se det både absurde og urimelige i den slags krav,« siger Pihl Lorentzen.

”særråden over vejareal”, der gøres gældende i vejlovens § 102. Det lykkes at overbevise kommunen om, at det ikke er tilfældet, fordi det kræver godskørselstilladelse at køre og udføre slamsugning, da slam bliver betragtet som gods. Der var derfor tale om af- og pålæsning af gods omfattet af færdselsloven. Men Københavns Kommune fastholder, at der skal søges om tilladelse og laves en afmærkningsplan, da man fra slamsugerne trækker slanger henover vejanlægget, og det kan give problemer for de øvrige trafikanter. Gravechefen henviser til

reglerne om opstilling af containere, skurvogne, lifte og lignende. »Vi har nu aldrig hørt om, at slamsugning skulle udgøre et særligt trafiksikkerheds- eller fremkommelighedsmæssigt problem. Naturligvis skal trafiksikkerheden være på plads – også i forbindelse med slamsugning,« siger John Roy Vesterholm. Da en slamsuger imidlertid kan have op til 15 lokaliteter på en arbejdsdag, kan virksomheden risikere at skulle søge om tilladelser i hvert enkelt tilfælde, hvis kommunen vælger den fremgangsmåde. Det tillader chefjuristen sig at kalde hinsides al sund fornuft. »En af vores medlemsvirksomheder har lavet en lille optælling på en af deres slamsugerbiler. I perioden 1-19. september har den været på 53 lokaliteter. Efter Københavns Kommunes opfattelse skulle der således have været søgt om tilladelse 53 gange alene i denne periode. Noget som naturligvis vil være en administrativ byrde både for virksomheden og kommunen.« Kommunen håndhæver heller ikke denne ansøgningspraksis i større grad, og DTL har været i kontakt med et par andre kommuner, og ingen af dem kræver tilladelse i forbindelse med slamsugning, medmindre der skal disponeres over vejarealet i længere tid. »Men vi ser ingen grund til, at kommunerne overhovedet har denne mulighed for at påføre virksomhederne dette papirarbejde, som også vil koste kommunen dyrt i administration. Det kunne også starte et nyt gebyrcirkus. Derfor er revisionen af vejloven den gyldne mulighed for at få sat tingene på plads,« siger John Roy Vesterholm. ■

Købes kontant

Lastbiler · Trailere · Entreprenørmaskiner FØLG OS PÅ FACEBOOK

facebook.com/euronor.dk

Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08 Jan Løw-Larsen: +45 40 55 50 90

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk


interview niels rasmussen/mercedes arocs

MIG & MIN LASTBIL

Arocs’en – bliver jeg

mere og mere glad for

Niels Rasmussen er bestemt ikke en mærkefanatiker Tekst og foto af Finn Bjerremand

M

an kan ikke beskylde vognmand Niels Rasmussen for at være mærkefanatisk. Her skiller han sig meget ud i forhold til de fleste i branchen. Han har tidligere haft Scania og DAF i Tyrsted Vognmandsforretning A/S, og han har i dag både MAN, Volvo og en ny Mercedes. Både Volvo FMX og Mercedes Arocs er de første eksemplarer af disse to mærker efter en længere periode, hvor der var indkøbt 11 nye MAN’er. Niels Rasmussen driver firmaet sammen med sin søn Frank. De har begge fokus på moderne udstyr og smarte løsninger, og derfor veg de heller ikke tilbage for at anskaffe sig en ny Volvo FMX med I-Shift transmission tilbage i 2011. Da der i år igen skulle skiftes, faldt valget på en Mercedes Arocs med den succesramte PowerShift gearkasse. Det er i den nye PowerShift 3 version, hvor der hverken er gearstang eller koblingspedal. »Jeg har aldrig fortrudt det valg, selv om jeg selvfølgelig lige skulle vænne mig til, at der ikke var nogen gearstang. Og jeg er meget godt tilfreds med Arocs’en. Ja, for hver måned, der går, bliver jeg mere og mere glad for den,« siger Niels Rasmussen til DTL Magasinet. »Af de lastvogne, jeg nogensinde har haft, er det den, der har været mindst bøvl med. I terrænet klarer den sig fint også med kærre.« Niels Rasmussen fremhæver også de gode indstigningsforhold. Man kan nærmest gå ind i vognen uden at kante sig ind på nogen måder. Vognmanden har også valgt at få flyttet panelet med tippeladskontakterne fra venstre side af førerstolen ind på motorkassen. Det letter ind- og udstigningen betydeligt, så man ikke skal sno sig forbi panelet med håndtagene, der stritter opad. Luftaffjedret tandembogie Chassiset er en Arocs 3251 8x4/4 B13 på fire aksler med to foraksler og en tandembogie med luftaffjedring og navreduktion i akslerne, som sikrer stor styrke i transmissionen og god fremkommelighed. Motoren er en sekscylindret Mercedes OM 471

22

DTL magasinet

Niels Rasmussen i sving med sit nye favoritkøretøj.

rækkemotor på 12,8 l. slagvolumen i Euro 6-version, som har en topydelse på 375 kW / 510 hk, der er en god størrelse og faktisk samtidig kører ganske økonomisk. Den kører også længere på literen end forgængeren, en MAN 8x4 i Euro 3-udgave. Styretøjet er Mercedes’ nyudviklede ServoTwin Steering, der er meget letbetjent og er en stor

hjælp, når man skal dreje med en lastvogn med to foraksler ude i terræn. Arocs’en har også Mercedes’ High Performance motorbremse, der virkelig tager fat, når blot lige den får lov til at bygge et tryk op ved lidt højere omdrejninger. Og alle hjul er med skivebremser, som virker rigtig godt.

Niels Rasmussen læsser selv med gummigeden

november 2014


Opbygningen omfatter et HMF hejs med 3-vejs tip, der er bygget på af Lund Lastvognscenter A/S i Horsens. Og når det er muligt at udnytte en påhængsvogn, kører Arocs’en med en toakslet kærre. Niels Rasmussen har dog netop fået leveret den første 3-akslede kærre i sin vognpark, og der vil sandsynligvis også komme en 3-akslet kærre til Arocs’en, når kalenderen igen viser forår. Det er ikke usandsynligt, at der igen vil være stjerne på fronten af den næste nye lastvogn, som skal indkøbes ved Tyrsted Vognmandsforretning. »Det kommer helt an på, om Mercedes er i stand til at levere den model, vi gerne vil have,« siger Niels Rasmussen, der måske tænker i retning af en 8x2 version med triplebogie og styring på tre aksler og hydraulisk forhjulstræk på den forreste aksel. Det vil være en interessant afløser af den lastvogn, som har aftagelig kran og kører meget på vejen. Har haft trailerløsning Niels Rasmussen har i dag udelukkende forvogne med hejs i forretningen. For år tilbage, da MAN introducerede HydroDrive, det hydrauliske forhjulstræk, anskaffede vognmanden sig en treakslet MAN sættevognstrækker med en drivaksel og Hydrodrive på forakslen samt en kort 2-akslet tipsættevogn. »Det var et fantastisk køretøj. Men da byggeriet gik meget i stå, var det umuligt at holde vognen i gang, så både trækker og trailer blev faset ud,« siger han.

Niels Rasmussen skulle vænne sig til kørsel uden gearstang.

Konservativ forretningspolitik Hos Tyrsted Vognmandsforretning A/S mærker man en vigende tendens i beskæftigelsen. Det kan der være flere grunde til: »Det er ikke gået helt så stærkt i oktober – af flere årsager. Jeg har altid ført en konservativ prispolitik, hvor vi ikke går med på prisnedsættelser, så hellere køre lidt mindre og så få lidt mere for det,«. Niels ved, hvad han taler om. Han er vognmandssøn, og arbejdede i de første år af sin erhvervskarriere ved en lokal entreprenørvirksom-

hed og kom så til Tyrsted Vognmandsforretning i 1975, hvor han fik datteren som kone. Senere overtog de sammen virksomheden. Tyrsted Vognmandsforretning er stiftet for snart 100 år siden af morbroren til Niels Rasmussens svigerfar og den lå indtil 1995 i Tyrsted, en sydlig forstad til Horsens. Niels Rasmussen valgte dog at flytte forretningen ud på en landbrugsejendom i nærheden, hvor virksomheden siden har haft domicil. Nu er Horsens by dog efterhånden rykket tættere på virksomheden. For fem år siden blev forretningen omdannet til et aktieselskab, og på den måde har man sikret et kommende generationsskifte. Vognparken består af tre fireakslede lastvogne samt tre kærrer og en enkelt maskinpåhængsvogn samt en aftagelig bagmonteret kran. Niels Rasmussen har også taget del i organisationsarbejdet, hvor han over to omgange har været medlem af vognmandsbestyrelser. Først i den daværende Horsens og Omegns Vognmands-

Arocs’en har en luftaffjedret tandembogie og navreduktion i drivakslerne.

Af med gruset.

november 2014

forening og siden i et par nye perioder i Sydøstjyllands Vognmandsforening. Her trådte han dog ud sidste år efter udløbet af valgperioden. ■

DTL magasinet

23


test VAREBILER Fronten i den nye Renault Trafic er markant ændret. Resten af bilen har meget lighed med forgængeren.

