Page 1

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A NDEN S H V ER D A G

03 | MARTS 2015 | 17. ÅRGANG

DTLs LEDERKURSER

Nu kan du lære at blive en bedre leder FOKUS PÅ

Transportuddannelser og karriereveje

SKATTEFRI REJSEUDGIFTER

– SÅDAN ER REGLERNE

INGEN DÆKNING PLUS

VOLVO FM 500

Mere it i branchen kræver langt bedre mobildækning, mener vognmand Poul Jørgensen, der døjer med massive huller i dækningen i det vestjyske

VEL MØDT TIL

DTL J1

DTL magasinet

1


LEDER

Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Line Sandgreen

DTL magasinet

Thomas Bøje

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: npc-grafikom a/s Papir: Holmen Ideal Gloss Kontrolleret oplag: 3.410 Abonnement kr. 445,ekskl. moms.

Thomas Jensen

ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

2

Tommy og Bjarne Pedersen FOTO: FINN BJERREMAND

svale gør som bekendt ingen sommer. For klampningen kommer som et ekstra pres ovenpå en længere periode, som vist bedst kan karakteriseres ved, at ”nettet strammes” for transportbranchens fidusmagere. Tyskerne har jo indført en mindsteløn. Som et værn mod det ræs mod bunden som efterspørgslen på østchauffører hidtil har været. For nylig meddelte Frankrig, at man går i de samme tanker. Og DTLs norske søsterorganisation, NLF, kræver mindsteløn på de norske veje. Så, jo. Nettet strammes. Endnu er der sikkert økonomi i at benytte østchauffører, der kører for en brøkdel i løn, på nedslidte dæk og med en magnet på, for at omgå køre- hviletidsbestemmelserne. Lidt endnu vil der være dem, der synes, det er OK. Men ikke længe. Opmærksomheden omkring at også transportleddet skal være på ordentlige forhold, breder sig. Sagen om ansættelsesforholdene for kabinepersonalet hos lavprisflyselskabet Ryanair bredte diskussionen ud til hele Danmark i bedste sendetid: At transport koster. At ansvarlighed koster. At sikkerhed og ordentlige forhold koster. Det er i dette lys Transportmessen 2015 står: Er transport bare et fordyrende led, som igen og igen skal presses mod bunden på bekostning af ordnede løn- og arbejdsforhold, sikkerhed, uddannelse og kompetence? Og hvor det bare skal blive ved med at koste vognmandsvirksomheder eksistensen, chaufføren jobbet og staten indtægter? Eller er vi omsider ved at nå dertil, hvor transportprisen igen skal finde et leje, der på fair konkurrencevilkår skal svare til den sikkerhed og den professionalitet vi ønsker? jeg tror på det. God messe. Vi glæder os til at byde Jer velkommen på DTL-Danske Vognmænds stand.

FOTO: ANDREAS BRO/ SCANPIX

DTL-Dansk Vognmænd står klar på Transportmessen 2015. Til en messe som mere end nogensinde før står i vognmændenes tegn. Jeg erindrer i alt fald ikke, at transporterhvervets eksistensvilkår på noget tidspunkt har været så meget i vælten. Nogle få eksempler: I Sverige har man nu taget fat på klampning. Har et vogntog ikke orden i papirerne, er chaufføren ikke uddannet, er beruset, ikke har overholdt køre- hviletidsbestemmelserne, ikke har overholdt cabotagereglerne osv., så risikerer hele vogntoget klampning – altså at køretøjet tilbageholdes, indtil bøderne er betalt. I årevis har fagbevægelsen diskuteret med sig selv, om man ønskede et såkaldt medvirkereller kædeansvar. Og de diskuterer vist endnu. Nu har svenskerne med klampningen skåret lige gennem den diskussion. For når hele godset står låst på rastepladsen – så koster det penge. Mange penge. Og dét koster kunder. Derfor er klampning en overordentlig kontant måde at tvinge transportkøber og speditør til at sikre sig, at alt er i orden. Og ikke mindst at transporttiden er afstemt efter virkeligheden på vejene. Men en enlig

FOTO: KARIN RIGGELSEN

Messeklar

ÅRETS NOMINEREDE

FOTO: FINN BJERREMAND

14

10 BRAVO TYSKLAND. Mens Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested klapper i hænderne over den tyske mindsteløn, ser han med stor skepsis på EU, der går efter laveste fællesnævner.

MARTS 2015


INDHOLD TIL ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED FOTO: PER DAUGAARD

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Platooning testes i Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Interview med transportordfører Henning Hyllested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Sagt og skrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Mobildækning med store huller . . . . . . . . . . . . . 12 De nominerede til Årets Transportvirksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sjællandsk udgave af Vognmandens Dag . . . . . 18

Jens Johannesen FOTO: FINN BJERREMAND

DTLs lederkurser i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Reglerne om skattefri rejseudgifter . . . . . . . . . .22 Test: Volvo FH 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Test: Fiat Doblò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Mig og min lastbil, DAF XF 106 . . . . . . . . . . . . . . 28 Transport 2015 i Herning, specialsider . . . . . . . . 30 Transportuddannelserne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Uddannelsesreform træder i kraft i august . . . 44

Michael K. Sørensen FOTO: FINN BJERREMAND

Uddannelsesambassadørerne . . . . . . . . . . . . . . . 45 DM for lærlinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Kommende generalforsamlinger i lokalforeningerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Generalforsamling i Danaffald . . . . . . . . . . . . . . 47 Husk APV’en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 DTLs generalforsamling i Herning . . . . . . . . . . . 49 Min nye trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Bjarne og Benny Bloch FOTO: FINN JOHN CARLSSON

Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

KØB ET ÅRSABONNMENT 445 KRONER. RING 2276 7855

18 VOGNMANDENS DAG. Omkring 150 store og små fra den sjællandske vognmandsbranche mødte frem hos MAN i Dalby, da fire vognmandsforeninger inviterede på pølser og drikkelse – og en god snak.

03 | MARTS 2015 | 17. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A NDEN S H V ER D A G

DTLs LEDERKURSER

Nu kan du lære at blive en bedre leder FOKUS PÅ

Transportuddannelser og karriereveje

Vognmændene er gode til teknik og lastbiler, men ledelse er ikke noget, de har beskæftiget sig bevidst med.

KURSUSLEDER ALLAN PAGH

SIDE 20

MARTS 2015

DTL magasinet SKATTEFRI REJSEUDGIFTER

– SÅDAN ER REGLERNE

INGEN DÆKNING PLUS

VOLVO FM 500

Mere it i branchen kræver langt bedre mobildækning, mener vognmand Poul Jørgensen, der døjer med massive huller i dækningen i det vestjyske

VEL MØDT TIL

DTL J1

DTL magasinet

1

Forsidefoto: JENS BACH

DTL magasinet

3


NYHEDER DE KORTE

Arbejdstilsynet har eller vil over to dage i løbet af marts undersøge, hvordan af- og pålæsning af lastbiler udføres. Det sker som uanmeldte tilsynsbesøg. På aktionsdagene sættes der fokus på disse fem områder, hvor ulykkerne typisk sker: • Færden og bæring på genstande når der er glat, eller genstande chaufføren kan snuble over • Klatring på lastbil eller gods samt arbejde på lift eller rampe med fare for at falde ned • Løft, hejsning og transport med fare for at blive ramt af gods mv., der falder ned eller vælter

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Arbejdstilsynet tjekker af - og pålæsning

• Arbejde tæt på andre trafikanter og transport af gods på lagre med fare for at blive påkørt • Træk og skub af tungt gods med fare for fysisk overbelastning. Det er faktisk, når lastbilerne holder stille, at de fleste ulykker sker. Hvert år kommer cirka 750 personer til skade i forbindelse med transport af gods med lastbiler. Tre-fire ender med dødelig udgang. Cirka en tredjedel er så alvorlige, at den tilskadekomne er væk fra jobbet i mindst tre uger. Det betyder, at lastbilchauffører og andre, der arbejder med transport af vejgods er mere end dobbelt så udsatte for alvorlige arbejdsulykker end gennemsnittet for det øvrige arbejdsmarked.

Stor havneudvidelse i Hirtshals Hirtshals Havn vil i løbet af i år udvide med ikke mindre end 250.000 kvadratmeter. Hirtshals Havn vil med den udvikling, der skal præge havnen over de kommende år, gøre havnen til et omdrejningspunkt for godstransport i Skandinavien. De investeringer, der i disse år gennemføres i Hirtshals, er derfor grundlaget for, at Hirtshals over de kommende år kan udvikle sig til et stort logistikcenter. De samlede infrastrukturinvesteringer i Hirtshals vil i 2015 udgøre i størrelsesorden 180 millioner kroner, som omfatter en godsbaneterminal, havnens landudvidelse og en indfaldsvej.

Der gennemføres to aktionsdage i marts.

Svenske vognmænd vil have alko-bomme På baggrund af en rapport, der har vist en reel nedgang i spritkørsel og holdningsændring til alkohol hos chaufførerne efter at der har været opsat alko-bomme i Stockholm, foreslår DTLs svenske søsterorganisation Sveriges Åkeriföretag, at der opsættes permanente alko-bomme i alle svenske havne. Den stockholmske rapport bekræfter de positive resultater i en rapport efter et lignende alko-bomforsøg i Göteborg i 2013. Forsøget blev beskrevet i en længere artikel her i bladet i december 2014.

Tilskud til gas Såkaldte First-Movers, der vil investere i gasdrevne lastbiler, kan ansøge om et tilskud på op til 40 procent af meromkostningerne ved investeringen op til 80.000 kroner. Støtten fra Energistyrelsen sker som led i projektet med at introducere gaslastbiler med udgangspunkt i Høje-Taastrup Transportcenter – som omtalt i sidste nummer. Involverede i projektet er energiselskaberne e-on og OK samt Høje-Taastrup Kommune, Carlsberg og Foreningen af Danske Transport- og logistikcentre, FDT. Yderligere oplysninger hos FDT på telefon 9930 0008.

Vognmænd kan reservere plads til af - og pålæsning i København Københavns Kommune gør det muligt for transportører at reservere en parkeringsplads til af- og pålæsning af varer på et bestemt tidspunkt. Indsatsen er en af flere indsatser, der skal skabe nemmere og mere fleksible parkeringsløsninger for erhvervslivet. Blandt andet gennemføres også digital betaling af parkering. Det glæder direktør i Kjøbenhavns Vognmandslaug Anders Due, der også er sekretariats-

4

DTL magasinet

chef for Dansk Møbeltransport Forening (DMF): »Et godt initiativ – og et konkret resultat af dialogen med kommunen, som både DMF og DTL har haft. Det øgede antal parkerede privatbiler sammenholdt med sløjfningen af stadig flere parkeringsarealer har gjort det nødvendigt for os at gøre opmærksom på, at godstransporten nødvendigvis skal have plads til at levere til forretningerne. Det samme gælder de mange

andre situationer, hvor der anvendes lastbiler og varebiler – fx flytning.« Skiltede reservationer til af- og pålæsning anvendes allerede i praksis i dag. Forvaltningen i Københavns Kommune opretter reservationerne på baggrund af en vurdering af konkrete henvendelser fra vognmænd, butikker og andre. Vognmænd kan ansøge ved at maile til parkering@tmf.kk.dk.

MARTS 2015


L I vores team er der altid en, der er klar til at bringe dig hurtigt videre Alle forsikringer kan være med til at dække tabet og udgifterne, hvis du fx har en skade på en af virksomhedens køretøjer. Hos Codan gør vi også en ekstra indsats for at bringe dig hurtigt videre.

Vi er bl.a. kendt for vores hurtige skadebehandling – mindre skader som stenslag i forruden kan vi ordne på stedet.

Motor

son

d

er

he

m

Codan Forsikring A/S 03.15 CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl.

Vi r k s o

Vil du høre mere om, hvordan vi også kan gøre din virksomhed bedre kørende? Ring og aftal et møde på 33 55 50 50.

P

codan.dk/transport


FOTO: MAN

NYHEDER DE KORTE

Cabotagekørsel kan sprede svinepest

ARKIVFOTO: ANDERS BIRK/ SCANPIX

Udenlandske chauffører udgør en trussel mod dansk landbrug, fordi de risikerer at medbringe svinepest fra deres hjemlande, advarer dyrlæge i Sundhedskontrollen. Dyrlæge Peter Arendt-Nielsen går så langt som til at udtale, at han ser cabotagekørsel med udenlandske chauffører som en af de største risici for svinesygdomme i Danmark. Det skriver bladet Effektiv Landbrug. Risikoen opstår dels via medbragte madpakker dels fra kontakt med vildsvin fx ved jagt. »Der skal så lidt til som en chauffør, der smider resterne af en madpakke ud af vinduet,« siger dyrlægen til bladet. Svinepest kan overleve i kødprodukter i årevis. Han forklarer også, at chauffører ved grænsen kan få et rødt vaske-certifikat, der betyder 48 timers karantæne, før de må hente grise hos en dansk landmand. Men indenfor den periode kan der ske det, at chaufførerne i stedet for at holde stille kører cabotagekørsel blandt danske landmænd.

Pølsemaden kan være farlig.

Pensionsoversigten på vej Medarbejderne modtager i denne tid deres årlige pensionsoversigt fra PensionDanmark. Her kan de bl.a. se, hvor meget pensionsopsparingen voksede i 2014, og hvordan de er forsikrede. Medarbejderne kan tjekke pensionsoversigten enten i indbakken på pension.dk/dinpension eller i e-Boks. For at se pensionsoversigten logges på med NemID.

Fartpiloten der forudser vejens beskaffenhed og udnytter lastbilens momentum op- og nedad bakkerne.

MAN lancerer den forudseende fartpilot Den tyske lastbilproducent MAN har en ny GPS-styret fartpilot, EfficientCruise, klar til levering. Fartpiloten sikrer brændstofbesparelser ved at forudse vejens beskaffenhed og udnytte lastbilens momentum op- og nedad bakkerne – en udfordring, der er mestret til perfektion af uddannede og erfarne chauffører. For at gøre det lettere for chaufførerne at køre på lange og ukendte vejstrækninger, og for at hjælpe chauffører med mindre erfaring, i at køre mere effektivt, har MAN udviklet fartpiloten, der er styret af satellitter.

MAN præsenterede dette system, kaldet „EfficientCruise“ på IAA-messen i efteråret, og systemet er nu klar i Danmark til alle tunge lastbiler og busser. Systemet måler køretøjets GPS-position og beregner stigninger og bakker forude på strækningen ved hjælp af 3D-kort, der er gemt i systemet. Fartpiloten forudser og styrer herefter hastigheden ved kørsel på stigninger og bakker på en sådan måde, at dynamikken i køretøjet anvendes til at spare brændstof. Det skulle give en brændstofbesparelse på op til seks procent for en fuldt lastet 40 tons lastbil.

HANSTHOLM HAVN BYGGER UD FOR TO MILLIARDER Hanstholm Havn indleder et kæmpe projekt med at udvide havnen for op mod 2 milliarder kroner. I spidsen for projektet står den 45 årige Morten Lund, der gennem en årrække har arbejdet for A.P. Møller- Mærsk Gruppen og har stor international erfaring fra internationale havneog transportprojekter. Han skal bl.a. kortlægge

mulighederne for at tiltrække privat kapital og knowhow, så Hanstholm Havn kan nå det ambitiøse mål om at rejse 2 milliarder kroner til havnens udvidelse. I lyset af opgavens internationale og udfordrende perspektiver har Morten Lund fået kontor i København.

Ny markedsdirektør for transporten Dansk Erhverv har pr. 1. februar ændret organisationen: Henrik Hyltoft afløser i det, der hedder transportmarkedet, Martin Aabak som markedsdirektør for transportmarkedet. Martin Aabak fortsætter som direktør for Danske Speditører (DASP), og Henrik Hyltoft

6

DTL magasinet

fortsætter samtidig som markedsdirektør for handelsmarkedet. Ændringen sker i forbindelse med en ny samarbejdsaftale mellem Dansk Erhverv og speditørerne, hvorefter DASP fortsætter som lejere i Børsbygningen men får en mere uafhængig rolle som brancheforening.

DASPs medarbejdere vil på udvalgte erhvervsjuridiske og erhvervspolitiske områder fortsat servicere Dansk Erhvervs medlemmer. Jesper Højte Stenbæk og Sidsel Emilie Buch refererer fremover til Henrik Hyltoft. Administrerende direktør Jens Klarskov er uændret direktionsansvarlig for transportmarkedet.

MÅNED 2015


Alle løfter er indfriet! 10,8 % mindre diesel* i 835 dueller. Actros klarer enhver udfordrer uden besvær. Igennem de seneste måneder har vognmænd og chauffører over hele Europa testet Actros under reelle betingelser. Resultaterne indtil nu er ganske overbevisende: I duellerne har Actros i gennemsnit haft et forbrug på 10,8 % mindre diesel.* Og duellerne fortsætter i de næste uger og måneder. Se det selv: www.fuelduel.dk * Status 03.02.2015: Gennemsnitligt forbrug ved Euro V- og Euro VI-biler, 4.299.119 kørte kilometer under reelle betingelser, 835 dueller (heraf 114 i Danmark).

Et mærke under Daimler AG

MERCEDES ANNONCE

Besøg os på transportmessen og hør mere om Fuel Duel!


Sådan ser platooning ud i praksis i Holland. Tre lastvognstog kører”låst fast” på en motorvejsstrækning.

FOTO: SCANIA

Af Søren Hyldstrup Larsen, NLA

Scania tester Direktør i Nordic Logistics Association, Søren Hyldstrup Larsen, rapporterer om forsøgets start i Zwolle

S

ZWOLLE cania har netop indledt et forsøg med platooning på offentlig vej i Holland. Platooning betyder kort fortalt, at to, tre eller flere lastbiler "låses" sammen ved brug af wi-fi-kommunikation, GPS, sensorer med mere og styres, bremses og accelereres af chaufføren i den forreste lastbil. De andre følger så efter i en fast afstand til lastbilen foran. Platooning er en af landvindingerne ved at udnytte mulighederne i ITS (Intelligente Trafik Systemer). Når de ITS-styrede lastbiler kan

8

DTL magasinet

FOTO: SCANIA

Platooning i Holland

Den hollandske transportminister Melanie Shultz van Haegen, omgivet af pressefolk, kørte med i en af lastbilerne.

holde en mindre afstand, betyder det bedre udnyttelse af aerodynamiken for alle lastbilerne. Med meget kort afstand, vil en platoon på tre lastbiler kunne opnå samlede brændstofsbesparelser på over 10 procent. Testen blev indledt i sidste måned på Scanias fabrik i Zwolle i Holland med deltagelse af bl.a. den hollandske transportminister Melanie Shultz van Haegen. Ministeren

fremhævede, at selvom hun bruger ca. seks milliarder euro om året på infrastruktur, er der fortsat behov for smarte løsninger for at udnytte infrastrukturen bedre. Efter flere års forskning og forsøg – herunder praktiske tests i Sverige på i alt 20 million km – fandt hun derfor, at det var på tide at give en tilladelse til praktiske forsøg med platooning i Holland for at indhente yderligere erfaringer.

