Page 1

DTL magasinet 08 | AUGUST 2016 | 18. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

Lastbilproducenterne: Fremtiden bliver digital, automatisk og elektrisk DTL om EUs skrappe CO2-krav: Jo, vi kan godt nå målet

3x34s nye direktørduo:

DOBBELT OP PÅ LADET I LØBET AF FYRRE ÅR

Ja tak til strammere regler Adm. direktør Brian Tange, th. og økonomidirektør Sebastian Döllner vil konkurrere om kunderne på fair og ordnede vilkår

PLUS

TEST: IVECO STRALIS Fritlægning på vej

BLOKVOGNSPÅHÆNGSVOGN / DACIA-TEST / IAA-OPTAKT


LEDER sit arbejde med at mindske sit CO2-udslip og miljøbelastningen. Og til hvordan man forbereder sig på fremtidens skærpede politiske og administrative krav – og på samme tid gør sig mere attraktiv for kunderne og dermed forbedre sin virksomheds økonomi. For kravene kommer ikke ”bare” fra EU. Flere og flere kunder – private som offentlige – forventer, at deres transportør handler miljø- og klimabevist. Så der er slet ingen tvivl om, at den enkelte virksomhed vil opleve skærpede krav og øgede forventninger til at bidrage positivt til denne dagsorden. Der er også et overordnet niveau. Det handler om den teknologiske udvikling og de muligheder for brændstofreduktion eller skift af drivmiddel, det giver. Her er der jo nogle lavt hængende frugter at plukke. Vi kan forbedre CO2-resultatet ved intelligent brug af allerede eksisterende muligheder. Ikke mindst DTL har presset på for at få indført modulvogntog i Danmark. Der er i mine øjne slet ingen tvivl om, at dét spor kan forfølges meget mere og i sig selv mærkbart bidrage positivt til godstransportens CO2-udslip. Det er derfor ønskværdigt, om Kommissionen udviste mere mod, når det kommer til lastbilers vægt og dimensioner. De nordiske landes højkapacitetskøretøjer kan sænke emissionerne markant. Europa skal udnytte dette enorme potentiale. Mere om dette inde i bladet. Vi går et travlt efterår i møde med en politisk højspændt situation og en regering, som skal have et stort puslespil til at gå op. Vi vil sørge for, at vognmændenes interesser og behov ikke bliver glemt. Vi vil derfor med fornyet kraft forfølge spørgsmålet om ordnede forhold og tilladelseskrav for vare- og kurerbiler, for ordentlige definitioner i godskørselsloven, der sikrer os mod social dumping og alle de andre mærkesager, som vi hver dag kæmper for – til gavn for den danske vognmand.

24 LAV DAF. Chauffør Jens Kramer kører dyretransportør John Stengaards specialbyggede, treakslede DAF med en koblingshøjde på kun én meter. Så der er plads under broerne. FOTO: FINN BJERREMAND

Alt tyder på, at 2016 bliver det varmeste år på kloden, så længe det er blevet målt. Og selv om det danske sommervejr måske har ladet noget tilbage at ønske, så har skybrud og oversvømmelser herhjemme mindet os om, at mere ekstremt vejr følger med klimaforandringerne. Mens mange nød sommerferien, kom EU-Kommissionen med forslag til en række initiativer til CO2-reduktioner på transportområdet. Sammenhængen mellem vor tids store CO2-udledninger, temperaturstigningerne og klimaforandringerne er allerede veldokumenterede. Derfor kan ingen – ingen! – undslå sig for at tage et medansvar: Vi skal alle bidrage til mindre CO2-udledning. Både som private borgere – og som i vores tilfælde – aktører i transportbranchen. Det er dét ansvar og den opgave, som EU-Kommissionen nu sætter måltal på. Pilen peger også på os. DTL-Danske Vognmænd og Nordic Logistic Association, NLA, har da også taget positivt imod EU-Kommissionens krav. Og vi har da også været i gang med arbejdet længe: DTL har siddet med i arbejdet med Grøn Roadmap 2030, og konkluderede i efteråret bl.a., at det er muligt at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra vejtransport med 35 – 40 procent frem mod 2030 ved at satse på et mix af teknologier og drivmidler. Og DTL har helt aktuelt bidraget til en ”Håndbog i Miljøledelse”. Den er lige på trapperne. Håndbogen er blevet til i samarbejde med og støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen. Den kommer med gode råd til, hvordan vognmanden kan få overblik over og kontrol med

FOTO: FINN BJERREMAND

Den hede klode – også vort ansvar

32 HURTIG UDRYKNING. Chauffør Matti Sørensen kører en seksakslet blokpåhængsvogn hos Gert Svith A/S. Den klarer hasteopgaver takket være hurtig til- og frakobling.

Erik Østergaard, adm. direktør Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Thomas Rumph

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

40 STØRRE GENNEMSIGTIGHED: Den svenske transportforsker Henrik Sternberg er i gang med et nyt projekt, der skal bane vejen for større åbenhed om priser og vilkår.


INDHOLD INDHOLD Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6+8 Interview med 3x34s nye ledelse, der gerne ser strammere regler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Speditørchef i clinch med DTL Magasinet . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kronik af DTLs Ove Holm om CO2-reduktioner . . . . . . . . . . . 16 IAA optakt varsler store forandringer i branchen . . . . . . . . . 18 Nyt liv til Semperit dækmærket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Elmia-udstilling klar til gæsterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Mercedes byder ind med hårdføre militærkøretøjer . . . . . . 22 Sagt og skrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Mig og min lastbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Test: Iveco Stralis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 FOTO: FINN BJERREMAND

Iveco Stralis i gasversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Test: Dacia Dokker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Min nye trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Fortælling om 40 års øgede vægt og dimensioner . . . . . . 35 Besøg hos Schmitz Cargobull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Svensk projekt om gennemsigtige transportpriser . . . . . . 40 Når kunder efterspørger certifikater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Vejhjælpsaftalen mellem DTL, SOS Dansk Autohjælp og Codan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Vognmandens Dag i Hillerød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Små nyheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Lederkursus starter til november . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

22

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’

NYT TIL MILITÆRET: Det danske forsvar skal have nye køretøjer. Et af budene fra Mercedes er denne hårdføre off-roader Zetros 2733. DTL Magasinet har været ude i terrænet ved Wörth.

”LIKE” OS

FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

DTL magasinet 08 | AUGUST 2016 | 18. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

Vi skal som producenter hjælpe vores kunder til at forstå, hvad der er på vej i branchen.

Lastbilproducenterne: Fremtiden bliver digital, automatisk og elektrisk DTL om EUs skrappe CO2-krav: Jo, vi kan godt nå målet

3x34s nye direktørduo:

SCANIAS TOPCHEF HENRIK HENRIKSSON OM TRANSPORTBRANCHENS STORE DIGITALE FORANDRING.

SIDE 18

DOBBELT OP PÅ LADET I LØBET AF FYRRE ÅR

Ja tak til strammere regler Adm. direktør Brian Tange, th. og økonomidirektør Sebastian Döllner vil konkurrere om kunderne på fair og ordnede vilkår

PLUS

TEST: IVECO STRALIS Fritlægning på vej

BLOKVOGNSPÅHÆNGSVOGN / DACIA-TEST / IAA-OPTAKT

Forsidefoto: PER DAUGAARD


NYHEDER DE KORTE

Minister vil have renere toiletter Der er behov for bedre toiletforhold på de bemandede rastepladser langs de danske motorveje, mener transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V). En undersøgelse hos Vejdirektoratet viser, at kun 45 procent er tilfredse med toiletforholdene på de små bemandede rastepladser. For de bemandede rastepladser ved tankstationerne er brugertilfredsheden oppe på 65 procent. Derfor har ministeren bedt Vejdirektoratet om at iværksætte en handlingsplan, der retter op på problemet. »Det er ikke rimeligt, at turister, chauffører og trafikanter, der holder ind på bemandede rastepladser, bliver mødt af uhumske toiletforhold,« siger Hans Christian Schmidt. Han åbner også for muligheden for at etablere betalingstoiletter for at højne standarden – noget som ejeren af infoteriet ved Hylkedal Vest nær Kolding har realiseret her i sommer.

UDENLANDSKE CHAUFFØRER kontrolleres for uddannelsesbevis

Om knap en måned – den 10. september – udløber EUs frist for at have gennemført en kvalifikationsuddannelse som godschauffør. Fra og med denne dato skal samtlige chauffører uanset nationalitet være i besiddelse af et uddannelsesbevis, ellers må de ikke køre lastbil. »Rigspolitiet har meddelt os, at fra 10. september vil også udenlandske chauffører blive kontrolleret for, om de har et uddannelsesbevis. Og EUs frist vil blive håndhævet. Det betyder, at udenlandske chauffører ikke vil kunne fortsætte kørslen herhjemme, hvis de ikke kan dokumentere, at de har gennemført den obligatoriske efteruddannelse.« Det siger DTL – Danske Vognmænds erhvervspolitiske chef Ove Holm med henvisning til et møde med Rigspolitiet 8. april i år. Tilsagnet kommer i forlængelse af, at danske chauffører længe er blevet kontrolleret for

gyldigt EU-uddannelsesbevis i forhold til de danske regler, og at udenlandske buschauffører allerede er blevet kontrolleret i det sidste års tid. EUs skæringsfrist for uddannelsesbeviser for buschauffører har nemlig ligget et år tidligere. Der findes ikke nogen aktuel oversigt over, hvor langt de øvrige EU-lande er nået med at efteruddanne godschaufførerne, men det har været almindeligt kendt, at Danmark er blandt dukse-landene. Til forskel fra fx Sverige, hvor Transportstyrelsen råbte vagt i gevær først på året og forudså, at det ville blive meget svært at nå at få alle chaufførerne igennem uddannelsessystemet til tiden. Også DTLs søsterorganisation, Sveriges Åkeriföretag, SÅ, advarede medlemmerne om, at det hastede med at få sendt chaufførerne på kursus. ”Konsekvensen, hvis alle disse chauffører ikke bliver klar med deres kvalifikationsbevis er, at de ikke må fortsætte med at køre,” lød advarslen fra SÅ.

Køge Bugt Motorvejens udvidelse tidligere færdig DTLs generalforsamling holdes 20. maj

Sæt kryds i 2017-kalenden. DTLs næste generalforsamling holdes den 20. maj 2017 i Aarhus – nærmere bestemt på Hotel Scandic Aarhus City, Østergade 10.

4

DTL magasinet

Chauffører og bilister, der har måttet finde sig i massive vejarbejder på Køge Bugt Motorvejen, kan smile lidt i sommervarmen. Arbejdet ventes færdig i slutningen af 2017 – næsten et år før planlagt, melder Vejdirektoratet. Herefter er motorvejen udvidet fra seks til otte spor. Årsagen skyldes en kombination af god planlægning og favorable vejrforhold. De milde vintre har betydet, at entreprenøren har kunnet arbejde igennem stort set uden afbræk i vinterperioden.

Projektet har ellers været ekstraordinært komplekst, fordi udbygningen har skullet gennemføres samtidig med, at den trafikale livsnerve er holdt åben. Sideløbende bygger Banedanmark den nye jernbane mellem København og Ringsted. Allerede i slutningen af i år vil trafikanterne få glæde af fire spor i hver retning. Det sidste lag asfalt, slidlaget, vil dog først blive lagt i sommeren 2017.

AUGUST 2016


Hos Codan er vi altid til at tale med. Både i din køre- og hviletid — Ring alle hverdage til vores Transportteam i Kundeservice, som sidder klar til at hjælpe dig på 33 55 50 50. — Få nemt overblik over dine forsikringer på codan.dk/mitcodanerhverv. — Oplev transportbranchens bedste skadeservice, når skaden sker.

Motor

son

he

m

08.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.

Udviklet i samarbejde med

Vi r k s o

Få et Forsikringstjek på 33 55 50 50 eller få besøg af vores lokale transport­ assurandør, når det passer dig.

d

er

Har du de rigtige forsikringer? Vi sikrer, at du som transportkunde hos os har de helt rigtige forsikringer, som er tilpasset din virksomhed og dine behov. Og får du en skade, gør vi en ekstra indsats for at bringe dig hurtigt videre.

P

codan.dk/transport


Bedre køreforhold er på vej for modulvogntogene.

NYHEDER DE KORTE

PE O: OT IVF K AR

G AU RD

RD AA

Cirkle K breder sig

Flere fynske og sydjyske ruter til modulvogntog Inden for kort tid bliver det tilladt at køre med modulvogntog på rutenettet i Sønderjylland og på Fyn. Det meddeler Vejdirektoratet, som næsten er færdig med de nødvendige ombygninger i Sønderjylland, så de stor lastbiler kan rulle ud her. Arbejdet på det fynske rutenet påbegyndes her efter sommerferien. Der skal

For medarbejdere med pension i PensionDanmark er de efterladte sikret et mindstebeløb via pensionsordningen, hvis medarbejderen dør før pensionsalderen. Hidtil er mindstebeløbet – som typisk er på 500.000 kr. – blev reduceret til 75 pct. (375.000 kr.), når man fyldte 45 år og til 50 pct. (250.000 kr.) ved 55 år. Fra den 1. juli i år er ordningen imidlertid blevet forbedret, så alle medarbejdere – uanset alder – er sikret samme mindstebeløb ved død helt frem til pensionsalderen. Langt de fleste vil derfor være sikret en dækning ved dødsfald på mindst 500.000 kr. Medarbejderne kan se deres forsikringsdækninger i pensionsordningen i PensionDanmark på pension.dk/dinpension. Her kan de også hæve eller sænke beløbet på forsikringerne.

DTL magasinet

På Fyn vil Vejdirektoratet fra juli og året ud arbejde på disse strækninger: • Rute 8 Nyborg – Bøjden • Rute 43 Odense – Fåborg • Rute 313 Nørre Åby – Assens Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside.

Årets Trafikhelt kåret

Ludwig Ejkens Sørensen på seks år sprang for livet for at undgå en bakkende skraldebil på vej til skole. Bagefter kontaktede Ludwig og hans far Herlev Kommune og fik skralderuten væk fra skolevejen. Derfor får han prisen som Årets Trafikhelt 2016. Prisen, der er en del af kampagnen Trafiksikkerhed i Øjenhøjde, blev overrakt 6. august på Falck Dagen på Egeskov Slot, hvor de tre børn, som har gjort den største forskel i trafikken, var inviteret sammen med deres familier. Ludwigs mor indstillede ham til prisen ovenpå forskrækkelsen. Da den stor skraldebil skulle vende

Forbedret dødsfaldsdækning

6

ombygges rundkørsler, kryds med mere, så der bliver plads til de lange vogntog. Her er de nye sønderjyske ruter:    • Rute 8 Sønderborg – Fynshav • Rute 12 Herning – Varde • Rute 24 Ribe – Haderslev • Rute 28 Ringkøbing – Skjern • Rute 28 / 469 Lunderskov – Skjern

på vejen foran Ludwigs skole, svingede skraldebilens bagende ind på fortovet. I samme øjeblik kom Ludwig kørende på sit løbehjul sammen med sine to søskende og far. Ludwig måtte undvige skraldebilens bagende ved at smide løbehjulet og kaste sig ind i en busk. I et brev til kommunen skrev Ludwig og hans far om hændelsen, og at det bekymrede dem, at skraldebilerne kørte forbi skolen klokken 8 på en skoledag. Henvendelsen førte til, at skraldebilerne har omlagt deres rute væk fra skolen. Med titlen fulgte også en flot Trafikhelt-statuette og en iPad Air 2.

FOTO: CLAUS TJERRILD

Circle K er i gang med at give de stationer, der er overtaget fra Shell, en mindre ansigtsløftning ved at udskifte skiltning og navn. Det drejer sig om 129 servicestationer, bl.a. truckanlæggene på otte stationer, som alle fornylig er kommet under Circle K-banner: • Circle K Truckanlæg, Mellemstrupvej 7, Grenaa • Circle K Truckanlæg, Centervej 4, Køge • Circle K Truckanlæg, Korskrovej 10, Esbjerg Ø • Circle K Truckanlæg, Fabrikvej 16 (Vognmagervej), Viborg • Circle K Truckanlæg, Cargovej 4, Nørre Alslev • Circle K Truckanlæg, Egeskovvej 265, Fredericia • Circle K Truckanlæg, Trafikcenter Sæby Syd 1, Sæby • Circle K Truckanlæg, Vallensbækvej 13, Brøndby Derudover bliver 72 af de tidligere Shell-servicestationer til bemandede Circle K-stationer, mens 49 Shell Express-automatanlæg bliver til Ingo-automatanlæg. Både Statoil- og Circle K-kort kan anvendes på Circle K-stationerne og på Ingo-automatanlæggene.  

Årets trafikhelt er Ludwig Ejkens Sørensen.

Kaffen er klar

DTL belønner de medlemmer, som er loyale kunder hos Codan og Circle K. Frem til udgangen af denne måned, kan disse medlemmer tilmelde sig og få kaffen kvit og frit. Resten af året bydes der nemlig på gratis kaffe i et flot og praktisk krus på Circle K-stationer rundt om i Danmark. Send en mail til pvn@dtl.eu og skriv GRATIS KAFFE i emnefeltet. Skriv også virksomhedens navn, kontaktperson og CVR-nummer i mailen. Så sender vi dig kruset kvit og frit, så du kan få en velfortjent kop kaffe efter en lang tur på vejen.

AUGUST 2016


www.mercedes-benz.com/roadefficiency

Lave totalomkostninger + høj sikkerhed + høj udnyttelsesgrad Effektivitet er summen af alle detaljer


NYHEDER DE KORTE

BANALE SNUBLEULYKKER KAN UNDGÅS Rod på arbejdsstedet, glatte trapper og når der vrikkes om i træsko. Det er ofte banale hverdagsting, der får ansatte til at snuble. Men konsekvensen er alvorlig. Snubleulykkerne ender ofte med mere end tre ugers fravær og varige mén. Hvert år kommer over 100 medarbejdere indenfor godstransport alvorligt til skade, fordi de falder, glider eller snubler. Det viser en ny opgørelse hos Arbejdstilsynet. Det betyder, at snublen på jobbet er skyld i hver fjerde alvorlige arbejdsulykke i transportbranchen. Snubleulykker resulterer typisk i brækkede arme og ben, kraftige forstuvninger og i nogle tilfælde skader på hovedet som fx kraniebrud. De alvorlige ulykker er kun toppen af isbjerget, for der sker endnu flere snubleulykker med kortere fravær.

