Page 1

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

03 | MARTS 2017 | 19. ÅRGANG

DE NYE SANKTIONER:

FEJL STRAFFES MILDERE SNYD STRAFFES HÅRDERE når køre-hviletiderne overtrædes

DF-ORDFØRER:

Danske job er også arbejdsgivernes ansvar Første kuld har fuldført DTLs lederuddannelse

PLUS

CYKLISTER – KØR ORDENTLIGT!

DTL J1

VINTERTEST AF SCANIAs NYE GENERATION

VEL MØDT TIL


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Thomas Rumph

at drøfte flere af DTLs mærkesager med transportministeren. Og Ole Birk Olesen har været en tur i Paris, hvor han sammen med otte andre ministre har underskrevet en fælles erklæring om at bekæmpe unfair konkurrence på godskørselsområdet. Så han følger op på et arbejde, der har pågået siden Pia Olsen Dyhr (SF) var minister, og som både Magnus Heunicke (S) og Hans Christian Schmidt (V) har fulgt. Alt i alt kan vi vel tillade os at sige, at vi nærmer os et nationalt kompromis i spørgsmålet. En ny alliance mellem SF og DF så også dagens lys i februar. I et fælles udspil lagde de to partier – ved transportordfører Karsten Hønge (SF) og DFs social dumping-ordfører Claus Kvist Hansen (som interviewes inde i bladet og som gæster DTLs stand) – en række punkter frem, som skal dæmme op for social dumping og unfair konkurrence. Bl.a. foreslås klampning af hele vogntoget, så transportkøberen ikke kan tillade sig at være ligeglad med ulovlighederne. Forslaget fik hurtigt støtte af Socialdemokratiets Mattias Tesfaye – så der er et flertal uden om regeringen for forslagene. Vi har også kunnet konstatere, at der over en årrække er sket en eksplosion i mængden af øst-chaufførers cabotage- og tredjelandskørsel. Derfor var vi heller ikke kede af, at Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis formænd, Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl, i et interview med 3F, plæderede for højere straffe for ulovlig og systematisk fusk. Meldingen fik hurtigt støtte af SF – og dermed tegner der sig igen et flertal i Folketinget. Banen er kridtet godt op til branchens store træf i Herning den 23.-25. marts – på alle måder.

20 PÅ UDFLUGT. Formanden for Danaffald John Andersen tog deltagerne på generalforsamlingen på tur til det nye kæmpe forbrændingsanlæg Amager Bakke.

38 NYT HØJRESVINGSKAMERA. De to iværksættere Tajs Brandt, tv., og Jacob Hatt, har udviklet et nyt kamera, der drejer med, når lastbiler svinger til højre eller bakker. Mød dem på ”Transport 2017”.

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

FOTO: JOHN LARSEN

Når du læser disse linjer, er du måske på vej til Transport2017 i Herning. Eller du er der allerede og bladrer i DTLMagasinet. Uanset hvad – så grib chancen og få besøgt DTL-standen. Få talt med vores dygtige konsulenter. Og mød vores gode samarbejdspartnere. De bliver flere og flere i disse år. Dermed forbedres tilbuddene til DTL-medlemmerne måned for måned. På vores stand og ved siden af kan du – selvfølgelig – møde vores mangeårige og nære samarbejdspartner CODAN. Du kan også nyde kaffen fra en anden nær samarbejdspartner – Circle K. Og på standen finder du selvfølgelig også – som altid – TungVognsSpecialisterne. I år har vi også SOS-Autohjælp med på standen. Og du kan møde Applus. Og COMAsystem – en ny samarbejdspartner, der hjælper med at holde styr på kontrakter og juridiske aftaler. Og så er DTL-konsulenterne selvfølgelig på plads. Det samme er DTL-Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv. Og på scenen vil du kunne møde både forfattere, politikere og branchefolk. Læs mere i bladet. ”Transport 2017” er også politik. Ikke alene fordi transportminister Ole Birk Olesen (LA) og Folketingets transportudvalg lægger vejen forbi – men også fordi messen er en naturlig anledning til at få taget temperaturen på branchens vilkår og rammebetingelser. Og tidspunktet er ikke dårligt. For der sker meget i øjeblikket. Siden sidste nummer har jeg haft anledning til

FOTO: JOHN LARSEN

VEL MØDT I HERNING

FOTO: JOHN LARSEN

LEDER

16 LEDERE LÆRER MERE. Det første hold på 13 kursister har gennemført DTLs lederuddannelse, der er tilrettelagt sammen med Ledelsesakademiet Lillebælt.


INDHOLD Kort nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Sådan bliver de nye køre- hviletidssanktioner . . . . . . . . . . . . 8 Interview med DF-ordfører Claus Kvist Hansen. . . . . . . . . . 10 Sagt og skrevet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Erhvervspolitikken lige nu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Skærpet bestilleransvar i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Det første DTL lederkursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kursus i miljøledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 DTLs kurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Generalforsamling i Danaffald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Generalforsamling i varebilsforeningen SKV . . . . . . . . . . . . 22 Vognmandsdagen i Dalby på Sjælland. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 TEST: Scanias nye generation i norsk vinterføre . . . . . . . . . 24 Mig om min lastbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 FOTO: PER DAUGAARD

Kjøbenhavns Vognmandslaugs kontor . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Cyklisternes unoder og færdselsovertrædelser . . . . . . . . . .30 Vognmandstilladelserne der blev væk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Specialsider med optakt til ”Transport 2017” i Herning . . . 33 Min nye opbygning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Konference om fremtidens trafikinvesteringer . . . . . . . . . . 53 Vognmænd kan søge erstatning for karteldannelse . . . . . 53 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’ FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

42 FARVEL RINGBIND. Henriette Holmbjerg, der styrer administrationen i Johannesen Kran & Maskintransport i Hvidovre, dropper nu de mange ringbind til fordel for digital opbevaring hos COMAsystem - DTLs nye samarbejdspartner, som kan træffes på ”Transport 2017”.

”LIKE” OS

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

FOTO: DF

Det er ikke den enkelte østarbejder som menneske, jeg finder problematisk…Men det betyder jo ikke, at vi i Danmark synes, det er OK at blive udkonkurreret i eget land på unfair vilkår.

DANSK FOLKEPARTIS SOCIAL DUMPING-ORDFØRER CLAUS KVIST HANSEN.

MARTS 2017

03 | MARTS 2017 | 19. ÅRGANG

DE NYE SANKTIONER:

FEJL STRAFFES MILDERE SNYD STRAFFES HÅRDERE når køre-hviletiderne overtrædes

DF-ORDFØRER:

Danske job er også arbejdsgivernes ansvar Første kuld har fuldført DTLs lederuddannelse

PLUS

CYKLISTER – KØR ORDENTLIGT!

DTL J1

VINTERTEST AF SCANIAs NYE GENERATION

VEL MØDT TIL

Forsidefoto: PER DAUGAARD


NYHEDER DE KORTE

DTL UNGDOM – netværk for hele landet

Igennem et par år har der været et unge-netværk centreret omkring yngre vognmænd i Holstebro og DTLs midtog nordjyske region. Nu har netværket taget navnet DTL Ungdom med henblik på udbredelse over hele landet. Der har siden starten været holdt en workshop og nogle møder, hvor man bl.a. har diskuteret temaer som trafiksikkerhed, vækst, økonomi og markedsføring - set med de unges briller på. Formålet med netværket har været sparring om generationsskifte, ledelsesudfordringer og erfaringsudveksling fra den ene unge vognmand til den anden. På generalforsamlingen i Vestjyllands Vognmandsforening for nylig kunne formanden Poul Jørgensen så berette, at man under navnet DTL Ungdom vil udbrede netværket til resten af landet funderet i lokalforeningerne. Der skal nedsættes en styregruppe, og vognmand Carsten Dyreborg, næstformand i Vestjyllands Vognmandsforening og medlem af regionsbestyrelsen, er koblet på som bindeled mellem netværket og organisationen. »Et netværk er også en vej til at få kollegaer frem for konkurrenter, og det kan bruges i arbejdet omkring et generationsskifte,« sagde Poul Jørgensen. »Det kan også ses som en opvarmning til at indgå i noget bestyrelsesarbejde. Vi vil gerne give unge vognmænd lyst til at være sammen med ligesindede, og vi har brug for dem i bestyrelsen, hvis vi vil have en brancheforening i fremtiden.«

74 TONS totalvægt indført i Sverige

Som bebudet i sidste nummer har Sverige nu indført 74 tons totalvægt på dele af det svenske vejnet, hvor bane- eller søtransport ikke er mulig. Beslutningen afstedkommer indførelsen af en ny svensk vejklasse kaldet BK 4, som træder i kraft 1. juli i år.

4

DTL magasinet

Volvo-hybrid til de lange ture Volvo Trucks har udviklet sit første hybridkøretøj til fjerntransport. Sammen med køretøjets andre forbedringer er den samlede reduktion af brændstofforbruget og C02 ca. 30 procent. Volvo Trucks afslørede første gang Volvo Concept Truck for knap et år siden og har nu udviklet og forbedret køretøjet endnu mere. I tillæg til forbedringerne af aerodynamik, rullemodstand og reduceret vægt har den nye version også en hybriddrivline – en af de første

af sin slags til tunge lastvogne til brug ved fjerntransport. Hybriddrivlinen kan genvinde energi, mens den kører ned ad bakke eller i forbindelse med opbremsning. Den energi, der genvindes, lagres i køretøjets batterier og bruges til at strømforsyne lastvognen, når den kører på strøm på flade veje eller mindre stigninger. Ved fjerntransport anslås det, at hybriddrivlinen vil gøre det muligt at have forbrændingsmotoren slukket i op til 30 procent af kørselstiden. Det vil spare mellem 5-10 procent brændstof.

Volvo Trucks har en ny, forbedret version af hybridlastvognen.

PAS PÅ MISBRUG

FOTO; VOLVO TRUCKS

af nyt nødbremsesystem

Den lovpligtige indførelse af AB / AEBS automatisk nødbremse - på nye to- og treakslede landevejslastvogne i november 2015, har fejlagtig fået nogle til at tro, at de nu nærmest kan lade lastvognen tage over, ligesom dem der kører med ACC. Men det er ikke tilfældet. Adaptive Cruise Control, ACC, er en avanceret cruise-control, der bl.a. er koblet til bremsesystemet samt hele styringen af motoren og transmissionen. Når ellers ACC er sat til en specifik hastighed, holder radaren i fronten øje med alt, hvad der er foran. Der bremses, hvis systemet kan genkende forhindringer foran køretøjet. Heldigvis har mange allerede ACC også på fireakslede lastvogne. Systemet er netop beregnet til at give en glidende kørsel.

ACC sørger både for at give den korrekte mængde gas og holde afstanden frem til den forankørende. Derimod er AB / AEBS-nødbremsen - som navnet jo siger - kun til absolutte nødstilfælde. »Hvis nødbremsen har været i brug to-tre gange, skal vognen til service og tjekkes, fordi alt hvad der er af sikkerhedsudstyr har været ”pustet helt op” så at sige,« siger Carl Johan Almqvist, trafik- og produkt sikkerhedsdirektør hos Volvo Trucks i Göteborg til DTL Magasinet. Hele vognens affjedring og mange vitale dele har været udsat for kæmpe påvirkninger og så er man nødt til at tjekke om der er dele, som har lidt skade. BUSTOUR: PensionDanmark sender en bus rundt til medlemmerne for at rådgive om pension og sundhed på stedet. Den første landsturne er netop startet. »Vi møder medlemmerne dér, hvor de er. På web’en, chatten og på mobilen. Og nu også i en rådgivningsbus,« lyder det fra adm. direktør Torben Möger Pedersen. ”Buspassagerne” kan få deres pensionsordning gennemgået og få en snak om sundhed med en af sygeplejerskerne. Virksomheder kan bestille et besøg på telefon 7012 1340. FOTO: PENSIONDANMARK

MARTS 2017


Transport 2017

Hvad koster skader dig? Skader kan være dyre og få betydning for driften. Vi vil gerne fortælle dig, hvordan vi med Codan Skadestop er med til at hjælpe vores transportkunder med at minimere skader, og dermed sikre dem flere penge på bundlinjen. Besøg os på Transport 2017 den 23. - 25. marts i hal J, og hør hvordan din virksomhed kan blive bedre kørende.

Ring i dag til vores Transportteam på 33 55 50 50 og bestil gratis billetter til dig og dine medarbejdere.

02.17. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.

Få grat is adgang til Transp ort 23. - 25 2017 . marts (værdi 10 0 kr./stk.)


NYHEDER DE KORTE EN

NS

US LA

To års garanti på MAN-reservedele Som den første danske lastbilleverandør giver MAN Truck & Bus Danmark to års garanti på alle originale MANreservedele og -ombytningsdele. Dermed kan MAN-kunder se frem til endnu større driftssikkerhed og økonomisk tryghed ved kun at montere MAN Genuine Parts og MAN Genuine Parts Ecoline i forbindelse med service og reparation. Garantien gælder både komponenten samt arbejdsløn og hjælpematerialer. Den udvidede garanti gælder også, hvis reparationen sker på et autoriseret MAN-værksted i udlandet.

Morten Bach: »Vi bør udnytte de valgfri dage på efteruddannelsen bedre.«

Dyretransportører mangler målrettet efteruddannelse En ny rapport tegner et billede af uoverskuelige uddannelsestilbud til vognmænd og chauffører, der transporterer levende dyr. Rapporten ridser tre hovedpointer op: For det første så ved chauffører og vognmænd ikke nok om mulighederne i de lovpligtige efteruddannelser, og de efterspørger mere information om love og nye regler på området. For det andet, så har virksomhederne ikke overblik over kursustilbuddene på de tre skoler, der udbyder dyretransportuddannelser, og et bedre samarbejde mellem skolerne anbefales. For det tredje ønsker chaufførerne rent faktisk at lære mere – ikke mindst om, hvordan de bliver bedre til at vurdere dyrenes transportegnethed. Rapporten – ”Analyse af uddannelsesbehov for chauffører, der transporterer levende dyr” – er sat i værk af Brancheudvalget for vejgodstransport, som på baggrund af konklusionerne har besluttet, at der skal arbejdes mere målrettet med at informere medlemmerne om deres muligheder for relevant efteruddannelse.

dens projektchef Magnus Købke. Transportbranchens mentoruddannelse er et helt nyt AMU-kursus, som klæder virksomhedens medarbejder ordentligt på til at støtte lærlinge både fagligt og socialt. En mentor kan gøre en stor forskel og være med til at sikre, at lærlingen kommer godt igennem læretiden. For at få bonussen skal virksomheden ansætte lærlingen i det samme kalenderår, som medarbejderen har gennemført AMU-kurset i.

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

DTL magasinet

På den ene af de tre skoler med dyretransportkurser, AMU Syd i Kolding, mener uddannelseschef Jens Odgaard, at der skal lægges flere kræfter i at markedsføre uddannelserne. Han er enig i, at efteruddannelseskurserne for dyretransportører bliver brugt alt for lidt, og han ser gerne, at skolerne overvejer, om man kunne slå sig sammen om at udbyde kurserne året rundt. Formanden for DTL Dyr, Morten Bach, er enig i behovet for bedre information om den lovpligtige uddannelse og mere målrettede uddannelsestilbud. Han mener, at især de valgfrie dage i forbindelse med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse kan udnyttes bedre: »Vi bør gøre en fælles indsats for at få udnyttet dette potentiale på op til tre dage maksimalt. Vi bør også tilrettelægge efteruddannelsen efter, om chaufførerne er nye i faget eller om de har flere års praktiske erfaringer. Der er faktisk gode muligheder for opkvalificering og efteruddannelse,« siger dyretransportørernes formand.

Mentor-bonus på 5.000 kroner Transportens Udviklingsfond vil fra i år belønne virksomheder, der uddanner en af deres medarbejdere som mentor via Transportbranchens mentoruddannelse. Den kontante belønning er på 5.000 kroner. »Vi vil gerne belønne de virksomheder, der gør en ekstra indsats for deres lærlinge. Det er jo vigtigt, at både virksomheden og den unge lærling får mest ud af læretiden, og her kan en mentor være en rigtig stor hjælp,« forklarer fon-

6

H

:C TO FO

PensionDanmark rykker ind i stuen Kontakten til PensionDanmark er mangfoldig. Nu tilbyder PensionDanmark også, at man kan booke et online-møde om sine pensionsforhold. Her kan medarbejderen og pensionsrådgiveren se de samme ting på hver deres skærm. Og medarbejderen kan se rådgiveren på sin skærm under telefonsamtalen. Medarbejderne kan holde mødet hjemme i sofaen, eller hvor det passer – blot der er internetadgang. Medarbejderne skal blot logge ind på pension.dk og klikke på ”Book online-møde”.

GE AA

Magnus Købke: »Vi vil belønne virksomheder, der gør en ekstra indsats for deres lærlinge.

MARTS 2017


www.mercedes-benz.com/roadefficiency

2. generation af motorer og drivline + Predictive Powertrain Control + FleetBoard kørestilanalyse Effektivitet er summen af alle detaljer. Predictive Powertrain Control og FleetBoard kørestilsanalyse fås som ekstraudstyr. Du kan få yderligere oplysninger hos din Mercedes-Benz forhandler.


OVERBLIK JURA Af John Larsen

SÅDAN STRAFFES KØREHVILETIDSOVERTRÆDELSERNE Sanktionerne ændres, så fejl straffes mildere og bevidst snyd hårdere

Hvordan er de nye sanktioner? »Først skal vi huske, at der ikke er lavet noget som helst om på selve køre- hviletidsreglerne, pauserne eller hvilene. Ændringerne går udelukkende på, hvordan hammeren skal falde, når reglerne er overtrådt. Og her sker der en hel del,« forklarer han.

8

DTL magasinet

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Regeringen er på trapperne med et forslag til ændringer af færdselsloven om køre- hviletidssanktionerne – »og der er grund til at glæde sig,« mener DTL – Danske Vognmænds underdirektør Frank Davidsen. »Ændringerne af bødetaksterne og de andre sanktioner ved overtrædelser af køre- hviletidsreglerne bliver mere fair og vil stå langt bedre i forhold til, hvor banale eller grove overtrædelserne er,« siger han. Frank Davidsen har sammen med andre repræsentanter fra branchen leveret input til en arbejdsgruppe hos politi og myndigheder. Arbejdsgruppen har i op mod tre år arbejdet på et nyt sæt sanktionsregler i stedet for de gamle og ”forhadte” fra 2005. Undervejs er sanktionerne blevet fl yttet fra justitsministeren til transportministeren, og ikke mindst den forrige minister Hans Chr. Schmidt har lagt op til at få gjort op med ”dummebøderne”, der opfattes som urimelige og er med til at skræmme folk væk fra erhvervet. En enig transportbranche bakker op om Transportministeriets forslag til de nye køre- hviletidssanktioner. Frank Davidsen synes, at chauffører og vognmænd får et nyt sæt sanktioner, der på den ene side mildner straffen for banale fejlbetjeninger og på den anden side slår hårdere ned på det bevidste snyd og manipulation.

Fremover vil bøder for fejlbetjente tachografer blive halveret – medmindre der konstateres systematisk snyd – så falder hammeren.

Her er EUs regler om køre- hviletiderne

De gælder i alle medlemslande Rådets forordning nr. 561/2006 – Kørehviletidsforordningen: • En uafbrudt køretid må ikke overstige fire og en halv time. • Efter en kørselsperiode på fire og en halv time skal føreren holde en sammenhængende pause på mindst 45 minutter, medmindre han påbegynder en hviletid. • Pausen på 45 minutter kan erstattes af en pause på mindst 15 minutter, efterfulgt af en pause på mindst 30 minutter fordelt over kørselsperioden. Der kan ikke byttes om på rækkefølgen af pauserne. • Under pause og hvil må føreren ikke udføre andet arbejde eller være til rådighed for transportvirksomheden.

Her er de vigtigste overskrifter: • Bøder for fejlbetjening (pausereglen) halveres – dog ikke ved systematiske overtrædelser • Der indføres et ”bødeloft” pr. sag: 30.000 til chauffør og 60.000 til virksomhed • Skærpede bøder hvis overtrædelsen er forsøgt skjult • Frakendelse af kørekort rammer udelukkende stort kørekort, C+C/E+D+D/E. • Ved mindre forseelser erstattes kravet om ny køreprøve af et krav om kursus om det forhold, der gav anledning til overtrædelsen (kontrolapparatet eller selve reglerne) • Der indføres ”ventil” i sanktionerne så der kan tages hensyn til ”konkrete vurderinger i sagen” • Der indføres et nyt begreb til brug i sager om bødeloftet og pausereglen: en kontrolperiode på 28 dage (fire uger) for både virksomheds- og vejkontroller. • Tolerancer ved afholdelse af pauser udgår. Herefter er en pause mindst 45 minutter lang eller holdes som opdelt pause 15 + 30 minutter. Til gengæld for tolerancen på pausens længde er frakendelse af kørekort udgået, ligesom bøderne for overtrædelse af artikel 7 er halveret. »Målet med arbejdsgruppens arbejde har været at sikre proportionalitet i sanktionerne, så fejl bedømmes som det, det er: blot fejl. Til gengæld vil sanktionssystemet nu tage ganske alvorligere fat på de overtrædelser, der skyldes bevidst svindel og manipulationer med tachografer og fartskrivere,« siger Frank Davidsen. Yderligere information følger, når ændringerne i sanktionerne er blevet fastsat ved lov.

MARTS 2017


www.lastas.dk

KEL-BERG

2 aks. City gardintrailer

2x10 tons SAF-aks. | 30 paller

FØLG OS PÅ:

KEL-BERG

2 aks. Gardin linktrailer

2x10 tons SAF-aks. | Z-lift til linktrailer

KEL-BERG

3 aks. Gardintrailer

3x9 tons SAF-aks. | 34 paller

DESIGN DIN EGEN TRAILER altid 200 nye trailere på lager til o m g å end e lever ing!

