Page 1

dtlmagasinet 15. årgang | april 2013

nr. 04

MÅNEDSMAGASIN FOR DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK

DT

L: skal Skoleelev l e sving ære om h r øjreende lastb iler

flot messe

transportminister henrik dam kristensen på dtls stand, hvor folk flokkedes for at røre, lugte, smage og høre om nyheder

politikere om ny postlov: post danmark skal trimmes


FOTO: POST DANMARK

FOTO: ERHVERVS- OG VÆKSTMIN-

4 MOBILDÆKNING. Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har spillet ud med en plan, der skal forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i udkantsområderne, og det er på høje tid, mener de vestjyske vognmænd. Ministeren mødes i øvrigt med DTLs forenings- og regionsformænd på Hindsgavl Slot 20. April.

22

36

POSTLOV. En revision af postloven kan meget vel betyde mere konkurrence på pakkeområdet og mindre af den historiske befordringspligt for Post Danmark, som politikerne også gerne vil trimme. Læs bl.a. fire trafikpolitikernes syn på sagen.

INGEN BØVL. Vognmand Jan C. Skov i Høng har tidligere fået store kørehviletidsbøder, men senest fik han en ”ren” virksomhedskontrol fra Rigspolitiet takket være DTLsTacho Online.

LEDER

Vi ses IGEN i 2015 Fire hektiske dage på Transport 2013 i Herning bekræfter mig i, at transportmessen er kommet for at blive. Over 14.000 transportinteresserede valgte at lægge turen forbi de syv messehaller under ”Transport 2013”. Det var mere, end vi havde regnet med som medarrangør. Vi ved alle, at det stadig er seje tider for branchen, og at der er ikke mange penge at købe ind for blandt vognmændene. Men troen

Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup I Redaktionen: Public Affairs Manager Søren Lauridsen Pressechef Morten Lindbo Webredaktør Line Sandgreen

på egne evner til at ”skabe bedre bundlinje” - og troen på, at politikerne vil skabe fair konkurrencevilkår er stor nok til, at nysgerrigheden trak det længste strå for at se de mange nyheder og transportløsninger. Jeg er faktisk ret stolt over den massive og stærke opbakning, som branchen på den måde har udvist over for messen i Herning. Og MCH Messecenter Herning har igen bevist, at den står ubestridt som kvalitetsmessen og det bedste mødested for Danmarks transportbranche. Det er en enorm bedrift, at Georg Sørensen og hans stab er lykkedes med at få en

Annoncekontakt: DG Media as Telefon: 7027 1155 e-mail: epost@dgmedia.dk Grafisk tilrettelæggelse: Great Communications Tryk: npctryk a/s Papir: Holmen Ideal Gloss Kontrolleret oplag: 4.091 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173.

kvalitetsmesse stablet på benene igen i år. DTL oplevede selv at få væsentlig flere besøgende på vores stand, end vi havde for to år siden. Der var konstant et flow af mennesker – både af beslutningstagere, men også af dem, der bare ville have en kop god kaffe, en DTL-toast, en snak eller et næveslag på boksebolden. Standmottoet var da også ”... her må du røre, lugte, smage og høre det seneste nye”. Jeg er også glad for, at mange vognmænd fik prøvet vores nye gratis tilbud, den elektroniske køre- og hviletidsadministration Tacho Online.

Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu Forsidefoto: Per Daugaard Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden. Medlem af Danske Specialmedier

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

2

dtl magasinet

APRIL 2013


INDHOLD SEKTION 1

FOTO: NIELS ERIK NIELSEN.

Nyheder

39 ÅRETS EMBEDSMAND. Trafikstyrelsens boss Carsten Falk Hansen er kåret af de københavnske vognmænd som Årets Embedsmand. Han har ikke været til at komme udenom, mener – Carsten Falk Hansen.

4 I Forslag om skoleundervisning i højresvingende lastbiler 6 I Bedre mobildækning vækker glæde i Vestjylland 8 I Fyldig reportage fra ”Transport 2013” i Herning 15 I Historisk lav lastbilbestand 16 I Kort nyt 17 I Vognmand frifundet for anklage om overtrædelse . af færgereglen 18 I Afbrød det lange hvil på grund af tyve på bagsmækken 20 I I Sverige tvinges underbetalte chauffører ud i kriminalitet 22 I DTLs kommercielle tilbud 24 I Ny postlov skal slippe konkurrencen løs SEKTION 2

FASTE TING 28 I Sagt og skrevet 28 I Nyt fra juristerne 30 I Aktuelle sager SEKTION 3

Og de mange aftaler bliver fulgt til dørs i den kommende tid af medarbejderne på regionskontorerne og hos DTLs TungVognsSpecialisten. Og der skal også lyde en stor tak herfra til hele flokken af frivillige DTL-vognmænd, der stillede op og var med til at tage sig af de mange henvendelser, vi fik på standen.

»

Også en tak til vore samarbejdspartnere på standen, Euromaster, Loadmaster, Scania ,Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport, Dansk Erhverv og Wuxus. Jeg har sat kryds i langtidskalenderen ud for dagene 19.-22. marts 2015. Så er det nemlig messetid igen. Vi ses….

MEDLEMMERNE 32 I Generalforsamlinger i foreningerne 38 I DTLs generalforsamlinger 39 I Tacho Online skaffede vognmand en ”ren” virksomhedskontrol 40 I Regnskaber på papir dur ikke længere 41 I DTL skal lave miljøhåndbog 42 I Navne og noter 43 I Nye medlemmer

Vi ser, at den organiserede kriminalitet går efter og udnytter de underbetalte chauffører

«

Kriminalkommissær Håkan Carlsson, Västra Götalands politi.

Side 24

»Jeg sidder dér bag rattet kun i underbukser, og jeg vil under ingen omstændigheder standse lastbilen. Mercedes-bilen holder sig derefter på siden af mig og presser mig ind på rastepladsen ved Skærup.«

Chauffør Kasper Liljegren, der måtte afbryde sit nathvil og tage flugten på grund af indbrudsforsøg i lastbilen.

Side 18

APRIL 2013

dtl magasinet

3


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

DTL vil have skoleundervisning i lastbiler og højresving 4.-6. klasses elever skal have besøg af vognmænd og chauffører, foreslår DTL

FOTO: JOHN LARSEN

Tre dræbte i højresvingsulykker i år har fået debatten til at blusse op igen. Tallet svarer til højresvingsdræbte på årsbasis i henholdsvis 2011 og i 2012. Så netop som branchen i fællesskab havde glædet sig over tendensen med færre døde og tilskadekomne har årets tragiske ulykker vist, at så længe lastbiler og cyklister mødes i trafikken vil der være en risiko. Derfor foreslår DTL nu, at der skal undervises i folkeskolen om, hvad der sker i trafikken, når lastbiler skal svinge til højre. »Hvis skolemyndighederne er med på ideen, vil udgiften være omkring to-tre millioner kroner om året. Vognmænd og chauffører vil være i stand til at gennemføre en årlig undervisning af folkeskoleeleverne i 4., 5. og 6. klasse,« siger DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm. Branchen har allerede erfaring med at undervise børn om lastbiler fra den tiårige kampagne Trafiksikkerhed i Øjenhøjde, som har haft kontakt til over 70.000 skolebørn gennem årene. Hans regnestykke ser således ud: Der er ca. 210.000 elever fordelt på anslået 10.000 4., 5. og 6. klasser. Typisk vil en chauffør med lastbil kunne undervise seks klasser i lokalområdet på to timer. Omkostningen vil være to timer plus en halv times transport i alt ca. 1.250 kroner, som

4

dtl magasinet

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD.

Af John Larsen

Nu bør skolerne mere på banen, mener DTL. Billedet er fra en tidligere cyklistkampagne i København.

ganget op bliver til ca. 2,1 millioner kroner. »Samtidig med at dette forslag nu er givet videre, opfordrer vi alle vore medlemmer til at bakke op om den indsats, der er i gang mange steder landet over,« siger DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm. Kampagne i gang igen Her i april går 10. udgave af kampagnen

MENINGSUDVEKSLING. Det blev en bramfri meningsudveksling, da Dansk Cyklist Forbunds ledelse mødte op til møde i DTL 8. april efter den ophedede debat om højresvingsulykker i medierne. Der var enighed om at anerkende vognmændenes indsats og øget dialog, men cyklisternes talerør forbeholder sig naturligvis også fremover retten til at presse på for bedre trafiksikkerhed. Her ses fra venstre cyklistdirektør Jens Loft, DTLs adm. direktør Erik Østergaard og kommunikationschef Søren Lauridsen samt cyklistforbundets souschef Trine J. Jørgensen og pressechef Frits Bredahl.

Trafiksikkerhed i Øjenhøjde i gang flere steder i landet både på skoler og ved særlige events bl.a. den årlige Falck-dag på Egeskov Slot. Bag kampagnen står DTL, Danske Fragtmænd A/S, 3F Transportgruppe, Volvo Lastvogne Danmark A/S, Bridgestone Danmark A/S, Energiselskabet OK og Børneulykkesfonden. Desuden har landets skoler allerede i dag adgang til en pakke til klasseundervisning, som ofte kan suppleres med en rigtig lastbil i skolegården, hvor en chauffør i samarbejde med lærerne instruerer børnene i, hvor lidt en chauffør egentlig kan se, og hvor lidt der skal til for at gemme en skoleklasse omkring en lastbil. Senest har partierne fra trafikforliget afsat 72,6 millioner kroner i 2013 til trafiksikkerhedsarbejdet - herunder tre millioner kroner til en ny højresvingskampagne.

APRIL 2013


“Det er når jeg er alene, at jeg for alvor mærker styrken ved et fællesskab” “Fordi man har valgt at være selvkørende vognmand, behøver det jo ikke betyde, at man altid kun vil være sig selv. Tværtimod, kan man da godt en gang imellem føle sig lidt alene om det hele. Selvfølgelig får man da snakket lidt med både kunderne og med kolleger rundt omkring. Der er bare ikke meget tid tilovers på en arbejdsdag som selvstændig – der hører jo meget mere end selve kørslen til at køre en vognmandsforretning. Så på de lange stræk på landevejene, kan jeg da godt sidde og filosofere lidt over, hvor godt det er med det netværk, man får med i købet som del af DTL. Først og fremmest det lokale, hvor vi har samme baggrund og kan udveksle både erfaringer og røverhistorier. Men også det landsdækkende netværk, hvor foreningen tager sig af vores fællesinteresser på en måde, man ikke kan forhandle hjem på egen hånd. Det er meget værd i disse tider. De ekstra fordele er også værd at tage med. Fx de særlige forsikringer, vi har ret til hos Codan. Faktisk kan man sige, at vores forening og forsikring minder en del om hinanden. Det er jo en solidarisk tanke – at løfte i flok, og skabe tryghed og udvikling. Jeg mener, at selv om hver mand er sin egen lykkes smed – så er det en stor styrke, når man kan støtte hinanden på områder, hvor det giver mening.”

Vognmand Henrik Ibsen Lokalforeningsformand for DTL, Storstrøms Amt

codan.dk/dtl ©Codan Forsikring A/S 01.13 CVR 1052 9638. Der dækkes med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser.


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Bedre mobildækning på vej

Hollænderne trætte af cabotage

FOTO: Erhvervs- og Vækstministeriet.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen: »God digital infrastruktur er vigtig, fordi det skaber bedre vækstmuligheder for virksomhederne.«

Af John Larsen

Regeringens planer om at skabe bedre vilkår for mobildækningen i yderområderne vækker noget nær jubel i det vestjyske. »Et kanonvigtigt udspil, der vil være med til at hindre virksomhedsflugt i vores område,« siger vognmand Poul Jørgensen, formand for Vestjyllands Vognmandsforening, der selv har problemet inde på livet med afbrudte telefonsamtaler med chaufførerne, når de er rundt hos de vestjyske landmænd. »Bedre mobildækning vil være til stor gavn for vore kursister, som ofte oplever, at de ikke kan få forbindelse med omverdenen, mens de bor her på skolen,« siger forstander John Johansson, AMU Hoverdal i Spjald. AMU-centret tilbyder bl.a. en række forskellige kranførerkurser. Udspillet til forbedret mobildækning kommer fra erhvervs- og vækstminister

ARKIVFOTO: FINN BJERREMAND

»Et kanonvigtigt udspil.«

6

Vognmand Poul Jørgensen

dtl magasinet

Annette Vilhelmsen og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen. Udspillet indeholder 22 konkrete initiativer, som skal give hele Danmark en ”digital infrastruktur i verdensklasse” og skabe grundlaget for øget vækst. Blandt initiativerne er bedre mobildækning i yderområderne af landet. Udspillet forbedrer rammebetingelserne for teleselskabernes investeringer. Flere master i åbent land Som SFs erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen siger: »Med udspillet forbedrer vi rammevilkårene for etablering af bredbåndsforbindelser og mobiltelefoni i hele Danmark. God digital infrastruktur er vigtig, fordi det skaber bl.a. bedre vækstmuligheder for virksomhederne.« Konkret betyder det, at det skal blive lettere for mobilselskaberne at sætte mobilantenner op i åbent land. Bl.a. lempes betingelserne i planloven. Poul Jørgensens virksomhed HVTransport i Herning udfører en række transportopgaver for landbruget ikke mindst gylleafhentning. Desuden er der blokvogns- og entreprenørkørsel og kranopgaver med mere. Han oplever flere steder omkring Ringkøbing, hvor mobildækning er dårlig og endog er gået fra dårlig til værre. »Vi hører landmænd fortælle, at de ikke kan bruge mobilteknologien til forskellige automatiske indretninger på bedriften. Det kan være alarmer til

malkningen eller udluftning i svinestalden. Andre virksomheder oplever dårlige mobilforbindelser i det daglige, og det øger ikke ligefrem interessen for at slå sig ned i udkantsområderne. Jo mere mobiltelefonien vinder frem, jo mere handicappede bliver vi, hvis der ikke bliver gjort noget. Så derfor et stort skulderklap fra os. Vi glæder os over – også – dette initiativ fra regeringen,« siger Poul Jørgensen. For at forbedre sin egen situation har han sørget for en vis dobbeltdækning ved at anbringe en mobilsender på en gammel fjernsynsmast. Den rækker ca. 100 km. »Det er for at mindske besværlighederne med at tale og sender sms’er til chaufførerne, når de kører ude på landet. Men den løsning er dyr for mindre vognmænd med en eller to biler,« siger han. Telefonboks bruges flittigt På AMU Hoverland har man stadig en flittigt brugt telefonboks. Forstander John Johansson forklarer, at den manglende mobildækning generer kursisterne, der fx er ved at tage certikatkurser til mobilkraner og lastbilmonterede kraner: »Kursister fra hele landet kan ikke komme i forbindelse med omverdenen hele tiden, og deres virksomheder eller familie kan ikke få fat i dem. Vi har stående tilbud til alle mobilselskaber om at sætte udstyr op gratis, men endnu har ingen gjort brug af tilbuddet. Vi glæder os over regeringens udspil.«

APRIL 2013


Lasten hurtigt frem. Tanken langsomt tom. Den ny Actros. En ny dimension i lønsomhed.

Et mærke fra Daimler AG

Med Euro V kan du spare op til 7 % på dieselolien, og med Euro VI op til 5 % lavere i forhold til forgængerne med Euro V-motor. Efter hver eneste tur kan du aflæse Actros’ mange tekniske nyheder direkte på bundlinjen. Og det indbyggede FleetBoard® flådehåndteringssystem, som nu er standard, betyder at du kan sænke forbruget yderligere med op til 10 %. Resultatet: En rigtig lønsom totalløsning. Få mere at vide hos Mercedes-Benz forhandleren og på www.mercedes-benz.dk/den-ny-actros


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

FOTO: JOHN LARSEN

De 181 udstillere fik – heldigvis – nogle travle dage i Herning. Især lørdagen samlede transportfolket.

FOTO: JOHN LARSEN

Et blik indenfor på DTLs stand, hvor man bl.a. fik testet sin gennemslagskraft på en boksebold.

FOTO: LARS MØLLER

Euromasters personale demonstrerede mønsteropskæring på DTLs stand.

14.346 til transportmessen i Herning Transport 2013 i Herning trak 14.346 gæster indenfor i messehallerne på trods af afbuddet fra lastbilimportørerne. Blandt de 181 udstillere i syv messehaller var der både travlhed og tilfredshed, bl.a. hos Ove Kock A/S, der beskæftiger sig med opbygning af lastbiler og renovationsbiler: »Allerede på åbningsdagen havde vi nået de mål og forventninger, vi havde sat før messen. Vi har haft masser af besøgende, og det har været de helt rigtige kunder og beslutningstagere fra bl.a. kommunerne, de store renova-

8

dtl magasinet

tionsselskaber og Trafikstyrelsen,« fortæller Frank Hansen, salgschef hos Ove Kock A/S. Samme positive meldinger lyder fra VBG Group: »Det har været fire fantastiske dage i Herning. Vi har solgt meget mere end forventet, og vi kan næsten ikke få armene ned,« fortæller Per Mikkelsen, adm. direktør VBG Group og arrangør af Vestfyn Trækker.

