Page 1

DTL magasinet 03 | MARTS 2016 | 18. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

NÅR VAND I DIESLEN STOPPER MOTOREN

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

Tre skoletrætte gutter, Johnny, Nicolaj og Søren, blev budt indenfor i jobvarmen hos vognmand Poul Jørgensen og er i dag glimrende chauffører

DE GREB CHANCEN

COWI-RAPPORT DOKUMENTERER ØST-CHAUFFØRERS USLE VILKÅR I DANMARK VOGNMANDENS DAG / FOLKETINGSDEBAT / TACHO ONLINE TIL SVERIGE

PLUS

TEST: FORD TRANSIT


LEDER

Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Thomas Rumph

20 KONGEKRAN. DTLs Finn Bjerremand var i felten for at opleve denne 250 tons tunge Grove mobilkran - Skandinaviens første i serien ”Bakkens Konger”, oplyser ejeren, Mark Kristensen, Hanstholm. ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

forkastede regeringens udspil – og engagerede sig i arbejdet med nogle præciseringer af oppositionens forslag, L72. Sådan stod mulighederne op til tirsdagen 1. marts. Regerings udspil L118, som regeringen fik 1.-behandlet den dag, løser i al fald ikke problemet – tværtimod. Det fremgår da også tydeligt af høringssvar fra såvel DA/LO/ATL/DTL med flere. Hvorfor regeringen i det hele taget fremsætter et uændret forslag, som er skudt ned af både arbejdstager og arbejdsgiverhovedorganisationerne, er os fuldstændigt uforståeligt. Tværtimod åbner det op for, at samtlige danske selvkørervognmænd (og formentlig ikke så få DFkernevælgere) på sigt bliver kørt ud af arbejdsmarkedet. Regeringens forslag er en ladeport for, at udenlandske chauffører lovligt kan arbejde i Danmark til dumpingløn. For mange af DTL-Danske Vognmænds medlemmer – ikke mindst vores mange selvkørere – vil det være den visse død. Bunden af transportmarkedet risikerer at blive slået ud, og lavtlønnede udenlandske chauffører vil kunne agere frit herhjemme – nu med en retslig blåstemplet overenskomst. Forslaget sikrer altså ikke imod, at vi kan få en reel dumping på løn- og arbejdsvilkår til skade for trafiksikkerheden, men på fuldt legale vilkår. Man siger, at djævlen sidder i detaljen – og det er præcis hvad den gør i dette forslag. Derfor denne meget klare opfordring til regeringen om at få justeret forslaget, så loven kommer til at sikre, at niveauet holdes. Til gavn for sikkerheden på vejene og for et erhverv, der ikke presses yderligere af løndumping. Og: Hvis vi i fremtiden også skal have danske vognmænd – med danske chauffører vel at mærke – så skal DF sætte benene rigtigt i denne sag. Vi fik ikke et endeligt svar i Folketingssalen på kalenderens første forårsdag. Spændingen er opretholdt. Men kønt er det ikke.

32+36 FODER- OG FØDEVARER. Vognmand Henning Lauritsen, Holstebro, står i spidsen for DTLs nye netværk for foder- og fødevarer vognmændene. Det første årsmøde holdes 9. april i Kolding.

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

FOTO: JOHN LARSEN

I sidste nummer udlagde vi spillet om L72 og overenskomstbestemmelsen i godskørselsloven. Vi fortalte, at regeringen var kommet med sin egen version af forslaget, men vi efterlod læserne uden afklaring på dramaet. 1. marts skulle Folketinget så tage stilling til regeringsforslaget, nu kaldet L118. Lad mig kort berøre baggrunden: Kort før valgets udskrivelse førstebehandlede Folketinget et lovforslag fra daværende transportminister Magnus Heunicke (S), som skulle reetablere retstilstanden for løn- og arbejdsvilkår i transportsektoren. Baggrunden var en Højesteretsdom, der på baggrund af en sag på taxa-området, havde åbnet op for, at selv en aftale mellem en vognmand og hans ansatte chauffører, lavet på bagsiden af en konvolut ved et køkkenbord, i princippet kunne afvige endog betragteligt fra gældende overenskomster. Regeringens forslag – i sin nuværende form – sikrer ikke den reetablering af retstilstanden fra før Højesteretsdommen. Forslaget sikrer dermed heller ikke hverken lovens oprindelige intention om at friholde området fra konkurrence på løn- og arbejdsvilkår af hensyn til trafiksikkerheden, og det forhindrer heller ikke, at der fremover kan laves nye, landsdækkende overenskomster på langt lavere niveauer. Kort sagt: Forslaget kan ikke sikre erhvervet mod social dumping. Vi skrev også for en måned siden, at nøglen til en løsning ligger hos Dansk Folkeparti, repræsenteret ved transportordfører Kim Christiansen. Sat på spidsen kunne han vælge at bakke op om regeringens forslag L118 – og så er slaget tabt. Eller arbejde for at få nogle vigtige præciseringer ind i regeringens forslag, så det vil kunne fungere. Der var også den mulighed, at Kim Christiansen helt

