Page 1

DTL magasinet 06/07 | JUNI/JULI 2016 | 18. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

EKSPRES INDFLYDELSE FÅ NY MEDARBEJDER FRA ET FÆNGSEL

Kurér- og varebilsvognmændenes formand Thomas Jensen, Rødekro, har på rekordtid trængt igennem til Christiansborg. Folketinget siger ja til ordnede forhold i branchen

ALT OM DTLs GENERALFORSAMLING:

DTL’erne og transportministeren i samme båd Engsig Transport Årets Transportvirksomhed 2016 TRANSPORTBRANCHENS OMDØMME KULEGRAVET:

Østchaufførernes elendige vilkår rammer hårdt VESTFYN TRÆKKER / SELVKØRENDE LASTBILER / VETERAN-RALLY

PLUS

TEST: VOLVO KRYBEGEAR


Det blev en DTL-generalforsamling med manér på Oslobåden. Ja mere – det var et brag af et arrangement med god stemning, god debat og en fest, som vil blive husket længe. En stor tak til alle, der deltog og bidrog. Som jeg sagde i min beretning: Jeg er stolt af at være en del af DTL-fællesskabet. En særlig tak til transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt, som trods den vanvittige ministerkalender tog sig tid til at være med hele vejen – både fagligt og socialt. Det påskønner vi meget – også selv om der faldt et par knoppede ord af undervejs. Man skal lægge ryg til meget som politiker – og som minister. Et DTL – Danske Vognmænd i god form går nu ind i sommeren. Ikke uden modvind visse steder. Men det er min klare oplevelse, at DTL bevæger sig fremad efter terrænet og tilbyder et fællesskab og en faglig og politisk ramme, som er dybt meningsfuld for rigtigt mange danske vognmænd. Blandt de sager, vi drøftede på generalforsamlingen, var spørgsmålet om spærretider for særtransporter. Vi drøftede L118 om overenskomstniveauer for vores område. Og vi drøftede ordnede forhold på varebilsområdet. Alt sammen vigtige og principielle sager. Lad alle vide, hvor DTL står: Spærretiderne: I et land hvor man akkurat kan slæbe sig op over én procent i forventet økonomisk vækst, er det helt bagvendt at ville hæmme de virksomheder og de projekter, der kræver særog specialtransporter. Regeringen har brugt et betydeligt beløb på at flytte statslige arbejdspladser til provinsen

– og alligevel vil man nu gå benhårdt efter de private virksomheder, der har skabt vækst og beskæftigelse i det såkaldte udkants-Danmark. Det giver ikke mening. Overenskomstniveauer på transportområdet: Regeringen har trukket sit forslag tilbage. I skrivende stund skal Kammeradvokaten sammen med arbejdsmarkedets parter finde brugbare formuleringer på udfordringen. Jeg noterer mig med tilfredshed, at transportministeren nu også gør gældende, at retstilstanden skal tilbage til før den såkaldte Nortra-dom ved Højesteret. Jeg hører så også ministeren sige, at man skal have dyb respekt for Højesteret. Det er vi ikke uenige om. Men det fritager jo ikke lovgiverne fra at lave de love, som bedst svarer til de ønsker, man har for samfundsudviklingen. Det er jo hele pointen med lovgivning. Og så skal retten dømme efter lovene. Ordnede forhold for varebilerne: Med nethandelen og fx storbyernes øgede køb af færdigpakket mad vil vi få flere varebiler. Ministeren mente på generalforsamlingen – og på et samråd i Folketinget få dage før, at man giver mere end 400.000 varebiler en masse administrativt bøvl. Det er en misforståelse: De ordnede forhold, som vi efterlyser, retter sig mod de, der kører gods for fremmed regning. Og det er en relativt begrænset men vigtig gruppe biler på godstransportmarkedet. Når alt kommer til alt, er det et valg mellem at sikre sig mod løndumping, socialt bedrageri, sort arbejde osv. i en hastigt voksende branche. Ministeren talte på Oslobåden om investeringer i vejnettet. Dét får han klar og utvetydig opbakning til. For infrastrukturen er en helt afgørende faktor for vækst og beskæftigelse. Set i det lys er de føromtalte spærretider heller ikke vejen frem – dét er derimod etableringen af vejforhold, der svarer til behovene.

36 MOD NYE HORISONTER. DTLs ledelse, Martin Danielsen, Erik Østergaard og Ole Bang på vej mod Oslo og en ”norsk” generalforsamling sammen med transportminister Hans Chr. Schmidt. Skibets kurs er dog i kyndige hænder hos overstyrmand Sune Jordt. FOTO: JOHN LARSEN

Sikken generalforsamling

FOTO: PER DAUGAARD

LEDER

14 BRANCHENS RY KULEGRAVET. Anders Bonde, tv., og Niklas Nannberg har afsluttet deres studier med et speciale om transportbranchens omdømme. Østchaufførernes elendige forhold rammer hårdt, viser rundspørge blandt 1009 danskere og 12 brancheinterviews.

GOD SOMMER!

Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Line Sandgreen

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS PurePrint A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

FOTO: FINN BJERREMAND

Erik Østergaard, adm. direktør

24 BRANCHENS NYE BLOD. 17-årige Simon Holmsgaard har købt en Volvo FH16. Han vil arbejde i transportbranchen ligesom sin far, der kører lastbil for Engsig Transport i Sunds – årets bedste transportvirksomhed.


INDHOLD Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6 Ordnede forhold på vej i varebilsbranchen . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hvidbog om hvordan rekrutteringen forbedres . . . . . . . . . . 10 Kampagnen Trafiksikkerhed i Øjenhøjde runder 100.000 elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Få medarbejderen fra et fængsel, foreslår organisationen High:five . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Østchaufførers forhold skader omdømmet . . . . . . . . . . . . . . 14 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Førerløse lastbiler præsenteret i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Min nye trailer, Kel-Berg linktrailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 TungVognsSpecialisterne redder virksomhed fra kæmpe køre- hviletidsbøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Mig og min lastbil, Simon Holmsgaard og hans voldsomme Volvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 FOTO: PER DAUGAARD

Test: Volvos nye krybegear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 DM for lærlinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 DTLs lederuddannelse i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Reportage fra Vestfyn Trækker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Transport Vest – ny udstilling i Aarhus . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Nye regler for studenterkørsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Veteranrally i højt gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Årets Transportvirksomhed: Engsig Transport . . . . . . . . . . 35 DTLs generalforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-45 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’

35 EFTER ALT VIRAKKEN. Vognmandsparret Leif og Lene Engsig tager sig en slentretur på kajen i Oslo som de velfortjente vindere af konkurrencen Årets Transportvirksomhed 2016.

”LIKE” OS

FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

DTL magasinet 06 | JUNI 2016 | 18. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

»Vi kan tilbyde motiverede og kvalificerede medarbejdere med skræddersyede kurser – fra fængslerne.«

EKSPRES INDFLYDELSE FÅ NY MEDARBEJDER FRA ET FÆNGSEL

Kurér- og varebilsvognmændenes formand Thomas Jensen, Rødekro, har på rekordtid trængt igennem til Christiansborg. Folketinget siger ja til ordnede forhold i branchen

ALT OM DTLs GENERALFORSAMLING:

DTL’erne og transportministeren i samme båd Engsig Transport Årets Transportvirksomhed 2016 TRANSPORTBRANCHENS OMDØMME KULEGRAVET:

SENIORKONSULENT LISBETH OLSEN, HIGH:FIVE.

SIDE 12

PLUS

TEST: VOLVO KRYBEGEAR

Østchaufførernes elendige vilkår rammer hårdt VESTFYN TRÆKKER / SELVKØRENDE LASTBILER / VETERAN-RALLY

Forsidefoto: ROBERT ATTERMANN/ RED STAR


RYGEPOLITIK FOR E-CIGARETTER

Folketinget har vedtaget en lov om elektroniske cigaretter, som allerede er trådt i kraft. Loven regulerer forskellige forhold. Det følger også af loven, at der på bl.a. arbejdspladser skal være en skriftlig politik for de elektroniske cigaretter. Politikken skal som minimum informere om, hvorvidt og i givet fald hvor der må anvendes elektroniske cigaretter. Hidtil har der ikke været pligt til at have en e-cigaret-politik. Virksomheder er dog ifølge rygeloven i forvejen forpligtet til at udarbejde en skriftlig rygepolitik på arbejdspladser. Tilføj derfor en sætning i virksomhedens rygepolitik om, at ”Der gælder de samme regler for rygning af elektroniske cigaretter m.v. som for almindelige cigaretter.”

FORBUD MOD CHIPTUNING Fra 1. juli i år træder nye regler om chiptuning i kraft. Det betyder forbud mod udførelse af chiptuning, som ikke opfylder de gældende bestemmelser om luftforurening. Desuden stiller den nye bekendtgørelse fra Færdselsstyrelsen krav om udfyldelse og opbevaring af tro- og loveerklæringer ved salg af chiptuningudstyr til motorkøretøjer beregnet til motorløb. Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside, www.fstyr.dk

KAFFEN ER KLAR

4

DTL magasinet

Volvos nyeste fremtidsbud.

Nyudviklet lastvogn trykker dieselforbrug i bund Volvo Trucks har præsenteret en nye konceptlastvogn, der mindsker brændstofforbruget med mere end 30 procent. Det nye resultat fra Volvo-forskerne viser, hvordan det er muligt at øge produktiviteten betydeligt for fjerntransporter. En af hemmelighederne er det aerodynamiske design og en lavere totalvægt. Lastvognen, Volvo Concept Truck, er resulta-

tet af et fem år langt forskningsprojekt. En af de vigtigste faktorer bag det lave brændstofforbrug er den forbedrede aerodynamiske effektivitet på hele 40 procent for både trækker og sættevogn. Fx bruges kameraer i stedet for sidespejle, og dækkene har ekstra lav rullemodstand. Der er tale om et forskningsresultat, så lastvognen kommer ikke på markedet.

BroBizz lancerer ny app Med sommerferien kommer en nye app fra BroBizz A/S, hvor kunderne kan tjekke, om BroBizz’en er aktiv – eller om de skal have opdateret betalingskortoplysningerne, hvis de har fået nyt kort i 2016. Herudover gør app’en det nemt at se forbrug, ændre adresse og fx spærre sin BroBizz. App’en er både til iPhones og Android-telefoner.

Nu kan man faktisk bruge din BroBizz® over 50 steder i Danmark, Sverige og Norge, samt alle steder hvor EasyPark’s parkeringsløsning dækker. Den gælder fx til flere færger, betalingsveje, lufthavnsparkering samt parkering i flere storbyer. BroBizz samarbejder i dag med flere end 50 betalingssteder.

Nyhedsbrev til alle dyretransportører Fremover kan alle danske dyretransportører følge med i, hvad specialforeningen DTL Dyr arbejder med. Hidtil har DTL Dyrs nyhedsbreve på e-mail været forbeholdt medlemmerne af specialforeningen, men nu får alle interesserede lov til at læse med. »Vi gør det naturligvis for at blive mere synlig i branchen. Samtidig tror vi på, at vi ved at lade andre kikke med over skulderen kan vise, hvad vi dur til, og det vil få flere til at melde sig ind,« siger DTL Dyrs formand Morten Bach, Simested Vognmandsforretning. DTL Dyrs nyhedsbrev udsendes ad hoc, når der er aktuelle sager på området for dyretransport. Dog vil det udkomme mindst tre gange om måneden. »Når nye læsere er tilmeldt nyhedsbrevet, er kontakten jo skabt, og vi vil på et senere tidspunkt kontakte pågældende for at høre, om et medlemskab kunne være interessant,« siger Morten Bach. Interesserede kan melde sig til nyhedsbrevet ved at maile til DTL Dyrs sekretær Lisbet Hagelund på mail lhh@dtl.eu.

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

DTL belønner de medlemmer, som er loyale kunder hos Codan og Circle K. Derfor byder vi resten af året på gratis kaffe i et flot og praktisk krus på Circle K-stationer rundt om i Danmark. Send en mail til pvn@dtl.eu og skriv GRATIS KAFFE i emnefeltet. Skriv også virksomhedens navn, kontaktperson og CVR-nummer i mailen. Så sender vi dig kruset kvit og frit, så du kan få en velfortjent kop kaffe efter en lang tur på vejen.

FOTO: VOLVO

NYHEDER DE KORTE

JUNI/JULI 2016


Hos Codan er vi altid til at tale med. Både i din køre- og hviletid q Ring alle hverdage til vores Transportteam i Kundeservice, som sidder klar til at hjælpe dig på 33 55 50 50. q Få nemt overblik over dine forsikringer på codan.dk/mitcodanerhverv. q Oplev transportbranchens bedste skadeservice, når skaden sker.

Motor

he

m

06.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl.

son

Udviklet i samarbejde med

Vi r k s o

Få et Forsikringstjek på 33 55 50 50 eller få besøg af vores lokale transportassurandør, når det passer dig.

d

er

Har du de rigtige forsikringer? Vi sikrer, at du som transportkunde hos os har de helt rigtige forsikringer, som er tilpasset din virksomhed og dine behov. Og får du en skade, gør vi en ekstra indsats for at bringe dig hurtigt videre.

P

codan.dk/transport


NYHEDER DE KORTE

Den historisk hårde miljødom, hvor tre mænd er idømt henholdsvis tre år og ni måneder, tre år og den sidste ni måneders fængsel, har en særlig DTL-vinkel. DTL og Danaffald blev i starten af 2014 inddraget i sagen, der er kaldt Danmarkshistoriens største sag om miljøsvineri. Der kom indberetninger fra vognmænd om, hvordan de var blevet snydt af ukendte gerningsmænd, der bestilte affaldscontainere og ydelser, de aldrig havde tænkt sig at betale for. Bl.a. kunne GPS-data afsløre, at bestilte containere til en fiktiv kunde blev flyttet og læsset et helt andet sted, hvorefter den fyldte container blev kørt tilbage, hvor den oprindeligt var sat af. Også tyverier af affaldscontainere i Sønderjylland, der blev bragt til Sjælland, og tyverier af lastbiler var en del af den kriminelle aktivitet i ”nedrivningsfirmaet.” Store mængder byggeaffald blev også dumpet i naturen og hos sagesløse husejere. DTL og Danaffald mødtes med berørte medlemmer, og oplysningerne blev sendt videre til politiets efterforskningsgruppe, der havde gerningsmændene i kikkerten. Mændene blev afsløret i oktober 2014. To af dem har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Længere vinter end politiet troede Politiets tungvognskontroller har været meget hurtige ude med at sigte vognmænd og chauffører, der stadig havde deres konsol til sneplove monteret på lastbilen, da april blev til lune maj. For hurtige viste det sig. En lastbil fra et af DTLs medlemmer, OB Transport i Almind, blev standset ved en politikontrol på Harte Nord på Esbjergmotorvejen onsdag 4. maj og sigtet for at overtræde færdselslovens regler, fordi der stadig sad et sneplovskonsol foran, selvom perioden med vinterrenholdelse var overstået. Vognmanden fik en frist til 14. maj til at udtale sig om sagen, men vognmanden kontaktede med det samme DTL – Danske Vognmænd. Her tog chefjurist John Roy Vesterholm sagen op med Sydøstjyllands Politi og forklarede, at fristen for at få

afmonteret grejet kun lige akkurat var udløbet, idet vognmandens vinterkontrakt var gældende frem til 1. maj – en søndag. Da sneploven skal returneres til ejeren, pågældende vejmyndighed, har der været meget kort tid til at få det gjort, inden politiet slog til. Her bør der være en rimelig frist og mulighed for at aflevere sneploven og afmontere konsollen, lød det i henvendelsen til politiet. I et hurtigt svar erkender politiet, at fristen har været for kort. Det skyldes, at man umiddelbart troede, at vinterkontrakterne kun løb til 15. april. Med den ny viden frafaldt politiet sagen mod OB Transport og tre andre vognmænd. Et bud på en rimelig frist til afmonteringen vil fra politiets side være en måned.

FOTO: FINN BJERREMAND

Danaffald hjalp politiet i miljøsag

Konsoller til sneplove skal afmonteres med en rimelig frist.

Scania måler kundernes tilfredshed Er kunderne tilfredse, eller mangler der noget? Det vil Scania vide noget mere om. Nu kan kunderne give deres mening til kende, når Scania fremover sender en tilfredshedsmåling til alle, der har haft en transaktion på et Scania-værksted, og vognmænd, der har købt en lastbil.

»Med det nye kundetilfredsheds-setup kan kunderne give os både ris og ros. Dermed bliver Scania i stand til at optimere, tilpasse og målrette servicen endnu bedre mod deres behov,« siger Scanias adm. direktør Janko van der Baan.

Køb varebilen på nettet.

6

DTL magasinet

FOTO: RENAULT TRUCKS

NY VAREBIL. Talento er navnet på den nye varebil fra Fiat Professional. Talentos danske premiere hos landets forhandlere er her i juni. Med Talento’en udvider Fiat Professional igen sit udvalg af varebiler. Denne gang er der tale om en varebil, som størrelsesmæssigt placerer sig mellem de populære modeller Ducato og Doblò Cargo. Den har høj lasteevne og et hav af funktioner, der gør det let og bekvemt for føreren at tilpasse varebilen til varierende brug. FOTO: FIAT

Sådan lyder tilbuddet fra Renault Trucks, der vil sælge den populære Renault Master fra deres webshop. Med en online-rabat på 10.000 kroner.

Vognmænd med flere kan lease deres varebil på nettet på alle tider af døgnet. De kan nu med blot et par klik blive kørende i en ny varebil fra dag til dag, da Renault Trucks Danmark forpligter sig til at svare på alle forespørgsler inden for førstkommende hverdag. Tilbuddet til kunderne gælder resten af året og omfatter tre udvalgte modeller – mere om priser og specifikationer på webshoppen: www. renaulttrucksmaster.dk

Nu kan man anskaffe sig en ny varebil på alle tider af døgnet.

JUNI/JULI 2016


Spar op til 3 % mere diesel: Nu kommer den næste generation af vores 12,8 liter motor. Actros har indtil videre vundet mere end 90 % af duellerne i Fuel Duel og med en gennemsnitbesparelse på mere end 10 %. Med den nye motor giver vi dig mulighed for at spare yderligere 3 %. Se det med egne øjne – på www.fuelduel.dk – eller når du selv sidder bag rattet i Actros.


