Page 1

DTLmagasinet TÆ T PÅ V O GNM A NDEN S H V ER D A G

DTLs VAREBILSNETVÆRK I ARBEJDSTØJET:

Større krav til nystartere

12 | DECEMBER 2014 | 16. ÅRGANG

FÆRRE OVERTRÆDELSER

BLANDT DYRETRANSPORTØRER

SVERIGE:

Forsøg med alkoholbomme udvides

FEM LASTBILMÆRKER TIL EUROPÆISK EKSAMEN Læs hvem der vandt det ultratætte opløb i European Truck Challenge

STATOILMØDER | FEMERN | EU-TYPEGODKENDELSER | FÆRGETILSKUD

PLUS

TEST AF FORD TRANSIT

DTL magasinet

1


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Line Sandgreen

samlet vurderer, at lastbilerne kører forsvarligt. Og statistikken over de alvorlige ulykker er i skrivende stund langt bedre end året før. Tak til alle jer, som har taget dén dagsorden så alvorligt og hver dag bidrager til sikkerheden på vejene. Det politiske fokus på kollektiv trafik er – ud fra én betragtning – måske nok penge, der går fra vejforbedringer. Men kan vi løfte flere over i kollektiv transport – så mindskes trængslen og vognmændenes arbejdsbetingelser forbedres. Det ændrer dog ikke på, at der er steder i landet, som trænger til et gevaldigt løft – altså hvor veje og broer bør prioriteres højt. I 2014 fik DTL-Danske Vognmænd hevet en stor sejr hjem med forbedringerne på vægt og dimensioner. Og der er stadig en dialog med Trafikstyrelsen om mulighederne for yderligere forbedringer, der kan fremme erhvervets produktivitet. Men i EU taler man stadig kun om 40 og 44 tons. Der ligger en særlig opgave for danske politikere – både i Folketinget og i EU – i at få udbredt forståelsen for gevinsterne ved en forøgelse af vægtgrænserne. Og hele diskussionen om cabotage og udfordringerne ved ulige konkurrencevilkår kommer til at gennemsyre den transportpolitiske debat i 2015. Det er ikke mange dage siden, at EU-Kommissionen fik lodret besked fra Europa-Parlamentets transportudvalg om, at man slet ikke havde taget udfordringerne alvorligt nok. Jeg har grund til at tro, at også den kommende danske valgkamp får spørgsmålet om social dumping, herunder den unfair konkurrence på transportområdet, som ét af nogle få vigtige omdrejningspunkter. Vi vil i alt fald gøre vores til, at det bliver sådan. Jeg vil slutte af med at ønske Jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for samarbejdet og gode debatter med både DTL-medlemmer, politikere, embedsmænd og andre organisationer. Vi er klar til 2015.

24 FUSION. Vognmændene Frederik Christensen, tv., og Frank Lange har udvidet deres samarbejdet fra Sjællands Vognmandsforening og slået sig sammen, bl.a. om købet af en Volvo supersuger.

40 SPRITKØRSEL. Livsfarlig spritkørsel straffes alt for lidt, hvis du er udenlandsk chauffør, mener vognmand Jørgen Hemmingsen, der til gengæld får større dummebøder for småfejl.

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: DG Media as Telefon: 7027 1155 e-mail: epost@dgmedia.dk Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: npc-grafikom a/s Papir: Holmen Ideal Gloss Kontrolleret oplag: 3.410 Abonnement kr. 445,ekskl. moms.

ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

FOTO: JOHN LARSEN

Så lakker 2014 mod enden. Forude venter en velfortjent juleferie – og et meget spændende 2015. For næste år kommer til at stå i folketingsvalgets tegn. Som det fremgår af bladet, har DTL Magasinet allerede taget forskud på løjerne. I oktober og novembers numre talte magasinet med transportordførerne fra Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, og denne gang er det Venstres Kristian Pihl Lorentzen som har ordet. Serien fortsætter i det nye år, så partiernes holdninger til transportpolitiske spørgsmål kan få et grundigt eftersyn. Valget bliver spændende for de danske vognmænd. For transportområdet er ét af de mest gennemregulerede erhverv overhovedet. Og branchen er dybt afhængig af store og ofte omkostningstunge investeringer. Noget der kræver politisk vilje og handlekraft. Et valgår giver derfor altid grund til ekstra skærpet opmærksomhed på partiernes løfter og fokus. Nedbringelse af trængslen er rasende vigtigt. Jeg synes, at vi i DTL har en god debat med politikerne – både lokalt og på Christiansborg – om nødvendigheden af, at lastbilerne kan komme til og fra på en smidig måde. Jeg oplever langt sjældnere, at lastbiler ses som uønskede. I dag anerkendes vores rolle og betydning for både storbyernes og ”vandkants-Danmarks” mulighed for at fungere. I 2015 vil vi også fortsat have stort fokus på trafiksikkerheden. I år fik vi den opløftende melding, at danskerne

FOTO: JOHN LARSEN

Spændende valg forude

FOTO: JOHN LARSEN

LEDER

26 LØFT OVERLIGGEREN. Vognmand Jacob Holm fra hastekurérvirksomheden A-Way vil have løftet overliggeren, når det gælder adgangen til at blive varebilsvognmand.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

2

DTL magasinet

DECEMBER 2014


INDHOLD Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Interview med transportordfører Kristian Pihl Lorentzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Social dumping som valgtema . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sagt og skrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Færre overtrædelser blandt dyretransportører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stortest: European Truck Challenge . . . . . . . . . . 12 Årets Transportvirksomhed 2015 . . . . . . . . . . . . 20 Statoil-DTL rammeaftalen . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Mig og min lastbil: Olaf Jensen A/S’ nye sugebil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Varebilsvognmænd vil have ordnede forhold . . 26 Sådan er varebilsreglerne i EU-landene . . . . . . . 28 Sådan finder du dit DTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Test: Ford Transit til de store laster . . . . . . . . . . 30 Milliongevinster ved typegodkendelser . . . . . . . 32 FOTO: VENSTRE

Indlæg af Femern A/S’ adm. direktør Claus Baunkjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Udvidet alko-test i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Min nye trailer hos Gert Troelsen A/S . . . . . . . . 38 Bøder og sanktioner ude af proportioner, to sager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Billigere godstakster til øerne . . . . . . . . . . . . . . . 42 Aktuelle sager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 KØB ET ÅRSABONNMENT 445 KRONER. RING 2276 7855

8 SPÆND SABLEN. Venstres transportordfører med militærfortid, Kristian Pihl Lorentzen, vil føre kamp mod unfair konkurrence i EU – og vil ikke have dansk enegang.

Infrastruktur er en af de faktorer, som virksomhederne overvejer mest, når de skal vælge hvor og hvordan, de skal lokalisere sig.

CLAUS F. BAUNKJÆR, ADM. DIREKTØR I FEMERN A/S

SIDE 34 DECEMBER 2014

Forsidefoto: STEFAN SIMONSEN

DTL magasinet

3


NYHEDER DE KORTE

SPARER EN HUNDREDELAP PÅ UDDANNELSES-BEVISER Trafikstyrelsen vil nedsætte prisen på udstedelse af beviserne for chaufføruddannelser. Gebyret sættes ned fra 350 til 250 kroner. Den lavere pris skyldes færre omkostninger fremadrettet med administrationen af uddannelsesbeviserne bl.a. takket være et nyt it-system. For en god ordens skyld har udkastet til en ny bekendtgørelse med den lavere pris netop været i høring. Den ny pris ventes indført fra årsskiftet.

SVENSK OFFENSIV MOD ULOVLIG CABOTAGE

FOTO: KØGE TRANSPORTCENTER

Den svenske rigsdag har vedtaget et sæt cabotagebøder og muligheden for at holde et vogntog tilbage, såkaldt klampning, indtil en bøde er betalt. »Vi er meget tilfredse med, at der nu indføres rigtige værktøjer til at stoppe dem, der bryder loven,« siger adm. direktør Rickard Gegö, Sveriges Åkeriföretag. Beslutningen kommer fra stort set enige svenske transportpolitikere. De svenske vognmænd har i flere år foreslået at sætte hjullåse på lovbrydende lastbiler.

OMKØRSLER SAT I SYSTEM For at undgå lange køer på motorvejen ved selv de mindste trafikuheld har Vejdirektoratet sammen med politiet og 12 kommuner søsat et forsøg med omkørselsruter 19 steder i Det nye skilt om om- landet. Planen er at lede kørsler 19 steder trafikken fra ved i landet. frakørslen før ulykkesstedet og retur på motorvejen efter ulykkesstedet. På den måde bliver færre trafikanter fanget i en lang kø. selv om man kommer på en lille omvej så reduceres forsinkelsen – omvejen bliver en genvej til den fortsatte rejse. DTL ser med glæde på initiativet: »Særligt for erhvervstrafikken er utilsigtede stop undervejs en bekostelig affære, og for lastbilchaufføren kan det påvirke hans kørehviletider. Jeg synes, at det er flot, at man har fået sat et samarbejde i gang mellem myndighederne for at minimere forsinkelser og øge fremkommeligheden,« siger adm. direktør Erik Østergaard. Når en omkørselsrute bliver aktiveret, meldes det ud til trafikanterne gennem trafikradio, via Vejdirektoratets trafikinformationstjenester, eller hvis politiet er til

Køge Jorddepot skulle have modtaget ren jord frem til 2016 men alt er fyldt op.

stede. Omkørselsruterne er markeret med et skilt, der illustrerer det efterfølgende tilkørselsnummer, og man skal følge disse skilte. Ikke for modulvogntog og særtransporter Dog oplyser Vejdirektoratet, at modulvogntog og særtransporter ikke ledes af motorvejen til omkørselsvejene. De får til gengæld gavn af de kortere køer på motorvejen. Vejdirektoratet har udsendt en folder om omkørslerne.

Disse steder ledes trafikanterne væk fra et trafikuheld.

STIGENDE TRAFIK OVER STOREBÆLT

Trafikken fortsætter med at stige på Storebælt. Sund & Bælt kommer ud af årets tredje kvartal med et overskud på 2.035 millioner kroner som resultat af den primære drift. En forbedring på 107 millioner kroner i forhold til samme kvartal sidste år. Der forventes et overskud i år på ca. to milliarder kroner. I løbet af årets første tre kvartaler steg den samlede vejtrafik med 4,3 procent, heraf steg lastbiltrafikken med 8,5 procent. Knap 31.500 køretøjer tager dagligt turen over broen.

Køge jorddepot fyldt med ren jord Det er gået så godt med tilstrømningen af jord til Køge Jorddepot, at man ikke kan modtage mere ren jord (klasse 0-1 jord). »Det betyder, at vi ikke kan oprette nye sager, og at de eksisterende sager ikke kan forhøjes. De allerede anviste jordsager kan selvfølgelig

4

DTL magasinet

stadig modtages,« siger Thomas Kampmann, direktør for Køge Jorddepot. Under normale forhold skulle Køge Jorddepot have forsat med at modtage ren jord indtil 2016, da dette skulle bruges i anlægget af en 22,5 ha stor unitterminal, som er en del af

den store udvidelse af Køge Havn. Grundet en igangværende VVM-undersøgelse er anlægsprojektet af unitterminalen blevet forsinket et år til halvandet, og derfor er pladsen altså fyldt til bristepunktet.

DECEMBER 2014


Transport

g Hos Codan er vi altid til at tale med. Både i din køre- og din hviletid Skader og erstatningssager kan gøre livet kompliceret for enhver virksomhed. Til gengæld er det enkelt at gøre noget for at undgå tab. I hvert fald hvis det står til Codan. Vi gør det enkelt at få en forsikringsløsning, der kommer hele vejen rundt om din virksomhed. Vores transportteam er altid til at tale med, når det passer dig, uanset om det gælder en skade eller et godt råd. Og vi hjælper ikke mindst din virksomhed med at forebygge skader.

07.14. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl. Der dækkes med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Du kan se de fulde forsikringsbetingelser på codan.dk.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan gøre din virksomhed bedre kørende, så aftal et møde på 33 55 50 50. Du kan også læse mere på codan.dk/transport.

codan.dk


NYHEDER DE KORTE

ARKIVFOTO: FINN BJERREMAND

PAS PÅ SVINDLERNE DTL må endnu engang advare om svindel-firmaer, der franarrer virksomheder penge. Vi har aktuelt kendskab til to typer henvendelser: I telefonen: Falske it-medarbejdere ringer for at løse et påstået problem på din computer. På mail: Svindelfirmaer forklædt som fx mobilselskaber sender falske fakturaer på mail. Det gør du, hvis du har mistanke om fup: • Undlad at åbne vedhæftede dokumenter og links. • Opgiv aldrig nogen form for personlige data. • Slet mailen. Læs flere gode råd på DTLs hjemmeside, www.dtl.eu.

Tvungen bro-bizz i Norge Fra nytår skal alle norske og udenlandske køretøjer over 3.500 kg være forsynet med en bro-bizz – eller på norsk en bombrik. Og det er helt uafhængigt af, om der er en bomstation i nærheden. DTLs norske søsterorganisation, NLF, forudser voldsomme flaskehalse for at nå det inden fristen. Ifølge det norske vejdirektorat skal mere end 100.000 norske lastbiler med mere have brobizzen, hvortil kommer et meget stort antal udenlandske lastbiler. 65 procent af alt gods ind og ud af Norge sker på udenlandske biler.

Fra næste år kan chaufførerne blive uddannet i at regulære færdslen i stedet for politiet.

Følgebilsuddannelse i gang på EUC Lillebælt Den længe ventede uddannelse af følgebilschauffører er nu klar til brug. De relevante myndigheder har godkendt undervisningsplanen. Nu kan de såkaldte specialtransportassistenter blive uddannet, så de kan regulere færdslen i forbindelse med afviklingen af særtransporter på betryggende vis. Det glæder formanden for DTLs Kran-Blok erfa, Frank Segall: ”Undervisningsplanen er på plads, og samtidig er der fundet medarbejdere fra politiet til

DAILY MED NYT AUTOMATGEAR Om kort tid kan Iveco Daily’en fås med den nye HI-MATIC 8-trins automatgearkasse. Ifølge producenten sikrer automatgearet maksimal kørekomfort og skifter hurtigere og mere præcist end en professionel chauffør kan. Det tager nemlig under 200 millisekunder at skifte gear under kraftigere acceleration. Den elektroniske betjening giver føreren til ruten. Især to indstillinger kan vælges:

• ECO Mode: Til flad vej og lavhastighedsskifte aktiveres. Det giver øget komfort og minimerer brændstofforbruget. • Power Mode: Indstiller gearkassen til at skifte hurtigere gear og ved højere hastigheder, hvilket sikrer præcise gearskifte og optimerede køreegenskaber. HI-MATIC kan bestilles til de fleste af Iveco Dailys 8.000 forskellige modelvarianter – fra 3,5 til 7,0 tons totalvægt. I øvrigt er start-op-ad-bakke systemet, Hill Holder, standardudstyr på den nye Iveco Daily, der blev kåret som Årets Varebil i Europa 2015 på IAA messen i Hannover i september.

mulighed for at vælge de bedste indstil

FOTO: IVECO

Automatgearet er hurtigere end selv den dygtigste chauffør.

6

DTL magasinet

at forestå undervisningen. Den praktiske del med undervisningsmateriale og -køretøjer vil efter planen komme på plads, så det første kursus i ”Færdselsregulering i forbindelse med særtransporter” kan løbe af stablen hos EUC Lillebælt først i det nye år. Det er et længe næret ønske fra os i erfagruppen og en herlig julegave, som jeg på branchens vegne glæder mig til, at vi skal pakke ud og tage i brug i det nye år.«

GLEMT DIGITAL POST KAN KOSTE DYRT Hvis du eller andre medarbejdere glemmer at tjekke den digitale post fra kommunen, kan virksomheden miste ret til fx refusion af sygedagpenge, fordi medarbejderen ikke deltager i kommunens opfølgning. Det gælder for eksempel, hvis medarbejderen uden rimelig grund: • undlader at returnere kommunens opfølgningsskema rettidigt, • udebliver fra opfølgningssamtaler med kommunens sagsbehandler, • undlader at fremskaffe ønskede lægeerklæringer, eller • udebliver fra arbejdsprøvning. Det kan derfor være en god ide at minde langtidssyge medarbejdere om, at de skal holde øje med e-Boks, så de ikke overser et brev fra jobcentret. Man kan sætte e-Boks sådan op, at der sendes en e-mail eller sms, når der er kommet ny post

DECEMBER 2014


Vi har alt fra stort til småt

Uanset, om du skal bruge en enkelt reservedel eller en helt ny lastbil, så hjælper vi dig altid videre inden for 24 timer. Derfor har vi altid et bredt varesortiment og et erfarent team, så du hurtig kan komme tilbage på landevejen. MAN Truck & Bus er en full-service leverandør, og ingen opgave eller leverance er for stor eller lille for os. Læs mere på www.man.dk

MAN kann.