KONTAKT

vores salgsteam:

Anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

KEL-BERG

KEL-BERG

KEL-BERG

2x10 tons BPW-aks. | 23,5 m3

4x9 tons BPW-aks. | 37 m3

4x9 tons SAF-aks. | 61,5 m3

2 aks. City tiptrailer

4 aks. Tiptrailer

4 aks. Tiptrailer

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

KEL-BERG

4 aks. Maskintrailer

KEL-BERG

4 aks. Nedb. maskintrailer

4x10 tons SAF-aks. | Armgrav i bag 4x11 tons SAF-aks.| Udtræk

KEL-BERG

4 aks. nedb. sværlasttrailer

4x9 tons SAF-aks. | 9 tons bund

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

KEL-BERG

KEL-BERG

KEL-BERG

3x9 tons BPW-aks. | 25 tons

3x9 tons BPW-aks. | Isoleret

4x9 tons BPW-aks. | Isoleret

3 aks. Tipkærre

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk * På betingelse af finansierings godkendelse * På betingelse af finansierings godkendelse

VI UDSTILLER PÅ

3 aks. Rund tipkærre

Skandinaviens største indendørs transportmesse...

4 aks. Rund tiptrailer

d

n ta s å sp 0 o d 96 Fin M9


INTERVIEW ERHVERVSPOLITIK Af Claus Perregaard

DF-ordfører:

»Arbejdsgiverne har også ansvar for at sikre danske arbejdspladser«

C

laus Kvist Hansen

blev i efteråret Dansk Folkepartis nye social dumpingordfører. Nu sætter han sig for alvor i stolen med nyt stort udspil – i samarbejde med SF.

»Jeg synes det er en vanvittig god sag. Så jeg forventer opbakning.« Sådan siger 48-årige Claus Kvist Hansen til DTL-Magasinet om det udspil – en fempunktsplan – som Dansk Folkeparti og SF sammen fremlagde i slutningen af februar. Han er ikke så optaget af, hvem udspillet er blevet til sammen med. Det er det politiske indhold, der gælder: »Det er jo lidt sjovt, at to så forholdsvis forskellige partier, som DF og SF, kan finde sammen om det hér. Vi har nogle fælles flader her og er enige om at fremsætte det sammen som beslutningsforslag. Det synes jeg faktisk er rigtig godt.« Men først lidt om ordførerskabet: »Rollen som social dumpingordfører går på at beskytte de danske lønmodtagere – og virksomheder – mod de værste tidsler i først og fremmest det europæiske samarbejde. Altså, i mine øjne, er EU roden til, om ikke alt ondt, så alt ondt når det gælder social dumping,« slår Claus Kvist Hansen fast. Angreb på danske arbejdspladser »Princippet om arbejdskraftens fri bevægelighed er jo i sig selv et angreb på danske arbejdspladser udefra. Og det gælder både den lovlige men selvfølgelig også den helt uregulerede arbejdskrafttilstrømning – hele den sorte økonomi.

10

DTL magasinet

Claus Kvist Hansen: »Klampning er et vigtigt signal til transportkøberen om at sikre sig, at vognmand og chauffør kører efter reglerne, for ellers risikerer du, at der står otte tons rødspætter på en rasteplads i 14 dage indtil bøderne bliver betalt.«

Ind fra sidelinjen kommer der så en ny arbejdskraft. Og det kan godt ske, at mange arbejds-

Danmark. Sådan ser jeg på det” siger ordføreren. »Og derfor kan jeg godt fortælle

Jeg var stjerneglad, da jeg fik ordførerskabet. Social dumping-ordfører Claus Kvist Hansen, Dansk Folkeparti

givere er glade for det, fordi det kan medføre et lønpres. Men det er altså ikke alt, der er godt for erhvervslivet, der også er godt for

dig, at jeg var så stjerneglad, da jeg fik det her ordførerskab tilbudt.« Claus Kvist Hansen holder en

pause og oprigtig begejstring lyser i blikket: »Det må jeg sige. Jeg synes simpelthen, at det er noget af det vigtigste at slås for. Og det er altså nemmere at kæmpe for en sag, hvis det er noget, der brænder i ens eget hjerte. Når det er sagt, så er det jo også vigtigt for partiet. Nu har jeg fortalt, hvad det betyder for mig personligt. Men for partiet er det altså også utroligt vigtigt. Det har altid været stort i min vurdering, og DF var blandt de få, der stemte imod, at østaftalen (der fortsat begrænsede øst-arbejdernes fri bevægelighed, red.) ikke skulle forlænges. Allerede dengang så vi, at hele Østeuropas arbejdsstyrke pludselig kunne fl ytte sig – bl.a. til Danmark. Så så længe jeg kan huske, har det været højt på dagsordenen. Så det er måske kommet højere op på dagsordenen hos de andre partier, men vi har altid været opmærksomme på, at social dumping er et stort problem. Øst-udvidelse løbet af sporet Skal jeg være ærlig, så tror jeg faktisk ikke engang vi havde forudset, hvor stort et problem, det ville blive. I dag har vi ca. 120.000 øst-arbejdere i Danmark. Og jeg mener, at man dengang forudså, at det ville betyde 3-4.000. Hæng mig ikke op på tallet. Men man skød helt forbi. Det er løbet helt af sporet.« DF-ordføreren trækker vejret ind: »Og jeg vil godt lige understrege, at hvis jeg var øst-europæer, med de livsvilkår de har, ville jeg gøre præcis det samme: Forsøge at komme til Danmark, til Sverige, til Norge eller et andet land i Vesten. Det er ikke den enkelte øst-arbejder, som menneske, jeg finder problematisk. Jeg kan sgu

MARTS 2017


SAGT & SKREVET Skattekroner bruges til unfair konkurrence godt forstå, at man kæmper for sig og sin families overlevelse. Men det betyder jo ikke, at vi i Danmark synes at det er OK at blive udkonkurreret i eget land på unfair vilkår.« Claus Kvist Hansen kommer også med en skarp kommentar til dele af transportbranchen: »Jeg synes faktisk, at man som arbejdsgiver – og som en del af transportbranchen – har et ansvar for, at Danmark har det godt. Man har ikke kun et ansvar for, at

holder vi simpelthen hele baduljen – med trækker og anhænger og hele skidtet. Det er et vigtigt signal til transportkøberen om at sikre sig, at vognmand og chauffør kører efter reglerne, for ellers risikerer du, at der står otte tons rødspætter på en rasteplads i 14 dage, indtil bøderne bliver betalt. Personligt synes jeg, dén idé er særligt god. Men alle initiativerne er vigtige, de er lige i øjet, og det tror jeg, branchen vil sætte pris på.

Det er ikke den enkelte østarbejder som menneske, jeg finder problematisk. Jeg kan sgu godt forstå at man kæmper for sin og sin families overlevelse. Men det betyder jo ikke, at vi i Danmark synes, at det er OK at blive udkonkurreret i eget land på unfair vilkår. Social dumping-ordfører Claus Kvist Hansen, Dansk Folkeparti

ens forretning har det godt, eller at ens tal på bundlinjen ser gode ud. Man har også et ansvar for at sikre danske arbejdspladser. Og det kan godt være, at nogle får kaffen galt i halsen, når de hører det, men sådan ser jeg altså på det.« Klampning – et signal til transportkøberne Det er også for bl.a. at få transportkøberne til at forstå alvoren, at ordføreren sammen med SF kommer med det aktuelle udspil: »Der er især to af forslagene, jeg er meget begejstret for. Dels at vi skal have strammet op på cabotagereglerne, og måske især, i mit hoved, forslaget om klampning. Dér sender man jo et klart signal om, at hvis man ikke overholder reglerne, så tilbage-

MARTS 2017

Hvem kan have noget imod det her? Jeg forventer og håber da stærkt, at regeringen er med på den her. Og det bliver i alt fald ikke sidste gang, vi kommer med sådan nogle initiativer. Om det så bliver med SF, S, eller liberal Alliance, er sådan set ligegyldigt.«

Det er på ingen måde tilfredsstillende. Man kan ikke have en statsdrevet virksomhed, som kan tage mine penge, som jeg betaler i skat, og så bruge dem til at konkurrere imod mig. Thomas Jensen, adm. direktør, Rødekro Kurer, i Børsen, om det statsejede Postnord, som beder sine ejere om 2,3 mia. kroner.

PostNord skal ikke på finansloven Postområdet er fuldt liberaliseret i Danmark og i EU, så det er ikke en option at sætte PostNord på finansloven. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) i Altinget.dk

Parkering forbudt skilte respekteres ikke Det er sidste desperate forsøg på at redde min forretning. De ni pladser har meget tydelige skilte med parkering forbudt for lastbiler lørdag og søndag, men de har aldrig været respektereret. De østeuropæiske chauffører er hamrende ligeglade, og politiet siger, at de ikke har ressourcerne til at håndhæve reglerne. Infoteria-ejer Kim Hansen, rastepladsen Hylkedal Øst, i Lastbil Magasinet, som har spærret det område af, hvor der er parkering forbudt for lastbiler i weekenden.

Vejen til helvede er brolagt med dårlige undskyldninger ”Lad os nu se tiden an”. Det sagde de også for 2 år siden og for 10 år siden. Jeg mener, det er en dårlig skjult undskyldning og et forsøg på at udskyde en beslutning. Og jeg mener endda, det er en dårlig skjult undskyldning. Vejen til helvede er brolagt med dårlige undskyldninger og udskydelser. Transportordfører Karsten Hønge (SF), i Lastbil Magasinet, som svar til en kritik fra ITD, om at gå enegang med et forslag som skal bekæmpe social dumping i transportbranchen. ITD vil vente på EU-Kommissionens vejpakke.

Undgår næser Jeg kan ikke så godt lide næser. Jeg vil gerne repræsentere flertallet. Transportminister Ole Birk Olesen, i Transportmagasinet, som rettede ind efter folketingsflertallet og indgik i det franske initiativ L´Alliance du Routier – en alliance af ni vesteuropæiske lande, som ønsker at EU skal gøre en ekstra indsats mod social dumping og ulovlig cabotage.

Reglerne udnyttes og prisen presses

Claus Kvist Hansen, født 1968, er uddannet jurist, medlem af Dansk Folkeparti siden 2007, byrådsmedlem i Horsens siden 2014, valgt til Folketinget for første gang ved valget i 2015.

Det handler om at kunne slippe billigere i forhold til, hvad chauffører skal have i løn, og hvad der i øvrigt er af forpligtelser i forhold til chaufførerne. Derfor er international vejgodskørsel ind og ud af Danmark stort set forsvundet ud af hænderne på danske chauffører. Arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen fra FAOS ved Københavns Universitet, i Avisen.dk.

Ofte et overset erhverv Transportbranchen er et af de vigtigste erhverv i Danmark. Ofte et overset erhverv, da man tager for givet, at der er mælk i køledisken, og at skraldespanden bliver tømt hver torsdag. Adm. direktør Georg Sørensen, MCH A/S, i Børsen.


OVERBLIK ERHVERSPOLITIKKEN LIGE NU

DTL: PostNord skal ikke hjælpes af staten Forholdene omkring PostNord er en skandale, og en økonomisk hjælpepakke fra statskassen er uacceptabel. DTL – Danske Vognmænd har meldt krystalklart ud i den rullende politiske sag om fremtiden for den danske postudbringelse. Ydermere har DTL skrevet direkte til EUs konkurrencekommissær, Margrethe Vestager. Budskabet i henvendelsen er, at enhver politisk løsning – om den så er på finansloven eller sker fx. gennem regelændringer til fordel for PostNords virksomhedsdrift – skal gås efter i sømmene. Da PostNord tidligere på måneden meldte ud, at man havde brug for tre milliarder svenske kroner i hjælp, blev presset for en politisk løsning øget. Men statsmilliarder er ikke løsningen, mener DTL. »Det er som forventet, at skatteyderne nu kan imødese en forringelse af postservicen – og det samme gælder vores medlem-

mer. Men det værste er dog, at PostNord nu lægger op til, at man vil satse på godsmarkedet, og dermed vil gå målrettet efter at konkurrere på området i forhold til de private aktører. Det er selvfølgelig uacceptabelt, fordi der reelt er tale om unfair konkurrence, fordi PostNord som bekendt har skattekroner i ryggen. Ikke alene forringer man skatteydernes postleverancer – men bruger også deres penge til at skævvride markedet og udkonkurrere private aktører,« udtalte adm. direktør i DTL, Erik Østergaard. Allerede ugen før sendte Erik Østergaard et brev til konkurrencekommissær Margrethe Vestager om sagen, og opfordrede hende til at gå ind i den. »Sagen er jo principiel og har en alvor og et omfang, der kræver EUs kritiske blik og granskning,« lød det fra ham. »Jeg regner med, at EU hindrer, at vi får sværere ved at konkur-

rere. Det er derfor vigtigt at få afdækket, om krydssubsidieringen foregår på markedsvilkår, eller om der er tale om statsstøtte. Og med størrelsesordenen ca. 3 mia. er sagen vel af en sådan størrelse, så at Vestager bør være ind over den,« sagde han. Margrethe Vestager har ifølge Transport Magasinets Christiansborg-reporter Claus Djørup kommenteret DTLs henvendelse, og hun finder, at brevet fra vognmændene er udtryk for en sund indstilling. De hører, at nogen skal have nogle penge og bliver bekymret for, om det fører til unfair konkurrence. Så hun finder det rigtigt at række hånden op med en forventning om, der bliver sørget for, at det ikke gør det sværere at konkurrere. Og sagen er stor nok til, at EUs konkurrencemyndigheder vil se på den.

at det er uklart, om tabet af PostNords egenkapital skyldes driftsproblemer med posten, eller om det skyldes dårlig drift af de øvrige forretningsområder, hvor PostNord har involveret sig i direkte konkurrence med private transportører. »Jeg finder det helt afgørende, at det sikres, at virksomheder med statslig involvering og med driftsrammer fastsat af det offentlige ikke gives særlig hjælp – hverken i form af statsstøtte eller konkurrencefordele til skade for private konkurrenter. Så vi sætter vores lid til, at Kommissionen og nationale konkurrencemyndigheder, som vogtere af den fri konkurrence, bidrager til at sikre, at enhver løsning, der findes på problemerne i PostNord, også sikrer den frie og lige konkurrence med vores medlemmer,«

Postens driftsproblemer Erik Østergaard mener i øvrigt,

POLITISK ALLIANCE FOR KLAMPNING AF VOGNTOG Presset mod regeringen for at komme med konkrete tiltag mod sociale dumping og unfair konkurrencevilkår i transportsektoren vokser. Senest er Dansk Folkeparti og SF gået sammen om at fremsætte krav til, hvad der bør gøres for at sætte en stopper for systematisk udnyttelse af cabotageregler, camperende chauffører og en utilstrækkelig kontrol på vejene. Forslaget lægger bl.a. også op til, at politiet kan klampe et helt vogntog, indtil bøder for ulovligheder er betalt.

»Det er endog meget gode forslag,« siger administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd, Erik Østergaard. I et beslutningsforslag i Folketinget har de to partier lagt op til bl.a. at stramme kravene til at køre cabotagekørsel i Danmark, indføre permanente nummerpladescannere ved grænserne og indføre registrering af alle udenlandske firmaer, som kører med gods i Danmark i det såkaldte RUT-register. »Jeg har svært ved ikke at se både Enhedslisten og Socialdemokratiet bakke op om de

her forslag. Og i så fald, er der et flertal uden om regeringen, som dækker endog meget bredt. Fra DTL-Danske Vognmænds side bakker vi utvetydigt op om forslagene fra Claus Kvist Hansen (DF) og Karsten Hønge (SF),« siger Erik Østergaard. Læs også interviewet med DFs social dumping-ordfører Claus Kvist Hansen side 10.

POSITIVT MINISTERMØDE. Transportminister Ole Birk Olesen, tv., mødtes med DTLs top, formand Martin Danielsen og adm. direktør Erik Østergaard, i en af ministerens mere rolige stunder i sidste måned, hvor den nybagte minister fik vendt en række sager med DTL. »Vi kvitterede bl.a. for ministerens medunderskrift på den resolution, som ni lande underskrev i Paris med en række initiativer op til EU-Kommissionens vejtransportpakke senere på året,« sagde Erik Østergaard efter mødet. Også det kommende lovforslag om ændring af sanktionerne for køre- og hviletidsovertrædelser blev rost af DTL. Diskussionen nåede også omkring klima, overenskomstkravet i godskørselsloven og trafiksikkerhed. DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm deltog også i mødet hos ministeren. FOTO: PER DAUGAARD

12

DTL magasinet

MARTS 2017


Østbilers cabotage- og tredjelandskørsel eskploderer DTLs analyse af Eurostats tal for tredjelandsog cabotagekørslen i EU viser, at disse typer af kørsel er eksploderet for de østeuropæiske lastbiler siden årtusindskiftet. Fra i år 2000 at udgøre 7,1 procent af det udførte transportarbejde for tredjelandskørsel i Europa, er de østeuropæiske lastbilers andel steget til hele 80,2 procent i 2014. Tilsvarende er de østeuropæiske lastbilers andel af det europæiske transportarbejde for

cabotagekørsel steget fra blot 1,3 procent i 2001 til 55,7 procent i 2014. For 2015 foreligger tallene for tyske lastbiler ganske vist endnu ikke, men det står klart, at væksten for de østeuropæiske biler fortsætter for både cabotage- og tredjelandskørsel, mens de vesteuropæiske vognmænd er tilsvarende stærkt på retræte. »Der er stor usikkerhed i især cabotagetallene, men vi mener at kunne fæste lid til

tendensen i de overordnede europæiske tal fra Eurostat,« siger DTLs erhvervspolitiske chef, Ove Holm. Tanken om cabotagekørsel til at reducere tomkørsel er fornuftig, men når det sættes i system og udføres med spekulation for øje, betyder det unfair konkurrence og social dumping i højlønslande, mener han.

Stigende godsmængder kræver samarbejde og bedre infrastruktur En bedre kobling af transportformerne til gavn for dansk erhvervsliv blev sat til debat 9. marts – meget apropos i Fredericia, et af landets helt store intermodale knudepunkter. Konferencen samlede ca. 160 deltagere fra transport- og logistikbranchen, og de lyttede bl.a. til et ekspertpanel, der drøftede, hvordan erhvervslivet opnår en bedre betjening af en effektiv transport- og logistikbranche. Konferencen var arrangeret i et samarbejde mellem Fredericia

Kommune, Business Fredericia og ADP A/S, som ejer og driver erhvervshavnene i Nyborg, Middelfart og Fredericia. Blandt talerne og med i ekspertpanelet var DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard. Han lagde især vægt på, at med forventning til betydelige stigninger i godstonnagerne på verdensplan i årene frem, så drejer diskussionen sig ikke så meget om, hvorvidt godset skal ad søvejen, på bane eller vej men snarere om, hvordan alle trans-

portformer kan samarbejde om at håndtere de stigende godsmængder. Der bliver brug for alle i et uundværligt samspil. Han pointerede, at når den stigende samhandel udløser transport – meget transport, så stiller det tilsvarende krav til både en effektiv og udbygget infrastruktur herhjemme, som allerede beskrevet af den tidligere Infrastrukturkommission, som Østergaard selv var medlem af. Han lagde ikke skjul på, at manglende vedvarende udbygning af

vej- og skinnestruktur vil forøge trængslen på vejene og dermed blive en hæmsko for mobiliteten og en effektiv logistik. TV2s erhvervsreporter Ole Krohn holdt styr på diskussioner, talestrøm og ekspertpanelet, der i øvrigt bestod af Danmarks Rederiforenings direktør Anne Steffensen, Danske Havnes direktør Bjørn B. Christiansen og Jan Wildau, der er sekretær i Dansk Banegods og underdirektør i Deutche Bahn.

FOTO: APD A/S

Ordstyrer Ole Krohn, tv., udfordrer ekspertpanelets Bjørn B. Christiansen, Erik Østergaard, Anne Steffensen og Jan Wildau.

MARTS 2017

DTL magasinet

13


NYHEDER JURA Af Johan Erichs, MeraMedia

ARKIVFOTO: FINN BJERREMAND

De svenske myndigheder vil sætte ind mod useriøse transportvirksomheder med skrappere regler for bestilleransvar og bedre håndhævelse.

Skærpet bestilleransvar på vej i Sverige

Lovændring til maj skal øge transportkøbernes ansvar for, hvordan deres varer transporteres En svensk stramning af bestilleransvaret for godstransporter er på trapperne. Til maj skal de svenske myndigheder komme med et forslag om skrappere bestemmelser, og hos de svenske vognmænd ser man frem til øget kontrol og straffe. »Der skal være krav om kontrol af hvert enkelt transportled og mærkbare straffe til dem, der bryder loven,« lyder det fra juridisk sagkyndige John Voxström hos de svenske vognmænds forening, Sveriges Åkeriföretag, SÅ. Hvordan vil den svenske vognmandsbranche blive påvirket af et skærpet bestilleransvar?

14

DTL magasinet

»Det vil forhåbentlig være med til at give branchen et endnu bedre image og give sikkerhed for, at godset transporteres professionelt og leveres til tiden på en måde, der skaber øget værdi for kunden,« siger John Voxström. Det skærpede bestilleransvar kan være vejen frem til at få renset godstrafikken for useriøse aktører og nå frem til ordentlige forhold i transportbranchen. I dag er der en glidebane væk fra et moralsk og til en vis grad lovpligtigt ansvar, når det gælder om at tjekke og få bekræftet, at alle led i en transportkæde opfylder lovens krav.