Renault Trafic Test

testkører

Carsten Teiner

Fuld sikkerhed i ny Renault Trafic

DTL Magasinet tester den kraftigste udgave Tekst og foto af Carsten Teiner

D

er er mange lighedspunkter mellem den nye og gamle Trafic model fra Renault – især fra siden og bagfra. Til gengæld er fronten ændret, så den passer til fabrikkens nyeste DNA med det store Renault logo. Det er 13 år siden, at forgængeren blev introduceret, så især på sikkerhedssiden er der sket en masse – først og fremmest har bilen nyt esc-stabilitetssystem (ESP) og antispin-system. Dertil kommer hill-start-assist (bakkehjælp), trailer

24

DTL magasinet

stabilitetssystem (når træktøjet er monteret på fabrikken) – og bilen tager hensyn til bilens last (Load Adaptive Control). Samarbejdet mellem Renault og General Motors går faktisk tilbage til 60’erne og 70’erne i bl.a. Sydamerika, hvor Renault varebiler blev solgt som Chevrolet, men det helt store europæiske samarbejde har som nævnt kørt med succes i 13 år, hvor Opel/Vauxhall og Renault viste deres fælles varebils-projekt Vivaro og Trafic, som dengang blev Årets Varebil i Europa. DTL Magasinet har prøvet den kraftigste udgave af Trafic med 140 hk. Den er ganske hurtig, når man bruger gearene flittigt. For lidt af smidigheden er gået fløjten fra forgængerne, der havde 400 kubikcentimeter mere. Kubik er virkelig noget, der skaber bundtræk, men når fabrikken står lige over for

Euro-kravene, der kommer i 2016 for varebiler i denne klasse, er løsningen formentlig optimal. Da vi ved præsentationen prøvede smidigheden med læs, skulle vi op på 85 km/t i sjette gear, før der var trækkraft. Uden læs trækker motoren fra 1.400 omdrejninger eller 68 km/t i sjette gear. Så der er dømt fjerde gear i bykørsel med 50 km/t. Ydelserne i de nye motorer svarer stort set til de gamle to-liters dieselmotorer i de gamle modeller. Der er især forbedret på mindskning af friktion, øget indsprøjtningstryk, anden forbrænding og bedre økonomi med stop/start system og ECO-knap. Aerodynamisk er bilerne forbedret 1,3 procent. Man må så fra 2016 arbejde med SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction) og AdBlue tilsætningsstof (et urinstof). Det system er jo kendt fra lastbiler.

At motoren er brugbar kan jo også ses på, at samarbejdspartner Daimler bruger motoren i både varebilen Vito og i personbilsprogrammet. Motorerne skal også anvendes i de kommende større Renault personbiler – men i varebilerne er der gjort ekstra ud af bl.a. køling på grund af den større byrde, en lastet varebil trækker. Kølingen sikrer også køling af varer i handskerummet. Fartpilot til langturene Renault Trafic har et glimrende vejgreb, og den har et letgående gearskift. Der er fartpilot til at holde farten på langturene, men testbilen havde ikke en egentlig fartbegrænser. Ved parkering kan man glæde sig over akustisk bakalarm. De nye sæder (højdejustering af førersædet) og to vejs rat-justering byder på bedre komfort. I kabinen er

november 2014


Kabinen er helt nytænkt – med 90 liter aflæggeplads og mulighed for at sætte skriveplade med papirholder op i en holder.

der ny instrumentering med holder til iPhone (Smartphone) og iPad (Tablet), samt 90 liter aflæggeplads – bl.a. under passagersæderne, og midtersædets ryglæn kan slås ned og åbne for et mindre kontor – inklusive kopholdere. Bilen fås også med Renaults 7-tommer touchscreen med navigation samt bl.a. R-Link og R&Go, som kendes fra personbilsprogrammet. Vælger man at bruge en løs iPad/ tablet, som kan sættes på instrumentbordet i en holder (ekstra), skal systemet bare down-loades. Men de udviklingsmæssigt aldersstegne modeller trængte efterhånden til fornyelse – især på sikkerhedssiden. Dårlige crashtestresultater for nylig i Euro NCAP testen var en bet, men bilerne har dog solgt godt til det sidste. Trafic har nye løsninger i varerummet med en låge i adskillelsen og en gennemføring til kabinen kan klare rør og plader på 4,15 meters længde. Er emnerne endnu længere, kan den venstre bagdør ekstraordinært låses fast under kørslen. 200 liter mere varerumsplads er det blevet til bl.a. takket været et varerum, der er 13,7 cm længere. Sidedøren er bred nok til at få en europalle ind, Man kan også få holdere i varerummets loft, som kan bruges til at transportere stiger. Der er 18 fastgørelseskroge i den lange L2 udgave. Bilerne kan laste 85 kg mere, så bagakslen er forstærket. 80 procent af delene er nye. Gamle dele er bl.a. visse karosseridele så som inder-skærme. Der er aflæggeplads 14 steder – 90 liter i alt – bl.a. med et midter-ryglæn i to dele med både aflæggeplads og med klipsholder til dokumenter – samt ekstra plads i dørene. Udsynet især fremad til venstre

november 2014

er generet af den brede A-stolpe – men et plus er spejlet til højre solskærm, som viser udsynet langs siden af bilen – i den blinde vinkel. Testbilen havde dobbelt passagersæde. ■

”No cure, no pay” Scania refunderer udgifterne til overførsel af driftsdata samt chaufførcoaching, såfremt den opnåede brændstofbesparelse ikke dækker udgifterne*.

Renault Trafic Energi dci 140 Motor: 1,6 liter biturbo Miljø: Euro 5 Ydelse: 140 hk v. 3.500

omdr.

www.scania.dk/ecolution

Moment: 340 Nm v. 1.500

omdr.

Topfart: 181 km/t.

0-100 km/t: 10,8 sek.

Økonomi: 16,4 km/l

CO2: 160 g/km Halvårlig grøn afgift:

2.910 kr.

Vi kan sammen flytte grænserne for, hvor langt ned dit brændstofforbrug kan komme. Løsningen er en kombination af en optimeret lastbilspecifikation, skræddersyet chaufføruddannelse / coaching samt et udvidet vedligeholdelsesprogram til din Årets varebil 2014 lastbil.

Trækkraft (tom bil): I

Forbedring af bundlinje Resultatet er en markant forbedring af din forretnings bundlinje og en væsentlig nedsættelse af blandt andet CO2-udledning, partikler og NOx.

Vendediameter

Ring til din Scania-sælger for mere information. www.scania.dk/kontaktsalg.

6. gear fra 68 km/t (1.400 omdr.) Dæk: Dunlop Endurance 215/60 R 17c (kantsten): 13,7 m Varerum: 2.950 x 1.662 x

1.387 mm

Hjulkasser: 1.268 mm Sidedør: 1.030 x 1.284 mm Varerum: 5,2 kubikmeter Læssehøjde: 552 mm Trailervægt m. bremser:

2 tons

Nyttelast: Max. 1.244 kg Køreklar vægt: 2.000 kg Pris: Fra 211.900 kroner

plus moms.

*Scania refunderer kundens udgifter til de nødvendige abonnementer på overførsel af driftsdata samt chaufførcoaching, såfremt den opnåede brændstofbesparelse ikke dækker udgifterne. Forudsæt-ningen er, at kundens chauffører deltager aktivt og positivt i arbejdet med at optimere deres kørestil, så der er en realistisk mulighed for at opnå den forventede brændstofbesparelse.


test LASTBILer

VOLVO DUAL CLUTCH Test

testkører

FINN BJERREMAND

Det perfekte gearskifte – hver gang

Dual Clutch – i første omgang til de mellemtunge på landevejen Tekst og foto af Finn Bjerremand

V

olvos nye gearudspil ser ud til at toppe alt, hvad der findes af transmissionsløsninger – inklusive Volvos eget I-Shift. Den nye Dual Clutch-løsning i kombination med en I-Shift har virkeligt lagt sig i overhalings-

26

DTL magasinet

banen. Det står klart efter et par velgennemførte testkørsler. Der har været talt og skrevet meget om den såkaldte dobbeltkoblingsgearkasse, og den har også været bebudet tidligere. Nu er den her – foreløbig kun til Volvos FH serie med landevejsvogne inden for effektområdet 460 til 540 hk. Gearskiftet er helt perfekt. Det findes ganske enkelt ikke bedre. Når du tænker på, at det snart er tid at skifte – jamen så har den allerede skiftet. Du mærker det ikke. Kun høres og fornemmes ændringen i motorens omdrejninger. Ved at lave det lynhurtige

gearskifte – med minimalt krafttab – undgår man at have ophold i momentet. Og det er alfa og omega. Derved kan man holde en højere gennemsnitshastighed op ad bakke. Eller omvendt kan motorbremsen holde trykket oppe ved, at gearkassen gearer ned og derved opnå en meget effektiv virkning. Jeg testede to forskellige Volvo FH’er med Dual Clutch under hårde topografiske forhold i Andalusien. Den del af Spanien, som er kendt for sit kuperede landskab. Så der var masser af motorvejsbakker med stigninger på op til ca. 7 procent.

DC-gearkassen skiftede under begge prøvekørsler til topkarakter. Jeg må medgive, at det er en suveræn løsning. Selv under kørsel med tempostaten aktiveret skiftes der gear. Simpelt system Umiddelbart er der tale om et simpelt system. Det viste Volvo allerede på pressemødet med et ældre fotografi. Billedet viser en simpel håndtegning på et stykke papir, der er lavet tilbage i begyndelsen af 90’erne. Man ser en motor, hvorfra kraften fordeles i to parallelle systemer med hver sin kobling og sin gearkasse, hvor kraften igen forenes ved bagakslen.

november 2014


Her er det nye gearvidunder.