Ministeren var også meget fokuseret på behovet for at inddrage EU, idet der vil være behov for harmonisering, standarder og løsning af de mere juridiske udfordringer. Fx hvem har ansvaret, hvis der sker en ulykke? Både Scania og DTLs søsterorganisation i Holland, TLN, er opmærksomme på behovet for at sikre, at chaufførerne er trygge og tilpasse med den nye teknologi. Scanias erfaring fra bl.a. Sverige er, at der i starten er en skepsis, men den erstattes hurtigt af en stigende tilfredshed blandt chaufførerne. I drift om fem år TLN annoncerede, at deres ambition er at have platooning med to lastbiler som en fast del af transportmønsteret inden for fem år. Det er udtryk for, at nogle transportører allerede i dag pønser på at høste fordelene ved platooning i fx distributionssystemer, hvor mange af deres lastbiler ofte kører på de samme veje et længere stykke. ■

MARTS 2015


Reducér udgiften til brændstof med

op til 2,3%

*

Med en stor vognpark kan selv de mindste besparelser i brændstof betyde tusindevis af kroner om året. Vi har lanceret miles - en ny diesel, der indeholder et nyt additiv, som giver en mere effektiv forbrænding, hvilket reducerer brændstofforbruget på tunge køretøjer som lastbiler og busser med op til 2,3 %*

længere på literen renser og beskytter motoren bedre mere stabil drift bedre koldstarter mindre motorstøj Ring og få en rabataftale på 78 73 14 70 Læs mere på kunde.statoil.dk/miles-erhverv

* Besparelsen gælder tunge køretøjer og er beregnet på baggrund af lastvognstest i Danmark udført i samarbejde med en stor dansk virksomhed, og kan variere ift. motortype og kørestil og kan kun opnås ved regelmæssig tankning af miles. Læs mere på kunde.statoil.dk/miles-erhverv


NYHEDER XXXXXXXX INTERVIEW TRANSPORTORDFØRERNE Af Claus Perregaard

FOLKETINGSVALGET NÆRMER SIG. DTL MAGASINET HAR TAGET HUL PÅ DEBATTEN OG KONFRONTERER TRANSPORTORDFØRERNE. DENNE GANG ENHEDSLISTENS HENNING HYLDESTED.

EU GÅR EFTER LAVESTE FÆLLESNÆVNER

FOTO: ANDREAS BRO/ SCANPIX

Enhedslistens Henning Hyllested: »Kampen mod social dumping stopper med et borgerligt flertal efter valget.«

Enhedslistens transportordfører klapper til gengæld i hænderne over den tyske mindsteløn

H

enning Hyllested tager vi har en de facto mindsteløn, fordi vi i imod på sit kontor i Prov Danmark ifølge godskørselsloven skal antgården på Christiansfølge gældende overenskomster? borg. Det tætpakkede kon»Det er en styrke. Det anfægter ikke den danske model. Det eneste, godskørtor med bøger, rapporter og stakke af bilag efterlader os et beskedent hjørne selsloven gør, er, at den henviser til, at af bordet. Enhedslistens transportordfø- man skal følge de overenskomster, som arbejdsmarkedets parter har forhandlet rer går kontant og bramfrit lige på: på plads. Og den model har vi bl.a. for »Den tyske mindsteløn er et ubetinget ikke at få unfair konkurrence på løn- og gode. Og det er den, fordi den er et slag arbejdsvilkår. Dét er godt, fordi det mod social dumping på landevejsområnetop ikke anfægter arbejdsgivernes og det.« lønmodtagernes ret til at forhandle ramSå er det ligesom slået fast. Hyllested uddyber: »Det vil jo i høj grad merne, men blot almengør aftalerne.« ramme de dér store danske vognmandsSkal vi finde EU-regler, som sikrer bafirmaer, som har udflaget deres flåder sale rettigheder til østchauftil bl.a. Tyskland og kører på tyske fører? plader. De skal nu til at betale »Det er lidt mere i løn. Det synes jeg er selvfølgeArbejdsgiverne rigtigt godt. Det kan ærgre mig og DI taler med to tunger – lidt, at de [tyskerne, red.] nu har alt efter om vi taler om trukket transitten ud af kabalen, Ryanair eller landevejsom end det var forventeligt. Men det er stadig et godt slag mod området. social dumping.« Er det et problem eller en styrke, at

10

DTL magasinet

lig fristende, men jeg tror ikke, det løser problemerne. Problemet er jo, at EU har skabt nogle regler, der gør det muligt for folk fra lavtlønslande at køre i Danmark eller Tyskland til deres hjemlands lønniveauer. Så det er jo fordi, EU har glemt…« Her bremser Henning Hyllested sig selv og fortsætter: »… Næh, gu’ har man ej glemt: Man har helt bevidst ikke taget hensyn til, at der i det indre marked også er et indre arbejdsmarked med vidt forskellige forhold.« »Jeg har set, at ITD har ført sig meget frem på fælles EU-regler. Men det vil jo være at antaste den danske model. Det bryder jeg mig ikke om. Det vil heller ikke løse problemet. Det vil blive efter laveste fællesnævner. Som det altid bliver i EU, ikke mindst når vi taler løn- og arbejdsforhold, som vi også ser det, når vi taler forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse osv. Den tyske mindsteløn kan vi jo ikke bruge til noget i Danmark – det kan de knap nok i Tyskland. Men dér er forholdene ved at være så

MARTS 2015


ekstreme – med ”working poor” – at man er blevet nødt til at gøre noget, som så også virker som et slag mod social dumping. Men det indikerer egentlig meget godt, at dét vil blive niveauet og altså laveste fællesnævner.« Medvirkeransvar – jo før jo bedre DTL Magasinet spørger til medvirkeransvar: »Det går jeg ind for! Og det skal ikke bare gælde transportkøberen, men også speditøren. Ikke mindst speditøren! For det er jo dem, der presser vognmanden ud i ulovligheder med køre- hviletid, cabotage osv. Og bagefter, når chaufførerne så bliver stoppet, så vasker speditørerne og transportkøberne hænder. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at mange af ulovlighederne ville stoppe lige på stedet, hvis speditørerne kunne gøres ansvarlige. Vi har tidligere foreslået, at man skulle kunne tilbageholde hele vogntoget. Ikke godset – men vogntoget. Dét havde også været effektivt, men det kom vi desværre ikke igennem med. Dét ville indirekte fungere som et medvirkeransvar. Så skulle speditører og producenter nok komme op på dupperne, for de vil ikke have vogntoget stående derude. De ville så skulle have fat i nogle, der kunne tømme bilen på en rasteplads for at få det over i en anden bil, og hvad ved jeg. Det vil både tage en hulens tid og blive rigtigt dyrt. Så indirekte vil det fungere som et medvirker- eller kædeansvar. Så ærgerligt at vi ikke kom igennem med det.« Godskørselslov – også for varebilerne Hvad siger du til DTL-arbejdet med et kurer- og varebilsnetværk? »Det er udmærket med nogle bestræbelser på at komme det wild-west til livs. Men jeg mener nu, løsningen er, at varebiler kommer ind under godskørselsloven. Og dét får vi nu en analyse af mulighederne for. Det vil være et stort skridt at få styr på de varebiler, der kører gods for fremmed regning. I dag er det overladt til dem selv: Almindelig underbetaling, illegal arbejdskraft – ren social dumping. Og jeg synes, det skal gå så hurtigt, som det overhovedet

MARTS 2015 MÅNED 2014

kan. Jeg kan ikke lige nu forudse, hvad der skulle være af praktisk forhindringer eller andet, som gør, at folk skal have lidt respit. OK, hvis det er det, der skal til. Men vi ved jo, hvad vi har med at gøre: Det er transport af gods, det er for fremmed regning, og der er standarder i godskørselsloven. Så det er vel bare at sige: Nu gælder det også for biler under 3,5 ton.« Lavprisselskaber kun et onde i luften DTL Magasinet spørger også til sagen om Ryanair: »Altså, jeg er glad for, at Ryanair er blevet mødt som de er, ude i Københavns Lufthavn. Vi har jo selv været på nakken af Ryanair, og det lykkedes, da Holger K. var skatteminister, at få ændret på dobbeltbeskatningsaftalen med Irland, så luftfartsansatte og flypersonel ikke længere kan bo og arbejde ud fra Danmark og så undlade at betale skat her. Men det er lidt sjovt at se reaktionerne fra arbejdsgiverne og fra DI. De har været vældigt ude efter de her lavprisselskaber – det er selvfølgelig, fordi de har SAS som medlem, og det er jo helt legitimt. Men det er så bare lidt sjovt, at de på landevejsområdet ikke har samme tilgang, for nu at sige det mildt… hvor de jo har det rigtig godt med de ulovligheder, der foregår – med cabotagekørslen, udflagningen, brugen af udenlandske chauffører til lav løn og alt det dér. De taler med to tunger. Det kan jeg ikke helt forstå… Ja, jeg ved jo godt, hvorfor de gør det – men det er altså at tale med to tunger.« Med borgerligt flertal – hvad sker der med kampen mod social dumping efter et valg? »Så stopper det. Jeg vil næsten sige: Lige på stedet. Så stopper hele det fokus, vi har fået skabt på social dumping i den her regeringsperiode. Der har været så meget fokus, at selv de borgerlige har måttet sige, at man skulle ulovlighederne til livs. Men det tror jeg stopper, hvis flertallet skifter. Desværre.« ■

SAGT & SKREVET SYMPATISK AT ARBEJDE FOR ORDENTLIGE LØNVILKÅR

Danmark har ikke skrevet under på brevet til den tyske regering, da jeg grundlæggende finder det sympatisk og rigtigt at arbejde for ordentlige lønvilkår. Det er vigtigt, at dette spørgsmål står højt på den europæiske dagsorden. TRANSPORTMINISTER MAGNUS HEUNICKE (S), I BØRSEN, OM ET BREV TIL DEN TYSKE REGERING, HVOR 11 EU-LANDE NU I SAMLET FLOK BEDER DEN TYSKE REGERING OM AT SKROTTE EN MINDSTELØN PÅ 8,5 EURO I TIMEN PÅ TRANSPORTOMRÅDET.

KLAMPNING, KNALDHAMRENDE EFFEKTIVT

Vi mener stadig, at muligheden for at tilbageholde hele vogntoget vil have en knaldhamrende god effekt. Det koster mange penge at have det stående. FORHANDLINGSSEKRETÆR HOS 3F JØRGEN AARESTRUP, I LASTBIL MAGASINET.

KLAMPNING, VED GROVE OVERTRÆDELSER

Jeg har bestemt intet imod, at vi indfører noget lignede de svenske tilstande herhjemme. Det er jo ved grove overtrædelse, det her skal tages i brug. TRANSPORTORDFØRER KIM CHRISTIANSEN (DF), I LASTBIL MAGASINET, OM DE NYE REGLER OM KLAPNING I SVERIGE.

ANALYSE PÅ SKRØMT?

Hvis man vil have en tunnel, så kan man få en tunnel – uanset hvilken statistik, man kan rulle frem. Men vi regner da med, at EU-Kommissionen vil interessere sig for, om den analyse, der ligger til grund, er lavet på skrømt. ADM. DIREKTØR SØREN POULSGAARD JENSEN, SCANDLINES, I BØRSEN, OM EN FEMERN-FORBINDELSE.

SE AT KOMME VÆK

Oplever du, at en lastbil ikke bremser, gælder det bare om at komme væk. Det kan være ved at bruge nødsporet eller ved at komme over i en anden vognbane. SPECIALKONSULENT SØREN TROELS BERG, RÅDET FOR SIKKER TRAFIK, I LASTBIL MAGASINET OM ULYKKER, HVOR LASTBILER KØRER OP I BILER, DER HOLDER I KØ.

KOMBITRANSPORT-REGLER ET MISFOSTER

Reglerne om kombitransporter er lidt af et misfoster. De er lavet for at fremme skibs- og jernbanetransporter. Det bør analyseres, om de regler fungerer efter hensigten. ITDS DIREKTØR JACOB CHR. NIELSEN PÅ YOUTUBE FRA DEBATMØDE I AARHUS 29. JANUAR.

ILLOYAL KONKURRENCE VIGTIGSTE SPØRGSMÅL

Det vigtigste spørgsmål for transporterhvervet? Det er det om illoyal konkurrence… Kan vi opretholde fair konkurrencevilkår er vi godt på vej. ANNA JOHANSSON, SVENSK INFRASTRUKTURMINISTER I SVENSK ÅKERITIDNING

DTL magasinet

11


NYHEDER IT Af John Larsen

Vognmand Poul Jørgensen venter på at få kontakt med omverdenen. Han holder på den nye, udvidede vej mellem Vildbjerg og Ørnhøj i Vestjylland. Oplevelsen er den samme fx på hovedvejen mellem Holstebro og Skjern. Der er også huller i dækningen bare et par km syd for Herning på motorvejen mod Brande og fx en halv kilometer syd for Ikast på hovedvejen mod Ejstrupholm. Selv på kontoret i Herning by er der udfald. Ja, han kunne blive ved…..

DIGITAL SUCCES

afhænger af bedre mobildækning Store huller i dækningen. De vestjyske vognmænds formand efterlyser handling

F

»

ør vi kan udnytte it bedre, kræver det langt højere kvalitet i mobildækningen i yderområder som her i Vestjylland. Vi døjer med gevaldige huller i dækningen, og det gør livet mere besværligt, end det burde være.« Denne bredside mod regeringens og andres skønne planer om et digitalt Danmark kommer fra vognmand Poul Jørgensen, Herning, som også er formand for de vestjyske vognmænd og medlem af DTL - Danske Vognmænds bestyrelse. »Jeg har lige været i Vietnam, og på intet tidspunkt svigtede forbindelsen under de kundesamtaler, jeg havde. Sådan er det ikke, når jeg kører rundt på de vestjyske veje. Bestemte steder ved jeg af bitter erfaring, at der ingen dækning er. Og Vestjylland er fladt land uden generende højdedrag, så det burde være muligt at komme på teknisk omgangshøjde med fx Vietnam.« Regeringen har i sidste måned lanceret en ny vækstplan for digitalisering af Danmark sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, de konservative og

12

DTL magasinet

Liberal Alliance. Planen skal sætte turbo på udviklingen, og det betyder bl.a. udbygning af mobildækningen og større bredbåndshastigheder, hvor det kniber. Poul Jørgensen håber, at der denne gang vil ske mere, end da daværende erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen og minister for by og land, Carsten Hansen, for præcis to år siden lancerede en plan for bedre

Får vi ikke forbedret dækningen, sakker vi agterud i it-udviklingen.

POUL JØRGENSEN

mobildækning i yderområderne. Udspillets 22 punkter skulle give hele Danmark en ”digital infrastruktur i verdensklasse”. »Jeg blev glad dengang. Men desværre er der på de to år ikke sket en hujende fis på vore kanter,« lyder det tørt fra vognmanden. Han advarer mod at tro, at regeringen og Folketinget kan læsse regningen for udbygningen af mobilnettet over på kommunerne. »Fx vil Ringkøbing-Skjern Kommune, der

målt på areal er landet største, ikke kunne løfte opgaven i en tid, hvor der spares overalt på skoler og plejehjem. Det er en opgave for staten og teleoperatørerne.« Han foreslår, at opgaven løses som med el-nettet. Et velfungerende mobilnet bør sikres af staten og

etableres af teleoperatørerne, mens alle landets brugere i sidste ende skal betale for det. »Ellers kommer vi aldrig videre. Får vi ikke forbedret dækningen, sakker vi agterud i it-udviklingen, og det rammer landbrug og industri og leder til øget affolkning af yderområderne.« ■

DTL HAR IT SOM TEMA DTL har særlig fokus på it, mobilog bredbåndsdækning i 2015. Derfor er det temaet for årets konjunkturundersøgelse, og tak til medlemmerne for de mange svar, som vi nu skal i gang med at analysere. I de foregående år har vi haft held med at få mere gods på lastbilerne med udbredelse af modulvogntog og højere akseltryk og totalvægte. Nu er det tid for at se på it som middel til at optimere driften i virksomhederne herunder den større lastekapacitet på køretøjerne. DTL har også indledt et samarbejde med IT Brancheforeningen om at udbrede it i vognmandsbranchen og omvendt skabe forståelse i

IT-branchen for transport. Det gør vi bl.a. ved, at begge parter sammen med en række andre organisationer deltager i et digitaliseringspartnerskab på transportområdet. Partnerskabet fik i februar bevilget en andel af en pulje på to millioner kroner fra regeringens Vækstpakke. Partnerskabet løber i år under Erhvervsstyrelsens ledelse og med deltagelse af Transportministeriet og skal igangsætte konkrete initiativer, der kan bringe mere værdiskabende it ind i transporterhvervet. DTLs underdirektør Ove Holm deltager i partnerskabets styregruppe og direktør Carl Peter Frederiksen, TungVognsSpecialisten (TVS) i arbejdsgruppen.

MARTS 2015


Du må godt ta’ os for

pengenes skyld.

Men gør det for kvaliteten.

Original Scania fjederbremsecylinder

Original Scania hovedgearkasse omb.

Gammel pris 3.995,- Ny pris 1.995,-

Gammel pris 70.700,- Ny pris 54.800,-

Original Scania hyttestøddæmper

Original Scania turbo omb.

Gammel pris 1.440,- Ny pris 1.070,-

Gammel pris 10.200,- Ny pris 7.570,-

1. januar 2015 faldt priserne dramatisk på mere end 100.000 originale Scania reservedele. Få meget mere at vide om dine fordele på www.originalscania.dk Gør noget originalt. Kontakt dit lokale Scania værksted. www.scania.dk/findscania

Originaler lever længere


Årets Transportvirksomhed 2015

KÅRINGEN NÆRMER SIG Årets Transportvirksomhed 2015 er klar til at præsentere deltagerne i den traditionsrige kåring: ● ● ● ● ● ●

NOV, DEC., JAN. MELD DIG TIL

Thisted Kloakservice I/S NKI Kloak- & Industriservice A/S Rødekro Kurér ApS Johannesen Kran & Maskintransport ApS Bjarne Pedersen & Søn I/S Bøje Kran- og Maskintransport A/S

Kåringen sker i samarbejde med Codan, Scania, Bridgestone, VBG og SOS Dansk Autohjælp. I år er det 12. gang, at kåringen finder sted.

FEB.

DOMMERNES UDVÆLGELSE AF FINALISTER

MARTS

OFFENTLIGGØRELSE AF FINALISTER

9. MAJ – FINALE

Årets Transportvirksomhed 2015

DTLs GENERALFORSAMLING

OPTIMERING PÅ DAGSORDENEN De seks transportvirksomheder er gode eksempler på stolte traditioner og engagement gennem generationer. De har klaret sig i et til tider hårdt marked ved at optimere forretningen på forskellig vis, fx ved at opdyrke nye markeder, ansætte professionelle bestyrelser, investere i nyt materiel og specialudstyr, opkvalificere på it-fronten, opdyrke nye samarbejder, tilbyde eminent service, køre med øget totalvægt og i det hele taget være blandt de bedste inden for deres felt.

MAGIEN SLIPPES LØS

SPÆNDINGEN STRÆKKER SIG HEN OVER FORÅRET Ved Årets Transportfest den 21. marts i forbindelse med Transport 2015 i Herning offentliggøres det, hvilke tre virksomheder dommerne har indstillet til den videre dyst. Den endelige vinder findes som sædvanlig på DTLs generalforsamling 9. maj i Herning. Optakten til kåringen bliver en afstemning på Facebook og en smsafstemning. Følg og deltag i kåringen på Facebook eller dtl.eu. Læs videre om de seks kandidater.

14

DTL magasinet

Årets Transportvirksomhed slipper magien løs på Transport 2015 Oplev mentalist Henrik Svanekær, der med manipulation, tankelæsning og hypnose vil sætte din verdensopfattelse på en seriøs prøve. Det foregår: Lørdag den 21. marts på transportmessen i Herning – hos Codan kl. 11.00, J1 7150 Bridgestone kl. 11.35, J2 7270 SOS Dansk Autohjælp kl. 12.10, L 8330 VBG kl. 12.45, M9842 DTL-Danske Vognmænd kl. 14.00, J1 7110

MARTS 2015


OG NOMINERET ER:

Vognmænd Bjarne og Tommy Petersen, Bjarne Petersen & Søn I/S i Hjerm

FOTOS: FINN BJERREMAND

køletrailere i brug. Med de tre fireakslede køletrailere kan man flytte større mængder gods på færre biler og udleder derved mindre CO2. Foderråvarerne transporteres i plastickar, og der kan være tre kar i højden. Med de fireakslede køletrailere kan firmaet udnytte den højere totalvægt.

Vognmandsfirmaet er et rigtigt familieforetagende. Her står fru Gerda, sønnen Tommy og senior Bjarne Pedersen.

Vognmandsfirmaet transporterer især foderstoffer, fisk og flydende varer fra gødning til sæbeprodukter med tanktrailere samt noget distributionskørsel. Der er ansat

syv chauffører, og virksomheden råder over syv trækkere og 14 trailere, og der samarbejdes med kolleger i branchen. Bjarne Pedersen begyndte som

vognmand i 1973, og i 2003 trådte sønnen Tommy ind som medejer. For at optimere driften har firmaet været blandt de første i Danmark til at tage fireakslede

Tredje generation er sikret, her står far Tommy med sønnen Casper foran et par af de moderne kølelastbiler.

