Page 1

DTL magasinet 02 | FEBRUAR 2017 | 19. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O G N M A N D E N S H V E R D A G

PÅ VEJ MOD ORDNEDE FORHOLD:

NI LANDE GÅR SAMMEN OM AT BEKÆMPE UNFAIR KONKURRENCE ÅTV

INDSTIL EN SELVKØRER INDEN 1. MARTS

TRANSPORTKOMMISSÆR PÅ KONFERENCE:

STOP FOR SMUTHULLER OG JA TIL FAIR TRANSPORTREGLER INDSPARK TIL NY BOLIG-JOBORDNING:

FLYTNINGER BØR GIVE SKATTEFRADRAG HVO-DIESEL / STATISTIK-APP/ REGIONSKONTOR ØST /GENERALFORSAMLINGER

PLUS

TEST AF SCANIA R 450


Får ulovlig cabotagekørsel danske vognmænd til at dreje nøglen om? Næppe – hvis vi alene ser på ulovlighederne. De danske vognmænd, som er faldet som ofre for ulovlig og – også ”lovlig” – cabotage, er for længst væk. Det pres, som de eksisterende vognmænd bukker under for, handler derimod om en kombination af mange forskellige forhold, hvoraf den ulovlige cabotage blot udgør en mindre del. Men kombinationen er afgørende: Det er altså den systematiske udnyttelse af de mest vidtgående fortolkninger af cabotagereglerne. Det er undtagelserne i kombi-transporterne, der muliggør systematisk omgåelse af danske lønog arbejdsvilkår. Det er postkasseselskaber. Det er regelshopping. Det er omgåelse af almindelig sikkerhed, fusk med køre- hviletid, manglende betaling af vejbenyttelsesafgift, momsog skatteunddragelse, chiptuning af lastbiler, snyd så AdBlue droppes osv., der til sammen skaber den giftige cocktail for de vognmænd, som overholder reglerne. Det er, når en eller flere af disse metoder bruges, at den danske vognmand taber terræn og sættes i en unfair konkurrencesituation. Når jeg genopfrisker alt ovenstående – DTL-Magasinets læsere er nok bevidste om mekanismerne – så er det til ære for den nye transportminister Ole Birk Olesen (LA). For på et samråd for nylig i Folketinget påpegede ministeren, at ulovlig cabotage ikke koster danske arbejdspladser. Og det er formentlig sandt. Ofrene for den ulovlige cabotage alene er for længst faldet. Men ministeren overser, at problemerne

for det danske vognmandserhverv netop har en flerhed af årsager. Statistikken viser, at der igen køres flere kilometer, købes flere nye lastbiler, at avancerne er stigende – at erhvervet er ved at rejse sig oven på den kombination af udfordringer som fulgte med på den ene side seneste EU-udvidelse mod øst – og dermed åbning for lavtlønnet arbejdskraft – og på den anden side finanskrisen og de selvstændige udfordringer, det har givet transporterhvervet. I politik kan det være bekvemt at affeje en problematik ved kun at fokusere på ét element og ved at puste det ene element op og lade det skygge for alle de andre relevante elementer. Jeg ved ikke, om det var ministerens hensigt – men det giver mig i alt fald anledning til at slå fast, at det for en ny minister på området er afgørende vigtigt, hurtigt at sætte sig ind i og forstå den flerhed af forhold, der til sammen er et problem for erhvervet. Og det er jo ikke bare noget, vi i DTL ser som problemer. Nej, det vil ministeren hurtigt erfare på ministerrådsmøder i EU. Her møder han ministerkolleger, som hver især kommer med national lovgivning for at dæmme op for præcis de problemer. Og han vil møde en transportkommissær Bulc, som helt åbenlyst har forstået, hvor stort og uholdbart problemerne for erhvervet er. Læs mere om det inde i bladet. Midt i euforien over nye teknologiske perspektiver, så er der altså fortsat et arbejdsmarked med vognmænd, chauffører og et samfund, der har brug for ordnede forhold og nogen, der betaler deres skat af det, de tjener. Derfor skal visse kræfter ikke få lov til at lade en vidtløftig teknologidebat skygge for den konkrete barske virkelighed. Og således heller ikke bruge teknologidebatten til at feje problemerne med unfair konkurrence og social dumping af dagsordenen. Jeg glæder mig til at diskutere det med Ole Birk Olesen, når vi snart mødes.

10 FAIR TRANSPORT. Transportkommissær Violeta Bulc sammen med blandt andre DTLs adm. direktør Erik Østergaard til konference om social dumping og snyd – og hvordan det stoppes. FOTO: JOHN LARSEN

Summen af snyd og omgåelser

FOTO: CLAUS PERREGAARD

LEDER

24 GØR-DET-LETTERE-APP. Danmarks Statistiks Peter Ottosen har en ny måde, der gør det lettere for chauffører og vognmænd at indberette kørselsdata. Brug en app.

Erik Østergaard, adm. direktør Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Thomas Rumph

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

28 MIRAKEL-DIESEL. Løsningen på at få sænket transportsektorens CO2-udslip hedder HVO. Den syntetiske biodiesel er populær i de andre nordiske lande. En norsk test viser, at en lastbil på ren HVO kun udleder CO2 svarende til to personbiler.


INDHOLD Kort nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6 Flytninger bør være med i bolig-job ordningen . . . . . . . . . . . 8 Konference i Bruxelles om unfair konkurrence. . . . . . . . . . . 10 Alliance mellem ni lande om ordnede transportforhold. . . 12 Erhvervspolitikken lige nu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kran-Blok Erfas årsmøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Sagt og skrevet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 DTL Dyrs generalforsamling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Alko-lås brugt i bortvisningssag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Mig og min lastbil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Test: Scania R 450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nye app letter indberetningerne til Danmarks Statistik . . 24 ÅTV og de selvkørende vognmænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Svensk analyse viser store gevinster FOTO: CLAUS HAAGENSEN

ved meget større læs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 HVO-diesel er løsningen på et mindre CO2-udslip. . . . . . . .28 Generalforsamlingerne i DTL og DTL A . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Volvo satser på nyt akademi til uddannelse. . . . . . . . . . . . . 31 DTLs regionskontor Øst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Generalforsamlinger i lokalforeningerne . . . . . . . . . . . . . . . .34 Månedens trailer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Nye medlemmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’

18 DYRE-DEBAT. Dansk Folkepartis ordfører for dyrevelfærd Karina Due ser på forholdene i en moderne grisebil sammen med ejeren Niels Jeppesen og formanden for DTL Dyr, Morten Bach.

”LIKE” OS

FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

DTL magasinet 02 | FEBRUAR 2017 | 19. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

PÅ VEJ MOD ORDNEDE FORHOLD:

FOTO: CLAUS PERREGAARD

»Problemerne med dårlige arbejdsforhold og misbrug af EU-reglerne har været kendt i årevis. Nu er tiden kommet til at gøre noget ved det.«

EN UTÅLMODIG EUROPA-PARLAMENTARIKER OLE CHRISTENSEN (S) OG VÆRT FOR SOCIAL-DUMPING KONFERENCE I BRUXELLES.

SIDE 10

FEBRUAR 2017

NI LANDE GÅR SAMMEN OM AT BEKÆMPE UNFAIR KONKURRENCE ÅTV

INDSTIL EN SELVKØRER INDEN 1. MARTS

TRANSPORTKOMMISSÆR PÅ KONFERENCE:

STOP FOR SMUTHULLER OG JA TIL FAIR TRANSPORTREGLER INDSPARK TIL NY BOLIG-JOBORDNING:

FLYTNINGER BØR GIVE SKATTEFRADRAG

PLUS

TEST AF SCANIA R 450

HVO-DIESEL / STATISTIK-APP/ REGIONSKONTOR ØST /GENERALFORSAMLINGER

Forsidefoto: VOLVO TRUCKS FOTOMANIPULATION: NIKOLAJ DITLEV/ ADMAD


NYHEDER DE KORTE

Advokataftale om lastbilkartelsager

FOTO: FINN BJERREMAND

En række landes transportorganisationer – bl.a. DTL – Danske Vognmænd– har indgået en aftale med det internationale advokatfirma Hausfeld & Co. om muligheden for at rejse krav mod en række lastbilproducenter, hvis karteldannelsen har påført fx DTL-medlemmerne urimeligt høje priser. DTL indgår dermed i et større europæisk samarbejde om det retslige efterspil på karteldannelserne. Hausfeld & Co. er specialister i kompensations- og erstatningssager i forbindelse med kartelsager, og modellen er, at man kun har udgifter i forbindelse med et søgsmål, hvis man ender med at få en erstatning eller kompensation – den såkaldte No Cure-No Pay-model. Hausfelds tyske samarbejdspartner, Financial Rights, skal samle sagerne, der vil blive ført fra Berlin. Flere informationer følger senere.

KØRER VIDERE Om få dage - den 1. marts - udløber DTLs arbejdsgiverforenings Transportoverenskomst med 3F og Metaloverenskomst med Dansk Metal på linje med langt de fleste af Dansk Erhvervs andre overenskomster. Forhandlingerne om at forny overenskomsterne er derfor i fuld gang. Og sædvanligvis bliver det først muligt at færdigforhandle en række af overenskomsterne efter 1. marts. Det er også sædvanligt, at Forligsmanden samler alle 1. marts overenskomster i et samlet mæglingsforslag, der fremsættes til afstemning i løbet af marts måned. Målet for Dansk Erhverv i forhandlingerne er generelt at forbedre lønkonkurrenceevnen, sikre større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden og opnå løsninger, der er administrativt håndterbare for virksomhederne. Udvidet normaltid og natarbejde Særligt på Transportoverenskomstens område er der behov for at få udvidet normalarbejdstiden og bedre muligheder for at udføre kørsel om natten - som ønsket af medlemmerne. En del medlem-

mer har også peget på behovet for ændringer af indenrigskørsel med overnatning. Generelt kræver lønmodtagersiden højere løn, ligesom de stiller krav om større tryghed i ansættelsen. Forhandlingerne om Transportoverenskomsten hænger nøje sammen med forløbet af forhandlingerne mellem ATL og 3F Transportgruppen samt naturligvis forhandlingerne på det øvrige arbejdsmarked. Vi er derfor i dialog med ATL for at sikre koordineringen af de to organisationers forhandlinger med 3F Transportgruppen. DTLs arbejdsgiverforening modtager stadig gerne forslag til ændring af Transportoverenskomsten og Metaloverenskomsten. Send forslag og bemærkninger til overenskomst@dtl.eu eller ring og få en snak med en af juristerne i arbejdsgiverforeningen. Interesserede kan også læse nyt om forhandlingerne på hjemmesiden www.danskerhverv.dk. Relevante nyheder kommunikeres også via Dansk Erhvervs nyhedsbrev, Kort Nyt Personale.

NYE FINSKE KRAV TIL VINTERDÆK MILD VINTER – MEN MEN: Efter iskolde nætter og dage skal tagene på lastbiler og trailere rengøres for sne og is. Det kan være meget besværligt og farligt. En af de smartere løsninger er det såkaldte RSAB-system - ROOFSAFETYAIRBAG). Det fungerer, så der faktisk ikke kan opstå isdannelse på taget, fordi vandet bliver tvunget af taget, inden det bliver til is. Ved hjælp af en oppustelig luftslange placeret i midten under presenningstaget i hele længden, kan tagets hældning løftes, så evt. vand eller sne løber ud til siderne med det samme. Chaufføren tænder systemet på en kontakt, når traileren parkeres.

4

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE

DTL magasinet

De finske myndigheder har fra årsskiftet skærpet kravene til tunge køretøjers dækmontering i vinterperioden fra begyndelsen af december til og med februar. Nu skal alle drivaksler på busser og lastvogne over 3,5 ton – dog ikke styrende drivaksler – være udstyret med vinterdæk, som samtidig skal have et mønster på mindst 5 mm i dybden. Tilhørende påhængskøretøjer behøver dog ikke at være udstyret med vinterdæk, men i den periode hvor lastvognen skal være udstyret med vinterdæk på drivakslerne, skal vognens øvrige aksler og alle aksler på evt.

tilkoblede påhængskøretøjer være udstyret med dæk, der har en mønsterdybde på mindst 3,0 mm. Et par undtagelser: Bl.a. behøver der ikke at være vinterdæk på køretøjet, hvis det blot skal fl yttes højst 20 km, og det sker i tilslutning til opbygning, import, reparation eller syn af eller handel med køretøjet. Også veterankøretøjer og køretøjer, hvortil der ikke kan skaff es vinterdæk, er undtaget. Et reservehjul, som anvendes kortvarigt på grund af en dækskade, behøver heller ikke at opfylde bestemmelserne om vinterdæk.

FEBRUAR 2017


Transport 2017

Hvad koster skader dig? Skader kan være dyre og få betydning for driften. Vi vil gerne fortælle dig, hvordan vi med Codan Skadestop er med til at hjælpe vores transportkunder med at minimere skader, og dermed sikre dem flere penge på bundlinjen. Besøg os på Transport 2017 den 23. - 25. marts i hal J, og hør hvordan din virksomhed kan blive bedre kørende.

Ring i dag til vores Transportteam på 33 55 50 50 og bestil gratis billetter til dig og dine medarbejdere.

02.17. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.

Få grat is adgang til Transp ort 23. - 25 2017 . marts (værdi 10 0 kr./stk.)


NYHEDER DE KORTE

NYT FORSØG MED FRAGTBØRS Et forskningsprojekt gør et nyt forsøg på at mindske lastbilernes tomkørsel. Ved at udvikle et automatiseret logistiksystem til deling af overskydende lastkapacitet skal det være muligt for godsbranchen at minimere kørsel med tomme og halvtomme biler og dele kapacitet. Bag projektet, der støttes med godt ti millioner kroner fra Innovationsfonden, står Aalborg Universitet bistået af andre forskningsinstitutioner samt de to store fragtvirksomheder Danske Fragtmænd og Freja Transport & Logistics. DTL – Danske Vognmænd ser positivt på initiativet iblandet nogen skepsis: »Udfordringen er ikke mindst, at rigtigt meget gods går fra Jylland til Sjælland men ikke så meget den anden vej. Og den er lidt svært at løse, for der er simpelthen ikke gods til at fylde trailerne op. Og ved fx metrobyggeriet, hvor bilerne kører tomme ind og fulde ud, og betonkanonerne, der kommer fulde ind og kører tomme ud. Det er rask væk 50% tomkørsel. Og det er svært at lave ret meget om på,« siger DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm til Transportmagasinet.

Fyraftensmøde om virksomhedskontrol Færdselsstyrelsen har inviteret vognmænd og andre til et fyraftensmøde om den nystartede kontrol af køre- hviletidsdata ude i virksomhederne. Det sker for at evaluere de hidtidige erfaringer og høre, om der er forslag til forbedringer af ordningen. Mødet holdes onsdag 22. februar kl. 15:30-17:30 hos Færdselsstyrelsen i Ribe. Kontrolbesøgene, der har fået mange positive tilkendegivelser bl.a. her i bladet, er gennemført som en del af projektet ’Nye veje i virksomhedskontrollen’. Målet er at lette kontrollen – særligt for de virksomheder, der er bedst til at efterleve reglerne. Kontrol i virksomheden giver desuden bedre mulighed for at vejlede virksomhederne på stedet om mindre alvorlige fejl, der kan skyldes misforståelser, sjusk eller forglemmelser. Der var tilmeldingsfrist 10. februar.

6

DTL magasinet

EN -B ES ED C ER :M TO FO

Fra næste måned udstyres Actrosog Antos-lastbilerne med det avancerede Active Brake Assistant 4.

