Page 1

DTL magasinet 12 | DECEMBER 2015 | 17. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

SÅDAN FÅR DIN VIRKSOMHED EN TRAFIKSIKKERHEDSPOLITIK NY SÆSON MED VOGNMANDENS DAG

3 SIDER MED JULEHILSENER TIL DTL-VOGNMÆNDENE

KLAR TIL NYE KOLLEGER HR-chef Arne Lie, th., og ansatte hos Viggo Petersens Eftf. byder velkommen til nye kolleger håndplukket fra et nystartet projekt med Københavns Erhvervshus og TEC Hvidovre som partnere.

LYON-UDSTILLING / KØRE- HVILETIDSHOTLINE / ARLA MED PIEK-TRAILERE

PLUS

TEST: VOLVO FH 500


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Line Sandgreen

FOTO: CARSTEN TEINER

som transportminister initiativ til at samle en kreds af EU-lande, som sammen lagde pres på EU-Kommissionen for at få fair og ordentlige regler på området. Magnus Heunicke (S) fulgte som transportminister op på initiativet og samlede en endnu større kreds af lande om samme budskab. Som opfølgning på forgængernes benarbejde og egne meldinger om talen i Bruxelles forventer vi naturligvis, at ministeren gør netop dét. Benarbejdet skal gøres i ministerrådet og transportministerkredsen for at sikre danske virksomheder og arbejdspladser mod unfair konkurrence, big cabotage og social dumping. Vi har med glæde konstateret, at regeringen udviser vilje til at stå fast over for de to åbningsskrivelser, hvor Kommissionen stiller spørgsmålstegn ved dels bødestørrelserne for ulovlig cabotagekørsel i Danmark dels den danske fortolkning af antal læsse- og lossesteder. I DTL-Danske Vognmænd har vi gennem mange år haft et glimrende samarbejde med folketingspartierne herunder Venstre om langt de fleste transportpolitiske spørgsmål. Der er heldigvis bred lydhørhed for mange spørgsmål. Men ét spørgsmål er vigtigere end de andre. Vi kan lave justeringer på tilladte akseltryk, køre-hviletidsreglerne, skabe muligheder for modulvogntog og plads til særtransporter osv. alt det vi vil. Men kommer vi ikke unfair konkurrence og social dumping til livs, bruger vi kræfterne til ingen verdens nytte. For så er der ikke noget dansk vognmandserhverv på danske plader og med danske chauffører og dansk skatteindbetaling tilbage om blot få år. Statistikken taler desværre sit tydelige sprog. Dét har landene omkring os set også gælder for deres vognmænd og chauffører. Vi håber ministeren også har lyttet til dette, og vi ser frem til, at han vil slås for branchen – også på podiet i Bruxelles.

12 FRANSK. Udstillingen i Lyon bød på især franske trailerfristelser men også HMF France var med og repræsenterede det danske kranmærke – al kommunikation var på fransk.

15 FACEBOOK. Jobansøgerne væltede ind, da Logistik Centralen A/S skulle bruge nye folk. F. h. Dennis Just, Jørgen Petersen og Jan Forsström bruger de sociale medier til bl.a. jobrekruttering.

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

FOTO: GIRTEKA

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) har netop været rundt i landet til såkaldte ”lyttemøder” med vognmandserhvervet. Turnéen skal bl.a. munde ud i en konference i det tidlige forår 2016 – en konference vi ser meget frem til. Det er på sin plads at rose ministeren for initiativet. En rundtur i landet, i direkte dialog med branchen – både vognmænd, chauffører og transportkøbere – er i sagens natur en god indgang til branchen og til ministerens direkte møde med brancheudfordringerne. Mange ministre kunne tage ved lære af det. Og møderne bød da også på meget relevant input til ministeren. De referater, jeg har set fra møderne, og hvad jeg selv oplevede på ét af dem, afspejler fint de udfordringer, vi også oplever hos DTL - Danske Vognmænds medlemmer: Problemer med køre- hviletidsregler. Misforhold mellem forseelser og sanktioner. Trængselsproblemer. Problemer med rekruttering og tiltrækning til erhvervet – for blot at nævne nogle af overskrifterne. Selvfølgelig kom møderne også ind på problemerne med unfair konkurrence og social dumping og big cabotage og 3. landskørsel. Her lød ministerens svar til de skiftende forsamlinger: ”Den tale skal holdes i Bruxelles”. Det har ministeren jo utvivlsomt ret i, at den – også – skal. Og ministeren er jo netop Danmarks og transporterhvervets repræsentant på ministermøderne i Bruxelles. Så det er Hans Christian Schmidts opgave at holde ”den tale” i Bruxelles – på Danmarks og det danske vognmandserhvervs vegne. Pia Olsen Dyhr (SF) tog

FOTO: JOHN LARSEN

Gode lytte-møder

LEDER

38 TRANSPORTGIGANT. Besøg hos litauiske Girteka, der kører over hele Europa og omsætter for 3,4 milliarder kroner - og har en dansk kommunikationsdirektør Kristian Kaas Mortensen.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

2

DTL magasinet

DECEMBER 2015


INDHOLD Kort nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6 Vognmandens Dag i Vestjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nyt projektsamarbejde skaffer ledige til transportbranchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Facebook skaffer jobansøgere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sagt og skrevet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Hotline til info om køre- hviletiderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Årsskiftet betyder afregning med de ansatte . . . . . . . . . . . 16 DTLs vognmandskursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Transportudstilling i Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Indsats mod social dumping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Mig og min lastbil, Kristian Rytter og hans Mercedes SLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Julehilsener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Rust på sættevognsskammelen er en sikkerhedsrisiko. . . . . 25 FOTO: JOHN LARSEN

Test: Volvo FH 500 med tandem-akselløft. . . . . . . . . . . . . . 26 Min nye trailer, Chereau Quiet City køletrailer med PIEK . .28 Erhvervspolitikken lige nu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Trafiksikkerhedspolitik hos Eriks Fragt og Danske Fragtmænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Jura: Særtransportør har ansvaret for beskadiget maskine. . . 35

Besøg hos Girteka Logistics i Litauen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 TimoCom med chatfunktion der bruges til fragtaftaler. . . 39 Ny metode øger kransikkerheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Vognmandsdag hos Super Dæk Service . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Nye medlemmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’

32 TRAFIKSIKKERHEDSPOLITIK. Far og søn, Erik og Martin Lund, har fået store forhold på det nye fragtmandscenter i Brabrand. Martin, daglig leder, satser på sikker kørsel.

”LIKE” OS

FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

SÅDAN FÅR DIN VIRKSOMHED EN TRAFIKSIKKERHEDSPOLITIK

Vi siger til de ledige, at lastbilkørekortet er en livsvarig kvalifikation og en langtidsgaranti til arbejdsmarkedet.

KLAR TIL NYE KOLLEGER

HEINRICH MORTENSEN, KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVSHUS.

DECEMBER 2015

NY SÆSON MED VOGNMANDENS DAG

12 | DECEMBER 2015 | 17. ÅRGANG

3 SIDER MED JULEHILSENER TIL DTL-VOGNMÆNDENE

SIDE 10-11

HR-chef Arne Lie, th., og ansatte hos Viggo Petersens Eftf. byder velkommen til nye kolleger håndplukket fra et nystartet projekt med Københavns Erhvervshus og TEC Hvidovre som partnere.

PLUS

TEST: VOLVO FH 500

LYON-UDSTILLING / KØRE- HVILETIDSHOTLINE / ARLA MED PIEK-TRAILERE

Forsidefoto: FORSIDEFOTO: PER DAUGAARD

DTL magasinet

3


NYHEDER DE KORTE

Daily på strøm

Nu præsenterer Iveco en elektrisk udgave af Daily’en. Den egner sig til de mest almindelige opgaver i byområder som fx dør-til-dør distribution. Udover batterier har varebilen også en helt ny bremsefunktion kaldet ’Regenerative Braking’. Den giver chaufføren mulighed for at vælge mellem forskellige bremsefunktionsmåder under kørslen. Det minimerer energiforbruget og opretholder de optimale køreegenskaber.

SKAT kontrollerer rejsegodtgørelsen Som bebudet i martsnummeret kontrollerer SKAT transportvirksomheders brug af den skattefri rejsegodtgørelse. DTLs konsulenter har hørt om sager fra flere medlemmer. »Det viser sig, at det kniber for skattemyndighederne at anerkende, hvor betydningsfulde køre- hviletidsreglerne er på vores område,« siger DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm. Skattefolkene har simpelthen svært ved at begribe, at det kan være nødvendigt at overnatte i førerhuset, selvom der ikke er så langt hjem til bopælen. »Så der har rejst sig en helt særlig problemstilling med afstandskriteriet for selvkørende vognmænd og chauffører. Hvor langt fra sin sædvanlige bopæl må pågældende overnatte for, at reglerne er opfyldt? En anden problemstilling er behovet for at overnatte i bilen for at forebygge tyveri af gods,« fortsætter Ove Holm. Indsatsen består p.t. i at overbevise skattemyndighederne om, at arbejdstidsreglerne og køre- og hviletidsreglerne er de afgørende elementer for en lastbilchaufførs arbejdstid, arbejdets karakter og omfang samt transporttiden. DTL hører gerne fra medlemmer, der har kontrolsager kørende med SKAT.

Nej til social dumping Flertallet af danskerne er klart imod, at udlændinge arbejder i Danmark til en løn under det danske niveau. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Deloitte. Her siger hele 62 procent, at social dumping er unfair konkurrence, mens 12 procent frygter for deres eget job. »I 2015 har der været mange sager i medierne om social dumping, så det er ikke

4

DTL magasinet

ECO

V O: I FOT

Regeringen fastholder dansk cabotage-stramning Den danske regering har ikke tænkt sig at rette sig efter EU-Kommissionen, der vil have nedsat de danske bøder for ulovlig cabotage og fjernet begrænsningerne for cabotagekørsel, hvad angår læsse- og lossesteder. I et svar til EU-Kommissionen, der har henvendt sig til den danske stat to gange om sagen, fastholder regeringen, at de danske cabotagebøders størrelse er på niveau med andre

forhøjede bøder på godstransportområdet og i øvrigt er op til de danske domstole. Regeringen fastholder også begrænsningerne af cabotagekørslen. De skal sikre, at cabotagekørslen ikke resulterer i et stort antal kørsler, der anses for at være én cabotagekørsel. Hensigten med de nuværende cabotageregler er netop at begrænse turene til tre cabotageture i forhold til kørsel i hjemlandet.

Smart løsning fra bane til vej Virksomheden Safe Green Logistics har udviklet et system, så man ikke længere behøver en kran til at overføre containere fra en togvogn til en lastbil – og omvendt. Udviklingsprojektet er støttet med 3,2 millioner fra Trafikstyrelsens pulje til energieffektive transportløsninger. Containeren bliver i stedet fl yttet via et specialudviklet skinnesystem, og det hele klares på få minutter. Overføringen sker ved, at lastbilen holder på en asfalteret vejbane, mens toget holder på jernbanen ved siden af, så det specielle skinnesystem kan få containeren ’skubbet’ over på toget. »Projektet er klar til at blive brugt i praksis,« forklarer Heine Blach Jensen fra Safe Green Logistics. »Det har været et meget spændende projekt, som vi har lært en masse af, og som er mundet ud i, at vi nu har en fungerende prototype. Der er også samlet et konsortium med de rette kompetencer til at prøve systemet i praksis på en etableret rute.

overraskende, at danskerne ser det som et overvejende negativt fænomen,« siger partner i Deloitte Helena Barton, der rådgiver virksomheder om risikostyring og social ansvarlighed. Ansvaret for at bekæmpe social dumping ligger hos både myndigheder, arbejdsgivere og fagforeninger, mener de adspurgte. »22 procent synes, det primært er fagforeningernes ansvar at blæse til kamp mod social dumping. 26 procent mener, det er

myndighedernes ansvar, mens 27 procent mener, at ansvaret ligger hos arbejdsgiverne. Derimod mener kun 3 procent, at det er medarbejdernes eget ansvar at sikre, at arbejdsforholdene er i orden,« siger Helena Barton. 43 procent af danskerne vil straffe social dumping med større bøder til arbejdsgiverne, mens kun 11 procent tror på øget information.

DECEMBER 2015


codan.dk/transport

a Codan ønsker dig og dine medarbejdere en glædelig jul ... ... og vil gerne gøre jeres december lidt sjovere. Tilmeld jer vores julekalender på codan.dk/dtljul og vind julegaver for 10.000 kr. Vi trækker vindere hver dag i december.* Held og lykke – og glædelig jul. Du kan fx vinde: q q q q

iPad Biografbilletter Lækre gavekort Og meget mere.

Præmier for i alt 10.000 kr.

Vind julegaver på codan.dk/dtljul 12.15 Codan Forsikring A/S, CVR 10529638.* Vi trækker hver dag i december én eller flere vindere blandt de, som har svaret rigtigt på spørgsmålet bag dagens låge. Vinderne bliver offentliggjort på www.codan.dk/jul og får direkte besked pr. e-mail – herefter modtager de præmien. Den samlede præmiesum er 10.000 kr. Læs mere om de enkelte præmier på www.codan.dk/jul. Når du deltager i julekalenderen, må Codan Forsikring fremover kontakte dig fx via e-mail, telefon og sms med nyheder, produkter, tilbud, relevant information og konkurrencer.

DECEMBER 2015


NYHEDER DE KORTE

Tjek registreringsattesterne og undgå bøvl med politiet Fejlagtige registreringsattester er tilsyneladende stadigvæk en kilde til stor irritation hos vognmænd og chauff ører. Registreringsattesterne er desværre ofte fyldt med fejl, og opdages det for sent fx ved en kontrol på vejen, så betyder det bøvl. Så – derfor opfordres vognmændene til altid at tjekke nye registreringsattester, når man har fået leveret nyt materiel eller der fx blot er sket en ændring til syn. Det gælder fx fejl i vægtdata, koblingsværdier, m.v. eller oplysningerne kan helt mangle. I samme forbindelse skal det også pointeres, at der ikke skal være oplysninger om koblingsværdier på vogntog, hvor der køres i fast kombination, også selv om der er udfærdiget koblingsattester. Det har stor betydning for fx forvognkærrevogntog, hvor der altid skal være angivet koblingsværdier ved synsfri sammenkobling.

:M TO FO

AN

MAN sender forbedret nødbremsesystem på markedet.

Ny MAN-nødbremseradar MAN introducerer en ny generation af sin nødbremseassistent. Samtidig bliver nødbremseassistenten og den nye vognbaneassistent standardudstyr i de modeller, hvor det fra november er blevet et lovkrav i nyregistrerede køretøjer. Det drejer sig om langt den største del af MANs lastbiler og busser. Allerede i 2014 var hver anden MAN TGX, solgt i Tyskland, udstyret med en af sikkerhedspakkerne „Aktiv“ eller „Aktiv Plus“ samt med nødbremseassistenten. Og tendensen har været stigende. »MANs nye, avancerede nødbremsesystem giver allerede nu en betydelig bedre bremsepræstation end det, der bliver lovkrav fra

2018,« siger Heinz-Jürgen Löw, direktør for Sales & Marketing hos MAN Truck & Bus. MANs nye nødbremsesystem kombinerer informationer fra radarenheden i fronten og kameraet i forruden. I kraft af denne fusion af sensorer kan systemet bedre fortolke komplicerede trafiksituationer. Forankørende biler og stillestående forhindringer kan identificeres hurtigere og mere sikkert. Det giver mere tid, så nødopbremsning kan ske tidligere. Den nye vognbaneassistent benytter den nyeste kamerateknologi. Det sikrer større nøjagtighed ved registrering af vognbanen og et minimum af ukorrekte advarsler. Den er i funktion ved hastigheder over 60 km/t.

TRANSPORTMESSE I AARHUS Næste år i dagene 18.-19. juni ser en ny transportmesse dagens lys, når Transport Vest for første gang åbner dørene til to dages fagmesse for chauffører og vognmænd i Logistikparken i Brabrand ved Aarhus hos

Volvo Truck Center. Bag udstillingen står Danske Transport Medier, der igennem syv år med succes har arrangeret Transport Øst i Greve. Nu etableres en lignende messe efter samme koncept i det jyske.

SUNDHEDSORDNING PÅ LYSTAVLEN En række medarbejdere og virksomheder har eller vil få et brev om PensionDanmarks sundhedsordning. Brevet går ud til 160.000 medarbejdere, som har ordningen men ikke bruger den. Budskabet er: Brug din sundhedsordning, hvis du har smerter i led og muskler. Samtidig sendes et brev til ca. 12.000 virksomheder, hvor medarbejderne bruger ordningen mindre end gennemsnittet. »Det er til gavn for alle parter, at medarbejderne bruger sundhedsordningen, hvis der er behov. Og det må i hvert fald ikke være manglende kendskab, der afholder dem fra at benytte mulighederne. Derfor gør vi nu en ekstra indsats for at udbrede kendskabet til ordningen både blandt medarbejdere og virksomheder,« siger kundedirektør Flemming Tovdal Schmidt, PensionDanmark.