NYHEDER ERHVERVSPOLITIK Af John Larsen og Morten Lindbo

POLITISK SEJR

- i kurér-ekspresfart

Ordnede forhold på vej i en noget omdiskuteret varebilsbranche

8

DTL magasinet

S-politikeren besøgte også Thomas Jensen i hans virksomhed for at få mere at vide. »Jo, vi er meget glade for denne, vores første politiske sejr,« siger Thomas Jensen i en kommentar til folketingsbeslutningen. »Vi kan godt leve med, at forslaget om at holde styr på køre- hviletiden med en logbog efter svensk model blev pillet ud af forslaget for at opnå flertal. Det kan blive taget op senere hen sammen med vores andre mærkesager. Han nævner, at de næste mærkesager bl.a. handler om at få vækket transportkøberne og få gjort noget ved nogle uhensigtsmæssige arbejdsmiljøregler. »Vi vil gerne have indført en form for transportøransvar, så det påkalder et ansvar hos en

transportkøber, hvis man siger ja til et tilbud om transport til en pris, som enhver kan se er for god til at være sand. »På arbejdsmiljøområdet vil vi gerne have ændret på løftereglerne, som i dag hæmmer vores daglige arbejde. I dag må vi ikke løfte en pakke over tre kg uden hjælpemidler, og er pakken over 21 kg skal der to medarbejdere til. Fx må jeg på arbejde ikke løfte en kasse øl op fra gulvet alene.« I første omgang ser specialforeningen frem til, hvordan Folketingets beslutningsforslag bliver udmøntet til efteråret. »Nu ligger sagen på transportminister Hans Chr. Schmidts bord,« som Thomas Jensen siger. Transportministeren skal til efteråret kigge på, hvordan gods-

kørselsloven kan indrettes, så man også indregner de ca. 5.000 virksomheder, der kører godstransport for fremmed regning med varebiler. Branchen vil have det Folketingets beslutning glæder også DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der sender en stor tak til forslagsstillerne fra Socialdemokraterne, og han kaldet det et gennembrud for DTLs Specialforening for Kurer- og Varebilstransportører. »Nu ved jeg godt, at transportministeren har gjort en del ud af Kurérformand Thomas Jensen: »Jeg er imponeret af den hastighed, som vores nye specialforening har haft med at opnå politisk indflydelse.« FOTO: ROBERT ATTERMANN/RED STAR

»I vores branche går det stærkt. Alligevel er jeg imponeret af den hastighed, som vores nye specialforening har haft, hvad angår politisk indflydelse. Også en stor tak til DTLs drevne erhvervspolitiske folk, der forstår at lægge presset de rigtige steder,« lyder det fra formanden for Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører, Thomas Jensen, Rødekro Kurér. Anledningen er, at Folketinget 31. maj vedtog et beslutningsforslag fra Socialdemokraterne, der skal bane vejen for ordnede forhold i kurér- og varebilsbranchen. Fremover skal der stilles krav til virksomhedens faglige kvalifikationer, økonomi, restancer til det offentlige og vandel m.m. samt uddannelse af varebilschauffører. Det er kun godt to år siden, at Thomas Jensen her i bladets maj-udgave åbnede ballet for at få politikerne til at rydde op i en branche, hvor jungletilstande med sort arbejde, illegal arbejdskraft og konkursrytteri gør det svært at drive en ordentlig forretning på fair vilkår. Den gang startede kampen for at råbe politikerne op med et netværk. Det blev hurtigt til en egentlig specialforening i DTL, og det politiske arbejde gik i gang for alvor. Det er foreløbigt kulmineret med det beslutningsforslag, som socialdemokraterne Christian Rabjerg Madsen og Rasmus Prehn fremsatte og fik vedtaget i sidste måned. Som Christian Rabjerg Madsen udtalte her i bladet i april i år: »Branchen fortæller selv, at det er en ureguleret branche med sort arbejde og falske selvstændige, der giver unfair konkurrence for dem, der overholder reglerne. Det skal der gøres noget ved.«

JUNI/JULI 2016


HAR DU RÅD TIL AT LADE VÆRE?

YOUR CO2NCERN, OUR MISSION.

Gode grunde til at lade din chauffør coache af Scania Driver Academy: • Motiverede og veluddannede chauffører • Reduktion af CO2-udslippet • Reduktion af brændstof = bedre bundlinje • Mindre slidtage på bilen = højere gensalgsværdi • Færre skader • Lavere forsikringspræmie på Scania Lastbilforsikring Læs mere på www.scania.dk/driveracademy eller ring til os på tlf. 9134 4014.


NYHEDER REKRUTTERING Af John Larsen

at male en vis herre på væggen, hvis der indføres ordnede forhold for varebilstransportører. En række argumenter – lige fra konkurrenceforvridning i forhold til udlandet og til et bureaukratisk helvede samt trussel om gebyrer på hele transportbranchen – er føget rundt i luften. Jeg ved ikke, hvis sag ministeren har kæmpet. Men jeg kan sige, at det er branchen selv, der vil det hér,« tilføjer DTL-chefen.

Sagen følges op i EU DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm tilføjer, at det i årevis har været et ønske blandt også lastbilvognmænd, at varebilerne omfattes af godskørselsloven: »Det er vigtigt, at godstransport med varebil løftes i forhold til kompetencer, efterlevelse af regler og image. Det er en dagsorden vi også forfølger i EU. Der skal konkurrences på lige vilkår og under ordnede forhold i hele vognmandsbranchen – nationalt og internationalt – og med varebil og med lastbil.«

FOTO: NIELS-HENRIK JENSEN

Ingen hvileregler Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti har været tungen på vægtskålen under forslagets behandling, og han fik det sidste ord med et ændringsforslag om at stryge indførelse af hviletidsregler for varebiler efter svensk forbillede. Det kommer ikke bag på Erik Østergaard: »Stor ros til Kim Christiansen for at støtte branchen i hoved-

formålet med denne sag. Den del af forslaget er ikke noget kardinalpunkt for os. Hellere se nærmere på hviletidsreglerne end at haste det igennem.«

Fælles fodslag mellem Christian Rabjerg Madsen, forrest, og Thomas Jensen om at få skabt ordnede forhold i kurér- og varebilsbranchen.

10

DTL magasinet

Hvidbog giver bud på hvordan chaufførtilgangen øges Mange strenge at spille på for at få flere unge, ledige, kvinder og nydanskere til at vælge en tilværelse bag rattet. En hvidbog er ifølge nettets Wikipedia en art dybdegående rapport, som skal oplyse bl.a. offentligheden omkring et givent emne eller sag. Transportbranchen har netop fået en sådan hvidbog. Den oplyser om, hvordan branchen rekrutterer flere til chaufførfaget. Hvidbogen er udgivet af Transportens Udviklingsfond, TU, og Godstransportområdets Uddannelses- og Udviklingsfond, GUU, og den opsummerer de ideer og anbefalinger, der kom frem på et stormøde i Aarhus i januar, hvor ca. 50 branchefolk diskuterede, hvordan man kan øge tilgangen til chaufførfaget. Mødet, der var arrangeret af 3F, ATL og DTL-A, nåede frem til fire anbefalinger, der opremses i hvidbogen: 1. Udnyt tv-mediets muligheder for at komme bredt ud ved at vise fagets attraktionsværdi i et tv-format i stil med ”Den Store Bagedyst” 2. Etablér et korps af unge chauffører, som kan tage rundt på fx skoler, uddannelsesmesser mv. og tale direkte til andre unge 3. Lav en indsats rettet specifikt mod jobcentrene, så de bliver bedre klædt på til at vejlede mod transportbranchen 4. Etablér et bredt rekrutteringssamarbejde mellem jobcentre, virksomheder, fagbevægelse og erhvervsskoler Siden det såkaldte topmøde i Aarhus er der udarbejdet en rekrutteringsstrategi. Den indeholder en plan for strategiske indsatser inden for henholdsvis

1. Kampagne og Sociale Medier, 2. Rekrutteringsaktiviteter og – events, og 3. PR-indsats. Desuden arbejdes der videre med anbefalingerne fra mødet. Anbefaling 1 om at udnytte TV-mediet blev faktisk udnyttet allerede i april med DR-serien “De Unge Truckere”. Programmet blev af TU og GUU understøttet med en ekstra presseindsats og samarbejde med DR om ekstra opmærksomhed via facebooksiden “Job i Transport”. Anbefaling 2 om et korps af unge ambassadører er realiseret ved at tage unge mandlige og kvindelige chauffører med på roadshowet “Job i Transport”. Roadshowets lastbil og trailer har været på landevejene hele foråret og vil gennem hele året turnere landet rundt til skoler, messer og relevante begivenheder. Anbefaling nummer tre og fire om øget samarbejde med jobcentre og en bredere rekrutteringsalliance er ved at blive realiseret. Der er nye aktiviteter i støbeskeen. Bl.a. planlægges en Rekrutterings Camp, et opstartsmøde, der skal skabe en alliance mellem jobcentre, virksomheder, erhvervsskoler og fagbevægelse. Lærlinge, jobcentre og mangfoldighed Hvidbogen oplister tre helt centrale problemstillinger, der skal løses for at vende udviklingen og få flere til at finde job i transportbranchen: 1. Uddannelse og lærlinge Hvordan får vi flere unge til at vælge en transportuddannelse?

JUNI/JULI 2016


Hvordan fastholder vi de unge på uddannelserne og i faget? Hvordan sikrer vi, at der er lærepladser nok til de studerende? 2. Jobcentrenes rolle og de ledige Hvordan får vi flere ledige til at gå ind i transportbranchen? Hvordan får vi flere ledige til at tage en chaufføruddannelse? Hvordan får vi jobcentrene til at fokusere mere på jobmulighederne i branchen? 3. Mangfoldighed i transportbranchen Hvordan får vi flere kvinder og nydanskere ind i transportbranchen? Hvordan motiverer vi vognmændene til at ansætte flere kvinder og nydanskere? Debatten i branchen er i gang.

MANGEL PÅ DYGTIGE FOLK Årets DTL-konjunkturundersøgelse har som tema, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Den viser, at 41 procent af DTL-virksomhederne i dag oplever mangel på dygtige medarbejdere i nogen eller i højere grad, mens 56 procent ikke oplever mangel. Det er især chauffører og i mindre grad kørselsleder/ disponenter og mekanikere.

Ganske få oplever mangel på bogholdere samt lager- og terminalarbejdere. Hvad angår fastholdelse og tiltrækning af medarbejderne viser undersøgelsen, at attraktiv løn og pension er det mest brugte middel (70 procent). Herefter følger fleksible arbejdstider (56 procent), gode uddannelsesmuligheder (51 procent), attraktive

personalegoder (46 procent), samarbejde med kolleger (38 procent), lærlinge (36 procent), samarbejde med uddannelsessteder (34 procent), jobcentre (27 procent) og tilbud om attraktive lærlingeforhold (26 procent).

ELEV NR. 100.000 FEJRET

JUNI/JULI 2016

og organisationer, der alle ønsker at højne trafiksikkerheden for børn i alderen 9 til 11 år og samtidig forbedre adfærden i transportbranchen. Startskuddet til kampagnen lød tilbage i 2003 på Kristi Himmelfartsdag hos

Volvos Lastbiler-forhandleren, Titan, i Rønne. Hvert år er der siden undervist 7 – 10.000 børn. I år har 52 skoler tilmeldt sig, og 215 klasser bliver undervist. Partnergruppen bag Trafiksikkerhed i Øjenhøjde består af

vognmandsorganisationen DTL – Danske Vognmænd, fagforbundet 3F's Transportgruppe, energiselskabet OK, Danske Fragtmænd A/S, Volvo Lastbiler Danmark A/S, Børneulykkesfonden og Codan Skadesstop. FOTO: CLAUS TJERRILD

Danmarks største trafiksikkerhedskampagne, Trafiksikkerhed i Øjenhøjde, har nået en milepæl. Ikke færre end 100.000 elever er blevet undervist i lastbiler, højresving og trafiksikkerhed siden starten på kampagnen i 2003. Elev nr. 100.000 lærte om lastbiler på Vestergårdsskolen i Viby J. mandag 23. maj. Begivenheden blev fejret med en kæmpe chokoladekage. En bestemt elev blev ikke udpeget men derimod alle eleverne fra de to 4. klasser, der deltog i undervisningen. »Vi er meget stolte af at kunne fejre, at vi har undervist så mange børn. Vi besøger skolerne med et vigtigt budskab, og vi tror på, at vores undervisning i klassen og omkring lastbilen gør en forskel,« siger Trafiksikkerhed i Øjenhøjdes projektchef, Claus Tjerrild. Han medbragte kæmpekagen fra Langenæsbageriet til de glade unger, som alle har siddet bag rattet i den store lastbil. Herfra har de oplevet, hvor svært det kan være som chauffør at spotte kammeraterne, der er placeret uden for i lastbilens kritiske zone. Bag Trafiksikkerhed i Øjenhøjde står en række virksomheder

Efter undervisningen i skolegården, var der en helt specielt bagt kage til eleverne. Blandt dem var nemlig elev nr. 100.000, som havde fået undervisning af Trafiksikkerhed i Øjenhøjde.

DTL magasinet

11


NYHEDER REKRUTTERING Tekst og foto af John Larsen

FOTO: HIGH:FIVE MUSIKVIDEO

NYT TILBUD:

FÅ DIN NYE MEDARBEJDER

– FRA FÆNGSLET

Alle kan få brug for en ny chance. Billedet er fra High:fives musikvideo, der kan ses på YouTube.

Kvalificerede medarbejdere kan også komme fra en uventet kant. Fra fængslerne. »Vi kan tilbyde transportvirksomhederne motiverede og kvalificerede medarbejdere, der kan skræddersys med de kurser og kvalifikationer, der passer til vognmændenes krav,« fortæller Lisbeth Olsen. Hun er seniorkonsulent i organisationen High:five, der gennem ti år har samarbejdet med Kriminalforsorgen om at udsluse indsatte til private jobs. Dette gode og gratis tilbud har i godt ti år været rettet mod bl.a. bygge- og stilladsbranchen samt en række store virksomheder som DFDS, Falck, McDonalds og Grundfos. I 2015 fik 230 indsatte fast job efter afsoningen. Det årlige mål er ca. 250 job- eller uddannelsesaftaler med private virksomheder. Nu er turen kommet til transportbranchen, hvor High:five fornemmer, at der er ved at være problemer med at skaffe nok kvalificeret arbejdskraft. »Meget kort fortalt bygger vi

12

DTL magasinet

bro mellem den kriminelles fortid og en fremtid med en helt almindelig tilværelse, et fast arbejde og et roligere liv. Det er faktisk det, mange indsatte drømmer om,« fortsætter Lisbeth Olsen, der er klar som brobygger mellem unge indsatte og de forskellige typer transportvirksomheder. Hvem er det, I vil have ansat i transportbranchen? »Vi rekrutterer blandt indsatte mellem 15-30 år af begge køn, med forskellige kulturbaggrunde og fra alle danske fængsler. Og det er lige fra unge, der har kvajet sig én gang, til dem med en længere ”karriere” bag sig. Det helt afgørende er, at de er nået frem til den holdning, at de vil noget andet med deres liv. Og så skal de da også have den chance af samfundet – og her er det allervigtigste et fast arbejde, hvor de tjener deres egen løn.« »Langt de fleste af vore klienter er mænd, og de er oftest i tyverne, før de er helt klar til at droppe deres tidligere liv.

Lisbeth Olsen peger på, at det er win-win for alle parter. Samfundet sparer penge og får en skatteyder, mens virksomheden ofte får en meget loyal medarbejder, der godt

»Erfaringer viser, at virksomhederne hurtigere kan øge indtjeningsgraden i forhold til at tage en almindelig praktikant eller lærling, fordi den indsatte allerede under afsoningen og ved udgang kan gennemføre et uddannelsesforløb målrettet det kommende job.« Lisbeth Olsen, High:five

er klar over, at han har fået en ny chance i livet. Samtidig er virksomheden med til at løfte et socialt ansvar ved at hive unge på kanten indenfor i

jobvarmen med kolleger og noget at stå op til om morgenen. Hvad gør I? »Vi arbejder jo meget tæt sammen med Kriminalforsorgen, som efterhånden har fået opbygget en række faglige uddannelsestilbud i fængslerne. Det betyder, at allerede under afsoningen kan den kriminelle begynde at gøre sig tanker om, hvad der skal ske, når friheden kommer. Vi går ind med personlige samtaler og støtte, og vi involverer kommunen, familien, venner og kærester. Ja, det er ofte derfra, at kontakten til os kommer fra. Vi har en hjemmeside og er med på Facebook.« Fire krav Når Lisbeth Olsen og hendes kolleger tager fat, så opstilles fire ufravigelige krav til de indsatte: 1. De skal være motiverede 2. Være afklarede med, at det er slut med al kriminalitet 3. Være stof- og hashfrie 4. Have en fast bopæl »Vi skal se straffeattesten, og vi skal have en samtykkeerklæring

JUNI/JULI 2016


om at få taget det store kørekørt og diverse krancertifikater. Vore klienter er dermed klædt rigtigt godt på, når de forlader fængslet,« forklarer hun.

High:five er en landsdækkende organisation med 23 ansatte og hovedkvarter i DFDSterminalen i Københavns Nordhavn. Medarbejderne har meget forskellige baggrunde – lige fra ingeniører, psykologer, socialrådgivere, politibetjente og skolefolk til sælgere og erhvervsfolk. Den er finansieret af Beskæftigelsesministeriets satspuljemidler, hvor der i den seneste periode 2014-2017 er afsat 13 millioner kroner årligt. Knap 1.500 virksomheder er registeret som samarbejdspartnere.

Projekt ”High:five – job til unge på kanten” blev stiftet i 2006 på opfordring af daværende politidirektør Hanne Bech Hansen og bakket op af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og forligskredsen omkring satspuljemidlerne. De fire virksomheder, Grundfos, Nordea, TDC og Pressalit med direktør Dan Boyter i spidsen, indgik i styregruppen, som også har fået H.K.H. Prins Joachim med som protektor. Mere end 1.500 tidligere kriminelle har fået job via High:five. I år startes en filial i Estland.

FOTO: JOHN LARSEN

Virksomheder bestiller ny medarbejder Et knopskud i indsatsen er den såkaldte Fælles Erhvervs Model, FEM. Her er det den omvendte verden, hvor virksomhederne henvender sig direkte til High:five eller Kriminalforsorgen med deres behov og krav til en ny medarbejder. Findes den eller de egnede personer efter en jobsamtale, går en proces i gang med at opkvalificere pågældende og i øvrigt ruste dem til den nye tilværelse uden for murene. Når det gælder FEMmodellen, drejer det sig også om indsatte over 30 år.

High:five - ti års jubilæum

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

på, at vi må hente informationer hos politi, Kriminalforsorgen, kommunen og fra tidligere arbejdspladser.« Når en jobaftale er på plads, kan virksomheden bruge High:five i op til et år, og der holdes gerne et par kontaktsamtaler, hvis det ellers er nødvendigt. Der sparres også med mentorer på arbejdspladserne. Formidlingen handler om faste job eller læreplads – ikke noget med praktikpladser eller løntilskud. »Erfaringer viser, at virksomhederne hurtigere øger indtjeningsgraden i forhold til at tage en almindelig praktikant eller lærling, fordi den indsatte allerede under afsoningen og ved udgang kan gennemføre et uddannelsesforløb målrettet det kommende job. Der kan nemlig skræddersys en AMUeller EUD-uddannelse i fængslet. På transportområdet taler vi fx

Som at få en personaleafdeling Alle kan få brug for en ny chance. Billedet er fra High:fives musikvideo, der kan ses på YouTube. Seniorkonsulent Lisbeth Olsen er klar til at skaffe nye medarbejdere til transportbranchen. Hun er uddannet folkeskolelærer og har været hos High:five i seks år. Hun kan kontaktes på telefon 2466 0445 eller mail lisbeth@highfive.net

JUNI/JULI 2016

Kloak- og industriservicevirksomheden Leif M. Jensen A/S i Glostrup har gennem årene fået ansat omkring 10 medarbejdere via High:five – også i forbindelse med en tidligere rørlæggerafdeling. »Vi har haft gode erfaringer med samarbejdet. Det er nærmest som at få stillet en hel HR-afdeling til rådighed. Den har gennemgået et ansøgerfelt og præsenterer nogle egnede jobsøgende for én,« siger personalechef Claus

Buus. »Og vi taler om folk, der virkelig kan tage fra, når det gælder. Vi har haft en pause i disse ansættelser men er klar igen til at tage nye ind.« Claus Buus peger på et problem, der skal tackles, når arbejdet tilrettelægges: »Nogle af vore offentlige kunder vil ikke have besøg af medarbejdere med plettet straffeattest – lidt paradoksalt når man jo netop forsøger at give folk en ny chance i livet.«

DTL magasinet

13


INTERVIEW ERHVERVSPOLITIK Tekst og foto af John Larsen

Anders Bonde, tv., og Niklas Nannberg har undersøgt transportbranchens omdømme.

