Page 1

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

SEPTEMBER 2016 | 18. ÅRGANG

SÅDAN UNDGÅR DU AT KUNDER SKYLDER DIG PENGE

Kampagnetrucken ”Job i Transport” på turné til danske fængsler Presset på rastepladserne skal lettes

It-revolutionen:

HAN STYRER EN KRAN Nej – det er ikke computerspil. Det er fremtidens kranchauffør, der styrer kranen fra lastbilens passagersæde. Kranen uden et førerhus blev vist på Elmia-messen i Sverige NY SCANIA-SERIE / VOGNMANDENS DAG / BLOKVOGNE / UDSTILLINGER

PLUS

TEST: MERCEDES ACTROS – OM470


anbefaler også, at der bør ske en gennemgang af sanktionerne - herunder det objektive ansvar, og nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i forhold til køre- hviletidsreglerne. Og så bør man se på det hensigtsmæssige i vigtige regler som fx krav til løft af pakker, til dyretransporter og til skattefri rejsegodtgørelse. Vi er helt enige. Der skal ifølge rapporten mere fokus på digitaliseringen, og det gælder fx transportdokumenter samt indberetning af statistiske oplysninger fra virksomhedernes egne registreringssystemet såsom køre- og hviletidsdata. Der skal også sikres netværkskapacitet (og mobildækning) i hele landet. Helt enig. Så bør man både analysere mulighederne for yderligere tilpasning af køretøjers vægt og dimensioner i Danmark og sørge for at udbrede modulvogntog inden for hele EU. Helt enig – ja, det må efterhånden være lige til højrebenet. Endelig kommer vi til infrastrukturen. Der synges jo lange ønskesange til infrastrukturen. Men pengene mangler, siger man. Vi siger: Det er et spørgsmål om vilje, og det vil finanslovsforhandlingerne vise, om der er. Rapporten peger også på en masterplan for investeringer i veje til at understøtte øget godsmobilitet. Der skal være bedre service på rastepladserne og restriktioner for ophold dér. Og der skal være mere effektiv adgang til havnene og statslig overtagelse af adgangsveje til væsentlige terminaler og havne. Og vi skal have klassificeret hele vejnettet. Jamen, vi er helt enige. Jo, der er mange gode ting i oplægget fra Vejtransportrådet, som jeg i øvrigt selv er medlem af. Vi ser frem til offentliggørelsen og debatten, der følger. Dog mangler vi stadig en reel forbedring af vognmandsvirksomheders etablering i landzone. Det hænger nemlig også sammen med infrastrukturen. Regeringens seneste udspil har totalt rullet hen over dette ønske, mens andre brancher er blevet tilgodeset. Erik Østergaard, adm. direktør

Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Thomas Rumph

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

20 GODT FOR ØJNENE. Mig og min lastbil handler denne gang om Henrik Guldagers nye rullende kunstværk, Sweet Eye Candy, der scorede andenpladsen ved Nordic Trophy. FOTOS: FINN BJERREMAND

Transporten har fået tradition for analyser af, hvad der kan forbedre konkurrencesituationen og hvordan den fremtidige politiske kurs skal være. Det har heller ikke skortet på skiftende regeringers vilje, men de velmente intentioner falder ofte mellem to stole: Et regeringsskifte her, en ressortomlægning der – og pludselig er meget ”glemt”. Den gamle SR-regering satte sidste år et arbejde i gang med en udviklingsplan for, hvordan vejgodstransporten kan styrke og udvikle sin position. Der skulle tages højde for, at branchen opererer ud fra to vidt forskellige markedsvilkår: nationalt og internationalt. Arbejdet med udviklingsplanen har siden ligget hos en arbejdsgruppe under Vejtransportrådet, og netop den forankring har formentlig bidraget til, at den nuværende V-regering har ladet arbejdet leve videre. Nu ligger der så et oplæg til ”En ny vej frem”, som planen kaldes. Transportministeren ønsker at mødes om den i Vejtransportrådet om ganske kort tid. Så der er god grund til at lade et øje falde på rapportens anbefalinger: På cabotage-området skal der i EU arbejdes for klare og entydige definitioner - fx af en international transport og af en cabotage-tur. Vi er helt enige. Ja det er jo en DTLprioritet af de helt store, og det kræver den fulde opmærksomhed og medleven fra folketingspolitikerne, netop fordi EU står på tærsklen til at komme med et udspil om fremtidens vejtransport . Vi mener, at man skal gå skridtet videre, så cabotagekørsel - også i virkeligheden verden - bliver af midlertidig karakter. Der bør også arbejdes for en ophævelse af EU-direktivet om kombinerede transporter, fordi det bruges til at omgå cabotagereglerne. Rapporten ”En ny vej frem”

11 RASTEPLADSERNE. Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen vil have problemerne på de danske rastepladser på den politiske dagsorden. FOTO: FOTOLIA

Den nye vej frem

FOTO: JOHN LARSEN

LEDER

32 SKYLDNERE. Advokaterne hos Horten har samlet nogle gode råd til, hvordan man kan undgå at stå med nogle kunder, der skylder penge.


INDHOLD Kort nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6 Blokvogne på gule plader . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Presset på rastepladserne . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Kampagnelastbil på fængselsturné . . . . . . . . . .2 Scanias nye lastbil-serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Vognmandens Dag på Mors. . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kurser om overenskomsten. . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sagt og skrevet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Mig og min lastbil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Test: Mercedes Actros – OM470 . . . . . . . . . . . .22 Elmia-messen i Sverige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 FOTO: PER DAUGAARD

Aftalen mellem DTL og Applus Bilsyn . . . . . . .27 ”Transport Øst” i Greve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 IAA-optakt, varebiler m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . 30 Sådan undgås skyldnere. . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Min nye trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Politisk runde i Sverige om alko-bomme. . . . 36 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Nye medlemmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’

”LIKE” OS

12

FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

FÆNGSLENDE TURNÈ. Projektleder Magnus Købke besøger fagskoler og arrangementer over hele kongeriget i kampagnetrucken, men der er også blevet tid til at besøge danske fængsler.

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

En af vores hedeste drømme bliver til virkelighed, efter at sagen har været i den administrative og politiske ”pin-ball maskine” i flere år

FORMANDEN FOR DTL KRAN BLOK ERFA, FRANK SEGALL, VED NYHEDEN OM, AT BLOKVOGNE VIL BLIVE REGISTRERET I DET DIGITALE KØRETØJSREGISTER OG FÅ EN ”RIGTIG” REGISTRERINGSATTEST.

SIDE 8

SEPTEMBER 2016

SEPTEMBER 2016 | 18. ÅRGANG

SÅDAN UNDGÅR DU AT KUNDER SKYLDER DIG PENGE

Kampagnetrucken ”Job i Transport” på turné til danske fængsler Presset på rastepladserne skal lettes

It-revolutionen:

HAN STYRER EN KRAN Nej – det er ikke computerspil. Det er fremtidens kranchauffør, der styrer kranen fra lastbilens passagersæde. Kranen uden et førerhus blev vist på Elmia-messen i Sverige

PLUS

TEST: MERCEDES ACTROS – OM470

NY SCANIA-SERIE / VOGNMANDENS DAG / BLOKVOGNE / UDSTILLINGER

Forsidefoto: FINN BJERREMAND


NYHEDER DE KORTE FOTO: VOLVO

Husk nyt dokument ved udbud

Den nye udbudslov fra årsskiftet har medført en masse nye ændringer. En af de vigtigste for fx vognmænd er det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Dokumentet skal nu bruges ved alle udbud – ellers kan man ikke deltage i udbuddet. ESPD står for ”European Single Procurement Document” og er en slags egenerklæring, der skal fungere som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. ESPD-dokumentet kan være vanskeligt at udfylde de første gange. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor udarbejdet en vejledning til udfyldelse af ESPD´en. Du kan finde en vejledningen og standardformular på Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.kfst.dk.

Flertal for tidsbegrænsning

Et flertal af transportordførerne på Christiansborg vil indføre tidsbegrænset parkering på de danske rastepladser. Det viser en rundspørge foretaget af Danmarks Radio, DR Syd. Der er således bred enighed om, at lastbiler højst bør kunne holde på rastepladserne i 24 timer ad gangen. Ikke mindst for begrænse opholder for udenlandske lastbiler, der kan holde i dagevis og vente på nye ordrer, og som derved optager pladsen for andre lastbiler og personbiler, der ønsker at holde et hvil. Læs også artiklen om presset på rastepladserne side 10-11.

4

DTL magasinet

VERDENSREKORD: Volvo Trucks har verdens hurtigste lastvogn. The Iron Knight satte i august to verdensrekorder i 500 og 1.000 meter fra stående start. Med den erfarne Boije Ovebrink bag rattet nåede jernknægten en gennemsnitsfart på 169 km/t og en tid på 21,29 sekunder for at tilbagelægge de 1000 meter, mens de 500 meter blev gennemført på 13,71 sekunder og en gennemsnitsfart på 131,29 km/t. Rekorderne blev sat på den lukkede testbane "Skellefteå Drive Center", en tidligere flyveplads i Nordsverige. Speedkørslen viste bl.a. et enormt potentiale for I-Shift-gearkassen med dobbeltkobling.

Hårdere straf for manglende betaling af vejafgifter Skat er nu klar med retningslinjer, der udmønter Folketingets oprindelige ønske om at straffe gentaget snyd med vejbenyttelsesafgiften. Det sker, efter at DTL – Danske Vognmænd det seneste halvandet år har presset på for at skabe lige konkurrenceforhold, når udenlandske vognmænd ikke betaler det, de skal ved kørsel i Danmark. Danske Vognmænd får som bekendt trukket afgiften automatisk

hvert år sammen med vægtafgiften. Konsekvensen er, at førstegangstilfælde straffes med 2.500 kr. i bøde, mens efterfølgende gentagelser for hvert tilfælde hæver bøden med 2.500 kr. – indtil bødeniveauet når 15.000 kr. Gentagelsesvirkningen er to år fra sidste forseelse. Strafansvaret pålægges alene vognmanden og altså ikke chaufføren. DTLs erhvervspolitiske chef

Ove Holm hilser Skats retningslinjer velkommen: »Vi har jævnligt spurgt til, hvornår man havde tænkt sig at gøre gentagelsesvirkningerne for vejsnyd til virkelighed. Det har også fået folketingsmedlemmer op af stolen - blandt andre Karsten Hønge fra SF har presset på. Nu er det altså resulteret i de ønskede retningslinjer fra SKAT, som vi er tilfredse med.«

Ny håndbog i miljøledelse – målrettet til vognmænd Netværk for Transport og Miljø – herunder DTL – har med støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen udarbejdet en håndbog i miljøledelse. Håndbogen er udfærdiget specifikt til vognmandsvirk-

somheden. Skridt for skridt bliver vognmanden ledt igennem miljøledelsens cyklus. Opfordringen lyder derfor: ”Omsæt din viden om klima- og miljøforbedring af din virksomhed til systematisk

handling, der også holder i fremtiden. Og præsentér det, så det er tydeligt for kunderne, hvad du kan på området.” Håndbogen kan ses på DTLs hjemmeside, www.dtl.eu.

SEPTEMBER 2016


Som medlem af DTL får du op til 28% rabat på dine private forsikringer Rabat ved 1 kerneforsikring*

15%

Rabat ved 2 kerneforsikringer*

Rabat ved 3 kerneforsikringer*

23%

28%

Kontakt os i transportteamet for et godt tilbud på dine private forsikringer på 33 55 50 50.

09.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. * Rabatsatserne gælder kerneforsikringer, dvs. indboforsikring, husforsikring, bilforsikring, ulykkesforsikring, fritidshusforsikring og lystbådeforsikring med kasko.

Udviklet i samarbejde med:


NYHEDER DE KORTE

Digitale

uddannelsesaftaler Nu kan man indgå uddannelsesaftaler digitalt. Det kan ske via en it-løsning, kaldet digitale uddannelsesaftaler. Men man kan også fortsætte med at indgå uddannelsesaftalen med den formular, som findes på ministeriet hjemmeside. Så nu er der altså to muligheder, når man skal indgå en uddannelsesaftale. Digitale uddannelsesaftaler findes på hjemmesiden www.uddannelsesaftaler.dk. Digitale uddannelsesaftaler giver: • Høj genkendelighed i forhold til aftaleformularen, så det er nemt at komme i gang. • Hurtigt og nemt samarbejde mellem skole og virksomhed. • Hurtig oprettelse af mange ens aftaler inden for det samme speciale. • Hurtig indhentning af underskrifter fra alle parter og færre omkostninger forbundet med underskrifterne. • Sikker opbevaring af aftaler og sikker underskrift. • Sikker identifikation og ægthed med NemID. I løbet af 2017 bliver også formularerne til tillæg, ophævelse og erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse digitale.

Mercedes dropper forsvaret I sidste nummer berettede vi om de Mercedes militærkøretøjer, der har bejlet til det danske forsvar, der skal på storindkøb. Siden har Mercedes imidlertid valgt at trække sig fra udbuddet om at levere de nye pansrede vogne og lastbiler. De tre resterende prækvalificerede producenter er Scania, MAN og Iveco.

6

DTL magasinet

Volvo tager også de tunge entreprenørkøretøjer med. Denne A60H var fx med på den tyske Bauma-udstilling tidligere i år.

AFTENÅBENT OG LUKKET SØNDAG Med et halvt år til åbningen begynder nyhederne om Transport 2017 i Herning at pible frem: Udstillingen får nye åbningstider. Tidspunktet er det samme, men på grund af forlænget åbningstid torsdag komprimeres messen til tre dage – torsdag, fredag og lørdag – og der sluttes af med en stor fest. Dørene åbnes torsdag 23. marts klokken 9.00, hvor transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt aff yrer startskuddet til tre messedage med flere end 200 udstillere, høj faglighed og networking med kolleger fra branchen. På åbningsdagen holdes åbent helt til klokken 20. Under ”Transport by Night” får de besøgende mulighed for at deltage i spændende aktiviteter og nyde aftensmaden omgivet af hestekræfter. Den forlængede torsdag betyder, at messen gennemføres over tre dage - til og med lørdag den 25. marts. Det giver anledning til at slutte af med, hvad arrangørerne kalder et brag af en fest. Klokken 17 åbnes dørene til Årets Transportfest. »Rigtigt mange ser lørdagen som en oplagt firmaudflugt, fordi Årets Transportfest

fuldender en god messedag med kollegerne. Festen i 2017 bliver ingen undtagelse, når Finn Nørbygaard i rollen som konferencier guider os gennem en aften med god mad, underholdning og livemusik. Det bliver uden tvivl et brag af en afslutning på tre gode messedage,« siger MCHs Betina Engholm. Volvo viser entreprenørmaskiner Volvo har allerede meldt ud, at man også stiller med nyheder inden for tunge entreprenørmaskiner fra Volvo Construction Equipment, som ifølge PR og marketingchef Helle Hessel er verdens førende inden for driftssikkert udstyr til bygge- og anlægsindustrien. »Så vi ser frem til også at møde en masse kunder i entreprenørsektoren,« siger hun. Volvo Trucks byder udover hele sortimentet også på et nærmere kig på bl.a. den nye IShift gearkasse med mulighed for krybegear, tandemakselløft og Volvo Dynamisk Styring til dobbelte foraksler med luftaffjedring. Renault Trucks viser hele Euro 6 produktprogrammet lige fra varebilen Renault Master over Renault D Access til de helt store langdistancekøretøjer i T-serien.

Opkrævning til fond DTLs medlemmer har modtaget opkrævningen til Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond og Godstransportområdets Uddannelsesfond. Den indeholder også bidrag til Transport- og Lagerområdets Udviklings- og Samarbejdsfond. Sidste frist for indbetaling var 14. september. Medlemsvirksomhederne kan søge om tilskud til efteruddannelse på pension.dk/ uddannelsesfonde. Fondene, der administreres af PensionDanmark, yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det er virksomheden,

der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser. Tilskud søges direkte på pension.dk under Uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige tilskudsberettigede kurser og information om satserne på tilskuddet. PensionDanmark opkræver 780 kr. pr. medarbejder årligt Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond. Opkrævningerne sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud. Opkrævningen for 2. halvår 2016 vil blive sendt ud i februar 2017.