MCH Messecenter Herning havde før messen meldt ud, at man forventede 12.000 besøgende. »Det blev til fulde indfriet, og der er kommet rigtigt gode og positive tilbagemeldinger fra både udstillere og besøgende,« siger projektchef Henriette Træholt i MCH, der nu kan melde datoen ud for næste transportmesse i Herning. Den finder sted i dagene 19.-22. marts 2015. Læs også lederen side 2.

APRIL 2013


8

% Den nye Scania Streamline kører op til 8 % længere på literen. Ved at videreudvikle og forfine de vigtigste komponenter har vi opnået markante fremskridt. Mange bække små fører til en fremragende brændstoføkonomi.

Ny og mere aerodynamisk solskærm.

Kraftigere og mere økonomiske 2. generations Scania Euro 6-motorer.

Scania Opticruise med nye skifteprogrammer. Letløbs-gearkasser med optimeret olieniveau

Nye førerhushjørner med indbyggede spoilere

Mange bække små. FREMRAGENDE BRÆNDSTOFØKONOMI SET FRA ALLE VINKLER.

Den nye Scania Streamline er op til 8 % mere brændstoføkonomisk end sin forgænger, der stadig anses for at være førende på brændstoføkonomi. Det er ingen ringe bedrift. Scania har igen hævet overliggeren for at holde sig foran konkurrenterne. For dig betyder det fremragende driftsøkonomi. Opnå endnu bedre bundline ved at reducere dit brændstofforbrug med op til 8 %. Få mere uptime med trådløs fjerndiagnose. Udnyt de ekstra kræfter i Scanias nye 2. generations Euro 6-motorer. Nyd det endnu mere aerodynamiske førerhusdesign.

Rejsen fortsætter på www.scania.dk/streamline.

Scania. Altid foran.


SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

FOTO: JOHN LARSEN

FOTO: JOHN LARSEN

SEKTION 1

FOTO: JOHN LARSEN

POLITISNAK. Vognmand Steen Tofteng, der stiller op til DTLs bestyrelse, i snak med politifolk på deres stand, hvor der var en masse information af hente. Bl.a. en ny brochure om de nye regler for kørekort til lastbiler og busser.

10

ÅRETS VAREBIL. Lastbilhallens lille afsnit med varebiler. Motorjournalisternes klub kårede Ford Transit Custom til Årets Varebil 2013. Den blev valgt blandt fem finalebiler, som igen var udvalgt blandt 21 kandidatbiler. På andenpladsen kom Toyota Yaris Hybrid med Mercedes Benz Citan på tredjepladsen. Her ses vinderbilen og Toyotas hybridbil.

FOTO: JOHN LARSEN

TRANSPORTDATING. Som led i DTLs ”Bedre bundlinje”strategi samarbejdes nu intensivt med medlemsvirksomheden Wuxus i Køge om brug af en godsportal på internettet. Gennem TVS, Tungvognsspecialisten får DTLs medlemmer nu adgangen til halv pris. Direktør Karsten Kjær forklarer, at internet-stedet godt kan kaldes en datingside mellem transportkøber og vognmand. Her skabes kontakten nemlig. Kunden går simpelthen ind på hjemmesiden og ser, hvilken af de tilkoblede vognmænd, der har en lastbil i nærheden med plads på ladet. Med et klik får kunden kontaktoplysningerne og kan straks ringe vognmanden op og bestille en transport. Her tager Tungvognsspecialistens Carl Peter Frederiksen hul på samarbejdet med Karsten Kjær, tv.

FØDSELSDAGSKAGE. Olieselskabet OK fejrer sin nært foreståede 100 års fødselsdag med en flot kage, DTLs John Roy Vesterholm, th., og Allan Andersen her gør et indhug i kagen sammen med OKs Finn Poulsen, tv. Blandt OKs slagnumre er dieselkortet i samarbejde med DKV, der giver adgang til mere end 35.000 tankstationer og truckstops i Europa. Kortet kan også bruges til betaling på fx motorveje, broer og færger.

FOTO: JOHN LARSEN

FOTO: SØREN LAURIDSEN

VETERANER. Mens der var færre af de nye lastbilmodeller, så var der mange af de gamle. Veteranlastbilerne havde fået god plads, og der blev lagt godt op til årets store begivenhed, det 13. Veteranrally ved Silkeborg lørdag 1. juni. Her kan lastbilentusiaster opleve 50 års transporthistorie fra den tidlige morgen. Mere end 100 køretøjer ventes til start.

dtl magasinet

CODAN-NØGLE. DTLs nabo i Herning og mangeårige samarbejdspartner, Codan, bød alle indenfor på sin åbne stand, men DTLs medlemmer havde i en særlig velkomst fået tilsendt en nøgle, som – for de heldige – kunne åbne skabet til en Apple Ipad. Aktuelle forsikringstilbud stod naturligvis på dagsordenen med disse fem nøgleord: Skadestop, bonusprogram, sygedriftstabsforsikring, vejhjælp og Konto Service. Så var der lagt op til en snak.

APRIL 2013


FOTO: GWYN NISSEN

Festlig kåring Et af indslagene under den afsluttende messefest lørdag aften var kåringen af de tre finalister i konkurrencen Årets Transportvirksomhed 2013: Bette Gris ApS, Thy, P. Fournaise A/S, Fredericia og HLS Fragt/Slagelse Transportcenter A/S. Nomineringen var resultatet af tre dages afstemning på transportmessen i Herning, hvor messens gæster har kunnet stemme på deres favorit. Her er lidt af det, der kendetegner finalisterne: Bette Gris – Høj kvalitet holder kunderne til: Kvalitet og dyrevelfærd til fingerspidserne fastholder og tiltrækker nye kunder på trods af højere priser end hos konkurrenterne. Stærk forankring i lokalmiljøet – Thys ungdom støttes med 100.000 kr. om året.

FOTO: GWYN NISSEN

Af John Larsen

P. Fournaise – Danmarks første genbrug af vinduesglas: Satte som den første virksomhed i Danmark genbrug af glas fra vinduer og døre i system. Opfinder løbende forbedringer af virksomhedens maskineri, bl.a. Tykke Bertha – en hollandsk brunkulsknuser, som fjerner aluminiumslister fra vinduerne. HLS Fragt/Slagelse Transportcenter – Skaber arbejde til skæve eksistenser: 6 af virksomhedens arbejdspladser er løbende til rådighed for handicappede, fleksjobbere og nydanskere. Den sociale indsats har ført til mange loyale medarbejdere

og goodwill blandt kvarterets rødder. Har løbende praktikanter. Årets Transportvirksomhed arrangeres i samarbejde med Codan, Scania, Bridgestone, VBG, Dansk Autohjælp og Danmarks Transport-Tidende, som er mediepartner. De øvrige deltagere i årets konkurrence var J.H. Transport i Brøndby, Eriks Fragt ApS i Brabrand og Budstikken A/S i Brøndby. Finalen og kåringen af vinderen af konkurrencen finder sted på DTLs generalforsamling 25. maj 2013 ved en live afstemning i Nyborg.

Kandidaterne samledes til et glas champagne på DTLs stand som optakt til aftenens kåring.

Lodtrækningsvindere En rejse til Paris: Torben Wadsager, Mørke. Vindere af iPads: Dorthe Ruhlmann, Bov, og Christina B. Nielsen, Humble.

APRIL 2013

Her er de tre, der skal dyste om den endelige titel. Fra venstre Niels Jeppesen, Bette Gris ApS, Jens-Ole Larsen, H.L.S. Fragt A/S/Slagelse Transport Center A/S, og Peter Fournaise, P. Fournaise A/S.

dtl magasinet

11


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

NYHEDSRUNDE Af Hans Skat og John Larsen

FOTO: JOHN LARSEN

FOTO: PER DAUGAARD

Nok manglede de helt friske lastbilnyheder på messen, men blandt opbyggere, materiel og andet tilbehør var der meget at komme efter. Her er blot et lille udpluk:

Traileren fra Brdr. Platz har fire styrende aksler.

Alkolåsen Smart Start blev præsenteret med dette slogan.

Interesse for 4-akslede trailere

Alkolås – nu med kamera Alkolåse vinder frem mange steder i transportsektoren, og firmaet Smart Start viste en amerikanske version, som efterhånden har 25 år på bagen. Herhjemme har den været på markedet i fire år og bruges i lastbiler, busser, taxaer og blandt private, som fx har erkendt et alkoholmisbrug. Når

der blæses i alkolåsen konstareres indenfor fem sekunder, om bilisten er klar til at køre bil. Den nyeste version har tillige et kamera, der registrerer personen, der blæser. Som indehaver Jan Povlsen siger: ”Derved undgås fx svindel, hvor ”ren” luft blæses i med en ballon”.

FOTO: PER DAUGAARD

Med de nye grænser for akseltryk og totalvægte er de 4-akslede trailere blevet interessante for mange vognmænd. Så Brdr. Platz Karrosserifabrik præsenterede bl.a. en tiptrailer til de tunge opgaver, hvor alle fire aksler er styrende. Det øger manøvredygtigheden og mindsker sliddet. Tiptraileren har en totalvægt på 46 tons, hvor nyttelasten når op til 36 tons.

Repræsentanter fra Dansk Olie Genbrug får vognmænd i tale om afhentning af deres spildolie, som kan genanvendes.

12

dtl magasinet

Spildolien genbruges Virksomheden Dansk Olie Genbrug viste sin miljøvenlige løsning, som genindvinder spildolien på sine behandlingsanlæg i Kalundborg og Horsens. De brugte olier oparbejdes til ren baseolie, der bliver ho-

vedingrediensen i nye smøreolier. ”Vi har været i gang i tyve år efterhånden med vort alternativ til at afbrænde spildolien, der er forbudt. Vi henter spildolien uden beregning hos kunden. Årligt indsamler

vi ca. 9.000 tons,” fortæller markedschef Tom F. Pedersen. Miljøeffekten ligger især i, at genbruget sparer ressourcer, og det er et eksempel på, at hvad der før var affald nu bliver et nyt råstof.

APRIL 2013


Lille kran med stor løfteevne hedder 2620 og har trods størrelsen en meget stor løfteevne. Op til 26 tonmeter. Kranen kan anvendes til et utal af muligheder og kræver det store krancertifikat.

FOTO: JOHN LARSEN

HMF havde sat alle sejl til med en flot indendørs og udendørs stand, og mellem de mange kraner var der også denne meget kraftfulde kran i den lille ende af skalaen. Kraftkarlen

FOTO: JOHN LARSEN

Liften ses monteret inde i lastrummet, så der er plads til nogle paller i højden.

Prototype på verdenspatent klar til messen Lavmands nåede akkurat at blive klar med en prototype på sit verdenspatent, Hyliflex, der er et fleksibelt lift-anlæg til montering i en trailer, så lastrummet kan udnyttes maksimalt. Ved at stable pallerne i to lag bliver der plads til hele 28 paller på 7,5 ladmeter. Ved at øge lasteevnen gavner det såvel vognmandens bundlinje som miljøet. Hyliflex-liftmodulerne fås i små størrelser men kan også leveres i lastrummets fulde længde. De første moduler er ved at blive installeret og vil komme på markedet i løbet af sommeren. Projektet er støttet af Markedsmodningsfonden og har haft disse samarbejdspartnere: Bevola, Eco House, JB-trailer samt transportfirmaerne J. Nørgaard Petersen A/S, Viggo Petersens Eftf. A/S og Kim Johansen International Transport.

HMFs nye kran, der kan meget mere end den lige umiddelbart ser ud til.

Trækbjælker til de enkelte lastbilmodeller specialdesigne trækbjælkerne er ikke gjort før, og det er endnu så nyt, at ingen lastbiler er blevet forsynet med dem. Serien med de nye trækbjælker lanceres om få måneder herhjemme. Trækbjælkerne er meget fleksible og kan tilpasses køretøjerne på mange forskellige måder.

FOTO: PER DAUGAARD

FOTO: JOHN LARSEN

VBG havde en travl messe, for udover at stå for hallen med nye lastbiler skulle egne produkter også præsenteres. En af de vigtigste nyheder, som let kunne overses i farten, er en ny serie trækbjælker, der fra starten er designet til de enkelte lastbilmodeller. Tidsbesparende for opbyggerne. At

VBGs nye serie af køretøjsdesignede trækbjælker til de enkelte lastbilmodeller.

APRIL 2013

DTLs Hans Skat taler med direktør Per Lavmand om hans nye opfindelse.

dtl magasinet

13


Tak for sidst!

1.000 tak for opbakningen til Transport 2013. Tak til DTL for godt samarbejde og tak til de mange besøgende, som lagde vejen forbi de 181 udstillere. Vi glÌder os til at se jer igen til Transport 2015 19.-22. marts 2015.


SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Historisk lav lastbilbestand Vi skal tilbage til før 1982 for at finde færre danske lastbiler på vejene end i dag. Af Morten Pernø

Forklaringerne Forklaringen på det meget lave niveau kan altovervejende findes i den værste økonomiske krise siden 2. verdenskrig. Ikke mindst antallet af dansk indregistrerede eksportlastbiler er faldet markant siden 2005. Men også den øgede cabotage-kørsel fra udenlandske vognmænd betyder noget for antallet af dansk indregistrerede lastbiler. De tilbageværende danske vognmænd er meget tøvende med at foretage nyinvesteringer, når de ikke har et sikkert økonomisk grundlag ventende forude. Kun helt nødvendige geninvesteringer, der absolut ikke kan undværes, gennemføres for at holde materiellet vedlige. På den positive side tæller, at modulvogntog og øgede totalvægte har betydet, at der kan læsses mere gods på ladet, så der i nogle tilfælde er brug for lidt færre lastbiler.

E EL

RE

SERVE

D

Reservedelsservice fra KRONE. Så du altid får den rigtige reservedel hurtigt, hvis du skulle få brug for den.

Bestillingshotline: +49 5951-209 302

www.krone-trailer.com

Krone_Daenemark_TransportogLogistik_130x185_DU130326_SpareParts.indd 1 APRIL 2013

NALE

I

Det hele direkte fra samme leverandør.

GI

OR

Vi skal tilbage til før 1982 for at finde lige så få danske lastbiler på vejene som i dag. Ikke en gang i de svære økonomiske tider i starten af ”fattigfirserne” var bestanden af danske lastbiler over 3.500 kg så langt nede, som den er nu. Foreløbige tal fra De Danske Bilimportører viser, at lastbilbestanden pr. 1. januar 2013 kun udgjorde lidt over 42.000. Tilbage i 1983 og 1984 var bestanden oppe på lidt over 44.000 lastbiler over 3.500 kg. Bestanden toppede ved udgangen af den seneste højkonjunktur i slutningen af 2007. Her lå antallet på ca. 51.800 biler. Siden er bestanden altså faldet med knapt en femtedel. Det skal bemærkes, at det har været nødvendigt at estimere antallet af lastbiler over 3.500 kg. i flere omgange over måleperioden, da måden at opgøre statistikken på er skiftet lidt.

©www.fotolia.de, www.istockphoto.com

arkivFOTO: PER DAUGAARD

SEKTION 1

26.03.2013 14:28:37

dtl magasinet

15


Norsk krav om bompengebrikker i lastbilen Norge vil indføre obligatorisk udstyr i køretøjer over 3.500 kg til opkrævning af bompenge uanset nationalitet. En såkaldt bompengebrik. I en pressemeddelelse fra den norske samferdselsminister Marit Arnstad hedder det, at en ordning med obligatorisk bompengebrikker for køretøjer over 3.500 kg vil betyde mere effektiv opkrævning, lavere driftsomkostninger og forøgede bompengeindtægter for de norske bompengeselskaber. I dag døjer bompengeselskaberne med høje opkrævningsomkostninger og tab på lastbiler, der ikke betaler. Samtidig påpeges det, at ordningen vil fremme konkurrencen på lige vilkår mellem norsk og udenlandsk transporterhverv, da en del udenlandske vognmænd i dag undlader at betale bompenge. Den norske vognmandsorganisation NLF er meget tilfreds med initiativet men skal ordningen have effekt, må der også være krav om bankgaranti eller kreditkortbetaling på grænsen”, mener organisationen. DTLs underdirektør Ove Holm ser ikke de store problemer for danske vognmænd ved en obligatorisk ordning: »Jeg vil tro, at langt de fleste, der regelmæssigt kører Norge, i forvejen har tegnet abonnement. Den danske brobizz, der anvendes på Storebælt og Øresund, fungerer også i Norge. Afregningen sker da automatisk mellem Sund og Bælt og det enkelte norske bompengeselskab.«

Genvejen til transportkurset går via nettet Arbejdsmarkedsuddannelserne, AMU, har længe været i skudlinjen for, at virksomhederne ikke har kunnet finde relevante AMU-kurser til deres medarbejdere. Det er nu blevet nemmere for virksomhederne at finde lige netop det transportkursus, man mangler. Dansk Erhverv har sammen med de øvrige organisationer i TUR nu lanceret www.amukurs.dk inden for transportområdet for at gøre det nemmere og mere overskueligt for brugerne at finde de rette kurser for virksomhederne og deres medarbejdere. Det sker enten ved hjælp af en overordnet søgefunktion på forsiden eller ved at bevæge sig via en række forskellige brancheindgange inddelt i jobområder. www.amukurs.dk kan bruges som et redskab i virksomhedens uddannelsesplanlægning med en række nyttige værktøjer. Der er en kursuskalender, som giver overblik over, hvor og hvornår de kurser, man har fundet frem til, bliver holdt.