Østchaufførers forhold skader branchens omdømme Det bedste for en studerende er at vide, at ens speciale kan bruges til noget. Så de to RUC-kommunikationsstuderende Anders Bonde og Niklas Nannberg er ganske godt tilfredse med, at deres afsluttende kandidatspeciale om transportbranchens omdømme allerede har vakt debat i branchen. Specialet, der bl.a. består af et professionelt analysebureaus rundspørge blandt 1009 danskere og 12 interviews med branchefolk, politikere med flere, konkluderer, at branchens omdømme er blandt de dårligste i erhvervslivet. Kun rengøringsbranchen, finans- og banksektoren samt tobaksindustrien har et dårligere ry. Det blakkede omdømme skyldes især negative associationer til udenlandske chauffører, kørehviletider, lange arbejdstider, trafikproblemer, løndumping og snyd – for nu at tage topscorerne blandt danskernes udsagn om branchen. Skal elefanten ties ihjel? RUC-undersøgelsens resultat har

14

DTL magasinet

fået Danske Speditørers politikog kommunikationschef Henrik Beck til at advare mod mediekampagner, der omtaler problemer med udenlandsk arbejdskraft. De modarbejder indsatsen med at rekruttere unge til transportbranchen, som han formulerer det i et

Hele branchen skal bakke op om en ”code of conduct” – altså ordentlig adfærd med fokus på medarbejderforhold, miljø, forretningsetik og cabotageregler.” Et af specialets forslag til bedre omdømme i transportbranchen.

indlæg i netmediet Altinget og i udtalelser til Lastbil Magasinet. Det er jo ikke nogen hemme-

lighed, at DTL – Danske Vognmænd er blandt dem, der gennem flere år har gjort opmærksom på problemerne med udenlandske chauffører og social dumping. Så adm. direktør Erik Østergaard svarede igen i Lastbil Magasinet og forklarede, at når der står en elefant i spisestuen, så nytter det ikke at tale om blomsterne i vindueskarmen og den gode mad. Man kan ikke negligere det åbenlyse. De unge kan jo godt få øje på de reelle problemer, som er, at man ikke kan skabe sig en tilværelse, hvis man skal konkurrere med rumænske lønninger og kummerlige levevilkår. Kerneproblemet skal løses – ikke tales udenom. FDLs formand Christian Jensen gik i bl.a. Lastbil Magasinet også i rette med speditørenes kommunikationschef, som efter FDL-formandens mening vil have fakta fra virkelighedens verden tiet ihjel. ”Det er selvfølgelig ubehageligt, at sandheden om Danske Speditørers storforbrug af underbetalte østeuropæiske chauffører og vognmænd kommer

flere og flere til kendskab,” lød det fra formanden. Negative associationer vægter mest DTL Magasinet har set nærmere på rapporten om vejgodstransportens omdømme sammen med de to unge forfattere, som selv er lidt overraskede over, at østchaufførernes vilkår er negativ topscorer, når danskerne skal danne sig et billede af den danske transportbranche. »Vores mål med specialet har været at undersøge branchens omdømme og komme med input til, hvordan bl.a. brancheorganisationer kan forbedre det,« fortæller de. »Og når vi spørger til transportbranchen, så er det faktisk lastbilerne som transportmiddel, folk først kommer i tanker om – og ikke fx tog eller bus. Og her er det altså klart negative associationer, der tegner billedet, nemlig hos 38 procent af danskerne, mens blot to procent melder om positive associationer og 60 procent er neutrale.

JUNI/JULI 2016


Udenlandske chauffører farver omdømmet »Resultaterne viser også klart, at det fx hverken er miljø eller trafiksikkerhed, der optager sindene hos danskerne. De udenlandske chauffører er centrale i omdømmet,« påpeger Niklas Nannberg. Der er kontante udsagn som ”Udenlandske chauffører”, ”snyd med hviletid”, ”sorte penge”, ”løndumping”, ”usoignerede østeuropæiske chauffører”, ”svær konkurrence”, ”cabotagefusk”, ”elendige arbejdsforhold” og ”underbetalt udenlandske arbejdskraft”. Rapporten rummer flere udsagn af samme art. »Debatten om vores speciale peger da også på den interessante problemstilling, at man jo ikke kan tie et problem ihjel, men omvendt skal man heller ikke italesætte det, så omtalen skader mere end den gavner. Det må branchen

ARKIVFOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN

I interviewdelen hos dem, vi kalder stakeholders – som er 12 personer fra interesseorganisationer, Transportministeriet, transportordførere i Folketinget og journalister, er de negative associationer helt oppe på 46 procent, mens 24 procent er positive og 30 procent neutrale.« Som Anders Bonde beskriver det: Selvom branchen er præget af et dårligt omdømme, så viser vores undersøgelse dog, at der er et stort potentiale for at få gjort noget ved det.«

De udenlandske chauffører er centrale for danskernes syn på transportbranchen, viser nyt rundspørge, der er med i et speciale fra to RUC-studerende.

jo finde ud af. Jeg tror samtidig, at denne debat om omdømmet rammer lige ned i en endnu større samfundsdebat, nemlig om hele globaliseringen har været en gevinst for samfundet – eller det modsatte,« fortsætter Niklas Nannberg, Hvad med tilsvarende positive udsagn om branchen? ”Blandt danskerne var udsagnene så få og diffuse, at de ikke kunne bruges til noget i undersøgelsen. Det var dog ikke tilfældet med branchefolkenes positive udsagn, der fyldte mere,« siger Anders Bonde. Interviews med positive udsagn Blandt de 12 interviews går de negative associationer primært på cabotage, udenlandske chauffører og trængsel på vejene, mens der her – trods alt – er nogle brugbare, positive associationer som ”vigtigt for samfundet”, ”tryghedsskabende”, ”effektivitet” og ”mobilitet”.

Niklas Nannberg: »Denne debat om omdømmet rammer lige ned i en endnu større samfundsdebat, nemlig om hele globaliseringen har været en gevinst for samfundet – eller det modsatte.«

JUNI/JULI 2016

Social ansvarlighed og ordentlig adfærd Hvordan får branchen et bedre omdømme? »Transportbranchen er jo en vital branche for samfundet, og det er overraskende mange ikke bevidste om,« siger Anders Bonde. De to – nu uddannede cand. comm.’ere – har i deres speciale

opstillet tre konkrete forslag til, hvordan brancheorganisationer og virksomheder kan bidrage til at få skabt et bedre omdømme: 1. CSR-rapporter, der dokumenterer social ansvarlighed og bæredygtighed i transportleddet – gerne fulgt op af fysiske arrangementer 2. Hele branchen skal bakke op

om en ”code of conduct” – altså ordentlig adfærd med fokus på medarbejderforhold, miljø, forretningsetik og cabotageregler. 3. Bruge sociale medier til at gå i dialog med omverdenen om branchen og ad den vej øge kendskabet til branchen og skabe åbenhed og troværdighed. »Der skal være handling bag ordene. Her har den enkelte chauffør og den enkelte virksomhed et stort ansvar,« lyder det fra Anders Bonde og Niklas Nannberg. I øvrigt er begge efter endt uddannelse på udkik efter job i transport- eller kommunikationsbranchen.

Anders Bonde: »Transportbranchen er jo en vital branche for samfundet, og det er overraskende mange ikke bevidste om.«

RAPPORTEN

Specialets meningsmåling blandt 1009 danskere er udført af kommunikationsvirksomheden Operate, mens selve spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af YouGov Denmark. Samarbejdet er kommet i stand af de to studerendes vejleder, som også er områdedirektør hos Operate. Udgangspunktet har tillige været et branchesamarbejde med ITD. Spørgeskemaundersøgelsen og 12 interviews er gennemført i efteråret 2015.

DTL magasinet

15


ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU MÅNEDENS VIGTIGSTE SAGER

FOTO: ENHEDSLISTEN

Ikke flertal for hjullåse

Enhedslistens forslag om at indføre en mulighed for at låse et helt vogntog fast – den såkaldte klampning – som blev beskrevet i DTL Magasinets apriludgave, kunne ikke samle flertal i Folketinget. Der var så meget modstand mod forslagsteksten, at det ikke blev slutbehandlet. Forslagsstiller Henning Hyldested har dog tænkt sig at genfremsætte forslaget i næste folketingssamling, når der har været en ny eksperthøring. Både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti ytrede sympati for ideen om at kunne lægge vogntog død ved grove forseelser.

EU-Kommissær vil have klarere cabotageregler

EU-Kommissær Violeta Bulc oplyste på et møde I EuropaParlamentet 23. maj efter spørgsmål fra flere Europaparlamentarikere, at Kommissionen arbejder hårdt på at blive klar til at fremsætte den længe ventede vejtransportpakke i slutningen af 2016. Hun åbnede dog for en mulig udsættelse til februar eller marts 2017. Hun løftede imidlertid sløret for, at vejtransportpakken bl.a. vil fokusere på klarere regler for cabotagekørslen. Målet er at tilvejebringe en fælles forståelse for den europæiske cabotagekørsel og for, hvordan den kan anvendes til bedre regler. Hun gik ikke i detaljer men fokuserede på, at man skal nå frem til en fælles definition af, hvad man forstår ved cabotagekørsel.

Som første arbejdsgiverrepræsentant nogensinde taler Erik Østergaard på Enhedslistens årsmøde.

DTL-direktør på Enhedslistens talerstol DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard overraskede som taler på Enhedslistens årsmøde i Gladsaxe i sidste måned. Emnet var social dumping, unfair konkurrence – og viljen til at slås for sager, selv når man møder både modstand og fortielse. Det var en propfuld årsmødesal af Enhedsliste-medlemmer, der hørte Erik Østergaard og 3Fs Jan Villadsen kvittere for et fint og konstruktivt samarbejde med partiets transportordfører Henning Hyllested og den nu forhenværende politiske ordfører, Johanne Schmidt Nielsen. »Jeg har stået på en del talerstole i mit liv – men ikke lige set for mig, at jeg en dag ville komme til at stå på talelisten til Enhedslistens årsmøde,« lagde DTL-bossen ud til salens store moro. »Jeg synes, det er en af de helt store kvaliteter ved vores demokrati og samfundsmodel: At vi kan mødes og lade holdninger brydes. At vi kan lade argumenterne gå først. Og sandheden er jo, at når

vi taler om social dumping og om unfair konkurrence på transportområdet, så står jeg her i dag – og gør det for at takke jer for jeres indsats. Vi har et fortræffeligt samarbejde med jeres transportordfører, Henning,« fortsatte Erik Østergaard. Tab af job »Vi har mistet mange tusinder chaufførjob - og mange vognmænd har drejet nøglen om. I runde tal er der forsvundet 20 procent af de danske vognmandsvirksomheder – ca. 1.400 virksomheder, 20 procent af dansk registrerede lastbiler – ca. 10.000 trækkende enheder og nogenlunde det samme antal danske chaufførarbejdspladser. Men mængden af transporteret gods er som før krisen. Det skyldes også unfair konkurrence fra østchauffører, der via kringlede EUregler har fået en vis adgang til at køre indenrigskørsel i Danmark til hjemlandets løn og ansættelsesvilkår.«

Erik Østergaard kom også ind på Godskørselslovens overenskomstparagraf, som i øjeblikket ligger hos Kammeradvokaten: »Spørgsmålet er igen blevet højaktuelt med L118, hvor regeringen tilsyneladende har villet kaste 40 års administrativ praksis op i luften. Det koster organiserede danske chauffører jobbet. Og det lukker små og mellemstore vognmandsvirksomheder. Derfor står jeg her i dag – i en fælles interesse med 3F og fagbevægelsen. « Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested supplerede: »»Det glæder specielt undertegnede som transportordfører. Det er første gang, Enhedslisten har en arbejdsgiverrepræsentant med som gæst og taler på et årsmøde. Og det er første gang, at ”gummihjultransporten” får en fremtrædende placering på et årsmøde.« Og DTL-direktøren sluttede: »Nu vil jeg køre hjem og opdatere CV’et: Gæstetaler på Enhedslistens årsmøde 2016.«

BEGRÆNS MYNDIGHEDERS KOMMERCIELLE AKTIVITETER Konkurrencerådet anbefaler i en ny analyse, at reglerne om offentlige myndigheders ageren i kommercielle markeder bliver skærpet. Det er for at sikre, at statens og kommunernes erhvervsaktiviteter ikke bliver konkurrenceforvridende

16

DTL magasinet

i forhold til private virksomheder. Det skriver nyhedsbrevet fra advokatfirmaet Lett. Der er behov for at begrænse bl.a. kommunernes kommercielle aktiviteter. Analysen har nemlig vist, at når offentlige aktører

sælger ydelser i konkurrence med private virksomheder, kan de have konkurrencemæssige fordele i form af fx lempeligere skatteregler og favorable finansieringsmuligheder. Herudover kan krydssubsidi-

ering fra en offentlig opgave til en kommerciel ydelse betyde, at prisen ikke dækker omkostningerne ved at producere ydelsen. Det er konkurrenceforvridende over for de private aktører.

JUNI/JULI 2016


STORT TILLYKKE TIL ENGSIG TRANSPORT MED SEJREN I ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED!

DTL og sponsorerne er stolte over et flot forløb med tre imponerende finalister og en spændende finale i maritime rammer. Tak også til publikum på Oslo-båden, der gjorde finalen til noget særligt.

Årets Transportvirksomhed 2016


NYHEDER IT Tekst og foto af John Larsen

Testchaufføren lader lastbilen køre af sig selv styret af sensorer, gps og meget mere.

DEN KØRER SELV

Førerløse lastbiler er en realitet. Scania præsenterede i sidste måned resultatet af en årelang forskning SÖDERTÄLJE Det virker først ret hverdagsagtigt, når man kører derudad i lastbilen på Scanias testbane ved Södertälje – indtil man stirrer på testchaufføren, der demonstrativt har armene over kors, og på skærmen med de flimrende røde og grønne felter. Så bliver man klar over, at der er gang i noget epokegørende – og et kik ind i fremtiden. I sidste måned demonstrerede Scania to entreprenørbiler, der kunne køre selv, blive lastet med grus og tippe det af igen efter en kort køretur rundt på testanlæg-

18

DTL magasinet

der planlægges indsat i minedrift – som det første sted. Senere vil man forsøge med automatiserede lastbiler på offentlig vej. Det er den moderne kommunikationsteknologi, der gør det muligt at fjernstyre lastbilerne fra en kommandocentral, hvor ruterne planlægges. Scania har arbejdet sammen med førende teknologileverandører og akademiske institutioner med støtte fra den svenske innovationsmyndighed Vinnova. »Selvkørende lastbiler er blot en af brikkerne i puslespillet, som Scania udvikler på vejen hen mod mere sikre, bæredygtige og fossilfri transportløsninger. Samtidig øger disse helt eller delvist selvkørende køretøjer både

sikkerheden og produktiviteten. Og en selvkørende lastbil kører aldrig for hurtigt eller aggressivt, og den har sjældent brug for pauser, hvilket naturligvis øger anvendeligheden,« siger CEO hos Scania, Henrik Henriksson. Lastbilerne kan med en indbygget intelligens fortolke og tilpasse kørslen til omgivelserne og udføre på forhånd definerede opgaver. De selvkørende biler kører allerede nu upåklageligt i testkørslerne, men der vil gå et par år, før teknologien er klar til at blive solgt kommercielt. Scania går fire veje med automatiseret kørsel: Første skud på stammen er disse entreprenørbiler til minedrift. Dernæst følger platooning,

get. Det skete foran en stor kreds af transportjournalister fra hele Europa. Igennem et par år har DTL Magasinet skrevet om begrebet Connectivity, forbundne lastbiler takket være it-systemer, sensorer og hurtig datakommunikation. Fx har Mercedes demonstreret en selvkørende lastbil på en tysk motorvej. Og det nyeste skud på stammen er Scania-lastbilerne, Lastbilen er udstyret med en masse it-udstyr, sensorer, radar, kameraer og datakommunikation.

JUNI/JULI 2016


Den internationale presse følger præsentationen – i regn og kulde.

I kommandocentralen overvåges kørslen på en skærm.

der som bekendt er blev prøvekørt på bl.a. de danske veje i marts med afstandsradar og automatisk bremsning. Som det tredje vil Scania afprøve førerløse busser i bytrafik, og endelig vil man starte forsøg med automatiseret citydistribution. Der er dog ikke sat årstal på. Det bæredygtige Projekterne er eksempler på, hvordan den svenske lastbilproducent arbejder mod at blive en globalt

førende spiller inden for bæredygtige transportløsninger. At nå dette mål kræver en kombination af at kunne tilbyde mange forskellige produkter og serviceydelser, og et tæt samarbejde med andre partnere. Scanias strategi bygger på tre ligeværdige søjler: Bæredygtighed i miljøet, social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Bedst kendt er miljøtiltag som brændstofbesparelser, CO2reduktion og alternative brænd-

stoffer. Fx kan Scania tilbyde Euro 6-motorer til alternative brændstoffer som fx biogas, bioethanol og biodiesel. Alle Scanias Euro 6- og Euro 5-lastbilsmotorer er godkendt til at køre på hydrogeneret vegetabilsk olie (HVO). Det mindsker CO2-udledningen med op til 90 procent. Men den svenske lastbilproducent vil altså også fremme, hvad man kalder social bæredygtighed - det er fx øget trafiksikkerhed og en etisk rekruttering af arbejds-

Skærmen i lastbilen viser vejen med grønt. Situationsbilledet er resultatet af fusion af alle sensorog afstandsdata.

kraft – altså ikke noget med underbetaling og unfair vilkår. Den økonomiske bæredygtighed handler bl.a. om at skabe basis for mere effektiv logistik og højere konkurrenceevne i alle transportled.

STATOIL SKIFTER NAVN,

OG UDVIDER MED NYE STATIONER OVER HELE LANDET

JUNI/JULI 2016

DTL magasinet

19


NYHEDER TRAILERE

MIN NYE

Tekst og foto af Finn Bjerremand

TRAILER

Her er akselsektionen med sættevognsskamlen forsvundet ind under bagenden, så vogntoget kan udføre bydistribution og laste direkte fra bagenden.

DET EFFEKTIVE LINK

SDL har taget sin første linktrailer i brug til modulvogntog, bydistribution og meget andet Det fynske logistik- og transportfirma Schou-Danielsen Logistik A/S, SDL, har effektiviseret sit transportsystem ved bl.a. at sætte modulvogntog ind for både at være med til at reducere trængsel og brændstofforbrug – til glæde for klimaet. Introduktionen af de 25,25 m lange vogntog er sket ved, at SDL har købt to nye Kel-Berg linktrailere, der passer ind i materiel-

Den lodretstående Zepro-lift er udviklet specielt til linktrailere.