SEPTEMBER 2016


Brug Brug BroBizz BroBizz Brug Brug BroBizz BroBizz som som betaling betaling på på på som som betaling betaling på vejen vejen gennem gennem vejen vejen gennem gennem Europa Europa Europa Europa ® ® ®

® ® ®

Kontakt Kontakt os og og os os få mere mere og få få at at mere videat at vide vide Kontakt Kontakt os få og mere vide Kontakt Kontakt os og os få mere og få at mere vide at vide om dine omfordele dine fordele med BroBizz. med BroBizz. om om dine med med om dine dine omfordele fordele dine fordele fordele med BroBizz. BroBizz. med BroBizz. BroBizz.

ü Adgang Adgang ü Adgang Adgang til rabatter til rabatter ü ü til til via vores via samarbejdspartnere vores samarbejdspartnere ü Adgang ü Adgang til rabatter rabatter til rabatter rabatter ü Mulighed Mulighed ü Mulighed Mulighed for maksimale for maksimale maksimale rabatter rabatter på allepå på alle ü ü for for rabatter rabatter på ü Mulighed ü Mulighed for maksimale maksimale for maksimale rabatter rabatter på alle allepå alle alle bompengeanlæg bompengeanlæg i Norge i Norge bompengeanlæg bompengeanlæg ii Norge bompengeanlæg bompengeanlæg Norgeii Norge Norge ü Én Énü aftalepart, Én aftalepart, ét kontaktpunkt ét kontaktpunkt ü aftalepart, Én ét ét ü Énü ü aftalepart, Én aftalepart, aftalepart, ét kontaktpunkt kontaktpunkt ét kontaktpunkt kontaktpunkt ü Al ü betaling Al betaling foregår foregår via BroBizz via BroBizz BroBizz A/S, uanset uanset A/S, uanset uanset ü betaling Al foregår via BroBizz BroBizz via A/S, A/S, ü Al Al ü ü betaling Al betaling betaling foregårforegår foregår via via BroBizz A/S, uanset A/S, uanset ü ü ü ü ü ü

hvor I hvor bruger hvor I bruger jeres BroBizz jeres BroBizz hvor jeres jeres hvor II bruger bruger hvor II bruger bruger jeres BroBizz BroBizz jeres BroBizz BroBizz Let og Let effektiv og effektiv administration administration Let effektiv og administration administration Let og ogLet Let effektiv og effektiv effektiv administration administration Overblik Overblik over jeres over forbrug jeres forbrug via Min Min via Konto. Min Konto. Konto. Overblik Overblik over over jeres via via Konto. Min Overblik Overblik over jeres jeres overforbrug forbrug jeres forbrug forbrug via Minvia Konto. Min Konto.

ü ü ü ü ü ü

brobizz.com brobizz.com brobizz.com brobizz.com


NYHEDER ERHVERVSPOLITIK Af Morten Lindbo og John Larsen

Blokvogne på gule plader

Den digitale registreringsattest gør livet lettere for særtransportørerne

Begejstring hos Kran Blok Formand for DTL Kran Blok Erfa Frank Segall kan næsten ikke få armene ned: »En af vores hedeste drømme bliver til virkelighed, efter at sagen

FOTO: FINN BJERREMAND

Et årelangt ønske hos DTLs særtransportører om, at blokvogne bliver registreret i det digitale køretøjsregister og får en ”rigtig” registreringsattest, bliver nu opfyldt. Skatteministeriet og SKAT har i samarbejde med Transport- og Bygningsministeriet og Færdselsstyrelsen udarbejdet et forslag, som indebærer, at blokvogne vil blive registreret i køretøjsregistret og vil få udskrevet en EU-registreringsattest – ligesom blokvogne fra andre EU-lande. Samtidig indebærer løsningen, at blokvogne vil overgå til kørsel med gule nummerplader. Hidtil har identifikationen af en blokvogn været en blokvognsnummerplade. Som de eneste nummerplader i Danmark er disse ikke i dag omfattet af Det digitale Motorregister hos SKAT (DMR). Så på trods af at de har en blokvognsnummerplade, er blokvogne således juridisk set at betragte som ikke-indregistrerede. Og det har givet problemer i udlandet.

Det bliver lettere for danske virksomheder at køre særtransporter – også i udlandet.

har været i den administrative og politiske ”pin-ball maskine” i flere år. Den manglende registreringsattest har i konkrete tilfælde forhindret danske transportvirksomheders kørsel med særtransporter i bl.a. Litauen. Derfor har vi gennem længere tid presset voldsomt på hos både ministre, folketingspolitikere og embedsfolk.« Kran Blok-formanden sender især varme tanker til transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), der i sin tid rejste sagen over for skatteministeren i den forrige S-regering. Efter regeringsskiftet

DTL Kran Blok Erfa får europæisk indflydelse De danske særtransportører, der er med i DTL Kran Blok Erfa, vil fremover få indfl ydelse på forslag og beslutninger, der træffes på europæisk plan. Det er den nordiske organisation i Bruxelles, Nordic Logistics Associatiion, NLA, der nu er blevet medlem af organisationen ESTA (European Association of Abnormal Road Transport and Mobile Cranes). ESTA varetager interesserne for kran- og specialtransportører i en lang

8

DTL magasinet

række europæiske lande. Og medlemskabet giver adgang til at deltage i arbejdet med at fremme vilkårene for særtransporter i EU. ESTA holder regelmæssigt møder, hvor det næste holdes i Stockholm 20. oktober. Det bliver med deltagelse af formanden for DTL Kran Blok Erfa, Frank Segall, og erfa-gruppens sekretær, Finn Bjerremand.

har transportordføreren arbejdet ihærdigt for at overbevise sin partifælle i Skatteministeriet, Karsten Lauritzen. Digitaliseringen af blokvognsregistreringen kom også på dagsordenen via Dansk Erhverv i Virksomhedsforum for Enklere Regler, hvor den har været under behandling siden september 2015. »Jeg kipper med flaget for både V-ordføreren og den siddende skatteminister. Også embedsfolkene i Skatteministeriet og Transport- og Bygningsministeriet, der er fremkommet med en god og fornuftig løsningmodel, skal have tak for indsatsen. Nu kan vi i al fald sige, at det ikke er bureaukrati og papirnusseri, der skal lægge niveauet for vognmændenes konkurrenceevne,« siger Frank Segall. Løser flere problemer I marts i år holdt Skatteministeriet møde med SKAT, Transport- og Bygningsministeriet, Færdselsstyrelsen og repræsentanter fra DTL – Danske Vognmænd, Kran Blok Erfa og Dansk Erhverv. Her forklarede branchen, at konsekvenserne ved det nuværende system medfører mistede ordrer og i sidste ende kan betyde udflytning af arbejdspladser. Løsningen Løsningsforslaget er, at blokvog-

nen på registreringsattesten vil fremstå med art (blokvogn eller motordrevet blokvogn), anvendelse (særtransport) og tilladelse (mobilkran, blokpåhængsvogn, bloksættevogn, påhængsvogn til mobilkran, blokvognsmodul og stort påhængsredskab). Løsningsmodellen vil også komme til at omfatte såkaldte ”hurtigløbere”, som er sættevogne og påhængsvogne, der ligeledes er godkendte som blokvogne. Det er Skatteministeriets vurdering, at forslaget, udover at løse problemet med udskrivning af en EU-registreringsattest, vil forenkle den administrative byrde for erhvervet og lette administrationen af nummerplader hos SKAT. Virksomhederne vil også kunne hente nummerplader hos mange af nummerpladeoperatørerne ude i landet frem for kun hos SKAT fire steder i landet, påpeger Skatteministeriet. »Jeg er ikke bleg for at kalde dette en meget vigtig sejr for erhvervet. Vi ser frem til en tæt dialog med Skatteministeriet og SKAT, så vi kan få alle relevante forhold på plads, inden lovforslaget præsenteres for folketingspolitikerne, og inden den nødvendige tilpasning af Det digitale Motorregister (DMR),« siger DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm.

SEPTEMBER 2016


Top brændstofbaskere 3%

I-Shift sørger for, at du hele tiden er i det rette gear - og sparer op til 3 % brændstof sammenlignet med en manuel gearkasse.

10 % Chaufføruddannelse er den perfekte start. Vores kurser giver chaufførerne værktøjerne til at køre effektivt med op til 10 % brændstofbesparelse til følge.

10 % 5% Spoilerpakker er den potentielt klart største brændstofsparer – selv til lettere lastvogne.

Fuel Advice hjælper dig med at opretholde brændstofbesparelserne over tid – til en lav månedlig pris.

For at hjælpe dig med at reducere dit brændstofforbrug arbejder vi hele tiden med nye teknologier og smarte tjenesteydelser. Det drejer sig nemlig ikke om at tage et enkeltstående kæmpespring. Det handler om at fortsætte med at klemme mere ud af hver dråbe brændstof igennem hele lastvognens levetid. Nogle af besparelserne lyder måske ikke af meget – 1 eller 2 procent her, 3 procent der. Men hvis man tæller dem alle sammen, vil du blive overrasket over, hvad det bliver til. Læs mere om hvordan HVER DRÅBE TÆLLER på www.volvotrucks.dk/draabe.

HVER DRÅBE TÆLLER


NYHEDER ERHVERVSPOLITIK Af John Larsen – fotos: Finn Bjerremand

PRESSET PÅ

RASTEPLADSERNE SKAL LETTES Vejdirektoratet i dialog med transportbranchen om løsninger Renere toiletter på rastepladserne optager transportminister Hans Chr. Schmidt, der har bedt Vejdirektoratet om en handlingsplan til at rette op på problemet. Men transportbranchen, forpagtere og andre efterlyser handling i langt større stil for at komme overbelægningen og den ulovlige lastbilparkering til livs. Vejdirektoratet har erkendt problemet og holdt for nylig en workshop med de involverede parter for at få ideer til, hvordan man løser udfordringen med den manglende kapacitet på rastepladserne til erhvervstransporterne. »Der er bred enighed om, at der er kapacitetsmangel bredt over hele landet – især i aften- og nattetimerne de steder, hvor der holder mange lastbiler, og især hvor de internationale transpor-

ter med udenlandske chauffører kommer,« siger afdelingschef i Vejdirektoratet Kasper Grøndahl Rosenstand. »Derfor ville vi høre, hvordan branchen selv kan spille ind med løsninger i en tid, hvor vi ikke har penge til bare at udvide parkeringsarealerne,« fortsætter han. Vejdirektoratet vil arbejde videre med flere løsninger. De skal bringes i spil, når muligheden byder sig. Kasper Grøndahl Rosenstand nævner tidsbegrænset parkering, bedre information om ledige pladser og mere fleksibilitet, så fx personbilsparkeringen får en dobbeltfunktion som lastbilparkering om natten. Han ser også muligheder i at gøre de mindre attraktive rastepladser mere attraktive med udvidet service som fx internetadgang.

Hen på eftermiddagen bliver Hylkedal Øst ved Kolding fyldt med lastbiler med østeuropæiske chauffører.

Lastbilen fra Litauen holder på tværs af personbilspladserne på Blankhøj Rasteplads vest for Aarhus.

10

DTL magasinet

Endelig vil Vejdirektoratet se på nogle billige udvidelsesmuligheder af arealerne. »Skal der større tiltag til, skal vi have politikerne til at bevilge pengene,« konstaterer han. Betaling og parkeringsvagter En af dem, der står med problemerne til daglig, er ejer af infoteriaet på Hylkedal Øst ved Kolding, Kim Hansen: »Jeg har haft problemer med østeuropæiske chaufførers ugelange parkeringer i alle de otte år, jeg har været her. De holder overalt. Og problemet bliver bare værre og værre, da der snart ikke er flere danske chauffører, som kommer og handler. Enten gider de ikke komme mere på rastepladsen, eller også er deres job overtaget af østeuropæere. Og de har ingen penge at købe for, men

Maden indtages i traileren på Blankhøj Rasteplads. Ofte bor østchauffører på rastepladserne i dage- eller ugevis.

For enden af rastepladsen ved Nyborg flyder det med affald. Lang tids ophold sætter sine spor.

pladsen og faciliteterne udnytter de. Så jeg mister stor omsætning.« Kim Hansen deltog også i workshoppen hos Vejdirektoratet: »Men snak omkring bordet løser jo ikke problemerne. Der skal politisk handling til. Og løsningen er meget enkel. Indfør betaling og parkeringsvagter til at håndhæve reglerne.« Kim Hansen oplever, at det eneste, østchaufførerne har respekt for, er når politiet en gang imellem dukker op. »Vi har senest prøvet med nye og mere synlige parkerings- og forbudskilte, men det er de ligeglade med. Anarkiet fortsætter, indtil der kommer håndhævelse til. Derfor har vi brug for en ordning med parkeringsvagter.« Udenlandske chauffører bruger pladsen DTLs chefjurist John Roy Vesterholm, der også deltog i workshoppen, ser de voldsomme kapacitetsproblemer som en konsekvens af, at der opholder sig langt flere udenlandske chauffører i landet. Og de optager pladserne på en anden måde og i meget længere tid. Statistikkerne taler deres tydelige sprog om, at der er flere og flere udenlandske lastbiler på de danske veje. Især østeuropæiske lastbiler står for mere og mere cabotageog tredjelandskørsel herhjemme. »Rastepladserne opererer med belægningsprocenter på langt over 100 procent for lastbilparkeringen. Så vi står med en ændret benyttelse af rastepladserne i forhold til tidligere. Det kræver nye løsninger,« siger han. Det drejer sig om at få anlagt nye rastepladser og at udvide dem, der er, mener han. Men det koster penge og tager lang tid. Det drejer sig derfor også om at få udnyttet kapaciteten på de eksisterende rastepladser på en bedre måde.

JUNI/JULI 2016


Det kan ske ved at anvende itløsninger (som fx på Ustrup-pladsen i det sønderjyske), at skabe større fleksibilitet mellem lastbil- og personbilspladserne, bruge apps og informationstavler med besked om ledig kapacitet samt ikke mindst ved at indføre tidsbegrænset parkering fx på 24-25 timer for at undgå længere ophold på rastepladserne (dog undtages særtransporterne). I den forbindelse skal man huske på, at rastepladserne er indrettet og beregnet til korte ophold af hensyn til trafiksikkerheden. Ophold af fire-fem dagens varighed, som Kim Hansen fra Hylkedal Øst beretter om, skal der skrides ind overfor. »En ting er at opstille regler og parkeringsbegrænsninger, men hvis de ikke håndhæves, dur det ikke. Derfor foreslår vi en ordning med parkeringsvagter – eventuelt i kommunalt regi. Politiet har ikke tid eller ressourcer til regelmæssigt opsyn med rastepladserne,« siger John Roy Vesterholm.

Venstres transportordfører:

Kapaciteten skal følge trafikvæksten Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen vil have rastepladsproblemerne på den politiske dagsorden til efteråret: »Vi skal sætte ind på tre felter,« siger han. »For det første er kapaciteten presset. Og det kan ikke

komme bag på nogen, da vi har fået mere tung trafik end før. Vi skal skaff e plads, så chauff ørerne kan overholde deres hviletider. Vi må se på, hvordan vi udnytter den eksisterende kapacitet bedre, og så dur det ikke, at lastbiler holder i dagevis og fylder op.« Han vil derfor have drøftet, hvordan man kan indføre en tidsbegrænsning, der samtidig respekterer det lange hvil i køre- hviletidsreglerne, og hvordan det kan håndhæves. »For det andet kommer vi ikke udenom anlæg af nye rastepladser eller udvidelser, da kapaciteten skal følge trafikvæksten. Vi skal

derfor have afdækket omfanget og hvor, der skal sættes ind. For det tredje er der brug for bedre service på rastepladserne. Vi skal se på, om vi kan have toiletter efter tysk model med betaling. Jeg ser gerne, at betalingstoiletter som dem, der lige er åbnet på rastepladsen Hylkedal Vest, bliver bredt ud til rastepladser i resten af landet,« siger transportordføreren. Han ønsker til gengæld ikke at indføre generel betaling for at holde på rastepladserne. Han vil fastholde, at det skal være gratis at færdes på de danske veje og tilhørende faciliteter.