STOPPER AUTOMATISK FOR FODGÆNGERE Nu gør Mercedes-Benz sit nyeste sikkerhedssystem til standardudstyr i de danske lastbiler. Det forudser og advarer chaufføren om potentielle farer, ligesom systemet også selv kan foretage en fuld opbremsning i rette tid, hvis chaufføren ikke når at reagere. Det intelligente system – Active Brake Assistant 4 – genkender for første gang også fodgængere, hvilket højner sikkerheden gevaldigt. »Det er vigtigt, at vi som producent påtager os et ansvar for at sikre, at både chauffører og andre trafikanter kommer sikkert frem. Ulykker, som involverer lastbiler, er blandt de

mest fatale i trafikken, og bl.a. derfor har vi gjort det til vores mission at mindske antallet af ulykker. Jeg er glad for, at vi nu går skridtet videre og gør vores mest avancerede system til standard i vores lastbiler,« siger Jens Tittel, salgschef for Mercedes-Benz lastbiler i Danmark. ABA-systemet har efterhånden ti år på bagen, og ABA 4 er det første, som intelligent genkender fodgængere via den indbyggede radar. Systemet introduceres i næste måned i Actros og Antos, som udgjorde to tredjedele af salget hos Mercedes-Benz lastbiler sidste år.

Hvem skal have en trafiksikkerhedspris? Frem til 8. marts er der åbent for indstillinger til to priser for godt arbejde for trafiksikkerheden. Det er ”Sikker Trafik Erhverv-prisen” og ”Årets Ildsjæl”, der uddeles af Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension. Sikker Trafik Erhverv-prisen tildeles en virksomhed, der via ét eller flere initiativer har sat fokus på trafiksikkerheden. Alle virksomheder i Danmark kan ansøge om prisen.

Ildsjæleprisen tildeles en person, der har ydet en særlig indsats for trafiksikkerheden på arbejdspladsen. Alle har mulighed for at indstille en person. Læs mere og foretag indstillingerne på hjemmesiden, www.sikkertrafik.dk

ØSTRIG HAR INDFØRT MINDSTELØN Østrig følger nu efter flere andre EU-lande og har fra årsskiftet indført mindsteløn, der både gælder cabotagekørsel og international kørsel til og fra Østrig. Dog er transitkørsel undtaget.

FEBRUAR 2017

Z


SPAR BRÆNDSTOF. HOLD FARTEN.

VOLVO FH er nu blevet endnu bedre og tager brændstofeffektivitet til et helt nyt niveau. Med de seneste optimeringer af drivlinen, aerodynamikken og vægten, er det ikke længere nødvendigt at vælge mellem lavt brændstofforbrug og høj motorydelse. Se mere på www.volvotrucks.dk

VOLVO FH


NYHEDER ERHVERVSPOLITIK Af John Larsen

ARKIVFOTO

Danskerne bør kunne trække nogle af udgifterne til flytninger fra i skat, mener DMF.

DMF-forslag:

Lasse Ødum, DMF: » Skattefradraget vil give danskerne et incitament til at bruge rigtige flyttefirmaer til opgaven i stedet for sort arbejde.

SKATTEFRADRAG FOR FLYTNINGER Private flytninger bør med i ny bolig-jobordning for at skabe job og fjerne sort arbejde, mener flyttebranchen. DTL og Dansk Erhverv bakker op Private borgere bør kunne trække flytteudgifter fra i skat ligesom andre håndværker- og serviceudgifter omfattet af bolig-job ordningen. Det mener Dansk Møbeltransport Forening, DMF, der sammen med DTL – Danske Vognmænd og hovedorganisationen Dansk Erhverv vil forsøge at få private flytninger medtaget i ordningen, der skal revideres senere i år. Den nuværende ordning udløber med udgangen af 2017. Den har i de seneste to år bestået af en todelt ordning, hvor der er et fradrag på 6.000 kroner for en række serviceydelser og et fradrag på 12.000 kroner for håndværksydelser. »Flytninger er en serviceopgave

8

DTL magasinet

helt på linje med de opgaver, der allerede er fradrag for,« siger DMFs formand Lasse Ødum. Skattefradraget vil give danskerne et incitament til at bruge rigtige flyttefirmaer til opgaven i stedet for at bruge mere eller mindre ”sorte” flyttefirmaer eller selv flytte rundt med bohavet. »Det vil hjælpe med til at udvikle et ”hvidt” servicemarked herhjemme med ordentlige forhold, og det vil skabe flere rigtige flyttearbejdspladser, hvor medarbejderne betaler skat til samfundet,« siger Lasse Ødum, der har transport- og flyttevirksomheden J. Ødums Eftf. i Randers. Samtidig vil det mindske det sorte arbejde, mener han: »Vi kender ikke omfanget,

men vi kan fx på nogle af nettets udbudsportaler aflæse rene fantasipriser for private flytninger. Det gælder især flytninger til og fra lejligheder i de større byer. Priserne er urealistiske, hvis man skal betale de faktiske lønudgifter og alle de andre omkostninger, som vi andre skal betale for at leve op til love, regler og overenskomster,« siger DMF-formanden. Ved at blive omfattet af boligjobordningen vil de etablerede flyttefirmaer blive mere konkurrencedygtige, når private skal finde den rigtige til flytteopgaven. Gode svenske erfaringer Lasse Ødum henviser til erfaringer fra Sverige, hvor flytninger blev omfattet af en tilsvarende ordning fra 1. august 2016. »På få måneder har fx en virksomhed oplevet en omsætningsfremgang på 20-25 procent på det private flyttemarked,« tilføjer han.

I Sverige taler man om RUTordningen – rengøring, underhold og tvätt (vask) målrettet mod serviceydelser. »Ordningen har haft en mere positiv beskæftigelseseffekt end forudset. Derfor blev ordningen udvidet sidste år med bl.a. flytteydelser, og det har været med til at mindske sort arbejde og skabe en ny, hvid servicesektor rettet mod private,« oplyser DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm. Også hos Dansk Erhverv ser man gerne, at de danske politikere vil kopiere den svenske RUT-ordning for at få opbygget et stort dansk servicemarked. Det kan ske ved at skabe en noget bredere bolig-job ordning end den, vi kender i dag – og som inkluderer fradrag for arbejde i forbindelse med private flytninger.

FEBRUAR 2017


Scania chaufføruddannelse

Hos Scania Driver Academy kan du uddanne dine chauffører til at køre mere økonomisk • • • •

Spar brændstof Skån miljøet Nedsæt reparationsomkostninger Bedre oppetid

Kontakt 2551 8022 for mere info.


REPORTAGE EU Tekst og fotos af Claus Perregaard

Transportkommissær:

FAIR REGLER PÅ VEJ Social dumping til debat på velbesøgt konference i Bruxelles En lydhør transportkommissær Violeta Bulc vil stoppe smuthuller i lovgivningen og indføre fair og gennemskuelige regler for EUs transportvirksomheder. Det stod klart efter konferencen ”The Road Ahead” i Bruxelles sidst i januar om social dumping og ulige konkurrenceforhold i transportbranchen. Emnet har trukket større og større fokus både i de enkelte medlemslande og i Europa-Parlamentet, hvor konferencen foregik – med transportkommissær Violeta Bulc som åbningstaler. Slovenske Violeta Bulc, der indledningsvis blev behørigt lykønsket med sin fødselsdag, gav klare løfter om initiativer i løbet af foråret 2017, for som hun sagde: »Transporten er afgørende vigtig. Stopper transporten, stopper det hele.« Det var en velbesøgt konference, som det danske Europa-parlamentsmedlem Ole Christensen

Kommissær Violeta Bulc: »Postkasseselskaber og forumshopping skal stoppes. Vi skal have fjernet de huller, som muliggør denne spekulation.«

10

DTL magasinet

(S) havde fået stablet på benene i samarbejde med det tyske parlamentsmedlem Ismail Ertug, Søren Hyldstrup Larsen, direktør i Nordic Logistics Association (NLA) og The Nordic Transport Workers Federation, som 3Fs Jan Villadsen er formand for. Anledningen var rapporten ”Sideveje i Dansk Transport” som COWI har udarbejdet efter ønske fra 3F-Transport og DTL-Danske Vognmænd. Ole Christensen sagde, at problemerne med dårlige arbejdsforhold og misbrug af EU-reglerne har været kendt i årevis, men nu var tiden kommet til at gøre noget ved det: »Vi har stadigvæk ikke de regler og den nødvendige håndhævelse, der sikrer, at konkurrencen i branchen bliver et spørgsmål om effektivitet og bæredygtige forretningsmodeller og ikke om lavere omkostninger gennem social dumping og dårlig behandling af chaufførerne.«

Kommissær Bulc tog tråden op: »Reglerne på transportområdet skal være fair og gennemskuelige«. Hun udtrykte flere gange begejstring for COWI-rapporten ”Sideveje i Dansk Transport”, og gav udtryk for, at hun ønskede et større studie med flere lande omfattet af undersøgelsen for at få endnu større indsigt i problemerne. Men som det senere på formiddagen blev sagt flere gange: Hvorfor flere undersøgelser, der bare vil vise det samme? Flere indlæg støttede rapportens konklusioner med egne beretninger om urimelige forhold på de europæiske veje. Handling ønskes »Også postkasseselskaber og forum-shopping skal stoppes. Vi skal have fjernet de huller, som muliggør denne spekulation,« sagde Violeta Bulc og fortsatte: »Varebiler under 3.500 kg oplever også store problemer – også

Et par af hovedtalerne, DTLs Erik Østergaard og EU-kommissær Violeta Bulc.

grænseoverskridende. Klagerne over unfair konkurrence kommer fra alle sider. Vi (Kommissionen, red.) er derfor meget opmærksomme på dette voksende problem,« lød det fra Bulc. Jan Villadsen, 3F Transportgruppen, og DTLs adm. direktør – og NLA-formand – Erik Østergaard, talte ligeledes til konferencen, og pegede begge på behovet for at få mere og sammenlignelig viden fra andre europæiske lande. Men først og fremmest ønsker de handling: »Vi har diskuteret det her i årevis. Landene finder på flere og flere krumspring for at imødegå udviklingen. Jeg siger ikke, at mindsteløn er det rigtige svar – men jeg forstår godt, hvorfor landene griber efter de redskaber, de har, for at få bremset social dumping og unfair konkurrence, der undergraver de nationale arbejdsmarkeder,« sagde Erik Østergaard.

3Fs Jan Villadsen: »Parlamentsmedlemmer – tag hånd om problemerne nu. Ellers kan det være for sent.«

FEBRUAR 2017


Jan Villadsen indledte sit indlæg med at fortælle om sin egen tid som chauffør – og om hvor meget der var forandret i vilkårene siden da. Villadsen rettede en appel direkte til de fremmødte medlemmer af Europa- Parlamentet om at få taget fat i problemerne – nu. Ellers kunne det meget vel være for sent, understregede han. Den vigtigste gæst Vært og ordstyrer Ole Christensen bandt på bedste vis de mange passionerede indlæg sammen. Således gav han ordet til, hvad han kaldte konferencens vigtigste gæst, den aktive chauffør fra Rumænien Marius Stanca: »Det er cheferne i virksomhederne, som kræver, at vi arbejder som vi gør, og som derfor bestemmer, at vi må leve som vi gør. Skal vi ændre det her, så må vi tage fat i arbejdsgiverne,« slog han fast. Efter konferencen kunne en opmuntret NLA-direktør Søren

Hyldstrup Larsen tilføje: »At få otte medlemmer af Parlamentet til at bruge et par timer på vejtransport en tirsdag morgen kan vi kun være tilfredse med – det sker ikke ofte her i Bruxelles. Og de kom til og med fra begge sider af salen. Bortset fra den store betydning, at vores værter var Ole Christensen og Ismail Ertug, den førende socialdemokrat i transportudvalget, var det også vigtigt, at vi havde deltagelse fra den konservative gruppe, heriblandt Bendt Bendtsen, og fra et medlem som Agnes Jongerius, et indfl ydelsesrigt medlem fra Holland med ansvar for det igangværende arbejde med udstationeringsdirektivet.« Handle på den viden man har DTL-direktør Erik Østergaard supplerede: »Jeg synes kommissæren viste sig oprigtigt interesseret i at forstå de udfordringer, vi står med i

Parlamentariker og ordstyrer Ole Christensen: »Problemerne har været kendt i årevis, men nu var tiden kommet til at gøre noget ved det.«

FEBRUAR 2017

Chauffør Marius Stanca: »Skal vi ændre det her, så må vi tage fat i arbejdsgiverne.«

SIDEVEJE I DANSK TRANSPORT Et samarbejde mellem 3F’s transportgruppe og DTL-Danske Vognmænd, om den fælles rapport – med støtte fra Arbejdstilsynet i Danmark – udgivet sidste år under navnet ”Sideveje i Dansk Transport – arbejdsliv, løn og levevilkår for bulgarske, rumænske og makedonske chauff ører i Danmark og Vesteuropa. En rapport om arbejdskraftens fri bevægelighed på transportområdet”, dannede grundlaget for konferencen.

transporterhvervet. Og de mange nationale tiltag for at dæmme op for ulovligheder og unfair konkurrence sender jo et klart signal til Kommissionen. Vi har med konferencen og med vores samarbejde presset yderligere på for, at kommissæren er klædt på til at sætte de helt nødvendige initiativer i gang. Man bliver nødt til at handle på den viden, man har, for ellers skrider tilliden og

legitimiteten. Og det er vel ikke just hvad EU-systemet har brug for i øjeblikket,« sagde han med henvisning til Brexit og den store utilfredshed med EU, som kan få nye ben at gå på i forbindelse med valget i Frankrig senere på året.

Godt humør trods de alvorlige emner hos Ole Christensen og Jan Villadsen.

DTL magasinet

11


ERHVERVSPOLITIK EU Af Claus Perregaard

Vesteuropæisk alliance om at bekæmpe unfair konkurrence Kæmpe fremskridt hen mod ordnede forhold i transportbranchen, mener DTL – Danske Vognmænd Transportministre fra Tyskland, Østrig, Belgien, Italien, Luxembourg, Norge, Sverige, Frankrig og Danmark har med den franske transportminister Alain Vidalies i spidsen givet håndslag på at bekæmpe, hvad den franske minister kalder ”en sektor, der i særdeleshed er offer for sofistikeret svindel og misbrug af nationale markeds- og arbejdsmarkedslovgivninger.” Ministeren slår fast, at ”godstransporten i Europa står med unfair konkurrence og social dumping” som de store udfordringer i dagens transportmarked. Adm. direktør i DTL-Danske Vognmænd, Erik Østergaard ser store perspektiver i det nye, fælles fodslag: ”Det her er en vigtig alliance blandt nogle af de helt centrale europæiske aktører. Det er glædeligt at se ministrene fra Norge, Sverige og Danmark sammen. Det er samtidig glædeligt at se, at den franske og den tyske minister lever op til de løfter, de gav på årsmøderne hos de franske vognmænd i FNTR og de tyske vognmænd i BGL tilbage i november. Efter det oplyste satte de faktisk dette i værk allerede tilbage i december måned,« siger Erik Østergaard. Årelang indsats »Tidligere danske transportministre

– fra Pia Olsen Dyhr (SF) og Magnus Heunicke (S) til Hans Christian Schmidt (V) – har alle forpligtet sig på en tættere europæisk alliance til bekæmpelse af social dumping. Og nu er altså Ole Birk Olesen (LA) også ombord. Jeg tolker det som om, der

og NLAs, samt andre gode kræfters arbejde i en årrække.« I årevis har DTL-Danske Vognmænd, 3Fs transportgruppe, FDL og en række politikere arbejdet på at få social dumping på vejgodstransportområdet højt op på dags-

Ni europæiske transportministre – med danske Ole Birk Olesen som nummer to fra venstre – er blevet enige om at bekæmpe sofistikeret svindel og misbrug af lovgivningen.

er en bred dansk enighed, fra venstre til højre, om at unfair konkurrence, social dumping, systematisk regelshopping osv. er et uvæsen, der undergraver vores arbejdsmarkeder, og som skal bekæmpes. Det er vel en slags nationalt kompromis, der tegner sig. Og jeg er ikke bange for at sige, at det bl.a. skyldes DTLs

ordenen – samt ikke mindst få en række borgerlige partier til at forstå problemerne. Ny situation »Med Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance med om bord, nærmer vi os en ny situation,« mener Erik Østergaard:

»Det har jo meget været rød blok samt Dansk Folkeparti, som har taget de her problemer alvorligt. Men nu har først en Venstre-minister, og nu en minister fra Liberal Alliance, forpligtet sig til en fælles, europæisk indsat mod unfair konkurrence. Det er et kæmpe fremskridt – og dét vil jeg kvittere for over for transportministeren, når jeg mødes med ham.« Det fælles initiativ skal sikre ”fair og sund konkurrence” samt ”garantere lønmodtagernes sociale rettigheder,” og initiativet kommer få måneder før, EuropaKommissionens længe varslede vejtransportpakke. Den skal bl.a. komme med forslag til, hvordan de sociale rettigheder på godstransportområdet kan sikres. Dette bekræftede EUs transportkommissær Violeta Bulc over for Erik Østergaard for nylig, da de mødtes i forbindelse med en konference i Europa Parlamentet. (Se side 10). »Det fælles transportministerinitiativ flugter fint med, hvad DTL og NLA har sagt i årevis. Det flugter også med, hvad kommissær Bulc siger. Så jeg synes, der er grund til en voksende optimisme i en ellers hårdt prøvet branche,« lyder det fra DTL-chefen.

