Page 1

DTLmagasinet

01 | JANUAR 2015 | 17. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A NDEN S H V ER D A G

OLIESELSKAB OG VOGNMAND

strides om regning på 111.000 kroner efter kortfalskneri VALG KAN BANE VEJEN

for vejpoliti efter tysk model ARTIKEL

LÆS OM

DANMARKS FARLIGSTE ARBEJDSREDSKAB

LAVERE OLIEPRIS SPARKER VÆKSTEN OP PLUS

Ny DTL-analyse spår mere gang i hjulene herhjemme

TEST AF IVECO TRAKKER DTL magasinet

1

TYSK MINDSTELØN | 13 REGISTRE | XXL-TRANSPORTER | GENERALFORSAMLINGER


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Line Sandgreen

Tyskland. Sådan! Og det er vel at mærke det mest EU-positive land og økonomisk mest magtfulde land i euro-zonen, som tager initiativet. Betydningen kan næppe overvurderes. Dels er det åbenlyst, at kampen mod ulovligheder og social dumping på transportområdet nu har fået en magtfuld allieret i den tyske regering. Dels er det før set, at hvad Tyskland gør, har tendens til hurtigt at blive dét, EU ender med at gøre. Jo, nok med lidt forsinkelse. Og nok med lidt bortforklaringer og omveje. Men Tyskland får gerne sin vilje. Så mon ikke den tyske enegang ender med at bære igennem – også denne gang. Det skaber så også en ny præcedens for, hvad vi som enkelt lande kan gøre. For nok har vi ikke mindsteløn i Danmark men kollektivt forhandlede overenskomster. Men vi har godskørselsloven, som kræver den overenskomstforhandlede løn overholdt. I realiteternes verden er det vist det samme. Og dermed har Danmark nu fået en mulighed for at gøre det samme som tyskerne: At kræve den danske lovgivning overholdt ved kørsel i Danmark – det vil sige: Danske løn- og overenskomstforhold skal overholdes, når man kører indenfor de danske grænser. Det sætter jo konkurrencesituationen helt, helt anderledes. Jeg tror, at den tyske beslutning kan vise sig at være den selvstændigt vigtigste beslutning for bekæmpelsen af den sociale dumping, vi er vidner til på vores område. Derfor er den tyske beslutning en gave til både tyske chauffører og til de danske virksomheder, der i årevis er blevet truet på deres brød af lavtlønschauffører og virksomheder med omgåelse af danske løn- og overenskomster som forretningsmodel. Efter min bedste overbevisning vil vognmænd og chauffører i højtlønslandene Sverige og Norge – vores gode allierede i NLA – også finde grund til glæde og optimisme ovenpå den tyske beslutning.

DTL magasinet

GODE ERFARINGER. Fragtmand Jesper Nørgaard har pillet klistermærkerne af MAN’en om forsøget med dobbeltdæk-systemet HyliFlex fra Lavmands A/S: »Det har bestået eksamen, og vi fylder lastbilen op til noget nær totalvægten.«

8 KAMERAER OP. Her er de nye kameraer, som Vejdirektoratet har sat op ved Padborg for at teste pålideligheden af registreringen af lastbilernes nummerplader. Udstyret skal gøre kontrollen af ulovlig cabotagekørsel mere effektiv.

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: DG Media as Telefon: 7027 1155 e-mail: epost@dgmedia.dk Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: npc-grafikom a/s Papir: Holmen Ideal Gloss Kontrolleret oplag: 3.410 Abonnement kr. 445,ekskl. moms.

ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

2

20

FOTO: LARS WITTROCK/ SCANPIX

Det har – hos nogle – vakt ramaskrig, at Tyskland har indført en mindstelønssats for kørsel for fremmed regning i Tyskland, uanset om chaufføren er tysk eller ej. Set med DTL-Danske Vognmænds briller har den tyske lov to forhold, vi skal forholde os til: Først – det praktiske: Det skal naturligvis hurtigst muligt afklares, og der skal findes en pragmatisk løsning på, hvordan danske vognmænd og chauffører skal forholde sig, når de kører i Tyskland. Hvilken form for dokumentation og reel mulighed for retvisende dokumentation osv. Vi har bedt Trafikstyrelsen om at få de nødvendige afklaringer på plads, og styrelsen har henvendt sig til de tyske myndigheder. Det burde i princippet være en formsag, da danske løn- og overenskomstniveauer ifølge godskørselslovens § 6 er markant højere end denne tyske mindsteløn. Så chauffører på dansk løn kommer ikke i nærheden af det nye tyske ”bundniveau” – hvis man ellers har orden i sin danske butik. Det andet er det politiske: Tyskland har med loven om en mindsteløn også for udenlandske chauffører og vognmænd kastet sig ind i kampen mod social dumping, og initiativet er et benhårdt forsøg på at få dæmmet op for underbetalte østchauffører. Men det er mere end det. Det er reelt også en sjældent set politisk enegang i EU. Én nationalstat kræver nu et nationalt og ved lov besluttet niveau for lønnen, og pålægger alle andre lande at leve op til det, hvis de vil operere i

FOTO: PER DAUGAARD

Stærkt tysk udspil mod social dumping

FOTO: PER DAUGAARD

LEDER

22 13 REGISTRE. Staten holder godt øje med dig. Som vognmand er du med i op til 13 forskellige registre. Se hvor det er, du er registreret, og hvad staten vil have i gebyrer for ”ulejligheden”.

JANUAR 2015


INDHOLD Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Nummerpladegenkendelse i gang . . . . . . . . . . . . 8 Sagt og skrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 DTL-analyse af 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Interview med transportordfører Kim Christiansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tysk mindsteløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Vognmand stævnet af Shell for 111.000 kroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 International indsats mod dieseltyverier . . . . . 16 Min nye køletrailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Mig og min lastbil: Fragtmand Jesper Nørgaard og hans MAN med HyliFlex . . . . . . . 20 Vognmænd står i 13 registre . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Test af VW Crafter varebil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 It-samarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 FOTO: JOHN LARSEN

Test af Iveco Trakker entreprenørbil . . . . . . . . . . 26 Svensk analyse viser gevinster ved XXL-transporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 DTL foreninger til generalforsamlinger . . . . . . . 30 Nye hjælpemidler til at holde styr på køre- hviletiderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Optakt til konkurrencen Årets Transportvirksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Danmarks farligske arbejdsredskab . . . . . . . . . . 34 EU-typegodkendelser skudt forbi, mener foreningen SKAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 14 KORTFALSKNERI. 3x34-vognmand Kim Neumann, Amager, er blevet stævnet af Shell for 111.000 kroner. Han nægter at betale regningen, der skyldes et kortmisbrug i Sverige. DTL er gået ind i sagen, fordi olieselskabets krav er alt for vidtrækkende.

Danske opbyggere har hverken økonomi eller et kundegrundlag til at få EU typegodkendelser på deres køretøjer.

JANUAR 2015

SKADS DIREKTØR THOMAS KREBS

SIDE 34

Forsidefoto: VOLVO TRUCKS

DTL magasinet

3


AFFALDSINDSAMLERE TIL EKSAMEN

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Transportører, der er indsamlere af affald, skal bestå en såkaldt Indsamlerprøve inden 1. juli i år. Og de, der ikke tidligere har været affaldsindsamlere men starter aktiviteten i løbet af i år, skal aflægge indsamlingsprøven, inden aktiviteten går i gang. Uddannelsesmaterialet ligger på Miljøstyrelsens hjemmeside. Selve prøven kan aflægges hjemmefra på computeren. Når du vil aflægge prøven skal du logge dig ind Affaldsregistret med din virksomheds erhvervs Nem ID og tage prøven. Herefter har du fem minutter til at begynde prøven, som består af 25 spørgsmål, hvor du skal vælge mellem fire mulige svar. For at bestå prøven skal du besvare mindst 20 spørgsmål korrekt. Det koster 1.600 kroner at tage prøven. Når prøven er bestået tilsendes et indsamlerbevis på mail som en PDF.

Historisk få trafikdræbte Vejdirektoratets prognoser tyder på, at antallet af trafikdræbte danskere ender på lige omkring 170. Et fremskridt i forhold til 2013, hvor 191 mennesker omkom i trafikken. Samtidig ser det ud til at blive i nærheden af rekordåret 2012, hvor der var 167 trafikdræbte - det laveste tal, siden man begyndte at føre statistik på området. Fremgangen skyldes mange indsatser. Der er bl.a. kommet skærpede straffe for spritkørsel, vejene er blevet mere sikre, politikontrol får flere til at overholde fartgrænserne, ny sikkerhedsteknologi gør bilerne mere sikre, og målrettede kampagner er med til at ændre trafikanternes adfærd. Færdselssikkerhedskommissionen har det mål, at vi i år 2020 skal ned på maksimalt 120 trafikdræbte om året. Så der skal stadig nye indsatser til. Bl.a. vil politiet fortsat have fokus på for høj fart, uopmærksomhed, spritkørsel og brugen af sikkerhedssele. Især høj fart bliver et højt prioriteret område. Antallet af dræbte ved højresvingsulykker er også lavt, så vidt vides er kun én person omkommet i 2014.

4

DTL magasinet

FOTO: GLS

NYHEDER DE KORTE

Den voksende e-handel får konsekvenser. Det er til debat på TØFs godskonference 4. februar.

Transporteksperter diskuterer voksende e-handel Transportøkonomisk Forening, TØF, holder sin logistik- og godskonference 2015 på Børsen onsdag 4. februar med fokus på den voksende e-handel. Debatten skal bl.a. dreje sig om, hvordan mere og mere handel på internettet vil forandre logistik- og distributionsmarkedet. »Jeg ser frem til at høre om den fremtid, e-handelen vil bringe og konsekvenserne for transportbranchen. I DTL ser vi det som et meget spændende vækstmarked. Så vi er også meget tilfredse med, at netop kurér- og varebilsvognmændene har ønsket at oprette en specialforening i DTL. Jeg ser også frem

til at blive klogere på andre trends, som bl.a. professor Rod Franklin fra det tyske Kühne Logistics University vil give sit bud på,« siger DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm, der selv er tovholder på eftermiddagens seance, ”Trends inden for logistik – og sektorens økonomiske betydning”. Der er flere andre indlæg om bl.a. forretningsmuligheder på nye markeder, nye it-løsninger og branchens finansieringsmuligheder. Konferencen slutter af med en paneldebat med transportpolitikere. Tilmelding til konferencen senest 29. januar.

Pulje penge til biogas Energistyrelsen har netop uddelt knap 10 mio. kroner til fremme af biogas i den danske transportsektor. Pengene uddeles til infrastruktur, lastbiler og busser. Forventningen er, at puljen resulterer i 50-100 nye tunge gaskøretøjer over de næste tre år. Målet er mere fossilfri energi, hvor biogas meget vel kan være et af de drivmidler, der skal erstatte diesel og benzin. Fem projekter får støtte. Pengene vurderes at være en nødvendig starthjælp til projekterne, som vil resultere i fire nye offentligt tilgængelige gastank-

muligheder og udvidelse af yderligere to eksisterende stationer. Samlet bidrager det betydeligt til det nationale net af gastankstationer i Danmark. Et af projekterne er en gastankstation ved Vestforbrændingen, der gør det muligt for, at en stor del af renovationskørslen i hovedstadsområdet kan overgå til gasdrift. Tankstationen betyder også, at anden tung transport får mulighed for at skifte til gas, da de nu får en strategisk vigtig tankmulighed. Sidste runde af puljen ventes udmøntet i slutningen af året.

JANUAR 2015


Transport

I Vi skal skabe værdi for vores partnere. I hverdagen og på bundlinjen Hos Codan mener vi, at det skal kunne betale sig at være rigtigt forsikret. Ikke bare hvis uheldet er ude, men også i hverdagen. Vi ved fra vores transportkunder, at fordele som reparation af stenslag på stedet og rådgivning af branchekendte servicefolk kan være mange penge værd hen ad vejen. Og at særlige tilbud som vores skadeforebyggende service kan måles direkte på bundlinjen.

07.14. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl. Der dækkes med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Du kan se de fulde forsikringsbetingelser på codan.dk.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan gøre din virksomhed bedre kørende, så aftal et møde på 33 55 50 50. Du kan også læse mere på codan.dk/transport.

codan.dk


NYHEDER DE KORTE

Mere aerodynamiske førerhuse fra 2022 Midt i december nåede EUs Ministerråd og Europa-Parlamentet til enighed om en revision af direktivet om vægt og dimensioner. Det skete efter seje forhandlinger om ikke mindst reglerne for mere sikre førerhuse. Man er bl.a. nået til enighed om, at nye og mere aerodynamiske førerhuse skal leve op til nogle sikkerhedskrav, og at de vil kunne komme i brug i ca. 2022.

Firehjulstrækkeren er til det krævende terræn.

FOTO: VOLVO TRUCKS

Undgå momsoverraskelser Hvis man sælger transportydelser uden moms til kunder i andre EU-lande, så er det et krav, at kunden har et gyldigt EU-momsnummer. Det er transportørens pligt løbende at validere kunders momsnumre for at sikre, at de er gyldige. SKAT har stor fokus på denne validering. Sker det ikke, er der risiko for, at SKAT vil efteropkræve 25 procent dansk moms på de leverancer, hvor dokumentationen ikke har været god nok. PricewaterhouseCooper, PwC, har udarbejdet et momsvalideringsværktøj, så man nemt og hurtigt kan validere EU-kundernes momsnumre på én gang.

Billigere administration PensionDanmark har fra årsskiftet sænket medlemmernes administrationsbidrag til 336 kr. Det er en reduktion på 10 pct. sammenlignet med 2014, og dermed er administrationsbidraget reduceret med samlet 15 pct. over de seneste to år. »Vi er glade for igen at kunne hakke en pæn del af administrationsomkostningerne, som i forvejen er blandt de laveste i branchen. Det betyder, at en endnu større del af medlemmernes indbetalinger går til opsparingen i stedet for til administration,« siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Volvo FL med 4x4 Volvo FL fås nu i en firehjulstrukket version, der nok skal komme frem på de glatte, stejle og ujævne veje. 4x4 lastvognen er et specialkøretøj til både bytrafik og i mere krævende miljøer – eller som servicebil i grusgrave og på byggepladser. »Mange af vores kunder arbejder i områder, hvor vejret og vejforholdene hurtigt kan ændre sig. Den firehjulstrukne Volvo FL kan udføre opgaver, som tidligere måske krævede en anden lastvogn ved udfordrende kørselsforhold,« siger Pernilla Sustovic, segmentsansvarlig for distribution hos Volvo Trucks.

Vognen manøvrerer også godt i grusgrave eller på byggepladser i snævre bymiljøer. Og med en totalvægt på op til 16 ton har den både stor lastkapacitet og kan bruges med fx sky-lift, betonkanon eller kran. »Forskellen er det høje chassis, som giver en øget frihøjde på cirka 6 cm foran og 10 cm bag. Det højere chassis giver også en øget frigangsvinkel på 25 grader, så lastvognen lettere kan komme op af grøfter og dybe hjulspor,” fortsætter hun.

BILLIGERE SCANIA-RESERVEDELE Scania har gjort det mere attraktivt at købe originale reservedele. Prisen på mere end 100.000 reservedele er sat ned. Igennem to år har en gruppe Scaniamedarbejdere analyseret og dokumenteret det danske markeds prissætning på både originale og uoriginale reservedele til lastbiler og busser for at gøre Scanias reservedele langt mere konkurrencedygtige. »Mange kunder mener, det er en god forretning at købe billigere, alternative reservedele, fordi de ved første øjekast sparer penge, men anvendelse af originale reservedele er vigtig for vognmænds

driftsøkonomi og driftssikkerhed,« fortæller reservedelschef Ole Jørgensen. »Hos Scania ved vi, at det ikke kan betale sig at købe uoriginalt. Oftest får man, hvad man betaler for. Ved køb af alternative reservedele er der risiko for, at man ikke ved, hvad man køber. Om delen efterlever Scanias krav til driftssikkerhed, kvalitet, funktion og trafiksikkerhed kan være tvivlsomt, og efterlader kunden med risiko for unødige nedbrud og funktionsforstyrrelser. Og det koster både i tid og penge,« fortsætter han.