Selv store svenske virksomheder som PostNord og Coop er blevet fanget i direkte eller indirekte at bruge transportører, som ikke holder juridisk standard. Regler hverken efterleves eller håndhæves Den svenske regering har givet den svenske Transportstyrelse opgaven at undersøge, hvordan en regulering via bestilleransvar inden for vejgodstransporten kan udformes. I en deludtalelse har Transportstyrelsen meddelt, at de gældende regler hverken efterleves eller håndhæves (af politiet) på en ønskværdig måde.

»Der har længe været mangel på ressourcer hos politiet. Det indebærer, at det forslag, der bliver præsenteret, skal studeres meget nøje, så vi ender ud med en lov, der har en praktisk effekt og et stop for de useriøse aktører.« Eksempelvis gør Transportstyrelsen i en delrapport det klart, at der fra 2012-2016 ikke er retsforfulgt en eneste mistænkt for brud på bestilleransvaret. Transportstyrelsen har bekendtgjort, at den foreslår, at de strafbestemmelser, der findes i den nationale godslovgivning løftes ud. Forseelser mod den svenske godskørselslov – fx transporter

MARTS 2017


Overtrædelser kan give fængsel Nu vil Transportstyrelsen samle indholdet i loven om godskørsel og forordningen om internationale transporter i én og samme lov. Det kan føre til, at også forseelser i de internationale transporter kan udløse fængselsstraffe. »Det er en skærpelse, som forhåbentlig kan øge interessen fra anklagemyndigheden til at gøre mere ved de mistænkelige tilfælde i internationale transporter,« håber John Woxström. Det diskuteres også, om sanktionerne i forbindelse med et skærpet bestilleransvar skal placeres inden for strafferetten eller i stedet være en sanktion i form af en afgift. Gælder strafferetten er det en sag for politi og

anklagemyndighed, men er det en afgiftssanktion kan også andre myndighedspersoner agere – fx bilinspektører eller andre ansatte hos politiet. Det ville øge ressourcerne til at gribe ind. Sveriges Åkeriföretag har endnu ikke taget endelig stilling til, hvilke former for straf, som bør gælde ved overtrædelser af bestilleransvaret. Der er foreslået to varianter. Et forslag peger på, at transportkøberen skal have pligt til at undersøge transportøren af varerne – og deres eventuelle underentreprenører. Et andet forslag går ud på, at varernes ejer skal have et strafferetligt ansvar for at agere, hvis der foreligger en rimelig grund til at antage, at transportøren udfører opgaven i strid med reglerne. »Her må vi dog spørge om, hvad en ”rimelig grund” er? Det bør lovforslaget tydeliggøre og supplere med eksempler fra transportbranchen,« forklarer John Woxström.

Italien:

Cabotagekørsel skal registreres Italien har fra 1. marts indført en online registrering af cabotagekørsel. Før hver udførsel af cabotagekørsel skal den udenlandske transportør informere det italienske arbejdsministerium, herunder antallet af medarbejdere involveret, dato for start og slut på transporten samt ruteangivelse. Oplysningerne skal gives før kl. 24.00 dagen

Nyt miljømærke Udføres transporter i Tyrol i Østrig efter den 1. maj i år, bør man være opmærksom på en ny mærkningsforordning om udstødningsgasser. Den nye forordning medfører, at stort set alle lastbiler, der kører på Inntal-motorvejen mellem Kufstein og Zirl, skal være forsynet med en miljøvignet,

MARTS 2017

før udførelsen af transporten, og alle ændringer hertil skal indsendes inden for fem døgn. Alle spørgsmål skal rettes på e-mail til det italienske beskæftigelsesministerium på en af følgende to adresser DistaccoUE@lavoro.gov.it and Clic4Help@lavoro.gov.it. Læs mere om de italienske regler på oversigten på DTLs hjemmeside

der dokumenterer euronormen på lastbilens motor. Der er mange indskrænkninger i trafikken på Inntal-motorvejen, hvor visse køretøjer, afhængig af lastbilens euronorm, er undtaget i disse indskrænkninger. Det medfører imidlertid, at disse køretøjer skal mærkes.

Ny ”Fair Transport” kampagne I længden kan en pletfri transportkæde give et varemærke et positivt image. Dagligvarekæden ICA har i diskussioner med SÅ vist en stærk vilje til at stille sikkerhed for, at deres transporter udføres på helt igennem lovlig vis. »Vi håber, at vores kampagne ”Fair Transport” får større og større gennemslagskraft blandt ejerne af de varer, der skal transporteres. Her i foråret lancerer vi en ny kampagne, hvor vi vil informere de almindelige forbrugere om betydningen af ”Fair Transport”,« siger Voxström.

FOTO: SVERIGES ÅKERIFÖRETAG

udført uden tilladelser – kan føre til fængselsdom. Og i den nationale forordning om de internationale vejtransporter er der også nogle strafbestemmelser – men hér kan overtrædelser kun føre til bøder.

John Voxström: »Overtrædelser af reglerne for internationale transporter skal kunne give fængselsstraf.«

I Danmark er der ingen specifikke bestemmelser om medvirken(bestiller-) ansvar på transportområdet. Efter den almindelige straff elovs paragraf 23 kan personer straff es for at tilskynde eller medvirke til en straff elovsovertrædelse. I køre- hviletidsreglerne er det imidlertid en bestemmelse om, at medvirken til køre- hviletidsovertrædelser kan straff es, men denne mulighed anvendes så godt som aldrig i praksis.

Krav til cabotagekørsel

Holland indførte sidste sommer ny national lovgivning, der gennemførte EUs udstationeringsdirektiv på hollandsk territorium. På transportområdet har det betydet, at udførelse af cabotagekørsel i Holland er underlagt en række krav. International kørsel til/fra Holland, samt Holland og tredjelande og transitkørsel gennem Holland er undtaget fra reglerne. Bl.a. kræves, at chauff ører, der udfører cabotagekørsel i Holland, skal aflønnes i henhold til den hollandske kollektive overenskomst for

transportområdet i Holland. Dette gælder, så længe den kollektive overenskomst for området er gældende i Holland. Måtte overenskomsten ophøre med at være bindende, gælder særlige hollandske nationale regler om mindsteløn. Lønniveauet efter hollandsk kollektiv overenskomst er efter det for DTL oplyste 13,91 euro pr. time for en udenlandsk chauff ør, og minimumslønniveauet er efter det oplyste 8,96 euro pr. time. Der er også andre krav til ansættelsesvilkårene og til dokumentation.

Oversigt over mindstelønninger

DTL - Danske Vognmænd har udarbejdet en oversigt over mindstelønsregler i en række lande. Her kan man læse om de regler, der gælder i forhold til mindsteløn, krav om dokumen-

tation, lokal repræsentation mv. for de enkelte lande. Se oversigten på DTLs hjemmeside, www.dtl.eu.

DTL magasinet

15


UDDANNELSE LEDELSE Tekst og foto af John Larsen

Kursusleder Jens Kristian Kristiansen har haft godt fat i de unge transportchefer på kurset.

Lærte at stå på egne ben som leder

Deltagerne har fået sat teori på, hvordan de selv og andre agerer i hverdagen.

DTL Magasinet var med, da 13 kursister afsluttede det første DTL-lederkursus i samarbejde med Ledelsesakademiet Lillebælt De første DTL-vognmænd og ledende medarbejdere har netop gennemført DTLs lederuddannelse. Efter et års bekendtskab for de 13 deltagere var det slut i sidste måned – og indstillingen er klar: De vender hjem til hverdagen som bedre ledere, end da de startede. DTL Magasinet var med den sidste dag på uddannelsescentret i Vejle, hvor kursusleder Jens Kristian Kristiansen fra samarbejdspartneren Ledelsesakademiet Lillebælt kunne runde af med opfordringen: »Tag det med hjem, der er godt for dig – og brug det.« Deltagerne er kommet fra meget forskellige typer transportvirksomheder og fra forskellige positioner i ”hierarkiet”, så deres

16

DTL magasinet

udbytte vil tilsvarende være forskelligt, men der var bred enighed om, at specielt omkring personale- og konflikthåndteringen var udbyttet godt.

mand Rasmus Jørgensen fra HV Transport. Eller som terminalchef hos Logistikcentralen, Jesper Thomsen, siger: »Jeg har lært meget

Jeg har lært meget om, hvordan konflikter opstår og skal tages – jeg har fået sat noget teori på. Terminalchef Jesper Thomsen, Logistikcentralen.

»Jeg er blevet mere bevidst om, hvorfor jeg agerer, som jeg gør, når der opstår en konflikt. De konkrete cases, vi har arbejdet med, har været gode og vil kunne holde os på sporet,« siger vogn-

om, hvordan konflikter opstår og skal tages – jeg har fået sat noget teori på. Konflikthåndtering var netop et emne, der har fyldt meget på kurset. Vi har også fået gode værktøjer til at lede folk, vi

ikke ser ret meget, fordi de er væk hele dagen.« Transportchef hos Viking Region Syd, Jeanette Hansen, er blevet klogere på sig selv og de andre hjemme i virksomheden bl.a. via kursets personlighedstests. »Og min direktør har vist stor interesse og kikket med over skulderen på det materiale, jeg har haft med hjem. Det kan også godt være, at vi holder kontakt med hinanden og på den måde får skabt nogle livliner, når det brænder på.« Disponent og ”blæksprutte” hos Xpressen, Johnny Andersen, har haft gavn af den sparring, der har været til de oplevelser, som han havde taget med fra hverdagen derhjemme. »Kursusindholdet har været meget forskelligt, og

MARTS 2017


man behøver ikke nødvendigvis at sidde i toppen af virksomheden for at få glæde af kurset,« siger han. Kursisterne udviklede sig Deltagerne vil gerne have modulerne lagt tættere på hinanden. Flere nævnte, at en syv måneders pause undervejs er for lang tid. »Vi skal jo til at lære hinanden at kende igen,« som en af deltagerne sagde. Kursusleder Jens Kristian Kristiansen er meget tilfreds med forløbet men erkender også, at modulerne skal placeres tættere på hinanden, så der ikke opstår de meget lange pauser i undervisningen. »Jeg oplevede et hold kursister, der udviklede sig undervejs. De har fået en mere klar bevidsthed om deres lederrolle. De har fået et nyt sprog med ord, som de kan hænge deres ledelseserfaringer op på. Og de har fået en ”værktøjskasse” med redskaber til at udøve ledelse med.« Han fortæller, at transportledere har nogle særlige udfordringer med rekrutteringsproblemer og distanceledelse: »Vi havde gode diskussioner om, hvad ledelsen kan gøre for at få ansat nye medarbejdere. Transportbranchen er udsat. Den er oftest ikke de unges førstevalg. Til gengæld indføres en masse ny teknologi i branchen, og det er med til at gøre den langt mere spændende.

Vi fik også nogle gode historier op på bordet om, hvordan mindre konflikter kan eskalere og rygter svirrer, fordi chaufførerne er meget for sig selv langt væk fra arbejdspladsen. Her fandt kursisterne jo hurtigt ud af, at de ikke stod som de eneste i verden med de problemer men tværtimod kunne bruge hinanden til at løse dem. Et vigtigt udbytte er, at de indbyrdes har fået et netværk, de kan bruge fremover,« siger kursuslederen. Ikke overtage ”fars kultur” Det var kendetegnende for deltagerne, at de tilhører ”næste generation” vognmænd eller er mellemledere – eller som Jens Kristian Kristiansen siger: »Vi havde en ung gruppe, der er klar til at overtage biksen. Men samtidig er de nogle ledere, der skal lære, hvordan man undgår at overtage ”fars kultur” og være sig selv som leder. Det er lige præcis dét, kurset kan hjælpe med. DTLs uddannelseskonsulent Kurt Rinhack oplyser, at det er planen at starte et nyt AMUlederkursus til efteråret. Desuden overvejes det at etablere en overbygning på AMU-kurset i form af en egentlig diplom- eller akademiuddannelse. »Vi hører meget gerne fra interesserede, der vil dygtiggøre sig som ledere,« siger han.

God sparring fra gruppen på de oplevelser, man har med hjemme fra virksomheden, er en vigtig del af kurset. Her er f.v. Ole Rosgaard og Tonny Villumsen. Med ryggen til Lisette Hansen og Mads Knudsen.

MARTS 2017

En del af kurset er gruppearbejde. Her går diskussionen mellem f.v. Rasmus Jørgensen, Jeanette Hansen, Johnny Andersen og Jesper Thomsen.

LEDERUDDANNELSEN Lederuddannelsen består af fem moduler, og undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte vognmand og i hans/hendes erfaringer og udfordringer. Der sættes spot på tackling af forandringer og omstilling. Der undervises i fastholdelse og udvikling af medarbejderne, i kommunikation og konflikthåndtering. Og så er der naturligvis input til ledelse, der virker, og deltagerne introduceres til bæredygtig forretningsudvikling. Kurset – kaldet Grundlæggende Lederuddannelse – er en AMU-uddannelse. Den er holdt meget praktisk og ”nede på gulvet” og varer i alt 13 dage fordelt på to-tre dages moduler.

De fem moduler er: MODUL 1: Introduktion. Herefter fokus på dig selv som leder og selvindsigt. Hvad er dine udfordringer og mål? Viden om lederrolle, teori og begreber. Indsigt i planlægning, prioritering og uddelegering. Samt stressforebyggelse og stresshåndtering. 3 dage. MODUL 2: Hvad er kommunikation? Aktiv lytning og det at opfange signaler. Spørgeteknik, at give feedback og lede møder – herunder strategi, planlægning og facilitering. 3 dage. MODUL 3: Konflikter og hvordan de opstår. Indsigt i ”konflikttrappen” og forskellige typer af konflikter. Redskaber til at forebygge og håndtere konflikterne – herunder den vanskelige samtale. 2 dage. MODUL 4: Situationsbestemt ledelse, medarbejdernes udvikling, motivation og adfærd samt tilpasning af lederstil.2 dage. MODUL 5: Det vigtige i at lytte til medarbejdernes ideer. Hvordan vælges de bedste ideer og hvordan skabes accept omkring den konstante forandring. Personlig handlingsplan og fremtidsbillede. Evaluering. 2 dage. Lav brugerbetaling Lederkurset er en AMU-uddannelse og har derfor lav brugerbetaling, idet der ydes løntilskud via VEU godtgørelse. Der er også mulighed for tilskud fra kompetencefonden til brugerbetalingen - og herfra er der også mulighed for tilskud på yderligere 55 kroner pr time. Ydermere er der mulighed for tilskud til kost og logi samt kørselsgodtgørelse, oplyser DTLs uddannelseskonsulent Kurt Rinhack.

DTL magasinet

17


NYHEDER UDDANNELSE Af John Larsen

PREMIERE på kursus i miljøledelse I slutningen af måneden har et nyudviklet DTL-kursus i miljøledelse premiere. Sidste år udkom håndbogen i miljøledelse – udgivet af bl.a. DTL – Danske Vognmænd – med de ti trin på vejen til at få en mere grøn transportvirksomhed. Og nu følges det op med et kursus i, hvordan vognmanden og ledende medarbejdere griber den sag an i praksis. »Der er soleklare grunde til, at vognmændene skal blive grønnere,« siger kursets tilrettelægger

og underviser, DTL-konsulent Jens Gjerløv. »Mange private kunder og offentlige udbydere kræver mere miljøvenlige transporter og dokumentation for det. Miljøindsatsen er blevet et konkurrenceparameter. Desuden kan en mere grøn tilgang nedbringe virksomhedens omkostninger til især brændstof og opvarmning – og mindske risikoen for miljøuheld med deraf afledte oprensninger, erstatning og bøder. Endelig er det jo godt at have et

grønt image. Kurset kan hjælpe vognmændene et godt stykke hen ad den vej.« To kursusdage Det todages kursus fører deltagerne igennem opbygningen af et miljøledelsessystem med vejledninger, tjeklister og skemaer. Jens Gjerløv gør også meget ud af at fortælle, at det altså ikke er raketvidenskab, der lægges op til: »Hos langt de fleste spørger man jo allerede om, hvor langt lastbilen kører på literen – og hos nogle vil man også gerne kunne svare på, hvor meget CO2, den udleder. Og i vognmandsforretningen har chefen det jo med at blive glad, hvis chaufførerne sparer på brændstoffet, olien, el og sprinklervæsken. Omvendt er der rynkede bryn, når der er spild og unødige forbrug. De fleste virksomheder forsøger at spare på alt det, der koster penge. I princippet er det jo miljøledelse. Så de fleste har allerede indført miljøledelse i en eller anden form. Det kurset kan hjælpe med til, er at få sat det hele i system og få overblikket,« forklarer han. Miljøstandarder »Gennem de sidste 30 år er miljøsagen gået fra at være en let brise til at blæse med orkanstyrke. Nu foreligger der også internationale standarder at måle miljøindsatsen

på. På kurset kommer jeg ind på disse standarder – BS 7750, EMAS og ISO 14001. Ultrakort fortalt integrerer disse standardiseringsprogrammer miljøhensynet i virksomhedens strategi og forretningsplan – og kan dermed bidrage til at forme virksomhedens miljøpolitik,« siger Jens Gjerløv. »Men det behøver ikke at være så omfattende,« betoner han. »Det vigtigste er, at der i virksomheden sker en holdningsændring, så ”det grønne” står lysende klart på dagsordenen for ledelse og medarbejdere. Holdningsbearbejdningen tager tid, men miljøledelse er netop en fortløbende proces i virksomheden. Kurset skal antænde den proces,« siger Jens Gjerløv. »Husk: en grøn profil kan skabe mulighed for omsætningsfremgang og spare ressourcer – og omkostninger.« Det første kursus holdes i Viborg tirsdagene 28. marts og 4. april fra kl. 08.00 til kl. 17.00. Prisen for DTL-medlemmer er 1.200 kroner og for ikke-medlemmer 1.800 kroner. Bindende tilmelding til Lene Berthelsen på mail: LBE@ dtl.eu eller tlf. 70 15 95 55, senest 22. marts.

Jens Gjerløv: »Kurset skal sætte den grønne proces i gang i virksomheden.«

18

DTL magasinet

MARTS 2017


BLIV KLOGERE

– GÅ PÅ KURSUS Her er DTL – Danske Vognmænds kurser:

Vognmandskurset: Nye vognmænd kan få deres professionelle start her: DTLs vognmandskurser holdes løbende rundt i landet efter behov. Så interesserede kan blot melde sig, så finder vi et hold, der passer. Kurset er tilrettelagt meget fleksibelt på minimum 144 lektioner á 45 minutter. Undervisningen fordeler sig på én uge på kursus (53 lektioner), hjemmeopgaver i fire uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner/uge) og på kursus igen én uge (53 lektioner). Opfyldes visse krav, er der mulighed for at undgå kursusugerne og gå til direkte prøve. DTLs lederuddannelse: Får styrket dine ”muskler” når det gælder kerneområder inden for ledelse i transportbranchen. Kurset er tilrettelagt i samarbejde med LedelsesAkademiet Lillebælt, og undervisningen foregår hos dem i Vejle. Kurset er en AMU-uddannelse. Farligt gods kurserne: De er målrettet chauffø-

rer og personale, der har med transport af farligt gods at gøre.

ADR-kurserne: De sørger for at uddanne personer,

der transporterer farligt gods i emballager nationalt eller internationalt i henhold til ADR-konventionen. Vi tilbyder: ADR Grundkursus + klasse 1; ADR Repetition – grundkursus; ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1; Repetition - Grundkursus + Klasse 1 og 7; ADR Repetition - grundkursus + klasse 1 + tank samt ADR heldækkende kursus.

Undtagelsesbestemmelserne, kurser efter ADR kapitel 1.3: Transporterer du farligt gods efter reglerne om begrænset mængde (LQ), undtagne mængder (EQ) eller frimængder, skal du uddannes efter ADR kapitel 1.3. Disse lovbefalede kurser holdes centrale steder i Danmark.

Kurset for dyretransportører: Her får du øget

din viden om trafiksikkerhed og tyngdepunkt under transporterne.

NY T: Kurset om miljøledelse: Et helt nyt kursus for

vognmænd og andre ledende medarbejdere, der bl.a. vil have styr på de miljøkrav, de offentlige udbydere stiller. Kurset sætter gang i indførelsen af systematisk miljøledelse i virksomheden.

Kursusønsker

DTL opretter gerne andre kurser. Ønsker du et kursus inden for et specifikt emne, så kontakt DTL på 7015 9555.