20

DTL magasinet

flåden, så der lige bliver skudt en link ind imellem trækkeren og den tilkoblede standardtrailer. Den første link er leveret. Nummer to er på vej. Allerede kort efter at den første link var taget i brug, kunne virksomheden konstatere succesen: »Den første link har stort set ikke holdt stille, siden vi har taget den i brug,« siger vognmand Martin Danielsen til DTL Magasinet. I øvrigt også formand for DTL – Danske Vognmænd. Om natten kører linktraileren terminalkørsel mellem landsdelene, og om dagen kører den distribution på Fyn. Godt indarbejdet koncept Den nye linktrailer er en Kel-Berg C350dD bygget op over et toakslet letvægtschassis, der er svejset op i I-profil med to længdevanger og tilhørende tværvanger med en plade og tilhørende kongebolt i fronten samt en forskydelig toakslet akselsektion i bagenden. Chassiset er 8,05 meter lang. Den teoretiske akselafstand er på 4,88 m. Over akselsektionens bageste aksel er der en sættevognsskammel, som anvendes til

at tilkoble den bageste trailer, når akselsektionen er skubbet bagud. Akselsektionen bærer groft sagt chassisets bagende på nogle ruller, og med afkoblet bageste trailer afbremses akselsektionen og låseboltene, som holder akselsektionen fast under kørsel, åbnes. Herefter bakkes der, indtil akselsektionen er forsvundet ind under bagenden, og låsene bliver igen aktiveret. Så kan linktraileren faktisk anvendes til at lave bydistribution som et kort 12 meter sættevognstog, der kan fragte gods med læssebagsmæk fra bagenden Ladet er et fast lad med presenningsoverbygning, hvor der er skydetag og skydebare gardiner i siderne. Der er en fast forsmæk og en lodretstående Zepro bagsmæklift, der er specialbygget til netop linktrailere, fordi der ikke er plads til noget liftaggregat under bagenden. Det betyder, at liftarmene sidder i siderne, og det hele forskydes over chassishøjde, når akselsektionen skydes bagud, så der kan tilkobles en trailer. Oven over liftpladen er der en

mindre topklap, som lukker hullet. Opbygningen er både XL- og EX/II godkendt. Koblingshøjden er i niveauet mellem 1,08 meter og 1,15 meter, og bundhøjden er på 1,268 m. Lastsikringen er i form af 2 x 7 binderinge i kantskinnerne, der er konstrueret efter svensk standard. Siden de første Kel-Berg linktrailere blev udviklet i sidste halvdel af 00’erne, er udviklingen fortsat. På Kel-Berg linken betjenes næsten alle funktioner – inklusive den bageste sættevognsskammel på akselsektionen – via panelet i venstre side mellem de to aksler. Med luftbetjening af den bageste skammels tilkoblingsfunktion undgår man, at chaufføren glemmer at udløse skamlen og derved kommer til at bakke skammelhåndtaget af, når akselsektionen skubbes ind under bagenden på chassiset. De to aksler er produceret af SAF og ophængt med SAF-luftaffjedring, hvor der også er hæve/ sænkefunktion til rådighed. Det er af stor nødvendighed, når man skal kunne sammenkoble modulvogntog og tilpasse linktraileren

JUNI/JULI 2016


til forskellige trailere og trækkere. Linktrailerens kongebolt kan overføre op til 18 ton, mens langbogien er en 20 ton version, så linktrailerens tilladte totalvægt ligger på 38 ton. Den tilladte lastevne er 30,22 ton, hvor man skal huske på, at der skal bruges

en del af kapaciteten til at bære den tilkoblede trailer i bagenden. Bunden er bygget med 28 mm hårdttræsplanker, som er lagt ned i galvaniserede omegaprofiler. Presenningen er leveret af Oellerking Schleswiger Tauwerkfabrik, der er specialister i presenninger.

Bagenden har fire trekammer LED-baglygter, 2 baklys, 2 nummerpladelys og 2 slingerlamper. Ved begge støtteben er der monteret LED arbejdslys, og ved sættevognsskamlen er der monteret en LED-lampe. Inde i ladet er der også to LED-lys.

Den første af to linktrailere er leveret, og den har konstant været i brug lige siden.

Der er også tænkt på sikringsmuligheder, hvis traileren skal ud at sejle. Der er nemlig tre sæt færgesurringer, hvoraf det ene par sidder i bagenden. Er der behov for bugsering, kan det også lade sig gøre. Der er to bugserkroge i bagenden.

Akselsektionen er trukket ud og klar til at tilkoble en trailer.

56051

Det er ikke pral, når vi siger, at Mobil Delvac 1 gør en forskel på din bundlinje Mobil Delvac 1™ motorolier forbedrer din motors holdbarhed og optimerer skifteintervallerne. Og det er ikke pral, men et faktum, som gang på gang understreges af de gode resultater, vi har fra kunder, der har forlænget deres skifteintervaller og tests, der viser, at et skifte fra mineralske til fuldsyntetiske produkter kan give markante brændstofbesparelser.

Vi leverer hele Mobils brede sortiment fra dag til dag og altid til tiden, så du kan holde hjulene i gang. Vil du høre mere? Vil du høre mere om, hvordan Mobil Delvac 1 motorolier kan gøre en forskel for dine motorer – og din bundlinje, så book et uforpligtende møde på 89 32 25 40.


INTERVIEW JURA Tekst og foto af John Larsen

TVS-direktør Carl Peter Frederiksen, tv., har været en flittig gæst hos Ulf Nørulf.

REDDET FRA KÆMPE

køre- hviletidsbøde Brødrene Ulf og Rolf Nørulf har siden 2000 fået bygget en pæn stor entreprenørvirksomhed op på Als – bl.a. i forvisning om, at firmaets ca. 35 ansatte i de 15 lastbiler og slamsugere er undtaget fra køre- hviletidsreglerne. Det er de ikke. »Da vi blev gjort bekendt med, at vel omkring halvdelen af vores kørsel nok var omfattet af regelsættet, ja så var vi noget på hælene for at sige det mildt,« lyder det fra Ulf Nørulf. Tachograferne hang jo godt nok dér i de fleste af lastbilerne, men de blev ikke brugt til noget. Og kendskabet til reglerne, og hvordan man holder styr på det hele, var tilsvarende på nulpunktet hos Brdr. Nørulf A/S i Stolbro. Og hvad gør man så? »Jeg havde på et tidspunkt hørt om TungVognsSpecialisterne og gav dem et ring. Det viste sig at være en rigtig god ide,« fortsætter Ulf Nørulf og sender et venligt nik til TVS-direktøren Carl Peter

22

DTL magasinet

Frederiksen, der færdes helt hjemmevant i entreprenørfirmaet. Efter opringningen tog han nemlig fat i virksomheden og fik sat gang i en teknisk opdatering af udstyret og oplæring af nøglemedarbejdere og chauffører. TVS’ it-system Tacho Online blev installeret, så der kunne holdes styr på alle de kørselsdata, der begyndte at vælte ud af kontrolapparaterne i lastbilerne. Ikke ajour med reglerne »Vi har prøvet det før,« forklarer Carl Peter Frederiksen. »Nogle entreprenørvirksomheder er ikke ajour med lovgivningen. Den er også meget kompliceret og spækket med undtagelser, så jeg forstår sådan set godt, at man kan ende i en sådan situation.« Her i DTL Magasinet berettede vi for et år siden om virksomheden Stevns Entreprenørservice, som blev voldsomt overrasket over at få deres køre- hviletidsdata indkaldt til en virksomhedskon-

trol. Virksomhedens ledelse var overbevist om, at de otte entreprenørbiler havde dispensation fra reglerne. Men indehaveren fik et bødeforlæg i millionklassen, og det truede virksomhedens eksistens. TVS overtog sagen pr. fuldmagt og fik forklaret myndighederne, at overtrædelserne var

foregået i god tro og ikke for egen vindings skyld. Herefter blev forholdene bragt i orden. Og bøden blev droppet. »TVS reddede min virksomhed,« udtalte indehaver Frank Larsen. I sidste øjeblik Hos Brdr. Nørulf A/S blev køre-

Carl Peter Frederiksen, Ulf Nørulf og Lisa Eva Christiansen, der holder øje med, om chaufførerne overholder reglerne.

JUNI/JULI 2016


SAGT & SKREVET Tager landevejen i stedet for motorvejen Trafikken på E45 bliver værre og værre. Derfor undgår vi altid motorvejen i myldretiden. Det samme gør andre vognmænd, for det koster penge at holde i kø, når trafikken dagligt bryder sammen. Formand for Østjyllands Vognmandsforening Jørgen Buhl til JyllandsPosten.

Intet at misforstå Nu er tachograf’erne i Nørulf A/S’ lastbiler taget i brug.

hviletidsprocedurerne indført i sidste øjeblik. Her slog politiets virksomhedskontrol nemlig også til. Men først på et tidspunkt, hvor brødrene Nørulf med den snehvideste samvittighed kunne give TVS fuldmagt og lade dem sende en CD-rom med alle køre- hviletidsdata ind til Midt- og Vestsjællands Politi, som varetager virksomhedskontrollen. Politimyndighedens brev med resultatet af virksomhedskontrollen kom i marts i år, og det er pakket ind i plastik og smækket op på døren til værkstedet – for alt var OK og anmærkningsfrit. Der var kun fundet én mindre overtrædelse, som ikke gav anledning til yderligere fra politiets side. »Det kunne jo være blevet voldsomt dyrt for os. Ja, det kunne have kostet vores cvr-nummer – simpelt hen. Og nogle af chaufførerne kunne have mistet deres kørekort. Nu er vi totalt på plads, hvad angår køre- hviletiderne, og det er en vældig rar fornemmelse,« lyder det fra entreprenøren. Aldrig tænkt på det Ulf og Rolf Nørulf kommer begge fra slamsugerbranchen, inden de startede firmaet. I dag er der i alt 15 køretøjer på 6-32 tons totalvægt, der servicerer de sønderjyske kunder med kloakerings, vej- og entreprenørarbejde. Styret underboring af kloak-, vand-, gasog kommunikationsledninger er et speciale. »Vi har jo aldrig tænkt i de dér køre- hviletidsbaner. Vi troede, at vores korte lokalkørsel indenfor en 50 km zone var friholdt. En del slamsugeropgaver er ikke omfattet, men vi fandt ud af, at fx når

vores folk suger og spuler nye kloakanlæg, så er de omfattet af køre- hviletidsbestemmelserne. Og det er en del andre opgaver også,« forklarer Ulf Nørulf. Teknik og uddannelse Tungvognsspecialisterne tog fat på virksomheden for ca. halvandet år siden. Første opgave var at få opdateret samtlige køretøjer med de nyeste tachografer, så alle ”spillede sammen” med it-systemet Tacho Online. Dernæst skulle alle chaufførerne forsynes med førerkort, hvilket en hel del af dem manglede. Det betød, at chaufførstaben skulle gennemføre EU-kvalifikationskurser hos AMU og Dekra. Fremadrettet gælder det naturligvis også for nyansatte. Herefter skulle alle chauffører undervises i brugen af kontrolapparatet. Med alt det på plads er virksomheden nu også opdateret på, hvem der til en hver tid kører i de enkelte lastbiler – som loven jo kræver. Næste step var et plenumkursus for samtlige medarbejdere i regelsættet og anvendelsen af tachograf og kørselsdata. Samtidig blev byggetekniker Lisa Eva Christiansen udnævnt til ”køre- hviletidsvogter” over for chaufførerne. Endelig har Carl Peter Frederiksen gennemført seks opfølgningsmøder i virksomheden med ca. en måneds mellemrum for at holde dem på den rette kurs. Ulf Nørulf runder af: »Med tanke på de konsekvenser, vi stod over for, så har inddragelsen af TungVognsSpecialisterne været en af vores bedste investeringer.«

Der er ingenting at misforstå. EUs regler om kontrolapparater gælder også for veteranlastbiler, og en tachograf er derfor et lovkrav, hvis man skal køre studenterkørsel denne sommer. Politiassistent Peter Hartmann til Lastbil Magasinet med klar advarsel om, at der ikke gives fripas i år.

Rungende JA til krav til varebilsvognmænd Et stort ja til, at varebiler under 3.500 kg skal under godskørselsloven. Læserafstemning på Lastbil Magasinets hjemmeside, hvor 81 procent har trykket ja. I alt 2224 har deltaget.

Østchaufførers arbejdsgivere er ligeglade Jeg har det godt med, at vi kan komme chaufførerne til undsætning med den rette almenmenneskelige facillitering, især fordi deres arbejdsgivere tilsyneladende er ligeglade. Formanden for Nyborgs teknik- og miljøudvalg, Per Jespersen, til Fyns Stiftstidende om planerne om et transportcenter og P-pladser på Nyborgs gamle rasteplads, der flyder med skrald og lort.

Tjek lastbilen for illegale migranter Hvis nogen falder af – eksempelvis på motorvejen – så kan udgangen jo være, at personen mister livet. Presseansvarlig ved svensk politis region syd, Ewa-Gun Westford, til Radio 24syv med opfordring til lastbilchaufførerne på vej mellem Danmark og Sverige om at tjekke under lastbilen.

Vaks ved havelågen Man skal være vaks ved havelågen, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at tjene penge på renovationsmarkedet. Adm. direktør Peter Thorn, M. Larsen A/S, i Transportmagasinet.

Kontrollerer politiet udenlandske lastbilers betaling af vejafgift? Jeg vil vide, om det har haft en effekt. SFs transportordfører Karsten Hønge stiller spørgsmål til justitsministeren om, hvordan det går med politiets indsats med at kontrollere udenlandske lastbilers betaling af vejbenyttelsesafgift. Loven blev strammet 1. januar 2015, til Lastbil Magasinet.


INTERVIEW SIMON HOLMSGAARD Tekst og foto af Finn Bjerremand

Konfirmationspengene gik til en voldsom Volvo 17-årige Simon Holmsgaard vil køre lastbil og være vognmand Simon Holmsgaard på kun 17 år og fra Sunds har valgt at bruge en stor del af sine konfirmationspenge på at købe en ældre Volvokæmpe – en FH16 fra 1995. Gavepengene strakte ikke helt, men han kunne heldigvis supplere med en sum sparepenge tjent ved at vertikalskære græsplæner i Sunds og omegn. Simon vil simpelt hen bare køre lastbil. Til historien hører også, at lastvognen er et minde for hans lillesøster, der døde tidligt af sygdom. Derfor er vognen døbt Anne Katrine.

llerede , 17, har a nrd a a g s bra olm Simon H i et liv i transport . t investere avnet er på døren n g O . n e h c

Det varer et par år, inden unge Holmsgaard kan få det store kørekort og sidde bag rattet i sin Volvo. Lige nu går Simon, der har taget 10. klasse i folkeskolen, på andet grundforløb for mekanikere Karrieresporet er lagt. Først skal Simon i lære som lastvognsmekaniker hos Skifter Lastbil A/S i Herning. Derefter er det drømmen at blive vognmand.

24

DTL magasinet

på Herningholm Erhvervsuddannelsescenter i Herning. Og om kort tid forventer han at begynde som elev på en uddannelse som lastvognsmekaniker hos Skifter Lastbil A/S i Herning. »Det går der de næste fire år med,« siger Simon, der måske vil arbejde et år som lastvognsmekaniker, inden han ruller ud på vejene i store køretøjer. Det er nemlig hans drøm at blive vognmand. Han har altid godt kunnet lide at køre med i lastvognene. Han har ofte kørt med både sin far, der er chauffør hos Engsig Transport, og også med sin farfar, der har været chauffør ved en betonvarefabrik. Dog er overvejelserne om en vognmandstilværelse ikke helt på plads – udover det at kunne køre og servicere en lastvogn. »Når jeg står med et svendebrev som uddannet lastvognsmekaniker og et stort kørekort, vil der være brug for mig,« lyder det med fast stemme fra Simon Holmsgaard. Voldsom Volvo At Simon har investeret sparepengene i netop den ældre Volvo FH16 er ingen tilfældighed. Familien kender hele historien om den store Volvo FH16, der har kørt ca. 1,1 mio. km med en tilkoblet treakslet påhængsvogn med mursten som det mest almindelige gods på ladet. »Vi var heldige at finde den. Vi talte om, at det kunne være sjovt at købe præcis den. Den er jo bare lige kørt til,« griner Simons far, Jacob Holmsgaard. Han har altid været svoren Volvo-fan og har kørt som lastvognschauffør i 22 år – altid i en Volvo. Volvo’en er en 6x2 version,

JUNI/JULI 2016


MIG & MIN

LASTBIL

hvor der har været en bagmonteret kran og en treakslet påhængsvogn. Simon har dog kun købt lastvognen, så bagenden er blevet lavet om efter kranen. Vogntoget blev taget ud af drift sidste år. Så den har stået et stykke tid, inden Simon købte den. Motoren er en D16B520, en 6-cylindret rækkemotor med 16,1 liters slagvolumen – en sand kæmpe lige fra den kom på markedet. Topydelsen ligger på 382 kW / 520 hk, og drejningsmomentet er hele 2400 Nm, der viser sig allerede ved 1000 o/m. Så dengang Volvo lancerede denne motor, var det en jætte frygtet af konkurrenterne. Selv om der sikkert vil ske rigtig meget med den nostalgiske lastvogn, vil Simon fortsætte med førerhuset med lavt tag. »De fleste FH16 havde jo det populære Globetrotter-førerhus, men da den er født med det lave tag, skal den fortsætte sådan,« siger han. Til gengæld er det ikke meningen, at lastvognen skal anvendes til transportopgaver foreløbig. Derfor er den parkeret på et lukket område. Vognen bliver først en klassisk lastvogn om ca. tre år, Før den kan kaldes en veteranvogn skal der gå yderligere fem år.

Lastvognen er opkaldt efter Simons afdøde lillesøster Anne Katrine.

NYHE

Köp din T! a bil redan id jetter a elmia.se g på /lastbil

Välkommen till Elmia Lastbil 24–27 augusti 2016

Ta del av de största och mest betydelsefulla nyheterna inom branschen. Elmia Lastbil bjuder på mängder av debatt och diskussion, spännande tävlingar, inspiration och framför allt en fantastisk stämning. Elmia Lastbil är årets mötesplats för alla som är verksamma inom åkeri- och transportnäringen.

elmia.se/lastbil

Vi bringer dig hurtigt videre ... Vores engagerede transportteam sikre, at du som transportkunde har de helt rigtige forsikringer, som er tilpasset din virksomhed og dine behov. Og får du en skade, gør vi en ekstra indsats, så du kan holde din virksomhed kørende.

Kontakt os for et møde på 33 55 50 50 eller vognmand@codan.dk. 06.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.