Støtte til projekt med lettere lufttanke Midler fra puljen til forsøg med energieffektive transportløsninger går nu til et projekt med lettere lufttanke til tunge køretøjer. De nye tanke er af termoplast og mindsker lastbilernes egenvægt. Det er virksomheden HBN Teknik, der

6

DTL magasinet

har udviklet en serie lufttanke i glasfiberforstærket termoplast til tunge køretøjer. Plasttankene er væsentligt lettere end gængse lufttanke i stål. Termoplast-tankene er op til 60 procent lettere end ståltanke og op til 10 procent lettere end tanke i

aluminium. De er tillige mere modstandsdygtige over for tæring. Ved at spare på egenvægten bliver det muligt at transportere mere på ladet eller i tanken. Det kan give effekt på både brændstoføkonomien og på CO2-udledningen.

JANUAR 2015


MAN TGX EfficientLine 2 Sparer dig nu for endnu mere. 6,57% for at være præcis. MAN kann.

Normalt ligger det ikke til os, men i dette tilfælde er vi tilfredse med mindre – og vi er stolte over det. Officielle målinger, foretaget af TÜV viser at MAN EfficientLine 2 bruger præcis 6,57% mindre brændstof end sin allerede meget sparsommelige forgænger. Med TopTorque forøgelse af drejningsmomentet i de to højeste gear, det GPS-styrede EfficientCruise og den automatiserede MAN TipMatic®2 samt flere andre brændstofbesparende løsninger forvandles EfficientLine 2 til en forbrugs-mester Se hvad ellers MAN kann på www.man.dk

MAN kann.


NYHEDER POLITIK

FOTO: PER DAUGAARD

SAGT & SKREVET BLIVER NØDT TIL AT LYTTE Kommissæren bliver nødt til at lytte. Ellers har hun ingen mulighed for at få det igennem. Det ved vi fra tidligere sager, for så bliver parlamentet stødt på manchetterne. EUROPA-PARLAMENTARIKER OLE CHRISTENSEN (S) I POLITIKEN OM SPØRGSMÅLET OM SOCIAL DUMPING, SOM VAR FRAVÆRENDE I KOMMISSIONENS UDSPIL TIL REGULERING AF TRAFIKSIKKERHED OG EN RÆKKE ANDRE LOVOVERTRÆDELSER.

ER NØDT TIL AT STJÆLE Disse kameraer holder øje med lastbilerne.

Nogle østeuropæere er nødt til at stjæle. Jeg hører om nogle, der er her meget længe ad gangen. De kan ikke leve at det de tjener. Står de uden penge og kan ikke komme hjem, hvad gør de så? I min verden er de nødt til det. BO ALSTRUP LARSEN, VOGNMANDSFIRMAET KELD LARSEN, I LASTBIL MAGASINET OM DIESELTYVERIER.

STRIDER MOD DEN FRIE BEVÆGELIGHED Tyskland er selvfølgelig i sin gode ret til at sætte standarder for løn, men man må jo ikke opbygge barrierer for det indre marked. MEP ULLA TØRNÆS (V) I BØRSEN OM SAGEN OM TYSK MINIMUMSLØN.

INGEN BRO I JULEGAVE Jeg synes det ville være en fremragende for Danmark at få en Kattegatforbindelse. Jeg siger bare, at vi skal se, hvordan beregningerne ser ud, inden man lover en bro i julegave. DEN RADIKALE TRAFIKORDFØRER ANDREAS STEENBERG (R) I BERLINGSKE.

STOP LANGE DYRETRANSPORTER Kortere transporttid er hjerteblod for mig. At vi nu kan danne fælles front betyder, at vi er kommet et skridt nærmere tålelige forhold for dyr på farten. Jeg helmer ikke, før Kommissionen tager dyrevelfærden alvorligt, lytter og ændrer reglerne. FØDEVAREMINISTER DAN JØRGENSEN (S) I BT, SOM ARBEJDER FOR, AT DER INDFØRES EN TIDSGRÆNSE PÅ OTTE TIMER FOR TRANSPORTER AF SLAGTEDYR.

Kameraer på plads Vejdirektoratet har sat kameraer op til test af nummerpladegenkendelse på Sønderjyske Motorvej - nord for grænsen ved Padborg. Nummerpladegenkendelsen er koncentreret om lastbiler. Vejdirektoratet oplyser, at testen ved grænsen fokuserer på kvaliteten af data, og derfor ses på udstyrets performance mht. genkendelse af nummerplade og nationalitet. Samtidig testes udstyrets pålidelighed i forskelligt vejrlig og i mørke. Der er udstyr i begge retninger på motorvejen ved grænsen. Analysen af data begynder i starten af 2015, og Vejdirektoratet forventer at have en rapport klar i første halvår af 2015. Meningen med udstyr til nummerpladegenkendelse er at gøre kontrollen af ulovlig cabotagekørsel mere effektiv. Der er også test i gang på Hillerødmotorvejen. ■

8

DTL magasinet

EN TILSTÅELSESSAG Det betyder, at andre infrastrukturprojekter må lægges i mølposen i mange år, fordi regeringen har brugt revl og krat af penge og mere til. Det er en tilståelsessag, at regeringen har igangsat et stort projekt med en luftig finansiering og efterlader regningen til kommende regeringer. SKATTEORDFØRER TORSTEN SCHACK (V) I BØRSEN OM, AT EN FRIT FALDENDE OLIEPRIS BORER HUL I REGERINGENS TOGFOND.

ET GODT INITIATIV Skal Danmark ikke være mere skævt, end det er i forvejen, er det et rigtigt godt forslag. Det er et godt initiativ fra en rød regering. VOGNMAND POUL JØRGENSEN, HERNING, I LASTBIL MAGASINET. HAN GLÆDER SIG OVER ET INITIATIV OM BEDRE MOBILDÆKNING I YDEROMRÅDER, SOM REGERINGEN HAR PRÆSENTERET SOM DEL AF EN DIGITAL VÆKSTPLAN.

JANUAR 2015


Nu ændrer vi dramatisk på mere end

100.000 originale Scania reservedele.

Men det er altså kun din bundlinje, der kommer til at mærke forskellen. På æresord.

Original Scania fjederbremsecylinder

Original Scania fjederbremsecylinder

Gammel pris 3.995,­

Ny pris 1.995,-

1. januar 2015 faldt priserne dramatisk på mere end 100.000 originale Scania reservedele. Det er ikke kun Scanias autoriserede værksteder og service­ aftaler, der er spitzenklasse. Scanias originale reservedele er udviklet, testet og optimeret specielt til din Scania. Har din lastbil brug for en ny reservedel, kan du være sikker på altid at få den seneste version af originale Scania reservedele. Du har 12 måneders reklamationsret i hele Europa og sikkerhed for optimal brændstoføkonomi, komfort og driftsikkerhed. Alle elektroniske komponenter er kompatible med Scanias originale diagnose­ og styresystemer og du får garantidækning [inkl. følgeskader], i hele Scanias verdensomspændende forhandlernet. Gør noget originalt. Kontakt dit lokale Scania værksted. www.scania.dk/findscania

Originaler lever længere


ØKONOMI ANALYSE Af Morten Pernø, DTL-økonom

ARKIVFOTO: MERCEDES

Transportbranchen nyder godt af en forbedret økonomi, hjulpet godt på vej af et kraftigt fald i energipriserne siden efteråret, en fortsat historisk lav rente og inflation samt en kraftig stigning i dollarkursen siden sommer.

Faldende oliepriser

giver væksten et spark opad DTL har kigget i en række barometre for at vurdere økonomien. Der er håb forude for de danske vognmænd - men fortsat også usikkerhed

Å

ret 2014 bød på usikkerhed, svækket tillid og nedjustering i vækst og nøgletal på vigtige danske eksportmarkeder. Det på grund af skærpet international uro og en stærkere usikkerhed om opsvingets styrke i en række eurolande. Og fald i Nordsøolie- og -gasproduktionen. Danmarks Statistiks konjunkturbarometre viser, at transporterhvervets ganske positive vurderinger først på året 2014 af udviklingen i omsætning, beskæftigelse og forretningssituation klingede af som året gik. Også de vigtige kunder i industrien blev meget negative i lighed med byggeriet.

10

DTL magasinet

Til gengæld er antallet af konkurser i vejgodstransporten iflg. Danmarks Statistik faldet til niveauet før krisen. Analysevirksomheden Transport Intelligence vurderer, at europæisk vejgodstransport kun voksede med beskedne 1,5 procent i 2014, men man ser mere optimistisk på situationen frem til 2017. Moderat fremgang i udsigt Der er også lys i mørket for dansk økonomi og dermed også for vognmændene. Ifølge Danske Banks seneste prognoser var væksten i Danmark for første gang siden 2011 beskeden positiv sidste år. Den har nu været positiv i fem kvartaler, og en eksportfremgang indikeres i 4. kvartal på grund af en tysk bedring. Desuden indikerer bankens europæiske speditørindeks stilstand i de transporterede godsmængder indtil nu, men håb om svag vækst i de kommende par måneder. Beskæftigelse og boligpriser er steget siden 2013, og detailomsætningen er også steget lidt på det seneste. Læg til at en Børsen-undersøgelse fra december 2014 viser større optimisme blandt danske topchefer i sidste kvartal.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, IMF og OECD venter en dansk vækst på 1,4 procent i år. Det er lidt mere end Nykredits 1,2 og Nordeas 1,3 procent. Til gengæld er Danske Bank og Nationalbanken lidt mere optimistiske med 1,6 og 1,7 procent. Ifølge den internationale transportorganisation IRUs vejgodstransportindeks vil væksten i godsmængder, BNP og nyregistreringer af lastbiler i år nærme sig EUs, Norges og Tysklands, men noget under Sveriges og Storbritanniens. Så tendensen er klar. Tillige ventes det, at væksten vil tiltage i styrke i de kommende år primært drevet frem af et øget privatforbrug. Der er dog ikke udsigt til voldsom fremgang, da verdensøkonomien vil opleve et svagt og ulige fordelt opsving, som er stærkere i især USA end i Europa. Billigere energi Økonomien hjælpes godt på vej af et kraftigt fald i energipriserne siden efteråret, en fortsat historisk lav rente og inflation samt en kraftig stigning i dollarkursen siden sommer. Det gavner både dansk forbrug, produktion og eksport ved at sænke

priserne på brændstof og opvarmning i ind- og udland og på danske varer i udlandet og øge reallønnen. Varigheden af dette er dog usikker – Danske Bank venter en svagt stigende oliepris og inflation gennem 2015 og 2016. Omvendt venter markederne ifølge Nationalbanken uændret rente i Europa frem til 2018. Og den europæiske centralbank vil sandsynligvis snart iværksætte støtteopkøb af statsobligationer, da eurozonens vækst hæmmes af deflation. Effekten af disse opkøb kendes dog endnu ikke. Trods høj forbrugertillid har privatforbruget haft svært ved at komme i gang. Danske Bank påviser lidt fremgang i forbruget sidste år, mens Danmarks Statistiks december-tal viser, at forbrugerne stadig og i værre grad end i det seneste halvår ikke anser det for fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder. Udviklingen afhænger også af de græske og spanske valg i år, evt. græsk udtræden af euroen og dansk deltagelse i den europæiske bankunion. Der er også en afmatning i den kinesiske økonomi. Trods de gode takter er der derfor fortsat en del usikkerhed forbundet med udviklingen. ■

JANUAR 2015


Du må godt ta’ os for

pengenes skyld.

Men gør det for kvaliteten.

Original Scania fjederbremsecylinder

Original Scania hovedgearkasse omb.

Gammel pris 3.995,- Ny pris 1.995,-

Gammel pris 70.700,- Ny pris 54.800,-

Original Scania hyttestøddæmper

Original Scania turbo omb.

Gammel pris 1.440,- Ny pris 1.070,-

Gammel pris 10.200,- Ny pris 7.570,-

1. januar 2015 faldt priserne dramatisk på mere end 100.000 originale Scania reservedele. Det er ikke kun Scanias autoriserede værksteder og serviceaftaler, der er spitzenklasse. Scanias originale reservedele er udviklet, testet og optimeret specielt til din Scania. Har din lastbil brug for en ny reservedel, kan du være sikker på altid at få den seneste version af originale Scania reservedele. Du har 12 måneders reklamationsret i hele Europa og sikkerhed for optimal brændstoføkonomi, komfort og driftsikkerhed. Alle elektroniske komponenter er kompatible med Scanias originale diagnose- og styresystemer og du får garantidækning [inkl. følgeskader], i hele Scanias verdensomspændende forhandlernet. Gør noget originalt. Kontakt dit lokale Scania værksted. www.scania.dk/findscania

Originaler lever længere


INTERVIEW TRANSPORTORDFØRERNE Af Claus Perregaard

FOLKETINGSVALGET NÆRMER SIG. DTL-MAGASINET HAR TAGET HUL PÅ DEBATTEN OG KONFRONTERER TRANSPORTORDFØRERNE. DENNE GANG DANSK FOLKEPARTIS KIM CHRISTIANSEN.

Valget kan bane vejen

for vejpoliti efter tysk model

ARKIVFOTO: ULRIK OLESEN

Kim Christiansen, DF: »Venstre har været ude med tanker om et egentligt vejpoliti. Dét vil vi sagtens kunne støtte op om. Er der et flertal for dét efter et valg, så er det jo en måde at øge kontrollen på.«

Transportordføreren vil varebils-klondyke til livs

D

TL Magasinet er inviteret på holdbart. Derfor ønsker vi, at der skal være kaffe oppe under loftet på nogle kapitalkrav til folk, der ønsker at køre fragt for fremmed regning.« 4. sal i Christiansborg-fløjen Kim Christiansen løfter hænderne kaldet Provianten. De blotafværgende: lagte bjælker og skrå vægge skaber den »Jeg siger ikke, det skal være 150.000 hyggelige ramme om interviewet med kroner. Men måske 50.000 eller 30.000 Dansk Folkepartis Kim Christiansen. kroner. Men bare så der er noget kapital Først med Kim Christiansens forslag i bagved. Det må ikke blive et rent KlonFolketingssalen om, at godskørselslovens bestemmelser skal udvides til at omfatte dyke, hvor nogen kører i 5-6-8 måneder og vare- og kurerbiler under 3500 kg. så stopper igen, men måske i mellemtiden »Allerede i 2012, da vi behandlede har været med til at lukke én med en godskørselsloven første gang, foreslog vi ordentlig forretning ned, én der kører med at inddrage bilerne under 3500 kg - netop ordnede forhold. Det er egentlig intentiofor at få ordentlige løn- og arbejdsvilkår nen med at bringe det op igen.« også blandt dem, der kører med fragt for Så retter Kim Christiansen søgelyset fremmed regning i de mindre biler. I dag er mod lastbilerne: det sådan, at du kan få et CVR-nr. og købe »Jeg plejer at sige, jeg er ordfører for en bil til 10.000 og skrive ”raket-post” hele branchen. Både dem i ITD, DTL, FDL på siden og så i øvrigt og de ikke-organiserede. Men selvfølgelig køre, som du har opstår der en interessekonflikt, når lyst til for måske ITD på den ene side har meget 60 kroner i timen international transport Om cabotage: eller mindre. Der og vil kunne udnytte De her tre ture på syv er jo desværre cabotagekørsel dage skal også være tre ture eksempler på, at i forbindelse på syv dage. De må ikke bare nogle af dem har med deres omgås ved at hente nogle ”indtægt” på anden internatomme paller i Flensburg vis, og så kan de køre tionale så billigt. Det er ikke ture.