ARKIVFOTO: FINN BJERREMAND

Spændingen stiger

30 EKSPORT. Tacho Online, der holder styr på DTLvognmænds køre- hviletider, tilbydes nu også til de svenske vognmænd, oplyser direktøren for TungVognsSpecialisterne, Carl Peter Frederiksen.


ARKIVFOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN

INDHOLD INDHOLD Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6 Sjællandsk vognmandsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Cowi-rapport om øst-chaufførernes løn- og arbejdsvilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Folketingets behandling af lovforslag om overenskomstbestemmelse, L118 . . . . . . . . . . . 12 Sagt og skrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Unge skoletrætte får jobtilbud hos HV-Transport i Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Jobrekruttering hos Tvis Vognmandsforretning 16 Optakt til transportudstillingen ”Vestfyn Trækker” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Konkurrencen Årets Transportvirksomhed . . . . 19 Mig og min lastbil, Mark Kristensen og hans Grove mobilkran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Test: Ford Transit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 DTLs vognmandskursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Generalforsamling i specialforeningen for kurér- og varebiler . . . . . . 25 FOTO: JOHN LARSEN

Indkaldelse til generalforsamling i DTLs arbejdsgiverforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Vand i dieslen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Min nye trailer: Fireakslet SVF påhængsvogn hos Sv. Aa. Jensen A/S i Billum . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tacho Online skal også bruges af de svenske vognmænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 10 VELBEKOMME. Menuen står på en tredjedel løn og usle vilkår for de rumænske, bulgarske og makedonske chauffører, der opholder sig i Danmark. Det dokumenterer ny Cowi-rapport.

Generalforsamling i Danaffald . . . . . . . . . . . . . . 32 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Når fødevarekontrollen kommer på besøg . . . . 36 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Ordet chauffør er en mængdebetegnelse med et noget slidt image. I dag dækker det over utroligt mange forskellige job, hvor vore medarbejdere udfører ansvarsfulde opgaver, der kræver viden og kompetencer.

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’

”LIKE” OS

FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

VOGNMAND OVE NORDSKOV, TVIS VOGNMANDSFORRETNING.

SIDE 16

Forsidefoto: JENS BACH

MARTS 2016

DTL magasinet

3


NYHEDER DE KORTE

Vognmand beholder tilladelser Landsretten er enig med byretten i Horsens om, at vognmand Hans Germann Nielsen, Bisholt Vognmandsforretning, kan beholde sine vognmandstilladelser på trods af en fængselsstraf og kæmpe bøde for gentagne misbrug af andre chaufførers førerkort. Trafik- og Byggestyrelsen havde ellers indstillet, at vognmandstilladelserne blev inddraget på grund af forseelsens grovhed. »Vi tager naturligvis landsrettens stadfæstelse af byretsdommen til efterretning. Retten har talt,« lyder det fra DTLs chefjurist John Roy Vesterholm. DTL – Danske Vognmænd mente ligesom trafikmyndighederne, at et klokkeklart misbrug, der fører til ubetinget frihedsstraf, også burde få konsekvenser for tilladelserne. »Rettens afgørelse viser, at selv meget grove overtrædelser ikke betyder, at muligheden for at drive selvstændig forretning bliver taget fra folk,« tilføjer han. Retten har valgt at lægge afgørende vægt på, at vognmanden bl.a. har ændret arbejdsgange, indført GPSovervågning og ikke længere selv sidder bag rattet. Retten mener således, at der ikke er nærliggende fare for, at han atter vil overtræde reglerne.

