Page 1

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

02 | FEBRUAR 2016 18. ÅRGANG

OPTRÆK TIL BLÅSTEMPLING AF LØNDUMPING

Folketinget diskuterer godskørselslovens paragraffer om løn- og ansættelsesvilkår. DTL – Danske Vognmænd advarer mod forslag, der kan slå bunden ud på transportmarkedets løndannelse

DTLAFTALE OM RUDESKIFT

HVIDBOG PÅ VEJ MED IDEER TIL AT TILTRÆKKE NYE CHAUFFØRER TID TIL GENERALFORSAMLINGER – OGSÅ I EN FORENING NÆR DIG

ISFRI TRAILER / POLITI BETALER ERSTATNING / FARLIG TRÆTHED

PLUS

TEST: IVECO EUROCARGO


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Line Sandgreen

nister Helle Thornings Schmidt valg – og tabte – så forslaget nåede ikke igennem til Folketingets 3. behandling. Da de fleste partier havde udtrykt sympati for forslagets intentioner, havde de fleste nok forventet, at Venstre-regeringen af egen drift ville genfremsætte det i én eller anden form. Det skete ikke. Derfor fremsatte Rasmus Prehn (S) forslaget. Denne gang som beslutningsforslag og på vegne af en samlet opposition. Forslaget blev 1. behandlet i efteråret – og igen var sympatien både bred og stor. Men regeringen – med transportminister Hans Christian Schmidt (V) i spidsen – bebudede alligevel, at regeringen ville komme med sit eget forslag, som skulle imødekomme Kim Christiansen (DF). Sidstnævnte synes nemlig at forslaget gav 3F en monopollignende status på arbejdstagerside. De ledende hovedorganisationer på arbejdsgiver- og arbejdstagerside inden for transportbranchen delte ikke Kim Christiansens bekymring. Men til gengæld anså alle disse organisationer forslaget for vigtigt og principielt. Alligevel imødeså vi spændt regeringens forslag. Da det kom, så det ved første øjekast tilforladeligt ud. Men en nærmere granskning viste, at der reelt ingen bremseklodser var i forslaget: I princippet kunne nye eller fremtidige arbejdsgiverorganisationer indgå nye landsdækkende overenskomster på helt andre og lavere niveauer end hidtil. Det vil slå bunden ud af markedet, og især selvkørende vognmænd vil blive knust i en nedadgående spiral. Dermed har Dansk Folkeparti – ved Kim Christiansen – stået med nøglen til enten at sikre, at niveauet for danske overenskomster for chauffører skal holde et vist niveau – eller åbne slusen for lovgivningsmæssig og retslig blåstempling af løndumping. I skrivende stund ved vi ikke, hvordan det ender, men udfaldet kan meget vel være kendt, når disse linjer læses. Uanset – så påhviler der Dansk Folkeparti noget af et ansvar. Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

10 HVIDBOG. Et halvt hundrede transportfolk diskuterede i Aarhus, hvordan man øger tilgangen til chaufførfaget. Ideer samles i en snarlig hvidbog – kickstarten på to års indsats. FOTO: FINN BJERREMAND

Jeg tøver ikke med at kalde det den måske vigtigste sag, vi har arbejdet med i årevis. Udfaldet har konsekvenser så langt øjet rækker. Men lad mig starte med begyndelsen: Under forberedelserne til godskørselsloven tilbage i 1972/73 var man allerede klar over, at en konkurrence på chaufførers løn- og arbejdsforhold kunne have betydning for trafiksikkerheden. Hvis man pressede chaufførernes vilkår for meget, ville flere tage chancer og måske køre for hurtigt eller måske køre, når de var trætte osv. Det ville man, meget fornuftigt, undgå. Derfor lavede man godskørselslovens § 6 stk. 3, hvor man ikke definerede løn- og arbejdsvilkårene, men at de indgåede overenskomster grundlæggende definerede niveauet. Det var klogt. Gennem mere end 40 år – med røde og blå regeringer – har loven og § 6 stk. 3 bestået – og med den, de overvejelser og den fornuft, der lå til grund. Så sent som i 2005 lavede Kammeradvokaten et notat, som knæsatte principperne fra loven og dens forarbejde. Men 10 år senere sker der noget. I en sag på taxa-området, hvor en vognmand har lavet en aftale med nogle chauffører som markant adskilte sig fra øvrige aftaler om løn- og arbejdsforhold på området, kom sagen for retten og endte i Højesteret. Dommen kendte aftalen gyldig. Og med et trylleslag havde den danske retspraksis og grundlaget for loven ændret sig. Daværende transportminister Magnus Heunicke (S) så straks problemet og skruede et nyt lovforslag sammen, som skulle sikre at godskørselslovens oprindelige og bærende intention igen skulle gælde – forslaget skulle altså reetablere den retstilstand, der havde været gældende før Højesteretsdommen. Men så udskrev S-statsmi-

26 INGEN IS. Isbroer vinder heldigvis frem, men hos Esben Falk, Lambert Transport i Esbjerg, går man nye veje med et tysk af-isningssystem til traileren. FOTO: VTI-HEJDLÖSA BILDER

Skal løndumping blåstemples?

FOTO: TRANSPORTENS UDVIKLINGSFOND

LEDER

37 FARLIG TRÆTHED. I Sverige er der forsket i den træthed, der rammer lastbilchauffører. Noget der alt for ofte undervurderes, mener forsker Anne Anund, der har flere gode råd.


INDHOLD INDHOLD

Kort Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6 Højresving og cyklistinitiativer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kickstart af jobrekruttering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Sagt og skrevet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Folketinget diskuterer overenskomstkravet i godskørselsloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Erhvervspolitikken lige nu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Årsmøde i Kran-Blok Erfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Indkaldelser til generalforsamlinger i DTL og DTL A. . . . . . 18 Generalforsamling i DTL Dyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Mig og min lastbil, Leif Knudsen og hans DAF CF kreaturvogn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Test af Iveco Eurocargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 FOTO: FINN BJERREMAND

Test af Mercedes Sprinter, gasudgaven. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Min nye trailer, Lambert Transports Krone citytrailer med af-isning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 DTL-aftale med GlasXpert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Vognmand får penge fra politiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Nyt om Årets Transportvirksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Indkaldelser til generalforsamlinger i lokalforeningerne . . 32 Arbejdstilsynet ser nærmere på godstransportørerne . . . . 35 Den farlige træthed bag rattet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Derfor er jeg med i DTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Nye medlemmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’

20 MIG OG MIN LASTBIL. Vognmand Leif Knudsen, Sørvad, vil det bedste for de kreaturer, der tager den sidste rejse i hans lastbil. Så det skal være i en DAF.

”LIKE” OS

FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

Var der ikke noget DTL, ville speditører og ITD have frit spil hos politikerne.

02 | FEBRUAR 2016 18. ÅRGANG

OPTRÆK TIL BLÅSTEMPLING AF LØNDUMPING

Folketinget diskuterer godskørselslovens paragraffer om løn- og ansættelsesvilkår. DTL – Danske Vognmænd advarer mod forslag, der kan slå bunden ud på transportmarkedets løndannelse

DTLAFTALE OM RUDESKIFT

VOGNMAND POUL CHRISTENSEN, SVENDBORG

SIDE 38

HVIDBOG PÅ VEJ MED IDEER TIL AT TILTRÆKKE NYE CHAUFFØRER TID TIL GENERALFORSAMLINGER – OGSÅ I EN FORENING NÆR DIG

PLUS

TEST: IVECO EUROCARGO

ISFRI TRAILER / POLITI BETALER ERSTATNING / FARLIG TRÆTHED

Forsidefoto: LINDA KASTRUP, SCANPIX

FEBRUAR 2016

DTL magasinet

3


NYHEDER DE KORTE

GENERALFORSAMLING

I RUM SØ

DTL – Danske Vognmænd holder som bekendt årets generalforsamling på Oslo-båden lørdag 28. maj. En del praktiske forhold bliver derfor noget anderledes denne gang: FREDAG Der er afgang fredag eftermiddag 27. maj fra DFDS’ terminal på Dampfærgevej i Københavns Havn – tæt på Østerport Station. Der er ret begrænset med parkeringspladser, så det anbefales at benytte offentlig transport til terminalen. Indtjekning foregår fredag kl. 15-16. Husk pas, da der er ID-kontrol i afgangshallen inden ombordstigning. Opholdet fredag aften er helt til deltagernes egen disposition, og man finder selv et sted at spise middag med mere. Dog bliver der mulighed for at reservere bord via et link i den invitation, der snart sendes ud. LØRDAG Generalforsamlingen begynder kl. 9:00 i Columbus Club – mens skibet er på havet. Det er derfor ikke muligt at fl yve til Oslo og stige på skibet i tide til generalforsamlingen. Til gengæld er det muligt selv at booke fl y hjem senere på dagen. Udover de delegerede er alle DTL-medlemmer og ledsagere med flere velkomne til at overvære generalforsamlingen. Tilmelding via din lokalforening eller direkte til Lisbeth Hamberg på mail lih@dtl.eu eller telefon 7015 9500.

4

DTL magasinet

Kåringen af Årets Transportvirksomhed 2016 sker som sædvanlig efter generalforsamlingen – atter suverænt styret af studievært Line Baun Danielsen. Ledsagere med flere kan også vælge at bruge dagtimerne til en bytur på egen hånd i Oslo. Kl. 16 skal alle være tilbage på båden. Husk at der også skal vises pas + boardingkort, når man går ombord igen. Når man har nydt udsejlingen gennem Oslofjorden, slutter arrangementet med et brag af en festaften med dans og musik. SØNDAG Ankomst til Københavns Havn kl. 9.30 – og tak for denne gang. Invitationerne Yderligere detaljer følger i invitationen, der – som noget nyt – udsendes i slutningen af denne måned til lokalforeningernes tilmeldingsansvarlige. I år tilmelder alle sig som deltagere. I begyndelsen af marts sendes som vanligt mandatlisterne, hvorefter de delegerede kan udpeges. Da Oslo-båden har en vis max.-kapacitet og dermed begrænset plads, vil tilmeldingerne ske efter ”først til mølle-princippet”. Delegerede er forhåndssikret plads. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af DTL – Danske Vognmænd. Kontakt din lokalforening. Se også indkaldelsen side 18

Nye til- og frakørsler til motorveje Otte steder bliver der bedre adgang til motorvejene. Folketinget har nikket til, at Vejdirektoratet sammen med seks berørte kommuner gennemfører detailprojekteringer og anlæg af primært nye til- og frakørsler på motorvejene. Det drejer sig om fire tilkørsler til den østjyske motorvej ved Aarhus/ Hørning, Skanderborg, Horsens og syd for Kolding. Desuden disse fire steder øst for Storebælt: På E20 ved Tjæreby/ Vemmelev, en rundkørsel ved Sorø nord for E20, Vemmedrup ved Køge og på rute 21 nord for Høje Taastrup. Se detaljerne på Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside, www.trm.dk.

Mælken skal miljørigtigt ud Da Arla har et mål om at mindske sin samlede CO2-udledning med 25 procent inden 2020, tages alternative transportløsninger i brug – bl.a. Ecolution by Scania-lastbiler. »Det er et ambitiøst klimamål, vi har, og det kræver, at vi kigger på alternativer. Vi har valgt Scania Ecolution pga. den opfølgning, der laves løbende på både bilens og chauff ørernes performance. Det virker som et interessant værktøj til at forbedre den samlede økonomi omkring bilens drift,« siger Arlas indkøbschef Torben Hansen. Med løsningen følger en skræddersyet maintenance+ serviceaftale med særlig fokus på at servicere de dele på lastbilen, som betyder noget for brændstoff orbruget. Det vigtigste element er dog en kontinuerlig coaching af chauff øren i så brændstoføkonomisk og miljørigtig kørsel som muligt. Ifølge Scania kan man nå en gennemsnitlig reduktion af brændstoff et på 17 procent. Arla har i alt købt 30 distributionstrækkere af typen G 370 LA 4x2, to indsamlingstrækkere af typen G 450 LA 6x2/4 og G 490 LA 6x2/4 samt 4 distributionsbiler af typen P 320 DB 6x2*4.

FEBRUAR 2016


d Hos Codan er vi altid til at tale med. Både i din køre- og hviletid FOTO: SCANIA

Vi sikrer, at du som transportkunde hos os har de helt rigtige forsikringer, som er tilpasset din virksomhed og dine behov. Og får du en skade, gør vi en ekstra indsats for at bringe dig hurtigt videre.

q Ring alle hverdage til vores Transportteam i Kundeservice, som sidder klar til at hjælpe dig på 33 55 50 50. q Få nemt overblik over dine forsikringer på codan.dk/mitcodanerhverv. q Oplev transportbranchens bedste skadeservice, når skaden sker.

Motor

son d

er

he

m

02.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl.

Udviklet i samarbejde med

Vi r k s o

Få et Forsikringstjek på 33 55 50 50 eller få besøg af vores lokale transportassurandør, når det passer dig.

P

codan.dk/transport


NYHEDER DE KORTE

Bliv klogere på den nye udbudslov Nu kommer den nye udbudslov på næsten 200 paragraffer. Det betyder mange nye spilleregler for tilbudsgivere. Derfor holder Dansk Erhverv en række kurser i den nye udbudslov. Her vil markedschef Jakob Scharff, som var Dansk Erhvervs repræsentant i udbudslovsudvalget, fortælle om arbejdet med loven. LETT advokatfirma vil gennemgå de nye regler på området og ruste deltagerne til den nye udbudsverden. De gratis kurser holdes på Børsen i København og målrettes efter øvede og nybegyndere.

Modulvogntog i Spanien Den spanske regering åbner nu op for 25,25 meter vogntog op til 60 tons totalvægt. Der er udpeget nogle strækninger til kørsel med modulvogntog. Der skal dog indhentes de nødvendige godkendelser hos trafikmyndighederne. Dermed bliver Spanien det sjette EU-land med modulvogntog. De øvrige lande er Tyskland (delvis), Danmark, Sverige, Finland og Holland. Den spanske begrundelse er, at de er energieff ektive og en gevinst for trafiksikkerheden.

Samfundet er oppe i gear – det samme er godstransporten, lyder det fra Trafik- og Byggestyrelsen. Billedet er fra Københavns Frihavn.

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Stigende aktivitet Trafik- og Byggestyrelsen har udsendt den årlige statistik om erhvervstransportens tilstand. Og den slår samme optimistiske tone an som DTLs egen temperaturmåling fra sidste nummer af DTL Magasinet. Ifølge styrelsen ser 2015 nemlig ud til at være året, hvor den stigende aktivitet i samfundet

smitter af på godsvognmandserhvervet. Antallet af konkurser indenfor erhvervet er med 35 i 2015 kommet ned på antallet fra før finanskrisen. Det samlede antal virksomheder ser dog ud til stadig at falde – dog i lavere tempo end i kriseårene. Efter rekordårene 2007 og 2008, hvor antallet af godsvirksomheder

DTU Transport lukker

Danmarks Tekniske Universitet, DTU, må af sparegrunde nedlægge instituttet DTU Transport. Mens der i 2015 var afsat 40 millioner kroner til transportforskning, er beløbet i 2016 reduceret til 20 millioner kroner. DTU konkluderer, at intet tyder på, at den vanskelige økonomiske situation vil blive bedre i nær fremtid. Da DTU Transport med sine godt 80 medarbejdere er et forholdsvis lille institut, er det DTU’s ledelses vurdering, at der ikke i længden vil være grundlag for at opretholde et selvstændigt transportinstitut. Der igangsættes nu en grundig analyse af, hvordan relevante dele af transportforskningen bedst muligt videreføres på DTU. »DTL deltager meget gerne i det analysearbejde. Der er ikke grund til at lægge skjul på, at vi er kede af lukningen – ikke mindst efter, at der var sat mere fokus på godstransportens forhold. Den indsats risikerer nu at gå tabt,« siger erhvervspolitisk chef Ove Holm. Transportøkonomisk Forening, TØF, holder 23. februar et gå-hjem-møde med titlen ”Dansk Transportforskning - hvad nu?”.