12

DTL magasinet

Det er jo bare en tåbelig implementering af cabotagereglerne i Danmark. Vi så jo gerne, det blev ændret i EU, og dét har vi stillet forslag om, så de her tre ture på syv dage også kun er tre ture på syv dage. Og ikke bare kan omgås ved at hente nogle tomme paller i Flensburg. Grundlæggende kunne man jo have valgt at lave en anden fortolkning i Danmark og så tage slagsmålet med EU. Det har man så ikke valgt. Så selvfølgelig ligger der en interessekonflikt, når DTLs medlemmer primært kører nationale transporter, og de bliver presset på konkurrencen af dem, der kan køre med udenlandske chauffører til helt andre lønninger. Som jeg ser det, er det en konflikt, der primært er skabt af de mennesker, der fuldstændig tåbeligt har implementeret nogle EUregler i Danmark. Sådan ser jeg det.« DTL Magasinet beder Kim Christiansen kaste et blik i krystalkuglen og vurdere, hvad et valg kan bringe: »Det er nok ikke sandsynligt, at der kommer en blå regering, uden at vi (Dansk Folkeparti, red.) har en betydelig indflydelse på den. Og den indflydelse vil vi naturligvis bruge. Ligesom under VKO-samarbejdet. Den vil vi bruge til at få vores sager

JANUAR 2015


JANUAR 2015

TYSK MINDSTELØN

– også for gennemkørende chauffører

8,50 euro, det er fremover minimums timelønnen i Tyskland for lønmodtagere over 18 år i alle brancher. Også lastbilchauffører. Mindstelønnen er indført med meget kort varsel med virkning fra årsskiftet. Den skal ses som et værn mod social dumping på det tyske arbejdsmarked. Men det stiller også krav til danske transportvirksomheder om at kunne dokumentere lønforholdene for de af deres chauffører, der kører på tyske veje. Hidtil har informationen fra de tyske myndigheder været ret sparsom, men DTL har fundet frem til, hvordan administrationen og kontrollen skal foregå. Helt afgørende er, at virksomheden på forhånd – og på tysk – giver de tyske myndigheder besked om de chauffører, der kører rundt i landet. Denne anmeldelse skal ske på en blanket, der findes på internettet og som skal faxes til Bundesfinanzdirektion West i Köln. På DTLs hjemmeside, www.dtl.eu kan du læse præcist, hvad du skal gøre for at sikre dig, at dine transporter kan gennemføres med den fornødne dokumentation af lønforholdene. Her er der også et link til den tyske anmeldelsesblanket. Anmeldelsen gælder i op til seks måneder uanset om transporterne udføres på fuld tid eller kun delvist inden for denne tidsramme. Det er fx ikke

nødvendigt at foretage anmeldelse af ændringer i planlagte transporter. Ud over det påkrævede id-kort (pas) anbefaler DTL, at chaufføren under kørsel i Tyskland medbringer kopi af anmeldelsen (herunder en fax-kvittering), ansættelsesaftalen og seneste lønseddel til fremvisning ved en eventuel kontrol. Reglerne synes ganske bureaukratiske og er næppe udarbejdet med sigte på kontrol af danske vognmænd. Men overtrædelse af loven kan medføre meget høje bøder, så vi kan kun råde medlemmerne til at respektere reglerne og foretage korrekt anmeldelse af arbejde i Tyskland. Vi er i dialog med de danske myndigheder om sagen, herunder med henblik på, at der sikres en generel anerkendelse af, at kørsel i henhold til dansk vognmandstilladelse opfylder kriterierne. Vi vil informere nærmere, når der kommer nye oplysninger om loven og reglernes praktisering. Læs også lederen side 2. ■

GÅ IND PÅ DTLs HJEMMESIDE OG FIND DEN TYSKE BLANKET

ALLE vognmænd skal kunne dokumentere deres chaufførers løn, når de kører i Tyskland.

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

igennem. Og der er ingen tvivl om, at dels højere bøder på cabotageområdet dels langt, langt bedre kontrol end i dag står højt på dagsordenen. Og Venstre har været ude med nogle tanker om et BAG-politi efter tysk forbillede – altså et egentligt vejpoliti. Dét vil vi sagtens kunne støtte op om. Så hvis der er flertal for dét efter et valg, så er det jo en måde at øge kontrollen på. Jeg tror, det her i høj grad handler om øget kontrol,« slår ordføreren fast. »Vi kan godt gøre noget ved alle dem der under kummerlige forhold venter i ugevis på returfragt på rastepladserne. Vi kan sætte ind over for dem, der snyder på vægten. Det kan vi kun gøre gennem øget kontrol. Dét er noget af det, vi i alt fald vil kræve. Nu har man så også bebudet forsøg med scannere ved grænserne og færgeovergange, og dét er i alt fald noget, vi vil bringe helt op i toppen af ønskelisten. Vi vil simpelthen have en kontrol med, hvad der farer ind og ud af vores land.« Vil DFs indflydelse efter et valg betyde, at en eventuel blå regering vil være parat til at tage flere slagsmål med EU-Kommissionen? »Nej det tror jeg egentlig ikke. For vi har jo de her fem EUjubelpartier herinde, som bare klapper hælene sammen og står ret som tinsoldater, hver gang EU siger noget eller kommer med et eller andet. Og dét tror jeg desværre ikke vil ændre sig. Men det er klart, at får vi politisk indflydelse, så er det et af de steder, vi vil presse på. Det er jo vigtigt at huske på, at Dansk Folkeparti jo er landets største parti, når det kommer til EU. Hvis man bare negligerer det og tilsidesætter vores ønsker, så tilsidesætter man jo i virkeligheden demokratiet. Alle de jubelglade EU-partier fik så knusende en øretæve ved valget i foråret. Så det burde de måske tage til efterretning og sige til sig selv, at der måske er noget i den politik, de har ført, som danskerne ikke bryder sig om. Vi vil ikke have Danmark ud af EU. Men vi vil have mindre EU – og meget mere Danmark. Og dét er sådan set essensen i det. Det håber vi da, at vi kan lokke Venstre med på efter et valg.« ■

DTL magasinet

13


JURA KORTKRIMINALITET

FOTO: CPH TRANSPORT APS

Af John Larsen

En af Kim Neumanns chaufførers dieselkort er brugt til en række tankninger i Sverige, mens han beviseligt har befundet sig i Danmark.

FORFALSKET DIESELKORT udløser kæmpe regning til vognmand

Shell har stævnet vognmand Kim Neumann, Amager, for 111.000 kroner. DTL går ind i sagen: Shells krav om dækning af kortmisbrug er alt for vidtrækkende

J »

eg anede ikke, at jeg løb så stor en risiko med et dieselkort.« Vognmand Kim Neumann, CPH Transport ApS på Amager, er rystet over, at han er blevet stævnet af olieselskabet Shell for et beløb på ca. 111.000 kroner. Han nægter at betale regningen, fordi han mener, han har været udsat for en forfalskning af en chaufførs dieselkort. I en periode på næsten en måned

14

DTL magasinet

i sommer er der tanket diesel adskillige gange i Sverige på chaufførens kort. Chaufførens lastbil har beviseligt ikke været i Sverige på de pågældende tidspunkter, og hans chauffør har hele tiden haft det originale dieselkort. »Efter vores opfattelse er dieselkortet på en eller anden måde blevet kopieret og pinkoden aflæst. Her er udgangspunktet, at vognmanden ikke hæfter for mis-

brug og transaktioner foretaget med et forfalsket brændstofkort.,« lyder det fra DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm. I den forbindelse skal det bemærkes, at det er olieselskabet, der står for kortsikkerheden. Han refererer til DTLs jurister, der således vurderer, at vognmanden juridisk har en god sag. Da så godt som alle vognmænd har et brændstofkort, ser DTLs bestyrelse sagen som så prin-

cipiel, at DTL vil medfinansiere sagsomkostningerne. »Hvis det bliver sådan, at olieselskaberne kan tørre alle omkostninger ved kortfalsknerier af på kunden, så kan det vise sig, at det ikke længere er rabatten på diesel, som er det interessante for vognmændene,« lyder det fra Ove Holm. Kim Neumanns vognmandsfirma har i godt tyve år været en del af 3x34, og han har i dag seks

JANUAR 2015


FOTO: JOHN LARSEN

lastbiler og fire pick-up biler, der betjener københavnske og sjællandske kunder med flytte- og stykgods. Alle bilerne har bl.a. et Safe Track-flådestyringssystem, som viser bilernes positioner live og tilbage i tiden. »Vi opdager først, at noget er galt, da chaufføren ringer hjem, fordi hans dieselkort er spærret. Vi går ud fra, at der er opstået en teknisk fejl, og jeg sørger for et nyt kort til ham. Men et par uger senere dukker regningen op, og den er helt gal. Der er opkrævninger for en række tankninger i Sverige til i alt ca. 111.000 kroner på knap en måned. Normalt bruger chaufførens to-akslede Scania for ca. 10.000 kroner brændstof om Jeg har aldrig tænkt på, at der åbenbart er så stor forskel på et måneden, og han har overhovedet Shell-dieselkort og kreditkort, hvor bankerne jo dækker eventuel ikke været i Sverige,« siger kortsvindel. Så jeg anede ikke, at jeg hver dag løb så stor en risiko Kim Neumann. Vognmanden kontakter straks med dieselkortet. Jeg kan jo umuligt gardere mig mod den slags Shell og forklarer, hvad der er VOGNMAND KIM NEUMANN sket. Herefter følger nogen tids dialog med olieselskabet, der vil have, at vognmanden melder sagen til politiet, »selv om jeg Alt for vidtrækkende krav mener, det er Shell, der står vognmandsfirma. Jeg modtager Som DTL ser det, er der tale om, stævningen, men han får klar bemed problemet.« at Shell prøver at tørre regningen Han taler også med politiet, sked om, at jeg ikke vil betale den af på vognmanden: der først afviser ham med bestore regning. Det er ikke mig, der »Korthaver hæfter som uder blevet bestjålet. Det er Shell, sked om, at det jo er Shell, der er hvis sikkerhedssystem i Sverige den forudrettede. gangspunkt ikke for transaktioner åbenbart har nogle mangler.« Kim Neumann indvilger – også med et forfalsket euroShell Card. Bl.a. undrer det ham, at han efter råd fra DTL – i at anmelde Her gælder de almindelige forikke har kunnet få opgørelserne svindlen til både dansk og svensk mueretlige regler for falsk,« siger over tankningerne med tidspunkpoliti. Han gentager, at han den erhvervspolitiske chef. ikke har en anelse om, hvordan Man sondrer mellem misbrug ter for tankningen at se. Ej heller svindlen er foregået. Politiet af et ægte kort – det kan fx har det været muligt at opdrive nævner for Kim Neumann, at de være internt misbrug – og så et overvågningsbilleder. har kendskab til problemer med forfalsket kort, hvor korthave»Jeg har aldrig tænkt på, at der mange olieselskabers alarmåbenbart er så stor forskel på et ren har det ægte kort og derfor Shell-dieselkort og kreditkort, ikke er klar over, at der finder systemer i Sverige på grund af hvor bankerne jo dækker eventuel misbrug sted. dygtige kortkriminelle. kortsvindel. Så jeg anede ikke, at »Shell argumenterer med, at Ifølge vognmanden selv er både jeg hver dag løb så stor en risiko man efter Shells almindelige politiet og andre olieselskaber, med dieselkortet. Jeg kan jo umubetingelser hæfter – også for hvor han også er og har været misbrug på forfalskede brændkunde, overbeviste om, at ligt gardere mig Shell bør dække kortmod den stofkort. Hvis man fra Shells side svindlen. Men det går slags.« ønskede at pålægge deres korthaefterhånden op for vere en så vidtgående hæftelse, Bliver det sådan, at Kim Neumann, at at man også er erstatningsanolieselskaberne kan tørre Shell ikke deler den svarlig for kriminelle handlinger alle omkostninger ved kortfalskopfattelse: på forfalskede kort, så er »Nej - Shell ender nerier af på kunden, så kan det vise det så bebyrdende, at med at hyre en advodet skal formuleres sig, at det ikke længere er rabatten klart og tydeligt kat, der stævner mig. på diesel, som er det interessante og fremhæves. En stævningsmand Og det er det dukker op i mit galleri for for vognmændene bestemt på Amagerbrogade, som DTLs ERHVERVSPOLITISKE CHEF OVE HOLM. ikke. jeg har ved siden af mit

JANUAR 2015

Desuden er falskneri en stærk ugyldighedsgrund. Det betyder, at selvom man havde lavet en aftale om hæftelse for misbrug på forfalskede brændstofkort, så vil en sådan aftale simpelthen være ugyldig jævnfør principperne i aftaleloven,« vurderer DTL. Ove Holm tilføjer, at i den aftale som DTL, for nylig har indgået med Statoil, har DTL sikret sig, at man som udgangspunkt ikke hæfter for misbrug af forfalskede brændstofkort. Seks tankninger på en dag I et svarbrev til Shells advokat gøres det klart, at vognmanden kan dokumentere, at ingen af virksomhedens køretøjer har befundet sig i Sverige ved tankningerne over adskillige dage i juni-juli 2014, og at det originale Shell-kort hele tiden har været i chaufførens besiddelse. I alt er der tanket ca. 11.000 liter brændstof, også benzin, på svenske tankstationer. Fx er der samme dag, 19. juni, foretaget fem tankninger i Sverige og en enkelt i Køge. Den 23. juni er der både tanket hos DTC Vejle og i ST1 i Svaagertorpp. Der forekommer også tankninger på 579,8 liter diesel. Scania’ens tank kan maksimalt rumme 300 liter. DTLs jurister finder det i øvrigt besynderligt, at misbruget skal være så voldsomt, før Shell opdager, at noget er galt og spærrer kortet. Dieselkort er ikke et kreditkort DTL Magasinet har fået denne kommentar fra Shell: »Fra Shells side kan vi bekræfte, at der er sendt en stævning til den pågældende vognmand,« siger kommunikationschef Regitze Reeh. »Derudover ønsker vi ikke at give yderligere kommentarer til den verserende sag. Det er dog vigtigt at understrege, at et dieselkort ikke kan sidestilles med et kreditkort eller et Dankort. I lighed med andre olieselskaber angiver Shell klart i vores betingelser, at kortholder er ansvarlig for at dække tab, som skyldes uberettiget brug af et kort og PIN-kode.« ■

DTL magasinet

15


NYHEDER DIESELTYVE Af Morten Pernø, DTL-økonom

International indsats mod dieseltyve Dieseltyveri er i dag et internationalt problem, som IRU nu vil bekæmpe

A

seneste møde i IRUs økonomiske kommission. I Spanien løber tyverierne op i mere end 5.000 liter om året pr. selskab. Her er det især de større vognmænd med international transport, der er plaget af tyverier, mens en undersøgelse af 600 små og mellemstore britiske transportører har påvist 894 tilfælde af dieseltyverier og et tab på mere end 32.000 liter over en periode på seks måneder. IRU har derfor vedtaget nye retningslinjer, der skal hjælpe med til at bekæmpe omfanget af dieseltyverierne. Se nedenstående hvad IRU er nået frem til. ■

ARKIVFOTO: FINN BJERREMAND

t blive udsat for et diesel tyveri er både ubehageligt og ikke mindst dyrt. Henved en tredjedel af en vognmandsvirksomheds omkostninger udgøres af dieselomkostningerne, så tyverier sætter hurtigt et stort aftryk på virksomhedens økonomi. Op det løber op på europæisk plan. Beregninger fra den internationale vejgodstransportorganisation IRU viser, at mængden af brændstof, som stjæles fra lastbiler og virksomhedslokaliteter i 27 EU-lande kan anslås til svimlende 13,5 millioner liter – om året, vel at mærke! Tallene blev præsenteret på det

Det anslås, at krabater som ham her stjæler 13,5 millioner liter brændstof om året fra europæiske transportfirmaer. Modelbilledet er fra et pressearrangement hos Uno-X sidste år.