Derfor har Arbejdstilsynet startet kampagnen ”Stop snubleulykker”, der skal hjælpe virksomheder og medarbejdere til at forebygge de mange snubleulykker. »Vi møder desværre ofte den holdning, at snubleulykker er banale og noget, man ikke kan gøre noget ved. Men der er ofte en mønster i, hvad der sker, når det går galt. Derfor er det også muligt at forebygge mange af disse ulykker. Ofte handler det om små ændringer i det daglige. Fx kun at anvende snøresko, undgå at løbe og holde sit underlag fri for genstande,«, siger kontorchef i Arbejdstilsynet, Bent Horn Andersen. Der er udarbejdet materiale til virksomhederne med gode råd til, hvordan ulykkerne kan forebygges. Læs mere på www.at.dk/snubleulykker.

Vognmandens Dag på Mors Lørdag 3. september er der Vognmandens Dag på Mors, arrangeret af Thy Vognmandsforening, Morsø Vognmandsforening og Skive og Omegns Vognmandsforening. Dagen er en god anledning til at mødes med kolleger og leverandører, der udstiller materiel og grej. Det foregår ligesom sidste gang på Falck stationen.

Italiensk mindsteløn

8

DTL magasinet

Siden 1. juli har lastbiler kunnet følge den skiltede hastighed i byzone op til 70 km/t, da særreglen om, at lastbilers hastighed i tættere bebygget område aldrig må overstige 50 km/t er blevet afskaffet. Det bør dog præciseres, at hvis der på en omfartsvej inden for tættere bebygget område skiltes med 80 km/t, må lastbiler fortsat KUN køre de maksimale 70 km/t. Lastbiler må også fortsat højest køre 70 km/t på landeveje og motortrafikveje, hvor andre trafikanter typisk må køre 80 km/t. Regeringen undersøger de trafikale effekter af denne hastighedsforskel med henblik på, at der i andet halvår af i år kan fremsættes lovforslag om, at lastbiler og vogntog må følge den øvrige trafik på landeveje og motortrafikveje og dermed køre 80 km/t. Men der vil under alle omstændigheder ikke blive rørt ved lastbilers max hastighed i byområder, der altså fortsat er 70 km/t.

DAF XF - flådeejernes ”Truck of the Year” DAF XF er blevet kåret som ”Fleet Truck of the Year 2016” på den prestigefyldte ”Motor Transport Awards” i London. Det er DAFs sjette sejr i de sidste ni år. Juryen kårede XF’eren på grund af dens fremragende kombination af dokumenteret driftssikkerhed, effektivitet og førsteklasses forhandlersupport. ”Den enestående brænd-

stoføkonomi gør XF til en flåde top-performer”, udtalte juryen. ”DAF er fuldt fokuseret på at maksimere køretøjets oppetid. Som operatør, giver det stor tillid”. DAF blev også rost for konstant at forbedre XF programmet. ”DAF har sikret sig, at førerhusets design løbende udvikler sig, og der er masser af plads til glæde for chaufførerne”. FOTO: FINN BJERREMAND

IRU har fået oplyst, at en ny lov om udstationering af arbejdstagere, der også omfatter transport, trådte i kraft i Italien 23. juli. Gennemførelsesbestemmelserne mangler stadig at blive vedtaget, og der er flere ubesvarede spørgsmål. På transportområdet vil loven efter det oplyste alene gælde for cabotagekørsel i landet. IRU arbejder på at opklare, om andre former for transport også er omfattet. Hovedformålet med loven er at sikre at arbejde i landet under udstationering skal ske under samme løn- og arbejdsvilkår, som gælder i Italien. Det betyder bl.a., at der skal udbetales samme minimumsløn og afholdes samme ferie, som er gældende ifølge de nationale kollektive overenskomster.

HUSK – HØJEST

DAF XF præmieret i London.

AUGUST 2016


ECOLUTION BY SCANIA

Ecolution by Scania rt

Coaching-rappo

e

Aktuel period Foregående

n estil i periode

Kør

D

D

Tomgang

C

Kørsel med hastighed

Kørsel

periode

trol med cruise con Coaching-rapport

B

Påløb Kørestil i perioden

for høj

Aktuel periode Foregående periode

AD Kørsel på kuperede veje A

D

Tomgang

ed

Forudseenh

Turdata

mere end 10 der har kørt Kun køretøjer, rt, er medtaget. seneste rappo

km siden den

A

Tomgang

u1

1

jer Antal kørte køretø ing (km) Kørestrækn tighed (km/t) Gennemsnitshas vægt (ton) Gennemsnitlig ag) strækning (km/d Gennemsnitlig

5084 43,3 34 424

A

Kørsel med for høj uge Trend perhastighed -

A u2

u3

Kørsel med

A-

u1

-

u2

D

-

u4

D u5

D u6

Forudseenhed Påløb hed

for høj hastig

u3

C u4

C

u5

C u6

Turdata ed Forudseenh

Kørestrækning (km)

Gennemsnitshastighed (km/t) rsen ch Erling Pete ufførcoaGennemsnitlig vægt (ton)

Kom

+4525518022 scania.dk erling.petersen@ Kontakt mig,

B

-

u2

u3

u4

B

B u5

A

u6

Kørsel med cruise control

A

Påløb

A

Kørsel på kuperede veje

ede veje

Kørsel på kuper

-

-

-

D

Trend C E per uge

D end 10 km siden denu 4 u 5 u 6 Kun køretøjer, der E kørtDmere - har u3 u1 u2 Tomgang seneste rapport, er medtaget. u5 u6 5 -11-201 u3 u4 u1 u2 5 015-11-10-201 u 1: 05-10-2 5 015-18-10-201 2: 12-10-2 Antalu kørte køretøjer 5 015-25-10-201 u 3: 19-10-2

din cha mentarer fra

-

u1

DA

u6

u5

u4

u3

u2

D

C

-

-

u1

A

control

cruise Kørsel med

A

Gennemsnitlig strækning (km/dag)

015-01 u 4: 26-10-2 5 015-08-11-201A u 5: 02-11-2 5 015-15-11-201 u 6: 09-11-2 1 u1

6498 73,1 45 433

smål.

hvis du har spørg

Kørsel med cruise control

A

A

u2

u3

Kørsel med for høj hastighed

A

A

A

u1

u2

u3

Påløb

A

A

A

A

A

A

u1

u2

u3

u1

u2

u3

Forudseenhed

A

A

A

u1

u2

u3

u 1: 26-10-2015-01-11-2015 u 2: 02-11-2015-08-11-2015

Ecolution by Scania er en effektiv løsning til at optimere og forbedre din brændstofog driftsøkonomi her og nu og på sigt. Med Scanias Ecolution-koncept sparer du let 10-15% i brændstof – uanset kørselsområde.

Kørsel på kuperede veje

A

A

A

u1

u2

u3

u 3: 09-11-2015-15-11-2015

Kommentarer fra din chaufførcoach Erling Petersen +4525518022 erling.petersen@scania.dk

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål.

BRÆNDSTOFFORBRUG

I kombination med 1 dags energiøkonomisk kørselskursus og jævnlige coaching-sessioner, vil chaufføren vedligeholde sin nye kørestil, som vil forhindre ham i at falde tilbage til tidligere dårlige vaner. TID

“Ecolution by Scania” består af fire indsatsområder: • Lastbilens specifikationer • Skræddersyet serviceaftale (Maintenance+) med en række tillægseftersyn på områder, der har særlig betydning for brændstofforbruget • Chaufførtræning • Chaufførcoahing


INTERVIEW ERHVERVSPOLITIK Af John Larsen – fotos Per Daugaard

Den nye direktørduo skal genrejse 3x34s stærke brand hos danskerne. Billedet er fra parkeringspladsen ved det nye domicil og lager i Høje Taastrup med knap 40 ansatte.

JA TAK TIL TRANSPORTMARKED 3x34s nye topchefer:

I STRAMMERE TØJLER

Nytiltrådte Brian Tange og Sebastian Döllner vil have klare spilleregler og vilkår at konkurrere ud fra Det vognmandsejede transportfirma 3x34 har i foråret fået en ny og ung topledelse, der skal sætte turbo på salg og vækst. For både adm. direktør Brian Tange og økonomidirektør Sebastian Döllner – begge 31 år – er det deres første møde med transportbranchen. »Det har da overrasket, at det er så let at komme i gang som transportfirma og operere i et så ureguleret transportmarked. Og det er da også for let,« siger Brian Tange. Han bak-

10

DTL magasinet

ker derfor op om indsatsen for at få ordnede forhold i varebilsbranchen, som er en ganske vigtig del af 3x34’s virkefelt. 3x34 blev oprettet i 1971 som et andelsselskab ejet af de tilknyttede vognmænd. Sådan er det fortsat, og i dag kører der ca. 250 vare- og lastbiler rundt i alle størrelser i de let genkendelige grøn-violette farver. Transportopgaverne er tilsvarende mangfoldige lige fra fragtopgaver for virksomheder, kørsel af pri-

vates kasser og møbler til pensionistflytninger og studenterkørsel. Vi er forretningsfolk Hvordan ser I på transportbranchen? »Spændende og udfordrende. Men ellers helt uromantisk. Det er en branche som alle andre i erhvervslivet. Vi er forretningsfolk, der elsker at lave forretning og forandre tingene til det bedre. Det er det, vi er her for,« forklarer

AUGUST 2016


Brian Tange, der kommer fra Dong Energy med ansvar for salg og kunderelationer. Hans højre hånd, økonomidirektør Sebastian Döllner, var tidligere salgsansvarlig hos it-virksomheden Hewlett-Packard: »Om virksomheden beskæftiger sig med it, energi

Vi ser gerne et ”transportens svanemærke” med langt større gennemsigtighed. eller transport gør ikke den store forskel. Der er et produkt, et salg, en distribution og nogle kunder, der skal betjenes bedst muligt. Og det gælder overalt. Vores opgave er at bryde med det gængse og se på, hvordan tingene kan gøres på nye – og bedre – måder.« Deres opgave i 3x34 bliver at genskabe virksomhedens stærke position og image hos danskerne. Vejen dertil er øget digitalisering, nye markedsføringsplatforme og at få sat kunden i centrum, så selv den mest komplekse transportopgave bliver løst så bekvemt og problemløst som overhovedet muligt. »Vi er jo et kendt mærke, fordi vi er gode. Det skal vi hele tiden bevise,« som Brian Tange siger. Her kommer det med de ordnede forhold ind i billedet. »Som branche drejer det sig om at levere en ordentlig oplevelse til kunden – hver gang. Så dur det ikke, at prisen underbydes, og tingene halter. Det ødelægger det for både den private og for erhvervskunden. Vi vil ikke sælge dårlige oplevelser. Så enkelt er det. Så der skal være ordentlige spilleregler for hele branchen, så konkurrencen foregår på lige vilkår. Du kan jo ikke kridte en fodboldbane op og give nogle spillere en rund bold, mens andre får en firkantet. En branche skal følge de samme regler, normer og værdier. Det er sådan, vi kender det andre steder fra,« lyder det fra den administrerende, der for alvor har talt sig varm. Mærkningsordning af transporterne Derfor ser de også gerne, at transportbranchen får indført en mærknings- eller certificeringsordning, hvor transportkøbere og andre kan få større indblik i, hvordan transporterne foregår.

AUGUST 2016

»Ja gerne en ”transportens svanemærke” med langt større gennemsigtighed,« nævner de. »Så ved kunderne, at de køber en transport, der lever op til visse standarder, hvor nogle banale forhold er i orden: skat, moms, løn, kørekort og viden om, hvordan en forretning drives. Det er ikke nok at være billig – og så tabe det hele på gulvet,« siger Brian Tange. De to chefer hilser derfor indsatsen fra Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører velkommen, hvor der bl.a. arbejdes politisk for, at varebilerne omfattes af godskørselslovens regulering. Folketinget har i maj pålagt transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt at komme med et forslag til, hvordan godskørselsloven kan indrettes, så den også omfatter de ca. 5.000 varebilsvirksomheder, der kører godstransport for fremmed regning. Skabe danske arbejdspladser Brian Tange har også et indspark, der hedder CSR – virksomhedernes sociale ansvar: »Vi er en dansk virksomhed. Vi må ikke glemme, at vi skal skabe danske arbejdspladser. Derfor er vi i gang med at ansætte kontorelever, og vi er i dialog med Høje-Taastrup Kommune om et jobsamarbejde. Vi ser også på nye steder, hvor vi kan etablere os og derigennem skabe jobs.« Globaliseringen er også nærværende for 3x34. »Vi er i dag i konkurrence med nogle udenlandske spillere. Igen handler det om, at vi gerne konkurrerer, men det skal være under samme sæt spilleregler. Den konkurrence er vi klar til - takket være vores styrker: Vi er tæt

Sebastian Döllner mener, at den personlige kontakt til enhver tid slår de nye app’s til smartphonen.

på kunderne, har stort knowhow og et godt brand.« Den personlige kontakt Sebastian Döllner får heller ikke nervøse blikke over den nye fragtbørs på nettet, Mover, hvis forretningsidé minder om taxatjenesten Uber. »Vi kender ikke så meget til dem. Vi savner – også her – noget gennemsigtighed i, hvordan disse pop up-virksomheder opererer, og hvordan pengeflowet er med skat, moms og forsikringer. Vi er dog ret overbevidste om, at vi gør det endnu nemmere for kunderne, end hvad både Mover og Uber kan gøre. Hos os skal kunderne bare ringe og fortælle om deres transportbehov. Så klarer vi resten.« Med sin fortid i en it-virksomhed vil han godt konkludere, at en app til smartphonen ikke kan løse en transportopgave. Det er opgaverne alt for komplekse til. »Der er noget der hedder ”First time right”. Du skal løse opgaven rigtigt i første forsøg. Kunden ringer, og vi analyserer og håndterer opgaven. Vi er så gammeldags, at vi stadig tror på, at den personlige kontakt er den bedste,« smiler Brian Tange.

Adm. direktør Brian Tange bakker op om regulering af varebilsmarkedet.

DTL magasinet

11


ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU SOMMERMÅNEDERNES VIGTIGSTE SAGER

Lastbilerne har været for dyre »Vognmandsforretningerne er blevet ramt af en kunstig prisdannelse. Det er helt uacceptabelt,« lyder det i en kommentar fra DTL – Danske Vognmænds formand Martin Danielsen. Forbrugerne er i denne sag vognmændene. »Jeg kan ikke se det anderledes, end at der i hele Europa – og i Danmark – er vognmænd, der har købt lastbiler til en højere pris, end hvis konkurrencen havde været fri. Og det er naturligvis helt, helt utilfredsstillende,« siger han. »DTL har vognmandsvirksomheder i alle størrelser, også mange selvkørende vognmænd og mange mindre vognmænd. Men ingen kan vide sig sikre, i forhold til om de er blevet ramt på pengepungen af karteldannelsen,« fortsætter Martin Danielsen.

ARKIVFOTO: MAN

EU-Kommissionens konkurrencemyndighed, som danske Margrethe Vestager står i spidsen for, har idømt de fleste af de europæiske lastbilproducenter en rekordstor bøde på knapt 22 milliarder kroner for ulovlig kartelsamarbejde i årene 1997-2011 og for at forsinke indførelsen af mere miljøvenlige motorer. Den enorme bøde skal betales af Daimler, Volvo/Renault Trucks, Iveco og DAF, som har accepteret bøderne. Det har Scania ikke, og en retssag venter. Scania har dog afsat 3,8 milliarder svenske kroner til en evt. bøde, hvis virksomheden skulle tabe retssagen. Til gengæld går MAN fri, som den producent, der har været ”whistleblower” i sagen og hjulpet myndighederne med at afdække ulovlighederne.

Kun MAN er gået fri af bødebomben fra EU-Kommissionen, fordi man har hjulpet myndighederne med at afdække kartelsagen.

Lettere at drive virksomhed i landzone Før sommerferien blev der indgået en politisk aftale om lempelser i planloven. Dermed skulle det også blive lettere at drive virksomhed i landzoneområder. Men aftalen giver efter sine formuleringer ikke entydigt åbning for, at fx vognmænd i højere grad kan have deres virksomhed liggende i landzone, vurderer adm. direktør hos DTL – Danske Vognmænd Erik Østergaard. »Vi har haft møde med erhvervs- og vækstministeren, som var helt enig i, at der ikke bør ske diskriminering i forhold til erhvervstype, men i stedet bør der foretages en konkret vurdering af, hvilke konsekvenser erhvervsudøvelsen reelt har – uanset erhvervstypen. Miljømæssigt bæredygtige projekter bør således tillades, hvilket er helt på linje med Venstres tidligere holdning, mens partiet var i opposition. Men det forhold synes vi ikke afspejler sig klart nok i den politiske aftale.« Erik Østergaard fremhæver, at der i aftalen er nævnt en række særlige erhverv i forbindelse med at gøre det lettere at drive virksomhed i landzone – det gælder håndværk, industri, handel og kontor samt liberale erhverv. »Man fristes til at konkludere modsætningsvist, at så er vognmandsvirksomheder dermed udelukket. Men det skal vi jo have afklaret, inden

Pakkefirmaer slipper for momsbøvl SKAT ophæver pr. 1. januar 2017 de særlige retningslinjer for e-handelsvirksomheders anvendelse af momslovens såkaldte udlægsregler. Ophævelsen vil bidrage til at stille alle pakkedistributører på markedet lige og fremme en sund konkurrence, der i sig selv kan sikre passende fragtpriser. Det vurderer DTL – Danske Vognmænd. Ændringen kommer efter års

12

DTL magasinet

tovtrækkerier med myndighederne om det stærkt konkurrenceforvridende i, at det offentligt ejede Post Danmark har kunnet se bort fra momsproblematikker og derfor har haft en klar fordel på markedet – mens de private pakkedistributører har skullet bøvle med udlægs- og fradragsregler. Mens postvæsenet raser over ændringen, betegner DTLs

erhvervspolitiske chef Ove Holm, der har arbejdet sammen med Dansk Erhverv om sagen, resultatet som en sejr for de private pakkedistributører i organisationens medlemskreds, der tæller giganter som GLS og Danske Fragtmænd: »Egentlig er det mærkeligt at kalde ensartede konkurrencevilkår for en sejr. Men liberaliseringen af markedet har betydet, at pak-

lovgivningsprocessen begynder. Derfor har jeg allerede kontaktet ministeren og bedt om at få belyst, hvad der nærmere ligger i den politiske aftale, når vi taler vognmændene.« Forligsteksten omtaler transport- og logistikvirksomheder i forbindelse med opretholdelse af princippet om, at erhvervsarealer langs motorveje ”fortsat forbeholdes transportog logistikvirksomheder og transporttunge virksomheder”, som det hedder i aftalen. Erik Østergaard: ”Det princip hylder vi, men vi taler reelt om en mere konkret vurdering, hvor man ser på virksomhedens bæredygtighed i det givne landområde. Der kan jo udmærket være mindre vognmandsvirksomheder, med fx en eller to biler, der ikke generer. Og så skal man også huske på, at samtlige de typer virksomheder, der nævnes – herunder især håndværk og industri – jo selv har godstransportbehov, der skal dækkes til og fra adressen. Der er god fornuft i, at vognmandsvirksomhederne ligger tæt ved deres kundekreds.« På baggrund af aftalen vil regeringen i oktober 2016 fremsætte lovforslag om ændring af henholdsvis planloven og naturbeskyttelsesloven. Det skal træde i kraft fra årsskiftet. Aftaleparterne enedes også om, at lovændringerne evalueres inden 1. juli 2020.

keporto i lang højere grad end tidligere er momspligtig. Der findes nu flere andre distributører, der i modsætning til Post Danmark er fuldt momspligtige af fragt på vegne af e-handelsvirksomheder til private husstande. Hertil kommer, at der er flere eksempler på grænsetilfælde, hvor det er mere uklart, om fragt af forsendelser kan være momsfritaget.«

AUGUST 2016


Stå fast – minister! EU-Kommissionen vil slæbe Danmark – og Finland – for EU-Domstolen for landenes håndtering af og sanktioner i forhold til cabotage-reglerne. Kommissionen mener, at reglerne skal fortolkes sådan, at chaufførerne har ret til at fylde gods på og af flere gange og kun regne det for én ”tur”, hvorimod Danmark, med de skærpelser, der kom under den tidligere regering, har begrænset antallet af af- og pålæsninger. EU mener, at chaufførerne dermed rammer loftet på tre ture inde for syv dage for hurtigt. DTLs adm. direktør, Erik Østergaard er ikke overrasket: »Vi forventede jo dette. Men i DTL står vi klippefast på det her: Cabotage-reglerne er ikke lavet for, at man skal køre de facto løbende og permanent indenrigskørsel i et andet land. Det er hvad der sker i praksis. Og derfor er der ingen vej uden om. Den danske regering må stå fast overfor EU og tage sagen hele vejen igennem. Og jeg opfordrer alle gode kræfter til at sende signalet til transportministeren: Stå fast!«

Han mener, der kun er én vej – og det er at stå op imod EU-systemet. »De bruger reglerne til at ødelægge vognmandserhvervet – i stedet for at få bragt reglerne til et niveau, hvor de sikrer fair konkurrence. I stedet slås vi en ulige kamp mod social dumping« fortsætter DTL-direktøren. Han oplever, at både EU-Parlamentet og Kommissionen er blevet langt mere bevidste om problemerne med unfair konkurrence, ulovlig cabotage, systematisk 3. landskørsel osv. »Men systemet arbejder langsomt. Derfor ser vi nu de sager. Men sagerne vil også trække ud – så derfor er der kun ét svar på beskeden: Vi lader sagen gå helt til tops. Og så må vi sikre bedre regler i mellemtiden,« siger Erik Østergaard.