INTERVIEW TRANSPORTORDFØRERNE Af Claus Perregaard

FOLKETINGSVALGET NÆRMER SIG. DTL-MAGASINET HAR TAGET HUL PÅ DEBATTEN OG KONFRONTERER TRANSPORTORDFØRERNE. DENNE GANG

Spænd sablen og kæmp

KAMPEN I EU

8

DTL magasinet

vi skal stå samlet over for EU. I Venstre er vi meget skeptiske over for den strategi, der hedder ”nej, vi gider ikke vente på EU – nu går vi enegang”. Det er som at tisse i bukserne. Det er de små lande, der trynes i EU, og med al respekt for Danmark, så er vi små. Vi må spænde sablen på – jeg er gammel officer – og så drager vi ned i EU og kæmper for det.« Det kan godt være, at man kan

FOTO: VENSTRE

V

i sidder på Kristian Pihl Lorentzens kontor på 3. sal på Christiansborg. På sofabordet ligger transportordførerens bøger fremme og kaffekopperne er fremme på mødebordet. Venstres mangeårige transportordfører taler sig hurtigt varm og kaster sig ud i en tegning af Europa: Oplever du, at den nye EU-Kommission taler anderledes om problemerne for transportsektoren? »Jeg sporer egentlig ikke så store forskelle i debatten. Trækker man en snor ned gennem EU mellem øst og vest,« siger Pihl Lorentzen, mens han tegner, »så har du et Øst, der gerne ser den fulde liberalisering. De ser en interesse i, at der er ingen eller kun få begrænsninger. Og jeg forstår godt, det møder modstand i Vest. Så vi skal frem til en situation, hvor der er balance i lønniveauerne. Og derfor siger jeg: Vi vil ikke være med til yderligere liberaliseringer på transportområdet, så længe der er den her løn-ubalance. Der er selvfølgelig den udfordring ved det indre marked, at der er kommet lande med, som har et helt andet lønniveau. Derfor er jeg meget optaget af, at vi får lavet en vision og en handleplan frem mod 2025, hvor vi prøver med hele transportbranchen, med 3F – alle de relevante aktører – at få lagt en plan for, hvordan vi sikrer Danmark en stor del af transportmarkedet i Europa i fremtiden. Lad os nu få dansk fodslag om det her. Jeg kender jo godt debatten, og den er til tider lidt hård, og det er jeg faktisk ked af.

Det ærgrer mig, at nogen har valgt at sætte lighedstegn mellem social dumping og lovlig cabotage

KRISTIAN PIHL LORENTZEN

Kristian Pihl Lorentzen: »Vi vil ikke være med til yderligere liberaliseringer, så længe der er løn-ubalance.«

Hvis vi bruger kræfterne på at skændes internt, så løber andre med det ude i EU…« Men anerkender du, at der godt

kan være interessemodsætninger internt i branchen? »Dét anerkender jeg! Men det her er en højere sag, hvor jeg tror

score nogle point herhjemme, men man foregøgler folk, at man kan løse nogle problemer, man ikke kan løse alene. Og hvis det ender med en retssag, så har man skabt usikkerhed om rammebetingelser for den danske vognmand.« Men først Pia Olsen Dyhr (SF) og siden Magnus Heunicke (S) har samlet først 6, siden 13 europæiske lande for at rejse udfordringer på transportmarkedet overfor Kommissionen – så dét er vel ikke enegang? »Det er fremragende, hvis man fra dansk side kan gøde jorden politisk for en ændring eller præcisering af de fælles EU-regler. Blot de implementeres og håndhæves ens i alle EU-lande. Det Venstre er imod, er dansk enegang.« Men i fx Frankrig har man jo også reguleret bødestørrelser og

DECEMBER 2014


VENSTRES KRISTIAN PIHL LORENTZEN.

VALGTEMA:

regler for ophold på rastepladser? ”Dét vi ikke skal, det er at gå enegang. Når kommissionen har advaret os om, at vi får en sag på halsen, så er det ikke klogt. Så er det klogere at søge sammen med andre lande og lave fælles henvendelser. Ellers sætter vi vores muligheder for indflydelse over styr på andre områder fx om modulvogntogene.« ”Det ærgrer mig, at nogen har valgt at sætte lighedstegn mellem social dumping og lovlig cabotage. Dér har man ikke været skarp heller ikke ministeren. Vi skal have velfungerende vejkontroller, og det skal rygtes ude i Europa, at når man kommer til DK, så har man bare at køre efter reglerne, overholde køre- hviletiden, ikke noget med magneter eller falske førerkort – og cabotagereglerne skal bare holdes.« Men anerkender du, at der godt kan være tale om noget, som efter de eksisterende regler nok er lovligt, men som alligevel reelt er social dumping? ”Neeej, jeg ville passe på med at definere det som social dumping. Dét er jo defineret som, at man tager medarbejdere ind som bomber vores lønvilkår tilbage til stenalderen. Men når EU har vedtaget fælles regler, så er det lovligt, og så er det ikke i orden at tale om noget, der er lovligt, og så kalde det social dumping.« Inden vi skilles forærer Kristian Pihl Lorentzen mig et eksemplar af sin seneste bog ”På Sporet af Danmark” om de danske jernbaner gennem tiden. ”Nu skal vi også have debatten tilbage på sporet” siger han, og rækker hånden frem til afsked. ■

DECEMBER 2014

FOTO: PER DAUGAARD

FOTO: SCANPIX

SOCIAL DUMPING Indsatsen mod social dumping bliver efter al sandsynlighed et af de store temaer i den kommende valgkamp. Regeringen og de to øvrige partier bag finansloven, SF og Enhedslisten, opruster med 120 millioner kroner til indsatsen i 2015-2018. Finanslovsaftalen styrker også indsatsen på

cabotage-området, hvor der afsættes yderligere 10 millioner kroner i 2015 til bl.a. flere politikontroller. Ikke færre end fire ministre står bag den forstærkede indsats: Transportminister Magnus Heunicke siger: »Med aftalen sætter vi markant ind for at stoppe mulighederne for at spekulere i at oprette

datterselskaber i andre lande eller hyre udenlandske chaufførvikarvirksomheder med det formål at dumpe lønningerne på transportkørsel her i Danmark. Det er afgørende for mig, at chauffører, der kører for danske virksomheder her i landet, får en ordentlig løn.«

Justitsminister Mette Frederiksen siger: »Social dumping findes også på landevejene, hvor udenlandske chauffører presser danske arbejds-

pladser gennem ulovlig cabotagekørsel. Hverken chauffører eller lovlydige firmaer kan være tjent med, at deres levebrød undermineres af folk, der

fifler med reglerne. Jeg er derfor meget tilfreds med, at politiets kontrol med området bliver styrket markant med aftalen.«

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen siger: »Social dumping undergraver vores velfærdssamfund og er en alvorlig ud-

fordring. Langt de fleste virksomheder i Danmark overholder spillereglerne på vores arbejdsmarked, men der er også nogle, der forsøger at opnå konkur-

rencefordele ved at se stort på de ansattes ret til ordentlige arbejdsvilkår. De skal stoppes så hurtigt og effektivt som muligt.«

Skatteminister Benny Engelbrecht siger: »Arbejder man i Danmark, skal det ske på ordentlige og lige vilkår, så man ikke underbyder de arbejdstagere og virksomheder, der overholder

reglerne. Det indebærer, at man betaler den skat, man er forpligtet til. Skats indsats på området har vist, at der er grund til at kontrollere, at virksomheder og arbejdstagere afregner deres skat

korrekt. Vi styrker nu indsatsen fremadrettet, så vi kan få stoppet dem, der forsøger at snyde og undergrave velfærdssamfundet.«

SFs arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen: Social dumping underminerer både danske job og de virksomheder, der

gerne vil følge reglerne. I SF er vi særligt tilfredse med, at godskørselsloven nu bliver ændret, så vi får stoppet flere af de

vognmænd i Danmark, der forsøger at omgå vores regler om fair konkurrence og ordentlig løn. Det har vi kæmpet for længe.«

Enhedslistens ordfører for social dumping Finn Sørensen: »En stærk fælles myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, SKAT og

politi er helt afgørende, hvis vi skal bekæmpe social dumping. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi med aftalen afsætter et historisk højt beløb til at

øge antallet af kontrolaktioner. Jeg er også glad for, at vi har initiativer rettet mod social dumping på bl.a. de store infrastrukturprojekter.«

Her er hvad de to forligspartier mener:

DTL magasinet

9


GLAD FOR 120 MILLIONER KRONER

Det vil sikre flere danske arbejdspladser bag rattet i danske lastbiler. VOGNMAND PER RASMUSSEN, KLAKRING, I TVSYD, OM DE AFSATTE PENGE PÅ FINANSLOVEN TIL KAMP FOR LIGE LØNVILKÅR.

VÆR ET SKRIDT FORAN Jeg er presset ned i knæ og kan godt føle mig stresset på arbejde. Der er hverken tid eller råd til pauser længere. Det er bare om at være 100 procent effektiv hele tiden og prøve at være et skridt foran. LASTBILCHAUFFØR PETER MULDKJÆR, I JYDSKE VESTKYSTEN. HAN ER GLAD FOR DEN NYE FINANSLOV, SOM SÆTTER FOKUS PÅ BEKÆMPELSE AF SOCIAL DUMPING OG ULOVLIG CABOTAGEKØRSEL.

RIGTIGT AT SLÅ NED PÅ SNYD Jeg er helt enig. Det er vigtigt, at vi sikrer, at kontrollen af reglerne foregår på samme måde i EU. Vi har også slået på tromme for, at politiet får midler til at sikre, at reglerne overholdes. MIKE LEGARTH MF (K), I JYDSKE VESTKYSTEN, OM AT PENGENE TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING OG ULOVLIG CABOTAGEKØRSEL ER GIVET GODT UD.

FINANSLOVSAFTALEN HURTIGT UDFORDRET Vi er glade for, at regeringen nu endelig tager problemet med social dumping så alvorligt, at man handler. Problemet er bare, at den nye aftale hurtigt vil blive udfordret og underkendt af EU-Kommissionen og EU-Domstolen. EU-PARLAMENTARIKER ANDERS VISTESEN (DF) I RANDERS AMTSAVIS

NYTTELØS SYMPTOMBEHANDLING Vi skal se på roden af problemet i stedet for nytteløs symptombehandling. Og Finansloven for 2015 kommer desværre ikke Danmarks dårlige konkurrenceevne i møde – snarere tværtimod. MEP ULLA TØRNÆS (V) I ALTINGET.DK

MANGE ULØSTE PROBLEMER Der er masser af uløste problemer i transportsektoren, og det virker som om, at det ikke er gået op for alle, at vejen til vækst ligger i en optimal og sikker infrastruktur. MEP JØRN DOHRMANN (DF) I ALTINGET.DK

RISIKO FOR JUSTITSMORD Der er tale om et såkaldt objektivt ansvar, og det er meget bekymrende for retssikkerheden og risikoen for justitsmord. Det er et enormt skred, at en ejer nu kan straffes for noget, som en bruger har gjort. UNDERDIREKTØR THORKILD BANG, TEKNIQ, I IDAG. DK, OM EN NY LOV, DER BETYDER, AT EJEREN AF ET KØRETØJ SKAL BETALE HASTIGHEDSBØDER, OGSÅ SELVOM DET ER MEDARBEJDERNE, DER HAR KØRT BILEN.

10

DTL magasinet

ARKIVFOTO: CLAUS HAAGENSEN/ CHILI FOTO

SAGT & SKREVET

Stinne Møller Hansen: »Vores chaufførmappe har nedbragt antallet af fejl i dokumenterne.«

Færre overtrædelser hos dyretransportørerne Af John Larsen

Færre dyretransportører overtræder reglerne. Det viser nye tal fra Rigspolitiets nationale Færdselscenter, der har opgjort antallet af overtrædelser ved politiets kontroller i 2013. I alt 674 dyretransporter blev kontrolleret, og der blev fundet fejl hos godt 8 procent af køretøjerne. Det hidtil laveste tal i politiets statistikker. Og et klart lavere tal i forhold til tidligere år. I 2012 var 12 procent fejlbehæftede, mens tallene de tidligere år har været ca. 16 procent i 2011, ca. 12 procent i 2010, ca. 17 procent i 2009 og ca. 19 procent i 2008.. De kontrollerede køretøjer har transporteret alle slags dyrearter. Overtrædelserne er meget forskellige. Hyppigst er problemer med vanding, foder, transporttid og hvilepauser (knap 3 procent) samt ikke medbragte kompetencebeviser (ca. 2 procent). Andre forseelser drejer sig om fx manglende hestepas, fejl i transportdokumenter, ikke medbragte autorisationer og godkendelseserklæringer – altså oftest administrative fejl. Der er dog også overtrædelser af fx dyreværnsloven (ca. 0,5 procent), transportegnethed (ca. 0,2 procent) og transportpraksis og håndtering af dyr (ca. 0,5 procent). Tallene dækker både danske og udenlandske transportører, korte og lange transporter, og tallene antyder, at der er flest problemer på de lange transporter. Også hestetransporter er omfattet.

»Vi er naturligvis glade for det store fald i overtrædelserne. Vi ser det som et klart signal om, at vort arbejde i DTL Dyr virker,« siger DTL Dyrs formand Stinne Møller Hansen. Hun glæder sig ikke mindst over, at DTL Dyrs chaufførmappe, som ligger i rigtigt mange af medlemmernes biler med alle de nødvendige dokumenter og papirer, har vist sig at have mærkbare positive effekter: »Mappen har givet langt mere styr på papirarbejdet for os dyretransportører. Og når politifolkene under kontrollerne ser, at chaufføren har mappen med, så går det hurtigere med at gennemføre kontrollen, og dialogen mellem betjent og chauffør er også blevet forbedret.« Tilbage står, at DTL Dyr gerne vil have en højere detaljeringsgrad i statistikken. »Allerede i dag kan vi konstatere færre ”papirfejl”, men hvis vi også bliver i stand til at identificere hvilke typer transporter, der begår fejlene, så kan vi sætte yderligere ind. I dag kan vi jo ikke se, om en fejl er begået af en almindelig dansk dyretransportør eller en udenlandsk transportørt eller sågar en privat hestetransport. Og det er vigtigt. Skal vi danske professionelle transportører forbedre os, så må vi vide mere om hvilke fejl, der er vores « siger Stinne Møller Hansen. Overordnet blev knap 71.000 dyr på udenlandske biler kontrolleret i 2013 og næsten 22 procent af dem befandt sig på en transport med en overtrædelse. ■

DECEMBER 2014


Volvo Trucks sætter igen Ny standard for trafiksikkerhed

Sikkerhed er en kerneværdi for Volvo Trucks og ambitionen er en fremtid uden ulykker med en Volvo-lastbil involveret. Derfor har Volvo Trucks Danmark, som den første på markedet, valgt at standardmontere et system (ACB), der advarer mod kollision og automatisk nødbremser lastbilen, hvis chaufføren ikke reagerer. Systemet bliver standard, dvs. uden merpris, på alle 2- og 3akslede Volvo FH trækkere. Ved hjælp af såvel radarteknologi som kameraidentifikation kombinerer systemet advarselslys og -lyd med markedets mest sikre identifikation af en fremadrettet fare i trafikken. Denne sikkerhedsfeature kan potentielt være med til at forhindre 19% af alle ulykker med personskader, hvor lastbiler og busser er involveret med andre køretøjer*. Se mere om, hvordan systemet virker på volvotrucks.dk/sikkerhed *Kilde: Vejdirektoratets Uheldsstatistik 2013 (omfatter ikke ulykker ved svingning på samme kurs, hvor lastbiler er involveret med cykel og knallert.)

VOLVO TRUCKS SIKKERHED


TEST LASTBILER Af Finn Bjerremand – Fotos af Stefan Simonsen

EUROPEAN TRUCK CHALLENGE 2014:

Ultratæt opløb blandt DTL Magasinet med i stortesten European Truck Challenge, der sammenligner fem

F

NIEDERSACHSEN em lastvognsmærker har deltaget i årets europæiske stortest, ETC 2014. Selvom deltagerbilerne er vidt forskellige, så er testresultaterne meget lige. Testen viser dog, at de lastvogne, der er udstyret med GPS-styring af cruisecontrollen og friløb placerer sig bedst. Eftersom ETC er en konkurrence med rod i Tyskland er resultatet samlet i en økonomisk beregning, som tager udgangspunkt i tyske forhold med bl.a. maut’en.

Og vinderen blev… Med udgangspunkt i det rene dieselforbrug ligger Scania klart forrest med 3,40 km/l efterfulgt af DAF og Mercedes – begge på 3,34 km/l. Også Iveco og MAN ligger lige nemlig på 3,28 km/l. Sammenlægges forbruget af både diesel og Ad-Blue ud fra en ren mængdeberegning og uden at tage hensyn til priserne på de to produkter, ændrer billedet sig noget. Så kører både DAF og Mercedes lige langt med 3,25 km/l, mens MAN og Scania begge ligger på 3,15 km/l og Iveco i bunden med 3,06 km/l.

Vælger man i stedet den store beregning med mange faste omkostninger samt brændstof og dæk, så har vi DAF som en sikker vinder med 4,911 kroner/km. Iveco er på andenpladsen med 5,053 kroner/km efterfulgt af Mercedes med 5,157 kroner/km, Scania med 5,224 kroner/km og MAN med 5,306 kroner/km. Forskellen er således på 0,395 kroner/km. Ikke nogen stor forskel, indtil man begynder at gange faktoren med fx et års kørsel på 150.000 km. Så er beløbet pludselig blevet til 59.250 kroner,

og har man en vognpark på ti lastvogne, jamen så er det lige pludselig blevet til 592.500 kroner, et ganske anseligt beløb. Konklusionen er dog alligevel, at der er meget lidt forskel på de moderne lastvogne. Denne forskel er blevet endnu mindre efter, at Euro 6- motorerne har holdt deres indtog. Se flere konklusioner i skemaet på side 17.

De fem topmoderne lastvogne klar til start.


højeffektive lastbiler lastbilmærker – med fokus på brændstoføkonomien

SÅDAN FOREGIK TESTEN ETC – European Truck Challenge – blev holdt 10.-14. november i tyske Niedersachsen. Og brændstoftesten blev afviklet på Autobahn A7 med Northeim som nordligste udgangspunkt og Staufenberg, på den anden side af floden Werra, som det sydligste omdrejningstal. Specielt den sidste del af strækningen ned over Werra Tal kræver både sin chauffør og sin lastvogn. Både de største stigninger og det største fald er på 7 procent, og på de to værste bakker i nedadgående retning er der samtidig hastighedsbegrænsning på 60 km/t. for lastvogne. Det betyder, at man stort set ikke kan udnytte

Eco-Roll funktionen (friløb) men må lade retarderen arbejde med meget høj effekt for at holde vogntogene inden for det tilladte. Det betyder også, at der skal tages ved, når det så går opad igen. Og det gør det! De fleste, som har kørt denne strækning, husker det topografiske udsving. Drejningsmoment frem for hk ETC testen fokuserer kraftigt på brændstofforbruget. Trods lavere dieselpriser så tæller hver en dråbe jo i branchen. Testteamet havde opstillet specifikationerne til de deltagende producenter:

Så er der afgang. Volvo’en og en Renault deltog kun delvist.