Kristian Pihl Lorentzen: »Det dur ikke, at lastbiler holder i dagevis og fylder op.«

TEC-EFFEKTEN

VILJE

NY VIDEN

Sæt dig i førersædet med en efteruddannelse Find dit kursus på TEC.dk/kurser

KO M P E T E N C E R

EFFEKT

På TEC får du efteruddannelse med effekt. Inden for transport, lager og logistik kan du vælge mellem 62 relevante efteruddannelseskurser. Det vil sige opgraderinger til alle tænkelige behov. Vores erfarne undervisere er ildsjæle, der brænder for emner som Kranfører, Godstransport, Personbefordring, Lufthavn og Lager. På TEC.dk/kurser kan du se alle kurser og finde det, der passer dig og din arbejdsplads bedst. Glæd dig til at blive opgraderet, til at møde nye mennesker og ikke mindst til effekten.

OPGRADERING

DTL_Magasin_186x127mm.indd 1

01/03/16 15:22


REPORTAGE JOBREKRUTTERING Af John Larsen – Fotos: Per Daugaard

LASTBILEN ”JOB I TRANSPORT” I FÆNGSEL Transportbranchens kampagnetruck har meget, meget travlt – og har også været forbi syv danske fængsler

Transportbranchens kampagnetruck på besøg indenfor i Jyderup Fængsel en flot augustdag.

Transportens kampagnetruck ”Job i Transport” kører i højere gear, end nogen nok havde forventet. Den flotte, sorte Volvo og trailer besøger snart sagt hver en afkrog af det danske skolelandskab, og hvor lastbilfolket i øvrigt mødes til arrangementer. Som bagmanden, projektchef i Transportbranchens Udviklingsfond, Magnus Købke siger: »Det er blevet en kæmpe succes, men det er et hårdt program.« Det var oprindeligt planen, at roadshowet med den leasede lastbil skulle være afsluttet ved

messen Transport 2017 i Herning, men nu fortsætter man i hvert fald et år mere til foråret 2018. Magnus Købke anslår, at lastbilen når at besøge op mod 200 steder i løbet af det første år. Starten gik 4. april i år. Derfor har det også været nødvendigt at udvide bemandingen, så Magnus Købke og DTL-konsulent Kurt Rinhack nu har fået følgeskab rundt i landet af faglærer Heine Schultz, der er udlånt af Århus Tech. Kampagnetrucken er nu fuldt booket frem til Herning-messen til marts, ja så fuld er kalenderen,

at Magnus Købke knapt kunne afse tid til det obligatoriske syn af lastbilen.

Fængselsturné DTL Magasinet møder kampagnetrucken et noget usædvanligt sted nemlig i det åbne fængsel i Jyderup. Udover alle aftalerne med erhvervs- efter- og andre skoler så er der nemlig også indlagt en turne til en række fængsler landet over. Det sker i et samarbejde med den private organisation High:Five, der har som mission at sluse tidligere indsatte ud på arbejdsmarkedet til et liv uden kriminalitet. I løbet af den sidste måneds tid har lastbilen og traileren med lastbilsimulator og nyttige informationer om de meget forskellige typer job i transportbranchen også besøgt Møgelkær Statsfængsel, Kragskovhede Statsfængsel, Statsfængslet Søbysøgård, Renbæk Statsfængsel og Anstalten ved Herstedvester. Turneen til de syv fængsler kom faktisk i stand ved DTL Magasinets mellemkomst i forbindelse med et Heine Schultz fortæller de indsatte om jobmulighederne i transportbranchen. interview med High:Five i foråret.

12

DTL magasinet

Seniorkonsulent Lisbeth Olsen fortalte om kampagnetrucken til repræsentanter for Kriminalforsorgen, der blev meget interesserede og kontaktede fængslerne. »Jeg kender selv High:Five og har gennemgået en mentortræning, så jeg ved, hvad de står for,« siger Magnus Købke. To grupper kikkede indenfor I Jyderup Fængsel samles først en mindre gruppe på fem indsatte under 18 år, som gerne vil høre noget mere om, hvad en tilværelse som chauffør, renovationsmedarbejder eller andet kan byde på. Efter dem følger en anden gruppe på ti indsatte, som får nogle nyttige informationer af underviser Heine Schultz og en tur bag rattet i lastbilsimulatoren. Her bliver det dog også fortalt, at virkeligheden er sådan, at til nogle transportjob er der ”adgang forbudt” på grund af den plettede straffeattest, men at der til gengæld er jobmuligheder andre steder. Her stiger chancen for et arbejde jo flere kvalifikationer, man har på forhånd. »Vi synes, at besøget er en fantastisk mulighed og en god hjælp

SEPTEMBER 2016


i vores arbejde med at give vore indsatte nye vinkler på tilværelsen uden for fængslet,« siger fængslets resocialiseringskonsulent Marlene Lemvigh. Hun fremhæver, at alene det at lastbilen kommer på besøg, er et signal til de indsatte om, at der er brug for dem, når de en dag kommer ud. De danske fængsler har især siden 2013 øget uddannelsesindsatsen under afsoningen ret betragteligt, og der er tæt kontakt til andre erhverv som stilladsbranchen, malerfaget, kokkebranchen ligesom de indsatte kan tage både 9. og 10. klasse samt HF enkeltfag. »Hos os har vi praktikforløb i samarbejde med stilladsbranchen og Meyers Madhus. Vi holder også AMU-kurser i køkken, rengøring, stillads og tømrer. Og vi har EUD-

grundforløb til at blive kokke, malere og smed,« bemærker Marlene Lemvigh, der ser lignende muligheder med transportbranchen, gerne i noget mesterlæresamarbejde med lokale virksomheder. Det store kørekort Magnus Købke: »Der er ingen tvivl om, at efterspørgslen vil stige, hvis de motiverede indsatte kan fremvise et stort kørekort. Og der er en kørekortuddannelse i gang i fx Renbæk Statsfængsel, hvor en kørelærer henter og bringer den indsatte.« High:Fives konsulent Dorte Volt, der er tidligere uddannelsesleder i fængslet i Jyderup, ser også en kørekortuddannelse til de indsatte som noget af det allervigtigste. »Det er en bremseklods for den løsladte, der gerne vil videre som

chauffør, at kørekortet mangler,« som hun siger. Så udfordringen består i at skabe økonomi bag en kørekortuddannelse. »Men som Marlene synes jeg, det er fantastisk, at også transportbranchen er begyndt at få øjnene op for de ressourcer, der er herinde i fængslerne. For fængslerne og ikke mindst de indsatte selv gælder det om, at bruge tiden herinde til noget fornuftigt fx at lære noget. Det at opnå et 2-tal i dansk og matematik og få adgang til erhvervsskolerne er meget vigtigt for at komme i gang med en uddannelse og en ny tilværelse uden kriminalitet,« siger Dorte Volt. High:Five er samtidig i gang med et sideprojekt kaldet OPS – Offentligt Privat Samarbejde, som går ud på at få flere brancher til at interessere sig for jobreser-

ven i fængslerne. »Vi byder meget gerne erhvervslivet indenfor, så de kan fortælle om, hvad virksomhederne har brug for. Så kan vi til gengæld fortælle om de mange målrettede kurser, vi holder for at give de indsatte de rigtige kvalifikationer. Kurser som virksomheder slipper for at betale for,« smiler hun »Det er planen, at vi gentager rundturen til fængslerne i august næste år,« siger Magnus Købke. Bag Volvo-trækkeren og traileren – en tidligere bogbus – står Transportbranchens Udviklingsfond sammen med GUU – Godstransportområdets Uddannelsesog Udviklingsfond – og dermed de to arbejdsgiverforeninger, ATL og DTLs Arbejdsgiverforening samt 3F.

Marlene Lemvigh, Jyderup Fængsel: »Besøget er en god hjælp i vores arbejde med at give vore indsatte nye vinkler på tilværelsen uden for fængslet.«

Der er trængsel ved lastbilsimulatoren.

De indsatte i Jyderup Fængsel får inspiration til, hvordan et job bag rattet i en lastbil kan blive vejen til en ny tilværelse.

SEPTEMBER 2016

Dorte Volt, High:Five: »Det er fantastisk, at også transportbranchen er begyndt at få øjnene op for de ressourcer, der er herinde i fængslerne.«

Magnus Købke: »Vi kører også en fængselsturné næste år til august.«

DTL magasinet

13


NYHEDER LASTBILER Af John Larsen

Scanias nye kæmpe satsning

Her er den nye Scania, modellen S 730.

FOTO: SCANIA

Førerhusene vil blive produceret på den nye fabrik i Oskarshamn i Sverige. Læs DTL Magasinets test af den nye Scania i næste nummer. Arrangementet blev i øvrigt gentaget to gange om lørdagen for henholdsvis ca. 900 chauffører med flere og for ca. 800 Scaniaansatte og ledsagere. Scanias nye lastbilserie blev lanceret for første gang i Paris, hvor topchefen Henrik Henriksson slog på branchens skifte til mere bæredygtige løsninger.

FOTO: JOHN LARSEN

Her er hvad Scania fremhæver af nyheder: • Et helt nyt førerhusprogram indvendigt som udvendigt. • S- og R-modellen introduceres først, hvor S-førerhuset har plant gulv for maksimal komfort. • Stærkere, sikrere og mere aerodynamisk for at spare brændstof. • Modulopbygget konstruktion gør eventuel reparation af Scania-førerhuse enklere. • Ny position for forakslen og lavere tyngdepunkt for større sikkerhed og kørekomfort. • Verdens første lastbil med gardinairbags i siden som beskyttelse, hvis lastbilen ruller rundt.

FOTO: SØREN HYLDSTRUP LARSEN

Blandt gæsterne disse DTL-vognmænd, fv., formanden Martin Danielsen, Kim Vermø, Tom Hansen og Frants Hansen.

FOTO: JOHN LARSEN

Scania benyttede sit 125 års jubilæum – og 100 året for det første danske lastbilsalg – til at præsentere sin helt nye lastbilserie. Det foregik i Fyn Arena fredag 2. september, hvor omkring 800 vognmænd, branchefolk og ansatte stimlede sammen for både at høre lidt om fortiden men dog mest om den nære fremtid med det nye udspil fra den populære svenske lastbilproducent. En investering på ca. 15 milliarder kroner, oplyste Scanias danske topchef, Janko van der Baan, til forsamlingen. Scania fornyer faktisk hele sit førerhusprogram med introduktionen af den nye lastbilserie. Først introduceres R-serien sammen med en helt ny S-serie. Med S-serien introducerer Scania en ny topmodel med plant gulv med forbedret overnatningskomfort.

FOTO: JOHN LARSEN

Scanias gæster venter på at komme ind.

14

DTL magasinet

Scanias adm. direktør Janko van der Baan glæder sig til at præsentere den nye lastbil for sine danske kunder: »Det føles som en Audi, når man smækker døren og sætter sig til rette i førersædet. Sikken lyd.«

SEPTEMBER 2016


g in as Le Fr a kr.

g

.799-* Le Fr a kr. 2 M d R . in as

pR.

5.29M9d-R*.

pR.

ler 4 aks. Maskintrai mper

trailer 4 aks. Sværlast

-Nedb. m. ra

g in as r. e L ra k

www.lastas.dk

5.R2. 9M9d-R*.

p 4 aks. Rundbundet tipt railer F

Følg os på:

m. Camaro rulle presenning

4 aks. Tiptrailer

KontaKt

-61,5 m3

vores salgsteam:

g in as r. e k a L r F

anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

g in as Le Fr a kr.

5.59M9d-R*.

pR.

5.R9. 9M9d-R*.

p

4 aks. Walking F loor

Camaro presenning

presenningen køres på fra forenden af traileren. Den er god til asfalttiptrailerne. g in as LeFr a kr.

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

65 m3

2 aks. Cit y-gar

dintrail

er

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk g in as r. e k L ra F

Michael Pedersen +45 2787 7070 MSP@lastas.dk

* På betingelse af finansierings godkendelse * På betingelse af finansierings godkendelse

3 aks. Tiptrailer

M. nedfældbar side

3 aks. Gardintr ailer

3R.4. 9M9d-R*.

g

Leasin

p

Fr a k r .

4 aks. Multifoldtr aile

r

M. Libner og udtr æk

2.899-*

pR. M dR

.

g

Leasin Fr a k r .

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk

5.89M9d-R*.

pR.

3.899-*

pR. M dR

4 aks. Gardintr ailer M. truckbeslag

g

Leasin Fr a k r .

6.999-*

pR. M dR

altid 200 nye trailere på lag lagEr Til omgåEnDE lEvEring! .

.


MEDLEMMERNE VOGNMANDENS DAG Vognmandens Dag på Fyn

Lørdag 24. september er det de fynske vognmænds tur til at mødes til en god snak og et kik på nye lastbiler, materiel og andre nyheder. Fyns Vognmandsforening inviterer både DTLvognmænd og andre vognmænd til at kikke forbi hos AMU Fyn fra kl. 10.00 til 16.00. FOTOS: FINN BJERREMAND

DTL-bossen Erik Østergaard giver sin erhvervspolitiske briefing.

MORS SPARKER DÆK Omkring 100 vognmænd og andre lastbilinteresserede fik en hyggelig lørdag 3. september på Falck-stationen, da vognmandsforeningerne fra Thy, Mors, Skive og Midtjylland inviterede til Vognmandens Dag. Ikke færre end

Dagens vært, formanden for Morsø Vognmandsforening, Benny Nielsen, byder velkommen.

27 leverandører viste, hvad de dur til, og DTL – Danske Vognmænds adm. direktør orienterede om, hvad der aktuelt er gang i på det erhvervspolitiske område. Her er et par glimt.

Lastbilparade hos Falck.

fra 22.09.2016 til 29.09.2016 + + + IAA Commercial Vehicles i Hannover/Tyskland + + + Hal 13 | Stand C32 + + + fra 22.09.2016 til 29.09.

Legende let! Hvordan fragtmanden Martin gør sin ordresøgning enklere, idet han finder det bedst egnede med det samme. Sikker søgning med TC Truck & Cargo®. Du kan gratis og i realtid teste Europas markedsledende fragtbørs i op til 4 uger.

Nu også mobilt!

16

DTL magasinet

SEPTEMBER 2016


Bliv klogere

på overenskomsten mandag til fredag? Skal de møde på samme tid? Kan to chauffører køre samme bil? Skal de være timelønnede eller fuldlønnede? Har chaufførerne lidt eller meget overarbejde?” På minikurset om arbejdstidstilrettelæggelse, arbejdstidsreglerne og ansættelsesformer kommer man også ind på disse emner: • Hvad er forskellen på timeløn og fuldlønsordning – hvad passer bedst til din virksomhed? • Arbejdstidstilrettelæggelse • Fuldtidsansatte • Deltidsansatte • Fastlagt daglig arbejdstid • Ikke fastlagt daglig arbejdstid • Ubekvem arbejdstid • Holddrift • Varierende ugentlig arbejdstid • Reglerne om arbejdstid i det mobile arbejdstidsdirektivet

Udover vognmændene henvender kurset sig også til ledende medarbejdere, der arbejder med kørselstilrettelæggelse. DTL-vognmænd, der ikke er medlem af arbejdsgiverforeningen, er også velkomne – her er en deltagerpris på 850 kroner plus moms. Tilmelding hos Dansk Erhverv Arbejdsgiver på mail ath@danskerhverv.dk senest den 13. september for kurset i Viborg og 20. september for kurset i Roskilde.