Ses vi på Transport 2017? Hvis, så kom forbi os i hal J og få en god snak om forebyggelse, som kan ses på bundlinjen.

02.17. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.

DTL_Transport_2017_186x60.indd 1

12

DTL magasinet

02/02/17 12.08 FEBRUAR 2017


www.lastas.dk

NY TRAILER TIL FORÅRET? VI HAR DEN DU MANGLER...

FØLG OS PÅ:

4 aks. Walking Floor

• Rustfri bund • 91,3 m3 • Trådløs fjernb. til gulv

KONTAKT

vores salgsteam:

ALTID 200 NYE TR AILERE

PÅ L AG ER TIL O M GÅ E N D E LE V ERING!

Anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

3 aks. Gardintrailer • XL godkendt • Lang bogie

2 aks. City gardintrailer • XL godkendt • 30 paller • 2.500 kg z-lift

4 aks. Gardintrailer • XL godkendt • Truckbeslag

4 aks. Asfalt tiptrailer Hardox • 34 m3 • Isoleret

3 aks. 3-vejs tipkærre • Letvægt model • Hardox • 24 tons • 14,5 m3

3 aks. Asfalt kærre • Isoleret • 24 tons

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk * På betingelse af finansierings godkendelse * På betingelse af finansierings godkendelse

• Hardox • 14,3 m3


OVERBLIK ERHVERSPOLITIKKEN LIGE NU Oversigt over månedens vigtigste sager

ARKIVFOTO: VOLVO

TRANSPORTUDDANNELSER MED FORDELE En række uddannelser - heriblandt transportuddannelserne - er kommet på en såkaldt “fordelsliste”. Fordelsuddannelserne er valgt ud fra en forventning om, at der hér er et særligt stort behov for arbejdskraft og dermed gode muligheder for job bagefter. Blandt fx EUC Lillebælts fordelsuddannelser er dem på vejgodsområdet. »Det betyder, at eleverne på disse uddannelser er sikret praktikplads, ligesom der er gode muligheder for job bagefter,« fortæller uddannelseschef Hugo B. Nielsen. Hos Dansk Erhverv fortæller chefkonsulent på uddannelsesområdet Ilkay Yüksel Aztout, at fordelsuddannelserne er et resultat af den politiske trepartsaftale fra august sidste år om at skaffe tilstrækkeligt og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. Her er fordelsuddannelserne nogle erhvervsuddannelser, hvor der forventes et særligt stort behov for arbejdskraft og dermed er gode jobmuligheder for de færdiguddannede. »Det betyder, at eleven stilles i udsigt, at hvis de vælger en fordelsuddannelse, er der stor sandsynlighed for, at de senest inden for tre måneder efter bestået grundforløb kan få praktikplads i en virksomhed. Og for virksomhederne betyder det, at de får mulighed for at opnå en ekstra økonomisk bonus, hvis de indgår uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne. Disse virksomheder vil kunne få en fordelsbonus på op til 5.000 kr. pr. elev, hvis ellers uddannelsen i 2017 lever op til nogle kriterier,« forklarer hun. Kriterierne er: 1)Mindst 9 ud af 10 elever skal have opnået en uddannelsesaftale (dvs. en praktikplads) i en virksomhed senest tre måneder efter, at de har kvalificeret sig til at påbegynde hovedforløbet på fordelsuddannelsen i seneste kalenderår. 2)Omfanget af skolepraktik må ikke overstige 15 procent på den enkelte fordelsuddannelse set over et år. Størrelsen af bonussen fastlægges endeligt i primo 2018. Der er afsat en pulje på 20 millioner kroner til bonussen, og derfor kan beløbet blive mindre end 5.000 kr., hvis mange virksomheder er berettiget til bonus.

14

DTL magasinet

Verden over testes selvkørende køretøjer på forskellige måder. Her er et glimt fra sidste års europæiske forsøg med platooning, der også passerede gennem Danmark.

Vejen banet for forsøg med selvkørende køretøjer Et nyt lovforslag skal bane vejen for test af selvkørende biler herhjemme. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen vil modernisere lovgivningen, så man kan få mere viden om, hvordan aktørerne kan udnytte køretøjer, der kører selv. Konkret har Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune allerede meldt ud, at de vil ansøge om at gennemføre forsøg med selvkørende busser på særligt afgrænsede vejstrækninger. Ministeren ser store potentialer i selvkørende biler, og han mener, at de kontrollerede forhold i en forsøgsordning vil være den rigtige måde at se teknologien an på i Danmark: »Vores lovgivning skal være tidssvarende, så vi kan afprøve potentialerne i den nye

teknologi under trafiksikkerhedsmæssigt kontrollerede forhold. Vi må nemlig ikke lukke øjnene for den gradvise udvikling, der er i gang inden for den selvkørende bilteknologi. Lige fra ABS-bremsen, som betyder, at helt uerfarne bilister kan gennemføre en noget nær perfekt opbremsning af bilen i en kritisk situation, til intelligente lygter, fodgængerbeskyttelse og automatisk parkering. Den delvist selvkørende bil eksisterer altså allerede, og med de rette trafiksikkerhedsmæssige rammer tror jeg, at Danmark kan blive et sted, hvor virksomheder og myndigheder afprøver og viser, hvad selvkørende biler kan bruges til, når teknikken er klar, siger han.

TYSK OK TIL MODULVOGNTOG Den tyske transportminister Alexander Dobrindt har gjort det lovligt at køre med 25,25 meter såkaldte giga-linere med totalvægte på 40 eller 44 tons på udvalgte tyske veje og under bestemte forudsætninger. Umiddelbart ser det ud til, at tyskerne er med på modulvogntogsbølgen ligesom i de nordiske lande og i Holland, Belgien og

Spanien, men der er splid i regeringen, idet den tyske miljøminister Jochen Flasbarth er imod bl.a. af hensyn til gods på bane og miljøet. Der er også udbredt skepsis i den tyske befolkning.

Kørekort skal række længere i el-varebiler SFs transportordfører Karsten Hønge har foreslået, at chauffører må køre i varebiler op til 4.250 kg på deres almindelige lille kørekort til personbil, hvis de vel at mærke kører i en el-dreven varebil. Elvarebiler er i dagens konkurrence hæmmet af, at de skal bruge en del

af den tilladte totalvægt på tunge batterier. Regeringen og et flertal i Folketinget vil dog afvente resultatet af et tysk forsøg, der løber over fem år og som skal bruges til evt. revision af EUs kørekortsdirektiv.

FEBRUAR 2017


Skandinaviens største transportmesse – mød 250 udstillere og få overblik over alle nyhederne

Lastbiler

Varebiler

Busser

Opbygninger, trailere og kraner

✔ IT

Lager og logistik

Brug koden T2017MCH på transport-messen.dk og få gratis adgang til Transport 2017

Mød os på:

transport-messen.dk

Drift og vedligehold

Åbningstider Torsdag kl. 09.00 - 20.00 Fredag kl. 09.00 - 17.00 Lørdag kl. 09.00 - 17.00

Transport- og serviceydelser

HUSK

Transp ort by Night tors aftenå dag med bent t il kl. 2 0.00


ÅRSMØDE BERETNING Af John Larsen – fotos: Frank Davidsen

Kran-Blok Erfa:

Sendrægtige kommuner giver bøvl for særtransporterne Kommunerne er ikke fulgt i Vejdirektoratets spor med at klassificere vejnettet. Det betyder unødigt arbejde med tilladelser. Læg pres på kommunerne op til kommunevalget, lyder opfordringen Medlemsfremgangen i Kran-Blok Erfa fortsætter. Det kunne styregruppens formand Frank Segall med stor tilfredshed konstatere på årsmødet. Nu tæller gruppen 158 medlemmer, og det er en nettofremgang på 22 medlemmer. Herefter skruede Esbjerg-vognmanden dog bissen på, da han kom ind på kommunernes manglende vilje til at registrere sine egne vejstrækninger, som Vejdirektoratet ellers åbnede mulighed for i 2013. Faktisk er ingen kommuner gået i gang endnu! »Fordelene ved at få kommuneveje med på klassificeringskortet er indlysende. Især for mobilkraner, lifte, betonpumper og andre tunge transporter, som hver gang de kører er fuldstændig ens i dimensioner og vejbelastning,« sagde Frank Segall. Han opfordrede medlemmerne til at tage sagen op i forbindelse med det kommende kommunevalg. Han fortsatte med at revse kommunerne,

Årsmødet samlede godt 50 deltagere. Her ses forrest uddannelsesleder Henrik Helios fra EUC Lillebælt og nyt medlem i styregruppen Michael Bjørnskov Petersen Mangelsen, afdelingsleder hos SCT Transport A/S.

for DTL Kran Blok Erfa havde adskillige gange i 2016 observeret vejarbejder med væsentlige indskrænkninger på vigtige ruter, som ikke har været meldt ud på Udskrift til Særtransporter: »Det er oftest kommunerne, der ikke har bragt informationerne videre til Vejdirektoratet – til skade for særtransportørerne. Så bemærker I vejarbejde, der begrænser fremkommeligheden for større transporter og ikke er med på Vejdirektoratets hjemmeside, så kontakt os via sekretær Finn Bjerremand eller Vejdirektoratet, så det kan blive annonceret.« Han roste tillige Vejdirektoratet for at give

Årelangt medlem af styregruppen Jørgen Hald har valgt at sige farvel og får her en stor tak fra formanden for den store indsats.

16

DTL magasinet

besked om planlagte vejændringer af betydning for særtransporterne, så der kan komme en dialog i gang, men også her kneb det for kommunerne at udvise samme åbenhed – det samme gælder indberetninger om vejarbejder på kommunevejene. Frank Segall kunne melde om, at lang tids arbejde har båret frugt, da det lykkedes at få gennemført en vigtig ændring, så blokvogne fremover kører på rigtige gule nummerplader i stedet for de hvide blokvognsplader. Frank Segall fortalte om baggrunden: »I januar 2015 blev Kran Blok Erfa kontaktet af en transportør, der igennem mange år har kørt særtransporter til / fra Baltikum via en færgehavn i Litauen. De havde fået afslag på behandling af ansøgninger om transporttilladelse på danske blokvogne, og begrundelsen var, at de danske dokumenter ikke opfylder formkrav til dokumenter for køretøjer i forhold til EU krav. Tak til Kristian Pihl Lorentzen Vi kan med stor glæde konstatere, at Skat virkelig tog fat i opgaven med at få blokvognene ind i det centrale motorregister, da de endelig fik syn for de problemer, vi havde. Når jeg tænker på det lovmæssige forarbejde, der skulle klares, må jeg sige, at det er godt klaret. Vi skylder også Kristian Pihl Lorentzen (Venstres transportordfører, red.) en stor tak for at bidrage via hans kontakter i Folketinget og hos diverse ministre.«

FEBRUAR 2017


Der en dog en udfordring med nogle blokvogne med udenlandske tilladelser, herunder § 70 godkendelser og faste tilladelser, der har reference til Blokvognsnumrene. Disse blokvogne skal i værste fald have nye tilladelser, som først kan søges, når de er overgået til gule plade og har alle nye danske dokumenter. Det kan medføre, at de i en periode ikke kan køre i de pågældende lande. »Vi havde ønsket en landing, hvor de nuværende blokvognsplader kunne bruges sideløbende med, at man kunne have de gamle blokvognsplader og attester. 384 særtransportassistenter uddannet Formanden kunne også konstatere, at der er uddannet 384 særtransportassistenter, som er blevet en naturlig del af trafikbilledet. »Det forlyder, at politiet har kontrolleret arbejdet, og jeg fornemmer, at det hele fungerer fornuftigt. Vi vil minde om vigtigheden af, at særtransportassistenterne holder en høj

standard, så trafikanterne vil respektere deres arbejde. Og husk forsikringsdokumentet i følgebilen.« Han så frem til en god dialog med Færdselsstyrelsen om dette nye område. Han nævnte, at Færdselsstyrelsen er ved at være på plads i Ribe, og at der var en god og konstruktiv dialog med ledelsen. »Vi ser frem til at lære de nye medarbejderne på vort område at kende. Vi har lavet et samlet oplæg over de punkter, vi ønsker, at de skal arbejde med. Vi ser optimistisk frem til gode resultater.« Formanden opfordrede på erfa-gruppens vegne medlemmerne til at bemande kurserne på EUC Lillebælt, hvor det obligatoriske EU-kvalifikationskursus har særtransport som en del af kurset. »Husk på, at der kan søges næsten fuld dækning for transport og udstationeringsomkostningerne, og man har mulighed for at bo på EUC Lillebælt.«

FOTO: SCT TRANSPORT

SAGT & SKREVET Imageproblem Medierne er hurtige til at skrive, når det går galt, i stedet for at skrive om den gode karrierevej som chaufførfaget også kan være. Der bliver ikke brugt meget spalteplads på at skabe en forståelse for, at lastbilerne er nødvendige for, at vores samfund kan fungere. Adm. direktør Hanne Bødker-Hansen, SCT Transport, i Transportmagasinet om chaufførmangel.

Tager vores fremtid og klode som gidsel Jeg er ikke rystet, der skal mere til, men det komme sgu bag på mig, at man kan fifle også med det. Magneter, dobbelte førerkort, lave lønninger, brud på cabotagereglerne, snyd med kvalifikationsbeviser – osv. det er vi vant til. Det sætter trods alt kun liv og lemmer på spil for den enkelte og dennes medtrafikanter, men nu tager vi også vores fremtid og vores klode som gidsel i jagt på profit. Vognmand Jens-Ole Larsen. Slagelse, i Lastbil Magasinet om svindel med AdBlue.

Noget griseri Det er en vigtig problemstilling. Deaktivering af det forureningsbegrænsende udstyr i køretøjer er noget griseri. Udviklingen af teknologien har desværre også medført, at muligheden for manipulation er blevet større. Transport- bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, i Lastbil Magasinet, om hvordan der med brug af snydesoftware finder et massivt omfang af manipulation sted i forhold til brugen af AdBlue.

Teknologi flytter mere end politik Vi kan altså skabe vækst ved at bruge transportsystemet på nye måder og uden milliardstore investeringer. Jeg håber, at flere politikere vil glæde sig over, at teknologi faktisk flytter mere end politik. Transport- bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, i Altinget.dk. på Ingeniørforeningens årlige konference om fremtidens transport pegede han på andre måder til at skabe vækst end at hælde milliarder i nye investeringer.