Driven by ideas

September 22 – 29, 2016 Hannover COMMERCIAL VEHICLES

Conferences. Guides Tours. Live.

WWW.IAA.DE #IAA

VDA 03401 IAA 2016_Dansk_Transport_og_Logistik_EN_186x127mm.indd 1 AUGUST 2016

02.05.16 11:32


DEBAT ERHVERVSPOLITIK

SPEDITØR-CHEF I CLINCH MED DTL MAGASINET I sidste nummers artikel om to RUC-studerendes speciale om transportbranchens omdømme er Danske Speditørers kommunikationschef Henrik Beck refereret for at advare mod mediekampagner, der omtaler problemer med underbetalte, udenlandske chauffører. »I har strammet mine udtalelser for meget,» skriver han til DTL. »Overhovedet ikke. Vi står fast på vores sammenfatning af din holdning,« svarer DTL Magasinet.

Politik- og kommunikationschef hos Danske Speditører:

”I DTL-magasinet nr. 6+7 2016 side 14 er jeg til min store overraskelse refereret for ”at advare mod mediekampagner, der omtaler problemer med udenlandsk arbejdskraft”. Og udtalelsen fra min side skulle endda stamme fra netmediet Altinget.dk/transport og Lastbilmagasinet. I ingen af de to medier skriver eller siger jeg noget, der med rimelighed kan tolkes i denne retning. Hvad er det præcis, at jeg skriver og siger? Her følger tre citater fra de to medier:

” ”

I anledning af de to RUC-studerendes udmærkede undersøgelse vil jeg blot stilfærdigt rejse spørgsmålet, i hvor høj grad der kan være tale om, at kampagnen mod udenlandsk arbejdskraft på de danske veje og kampagnen for rekruttering rent faktisk modarbejder hinanden”. Mig bekendt er der ikke lavet en troværdig undersøgelse af sammenhængen mellem transportbranchens profil og position i medierne og branchens evne til at rekruttere nye medarbejdere. Måske var det på tide. Bliver en sådan undersøgelse lavet, vil vi én gang for alle få bekræftet eller afkræftet antagelsen om, at den i øvrigt meget effektive indsats for at få medierne til at interessere sig for udenlandske transportarbejderes gøren og laden i Danmark reelt kan risikere at spænde ben for branchens egen indsats for at undgå chaufførmangel”.

Det handler om, at vi på den ene side selvfølgelig hverken kan eller skal benægte eksistensen af østeuropæiske chauffører på de danske veje. Omvendt drejer det sig også om at skabe de bedst tænkelige betingelser for at få succes med de mange gode rekrutteringsinitiativer, der er sat i gang på det seneste. Og det kan skade rekrutteringen, hvis der kommer overdreven megen fokus på de østeuropæiske chauffører. Det handler om at finde den rette balance. Omdømme og rekruttering hænger sammen. Den sammenhæng må ingen overse”. Det er simpelthen det, jeg har sagt og skrevet. Hverken mere eller mindre!

14

REDAKTIONEN:

HENRIK BECK:

DTL magasinet

”Der er ingenlunde tale om journalistiske stramninger. DTL Magasinet står helt fast på vores sammenfatning af din holdning. Som du selv henviser til i det fremsendte, har du i Lastbil Magasinet været citeret for følgende: ”Og det kan skade rekrutteringen, hvis der kommer overdreven megen fokus på de østeuropæiske chauffører.” I vores artikels henvisning til dig, står der, at det: ”… får Henrik Beck til at advare mod mediekampagner, der omtaler problemer med udenlandsk arbejdskraft. De modarbejder indsatsen med at rekruttere unge til transportbranchen, som han formulerede det i et indlæg i netmediet Altinget og i udtalelser til Lastbil Magasinet…” Dit budskab udlægges således i overensstemmelse med ovenstående konkrete citat samt med den problematisering, du i flere indlæg har kredset om. At du så i andre citater lader din pointe stå som et retorisk spørgsmål – det du vælger at henvise til i indlægget til os – ændrer ikke ved det almene indtryk af din tilgang til sagen. Det, som du fravælger at henvise til i dit indlæg, er også interessant. I et interview med Lastbil Magasinet 4. maj citeres du for dette: »Jeg får den tanke, at meget af det dårlige omdømme skyldes ting og sager, som vejgodstransporten selv sætter i værk. Jeg mener, at transportbranchens ry og omdømme er lidt ufortjent, og jeg savner nogle flere af de positive historier, som dem vi for eksempel fik i tvserien De unge Truckere.« (Lastbil Magasinet spørger) Hvem er det, der efter din mening er med til at skade branchens omdømme med negative historier? »For eksempel i valgkampen var det interessant, at DTL havde planlagt et stort politikermøde på Kronborg for at diskutere transportbranchens udfordringer. Her blev der fokuseret meget på udenlandske chaufførers vilkår og socialt armod, og det har den bivirkning, at man selv kommer til at skabe et negativt omdømme.« Henrik Beck mener desuden, at medierne har en tendens til at fokusere på de negative historier fra branchen.” Citat slut. Vi må gå ud fra, at disse citater er repræsentative. Det er bl.a. dette, DTL Magasinet opsummerer. Du har ingen grund til at føle dig refereret forkert.”

AUGUST 2016


SKAL DU NÅ AT HAVE EN TRAILER TIL HØST

KORNTRAILER 61½ M3

www.lastas.dk FØLG OS PÅ:

NU

vores salgsteam:

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk Michael Pedersen +45 2787 7070 MSP@lastas.dk

PR.

g in as LeFR A KR.

* Betingelse af finansierings godkendelse

M

5.8M75D-R* .

PR.

99D-R* . 5.7. M

PR

P

2 aks. Hardox city tiptrailer - 25,5 m3

g in as LeFR A KR.

g in as LeFR A KR.

99D-R* . 3R.9. M

4 aks. Rund tiptrailer - Hardox indlæg

4 aks. hardox tiptrailer - 71 m3

4 AKS. LETVÆGTSTIPTRAILER 37 M3 - Plast bund og sider samt aut. rullepres.

g

sin

a Le

FR A K

R.

5.49D9R-*.

PR.

M

2 aks. Senge trailer med aftagelig svanehals - Udtræk til 12.400 mm

2 aks. City gardintrailer g in as LeFR A KR.

50D-R* . 3.5M

PR.

g in as LeFR A KR.

99D-R* . 8R.4. M

P

4 aks. Gardintrailer - m. truckbeslag F

FR A K

. R A KR

99D-R* . 7.9. M

PR

4 aks. Faymoville - maskintrailer

g

sin

a Le

g

sin

a Le

LASTAS

Energivej 35 Energivej 35 DK-8722 Hedensted DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk info@lastas.dk www.lastas.dk www.lastas.dk

5.69D9R-*.

- med levering inden for 7 arbejdsdage...

Anders Larsen +45 4018 2222 Anders Larsen AL@lastas.dk +45 4018 2222 AL@lastas.dk Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

F

stk . tilbage

FØLG OS PÅ:

KONTAKT vores salgsteam: KONTAKT

5

g in as R. e K L RA

00D-R* . 3.9M

PR.

R.

ALTID 200 NYE TR AILERE

PÅ L AG ER TIL O M GÅ E N D E LE V ERING!


KRONIK MILJØ

FOTO: NILS HOLM CHRISTENSEN

EU til kamp mod CO2-UDSLIPPET

”Vi er klar til at bidrage. Ny miljøhåndbog bliver et af værktøjerne,” lyder meldingen fra DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm i denne minikronik Af DTL – Danske Vognmænds erhvervspolitiske chef Ove Holm

”Det vil være helt uacceptabelt, hvis danske vognmænd pålægges særligt kostbare krav til lastbiler eller brændstof. Det vil presse dem ud af markedet.” ”Modulvogntog har et kæmpe potentiale i Europa.” Europa-Kommissionen kræver i en ny klimapakke, at flere sektorer i Europa skal nedbringe forbruget af fossile brændstoffer og udlede langt færre klimagasser herunder CO2. Udspillet, der kom 20. juli, følger op på Paris-aftalen fra tidligere på året om at holde den globale temperaturstigning i ave ved at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

16

DTL magasinet

Kommissionens forslag har fokus på de såkaldte ikke-CO2-kvotebelagte sektorer. Det er transport, bygninger, landbrug, affald, arealanvendelse og skovbrug. Målet er, at disse sektorer samlet set slipper 30 procent færre drivhusgasser ud i atmosfæren i 2030 i forhold til 2005. EU-landene får forskellige krav til reduktionen. Da de rigeste lande skal bidrage mest, ligger Danmark højt med 39 procent. Kun Sverige og Luxembourg ligger højere med 40 procent. De enkelte lande må selv bestemme, hvordan man konkret vil nå målet, herunder hvor meget de enkelte sektorer fx transport skal bidrage. EU vil bidrage med midler til forskning og investeringer i infrastruktur og med regulering, der skal fremme avancerede biobrændstoffer, digitaliserede transporter, intelligente transportsystemer med bedre flow og mindre trængsel, udvikling af alternative energikilder og fx

overvågning af CO2 fra lastbiler. Se fakta-boksen. Kommissionen holder øje med udviklingen i de enkelte medlemslande, og der lægges 8 procent af mankoen til, hvis et land ikke når de aftalte reduktioner. Globalt, europæisk, dansk For DTL er der ingen tvivl om, at klima-indsatsen skal drives både globalt, i EU og i Danmark, og at transportsektoren skal bidrage. Det er derfor meget tilfredsstillende, at EU nu kommer på banen med en strategi og en handlingsplan, som klogt gennemført vil kunne give vognmandserhvervet adgang til mere effektive lastbiler og alternative brændstoffer fx biogas og avanceret biodiesel. Ny vejledning og miljøhåndbog Som brancheorganisation har DTL også et stærkt fokus på, hvad den enkelte vognmandsvirksomhed selv kan gøre. I et samarbejde med Netværk for Transport og Miljø (NTM) har DTL netop udgi-

vet en vejledning i, hvordan man løbende kan opgøre og dokumentere sin virksomheds klimabelastning, noget som transportkunder i øget omfang efterspørger. Meget apropos har vi også bidraget til en ”Håndbog i Miljøledelse”, der er lige på trapperne. Den er blevet til i et samarbejde med Trafik- og Byggestyrelsen, og den giver gode råd til vognmanden om, hvordan man i den enkelte virksomhed kan få overblik over og kontrol med sin egen indsats for at mindske sit CO2-udslip og miljøbelastningen i det hele taget. Værktøjerne vil i løbet af august måned kunne findes på DTLs hjemmeside. Kan vi nå målet? Ja, det kan lade sig gøre. Sidste år deltog DTL i et analysearbejde sammen med en række energiorganisationer og FDM. Analysen når frem til, at det er teknisk og økonomisk muligt at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra vejtransport

AUGUST 2016


i Danmark med 35 – 40 procent frem mod 2030. Det kan ske ved at satse på et miks af effektiviseringer samt kendte teknologier og drivmidler. For lastbilerne kommer især biobrændstoffer og biogas til at få stor betydning, så bl.a. gasmotorer vil vinde indpas. Dog vil dieselmotoren fortsat dominere. Blandt varebilerne peges på, at el-motorer vil kunne spille en betydelig rolle. EU-regulering helt centralt Analysen peger også på, at EUregulering er helt central for at nå målene. Det er især vigtigt, at reguleringen af person- og varebilers effektivitet fortsætter, at der også

stilles effektivitetskrav til lastbiler og busser, og at der sættes mål for øget anvendelse af avancerede biobrændstoffer herunder HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) og syntetisk diesel i perioden 2020 – 30. Og det er netop nogle af disse initiativer, som EU har lagt frem i sin strategi og handlingsplan. Vi kunne dog ønske, at Kommissionen viste langt mere mod, hvad angår lastbilernes vægt og dimensioner, De høj-kapacitetskøretøjer fx modulvogntog, som vi bruger i de nordiske lande bidrager markant til reduktion af emissioner. Her er der et kæmpe europæisk potentiale. Vi vurderer, at både biodiesel og biogas til lastbiler skal fremmes, og at det vil kræve tilskud til

biogasproduktion og afgiftslettelser på biodiesel, biogas og gaslastbiler. El-drift vil kunne bruges i varebiler og måske også i visse typer af lastbiler. Her må vi se, hvad den teknologiske udvikling bringer med sig. På denne rejse mod mindre klimabelastning fra transport, er det meget vigtigt, at der tages hensyn til det danske transporterhvervs internationale konkurrenceevne og finansieringen af den nye teknologi, og det understreger yderligere betydningen af en EU-koordinering. Det vil fx være helt uacceptabelt, hvis danske vognmænd pålægges særligt kostbare krav til lastbiler eller brændstof. Det vil presse dem ud af markedet.

Det har DTL til gengæld en stærk tro på, at den danske regering har øje for, når den i sit regeringsgrundlag har skrevet, at ”Danmark indfrier sine internationale klimaforpligtelser på en omkostningseffektiv og markedsbaseret måde”. DTL ser frem til, at også vognmandserhvervet kommer til at bidrage markant til opfyldelse af klimamålene, herunder gennem egne initiativer, gennem anvendelse af stadig mere effektive lastbiler med højere kapacitet og lasteevne fx modulvogntog, og ved at der udvikles stadig mere effektive motorteknologier og klimaneutrale brændstoffer.

EU's handlingsplan

Uddrag fra Kommissionens Handlingsplan for lav-emissions-mobilitet

FOTO: MERCEDES

• Masterplan for intelligente transportsystemer • Fair og effektiv prissætning for vejtransport, herunder revision af eurovignetdirektivet • Revision af forordning om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport • Forslag til ændring af Rådets direktiv kombineret godstransport

• En effektiv ramme for alternativ energi med lave emissioner til transport: • Lovgivningspakke om vedvarende energikilder • Metode til sammenligning af brændstofpriser • Strategi for perioden efter 2020 om køretøjseffektivitet for personbiler og varebiler • Revision af forordningerne om personbilers og varebilers emissioner

• Forslag om en certificering samt overvågning og rapportering af CO2-emissioner fra lastbiler og busser • Forslag om standarder for brændstofeffektivitet for lastbiler og busser • Revision af direktiv om renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport Tiltagene i handlingsplanen skal først analyseres og i høring, før de bliver endeligt besluttet og ført ud i livet.

Nu begynder de elektriske lastbiler at dukke op. De kan for alvor nedbringe den tunge transports udslip af CO2. Mercedes præsenterede denne prototype på en kommende 26 tons distributionslastbil, Urban eTruck, i sidste måned på en messe i Stuttgart.

AUGUST 2016

DTL magasinet

17


NYHEDER IAA Af John Larsen

Smagsprøven på forandringerne så vi med platooning-forsøget tidligere på året, her de tre Volvo-lastbiler hvor den forreste bestemmer fart og bremsning.

IT tager styringen Fremtiden bliver digital, automatisk og elektrisk, bebuder lastbilindustriens topchefer

Den nye topchef for Volkswagen Truck & Bus, Andreas Renschler, debatterer med konferencens moderator Julia Josten.