Få mere at vide

Kontakt DTLs uddannelseskonsulent Kurt Rinhack på telefon 2120 5060 eller mail kur@dtl.eu Tilmelding til sekretær Lene Berthelsen på telefon 7015 9555 eller mail lbe@dtl.eu

ARKIVFOTOS : PER DAUGAARD


SPECIALFORENINGER GENERALFORSAMLING Tekst og foto af John Larsen

Danaffald:

Affaldsmarked foran store forandringer

Generalforsamlingens deltagere på udflugt til ny forbrændingsgigant Danaffalds generalforsamling i sidste måned i København stod i fremtidens tegn. Dagen startede hos Amager Ressource Center, ARC, med en snak om det nye, kæmpemæssige forbrændingsanlæg, Amager Bakke, og fremtidens affaldsmarked. Senere – på selve generalforsamlingen – varslede formanden John Andersen store forandringer i den måde, branchen ser og håndterer affaldet på. Afslutningsvis orienterede en repræsentant fra Energistyrelsen om planerne for at liberalisere det forbrændingsegnede affald. Så dagens budskab var klart: Vær omstillingsparat – store forandringer er på vej. Amager Bakke, der endnu er en byggeplads, bliver et enormt anlæg. Bygningen tegnet af stjernearkitekten Bjarke Ingels tegnestue BIG når en højde på 82 meter, er 60 meter bredt og 205 meter langt. Der anlægges en kunstig ”skibakke” med plasticbelægning, der kan bruges året rundt. Den åbner om et års tid. To ovnlinjer vil brænde 60-70 tons affald i timen til brug til fjernvarme. Der en installeret alskens teknologi, der renser røgen fra den 130 meter høje skorsten,

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

Danaffalds formand, John Andersen: »Affaldsstrømmene vil ændre sig markant.«

fx 99,9 procent saltsyrereduktion, 99,5 procent svovlreduktion og 96 procent NOx-reduktion. Debatten under besøget hos ARC gik bl.a. på, om der var affald nok til at holde anlægget rentabelt. Ifølge ARCs prognoser vil kapaciteten fra de danske forbrændingsanlæg imidlertid falde markant, fordi ældre og mindre anlæg tages ud af drift, og meget af det affald kan ARC overtage. Samtidig forventer anlæggets prognoser, at affaldsmængderne til forbrænding kun at falde en

smule trods øget genbrug, så ARC ser frem til en god økonomi. I dag er der 26 danske forbrændingsanlæg i gang, og opgaven vil kunne klares af måske helt ned til tre-fire store, moderne anlæg, som via den store volumen får økonomi til at investere i effektiv rensningsteknologi. ARC ser gerne en konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnede affald. Allerede i dag henter ARC store mængder affald fra Storbritannien og Irland, fordi det kan

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

betale sig, mens det – som nævnt af Henning Christensen, HC Container – til gengæld kniber med at afhente almindeligt træaffald i Hovedstadsområdet til forbrænding. Debatten gik således også på balancen mellem afhentningspligten i kommunerne af hensyn til miljøet contra prisen på det forbrændingsegnede affald af hensyn til forbrændingsanlæggets økonomi. Cirkulær økonomi På generalforsamlingen fokuse-

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66


rede formanden John Andersen på, at Danaffalds medlemmer fremover kører med ressourcer og råstoffer, der har stor værdi, og som mere og mere vil indgå i det, der kaldes en cirkulær økonomi. Mere affald skal genbruges og bruges til råstofudvinding og mindre skal brændes. »Vores branche er altså under forandring. Transportører, der ikke i dag betragtes at være i affaldsbranchen, vil i den grad blive affaldstransportører, når vi for alvor betragter materialerne som råstoffer. Hvordan placerer vi os så, når affaldsstrømmene ændrer sig så markant, som vi ser i dag? Det er et helt afgørende spørgsmål, som vi i Danaffald og hver for sig må tage stilling til,« sagde John Andersen. »Vi skal finde ud af, hvordan vi bliver en vigtig spiller i omstillingen og fortsat skaber vækstmuligheder for os selv. Hele omstillingen til cirkulær økonomi handler også om rammevilkår og nye regler.« I den anledning har regeringen nedsat et såkaldt Advisory Board, hvor et ekspertpanel med repræsentanter fra tolv virksomheder skal komme med anbefalinger til, hvordan omstillingen til den cirkulære økonomi bedst gennemføres. Ekspertpanelet er allerede kommet med nogle anbefalinger. Først og fremmest at affaldet bør liberaliseres yderligere, så alle på markedsvilkår får adgang til ressourcerne og kan udtænke deres egne forretningsmodeller. Forbrændingsegnet affald Herefter tog John Andersen fat på det topaktuelle emne om at lade det forbrændingsegnede affald blive udsat for konkurrence og fjerne den kommunale anvisningsret. Han nævnte, at debatten er intens, og at linjerne er trukket

hårdt op mellem erhvervslivet og kommunerne. »Vi skal blive ved med at lade os høre – blive ved med at give nye vinkler på vores argumenter. Vi har DTL til dette spil, og jeg vil opfordre jer til at bidrage med eksempler fra virkeligheden fx om, hvor regler spænder ben for en optimeret udnyttelse af affaldet eller gode eksempler på, at vi i de private virksomheder kan gøre en forskel og medvirke til at øge genanvendelsen gennem god indsamling, kompetent sortering – og måske rensning og forarbejdning af materialer før genanvendelse.« Kommunal anvisningsret forsvinder Generalforsamlingen blev rundet af med et indlæg af kontorchef i Energistyrelsens center for forsyning, Mercan-Ellen Nielsen, om planerne for at liberalisere det forbrændingsegnede affald. Hun varslede bl.a., at affaldet til forbrænding vil blive konkurrenceudsat, at kommunerne vil blive frataget indsamlingen af husholdningsaffaldet, og at den kommunale anvisningsret dermed vil bortfalde. Hun mente tillige – på linje med ARC – at antallet af danske forbrændingsanlæg vil falde markant i de kommende år, og endelig kunne hun glæde deltagerne med ministeriets overvejelser om, at erhvervsvirksomheder – som fx mindre erhvervsdrivende i varebiler eller personbiler med anhængere – ser ud til at blive forment adgang til de gratis, kommunale genbrugspladser.

TRANSPORT AF HALM TIL VARMEVÆRKER PÅ SJÆLLAND Forsyningsselskaberne i Vordingborg, Slagelse, Ringsted, Haslev og St. Merløse ønsker tilbud på transport af halm Udbuddet gælder for transport af halm til: • Masnedø Kraftvarmeværk • Slagelse Kraftvarmeværk • Ringsted Halmvarmeværk • Haslev Fjernvarme • St. Merløse Varmeværk

Udbuddet handler om

De 5 forsyningsselskaber ønsker hver især tilbud på transport af halm til de 5 nævnte værker. Du kan tilbyde transport til alle værkerne eller til et eller flere af dem. Kontrakterne vil være individuelle og gælde for hvert af de 5 selskaber. Kontrakterne træder i kraft 1. august 2017 og gælde for 5 år frem til august 2022.

Sådan giver du tilbud

Du kan give tilbud ved at udfylde og underskrive et tilbudsskema og sende det til: pr. e-mail: halmtilbud@ramboll.dk pr. post: Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Mrk. Halmtransport Tilbud skal være os i hænde senest:

Mandag den 3. april 2017 kl. 12.00 Sådan vælger vi Blandt de indkomne tilbud vil man udvælge de mest fordelagtige, som forsyningsselskaberne vil benytte som grundlag for separate, individuelle aftaler om transport af halm de næste 5 år. Materiale og yderligere oplysninger Du kan få tilsendt udkast til transportaftale, skema til afgivelse af tilbud og andet relevant materiale ved at kontakte: Gert Schultz: Tlf.: 51 61 83 76 E-mail: gers@ramboll.com Her kan du også få svar på eventuelle spørgsmål i forbindelse med aftalerne om transport af halm. Med venlig hilsen

Generalforsamlingens gæst, kontorchef Mercan-Ellen Nielsen, orienterer om planerne med at liberalisere det forbrændingsegnede affald.

LÆS TEMASIDERNE I NÆSTE NUMMER: De lokale generalforsamlinger landet rundt. MARTS 2017

DTL magasinet

21


SPECIALFORENINGER GENERALFORSAMLING Af John Larsen

Politisk medvind til ordnede forhold for varebilerne På Specialforeningen for Kurer- og Varebilstransportørers generalforsamling kunne formand Thomas Jensen melde om politisk aktivitet i EU og i Folketinget

Omfattes af godskørselsloven Thomas Jensen kunne melde om tilsvarende lovende takter på den hjemlige scene: »Vi oplevede det meget, meget positive, at et flertal i Folketinget 31. maj 2016 vedtog et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om, at varebiler, der udfører godskørsel for fremmed regning, omfattes af principperne i godskørselsloven. Flere steder i beslutningsforslaget fremgår det, at kravene skal være tilpasset varebilsvognmænd, og at kravene i praksis skal være knap så skrappe, som dem der gælder for lastbilvognmænd.« Han opridsede forslagets krav til varebilsvognmændene: Der skal stilles krav til de faglige kvalifikationer – fx et kursus på én uge, hvor lastbilvognmændene skal på kursus i tre uger. Der skal også stilles mindstekrav til egenkapitalen

22

DTL magasinet

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

V

  ognmand Thomas Jensen kunne 4. marts i Odense for anden gang holde en beretning for Specialforeningen for Kurer- og Varebilstransportører, SKV, - og det var med slet skjult tilfredshed. Foreningen blev sat i verden for et par år siden for bl.a. at få skabt ordnede forhold i varebilsbranchen, og han kunne melde om positivt politisk skred i tingene – både herhjemme og internationalt: »På den europæiske bane er det lykkedes DTL og den nordiske vognmandsorganisation, NLA, at få sat kurer- og varebiler på dagsordenen i den internationale vognmandsorganisation, IRU. Og allervigtigst i EU-Kommissionen og i Europa-Parlamentet. Der viser sig at være stor interesse i mange EU-lande – også i Østeuropa, for at hæve niveauet i branchen og for at skabe ordnede forhold og bedre betingelser for at drive en forretning. Senest udtalte EUs transportkommissær (Violeta Bulc, red.) på en konference i Bruxelles, at: ”Varebiler under 3.500 kg oplever også store problemer. Også grænseoverskridende. Vi, dvs. Kommissionen, er derfor meget opmærksomme også på dette voksende problem.”

Thomas Jensen: »Jeg er svært tilfreds med Folketingets beslutning.« Billedet er fra en tidligere lejlighed.

eller en sikkerhedsstillelse dog lavere end den for lastbiler. Desuden må varebilsvognmanden højest have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kroner. Vognmanden må heller ikke være dømt for strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye overtrædelser ved driften af vognmandsvirksomheden, og man må ikke have været gennem en ”ikke-undskyldelig” konkurs. Virksomheden skal også have en ansvarlig transportleder med en ansættelseskontrakt og en minimums aflønning. Og virksomheden skal følge de i branchen sædvanlige løn- og arbejdsvilkår. Endelig kræves kvalifikationsuddannelse af chaufførerne dog kortere end den for lastbilchauffører. Han tilføjede, at et oprindeligt forslag om et sæt branchetilpassede hviletidsregler efter svensk mode var droppet under folketingsbehandlingen. »Jeg må sige, at jeg er svært tilfreds med Folketingets beslutning, og bag den stod Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og SF. Venstre, konservative, Liberal Alliance og de radikale stemte desværre imod. Og så vil jeg hårdnakket påstå, at uden SKV havde vi ikke set så godt et beslutningsforslag.« P.t. arbejder et såkaldt ”Varebilsudvalg” med

sagen, nedsat af tidligere transportminister Hans Chr. Schmidt, som med udvalget forsøgte at sende sagen til hjørnespark. »Udvalget er tydeligvis sat op som et forsøg på at bekæmpe folketingsflertallets beslutning om tilladelseskrav til varebiler,« lød det fra formanden. Udvalget, hvor DTL er repræsenteret, mødes igen 4. april og 8. maj, og det skal afrapportere inden sommerferien. »Til det vil jeg dog tørt konstatere, at der jo er et flertal i Folketinget, og jeg ser derfor – uanset ”Varebilsudvalgets” gøren og laden – frem til, at der til efteråret fremsættes lovforslag om et tilladelseskrav, hvilket giver en mulig ikrafttrædelse 1. januar eller 1. juli 2018,« sagde han i sin beretning. På postens område kunne formanden også erklære sin tilfredshed med, at både den udskældte udligningsordning, hvor private aktører skulle dække postunderskuddet, og postens ligeså konkurrenceforvridende momsfordel er blevet fjernet. Foreningen følger den aktuelle udvikling i PostNord meget nøje. Specialforeningen tæller 37 medlemsvirksomheder. Uændret i forhold til sidste år.

MARTS 2017


REPORTAGE VOGNMANDSDAG

Loadmasters Søren Nielsen fortæller om sine vejesystemer.

Vognmandens Dag samlede omkring 200 vognmænd og branchefolk.

Tungvognsspecialisterne er altid med, hvor det foregår. Her fortæller TVS’ Lenette Nielsen om Tacho Online med mere.

VOGNMANDSDAG I DALBY:

FULDT HUS HOS MAN Sjællandske vognmænd mødes gerne. Omkring 200 vognmænd og branchefolk brugte lørdag formiddag 25. februar til at snakke og se på nyt udstyr og servicetilbud opstillet hos MAN forhandler HE Jørgensen i Dalby. Det var vognmandsforeningerne i Næstved, Køge, Storstrøm og Sjælland, der havde kaldt til samling over en bid brød, kaffe og lidt pølser og øl. Og der var meget at se på. Her er dem, der udstillede: Circle K, Codan, Bevola, HEMA Kranudstyr, Euromaster, Uno X, Juul Gruppen, TungVognsSpecialisten TVS, Jysk Finans, Loadmaster, SJEB, HMF, Refako, Nordfyns Finans, Super Dæk Service Danmark a/s, Sos Dansk

Autohjælp Tappernøje ApS, Applus Bilsyn, VBG GROUP SALES A/S, Scanlifting – og værterne selv naturligvis. Velkomsten stod formanden for de storstrømske vognmænd, Henrik Ibsen, for, og derefter tog Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen (S), over. Han var i forårshumør, for en lokal kartoffelbonde var netop samme morgen gået i gang med at lægge kartofler. Forårsstemningen fortsatte, da han berettede om byggerier og de infrastrukturforbedringer, der er i gang i området – bl.a. bedre omfartsveje omkring Næstved og Slagelse og det kommende anlæg af motorvej fra Rønnede til Næstved.

Her er nogle glimt fra formiddagen fanget af fotograf Finn John Carlsson.

Formand Henrik Ibsen i en god snak, efter han havde budt velkommen til vognmandsdagen.

Vognmandsdag hos Aarhus Tech Snakken gik også udenfor mellem de udstillede lastbiler.

MARTS 2017

Næste sammenkomst for DTL-vognmændene med flere bliver lørdag 29. april, hvor Østjyllands Vognmandsforening inviterer til Vognmandens Dag hos Aarhus Tech i Viby. Det er anden gang, at den store uddannelsesinstitution lægger arealer til både inden- og udendørs. Det begynder kl. 10 og slutter kl. 15 og indimellem vil bl.a. foreningens formand Jørgen Buhl og DTLs adm. direktør Erik Østergaard sige nogle velvalgte ord. Deltagerne kan også afprøve Aarhus Techs simulator og se på lastbiler, udstyr og servicetilbud fra en række leverandører. Ikke-medlemmer af DTL er også meget velkomne, så de kan høre om, hvad de kan få ud af et medlemskab. Af hensyn til pølseindkøbet må man meget gerne tilmelde sig på forhånd på oestj.vf@mail.dk

DTL magasinet

23


TEST LASTBILER

KONG VINTER – KOM BARE AN Scanias nye lastbilgeneration på hjemmebane i norsk vinteridyl

N

TESTKØRER

FINN BJERREMAND

Af Finn Bjerremand

orsk Scania A/S havde igen i år stablet et stort vinterarrangement på hjul i det vintersikre område ved Trysil i Hedmark Fylke op mod den svenske grænse. En flok motorjournalister blev hentet ind fra mange lande for at prøvekøre en parade af nye Scania lastvogne på den tidligere fl yveplads. Området egner sig godt til prøvekørsler – også fordi vejnettet uden for fl yvepladsen byder på gode udfordringer for de motorjournalister, der har tjek på de nødvendige kørekortsklasser. Det kuperede område giver mulighed for at se, hvor grænsen går for, hvad den nye generation af Scania lastvogne kan præstere i vinterføret. Stort udbud Journalisterne havde absolut ingen grund til at klage over udbuddet af modeller. Ikke færre end 26 Scania lastvogne fordelt på alle mulige konfigurationer stod klar – inklusive en demochauff ør tilknyttet hver vogn. Jeg fik fat på et komplet modulvogntog bestående af en treakslet Scania S 730 opbygget med vekselladsbeslag og en kølekasse med kølemaskine samt tilkoblet en toakslet Schmitz dolly og en treakslet Schmitz køletrailer. Så jeg kørte ind ad den let stigende tilkørselsvej, hvor jeg takket være gode vintertrækhjul og en god drivline uden særlig udfordring kørte ind til fl yvepladsen. Vognen var tillige udstyret med Scanias Opticruise gearskifte,

24

DTL magasinet

og det klarer sig rigtig godt i det sne- og isglatte føre. Ved kørsel på stigningen frem til fl yvepladsen var det ikke engang nødvendigt at låse gearkassen i manuel. Generelt må jeg sige, at den store opdatering af modelprogrammet med de nye R og S- serier er faldet heldigt ud – i al slags føre. I den lette ende prøvede jeg en treakslet G 320 Hybrid – en positiv oplevelse at køre denne distributionslastvogn og se hvor fint, den også klarer sig i vintervejret. Comeback til sandstrøning Flere af de forskellige Scania lastvogne var også udstyret med forskellige udstyrsløsninger fra underleverandørerne. Det var derfor muligt at prøvekøre lastvogne med almindelige gammeldags snekæder, vogne med automatiske OnSpot snekæder og vogne med sandstrøningsanlæg. Netop anlæggene til sandstrøning var i 1960’erne typisk udstyr på en dansk oliebenzintankvogn. Siden forsvandt de, men nu ser de ud til at få et comeback. Et norsk firma er begyndt at lave velfungerende sandstrøningsanlæg, og også danske kunder har valgt denne løsning. Jeg havde også lejlighed til at prøvekøre et tungt vogntog med en typisk 6x2 lastvogn som trækkende enhed, og her viste sandstrøningsanlægget sit værd. En af sandstrøningens fordele er, at man også gruser for dem, der kommer bagefter.

Ulempen er, at der efter meget brug skal lastes sand i grusningsanlægget, og det kræver, at man har det rigtige grus til rådighed. Off-road versioner Det var også muligt at prøvekøre nogle off-road-modeller, som normalt ikke ses på almindelig vej. Den første var en ældre Scania P 93 4x4, der er bygget i 1992 og som har stået på et norsk militærlager i mange år. Lige som de øvrige off roadere, jeg kørte med, skete det på en defineret bane inde på området ved fl yvepladsen. En sjov oplevelse, fordi vognen – helt efter hensigten – møvede sig op og ned i terrænet. Men det er jo en ren nostalgivogn i dag. Den næste off-roader var af de mere voldsomme. En Scania P 450 6x6, dvs. tre aksler med træk på alle hjul, der til gengæld var store singlehjul, hvor der endog var sat snekæder på den forreste drivaksel i bogien. Derfor var den også nærmest umulig at slå ud af kurs på trods af rutens besværligheder. Vognen er en typisk minelastvogn, bygget op med et Istrail dumperlad til store belastninger. Transmissionen er en fornem Allison automat med integreret retarder. Forakslen er bygget til ni ton, mens tandembogien kan klare 32 ton, så der er tale om det tunge skyts. Den sidste off-road-model hørte også hjemme i minerne, nemlig en G 440 8x4, bygget op med et 32 m3 dumpertip fra Istrail. Betegnelsen G 440 indikerer en ældre motor-

MARTS 2017


TEST

SCANIA

NY GENERATION

26 Scania lastvogne fordelt på alle mulige konfigurationer blev prøvekørt omkring Trysil, her en R 500. FOTO: SCANIA FOTO: SCANIA

FOTO: FINN BJERREMAND

FOTO: FINN BJERREMAND

Demodriver Christian Gull skovler grus i sandstrøningsanlægget.

Off-road’eren Scania P 450 6x6 med Istrail dumperlad.

Scania’en, en R 450 forvogn og kærre, i ren vinteridyl.

version, og det er da også en Euro 4-motor med SCR-katalysator. Vognen er målrettet til det russiske marked, og det er det helt svære skyts, der er tale om. To ni ton foraksler samt en tandembogie med to 16 ton bagaksler og en tilladt teknisk totalvægt på hele 50 ton, så der kan hurtigt fl yttes nogle materialer. Selv om vognen skal til et hårdført marked, er den udstyret med Optricruise automatisk betjening af koblingen og gearkassen. Jo, automatiseringen er kørt helt ud i minerne. Herefter blev det til flere ture i forskellige af de nye R- og S-modeller – både trækkere og hængervogntog. Et af vogntogene var en R 450 6x2 med en toakslet kærre, hvor både forvogn og påhængsvogn er bygget op med faste kasser til distributionskørsel. Netop 450’en er

en virkelig populær lastvogn i Danmark, når det gælder brændstoff orbruget. Der var også treakslede trækkere med tilkoblede trailere. De var næsten ens bortset fra, at den ene trækker var med en rigtig nordisk bogie med drivakslen forrest, mens den anden var en R 500 med den nye 6-cyl. 500 hk motor uden EGR i en twin steer version. Det gav god mulighed for at se, hvordan de to typer af trækkere opfører sig midt i Kong Vinter på den samme rute. Der er ingen tvivl om, at chassiset med nordisk bogie kan klare sig ud i ekstremerne, mens twin steeren efter forholdene klarer sig godt – men den når hurtigt sin begrænsning. Den nye 500 hk motor, der er den første nye motor i Scanias nye program, arbejder rigtig godt, og jeg ser

frem til at få lejlighed til at køre den over en længere strækning. For dem med kendskab til kørsel med sneplov var der også gode muligheder. To nye Scania’er med moderne sneplove stod klar, så det var bare at køre løs på den gamle startbane. Jeg prøvede en fireakslet G490 8x4, der er bygget op med dumpertippelad til minedrift, og som er udstyret med en sidesneplov fra Arctic. Et yderst velfungerende køretøj med en eff ektiv sneplov. Og med kombinationen af høj power, god transmission med Opticruise til at klare gearskiftet og et joystick til at justere lidt på sneploven, bliver der ryddet sne i en fart.

FOTO: SCANIA

To af Scania’erne var udstyret med moderne sneplove. MARTS 2017

DTL magasinet

25


INTERVIEW SVEND ERIK NIELSEN Tekst og foto af Finn Bjerremand

KRANVOGNEN TIL NÆSTEN DET HELE

Sidste års vinder af Årets Opbygning lever fint op til forventninger Svenne er den glade chauffør og kranfører på lastvognen, der sidste år vandt konkurrencen Årets Opbygning 2016 på udstillingen Vestfyn Trækker. Svenne – eller rettere Svend Erik Nielsen – er ansat hos Aars Vognmandsforretning, hvor han med den flot opbyggede Volvo løser masser af specielle løfte og transportopgaver.