Selvkørende revolution Med de rette rammer tror jeg, at Danmark kan blive et sted, hvor virksomheder og myndigheder afprøver og viser, hvad selvkørende biler kan bruges til, når teknikken er klar. Transport- bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, i Jyllands-Posten, om et lovforslag, der åbner for kontrollerede forsøg med selvkørende biler, som regeringen vil fremsætte.

Har pistolen for panden Den danske model har pistolen lidt for panden. Dér må både arbejdsgivere og lønmodtagere vise, at de har tænkt sig at bakke op om den danske model og få tegnet nogle overenskomster. Mattias Tesfaye, social dumping ordfører (S) i Ugebrevet A4.

Urimelig konkurrence fra staten Formand Frank Segall: »Nu kan blokvognene køre på gule plader – tak til Skat for hurtigt arbejde.«

FEBRUAR 2017

Vi kan slet ikke komme ned på de priser. Vi er ofte nødt til at konkurrere med andre vognmænd, sådan er markedet. Men jeg havde aldrig troet, at jeg skulle konkurrere med min egen stat. Kristian Skov Petersen, Viggo Petersens Eftf. i Berlingske, om Post Nord, ejet af den danske og svenske stat, som har presset priserne i bund på stykgods.


GENERALFORSAMLING SPECIALFORENINGERNE Af Lisbet Hagelund og John Larsen – fotos: Claus Haagensen

Niels Jeppesen, Bette Gris, forklarer folketingspolitikeren om alt det, der hører til en moderne grisetransport fx også vandingssystemer, it og overvågning under transporterne.

En dyrevelfærdsordfører KOM FORBI Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører Karina Due diskuterede dyretransporter med deltagerne efter generalforsamlingen Deltagerne på årets generalforsamling i DTL Dyr fik en sjælden lejlighed til at diskutere dyretransporter og dyrevelfærd med en af dem, der bestemmer på Christiansborg. Karina Due, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og dyrevelfærdsordfører, lagde vejen forbi Pårup Kro lørdag 28. januar og tog en debat med medlemmerne: »Dyrevelfærd og transport

18

DTL magasinet

kan godt gå hånd i hånd,« lagde hun ud med at sige og påpegede, at dyr skal transporteres over kortest mulige afstande. Men det er også nødvendigt at være realistiske og forholde sig til, at transport er uundgåelig. »Det handler om, hvordan transporterne tilrettelægges,« påpegede Karina Due. Efter en konstruktiv debat mødt-es forsamlingen omme bag kroen. Her holdt to moderne lastbiler til henholdsvis kvæg- og grisetransporter, så Christiansborgpolitikeren ved selvsyn kunne orienterede sig om forholdene. Med følgeskab af formanden for DTL Dyr Morten Bach blev kvægbilen vist frem af ejeren – og nyt bestyrelsesmedlem – Leif Lund Knudsen fra Nørhanle ved

Vadum, mens Niels Jeppesen fra Bette Gris i Thisted fortalte om, hvordan grisetransporter udføres i den virkelige verden. Karina Due fik både savsmuld under skoene og en masse praktiske input med derfra. Tilrettelæggelse af transporterne Og netop tilrettelæggelsen af transporterne blev diskuteret tidligere på dagen, da DTLs chefkonsulent Lisbet Hagelund fremlage resultaterne af en ny rapport, der peger på en række forhold, som er vigtige at tilrettelægge transporterne efter. Ét af forholdene af størst betydning for dyrevelfærden er afstanden, som dyrene transporteres over. »Men afstandene kan vogn-

manden ikke forkorte – han kan hverken fl yttet landbrugsbedriften eller slagteriet,” sagde Lisbet Hagelund. Der var enighed om, at dyret skal sendes afsted på et tidspunkt, hvor de kan klare en transport over den afstand, som jo er bekendt. Tilrettelæggelsen af transporten er således en delt opgave mellem landmand og vognmand. Karina Due nævnte efterfølgende, at det handler om, at dyrene skal kunne klare den planlagte transport, og om hvordan man sanktionerer landbruget, vognmændene og chaufførerne, når dyrene ikke er i stand til at klare transporten. »Vi er i Danmark gået langt i fortolkningerne af EU-forordnin-

FEBRUAR 2017


Formanden for dyretransportørerne, Morten Bach, Simested Vognmandsforretning, havde en god generalforsamling med en god politikerdialog.

gen,« sagde hun – med vægten lagt på, at de danske virksomheder ikke skal stilles ringere end deres udenlandske kollegaer. Her henviste hun især til den danske klippekortsordning – en ordning, der fungerer som på færdselsområdet, og hvor vognmand og chauffør får klip ud over bøder og kan ende med at miste retten til at arbejde med dyr. Denne ordning fungerer kun i Danmark – og i praksis kun for de danske virksomheder. »Vi må ikke lægge en løkke om halsen af det danske erhvervsliv,» slog Karina Due fast.

de kontrollerende dyrlæger ikke sætter samme standard. »Vi vil gerne have, at dyrlægerne ensretter deres vurderinger i højere grad,« lød det fra dyretransportørernes formand.

Branchen kan sagtens håndtere at vurdere dyrenes tilstand, men branchen er nødt til at kende den ønskede standard for at kunne komme i mål. Og som han sagde i sin beretning tidligere på dagen: »Vores chauffører er ikke så ringe, som man vil gøre dem til. Hvis bare dyrlægerne kunne fortælle, hvor grænsen er, skal de snart få lært det. Dér hvor vi skal blive bedre er til at afvise dyr. Simpelthen sige nej til at tage dem med uden en transporterklæring.« Morten Bach kom i sin beretning ind på statistikkerne for politiets landevejskontroller, som ikke giver et klart billede af forholdene hos de professionelle dyretransportører. I statistikken blandes tal for vognmænd, der kører for fremmed regning, sammen med

andre erhvervsgrupper. »Det giver et samlet billede, som vi ikke kan genkende.« Ser på branchens udfordringer Karina Due lovede efter besøget i lastbilerne at se videre på en række af branches udfordringer. Det drejer sig fx om det forhold, at transporterne kan ende i lange køer i lang tid i forbindelse med en kontrol af politi og dyrlæger. Som Niels Jeppsen sagde: »Biler med dyr af forskellig stand holder side om side i op til halvanden time, og mine små avlsdyr udsættes for smitterisiko. Samtidig øger kødannelsen dyrenes ophold på bilen – et ophold vi tidsmæssigt gerne vil forkorte af hensyn til dyrevelfærden.«

God trivsel for dyrene DTL Dyrs formand Morten Bach forklarede, at hele vurderingen af, hvorvidt dyrene er i god trivsel ved ankomsten kompliceres af, at Dansk Folkepartis Karina Due får input om kvægtransporterne fra Leif Knudsen (i baggrunden) og DTL Dyrs formand Morten Bach.

ALKO-LÅS FÅR CHAUFFØR BORTVIST

Arbejdsretten har for nylig blåstemplet en måling fra en alko-lås som tilstrækkeligt til at bortvise en lastbilchauffør for at være påvirket, da han skulle starte sin lastbil. 3F var ikke enige i bortvisningens berettigelse, og sagen skulle derfor afgøres ved en faglig voldgift. Voldgiften skulle afklare, om alko-låsen kunne bruges som tilstrækkeligt bevis for, at chaufføren var påvirket af alkohol, eller om chaufføren skulle have været gennem yderligere målinger fx blodprøve. Voldgiftsdommeren gjorde

FEBRUAR 2017

det klart, at chaufføren var bekendt med virksomhedens alkoholpolitik med en 0,0 promilleregel, og at han var klar over, at han ikke måtte være påvirket af alkohol i et sådant omfang, at det forhindrede ham i at starte lastbilen og dermed i at udføre sit arbejde. Samtidig mente voldgiftsdommeren, at det med målingen i alko-låsen var godtgjort, at chaufføren var påvirket af alkohol, da han mødte på arbejde den morgen og ikke kunne få lastbilen startet. Derfor var vognmanden i sin gode ret til at bortvise chaufføren, og ikke

blot opsige ham med det overenskomstmæssige varsel. Hos DTLs arbejdsgiverforening oplyser juridisk konsulent Kasper Güldner Kolenda, at der er tale om en meget konkret afgørelse: »I den lægges der bl.a. vægt på, at virksomheden havde en klar og skriftlig o-tolerance alkoholpolitik. Chaufføren var bekendt med politikken, og at overtrædelser ville medføre bortvisning,« siger han. »Der lægges også vægt på, at chaufføren ca. to uger inden bortvisningen fik indskærpet alkoholpolitikken, da alko-låsen

havde påvist alkoholpåvirkning. Endelig lægges der i forhold til sikkerheden og korrektheden af målingen vægt på, at den anvendte alko-lås var certificeret og havde en måleusikkerhed på maksimalt 0,05 promille. Desuden forelå der fem målinger over en periode på ca. halvanden time, som alle viste en promille over 0,2. Vi anbefaler altid, at man kontakter DTLs arbejdsgiverforening, hvis man har spørgsmål til en kontrolforanstaltning i form af fx en alkoholtest,« siger Kasper Kolenda.

DTL magasinet

19


INTERVIEW PER F. OLSEN

MIG & MIN

LASTBIL

Tekst og foto af John Larsen

VOGNMAND HOLDER ÅBENT FØRERHUS Vognmand Per Fønsskov Olsen på besøg hos HE Jørgensen foran sin nye MAN TGS. FOTO: TOBIAS PEDERSEN/ MAN

Vognmand Per F. Olsen, Herfølge, viser sin nye MAN TGS frem på Vognmandens Dag i Dalby Vognmand Per Fønsskov Olsens spritnye MAN TGS bliver en udstillingsbil – for en kort stund. Den har nemlig knapt nok nået at forlade MAN-forhandler HE Jørgensens hal, før den skal tilbage i hallen igen til beskuelse for de vognmandskollegaer og andre, der gæster Vognmandens Dag i Dalby ved Haslev lørdag 25. februar. »Det er første gang, jeg prøver sådan noget. Jeg er selv meget tilfreds med lastbilen, og jeg

Den nye MAN med LX-kabine klar til levering.

20

DTL magasinet

håber, den bliver godt modtaget. Den er bygget op til at kunne en hel del ude på byggepladserne og mange andre steder,« siger Per F. Olsen, der er indehaver af Herfølge Vognmandsforretning. MAN’en leveres med en bagmonteret HMF 2620 K5 kran, som er aftagelig. Kranen er vigtig, da lastbilen primært skal bruges til trælast-kørsel for de lokale byggemarkeder - XL Byg og Bygma - samt andre af Per Olsens 25-30 kunder. Den er

Andre er velkomne i førerhuset på Vognmandens Dag den 25. februar.

valgt så fl eksibel som muligt, så enhver opgave kan løses. »Jeg har fået den alsidige lastbil, jeg har brug for. Den kommer også i sving, når vi skal løse kranopgaver for en murermester, et brolæggerfirma og nogle tømrermestre her i det sjællandske område. Og så har jeg da også blikket rettet mod nogle af de store anlægsopgaver, der allerede er i gang eller er på vej her i Køgeområdet – fx byggerierne ved den nye station på den kommende København-Ringsted bane.« Udvider forretningen I det hele taget er den nye MAN

et tegn på, at der er nok at køre med for Herfølge-vognmanden. »Lastbilen er en udvidelse af forretningen. Jeg har også anskaffet en ny DAF, som jeg får leveret fra Lastas næsten samtidig med MAN’en. DAF-trækkeren skal bl.a. køre med korn og foderstoffer – og mask fra Faxe Bryggeri. Så jeg går fra at have to lastbiler til fire. Og jeg har også ansat de to chauffører til de nye biler,« siger Per Olsen. Gennem et års tid har han haft et par fremmede lastbiler til at

Bygge og anlægsbilen har tre styrende aksler så den kan sno sig på byggepladsen.

FEBRUAR 2017


køre for sig, men fra nu af klarer han opgaverne selv. »MAN TGS’en er en all round lastbil til byggepladserne og anlægskørsel, og Herfølge Vognmandsforretning får et robust køretøj med solide specifikationer,« oplyser MAN-sælger Peter Ackermann fra HE Jørgensen i Dalby. Her er, hvad Per Olsen får for skillingerne: • • • •

• • • •

MAN TGS 35.480 8x2-6 Tre styrende aksler LX-kabine 480 HK, Euro 6 motor med 2300 nm (2500 nm med toptorque i 11-12 gear) TipMatic (aut. gear) Luftaffjedring på bagakslerne HMF 2620 bagmonteret kran HMF TF320 Wirehejs samt HMF pendellad.

»Der er ikke nogen særlige specialiteter ved lastbilen, men jeg kan fremhæve de tre styrende aksler, der betyder, at chaufføren kan komme lettere omkring på byggepladserne, hvor der ikke altid er særligt meget plads at manøvrere på. Jeg har denne gang valgt et førerhus med en soveplads, da lastbilen nok kommer til at køre en del til Jylland,« siger

vognmanden, der byder kollegerne velkommen til at sparke til dækkene og stige op i førerhuset lørdag 25. februar. Vognmandens Dag Arrangørerne fra vognmandsforeningerne for Storstrøm, Næstved, Køge og Sjælland har atter valgt at lægge det populære arrangement hos HE Jørgensen. Her rydder man den store værkstedshal i dagens anledning. Vognmandens Dag henvender sig til både DTL-vognmænd og ikkemedlemmer, som får mulighed for at sætte sig ind i, hvad et DTLmedlemskab består af. Samtidig er vognmandsdagen en god anledning til en snak med kollegaer og branchefolk over en kaffetår og senere nogle pølser og øl fra hanen. Ud over MAN-lastbilerne kan man se en masse andet grej og serviceydelser fra en række udstillere. Det er Cirkle K, Codan, DTL- Danske Vognmænd, TVS – TungVognsSpecialisterne. Bevola, HEMA Kranudstyr, Euromaster, Uno X, Juul Gruppen, Jysk Finans, Loadmaster, SJEB, HMF, Refako og Nordfyns Finans – og måske flere andre. Og der er tre weekendophold for to personer på højkant i en lodtrækning.

Lastbilkranen skal bruges til opgaver for trælasthandlere, brolæggere og murermestre – for at nævne nogle af kunderne.

Transport 2017 23-25 marts i MCH Herning Hal L Stand 9370

Besøg os!