18

DTL magasinet

FOTO: VOLVO TRUCKS

FRANKFURT Transportbranchen er under stærk forandring, varsler topcheferne for den europæiske lastbilindustri. »Og vi skal som producenter hjælpe vore kunder til at forstå, hvad der er på vej i branchen,« mener Scania-chef Henrik Henriksson. Ordene faldt på et møde for den internationale transportpresse i Frankfurt som optakt til IAA-messen, der holdes i Hannover i næste måned. DTL Magasinet, der var med til mødet i juni sammen med ca. 200 andre journalister fra 31 lande, kunne konstatere, at toplederne for de forskellige lastbilmærker er bemærkelsesværdigt enige om, hvad der kommer til at ske. Disse tre hovedtendenser vil præge udviklin-

Scanias Henrik Henriksson: »Vi skal som producenter hjælpe vore kunder til at forstå, hvad der er på vej i branchen.«

AUGUST 2016


gen af nye lastbiler de kommende ti-tyve år: • ”Connectivity” – lastbiler spækket med digitale værktøjer, der kommunikerer med omverdenen • ”Automation” – lastbiler der bliver mere eller mindre selvkørende • ”Electric driving” – Eldrevne last- og varebiler i byerne. • »På den lange bane vil vi se en langt mere digitaliseret lastbiltransport. Det vil øge transporternes effektivitet og udnyttelse af infrastrukturen betydeligt,« sagde Andreas Renschler, der står i spidsen for Volkswagen Truck & Bus – herunder MAN og Scania. CO2-udfordringen På miljøsiden er kampen mod udslippet af skadelige stoffer stort set ført til ende med indførelsen af Euro 6-normen. Tilbage står hovedudfordringen med at få nedbragt CO2-belastningen – og blot en måned efter pressemødet spillede EU-Kommissionen så meget apropos ud med nogle heftige krav til CO2-reduktioner i bl.a. transportsektoren. »Vi har næsten ingen partikelforurening mere. Nu gælder det CO2-udslippet. Det skal bringes ned gennem mere brændstofeffektive transporter. Det bliver en integreret proces, hvor vi skal se på alt – lige fra chaufføren til de dæk, lastbilen kører på,« lød det fra pressemødets vært, formanden for den tyske automobilindustri, VDA, Matthias Wissmann. Daimler-bossen Wolfgang Bernhard fremhævede, at man er længere fremme med automatiske køretøjer end fx Silicon Valley, men han rettede også en appel til politikere og myndigheder: »Vi må også tilpasse lovgivningen til den nye virkelighed.« Tillad lange vogntog I den forbindelse kom flere indlægsholdere

ind på, at mens de lange vogntog nu tages for givent i Skandinavien, så er det stadig et problem i resten af EU. Der var enighed om, at indførelsen af modulvogntog i EU virkelig ville batte noget på CO2-regnskabet. Også Volvo-chefen Håkan Karlsson nævnte, at hvis de næste ti års store, tekniske forandringer i retning mod en ”ny klimaøkonomi” og en digital og datakommunikerende transportsektor skal lykkes, så kræver det et tæt samarbejde med mange forskellige partnere og med myndighederne. IAA-messen 22.- 29. september viser masser af prøver på den nye digitale transportfremtid. Det tegner til at blive den hidtil største udstilling af lastbiler, trailere, materiel og serviceydelser. Også den stærkt stigende internethandel vil sætte sit præg på udstillingen. Internettet dominerer Internettets fremmarch vil fortsætte uhæmmet også til gavn for transportsektoren og de næste lastbilgenerationer. Daimlers Wolfgang Bernhard lagde nærmest op til en revolution i branchen, når det såkaldte ”Tingenes Internet” snart slår igennem. Flere og flere ting kobles på internet-skyen i takt med, at kapaciteten til at lagre data vokser dramatisk. Det vil ændre hele den måde, transporterne udføres på, og hvordan lastbilen opererer på vejene. »Her er det afgørende, at myndigheder og teleselskaber sørger for bedre internetdækning overalt,« sagde han. En anden revolution bliver elektriske lastbiler. Deres udbredelse vinder frem takket være bedre og billigere batteriteknologi. »Så vores godstransport bliver renere, sikrere og mere effektiv,« lød de optimistiske toner. Og det er også nødvendigt, hvis transportsektoren skal kunne opfylde kravene om langt mindre CO2udslip. Og for et par uger siden har Mercedes

så taget skridtet fra tale til handling ved at præsentere prototypen på en elektrisk lastbil til citydistribution på 26 tons totalvægt, Flere lastbiler på gas Iveco-chefen Pierre Lahutte slog et slag for et renere miljø og mindre CO2 ved at fremhæve den nye Stralis lastvogn, der kører på gas. En lastbil, der i øvrigt testes her i bladet side 28. Også VDA-formanden Matthias Wissmann varslede en markant satsning på gaslastbiler som bidrag til at nå klimamålene. Busser, der kører på gas, er ved at blive almindelige, men skal lastbilerne følge efter, så skal der skabes den fornødne infrastruktur med gastankstationer overalt på det europæiske vejnet. EU har lanceret sit program ”Clean Power for Transport”, der lægger op til et europæisk net til påfyldning af naturgas. Det skal følges op i praksis, opfordrede han. Han forudså også stigninger i hybrid- og elektriske drivliner især indenfor lettere distributionskøretøjer ikke mindst fordi efterspørgslen stiger, fordi de europæiske byer og internethandlen har vokseværk. DTL Magasinet er med på IAA-udstillingen i Hannover.

FOTOS: VDA

Formanden for den tyske bilindustri, Matthias Wissmann: »Nu gælder det CO2-udslippet. Det skal bringes ned.«

AUGUST 2016

Pressekonferencen, der lægger op til den kommende IAA-udstilling i Hannover, samlede ca. 200 journalister fra 31 lande.

DTL magasinet

19


NYHEDER IAA Af John Larsen

Continentals danske direktør Georg Nielsen, th., ved præsentationen af den nye Semperit dækserie.

NYT LIV TIL 110 ÅRIGT DÆKMÆRKE Semperit fejrer jubilæum med nyudviklet dækserie FORAKSEL DÆK

TRÆKAKSEL DÆK

TRAILERDÆK

RUNNER F2

RUNNER D2

RUNNER T2

8.5 R 17.5 245/70 R 17.5 215/75 R 17.5

8.5 R 17.5 245/70 R 17.5 215/75 R 17.5

205/65 R 17.5 245/70 R 17.5 215/75 R 17.5 235/75 R 17.5 445/45 R 19.5* 245/70 R 19.5 285/70 R 19.5 385/55 R 22.5

385/55 R 22.5 385/65 R 22.5 315/70 R 22.5 295/80 R 22.5 315/80 R 22.5

385/65 R 22.5 315/70 R 22.5 295/80 R 22.5 315/80 R 22.5

FOTO: JESPER B. NIELSEN

WIEN Den første betingelse for effektive og sikre transporter er de rigtige dæk til lastbilen. Sådan lyder budskabet fra dækproducenterne, der udvikler stadig mere sofistikerede løsninger med dæk til snart sagt enhver type hjul. Senest har Continentalkoncernen præsenteret en ny serie dæk, Semperit Runner, til henholdsvis den styrende aksel, trækakslen og traileren. Dækserien er blevet præsenteret i forbindelse med, at Semperit-mærket med de østrigske rødder fejrer sit 110 års jubilæum. Lanceringen af dækkene foregik ved et større pressearrangement i Wien i juni. Dækserien vil også blive vist frem i næste måned på IAA-udstillingen i Hannover. Der blev ikke lagt skjul på, at den nye Runner-dækserie skal forsøge at give Semperit-mærket et nyt gennembrud og vinde markedsandele på det europæiske lastbildækmarked. »Der er jo store forskelle på lastbilers kørselsmønstre og transportopgaver. Det stiller tilsvarende forskellige krav til dækkene. Derfor udvikles der hele tiden nye dæk, der er lidt bedre end

forgængerne. Det er et spørgsmål om brændstoføkonomi, sikkerhed og komfort,« siger Continentals danske direktør, Georg Nielsen. Runner-dækkene til lastbilens for- og trækaksler har været på markedet i et års tid, mens trailerdækket er helt nyt. Tidligere i år vandt trækdækket Runner D2 en særlig Reddot-designpris, hvor juryen især har lagt vægt på dækkets forbedrede slidbane og kompakte profil, som sikrer mange kilometer med lavt brændstofforbrug. Den nye dækserie er udviklet til lastbiler i regional- og langturstransport. Dækproducenten fremhæver, at Runner-dækkene har nye, robuste karkasser og nydesignede slidbaner med kompakte mønstre og særligt udviklede gummiblandinger, der skulle give ekstra kilometer på landevejen. Det er fx også lykkedes udviklerne at forbedre dækkenes evne til at holde lufttrykket i længere tid. Dækket til hjulene på den styrende foraksel, Runner F2, har en mindsket rullemodstand og forbedret vejgreb i vådt føre. Dækket til hjulene på trækakslen, Runner

* Fra 2017 20

DTL magasinet

AUGUST 2016


godt 208.000 ansatte i 53 lande. Dæk-divisionen er en af verdens største producenter af dæk til personbiler, varevogne, lastbiler og busser, ligesom den udvikler og markedsfører industrielle dæk til blandt andet gaffeltrucks og flycarriers, ja sågar cykeldæk. De øvrige Continental-divisioner udvikler bl.a. avanceret teknologi og er fx med i udviklingen af førerløse lastbiler.

FOTO: JOHN LARSEN

D2, er udviklet til at opnå optimal trækkraft og lang holdbarhed. Og det nye trailerdæk, Runner T2, matcher de to andre dæks egenskaber og har fx syv procent bredere slidbaner end tidligere dæk. Alle tre Runner-dæk kan regummieres med nye slidbaner. Alle tre Runner-dæk til lastbilen og traileren er M+S mærket. »Runner-serien vil herhjemme blive markedsført gennem udvalgte lastbilforhandlere og dækspecialister,« tilføjer Georg Nielsen. Den tyske Continental-koncern er blandt verdens største leverandører til person- og lastbilindustrien. Koncernen omsatte i 2015 for 39,2 milliarder euro. Der er

Elmia slår dørene op for lastbilfolket

Om få dage – 24. til 27. august – flokkes tusindvis af vognmænd og andre lastbilfans fra mange lande til svenske Jönköping og Elmia-messen Lastbil 2016. Udstillingen samlede i 2014 hele 425 udstillere fordelt på ca. 72.000 kvadratmeter og 36.000 besøgende. Den traditionsrige udstilling har været holdt siden 1983 med disse faste arrangører: Svensk Åkeritidning, Trailer Magazine, Sveriges Åkeriföretag og Elmia selv. Blandt programpunkterne dengang var ”skønhedskonkurrencen” Nordic Trophy, et omfattende konferenceprogram og mesterskabskonkurrencer i kran og manøvrekørsel. I dag er grundstrukturen den samme med visse udvidelser. Et voksende indslag har været veteranafsnittet, og i år vil der være ekstra fokus

på foreningen Åkerihistoriska Sällskabet og på Scanias 125 års jubilæum. Og det leder hen til gisninger om, mon ikke Scania vil præsentere noget i forbindelse med sin nye lastbilgeneration, hvor det første slør jo bliver løftet dagen før, messen åbner. Ellers bliver der også fokus på smarte løsninger på lastbilopbygninger, der kan tilpasses vognmændenes individuelle behov. De folk, der står bag opbygningerne, vil kunne høres på udstillingen, hvor de beretter om, hvorfor de lige valgte den og den løsning. En jury vil også kåre ”Årets Opbygning”. DTL Magasinet dækker naturligvis udstillingen. Læs mere i næste nummer.

Billedet er fra lastbiludstillingen for to år siden.

FOTO: FINN BJERREMAND

Med det nye trailerdæk er Runner-serien komplet.

AUGUST 2016

DTL magasinet

21


NYHEDER LASTBILER Tekst og foto af Finn Bjerremand

PÅ UDKIG EFTER NYE MILITÆRVOGNE

WÖRTH Først skulle det danske forsvar have nye jagerfly. Nu gælder det nye lastbiler, hvor der skal vælges blandt fire lastvognsleverandører. Daimler er en af dem, og DTLs udsendte så på nogle af mulighederne ved en presseevent i vanskeligt terræn ved verdens største lastvognsfabrik i den tyske by Wörth. MercedesBenz står jo stærkt på off-roadmarkedet med bl.a. serierne Unimog, Zetros og Actros.

UNIMOG

Unimog

Unimog, en let 4x4 lastvogn, gennemgik sidste år en større opdatering, så den både passer til krav om renere miljø og højere transporteffektivitet ved at kunne transportere mere ad gangen. Modellen i fokus, 5023, har en firecylindret Euro 6-motor med en topeffekt på 230 hk/ 900 Nm og optimeret transmission med automatiseret gearskifte, som har fået hurtigere gearskift, der gør det muligt at køre i et specielt offroad-mode med hastigheder mellem 2,5 km/t. og 35 km/t. Unimog’en blev i øvrigt testet her i bladet i april 2015.

Unimog klarer sig fortrinligt i terræn

Zetros

ZETROS

22

DTL magasinet

Zetros 2733 klarer bakkerne.

Zetros er den moderne lastvogn – men med et meget gammeldags design, og den lever nærmest sig eget liv. Man ser ikke mange af dem på danske veje. Den leveres enten som 4x4 (1833 GTF) eller som 6x6 og er gammeldags torpedobygget, der giver visse gode egenskaber ved kørsel i terræn. Den hidtil største motor i Zetros (2733) har været OM 926 LA med en slag-

volumen på 7,2 l og en topeffekt på 326 hk. Det har nok har været medvirkende til at skræmme danske kunder væk. Med denne forholdsvis svage motor, er vognen ikke velegnet til også at trække en påhængsvogn. Nu har Daimler imidlertid lanceret storebror, Zetros 3643, der har den lidt kraftigere OM 457 LA. Med en topeffekt på 430 hk og et maks. drejningsmoment på 2100 Nm åbner det mulighed for, at Zetros kan trække en påhængsvogn. Daimler fremhæver da også, at vognen med denne motorvariant kan anvendes med vogntogsvægte op til 110 ton. Som trækker kan 3643 (36 står for teknisk totalvægt) også klare et teknisk skammeltryk på 20 ton, som kan anvendes hvor det er tilladt at køre med et højere akseltryk.

AUGUST 2016


SAGT & SKREVET Sød musik i mine ører

Hidtil har Zetros også haft en yderst velfungerende fuldautomatisk Allison transmission som kompenserer for motorens effekt. I forbindelse med introduktionen af 3643 har Daimler introduceret Mercedes-Benz egen G240-16 transmission, der er en fuldsynkroniseret manuel betjent gearkasse med 16 fremadgående gear. Både Zetros 2733 og Unimog klarer sig fantastisk i off-road. Desværre var der ikke lejlighed til at prøvekøre den nye Zetros 3643. Med den lange torpedofront, sidder jeg i førersædet på Zetros 2733 tilbage med fornemmelsen af, at jeg kører i en Mercedes-Benz 1418 fra 70erne. Men man skal ikke lade sig narre. Det er moderne lastvogne med et gammeldags look – men spækket med moderne teknik, som gør, at den nærmest kan tage sig frem over alt. Det er altid sjovt at rulle ude i terræn med denne type lastvogn. Zetros 2733 har en fuldautomatiseret gearkasse med konverter, og i sammenhæng med træk på alle tre aksler og differentiale spærringer på både

langs og på tværs, ja så stopper den aldrig.

Actros Også Actros 8x8 er i spil til forsvaret. Det er versionen 4661 AK 8x8, en rigtig kæmpe, både i størrelse og motoreffekt. Denne version er bygget på Actros-classic, idet motorerne i forsvarsregi halter lidt bagefter, når det gælder emissionskrav. 4661 har en OM 502 motor, i form af en 16 liters V8 motor, der er certificeret som Euro 5, og som genererer henholdsvis 612 hk/ 2900 Nm. Der kan også leveres en Euro 3-version. En almindelig gearkasse med automatiseret gearskifte samt et permanent træk på alle fire aksler, sørger for, at vognen kommer frem i alt terræn. Yderligere findes der en version, som er udstyret med OM510, der er en V6-motor, som har en topeffekt på 456 hk og et maks. drejningsmoment på 2200 Nm. Vognene tilbydes med fx panserbeskyttelse. Det er med til at give den et brutalt udseende. Spændende at følge, hvad det danske forsvar satser på.

ACTROS

Jeg har lige sat mig ned, for jeg er faktisk lidt rystet. Men det er da sød musik i mine ører. Formanden for DTL Dyr, Morten Bach, til Lastbil Magasinet, efter at den daglige leder af politiets Tungvognscenter Syd, Peter Stryhn, har meldt ud, at der kontrolleres for mange dyretransporter, og at ressourcerne kunne bruges bedre på anden kontrolindsats.

Bruger underbetalte chauffører Problemet er, at de store aktører i branchen, for at kunne levere billigere fragtrater til kunderne end os andre, gør stort brug af underbetalte, udenlandske chauffører, som lever under kummerlige forhold i deres lastbiler i flere måneder i træk. Vognmand Niels Christensen, N.C. Christensen & Sønner A/S, Hurup Thy, til Lastbil Magasinet, der opfordrer transportkøbere og hr. og fru Jensen til at interessere sig for om deres varer transporteres under ordentlige forhold.

Billig, billigere, filippinere »Vognmændenes udgifter til biler og brændstof er de samme. Det eneste, man kan konkurrere på, er lønnen. Branchen strammes hele tiden, og man skal tilpasse sig den konkurrencesituation, der er. Man skal ikke være for pæn til at følge udviklingen, for det eneste alternativ er ikke at køre.« Revisor Kaj Glochau, Ernst & Young, til Lastbil Magasinet om udviklingen, hvor udflagede danske vognmænd henter billige chauffører fra lande som Rusland, Hviderusland, Ukraine og Filippinerne.

Fra varm luft til kurerservice I 12 år har jeg levet af at sælge varm luft. Det er første gang, jeg føler, jeg har skabt noget nyt. Den fornemmelse har jeg ikke haft, siden jeg for fire år siden lagde græs ved en ven. Tidligere ledelseskonsulent og stifter af den Uber-inspirerede kurértjeneste Mover, Marin Hansen til Børsen.

En alvorlig overtrædelse Det tyder på, at de ikke er klar over, hvor alvorlig en overtrædelse, det er. Specialanklager Pernille Moesborg, Sydøstjyllands Politi, i Lastbil Magasinet, om dets undersøgelse blandt vognmænd og chauffører af, om de har prøvet at køre på en anden persons førerkort, og hvor 25 procent svarer ja.

Et stort forhindringsløb Det er ét stort forhindringsløb hver eneste dag. Det koster penge at holde stille, så køerne på motorvejen er kilde til stor irritation. Kørselsleder Michael Mertov, Peder Olesen og Søn A/S, i Fyens Stiftstidende .

Ministeren står fast

Mercedes Actros 8x8 i panser og plad er.

AUGUST 2016

Med mindre der er nye oplysninger i sagen, fastholder vi fra dansk side, at Danmarks definition af en cabotagetur er i overensstemmelse med EU-reglerne. Transportminister Hans Christian Schmidt til Ritzau om EU-Kommissionen, der har trukket Danmark for EU-Domstolen.


INTERVIEW JENS KRAMER Tekst og foto af Finn Bjerremand

LAV DAF UNDER BROERNE Specialbygget treakslet trækker til grisetransporter har en koblingshøjde på blot en meter

Det lavtbyggede chassis kører med en koblingshøjde på blot 100 cm.