DTL_Kore_hviletid_Team_90x127.indd 1

31/05/16 07.31


TEST LASTBILER

TEST

VOLVO KRYBEGEAR

Tekst og foto af Finn Bjerremand

Sætter let i gang op ad bakke med 100 tons Nyt krybegear en stor hjælp ved besværlige transporter GÖTEBORG Volvo overrasker igen. Med deres nye krybegearkasse kan du sætte i gang med belastninger og under forhold, hvor der ellers skulle bruges en form for hydraulisk transmission. Svenskerne har gennem de sidste par år udviklet mange nye systemer, der letter arbejdet for vognmanden og chaufføren. Og forleden havde Volvo Democenter i Tuve nord for Göteborg slået dørene op for transportpressen for at vise flere nyheder. Det helt store var dog de nye krybegear i de tungeste lastvogne til de sværeste transportopgaver. Og – lad det være sagt med det samme – det virker helt suverænt. Lastvognen holdt stille i det kuperede terræn næsten på toppen af en 12 procent stigning med over 100 ton totalvægt – og så satte lastvognen bare i gang. Demodriven i førerhuset oplyste, at varmebelastningen af koblingen er kun en brøkdel af det, den er dimensioneret til, så der er en stor margen. Det helt interessante er, at

TESTKØRER

krybegearkassen er indskudt som den forreste del i en almindelig Volvo I-Shift gearkasse, så man stadigvæk har den fuldstændig automatiske betjening af såvel gearskift som kobling. Længden er blot forøget med ca. 12 cm. Ifølge Volvos teknikere er den nye transmission dimensioneret til at kunne håndtere vogntogsvægte på op til 325 ton, hvor der kan sættes helt problemfrit i gang! Der er to alternativer, henholdsvis en version med ét krybegear og en med to krybegear, og tilsvarende til baglænskørsel. »I-Shift med krybegear giver helt nye muligheder for, at tunge lastvogne med automatgearkasse kan justere hastigheden, når de kører langsomt og i bakgear. Chaufføren kan transportere en tung last uden at skulle bekymre sig om at ende i en situation, der medfører dyre driftsafbrydelser,« siger produktchef Peter Hardin. På de-

Volvo FH16 med den nye krybegearkasse er en suveræn lastvogn til tunge transporter.

moanlægget var det netop muligt at prøve at sætte i gang og køre med meget lave hastigheder. Det er fx muligt at sætte i gang med høj vogntogsvægt, og så sætte cruisecontrollen, så motoren kun kører 600 – 700 o/m, og så kryber den bare fremad selv ved meget store stigninger. Nede på

den anden side af bakken, prøvede jeg også at bakke på samme måde. Jeg satte i gang baglæns op ad en 16 procent stigning og indstillede cruisecontrollen med lave motoromdrejninger, hvorefter vogntoget bakkede med skildpaddetempo baglæns op. Denne funktion er meget skattet ved forhold, hvor der er brug for at kunne manøvrere med høj præcision. Det, at lastvognen kan sætte i gang med de nye krybegear, betyder, at det er nemmere at køre med tunge laster i vanskeligt Skal det være en 5-akslet med træk på flere aksler er FMX 10x6 et godt bud.

FINN BJERREMAND

26

DTL magasinet

JUNI/JULI 2016


terræn, hvor der er dårlig friktion m.v. Løsningen vil derfor finde stor indpas ved blokvognstransporter, entreprenørkørsel og skovtransporter. Bedre brændstofforbrug Volvo oplyser tillige, at krybegearene øger fleksibiliteten betydeligt til gavn for brændstoføkonomien. Det vil især glæde de vognmænd, der udfører tunge transportopgaver på krævende overflader men også kører på motorvejen. »I-Shift med krybegear gør det muligt at starte fra stilstand i ekstreme situationer. Hvis de kombineres med en bagakseludveksling, der optimerer motorens omdrejningstal ved høje hastigheder, giver det et lavere brændstofforbrug ved motorvejskørsel. Det er en meget stor fordel for vognmænd, der udfører den slags opgaver,« siger Peter Hardin. Det nye krybegear leveres med I-Shift men ikke med DualClutch. Måske vil det komme. Man kan godt forestille sig, at det vil være en fantastisk kombination. Løsningen leveres til alle Volvo'er af typerne FH, FM og FMX med 13 liters motor samt til FH16. Der kan køres med hastigheder ned til ca. 0,5 km/t og markedsføres sammen med transmissioner med direkte træk eller med overgear. I en gearkasse med direkte drev eller overgear og med to krybegear er det laveste udvekslingsforhold 32:1. Let at styre med to foraksler Volvos Dynamic Steering er nu også indført på versioner med to foraksler, og det er godt. Det slider

jo hårdt på en chaufførs overkrop og arme at sidde og styre en almindelig entreprenørlastvogn med to foraksler i uvejsom terræn. Det nye styretøj gør det til en let sag. En tur på terrænbanen gav et rigtig godt indtryk af systemet. Groft sagt består det af en elmotor, der kompenserer for vibrationer og ratbevægelser samtidig med, at der hjælpes med at lave styrearbejdet, så der skal bruges langt færre kræfter til at styre. Samtidig er det blevet muligt at lægge mere vægt fremover. Volvo har øget det maksimal tilladte tekniske bogietryk fra 18 til 20 ton på den sværeste generation. Og det vil blive modtaget vel i nichen med store lastbilkraner, hvor det som regel er foran, der er de største udfordringer. De femakslede Blandt de fremviste entreprenørlastvogne var der to med fem aksler. Det viser, hvor udviklingen er på vej hen for entreprenørlastvognene. Volvo leverer både 10x4 og 10x6 chassiser, hvor den tekniske totalvægt går op til 56 ton – vel at mærke uden særlig typegodkendelse. Volvo tænker også på komforten Komforten for chaufførerne på entreprenrølastvognene er forbedret bl.a. ved, at man kan bestille en ny FMX med luftaffjedring på bagakslerne, hvor der er otte luftbælge på en tandembogie og 12 luftbælge på en tandembogie i kombination med en styrende ekstra aksel. Luftaffjedringen er et rigtig godt valg til akselophæng og affjedringen, noget som også slår

igennem i Danmark, når der skal tilkobles en kærre og koblingsværdierne er vigtige parametre. For dem der stadig vil have tromlebremser kan de nu også leveres i sammenhæng med EBS, elektronisk bremsesystem, hvorved man også kan få alle de fine funktioner, som findes på serierne med skivebremser. Bl.a. bakkestartshjælp, som sikrer lettere igangsætning på stigninger m.v., og sammenkøring af motorbremsning og retarderfunktionen, også kaldet Brake Blending, der er med til at give et højrere niveau på tafiksikkerheden, og et mere effektivt drivline, fordi I-shift transmission får informationer fra EBS. Der kan også køres med Dynamic Steering, der dog ikke leveres i sammenhæng med træk på forakslen. Forhjulstrækket sætter automatisk ind Det var også en fornøjelse at prøvekøre en 8x6 version med Automatic Traction Control, hvor det automatiske forhjulstræk selv sørger for at koble ind, når der er behov for det. Chaufføren skal ikke tænke på, hvornår han vil holde stille for at koble forakslen ind – og så måske forsøger at undgå det, hvorefter vognen i stedet kører i stå,

fordi forakslen ikke blev sat i drift. Vognen mærker selv, at nu er det tid, og så kobler forakslen ind og hjælper til med at komme igennem et vanskeligt område. En suveræn løsning. Derved formidskes både slidtagen og brændstofforbruget, fordi det kun er i brug, når der er brug for det. Automatic Traction Control er standardudstyr på alle nye Volvo FMX med træk på forakslen. FH Fronten har fået X-faktor Volvo har ikke introduceret en FHX-serie men i stedet blot valgt at tilbyde FH serien med en ny forstærket front. Den har sin berettigelse ved kørsel uden for fast vej. Fronten er samtidig blevet forstærket ud fra det samme koncept som på Volvo FMX, der jo er bygget til hårdt brug, og tilsvarende er midterstykket og hjørnerne fremstillet i 3 mm stål. Der er integereret et fast trin i kofangeren, der er placeret lidt højere, hvorved der på en FH med højt anlægschassis er en bedre frigangsvinkel på mere end 20 grader. Og trækøjet, der dog skal bestilles, er ikke bare til pynt men klarer hele 36 ton. Mon ikke Volvo fortsætter trenden med flere spændende nyheder inden året er omme. Skal det være en 5-akslet med træk på flere aksler er FMX 10x6 et godt bud. FMX 10x4 flytter effektivt store mængder.

Så er der gjort klar til test i det kuperede terræn.

JUNI/JULI 2016

DTL magasinet

27


REPORTAGE UDDANNELSE

Her er de tre vindere af chaufførkonkurrencen, i midten den samlede vinder Mathias Christophersen fra Avas/ Aalborg Vognmandsforretning A/S. Til venstre André Annfinsson Jacobsen, Vognmand Bomholt A/S og til højre Morten Andersen fra Thomas Skjøth. Chaufførlærlinge dystede i disciplinerne, teori, lastfordeling og -sikring, kran, modulvogntog og trækker-trailer.

Lærlinge-DM:

Fremtidssikret branche af DM for transportlærlinge 2016, taler et helt tydeligt sprog: nemlig at den uddannelse de har valgt, er af usædvanlig høj kvalitet. De var alle velforberedte, fokuserede og måske også lidt nervøse – de henholdsvis 30 lagerlærlinge og 30 chaufførlærlinge, der var blevet håndplukket til at dyste om guldet. Flere måneders hårdt arbejde kulminerede i løbet af bare seks timer under blå himmel og høj sol. Og i en sand folkefest med flotte præmier i flere discipliner, og selvfølgelig særlig hæder til de samlede vindere inden for

DTLs arbejdsgiverforening siger tillykke til de medlemsvirksomheder, der havde disse lærlinge blandt vinderne:

Chauffør og teori: 1. plads, Mathias Christophersen, Aalborg Vognmandsforretning A/S Modulvogntog: 3. plads, Martin Hedegaard Wullum, Tvis Vognmandsforretning Trækker-sættevogn: 1. plads, Poul Erik Nielsen, Svenstrup Vognmandsforretning Lastfordeling og lastsikring: 1. plads, Casper Jakobsen, K. Madsen Transport ApS.

henholdsvis chauffør- og lageruddannelsen.” Som noget helt nyt i år fik alle vinderne en tur med overnatning til Gøteborg. Her skal de opleve Volvo Trucks’ democenter, Volvos lastvognsfabrik i Tuve og Volvo-museet.

FOTOS: MALMOSE.COM

Transportbranchen døjer med ringe omdømme og for lille tilgang af unge mennesker. Korrekt – men der er også en anden og langt mere opløftende virkelighed. Danmarksskabet for chauffør- og lagerlærlinge giver i hvert fald indtrykket af en branche, der er klar til fremtiden. DM fandt i år sted 21. maj hos TEC Hvidovre. Og som det lyder fra arrangørerne, Transporterhvervets Uddannelser, TUR: ”Den høje frekvens af talentfulde og ambitiøse deltagere, der var inviteret til TEC Hvidovre, for at dyste ved lørdagens afvikling

TILLYKKE

Christian Winberg Mortensen kan kunsten at fordele lasten og sikre den ordentligt.

28

DTL magasinet

Der er kun meget små marginaler at rutte med i trækker-sættevognsøvelsen.

Her er Christian Winberg Mortensen, City Container, i gang med kranøvelsen.

JUNI/JULI 2016


FOTO: FINN BJERREMAND

Underviser Jens Kristian Kristiansen deltog i Osloturen, hvor DTLs generalforsamlingsdeltagere kunne få information om lederkurset og meget andet.

DTLs lederuddannelse i gang Det første lederkursus for DTLs vognmænd er godt i gang. Tilrettelæggerne fra DTLs kursuspartner, Ledelsesakademiet Lillebælt, oplyser, at lederuddannelsens første forløb er gennemført her i foråret i form af seks kursusdage, fordelt over to moduler med temaerne "Introduktion til ledelse" og "Kommunikation som ledelsesværktøj". Vognmændenes underviser er Jens Kristian Kristiansen: »Det er en stor fornøjelse at have holdet. Det består af 16 vognmænd, og alle er gået fuldt ind og har kastet sig ud i rollen som kursist. De har fundet ud af, at det kan være hårdt at lære, men de er gået til opgaven og har været engagerede og nysgerrige.« Han fremhæver, at det har været meget givende for deltagerne blot det at have nogen at tale med om udfordringerne som leder. Dagene er en vekslen mellem introduktion til forskel-

lige emner og opgaver, hvor deltagerne får mulighed for at tale deres egen praksis ind i opgaverne, og hvor de også kan inspirere og udfordre hinanden. Flere af kursisterne siger, at de er rigtigt glade for at få afsat tiden til at se på ledelsesopgaven og reflektere over den – og at have muligheden for at gøre det sammen med kollegaer. »Deltagerne er gode til at give hinanden sparring, så jeg ser frem til at have de kommende moduler,« lyder det fra Jens Kristian Kristiansen. Projektchef Marie Nørgaard Laursen er i løbende dialog med DTL om næste hold, der vil kunne starte op i det sene efterår 2016.

KURSER MED FOKUS PÅ MILJØ OG RENOVATION Har du brug for efteruddannelse inden for miljø og renovationsområdet, så har Syddansk Erhvervsskole de relevante AMU-kurser for dig. • EU-kvalifikationskurser lovpligtigt – 5 dage

• Affaldsfraktioner (41947) – 2 dage

• Dagrenovation sikkerhed (43797) – 2 dage

• Håndtering af olie og kemikalieaffald (45110) – 3 dage • Erhvervsaffald (43967) – 2 dage • Storskrald (43968) – 1 dag • Grundlæggende flakkøretøjer (42845) – 2 dage

VIL DU VIDE MERE? Kontakt Maria Blum Ragner på tlf. 6312 6404 eller på mail mabr@sde.dk

DU KAN LÆSE MERE PÅ SDE.DK/KURSER

JANUAR 2016


REPORTAGE UDSTILLING Tekst og foto aF Finn Bjerremand

NY REKORD PÅ VESTFYN Årets største udstilling, 10. udgave af Vestfyn Trækker satte atter rekord med 9.247 gæster – 584 flere end i rekordåret 2014 Solen smilede da også på de udendørs arealer hos VBG ved Den Fynske Motorvej i den sidste weekend i maj. Arrangøren, adm. direktør Per Mikkelsen strålede lige så meget som den fynske sol: »En kæmpe succes. Vi har fastholdt alle de sædvanlige udstillere og besøgende – og er samtidig nået ud til et endnu bredere publikum. Faktisk har mange af udstillerne allerede henvendt sig for at reservere samme stand næste gang.« Åbningen var lagt i hænderne på den lokale vognmand Poul Henrik Schou, der opfordrede til at sætte sig ambitiøse mål og fortælle de

gode historier. »Da VBG første gang holdt messen i 2000, var der 40 udstillere på 5.000 kvadratmeter. I år var der 150 udstillere og 55.000 kvadratmeter. På samme måde som messen skal branchen tage flere chancer og sætte højere mål.« Verdensrekord I 2014 vandt Johnny Jensen den indledende runde af materielproducenten HIAB’s jagt på verdens bedste kranfører. Efterfølgende slog den 43-årige chauffør konkurrenter fra 14 lande af banen, da han sidste år vandt verdensmesterskabet i Storbritannien. Til VM

gennemløb Johnny hurtigere end nogen anden forhindringsbanen – forbi de opstillede dunke, under en bom og ned i en tønde. Og lørdag eftermiddag slog Johnny med en stor margin sin egen verdensrekord, der lød på to minutter og 18 sekunder. Nu i tiden1:41. Kort efter blev også det tal imidlertid slået – denne gang af udfordreren Tim Hansen, som har præsteret det hidtil bedste resultat på verdensplan: 1:36. SAWO, der afholder kvalifikationsrunderne herhjemme, har store forventninger til, at også det kommende verdensmesterskab vindes af en dansker.

FOTO: SØREN HAUGE CARLSEN

FOTO: SØREN HAUGE CARLSEN

Arrangøren Per Mikkelsen åbner udstillingen.

DTLs stand får besøg af vognmand Kim Vermø (i shorts), inden han skulle fortsætte med bus til DTLs generalforsamling på Oslobåden.

Det gode vejr lokkede et rekordstort antal besøgende til – i alt 9.247.

FOTO: SØREN HAUGE CARLSEN

Tim Hansen slog verdensrekorden i kranbetjening på tid med hele 42 sekunder.

30

DTL magasinet

JUNI/JULI 2016


Når bagenden er god FOTO: SØREN HAUGE CARLSEN

Arrangøren VBG havde naturligvis sørget for en ordentlig nyhed. En ny bagendeløsning med premiere i Danmark. VBG Rear End Solution gør det nemt at skabe en elegant lukket bagende – helt integreret med øvrige dele i VBG’s koblingssystem. Rear End Solution er samlet af et antal plader, der kan kombineres på forskellige måder

Stor tilfredshed hos Lastaskoncernen: »Der var et meget stor kundebesøg, og vi fik også solgt en del,« siger direktør Anders K. Larsen. Generelt rettede øjnene sig mod hele produktudbuddet, og der blev også solgt DAF lastvogne. »Vi havde også en del forespørgsler på vores nye tiltag, Lastas Finans, som kan tilbyde nye lastvogne af mærkerne DAF, Renault, Volvo og Scania på lejebasis helt ned til 36 måneder.«

Brdr Platz viste en danmarkspremiere, en Burgers dobbeltdæk distributions trailer, der er et spændende nyt produkt i 13,6 m standard trailerlængde. Den udmærker sig ved at have flere pallepladser end et modulvogntog. Alene besparelsen over Storebælt kan finansiere investeringen i traileren,« oplyste Jens Erik Platz, der er den ene af indehaverne af Brdr. Platz A/S i Haderslev. Billedet viser udtræksbagenden på en treakslet kærre.

for at passe til de enkelte lastbilfabrikater. Dækpladerne giver en elegant, glat bagende med plads til at montere baglygter, reflekser samt tilslutninger for el, luft og hydraulik. Ved at kombinere forskellige varianter af de midterste dækplader opnår man maksimal fleksibilitet og pasform til det enkelte lastbilfabrikat.

EUC Lillebælt er en af de trofaste udstillere. »Vi bliver mere og mere grebet af den gode stemning på messen. Mange tog sig god tid i solskinnet til at stoppe op og tage en snak om uddannelser,« siger uddannelsesleder Henrik Helios. Og man tog sig tid til både unge, der ønsker en uddannelse, børn, der vil op i en lastbil, og ældre, der bare vil have en snak om dengang verden var anderledes.

»En kanon udstilling for os, melder MTDKs adm. direktør Carsten Sørensen. Han præsenterede et nyt linktrailer koncept, hvor det er ladet på en AMT-link, der forskydes elektrohydraulisk på et fast chassis i stedet for den nuværende mere kendte løsning med forskydelige aksler i bagenden. »Med denne løsning risikerer man aldrig, at chaufføren en kold vinterdag ringer fra Norge og fortæller, at han ikke kan skyde akslerne, eller håndtaget til skamlen ikke blev skubbet på plads, inden akselsektionen blev skubbet ind under ladet,« siger indehaver Morten Tang. Den nye linktrailer AMT LG300 blev udvalgt som en af de tre finalister til Årets Opbygning, og der er allerede solgt en serie på knap et halvt hundrede stykker af den nye AMT linktrailer.