Vognmand Thomas Bøje, Bøje Kran- & Maskintransport A/S i Horsens

FOTOS: FINN BJERREMAND

Virksomhedens speciale er flytning af maskiner for den danske metalindustri, ligesom man tager sig af specielle løft med kran og opstilling af tanke og pavilloner.

Løftegrejet skal surres ordentligt, inden kranvogntoget kører ud på en ny opgave.

MARTS 2015

I dag er firmaet en af Danmarks førende transportører af CNC-maskiner til metalindustrien. Firmaet har også et 1.000 m2 opvarmet lagerhotel. Udover vognmandsparret Birte og Thomas Bøje er der fire medarbejdere. Firmaet har otte år på bagen. Der investeres løbende i nyt materiel

for at kunne håndtere specialopgaverne senest formentlig Danmarks laveste kran, som kan komme ind, hvor andre kraner må give op. Der er også investeret i en fireakslet lukket gardintrailer og en fireakslet lukket gardinanhænger, så der er lukkede anhængere til de tre kranbiler.

Blandt optimeringstiltagene kan nævnes, at bilerne medbringer alt med af løftegrej og trucks for ikke at risikere at mangle noget til dagens job. For at spare brændstof har firmaet fået bygget en halvrund forende på den nyeste påhængsvogn.

Klar til en ny arbejdsdag med specielle opgaver, fra venstre kranfører Thomas Kristensen, vognmand Thomas Bøje og kranfører John Jensen.

DTL magasinet

15


Årets Transportvirksomhed 2015

Vognmand Jens Johannesen, Johannesen Kran & Maskintransport ApS i Hvidovre. Firmaet beskæftiger 40 ansatte, hovedparten som egentlige chauffører, samt to egne mekanikere, der servicerer vognparken. Udover afdelingen i Hvidovre med al administration er der afdelinger i

FOTOS: PER DAUGAARD

Virksomheden har specialiseret sig indenfor kran-området og råder over 30 moderne kranbiler. Kunderne findes indenfor materieludlejning, maskin- og medicinalindustrien samt smedefirmaer.

Der er tradition for at tage lærlinge, her får vognmanden en snak med Patrick Johnbeck.

Vognmand Jens Johannesen er 4. generation i spidsen for virksomheden.

Esbjerg og Fredericia. Jens Johannesen er 4. generation som vognmand i en ubrudt kæde af familiemedlemmer, der har drevet virksomheden siden 1931, og 5. generation er på vej ind, så også fremtiden er sikret. Optimeringspolitikken er at være konstant bevidste om, hvor

og hvordan virksomheden bedst kan anvende sine ressourcer. Ikke mindst er det selvbærende princip i de to jyske forretninger et væsentligt element. Nyere køretøjer, der er udstyret med informationssystemer om brændstoføkonomi, bruges som nyttig informationsindsamling.

NKI Kloak- & Industriservice A/S, Aalborg, ved driftsdirektør Michael K. Sørensen. hårdt på at finde nye markeder og anvendelsesmuligheder. NKI A/S har investeret i nyt materiel men også reduceret vognparken og derved øget den enkelte bils driftstimetal. De kendte daglige transportopgaver planlægges således, at der er mest mulig synergi mellem godstype og aflæsningsplads. Der er flådestyring i bilerne, og snart kan ordre- og lønsystemet ordnes online fra kørselscomputere i alle virksomhedens køretøjer. I øvrigt vandt NKI A/S den første udgave af Årets Transportvirksomhed. Det var i 2004.

FOTOS: FINN BJERREMAND

Virksomheden har fire arbejdsområder: slamsugning, industriservice med bl.a. tør- og vådsugning og højtryksspuling, TV-inspektion af kloakledninger samt affaldshåndtering og genanvendelse. Virksomheden råder over næsten 50 specialkøretøjer og 60 ansatte. NKI A/S har haft ISO 14001-certifikat siden 1998, og siden 2012 har NKI A/S været i gang med en optimeringsproces med gennemgang af procedurer, materiel og mandskab. Unødvendige processer og antallet af ansatte blev reduceret. Derudover er der arbejdet

En af NKIs supersugere. I alt råder firmaet over næsten 50 specialkøretøjer.

16

DTL magasinet

Driftsdirektør Michael K. Sørensen ved firmalogoet foran hovedsædet i Aalborg Øst.

MARTS 2015


FOTO: TKS

Firmaet råder over en moderne bilpark, hvor flådestyring er standard.

Firmaet har fire topmoderne slamsugere, to tv-biler og en satellitspuler. Der er ti ansatte i virksomheden til at betjene alt det nødvendige udstyr til løsning af stort set alle opgaver inden for kloakrensning og inspektion, bl.a. slamsugning, spildevandspumpning, tv-inspektion, højtryksspuling og rensning af olietanke. Der er fx også farligt gods kørsel og en modtagestation for sand. Thisted Kloakservice I/S er et gammelt lokalt firma, som siden 1996 har været ejet af familien Bloch, hvor Holger Bloch købte

virksomheden. Efter et generationsskifte i 2008 overgik firmaet til Holgers to sønner, Bjarne og Benny. Køretøjerne har et online kalendersystem sammen med kontoret, hvor en kørselsleder tager imod kunderne og sender ordrer videre til bilerne, som alle har flådestyring. Det betyder nemmere og hurtigere fakturering med færre fejl. Det giver også bedre effekt på bilerne, idet man kan se, at faktureringstimerne er kommet tættere på løntimer pr. ansat.

FOTO: FINN BJERREMAND

Vognmænd Bjarne og Benny Bloch, Thisted Kloakservice I/S i Thisted.

De to brødre Bjarne og Benny Bloch tog over fra deres far Holger i 2008.

FOTOS: KARIN RIGGELSEN

Direktør Thomas Jensen, Rødekro Kurér i Rødekro.

Thomas Jensen har over 40 biler på gaden hver dag.

Rødekro Kurér ApS beskæftiger sig med kurér, distribution, linjebil, indenrigs pakkepost, global pakke-

MARTS 2015

post, luftfragt, søfragt, lagerhotel og farligt godskørsel. Firmaet har over 40 biler på gaden hver dag i

Jylland og på Fyn. Derudover er der samarbejdspartnere på Sjælland. Der er kontor og lager i Rødekro, Vissenbjerg (lagerhotel) og Herning samt afdelinger i Esbjerg og Aarhus. Varebilerne er begrænset til at kunne køre maksimalt 120 km/t dels for at spare brændstof dels for imagets skyld. Bilerne er satellitovervågede, så forsendelserne kan følges fra dør til dør overalt i Europa døgnet rundt og året rundt. Forsendelserne kan veje fra 0-1.300 kg, og er det ikke nok, bestilles en lastbil hos en samarbejdspartner. I øvrigt er Thomas Jensen initiativtager til og formand for DTLs nye specialforening for kurér- og varebilsvognmænd.

Thomas Jensen kan følge bilerne via satellitovervågningen.

DTL magasinet

17


MEDLEMMERNE VOGNMANDSDAG Af John Larsen – fotos: Finn John Carlsson

150 til sjællandsk vognmandsdag

Omkring 150 gæstede MANlokaliteten for at møde kolleger – og få sig en pølse m.m.

Så blev det sjællændernes tur….

T

det erhvervspolitiske arbejde og om, hvordan DTL fungerer til daglig med medlemskontakt og rådgivning: »Vi er både en brandforsikring for medlemmerne, og vi hjælper med alt det bøvlede og kontakt til både myndigheder og leverandører om nødvendigt.« Ove Holm kom også ind på de aktuelle medlemsfordele bl.a. rabatter hos Codan og Statoil samt køre- hviletidsservicen Tacho Online hos TungVognsSpecialisten. Dernæst orienterede Mickey Lund fra Netværk Syd om de store bygge-

og anlægsprojekter, der foregår og kommer til at foregå på Sjælland og øerne. Netværket arbejder dagligt på at skabe kontakt mellem virksomheder og beslutningstagere primært indenfor bygge-, anlægs- og servicebranchen. I samarbejde med regionens mange lokale erhvervsråd tager Netværk SYD initiativ til en lang række arrangementer, hvor bl.a. transportvirksomhederne kommer i direkte dialog med bygherrer, rådgivere, entreprenører og offentlige beslutningstagere. ■

Arrangørerne har det store smil fremme, fra venstre Lars Andersen fra Næstved, Henrik Ibsen fra Storstrøms Amt, Niels Andreasen fra Køge og Omegn, Frederik Christensen fra Sjælland og MAN forhandler Henrik Jørgensen.

Vognmændene kunne få en snak med 18 forskellige leverandører, her et glimt hos Bevola.

il at mødes, sparke dæk, sludre med hinanden og leverandørerne og høre om nyt fra branchen og den erhvervspolitiske scene. Kort sagt: Vognmandens Dag. Lørdag 28. februar samlede de fire foreninger Sjællands Vognmandsforening, Køge og Omegns Vognmandsforening, Næstved Vognmandsforening og Storstrøms Amts Vognmandsforening cirka 150 vognmænd og branchefolk hos

18

DTL magasinet

MAN-forhandler HE Jørgensen i Dalby nær Faxe. »Det gik rigtigt godt,« fortæller en af arrangørerne, DTL-konsulent Christian B. Hansen, som også modtog positiv respons fra de 18 medudstillere. »Og formændene fra foreningerne er allerede klar til at sætte dato på en ny Vognmandens Dag til næste år.« Snakken gik livligt kun afbrudt af to indlæg. Først gav DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm en aktuel briefing om

MARTS 2015


Nye og gamle, store og små -du finder det hele på transportmessen 224 udstillere står klar med det nyeste, det af ældre dato finder du på veteranlastbiludstillingen, de små finder du på området med RC Trucks, og de store finder du på specialudstillingen ”Årets Opbygning”. Glæd dig til fire dage i marts, hvor transportbranchen bliver sat på dagsordenen. # Veteranlastbiler # Årets Opbygning # RC Trucks

# Nyheder # Brændstofkonkurrence # Ledsagerture

Se hele udstillerlisten og print din gratis billet på transport-messen.dk

Mød os på:


MEDLEMMERNE UDDANNELSE Af John Larsen

DTLs lederkurser i gang igen

Gode ledere er menneskekendere

S

idst på måneden samles et nyt kuld vognmænd, der vil blive klogere på lederrollen. Efter en pause i 2014 udbyder DTL atter et kursus for vognmænd, der vil blive bedre ledere. Som sidst er kurset lagt i hænderne på Allan Pagh, der har sit eget HR og ledelsesfirma, paghConsult, og han oplever, at »vognmændene er gode til teknik og lastbiler, men ledelse er ikke noget, de har beskæftiget sig bevidst med.« Det bør de gøre, mener han. »De er også gode til at tale med deres trofaste kunder men knapt så gode til at skaffe nye.« Det er i hvert fald Allan Paghs oplevelse, efter at have gennemført DTLs første lederkurser, der blev holdt i 2013 og 2014. Han hørte fx vognmænd give udtryk for,

20

DTL magasinet

at man da ikke går på strandhugst – altså skaffer sig nye kunder på bekostning af sine vognmandskolleger.

»Det er den eneste branche, jeg har haft kendskab til, hvor nogle mener, at man ikke bør konkurrere om kunderne. Og her taler vi på

FOTO: PAGHCONSULT

FOTO: CLAUS FISKER/ SCANPIX

Landstræner Ulrik Wilbek brugte den samme profilanalyse til at lære spillernes forskelligheder at kende, så de blev et perfekt team - også under stærkt pres. Billedet er fra EM i håndbold i 2008.

Allan Pagh: »Ledelse drejer sig om at få det bedste ud af sine medarbejdere.«

ingen måde om unfair konkurrence eller lignende. Det er bare ikke noget, man gør. Det mener i hvert fald nogle vognmænd.«

Tre vognmænd fortæller Deltagerne på det første lederkursus fik meget med sig hjem. Især ser det ud til, at inputtet om vi menneskers forskelligheder har været et hit: Bedre i chefrollen »Jeg bruger noget fra kurset hver dag, når jeg taler med chaufførerne og de kontoransatte. Jeg har virkelig fået noget ud af at lære om forskellige personligheder og

om, hvordan man får det bedste ud af sine folk,« siger vognmand Morten Holm Jensen, 38, fra vognmandsfirmaet Carsten Holm Jensen i Ranum, hvor de 15 ansatte især udfører entreprenør-, containerkørsel og maskintransport. »Jeg har kun haft min far som læremester. Du prøver at tage ved lære, men det er ikke det samme, når du selv sidder i stolen. Det er ikke uden udfordringer at skifte fra at være chauffør sammen med

de andre til at skulle være chef for sine gamle kolleger. Kurset gav mig viden om lederrollen og fx om konfliktløsning. »Du lærer også nyt om dig selv – eller rettere bliver bevidst om ting, du nok godt vidste i forvejen. Jeg vil også fremhæve værdien af snakken med de andre på holdet. Der var også gode tips om kundepleje og idéudvikling, selvom jeg synes, at det går godt i forvejen med at finde nye fælles områder med kunderne. Det er

MARTS 2015


ARKIVFOTO: SCANIA

Sådan får du det store kørekort som leder

MODUL 1: Bliv en bedre og mere effektiv leder Efter en introduktion til ledelse skal kursisterne blive mere bevidste om egen lederrolle, andre lederroller og om, hvordan man får det bedste frem i andre. Modulet indeholder en profil-analyse. MODUL 2: Lederens værktøjskasse Her får kursisterne viden om ledelsessamtaler, coaching og hvordan man motiverer forskellige typer mennesker. Og de bliver bedre til at ansætte de rette til jobbet. MODUL 3: Lederen som frontfigur Kursisterne gennemgår disse fire emner: overordnet ledelse af forretningen, hvad der kan være forretningens strategi samt præsentationsteknik og konfliktløsning. MODUL 4: Ledelse af forandringer Ejerskabet af virksomheden gennemgås, herunder om der skal nye medejere til eller et generationsskifte. Der tales også om strategiproces og udvikling af forretning og nye ideer. Alle moduler løber over to dage og koster ca. 3.500 kroner pr. modul. Prisen dækker undervisning, materialer (inklusive personlig profil) og forplejning. Undervisningen er fordelt på oplæg, praktiske øvelser og samtaler.

En vigtig del af kurset er at lære sig selv at kende som leder.

gøres på andre måder, når man bliver bevidstgjort om, hvor forskellige ens medarbejdere er.« Så en anden vigtig del af kurset er at lære sig selv at kende som leder og få viden om, hvordan man får det bedste frem i en personalegruppe, der består af meget forskellige typer mennesker.

Så en vigtig del af kurset er at bokse med deltagerne om, hvordan de konkret kan udvikle deres forretningsforbindelse til kunderne, så man kommer væk fra blot at tale om pris, pris, pris men i stedet om flere og bedre transportløsninger – og derved også tiltrække nye kunder til. Indadtil kan vognmændene også lære meget. »De kalder sig vognmænd – ikke ledere af deres

virksomhed,« som han beskriver det. Ultrakort beskrevet så mener han, at vognmændene godt nok opfatter sig som chefen, der bestemmer, men de er ikke så bevidste om, at ledelse jo drejer sig om, hvordan man får det bedste ud af sine medarbejdere. »Det betyder ikke, at vognmændene behandler deres medarbejdere forkert men, at tingene kan

Ulrik Wilbeks succesanalyse »Deltagerne på kurset skal derfor prøve både rollespil og få lagt en profil af sig selv. Jeg bruger den samme dansk udviklede fokusprofil, som jeg introducerede for Ulrik Wilbek, og som han har brugt som landstræner for herrelandsholdet i håndbold. Og som han selv har beskrevet som en stor succes, når det gjaldt om at få det bedste ud af spillerne og få dem til at samarbejde – ud fra konkret viden

om at være bedst – og til at stole på – men ikke nødvendigvis at være billigst.« Hans disponent er tilmeldt det kommende lederkursus.

tale med de 35 chauffører og ansatte på kontoret og værkstedet. Før har jeg måske mest talt til en flok. Nu griber jeg det mere individuelt an. Jeg har fået et nyt syn på de forskellige personligheder, og det forsøger jeg at bruge til daglig. Jeg forstår også bedre, hvor forskelligt beskeder bliver modtaget. Over for kunderne har jeg min egen facon, og den holder jeg naturligvis fast ved. Du skal være dig selv. Men kurset gav nogle gode værktøjer om virksomhedsudvikling, og jeg fik nogle visioner med hjem om, hvordan virksomheden skal være i morgen.«

Profil-analyse i firmaet »Jeg fik mange forskellige ting ud af kurset men vil fremhæve personprofil-analysen, der viser, hvor forskellige mennesketyper, vi er. Den var så god, at jeg får gennemført samme analyse hjemme i firmaet her i marts for at blive bedre til at ansætte en måske flere nye, som helst skal passe ind i vort team.« Det siger vognmand John Jakobsen, 55, Baja Transport i Støvring. Han har tre ansatte chauffører, der kører autotransporter. Han kan også bruge sine nye redskaber over for kunderne, hvor

Lærte at kommunikere »Afgjort pengene værd.« Siger vognmand Erling E. Christoffersen, 55, der har EEC i Vamdrup, der kører med stykgods. »Der var rigtigt mange gode momenter på kurset, men især det med at kommunikere bedre med medarbejderne har været en stor gevinst. Jeg sidder oftest på kontoret, og meget tid går med at

MARTS 2015

om, hvordan de indbyrdes er vidt forskellige mennesker. Wilbek har selv angivet profil-analysen som medvirkende til EM-sejren i 2008 i Norge.« De nye lederkurser tilbydes lige som sidst i fire moduler. 1. modul gennemføres i Viborg med første kursusdag 26. marts og anden kursusdag 9. april. Modul 2 gennemføres i maj, og modul 3 og 4 holdes sidst på året. Få en snak på transportmessen Interesserede kan få en snak med Allan Pagh på DTLs stand på Transport 2015 i Herning lørdag 21. marts kl. 14-15. Yderligere oplysninger og tilmelding til Lene Berthelsen på DTLs kontor i Viborg, telefon 7015 9555 og mail lbe@dtl.eu. ■

han er blevet mere obs. på deres forskelligheder. »Vi kursister fik talt rigtigt godt sammen. Det var meget udbytterigt at diskutere ledelse med andre vognmænd. Det at være blandt ligesindede var vigtigt, og vi har da stadig planer om at mødes igen i en slags erfa-gruppe. I den travle hverdag kan det være svært at følge op på det, vi lærte på kurset, men jeg kan altid læse på lektien i det kursusmateriale, vi fik med hjem,« siger han. 10 vognmænd gennemførte de fire moduler på det første lederkursus i 2013. ■

DTL magasinet

21


ØKONOMI SKAT Af Anders Zitawi, Senior Manager, Deloitte

Når en selvkørende vognmand på langtur modtager skattefri diæter fra sit eget firma, stiller Skat større krav til dokumentationen.