Masser af toakslede trækkere kører rundt under den magiske grænse for koblingshøjde på 100 cm, men når talen falder på treakslede trækkere, kan ikke ret mange være med. Det er måske ved at ændre sig. I hvert fald har vognmand John Stengaard, Vejle, fået leveret to treakslede DAF XF lastvogne med en koblingshøjde på blot 100 cm. »Den kører bare under broen oppe på Gl. Aarhusvej nord for Horsens, uden jeg behøver at kigge efter,« siger hans chauffør Jens Kramer, der glæder sig over den nye, lave treakslede. Nu kan han køre problemfrit med den specialbyggede Menke grisetrailer i fem dæk. Højden er generelt en udfordring – dog ikke for den nye DAF. Den er solgt og leveret af Lastbilmægleren, Carsten Lykke i Hedensted, der har fået PM Lastvognsservice i Hedensted til at bygge chassiset efter hans anvisninger, så højden er på niveau med en lav toakslet DAF trækker. »Det kniber med at have skærmtoppe over drivakslen, fordi afstanden mellem trækkeren og trailerens chassis er nede i marginalerne, men ellers kører og drejer det problemfrit,« siger chaufføren. Tre måneder blev til flere Jens Kramer, 29, kører for det meste med smågrise, som hentes i det midt- og nordjyske og bringes til Padborg eller Kolding. Egentlig havde han aftalt med vognmand John Stengaard, at han bare skulle være der i tre måneder, men det er bare fortsat, og nu har han været ansat i et års tid. »Jeg er min egen herre i min egen hverdag,« siger Jens. »Jeg modtager en mail med termin for hvornår, jeg skal levere grisene, og så planlægger

24

DTL magasinet

Vognmand John Stengaards nye DAF XF, som han har købt to af. Førerhuset er chaufførfavoritten Super Space Cab.

jeg selv, hvornår jeg vil hente dem. Det betyder også, at jeg selv kontakter landmændene.« Han er uddannet landmand og har også kørt ved maskinstationer gennem flere år. Jens har tidligere kørt med grise hos en anden vognmand, men den del af forretningen blev solgt fra. Han kørte i stedet med en asfaltvogn i et års tid. Men han er glad for at køre med grise igen i den spritnye XF’er. Fik ønsker opfyldt Han blev taget med på råd, da den nye lastvogn skulle specificeres. »Jeg ville gerne have en soveplads, og på det

punkt er DAF’en virkelig god. Der er også god benplads ved førersædet og masser af komfort i det store førerhus. Den kører bare derudad, og ZF AS Tronic gearkassens skifteautomatik skifter rigtig fint. Jeg bruger den GPS-styrede cruisecontrol, Predictive Cruise Control, så meget som muligt. Den kender allerede topografien på ruten og tilpasser sig i god tid, uden at man mærker det. Det sparer meget brændstof. ACC/AEBS (Adaptive Cruise Control med nødbremsefunktion) er en rigtig god funktion, som jeg er meget glad for at køre med.« Lastvognen bærer betegnelsen FTG XF116.460 Super Space Cab Euro 6. Her står

AUGUST 2016


6359

MIG & MIN FOTO: JENS KRAMER

LASTBIL

Vognmand John Steengaard, der hører hjemme i Højen syd for Vejle, har specialiseret sig i dyretransporter og har i dag fire vogntog, som kører over hele landet.

Vogntoget henter smågrise fra nord- og midtjyske landmænd.

Chauffør Jens Kramer nyder arbejdsdagen bag rattet i DAF’en.

FTG for en twinsteer-trækker med en både tvangsstyret og hævebar mellemaksel. Førerhuset er DAFs bedste bud, en Super Space Cab, ophængt med luftaffjedring. Der er både tag- og sidespoilere på førerhus og solskærm. Udstyret omfatter også infodisplay, med Driver Performance Assistant der bl.a. giver førerinformationer til korrekt kørselsmønster og nyttige tips, der hjælper chaufføren til at køre mest økonomisk. Der er også sørget for, at chauffør Jens sidder godt i det luftaffjedrede Super Comfort air førersæde med et ”knæk” i ryglænet og med armlæn på højre side. Passagersædet er ligeledes luftaffjedret, og førerhusets døre er forsynet med centrallåse. Rattet har et softgrib, og der er håndfri betjening af mobiltelefon, som aktiveres fra ratkontakter. Der er også tænkt på et godt arbejdsklima året rundt med både el-betjente sideruder, oliefyr, der opvarmer via

kølevæsken og et integreret automatisk klimaanlæg. Ombygningen af chassiset og opbygningen, der alt sammen er lavet af PM Lastvognsservice A/S, omfatter bl.a. en fastmonteret sættevognsskammel, der er dedikeret til en lavtbygget trækker. Bag førerhuset er der original afdækning hen over chassiset, og der er også tænkt r med intraile d r a g på arbejdsmiljøet med assis. ENIOS hele fire godt placeS.CS G oltet ch b g o t ny”. lse rede arbejdslygter. Germa koldva in e d a ch “m BrændstoftanHigh-te ken rummer 430 liter.

Pole.Position.

Den nye trailer-generation med enestående chassis teknologi

Den nye S.CS GENIOS gardintrailer er bygget på et topmoderne, galvaniseret og boltet chassis, der giver forbedret stabilitet, øget holdbarhed og let vedligeholdelse – just more.

www.cargobull.com/dk

Mere info: +45 74 67 40 24

DTL magasinet

AUGUST 2016

25


TEST LASTBILER

TEST

IVECO STRALIS

Tekst og foto af Finn Bjerremand

Iveco gearer op på landevejen Nye Stralis’er med masser af nyheder MADRID Blot fire år efter lanceringen af det store Euro 6-program kommer den – i virkeligheden – spanske lastvognsproducent, Iveco, med et stort facelift på Stralis-serien. Det blev præsenteret før sommerferien på produktionsanlægget i Pegaso City uden for Madrid. Pegaso var i gennem et halvt århundrede det nationale og dominerende lastvognsmærke i Spanien. For tyve år siden blev det overtaget af den paneuropæiske lastvognsproducent Iveco, og i dag udgør Stralis den ubetinget største del af de nye lastvogne, som kører ud ad porten.

Den nye Stralis har i topversionerne fået betegnelsen XP (Xtra Performance). Det passer jo fint med, at motorerne har opnået en lidt højere ydelse. Generelt er det imidlertid alt det, man ikke kan se, der har gennemgået den største foryngelseskur. I dag er det effektivitet – ofte kaldet Total Cost of Ownership – der tæller: Med andre ord, hvad koster det at producere en arbejdstime eller en arbejdskilometer? Små margener afgør vognmandens succes eller fiasko. Med det forstærkede fokus på driftsøkonomien haler Iveco med

denne opdatering stærkt ind på konkurrenterne og har måske passeret nogle af dem. De nye Stralis´er er udstyret med systemet Driving Style Evaluation. Det er en god støtte til chaufføren, så han/hun kan anvende den rigtige kørestil. Det er en udbygning af det tidligere stjernesystem i Stralis. Og vi taler ikke bare om en hardwareopdatering. Nej Iveco er nu også med i kapløbet om effektivitetskoncepter til kunderne. Der er TCO2 LIVE, en ny modulopbygget pakke af services, der omfatter flådestyring og traditio-

nelle eftermarkedsaktiviteter samt dermed også rådgivning om brændstofforbrug og hjælp til kunderne til at forbedre driftsøkonomien. Desuden omfatter det TCO2 Smart Report, en ugentlig rapportering om kørestil og brændstofforbrug for hvert køretøj i flåden. Og der er TCO2 Advising med råd om brændstofbesparelse baseret på den mængde af oplysninger, der er indsamlet via Ivecos reelle lastbilsanalyser. Ved at anvende alle disse funktioner i en sammenhæng, forventes brændstofbesparelser på tre procent.

TESTKØRER

FINN BJERREMAND

Her er den nye Stralis i version 480XP.

26

DTL magasinet

AUGUST 2016


Endelig lancerer Iveco også brændstoføkonomisk kørsel med TCO2 Driving. Masser af fine funktioner Den nye XP-serie er som standardudstyr født med det, Iveco kalder Smart hjælpefunktioner, der kan kobles helt fra eller går i sparemode, hvorved de ikke kræver energi, når der ikke er behov for det: Det er HI-Cruise, der styrer køreassistentfunktionerne såsom eco-roll (friløb), gearskift og fartpilot, og det har været ventet længe. Her er Iveco sidst blandt lastvognsproducenterne i Europa til at introducere en intelligent styret fartpilot, og det vil uden tvivl bringe Iveco længere op af rangstigen, når det gælder lavere brændstofforbrug – hvis ellers chaufførerne bruger det. Det er den nye 12-trins automatiserede HI-TRONIX gearkasse, EcoSwitch og momentbegrænser, den optimerede bagtøjsudveksling og økodækkene med lav rullemodstand udviklet af Michelin. Alt sammen tiltag, der optimerer driften. Det er EcoSwitch, en kontakt som betjenes med en nøgle af “vognmanden” og som kan stille om imellem Normal og Økonomimode. I Økonomimode begrænses hastigheden til 80-89 km/t alt efter ønske. Ved leveringen er hastigheden sat til 85 km/t. Derudover begrænses brugen af moment ved uhensigtsmæssig acceleration ligesom kick-down-funktionen er væk, mens acceleration og moment tilpasses til vogntogets vægt.

Desuden sænker en ny bagaksel med en udveksling på 2,47 motoromdrejningerne med syv procent, og det har en positiv afsmitning på driften. Med Smart hjælpefunktionerne holdes energiforbruget i ave. Det sker på XP-vognene, i form af en kompressor og luftbehandlingsenhed, som kobles fra, når der ikke er behov for at de arbejder, en energigenvindingsgenerator med intelligent batteriovervågning samt en variabel hydraulikpumpe til styretøjet. Skærpelse af Euro 6 Stralis-lanceringen falder meget passende sammen med en skærpelse i Euro 6-normen, hvor det i dag er trin A der gælder. Pr. 31. december i år træder der både et trin B og C i kraft, og det udløser nye emissionskrav til motorerne. De nye motorer har i de fire XP-udgaver fået hævet ydelsen i forhold til de almindelige versioner. Det betyder bl.a., at topversionen nu er Iveco Stralis XP 570, der er en 13 liters Cursor 13 med en topeffekt på 570 hk, / 2500 Nm. Iveco anbefaler XP-motorerne udelukkende til langtursvogne. I det vigtige mellemsegment med Europavogntog på 40 ton vogntogsvægt vil XP460 og 480 uden tvivl være et godt alternativ, når der køres over 100.000 km pr. år. Med de nye motorer indfører Iveco også som standardudstyr automatisk anti-tomgangsfunktion, der virker således så dieselmotoren automatisk stopper efter fem minutter i tomgang. Tidsintervallet kan selvfølgelig ændres.

Her det flotte og funktionelle sideskørt med indbyggede trin.

AUGUST 2016

Her er version 570 XP – i rappe farver.

Komplet ny drivline bag motoren Iveco introducerer også den nye ZF transmission Traxon, der har været længe undervejs. Den blev præsenteret første gang på ZFs stand på IAA i Hannover i 2012, og sidste år dukkede den op i den store MAN med D38 motor. I Stralis’en hedder gearkassen HI-Tronix – en almindelig gearkasse med automatiseret gearskifte i forbindelse med en almindelig kobling, der ligeledes er automatisk betjent. Blandt fordelene ved den nye transmission er ifølge Iveco et lavere støjniveau, mindre driftsomkostninger, større holdbarhed og nye anvendelsesmuligheder. Der er også en stor spredning af gearingen, hvor forholdet er 16,7 og skiftetiden er formindsket med 10 procent. HI-Tronix er i forhold til Eurotronic bygget til hen mod dobbelt så mange gearskift, og forventes at kunne klare op mod 1,6 mio. km. Der er også mindre risiko for at komme til at ”file” på koblingen i 1. gear. HI-Tronix reducerer også motoromdrejningerne, så brændstofforbruget reduceres i højeste gear. Den store spredning af gearene giver også en optimering, når der skal manøvreres med vognen eller der er behov for at krybe. Bagakslen har fået ny affjedring, og det nye hjulophæng mindsker egenvægten med 45 kg. Alle display i cockpittet har bibeholdt designet, men alle kontrolfunktionerne er nye – og med masser af gode funktioner. Hele førerområdet er blevet rigtig godt

i Stralis, man sidder godt bag rattet og alle funktioner er placeret inden for rækkevidde. Afslappende kørsel Jeg prøvekørte tre Iveco Stralis'er – de to dieselversioner, 480XP og 570XP samt gasversionen NP400 (mere om den på næste side). På teststrækningerne i det bakkede område syd for Madrid var der god lejlighed til at prøvekøre de nye Stralis'er. Og de kører meget overbevisende. Den nye drivline arbejder fantastisk. Gearskiftene sker bare uden ryk eller lyde. Fra førerpladsens høje komfortniveau har du oversigt til det hele. Når HI-Cruise er koblet ind med fast afstand til forankørende trafikanter, så klarer Ivecoen stort set selv resten. Man skal blot holde i rattet, og kan i fred og ro overvåge den øvrige trafik. 480XP klarer sig rigtig godt op ad bakke, og omvendt klarer bremsesystemerne selv det meste af arbejdet, uden man behøver at gribe ind, når det går ned ad bakke. En efterfølgende test af 570XP var en flot fornemmelse. Her er en lastvogn, der let klarer de store bakker. Den hører selvfølgelig også til i segmentet oven over Europavogntogene, og jeg ser frem til ved en senere lejlighed at kunne indvie læserne i, hvordan den egentlig klarer sig i Norden med væsentlig højere vogntogsvægt.

DTL magasinet

27


TEST LASTBILER Tekst og foto af Finn Bjerremand

KRAFTIGSTE EURO 6’ER PÅ GAS Lanceringen af det nye Stralisprogram giver Iveco føringen blandt de gasdrevne lastvogne. Den nye Iveco Stralis NP400 er markedets første naturgasdrevne lastbil til transport over lange afstande i mellemtunge vogntog. Samtidig er det den første lastvogn i vægtklassen, der både kan køre på CNG (komprimeret naturgas) og NLG (naturgas i nedkølet væskeform) - eller med en blanding af gassen. Uanset om det er CNG eller LNG er gassen, der sendes ind i motoren, den samme. Hvis der anvendes biogas, er betegnelserne i stedet CBG (Compressed Bio Gas) og LBG (Liqufied Bio Gas). Gasbilen kan fås i en version, hvor aktionsradiussen når op på hele 1.500 km. De største miljøgevinst opnås ved at køre på biogas fremfor naturgas. På dette felt har Danmark en særstilling, idet vi har en stor

producent af svin. Gyllen bruges til fremstilling af biogas. Når det sker, opnås en kraftig reduktion i CO2-udledningen. Med statens strategi om at bruge biogas til den tunge transportsektor, ser man hos Iveco et potentiale for denne type køretøjer. Vi har dog en høj afgift på gas, så regnskabet lige nu er, at det med gas koster 3540 procent mere at producere en km end med dieseldrift. Ifølge Iveco er forholdet omvendt i Italien og Estland, hvor fordelen er 30 procent i gassens favør. Cursor 9 motor GNP400 har en 8,7 l Cursor 9 Natural Power Euro VI-motor, der genererer hele 400 hk og et drejningsmoment på 1.700 Nm, hvilket svarer til Cursor 9 i dieselversionen, men det er samtidig 17 procent mere end den nærmeste konkurrent inden for gasmarkedet. Takket være de gode emissionstal

og den minimale støj er vognen også et oplagt emne til natdistribution i byerne. Gasmotoren er udviklet på baggrund af 25 års erfaringer. Motoren har et simpelt efterbehandlingssystem, hvor der ikke skal anvendes AdBlue. Der er heller ikke brug for et dieselpartikelfilter, ligesom det heller ikke er nødvendigt med nogen form for aktiv regenerering, så behovet for vedligeholdelse er meget reduceret. I stedet for en stor kemiboks på den ene side af chassiset, er der i stedet plads til masser af gastanke. Kører fortrinligt I sammenhæng med al det udstyr, som man kender fra den nye Stralisserie, kører den bare rigtig godt. NP400 var den første af de tre Stralis’er, jeg prøvede i Madrid, og den kravlede stille og roligt op og ned ad bakke.

Den har en velfungerende 12 trins HI-Tronix gearkasse med fuld skifteautomatik og automatisk koblingsbetjening. I stedet for en motorbremse, der ikke kan generere noget særligt tryk på en gasmotor, er der en powerfuld retarder, og når HI-Cruise er koblet ind med en indkodet afstand til de andre trafikanter foran, kører den fint både op og ned ad bakkerne – som et 40 ton vogntog vel at mærke. Ivecos nye driftsgaranti er standard. Med den sikrer man, at køretøjet, i tilfælde af motornedbrud med reparation på det nærmeste Iveco Truck Station, er tilbage på vejen inden for 24 timer. Denne aftale er et tilvalg for de øvrige nye Stralis lastvogne. Med NP400 har Iveco for alvor vist, at det kan lade sig gøre med andet end diesel. Det bliver spændende at se, om Iveco NP400 får bidt sig fast i markedet.

Her er gasversionen, Iveco NP400, der kan køre som et typisk Europavogntog. Den kan opnå en rækkevidde på 1.500 km.

28

DTL magasinet

AUGUST 2016


NY SHELL RIMULA ULTRA GIVER DINE LASTBILER OP TIL 56 % BEDRE MOTORBESKYTTELSE 1

MED DYNAMIC PROTECTION PLUS

BANEBRYDENDE TEKNOLOGI GIVER BEDRE HOLDBARHED. DET ER ET PLUS. Shell Rimula Ultra er formuleret med Dynamic Protection Plus Technology, der kombinerer Shell PurePlus Techonlogy (GtL) og Adaptive Additive Technology for at give dine køretøjer bedre motorbeskyttelse1, forlænget olielevetid2 og forbedret brændstoføkonomi3. Univar er din lokale Shell smøremiddelekspert. Læs mere på univarlubricants.dk eller ring på 35 37 12 44.

THE ENGINE OIL THAT WORKS AS HARD AS YOU

1. I forhold til den reviderede skærpede MB 228.51-grænse, målt i MB OM646 motortest. 2. Sammenlignet med en almindelig 10W-40-olie over et 100.000 km olieskiftsinterval. 3. Sammenlignet med en standard 15W-40-olie.


TEST VAREBILER Tekst og foto af Carsten Teiner

TESTKØRER

CARSTEN TEINER

Der findes kun én model på det danske marked med Renaults gennemprøvede 90 hestes dieselmotor.