Sikken vejfest der skal være

HØJERE FØRTIDSPENSION Medarbejdere med pensioner i PensionDanmark får en bedre førtidspension. Via pensionsordningen er medarbejderne sikret en supplerende månedlig udbetaling, hvis de bliver tilkendt offentlig førtidspension. Fra 1. januar i år er beløbet hævet fra 48.000 kr. til 54.000 kr. årligt før skat. Det svarer til 4.500 kr. pr. måned før skat oven i den offentlige førtidspension. Som hidtil får medarbejderne – ud over de løbende udbetalinger – også et skattefrit engangsbeløb ved tilkendelse af førtidspension. Beløbet

6

DTL magasinet

toppede med over 6.200 virksomheder kom antallet af godsvirksomheder i 2015 under 5.000. Antallet af tilladelser er i perioden fra 2007 og frem således faldet fra ca. 40.500 til små 35.000. Tendensen er, at virksomhederne gennem de seneste 10 år i gennemsnit besidder flere tilladelser.

er på typisk 100.000 kr. og er kompensation for, at man i ressourceforløbet op til førtidspensionen alene har levet af offentlig understøttelse. Desuden er medarbejderne som førtidspensionister fortsat forsikret ved visse kritiske sygdomme og dødsfald. PensionDanmark sætter også penge ind på deres opsparing hver måned til alderspensionen, selvom de kommer på førtidspension. Trods bedre dækning sætter PensionDanmark prisen for forsikringen ved førtidspension ned med ca. 35 procent.

Når sidste del af Silkeborgmotorvejen åbnes 11. september i år efter ca. fem års anlægsarbejde, inviterer Vejdirektoratet til ”Danmarks største vejfest”. Over fire dage - 8. til 11. september - fejrer hele Silkeborg den nye motorvej. Festlighederne består af store motionsarrangementer, spændende kulturbegivenheder foruden den officielle vejåbning.

FEBRUAR 2016


Sikkerhed. En byggesten i vores dna. Som altid. Sikkerhed har højeste prioritet hos os. Det har det været siden vi lavede den første bil i verden til den første lastbil med ABS og ASR og mange andre banebrydende sikkerhedssystemer, der er standard i dag. Active Brake Assist 3 er endnu en milepæl. Du kan få mere at vide om vores sikkerhedssystemer hos din Mercedes-Benz forhandler.


FOTO: PER DAUGAARD

OVERBLIK TRAFIKSIKKERHED

Her ses en cykelboks på Nordre Fasanvej på Frederiksberg.

Cykelbokse skal hindre højresvingsulykker Vejdirektoratet har udpeget de første 13 kommuner, der får støtte fra en særlig cykelbokspulje til at skabe større sikkerhed for cyklister i kryds. »Cykelboksene skal gøre det mere trygt for cyklister ved både at skabe øget synlighed, større sikkerhed og mere smidighed for cyklister i kryds,« siger afdelings-

leder Marianne Foldberg Steff ensen, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling. I alt anlægges 57 nye cykelbokse i hele landet i den kommende tid. Vejdirektoratet har åbnet for anden runde af puljeansøgninger, hvor fristen for kommunerne var 31. januar 2016.

Ny undervisning i højresvingsulykker

På baggrund af ny viden om højresvingsulykkerne har Trafik- og Byggestyrelsen og Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med transporterhvervet udsendt et nyt undervisningsmateriale til fagskolerne. Det er målrettet til chauff ørernes uddannelse og efteruddannelse. Materialet giver kursisterne nogle konkrete redskaber til, hvordan de sikrer et frit udsyn, indstiller spejlene korrekt, orienterer sig eff ektivt før og under svinget og koncentrerer sig fuldt ud om trafik og køreopgave, oplyser Transporterhvervets Uddannelser, TUR.

Vognmand tager affære efter cyklistulykke

8

DTL magasinet

FOTOS: GUNNER HOLM

En alvorlig ulykke i sommer på havneområdet i Esbjerg, hvor en vindmølletransport ramte en cyklende kvinde, fik vognmand og formand for DTLs Kran-Blok erfa, Frank Segall, til at tage kontakt til Esbjerg Havn og politiet for at få gjort noget ved en kort vejstrækning, hvor et smalt cykelspor betød, at cyklisterne måtte køre meget tæt på biler og den tunge trafik. »Efter den ulykke så jeg på strækningen med nye øjne. Og på mødet fandt vi en nem løsning. I stedet for at køre på vejen bliver cyklisterne nu ledt op på fortovet adskilt fra den kørende trafik,« fortæller Frank Segall. »Det krævede blot omkring to dages arbejde for et par mand, lidt hvid maling og én kubikmeter asfalt til at lukke en cykellomme og skabe et par op- og nedkørsler. Nu kan cyklisterne færdes sikkert på en ca. 250 meter lang fællessti.« Ved ulykken blev en 62 årig kvinde på cykel ramt bagfra af et advarselsskilt på blokvognen. Hun væltede ind mod fortovet, men hendes fod blev kørt over af hjulene og knust. Kvinden blev i helikopter fløjet til Universitetshospitalet i Odense og reddede livet. Den simple løsning skulle gerne forhindre lignende ulykker i fremtiden.

Sådan ledes cyklisterne op på en ny fællessti i Esbjerg på Østre Havnevej mellem Hulvejen og Brittaniavej.

Via den ca. 250 meter lange fællessti holdes cyklisterne nu adskilt fra den tunge trafik i en lang højrekurve og forbi et lyssignal.

FEBRUAR 2016


Hos MAN er TÜV rapporten kun kendt som TÜV rekorden.

Stærk ydeevne. Triumf for 4. gang i TÜV rapporten. MAN Kann. MAN er for 4. år i træk den lastbilproducent, der ifølge den uafhængige og anerkendte kontrol instans TÜV, har flest køretøjer uden fejl. Det stærke team fra MAN har gjort det muligt: Med fokus på kvalitet sikres den pålidelighed, som alle har krav på, når dagligdagen bare skal fungere uden problemer i transport branchen. Du kan læse hele TÜV rapporten på: www.man.eu/tuev-report


NYHEDER ARBEJDSMARKED Af John Larsen FOTO: TRANSPORTENS UDVIKLINGSFOND

Her skriver mødedeltagerne ideer op til diskussion og brug i en kommende hvidbog.

TOPMØDE SKAL KICKSTARTE CHAUFFØRTILGANG Hvidbog på vej med gode ideer

FOTO: PER DAUGAARD

Vognmænd og chauffører er enige om, at alt for få på det danske arbejdsmarked interesserer sig for et arbejde i transportbranchen. I sidste måned mødtes et halvt hundrede branchefolk i Aarhus derfor for at diskutere, hvordan man styrker rekrutteringen til chaufførfaget. »Det var et spændende møde, hvor der i hvert fald var enighed om, at chaufførmanglen er reel. Hvordan vi så får gjort noget ved det, var der mange forskellige bud på, så jeg er ret spændt på at se, hvad der kommer til at stå i den kommende hvidbog med ideer og anbefalinger fra mødet,« siger Kristian Skov Petersen fra fragtmandsvirksomheden Viggo Petersens Eftf. i Taastrup og medlem af DTLs bestyrelse.

10

Han deltog sammen med bl.a. flere andre DTL-bestyrelses medlemmer. Mødet var et fælles arrangement for 3F, ATL og DTLs arbejdsgiverforening. »Vi skal have bygget et nyt rekrutteringsgrundlag op som erstatning for den tidligere så store tilgang af håndværkere og værnepligtige med stort kørekort. De tider er slut. Jeg tror, at vi skal helt ned i Folkeskolen for at få fat i de unge, samtidig med at vi samarbejder med kommuner og jobcentre om at få ledig arbejdskraft sluset ind i branchen.« Hans virksomhed er selv i gang med flere indslusningsprojekter. DTL Magasinet beskrev i december et nyt samarbejde mellem Viggo Petersens Eftf., TEC Hvidovre og Københavns Erhvervs-

hus om at skaffe dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere job som chauffører. »Vi skal have de positive historier frem. Naturligvis. Jeg hæfter mig imidlertid også ved nogle af de barrierer, som vi har skabt for os selv herhjemme. Her skal vi have myndigheder og lovgivere på banen. Mange holder sig væk fra et liv bag lastbilrattet på grund af den daglige risiko for bøder for bagateller med mere. Og den alenlange tjekliste over ting, der skal huskes, og følelsen af at være overvåget hvert sekund, du kører, øger stressniveauet for mange. Det er noget, de unge lægger mærke til,« siger han. ”Transportens Topmøde” Ideer og nye vinkler opsamlet på ”Transportens Topmøde”, som det blev kaldt, skal danne fundament

I denne lastbilsimulator kunne de unge besøgende til DM i Skills i Fredericia først på måneden snuse til et job i transportbranchen. Ligesom i 2015 deltog transporterhvervet som et demonstrationsfag – uden for konkurrencerne. TURs sekretariat besvarede spørgsmål sammen med et hold på syv transportlærlinge. Og mange nysgerrige lagde vejen forbi.

DTL magasinet

for de næste to års arbejde med at få flere til at vælge et job i transport, hedder det i en pressemeddelelse fra Transportens Udviklingsfond. Med image- og rekrutteringskampagnen "Job i transport" har arbejdsmarkedets parter i regi af Transportens Udviklingsfond siden august sidste år arbejdet målrettet med at punktere myter om branchen. Nu er tiden kommet til næste fase, hvor Transportens Udviklingsfond sammen med Godstransportområdets Uddannelsesog Udviklingsfond (som 3F og DTL-A driver sammen) vil søsætte en række konkrete rekrutteringsaktiviteter rundt i landet. Det var den proces, der blev kickstartet i sidste måned på ”topmødet”, hvor de to fonde havde samlet en lang række nøgleaktører for at dykke ned i essensen, finde de ømme punkter og sammen udvikle nye idéer til rekrutteringsaktiviteterne. Nøglepersonerne kom fra virksomheder, faglige organisationer, brancheforeninger, jobcentre, uddannelseschefer og folk med egne erfaringer fra førerhusene. I alt mere end 50 personer fra – eller

FEBRUAR 2016


SAGT & SKREVET med indfl ydelse på – transportbranchen. »Det var virkelig en god og inspirerende dag, hvor vi fik en masse nye vinkler på de kendte udfordringer. Alle deltagerne gik åbent og helhjertet ind i diskussionerne, og det blev i den grad tydeligt, hvor langt man kan komme ved at gå sammen i stedet for at forsøge at løse problemerne fra hver sit hjørne af branchen. Vi fik en række helt konkrete anbefalinger med hjem, og dem vil vi nu videreudvikle til en egentlig rekrutteringsstrategi for de kommende to år,« forklarer forhandlingssekretær i 3F Jørgen Aarestrup. Han er formand for Transportens Udviklingsfond og bestyrelsesmedlem i Godstransportområdets Uddannelses- og Udviklingsfond. På mødet skulle deltagerne udvikle idéer inden for disse emner: "uddannelse og lærlinge", "jobcentre og ledige" samt "mangfoldighed i transportbranchen". Der er nemlig et særligt stort potentiale i at få flere unge ind på transportuddannelserne og samtidig

fjerne de barrierer, som findes i virksomhederne og beskæftigelsessystemet. Kvinder og nydanskere er underrepræsenteret Samtidig er kvinder og nydanskere markant underrepræsenteret i branchen, så også over for disse grupper vil der nu blive sat målrettet ind. »Der er behov for at inddrage flere forskellige aktører, der kan se på problemstillingen fra nye vinkler, hvis vi for alvor skal lokke flere unge, nydanskere og kvinder over i branchen. Den involvering lykkedes til fulde på Transportens Topmøde, hvor det var en fornøjelse at opleve den åbenhed, som deltagerne viste i forhold til også at se kritisk på egen rolle og overveje, om man kunne gøre nogle ting anderledes eller samarbejde mere på tværs,« siger ATL-direktør Lars William Wesch. Hvidbogen med alle idéer og anbefalinger fra Transportens Topmøde udkommer om kort tid.

Hensynet til trafiksikkerheden Fotovogne er et redskab til at få fat i fartsyndere. Men de findes først og fremmest af hensyn til trafiksikkerheden. Det siger man i hvert fald. Og derfor bør bilisterne også advares med skilte på de veje, hvor fotovognene står. Formand for Retsudvalget, Peter Skaarup DF, i DR.dk.

Ikke godset men køretøjet tilbageholdes Man har mig bekendt gennemført sådanne regler i både Sverige og Norge. Der har man vurderet, at det er juridisk holdbart i og med, at det ikke er godset, der bliver tilbageholdt, men køretøjet. Advokat og underviser i transportret Bernt Clausen, i Lastbil Magasinet, om lovforslaget, som skal give politiet mulighed for at tilbageholde både trækker og trailer i forbindelse med lovovertrædelse i form af såkaldt klampning. Et lovforslag, som Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, vil genfremsætte.

Berøringsangst Politikerne har alle mulige usaglige argumenter for ikke at sætte gang i roadpricing-forsøget. Så det er helt klart berøringsangst. Per Homann Jespersen, trafikforsker RUC, i Altinget.dk

Mangler politisk mod Betalingsringen gik ikke ret godt, og den er nu død. Men vi skal som politikere turde diskutere, hvad vi skal gøre. I dag mangler vi ikke viden, men politisk mod til at gøre noget ved trængslen. Transportordfører Rasmus Prehn (S) i Jyllands-Posten

NY HJEMMESIDE

Chefen må vente

Som led i rekrutteringskampagnen er der åbnet en hjemmeside, www.jobitransport.dk.

Vi skal have italesat, at det som chauffør er okay ikke at tage telefonen, selv om chefen ringer. Projektleder Maria Bryld Hansen, Rådet for Sikker Trafik, i Lastbil Magasinet, om trafikulykker da 70 procent er forårsaget af ting, der sker inde i bilen.

Her kan alle interesserede læse om facts fra branchen og få en fornemmelse af de krav, der stilles til de mange forskellige slags chauff øruddannelser og -jobs, der udbydes. Og så er der nogle små film, hvor unge fortæller om deres spændende hverdag i transportbranchen.

En god forretning Kør ordentligt! Lad være med at lave snørklede overhalinger eller noget andet. Det kan koste menneskeliv, og du tjener ikke ret meget ved det. Det er faktisk en god forretning at køre pænt. Vognmand Poul Jørgensen, HV Transport, Herning, i DR.dk/MidtVest, om kampagnen ”Kør bil, når du kører bil”.

FEBRUAR 2016

FOTO: HJEMMESIDEN JOBITRANSPORT

På hjemmesiden www.jobitransport.dk fortæller nogle unge om deres hverdag.

”Pisse godt set” Det koster næsten ingenting. Det koster måske 10.000 kroner at have en stående en 3-4 måneder samt at få den stillet op og pillet ned. Der er allerede mange, som har inviteret andre chauffører til at bruge deres bro. ”Det er bare pisse godt set”. Miljøkonsulent Kjeld H. Jensen, 3F, i Lastbil Magasinet, om de mange snebroer som er blevet åbnet og gjort offentlige i transportbranchen.


OVERBLIK ERHVERVSPOLITIK Af Claus Perregaard

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Det trækker op til et politisk slagsmål om løndannelsen i transportbranchen.