16

dtl magasinet

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

KORT NYT

Med nye og moderne trafiksignaler kan den københavnske trafik få et bedre flow, der mindsker trængslen. Det gælder bl.a. på Lyngbyvejen som ses her.

Bedre trafiklys i København Nu starter arbejdet med at give de københavnske trafiksignaler en tiltrængt renovering. Først på listen står H.C. Andersens Boulevard, hvor meget af trængslen bunder i, at byens trafiksignaler er teknologisk forældede og nedslidte. Nu bliver de defekte lyskryds på H.C. Andersens Boulevard som de første udskiftet med moderne styreapparater. »Det er ikke rimeligt, at trafikanter er blevet mødt af røde lys og køer på deres vej til og vej fra arbejde gang på gang. Vejområdet har simpelthen været nedprioriteret i for mange år i København. Det kan vi som en moderne by ikke leve med,« siger Københavns teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF). Helt konkret bliver alle de gamle styreapparater i lyskrydsene skiftet ud. Fremover vil kommunens trafikingeniører kunne trimme signalerne

fra centralt hold, så cyklister, biler og busser får et bedre flow. »Næste skridt bliver at reparere lyskrydsene de andre steder, hvor der til tider har hersket trafikalt kaos,” siger Ayfer Baykal. Der er bevilget 33 millioner kroner til genopretning af trafiksignaler i år. Næste lyskryds i rækken bliver bl.a. ”Centrumforbindelsen” fra Sjællandsbroen til Kalvebod Brygge, på Østerbrogade og på strækningen ved Lyngbyvejens indføring. Det nye system skaber mulighed for et bedre trafikflow bl.a. ved, at signalerne nu bliver koblet sammen, så man fra centralt hold kan indstille signalerne, så trafikken glider bedst muligt. Denne optimering bliver gennemført fra efteråret 2013 og i det følgende år.

TUR fastlægger uddannelsesstrategi Transporterhvervets Uddannelser, TUR, har lagt strategien for den kommende uddannelsespolitiske indsats. Det skete på en strategikonference for nylig. På dagsordenen for dette års strategikonference var TURs strategiplan 2013 og det aktuelle uddannelsespolitiske billede. På konferencen deltog repræsentanter fra TURs bestyrelse, brancheudvalg og uddannelseschefer

fra transportskolerne. Deltagerne blev bl.a. involveret i tværgående drøftelser under overskriften "Hvilke konsekvenser har branchens udfordringer inden for erhvervsuddannelses- og arbejdsmarkedsområderne?". Efterfølgende er der blevet udarbejdet et notat med statements fra disse drøftelser. Yderligere informationer kan hentes på www.tur.dk

APRIL 2013


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

”Færgereglen” var overholdt, mente vognmand, der gik i retten med DTLs hjælp.

Stædighed gav pote Vognmand frifundet i byretten for at overtræde færgereglen. Af John Larsen

Det nemmeste for selvkørende vognmand Carsten Køpke Schødt, Randers, havde jo været bare at betale ved kasse 1, da han modtog et bødeforlæg for at have overtrådt ”færgereglen” i køre- hviletidsbestemmelserne. Ved en landevejskontrol havde politiet konstateret to andre overtrædelser, der var ”efter bogen” og ikke til at komme uden om. Men den tredje forseelse om, at han skulle have overtrådt færgereglen, ville han ikke have siddende på sig. »Jeg blev da frustreret over den anklage. Jeg havde allerede argumenteret over for betjenten ved landevejskontrollen og nærmest glemt sagen, da bødeforlægget dukker op 11 måneder senere!« siger Carsten Schødt. Han kontaktede politiet i Holstebro, som havde sagen, men hans fornyede indvendinger faldt atter en gang på stengrund. Herefter ringede han til DTL. Carsten Schødts ”færgesag” går kort fortalt ud på, at han under en transport for Rygaard Transport & Logistics, Grenå, en tidlig fredag aften kører om bord på færgen i Göteborg, der sejler til Frederikshavn. Forinden har han holdt halvanden times hvil ved færgelejet. At køre om bord varer tre minutter, hvorefter hvilet genoptages, mens færgen sejler hjemad. Efter ca. tre timer på havet kører han fra borde og ender i en del køkørsel, og

APRIL 2013

han må holde ved flere stoplys. Da han når Sæby Transportcenter, tanker han diesel og genoptager hvilet. Disse aktiviteter tager i alt 31 minutter. Udskriften viser, at tilsammen varer afbrydelserne af hvilet i alt 34 minutter, og det er jo klart under den time, som er grænsen for, at færgereglen er overholdt. Men politiet mener alligevel, at der har været for mange ”aktiviteter” efter færgeturen til at kunne udgøre én afbrydelse. Derfor er reglen om et sammenhængende ni timers hvil overtrådt, og han skal derfor have en bøde på 4.000 kroner. DTL-konsulent gik i retten »Jeg studerer udskriften fra tachografen og finder det uforståeligt, at politiet har rejst anklagen,« siger DTLs konsulent i Viborg, Poul Erik Pedersen, der bl.a. underviser DTLs medlemmer i kørehviletidsreglerne. »De start og stop, der er i Frederikshavn og Sæby, inden hvilet genoptages, ligger klart inden for færgereglens én times samlet afbrydelse.« »Hverken vognmanden eller DTL kan acceptere politiets fejlfortolkning af færgereglen, så vi vælger at lade DTL repræsenterede vognmanden i retten i Holstebro,« fortsætter Poul Erik Pedersen. Det er ikke almindeligt, at DTLs konsulenter optræder som repræsentanter

for medlemmerne i retten, men i denne sag var der principper på spil, og Poul Erik Pedersen var klædt rigtigt godt på til at fremføre argumenterne i retten – ikke som jurist men som sagkyndig udi de spidsfindige køre- hviletidsregler. Frikendt i retten Udgangen på sagen blev, at retten frifandt vognmanden. Her konkluderede man, at det ikke fremgik af vejledningsnotatet til ”færgereglen”, at en lovlig afbrydelse af hviletiden ikke måtte omfatte ”flere aktiviteter”, så længe de finder sted i direkte kontinuitet af hinanden. Derfor anså retten, at vognmanden kun havde afbrudt den samlede hviletid i to tilfælde, der til sammen ikke havde varet en time. »Ved politiets landevejskontroller kan man vælge at betale ”for fredens skyld” eller at gå videre med sagen. Det vil ofte være billigst at betale, da advokatomkostningerne let overstiger bøden, men vort råd er, at vognmændene skal overveje, hvordan sagen står. Og de er derfor meget velkomne til at kontakte deres DTL-regionskontor og vende sagen med konsulenterne, inden de foretager sig yderligere,« siger Poul Erik Pedersen. At Poul Erik Pedersen gik i retten med principsagen, var i øvrigt gratis for vognmanden.

dtl magasinet

17


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

Tog flugten

foto: Istockphoto

– men tyvebanden fulgte med

Chauffør afbrød – af gode grunde - sit ni timers hvil. En force majeure-sag, vurderer DTL Af John Larsen

Da chauffør Kasper Liljegren bliver vækket i førerhuset en tidlig, kulsort decembermorgen af en SMS fra en disponent, sætter det gang i nogle nervepirrende hændelser, som kunne være gået grueligt galt. »Jeg hører, at der bag gardinerne står nogen bag på førerhuset i mellemrummet til traileren,« fortæller han. Han er chauffør hos vognmand Hans Peter Vozny i Rødekro og er på vej fra Odense til Aarhus med sin trækker og køletrailer efter at have læsset frostvarer af hos Netto. Men da køretiden er sluppet op, tager han sit ni timers hvil på den fynske rasteplads nær Lillebælt. Det er hér, hvilet bliver afbrudt. Kasper Lillegren er lysvågen på et splitsekund, da han bliver klar over, at nogle tyveknægte har gang i noget. »Jeg letter på gardinet og kan se en person, der rumsterer med kablerne eller noget andet. Så jeg springer hen bag rattet, drejer nøglen, mærker der er luft på og kører af sted.« Han bliver hurtigt klar over, at han er kommet så hurtigt af sted, at en - måske to personer tager turen med, stående i mellemrummet mellem trækker og trailer.

18

dtl magasinet

På vej mod Lillebæltsbroen ringer han til Fyns politi men får at vide, at man ikke har ressourcer til at gribe ind, og han henvises til nordjysk politi. Men her er der heller ikke disponibelt mandskab – selvom han så at sige pas-

rundt uden at stoppe helt. Til gengæld er jeg kommet ned i fart, og jeg når at skimte en person hoppe af og en anden, der allerede løber væk.« Tilbage på motorvejen kontakter han vognmandens søn. De bliver enige om, at han skal fortsætte til Århus og køre ind på Nettos lukkede plads ved Aarslev. Ingen følger øjensynligt efter lastbilen, og da han når frem til Nettos plads, kontakter begge igen politiet. Tilfældigvis kommer en patruljevogn forbi, men sagen er åbenbart ikke alvorlig nok til, at betjentene vil beskæftige sig med den. Hviletid er overskredet Udover den ubehagelige oplevelse sidder chauffør og vognmand tilbage med en krystalklar overskridelse af kørehviletidsreglerne. Imidlertid er hændelsen noteret på tachograf-udskriften, og chaufføren fortsatte sit - nu afbrudte - hvil i Aarhus. »Kasper slap med skrækken, men vi frygter en køre- hviletidssag, hvis vi udtages til en virksomhedskontrol, selvom vi har noteret alt ned, og sagen er anmeldt til politiet,« siger vognmand Hans Peter Vozny. »Vi bad også betjentene i patruljevognen ved Netto-pladsen i Aarslev om at notere hændelsen på udskriften, men det ville de ikke,« tilføjer Kasper Liljegren. »Efter det foreliggende er der tale om en force majeure-situation,« vurderer DTLs chefkonsulent Frank Davidsen. Køre- hviletidsbestemmelsernes artikel 12 taler netop om, at bestemmelserne kan fraviges, hvis det er nødvendigt af

»

Kort tid efter kører en stor Mercedes personbil ind foran mig og bremser ned. Den har ingen nummerplade bagpå, og jeg er stensikker på, at bilen er i ledtog med tyvene

«

serer Lillebæltsbroen lastet med godt forfrosne tyveknægte. »Situationen udvikler sig,« fortsætter han. »For kort tid efter kører en stor Mercedes personbil ind foran mig og bremser ned. Den har ingen nummerplade bagpå, og jeg er stensikker på, at bilen er i ledtog med tyvene. Jeg sidder dér bag rattet kun i underbukser, og jeg vil under ingen omstændigheder standse lastbilen. Mercedes-bilen holder sig derefter på siden af mig og presser mig ind på rastepladsen ved Skærup. Her kører jeg

Chauffør Kasper Liljegren

hensyn til sikkerheden for personer, køretøjet eller dets last. Og kørslen må kun foregå til nærmeste egnede holdeplads. Kravet er, at undvigelsen straks angives på køreskiven eller udskriften senest ved ankomsten til en egnet plads. Og det er sket i dette tilfælde. »Det er helt afgørende, at chaufføren efterfølgende opfylder kravet til en pause eller et dagligt hvil, før man fortsætter sit arbejde. Det vil sige enten en 45 minutters pause eller mindst ni timers hvil,« påpeger Frank Davidsen.

APRIL 2013


Annonce

”Gør brændstoffet til en proaktiv forretningsmæssig fordel”

SåDan høSter Du brænDStofbeSparelSer vejen til at spare titusinder af driftskroner på brændstoffet hver måned ligger åben for danske transportvirksomheder. i Shell er vi din faste partner i jagten på lavere brændstofforbrug, effektiviseringer og bedre bundlinje.

Vejtransport udgør i dag omkring 90 pct. af den samlede godstransport i Danmark. Men transportbranchen er præget af hård international konkurrence og en udfordret europæisk økonomi. I det marked vinder de mest effektive og omkostningsbevidste. Derfor har danske transportører blikket stift rettet mod omkostningerne. Og et oplagt sted at slå ned er brændstoffet. En post, som gerne lægger beslag på op til 30 pct. af det samlede budget i en transportvirksomhed. Der er nemlig store gevinster i at arbejde med brændstof som et strategisk forretningsområde. Det ved Shells mange kunder i transportbranchen, som vi hjælper med at reducere deres brændstofforbrug, effektivisere deres drift og tilpasse omkostningerne. I Shell udvikler vi innovative produkter, teknologi og rådgivning. Vores udgangspunkt er, at brændstof ikke

bare er brændstof. Bag alt vi gør, ligger års forskning og udvikling, millioner af dollars og hundredtusinder af mandetimer. Spar brændstof og få overblik Det er Shell FuelSave Diesel, som kom på markedet i 2012, et godt eksempel på. Det samme er vores innovative brændstofstyringssystem, Shell FuelSave Partner. Shell FuelSave Diesel er en avanceret ny diesel, der forebygger belægninger i motoren, holder indsprøjtningsdyserne rene og giver en bedre forbrænding. Til sammen giver det lastbiler og andre tunge køretøjer en brændstofgevinst på op til tre pct*. Shell FuelSave Partner er et nyskabende system til brændstofadministration. Med det får transportvirksomheder i hele Europa overblik over alle faktorer, der hæver eller sænker brændstofforbruget. Faktisk sparer nogle op til 10 pct., når de indfører

de justeringer af kørslen, ruteplanlægningen og chaufføradfærden, som Shell FuelSave Partner foreslå. Synergieffekter Hver for sig giver Shell FuelSave Diesel og Shell FuelSave Partner transportvirksomheder chancen for at vende brændstoffet fra en passiv omkostning til en proaktiv forretningsfordel. Men kombinerer du FuelSave Diesel med vores brændstofstyringssystem og rådgivning venter endnu flere gevinster for forretning og bundlinje. Regn selv efter og kontakt os, hvis du også vil gøre brændstof til et forretningsstrategisk indsatsområde. Ring allerede i dag på 70102500 og læs mere på www.shell.dk/dinpartner.

Din partner på vejen

*) Sammenlignet med diesel uden brændstofbesparende additiv. Besparelser kan variere afhængigt af lastbil/køretøj. Interne Shell-tests med tunge køretøjer brugt indenfor vejtransport har vist brændstofbesparelser på op til 3% sammenlignet med diesel uden brændstofbesparende additiv. Kundetests har bekræftet disse resultater og i nogle tilfælde er større besparelser opnået.


SEKTION 4

Svensk politi:

Udenlandske chauffører på sulteløn tvinges ifølge svensk politi til at supplere lønnen med kriminalitet som dieseltyveri, smugling og insider-forbrydelser. Besværligheder for politi-indgriben og lave straffe gør, at organiserede kriminelle netværk er indblandet i mere og mere transportrelateret kriminalitet. Af Johan Erics, MeraMedia

»Når fx kaffe, produ-

ceret efter ordentlige lønaftaler, skal transporteres, så er der ingen krav, og chaufførerne kan være underbetalte og groft udnyttede.