DEN BILLIGE LØSNING Kassevognen Dokker fra Renault-ejede Dacia har fået solidt tag i danske virksomheder Danske virksomheder har taget den rumænsk byggede Dacia Dokker til sig. Den er nummer femten på den officielle salgsliste fra De Danske Bilimportører med 209 solgte biler i årets første fire måneder. Det skyldes især, at bilen er bygget af dele fra franske Renault, der ejer Dacia. Udenfor Europa sælges den ofte som Renault Dokker. Dokker kom frem i 2012, men har kun været herhjemme i et år. Men den er ikke lige til at få fat i – der er ofte leveringstid på bilen. Kun VW Caddy og Ford Transit Connect sælger bedre i denne klasse af kompakte varebiler – og den sælger omtrent dobbelt så godt som sit tekniske ophav, Renault Kangoo. Men med en pris på godt 80.000 kroner plus moms for en bil med en gennemprøvet 90 hestes Renault motor er der vel heller ikke meget at betænke sig på. Bevares – den er mere skrabet end Kangoo, men mange synes nok, at Dokker ser mere attraktiv ud med sit skarpe design. Den lave pris hænger sammen med, at der kun sælges én model

30

DTL magasinet

herhjemme. Det spiller naturligvis også ind, at den bygges i et lavlønsområde. Produktionen foregår på Renaults nye fabrik i Tanger i Marokko. Tre års fabriksgaranti Fremhæves skal også bilens tre års fabriksgaranti (eller 100.000 km) Med prisen ligger Dokker under prisen på landets mindste varebiler fra Fiat, Citroën og Peugeot (Fiorino, Nemo og Bipper), og den er 20.000 kroner billigere end Kangoo med 75 hk motor. Dokkers 90 hk motor kører tillige 22 km/l. Men kvaliteten er i orden. Skydedøren til højre løber let, og bagdørene åbner 180 grader. Der er ingen resonanslyde fra instrumentbrættet, og farvedifferentieringen er god. Ikke noget med kun sort plast. Spartansk indretning Dog kan man se de udvendige hængsler til kølerhjelmen – og den enkle metalvæg mellem kabine og varerum, hvilket forklarer, at der er tale om et noget skrabet lavprisprodukt, men om end indretningen

er spartansk, så er der de kontakter og instrumenter, der skal være. Varerummet er på 3,3 kubikmeter, og med en bredde på 116 mm mellem hjulkasserne er der plads til en europalle, som kan surres fast via otte fastgørelses-punkter. Indeni er der en indretning, som man kan forvente – og faktisk mere til, for standard er en trykfølsom skærm. Der er varme i sæderne, førersædet er højdejusterbart, der er temperaturmåler, omdrejningstæller, speedpilot og fartbegrænser, to kopholdere, betjening af radio via en stilk bag rattet samt advarselslyd ved parkering. Udvendigt har bilen tågeforlygter, og sikkerheden tæller bl.a. esc stabilitetskontrol. Fartpiloten har en gentagefunktion, som bruges, når man har bremset. Man trykker R, og bilen vender tilbage til den valgte hastighed. Handskerumsklap er der ikke, men der er dog to åbne rum plus aflæggeplads over forruden i bilens bredde samt to aflæggepladser under forruden. Man sidder udmærket bag rat-

tet, som dog er af plast. Og selv om den er fast affjedret og måske krænger lidt i sving med læs og med god fart, så er den meget stabil. Den er kvik – men ikke helt lydefri ved hurtig acceleration. Kunderne til Dokker Det er faktisk gulpladebilerne i Dacia-programmet, der er øget mest i det danske salg, der sammenlagt er øget med 235 procent siden 2015, og markedsandelen for gulpladebiler er øget fra 1,04 i fjor til nu 2,98 procent. Der blev ifølge importøren solgt 123 varebiler fra Dacia i fjor – i år 412 enheder. Udover Dokker er det gulpladeudgaver af såvel Duster, Sandero, Logan og Lodgy. Køberne til Dokker er ikke mindst håndværksmestre og entreprenører, der er faldet for den kompakte men rummelige varebil. Den har også vist sig at være velegnet som servicebil for vognmandsfirmaer.

AUGUST 2016


TEKNIK bet varebil, k noget skra de fleste no ke ås m Dokker er en der er det udstyr, som er. men kunder ønsk

TEST

Et kik indenfor.

plads til en eu I varerummet er der . hjulkasserne

DACIA DOKKER

ropalle mellem

MOTOR: 4 CYL. TURBODIESEL SLAGVOLUMEN: 1.461 CCM YDELSE: 90 HK V. 3.750 OMDR. MOMENT: 200 NM V. 1.750 OMDR. ACC. 0-100 KM/T: 13,6 SEK. TOPFART: 162 KM/T. FORBRUGSSNIT/ECO: 22,2 KM/L. GRØN EJERAFGIFT ÅRLIGT: 3.700 KR. BREMSER: SKIVER FOR/TROMLER BAG SIKKERHED: ABS, ESC. ASR-ANTISPIN. 4 AIRBAGS VENDEDIAMETER: 11,1 M DÆK: CONTINENTAL ECOCONTACT 185/65 R15 AFFJEDRING FOR: UAFHÆNGIG AFFJEDRING BAG: SEMIUAFHÆNGIG KRÆNGNINGSSTABILISATOR: FOR LÆSSEHØJDE: 55 CM VARERUM: 189 X 135 X 120 CM BREDDE V. HJULKASSE: 116 CM BAGDØRSMÅL (ASYMMETRISKE): 116 X 111 CM SIDEDØRE-MÅL: 85 (65) X 104 CM VARERUM: 3,3 KUBIKMETER EGENVÆGT/TOTALVÆGT: CA. 1.200/1.959 KG LASTEEVNE: CA. 800 KG TRAILERVÆGT: 1.200 KG M. BREMSER PRIS: 82.090 KR. PLUS MOMS

56051

Det er ikke pral, når vi siger, at Mobil Delvac 1 gør en forskel på din bundlinje Mobil Delvac 1™ motorolier forbedrer din motors holdbarhed og optimerer skifteintervallerne. Og det er ikke pral, men et faktum, som gang på gang understreges af de gode resultater, vi har fra kunder, der har forlænget deres skifteintervaller og tests, der viser, at et skifte fra mineralske til fuldsyntetiske produkter kan give markante brændstofbesparelser.

Vi leverer hele Mobils brede sortiment fra dag til dag og altid til tiden, så du kan holde hjulene i gang. Vil du høre mere? Vil du høre mere om, hvordan Mobil Delvac 1 motorolier kan gøre en forskel for dine motorer – og din bundlinje, så book et uforpligtende møde på 89 32 25 40.


TEMA TRAILERE, KRANER OG OPBYGNINGER Tekst og foto af Finn Bjerremand

MIN NYE

TRAILER

Her er blokpåhængsvognen i aktion.

FOTO: NORDIC TRAILER

BLOKPÅHÆNGSVOGN TIL

HURTIG UDRYKNING

Chauffør Matti Sørensen kører den store blokpåhængsvogn. 32

DTL magasinet

Det er ikke hver dag, der sælges en blokpåhængsvogn med mere end fire aksler, men den har sin berettigelse til nichetransporter – fx hvis der med kort varsel skal flyttes store entreprenørmaskiner. Gert Svith A/S, Grenå, har i sommer fået en ny seksakslet HRD blokpåhængsvogn af typen P672 med en teknisk maksimal totalvægt på 72 ton som med en egenvægt på blot 15,3 ton udløser en maks. lasteevne på hele 56,7 ton. Grunden til at vælge blokpåhængsvognen fremfor en trailerblokvogn er bl.a. den hurtige tilog frakobling, da det er lige som at tilkoble en normal påhængsvogn med tippelad. Samtidig kommer påhængsvognen let frem under snævre forhold. Chauffør Matti Lau Sørensen, der mest kører med HRD blokvognen, fortæller, at han somme tider skal udføre tre-fire maskin-

flytninger om dagen, og så er det godt ikke at skulle bruge så meget tid på at koble til. Flytningerne er ofte over korte afstande og bliver bestilt med meget kort varsel, så det er svært at planlægge på forhånd. Ja, han kan faktisk kun komme i tanker om fordele ved den nye blokvogn. Forvognen – en Volvo FH16 700 med hejs – også til entreprenørkørsel. Kraftig opbygning Blokpåhængsvognen er bygget op med to aksler i forenden på et lille stykke chassis, der er forbundet med den trækkende lastvogn med en kraftig trækstang og en drejekrans til det store chassis. Der er fire aksler i bagenden, og chassiset er konstrueret med 2 meter udtræk samt en grøft i ladbunden på 2,9 meter og ca. 1 meter i bredden, som kan anvendes til fx at sænke armen eller

AUGUST 2016


Kraner fra Palfinger – vinder i længden

Palfinger Danmark

vores hovedafdeling ligger i nr. Åby på fyn. Desuden har vi en afdeling på Sjælland, Palfinger København. fra vores to afdelinger betjener vi - i samarbejde med selvstændige forhandlere over hele danmark - vores mange kunder i transportbranchen. vi forhandler og servicerer Palfinger lastbilkraner, kroghejs og andet materiel. Og med vores veludbyggede servicenet er du aldrig langt fra et serviceværksted.

mØD e g a z e ll e r n fr a Palfinger I weekenden 3-4. september udstiller Palfinger Danmark på udstillingen Transport Øst i greve ved københavn. Vi viser et bredt udvalg af vores produkter - kraner, kroghejs og en mCC-opbygning, hvor lastbil og kran er opbygget på Palfingers fabrik i Østrig.

Velkommen hos Palfinger Danmark!

Palfinger Danmark AS fabriksvej 11 5580 nørre aaby

Tlf.: + 45 70 10 80 10 info@palfinger.dk

forhandlere og service:

www.palfinger.dk


TEMA TRAILERE, KRANER OG OPBYGNINGER Tekst og foto af Finn Bjerremand

skovlen ned i under transport, så totalhøjden kan holdes nede. Chassiset er 12 meter, fordelt med 3,6 meter repos i forenden og 8,4 meter lad i den resterende del. Bredden er 2,75 meter og ladhøjden på den bageste ladsektion er 0,91 meter. Chassiset er bygget med en skrå opkørsel op over forenden, hvor ladhøjden er større, fordi der skal være plads til de to aksler på deres eget lille chassis med drejekrans m.v. Tilsvarende er den bageste del af ladet konstrueret let skrånende, så de hydrauliske ramper i bagenden kan klare resten af forbindelsen ned til jorden, når der skal lastes eller losses selvkørende maskiner. Det hydrauliske system, der betjenes fra venstre side, sørger for at sænke og hæve ramperne, ligesom der er hydraulisk sideforskydning, så det er let at tilpasse bredden til den aktuelle transportopgave. Over hjulene i den bageste del af ladet er der i stedet for plankebund ilagt en ståldørk, som gør det muligt for akslerne at kunne bevæge sig meget i ophænget uden at støde på bunden. På den bageste del af det skrå lad er der desuden implementeret klatreribber i højstyrkestål, der kan hjælpe entreprenørmaskiner med at holde grebet, når de kører ombord.

For at kunne stabilisere bagenden under meget tunge lasteoperationer er der to manuelt betjente støtteben. Der er også forbredninger, der er konstrueret som teleskopvanger, der lige kan trækkes ud af kantskinnerne, så der fx kan placeres en planke oven på dem, hvorved vognbunden kan udvides. Akslerne er 12 ton BPW i en sporvidde på 2,2 m med indkapslede tromlebremser, og akslerne er ophængt i luftaffjedring i store luftbælge af typen 36, hvor der er bogielift på 3. og 6. aksel. Der er to hæve/sænke ventiler og den bageste aksel er samtidig selvsporende, så blokvognen lettere kan tage sig frem under snævre forhold.

Ved bakning låses den bageste aksel automatisk, og det hele kontrolleres af et Wabco EBS-E system, hvor der også er Roll Stability program integreret. Lastsikringen klares med ti ton surringsringe, der er implementeret i kantskinnen. Desuden er der Thiele surringsringe til anvendelse ved bredde transporter, og der er

Blokpåhængsvognen kan hurtigt gøres klar til opgaven.

stokkehuller i kantrammen, som også kan være med til fiksere godset under transporten. Alt i alt et flot produkt, der både er let og kraftigt bygget og som vil kunne modstå store påvirkninger i mange år frem.

NYT UDSTYR TIL KORTOG LANGTIDSLEJE

Bokstrailere m. rulleport, gardintrailere, link køl, Low deck trækker, køletrailere m. kødophæng. kontakt én af vore sælgere I de bageste hjørner er der et støtteben til at sætte ned for at stabilisere, når der lastes.

34

DTL magasinet

Tlf 79 41 51 51 www.pema-dk.dk

AUGUST 2016


DOBBELT OP

PÅ LADET Tekst og fotos af Finn Bjerremand

En sommerfortælling om, hvordan vognparken og materiellet har ændret sig gennem mere end fyrre år – hvor ikke mindst reglerne om akseltryk og totalvægt har haft en helt afgørende rolle. DTLs Finn Bjerremand har sat de historiske briller på næsen. Tilbage i 60’erne var det højest tilladte akseltryk kun 8 ton og den maksimale vogntogsvægt blot 32

ton. Og kun få lastvognstog var oppe på den ”store” totalvægt, da langt de fleste lastvogne blot havde to aksler med en totalvægt på 8 – 12 ton. Dog var der for eksportvogne og vogntog lidt lempeligere bestemmelser, nemlig 10 ton på akslerne og 38 ton vogntogsvægt – men så kun ved eksportkørsel og kun på Det Blå Vejnet, som det hed. Hvordan de lastbiler så kom det sidste stykke vej ind og ud til

virksomhederne væk fra Det Blå Vejnet står hen i det uvisse. Den runde blå plade Køretøjer godkendt til eksportkørsel havde en lille rund blå plade foran og bagpå. En toakslet lastvogn var godkendt med maksimalt 16 ton to-

talvægt, en treakslet lastvogn på 22 ton og en treakslet påhængsvogn var godkendt til 22 ton. Det store hop i ’77 Man talte om det i mange år, og mange vognmænd nåede at slide flere generationer af lastvogne, som var bygget til 10 ton akseltryk, inden hoppet op endelig kom i 1977. Til gengæld blev det så det store hop:

En typisk tresser-lastbil, her i form af en flot restaureret MAN 650 årgang 1966. Denne tilhører vognmand Jørgen List, Juelsminde.

FLEKSIBEL OG HURTIG

AUGUST 2016

DTL magasinet

35


TEMA TRAILERE, KRANER OG OPBYGNINGER Tekst og foto af Finn Bjerremand

Akseltrykket blev sat op til 10 ton, bogietrykket blev hævet til 16 ton, triplebogietrykket kom helt op på 24 ton (på sættevogne), 3-akslede lastvogne kom op på maks. 24 ton, 4-akslede lastvogne op på 29,5 ton, 2-akslede påhængsvogne kunne registreres på 20 ton, 3-akslede påhængsvogne kom helt op på 24 ton og den maksimale vogntogsvægt steg til 44 ton. I samme periode blev længden på sættevognstog hævet fra 14 til 15,5 m. Det skabte arbejde og udfordringer til opbyggere og leverandører til branchen. Nyt step i ’84 En stor leverandør af foder og bl.a. jordbrugskalk samt andre store transportkunder med egne lastvognsflåder inden for forsyningsområdet pressede på, og det kom der en 4 ton forhøjelse ud af, hvorefter den tilladte vogntogsvægt kom op på 48 ton for 6-akslede køretøjer. Modulvogntogene i ’08 Efter mange års ihærdige forsøg

på at få en udvikling i gang, lykkedes det endeligt i 2008, hvor det blev tilladt at køre med modulvogntog med en samlet længde på op til 25,25 m og 60 ton vogntogsvægt på et særligt vejnet, som stadig er under udbygning. Dette var også et nyt step, hvor der nu blev åbnet op for, at der kan køres med to påhængskøretøjer efter en lastvogn. Fra 48 til 54 ton i ’11 I juli 2011 kom der så en ny forhøjelse, hvor EU-reglerne for akseltryk endelig – kun knap 40 år efter Danmark trådte ind i Fællesmarkedet – blev en del af det nationale regelsæt. Så kunne vognmændene pludselig udnytte lastbilerne til de vægte de var byggede til, nemlig 11,5 drivakseltryk, 19 ton bogietryk og 26 ton totalvægt på treakslede lastvogne, og fireakslede lastvogne med tripplebogie blev taget ud af skammekrogen og kunne nu i visse konfigurationer indregistreres med op til 32 ton totalvægt. Denne forøgelse af totalvægten

fra 29,5 til 32 tons fik salgstallene på denne version til at bevæge sig fra ”næsten” 0 til 100-150 enheder om året i Danmark. Vognmændene kan lide den lille venderadius, opbyggervenligheden og den store anvendelighed til mange forskellige opgaver, som denne akselkonfiguration udløser. Det være sig både med en drivaksel, eller to drivaksler, hvor støtteakslen enten kan sidde foran eller bagved tandembogien. Ved samme lejlighed blev den tilladte vogntogsvægt hævet til 54 ton for 7-akslede vogntog. Det satte alt sammen for alvor skub i udviklingen af lastvognsparken. Nu begyndte man at se fireakslede trækkere med treakslede tipsættevogne, hvor vogntogsvægten lå på 54 ton. Mange vognmænd begyndte at skifte over til fireakslede lastvogne, hvor man også kunne tilkoble en treakslet kærre med op til 22 ton totalvægt og derved nå vægtgrænsen. Dér hvor det helt store spring kom var imidlertid på tippeladsvogntog specielt inden for transport af bulkvarer.