I Volvos terminologi kaldes det ”Powershift”, og det fungerer ved anvendelsen af alle enkelttrins gearskift, dog med undtagelse mellem det 6. og 7. gear, hvor der skiftes gear i rangegearkassen, der i modsætning til hovedgearkassen er synkroniseret. Under kørslen kan det også forekomme, at DC-I-Shift gearkassen udfører et almindeligt gearskifte, hvilket helt er styret af gearingsstrategien samt forhold som totalvægt og speedertryk. Smart styring Med Volvo DC-I-Shift er det nu helt slut med manuel betjente gearkasser og koblingspedaler.

En af testbilerne, en Volvo FH med Dual Clutch.

DC-systemet har imidlertid lykkedes med at ”nøjes” med en avanceret I-Shift gearkasse, som kan håndtere kraften fra to koblinger, der også er en sammenbygget enhed. I driften virker det som om, at der er to gearkasser med hver sin kobling. Og gearkassen har altid lagt et alternativt gear ind, som den er klar til at geare om til. De to tørkoblinger er forbundet til to forskellige indgangsaksler, som arbejder helt uafhængigt af hinanden, og systemet er bygget op omkring en 12 trins gearkasse, så den ene aksel opererer med 6 gear i lige nummerorden, mens den anden aksel fungerer med de øvrige 6 gear i ulige nummerorden. Når første gear bliver aktiveret, træder den ene af koblingerne i funktion, og det andet gear på den anden aksel aktiveres og forbindes, når det er tid til gearskift. Derved overføres momentet til den anden kobling uden, der sker nogen afbrydelse af det moment, der leveres til hjulene.

november 2014

Det kan godt være, at der findes nogle nostalgiske chauffører og vognmænd, der drømmer om, at Volvo også vil tilbyde en løsning med to koblingspedaler og en gearstang, men nej – automatikken er fremtiden. Elskere af manuel styring af gearskifter – skam en god idé under visse kørselsforhold – er det også en mulighed med DC-I-Shift.

Gearkassen kan ”låses” i programmet M, så føreren selv kan skifte gear ved at påvirke en kontakt. Betjeningen af koblingerne klares af automatikken, hvor de to koblinger styres af DCCA (Dual Concentric Clutch Actuatar), der til gengæld styres pneumatisk via DCVU (Dual Clutch Valve Unit). En anden smart enhed, GCU (Gearbox Control Unit), klarer styringen af gearskiftene, når der køres i automatik. Som standard leveres nye Volvo FH med en I-Shift gearvælger på siden af førersædet, men man kan i stedet vælge et kontaktpanel i instrumentbrættet, som i dag allerede anvendes af visse andre mærker. Personligt vil jeg vælge kontaktpanelet, fordi det er ganske fint, og man slipper for at have gearvælgeren til at fylde op på højre side af førersædet. Vælges den løsning, fravælges samtidig de to køreprogrammer Performance og Economy. Performance udløser en mere aggressiv gearingsstrategi, så vognen fx hurtigere kan komme op ad en bakke, men det koster

Volvo FH 540 med Dual Clutch på vej ud mod de andalusiske bakker, der blev ædt med hud og hår.

også på brændstofkontoen. Tilsvarende kan man vælge Economy, som giver en mere økonomisk kørsel. Under normale omstændigheder – vel 99 procent af tiden for en landevejsvogn – køres der sikkert i automatik. Volvo lover dog ikke nogen brændstofgevinst med DC. På komfortsiden er den store gevinst en mere rolig kørsel med bløde gearskift og hurtigere acceleration op gennem gearene, hvor der startes med en god trækkraft allerede ved igangsætningen. På trods af en ekstra kobling og dobbeltaksel er ekstravægten begrænset til 101 kg i forhold til en normal I-Shift, og merinvesteringen ligger på ca. 37.000 kr. Der kan både leveres kraftudtag og retarder i forbindelse med DC I-Shift. Udbredes langsomt Volvos strategi er stille og roligt at implementere Dual Clutch i flere versioner. De nuværende versioner omfatter også tømmerbiler og vogntogsvægt op til 60 ton til glæde for fx danske modulvogntog. Lastvogne til bygge- og anlæg og FH 16 serien må vente lidt endnu. Dual Clutch vil dog helt sikkert være en suveræn løsning til netop entreprenørkørsel, fordi man ikke oplever et slip i trækkraften, når der skiftes gear. Prøvekørslen i Spanien omfattede også Volvos topserie FH 16 i Euro 6, og til at trække et 40 ton vogntog – maksimum i Spanien – var det på trods af de kraftige bakker en ren luksusoplevelse at køre med 750 hk og 3750 Nm i drejningsmoment. I alt havde Volvo stillet seks forskellige testvogne med læssede trailere til rådighed, så der var gode muligheder for at køre både med almindelig I-Shift og Dual Clutch. ■

DTL magasinet

27


NYHEDER trailere

MIN NYE TRAILER

Specialtrailer til tunge nicher

Der er tænkt meget over surringsmuligheder på den nye specialtrailer.

Vognmand Jens Aage Daugaard kan transportere meget forskellige godstyper på sin nye Broshuis trailer.

Hollandske Broshuis leverer lav ligeudtrailer med udtræk og styrende aksler Tekst og foto af Finn Bjerremand

M

ange vognmænd overlever ved at have fleksibelt materiel med høj udnyttelsesgrad. Det kan fx betyde muligheden for at laste gods begge veje, selv om den ene godstype er meget specialiseret, eksempelvis langgods. I denne niche finder vi Jens Aage Daugaard Transport, der har domicil i Ågård ved Egtved. Over en 15-årig periode har Jens Aage Daugaard opbygget en alsidig og nicheorienteret vognmandsvirksomhed, hvor man spiller på flere strenge. En af nicherne er specialtransporter. Specialgods flyttes overalt i Norden og Vesteuropa. Det kræver meget fleksibelt materiel, som kan klare både omfangsrigt og langgods. Og let sværgods. Forleden fik han leveret en ny lav, ligeudbygget Broshuis udtrækstrailer med fuld hydraulisk styring på alle tre aksler. Den er også godkendt som

28

DTL magasinet

blokvogn, så der kan udføres lidt tungere transporter. Den nye specialtrailer udmærker sig først og fremmest ved at være bygget med en læssehøjde på 1,2 / 1,1 meter afhængig af trækkerens koblingshøjde. Typebetegnelsen er Broshuis3 AOU 48/1, og ladlængden i sammenskubbet stand er 13,55 meter. Udtrækket er på 7,5 meter, så lastefladen kan forøges til 21 meter, så der også kan lastes ud over bagenden. Bygget med 18 ton kongebolt Traileren er bygget til de nye danske totalvægtsforhold. Derfor har den – på trods af den meget kompakte svanehals på blot 160 mm – en 2” kongebolt, som kan overføre 18 ton. De tre aksler er af typen SAF 11 ton og kan klare et samlet teknisk bogietryk på 36 ton. Akslerne er placeret med en indbyrdes akselafstand på 1,85 m, så de har god plads til at kunne dreje. Chassiset er fremstillet af en

formspændt hovedvange med udtræk, hvor der er luftbetjente udtræksbolte. Og i kanten hele vejen rundt er der en kraftig kantskinne i UNP 160 profil. For at kunne afstille traileren har den et sæt Jost Modul støtteben. Til at regulere styreudslaget, er der en GF styrekile bag kongebolten, som transmitterer bevægelserne gennem to dobbeltvirkende hydraulikcylindre, der sender trykket videre ud i det hydrauliske system. Akslerne kan enten styres automatisk via hydraulikken eller tvangsstyres med el / hydraulisk hjælpestyring, hvor systemet har automatisk indsporing og trådløs fjernbetjening. Når der anvendes automatisk styring, tilpasser styreudslaget sig automatisk længden på udtrækket, så traileren kan køre uden de store problemer på et normalt vejnet. Akslerne er ophængt i et SAFakselaggregat med luftaffjedring. De har tromlebremser. Der er en

hæve/sænkeventil, så læssehøjden kan justeres med luftaffjedringen. Bremserne er selvjusterende og et EBS /RSS bremseanlæg. Hjulmonteringen omfatter 13 hjul monteret med Conti dæk i størrelsen 245/70 R 17,5. Masser af lastsikring Forsmækken har en højde på 2,2 meter, så den kan sikre meget forskelligt gods under kørslen. Gulvet er lavet med 28 mm hårdt træ, og der er tænkt meget på godssikring. Ikke færre end 2 x 11 stolpesæder i størrelsen 96 x 66 x 6 mm, kan anvendes til at sætte stolper ned i. Der er også tre rækker stolpesæder på tværs og 2 x 13 surringsøjer i kantskinnen, som er godkendt til 10 t og der er ligeledes placeret 4 tilsvarende surringer ved centervangen, så der kan surres optimalt uanset hvilken godsart, der er tale om. Der er bl.a. også otte plader i gulvet med integrerede containerlåse og fire løse Twist locks til at fastgøre containere med. Der er også tænkt på løbende service i form af et centralsmøringsanlæg med to pumper, som kan holde alle smøresteder velsmurt. Traileren er bl.a. også leveret med en tysk gutachten og et §70 dokument, så der kan søges om tilladelser til kørsel med overdimensioneret gods i Tyskland. Salg og levering er forestået af Preben Jensen-Holm fra Broshuis i Stilling. Jens Aage Daugaard, oprindeligt værktøjsmager, etablerede vognmandsvirksomheden i 1997 og råder i dag over 19 trækkende enheder og tilhørende påhængskøretøjer. Der er 22 medarbejdere. ■

november 2014


Meld dig til Årets Transportvirksomhed 2015 Optimering af forretningen: Hvordan klarer din virksomhed sig i markedet? Har du en god fortælling om, hvordan din virksomhed klarer sig i markedet, så er det nu, du skal fortælle den, hvis du vil være med i Årets Transportvirksomhed 2015. I år vender vi blikket mod optimering af forretningen, måske kan du nikke til tiltagene herunder, måske har du haft succes med helt andre ideer. Tilmeldingen er ganske enkel: Du skal blot udfylde skemaet på dtl.eu

• Har du gavn af samarbejde og netværk

med andre i branchen? • Er dine lastbiler tomandsbetjent (eller flermandsbetjent), så den kører mere effektivt i flere af døgnets timer? • Har du optimeret transportstrukturen i forhold til kunderne, så dine lastbiler medbringer mere gods? • Udnytter du flere dæk i lastbilerne, så du kan medbringe mere gods?