INNOVATION Som forretningsfører for et større speditionsfirma skal jeg hele tiden tilbyde innovative transportløsninger – Det samme forventer jeg af de køretøjer som bruges til transporterne. SAF Holland er i dette tilfælde en kompetent samarbejdspartner som er i stand til at gøre os konkurencedygtig indenfor transport. SAF-Holland GmbH

Essen 11D

DK-6000 Kolding

safholland.com

NYE LØSNINGER ER EFTERSPURGT – Også i transportbranchen. Vores initiativ Think Ahead eksempel viser et træbeplantningsprojekt ”Plant-for-the-planet” hvor vi tilsammen kan kompensere for CO2 udslip. Yderligere kampagner finder de under:

www.we-think-ahead.de

DTL magasinet

FEBRUAR 2017

saf-17004_AZ-DK_90x263_RZ.indd 1

21

31.01.17 11:06


TEST LASTBILER

TEST

Tekst og foto af Finn Bjerremand

SCANIA R 450

SCANIAS STORE LØFT R 450 er det sikre valg når det gælder kørekomfort og brændstoføkonomi

Springet fra den Scania R 450, jeg prøvekørte for knap to år siden, og til den nye udgave er stort – det må jeg sige. Den gamle var ingenlunde præget af metaltræthed, men der er sandelig sket noget siden da. Vi taler om et stort modelløft. Umiddelbart vil alle jo drømme om at køre en Scania S version med det flade gulv – det virkeligt nye i Scanias store førerhusserie. Alligevel må jeg sige, at kørekomforten i R 450 er ganske fin trods lidt motorkasse inde i midten. Derfor vil modellen sikkert blive valgt af mange, som ikke lige frem skal køre over lange afstande og overnatte i førerhuset hver nat. Vognen, som Scania stillede til rådighed med en tilkoblet trailer for prøvekørslen, bærer betegnelsen R 450 A4x2NB. Her betyder 4x2, at det er en toakslet trækker med træk på en aksel. N står for normal chassishøjde og B for fuld luftaffjedring. Man kan i stedet for en N-version bestille en L-version, som er 60 mm lavere og dermed har mere plads til lasten. Chassisets akselafstand er på 3750 mm, mens forakslen er en 7,5 t version og bagakslen er af typen 11,5 t, og det betyder, at vognens højeste tilladte vogntogsvægt er 45 ton. Forakslen sidder i Scanias nye luftaffjedrede ophæng. Resultatet er en behagelig kørsel, og med en firebælgs luftaffjedring på bagakslen giver det en rigtig god kørekomfort. Motoren er en DC13 148 L01, hvor L01 viser, at der er tale om

22

DTL magasinet

Lastbil version nummer 1. Det er en 6-cyl. rækkemotor på 13 liters slagvolumen med en topeffekt på 450 hk og et højeste drejningsmoment på 2350 Nm. En absolut sparsommelig motor, og det lavere brændstofforbrug har været med til at gøre versionen meget populær. Hemmeligheden er, at motoren, i lighed med en del af Ivecos motorer, kun benytter SCR-teknologi til at rense udstødningen, hvor alle øvrige konkurrenter – samt Scanias V8 motorer – også benytter EGR-teknologi til at overholde den skrappe Euro 6-norm. Den fik yderligere en skærpelse ved nytår med overgangen til B- og C-normen. En af ulemperne ved kun at anvende SCR-teknologi kan være, at forbruget af AdBlue er lidt større end på en tilsvarende motor med EGR. Til gengæld kan motoren bygges enklere, og man slipper for ekstra kølere. Transmissionen er en Scania GRS905SR, der selvfølgelig er udstyret med Scania Opticruise til at klare såvel koblingsbetjeningen som valg af gear, og det må siges at virke fornuftigt. I dag er det da også helt slut med de manuelle gearkasser, fordi der ikke længere er nogen fornuftig grund til at bruge dem. Kraftigt fokus på brændstofforbruget har været en meget tungvejende grund til at lade systemerne tage over. Også unødig slid på chaufførens arme og knæ vejer tungt. Samtidig undgås hullet til gearstangen, og med et hul øges støjrisikoen.

Højeste gear er direkte i denne R 450, der også har en Scania retarder af typen R4100D, som fungerer fortrinligt. Bagakslen er af typen R780 AD401SA, der har en udveksling på 2,59, som passer fint til vognens størrelse og fjerntransport med mellemtunge vogntogsvægte. Bremsesystemet er med ABS/ EBS af typen 4S/4M, og ESP samt AEB (avanceret nødbremseanlæg), der har et afstandssensorsystem af typen FLC1. Styretøjet er et ZF 8098, som sammen med det nye forhjulsophæng giver god og præcis kontakt med vejbanen. Det virker enkelt og er med til at gøre vognen let at køre. Topsikkerhed med sideairbag Førerhuset hedder CR20 – en ny type, som byder på mere plads og meget bedre forhold for chaufføren end før. Når man kigger ud af den store frontrude, ja så ser man også, at Scania nu endelig er rykket op i eliten. Sammen med de

TESTKØRER

FINN BJERREMAND gode vinduer i dørene har man en rigtig god sigt omkring sig. Et andet eliteforhold er regnsensorer til at styre viskerne. Et godt udstyr, som sandsynligvis kan være med til at spare viskermotorerne, så viskerne fx ikke står og kører på en tør rude, fordi chaufføren har glemt at slukke for dem, mens vognen går i tomgang. Førerhuset er en god arbejdsplads. Og der er et godt førersæde, hvis ellers man som indkøber

Det nye instrumentpanel. FEBRUAR 2017


Motoren præsterede på prøveturen at køre 3,3 km på literen.

husker ikke at vælge laveste niveau. Hele instrumentbrættet og alt, hvad føreren har brug for at kunne betjene under kørslen, sidder rigtig godt. Sikkerhedsmæssigt er Scania i front med den nye serie. R 450 har sideairbag i førersiden – ud over airbag i rattet. Det virker som et hurtigt oppusteligt gardin, der beskytter chaufføren, hvis lastvognen vælter på venstre side. Mere friløb Til gavn for brændstoføkonomien har vognen også cruisecontrol, hvor der både indgår ACC og ECOROLL. Det betyder, at vognen kan rulle i friløb, når der er mulighed

for det, og når Active Prediction systemet mener, det er fornuftigt at køre i friløb. I visse situationer kan systemet i stedet vælge at lade vognen køre i et gear. Det afhænger tit af, hvad der er af udfordringer foran. Alt dette styres af Active Prediction, som løbende modtager informationer om rutens forløb. Ud fra det styres gasgivningen. ACC (Adaptive cruisecontrol) – ikke at forveksle med nødbremsesystemet – hjælper med at holde afstanden til forankørende. Systemet sørger for i første omgang at advare, hvis man kommer for tæt på forankørende køretøjer, og i anden omgang bliver der bremset.

Scanias nye R-serie lever op til de høje forventninger. FEBRUAR 2017

3,3 km/l Prøvekørslen lå på min ofte anvendte rute med udgangspunkt i Vejle og via Horsens til Brædstrup. Herfra via Skanderborg ned til Horsens og vest ud til Nr. Snede, hvorfra ruten gik tilbage til udgangspunktet i Vejle. En samlet distance på 146 km, som blev kørt med en gennemsnitshastighed på 62,72 km/t og et brændstofforbrug på 44,26 l, der svarer til et forbrugstal på 3,3046 km/l. Det er virkelig godt. ikke mindst taget i betragtning af at ruten fra Brædstrup til Skanderborg indeholder smalle og meget kuperede strækninger – så det er langsomt ned ad bakke uden mulighed for blot at kunne rulle

godt op af den næste bakke. Nævnes bør dog, at AdBlue forbrug ikke blev målt, og alle data er generet af demolastvognens eget system. Med den nye R serie, hvor der virkelig er fokus på hele førerens arbejds- og hvileområde, er det blevet en fornøjelse at køre langt. Scania er kommet tilbage til det højt rangerende niveau, og for vognmanden, der fx vil køre allround med trucking af trailere på op til 56 ton vogntogsvægt er R 450 et godt alternativ.

Den toakslede trækker med tilkoblet trailer.

DTL magasinet

23


NYHEDER IT Tekst og foto af John Larsen

Chefkonsulent Peter Ottosen: »Nu kan vognmænd og chauffører indberette data til os via smartphonen.«

NY MULIGHED:

BRUG SMARTPHONEN TIL AT INDBERETTE KØRSELSDATA

Den sure pligt er blevet mindre sur med ny app, lover Danmarks Statistik Når en vognmandsforretning udtages til at indberette transportdata til Danmarks Statistik, bliver der ikke ligefrem klappet i hænderne. Men pligtopgaven bliver nu lettet betydeligt med en ny app til smartphonen eller tablet’en. Nu kan chaufføren eller vognmanden indberette sin uges kørsel til Danmarks Statistik ved at klikke sig ind på app’en og indtaste virksomhedens CVR-nummer og lastbilens registreringsnummer. Herefter guides man igennem nogle få felter, der skal udfyldes om bl.a. køretøjet, transportens art og omfang. Oplysninger om position og kilometerafstande kan klares automatisk via gps-forbindelsen. »Baggrunden for, at vi har ud-

24

DTL magasinet

viklet app’en, er den overordnede beslutning om, at alle indberetningerne til staten skal foregå digitalt og nemmest muligt for indberetterne,« forklarer en af ophavsmændene, chefkonsulent Peter Ottosen. »Vi har allerede en online blanket til indberetningerne, som mere end halvdelen benytter sig af, men vi vidste, at kravet om digitalisering ville give mange af de indberettende vognmænd noget af en udfordring. Nemlig dem som foretrak at indsende papirskemaer, som herefter blev indtastet til vores it-system af os selv. Men det ophørte 1. januar i år. Herefter skulle vognmændene selv stå for al indtastning fra papirskemaerne.« For at skabe et digitalt alterna-

tiv til online-blanketten har statistikerne derfor gennem et års tid arbejdet på at udvikle app’en. Et arbejde som Peter Ottosen er meget tilfreds med: Klar til brug »Vi introducerede app’en i uge 42 sidste år, og vi har brugt det seneste kvartal som en slags testperiode, hvor vi på basis af de første indberetninger har foretaget de sidste tilretninger af app’en, så den nu skulle være helt klar til brug.« Han er sikker på, at mange chauffører og vognmænd vil bruge app’en fremover, fordi de allerede er vant til at bruge en smartphone. »Simpelthen fordi det er meget nemmere,« siger Peter Ottosen.

Målet er at klare de lovpligtige indberetninger med brug af så få ressourcer som muligt – både i virksomhederne og hos Danmarks Statistik. »Og lige så vigtigt – vi opnår en bedre kvalitet af de indberettede data. Når der er færre indtastninger, sker der også færre fejl. Og når det bliver lettere at udføre opgaven, bliver brugerne også mere motiverede,« siger han. Stadig flere virksomheder har flådestyring. Kan det bruges? »Nej, vi har undersøgt mulighederne, men det er for dyrt at få tilpasset data fra fx flådestyringssystemer og tachograferne, så de opfylder kravene til statistikken. Der er på sigt mere potentiale i at udnytte data fra de elektroniske fragtbreve, der vinder frem. Det

FEBRUAR 2017


FOTO: DANMARKS STATISTIK

Her er skærmbilledet, når en chauffør skal indberette om en farligt gods transport.

SÅDAN FUNGERER APP’EN

Når en virksomhed skal indberette transportdata til Danmarks Statistik, kan vognmanden vælge at bruge en online blanket eller den nye app til smartphone eller tablet. App’en kan hentes via en såkaldt QR-kode, der står på brevet med indkaldelsen af data, eller direkte på Danmarks Statistiks hjemmeside, www.dst.dk/godsapp. (Den kan ikke hentes via fx App Store eller andre hjemmesider). Som det første spørges efter CVR-nr. og registreringsnummer, hvorefter det kontrolleres, om den pågældende lastvogn indgår i stikprøven. Herefter udfyldes nogle få oplysninger om lastvognens opsætning og kilometertælleren. GPS er ikke et krav, men er der forbindelse, slipper man for at taste sin position og kilometre ind. Herefter guides man gennem nogle felter til oplysninger om køretøjet/vogntoget samt om transporttype og omfang med mere. Fejl eller fx en glemt tur kan altid rettes. Når lastbilen er færdig med at køre i indberetningsugen, sender chauff øren de data, der er registreret i app’en. Herefter sendes en kvittering til den e-mail, der er opgivet i app’en – typisk til virksomhedens kontor. Man kan af hensyn til datasikkerheden ikke hente de data frem, som en gang er blevet indberettet til Danmarks Statistik.

kan blive en værdifuld kilde, men det er fremtidsmusik.« Første i Europa Peter Ottosen oplyser, at app’en er blevet modtaget med stor interesse blandt kollegaerne i andre europæiske lande. »Vi er faktisk de første i Europa med en app til indberetning af transportdata. Min drøm på længere sigt er da også en fælles europæisk app til glæde for branchen og for kvaliteten af de europæiske statistikker.« Men lige nu og her i dag tør Peter Ottosen godt svinge sig op til

FEBRUAR 2017

at sige, at de danske vognmænd og chauffører nu har det lettest i Europa med at indberette godsstatistikker til myndighederne – takket være digitaliseringen af indberetningerne – og den nye app. Viser app’en på Herning-messen Peter Ottosen vil i øvrigt være at finde på DTLs stand på ”Transport 2017” i Herning for at demonstrere app’en. DTL Magasinet hører gerne fra medlemmerne om deres erfaringer med den nye app. Skriv en mail til jol@dtl.eu.

ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED:

Den selvkørende vigtige brik Dansk vognmandsbranche har altid haft en stor skare af mindre virksomheder, hvor vognmanden selv kører sin lastvogn og dermed virkelig har fingeren på pulsen. Også når det kommer til kunderelationerne, hvor det for mange transportkunder er meget afgørende, at det er dedikerede folk, som udfører opgaverne. Med en selvkørende vognmand, der sagtens kan have en større vognpark med tilhørende chauffører, får kunderne løst deres opgaver meget enkelt, fordi vognmanden ved, hvordan det skal gøres med hvilket materiel. Og samtidig ved han også præcis, hvem der kan udføre det. I gruppen med 1-20 lastvogne er det dog ofte meget almindeligt, at vognmanden måske ikke har nogen ”fast” lastvogn, men træder til og kører, når der er chauffører, som skal have fri, eller der er sygdom i medarbejderstaben. Selvkørende vognmænd kendetegnes også ved korte kommunikationslinjer og hurtige beslutninger.

Det gør den selvkørende vognmand til en fleksibel virksomhed med en meget stor tilpasningsevne. Spørger man hos den slags vognmandsforretninger, vil man opdage, at de opererer på meget kort sigt. Ofte ved de kun ganske kort tid frem, hvad lastvognene skal lave, og en uge frem i tiden er lang tid. I år har DTL valgt at fokusere på den selvkørende vognmand i konkurrencen om at blive Årets Transportvirksomhed. I medierne en måske lidt overset gruppe, der i virkeligheden trækker en meget stor del af transportlæsset i det danske samfund. Den type virksomheder er som regel kun kendt i det absolutte nærmiljø – og af de trofaste kunder. Så find en selvkører og indstil ham/ hende. Som et ekstra incitament, modtager de første 50, der indstiller en virksomhed, en termokop fra Circle K på Transport 2017-messen i MCH i Herning og kan resten af året tanke gratis kaffe på Circle Ks servicestationer. Sidste frist er 1.marts.


NYHEDER ERHVERVSPOLITIK Af Johan Erichs, MeraMedia

Fra 1. marts kan fx tømmerbiler som denne opnå en vogntogsvægt på 74 ton på udvalgte strækninger i Sverige.

ARKIVFOTO: FINN BJERREMAND

Jo tungere og længere – jo bedre for samfundet Tungere og længere lastbilkombinationer giver tydeligt positive effekter på samfundsøkonomien og mindsker udslippet af drivhusgasser. Det konkluderer en aktuel analyse fra Lunds Tekniska Högskola, LTH. I en rapport analyseres hvilke mulige effekter, en højere totalvægtsgrænse og øget

køretøjslængde har for samfundsøkonomien, transportarbejdet og klimabelastningen. Rapporten viser entydigt, at tungere og længere køretøjer medfører mere effektive transporter og gevinster for samfundsøkonomien, selvom efterspørgslen på vejtransporter øges på bekostning af gods, som kan transporteres på jernbane eller søfart. »Ifølge vores regnestykker leder højere totalvægt på 74 tons ikke i sig selv til nogen nævneværdig mindskning af klimabelastningen. Den store gevinst for miljø og samfund opnås gennem kombinationen af tungere og længere lastbiler,« siger Jamil Kahn, der er

universitetslektor ved LTHs miljøog energiafdeling. I en konklusion på analysen konstaterer Jamil Kahn, at indførelsen af tungere og længere lastbiler bør suppleres med andre styreredskaber og tiltag, der styrker øgede miljøpræstationer inden for transportsektoren. »Tillades tungere og længere lastbiler, må samfundet indføre lettelser for jernbanetransporter og søfart for at modvirke, at vejtransportens andel af godstransporterne øger,« mener Jamil Khan. 74 tons fra 1. marts Den svenske regering indfører en totalvægtsklasse på 74 tons på udvalgte strækninger fra 1. marts

RoofSafetyaiRBag Et system der forhindrer dannelse af sne og isklumper på presenningstag Løsningen er enkel og alligevel meget effektiv. Isdannelse kan slet ikke opstå! Til eftermontering eller montering direkte ved Trailerproducenten!