Den fireakslede påhængsvogn af 2+2 typen blev nemlig tilladt med indtil 30 ton totalvægt, og det gav mulighed for at samle et hængervogntog med op til 54 ton vogntogsvægt. Fireakslede sættevogne i ’12 I begyndelsen af 2012 så en i Danmark ny type fireakslet påhængsvogn dagens lys – nemlig 1+3 versionen (en foraksel og i bag en tripplebogie), der jo allerede da havde kørt i mange år i både Finland og Sverige. Samme år blev det maksimale akseltryk for 3-akslede kærrer uden tvangsstyrede aksler forhøjet fra 22 til 24 ton, og 4-akslede bogier på trailere blev forhøjet fra 24 til 30 ton. Se, det slog hul på en ny epoke for trailersektoren. Den fireakslede trailer blev et helt almindeligt produkt og er den dag i dag det største aktiv ved transport af tippeladsprodukter m.v. De sidste to ton Ved årsskiftet til 2014 fulgte en forhøjelse fra 48 til 50 ton for 6-akslede vogntog og hen over

- VI KLARER DE HELT TUNGE OPGAVER EFFER Krancenter A/S

|

Trueholmvej 2

|

8381 Tilst

|

Tlf. 7215 9228

|

salg@effer.dk

|

....HELT OP I 300 TM KLASSEN...

www.effer.dk

KLC din totalleverandør • Opbygning • hydraulic

• Trailersalg • lastvognsservice • Trailerservice

Kontaktinfo: JørgenJørgen SchultzSchultz Hans Jørgen Jensen Jeppe Schultz Jeppe Schultz jas@klc.dk hj@klc.dk js@klc.dk jas@klc.dk js@klc.dk Tel: 4026 1190 Tel: 4037 0788 Tel: 4037 0788 Tel: 4026 1190 Tel: 2483 9406 Plantinvej 51 – 55 · 6000 Kolding

75 50 33 88 | www.klc.dk

• • • • • • •

Hüffermann slæde overførselshænger • 3 & 4 akslet KLC maskintrailer 3 akslet med tvillingehjul • Enkelt eller dobbelt rampe Forskydelig trækstang • Med eller uden udtræk • Evt. ladsider på repos Egenvægt 4.480 kg • Tilpasset dine ønsker og behov LED lys Løft på 2. aksel Container længde fra 5,0 til 7,0 meter


sommeren kom en forhøjelse af den tilladte totalvægt for 7-akslede vogntog fra 54 til 56 ton. Og nu er fireakslede lastvogne med treakslede kærrer på vej til at dominere vognparken for vognmænd, der udfører blandede transportopgaver med tippelad, kran og containere m.v. Det delbare containerchassis Sidste skrig er 2Conncet containerchassis, der har kørt i de sidste 30 år i Holland, og som nu netop er blevet godkendt i Danmark. Der er tale om to containerchassiser, typisk et toakslet, der er konstrueret med en integreret sættevognskobling, der kan fiksere et tilkoblet containerchassis, der ofte er på tre aksler. I samlet stand kan 2Conncet køre med en 40 / 45” container eller to 20”

Nogle af DTLs medlemmer er klar til fremtiden og højere vogntogsvægte - som dette vogntog, der med et gennemsnit akseltryk på 8 ton rent faktisk kan nå de 80 ton.

containere. Med 2 x 20” kan det bageste chassis fx stilles af ved en rampe, hvorefter transporten kan fortsætte med det forreste chassis. Hvis der er behov for det, kan de to chassiser også køre efter hver sin trækker. Fremtiden I fremtiden vil stigende vogntogs-

vægte og længder være et vigtigt element i udviklingen mod et mindre udslip og et bedre klima. Vore nabolande er allerede kørt fra Danmark. Svenskerne har i dag 64 ton vogntogsvægt og forventes inden længde at indføre 74 ton vogntogsvægt. Det er dog allerede muligt at søge om dispensation til at køre med højere vogntogsvægte og længder op til 34 meter.

Finnerne indførte for en del år siden 76 ton vogntogsvægt, og de barsler i øjeblikket med en del vogntog, der kører på dispensation med ca. 100 ton vogntogsvægt. Så udviklingen i retning af længere og tungere vogntog fortsætter.


TEMA TRAILERE, KRANER OG OPBYGNINGER Af Finn Bjerremand

SCHMITZ OVER HELE VERDEN Nye produkter klar til næste måneds IAA-udstilling

DÜSSELDORF

på fabrikken i Wuhan, Kina – lige midt i et stærkt faldende marked, og hvor der er meget specielle krav. Mængden af ordrer fra Frankrig, Spanien, Italien og Storbritannien er også steget, og ordrer på 16.000 enheder i det første kvartal er 25 procent over forventningen. En stor ordre fra Litauen på mere end 540 enheder, fordelt på 410 køletrailere og 130 gardintrailere, samt en vækst på mere end 20 % i Polen og Tjekkiet, giver en god fornemmelse af den robuste udvikling i Centraleuropa. Til gengæld er markedssituationen i Rusland og Ukraine svær.

Den tyske storproducent af påhængskøretøjer, Schmitz Cargobull, er gået fra at være en lille fabrikant af landbrugsvogne til en af verdens største producenter af tungt transportmateriel. I dag er der ansat 5.700 medarbejdere – en seks procents stigning blot inden for det sidste års tid. Det falder i tråd med, at koncernens omsætning er vokset 12 procent i det sidste år. Succesen skyldes ikke mindst køletraileren SK.I., der er europæisk markedsleder for kølevogne. Samtidig er Schmitz global markedsleder, når det gælder trailerchassiser. »På trods af den generelle økono-

miske usikkerhed har efterspørgslen efter påhængskøretøjer siden nytår udviklet sig meget positivt i Central- og Vesteuropa,« fortæller den nye salgsdirektør Boris Billich. Sidste år startede produktionen op

Schmitz’ mål for det kommende regnskabsår er at nå en omsætning på 2,5 milliarder euro. Rekord hurtig levering Trailerversionen S.KO COOL Executive (køletrailer) med tilhørende service og udstyrspakke samt Schmitz Cargobulls egen kølemaskine, er blevet en fast bestanddel på transportmarkedet. Nu tilbyder Schmitz Cargobull også dele af konceptet til hele trailersektoren, og starter op med S.CS Universal, der er en ny gardintrailer, som vil blive vist på IAA 2016 i Hannover. Trailerens specifikationspakke

Den nye SKI tippeladstrailer er specificeret til asfalttransport

VI OPBYGGER DIT KØRETØJ MED KVALITET

- SOM STANDARD ELLER SPECIALLØSNING. DIT VALG ! SAWO A/S

38

DTL magasinet

//

Industrimarken 1

//

9530 Støvring

//

Tlf. 7010 0766

//

sawo@sawo.dk

//

www.sawo.dk

AUGUST 2016


indeholder den velkendte og gennemprøvede S.CS gardin trailer med Rotos aksler og Schmitz Cargobull dæk. Hertil kommer en full-servicepakke, herunder trailer og dæk servicering, telematik og service i hele Europa. Pakken afrundes med eksklusive ekstraudstyr: et dæktrykskontrolsystem, der overvåges af flådestyring, et nyt, limet gulv og som standard er selve Schmitz Cargobull Telematics altid indeholdt i pakken. Traileren kan leveres inden for 18 timer og finansieringsmuligheder færdiggør pakken. Det giver kunden den højeste grad af gennemsigtighed, og det største besparelsespotentiale i forhold til de samlede omkostninger ved ejerskab – og alt dette med kun én kontaktperson. Traileren med den tilhørende pakke vil blive tilbudt i Tyskland, Benelux og i Ungarn, og en videre europæisk udrulning er under udarbejdelse. Kunderne har mulighed for at konfigurere deres trailer individuelt fra Schmitz Cargobulls modulsystem, og hvis det haster, kan den hentes direkte ved produktionsanlægget for gardintrailere i Altenberge blot 18 timer efter modtagelse af ordren. Det betyder, at kunden kan spare på udgifterne til udskiftnings køretøjer og udføre deres ordrer i god tid. Blandt nyhederne på IAA i næste

måned, som blev præsenteret på en pressesammenkomst på Schloss Krickenbeck nær Düsseldorf, er gardintraileren, S.CS Fixed Roof XL. Den kombinerer de britiske Health & Safety krav til køretøjer med lastsikringscertificeringen EN12642 Code XL, der sætter en simpel og effektiv håndtering af køretøjet under lastningen i absolut fokus. Satser på modulvogntog Hos Schmitz lægger man ikke skjul på, at en af løsningerne mod et bedre klima og mere effektiv godstransport er modulvogntog. Og selv i Storbritannien tror Schmitz – på trods af Brexit – at løsningen på sigt vil blive de 25,25 meter lange vogntog. Derfor har Schmitz Cargobull introduceret sin egen dolly, kaldet DO 18/L-2", som har et galvaniseret chassis og kører på hjul i størrelsen 385/55 R 22.5. Dolly’en tilbydes I en koblingshøjde på mellem 1050 mm og 1100 mm. Med en sættevognsskammel, der sidder på en drejekrans og anvendelsen af stive aksler, er det en enkel og billig løsning til modulvogntog fremhæves det fra Schmitz. Dolly’en kan anvendes til standardtrailere, og den har Rotos aksler og akselophæng med luftaffjedring og dermed sikres sammenhængen med øvrige Schmitz produkter. Med lanceringen af dolly’en er

Der bliver stadig højere fokus på lastsikring i Tyskland. Læg mærke til de mange bånd, som kan reguleres til godset, uden at chaufføren skal op og kravle i læsset.

Schmitz Cargobull blevet totalleverandør af komplette vogntog, bestående af en opbygning, der kan monteres på alle mærker af lastvognschassiser, som derefter kan tilkobles en dolly plus en trailer.

Topudstyrede tippeladstrailere På produktionsanlægget i Gotha, bygger Schmitz mange tippeladstrailere, og nu begynder man at serieproducere tippeladstraileren S.K.I. med et nyt assistentsystem. Med det får chaufføren en app til smarttelefonen, som forsyner ham med vigtige informationer om, hvorvidt læsset ligger rigtigt, inden læssestedet forlades, om godsets vægt og fx om vogntoget står korrekt, inden der tippes, så vælteulykker undgås. Reservedele skal hurtig frem I løbet af 15 år er Schmitz Cargobull Parts & Services (CPS) i Altenberge blevet en stor leverandør af reservedele til køretøjsbranchen i Europa, og nu har Schmitz gennemført en opdatering af reservedelsbutikken. En brugervenlig webshop for trailerdele, der i øjeblikket råder over mere end 61.000 forskellige dele, bliver konstant optimeret for at lette håndteringen for kunderne.

S. CS. Gardintrailer med en tre meter indvendig højde hitter i Syd- og Mellemeuropa.

AUGUST 2016

DTL magasinet

39


NYHEDER ERHVERVSPOLITIK Af Johan Erichs, MeraMedia

SVENSK PROJEKT vil skabe åbenhed om transportpriserne Manden bag cabotage-app’en i gang med projekt ”Transport Transparens” LUND Det bør være lettere udefra at få indblik i aftalerne mellem transportkøber og transportør. Mere åbenhed omkring sociale og miljømæssige forhold i transportaftalerne vil gøre det sværere for de aktører, der ikke holder alle spilleregler. Det mener transportforsker Henrik Sternberg, bagmanden i det meget omtalte Cabotagestudien, hvor chauffører og bilister kunne indtaste registreringsnummeret på udenlandske lastbiler på en app til smartphonen, så deres kørselsmønster kunne afdækkes. Han er nu i gang med et nyt projekt, der vil sætte fokus på gennemsigtigheden i den internationale godstrafik i Skandinavien – eller snarere manglen på samme i dele af godstransportbranchen. Én procent billigere varer Undersøgelser ved Lunds Universitet, som Sternberg er tilknyttet, viser, at forbrugerne måske sparer maksimalt én procent af en vares pris, når det handler om gods transporteret af en underbetalt

chauffør i forhold til gods, som er transporteret under ordentlige forhold. Forbrugernes bevidsthed om dette er lav. Mens forbrugeren gerne vil træffe et miljørigtigt valg, handle fair og tage andre sociale hensyn, så er der i dag ingen opmærksomhed på varetransportens belastning af miljø, chauffør og arbejdsmarkedet. Det vil Sternberg med flere lave om på. »Hvad gør vi for de kunder, som vil have, at godset ikke må være kørt af en chauffør i en umoderne lastbil og som på grund af sit arbejde ikke ser sin familie i et halvt år? Vejen til at komme disse forhold til livs går via gennemsigtighed, så man kan kortlægge hvilke transportkøbere, som anvender hvilke speditører – og igen hvilke transportfirmaer, disse speditører bestiller,« siger Henrik Sternberg. Ifølge forskeren er det fuldt ud muligt at udføre en sådan kortlægning. »Vi vil løfte frem i lyset, hvor

Transportforsker Henrik Sternberg arbejder på et projekt, der skal skabe større gennemsigtighed omkring køb af transportydelser.

40

DTL magasinet

forskelligt transportkøberne agerer, når de bestiller transporter.« Sternberg og den gruppe, der stod bag Cabotagestudien, har siden foråret været i gang med nye studier, som skal eksponere de forhold, som godstransporterne til bl.a. Sverige og Danmark foregår under. »Vi anvender os af den samme metode som ved Cabotagestudien for at beskrive, hvordan transporterne udføres, og vi lader alle meddele os deres observationer,« forklarer han. Projektet ”Transport Transparens” beregnes at fortsætte frem til årsskiftet. Mærkning af transporter Henrik Sternberg understreger dog, at presset på ”ordentlige transporter” må komme fra offentligheden, som skal gøres forståeligt, hvor vældigt lidt underbetalte transporter påvirker prisen på varen i butikken. »Det er transportkøberne – og til slut forbrugerne, som har den virkelige magt til at forandre

tingere. Jeg tror på, at vi kan få et gennembrud for en slags mærkning af transport-gennemsigtigheden måske allerede i 2018,« siger han. Organisation bakker op Jurist hos Sveriges Åkeriföretag i Malmø, John Woxström, bakker fuldt op om større gennemsigtighed i godstransporten. Han nævner, at det også handler om, at transportkøberen fx kunne tjekke skatteforholdene hos transportvirksomhederne for at se på, hvordan virksomheden drives. Her kan momsregistreringsnummeret være en ”nøgle” til at kontrollere forekomst af eventuel skattegæld og andre misforhold. »Ofte er det sådan, at hvis en virksomhed betaler sine skatter og afgifter, så tager man sig også af sit personale og materiel.« »Her er dilemmaet, at det er ret let at kontrollere svenske vognmandsforretninger men meget sværere at gøre det samme hos udenlandske vognmænd og dermed foretage sammenligninger,« siger John Woxström. Sveriges Åkeriföretag, SÅ, tilbyder i dag et kursus til transportkøbere i den offentlige sektor om indkøb af transport og hvilke krav, der skal stilles. Og der er planer om en manual, som kan hjælpe transportkøberne med det, der skal tages hensyn til ved indkøb af transport. Sveriges Åkeriföretag går også ind for en fælles nordisk aktion om øget transparens i transportsektoren: »I Nordic Logistics Association, NLA, har vi et ekstremt godt samarbejde, og jeg er håbefuld over for, at vi ud fra en NLA-position kan føre sagen frem og derigennem skabe en mere retfærdig konkurrencesituation i branchen,« siger Woxström.

AUGUST 2016


MEDLEMMERNE RÅDGIVNING Af John Larsen ARKIVFOTO: VOLVO

Når kunden vil have certifikat

Foder og fødevarer skal transporteres sikkert, så kravene til hele transportkæden skærpes.

Flere og flere foder- og fødevareproducenter får certificeret arbejdsgange og rutiner. Kravet går af og til videre til transportørerne. Kontakt os – så hjælper vi, lyder det fra DTL Producenter af foder og fødevarer bliver i stigende grad certificeret i fødevaresikkerhedens navn. Og når alle arbejdsgange skal kortlægges, systematiseres og dokumenteres, så smitter det naturligvis af på de transportører, der kører med foder og fødevarer. »Men ro på,« lyder det fra DTLs konsulent og sekretær for det nye DTL-netværk for foder- og fødevaretransportører, Christian B. Hansen. »Kravene fra transportkøberne kan i mange tilfælde opfyldes blot med en tro- og loveerklæring om transporterne, andre vil kunne nøjes med et egenkontrolprogram, mens nogle skal gennem en egentlig certificeringsproces. Mit råd til vognmændene er derfor at ringe til os, så vurderer vi i fællesskab, hvad der kræves for at stille transportkøberen tilfreds,« siger han. Ny ISO-standard En del DTL-vognmænd kører for foderstofkoncernen Danish Agro, der beskæftiger ca. 4.500 medarbejdere og er ejet af 10.500 danske landmænd. Danish Agros syv danske foderfabrikker blev her i foråret

AUGUST 2016

som de første i verden certificeret i henhold til en ny global ISOstandard med fokus på foder- og fødevaresikkerhed. Den hedder ISO/TS 22002-6. Bag den nye ISO-standard står brancheorganisationen for korn og foderstoffer, DAKOFO, og Dansk Standard, DS. Målet med standarden er endnu højere sikkerhed for forbrugerne, når de køber og bruger foder og fødevarer. Samtidig kan man med ISO-standarden vise omverdenen – ikke mindst eksportmarkederne, at der er styr på tingene. »For at leve op til denne nye standard kan der dukke krav op til vognmanden om at blive såkaldt tredjeparts certificeret – altså hvor kunden kræver en ekstra instans til at kikke med over skulderen. I de tilfælde anbefaler vi, at vognmændene kontakter os, så skal vi nok hjælpe. Skal der en egentlige certificeringsproces i gang, kan vi trække på vores samarbejde med virksomhederne Intertek Danmark og ProcesManager,« fortsætter Christian B. Hansen. Foder-standarden GMP+ Andre vognmænd har gennem de senere år skullet leve op til

foderstof-standarden GMP+, Good Manufacturing Practice, der oprindeligt stammer fra Holland. Her har DTLs konsulenter været fødselshjælpere i samarbejde med Intertek. »Denne standard har sit eget transportkapitel. Hovedsigtet med standarden er at kunne dokumentere normer og arbejdsrutiner for bl.a. sikkerhed mod smitte og forebyggelse af fejl,« siger Christian B. Hansen. Arbejdet med at opnå GMP+ certifikatet er ret omfattende og kræver uddannelse af vognmænd og chauffører. Overblik og mindre kontrol En proces op til en certificering giver også nogle håndfaste gevinster, pointerer han: • Du får et overblik over dine transporter, så du kan effektivisere og fjerne eventuelle uhensigtsmæssige arbejdsgange. • Du kan dokumentere, at alt er OK i din virksomhed, og det kan skaffe nye kunder. • Du kan opnå et lavere kontrolniveau fra diverse myndigheders side, når de kan se, at du har tjek på tingene. DTL-netværket for foder- og

fødevaretransporter får som en af sine hovedopgaver at hjælpe medlemmerne med den rigtige løsning på certificeringskravene fra kunderne. Allerede på netværkets første møde i foråret blev alle vinkler på certificeringer og fremtidens krav belyst. Mens chefkonsulent Lisbet Hagelund tager sig af netværkets politiske sager, har Christian B. Hansen kontakten til virksomhederne. Netværkets talsmand er vognmand Henning Lauritsen, Holstebro. Andre typer transporter kan ligeledes blive mødt med krav om certificering og kvalitetsstyring. »Ring til os, hvis I stilles over for sådanne krav,« lyder det fra DTLkonsulenten, der træffes på mobil 2081 2495 eller mail cbh@dtl.eu. Via samarbejdet med DTL har Intertek Danmark tidligere gennemført processen og udstedt GMP+ certifikat, mens firmaet ProcesManager har gennemført processen frem til en kvalitets- og miljøcertificering, og der er i den anledning udarbejdet en slags ”skabelon” for certificeringer af transportvirksomheder.

DTL magasinet

41


BRUG VORES AFTALE OM VEJHJÆLP Ny aftale 5% billigere for lastbiler over 6.001 kg

Ring på 7010 8092, nævn ”DTL” og få en aftale

DTLs medlemmer forsikret hos Codan betaler intet beredskabshonorar for deres lastbiler (over 3.500 kg). De betaler kun for det forbrug, de har. DTLs medlemmer får op til 40 procent rabat på timepriserne for assistancerne (ift. listeprisen). 95 procent af assistancerne er fremme inden for to timer. Ved uheld uden for landets grænser går vejhjælpsregningen direkte til SOS Dansk Autohjælp og viderefaktureres derfra. Fordelagtige vilkår på andre ydelser som starthjælp, fritrækning/bjærgning, hjulskifte og bugsering.