KAMPEN OM L72 Risiko for politisk blåstempling af løndumping Kært barn har mange navne. Først hed hun L192. Så hed hun L72. Og måske – måske ikke – kommer regeringen snart med deres bud på et navn til den lille ny. Kampen mod blåstempling af løndumping kører for fuld kraft. Siden 1973 har det været et krav i godskørselsloven, at indehavere af tilladelser til godskørsel skal følge bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører i kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark på hele det danske område. Formålet med bestemmelsen om sunde konkurrencevilkår er indsat i loven ikke mindst af hensyn til trafiksikkerheden – for at undgå søvndrukne chauffører i trafikken presset i bund af dårlige arbejdsforhold. Bestemmelserne i godskørselslovens § 6, stk. 3, buskørselslovens § 18, stk. 2, og taxilovens § 5, stk. 5, rummer – efter Tra-

12

DTL magasinet

fikstyrelsens fortolkning – ikke en forpligtelse til at indgå en bestemt kollektiv overenskomst på et af områderne men derimod alene en pligt til at sikre, at lønog arbejdsvilkår for chauffører, der udfører godskørsel, buskørsel, limousinekørsel, sygetransport eller offentlig servicetrafik, lever op til intentionerne anført i bemærkningerne til forslaget til § 6, stk. 3 i godskørselsloven. Herefter må løn, hviletid mv. ikke blive konkurrenceparametre til skade for konkurrencen i erhvervet og for færdselssikkerheden.

portminister Magnus Heunicke (S), som kort fortalt gik på at lovfæste Trafik- og Byggestyrelsens mangeårige praksis om, at overenskomster om løn- og arbejdsvilkår i transportsektoren skal være indgået af repræsentative arbejdsmarkedsparter. Imidlertid kom folketingsvalget på tværs, før Heunickes forslag kunne vedtages. Den nye regering gjorde ikke mine til at fremsætte forslaget eller noget tilsvarende, hvorfor en samlet opposition, på initiativ af Rasmus Prehn (S), genfremsatte Heunickes forslag i efteråret.

Højesteret ramte skævt Imidlertid blev konsekvensen af en højesteretsdom i 2015 netop dette – at niveauet for løn- og arbejdsvilkår kom i spil som parameter. Kort før valgudskrivelsen sidste år førstebehandlede Folketinget et lovforslag fra daværende trans-

Dansk Folkepartis bekymring Men Dansk Folkeparti, DF, havde en reservation i forhold til ét element i forslaget, nemlig om 3F fik en monopollignende status på lønmodtagerside. På den baggrund valgte transportminister Hans Christian Schmidt at bebude et forslag fra regeringen, som

kunne fjerne DF’s betænkelighed. Så regeringen valgte at komme med et helt nyt forslag. Regeringens forslag har i januar været i høring. En lang række organisationer lægger imidlertid vægt på, at forslaget i den af regeringen fremlagte form ikke sikrer den reetablering af retstilstanden fra før højesteretsdommen. Det sikrer dermed heller ikke hverken lovens intention om at friholde området fra konkurrence på løn- og arbejdsvilkår af hensyn til trafiksikkerheden eller, at der ikke fremover kan laves nye landsdækkende overenskomster på helt nye og langt lavere niveauer. Bunden bliver slået ud Den nye bekymring er, at hvis regeringens lovforslags nuværende formulering fastholdes, så lovliggøres enhver overenskomst – uanset indhold og niveau – og uanset om den er indgået af repræsentative parter på arbejdsmarkedet eller ej. Det åbner for nye landsdækkende overenskomster på lavere niveauer end hidtil. For mange af DTL-Danske Vognmænds medlemmer – ikke mindst de mange selvkørende vognmænd, kan forslaget i den eksisterende form risikere at være særdeles alvorligt. Bunden af transportmarkedets løndannelse risikerer at blive slået ud, og lavtlønnede, måske oven i købet udenlandske chauffører, vil kunne agere frit på det danske transportmarked med en overenskomst og retslig blåstempling, og på et løn- og arbejdsvilkårsniveau langt under, hvad vi kender i dag. Forhastet proces Høringsprocessen omkring regeringens forslag har endvidere været hastet igennem. I skrivende stund (tirsdag 9. februar) kendes tidspunktet for en fremsættelse i Folketinget ikke, men det havde været forventet i første uge af februar. Det skete dog ikke. De kommende uger bliver derfor overordentlig vigtige for den danske vognmandsbranche. Læs også lederen side 2.

FEBRUAR 2016


Vores sejeste testkører nogensinde 4-årige Sophie

Nu kan Volvo FMX leveres med Automatic Traction Control (ATC), så du ikke kommer til at sidde fast. Denne banebrydende nyhed tilkobler automatisk træk på forakslen, når det er nødvendigt. Resultatet er bedre trækkraft, mindre slitage og lavere brændstofforbrug. I vores nyeste live test udsættes vores sejeste lastvogn for den hårdeste udfordring nogensinde 4-årige Sophie kører den ved hjælp af en fjernbetjening. SE FILMEN PÅ VOLVOTRUCKS.DK

VOLVO FMX med ATC


OVERBLIK ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU MÅNEDENS VIGTIGSTE SAGER

ARKIVFOTO: MAN

Mangel på læssepladser til banegods Læssepladser og sidespor a la dem fra Olsen Banden-filmene er et sjældent syn i dagens Danmark. Det betyder så også, at virksomheder ikke længere får transporteret gods på bane, selvom de måtte ønske det. Der er potentiale for mere konventionelt gods, men steder til omlæsninger mangler. Det skal der gøres noget ved, så banegodset får bedre betingelser. Det er blot én af flere konstateringer, som Trafik- og Byggestyrelsen gør sig i en ny analyse om fremme af gods på bane. Analysen er netop blevet oversendt af transport- og bygningsministeren til Folketinget. Heri tilføjes dog, at der dog findes nogle omlæsningssteder, der stilles gratis til rådighed af Banedanmark. Analysen er en udløber af en politisk aftale med arbejdstitlen ”En moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK”. Formålet er at vurdere mulighederne for mere dansk godstransport med jernbane. Det vil mindske trængslen på vejene og sænke miljøbelastningen. DTLs adm. direktør Erik Østergaard mener ikke, at analysen ligefrem er banebrydende men et godt første skridt frem: »Jeg synes, analysen har interessante – men også indlysende – iagttagelser af de betingelser, som banegods i dag opererer under. De høje priser for at benytte de danske kombiterminaler på grund af huslejepriserne, de store indskrænkninger for godstogene i ombygningsperioder på jernbanenettet og sårbarhed over for driftsforstyrrelser, når der mangler kanaler på strækningerne, er alle velkendte. Men det er godt, at de nu bliver dokumenteret. Og at der helt konkret peges på, hvad der kan gøres – og af hvem.« Han er dog lidt ked af, at man fortsat taler om konkurrencedygtighed mellem vej og bane på en måde, så det let bliver en meget firkantet debat, når politikere kommer ind over. »Man skal huske, at man ikke kan planlægge sig til større godsaktivitet på banen. Det er rammebetingelserne, der skal være bedre for jernbaneoperatørerne.«

14

DTL magasinet

EU evner ikke en samlet håndtering af fundamentale transportspørgsmål, vurderer NLA.

NLA: Ingen udsigt til samlet vejtransportpakke i 2016 Ved udgangen af 2015 og på baggrund af det seneste transportministerrådsmøde i december måned er det ifølge Nordic Logistics Association (NLA) tvivlsomt, om EU vil spille ud med en egentlig vejtransportpakke i 2016. Kommissionen har ellers ad flere omgange bebudet en samlet pakke for vejtransporten, der – udover at behandle de tekniske og miljømæssige problemstillinger – skal gøre op med de udestående spørgsmål, som plager erhvervet på særligt det sociale område. ”EU evner ganske enkelt ikke en samlet

håndtering af de helt fundamentale spørgsmål, som bl.a. problemerne med social dumping på vejtransportmarkedet har rejst de senere år. Spørgsmål, som ellers skulle have været behandlet i en pakke for arbejdskraftens bevægelighed på EU’s arbejdsmarked generelt. Denne pakke var annonceret til at komme i 2015 men er indtil videre udskudt på ubestemt tid. Det smitter selvfølgelig af på mulighederne for at få en samlet ramme på plads for vejtransporten,” udtaler NLA’s direktør Søren H. Larsen.

HAR VI EN VOGNMANDSFJENDTLIG REGERING? Vognmændene skal tilsyneladende ikke vente sig V-regeringens støtte til bedre rammebetingelser. Afvisning af at lette lastbilers kørsel i byerne, fremskredne planer om udvidede spærretider for særtransporter på motorvejsstrækninger og forlydender om overhalingsforbud for lastbiler kan, hvis det er regeringens kurs, kun signalere erhvervsfjendtlighed og politisk lefleri for folkestemninger. Det konkluderer DTLs adm. direktør Erik Østergaard efter, det nu står klart, at regeringen ikke agter at medtage en harmonisering af lastbilers hastigheder i byerne i et lovforslag, der bl.a. rummer højere hastighed for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer og for traktorer og for motorredskaber. Det var Venstre ellers fortaler for før valget. »Regeringen vælger åbenbart at blæse på vognmændenes hverdag. Jeg siger det her så firkantet, fordi vi samtidig forstår, at man har tanker om spærretider for vores særtransporter på den Østjyske Motorvej – ren og skær signalpolitik for at tækkes privatbilisterne. Man glemmer, at vognmændene bidrager til, at erhvervslivet

fungerer. Jeg tror nok, at byggeriet og fx vindmølleindustrien kan bekræfte det.« Erik Østergaard ser den erhvervsfjendtlige linje forstærket af, at Dansk Folkepartis transportordfører på et vognmandsmøde i Herning i sidste måned klart meldte ud, at regeringens støtteparti på nogle områder har planer om at foreslå totalt overhalingsforbud for lastbiler på motorveje. »Knap 300 besøgende fra branchen kunne konstatere, at der er udtalt politisk vilje til at lefle for privatbilismen uden et balanceret hensyn til erhvervstrafikken.« Udtalelser fra Venstres transportordfører om, at der er sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved at harmonisere hastigheden for lastbiler i byområder med den øvrige trafik, hvor forholdene er til det, giver DTL-direktøren ikke meget for: »Det forhold har været på tapetet i årevis. Der er ikke mig bekendt lavet undersøgelser, der gør dette her til et afgørende trafiksikkerhedsmæssigt problem. Det er dårlige undskyldninger. Danmark er det eneste land, hvor lastbilerne ikke må følge den øvrige trafik i byzone, hvor hastigheden er skiltet med mere end 50 km/t.«

FEBRUAR 2016


www.lastas.dk

g in as r. e K L rA F

1.r9. 9m9D-r*.

2 aks. Dolly

p

F

4.r2. 9m9D-r*.

p

ingsanhænger 4 aks. Overførr

3.r5. 9m9D-r*.

Nyhed

LASTAS

p

g in as r. e K L rA F

bar træks er

4.r2. 9m9D-r*.

p

KontaKt

vores salgsteam:

anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

g in as Kr. e A L r

7.9. 9m9D-r*.

pr

F

4 aks. Walking Fl oor

Kan KørE mED: • Store containere • Små containere

g in as Le Fr A Kr.

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

Har: • Justerbar trækstang • Bagtip

8.49m9D-r*.

pr.

kintrailer 5 aks. Nedb. mas

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

ærre 3 aks. 3-vejs tipk Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

g in as r. e K L rA F

4 aks. tiptrailer

3r.3. 2m0D-r*.

p

g

Leasin

Fr A K r .

5.199-*

pr. m Dr

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk

3 aks. tiptrailer

g

Leasin Fr A K r .

5.399-*

pr. m Dr

.

.

2 aks. tiptrailer

g

Leasin Fr A K r .

3.500-*

pr. m Dr

.

altid 200 nye trailere på lagEr Til omgåEnDE lEvEring!

g

3 aks. l Kel-Berg specia r ne ai Cont anhænger

n ta

2 aks. r Citygardintraile

FøLg os på:

g in as r. e K A L r

J us t

g in as Le Fr A Kr.


MEDLEMMERNE ÅRSMØDE Af John Larsen FOTOS: FINN BJERREMAND

Årsmødet samlede 48 deltagere.

Kran-Blok Erfas årsmøde:

NYE MEDLEMMER

STRØMMER TIL Styregruppens formand Frank Segall: »Vi er gået ind i debatten for at undgå spærretid.«

Medlemsfremgangen til DTLs erfa-gruppe for kran-blok vognmænd fortsætter. I det forløbne år har der været en nettotilgang på 28 medlemmer, så der nu er 138 virksomheder i erfa-gruppen. Sidste år talte formanden, Frank Segall, 36 nye medlemmer, så han kunne på Kran-Blok Erfas årsmøde i Odense i weekenden kun være tilfreds med udviklingen og »skulderklappet for de resultater, vi har været med til at skabe,« som han sagde i sin beretning. Frank Segall oplyste, at de nyuddannede særtransportassistenter (STA) nu er i gang med at regulere trafikken omkring særtransporterne. Efter godt ti års indsats lykkedes det at få uddannelsen på plads, og der er indtil nu uddannet 231 personer, der er med til at sikre en mere smidig afvikling af trafikken. »Det forlyder, at politiet vil begynde at kontrollere om dem,

16

DTL magasinet

der regulerer trafik, har STA–uddannelsen, og vi vil gerne minde om, at det er vigtigt, at man har forsikringsdokumentet i følgebilen, hvis man regulerer. På det lange perspektiv må målet være, at dem, der kører følgebil, bliver uddannet STA’ere,« sagde han. Et hængeparti udestår: nemlig om hvorvidt selve følgebilerne kan bruges til at regulere trafikken fx som afspærring. Han så også frem til, at de øvrige trafikanter bliver informeret om nyskabelsen bl.a. gennem køreuddannelsen, bilistorganisationerne med flere.

Spærretider skal undgås Erfa-gruppen er i gang med drøftelser med Vejdirektoratet om spærretider for især vindmølletransporter på den Østjyske Motorvej. Det er sket efter henvendelser fra bilister og lokale politikere. »Vi er gået ind i debatten for at undgå spærretid,« lød det klare budskab fra Frank Segall. Men han nævnte, at branchen selv må dokumentere, at man forsøger at planlægge særtransporterne uden for de mest trafikerede tidspunkter på motorvejen. Sammen med andre aktører har

Kran-Blok Erfa oplyst Vejdirektoratet om, at der kun er forholdsvis få andre typer særtransporter på motorvejen. Tillige er vindmøllefabrikanterne i gang med et internt arbejde med at planlægge sig til færre transporter på de belastede vejstrækninger i de mest belastede perioder. »Vi er også med i en arbejdsgruppe hos Vejdirektoratet, der arbejder på forskellige løsninger – herunder en ”overhal særtransporten i en fart” – kampagne. Vi ved dog ikke, hvad politikerne arbejder med. Vi vil dog arbejde med de udmeldinger, der kommer op,« sagde han. DTL – Danske Vognmænd har allerede taget bolden op og meldt ud, at planer om spærretider for særtransporter på den østjyske motorvej er ren og skær signalpolitik for at tækkes privatbilister, mens man glemmer, at det altså i høj grad er vognmændene, der bidrager til, at dansk erhvervsliv kan fungere. Hurtigere varsel om vejarbejder ønskes Frank Segall roste Vejdirektoratet for det nye elektroniske vejkort, der blev indført kort før

jul. Det rummer en række nyttige og opdaterede oplysninger for erhvervstrafikken. Han oplyste, at man på møder i Vejdirektoratet har efterlyst hurtigere varsler om vejarbejder, der kan stoppe eller forsinke særtransporter. »Vi håber, at det elektroniske vejkort vil bidrage til mere rettidig udmelding om vejarbejder.« Han tilføjede, at hvis et vejarbejde/skiltning umuliggør videre kørsel med en særtransport, så skal transporten standse i nødsporet og kontakte TIC informationscenter, der tager fat i politi og andre vejmyndigheder, så der kan findes en sikker løsning på udfordringen. Undgå skader Årsmødets gæstetaler var Codans Dorthe Palmblad, der er ekspert i skadeforebyggelse. Hun kunne tilbyde gratis gennemgang af virksomhedernes arbejdsgange, hvor der er risiko for skader. Codan har i sagens natur opbygget en kolossal erfaring for, hvornår og hvordan skaderne indtræffer, og den viden deler man meget gerne med kunderne. Den fælles interesse er klar: Jo færre skader jo bedre.