To-akslede trækkere til langturskørsel og motorer med et drejningsmoment omkring 2100 Nm. Derimod var antallet af hestekræfter ikke et tema. Andre krav var, at vognene skulle have

automatiseret gearskifte, retarder, hjul i størrelsen 315 / 70 R 22,5, en koblingshøjde på 1120 mm på sættevognsskamlen og et sovekabineførerhus med højt tag. Goodyear sørgede for, at


TEST LASTBILER det samme sted og på samme måde. Ligeledes tjekkes temperaturen på brændstoffet og Ad-Blue tankes under præcis de samme konditioner. Løbende tjekkes andre forhold herunder højden på skamlen. Det betød, at et lastvognsmærke måtte besøge et nærliggende værksted for at få reguleret kørehøjden til det korrekte. Lufttrykket i alle hjul tjekkes også. Betingelserne skal være så ensartede som muligt.

Der gøres klar til vejning.

de gældende totalvægtsgrænser ligger et godt stykke over 40 ton. Med Euro 6-normen er der også kommet øget fokus på lastvognenes effektivitet på alle niveauer. Alt hvad der kan optimeres og give et bedre resultat for vognmanden, er blevet taget frem. Testvognene var udstyret med gennemstrømsmålere på brændstoffet, så brændstofforbruget via et stort display i førerhuset løbende kunne aflæses. For at undgå luftlommer i brændstoftankene var det også et krav, at tankene skulle have tre dæksler. Tankningen er nemlig altid et stort tema og særdeles tidskrævende. Hver dag begynder med, at lastvognene tankes op. Og hver dag afsluttes med, at alle lastvognene tankes igen. I nattens løb har temperaturudsvinget nemlig fået mængden til at trække sig sammen. Derfor sker tankningen altid under stort opsyn, hvor det sikres, at lastvognen altid holder præcis

God sponsoropbakning ETC-teamet fik god opbakning fra leverandører til branchen. Fahrzeugwerk Bernard Krone stillede en stribe nye Duoplex Steel køletrailere til rådighed – alle udstyret med støtteben og km-tæller

Dæktrykket måles omhyggeligt. Bilernes præstationer skal kunne sammenlignes.

fra Jost samt en Carrier Vector kølemaskine. Trailerne havde Krones egne aksler og var ligeledes monteret med Goodyear Fuelmax T dæk i størrelsen 385/65 R 22,5. For at sikre den største mulige nøjagtighed i testen, fik hver testkører tildelt en Krone køletrailer, så hver gang der blev byttet trækker i Northeim, blev der også skiftet trailer, så man hele tiden kørte med den samme trailer. Brændstoffet blev sponsoreret af Aral, Statoils partner i Tyskland. PTV Navigator udstyrede i løbet af få minutter alle testvognene med sit navigationssystem, som bl.a. udmærker sig ved at have en stor skærm, der er meget brugervenlig i forhold til at køre med en lastvogn i stressede miljøer.

FOTO: FINN BJERREMAND

køretøjerne fik de nye Fuelmax dæk, på forhjulene typen S HL, mens drivakslerne alle blev bestykket med Fuelmax D med M + S mærkning. Testens første to dage var en såkaldt ”handlingstest”, hvor fagjournalister og testkørere havde mulighed for at køre med alle vognene flere gange på landeveje mellem Bokenem og Northeim. I denne del deltog også Volvo – med en helt nye FH udstyret med Dual Clutch (dobbeltkobling) – og Renault med en T-version. Beklageligvis var Volvo og Renault ikke klar til at lade deres vogne deltage i den krævende ETC test, hvor det er brændstofforbruget, som virkelige bonner. Alle biler var Euro 6, så vognene kan bedømmes ud fra det samme niveau. Da der samtidig var tale om 4x2 trækkere, er det lastvogne, der er beregnet til Syd og Mellemeuropa samt lettere distribution i det nordiske område, hvor

Kørsel med 82 km/t. Testvognenes cruisecontrol blev indstillet til at køre med 82 km/t. og et udsving op eller ned på maks. 7 km/t. Det medførte fx, at Scania ikke kunne køre i sit superøkonomiske program AE, hvor udsvinget kan gå højere op. De fire deltagende vogne med GPS-styret cruisecontrol blev indstillet til at lade systemet styre gasgivningen, når ikke det krævede indgreb fra føreren. Det gør det fx ved nedkørsel fra de lange bakker omkring Werra, hvor testkøreren er nødt til at gå ind og bremse ned til 60 km/t. – den højest tilladte hastighed ned ad bakke – og i stedet sikre, at cruisecontrollen i samarbejde med retarderen også holdt hastigheden.

Resultatet af en vejning noteres.

Testkørere fra 15 europæiske fagblade brugte en arbejdsuge på testen heriblandt DTL Magasinets Finn Bjerremand (nummer to f.v.).

14

DTL magasinet

Tankningen er en af testens vigtigste processer.

DECEMBER 2014


TESTBILERNE

MAN: Optimeret EfficientLine MAN TGX 18.400 4x2 BLS med XLX førerhus var på hjemmebane. TGX-serien produceres bl.a. i Salzgitter tæt på Northeim. Den moderne lastvognsserie har både god førerkomfort og masser af teknik. Der er kommet EfficientCruise – en GPS-styret cruisecontrol med en ganske effektiv

virkning. Motoren er den moderne D26 med en slagvolumen på 12,4 l, som bl.a. er udstyret med 4-ventilsteknik, commonrail-indsprøjtning og totrins turboladning. Der er EGR (udstødningstilbageførsel), SCR katalysator og dieselpartikelfilter til at rense udstødningen. Motorens højeste effekt er 400 hk med et top drejningsmoment

på 1900 Nm, som produceres i omdrejningsfeltet mellem 930 og 1400 o/m. Når vognen ruller i de to højeste gear, kan der takket være faciliteten Top Torque lige gives et ekstra skub på momentet, som derved kan nå helt op på 2100 Nm. Derved holder den bedre ved, når der trækkes på bakker, og unødige gearskift undgås. For at forbedre motoren er der introduceret en ny turboladning, en forbedret geometri i indsugningen i cylindertoppen, ny optimeret motorsoftware samt stempler og foringer med nye stempelringe. MAN benytter også en ZF Astronic gearkasse med automatgear af typen MAN Tipmatic 2 ZF 12 AS 2331 DD Profi, der også opererer uden koblingspedal, og som i øvrigt fungerer ganske fint. Som en del af EfficientLine II pakken, er der nu tre nye funktioner i gearvælgeren, nemlig Speed Shifting, EfficientRoll og Idle Speed Driving. Ved hjælp af faciliteten Speed Shifting i toppen af registeret skiftes der hurtigere mellem 10. 11. og 12. gear, end i den øvrige del

af gearkassen, så momentet så at sige kan holdes højt oppe under gearskift med høje hastigheder. Det er sammen med Top Torque med til at forbedre såvel kørekomfort som økonomien. Efficient Roll er MANs udtryk for friløb, hvor vognen får lov til at rulle uden, at motoren er indkoblet. På testvognen kan Efficient Roll og EfficientCruise ikke kombineres, så vognen automatisk ruller i friløb, når Efficient Cruise kobler brændstoftilførslen fra. Med introduktionen af EfficientLine II forventes der også inden for en overskuelig fremtid at komme en opdatering, hvorefter man kan benytte begge faciliteter i kombination til glæde for brændstofforbruget og dermed også miljøet. Idle Speed Driving er en ny funktion, hvor lastvognen kan nøjes med lige at rulle fx ved tilkørsel til en rampe. MAN TGX har fine udsigtsforhold og kører fint ud ad vejen. Dog kan de store spejlhuse øge risikoen, fordi de kan dække for udsynet ved udkørsel i kryds og lignende, hvor man skal kigge skråt ud til siderne.

Actros’en ruller rigtig godt, og den har en flot og funktionel indretning af førerhuset. Ingen tvivl om at Mercedes virkelig har flyttet sig opad på scorelisten med introduk-

tionen af de nye lastvognsprogrammer og de nye effektive Euro 6-motorer.

Mercedes: Flotteste design Actros 1843 LS – testens mest moderne deltager har et af de nyeste førerhuse, og lastvognen byder da også på virkelig gode forhold – både under kørslen, og når der skal hviles. Samtidig har Mercedes formået at få udviklet en superlastvogn, når det gælder teknik, hvor høj effektivitet og god brændstoføkonomi er to af hjørnestenene. Moderne teknologi som ECO-Roll og PPC (GPSstyret cruisecontrol), der er med til at holde brændstofforbruget i ave, har det sidste halvandet års tid hørt til den 4. generation af Actros. Motoren er en OM 470, en af Mercedes’ meget solgte motorer. Den har en slagvolumen på 10,7 l, en topeffekt på h.h. 428 hk og

et topdrejningsmoment på 2100 Nm, der indfinder sig allerede ved 1100 o/m. Mercedes benytter både EGR (udstødningstilbageførsel), SCR og dieselpartikelfilter. Transmissionen er den yderst velfungerende PowerShift 3, der altid har været en succeshistorie. I højeste gear går kraften direkte igennem, og bagakslen har en udveksling på 2,611, der giver en god gearing. Som tilsatsbremse anvendes en væskebaseret retarder, der tilsyneladende nu er blevet en succes. Det smarte er, at den anvender motorens kølevæske i stedet for hydraulikolie, og samtidig anvendes motorens køler til at køle, hvorved der spares en oliekøler.

DTL magasinet

15


TEST LASTBILER

DAF: Super motor med PCC cruisecontrol Paccar-koncernens DAF XF 440 FT Space Cab er en ultramoderne lastvogn, der bl.a. takket være en ny højeffektiv motor, moderne gasgivningsteknik og friløb er rykket helt op i superklassen. Godt nok ligner førerhuset meget det fra den gamle DAF XF-serie, men

det var et virkeligt stort modelskifte, som blev gennemført for to år siden, hvor den nye 10,8 l Euro 6-motor er kronen på værket. Den har en topeffekt på 320 kW / 440 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2100 Nm. Den er udstyret med to overliggende knastaksler, og for at

rense udstødningen er der både EGR (udstødningstilbageførsel), SCR (med AdBlue) og et dieselpartikelfilter. Gearkassen er en ZF AS Tronic med automatiseret gearskifte, og bagakslen er gearet 2,53, som giver en rimelig god og økonomisk landevejsgearing.

Superklassen tilskrives også det netop introducerede PCC (Predictive Cruise Control) og ECO Roll fra sidste år. PCC sikrer, at gasgivningen styres med hård hånd via et GPS-system. Lige så snart der er mulighed for at lade vognen rulle i friløb, lukker motorstyringen ned for gassen, og DAF’en går straks over i Eco Roll, hvor den løber frit. Det gør den fx også på toppen af lange bakker – lige dér hvor det brændstofmæssigt er dyrest at sætte farten op. Hér er også virkelighedens store udfordring: At få chaufføren til at acceptere, at hastigheden måske går lidt ned på bakketoppen. DAFs nye gearskifte-strategi er også med til at højne effekten og forbedre brændstoføkonomien. Gearskiftet sker nu endnu hurtigere, og den holder længere ud i de høje gear. Ud ad vejen kører den rigtig godt. Førerhuset med de gode sigtforhold og det gode arbejdsmiljø, er med til at løfte vognen op. Det var virkelig en god oplevelse at køre med den nye DAF. Leveringen med PCC til kunderne begynder et lille stykke ind i 2015.

Scania: Ny freewheeling retarder Den eneste svensker i årets ETC-test, Scania G 410 LA 4x2 MNA, er på trods af alderen stadig en teknisk moderne lastvogn på mange punkter. Som hos Iveco er førerhuset ved at være lidt op i alderen og har gennemgået flere ændringer. Alligevel er det stadig en moderne arbejdsplads, hvor der både er god førerkomfort og gode forhold, når der skal hviles. Interessant nok er Scanias G 410 den samme lastvogn, som var med sidste år. Og den første Scania bygget med ECO-Roll, hvor den dengang lige kunne nå at være med i ETC 2013. Vognen har for nylig fået opdateret transmissionen og er den allerførste Scania udstyret med 2. generation af ECO-Roll og Scania Freewheeling Retarder. Så transmissionen indeholder endnu mindre

16

DTL magasinet

modstand, når der køres i friløb. Scania har udviklet en retarder, R4100D, der kobles helt mekanisk fri af drivlinjen, når vognen ruller i friløb, hvorved modstanden formindskes, og der spares yderligere brændstof. Den nye Freewheeling Retarder er først tilgængelig på nye Scania’er i begyndelsen af næste år. Motoren er en Scania DC 13 115 med en slagvolumen på 12,74 l, der har en topeffekt på 411 hk og et højeste drejningsmoment på 2150 Nm, som afleveres i feltet mellem 1000 og 1300 o/m. Transmissionen er Scanias egen GRS895R gearkasse, der har Scania Opticruise som automatisk skifter gear og betjener koblingen. G 410 udmærker sig – som Stralis’en – ved udelukkende og tilsyneladende med stor succes, at klare de skrappe Euro 6-krav uden anvendelse af EGR (udstød-

ningstilbageførsel) og avancerede turboladere. Vognen har blot en almindelig fast turboladning, SCR katalysator og et dieselpartikelfilter. G 410 er også udstyret med Cruise Control med Active Prediction, som

styrer gasgivningen via GPS, når der køres med systemet indkoblet. Scania har fået et stærkt kort med den EGR-løse lastvogn, der er blevet meget populær i brede kredse.

DECEMBER 2014


EUROPEAN TRUCK CHALLENGE 2014 Brændstofforbrug - Omkostning

Samlet resultat af testkørslen med 16 t nyttelast og 32 t totalvægt

DAF XF

Iveco

MAN

MercedesBenz

Scania

440

Stralis 420

TGX 18.400

Actros 1843

G 410

Basisdata Effekt i hk

435

420

400

428

411

Drejningsmoment

2100

1900

1900

2100

2150

Nm

Beregningsperiode

48

48

48

48

48

Mdr.

125000

125000

125000

125000

125000

Km/år

Årlig kørestrækning

HK

Mautpligtig kørestrækning (Baseret på Tyskland)

100000

100000

100000

100000

100000

Km/år

Service og leasing

1392,00

1479,00

1875,00

1749,00

1825,00

Euro/md.

10358,29

11005,68

13952,44

13014,83

13580,37

Kr/md Euro/md.

Service og leasing i danske kr. (kurs 744,13) pr. måned Dæk i Euro pr. md.

56,25

56,25

56,25

56,25

56,25

Dæk i kr. pr måned

418,57

418,57

418,57

418,57

418,57

Kr/md

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

Euro/md.

Autobahnmaut pr. km (Tyskland) i Euro Autobahnmaut pr. km (Tyskland) i kr.

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

Kr/md

Diesel pr. l Euro

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

Euro/l

Diesel pr. l kr.

8,19

8,19

8,19

8,19

8,19

Kr/l

AdBlue pr. l Euro

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

Euro/l

AdBlue pr. l kr.

3,35

3,35

3,35

3,35

3,35

Kr/l

Brændstofforbrug Testforbrug

29,9

30,5

30,5

29,9

29,4

l/100 km

Testforbrug km pr liter

3,34

3,28

3,28

3,34

3,40

km / l

Motorvej i alt

28,8

29,4

29,4

28,8

28,3

l/100 km

Motorvej flad

21,5

22,7

22,7

21,9

20,5

l/100 km

Motorvej middel

28,2

28,4

28,7

28,2

28,3

l/100 km

Motorvej kuperet

37,8

38

37,6

37,4

37,1

l/100 km

Motorvej bjergområde

92,6

89,9

90,9

88,6

89,9

l/100 km

Konstant fart 82 km/t

22,2

21,8

22,3

21,9

20,9

l/100 km

Landevej

33,4

34,1

34,1

33,5

32,9

l/100 km

0,9

2,2

1,2

0,9

2,3

l/100 km

111,11

45,45

83,33

111,11

43,48

km/l

CO2-udledning baseret på nyttelast / gram tusinde km

49,3

50,3

50,2

49,4

48,5

g/tkm

Diesel + AdBlue l/100 km

30,8

32,7

31,7

30,8

31,7

l/100 km

Diesel + AdBlue km/l

3,25

3,06

3,15

3,25

3,15

km/l

Forbrug af AdBlue Forbrug af AdBlue i km/l

Samlede omkostninger Euro / km

0,660

0,679

0,713

0,693

0,702

Euro/km

Samlede omkostninger kr / km

4,911

5,053

5,306

5,157

5,224

Kr/km

Faste omk. pr. arbejdsdag

102,600

106,980

126,780

120,480

124,280

Euro/dag

Faste omk. pr. km

0,197

0,205

0,243

0,231

0,239

Euro/km

Variable omk. pr. km

0,463

0,474

0,470

0,462

0,463

Euro/km

Hastighed

70,1

70,3

70,6

70,8

71,5

km/t

Motorvej i alt

77,7

77,9

78,2

78,4

79,2

km/t

Motorvej flad

81,4

81,7

81,8

81,9

81,7

km/t

Motorvej middel

79,9

79,9

80,3

80,5

81,2

km/t

Motorvej kuperet

71,7

71,9

72,4

72,6

74,4

km/t

Motorvej bjergområde

59,9

59,8

60,6

61,9

65,1

km/t

Nedkørsel i bjergområde

73,2

73,2

72,9

72,9

72,9

km/t

Landevej

53,1

53,2

53,4

53,6

54,1

km/t

DTL magasinet

17


TEST LASTBILER

IVECO: Nøjes med SCR til rensningen Tag ikke fejl af den tyskudviklede Iveco lastvogn, som i dag produceres i Spanien. ”Italienske” Iveco Stralis HiWay 440 S 42 TP har et førerhus med mange år på bagen, men alligevel er lastvognen spækket med moderne teknik. Og førerhuset er ingen umoderne arbejdsplads. Iveco var først med at klare Euro 6-kravene uden at bygge motorerne om med EGR (udstødningstilbageførsel), som de fleste andre producenter valgte at gøre. Siden fulgte Scania med Iveco, foreløbig med tre Euro 6-motorer uden EGR. Hele rensningsprocessen af udstødningen på Iveco’en klares ved hjælp af SCR katalysatoren og dieselpartikelfilteret. Motoren har en slagvolumen på 11,1 l, en topeffekt på 420 hk og et højeste drejnings moment på 1900 Nm, der leveres i omdrejnings-

feltet mellem 900 og 1550 o/m. Transmissionen er en ZF AS Tronic gearkasse af typen 12 AS 1930 TD med automatiseret gearskifte, og en ZF Intarder med en makskapacitet på 500 kW, som tilsatsbremse. Gearkassen har direkte gearing i gearkassens højeste gear og en gearing på 2,64 i bagakslen. Iveco Stralis har i dag ECO-Roll som giver friløb, når der er mulighed for blot at lade vognen rulle af egen kraft. Samtidig er der ændret i transmissionen, så vognen ruller lettere uden at trække for meget af tranmissionen med rundt, når der køres i friløb. Stralis mangler dog stadig en form for navigations-styring af speederen, men lur mig om ikke det snart dukker op på udstyrslisten. Når man kører Stralis, har man en god fornemmelse, og vognen ruller bare stille og roligt ud af autobah-

nen. Bakkerne forceres bare. Cursor 11 motoren arbejder rigtig godt, og sammen med ZF ASTronic gearkassens automatiske skiftesystem kører den som en leg. ■

HIAB SMÅ KRANER KAMPAGNEPRISER PÅ HIAB’S T-KRANER Små kraner til fast pris inkl. montering netop nu • HIAB 008 T-2 Løft 840 kg - 1,1 mtr. / 320 kg - 2,8 mtr. • HIAB 013 T-2 Løft 998 kg - 1,2 mtr. / 380 kg - 3,1 mtr. • HIAB 017 T-2 Løft 998 kg - 1,2 mtr. / 525 kg - 3,1 mtr.