FOTO: keld andersen

følg os på facebook

november 2014

Nov, dec., jan. Meld dig til

• Har du fordel af økonomikørsel? • Gør virksomheden brug af øget informati-

onsteknologi (it)? • Har du løftet medarbejdernes kompetenceniveau gennem uddannelse? • Har virksomheden øget integrationen med kunderne? Har • virksomheden udviklet logistikløsninger? • Har du investeret i nye tekniske løsninger (køretøjer, lager, kontor)? • Sidder der professionelle bestyrelsesmedlemmer i virksomhedens bestyrelse? • Har du sat initiativer i værk inden for økonomistyring, finansiering, markedsføring eller personaleledelse (HR)? • Gør du brug af de nye totalvægtsregler? • Kører du med modulvogntog? • Andre initiativer?

Feb.

Dommernes udvælgelse af finalister

Marts

Offentliggørelse af finalister

Finale

DTLs generalforsamling 9. maj

Årets Transportvirksomhed 2015 kåres i samarbejde med Scania, SOS Dansk Autohjælp, VBG, Bridgestone og Codan.

VINDER AF ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED 2014 blev jo i dobbelt forstand Benny Nielsen fra Fredsø Vognmandsforretning på Mors. Udover at løbe med titlen vandt han begge udloddede rejser til Rom. Her er han nået ind i hjertet af romernes monumentale teater Colosseum sammen med sønnerne Frederik, tv., og Emil. Den tredages sviptur sammen med Bridgestones salgschef og ÅTV-mand, Keld Andersen, i sidste måned bød naturligvis på sightseeing til de berømte steder og Vaticanet, men Benny Nielsen lægger ikke skjul på, at besøget toppede, da han med sine to lastbilmekanikersønner racede ud på Bridgestones testbane i en BMW 750 sammen med en vildt kørende testchauffør. Det meste af en dag blev brugt på det 150 ha store testanlæg i Aprilia 50 km syd for Rom. »Jo, det var en god tur med et væld af oplevelser,« lyder det fra Mors-vognmanden.

DTL magasinet

29


NYHEDER IAA messen

IAA TRANSPORTMESSEN 2014

Her er mere nyt fra den store transportmesse i Hannover i dagene 25. september til 2. oktober. Tekst og foto af Finn Bjerremand

Gearskifte i lastbilbranchen Et markant skifte er tilsyneladende sket i landtransporten inden for de sidste par år. Automatgearet har fået overtaget i Nord- og Vesteuropa. Men samtidig kan man fra mange brugtvognseksportører høre, at det er skidt med automatgear, hvis lastvognen skal eksporteres til en anden verdensdel. Vognmændene ville ganske enkelt have manuel betjent gearskifte. Nu ser det imidlertid ud til, at der et stort gearskifte på vej

i den henseende. Al tale om modstand mod automatiserede gearkasser er på vej til at forstumme. På MANs store stand på IAA i Hannover kunne man fx se eksemplarer af den ”forvoksede” VW, der i dag markedsføres som en MAN under produktnavnet Constellation. Ikke mindre end to Constellation’er var til skue, og interessant nok var begge udstyret med ZF ASTronic gearkasser med automatiseret gearskifte.

Her ses MAN Constellation 24.280 8x2 V-Tronic med automatgear.

Unik aksel nu med luftaffjedring Den hollandske producent af specialtrailere, Broshuis, stod for en stor nyhed. For et par år siden kom en unik aksel med betegnelsen SL, der er et uafhængigt hjulophæng baseret på hydraulisk affjedring. Nu har Broshuis imidlertid på baggrund af kundeønsker udviklet en særlig SL aksel kaldet SL-Air. Den har luftaffjedring og mulighed for selvsporende styring, hvis der er behov for styring. Fordelene er mange, bl.a. enkel luftaffjedring med meget gænge komponenter, selvsporing som er billig i vedligeholdelse samtidig med, at hele En ny fireakslet Broshuis trailer med SL-Air aksler ses her nedenfra. konstruktionen er meget let.

Denne aksel vil uden tvivl finde anvendelse på mange danske fireakslede trailere til maskintransporter, hvor det lige handler om at kunne sno sig omkring hjørnerne og samtidig udnytte den gældende totalvægtsgrænse på 56 ton med en høj nyttelast. Akslen tilbydes til 3 og 4 akslede Broshuis trailere, hvor sidstnævnte vil kunne leveres med teknisk lastevne på op til 60 ton. Derfor vil man med en 4-akslet Broshuis trailer på grund af den lave egenvægt være i stand til at løse opgaver, der i dag vil kræve en 5-akslet trailer.

Dansk interesse for Meiller »IAA var god. Og der var mange interesserede kunder, som besøgte os på standen – også danske kunder. I Danmark bliver "Meiller-forretningen" langsomt bedre og bedre. Vores distributør i Danmark, FKB Trading ApS, Odense gør det godt og sælger mere,« siger salgschef Hans-Ulrich Mohr, F. X. MEILLER Fahr-

30

DTL magasinet

zeug- und Maschinenfabrik-GmbH & Co KG til DTL Magasinet. Der var ikke direkte noget nyt på udstillingen, men deres 4-akslede tipsættevogn sælger mere og mere. Samtidig sælges der også – takket være samarbejdet med FKB Trading – flere 3-akslede Meiller tippeladskærrer og kroghejs.

Meiller sælger flere og flere sættevogne i Danmark og havde også godt dansk besøg i Hannover.

november 2014


Dansk kranvogn hos italiensk producent På den italienske kranproducent Fassis stand så man en helt ny dansk kranvogn fra vognmand Erling Andersen i Randers. Den fireakslede Scania lastvogn er bygget op med en Fassi F1950 RAL 2.28 med en tilhørende flyjib af typen L 816. Kranen har otte hydrauliske udskud og en maximal løftekapacitet på hele 26,75 tons ude på 4,75 meter arm. Rækkevidden med knækarmen er maximalt 19,4 meter i vandret plan, hvor løftekapaciteten ligger på 6 tons. Den tilhørende flyjib er en 8 ton version, hvor den maximale hydraulisk rækkevidde med flyjibben påsat er på hele 41 meter i vandret plan – med en løftekapacitet på 0,77 tons. Desuden er der tre manuelle udskud, som øger rækkevidden til hele 46,5 meter. For at give ekstra stor kapacitet på flyjibben, er kranen udstyret med JDP (jib dual power), og kranen er monteret med et spil, der er fuld rigget ud over flyjibben, med

en kapacitet på 4,6 tons på inderste og 4 tons på yderste lag. F 1950 er bygget op på Fassis egen speciale kranramme, hvor kranen, på denne opbygning, er monteret i bagenden. Kranrammen er bygget

op med i alt seks integrerede støtteben, hvor de fire ”hovedstøtteben” er hydraulisk svingbare til lodret position. Og samtidig har de en max. spændvidde på 10 meter. De 2 bageste støtteben har et udtræk på 1 meter direkte bagud og virker derfor meget stabiliserende ved løft

ud over bagenden. Hertil kommer et frontstøtteben på lastvognschassisets forende, der ligeledes muliggør løft ud over forenden. Chassiset er en Scania R 490 8X4 Euro 6, der er født med en forberedelse til frontstøtteben, der kan klare et tryk på 9 ton.

Det danske islæt på den italienske stand. Billedet af Fassi F1950’eren er dog taget under hjemlige himmelstrøg.

Redder livo, g omdømme deadlines

Aktiveres med et enkelt tryk på en kontakt i førerhuset!

Saving lives, deadlines and reputations

Sikkerhed

www.onspot.eu

Ansvarlighed

Tillid

Member of VBG GROUP


NYHEDER IAA messen

Den ukendte lastvogn På Ivecos stand på IAA Hannover kunne man se en i Nordeuropa nærmest ukendt lastvogn, Astra, fra koncernen CNH Industrial (Case New Holland). Astra HD9 8456 8x4 er et svært 4-akslet chassis, der har en teknisk totalvægt på 50 tons fordelt på 18 tons på to foraksler og 32 tons på tandembogie og som uden videre kan indgå i en vogntogskombination på op til 100 tons. Ved kørsel med 50 tons totalvægt er hastigheden dog begrænset til 50

Astra’en til de meget tunge opgaver.

km/t, og samtidig er der krav fra producentens side om, at vognen skal være udstyret med specielle dæk fra Michelin eller Pirelli. Motoriseringen omfatter en 13 liter Iveco Cursor motor med en topeffekt på 560 hk/ 2500 Nm, mens der kan vælges mellem manuel betjente og automatiserede ZF gearkasser. Vognen har kraftige bladfjedre på alle aksler. I dag er Astra bl.a. en vigtig spiller ved transporter i stenbrud og minedrift.