JUNI/JULI 2016

DTL magasinet

31


REPORTAGE UDSTILLING Tekst og foto aF Finn Bjerremand

Danlad A/S i Ejby var bl.a. aktuel med et rullende serviceværksted beregnet til servicering af store entreprenørmaskiner ved Barslund. Opbygningen, der også var blandt de tre finalister til Årets Opbygning, er helt kundespecificeret. Den er bygget op over et 2-akslet Scania chassis på 18 ton totalvægt. Udstyret omfatter en lille Fassi kran ude i bagenden, et komplet værksted med skuffer og skabe, værkstedsbord, ophæng til værktøj, kabelruller og slangeruller, 700 l tank til opsamling af spildolie, generator, kompressor, svejseværk, og bl.a. oliefyr. Hele opbygningen er bygget ind i et skab med døre og store låger, som gør det smart for personalet, der skal ud og løse opgaver med det rullende værksted og indeholder mange flotte detaljer.

Hos Skelhøje Vognfabrik var oplevelsen af at være på Vestfyn Trækker rigtig god: »Nok den hidtil bedste udstilling i vort firmas historie. Vi plejer at sige, at man aldrig sælger noget på en udstilling, det hører i hvert fald til sjældenheder. Men vi har alligevel skulle lave en håndfuld tilbud efter udstillingen,« fortæller den ene af indehaverne, Flemming Zachariassen. Der var stor interesse for den specialbyggede silotrailer, hvor SVF står for selve vognen, mens siloopbygningen er leveret af en anden leverandør. »Byggeindustrien får stadig større udfordringer med at dokumentere, hvordan materialerne er blandet, og derfor er det suverænt, når de bare kan køre en sådan trailer ud til byggepladsen. Vi havde også god respons på vore kerneprodukter, Skelhøje tippeladsopbygninger og påhængsvogne.«

Skaks Kran Import & Eksport viste den terrængående kran, Musen, som virkelig repræsenterer nytænkning inden for området. Den tyrkiske producent af store specialkraner, Erkin World Power har efter anvisninger fra kranimportør Magnus Skak udviklet kranen til vanskelige opgaver, hvor almindelige kraner ikke lige kan køre ind. Kranen, der er leveret til vognmand og kranudlejer Lars Skak, har et løftemoment på ikke mindre end 115 tm og kan med sin jib monteret nå op på 41,5 m. Den er desuden udstyret med larvebånd af gummi og har en Volvo motor som drivkraft.

SAWO A/S’ stand summede af aktiviteter under hele messen. Rigtigt mange beslutningstagere og chauffører kiggede forbi. Mange forsøgte sig med Formel 1 race eller var imponeret af virtual reality brillerne og systemet HiVision. Og der var – særligt lørdag – spænding til det sidste minut, inden messen lukkede, for at finde finalisten til Hiabs verdensmesterskab i krankørsel, Tim S. Hansen. »En messe fyldt med godt vejr, fagsnak og god stemning, siger marketingskoordinator Vivian K. Knudsen. Her ses en ny Scania 8x2, som er bygget op ved SAWO med en HIAB XS 544 Hipro kran med Flyjib 150 X5 og et fast lad med en masse finesser. Vognen er leveret til Arthur Andersen Transport i Horsens.

32

DTL magasinet

JUNI/JULI 2016


Transportmesse i weekenden

»Det er generelt en fin og hyggelig lille messe, hvor vi har lejlighed til at møde vores kunder og præsentere nye kunder for vores biler. Der er ingen tvivl om, at vi satser på to udstillinger her i Vest-Danmark, nemlig Vestfyn Trækker og Transportmessen i Herning”, siger salgschef Heavy Trucks hos Iveco Vest, Steffen Andreasen. »Sælgerne er godt booket op i hverdagen, så det er en god lejlighed til at møde både nuværende og nye kunder personligt, og præsentere vores produkter. Vi arbejder med flere forespørgsler.«

ÅRETS OPBYGNING. Her ses de glade vindere fra KLC A/S, der vandt konkurrencen Årets Opbygning. Vinderopbygningen er en flot og funktionel kran- og ladopbygning på en ny Volvo FM 8x4, der er leveret til Aars Vognmandsforretning. Opbygningen omfatter en Palfinger kran af typen PK92.002 samt en tilhørende kranopbygning med sættevognsskammel til at kunne koble en trailer. Samtidig er der bygget et løst ladstykke som let kan løftes ind til bagenden og kobles til som en forlængelse af ladet, hvor vognen har et langt lad med integrerede bådstøtter til transport af lystbåde. »Vi fik vist nogle gode produkter, og vi havde en ekstraordinær opmærksomhed på de opbygninger, der var nominerede til Årets Opbygning, hvor vi så gik hen og vandt. Det er vi rigtig glade for, og vi fik også lejlighed til at præsentere den nye overførselshænger af slædetypen, der bl.a. udmærker sig ved at have ca. 1,2 t mere nyttelast end de almindelige overførselshængere, siger direktør Ebbe Christensen.

JUNI/JULI 2016

Næste transportudstilling er allerede 18.-19. juni i Aarhus. For første gang åbner Transport Vest dørene til en to dages fagmesse for chauffører og vognmænd i Logistikparken i Brabrand ved Aarhus. Udstillingen, der arrangeres af Danske Transport Medier, er den vestlige udgave af Transport Øst, som siden 2009 er holdt i københavnsområdet. DTL – Danske Vognmænd – og naturligvis Østjyllands Vognmandsforening – er også med på den nye udstilling sam-

men med samarbejdspartnerne Codan og Circle K. At dømme efter forhåndsinteressen er der god basis for udstillingen. En bred vifte af udstillere, heriblandt forhandlere af lastbiler, trailer, kraner, dæk, opbygninger, uddannelse, finansiering og rådgivning er klar på messeområdet, når det går løs med hygge, fagsnak og givetvis også nogle gode handler. Det foregår lørdag kl. 10-17 og søndag kl. 10-15. Fribilletter kan fås via udstillerne eller printes ud på www.transportvest.dk.

Studenter får følgeskab på ladet En ny bekendtgørelse åbner for en bredere kreds af uddannelser, der kan fejre elevernes eksamen på samme vis som studenterne. Det gælder andre ungdomsuddannelser, som har en varighed af mindst to år. Derfor skifter det officielle navn også fra studenterkørsel til eksamenskørsel. Ifølge den nye bekendtgørelse forudsætter eksamenskørsel ikke længere en tilladelse fra politiet. Eksamenskørslen kan umiddelbart gennemføres, når betingelserne i den nye bekendtgørelse er overholdt. Det hedder videre, at alle køretøjer, der anvendes til eksamenskørsel, skal være godkendt af en synsvirksomhed senest et år før, kørslen finder sted. Indretningen af køretøjerne skal fortsat opfylde kravene i bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv., og indretningen skal ligeledes være godkendt ved syn senest et år før, kørslen finder sted. Så husk at veteranlastbiler skal til syn af hele køretøjet hvert år, hvis de skal køre studenterkørsel. De kan ikke nøjes med hvert 8. år, som

hidtil, hvis de vil køre studenter eller andre. Udover eksamenskørslen findes der optogskørsel. Hermed menes kørsel, hvor der befordres personer på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog i forbindelse med karnevalsoptog, byfester, 1. maj-optog og lignende, og ved personbefordring på sættevogn med særlig lav hastighed som led i parader. Optogskørsel kræver fortsat politiets forudgående tilladelse. Køre- hviletidsregler Hvis en veteranlastbil lejlighedsvis anvendes til eksamenskørsel mod betaling, må denne kørsel efter Færdselsstyrelsens opfattelse anses for erhvervsmæssig. Det betyder, at studenterkørsel i veteranlastbiler er omfattet af køre-hviletidsreglerne herunder kravet om installation og anvendelse af tachograf. I år er der ingen kære mor på dette område. Læs hele bekendtgørelsen på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk

DTL magasinet

33


REPORTAGE VETERANRALLY Tekst og foto af Finn Bjerremand

Andenpladse n Peter T. Thom for flotteste vogn gik ti l se nyrestaurere n, Stenderup, og hans de Scania LB S 140 Super.

Årets flotteste vogntog i Silkeborg Veteran 2016 er denne Scania-Vabis lastvogn med 8 cylindret rækkemotor.

k, ns Chr. Bec af rallyet, Je l starten. e n er ør g n En af arra et hele op ti el)styr på d holder (cyk

gså ning, der o andsforret an med deres m n g o V er en Vet Salt i Silkeborg 1963, selv deltog Bedford J2 årgang se. e au sk p ri a re d o en st g en le plads til d lagde også

Her ses Volvo’en på tre billedet under paus djepladsen forrest i en i Salten.

VETERANRALLY I HØJT GEAR En hed sommerdag, første lørdag i juni, blev der igen kørt veteranrally i Silkeborg og omegn – det 16. i rækken. Vejret var naturligvis med til at gøre det til en fantastisk oplevelse for såvel førerne som passagerne i de ca. 110 startende ældre busser og lastvogne. Og for de mange tilskuerne ved starten, målet og ude langs ruten. Silkeborg Tekniske Skole og Silkeborg Motorkompagni lagde grund til det store arrangement, og turen gik ud i det naturskønne område – ned til lidt nord for Brædstrup og op til det nordligste punkt, Lemming.

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

Undervejs var der ni poster og ved post 6, pladsen hos Salten Vognmandsforretning, var der middagspause, hvor der blev budt på lidt at spise og drikke. Vinder af konkurrencen om at have det flotteste køretøj blev start nr. 7, Jo van Summeren, Schaijk, Holland, med den berømte ScaniaVabis LS 80 6x2 R8 fra 1955 og tilhørende DAF påhængsvogn. Hollænderens Scania-Vabis er meget særpræget, fordi den er udstyret med ottecylindret rækkemotor på 11 liters slagvolumen. Andenpladsen gik til start nr. 87, Peter T.

Thomsen, Stenderup, med sin nyrestaurerede Scania LBS 140 Super fra 1973 og tilhørende gastanktrailer. Tredjepladsen blev også vundet af en kendt hollænder, nemlig start nr. 21, Ben De Kok, Wateringen, med sit flotte vogntog, omfattende en Volvo L495 Titan med turbo fra 1962 og tilhørende påhængsvogn. Opgaveløsningen undervejs blev vundet af start nr. 83, Gitte og Henrik Rytter, som kørte med Volvo NB88 fra 1973.

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66


Årets Transportvirksomhed 2016 Af Thomas Rumph

SIMPLY THE BEST Engsig Transport tog ÅTV-sejren

Sejren er hjemme. Leif Engsig interviewes af Line Baun Danielsen mens Lene Engsig ikke har svært ved at finde det helt store smil frem.

Ægteparret Lene og Leif Engsig tog trofæet hjem, da vinderen af Årets Transportvirksomhed blev kåret ombord på Oslobåden lørdag 28. maj som en festlig forlængelse af DTLs generalforsamling. Og vanen tro guidede den kendte tv-værtinde Line Baun Danielsen publikum og deltagere gennem farvandet – helt frem til udløsningen af spændingen og udråbelsen af vinderen. Her fik hun hjælp af transport-

minister Hans Christian Schmidt og DTLs formand Martin Danielsen, som i kor annoncerede vinderen, mens Tina Turner bragede gennem lydmuren med sangen – meget rammende ”Simply The Best” til stående applaus. »Jeg er megaglad. Og jeg glæder mig helt vildt til at ringe hjem om lidt og fortælle medarbejderne om det. Tak fordi I holder arrangementet, for vi har brug for at fortælle de gode historier. Stor

Her er alle hovedpersoner samlet. Fra venstre: transportminister Hans Chr. Smidt, Leif og Lene Engsig samt Erik, Anni og Anders Schondelmeier, DTLs formand Martin Danielsen og arrangementets ukronede dronning, Line Baun Danielsen. Tredje finalist, Dennis Just fra Logistikcentralen, måtte desværre melde afbud i sidste øjeblik.

JUNI/JULI 2016

tak til medarbejderne, der er det virkelige guld derhjemme,« lød det fra Leif Engsig. Rejsen over sø og land, frem mod kåringen er foregået gennem en afstemning på Årets Transportvirksomheds Facebook-side fra 8. april-27. maj – kombineret med en afsluttende sms-afstemning om morgenen 28. maj. Den lukkede først under finalen i de sidste intense sekunder inden kåringen af vinderen. Temaet for konkurrencen har i år været rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere. Engsig Transport, der kører med alle typer af gods egnet til presennings- og kranbiler, har en mentorordning, så nye medarbejdere lærer, at firmaet lægger vægt på ansvarlig kørsel og god kundebetjening. Der tilbydes uddannelse og opkvalificering, og chaufførerne opfordres til at blive faglærte. Målet er, at to tredjedele af staben er faglærte inden tre år. Der er årlige medarbejdersamtaler, hvor der bl.a. spørges, om der er behov for ændringer af arbejdsvilkår. Udover retten til at smykke bilflåden med streamers med

titlen får vinderen tilbudt indspilning af en markedsføringsfilm i samarbejde med et professionelt bureau. Bridgestone giver vinderen en VIP-rejse til London til Motor Transport Awards i juli på det fashionable hotel Grosvenor House. De to øvrige finalevirksomheder, Logistikcentralen A/S fra Odense og Danmarks Fragt Service A/S fra Haderslev, fik hver et gavekort på 5.000 kroner til et arrangement eller en ting, der kommer alle i virksomheden til gode. Kåringen fandt sted for 13. gang.

Afstemningen i salen er i gang.

DTL magasinet

35


SPECIALSIDER DTLs GENERALFORSAMLING Af Claus Perregaard, Morten Lindbo og John Larsen FOTOS: Per Daugaard

Crown Seaways’ kaptajn Jens Knudsen byder her velkommen på broen til fv. Erik på Østergaard, Martin Danielsen, Crown Seaways’ kaptajn Jens Knudsen byder her velkommen broen til fv. Erik Østergaard, transportminister Chr. Ole Bang på vej Martin Danielsen, transportminister Hans Chr. Schmidt og OleHans Bang påSchmidt vej ud afog Københavns Havn. ud af Københavns Havn.

DTLs formand:

Kom ind i virkelighedens verden – kære politikere »Vi hører politikere i alvor tale om at lave spærretider for særtransporter, fordi privatbilister føler sig irriterede. Vi ser beslutningstagere lukke øjnene for, at udenlandske chauffører lever på bunden af samfundet i et parallelsamfund, som eksisterer på grund af utilstrækkelige regler, der åbner for unfair konkurrence. Vi mærker følgerne af, at det ikke er klart, hvornår man egentlig følger en kollektiv overenskomst.

36

DTL magasinet

Og hvornår man overhaler resten af branchen inden om med underbudt arbejdskraft.« DTLs formand Martin Danielsen efterlyste i sin beretning en sammenhæng, der ofte mangler i talen om grundvilkårene for branchen: »Et er et søkort at forstå, et andet skib at føre,« sagde han med henvisning til dansk-norske Ludvig Holberg, der skrev satirisk om afstanden mellem teori og praksis i virkeligheden. Passende ord da han aflagde

sin beretning, mens forsamlingen sejlede gennem Oslo-fjorden. Forsigtige fremtidsforventninger Om temperaturen i vognmandserhvervet udtrykte formanden forsigtige forventninger, da han kort vendte DTL – Danske Vognmænds årlige konjunkturundersøgelse for 2016: »Krisen trækker fortsat sine spor. Det forventede opsving har været noget mere mat, end vi havde håbet på. Vognmændene

er dog blevet bedre til at tjene penge. Der er altså stadig en stigning i overskuddet set i forhold til antal ansatte, men det er ikke på niveau med sidste år. Samtidig lader stigningen i transportpriserne vente på sig, men de fleste tror på større overskud og stigende priser.« »For i øjeblikket foregår tingene i transporterhvervet ikke på lige vilkår,« mente formanden: »Det er svært at forstå, at danske politikere kan være så

JUNI/JULI 2016


transportmedarbejdere. For vores del støtter DTL-A’s fond Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond to store projekter med fokus på rekruttering, fastholdelse og branding af erhvervet – og fokus på at fastholde og rekruttere medarbejdergrupper med forskellig baggrund. Her mener vi også folk fra andre erhverv, kvinder, og personer med anden etnisk baggrund end dansk.« Overenskomstforhandlinger i 2017 Formanden opfordrede DTLs medlemmer til at kigge fremad mod de kommende overenskomstforhandlinger i 2017: »Vi må hele tiden søge løsninger for at gøre det nemmere for jer at være arbejdsgivere. Den første forudsætning for at opnå ændringer er, at vi er opmærksomme på jeres behov ud fra jeres egen hverdag. Derfor vil jeg her opfordre jer medlemmer til at komme med forslag til forbedringer og ønsker om ændringer.«

langmodige over for et markedsgrundlag, der i den grad høster uden at så. Og så skal vi altså også have noget andet med i billedet: Hvis vi skal overlade blot en smule civilisation til vores efterkommere, er der fortsat noget, der hedder, sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet.« Samlet branche om rekruttering Martin Danielsen – også formand for DTLs arbejdsgiverforening – berørte igen i år udfordringerne med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til branchen. En udfordring, der ikke er blevet mindre siden sidste år. Men i år står branchen samlet om at tiltrække arbejdskraft: »Branchen har fundet sammen på arbejdsgiversiden – ATL og DTL-A – i et samarbejde med 3F. I en fælles bestræbelse på at nå rundt i landet til de potentielle

JUNI/JULI 2016

Gør op med regeltyranni Formand Martin Danielsen gjorde efter to år på formandsposten status over, hvor langt organisationen er nået: »Nogle af DTLs fremmeste aktiviteter er at gøre op med regeltyranniet dér, hvor det er meningsløst. Vi arbejder også for lettere løsninger dér, hvor det giver mening. Og vi kæmper en benhård kamp for at redde erhvervet fra at blive udhulet indefra af unfair konkurrence og urimelige forskelle i erhvervsvilkår. Det er derfor, vi er her. For at gøre forholdene bedre for medlemmerne.« Formanden mener, at organisationen stadig gør det rigtige, og at det især kommer til udtryk ved at betragte DTLs løbende oversigt over erhvervspolitiske indsatser og sejre, som efterhånden er temmelig omfangsrig: »Som et seneste eksempel vil jeg fremhæve, at det lykkedes at afskaffe den køretøjsbestemte hastighedsbegrænsning for lastbiler i byområder. En sag, der aldrig ville være kigget på uden DTLs pres.« Han pegede på nogle eksempler fra specialforeningerne og netværk:

Martin Danielsen: »Senest er det lykkedes at afskaffe den køretøjsbestemte hastighedsbegrænsning for lastbiler i byområder. En sag der aldrig ville være kigget på uden DTLs pres.«

»Affald: Affaldsreglerne er under evaluering, og Danaffald er klar med et forslag, der forenkler affaldsregisteret og dataindberetninger. Et forslag, som ser lidt mere nuanceret på hvem, der er affaldstransportør, og som samtidig effektiviserer kontrollen. Vi bidrager med løsninger. Foder og fødevarer: DTL Foder og Fødevarer ser på udfordringerne med uens krav hos transportkøberne og den stadig større udbredelse af certificeringsordninger. Her ses på strukturer og rammer for vognmændene, så det bliver enkelt at håndtere. Vi er beredte. Dyretransport: DTL Dyrs mærkesag om, hvordan dyr skal vurderes forud for transport blev sat på den politiske dagsorden forrige år, og et forskningsprojekt er snart klart. Reglerne og chaufførens reelle formåen i forhold til at vurdere dyrenes sundhedstilstand skal matche hinanden. Vi holder ved. Varebiler: Specialforeningen for Kurér- og Vare-

bilstransportører er gået i front med krav til ordnede forhold og adgangskrav i varebilstransporten. Et politisk flertal på Christiansborg tegner sig, og EU tager sagen op i forbindelse med sin kommende vejtransportpakke. Vi går forrest. Formanden sluttede af med at udtale, at danske politikere skal vide, at DTLs medlemmer gennemgående bestræber sig på i hverdagen at drive en ordentlig og anstændig forretning. Det er virkeligheden, der tæller.«

DTLs årlige konjunkturundersøgelse kan findes på DTLs hjemmeside. Denne gang meldes om et mat opsving i branchen.