56072

Medlemmerne af DTLs arbejdsgiverforening inviteres til gratis kurser om transportoverenskomsten og reglerne om arbejdstid. De to kurser holdes allerede her i september. I løbet af tre eftermiddagstimer orienterer medarbejdere fra Dansk Erhverv Arbejdsgiver om overenskomstens bestemmelser, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges og meget andet. Og de besvarer naturligvis også spørgsmål fra de fremmødte. Det første kursus holdes tirsdag 20. september kl. 15.00 til ca. 18.00 i Viborg, mens det andet kursus holdes tirsdag 27. september kl. 15.00 til ca. 18.00 hos DTL Region Øst i Roskilde. I invitationen, der er sendt direkte til DTLs arbejdsgiverforenings medlemmer, hedder det bl.a.: ”Det kan have stor betydning for driften af din virksomhed, hvordan dine chauffører er ansat. Skal alle chaufførerne være fuldtidsansatte? Skal alle chaufførerne arbejde

Få kortsikkerhed på dine præmisser Vi har store ambitioner på transportmarkedet. Derfor har vi blandt andet udviklet en digital, personlig selv-betjeningsløsning, MinOK. Her får du altid de nyeste sikkerhedsfordele og det bedste overblik. Ring og hør mere på 89 32 25 40.

www.ok.dk

SEPTEMBER 2016

DTL magasinet

17


SAGT & SKREVET

ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU MÅNEDENS VIGTIGSTE SAGER

Ny luft til en havnetunnel Havnetunnelen har unægtelig haft en lang og besværlig rejse, men heldigvis synes de mange årtiers uforpligtende snak at være afløst af en vis seriøsitet blandt afgørende politikere og de nok så nødvendige investorer. Oldermand Jørgen Kjeld Jensen, Kjøbenhavns Vognmandslaug, i Transport Magasinet, om havnetunnelen i København, hvor en forundersøgelse nu kan finansieres.

Altid et skridt bagefter Der sidder altid nogle rundt omkring og finder ud af disse her ting. De er enormt dygtige, og vi er altid et skridt bagefter med hensyn til, hvad de finder på. Politiassistent Poul-Erik Andersen, fagansvarlig for køre- hviletid og manipulation, Tungvognscenter Syd, i Lastbil Magasinet, om magnetfusk.

Selvpineri og slunken vækst Det er evident, at der er en sammenhæng mellem mobilitet og vækst. Derfor er det selvpineri, når vi selv sætter en vækstbarriere op, når vi på alle andre områder ligger vandret for at øge vores slunkne vækst. Transportordfører Villum Christensen (LA) i Børsen, om taksterne på Storebæltsbroen – som han og mange andre ønsker sænket - men de er bestemt af en politisk aftale på Christiansborg, så det vil kræve en ny aftale at sænke taksterne.

Vil hjælpe på svineriet Som borger i Hjørring Kommune har vores borgmester sammen med folketingsmedlem Rasmus Prehn fremlagt forslag om maksimalt 24 timers parkering på rastepladser, og ikke mindst ønske om mere kontrol for 45 timers hvil. Dette har politiet desværre ikke ressourcer til at kontrollere. Nej, desværre, for dette ville nok hjælpe på svineri og ikke mindst hjælpe de danske vognmænd i kampen mod social dumping fra østchauffører. Jesper Sand Sørensen, Sindal, i Nordjyske Stiftstidende

Vis noget begejstring Når jeg møder mine kolleger ude i Europa, synes de, at det er helt utroligt, at vi som så lille et land laver alle de store projekter. I er nødt til at holde op med den snak om, at der ikke sker noget. Det går bare ikke. Transportminister Hans Chr. Schmidt til forsamlingen ved åbningen af Trafikdage i Aalborg, i Altinget.

Lappeløsninger Regeringens udspil må siges at være lappeløsninger på motorvejsnettet. Strækningen fra Skanderborg til Aarhus er et meget hårdt belastet stykke motorvej, hvor en udbygning utvivlsomt vil hjælpe på trængselsproblemet, ligesom der også er fin mening i en ny strækning til Kalundborg. Men det er ikke noget, der ændrer på den trafikale infrastruktur eller i sig selv betyder store ændringer i hverken biltrafikken eller den kollektive trafik. Trafikforsker Per Homann Jespersen, RUC, i Ingeniøren.

For let at snyde Jeg er helt sikker på, at mange kører uden at betale, og det giver dem jo en fordel i forhold til danske vognmænd. Sandsynligheden for at de bliver stoppet er alt for lille. Vognmand Ole Bang Jensen, Haderslev, i Lastbil Magasinet, om risikoen for at udenlandske lastbiler får en bøde for ikke at have betalt vejbenyttelsesafgift i Danmark er for lille.

Transportkommissær Violeta Bulc sætter euro-milliarder i 195 infrastrukturprojekter i især Central- og Østeuropa.

EU sætter skub i infrastrukturen

EUs langsigtede plan med at forbedre infrastrukturen til gavn for vækst og beskæftigelse er i juni blevet udmøntet i form af støtte på ca. 6,7 milliarder euro – omkring 50 milliarder kroner – til 195 konkrete projekter hovedsageligt i Øst- og Centraleuropa. EU-Kommissionen har fået grønt lys af EUs medlemslande til de 195 projekter tidligere på sommeren. Mange flere projekter vil følge efter i de kommende år. I alt vil EU bruge mere end 24 milliarder euro i det såkaldte Connecting Europe Facility-program, CEF, til at binde Europa bedre sammen via ni overordnede transportkorridorer på kryds og tværs af kontinentet. Den ene af de ni transportkorridorer går via Danmark over Femern og skal forbinde det sydlige Finland med - til slut - Sicilien. De mange euro-milliarder skal gå til at fjerne flaskehalse og etablere nye trafikforbindelser – jernbaner, veje, broer m.m. - der mangler undervejs i de ni transportkorridorer. CEF-programmet er en videreførelse af det tidligere TEN-T pro-

gram (transeuropæiske netværk) for transport, energi og telekommunikation. Udover at skabe bedre passage mellem landene for både mennesker og gods skal pengene også bruges på projekter, der forbedrer integrationen af de forskellige transportformer, og projekter, der mindsker transportens miljøpåvirkninger. Desuden lægger EU-Kommissionen mest vægt på de grænseoverskridende projekter, som har størst nytteværdi for EUs indre marked fremfor rene nationale projekter. EU-Kommissionens nylige støtte på de ca. 6,7 milliarder euro ventes at udløse yderligere offentlige og private investeringer, og det glæder transportkommissær Violeta Bulc: »Med en samlet investering på 9,6 milliarder euro vil der kunne skabes op til 100.000 arbejdspladser i den europæiske økonomi frem til 2030. Projekterne vil gøre den europæiske infrastruktur sikrere, mere bæredygtig og mere effektiv for både passagererne og erhvervslivet.«

EU-sats på miljø og sikkerhed Slovakiet har fra 1. juli overtaget formandskabet for EU efter Holland. På transportområdet lægges op til øget miljøindsats med henblik på at

reducere udslippet af skadelige stoffer samt en øget indsats for at forbedre trafiksikkerheden på de europæiske veje.

SEPTEMBER 2016


Godzilla i Fredensborg DTL – Danske Vognmænd går i rette med Fredensborgs socialdemokratiske borgmester, der ikke vil have, at der kører modulvogntog gennem byen. ”Det er lykkedes borgmester Thomas Lykke Pedersen at få både borgere, presse og Christiansborg-politikere til at tro, at selveste Godzilla er på vej mod byen, når han højlydt fordømmer kørsel med modulvogntog på rute 6 gennem Fredensborg. Men borgmesteren er galt afmarcheret,” lyder det fra DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der har blandet sig i debatten i den lokale Frederiksborg Amts Avis. DTL-chefen forklarer læserne, at de længere og tungere vogntog ikke frembyder større risici for bløde trafikanter. Vejdirektoratet

har fokus på netop det, når modulvogntogenes ruter gennemgås. Kryds og rundkørsler ændres, hvor det er nødvendigt. Og ifølge Vejdirektoratet har der ikke været et eneste uheld på by- og landeveje fra 2011 til nu. Der har heller ikke været registreret borgerklager i øvrigt hverken i Vejdirektoratet eller hos virksomheder. På motorvejene, hvor modulvogntogene kører langt de fleste kilometer, har der været konstateret 14 uheld siden 2011 uden fatal udgang og ingen med bløde trafikanter. ”Jeg vil vove den påstand, at de fleste danskere har stiftet bekendtskab med modulvogntogene på vejen uden at bemærke dem. Der kører i dag ca. 700 modulvogntog rundt i Danmark på statsvejene. Det har de gjort siden

2008. Eneste forskel er, at modulvogntoget er 6,5 meter længere end almindelige lastbilvogntog og kan veje fire ton mere end almindelige lastbilvogntog, der i forvejen kan veje op til 56 ton. Og så bremser de i øvrigt lige så godt som andre lastbiler, da de har en ekstra aksel med bremser på. Til modulvogntogskombinationer anvendes typisk nyere lastbiler, som støjer mindre end gennemsnittet. Støjargumentet fra borgmesteren er derfor grebet ud af luften,” forklarer han. Ministeren svarer på spørgsmål Transportminister Hans Chr. Schmidt har tilsvarende svaret på et spørgsmål fra den konservative Mette Abildgaard om modulvogntogskørsel på Rute 6 gennem

Ambitiøs plan for ny infrastruktur

SEPTEMBER 2016

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Regeringens udspil til en ny helhedsplan frem mod 2025 har ambitiøse mål for infrastrukturen. Rammen til offentlige investeringer herunder infrastruktur skal i alt øges med ca. 27 mia. kr. frem mod 2025. ”Det skal bl.a. understøtte investeringer i ny digital infrastruktur og investeringer på transportområdet, som fx en ny motorvej i Midtjylland, en havnetunnel i København og en motorvej til Kalundborg,” hedder det i helhedsplanen. Det glæder DTLs adm. direktør Erik Østergaard: »Nu må vi se, hvad der er politisk vilje til i sidste ende, men når vi taler vejinfrastruktur, er der i høj grad behov for større ambitioner. Regeringens eksempler – såsom en ny motorvej i Midtjylland, en havnetunnel i København og en motorvej til Kalundborg – er åbenlyse forslag, der kan arbejdes med, og der er et påtrængende behov for vejinvesteringer mange flere steder i landet. På den digitale front kan vi

Regeringen vil afsætte milliarder til bl.a. nye veje.

ikke være bekendt, at der stadig er steder i landet, hvor der er utilstrækkelig bredbåndsdækning og mobildækning. Det burde for længst have været på plads.« Social dumping nævnt Ifølge forslaget til finanslov for 2017, der blev fremlagt i halen på helhedsplanen, vil der i de kommende år blive lagt vægt på bl.a. udbygning af E45 mel-

lem Aarhus S og Skanderborg S og en forundersøgelse af den københavnske havnetunnel. Finanslovsforslaget for næste år nævner flere steder social dumping, og DTL-direktøren forudsætter, at indholdet fra sidste års politiforlig stadigvæk står ved magt. Forliget sikrer bl.a. kontrol med de ulovlige cabotagekørsler. Finansloven skal være på plads inden årets udgang.

Fredensborg, at et bredt folketingsflertal står bag udbredelsen at modulvogntog. ”Konkret er der med aftalen aftalt 35 nye strækninger, som inddrages i modulvogntogsnettet, herunder rute 6 mellem Helsingør og Hillerød. Samtidig forlænges forsøget frem til 2030 med henblik på at skabe stabile rammevilkår for erhvervslivet. Med andre ord er det en enig forligskreds og ikke Vejdirektoratet, der har besluttet, at der skal kunne køre modulvogntog på rute 6 mellem Helsingør og Hillerød. ” Han tilføjer, at Vejdirektoratet har ikke erfaring for, at der skulle være en særlig ulykkesrisiko ved modulvogntog.

Nyt affaldsmarked Regeringens helhedsplan holder fast i intentionerne om billigere og bedre aff aldshåndtering gennem øget konkurrence. Det er i erkendelse af, at aff ald fra at være et problem er blevet en efterspurgt ressource. Det kan i sig selv skabe øget konkurrence, mere innovation og en mere effektiv aff aldsforbrænding. »Et marked for aff ald, hvor den kommunale indfl ydelse stækkes, kan skabe nye markeder for vognmændene,« mener chefkonsulent Lisbet Hagelund fra DTL – Danske Vognmænd: »Regeringen ønsker, at aff aldet behandles dér, hvor det sker mest effektivt. Aff aldsproducerende virksomheder skal derfor frit kunne vælge det forbrændingsanlæg, som kan bortskaffe aff aldet mest effektivt og billigst. Vi har meget længe fra vognmandsside ønsket, at man gjorde op med anvisningsordningen, hvor man er tvunget til at bruge et udpeget forbrændingsanlæg.« Af helhedsplanen fremgår, at konkurrence på forbrændingsområdet skønnes at give effektiviseringsgevinster på ca. 0,4 mia. kr. i 2025 til gavn for anlægsejere, virksomheder og husholdninger.

DTL magasinet

19


INTERVIEW HENRIK GULDAGER Tekst og fotos af Finn Bjerremand

Guldbelagt trækker

LAVER ØJNE

Der er lagt mange arbejdstimer i Guldagers nye rullende kunstværk Sweet Eye Candy filmstjernen over dem alle, selveste Marilyn Monroe på bagsiden af førerhuset – normalt den mest kedelige del af en lastvogn. Mon ikke alle trafikanter bag den nye trækker vil glædes over det flotte syn. Og måske få lyst til bare at blive bagved. Grundlæggende er det bl.a. den gule farveskala som Guldager anvender, og de flotte udsmykninger er afgrænset af guldstriber, der er lagt på som små 10 cm lange stykker bladguld – og de går helt igennem eksempelvis ned over trinbrættet og helt ind under beklædning m.v. Intet er overladt til tilfældighederne. Henrik Guldager: »Det har taget en måned at lægge guldstrimlerne på. Derefter har vognen fået en god gang klarlak - næsten 100 liter! Derefter er den slebet godt og grundigt ned fire gange – og poleret bagefter.

Selve poleringen har taget ca. 100 timer, og samlet har hele lakeringsprocessen taget et halvt år. Førerhuset er også blevet betrukket om til nogle fine lyse farver, og til dette formål er der anvendtt ikke færre end ca. 30 huder.« Sandsynligvis vil han anvende vognen som showlastvogn et godt stykke tid. Herefter vil den ligesom sine forgængere køre ud på landevejene for at køre penge hjem til vognmandsforretningen, som udfører transporter i Danmark og de nærmeste nabolande. Komfortabel lastvogn Chassiset er en Volvo FH540 6x2 T pushertrækker bestykket med Volvo-motoren

FOTO: PER DAUGAARD

Navnet smager jo af guld. Henrik Guldager, der har firmaet Vognmand Jens Guldager ApS i Nibe, fik for nylig igen en ny Volvo – bortset fra et par enkelte Renault’er har han altid valgt mærket med jernhandleremblemet. Men vi taler ikke om en almindelig lastvogn. Ja, tiderne gør den endnu mere unik. I dag får vognmændene gerne leveret lastvogne i standardfarver. Det er ikke nok for Guldager, og forleden fik han bevis på, at han ejer en af Skandinaviens flotteste lastvogne. Han hentede nemlig andenpladsen i den store nordiske lastvognskonkurrence Nordic Trophy på Elmiamessen i Jönköping. Vognen har fået navn: Sweet Eye Candy. En utrolig flot vogn, hvor der ligger et kæmpearbejde bag hele udsmykningen og lakeringen. Den svensk-amerikanske kunstner Ray Hill har med bistand og ideer fra vognmand Henrik Guldager foldet sig rigtigt ud. De to er vant til at arbejde sammen om denne type projekter. Der er fokuseret meget på øjne. Og så er der

Henrik Guldager lagde vejen forbi Bornholms lastbiltræf, Store Legedag, i Nyker, inden turen gik til Elmia i Sverige.

20

DTL magasinet

Lastbilen blev præsenteret i Taastrup, og Henrik Guldager sørger lige for finpudsningen.