Sådan bekæmper du dieseltyveri Retningslinjerne baserer sig på tre principper: Overvågning, forebyggelse og anmeldelse: Overvågning: Det er vigtigt at føre en lageropgørelse over virksomhedens beholdning af dieselolie, da det gør det lettere at fastslå, hvornår et tyveri har fundet sted. I den forbindelse anbefales det at sikre sig, at registreringerne af lastbilens anvendelse stemmer overens med brændstofforbruget. Forebyggelse: Her kan flere værktøjer tages i anvendelse: ● Sikker parkering: Mange dieseltyverier sker på usikrede parkeringspladser, så ”defensiv parkering” anbefales stærkt. Det indebærer fx, at man benytter trygge og sikre parkeringspladser, som kan findes ud fra informati-

16

DTL magasinet

on på IRUs TRANSPark-app (http:// www.iru.org/transpark-app), og at der parkeres, så bilens tank vender ud mod vejen, så forbipasserende trafik gør, at den bliver et mindre tiltrækkende mål, eller alternativt, på en måde, som gør det svært at få adgang til tanken, og at det så vidt muligt undgås at parkere natten over med en fyldt dieseltank. Anti-dieseltyverisikring: Mange eftermarkedsprodukter kan gøre dieseltanke på lastbiler mindre sårbare, fx låsende tankdæksler og anti-sifon-enheder. En effektiv enhed vil overvåge brændstofmængden i tanken og være forbundet med bilalarmen, som vil gå i gang, hvis brændstofniveauet i tanken falder hurtigt, uden at motoren kører. Husk dog, at sådanne enhe-

der ikke er en garanti mod tyverier, men måske blot sinker tyvene kortvarigt, da de kan omgå enheder som de nævnte ved at bore huller i tanken og skære ventilerne over, hvilket kan medføre betydelige omkostninger til at reparere den beskadigede tank.

sikkerhedstjeneste er i brug, kan virke afskrækkende. Også skilte, som angiver, at en dusør udloves for anmeldelser af dieseltyverier bør være synlig, da forskning har vist, at en af de mest effektive former for sikkerhed er at skilte med synlige sikkerhedsskilte.

Sikkerhedsbelysning: En effektiv sikkerhedsbelysning på virksomhedens lokaliteter kan hjælpe med til, at bestemte områder bliver sikrere, når forbipasserende, naboer og politiet har let ved at se dem. Desuden bør lastbilen parkeres, så dieseltanken er tydeligt belyst i de mørke timer.

Rapportering: Det er vigtigt at rapportere dieseltyverier til politi og forsikringsselskab, da den indsamlede information i et vist omfang kan virke afskrækkende ved, at der kan identificeres nationale ”brændpunkter”, så andelen af sigtelser kan hæves. Desuden bør den lokale presse også adviseres, så opmærksomheden på problemet kan blive øget i lokalområdet. Kilde: IRUs retningslinjer

Opsætning af passende sikkerhedsskiltning: Et skilt, som fortæller, at live videoovervågning eller en anden

JANUAR 2015


Nominerede til Årets Transportvirksomhed offentliggøres på Transport 2015 Hvem løber med titlen som Årets Transportvirksomhed 2015? DTL offentliggør og hylder de nominerede på scenen til Årets Transportfest lørdag den 21. marts 2015. Husk at tage din ledsager med. Vi har arrangeret ledsagerture med besøg i livsstilsbutikken X-Akt og en rundvisning i Danmarks første multiarena Jyske Bank BOXEN.

# Årets Opbygning # Prøvekørsler # En god karrierevej

# Politisk debat # Kåring af Årets Varebil # Veteranbiludstilling

Se hele udstillerlisten og print din gratis billet på transport-messen.dk Mød os på:


NYHEDER TRAILERE Tekst og foto: Finn Bjerremand

MIN NYE TRAILER

Tidligt ude med fireakslede køletrailere

Her er en af Danmarks første fireakslede køletrailere. Efter overgangen til fire aksler og 56 ton vogntogsvægt kan lastrummet udnyttes maksimalt.

Vestjysk vognmand hurtig til at udnytte de nye vægtgrænser

M

ens vognmænd med tippeladstrailere har været meget hurtige til at anskaffe sig nye fireakslede trailere til de nye totalvægte, er det gået langsommere, når det gælder presenningstrailere og særligt køletrailere med fire aksler. Køletrailere er jo en meget standardiseret enhed, som ofte helst skal kunne anvendes overalt, uanset om der køres med 40 ton eller de noget højere vægte i Norden. Men i Hjerm nordøst for Holstebro, hvor vognmandsfirmaet Bjarne Pedersen & Søn I/S bor, så vognmand Bjarne Pedersen og sønnen Tommy tidligt et potentiale i at få nogle fireakslede køletrailere i flåden. Ikke mindst fordi man snildt kan udnytte den højere totalvægt. Firmaet udfører rigtigt mange transportopgaver for foderindustrien. Der transporteres foderråvarer i plastickar, og der kan være tre kar i højden, hvorved man sagtens kan bruge mere lasteevne. DTL Magasinet har kigget på den første 4-akslede køletrailer, en

18

DTL magasinet

Chereau, der er leveret af den danske forhandler CNA Handel A/S i Stilling. Effektiv bagendeforstærkning Afgørende for at vælge det trailermærke var en ny smart løsning til bagenden, som modvirker skader ved bakning til ramper. »Vi kører til så mange ramper hver dag, så det var en virkelig vigtig faktor for os at få den nye køletrailer leveret med Chereaus nye Inogam2 forstærket bagende,« siger vognmand Tommy Pedersen, anden generation i firmaet. At den nye bagende er en suveræn løsning, er der næppe nogen tvivl om. Chereau har gennemført fysiske tests med forskellige løsninger, og en almindelig karm på en normal kasse bliver let ødelagt ved sammenstødet med en genstand ved en rampe. Chereaus nye løsning klarer tilkørslen uden problemer. Se den fysiske test på dette You Tube klip: https://www.youtube. com/watch?v=F0ny4_YrPFg. Kølekassen er udvendig 13,6 meter og indvendig 13,39 meter, mens bredden er 2,60 meter udvendige og 2,47 meter indvendig. Den udvendig

totalhøjde er 4,05 meter (beregnet med en skammelhøjde på 1,13 meter) og den indvendige højde er 2,70 meter, mens koblingshøjden er baseret på 1,13 til 1,20 meter. Kongebolten er bygget til at kunne overføre et tryk på 18 ton og de fire aksler har et samlet lovligt bogietryk på 30 ton, med et teknisk bogietryk på hele 36 ton. Chassiset er et Chereau gooseneck chassis. Konstrueret til mange laste-operationer. Inogam kølekassen er konstrueret til mange lasteoperationer med trucks, som kører ind og ud af bagenden med store belastninger hver dag. Bunden er ekstra truckforstærket med en Alu-dørk belægning af typen ”Low Noise”, som samtidig forbedrer arbejdsmiljøet ved at sænke støjen. Kassen har to afløb i bagenden, og der er undersænkede Led loftslamper i taget. Bagrammen er Chereau bagkarm med tagrende og gummibuffere, og bagenden lukkes med dobbeltdøre, der har rustfrie Chereau lukkesbeslag og hængsler. Forsmækken er forstærket og har en udskæring, hvor der sidder en køle-

maskine af fabrikatet Carrier Vector 1550 – S – Diesel/el med automatisk Fasevender og Stop/start – Multifunktioner – Low Noise. Desuden har forsmækken en galvaniseret fordamperbeskyttelse med pallestop ved gulvet, og kassen er selvfølgelig ATP/FRC godkendt. En er blevet til tre Hos Bjarne Pedersen & Søn I/S er én fireakslet køletrailer blevet til tre. Fordelene og tilfredsheden med den første fireakslede Chereau køletrailer var så god, så vognmandsfirmaet valgte at anskaffe sig to mere. Desuden råder firmaet over flere fireakslede tippelads og tanktrailere, der indgår i virksomhedens flåde af køretøjer. Vognmandsfirmaet er etableret af Bjarne Pedersen i 1973, og i 2003 trådte Tommy Pedersen ind som medejer, og firmaet beskæftiger ud over Bjarne og Tommy, som hver dag begge kører med en lastvogn, syv faste chauffører. Virksomheden, der har opført et flot garage- og serviceanlæg i et lokalt industriområde, råder over syv trækkere og 14 trailere, og samarbejder desuden også med kolleger i branchen. ■

JANUAR 2015


d e n b e d s t e k va l i t e t t i l m a r k e d e t s l av e s t e p r i s e r

januar tilbud fr a lastas

tilbud Kun K

kel-berg

4 akslet maskintrailer m/ramper

R.

399.800,-* gælder januar måned

Leasing pris kr.

Leasing pris

5.999-

*

kr.

Leasing pris

2.999-

*

kr.

7.999-*

masser modeller på lager til omgående levering Leasing pris kr.

3.599-*

Leasing pris kr.

5.559-

*

Leasing pris kr.

4.999-

Leasing pris kr.

*

4.999-

*

Leasing pris kr.

4.999-*

Leasing pris kr.

3.999-*

kig forbi - vi har altid kaffe på kanden, super humør og et godt tilbud * betingelse af finansierings godkendelse

Ko nta K t vo Res

salgsteam: LASTAS følg os på:

Anders Larsen +45 4018 2222 Anders.larsen@lastas.dk

Jan Bertelsen +45 2228 1514

Ivan Kristensen +45 6039 1651

Jan.bertelsen@lastas.dk

Ivan.kristensen@lastas.dk

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 Jacob.jorgensen@lastas.dk

E n e r g i v e j 3 5 | D K - 8 7 2 2 H e d e n s t e d | T l f .: + 4 5 7 219 8 0 0 0 | i n f o @ l a s t a s . d k | w w w. l a s t a s . d k


INTERVIEW JESPER NØRGAARD/MAN TGM Af John Larsen – Fotos: Per Daugaard

MIG & MIN

LASTBIL

FRAGTMAND UDNYTTER NY OPFINDELSE:

Palle på palle på palle – på MAN’en

Fragtbilen, en MAN TGM, kører i fast rutefart mellem terminalen i Høje Taastrup og kunderne i Greves industrikvarter.

F

or godt et år siden købte fragmand Jesper Nørgaard, J. Nørgaard Petersen   A/S i Høje Taastrup, to MAN-distributionsbiler for at teste et nyt dobbeltdæksystem, der kan noget nær fordoble antallet af paller på ladet. Nu har det patenterede, hydrauliske dobbeltdæksystem, HyliFlex, fra Lavmands A/S bestået sin eksamen i virkelighedens barske verden: »Vi er meget positive. Vi kan fylde lastbilerne op til noget nær totalvægten, og hyldesystemet er i brug stort set hver eneste dag,« siger Jesper Nørgaard. Som beskrevet i DTL Magasinet i december 2013 har fragtvirksomheden sammen med flere andre deltaget i en test af systemet, der er støttet af statens fornyelsesfond med et millionbeløb. Målet er en mere effektiv godstransport. Fragtvirksomheden råder over 59 køretøjer – heraf fire under 3.500 kg – til at betjene virksomhedskunder i det sydlige hovedstadsom-

20

DTL magasinet

råde. Og det var bestemt ikke et tilfælde, at Jesper Nørgaard valgte to næsten ens MAN TGM’er til testen, en to akslet og en tre akslet. »MAN’erne kan nemlig læsse ca. 800 kg mere på forakslen end andre tilsvarende modeller. Det var det udslagsgivende, for de inderste paller er jo de sidste, der skal læsses af. Og når vi har med dette HyliFlex-system at gøre, hvor pallerne kan stables helt op til taget, så skal man være ret opmærksom på totalvægten,« forklarer Jesper Nørgaard. Først i drift var denne treakslede MAN TGM 26.290 i en Euro 5 EEV-udgave. Den kom på gaden med HyliFlex-dæksystem i oktober 2013. Distributionsbilen har 26 tons totalvægt og kan have ca. 14 tons på ladet. Normalt ville den kunne rumme 24 EUR-paller på ladet. Med HyliFlex ser det anderledes ud: »Vores erfaring er, at vi dagligt har 20-30 procent flere paller med, når MAN’en kører ud til industrikunderne. Nogle dage kan vi endda nå op

Jesper Nørgaard er meget tilfreds med forløbet af testen.

på at laste 40 paller i flere dæk på ladet – og det er tæt på det maksimale.« 49 paller på én tur »Faktisk er rekorden 49 paller på én tur,« fortæller den faste chauffør på MAN’en, Kurt Rasmussen, der har kørt som chauffør i 19 år heraf de 15 hos J. Nørgaard Petersen. Han kører i fast rutefart mellem Høje Taastrupterminalen og kunderne i primært Greves industriområde. »Tiden bag rattet er ret kort. Jeg kører i gennemsnit 54 km om dagen, så det meste af arbejdsdagen går jo med af- og pålæsninger – sammen med min tro følgesvend, en BT Staxio stabler.

JANUAR 2015


Godset varierer meget men kan nu stables meget effektivt.

Lavmand:

Gang i ordrebogen Hyldesystemer til distributionsbiler er jo ikke noget nyt. Det nye er ifølge opfinderen af HyliFlex-systemet, Per Lavmand fra Lavmands A/S, at hylderne kan tilpasses nemt og lynhurtigt til det aktuelle læs paller. Opfindelsen er et hydraulisk og automatisk liftsystem. Sektionerne er 1,25 meter brede og kan bygges helt eller delvist op over hele lastfladen. Ved at kunne stoppe dækkene for hver 6. cm, kan man få plads til pallegods af meget varieret højde. Godset løftes op med wirer. Systemet opererer med en tilbagebetalingstid på mellem et halvt og to et halvt år afhængig af udnyttelsesgrad og kørselsmønster. Markedspotentialet ventes at være 25-33 procent af samtlige fragtlastbiler. »Lige nu har vi ordre inde på i alt 13 HyliFlex-anlæg til forvogne og et anlæg til en trailer. Vi viser naturligvis systemet på den kommende transportmesse i Herning. Vi viste prototypen på udstillingen i 2013,« fortæller Per Lavmand.

En omhyggelig pakning og aflæsning tager lidt længere tid, men til gengæld sparer jeg en del tid på surringer, der nu er blevet overflødige,« fortæller Kurt Rasmussen. Projekt evalueret HyliFlex-projektet blev evalueret hen over sommeren med gode resultater. Hos J. Nørgaard Petersen summer man stadig over de fremtidige muligheder. Der er bl.a. sat en nyansat cand. merc. uddannet medarbejder på opgaven. Medarbejderen skal gennemføre effektiviseringsprocesser i virksomheden og lokalisere, hvor der er spildtid. »Så vi regner stadig på det. Men tommelfingerreglen er, at hvis vi kan opnå 20 procent bedre udnyttelse i hverdagen, så hænger det økonomisk sammen at installere dobbeltdæksystemet i lastbilen. Og det har vi opnået i testperioden.« Jesper Nørgaard forklarer, at det også kræver et godt miks af kunder, der efterspørger både høje paller og mange små halv- og kvartpaller. Desuden skal kunderne helst være placeret nogenlunde samlet i samme område. ■

JANUAR 2015

PROJEKTET HyliFlex-projektet løb fra januar 2013 – oktober 2014 med et samlet budget på 9,4 millioner kroner, hvoraf Fornyelsesfonden støttede med 4,5 millioner kroner.