FEBRUAR 2016


Kraner fra Palfinger – vinder i længden

Palfinger Danmark

Vores hovedafdeling ligger på Fyn, tæt ved den fynske motorvej, og vi har også en afdeling på Sjælland, Palfinger København. Fra vores to afdelinger betjener vi - i samarbejde med et bredt forgrenet net af selvstændige forhandlere - vores mange kunder i transportbranchen. Vi forhandler og servicerer Palfinger lastbilkraner, kroghejs og andet materiel og med vores veludbyggede servicenet er du aldrig langt fra et serviceværksted.

r E G n i F l A P ny HEDEr

SyV KrAnEr Til DAnSKE FrAGTMænD

Palfinger Danmark har for nylig leveret syv Palfinger-kraner af typen PK 26.002-EH til Danske Fragtmænd. PK 26.002-EH er en yderst fleksibel kran i mellemklassen. Den udmærker sig ved at kunne arbejde på svært, tilgængelige steder – f.eks. i tæt bebyggelse, hvor pladsen er trang.

EnDnu En GAzEllE

Palfinger Danmark har i løbet af de seneste fem år øget omsætningen kraftigt, og det har givet genlyd - ikke mindst i form af en fornyet kåring som Gazelle-virksomhed 2015. Dermed blev Palfinger Danmark Gazelle for andet år i træk.

MøD oS På BAuMA

Palfinger er igen i år repræsenteret med en stand på Bauma i dagene 11. til 17. april i München. Her viser vi blandt den nye PK 165.002 TEC 7 og mange andre nyheder.

Palfinger Danmark AS fabriksvej 11 5580 nørre aaby

Tlf. +45 7010 8010 info@palfinger.dk

Forhandlere og service:

www.palfinger.dk


MEDLEMMERNE GENERALFORSAMLING

SPECIALFORENING FOR KURÉR- OG VAREBILER

DTLs Generalforsamling 2016

DTLs Arbejdsgiverforenings generalforsamling 2016

I henhold til vedtægterne for Dansk Transport og Logistik meddeles hermed, at DTLs ordinære generalforsamling holdes:

I henhold til DTLs arbejdsgiverforenings vedtægter meddelelse hermed, at DTLs arbejdsgiverforenings ordinære generalforsamling holdes:

Lørdag den 28. maj 2016 kl. 09.00 ombord på DFDS Crown Seaways (afgang den 27.maj kl. 16.30 fra København)

Lørdag den 16. april 2016 kl. 13.30 på Trinity Hotel & Konference Center Gl. Færgevej 30, Fredericia

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 5. Valg af to revisorer og suppleanter for disse 6. Fastsættelse af kontingent og indskud 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Arbejdsgiverforeningens virke i det for løbende år 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Valg af revisor 7. Fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse På valg er Per Rasmussen (Juelsminde), Carl Lauritzen (Hjørring), Winnie Grant (Kastrup), Poul Jørgensen (Herning). Forslag til kandidater til bestyrelsen skal i henhold til DTLs vedtægter være DTL i hænde senest den 15. marts 2016. Forslaget skal være ledsaget af et suppleantforslag. Ved nyvalg skal kandidatforslag være ledsaget af en skriftlig villighedserklæring fra de foreslåede. Formularen kan downloades på dtl.eu

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være DTLs arbejdsgiverforening i hænde senest den 05. marts 2016. Ret til at opstille kandidater har bestyrelsen samt mindst 5 medlemmer i fællesskab.

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal i henhold til vedtægterne være ledsaget af en kort motivation samt være DTL i hænde senest den 15. marts 2016.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne for DTLs arbejdsgiverforening være DTLs arbejdsgiverforening i hænde senest den 05. marts 2016.

København, februar 2016

København, februar 2016

Martin Danielsen Formand

18

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer På valg er Per Rasmussen (Juelsminde), Carl Lauritzen (Hjørring), Jens H. Petersen (Hanstholm), Poul Jørgensen (Herning).

DTL magasinet

Erik Østergaard Adm. direktør

Martin Danielsen Formand

Erik Østergaard Adm. direktør

FEBRUAR 2016


Af John Larsen

Generalforsamling i DTL Dyr:

FOTO: JOHN ROY VESTERHOLM

Bagatelbøder udløser kontrol hos dyretransportører Hun oplyste, at indholdet af veterinærforliget evalueres i år af Fødevarestyrelsen, og DTL Dyr har stillet spørgsmålstegn ved grundlaget, som i dag udløser en virksomhedskontrol.

Den gamle kro i Paarup er det faste mødested for DTL Dyr, når der kaldes til generalforsamling. Her ses fra venstre foreningens sekretær, chefkonsulent Lisbet Hagelund og bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Schmidt, Niels Jeppesen, Morten Bach (nyvalgt) og Morten Bækgaard.

FEBRUAR 2016

at virksomheden som sådan har problemer med rutiner eller lignende,« sagde hun på DTL Dyrs generalforsamling i Paarup i sidste måned. Endnu er kun få virksomhedsbesøg kommet til DTL Dyrs kendskab. Hun kunne dog henvise til et tilfælde, hvor virksomheden udover en reel bøde også kom til at betale for et langt kontrolbesøg: »En af vores kollegaer havde fået en bøde for transport af et ikke-transportegnet dyr og blev efterfølgende mødt med en virksomhedskontrol. Alle dokumenter i virksomheden blev gået igennem – i alt en indsats på seks timer fra Fødevarestyrelsens side. Og det er et tidsforbrug, som vi som virksomheder skal betale.«

Dus med dyrene Efter generalforsamlingen holdt hjerneforsker Thomas Thaulov Raab et tankevækkende indlæg om, hvordan dyrs hjerner fungerer. Som ekspert i både menneske- og dyrehjerner kom han med input om, hvordan fx produktionsdyr opfatter verden.

Formand Stinne Møller Hansen aflagde sin sidste beretning. Hun trådte tilbage, da hun ikke længere er i branchen. Billedet er fra en tidligere generalforsamling.

ARKIVFOTO: FLEMMING JEPPESEN/FOKUS

Med veterinærforliget 20132016 er der åbnet mulighed for at pålægge de danske dyretransportører et kontrolbesøg hver gang, der udstikkes en bøde for en overtrædelse. Formanden for DTL Dyr, Stinne Møller Hansen, forstår intensionen om at sikre, at transportvirksomheden har styr på sagerne, men det kan også medføre, at selv bøder for bagateller kan udløse dyre og tidskrævende kontrolbesøg. »Kører man fejlfrit 99 procent af tiden, og får man en bøde for en ubetydelighed eller teknikalitet på den sidste procent – så kan hele butikken blive endevendt. Og når det kommer til transportegnethedssager, så betyder medtagelsen af et dyr ikke nødvendigvis,

Egnet til transport eller ej Det andet punkt i veterinærforliget, der vedrører dyretransportørerne, omhandler det gamle stridspunkt: Hvem har ansvaret for, om et dyr er egnet til transport? Det er et forskningsprojekt i færd med at udrede. »Fødevarestyrelsen præsenteres for resultaterne til efteråret, og de bliver offentliggjort ved udgangen af 2016 i forbindelse med, at veterinærforliget bliver evalueret. Forskerne har fulgt en del søer, kvæg og fjerkræ på transporter og vurderet deres tilstand både før og efter transporten. Forskerne er stort set færdige med at indsamle data og skal til at analysere data. Fra vores side er der to åbenlyse interessepunkter i forskningsprojektet: Det ene er, at projektet meget gerne skulle nå frem til nogle konkrete anbefalinger til, hvad der konkret skal ses efter – gerne en facitliste, som vi og kontrollørerne er enige om. Det andet er, at forskningsprojektet skal danne grundlag for nogle reelle revurderinger – og beslutninger om, hvem der har ansvaret for at vurdere, om dyr er transportegnede eller ej. Er det landmanden, chaufføren eller vognmanden? Den faglige fornuft i den ansvarsfordeling bliver præsenteret for miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, når DTL Dyr i slutningen af næste måned mødes med ministeren.

på generalforsamlingen fratrådte som formand, da hun ikke længere er i branchen. Bestyrelsen konstituerer sig snarest med en ny formand. Det er også foreningens håb, at man snarest kan få begravet den omstridte klippekortordning for dyretransportører, idet en evaluering ventes at vise, at ordningen har været uden effekt.

Ny formand Det bliver med en ny formand for DTL Dyr, da Stinne Møller Hansen

DTL magasinet

19


INTERVIEW LEIF KNUDSEN / DAF CF 400 Tekst og foto af Finn Bjerremand

Leif Knudsen er vaskeægte DAF-fan.

DEN SIDSTE DAF Kreaturvognmandens femte DAF skal holde til pensionen kalder Den midtjyske dyretransportør, Leif Knudsen, Sørvad, har netop fået overdraget en splinterny DAF lastvogn til dyretransport. »Det er min sidste lastvogn. Der er kun to år til, jeg stopper,« siger vognmanden, der med et glimt i øjet fortsætter: »…men det sagde jeg også for tre år siden. Men nu er jeg altså 63 år, så der er passende at stoppe om to år.« Leif Knudsen hører

til i en lille niche i transportbranchen. Og den bliver mindre og mindre. For 30-40 år siden rummede landet masser af lokale vognmænd, der mindst en dag i hver uge transporterede kreaturer til et af de mange kreaturslagterier. I dag kører alle kreaturvognmændene kun til ét eller meget få slagterier i Danmark. De fleste

er nedlagt. I stedet har Danish Crown for et par år siden åbnet et stort kreaturslagteri i Holsted, der sammen med et slagteri i Aalborg dækker hele landet. Støjfri lastvogn Den nye lastvogn er den femte DAF i en uafbrudt række. Så vi har med en vaskeægte DAF-fan at gøre. Det, der mest imponerer vognmanden ved den nye CF 400 Euro 6, er det lave støjniveau og det for-

finede automatiserede gearskifte. »Den støjer meget mindre end den ni år gamle DAF. Ja, landmændene siger, at de ikke længere kan høre, når jeg kommer ud til dem. Samtidig synes jeg, at det nye gearskifte fungerer fremragende, og det er væsentlig hurtigere end i den gamle, som ellers også havde automatgear,« siger Leif Knudsen, der transporterer mange kreaturer for Danish Crown og A/S Hjalmar Nielsen Kreaturslagteri. Han har også kunnet konstatere, at såvel forbruget af diesel som AdBlue er lavere end på den udskiftede DAF, der var en Euro 5’er. Den nye DAF er produceret i Eindhoven, importeret og leveret af Lastbilmægleren v/Carsten Lykke, og klargjort ved Diesel DOK i Ikast, der er specialister i materiel til dyretransport. Det var nærmest en betingelse for, at handlen kunne blive til noget, at vognen skulle slutklarDer er så stille ude på landet – og stilheden brydes ikke engang, når Leif Knudsen kommer kørende i sin sagte DAF CF 400.

20

DTL magasinet

FEBRUAR 2016


MIG & MIN

LASTBIL

Tanken indeholder vand til rengøring og fx vask af støvler.

Et kik indenfor hos dyrene.

gøres fra Diesel DOK, fordi de har et stort kendskab til dyretransporter. Typebetegnelsen er FAN CF 400, 6x2*4, hvor de sidste cifre betyder, at vognen har tre aksler, herunder en bogie med en drivaksel og en tvangsstyret og hævebar bogieaksel, der letter fremkommeligheden væsentligt, når der skal køres rundt ude på gårdene. Behagelig køretur for kreaturerne Motoren er den succesrige sekscylindrede Paccar MX11 291, hvor 11 står for slagvolumen og 291 står for topeffekten i kW, svarende til 396 hk samt et drejningsmoment på 1900 Nm. Transmissionen består af en tørpladekobling med automatiseret betjening, samt en ZF AS Tronic gearkasse, der har 12 trin fremad og et velfungerende automatiseret gearskifte. Kreaturerne skal stå behageligt under transporten, så bagakslen er luftaffjedret med fire bælge, mens forakslen er med to luftbælge Førerhuset er en kort Day Cab version, ophængt med fuld luftaffjedring, og det er bl.a. udstyret med Super Comfort lædersæder samt Webasto oliefyr, som var-

FEBRUAR 2016

Flot front.

mer førerhuset op via kølevæsken. For den mest økonomiske drift som mulig er der installeret Driver Performance Assistant. Sikkerhedsudstyret omfatter selvfølgelig ACC-afstandsradar, der kan fuldbremse, hvis der pludselig er noget foran vognen. Opbygningen omfatter et nyt langt lad produceret af Hedensted Ladfabrik. Ladet er 8,65 m langt, 2,55 m bredt og 2,30 m højt i udvendigt mål, og bygget op på 170 mm aluminiumsvanger med en eloxeret kantramme i aluminium, og har en 44 mm selvbærende aluminiumsbund med gummimåtte ud i et stykke. Siderne er 190 cm aluminiumssider, der er 4-delt i længden med låger i toppen på ca. 300 mm. Der er rustfri plade indvendig i kassen og stålstolper, der er metalliserede eller galvaniserede med binderør lige under lågerne i toppen. Taget er fremstillet af aluminium, glasfiber og flamingo, samt galvaniseret plade indvendig og et panikhåndtag. Opbygningen omfatter også nedbyggede lygtekasser i stål med indbygget baklys og originale lygter samt to værktøjskasser med sidehængt låger. Højre side er

Leif Knudsen viser, hvor han hører til.

pænt lukket af med en sideafskærmning, som dækker helt henne fra den kombinerede SCRkatalysator, dieselpartikelfilter og lydpotte og hen til lige foran drivakslen. I venstre side er der en vandtank til støvlevask. En luftpistol til trykluftanlæg lige foran drivakslen gør det muligt at blæse støvlerne tørre igen. I bagenden er der monteret en Z-lift af typen ZHD 2500-150 MA med 2.000 mm stålplade med rig med runde hjørnestolper og dobbelt sidelåger, som anvendes til at laste dyrene. Liften kan både betjenes med trådløs joystick og

ved hjælp af kontakter i venstre side. Desuden er der en todelt knækplade og ekstra foldbar rampe. Belysningen omfatter fire diode arbejdslygter, fem diodelys inde i ladet samt to diode toplys og en diode arbejdslampe ude over lift. I bagenden er der monteret en påhængsvognskobling, som Leif Knudsen anvender til at trække sin 2-akslede Schmitz Gotha påhængsvogn. Leif Knudsen begyndte som vognmand i 1980, og for effektivitetens skyld har han en chauffør ansat, der kører cirka halvdelen af tiden i den nye DAF.

DTL magasinet

21


TEST LASTBILER

TEST IVECO

Tekst og foto Finn Bjerremand

EUROCARGO

Den driftssikre distributionsbil er moderniseret og klar til fremtiden.