SEPTEMBER 2016


MIG & MIN

LASTBIL

D13K540, 12.8 liter, som opfylder Euro 6-normen med varm EGR og røggasefterbehandling med diesel oxidationskatalysator (DOC), dieselpartikelfilter (DPF), SCR katalysator og Slip Cat. Motoren yder ikke mindre end 540 hk som er til stede i området 1.450 o/m til 1.800 o/m og med et stærkt drejningsmoment på hele 2600 Nm, der allerede er hjemme ved 1.000 o/m og op til 1.450 o/m. Drivlinen omfatter gearkassen, SPO2812 med I-Shift og Dual Clutch (dobbeltkobling), og der er overgear i transmissionen, som er med en TP-FUEC software. Det betyder, at vognen er specificeret til at være økonomisk til fjerntransport, og at der bl.a. er I-Roll (friløbsfunktion). Bagakslen er en version RSS1360, der har enkeltreduktion og er gearet til 3,40, hvilket udløser en hastighed på 80 km/t ved 1.150 o/m, som dermed giver en brændstoføkonomisk drift. Akselstanden er 4.100 mm, og den forreste aksel er en 8 ton version, mens pusherakslen, der er med bogie lift, er en 7,5 ton version, og bagakslen er beregnet til 11,5 ton. Totalvægten er 26 ton, og forakslen er udstyret med to hjul i størrelsen 385-65/22,5 mens pusherakslen kører med to hjul i størrelsen 38555/22,5 og drivakslen har fire hjul i størrelsen 315-70/22,5. Dækkene er Bridgestone, som det nordjyske vognmandsfirma har anvendt med god erfaring gennem mange år. Alle aksler er ophængt med luftaffjedring, og styretøjet er et VDS (Volvo Dynamic Steering), der reducerer styrearbejdet med op til 85 procent – og dermed forbedrer vognens generelle styreegenskaber. Der er skivebrem-

ser på alle hjul, og bremsesystemet omfatter både ABS, EBS, ESP samt integreret HWSS-ACB (Automatisk nødbremse og adaptiv cruise control). Vognen har også en motorbremse af typen EBR-VEB+. Førerhuset er Volvos bedste bud, et CAPXHSL, Globetrotter XL, der byder på rigtig gode forhold. Sikkerhedsudstyret omfatter også LSS-DW (Sporassistent), der er med til at sikre en ret kurs ud af vejen.

Nordic Trophy 2016 2) 65, Volvo FH 2016, Henrik Guldager, Danmark. Public Choice, Utmanarklassen 4) 65, Volvo FH, Henrik Guldager, Danmark.

Der er øjne her og der og alle vegne, kreeret af den svensk-amerikanske kunstner Ray Hill.

Bästa Dragbil 2014-2016 1) 65, Volvo FH, Henrik Guldager, Danmark Bästa Lack 3) 65, Volvo FH, Henrik Guldager, Danmark Bästa Inredning 3) 65, Volvo FH 2016, Henrik Guldager, Danmark

Præmiehøsten fra Elmia.

Guldagers nye Volvo beundres af Elmia-gæsterne.

SEPTEMBER 2016

PLACERINGERNE I ELMIA-KONKURRENCERNE:

Henrik Guldager slæber pokaler hjem fra Nordic Trophy-konkurrencen.

DTL magasinet

21


TEST LASTBILER

TEST

MERCEDES ACTROS – OM470

Tekst og fotos af Finn Bjerremand

TESTKØRER

Actros’en har fået en ny og mindre – men voldsomt ydende motor, OM 470.

SUPERMOTOR

FINN BJERREMAND

KLARER BAKKERNE Tidligere skulle det helst være store V8 motorer. Nu klarer en 11 liters motor opgaverne – og sparer på dråberne Sidste efterår lancerede Daimler en ny version af Mercedes-Benz motoren OM471, hvor effekten blev hævet samtidig med, at motoren blev mere brændstoføkonomisk og klimavenlig. Nu er det samme så at sige sket med 11 liters motoren (10,7 l slagvolumen) OM470. DTL Magasinet har haft lejlighed til at testkøre en ny Mercedes-Benz 2546 med den nye topversion i motorserien, der har en topeffekt på 456 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2200 Nm. Motoren hører til det virkelige effektive segment. Og jeg skal love for, at det virkelig er en slider. Den er også udviklet til det vigtige segment, hvor det største marked nok er ”Europatrækkeren” i forbindelse med 40 ton vogntogsvægt i Mellem- og Sydeuropa. Vogntoget, jeg testede, var imidlertid et typisk svensk standardvogntog med en tilladt vogntogsvægt på 64 ton, en totallængde på 24 meter og en totalhøjde tæt på 4,5 meter. Forvognen er med tre aksler, mens PLS påhængsvognen har fire aksler. Hele vogntoget er bygget op med en flot og meget funktionel

22

DTL magasinet

skabsopbygning. Vogntoget var belastet til en samlet vogntogsvægt på ca. 50 ton – typisk for et sådant vogntog. Bakkerne er store Testen startede ved Jönköping og op ad den kraftige stigning langs den sydøstlige side af den store sø Vättern – op til byen Gränna og retur. Mange vil vide, at hér findes det, svenskerne kalder ”reelle bakker”. Det går næsten opad hele vejen fra Husqvarna, men heldigvis er der for mange år siden bygget motorvej, så trafikken afvikles ganske fint. Den nye OM470 motor viste sin kraftige bundstyrke. Den trækker rigtig solidt, og samtidig kunne jeg opleve, hvordan PPC (Predictive Powertrain Control – GPS-styret cruisecontrol) sørgede for at spare på brændstoffet ved at gå over i ECO-ROLL, så snart det var muligt. På en del af bakketoppene vidste systemet, at det ville gå nedad igen lige om et øjeblik, og så fik vogntoget lov til at rulle i friløb. Her ville man almindeligvis nok bare have trådt på speederen. Omvendt kunne det også tydeligt mærkes, at

den så at sige lige humpede sig over toppen med et lavt omdrejningstal i stedet for at skifte ned, hvis der skulle anvendes mange kræfter. Og den vidste, at om et øjeblik er bakken ”forbi”. Her ville man med en almindelig gearstang og kobling være fristet til at geare ned og bruge unødvendigt brændstof. Jeg havde selvfølgelig valgt at køre i ECO-mode for at køre så økonomisk som muligt, og alligevel blev jeg ikke overhalet af andre lastvogne med større motorer. På tilbagevejen falder det så tilsvarende i forhold til stigningerne på vejen op, og dér oplevede jeg, hvordan der blev gearet ned for at udnytte potentialet i den højeffektive motorbremse. Mercedes-Benz er på rette vej, fordi en retarder både koster i anskaffelse og i drift samtidig med, at den reducerer nyttelasten. Teststrækningens 65 km blev gennemkørt med en snithastighed på 63 km/t og et forbrug på 41,7 l./100 km, svarende til 2,40 km/l. Og det er flot (selv om jeg ikke lige har et sammenligningsgrundlag).

SEPTEMBER 2016


Serviceintervallerne ligger helt oppe på 150.000 km, så mange langturslastvogne vil kunne nøjes med et serviceeftersyn om året.

ECO-Roll betyder, at vognen ruller i friløb med ca. 75 km/t med motoren i tomgang.

Alle de gode tiltag fra storebror Motorserien OM 470 er den mest kompakte af motorerne i de tunge køretøjer fra Mercedes–Benz, og alligevel indeholder den alle de definerende karakteristika fra sin storebror, OM 471. Her har Daimler kombineret et robust design med robuste stempler af stål, to overliggende knastaksler med højeffektive gearing som drivsystem, en asymmetrisk turbolader, en højeffektiv motorbremse samt, nok det vigtigste, det unikke X-Pulse commonrail brændstofindsprøjtningssystem med booster. Systemet har trykforøgelse i injektoren og ubegrænset fleksibilitet til at tilpasse sig indsprøjtningssystemet. Præcis som på OM471 motorserien er det maksimale tryk i commonrailsystemet hævet fra 900 til 1.160 bar, hvilket udløser et maksimalt indsprøjtningstryk på hele 2700 bar. I modsætning til OM 471 er princippet om de syv-hullers injektionsdyse bevaret på grund af den kompakte konstruktion. En ny indsprøjtningsdyse med højere gennemstrømningskapacitet er dog blevet implementeret. Forbrændingskamrenes form er også ny, med en omega-formet reces i stemplet, som er tilpasset til de givne forhold inde i kompakt motoren. Det samme gælder for kompressionsforhold, som er blevet forøget med en bar til 18,5 bar. Alle disse foranstaltninger – sammen med en reduktion i udstødningsgassens cirkulationshastighed – fører til en yderligere forbedring i effektivitet over hele motorens arbejdsområde. Lige som alle de øvrige motorer i MercedesBenz tunge serier, opnås fordele ved en ny lavfriktions motorolie. Samtidig er den nyopdaterede PowerShift 3 transmission blevet forfinet til en mere optimal drift, og den opdaterede GPS-styrede cruisecontrol er ifølge Mercedes-Benz egne oplysninger med til at optimere driften og sænke brændstofforbruget med helt op til 6 procent.

SEPTEMBER 2016

Højteknologiske løsninger Daimler fortsætter med at køre med begge løsninger for at klare den nye Euro 6- B og C norm, der træder i kraft fra nytår 2017. De ubehandlede NOx’er elimineres ved hjælp af gennemprøvet SCR-teknologi samt en ny SCR-katalysator, hvorved AdBlue forbruget kan holdes på samme lave niveau som med tidligere Euro 6-motorer, hvor det ligger på omkring fem procent af brændstofforbruget. Der anvendes stadig EGR (Udstødningstilbageførsel), hvor Daimler har en løsning, der betyder at man kan nøjes med en fast turbolader. Udstødningsgassen fra cylindrene 4 til 6 sendes direkte ind i turboladeren, hvorved der opnås en hurtig effekt i ladetrykket, som straks giver udslag i momentet. En vis mængde af udstødningsgassen fra cylindrene 1 til 3 sendes til recirkulation for at reducere mængden af NOx-emissioner. Både EGR-trykket og udstødningsgassens mængde til turboladeren kan styres i overensstemmelse med motorens dynamiske egenskaber. Det har betydet, at der ikke længere er behov for hverken en sensor til at registrere recirkulationen af udstødningsgassen eller en gennemstrøms-sensor til at kontrollere EGR. Omplacering af det trinløse EGR-spjæld har desuden åbnet op for et helt nyt asymmetrisk spektrum. Mængden af udstødningsgasser, der kommer fra de tre donorcylindre til forbrændingsprocessen, kan varieres præcis, som der er behov for mellem nul og 100 procent – det er ikke tidligere set i motorudviklingen. EGR-spjældet styrer dermed ikke bare strøm-

men af udstødningsgas for recirkulation, men også turboladeren. Denne revolutionerende teknologi har allerede vist sig at være en stor succes på OM 471. Testvognen Chassiset er en Actros 2546 L 6x2/4 med det komfortable førerhus, StreamSpace 2,5 – det tredjehøjeste Actros-førerhus. Denne version giver et godt kompromis mellem god plads, fladt gulv, fin ståhøjde på 1,93 m og den bedste aerodynamik, der er vigtigt for brændstofforbruget. Det er en meget fin og velfungerende arbejdsplads med godt udsyn og gode hvilemuligheder. Alle vognens tre aksler er ophængt med luftaffjedring, og specifikationerne omfatter en tvangsstyret 7,5 ton bogieaksel, skivebremser på alle hjul, bremsesystem med ABS, ASR, ESP, ACC (Afstandsradar i sammenhæng med PCC integreret i cruisecontrollen), en brændstoftank med en kapacitet på 630 l og en AdBlue tank der rummer 60 l. Desuden er der ventilationssystem med klimaautomatik, navigationssystem med bakkamera, FleetBoard flådestyringssystem med DispoPilot guide 2, akselstryksmålere og dæktrykskontrol-system. Vognens opbygning består af et PLS-lad med en bagsmæklift og åbningsbar side, samt VBG795 påhængsvognskobling. Daimler har helt sikkert udviklet en ”konkurrentkiller” med denne version.

Vogntoget består af en forvogn med tre aksler, mens PLS-påhængsvognen har fire aksler.

DTL magasinet

23


NYHEDER UDSTILLING Tekst og fotos af Finn Bjerremand

Scanias stand blev løbet helt over ende efter præsentationen af den nye lastbilserie.

Svensk storudstilling med masser af nyheder Lastbil2016 samlede over 34.000 gæster

Nordens største transportudstilling, Lastbil2016 på udstillingsområdet Elmia i udkanten af Jönköping, blev en stor succes. Scania benyttede lejligheden til at præsentere sin nye lastvognsgeneration, og det blev et stort tilløbsstykke. Volvo præsenterede verdens hurtigste lastvogn, The Iron Knight, som bl.a. har en standard transmission fra de almindelige Volvo lastvogne og som kan køre med en topfart på omkring 260 km/t. Der var masser af nyheder på opbyggernes stande, hvor netop denne udstilling helt klart er stedet for dem, der søger nye og innovative løsninger. Interessant nok var der også en del danske opbyggere, fordi udstillingen på

Elmia jo er et samlingspunkt for hele det nordiske opbyggermarked. Lastbil2016 fik også den svenske avis DI Dagens Industri til at filosofere over, hvordan VW-koncernen, der i forvejen ejer MAN og Scania, skal komme ind på det vigtige Nordamerikanske lastvognsmarked. Der er kommet spekulationer frem, som går i retning af, at VW Trucks & Bus vil købe Navistar eller Paccar, der som bekendt har de tre kendte lastvognsmærker, DAF, Kenworth og Peterbilt. Udstillingen er jo også Nordic Trophy, hvor nordens flotteste lastvogne hvert år bliver kåret. Vinderen blev Berthon Jönsson fra Bjärnum i Skåne med sit flotte langtursvogntog, Hot Rod, der

Scania lader tæppet gå for sin nye lastbil.

er baseret på en Scania R560 fra 2014. Den nordjyske vognmand Henrik Guldager fik andenpladsen med sin flotte Volvo, Sweet Eye Candy. Mere end 200 lastvogne fra hele

Europa deltog i den 37. Nordic Trophy konkurrence. Lastbil2016 samlede i alt 34.463 besøgene samt 415 udstillere og det samlede udstillingsområde var på mere end 75.000 m2.

LASTAS TILFREDS En fin messe med godt respons lyder det fra Lastas. »Det er meget spændende med det svenske marked. Med det stærke brand som Kel-Berg er i Sverige, og som bliver godt modtaget på markedet, er Sverige et utrolig vigtigt marked

24

DTL magasinet

for os,« siger direktør Anders K. Larsen fra Lastas. »Vi har leveret omkring 400 enheder på det svenske marked. Lastbil2016 var god for os. Vi havde god og positiv respons med god handel, « tilføjer han.

SEPTEMBER 2016


IT og 3D-briller eliminerer kranførerhuset HIAB - en del af den store Cargotec-koncern – viste noget af det mest visionære nogensinde. Nemlig den såkaldte HiVision, der totalt vil ændre arbejdet for chauffører i skovbiler med kraner. I stedet for førerhuset på kranen er der placeret kameraer ude bag på lastvognen. Inde i førerhuset har man så nogle joystick til at styre kranen, mens man sidder på passagersædet. Under kranarbejdet sidder chaufføren i passagersædet med nogle specielle 3D-videobriller på. Heri er udsynet faktisk bedre end, hvis man sidder i et kranførerhus. Fordelene er store. Ikke mindst vejer et førerhus på en kran ekstra, og det er meget udsat for skader. Og om sommeren skal det holdes afkølet, og om vinteren skal det varmes op. Samtidig er der de risikable risici, når chaufføren skal ud af vognens førerhus og kravle op i det højt placerede kranførerhus. For at dække støttebenenes arbejdsområde er der også specielle kameraer til at vise, hvad der sker, hvor de kører ud.

Det højtplacerede kamera transmitterer synet til de avancerede briller.

Systemet opererer med kendt Virtuel Reality teknologi, og på Elmia-messen havde HIAB opstillet både en tømmerlastvogn med bagmonteret kran og HiVison samt en simulator, hvor besøgene havde mulighed for at afprøve systemet. Systemet er også vej til danske krankunder. »SAWO er klar til at modtage bestilling på det nye system,« siger salsgchef Søren Dünnweber til DTL Magasinet.