6

DTL magasinet

Sundhedsordningen giver adgang til: • Tværfaglig behandling hos en kiropraktor, fysioterapeut, massør eller zoneterapeut for medarbejdere, der har problemer i led, muskler og sener. Ingen krav om lægehenvisning. Mere end 120 sundhedscentre fordelt over hele landet. • Hurtig diagnose hjælper medarbejdere, der er blevet henvist til en speciallæge fra egen læge, gennem sundhedssystemet – uden unødig ventetid. • Telefonisk sygeplejerskerådgivning målrettet medarbejdere, der er sygemeldte, eller som ofte må melde sig syge. • Telefonrådgivning, hvor medarbejdere kan få psykologhjælp, misbrugsrådgivning samt vejledning om behandlingstilbud i det off entlige sundhedssystem mv.

DECEMBER 2015


Et mærke under Daimler AG

Verdensmester-kørsel Mercedes-Benz. www.RoadStars.mercedes-benz.com

DECEMBER 2015


NYHEDER MEDLEMMERNE ARKIVFOTO: JENS BACH

Af John Larsen

NY VESTJYSK

Et tilbageblik til vognmandsdagen i januar 2014.

VOGNMANDSDAG Næppe har den sidste nytårsraket hvislet hen over den vestjyske himmel, før vognmændene mødes til en ny udgave af Vognmandens Dag. ”Sparke-dæk-dagen holdes lørdag 9. januar kl. 10-15 hos HV-Transport på Mørupvej i Herning, hvor vognmand og formand for de vestjyske vognmænd, Poul Jørgensen, ligesom for to år siden tager imod. Arrangørerne – Vestjyllands Vognmandsforening og Holstebro Vognmandsforening – vil gentage succesen fra sidst, hvor op mod 300 vognmænd og branchefolk så på materiel, fik sig en god snak og blev klogere på, hvad DTL – Danske Vognmænd tilbyder. Dagen er også lagt an på, at DTL-vognmænd tager kolleger med, som ikke er inde i DTL-varmen – endnu.

8

DTL magasinet

Nyt fra den erhvervspolitiske scene kommer fra DFs transportordfører Kim Christiansen og DTLs adm. direktør Erik Østergaard. Der bliver en masse at kikke på. Disse leverandører har meldt deres ankomst: Codan. Statoil, Diesel Dok, Euromaster, Intertruck Dealing, Thybo Biler/Iveco, Jyske Finans, Lastas, Load Master, MAN, Ejner Hessel, Sawo, Scania, Skifter Lastbiler, Vandborg Karrosseri, VBG Group, Volvo Truck Center, Herning Container, Messecenter Herning, Scanvo Trucks, Engrosservice, Europart, Nordania Leasing, UCH Holstebro, Super Dæk, Shell, Bojesen Bilsyn, AIE Forsikring, Dansk Autohjælp, Skelhøje Vognfabrik/ Skjern Bremser, Bevola, AAV Dæk, HMF Group, Fyens Karrosseri, Renault, Nord-

jysk Blæserservice, Simmelkær Autolakering og Skilte, Master Care A/S, Bridgestone samt TungVognsSpecialisterne og TachoOnline. Og så er der rundstykker, kaffe, lidt senere grillpølser og en kop øl. Alle kan deltage i en lodtrækning om 5 x 2 billetter til Herning Supercross i Boxen i Herning. Nye medlemmer på dagen får en weekendtur for to til København. Gerne tilmelding senest 3. januar til DTL-kontoret i Viborg på 7015 9555 eller mail lbe@dtl.eu.

DECEMBER 2015


Viden er styrke Optimér din bundlinje med Dynafleet.

ANNONCE

Viden er essentiel i en enhver forretning. Med en god indsigt får du kontrol over dine omkostninger og styrker produktiviteten. Det er præcist det, som flådestyringssystemet Dynafleet gør dig i stand til. Det gør det nemmere at få adgang til og dele den information du har brug for, for at drive en mere intelligent forretning. Læs mere om DYNAFLEET og alle vores Top Ti Serviceydelser på volvotrucks.dk/topservices.

Volvo Trucks SERVICES

DECEMBER 2015


NYHEDER ARBEJDSMARKED Af John Larsen

NYT PROJEKT FÅR

LEDIGE I JOB

FOTO: PER DAUGAARD

SOM CHAUFFØRER De tre parter, fragtmændene hos Viggo Petersens Eftf., TEC Hvidovre og Københavns Kommunes Erhvervshus – har fundet opskriften på at få ledige i arbejde i godstransportbranchen. DTL Magasinet har fulgt projektet Et samarbejde mellem kommune, transportskole og vognmand har med fokus på individuel afklaring og opkvalificering fundet opskriften på, hvordan ledige kan få job i transportbranchen. På et stormøde i september samlede Københavns Kommunes Erhvervshus 60 ledige med stort kørekort eller med mod på transportbranchen til et møde, hvor TEC Hvidovre og fragtmandsvirksomheden Viggo Petersens Eftf. orienterede om jobmulighederne. »Vi ansatte to af de ledige på stedet efter mødet og regner med at ansætte yderligere 4-5 af de øvrige fra mødet,« siger HR-chef hos Viggo Petersens Eftf., Arne Lie. Udover de to, der fik job med det samme gik 10 øvrige af de 60

Kommunens Heinrich Mortensen og Janus Krarup regner med flere chaufførjobs i godstransportbranchen.

10

DTL magasinet

videre til et afklaringsforløb for at finde ud af, om et job som godschauffør er noget for dem. »Vi er hele tiden på udkik efter lastbilchauffører. Det er fortsat relativt nemt at rekruttere nye folk til fx vore varebiler, men det kniber noget mere at finde kvalificerede medarbejdere

med lastbilkort og de fornødne certifikater. Så udbyttet af det nye samarbejde med Københavns Erhvervshus og TEC er ganske flot,« forklarer Arne Lie. Han var selv på podiet for at fortælle de 60 ledige københavnere om jobbet som godschauffør på mødet i september på Sundholm på Amager. Han fortalte, at godstransporten tilbyder en afvekslende hverdag, der kræver et godt helbred og som stiller større krav om kvalifikationer, end de fleste regner med. Jobbet kræver også, at både pågældende og familien

Fra højre HR-chef Arne Lie sammen med medarbejderne Nicolas Nejst, Brahmin Zayoum og Kasper Pedersen, der får nye kolleger takket være projektet med Københavns Kommune og TEC Hvidovre.

derhjemme er indstillet på lange arbejdsdage og afsavn. »Hos os er der til gengæld ret højt til loftet for de nye medarbejdere. Vi har stor erfaring med at give folk en chance til, når de har brug for det.« En af mødets værter, Key Account Manager hos Københavns Erhvervshus, Heinrich Mortensen, fortalte forsamlingen, at godsbranchen er langt mere krævende end rygtet siger: »Glem det dér gamle ord om, at kan du ikke blive andet, så kan du blive chauffør.« Han prøvede bestemt ikke at lokke nogen til noget. Kun de rigtigt interesserede blev inviteret til at deltage i det nyoprettede afklaringsforløb hos TEC på Avedøre Holme. »Findes I egnet, så står en arbejdsgiver klar i den anden ende.« TEC Hvidovres transportkonsulent Tom Christoffersen fortalte om det tredages afklaringsforløb, som de ledige på dagpenge eller kontanthjælp skulle igennem. Et forløb der omfatter lastbilsimulator og en tur bag rattet i en lastbil, og hvor den enkeltes behov for lastbil- og anhængerkørekort, certifikater, dansk og regning m.m. bliver kortlagt.

FOTO: JOHN LARSEN

DECEMBER 2015


Tre dage på TEC De interesserede ledige fra mødet på Sundholm gennemførte det tredages afklaringsforløb på TEC Hvidovre i oktober. Tom Christoffersen fortæller, at det dels gik på at finde ud af, hvad de ledige kunne i forvejen, dels at gøre dem klar til en egentlig jobsamtale med i første omgang HR-chefen fra Viggo Petersens Eftf. A/S. »De var gennem lastbilsimulatoren, en tal- og ordblindetest og kørsel i en af TECs lastbiler. Herefter blev der lagt en uddannelsesplan for den enkelte i samarbejde med Københavns Kommunes jobkonsulenter, der også betaler for den efterfølgende opkvalificering.« Kort fortalt foregår de tre dage på skolen på følgende måde: Dag 1: Kompetenceafklaring og

forberedende teoriundervisning. Dag 2: Lastbilsimulator og lastbilkørsel. Dag 3: Vurdering af sprog- og talforståelse og intro og samtale med en arbejdsgiver. (Interesserede kan få brochuren ”Job i transportbranchen – klar på 3 dage” hos TEC Hvidovre.) Vejen til arbejdsmarkedet Hos Københavns Erhvervshus lægger hverken Heinrich Mortensen eller erhvervschefen, Janus Krarup, skjul på, at transportbranchen er en af de brancher, der kan betyde vejen til arbejdsmarkedet for mange ledige: »Det er et område med volumen, og det er vores klare indtryk, at vognmændene vil have dansktalende chauffører til den indenlandske transport. Eksportkørslen er overtaget af udenlandske chauffører,« lyder det. »Projektet viser, at vi har noget på hylderne til også godstransportbranchen, efter at vi gennem længere tid har arbejdet med busbranchen,« forklarer Janus Krarup. Heinrich Mortensen, der selv har lastbilkørekort og kender godsbranchen, mener, at en væsentlig grund til projektets gode start er, at der satses fuldtonet på individuelle screeninger – både

FOTO: LOUISE ZACHARIASSEN MELTZ/ KØBENHAVNS ERHVERVSHUS.

På mødet hører de ledige om, hvordan det er at arbejde som godschauffør i dag.

Københavns Erhvervshus’ Heinrich Mortensen kan kontaktes på tlf. 2929 8583 og mail hm@erhverv.kk.dk. Hovednummeret er 3366 3333, mandag-torsdag kl. 8-22 og fredag 8-18.

DECEMBER 2015

FOTO: JOHN LARSEN

Herefter var det tid til en snak med de ledige, der kom med fire typer baggrund: 1) personer klar til at køre lastbil (C-kørekort, EUkval. bevis og førerkort), 2) personer med C-kort men som mangler lidt opkvalificering fx EU-kval, 3) personer der har kørt distribution under 3.500 kg og endelige 4) personer der ønsker at skifte spor til transportbranchen.

Tom Christoffersen, TEC: »De ledige kommer gennem et tredages forløb med bl.a. lastbilkørsel og tur i simulator.

hvad angår den ledige selv og virksomhedens behov, der jo varierer kraftigt alt efter hvilken type transportvirksomhed, der er tale om. »Så glem alt om standardpakker. Vi arbejder også med praktikforløb i virksomhederne, hvis det er det, der skal til.« Projektet har henvendt sig til ledige på dagpenge eller kontanthjælp. »Vi har en lovmæssig blokering, hvad angår de ledige

på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. De kan ikke deltage i denne type projekter,« siger Janus Krarup. Vil i kontakt med flere transportvirksomheder De erfaringer, Erhvervshuset nu har høstet, bruges fremadrettet til at kontakte andre store transportvirksomheder i regionen. Desuden er DTLs virksomhe-

Sådan er det gået for de 12 ud af de 60 fremmødte ledige: • 2 blev ansat på stedet af Viggo Petersens Eftf. • 1 ansættes hos Viggo Petersens Eftf, når han har erhvervet kvalifikationsbevis, ADR-certifikat og fået 8 rutinetimer på landevejen. • 1 lovet ansættelse hos Viggo Petersens Eftf, har et Bkørekort men mangler lastbilkort, EU-kvalifikation og ADR. • 1 lovet ansættelse hos Viggo Petersens Eftf, har lastbilkort men mangler nogle rutinetimer • 2 med mindre sprogproblemer, hvoraf den ene har stort kørekort men mangler opkvalificering, mens den anden skal på sprogskole inden yderligere afklaring. Herefter kan der vente job hos Viggo Petersens Eftf • 1 skal på sprogskole inden yderligere afklaring • 1 er lettere sprogudfordret men ellers klar, når han har fået et ADR + krancertifkat • 1 blev i første omgang siet fra på grund af personlige forhold. Han er enlig far og kan kun arbejde mellem 8-15. • 1 har lastbilkort men har ikke brugt det i mange år og vil hellere til busbranchen. • 1 måtte vælges fra på grund af stress og erklæret uegnet til branchen.

DTL magasinet

11


NYHEDER ARBEJDSMARKED PROJEKTETS FORLØB

1

Informationsmøde

• Ledige indlkaldes. • Efter mødet tilkendegiver deltagere, om de ønsker at deltage på det næstkommende afklaringsforløb

2

3 dages afklaringsforløb hos TEC Landtransport som indeholder: • Generel information • Kørefærdigheder (Testes på vej og i simulator)

3

Uddannelse

• I henhold till uddannelsesplanen påbegyndes kurserne. Der ligger en individuel bedømmelse til grund for,om kurserne kan bevilges. • Uddannelseslængde varierer fra kandidat til kandidat.

• Generel kompetenceafklaring • Vurdering af sprog og talforståelse • Arbejdsgiversamtale • Der udfærdiges en individuel uddannelsesplan med arbejdsgiverens og den lediges ønsker • Hvis ikke der er behov for ekstra uddannelse, ansættes borgeren direkte i virksomheden

der meget velkomne til at tage direkte kontakt til Københavns Erhvervshus, der siden 1. januar i år har formidlet kontakten til virksomhederne og de ledige. »Projektet med TEC og Viggo Petersens Eftf. var lagt an på de ledige, vi har med C-kørekort, men fremover vil vi nok udvide søgefeltet,« siger Heinrich Mortensen. »Lønnen er jo rimelig attraktiv i forhold til den uddannelsestid, der skal præsteres. Vi vil også satse mere på godsbranchen på vore såkaldte jobspeed-møder, der holdes hver uge og som er åbne for alle ledige. Her mødes gerne 100-140 personer for at høre om jobmuligheder i forskellige brancher. Her er transportvirksomhederne velkomne til at møde op. Vi er også på vej med en emnebank.« Du taler selv med de ledige, hvad siger de om branchen? »Jobbet som godschauffør ligger ikke lige for. De er lidt reserverede over for tanken, og mange frygter lidt de store køretøjer. Vi siger til gengæld, at lastbilkørekortet er en livsvarig kvalifikation og en

12

DTL magasinet

langtidsgaranti til arbejdsmarkedet,« siger Heinrich Mortensen. Tilfredse fragtmænd Hos Viggo Petersens Eftf. A/S i Høje Taastrup ser Arne Lie trepartsprojektet som en succes: »At få 6-7 nye medarbejdere ud af det er da ganske flot.« Hvad koncentrerede du dig om under jobsamtalerne? »Meget lidt løn og meget mere personlige egenskaber. Vi vil gerne have et varigt ansættelsesforhold, så jeg lagde stor vægt på de personlige egenskaber, den enkeltes behov, og hvad familien vil sige til bl.a. arbejdstiderne.« Hvad er branchens plusser? »Selvstændigheden i jobbet, og de meget forskellige typer af ture alt efter hvilken transportvirksomhed, du kommer til. Der er transportjob til mange forskellige behov for arbejdsliv. Jeg bruger ikke lønnen som trækplaster. Erfaringen siger mig, at lønnen ikke skal diktere, hvordan dit arbejdsliv skal være – fx ved at gå efter natkørsel for at

tjene penge og måske komme til at lide af søvnmangel til gengæld. Det går ikke. Faktisk er ordentlig søvn stærkt undervurderet i branchen. Jobkandidaten skal også gøre op med sig selv, om man vil være i en stor virksomhed eller i en lille, hvor fx kendskabet til hinanden er meget større men fleksibiliteten i jobbet mindre. Heldigvis giver transportbranchen muligheder for både det ene og det andet.« Og minusserne? »Det er et farligt erhverv ligesom byggebranchen. Og det er i længden hårdt for ryggen, så der skal tidligt sættes ind med en indsats, der gavner helbredet. Og jobbet er afhængig af et kørekort, der kan ryge fra den ene dag til den anden. Og der er overvågningen med køre- hviletiderne, og der er bøderne og tåbelige regler som fx at skulle køre meget langsommere end andre trafikanter på de store ringveje. Nogle steder er der også et hårdt arbejdsklima.« Viggo Petersens Eftf. beskæftiger 145 medarbejdere heraf 12

4

Ansættelse i virksomheden Efter endt uddannelse ansættes chauff øren i virksomheden. Er der behov for en kortere praktikperiode, kan Københavns Erhvervshus kontaktes, med henblik på at få oprettet praktikforløbet.

lærlinge. De 120 er chauffører til de 105 lastbiler. Hertil kommer fem varebiler, hvor eleverne i reglen begynder deres forløb. Andre projekter Viggo Petersen Eftf. A/S og TEC gentager nu succesen med Greve Kommune som den tredje partner. Derudover er fragtmændene ved at starte et jobrekrutteringsprojekt med Taastrup Kommune, hvor et hold på ca. 25 ledige screenes individuelt og gennemgår et afklaringsforløb. »Disse ledige er noget længere væk fra arbejdsmarkedet end dem i København, og de skal igennem et praktikantophold i op til et halvt år som chauffører eller evt. på lager og kontor. I forløbet indgår også motion, dansk og regning samt personlig udvikling. Der skal jo være styr på ens liv, før du kan blive en god medarbejder,« siger Arne Lie.

DECEMBER 2015


Dine konkurrenter

sparer penge – vil du også?