SÅDAN ER REGLERNE

om rejseudgifter og skattefri diæter Anders Zitawi, Senior Manager, Deloitte

L

igningsloven gør en arbejdsgivers dækning af en medarbejders rejseudgifter skattefri, hvis medarbejderen arbejder på et midlertidigt arbejdssted, og afstanden herfra og til medarbejderens sædvanlige og primære bopæl er så lang, at medarbejderen ikke kan overnatte derhjemme efter endt arbejdsdag. Reglerne er ens for ansatte, bestyrelsesmedlemmer og for hovedaktionærer, ansat i eget selskab - fx selvkørende vognmænd. Og hvad vil det sige at være på rejse? Der er ikke en præcis grænse for, hvor mange kilometer hjemmefra, man skal befinde sig efter endt arbejdsdag, før det regnes som en rejse. Det er altid en vurdering ud fra den konkrete rejse og arbejdssituation. Dog vil udgangspunktet være, at

22

DTL magasinet

Skatteekspert fra Deloitte orienterer om de snørklede regler, der er så vigtige at kende ikke mindst for vognmændene der skal være adskillige timers hjemrejse og/eller, at det ikke er muligt at overnatte på, hvad der kaldes den primære bopæl. Det kan fx skyldes mødetider, konkrete arbejdsopgaver eller instrukser fra arbejdsgiveren. Der sondres også mellem, om man er udsendt af en arbejdsgiver, eller om man er på en ”selvvalgt rejse”. Herved forstås, at personen selv har væsentlig indflydelse på planlægningen af egne arbejdsforhold og arbejdssteder. Skat stiller større krav til afstanden på disse ”selvvalgte rejser”. Er rejsereglernes to betingelser om midlertidighed og afstand opfyldt, og hvis rejsen varer i minimum 24 timer, kan der udbetales skattefri diæter. Her er statens gældende takster: - Kost 471 kr./døgn - Logi 202 kr./døgn – som ikke er relevant, hvis der er soveplads i bilen. - Man kan i stedet vælge, at arbejdsgiveren dække de faktiske omkostninger efter regning. Arbejdsgiveren kan dog fortsat udbetale

25% af kost-satsen til dækning af småfornødenheder sideløbende med dækning af rejseudgifter efter regning. Skærpede krav til fx selvkørerne Hvis rejseomkostningerne dækkes efter regning, kræves det blot, at originale kvitteringer ligger til grund for dækningen af omkostningerne. For at udbetale skattefri diæter er det derimod nødvendigt at kunne dokumentere rejsedage med ID, datoer, tidspunkter og formålet med rejsen. Medarbejderen har ansvaret for korrekt udfyldelse af et sådan rejsebilag. Arbejdsgiveren har pligt til at kontrollere, at dokumentationen er fyldestgørende og svarer til den faktiske rejse. Men der er ikke som sådan krav til, hvordan et rejsebilag skal se ud. Dog skal identitet, datoer, tidspunkter og formål med rejsen samt beregning af selve diæterne fremgå. Og hvorfor skærpede krav til en

selvkørende vognmand? Det er jo sådan, at i et almindeligt ansættelsesforhold har en ansat og arbejdsgiveren modstridende interesser: medarbejderen vil have størst mulig dækning, og arbejdsgiveren vil minimere omkostninger og udføre kontrol. Men den selvregulerende mekanisme findes ikke, hvor den selvkørende vognmand – hovedaktionæren – er ansat i eget selskab. Her er der jo de samme interesser: den, der godkender udbetaling af diæter, er den samme som den, der skal modtage dem. Selvom der ikke direkte i lovgivningen er opstillet skrappere krav til en hovedaktionær, så vil Skat alt andet lige stille større krav til den dokumentation, der skal ligge til grund for udbetalingerne – fordi der er interessesammenfald. Derfor anbefales det, at alle udbetalinger af diæter til en ansat hovedaktionær i eget selskab – selvkøreren – kan dokumenteres fyldestgørende.

MARTS 2015


ARKIVFOTO: VOLVO

Skat vil typisk ”gå mere til stålet”, når de kontrollerer denne type udbetalinger. En god ide er, at bruge kørebog, GPS-log, tachograf- og tankkvitteringer for diesel, bespisning mv. som dokumentation for rejsen. Rejsefradraget Personer, der får dækket rejseomkostninger efter regning, eller som ikke har skattefri diæter, kan i stedet for udnytte et ligningsmæssigt rejsefradrag på selvangivelsen. Fradragsværdien i år er cirka 29 procent. Rejsefredraget kan tages efter de samme satser som angivet ovenfor – og kræver blot, at medarbejderen selv kan dokumentere rejserne over for Skat. Hvis ellers Skat ligner selvangivelsen. Afholder en person alle rejseudgifter privat, er der mulighed for at udnytte det fulde fradrag efter satserne – dog maksimalt 25.900 kr. pr. år. Får en person sine kostudgifter på en rejse dækket som udlæg efter regning, kan den pågældende der-

udover tage fradrag for 25 procent af kostsatsen i den skattepligtige indkomst. Det er 117,75 kr. for de første 24 timers rejse og herefter beregnet pr. time. Og hvad nu hvis dokumentationen er for dårlig? Så er sanktionerne for at have udbetalt skattefri diæter uden fyldestgørende dokumentation – eller at have udbetalt på et forkert grundlag – den, at den fulde, udbetalte godtgørelse regnes som skattepligtig løn – med beskatning på op til cirka 56 procent. Skat kan også udstede en bøde for den manglende indberetning af diæterne eller manglende opfyldelse af kravene for at kunne foretage udbetaling af de skattefri diæter. Det afhænger af en konkret vurdering af forholdet – og af størrelsen af de uretmæssige diæter. Hvis der observeres svig i forbindelse med udbetaling af diæter for rejser – der fx slet ikke har fundet sted – kan bøderne være højere. I særlige grove tilfælde kan der idømmes fængselsstraf. ■

Øget kontrol på vej Skat har sendt klare signaler om, at skattemyndighederne vil se nærmere på, hvordan vognmændene udnytter den skattefri rejsegodtgørelse. Det oplyser DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm, der i november sidste år fik oplyst, at SKAT i løbet af i år afslutter en analyse af vognmandserhvervet bl.a. med fokus på lastbiler og skattefri rejsegodtgørelse. Afhængig af analysens udfald kan der forventes et øget kontroltryk på området for skatteåret 2015. »Der er mange penge på spil. Og det er rigtigt ærgerligt, hvis man mister adgangen til den skattefri rejsegodtgørelse, fordi man ikke har sørget for at have god nok dokumentation. DTLs erfaring er desværre den, at SKAT er ret streng i bedømmel-

sen af, om man har mulighed for at overnatte på sædvanlig bopæl eller ej – i SKATs favør,« siger Ove Holm. »Jeg skal derfor opfordre medlemmerne til at sikre sig den bedst mulige dokumentation. Så læs artiklen om reglerne her på siden, skrevet af en ekspert fra vores samarbejdspartner Deloitte,« siger han. Ove Holm tilføjer, at for de selvkørende vognmænd er det specielt vigtigt at være opmærksom på, at der er skærpede dokumentationskrav for, at man rent faktisk har været på rejse i mindst 24 timer og ikke har haft mulighed for at overnatte hjemme. Det gælder, hvad enten man er selvkørende vognmand i en personligt ejet virksomhed eller i et selskab fx et anpartsselskab.

Vi har også en stærk DAF til dig

et agasin bil M i Last 2-20015 nr.

Afstandsovervågning/ nødbremse er uden beregning ved køb af ny DAF

Carsten Lykke Lundagervej 2, 8722 Hedensted Tlf.: 23 31 67 14

Gælder inden 30/6-2015, hos Lastbilmægleren Carsten Lykke.

Så Lykke’s det


TEST LASTBILER Tekst og foto Finn Bjerremand

TEST VOLVO FH Test 500 8X4

ARTIKEL TESTKØRER

FINN BJERREMAND

Den nye Volvo har første arbejdsdag. Lasten tippes af.

Drejer tung Volvo rundt med én finger

Den fireakslede lastvogn med hejs og kærre er det nye allroundvogntog

M

ed forhøjelsen af totalvægten for almindelige vogntog til 56 ton er trenden ved at skifte hos byggeog anlægsvognmændene. Den fireakslede lastvogn er godt på vej til at fortrænge den treakslede, når det gælder allroundsegmentet. Et moderne, dansk allround vogntog til byggepladserne vil nu almindeligvis have en hejseladscontainer på ladet og tilkoblet en treakslet kærre, så den tilladte vogntogsvægt

24

DTL magasinet

kan udnyttes helt ud, når det gælder. Fordelene er nemme at få øje på Fx kan man ofte laste næsten lige meget på forvognen og påhængsvognen, og med en fireakslet lastvogn vælges der ofte træk på to aksler, så fremkommeligheden er god både på fast vej og ude i terrænet. Specielt til hejseladsvogne er det en god ide, at forvognen og påhængsvognen kan laste næsten lige meget, fordi man derved lettere kan anvende de

samme lad på begge køretøjer. Vognmandsfirmaet J. Buhl & Sønner A/S i Hasselager har netop fået leveret en sådan fireakslet lastvogn, hvor de tre bageste aksler omfatter en tridembogie med en tandembogie forrest og en hydraulisk styret bageste aksel, der kan hæves ved tomkørsel. DTL Magasinet har fået lov til at prøvekøre den nye lastvogn med en tilhørende treakslet kærre. Vogntoget udgør netop et af de nye 7-akslede vogntog, som kan gå i toppen af den tilladte vogntogsbelastning. Jeg har aldrig før

prøvekørt en Volvo lastvogn i en sådan konfiguration, så der blev straks takket ja, da Volvo kom med tilbuddet. Let at være chauffør med nyt styretøj Det var en fornøjelse at køre den nye Volvo, som kun netop havde været i drift i en halv dag. Ja, kørslen er en ren leg takket være det nye Volvo Dynamic-styretøj, som virkelig kommer til sin ret på en sådan fireakslet lastvogn. Man skal ikke bruge så mange kræfter for at få vogntoget til at

MARTS 2015


dreje, det går fantastisk let derud af og rundt om hjørner, og det er vel at mærke uden, at man mister fornemmelsen ned til kørebanen. Et virkeligt løft for Volvo med det nye styretøj. Ja selv en hamster kan nu styre lastvognen, som Volvo viste det på et videostunt. Motoren er Volvos kendte D13 500, en sekscylindret rækkemotor på 12,777 l slagvolumen i Euro 6-version, der har en topeffekt på henholdsvis 500 hk og et højeste drejningsmoment på hele 2500 Nm, der afleveres sikkert i feltet mellem 1000 og 1400 o/m. Transmissionen består af Volvos driftsikre I-Shift, der i denne vogn er udstyret med anlægssoftware, og hvor det højeste gear går ”direkte” igennem. De to forreste bagaksler omfatter en tandembogie med enkeltreducerede aksler og en gearing på 3,09, der passer rigtig fint til at køre på alle mulige vejtyper og lidt uden for fast vej. Komfortabel affjedring Med fuld luftaffjedring på alle fire aksler, og med forakslen i en 9 ton version, er det en meget behagelig oplevelse at køre i FH’en. Førerhuset er et Globetrotter, som med dets gode plads giver gode forhold, både når der skal arbejdes, og når der skal hviles. Førerhuset har den kendte New York førerhuspakke, som er med til at gøre arbejdsmiljøet endnu bedre for føreren. Førerhuset har helt klart markedets bedste udsyn og spejlarrangement, så trafiksikkerheden er i top specielt ved kørsel i byog cykelmiljø. Vognen har også Volvos sær-

Vogntogets faste chauffør Kim sikrer lasten med skærver fra Aarhus Havn.

tæt forbi Danmarks højeste punkt Ejer Bavnehøj, og chaufføren kan stort set nøjes med at koncentrere sig om den øvrige trafik. J. Buhl & Sønner A/S’ nye syvakslede vogntog. Dem kommer der mange af.

lige udsynspakke, der bl.a. omfatter Xenon forlygter, regnsensor og hjørnebelysning – det hæver også trafiksikkerheden. Under testturen kom der en mindre regnbyge, og pludselig satte vinduesviskerne bare i gang. Sådan skal det være i en moderne lastvogn. Efter at have visket et par gange, så forruden atter var tør, standsede viskerne lige så fint igen. Vognmand Jørgen Buhl har også investeret i et bakkamera, og det er virkelig en god investering. Fra førerpladsen kan man se, om påhængsvognskoblingen har klappet, så sammenkoblingen er ok, efter vogntoget netop har været skilt ad. Det er rigtig godt. Udstyret omfatter også et vægtsystem med Work Remote, en fjernbetjening, som

føreren kan tage med ud og dermed kontrollere, om lasten ligger rigtigt allerede, mens der lastes. Af andet udstyr bør også nævnes lædersæder, køleskab og kaffemaskine, der alt sammen også forbedrer livet for chaufføren, som ind i mellem kan tvinges til hvil langt fra kaffebarerne. HMF wire-hejs Chassiset er bygget op med et HMF-wirehejs, med to stop og frontstop, så der kan tages kasser af flere forskellige længder. Hydraulisk kraft kommer fra en hydraulikpumpe, som får sin energi direkte fra et motorkraftudtag. Opbygningen er pænt lavet, og baglygtevangen er udstyret med LED-baglyger. Desuden er der monteret seks arbejdslygter på strategisk vigtige steder, så chaufføren også kan se det, han skal, i mørke. Motorstørrelsen må siges at være meget passende til vogntoget. Selv med fuld last klarer den sig ganske fint. I-Shift transmissionen sørger for at geare, når det er nødvendigt, og det sker helt uden ryk eller mislyde. Med fuld last ruller den bare stille og roligt op af motorvejsbakken på E45,

Kærren også nem at køre rundt med Den treakslede kærre følger fint med, når man kører rundt i både bytrafik og inde på industriområder med lidt plads. Det suveræne Dynamic styring klarer alt styrearbejdet, så man bliver ikke træt i armene, selv om der skal drejes mange gange på rattet. Selve førermiljøet er virkelig godt lavet på den nye generation Volvo FH. Du har alt, hvad du skal bruge inden for rækkevidde fra førersædet. Og med det elektrisk betjente sæde finder man hurtigt den rigtige kørestilling, og man har samtidig fuld oversigt over hele cockpittet. Den moderne håndbremseaktivering skal også nævnes. Det er en suveræn løsning med den lille kontakt, der blot skal aktiveres ved bremsning. Når vognen igen skal rulle, åbner I-Shiften selv for håndbremsen, og vognen ruller bare. Enkelt og suverænt lavet. Volvo er det seneste år kørt stærkt fremad i salgs og leveringsstatistikkerne. Ganske forståeligt med den nye FH-serie. ■

Allround vogntoget læsser af.

MARTS 2015

DTL magasinet

25


TEST VAREBILER Tekst og foto af Carsten Teiner

Stærkt forbedret Fiat Doblò

TESTKØRER

CARSTEN TEINER

TEST FIAT DOBLÒ

Den nye Volvo har første arbejdsdag. Lasten tippes af.

Den nye version af Doblò’en, prøvekørt i Torino og som får premiere på transportudstillingen i Herning om få dage.

Den lille italiener får et kvalitetsløft og bliver 2.000 kroner billigere

M TORINO

»

26

an får mere for pengene i den nye Doblò.« Sådan sagde øverste chef for Fiats varebiler, danske Henrik Starup, da han holdt den kommende Doblò over dåben på transportmessen i Hannover i fjor. I lighed med den nye Ducato er det nemlig lykkedes for Fiat at løfte kvaliteten betydeligt i den nye Doblò model, der kommer til salg herhjemme indenfor en måned. Med officiel premiere på Transport 2015 i Herning i denne måned.

DTL magasinet

Italiensk testkørsel Jeg har været i Norditalien for at prøve nyheden. I et særdeles kuperet område med serpentinersving. Det klarede den godt – og bedre end forgængeren. Ikke fordi motorerne er så meget ændrede – de er fortsat ganske hurtige og smidige. Men netop et bedre valg af materialer, en bedre isolering og et meget præcist – og ikke mindst forbedret – letgående gearskift øger komforten og gør køreoplevelsen bedre. Bilen er smidig, især i 1,6- og 2-liter diesel-udgaverne med

henholdsvis 105- og 135 hk. Den nye Doblò virker mere kontant at køre i. Motorerne er også opgraderede og mere smidige og med bedre speederrespons – faktisk 40 procent bedre end den nuværende udgave ifølge Fiat. Doblò fås i fire udgaver samt i to højder og to akselafstande. Motorerne er på henholdsvis 75 og 90 hk i en 1,3 liters dieselmotor, en 1,6’er har 100 hk samt en 2-liter med 135 hk – og endelig en 1,4 naturgasudgave. Motorerne er samtidig mere økonomiske (op mod 22,7 km/l i ECO-

Jet udgaven) og dermed renere (fra 135 g CO2 pr. km.) Start/stop udstyr er standard i ECO Jet og det gælder også bakkeholder (Hill Holder), som man er meget glad for ved igangsætning på en bjergvej. Plads til to europaller Udover ny front har Doblò’en fået nyt instrumentbord og sæder. Der er mulighed for 5-tommer skærm med navigation. Varerummet er bibeholdt – og rummer fortsat op mod 5,4 kubikmeter – med plads til to europaller. Bagdørene kan åbne

MARTS 2015


Et kik indenfor. Der er et dobbelt passagersæde men pladsen er trang til tre granvoksne.

Dobló’en i en forhøjet version.

180 grader. Den uafhængige affjedring med Bi-Link system bag er bevaret – og giver fortsat fine køreegenskaber. Den danske model får fast skillevæg. Den kan dog også fås med gittervæg og mulighed for en lem i adskillelsen, sammen med at højre forsæde kan vippes frem. Det betyder, at man kan transportere ekstra lange genstande. Midter-pladsens ryglæn kan også fældes frem – og bagsiden er så udformet som bord med dokumentholder.

90 hk diesel bestseller Herhjemme er det ifølge den danske importør 1,3 MJT udgaven med 90 hk, der vil blive bestselleren – og med en startpris på 135.000 kroner plus moms er det 2.000 kroner under den nuværende model. Men samtidig er der kommet mere udstyr – bl.a. lakeret forkofanger, fire airbags og radio med Bluetooth. Den danske importør må være god til at forhandle priser – for det blev fortalt af folk fra Fiat-fabrikkerne, at prisen ville stige to procent!

Det bliver lovbefalet med Euro 6-dieselmotorer 1. september næste år – og Fiat vil tidligst have motorerne klar midt på året. Men den er mere funktionel, når der er plads til tre personer, og bilens passagerbænk har to funktioner, hvor der er aflæggeplads under sædet ligesom midterryglænets hynde kan vippes frem som skrivebord. Pladsen er trang Jeg har prøvet bilen med det dobbelte passagersæde, men pladsen er lidt for trang til tre granvoksne

personer. Måske med yngste lærling i midten går det an. Men grundtanken med bilen er uændret fra første generation til nu fjerde generation – en bil først og fremmest bygget som en ægte varebil. (Bilen fås også som personbil, men den markedsføres ikke i Danmark). Der er solgt 2.000 Doblò i Danmark siden introduktionen af den nuværende Doblò i 2009. Bilen bygges af Tofas i Bursa i Tyrkiet. Den første Doblò Cargo blev valgt til Årets Bil i Europa 2006. ■

FIAT DOBLÒ 1,3 JTD MULTIJET: MOTOR: 4 cyl. Turbodiesel SYSTEM: Common Rail. 16V SLAGVOLUMEN: 1.248 ccm Miljø: Euro 5+, partikelfilter, start/stop YDELSE: 90 hk v. 4.000 omdr. MOMENT: 200 Nm v. 1.500 omdr. GEAR: 5 + bak. STYRETØJ: Tandstang AFFJEDRING: Uafhængig for og bag (Bi-Link) ØKONOMI: 20,8 km/l (22,7 km/l som ECO-jet) BAGDØRSMÅL: 700 x 1.175 mm Varerum 1.820 x 1.714 x 1.305 mm MELLEM HJULKASSER: 1.230 mm VARERUMSLÆNGDE LANG MODEL: 2.170 mm LÆSSEHØJDE: 545 mm VARERUM: Mellem 3,4 og 5,4 kubikmeter LASTEEVNE: 750 kg. (fabrikstal) TRAILERVÆGT: Fra 1.000 kg (fabrikstal) PRIS: 135.000 kr. plus moms

Doblò’en varerum kan fortsat rumme ca. 5,4 kubikmeter svarende til to europaller.

MARTS 2015

DTL magasinet

27


INTERVIEW SVEND CHRISTENSEN / DAF XF 106 Tekst og foto af Finn Bjerremand

MIG & MIN

LASTBIL

DAF – hva’ ellers?

Svend Christensen kører for landbruget og holder fast ved sit positive syn på situationen trods Ruslandskrisen.