Succes gearer om TESTKØRER

Den gode gamle Eurocargo har fået det helt store facelift HELSINGBORG Lige siden Iveco overtog Cargo-serien fra Ford, har navnet været forbundet med succes. Det er i dag et unikt brand kendt i store dele af verden. Og nu giver et større facelift serien nyt liv, som skal sikre succes-sporet mange år frem. Det til trods for at successen for år tilbage led et mindre knæk, da markedsdelen faldt mere end 10 procent. Iveco var nemlig lidt længere om at komme med det automatiserede gearskifte. Det gav lidt klumper i afsætningen. Den nye er en supermoderne lastvogn, som står stærkt ikke mindst med sit HI-SCR – en SCR-Only løsning på emissionsudfordringen. Iveco har de seneste år satset på en ren forbrænding i motorerne gældende såvel store som små dieselmotorer. Det betyder fravalg af recirkulation af udstødningsgassen til fordel for et kraftigere SCR-system. Så vi taler om den rene forbrænding og ingen regeneration, et mindre partikelfilter med længere serviceintervaller og til gengæld en større SCR-katalysator, der kræver mere AdBlue. »Strategien har givet flere kunder. Vore motorer har eksempelvis ingen EGR-ventiler, der pludselig kan give problemer, og strategien er også at kunne køre så effektivt som muligt – også når det gælder brændstof,« sagde produktionschef Henning Nielsen fra Iveco North Europe & Baltic A/S på et pressemøde i Helsingborg 8. februar. Ivecos kemiboks Det tyder på, at Iveco har valgt et rigtigt spor.

22

DTL magasinet

Scania har også med succes som den eneste konkurrent på en del af sine nye 6 cylindrede motorer fulgt Iveco med SCR-Only med et passivt dieselpartikelfilter, hvor hele efterbehandlingen klares ude i kemiboksen uden anvendelse af EGR. Ivecos kemiboks har også fire enheder, men i forhold til konkurrenterne, er der forskel i de indbyrdes størrelser på de fire elementer. Motorer med EGR-løsning, producerer bl.a. langt flere partikler, der skal behandles i partikelfilteret. Den udfordring slipper Iveco for. Mere venlig bylastvogn Meget er ændret. Eurocargo’ens design på fronten er meget forandret, og den skulle fra producentens side være mindre aggressiv og mere venlig, hvorfor udseendet nu har mere til fælles med Daily end Stralis. Den tydelige V-profil i fronten udstråler dynamik. Og ja – et mere smilende look, der mere praktisk bl.a. er med til at øge luftindtaget til motoren. Og skal chaufføren fx op og rengøre forruden udefra, foregår det meget sikkert ved at stå på kofangeren. Dér kan man nu holde ved i ergonomisk rigtige håndtag oppe ved forruden. Dele som kølergrillen, vindhjørnerne, og kofangeren med sensoren til AEBS-systemet (Advanced Emergency Braking System), forlygterne med indbygget LED- kørelys og Xenonforlygter, har også fået nyt udseende. Hovedspecifikationerne på motor og vægt kan læses ud af typebetegnelsen, der nu

angiver totalvægten i kg og motorens topeffekt i hk. Takket være ændringerne af udseendet på førerFINN BJERREMAND husets front er det lykkedes Iveco at forbedre Cw-koefficienten med 2 procent, hvorved brændstofforbruget kan reduceres ved høj fart. To effektive grundmotorer Eurocargo kører med to grundmotorer. En Tector 5 med fire cylindre, som kan leveres med 160 hk / 680 Nm eller 190 hk / 700 Nm, der er blevet opgraderet og nu har en større trækkraft, som tager ved længere nede i registeret, nemlig ved 2200 o/m i stedet for ved 2500 o/m. Motorens trækkraft er steget med ca. 8 procent ved 1200 o/m. Så vi har at gøre med en mere sejtrækkende motor. Tector 5 findes også i en version med 210 hk / 750 Nm. Derefter tager den sekscylindrede Tector 7 over. Den udbydes i fire effekttrin – 220, 250, 280 og 320 hk med en maksimal trækkraft som begynder ved 800 Nm og slutter ved 1100 Nm, så der er et bredt udvalg inden for

FEBRUAR 2016


segmentet. Motorerne har alle commonrail brændstofindsprøjtningssystem, waste-gateventil og bl.a. intercooler. I stedet for en viskosestyret ventilator er løsningen nu en styring ved hjælp af en elektromagnet. På Stralis, hvor Iveco havde patent, var der et stort potentiale for en brændstofbesparelse på op mod 1,5 procent. Ved Eurocargo forventes en besparelse på brændstoffet op mod 0,5 procent – ja måske op til ca.1 procent ved landevejskørsel. Ny motorolie En ekstra motorforbedring er introduktionen af en fuldsyntetisk letløbsolie, der giver mindre friktion. Motorerne har samme lange skifteinterval på maks. 80.000 km og ned til 40.000 km, der er helt afhængig af arbejdsopgaven. I Norden foreskriver Iveco dog, at der skal skiftes olie mindst en gang om året. Det samme gør sig gældende med bagtøjerne, der også har fået en fuldsyntetisk olie, og en forlængelse af serviceintervallet fra 160.000 til 380.000 km Sund automatiseret fornuft Transmissionen er som standard en 6 trins ZFgearkasse – enten manuel betjent eller i en EuroTronic version med automatiseret gearskifte og med automatiseret betjening af koblingen. I Norden forventes andelen med automatiseret gearskifte at ligge på 99 procent! Det er fordi kunderne gerne vil have en automatiseret transmission, og det må jo betegnes som sund fornuft.

Distribueres varer inde i en storby, er der mange gearskift og brug af koblingspedalen. Det slider på chaufførens venstre ben og højre arm. Gearkassen er synkroniseret – i modsætning til den lidt kraftigere men usynkroniserede EuroTronic til Stralis. Skiftet fungerer dog fortrinligt i versionen med seks trin. Skal der køres med tungere læs og med påhængsvogn, kan der også leveres en udgave med 12 trin. Den automatiserede version kører dog længe i 1. gear, efter man har sat i gang. Og nogle gange under testen syntes jeg, at motoren sagtens kunne køre et gear højere. Og så er det jo så smart, så man bare kan vippe stilken under rattet, så skifter den gear. Inde i førerhuset, der med sine gode vinduer og gode spejlarrangement byder på god sigt, er der også sket positive forandringer. Instrumentbrættet er flottere, og sæderne er af højere standard. Førersædet fås også med ventilation eller varme, og betrækket er blevet mere slidstærkt. Så vognen kan bedre holde udseendet op til et salg som brugt. Sæderne er blevet elektrosvejsede, hvorved sømmene i syningen skulle kunne holde betydelig længere. Det er også muligt at få armlæn på førersædet - noget jeg absolut savnede under testen. Iveco er også med på IT-bølgen. Førerhuset kan leveres med mobilløsning med flere muligheder. Der er også placeret 2 x 2 usb stik på let tilgængelige steder, så det er let at koble sig op. Det er også muligt at vælge en airbag i rattet, ligesom der kan vælges et rat med kontakter, hvilket er en god sikkerhedsfaktor, og derfor absolut kan anbefales. Iveco kan også levere en

DAB-radio. Enden for FM-radioen kan jo skimtes ude i fremtiden. Holder retningen ind i fremtiden Efter prøvekørslen i Sverige af en håndfuld forskellige nye Eurocargo’er er indtrykket klart, at Iveco har en fremtidssikker lastvogn. Ud ad vejen kører de forskellige versioner ganske sikkert, og den firecylindrede version overrasker positivt ved at være meget arbejdsom. Står valget mellem den største Tector 5 og den mindste Tector 7, tror jeg roligt, man kan vælge lillebror, så kan der nemlig også lastes lidt mere på ladet, da egenvægten er lidt lavere. Ros til kontaktpanelet til transmissionen på versionerne med automatiseret transmission. Tryk på kontakten D, læg håndbremsehåndtaget ned, træd på speederen og kør. Når vognen er kommet lidt op i hastighed, sættes cruise-controllen til den ønskede hastighed, og så ruller man sikkert der ud ad. Førerhuset er en behagelig arbejdsplads, og affjedringen gør det til en behagelig tur, hvor det direkte styretøj sørger for god føling med vejbanen.

Der blev prøvekørt flere udgaver på vejene i og omkring Helsingborg.

En venligere front med et øget luftindtag.

FEBRUAR 2016

Sådan er indstigningen til den nye Eurocargo.

DTL magasinet

23


TEST VAREBILER

GASB LER Af Carsten Teiner

HAR DET SVÆRT

24

DTL magasinet

langsomt forbedres med nye tankstationer i hele landet. »En vognmand, der kører 100.000 km, vil p.t. ikke kunne forsvare den merudgift, der er forbundet med et naturgasdrevet køretøj,« siger Sander Nielsen. Ud over den dyrere indkøbspris og det dyrere brændstof er rækkevidden også kortere. Men kørekomforten i naturgasbiler er bedre – på grund af begrænset støj i forhold til dieselbiler. Men i gasudgaven af MercedesBenz Sprinter med betegnelsen 1,6 NGT (naturgas) er også mere lydløs end, når man kører benzinversionen. Når gassen slipper op, skiftes der automatisk til kørsel på benzin. Sprinter 316 NGT kan med fyldt tank ifølge fabrikken køre 330 km på gas og 870 km på benzin (100 liter benzintank). DTL Magasinet har testet bilen sammen med tømrermester Claus Ettrup i Dragør – og kørte i alt 815 kilometer i Danmark og i Sverige. Heraf cirka halvdelen af turen på gas. Teststrækningen med gas nåede 340 km – 10 km mere end fabrikker opgiver. Vores Sprinter er en af landets mest rene, da den opfylder miljø-kravene til Euro 6. Problemet er dog, at den koster 266.245 kroner plus moms, hvor en dieseludgave med samme moment (313 CDI) er 10 procent billigere at købe. Merpris skyldes især gastankene og monteringen af dem. En dieselbil kører dog længere på literen. Mercedes-Benz oplyser selv forbruget i 316 NGT gasudgaven til, hvad der svarer til 7,4 km/l, hvor Sprinter 313 CDI kører 11,8 km/l. Gasbilers forbrug opgives i km/ kg. Energiindholdet i 1 kg naturgas

MERCEDES SPRINTER NGT TESTKØRER

Gasbilen Mercedes-Benz Sprinter NGT bliver ikke revet væk. Salget af gasdrevne køretøjer boomer jo ikke ligefrem herhjemme Der er langt mellem køberne af gasdrevne lastbiler og varebiler – selv om gas er renere. For med lave priser på benzin og diesel, er der ingen økonomiske fordele ved at vælge gas. Mens der kører over en million gasdrevne køretøjer i Europa, bliver det ikke til noget herhjemme – fordi gas er for dyrt. Gas ligger på priser mellem 10,50- og 11 kroner pr. kubikmeter – minimum en krone dyrere end diesel. Det handler bl.a. om afgifter. I bl.a. Sverige er afgiften på gas langt mindre, så der er mange kunder og flere tankstationer. Herhjemme er station nummer 11 lige åbnet i Københavns lufthavn – og senere i år skulle en længe ventet tankstation i Glostrup komme med. Fra 1. januar 2014 til 20. oktober i år er der solgt – hold fast – 43 varebiler og 36 lastbiler på gas – heraf kun henholdsvis 13 varebiler og 20 lastbiler på gas i år. De koster cirka 10 procent mere end dieselbiler. Fiat Danmarks informationschef Steffen Holm kalder det en katastrofe, at man politisk ikke giver gasbilerne en større chance – netop fordi gas er renere end diesel. Hovedparten af deres solgte gaskøretøjer er gået til offentlige myndigheder. Det samme gælder for Mercedes-Benz. Her er der solgt 11 gasbiler fra januar i fjor til nu. For lidt mener varebilschef Jens Lyngholm: »Vi skal levere to Sprinter på gas i næste måned til en vognmand i Jylland, som satser på de grønnere biler,« siger han. Hos Brancheforeningen for Biogas siger sekretariatschef Brono Sander Nielsen, at der afgiftsmæssigt rigtigt nok endnu ikke er en afklaring. Men at infrastrukturen

TEST

CARSTEN TEINER

Sprinter i den høje udgave er meget rummelig – gastankene ligger under bunden og tager ikke plads op. Ifølge De Dansk Bilimportører er der fra januar 2014 til nu solgt 43 gas-varebiler – heraf 11 Sprinter NGT.

modsvarer 1,5 liter benzin og 1,3 liter diesel. Koster 1 kg. gas fx 15 kroner, modsvarer det en benzinpris på 10 kroner pr. liter og en dieselpris på 11,54 kroner pr. liter – ifølge Gasbiler.info. Importøren sammenligner med dieselmodellen 313 CDI, som har 129 hk og 305 Nm ved 1.200-2400 omdrejninger, hvor testbilen yder 156 hk og 240 Nm mellem 3.- og 4.000 omdrejninger. Dieseludgaven udleder 209 gram CO2 pr. km (197 gram med Blue Efficience udgave) – NGT modellen fra 226 gram. Kører man ren biogas er der 0 gram udledning. Testkørslen med læs gik uproble-

matisk. Den laster 994 kg og har en trailervægt på to tons. Halvdelen af testen foregik med omkring halv last, den anden halve med tom bil. Bilen er ganske kvik med både gas- og dieseldrift. I femte gear var der trækkraft fra 1.500 omdrejninger – svarende til 45 km/t. I sjette gear også fra 1.500 omdrejninger – svarende til 55 km/t. På bakker føles aftrækket dog lidt mere trægt. Ingen forskel i kørslen Faktisk mærker man ingen forskel i at køre gas eller benzin – bortset fra mindre støj, som vi fornemmede ved kørsel med gas. Gasflasker-

FEBRUAR 2016


ne ligger under bilens varerumsgulv og tager derfor ikke plads op i varerummet. Vi havde dog problemer med gastankningen på en tankstation i Laholm ved Båstad – selv om vi fik hjælp af en lokal gas-bilist, som

ikke havde problemer med at tanke sin personbil. I den nyeste Sprinter er der blevet gjort mere ud af komfort og indretning af kabine. Instrumenteringen er som i alle Sprintere – bortset fra at konturerne af en Varerummet på Sprinteren.

Varerummet har 10 fastgørelseskroge samt trinbræt ved sidedøren. I midterste ryglæn kan midtersektionen vippes frem. Bagsiden gemmer en skriveplade med kopholdere. Bilen har esc stabilitetskontrol plus sidevindsassistent, der eliminerer de negative sider ved sidevind.

KURSUSSTART 29. MARTS

Bag tankdækslet ses de to studser til gas og benzin.

MERCEDES SPRINTER NGT Type: Blue Efficiency Euro 6 Slagvolumen: 1,6 liter Motor: 156 hk v. 5.000 omdr. Moment: 240 Nm v. 3.000-4.000 omdr. Topfart: 159 km/t Dæk: Continental Vanco Eco 235/65 R16c Drivmidler: gas og benzin m. automatisk skift Tanke/testbil: Gas 124 liter. Benzin 100 liter CO2: Fra 235 g/km (23 pct. under benzin/diesel)

gasflaske fortæller, hvor meget gas, der er tilbage. Man sidder lodret i det trinløst indstillelige førersæde – mens de to passagerer på højre sæde sidder mere lodret. Man kunne ønske lidt bedre lændestøtte i førersædet. Der er god aflæggeplads både over forruden, på instrumentbrættet, i det aflåselige handskerum samt under passagersædet.

Totalvægt: 3.500 kg Lasteevne: 994 kg Trailervægt: 2.000 kg Læssehøjde: 62 cm Affjedring: Uafhængig for/stiv bagaksel Gear: 6 Træk: Baghjulstræk Trækkraft: I femte gear: fra 1.500 omdrejn. (45 km/t.) I sjette gear: 1.500 omdrejn. (55 km/t.) Energiindhold: 1 kg CNG svarer til 1,3 liter/1,5 l benzin

Styrk dine kompetencer – tag et gaffeltruckkursus

Vil du gerne lære at køre gaffeltruck? Så er dette kurset for dig. På bare 7 dage lærer du alt, hvad du skal vide om gaffeltrucks, og du får et gaffeltruckcertifikat B. HVAD Gaffeltruckcertifikat B, kursusnummer 47592. HVOR Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1F, 5000 Odense C. PRIS Det koster 110,- kroner pr. dag at deltage for alle deltagere, der hører under arbejdsmarkedsuddannelsernes målgrupper. Tilmelding på efteruddannelse.dk VIL DU VIDE MERE? Kontakt Maria Ragner Tlf. 6312 6404 Mail: mabr@sde.dk DU KAN LÆSE MERE PÅ SDE.DK/KURSER

FEBRUAR 2016

DTL magasinet

25


NYHEDER TRAILERE Logistikchef og medejer Esben Falk med den nye Krone Citytrailer.