Spar nemt 10-15% i brændstof eller mere med Scanias Ecolution koncept – uanset kørselsområde. ”Ecolution by Scania” består af fire indsatsområder: • Lastbilens specifikationer • Maintenance+ (skræddersyet serviceaftale med særlig fokus på brændstofforbruget) • Chaufførtræning • Chaufførcoaching Beregn din besparelse her: http://originalscania.dk/#ecolution

1. januar 2015 faldt priserne dramatisk på mere end 100.000 originale Scania reservedele. Få meget mere at vide om dine fordele på www.originalscania.dk

Gør noget originalt. Kontakt dit lokale Scania værksted. www.scania.dk/findscania

DECEMBER 2015

Originaler lever længere


NYHEDER ARBEJDSMARKED Af John Larsen

Logistik Centralen A/S fik storordre:

FACEBOOK SKAFFEDE OVER 300 JOBANSØGERE PÅ FÅ DAGE Når Logistik Centralen A/S i Odense skal bruge nye medarbejdere, bliver de sociale medier aktiveret. »Websteder som Facebook og Linkedin får større og større betydning i vores relationer udadtil,« siger indehaver og direktør Dennis Just. For nylig oplevede han og medarbejderne i domicilet ud til den fynske motorvej noget, de selv kalder en »ansøgerstorm« på deres facebookside. I sidste måned meldte Logistik Centralen A/S – der sidste år skiftede navn, da Aarslev Budcentral og Odense Logistik Center blev slået sammen til ét selskab – ud

til pressen, at man fra nytår skulle stå for DSV Roads fynske stykgodskørsel og derfor havde brug for 20 nye medarbejdere. »Da Fyns Stiftstidende og TV2 Fyn 6. november bragte nyheden om, at vi ledte efter 20 nye chauffører og lagerfolk, og vi samtidig skrev om det på Facebook, Linkedin og vores hjemmeside, kan

det nok være, at vi fik heftig trafik på vores facebookside. Hurtigt nåede vi over 300 ansøgninger, og i det meste af november modtog vi dagligt ca. fem nye ansøgninger fra personer med alle mulige baggrunde,« fortæller virksomhedens nye PR- og marketingchef Jørgen Petersen. »Avisens overskrift om, at vi ”ledte” efter 20 medarbejdere skærpede nok interessen, men vi havde nu i forvejen ca. 30 personer skrevet op til et job hos os. Samtidig har vi et samarbejde med Odense Kommunes jobcenter og andre fynske kommuner om at jobprøve ledige og kontanthjælps-

modtagere som praktikanter hos os,« tilføjer driftschef Jan Forsström. Enden på historien er blevet, at Logistik Centralen har fået ansat de 20 nye medarbejdere med de rigtige kvalifikationer og menneskelige egenskaber, som virksomheden lægger vægt på – nemlig at de som virksomhedens ambassadører er servicemindede og præsentable med ”et smil på læben” ude hos kunderne. Som Jan Forsström nævner: »Nogle er erfarne og branchekendte – andre er nye i branchen og to af dem er kvinder. Det er vi glade for, da vi går efter et mix i personalet af

Logistik Centralen udvider kraftigt fra årsskiftet. Mange af de nye medarbejdere er rekrutteret via de sociale medier på nettet. FOTO: LOGISTIK CENTRALEN

14

DTL magasinet

DECEMBER 2015


SAGT & SKREVET begge køn og unge og lidt ældre.« Via samarbejdet med kommunerne har virksomheden også konstant praktikanter ansat fra 1 til 13 uger ad gangen. Hertil kommer to EGU-chaufførlærlinge med særlige udfordringer, to chaufførlærlinge og en voksenlærling på lageret. Her er der for øvrigt også en afghansk praktikant, som kom til Danmark som fl ygtning for nogle år siden. Og så har virksomheden tradition for at beskæftige universitetsstuderende som ferieafløsere bag rattet i primært varebilerne. Facebook og Linkedin At ansøgerstrømmen til de nye job kom via Facebook er ikke en tilfældighed. »Vi har en strategi om at slå dørene til virksomheden op på de sociale medier og fortælle – ja næsten dagligt – om, hvad vi laver. Det er hér, vi skaber relationerne til omverdenen. Kort fortalt har vi på Facebook kontakt til lokalsamfundet, vore ”bekendte” og potentielle nye medarbejdere, og på Linkedin er vi i forbindelse med vores kunder og potentielle kunder,« fortæller Jørgen Petersen. Han har en mangeårig fortid i reklamebranchen suppleret med et akademimodul i online markedsføring. Virksomhedens hjemmeside er mere et visitkort men rummer også online booking for kunderne og udprintning af fragtbreve. Markedsføring via email er også en del af virksomhedens nye onlinestrategi.

Da historien om den nye ordre og de ledige jobs kørte, nåede man op på over 25.000 visninger på Facebook primært fra brugere i det fynske og Trekantsområdet. Samtidig havde hjemmesiden over 2.000 besøg. Med de 20 nye folk – 16 chauffører, to lageransatte og to på kontoret – når Logistik Centralen op på i alt 70 ansatte, der skal betjene en vognpark, der kommer op på 28 lastbiler og ca. 25 varebiler. Opgaverne er distributions- og kurérkørsel samt logistik- og lagervirksomhed. Den nye ordre til et tocifret millionbeløb betyder, at Logistik Centralen hver dag skal distribuere alt gods på Fyn for DSV Road A/S National Distribution Danmark. Det har også betydet, at der er lejet ekstra 1.750 kvadratmeter til at opbevare og fordele godset på. »Det er mange års gode relationer og kørsel, der har gjort, at DSV Road overdrager denne hovedrolle til os, og det er vi meget stolte af. Og vi husker på, at det jo er vore nuværende medarbejdere, der har gjort det muligt for os at vækste på denne måde. Virksomhedens gode cirkel kræver de rigtige medarbejdere. Det er vi fuldt bevidste om,« siger Dennis Just, der i øvrigt kunne hæve trofæet som Årets Transportvirksomhed i 2011 – dengang for Aarslev Budcentral.

Konkurrenter skal betale for postnedtur Det er lidt det samme som, hvis ens nabo ikke kan betale sin husleje, og du så skal dække en del af det. Regionmanager Karsten Klitmøller, GLS Danmark, i Jyllands-Posten.

Glæder sig til at give den en skalle Schou-Danielsen Logistik formår på alle punkter at få mig til at elske mit arbejde. Og Jeg glæder mig om morgenen til, at jeg skal ud på centralen og give den en skalle. Chaufførelev Casper Sloth Gyldenhegn, hvis læreplads blev valgt som Årets Læreplads 2015, i Transportmagasinet.dk.

Politivisit uden konsekvenser I weekenderne ringer mine medarbejdere til politiet, og når jeg selv er på arbejde, render jeg og råber og skriger for at få dem til at flytte sig. Men de siger bare: ”Ja ja, ring du bare til politiet” og bliver hvor de er. Infoteria-ejer Kim Hansen om udenlandske lastbilschauffører, der holder weekendhvil på rastepladsen Hylkedal Øst, i Lastbil Magasinet. Han er frustreret over, at det ikke har nogen konsekvenser de gange, politiet rent faktisk dukker op.

Spøgelser ved højlys dag Det kedelige ved den store kontrolindsats er, at der er spildt enorme ressourcer på noget, der aldrig har haft karakter af andet og mere end et spøgelse ved højlys dag. Adm. direktør Martin Aabak, Dansk Speditører, i Altinget.dk, om Tungvognspolitiets kontroller.

Bliver behandlet som hunde Vi bliver i denne branche behandlet som hunde, men paradoksalt nok må vi ikke skide som hunde. Chauffør Torben Damborg, Viborg, i Lastbil Magasinet, om mangel på toiletter på de danske landeveje.

Snyd udenfor almindelig åbningstid Det er typisk uden for ”almindelig åbningstid”, at de anvender et ulovligt førerkort. I den ”almindelige arbejdstid” bruger de det lovlige. Men så skal de lige til Hirtshals i den sidste time og smider et andet førerkort i. Tungvognsbetjent Christer Pedersen, Tungvognscenter Nord, i Lastbilmagasinet.

Hul i hovedet Det er hul i hovedet, hvis man stopper det arbejde. Tidligere transportminister Magnus Heunicke (S) i Altinget.dk om regeringen, som vil skrotte køreplan for grøn transport.

»Vi oplevede en ansøgerstorm på Facebook,« fortæller f.v. Jørgen Petersen, Jan Forsström og Dennis Just. FOTO: JOHN LARSEN

DECEMBER 2015


NYHEDER MEDLEMMERNE

HOTLINE OM KØRE- HVILETIDER TungVognsSpecialisten tilbyder nu en udvidet service til dem, der har brug for mere end blot Tacho Online, der lagrer og rapporterer om kørehviletidsdata. Tacho Online er gratis for DTLs medlemmer. Med den udvidede service får vognmanden og kørselslederen et helt hold specialister i ryggen til at tackle alt omkring køre- hviletiderne: Tegner du en TVS-Hotline aftale, så får du: • Telefonisk support om brugen af Tacho Online – vi hjælper dig videre, hvis du er ”kørt fast”. • Telefonisk køre- og hviletidssupport – hvordan fortolkes reglerne? Vi rådgiver dig om, hvordan du kan planlægge din køre- og hviletid. • Telefonisk rådgivning ved vej- og virksomhedskontrolsager. Et møde med politiet kan jo altid give overraskelser. • Downloading af køre- og hviletidsdata på CD-rom, hvis du er indkaldt til virksomhedskontrol. TVS-Hotline koster kun 62,50 kr. pr. måned – det svarer til 750 kr. årligt pr. virksomhed. For virksomheder med flere afdelinger, hvor flere kørselsledere skal kunne anvende TVS-Hotline, er prisen pr. afdeling. Henvendelserne til TVS-Hotline besvares som udgangspunkt inden for normal kontortid.

I Transportoverenskomsten betyder årsskiftet, at der skal afregnes penge til de ansatte – ud over den almindelige løn. Særlig opsparing Chauffører omfattet af Transportoverenskomsten opsparer pr. 1. marts 1,7 procent af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. Og de skal ved kalenderårets udløb have udbetalt de penge, der står på ”kontoen” for særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg. Frihedskontoen For timelønnede (ikke fuldlønsordningen) betyder kalenderårets udløb også, at frihedskontoen skal ”tømmes”. Arbejdsgivere indbetaler 6,75 procent af lønnen til frihedskontoen, således at medarbejderne ydes løn fra denne konto på søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage og feriefridage. Der sker løbende udbetalinger fra denne ”konto”, men der kan indestå midler ved kalenderårets udløb. De penge skal udbetales til medarbejderen senest ved sidste lønkørsel, idet forskudsbeløb for 1. januar i alle tilfælde fradrages frihedskontoen for det forudgående kalenderår.

16

DTL magasinet

- et

selskab

Ring på 7190 7191 eller mail til TungVognsSpecialisten på tvs@tungvogn. dk med oplysning om den medarbejder, som skal være din TVS Hotline kontakt. Så er du i gang. TVS Hotline er i forvejen inkluderet i følgende TVS-produkter: • Køre- og hviletidsabonnement • Tacho Overvågning • Serviceaftale Vidste du: • at du i tilknytning til Tacho Online kan tilkøbe TVS Track, som er automatisk og trådløs download af tachografer og af førerkort. Tacho-filerne sendes direkte til Tacho Online. Løsningen kan udvides med en egentlig flådestyringsløsning. Vil du vide mere, så kontakt Carl Peter Frederiksen cpf@tungvogn.dk. Er du DTL-medlem og ønsker at blive koblet på Tacho Online, så kontakt din lokale DTL-konsulent. TVS-Hotline kan også tilkøbes, selvom du ikke bruger Tacho Online.

ARKIVFOTO: DTL

ÅRSSKIFTET BETYDER AFREGNING

Rådgivning og undervisning for vejtransportbranchen

VINTERENS

VOGNMANDSKURSER DTLs FLEKSIBLE VOGNMANDSKURSER GÅR I GANG I: • Viborg: uge 1 og 6 - 2016 • Roskilde: uge 4 og 9 - 2016

Sådan forløber kurset:

En uge på kursus (tilstedeværelse) + hjemmeopgaver i fire uger (ca. 7 timers arbejde om ugen, hvor du kan hente hjælp og vejledning fra underviserne) + på kursus i en uge igen (tilstedeværelse). Indholdet: • Virksomhedsledelse og drift • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning • Tekniske og driftsmæssige forhold • Love og bekendtgørelser • Ledelse og overenskomstforhold • Budget, kalkulationer og bogføring/ regnskab • Køre- hviletidsregler herunder trafiksikkerhed • Forhandlingsteknik Underviserne kommer fra DTL – Danske Vognmænd, TungVognsSpecialisten og eksterne undervisere.

Pris

17.500 kr. + moms for DTLs medlemsvirksomheder (inkl. materialer og forplejning). 19.000 kr. + moms (inkl. materialer og forplejning).

Direkte prøve

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven. Er du godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at gå til direkte prøve, hjælper vi gerne med materialer og afvikling af prøven. Der afholdes løbende direkte prøver.

Tilmeld dig hos sekretær Lene Berthelsen: LBE@dtl.eu

DECEMBER 2015


in g L eas r. kun fra k

7.310,-*

in g L eas r. kun fra k

pr. mdr.

k

æ Udtr

www.lastas.dk

6.550,-* pr. mdr.

k

æ Udtr

FøLg os på:

KontaKt

vores salgsteam:

in g L eas r. kun

3.230,-*

in g L eas r. kun

3.2 99,-*

in g L eas r. kun

3.999,-*

in g L eas r. kun

2 .999,-*

fra k

pr. mdr.

fra k

pr. mdr.

anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

fra k

pr. mdr.

fra k

pr. mdr.

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

MaXi FleX

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk DECEMBER 2015

* På betingelse af finansierings godkendelse

altid 200 nye trailere på lagEr Til omgåEnDE lEvEring!


ARKIVFOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN

NYHEDER UDSTILLING Tekst og foto af Carsten Teiner

Mens nordiske vognmænd og chauffører presses ud af markedet, indtager østchauffører rastepladserne og må ofte leve under kummerlige forhold.

NORDISKE VOGNMÆND OG CHAUFFØRER KRÆVER INDSATS MOD SOCIAL DUMPING De nordiske vognmænd og chauffører forsøger nu i fællesskab at få sat ny politisk fokus på en transportbranche, der lider under unfair konkurrence og social dumping. I et fælles brev sendt 2. december til de fire nordiske transportministre, gør formanden for de nordiske transportarbejdere i NTF, 3Fs Jan Villadsen, og henholdsvis formand og direktør for de nordiske vognmænd samlet i Nordic Logistics Association, NLA, DTLs Erik Østergaard og Søren H. Larsen opmærksom på, at hele den europæiske transportsektor er præget af uens konkurrencevilkår og social dumping. Henvendelsen peger på fem konkrete og akutte behov for genopretning: • Der er behov for fælles europæiske løsninger på udfordringerne • Et krav om enkelthed i reglerne for ansættelser • En accept af sanktioner i medlemslandene, der modsvarer de store gevinster fra spekulationen i og udnyttelsen af social dumping • Et krav om forbedret, begavet og effektiv kontrol med ulovligheder og gråzoner • Og behovet for et større fokus på muligheder og potentialer ved øget digitalisering. Presses ud af markedet »Den aktuelle situation fører til en nedadgående spiral, hvor nordiske vognmænd og chauffører presses ud af markedet,« siger Erik Østergaard, formand for NLA og administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd. »Og det sker jo ikke fordi, der

transporteres mindre. Men det sker uden, at allerede opnåede fordele ved ordnede vilkår, arbejde med sikkerhed, forbedringer i klima- og miljøbelastning osv. sikres. Og derfor er det ikke bare et brancheproblem – det er et samfundsproblem. Cabotagekørsel og kombineret transport har ikke dokumenteret positiv effekt på økonomi eller færre tomkørsler, men det har en dokumenteret, negativ effekt på arbejdsmarkedets soliditet og konkurrencevilkårene for vognmandsvirksomheder og chauffører. Det må vi have de nordiske ministre til at gå endnu hårdere ind i kampen for,« fortsætter Erik Østergaard. Forbigår problemerne Brevet fra NTF og NLA kommer samtidig med, at den danske transportminister Hans Chr. Schmidt i et interview med Altinget helt forbigår spørgsmålene om unfair konkurrence og social dumping, trods emnets fylde ved de nyligt overståede ”lytte-møder” med den danske vognmandsbranche. »Jeg håber da, at der er tale om en forglemmelse eller, at det er forsvundet i redigeringen af interviewet, men det er vigtigt for mig at understrege, at denne diskussion går ikke over. Så længe disse problemer har reel eksistens i virkeligheden og koster virksomheder og arbejdspladser, så længe vil DTL og vores nordiske søsterorganisationer, i samarbejde med andre gode kræfter, vedholdende rette søgelyset på sagen,« siger Erik Østergaard.