Østjysk vognmand har kørt hollandsk siden 1984

S

elv om Ruslandskrisen har ramt hårdt på landbrugssektoren og afledte sektorer som transporterhvervet, er vognmand Svend Christensen i Ørting syd for Odder nu meget tilfreds med tilværelsen som vognmand. Hans nye tankvogntog transporterer foderstofprodukter for BMG gruppen (Black Møller Gruppen) fra foderfabrikker og ud til kunderne, Det er især store landbrug i Jylland, på Fyn og på Tåsinge og Langeland. Svend Christensen fik det nye, komplette fodertankvogntog sidste år. Det omfatter en treakslet DAF XF 106.510 FAN i den største version med en 510 hk Euro 6-motor og bl.a. automatiseret gearskifte. Med chassisbetegnelsen FAN er der tale om en 6x2/*4 version, hvor den bageste aksel er tvangsstyret. Det betyder en meget forbedret fremkommelighed under snævre forhold. Otte tons mere Vognen er bygget op som fodertankopbygning med en kapacitet på 27,8 m3, fra VM Tarm, der

28

DTL magasinet

også har leveret en ny fireakslet påhængsvogn med samme tankopbygning, hvor lastekapaciteten er 41,1 m3. Et sugeblæseanlæg sørger for af- og pålæsningen. Vogntogets totalvægt er 56 tons, og lasteevnen er på hele 37,6 tons. Med det nye vogntog kan Svend køre med otte tons mere og samtidig 8 til 10 km hurtigere i timen op af Horsensbakken på E45, i forhold til hans tidligere DAF, der indgik i et seksakslet vogntog. Trafiksikkerheden vægtet højt DAF’en er udstyret med ACC (Adaptive Cruise Control). Den modvirker for tæt kørsel på forankørende og aktiverer automatisk opbremsning, hvis det er nødvendigt. Det har hævet niveauet for trafiksikkerheden betydeligt. Leverandøren af vogntoget, Lastbilmægleren, ved Carsten Lykke, har da også af hensyn til trafiksikkerheden allerede tilbage i 2014 valgt at levere ACC som standardudstyr på alle ny-leverede lastvogne. Om ACC siger Svend: »Det er fantastisk. Kører du på motorvejen og

lidt i egne tanker, så griber systemet ind, hvis du lige kommer lidt for tæt på den forankørende. Der er også tænkt på fremkommeligheden på vintervejene. Forvognen er nemlig udstyret med VBG OnSpot automatiske snekæder på drivakslen, så snekæderne hurtigt kan aktiveres. Kender kun DAF Den nye DAF afløste en otte år gammel DAF lastvogn, så den nye XF 106 er den første lastvogn, Svend har med SCR-katalysator – og den første med automatiseret gearskifte. Overgangen til anvendelsen af AdBlue har imidlertid ikke givet udfordringer, og automatgearet fungerer godt. Vognmanden ser dog lidt kritisk på, om der kan sættes i gang, hvis det klemmer omkring hjulene i vinterføre. Men det har jo ikke rigtigt været vinter i år, og hvis vinteren kommer, så har han OnSpot’en. »Vi har kørt DAF siden 1984, hvor Vejle Autodiesel dengang blev DAF lastvognsforhandler. Jeg har altid været godt tilfreds med mærket,« siger Svend. Den første var en DAF 2500, hvor der blev givet en Ford D Custom Cab i bytte.

MARTS 2015


O: FOT

N

ERE

ÆGL

M TBIL LAS

Svend begyndte som chauffør i sin fars vognmandsforretning, da han blev 18 år og fik det store kørekort. Og 1. juli 1984 overtog han forretningen. Indtil da havde far Knud drevet forretningen siden 1950. Forud for ham drev Svends bedstefar vognmandsforretningen, hvor starten i sin tid var med heste. I mange år blev forretningen drevet med ét lastvognstog - faktisk helt frem til, at Svend i 2006 anskaffede sig det første tankvogntog. Han beholdt nemlig sit tippeladsvogntog, som kun blev anvendt lidt. I starten af 2006, hvor der var meget at lave, ansatte han en chauffør. Men det varede kun kort tid, fordi chaufføren efter et par måneder meddelte, at det alligevel ikke var noget for ham. I en del år kørte Svend selv med begge vogntog afhængig af transporten. Svend fik kontakt til Lastbilmægleren, som kunne hjælpe ham af med de to vogntog, så han i stedet kunne købe et komplet nyt

vogntog. Det lykkedes at sælge det ene vogntog i 2013 og sidste år blev det andet vogntog så skiftet ud med den nye XF 106.510. Svend har en positiv tilgang til fremtiden i branchen. »Jeg har aldrig prøvet andet end at køre lastvogn, og jeg har heller aldrig tænkt på, at det skulle være anderledes.« siger Svend, som i sin fritid er håndboldtræner. I lyset af krisen i Rusland, som også har ramt Svends kunder, håber han på, at landbruget snart kommer op i omdrejninger igen. ■

FOTO: DAF TRUCKS

Det nye vogntog har været noget af et teknologisk spring for vognmanden.

Den nye afstandsradar er en stor gevinst for trafiksikkerheden, mener han.

KURSeR MeD FoKUS på miljø og renovation Har du brug for efteruddannelse inden for miljø og renovationsområdet, så har Syddansk Erhvervsskole kurserne for dig. Synes du, at sortering og bortskaffelse af affald på en miljørigtig måde lyder interessant? Så er vores renovationsrettede AMU-kurser lige noget for dig. Du kan vælge imellem: • • • • • • •

EU-kvalifikationskurser – lovpligtigt 5 dage Affaldsfraktioner – 2 dage Dagrenovation sikkerhed – 2 dage Håndtering af olie og kemikalieaffald – 3 dage Erhvervsaffald – 2 dage Storskrald – 1 dag Grundlæggende flakkøretøjer – 2 dage

For yderligere oplysninger kan du kontakte: Maria Blum Ragner på tlf. 6312 6404 eller på mail mabr@sde.dk Du kan også læse mere på sde.dk/renovationskurser

1 ud af 4 medarbejdere bliver langtidssygemeldt Hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syg i længere tid eller kommer til skade, kan det koste indtjening. Flere undersøgelser viser, at en sundhedsforsikring er med til at forkorte sygefravær – og dermed give en sundere bundlinje.

Ring og hør hvordan du forsikrer dig selv, dine medarbejdere og din bundlinje, på tlf. 33 55 50 50.

Codan Forsikring A/S 10.14 CVR 1052 9638

xxxx_CL_A_Sundhed_DTL_90x127.indd 1

codan.dk/transport

30/09/14 09.24


MESSE XXXXXXXXXX

VELKOMMEN

- mød DTL-Danske Vognmænd på Transport 2015 - stand J1 7110

O

ver en kop dampende, nybrygget kaffe kan du møde DTLs erfarne og kompetente medarbejdere til en både hyggelig og seriøs snak om vognmandsbranchen og transportsektoren. Du kan også få konkrete råd, juridisk bistand og en introduktion til alle de mange fordele du som DTL-medlem har adgang til gennem DTL - DTL-A, Dansk Erhverv og vores samarbejdspartnere i CODAN, Statoil, SOS-Dansk Autohjælp, Applus og TungVognsSpecialisten. Du kan altså høre mere om hjælpen og fordelagtige aftaler, vi i DTL og fra vores gode samarbejdspartnere kan tilbyde dig inden for skadeshjælp, forsikring, syn, køre- hviletid, dieselaftale, løn- og overenskomsthjælp, retshjælp osv. Hør mere om DTLs engagement i kampagnen Trafiksikkerhed i Øjenhøjde og om Årets Transportvirksomhed, hvor du kan møde sidste års vinder og dette års nominerede. Vi har i år fået en kurér- og varebils-specialforening, og du kan møde én af initiativtagerne og høre mere om netværket på DTLstanden.

30

DTL magasinet

Vores Kran-Blok ERFA-gruppe er der også sammen med repræsentanter fra Dansk Møbeltransport Forening, DMF. Politisk debat Fredag formiddag kl. 10-12 kan du få politisk debat om transporterhvervets udfordringer med bl.a DTLs Erik Østergaard, Thilde Waast (Flyvebranchens Personaleunion), Michael Svane (DI), Jan Villadsen (3F), Kristian Pihl Lorentzen (MF for V) og Jacob Christian Nielsen (ITD). Magi og illusioner Illusionisten Henrik Svanekær gæster partnerne i Årets Transportvirksomhed: • Codan kl. 11.00-11.30, stand J1 7150 • Bridgestone kl. 11.35-12.05, stand J2 7270 • SOS DAH kl. 12.10-12.40, stand L 8330 • VBG kl. 12.45-13.15, stand M 9842 • DTL kl. 14.00-14.30, stand J1 7110 Underholdningen fortsætter lørdag aften, hvor finalisterne til Årets Transportvirksomhed kåres i forbindelse med Årets Transportfest.

Dommerpanelet, der skal udvælge Årets Opbygning.

NYHED: Årets opbygning Konkurrencen Årets Opbygning er transportmessens helt store nyhed. Interessen fra udstillerne har været stor, og dommerne er imponerede. Udstillingen bliver bred og omfangsrig med et højt fagligt niveau. Flere end 60 opbygninger er tilmeldt konkurrencen. Udover en specialudstilling med alle de tilmeldte køretøjer består den af en nominering af tre finalister fredag 20. marts og kåring af vinderen lørdag 21. marts ved Årets Transportfest. »Vi har mødt en stor interesse for Årets Opbygning. Her er virkelig fokus på fagligheden i det arbejde, der er ved en opbygning, og det er godt at få bredt det yderligere ud i branchen. At der er tilmeldt så mange køretøjer, gør det bare endnu mere spændende at skulle studere dem hver især, når vi i dommer-

panelet skal vurdere køretøjerne torsdag under messen,« siger en af dommerne, Finn Bjerremand, teknisk konsulent hos DTL og journalist her på DTL Magasinet. En anden dommer, chauffør Bill Sørensen, glæder sig til turen rundt blandt alle opbygningerne: »Fagligheden vægter højt for mig. Det er også vigtigt at kunne se, hvordan man kan bruge opbygningen i hverdagen, og om der er fordele, som gør transporten mere effektiv og lettere at udføre.« Dommerpanelet består af Per Mikkelsen fra VBG Group Sales, Hans Bruun fra AutoBranchen Danmark, Mark Christensen fra Tage Kristensen A/S, Bill Sørensen fra Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S, Jesper B. Nielsen fra Transportmagasinet, Finn Bjerremand fra DTL, Thomas Krebs fra SKAD og tidligere vognmand Ole Skovlund. ■

MARTS 2015


Vi ses i Hern ing

MAN TGX EfficientLine 2 Sparer dig nu for endnu mere. 6,57% for at være præcis. MAN kann.

Normalt ligger det ikke til os, men i dette tilfælde er vi tilfredse med mindre – og vi er stolte over det. Officielle målinger, foretaget af TÜV viser at MAN EfficientLine 2 bruger præcis 6,57% mindre brændstof end sin allerede meget sparsommelige forgænger. Med TopTorque forøgelse af drejningsmomentet i de to højeste gear, det GPS-styrede EfficientCruise og den automatiserede MAN TipMatic®2 samt flere andre brændstofbesparende løsninger forvandles EfficientLine 2 til en forbrugs-mester Se hvad ellers MAN kann på www.man.dk

MAN kann.


Oldies but goodies

Få en arbejdsgiversnak DTLs arbejdsgiverforening er med på transportmessen. Kom forbi DTLs stand J1 og få en uforpligtende snak om, hvordan løn og ansættelsesvilkår kan optime-

res, så du får høstet gevinsten. DTL-As specialkonsulenter er klar til at tage en snak om præcis de udfordringer, som er relevante for dig.

Indsamlerkursus Virksomheder, der indsamler affald skal have en eller flere medarbejdere, der har bestået Indsamlerprøven. På det forberedende

kursus på messen testes forståelsen af reglerne for affaldskørsel. Få mere at vide på DTLs stand.

Opbygger-seminar Foreningen SKAD holder fredag 20 marts et seminar for de danske opbyggere. Seminaret er sat til kl. 13.00-15.00 med dette på programmet: EU-direktiv 2007/46/EF og dets betydning for danske opbyggere; udfordrin-

ger i danske opbygger-virksomheder; markedsvilkår for danske opbyggere; bilproducenters krav og forhold; syn af opbygninger og konstruktive ændringer (v/ Applus Bilsyn); myndigheden i Danmark.

1915 står der på ”dåbsattesten” på den ældste af de biler, som er repræsenteret på veteranbiludstillingen ”Transport gennem tiden” i Hal J3 på transportmessen i MCH Messecenter Herning. Convoy Buddy er ansvarlig for udstillingen

og lover, at et besøg i hallen bliver oplevelsen værd. Der kommer en række flotte ”oldies”, som hver har en historie at fortælle. Omkring 30 biler bliver en del af veteranlastbiludstillingen.

Transport som karrierevej Hvor er transportbranchen om ti år? Eller om bare fem år? Det bliver mere og mere svært at rekruttere medarbejdere, men hvordan kan vi gøre transportbranchen til en attraktiv branche at arbejde i? Når branchen er samlet i Herning, har vi de bedste forudsætninger for at vise karrieremulighederne – både for dem, som allerede arbejder i branchen, men også for de unge som erfarne,

som skal ud og prøve nogle nye arbejdsområder. Hvilke muligheder er der, og hvad kræver det? Speditørerne, Business College Syd / Autobranchen Danmark og repræsentanter fra Volvo er med til at sætte spot på branchen og inviterer indenfor til en dag i transportens tegn. Programmet fredag den 20. marts 2015 er målrettet studerende på gymnasiale og videregående uddannelser.

TRANSPORTMESSE 2015

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Stand M9516 til en spændende snak om dine transportopgaver

www.bplatz.dk

Ellehammersvej 2 • 6100 Haderslev • 40 74 03 03 • info@bplatz.dk 32

DTL magasinet

MARTS 2015


Vi præsenterer vores brændstof besparende Euro 6 løsninger (HI-SCR) på Transport messen den 19. - 22. marts i Herning.

Det har aldrig været så enkelt at spare brændstof

Iveco er den eneste leverandør af med et fuldt lastbils program, hvor selve motoren er designet for en optimal ”ren” forbrænding og udnyttelse af dieselolien. Hos os finder du ingen tilbageførelse af ”beskidt” udstødningsgas (EGR). Ved indgangen til 2015 har vi formået at forbedre vores Euro 6 motor endnu mere med introduktionen af Euro 6 FEP generationen, der giver dig følgende fordele: • Det simple motor design giver dig en mindre risiko for driftstop • Den rene forbrænding og lave motor friktion medfører, at du kører endnu længere på 1 liter diesel. • Ny lav friktions olie er med til at forlænge partikkelfilter skift fra 450.000 til 600.000 km.

W W W. I V E C O. D K

KONTAKT VENLIGST EN AF VORES SALGSKONSULENTER DIREKTE FOR YDERLIGERE INFORMATION: MIDT- OG NORDJYLLAND Thomas Svan, 23213368, thomas-svan.jensen@cnhind.com MIDT- OG NORDØSTJYLLAND Steffen Andreassen, 60402292, steffen andreasen@iveco.com NORDVESTJYLLAND Henning Mikkelsen, 24282981, hm@thybo-biler.dk KOLDING - ESBJERG OMRÅDET Frede Larsen, 29362829, frla@imjb.dk SØNDERJYLLAND Michael Bache 20696399 miba@imjb.dk, FYN Arne Granstrøm, 23213348, arne.granstrom@iveco.com KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND Peter Frydenlund, 23213380, peter.frydenlund@iveco.com MIDT- OG SYDSJÆLLAND Ole Trier, 40149477, ole.trier@iveco-ringsted.dk


Knald på MAN-kulørerne På MANs 600 kvadratmeter store stand kan man i bogstaveligste forstand se lastbiler i alle regnbuens farver. Og i overført betydning er der meget ”grønt” at se på. MAN har netop lanceret arvtageren til den oprindelige sparemodel MAN EfficientLine, som er solgt i 30.000 eksemplarer i Europa siden lanceringen i 2010.

Nu er EfficientLine konceptet blevet endnu ”grønnere”, idet MAN EfficientLine 2 har et 6,57 procent lavere brændstofforbrug end sin forgænger og næsten 15 procent lavere end en traditionel Euro 5 model. ”Sparegrisen” er blandt de mange udstillede lastbiler. Som en del af EfficientLine pakken vil de udstillede biler være ud-

Volvo har det hele med Volvo Trucks viser hele produktprogrammet med FE, FL, FM, FMX, FH og FH16. Og der er også entreprenørmaskiner med - og oven i købet et par Volvo personvogne. Renault viser paletten Renault viser også hele paletten med Renault Master, Renault D serie, den nye Renault D Access og

Renault T serie. Derudover kan vognmændene og andre få mere at vide om finansieringen hos Volvo Finans og Renault Truck Finans. Gæsterne på standen kan også se transportløsninger som service, flådestyring, brændstofoptimering, Truck Rental og endda brugte lastbiler.

styret med den nye EfficientCruise fartpilot, der giver en brændstofbesparelse på op til seks procent ved optimal udnyttelse af rulle energi ved kørsel på bakker og hældninger. Et af trækplastrene er

naturligvis TGX modeller udstyret med den nye topmotor D38. Med Danmarkspremiere på messen udstiller MAN en lastbil for ”feinschmeckere”, nemlig specielmodellen MAN Lion’s Edition.

Iveco har fire Danmarkspremierer Den italienske storprocent viser sig frem med både varebils- og lastbilnyheder. Der er hele fire Danmarkspremierer: - Ny Daily Hi-Matic med 8 trins automat gearkasse, i en 3,5t version. - Ny Daily 7,2 t version med nyttelast op til 4,7 tons. - Eurocargo kommer i en 6x2 version som markedets første 22 tons lastbil. - Stralis Hi-Way kommer i den

nye FEP brændstofoptimeret version, der gør det lettere at spare brændstof. Alle de udstillede lastbiler fra mellemklassen og op efter, er med Iveco’s motorsystem Euro 6 Hi-SCR (High efficiency SCRsystem). Dette er bygget til at overholde de ekstremt lave NOx grænseværdier, udelukkende ved brug af selektiv katalytisk reduktion uden brug af et EGR udstødningsgas recirkulations system.

Mercedes med solgte lastbiler

Tlf.: 70

20 44

42

Mercedes-Benz viser en masse flotte biler, hvoraf et par af dem allerede er solgt og klar til brug. Så får gæsterne muligheden for at se bilerne, som de skal bruges. Uden for hallen står en Arocs, så gæsterne får mulighed for at prøve Mercedes’ uopslidelige turbo-retarder-kobling. Da Mercedes har ni biler tilmeldt opbygger-konkurrencen, er man

også flot repræsenteret dér. Den tyske producent vil også introducere ”RoadStars” - et online forum, hvor alle med interesse for MercedesBenz og lastbiler generelt kan læse spændende artikler fra ind- og udland, og blive opdateret på produkter og deltage i konkurrencer. Man kan også prøve en simulator, hvor der skal ”bakkes med hænger”. Der er præmier til de bedste.

Lastas med DAF’er og trailere Lastas kommer med et udvalg nye DAF’er nærmere betegnet XF, CF og LF til vognmandens forskellige behov. Men der kommer også reservedele, rullende materiel

34

DTL magasinet

og ikke mindst et udvalg af Kel-Berg trailere bl.a. en ny fireakslet tiptrailer med en buet alukasse og automatiske rullepresenninger.