Tekst og fotos af Finn Bjerremand

TRAFIKSIKKER TRAILER Vognmand slipper for isklumper på taget takket være tysk af-isningssystem Hos Lambert Transport i Esbjerg er sikkerhed – også når det gælder trailerne – vigtige elementer i det daglige. »Sikkerhed er en naturlig del af hverdagen, siger Esben Falk, der er logistikchef, medejer, vognmand og sikkerhedsrådgiver.

»Derfor har det også været naturligt for os at få listet op, hvad der er af gode tekniske løsninger, da vi sidste år stod for at skulle anskaffe en ny citytrailer. I Krones tilbud var der bl.a. mulighed for at få et af-isningsanlæg. Så det valgte vi. Og det har allerede vist

sit værd. Vi skal undgå uheld af enhver art i vores virksomhed, og anlægget kan være med til at undgå faldende is og hårde sneklumper fra trailertaget, som under kørsel kan ramme andre trafikanter. Luftslange hæver taget Efter nytår rasede debatten i medierne om netop problemer med

nedfaldne isklumper fra store køretøjer. DTLs holdning er klar: Isklumper, der kommer farende gennem luften, er farlige for andre trafikanter og bør fjernes inden kørslen. Den udfordring eksisterer ikke for Lamberts nye trailer takket være RSAB af-isningssystem (RoofSafetyAirBag) fra K & M GmbH. Anlægget er både enkelt

Meiller det robuste valg Nedbrydning, sten og grus

4 akslet tiptrailer i hardox kvalitet 34 m3

Meillers produkter står for: • Høj kvalitet • Lang levetid og minimal vedligeholdelse • Høj stabilitet i en optimeret og robust konstruktion • 24 måneders garanti

FKB Trading ApS Teknikvej 57· 5260 Odense S 63 10 60 00 · info@fkb-as.dk www.fkb-as.dk

26

DTL magasinet

FEBRUAR 2016


MIN NYE

og effektivt, og det fungerer, så der faktisk ikke kan opstå isdannelse på taget, fordi vandet forsvinder fra taget, inden det når at blive til is. Ved hjælp af en oppustelig luftslange, placeret i midten oven på presenningstværstængerne i hele trailerens længde under presenningen, kan tagets hældning ændres fra midten ud til begge sider, så eventuelt vand eller sne løber ud til siderne med det samme, når det rammer taget. Systemet sættes i gang med en kontakt, når traileren parkeres. Det er jo når trailerne står stille, at der kan dannes is på taget. Systemet fylder slangen under presenningen med luft fra bremsesystemets trykluftanlæg, og presenningen hæver sig derved 175 mm på midten. Herefter strømmer vandet ud til siderne. Ingen problemer med broer Den opmærksomme læser vil så straks tænke, jamen det går jo galt, når chaufføren glemmer, at han har hævet taget, og vogntoget skal passere en lav bro. Nej. Der sker ikke noget, fordi lige så snart der kommer strøm fra trækkerens system til traileren, og bremserne aktiveres, lufter RSAB-systemet ud, og taget sænker sig omgående til vandret igen. Chaufføren kan selvfølgelig også vælge selv at sænke taget med kontakten på styreboksen, som er placeret på trailerens forsmæk. Står traileren parkeret uden en trækker foran, kan man også aktivere systemet fra boksen, hvis der ellers er luft i trykluftsystemet. Det betyder, at man altid kan gå

TRAILER

ud og hæve ryggen på presenningen på en trailer med RSAB, hvis vejret ændrer sig, mens den står parkeret. Systemet kan holde tryk i mange dage og er dermed en god løsning, hvis traileren står stille i længere tid. (Se systemet i praksis på filmen på YouTube – søg på RSAB Imagefilm 2015) »RoofSafetyAirBag er gennemprøvet over flere år. »Det er også muligt at få leveret systemet til hurtig eftermontering,« tilføjer forretningsfører Holger Köhler fra K & M GmbH i Tyskland. Surringskroge og bakkamera Af sikkerhedshensyn har virksomheden også opsat indvendige surringskroge i bunden af den nye trailer og et bakkamera på bagportalen. »Det er nødvendigt, at vi sikrer kundernes gods ordentligt, selv om vi måske ikke skal køre særligt langt,« pointerer Esben Falk. Den enakslede Krone citytrailer er kendetegnet ved, at den takket være den tvangsstyrede bagaksel

RSAB-posen er pustet op, og tagmidten er hævet, så vandet flyder af, inden det bliver til is.

let kan sno sig gennem trafikken. Der er 10 ton akseltryk med tvillingehjul, luftaffjedring, lav højde, tvangsstyret bagaksel og en koblingshøjde på 1155 mm, bygget som kort citytrailer. Traileren er konstrueret som en 27 europallers citygardintrailer. Chassiset er gennemgående med to længdevanger, og den bageste aksel kører med sit eget lille chassis, hvor der ligger en drejekrans oven på, som udgør ophænget til chassiset. Bagakslen er ophængt til sit eget lille chassis med luftaffjedring, og akslen er en BPW 10 ton version med tromlebremser og tvillingmonterede hjul. Traileren er EX II godkendt: Det betyder bl.a., at den kan anvendes til transport af eksplosiver og fyrværkeri. Traileren har også et

XL12642 certifikat, der betyder, at man under forudsætning af at visse betingelser er opfyldt, kan slippe for at surre godset, når lasten fylder hele traileren ud. Lambert Transport er en selvstændig del af Lambert Kristensen ApS, som også omfatter en handelsafdeling, der handler med råvarer til kosmetikindustrien samt aromastoffer. Transportdelen drives af Esben Falk, der også virker som ekstern sikkerhedsrådgiver, mens Lars Lambert Kristensen driver handelsvirksomheden. De to virksomheder deler dog både adresse kontorer, medarbejdere og viden.

Lambert Transports nye citytrailer.

RoofSafetyaiRBag Et system der forhindrer dannelse af sne og isklumper på presenningstag Løsningen er enkel og alligevel meget effektiv. Isdannelse kan slet ikke opstå! Til eftermontering eller montering direkte ved Trailerproducenten! 20160125_Anzeige_Dänemark_dänisch.indd 1 FEBRUAR 2016

WWW.RSAB.DE 25.01.16 17:15

DTL magasinet

27


MEDLEMMERNE FORDELE Af John Larsen FOTO: FOTOLIA

Når uheldet har været ude, kan DTLs medlemmer få skiftet forruder på egen grund, og når det passer ind i kørselsplanerne.

DTL-aftale med GlasXpert:

FAVORABLE RUDESKIFT DTLs medlemmer kan nu få skiftet forruder på en fleksibel måde og til favorable vilkår – takket være en ny samarbejdsaftale med den landsdækkende virksomhed GlasXpert. »Det er jo kutyme hos vognmændene, at ruder med stenslag eller revner først udskiftes op til næste syn. Med de mange kilometer på landevejen er der ofte et behov for at skifte forruden indenfor halvandet til to år i gennemsnit. Med den nye aftale får DTLs medlemmerne mulighed for at planlægge rudeskift mere fleksibelt,« siger DTLs underdirektør Frank Davidsen, der har forhandlet aftalen på plads. Hos GlasXperten, der har hovedkontor i Roskilde, er man ”et

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

stenslag foran”. Virksomhedens mål er, at ”gøre din dag lidt lettere, når nu uheldet er ude” »Vores biler kører ud til kunderne over hele landet efter aftale, når det fx passer ind i vognmandens kørselsplaner. På den måde sikrer vi, at lastbilen ikke skal holde stille en dags tid, men at rudeskiftet i stedet kan klares smertefrit hos vognmanden indenfor ca. tre timer,« oplyser direktør Mikkel Madsen, GlasXpert.

Hvad får I ud af aftalen? »Vi får en helt ny markedsføringskanal og adgang til mange nye kunder i den vigtige transportsektor. Vi mener selv at have et rigtigt godt produkt, som DTL-

vognmændene kan få gavn af,« svarer Mikkel Madsen. Materialerabat Med den nye aftale får DTLs medlemmer: • Tilgang til professionelle, erfarne autoglasmontører • Mobilservice: GlasXpert kommer til dig i hele Danmark • 40 procent materialerabat • Fleksibel service Som DTL fordelskunde kommer du nemt i gang ved at tilmelde dig via kontaktformularen på DTLs hjemmeside, www.dtl.eu - under medlemsfordele. GlasXpert kan også kontaktes på 7033 1133. Se også hjemmesiden www.glasxpert.dk

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne Anhængere 1/4 sides ·annonce Entreprenørmaskiner B: 186 x H: 60 mm

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Lettere at få stemplet toldpapirer Livet bliver lidt lettere for transportørerne, efter SKAT har ændret fortolkning af, hvad der er nærmeste toldsted. Fremover er det tilstrækkeligt at køre til det nærmeste toldsted på ruten. Ændringen er et resultat af arbejdet i det særlige virksomhedsforum, der skal fjerne bøvlede regler for virksomhederne. Og det har været en knast for erhvervslivet på toldområdet, at man har skullet køre omveje for at glæde bureaukratiet. Med grønt lys fra EU-Kommissionen til en ændret fortolkning af reglerne om nærmeste toldsted bliver den knast nu fjernet af SKAT. Indtil nu har SKATs fortolkning af ”nærmeste toldsted” betydet, at en forsendelse af varer fra fx et toldoplag i Vejle til havnen i Hamborg, først skal køre nordpå til toldstedet i Aarhus for at få stemplet toldpapirerne, inden chauff øren kan vende lastbilen og igen og køre mod Hamborg, hvorfra varerne kan afskibes til et land uden for EU. Fremover er ”nærmeste toldsted” således nærmeste toldsted på ruten.

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

28

DTL magasinet

FEBRUAR 2016


Grunden til at skibene vokser i Køge Erhvervshavnen i Køge udvides, så vi i fremtiden kan modtage dobbelt så store skibe. Når anlægsprojektet står færdig i 2022, bliver Køge Havn en endnu stærkere samarbejdspartner for de lokale virksomheder og det store opland. Skandinavisk Transport Center og Køge Havn skaber tilsammen optimale rammer for alle typer af virksomheder, både til lands og til vands. Placér din virksomhed i fremtidens transportcenter. Kontakt os allerede i dag. Vi tilbyder erhvervsgrunde fra 20.000 m2.

Find din egen grund på : www.stc-koege.dk Der er gode grunde til, at fremtiden ligger i Køge.

Skandinavisk Transport Center


MEDLEMMERNE JURA Af John Larsen FOTO: FOTOLIA

Den omvendte verden:

Vognmand får erstatning af politiet

V

ognmand Henning Nielsen i Næstved oplevede for nylig den omvendte verden – nemlig at politiet sendte ham et klækkeligt beløb på 9.537 kroner. »Det var en dum sag med klippede nummerplader efterfulgt af manglende afmelding af nummerpladerne, der endte med, at min lastbil stod stille i seks arbejdsdage,« fortæller han. »Men vi er til gengæld glædeligt overraskede over, at politiet erkender en fejl og betaler en kompensation for, at lastbilen

ikke kunne komme ud at køre. Sagen viser, at det kan betale sig at bruge krudt på det, hvis man føler sig urimeligt behandlet.« Sagen begynder en dag i oktober, hvor en af chauff ørerne hos Egon Nielsen Transport ApS ender i en tungvognskontrol på Avedøre Holme. Her konstateres det, at der mangler en underkøringsafskærmning bag på lastbilen. Chauff øren erkender brøleren, der skyldes, at lastbilen normalt kører med en kærre. Lige den dag var der ikke nok gods at køre med, så lastbilen kørte solo. Men udover at udstede et

1 ud af 4 medarbejdere bliver langtidssygemeldt Hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syg i længere tid eller kommer til skade, kan det koste indtjening. Flere undersøgelser viser, at en sundhedsforsikring er med til at forkorte sygefravær – og dermed give en sundere bundlinje.

Udvik i sama let rbejde med

Ring og hør hvordan du forsikrer dig selv, dine medarbejdere og din bundlinje på tlf. 33 55 50 50. 02.16 CVR 1052 9638

DTL_Sundhed_90x127.indd 1

30

DTL magasinet

codan.dk/transport

køreforbud, så firmaet fx kunne have hentet en kærre og kørt videre, så klipper betjenten nummerpladerne, og det betyder et nyt syn, der gennemføres anmærkningsfrit med monteret underkøringsafskærmning. Desværre glemmer betjenten at aflevere pladerne og afmelde lastbilen hos Motorregistret. Det ender derfor med, at vognmanden først kan få genregistret lastbilen efter en uges forløb. I retten i Glostrup erkender vognmanden sig skyldig og betaler bøden på 3.000 kroner og sagens omkostninger. Men i samråd med DTLs chefjurist John Roy Vesterholm forfølger vognmanden spørgsmålet, om det var nødvendigt at klippe nummerpladerne og det med de glemte nummerplader. Så der rej-

ses krav om erstatning. Som John Roy Vesterholm beskriver det: »Det havde været fuldt tilstrækkeligt at give lastbilen et køreforbud. Ved at fjerne nummerpladerne var virksomheden tvunget til at få Falck til at transportere lastbilen til værkstedet i Næstved, hvor sikringen mod underkøring blev monteret, så lastbilen kunne køres til syn. Her blev den godkendt uden anmærkninger.« I klagen til Tungvognscenter Øst med et erstatningskrav gør DTL det klart, at politiets handling medførte en række unødvendige meromkostninger og resulterede i manglende indtjening for virksomheden i de seks arbejdsdage, lastbilen stod stille uden nummerplader, fordi politiet ikke sørgede for, at nummerpladerne blev afmeldt. Politiet har i januar i år erkendt ansvaret for, at lastbilen må stå stille i seks arbejdsdage og erstatter derfor seks arbejdsdages manglende indtægt, forsikring og vægt- og vejbenyttelsesafgift samt en ekstraordinær værkstedsudgift – i alt 9.537 kroner.

05/02/16 07.59 FEBRUAR 2016


OLD SLOTSOPH K IS T N A M RO

PTERF VIP HELIKO

Y VNING BALLONFL

LY VNING

VIND EN OPLEVELSE med Årets Transportvirksomhed!

Eksklusivt for DTLs medlemmer: Vind en oplevelse til 5.000 kr. – du bestemmer Vær med i lodtrækningen om et gavekort til ’Go Dream oplevelsesgaver’. Gavekortet er på 5.000 kr. – du bestemmer selv, om du vil flyve i ballon, være helikopterpilot for en dag, invitere din ægtefælle på en middag eller noget helt fjerde. Udfyld kuponen herunder. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at blive kontaktet af partnerne i Årets Transportvirksomhed.