HMF med nye langarms- og grabkraner Højbjerg Maskinfabrik, HMF, lancerede en ny generation af langarmskraner og to nye grabkraner. Den nye generation af langarmskraner er udviklet til fagfolk, der stiller store krav til høj arbejdshastighed, komprimeret design samt hurtig og let daglig vedligeholdelse. Brugernes krav er blevet hørt i forbindelse med udviklingen af den nye generation. Det ses af en centralplaceret søjle, indvendig slangeføring overalt, indvendige cylindre i udliggersystemet, lang inderste arm, der kan gå op i lodret, stort svingmoment med 450° sving samt ikke mindst en præcis Danfoss PVG32 styreventil.

Nye HMF-kraner linet op i Hannover.

HMFs L-kranprogram fordeler sig på otte kranmodeller med maksimal rækkevidde fra 7,5 meter til 15,5 meter. HMF Group A/S lancerer også to helt nye Z-kranmodeller inden for ”heavy duty” grabkraner til intensiv brug, som kan foldes med både grab og rotator. De to nye modeller betegnes HMF 1943-Z og HMF 2243Z, og er målrettet opgaver, hvor der bl.a. stilles krav som høj arbejdshastighed, råstyrke til at modstå hård, daglig drift, parkeret kran med grab og rotator påmonteret, stor løftehøjde helt tæt ved søjlen og stor rækkevidde uden pladsbehov under monteringsfladen.

Mammut trækker med larvebånd En ny og virkelig terrængående sættevognstrækker på larvebånd, vakte enorm interesse på messen. Den produceres af firmet Meister i Tyskland og solgt samt videreudviklet i et partnerskab med blokvognsproducenten TII-Group (Scheuerle, Nicolas og Kamag). Den er velegnet til at komme frem i svært tilgængelige områder i bjerge eller offroad områder. Prototypen blev bygget til 50 tons last. De næste der blev bygget, hvor en af dem var på IAA, er konstru-

32

DTL magasinet

eret til 100 tons last eller op til 50 tons skammeltryk. Navnet er Mammut 100, og den har en Iveco motor, radiostyret fjernbetjening, kraftigt LED lys, luft og hydraulik tilslutninger til blokvogn/trailer. Den kan skyde bælterne ud fra en bredde på 2430 mm til 4190 mm, og den kan også monteres med bredere bælter. Mammut 100 kan bl.a. trække blokvogne, trailere og påhængsvogne frem til arbejdsområdet, hvor en lastbil ikke vil kunne trække dem eller i det hele taget komme frem.

Denne sættevognstrækker kommer frem overalt.

november 2014


FOTO: HENRIK DAHL

På Øster Starup Skole i Egtved er det vognmand Jens Aage Daugaard, der deler refleksbrikker ud.

Årets refleksdag – torsdagen inden, vi går over til vintertid – er også blevet en tradition hos DTL-vognmænd landet over. Mange af dem trækker gerne i det varme tøj og bevæger sig ud i morgenmørket for at dele refleksbrikker ud, så bl.a. cyklende skolebørn bliver lettere at få øje på. Hos fx Sjællands Vognmandsforening gik man i år skridtet videre og kombinerede uddelingen med undervisning i de farlige højre-

På Vinde Helsinge Friskole viser vognmand Lars Hansen, hvad en chauffør kan overskue fra førersædet.

sving. På Vinde Helsinge Friskole i Gørlev fortalte vognmand Lars Hansen og DTLs konsulent Vivian Bigom om, hvad børnene skal passe på, når de møder en lastbil. I Odsherred var de lokale vognmænd fra Odsherreds Fragt- og Vognmandsforening rundt på fire af områdets skoler med reflekser til de morgenfriske elever. »Vi har vanskelige betingelser fra førerhuset i den mørke tid, når vi skal pejle os frem til cyklister og fodgængere. Det handler om at se og blive set. Noget så simpelt som en refleksbrik eller en cykelvest øger helt klart sikkerheden i trafikken uden de store omkostninger. Vores 1.000 refleksbrikker fik hurtigt ben at gå på,« beretter formanden for Odsherreds Fragtog Vognmandsforening, Torben Nielsen. Refleksdagen holdes af Børneulykkesfonden i samarbejde med Codan Forsikring. ■

FOTO: LINE SANDGREEN

Foto: FINN BJERREMAND

REFLEKSER I MØRKET

På Rådhuspladsen i København er oldermand Jørgen Kjeld Jensen i aktion.

HIAB SMÅ KRANER

EN ROBUST HJÆLPER I HVERDAGEN HIAB SMÅ KRANER - ALSIDIGE OG SOLIDE SAWO A/S // Industrimarken 1 // 9530 Støvring // Tlf. 7010 0766 // sawo@sawo.dk // WWW.SAWO.DK


NEJ NEJ NEJ

– nej nej – det må du ikke …. Erhvervsdrivende samlet i brancheforeninger, lokalforeninger eller bare til et møde skal passe meget på med, hvad de melder ud – eller bare diskuterer sammen. Konkurrenceloven er meget skrap. Den går efter alt, hvad der kan begrænse fri prissætning og virksomhedernes konkurrence. Da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen helst vil være fri for at sende fx vognmænd foran en dommer, har styrelsen udsendt en udtømmende vejledning til brancheforeninger om, hvad man må – og ikke mindst, hvad man ikke må.

Eksempler på lovlig og ulovlig information Lovligt

Priser

Produktion og salg

Omkostninger

Forretningsbetingelser

Lovgivning

Udveksling at historiske priser

Ulovligt

Anbefalinger om priser, rabatter, prisforhøjelser m.v. samt udveksling af planlagte fremtidige priser

Anbefalinger om nye eller mere effektive produktionsmetoder

Anbefalinger, der er egnet til at begrænse medlemmers produktion, produktudvikling eller salg samt udveksling af oplysninger, der er egnet til at afsløre medlemmers planlagte fremtidige produktion eller salg.

Generel og neutral information om omkostningsudvikling, som ligger uden for brancheforeningens råderum

Anbefalinger om at overvælte konkrete omkostninger på kunder samt udveksling af oplysninger, der er egnet til at afsløre medlemmers marginalomkostninger.

Generelle standardvilkår , der ikke påvirker konkurrenceparametre (fx 'xx dage' eller 'xx kr.')

Standardvilkår, der direkte eller indirekte påvirker medlemmernes prisfastsættelse.

Neutral Information og vejledning om ny lovgivning

Anbefalinger i forlængelse af lovgivning, hvor lovgivningen giver valgfrihed om konkurrenceparametre.

Miljø og etik

Anbefaling om, at mecllemmer generelt holder en høj standard i forhold til milJø og etik

Anbefalinger der modvirker fx. produktdifferentiering, innovation, teksnisk udvikling.

Faglig viden

Neutral information og vejledning om ny faglig viden

Anbefalinger der er egnet til at hindre innovation og produktudvikling.

En ”historisk pris” er en forældet pris, der ikke kan bruges til noget.

34

DTL magasinet

november 2014


Der er IKKE frit slag til møderne Et afsnit i vejledningen handler om, hvad man må og ikke må, når man mødes i lokalforeningen, i et udvalg eller i en arbejdsgruppe: Konkurrencemyndighederne er nemlig opmærksomme på, at det er hér, at konkurrenterne i en branche mødes for at diskutere fælles sager. Så deltagerne skal være påpasselige med hvilken type informationer, der udveksles. Trods alt er det i orden at drøfte faglige ting og sager, branchenyheder og nye love og regler – og fx den overordnede situation på markedet. Men der er rigtigt mange emner, som man IKKE må diskutere i disse faglige fællesskaber. Og det er kort sagt alt om priser og konkur-

renceforhold. Der må heller ikke forekomme anbefalinger og vejledninger, der på nogen måde kan påvirke vognmændenes adfærd i deres forretninger eller få dem til at handle på en bestemt måde. Mødedeltagerne skal også passe på, at de ikke får bragt sig selv i en situation, der lugter af ”konkurrencebegrænsende aktiviteter”. Det kan derfor blive nødvendigt for deltagere at sige aktivt fra – og at kunne dokumentere det bagefter – for ikke at komme i fedtefadet. Konkurrencemyndighederne anbefaler derfor, at der bliver lavet præcise dagsordener til møderne, at dagsordenerne bliver fulgt, og at der skrives fyldestgørende referater.

Her er nogle huskeregler: ✘ Lav dagsorden for møderne – og følg dem ✘ Lav referater af møderne ✘ Drøft ikke emner, der ikke er på dagsordenen – heller ikke i pausen ✘ Drøft aldrig forhold, der påvirker konkurrencen ✘ Gør deltagerne opmærksom på, at det ikke må drøftes ✘ Tag klart afstand, hvis der drøftes forhold, som kan stride imod konkurrencereglerne ✘ Få afstandstagen ført til referat.

PAS PÅ når I informerer om: Priser. Produktion. Salg. Omkostninger. (Vi passer også på i DTL) Vær særligt varsom, når I arbejder med: ➜ Anbefalinger/ Vejledninger ➜ Kalkulationsværktøjer ➜ Prognoser ➜ Medlemsoplysninger ➜ Prisportaler ➜ Standardvilkår ➜ Møder/ arbejdsgrupper

november 2014

FOTO: Nils Holm Christensen

:

Al information og debat om priser er stort set bandlyst. Jeg opfordrer især DTLs lokal- og specialforeninger til at studere vejledningen om brancheforeningers informationsaktiviteter. Der står klart og tydeligt, hvad man kan tillade sig og ikke tillade sig – krydret med talrige eksempler på sager, der har ført til både domme og frifindelser. Gå jeres vedtægter, etiske retningslinjer og fx hjemmesider igennem. Ring til mig, hvis I er i tvivl. Vejledningen kan hentes på DTLs hjemmeside

HER ER MINEFELTERNE

Chefjurist John Roy Vesterholm, DTL

DTL magasinet

35


overblik køre- hviletider

Sådan rydder du sne efter reglerne FOTO: FINN BJERREMAND

TungVognsSpecialistens Henrik Brunstedt orienterer om vinterførebekæmpelsen i forhold til køre- hviletiderne

N Af Henrik Brunstedt

Når man er med til at holde Danmark kørende om vinteren, er der ingen grund til at indkassere bøder for at overtræde køre- hviletiderne. Så hav tjek på reglerne.