MARTS 2015


EN LASTBIL SKAL GENERERE OVERSKUD TRUCK OF THE YEAR 2015 ER IKKE BARE EN LASTBIL DET ER EN LASTBIL DER GENERERER OVERSKUD

Ring til Brian Jensen på 41 39 32 12 eller Finn Bjarne Poulsen på 41 39 32 20 eller find din nærmeste forhandler på vores hjemmeside.

renault-trucks.dk


OVERSIGT OVER AKTIVITETERNE TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 TIDSPUNKT

AKTIVITET

kl. 9.00

Officiel åbning af Transport 2015

LOKALITET

kl. 9.15

Officiel rundgang på messen

Messen

Crash test (rundgangen)

Landsskuepladsen

Kåring af Årets varebil

Hal D, stand D3060

kl. 10.30

Polititisk debat

Hal J1 7110

kl. 14.00 - 16.00

Minikonference om "Fremtidens broafgifter"

Audiotoriet

Hele dagen

Brændstofkonkurrence

Udendørs, stand U0380

Hele dagen

Årets Opbygning

Landsskuepladsen

Hele dagen

Veteranlastbiludstilling

Hal J3

Hele dagen

RC Trucks

Hal K, stand K8020

TIDSPUNKT

AKTIVITET

LOKALITET

Kl. 10.00

Offentliggørelse af tre nominerede til Årets Opbygning

Hal J1

Kl. 10.00

ITS seminar

Auditoriet v. Indgang Vest

Kl. 10.00

En god karrierevej

Sydsalen v. Indgang Vest

Kl. 10.00-17.00

Årets Opbygning - afstemning

Hal J1 7110

Kl. 11.00-12.15

Transporterhvervet og social dumping

Hal H

Kl. 13.00

De evige tre – Sammen om den kollektive trafik

Hal H

Kl. 13.00

SKAD seminar EU-direktiv 2007/46/EF

Mødelokale 20, hal M

Hele dagen

Brændstofkonkurrence (Kåring af vinder 2 gange dagligt)

Udendørs, stand U0380

Hele dagen

Årets Opbygning

Landsskuepladsen

Hele dagen

Veteranlastbiludstilling

Hal J3

Hele dagen

RC Trucks

Hal K, stand K8020

TIDSPUNKT

AKTIVITET

LOKALITET

Kl. 9.00-13.00

Årets Opbygning – afstemning

Hos de tre nominerede udstillere

Kl. 11.00

Ledsagertur

X-Akt og Jyske Bank BOXEN

Kl. 11.30-14.30

Underholdning ved Henrik Svanekær

FREDAG DEN 20. MARTS 2015

LØRDAG DEN 21. MARTS 2015

Codan kl. 11.00-11.30

J7150

Bridgestone ca. kl. 11.35-12.05

J7270

SOS Dansk Autohjælp ca. kl. 12.10-12.40

L8330

VBG kl. 12.45-13.15

M9842

DTL kl. 14.00-14.30

J7110

Kl. 13.00

Rundbordsdialog: ”Trafiksikkerhed”

J3

Hele dagen

DM for transportlærlinge

Hal C + udendørs

Hele dagen

Brændstofkonkurrence (Kåring af vinder 2 gange dagligt)

Udendørs, stand U0380

Hele dagen

Årets Opbygning

Landsskuepladsen

Hele dagen

Veteranlastbiludstilling

Hal J3

Hele dagen

RC Trucks

Hal K, stand K8020

Kl. 17.00-24.00

Årets Transportfest

Hal G

TIDSPUNKT

AKTIVITET

LOKALITET

Kl. 14.00

Ledsagertur

Hele dagen

Brændstofkonkurrence (Kåring af vinder 2 gange dagligt)

Udendørs, stand U0380

Hele dagen

Årets Opbygning

Landsskuepladsen

Hele dagen

Veteranlastbiludstilling

Hal J3

Hele dagen

RC Trucks

Hal K, stand K8020

SØNDAG DEN 22. MARTS 2015

36

DTL magasinet

MARTS 2015


Mød os i Hal L Stand 9130

DIN SYSTEMPARTNER Vranderupvej 2 • 6000 Kolding Bjerringbrovej 116 • 2610 Rødovre Tlf. 75 52 52 00 • www.transport-teknik.dk

KORSDALTRAILER

Vi ses på stand nr. M9538

Individuelt tilpassede løsninger der ruller fra dag ét Kvalitet til tiden, og til den rigtige pris – ring til mig og lad os sammen finde løsningen, der passer til dine behov. Se den aktuelle lagerliste, over nye og brugte trailere til omgående levering, på vores hjemmeside. Til omgående levering: 2 akslet seng trailer 2 akslet seng trailer Euro 42-02(P) 12 m koblingslængde 5 meter udtræk 220 mm vangehøjde Fjernbetjent styring

Opdateret lagerliste – www.korsdaltrailer.dk/lager_liste

Korsdal Trailer A/S Bodalen 1, DK 8643 Ans www.korsdaltrailer.dk

Tel. +45 40 13 65 77 henrik@korsdaltrailer.dk


Fra it til snekæder Omkring 240 udstillere i ni udstillingshaller med nye løsninger og nytænkning af allerede eksisterende produkter er, hvad der venter de besøgende på messen. Den favner over stort set alt inden for transportmateriel – herunder også it-løsninger. VBG er i særdeleshed kendt for

at lave koblinger, og på transportmessen præsenterer de en ny generation af den populære 795-kobling. 795 V-2 er designet til tunge kærrer, hængere med boggiaksel samt dollies med trækøje, og chaufføren kan glæde sig over, at den nye kobling kommer med fangmundsfor-

Hør om uddannelse med jobgaranti Uddannelsesspecialisterne på TUC DEKRA-standen kommer fra TUC A/S, Strandens UddannelsesCenter ApS, AMU Center Midtjylland ApS, Uddannelsescenter Fyn, AMU Center TUC Syd A/S. Her kan man høre nærmere om chaufføruddannelserne (Bus-, gods- og taxichauffører), den lovpligtige efteruddannelse og om gratis rekruttering og jobgaranti

længer. Den gør det nemmere at ’ramme rigtigt’ ved indstyringen. Det betyder også, at vognmændene reducerer skader på andet udstyr, hvis uheldet skulle være ude. Cirka 28 udstillere med itløsninger er også på plads. PTV Group er en helt ny leverandør

på det danske marked og bruger transportmessen til at fremvise deres logistikløsninger, som har sin styrke i ruteoptimering samt distributionsstruktur, og det gør sig gældende inden for personbefordring såvel som godstransport.

Kyborg med nyt sporingssystem

for ledige. Netop TUCs jobgaranti har i de seneste år skaffet flere end 3.000 ledige i job – en succes, der ikke mindst skyldes gode samarbejdspartnere, som i stigende grad efterspørger nyuddannede chauffører fra kurserne.

Hos it-transportspecialisterne Kyborg vises bl.a. Route-Tracker, der giver det totale overblik over køretøjernes og andet arbejdsmateriels bevægelser og stop både live og historisk. Ved enkelte klik vises køretøjernes ruter med markeringer på kortet over, hvor det har holdt stille. Og under kortet vises en liste med angivelser af ruternes til- og

fraadresser, varighed og distance. Man ser også hvor længe stoppende har varet og deres adresse. Alle data gemmes i systemet, så man senere kan slå tilbage og se køretøjets bevægelser pågældende dag. Ude på køretøjerne placeres en boks. Udover computere kan systemet bruges på smartphones og tablets.

Bedre kan vi ikke præsentere BevoNac En trailer med grønne sparegrise som aksler. Sparegrisen fordi akslerne øger vognmandens bundlinje og farven grøn, fordi akslerne bidrager til et bedre klima og ikke mindst et bedre arbejdsmiljø. Men vi ved godt, at fantastiske salgshistorier er uden effekt, så dem undlader vi. I stedet inviterer vi alle fornuftige vognmænd, der leder efter store besparelser på brændstof, dæk og reparationer, samt minimeret udledning af CO2, til at se vores løsninger på danske vogntog og få en snak med ejerne (dine egne kollegaer), om hvorfor de syntes, at BevoNac akslerne er overlegne på alle punkter. Du kan også møde vores eksperter, der giver nye løsninger på velkendte bremseproblemer. Vi lover, at du går klogere hjem, end da du kom.

Velkommen til Bevolas stande M9810 og U0334.

BevoNac

- bara bättre lösningar

www.bevola.dk

A/S BEVOLA · Huginsvej 22 · DK-4100 Ringsted · Tlf.+45 57 66 00 00 · E-mail: salg@bevola.dk · www.bevola.com Bevola_186x127.indd 5

05-03-2015 09:49:20


SAWO præsenterer Hiabs største kran til dato Den ny kran HIAB X-HiPro 1058 reducerer monteringsomkostningerne og de totale levetidsomkostninger – og udstilles på Transport messen 2015 i Herning. Hiab lancerer sin største kran til dato inden for højkapacitetsområ-

det: HIAB X-HiPro 1058. Dette bliver den første af en række lanceringer som led i Hiab’s planer om at levere betydelige forbedringer og udvidelser inden for kvalitet, ydeevne og økonomi i sit produktprogram for kraner med høj løftekapacitet.

Har du behov for en eksibel IT-Løsning? Så har vi 20 års erfaring i at Ɵlpasse vores standardmoduler Ɵl netop din type transportvirksomhed

Fiat kølebiler hos KH One Stop Fiat Professional har et tæt samarbejde med KH OneStop med opbygning og indretning af kølebiler. Kølebilerne kan ses på Transport 2015 på KH One Stop’s stand. De to virksomheder har haft et godt messesamarbejde i mange år. Hos KH OneStop A/S har man haft importen af Thermo Kings

køleanlæg i mange år – til alle typer af køretøjer. Alle varebiler kan bygges om, men især samarbejdet med Fiat Professional er velfungerende. Fiat leverer chassis’erne og kassevognene til KH OneStop, som så bygger dem op til køl, så de overholder alle regler. De er forresten både til køl, frys og varme.

✓ ✓ ✓

Booking/Disponering Web Booking Løn & overenskomsƞortolker

leverandør - D i n p ro f e s s i o n e l l e I T

FÅ ME RE INF ORM ATI ON PÅ

www.TransSoŌ.dk eller kontakt os

på tlf.: 98 35 11 66

fra 2015-03-19 til 2015-03-22 + + + TRANSPORT 2015 i Herning + + + Hal J2 | Stand 7210 + + + fra 2015-03-19 til 2015-03-22 + + + TRA

Vognmand Martin er altid afslappet og veludhvilet selv en mandag morgen. “Man er altid kun så stresset, som man selv tillader sig at blive”, mener Martin. Derfor henter hans også sine ordrer som vognmand superbekvemt via TC Truck & Cargo®, Europas førende fragt- og laderumsbørs. Med de her op til 450.000 daglige tilbud fra 100.000 godkendte brugere kan han nemlig altid finde et passende læs. Og takket være TimoComs fair flatrate-takst, tager Martin også prisforhandlingerne med ophøjet ro. Du har nu mulighed for fuldstændigt afslappet at afprøve TC Truck & Cargo® live, ganske gratis. Ring blot på +800 10 20 30 90

DK-20150218

(gratis fra fastnettelefon)* eller download programmet direkte på www.timocom.dk *Som regel gratis for opkald fra fastnet, men kan afvige, alt afhængigt af dit telefonselskabs net og takster.

Nu også mobilt!


Brændstofkonkurrence hos AMU Transport Danmark Danmarks bedste chauffører til energirigtig kørsel skal findes på messen. AMU Transport Danmark holder to gange dagligt hver dag under transportmessen brændstofkonkurrencer for alle besøgende på Transport 2015.

Årets Transportfest Årets transportfest holdes lørdag den 21. marts 2015. Dørene åbnes kl. 17.00, og festen starter kl 18.00, hvor messecentret serverer lækker og rigeligt mad, topklasse stand-up med Frank Hvam, billedet, og live-musik med The Rusty Trambones, der spiller alt fra 70'er rock til de nyeste hits.

OK viser nyt chip-kort

Konkurrencerne bliver afviklet i ATD's avancerede simulatorer. Det gælder om at spare på brændstoffet ved defensiv kørsel og ved at udnytte køretøjets egen bevægelsesenergi. Der er præmier til de bedste.

Som den eneste i branchen kan energiselskabet OK nu tilbyde et betalingskort, der er udstyret med en chip, som er umulig at kopiere. Chipkortet, som bliver lanceret sammen med en app til smartphone, er første led i en række tiltag, der vil styrke sikkerheden generelt for OK’s kunder i transportbranchen. OK Truck Diesel-kortet vil fortsat være med magnetstribe, som chauffører ofte benytter, når de krydser fx Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Men ved tankninger på OK’s Truck Diesel station i Danmark vil chaufførerne fremover skulle benytte sig af chippen på kortet ved blot at lægge kortet op på en skærm og indtaste pinkoden.

Årets Varebil kåres torsdag Siden 1999 har Motorjournalisternes Klub Danmark (MKD) kåret Årets Varebil, og over tiden har hele ni forskellige mærker løbet med titlen, så der bliver kamp til stregen, når varebilerne lines op ved MCH Messecenter Herning. Motorjournalisterne prøvekører, tester og voterer det brede felt, finder fem finalister og kårer så Årets Varebil 2015. De fem finalister finder du udstillet alle dage i Hal D, hvor også

Fiat Group Automobiles Denmark fremviser sit udvalg af varebiler. Kåringen sker torsdag den 19. marts 2015 i forbindelse med den officielle rundgang med bl.a. transportminister Magnus Heunicke. Disse nye varebiler er med i opløbet: Ford Transit Courier, Isuzu D-Max, Iveco Daily, Fiat Doblò, Mercedes-Benz Vito, Nissan eNV 200, Opel Vivaro/ Renault Trafic og Opel Movano/ Renault Master.

Danmarks sikreste kort MØD OS

Transportmessen 2015

Kortet kan tilpasses individuelt efter dine ønsker og behov. F.eks. ud fra antal tankninger pr. døgn, kvantum pr. tankning og meget mere.

Det kan ikke alene gøre dine ture mere sikre, men også billigere. Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du altid velkommen til at ringe til os på 89 32 25 40.

19.-22. marts

Hal K, stand 8320 Messecenter Herning

RING

og hør mere

89 32 25 40

55612

Hos OK har vi øget fokus på sikkerheden. Det betyder, at der er tænkt over detaljerne. For eksempel har vi udstyret vores OK Truck Diesel-kort med en chip, der er umulig at kopiere.


HEMA viser rotator program HEMA er eksperter i rotator og fører Baltrotors store og meget brede rotator program, der spænder fra 1 til 45 Tons rotatorer. Balt-rotor serien har i mange af modellerne flere variationer. Dette giver mulighed for mange forskellige monteringer – både med aksel og flange løsninger samt flere Heavy Duty modeller, der kan imple-

menteres i større værktøjer, hvor der stilles meget store krav til last- og rotations styrke. Med Balt-rotor er der endnu bedre mulighed for, at imødekomme de mange specielle ønsker, om montering af rotator mellem kranen og værktøjet, der ofte fremkommer, når kunderne har special ønsker.

Fragtsbørs viser nye systemer Den tyske fragtbørs med mere, TimoCom, viser bl.a. TC eMap, som samler alle de forskellige telematikudbydere på én og samme platform, så man slipper for at skifte rundt mellem forskellige flådesty-

ringsprogrammer. Desuden vises brugen af smartphone eller tablet til at søge frem til et læs returgods, eller hvordan man indberetter ledig kapacitet, mens man står ude hos kunden.

Skal du have finansieret? – så spørg os. Vi har altid konkurrencedygtige priser. Mød os på Transport Messen på stand nr. M9720 Engelsholmvej 27B 8940 Randers SV Tlf.: +45 87100036

Tids- og omkostningsbesparende dækløsninger til flåder

PÅ VI SES 2015 PORT TRANS AND K8330 VED ST


OVERBLIK TRANSPORTUDDANNELSERNE FOTOS: TUR

E V A H L A K VI S E G N U E D I T FA

Her er vejene til en fremtid i transportvirksomhederne 14 UDDANNELSER ●

Godschauffør

Kranfører

Tankchauffør

Flyttechauffør

Renovationschauffør

Redder - autohjælp

Redder - ambulance

Lageroperatør - transport

Lageroperatør - logistik

Lufthavnsoperatør

Togklargører

Havne- og terminalarbejder

Buschauffør - bybus- og rutebilkørsel

Buschauffør - international turistbuskørsel

Det almindelige er, at transportuddannelsen tager tre år i alt og består af skoleuddannelse og praktik i virksomheden. Nogle uddannelser er dog kortere.

42

DTL magasinet

MARTS 2015


LÆRLINGE – på syv måder ●

Lærling – EUD for unge

Lærling – over 21 år uden erfaring

Meritvejen – for de erfarne

Voksenlærling – 25 år VEUD

Kort uddannelse (afstigning)

Grunduddannelse for voksne (GVU)

Ny mesterlære

Husk at uddannelserne både er for unge og for voksne.

HER KAN KARRIEREN FORTSÆTTE Kørselsdisponent eller lagerdisponent – Trin 3 (for chauffører og lagerfolk med svendebrev). Flere videregående uddannelser giver jobs i transport- og logistikvirksomheder. Det er fx indenfor:

Erhvervsakademiområdet (logistikøkonom)

VVU (akademiuddannelsen i international transport og logistik) Professionsbacheloruddannelse (diplomingeniør - trafik og transport) ● Kandidatuddannelser på universitetsniveau (kandidatuddannelse transport og logistik). ● Uddannelser, som er udenfor de alment kendte uddannelsesordninger men etableret efter retningslinjer fastsat af forskellige myndigheder (fx kørelæreruddannelsen, vognmandskurser, lokomotivføreruddannelse). ● ●

Få meget mere at vide på hjemmesiden for transportuddannelserne, www.tur.dk

MARTS 2015

DTL magasinet

43


UDDANNELSE KAMPAGNE Af Jørgen Jæger

Nye uddannelser til august TURs uddannelseskonsulent Jørgen Jæger orienterer om, hvad der skal ske. krav og mål for uddannelserne. Det arbejde er afsluttet.

TURs Jørgen Jæger orienterer om vejene til en transportuddannelse.

D

en store reform af bl.a. transportuddannelserne nærmer sig. I februar sidste år blev der indgået en bred politisk aftale om at reformere erhvervsuddannelserne med virkning fra 1. august i år. Reformen betyder bl.a. adgangskrav, flere undervisningstimer og indførelse af fire såkaldte erhvervsfaglige hovedområder, hvoraf det ene hedder ”Teknologi, byggeri og transport”. Med reformen bliver eleverne sikret minimum 26 timers undervisning om ugen fra 2016 svarende til knap 35 lektioner om ugen. Siden vedtagelsen af reformen har de faglige udvalg for erhvervsuddannelserne været i gang med at fastlægge indhold,

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

Mange veje til svendebrevet DTL Magasinet har fået denne orientering fra uddannelseskonsulent Jørgen Jæger fra Transporterhvervets uddannelser, TUR om: Der bliver fortsat mange veje til et svendebrev inden for transportuddannelserne. Hovedvejen for de fleste unge

Reformen betyder bl.a. adgangskrav og flere undervisningstimer

have en uddannelsesaftale - eller optages til skolepraktik indenfor lageruddannelsen. For voksne er der mulighed for at få svendebrev på meget kortere tid, afhængigt af erhvervserfaring og uddannelse på fx AMU-skolerne. Sådan kommer de unge – og lidt ældre – i gang med en transportuddannelse:

der er fyldt 25 år og som ingen brancheerfaring har. Uddannelsen gennemføres næsten som hos de unge.

Ordinær aftale for unge på 16 – 17 år: Erhvervsuddannelse for unge. Kræver ingen joberfaring. Du skal have afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det seneste år. Du skal helst snart fylde 17 år, så du kan erhverve kørekort efter grundforløbet, der varer 1 år.

Meritvejen for de erfarne, som er fyldt 25 år: For voksne, der er fyldt 25 år og som har mindst to års brancheerfaring. Uddannelsen gennemføres normalt på mellem ½ – 1 år, afhængigt af erfaring og relevant uddannelse fx AMUuddannelser.

Ordinær aftale for unge på 18 – 24 år: Erhvervsuddannelse for unge. Kræver ingen joberfaring. Grundforløbet varer et halvt år, da du kun skal have grundforløbets anden del.

Ny mesterlære For unge, som indgår en uddannelsesaftale, der også omfatter grundforløbet, og hvor praktisk oplæring i virksomheden erstatter dele af grundforløbet. For alle de beskrevne uddannelsesveje gælder det, at der skal foretages en meritvurdering. Derved undgår man at uddanne sig i noget, som man allerede kan. Læs mere om de mange muligheder på tur.dk ■

Erhvervsuddannelse for voksne med brancheerfaring: For voksne, der er fyldt 25 år og som har brancheerfaring. Uddannelsen gennemføres normalt på mellem 1 – 2 år.