FRANSKE Trailerproducenter med

tekniske nyskabelser i Lyon Frankrig er ét af transportbranchens store markeder. Det afspejlede sig på transportmessen Solutrans i Lyon for nylig. Men mens de tyske producenter holder kortene tæt til kroppen til hjemmebanen på IAA næste år, så brilierede deres franske konkurrenter. LYON Fint nok at Solutrans vil være international, men som situationen er nu, så skal de besøgende forstå og tale fransk, for der var ikke ret meget materiale på engelsk eller tysk. Lamberet Franske Lamberet, Europas tredjestørste producent af køletrailere, viste deres nye SR2 XCity køletrailer med nyudviklede styrende aksler, som styres via kabler (drive-by-wire). Det erstatter mange traditionelle systemer, som også tager mere plads op. Merprisen er ca. 45.000 kroner, men alene nedsættelsen af dækslitagen er med til at hente pengene hjem. Ifølge Goodyear vil dæk holde to-fire gange længere grundet bedre manøvreevne. Der er tale om brændstofbesparelser på op mod 12 procent, fordi traileren opererer så smidigt. Lamberet viste også flere andre nye trailere – bl.a. nogle, som også kunne køre på skinner. Der

var ekstra toghjul, som kunne sænkes ned. En trailer på standen blev vist med en femtedel frosttransport og fire femte dele køletransport. En dør mellem de to sektioner betyder lettere arbejde for chaufføren. Rulledøren bag med Distri+ system lukkes på 10 sekunder. Til varebilerne har Lamberet udviklet Frigoline opbygninger til det nye Renault Trafic chassis – og som eksempel på skræddersyede løsninger vistes en Citroën Berlingo som chassis med opbygning med elektrisk fryseaggregat fra Kärstner. Vist på varebiler som prototype – men på vej til lastbiler – er Lamberets nye lette ”Easyfit” system, som kan opbygges hurtigt med en optimal køleeffekt, og som betyder øget nyttelast og bedre ergonomi for chaufføren. Chereau Den franske producent Chereau har udviklet en bagdør – Smart-

Renault Tru denne sæ cks deltog ikke på sonaktue lle D-mo messen – men d del. eres

biler gjord

e, bl.a.

DECEMBER 2015


TRAILERFRISTELSER Open-C – som opereres med trykluft. Rulledøren lukkes på 10 sekunder. Det betyder meget for hygiejnen ved køletransport. Også selskabets MultiDeck system skal fremhæves – hvor traileren kan opdeles såvel i forskellige etageadskillelser og i temperatursektioner – med op til 65 europaller delt op med 32 nederst og 33 øverst. Alle typer af paller kan blandes. Fruehauf Franske Fruehauf viste en ny citytrailer til tungt gods med reduceret akselafstand. Traileren følger i samme hjulspor som trækkeren. På standen var traileren forsynet med en elektrisk medbringer-truck kaldet CartCity – en meget kompakt truck med fokus på by-distribution – og et støjniveau nede på 60 decibel.

Fruehauf viste også to aluminiums-trailere til kørsel med grus og lignende – kaldet Endur-AL – udviklet sammen med Alcoa. Modellerne hedder AgroMax på 55 kubikmeter (maksimum er 64 kubikmeter) OptiMum på 27 kubikmeter (maksimum er 34 kubikmeter). Schmitz Cargobull viste deres modulære design, der kan tilpasses mange transportformer. En rammekonstruktion i-beam uden svejsninger med øget stabilitet og 10 procent mere distributionslast. Lastbilerne De fleste lastbilsproducenter var med i Lyon – dog ikke lokale Renault Trucks og moderselskabet Volvo. Dog stod der enkelte hos opbyggerne. Iveco havde fuldt program dog med fokus på deres EuroCargo, som også løb med prisen Truck of the Year 2016. Mercedes-Benz fokuserede meget på deres Fleet Board flådestyringssystem – men viste hele paletten inklusive Fuso. Scania var der med deres miljømotorer. En specialdesignet lastbil – fra B.R.M. var trækplastret. En bil alene til det franske marked.

MAN fokuserede på 100 års jubilæet og viste deres særlige jubilæumsudgave – sammen med en næsten 100 år gammel MAN (fra 1923). Hos DAF var deres nyeste, støjsvage lastbiler i centrum – bl.a. en CF, der kun støjer 72 decibel. I Frankrig har man netop søsat et projekt med brugte lastbiler med seks måneders garanti – op til fem år gamle og 500.000 km. maksimalt – inklusive finansiering og forsikring. Endelig udstillede Isuzu deres lette lastbilgenre – hvor flere faktisk bygges i Italien. Herhjemme er det dog p.t. kun pick-up modeller der sælges. Varebilerne Med Renault Trucks fraværende var personbilssektionen til gengæld til stede med et væld af opbygninger på alt fra Kangoo tipbiler til Trafic ladbiler – samt Renault Ma-

Frueha u

s nske e fr a n. t t e r d desig . ia ha Scan gt B.R.M i l r sæ

ær

tilbu

d–e

30 n R7

i

DAF, d e de nn e r h ar e t g o d t f r a ns CF Sile d e n ny k n e LF S t med 72 de marked, vis ilent v ar med cibel støjniv te bl.a. e a u. O . gså DECEMBER 2015

f 's nye

Endur -A

l traile

re i alu

ster i alle afskygninger. Selv den nye MPV Espace var med som delvis Van. Mange udstillere brugte også flittigt Renault Master til at vise deres produkter – således Overaigner med deres 4x4 udgave af baghjulstrukne Master med spærredifferentiale og reduktionsgearkasse. Firehjulstækket tager 150 kg af nyttelasten. På basis af Sevel Syd varebilen (Boxer/Jumper/Ducato) har franske Gruau udviklet el-varebilen Elektron II – med lition-jernfosfat batterier, som giver en rækkevidde på 150 km. 400 volt batteriet kan fås med kapacitet på 38- 58 kWh. Ydelsen er mellem 62 og 90 kW og momentet er 220 Nm ved 11.000 omdrejninger. Motoren er permanent-magnet synkron. Elektronik boksen er 3-fase inverter 13,7 V – 2000 W DC7DC converter. Bilen fås i 8-22 kubikmeter varerum eller som bl.a. pick-up og busudgaver.

minium

.

li g ru s æ rl n e og ling opde der. l e i c e un en sp 0 sek iler – tion på 1 a r t C a Open k oper mart elektris S u er ea Cher , der sikr DTL magasinet 19 r le d ø


INTERVIEW KRISTIAN RYTTER / MERCEDES SLT

MIG & MIN

LASTBIL

Tekst og fotos af Finn Bjerremand

Chauffør Palle Ertman er meget tilfreds med sin nye Actros SLT.

Blokvognstrækkeren til det hele

Kristian Rytter valgte Mercedes SLT med unik transmissionsløsning Kristian Rytter A/S i Svenstrup har været i investeringshumør i år. Virksomheden er fl yttet ind i en nybygget tilbygning. Den huser både administration, velfærdsfaciliteter, et stort værksted og et lager. Desuden har Kristian Rytter opkøbt en anden blokvognstransportør og derefter indkøbt en ny blokvognstrækker med det hele. Der er også investeret i flere nye lastvogne og bl.a. en ny let blokvogn, der kan anvendes til de mellemsvære transporter med entreprenørmaskiner. Blokvognstrækkeren er god-

20

DTL magasinet

kendt til 180 ton vogntogsvægt. Den er vel det mest avancerede, der kan købes nu om dage. Det nordjyske firma har nemlig valgt en Mercedes Actros SLT 4163 8x4 samt en stikaksel, der ændrer vognen til en 10x4. Betegnelsen 41 står for totalvægt og 63 viser, at der er tale om en 630 hk motor, der har 6 cylindre på række, en slagvolumen på 16 l, og et drejningsmoment på hele 3000 Nm. Unik transmission Det helt unikke ligger dog i transmissionen.

Den omfatter en Voith turboretarder kobling, der opererer ved hjælp af hydraulik, og som faktisk virker som det kendes fra en konverter. Fidusen er imidlertid, at turbo-retarderkoblingen automatisk går over i fast indgreb lige så snart, omdrejningstallet er så højt, at det kan lade sig gøre. Samtidig er det en direkte løsning, hvor konvertere ofte opererer med en udveksling, som giver ca. 1,5 gange på momentet ved igangsætningen. Med den store motor er det imidlertid ikke nødvendigt og

lige så snart, blokvognstoget begynder at rulle, er motoren også kraftig nok til at kunne klare kraftoverførslen som en normal direkte transmission. Gearkassen er Mercedes’ meget succesfyldte PowerShift 3, der har automatisk betjening af såvel koblingen som gearkassen og som skifter rigtig fint. Med 16 fremadgående gear er der også stor spredning, hvor den elektroniske styring af gearkassen og motoren automatisk sørger for kun at bruge de gear, der er nødvendige – helt afhængig af opgaven.

DECEMBER 2015


Når der skal bremses ned, klares det ganske fint af Voith’, som så skifter til at være en avanceret retarder med et stort bremsepotentiale. Mere økonomisk Fast mand på Actros’en er chauffør Palle Ertman. Han er yderst tilfreds med vognen, som har vist sig at være betydelig mere økonomisk end forgængeren. Når der transporteres rigtig tunge maskiner, kan der indsætte en dollysektion med 2 pendelaksler i forenden af blokvognen, mens blokvognens bagende omfatter fem pendelaksler, så blokvognstoget kan komme op på hele 12 aksler. Det betyder, at det nordjyske vognmandsfirma kan løse meget tunge og omfangsrige transportopgaver. Komfortabel arbejdsplads Førerhuset er et BigSpace ophængt i luftaffjedring, og Palle Ertman synes, det er en rigtig god og komfortabel arbejdsplads med bl.a. en indvendig ståhøjde på 199 cm. Udstyrsniveauet er komfortpakken, som bl.a. omfatter læderrat, soundsystem, luksus overkøje med niveauregulering, el-betjent rullegardin i forruden, automatisk klimaanlæg, oliefyr der varmer kølevæsken op, kompressorhorn på taget, elektrisk betjent solglastag, køleskab, skuffer under instrumentbrættet, kaffemaskine og tv. Der er også tågelys med drejelys og led-kørelys.

Den bageste aksel er en såkaldt stikaksel, som kan afmonteres.

førerhuset, som firmaet har på alle sine trækkere, har man også valgt at få vognen bygget op med en kameraløsning, hvor der er fire kameraer, som monteres med magneter. Så de kan anvendes lige dér, hvor der er brug for dem under kørslen, fx ved transport af omfangsrigt gods. Chassiset er udstyret med en 9 ton foraksel, som er ophængt med parabelaffjedring, en 8 ton anden foraksel med luftaffjedring og bogielift samt en luftaffjedret tandembogie som har to 13 ton navreduktionsaksler.

Den ekstra aftagelige aksel er leveret af MTDK A/S i Randers, hvor Kristian Rytters værksted selv har lavet konsollen, mens hele opbygningen af chassiset er lavet af Sawo i Støvring. Montage og installationer i førerhuset er lavet af Ejner Hessel i Nr. Sundby, som har stået for leverancen af chassiset.

blanding af erfarne og unge medarbejdere, og vi har lige nu fire elever, hvoraf to er chaufførelever,« siger Kristian Rytter, der gerne vil ansætte unge mennesker som har lyst til erhvervet. »Vi har også et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, der gør alt for at hjælpe os,« slutter den nordjyske vognmand.

Satser på unge folk Hos Kristian Rytter A/S er man ikke bange for at ansætte unge medarbejdere. »Nej, vi satser både på en god

Blokvognstrækkeren med en kapacitet op til 180 ton vogntogsvægt er vel det mest avancerede, der kan købes nu om dage.

Snudetrækket kan anvendes Som en ekstra detalje, der både er vigtig og dyr skal nævnes det stærke snudetræk, som virkelig kan klare at blive brugt. »Det hjælper ikke, at hele fronten bare bliver revet af, hvis et blokvognstog sidder fast, og der lige bliver sat en dozer eller en stor gummiged foran,« siger direktør Kristian Rytter. »Så vi har valgt ikke at gå på kompromis, men har fået et træk, hvor der ikke er nogen begrænsninger.« Ud over standardløsningen med et kamera på bagsiden af

DECEMBER 2015

DTL magasinet

21


Vi ønsker glædelig Yara ønsker alle Tids- og omkostningsbesparende en glædelig jul dækløsninger til flåder og et godt nytår. Yara Chemicals A/S, Vesterballevej 27, DK-7000 Fredericia, Denmark. Tlf. 7220 7400 - www.air1.info

Glædelig jul & godt nytår Bridgestone ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår

Alle vore kunder og forretningsforbindelser ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Zepro Danmark A/S Tlf. 43 99 33 00 • Fax 43 99 10 15 • www.zepro.dk

Zepro-Jule-annonce_84 x 50 mm.indd 1

OK ønsker glædelig jul og godt nytår 11/23/2015 2:14:13 PM

Hjulene ruller videre hos dig og hos OK - selvom det er jul. Vi har et landsdækkende net af truckdiesel-stationer og kortløsninger, der giver dig adgang til diesel 24 timer i døgnet 365 dage om året.

www.ok.dk


jul og godt nytår GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Vagtcentral 7010 8090 Salg og kunde­ service 7010 8092 www.dah.dk

SOS Dansk Autohjælp Professionel og troværdig vejhjælp 24 timer i døgnet

DRIVEN BY QUALITY

■ Hurtigt fremme overalt i Danmark ■ Veluddannede og effektive reddere ■ Professionelt udstyr SOS Dansk Autohjælp Torsøvej 2 DK-8240 Risskov Assistance 7010 8090 Kundeservice 7010 8092 aarhus@sos.eu

Glædelig jul!

68058_DAF_Webbanner_Christmas_DK.indd 1

SOS Dansk Autohjælp ønsker glædelig jul og godt nytår!

Glædelig jul og godt nytår... ...til alle jer i transportbranchen. Kontakt os for en god snak om transport fra A til B – for vi vil gerne være med til at holde Danmark kørende.

Telefon 62 61 20 20 • info@leasingfyn.dk • www.leasingfyn.dk

19-11-15 16:45

GB_Logo_GB+Ventech_RZ.pdf

Automatic Tyre Control in Seconds!

1

22.05.13

11:44

Ventech – PneUScAn yoUr Ur tyreS.

www.ventech.com www.grenzebach.com

Vi ønsker glædelig jul samt et rigtig godt nytår og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2016. Med venlig hilsen SAWO Teamet


Vi ønsker glædelig jul og godt nytår

Glædelig Jul

ET GODT RÅD TIL VINTERMÅNEDERNE

Vi glæder os til at se dig i en af vores mange Applus synshaller i 2016, hvor vi bl.a. tilbyder: ▪ Spejlmålepladser til fri afbenyttelse ▪ Belastbare bremserullefelter flere steder i landet ▪ Udstedelse af miljøzonemærker ▪ Drive-in service eller direkte erhvervsbooking på 70 13 12 00 Glædelig jul & Godt nytår Applus Bilsyn

KONTROLLER DIT BATTERI: Kapaciteten kan falde med op til 50% i frostvejr. Viking udskifter og monterer nyt batteri på stedet. Ring for et uforpligtende tilbud. Find flere gode råd og meget mere på www.vikingassistance.dk

Viking ønsker alle en god jul og et godt nytår.

Vejhjælp døgnet rundt 70 13 12 12 ▪ www.bilsyn.dk

MTDK A/S ønsker vores kunder og forretningsforbindelser en

SAF-DANMARK ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR. SAMTIDIGT SIGER VI TAK FOR SAMARBEJDET I 2015. saf- danmark.dk

SAF Danmark | Fabriksvej 18 | DK-6000 Kolding Phone: +45 7550 4142 | info@saf-danmark.dk

saf-15116_AZ_Daenemark_Weihnachten_1Bild_DR.indd 1

26.11.15 08:22


NYHEDER SIKKERHED Tekst og foto af Finn Bjerremand

Rustdannelser på sættevognsskamler og pladen ved kongebolten på en trailer udgør en stor risiko for trafiksikkerheden. Derfor er det vigtigt at sættevognsskamlen er smurt med kvalitetsfedt, der passer til årstiden og samtidig skal det være i den rigtige mængde. Emnet er faktisk blevet et stort tema, efter man i vores nordiske nabolande har konstateret, at rigtigt mange femakslede, såkaldte Europa-vogntog – som regel bestående af en toakslet trækker med en treakslet standardtrailer – er årsag til mange trafikstop i vinterperioden. Også svenske bjærgningsstatistikker underbygger, at denne type sættevognstog i forhold til det transportarbejde, de udfører,

er involveret i betydeligt flere vinterulykker end de statistisk burde være. Det svenske forsikringsselskab IF har et tilsvarende billede, som viser, at de femakslede Europasættevognstog optræder i dobbelt så mange ulykker med en modpart som nordiske forvognhænger kombinationer. Livsfarlige sakseuheld Nogle uheld optræder samtidig i uheldsstatistikkerne med alvorlige sakseuheld. Efter et sakseuheld ved vintertid har myndigheder og havarieksperter ofte kunnet konstatere, at der har været rustdannelse på sættevognsskamlen og tilsvarende rustdannelser på pladen over kongebolten. Det skyldes manglende

servicering – eller måske, at der for lang tid siden har været smurt sommerfedt på. I kritiske situationer, hvor trækkerens forhjul har dårligt vejgreb, kan rustdannelserne let føre til, at trækkeren så at sige bliver låst fast, så traileren skubber trækkeren i en eller anden retning, hvorefter vogntoget til sidst sakser. Ved de alvorlige sakseuheld bliver førerhuset ikke sjældent presset af chassiset, og der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad det kan betyde for chaufføren og evt. passager. Et sådant uheld førte til en stor motorvejsulykke på E4 Tranarpsbroen (nordøst for Helsingborg) i januar 2013. Mere end 84 køretøjer var involveret, 49 personer blev skadet og en døde. Et af de

tre tyske europavogntog, der startede uheldet ved at sakse på broen, havde stor friktion mellem sættevognsskamlen og trailerens plade. Der var ligefrem skæve slidmærker i det bare metal, i stedet for et tykt lag vinterfedt. Brug vintersikkert smøremiddel DTL Magasinet har spurgt hos Statoil Fuel & Retail Lubricants Denmark ApS om hvilke fedttyper til sættevognsskamlen, der skal sikre en trafiksikker vinter. »Er der behov for en fedt til sættevognsskamler til brug ved lave temperaturer anbefaler vi MolyWay LiCaX Arctic. Det er testet til temperaturområdet fra – 15 til + 22 °C over en halvårs periode med ekstremt godt resultat,« oplyser ingeniør Henning N. Olsen.