26

DTL magasinet

Opbygningen, der er leveret af KLC A/S i Kolding, omfatter en mellemstor Palfinger kran og en opbygning med sættevognsskammel samt påhængsvognskobling, der giver mulighed for at trække enten en trailer eller en påhængsvogn. Og som noget helt specielt også et ekstra ladstykke til at sætte i bagenden. Køretøjet vandt netop på grund af sin store fleksibilitet, så brugeren hurtigt kan tilpasse sig de mange forskellige opgaver, der skal løses.

Nu er det et lille år siden, konkurrencen fandt sted, og Volvo’en begyndte at køre – så hvordan er det gået? Svenne er meget godt tilfreds med sit multikøretøj. Det bliver bl.a. brugt til at transportere, sø-

sætte og løfte både op af vandet ved lokale lystbådehavne. Og dér er løsningen med det løse ladstykke en supergod idé. Ud over at ladstykket forlænger vognens bund bagud med ca. to meter, så er der yderligere et hydraulisk bagudtræk på 1,20 meter. Der er også hydrauliske bådstøtter, som lige kan komme op

MARTS 2017


MIG & MIT

af bunden, når en båd skal stå sikkert under transporten. Desuden er der en gennemgående kølgrav i midten af ladet, som går helt ud i bagenden, så en evt. stor båd med køl kan sænkes langt ned, når den skal transporteres. Det løse ladstykke løftes hurtigt på plads på bagenden med kranen og låses fast med nogle solide låsebolte. Svenne siger dog, at han mest anvender skammelopbygningen, hvor der tilkobles trailere, der passer til opgaverne. »Det er en stor fordel for os, at bilen er så fleksibel, at den i bådsæsonen forår og efterår kan køre som forvogn med både og resten af tiden som krantrækker. Så den bliver udnyttet godt hele året,« forklarer vognmand Henrik Taudahl, Aars Vognmandsforretning A/S. Fireakslet chassis med to bogier Den fireakslede Volvo FM er bygget med to bogier, dvs. to foraksler, hvor den anden foraksel sidder lige under kranens center, mens bagakslerne er en tandembogie af

MULTIKØRETØJ typen RTS2370A med luftaffjedring og uden navreduktion. Vognen er godkendt til flere udførsler. Den kan være en ladvogn, som også kan trække en påhængsvogn eller en sættevognstrækker, hvor den som blokvognstrækker er godkendt til en vogntogsvægt på 80 ton. Motoren er en 6-cyl. rækkemotor med betegnelsen D13K500 med en topydelse på 375 kW/500 hk og et højeste drejningsmoment på 2500 Nm. Som tilsatsbremse har den Volvos meget succesfulde motorbremse VEB+, og gearkassen er en AT2612E med I Shift, split/rangegearkasse, som har fuldautomatisk gearskiftesystem uden koblingspedal. Gearskiftet er elektronisk styret og integreret med motor og bremseelektronikken. Bagtøjerne er udstyret med en udveksling på 3.09:1. der giver en fornuftig gearing til blandet kørsel. Et kraftudtag – op til 600Nm – sørger for, at kranens pumpe kan

holdes kørende. Førerhuset er fornuftigt lavt placeret, så man let kommer ind og ud af førerhuset, hvilket er rigtig godt til en kranvogn, hvor man ofte skal manøvrere på byggepladser og lignende steder med lidt plads. Med Globetrotterversionen, der har en indvendig højde på 196 cm, dog med en reduktion til 153 cm over motorkassen i midten, giver det rigtige komfortable forhold også til flere overnatninger. Kranen er en Palfinger PK 92002SH F specificeret med Power Link Plus armsystem med lænkeled ved alle løftecylindre. En PJ 170 E flyjib forøger rækkevidden til ca. 34 m i højden og 31 m i vandret udlæg. Løftemomentet udløser en løftekapacitet på ca. 26 ton inde på en 2 meter arm, og ude på en 6 meter arm ligger løftekapaciteten på ca. 12,5 ton. Vandret ude på en

Års Vognmandsforretning kan sætte denne Volvo ind til mange forskellige opgaver.

31 meter arm er løftekapaciteten på hele 1.100 kg, så kranen må siges at være en god mellemklassekran, som kan løse rigtig mange typer af opgaver. For at sikre stabiliteten, når kranen er stillet op, er chassiset forsynet med to gode støttebensbomme henholdsvis i kranens fundament og bag den bageste aksel, ligesom der er et frontstøtteben til at stabilisere, hvis kranen skal operere ud over fronten. Dette års kåring af Årets Opbygning finder sted om få dage på ”Transport 2017” i Herning.

Det ekstra ladstykke forlænger vognens bund bagud med ca. to meter.

Alle kan få brug for en kran. Palfinger-kranen har i foråret travlt med at løfte både i vandet og ellers udføre opgaver på byggepladser og meget andet.

Her hejser Svenne stille og roligt det ekstra ladstykke på plads under en demo på sidste års udgave af Vestfyn Trækker.

Svend Erik Nielsen har haft et godt år med sit multikøretøj.

MARTS 2017

Sejren er i hus som årets opbygning 2016.

DTL magasinet

27


LAUGSKONTORET

MEDLEMMERNE RÅDGIVNING Tekst og foto John Larsen

Laugets to medarbejdere, Anders Due og Lena Madsen betjener også flyttevognmændene i DMF.

BOFÆLLESSKAB ER EN GEVINST DTL Magasinets rundtur til regionerne er nået til københavnernes og flyttemændenes rådgivningscentral

Selvom man forvalter to hæderkronede foreninger med stolte aner, kan man jo godt fl ytte i kollektiv. Det gjorde de københavnske vognmænds laugskontor – der også er sekretariat for fl yttebranchens fineste – for to et halvt år siden, da man rykkede ind i en kontorbygning i Roskildes udkant sammen med DTLs regionskontor Øst og TVS’ kørehviletidseksperter. Og med direktørens ord, så har »bofællesskabet udviklet et arbejdsfællesskab, som medlemmerne får stor gavn af i det daglige.« Kontorets to medarbejdere, der betjener ca. 200 vognmænd i Kjøbenhavns Vognmandslaug og 75 fl yttevirksomheder i Dansk

28

DTL magasinet

Møbeltransport Forening, er direktør Anders Due og bogholder og sekretær Lena Madsen. Det er også kontoret for DTL Region Hovedstaden, men medlemmerne holder fast ved det gamle navn, laugskontoret. »Det forstår jeg godt. Året 1478 er nu også printet i mit sind. For så langt tilbage går laugets historie, og det er da en stolt historik at være en del af. Medlemmerne har travlt med deres daglige opgaver, men på en eller

eff ekter – herunder den gamle laugskiste og fanen – forsvarligt opbevaret hos et DMF-medlem.

Opkald om meget forskelligt Hvad bruger medlemmerne kontoret til? »Vel kun fantasien sætter grænser for spørgsmålene på telefon og mail. Alt er relevant. Spørgsmålene til os viser, hvor forskellige opgaver og udfordringer, vore medlemmer møder hver eneste dag,« siger Anders Due.

Spørgsmålene til os viser, hvor forskellige opgaver og udfordringer, vores medlemmer møder hver eneste dag, anden måde, så bærer de stadig historien med sig,« siger Anders Due, der har siddet i direktørstolen i snart tre år. »Min første store opgave var udfl ytningen til Københavnsvej i Roskilde, og her var oprydningen i huset på Alhambravej på Frederiksberg et ikke uvæsentlig indslag. Vi har stadig de vigtige

»En hel del henvendelser går på løn- og ansættelsesforhold som fx afskedigelser, opsigelsesvarsler og lønsatser. Kan vi ikke selv svare, så henter vi svarene hos arbejdsgiverjuristerne i Dansk Erhverv. Køre- hviletidsreglerne giver ofte anledning til spørgsmål. Og når der er virksomhedskontroller

har nogle medlemmer brug for assistance. På dette område er vi jo vældigt godt stillet med specialisterne hos TVS under samme tag som os. En klar fordel. Andre spørgsmål har fx med medlemmernes kontakt til myndighederne at gøre, det være sig tilladelser og – aktuelt – dokumentationskrav for løn- og ansættelsesforhold hos medlemmer, der ikke står i en arbejdsgiverforening. Vi bliver selvfølgelig også spurgt om de medlemsfordele, som DTL og lauget tilbyder, fx Cirkle K-aftalen og forsikringer med rabat hos Codan.« Hjælper med det digitale Udover at passe telefonen varetager Lena Madsen bogføringen for lauget, DMF og laugets stiftelse, en boligbebyggelse i Brønshøj med 42 lejemål. »Jeg har netop været igennem en runde med at rykke en del medlemmer for deres lønsumsindberetninger.« Lena, der har været i jobbet i to et halvt år, er også den, der hjælper med det digitale overblik, når nogle medlemmer har svært ved at finde rundt på nettet for at blive registreret hos myndighederne. »Jeg hjælper gerne med at gøre det digitale bøvl mindre for medlemmerne,« smiler hun. Helt konkret står hun for nogle medlemsvirksomheders aff aldsregistreringer. De betaler for, at

MARTS 2017


hun får sat krydser og koder de rigtige steder på Virk.dk’s hjemmeside. »Det er et arbejde med visse udfordringer for, hvad er fx jordkørsel? Her afhænger koderne af, hvad det er for en sending jord – om det er forurenet eller ej.« Opsøgende indsats på vej Anders Due og Lena Madsen har en ambition om at blive mere opsøgende over for potentielle medlemmer og de medlemmer, der meget sjældent giver lyd fra sig. »Nogle hører vi sjældent fra, mens vi er i jævnlig kontakt med andre, når de har brug for os. Flere må gerne slå på tråden eller skrive mails. Der er ingen grund til at holde sig tilbage med spørgsmål, der brænder på. Det er derfor, vi er her.« Kontoret optræder også som DMF-medlemmernes sekretariat og klageinstans, hvis en kunde har haft en dårlig oplevelse med en flytning. Møder og mærkesager En anden boldgade er erhvervs-

politikken. Anders Due er medlem af både Frederiksberg Erhvervsråd, udpeget af Dansk Erhverv, og af Københavns Kommunes godsnetværk. Netværket mødes to-tre gange årligt for at diskutere trafikale forhold, citylogistik og fx intelligent trafikstyring. »Aktuelt arbejder vi også for at få nogle flere læssezoner i byen,« tilføjer han. Laugets oldermand Jørgen Kjeld Jensen har mange erhvervspolitiske jern i ilden som fx trængselsproblemer, miljøforhold og distribution ind og renovation ud af byen. »Jeg bistår også oldermanden i indsatsen for at få en havnetunnel – en af laugets mærkesager.« Hvert år arrangerer kontoret en studietur for laugsbestyrelsen. I efteråret gik turen til Berlin, hvor deltagerne så på citylogistik og besøgte byens vognmandslaug, LBBV. Og så er der naturligvis tilrettelæggelsen af den årlige laugsforsamling, som denne gang blev holdt hos Cirkle K. i Sydhavnen 16. marts.

Som medlem af DTL får du op til 28% rabat på dine private forsikringer Kontakt os i transportteamet for et godt tilbud på dine private forsikringer på 33 55 50 50.

Rabat ved 1 kerneforsikring*

Rabat ved 2 kerneforsikringer*

15%

23%

Rabat ved 3 kerneforsikringer*

28%

* Rabatsatserne gælder kerneforsikringer, dvs. indboforsikring, husforsikring, bilforsikring, ulykkesforsikring, fritidshusforsikring og lystbådeforsikring med kasko. Der tages forbehold for trykfejl. 02.17. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638

DTL_Kernekunde_rabat_90x127.indd 1

03/02/17 11.39

Hos OK får du Danmarks stærkeste transportteam Hos OK har vi en ambition om at være dér, hvor du er. Det betyder blandt andet, at vi hele tiden udvider vores landsdækkende netværk af Truck Diesel-stationer, så du altid kan tanke lige i nærheden. Det betyder også, at du får Danmarks sikreste tankkort og digiwww.ok.dk

tale værktøjer, som sikrer, at du får præcis den sikkerhed, du skal bruge og overblik i hverdagen. Og så får du os – Danmarks stærkeste transportteam. Mød os på TRANSPORT 2017 eller med det samme på 89 32 25 40.

Mød OK på TRANSPORT 2017 23. - 25. marts Hal J, stand 7350 MCH Herning


REPORTAGE TRAFIKSIKKERHED FOTOS: PER DAUGAARD

Opmærksomheden er på mobilen.

Kørsel på fortovet med en ellers fin cykelsti lige ved siden af – cyklisten havde lige svinget til højre fra en sidegade.

Herren inderst kører uden lys på Christiania-cyklen – ikke et godt eksempel for de yngre generationer.

TRAFIKSIKKERHED ER ET FÆLLES ANSVAR ALLE bør bidrage til mere sikker trafik. Også cyklisterne. DTL Magasinet vil derfor i al stilfærdighed gøre opmærksom på, at alt ikke

Lastbilen er på vej ud af porten, men man aner cyklisten, der ikke vil holde tilbage. Ingen hensyn tages til hverken lastbilen eller egen sikkerhed.

30

DTL magasinet

er som det skal være – derude i bytrafikken. Vi har sendt fotograf Per Daugaard ud i den københavnske trafik, og han kunne på kort tid

dokumentere den ene unode og overtrædelse efter den anden. Kære cyklister - det må kunne gøres bedre…….

Lastbilen er langsomt ved at bakke ind gennem porten, men det er der åbenbart ikke tid til at vente på – så hellere risikere liv og helbred ude på kørebanen

I mørkt tøj uden lys på. God idé til jagt – ikke til bytrafik.

MARTS 2017


Cyklisten krydser gaden i venstre side og nærmer sig en lastbil (han er da til at få øje på for chaufføren). Men hov, her svinger han ind i fodgængerfeltet for at undgå de modkørende cyklister!

Denne cyklist har for travlt til at stoppe for rødt.

DEBAT: Krav til cyklisterne Der klikkes frem til yndlingsnummeret –men hvad med trafikken?

En klassiker – over for rødt midt i fodgængerfeltet.

MARTS 2017

På ”Transport 2017” i Herning inviterer DTL – Danske Vognmænd til en debat om højresvingsulykker og trafiksikkerhed. Det foregår torsdag 23. marts på DTLs stand. Panelet består af forfatter Jens Chr. Grøndahl, Pernille Ehlers, Rådet for Sikker trafik, Marianne Weinreich, Cycling Embassy of Denmark, 3Fs Kjeld Jensen og DTLs Erik Østergaard. Ordstyrer er DTLs Frank Davidsen. Den dystre anledning er sidste års kraftige stigning i antallet af dræbte i højresvingsulykker – efter en årrække med opmuntrende fald. DTLs adm. direktør Erik Østergaard mener, at det er på tide – også – at stille krav til cyklisterne. Det er jo ret slående, at de sidste ti års tiltag kun har været krav og pålæg til myndigheder og lastbiler om vejindretninger, udstyr med mere. »Jeg er ikke ude i et ”skyde skylden på andre”-spil. Men det kunne være fornuftigt at se på, om man kunne opfordre eller endda kræve, at cyklisterne passer bedre på sig selv ved fx at bruge refleksjakke i den mørke tid, at tage cykelhjelm på og droppe mobilen i hånden og ”lyttebøff erne” på hovedet, mens de cykler. Kør cykel, når du kører cykel – er det for meget at forlange?« spørger han.


INTERVIEW JURA Af John Larsen

Vognmandstilladelserne der blev væk Myndighederne overholdt ikke deres egne tidsfrister

At mangle vognmandstilladelsen er en alvorlig sag for en transportvirksomhed. Samme forståelse for situationens alvor var ikke, hvad Dorte Krogh fra Brabrand-firmaet Vognmand Keld Larsen oplevede, da hun gentagne gange kontaktede Trafik- Bolig- og Byggestyrelsen for at få opklaret, hvor de lovede tilladelser blev af. »Jeg blev mødt af ligegyldighed og en mangel på interesse i at rette deres egne fejl,« lyder den hårde dom fra Dorte Krogh. Hun driver vognmandsforretningen, der udfører distributionskørsel med især fødevarer, sammen med sin mand Keld Larsen. Her er hendes historie: »Først søger jeg 25. oktober 2016 om en chaufførvikartilladelse. Den har jeg aldrig modtaget. Til gengæld modtager jeg 7. november et brev – dateret 1. november – fra Trafikstyrelsen med besked om, at vores tilladelser til seks lastbiler udløber pr. 1. marts 2017. Så samme dag ansøger jeg om fornyelse på en mail med relevante bilag – altså i rigtig god tid, da fristen for at ansøge er senest én måned fra dateringen på brevet – altså 1. december. I brevet står der, at vi kan forvente at modtage de nye vognmandstilladelser ca. 14 dage før udløbet af de gamle tilladelser. Vi venter – men vi får intet brev fra myndighederne, da den tid kommer. Derfor kontakter jeg Trafikstyrelsen 15. februar og får det svar, at man på grund af travlhed ikke har fået tjekket forholdene hos Skat. Derfor kan de nye tilladelser først

32

DTL magasinet

blive sendt den 22. februar med almindelig post. Jeg forklarer, at så vil de med den nuværende sneglepost ikke kunne nå frem i tide, men jeg kan ikke fremdrive klare svar på, om de så vil sende nogle midlertidige tilladelser på mail, med bud eller ekspresbrev. Jeg forsøger at trænge igennem systemet flere gange men nej – der er ikke mere at gøre, får jeg at vide. Jo, det hedder så, at hvis politiet stopper en af lastbilerne uden tilladelse, så kan betjenten jo bare ringe!« Dorte Krogh vælger undervejs at kontakte DTLs kontor i Viborg, som går videre med sagen til DTLs chefjurist John Roy Vesterholm. Han får allerede 15. februar lovning på et sæt midlertidige tilladelser til vognmandsfirmaet. Men de dukker ikke op. Dorte Krogh vender derfor tilbage til styrelsen 27. februar – der blot henviser til, at tilladelserne er afsendt tidligere – så hun vender tilbage til DTL. Samme dag kontakter DTLs chefjurist atter styrelsen: »I første omgang får jeg også at vide, at tilladelserne er sendt - uden

lovning på nogen form for ny aktion. Så kontakter jeg ledelsen i Trafikstyrelsen, der lover at sende tilladelserne ekspres.« Juristen er uforstående over for, at en banal sagsbehandling med at forny nogle vognmandstilladelser skal ende med talløse opringninger, aktivering af DTL og en kontakt ”højt oppe i systemet”. Ingen rettidig omhu »Jeg vil mildt sagt påstå, at der ikke er udvist rettidig omhu i denne sag,« siger han og tilføjer, at der jo sagtens kunne have været tale om distributionskørsel i udlandet, og her er det ikke sikkert, at der ses med milde øjne på tilladelsesdokumenter, der er udløbet, og måske en mail på dansk. Sagen ender med, at begge sæt tilladelser – både de rigtige og de midlertidige – dukker op i vognmandsforretningen onsdag den 1. marts. »Så vores lastbiler manglede tilladelserne om morgenen den dag. Det værste har dog været det pres, vi har været udsat for undervejs. Det er for ringe, at der skal gøres så store anstrengelser over for sagsbehandlingen, før der sker noget. Nej, vi er

ikke imponerede,« siger Dorte Krogh. Undskyld DTL Magasinet har bedt Trafikstyrelsens vicedirektør Keld Ludvigsen om en kommentar: »Jeg vil gerne beklage dette forløb, og på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen give en uforbeholden undskyldning. Vi har i denne sag ikke leveret en tilfredsstillende sagsbehandling og har indført procedurer, der skal sikre, at dette forbliver et éngangstilfælde • De midlertidige tilladelser, vi sendte den 15. februar, var så længe undervejs i posten, at de først nåede frem til vognmanden den 1. marts • Det er korrekt, at de nye tilladelser beklageligvis først ville kunne blive afsendt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 22. februar – og at vognmanden således ikke ville kunne have dem i hænde senest 14 dage før udløb, som er styrelsens målsætning • Samlet set førte et beklageligt sammenfald af uheldige omstændigheder til, at vi i denne sag ikke har ydet en service af den kvalitet, vi gerne vil yde både virksomheder og borgere • Fremadrettet har vi ændret vores interne procedurer for at forhindre, at en tilsvarende situation kan opstå igen. Blandt andet vil vi beregne længere tid til fremsendelsen af tilladelserne med posten, og vi vil desuden orientere vognmændene pr. email, når tilladelserne er afsendt fra styrelsen,« lyder det fra Keld Ludvigsen.

MARTS 2017


by night

Forlænget åbningstid torsdag 23. marts til kl. 20.00 Gratis pølser til alle besøgende fra kl. 17.00-20.00 Live entertainment i hallerne Ny konkurrence: Danmarks Bedste Truckfører RC Trucks Tour Nyheder fra flere end 250 udstillere

Brug koden T2017MCH på transport-messen.dk og få gratis adgang til Transport 2017

Mød os på:

transport-messen.dk

Åbningstider Torsdag Fredag Lørdag

kl. 09.00 - 20.00 kl. 09.00 - 17.00 kl. 09.00 - 17.00


Mød os på stand

D 3000 på Transport 2017 Ses vi?

Søren Olesen

Danny Jeppesen

Finansieringskonsulent · Personbiler soren.olesen@leasingfyn.dk

Finansieringskonsulent · Personbiler danny.jeppesen@leasingfyn.dk

Telefon 23 21 35 62

Telefon 41 72 45 29

Søren Errebo

Kim Alminde

Torben Stensdal

Finansieringskonsulent Region Nordjylland og Midtjylland soren.errebo@leasingfyn.dk

Finansieringskonsulent Region Syddanmark og Sjælland kim.alminde@leasingfyn.dk

Finansieringskonsulent Region Hovedstaden og Sjælland torben.stensdal@leasingfyn.dk

Telefon 20 19 39 44

Telefon 23 21 35 67

Telefon 22 14 14 30

Lars Lyskjær

Stig Nexø

Finansieringskonsulent · Factoring lars.lyskjaer@leasingfyn.dk

Underdirektør stig.nexo@leasingfyn.dk

Telefon 23 21 35 68

Telefon 20 40 84 20

Vi er altid friske på en snak om finansiering af dine næste investeringer ...