år vinteren nærmer sig, er det for mange vognmænd tid til at rigge sneplove og andet udstyr til – men også til at se på, hvordan vintertjenesten udføres i pagt med køre- hviletiderne. Skal lastbilerne udelukkende ud på snerydnings- og saltnings-

NU OGSÅ PÅ SJÆLLAND


6359

opgaver, så er det ikke så svært. Vinterførebekæmpelse er undtaget fra køre- hviletidsreglerne. Det svære begynder, hvis der på den samme dag udføres både almindelig kørsel omfattet af kørehviletidsreglerne og vintertjeneste, der er undtaget. Foregår denne blandede kørsel, skal den undtagede kørsel med vintertjeneste registreres som "andet arbejde". Her er nogle eksempler: Vintertjeneste efter køredag: En chauffør sætter førerkortet i og starter en arbejdsperiode med en kørsel omfattet af køre- hviletidsreglerne, afbryder med et hvil på 5 timer og udfører derefter "undtaget kørsel" fx snerydning. Vinterkørslen kan udføres med eller uden førerkort. Kørslen registreres som "andet arbejde". Der skal holdes et lovligt hvil, inden der igen køres almindelig kørsel omfattet af køre- hviletidsreglerne. Vintertjeneste før køredag: En chauffør påbegynder fx snerydning (undtaget) efter et lovligt hvil. Derefter udføres kørsel, der er omfattet af køre- hviletidsreglerne. Kørslen kan påbegyndes umiddelbart efter – eller efter et kortere hvil, der ikke afbryder arbejdsperioden. Denne kørsel kan også udføres med eller uden førerkort, og kørslen registreres som "andet arbejde". Når der på den måde køres ”omfattet kørsel” efter ”undtaget kørsel”, så tæller ”undtaget kørsel” med i rådighedstiden. Kørsel omfattet af køre- hviletid skal senest afsluttes, så du kan nå at holde et lovligt dagligt hvil. Kørsel uden førerkort Anvender chaufføren ikke førerkort ved forudgående "undtaget kørsel", skal denne kørsel registreres som "andet arbejde" på førerkor-

Henrik Brunstedt

tet ved manuel indtastning, inden chaufføren kører kørsel omfattet af køre- hviletiderne. Hvis man efter "omfattet kørsel" skal køre "undtaget kørsel" og gør dette uden førerkort, så skal chaufføren registrere dette på førerkortet næste gang, det anvendes. Det sker ved manuel indtastning. Kørsel med førerkort Anvendes førerkort under "undtaget kørsel", skal kørslen altid registreres i kontrolapparatet som kørsel "out", da kørslen ellers registreres som "almindelig kørsel", der vil blive medregnet i chaufførens samlede køretid i arbejdsperioden.

Hvis chaufføren anvender førerkortet under "undtaget kørsel" og registrerer kørslen som "out", så vil kørslen ikke bagefter skulle indlæses manuelt som "andet arbejde" Hvis der anvendes diagramark, så kan "undtaget kørsel" registreres på bagsiden med kuglepen. Husk, at det kun er det daglige hvil, der må afbrydes af vintertjeneste. Det ugentlige hvil må ikke udskydes eller afbrydes. Er der tvivl om noget, så ring gerne til køre- hviletidsspecialisterne hos TungVognsSpecialisten, 7190 7191. ■

ny” Germa in e d re ch “ma intraile d High-te r a g S

ENIO S.CS G

Pole.Position.

Den nye trailer-generation med enestående chassis teknologi

De nye S.CS GENIOS gardintrailere giver

www.cargobull.com/dk

Mere information: +45 74 67 40 24

bedre ydeevne end nogensinde før. Plus, hurtigere håndtering under læsning og sikring – just more.


medlemmerne jura

JURA-VINK

- MED EN VOGNSTANG DTL Magasinet har bedt vores juridiske samarbejdspartner Gorrissen Federspiel vurdere en landsretsdom om vognmandens objektive strafansvar i en sag om en chaufførs overtrædelse af køre- hviletidsreglerne. Dommen fastslår, at danske vognmænd ikke kan gardere sig mod et strafansvar og undgå en bøde. Vognmanden gøres ansvarlig for chaufførens overtrædelser uanset, om vognmanden har gjort alt for at sikre sig, at reglerne bliver overholdt, lyder vurderingen. ARKIVFOTO: VOLVO

En vognmand havde ellers gjort alt for at få sine chauffører til at overholde køre- hviletidsreglerne. Men hos Vestre Landsret var der ingen kære mor, da en chauffør alligevel overtrådte reglerne: Betal ved Kasse 1.

Landsretsdom cementerer vognmandens objektive strafansvar

Af Peter Appel, Managing Partner, og Simon Aggesen, advokatfuldmægtig, Gorrissen Federspiel

!

Uanset hvilke foranstaltninger man som vognmand har iværksat, er det nærmest umuligt at undgå at blive pålagt en bøde, hvis ens ansatte vælger at bryde reglerne om køre- hviletid. Det slår Vestre Landsret nu fast. I april i år afsagde Vestre Landsret dom i en sag, hvor en transportvirksomhed blev pålagt at betale en bøde på 16.000 kroner, fordi en

38

DTL magasinet

chauffør to gange havde ført en lastbil, der var udstyret med et digitalt kontrol-apparat uden at anvende sit førerkort, og fordi chaufføren én gang undlod at overholde reglerne om køre- hviletid. Dette selvom vognmanden havde gjort alt for at sikre, at reglerne blev overholdt. Vestre Landsret slog tilmed fast, at overtrædelsen på ingen måde skyldtes fejl hos transportvirksomheden. Virksomheden havde i chaufførens ansættelseskontrakt fremhævet, at chaufføren var forpligtet til at benytte digital tachograf/skiver i samtlige biler, og at en overtrædelse af reglerne om køre- hviletid kunne medføre bortvisning fra arbejdspladsen, ligesom virksomheden løbende foretog aflæsning af data fra chaufførens førerkort og bilens tachograf, samt foretog egenkontrol minimum én gang pr. måned.

Specialmedarbejder til køre- hviletiderne Derudover havde transportvirksomheden ansat en medarbejder, der udelukkende havde til opgave at arbejde med reglerne om køre-

”Uden for virksomhedens interesse” Vestre Landsret slår derimod fast, at en vognmand kun kan undgå at blive pålagt strafansvar, hvis chaufføren handler uden for virksomhedens interesse. Men hvad vil det sige at handle uden for virksomhedens interesse, og hvor meget skal der til? Vestre Landsret læner sig op ad tidligere retspraksis, hvorefter en chaufførs private kørsel i arbejdstiden ikke var en handling, der medførte, at kørslen ikke var foretaget i arbejdsgiverens interesse, ligesom Vestre Landsret i 2008 slog fast, at det forhold, at en chauffør havde handlet i strid med arbejdsgiverens instrukser, dels generelt i ansættelseskontrakten, dels konkret instrueret, ikke medførte, at arbejdsgiveren kunne fritages for ansvar. I dommen fra den 3. april i år valgte chaufføren at køre hjem om aftenen i stedet for, som han havde fået besked på,

At undgå et strafansvar er derfor groft sagt umuligt for vognmænd underlagt dansk ret…. Retsstillingen giver branchen dårligere rammevilkår end konkurrenterne i de øvrige EU-lande. Gorrissen Federspiel

hviletid samt at informere de ansatte om disse regler. Alt sammen tiltag som Trafikstyrelsen i juli 2010 havde accepteret og fundet tilstrækkelige. Men det er altså ikke tilstrækkeligt til at undgå strafansvar, hvis det står til Vestre Landsret.

at hvile i lastbilen og vente med at køre hjem til næste dag. Kørslerne havde, ifølge Vestre Landsret, fundet sted i forbindelse med chaufførens udførelse af sit arbejde og var dermed i virksomhedens interesse. Den nuværende praksis for hvilke handlinger, der er uden for virksom-

november 2014


hedens interesse, og dermed straffrie for vognmanden, er altså meget restriktiv. Dommen fra april i år er et godt eksempel på en situation, hvor man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt overtrædelsen reelt var i virksomhedens interesse. En af grundene til at der pålægges en vognmand et objektivt strafansvar for en chaufførs lovovertrædelse er, at strafansvaret bør pålægges den person eller det selskab, der står for den faktiske og retlige ledelse, og som dermed også er berettiget til at modtage fortjenesten af det arbejde, hvis størrelse kan være påvirket af den konkrete lovovertrædelse. Det er derfor åbenbart, at retten bør forholde sig til, hvorvidt lovovertrædelsen rent faktisk er i virksomhedens interesse, bl.a. ved at vurdere, om overtrædelsen giver en økonomisk gevinst for vognmanden. Men går grænsen videre end det? Retspraksis – og særligt den nye dom afsagt af Vestre Landsret – viser, at det ikke nødvendigvis er denne vurdering, som foretages af retten. Hvad var virksomhedens økonomiske interesse i, at chaufføren i strid med virksomhedens instruks kørte hjem i stedet for at holde hvil? Et af de eneste tidspunkter, hvor de danske vognmænd ikke bliver mødt med et strafansvar, er således i de tilfælde, hvor den manglende overholdelse af reglerne kan siges at være upåregnelig for vognmanden. Men hvordan skulle en vognmand kunne argumentere for, at en overtrædelse af reglerne om køre- hviletid er upåregnelig, når den selvsamme vognmand netop gør alt for at sikre sig, at chaufføren overholder reglerne? At undgå et strafansvar er derfor groft sagt umuligt for vognmænd underlagt dansk ret. Hertil kommer, at retsstillingen giver branchen dårligere rammevilkår end konkurrenterne i de øvrige EU-lande. Danske vognmænd hårdest ramt Ikke nok med at danske vognmænd ikke har rimelig mulighed for at gardere sig mod et strafansvar, så må vognmændene også leve med, at den danske retspraksis og reglerne på området er hårdere end dem, som gælder for de europæiske konkurrenter.