«

Politikommissær Håkan Carlsson

20

dtl magasinet

FOTO: Johan Erics

Sidste år blev der anmeldt 3.200 lastbiltyverier i Sverige, og ifølge politiet har tyvene fået insidertips i 70 procent af tilfældene. Kriminelle bander ved ofte godt, hvilket gods de skal slå til imod, og hvor det værdifulde gods opbevares. Tyveri fra lastbiler er blevet en mange millionindustri. Let tilgængeligt gods, enkle fremgangsmåder og hurtigt omsættelige varer betyder, at flere og flere kriminelle organisationer er indblandet i de vel planlagte tyverier af godset. Insidertips eller chauffører, som er direkte eller indirekte indblan-

Per Daugaard MODELFOTO:Arkivfoto: PER DAUGAARD

Underbetalte chauffører presses ud i kriminalitet

Svensk politi registerer flere og flere dieseltyverier. Og det foregår på forskellige måder.

dede, bliver ifølge politiet mere og mere almindeligt. Flere og flere tyverier For at spæde til den usle løn tyr mange udenlandske chauffører til småkriminalitet. En almindelig forbrydelse er dieseltyveri, som er øget betydeligt i Sverige de senere år. Harald Holtsung og Jacob Johannesson har i en kandidatopgave ved Handelshøjskolen på Göteborgs Universitet kortlagt antallet af dieseltyverier fra lastbiler. I 2011 forsvandt ifølge deres undersøgelser 7,1 million liter diesel, hvoraf 4,6 millioner liter rent faktisk blev anmeldt til politiet. Et mørketal blandt transportvirksomhederne er gennem en omfattende interviewun-

dersøgelse anslået til 2,5 millioner liter diesel. Dieseltyverierne sker på flere måder. Det drejer sig bl.a. om brug af hæverter i tankene på lastbiler, entreprenørmaskiner, personbiler og busser. Og det er flugt fra tankstationer og indgreb på faste tankanlæg. »Antallet af anmeldte dieseltyverier fra 2010 til 2011 er øget med 35 procent i det vestlige Sverige, og tendensen er formentlig retvisende for andre dele af landet. Desuden kan man formode, at der er et meget stort mørketal, som vi anslår til så stort som tre gange det, der anmeldes til politiet, idet mange vognmænd ikke mener, at det kan betale sig at anmelde tyveriet,« siger Harald Holtsung.

APRIL 2013


Gerningsmændene Hvem står bag tyverierne? »Der er to kategorier. Dels lokale småtyve, som står for det store antal men mindre mængder, dels chauffører, som har egne pumper og systematisk stjæler diesel fra køretøjer på rastepladser og lignende om aften og natten,« beretter Harald Holtsung. Dieseltyverierne kan være indgangen til grovere kriminalitet, hvor chaufførerne på eget initiativ eller gennem afpresning deltager aktivt i fx godstyverier fra lastbilerne. Håkan Carlsson leder i dag svensk politis arbejde for at stoppe kriminaliteten mod tunge køretøjer og styrke transportsikkerheden. Han er tilknyttet det Nationale Transportsikkerhedsråd. Her findes repræsentanter fra forskellige myndigheder og organisationer med tilknytning til vejtransporten. Deres opgave er at identificere problemerne og opstille strategier til forebyggelse og vanskeliggøre transportkriminalitet. Cabotage og kriminalitet Håkan Carlsson ser en sammenhæng mellem de lavtlønnede chauffører, der forekommer i cabotagekørslen, og kriminel aktivitet. »Det sker, at man finansierer illegal kørsel og dårligt betalte transportopgaver ved at begå kriminalitet som dieseltyverier, salg af alkohol eller tyveri af varer,« mener Håkan Carlsson, der er kommissær ved kriminalpolitiet i Västra Götaland. Både anmeldelsesfrekvensen og antallet af indrappporterede tyverier er steget, siden politiet og andre involverede myndigheder skærpede informationsindsatsen gennem EU-projektet Prevention of Cargo Crime, som begyndte i 2010. »Vi har fået flere anmeldelser, og vi er overbeviste om, at transportkriminaliteten stadig forøges. Problemet er, at mange transportvirksomheder ikke vil oplyse, at de bliver udsat for kriminalitet, fordi de så samtidig afslører deres sikkerhedsbrister. En anden bekymring er, at den, der anmelder, ikke kender til, hvor det er foregået, eller værdien af det gods, der er stjålet. Det indebærer, at vi ind i mellem finder stjålet gods i millionklassen, men på grund af brister i anmeldelserne kan vi ikke spore godsets rette ejermand. Samarbejdet mellem politi, forsikringsselskaber og transportvirksomheder kan helt sikkert forbedres. Forklaringen kan være, at produktværdien i produktionsledet ikke er så højt som i forbrugerledet,« siger Håkan Carlsson.

APRIL 2013

Sådan reklamerer den sikre rasteplads med faciliteterne. Som ejeren siger: »Interessen for pladsen er enorm, men interessen for at betale er minimal.«

Flere dagligvarer stjæles Mobiltelefoner er altid eftertragtede men en kategori, som bliver mere og mere almindelig i kriminalstatistikkerne, er dagligvarer. Det kan være ketchup, chips, læskedrikke, alkohol, hygiejneartikler, frossen kød og tøj. »Alle typer dagligvarer stjæles, og her handler det næsten udelukkende om rene bestillingsopgaver, hvor logistikken med hælere er planlagt, og hvor afsætningen af godset ofte sker i nærområdet, hvor tyveriet udføres. Tyverier af dagligvarer øger og er nu over tyverier af teknikvarer. Forklaringen kan være, at dagligvarerne er meget lette at omsætte,« forklarer politikommissæren. Stil krav til hele transportkæden Efter politiets mening burde såvel varernes ejere, transportvirksomheder, speditører og modtagerne tage større ansvar i alle led af transportkæden. »Se fx på kaffe, som produceres efter ordentlige lønaftaler. Men når kaffen så skal transporteres, stilles der ingen krav på trods af, at chaufførerne kan være underbetalte og groft udnyttede. Krav om fx ”fairtrade” bør også gælde for transportkæden,« mener Håkan Carlsson. Der findes også en kobling mellem underbetalte chauffører og kriminelle. »Vi ser, at den organiserede kriminalitet går efter og udnytter de underbetalte chauffører. Der kan stilles krav om, at chaufføren skal medvirke til noget kriminalitet for at få en opgave eller en ansættelse,« tilføjer han. »Der findes endda chauffører, som udøver kriminalitet på egen hånd og gennemfører velplanlagte dieseltyverier. »Vi har tilfælde, hvor vi har pågrebet udenlandske chauffører med fast monterede, store pumper på trækkeren. Vi har også set en trend med mani-

pulationer af tankstationernes pumper, hvorefter tyven tanker sit eget køretøj, dunke og andre lastbiler følger bagefter. Dieslen sælges til kolleger eller til et ”marked”, som består af privatbilister og erhvervstrafikanter. Smugling af tobak og alkohol og endda menneskesmugling er andre måder at supplere sultelønnen på. Narkotika følger også med i denne ofte ulovlige trafik. Det sker, at der findes personer i lastbilerne, som ikke har nogen tilknytning til transporterne. For politiet er det svært at afgøre, om det er kærester, bekendte eller om de er der i forbindelse med prostitution.« Stor interesse Martin Axelsson Bahn ejer og driver den indhegnede rasteplads Safe Gate Area i tilknytning til E4 motovejen ved Värnamo. Pladsen har været i drift i godt tre år og har 35 parkeringspladser til lastbiler. »Interessen for pladsen er enorm, men interessen for at betale er minimal,« som han siger. En nats parkering i 11 timer koster 140 sv. kroner eksklusive moms, og heri indgår et bad og et par kopper kaffe. Man kan booke parkeringen, og betalingen er kontant eller på regning. Parkeringsområdet er omkranset af elektrisk hegn, og der er vagtpatrulje og kameraovervågning. »Jeg er overrasket over, at der ikke er flere, der benytter tilbuddet og dermed undgår risikoen for at få sin last stjålet,« siger ejeren. I følge ham burde forsikringsselskaberne gå ind og tilbyde en rabat til de transportører, der forsøger at forebygge kriminalitet. Det ville øge interessen for at bruge pladsen. Vi har prøvet en dialog med forsikringsbranchen men har ikke fået svar,« siger Martin Axelsson Bahn.

dtl magasinet

21


DTL Fordelspartner DTL - TUNGVOGNSSPECIALISTEN

Som Codan kunde og DTL medlem får du mange fordele

Ring på 33 55 40 82 og hør mere

Du får bonus, hvis du undgår skader...og vi giver dig rådgivning, så du undgår dem. Hos Codan har vi i mange år arbejdet tæt sammen med DTL for at kunne tilbyde de bedste forsikringsløsninger og andre fordele til DTL medlemmer. Kør med omtanke og få penge tilbage I 2012 gjorde vi det muligt for alle selvkørende vognmænd at komme med i en attraktiv bonusordning. Og vi er gået skridtet videre og tilbyder Codan Skadestop, der hjælper dig og dine chauffører til at undgå skader. På den måde kan du fokusere på din forretning og undgå at bruge unødig tid på skadesanmeldelser etc.

Hvis du ikke allerede er Codan kunde, så ring i dag og hør hvordan du kommer med i ordningen og om alle de andre fordele der er ved at være kunde hos Codan.

Med Euromaster kan vi forbedre vores indtjening med omkring 10.000,- per bil. Vognmand Henrik Pedersen, Sædder Vognmandsforretning, Fakse

Resultaterne viser, at vi med fokus på de rigtige dæktyper, kontrol af lufttryk samt anvendelse af dækopskæring kan komme til at køre 2,5 km pr. liter og forbedre vores bundlinje med ca. 10.000 pr. bil."

Ring til Euromasters konsulenter og hør mere om mulighederne. Søren Brinck

Betjener Region Øst

Ove Pedersen

Betjener Region Nord

Karsten Fisker Betjener Region Syd

22

dtl magasinet

tlf. 20 30 75 07

Lars Johannsen

tlf. 61 62 28 90

Betjener Region Syd

tlf. 40 17 34 12

Poul Linnet

tlf. 21 78 87 01

Betjener Region Syd

VEJESYSTEM/LASTBIL

”Hver af mine biler kører ca. 100.000 km blandet kørsel årligt. Vi kører i snit 2,4 km pr. liter brændstof” siger Henrik videre.”I forbindelse med DTL's Rollemodel-projekt har vi i år lavet testarbejde med Euromaster.

tlf. 29 27 16 56 Breakdown service

tlf. 70 20 03 03

APRIL 2013


Få ro på ”bagsmækken”, styrk din indtjening og glæd dig til næste besøg af Arbejdstilsynet! Fokus på veluddannede medarbejdere og virksomhedens arbejdsmiljø er fremtidens konkurrenceparameter. TungVognsSpecialisten (TVS) kan hjælpe dig med at være på forkant med denne konkurrence. Du kan med fordel lave en serviceaftale med TVS. Afstemt efter din virksomheds behov får du rådgivning, sparring og service inden for HR, uddannelse og arbejdsmiljø. HR • Transport- og personalepolitik • Medarbejder- og driftudviklingssamtaler • Leder- og medarbejderudvikling • Kommunikation og konflikthåndtering Uddannelse • Uddannelsesplanlægning • Karriereafklaring • Personaleadministration Arbejdsmiljø • Arbejdspladsvurdering (APV) • Arbejdsmiljøorganisation • Trivselsanalyse

Få ro på ”bagsmækken”, styrk din indtjening og glæd dig til næste besøg af Arbejdstilsynet! TVS kommer gerne uforpligtende forbi din virksomhed og drøfter, hvorledes vi kan være med til at optimere din drift og udvikle din forretning gennem fokusering på de ”bløde” områder. Kontakt os på 40 91 61 83

LoadMaster Dæktrykovervågning Ta’r du dig ordentligt af dine dæk ? de lever et HÅRDT liv. For lavt dæktryk betyder en unødig UDGIFT for dig som vognmand – gør noget ved det. Invester i et LoadMaster TPMS system. Ekstra udgiften ved for lavt dæktryk løber hvert år op i 7 – 10.000 kr pr. træk ! Henrik Pedersen fra Sædder vognmandsforretning kører med LoadMaster Dæktrykovervågning netop for at sikre optimalt dæktryk – ALTID.

Ring til Loadmaster på 87 25 70 20 og hør nærmere.

APRIL 2013

dtl magasinet

23


SEKTION 4

Rundspørge

Post Danmark skal trimmes Af Claus Djørup, Fagpressebureauet

Partierne bag postloven er i gang med at forhandle indretningen af postmarkedet og vilkår for befordringspligten efter 2013. Det skal føre til lovændringer, som vil give Post Danmark mulighed for at skære udgifter ned og undgå et stort underskud, der ikke mindst skyldes den faldende brevmængde. Et element i forhandlingerne er den såkaldte befordringspligtfond, som endnu ikke er aktiveret og næppe bliver det. Den skal i givet fald finansieres af det statslige postselskabs konkurrenter. Den blev oprettet i et postforlig i 2010 for det tilfælde, at Post Danmarks pligt til at betjene de mindre givtige områder bliver for økonomisk tyngende, mens private distributører ikke er underlagt en sådan forpligtelse. De oprindelige partier bag postforliget fra 2010 er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og Det konservative Folkeparti. SF er optaget i forligskredsen, efter at partiet er blevet regeringsparti. Udenfor står Liberal Alliance og Enhedslisten. Befordringspligten omfatter 2,6 millioner husstande og 280.000 virksomheder, som serviceres hver dag over hele landet. DTL Magasinet har spurgt fire trafikordførere. Hvad med den nye postlov?

Frit postmarked ønskes De private post-og pakkedistributører skal have lov til at konkurrere med Post Danmark på mere lige vilkår, mener Dansk Erhverv. Slip konkurrencen løs på post- og pakkemarkedet. Den opfordring kommer fra såvel Konkurrencestyrelsen som Dansk Erhverv op til politikernes revision af postloven, der er på trapperne. Med øget konkurrence til Post Danmark fra private pakkepostfirmaer vil de danske forbrugere kunne se frem til lavere priser, når der skal sendes

pakker og breve. Som loven er skruet sammen i dag, bliver Post Danmark begunstiget på flere områder og indtager derfor en klart dominerende stilling. Bl.a. er en stor del af Post Danmarks forsendelser fritaget for moms. Loven tilgodeser Post Danmark, fordi de danske politikere har besluttet, at Post Danmarks

Kristian Pihl Lorentzen, Venstre:

Undgå betaling til befordringspligtfond »Post Danmarks konkurrenter frygter, at de skal betale til en befordringspligtfond. Det ville have konkurrencemæssige aspekter, som nogle af os ikke bryder os om. Alt tyder på, at vi kan undgå at aktivere den fond, for det bliver bøvlet og bureaukratisk. Det er problematisk at afregne til en sådan fond med tilbagevirkende kraft, for hvordan skal private aktører så

24

dtl magasinet

kunne fastsætte deres priser. Vi skal have en aftale på plads inden sommerferien. Venstres mål er: At fastholde en god og ensartet postdækning af hele landet fra Anholt til København. At undgå at Post Danmark kommer på finansloven. Og at skabe så meget konkurrence som mulig inden for de rammer og i overensstemmelse med EUs direktiver. På grund af den kraftigt faldende brevmængde vil Post Danmark få et

underskud på mellem en halv og én milliard kroner i 2015, hvis der ikke gøres noget. Økonomien er styrket med 600 millioner kroner ved forskellige tiltag, og yderligere tiltag kræver en lovændring, som vi drøfter. Det er bl.a. at ændre servicekravet for B-breve fra tre til fire dage, mulighed for reduceret antal omdelingsdage og ændringer i posthusnettet, så man ender med flere postshops og færre posthuse med fuld service.«

APRIL 2013


FOTO: POST DANMARK

Post Danmarks historiske fortrinsstilling skal afløses af fri konkurrence, mener Dansk Erhverv.

befordringspligt skal være meget bredere end i andre lande, vi normalt sammenligner os med. Med den brede befordringspligt følger, at alle ydelser, der hører under befordringspligten, er fritaget for moms. Dermed får Post Danmark en væsentlig konkurrencefordel på flere ydelser og produkter, end man ser det i udlandet. I en kommende rapport anbefaler Konkurrencestyrelsen imidlertid, at politikerne fjerner de reguleringer, som begrænser en velfungerende konkur-

rence på markedet. Det anbefales også, at befordringspligten begrænses. »Post Danmark har haft svært ved at tilpasse sig det ændrede postmarked. Derfor anerkender vi, at man politisk nu skal hjælpe Post Danmark med en mindre byrdefuld befordringspligt. Det kan fx være færre omdelingsdage og færre antal posthuse med fuld service. Men hvis man ikke samtidig skaber incitamenter for, at Post Danmark udvikler en mere effektiv organisation og drift, står politikerne hurtigt med samme

problem igen. Derfor bliver man nødt til at give plads til effektiv konkurrence på postmarkedet, som man har gjort det i Sverige,”,« lyder det fra chefkonsulent Jakob Tietge, Dansk Erhverv. Derfor anbefales det fx, at antallet af omdelingsdage reduceres fra seks til fem dage for at lette Post Danmarks omkostninger. »Det vil fx gavne danske internetvirksomheder, som i dag har udgifter til forsendelserne, som ligger 20-30 procent højere end i vore nabolande. Og

med udligningsaftalen (befordringspligtfonden), når den ikke bruges? Vi skal passe på, at vi ikke i liberaliseringens hellige navn går på kompromis med den grundlæggende service. Der er selvfølgelig grader men udgangspunktet er, at man får udbragt sin post til hjemmet. Det væsentlige for os er at finde den rigtige balance mellem postudbringning i de fjerne kroge af Danmark og et marked, hvor det er attraktivt for

andre end Post Danmark at distribuere pakker og andet. Det skal være rimeligt let tilgængeligt at komme ind på det marked. Nogle mener, at det er besværligt, fordi Post Danmark sidder tungt på det. Vi taler om liberalisering for at få en variation i udbud af virksomheder, der skaber konkurrence, og ikke bare udenlandske mastodonter nye monopoler.«