Monteret i højre side af lad op mod forsmæk i galvaniseret stålramme med 1 hydraulisk støtteben. En HIAB kran i den mindste klasse er ideel til at arbejde med på begrænset plads, på besværlige steder og kan monteres på lette køretøjer. En robust hjælper i hverdagen. Kampagnepriserne gælder til 31.01.15 og kan ikke kombineres med andre rabatter

SAWO A/S // Industrimarken 1 // 9530 Støvring // Tlf. 7010 0766 // sawo@sawo.dk // WWW.SAWO.DK


EUROPEAN TRUCK CHALLENGE 2014 Brændstofforbrug Motorvej flad

SNIT

DTL

l/100 km

22,80

22,70

km/t

82,24

82,40

l/100 km

28,78

29,00

km/t

80,70

80,40

Motorvej kuperet

l/100 km

38,74

38,40

km/t

72,12

71,60

Motorvej i alt

l/100 km

28,44

28,40

km/t

79,32

79,10

Motorvej middel

Landevej

l/100 km

33,72

33,50

km/t

52,44

50,30

l/100 km

29,40

29,30

km/t

72,52

71,60

Kørsel op af bjerg

l/100 km

90,50

89,40

km/t

61,62

60,20

Kørsel ned af bjerg

l/100 km

1,04

0,90

km/t

71,88

72,10

Test i alt

TESTEN European Truck Challenge 2014 er forankret bredt i europæisk transportpresse. Ikke færre end 15 fagblade er med. Fra de nordiske lande er det udelukkende Svensk Åkeritidning og DTL Magasinet. Hos Deutsche Verkehrs Verlag, som udgiver Deutsche Verkehrs Zeitung, er det fagredaktør Sven Bennühr samt testkører hos DVZ, Hans-Jürgen Wildhage, der har stået for hele optakten og udfærdigelsen af drejebogen – samt afviklingen af ETC 2014. Blandt testkørerne er Mario

”No cure, no pay” Scania refunderer udgifterne til overførsel af driftsdata samt chaufførcoaching, såfremt den opnåede brændstofbesparelse ikke dækker udgifterne*.

www.scania.dk/ecolution

Müller. Han var i 2005 chauffør og vandt en Scania lastvogn i Scanias Young European Truck Driver konkurrence. Det blev begyndelsen på en vognmandsforretning, hvor Mario Müller i dag kører med tre Scania lastvogne. I ETC-testen er det også muligt at trække de enkelte deltageres brændstofcifre ud af systemet. Her kan man aflæse hvordan DTLs testkører ligger i forhold til gennemsnittet. Efter afsluttet testkørsel i Iveco Stralis, fik DTLs udsendte testkører også kontant afregning fra vognens Driving Style display, hvilket fremgår af billedet. ■

Vi kan sammen flytte grænserne for, hvor langt ned dit brændstofforbrug kan komme. Løsningen er en kombination af en optimeret lastbilspecifikation, skræddersyet chaufføruddannelse / coaching samt et udvidet vedligeholdelsesprogram til din lastbil. Forbedring af bundlinje Resultatet er en markant forbedring af din forretnings bundlinje og en væsentlig nedsættelse af blandt andet CO2-udledning, partikler og NOx. Ring til din Scania-sælger for mere information. www.scania.dk/kontaktsalg.

*Scania refunderer kundens udgifter til de nødvendige abonnementer på overførsel af driftsdata samt chaufførcoaching, såfremt den opnåede brændstofbesparelse ikke dækker udgifterne. Forudsæt-ningen er, at kundens chauffører deltager aktivt og positivt i arbejdet med at optimere deres kørestil, så der er en realistisk mulighed for at opnå den forventede brændstofbesparelse.

FOTO: FINN BJERREMAND


DU KAN OGSÅ VÆRE MED I

ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED 2015 Så let er det

Udfyld skemaet på dtl.eu – vi hjælper dig på vej med fire spørgsmål. Du behøver ikke være en ørn til at skrive – har du brug for hjælp så kontakt Line Sandgreen på 2069 5314. Årets Transportvirksomhed bliver ingen arbejdsbyrde, men du skal have lyst til at være med, når vi offentliggør finalisterne på Transport 2015 og kårer vinderen på DTLs generalforsamling.

Transportbranchen byder på mange veldrevne virksomheder, stolte traditioner og engagement gennem generationer, og det vil vi gerne anerkende i Årets Transportvirksomhed 2015,” siger Erik Østergaard, adm. direktør i DTL.

Del din gode historie NOV, DEC., JAN. MELD DIG TIL

FEB.

Vær med i Årets Transportvirksomhed: Fortæl hvordan har du har optimeret virksomheden? Andre virksomheder har tilmeldt sig med disse optimeringer

• Flådestyring: Giver bedre mulighed

for at disponere over medarbejdere og leverancer ISO-certificeringer: Et kvalitetsstempel og tryghed for kunderne Færre skader og mindre brændstof: Forbedret økonomi Uddannelse: Højere faglighed hos medarbejderne

• • •

DOMMERNES UDVÆLGELSE AF FINALISTER

Scan og tilmeld

dig

MARTS

OFFENTLIGGØRELSE AF FINALISTER

portFølg Årets Trans ebook ac virksomhed på F

Årets præmier

Lodtrækning for DTL-medlemmer: Vind en rejse for to med VBG til Sverige.

9. MAJ – FINALE

DTLs GENERALFORSAMLING følg os på facebook

Vinderen i 2015 modtager: En rejse for to til Rom sponsoreret af Bridgestone. En reklamepakke der indeholder video om virksomheden, mailsignatur og foliering af lastbiler med budskabet om, at virksomheden er Årets Transportvirksomhed 2015. De to andenpladser modtager hver: Gavecheck på 5.000 kr.

• •

20

DTL magasinet

DECEMBER 2014


Årets Transportfest – En oplagt firmaudflugt Tag medarbejdere, kolleger og familien med til transportmessen i Herning lørdag den 21. marts og slut dagen af med et brag af en fest. Læn dig tilbage og nyd en lækker buffet, mens Frank Hvam leverer stand-up til lattermusklerne, og The Rusty Trombones spiller live-musik i høj klasse. Booker du din billet inden 1. januar, er prisen DKK 295. Du sparer DKK 100 pr. person. Billetter købes på transport-messen.dk. Husk også ledsagerturen med rundvisning i Jyske Bank BOXEN og bustur til livsstilsbutikken X-Akt. Vi ses i Herning 19.-22. marts 2015.

Se hele udstillerlisten og print din gratis billet på transport-messen.dk Mød os på:


MEDLEMMERNE FORDELE

STATOILMØDER I GANG FOTO: FINN BJERREMAND

De fleste DTL-foreninger har tilsluttet sig rammeaftalen mellem DTL og Statoil

RAMMEAFTALENS NØGLEORD: DU FÅR SOM DTL-MEDLEM: ● Bedste pris ● Fleksible betalingsbetingelser ● 1 kort til det hele ● Høj kortsikkerhed

Her får medlemmer af Fyns Vognmandsforening på et møde 24. november en orientering om Statoil-aftalen af DTLs Anni Goslar.

Møderne mellem DTLs vognmænd og Statoils team er i fuld gang for at afdække, om den nye DTL-Statoil-rammeaftale har interesse. Samtidig holdes der møder i DTLs lokalforeninger om aftalen, og status her først i december er, at 16 DTL lokalforeninger har

tilsluttet sig aftalen, mens et par foreninger har valgt at stå udenfor. Endnu mangler nogle få foreninger at beslutte sig. »Vi har vurderet, at omkring 70 procent af DTLs medlemmer vil kunne opnå en økonomisk fordel ved at tilslutte sig aftalen,« oplyser DTLs projektkonsulent Anni Goslar.

Det er også sådan, at alle medlemmer – uanset hvilken lokal- eller specialforening de er tilknyttet – vil blive kontaktet af Statoil. Det vil efter planen ske i løbet af de første måneder af 2015. »Vil man ikke vente på det, så kan man allerede i dag gå ind på DTLs hjemmeside under

medlems-tilbud og klikke ind, at man ønsker at blive ringet op af DTL for at høre nærmere om aftalen,« siger hun og tilføjer, at når man har været igennem alle lokalforeningerne kommer turen til DTLs specialforeninger med flere. »Men ”utålmodige sjæle” er naturligvis velkomne til selv at kontakte os fx via hjemmesiden.« ■

NU OGSÅ ND PÅ SJÆLLA


Op til 2,3%* mindre dieselforbrug i 2015? Lav en rabataftale med os i dag, og kør 2015 i møde med reducerede brændstofudgifter. milesDiesel indeholder et nyt additiv, som giver en mere effektiv forbrænding, hvilket reducerer brændstofforbruget på tunge køretøjer som lastbiler og busser med op til 2,3%*. længere på literen renser og beskytter motoren bedre mere stabil drift bedre koldstarter mindre motorstøj Ring og få en rabataftale på 78 73 14 70 Læs mere på kunde.statoil.dk/miles-erhverv

*Besparelsen gælder tunge køretøjer og er beregnet på baggrund af lastvognstest i Danmark udført i samarbejde med en stor dansk virksomhed, og kan variere ift. motortype og kørestil og kan kun opnås ved regelmæssig tankning af miles. Læs mere på kunde.statoil.dk/miles-erhverv


MIG & MIN

INTERVIEW VOLVO FM 500

LASTBIL

Tekst og foto af John Larsen

VOLVO’en med

DET DYBE SUG

Det nye vogntog ankommer med et læs soyaskrå.

Olaf Jensen A/S køber ind til 56 tons totalvægt

V

ognmand Frank Lange, OIaf Jensen a/s i Svinninge på Sjælland, kan med sin spritnye fireakslede forvogn Volvo FM 500 og en ny treakslet hænger udnytte de nye vægtgrænser maksimalt, når der køres med korn, raps, ærter og – i det tilfælde hvor DTL Magasinet var med – soyaskrå til en svinebesætning. »Vi skulle erstatte en gammel treakslet sugebil, så det var bare om at få kombineret et nyt vogntog, der kan laste helt op til den nye 56 tons vægtgrænse. Så nu er lasten på 36 tons i stedet for 31,« forklarer Frank Lange. »Det er noget, der batter.« Et super sugeanlæg laster samtidig vogntoget på rekordtid. Det nye sugeanlæg har langt større kapacitet, så det fylder et vogntog op på en god times tid. Anlægget kan klare seks tommer slanger, men af hensyn til chaufførens arbejdsmiljø er der monteret nogle lettere fem tommers slanger.

24

DTL magasinet

Suge- blæseanlægget kommer fra Albjergs Maskintech A/S i Stenstrup på Fyn, og firmaet var så glade for løsningen, at vogntoget blev fremvist på Elmia-messen i Sverige i sommer , inden vognmanden havde fået det hjem. Men vogntogets historie er længere end som så. »Ja. Undervejs fik vi skiftet farven fra blå til mørkegrøn,« smiler Frank Lange. Der skete nemlig det, at vogntoget blev bestilt af vognmand Frederik Christensen i Ringsted, men i mellemtiden fusionerede han med Frank Lange – med Olaf Jensen A/S som det fortsættende vognmandsfirma. »Vi laver begge det samme, vi hele tiden har gjort, men nu i samme gryde,« forklarer Frank Lange med henvisning til synergien og en bedre godssammensætning på lastbilerne. Frederik Christensen kom med 10 lastbiler oveni Olaf Jensens 24 lastbiler. Opgaverne er mangfoldige for de overvejende sjællandske kunder

lige fra entreprenør- og containerkørsel til korn og foderstoffer. Frederik Christensen tilførte bl.a. sin storkunde gennem alle årene DLF Trifolium, der er storleverandør af græsfrø og meget andet. I dag betjenes de 34 lastbiler af 40 ansatte inklusive kontor og værkstedspersonale. Blandt personalet er der to transportlærlinge og en flexjobber. »Og så er der kontorlærlingen. Det er mig,« griner Frederik Christensen, som efter fusionen sidder på kontoret og betjener kunder. Fusionen, der blev til efter flere års overvejelser, gennemførtes i år – et jubilæumsår for begge. Olaf Jensen A/S fyldte 80 år, og Frederik Christensen havde 40 års vognmandsjubilæum. De kender også hinanden fra Sjællands Vognmandsforening, hvor Frederik er formand og æresmedlem og Frank næstformand og begge med trafiksikkerhed som mærkesager. »Tilbage til lastbilen. Jeg er jo stor Volvo-fan, så jeg talte for længe siden med min leverandør om

DECEMBER 2014


Flemming Olsen har fået sit navn på den nye super suger.

at få en forvogn med tre drejbare aksler, så vi nemmere kommer rundt på gårdspladserne. Men det kunne Volvo i første omgang ikke levere. Men jeg er også en tålmodig Volvo-fan. Og senere meldte Volvo, at produktionen var kommet i gang, og så slog jeg til, fortæller Frederik Christensen. « Albjergs Maskintechs kraftige suge- blæseanlæg er vogntogets specialitet. Der er op til 50 meter slanger tilsluttet anlægget og filterkassen, hvis stoffiltre sørger for støvfri sugning og blæsning. Forvognen er opbygget hos Skelhøje Vognfabrik i Karup, der er specialiseret i opbygninger til korn og foderstoftransportører. Hængeren er fra den tyske trailerfabrik HGE og leveret af Ejner Hessel A/S i Brande. Oprindeligt havde de regnet med at bruge den gamle påhængsvogn, men Frank Lange forklarer, at omkostningerne ved en tilpasning var for dyr. »Så hellere en ny hænger, der endda er et ton lettere – til gavn for nyttelasten.« Inden chauffør Flemming Olsen skal aflevere sin last af soyaskrå på svinefarmen ved Tappernøje, er der tid til at gå vogntoget igennem. »Jeg er superglad for min nye ”arbejdsplads”,« siger Flemming Olsen, der har været chauffør i 14 år og kom til Olaf Jensen A/S i januar i år. Vogntoget består af en fireakslet forvogn (32 tons totalvægt) og treakslet påhængsvogn (24 tons). Rullepresenninger holder på godset og skal kun af en sjælden gang, da lasten påfyldes indefra. Et rørsystem på både forvognen og hængeren sørger for den korrekte vægtfordeling. Flemming Olsen er specielt glad for den ret avancerede fjernbetjening til talrige funktioner, bl.a. vægten, start og stop samt kraftudtag. Volvo’en er naturligvis Euro 6 (og forsynet med miljøzonemærke) og har I-shift automatgear. »Det er super at køre med - også når jeg sammenligner med automatgear fra Scania og Mercedes. Der er en afstandsradar, som jeg bruger hele tiden – i de tre uger, jeg har haft lastbilen,« som han siger. Flemming Olsen har ikke kørt med en afstandsradar før, men kørslen med fartpilot og radar er behagelig, mens farten til de forankørende afpasses automatisk. Hastighedsbegrænseren er sat til 85 km/t. Og der er køje, kaffemaskine og TV til hans flere dage lange ophold i bilen.

DECEMBER 2014

Fusionspartnerne, Frederik Christensen, tv., og Frank Lange, formand og næstformand for de sjællandske vognmænd. Slangerne kryber sig rundt om vogntoget.

Det kraftige suge- og blæseanlæg, der kan fylde vogntoget med korn eller soyaskrå på en god times tid. Sugemundstykket er af aluminium, og det letter chaufførens hverdag.

Den allerede uundværlige fjernbetjening.

Sugelastbilen i aktion med føde til svinene.