NAVN ADRESSE VIRKSOMHED CVR-NUMMER TELEFONNUMMER MAIL-ADRESSE Send til dtl@dtl.eu, fax 70159502 eller DTL Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K

Årets Transportvirksomhed 2016


GENERALFORSAMLINGER FORENINGERNE

F YNS VOGN MANDSFOR

Fyns Vognm

andsfor enin

g holder or d

NMA HOLSTEBRO VOG ENING

inær gener alforsamlin L ØR DAG D g: EN 12. M AR T S 20 16 KL. 9.0 PÅ FANGEL 0 KRO FANG ELV EJ 55 O D ENSE S . Indkaldelse med dagso rden bliver forsamling udsendt se en. nest 14 dag e før genera lForslag, so m ønskes b ehandlet på skal indsen den ordinæ des skriftlig re generalfo t til forenin Transitvej 10 rsamling, gens konto , 7100 Vejle r, c/o DTL Reg , m ed generalfors en ion Syd, ko rt motivering amlingen. senest 10 d age før På forening ens vegne Claus H. Ha nsen, form an d

ndsfor en Holstebro Vognma

ds Vog Midtjyllan

L. 09.00 TS 20 16, K R A M . 5 N E IBORG. L ØR DAG D A NL Æ G I V K IS N K E T okost efter PÅ KØRE rfølgende fr te ef ed m e kl. 8.30 morgenkaff 5. marts Der serveres dsager den . le en g ed n m li m en a aft 8800 generalfors en hyggelig Stræde 11, dbydes I til t. Sct. Peder S e, ks O e Ligeledes in n Gyld .00 på den r general2016, kl.18 t 14 dage fø es n se t d n udse Viborg. rden bliver g, med dagso se el ld lforsamlin ka d In ære genera oldelse. in fh ring a rd s o ve ti en en o g d n m en kort forsamli andlet på ed eh m b r es to n sk n mø gens ko Forslag, so t til forenin es skriftlig d n ngen. li se d m a in l rs ska r generalfo fø e g a d senest 10

ing holder or dinær

. 09.30 FEBRUAR 20 16 KL LØRDAG DEN 27. LLONEN PÅ ANLÆGSPAVI O 1, 7500 HOLS TEBR ET GG LYSTANLÆ gsor den bliver ud Indkaldelse med da holdelse. alfor samlingens af

generalforsamling

sendt senest 14 da

:

ge før gener-

rsamling, or dinær e generalfo behandlet på den es sk motiverrt øn ko m so en , ed ag Forsl ingens kontor m ren fo til gt tli rif skal indsendes sk ingen. før generalforsaml ing senest 10 dage gne På foreningens ve formand n, Henning Lauritse

L AUGSFORSA

G SFORENINling: D N A M N G am generalfors ANDS VO MIDTJYLL nmandsforening holder ordinær

NDSFORENING

MLIN

G KJØBENHAVN S VOGNMANDS LAUG indkalde laugsartiklern r herved i henh es § 12 til ordi old til nær laugsforsa mling: TORSDAG DE N 17. M ARTS 20 16 KL. 18.0 HOS CODAN FO 0 RSIKRING, CO DANHUS, GA MMEL KON GE VEJ 60, 17 90 KØBENHAV N V Tilsigelse med adgangskor t, dagsor den sa udsendes sene mt regnskab st 6 dage inde for 20 15 n laugsfor sam lingen. Manglende til sigelse bedes omgående meddelt laug skontoret, tlf. 33 21 24 14 eller info@ vognman dslauget.dk Jørgen K. Jens

en, olderman

d

e gens vegn På forenin n, formand se er ed P Jens Jørgen

NING THY VOGNMANDSFORE r generalforsamling: Thy Vognmandsforening

holder ordinæ

AR 2016 KL. 12.00 PÅ LØRDAG DEN 27. FEBRU ND RA HO TEL VILDSUND ST UND 7700 THISTED DS VIL 2, VED STRANDEN

14 dage før den bliver udsendt senest Indkaldelse med dagsor oldelse. generalforsamlingens afh generalandlet på den ordinære For slag, som ønskes beh ns kontor des skriftligt til for eninge for samling, skal indsen lforsamlingen. era gen senest 10 dage før med en kor t motivering På for eningens vegne nd Mark Kristensen, forma

32

DTL magasinet

FEBRUAR 2016


SYDØS L L AN S VOGNMTAJY NDSFOD RENING Sydøstjylla nds Vognm

generalfors

amling:

andsfor enin

OGNM NORDRE BIRKS V mandsfor Nordre Birks Vogn

g holder or d

inær

L ØR DAG D EN 12. M AR TS 20 16, K PÅ HOTEL L. 09.30 P RO P E L L E N, N O R DM ARKS V EJ 3, 7190 BILLU IIndkaldelse ND med dagso rd en alforsamlin b liv er u d sendt senes gen. t 14 dage fø r generFor slag, so m ønskes b ehandlet p og sat på d å den or din agsordenen ære general , skal indse kontor, c/o forsamling ndes skrift D T L Region lig t til foren Syd, Transi motivering ingens tvej 10, 710 senest 10 d 0 Vejle, med age før gen en kort eralforsam lingen. På foreninge ns vegne Per Rasmu ssen, forman d

VENDSYSSEL VOGNMANDSFORENINGEN r generalforsamling: Vognmandsforeningen Vendsy

ssel holder ordinæ

6 KL. 10.00 LØRDAG DEN 19. MARTS 201 RSLEV. NØRREGADE 41, 9700 BRØNDE ND, ELU PÅ RESTAURANT HED e før bliver udsendt senest 8 dag Indkaldelse med dagsorden lse. generalforsamlingens afholde let på den ordinære generalFor slag, som ønskes behand kor t ftlig t til formanden med en forsamling, skal indsendes skri generalforsamlingen. motivering senest 14 dage før På foreningens vegne Niels Chr. Skindbjerg, formand

VOGNM VESTJYLL ANDS

ANDSFORENING

ening holder ordin

ing: ær generalforsaml

11.00 MARTS 20 16 KL. E LØRDAG DEN 19. 1, 3320 SK Æ VING EJ EV O, JERNBAN INGEN) ML SA OR PÅ SK Æ VINGE KR LF EF TER GENERA NG NI IS SP RE VÆ (DER VIL før ndt senest 14 dage gsorden bliver udse da d me lse lde ka Ind en. generalforsamling rsamling, ordinære generalfo behandlet på den es sk or med en øn nt m ko so , er ag Forsl ingens formand ell ren fo til gt tli rif . skal indsendes sk neralforsamlingen nest 10 dage før ge kort motivering, se gne På foreningens ve rmand fo n, se rik de Fre e Ol

STORS VOGNMTARNØMS AMTS DSFORENIN Storstrøms G Amts Vogn

generalfors amling:

mandsforen ing holder or dinær

LØRDAG DE N 12. MART S 2016 KL. 14 PÅ HOTEL S .00 ØPARK MA RIBO, VEST ERGADE 29 , 4930 MAR Indkaldelse IBO med dagso rd en generalfors b liv er u d sendt senes amlingen. t 14 dage fø For slag, so r m ønskes b ehandlet p skal indsen å den or din des skriftlig ære general t til forenin ing senest forsamling, gens konto 10 dage før r med en ko generalfors rt motiveramlingen.. På foreninge ns vegne Henrik Ibse n, formand

ANDSFORENING

g: generalforsamlin g holder ordinær nin re fo ds an m Vestjyllands Vogn . 10.00 . M ARTS 20 16 KL LØRDAG DEN 12 ÅRDEN PÅ HO TEL FJORDG 50 RINGKØBING 69 , VESTER KÆR 28 ff e kl. 09.30) (Vi star ter med ka udse dagsor den bliver Indkaldelse med afholdelse. alfor samlingens

ndt senest 14 da

ge før gener-

Husk generalforsamling

ling, ær e generalforsam ndlet på den or din ha iverbe ot m es rt sk ko øn m en so Forslag, gens kontor med nin re fo til gt tli rif skal indsendes sk lingen. før generalforsam ge da 10 st ne se g in gne På foreningens ve rmand fo n, se en rg Jø Poul

FEBRUAR 2016

DTL magasinet

33


GENERALFORSAMLINGER FORENINGERNE ANDSFORENING NÆST VED VOGNM holder ordinær generalforsamling: ndsforening Næst ved Vognma

SØNDE LL ANDS VOGNMRAJY NDSFOR ENING Sønderjylla nds Vognm

andsforenin g holder ordi nær general L ØR DAG D forsamling: EN 19. M AR T S 20 16, KL. 10 PÅ AGERS KOV KRO, .00 653 4 AGER SKOV Indkaldelse med dagso rden bliver alforsamlin udsendt se gens afhold nest 14 dag else. e før gener For slag, so m ønskes b ehandlet p skal indsen å den or din des skriftlig ære general t til forenin Transitvej 10 forsamling, gens konto , 7100 Vejle r, c/o D T L R , m generalfors ed en kort m egion Syd, amlingen. otivering se nest 10 dag e før På foreninge ns vegne Ole Bang Je nsen, forman d

11. MARTS 20 16 KL 9LØRDAG DEN 19. D VE ST NÆ 00 47 PÅ UGLEHØJV EJ 2,

m n, meddelelse hero gement om af tene an arr et ldt ho er. af Der vil blive n til vore medlemm en med invitatione fremsendes samm 8 dage før general ver udsendt senest bli n de or gs da d Indkaldelse me forsamlingen. forsamling, n ordinære general es behandlet på de sk ering senøn tiv m so mo , rt ag ko rsl Fo anden med en rm fo til gt tli rif sk skal indsendes . neralforsamlingen est 14 dage før ge

ING NDSFOREN eralforsamling: A M N G O V NORDJYSK sforening holder ordinær gen ognmand Nordjysk V

0 0 16 KL. 11.0 . M A RT S 2 12 N E D G A L ØR D N AVILLONE G PÅ SK Y DEP 0 A A L B OR 0 0 V EJ 30, 9 V O K S . R D ) S ost ølgende fr ok ner(med ef terf dage før ge dt senest 14 n se d u er rden bliv med dagso Indkaldelse else. d ol gens afh forsamling, alforsamlin ære general in d ror en d kort motive dlet på ntor med en nskes behan ø ko s m n so ge , in ag n For sl t til fore des skriftlig lingen. skal indsen neralforsam ge r fø e ag d 10 t ing senes ns vegne På foreninge rmand Nielsen, fo øj rh yr M s u la K

34

DTL magasinet

30

gne På foreningens ve and rm fo Lars Andersen,

SJÆLL ANDS VOGNMAND Sjælland SFOR s Vognmands

forening ho

lder or dinær

ENING

generalfor sa

LØRDAG DEN mling: 5. M ARTS 20 16 KL. 10 PÅ BENLØSE KRO, ROSK ILDE V EJ 113, 4100 RINGS TED Indkaldelse med dagsor den bliver ud alforsamlin sendt senest gen. 14 dage før ge nerForslag, som ønskes beha ndlet på den skal indsende or dinære ge s skriftlig t ti neralfor sam l foreningen ing senest 10 ling, s kontor med dage før gene en kort mot ralfor samlin ivergen. På forening ens vegne Frederik Chri stensen, form and

Husk generalforsamling

FEBRUAR 2016


NYHEDER ARBEJDSMILØ

ARBEJDSTILSYNET GÅR LØS PÅ

GODSTRANSPORTØRERNE Særlig indsats med uanmeldte besøg i år, bebuder Dansk Erhverv

FOTO: FOTOLIA

Målet er færre ulykker.

Af chefkonsulent Michael Bacci, Dansk Erhverv Arbejdstilsynet har udtaget branchen vejgodstransport til en særlig indsats i 2016 for at få reduceret antallet af ulykker. Det er i den branche, at 54 procent af transport-branchegruppens ulykker sker. Den særlige indsats betyder, at Arbejdstilsynet i løbet af året uanmeldt vil besøge en lang række transportvirksomheder med særligt fokus på virksomhedernes forebyggelse af ulykker. Det er en rigtig god anledning til allerede nu at tjekke virksomhedernes arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde. Arbejdstilsynet vil især have fokus på fem særlige områder, hvor der er en høj risiko for ulykker. Det drejer sig om følgende: • Bæring af genstande og færden på ujævnt eller glat underlag med fare for at snuble, (fx på grund af is, sne, spild, strøer, materiel, løst fodtøj, trapper, huller eller mørke.) • Arbejde på lift eller rampe og klatring på lastbil eller gods med fare for at falde ned, (fx ved spring ned fra rampe, vending af paller på bagsmæklif-

FEBRUAR 2016

ten, håndtering af presenninger eller surring af gods.) • Løft, hejsning og transport med fare for at blive ramt af gods m.v., der falder ned eller vælter, (fx ved transport af ustabilt gods, eller når gods eller pallevogne bliver løftet, og der er personer i nærheden.) • Arbejde tæt på andre trafikanter og transport af gods på lagre med fare for at blive påkørt, (fx ved aflæsning i trafikken eller på trafikeret læsseplads, når køretøjer bakker eller ved kørsel med selvkørende pallevogne.) • Træk og skub af tungt gods med fare for fysisk overbelastning, (fx rullecontainere, tunge paller, ved blødt eller ujævnt underlag eller ved at gribe ud efter gods og genstande, der er ved at falde ned.) Her går det hyppigst galt Ifølge Arbejdstilsynets tal står 10 procent af alle brancher for 61 procent af de alvorlige ulykker, det vil sige ulykker med over 3 ugers fravær – vejgodstransporten er placeret på en 4. plads. Ulykkerne i branchen fordeler sig således: 1. Snublen ved færden 27 procent 2. Arbejde i højden 20 procent

3. Manuel håndtering af gods 13 procent 4. Ramt af nedfaldne genstande 10 procent 5. Trafikulykker 9 procent 6. Påkørt ved aflæsning 8 procent 7. Arbejde med maskiner 6 procent Vejgodstransport er desværre

et af de områder, hvor der er størst risiko for arbejdsulykker. Og det er, når lastbilerne holder stille, at risikoen er størst. Det er baggrunden for, at Arbejdstilsynet har taget initiativ til en særlig indsats i branchen i 2016.

SPECIALFORENINGEN FOR KURÉR- OG VAREBILSTRANSPORTØRER Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører:

LØRDAG 12. MARTS 2016 KL. 10.30 HOS VOGNMANDSSPECIALISTERNE, ANDKÆRVEJ 19, 7100 VEJLE DAGSORDEN 10.30 Velkomst, morgenkaffe 11.00 Generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede foreningsregnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af suppleant/er 7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant 8. Eventuelt

DTL magasinet

35


OVERBLIK TRAFIKSIKKERHED Af Johan Erichs, MeraMedia

FOTO: SARAH BUTTMAN

SVENSK FORSKER:

FARLIG TRÆTHED GRIBER OM SIG

Natture er ikke for chauffører under 24 år, mener forskeren.

S

kiftende arbejdstider, stress og natkørsel bidrager til en farlig træthed hos lastbilchauffører, men problemet bliver sjældent taget op. Nu mener den svenske forsker Anna Anund, at branchen må tage det alvorligt. Mange bag lastbilrattet har oplevet træthed i forbindelse med deres kørsel. Ikke sjældent er træthed en stærkt bidragende årsag til alvorlige ulykker med lastbiler indblandet. »Der er grund til at tro, at problemer med træthed er alvorligere i dag, eftersom der overalt i samfundet er kommet en højere arbejdsbelastning, mere skifteholdsarbejde og større arbejdspres end før,« mener Anna Anund, der er forsker på det svenske VTI (Statens Vej- og Transportforskningsinstitut). Selvom søvnighed bag rattet ikke fremfø-

36

DTL magasinet

res som et højkarat arbejdsmiljøproblem har emnet trods alt ifølge Anne Anund fået større opmærksom de seneste år. »Men oftest kobles emnet sammen med køre- hviletidsreglerne, som er en lov og ikke koblet direkte til det at være vågen – men snarere for at værne om en konkurrenceneutralitet. Der er betydelig mere fokus på alkohol og stoffer. En forklaring er, at det er svært at måle hvor søvnig og træt et individ er. Jeg vil hævde, at træthed hos chauffører er et af de største bidrag til ulykker – et sted omkring 30 procent,« Flere dør Hvor alvorlige er ulykkerne, der skyldes chaufførtræthed? »Skadevirkningerne er i den alvorlige ende.