Videncenter Stort & småt . Højt & lavt . Langt & bredt Let & for tungt syn af store Køretøjer

EU-reglerne giver nemlig medlemslandene mulighed for at tage hensyn til alle de beviser, der foreligger for, at transportvirksomheden ikke med rimelighed kan holdes ansvarlig for den begåede overtrædelse, inden det besluttes om vognmanden skal drages til ansvar for den ansattes fejl. EU har dermed indført et objektiverende ansvar på området. I Danmark er dette objektiverende ansvar gjort til et egentligt objektivt ansvar, som gælder for transportvirksomhedens ansvar for både egne og for chaufførernes overtrædelser. Hvis Danmark anvendte de principper i vurderingen, som EU giver mulighed for, ville Vestre Landsret formentlig ikke være kommet frem til det samme resultat i den ovenfor refererede dom. Ifølge Trafikstyrelsen er Danmark da også det eneste land, der fuldt ud benytter det objektive ansvar i denne type sager. Det bør nævnes, at visse lande – fx Sverige og Holland – dog benytter næsten tilsvarende regler. Vestre Landsret cementerer altså en restriktiv retsstilling i Danmark, hvor vilkårene for vognmænd underlagt dansk ret er ringere end for mange af deres europæiske konkurrenter. ■

Vi syner alt påYhjul ou name it! HUSK

Vi er også motorkontor

5 4 E d e V THOMAS’

Frostvej 3 7100 Vejle Tel.: 2519 2416 www.thomasbilsyn.dk

dtl mener... Landsretsdommen illustrerer lysende klart, hvor urimeligt den danske særregel om et objektivt strafansvar rammer danske vognmænd. DTL arbejder for, at de danske vognmænd får samme retsstilling som andre arbejdsgivere har inden for arbejdsmiljølovgivningen. Det betyder, at vognmændene slipper for straf, hvis man kan dokumentere, at chaufførerne har fået de fornødne instrukser, at transporten er planlagt, så reglerne kan overholdes, at virksomheden ingen interesse har haft i overtrædelsen, og når vognmanden har udført en regelmæssig kontrol. DTL har også – via Dansk Erhverv – foreslået reglerne lempet i Virksomhedsforums regelforenklingsgruppe.

Frostvej 3, 7100 Vejle EXXIT 59 Tel.: 2519 2416 www.thomasbilsyn.dk

1 ud af 4 medarbejdere bliver langtidssygemeldt Hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syg i længere tid eller kommer til skade, kan det koste indtjening. Flere undersøgelser viser, at en sundhedsforsikring er med til at forkorte sygefravær – og dermed give en sundere bundlinje.

Ring og hør hvordan du forsikrer dig selv, dine medarbejdere og din bundlinje, på tlf. 33 55 50 50.

Codan Forsikring A/S 10.14 CVR 1052 9638

xxxx_CL_A_Sundhed_DTL_90x127.indd 1 november 2014

codan.dk/transport

30/09/14 09.24

DTL magasinet

39


overblik ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU Månedens vigtigste branchesager

Parlamentsrapport rammer ømt punkt Europa-Parlamentets nye rapport om det indre markeds funktion på bl.a. transportområdet sætter kniven ind dér, hvor det gør mest ondt, mener DTL – Danske Vognmænd. Ikke bare på de transportører, der udnytter markedets skævheder. Den rammer lige dér, hvor det længe har været tiltrængt at afdække de ømme punkter – hos transportkøberne. For ifølge adm. direktør Erik Østergaard er transportørerne deres egne største købere af transportydelser. På kryds og tværs hyres underleverandører og underleverandørers underleverandører, mens dygtige køberinteresser slipper mellem myndighedernes fingre som et stykke vådt håndsæbe: »De, der den ene gang ønsker at være sælgersiden – og den anden gang på købersiden, alt efter hvad der giver mest goodwill – ser denne rapport som et stærkt udspil, der skal danne udgangspunkt for, at det fælles marked nu endelig indføres.

Vi andre ser rapporten som en nedskrivning af det, som DTL og NLA har påpeget i årevis: Nationale transportmarkeder dræbes, når der kan shoppes rundt efter laveste fællesnævner, og netop på grund af transportens givne mobilitet, kan der ikke bare laves et åbent marked som på andre områder. Det kræver kontrol og regulering, så de nationale markeder kan overleve og ikke bliver udhulet.«

sering en spiral mod bunden, hvor effektivitet ikke er effektivitet for selve vejtransporten, men hvor effektiv man er i at snyde eller omgå reglerne. Effekterne ses på arbejdsvilkårene og sikkerheden på vejene, mener DTL. »Der tales om og viftes med virksomheders ansvar, når det gælder

Parlamentsrapporten fremhæver omkostningerne for EU ved ikke at have et fuldt fælles marked for vejtransport men nævner samtidig, at et af de første skridt er at sikre, at ingen aktører kan ”snyde”. Og det skal netop

garanteres gennem den fornødne kontrol og sikring af, at hele forsyningskæden er ansvarlig for ulovlige aktiviteter. Med andre ord er hele cabotagearrangementet uden social harmoni-

produktionen, men hele snakken om Corporate Social Responsibility skal i langt højere grad gælde for selve transportforløbet og må højere op på dagsordenen som en betingelse for et fungerende indre marked,« siger DTL-direktøren, der også er formand for Nordic Logistics Association.

Mere opsyn med opgravninger i København »Vi er stærkt tilfredse med, at Københavns Kommune nu sætter ind med forstærket kontrol af byens gravearbejder for at forbedre fremkommeligheden i den ofte kaotiske bytrafik.« Det siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard efter, at kommunen har bebudet, at der bliver sat flere vejinspektører til at kontrollere, at entreprenørerne overholder deres tilladelser til gravearbejdet. »Det er at plukke nogle af de lavest hængende frugter til at skabe

et bedre trafikflow i byen,« siger DTL-chefen. DTL – Danske Vognmænd har da også haft forslaget om bedre planlægning og koordinering af vejarbejder med i arbejdet i Trængselskommissionen, og det indgik også i kommissionens idékatalog til en bedre trafikafvikling i Hovedstaden. »At holde styr på gennemførelsen af vejarbejderne er en mulighederne for at skabe en bedre trafikafvikling for små penge,« fortsætter han.

Disponerings- og planlægningsværktøj med integration til Tacho Online

Integration til GPS SSL - sikring af disponeringsdata Behandl dine kørsler på farten Undgå stress, få ro i maven Proof of Delivery: Billeder og signatur direkte fra webTour mobil

Integration til finans Sprog versionering Webbaseret planlægning, giver bedre overblik Ring til webTour på

32 222 333


FOTO: per m. abrahamsen

DTL: Stærkt SF-udspil mod social dumping

Social dumping og kombinerede transporter Statsminister Helle Thorning Schmidt brugt taletid ved Folketingets åbning 7. oktober på indsatsen mod social dumping.

»Og gennem tre år har vi brugt mere end 500 millioner kroner på kampen mod social dumping. Bedre brug

af arbejdsklausuler. Mere kontrol på arbejdspladserne. Skrappere krav til registrering af udenlandske virksomheder. Vi har handlet”, lød det fra regeringschefen. »DTL vil godt bekræfte, at regeringen har medvirket dygtigt til at sætte fokus på den

sociale dumping og det parallelle arbejdsmarkeds pres på de danske virksomheder, der eksisterer på danske vilkår. Men der er lang vej igen,« siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard. Han peger fx på den kombinerede transport. Her giver reglerne mulighed for, at man som udenlandsk vognmand kan trække gods med lastbil 150 km til eller fra en havn eller banegård, hvis godset i øvrigt transporteres med skib eller jernbane udover 100 km inden for EU – uden at vognmanden er etableret her i landet på danske vilkår. »Det

Et stærkt udspil. Sådan betegner DTL det nye udspil fra SF til bekæmpelse af social dumping på transportområdet. »Det viser bare, at den her dagsorden ikke dør ud, selv om nogen ønsker det,« lyder kommentaren fra DTLs adm. direktør Erik Østergaard. SF har konkrete bud på opstramninger i kampen mod undergravningen af fair konkurrence på transportområdet, herunder skrappere lovgivning mod postkasseselskaber, dækadresser og andre fiflerier. Forslagene handler også om indførelse af permanent nummerpladekontrol ved grænsen, et stop for smuthullerne i Godskørselsloven, sikring af, at reglerne skal gælde for alle

lægger pres på de nationale vognmænd, når disse transporter er sat i system. Og kontrollen halter.« DTL

lastbiler, der kører med fragt, en mere fokuseret politikontrol, at RUT-registeret skal gælde i hele transportbranchen – samt endelig at forstærke alliancerne i EU for at sikre skrappere regler på transportområdet. »Det er gode og nødvendige tiltag, SF her peger på,« siger DTL-bossen. »Vi nærmer os et valg, og der er konkurrence om dagsordnerne, men at SF vælger at holde fast i dagsordenen om social dumping og fiksfakserier på transportområdet, er godt og vigtigt.« DTL er bl.a. helt med på, at øget grænsekontrol med kameraer til nummerpladegenkendelse også kan bruges til at bekæmpe ulovlig cabotage.

ser gerne, at der gøres op med den kombinerede transportmulighed, som den foregår i dag.