Sådan skal kranchaufføren arbejde fremover. En gæst prøver HiVision-simulatoren.

Volvo viser fremtidens vogntog Med støtte fra de svenske energimyndigheder har Volvo udviklet en ny konceptlastvogn, Volvo Concept Truck. Den er resultatet af et fem års langt forskningsprojekt med sigte på at få mere brændstoføkonomiske køretøjer. Med det nye køretøj forventer Volvo at mindske brændstofforbruget med over 30 procent. Nogle af de vigtigste værktøjer har været reduceret egenvægt og et mere aerodynamisk design. »Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle mere energieffektive køretøjer. Det er et prioriteret spørgsmål, både hvad der gælder klima og lavere omkostninger

SEPTEMBER 2016

for vore kunder. Konceptvognen viser, hvilken utrolig kraft der findes i den tekniske udvikling,« siger Volvo-topchef Claes Nilsson. Forskningsprojektet er også et samarbejde mellem Sverige og USA, der får støtte fra både de svenske energimyndigheder og U.S. Department of Energy. Det amerikanske SuperTruck-projekt har som mål at øge transporteffektiviteten for fjerntransporter tilpasset det nordamerikanske marked. Læg mærke til den krympede solskærm, de afrundede forhjørner og kameraer i stedet for spejle.

DTL magasinet

25


NYHEDER UDSTILLING Tekst og fotos af Finn Bjerremand

MTDK sammen med Scanvo Den dansk-svenske materielkoncern Scanvo stillede med en stor stand, hvor de også havde AMT påhængskøretøjer og opbygninger med fra MTDK A/S i Randers. Her benyttede MTDK lejligheden til at lancere en ny innenlader til transport af lodretstående gods, typisk betonelementer og lignende. Innenladeren kan som noget helt nyt betjenes ude fra siden, så chaufføren ikke skal kravle på kanterne. Samtidig er den så smart bygget, at der fx kan fl yttes elementrammer fra et nærliggende depot til en byggeplads, uden at chaufføren

behøver at stå ud af førerhuset for at lukke noget op eller i, ude i bagenden. Stifter og indehaver af MTDK A/S, Morten Tang, siger: »Her på Elmia mærker vi for alvor, at vi står sammen med en virksomhed, der sælger lastvogne til det skandinaviske marked. Det øger vores muligheder markant for at nå ud til mange flere skandinaviske kunder.« Her demonstrerer Morten Tang nogle af funktionerne på den nye innenlader.

Fejrede salgsjubilæum Jørn Bolding A/S, der sædvanligvis har en flot stand – og også denne gang, leverede blokpåhængsvogn nr. 250 til deres svenske partner Tikab / Knuts-

sons i Skare. Jørn Bolding A/S og Goldhofer overrakte i den anledning en specialfremstillet model som tak for det gode samarbejde gennem årene.

Schmitz satser på modulvogntog

VBG lancerer MFC-kobling til modulvogntog

Schmitz Cargobull var som sædvanlig på Lastbil2016 med en stor og flot stand, der viste et bredt materieludbud. Schmitz tror jo på modulvogntoget som en af de store

VBGs højteknologiske påhængsvognskobling, MFC (Multi Funktions Kobling) kom i 2008 og har siden kunnet anvendes til sammenkobling af en lastvogn med en almindelig påhængsvogn, hvorimod det ikke har været muligt at benytte den smarte kobling til kærrevogntog. Men den helt nye version, der

løsninger hen mod et bedre klima. Derfor kunne man også finde Schmitz’ egen dolly, der er specificeret med faste aksler til det nordiske marked. Samtidig lancerede Schmitz også en anden nyhed der passer i modulvogntogsterminologien, nemlig en forvognskølekasse med fuld højde efter svenske mål (4,50 m totalhøjde) og med fuldsideåbning, samt FNA-godkendelse.

SVF og Albjerg med bulktransportudstyr Skelhøje Vognfabrik A/S og Albjergs Maskintec A/S viste på deres fælles stand både nye tippeladskøretøjer, dedikerede til transport af bulkvarer, og suge- blæseanlæg til læsning og aflæsning af bulkvarer. Her viser fabrikant Flemming Zachariassen en moderne slangekasse, hvor kassen lige kan drejes lidt ud, når rørene skal tages frem eller lægges på plads. »En rigtig god udstilling hvor

26

DTL magasinet

især lørdagen var en rigtig god dag for os. Nu skal der afgives tilbud til flere potentielle nye kunder. Vi kommer helt sikkert igen,« siger han.

bl.a. kunne ses på ny dolly på Schmitz Cargobulls stand, er beregnet til dolly’er og kærrer med en maksimal V-værdi på 35 kN. Den nye version vil utvivlsomt blive modtaget med kyshånd af mange chauffører og vognmænd, som indtil nu har været afskåret fra at kunne få MFC-kobling på deres lastvogne.

Slip Stop - snekæden til igangsætning Kedjan fra Østersund viste en ny snekæde til kortvarig brug. Det vil sikkert glæde mange, der kører i sneklædte områder, og som ofte bare lige har brug for at få sat i gang. Kæden er lavet som små stykker snekæder med tre led, der let monteres med en båndstrammer. På standen var der vist flere hjul, hvor der var monteret fire sådanne stykker med kæder, så der var dækket ind med snekæder på ca. halvdelen af overfladen. Kæderne er nemme at sætte på – også selv om vognen holder stille. De er fremstillet i syv mm hærdet firkantstål i et mønster for at sikre ekstra godt vejgreb.

SEPTEMBER 2016


MEDLEMMERNE FORDELE Af John Larsen

Flere Applus synshaller sparer DTL-medlemmer for transporttid Vokseværk hos landets største bilsynskæde betyder flere bilsynshaller at vælge mellem. DTLs samarbejdsaftale med Applus Bilsyn giver desuden rabatter på bl.a. syn og bremsetests af vogntog og trailere Hver tredje DTL’er har adgang til rabatter Omkring en tredjedel af DTLs medlemmer er tilmeldt samarbejdsaftalen. Aftalen blev indgået i efteråret 2007 for at højne lastbilsikkerheden herhjemme. Helt kontant giver DTL-Applus aftalen 12,5 procent i rabat på syn af lastbiler, vare- og personbiler samt 50 procent på bremsetest af vogntog, trailere og påhængsvogne. Herudover er der 12,5 procent rabat på andre ydelser i henhold til prislisten samt gratis, kort telefonisk rådgivning.

Årets synshal 2015 Applus Bilsyn er landets største bilsynsvirksomhed. I 2015 kårede bilbranchens Autoawards Applus Bilsyn som Årets Synshal. Begrundelsen var bl.a., at man har gjort det muligt for kunderne at tjekke, hvordan deres lokale bilsynshal udfører opgaven, før de booker et bilsyn. Som den eneste synsvirksomhed i Danmark lader Applus Bilsyn deres kunder vurdere hvert eneste syn. Den endelige bedømmelse vises på Applus Bilsyn’ hjemmeside ud for hver synshal.

FOTO: APPLUS BILSYN

Vil du med i samarbejdsaftalen? For at blive tilknyttet samarbejdet skal du udfylde en tiltrædelsesaftale, der kan downloades på DTLs hjemmeside. Alternativt kan du ringe til Applus Bilsyn på telefon 70 13 12 12. Applus Bilsyns salgsteam med kommercielchef Brian Rønnemoss, KAM Vest Danmark, Per Kongensgaard samt KAM Øst Danmark. Kenneth Olsen hjælper desuden gerne alle DTL-

medlemmer, der vil vide mere om aftalen og dens konkrete fordele. »Samarbejdsaftalen betyder også, at vi samarbejder med DTL på mange andre områder. Vi gæster bl.a. DTLs stand på Herningmessen - også næste gang i marts 2017, hvor vi ydermere kan fejre aftalens ti års jubilæum,« tilføjer Per V. Rasmussen.

FOTO: FINN BJERREMAND

Med 20 nye synshaller siden 2013 og 145 bilsynshaller i alt - heraf 60 til tunge køretøjer – bliver Applus Bilsyns landsdækkende net af bilsynshaller stadig mere fintmasket. »Vi vokser støt og stabilt år for år. Senest er FM Bilsyn i Fredericia, som har stor ekspertise i bl.a. trailere, blevet en del af Applus Bilsyn, da ejeren Flemming Madsen ønskede at gå på pension, « fortæller adm. direktør hos Applus Bilsyn, Per V. Rasmussen. Vokseværket smitter positivt af på den ni år gamle samarbejdsaftale, DTL – Danske Vognmænd har med Applus Bilsyn og DTLmedlemmerne. DTLs vognmænd vil have deres lastbiler og trailere synet så lokalt som muligt for at minimere transportomkostningerne ved syn. Nu får de via samarbejdsaftalen adgang til flere lokale Applus-synshaller. »Vi har stor respekt for vognmændene, fordi vi ved, hvor hård en konkurrence de befinder sig i. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at gøre deres hverdag lettere, så de kan optimere deres indtjening. Mindre transporttid til og fra synshallen er en stor gevinst både for det lille transportfirma med to – tre lastvogne og det store med tyve eller flere. Alle har travlt i dag, og det handler om at optimere hele vejen rundt. Det bidrager vi til. Udover nye synshaller at vælge mellem kan vi også tilbyde flere medarbejderkompetencer,« siger Per V. Rasmussen.

FM Bilsyn i Fredericia, som bl.a. er specialister i at syne trailere, er nu en del af Applus Bilsyn.

SEPTEMBER 2016

Per V. Rasmussen: »Omkring hver tredje DTL-medlem er med i vores samarbejdsaftale, og det giver dem bl.a. en række rabatter.«

DTL magasinet

27


UDSTILLING REPORTAGE

Et glimt fra ”hovedstrøget” om lørdagen.

UDSTILLING I SOL OG REGN

Årets udgave af udstillingen Transport Øst, arrangeret af Danske Transport Medier og med stærk opbakning fra Greve Kommune, fik det gode vejr lørdag og det våde vejr søndag. Dog nåede styrtregnen først Greve og Ventrupparken sidst på eftermiddagen, så gæsterne

nåede at se det, de ville, hos de halvt hundrede udstillere heriblandt DTL – Danske Vognmænd. Her er nogle indtryk fra weekenden 3. og 4. september, som samlede nogenlunde det samme antal besøgende som sidste år – ca. 4.000.

FOTO: RASMUS HAARGAARD

Euromasters stand med kampagnetrucken ”Job i Transport”, der naturligvis også lagde vejen forbi udstillingen. DTL og Euromaster havde i øvrigt en konkurrence om at vinde 4 stk. personvognsdæk og vinder blev Michael Udsen fra FamUds Transport i Greve. FOTOS: JOHN LARSEN

Politiet var for første gang repræsenteret af tungvognssektionen.

Udstillingen foregår hos Mercedes, der bl.a. viste testbilen fra brændstofkonkurrencen Fuel Duel. Det er en Actros 2548 LS pusher-trækker.

28

DTL magasinet

Her ses holdet på DTLs stand om søndagen, fv. Codans Gert Larsen og Karina Worsøe, Jens Kristoffersen fra care4all (der leverer hardwaren til TVS’ Tacho Online), DTLs Christian B. Hansen, Kurt Rinhack (der deltog med kampagnetrucken ”Job i Transport”) og Frank Davidsen samt Cirkle Ks Jesper Rasmussen og Lars Guldager.

SEPTEMBER 2016


Grunden til at skibene vokser i Køge Erhvervshavnen i Køge udvides, så vi i fremtiden kan modtage dobbelt så store skibe. Når anlægsprojektet står færdig i 2022, bliver Køge Havn en endnu stærkere samarbejdspartner for de lokale virksomheder og det store opland. Skandinavisk Transport Center og Køge Havn skaber tilsammen optimale rammer for alle typer af virksomheder, både til lands og til vands. Placér din virksomhed i fremtidens transportcenter. Kontakt os allerede i dag. Vi tilbyder erhvervsgrunde fra 20.000 m2. Find din egen grund på: www.stc-koege.dk

Der er gode grunde til, at fremtiden ligger i Køge.

SEPTEMBER 2016

Skandinavisk Transport Center DTL magasinet

29


NYHEDER UDSTILLING Af Carsten Teiner

IAA-optakt:

Varmt efterår for varebiler stande, der er værd at besøge. PSA, Peugeot-Citroën Group, er gået sammen med Toyota om at udvikle nye Expert-, Jumpy- og Proace mellemklasse varebiler. De er vokset sig større, og ud over de nye Euro 6-motorer, kan man få dem med alt moderne sikkerhedsudstyr så som linjevogter, nødbremsesystem og ESC stabilitetssystem. Der er forskel på udstyret, men største forskel er, at PSA yder to års fabriksgaranti og Toyota tre års garanti. Bemærkelsesværdigt er, hvor lydløse de nye modeller er i forhold til forgængerne – og der er langt bedre komfort i bilerne. Hos Ford har man ikke ændret det store i designet – men en masse på motorerne, som virkelig er imponerende. Der er arbejdet på dem i fem år – og man får både motorer, der er mere grønne og brændstofbesparende – de er hurtigere – og mere smidige og støjsvage. Renault har naturligvis også skiftet til Euro 6 – ligesom søstermodellerne hos Opel. Ud over bedre brændstoføkonomi og de nye motorer til Trafic/Vivaro og Master/Movano samt Nissan NV 400 er de også smidigere og hurtigere. Renault viser også deres nye 4x4 udgaver af bilerne i flere versioner. Renault bygger også Fiats nye Talento og Nissans nye NV300 – på basis af Trafic, så teknisk er de

FOTO: VW

Et reklamefoto af den nye VW Crafter.

alle ens – men for Fiat forhandlerne betyder det større varebiler (end den gamle Scudo) og dermed et bedre kort på hånden. For Nissan betyder den nye bil alt – for det er snart to år siden, man kunne levere forgængeren Primastar. Endnu fås de nu i alt fire varebiler ikke med nødbremsesystem – men alene med linjevogter og ESC stabilitetsprogram. Samt bakalarm og LED kørelys. Ud over Talento viser Fiat også deres nye pick-up Fullback-model, som er bygget for Fiat af Mitsubishi (søstermodel til L200.) Et minus kan være en mindre trailervægt end mange konkurrenter. Hyundai viste deres H350 kassevogn i Sprinter klassen som konceptbil på IAA for to år siden

– men nu kommer den faktisk t il Danmark, og den færdige udgave er på IAA. Samtidig er den mindre H1 opdateret – og Hyundai i Danmark er klar til en markedsføring af begge udgaver. Forhandlerne er i mellemtiden blevet klædt på til at håndtere erhvervskunder – og det skulle efter sigende blive ret konkurrencedygtige priser. I den helt tunge ende viser Iveco deres opdaterede Daily med Euro 6-teknik. Nyt er automatgear med indbygget motorbremse – og en ny 4x4 udgave, som klarer de fleste bjerge. Vi prøvede Mont Blanc – og det gik fint. DTL Magasinet er på IAA-messen – og traditionen tro dukker der altid ekstra nyheder op – også blandt varebilerne. Men det opdager man først på stedet. FOTO: CARSTEN TEINER

FOTO: CARSTEN TEINER

IAA-udstillingen har altid rigtigt mange nyheder – også varebiler. I år bliver efteråret særlig varmt, for alle varebiler har siden 1. september skullet opfylde Euro 6-normerne. Det benytter mange fabrikker sig af til også at modernisere resten af køretøjet – for det er udviklingsomkostningerne til miljøkrav, der fylder mest på de flestes udgiftskonto. En ekstra dimension denne gang er også, at to samarbejdspartnere har valgt at afbryde deres fælles varebilsudvikling og produktion – nemlig VW og Mercedes-Benz. Det har resulteret i det, der er den formentlig største nyhed på IAA: den nye VW Crafter og søstermodellen MAN TGE. Dertil kommer, at MercedesBenz nok kommer med en kraftig opdatering af Sprinter-programmet. Tidligere var det Mercedes, der byggede Crafter gennem flere år – siden VW opgav deres egen produktion af LT-programmet. Nu har VW så valgt at begynde helt forfra – men en spritny fabrik i Polen og en Crafter med tydelig VW DNA. Crafter får nye 2-liters TDI motorer – og måske senere en topudgave med V6-motoren, som anvendes i Amarok pick-up (egentlig en motor, der har været anvendt af Audi). De nye 2-liters motorer skal også bruges senere i andre bilmodeller i VW gruppen, meldes der ud. Det er dog ikke kun de tyske

Citroën Jumpy er netop landet i en helt ny udgave – og den produceres i samarbejde med Peugeot og Toyota. En test her i magasinet er på vej.