SOS DANSK AUTOHJÆLP HAR: • et landsdækkende netværk med 13 sværvognsstationer • faguddannede og kompetente reddere • opdateret med det nyeste materiel • døgnbemandet vagtcentral • assistance ydes alle døgnets timer Alle DTL-medlemmer kan få en aftale efter behov


MEDLEMMERNE VOGNMANDENS DAG Tekst og fotos af John Larsen

Sammenhold og solskin

DTLs Frank Davidsen og Nordre Birks Ole Frederiksen besigtiger de prægtige veteranlastbiler. Tidligere DTL-næstformand Leo Jensen er også på vej derhen.

Udenfor materiel fra bl.a. Hema og bagved Superdæk og DC Container.

MCHs projektchef Betina Engholm gør her reklame for transportens helt store mødested, ”Transport 2017” i Herning 23.-25. marts. Lastbilen er bygget af legoklodser i et ukendt antal dele, som deltagerne kunne gætte på.

FOTO: JENS GJERLØV

Sammenholdet blandt de nordsjællandske vognmænd fik et boost, da Nordre Birks Vognmandsforening holdt sparke dæk-dag hos Volvo Truck Center ved Hillerød den solrige 11. juni. Op mod 100 vognmænd og branchefolk fik en god snak og lidt til ganen. »Målet er først og fremmest at udvikle det sociale sammenhold,« lød det i optakten fra formanden Ole Frederiksen. I tilgift var der nyt materiel og serviceydelser at studere fra en række udstillere: Codan forsikring, Circle K (tidligere Statoil), Hema kranudstyr, HMF, MCH ”Transport 2017”, Tomtom, Volvo Finans, Sawo, Volvo/ Renault, Superdæk, DC Container, Erhvervsskolen Nordsjælland, Fuel Drops IVS og Danco Olie. Plus naturligvis DTL – Danske Vognmænd og TungVognsSpecialisten. Desuden viste nogle af medlemmerne deres nyeste – og ældste – lastbiler frem. DTLs underdirektør Frank Davidsen fortalte om, hvad man bl.a. får for pengene som DTLmedlem: »Et foreningsnetværk på tværs af geografi og kørselstyper. Et politisk tæskehold, der holder politikerne til ilden både her til lands og i Bruxelles. Og medlemsservice med gode råd om alt fra skilsmisser til sprungne dæk – men ring helst før det går galt. Og hvis skaden sker, hjælper vi dig videre med at gøre det rigtige. Oveni får man nogle gode medlemstilbud.« Ole Frederiksen lagde vægt på, at en sådan vognmandsdag er en sjælden lejlighed til at mødes og snakke sammen med god tid til rådighed. »Jeg havde da gerne set flere fremmødte, når vi nu havde sørget for flot vejr. Men det glædede mig at se, hvordan snakken gik hen over bordene og ude ved lastbilerne og udstyret.«

Blandt de udstillede medlemskøretøjer ses dette vogntog, der tilhører vognmand Carsten Beicher Hansen fra Skævinge. Lastbilen er en R 730 LB8x4*4 på fuld luftaffjedring, opbygget med kran og kroghejs hos HMF i Roskilde.

Dagens vært, Nordre Birks Vognmandsforenings formand Ole Frederiksen, byder velkommen.

AUGUST 2016

DTL magasinet

43


NYHEDER DE SMÅ

Åben Lastbil i Rødekro

Omkring 60 vognmænd, chauffører og andre interesserede fik stillet deres nysgerrighed, da Sønderjyllands Vognmandsforening inviterede til Åben Lastbil i Rødekro hos Verner Jensen Krantransport. Her viste vognmænd og chauffører materiel frem og besvarede spørgsmål i løbet af lørdagen den 25. juni.

DMF - ordinær generalforsamling Dansk Møbeltransport Forening holder ordinær generalforsamling på:

Kobæk Strand Konferencecenter Kobækvej 85 4230 Skælskør Lørdag den 10. september 2016, kl. 09.30

Så er der udstilling

8. udgave af udstillingen Transport Øst er i år lagt i weekenden 3.-4. september, og som vanligt finder den sted i Ventrupparken i Greve, hvor omkring 50 udstillere er linet op med lastbiler, trailere, serviceydelser og andet interessant materiel. DTL – Danske

Vognmænd er også med igen. Udstillingen, der arrangeres af Danske Transport Medier, er lørdag åben kl. 10-17 og søndag kl. 10-15. Der kan printes fribilletter på hjemmesiden www.transportost.dk. Billedet er fra sidste år.

Chauffører kan belønnes

Synes du, at en af dine dygtige og loyale chauffører bør belønnes, kan du som DTL-vognmand ansøge om, at pågældende tildeles den internationale transportorganisations IRUs æresdiplom. Til diplomet er knyttet en række betingelser om ansættelse, erfaring og skader. Læs mere om betingelserne på DTLs hjemmeside under presserum/ arkiv og downloads. Frist for at ansøge er 31. august. IRUs bestyrelse træffer afgørelse om tildeling af diplomer til november. Spørgsmål kan rettes til direktionssekretær Lisbeth Hamberg tlf. 30 30 35 53

Indkaldelse samt dagsorden for generalforsamlingen og det reviderede regnskab for perioden 1. juli 2015 30. juni 2016 vil blive tilstillet medlemmerne. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til § 20 i foreningens vedtægter være indsendt til formanden senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Lasse Ødum, Formand Dansk Møbeltransport Forening Københavnsvej 265 4000 Roskilde

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

NYE VOGNMÆND: Her er holdet, der før sommerferien har gennemført DTLs vognmandskursus. Fra venstre Jan Mølgaard, Herning, Eva Lagergaard, Bælum, Peter K. Jørgensen, Lystrup, Allingåbro, Vivi K. Jørgensen, Lystrup, Allingåbro, Kenni Klint, Nykøbing Mors, Vicki Brøns, Spøttrup, Lars Jørgensen, Grenaa, samt DTLs Jørgen B. Kristensen og kursusleder Kurt Rinhack.

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

44

DTL magasinet

AUGUST 2016


Nyt lederkursus starter til november DTLs lederkursus i samarbejde med Ledelsesakademiet Lillebælt er i gang, og nu er planerne lagt for lederkursus nummer to, som starter til november i år. Det nye lederkursus, der er justeret på enkelte punkter i forhold til premierekurset, varer i alt 13 dage frem til foråret 2017. Undervisningen er fortsat tilrettelagt med moduler af en-to dages varighed med indlagte opgaver, der skal løses hjemme i virksomheden, og som tager udgangspunkt i

deltagernes egne virksomheder. Netop samspillet mellem teori og praksis er det bærende for hele lederkurset. Målet er at give vognmænd og ledende medarbejdere nogle ledelsesværktøjer, så de bliver bedre i stand til at tackle forandringer og omstillinger i vognmandsvirksomheden. De rustes også til at håndtere udvikling af medarbejdere, kommunikation og konflikter – og ledelse, der virker og har fokus på en bæredygtig forretningsudvikling.

Ledelseskurset begynder onsdag 2. november 2016 og slutter 4. april 2017. Det er muligt at få AMU-tilskud, VEU-godtgørelse og tilskud via kompetencefonden HTSK. Yderligere information hos DTLs konsulent Kurt Rinhack på mail kur@dtl.eu og telefon 7015 9555. Tilmelding til kurset foregår hos Ledelsesakademiet Lillebælt på mail vvni@tietgen.dk og telefon 6545 2003. Det første lederkursus har samlet 16 vognmænd.

De syv moduler

Her er overskrifterne på kursets syv moduler: Modul 1: Introduktion til ledelse. Modul 2: Ledelse og samarbejde, hvor der arbejdes med selvindsigt, selve lederrollen og bl.a. stresshåndtering. Modul 3: Kommunikation som ledelsesværktøj herunder det at lytte, spørgeteknik og mødeledelse. Modul 4: Kommunikation som ledelsesværktøj og forandringsledelse herunder planlægning og uddelegering af opgaver. Modul 5: Konflikthåndtering og vanskelige samtaler med bl.a. viden om, hvordan konflikter opstår og redskaber til at undgå dem. Modul 6: Situationsbestemt ledelse herunder motivering af medarbejdere og trivsel. Modul 7: Innovation og forandringsledelse bl.a. om det at udvælge de bedste ideer og afsluttende en personlig handlingsplan og fremtidsbillede.

Som medlem af DTL får du op til 28 % rabat på dine private forsikringer Kontakt os i transportteamet for et godt tilbud på dine private forsikringer på 33 55 50 50.

Rabat ved 1 kerneforsikring*

15 %

Rabat ved 2 kerneforsikringer*

23 %

Rabat ved 3 kerneforsikringer*

28 %

08.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. * Rabatsatserne gælder kerneforsikringer, dvs. indboforsikring, husforsikring, bilforsikring, ulykkesforsikring, fritidshusforsikring og lystbådeforsikring med kasko. Der tages forbehold for trykfejl.

AUGUST 2016

DTL_28%_Rabat_90x127.indd 1

net 45 10.35 DTL magasi03/08/16


Navne NOTER Ny kontormedarbejder i Viborg

DTL – Danske Vognmænd har ansat Vibeke Dahl, Skive, som kontorassistent på regionskontoret i Viborg. Her afløser hun Bente Lykke Christensen, der er gået på efterløn. Vibeke Dahl er uddannet i regnskab og bogføring og har samtidig en kommunal uddannelse. Hun har senest været økonomiansvarlig i et entreprenørfirma.

Ny receptionist

DTL – Danske Vognmænd har ansat Kenneth Nielsen, Frederiksberg, som ny deltids receptionist i stedet for Birgitte Nellemann, der har valgt nye udfordringer. Kenneth Nielsen har tidligere arbejdet med receptionsarbejde og telefonbetjening hos Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere og ligeledes med salg og medlemsservice hos Lejernes LO i Hovedstaden.

DTL-chef i EU-tachografkomite

DTL – Danske Vognmænd har fået sæde i en af EUs vigtige transportkomiteer Underdirektør Frank Davidsen repræsenterer både Nordic Logistics Association, NLA og DTL i EU-Kommissionens Tachograph Forum. Baggrunden er hans mangeårige baggrund i og erfaring med spørgsmål om køre- hviletid.

Ny jurist

Dansk Erhverv har pr. 1. august ansat chefkonsulent, cand. jur. Christoffer Greenfort, 37. I forhold til DTL – Danske Vognmænd og DTLs medlemmer skal han yde juridisk assistance og deltage i det erhvervspolitiske arbejde på transportområdet,

Tachograph Forum skal fostre nye idéer og sikre en flydende udveksling af information om de mere tekniske aspekter og muligheder forbundet med tachografen. »Jeg er naturligvis glad for muligheden for at være med hos en lang række specialister. Enhver, der har været chauffør eller vognmand, ved, hvor meget kørehviletidsspørgsmålet fylder i hverdagen. Så her er der selvfølgelig en god mulighed for at være med til at præge udviklingen,« siger Frank Davidsen. Første møde holdes i sidste kvartal i år, men der eksisterer allerede en elektronisk platform, hvor medlemmerne løbende er i kontakt og dialog mellem møderne.

hvor han skal bistå fagchef Jesper Højte Stenbæk og DTL. Christoffer Greenfort har primært erfaring fra luftfartsbranchen bl.a. som medarbejder i Dansk Rejsebureauforening. Han afløser Søren Møller Ejegod, der er skiftet til Lederne.

ER JEG I DTL DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er? For vognmand Benny Vestergaard Pedersen, 72, i Greve er det en selvfølge at være med i en vognmandsforening. Han startede sin forretning, Kran og Grab Service, for 32 år siden, og han har været med på holdet lige siden Danske Vognmænd-dagene og står i dag som medlem af DTL – Danske Vognmænd, Kjøbenhavns Vognmandslaug og DTLs arbejdsgiverforening. »Jeg er medlem, fordi man nu en gang bør bidrage til og deltage i det faglige sammenhold og støtte op om dem, der varetager ens interesser, mens man selv passer sin forretning og sit arbejde til daglig,« lyder det fra den erfarne vognmand. Benny Pedersen har faktisk ikke haft kontakt til hverken jurister eller konsulenter hos

46

DTL magasinet

Benny Vestergaard Pedersen, tv., med sin chauffør gennem alle 32 år, Bjarne Møller Sørensen.

DTL eller lauget, fordi »det har jeg ikke haft brug for,« som han siger. »Jeg er til gengæld ret nysgerrig og kan godt lide at holde mig orienteret, og det sker via bladet og nyhedsbrevene.« I dag har han tre kranbiler, der har travlt med at betjene entreprenører, kloakmestre og brolæggere i Hovedstadsområdet og på det øvrige Sjælland – og en gang i mellem på Lolland-Falster. For tiden køres der en hel del for NCC, der er i gang med udvidelser af

Rigshospitalet og Herlev Sygehus. Benny Pedersen kører selv den ene kranbil, mens de to andre køres af hans søn Jesper og af chauffør Bjarne Møller Sørensen, der sådan set også er en del af vognmandsfamilien. »Bjarne, der lige er fyldt 60 år, har kørt lastbil hos mig, lige siden jeg startede vognmandsforretningen. Og i løbet af alle de år har han haft ca. tre ugers sygdom, og det var da, han reddede sig et dårligt knæ.«

AUGUST 2016


FØDSELSDAG

VELKOMMEN TIL TORBEN S. JENSEN

FOTO: JENS BACH

Poul Jørgensen, 60 år

Formanden for de vestjyske vognmænd og DTL-bestyrelsesmedlem Poul Jørgensen fylder 60 år 30. august. »På grund af travlhed markerer vi dog først dagen med en reception fredag 8. januar. Vi har meget om ørerne i firmaet. Samtidig har min kone Esther åbnet en cafe i Ringkøbing. Hun har hjulpet mig gennem alle årene, så det er på tide, at jeg hjælper hende,« fortæller den snart rigtigt voksne vognmand. I Café Teske kan man købe sig en kop kaffe - og koppen eller hele stellet. Næsten alt sælges nemlig i den nye cafe. Vognmandsparret startede i 1985 med Pouls Busser. I 1992 overtog Poul og Esther Jørgensen imidlertid Hover Vognmandsforretning, og i 2006 var der flyttedag til nye lokaler og værksted i Herning, og navnet skiftede til HV-Transport. I 2008 blev firmaet til et A/S med sønnen Rasmus som medejer. Samme år løb firmaet med titlen som Årets Transportvirksomhed. I 2011 blev også chauffør Jan Overgård Sinkjær medejer. Der var premiere på de succesfulde ”Vognmandens Dag”-arrangementer hos netop HV-Transport i 2014. Der er ca. 25 ansatte heraf tre lærlinge og et par i skånejob. De betjener primært bygge- og anlægskunder og landbruget. Poul Jørgensen har vægtet det kollegiale fælleskab med kollegerne højt. Han kom i bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Vognmandsforening i 1992 og har i 11 år været formand for Vestjyllands Vognmandsforening og siddet som kredsformand i region Midt/Nord.. I 2014 blev han valgt til DTLs bestyrelse. Han har tillige fået Mangfoldighedsprisen i Herning og Ikast Brande kommune. Dagen fejres med familien, der også består af fire sønner og to børnebørn.

AUGUST 2016

Midt i en ret hektisk periode har vognmand Torben Stenderup Jensen i Hanstholm besluttet sig for at blive DTL-medlem for »at kunne nyde godt af DTLs medlemsfordele og tilbud,« som han siger. Samtidig er det blevet tid for ham at

blive en del af den lokale Thy Vognmandsforening. Torben S. Jensen har været vognmand siden 1994, hvor han startede med en enkelt lastbil. Siden voksede forretningen en smule, men det kan nok være, at det har accelereret de sidste

par år især på den del af forretningen, der handler om fiskehåndtering. Hans virksomhed beskæftiger i dag 13 ansatte, og 11 moderne lastbiler kører med køle-frysetransporter. Desuden er der et lagerhotel til industrigods.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Fyns Vognmandsforening Pilevej Transport ApS Pilevej 1 5672 Broby Vognmand Bjarne Bogetoft Lønkildevej 9 5900 Rudkøbing Kjøbenhavns Vognmandslaug Zahra IVS Nordtoften 2 2640 Hedehusene Nordic Flyt ApS Værkstedsvej 7 4600 Køge Køge og Omegns Vognmandsforening Entreprenørfirmaet Arne Pedersen og Søn ApS Tjørnebjergvej 2 4623, Lille Skensved

Morsø Vognmandsforening Morsø Kran & Specialtransport ApS Tovervej 5 7970 Redsted

Specialforeningen for Kurer og Varebilstransportører Express-Kurer.dk Åsumvej 499 5240 Odense NØ

Nordre Birks Vognmandsforening SOS Dansk Autohjælp Frederikssund Korshøj 3 3600 Frederikssund

JF Transport Rougsøvej 193 8950 Ørsted

Sjællands Vognmandsforening Vognmand Martin Madsen Maglebjerg 10 4400 Kalundborg SOS Dansk Autohjælp Vestsjælland ApS Tangmosevej 97 4600 Køge

LBT Hindborgvej 50 7800 Skive Sønderjyllands Vognmandsforening Sydjysk Kurer ApS Christian’s X vej 1-3 6100 Haderslev Sønderskovgaard Holding ApS Bramdrupskovvej 19 6000 Kolding Thy Vognmandsforening Vognmand Torben S. Jensen Bødkervej 75 7730 Hanstholm

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING ATH Transport & Handel ApS Hørskætten 32 2630 Taastrup

Lars Justesen Reefslagervænget 16 6320 Egernsund

Bjarne Larsen Lundgårdvej 4 B 7860 Spøttrup

M A Entreprise ApS Landsbygaden 21 C 2630 Taastrup

Herfølge Vognmandsforretning Sonnerupvej 51 4682 Tureby

Pilevej Transport ApS Pilevej 1 5672 Broby

Jimmi Frandsen Transport Bjødstrupvej 47 7400 Herning

SOS Dansk Autohjælp Frederikssund Korshøj 3 3600 Frederikssund

SOS Dansk Autohjælp Vestsjælland ApS Tangmosevej 97 4600 Køge Sydjysk Kurer ApS Christian’s X vej 1-3 6100 Haderslev Sønderskovgaard Holding ApS Bramdrupskovvej 19 6000 Kolding Zahra IVS Nordtoften 2 2640 Hedehusene


Nyt, stort produktkatalog

Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

Se det online på www.bevola.dk

www.bevola.dk

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

Radiostyringer Kassetanksystemer Bakkamerasystemer Større udvalg af chassiskonsoller Rustfrit skørt til sideværn BevoGrip sandstrøer RotoGrip automatkæder UnoMatic luftkoblinger Varmevifter til værktøjskasser Større standardsortiment af værktøjskasser

BEVOLA MARKETING

Nyheder:

Dtl magasinet 20160815  
Dtl magasinet 20160815  
Advertisement