WWW.RSAB.DE

OTO: SVERIGES ÅKERIFÔRBUND

Svensk analyse viser, at kombinationen af tungere og længere lastbiler giver meget store gevinster for samfundsøkonomien og miljøet

Den svenske regering indfører 74 tons totalvægt for lastbiler fra 1. marts i år på nogle strækninger. »Klart positivt for samfundsøkonomien. Men skal transportvirksomhederne kaste sig ud i investeringerne, er det nødvendigt, at vi får et sammenhængende vejnet til disse tunge køretøjer,« siger teknikchef Mårten Johansson, Sveriges Åkeriförbund.


i år. Det er en forhøjelse fra 64 tons totalvægt. Forslaget er en del af flere godsforslag, der også omfatter jernbaner og søfart. 74 tons lastbiler på max 25,25 meter ventes især anvendt til tømmertransporter og andre meget tunge opgaver for skovindustrien, bygge og anlæg samt stål- og mineindustrien m.m. At tillade længere lastbiler end de nuværende 25,25 meter til 34 meter er dog ikke aktuelt p.t. selvom den aktuelle analyse peger på, at det netop er gennem øget tilladt godsvolumen på lastbilerne, at de betydelige samfundsgevinster kan opnås. Regeringspartierne – Socialdemokraterne og Miljøpartiet – mener, at selvom der indføres en ny totalvægtsgrænse, så er det overordnede mål fortsat at fl ytte godstrafik fra vej til bane og søfart. Stor samfundsnytte Undersøgelser hos det svenske Trafikverket peger på, at samfundsnytten ved at øge til de 74 tons er to en halv gang større end omkostningerne. Det fremgår endda, at en forøgelse af maksimumvægten i kombination med en længdeforlængelse til 34 meter vil betyde, at samfundsnytten vil blive 11 gange større end omkostningerne. »Det er altså ekstremt samfundsøkonomisk lønsomt både at øge vægt og længde. En øget vogntogslængde er særligt positivt for volumentransporter med stykgods,« siger teknikchef i Sveriges Åkeriförbund Mårten Johansson. På trods af, at en opgradering

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

af det nuværende BK1 vejnet (max. 64 ton) til 74 tons og et BK4 vejnet, ville indebære, at anslået 1.000 broer behøver forstærkninger til et beløb på cirka 15 milliarder svenske kroner, ville investeringen samfundsøkonomisk blive meget lønsom ifølge Mårten Johansson. Hvilke tekniske regler, som skal gælde for køretøjer over 64 tons er endnu ikke blevet præsenteret. »Transportstyrelsen er ved at udvikle et analyseværktøj på nettet, hvor man kan indtaste sit registreringsnummer på lastbil og påhængsvogn i en database og straks få en analyse af vogntogets egenskaber, og om det må køre med 74 tons eller ikke,« fortæller Mårten Johansson. Regeringen bad Trafikverket redegøre for hvilke veje, der er egnede til 74 ton og hvor transporter på bane eller sø ikke er mulig. Trafikverket kom frem til et forslag med fem forskellige områder, som ikke hænger sammen geografisk men er spredt i forskellige dele af Sverige. »Indtil vi får et sammenhængende, anvendeligt større vejnet for 74 tons køretøjer og klare tekniske regler, mener vi, at transportbranchen skal holde sig tilbage med at investere i nye køretøjer,« gør han klart. Transportstyrelsen ventes at foreslå regler og tekniske krav før sommeren 2017. »At opgradere hele BK1 vejnettet til BK4 inden for Trafikverkets eksisterende økonomiske rammer vil ifølge Trafikverket tage 24 år. »Det er alt for lang tid. Det må udbygges væsentligt hurtigere, og er samfundsnytten så betydelig

som det anføres, så må finansieringsspørgsmålet prioriteres,« siger Mårten Johansson. Hvilken effekt vil længere og tungere køretøjer få isoleret for transportbranchen? »Det er en win-win for økonomi, miljø og trafiksikkerhed. Det er en væsentlig brik i puslespillet om at effektivisere køretøjer og transporter. Større vogntog indebærer desuden færre køretøjer på vejene.

Finland har allerede indført lastbiler med 76 tons totalvægt. Hvilke fordele ville det på sigt give at anlægge et nordisk BK4 vejnet? »Det, som er godt for Finland og Sverige, er formodentlig også godt for Danmark og Norge. Større lastbiler effektiviserer transportsystemerne og mindsker drivhusgasserne pr. ton transporteret gods,« slutter Mårten Johansson.

Som medlem af DTL får du op til 28% rabat på dine private forsikringer Kontakt os i transportteamet for et godt tilbud på dine private forsikringer på 33 55 50 50.

Rabat ved 1 kerneforsikring*

Rabat ved 2 kerneforsikringer*

15%

23%

Rabat ved 3 kerneforsikringer*

28%

* Rabatsatserne gælder kerneforsikringer, dvs. indboforsikring, husforsikring, bilforsikring, ulykkesforsikring, fritidshusforsikring og lystbådeforsikring med kasko. Der tages forbehold for trykfejl. 02.17. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638

Køb & salg afDTL_Kernekunde_rabat_90x127.indd dit brugte materiel.

1

Kontant afregning!

Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

INDKØB:

03/02/17 11.39

VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66


OVERBLIK MILJØ

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Af John Larsen

HVO-diesel kan sænke CO2-udslippet fra lastbilerne med 85 procent.

HVO fremtidens mirakeldiesel – måske

HVO – hvad? Jo, det er biobrændstoffet, der kan knække CO2-kurven. Det mindsker CO2-udledningen med 85 procent

»HVO er navnet på et biobrændstof, som i de andre nordiske lande er ved at bide sig fast som et alternativ til almindelig diesel. Det kan nemlig problemløst bruges i lastbilerne, og det kan for alvor gøre noget ved CO2-udslippet. Så DTL – Danske Vognmænd anbefaler en introduktion herhjemme på det varmeste,« lyder ”reklamen” fra DTLs erhvervspolitiske chef, Ove Holm. Ove Holms anbefaling sker bl.a. med reference til analysen ”Grøn Roadmap 2030”, som DTL i 2015 var med til at lave sammen med FDM og nogle energiorganisationer. Heri slås det fast, at avancerede biobrændstoffer – som HVO – er med til at gøre det teknisk muligt for transportsektoren at nedbringe udledningen af drivhusgasser med de 35-40 procent frem mod 2030, som er EUs mål. Dog pointereres i analysen, at biobrændstof

28

DTL magasinet

ikke kan stå alene. En drastisk reduktion vil kræve et miks af virkemidler herunder nye drivmidler. Analysen peger også på, at det vil være nødvendigt med EU-regulering – herunder at opstille forpligtende mål for øget anvendelse af avancerede biobrændstoffer. »Og EU har fremlagt ideer til initiativer i den retning i en strategi- og handlingsplan for såkaldt ”lavemissions-mobilitet”. Initiativerne vil utvivlsomt blive fulgt op af lovgivning og krav om bl.a. brug af avancerede biobrændstoffer snarere end første generations biobrændstoffer« tilføjer han. Det nye alternativ HVO står for Hydrogeneret Vegetabilsk Olie. Det er en syntetisk biodiesel, der kan iblandes eller bruges 100 procent i brændstoftanken. Ifølge Cirkle K præsterer den fuldt ud lige

så godt som almindelig diesel – ja faktisk er forbrændingen renere og soder mindre. Brændstoffet fremstilles på basis af forskellige råvarer: dyrefedt og –rester, affald, brugt madolie og planteolier i forskellige varianter. »Netop produktionen er en aktuel svaghed ved HVO,« siger Ove Holm. »Der produceres ikke nok af det. Og brugen af palmeolie og andre planteprodukter som råvarer er kontroversiel. Og så er det dyrere at fremstille end almindelig diesel, « siger Ove Holm. »Men produktionen skal nok blive forøget, så er der fremtid i HVO,« lyder det fra Ove Holm. Han står ikke alene med den vurdering. NLA: Ser lovende ud Den nordiske transportorganisation i Bruxelles, Nordic Transport Association, NLA, fremhævede sidste år, at de store lastbilproducenter,

FEBRUAR 2017


produktet, så den kan konkurrere med andre dieselprodukter. Det har betydet, at det samlede forbrug af HVO i Sverige er øget fra lidt over 600.000 kubikmeter i 12 måneders perioden november 2014-oktober 2015 til næsten en million kubikmeter i peroden november 2015-oktober 2016,« siger Per Sune Koustrup. Verdens største producent af HVO er i øvrigt finske Neste Oil.

Volvo Trucks, Scania, MAN og Mercedes-Benz nu har tilladt brugen af HVO i en række af deres motorer. NLA peger dog også på, at for lav produktion af HVO kan blive et problem og eventuel udløse unfair konkurrence, hvis mindre transportvirksomheder for at leve op til markeds- og myndighedskrav om lavere CO2udslip ikke kan få adgang til biobrændstoffet på lige fod med storaftagerne. Trods disse betænkeligheder ser brugen af HVO lovende ud for transportsektoren, mener NLA. Norsk test viser 85 procent CO2-reduktion NLA henviser også til en test foretaget af DTLs norske søsterorganisation NLF i 2016. Den har vist, at brug af HVO 100 (det vil sige den rene biodiesel og ikke blot tilsat almindelig diesel), reducerede CO2-udslippet markant og dermed var den almindelige diesel langt overlegen, hvad angår miljøbelastning. I testen fra Norges Lastebileier-Forbund, NLF, kørte fire Euro 6-lastbiler i tre måneder sammenlagt 62.500 km og brugte 36.000 liter HVO 100 brændstof. Ifølge samarbejdspartneren Cirkle K blev CO2-udslippet reduceret med 85,4 procent i forhold til, hvis lastbilerne havde kørt på almindelig diesel. Det svarer til, at hver lastbil kun slap CO2 ud i atmosfæren svarende til to personbiler, mens hver lastbil med almindelig diesel ville slippe CO2 ud svarende til 16 personbiler. En reduktion der batter noget på miljøregnskabet. NLF er siden gået skridtet videre og har indgået en aftale med Statoil om produktion af HVO. I Norge er de to store transportvirksomheder Posten Norge og Bring gået over til HVO i deres lastbiler – også dem, der kører i Sverige.

ILLUSTRATION: NLF

Masser af HVO i svenske tanke I Sverige har Volvo Trucks og samarbejdspartnere også gennemført feltprøver af HVO-

HVO er et biobrændstof, der produceres på basis af bl.a. dyrefedt, affald eller planteolie.

brændstoffet med succes, og man kan købe HVO på en række af Volvos salgssteder. Og hos fx Cirkle K indeholder miles diesel op til 40 procent miljødiesel nemlig 35 procent HVO og fem procent RME (Rapsolie Metylester), og det mindsker klimapåvirkningen med 33 procent i forhold til standarddiesel. »Mens HVO ikke kan købes på danske servicestationer og kun anvendes ganske få steder, så er situationen helt anderledes i resten af Norden,« oplyser brændstofekspert hos Cirkle K, Per Sune Koustrup. I dag kan man fylde HVO på tanken i Sverige, Norge, Finland – og i Californien. »I Sverige har man fjernet afgifterne fra

Scania anbefaler HVO Den svenske lastbilproducent Scania har erklæret sig som bannerfører for ”grøn” brændstof i lastbilerne: Salgsdirektør i Scania Danmark, Anton Freiesleben fremhæver et par tekniske fordele: »Da HVO kan klare minus 30 grader har det bedre kuldeegenskaber end almindelig diesel. Desuden er holdbarheden uendelig lang til forskel for andre biobrændstoffer, som har en begrænset lagringstid før anvendelsen – noget der skal tages hensyn til når man har egen tank.« Men så er der prisen: »I vores nordiske nabolande er merprisen lav, men i Danmark forventes HVO at koste ca. fire kroner mere per liter end almindelig diesel – med den nuværende afgiftsstruktur,« fortsætter Anton Freiesleben. »Det lyder som en showstopper i Danmark, men fører man omkostningen ud til forbrugerniveau, stiger en typisk supermarkedsvare med mindre end to øre ved kørsel på HVO fra dansk producent/lager til supermarkedshylden. Fødevareproducenterne skal se image- og markedsføringsværdien og motivere slutbrugeren til at betale en meget beskeden merpris for sine varer,« siger han. »Bedst er det, hvis de danske politikere kunne levere en afgiftsfritagelse eller -sænkning, så HVO-diesel blev mere konkurrencedygtig, for vi halter efter herhjemme. Det ville være en fremtidsrettet håndsrækning til transporterhvervets grønne omstilling,« tilføjer DTLs Ove Holm.

Norsk test har vist, at lastbiler på ren HVObiobrændstof kun udleder CO2 svarende til to personbiler.

FEBRUAR 2017

DTL magasinet

29


MEDLEMMERNE GENERALFORSAMLING

SPECIALFORENING FOR KURÉR- OG VAREBILER

DTLs Generalforsamling 2017

DTLs Arbejdsgiverforenings generalforsamling 2017

I henhold til vedtægterne for Dansk Transport og Logistik meddeles hermed, at DTLs ordinære generalforsamling holdes:

I henhold til DTLs arbejdsgiverforenings vedtægter meddeles herved, at DTLs arbejdsgiverforenings ordinære generalforsamling holdes:

Lørdag den 20. maj 2017 kl. 09.00 på Hotel Scandic Aarhus City, Østergade 10, Aarhus C

Lørdag den 20. maj 2017 kl. 14.00 på Hotel Scandic Aarhus City, Østergade 10, Aarhus C

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 5. Valg af to revisorer og suppleanter for disse 6. Fastsættelse af kontingent og indskud 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Arbejdsgiverforeningens virke i det forløbne år 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 10 6. Valg af revisor 7. Fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt

Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse På valg er Steen Tofteng (Rødovre), Kristian Skov Petersen (Taastrup), Martin Danielsen (Odense), Ole Bang Jensen (Haderslev) og Jens H. Petersen (Hanstholm).

På valg til bestyrelsen er: Martin Danielsen, Ole Bang Jensen, Steen Tofteng og Winnie Grant. På valg som suppleant til bestyrelsen er: Torben Andersen

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal i henhold til DTLs vedtægter være DTL i hænde senest den 15. marts 2017. Forslaget skal være ledsaget af et suppleantforslag. Ved nyvalg skal kandidatforslag være ledsaget af en skriftlig villighedserklæring fra de foreslåede.

Kandidatforslag til DTLs arbejdsgiverforenings bestyrelse skal være DTLs arbejdsgiverforening i hænde senest den 8. april 2017, jf. vedtægternes § 7, stk. 3. Kandidat- og suppleantforslag skal være ledsaget af skriftlige villighedserklæringer for de foreslåede.

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal i henhold til vedtægterne være ledsaget af en kort motivation samt være DTL i hænde senest den 15. marts 2017.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal – ledsaget af en kort motivation – ligeledes være DTLs arbejdsgiverforening i hænde senest den 8. april 2017, jf. vedtægternes § 7, stk. 3.