Lastbilen har – den af Frederik Christensen så eftertragtede – tripple bogie og tre styrende aksler plus trækakslen. De to styrende bagaksler kan hæves ved tomkørsel. »Jeg kommer meget lettere rundt omkring på de mindre pladser ude på gårdene, og landmanden slipper for, at jeg pløjer jord på pladsen op.« Det kan støve meget, når der læsses. Så han har stor glæde af en automatisk bundopluk,

som kan åbne ladet indefra, så støvgener undgås, dér hvor han står. Desuden er der trykluftspistol til at støve af med. Udover at vogntoget er underlagt de skrappe rengøringskrav i foderstofbekendtgørelsen, så gavner det jo også arbejdsmiljøet. Han kan også fremvise et stort sugemundstykke af aluminium. »Det er fire kg lettere end de gamle af jern. Det betyder noget i længden.« ■

DTL magasinet

25


ERHVERVSPOLITIK VAREBILER Tekst og foto af John Larsen

For nemt at blive

VAREBILSVOGNMAND Vognmand Jacob Holm, A-Way, med i DTLs netværk for at få ordnede forhold i branchen

O

26

verliggeren hænger for lavt.« Vognmand Jacob Holm, der har hastekurérvirksomheden A-Way, mener, det er alt for let at starte som varebilsvognmand i Danmark. Han oplever en uregerlig vare-bilsbranche, hvor uuddannede vognmænd presser fragtpriserne urealistisk langt ned til skade for hele branchen. »Der stilles alt for få krav til nystartende, og det går ud over os alle i varebilsbranchen. Derfor skal vi have hævet overliggeren for at komme ind i branchen,« siger Jacob Holm.

DTL magasinet

»

Ofte kender de nye vognmænd ikke noget til at drive forretning eller regler om moms og afgifter.

Som han ser det, har branchen brug for en godkendelsesordning hos Trafikstyrelsen, som inkluderer en lufthavnsgodkendelse og kend-

JACOB HOLM

skab til ADR-reglerne. Desuden skal de nye varebilsvognmænd tilføres en basal viden om, hvordan man driver en virksomhed – med

overskud – og overholder reglerne. Han forestiller sig noget i retning af den svenske model. Han har derfor meldt sig under fanerne i DTLs nye netværk for kurér- og varebiler, fordi »der skal ske noget nu,« som han siger. Jacob Holm lægger ikke skjul på, at han er gået med i arbejdet på opfordring fra hans gode bekendt og samarbejdspartner Thomas Jensen, Rødekro Kurér, som er initiativtageren til oprettelsen af netværket tidligere i år og omtalt i DTL Magasinet i maj. »Jeg måtte jo give Thomas ret i, at det ikke er nok, vi taler om det. Der skal handling til.« Møde med Skat Jacob Holms første handling har været at deltage i et møde i sidste måned med Skats ledende medarbejdere, der står i spidsen for indsatsen mod sort arbejde og social dumping. Branchen var også

DECEMBER 2014


repræsenteret ved netværkets talsmand Thomas Jensen, DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm og netværkets sekretær Jesper Ilsø. »Vi havde et positivt møde. Skats medarbejdere lyttede til vores input om, hvordan varebilsbranchen fungerer til daglig. Vi har jo den fælles interesse, at Skat får sine moms, skat og afgifter, og vi får mere fair konkurrencebetingelser, når alle betaler enhver sit. Vi har også en fælles interesse i at fastholde vores chaufførjobs herhjemme på danske hænder,« siger Jacob Holm. Skat blev også orienteret om DTLs nye certificeringsordning for varebilsvognmænd, som er et skridt på vejen mod mere kvalitet og ordnede forhold i branchen. Svært at skaffe kvalificerede vognmænd Jacob Holm har været i kurerbranchen siden 1998, og han begyndte for sig selv med A-Way i 2000. Virksomheden bor i Karlslunde syd for København og har samarbejdsaftaler med omkring 25 vognmænd. De indgår tillige i et netværk på i alt ca. 200 varebilsvognmænd, der kører overalt i Danmark og en del i Sverige.

»Selv om mange går i gang som varebilsvognmænd, har vi temmeligt svært ved at skaffe kvalificerede vognmænd til firmaet. Ofte kender de nye vognmænd ikke noget til at drive forretning eller regler om moms og afgifter, og vi må opgive at blive enige om et samarbejde, fordi de ikke er indstillet på at leve op til vores betingelser, eller vi må opgive at komme videre,« forklarer Jacob Holm. »Vi stiller da også krav, da vi har en del opstartsomkostninger,« siger han. »Varebilen, der skal være velholdt, forsynes med logo og firmafarve, og vi stiller arbejdstøj til rådighed. Desuden sørger vi for ordentlige forsikringer, står for bogføringen og hæfter for kundernes betalinger. For at komme godt i gang, har vi udarbejdet en vognmandshåndbog, der udover forskellige nyttige informationer beskriver vores forventninger til samarbejdet: At der udvises en god adfærd og kundeservice, at man optræder velsoigneret og er høflig og hjælpsom. Ja, i det hele taget kører og opfører sig ordentligt på arbejdet.« Men ”overliggeren” i hans firma er for højt for cirka halvdelen af ansøgerne, der i stedet vælger at køre andre steder. »Sprogproblemer spiller også ind. Vi kræver, at vores vognmænd kan kommunikere ordentligt med kunderne.« Jacob Holm vil også have, at vognmændene kender deres by: »GPS’en er for amatører,« som han siger. Han ser sådan på det, at kurérvognmandens grundlæggende værktøj er at køre ordentligt og kende sit vejnet. Den vognmand, der kender byen, når flere ture på en dag, end GPS-rytteren. »Så kravet er i alles økonomiske interesse,« slår han fast. ■

Der stilles alt for få krav til nystartende varebilsvognmænd. Det skal der laves om på.

DECEMBER 2014

POLITISK INTERESSE FOR

Skrappere krav til varebilsvognmænd Varebilernes konkurrenceforhold skal diskuteres i Folketinget. Finansloven 2015 lægger op til en egentlig undersøgelse og debat af varebilsmarkedet til sommer, men allerede om kort tid skal Folketinget tage stilling til et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om at indrullere varebiler under 3.500 kg under Godskørselslovens bestemmelser. DTL danske Vognmænd har længe kæmpet for at få gjort politikerne interesserede i at skabe ordentlige forhold og fair konkurrence på varebilsområdet, og senest er DTLs nye netværk for kurér- og varebiler trådt ind i den kamp. Finanslovsaftalen Forligspartierne bag næste års finanslov har bestilt en undersøgelse af markedsvilkårene for varebiler, og når resultaterne foreligger, vil forligspartierne stikke hovederne sammen for at se på, hvad der kan gøres. I Finansloven 2015 står der bl.a., at ”Det skal undersøges om, der kan skabes bedre og mere fair vilkår på markedet for varebiler, der kører med gods for fremmed regning”. Der skal særligt fokus på de områder, hvor der er tegn på problemer med løn- og arbejdsvilkårene. Regeringen vil derfor også analysere konsekvenserne af en tilladelsesordning for varebiler, der indebærer, at de omfattes af krav

om løn- og arbejdsvilkår svarende til det, der gælder for lastbiler over 3,5 ton. Udenlandske erfaringer og EU-retlige aspekter indgår også i undersøgelsen, der skal være afsluttet medio 2015. Beslutningsforslaget 11. november stillede flere medlemmer af Dansk Folkeparti et forslag til folketingsbeslutning om, at varebiler under 3.500 kg, der kører gods for fremmed regning, skal omfattes af bestemmelserne i Godskørselsloven. Forslagsstillerne henviser til bl.a. Sverige og overvejelser i andre EU-lande. Det vil kunne gøres uproblematisk og samtidig mindske sort arbejde og brugen af illegal arbejdskraft. Det vil sandsynligvis også forbedre sikkerheden på de danske veje, mener de. I begrundelsen refereres bl.a. til disse udmeldinger fra DTL: ”Den nuværende vægtgrænse på 3.500 kg giver anledning til unfair konkurrence og en skævvridning af konkurrenceforholdene mellem lastbiler, der vejer over 3.500 kg, og varebiler under 3.500 kg, der kan køre stort set uden nogen form for regulering. Desuden har SKAT gennemført kontrolaktioner…, hvor resultatet hver gang er nedslående, idet sort arbejde, socialt bedrageri og beskæftigelse af illegal arbejdskraft er udbredt.” Det er endnu uafklaret, hvornår beslutningsforslaget bliver diskuteret i Folketinget. ■

DTL magasinet

27


ERHVERVSPOLITIK VAREBILER

HER FINDER DU DTL:

VAREBILERNE I EU EU-Kommissionen har i 2010 spurgt medlemslandene om reguleringen af varebiler. En del lande (heriblandt Danmark) har dog ikke svaret. Derfor har DTL suppleret med egne undersøgelser. Her er resultatet:

opererer, bl.a. for køretøjer, hvis tilladte totalvægt er under 3,5 ton.

Sverige Godstransport i varebiler er omfattet af ”yrkestrafiklagen”, hvor der er et krav om, at virksomhederne skal have en godskørselstilladelse. Der stilles krav til lederne om at bestå en prøve om kapitalgrundlag og vandel. Der er også en national regulering af hviletiden (ud over EU's regulering), der også gælder varebiler under 3,5 ton.

Frankrig Der peges på den potentielle unfair konkurrence fra de små varebiler. Der er udvidet forpligtelse til at overholde reglerne om adgang til erhvervet. Og der er indført administrative procedurer i forbindelse med finansielle formåen.

Tyskland Af hensyn til trafiksikkerheden gælder køre- hviletiderne og arbejdstidsreglerne også for varebiler på 2,8- 3,5 ton totalvægt, der anvendes til godstransport. Føreren skal enten via tacograf eller en kørebog dokumentere kørslen 28 dage tilbage. Reglerne gælder uanset nationalitet af køretøjet.

Polen Der peges på potentiel unfair konkurrence, men det er ikke underbygget statistisk. Rumænien Der peges på udfordringen i ”unfair konkurrence” fra et segment, der ikke er reguleret. Storbritannien Køretiden for varebiler under 3,5 ton er reguleret.

• Presseklip Overblik over dagens transportnyheder

Vores mest læste nyhedsbrev

• Webnyheder: Politiske nyheder med kommentarer fra DTL • Nyhedsbrevet: Frister, nye regler, aktuelt vejarbejde eller kurser

PÅ MAIL TIL MEDLEMMER AF DTLs FAGLIGE NETVÆRK: • Nyt fra DTL Dyr • Kran Blok orientering • Renovationsnyt. På nettet: dtl.eu DTL Magasinet

LÆS PÅ NETTET OM MEDLEMSFORDELENE

Medlemstilbud Som medlem af DTL får du adgang til en række medlemstilbud. Se listen herunder og klik dig videre til det, som har din interesse.

Ungarn Varebiler under 3,5 ton totalvægt overtræder i stigende grad fartbestemmelserne, og der er meget lange arbejdsdage.

Holland I 2009 skærpedes reglerne for godstransport for biler, hvor der er mere end 500 kg gods med bl.a. med et licenskrav. Det primære formål var at undgå social dumpning og sikre incitamenter til, at bilerne ikke kører med overlæs.

Østrig Et betydeligt antal af de registrerede biler under 3,5 ton totalvægt er ”nedvejede” for at undgå krav om bl.a. køretid og tachograf.

• • • • • • •

Grækenland Varebiler under 3,5 ton totalvægt må ikke udføre international godstransport.

Vi kontakter dig

DTL magasinet

følg os på linkedin

PÅ MAIL - TILMELD DIG PÅ DTL.EU

Finland Godstransport med varebiler over 2.000 kg kræver tilladelse.

Tjekkiet I Tjekkiet er der fire typer af tilladelser til virksomheder, der

28

Belgien Ingen regulering af varebiler under 3,5 ton.

følg os på facebook

Rådgivning – Book en DTL-konsulent Køre- hviletid – TVS Forsikring – Codan Brændstof – Statoil Vejhjælp – SOS Dansk Autohjælp Bilsyn – Applus Finans og inkasso – Svea Finans

DECEMBER 2014


n y e d em o m o d el ler på l ag er ti l n e t to pr i s er

Juletilbud fr a lastas

b. 3 aks. Ned railer t t s a l r æ sv

Leasing

*

m3

ail er r t s . Tip 3 ak

169.800-

3 aks. Ne db. gardintr ail

*

2 aks. Linkchassis

er

ris Netto p

Netto pris

00-* kr. 199.8

kr.

18

ærre 2 aks. tipk d 4 aks. Run ger Tipanhæn Netto pris

149.800-*

24

ger

36

fra kr.

3 aks. Tipanhænger

179.800-*

kr.

4.899-*

56 m3

4.999-*

Netto pris kr.

Leasing pris

tons

ris Leasing p

tons

199.800-*

nhæn a p i T . s 4 ak

tons

kr.

30

9fra kr. 3.99

ris Netto p kr.

pris

t r ail er 3 ak s . Tip ide åbe n bar s Leasing fra kr.

pris

4.599-

*

gl ædelig Jul til alle Jer - fr a

LASTAS

* betingelse af finansierings godkendelse

Ko nta K t vo res

salgsteam: LASTAS følg os på:

Anders Larsen +45 4018 2222 Anders.larsen@lastas.dk

Jan Bertelsen +45 2228 1514

Ivan Kristensen +45 6039 1651

Jan.bertelsen@lastas.dk

Ivan.kristensen@lastas.dk

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 Jacob.jorgensen@lastas.dk

E n e r g i v e j 3 5 | D K - 8 7 2 2 H e d e n s t e d | T l f .: + 4 5 7 219 8 0 0 0 | i n f o @ l a s t a s . d k | w w w. l a s t a s . d k


TEST VAREBILER Tekst og foto af Carsten Teiner

FORD TRANSIT 350 TREND

TEST

NY TRANSIT

TIL DE STORE LASTER

Der er god plads i varerummet og mange fastgørelseskroge i gulvet.

Økonomisk ny 2-tons Ford Transit med en velindrettet kabine – men vælg motorstørrelse med omhu

I

begyndelsen af det nye år lancerer Ford deres nye 2-tons Transit med en trailervægt på 3,5 tons. DTL Magasinet har i samarbejde med fagbladet MesterTidende prøvet den nye generation Transit med den p.t. maksimale 2,8 tons trailervægt. Testbilen er udstyret med en 125 hk turbomotor, som under testen havde en last sække med grus på cirka én tons i varerummet – og selvfølgelig forsvarligt spændt fast. Bilen blev lastet med gaffeltruck

30

DTL magasinet

TESTKØRER – men skal man laste manuelt, generer det, at der ikke er trinbræt, så adgangen til rummet ikke bliver så høj. I busudgaven af bilen er det løst med et udvendigt ekstra trinbræt, som nok også kan fås til Van-udgaven. Rummeligt varerum To tons Transit’en er den største Transit til dato. Den skal slås med biler som Iveco Daily, MercedesBenz Sprinter, VW Crafter, Opel Movano og Renault Master. Samtidig er der kommet en lidt mindre Custom-model – så der i stedet for én Transit er kommet to. Der er god plads i varerummet og mange fastgørelseskroge i gulvet. Testbilen havde ekstra LED belysning i varerummet, der næsten giver dagslys om aftenen. Sidedøren er meget bred – og bagdørene åbner 180 grader. Varerummet var ekstra beklædt med finér-plader. Vi har testet med og uden trailer –

men man skal måske være glad for, at der ikke var mere gods på krogen – for den havde det selv med den lille mængde last svært ved at kapere en meget langstrakt bakke. Ford har en 5-cylindret motor, der blev brugt til den tidligere Transitserie – men den er kun på de amerikanske udgaver i dag. Desværre. Til gengæld har den en lydsvag kabine, som er meget elegant – direkte hentet fra Fords personbilsprogram. Måske med lidt mange knapper og kontakter omkring rattet. 2,2 liter Duratorq dieselmotoren er en kendt motor, som også ses i bl.a. Citroën Jumper og Peugeot Boxer. Den er relativt kvik uden så meget læs, men der skulle arbejdes med gearene, når der var læs på. Tom trækker den først i sjette gear fra 1.250 omdrejninger – eller 75 km/t. Derfor er det oplagt, at man skal vælge den større 155 hk motor og en anden udveksling, når der køres med tunge ting.

CARSTEN TEINER

Klarer 13,9 km/l For økonomiens skyld er der stop/ start system – og bilen kører da også 13,9 km/l. Den nye såkaldte 2-tons Transit har et højt sikkerhedsniveau – bl.a. standard trailer-sway system – altså trailer stabilitets program, som går ind og stabiliserer traileren, hvis den kommer i slinger. Køreegenskaberne er fornemme, og den kører godt generelt. Roses skal det let gående gearskift. Tom trækker den fra 1.300 omdrejninger – svarende til 65 km/t i femte gear og 85 km/t i sjette gear. Altså:

DECEMBER 2014


fjerde gear i byerne. Men der er en fartbegrænser, så man ikke utilsigtet kommer til at køre for stærkt. På langture er der speedpilot (fartholder). Desuden er der ESP stabilitetskontrol samt Fords nødkaldssystem med stemmestyring: Ford SYNC. Her er der også USB og Bluetooth. Bilen fortæller også, når du er træt og bør holde pause. Bag rattet skal vi fremhæve det gode gearskift, det lækre læderrat (standardudstyr!) – som kan indstilles både lodret og vandret – samt det velformede førersæde. Det er dog lidt hårdt – og på langture kan man blive lidt øm bagi. Passagersædet er lidt lodret – og også hårdt polstret. Der er varme i både fører- og passagersæde – og programmérbar motor- og kabinevarmer. Endelig er der en holder til mobiltelefonen. Bilen fås også med en Densionbilholder til iPhone – holderen

FORD TRANSIT 350 TREND:

To tons Transit’en er den største Transit til dato.

tilkobles AUX indgangen eller FMsenderen. Det dobbelte sidespejl giver tillige godt udsyn. Der er både kopholdere og flaskeholdere – og midter-

ryglænet kan også vippes frem her, så der kommer en skriveplade til syne. Der er også god aflæggeplads – bl.a. over forruden og under passagersædet. ■

OK ønsker glædelig jul og godt nytår Når Danmark går på juleferie, ruller hjulene videre hos dig - og hos OK. Det er derfor, vi tilbyder et landsdækkende net af truckdiesel-stationer og kortløsninger, der giver dig adgang til diesel 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

www.ok.dk

SLAGVOLUMEN: 2,2 liter. Turbodiesel YDELSE: 125 hk v. 3.500 omdr. MOMENT: 310 Nm v. 1.450-2.000 omdr. TOPFART: 145 km/t. TRÆK I 6. GEAR: Fra 75 km/t (1.250 omdr.) GENNEMSNITSFORBRUG: 13,9 km/l ANTAL GEAR: 6 TRAILERVÆGT/FORHØJET: 2.800 kg LÆSSEHØJDE: 61 cm LASTEEVNE (VÆGTTAVLE): 1.271 kg TOTALVÆGT: 3.500 kg KØREKLAR VÆGT: 2.029 kg Trailervægt max. 2,8 tons TRAILERSTABILITET: ja PRIS EKSKL. MOMS: 270.478 kr. PRIS FRA: 233.394 kr.