Meget mere end Danmarks sikreste kort Vi har ikke det mindste imod vores ry for at have Danmarks sikreste kort. Men du får meget mere sikkerhed hos OK.

Her kan du også følge dine transaktioner på hver enkelt kort og få det fulde overblik over køb og brændstofforbrug.

Du kan f.eks. tilpasse dit OK Truck Diesel-kort individuelt efter behov online – ud fra tankninger pr. døgn, kvantum pr. tankning, udvalgte stationer og meget mere.

Ring og hør mere Vil du høre mere om, hvordan du kan skabe bedre driftsøkonomi gennem øget sikkerhed? Så ring til os på 89 32 25 40.

55049

FARLIG RUST på sættevognsskamlen

Læg mærke til de rustne overflader på sættevognsskamlen, som giver en livsfarlig friktion.

RING til OK’s transportteam

89 32 25 40

www.ok.dk

DECEMBER 2015

DTL magasinet

25


TEST LASTBILER Tekst og fotos af Finn Bjerremand

VOLVO FH MED X-FAKTOR Volvo vil opleve en stor efterspørgsel efter den nye bogiekonstruktion

TEST

TESTKØRER

VOLVO FH

Specialtest af denne entreprenørbil med tandem-akselløft.

FINN BJERREMAND Volvo Trucks har længe lanceret enkle nyheder med stor betydning for brugerne af lastvogne. Og den sidste store nyhed, tandem-akselløft, vil nok hurtigt vinde indpas i branchen. Baggrunden er, at afstandene mellem fx grusgrave og byggepladser bliver større og større. Derfor er det vigtig, at vogntoget kører økonomisk med mest muligt læs på fast vej, men det er jo samtidig et must, at vogntoget kan komme frem, hvor der skal tippes. Og når der køres retur til grusgraven med tom vogn, er det bedst at have så få hjul som muligt til at røre vejbanen. Her er en løftet bogieaksel absolut at foretrække. Der er nemlig både mulighed for at spare på dæk og brændstof. Vognmændene efterspørger også lastvogne til flere opgaver,

26

DTL magasinet

og derfor er tandem-akselløft en fortrinlig nyhed. Finske Sisu har med stor succes tilbudt det i mange år. Nu er Volvo sprunget med på idéen. Entreprenørvognmandens trækker Til denne specialtest har Volvo Danmark stillet en ny FH 500 6x4 med en hævebar tandemaksel til rådighed. For at testen kunne få nogen effekt, var den tilkoblede 4-akslede AMT afskubber-trailer kun lastet delvis op. Derved kunne vi få bogieliften til at løfte den bageste tandemaksel fra jorden, når vogntoget holdt stille. Så snart vogntoget begyndte at rulle, blev den bageste aksel på grund af den specifikke belastning automatisk sænket ned til jorden. Dog stadigvæk med en fordeling af akseltrykket hvor man kan vælge at laste mere over på den forreste drivaksel. Det forbedrer igangsætningskraften og ikke mindst manøvreevnen.

I forhold til en normal Volvo FH 500 6x4 er vægten forøget med ca. 50 kg, og mellemdifferentialet, der sidder i den forreste bagaksel, er fjernet. I stedet er der indsat en automatisk styret klokobling, som automatisk sætter den bageste aksel i indgreb, når den sænkes. Den kan også gå i indgreb under kørslen – fx ved at sænke akslen. Det er dog forudsat, at hastighedsforskellen mellem den forreste og den bageste aksel er 0 eller

under 3,0 km/t. Det betyder også, at der altid er spærret på langs, når den bageste aksel er sænket. Aktiverer Traction Control System Kører man i terræn, hvor der virkelig skal arbejdes med risiko for spinnende hjul, aktiveres nummer to ud af de fire kontakter i instrumentpanelet. Den går fra at have indkoblet TCS (Traction Control System) til et off roadprogram, som ændrer på I-shiftgearkassens måde at operere

De fire kontakter styrer hele tandembogien.

DECEMBER 2015


på. TCS fungerer normalt ved at bremse eventuelle spinnende hjul og er automatisk i indgreb, når man starter med at køre. Ved hastigheder under 40 km/t virker TCS også som automatisk differentialespærring. Ved at aktivere TCS-kontakten kan man skifte over i Offroad, der anvendes ved kørsel under særlige svære forhold så som kørsel i sand, grus, sne m.v. Skiftemønsteret i I-shiftgearkassen ændres ligeledes, så trækkraften forbedres og desuden forringes følsomheden, så der kan tillades mere glidning. På den måde kan hjulene bedre grave sig frem, uden at trækkraften reduceres. Den første kontakt er til at koble de tværgående differentialespærringer til, mens den tredje kontakt anvendes til at ændre på akseltrykket mellem de to bogieaksler. Den fjerde kontakt er til at hæve bogien, hvorved vognen bliver til en 6x2 vogn med alle de fordele, det indebærer. Med den løftbare tandembogie og den nye offroad-kofanger, kaldet Bump HP, er der absolut tale om en Volvo med masser af den kendte X-factor fra FMX-serien. Kunder, der vil have et snudetræk som fra FMX’erne, kan bestille deres nye FH med den nye kofanger og et kraftigt centerplaceret snudetræk. Desværre har den nye kofanger den kedelige egenskab, at vognen får forøget længden med 132 mm. Det kan være et problem ved kørsel med fx en presenningstrailer. Der er også et vægttillæg på 69 kg. Æder sig gennem terrænet Ude i terrænet æder Volvoen sig let og ubesværet igennem, selvom der ligger et stort tryk på trailerens fire aksler, mens de to tandemaksler ikke har fuld belastning. Og man mærker tydeligt, at den forreste drivaksel har godt ved, mens den bageste drivaksel er lettet lidt. Jeg prøvede at køre en tur op gennem grusgraven uden at aktivere TCS Off-road, og så gik differentialespærringen bare i gang. Helt automatisk. Det virker bare godt.

DECEMBER 2015

Det giver X-faktor med den kraftige offroad-kofanger Bump HP.

Bogieliften har overført den største del af trykket fra den bageste drivaksel til den forreste drivaksel.

Normalt er det ikke en udfordring at køre i terræn med en tandembogie, hvorimod det er problemet med dellast – og især med tom vogn. Men det er helt elimineret med tandemakselløft. Jeg husker, hvordan fx de gamle Volvo NB88’er med tandembogie og tom vogn kunne stå og hoppe i løst sand, fordi affjedringen på tandembogien med en stor balancearm og en kort fjeder i midten gjorde vognen for stiv. Den nye FH500 har en helt anden opbygning med luftaffjedring, og med tandemakselløft klarer den sig rigtig fint. Jeg prøvede også bare at køre og lade I-Shiften styre gearskiftet, så jeg faktisk havde for lidt fart på og et for højt gear. Men den stod lige stille, og så tog den bare fat. Op – ja det kom vi. Og vogntoget kunne så at sige dreje rundt på en tallerken, så den kørte rundt i en lille bue i det svære føre, takket være trykoverførslen til den forreste aksel.

Systemet vil uden tvivl danne skole for fremtidens løsninger på området. Jeg tror, at Volvo vil opleve en stor efterspørgsel efter denne bogiekonstruktion. Konfigureret til dårlige veje Chassiset – akselafstand på 3200 mm – er en Volvo FH 500 6x4 med tandemakselløft udstyret med en 12,8 liters Euro 6-motor af typen D13K500. Motoren yder op til 500 hk/ 375 kW og har et maksimalt drejningsmoment på 2500 Nm, som pænt afleveres i feltet mellem 1400 og 1800 o/m. Transmissionen er en Volvo ATO2612E, som har overdrive og I-Shift automatgear, der har anlægs- og distributionssoftware med optimeret ydelse for kørsel inden for bygge- anlæg og tømmertransport. Gearkassehuset er forstærket for at kunne klare de hårde påvirkninger. Der er en 9 ton foraksel ophængt i parabelfjedre. De to bag-

aksler er ophængt i luftaffjedring, hvor der er en ekstra bælg på den bageste aksel, som fungerer som bogielift. Bagakslerne er Volvo tandembogie af typen RTH2610F med navreduktion, der har en udveksling på 3,97. De to bagaksler er på 9,5 ton, hvor den forreste aksel kan gå på 11,5 ton med løftet bogie, og totalvægten er 26 ton med en teknisk maksimal totalvægt på 29 ton. Vognen er bygget til 56 ton totalvægt og 60 ton til modulvogntog. Akslerne har skivebremser, og bremsesystemet indeholder sikkerhedspakken med både faciliteter som ABS, EBS, ESP samt selvfølgelig HWSS-ACB, der er den nye lovbefalede automatiske nødbremse. Den har også Volvos udmærkede motorbremse EBR samt VEB+, der virkelig kan give noget bremsekraft. Sikkerhedspakken omfatter en sporassistent, så chaufføren holder kursen. Førerhus med det bedste udsyn Der er et Globetrotter førerhus – en rigtig god arbejdsplads med gode forhold på alle punkter. Dette førerhus har også uden sidestykke de bedste forhold med udsyn og A-stolperne. Man har et fantastisk udsyn ud til højre side og i spejlene, hvor der kun er en minimal død vinkel. Med den kompakte opbygning er der alligevel blevet plads til en brændstoftank i venstre side på 405 l, en i højre side på 240 l og en AdBlue-tank med en kapacitet på 64 l, så det giver en god aktionsradius på vognen. Vognen er dedikeret til entreprenørkørsel, så der er forstærkede skærmstivere i bag, og rammehøjden er 1063 mm, når tandembogie er sænket. Skammelhøjden er 1250 mm i belæsset stand og ubelæsset med hævet bogieaksel er rammehøjden 1102 mm.

DTL magasinet

27


NYHEDER TRAILERE Tekst og fotos af Finn Bjerremand

ARLA FOODS PÅ LISTEFØDDER

MIN NYE

TRAILER

PIEK-certificering er en god løsning for 24/7 distribution Støj-standarden fra Holland har bredt sig til Tyskland og flere andre lande, og nu ser det også ud til, at denne PIEK-certificering vinder indpas herhjemme. PIEK betyder støj på hollandsk, og normen er baseret på et regelsæt, der beskriver et maksimalt peak-støj-niveau på 60dB (A). PIEK-certificeringen indebærer kort fortalt, at certificeret udstyr ikke må give anledning til maksimalværdier, der overstiger 60 dB(A) på 7,5 meters afstand og 1,2 meter over terræn. Afstanden er valgt af en række årsager, bl.a. at ingen bolig normalt ligger tættere på en vareleveringsplads end 7,5 meter. Det betyder i praksis, at certificeret udstyr kan anvendes til varelevering overalt, på alle tider af døgnet og uanset afstanden til naboerne. Et PIEK-certifikat omfatter hele køretøjet – fx også en kølemaskine og en læssebagsmæk – og selvfølgelig også det trækkende køretøj. Arla Foods har for nylig anskaffet den første PIEK-certificerede Chereau Quiet City køletrailer ud af en hel serie. Dermed tager Arla et stort skridt ind i en mere støjfri distribution. »Da vi planlagde årets investering i nye trailere og biler til distribution af vore produkter til hele den danske detailhandel, havde vi en god drøftelse med vores kørselschefer. Der var ikke tvivl om, at tiden er kommet til, at vi skulle investere i støj-reduktion,« siger category manager Torben Hansen. Arla Foods leverer friske mejeriprodukter til ca. 3000 butikker hver eneste dag – noget færre om søndagen. De første lastbiler kører fra Arlas terminaler i Hobro, Christiansfeld,

Arla Foods nye trailer kaldes meget betegnende for Quiet City. Byen er jo meget stille, når vogntoget ruller ind til købmanden med de friske mejeriprodukter. 28 DTL magasinet

Slagelse og Ishøj allerede omkring kl. 2 om natten og medbringer den helt frisktappede mælk. »Så vi har rigtigt meget distribution i ydertimerne, mens forbrugerne sover. Derfor er vi – og har altid været – meget opmærksomme på, hvor meget vi støjer ved leveringer hos de lokale købmænd og supermarkeder. Valget faldt på vores mangeårige leverandør Chereau, som i Danmark er repræsenteret af CNA Handel, hvor vi har et godt samarbejde med Carsten Johansen og medarbejderne. Chereau er en utroligt stærk trailer. Den holder til at blive brugt. Vi har mange leveringer med hver eneste lastvogn, og vi ruller med tunge rullebure ind og ud af trailerne, så det er vigtigt, at vi har noget udstyr, som holder. Der er jo stor forskel på, om man kører til Spanien og åbner dørene 7-8 gange om ugen, eller om man har 10-15 leveringer seks dage om ugen,« siger Torben Hansen. Mest støjsvage kølemaskine Den franske Quiet City trailer er leveret med to 10 tons BPW ECO aksler med skivebremser, der er ophængt i Air Light II luftaffjedring og udstyret med hæve/sænkeventil. Den forreste aksel er løftbar, mens den bageste aksel tvangsstyres med et mekanisk TRIDEC system via en kile bag kongebolten. Totalvægten er 35 ton – fordelt på 15 ton kongebolt og et bogietryk på 20 ton samt en lastevne på 25,2 ton. Dækmonteringen omfatter fire stk. Bridgestone 385/65 R 22,5, en ny type som klarer 10 ton akseltryk.

Kølekasse i glasfiber Kølekassen er opbygget i glasfiber, fordi Chereau holder fast i opbygning af glasfiberarmeret polyester i stedet for stål. Først og fremmest for at opnå en bedre K-isoleringsværdi og en større modstandsdygtighed over for skader og derved en billigere vedligeholdelse. Kassens mål er 13,60 m i længden udvendig, 13,32 m indvendig, 2,60 m udvendig bredde, 2,50 m indvendig bredde mellem panelerne, 3,81 m totalhøjde ved en koblingshøjde på 1,13 m og en indvendig højde på 2,40 m. Gulvet er et ekstra forstærket truckbærende CHEREAU gulv af typen, ”UltraResist-C” PIEK i aluminium, og med en speciel PIEK beklædning på surringsskinnerne, som også bidrager til støjreduktion. Bagenden er bygget med en effektiv og hurtig el-styret rulleport, som sparer meget tid for chaufføren. Liften er en 2,5 tons fuldt metalliseret Zepro lift, med en liftplade på 2000 mm, som er beklædt med en PIEK belægning. Selve lift-mekanismen, motor m.v. er også støjisoleret, så kravene i henhold til PIEK-certificeringen overholdes. Køletraileren er selvfølgelig også udstyret med den mest støjsvage Carrier kølemaskine, der findes tilgængelig lige nu, CARRIER Vector 1550-11 CITY. Den har en kontakt til chaufføren, når pågældende kommer inden for bygrænsen eller ind i et boligområde. Så kører

DECEMBER 2015


Klip ud og hæng op

kølemaskinen ned i omdrejninger og støjer mindre. Hele kølemaskinen er specielt konfigureret med ekstra støjisoleringskit, speciel udstødning og ekstra støjisolerende paneler. Støjbekæmpelsen fortsætter »Denne ”støj upgrade” af vores trailere er første skridt. Det skal dog nævnes, at vi i denne omgang ”kun” skifter ca. 20 trailere ud, og at vort materiel kører forholdsvist få kilometer om året. Så vi har trailerne og distributionsbilerne i forholdsvist lang tid, så det kommer til at tage en rum tid før alle vore enheder er PIEK certificerede,« siger Torben Hansen.

Tilmelding på DTL.EU

DTL-medlemmer:

Vær med i Årets Transportvirksomhed TEMA: Hvad gør din virksomhed for at sikre kvalificeret arbejdskraft?

Bagenden har en el-styret rulleport.

Alle kan tilmelde en virksomhed: Virksomhedens ejer, medarbejdere, kolleger, kunder, leverandører og familiemedlemmer.

Den bageste aksel er tvangsstyret, mens den forreste aksel kan løftes.

Årets Transportvirksomhed 2016

FØLG OS PÅ FACEBOOK


OVERBLIK EHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU MÅNEDENS VIGTIGSTE SAGER

Regeringens ”vækstpakke” har en ændring af planloven med som et indsatsområde. Det vækker anerkendelse hos DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard. Han har store forventninger til lovændringerne: Erik Østergaard mener, at landets vognmænd er blandt dem, der sammen med landbruget og produktionsvirksomhederne kan få gavn af, at man åbner mere op for den strenge administration af landzonerne. Han er også positiv over for regeringens planer om at lave en bredbåndspulje og udbyde frekvens-auktionering af mobildækningen for at få bredere dækning dér, hvor der er reel efterspørgsel efter det.