JØRGEN JÆGER, TUR

vil bygge på en uddannelsesaftale på 2½ år efter grundforløbet. Grundforløbet varer ét år for elever, som har afsluttet 9 eller 10 klasse inden for det seneste år. For øvrige unge under 25 år varer grundforløbet et halvt år. Man kan blive optaget på grundforløbet, hvis man har bestået dansk og matematik i folkeskolen – og efter vejledning fra ungdoms- og uddannelsesvejledningen. Derefter skal man

Den 2. vej for ældre unge og voksne: For unge og voksne, der har haft kørekort B i tre år og som har taget en del af en ungdomsuddannelse. Du kan få en 3 - 6 måneder kortere uddannelsesaftale efter grundforløbet. Erhvervsuddannelse uden brancheerfaring: For voksne,

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66


Af Trine Nexmand Rofelt, TUR

FOTO: TUR

Her er ambassadørholdet, klar til at tage billeder fra hverdagen på skole og i praktik.

Livet som transportlærling Otte ambassadører for erhvervet er udpeget

O

Det er blot et par af de spørgsmål, man kan få besvaret, når TUR inden sommerferien lancerer en ny hjemmeside: transportuddannelser.dk.

tte lærlinge er udvalgt som ambassadører for deres uddannelser. De skal være med til at vise omverdenen, hvordan livet som transportlærling tager sig ud. Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud? Hvad lærer man, når man er på skole? Hvordan finder man den rette praktikplads?

De unge har svarene Det er ikke lange tekster, der skal give de besøgende på hjemmesiden svar på deres spørgsmål. Svarene bliver til gengæld leveret af dem, der selv

står midt i det – nemlig unge transportlærlinge, der ved, hvad det hele handler om. Til det formål er de otte ambassadører for deres uddannelse udvalgt, og de er allerede i fuld sving med at producere film og billeder via Instagram. Her kan man følge dem på #mintransportuddannelse, hvor de dagligt uploader film og billeder fra skolen og praktikken.

Det materiale, som ambassadørerne producerer, vil blive direkte overført til den nye hjemmeside. Den vil bl.a. indeholde film, hvor lærlinge og virksomheder giver gode råd til, hvordan man får en praktikplads, hvilke udfordringer man kan støde på, og hvordan man kan finde hjælp som fx ordblind. De otte hovedpersoner er: Jennifer Bisgaard Hansen, i lære som lager- og logistikoperatør, SDE, Svendborg Brakes, Martin Seidel, i lære som flyttechauffør, AMU Nordjylland/TEC, Øbro Flytteforretning, Danny Hansen, i lære som lagerog transportoperatør, UC Holstebro, Stark Holstebro, Martin Wullum, i lære som godschauffør, UC Holstebro, Tvis Vognmandsforretning, Thomas Rasmussen, i lære som kranfører, EUC Lillebælt, Frank Segall, Martin Vestergaard, i lære som godschauffør, SDE, Poul Schou A/S, Patrick Larsen, i lære som godschauffør, Selandia, Bech Hansen & Studsgaard, Nicolaj Christiansen, I lære som kranfører, EUC Sjælland, BMS. Projektet finansieres af Transportsektorens Uddannelsesfond (TSU) og Godstransportens Udviklingsfond (GUU). Følg også projektet på Facebook.com/MinTransportuddannelse.

Transporterhvervets Uddannelser, TURs Danmarksmesterskaber for transportlærlinge holdes traditionen tro i forbindelse med transportudstillingen i Herning. Så årets dygtige lærlinge dyster i år lørdag 21. marts kl. 10-16 på messecentrets arealer. I år kan TUR i øvrigt fejre 17 års jubilæum som arrangør af mesterskaberne, og Volvo Danmark er igen hovedsponsor. »Vi sætter stor pris på opbakningen fra både sponsorer og de deltagende skoler. MCH har lagt et kæmpe stykke arbejde i forbere-

MARTS 2015

FOTO: TUR

Lærlinge dyster i Herning mange kvadratmeter ud, og dyste i de forskellige discipliner,« fortæller TURs Jørgen Jæger, der er DMs projektleder.

Et kik tilbage på sidste års mesterskaber.

delserne – og vi glæder os meget til at se de cirka 60 deltagere fylde de

Lager- og chaufførkonkurrencer Som vanligt holdes DM for lager- og chaufførlærlinge hver for sig. Hver deltager skal prøves i fem discipliner, og ved dagens afslutning vil der dermed kunne kåres både en Danmarksmester inden for lagerdelen og inden for chaufførdelen. Der vil afslutningsvis blive kåret en vinder af hver enkelt disciplin, så vi ved præmieoverrækkelsen kan fejre hele ti disciplinvindere og to danmarksmestre.

Her er chaufførkonkurrencens discipliner: ● Teoriprøve ● Præcisionskørsel med forvogn og forvogn/hænger ● Præcisionskørsel med trækker og sættevogn ● Lastfordeling og surring på trailer ● Krankørsel Igen i år har TUR fået stor sponsorstøtte: Volvo, Danske Fragtmænd, ITD, TSU, Lastbilmagasinet, 3F, ATL, DI, DTL, PROJOB, Schmitz Cargobull, Constructor, MCH og Toyota.

DTL magasinet

45


NORDJY SK VOG NMAND k Vognm SFOREN andsfore ning ho ING ld

Nordjys

LØRDA er ordin G DEN 2 ær gene 8. ralforsa PÅ COL mling: OR HOT MARTS 2015 KL. 13.3 EL SKA 0 GEN, G L. LAN Indkald DEVEJ 3 els 9, 9990 generalf e med dagsord SKAGE e orsamli n N b li v e r udsen ngen. dt sene st 14 da Forslag ge før , so skal ind m ønskes beh andlet p sendes skri åd motiveri ng sene ftligt til forenin en ordinære ge st 10 da neralfors ge før g gens kontor m amling, eneralfo ed en k På foren ort rsamlin ingens v g e n eg s afhold Klaus M else. yrrhøj N ne ielsen, fo rmand

OG

GNS OME

SFOR

ND NMA

VOG

G ENIN

lder ng ho

NS VOGNM KJØBENHAV

DTL magasinet

holder

15 KL. 15.30 28. MARTS 20 NÆSTVED LØRDAG DEN EBÆKVEJ, 4700 R R KA , ER N A PÅ DE HVIDE SV 8 dage udsendt senest gsorden bliver da ed m e ls de Indkal amlingen. før generalfors ldinære genera ndlet på den or ha en kort be ed es m sk n øn de til forman Forslag, som gt tli rif . sk s de al indsen gens afholdelse forsamling, sk neralforsamlin ge r fø ge da 14 st motivering sene sportminister eres om, at tran rm fo in varighed e er lig g på ca. 1 times Der kan yder æ dl in et e ld ho ke vil Magnus Heunic vegne På foreningens rmand fo , en rs de Lars An

ær

ANDSLAUG

FYNS VOGNMANDSFO RENING

Fyns Vognmandsfo

rening holder ordinæ

r generalforsamling : LØRDAG DEN 28. MA RTS 2015 KL. 9.00 PÅ FANGEL KRO, FA NGELVEJ 55, ODEN SE S Indkaldelse med da gsorden bliver udse ndt senest 14 dage før generalforsamling en. Forslag, som ønskes behandlet på den ord inære generalforsa skal indsendes skrif mling, tligt til foreningens kontor, c/o DTL Regio Centervej 2, 6000 Ko n Syd, lding, med en kort motivering senest 10 før generalforsamling dage en. På foreningens vegn e Frants Hansen, forma nd d

ol herved i henh G indkalder U LA S D N A g: mlin NS VOGNM r laugsforsa KJØBENHAV § 12 til ordinæ es rn le ik rt til laugsa 15 kl. 18.00 26. marts 20 en d ag d rs To Codanhus, Forsikring, nV Hos Codan 90 Københav gevej 60, 17 on K el m r Gam t regnskab fo gsorden sam da t, n. or ge sk lin ng m sforsa ed adga Tilsigelse m ge inden laug senest 6 da es nd se ud 2014 de des omgåen tilsigelse be 14. 24 21 Manglende 33 f. tl ontoret, sk ug la lt de med d en, olderman Jørgen K. Jens

46

mandsforening

Næstved Vogn

ordin

eni dsfor man n g o V egns g Omamling: o e g , Kø ralfors DE 10 9 gene KL. 1 BANEGA S T R N , JER 7. MA EN 2 AARDEN D G A G FRED FELLOW I ODD ØGE K e. 4600 gtern vedtæ e g l ifø orden Dags egne ens v ormand g n i n ,f re På fo ndreasen A s l e i N

KØGE

DSFORENING N A M N G O V D lforsamling: NÆSTVE ordinær genera

HUSK

generalng forsamli MARTS 2015


MEDLEMMERNE GENERALFORSAMLING Tekst og foto af John Larsen

Formanden John Andersen forbereder Danaffalds medlemmer på, at forandringens vinde blæser over branchen.

DANAFFALD:

Den store omstilling fra affald til genbrug

A

ffaldstransportørerne går store forandringer i møde. I stedet for at indsamle og transportere affald skal virksomhederne blive partnere i en stadigt voksende genindvindingsindustri. Den nye rolle som ”genbrugstransportører” var i fokus på Danaffalds generalforsamling fredag 27. februar på Hotel Hesselet ved Nyborg. Der var enighed om – efter input fra professor ved Syddansk Universitet Jan Stentoft, at selvom forandringens vinde blæser stærkere over branchen og betyder færre deciderede affaldsmængder, så skal der flyttes lige så mange materieler rundt som før. Ja det øgede genbrug og råstofudvinding af affaldet vil efter alt at dømme betyde endnu mere transport. Strategier om ressourcer og forebyggelse »Sidste år fik vi regeringens ressourcestrategi, der handler om at bevare og sortere materialerne i stedet for at kassere dem. I år får vi så forebyggelsesstrategien, der er i høring nu, og som skal minimere selve forbruget af ressourcer,« oplyste formanden John Andersen. »Initiativerne er samlet under overskriften ”Danmark uden affald”. Intet affald klinger umiddelbart ikke godt i en affaldstransportørs øre, men det betyder næppe, at vi ikke får

noget af køre med. Men det betyder utvivlsomt, at vi skal omdefinere os selv. Men hvor vi præcist skal bevæge os hen er uklart. Vi skal være vågne og være omstillingsparate.« En optimistisk John Andersen så affaldstransportørerne som aktive aktører i hele ”ressourceflowet” mellem fremstillingsvirksomheder, indsamlingssystemer og virksomheder med

genanvendelse på programmet. Og tilbage igen til de virksomheder, der bruger de før kasserede materialer. Her skal transportørerne være på forkant i pagt med den voksende trend i samfundet om genbrug og mindre spild. »Det er jo blevet hot at bygge af genbrugsmaterialer og genbruge ting. Og se på holdningsskiftet til madspild.«

Ifølge formanden er den slags med til at ændre kørselsmønstrene, så branchen skal tænke kreativt. »Transportbranchen er ikke specifikt nævnt i strategien for affaldsforebyggelse. Det synes jeg, er en mangel. Men det giver os plads til selv at prøve at definere os i den nye tankegang,« sagde John Andersen. Han blev i øvrigt genvalgt som formand. ■

Da containertyvene blev fanget Rapporteringer fra vognmænd til DTL om containertyverier og -svindel har været medvirkende til, at politiet i efteråret anholdt tre personer og fik sat en stopper for en stime svindelnumre på Sjælland. DTLs chefkonsulent Frank Davidsen – med en fortid i politiet bl.a. som chef for Rigspolitiets tungvognssektion – orienterede deltagerne på generalforsamlingen om det mere end et år lange forløb med indsamling af facts om containersvindlen og om hyppige kontakter til politiet: »Vi begyndte at få meldinger fra nogle medlemmer om, at der blev bestilt containere, som blev flyttet, fyldt op med byggeaffald og stillet tilbage. Men når betalingen skulle falde, kendte ”bestillerne” intet til ordren. Ukendte personer havde været på spil. Der var også

andre svindelnumre men det kenne var ”op ad bakke” hos politiet. »Det viste sig imidlertid, at detegnende var, at en hvid Scania politiet i virkeligheden havde sørgede for containertransporterne.« mørklagt efterforskningen. Scania’en blev opsporet, og det For i oktober sidste år anholdt førte tilbage til ejerne, et nedrivpolitiet tre mænd, der blev sigtet ningsfirma. for ulovlig dumpning af byggeafDTL udarbejdede en vejledning til medlemmerne om fuskeriet, og hvor fald – konkret fra en nedrivning man skulle anmelde det. Samtidig af en kirke i Hørsholm. Sagen var, forsøgte DTL at få Rigspolitiet til at at politiet gennem længere tid interessere sig for sagen, og der blev havde indsamlet materiale til at endda holdt et møde. Også Skat blev bygge en ordentlig sag op,« sagde informeret om nedrivningsfirmaet Frank Davidsen. Herefter stoppede med tilhørende postkasseselskab. tyverierne. »Imens fortsatte tyverierne af Læren er, at vognmændene containerne og snyderiet. Men så altid skal anmelde alle sager til lykkedes det os faktisk at lokalisere politiet og give DTL besked. Selv den hvide Scania, og en patrulje tog mindre sager kan være med til at et par folk på fersk gerning,« fortalte kortlægge omfang og sammenFrank Davidsen. hænge – og i sidste ende få fat i Men politiet gik ikke videre tyveknægtene, forklamed sagen, og indtrykket rede Frank Davidsen. LÆS var klart, at disse anmelSPECIALSIDERNE delser fra vognmændeOM DE LOKALE GENERALFORSAMLINGER

I NÆSTE NUMMER

MARTS 2015

DTL magasinet

47


ARBEJDSMILJØ ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

HUSK APV’EN

ANIA OTO: SC ARKIVF

KORT OG GODT OM

ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

D

Den lovpligtige APV går i korthed ud på, at virksomheden vurderer sit eget arbejdsmiljø og nedskriver i en handlingsplan, hvad man vil gøre for at løse eventuelle problemer. Dernæst skal man følge handlingsplanen. En god APV er et signal om et godt arbejdsmiljø. Derfor skal APV’en være tilgængelig i virksomheden – fx hvis Arbejdstilsynet under et besøg skulle ønske at gennemgå den. Virksomhederne må selv vælge hvordan, man laver sin APV, og hvordan man løser arbejdsmiljøopgaverne. Det kan være ved hjælp af spørgeskemaer, tjeklister, åbne skemaer, interview, personalemøder, sikkerhedsudvalgsmøder med mere. Ofte vil en virksomhed vælge at benytte både en konsulent og de ansattes egen vurdering i en APV. Der er nemlig både krav om, at de ansatte er inddraget i forløbet, og at virksomheden søger hjælp, hvis der er problemer, den ikke selv kan vurdere eller løse.

et kniber stadig for mange vognmænd at få orden på arbejdspladsvurderingerne, APV. Arbejdstilsynet kan nemlig rapportere om lidt flere påbud i godstransportbranchen i 2014 i forhold til 2012 og 2013. Påbuddene skyldes langt overvejende enten ikke eksisterende eller mangelfulde APV’er, oplyser branchearbejdsmiljørådet BAR Transport og Engros. Så der er god grund til lige at opfriske reglerne – og gøre opmærksom på, at du som DTL-medlem kan få gratis råd og vejledning fra konsulenterne på det nærmeste DTLregionskontor. Er du på transportudstillingen i Herning om få dage, kan du også besøge brancherådets konsulenter og få en snak om arbejdsmiljø og de nyeste materialer om fx forebyggelse af ulykker. ■

48

DTL magasinet

Handlingsplan skal føre til handling Loven stiller krav om, at arbejdspladsvurderingen skal afspejle virkeligheden og være handlingsorienteret. Det skal altså fremgå, at I både har registreret de reelle problemer, og hvad I vil gøre for at

løse dem. Tidsfrister, løsninger, opfølgning og ansvarlige skal fremgå af handlingsplanen. Her er APV’ens fem faser: ● Kortlægning (man undersøger, hvad der kan være problematiske forhold) ● Vurdering (man vurderer, hvor stor risiko der er ved de fundne forhold) ● Prioritering (man prioriterer, hvilke forhold man først vil gøre noget ved) ● Handling (man finder løsninger og vælger tidsfrist og ansvarlige) ● Opfølgning (man undersøger efter nogen tid om løsningen virkede) Her er de seks områder, som SKAL vurderes i en APV: ● Ulykkesrisici ● Ergonomiske forhold ● Fysiske forhold ● Kemiske/ biologiske forhold ● Psykiske forhold ● Sygefravær Du kan få en vejledning i, hvordan APV’en kan laves, og detaljerede tjeklister for chauffører og andre medarbejdergrupper hos DTLs regionskontorer.

MARTS 2015


8. – 9. maj

New York i Herning Let’s dance – Pubstemning – For alle DTL-medlemmer Når alvoren er overstået på DTLs generalforsamlinger 9. maj, og ledsagerne er retur fra bl.a. bolighuset MUUBS, er der lagt op til et brag af en festaften. Der er atter rød løber til de festklædte, hvor der blitzes løs, før de går til bords til en tre retters festmenu. Levende lys fra kandelabre, god vin og super underholdning med newyorkeratmosfære fra entertaineren Michael Carøe og hans guldband med blæsere og swingende rytmer – mon ikke der lægges an til dans i nogle hede timer til New York, New York og mange flere hits.

FOR ALLE MEDLEMMER Alle DTL-medlemmer er meget velkomne til generalforsamlingen og de andre arrangementer. Brug hele weekenden til at netværke og genopfriske gode bekendtskaber. Hvis du ikke har modtaget din invitation, så kontakt Lisbeth Hamberg på mail lih@dtl.eu. Sidste frist fredag 10. april.

TUR TIL HERNINGS MØBELMEKKA Ledsagerturen står i møbeldesignets tegn. Mens der er generalforsamling, besøges det topmoderne bolighus MUUBS, billedet, og designhuset Xact. Vi får deres historie, og bagefter shoppes løs blandt de gode DTL-tilbud i dagens anledning. Ledsagerturen slutter med en frokost centralt i Herning.

PÅ PUB AFTENEN FØR Fredag 8. maj har DTL reserveret hele 1. salen på pubben Fox And Hounds på gågaden i Herning til networking og vognmandssnak. Kun adgang for DTLs medlemmer, deres gæster og DTL-ansatte. Nogle drikkevarer er til fordelagtige DTL-priser. Og man kan også booke en plads ved DTL-buffet’en. VI SES!

MARTS 2015

DTL magasinet

49


MIN NYE

NYHEDER TRAILER

TRAILER

Af Finn Bjerremand

Udviklingen af gardintrailerne fortsætter FOTO: RONNI LUNDING NIELSEN

Schmitz Cargobull introducerede for knapt et år siden den første trailer med et valset chassis, som tilmed også er boltet sammen – og nu også med en mere skridsikker bund.

Et kik indenfor i Schmitz-traileren.