København, februar 2017

DTLs arbejdsgiverforenings adresse er: DTLs arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Børsen, 1217 København K

Martin Danielsen Formand

Erik Østergaard Adm. direktør

København, februar 2016 Martin Danielsen Formand

30

DTL magasinet

Erik Østergaard Adm. direktør

FEBRUAR 2017


VOLVO UDDANNER SELV TEKST OG FOTO AF FINN BJERREMAND

Volvo har for nylig etableret sin egen uddannelsesplatform, Volvo Group Academy. Det ligger centralt placeret i det nye industrikvarter Agerhatten i det østlige Odense. Her vil Volvo-gruppen sørge for at holde vidensniveauet oppe på medarbejderne, der både omfatter kundemodtagere, lastvognsmekanikere og salgskonsulenter. Hos Volvo satser man meget på eftermarkedet. Det vil sige, man har stort fokus på serviceringsdelen. Og med de mange nyheder, som konstant dukker op, er servicepersonalet løbende på kursus. I lighed med flere konkurrenter er der hos Volvo stor opmærksomhed på, at lastvognen har så meget oppetid som muligt. Det vil sige, at man i videst mulig omfang søger at undgå downtid, hvor lastvognen står på værksted midt i den kostbare arbejdstid, hvor vognmaden skal lave omsætning. Med en medarbejderskare på knap 300 personer fordelt på mekanikere og teknisk personale, hvor hver medarbejder har sin egen uddannelsesplan, er der et stort behov for uddannelse. Det skal fremover klares på centeret i Odense, hvor også medarbejdere fra de private lastvognsforhandlere vil deltage.

Volvos nye uddannelsescenter får travlt.

Ved det nye uddannelsescenter Volvo Group Academy er Jan Egegaard Jensen, som også er chef kompetenceudvikling i Volvo, blevet ansat som leder. Det nye center, der omfatter 600m2 værksted og 232 m2 kontor/kantine og kursuslokale, har rigtig gode forhold, hvor der bl.a. er plads til at kunne arbejde på flere forskellige lastvogne samtidigt.

TOTALLØSNINGEN

TRANSPORTBRANCHENS FORETRUKNE UDDANNELSESPARTNER Vi klarer følgende:

FOTO: PER DAUGAARD

• Vi holder øje med udløbsdatoen på de lovpligtige beviser - EU Kvalifikation bus / EU Kvalifikation lastbil - Befordring af bevægelseshæmmede - Vejen som arbejdsplads 1 dags + 2 dags - Farligt gods (ADR) - alle kurser - Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus • • • • • •

Vi indkalder medarbejderne til efteruddannelse Vi søger refusion for løntab inkl. kompetencefonde Vi vejleder omkring medarbejdernes kompetencebehov Vi rådgiver og vejleder omkring uddannelse Vi vejleder og rådgiver om kompetencefonde Vi sørger for en RealKompeteVurdering (RKV) af medarbejderne

Kunne I som virksomhed tænke jer at være en del af AMU-Fyn’s totalløsning? Kontakt uddannelseskonsulent Karin Kjerside Sørensen på tlf. 22 10 41 11.

Transportuddannelserne var for tredje år i træk med til DM i Skills som udstillerfag. På standen viste TUR – Transporterhvervets Uddannelse fire fag, nemlig lager, chauffør, redder og lufthavnsoperatøruddannelsen. Og der var kø ved lastbilsimulatoren. Den blev for øvrigt suppleret af både en simulator for gaffeltruck og for et lokomotiv.

FEBRUAR 2017

C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • Tlf. 66 13 66 70

www.amu-fyn.dk

DTL magasinet

31


DTL REGIONSKONTOR ØST

MEDLEMMERNE RÅDGIVNING Tekst og foto John Larsen

Klar - parat til at svare medlemmerne – fra t.v. kontorleder Christian B. Hansen, underdirektør Frank Davidsen og konsulent Jens Gjerløv.

INGEN RINGER FORGÆVES DTL Magasinets rundtur til regionskontorerne er nået til Roskilde »Der sker meget i dagligdagen i en vognmandsforretning. Men vi svarer på det meste, og resten finder vi ud af.« Nej, vognmændene får svært ved at finde på spørgsmål, der kan knockoute de to meget erfarne DTL-konsulenter på kontoret i Roskilde, Christian B. Hansen og Jens Gjerløv. De bruger det meste af deres arbejdstid på at rådgive DTL-vognmændene om ALT i forretningen. De to konsulenter holder til i en kontorbygning på Københavnsvej i Roskilde sammen med TungVognsSpecialisterne og regionskontoret for Kjøbenhavns Vognmandslaug, så der kan hurtigt hentes svar eller sparring på et spørgsmål. »Men vi kan også kontakte DTL-kollegaerne på Grønningen eller juristerne og overenskomstspecialisterne i Dansk Erhverv. Ja, om nødvendigt trækker vi på vores kontakter hos myndighederne,« tilføjer Jens Gjerløv.

32

DTL magasinet

Arbejdet på kontoret har tre hovedoverskrifter: Medlemsrådgivning, betjening af de seks vognmandsforeninger – Storstrøm, Næstved, Køge og Omegn, Sjælland, Odsherred og Nordre Birk – og kursusaktiviteter. Lige i denne tid er det højsæson for tilrettelæggelse af generalforsamlingerne i foreningerne krydret med medlemsmøder og senere på måneden Vognmandens Dag i Dalby. Det er den 25. februar. Besøger virksomhederne »I løbet af året lægger vi stor vægt på at besøge medlemmerne for at høre, hvordan det går. Og der er altid noget at tale om og få klarlagt,« siger Christian B. Hansen. Både han og Jens Gjerløv udnytter samtidig tiden på landevejen til at svare på spørgsmål og følge op på sagerne – jo, den håndfrie mobil er en smart opfindelse. »Når vi besøger en virksomhed udfylder vi en servicerapport – den

er udformet som en tjekliste over alle de forhold, der skal være i orden hos vognmanden, og de tilbud, som DTL har til medlemsvirksomheden. Og så er der en side med punkter til særlige transporttyper som fodertransporter, farligt gods, affald og meget mere.« Servicerapporten sikrer, at man kommer det hele igennem på mødet. »Men derudover går snakken om mange andre ting. Fx hjælper vi med de registreringer, der skal foretages. Alt sker jo digitalt på nettet i dag – ofte via Nem ID – og man kan godt sige, at det er blevet enklere, men der er ikke blevet mindre af det,« siger Christian B. Hansen. Han og Jens Gjerløv gør også meget ud af at se på kontrakter og omkostningsberegninger, og der er tit klargøring af materiale op til besøg af Arbejdstilsynet, og så er der jo APV’erne, der skal være i orden. »Vi får også mange henvendelser

om lastsikringsspørgsmål.« Hvad er det, vognmændene spørger om, når de ringer til jer? »Det spænder meget vidt,« lyder det samstemmende fra begge. Her er noget af det, der bliver spurgt om: Arbejdsgiverspørgsmål om fx afskedigelser, konflikter om arbejdsforhold og om holddriftsspørgsmål. Her indskydes, at de også deltager i mæglingsmøder i virksomhederne. I andre boldgader er der fx spørgsmål om farligt gods transporter fra hele landet, da begge er uddannede sikkerhedsrådgivere og da specielt Jens Gjerløv er en af landets førende eksperter på det område. Ja han begiver sig også til Jylland og hjælper i sager om ADRtransporter eller udarbejdelse af sikringsplaner. De tager sig også af spørgsmål om foder- og fødevaretransporter, idet Christian B. Hansen er sekretær for det nye foder- og fødevarenetværk.

FEBRUAR 2017


KURSER I FORÅRET

Der er også en del henvendelser om hjælp til papirarbejdet med særlige transporter til udlandet, og senest er der kommet en del arbejde med at få virksomhederne registreret til betaling af vejskatter og få dem i registre i de nye ”mindstelønslande”. Miljøspørgsmål tæller også en del. Ydermere er Jens Gjerløv i gang med at udvikle et todages kursus

der bedst kan besvare spørgsmålet – uanset den fysiske placering. Selvfølgelig kan vognmændene kontakte den lokale konsulent, de kender i forvejen på et direkte nummer, men princippet er, at alle konsulenter står til rådighed for alle medlemmer. Det skal jo ikke være sådan, at vognmanden skal vente på svar, blot fordi en konsulent er optaget en dag – fx med

I løbet af året lægger vi stor vægt på at besøge medlemmerne for at høre, hvordan det går. Og der er altid noget at tale om og få klarlagt, Kontorleder Christian B. Hansen.

i miljøledelse, der får premiere i Viborg 28. marts og 4. april. Jens tager sig for øvrigt også af sekretæropgaven i den relativt nystartede Specialforening for Kurérog Varebilstransportører - SKV. »Vi hjælper også med fornyelser af vognmandstilladelser hos Trafikstyrelsen for vognmænd, der ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, Og der er køre- hviletidsspørgsmål, og der er affaldsregistreringer« – ja de kunne blive ved…… Kontorernes bemanding på plads Chefen for bl.a. medlemsservice og regionskontorerne, underdirektør Frank Davidsen, er også på besøg: »Siden regionskontorerne blev lagt under DTL – Danske Vognmænds ledelse har vi arbejdet på at tilbyde medlemmerne en mere ensartet rådgivning,« siger han. »Vi har indført en fælles telefonomstilling, så et medlem med ét opkald ledes hen til den konsulent,

at undervise på et kursus,« siger Frank Davidsen, der selv tager telefonen i lidt mere komplicerede køre- hviletidsspørgsmål. Sekretærfunktionerne er samlet på Viborg-kontoret, hvor man sørger for administration, regnskaber og diverse tilmeldinger. Nogle sekretariatsfunktioner klares også fra Grønningen. Han oplyser, at i dag er bemandingen af alle regionskontorerne på plads. »Her i 2017 har vi fokus på at optimere betjeningen af medlemmerne og tilrettelægge nogle bedre kursustilbud. Og så vil vi i højere grad opsøge de medlemmer, vi ikke hører fra så tit,« siger Frank Davidsen.

BOOK EN KONSULENT

Du sætter selv dagsordenen for mødet. Du får rådgivning om: • Lever du op til loven? • Hvordan kan du spare penge? • Tanker, ideer – hvad tumler du med?

FEBRUAR 2017

FARLIGT GODS Transporterer du farligt gods efter reglerne om begrænset mængde (LQ), undtagne mængder (EQ) eller frimængder, skal du uddannes efter ADR kapitel 1.3. Så DTL holder disse kurser: • Viborg 29. marts kl. 17 - 20.30 på regionskontoret, Farvervej 1C, 1. th, 8800 Viborg • Rødekro 5. april kl. 17 - 20.30 på Røde Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro Andre farligt gods-kurser: • ADR repetition - grundkursus: 17. og 18. februar, Roskilde • ADR repetition - grundkursus + klasse 1: 17. og 18. februar, Roskilde • ADR repetition - grundkursus + klasse 1 + klasse 7: 17.-19. februar, Roskilde • ADR heldækkende kursus: 27. februar-3. marts, Rønne • ADR repetition - grundkursus + klasse 1 + tank: 6.-8. marts, Rønne • ADR Grundkursus + klasse 1: 17.-20.marts, Rønne MILØLEDELSE Det er et helt nyt kursus for vognmænd og andre ledende medarbejdere, så du får styr på de krav, offentlige udbydere stiller. Kurset strækker sig over to dage og foregår i Viborg kl. 8-17 den 28. marts og 4. april. VOGNMANDSKURSUS Næste kursus er sat til uge 20+25 i Viborg. Undervisningen på vognmandskursus har en varighed af min. 144 lektioner (á 45 minutter). • En uge på kursus (53 lektioner) • Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner pr. uge. Du kan til enhver tid hente hjælp og vejledning fra underviserne • På kursus en uge igen (53 lektioner) Vognmandskurser afvikles efter behov rundt i landet, så interesserede kan bare melde sig, så planlægger vi deltagelsen. Læs på DTLs hjemmeside under fanen ’Medlemsservice’.

SPECIALFORENINGEN FOR KURÉR- OG VAREBILSTRANSPORTØRER Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører (SKV):

LØRDAG DEN 4. MARTS 2017 KL. 10.30 PÅ AMU FYN, PETERSMINDEVEJ 50, 5000 ODENSE C DAGSORDEN 10.30 Velkomst, morgenkaffe 11.00 Generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede foreningsregnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af suppleant/er 7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant 8. Eventuelt


GENERALFORSAMLINGER FORENINGERNE

SJÆLLANDS VOGNMANDSFORENING Sjællands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LAUGSFORSAMLING

KJØBENHAVNS VOGNMANDSLAUG indkalder herved i henhold til laugsartiklernes § 12 til ordinær laugsforsamling: TORSDAG DEN 16. MARTS 2017 KL. 17.30 HOS CIRCLE K, BORGMESTER CHRISTIANSENS GADE 50, 2450 KØBENHAVN Tilsigelse med adgangskort, dagsorden samt regnskab for 2016 udsendes senest 6 dage inden laugsforsamlingen. Manglende tilsigelse bedes omgående meddelt laugskontoret, tlf. 33 21 24 14 eller info@vognmandslauget.dk Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære Laugsforsamling, må jf. § 14 i Laugsartiklerne indsendes skriftligt, og med en kort motivering, inden udgangen af februar måned. Jørgen K. Jensen, oldermand

LØRDAG DEN 18. MARTS 2017 KL. 10 PÅ BENLØSE KRO, ROSKILDEVEJ 113, 4100 RINGSTED Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Frederik Christensen, formand

NÆSTVED VOGNMANDSFORENING

Næstved Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 18. MARTS 2017 KL 9-11.30 PÅ UGLEHØJVEJ 2 , 4700 NÆSTVED

STORSTRØMS VOGNMANDSFORENING

Storstrøms Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 18. MARTS 2017 KL. 14.00 PÅ TAMU-CENTER VORDINGBORG, PRÆSTEGÅRDSVEJ 18, 4760 VORDINGBORG Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Henrik Ibsen, formand

Der vil blive afholdt et arrangement om aftenen, meddelelse herom fremsendes sammen med invitationen til vore medlemmer. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 14 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Lars Andersen, formand

FYNS VOGNMANDSFORENING

Fyns Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 11. MARTS 2017 KL. 10.00 PÅ FANGEL KRO, FANGELVEJ 55, ODENSE S.

KØGE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENING

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.

FREDAG DEN 17. MARTS 2017 KL. 18.30 PÅ ODD-FELLOWGAARDEN, JERNBANEGADE 10, 4600 KØGE

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor, c/o DTL Region Syd, Transitvej 10, 7100 Vejle, med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.

På foreningens vegne Claus H. Hansen, formand

Køge og Omegns Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Niels Andreasen, formand

HUSK

generalforsamling


VESTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING Vestjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 4. MARTS 2017 KL. 10.00 PÅ WESTERGAARDS HOTEL, BREDGADE 12, 6920 VIDEBÆK (Vi starter med kaffe kl. 09.30). Der vil være indlæg ved DTLs formand Martin Danielsen. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Poul Jørgensen, formand

ØSTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

SØNDERJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Sønderjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: ONSDAG DEN 15. MARTS 2017, KL. 18.30 PÅ AGERSKOV KRO, 6534 AGERSKOV Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor, c/o DTL Region Syd, Transitvej 10, 7100 Vejle, med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Kenneth Jacobsen, formand

Østjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 18. MARTS 2017 KL. 13.30 PÅ MONTRA HOTEL SABRO KRO, VIBORGVEJ 780, 8471 SABRO (Der vil blive serveret frokost kl. 12.00) Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Der vil være spisning og dans efter generalforsamlingen, hvor deltagere til generalforsamlingen med ledsagere vil blive inviteret. På foreningens vegne, Jørgen Buhl, formand

NORDJYSK VOGNMANDSFORENING Nordjysk Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 18. MARTS 2017 KL. 14.00 PÅ RØNNES HOTEL, KYSTVEJEN 25, 9690 FJERRITSLEV Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Klaus Myrrhøj Nielsen, formand

HUSK

MIDTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Midtjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 11. MARTS 2017 KL. 09.00 PÅ KØRETEKNISK ANLÆG I VIBORG. Der serveres morgenkaff e kl. 8.30 med efterfølgende frokost efter generalforsamlingen. Ligeledes indbydes I til en hyggelig aften med ledsager den 11. marts 2016 kl. 18.00. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Jens Jørgen Pedersen, formand

VOGNMANDSFORENINGEN VENDSYSSEL Vognmandsforeningen Vendsyssel holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 18. MARTS 2017, KL. 10.00, PÅ RADISSON BLU LIMFJORD HOTEL, VED STRANDEN 14-16, 9000 AALBORG Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

generalforsamling

På foreningens vegne Niels Chr. Skindbjerg, formand


GENERALFORSAMLINGER FORENINGERNE

THY VOGNMANDSFORENING

Thy Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 25. FEBRUAR 2017 KL. 12.00 PÅ: STENBJERG KRO & BADEHOTEL STENBJERG KIRKE VEJ 21, 7752 SNEDSTED Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.