30

DTL magasinet

Iveco viser på IAA bl.a. den opdaterede Iveco Daily Euro 6 med firehjulstræk – en hvas sag for hard core off road.

SEPTEMBER 2016


FOTO: KNUD HANSEN ONE STOP

Nyt fra kølefronten Den amerikanske producent af køleanlæg, Thermo King, viser på IAA-messen senere på måneden, hvordan fremtidens køletransporter bliver – ja det vil sige, fremtiden er allerede ankommet. »Vores opkøb af FRIGOBLOCK og Celtrak har givet os mulighed for at forske i og udvikle løsninger, der kæder bæredygtighed og innovation sammen, så der opnås brændstofbesparelser.

Desuden kan vi byde på banebrydende koncepter, der i sidste ende vil definere fremtiden for køleanlæg til transportbranchen i de kommende år,« siger Karin De Bondt, vicepræsident og administrerende direktør for lastbiler, trailere og busser hos Thermo King i Europa, Mellemøsten og Afrika. På standen afsløres spændende produkter, der alle sammen er bygget, så de lever op til for-

Thermo King vil vise nye køleanlæg og intelligente transportløsninger.

ventningerne og gældende krav på områder som bæredygtighed, intelligens og tilslutnings-

muligheder, innovation og den virkelige verdens udfordringer.

AIRBAG PÅ TAGET HOLDER ISEN VÆK tagets hældning ændres i midten, så evt. vand eller sne løber ud til siderne med det samme. Chaufføren tænder blot en kontakt, når traileren parkeres, fordi det er når trailerne står stille, at der kan danne sig uønsket is på taget. Systemet fylder slangen under presenningen med luft fra bremsesystemets trykluftanlæg, og presenningen rejser sig derved 175 mm på midten. Den opmærksomme læser vil så straks tænke, jamen det går jo galt, når chaufføren glemmer, at han har hævet taget, og vogntoget så passerer en lav bro. Nej. Der sker ikke noget, fordi lige så snart der kommer strøm fra

FOTO: FINN BJERREMAND

Om uhyggeligt kort tid følger de kolde dage, hvor tagene på lastbilerne skal rengøres for sne og is. Praksis viser, at det kan være meget besværligt og farligt. Men desværre kan isflager føre til uheld og store skader på andre trafikanter, så der er virkelig brug for smarte løsninger. En sådan er det såkaldte RSABsystem - ROOFSAFETYAIRBAG). Det fungerer, så der faktisk ikke kan opstå isdannelse på taget, fordi vandet bliver tvunget af taget inden det bliver til is. Ved hjælp af en oppustelig luftslange placeret i midten under presenningstaget i hele længden på presennings-tværstængerne, kan

RSAB-airbagen pustes op og løfter presenningstaget, så vand og is ikke lægger sig ovenpå.

trækkerens system til traileren, og bremserne aktiveres, lufter RSAB-systemet ud, og taget sænker sig.

Gæster på IAA-messen kan få systemet demonstreret.

RoofSafetyaiRBag Et system der forhindrer dannelse af sne og isklumper på presenningstag Løsningen er enkel og alligevel meget effektiv. Isdannelse kan slet ikke opstå! Til eftermontering eller montering direkte ved Trailerproducenten! 20160125_Anzeige_Dänemark_dänisch.indd 1

WWW.RSAB.DE 25.01.16 17:15


MEDLEMMERNE JURA

SÅDAN UNDGÅR DU

AT KUNDER SKYLDER DIG PENGE

V

ognmænd risikerer indimellem at skulle igennem en træls kamp med en kunde for at få deres velfortjente penge hjem i kassen. Du kan som vognmand selv gøre en hel del for at undgå at stå med debitorer i længere tid – eller i sidste ende med en inkassosag. Advokatfirmaet Horten har opstillet nogle gode råd til, hvordan man kan forebygge at stå med kunder, der ikke betaler regningen. Her er et uddrag af det, som Hortens anbefaler:

Ved du altid, hvem det er, der skylder dig penge for et stykke arbejde? 1. Identificér kunden før du indgår en aftale. Få altid præcist oplyst selskabsform og/eller indehaver. Kend altid CVR-nummeret, når du handler med virksomheder. Så ved du, at regningen når frem til den korrekte juridiske enhed. CVR-nummeret finder du fx på hjemmesiden www.cvr.dk.   Svarer navn og adresse ikke til det, kunden har oplyst, skal uoverensstemmelsen opklares, inden du indgår aftalen. Få også afklaret, om bestilleren også er betaleren. Hvis ikke så få det fulde navn på begge og få afklaret, hvem der hæfter for betalingen. Få gerne kunden kreditvurderet.

Husker du altid at få en skriftlig aftale? 2. Mundtlige aftaler er godt nok bindende men svære at bevise. Så skriv det aftalte ned enten straks eller ved en ordrebekræftelse til kunden.   Heri skal der som minimum stå, hvem der er partnere, opgavens art og pris, tidspunk-

32

DTL magasinet

tet for levering og betaling samt konsekvensen af manglende betaling (fx rente og rykkergebyrer). Som tillæg kan der i aftalen indgå standardbetingelser eller forbehold. Det er også muligt at notere forhold, der skal give sikkerhed for betalingen. Du kan også tegne en forsikring for kundens betalingsevne.   Husk også at være skriftlig, hvis en aftale skal ændres eller annulleres. Og hvis kunden ændrer noget, som du ikke er indstillet på, så husk straks at afvise eller annullere aftalen skriftligt.

Får du altid en kvittering? 3. Ved leveringen bør du vedlægge en følgeseddel og få en kvittering – også på, at varen er leveret i hel stand uden mangler. Hvis kunden nægter eller ikke kan modtage varen, skal du straks tage stilling til, om du holder kunden fast på det aftalte, eller om du hæver aftalen og kræver erstatning. Det skal også ske skriftligt og helst med det samme.   Skulle det ske, at kunden ikke kan betale – og du kan dokumentere det, har du to muligheder: 1. Hold dig til, hvad der står i aftalens tillæg om sikkerhed for betaling. 2. Er der aftalt kontant betaling, eller har du ikke fået sikkerhed for betalingen, så kan du holde det transporterede gods tilbage, indtil pengene falder, eller der stilles sikkerhed.

bogholderi, der registrerer forfaldne, ubetalte fakturaer og som automatisk udskriver kontoudtog og har en rykkerprocedure med erindringsbrev og rykkerbrev.   Følg op på sagen hurtigt. Ofte er personlig henvendelse effektiv. Vær også hurtig med eventuelle reklamationer samt beregning og fakturering af morarenter. Overvej kreditog leveringsstop.   Ryk kunden skriftligt to gange – i brev eller på mail. Venligt første gang for at huske kunden på forglemmelsen. Anden gang straks efter betalingsfristens udløb i erindringsbrevet. Nu skal det klart fremgå, at betalingen skal finde sted senest 10 dage fra afsendelsen af rykkerbrevet. Og husk besked om retslig inkasso ved advokat med deraf følgende omkostninger.   Af rykkerbrevet skal det stå klart og tydeligt, hvem der skylder penge, hvad der skyldes for, beløbets størrelse, renter og grundlaget for renteberegningen og eventuelle gebyrer. Der kan højest kræves 100 kroner i rykkergebyr pr. brev – dog højst tre breve om samme ydelse – og der skal være mindst ti dages mellemrum. På Hortens hjemmeside, www.horten.dk, er der forslag til rykkerbrev.

Er du hurtig med rykkere, når pengene ikke falder til tiden? 4. Efter transporten så sørg for at få udfaktureret med det samme. Horten anbefaler et

SEPTEMBER 2016


ANBEFALEDE FRISTER I sit forslag til en debitorpolitik i virksomheden foreslår Horten disse frister: Gennemsnitlig fakturakredit: Max. 30 dage 75 % af løbende fakturering bør være betalt inden 20 dage. Tab på debitorer bør budgetteres – max. 0,1% af nettoomsætningen.

DTL: KEND DIN KUNDE »Ved at kende sin kundes identitet kan man undgå at komme i fedtefadet,« siger DTL – Danske Vognmænds chefjurist John Roy Vesterholm. Han henviser til den omfattende sag om containersvindel og miljøsvineri, hvor der faldt hårde domme for et par måneder siden. »Her kunne man bl.a. konstatere, at mange vognmænd ikke havde helt styr på, hvem der rent faktisk havde bestilt containerne til opstilling forskellige steder. Nogle troede fx, at et boligselskab stod bag bestillingen, og de fik ikke bestillingen bekræftet via opringning, mail eller brev. Det er naturligvis umuligt helt at gardere sig mod rene svindlere, men skriftlige aftaler vil utvivlsomt hjælpe,« siger han. Hos advokatfirmaet Horten er det erfaringen, at de erhvervskunder, der har en egentlig debitorpolitik har de mindste afskrivninger på tab på debitorer.

SEPTEMBER 2016

DTL magasinet

33


NYHEDER TRAILERE

MIN NYE

TRAILER

Tekst og fotos af Finn Bjerremand

To i en trailer til containertransporterne Broshuis har nu fået indført 2CONnect containertraileren i Danmark

To trailere, der kan sættes sammen til én trailer, lyder en smule optimistisk – men det er ganske vist. I Holland har containertransportørerne i mere end 25 år kørt med 20” containerchassiser, som kan sættes sammen til en kraftig trailer. Men hvorfor nu det? Jo, ofte transporteres der 20” containere og i stedet for at køre afsted med to 20” container på hvert chassis med trækkeren foran, er det mere enkelt at køre en gang med en trækker – hvis ellers vægten passer. Med en trailer, der kan deles i to 20” chassiser, er der heller ikke problemer med at køre direkte til en rampe med bagenderne, uden man skal i gang med at vende og flytte den forreste container. Det ville være tilfældet, hvis der blot anvendes et almindeligt 40” containerchassis. Hollandske Broshuis har mange års erfaring i denne type transportmateriel og har således udviklet konceptet frem til dagens 2CONnect containertrailer. Den består typisk af et 20” chassis med to aksler tilkoblet yderligere et treakslet 20” chassis.

DTL Magasinet har kigget nærmere på konceptet, hvor begge trailere har deres egen svanehals med egen kongebolt. Den bageste trailer kobles let til den forreste trailer ved hjælp af en sættevognsskammel inde i den bageste del af chassiset. I modsætning til en linktrailer, er det bageste chassis fikseret af langvangerne på det forreste chassis og kan derfor ikke dreje på nogen måde. I sommer blev det tilladt at køre med 2CONnect i Danmark, hvor hver trailer har sin egen gule nummerplade, og en 5-akslet Broshuis 2CONnect trailer kan indgå i et vogntog med en samlet vogntogsvægt på 56 ton. Når trailerne er sat sammen til en, er den forreste aksel i trailerkonceptet løftet fra jorden. Så klarer de øvrige 4 aksler, der sidder i to grupper, hele arbejdet. Vægtmæssigt har den bageste trailer et tilladt kongebolttryk på 18 ton, samt tre 9 ton aksler, hvorved den selvstændigt kan køre med en teknisk totalvægt på 45 ton, der i Danmark kan være 42 ton forudsat, at trækkeren kan overføre 18 ton. Den forreste trailer er tilsva-

rende udstyret med en kongebolt, som også kan klare 18 ton samt to 9 ton aksler, hvorved den i Danmark kan køre med en selvstændig totalvægt på op til 36 ton. Skubbet sammen fungerer traileren som en almindelig dansk 4-akslet trailer med et samlet firlingebogietryk på 30 ton og en mulig vogntogsvægt på op til 56 ton. Avanceret sammenkobling Den forreste trailer har en almindelig sættevognskobling i en forskydelig slæde og en avanceret sammenkoblingsanordning til kabler og luftslanger m.v. Den forskydelige slæde er vigtig, fordi den gør det muligt for chaufføren hurtigt at rykke den bageste trailer ca. 0,6 m bagud, så der er tilpas tilgang for toldpersonale til at lave plombering af den forreste container. I højre side af chassiset på den forreste trailer er der lavet en udskæring, hvor betjeningshåndtaget til sættevognsskamlen stikker ud. Der sidder også et håndtag til at åbne og lukke for luften, så skamlens slæde kan låses op og låses med en luftbetjent cylinder.

TILLYKKE MED NY LETVÆGTS TØMMERTRAILER TIL GERT ANDERSEN, MØRKE

Ellehammersvej 2 6100 Haderslev

34

DTL magasinet

Telefon: 40 74 03 03 www.bplatz.dk

SEPTEMBER 2016


Den nye trailerløsning i Danmark kommer fra Holland. Den bageste trailer sammenkobles med den forreste ved hjælp af denne sættevognsskammel, som sidder inde imellem længdevangerne på den forreste trailer.

Den bageste aksel på den bageste trailer er selvsporende og kan låses ved bakning. Ved tomkørsel i sammenkoblet stand kan begge de forreste aksler hæves, mens den bageste aksel er selvsporende. Ved kørsel med læs i sammenkoblet hæves den forreste aksel, mens den anden aksel kan køre som selvsporende forløbsaksel, og den bageste aksel som selvsporende. Når der er delt i to, er den forreste aksel på den forreste trailer fast, mens den bageste kan være selvsporende. Den bageste trailer kan tilsvarende køre med den forreste aksel hævet eller sænket efter belastningsgraden og den allerbageste aksel som selvsporende.

Containertraileren har ud over fordelen ved at kunne deles i to, alle de andre gode egenskaber, som et typisk containerchassis har i dag. Der kan transporteres to 20” container, en 30” container, en 40” container, en 45” container, highcube containere, og der kan også transporteres containere uden tunnel i forenden. Det bliver interessant at se i hvor høj grad konceptet vil vinde indpas herhjemme, og om konceptet også vil blive tilladt hos vore nordiske naboer. I Sverige skal der dog ske noget med spændetrøjebestemmelsen for akselafstand i forhold til totalvægt, for at traileren skal have nogen mulighed.

Vores løsninger er bygget til effektive transporter – Hvilken løsning skal vi bygge til dig? Kvalitet til tiden, og til den rigtige pris – ring til mig og lad os sammen finde løsningen, der passer til dine behov.

Korsdal Trailer A/S www.korsdaltrailer.dk

SEPTEMBER 2016

Se den aktuelle lagerliste, over nye og brugte trailere til omgående levering, på vores hjemmeside.

Tel. +45 40 13 65 77 henrik@korsdaltrailer.dk

DTL magasinet

35


NYHEDER TRAFIKSIKKERHED Af Johan Erichs, MeraMedia FOTO: STEFAN NILSSON

Fuldautomatiske alkoholkontroller kan være vejen til at øge trafiksikkerheden, fremhæver organisation, der stod bag forsøg med alko-bomme i Göteborg og Stockholms havne.

NY POLITISK

RUNDE OM ALKO-BOMME Grænsekontrol har på det seneste afsløret flere spritbilister. Men i Sverige vil man gå skridtet videre. Infrastrukturministeren vil have øget alkoholkontrollen i havnene med alko-bomme, selv om et testforsøg er blevet kritiseret for at tære på politiets knappe ressourcer.