S

om den første producent i hele vognindustrien lykkedes det Schmitz Cargobull at udvikle en teknologi, som betyder, at to lange stykker stål kan køres gennem et sæt valser, og efter 6 minutters valsning har man et moderne chassis til en sættevogn. Netop på dette punkt har udviklingen været minimal. De fleste producenter af trailere og påhængsvogne begynder altid med at ”sætte to langvanger sammen”, når der skal bygges en almindelig trailer. Det er dog

50

DTL magasinet

snart fortid i store dele af den globale produktion hos Schmitz Cargobull. I første omgang blev det nye chassis præsenteret til gardintrailere, men med tiden vil chassiset gøre sit indtog overalt. Udviklingen fortsætter Og der udvikles fortsat nye ideer. Schmitz Cargobull har gang i en større ordre på hele 60 nye treakslede gardintrailere til den store flådekunde, FairTrans A/S i Kliplev, hvoraf de 10 stk. er specielt udstyret. De 10 trailere har bl.a. en sær-

lig skridsikker bund, der blev vist for første gang på IAA i Hannover sidste efterår, og som lige nu testes i felten. Bunden er konstrueret med en 28 mm træplade, der klarer op til 7.100 kg trucklast i henhold til DIN EN 283 og belagt med en TÜV-godkendt blå antiskridbelægning, som gør, at det ikke er nødvendigt at bruge antiskridmåtter under godset. På den sidste bundplade i bagenden er der desuden lagt en 400 mm beskyttelsesplade oven på. Som noget nyt har trailerne et såkaldt Octabin certifikat, der er en specifik lastsikringsgodkendelse til transport af sekskantede kartoner, og akselaggregatet er et Rotos SCB kompletaggregat med tre 9 ton SCB aksler med skivebremser. Akslerne er ophængt i SCB-luftaffjedring type MRH 1xKM30 med en individuel akselafstand på hver 1310 mm. og hjulbestykningen omfatter 6 hjul med dækstørrelsen 385/65 R 22,5. Trailerens bremser omfatter et 2-ledet trykluftbremseanlæg, med EBS 2S/2M med stabilitetsprogram, hvor EBS-strømforsyningen sker via et canbussystem af typen ISO 7638 + Can. I affjedringen er der også integreret hæve/sænkefunktion med Auto-Reset funktion. Længden på chassiset er 13620 mm, den indvendige bredde i ladet er 2480 mm, mens den indvendige højde foran og opbygningshøjden begge er 2730 mm. Indlæsningshøjden fra siden i såvel for som bagende er 2650 mm og totalhøjden er foran uden læs 4016 mm og bag uden

læs 4010 mm. Læssehøjden i bag er uden læs 1250 mm. Skammelhøjden er ubelæsset 1130 mm, højden på bagdørene er 2695 mm mens bagdørsbredden er 2480 mm. Den tilladte totalvægt er 39 ton og med en egenvægt på 7,651 ton, udløser det en lasteevne på 31,349 ton. Tripplebogie-trykket må maks. være 24 ton, mens den maksimale tekniske totalvægt på tripplebogien er 27 ton. Kantrammen er konstrueret med en presenningshakprofil, og hele kantrammen er samtidig udstyret med en gennemgående hulsurring. Flexibel lastsikring Der er dog yderligere lastsikringsudstyr i traileren, omfattende Schmitz Cargobull Flexible Lastsikrings-System med 6 tværbjælker og 8 stålbrædder i siden, hvor tværbjælken kan låses fast. Dette lastsikringssystem kan sættes i hvilken som helst position, der kan ønskes så godset også sikres oppe i højden under transporten. Derved opnår man et enormt fleksibelt lastsikringssystem, hvor godset så at sige kan sikres. som man ønsker det, og på en måde der giver mest mening i forhold til godstypen. Det har da også allerede givet bonus med de forbedrede lastsikringsmuligheder. »De første tests har gjort, at vi ofte kan nøjes med at vise certifikatet, og så er traileren godkendt til læsning hos ellers vanskelige kunder,« siger adm. direktør hos FairTrans A/S, Hans F. David. ■


D e n b e D S T e k vA l i T e T T i l m A r k e D e T S l Av e S T e p r i S e r

er Du klAr Til For åreT? 28 m3

34 m3

kæmpe udvalg i asfalt på lager 14 m3

23 m3

24 m3

mASSer moDeller på lAger Til omgåenDe levering DAF XF 510 FTT AS-T 6x4 Trækker ▪ AS Tronic-gearkasse - 12 gear ▪ Hydraulik til trailer ▪ Space Cab ▪ Euro 6

komplet t r æ ka kr. kun

Langtidsleasing fr

* ,5 9 .9 7 1 pr. måned

Kig forbi - vi HAr ALTid KAffE på KAndEn, SupEr Humør og ET godT TiLbud * betingelse af finansierings godkendelse

ko nta k t vo r es

salgsteam: LASTAS

følg os på:

Anders Larsen +45 4018 2222

Jan Bertelsen +45 2228 1514

Ivan Kristensen +45 6039 1651

Jacob Jørgensen +45 6039 1667

Anders.larsen@lastas.dk

Jan.bertelsen@lastas.dk

Ivan.kristensen@lastas.dk

Jacob.jorgensen@lastas.dk

E n e r g i v e j 3 5 | D K - 8 7 2 2 H e d e n s t e d | T l f .: + 4 5 7 219 8 0 0 0 | i n f o @ l a s t a s . d k | w w w. l a s t a s . d k


OVERBLIK ERHVERVSPOLITIK LIGE NU

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Månedens vigtigste branchesager

Stop for chaufførudlån

Trafikstyrelsen vil sætte en stopper for, at vognmænd kan udlåne chauffører til hinanden. Det tager DTL til efterretning. Som led i indsatsen mod social dumping vil regeringen sikre, at alle chauffører herhjemme skal køre på ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, og for at opnå det, skal loven præciseres således, at en virksomheds chauffører skal være ansat i den virksomhed, som vognmandstilladelsen er udstedt til, når der køres

på dansk territorium i en dansk indregistreret lastbil. Det er bl.a. for at undgå, at nogle virksomheder misbruger ordningen til at udlåne chauffører fra udenlandske virksomheder – typisk filialer eller datterselskaber – til at køre herhjemme i danske biler men uden dansk overenskomst. I sit høringssvar til Trafikstyrelsen accepterer DTL, at ordningen ophæves. DTL ser således afskaffelsen af udlånsordningen som et beklage-

Norsk krav om mindsteløn DTLs nære samarbejdspartner Norges Lastebileier-Forbund, NLF, følger i Tysklands fodspor og kræver mindsteløn for al kørsel i Norge. NLF vil have indført en mindsteløn på 157 norske kroner (ca. 135 danske kroner) per time og diætgodtgørelse for alle som kører på norske veje. De

norske vognmænd har – ligesom DTL – i flere år presset på for at få myndighederne til at tage sig af problemer med social dumping, brud på køre- hviletidsbestemmelser, ulovlig cabotage og konkurrence på ulige vilkår. DTL bakker helt op om det norske vognmandskrav

Også fransk mindsteløn Frankrig følger nu i Tysklands fodspor og indfører mindsteløn omfattende både cabotage og internationale transport til og fra Frankrig. Dermed optrappes kampen mod social dumping i Europa. Med den tyske mindstelønslov fra 1. januar og for nylig Norges Lastbileier Forbund (NLF)s ønske om noget tilsvarende i Norge, har banen i noget tid været kridtet op til en voksende national insisteren

52

DTL magasinet

på at sætte hårdt ind over for social dumping. Senest har Frankrig meldt sig med et mindstelønskrav. »Det er forventeligt, at franskmændene ønsker at gå i tyskernes fodspor og kræver mindsteløn. Finder EU-Kommissionen ikke andre måder at regulere området på, har vi wild west-tilstande. Og derfor ser vi selvfølgelig denne type af nationale ordninger,« siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

ligt men nødvendigt element i en bred indsats imod social dumping og sikring af fair og lige konkurrencebetingelser for danske vognmandsvirksomheder. DTL gør opmærksom på, at udlånsordningen også er en dansk særregel, som næppe ville kunne klare en tur hos EU-Domstolen, fordi den er møntet på udelukkende danske virksomheder. Desuden

Regeringen foreslår, at der indføres en lovhjemmel til at kræve, at chaufførvikarvirksomheder fra andre EU-lande i dansk kørsel skal følge de danske overenskomster om løn, overarbejde, feriepenge og pension.

er ordningen et levn fra før indførelsen af en egentlig ordning med chaufførvikarer. Så i stedet for at benytte udlånsordningen kan man anvende chaufførvikarer – i henhold til overenskomsten mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F. I den anledning foreslår regeringen tillige, at der indføres en lovhjemmel til at kræve, at chaufførvikarvirksomheder fra andre EU-lande i dansk kørsel skal følge de danske overenskomster om løn, overarbejde, feriepenge og pension. Der skal også være hjemmel til at kræve den fornødne dokumentation, så aflønningen kan kontrolleres. DTL tager også det forslag til efterretning i lyset af ønsket om at sikre fair konkurrence mellem danske og udenlandske chaufførvikarvirksomheder. I den forbindelse vil regeringen udvide Overenskomstnævnets kompetence til også at omfatte chaufførvikarernes forhold.

Fælles EU-regler om trafikforseelser »EU bevæger sig langsomt men sikkert mod et tættere samarbejde mellem politi og myndigheder for at bekæmpe overtrædelser og snyderi.« Det siger direktør Søren H. Larsen fra Nordic Logistic Association i

Bruxelles i en kommentar til EuropaParlamentets godkendelse af nye regler, der skal sætte ind mod trafikforseelser begået i et andet EU-land, end hvor bilen er indregistreret. Det er næsten syv år efter forslaget første gang blev fremlagt.

Svensk klampning af vogntog Nu kan de svenske politi- og toldmyndigheder tilbageholde lastbil eller vogntog, indtil en bøde er betalt. Muligheden er indført fra 1. marts for køre- hviletidsbøder, men den svenske regering har foreslået, at reglerne udvides til også at omfatte brud på cabotagereglerne. Det ventes indført 1. juli 2015. DTLs søsterorganisation og nære samarbejdspartner Sveriges Åkeriföretag (SÅ) støtter de skærpede regler: »Det er afgørende for den fri konkurrence, at reglerne er

tydelige og forudsigelige. Brud på cabotagereglerne er en trussel mod ordentlige transporter, og det samme gælder brud på køre- hviletidsbestemmelserne. Nu bliver lovgivningen logisk,« siger direktør Rickard Gegö. SÅ er også tilfreds med de skærpede krav til dokumentation, skærpede bøder på op til 40.000 svenske kroner og endelig tilbageholdelsen, klampningen, af vogntoget. DTL-Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard ser det som en kontant og effektiv måde at sikre, at alle i transportkæden overholder reglerne.

MARTS 2015


Vil du have flere kunder? Få reklame på din vogn! Råb op så du ses i trafikken.

Bilreklame

1650,-

Fra

Ekskl. moms

Visitkort minireklame

5550,-

500 stk - 4 sider

Fra

Ekskl. moms

Ekskl. design og layout Priseksempel

50 T-shirts med logo *

Pr. stk.

55,-

Ekskl. moms int l ta et m inimumsan

Få vores prisliste – ring med det samme! Når du vælger AdMad Grafisk vælger du også: Et fullservice reklame og grafisk hus. Rådgivning i grafisk produktion og reklame. Professionelt montageværksted. Uddannede montører. Kun brug af langtidsholdbare kvalitetsfolier. God service og fuld garanti.

*Ekskl. opstart kr. 235,- og ved et-farvet logo max 10x5 cm

AdMad Grafisk er dit fullservice reklame, tryk og web-bureau


12. SÆSON AF TRAFIKKAMPAGNE

Her flytter DTLs regionskontor Syd ind.

Region Syd i kontorfællesskab med FDL DTL – Danske Vognmænd Region Syd og foreningen Frie Danske Lastbilvognmænd, FDL, får fælles kontor i Vejle. Det sker senest pr. 1. juli i år på FDLs nuværende adresse på Danmarks Transport Center Vejle. Sammenflytningen sker efter en grundig vurdering hos både DTL og FDL af, hvordan man kan få mest ud af at have fælles faciliteter. »DTL har mange fælles interesser med FDL, og der er enighed om, at der kan være en synergieffekt i at løse vores forskellige sekretariatsopgaver fra samme adresse,« siger adm. direktør Erik Østergaard. Han understreger, at der er tale om en rent administrativ

øvelse. DTL og FDL vedbliver organisationspolitisk at være to foreninger. Bestyrelsen i DTL Region Syd har godkendt nedlukningen af kontoret i Kolding og overgangen til at drive fælles kontor med FDL på DTC i Vejle fra 1. juli. Det blev også godkendt, at kontorlederstillingen i Region Syd nedlægges samtidig med flytningen. Der søges nu efter en konsulent til Region Syd til det nye kontor. Konsulenten og øvrige DTL-medarbejdere på kontoret kommer til at referere til chefkonsulent Frank Davidsen, der i dag er overordnet leder for regionskontorerne i DTL – Danske Vognmænd.

FOTOS: FINN BJERREMAND

I ugerne 16-22 besøger kampagnen ’Trafiksikkerhed i Øjenhøjde’ skoler i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Henover foråret og sommeren kan du desuden møde kampagnen ved følgende arrangementer: Trafiklegepladsen i Fælledparken i København 9. april. Overborgmester Frank Jensen åbner kampagnesæsonen. Elever fra Nyboder Skole undervises. Erhvervsskolen Tradium (Ring Djursland) 20. april. Elever fra Kolind Centralskole undervises. Falck Dagen på Egeskov Slot 1. august. Kampagnen underviser skolebørn i 2. til 4. klasse i, hvordan de orienterer sig i trafikken og bliver set af lastbilchaufførerne. Kampagnen drives af DTLDanske Vognmænd, 3F's Transportgruppe, OK, Danske Fragtmænd, Volvo Lastbiler, Børneulykkesfonden og Codan Skadesstop. Fra 2003 til 2014 er 86.000 skolebørn blevet undervist.

FOTO: FINN BJERREMAND

Navne NOTER

THYs TRANSPORTMAND NR. 1, Egon Sørensen, har valgt at træde tilbage fra sine tillidsposter, og det blev markeret ved en særdeles velbesøgt reception 28. februar på Hotel Limfjorden i Thisted, hvor der bl.a. var taler af FDLs formand Christian Jensen, Svend Heisselberg og borgmester Lene Kjelgaard Jensen. Der var op til flere DTL-formænd med til at hylde Egon, den nuværende Martin Danielsen og de to eksformænd, Jørgen Egeskov og Kaj Nielsen. Her får Martin Danielsen sig en sludder med hædersgæsten, og på det andet billede beretter Svend Heisselberg om ”trafikmafiaens” oplevelser med Egon. Receptionen blev holdt efter generalforsamlingen i Thy Vognmandsforening, hvor den hidtidige næstformand Mark Kristensen afløste Egon som formand, mens Per Kappel blev ny næstformand. Læs mere om generalforsamlingen i næste nummer.

54

DTL magasinet

MARTS 2015


FOTO: FINN BJERREMAND

VELKOMMEN TIL DANPO

Konkurrencedeltagerne er i gang med fejlfinding på computerne.

De bedste under tidspres

FOTO: JESPER ILSØ

Scania har afholdt dansk mesterskab for værkstederne, og vinderne af Top Team finalen blev holdet fra Scania værkstedet i Fredericia. Det var sammenlagt 70 års Scania-erfaring, grundig forberedelse og et fantastisk teamwork, som gav sejren, oplyser Scania. Næste mål er Europamesterskabet. Scanias Top Team-konkurrence skal inspirere og motivere Scanias værkstedspersonale til at dygtiggøre sig. Scania lastbilerne er i dag stopfyldt med teknologi, og det er vigtigt, at mekanikerne ved præcis, hvordan de skal diagnosticere bilerne og løse problemerne med det samme. Til den danske finale, som blev holdt hos Scania i Vejle, skulle deltagerne igennem otte stationer, hvor de bl.a. blev testet på systemkendskab, paratviden, systematisk fejlsøgning og teamwork. Og som noget nyt var også viden om sikkerhed og sundhed på programmet. På alle stationerne var deltagerne udsat for tidspres. De skulle fejlfinde og løse fejlene på under 20 minutter.

Landets største fjerkræsslagteri Danpo A/S’ transportafdeling har netop meldt sig ind i DTL – Danske Vognmænd for at kunne holde sig opdateret om nye regler, love og andre forhold for transportørerne. »Vi vil gerne holdes ajour med, hvad der sker af interesse for især dyretransportørerne og trække på ekspertisen hos DTL Dyr. Men vi har også fået værdifuld bistand fra DTLs kontor i Kolding, da vores lastbiler blev indkaldt til køre- hviletidskontrol. Takket være den hjælp fik vi styr på sagerne,« forklarer transportchef Allan Risom. Danpo insourcede sine transporter for halvandet år siden, og

transportafdelingen har i dag 22 chauffører til 14 trækkere og 18 trailere, som dagligt transporterer ca. 200.000 kyllinger fra landmænd på Fyn og i Jylland til slagteriet i Aars. Herudover har Danpo fem mandskabsindrettede lastbiler med hver fire medarbejdere til indfangning af kyllinger hos landmændene.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER DTL Dyr Danpo A/S Ågade 2 7323 Give Kjøbenhavns Vognmandslaug A.F. Nyhuus A/S Køgevej 227 2635 Ishøj

Skørping-Arden Vognmandsforening Lagergaard transport ApS Udflyttervej 14 9574 Bælum Søren Pedersen Transport ApS Follingsvej 2 9200 Aalborg SV

Sydøstjyllands Vognmandsforening Bjørkwin Thermo Transport No. ApS Nordjysk Vognmandsforening Kildevej 6 Frank Nedergaard Transport ApS 6900 Skjern Tusbrovej 10 9330 Dronninglund Thy Vognmandsforening SOS Dansk Autohjælp, Thy Mors ApS Korshøjvej 1 7700 Thisted 3x53 Transport A/S Baldershøj 36F 2635 Ishøj

Hvad du bør vide som affaldsindsamler 70 DTL-vognmænd fra København og hele det sjællandske område fra syd til nord mødte frem 4. marts hos TEC på Avedøre Holme for at høre nærmere om de nye regler om affaldstransport og –indsamling. De ville bl.a. høre om den nye prøve, som alle såkaldte indsamlere af affald skal have bestået senest 1. juli i år. Mødet for de affaldsindsamlende vognmænd var sat i stand af DTL Region Øst og Kjøbenhavns Vognmandslaug, og det faglige indhold sørgede DTL-konsulent og sekretær i Danaffald, Lisbet Hagelund for. Hun orienterede om indholdet af

MARTS 2015

den særlige indsamleruddannelse, der leder frem til indsamlerprøven. Og – som DTL-konsulent Jesper Ilsø rapporterer – så var der stive ører og stor spørgelyst fra tilhørerne. Det er svært stof. De ville især vide mere om forskellene på, hvornår man betegnes som indsamler, som blot transportør eller som begge dele. En del ville gerne vide, hvordan man kan nøjes med at være transportør og derved slippe for de mange indberetninger. »Er efterspørgslen til stede, så arrangerer vi gerne endnu et møde om affaldsreglerne,« siger Jesper Ilsø.

NYE MEDLEMMER TIL DTLs ARBEJDSGIVERFORENING SOS Dansk Autohjælp, Thy Mors ApS Korshøjvej 1 7700 Thisted

DTL magasinet

55


FÆLLESSKABET HAR BRUG FOR DIG DTL-Danske Vognmænd er et stærkt fællesskab af frie, selvstændige vognmænd. Vi synes, du skal være med. DTL-vognmanden har forstået værdien af en fælles organisations slagkraftighed, når rammebetingelserne for erhvervet og den fair konkurrence skal sikres – både på Christiansborg og i Bruxelles. Vores vognmænd ser det som en investering. Og som en forsikring i deres daglige arbejde og deres virksomheds fremtid. Det er ikke tilfældigt. Det er en investering i fremtiden og muligheden for at få succes som vognmand - på ordentlige og fair betingelser. Og en forsikringsordning der står klar med juridisk og praktisk bistand, når virkeligheden på vejene gør knuder, når bureaukratiets mølle maler - og når erhvervet undergraves af social dumping. DTL-Danske Vognmænd er et stærkt fællesskab for hårdtarbejdende, frie og selvstændige vognmænd. Vi står sammen om at skabe resultater for den danske vognmandsbranche. Og for den enkelte vognmand. Og vi gør det i en stærk alliance med gode samarbejdspartnere, som giver vores medlemmer fordele. Fordele der er så solide og kontante, at de reelt betaler kontingentet hjem. De fordele og det fællesskab kan du få adgang til.

Meld dig ind i DTL-Danske Vognmænd.

KONTAKT OS PÅ DTL@DTL.EU ELLER RING TIL PIA VILLEKJÆR NIELSEN PÅ 2238 2472

SOM DTL-MEDLEM FÅR DU MEDLEMSFORDELE OG SYNLIGHED: FØLG DTL PÅ

LINKEDIN FØLG DTL PÅ

FACEBOOK

WWW.DTL.EU

Dtl magasinet marts2015  
Dtl magasinet marts2015  
Advertisement