Motoren til HyliFlex-systemet.

Disse virksomheder har deltaget i projektet: • J. Nørgaard Petersen A/S, • Viggo Petersens Eftf. A/S, • Kim Johansen International Transport A/S, • Bevola A/S • ECO House • JB-Trailer • Lavmands A/S, der er projektholder. Fire prototyper af lift- og hyldesystemet er blevet testet. Målet er at udnytte lastkapaciteten meget bedre ved at stable godset i højden med det hydrauliske, fleksible og automatiske system. På den måde kan det bidrage til færre lastbiler på vejene og mindre CO2-udslip. Bedre udnyttelse vil også kunne øge indtjeningen hos vognmanden.

Kurt Rasmussen med sin tro følgesvend, en BT stabler.

DTL magasinet

21


ELSEN FØDEVARESTYRns portører

DU STÅR I 13 REGISTRE

Staten holder godt øje med dig. Som vognmand er du med i op til 13 forskellige registre. Her er de steder, du kan SKAT finde dig selv og r køretøjer st Motorregi ret fo oner/bil kr din virksom— Oprettelse 1.180 hed - og hvad du skal betale for ‘ulejligheden’:

De 13 registre bliver til 12 Folketinget har lige før jul besluttet at droppe næringsbasen, hvor fødevaretransportører har været registreret. Begrundelsen er den simple, at den har været overflødig. Både DTL og Dansk Erhverv har presset på for at få stoppet registreringen.

Og bliver til 13 igen Men sandelig om årsskiftet ikke også har bragt et nyt register med sig. Fra 15. december 2014 har kapitalejere, som ejer eller kontrollerer 5 procent eller mere af selskabet, skullet registrere sig i Erhvervsstyrelsens nye it-system, Ejerregistret. Det gælder således alle A/S, ApS., IVS og P/S selskaber. Manglende registrering kan give bøde til selskabets ledelse. Registret bliver offentligt tilgængeligt fra 15. juni i år.

RELSEN TRAFIKaSnTdYstilladelsen — Vognm

Register: Foderstoftra r — Oprettelse: 505 krone r ne kro 41 — Årligt gebyr: 1.5 kr. 50.000 ved omsætning mere end

RELSEN ERHVERVSSleTjeYre , der ejer eller

ta Ejerregistret: Kapi ler mere af selskabet. el t en oc ). kontrollerer 5 pr igt fra 15. juni 2015 el ng gæ til gt tli en ff (O

NYT

S- OG ERHVERVY T RELSEN SELSKABSSegistret

— CVR-r kroner e 350-2.150 — Oprettels


LÆGEMIDDELSTYRELSEeN

Register: Transportører af viss helsekostprodukter, naturmedicin og lægemidler

MILJØSTYRELSENtør

anspor Register: Affaldstr kroner 0 — Oprettelse 2.52 8 kroner 21 1. r by — Årligt ge

FØDEVARESTYRELSEN Register: Transportør af animalske biprodukter

SEN TRAFIKSTYREL godkendte

Register: Sikkerheds er flyfragt dlever transportører der in

TYRELSEN FØDEVARESan sportører

RELSEN r MILJØSTY aldsindsamle

Register: Tr af døde dyr

Register: Aff .116 kroner 5 — Oprettelse 218 kroner 1. r y b e — Årligt g

YRELSEøNrer T S E R A V E FØD ødevaretransport

Register: F byr: 894 kroner Årligt ge

N TYRELSgE S S B A K S er D iv BERE kerhedsråd DR sik

Register: A


TEST VAREBILER Af Carsten Teiner – fotos: Kasper Teiner

TEST VW Test CRAFTER

Den nye, kraftige udgave af VWs Crafter.

CRAFTER

TESTKØRER

– en ældre slider VW Crafter er nok den ældste model i den tunge varebilsklasse – men den gør det godt. Ikke mindst med den store 163 hestes motor

T

o år har VW Crafter tilbage i sin nuværende udførsel – så dukker en helt ny model op, bygget af VW selv på en helt ny fabrik i det østlige Tyskland. Så ophører samarbejdet med Mercedes-Benz, der i dag producerer Crafter for VW. Kollegerne fra Stuttgart skal bruge al kapaciteten på deres Sprinter-program – selv om det i reglen er billigere at samarbejde. Det gælder ikke mindst varebiler, hvor produktionen er mindre end med personbiler. Så de gode folk fra Wolfsburg må klare sig selv – og det gør de så. VW bygger varebiler mange steder og har stor ekspertise. Vi har prøvet den kraftigste udgave med 2-liter bi-turbo motor på 163 hk, der har masser af trækkraft – også fuld lastet, og endda med en fuldt lastet trailer lastet (med en 2,6 tons Kubota

24

DTL magasinet

gravemaskine). 3,5 tons måtte testbilen have på krogen – og kun rigtig stejle bakker krævede lidt nedgearinger. VW har en god varekasse med to-delt trinbræt, så alle kan komme ind – delt op i 46 og 15 cm. Rummet var tillige beklædt. Det er dog ikke standard. Fuld sikkerhedspakke Bilen har fuld sikkerhedspakke med bl.a. ESP (esc) stabilitetssystem, ABS og ASR antispin. Positivt er også vogntogs-stablisering, som tager hensyn til trailerstabiliseringen. Kabinen er også ved at være af ældre dato. Crafter kom frem for 18 år siden, men i dag er der dog radio med SD kort, Bluetooth, AUX-in og USB – ligesom der er kabinevarmer som standard her, der kan indstilles til en time, inden man kører.

Førersædet er luftaffjedret – og kan indstilles efter chaufførens vægt. Jeg kunne godt tænke mig et læderrat – det burde være standard i denne klasse. Og så sidder man temmelig lodret. Til gengæld kan sædet indstilles i to retninger.

CARSTEN TEINER Bilen har kombineret fartbegrænser og speedpilot i samme stilk på ratstammen – ganske praktisk, når man får det lært. Der er ok med aflæggeplads i kabinen – bl.a. på en hylde over forruden. Der er også tre rum med halvskyg-

Udmærket trækkraft også efter den er fuldt lastet.

JANUAR 2015


Af John Larsen

Nu er turen er kommet til

mere it Sådan ser chaufførens arbejdsplads ud.

ger, men ikke egentlig aflukke-rum bortset fra det aflåselige handskerum. Midterpladsens rygstykke kan fældes frem – og her er der er skriveplade med holder til dokumen-

terne, to kopholdere og plads til en kuglepen. Men moderne koblinger til smartphones og tablets er der dog endnu ikke taget hensyn til. Det får vente til næste Crafter. ■

FOTO: MERCEDES

hos vognmændene

VW CRAFTER 35 KAROSSERI: Mellem/lav MOTOR: 4 cyl. biturbo SLAGVOLUMEN: 1.968 ccm YDELSE: 163 hk v. 3.600 omdr. MOMENT: 400 Nm. v. 1.800 omdr. BRÆNDSTOFFORBRUG G/S: 11,6 km/l GRØN EJERAFGIFT: 4.830 kr.

Miljøgruppe F

TOPFART: 150 km/t.

Gear: 6 TRÆK: Baghjulstræk

TRÆKKRAFT I 6. GEAR: Fra 1.200 omdr./70 km/t. GARANTI: 2+1 år (ved max. 250.000 km) RUSTGARANTI V. GENNEMTÆRING: 12 år NYTTELAST: 1.290 kg TRAILERVÆGT: 3,5 tons/med

stabilitetskontrol LÆSSEHØJDE: 61 cm PRIS TESTBIL: 288.898 kroner plus moms

DTL sætter fokus på de gode it-løsninger i transportbranchen.

DTL indleder et samarbejde med IT Brancheforeningen

Y Vi gør alt for at bringe dig hurtigt videre Alle forsikringer kan være med til at dække tabet og udgifterne, hvis du fx har en skade på en af virksomhedens køretøjer. Hos Codan gør vi også en ekstra indsats for at bringe dig hurtigt videre. Vi er bl.a. kendt for vores hurtige skadebehandling – mindre skader som stenslag i forruden kan vi ordne på stedet.

Vil du høre mere om forsikringer, der gør din virksomhed bedre kørende, så aftal et møde på 33 55 50 50. © Codan Forsikring A/S 09.14 CVR 1052 9638.

xxxx_CL_A_DTL_90x127.indd 3 JANUAR 2015

codan.dk/transport

01/09/14 13.22

DTL går i 2015 aktivt ind i indsatsen for at øge brugen af informationsteknologi (it) i transportvirksomhederne. På tre helt centrale forhold i virksomheden kan mere it have en meget gavnlig effekt: 1 Optimering af driften. 2 Øget konkurrenceevne 3 Mindre miljøbelastning »Det er den vej, vi skal, efter at vi i de senere år har fået markant øgede totalvægte og akseltryk på lastbilerne og udbredt modulvogntogene over hele landet. Skal vi fortsætte succesen med mere effektive transporter og mere gods på ladet, så skal den nye teknologi i arbejde for os,« siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard. DTL er derfor gået i samarbejde med IT Brancheforeningen, der organiserer it-leverandører, ligesom DTL har valgt at gå med i det partnerskab

for digitalisering i transportbranchen, som er ved at blive løbet i gang under Erhvervsstyrelsen. Spørger om it I DTLs årlige konjunkturundersøgelse blandt medlemsvirksomhederne, hvor elektroniske spørgeskemaer sendes ud i midten af februar, vil brugen af it blive årets tema. Og årets udgave af Årets Transportvirksomhed har valgt at fokusere på gode DTLvirksomheder, der har forstået at optimere deres virksomhed – fx med it-løsninger. Det skal der nok komme nogle gode historier ud af. Derudover vil DTL Magasinet i løbet af året sætte fokus på it i transportbranchen herunder med eksempler fra vognmandsvirksomheder med succesfuld praktisk anvendelse af it. ■

DTL magasinet

25


TEST IVECO TRAKKER Tekst og foto Finn Bjerremand

TEST IVECO TRAKKER

Ivecos Trakker er enestående i terrænet.

TESTKØRER

JA – den Trakker bedre I Overgangen til Euro 6 en succes på flere punkter 2013 deltog jeg i en kombineret off-road og on-road prøvekørsel af en opdateret Iveco Trakker i en norsk grusgrav – med en Euro 5-motor. Før jul gentog Iveco testen – men nu med den sidste nye Euro 6-version af Cursor 13. Og hvilken forskel. Både på faktorer som støj, ikke mindst motorgangen og effekten sejrer den nye Euro 6-motor over den gamle. Når vi taler om effekten, er det høje drejningsmoment kommet længere ned i omdrejningsfeltet, så motoren så at sige tager fat lidt tidligere, og derudover er momentkurven ellers flad i lang tid. Det sikrer, at vognens drivhjul holder fast, også ude i svært terræn, hvor vognen jo virkelig har sine fordele. Trakker-serien er konstrueret til svære transportopgaver. Den findes i udgaverne HI-Land = AD (Active Day), der er udstyret med et kort førerhus

26

DTL magasinet

samt HI-Track = AT (Active Time), der har et langt førerhus med sovekabine. Testbilerne, som stod klar i Herstua Grustag ved Maura i Norge, var alle af typen HI-Track, dvs. med sovekabineførerhuse. Trakker-serien fremstilles som 4x2, 6x4, 8x4, 4x4, 6x6 og 8x8, hvor de første tre akselkonfigurationer leveres beregnet til vogntogsvægte op til 130 ton, mens de sidste tre med træk på alle hjul tilbydes til vogntogsvægte på op til 170 ton. Endelig findes der en speciel let 8x4, kaldet en B-version, der er beregnet til betonmixere med en tilladt totalvægt op til 40 ton. Serien er kendetegnet ved en særdeles stærk chassisramme. De letteste versioner har en tykkelse på 7,7 mm og de kraftigste en ramme på 10 mm. Afhængig af vognens konfiguration tilbyder Iveco tre forskellige typer af foraksler, 5886 med skivebremser der kan køre med 8,5 eller 9 ton akseltryk afhængig af

vognens type. Dertil kommer 5985 med tromlebremser til 4x4, 6x6 og 8x8 modeller med forhjulstræk samt 5985-2 til den anden foraksel på fireakslede chassiser med træk på alle aksler. Altid tandembogie Ivecos Trakkerserie har altid træk på begge bagaksler ved tre- eller fireakslede versioner. Der findes en 13 ton aksel med navreduktion, tre

FINN BJERREMAND

forskellige tandembogier, en med 2 x 10,5 ton akseltryk i kombination med Cursor 13-motoren, en tandembogie med 2 x 10,5 ton aksler til treakslede chassiser, samt en tandembogie med 2 x 13 ton akseltryk til fireakslede chassiser, hvor de to sidste versioner er beregnet til Cursor 13 motoren. Specielt til betonmixere tilbyder Iveco også en B-model, kaldet MT 23-155 med 2 x 10,5 ton akseltryk. Alle bagakslerne er uden undta-

Norsk udgave af Trakker som en 6x4 trækker med tipsættevogn.

JANUAR 2015


Trakker har en funktionel og god fører-plads – også med gode indstigningsforhold..

En moderne chaufførarbejdsplads trods det gamle førerhus.

gelse udstyret med navreduktion, som er med til at reducere størrelsen på banjohuset, så frihøjden bliver større. Testkøretøjerne er specificeret med en gearing på 4,23, som udløser en hastighed på 90 km/t ved 1600 o/m i højt gear. Affjedringen er stålfjedre. Med parabelfjedre på både forakslen eller forakslerne samt på tandembogierne, som giver hurtig respons ude i terrænet. Der kan dog leveres luftaffjedring på visse chassiser, og Ivecos 8-puders luftaffjedring vil uden tvivl udløse maksimal komfort uden hensyn til belæsningen. Da alle testkøretøjerne er bygget til det norske marked, er alle udstyret med parabelfjedre, så oplevelsen af at køre med Ivecos luftaffjedring har læserne indtil videre til gode. Til danske forhold vil det være klogt at vælge luftaffjedringen. Solid 13 liters motor Trakker-serien har to grundmotorer, Cursor 9 og Cursor 13. Den meget kendte Cursor 11, som kører økonomisk i landevejsbilerne, benyttes ikke. De to motorer udbydes med forskellige effekttrin, på henholdsvis 330 og 360 hk / 1500 og 1650 Nm i Cursor 9 og effekttrinene 410, 450 og 500 hk, spændende med et højeste drejningsmoment fra 1900 til 2300 Nm. Alle testvogne har 500 hkversionen, der bl.a. er udstyret med commonrail brændstofindsprøjtningssystem og EVGT (elektronisk styret turbolader med variabel geometri), der byder på flere fordele, så som højere drejningsmoment, lavere brændstofforbrug og gode muligheder for overvågning af systemet – samt ikke mindst en effektiv udnyttelse af turboladeren.