GRØN OMSTILLING BANKER PÅ Transportsektoren er stadig et klima-problembarn. Det kan udledes af Klimarådets nye rapport ”Omstilling med omtanke – status og udfordringer for dansk klimapolitik”. Det hedder, at Danmarks forpligtelser som følge af EU’s 2030-målsætning vil kræve betydelige reduktioner i udledningen fra transportsektoren. Og på længere sigt er en udfasning af fossile brændstoffer nødvendig. DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm, der har været med til at udvikle det private initiativ ”Grøn Roadmap 2030”, kan sagtens genkende problematikken, og tilføjer: »Vi har vurderet i Roadmapsamarbejdet, at mindst 35 procent CO2-reduktion kan ske uden voldsomme omkostninger og gener for hverken samfundet eller transportsektoren. Kommende EU-krav om øget brændstofef-

Varebilsanalyse droppet – men …

FOTO: FINN BJERREMAND

Ny planlov vil gavne virksomhederne

Gasdrevne lastbiler er på markedet – her en Scania P 280.

fektivitet, flere biobrændstoffer og mere gas som drivmiddel vil kunne reducere udledningerne markant.« Omstillingen bliver dog ikke gratis. Derfor er det vigtigt, at der tages bestik af transporterhvervets internationale konkurrenceevne, og det peger især på EU-initiativer, som Klimarådet også fremhæver. Rådet vil fremadrettet se

Transportminister Hans Chr. Schmidt har stoppet arbejdet med en analyse af markedsvilkårene for de varebiler, der kører for fremmed regning. Analysen skulle specielt se på løn- og arbejdsvilkår. Det sker, fordi ministeren generelt mener, at man skal være meget påpasselig med at indføre øget regulering af erhvervslivet: »Hvis vi skal diskutere regulering af varebiler, så er jeg ikke sikker på, at løn- og arbejdsvilkår er det rigtige sted at starte.« DTL ser også gerne, at der åbnes for en bredere dialog om hele varebilsmarkedet, lyder det fra DTLs erhvervspolitiske chef, Ove Holm. »Der er nemlig en lang række andre udfordringer for varebilstransportører, som gør det svært at drive en sund forretning på lige konkurrencevilkår. Derfor ser DTL bl.a. gerne, at der indføres et branchetilpasset tilladelseskrav til varebiler, der anvendes til godskørsel for fremmed regning.«

nærmere på afgifter og tilskud, og for DTL bliver det afgørende med afgiftslettelser på fx biogas og tilskud til gaslastbiler. Rapporten er den første af flere fra Klimarådet om omstillingen til et samfund med markant lavere udledninger af drivhusgasser end i dag. Næste rapport udkommer i sommeren 2016.

Cabotagekontrol sikret

Med politiforliget i sidste måned blev det sikret, at cabotagekontrollen fortsætter, og det er DTL godt tilfreds med. I aftalen hedder det, at ”politiets indsats mod social dumping og ulovlig cabotagekørsel videreføres i aftaleperioden.” Samtidig gennemføres en automatisk nummerpladekontrol i et fælles system mellem Rigspolitiet og Vejdirektoratet, hvis oprindelige forsøg ikke videreføres. Derved undgås to parallelle systemer.

Lovforslag fra oppositionen om kollektive overenskomster

Den forrige regerings lovforslag om ændring af godskørselsloven for at få præciseret rækkevidden af kollektive overenskomster er blevet genfremsat af oppositionen. I den foreslåede lovændring er det anført, at kollektive overenskomster i lovens forstand er ”kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.”

30

DTL magasinet

Folketingsmedlemmer fra Socialdemokraterne, Enhedslisten, Alternativet, de radikale og SF er initiativtagerne til lovforslaget, der er en tro kopi af det forslag, S-R regeringens transportminister Magnus Heunicke fremsatte tidligere i år. Forslaget ændrer alle tre love, hvor både gods-, bus- og taxivognmænd skal følge de kollektive overenskomster. Forslaget havde i foråret også opbakning fra Dansk Folkeparti. Det oprindelige lovforslag

nåede dog kun gennem en enkelt behandling i Folketinget, inden det bortfaldt, da folketingsvalget blev udskrevet. Genfremsættelsen glæder DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard, der ser frem til en præcisering af, hvad der menes med kollektive overenskomster. Baggrunden for den ønskede præcisering af de kollektive overenskomster er en Højesteretsdom fra februar i år på bus- og

taxaområdet, hvor konsekvensen blev, at enhver kollektiv overenskomst for chauffører – uanset dens indhold – lever op til de pågældende bestemmelser i buskørselsloven og i taxiloven. Den dom havde afsmittende effekt på godskørende vognmænd.

DECEMBER 2015


Få reklame på din vogn! Bilreklame

1650,-

Fra Fra

Ekskl. moms

Visitkort minireklame

5550,-

500 stk - 4 sider

Fra

Ekskl. moms

Ekskl. design og layout Priseksempel

50 T-shirts med logo *

Pr. stk.

55,-

Ekskl. moms int l ta et m inimumsan

Få vores prisliste – ring med det samme! Når du vælger AdMad Grafisk vælger du også: Et fullservice reklame og grafisk hus. Rådgivning i grafisk produktion og reklame. Professionelt montageværksted. Uddannede montører. Kun brug af langtidsholdbare kvalitetsfolier. God service og fuld garanti.

*Ekskl. opstart kr. 235,- og ved et-farvet logo max 10x5 cm

DECEMBER 2015

AdMad Grafisk er dit fullservice reklame, tryk og web-bureau


INTERVIEW TRAFIKSIKKERHED Af John Larsen

FOTO: JOHN LARSEN

Martin Lund: »Flådestyringen kan også bruges i trafiksikkerhedsarbejdet.

SATS PÅ SIKKER TRAFIK – OG SPAR PENGE »Kom i gang. Den største risiko er, at du sparer nogle penge.« Martin Lund fra fragtvirksomheden Eriks Fragt ApS i Brabrand kan kun opfordre sine vognmandskolleger til at satse målbevidst på trafiksikkerhed i virksomheden. Gevinsterne står faktisk i kø: Billigere forsikringer, lavere brændstofforbrug, mindre slid og mindre stressede chauffører. Eriks Fragt er en del af Danske Fragtmænd, og virksomheden bor i dag i et kontor- og logistikfællesskab med andre fragtmænd i det nye kæmpestore fragtmandscenter i Brabrand tæt ved den jyske motorvej. Virksomheden har 19 ansatte og råder over 16 to- og treakslede Mercedes distributionsbiler. De kører med alt muligt gods til de østjyske kunder i erhvervslivet, det offentlige og landbruget.

32

DTL magasinet

Vognmandsforretningen går tilbage til 1948, da Martins farfar Børge Lund begyndte at betjene jernbanen i Aarhus og Skanderborg med budcykler. Det var under navnet Rejsebudene. Efter få år udvidede han med lastbiler. Og i 1978 blev forretningen en del af Danske Fragtmænd. Martins far Erik Lund tog over i 1987, og selvom han nu har sluppet tøjlerne til Martin, kører han stadig nogle fragtture. I dag er Martin Lund daglig leder og passer kontoret sammen med sin mor, Bente. Eriks Fragt står ikke alene med trafiksikkerhedsarbejdet i logistikcentret. Selve Danske Fragtmænd A/S har også indført deres egen trafiksikkerhedspolitik. Det er sket i tæt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Begge initiativer er netop blevet præsenteret på Rådet for Sikker Trafiks konference i København den 5. november. For mange småskader Hvordan startede I med trafiksikkerhedsarbejdet? »Det begyndte for ca. otte år siden, hvor vi blev enige med vores forsikringsselskab Codan om at få gjort noget ved et alt for stort antal

småskader. Vi fik besøg af Codans erfarne skadestopper Henrik Sønderby, der fik synliggjort problemet for chaufførerne og lagt en plan for, FOTO: JOHN LARSEN

ERIKS FRAGT I BRABRAND HAR SKABT SIN EGEN TRAFIKSIKKERHEDSKULTUR. DET STARTEDE MED ALT FOR MANGE SMÅSKADER

Trafiksikkerhedsarbejdet når helt ud på parkeringspladsen. Her om den nye kampagne om at holde opmærksomheden på kørslen.

DECEMBER 2015


FOTO: DANSKE FRAGTMÆND

Trafiksikker virksomhed

Sådan definerer Rådet for Sikker Trafik den trafiksikre virksomhed: Den tager ansvar for medarbejderne og deres sikkerhed, når de kører i arbejdstiden. Det kan gøres ved, at virksomheden uddanner ledere og medarbejdere, så de er klædt på til at køre mere sikkert og i samarbejde opnå et bedre arbejdsmiljø, sikkerhed, økonomi og image. Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at virksomheden har retningslinjer for trafiksikkerhed som minimum indeholder virksomhedens holdning til: • spritkørsel • hastighed • brug af sele • uopmærksomhed En trafiksikkerhedspolitik eller retningslinjer for trafiksikkerhed bør være forankret i ledelsen, som også har ansvaret for, at retningslinjerne efterleves.

Det får vognmanden ud af det Ifølge Rådet for Sikker Trafik viser danske og udenlandske erfaringer, at der er tydelige besparelser og gevinster ved at arbejde praktisk og strategisk med trafiksikkerhed. Flere nævner resultater som: • Færre person- og materielskader • Besparelser på brændstof • Færre sygedage og mindre stress • Bedre image • Mindre CO2

Tilbud til virksomheder

Rådet for Sikker Trafik tilbyder virksomheder rådgivning og produkter, der kan støtte op om arbejdet med trafiksikkerhed. Rådet for Sikker Trafik tilbyder gratis: • Rådgivning og sparring • Vidensbank med inspiration fra andre virksomheder • Webbaseret medarbejderundersøgelse med trafikadfærd • Ov erskuelig skabelon til at arbejde med retningslinjer for trafiksikkerhed Yderligere information hos projektmedarbejder Maria Bryld Hansen på telefon 2364 5548 og mail mbh@sikkertrafik.dk.

DECEMBER 2015

Danske Fragtmænd A/S har indført en trafiksikkerhedspolitik i år.

Sikrere veje med Danske Fragtmænd Danske Fragtmænds lancerede fra årets start sin egen trafiksikkerhedspolitik, der skal bidrage til en bedre trafikadfærd og moral blandt medarbejderne herunder chaufførerne. Trafiksikkerhedspolitikken skal: • Skabe en god og sikker trafikkultur. • Øge medarbejdernes og chaufførernes sikkerhed i trafikken. • Minimere antallet af skader og ulykker. • Forbedre arbejdsmiljøet for chaufførerne. • Blive kendt og respekteret internt og eksternt som en virksomhed, der vægter trafiksikkerhed højt og løbende udvikler sig på området. Brug for handling I juni 2014 udsendte man i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik et spørgeskema til alle fragtmænd og deres chauffører for at få indsigt i chaufførernes holdning til og adfærd i trafikken. Resultatet viste, at der var flere områder, der krævede handling. Derfor har Danske Fragtmænd opstillet følgende mål for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2017: • Antallet af chauffører, der kører for stærkt, skal reduceres med 10 procent årligt • Brugen af mobiltelefoner, håndskannere og lignende udstyr under kørsel skal reduceres til et minimum. Målet er en reduktion på 10 procent pr. år

• Antallet af chauffører, der kører uden sele, skal reduceres med 10 procent pr. år • Antallet af chauffører, der inden for det seneste år har kørt galt eller har været lige ved, skal reduceres med 10 procent årligt. • Vi ønsker at sætte fokus på, hvordan chaufførerne skal håndtere stress og træthed i deres hverdag. Nye spørgeskemaer sendes ud i 2015/2016/2017 for at se, om de fastsatte mål er nået. I øvrigt er Danske Fragtmænd en trofast partner med DTL m. fl. i kampagnen ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde”. Danske Fragtmænd fortæller meget mere om deres nye trafiksikkerhedspolitik på hjemmesiden www.sikkerpaavejen.dk. På hjemmesiden www.fokuspaavejen.dk oplyses om kampagnen om øget opmærksomhed i trafikken. Bl.a. fortæller bilisten Dennis om dengang for 10 år siden, da han kørte galt på grund af uopmærksomhed. Det havde store konsekvenser for hans liv. Uopmærksomhed er en afgørende faktor i op mod hver tredje ulykke. Se tilføjelsen til ansættelseskontrakterne, som Danske Fragtmænd har indført for at højne en trafiksikker adfærd. Den er på næste side.

DTL magasinet

33


NYHEDER TRAFIKSIKKERHED Af John Larsen

hvordan vi kunne få nedbragt antallet af skader. Planen gik flere år frem. Vi udvalgte hvert år tre fokusområder for at gøre det overkommeligt at gennemføre i den travle hverdag.« Fokusområderne i Eriks Fragt har fx været: hold køre- hviletiderne, hold hastighedsgrænserne, drop overhalinger så vidt muligt, skærp opmærksomheden, hold orden omkring dig – ja opfør dig i det hele taget ordentligt i trafikken og ude hos kunden. Chaufførerne har også trænet i defensiv kørsel. »Det gode er, at der er en klar sammenhæng mellem det at køre ordentligt og hensynsfuldt til at køre brændstoføkonomisk og at undgå skader. Ved at få tingene frem på bordet og diskutere dem, fik vi nedbragt antallet af skader markant.« Chaufførerne fik risikoprofil Martin Lund fremhæver især, at hver enkelt medarbejder fik lavet en personlig risikoprofil som trafikant. Codans Henrik Sønderby gennemgik et spørgeskema med hver enkelt i en times tid og skrev en kort rapport om, hvordan pågældendes trafikadfærd så ud. Nogle havde tendenser til »fuld gas« i hverdagen, mens nogle erfarne chauffører ikke tog nok ansvar i trafikken men hellere ville holde på deres ret. »Risikoprofilerne var øjenåbnere for os alle. Et stykke papir med ens navn på er noget, der forpligter.« Med chaufførprofilerne fremme på bordet blev der holdt et fælles møde, hvor man diskuterede, hvad den enkelte skulle være opmærksom på og tage sig i agt for. Det var erkendelsens time, for »alle tror jo, at de er bedre trafikanter end gennemsnittet, men det kan alle jo ikke være. Samtidig ved vi, at ni ud af ti uheld skyldes menneskelige fejl, så det er hér, der skal sættes ind,« forklarer han. Konklusionen blev, at chaufførerne skulle tage ansvar som de professionelle trafikanter, de er, og med deres overblik – også rent fysisk oppe i førerhuset – yde deres bidrag til at få trafikken til at glide. Skabt en sikkerhedskultur Skadesstop-indsatsen fik sat en »sikkerhedskultur« på skinner. Den blev suppleret med DTLs trafiksikkerhedscertificering og har kørt mere eller mindre lige siden. Indsatsen på trafiksikkerhedsområdet var i øvrigt med til at få Eriks Fragt nomineret til at blive Årets Transportvirksomhed i 2014. Hvad har gevinsterne været? »I løbet af indsatsens første par år fik vi nedbragt antallet af skader med 20 procent, og vi har siden kunnet holde en nedadgående kurve. Så i stedet for højere forsikringspræmier har vi fået en bonus på 249.000 kroner for skadesforløbet over en treårig periode. Vi har også sparet lidt på brændstoffet tak-

34

DTL magasinet

ket være mindre aggressiv kørsel – vel seks-ni procent. Der gik simpelthen konkurrence i det, når tankningsbonerne kom ind.« It det nye hjælpemiddel »Vi har i sommer fået fire nye Mercedes distributionsbiler. De har flådestyring. Med it-løsningen FleetBoard har vi fået et nyt og effektivt hjælpemiddel i trafiksikkerhedsarbejdet, fordi vi får en masse informationer om den enkeltes kørselsmønster. Ja hver enkelt får jo rent faktisk karakterer for sin kørsel.

Flådestyringen vil brede sig efterhånden, som vi skifter lastbilerne ud,« siger Martin Lund. Af andre gevinster nævner han lidt mindre slid på køretøjer, bremser med mere. Samt mindre stress og træthed hos chaufførerne. »Trafiksikkerhed, miljø, arbejdsmiljø og bundlinje – det hele hænger sammen,« siger Martin Lund. Han slutter med denne opfordring: »For at komme i gang så træk på ekstern hjælp, ligesom vi gjorde. Det kan være fra dit forsikringsselskab, fra Rådet for Sikker Trafik eller fra DTL.«

Tillæg til ansættelseskontrakten

Her er Danske Fragtmænd A/S’ ti bud til bedre trafikadfærd. Udformet som et tillæg til chaufførernes ansættelseskontrakt.

Med virkning fra den er der aftalt, at medarbejderen nu er forpligtet til at overholde nedenstående trafikale adfærdsregler.

10 TRAFIKALE ADFÆRDSREGLER 1. Du skal altid overholde gældende lovgivning/trafikregler. Husk den blå farve forpligter – vær et forbillede i trafikken. 2. Du skal vise hensyn og køre ansvarligt i trafikken. Giv plads til andre trafikanter og kollegaer.