Rasmus Prehn, Socialdemokraterne:

Flere private aktører

»Vi er i gang med de indledende øvelser i forhold til at arbejde videre med lovgivningen for Post Danmark. Med på dagsordenen er befordringspligten – hvordan skal den tolkes? Kan det gøres på en anden måde? Kan man prisdifferentiere afhængig af, hvor posten skal hen? Man taler også om antallet af udbringelsesdage. Skal man fortsætte

APRIL 2013

dtl magasinet

25


SEKTION 4

Jonas Dahl, SF:

Postkonkurrence under ordnede arbejdsvilkår Danmark skal selvfølgelig kunne klare sig i konkurrencen, dvs. vi kan ikke bare give Post Danmark fordele. Derfor skal det ses i sammenhæng med, at alle danskere forsat har mulighed for at få pakker og post på ugens hverdage, uanset om man bor

det vil i sidste ende gavne forbrugerne,« forklarer Jakob Tietge. Dansk Erhverv vil også have fjernet en udligningsordning, som de private distributionsfirmaer kan blive pålagt at betale til for at kompensere Post Danmark for nogle af postvirksomhedens udgifter, der følger af befordringspligten. Blandt andre punkter i postloven, som Dansk Erhverv vil have ændret, er vilkårene for postlevering til postbokse. I dag stilles private aktører dårligt, fordi private post- og pakkevirksomheder ikke selv må levere post til Post Danmarks kunders postbokse. I stedet skal de aflevere forsendelserne på et posthus, hvorefter Post Danmarks medarbejdere selv skal bære forsendelserne de sidste meter hen til postboksene mod opkrævning af et forsendelsesgebyr. »En revision af postloven skal sikre sund konkurrence på postmarkedet og ikke beskytte Post Danmark, der endnu ikke har været i stand til at tilpasse sig de ændrede markedsvilkår med især kraftigt faldende brevmængder som fx det svenske postvæsen har været i stand til,« siger Jakob Tietge.

i yderste klitrække eller i centrum af Aarhus. Det skal ske under ordnede arbejdsvilkår. Vi har ikke behov for at udlevere arbejdspladserne til udenlandsk arbejdskraft.«

FOTO: POST DANMARK

»Vi skal sikre, at vi fortsat har en ordentlig postomdeling i hverdagene – også i udkantsområderne. Det er ikke et behov at liberalisere Post Danmark som sådan. Men Post

Leif Mikkelsen, Liberal Alliance:

Behøver ikke at få post hver dag »Vi er ikke med i postforliget, og vi er imod at hælde statskroner i det system. Man må afprøve muligheden for udliciteringer. Post Danmark skal indrette sig på nye tider. Jeg bor selv i et yderområde, og det har konsekvenser derude, hvor vi får længere til nogle ting. Jeg kommer til at betale lidt mere, men det er bedre end at opkræve skat hos andre for at betale for mig.

26

dtl magasinet

I sommerhusområder er folk tilfredse med at hente post et sted, hvor alle postkasserne er samlet. Det samme kunne man overveje i landsbyer i stedet for at betale mere i skat eller porto. Der er mange andre muligheder end at hælde offentlige kroner i det. Man er slet ikke færdig med effektiviseringer og rationaliseringer. Ingen siger, at man skal have post hver dag. Hvis noget haster, bruger man alligevel ikke postvæsenet. Det er et oldnordisk

system, som har overlevet sig selv. Det er ligegyldigt, hvem der ejer det. Det er ingen fidus at hælde skattekroner i Post Danmark, hvis udenlandske selskaber kan gøre det bedre og billigere end et dansk selskab. Der er også selskaber på markedet for udbringning af aviser, blade og pakker, som kunne udvide.«

APRIL 2013


BAGGRUND SAGT &NYHEDER SKREVET Højresvingsulykker kan undgås

Der findes ikke statistik på området, men vi har en klar viden. Højresvingsulykker kan undgås, hvis cyklisterne er mere opmærksomme. Det er også helt oplagt, at når man får frataget muligheden for at høre (smartphones og lyd i ørerne) så skal man orientere sig mere rundt i synsfeltet, for at undgå ulykker. Chefkonsulent og formand for Havarikommissionen Sven Krarup Nielsen i Lastbil Magasinet, som mener, at kampagner mod højresvingsulykker skal målrettes både chauffører og cyklister.

Bruges som syltekrukke

NYT TILBUD: Juridisk førstehjælp

Der er en risiko for, at vi kommer til at optræde som nyttige idioter. Jeg føler, de bruger det som en syltekrukke. Kommunikationschef Frits Bredal, Cyklistforbundet, i Fyens.dk. Han føler ikke, at problematikken omkring højresvingsulykker bliver taget alvorligt til trods for, at lastvognsbranchen deltager i arbejdet i den såkaldte Spejlgruppe under Trafikstyrelsen, som har til formål at forhindre ulykker.

! Som medlem af DTL kan du fremover få gratis ”juridisk førstehjælp” i sager, som vedrører din vognmandsvirksomhed. Det kan fx være inden for aftale- og køberet, forsikringsret, erstatningsret, strafferet, transportret, udbudsret og godskørselsloven. DTL og Dansk Erhvervs jurister er specialister i transportens jura. Det nye tilbud går ud på, at vi står for en indledende juridisk vurdering af din sag og giver dig telefonisk rådgivning i sagen. Vi kan også i begrænset omfang hjælpe dig med at skrive breve og besvare breve i forhold til aftalepartnere, forsikringsselskaber, myndigheder mv. afhængig af den konkrete sag. Denne juridiske bistand er omfattet af dit DTL-medlemskab og koster ikke ekstra.

Voldsom diskrimination

Den er vi ikke begejstrede for, for at sige det mildt. Jeg kan se, at man gudhjælpemig vil finansiere den via brugerbetaling ligesom de store broforbindelser. Det er en voldsom diskrimination af de bilister, der nu skal til at bruge den. Trafikordfører Henning Hyllested, Enhedslisten, i Politiken om brugerbetaling på en kommende broforbindelse ved Frederikssund.

Sssh – mor sover!

Den kollektive transport er et alternativ til bilerne i byen, men man kan jo ikke køre godset ind i byerne på Long-John budcykel. Direktør Carsten Falk Hansen, Trafikstyrelsen i Berlingske Transport om udfordringen i at holde gang i mobiliteten og livet i byen, uden at støjen i forbindelse med natdistribution bliver en for stor gene for beboerne omkring butikkerne.

Bødeblokken kommer med ud

Vi skruer op for kampagnen til april, og der vil vi tage bødeblokken med ud. Afdelingsleder i Skat, Søren Lindhardt, i Transport Tidende om jagten på de varebiler, som endnu ikke har fået firmanavn og CVR-nummer på siden.

Advokat bistand Hvis du får brug for en mere omfattende juridisk bistand end den, der er omfattet af dit medlemskab af DTL til fx udarbejdelse

Konkurrencen skal være fair

af kontrakter eller førelse af retssager, så har du mulighed for advokatbistand til fordelagtige priser gennem DTL. Vi har indgået et samarbejde med Momentum Advokatfirma. For at sikre gode resultater for dig som medlem af DTL, så benytter vi os af den faglige ekspertise, der er i DTL, fx inden for køre- hviltid, transport af dyr, transport af farligt gods osv. Timetaksten for advokatbistand er for medlemmer kr. 1.000,00 ekskl. moms for udenretlig sagsbehandling og kr. 1.700,00 ekskl. moms for indenretlig sagsbehandling. DTLs jurister indgår også i dette advokatsamarbejde, så de vil i mange tilfælde have kendskab til din sag i forvejen. Har du brug for en juridisk vurdering eller advokatbistand så ring til: • Advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod, tlf. 33 74 66 88 • Chefjurist John Roy Vesterholm, tlf. 40 63 64 33

Vi er ikke bange for konkurrence. Konkurrencen skal bare være fair. Det er den ikke, når der kommer rumænske indregistrerede trækkere på ulovlige fragtture i Danmark med chauffører til en tiendel af danske lønninger. Eller fra 16-årige knægte på entreprenør-traktorer, som med vogn og fuldt læs må veje op til 44 ton – og køre i døgndrift! Formand for Sydøstjyllands Vognmandsforening, Per Rasmussen, i Transportmagasinet

Mange af de forslag, I har været fremme med, dem har vi rent faktisk fremsat og kæmpet for. Vi har aldrig været ude og love guld og grønne skove, for jeg ved godt, hvilket slid det er at opnå resultater. Formand for 3F Transportgruppen Jan Villadsen i Lastbil Magasinet fra stormødet i Fredericia, hvor ca. 300 var mødt op og diskuterede den aktuelle tilstand på cabotage-området.

28

dtl magasinet

FOTO: John larsen

Et slid at opnå resultater

Søren Møller Ejegod og John Roy Vesterholm fortalte om den nye advokatordning på transportmessen i Herning.

APRIL 2013


det nyeste fr a juristernes indbakke DTLs medlemmer råder over jurister med speciale i transportsager hos både DTL og Dansk Erhverv. DTLs arbejdsgiverforenings medlemmer råder over eksperter i bl.a. overenskomster, personalejura og arbejdsmiljø. Personale

Enklere ordning om arbejdsmiljørådgivning Der er sket en forenkling, når Arbejdstilsynet giver påbud.

Arkivfoto: Per Daugaard

! Nu er der sket forenklinger i ordningen om, at en virksomhed får påbud om at bruge en arbejdsmiljørådgiver til at løse et arbejdsmiljøproblem. Med de nye regler bortfalder en del af de forhold, som efter de gamle regler udløste rådgivningspåbud. Fra den 1. februar kan virksomheder få et rådgivningspåbud i forbindelse med: • påbud om alvorlige eller komplekse arbejdsmiljøproblemer, som er vanskelige at løse • fem eller flere påbud om arbejdsmiljøproblemer • påbud til bygherrer om plan for sikkerhed og sundhed • undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø • undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer Indtil 1. februar kunne en virksomhed få to rådgivningspåbud for samme arbejdsmiljøproblem. Fx kunne et rådgivningspåbud om at adskille gående og kørende færdsel på lageret bidrage til at udløse yderligere et rådgivningspåbud, fordi virksomheden sammenlangt havde fået fem påbud og derfor ansås for en virksomhed, som ikke havde orden i sit arbejdsmiljø. På den vis talte påbuddet om at adskille gående og kørende færdsel med ”to gange”. Fremover kan et påbud, der udløser et rådgivningspåbud kun tælle med én gang. Det betyder, at påbud om forhold, der er vanskelige at løse – fx om adskillelse af gående og kørende færdsel, som allerede har udløst et rådgivningspåbud, ikke tæller med ved opgørelse af mange påbud (de 5). Arbejdstilsynet afgiver heller

APRIL 2013

ikke længere rådgivningspåbud, når der træffes afgørelse om, at et arbejdsmiljøproblem skal bringes i orden straks – det såkaldte strakspåbud (med mindre der er tale om et påbud til bygherre om at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed), at faren skal imødegås straks (forbud) eller når der træffes en såkaldt ”afgørelse uden påbud”. Ved afgørelse uden påbud forstås følgende: Hvis en virksomhed bringer de arbejdsmiljøforhold i orden, som Arbejdstilsynet har konstateret problemer med på tilsynsbesøget, inden arbejdstilsynet har sendt påbud og rådgivningspåbud til virksomheden, kan Arbejdstilsynet ikke

afgive et påbud. Virksomheden vil i stedet få en afgørelse om, at der er konstateret en overtrædelse, da Arbejdstilsynet var på besøg. Samtidig vil virksomheden slippe for rådgivningspåbuddet. Den bagvedliggende idé er den, at det ikke giver mening at afgive et påbud om arbejdsmiljørådgivning for at løse et problem, som virksomheden allerede har løst. For at være på den sikre side rent tidsmæssigt, bør virksomheden melde tilbage til Arbejdstilsynet i høringsfasen på ca. 14 dage. De nye regler indebærer også, at yderligere rådgivningspåbud afskaffes, nemlig: Rådgivningspåbud på grund af gentagne (15) påbud samt rådgivningspåbud

som følge af tre påbud om ulykkesrisiko hhv. ergonomisk arbejdsmiljø. Endelig betyder de nye regler, at arbejdsmiljørådgiveren ikke længere skal påtegne virksomhedens tilbagemelding til Arbejdstilsynet. Dette gælder både i forhold til virksomhedens tilbagemelding om indgåelse af aftale med rådgiver og ved tilbagemelding om, at rådgivningspåbuddet er efterkommet. Mere information fås hos chefkonsulent Michael Bacci, tlf. 3374 6318 eller mail mbi@ danskerhverv.dk

dtl magasinet

29


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

AKTUELLE SAGER – Overblik over månedens vigtigste og mest aktuelle erhvervspolitiske spørgsmål

FOTO: PER DAUGAARD

der afsat penge til at kompensere jernbaneselskaberne for de udgifter, de måtte have til at indføre det nye signalprogram ERTMS.

Den nye trafikaftale fik rosende ord med på vejen, da der var politisk debat på transportmessen i Herning med deltagelse af en række transportpolitikere og organisationsfolk. Ordstyrer var tidligere studievært Trine Sick.

Stor trafikaftale giver medvind til transportbranchen En gevinst for transporterhvervets produktivitet. Det konkluderer DTLs erhvervspolitiske chef, underdirektør Ove Holm, på baggrund af indholdet i den bredt favnende transportaftale, der blev indgået mellem regeringen og Folketingets partier bortset fra Enhedslisten. Aftalen, der omfatter initiativer for i alt 3,5 mia. kroner, følger op på hovedaftalen om etableringen af en ny Storstrømsbro. Modulvogntog bredes ud »Den nye trafikaftale giver først og fremmest et kraftigt skub til udbredelsen af modulvogntogene. Det anerkendes, at løsningen er både produktiv og miljøvenlig. Trafikaftalen indeholder et forslag fra DTL og Dansk Erhverv om en revision af virksomhedsordningen for lettere adgang til virksomheder og havne – og penge til en stribe af ombygninger af vejnettet på udpegede steder rundt omkring i landet,« fortsætter Ove Holm.

30

dtl magasinet

Aftale-partierne har aftalt, at Vejdirektoratet udarbejder et oplæg til smidiggørelse af tilladelser til lokal kørsel med modulvogntog med henblik på en ny drøftelse medio 2013. Dermed skal Vejdirektoratet nu til at løsne lidt op på den hidtidige noget stive administration af ordningen. »Vi fandt det nødvendigt, at de enkelte virksomheder kan opnå tilladelse til kørsel med modulvogntog på vilkår fastsat af kommunen angående kommunevejene eller Vejdirektoratet for statsvejenes vedkommende. Det vil medføre, at flere virksomheder kan opnå tilladelse til kørsel med modulvogntog, hvis kommunerne og Vejdirektoratet i forbindelse med tilladelserne kan opstille saglige vilkår for tilladelserne i stedet for blot at give afslag på ansøgningerne”, siger Ove Holm. Han vurderer, at en række mindre virksomheder nu får bedre muligheder for at være med. To tons mere på ladet

Også forøgelsen af lastbilers totalvægt, som er endnu et DTL forslag, der har været bragt ind i forhandlingerne, er der nu politisk enighed om at underkaste en seriøs vurdering. Politikerne ønsker at se nærmere på perspektiverne i en yderligere forøgelse af totalvægten på 6- og 7-akslede vogntog med to ton. Bedre muligheder for vindmølletransporter Til gavn for særtransporterne afsætter trafikaftalen penge til forbedring af mulighederne for at transportere vindmøller på statsvejnettet, herunder transport af vindmøller til og fra havnene i Aarhus, Esbjerg, Grenå og Aabenraa. Et stærkt tiltrængt område. Jernbanespor til Esbjerg Havn Jernbanerne får også del i de velvillige politiske vinde: Der skal bl.a. etableres et spor til Esbjerg havn for at fremme godstrafikken, og samtidig er

Flot politisk arbejde »Trafikaftalen indeholder alt i alt en række initiativer, der er helt afgørende for, om godstransporten udvikler sig fremadrettet. Den samlede ramme er måske ikke voldsom stor, men der er gjort et flot stykke arbejde med at støve rundt i forskellige gamle pengekasser og desuden hente besparelser fra andre områder hjem til transportaftalen. Viljen er der, og det er vi godt tilfredse med,« siger Ove Holm. Han uddeler roser til både regering og forligspartierne for at have slået hul på isen og konkretiseret de mange visioner og hensigtserklæringer. ”Vi har stor ros til transportminister Henrik Dam Kristensen og til transportpolitikerne – særlig Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen og transportordfører for Socialdemokratiet Rasmus Prehn – for at tage fat om de mange små ting, der samlet kan bidrage til produktivitet og vækst for godstransporten”. Penge til miljøhåndbog DTL får også støtte fra en særlig pulje til fremme af forsøgsprojekter til energieffektive transportløsninger. Pengene skal gå til en håndbog til vognmænds kontinuerlige og systematiske klima- og miljøarbejde Transportaftalen udmøntede penge fra puljen til 11 projekter – heriblandt DTLs håndbog. Blandt de øvrige projekter af umiddelbar interesse for vognmændene er den hybride skraldevogn, lettere containere, der nedsætter et vogntogs egenvægt, samt citylogistik projektet for København.