DTL magasinet

37


SPECIALSIDER DTLs GENERALFORSAMLING Af Claus Perregaard, Morten Lindbo og John Larsen FOTOS: Per Daugaard

NÆSTFORMANDEN:

USÆDVANLIG ENIGHED SKAL PÅSKØNNES Da næstformand Ole Bang Jensen gik på talerstolen under indsejlingen til Oslo kredsede han om nødvendigheden af, at en interesseorganisation som DTL – Danske Vognmænd søger politiske alliancer. Han var nemlig sidste sommer på lastbiltur med SFs formand Pia Olsen Dyhr for at se på forholdene på landevejene i en tid med social dumping. »Jeg er blevet nævnt fra talerstolen i Fællesparken 1. maj! Det var Pia Olsen Dyhr, som var så venlig at tale vognmændenes sag – også på en 1. maj i København. Og når jeg kører en SF’er rundt i det sønderjyske midt i en valgkamp, så er det fordi vi har en enighed, når det gælder ulovlighederne på landevejene.« Ole Bang – valgt for Venstre til byrådet i Haderslev – mener, at man skal være klar både til dialog og til debat for at nå frem til en fælles holdning til afgørende samfundsmæssige spørgsmål.

Ole Bang: »Når jeg kører en SF’er rundt i det sønderjyske midt i en valgkamp, så er det fordi vi har en enighed, når det gælder ulovlighederne på landevejene.«

»Vi skal jo påskønne, når der er nogen, der er enige med os. Og være klar til debatten med dem, der er uenige. Vi skal søge indflydelse. Vi skal skabe forståelse. Og vi skal fastholde og udbygge vores netværk – til gavn for de danske vognmænd.« Om det organisatoriske i DTL

– Danske Vognmænd udtrykte næstformanden udpræget tilfredshed med arbejdet for at forbedre servicen for medlemmerne: »Jeg synes ikke, man kan sige andet, end at der er blevet gået godt til opgaverne. Der er styr på økonomien. Der er ansat

flere i medlemsservice. Der bliver tilpasset og justeret, og vi bruger vores erfaringer, så DTL er klar til fremtiden. Vi har i dag den måske bedste sikkerhedsrådgivning i landet. Vi er blevet meget mere offensive og kommer godt rundt i landet. Det er blevet meget nemmere at komme igennem på telefonen. Og det har givet en hel masse travlhed i medlemsservice. Men det synes jeg jo faktisk er godt.« Udnyt medlemsfordele Ole Bang opfordrede medlemmerne til at bruge de mange forskellige tilbud. Han nævnte særligt på forsikringsområdet med Codan og med de attraktive brændstofaftaler, der er indgået med Circle K. »Både i DTL-Magasinet og i nyhedsbreve gør vi igen og igen opmærksom på de fordele, vi som medlemmer kan opnå gennem DTLs samarbejdsaftaler. Der er gode penge at spare.«

DEN ADM. DIREKTØR:

VI ER I EN OVERLEVELSESKAMP »Hver dag kæmper vi for at opnå det bedst mulige for jer. I gør det I er bedst til: At drive vognmandsforretning. Vi gør dét, vi er bedst til: At sikre jeres muligheder for at drive vognmandsforretning på nogle ordentlige betingelser. Det er jeg stolt af, og det er dét, I får for pengene,« lød det fra adm. direktør Erik Østergaard til forsamlingen nu med Oslobåden lagt til kaj. Han var ikke bleg for at kalde det for en overlevelseskamp: Erik Østergaard: »Døren er åben for ministeren i Bruxelles. Her er man blevet langt mere optaget af kampen for fair konkurrence og imod social dumping.

38

DTL magasinet

»Det pæne ord er ”rammebetingelserne” – men jeg mener faktisk, at dét vi taler om, er overlevelsesbetingelserne. Forleden trak ministeren lovforslaget L118 tilbage. Et lidt usædvanligt skridt – men et godt sådant. Så jeg vil gerne benytte lejligheden til at kvittere for beslutningen over for ministeren. Lovforslaget betød, at der fremover ville kunne laves overenskomster på lavere niveauer for løn- og arbejdsvilkår. Det ville også have betydet, at jeres konkurrenter kunne hyre folk ind på langt lavere niveau. Og de selvkørende skulle ud og slås om opgaverne med udsigt til langt lavere fortjeneste. Hvis I

JUNI/JULI 2016


ping. Dét kan DTL og NLA tage en betydelig del af æren for.« Så han konkluderede, at ministeren ikke behøver at sparke døren ind på det spørgsmål. Døren er åben: »Men som ministeren ved, er det sjældent nok at sige tingene én gang i Bruxelles. Man skal nogle gange gentage sig selv så mange gange, at man selv bliver træt af, at høre på det.«

Deltagerne samlet i Columbus Club – Oslobådens natklub.

altså overhovedet ville komme i betragtning til opgaverne… Overlevelsesbetingelser? Ja, gods skal der nok blive kørt. Men det, jeg taler om, er, om det er danske vognmænd med chauffører på danske løn- og overenskomstforhold – på et niveau, så man kan leve et almindeligt liv i Danmark. Når L118 nu er taget af bordet, så skyldes det ikke mindst at DTL i skarpe vendinger har kritiseret det. Vi kommer til meget nøje at følge det forslag, ministeren har annonceret til efteråret. Og det får maksimal modstand, hvis ikke det sikrer mod unfair konkurrence.« Han henvendte sig også flere gange direkte til transportminister Hans Christian Schmidt, der jo havde talt til deltagerne lidt tidligere: »Jeg vil gerne kvittere for, at ministeren er gået seriøst ind i debatten om, hvordan vi kan gøre hele komplekset omkring kørehviletid og ikke mindst sanktionsregimet mindre ødelæggende for vognmænds og chaufførers hverdag og arbejdsglæde – tak for det.« Så rettede han fokus mod social dumping og unfair konkurrence: »Men vi kommer ikke uden om, at den store trussel for rekruttering, det er unfair konkurrence og udsigten til at skulle konkurrere med helt andre løn- og arbejdsvilkår. Så ved jeg godt, at ministeren på dette sted plejer at springe op og sige, at ”den tale skal holdes i Bruxelles”. Men det er jo først og fremmest

JUNI/JULI 2016

ministeren, der skal holde den tale i Bruxelles. På vegne af danske vognmænd – og danske chauffører. På vegne af den danske model. Og jeg skal da hilse og sige – fra mit sidste besøg i Bruxelles – at der burde være lydhørhed for mit synspunkt. Så ministeren skal ikke frygte en mur af fjendskab eller modstand.« Erik Østergaard kunne nemlig berette om et Europa-Parlament, der er langt mere optaget af kampen for fair konkurrence og imod social dumping. »Jeg oplever også en EU-Kommission, der er langt mere optaget af kampen for fair konkurrence og imod social dumping. Og jeg oplever en voksende række medlemslande, der er langt mere optaget af kampen for fair konkurrence og imod social dum-

Vadested for rekrutteringen DTL-direktøren kom ind på, at rekrutteringen af arbejdskraft står i et vadested: »Vi kan enten åbne for helt nye og lave niveauer for løn- og arbejdsvilkår, og så forsvinder chaufførerhvervet væk fra danskerne og bliver overtaget af udenlandske chauffører. Dermed mister vi formentlig også fødekæden til nye danske vognmandsforretninger. De vil i stedet koncentreres på eksisterende færre og større virksomheder,« vurderede han. ”Eller vi kan sammen med politikerne få skabt ordentlige vilkår for arbejdet i branchen: kontrol med og benhårde sanktioner over for fusk og plattenslageri – et dansk lønniveau også for udlændinge i indenrigskørsel i Danmark og mere fokus på sikkerhed – mindre på bureaukrati og papirnusseri. Det havde jeg lejlighed til at drøfte med ministeren for nylig til en vejgodskonference, som

ministeren havde taget initiativ til – og tak for det!« Nye spærretider er en ommer Da talen faldt på planerne om flere spærretider for særtransporter, faldt der også klar besked til transportministeren: »Forslaget er en ommer! Jeg synes, det lugter af, at der i regeringen er en opfattelse af, at der er de nødvendige og så nogle unødvendige transporter. Det synspunkt deler jeg ikke. Ingen vognmand har et incitament til at køre en overflødig tur. Ingen kunde har noget incitament til at booke en overflødig transport. Så enkelt er dét,« sagde han og slog fast, at man rammer produktivitet, erhvervsliv, arbejdspladser og ikke mindst vognmænd hårdt og unødvendigt, hvis planerne realiseres. Jeg må spørge ministeren: Er særtransporterne virkelig det store trafikale problem på vejene. Er vi som samfund bedst tjent med at vanskeliggøre forholde for vores virksomheder i udkantsDanmark? Det giver simpelthen ikke mening. For mig lyder det som en god gammeldags Molbohistorie.« Transportminister Hans Chr. Schmidt, tv., lytter sammen med DTLs arbejdsgiverforenings underdirektør Morten Schiønning Madsen og Trafikstyrelsens direktør Carsten Falk Hansen, th.

DTL magasinet

39


SPECIALSIDER DTLs GENERALFORSAMLING Af Claus Perregaard, Morten Lindbo og John Larsen FOTOS: Per Daugaard

TRANSPORTMINISTEREN:

CHAUFFØRER STRAFFES FOR HÅRDT FOR BANALE FEJL

kørselslovens regler. Et forslag som også DTLs specialforening for kurér- og varebiler går ind for. »Planen om at føre logbøger om hviletider m.m. tror jeg ikke på. Det bliver et nyt bureaukratisk system, som kræver flere ansatte til at føre kontrol med.«

Transportminister Hans Chr. Schmidt: »Det kan ikke være rigtigt, at chauffører skal vågne om morgenen og frygte for at få en kæmpe bøde i løbet af dagen.«

Transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt indledte sin tale til forsamlingen med at konstatere, at man som minister jo får hård kritik ind i mellem, men hér hjælper det at passere de 60 år og blive hårdhudet. Til gengæld må ingen forvente at finde ministeren på hverken Facebook eller Twitter. »Det vil ikke ske.« Han roste vognmændene for at være som fiskerne, fordi de ikke har noget ”indpakningsgén”. »Nej der bliver ikke pakket noget ind – de går direkte til sagen.« Men til forskel fra andre erhvervsgrupper er chaufførerhvervet udsat for et regel- og bø-

desystem, som han gerne vil gøre noget ved som minister: »Det er vildt, at det almindelige personkørekort bliver taget fra en chauffør for en forseelse, der allerede har kostet lastbilkortet,« sagde han. Her står sanktionen ikke i forhold til forseelsen, mente han. Han fandt det nærmest rystende, at en undersøgelse har vist, at op mod 40 procent af landets chauffører vågner om morgenen og er urolige for at få en stor bøde for en fejl, begået i løbet af arbejdsdagen. »Det skal vi have lavet om på.

Når der sker noget, man en sjælden gang ”er kommet til”, så skal man altså ikke behandles som en forbryder,« slog ministeren fast. Han fortalte videre, at han har aftalt en køretur med en chauffør, og mens han glæder sig til turen og snakken, så glæder han sig ikke til at opfylde aftalen om at gennemgå alle de papirer, som chaufføren skal sætte sig ind i for at passe sit arbejde. Ministeren er ikke tilhænger af det nye socialdemokratiske forslag om at lade varebilerne være omfattet af gods-

Nyt lovforslag til efteråret Hans Chr. Schmidt kom også ind på tilbagetrækningen af hans eget lovforslag L118 om overenskomstparagraffen i godskørselsloven. Forslaget havde mødt massiv modstand fra ikke mindst brancheorganisationer. Så et nyt lovforslag er i stedet ved at blive forberedt hos Kammeradvokaten, og det fremsættes til efteråret. Her bliver det målet at genskabe retstilstanden fra før sidste års Højesteretsdom. Den dom betød nemlig, at selv små lokale overenskomster opfyldte godskørselslovens regler. »Det vigtigste bliver, at der fremsættes et nyt lovforslag, der er juridisk klart, så vi ikke ender med at skulle til Højesteret en gang til. Samtidig skal vi lande noget, alle er enige om,« sagde ministeren.

Der var 210 deltagere i generalforsamlingen, heraf var 102 delegerede personligt til stede. I alt 372 deltog i hele det festlige todages arrangement.

DTLs bestyrelsesmedlemmer passerer Ledelsesakademiet Lillebælts udstilling ved indgangen til generalforsamlingen. Her kunne deltagerne bl.a. høre om fordelene ved at blive efteruddannet – ”at få bygget ovenpå” sin faglige uddannelse. Det er Ledelsesakademiet Lillebælt, der står for DTLs nye lederuddannelse.

40

DTL magasinet

JUNI/JULI 2016


4 ak s. Maskint r ailer -13,2 m

4 ak s. F aymoville

m askint r ailer

www.lastas.dk

g

L

a .999r-*. Le Fr A Kr. 7 sin

FøLg os på:

pr.

Md

FøLg os på:

Scan Koden med dIn moBIL

KontaKt

vores salgsteam:

KontaKt

ailer N ed b. m askint r

g

sin

a Le

r. Fr A K

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

4.99d9r-*.

pr.

M

med en ny KeL-Berg traILer

g

sin

a Le

M pr.

r Fr A K

+45 4018 2222 AL@lastas.dk

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

r.

Kør foråret I møde

3.73d2r-*.

anders Larsen vores salgsteam:

anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

Fr A K

4 ak s. r Svær last tr aile

4 ak s.

og gå direkte ind på vores hjemmeside

g

in

s ea

4 ak s . Kor nt r a il er 59- 61,5 m3

g

pr.

2.72d8r-*.

pr.

M

2 ak s . har dox t ip t r ail e -2 5 ,5 m3

r

Tr id ec st a ng st yr r et

g

sin

.999r-*. Le Fr A Kr. 6 in as

.

a Le

Md

Fr A K

r.

3.99d9r-*.

pr.

M

4 ak s . ail er G ar dint rk beslag

2 ak s . int r ail er C it y g ar d

-m . t r uc

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

LASTAS

energivej 35 energivej 35 DK-8722 Hedensted DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk info@lastas.dk www.lastas.dk www.lastas.dk * Betingelse af finansierings godkendelse

g in as r. e K L rA F

3.55d0r-*.

pr.

M

g

sin

a Le

r. Fr A K

3.90d0r-*.

pr.

M

altid 200 nye trailere på lager til omgående levering!


SPECIALSIDER DTLs GENERALFORSAMLING

DEBATTEN

Oldermand Jørgen Kjeld Jensen, København:

»DTL har denne gang virkelig fået os ud på gyngende grund. Men jeg tilhører ikke de sure gamle mænd. Tværtimod – vi er i gode hænder med den nuværende bestyrelse… Nej vi er meget lykkelige og glade over, at vi får fuld valuta for vore kontingentkroner, fordi de ansatte på Grønningen har travlt med at løse cabotageproblematikken. Vi er også glade for, at vi har sådan nogle lette køre- hviletidsbestemmelser som enhver idiot forstår, så bagatelfejl kan udløse store bøder. Og vi er glade for at køre med kønsmodne dyr især, når tyrene skal adskilles fra køerne, så vi kan få motion og lege tyrefægtere. Og vi er heller ikke sure over den københavnske teknik- og miljøborgmester, hvis ageren vil føre til, at vore chauffører i stedet skal være cykelbude. Så melder vi os ind i Cyklistforbundet, som samtidig bliver en specialforening i DTL, som naturligvis skal hedde Glade Hjul. Så ikke et eneste surt opstød herfra – kun lykke og glæde.«

Formand Ole Frederiksen, Nordre Birk:

Formand Jørgen Buhl, Østjylland:

»Jeg vil ikke sige et ord om Hillerødmotorvejen, som i den grad trænger til at blive forlænget. Heller ikke et ord om, at politikerne ikke fatter en dyt af nødvendigheden af at investere i 3. etape af motorvejen til Frederikssund og slet ikke om det idiotiske i, at vognmændene skal betale for at køre over den kommende nye Frederikssundbro. At henvende sig til politikerne er at tale for døve ører. Så vi har på den hårde måde fået at vide, at den politiske fokus er flyttet til Jylland. Det afspejler sig også i Venstre-regeringens meget dyre udflytningsplaner af institutioner og meget modstræbende medarbejdere fra København til udkantsdanmark. Forhåbentligt kan det give arbejde til nogle af vore flytteforretninger. I stedet vil jeg rose DTL. Det er lykkedes at få lastbilerne underlagt samme hastighedsgrænser som personbiler i byzonerne. En DTL-mærkesag der er brugt rigtig mange kræfter på. Nu er det blevet til en vindersag. Godt gået. Også et stort til lykke for at få transportministeren på bedre tanker med det meget omtalte overenskomstforslag. Vi ønsker ordnede forhold i branchen.

»Kæmp for hurtigere tilladelser til særtransporterne. I dag tager det flere dage.« Erik Østergaard svarede, at DTL arbejder for at få nedbragt ekspeditionstiden, og transportminister Hans Chr. Schmidt så gerne, at branchen undgik myldretiderne med fx store vindmøllevinger, der blot skal stå på lager.

Næstformand Elith Andersen, Nordre Birk:

»Jeg vil godt tale om forlængelsen af Hillerødmotorvejen. Den haster! Vi holder i kø hver dag.«

Adm. direktør Geir A. Mo, Norges Lastebileier-forbund: Formand Poul Silkjær, Skive: »Vi kan selv gøre noget herhjemme for at stoppe udenlandsk cabotagekørsel. Det er kun herhjemme, at vi har indført EUs kvalifikationsuddannelse og bevis. Så hiv de udenlandske chauffører ud af bilen, når de ikke kan fremvise et gyldigt bevis. De umenneskelige forhold for de udenlandske chauffører på rastepladserne, skal dem, der har bragt dem herop, gøre noget ved, så de får nogle ordentlige rasteforhold.« DTLs formand Martin Danielsen svarede, at politiet har lovet at håndhæve reglen fra EUs frist 10. september i år.