6. Hold altid dit køretøj i orden. Husk at indstille spejle og sikre dig, at køretøjet overholder de lovmæssige krav gældende for bremser, lygter, dæk mv. 7. Undgå stress og træthed ved at spise sundt og være veludhvilet.

3. Læs ikke mails, sms eller PDA under kørsel.

8. Brug altid sele. Tænk på din familie.

4. Tal i mobiltelefon mindst muligt under kørsel og anvend aldrig håndholdt mobil.

9. Vær særligt opmærksom ved højresving. Pas på de bløde trafikanter.

5. Indtag aldrig alkohol eller andre rusmidler i Danske Fragtmænds køretøjer eller iført Danske Fragtmænds arbejdstøj. Kørsel under påvirkning af disse er under ingen omstændigheder tilladt.

10. Kør miljørigtigt og økonomisk. Undgå tomgangskørsel og let foden fra speederen.

Sted

Dato

Arbejdsgivers underskrift

Overtrædelser vil kunne medføre konsekvenser for dit videre ansættelsesforhold.

Sted

Dato

Medarbejders underskrift

DECEMBER 2015


MEDLEMMERNE JURA

DET NYESTE FRA JURISTERNES INDBAKKE DTLs medlemmer råder over jurister med speciale i transportsager hos både DTL og Dansk Erhverv. DTLs arbejdsgiverforening råder også over eksperter i bl.a. overenskomster, personalejura og arbejdsmiljø. ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

313 cm. Efter at have undersøgt maskinen, men ikke målt den, vurderede chaufføren, at oplysningerne var korrekte, hvorefter han påbegyndte transporten. Inden transporten indhentede chaufføren en transporttilladelse og opgav målet på 297 cm til myndighederne. Chaufføren fik derfor oplyst en uegnet transportrute med en for lav motorvejsbro, hvorved han påkørte undersiden af broen og skadede støbemaskinen.

Husk også at måle efter når de helt store emner skal flyttes. Billedet har ikke noget med den aktuelle sag at gøre.

VOGNMAND HAR ANSVARET FOR BESKADIGET MASKINE En vognmand var som udførende transportør ansvarlig for en skade på en støbemaskine, der opstod, da maskinen ramte undersiden af en motorvejsbro. Det har Sø- og Handelsretten afgjort. Ifølge nyhedsbrevet fra advokatfirmaet Bech-Bruun har Sø- og Handelsretten afgjort, at en udførende transportør handlede ansvarspådragende, da han ikke kontrollerede transporthøjden på en støbemaskine inden transporten. Støbemaskinen blev beskadiget, da den ramte en motorvejsbro under transporten. Retten vurderede, at en opmåling – der var forholdsvis let at foretage – ville have forhindret påkørslen og dermed skaden på maskinen. Herudover lagde retten vægt på, at der var tale om en særtransport, og at det af særtransporttilladelsen fremgik, at den tilbageværende frihøjde mellem maskinen og motorvejsbroen kun var 3-10 cm. Med andre ord fandt retten, at chaufføren burde have kontrolle-

DECEMBER 2015

ret støbemaskinens højde og således sikret sig, at maskinen kunne passere under motorvejsbroen. Urigtige oplysninger om maskinens højde Transportøren var ansvarlig til trods for, at han forinden havde modtaget ukorrekte oplysninger om støbemaskinens mål og højde. Inden transporten spurgte transportøren til støbemaskinens mål, da disse ikke fremgik af transportdokumenterne. Ordregiveren henviste den kontraherende transportør, altså den der er indgået aftale med, til at rekvirere støbemaskinens mål hos rederen, som havde stået for den forudgående sø-transport fra USA til Danmark. Efter at have modtaget oplysningerne fra rederen overgav den kontraherende transportør transportopgaven til den udførende transportør, der gik ud fra, at de modtagne oplysninger om godsets mål var korrekte. Ifølge oplysningerne var støbemaskinen 297 cm, men den viste sig at være

NSAB 2000 vedtaget Mellem den kontraherende transportør og ordregiveren blev der udstedt en "arrival notice" og en faktura, hvor der henvistes til NSAB 2000. Da både arrival notice'en og fakturaen blev modtaget

af ordregiveren, inden transporten blev iværksat, og da NSAB 2000 er et "agreed document", fandt retten, at aftalen mellem parterne skulle reguleres af NSAB 2000. Med henvisning til NSAB 2000 skulle den udførende transport yde en erstatning for den beskadigede støbemaskine svarende til godsets værdiforringelse. Bech-Bruuns kommentar Dommen illustrerer, at vognmænd skal udvise yderligere opmærksomhed ved evt. måling og kontrol af særtransporter, inden disse påbegyndes, så transporten af godset er sikker.

Y Vi gør alt for at bringe dig hurtigt videre Mange forsikringer kan være med til at dække tab og udgifter, hvis du for eksempel får en skade på en af virksomhedens køretøjer. Men hos Codan gør vi også en ekstra indsats for at bringe dig hurtigt videre. Vi er kendt for hurtig og professionel skadebehandling.

Vil du høre mere om forsikringer, der gør din virksomhed bedre kørende, så aftal et møde på 33 55 50 50.

12.15 Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl.

DTL_90x127.indd 3

codan.dk/transport

27/11/15 net DTL magasi

10.28

35


INTERVIEW EU Af Per S. Grove-Stephensen, Chaufførnyt. Fotos Girteka.

Girteka kører sjældent stykgods men er mest gearet til at flytte trailere med fuld last fx fisk fra Nordnorge til Sydeuropa og retur med friske grønsager.

UNDSKYLD MÅ VI OGSÅ VÆRE HER… FÅ ET SJÆLDENT INDBLIK I, HVORDAN TRANSPORTBRANCHEN TAGER SIG UD LANGT MOD ØST: ET BESØG HOS EN AF EUROPAS VOKSENDE TRANSPORTGIGANTER, LITAUISKE GIRTEKA LOGISTICS. OMSÆTNINGEN ER P.T. PÅ 3,4 MILLIARDER KRONER OM ÅRET. DE CA. 6.000 CHAUFFØRER KØRER I 30 LANDE – OVERALT I EUROPA OG I RUSLAND. ARTIKLEN BRINGES I ET SAMARBEJDE MED BLADET CHAUFFØRNYT VILNIUS Danske Kristian Kaas Mortensen er kommunikationsdirektør i Girteka Logistics. Den litauiske logistik- og transportvirksomhed er på kort tid er blevet en af Europas store med en årlig omsætning på ca. 3,4 milliarder kroner. Virksomheden er etableret i 1996. Kristian Kaas Mortensen lufter under besøget hos Girteka sin indignation og forundring over det sprogbrug som kolleger, chauffører, politikere og medier i de gamle europæiske lande bruger over for nye virksomheder og samspillere fra de nyeste EU-lande. Girteka kører i 30 lande og er på kort tid vokset til at have 7.100 ansatte, 2.900 trækkere og 3.100 trailere heraf 2500 klimaregulerede. Der er over 6.000 chauffører på farten. Som regel er der to mand på hver bil for at kunne køre længere mellem hvilene. Hjemme er der eget Driver Academy, der

36

DTL magasinet

årligt uddanner og efteruddanner ca. 4.000 chauffører. Girteka kører sjældent stykgods men er mest gearet til at flytte trailere med fuld last fx fisk fra Nordnorge til Sydeuropa og retur med friske grønsager. Eller grønsager fra Sydeuropa til England. Eller amerikanske autoreservedele fra Tyskland til Rusland. Omkring 40 procent af transportarbejdet er østvest trafik, der krydser grænserne til Rusland. Det betinger transitlagre, køle- og frostlagre, terminaler og toldoplag med Girtekas navn på for en masse varer. Lagrene findes både i Litauen og Letland. Et produktions- og servicesamarbejde med Volvo sikrer lave priser og strategisk levering af vognene. Køretøjerne bliver sjældent tre år gamle, så er de solgt videre ofte til en pris nær Girtekas egen anskaffelsespris. Ambitionerne er ikke nogen

hemmelighed: Fordobling over hele linjen inden for en overskuelig fremtid Tager tyren ved hornene Hos Girteka ved man godt, at man bliver set som den nye i klassen – men det berettiger ikke til, at hverken firma eller medarbejdere skal være prygelknaber for Europas reelle problemer – derfor stiller man gerne op i en dialog, når der stilles spørgsmål ved firmaets måde at agere på. Dialogen ses i forlængelse af et ledelsessystem, hvor man hele tiden i terminaler og på kontorerne samler medarbejdernes erfaringer og forslag til forbedringer (Lean management). Kristian Kaas Mortensen kan godt forestille sig, at systemet bliver ført helt ud i førerhusene. Når der bliver klaget over en af de omkring 500 chauffører, der

Kommunikationsdirektør Kristian Kaas Mortensen efterlyser et mere nuanceret syn på transportfirmaerne østfra.

kører fast i Skandinavien – ikke kun fast i sneen men også som fast arbejde, tager Girteka kontakt med fx det norske vejvæsen og får informationsmateriale om snekørsel, som bliver implementeret i chaufføruddannelsen. Kristian Kaas Mortensen er selv i den grad også ny i klassen. Han har ikke erfaring med transport eller omgangstonen i en transportvirksomhed. Han kommer fra et politisk/kulturelt arbejde for demokrati, gennemsigtighed og anti-korruption i de baltiske lande. Så hans personlige risiko ved at gå i samarbejde med en så udskældt branche er enorm. Chaufføren er frontfiguren Alle i virksomheden skal lære at

DECEMBER 2015


Den store øst-vest trafik over Ruslands grænser nødvendiggør mange transitlagre, køle- og frostlagre og terminaler.

se på chaufføren som frontfigur – den medarbejder som kunden møder som repræsentant for hele Girteka. Det nytter ikke noget, at visse kørselsledere ikke respekterer chaufføren og ikke viser respekt i tiltaleform. »Fristes fx en chauffør til at stjæle en nøgle til 1 euro, så mister vi måske en kunde til flere hundrede tusinde. Girteka har derfor indført normer for god adfærd, som bliver brugt flittigt i vores egen chaufføruddannelse,« siger han. »Vi mangler til stadighed chauffører. Rekruttering, uddannelse og fastholdelse af chauffører er

helt afgørende for vore planer om vækst,« siger Kristian Kaas Mortensen, der viser rundt i de top moderne faciliteter. »Vi skal finde en anden måde at ’motivere’ chaufførerne på, end det bødesystem, der åbenbart har været en tradition her på egnen. Vi arbejder på at skabe en bedre omgangstone baseret på respekt og samarbejde, som heldigvis også mange af vores kørselsledere praktiserer, og de skal gå foran som de gode eksempler. Investering i chauffører er uhyre vigtigt for os.« Girteka har tilsluttet sig FNs charter for Global Compact, hvor

Girtekas lastbiler kører i 30 europæiske lande og har gerne to chauffører pr. bil.

virksomheden forpligter sig til at anerkende den internationale arbejdsmarkedsorganisation, ILOs overordnede regler, der bekræfter normerne for god praksis for arbejdstagerne, trepartsforhandlinger, god social dialog og kollektive overenskomster. Sagerne Når Girteka opererer i 30 lande med 7.100 medarbejdere, opstår der hver dag sager og problemer af forskellig art. »Ja,« siger Kristian Kaas Mortensen, som er optaget af, at nogle af sagerne finder vej til pressen og bliver en del af den almindelige

debat om transportsektoren i det moderne samfund. Mest aktuelt nu er EUs cabotageregler. »I de nu fem år, hvor de nuværende regler har været i kraft, har Girteka haft to sager i Frankrig og tre i Norge, hvor den ene gjorde rigtigt nas. 400.000 kroner! Girteka tager cabotage-reglerne seriøst, og det er ikke en del af forretningskonceptet at drive ulovlig cabotagekørsel. Men som i mange andre vognmandsfirmaer har der været problemer med mangelfuldt papirarbejde. Vi ser frem til at indføre elektroniske fragtbreve,« siger Kristian Kaas Mortensen.

EFTERUDDANNER 4000 CHAUFFØRER ÅRLIGT – TIL SIG SELV Girteka har sit eget chauff ørakademi, hvor der årlig efteruddannes ca. 4.000 chauff ører. Uddannelsen omfatter økonomisk kørsel og fx forberedelse til glatførekørsel i Norge, hvor selskabet til stadighed har 500 chauff ører i sving. Der undervises sågar i at forhindre højresvingsulykker og tilpasse sig trafikkulturen i forskellige lande. Akademiet hjælper også chauff ører med fornyelse af førerkortet, der sker

DECEMBER 2015

hos ’LT Road Transport Inspection’ (Færdselsstyrelsen). Chauff ørakademiet ledes af Daiva Kirkliene, der både kører lastbil og motorcykel. Akademiet har to afdelinger en i Vilnius og en i provinsbyen Saulai. Der er tilsammen otte ansatte undervisere ud over Daiva Kirkliene. Akademiet er partner med Volvo DynaFleet for økonomikørsel ligesom Statens Vegvesen i Norge stiller omfattende under-

visningsmateriale til rådighed på litauisk for at uddanne chauff ørerne til vinterkørsel i Nordnorge inklusive undervisning i surring og montering af snekæder. Akademiet formidler viden og erfaringer om chauff øradfærd så man kan tilpasse sig mentaliteten og forholdene i de 30 lande, hvor firmaet arbejder.

Lederen af chaufførakademiet hos Girteka Logistics i Vilnius, Davia Kirkliene sammen med underviseren Andrej Semionov i undervisningslokalet i Vilnius.

DTL magasinet

37


INTERVIEW EU

LØN OG DIÆTER egne lønsedler fra sidste år, hvor han havde en gennemsnitsindkomst på 5.700 kr. om måneden for at køre eksport. (Men der var for meget vrøvl med ham, så nu bliver han straffet med den lovbefalede mindsteløn på 2.250 kr. om måneden. Men så kan han også sove hjemme hos konen og gå til flere møder i fagforeningen…..) i fem lande. Thermo-Transit er specialister i transport og håndtering af fersk fisk fra Norge og Danmark.

Derfor vokser Girteka og andre østtransportører – Graferne viser, hvordan østeuropæiske lastbiler har erobret meget store markedsandele både hvad angår cabotage og tredjelandskørslen. Cabotagekørsel i EU: Transportarbejde udført af regions biler 35.000 30.000

20.000 15.000 10.000 5.000 0

160.000 140.000

Mio. tonkm

KØBER DANSKE AKTIER

Senest er Girteka Logistics gået ind på det danske transportmarked ved at opkøbe 40 procent af aktierne i Padborg-virksomheden Thermo-Transit, der har afdelinger i fem lande. Thermo-Transit er specialister i transport og håndtering af fersk fisk fra Norge og Danmark.

Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kilde: Eurostat

120.000

SALG:

EØS/EFTA Østeuropa Sydeuropa Nordvesteuropa

25.000

Mio. tonkm

I manglen af en overenskomst offentliggør chaufførfagforeningen i Litauen i stedet en liste over de statsfastsatte skattefrie diæter ved kørsel forskellige lande fx Rumænien og Bulgarien: 29 euro om dagen. Storbritannien 61 euro, Norge 58 euro og Danmark 57 euro. Det betyder, at vognmanden skattefrit kan udbetale denne diæt til sine chauffører. Men han behøver ikke at gøre det. Og han kan modregne diverse dummebøder, som han mener chaufføren selv skal dække. Han kan også lave et tillæg på fx 0,09 eurocent pr. kørt km. Kører en chauffør i Litauen er den statsfastsatte mindsteløn 300 euro om måneden. En kilde siger, at en chauffør hos fx Girteka kan tjene det femdobbelte, fordi der køres på eksportdiæter. En fagforeningsformand, Gintaras Kondrackis, fremlægger sine

Tredjelandskørsel i EU: Transportarbejde udført af regions biler EØS/EFTA Østeuropa Sydeuropa Nordvesteuropa

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Kilde: Eurostat

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

38

DTL magasinet

DECEMBER 2015


SIKKER CHAT OM TRANSPORTOPGAVERNE den tilbudsrelaterede chat kommunikere med den pågældende forretningspartner. Det sparer en hel del tid i afviklingen af forretninger. Så snart en forhandling er blevet afsluttet, og begge parter er kommet til enighed, kan chatsamtaler gemmes lokalt som pdf eller udskrives og bruges som en juridisk bindende aftale. I modsætning til andre offent-

ligt tilgængelige chatprogrammer kan kunderne være sikre på, at når de benytter TimoCom Messenger i deres kommunikation, så er de i kontakt med en ægte bruger. Alle nye kunder bliver nemlig undersøgt grundigt, før de overhovedet får adgang til transportplatformen. Der er også udarbejdet en

almindelig chatfunktion, der kan bruges til networking og almindelige samtaler.

FOTO: TIMOCOM

Den tyske it-virksomhed og fragtbørs TimoCom lancerer nu et nyt og gratis kommunikationsværktøj, Messenger, som effektiviserer transportvirksomhedernes arbejdsprocesser og kommunikation. Nu får brugerne af fragtbørsen mulighed for at vælge et tilbud på fragtbørsen TC Truck&Cargo®, og med et enkelt klik kan du via

1 ud af 4 medarbejdere bliver langtidssygemeldt Hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syg i længere tid eller kommer til skade, kan det koste indtjening. Flere undersøgelser viser, at en sundhedsforsikring er med til at forkorte sygefravær – og dermed give en sundere bundlinje.