APRIL 2013


Stor modstand mod EU-liberalisering af cabotagekørslen Ni EU-lande er enige om, at der ikke her og nu bør tages yderligere skridt i retning af at åbne op for cabotagekørslen i EU. Udgangspunktet for enigheden mellem de gamle og de nye EUlande er ganske vist forskellig. Men signalet til Kommissionen er entydigt: Ro på! Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet havde på transportministrenes rådsmøde i sidste måned bedt om en debat om cabotage, da landene anbefaler, at EUKommissionen først fremlægger en rapport af status i markedet, før der kommer et eventuelt forslag til revision af reglerne. Det

overordentlig grundigt om,« siger Nordic Logistics Associations direktør Søren Hyldstrup Larsen fra Bruxelles. Han forudser, at Finland og Holland formentlig vil tilslutte sig de øvrige vestlige landes linje – selv om der ikke er meldinger om, at disse to lande udtalte sig på rådsmødet. »Finland har i kraft af deres måde at implementere de nugældende cabotageregler på vist, at de ønsker en meget snæver opfattelse af cabotagen. Og Holland har som bekendt lavet en rapport, der ridser ganske alvorlige konsekvenser op i tilfælde af en liberalisering. Jeg er ikke i

fik nogle vestlige EU-lande til at tage bladet fra munden og åbent afvise yderligere liberalisering: Østrig, Danmark, Frankrig, Italien og Belgien bad samlet om, at man tænker sig om, inden man taler om yderligere liberalisering. Fokus skal i stedet være på anvendelse og supplering af de gældende regler for at kunne klare udfordringer med arbejdsmarkedet, manglende overholdelse af reglerne og for at sikre en tilnærmelse af kontrolpraksis i medlemslandene. »Skal man her og nu finde en fællesnævner, er det, at alle er enige om, at man skal tænke sig

tvivl om, at man allerede nu godt kan tælle disse to med blandt de øvrige vestlige lande.« Bliver det tilfældet, vil der ifølge Søren H. Larsen kunne danne sig et blokerende mindretal af gamle EU-lande, hvis Kommissionen skulle fremsætte et forslag om liberalisering. Holland er vågnet op til den barske virkelighed på transportmarkedet. Fra at være den førende transportnation i Europa mærker hollandske transportører nu de kolde vinde fra øst og konsekvenserne af en ulige konkurrence på hjemmemarkedet gennem misbrug af cabotagereglerne.

DTL bakker op om cabotage-nødstop Enhedslisten forventer dermed, at henvendelsen til Kommissionen skal føre til en fornyet drøftelse mellem EU-medlemsstaterne af konsekvenserne af forordningen henset til den løndumping, der kan konstateres, og den unfair konkurrence på og forvridning af markedet for vejgodstransport, der finder sted. DTLs adm. direktør Erik Østergaard bifalder initiativet: »DTL har tidligere fremsat et lignende ønske over for regeringen – dog uden held. Vi mener fortsat, at det er aktuelt at stoppe op og få grundigt kigget på, om reglerne, som de er udformet i dag, kan præciseres. Der skal i praksis gøres op med det element af permanent og løbende aktivitet, reglerne åbner op for i dag. Og vi er i en situation nu, hvor behovet for en egentlig pause er mere påtrængende end nogensinde.« Enhedslistens beslutningsforslag henviser også til en undersøgelse blandt DTLs medlemmer, der viste, at over 40 pct. af medlemmerne

mente, at cabotagekørsel var det erhvervspolitiske emne, DTL skulle bruge flest ressourcer på i 2013. Forslag om mere dokumentation Trafikstyrelsen har foreslået, at kravene til dokumentation i forbindelse med cabotagekør-

Arkivfoto: PER DAUGAARD

Cabotage-nødbremsen skal trækkes. Og det skal ske nu. Det mener Enhedslisten, der har fremsat et forslag til folketingsbeslutning om at tage artikel 10 i EU-forordning om cabotagekørsel i brug – populært kaldet nødstopbestemmelsen. Forordningen giver mulighed for, at en medlemsstat kan henvende sig til Kommissionen, hvis den finder, at markedet for national transport er "alvorligt forstyrret" i den pågældende medlemsstat som følge af cabotagekørsel. Enhedslisten anfører i sit beslutningsforslag, at det kan konstateres, at der i Danmark har udviklet sig en sådan alvorlig forstyrrelse af markedet som følge af cabotagekørsel, som har været stigende gennem de sidste 10 år. Problemet kan ifølge Enhedslisten ret entydigt henføres til en ulige konkurrence på løn, idet udgifterne til brændstof og kapitalomkostninger er stort set de samme i alle medlemsstater, mens en udenlandsk chauffør fra især østeuropæiske lande aflønnes langt lavere end danske chauffører.

sel bliver skærpet. Forslaget er sendt i høring, og DTL ser frem til, at der skal foreligge ordentlig dokumentation for kørslen ved en kontrolstandsning. DTLs chefjurist John Roy Vesterholm mener, at det bør fremgå klart, at denne dokumentation skal medbringes

DTL er med på Trafikstyrelsens forslag om skærpede krav til dokumentationen ved cabotagekørsel.

Specialsiderne om en særlig kørselstype fortsætter i næste nummer. De er udsk på grund af mange sider med udt transportmessen og foreningernes generalforsamlinger.

APRIL 2013

dtl magasinet

31


Generalforsamlinger

SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Sjælland:

Skal blive bedre til at forhandle priser »Nok har beskæftigelsessituationen bedret sig lidt, men vi vognmænd er stadig ikke dygtige nok til at forhandle priser.« At kørselstaksterne og dermed indtægterne ikke var blevet bedre i årets løb, måtte formanden for Sjællands Vognmandsforening, Frederik Christensen, konstatere på foreningens generalforsamling. Han fandt det tankevækkende, at vognmændene ikke er blevet bedre til at argumentere for, at nedsættelser af tarifferne ikke kan komme på tale. »Vi skal blive bedre til at sige nej til at tage kørselsopgaver ind, som vi på forhånd kan se, er tabsgivende. Det er skuffende, at vi ikke selv er bedre til at beregne kostprisen på vores arbejde – uanset krisetiderne.« Han henviste til, at de store

speditionsfirmaer og fx store korn- og foderstoffirmaer aldrig har tjent så mange penge, som de gjorde i 2012. «Og hver gang har de formået at dreje skruen et lille hak nedad. Det vil sige, at vognmanden skal gå ned i pris, hvis han forsat vil køre for dem.« Frederik Christensen kunne berette om, at kommunen lytter til vognmændenes argumenter, når der skal trafikplanlægges: »Som medlem af Ringsteds trafikråd blev jeg bedt om at komme med en plan for mindre lastbiltrafik i centrum. Jeg lavede et forslag, sendte det til viceborgmesteren, som er næstformand i rådet, og senere kunne jeg læse i avisen, at forslaget er sendt til drøftelse i byrådet stort set uden, at et komma var blevet ændret.« Som vognmændenes repræsentant i trafikrådet er han også inddraget

Frederik Christensen: »Vi skal kunne sige nej til kørselsopgaver, vi på forhånd kan se er tabsgivende.«

i arbejdet med at anlægge nye cykelstier i kommunen. »Hvis der skal gøres noget i jeres område, så ring til os i bestyrelsen eller til regionskontoret, så ser vi på, hvad der kan gøres,« lød formandens opfordring. Vognmandsforeningen har ansøgt om at få modulvogntog til at køre i den sydlige del af Ringsted, men så rejses spørgsmålet

om, hvem der skal betale for vejændringerne, selvom de lange vogntog udmærket kan komme frem, som vejene er indrettet i dag. »Det virker som om, nogen vil tjene på forespørgslen,« lød det fra formanden. Sjællands Vognmandsforening tæller 148 medlemmer. 20 er meldt ud i årets løb af diverse årsager, og 13 nye er kommet til.

Sydøstjylland:

Formanden Egon Sørensen kunne fortælle medlemmerne på generalforsamlingen i Thy Vognmandsforening den gode nyhed, at de planlagte kilometerafgifter på lastbiler var skrottet. Han berettede dernæst for forsamlingen, at truslen om en sådan afgift, der ville blive mægtig dyr for alle, fik ham til at skrive breve rundt til sine kontakter i kommunen og erhvervslivet og ringe til lokale folketingspolitikere. Bl.a. fulgte han som formand for beskæftigelsesudvalget i Nordjylland op på 17 borgmestres henvendelse om, at en sådan afgift ville koste mange arbejdspladser. Det krævede en del telefonopkald til andre medlemmer i beskæftigelsesudvalget for at få deres opbakning. Men

32

dtl magasinet

det lykkedes. »Vi fik sat et brev sammen til beskæftigelsesministeren og skatteministeren, hvor bl.a. arbejdsgiverforeningen, LO og kommunens mand var enige. Vi fik på efterfølgende møde bøvl med lærerforeningens mand, men vi overlevede,« som han sagde. Men en stor sejr var det. Han gav en orientering om en lang række andre sager, som har været på dagsordenen i årets løb. Han roste bl.a. Kran Blok Erfa for at have fået Vejtransportrådets opbakning til, at kommunerne får lavet en klassifikation af vejnettet, hvilket på sigt vil gøre livet lettere for særtransporterne. Egon Sørensen opfordrede medlemmerne til at stille lastbiler til rådighed for trafiksikkerhedsarrangementer på skolerne, som har kontaktet DTL om muligheden. Det har flere

FOTO: JOHN ROY VESTERHOLM

Samlede modstanden mod nye transportafgifter

Vognmændene i Sydøstjyllands Vognmandsforening lytter til formandens beretning.

virksomheder gjort før, og det ville være godt med forskellige firmaer til skoler forskellige steder i området. Han sluttede

med at nævne, at vognmandsforeningens bestyrelse vil holde et seminar for bl.a. at drøfte fremtidsvisioner.

APRIL 2013


Sønderjylland:

Mere lokalt kunne han melde om DTL, at »vi jo nærmest har overtaget halvdelen af folkene fra politiets tungvognssektion.« Så han mente, at DTL nu står med gode kort på hånden, når der skal gives hjælp og råd. Ole Bang hentydede til dels overtagelsen af TungVognsSpecialisten, der ledes af tidligere politifolk dels ansættelsen af den tidligere chef Frank Davidsen og lokalt af Knud Erik Juhl. Så da en leder af politiets tungvognssektion fra København med et glimt i øjet hviskede ordet ”tyveknægt” til Ole Bang, kunne han så svare, at politiet er velkomne til at ringe til DTL og spørge medarbejderne til råds! Den sidste tids triste stigning i antallet af højresvingsulykker har fået Dansk Cyklistforbund til at kræve kameraer på alle lastbiler. Men som Ole Bang sagde: »men ikke noget med, at cyklisterne også skal passe bedre på. Så hvis cyklisterne ikke havde radio i ørerne, SMS’ede, snakkede i telefon – men så efter, om lastbilen blinkede og fik øjenkontakt med chaufføren, tror jeg, at vi kunne undgå mange ulykker. Man kører jo ikke nogen ned med vilje,« sagde Ole Bang.

ARKIVFOTO

»På bare fire år er der 9.000 færre lastbiler indregistreret i Danmark. De fleste af dem er nok eksportbiler. Og det skyldes nok den store unfair konkurrence fra de andre EUlande,« konstaterede formanden for Sønderjyllands Vognmandsforening, Ole Bang, i sin beretning til generalforsamlingen. Næppe andre steder i landet har udviklingen været så synlig. »Nu er tiden inde til at lægge et fælles pres på EU for bedre kontrol af reglerne om cabotagekørsel. Ellers har vi ikke noget dansk vognmandserhverv om fem år. I maj 2012 kom den første afsløring af organiseret cabotage for dagens lys med et hollandsk firma, som kørte sveller for Banedanmark. Sagen viste samtidig, at offentlige interesser var indblandet. Nu gør 21.000 organiserede vognmandsfirmaer i Danmark, Norge, Sverige og Finland under NLA-paraplyen (lobby-organisationen Nordic Logistics Association, red.), hvor DTLs Erik Østergaard er formand, alt for at få stoppet yderligere liberalisering. Også vores tyske søsterorganisation samt den belgiske og franske støtter vores indstilling, så der lægges et stort pres på EUs transportkommissær Siim Kallas på cabotageområdet,« forklarede Ole Bang.

Ole Bang: »Hvis cyklisterne ikke havde radio i ørerne, SMS’ede, snakkede i telefon - men så efter, om lastbilen blinkede og fik øjenkontakt med chaufføren, tror jeg, at vi kunne undgå mange ulykker.« Billedet er fra en tidligere lejlighed.

APRIL 2013

FOTO: JOHN ROY VESTERHOLM

Stort cabotagepres på EUs transportkommissær

Generalforsamlingen i Skive blev indledt med et noget anderledes vognmandsræs nemlig på en go cart-bane.

Skive:

Cabotagesag løb ud i sandet På generalforsamlingen i Skive og Omegns Vognmandsforening kunne formanden Poul Silkjær give et eksempel på, hvor svært det er at trænge til bunds i påståede ulovlige cabotagesager: Han kunne nemlig berette, at han sidste år fik adskillige henvendelser om den kørsel med jernbanesveller til Struer Havn, som det hollandske transportfirma Fred Prinsen udførte. Det førte til, at foreningen anmeldte kørslen til politiet for ulovlig cabotagekørsel. Politianmeldelsen blev fulgt op af en kontakt til Trafikstyrelsen og til Lastbil Magasinet. Men som Poul Silkjær kunne sige på generalforsamlingen: »Ingenting hjalp. På papiret så det ud til, at det var Fred Prinsen, der havde købt svellerne og derfor havde lov til at fragte dem til havnen i Struer.«

Poul Silkjær: »Cabotage-kørsel tager flere og flere opgaver, for vi kan ikke konkurrere med de østeuropæiske lønninger. Og af mangel på arbejde i deres egne lande søger de herover. Det var ikke det, der var tiltænkt med cabotage-reglerne. Det var tiltænkt som et supplement til at begrænse tomkørsel. Sådan er det bare ikke gået.« Af andre sager kan nævnes, at vognmandsforeningen har fået sæde i uddannelsesinstitutionen Mercantecs uddannelsesudvalg i stedet for DTLs kreds, der som bekendt er blevet nedlagt. Da flere og flere transportbeslutninger træffes i EU forsøger foreningen i samarbejde med Holstebro Vognmandsforening at arrangere en bustur til Bruxelles for at se nærmere på forholdene. Turen, der etableres i samarbejde med Volvo og Mercedes, ventes at finde sted midt i september.

dtl magasinet

33


Generalforsamlinger

SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Sydfyn:

Pjatlov for selvkørendes arbejdstid På generalforsamlingen i Sydfyns Vognmandsforening orienterede formanden Henning V. Petersen om sammenlægningsplanerne med Fyns Amts Vognmandsforening. Han kunne melde om, at de forberedende møder er foregået i en rigtig god atmosfære, hvor alle er enige om, at det skal lykkes, så der kun er en vognmandsforening på Fyn. Han kom ind på den nye lov fra 1. juli 2012 om registrering af arbejdstid for selvkørende vognmænd. Han henviste bl.a. til DTLs hjemmeside, hvor man

kan finde et skema, som på en meget let måde kan være til hjælp ved diverse registreringer af arbejdstiden. »Netværket for selvkørende vognmænd har kæmpet imod denne lov, hvor vognmanden kun må arbejde 48 timer i gennemsnit pr. uge, over en periode på seks måneder. En selvkørende vognmand er på job 24 timer i døgnet. Man tager da telefonen, når den ringer. Det er et servicefag, og det er det, vi lever af. Tænk engang, hvis jeg har arbejdet i 48 timer denne uge, så må jeg egentlig ikke gå ind

på mit kontor. For så er jeg på arbejde. Sådan engang pjat sidder vores politikere og roder med. De burde kunne udrette noget mere fornuftigt for samfundet,« lød salutten fra formanden. Henning V. Petersen advarede også mod den nye tendens til, at »traktorvognmændene« stille og roligt er ved at erobre en stor del af vognmændenes arbejde ikke mindst i byerne. »Det skyldes flere ting, fx kommunernes økonomiske situation. Man ser ofte en traktor med en tre-akslet vogn, fyldt med grus

til bristepunktet, med en 16årig landsbrugselev bag rattet. Når kravene til at føre en lastbil er så store, virker det ikke fair, at en landmand frit kan køre rundt og udføre diverse opgaver, såsom vinterberedskab med køretøjer, der ikke engang opfylder lovens miljøkrav. Jeg så gerne at der blev stillet de samme krav til de unge traktorførere, som til førere af lastvogne, hvor man skal have et stort kørekort, div. kurser og EU kvalifikations-bevis og være fyldt 18 år, for at køre så store køretøjer.«

vejgodstransporten siden krisens bund i midten af 2010, er der fortsat langt op til de gode tider, og de seneste tal tyder på, at fremgangen er begyndt at klinge af. Frants Hansen kunne dog se nogen optimisme i, at der venter en del større anlægsopgaver forude på Fyn, nemlig starten på et supersygehus, ny motorvejsafkørsel, der er med i trafikforliget, omdannelse af Thomas B. Thriges gade, anlægget af Ring 3 vest og det tredje spor på motorvejen. »Så der må da komme gang i den,« som han sagde.