»En gang måtte norske beslutninger træffes i København. Nu går de danske vognmænd den modsatte vej og træffer beslutninger her i Oslo. Velkommen hertil kære venner. Vi har meget tilfælles. Vi står med de samme problemer og kæmper den samme kamp bl.a. mod piratkørsel, for ordentlige forhold i branchen og for at få ansvarlige transportkøbere. Og vi står sammen dér, hvor kampen skal kæmpes – i Bruxelles i vores fælles organisation NLA, hvor formanden Erik Østergaard gør et kæmpe stykke arbejde.«

FARVEL TIL CARL Efter ti år i bestyrelsen har Carl Lauritzen, th., valgt at gå fra borde. Så han fik nogle ord med på vejen af sin formand, Martin Danielsen: »Du har gjort din borgerpligt i organisationsverdenen. Og du

42

DTL magasinet

var en af initiativtagerne til DTLs arbejdsgiverforening. Du mente, at der var brug for, at DTLs synspunkter også fik gennemslagskraft i arbejdsgiverspørgsmål. Det vil jeg gerne sige dig tak for. Og du har også nået at være med

i regionsbestyrelsen og i Dansk Erhvervs bestyrelse.« Carl Lauritzen fik overrakt et sæt DTL guldmanchetknapper og en god flaske cognac. »Det første så du huske os, og det sidste hvis du vil glemme os.«

JUNI/JULI 2016


Formand Christian Jensen, FDL:

»Jeg vil gerne takke for et godt samarbejde med DTL – og for en superkahyt. En særlig tak til Erik Østergaard og NLAs kamp mod cabotage – og for at de fik forhindret indførelsen af den frie cabotage i EU. Så var det gået helt galt. Vi er 99 procent enige med DTL.«

Vognmand Henrik Jørgensen, Nordjylland: »Tak for valget til DTLs bestyrelse – og for et hyggeligt samvær her ombord. Vi skal huske på, at vi holder en generalsamling med en fest og ikke omvendt. Ikke alle interesserede i det nordjyske havde mulighed for at afse en hel weekend til at komme til generalforsamling.«

Vognmand Steen Tofteng, København:

»Jeg må opfordre iværksættere til ikke at give op som vognmænd, selvom de møder nogle uhyrlige køre- hviletidssanktioner. Ikke mindst for ordblinde er det svært. Fejl opstår selvom man gerne vil overholde alle regler. En ordblind er kommet til at trykke forkert på tachografen, da han skulle spise en ostemad. Det koster ham 8.000 kroner og vognmanden 16.000 kroner – en dyr ostemad.«

JUNI/JULI 2016

INDSKUDDET TIL DTL BORTFALDET

således at DTLs politiske indflydelse, synlighed og medlemsservice kan fastholdes og udbygges. Det bemærkes, at opkrævning af regionskontingent udgår som selvstændig post dog således, at det fremadrettet indgår som en del af grundkontingentet.

Generalforsamlingen vedtog et forslag fra bestyrelsen om at droppe det hidtidige indskud ved optagelse af nye medlemmer af DTL – Danske Vognmænd. Baggrunden er dels at undgå denne økonomiske barriere for potentielle nye medlemmer, dels at der stort set ikke er betalt indskud i 2014 og 2015, idet de fleste lokal- og specialforeninger allerede har droppet indskuddet ved indmeldelse.

FORHØJET KONTINGENT

Generalforsamlingen vedtog et forslag fra bestyrelsen om en forhøjelse af kontingentet med virkning fra 1. juli 2016. Det betyder at: Grundkontingentet forhøjes fra kr. 3.792 til kr. 5.300, og at lønsumskontingentet forhøjes fra 0,150 % til 0,176 %. Kontingentforhøjelsen skal sikre, at der er overensstemmelse mellem indtægter og udgifter,

Debat Formanden for Østjyllands Vognmandsforening, Jørgen Buhl, foretrak, at DTL sparede sig til en balance mellem indtægter og udgifter fremfor at hæve kontingentet, fordi han frygtede, at det ville koste medlemmer. Han foreslog, at fx kunne hovedsædet flytte fra Grønningen til en billigere adresse eksempelvis i Høje Taastrup eller tilsvarende. Nordre Birks formand Ole Frederiksen opfordrede til at stemme ja til forhøjelsen for at rette skuden op. Erik Østergaard nævnte, at huslejen på Grønningen var attraktiv, og at flytte til fx Høje Taastrup ville bringe DTL langt fra sine samarbejds- og forhandlingspartnere i indre by. Det ville fx koste mange personaletimer i forlænget transporttid til møder.

BESTYRELSEN HER ER DEN NYE BESTYRELSE I 2016/17: Formand Martin Danielsen Næstformand Ole Bang Jensen Jens H. Petersen Kristian Skov Petersen Steen Tofteng Winnie Grant Poul Jørgensen Per Rasmussen Henrik Jørgensen, nyvalgt.

HER ER BESTYRELSEN I DTLs ARBEJDSGIVERFORENING, DER HOLDT GENERALFORSAMLING 16. APRIL: Formand Martin Danielsen Næstformand Ole Bang Jensen Jens H. Petersen Steen Tofteng Winnie Grant Poul Jørgensen Per Rasmussen Henrik Jørgensen, nyvalgt

DTLs HOVEDTAL BUDGET 2016 (t.kr.) Primære indtægter Primære udgifter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat

ÅRETS RESULTAT

RESULTATET (t.kr.) 28.214 -28.783 652 0 83 0

83

2014

2015

Primære indtægter

25.482

27.896

Primære udgifter

29.476

29.180

Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat

ÅRETS RESULTAT

2.141 0

664 0

-1.854

-620

0

0

- 1.854

- 620

DTL magasinet

43


SPECIALSIDER DTLs GENERALFORSAMLING

CRUISE CONTROL Udsejling fra København i fuldt solskin. God start på en fredag aften og en super weekend for bl.a. bestyrelsesmedlem Poul Jørgensen, th.

For første gang nogensinde har DTLs medlemmer, ansatte og samarbejds- og forhandlingspartnere alle været i samme båd i en hel weekend – til både alvor og fest. Her er nogle glimt fra en uforglemmelig weekend 27.-28. maj ombord på Oslobåden Crown Seaways.

Formanden, Martin Danielsen, sætter gallafesten i gang.

Velkommen ombord fra de tre DTL-medarbejdere, Lisbeth Hamberg, Morten Pernø og Pia Villekjær Nielsen.

Festklædte gæster samlet i Columbus Club, hvor generalforsamlingen blev holdt tidligere. Festens arrangør Lisbeth Hamberg og toastmaster Kaj Nielsen klarede også lodtrækningen – her sammen med den lykkelige vinder af et DFDS Commodore Cruise, Hans Juel Hansen fra Fyns Vognmandsforening.

44

DTL magasinet

JUNI/JULI 2016


Aftenens vindere af lodtrækningen.

ET SKIB LADET MED PRÆMIER VBG

Komplet sæt Mechmatic inkl.3 års olieforbrug og montering: Søren Hvolbøll Pedersen – Sydøstjyllands Vognmandsforening

Scandic Lyden skal følge med. Aftenens toastmaster Kaj Nielsen, tv, giver mikrofonen videre til aftenens vært og festtaler Jørgen Kjeld Jensen. Værtskabet var nemlig endt hos ham, da Crown Seaways er indregistreret i København. Oldermanden for de københavnske vognmænd kom langt omkring fra en vandplaskende generalforsamling over kampvalg erstattet af blide bølgeskvulp til nonner, sømænd og havfruer. »I Lauget troede vi, at DTLs direktøren med sin maritime fortid var ophavsmand til færge-generalforsamlingen. Men det er altså en af hans nærmeste medarbejdere – Lisbeth Hamberg – som har anvendt de maritime tanker til nyskabelsen. Hun kommer også selv fra rederibranchen. Pålidelige rygter siger, at hun også kan styre direktøren, og det er vist noget af en bedrift på Grønningen. Erik Østergaard skal også roses – han sagde nemlig ja til den første maritime generalforsamling i vognmændenes historie. Og formentligt også den sidste – hvis ikke vi kan få plads på Samsøfærgen med det spændende navn M/F Issehoved. Mon ikke det sociale vognmandssammenhold fik et positivt løft, som ikke kan købes for penge. Jo, DTL skal sejle i nat.« Vognmænd elsker underholdning. Salen er med på aftenens underholder, De Nattegales Carsten Knudsen.

1 stk. lækker rejsekuffert og en overnatning for 2. personer: Birthe Nymann – Nordjysk Vognmandsforening

DFDS

4 stk. ”Beauty Bags”. Indeholder lækker toilettaske fra Versace samt produkter fra Calvin Klein & Elizabeth Arden: Connie Baltzer – Østjyllands Vognmandsforening, Dorthe Schmidt – Vestjyllands Vognmandsforening, Marianne Laursen – DMF og Bente Mitrofanov – Sjællands Vognmandsforening

Messecenter Herning

6 personers balkonbord. Valgfri event i Jyske Bank Boxen med middag og fri bar: Henrik Tofteng – Kjøbenhavn Vognmandslaug

Circle K

Køreteknisk kursus for 18 pers. inkl. forplejning hos Tradium, Danmarks bedste anlæg og bredt AMU-udbud: Peter Louis Nielsen – Køge og Omegns Vognmandsforening

DFDS Cruise

2 stk. Commodore Cruise tur/retur Kbh/ Oslo for 2 pers. inkl. morgenmad : Dorthe Storm Hansen – Fyns Vognmandsforening og Hans Juel Jensen – Fyns Vognmandsforening

Allerød Vin

4 stk. Magnumflasker. Ædle druer på store flasker: Lars Hansen – Sjællands Vognmandsforening, Solveig Nørgaard – Skørping-Arden Vognmandsforening, Winnie Flensmark – Sjællands Vognmandsforening og Per Siig Rasmussen – Sydøstjyllands Vognmandsforening Man ser dem ikke for danseglade mennesker. Det var Powerstation Band, der rockede med gamle 70’er hits. FOTO: FINN BJERREMAND

Bridgestone

4 sommerdæk til personbilen, 18 tommers: Jette Nielsen – Midtjyllands Vognmandsforening Kahytsgaven var sponsoreret af Codan

SE MANGE FLERE FESTBILLEDER PÅ DTLs HJEMMESIDE

JUNI/JULI 2016

DTL magasinet

45


Navne NOTER

Årets trafikhelt kåres

DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er? »Stærkere sammen end alene.« Så enkelt kan det siges, når vognmand Jørn Jørgensen skal fortælle om, hvorfor han og medejer af tanktransportfirmaet Bentra, Flemming Bechmann Sørensen, er medlemmer af DTL – Danske Vognmænd. Bentra i Hedensted kører benzin og olie for Skanol over hele Jylland og på Fyn. For dem begge er det helt naturligt, at man står sammen med sine vognmandskolleger i et fagligt fælleskab. »Samtidig har vi nogle eksperter at trække på, når der sker et eller andet, eller vi blot har brug for at få noget at vide. Vi bruger bl.a.

46

DTL magasinet

Sidste års trafikhelt blev Emilie Overgaard Christensen på ni år.

ter, som får lov at fortælle deres heltehistorie på Facebook. De fem finalister inviteres til kåringen og præmieoverrækkelsen til Falck Dagen 6. august på Egeskov Slot sammen med hele familien. Vinderen får en iPad Air 2 (værdi: 4500 kroner.), en flot trafikhelt-statuette og en spændende dag med hele familien på

Egeskov Slot til Falck Dagen 6. august 2016. De øvrige fire finalister får et gavekort på 500 kroner til Fætter BR og en indgangsbillet til Falck Dagen på Egeskov Slot med hele sin familie. Dem, der har nomineret en af de fem i finalen, vinder en biograftur for to.

FOTO: FINN BJERREMAND

ER JEG I DTL

ARKIVFOTO: BØRNEULYKKESFONDEN

Sidste år blev den første trafikhelt kåret i en ny kampagne, som partnerne bag ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde står bag. Meningen er at hædre et barn, der gør en forskel i trafikken, og det blev Emilie på ni år, der hjælper sin syge mor med at få hverdagen til at hænge sammen – bl.a. ved altid at huske reflekser og cykelhjelm, når hun henter og bringer sine søskende fra børnehave og skole. Nu er konkurrencen om at blive Årets Trafikhelt 2016 i gang. Frem til 20. juni kan man sende sin heltehistorie ind til Børneulykkesfonden på denne mailadresse: buf@borneulykkesfonden.dk. Opfordringen lyder: Har enten du selv, en veninde, en ven, dit barn eller din elev gjort en særlig gerning i trafikken, som kan beskrives som en heltegerning? Alle kan indstille et barn, de kender, til at blive Årets Trafikhelt. De eneste kriterier til den nominerede er, at han eller hun skal gå i 0.-5. klasse og have gjort en forskel for andre i trafikken. Alle heltegerninger – store som små – kan sendes ind. Kun fantasien sætter grænser! Et dommerpanel med repræsentanter fra kampagnen ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde” udvælger de fem mest heltemodige kandida-

DTLs sikkerhedsrådgivere. På køre- hviletidsområdet har vi Tacho Online, og når det har ”lyst rødt” i nogle tilfælde, har vi haft godt udbytte af at kontakte de dygtige folk hos TungVognsSpecialisten – det er jo en hel videnskab med alle de regler,« siger Jørn Jørgensen. Bentra giver DTL topkarakter som medlemsorganisation. De to vognmænd har drevet deres en bils forretning i seks år, hvor de også blev meldt ind. Før da var de ansat i vognmandsforretningen Munch Transport, og da den virksomhed blev solgt, startede de som selvstændige vognmænd. Deres tankvogn er en knap et år gammel MercedesBenz Actros 2563 LS 6x2/4. Og det mundrette navn, Bentra? Det er såmænd en forkortelse for benzin og transport.

Vognmand Jørn Jørgensen: »Vi må stå sammen.«

JUNI/JULI 2016


VELKOMMEN TIL KNUD OTTO NIELSEN APS ARKIVFOTO

Sådan delte vognmændene refleksler ud ved Hillerød Vest Skolen i 2014.

Årets Refleksdag vinder EU-pris EUs transportkommissær Violeta Bulc har uddelt en række trafiksikkerhedspriser i Bruxelles heriblandt en pris til Codan og Børneulykkesfondens årlige Refleksdag. En dag som mange DTLforeninger jo også har en aktie i – ved at uddele refleksbrikker til skolebørn og cyklister i den årle morgenstund i oktober. Prisen blev givet i kategorien ”Bedste praksis”. Anledningen er, at Børneulykkesfonden og forsikringsselskabet Codan for femte år i træk uddelte 100.000 reflekser i hele landet. Årets Refleksdag er nu en årlig tradition i Danmark. Der uddeles reflekser og refleksveste i hele Danmark, både børn og voksne med forskellige slags reflekser deltager i Refleksløbet, og der uddannes

"refleksbetjente" i børnehaverne. Der reklameres for kampagnen i biografer, tog, aviser, osv. Kampagnen blev i 2015 udvidet, så den sætter større fokus på unge. For at gøre reflekser "seje" har man fået en designer og rapper til at designe en kollektion af reflekstøj. Samtidig er kendskabet til kampagnen steget fra 10 procent i 2014 til 35 procent i 2015. EU hylder Årets Refleksdag for sin effektivitet og innovative tilgang til beskyttelse af sårbare trafikanter. Violette Bulc siger: »Denne slags græsrodsinitiativer er af afgørende betydning, hvis vi skal nå vores strategiske mål om at halvere antallet af trafikdræbte inden 2020.« Sidste år mistede 26.000 mennesker livet på de europæiske veje.

»Vi er med i de vognmandsforeninger, vi kan være medlemmer af. For det faglige sammenholds skyld men også for det sociale,« fortæller vognmand Knud Otto Nielsen. Han har faktisk været medlem i ca. 30 år - først af Varde Vognmandsforening og siden af Ribe Amts Vognmandsforening, som han også stadig er tilknyttet, ligesom han også er ITD-medlem. Det nye er medlemskabet af Sydøstjyllands Vognmandsforening. »Jeg hører jo til i det vestjyske, men da jeg har oprettet det nye selskab sammen med min kompagnon Peter Østergaard, der før har

været medlem af Vejle Amts Vognmandsforening, så har vi meldt os ind hos vognmændene i det sydøstjyske,« forklarer han. Det nye ApS transporterer HTH- og Invita køkkener, men samtidig fortsætter Knud Otto Nielsen med det gamle Ølgod Vognmandsforretning. Og her »kører vi med revl og krat i lokalområdet,« som han siger. Desuden er der krankørsel over hele landet samt kørsel med affaldscontainere for lokale virksomheder. Begge firmaer med ca. 13 ansatte er også med i DTLs arbejdsgiverforening.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Fyns Vognmandsforening PLH Transport Assensvej 63 5500 Middelfart Holstebro Vognmandsforening Brian Bjørndal Christiansen ApS Ringkøbingvej 14 7500 Holstbro Kjøbenhavns Vognmandslaug By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København K M A Entreprise ApS Landsbygaden 21 C 2630 Taastrup

Skive & Omegns Vognmandsforening Vridsted Transport ApS Egebjergvej 20 7800 Skive Sydøstjyllands Vognmandsforening Knud Otto Nielsen ApS Stejlundvej 2 6870 Ølgod Østjyllands Vognmandsforening Bøghs Kloakservice Kastedvej 39 8200 Aarhus N Rene H. Møller Transport ApS Byagervej 65 D. 8330 Beder

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING

Transportlærlinge hjælper rumænere I mere end 20 år har EUC Lillebælt ladet transportlærlinge køre til Rumænien med humanitær hjælp. Og den syv-ni dages tur på 4.000 km blev gentaget for nylig, hvor de unge på to lastbiler læssede, transporterede og uddelte ca. 30 tons gods. Lærlingene planlægger selv det hele: En digital turplan, sørge for

JUNI/JULI 2016

alle regler for køre -og hviletid kan overholdes, indhente de nødvendige køretilladelser, og undersøgte evt. fritagelser for vejskat, eller hvor og hvordan, man køber den nødvendige vejskat i de forskellige lande, de kommer igennem. Og meget mere. Hjælpeindsatsen sker i samarbejde med foreningen "Rumæniensprojektet af 1992".

Fønix Transport v/Kevser Ergün, c/o Fønix budet Ballevej 3 8300 Odder Kastrup Logistik Sindingvej 4 2770 Kastrup Knud Otto Nielsen ApS Stejlundvej 2 6870 Ølgod

MCS Transport A/S Værkstedsbakken 10 3390 Hundested Michael Anker Ubberupvej 18 3310 Ølsted P. Udklit Transport ApS Kanalvej 9 9440 Aabybro PLH Transport Assensvej 63 5500 Middelfart


Kortsikkerheden i højsædet hos Uno-X

Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

2-kort-system Danmarks største netværk af dieselanlæg Åbningstider

Kortovervågning døgnet rundt

Sikkerhed – hele vejen rundt Geo-spærring

Købsmax

Ring og hør mere på – 7010 1234

www.erhverv.unox.dk

Uanset hvilke Uno-X-kundekort din virksomhed benytter, har kortene altid den samme høje sikkerhed. Vi kan bl.a. tilbyde købsmax, der giver mulighed for købsbegrænsing på dine kort i liter. Åbningstider, hvor du kan vælge, hvornår dine kort skal være åbne for tankning. 2-kort-system, hvor en tankning både kræver indlæsning af vognkortet og chaufførens eget, individuelle kort. Geo-spærring, hvor du selv kan vælge, hvilke DieselService-anlæg dine kort skal kunne bruges på. Hos Uno-X skal tankning og betaling være nemt, effektivt, fleksibelt og sikkert.

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

Find dit nærmeste DieselService-anlæg ved at scanne QR-koden

Dtl magasinet 20160613  
Dtl magasinet 20160613  
Advertisement