Navne NOTER FOTO: FINN BJERREMAND

Ny medarbejder

DTL har ansat Birgitte Mouritsen, 49, som DTLs nye stemme i telefonen og ansigt i receptionen på Grønningen. Birgitte, der kalder sig Gitte, har erfaring med det mangeartede receptionsarbejde senest hos Købstædernes Forsikring. Gitte, der bor i København, passer DTLs reception om eftermiddagen.

Her ses fv. værkfører Kasper Sanggaard, salgsdirektør Hans Anker Holm og distriktschef Ole Nørskov.

Åbent SAWO-hus

fødselsdag

Hydraulikkoncernen Sawo A/S i Aarhus er tidligere i år flyttet fra Højbjerg til mere moderne og centrale faciliteter i Tilst tæt på motorvejen. Det blev markeret med Åbent Hus lørdag 1. november, hvor der var opstillet flere kraner, opbyggede køretøjer og komplette vogntog. »Et fint arrangement som heldigvis, trods det gode vejr, har trukket godt med kunder til. Vi er

Lisbeth Hamberg, 50 år

42

DTL magasinet

DTLs veteraner indtog EUs hovedstad DTLs bestyrelses veteranklub markerede klubbens 7. sæson med sin hidtil længste udflugt, nemlig en »vidensrejse til EUs hovedstad«, som turens arrangører og formand for veteranklubben, Kaj Nielsen, kalder turen. Selvom man ikke længere sidder i DTLs maskinrum fordufter interessen for de FOTO: KNUD MIKKELSEN

Direktionssekretær Lisbeth Hamberg fylder 50 år den 3. december. Lisbeth Hamberg blev ansat i DTLs sekretariat i 2009 og overtog året efter ansvaret for DTLs generalforsamling og festaften - og alt hvad deraf følger. Udover at stå for DTLs traditionsrige storarrangement holder hun styr på den administrerende direktør Erik Østergaard og på hovedkvarteret i øvrigt. Opgaver som kræver koncentration og kondition. Så den nødvendige form holdes vedlige med løb og cykling til og fra job året rundt. Fritiden bruges også på familiens sejlbåd og ture i de nordiske farvande. Næste år sætter hun, manden Thomas Helt og datteren Alicia imidlertid sejl til en lang tur op i Oslofjorden og senere med en afstikker sydpå til Middelhavet – dog i en lejet båd.

meget stolte af vores lyse lokaler og glæder os over, at flere og flere finder vej ind til os,« siger salgsdirektør Hans Anker Holm til DTL Magasinet. Hos Sawo A/S’ nye afdeling i Tilst, er der knap 1000 kvadratmeter værksted under tag, fordelt på 10 værkstedbaner, så der er god plads til både at lave nyopbygninger og servicering af eksisterende materiel.

beslutningsprocesser, der præger vognmændenes vilkår, jo ikke. Så 8. oktober ”daffede” hele klubben afsted på en tredages rejse i en af busformand John Bergholdts luksusbusser med kurs mod Bruxelles og dernæst Eindhoven for at besøge DAF-museet. Med DTLs næstformand Ole Bang ved rattet til Hamburg, hvorefter han måtte melde fra til resten af turen

på grund af sygdom i den nærmeste familie. I Bruxelles besøgte de 18 deltagere Europa-Parlamentet, hvor de bl.a. fik en god og livlig debat med socialdemokraternes parlamentsmedlem Ole Christensen, som efterhånden kender transportbranchens vilkår temmelig godt. ”En kreativ branche”, som han sagde. Herefter bød Nordic Logistics Associations direktør Søren Hyldstrup Larsen velkommen på sit kontor, og det blev til et hjerteligt gensyn med ikke færre end tre tidligere formænd og flere bestyrelsesmedlemmer. Tiderne var skiftet, og nu stod der ikke kun danske men vognmænd i hele Norden bag indflydelsesarbejdet i Bruxelles. Her er alle de videbegærlige deltagere samlet i Europa-Parlamentet. Kun Knud Mikkelsen mangler. Han tager billedet.

november 2014


velkommen til NYE MEDLEMMER Fyns Vognmandsforening Lundsgaards Frugt og Grønt Løbeskov 70 5771 Stenstrup

P. Udklit Transport ApS Kanalvej 79 9440 Aabybro Ørsø Vognmand Lindenovsvej 69 9330 Dronninglund

Kjøbenhavns Vognmandslaug Goservice ApS Nykærvej 67 2605 Brøndby Nordre Birks Vognmandsforening Allan Frederiksens Vognmandsforretning Tobaksvejen 8 2860 Søborg Entreprenør- & Vognmandsfirmaet Knud Bering A/S Bjergvej 10 3450 Allerød Bo Blæsbjerg Mejerigårdsvej 3, Lyngerup 3630 Jægerspris TrustMove ApS Vejlesvinget 2 A 2665 Vallensbæk Nordjysk Vognmandsforening 2M Transport ApS Rantzausgade 34 9000 Aalborg

Skørping-Arden Vognmandsforening Overgaard Gods A/S Overgaardsvej 28 8970 Havndal Storstrøms Amts Vognmandsforening AH Handel og Transport ApS Pilevej 14 4683 Rønnede Sydøstjyllands Vognmandsforening LKO ApS Jegstrupvej 204 8361 Hasselager Horsens Kurer Service Vejlevej 22 8700 Horsens Sønderjyllands Vognmandsforening Søbo Entreprenørforretning ApS Frydenlundvej 5 6430 Nordborg

VELKOMMEN TIL OVERGAARD GODS Et af Danmarks største godser, Overgaard Gods A/S, er også et moderne landbrug og et handelshus. Nu har godsets kørselsafdeling med fem lastbiler og fem chauffører meldt sig ind i Skørping-Arden Vognmandsforening. »Og det er foreningens formand Morten Andersens ”værk”,« fortæller kørselsleder Bent Laursen. De to havde i

DTLs arbejdsgiverforening 2M Transport ApS Rantzausgade 34 9000 Aalborg

FOTO: LENE MIKKELSEN

gang var Jørgen og Bodil Egeskov med, og de skulle jo lige ses an inden optagelse i klubben. »Vi er jo efterhånden en ret fasttømret gruppe, men de viste sig at passe godt ind. Og det er godt med frisk inspiration og nyt blod i klubben,« siger Kaj Nielsen. Da barnebarns fødsel jo er en stor begivenhed havde såvel Leo og Bente Jensen samt Birthe Knudsen meldt afbud. Turen kunne gennemføres med et seriøst program på basis af en Europa-parlamentariker Ole Christensen beretter om arbejdet i Parlamentet og om hans kendskab til den kreative transportbranche, som han kalder den.

Dagen efter gik turen videre over grænsen til Holland for at se det berømte DAF museum med alle mulige køretøjer fra en snart fjern fortid: personbiler, militærkøretøjer, brandbiler, lastbiler og diverse specialkøretøjer. En dansk talende 81-årig guide satte ord på synet.

november 2014

»Vi snusede til transportpolitik og smagte livretter og havde en helt igennem perfekt tur med højt humør hele vejen,« lyder det samstemmende fra Kaj Nielsen og Anker M. Jensen, der atter en gang forevigede klubbens begivenheder på DVD-film. Med for første

forvejen et kørselssamarbejde, og medlemskabet har længe været bragt på bane. Begge var med til Vognmandens Dag i Aalborg. »Ja, vi har tænkt over det i lang tid, og vi slog til, da vi blev præsenteret for medlemsfordelene, bl.a. forsikring og en ny dieselaftale,« siger Bent Laursen.

større kreds af sponsorer. Her kan nævnes FDE-Fonden, der bevilgede 50.000 kroner, Bergholdt Bus, hvor ikke mindst Rita Sørensen og Bo bag rattet har store aktier i den vellykkede tur, samt Iveco Danmark, Iveco Odense, VBG Group, Volvo Danmark, Scania Danmark, Ovethi Dæk, DAF Trucks Danmark og Lastas. Kaj Nielsen: »En stor tak til alle involverede. Rart at kunne vise, at der stadig er liv i os gamle vognmænd.«

Generalforsamlingen Veteranklubbens generalforsamling blev holdt i Bruxelles. Formanden Kaj Nielsen berettede om et travlt år for formanden – ikke mindst med tilrettelæggelse af rejsen og ”sporten” med at skaffe sponsorater. Der var genvalg til bestyrelsen, der også

består af Anker M. Jensen og Karl Otto Kristensen, næstformand og kasser. Næste års generalforsamling i første weekend i oktober arrangeres af de sjællandske medlemmer. Nye medlemmer er Jørgen og Bodil Egeskov, mens Mariann Friis Larsen er udmeldt.

DTL magasinet

43


Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

SL - AIR

www.broshuis.dk

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

BROSHUIS

Niels Bohrs Vej 24 • 8660 Skanderborg Tel. +45 87 93 81 00 Preben Jensen-Holm Mobil +45 40 55 70 63 • p.holm@broshuis.com

Dtl magasinet nov2014  
Dtl magasinet nov2014  
Advertisement