Leasing Fyn Bank A/S · Bondovej 1 · 5250 Odense SV · Tlf. 62 61 20 20 leasingfyn@leasingfyn.dk · www.leasingfyn.dk


VELKOMMEN

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD.

Et kik indenfor på DTLs stand i hal J1 nr. 7110. Billedet er fra sidste udstilling.

DET SKER HOS DTL DTLs stand i hal J1 vil nærmest syde af aktivitet. Der er politisk debat, fremvisning af produkter og serviceydelser – og ikke mindst af gode samtaler konsulenter og vognmænd imellem. Her er lidt smagsprøver på aktiviteterne: Torsdag kl. 13-14 er højresvingsulykkerne til debat på det særlige areal ved DTLs stand. Her diskuteres trafiksikkerhed, cyklister og lastbiler af bl.a. forfatter Jens Christian Grøndahl, Pernille Ehlers fra Rådet for Sikker Trafik, Marianne Weinreich fra Cycling Embassy of Denmark, 3Fs Kjeld

Jensen og DTLs Erik Østergaard. Senere på torsdagen er der præsentationer af COMAsystem, der viser deres web-baserede kontraktstyring. Danmarks Statistiks Peter Ottosen demonstrerer den nye app til smartphonen, der letter de lovbundne indberetninger om godstransporterne. Applus+ beretter om tilbud og nye tiltag, og det samme vil TungVognsSpecialisterne, TVS, gøre. Fredag kl. 13-14 er der politisk debat om fair konkurrence for vare- og kurérbiler mellem bl.a. social dumping-ordfører fra Dansk Folkeparti Claus Kvist Hansen (læs

også interviewet side 10-11), formanden for DTLs specialforening for Kurér- og Varebilstransportører, Thomas Jensen, og DTLs adm. direktør Erik Østergaard. Herefter tager TVS, COMAsystem, Applus og Codan (fra nabostanden) over med deres præsentationer. Lørdag kl. 13-14 gøres der plads til kåringen af de tre finalister i konkurrencen, Årets Transportvirksomhed 2017 bakket op af årets partnere: Codan, SOS-Dansk Autohjælp, Cirkle K., Bridgestone, Jyske Finans, MTDK, VBG og Volvo Trucks. Venstres transportordfø-

rer Kristian Pihl Lorentzen står for kåringen. Herefter er der atter præsentationer af Applus, TVS, COMAsystem og Codan. Også DTLs finansielle samarbejdspartner, Bankpartner ved Morten Refsgaard, kommer på DTLs stand. Det er torsdag eftermiddag og hele fredagen. Alle dage kan de besøgende styrke sig med frisk og dampende varm kaffe og brød fra Cirkle K. og softice fra Applus.

DEBAT OM FREMTIDENS TRANSPORT

MØD EKSPERTER FRA APPLUS

Torsdag eftermiddag inviterer Dansk Erhverv og DTL til debat om fremtidens transport på scenen ved DTLs stand. Debatten kommer ind på de nyeste innovationer, og branchens udfordringer og muligheder drøftes. Tilhørerne kan på den måde få yderligere indblik i, hvordan nye teknologier skaber værdi på bundlinjen.

DTLs samarbejdspartner Applus Bilsyn er med på DTLs stand, hvor gæsterne vil kunne møde nogle af landets bedste tekniske specialister til en lastbilsnak. Desuden vil Applus på de særlige arrangementer på scenen ved DTLs stand fortælle om ændringer i synsvejledningen og komme med gode råd – især med fokus på bremser. Der bliver også to daglige konkurrencer, hvor man kan vinde lækre kurve, mens der ifølge Applus vil være søde piger, der serverer softice. Der lægges også op til ”et stærkt tilbud”, som kunderne kan bruge i synshallen.

PROGRAMMET: 15:00-15:15 – Velkomst; 15:00-17:00 – Oplæg fra bl.a. Volvo, Scania, VBG og mange andre; 17:00-17:30 – Paneldebat og 17:30 – Afrunding

MARTS 2017

DTL magasinet

35


ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED PÅ TRANSPORT 2017 Kom og vær med, når vi kårer de tre finalister i Årets Transportvirksomhed Det sker lørdag d. 25. marts kl. 13 på scenen ved DTLs stand 7110 i hal J Vi får besøg af sidste års vinder, Engsig Transport fra Sunds Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen afslører de tre finalister I en årrække har vi sammen med gode partnere kåret Årets Transportvirksomhed og brugt transportprisen til at sætte fokus på de mange driftige og forskelligartede transportvirksomheder, der er gode repræsentanter for vores branche. Årets Transportvirksomhed 2017 handler om de selvkørende vognmænd. Uanset forskellighederne i størrelsen på deres forretning, antallet af lastbiler i garagen og kundegruppe, gælder det for alle de selvkørende vognmænd, at de også selv sidder bag rattet i lastbilen. Og så udgør de med omkring 60% af den samlede DTL-medlemsskare en stor og vigtig gruppe. Find Årets Transportvirksomhed på Facebook og deltag i afstemningen fra d. 25. marts 2017. Vinderen af Årets Transportvirksomhed kåres på DTL – Danske Vognmænds generalforsamling i Aarhus d. 20. maj 2017.


Årets Transportvirksomhed 2017:

De tre finalister kåres Lørdag 25. marts kl. 13 når konkurrencen om at blive Årets Transportvirksomhed 2017 sin foreløbige kulmination. Det sker, når vi nominerer dette års tre finalister, og der vil med garanti være spænding i luften og hektisk aktivitet på scenen ved DTLs stand, 7110, i hal J1 i MCH, hvor nomineringen foregår. Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen kommer og afslører de tre finalister, ligesom sidste års vinder, Engsig Transport fra Sunds, er med. Lene og Leif Engsig vil fortælle om, hvad det har betydet for dem at vinde titlen som Årets Transportvirksomhed. Temaet for konkurrencen er i år de selvkørende vognmænd, der har gjort en særlig indsats inden for kommunikation, sociale medier eller it-teknologi i virksomhedens daglige drift, og hvor det har bidraget til synlighed og givet en klar profil. 16 kandidater I år er der 16 indstillede kandidater til titlen som Årets Transportvirksomhed 2017, og det er et meget stærkt felt. Fælles for dem alle er, at de en stor del af tiden sidder bag rattet i lastbilen, udover at passe den øvrige del af virksomheden. Forud er gået en proces, hvor man fra 1. november og frem til 1. marts har kunnet indstille selvkørende DTL-vognmænd. Indstillingen har været åben, således at alle har haft mulighed for at indstille en kollega, underleverandør eller bare en selvkørende vognmand, som man synes, fortjener hæder for at gøre en særlig indsats. Siden 1. marts har dommerne så screenet de indstillede virksomheder og voteret, og udfaldet afsløres altså tidligt lørdag eftermiddag i MCH, når de tre finalister i Årets Transportvirksomhed præsenteres. Dom-

merkomitéen udgøres i lighed med tidligere år af en repræsentant for hver af DTLs fem regioner: Midt/Nord, Syd, Øst, Hovedstaden og Region Special. Der har været et ekstra incitament til at sende sin indstilling afsted i år, idet Circle K giver gratis kaffe til de første 50, der har indstillet en selvkørende DTL-vognmand. Er man én af dem, der har gjort det, kan man fra 25. marts og resten af året tanke kaffe på Circle K landsdækkende stationsnetværk, endda i et flot termokrus med Årets Transportvirksomhed-logo på. To afstemninger frem til finalen Umiddelbart efter præsentation af de tre finalister d. 25 marts i Herning begynder så det afsluttende heat frem mod kåringen af den endelige vinder af Årets Transportvirksomhed. Det er en afstemning i to tempi: Afstemningen åbner på Facebook 25. marts, hvor man kan stemme på én af de tre finalister. 19. maj åbner en sms-afstemning, hvor man ligeledes kan stemme på én af de tre kandidater. Den samlede vinder af Facebook- og sms-afstemningen kåres som Årets Transportvirksomhed 2017 i forbindelse med DTLs generalforsamling i Aarhus lørdag 20. maj Følg Årets Transportvirksomhed på Facebook, afgiv din stemme fra 25. marts og vær med til at afgøre, hvem der bliver Årets Transportvirksomhed.

Få et tilbud på 7010 8092 eller mød os på www.dah.dk

Vi udvider vognparken MARTS 2017

DTL magasinet

37


Tekst og foto af John Larsen

De to iværksættere, Tajs Brandt, tv., og Jacob Hatt, med deres bidrag til bedre trafiksikkerhed: kameraet, der drejer med, når lastbiler svinger til højre eller bakker.

Varebilen fastholdes i monitoren, mens den er ved at forsvinde, når lastbilen svinger til højre.

Nyt højresvingskamera fjerner alle blinde vinkler Et nyt, danskudviklet højresvingskamera er i stand til at holde cyklisten i synsfeltet konstant, mens lastbil og trailer drejer til højre. Kameraet drejer simpelthen med, når lastbilen svinger. Dermed holdes fokus på vejbanen og cykelstien til højre for lastbilen og traileren. »Jeg fik ideen, da jeg kørte som chauffør i den københavnske trafik med cyklister overalt omkring mig. Desværre fik blinde vinkler ofte cyklisterne til at forsvinde i spejlene ved højresvingene, fordi spejlene viser trailerens side i stedet for cykelstien. Det burde der gøres noget ved,« beretter iværksætter Jacob Hatt. Han fik sin gode ven og ingeniør Tajs Brandt tændt på ideen, og de startede for et par år siden deres eget firma, TrailerVue, for at udvikle et kamera, der kunne fastholde cyklisterne på skærmen, mens lastbilen drejer. De to iværksættere er nu så langt fremme, at de første kameraer er produceret – og de tre første solgt til en vognmand. Kameraet har dog sin egentlige premiere på ”Transport 2017” i Herning. Her har TrailerVue har en stand med en lastbilsimulator, hvor gæsterne kan prøve det nye højresvingskamera. Det øger også orienteringen ved bakmanøvrer, så risikoen for skader mindskes. Det gælder ikke mindst ved bakning højre om ind i en indkørsel eller hen til en rampe. Hemmeligheden er en sensor, der registrerer lastbilens manøvrer. »Kameraet, der placeres lige under sidespejlet, og monitoren, der anbringes på A-stolpen,

38

DTL magasinet

hvor chaufføren i forvejen kigger, er et supplement til spejlene. De er jo indstillet til at give udsyn ved ligeud kørsel. Vores sensor regulerer det drejelige kamera, så det følger lastbilens manøvrer, siger Tajs Brandt.« Hvad er forskellen på jeres kamera og de andre på markedet? »Typisk er der tale om vidvinkelkameraer, der viser store områder, så det vigtige – cyklisterne – bliver ret små og svære at vurdere i de skæve vinkler og afstande. Eller også er det bird-view kameraer, der viser omgivelserne i 360 grader omkring lastbilen, men de er i reglen kun til montering på forvogne eller i fast opkoblede vogntogskombinationer. Vores kamera er til trækker-traileren og giver et stort 1/1 billede af situationen til højre for lastbilen under hele højresvinget,« siger Jacob Hatt. Boksen med kameraet er godt pakket ind og forsynet med varme, så det ikke dugger eller fryser til. Og intet skal monteres på traileren, så systemet virker uanset hvilken trailer man spænder efter trækkeren. Kameraet er testet igennem i samarbejde med en køreskole på Sydsjælland, mens MAN har stillet lastvogne og trailere gratis til rådighed siden opstarten i 2012 - »en kæmpe hjælp for os, som vi siger MAN stort tak for,« lyder det fra begge. Kamerasystemet koster ca. 13.000 kroner plus moms og montering, og det forhandles af virksomheden Compaction A/S, der sælger lygter, spejle og meget andet grej til transportbranchen.

Udsyn ved hjælp af spejle

Udsyn med TrailerVue

Kameraboksen, der er opvarmet, monteres under spejlene.

MARTS 2017


DANMARKSPREMIERE PÅ TRANSPORT 2017. Det er ikke en Van. Det er en MAN Den nye MAN TGE.

Forbrug ved blandet kørsel 13,2-13,5 km/l. CO2-udslip 193-198 g/km.


DE BEDSTE LÆRLINGE FINDES Danmarksmesterskaber for lager- og chaufførlærlinge er blevet en tradition på transportmessen. Og denne gang krydres begivenhederne med konkurrencer for de erfarne chauffører og lagerarbejdere På et stort konkurrenceområde får både nye og erfarne medarbejdere mulighed for at stille op, og det er noget, som bl.a. Erik Emil Hansen ser frem til. »Jeg glæder mig rigtigt meget til at deltage i konkurrencerne på transportmessen. Det er dejligt, at der også bliver noget at konkurrere om for os, som har været i branchen i mange år. Vi bliver uddannet løbende, og konkurrencerne her er med til at vise nogle af de udfordringer, som vi som chauffører oplever dagligt,« siger formanden for Godschaufførernes Landsklub Erik "Trucker Emil" Hansen, som stiller op i konkurrencen Danmarks Bedste

Chauffør. Den konkurrence holdes om lørdagen, men allerede torsdag er der aktiviteter på konkurrenceområdet, når Danmarks bedste gaffeltruckfører skal findes, og her kåres vinderen i forbindelse med Transport by Night kl. 19.30 på standen for hovedsponsor Jungheinrich Danmark. Lærlinge-DM I år gennemføres DM for lærlinge i samarbejde med UC Holstebro sammen med de andre transportskoler. Som vanligt kåres en danmarksmester blandt chauffør- og lagerlærlingene.

»Vi glæder os over at være en del af det store konkurrenceområde på transportmessen. Det har været uvist, om der overhovedet skulle være nogle konkurrencer, men det er nu lykkedes både at lave noget for både de erfarne og for lærlingene,« siger uddannelsesleder Henning Thorsen, UC Holstebro. Vinderne af chaufførkonkurrencen og DM for transportlærlinge offentliggøres og hyldes ved Årets Transportfest lørdag aften, når messen er slut.

DEN FLOTTESTE LASTBIL FINDES Alle kan stille op med deres bil, når messen gennemfører Show Truck Award. Det er gratis at være med, og de tilmeldte biler udstilles på et særskilt udendørs areal i forlængelse af messehallerne, hvor også den anden store udendørs udstilling "Årets Opbygning" finder sted. »Mange har efterspurgt flere show trucks på transportmessen, og af den grund har vi sammen med branchen udviklet Show Truck Award, som dels er en udstilling, dels en kåring af den flotteste bil,« siger MCH-projektleder Betina Engholm. Fagkyndigt dommerpanel For at sikre en retfærdig kåring er der nedsat et dommerpanel, som vurderer bilerne ud fra faglærte kompetenceområder. Herunder

vurderes hver bil på kategorierne autolakering, kabine, udvendigt udstyr samt rengøring/ bilpleje. Karaktererne for de enkelte kategorier sammenlagt med en publikumsafstemning udgør en vinder. I alt seks sagkyndige sidder i dommerpanelet. Til bedømmelse af autolakering udgør dommerpanelet faglærer Simon Bjerg Dinesen fra Teknisk Skole Silkeborg og teknisk konsulent Rico Laurits Madsen fra AutoBranchen Danmark. I kategorien kabine er faglærer Lea Andersen fra Teknisk Skole Skive specialist som autosadelmager. Udvendigt udstyr bedømmes af faglærer Lars Frimodt Sørensen fra Teknisk Skole Silkeborg og repræsentant fra Dansk Metal Tom Myrrhøj Nielsen. Philip Jørgensen fra Philip's Bilpleje vurderer kategorien rengøring/bilpleje.

Udstillingen af show trucks løber primært af stablen fredag og lørdag under transportmessen, og her kan de besøgende se nærmere på bilerne og afgive deres stemmer. Sideløbende foregår dommervurderingerne, og lørdag aften i forbindelse med Årets Transportfest offentliggøres vinderen, som ud over æren kan gå hjem med en præmie på 75.000 kroner. I noget mindre skala er der også denne gang adgang for de populære, fjernstyrede RC Trucks, og der er naturligvis også en udstilling med veteranlastbiler.

LÆNGE ÅBENT TORSDAG

FEST LØRDAG AFTEN Årets transportfest samler hele branchen til en festlig aften, hvor der igen i år er lagt op til et brag af en fest, når vinderne af DM for transportlærlinge, Chaufførmesterskabet, Show Truck Award og Årets Opbygning skal kåres kl. 19.30. Det starter kl. 17 med at baren åbner, og The Moon Dance Band går i gang på scenen. Senere byder konferencier Finn Nørbygaard velkommen og lægger op til festmiddag og dans.

40

DTL magasinet

Som noget nyt holdes længe åbent på åbningsdagen torsdag. Her holdes ”Transport By Night” indtil kl. 20.00. Der bydes på en gratis pølse og et spændende aktivitetsprogram, hvor Danmarks Bedste Truckfører blandt andet skal findes, og kl. 19.30 kåres vinderen på Jungheinrich Danmarks stand. Herudover er der for første gang på dansk grund opvisning på Landsskuepladsen ved verdens hurtigste lastbil, Volvos The Iron Knight.

MARTS 2017


Meet a winner

Transport 2017 - Stand D3330


Af Jesper Berg

FARVEL TIL RINGBINDENE En af DTLs nyeste samarbejdspartnere COMAsystem viser på DTLs stand, hvordan man kan få styr på papirdyngerne og de personfølsomme data ved at gå digitalt. En af DTLs kranvirksomheder har allerede taget springet. Læs her om de første erfaringer Der er nok at se til, når man skal holde styr på parpirarbejdet med 45 ansatte og næsten lige så mange biler. Det er dagligdagen for Henriette Holmbjerg, som er ansvarlig for administrationen i Johannesen Kran & Maskintransport ApS i Hvidovre. Som så mange andre vognmandsforretninger er den familieejede 4. generations vognmandsforretning så småt ved at sige farvel til papir og ringbind og goddag til digital styring på computeren. Det gør man blandt andet ved at bruge kontraktstyringsværktøjet COMAsystem, som DTL tilbyder som medlemsservice.

Centralt placeret og med 40 kranbiler fordelt i hele landet, 45 ansatte og kontorer i både Hvidovre, Fredericia og Esbjerg, har Henriette Holmbjerg mange bolde i luften i løbet af arbejdsdagen. »Vi er lige gået i gang med at fl ytte vores leasingkontrakter på bilerne over. Det er nemmere at overskue, når det ligger digitalt fremfor at skulle finde de enkelte kontrakter frem i et ringbind. Det giver rigtig mange fordele i det daglige og betyder, at jeg ikke behøver spekulere på, hvor de enkelte kontrakter er. Det har jeg fuldt overblik over med et klik,« siger Henriette Holmbjerg. Ud over overblik over selve

leasingkontrakterne, så har Henriette Holmbjerg også sat alarmer på de forskellige kontrakter. På den måde får hun en e-mail, hvis der skal kigges på en kontrakt før fx. den udløber. Det sparer tid og kræfter. »Jeg slipper helt for at skulle holde øje i kalenderen og får nu en mail i god tid, så jeg kan planlægge efter det,« nævner hun. Medarbejderdata skal beskyttes Alle 45 ansatte i firmaer har ansættelseskontrakter på papir. Efter at EU har strammet reglerne for såkaldte personfølsomme oplysninger, skal den slags oplysninger – hvis de opbevares

digitalt – bag digital ”lås og slå”. Hvis de fortsat findes på papir skal de i pengeskabet. Ellers kan det give bøder fra 2018. »Vi skal som det næste have vores ansættelseskontrakter og øvrig personfølsomme oplysninger lagt ind i COMAsystem, så vi er på den sikre side. Så er vi nemlig sikre på, at der er fuldstændigt styr i forhold til de nye krav,« siger Henriette Holmbjerg. Udover at sikre at chaufførernes personfølsomme oplysninger bliver opbevaret forsvarligt, så giver det også en række andre fordele at have det hele på computeren: »Jeg skal jo huske et hav af fødselsdage, jubilæer og andre

SIDELOADERSPECIALISTEN 43 års erfaring med design og produktion af verdens bedste sideloader. Modeller findes med løftekapacitet fra 12 til 45 ton. HAMMAR – Det pålideligste mærke inden for container håndtering.

Nu solgt i mere end 113 lande.

Hammar Maskin AB

42

DTL magasinet

info@hammar.eu www.hammar.eu

+46 33 29 00 00 +46 33 29 00 00

www.hammar.eu info@hammar.eu

MARTS 2017


mærkedage, og det er jo selvfølgelig en dejlig opgave, men det kræver også, at kalenderen bliver nærstuderet ofte. Det slipper jeg for nu, da COMA giver besked, når en medarbejder har en mærkedag,« fortsætter hun. Der bliver også automatisk holdt et vågnet øje med andre områder i

Selvfølgelig skal man vende sig til at gøre tingene på en ny måde, men det er jo den vej al udvikling går. Det er svært at se, hvordan

det over 75 år gamle vognmandsfirma. Fx udleverede nøgler, mobiltelefoner, beklædning og andet udstyr, som ellers kan kræve flere lister at holde styr på. Det bliver alt sammen samlet ét sted. »Vi får rigtig mange fordele ud af at få det hele ind på computer.

ringbindene skulle matche computeren fremover,« siger Henriette Holmbjerg.

COMA hjælper med:

FOTO: PER DAUGAARD

• Væk med ringbind og papir – få alle dine dokumenter i professionelt digitalt system • Få overblik over økonomien i alle dine aftaler og kontrakter • Få opsagt kontrakter og aftaler til tiden og undgå unødige efterbetalinger • Få alle persondata ind i en sikker løsning (EU- krav fra 2018) • Få automatisk besked når kontrakter og aftaler udløber • datasikkerhed.