ERHVERVPOLITIK EU Af Christian Fink, Epicent

Milliongevinster med typegodkendte køretøjer

Alle forsikringer kan være med til at dække tabet og udgifterne, hvis du fx har en skade på en af virksomhedens køretøjer. Hos Codan gør vi også en ekstra indsats for at bringe dig hurtigt videre. Vi er bl.a. kendt for vores hurtige skadebehandling – mindre skader som stenslag i forruden kan vi ordne på stedet.

Vil du høre mere om forsikringer, der gør din virksomhed bedre kørende, så aftal et møde på 33 55 50 50. © Codan Forsikring A/S 09.14 CVR 1052 9638.

xxxx_CL_A_DTL_90x127.indd 3

32

DTL magasinet

codan.dk/transport

01/09/14 13.22

Typegodkendelserne giver vognmændene højere gensalgspriser og styrker den vigtige danske opbyggerbranche. UNDERDIREKTØR OVE HOLM

FOTO: VBG

Y Vi gør alt for at bringe dig hurtigt videre

nenter kan man være mere sikker på, at der ikke sker brud og skader, som resulterer i ulykker. Den slags går ikke kun ud over de implicerede, men påvirker også hele vognmandsbranchens ry negativt.« DTL mener ikke kun, at typegodkendte køretøjer er til fordel for vognmændene, men også for opbyggerbranchen. »Ved at leve op til kravene i EUs typegodkendelsessystem står de danske vognopbyggere stærkere på hjemmemarkedet i forhold til udenlandske konkurrenter og vil samtidig lettere kunne eksportere deres produkter. Også for DTL er dét væsentligt, fordi det er essentielt for os at kunne spille sammen med en livskraftig og kompetent national opbyggerbranche,« siger Ove Holm. Ifølge VBG, der er blandt de markedsledende leverandører til opbyggerne herhjemme, stiller relativt få vognmænd i dag krav om helbilseller typegodkendte køretøjer. Salgskonsulent Kim Kristensen oplever dog, at vognmændene i stigende grad bliver opmærksomme på de nye muligheder. »De største flådeejere lægger vægt på så ens biler som muligt, så bilerne uden videre kan flyttes mellem afdelinger, og så man kan høste stordriftsfordele med en standardiseret vognpark. Samtidig vil vognmændene være sikre på en så høj scrapværdi som muligt. Biler, der ikke er typegodkendte, bliver fremover svære at sælge, specielt udenfor Danmarks grænser, og det er klart, at deres værdi så falder.« I lighed med DTL opfordrer Kim Kristensen vognmændene til at forholde sig til EU-direktivet om typegodkendelse:

vognmændene højere gensalgsværdi, større tryghed og mere konkurrencedygtig finansiering. Og det er værd at bemærke, at brugtpriserne ved gensalg her i Danmark også vil være bedre på typegodkendte biler. Der er kæmpe millionbeløb på spil for branchen,« fastslår han. Direktøren understreger desuden helbilsgodkendelses betydning for trafiksikkerheden. »Med typegodkendte kompo-

E

ndnu har kun de færreste danske vognmænd forholdt sig til EUs typegodkendelsessystem for motorkøretøjer, der allerede er fuldt implementeret i vores nabolande. »Det er uheldigt,« mener DTL - Danske Vognmænd. Ifølge underdirektør Ove Holm er der nemlig tungtvejende økonomiske grunde til at vælge typegodkendte biler og påhængskøretøjer. »Med typegodkendelserne opnår

FOTO: NILS HOLM CHRISTENSEN

Det sikrer både lavere finansieringsomkostninger og højere gensalgsværdi

Ikke typegodkendte lastbiler bliver sværere at sælge

SALGSKONSULENT KIM KRISTENSEN

»Alle danske vognmænd bør vurdere, hvad det betyder for deres forretning. Både nu og på sigt, når direktivet sandsynligvis bliver omdannet til et regulativ, som man skal følge. Det handler om at indarbejde systemet på en måde, der er økonomisk og pragmatisk her og nu. Ingenting er det værste, man kan gøre,« konkluderer han. ■

DECEMBER 2014


Kom og se vores store udvalg af nye og brugte lastbiler og trailere Forhandler af AMT-trailer

2014 - På lager

2014 - På lager

NY - På lager

2014 - På lager

2014 - På lager

NY - På lager

2014 - På lager

2014 - På lager

NY - På lager

Vi ser frem til at handle med dig...

Kontaktpersoner: Carsten Sørensen Tlf. +45 2498 4777 Mail: cs@cphtrucks.dk

Jesper Smedegaard Tlf. +45 2126 8955 Mail: js@cphtrucks.dk

Find os her: CPH Trucks A/S Ventrupvej 30, 2670 Greve Tlf. +45 7020 7067

Se mere her:

www.cphtrucks.dk


ERHVERVSPOLITIK DEBATINDLÆG

FOTO: FEMERN A/S

Af Claus F. Baunkjær, Adm. direktør, Femern A/S

Virksomhederne rejser langt efter den gode

infrastruktur

Indlæg af Femern-projektets topchef. Claus F. Baunkjær forklarer, hvor vigtig god infrastruktur er for erhvervsudviklingen og jobskabelsen

34

DTL magasinet

FOTO: FEMERN A/S

gangen til markederne for afsætning af varer, kontakt til leverandører og skaber adgang til endnu flere dygtige smede, salgsmedarbejdere og ingeniører. Forbedringer af infrastrukturen gør markederne for produkter, råvarer og arbejdskraft større – virksomhederne kan nå længere ud på kortere tid.

Vi vil med Femern-projektet gerne gøre en markant forskel….for at skabe vækst og beskæftigelsee

D

et er naturligvis umuligt at forestille sig et samfund uden infrastruktur. Veje, jernbaner, havne og lufthavne indgår som en nødvendig del af vores liv. Når infrastrukturen forbedres, så lægger vi mærke til det i en kort stund, indtil den nye infrastruktur igen bliver en naturlig del af hverdagen. Og sådan skal det faktisk også være. Behovet for udbygning af infrastrukturen er en konsekvens af samfundets udvikling. Men infrastrukturen er i mange tilfælde også med til at forme udviklingen af det samfund vi lever i ganske markant. Den østjyske motorvej, Esbjerg Havn, Københavns Lufthavn, Storebæltsforbindelsen og Metroen på Amager er blot nogle få eksempler. Virksomhederne er i høj grad bevidste om, hvor vigtig infrastrukturen er for, hvor de placerer sig, og hvordan de indretter deres aktiviteter. Flere undersøgelser viser, at infrastruktur faktisk er

en af de faktorer, som virksomhederne overvejer mest, når de skal vælge hvor og hvordan, de skal lokalisere sig. Infrastruktur understøtter ad-

Den vigtige faktor Det internationale konsulenthus Ernst & Young undersøger løbende, hvad virksomheder over hele kloden lægger mest vægt på, når de skal placere sig. I den såkaldte EY attractiveness survey for 2014 rangerer infrastruktur i top fem blandt de faktorer, som virksomheder overvejer, når de beslutter sig for et sted at starte aktiviteter. I Global Cities Investment Monitor fra 2014, udarbejdet af konsulenthuset KPMG, svarer 86 procent af de adspurgte virksomheder, at infrastruktur er et af de vigtigste investeringskriterier, når de skal vælge, hvor de skal lokalisere sig. 82 procent svarer, at adgangen til

markedet og markedets størrelse er et af de vigtigste kriterier for lokaliseringen. Infrastruktur og adgang til markeder rangerer dermed højere end mange andre centrale faktorer i undersøgelsen. I en globaliseret verden er den internationale adgang også afgørende for virksomhedernes konkurrencekraft og samfundets økonomiske potentiale. Virksomhederne rangerer den internationale tilgængelighed højt i undersøgelsen European Cities monitor udarbejdet af Cushman & Wakefield fra 2011, hvor 42 procent af virksomhederne svarer, at faktorer som international tilgængelighed og transportinfrastrukturen mellem byer er afgørende, når de skal vælge lokaliseringssted. Bedre mobilitet Den kommende faste forbindelse over Femern Bælt vil helt konkret styrke virksomhedernes vilkår for produktion, handel og eksport i denne del af Europa. Det handler både om de eksisterende

DECEMBER 2014


virksomheders vækstmuligheder og muligheden for at trække nye vækstvirksomheder til en dynamisk region. Europa har afgjort behov for vækst. Den reform af infrastrukturen, som den faste forbindelse over Femern Bælt og de tilhørende landanlæg tilbyder, vil føre til bedre mobilitet for virksomhederne og deres medarbejdere i hele regionen. Tilgængeligheden forbedres og rejsetidsbesparelsen pr. rejse måles ikke i minutter – men i timer. Markederne på begge sider af forbindelsen rykker tættere på hinanden i en region med markant højere mobilitet, og tid er lig konkurrenceevne og produktivitet for den enkelte virksomhed. Planen er, at vi i slutningen af 2021 afslutter arbejdet med Femern-tunnelen med to elektrificerede jernbanespor og en firesporet, højklasses motorvej. Samtidigt opgraderes jernbanen på begge sider af forbindelsen. Og på den tyske side får vejkapaciteten et tiltrængt løft. EUs grønnere transportnetværk Femern-forbindelsen er et centralt element i både en større udbygningsplan for Danmarks infrastruktur og EUs plan for et overordnet og grønnere transportnetværk i hele Europa. Et netværk, som de danske virksomheder får adgang til – via Femern eller via landegrænsen i Sønderjylland. Vi har netop fremlagt omfattende dokumentation for, at Femernprojektet er en økonomisk sund og solid del af den samlede plan. I dag tager det 4,5 timer i tog mellem København og Hamborg. I 2022 reduceres rejsetiden til omkring 2,5 timer. Det er en mobilitetsforbedring af de store, som kan forandre relationerne mellem Danmark, Slesvig-Holsten og Hamborg. Det bliver naturligvis også nemmere for bilerne, busserne og lastbilerne, som vil kunne køre direkte "ombord" i tunnelen uden ventetid og være ude i et andet land 10 minutter senere. Erhvervslivets og vores alle sammens varetransport på lastbiler udgør i dag hele 20 procent af trafikken mellem Rødby og Puttgarden. Samtidigt vil den faste forbindelse

DECEMBER 2014

give erhvervslivet i Skandinavien helt nye og mere effektive muligheder for at anvende jernbanen til varetransport i den fremtidige Femern-korridor. Den faste forbindelse under Femern Bælt kobles op med det øvrige Skandinavien via Øresundsbroen og Helsingør-Helsingborg. Den faste forbindelse er så at sige med til at koble transportnetværket nord for Femern Bælt endnu tættere sammen med transportnetværket syd for Femern Bælt i ét sammenhængende transportsystem, der leder videre ud til hele det europæiske transportnetværk. Transportsystemerne skal hænge sammen. Eksempelvis bliver rejsetiden til Københavns Lufthavn markant kortere for mange borgere og virksomheder i Østdanmark og Nordtyskland. Det bliver hurtigere at nå til lufthavnen og nå endnu længere ud i verden via de mange internationale flyruter, som Københavns Lufthavn tilbyder. Et større kundegrundlag er med til at tiltrække flere direkte internationale flyruter til København. Det er Københavns Lufthavn meget opmærksomme på. Femern-projektet er i realiteten en nøglebrik i en større plan om at udbygge og forbedre virksomhedernes rammevilkår ved at sikre, at infrastrukturen spiller sammen og understøtter virksomhedernes frie valg af transportvej og transportform. Europa har brug for virksomheder i vækst. Og virksomhederne søger derhen, hvor betingelserne samlet set er bedst. Infrastruktur og mobilitet er vigtige betingelser. Før det frygtelig slag på Dybbøl Banke i april 1864, som vi har fulgt på TV, lå Danmarks sydgrænse få kilometer nord for Hamborg, og Slesvig og Holsten var økonomisk vigtige dele af den daværende danske helstat. Nu rykker vi endnu tættere sammen igen i både øst og vest - ikke målt i afstand og ikke med ufred, men i rejsetid og med infrastruktur. Vi vil med Femern-projektet gerne gøre en markant forskel for både de danske og de tyske virksomheder og deres medarbejdere for at skabe vækst og beskæftigelse. ■

KRAN-BLOK ÅRSMØDE KRAN-BLOKs medlemmer og abonnenter indbydes til årsmøde:

Lørdag den 31. januar 2015 kl. 10.00 (Indskrivning og morgenkaffe fra kl.9.00)

ved EUC Lillebælt, Teknikervej 2, Erritsø, 7000 Fredericia På mødet vil der være indlæg om de nye regler for uddannelse til specialtransportassistent og et juridisk indlæg om Kran Bloks almindelige betingelser.

Dagsorden ifølge vedtægter: 1 Valg af dirigent og stemmetællere 2 Formandens beretning 3 Forelæggelse af regnskab 4 Behandling af indkomme forslag 5 Fastsættelse af kontingent 6 Valg af 2 medlemmer til styringsgruppen (ulige år) 7 Valg af 3 suppleanter til styringsgruppen 8 Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indgives skriftligt og være Dansk Transport og Logistik i hænde senest 14 dage før årsmødet. KRAN-BLOKs medlemmer har fri adgang til mødet. Pris for yderligere deltagere og abonnenter er 375 kr. Faktura udsendes efter årsmødet. Deltagerliste samt dagsorden udsendes til deltagerne i januar 2015.

Styregruppen

DTL Dyr generalforsamling Der indkaldes herved til generalforsamling for DTL Dyr: Lørdag den 31. januar 2015 kl. 9.00 (kaffe under mødet) på Paarup Kro, Ringkøbingvej 1, Paarup, 7442 Engesvang Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives til Dansk Transport og Logistik senest 14 dage før generalforsamlingen.

DTL magasinet

35


NYHEDER TRAFIKSIKKERHED Af Johan Erics, MeraMedia

UDVIDET ALKOTEST I SVERIGE Göteborg Havns forsøg med automatisk alkotest af lastbilchauffører kører videre. Der er forslag om at opstille mobile testanlæg på parkeringspladser til lastbiler

mer. De er helt enkelt afhængige af alkohol og finder alligevel på forskellige måder at få alkoholen på,« forklarer Bengt Svensson. Østchauffører med anden alkoholkultur De fleste

chauffører, som kører alkoholpåvirkede, har forbindelse til de gamle østbloklande. »De har en anden alkoholkultur og ser anderledes på alkohol og trafik. I visse østlande er det først i de senere år, at man for alvor er begyndt at kontrollere chaufførerne. Og trafikadfærd kan tage tid at lave om på.« Et aktuelt dansk eksempel er den litauiske lastbilchauffør, som for nylig blev stoppet på E45 uden for Padborg efter vanvids-kørsel og fik konstateret en alkoholpromille på 3,5. En ny, effektiv og enkel testmetode kan imidlertid afsløre berusede chauffører, inden de når at blive

en trussel på vejene. Bag disse test står det svenske Motorförarnas Helnykterhets Förbund, MHF, som i samarbejde med de svenske trafikmyndigheder og politiet i en forsøgsperiode har testet chaufførerne, der ankom til Göteborg Havn. Efter at være kørt fra borde skulle chaufførerne standse ved en bom ved færgelejets frakørsel. Siddende i førerhusene blev chaufførerne bedt om at blæse i et lille rør, der automatisk og lynhurtigt afslørede, om chaufføren var påvirket af alkohol. Er chaufføren ædru, går bommen op og kørslen kan fortsættes. Registreres en mistænkelig alkoholmængde i blodet, går der et signal til en bemandet kontrolpost, og chaufføren må træde ud af førerhuset til en ny test.

FOTO: ANDERS LIBELL

36

DTL magasinet

FOTO: JOHAN STRÖM

B

erusede chauffører kan udgøre en alvorlig og truende dødspatrulje på vejene. Mange gange er de internationale grænsehavne udpeget som indgangsport for alkoholpåvirkede chauffører. Det svenske politi ser med bekymring på den nuværende situation. »Det er et meget alvorligt problem ikke mindst på baggrund af, at en stor del af erhvervstrafikken udføres af tunge køretøjer, hvor det kan medføre store konsekvenser, hvis der ikke køres efter trafikreglerne,« siger politikommissær Bengt Svensson, der arbejder med trafikspørgsmål ved Rigspolitiets hovedkontor. Efter en række alvorlige ulykker på de svenske veje begyndte færgerederierne for knap ti år siden at samarbejde med politiet og fjernede al alkoholservering fra chaufførernes lounger for at dæmme op for problemet. »Men ofte handler det om personer med alvorlige alkoholproble-

Forsøget med alko-bomme i Göteborg Havn udvides nu til andre havne.

DECEMBER 2014


FOTO: JOHAN STRÖM

Forsøget i Göteborg Havn varede i fem måneder. 8.745 køretøjer blev testet, og ti chauffører blev opdaget med alkohol i blodet. Til sammenligning viser statistikken over flere år, at to promille af trafikanterne kører med alkohol i blodet. Stikprøvekontroller, som blev gjort før forsøget, viste, at hver 95. privatbilist kørte med alkohol i blodet, mens hver 1.566. lastbilchauffør var spirituspåvirket. Der blev på forhånd informeret om alkotesten på færgerne og i færgeterminalerne på flere sprog. »Information har spillet en stor, forebyggende rolle. Vores mål var ikke at fange chauffører men at påvirke chaufførerne til ikke at drikke alkohol på nogen som helst måde i forbindelse med deres kørsel,« fortæller Arne Winerdal, direktør i MHF, der er en græsrodsorganisation imod spirituskørsel. Han fortsætter: »De afgørende fordele med alko-bommene er, at kontrollen går hurtigt og er driftsmæssig

Kontrollen går hutigt og forstyrrer ikke trafikken. ARNE WINERDAL, MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETS FÖRBUND.

helt pålidelig, så trafikken bliver ikke forstyrret,« forklarer han. De traditionelle alkotests og alkolåse bygger på en traditionel brændselscelleteknik, hvor der skal tages et dybt åndedrag og blæses ind i et mundstykke. »Vores test er en forfinet infrarødbaseret teknik, der sporer alkohol meget lettere end den gamle metode,« siger han.