Frants Hansen nævnte også et nyt vognmandsinitiativ til at få stoppet højresvingsulykkerne. I foråret påtog DTL sig at være vært for et uformelt temamøde for relevante praktikere med særlig interesse i højresvingsulykker. Ideen var at have en fri drøftelse af problemet med de højresvingende lastbiler, der udgør en potentiel risiko for særligt cyklister og fodgængere. Målet var at finde nye ideer og alternativer til, hvad der i fællesskab kan gøres for at forhindre disse ulykker. Ideerne på mødet blev senere fremlagt i Trafikstyrelsens spejlgruppe som oplæg til det videre forebyggelsesarbejde. Et arbejde der er blevet aktualiseret af tre dødsulykker allerede her i starten af 2013.

Fyns Amt:

På vej mod én fynsk forening opbakning til planerne, for begge foreninger mister medlemmer på grund af opkøb og konkurser, så det eneste rigtige er, at vi står sammen og får en slagkraftig vognmandsforening.« Ellers har 2012 været et skuffende år med fortsat økonomisk usikkerhed og en tillidskrise hos forbrugere og virksomheder, som har svækket efterspørgslen. Selvom der har været vækst i den indenlandske omsætning i

FOTO: ALLAN ANDERSEN

De to fynske vognmandsforeninger arbejder hen mod en sammenlægning. På de netop afviklede generalforsamlinger fik de respektive bestyrelser mandat til at arbejde videre med fusionsplanerne. På Fyns Amts Vognmandsforenings generalforsamling kunne formanden Frants Hansen berette, at man allerede er nået så langt, at der er holdt fælles bestyrelsesmøder. »Vi håber på

Formanden Frants Hansen fortæller om årets gang i Fyns Amts Vognmandsforening.

34

dtl magasinet

Indsats for trafiksikkerheden Fyns Amts Vognmandsforening med formanden i spidsen slog et slag for trafiksikkerheden og deltog i årets refleksdag 25. oktober. Ikke færre end 14 DTL-foreninger deltog i arrangementet, og der blev på landsplan delt 10.000 refleksbrikker ud til skoleelever og forbipasserende i morgentrafikken. Ja, de blev nærmest revet væk. Uddelingen skal ses som et signal om, at de bløde trafikanter skal sikre sig, at de kan ses i trafikken, når mørke, regn, slud og sne bliver daglige betingelser at færdes i.

Ny formand i Næstved Næstved Vognmandsforening har valgt Lars Andersen, Frede Andersen & Søn Næstved A/S, som ny formand. Han afløser fragtmand Michael Palle.

APRIL 2013


NYHEDER

– du ikke kan undvære At drive forretning handler også om viden og om at have de rigtige informationer på det rigtige tidspunkt. Vi har en hel nyhedspakke klar til dig for under tre kroner om dagen: • Trans Inform med nyheder og baggrund fra landevejstransporten hver måned. • Danmarks Transport-Tidende med nyheder og baggrund fra hele transportbranchen hver 14. dag. • Nyhedsbrevet TTN sendt til din e-mail hver dag med en oversigt over dagens aktuelle nyheder. - PRØV NYHEDSBREVET TTN GRATIS I EN MÅNED - send en mail til: ej@transinform.com Find Dansk Transport Forlag på:

Synes godt om

Dansk Transport Forlag A/S · 6330 Padborg · Tlf.: 7010 0506 · Fax 7467 4047 · E-mail: ej@transporttidende.com


Generalforsamlinger

SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

København:

Vognmænd venter på væksten store anlægsopgaver, som netop er gået i gang eller er lige ved det: Metroen, udvidelsen af sydmotorvejen, Femern-forbindelsen og den nye Ringsted-bane.« De optimistiske ord blev afløst af en noget skarpere oldermand, der ikke var bange for at tage ordet nassere i brug om dem, som godt vil høste fordele men ikke betale selv: »Der er stadig nogle vognmænd, som ikke finder, at de får udbytte af et forholdsvist beskedent kontingent til DTL og Lauget. De bruger krisen som undskyldning og lader andre om at betale og kæmpe for de politiske resultater, som hele transportbranchen nyder godt af. Problemet er, at vi i nær fremtid risikerer, at vi er rigtigt få, der vil betale et kontingent og der-

Jørgen Kjeld Jensen: »Vi følger sagen, hvor Roskilde Brandvæsen nu underbyder prisen for almindelig vognmandskørsel.«

FOTO: NIELS ERIK NIELSEN

Oldermand Jørgen Kjeld Jensen har kunnet spore lidt optimisme i medlemskredsen. »Ganske mange har fået realitetstrimmet deres forretning, og der er blevet færre med røde tal på bundlinjen. Den øvelse har gjort ondt, men den har været nødvendig. Generelt holder virksomhederne skindet på næsen, men de venter stadig på, at der kommer en ny og helst varig vækst på transportmarkedet,« sagde han på Laugets generalforsamling. »Alt for mange virksomheder får slet ikke udnyttet deres kørselskapacitet. Der spejdes forgæves efter noget mere at køre med. Når det er sagt, så ved vi, at der er flere

Nordre Birk:

Dyr aftale om ny bro

36

dtl magasinet

formand Ole Frederiksen. »Frederikssund Kommune bliver vist det eneste sted i Danmark, hvor det koster en afgift at komme fra den ene del af kommunen til den anden.« På foreningens generalforsamling understregede formanden, at Nordre Birk principielt er imod, at det i Danmark skal koste at køre på en vej, gennem en tunnel eller over en bro. »Transporterhvervet betaler i forvejen tilstrækkeligt med afgifter. Danske vognmænd kan ligefrem smykke sig med titlen som verdensmester i afgifter, og den titel får vi med garanti lov til at beholde lang tid endnu. Det lyder så flot, at regeringen ikke vil pålægge erhvervslivet nye forhøjelser af skatter og afgifter, men det er naivt at tro, at vi vognmænd bliver fredet i en længere periode. Der kommer ikke rust på de afgiftshåndtag, som der drejes på, når transportbranchen

udpeges som bidragsyder til samfundsøkonomien. Det kan jeg godt garantere,« sagde Ole Frederiksen.

arkivfoto

Nordre Birks Vognmandsforening er tilfreds med, at der i det brede politiske trafikforlig også er blevet plads til en ny højbro over Roskilde Fjord. Den 75 år gamle og stærkt trafikerede Kronprins Frederiks Bro trænger i den grad til aflastning. Derimod er foreningen utilfreds med, at højbroen i vid udstrækning skal finansieres gennem brugerbetaling. Efter planen skal bilisterne betale de næste 40 år for at få lov til at køre på højbroen til 2,1 mia. kr. Det kommer til at koste 40 kr. for lastbiler, som får forbud mod at benytte Kronprins Frederiks Bro, som hidtil har været gratis for alle bilister. »Bropengene kan kun hentes ét sted – nemlig hos transportkøberne. Det kommer også til at koste for dem, der ikke benytter den brugerbetalte højbro, men som er afhængig af en effektiv lastbiltransport,» siger Nordre Birks

Ole Frederiksen: »Frederikssund bliver vist det eneste sted i Danmark, hvor det koster en afgift at komme fra den ene del af kommunen til den anden.« Billedet er fra en tidligere lejlighed.

»Danske vognmænd er ikke alene udsat for danske politikeres afgiftsmæssige iderigdom. De skal også finde sig i nogle af EUs lidt for liberale holdninger. Ikke uden grund har DTL udpeget den meget liberale cabotagekørsel som hovedfjenden for danske vognmænd. Især mindre forretninger har ikke mange overlevelseschancer, når cabotagen kommer buldrende som et eksprestog og med lave lønninger og priser tromler hen over det danske aftalesystem. Tidligere var cabotage udtryk for international kørsel med ture til og fra Danmark. Nu er udenlandske chauffører også ved at overtage de lokale kørselsopgaver. Det varer vel ikke længe, før udlændingene begynder at køre med både grus og asfalt. De kører allerede med stykgods og pakker. Ja, de kører snart med det hele.«

APRIL 2013


med tage ansvar for udviklingen i transportbranchen. Dem der ikke vil være med, kan vi kalde ”nassere” eller andre ukvemsord. Det løser bare ikke problemet at bygge grøfter mellem dem og os. Vi skal sammen med jer overbevise kollegerne uden for Lauget om, at vi behøver deres støtte, hvis de ikke vil smelte ned i rigide regler og love.« Jørgen Kjeld Jensen fremhævede en af de nyeste, synlige politiske sejre: »Senest har regeringen droppet den særlige kørselsafgift for lastbiler efter hårdt pres fra bl.a. DTL.« Han så gerne, at den planlagte skat på arbejdsskader bliver sendt samme vej – ned i bunken af skrottede regeringsforslag. Lokalt nævnte han en politisk kamp mellem Lauget og Roskilde Kommunes brandvæsen, som har budt ind på kørsel for kom-

munens materielgård med et bud, der er en tredjedel billigere end buddet fra en specialiseret privat vognmand – svarende til ca. 300.000 kr. På grund af nogle fejl i udbudsmaterialet besluttede kommunens økonomiudvalg at lade udbuddet gå om. »Endnu ved vi ikke, hvad sagen ender med, men også andre steder end i Roskilde er der en tendens til, at kommunerne forsøger at sætte sig på traditionelle vognmandsopgaver. Får Roskilde Brandvæsen opgaven med at køre for materielgården til langt under markedsprisen, vil vi gerne have opskriften på, hvordan man kan køre så billigt. Vi venter spændt. Jeg kan love, at Lauget nøje følger udviklingen med den frie konkurrence i Roskilde,« lød det fra Jørgen Kjeld Jensen.

DTL har udsendt

en hvervefolder, og den kan fås hos DTL og på regionskontorerne

FLEKSIBELT VOGNMANDSKURSUS – med frihed til at passe sit arbejde... • En uge på kursus.

Pris incl. materialer og forplejning

• Hjemmeopgaver i 4 uger ca. 7 timers arbejde omugen, hvor du selvfølgelig kan hente hjælp og vejledning fra underviserne.

17.500 kr. + moms for DTLs medlemmer

• På kursus en uge igen.

»denne kursusmodel er perfekt« Henrik Poulsen, fra virksomheden Kurt Poulsen

19.000 kr. + moms for ikke medlemsvirksomheder Vil du vide mere: Tjek www.dtl.eu eller ring på tlf. 7015 9555

kontoret i centrum

Skottenborg 12-14 . 8800 Viborg . Tlf.: 70 15 95 55 . Info@rmn.dk . www.dtl.eu

APRIL 2013

dtl magasinet

37


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

DTLs Generalforsamling 2013

DTLs Arbejdsgiverforenings generalforsamling 2013

I henhold til vedtægterne for Dansk Transport og Logistik meddeles hermed, at DTLs ordinære generalforsamling afholdes:

I henhold til DTLs arbejdsgiverforenings vedtægter meddelelse hermed, at DTLs arbejdsgiverforenings ordinære generalforsamling afholdes:

Lørdag den 25. maj 2013 kl. 9.00 på

Lørdag den 25. maj 2013 kl. 14.00 på

Best Western Nyborg Strand Østerøvej 2 5800 Nyborg

Best Western Nyborg Strand Østerøvej 2 5800 Nyborg

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 5. Valg af to revisorer og suppleanter for disse 6. Fastsættelse af kontingent og indskud 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Arbejdsgiverforeningens virke i det forløbende år 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 10 6. Valg af revisor 7. Fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt

Til valg til bestyrelsen er opstillet følgende kandidater med personlige suppleanter: • Kristian Skov Petersen, Taastrup/suppleant Jesper Nørgaard, Taastrup • Martin Danielsen, Langeskov/suppleant Frank Hansen, Søndersø • Ole Bang Jensen, Haderslev/suppleant Kenneth Jakobsen, Kruså • Jens H. Petersen, Hanstholm/suppleant Jørgen Buhl, Hasselager • Morten Bach Sørensen, Aalestrup/suppleant Tage Fjord Ørskov, Billum • Stig Tofteng, Greve/suppleant Frank Lange, Svinninge Idet der er opstillet flere kandidater, end der er ledige poster i bestyrelsen, vælges den eller de af kandidaterne, der på generalforsamlingen opnår det højeste stemmetal. Står to eller flere bestyrelseskandidater eller kandidater til posten som suppleant lige, foretages omvalg mellem disse kandidater. Der henvises til § 17 i vedtægterne for DTL. DTLs bestyrelse har ikke i år fremsat forslag til behandling på generalforsamlingen vedrørende ændring af foreningens vedtægter.

38

Opstillet til bestyrelsen er: • Martin Danielsen, Langeskov/suppleant Frank Hansen, Søndersø • Ole Bang Jensen, Haderslev/suppleant Kenneth Jakobsen, Kruså • Winnie Grant, Kastrup/suppleant Leif S. Jensen, Rødovre • Stig Tofteng, Greve/suppleant Frank Lange, Svinninge • Morten Bach Sørensen/suppleant Tage Fjord Ørskov, Billum Da der er opstillet 5 kandidater til 4 bestyrelsesposter, skal der på generalforsamlingen vælges blandt de opstillede kandidater. Bestyrelsen for arbejdsgiverforeningen har ikke i år fremsat forslag til behandlingen på generalforsamlingen vedrørende ændring af foreningens vedtæger.

København, april 2013

København, april 2013

Jørgen Egeskov Erik Østergaard Formand Adm. direktør

Jørgen Egeskov Erik Østergaard Formand Adm. direktør

dtl magasinet

APRIL 2013


FOTO: NICLAS JENSEN

Jan C. Skov med fruen Pernille Skov:»Efter tolv år som vognmand er jeg omsider er blevet et af hverdagens problemer kvit. Ikke mere kørehviletidsbøvl og ingen bøder.«

Styr på køre- hviletiderne:

Rigspolitiet: Ikke noget at komme efter Af Allan Brønnum og John Larsen

”Rigspolitiet har gennemgået de indsendte datafiler. Ved kontrollen blev der ikke konstateret overtrædelser af køre- hviletidsbestemmelserne, hvorfor Rigspolitiet ikke foretager videre.” Denne gode udgang på en virksomhedskontrol er, hvad enhver vognmand ser frem til, og for vognmand Jan C. Skov i Høng var det som at få myndighedernes blå stempel på at have fået styr på virksomhedens køre- hviletider. Han har ved to tidligere virksomhedskontroller og en anden kontrol indkasseret nogle drøje bøder i mange tusindekroners klassen. »Det var en god besked at få fra Rigspolitiet. Jeg har hængt brevet op på væggen på kontoret. Efter tolv år som vognmand er jeg omsider er blevet et af hverdagens problemer kvit. Ikke mere køre- hviletidsbøvl og ingen bøder. Jo, jeg er meget tilfreds med at bruge DTL og Tungvognsspecialistens it-løsning, Tacho Online,« siger Jan C. Skov. Jan C. Skov Transport er godkendt til fødevare- og foderstoftransporter og har fundet en god niche med transporter for flere af landets malterier og bryggerier. Han har dagligt 15-20 hovedsageligt

APRIL 2013

tipladsbiler på vejene, hvor de kører malt fra Danish Malting Group i Ørslev ved Vordingborg til De Forenede Bryggerier i Fredericia og til Harboes Bryggeri i Skælskør. Siden køres affaldsproduktet, masken, fra bryggerierne til især fynske og jyske landmænd, hvor det bruges som kvægfoder.

»Vi har fået en meget nemmere hverdag«

Jan C. Skov

Blandt kunderne er også et svensk malteri og Fuglsang Malteri i Haderslev og Thisted, hvorfra malten køres til ølproduktion på Harboe og Faxe Bryggeri. Totalt køres årligt omkring 100.000 tons malt og 75.000 tons mask. Virksomheden kører også for bl.a. DLG, Valsemøllen i Køge og Esbjerg samt Emmelev Mølle. Her er der især rapsfrø og –piller på ladet. Et meget lettere puslespil Puslespillet med at få transporterne frem til tiden under overholdelse af køre- hviletiderne er blevet meget, meget nemmere de seneste år.