Skærpede krav til medarbejderdata

Henriette Holmbjerg: »Det er svært at se, hvordan ringbindene skulle matche computeren fremover.«

Den 25. maj 2018 træder en ny Persondataforordning i kraft. Den vil bl.a. skærpe kravene til virksomhedens opbevaring af medarbejdernes personlige data. Det vil også omfatte fx ansøgninger, tidligere ansatte og retten til at få slettet data. Overtrædelser straffes med markant højere bøder. Og virksomheder får pligt til hurtigt at informere relevante myndigheder om brud på deres datasikkerhed.

MØD OS PÅ TRANSPORT 2017 VM Tarm a/s udstiller på stand nr. G5740 med en

Kom og få en uformel snak med vores salgskonsulenter.

mælkeforvogn, et kemivogntog, en gylletrailer samt en

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

undervogn. Vi har stor fokus på vægtoptimering, da det har betyd­ ning for optimering af nyttelasten, brændstofforbruget

Find os på: Se oss på

samt miljøet.

VM Tarm a/s • info@vmtarm.dk • www.vmtarm.dk

MARTS 2017

DTL magasinet

43


FÅ MERE AT VIDE OM VEJHJÆLPSAFTALE På DTLs stand kan DTLs medlemmer få informationer om, hvordan man opnår de fordelagtige rabatter på både beredskabshonoraret og listepriserne. Varebilerne med i aftale DTLs beredskabsaftale kommer nu også varebilsvognmændene til gode, herunder medlemmer af Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører, SKV. Konkret betyder aftalen, at man som DTL-medlem betaler et mindre årligt beløb for at være en del af aftalen og derefter afregnes hver assistance til en stærkt reduceret pris, som ligger 40-45 procent under listepriserne hos SOS Dansk Autohjælp. Er man tilmed forsikringskunde hos Codan, betaler man intet gebyr for at være med i aftalen, og betaler dermed kun for assistancer til reducerede satser.

FOTO: DAH

DTLs samarbejdspartner SOS Dansk Autohjælp er også med på DTLs stand – med en mindre servicevogn. Virksomheden er netop ved at ændre på strukturen, som skal forbedre udnyttelsen af ressourcerne og servicen til de nødstedte chauffører og bilister. Fremover skal aktiviteterne styres fra seks distriktsstationer, som er placeret i Køge, Odense, Kolding, Herning, Aarhus og Aalborg. Hver distriktsstation får en række tilknyttede stationer, og i alt kommer netværket til at bestå af 32 stationer mod 45 i dag. »Vi har længe arbejdet med at få etableret en endnu mere effektiv struktur, som også understøtter de fremtidige krav, og vi glæder os til at komme i drift,« fortæller Hans Erik Hansen, som er chef for stationsnetværket i SOS Dansk Autohjælp.

SOS Dansk Autohjælp er også med hos DTL.

Vi ses ved stand M 9512 og ved udestand U 0390

ERKIN ER-295.000 L9 + JIB 6 54,- tons på 4,9 meter 6,- tons på 26 meter Jib. 2,2 tons i 50 meters højde.

ERKIN ER-155.000 L 8 + JIB 4

2,1 m. brede og 2.2 m. høj på larveføder. Kan løfte 25,25 tons på 4,7 meter og med JIB 1,74 tons i 34 meters højde.

Magnus Skak Jensen Direkte nr. +45 22 68 10 00 Vestergade 9, Havneby 6792 Rømø

44

DTL magasinet

MARTS 2017


HAL FYLDT MED VAREBILER »MAN har aldrig solgt varebiler før, så det bliver enormt spændende at introducere den nye MAN TGE for det danske publikum,« lyder det fra Claus Lindholm, kommunikationschef hos MAN Danmark. Årets varebil Årets varebil skal også findes på messen. I forbindelse med den officielle rundgang på åbningsdagen torsdag den 23. marts kåres vinderen. Bag prisen står Motorjournalisternes Klub Danmark.

Lastbilproducenten MAN går nu ind på varebilsmarkedet med denne MAN TGE.

FOTO: MAN

For første gang i ti år er der igen bred opbakning fra varebilssektoren. En hel messehal er fyldt med alt, hvad der har med varebiler at gøre, og varebilsimportørerne er bredt repræsenteret. Branchen er i benhård konkurrence. Salget af varebiler er på grund af fremgang i bygge- og anlægsbranchen stigende, men konkurrencen er stadig benhård, og kunderne handler i stigende grad varebiler der, hvor de kan få den mest attraktive totalløsning. »Når det kommer til de traditionelle varebiler som Vivaro og Movano, er markedet ekstremt konkurrencepræget. Det er derfor vigtigt at kunne tilbyde komplette bilpakker, hvor alle udgifter til finansiering, service og forsikring er dækket af en fast månedlig ydelse,« fortæller Erik Morsing, kommunikationschef i Opel Danmark. Samme tilbagemelding kommer fra Mercedes-Benz Danmark, der skærer ned på de alenlange udstyrslister og sammensætter overskuelige pakkeløsninger på modellerne Vito og Sprinter. Fiat, der udstiller varevognene Doblò Cargo, Talento og Ducato, ser også totalomkostningerne som fremtidens vigtigste konkurrenceparameter. »De fleste virksomheder leder efter varebiler, der har den bedste TCO – altså den totale pris set over hele ejerskabet,« forklarer Erik Holm, salgsdirektør, Fiat Professional. Ud over gensyn med en lang række bilmærker, som Iveco og Renault, kommer flere nye udstillere til Transport 2017, og nyhederne står i kø. VW er med for første gang i ti år. VW samarbejder med lastbilproducenten MAN, der dermed gør sit indtog på varebilsmarkedet.

Vores løsninger er bygget til effektive transporter – Hvilken løsning skal vi bygge til dig? Kvalitet til tiden, og til den rigtige pris – ring til mig og lad os sammen finde løsningen, der passer til dine behov.

Til omgående levering: 2 akslet sengetrailer med udtræk 4 akslet maskintrailer med udtræk 3 akslet hydraulisk styret med db. Udtræk.

Korsdal Trailer A/S www.korsdaltrailer.dk

MARTS 2017

Tel. +45 40 13 65 77 henrik@korsdaltrailer.dk

DTL magasinet

45


MASSER AF LASTBILER OG NY TEKNOLOGI Alle lastbilmærker er med for første gang i ti år

FOTO: IVECO

udledning, nul uheld og nul spild af tid. Det første skal nås ved at bruge fl ydende gas, der gør det muligt for langtursbilen at køre 2.200 kilometer på en tank uden CO2-udledning. Førerhuset i Z-Truck ligner noget fra et rumskib i en science fiction-film og indebærer avanceret brug af automatiseret kørsel til fordel for trafiksikkerheden. »Vi står over for en revolution sat i gang af omtanke for miljøet, samt økonomi og sikkerFOTO: SCANIA

Iveco viser sin fremtidsversion Z-truck, hvor Z står for Zero – 0 udslip, uheld og spild af tid.

For første gang i ti år er alle lastbilmærker samlet på Skandinaviens største transportmesse i Herning. Og arrangørerne er ikke blege for at kalde hallerne med lastbiler for et festfyrværkeri af teknologiske nyheder. Den teknologiske udvikling på lastbilområdet går ekstremt hurtigt. På transportmessen fremviser udstillerne deres bud på fremtidens lastbilers funktioner og egenskaber. For første gang siden 2007 er samtlige lastbilmærker på det danske marked repræsenteret på Transport 2017, hvilket arrangørerne ser som et bevis på, at lastbilbranchen gennemgår en hastig forandring. »Producenternes fokus er på brændstoføko-

nomi, økonomisk bæredygtighed og overblik via it, og det har udmøntet sig i ganske forskelligartede tiltag. Nogle satser på forbedrede mekaniske komponenter, mens andre lancerer avancerede flådestyringsværkstøjer, der monitorerer chaufførernes kørselsmønster. Og så præsenterer vi på Transport 2017 for første gang fremtidslastbilen Iveco Z-Truck, der kører på gas og byder på et væld af vilde og innovative ideer,« fortæller Betina Engholm, projektleder på Transport 2017. Morgendagens lastbil En af messens helt store eksponenter for nytænkning er konceptlastbilen Z-Truck fra Iveco. Z'et står for zero, hvilket refererer til nul CO2-

Scania viser naturligvis deres nye lastbilgeneration, der I efteråret løb med titlen som Truck of the Year på messen i Hannover.

FOTO: VOLVO TRUCKS

Verdens hurtigste lastbil Volvo Trucks' Iron Knight har været med på en lang række arrangementer verden over, siden den i fjor satte to verdensrekorder. På transportmessen vil verdens hurtigste lastbil ikke alene være udstillet uden for Volvos stand i hal E. Publikum får også mulighed for at få syn for sagen, når den giver opvisning på Landsskuepladsen. Og det er med rekordholderen Boije Overbrink selv bag rattet. The Iron Knight er efterfølgeren til The Mean Green, som er

46

DTL magasinet

gået på en velfortjent pension på Volvos museum i Sverige, og fra Volvos side ligger der flere års udviklingsarbejde og innovation bag rekorderne. Med en gennemsnitshastighed på 169 km/t og en tid på 21,29 sekunder slog The Iron Knight den internationale hastighedsrekord for 1.000 meter fra stående start. Den slog også den tilsvarende rekord for distancen på 500 meter med 131,29 km/t og 13,71 sekunder. Sluthastigheden på 1.000 meter

Volvo Trucks præsenterer The Iron Knight og verdensrekordholderen Boije Overbrink.

var på imponerende 286 km/t. I Herning kan fartmonsteret opleves første gang torsdag den 23. marts i forbindelse med

Transport by Night, hvor messen har udvidet åbningstiden til klokken 20.

MARTS 2017


hed ombord og omkring køretøjet. Med Z-Truck og dens 29 patenterede nytænkninger definerer vi, hvor langt vores bestræbelser kan føre os ind i fremtiden,« siger CEO Lars Beck, Iveco Danmark. Masser af nyheder Esset i ærmet hos Volvo Trucks er en ny dobbeltkoblingstransmission, I-Shift, der sikrer, at der altid er to gear koblet til. Gearskift eksekveres derfor sømløst og uden tab af energi til gavn for brændstoføkonomien. Scania Danmark fremviser deres nye lastbilsserie, Next Generation, der for nyligt blev hædret som International Truck of The Year 2017. »Scania lastbilerne er som standard "connected" og uploader automatisk data fra den aktuelle kørsel, hvilket blandt andet tjener som input til individuelle vedligeholdelsesplaner. Desuden er lastbilerne spækket med elektroniske hjælpemidler som intelligent fartpilot, der læser vejen tre kilometer

frem og automatisk optimerer gasgivning og gearskift til gavn for brændstoføkonomien,« siger Anton Freiesleben, salgsdirektør for Scania Danmark. Flådestyringsværktøjer bliver også MANs vigtigste nyhed på messen. »Det helt store buzzword i branchen er på godt dansk ”connectivity”. Altså, hvordan man linker sig op til al den data, lastbilerne besidder. Udfordringen er, at hvert mærke har haft sit eget system, hvilket ikke hænger sammen med virkeligheden, hvor vognmænd ofte har flere forskellige mærker i bilparken. MAN har derfor udviklet det cloudbaserede system RIO, der inkluderer konkurrenternes køretøjer,« fortæller Claus Lindholm, kommunikationschef ved MAN Truck & Bus Danmark.

Transport 2017 23-25 marts i MCH Herning Hal L Stand 9370

Besøg os!

LANG LEVETID Som disponent for et større Speditionsfirma kan jeg stole hundrede procent på mit hold. Og selv med trailere tæller kvalitet for mig. Derfor stoler jeg trygt på komponenter fra SAF-HOLLAND - som er lige så pålidelig som os. SAF-Holland GmbH

Essen 11D

DK-6000 Kolding

safholland.com

NYE LØSNINGER ER EFTERSPURGT – Også i transportbranchen. Vores initiativ Think Ahead eksempel viser et træbeplantningsprojekt ”Plant-for-the-planet” hvor vi tilsammen kan kompensere for CO2 udslip. Yderligere kampagner finder de under:

www.we-think-ahead.de

saf-17004_AZ_Disponent_Langlebigkeit_DTL_DK_90x263_ET200317.indd 1

27.02.17 09:06


OPBYGNINGER EFTER INDIVIDUELLE KUNDEØNSKER

48

DTL magasinet

FOTO: SAWO

Messen vil vise, at det i langt højere grad er de kundespecifikke løsninger end standardprodukter, der er fremme i skoene inden for opbygninger og påhængskøretøjer. Hjulene ruller atter i branchen, og den positive udvikling viser sig bl.a. ved øget efterspørgsel på individuelle og specifikke løsninger inden for opbygninger, kraner og påhængskøretøjer, og det tilbyder flere af de deltagende virksomheder til Transport 2017 BP Trailer A/S er en familieejet virksomhed, der har specialiseret sig i at lave 100 procent kundetilpassede produkter til transportvirksomhederne. De arbejder gerne længe på et projekt for at nå frem til, hvad den enkelte kunde har behov for. Et af de specialfremstillede produkter, som virksomheden fremviser på messen, er BP Trailers fireakslede udtrækssættevogn til transport af langtømmer. »Nichearbejde inden for transportbranchen er et specielt dansk fænomen. Fordi landet ikke er større, end det er, skal små og mellemstore vognmandsforretninger kunne løse mange forskellige transportopgaver, og derfor har de brug for individuelle løsninger. For første gang har vi leveret en fireakslet tømmertrailer i Danmark. En kunde, som fik en toakslet trailer sidste år, var så begejstret, at han gerne ville have en fireakslet også. Vi præsenterer den lastet med tømmer på messen,« siger salgschef Jens Erik Platz fra BP Trailer. Transport 2017 kommer også til at byde på fleksible serviceløsninger. TIP Trailer Services, der bl.a. udlejer trailere, præsenterer deres nyhed TIP Roadside Nordic, der kan håndtere breakdowns i hele Europa 24 timer i døgnet, 365 dage om året. »Vi ser en øget efterspørgsel på fleksibilitet. Noget af det dyreste for virksomheder i transportindustrien er, hvis trailerne står stille, men med vores service og vejhjælp kan vi lynhurtigt få dem ud at køre igen,« siger Christian Hatting

Petersen, der er Nordic General Manager hos TIP Trailer Services. »Transport 2017 er den vigtigste messe på det danske marked, og vi ser derfor meget frem til at få mulighed for at møde både eksisterende og potentielle kunder og fremvise vores nye tiltag, som blandt andet er TIP Roadside, dæk, tank-trailere, moving floors med mere,« siger han. Briller styrer kranen En helt særlig nyhed kommer fra SAWO A/S, der præsenterer en knap 3.000 kvadratmeter stor stand spækket med mange forskellige produktnyheder. På standen bliver der bl.a. indrettet en skovafdeling med en simulator i et førerhus. Det er muligt at prøve simulatoren HiVision, som er helt ny på markedet. »HiVision til skovkraner er en innovativ nyhed, der gør det muligt at styre kranen inde fra lastbilens førerhus med virtual reality-briller og joysticks. Som den første i branchen gør HiVision det muligt for kranføreren at sidde sikkert i førerhusets varme i stedet for at fryse i en hytte ved siden af kranen. Det øger både sikkerheden, udsynet og komforten for brugeren, fortæller marketingkoordinator hos SAWO,« Vivian K. Knudsen. HiVision blev præsenteret her i bladet i september i forbindelse med nyhedsreportagen fra Elmiaudstillingen i Sverige. På Broshuis stand kan man bl.a. se det nu godkendte (også i Tyskland) 2 CONnect containerchassis. Desuden vises den nyeste udgave af Broshuis SL akslerne version SL 2 med hydraulisk affjedring og styring. Sættevogn med SL AIR aksler kan også ses på standen. Denne trailer er med luftaffjedring, dobbelte luftpuder og selvsporende aksler med el / hydraulisk hjælpestyring. Disse aksler udmærker sig ved at have større drejeudslag end normale aksler, lavere læssehøjde og kan godkendes til 12 T akseltryk i Tyskland mod normalt 10 T.

SAWO viser simulatoren HiVision, der gør det muligt at styre en kran fra førerhuset takket være virtual reality-briller og joysticks.

KONKURRENCE FOR TREJDE GANG For tredje gang afvikles konkurrencen Årets Opbygning. Chefkonsulent hos AutoBranchen Danmark og dommer i Årets Opbygning Hans Bruun fremhæver, hvordan konkurrencen er med til at skabe innovation i branchen: »Årets Opbygning skaber et fokus på løsninger og detaljer, som ellers ikke ville have set dagens lys. Det er en viden og erfaring, som ligger hos hver enkelt opbygger. Den viden synliggøres for

hele branchen, som opnår en læring, og på den måde bygges der hele tiden ovenpå. Det øger niveauet og fremmer innovationen.« Dommerpanelet består derudover af Finn Bjerremand her fra DTL Magasinet, tidligere vognmand Ole Skovlund, Thomas Krebs fra SKAD, Bill Sørensen fra J. Buhl & Sønner A/S, Jesper B. Nielsen fra Transport Magasinet og Mark Kristensen fra Vognmand Tage Kristensen.

MARTS 2017


OVERSIGT OVER ET UDPLUK AF AKTIVITETER

- tager forbehold for ændringer

TORSDAG DEN 23. MARTS 2017 TIDSPUNKT

AKTIVITET

09.00

Officiel åbning af Transport 2017

STED

Ca. 09.00

MKD: Kåring af Årets varebil

Hal K

09.00-11.00

ITD: Vækst i virksomheden; Lastbil-kartel-sagen

J1-7110 - fælles-scenen

09.00-20.00

UC Holstebro & Transportskolerne - Danmarks Bedste Truckfører

Hal C

11.00-12.00

MCH - Politisk debat

J1-7110 - fælles-scenen

13.00-14.00

DTL: Politisk debat - højresvingsulykker

J1-7110 - fælles-scenen

14.00-15.00

10 minutters produktpræsentation: v/COMAsystem, Danmarks Statistk, TVS, Applus

J1-7110 - fælles-scenen

15.00-18.00

Dansk Erhverv - Debat: Fremtidens transport

J1-7110 - fælles-scenen

19.30

Danmarks Bedste Truckfører - Kåring af vinder

Jungheinrichs stand

17.00 - 20.00

MCH: Chilismagning med Chili Klaus - på forskellige tidspunkter i 4 haller og 5 forskellige stande

K-8160; L-9176; M9826; G-5740; L-9230

17.00-20.00

MCH: Gratis pølser

Hal F

17.00

Bridgestone: Madlavning med Claus Holm

J-7318

18.00

Dansk Metal: Lodtrækning om en tur i en Ferrari

C-2512

Hele dagen

Børnenes Trafikskole

C-2650

Hele dagen

Veteranbiludstilling/Convoy Buddy

C-2510

Hele dagen

MCH: Show Truck Award

Landsskuepladsen

FREDAG DEN 24. MARTS 2017 TIDSPUNKT

AKTIVITET

STED

09.00-11.00

ITD: Hyldest for gazellerne

J1-7110 - fælles-scenen

13.00-14.00

DTL: Politisk debat - Fair konkurrencefor vare- og kurerbiler

J1-7110 - fælles-scenen

14.00-15.00

10 minutters produktpræsentation v/ TVS, COMAsystem, Applus, Codan

J1-7110 - fælles-scenen

Hele dagen

Børnenes Trafikskole

C-2650

Hele dagen

Veteranbiludstilling/Convoy Buddy

C-2510

Hele dagen

MCH: Show Truck Award

Landsskuepladsen

LØRDAG DEN 25. MARTS 2017 TIDSPUNKT

AKTIVITET

STED

09.00-11.00

ITD: Next Generation – fokus på fremtidens ledere; Fremtidens arbejdskraft.

J1-7110 - fælles-scenen

11.00-14.00

MCH: Ledsagerarrangement

Sydsalen

13.00-14.00

DTL: Årets Transportvirksomhed 2017 - Nominering af 3 finalister

J1-7110 - fælles-scenen

14.00-16.00

2 x 10 minutters produktpræsentation v/ Applus, TVS, COMAsystem, Codan

J1-7110 - fælles-scenen

19.30

MCH Kåring af Årets Opbygning

Restauranthallen hal F

19.30

MCH: Kåring af Show Truck Award

Restauranthallen hal F

19.30

UC Holstebro Transportskolerne - Kåring: Årets Chauffør

Restauranthallen hal F

19.30

UC Holstebro Transportskolerne - Kåring: DM for Chaufførlærlinge

Restauranthallen hal F

19.30

UC Holstebro Transportskolerne - Kåring: DM for Lagerlærlinge

Restauranthallen hal F

17.00-00.00

Årets Transportfest - Underholdning: Finn Nørbygaard og The Moon Dance Band

Restauranthallen hal F

Hele dagen

Børnenes Trafikskole

C-2650

Hele dagen

Veteranbiludstilling/Convoy Buddy

C-2510

Hele dagen

MCH: Show Truck Award

Landsskuepladsen

MARTS 2017

DTL magasinet

49


NYHEDER OPBYGNING Tekst og foto af Finn Bjerremand

Bjærgningsvogn på lette fjed

Lav egenvægt er også et must for den moderne bjærgningsvogn. Ny løsning giver gevinst på to ton nyttelast Transportmateriellet skal være så let som muligt for at kunne medbringe så meget gods som muligt inden for vægtreglerne. Og hér er slæbningsbranchen ikke forskellig fra resten af branchen. Den filosofi har da også smittet af på den sidste nye bjergningsvogn, der er leveret til SOS DAH i Nordjylland. Stationen har efter 1. august i år redningsstationer i henholdsvis Brovst, Nr. Sundby, Støvrig, Hjørring og Thy Mors. Den nye bjærgningsvogn består af et bjærgningsaggregat af typen Falkom FAW 25000, der er bygget op på en Volvo FMX med luftaffjedring på alle aksler. Når valget faldt på den hollandske bjærgningsopbygning, skyldes det ikke mindst, at hele opbygningen er fuldstændig tilpasset chassiset, så chassiset skulle tilbringe mindst mulig tid hos opbyggeren. Samtidig skulle der hverken skæres eller bores huller til opbygningen. I

stedet kendte Falkom alle detaljer på chassiset og havde produceret det meste, inden det ankom til Falkoms fabrik i Tiel. Tænkt over alle detaljer Forud for ordreafgivelsen er der

blevet tænkt over alle detaljer. En bjærgningsmand har altid mange ønsker til, hvad der skal medbringes til bjærgningsstedet. Og der er også mange ønsker til, hvordan

vognen bør være udstyret. Men under stor hensyntagen til såvel vægt som behov, har man nøje afvejet alt, så i stedet for at have en almindelig typisk

Den hollandske Falkom bjærgningsopbygning er anbragt på en Volvo FMX.