Omkostningerne for én enhed er cirka en million svenske kroner. Forsøget har været finansieret af MHF, den svenske trafikstyrelse og nogle trafikfonde. »Det kan lyde af meget men sammenholdt med de samfundsudgifter, som en svært trafikskadet person koster i pleje med mere, så er det fra starten en samfundsøkonomisk interessant investering. Desuden er alko-bommene automatiske og kræver intet personale.« Arne Winerdal mener, at anlæggene kan gøres mobile og placeres ved lastbilterminaler, parkeringspladser og omlastepladser. Nu udvides med tests ved Stockholms frihavn, hvor der er indrejsende fra bl.a. Rusland og de baltiske lande. Men målet er en bred indførelse af alkobommene og i alle havne med lastbiltrafik. »Vi mærker en stærk opbakning til satsningen fra svenske trafikpolitikere og tilsvarende

stærk interesse fra EU-interesseorganisationer.« Alkolås er ønskemålet Den svenske transportbranche har længe fokuseret på at afsløre og sætte ind over for chaufførers spritkørsel. I takt med EUs udvidelse og dermed flere kørsler udført af lavt betalte østeuropæiske chauffører er problemet vokset. »Vi kan arbejde med vores egne medlemsvirksomheder om at have nultolerance, men når det gælder de udenlandske transportvirksomheder, har vi ingen indflydelse,« siger Ulric Långberg fra brancheorganisationen Sveriges Åkeriföretag. Han mener, at spørgsmålet om alkohol og transport bør rejses på EU-niveau. »En alkolås i alle transportkøretøjer er ønskemålet, men det er svært at gennemføre. Vi forsøger at få sagen på dagsordenen i EU via vort engagement i Nordic Logistics Association, NLA,« siger han. ■

Redder livo, g omdømme deadlines

Aktiveres med et enkelt tryk på en kontakt i førerhuset!

Saving lives, deadlines and reputations

Sikkerhed

www.onspot.eu

Ansvarlighed

Tillid

Member of VBG GROUP


NYHEDER TRAILERE Tekst og foto Finn Bjerremand

MIN NYE TRAILER

Specialkøretøjer hitter

Traileren har en lastehøjde på blot 350 mm.

De skal være specialiserede men stadig kunne løse mange forskellige typer transportopgaver

U

dviklingen går stadig mod mere specialiserede køretøjer, der samtidig skal indeholde en vis fleksibilitet, så de kan anvendes til mange forskellige former for specialtransporter. Det mærkes bl.a. hos Trailerpartner A/S i Aabenraa, som op til årsskiftet har usædvanligt mange nye blokvogne og specialtrailere i ordre. DTL Magasinet har kigget på en af de nye specialtrailere, der bl.a. er leveret til Gert Troelsen A/S, i Herning.

Ultralav læssehøjde Den nye trailer er lavtbygget med en lastehøjde på blot 350 mm. Der er dobbelt udtræk, der udløser en lastelængde på op til 16.850 mm i sengen, så den kan bruges til rigtigt mange høje og omfangsrige særtransporter. Traileren er en Faymonville Mega-

38

DTL magasinet

maxi Standard udgave, konstrueret med en hydraulisk aftagelig svanehals og udvendige langvanger med dobbelt udtræk fordelt med 6.650 mm i hovedvangerne, første udtræk med 5.300 mm og andet udtræk med 4.900 mm. Ved at anvende et dobbelt udtræk kan traileren – skubbet helt sammen og tilkoblet en treakslet trækker – holde sig under 16,5 m totallængde og dermed registreres på gule nummerplader. I bagenden er der en toakslet sektion med luftaffjedring, hvor der kan vælges mellem to forskellige kørehøjder samt generel hæve/sænkefunktion. Og desuden er der fuld hydraulisk styring på begge aksler, som både kan styres via kilens bevægelser ved kongetappen og ved hjælp

af en forbindelse med trådløs radiostyring. Hjulsektionen er desuden bygget med en åben grav på 1000 mm i længden til fx en lille gravemaskineskovl, eller hvor selve gravemaskinens arm uden skovl kan sænkes ned, så totalhøjden under transporten kan minimeres. De to aksler er af fabrikatet SAF og er af typen, der er beregnet til 12.000 kg akseltryk. Ved kørsel som hurtigløber i Danmark, vil akselsektionen derfor kunne køre med et samlet akseltryk på 18.000 kg, mens den med blokvognsnummerplade kan komme op på 24.000 kg ved 6o km/t. Bremsesystemet er et Wabco EBS-anlæg og hjulene er udstyret med dæk i størrelsen 245/70 R 17,5, der er monteret på stålfælge.

Svanehalsen kan overføre 24.000 kg tryk med en koblings-højde på 1.200 mm, en længde på 3.700 mm og er bygget med ydervanger, der har 2.300 mm i svingradius. Der er svingbare sideforbredninger, der kan give mulighed for at lave ladbund ud til 3.000 mm i bredden. Selve sengen er konstrueret med meget forspænd, så der er ca. 75 mm fri under vangerne, når der køres med høje læs. Desuden følger løse ladsektioner med. De kan ligge nede imellem langvangerne, så der kan dannes hel bund tværs over. De løse ladsektioner er smart konstrueret. Ved at stable to ladsektioner og lægge dem på tværs af sengen, kan de i forenden anvendes som repos for langt gods, der har brug for at have samme højde som akselsektionen i bag.

DECEMBER 2014


SL -AIR

BROSHUIS

Niels Bohrs Vej 24 • 8660 Skanderborg Tel. +45 87 93 81 00 Preben Jensen-Holm Mobil +45 40 55 70 63 • p.holm@broshuis.com

www.broshuis.dk


NYHEDER TRAILERE Af John Larsen

Jørgen Hemmingsen: »Utroligt at myndighederne ikke slår hårdere ned, når en chauffør er skyld i en trafikulykke, der kunne have kostet menneskeliv.« Her er traileren trukket helt ud.

Fx en ISOcontainer, der kan stå med de bageste containerhjørner låst i bagendens containerlåse, og de forreste i de tilsvarende låse, der ganske smart er implementeret i ladsektionerne.

ringsøjer, og der er desuden 5 par stokkehuller ved den udvendige kantprofil i begge sider i sengen, samt 3 par stokkehuller ved den udvendige kantprofil i begge sider på akselsektionen.

Lang udstyrsliste Med et godt udstyrsniveau, er der gode muligheder for at anvende et sådant specialkøretøj, mere end blot lige til de helt specielle omfangsrige transportopgaver. Udstyrslisten ligner da også en hel smørebrødsseddel fra et velassorteret spisested. Der er også tænkt på en bedre sikring af lasten. Faymonville traileren er i kantprofilen i begge sider i sengen udstyret med ikke færre end 5 stk. 10 ton sur-

Specialtransport på vej mod en rund fødselsdag Gert Troelsen A/S, der udfører såvel nationale som internationale særtransporter, er lige nu på vej mod de 30 år. Siden 1985 er man vokset stille og rolig til en solid spiller inden for kran- og særtransportfeltet. I dag råder det Herningbaserede firma over 25 trækkende enheder plus en stor flåde af specialtrailere til alle mulige og umulige formål. ■

VOLVO VIL BJÆRGE Volvo introducerer nu Volvo Bjærgningsassistance. Det er en service, som giver kunderne hurtig hjælp med bjærgning ved uplanlagte stop. Formålet er at give øget driftstid og tryghed samt bedre omkostningskontrol. »Et uplanlagt stop kan blive meget kostbart med leveranceforsinkelser og et forværret omdømme for transportvirksomheden. Med den nye Volvo Bjærgningsassistance kan vores kunder være trygge ved, at køretøjet bugseres på en ansvarsfuld måde, og at omkostningerne ikke løber løbsk,« siger Fiona Mårtensson,

40

DTL magasinet

ansvarlig for Volvo Action Service hos Volvo Trucks. Med Volvo Bjærgningsassistance er man sikret, at de bjærgningsfirmaer, som benyttes, er udvalgt af og har en kontrakt med Volvo Trucks. Skal lastvognen bjærges, omfatter servicen også bugsering af påhængsvogn eller sættevogn til det nærmeste Volvo-værksted.

Sådan slipper du billigt fra livsfarlig spritkørsel – KOM FRA UDLANDET En beruset lastbilchauffør er skyld i en dramatisk ulykke på Sydmotorvejen og får en bøde på 5.000 kroner. En anden chauffør kører i en lastbil, der mangler et firmanavn på siden og har en tachograf, der viser en time forkert. Her er bøden 11.000 kroner. »Jeg er harm over, at retssystemet tillader et så skærende misforhold, når politiet uddeler bøder. Det er helt ude af proportioner, at livsfarlig og dybt uansvarlig kørsel kan dømmes så mildt, mens hammeren slår hårdt ned på rene småtterier,« siger Jørgen Hemmingsen fra Hemmingsen Transport ApS i Vordingborg. En af firmaets chauffører blev for nylig stoppet ved en politikontrol, og det eneste, der kom på blokken, var et firmanavn, der ikke stod på siden af den lejede lastbil, og at den såkaldte UCT-tid stod på ”dansk tid”, hvor der skulle have været en times forskel. »De to små fejl gav henholdsvis 5.000 kroner og 6.000 kroner i bøde. Selv om det absolut intet har med trafiksikkerheden at gøre,« siger Jørgen Hemmingsen. »Til gengæld er det utroligt, at myndighederne ikke slår hårdere ned, når en chauffør er skyld i en trafikulykke, der kunne have kostet menneskeliv.«

Jørgen Hemmingsen henviser til ulykken, der spærrede E47 Sydmotorvejen 5. november. Her anholdt politiet en tydeligt beruset bulgarsk lastbilchauffør, der viste sig at have en promille på 1,77. På vej sydpå havde han tidligt om morgenen slingret ind i autoværnet og tabt nogle jerndele, som endte i den modgående bane. Her var en hollandsk lastbil på vej nordpå lastet med frugt i kasser, og den ramte vraggodset og væltede gennem autoværnet ind over motorvejens sydgående spor. Heldigvis kom ingen til skade, men motorvejens sydgående spor var spærret i omkring 10 timer. Ifølge TV Øst fik den 38-årige bulgarer en bøde på 5.000 kroner og køreforbud i Danmark. »Det må være rimeligt at forlange, at bødernes størrelse passer til forseelsernes grovhed, mener Hemmingsen. Han fik i øvrigt godtgjort tachograf-bøden af værkstedet, som havde begået fejlen. Havde den bulgarske chauffør været dansk, var han ikke sluppet så billigt. Bøden ville formentlig have været på 1,7 gange månedslønnen og frakendelse af kørekortet i tre år

DECEMBER 2014


Får KLIPPET PLADERNE for manglende bagkofanger En overreaktion, mener vognmand Henning Nielsen og DTL

D

»

Det har jeg godt nok aldrig prøvet før – og for så lidt.« Vognmand Henning Nielsen, Næstved, fik klippet nummerpladerne på en af sine lastbiler ved en politikontrol, fordi den manglede en bagkofanger. »Jeg erkender fejlen, som sker, fordi lastbilen for en sjælden gang skyld kører solo uden en kærre,« forklarer han. »Det havde været rimeligt, hvis politiet havde udstedt bøden og et køreforbud. Så kunne vi have kørt en kærre hen til lastbilen, så den kunne køre videre helt lovligt. I stedet ender det med, at vi får ekstraomkostninger og bøvl med at få nye nummerplader. Det hele bliver nemlig kompliceret af, at betjenten glemmer at afmelde pladerne

Henning Nielsen: »Det havde været rimeligt, hvis politiet havde udstedt bøden og et køreforbud. Så kunne vi have kørt en kærre hen til lastbilen, så den kunne køre videre helt lovligt. «

på motorkontoret. Så der går flere dage, før vi får indregistreret lastbilen igen,« siger Henning Nielsen. DTL har på vegne af Henning Nielsen, Egon Nielsen Transport ApS, klaget til Midt og Vestsjællands Politi over behandlingen

udført af Tungvognscenter Øst 23. oktober. Kontrollen finder sted på Avedøre Holme, hvor politiet konstaterer en overtrædelse af reglen om sikring mod underkøring bagfra. Politiet vælger at fjerne nummerpladerne. Herefter bliver det nødvendigt at

tilkalde Falck for at få transporteret lastbilen til Næstved. Hjemme på værkstedet monteres underkøringssikringen på lastbilen, der kører til syn, hvor den godkendes uden anmærkninger. Men ak – nummerpladerne kan ikke leveres, fordi de oprindelige plader ikke var blevet afmeldt af politiet til motorregistret. Det betyder, at lastbilen står stille i seks dage, inden den kan genregistreres. »Det var ligesom prikken over i’et i overreaktionen fra politiets side. Vi synes, vi har været udsat for en urimelig sanktion i forhold til forseelsen. Derfor klager vi,« siger Henning Nielsen, der endnu ikke har modtaget et bødeforlæg. Hos DTL er chefjurist John Roy Vesterholm enig i, at der er tale om en unødig sanktion, som ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne for at inddrage nummerplader. Vognmanden har tillige rejst et erstatningskrav på godt 13.000 kroner for bl.a. udgift til nye plader, Falcktransport og indtægtstab for fem arbejdsdage. ■

EU-Parlamentet vil have cabotagebrud på sort liste Under et arbejde med at inddele overtrædelser inden for vejtransporten efter grovhed har Europa-Parlamentets transportudvalg været stærkt utilfreds med, at hverken brud på cabotagereglerne eller overtrædelser af nationale sociale regler i tilknytning til cabotage er med på den kommende ”sorte liste”. Direktør Søren H. Larsen fra Nordic Logistics Association, NLA: »Det er første gang, det nye

DECEMBER 2014

Parlament har mulighed for at sende et klart signal til EU-Kommissionen om, at Parlamentet tager social dumping alvorligt. Nu må vi så se, om Kommissionens mange ord om social dumping også har indhold.« EU-reglerne om vognmænds adgang til erhvervet bestemmer, at Kommissionen skal lave en kategorisering af overtrædelser efter deres grovhed. Listen skal så vedtages som en forordning fra Kommissionen, men det

kræver altså godkendelse både fra transportministrene og fra Parlamentet. Nu er teksten så landet i Parlamentet. Tirsdag 2. december valgte transportudvalget at vedtage en resolution, som helt afviser Kommissionens forslag til kategorisering. Det skete efter fuld enighed mellem socialdemokraterne og de borgerlige. »Det her viser, at Parlamentet - på begge sider af midten -

tager problemerne med cabotage alvorligt og stiller konkrete krav til Kommissionen. Det er samtidig også vældig konkret, fordi det handler om samarbejde om overtrædelser over grænserne – altså det at en overtrædelse skal behandles på samme niveau i alle lande. Og det handler om at sikre, at man ikke bare kan få en vognmandstilladelse, hvis man har begået de alvorligste overtrædelser,« siger Søren Larsen. ■

DTL magasinet

41


NYHEDER ERHVERVSPOLITIK

ARKIVFOTO: KENNET HAVGAARD/ SCANPIX

Af John Larsen

BILLIGERE

FÆRGETRANSPORT TIL ØERNE Godt initiativ men spis brød til, lyder det fra vognmænd

R

egeringen og partierne bag Vækstpakken 2014 vil fra 1. juni 2015 nedsætte godstaksterne drastisk på færgerne til en række danske øer for at sætte skub i væksten. Bag ønsket om billigere godstrafik ud til øerne står alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance. Partierne er enige om en model, hvor der ydes øremærkede tilskud til at nedsætte godstaksterne med i gennemsnit 80 procent. Samtidig er der nedsat en arbejdsgruppe til at se på, hvordan ø-kommuner og småøer kan få billigere bil- og persontransport. Den skal være færdig 1. marts næste år. »Den markante reduktion af færgetaksterne giver virksomhederne på øerne en saltvandsindsprøjtning og vil være med til at forbedre mulighederne for lokalsamfundene,« udtaler økonomiog indenrigsminister Morten Østergaard fra de radikale. Godt modtaget Udspillet bliver positivt modtaget blandt vognmændene på nogle

42

DTL magasinet

af de berørte øer, men det vil ikke betyde det store for fragtpriserne. Som vognmand Brian Thomsen, Øens Fragtrute på Læsø, siger: »Fantastisk – og så alligevel ikke.« Han er lidt bekymret for, at udmeldingen vil rejse falske forventninger om markant lavere fragtpriser til og fra Læsø. »Vi skal jo stadig have dækket vore omkostninger. Det er jo færgeraterne, der nedsættes, og de udgør for vores vedkommende ca. en tredjedel af prisen. Resten bliver jo ikke billigere.« Brian Thomsen forudser ikke nogen større fortjeneste eller omsætning, da de lavere rater også skal deles med kunderne. Måske kan fx minkfarme og landbruget få en vis øget afsætning til fastlandet. »Hvad der virkelig vil batte noget, er markant lavere biltakster, så det bliver billigere for turisterne at besøge øen. Flere turister betyder

øget omsætning i butikkerne – og dermed mere fragt at køre med,« siger han. På Samsø mener vognmand René Thorngaard, Helmers Vognmands- og Containertransport, at det især bliver transportkunderne, der får glæde af de meget lavere færgetakster. Han skyder på, at ca. 30 procent af fragtpriserne går til færgetaksterne, så der er noget at glæde sig over »uden at hænderne har været helt oppe efter politikernes udmelding«. »Landmændene får nok den største gevinst, fordi deres produkter kan afsættes på fastlandet til lidt billigere priser. Vi kan selv måske få en gevinst takket være langtidskontrakter,« siger René Thorngaard, der bl.a. kører dagrenovation og erhvervsaffald væk fra øen. Vognmand Georg Norvmann, HGN Transport på Bornholm, bifalder ethvert initiativ, der kan nedbringe de høje fragtpriser til og fra solskin-

søen. Han vurderer, at palleprisen til og fra Bornholm på ca. 300 kroner kan blive nedsat med ca. 40 kroner, hvorefter det gælder om at få delt sol og vind lige mellem transportør og transportkunde. »I første omgang vil nedsættelsen nok ikke give mere omsætning men alt andet lige, så vil bornholmske produkter blive lidt mere konkurrencedygtige, så vi er naturligvis glade for vækstplanen,« siger Georg Norvmann. ■

ØERNE De lavere godstakster gælder færgerne til Bornholm, Læsø, Samsø, Ærø, Fanø, Sejerø, Nekselø, Orø, Agersø, Omø, Askø, Barsø, Endelave, Hjarnø, Venø, Anholt, Tunø, Fur og Egholm.