Udvik l samar et i bejde med

Ring og hør hvordan du forsikrer dig selv, dine medarbejdere og din bundlinje på tlf. 33 55 50 50. Chatsamtalerne kan bruges som juridisk bindende aftaler.

12.15 CVR 1052 9638

codan.dk/transport

Sundhed_DTL_90x127.indd 1

25/11/15 12.42

Godkendt vejesystem til læssebagsmæk Et typegodkendt vejesystem fra POUL TARP A/S sikrer korrekt vejning og registrering ved afhentning af farligt affald • Vejesystemet er specielt udviklet til montering i standard læssebagsmække • GPRS kommunikation til og fra kontor med fx. produkttype, kunde- og vejedata • Førerhuscomputer med automatisk rutevisning, chaufførbemærkninger, billededokumentation m.m. • Smartphone app til chaufføren for visning og registrering af data

Jomfruløkken 4 • 8930 Randers NØ • Tlf. +45 8642 5600 • Mail: sales@tarp.dk

DECEMBER 2015

tarp.dk DTL magasinet

39


NYHEDER SIKKERHED Tekst og foto af Finn Bjerremand

Kransikkerheden får et løft VOGNMAND FINDER METODE TIL MONTERING AF MODERNE SIKKERHEDSUDSTYR PÅ ÆLDRE KRAN Sikkerheden er helt afgørende, når man arbejder med kraner. Og alle nye kraner er i dag udstyret med avancerede sikkerhedssystemer. På de ældre kraner i segmentet af specialkraner, som fungerer i mange år, er der til gengæld kun nogle meget simple sikkerhedssystemer. Det har fået vognmand og kranudlejer Frank Segall i Esbjerg til at udvikle og montere et ganske avanceret sikkerhedssystem på en ældre, og ret speciel kran. Udviklingsfasen har stået på gennem længere tid og er foregået sammen med et elektronikfirma. For Frank Segall har fokus hele tiden været rettet mod at opnå den højest mulige sikkerhed, når kranen arbejder – især med reducerede støtteben og forskellig ballast. Frank Segall er glad for resultatet. »Sammen med TR-Teknik og nogle engagerede medarbejdere fra begge firmaer har vi brugt en del flid og tid på at få det hele til at virke. Men jeg føler nu, at projektet er godt i hus,« siger Frank Segall. Frit for alle at benytte Systemet er ikke blevet patentan-

40

DTL magasinet

søgt – men i stedet sikret mod, at det kan patenteres. Frank Segall ønsker nemlig, at alle frit kan benytte ideerne. 90 tm kranen er blevet udstyret med moderne it og nogle sensorer, der fx måler støttebenstryk og hydrauliktryk forskellige steder. Det hele er blevet kalibreret, så kranen simpelthen slår fra på visse funktioner, hvis der sker en kritisk overbelastning. Forleden holdt vognmanden et arrangement for teknikere fra de fleste kranproducenter og opbyggere, hvor det var muligt at se systemet i funktion. Hjulene skal være løftet op For at få maksimal løftekapacitet – i forhold til stabiliteten – skal man, ligesom ved en mobilkran, løfte hele undervognen fra jorden, så kranen alene støtter på alle støtteben. Derved kan de meget præcise sensorer måle det aktuelle tryk på støttebenene. Hvis den samlede støttebensbelastning, modsat kiplinjen, bliver mindre end en indsat værdi, så stopper kranen. I det tilfælde vil der nemlig være en risiko for at vælte, hvis kranarmen skydes

Ideudvikler Frank Segall ved præsentationen af det nye sikkerhedssystem.

længere ud med en given byrde. Den store udfordring for systemet er bl.a. at tage højde for de kritiske områder, når kranen krøjer. Det være sig foran de forreste støtteben eller bag de bagerste støtteben – samt ved operation

med reducerede ben. Det er alt sammen lagt ind i "hjernen", som ved præsentationen i Esbjerg klarede overvågningen af nogle kritiske løft helt til ug.

Codan får ny it-platform

For at sikre Codans løbende fokus på eff ektivisering og for at give kunderne den bedst mulige oplevelse er Codan gået i gang med at overfl ytte alle forsikringer til en ny it-forsikringsplatform. Overfl ytningen er igangsat på policer, som har forfald fra den 1. januar 2016. Alle kunder modtager breve med information om nuværende og fremtidig præmie, og om de indholdsmæssige ændringer, der vil være en konsekvens af overfl ytning til det nye forsikringssystem. Den nye forsikringsplatform skal skabe grundlag for større overblik for kunden, bedre muligheder for prissætning, der matcher den enkelte kunde, samt en sproglig opdatering af tekster, så det bliver nemmere at forstå indholdet i forsikringsdækningerne. Kunder forsikret på forsikringsaftalen mellem DTL og Codan kan altid henvende sig til Codans transportteam på telefon 3355 5050, hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med overfl ytningen.

DECEMBER 2015


VELBESØGT VOGNMANDSDAG I BRØRUP:

Dækket ind med 120 ambassadører »Jeg er sikker på, at vi med dette tiltag har fået 120 ambassadører til vores fremtidige salg. Der var kæmpestor begejstring at spore blandt de 120 glade vognmænd, og vi fik efterfølgende mange positive tilkendegivelser fra deltagerne,« lyder det fra Peter Skriver, salg- og eftermarkedschef hos Super Dæk Service. Det var det første arrangement af sin slags hos Super Dæk Service, men det bliver absolut ikke det sidste, forsikrer han om på ”vognmandsdagen” hos SDS i Brørup for nylig. Målet med dagen var at øge kendskabet til SDS-organisationen og naturligvis at få et salg på et senere tidspunkt. Blandt aktiviteterne for gæsterne var et brancheindlæg ved lastbilproducenten MAN med mulighed for at ”sparke dæk” på de sidste nye modeller. J.A.K. Workwear og European Brakedown Service var også repræsenteret. Deltagerne

blev beværtet med fantastisk wok-mad fra den store pande udført af kokketeamet, og alle deltagere fik udleveret en SDS-vest ved afslutningen. »Tak til alle afdelinger og salgsteamet, som gjorde alt dette muligt,« lyder det fra Peter Skriver. Vognmandsdagen bød på en tur gennem SDS’ kæmpelager, hvor dækkene ligger i lag klar til at blive leveret ud til kunder landet over. Sortimentet dækker hele registeret lige fra små trillebørehjul over person- og varevognsdæk, lastvogns- og trailerdæk samt traktor og entreprenørdæk. Der leveres også fælge, og der produceres også slidbaner på anlægget ved hovedkvarteret i Brørup. Super Dæk Service har etableret sig som en kæde med dækservicepunkter i hele Skandinavien og råder i dag over ikke færre end 360 Super Dæk Service autoværksteder fordelt ud i de tre lande.

KRAN-BLOK ÅRSMØDE KRAN-BLOKs medlemmer og abonnenter indbydes til årsmøde:

Lørdag den 30. januar 2016 kl. 10.00 (Indskrivning og morgenkaffe fra kl.9.00)

ved Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV På mødet vil der være indlæg med Codan Forsikring, hvor emnet er ”Risk Assesment”/risikovurdering med udgangspunkt i kranarbejde og transport.

Dagsorden ifølge vedtægter: 1 Valg af dirigent og stemmetællere 2 Formandens beretning 3 Forelæggelse af regnskab 4 Behandling af indkomme forslag 5 Fastsættelse af kontingent 6 Valg af 3 medlemmer til styringsgruppen (lige år) 7 Valg af 3 suppleanter til styringsgruppen 8 Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indgives skriftligt og være DTL – Danske Vognmænd i hænde senest 14 dage før årsmødet. KRAN-BLOKs medlemmer har fri adgang til mødet. Pris for yderligere deltagere og abonnenter er 375 kr. Faktura udsendes efter årsmødet. Deltagerliste samt dagsorden udsendes til deltagerne i januar 2016.

Styregruppen

DTL Dyr generalforsamling Der indkaldes herved til generalforsamling for DTL Dyr: Lørdag den 30. januar 2016 kl. 9.00 (kaffe under mødet) på Paarup Kro, Ringkøbingvej 1, Paarup, 7442 Engesvang Dagsorden ifølge vedtægterne.

FOTO: SDS

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives til DTL-Danske Vognmænd senest 14 dage før årsmødet.

DECEMBER 2015

Et kik indenfor på lageret.

DTL magasinet

41


JUBILÆUM

Kim Vermø 25 års jubilæum

Vognmand Kim Vermø, Svendborg, fejrer sit 25 års jubilæum torsdag 7. januar kl. 1317 på Stjoul Fiskervej 11. Her vil han byde på godt til ganen og halsen til venner, forretningsforbindelser og vognmandskolleger, der kender ham fra bl.a. mange års foreningsarbejde. »Jeg havde en lidt spæd start som vognmand med eksportkørsel men fik i 1993 en mindre kranbil, og jeg kom i gang med bådkørsel. Større kranbiler og gode erhvervskunder kom til, og det toppede med seks kranbiler i 2008. Med krisens komme måtte vi tilpasse os, og i dag har jeg tre biler. Beskæftigelsen er hos en stor kunde i off shore-branchen samt diverse hejsopgaver for byggeriet. Men jeg sørger fx også for opsætningen af julebelysningen i Svendborg.«

FOTO: CARSTEN TEINER

Navne NOTER vundet Van of the Year 2016 prisen – og øverste chef og CEO for VW Nutzfahrzeuge, Dr. Eckhard Scholz, modtog prisen af juryformand Jarlath Sweeney i forbindelse med transportmessen Solutrans i franske Lyon.

Præsident og CEO for Iveco Trucks Pierre Lahutte, th., får overrakt trofæet ”Truck of the Year 2016” for den nye EuroCargo af juryformand Enrico Griffini.

Italiensk sejr i Truck of the Year LYON En meget glad chef for Iveco Trucks, franskmanden Pierre Lahutte, fik overrakt prisen for Truck of the Year 2016. Med om end en lille marginal ned til Renaults entreprenørserier C og K var det Ivecos mindste lastbil, EuroCargo, der fik flest point blandt de 24 mand store europæiske jury. 101 point foran Renaults 98 point. EuroCargo har især fået nyt design og ny indretning i kabinen, men det er også blevet til flere tekniske nyskabelser. SCR Tector-motorerne er blevet

mere økonomiske – og den nye 12 trins automatiserede gearkasse er hentet hos den store Stralis model. Nyt er ECO-roll effekten, hvor motoren slår fra, når bilen ruller. Endelig er der nye fjedre og støddæmpere, der har betydet bedre komfort. Et stort plus er også den forbedrede samlekvalitet. Pierre Lahutte var stolt over, at Iveco har vundet fire priser på to år nemlig Stralis i 2013, Daily i 2015 – og i år bussen Magelys og lastbilen EuroCargo. VW Transporter T6 har netop

Van of the Year Det tilsvarende varebilstrofæ gik til VW Transporter T6 Euro 6, der vandt foran Fiat Doblò. Nummer tre blev VW Caddy og nummer fire Citroën Berlingo/ Peugeot Partner. Juryen består af 24 journalister fra fagblade i hele Europa plus Rusland, heriblandt DTL-Magasinets testkører Carsten Teiner. Det er tredje gang, at VW Transporter vinder. Første gang var i 1992 for Transporter T4 serien – det første år, prisen Van of the Year blev uddelt – senest var i 2005 for T5 serien. Både Euro 5 og Euro 6-motorerne til T6 er ifølge VW Nutzfahrzeuge ikke omfattet af ”Diesel Gate” skandalen. Men det er officielt Euro 6-udgaven, som har vundet prisen. Den har altså aldrig har været omfattet af diesel-snyderiet. Prisen Pick-Up Award 2016 gik til Nissan Navara NP300.

FOTO: FINN BJERREMAND

DTL-vognmand får sin Scania-præmie Chauffør og vognmand Lars Søndergård fra Aale ved Tørring vandt i foråret Scanias ’Young European Truck Driver’ chaufførkonkurrence, og i sidste måned fik han sin præmie – intet mindre end en spritny Scania R 580 V8 Ecolution by Scania model. I sin tale til superchaufføren fremhævede Scanias adm. direktør, Janko van der Baan, at Lars har vundet konkurrencen foran i alt 23.000 europæiske lastbilchauffører. Bagefter gennemgik de to

42

DTL magasinet

coaches fra Scania Driver Academy, Jens Bækgaard og Søren Danielsen alle funktionerne på lastbilen, så Lars får mest muligt ud af sin lastbil fremover. De to havde Lars i skarp træning før den europæiske finale og glæder sig over at kunne fortsætte det gode samarbejde med ham i minimum to år endnu om bl.a. brændstof-økonomisk, CO2 reducerende og trafiksikker kørsel. Inden Lars endelig kunne køre ud af værkstedet med sin tredje lastbil, den helt nye metalgrønne

Lars Søndergaard får nøglerne til sin nye Scania af Scanias adm. direktør, Janko van der Baan.

Scania R 580, fik han overrakt et gavekort af Scania Finans på et års gratis forsikring – også en del af præmien. Lars selv har fået en på opleveren: »Først det at træne op til konkurrencen, så at vinde

og at følge sin nye lastbil på produktionsbåndet. Til sidst at dreje nøglen og starte den, som den allerførste og ja, nu at få den leveret. Alt har været en kæmpestor oplevelse.«.

DECEMBER 2015


TRUCKERMINDER

NORDSJÆLLANDSKE VOGNMÆND HOS VOLVO I GÖTEBORG 25 medlemmer af Nordre Birks Vognmandsforening fyldte godt op i bussen, da i alt 45 Volvokunder med flere tog på tur til hovedsædet i Göteborg 5. november. På programmet var en rundtur på lastvognsfabrikken, prøvekørsler af adskillige nye lastbiler og et besøg på Volvo Museum. »En meget vellykket endagstur med et yderst professionelt

velstand til vort land.” Bogen kan bestilles hos boghandleren eller direkte på forlagets hjemmeside www.veterania.dk

værtskab, hvor vi bl.a. blev taget godt imod af Volvos medarbejder Karsten Gade, som jo er tidligere DTL-konsulent,« fortæller Nordre Birks formand Ole Frederiksen. Det er i øvrigt første gang, at en sådan invitation fra truckcentrene i Taastrup og Hillerød er gået via vognmandsforeningen. På billedet ses nogle af deltagerne på besøget hos Volvo.

IRU ÆRESDIPLOMER Den international transportorganisation IRU har atter uddelt æresdiplomer for lang og loyal tjeneste til disse chauffører hos DTL-vognmænd: Peder Østergaard og Søn A/S: Jens Kristian Pedersen

Denne bog med minder fra en svunden livsstil er netop udkommet. Det er beretningen om de mænd og kvinder, der var en del af et stort system. Som forfatteren Poul Erik Hadberg beskriver det: ”Vi var vidner til et Europa, som ikke længere eksisterer. Vi var disse stolte mænd og kvinder der med vores flid, bragte rigdom og

Viggo Petersens Eftf. A/S; Svend Blegvad Larsen Laurits Skov Larsen Tom Larsen Vognmandsfirmaet Jan Jensen Per Hornstrup Flemming Nielsen

Glædelig jul &godt nytår

DTL-Danske Vognmænd holder i år julelukket fra og med torsdag den 24. december til og med søndag den 3. januar 2016 I tilfælde af hastesager kan DTLs medlemmer ringe til: Adm. direktør Erik Østergaard på tlf. 4015 1225, Underdirektør Ove Holm, Erhvervspolitik, på tlf. 2344 2909, Chefjurist John Roy Vesterholm på tlf. 4063 6433 eller Underdirektør Frank Davidsen, Medlemsservice, på tlf.: 2275 2804.

VELKOMMEN TIL SCANLOG APS »Jeg er nystartet vognmand efter 32 år som chauff ør, så det gælder om, at tingene bare skal køre og være i orden. Derfor har jeg som noget af det første som vognmand meldt mig ind i DTL og i arbejdsgiverforeningen. Så er der nogle at spørge til råds – også hvis det gælder jura. DTL er jo hvad

jeg vil kalde fagforeningen for vognmænd,« siger Michael Bohl, Scanlog ApS i Vejle. Den nye virksomhed starter med seks MAN-trækkere, der skal køre løs blandet gods i køle- og presenningstrailere fra Esbjerg Havn til kunder i Danmark, Tyskland og Sverige.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Nordre Birks Vognmandsforening Vejby Cementstøberi ApS Møngevej 13 3210 Vejby Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører KEV Service ApS Magleparken 26, 3 th. 2750 Ballerup

Sydøstjyllands Vognmandsforening OM Transport Bisholdt Møllevej 5 7130 Juelsminde Scanlog ApS Vindinggård Ringvej 1 7100 Vejle

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING Vejby Cementstøberi ApS Møngevej 13 3210 Vejby

DECEMBER 2015

Scanlog ApS Vindinggård Ringvej 1 7100 Vejle

DTL magasinet

43


Bevola ønsker alle en glædelig og trafiksikker jul

Rockinger koblinger

Grip Bevo trøer s d san

Værktøjskasser

ejd

Be RO voN R a ac ksl er

sla

mp

er

iumAlumin profiler

www.bevola.dk - bare bedre løsninger

BEVOLA MARKETING

Arb

Dtl magasinet december2015  
Dtl magasinet december2015  
Advertisement