36

DTL magasinet

De svenske vognmænds organisation, Sveriges Åkeriföretag, kræver, at der tages alvorligt fat mod berusede chauffører. I alt for mange år er problemet med alkoholpåvirkede chauffører på svenske veje ikke blevet taget alvorligt nok. »Men nu kan en kursændring være på vej,« håber Ulric Långberg fra Sveriges Åkeriföretag. Kort før årsskiftet markerede de svenske myndigheder i Trafikverket ellers, at alko-bomme ikke var den rette vej at gå for at stoppe alkoholpåvirkede chauffører i at køre. Som argument i en udredning om emnet fremførtes, at alko-bomme kræver for store ressourcer i form af manuel kontrol fra politifolk, told eller kystbevogtning til at følge op på de lukkede bomme. En anden grund var, at indførel-

sen af alko-bomme i nogle havne risikerede at have en konkurrencebegrænsende effekt for de pågældende havne, da chauffører med alkoholproblemer kunne vælge en anden havn for at undgå kontrol! »Meget overraskende med disse indvendinger,« lyder det fra de svenske vognmænd. »Man savner ord for sådanne konstateringer. Det er nogenlunde som om, det ville være bedre at lade de påvirkede chauffører køre rundt på vejene end at gribe ind. Vi var meget skuffede over Trafikverkets rapport, da den udkom,« siger han. Politisk passivitet Siden rapporten om at forkaste alko-bomme udkom, har politikerne været passive. Det kan imidlertid også hænge sammen

med det markant øgede tryk på politiets ressourcer efter de voldsomme fl ygtningestrømme og grænsekontrolopgaver. Det har helt overskygget færdselspolitiets ressourcer og fokus på trafikforseelser. Desuden er antallet af trafikbetjente faldet fra et niveau i begyndelsen af 1980’erne på ca. 1.500 betjente til dagens niveau på blot 432 i 2015. Denne negative udvikling skal sættes op imod, at ikke mindst antallet af udenlandske lastbiler er mangedoblet i samme periode. Sikkerheden på vejene er blevet forsømt, og med stadigt færre trafikkontroller er det både svært at få fat på berusede chauffører og at opretholde en afskrækkende effekt. Men her i foråret er der indtruffet et holdningsskifte. Trykket fra

SEPTEMBER 2016


transportbranchen er blevet for stort. Regeringens trafikansvarlige med infrastrukturminister Anna Johansson i spidsen har for nylig givet Trafikverket besked om at forberede indførelsen af anlæg til spritkontroller i form af alko-bomme i mindst tre svenske havne. Nu ses bommene som en egnet metode. Årsagen til kursændringen kan være to alvorlige trafikulykker i Skåne i april, hvor to udenlandske lastbiler og alkoholpåvirkede chauffører var indblandet – den ene med over 1,5 promille i blodet. »De ulykker vakte opmærksomhed, og vi spørger os selv hvor stort, mørketallet er. Det er forfærdeligt, at der skal alvorlige ulykker til, før der kommer gang i indsatsen mod alkoholpåvirkede chauffører. Vi har i Sveriges Åkeriföretag råbt op siden 2010 og forudset denne tragiske udvikling,« fortsætter Ulric Långberg. Vognmandsorganisationen er

bekymret over den kraftigt mindskede spritkontrol i Sverige – og de konsekvenser, det kan få. På godstransportområdet har man noteret sig en mærkbar forandring siden 2008 da flere østeuropæiske lande kom med i EU. I disse lande er der en anden alkoholkultur, når de holder fri, hvilket givetvis har betydning, når de sætter sig bag rattet. Ulric Långberg ser tre bagvedliggende forklaringer på det stigende antal alkoholpåvirkede chauffører: Flere udenlandske chauffører, mere vejtransport i det hele taget samt at risikoen for kontrol er mindsket markant. Automatiske kontroller er vejen frem Motorførernes Helnykterhetsförbund har været den drivende kraft bag de forsøg med alko-bomme, der er gennemført i Göteborg og Stockholms havne. »Der findes masser af arbejdspladser, der kræver ædru medar-

LOVPLIGTIG OBLIGATORISK

EFTERUDDANNELSE

EU - KVALIFIKATIONSBEVIS FOR GODSCHAUFFØRER MELD DIG TIL NU – START, NÅR DET PASSER DIG Kursuspakke 1: 26. - 30. september Kursuspakke 2: 10. - 14. oktober Kursuspakke 3: 24. - 28. oktober Kursuspakke 4: 7. - 11. november Kursuspakke 5: 21. - 25. november Kursuspakke 6: 5. - 9. december

dede kontroller fx i havne. Efter at chaufføren har blæst i måleudstyret, og der er konstateret alkohol, går pågældende ind i et rum eller en bås og bliver udspurgt ved en videosamtale samtidig med, at kørekortet scannes og kontrolleres. Herefter skal personen blæse i måleudstyret endnu en gang, og er resultatet det samme, griber en vagt ind og tilbageholder chaufføren, indtil politiet når frem. I alle tilfælde må det være bedre, at disse alkoholpåvirkede chauffører bliver pågrebet fremfor, at de fortsætter ud på vejene,« mener Micke Valier. Havne, rastepladser, omlastningspladser og i de større virksomheder er efter forbundets mening helt naturlige steder at kontrollere chaufførerne for alkohol i blodet. Trafikverkets nye rapport om alko-bomme skal foreligge senest 31. oktober i år.

Vi gør alt for at bringe dig hurtigt videre

FOTO: MATTHIAS DROTTE

Har du beenv?iset i ord

bejdere. Enhver forstår, at det er umuligt for politiet at gennemføre spritkontroller på arbejdspladserne, så vi tror derfor, at automatiske kontroller vil vokse frem – også inden for vejtrafikken,« siger Micke Valier, der er presseansvarlig i forbundet. »Ved forsøgene i Göteborg og Stockholm har chaufførerne pustet ind i et rør, når de kører fra færgen. Udåndingsluften måles for alkohol. Giver måleapparatet intet udslag, går bommen op, og føreren kan køre videre. Metoden udvikles hele tiden. I dag tester vi en teknik, hvor det er tilstrækkeligt at tjekke udåndingsluften blot ved, at personen taler hen mod måleinstrumentet,« siger han. De svenske trafikmyndigheder har peget på, at det koster personressourcer at følge op på et alkohol-udslag ved en bom. Men en måde at billiggøre hele håndteringen er at have helt ubemandede kontroller. »Der findes metoder til ubeman-

Mange forsikringer kan være med til at dække tab og udgifter, hvis du for eksempel får en skade på en af virksomhedens køretøjer. Men hos Codan gør vi også en ekstra indsats for at bringe dig hurtigt videre. Vi er kendt for hurtig og professionel skadebehandling.

HVOR Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1F, 5000 Odense C. PRIS Det koster 108,- kroner pr. dag at deltage for alle deltagere, der hører under arbejdsmarkedsuddannelsernes målgrupper. Tilmelding på efteruddannelse.dk VIL DU VIDE MERE? Kontakt Maria Ragner Tlf. 6312 6404 • mabr@sde.dk

Vil du høre mere om forsikringer, der gør din virksomhed bedre kørende, så aftal et møde på 33 55 50 50. 09.16 Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.

DU KAN LÆSE MERE PÅ SDE.DK/KURSER

SEPTEMBER 2016

DTL_Hurtigt_Videre_90x127.indd 1

26/08/16 net DTL magasi

08.00

37


Navne NOTER Danmarks brændstofmester kåret

Åbent Hus i Roskilde

ER JEG I DTL DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er? »DTLs erhvervspolitiske indsats for at fastholde danske transportjobs er meget vigtig og har min fulde opbakning. Jeg er selv dansk vognmand og har danske chauffører ansat, så jeg føler, jeg er med i den rigtige forening – den, der også kæmper min kamp.« Det siger vognmand Jan Åkerman, Gørlev. Han nævner erhvervspolitikken som en af hovedårsagerne til at være medlem

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

på kort og mange flere muligheder i Tacho Online. Også samarbejdspartnerne Care4all og Wuxus deltog. Førstnævnte præsenterede en flådestyringsløsning og tyverisikringer, mens WUXUS, præsenterede deres nye IT-platform, der gør det lettere at være vognmand og chauffør.

af DTL – Danske Vognmænd. »Vi opererer i dag med transportpriser på niveau med priserne for 10-15 år siden, mens vore overenskomstmæssige lønninger jo kun går den anden vej. Konkurrencen er hårdere end nogensinde, så vi er inde i en uholdbar udvikling. Og den kan ikke vendes kun ved at optimere og effektivisere,« fortsætter Jan Åkerman. Efter hans mening er det helt afgørende, at de danske transportvirksomheder kommer af med den unfair konkurrere fra underbetalte udenlandske chauff ører og firmaer med udenlandske postkasseadresser og andre konstruktioner. Jan Åkerman, der for nylig fejrede sit 30 års vognmandsjubilæum og 50 års fødselsdag, råder over ni trækker/ trailere

til tungere distributionskørsel samt en del containertransport. Der er også en terminal og lager til at betjene den brede kundekreds. Virksomheden har ti ansatte og en deltids kontormedarbejder. Han er tillige medlem af Sjællands Vognmandsforenings bestyrelse. Firmaet har altid ligget i Gørlev mellem Slagelse og Kalundborg, hvor han startede i det små med en kassevogn til at køre stykgods. Siden er forretningen og kørslen udvidet en hel del. »Jeg udnytter også TungVognsSpecialisternes køre- hviletidsservice med automatisk aflæsning af data, og hvis der ellers er noget – ja så ringer jeg til min DTL-kontaktmand, Christian,« som han siger. Det er konsulent Christian B. Hansen på Roskilde-kontoret,

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

løbende rådgivning fra den lokale Fuel Advisor, har skullet forbedre deres kørsel mest muligt, så den bliver mere brændstoføkonomisk.

FOTO: VOLVO TRUCKS

Der var rigtig sommerstemning og hygge i luften, da konsulenterne fra TungVognsSpecialisten TVS, Kjøbenhavns Vognmandslaug og DTL – Danske Vognmænd åbnede deres fælles hus i Roskilde lørdag 27. august. De godt 20 deltagere syntes, at arrangementet var en succes, men vejret var næsten for godt. Der blev hygget og udvekslet et par røverhistorier over en enkelt vand eller øl, og der blev grillet pølser i hele åbningstiden. Undervejs fik konsulenterne fortalt om, hvad man kan bruge DTL medlemskabet til. TVS-medarbejderne fortalte om fjernaflæsning af tachografen, GPS positioneringer

Fredag 26. august kulminerede 20 ugers konkurrence, hvor professionelle lastbilchauffører har dystet om at køre mest brændstoføkonomisk i deres hverdag med en nervepirrende semifinale og finale på Ring Djursland. Her blev Dennis Rasmussen fra KD Logistik kåret som vinder af den danske udgave af Drivers’ Fuel Challenge 2016, og han fortsatte som den danske deltager i verdensfinalen i Gøteborg 8. og 9. september (efter magasinets deadline). Siden 1. april har fem flotte Volvo FH lastbiler kørt rundt i landet i forbindelse med Volvos konkurrence Drivers’ Fuel Challenge. Her har de erstattet lastbiler i normal drift i en uge ad gangen, hvor chaufføren så, med

I midten ses vinderen Dennis Rasmussen, flankeret af Martin Jensen på 2.-pladsen (t.v.) og Brian Uhlmann der kom tredje.

der enten selv svarer, eller skaffer svar i baglandet hos DTL eller fx hos Dansk Erhverv om overenskomstspørgsmål. »Jeg føler mig godt dækket ind med både erhvervspolitiske holdninger og medlemsservice,« siger han. Jan Åkerman: »Jeg bakker fuldt op om DTLs kamp for fair konkurrencevilkår.«

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66


DTL får nordisk formandspost

FOTO: PER DAUGAARD

DTLs Finn Bjerremand, der jo ikke mindst kendes fra dette magasins spalter, er udpeget som formand for NVF - Nordisk Vejforums udvalg for trafiksikkerhed og transporter. Danmark har fået formandskabet i to af de i alt 10 udvalg under NVF. Nordisk Vejforum blev stiftet i Stockholm 19. juni 1935. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

har været med fra starten, mens Færøerne kom med i 1975. Det er et branchesamarbejde mellem medlemmerne fra både den offentlige og private sektor og har i alt ca. 320 medlemsorganisationer i de nordiske lande. Arbejdet i NVF foregår i fireårsperioder, som afsluttes med en kongres. Medlemslandene skiftes til at lede NVF. Sverige har p.t. formandskabet. Vejdirektoratet har formandskabet for NVFs danske bestyrelse.

LEGEDAG. Bornholm har efterhånden fået sit eget velvoksne lastbiltræf, hvor branche- og godtfolk mødes mellem de store, spraglede køretøjer. Arrangementet kaldes Store Legedag og holdes på Nyker Stadion – i år i weekenden 12.-13. august. Som undertitlen ”Nyker Maskin og Trucker Show” antyder, var der også en masse andet tungt materiel at beskue bl.a. traktorræs. Børnene kunne boltre sig med et rigtigt gammeldags sæbekasseløb og meget, meget mere. Blandt deltagerne var kampagnetrucken ”Job i Transport” og Henrik Guldager med sin nye Eye Candy-Volvo på vej til Elmia-messen i Sverige. Succesen gentages næste sommer.

VELKOMMEN TIL P. V. KRAN & TRANSPORT Nystartet vognmand Philip V. Pedersen, 29, på Amager har blandt sine første handlinger som vognmand meldt sig ind i Kjøbenhavns Vognmandslaug og DTL – Danske Vognmænd. »Jeg startede forretningen for et par måneder siden og meldte mig ind for at få del i medlemsfordelene ikke mindst rabatten på diesel hos Cirkle K og forsikring hos Codan. Alene forsikringsrabatten betaler jo næsten medlemskontingentet,« siger Philip V. Pedersen. Han har også allerede rådført sig

med sin ”kontaktmand” i vognmandslauget, Anders Due om nogle køre- hviletidsspørgsmål. Philip Pedersen kører i en ny Volvo FH13 med 500 hk og en Hiap 244 HiPro kran, og han har været travlt beskæftiget med kørsel med sten, grus, jord m.m. for entreprenørkunder i Storkøbenhavn. »Jeg har kørt lastbil, siden jeg var 19 år og er vant til at arbejde 12 timer om dagen. Så syntes jeg, at jeg ligeså godt kunne tage springet og blive selvstændig,« siger han.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Fyns Vognmandsforening JJ Anlæg ApS Brændekilde Bygade 45 Brændekilde 5250 Odense SV

Vestjyllands Vognmandsforening Kim Christensen, Skjern ApS Klostermarken 57 6900 Skjern

Himmerlands Vognmandsforening Kran og tip v/Palle og Ib Vestergaard I/S Hobrovej 51, Vebbestrup 9500 Hobro

Direkte medlem Aarhus Tech Hasselager Alle 2 8260 Viby J

Kjøbenhavns Vognmandslaug P.V. Kran & Transport ApS Robert Jacobsens Vej 70, 5. -1. 2300 København S

AMU-Fyn C. F. Tietegn Boulevard 27 5220 Odensen SØ EUC Lillebælt Teknikervej 2 7000 Fredericia

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING Hans J. Dreier Frederiksgård 29 6440 Augustenborg

Poul Andersen Stougaardsvej 7 8860 Ulstrup

Kran og tip v/Palle og Ib Vestergaard I/S Hobrovej 51, Vebbestrup 9500 Hobro

Rene Krogshave Hyldemorvej 4, Dall 9230 Svenstrup Slambergt Kloakservice Monasvej 21 3360 Liseleje

Niels Chr. Skindbjerg Ravnstrupvej 29 9320 Hjallerup

Vognmand Kim Christensen, Skjern ApS Klostermarken 57 6900 Skjern


Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

Det er dit job at fragte det gods, der holder verden i gang. Det er helt almindelige varer, som vi ofte tager for givet. Det færreste tænker på, hvor mange timer varerne har været på vejene. Mere end nogen anden har du brug for at forene stærke tekniske specifikationer med intelligente, optimerede serviceydelser. Gængse løsninger dur ikke, når målet er alt andet end “almindeligt”. Hos Scania er lastbilerne ikke generalister, men specialister, der er skræddersyet til at udføre det vigtigste arbejde i verden. Dit. Læs mere på www.scania.dk

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

Alt andet end “almindelig”

Dtl magasinet 20160912  
Dtl magasinet 20160912  
Advertisement