HOLSTEBRO VOGNMANDSFORENING

Holstebro Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 25. FEBRUAR 2017 KL. 09.30 PÅ ANLÆGSPAVILLONEN LYSTANLÆGGET 1, 7500 HOLSTEBRO

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen.

På foreningens vegne Mark Kristensen, formand

På foreningens vegne Henning Lauritsen, formand

ODSHERREDS FRAGT- OG VOGNMANDSFORENING

Nordre Birks Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Odsherreds Fragt- og Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 25. FEBRUAR 2017 KL. 15.00 I ASMINDRUP FORSAMLINGSHUS, ASMINDRUPVEJ 34, 4572 NR. ASMINDRUP Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen.

NORDRE BIRKS VOGNMANDSFORENING

LØRDAG DEN 25. FEBRUAR 2017, KL. 11.00 PÅ SKÆVINGE KRO, JERNBANEVEJ 1, 3320 SKÆVINGE (Der vil være spisning efter generalforsamlingen) Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens formand eller kontor med en kort motivering, senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Ole Frederiksen, formand

På foreningens vegne Torben Nielsen, formand

SYDØSTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Sydøstjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 1. APRIL 2017, KL. 13.00 PÅ HOTEL MUNKEBJERG, MUNKEBJERGVEJ 125, 7100 VEJLE Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling og sat på dagsordenen, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor, c/o DTL Region Syd, Transitvej 10, 7100 Vejle, med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen.

HUSK

generalforsamling

På foreningens vegne Per Rasmussen, formand


MIN NYE

NYHEDER MÅNEDENS TRAILER

TRAILER

Af Finn Bjerremand

Den nye citytrailer er meget hurtig at åbne.

FOTO: LASTAS

Hurtigåbning af presenningen effektiviserer transporten Kel-Berg lancerer nyt gardin til distributionskøretøjer

FEBRUAR 2017

Gardintraileren er af typen PRSH20-TRI-SYS. Det indikerer en city-gardintrailer med Tridec styring på den bageste aksel. Styresystemet er meget enkelt, idet der er tale om en stangforbindelse, som oppe ved kongetappen opsamler styrebevægelser via kilen, der passer ind i scrippet på trækkerens sættevognskobling. En stang med flere buer undervejs transmitterer styrekraften hen til den bageste aksel, som derved altid følger trækkerens drejeudsving. Den bageste aksel er bygget med sit eget lille chassis, som sidder fast på trailerens chassis med en drejekrans. For at kunne spare på såvel dæk som brændstof, når der ikke er behov for, at den forreste aksel rører ved vejbanen, er den udstyret med en VDL Weweler Bolt-on-lift. En bogielift med luftaktivering, som er boltet direkte på akselophænget. Chassiset måler 13,62 meter og har masser af gennemgående tværvanger, der i udskæringer går igennem de langsgående vanger. Bunden er en hårdtræsbund, der er beregnet til lasteoperationer med en 9 ton truck, hvor de to gennemgående langvanger fra

chassiset udgør en del af bunden. Kongetappen er konstrueret til en belastning på 15 ton, som de fleste treakslede trækkere uden problemer kan overføre. Akslerne er fra SAF Holland med SAF Holland luftaffjedret ophæng og er af 10 t typen, og med en tomvægt på 7800 kg, er den tilladte lastevne på 27,2 ton. Den har SAF-skivebremser, og bremseanlægget er et KNORR anlæg af typen ABS/EBS 2S/2M med RSP (Roll Stability Program), som reducerer muligheden for at vælte. Der er også et sæt støtteben som kommer fra Jost og i bagenden er der monteret en ZEPRO bagsmæklift med en løftekapa-

citet på 2500 kg. Øverst oppe er der en lille bagklap til at dække fra liftpladens top og op til taget. Taget er skydetag, som åbnes ved at vippe overliggeren i bagenden op og skubbe taget fremad. Hurtig og enkelt, så er der åbent for lastning eller losning med kran. Forsmækken er konstrueret med lodretstående aluminiumsprofiler, som går helt til toppen, hvor en frontsnip af tagets presenning går et stykke ned over forsmækken. Dermed er der helt lukket af for, at evt. vejrlig skulle kunne komme ind ved turbulens under kørslen. Alt i alt en fin løsning til blandet distributions- og fragtkørsel i byerne.

FOTO: LASTAS

Målrettede opbygninger til specifikke opgaver tager til. Men der bliver også ved med at komme nyheder, som bidrager til at effektivisere transporterne yderligere. Et godt eksempel er månedens trailer, som er udstyret med et hurtigåbner-system til gardinet i venstre side. Det betyder, at gardinet ved blot at åbne et par håndtag i stedet for en masse spænder, kan åbnes og rulles hurtigt frem, hvorefter hele siden er blotlagt. Mindre tid til at åbne og lukke betyder hurtigere lasteekspeditioner og dermed tidsbesparelser. De kan i visse situationer omsættes til produktionsforberedelse, og det kan i sidste ende smitte af på bundlinjen. Indvendig sidder presenningen på nogle lodretstående gardinholdere, som har nogle små hjul, og de kører i skinner både foroven og forneden. I højre side har traileren en helt almindelig gardinside, fordi det pr. definition er ind og ud af venstre side, at den største godshåndtering finder sted. Det er dog et kundevalg, så det er bare at bestille traileren, som man vil have den.

Her ses den nye konstruktion indefra.

DTL magasinet

37


Navne NOTER RECEPTION – 50 ÅRS FØDSELSDAG

DI-PRIS TIL FREDSØ VOGNMANDSFORRETNING

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Fredsø Vognmandsforretning, som før har gjort sig særdeles bemærket på trafiksik-

DE DANSKE MODELBYGGERE MØDES TIL TRÆF

kerhedsområdet, har vundet DIs initiativpris for at installere et IKT-system i samtlige biler, som viser, hvordan bilerne præsterer – til gavn for miljøet og trafiksikkerheden. Vognmanden Benny Nielsen, der er formand for Morsø Vognmandsforening, fik initiativprisen overrakt hos DI af H.K.H. Prins Joachim i sidste måned. Tidligere har Benny Nielsen gjort sig bemærket ved som den første danske vognmand at installere alko-låse i alle virksomhedens lastbiler. Fredsø Vognmandsforretning har også været nomineret til to andre priser på trafiksikkerhedsområdet – nemlig ”Award 2014 for Best EU Road Freight Transport Operator”, arrangeret af den internationale transportorganisation IRU, og Sikker Trafik Erhverv prisen 2014 og 2015, som Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension står bag. Og så kunne Benny Nielsen i 2014 hæve trofæet som Årets Transportvirksomhed, som det kan ses på billedet.

• Hos MAN, HE Jørgensen i Dalby ved Haslev lørdag og søndag 1. og 2. april 2017. • Kom og se hvad Danmarks bedste modelbyggere har skabt. Fri entre. Flere informationer hos Jørgen Drejer på telefon 23237300 og mail jorgendrejer@ofir.dk

DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er?

FOTO: JOHN LARSEN

»DTL er jo med i min hverdag,« svarer vognmand Teddy Nielsen fra Mogenstrup på Sjælland. Han er flittig bruger af regionskontoret i Roskilde, og når der kaldes til medlemsmøder i Storstrøms Vognmandsforening. Når han står med et spørgs-

38

Receptionen holdes fredag den 3. marts fra kl. 12 i lokalerne på Avedøreholmen 62-64, 2650 Hvidovre. Giv os gerne en tilbagemelding på booking@kranbil.dk eller på telefon 7070 2535 – og helst senest den 24. 2.17.

ER JEG I DTL mål, kontakter han Christian B. Hansen på kontoret, og »han svarer ofte med det samme, og kan han ikke svare på stående fod, så finder han hurtigt et svar. « På det seneste har Teddy Nielsen fået assistance til fornyelsen af sine vognmandstilladelser og dokumentation af lønforholdene, så Trafikstyrelsen kunne få, hvad de bad om. Han har også brugt kontoret i nogle køre- hviletidsspørgsmål, og da han skulle køre nogle farligt gods transporter. »To gange har jeg haft tachograf-kontrol, og så har jeg fået hjælp til CDbrænding med mere,« tilføjer han. Så der er topkarakterer til DTL fra ham. Da DTL Magasinet taler med Teddy Nielsen: »Jeg kan altid få hjælp fra konsulenterne.

DTL magasinet

Jens Johannesen fylder 50 år, og det giver os en god anledning til at invitere kunder, leverandører, samarbejdspartnere, kollegaer og familien til reception, hvor der serveres lidt godt til ganen.

Teddy Nielsen, har han aftenen før været til medlemsmøde hos Nyscan i Ørslev. »Et godt møde hvor Carl Peter Frederiksen fra TungVognsSpecialisterne orienterede om køre- hviletiderne og de nye kontroller ude i virksomhederne. Jeg var særligt interesseret i at høre om nogle af undtagelserne for asfaltkørsel, og så fik vi fortalt om de nye regler for sneplovsbeslag. Og lørdag den 25. februar skal jeg til Vognmandens Dag i Dalby. Det at møde ”kon-kollegaer” er også en væsentlig del af det at være DTL’er. Så jo, jeg er flittig benytter af tilbuddene – og jeg er da også med til at arrangere nogle af tingene.« Teddy Nielsen har været medlem af Storstrøms Vognmandsforenings bestyrelse i fem år, og han har været medlem af DTLs selvkørernetværk i snart otte

år. Han vægter det faglige sammenhold højt. Erhvervspolitisk nikker han anerkendende til, at DTL holder politikerne fast på, at der skal styr på cabotagen og tilstandene med underbetaling. Teddy Nielsen har ti års jubilæum som vognmand i næste måned. Han er udlært mekaniker og har flere år kørt som chauffør, men det har ligget i kortene, at han skulle være vognmand. »Forretningen er nu 3. generation efter min farfar Erik Nielsen og min far Leif Nielsen, som nu kører for mig som chauffør. Han er 67 år.« Forretninger har to lastbiler og endnu en er på vej. Der køres mest med grus, sten og asfalt. Blandt kunderne er Colas Danmark, Dansk Natursten og Dansk Overfladebehandling, DOB. Alt efter sæsonen kører han også med korn, og han har vinterkørsel for Næstved Kommune. »Men det er ikke blevet til meget – kun 10 saltninger i hele januar og ikke et snefnug at rydde.«

FEBRUAR 2017

ba


VELKOMMEN TIL BARFOD TRANSPORT A/S »Vi har meldt os ind i DTL som det naturlige, efter vi har fået lastbiler i flåden, der ellers har bestået af varebiler,« fortæller indehaver Erik Barfod. Han driver Barfod Transport A/S i Vissenbjerg med kurér-, budog aviskørsel, fl ytninger og meget mere. Han fik vognmandstilladelser for ca. tre år siden, fordi kørselsbehovet efterhånden indebar større og

større biler, og i løbet af et par år er firmaet nået op på fem lastbiler. »DTLs arbejdsgiverforening var den direkte årsag, men vi har fundet ud af, at DTL har mere at byde på. Vi vil hente bistand til vores APV’er, timelønsberegninger, Tacho Online og i øvrigt gøre brug af rådgivningsservicen,« siger Erik Barfod.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Volvo-museet i Göteborg har købt et eksemplar af en truet lastbilsart for at supplere den i forvejen omfattende samling af Volvokøretøjer. Volvo Titan Tiptop produceredes kun i lidt over 1.400 eksemplarer, og i dag findes der kun meget få i verden. Nu har et eksemplar i tiptop stand fået lov at parkere på Volvo-museet. FOTO: VOLVO

Fyns Vognmandsforening Barfod Transport A/S Trævænget 7 5492 Vissenbjerg

Dilligencen ApS Haugevej 207A 5270 Odense N. Kjøbenhavns Vognmandslaug Din Transport Greve Main 38 2670 Greve Nordjysk Vognmandsforening Vognmandsfirmaet K. P. Nielsen ApS Lunekrogen 7 9200 Aalborg SV

Mogens Everdahl: »Jeg har ackup fra gode folk, når jeg har brug for på det.« For første gang dansk grund

THE IRON KNIGHT PÅ HERNING-MESSEN

FOTO: FINN BJERREMAND

får publikum mulighed for at opleve verdens hurtigste lastbil, Volvos The Iron Knight. Der bliver på messedagene opvisning bag hallerne. Det er rekordholderen selv, Boije Overbrink som sidder bag rattet: »Jeg glæder mig til transportmessen i Danmark. Vi har været på mange udstillinger

FEBRUAR 2017

rundt om i verden, men det er altid lidt sjovere, når man får lov til at vise, hvad bilen kan. Den er bygget til perfektion, og det kommer virkeligt til syne, når speederen kommer i bund,« siger han. The Iron Knight er efterfølgeren til The Mean Green, som er gået på en velfortjent pension på Volvos museum i Sverige. STUDIETUR: Medlemmer af DTL Selvkørernetværk er her fanget på et stop i Padborg undervejs til et par dages studietur: Først et besøg hos Nordic Logistics Association i Bruxelles, dernæst hos Bridgestones slidbanefabrik, Bandag i Lanklaar, Belgien. Sidste indslag var en rundtur til DAF Trucks N.V. og DAFs lastvognsmuseum i Eindhoven.

Sjællands Vognmandsforening BLR Transport ApS Hovedvejen 197 4320 Lejre

Specialforeningen for Kurérog Varebilstransportører Allan´s Kurérservice ApS v/Allan Brodersen Jacobsen Bakken 33, Fynshav 6440 Augustenborg Sydøstjyllands Vognmandsforening Jimmi Bjerregaard Pjedstedvej 58 7000 Fredericia FBP Trucking v/Frank Bendix Poulsen Duevej 11 6580 Vamdrup Vestjyllands Vognmandsforening Jan Mølgaard ApS Sønder Alle 1, Snejbjerg 7400 Herning Østjyllands Vognmandsforening TA-Agro A/S Viborgvej 198 8450 Hammel

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING Allan´s Kurérservice ApS v/Allan Brodersen Jacobsen Bakken 33, Fynshav 6440 Augustenborg Barfod Transport A/S Trævænget 7 5492 Vissenbjerg

Dilligencen ApS Haugevej 207A 5270 Odense N Din Transport Greve Main 38 2670 Greve Vognmand Søren Nielsen Ganehøj Alle 2 3660 Stenløse

DTL magasinet

39


Grunden til at skibene vokser i Køge

Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

Erhvervshavnen i Køge udvides, så vi i fremtiden kan modtage dobbelt så store skibe. Når anlægsprojektet står færdig i 2022, bliver Køge Havn en endnu stærkere samarbejdspartner for de lokale virksomheder og det store opland. Skandinavisk Transport Center og Køge Havn skaber tilsammen optimale rammer for alle typer af virksomheder, både til lands og til vands. Placér din virksomhed i fremtidens transportcenter. Kontakt os allerede i dag. Vi tilbyder erhvervsgrunde fra 20.000 m2. Find din egen grund på: www.stc-koege.dk

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

Der er gode grunde til, at fremtiden ligger i Køge.

Skandinavisk Transport Center

Dtl magasinet 20170213  
Dtl magasinet 20170213  
Advertisement