JANUAR 2015

Takket være den effektive motorstyring, bliver momentkurven allerede flad ved 900 o/m, hvor drejningsmomentet er helt oppe på 2300 Nm. Iveco-motorerne har til gengæld ikke EGR (Udstødningstilbageførsel), en egenskab, som Scania også har fulgt op med foreløbig tre motorer. Ved at slippe for EGR-løsningen kan motoren bygges mere enkelt op, og samtidig slipper man for køle-udfordringer. Cursor-motoren har også en effektiv motorbremse, der sammen med commonrail systemet og Ivecos efterbehandlingssystem HI-eSCR er de vigtigste forbedringer i forhold til de tidligere motorer. I udstødningssystemet er der indskudt en drosselventil, der giver en effektiv motorbremsning, og som sammen med EVGT sørger for at efterbehandlingssystemet hurtigt får den rigtige temperatur, så udstødningen bliver renset effektivt. På testkøretøjerne bremser motorbremsen med

en kraft på h.h. 448 hk ved 1990 o/m og hele 518 hk ved 2600 o/m, så der tages ved. Motorens ventilator er også styret ved hjælp af elektromagneter, og udløser en betragtelig energiforbedring i forhold til de kendte viscostyrede ventilatorer. Brændstofforbruget forbedres ifølge Iveco med ca. 1,5 procent. HI-eSCR boksen indeholder en SCRkatalysator, som anvender AdBlue, en lydpotte samt et dieselpartikelfilter. Iveco hævder at Cursor-motoren kan godt have et AdBlue forbrug, der er større end hos konkurrenter, hvor motorerne er udstyret med EGR. Men AdBlue er billigere end diesel, og det er det totale omkostningsbillede, man skal kigge på. Automatiseret er naturligt Testvognene har alle en 16 trins ZF Astronic gearkasser med automatisk koblingsbetjening og gearskifte. Tiden er forbi for lastvogne med manuelt gear. Betjeningen foregår ganske enkelt fra instrumentpanelet, hvor man også har mulighed for at vælge manuelt gearskifte, som så foregår med en stilk under rattet. Et smart display viser hvilket gear, der køres i. Samtidig fortæller displayet også om muligheder for gearskifte. Testkøretøjerne har også en hy-

draulisk tilsatsbremse i form af en intarder. Den kan virkelig bremse. Effekten er hele 3500/3400 Nm, så sammen med den effektive motorbremse, kan man spare driftsbremserne for meget arbejde. Førerhuset er en gammel sag. Det er dog lykkedes Iveco at skabe en moderne arbejdsplads alligevel. Sprossen i dørenes ruder er der stadig, men takket være en god spejlarm har Iveco skabt et godt udsyn. Man sidder godt bag rattet, men jeg vil dog anke over, at det i øvrigt gode førersæde ikke kan bevæge sig nok nedad. Suveræn i terrænet Trakker er suveræn til at komme frem i terrænet. Den bliver bare ved og ved. Og i grusgraven ved Maura blev den fireakslede ikke skånet for noget. Tydeligt at mærke hvor godt det går med automatgearet, der selvfølgelig en stor del af tiden skal køres som manuel, så der ikke bliver skiftet gear i utide. Kneb det, ja så moste den sig igennem og videre op ad de voldsomme stigninger i grusgraven. Off-road egenskaberne er fantastiske i en Trakker, der med sin solide Cursor 13-motor bare kører på. Iveco står stærkt med Trakker. En enestående anlægsvogn til tunge transportopgaver. ■

Vand – den store dræber Vand og urenheder er den store dræber, når det gælder moderne

Filter til udskillelse af vand er vejen frem. Her ses et af de nye filtre på en Iveco Trakker.

dieselsystemer på lastvogne. Nok ikke den store nyhed men alligevel er det værre, end man umiddelbart tror. Hos Iveco Nordic i Glostrup har man konstateret, at det er den største årsag til typiske motorstop. »Vore interne undersøgelser viser, at 40-50 procent af alle driftstop på motorerne på Iveco lastvogne direkte kan relateres til vand eller urenheder i brændstoffet, Noget de moderne motorer

med commonrail-pumper og højtryksdyser ikke kan kapere,« siger ingeniør Henning Nielsen, produkt chef hos Iveco Nordic A/S. »Det har derfor medført, at vi er begyndt at standardmontere et vandfilter, som placeres ude ved tanken og som skiller vandet fra. Det nye filter, der også er udstyret med elektrisk opvarmning, har allerede vist sit værd. Antallet af motorstop er ganske enkelt faldet dramatisk.« ■

DTL magasinet

27


ERHVERVSPOLITIK TOTALVÆGTE

FOTO: FINN BJERREMAND

Af Johan Erichs, MeraMedia

Gevinster ved XXL-vogntog

De svenske myndigheder påviser lavere transportomkostninger og CO2-udslip ved at øge totalvægten

G

odskørsel i ekstra lange og tunge vogntog er blevet gennemtestet på de svenske veje. Forsøgene viser, at transportomkostningerne og CO2-udslippet pr. tonkilometer kan mindskes ved at indsætte såkaldt High Capacity Transport, HCT. Køretøjerne er testet med tømmerlast (inden for rammerne af skovbrugets projekt En-Trave-Till) på nordsvenske veje, som bl.a. byder på reelt vinterunderlag. Evalueringerne viser, at ved at udnytte 90 tons vogntog mindskes udslippet af CO2 pr. tonkilometer

28

DTL magasinet

med en femtedel i forhold til 60 tons vogntog. »De gennemførte forsøg viser, at tungere køretøjer ikke ser ud til at forværre trafiksikkerheden. Hvis det antages, at samme godsmængde transporteres, og der er ens risiko for ulykker i fx et 60 tons og et 74 tons vogntog, bliver ulykkesrisikoen endda mindre, fordi antallet af kørte kilometer kan reduceres. Derimod har vogntogets længde nogle trafiksikkerhedseffekter, fx fordi overhalinger tager længere tid,« siger forskningsleder Inge Vierth fra VTI – det svenske vej- og transportforskningsinstitut.

De tungere vogntog forsynes med flere aksler for at fordele trykket. Det betyder, at vejsliddet ikke øges. »Derimod behøver broerne forstærkninger på grund af den højere totalvægt. Det går nok med 74 tons totalvægt, men 90 tons kræver sandsynligvis forstærkede broer og et større investeringsbehov. Hvis visse broinvesteringer ikke gennemføres, tvinges de tungere vogntog til at køre længere strækninger, hvorved de lavere transportomkostninger og mindre CO2-udslip risikerer at forsvinde,« fortsætter hun.

Også rundkørsler kan kræve ombygninger for at klare længere vogntog. Diskussionen om at indføre HCTkøretøjer er også i gang i andre dele af verdenen, bl.a. Australien og Canada og i nogle lande i Europa - Finland, Danmark, Norge og Holland - men ikke på EU-niveau. I EUs hvidbog forfølges i stedet målet om at flytte vejtransporter over 300 km til jernbane, indre vandveje og søfart. »I mange EU-lande er der andre forudsætninger (tag fx Alpe-landene) og en anden trafikvolumen. Desuden har jernbane- og kombi-

JANUAR 2015


Svenske vognmænd med på ideen De svenske vognmænd i Sveriges Åkeriföretag hilser myndighedernes testresultater velkomne men foreslår, at nogle af de foreslåede regler i kølvandet på en eventuel tilladelse bliver forenklet. Organisationen bedømmer selv, at tungere og længere vogntog kan sænke transportomkostningerne og omkostninger til luftforurening, CO2, ulykker og vejslidtage. Derudover foreslår de svenske vognmænd bl.a., at 74 tons totalvægt bør tillades med enklere regler end foreslået af Transportstyrelsen, at op til 34 meter lange modulvogntog bør tillades med en sammenlagt lastlængde, som ikke overstiger 30 meter, og at op til 17 meter lange trailere inklusive trækstang foreslås at kunne håndtere 45 fods containere.

Svenskerne eksperimenterer med totalvægte helt op til 90 tons.

Ekstra tunge køretøjer kan mindske transportomkostningerne og CO2-udslippet.

TRANSPORTFORSKER INGE VIETH

JANUAR 2015

trafikoperatører indflydelse og vil ikke risikere at tabe transporter til vejene.« De tungere vogntog kan frem for alt komme i betragtning inden for industrigrene med traditionelt tunge og relativt korte transporter samt indenfor skovbrug og byggeriet. »Tungere køretøjer indebærer først og fremmest investeringer i broer. Men for længere køretøjer kræves et mere omfattende regelsæt, og derfor vil den svenske transportstyrelse nøje undersøge sagen, inden der træffes nogen beslutninger. Det kan dreje sig om

krav til ekstra spejle og uddannelse med mere. Det er især inden for det voksende marked for let og højværdigods, at der er et ønske om de længere vogntog,« forklarer Inge Vieth. Et forsøg med et længere 80 tons vogntog gennemføres på strækningen Göteborg-Malmø. Ovenpå regeringsskiftet ved ingen endnu med sikkerhed, hvor lang tid udredningen og en efterfølgende tilladelse vil tage. »Der er talt om 5-10 år, men det er rene spekulationer. Skal der tages hensyn til de nødvendige forbedringer af infrastrukturen,

handler det om længere tid. Et alternativ er at afprøve trafikken i områder, der ikke kræver forstærkninger af infrastrukturen. Men der kan gå lang tid, inden vi får et sammenhængende trafiksystem med længere og tungere køretøjer. Forskellig kilometerskat, der tager hensyn til længde og vægt, og medfinansiering fra den industri, der har nytte af HTCtilpassede veje kan være en måde at finansiere forbedringerne af infrastrukturen. Disse industrier kommer til at få store besparelser på transportomkostningerne gennem bedre kapacitetsudnyttelse af lastbilerne og mindsket brændstofforbrug. Hvilke samfundsgevinster lægges der op til? »Skovindustriens lønsomhed øger som følge af de reducerede transportomkostninger, CO2udslippet bliver mindre og færre lastbiler betyder en mindsket ulykkesrisiko.« ■

DTL magasinet

29


GENERALFORSAMLINGER FORENINGERNE

Når medlemmerne af DTL Dyr mødes til generalforsamling lørdag 31. januar på Pårup Kro, bliver det bl.a. til en debat om situationen med spredningen af den hårdføre bakterie MRSA. Det særlige ved MRSA er, at de er en type stafylokokker, der er resistente over for en række antibiotika, som ellers er standardbehandlingen mod stafylokokker. På mødet vil en udsendt fra Statens Serum Institut, Tinne Urth, orientere om, hvad det betyder for vognmanden og chaufførerne, og hvad man kan gøre ved det. MRSA skal tages alvorligt, og det er faktisk overkommeligt at handle

effektivt. Deltagerne på mødet vil få et overblik over de rutiner, de bør indføre i virksomheden. Bagefter vil en medarbejder fra Veterinærrejseholdet, Karsten K. Madsen, og en medarbejder i Kødkontrollen, Wencke Christiane Petersen, fortælle om, hvad eksperterne forstår ved transportegnethed. Anledningen er ikke mindst, at Fødevarestyrelsen skyder en informations- og dialogbasseret kampagne om transportegnethed i gang netop på denne dag i Pårup. De to medarbejdere giver tillige en opdatering af den veterinærfaglige viden. ■

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Dyretransportører diskuterer MRSA og transportegnethed

Fødevarestyrelsen starter kampagne om, hvornår dyr er transportegnede – og hvornår de ikke er.

Varebilsvognmænd danner forening Lørdag 24. januar mødes en gruppe kurér- og varebilsvognmænd for at slå sig sammen i en specialforening. Dermed tager vognmændene allerede nu skridtet videre, efter at have haft et netværk kørende siden sidste forår. Det sker bl.a. i slipstrømmen fra en stigende politisk interesse for at skabe mere ordentlige forhold for varebilsbranchen, der kører gods for fremmed regning. Som beskre-

vet senere her i bladet har Dansk Folkeparti haft en forespørgselsdebat i Folketinget om muligheden for at få varebilerne omfattet af godskørselsloven. Samtidig er regeringen og partierne bag finansloven enige om at igangsætte et arbejde, der skal bekæmpe social dumping på transportområdet og sikre ordnede forhold – herunder også varebilerne. DTLs netværk for kurér- og varebiler har også arbejdet for bedre forhold i branchen, bl.a. at der i Danmark

MIDTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

bør være et uddannelseskrav til varebilskørsel for fremmed regning. Her er målet en anerkendt standarduddannelse rettet mod kurer- og varebilschauffører. Indtil et sådant uddannelseskrav er på plads opfordrer netværket til, at virksomhederne bliver DTL-certificeret for at sikre en standard, der minimum er på niveau med lovens krav på området. Netværket arbejder også for, at der indføres et tilladelseskrav til kurér- og varebilskørsel for fremmed regning,

og at der udvikles et fagligt stærkt forum, som skaber grobund for en sund branche med et godt image. Disse arbejdsmål skal videreføres i den nye forening. På den stiftende generalforsamling på lørdag, der holdes hos Iveco i Glostrup, vil en ekspert fra DTLs svenske søsterorganisation, Sveriges Åkeriföretag, John Oxström, orientere om, hvordan forholdene er for de svenske varebilsvognmænd. ■

THY VOGNMANDSFORENING

Midtjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Thy Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 21. FEBRUAR 2015 KL. 09.00

LØRDAG DEN 28. FEBRUAR 2015 KL. 12.00 PÅ

PÅ KØRETEKNISK ANLÆG I VIBORG.

HOTEL LIMFJORDEN SIMONS BAKKE 39, TILST 7700 THISTED

Der serveres morgenkaffe kl. 8.30 med efter-følgende frokost efter generalforsamlingen. Ligeledes bedes i reservere lørdag aften den 21. februar 2015 til spisning. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse På foreningens vegne Egon Sørensen, formand

På foreningens vegne Ole Rosgaard, formand

30

DTL magasinet

JANUAR 2015


Særtransportører hører om ny uddannelse Den nylige revision af særtransportbekendtgørelsen, der bl.a. har ændret på kravene til udsyn ved brede særtransporter, bliver debatteret, når DTLs Kran-Blok erfa mødes til årsmøde lørdag 31. januar. »Vi skal diskutere de resultater, der er nået i årets løb, og det betyder også, at vi kommer

ind på den nye uddannelse af særtransportassistenter på følgebilerne,« siger Kran-Bloks formand Frank Segall. Meget apropos holdes årsmødet hos EUC Lillebælt, og en repræsentant fra skolen vil komme med et indlæg om uddannelsen af de nye særtransportassistenter. ■

ØSTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING Østjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

TIRSDAG DEN 17. MARTS 2015 KL. 19.30 PÅ LÅSBY KRO HOVEDGADEN 49 8670 LÅSBY (Vi starter med middag kl. 18.30) Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

SPECIALFORENING FOR KURÉR- OG VAREBILER — STIFTENDE GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling i Specialforening for kurér- og varebiler. Generalforsamlingen holdes lørdag den 24. januar 2015 kl. 10 hos Iveco, Erhvervsvej 5, DK 2600 Glostrup.

DAGSORDEN

09:30 Velkomst 10:00 Stiftende generalforsamling Valg af dirigent Gennemgang og vedtagelse af forslag til vedtægter 12:00 Frokost 12:45 Indlæg af John Voxström, Sveriges Åkeriföretag om de svenske tilladelseskrav til varebiler under 3,5 ton 13:45 Iveco præsentation 14:30 Afslutning Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen. Tilmelding til DTL konsulent Jesper Ilsø senest dagen før på mail (oplys virksomhedsnavn og repræsentant) jil@dtl.eu eller på telefon 5081 0279.