Fritlægning på vej

MASSER AF NYHEDER PÅ TRANSPORT 2017 Vi deltager vanen tro på Transport messen i Herning 23.-25. marts 2017. Vi byder dig velkommen på vores stand 9742 i hal M eller lige udenfor hal M på stand 0500. Vi har rigtig mange nyheder, som vi gerne vil vise frem til dig. Der vil være masser af opbygninger, hvor du kan se standardløsninger eller de lidt mere specifikke. Husk også, at der i år er åbent Torsdag ”By Night” - helt frem til kl. 20.00. Vi ses! SAWO A/S // Tlf. 7010 0766 // sawo@sawo.dk

www.sawo.dk


MIN NYE

OPBYGNING

bjærgningsvogn med en egenvægt på over 25 ton – og dermed en lastevne på syv ton – har det nordjyske redningsfirma opnået en lovlig lastevne på mere end ni ton. Det batter noget. »Det er rart at have det hele med, og man kan fylde meget udstyr ind i skabene. Vi har dog valgt at kigge nøje på vægten og optimere hele køretøjet,« siger ejer af distriktsstationen i Nordjylland, Jørn Simonsen. »Vi har fx valgt ikke at have to 24 ton spil men i stedet blot ét 24 ton spil og så et 12 ton spil som nummer to. Det lidt mindre spil vejer betydeligt mindre, og samtidig er wiren meget lettere at håndtere. Det har stor betydning, når der skal bjærges under svære forhold.« Jørn Simonsen pointerer, at det jo selvfølgelig kan lade sig gøre at skære wiren en gang på det lille spil og derved opnå en høj effekt. Ligeledes har man fravalgt den

sværeste udgave af ankerspader i bagenden, som placeres skråtsiddende i et teleskop. Det skyldes, at de store forstærkninger, der skal laves inde på chassiset på den svære version, vejer utrolig meget. Og hver gang man vinder et kg i egenvægt, har men et kg mere i lastevne. Under normale forhold er vognen begrænset til 32 ton totalvægt, men under særtransportreglerne kan totalvægten komme højere op. Jørn Simonsen lægger dog ikke skjul på, at han også er en af dem, der ønsker at få totalvægten på fireakslede lastvogne hævet til fx 35 ton ligesom i flere af vore nabolande. Det vil øge anvendelsesmulighederne betydeligt for netop en sådan lastvogn. For at få så optimal en vægtfordeling som mulig, er brændstoftanken placeret forrest på opbygningen lige bag førerhuset, hvor bjærgningsbommen er fastgjort

lige bag ved. Oven på bommens fæste er de to spil monteret, så deres vægt også er så langt fremme som muligt. Bommen er jo vognens vigtigste element, som sammen med spillene klarer alle opgaverne. Når man skal bjærge moderne landevejslastvogne med FUPS-kofangere m.v. anvendes en Safe-Bar, der sikrer, at man trækker lige meget i havaristens længdevanger. Med Safe-Baren, der samles af flere dele for at gøre den håndterbar, har man et sikkert greb på havaristen, og når udstyret passer til det specifikke lastvognsmærke, er der mindst risiko for, at noget lider overlast. Samtidig sker bugseringen på det højeste sikkerhedsniveau. »Chauffører på lastvogne, som skal bjærges og bugseres, bør altid sikre sig, at bjærgningsselskabet anvender en Safe-Bar,« siger Jørn Simonsen. Så er de sikre på, at vognen ikke bliver trukket skæv. Safe-Baren på det nye redningskøretøj er – også – en let type.

Opbygning Trailersalg Hydraulik Trailerservice Lastvognsservice

Monteret på Volvo Chassis: - PK 78.002 med P-fold, automatisk udligning på wirespil. - PJ125 flyjib med 6 udskud - Bilen er forstærket til fuld løft over forstøtteben - 6,4M lad med udskydelig bagende som kan skydes 2M ud med kranens fjernbetjening

Safe-Baren er et vigtigt redskab.

Bommen med de to spil er trukket langt frem for at få belastning så langt frem som mulig.

Vi leverer kvalitet til tiden efter dine specifikationer Trækker-opbygniger Forvogns-opbygninger Krog -og wirehejs-opbygninger Kran-opbygninger

Monteret på Volvo Chassis: - KLC wirehejs med bagtip - Monteret med ekstra lås i forende, til aftagelig ladopbygning med kran

Kontakt: Jørgen Schultz TEL: 4026 1190 E-mail: Jas@klc.dk

www.klc.dk

KLC - Kolding LastvognsCenter


NYHEDER OPBYGNING Tekst og foto af Finn Bjerremand

ekstra sikkerhedstiltag er vognen udstyret med fjederhåndbremse på både 2.,3. og 4. aksel, så den kan holde både sig selv og en eventuel havarist.

Der er sparet på vægten overalt på den nye bjærgningsbil.

Den vejer kun ca. 100 kg, hvor de ældre og stadigt meget anvendte typer vejer op mod et par hundrede kg. Der er ikke kun tænkt på egenvægten – også på både arbejdsmiljø og sikkerhed. Det ses tydeligt af, at der er lavet trappestiger op til skabene, så personalet kan skåne kroppen og gå sikkert op ad trappen for at hente grej. Samtidig er der kun ganske få kæder. De er erstattet af mange stropper, som er betydelig lettere at håndtere. Der er også monteret rotationsfri wirer, som giver en markant højere sikkerhed, hvis det utænkelige skulle ske, at wiren sprænges under en opgave. Lastvognschassiset er en svær Volvo FMX – altså en off-road udgave til netop hårde påvirkninger.

De to ni ton foraksler er luftaffjedrede og placeret med god afstand imellem hinanden. Bagakslerne er den svære type, der kan klare et samlet bogietryk på 26 ton, og den tekniske totalvægt er på 44 ton. Med Volvos unikke otte puders luftaffjedring på bagakslerne har man opnået en komfortabel kørsel, og samtidig er der mulighed for at fl ytte op til 750 kg vægt fremad til forakslerne ved at lege med trykket i puderne. For at have en god modvægt er der også monteret en ballastklods ude under forenden, som har en vægt på hele 2.800 kg, så forakslerne altid kan holde grebet. Dækkene på de to foraksler er af typen 386 / 65 R 22,5 mens alle otte bagdæk er i størrelsen 315/80 R22,5. Med den dimen-

sionering er man sikret mod alle større påvirkninger. Volvo’en har en 13 liters motor i den største version med en effekt på 540 hk. Og med den automatiserede koblingsbetjening og I-Shift-gearkassen AT2612F uden overdrive, der ligeledes har automatiseret gearskifte, er det en leg at køre med vognen. Den svære tandembogie af typen RTH2610F med udveksling 3,33. Og med navreduktion i akslerne er drivlinen helt i top til tunge opgaver. Den er da også konstrueret til at klare 80 ton. Globetrotter førerhusets lave placering giver gode adgangsforhold for en bjærgningschauffør, der hyppigt skal ind og ud. Samtidig giver rummeligheden gode arbejds- og hvileforhold. Som et

Lyset et kapitel for sig Lyset på den nye bjærgningsvogn er helt kapitel for sig. Der er flere grupper af baglygter placeret i forskellige niveauer, hvor det forreste sæt sidder på en lysbom, der kan skydes op i luften og ses langt bagude, hvis der eksempelvis arbejdes, mens der er køretøjer bagved, som spærrer for de almindelige baglygter. Lys og luft kan føres over til en evt. havarist, så man også er sikret under bugsering. Hele den komplette vogn med den funktionelle opbygning er flot arbejde, hvor der ikke er overladt noget til tilfældighederne. Vognen må betegnes som et imponerende ”visitkort” for såvel ejerne som dem, der har produceret det hele. I bjærgningskredse har man også set køretøjet, og SOS DAH i Herning og Aarhus har indkøbt to køretøjer magen til.

Der er placeret baglys i flere forskellige højder.

Vi opbygger lastbiler efter dine ønsker. Vi har stor erfaring med Scania, DAF, Mercedes og Volvo.

Find os i hele Nordjylland 96 89 89 89

Thisted

97 92 24 88

Aalborg 96 35 77 00

Hjørring

98 92 32 33

Sæby

Trafikcenter Sæby Syd 6-7 Ølgodvej 8

52

DTL magasinet

Vilhelmsborgvej 13

A.F. Heidemannsvej 10

MARTS 2017


NYHEDER DE KORTE

Asfalt eller skinner

formand Claus Jensen, CO Industri og Dansk Metal, Dansk Erhvervs direktør Jens Klarskov og FDMs direktør Thomas Møller Thomsen. Også DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard er inviteret på talerstolen. Dagen afsluttes med en paneldebat med partiernes transportordførere, og den styres af tidligere transportminister Hans Chr. Schmidt. Alle er velkomne, og tilmeldingen sker efter først-til-mølle princippet til mail: sara.lutzen@ ft.dk senest 10. april. Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen er vært for en konference på Christiansborg om prioriteringen af milliardinvesteringerne til trafik og transport.

ARKIVFOTO

Hvordan skal fremtidens trafikmilliarder bruges – på asfalt eller skinner? Dette ultravæsentlige spørgsmål debatteres på konferencen, ”Fremtidens transport og trafikale investeringer”, der holdes på Christiansborg 26. april. Vært er Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, der vil have bud på, hvordan der skal prioriteres herhjemme for at sikre den optimale transport af personer og gods. Konferencen kommer også ind på, hvilken rolle ny teknologi kommer til at spille – og hvad det betyder for trafikinvesteringerne. Også omstillingen til grøn transport er på dagsordenen. Der er mange indlægsholdere. Blandt dem er transportminister Ole Birk Olesen, forbunds-

SAMLER VOGNMÆND TIL KARTELSAG DTL har indgået en aftale med det internationale advokatfirma Hausfeld & Co., der giver DTLmedlemmer mulighed for at rejse krav mod lastbilproducenterne, hvis man mener, at karteldannelsen har påført dem urimeligt høje priser. Det bliver det estimerede advokatfirma Hausfeld & Co., der kommer til at føre eventuelle sager mod en række store lastbilproducenter, der er blevet afsløret i en mangeårig karteldannelse. DTL-Danske Vognmænd indgår således i en kreds af søsterorganisationer fra Sverige (SÅ) og Holland (TLN) i en fælles platform for de søgsmål, der måtte være. Og DTL er bekendt med, at organisationer i flere EU-lande vil eller overvejer at indgå i den fælles indsats. No cure – no pay Hausfeld & Co. er specialister i kompensations- og erstatningssager i forbindelse med kartelsager. Modellen, som altså også vil omfatte DTL-medlemmer, er, at man kun har udgifter i forbindelse med et søgsmål, såfremt man ender med at få en erstatning eller kompensation – den såkaldte No Cure-No Pay-model.

Alle sager, der vurderes at kunne holde, løftes samlet. De konkrete sager vil blive ført fra Berlin. Og hverken det enkelte medlem eller DTL-Danske Vognmænd skal bære sagsomkostningerne – de bliver betalt ud af en eventuel erstatning fra kartelmedlemmerne. Medlemmer får en realistisk mulighed for at prøve en eventuel sag, og det sker uden risiko. Vognmænd, der mener at kunne dokumentere, at de har mærket et økonomisk tab som følge af karteldannelsen, kan således besøge www.truckcartel.fr/da/ og læse mere om karteldannelsen og de muligheder, advokatfirmaet Hausfeld & Co. tilbyder. Hausfelds tyske samarbejdspartner, Financial Rights skal analysere og vurdere omfanget af tab for vognmandsvirksomhederne som følge af karteldannelsen. Der vil være en række links fra www.truckcartel.fr/da og en række oplysninger, som skal udfyldes og uploades omkring den enkelte virksomhed samt lastbilindkøb eller -leasing i perioden 1997-2011 for biler over 6 ton. Man skal bl.a. oplyse om modeller, priser, sælger osv. DTL-medlemmer opfordres til snarest at vurdere, om de mener,

der er en sag at gå videre med. Spørgsmål kan rettes til chefjurist John Roy Vesterholm, tlf. 40 63 64 33.

TOTALLØSNINGEN

TRANSPORTBRANCHENS FORETRUKNE UDDANNELSESPARTNER Vi klarer følgende: • Vi holder øje med udløbsdatoen på de lovpligtige beviser - EU Kvalifikation bus / EU Kvalifikation lastbil - Befordring af bevægelseshæmmede - Vejen som arbejdsplads 1 dags + 2 dags - Farligt gods (ADR) - alle kurser - Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus • • • • • •

Vi indkalder medarbejderne til efteruddannelse Vi søger refusion for løntab inkl. kompetencefonde Vi vejleder omkring medarbejdernes kompetencebehov Vi rådgiver og vejleder omkring uddannelse Vi vejleder og rådgiver om kompetencefonde Vi sørger for en RealKompeteVurdering (RKV) af medarbejderne

Kunne I som virksomhed tænke jer at være en del af AMU-Fyn’s totalløsning? Kontakt uddannelseskonsulent Karin Kjerside Sørensen på tlf. 22 10 41 11.

C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • Tlf. 66 13 66 70

MARTS 2017

Jo større en gruppe, der anlægger sag, jo bedre.

www.amu-fyn.dk

DTL magasinet

53


Navne NOTER FOTO: PETER SØNDERGAARD

JUBILÆUMSFEST. De nordsjællandske vognmænd holder af at feste. Hvert 10. år fejres Nordre Birks Vognmandsforening, og denne gang var det 120 års jubilæet, der blev fejret 11. marts på Comwell i Snekkersten. Her ses den glade forsamling, der bl.a. hørte formanden Ole Frederiksen (næst yderst til højre) slå fast, at »vognmandssammenhold er nøgleordet – både foreningsmæssigt og socialt. Der er noget særligt over det at være NBV-medlem!« Ole Frederiksen kunne selv fejre ti år som formand for foreningen. Han har sin egen stille og lidt

For vognmand og dyretransportør Niels Jeppesen fra Bette Gris i Thisted er det nærmest umuligt at lade være med at engagere sig mere end normalt i det, han har med at gøre. Han har bl.a. været medlem af bestyrelserne i DTL Dyr og Thy Vognmandsforening i otte år begge steder, og han er for tredje år i træk med i dommerkomiteen for Årets Transportvirksomhed, der for alvor er i gang lige nu. Desuden har hans passion for fodbold betydet, at han lægger mange frivillige kræfter i hvervet som formand for anden divisionsklubben Thisted FC. »Så jeg påskønner i mit

ER JEG I DTL DT arbejde som vognmand, at der er gode folk både på DTL-kontoret i Viborg og på Grønningen i København til at tage sig af, hvad der kan opstå af sager, der jo helst ikke skal vokse sig større og blive til problemer,« som han siger. »Jeg kan altid få hjælp i tide hos konsulenterne. Jeg har både haft brug for fagkonsulenterne og fx for chefjuristen i København, da jeg havde besværligheder med at få udbetalt en bonus i forbindelse med et skift af forsikringsselskab. Den sag blev løst på bedste vis. Jeg vil også

ARKIVFOTO: CLAUS HAAGENSEN

DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er?

stædige måde, når han markedsfører Nordre Birks Vognmandsforening. For ham er det vigtigt at sætte fokus på de problemer, som hans medlemmer udsættes for. En øvelse som han er ganske god til. Både i forhold til lokalpressen og de transportfaglige medier og i det daglige samarbejde med DTL og på DTLs generalforsamlinger, hvor det er en tradition, at han roser eller løfter en advarende pegefinger – nogle gange begge dele.

lige nævne det gode samarbejde med sekretæren for DTL Dyr, da jeg sad i bestyrelsen. Jeg er godt klar over den store indsats, der ligger bag, når man arbejder erhvervspolitisk med at få ændret på regler og lignende. Jo, jeg kan kun melde om 100 procents tilfredshed med alle,« lyder skudsmålet fra Niels Jeppesen.

Han har da heller ikke helt sluppet det erhvervspolitiske arbejde omkring dyretransporterne. Han sidder som DTLs repræsentant i følgegruppen for Eksportportalen under Fødevarestyrelsen. Og for nylig stillede han en af sine grisebiler til rådighed, da DTL Dyr havde inviteret Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører Karina Due med til et kik indenfor i ”den virkelige verden”. Niels Jeppesens forretning består i dag af seks moderne grisebiler og syv ansatte, der årligt sørger for at transportere ca. 900.000 smågrise fra jyske landmænd til opfedning hos besætninger i Danmark, Tyskland, Holland og Belgien – med enkelte afstikkere til Italien. 90 procent er indenrigs og 10 procent er til eksport.

Niels Jeppesen bruger DTL-konsulenterne for at undgå, at en sag kan vokse sig til at blive et problem.


FOTO: JOHN LARSEN

FOTO: FINN BJERREMAND

Poul-Erik Johansen arrangerer endnu en gang en forårstur på Midtsjælland.

FORÅR FOR VETERANERNE To veteranstævner for veteranlastbiler byder foråret og sommeren velkommen: Lørdag morgen den 29. april ruller en kortege velpudsede og trimmede seniorkøretøjer i ud den midtsjællandske natur. Turen begynder hos Euromaster i Ringsted, hvor der er kaff e og rundstykker. Herefter kører deltagerne rundt på vejene med flere overraskelser undervejs. Forårsturen slutter tilbage i Ringsted igen til en omgang stegt flæsk og persillesovs. »Vi har tilmelding senest 15. april, og det er først til mølle for vores 150 deltagere,« lyder det fra turens bagmand, Poul-Erik Johansen, der tager imod mails på veteran@pejkrantransport.dk. Se mere på Facebook-siden, ”Veteranlastbiler på forårstur”.

Lørdag morgen den 10. juni dyttes der start på det 17. veteranrally i Silkeborg med start og mål hos Silkeborg Motorkompagni på Kejlstrupvej. Her ventes som vanligt omkring 100 danske og udenlandske lastbiler, brandbiler og busser til start og dyst om de mange præmier. Dog er den største belønning jo selve rundturen gennem det naturskønne område i sit velsmurte køretøj. Samtidig kan de mange tilskuere opleve mere end 50 års transporthistorie. Der åbnes for tilmelding 1. april, og der bliver plads til de 80 første tilmeldte. Derudover uddeler rallyledelsen 35 wildcards blandt resten af de tilmeldte. Læs mere på hjemmesiden www.silkeborgveteran.dk.

Nyt dusin vognmænd

Et nyt kuld vognmandsspirer har netop gennemført DTLs vognmandskursus i Viborg. De 12 er fra venstre: Ulrik Madsen, Stoholm, Palle Sommer Vestergaard, Hobro, Peter Berg Hansen, Frederiksværk, Johan Jakobsen, Odder, Magnus Bach, Aars, Jan Brøgger, Esbjerg, Rasmus Myrrhøj Nielsen, Aalborg, Bjarne Bloch, Thisted, Henrik Laustsen Pedersen, Roslev, Carsten Jensen, Skals, Claus Laurberg Skov, Skals og Rasmus Høj Jensen, Lemvig. 13. manden er kursusleder Kurt Rinhack.

Denne Scania-Vabis lastvogn LS 80 6x2 med en 8 cylindret rækkemotor anno 1955 med en DAF påhængsvogn sikrede sidste år vinderprisen til den hollandske ejer.

VELKOMMEN TIL ATHENEFLYT »Vi er vokset til en vis størrelse og kvalitet til at få det ekstra plus at være medlem af Dansk Møbeltransport Forening, DMF – og dermed også af DTL og DTLs arbejdsgiverforening.« Det siger forretningsfører Michael Mitchell fra fl yttevirksomheden AtheneFlyt fra hovedkontoret i Søborg ved København.

Firmaet har seks fl yttebiler og 12 medarbejdere, der i weekender og travle perioder suppleres med afløsere. AtheneFlyt, der har eksisteret siden 2009, har afdelinger i Aarhus, Aalborg og på Bornholm, hvor der også er et lagerhotel. Firmaet har også opbevaring i Albertslund og Tølløse. En vigtig niche er fl ytninger til og fra det meste af Europa.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Dansk Møbeltransport Forening Athenefl yt ApS Ærtemarken 89 2860 Søborg

Østjyllands Vognmandsforening Stenum Transport ApS Mosevangen 5, st. th. 8660 Skanderborg

Universal Flytteforretning A/S Stiftsvej 11 7100 Vejle

Direkte medlem Uddannelsescenter Holstebro, Center for Transport Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING Athenefl yt ApS Ærtemarken 89 2860 Søborg Lars R. Jacobsen Transport Bøgedals Allé 51, 2. tv 5250 Odense

Verner Jensen Krantransport ApS Bymarken 84 6230 Rødekro Universal Flytteforretning A/S Stiftsvej 11 7100 Vejle


- gør hverdagen lettere

www.palfinger.dk

Dtl magasinet 20170320  
Dtl magasinet 20170320  
Advertisement