Fra 1. juni næste år bliver det markant billigere at sende gods med færgen til Samsø og en række andre øer.

DECEMBER 2014


Videncenter Stort & småt . Højt & lavt . Langt & bredt NORSK OVERGANGSORDNING Let & for tungt syn af FOR VINTERDÆK store Køretøjer De norske myndigheder har indført en overgangsordning for vinterdæk i de størrelser, som er mindre tilgængelige til tunge køretøjer. Med de nye norske regler for vinterdæk har nogle ejere af køretøjer med visse dækstørrelser fået nogle udfordringer, for dækkene kan være svære at skaffe hjem som vinterdæk til den kommende vintersæson. Den nye dispensationsordning omfatter udelukkende vintersæsonen 2014/2015 og vil kun gælde for de dækdimensioner, som fremgår af de norske myndigheders hjemmeside, www.vegvesen.no.

DECEMBER 2014

Vi syner alt påYhjul ou name it!

Det er specielt følgende dækstørrelser, som er fritaget for krav om vinterdæk: LI (Load Capacity Index, Belastningskode) Fordæk 245/70R17,5 LI134, 265/70R17,5 LI 140, 305/70R19,5 LI 148 Trailerdæk 435/50R19,5* LI 156, 445/45R19,5* LI 156, 455/40R22,5 LI 160 samt 455/45R22,5 LI160. DTLs medlemmer kan hente mere information om reglerne for vinterdæk på DTLs hjemmeside, www.dtl.eu.

HUSK

Vi er også motorkontor

5 4 E d e V THOMAS’

Frostvej 3 7100 Vejle Tel.: 2519 2416 www.thomasbilsyn.dk

Frostvej 3, 7100 Vejle EXXIT 59 Tel.: 2519 2416 www.thomasbilsyn.dk

DTL magasinet

43


OVERBLIK ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU Månedens vigtigste branchesager

Mange sager vendt med nybagt skatteminister FOTO: PER DAUGAARD

Fra venstre erhvervspolitisk chef Ove Holm, adm. direktør Erik Østergaard, skatteminister Benny Engelbrecht og DTLs formand Martin Danielsen.

Den nybagte skatteminister Benny Engelbrecht fik på et møde med DTLs topfolk i sidste måned viden om, hvad der rører sig hos vognmændene på hans nye område. I forvejen har ministeren som tidligere formand for Folketingets Transportudvalg dog et godt kendskab til transportområdet.

Der var flere aktuelle sager under armen, da formand Martin Danielsen, adm. direktør Erik Østergaard og underdirektør Ove Holm troppede op til ministersnak. »Først og fremmest satte vi fornyet fokus på udenlandske bilers manglende betaling af vejafgift. Her mener vi, at den automatiske nummerpladegenkendelse bør kunne kombineres

i et eller andet omfang mellem de forskellige kontrolområder, så henholdsvis SKAT, Vejdirektoratet og Politiet får synergieffekter samtidig med, at retssikkerheden tilgodeses,« siger Erik Østergaard. I samme forbindelse drøftede man også skatte- og afgiftsbetaling i forbindelse med udenlandske transportørers ”regelshopping” ved permanent kørsel rundt i Skandinavien på hjemlandets løn- og arbejdsvilkår. »Ved at cirkle rundt mellem flere lande omgås cabotage-begrænsningerne med en systematisk kombination af cabotage i Danmark og international kørsel i permanent fart mellem de nordiske lande uden at forlade regionen. Der er brug for at få undersøgt konsekvenserne af det her nærmere.« fortsætter han. Ministeren hørte også om skatte-

og afgiftsunddragelse blandt varebilsvognmænd, der ikke er omfattet af godskørselsloven. Dette segment er kendetegnet ved mange små virksomheder – typisk personligt ejede. Og det er meget let at starte med et lille kørekort og en lånt varebil. »Vi roste regeringen for beslutningen om at undersøge, hvordan der kan skabes mere fair løn- og arbejdsvilkår på markedet for varebiler, der kører med gods for fremmed regning,« oplyser Erik Østergaard. Endelig var styrkelsen af danske vognmænds konkurrenceevne ved forhøjelse af loftet over skattefri rejsegodtgørelse atter på dagsordenen som hos forgængeren. DTL pegede på, at loftet virker helt modsat af intensionen.

Tættere snak med polititoppen Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og flere spidser fra den øverste politimyndighed lagde 1. december vejen forbi DTL - Danske Vognmænd på Grønningen for at drøfte de ting, der rører sig hos vejtransporten »Vi havde et godt og informativt møde med polititoppen. Mit indtryk er, at rigspolitichefen er indstillet på en endnu større dialog med branchen. Bl.a. kan vi nu konstatere, at Rigspolitiet har indbudt til dialogmøde den 5. januar,« siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard. Containere og diesel DTL orienterede bl.a. om to typer kriminalitet, der fylder meget hos vognmændene: I entreprenørdelen er det misbrug og brugstyveri af byggeaffaldscontainere, hvor gerningsmændene med stigende frækhed også stjæler ophalerbiler og sælger containerne på det sorte marked efter brug. Med bl.a. DTLs mellemkomst har der været så meget fokus på denne form for kriminalitet, at det er lykkedes at pågribe flere formodede hovedmænd. Mere generelt for branchen er det stigningen i dieseltyverierne både fra lastbiltanke og hjemmetanke. DTL vejleder virksomhederne om, at alle slag dieseltyverier – også kopiering af brændstofkort og eventuelle forsøg herpå – anmeldes til

Gode takter i finanslov DTL ser mange gode elementer i finanslovsaftalen for 2015 for den danske vognmandsbranche. DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard hæfter sig især ved den forstærkede myndighedsindsats mod social dumping også på transportområdet – herunder kontrol af ulovlig cabotage.

44

DTL magasinet

»Vi er godt tilfredse med tiltagene simpelthen, fordi de er med til at sikre, at de vilkår, danske vognmænd skal konkurrere under, ikke er fuldstændig skævvredne. Vi vil gerne konkurrencen, men det er klart, at vores medlemmer ikke kan leve af en rumænsk lønning. Og det er jo risikoen, når

flere og flere vogne, der kører i Danmark, har en chauffør der er aflønnet på helt andre vilkår bag rattet,« siger han. »Vi er også glade for, at der nu er kommet politisk vilje til at skabe ordnede forhold i varebilsbranchen for biler under 3500 kg. DTLs nye netværk for kurerog varebilsvognmænd arbejder

aktivt for fair konkurrence i den del af branchen. DTL tilbyder allerede en certificeringsmodel rettet mod varebilsvognmænd, som vi ser som en forløber for et tilladelseskrav. Det giver god mening at få orden i sagerne, og gradvist få indfaset varebilerne i godskørselsloven,« siger han.

DECEMBER 2014


KURSeR MeD FoKUS på miljø og renovation Har du brug for efteruddannelse inden for miljø og renovationsområdet, så har Syddansk Erhvervsskole kurserne for dig. Synes du, at sortering og bortskaffelse af affald på en miljørigtig måde lyder interessant? Så er vores renovationsrettede AMU-kurser lige noget for dig. Du kan vælge imellem: • • • • • • •

For yderligere oplysninger kan du kontakte: Maria Blum Ragner på tlf. 6312 6404 eller på mail mabr@sde.dk

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, tv., på besøg hos DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

politiet. Kun sådan kan politiet få et reelt billede af situationen og tilrettelægge indsatsen. DTL

efterlyste en endnu større koordination mellem politikredsene for bl.a. at finde hælerne. Nye regler om særtransport På særtransportområdet udtrykte DTL tilfredshed med, at uddannelsen af chauffører af ledsagerbiler til færdselsregulering nu kan komme i gang. Særtransportørerne venter også på den nye særtransportbekendtgørelse, hvor specielt spørgsmålet om kontrol i forhold til udsynet er et varmt emne. Nummerpladegenkendelse på vej Mødet var også en tur om de

EU-kvalifikationskurser – lovpligtigt 5 dage Affaldsfraktioner – 2 dage Dagrenovation sikkerhed – 2 dage Håndtering af olie og kemikalieaffald – 3 dage Erhvervsaffald – 2 dage Storskrald – 1 dag Grundlæggende flakkøretøjer – 2 dage

Du kan også læse mere på sde.dk/renovationskurser

udenlandske chauffører, der synes at have alvorlige problemer med alkohol og kørsel. DTL anbefaler, at der overvejes alkolåse ved udkørsel fra færgehavne og transportcentre, hvor det er muligt, og at politiet udøver en effektiv stikprøvekontrol – fx mandag morgen – i områder, hvor der erfaringsmæssigt opholder sig alkoholpåvirkede chauffører. I forbindelse med udenlandske lastbilers færden i Danmark drøftede man cabotagekontrollen og den kommende indførelse af nummerpladegenkendelse. Rigspolitiet er opmærksomme på forsøget i Vejdirektoratet og har sideløbende netop prækvalificeret et antal leverandører til politiets eget mobile system.

Købes kontant

Lastbiler · Trailere · Entreprenørmaskiner FØLG OS PÅ FACEBOOK

facebook.com/euronor.dk

Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08 Jan Løw-Larsen: +45 40 55 50 90

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk


NY MEDARBEJDER

FOTO: CLAUS TJERRILD

Navne NOTER

Ny projekt- og annoncechef DTL – Danske Vognmænd har ansat Anne Gall Seward som projekt- og annoncechef. Hun skal fra 1. marts varetage annoncesalget til DTL Magasinet, men hun er allerede nu i gang med at sikre annoncører og sponsorer til andre dele af DTLs aktiviteter. Anne Gall er et kendt ansigt i transportbranchen og har meget stor erfaring med annoncesalg efter otte år som salgschef hos Dansk Transport Forlag. »Jeg er utrolig glad for at være på banen igen, og jeg ser frem til at forny mit gode og positive samarbejde med virksomhederne på tværs af hele den danske transportbranche. Der kommer mange nye tiltag. Udover at styrke salget på DTL Magasinet, skal vi fx gøre mere ud af online-annonceringen. Og så glæder jeg mig meget til at være på udstillingen Transport 2015 til marts,« siger Anne Gall. Hun kan i øvrigt kontaktes på telefon 30 64 39 41. Hun vil til daglig arbejde fra hjemmet i Højby i Odsherred.

Her er det Patrick fra J. Nørgaard Petersen A/S, der er julemand og som havde en travl og glad dag i Fælledparken med masser af positive børn og forældre oppe i Volvo førerhuset.

Trafiklegeplads med lastbiler Da en ny trafiklegeplads blev åbnet i Fælledparken i København i sidste måned, var DTL-kampagnen Trafiksikkerhed i Øjenhøjde med som en blandt mange aktiviteter. De første ture i de nye go-karts foregik med eskorte af en politimotorcykel. Og en ”tiger og løve” agerede fodgængere og krydsede vejen, når der var grønt for fodgængerne. Meget naturligt tiltrak det en masse børnefamilier, som også stod i kø til en tur op i Trafiksikkerhed i Øjenhøjdes fragtbil. Her lærer børnene, hvordan de skal tage sig i agt, når lastbilen skal dreje til højre, og de selv som cyklister skal ligeud.

Ud i Europa Kendskabet til kampagnen er for øvrigt blevet udvidet til EUs medlemslande. Da lærere og elever fra 20 skoler i 20 EU-lande i sidste måned var samlet på Bagsværd Kostskole og Gymnasium til en række workshops under projektet Education without Frontiers” – undervisning uden grænser – v ar Trafiksikkerhed i Øjenhøjde inviteret med for at bidrage til en workshop om den sikre skolevej. Undervisning uden grænser” er et internationalt netværk og skolesamarbejde, der i år kunne fejre 25 års jubilæum

TRANSPORT 2015 KÅRER FINALISTERNE TIL ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED 19.-22. marts 2015 er der transportmesse i MCH Messecenter Herning. Det ligger nu fast, at offentliggørelsen af finalisterne til Årets Transportvirksomhed sker i forbindelse med Årets Transportfest lørdag 21. marts. Den endelige vinder kåres som sædvanlig på DTLs generalforsamling 9. maj – også i Herning. Semifinalen krydres med aktiviteter un-

46

DTL magasinet

der messen og kulminerer som nævnt ved transportfesten, hvor finalisterne hyldes på scenen. »Vi er meget glade for, at DTL har valgt transportmessen og Årets Transportfest som ramme for semifinalen til Årets Transportvirksomhed. Udover offentliggørelse af finalisterne kåres også Årets Opbygning, og det er med til at skabe en

fantastisk stemning, når branchen hyldes på scenen,« siger projektleder Betina Engholm fra MCH. Billetter til Transport 2015 kan printes gratis på transport-messen.dk. Ønsker man at deltage i Årets Transportfest med optræden af bl.a. Frank Hvam, kan billetterne ligeledes købes på transport-messen.dk

DECEMBER 2014


VELKOMMEN TIL FACT DANMARK A/S

Glædelig jul &godt nytår

DTL holder i år julelukket fra og med onsdag den 24. december til og med søndag den 4. januar 2015. I tilfælde af hastesager kan DTLs medlemmer ringe til: Adm. direktør Erik Østergaard på tlf. 4015 1225, erhvervspolitisk chef Ove Holm på tlf. 2344 2909, chefjurist John Roy Vesterholm på tlf. 4063 6433 eller chefkonsulent Frank Davidsen på tlf.: 2275 2804.

Vognmand Lars Beyer, der har FACT Danmarks A/S i Kastrup ved København, vil gerne indenfor i informationsvarmen hos DTL. »Vi melder os ind for at få hjælp og informationer, der kan gavne os i dagligdagen. På den måde kan vi også bedre følge med i, hvad der sker i branchen,« siger Lars Beyer. Han henviser til blad, nyhedsbreve, hjemmeside

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Fyns Vognmandsforening Frimodts Transport Krogsgårdsvej 76 5672 Broby Kanut Transport ApS Middelfartvej 610 5491 Blommenslyst Kjøbenhavns Vognmandslaug Fact Danmark A/S Kirstinehøj 42 2770 Kastrup

RC Trucks indtager transportmessen De fylder jo ikke så meget som de store Men når feltet af de lynhurtige RC Trucks rykker ud, så er underholdning i høj klasse en garanti. Mange timer ligger bag de radiostyrede modelbiler. De bliver oftest bygget op helt fra bunden og ud fra samme teknik som originalerne, og det resulterer i et fascinerende syn af forskellige biler med et væld af detaljer.

DECEMBER 2014

Oplev RC trucks på tætteste hold, når radiostyrede lastbiler fra hele Norden bliver sluppet løs på transportmessen i Herning. Alle former for transportopgaver bliver løst – lige fra vindmølletransport til godstransport fra havnemiljøet. Og publikum får også mulighed for at prøve kræfter med teknikken. (Billedet er fra Ishøj Truckshow i 2013.)

og ikke mindst til DTLs opdaterede olieoplysningsskema. FACT Danmark A/S, som Lars Beyer etablerede i 1997, har afdelinger i København og Billund med henholdsvis 25 og 15 last- og varebiler i skøn forening. De kører med især luftfragt og søfragt. Alle er indlejede køretøjer - de fleste i kombinationen trækker-trailer.

Nordre Birks Vognmandsforening A-Way ApS Metalgangen 4 G 2690 Karlslunde Berg Transport ApS Helsingevej 58 A 3230 Græsted

Brian Rasmussen Gurrehavevej 53 3200 Helsinge Vognmand Michael Anker v/ Michael Anker Pedersen Ubberupvej 18 3310 Ølsted Næstved Vognmandsforening Tornemark Vognmandsforretning v/ Otto Poulsen Hovedgaden 10, Tornemark 4262 Sandved Sjællands Vognmandsforening Stoltze v/Frank Stoltze Barnekow Parken 16 4340 Tølløse Vestjyllands Vognmandsforening Hvidberg A/S Industrivej 18 7600 Struer

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING K. E. Transport ApS Ingers vej 12 4553 Karise

Tornemark Vognmandsforretning v/ Otto Poulsen Hovedgaden 10, Tornemark 4262 Sandved

DTL magasinet

47


Uno-X giver dig meget mere end billig diesel

Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

Billig Diesel DKV betalingskort – kan bruges i 65 lande

Eget tankanlæg

DieselService – hele vejen rundt

Danmarks største netværk af dieselanlæg

Avanceret kortsikkerhed

Aktiv forbrugskontrol

Find dit nærmeste DieselService-anlæg ved at scanne QR-koden

Ring til

Uno-X DieselService

Hos Uno-X sælger vi billig diesel. Det har vi gjort i mange år. Men prisen er ikke alt. Der skal også være et anlæg i nærheden, når du skal tanke. Med 92 Diesel Service-anlæg, herunder 42 med AdBlue, giver vi dækning som ingen andre. Læg dertil nogle af Danmarks mest effektive systemer til kortsikkerhed og forbrugskontrol. Vores mission er at gøre hverdagen så nem som mulig for vores kunder. Det er derfor vi tænker DieselService hele vejen rundt.

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

– ring 7010 1234

Dtl magasinet december2014  
Dtl magasinet december2014  
Advertisement