På foreningens vegne Jørgen Buhl, formand

VESTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING Vestjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 07. MARTS 2015 KL. 10.00 PÅ WESTERGAARDS HOTEL, BREDGADE 12, 6920 VIDEBÆK (Vi starter med kaffe kl. 09.30) Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Poul Jørgensen, formand

GENERALFORSAMLING DANAFFALD holder ordinær generalforsamling: FREDAG DEN 27. FEBRUAR 2015 KL. 10.00 (Kl. 09.30 kaffe med rundstykker) HOTEL HESSELET, CHRISTIANSLUNDSVEJ 119 5800 NYBORG Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. Dagsorden og revideret regnskab udsendes til medlemmerne senest 3 uger inden generalforsamlingen. Bestyrelsen

JANUAR 2015

DTL magasinet

31


MEDLEMMERNE IT Af Finn Bjerremand

VOGNMÆNDENE FÅR

Nye hjælpemidler til køre- hviletiderne

Carl Peter Frederiksen: »Vi kan afsløre magneter på gearkassen.«

Får tjek på lånechauffører

T

ungVognsSpecialisten hjælper hver eneste dag masser af vognmænd med at holde styr på chaufførernes køre- hviletider og få al køre- hviletidsdata opbevaret korrekt. »Vores kerneopgaver er hosting, analyse og rapportering fra køre- hviletidsdata. Men vi tilbyder nu flere services, som kan hjælpe vognmændene i deres dagligdag,« siger TungVognsSpecialistens Carl Peter Frederiksen. »Vores systemer kan hente køre- hviletidsdata fra lastvognen ved hjælp af en datapind eller trådløst via TVS Track. Det sker ved at montere en lille boks bag tachografen, som automatisk downloader efter behov. Det vil sige, når chaufføren stikker sit førerkort i tachografen, så tjekkes det, om det er en ”kendt chauffør”, der har kørt med vognen tidligere, eller om det er en ikke kendt chauffør. Er det en kendt chauffør downloades førerkortet automatisk hver 15. dag, mens tachografens data tømmes hver 50. dag. Er det derimod en ukendt chauffør, laves der en besked til en rapport og samtidig downloades informationer fra denne chauffør. Det kan fx være, hvis en lånechauffør har kørt med lastvognen, så kan man lige få sendt alle data hjem, så firmaet ikke lidt senere på året står og mangler køre- og hviletidsdata fra en periode. Disse data bliver liggende, indtil der bliver gjort noget ved dem, så de ikke bare forsvinder

32

DTL magasinet

ud i det blå. Såfremt vognmanden ønsker et andet mønster i downloadingen, sendes der blot en sms til tachografen, hvorefter det ændres. Efter 9 timers hvil nulstilles systemet, der viser køretid, rådighedstid og hviletid for den pågældende medarbejder den dag. Når man kigger på skærmen hjemme i firmaet, kan man se personer, og hvis man dobbeltklikker på dem, kommer alle informationer frem. Hvis rådighedstiden kommer ud over 12 timer skifter personen farve fra grøn til gul, og kommer man op på den 13. time skifter personen igen farve til rød. Positionering og magnetkontrol Systemet giver også mulighed for at vise positionering af køretøjerne. Det er en sidegevinst ved TVS’ system. Faktisk er det sådan så Slot 1 i tachografen viser køre- hviletidsdata, og samtidig kan man med Tacho Live, der også er en ny løsning, se positionen på køretøjet, og det viser om køretøjet flytter sig, selv om tachografen måske står på pause. Det betyder, at systemet kan afsløre, at der måske er sat en magnet på gearkassen, uden at vognmanden måske ved noget om det. For at det ikke skal give problemer i forhold til færgeoverførsel, er systemet udviklet, så der skal være tænding på vognen for at den fortæller, der er noget

galt. Takket være Tacho Live er det også muligt at kunne se brændstofforbrug, temperatur i kølekassen, tidsforbrug på kran, andet hydraulikudstyr m.v. »De nye faciliteter kræver ikke noget nyt udstyr, men hentes ud af FMS-enheden, og de forventes at være klar om ganske kort tid,« slutter Carl Peter Frederiksen. ■

FOTO: JOHN LARSEN

JANUAR 2015


ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED

Sidste chance hvis du vil være med

sin virksomhed og folie til lastbilerne, så den gode historie kommer ud at rulle. Har du ikke mod på selv at stille op, er du velkommen til at kigge Årets Transportvirksomhed over skulderen på Facebook og deltage i konkurrencen. Det eneste du skal gøre er at synes godt om eller kommentere vores opslag – der er løbende nye præmier på højkant.

Sådan er det at vinde »Det er en hæder, som gør medarbejderne glade og stolte af deres arbejdsplads. Og det skaber god opmærksomhed blandt kunderne,« forklarer vognmand Benny Nielsen, når han skal ridse op, hvad der har været udbyttet af at vinde titlen som Årets Transportvirksomhed 2014. Hans virksomhed, Fredsø Vognmandsforretning, løb med titlen på DTLs generalforsamling i Kolding ved en live-afstemning i salen. I begrundelsen for at nå finalen hedder det, at forretningen er en god arbejdsplads med fokus på sikkerhed og

JANUAR 2015

forebyggelse. Som den første vognmand i Danmark fik Benny Nielsen monteret alkolåse i alle sine lastbiler. Samtidig lægger virksomheden stor vægt på, at chaufførerne har en positiv og hensynsfuld trafikadfærd, hvilket bl.a. fremgår af en 20-siders chaufførhåndbog. Hjemme på Mors blev kåringen markeret med en stor personalefest i vognmandens have med deltagelse af omkring 70 ansatte med ægtefæller og kærester. »Det er jo i høj grad medarbejdernes fortjeneste, at vi kan vinde sådan en titel, så det fik vi sat en tyk streg under. Senere fik vi produceret klistermærker

MELD DIG TIL

FEB.

DOMMERNES UDVÆLGELSE AF FINALISTER

MARTS

OFFENTLIGGØRELSE AF FINALISTER

9. MAJ – FINALE

DTLs GENERALFORSAMLING

Årets vognmand 2014, Benny Nielsen: »En hæder der gør medarbejderne glade og stolte af deres arbejdsplads.« Billedet er fra fredagens arrangement, hvor finalisterne blev kåret.

FOTO: PER DAUGAARD

31. januar er sidste chance for at stille op i Årets Transportvirksomhed 2015. Udfyld skemaet på dtl. eu eller ring til Line Sandgreen 20 69 53 14 med din historie om, hvordan din virksomhed har optimeret og klarer sig i konkurrencen. Så er du med i kapløbet om æren og en rejse for to til Rom med Bridgestone. Vinderen får desuden en reklamevideo om

NOV, DEC., JAN.

til alle lastbilerne, så ingen kunne være i tvivl om, at vi havde vundet. Det er god PR. Så tager jeg også med, at jeg måtte høre på lidt af hvert i Jantelovens navn – men

lovens fader, Aksel Sandemose, kommer jo også fra Nykøbing Mors,« griner Benny Nielsen. Titlen betød også, at Fredsø Vognmandsforretning deltog i to prisuddelinger, nemlig ”Award 2014 for Best EU Road Freight Transport Operator”, arrangeret af den internationale transportorganisation IRU, og Sikker Trafik Erhverv prisen 2014, som Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension står bag. Dog uden at vinde.

DTL magasinet

33


NYHEDER XXXXXXXX

Danmarks farligste arbejdsredskab

– EN STIGE

Stiger skal jævnligt tjekkes for fejl og mangler. Læs de gode råd fra Dansk Erhvervs chefkonsulent Rikke Rus Hatop

S

tigen er formentlig Danmarks farligste arbejdsredskab. Så husk at se dem efter for fejl og mangler – som regel én gang om året. Det foreslår leverandørens anvisning. Det er en såkaldt ”sagkyndig”, der skal undersøge stigen for buler, skæve ”fødder” og andre mangler og svagheder. Den sagkyndige kan være en person i virksomheden, der har sat sig ind i leverandørens anvisninger og har tilegnet sig den fornødne viden om gældende normer og standarder på området. Flere leverandører yder den service at oplære virksomhederne i det konkrete eftersyn af netop deres produkt.

Hvem kan kontrollere en stige? Der stilles ikke noget krav til, at den sagkyndige, som foretager eftersyn af stigen, har gennemgået et kursus i stigeeftersyn. Så når nogle arbejdsmiljørådgivere markedsfører et kursus i eftersyn af stiger som lovpligtigt, er det altså ikke korrekt. Dansk Erhverv er blevet opmærksom på denne type markedsføring efter henvendelse fra en virksomhed, som havde sendt en medarbejdere på sådan et annonceret lovpligtigt kursus i stigeeftersyn, og nu ville høre om andre lovpligtige kurser. En stige skal kunne tåle 150 kg En stige, der normalt bruges af en privat eller en håndværker, skal opfylde kravene i Europa Norm (EN)

34

DTL magasinet

ARTIKEL 131. Gør den det, lever den også op til lovens krav. En stige skal desuden kunne klare en belastning på 150 kg. Det årlige stige-tjek skal dokumenteres Hvis Arbejdstilsynet kommer forbi, skal virksomheden kunne dokumentere, at det årlige tjek har fundet sted. Lav tjekliste til brug for eftersyn Det kan derfor anbefales, at virksomheden fører et register over undersøgelserne med tjekliste til brug for eftersynet. Den lovpligtige brugsanvisning, som medfølger ved køb af en stige, er et godt udgangspunkt for eftersynet. Sæt dato-mærkat på stigen Det er også en god idé at sætte en

mærkat med dato for eftersyn på stigen. Det er ikke et lovkrav men en hjælp og en god dokumentation over for Arbejdstilsynet. Går en stige i stykker, så sørg for, at den blive sat til side og forsynet med ”Må ikke bruges”. Gør du ikke det, kan det udløse et påbud. ■

Sådan mindsker du risikoen for alvorlige arbejdsulykker For at minimere risikoen for alvorlige arbejdsulykker, skal du 1 Læse Arbejdstilsynets Vejledning og branchearbejdsmiljørådenes materiale samt leverandørernes brugsvejledning, 2 Vurdere egnethed, forsvarlig opstilling og korrekt brug 3 Instruere og føre tilsyn med stigearbejdet. Tal om sikkerhed – og husk eftersyn af stigerne.

JANUAR 2015


Af direktør, ing. Thomas Krebs

EU typegodkendelse af køretøjer... kun for de meget store

De danske opbyggeres organisation SKAD mener, at det danske marked er for lille til ordningen. Direktør Thomas Krebs har sendt dette indlæg til DTL Magasinet SKADs direktør Thomas Krebs: »Danske opbyggere har hverken økonomi eller kundegrundlag til at få EU typegodkendelser på deres køretøjer.«

FOTO: SKAD

mændenes ønsker og behov ved at tilbyde skræddersyede løsninger – en fordel for danske vognmænd, der får det, de har brug for – og sådan er forholdene også i andre EU lande, hvor mindre opbyggere kan skræddersy til kundens ønske, uden at overtræde reglerne i EU direktivet, der netop også giver plads til de mindre opbyggere, som de fleste danske opbyggere er en del af. Et køretøj, der er godkendt i Danmark, vil også kunne sælges i et andet EU land, dog kan det betyde at køretøjet i nogle få tilfælde skal tilpasses til lokale forhold. Danske opbyggere skal i hvert fald sikre sig viden om lokale forhold i andre EU lande, blandt andet gennem SKAD’s EU organisationsnetværk.

P

å baggrund af de mange indlæg i forskellige brancheblade, bl.a. i sidste nummer af DTL Magasinet, om, at kun EU typegodkendte køretøjer duer, ønsker SKAD, brancheorganisationen for danske opbyggere, at klarlægge nogle fakta. EU direktivet 2007/46/EF har to formål – det ene er at skabe ens regler i EU om masseproduktion af standardiserede køretøjer og produktion af enkle opbyggede køretøjer – det andet at skabe ens regler for komponentproducenter i EU. Fakta er, at ingen køretøjsopbygger har EU typegodkendt produktion i dagens Danmark. Danske opbyggere har hverken økonomi eller et kundegrundlag til at få EU typegodkendelser på deres køretøjer, da ingen fremstiller typeafhængige standardiserede køretøjer i masse-

JANUAR 2015

produktion. Det er også netop dette faktum, som Trafikstyrelsen og SKAD forholder sig til. EU typegodkendelser koster flere millioner kroner og kræver både kvalitetsstyrings certificeringer, crashtests, omfattende kontroller og dokumentation, samt omlægning af virksomhederne til stordrift. Mange opbyggere bygger allerede på EU typegodkendte chassiser udstyret med CoC og Euro 6 godkendelser – og netop derfor lever disse køretøjer op til kravene – specielt på miljø- og sikkerhedsområdet. Og følger opbyggerne opbyggervejledningen fra producenten, så er der ikke anledning til bekymring hos kunderne – vognmændene. Kunden skal dog sikre sig, at den der opbygger køretøjet efterlever reglerne og leverer kvalitet – det er her forskelle opleves. Danske opbyggere tilgodeser vogn-

Komponentproducenter vinder Komponentproducenter, der producerer i større mængder med salg til hele EU, har en økonomisk fordel ved at få typegodkendelser på deres produkter, som i stor stil bygges ind i opbygninger. Dermed skabes større markedsandele og større omsætning, hvilket for producenterne er en god forretningsmodel. Her spiller trafiksikkerhed bl.a en stor rolle. Det er dog underordnet om komponenterne bliver monteret på et EU typegodkendt køretøj eller et lokalt godkendt køretøj. Seminar på Transport 2015 På messen Transport 2015 holder SKAD et seminar 21. marts fra kl. 13-15 om sagen. Applus bilsyn deltager som indlægsholder ved seminaret. Man kan tilmelde sig seminaret via www.transport2015.dk. SKAD står for: Sammenslutning af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark. ■

DTL magasinet

35


OVERBLIK ERHVERVSPOLITIK NU

Positive ændringer for særtransportørerne Trafikstyrelsen sendte i december en revideret bekendtgørelse om særtransport på gaden, og formand for DTL Kran Blok Erfa, Frank Segall, noterer sig flere positive ændringer. Dog er der et par mindre optimale forhold: »Med den nye bekendtgørelse om særtransport er bl.a. problematikken omkring udsyn blevet løst, og det bliver på en påhængsvogn, der tilhører en mobilkran, også tilladt at medbringe en cykel, knallert, motorcykel eller en bil under 3.500 kg, som kranføreren kan anvende til sin egen transport. Et af de helt store fremskridt er, at vi har fået klart definerede krav til udsyn bagud og accept af, at der kan bruges kameraer til at tilvejebringe dette udsyn,« siger Frank Segall. Det er også indskrevet, at der skal bruges enten politi, eller uddannede ”særtransportassistenter” til ledsagelse af særtransporter, der kræver regulering af færdsel. »Nu gælder det så om at få fart på uddannelsen af særtransportassistenterne,« tilføjer han. DTL Kran-Blok Erfa holder i øvrigt årsmøde 31. januar. Læs side 31.

ARKIVFOTO: MERCEDES

Månedens vigtigste branchesager

Partier går efter ordnede varebilsforhold

Folketinget har taget godt imod ønsket om at få ordnede forhold for varebilerne.

Foranlediget af Dansk Folkeparti drøftede Folketinget i sidste måned en mulig justering af godskørselsloven, så vare- og kurerbiler under 3.500 kg også omfattes af loven. Formålet er at dæmme op for unfair konkurrence, hvis varebiler, der kører gods for fremmed regning, underlægges samme lovkrav som lastbilerne. Dertil kommer, at kontroller af SKAT har afsløret udbredte problemer med socialt bedrageri, sort arbejde og illegal arbejdskraft. Forslaget blev ikke vedtaget, men der var udstrakt enighed om intentionerne i forslaget. Regeringspartierne og partierne bag finansloven henviste dog til, at der i finanslovsaftalen er

et større afsnit om bekæmpelse af social dumping på transportområdet og sikring af ordnede forhold, og at man ønsker det arbejde gennemført, fordi det skønnes at ville løse de problemer, der rigtigt peges på i DFs beslutningsforslag.