Både når det gælder singleulykker og mødeulykker. Vi konstaterer, at mange chauffører i forbindelse med, at de døser hen drages mod midten af vejen. Det taler for, at træthedsrelaterede ulykker ikke kun er singleulykker,« siger forskeren. Hun mener, at søvnighed er et almindeligt indslag i erhvervstrafikken. Og egentlig er det overraskende, at der ikke sker flere ulykker, end der rent faktisk gør. Udover de alvorlige ulykker på vejene forekommer der også et bredt spektrum af andre skader, der kan forbindes med søvnige chauffører. »Der er også skader i depoter, lager- og logistikanlæg,« tilføjer hun. Stærk biologisk proces Det er frem for alt to faktorer, der styrer graden af træthed:

FEBRUAR 2016


Sov 10-15 minutter Der findes et vidt spekter af forslag og tips til at modvirke træthed. Men hvad kræves der egentlig for, at chaufføren slipper for alvorlige træthedsproblemer i løbet af en arbejdsdag? »Der findes kun én god metode. Det er at standse køretøjet og sove i ti minutter til et kvarter. Det gælder om at sove så længe, det er muligt, inden søvnen går over i dyb søvnVågner du op fra dybsøvn indtræder en søvntræghed, som gør det direkte uegnet at køre videre, lige efter man er vågnet. Et kvarters hvile eller søvn giver ganske stor opkvikning,« beretter Anne Anund og tilføjer: »Kaffe eller koffein kan også være effektivt. Men det absolut bedste er at sove et lille stykke tid efter at have indtaget en dosis koffein«. Læg et godt arbejdsskema Anne Anund peger mere generelt på en rimelig skemalægning af arbejdstiden som det bedste værktøj til at modvirke trætheden. Skal man placere ansvaret for tilstrækkelig hvile hos chaufføren?

»Naturligvis har chaufføren et ansvar for at være vel forberedt på en kommende arbejdsdag men også arbejdsgiveren bør lette på situationen ved at sørge for en god kultur og dialog omkring træthed og søvn. Der bør findes en strategi for, hvordan det spørgsmål kan håndteres, og det tror jeg mangler i mange virksomheder.« En yderligere måde er at undgå at personer som er ekstra følsomme over for at blive søvnige – fx unge under 24 år – sættes til at køre hårde natture. Unge mennesker har et større søvnbehov. Sov syv timer før arbejdsdagen Hvad skal chaufføren tænke på inden natkørslen? »Sov mindst syv timer før en arbejdsdag. Spis klogt og sørg for at holde kroppen velforberedt. Undgå aktiviteter som griber ind i din søvn.« Anna Anund ser positivt på de tekniske hjælpemidler til at opfange træthed hos chauffører, men det bliver ikke hele løsningen. »De tekniske systemer har tekniske problemer og er ikke helt troværdige. Måske kan der findes et godt målesystem indenfor en femårsperiode, men tekniske hjælpemidler overvurderes ofte. Det vigtigste er, at chaufføren selv tager søvnsignalerne alvorligt og agerer derefter,« siger Anne Anund.

I brancheforeningen Sveriges Åkeriföretag oplever man nu ikke, at træthed blandt chaufførerne er det store emne blandt medlemsvirksomhederne: »De fleste chauffører og virksomheder lægger rutiner og arbejdsskemaer ind for at være sikre på, at chaufførerne er udhvilede,« siger trafiksikkerhedsansvarlige Birgitta Härle.

TILTAG MOD TRÆTHEDSULYKKER Den danske Havarikommission for Vejtrafikulykker anbefaler, at der udtænkes nogle tiltag for at forebygge ulykker på grund af kørsel i træt tilstand. Det sker på baggrund af en dybdeanalyse af 27 trafikulykker, der er sket om natten i landzone. Havarikommissionen anbefaler, at der sker en øget kommunikation om risikoen ved at køre i træt tilstand og om, at man skal holde opmærksomheden, selvom vejene er øde om natten. Desuden anbefales en udbredelse af særlige trætheds- og vognbaneskiftealarmer i bilerne og rumleriller på vejene.

FOTO: VTI-HEJDLÖSA BILDER

Den ene er, hvis chaufføren kører om natten, og ekstra farligt er det i kombination med at have været vågen for længe i løbet af de sidste 24 timer. »Det er en stærk biologisk proces, som vi som individer hverken kan håndtere eller styre,« siger hun. Den anden faktor er den træthed, der opstår, når kørslen er monoton, og det kan ske når som helst på døgnet. »Du kan som chauffør have sovet godt, men vejen kan være kedelig og begivenhedsløs. Så handler det om en bevidsthedsbelastning, hvor noget har foregået for længe, så det i sig selv fremkalder træthed.« Begge disse scenarier medfører, at hjernen slapper af og behøver restituering.

FOTO: SARAH BUTTMAN

FOTO: SARAH BUTTMAN

Forsker Anne Anund: »Sov mindst syv timer før arbejdsdagen. Er du blevet for træt undervejs, så stands og sov et kvarters tid.«

Bedste middel mod træthed under kørslen er en powernap på et kvarters tid.

FEBRUAR 2016

DTL magasinet

37


Navne NOTER

FLERE VOGNMANDSDAGE PÅ VEJ Sæsonen for Vognmandens Dag er ved at være på plads flere steder i landet. Her er, hvad der indtil nu er lagt fast: • Lørdag 27. februar i Dalby på Sjælland hos MAN-forhandler H.E. Jørgensen. • Lørdag 11. juni i Nordre Birk i Nordsjælland • Lørdag 3. september på Mors • Lørdag 24. september på Fyn Nærmere følger efterhånden som Sparke Dæk-dagene nærmer sig. Nærmest for er vognmandstræffet i Dalby hos H.E. Jørgensen, hvor de inviterende foreninger er Næstved, Sjællands, Køge og Storstrøms Amts vognmandsforeninger. Og dagen falder næsten præcis et år efter sidste træf samme sted. Lige-

som sidst lyder opfordringen, at DTL-medlemmerne skal huske at tage kolleger med, som har brug for at vide mere om, hvad DTL – Danske Vognmænd står for, og hvad der er af medlemsfordele. I år byder Næstved-formanden Lars Andersen velkommen og giver ordet videre til et par erhvervspolitiske indlæg fra DTLs adm. direktør Erik Østergaard og Socialdemokraternes medlem af transportudvalget Magnus Heunicke, der også kender branchen særdeles godt fra sin tid som transportminister. Dagen krydres med lodtrækninger om tre weekendophold i København for to. Der er kaffe på kanden og øl på hanen dagen igennem. Og pølser. Og sidst – men ikke mindst så

DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne: Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er:

DTL magasinet

får vognmændene chancen for at træffe et hav af branchens leverandører i hallen. Disse deltager: MAN hos H.E. Jørgensen, Codan, Statoil, BroBizz A/S, Euromaster, Jyske Finans, Load Master, weighing systems ApS, SOS Dansk Autohjælp, TungVognsSpecialisten, Bevola, HMF Kraner, Hema Kranudstyr, Erhvervskøreskolen Næstved,

Der er altid nok at snakke om – et kik indenfor sidste år i Dalby fanget af fotograf Finn John Carlsson.

Refako Autodele, Sjællands Erhvervsbeklædning, Uno-X Energi A/S, Track Unit, Applus Bilsyn og MCH Transport 2017. Tilmelding hos gin@dtl.eu – helst senest 24. februar af hensyn til pølseforsyningen.

af større gods, som skal leveres direkte hos slutbrugeren. Han udfører også farligt gods transporter og kører med fødevarer og korn og foderstoff er. Han driver også en webshop med salg af biobrændsel. Efter mange år som eksportchauff ør startede han som selvstændig vognmand for godt otte år siden, og han har været DTL’er i syv år. Han har været lokalpolitisk aktiv for de konservative men kunne godt tænke sig at lægge flere kræfter i foreningsarbejdet – nu hvor alle fynske vognmænd er samlet i én forening, »hvis ellers der er mulighed for det,« som han siger.

ER JEG I DTL

»Var der ikke noget DTL, ville speditører og ITD have frit spil hos politikerne. Danske vognmandsforretninger og os selvkørere ville godt nok være ilde stedt, hvis ikke DTL satte præg på transportpolitikken og bekæmpede social dumping, cabotagesnyd med mere.« Det siger vognmand Poul Christensen i Svendborg som det allerførste. »Også på andre områder ville vi skulle kæmpe alene imod nye regler og ringere vilkår. Og vi ville ikke have en jordisk chance. Det er fuldstændigt nødvendigt, at vi vognmænd står sammen i en organisation, der tager alle de dér kampe. Og de kampe kæmper DTL på fineste vis.« Han fik fx selv glæde af den erhvervspolitiske kamp mod – og begravelse af – planerne om en brændselsafgift for et par år siden. Hans dagligdag er også blevet markant lettere, efter det blev lovligt at køre med en medbringertruck i fuld vogntogslængde. »DTL har kæmpet i årevis for denne mulighed, der nu betyder, at jeg kan udnytte en 13,6 meter trailer både med medbringertrucken og til standardlæs som alle andre.« Poul Christensen har nemlig en Scania-trækker/ trailer med medbringertruck. Han transporterer byggematerialer, big bags, træpiller og hvad der i øvrigt er

38

ARKIVFOTO: FINN JOHN CARLSSON

– NÆSTE ER PÅ SJÆLLAND

Medlemstilbuddene Han anbefaler også DTLs mere direkte medlemstilbud over for andre: »Der er fx rabatten på diesel via Statoil, og der er den proff e rådgivning om fx køre- hviletider, TachoOnline, ADR-forhold og meget mere. »DTL må gerne udbygge rabatordningerne og it-rådgivningen til medlemmerne. Jeg tror, at mange flere fælles løsninger på it-området kunne binde DTL-medlemmerne meget mere sammen. Det kunne for alvor styrke DTL som netværk. Jeg ser muligheder i en DTL-fragtbørs, hvor man deler og udbyder gods og ledig kapacitet. Det er prøvet før. Det tyske TimoCom har dog vist, at det kan lade sig gøre. Ny teknologi gør det jo hele tiden nemmere at komme i gang. Det kunne være en mulighed for DTL.«

FEBRUAR 2016


JUBILÆUM OG FØDSELSDAG

KIM CHRISTIANSEN NY FÆRDSELSFORMAND Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen er udpeget som ny formand for Færdselssikkerhedskommissionen. Han får følgeskab i kommissionen af disse politikere, der alle er transportordførere: Ny næstformand er socialdemokraten Lennart DamsboAndersen. Øvrige medlemmer er Rasmus Jarlov (K), Villum Christensen (LA), Kristian Pihl-Lorentzen (V), Karsten Hønge (SF), Andreas Steenberg (Rad.),

Vognmand Henning Jakobsen, Svinninge, fejrer lørdag 19. marts sit 35 års jubilæum som vognmand, sit 45 års jubilæum hos Flamingofabrikken og ikke mindst sin 65 års fødselsdag netop på den dag. Den tredobbelte begivenhed fejres med et Åbent Hus i Svinningehallen fra kl. 13. Han startede sin vognmandsforretning 2. januar 1981 og blev hurtigt medlem af Danske Vognmænd – senere DTL – Danske Vognmænd. Siden er han blevet medlem af Sjællands Vognmandsforenings bestyrelse, og i dag passer han på pengene som foreningens kasserer.

VELKOMMEN TIL VOGNMANDSFIRMAET LARS & CLAUS PEDERSEN I/S

Pioner fylder rundt

Den 24. februar fylder stifter af PNO-koncernen, Per N. Ørnstrand, Skanderborg, 70 år. Han begyndte i det små midt i 70erne med at sælge reservedele og påhængskøretøjer, og han har om nogen været med til at ændre transportbranchen på gummihjul fra at køre med gammeldags lastvognstog til at anvende trailere, som giver en helt anden fleksibilitet. For 10 år siden var Per Ørnstrand også med til at indføre modulvogntog i Danmark, hvor han samtidig introducerede linktraileren, der tidligere var nærmest ukendt i Europa. Under hans ledelse er PNOkoncernen blevet en af Nordens største trailerudlejningsvirksomhedet, i dag ledet af næste generation, Jacob Lee Ørnstrand.

Der er sandelig nye tider hos den genskabte Færdselsstyrelse. Ikke alene er der kommet en ny chef, færdselsdirektør Stefan Søsted, billedet, men hele styrelse er rykket fra København til Ribe og har af den grund ansat en stab af nye medarbejdere. Det blev markeret med Åbent Hus mandag 1. februar, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen og transport- og bygningsminister Hans Chr.

Vognmændene Claus og Lars Pedersen er atter medlem af DTL, arbejdsgiverforeningen og af Nordre Birk for – som Claus Pedersen siger – at kunne bruge de tilbud og trække på den service, som medlemskabet giver. Familieforretningen i Slangerup var blandt de mange, der blev ramt

Schmidt fik trukket talrige medier med til det vestjyske – nærmere bestemt til Amtsgården på Sorsigsvej. Samtidig med det nye vestjyske hovedkvarter har Færdselsstyrelsen åbnet en ny hjemmeside på adressen www.fstyr.dk

Ny vejdirektør

Den 1. april tiltræder Jens J. Holmboe som ny direktør for Vejdirektoratet. Det sker i forbindelse med, at den nuværende direktør Per Jacobsen tiltræder stillingen som direktør for Banedanmark. Civilingeniør Jens J. Holmboe kommer fra en stilling som anlægs- og driftsdirek-

FEBRUAR 2016

af finanskrisen, og det gamle firma måtte lukke ned. Nu er brødrene, der begyndte som vognmænd i 1986 og som har været i branchen i hele deres voksenliv, kommet godt i gang igen. De har ni lastbiler, der kører med asfalt, grus, affald, containere og blandet vognmandskørsel.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER FOTO: FINN BJERREMAND

Ny chef og nyt hus til Færdselsstyrelsen

Henning Hyllested (Enh.) og Christian Poll (ALT). Kim Christiansen afløser Venstres Karsten Nonbo. Politikerne er udpeget af Transport- og Bygningsministeriet.

Holstebro Vognmandsforening T.S. Transport Holstebro v/Torben Staunstrup Skoleparken 35 7500 Holstebro Midtjyllands Vognmandsforening Vognmandsfirmaet Bo Otkjær ApS Gl. Aarhusvej 280 C 8800 Viborg Nordjysk Vognmandsforening SL Transport v/Stig Larsen Bisnapkratvej 10A 9370 Hals

Nordre Birks Vognmandsforening Vognmandsfirmaet Lars & Claus Pedersen I/S Højager 2 3550 Slangerup Vestjyllands Vognmandsforening EVO Transport v/Emil Vestergaard Overgaard Villaparken 66 7860 Spøttrup Torben Kristensen Holmgårdvej 2A 6900 Skjern Malmberg Transport ApS Toften 5 7200 Grindsted

Klemen Transport ApS Skovvænget 2, Skarrild 6933 Kibæk Allan Guul Madsen Bjørslevvej 3 6933 Kibæk Brande Transportservice ApS Borupvej 7 7330 Brande Vognmand Jesper V. Sørensen Chr. Bergs vej 7 7330 Brande Paulsgaard Transport Nørregade 40 A 7570 Vemb

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING tør i Vejdirektoratet og medbringer mange års erfaring på vejområdet.

SL Transport v/Stig Larsen Bisnapkratvej 10A 9370 Hals

Vognmandsfirmaet Lars & Claus Pedersen I/S Højager 2 3550 Slangerup

DTL magasinet

39


SOV TRYGT OM NATTEN.

Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

YOUR CO2NCERN, OUR MISSION.

En Scania Communicator er en del af standardudstyret i alle nye Scania-lastbiler. Den kan overføre driftsdata automatisk.

Læs mere på www.scania.dk/Communicator eller ring på tlf. 4454 2222.

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

Det giver mulighed for: • Overblik over brændstofforbrug • Fjerndiagnosticering • Elektronisk overførsel af fartskriverdata • GPS-kort

Dtl magasinet februar 2016  
Dtl magasinet februar 2016  
Advertisement