»Jeg tog kontakt til Carl Peter Frederiksen og hans nystartede firma TungVognsSpecialisten, efter at vi havde fået en stor køre- hviletidsbøde i 2007. Dermed blev jeg en af de første vognmænd, der brugte den første udgave af Tacho Online systemet. Sidste år skiftede jeg til den nye version.« Kort fortalt sørger Tacho Online-servicen for at opbevare alle køre- hviletidsdata på en server på internettet, et slags elektronisk lagerhotel. Samtidig udsendes automatisk beskeder om diverse tidsfrister og oversigter til vognmandskontoret. Han fremhæver, at Tacho Onlines nye version også gør det nemt at få lagt nye chaufførers kørsel ind i programmet. »Jeg har været meget glad for, at vi automatisk får besked om overtrædelser, så vi med det samme kan tale med chaufføren om det,« siger Jan C. Skov. I hans virksomhed har man indført den rutine, at hver enkelt chauffør en eller to fredage om måneden får downloadet sine førerkort-data, og så tjekker man over en kop kaffe, om der har været nogle overtrædelser i løbet af perioden. Er det tilfældet, diskuteres omstændighederne, og man finder en løsning.

dtl magasinet

39


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Fremover skal regnskaberne over computeren.

Regnskab på papir dur ikke længere Indberetninger skal ske digitalt. Virksomhederne får dog en ekstra chance, oplyser faglig direktør i revisorernes brancheforening. Næsten alle danske små og mellemstore virksomheder skal fra i år indberette deres årsrapporter digitalt. Står en virksomhed over for at skulle indberette årsrapporten, er der god grund til at være opmærksom på de nye regler. En manglende digital indberetning kan nemlig resultere i en bøde. Og i værste tilfælde kan det ende med en tvangsopløsning af virksomheden. »Det er nu, at de mindre virksomheder for alvor skal være opmærksomme på reglerne. For det næste regnskab, de afleverer,

40

dtl magasinet

skal være digitalt. Det er ikke nok blot at indsende en mail med et indscannet papirregnskab. Regnskabet skal afleveres efter reglerne – i det elektroniske regnskabsformet XBRL eller via Erhvervsstyrelsens indtastningsløsning. Ellers tæller det ikke som afleveret,« siger faglig direktør i brancheforeningen FSR – danske revisorer, Michael Rugaard. Hos Erhvervsstyrelsen, som modtager regnskaberne, giver man også virksomhederne en ekstra chance for at få det digitale regnskab på plads. Eventuelle regnskaber, som indsendes på papir, bliver returneret sammen med en vejledning til, hvordan virksomheden skal indberette årsrapporten digitalt. »Det giver virksomhederne en ekstra chance, men det er ikke et løbepas. Hvis en virksomhed afleverer forkert tæt på deadline, så tikker uret, indtil den digitale

indberetning er på plads. I det tilfælde kan det blive svært at undgå bøder. Derfor kan man lige så godt få styr på den digitale indberetning fra start af,« siger Michael Rugaard. Ingen administrative lettelser De digitale regnskaber stiller ikke nye krav til indholdet af årsrapporten. Ændringen går alene på måden at indberette på. Digitaliseringen gør dog ikke umiddelbart selve indberetningen lettere for virksomhederne. Det viser en survey fra FSR – danske revisorer, hvor otte ud af 10 revisorer vurderede, at den digitale indberetning ikke bliver en lettelse af virksomhedernes administrative byrder. Formålet med de digitale regnskaber er dog heller ikke at lempe byrder men at samle alle regnskaber i et fælles format, så det på sigt bliver lettere at udtrække

specifikke data og sammenligne regnskaber.

Hvis regnskabet ikke afleveres til tiden, så… 1 Erhvervsstyrelsen udsender en påkravsskrivelse og giver en frist på 8 dage til at få indsendt årsrapporten uden yderligere sanktioner 2 Efter de 8 dage løber der strafafgifter på, som skal betales af hvert ledelsesmedlem. Afgiften kan max. udgøre 3.000 kr. pr ledelsesmedlem 3 Hvis årsrapporten ikke indsendes inden 4 uger fra påkravsskrivelsens datering, kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel bede Skifteretten om at tvangsopløse virksomheden

APRIL 2013


DTL vil udsende miljøhåndbog Af Morten Lindbo

DTL får nu støtte til at udgive en miljøhåndbog fra en særlig pulje til fremme af forsøgsprojekter til energieffektive transportløsninger. Transportaftalen indgået mellem regeringen og oppositionen, har nemlig udmøntet penge fra puljen til 11 projekter – heriblandt DTLs håndbog »Vognmændene er i en omstillingsperiode, hvor der i stigende grad fokuseres på klima- og miljøudfordringerne. DTL finder det vigtigt at fastholde motivationen både hos dem, der så småt er i gang, og dem, der forventer at tage fat,« siger DTL-konsulent Lisbet Hagelund. Hun forklarer, at ideen til en håndbog blev fostret under

rset u k

nette på t

Ta’

@

DTLs miljøår sidste år, hvor DTL hver uge udsendte et miljøråd til sine medlemsvirksomheder via en særlig nyhedsmail. Og i DTLs konjunkturundersøgelse sidste år tilkendegav 60 procent af medlemsvirksomhederne, at de kender til miljørådene. Af konjunkturanalysen fremgår også, at et stort flertal på 63 procent af DTLs medlemmer arbejder med initiativer for at spare på brændstoffet og reducere miljøpåvirkningen. Og fremadrettet venter hele 80 procent at påbegynde arbejdet med initiativer, der kan spare brændstof og reducere miljøpåvirkningen. Det er DTLs erfaring, at mange af de mindre transportvirk-

somheder skal guides i den ’grønne’ omstilling”, konstaterer Lisbet Hagelund og påpeger, at virksomhederne kan drage nytte

VOGNMANDS KURSER 2013 Holdstart København Gods (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Holdstart Aarhus Gods (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Daghold start: Uge 18, 24 og 38 Aftenhold start: Uge 32

Daghold start:

Bus (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Bus (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Daghold start: Uge 18, 24 og 38 Aftenhold start: Uge 32

Ring til os på 75 72 47 00

af historier og rollemodeller fra egen branche samt helt konkrete, vejledende tekster samlet på ét sted.

Taxi (1 uges kursus) Pris: 9.000,- kr. Daghold start:

Uge 20

Daghold start:

Uge 21 og 32

Uge 21, 32 og 48

Taxi (1 uges kursus) Pris: 9.000,- kr. Daghold start:

Uge 18

www.dansk-vognmandsskole.dk kursu genne s med mførse ls-

GARAN

TI

Unavngivet 3 1

APRIL 2013

ID: 64289

07/03/13 12.31

dtl magasinet

41


Mine damer og herrer:

Årets embedsmand Kjøbenhavns Vognmandslaug kårede for første gang ”Årets Embedsmand” i forbindelse med laugets generalforsamling. Valget faldt på Trafikstyrelsens direktør Carsten Falk Hansen. Og der var ingen grund til at indkalde en dommerkomite. Der var nemlig kommet én oplagt kandidat, foreslået af – Carsten Falk Hansen. Oldermand Jørgen Kjeld Jensen forklarede, at lauget gerne ville understøtte en ny trend i embedsværket om at være hjælpsom og lytte til fornuft. »Vores nye pris er ikke et knæfald men en anerkendelse og respekt. Samtidig er humor og skarphed også egenskaber, vi hylder. Og vi har her en embedsmand, der lytter til vognmænd« lød oldermandsordene. Carsten Falk Hansen takkede for kåringen og forklarede selv om baggrunden: »Jeg har efterhånden været med til en række kåringer af det ene og det andet, men der har aldrig været en kåring af en embedsmand. En mangel synes jeg.« Herefter fik han i forklarende ord og billeder antallet af kandidater til den ny indstiftede pris skåret ned og ned og ned fra ca. 835.000 offentligt ansatte, til der kun var én egnet kandidat tilbage med alle de rette egenskaber: Det kunne kun blive ham selv. Nu er spørgsmålet: Hvordan i al verden finder vognmandslauget en kandidat til Årets Embedsmand 2014? Med mindre man tyr til genvalg.

42

dtl magasinet

To glade vindere. Michael Korsgård fra Flib i Herning løb med DM titlen for lagerlærlinge, og Simon Søgaard Pedersen fra Øster Snede Godstransport løb med DM-titlen for chaufførlærlinge.

Jysk dominans ved lærlinge-DM Danmarks bedste transportlærlinge blev kåret i forbindelse med transportmessen i Herning. I DM for Transportlærlinge stillede 66 deltagere op. Især i kategorien lagerlærlinge gjorde jyderne rent bord. Elever fra UC Holstebro løb nemlig med alle tre medaljer. Vinderen blev Michael Korsgaard Thomsen, der til daglig er i lære hos Flib ApS i Herning. Hos chaufførlærlingene blev Simon Søgaard Pedersen fra EUC Lillebælt en suveræn vinder af DM-titlen med 76 point foran sine nærmeste konkurrenter. Simon Søgaard Pedersen er i lære hos Øster Snede Godstransport. Der blev også afviklet en semifinale i DM for kranførere, arrangeret af HMF og Sawo sammen med erhvervsskolen EUC Lillebælt og den nyetablerede Dansk Kranforning. Finalen afvikles i næste måned – et endnu ukendt sted. Flotte gaver fra sponsorerne DM for transportlærlinge bliver arrangeret af Transporterhvervets Uddannelser - TUR i tæt samarbejde med transportskolerne og MCH Messecenter Herning. Derudover er der en lang række sponsorer, der yder stor opbakning til mesterskaberne. Kristian Skjøtt fra STILL Denmark A/S var en af de mange sponsorer, der kiggede forbi på den store dag. Om det fortæller han: »Det var et rigtig flot arrangement, som vi er rigtig glade for at være med til, og det var virkelig spændende at se de mange dygtige lærlinge

bruge vores maskiner. De går jo virkelig op i det her.« Sponsoropbakningen resulterede også i et rent gaveorgie til præmieoverrækkelsen, hvor både de samlede vindere og disciplinvinderne fik overrakt flotte sponsorgaver i form af merchandise og præmiechecks. Ud over STILL Denmark A/S støtter følgende sponsorer DM for transportlærlinge: 3F, ATL, DI, DTL, Volvo Group Trucks Danmark A/S, Danske Fragtmænd A/S, ITD, Post Danmark, TSU, Brdr. Dahl, HMF, Constructor Danmark A/S, Trans Inform og GUU.

FOTO: KLAUS MØLLER

Årets Embedsmand 2013, Trafikstyrelsens chef Carsten Falk Hansen, kåret af Kjøbenhavns Vognmandslaug.

FOTO: LARS MØLLER

FOTO: NIELS ERIK NIELSEN

NAVNE & NOTER

RIDDER KAJ. Tidligere formand for DTL og de fynske vognmænd Kaj Nielsen var for nylig i audiens hos Hendes Majestæt Dronning Margrethe for at takke for sit ridderkors af Dannebrogordenen. Det har han modtaget især for sin indsats som dommer i Sø- og Handelsretten.

APRIL 2013


FOTO: FINN JOHN CARLSSON

Papir på høj standard Som en af de første foderstoftransportører har vognmand Claus K. Stang, Stubbekøbing, fået overrakt et certifikat efter den tysk-hollandske standard GMP+. Det betyder Good Manufacturing Praksis, og standarden sætter normer og rutiner for bl.a. sikkerhed mod smitte, forebyggelse af fejl og dokumentation for arbejdet. Bag udstedelsen af GMP+-certifikatet står konsulent- og certificeringsfirmaet Intertek Danmark, som har fået bistand af DTLs to sjællandske konsulenter Christian B. Hansen og Jesper Ilsø. Certificeringsarbejdet kom i stand på foranledning af vognmandsforretningens store kunde, korn- og foderstofkoncernen Getreide AG. Når alle forhold i virksomheden kan dokumenteres, går det fx også lettere, når myndighederne kommer på kontrolbesøg. Der var en nærmere beskrivelse af forløbet i DTL Magasinets januarudgave. På billedet har vognmandsparret Annette og Claus K. Stang lige fået certifikatet i hænderne fra direktør Niels Madsen, Intertek Danmark, og DTL-konsulent Jesper Ilsø, th.

NYE MEDLEMMER Dansk Møbeltransport Forening Ørslev Flytteforretning Dyrlevvej 9 4720 Præstø Himmerlands Vognmandsforening Brdr. Jespersen Fjordparken 12 9550 Mariager Brdr. Pedersen ApS Kastanie Allé 17 9500 Hobro Kjøbenhavns Vognmandslaug Stephen Dixen Kran og Specialtransport Tømmerupvej 280 2791 Dragør

Andersen Handel ApS Hvidevej 11, Mønsted 8800 Viborg

Dansk Autohjælp Midtsjælland Frejasvej 16 4100 Ringsted

Lars Justesen Reefslagervænget 16 6320 Egernsund

Nordjysk Vognmandsforening Dansk Autohjælp Brovst Østergade 66 9460 Brovst

Storstrøms Amts Vognmandsforening Finn Rasmussen Faksinge By 2 4720 Præstø

Vestjyllands Vognmandsforening Otto Siggaard Kongevejen 22 7430 Ikast

Nordre Birks Vognmandsforening MM Transport ApS Laust Spandet Jensen Rytterdammen 13 Skaløvej 1 2605 Brøndby 4944 Fejø KloAgger A/S Bygaden 3 2605 Brøndby

Odsherreds Vognmandsforening J.M. Maskintransport ApS Fårevejle Stationsvej 12 Midtjyllands Vognmandsforening 4540 Fårevejle Søren O Nielsen ApS Havbrovej 58 Sjællands Vognmandsforening 9600 Aars Balles Transport v/Michael Balle Mortensen Ulrik Chr. Nielsen Ringstedvej 237, Kvanløse Vester Søttrupvej 8, Søttrup 4300 Holbæk 9600 Aars Expresskurer Danmark Pensionisten Kobbelvænget 32, 2. th Hørupvej 20 2700 Brønshøj 9632 Møldrup Th. Erhverv Flemming Jensen Mogensbanke 7 Vorningvej 52 4400 Kalundborg 8830 Tjele

APRIL 2013

Sydøstjyllands Vognmandsforening Din Flyttemand Skovbrynet 1 7080 Børkop Dansk Autohjælp Horsens A/S Islandsvej 15 8700 Horsens Aqua Miljø Hyrup ApS Hyrup Hedevej 4 6250 Toftlund Sønderjyllands Vognmandsforening Dansk Autohjælp v/ Kaj´s Autohandel Melskov Allé 8 6100 Haderslev

Overby Transport ApS Markskellet 4 6950 Ringkøbing BK Lemvig Holding ApS Mimersvej 55 7620 Lemvig Vognmandsforeningen Vendsyssel Bjarne Frøkjær Møllegade 25 9750 Øster-Vrå Direkte medlem Dansk Autohjælp Silkeborg ApS Silkeborgvej 3, Pårup 7442 Engesvang Kalles kurer kørsel ApS Ribe-Vejle Landevej 85, Thorsted 6622 Bække FTS Transport A/S Volden 18, Skelhøje 7440 Karup

dtl magasinet

43


EU-EFTERUDDANNELSE / ADR FARLIGT GODS

EU-EFTERUDDANNELSE

Kr. 600,-

*

ADR GRUNDKURSUS

Kr. 360,-

*

Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

Tag den lovpligtige EU-efteruddannelse eller ADR farligt gods hos os Skoler • TUC • Samarbejdspartnere

Vi har skoler over hele landet ✔ Uddannelse der er til at forstå ✔ Kursus tæt på dig ✔ Alt udstyr i høj kvalitet ✔ Uddannelse når det passer dig – ingen ventetid

TUC A/S Brøndby Telefon 43 425 425 tuc@tuc.dk www.tuc.dk

AMU Center TUC Syd A/S Vejen Telefon 75 55 77 66 tucsyd@tuc.dk www.tucsyd.dk

AMU Center Midtjylland ApS Skjern Telefon 97 36 17 71 tucmidt@tuc.dk www.amumidt.dk

40.704 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del 46.905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. TUC A/S • AMU Center TUC Syd A/S • AMU Center Midtjylland ApS • Uddannelsescenter Fyn For målgruppe og yderligere info – se vores hjemmesider * Prisen er gældende for personer i arbejde uden videregående uddannelse. Min. antal deltagere 10

AMU Center Midtjylland ApS Brabrand Telefon 88 77 93 11 tucmidt@tuc.dk www.amumidt.dk

Uddannelsescenter Fyn Odense Telefon 70 250 300 info@uc-fyn.dk www.uc-fyn.dk

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

HUSK: du kan søge løntabsgørelse (VEU) op til kr. 640,- pr. dag efter gældende regler.

Dtl magasinet april2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you