I DTL-Danske Vognmænd har vi været meget tilfredse med finanslovsaftalen og den indsats, der lægges op til dér,« siger adm. direktør Erik Østergaard

det var opløftende, at så mange partier erklærede sig enige i intentionerne. For det betyder jo, at vi formentlig vil få etableret de ordnede forhold for varebilsområdet, som er meget stærkt efterspurgt i DTLs medlemskreds – ikke mindst i DTLs Netværk for Kurér- og Varebilsvognmænd,« siger Erik Østergaard, som noterer sig, at også DI har udtrykt sig positivt om ordnede forhold på varebils- og kurérområdet. Læs mere side 30 om stiftelsen af en specialforening for kurérog varebiler.

»Beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti ligger i sin intention i klar forlængelse, så jeg synes, at

TRAILERLEVERANDØR MED HELBILSGODKENDT MATERIEL Lastas i Hedensted er nu klar med det første EU-helbilsgodkendte materiel fra koncernens egen producent Kel-Berg, der bl.a. har produktion i Toftlund. Det har dog ikke været noget man bare gør med et fingerknips.

36

DTL magasinet

»Vi er glade for, at vi sidste år fik EUhelbilsgodkendt hele vort program af treakslede Kel-Berg trailere og kærrer, men vi har været igennem en skrap proces,« siger direktør Anders K. Larsen, Lastas til DTL Magasinet. Nu er det næste step at få godkendt de fireakslede trailere.

Mens interessen for EU-helbilsgodkendelse er meget svag i Danmark, er det til gengæld nærmest et must på de britiske øer. Her har vi været til stede i mange år, og vi har også et stort marked,« fortsætter han. Kel-Berg begyndte allerede for år

tilbage at gøre de indledende manøvrer mod en helbilsgodkendelse. »Det indebærer jo store fordele for kunderne, og vi ser det som et naturligt skridt ind i fremtiden,« siger Anders K. Larsen. ■

JANUAR 2015


I et katalog over brud på love og regler på transportområdet havde EU-Kommissionen ikke medtaget brud på cabotagereglerne. ”Så det er en ommer”, mente Europa-Parlamentet før jul, hvor Kommissionens udkast til listen over alvorlige trafikforseelser blev stemt massivt ned. »Det, synes jeg, er et stærkt signal fra parlamentarikerne” siger adm. direktør i DTL-Danske Vognmænd og formand for Nordic Logistics Association, NLA, Erik Østergaard. NLA repræsenterer omkring 20.000 vognmænd i Danmark, Sverige, Norge og Finland. »Europa Parlamentet har dermed sagt til Kommissionen, at man mener det alvorligt, når parlamentarikerne siger: Vi er trætte af forholdene i vejtransporten,« fortsætter Erik Østergaard, der ikke er bleg for at kalde Kommissionen tonedøve i denne sag. »Så nu må de gå hjem og gøre listen komplet og få spørgsmålet om ulovlig cabotage og social dumping med på listen,« siger han. »Også Kommissionens nye arbejdsprogram for 2015 mangler ordentlige initiativer over for social dumping. Det duer slet ikke. De to spørgsmål spillede en central rolle ved de tiltrædende kommissærers eksaminationer i Parlamentet for få måneder siden. Det er godt, at

FOTO: EUROPA-PARLAMENTET

Europa-Parlamentet vil have sortlistet cabotagebrud og social dumping

Europa-parlamentarikerne bliver mere og mere optaget af brud på cabotagereglerne. Her ses parlamentsbygningen i Strassbourg.

så massivt et flertal i Parlamentet holder fast i dagsordenen,« siger DTL-chefen.

»Den her diskussion er tværtimod noget, der optager europæiske politikere fra Sicilien til Finland,

og det, synes jeg næsten, er det allermest opløftende ved afstemningen i Parlamentet,« siger han.

Fødevaretransportører slipper for Næringsbasen Hele næringsbrevsordningen – og dermed også Næringsbasen – er ophørt fra årsskiftet, meddeler Erhvervsstyrelsen. Fremover skal man ikke længere have næringsbrev for at drive fødevarevarevirksomhed, uanset om det er en fødevarebutik, en cateringvirksomhed, en restauration eller en fødevareengrosvirksomhed. Man skal derfor heller ikke længere have bestået næringsprøven

JANUAR 2015

eller alternativt have en særlig uddannelse for at drive sådan fødevarevirksomhed. Det betyder også, at vognmænd, der transporterer fødevarer, slipper for det administrative bøvl hos myndighederne samt det årlige gebyr. Folketingets beslutning er et resultat af regeringens vækstpakke fra foråret. Det glæder DTL-konsulent Lisbet Hagelund, at ordningen begraves:

»Vi har ofte fremhævet, at ordningen har medført betydelige omkostninger men aldrig har bidraget til fødevaresikkerheden. Og det er regeringen også nået frem til i vækstplanen. I de år, Næringsbasen har eksisteret, har ingen transportvirksomhed fået frakendt retten til at drive fødevareengrosvirksomhed. DTL har hele tiden fastholdt, at det har været helt ude af proportioner at lade transportvirk-

somhederne forblive omfattet af loven om næringsbrev.« Lisbet Hagelund fremhæver samarbejdet med Dansk Erhverv, hvor der blev fokus på bøvlet også for transportørerne: »Dansk Erhverv er en førende organisation for fødevarevirksomheder og har en betydelig vægt i den politiske debat. Transportørernes stemme var en blandt mange kritikere af ordningen.«

DTL magasinet

37


Frederik Christensen kan atter dyrke sin mærkesag, trafiksikkerheden.

Comeback til trafiksikkerhedsråd Blandt DTLs lokalforeningers vigtige opgaver er lokal indflydelse på fx vejændringer og trafiksikkerhed, så det er en meget glad formand for Sjællands Vognmandsforening, Frederik Christensen, der efter godt et års pause atter har sat sig med til bords ved Ringsted Kommune genetablerede trafiksikkerhedsråd »Rådet blev til min og andres store skuffelse nedlagt af det nye byråd, selvom vi havde et endog meget godt samarbejde kørende. Nu er byrådet kommet på andre tanker, og det hilser vi velkommen i transportbranchen,« siger Frederik Christensen. Han lægger ikke skjul på, at han har presset på over for kommunens embedsmænd for at få genoptaget rådets arbejde. Blandt resultaterne hidtil har været mere sikre skoleveje i form af nye cykelstier, og ved et farligt vejkryds er der blevet etableret en tilbagetrukken stoplinje for bilerne, så cyklisterne holder foran og er synlige – også fra en lastbils førerhus. Trafiksikkerhed er en mærkesag i vognmandsforeningen i almindelighed og for Frederik Christensen i særdeleshed. En ny opgave bliver at få indført et forbud mod gennemkørende lastbiler i Ringsteds bymidte. »Det lyder måske lidt mærkeligt, at en vognmand går ind for et lastbilforbud, men gennemkørende lastbiler hører ikke hjemme i Ringsted bymidte. Det skal naturligvis være tilladt med ærindekørsel. Så jeg ser frem til at deltage i arbejdet med den endelige udformning af planen,« siger Frederik Christensen.

38

DTL magasinet

Hver tredje solgte lastbil er en Volvo

En produktserie der er faldet i god jord hos vognmændene.

Totalmarkedet for tunge lastbiler i Danmark over 16 tons blev i 2014 på 3.286 køretøjer. Heraf tegnede Volvo Trucks sig for 1.080, og det svarer til en markedsandel på hele 32,9 procent. Den svenske producent er således for fjerde år i træk markedsleder på det danske marked. Imens totalmarkedet for tunge lastbiler i 2014 desværre faldt med 14,4 procent i forhold til året før, steg Volvo Trucks’ markedsandel i Danmark, så knap én ud af tre solgte lastvogne var en Volvo.

Peter K. Andersen, Commercial Trucks Manager ved Volvo Group Trucks Danmark A/S, er rigtig glad for den positive udvikling: »Vi er både ydmyge og naturligvis meget stolte over den tillid, vores kunder har vist os igen i år. Markedsandelen viser, at vores kunder har taget den nye produktserie godt til sig, og at vi har et fremragende forhandlernetværk, som arbejder rigtig hårdt med at levere og servicere lastbiler til vores kunder.«

Præmien, et rejsegavekort på 6000 euro, vil Mike Christensen bruge til en familieferie i bil på Island. Til højre ses Johan Drenth, eftermarkedsdirektør hos DAF.

FOTO: DAF TRUCKS

FOTO: VOLVO TRUCKS

Navne NOTER

Dansk lastbilmekaniker Europas bedste Fire måneder efter, Mike Christensen fra Truckcenter A/S blev kåret til Danmarks bedste DAF-mekaniker, har han nu taget titlen som europamester – i konkurrence med 4.500 kolleger fra 11 lande. Det var lidt David mod Goliat om igen. Konkurrencens to dage foregik på DAFs enorme fabrik i Eindhoven, Holland, hvor Mike Christensen i konkurrence med folk fra Europas største værksteder løste prøverne med forsvindende få fejl – både prøverne på computeren og de otte praktiske reparationstests på tid. »Det var lidt ligesom fodbold EM i ’92. Min

værkfører og jeg tog derned for at hygge og have det sjovt, men kom hjem med pokalen. Mange af de andre var tydeligt nervøse og lagde et enormt forventningspres på sig selv. Men prøverne svarede egentlig til de problemstillinger, vi står over for på værkstedet hver eneste dag, så det var bare at løse problemerne hurtigt og effektivt, som man nu plejer,« fortæller guldvinderen, der bor i Lintrup og er tilknyttet Truckcenter A/S’ værksteder i Padborg og Hjøllund. Præmien, et rejsegavekort på 6000 euro, skal bruges til en bilferie på Island med familien.

JANUAR 2015


Over 200 udstillere klar til Transport 2015 Med under tre måneder til startskuddet på Skandinaviens største indendørs transportmesse er en vigtig milepæl nået. Over 200 udstillere har meldt sig klar til Transport 2015 fra 19.-22. marts i MCH Messecenter Herning. I samarbejde med udstillere og transportmessens 24 besøgsambassadører er der arbejdet intenst på at sikre et solidt fundament for messen. Et af målene har været at tiltrække flere udstillere til Transport 2015, så bredden på messen også er stærkt repræsenteret. Allerede i sommer meldte flere lastbilimportører samt hele bussektoren deres ankomst, og siden har nye såvel som gamle udstillere meldt sig klar. Lige før jul kunne messen mønstre 202 udstillere fordelt på ni udstillingshaller. Og ingen transportmesse uden LASTAS – som det har været siden 1993. »Vi deltager på mange messer rundt om i Skandinavien, men transportmessen i Herning er altid dér, hvor vi holder den helt store fest. Vi glæder os til at invitere vores kunder ind på standen og vise dem alle vores nyheder,« siger adm. direktør Anders Larsen. Et af de nye tiltag er Årets Opbygning. En aktivitet, som sætter opbygningerne på dagsordenen med en stor specialudstilling, og som samtidig indebærer en kåring og dermed titlen som Årets Opbygning. »Årets Opbygning er spændende for os, fordi vi laver opbygninger hver dag. Alle biler er forskellige, da de skal udføre forskellige funktioner inden for transporterhvervet. Vi har selvfølgelig flere biler repræsenteret på udstillingen,« siger Lastas-direktøren. Feltet af udstillere spænder bredt på Transport 2015. Lastbiler, busser, varebiler, opbygninger, trailere, kraner, renovation, it, serviceydelser og tilbehør krydres med et spændende aktivitetsprogram, som blandt andet indebærer politisk debat, en god karrierevej, veteranlastbiludstilling og meget mere.

VELKOMMEN TIL NORDJYSK TRANSPORT SERVICE A/S »Vi vil gerne have sparring og rådgivning i forbindelse med køre og hviletidsregler, ansættelsesforhold m.v., derfor melder vi os ind i både DTL og DTLs arbejdsgiverforening.« Det siger indehaver af Nordjysk Transport Service i Nørresundby, Heine Blach Jensen. Firmaet råder over syv lastbiler og 50 varebiler, der især kører køletrans-

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Fyns Vognmandsforening Vognmand Flemming Jensen Østergade 28 5881 Skårup Fyn

Næstved Vognmandsforening Bennerman.dk Ravnstrupvej 1 D 4160 Herlufmagle

JR Service v/John Rasmussen Åvænget 29 5463 Harndrup

Sønderjyllands Vognmandsforening Cs Transport Søndergade 48 6690 Gørding

Nordjysk Vognmandsforening NIT Group ApS Holtevej 8A 9381 Sulsted Et kik i historiebogen på firmaets første MAN, en 19.362 trækker, der har banet vejen for over 100 andre MAN'er.

TIDEMANN HOLDER SIG TIL MAN

Jens Tidemann Transport i Hjørring har lige før jul kunnet fejre 25 års jubilæum med MAN. Firmaets fik den første MAN-lastbil i 1989, og har holdt ved mærket lige siden. Firmaets specialitet er gods til færgeruter i Danmark og Tyskland, og på det felt er der ikke noget, der hedder at komme for sent. Og det er aldrig sket, at en MAN-transport er kommet for sent frem. Jens Tidemann er derfor fremme i forreste linje med alt, der bidrager hertil. Firmaet var således blandt de allerførste danske brugere af MAN Telematics. Alene i 2014 har firmaet anskaffet fire nye MAN TGX med Euro 6-motorer. De seneste nyerhvervelser til flåden, der nu består af syv MAN TGX, er to styk MAN TGX 26.440, begge med det rummelige XLX-førerhus med al komfort.

JANUAR 2015

porter for Års Køl samt distributionskørsel og mellemtransporter for GLS. Samtidig hæfter Heine Blach Jensen sig ved det nystartede varebilsnetværk under DTL: »Et godt initiativ som kan være med til at hæve niveauet i branchen. Jeg vil også bakke op om den nye vare- og kurerbilsforening, der er ved at blive dannet.«

Nordjysk Transport Service A/S Hedelund 6 9400 Nørresundby

Vognmandsforeningen Vendsyssel DAH Hjørring ApS Frederikshavnsvej 255 9800 Hjørring

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING DAH Hjørring ApS Frederikshavnsvej 255 9800 Hjørring

NIT Group ApS Holtevej 8A 9381 Sulsted

Nordjysk Transport Service A/S Hedelund 6 9400 Nørresundby

DTL magasinet

39


Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

TAK FOR TILLIDEN Også i 2014 har vi hos Volvo arbejdet hårdt for at levere og servicere verdens bedste lastbiler til vores kunder. Dette har endnu en gang resulteret i, at vi er blevet markedsleder på det danske marked. Her er nogle af årets Volvo-højdepunkter: • Volvo monterer lastindikator som standard, for at hjælpe med at undgå overskridelse af nye tolerancegrænser for overlæs. • Med introduktionen af Euro 6-udgaven af Volvo FH16 med op til 750 hk har Volvo stadig verdens stærkeste lastvogn. • Volvo introducerer Dynafleet app’en, der kan hjælpe chaufføren og vognmanden med at holde styr på brændstofforbruget • Volvo introducerer I-Shift Dual Clutch, den første gearkasse med dobbeltkobling til tunge lastvogne. • Volvo vælger som den første at standardmontere et system, der advarer mod kollision og automatisk nødbremser lastbilen. • Volvo introducerer bjærgningsassistance, som giver kunderne hurtigere hjælp ved uplanlagte stop. Læs mere på www.volvotrucks.dk

Godt nytår!

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

Vi vil gerne takke vore mange kunder for, at I igen i år gør os til Danmarks største lastbilmærke, og vi vil kæmpe for at bevare den position og glæder os til at betjene jer i 2015.

Dtl magasinet januar2015  
Dtl magasinet januar2015  
Advertisement