Nye trafiksignaler til københavnertrafikken

Alle gamle trafiksignaler i København er udskiftet. Dermed har bilister og andre udsigt til færre forsinkelser. Nu har København som den første storby i Skandinavien gennemført en total udskiftning af styreapparaterne i alle cirka 380 signalregulerede kryds. Det bliver også nemmere at holde ”de grønne bølger”. Det nye system er online, så kommunens trafikfolk fra kontoret kan se, om alle signaler fungerer, som de skal. Opstår der problemer, giver systemet automatisk besked. Dermed kan fejl opdages og rettes væsentligt hurtigere end før. Hvad der tidligere kunne tage uger, kan nu klares på få timer.

4

DTL magasinet

It-systemer og kommunikation fra lastbilen skal sikre flere timer på landevejen og færre på værkstedet.

C O: S FOT

IA

AN

Scania skræddersyr vedligeholdelsen til vognmanden Scania Danmark indfører nu som de første i branchen den skræddersyede vedligeholdelse af lastbiler. Målet er at spare vognmændene for kostbare arbejdstimer. »I stedet for at Scania, som hidtil, foretager service baseret på antal kilometer, indkalder vi nu køretøjet til service, når de operationelle data indikerer, at der er behov for vedligeholdelse. Det betyder, at køretøjet får service, når der virkelig er brug for det,« siger servicesalgschef Poul Egtved. De hidtidige vedligeholdelsesintervaller kunne betyde, at køretøjet blev repareret for ofte eller alt for sjældent. Hvor ofte en lastbil skal

på værksted afhænger af, hvordan køretøjet anvendes i praksis. Langturskørsel med 35 tons mellem Danmark og Holland er ikke det samme som at køre den samme afstand med samme køretøj mellem Danmark og Norge. I de fleste tilfælde vil det nye koncept betyde, at lastbilen bruger mindre tid på værkstedet og mere tid på vejene. Scania Communicator sender data Det nye koncept er baseret på data, som sendes fra Scanias sorte boks Communicator, der er standardmonteret i alle nyere Scania-lastbiler. Boksen sender operationelle data til

Scania, som konstant overvåger køretøjets driftsdata. Denne overvågning gør det muligt at bestemme med stor præcision, når en bestemt vedligeholdelsesopgave skal udføres. Det er også muligt at optimere vedligeholdelsesopgaverne med andre typer af arbejde, der kræver et værkstedsbesøg, for i sidste ende at reducere det antal gange, køretøjet skal på værksted. Skræddersyet service betyder, at chaufføren eller vognmanden ikke behøver at holde styr på, hvornår køretøjet skal serviceres. I stedet bliver han eller hun kontaktet af Scania, når det er tid.

DTL-BUSSER OMBORD PÅ OSLOBÅDEN DTL – Danske Vognmænd har fået seks gratis buspladser ombord på Oslobåden med afgang 27. maj til DTLs generalforsamling tur/retur. Det åbner for, at transportere foreningernes medlemmer ud og hjem til båden i egen bus. Samtidig kan bussen køre ud på sightseeing i Oslo, da der i år ikke vil blive arrangeret ledsager-

tur. Hvis flere end seks foreninger ønsker at medtage en bus, vil de seks pladsers værdi blive fordelt ligeligt på antallet af busser, der kører ombord. Ønskes busplads ombord, så kontakt Lisbeth Hamberg på mail lih@dtl.eu eller telefon 3030 3553. Senest mandag 22. marts kl. 12:00.

MARTS 2016


d Hos Codan er vi altid til at tale med. Både i din køre- og hviletid Vi sikrer, at du som transportkunde hos os har de helt rigtige forsikringer, som er tilpasset din virksomhed og dine behov. Og får du en skade, gør vi en ekstra indsats for at bringe dig hurtigt videre. q Ring alle hverdage til vores Transportteam i Kundeservice, som sidder klar til at hjælpe dig på 33 55 50 50. q Få nemt overblik over dine forsikringer på codan.dk/mitcodanerhverv. q Oplev transportbranchens bedste skadeservice, når skaden sker.

Motor

son d

er

he

m

03.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl.

Udviklet i samarbejde med

Vi r k s o

Få et Forsikringstjek på 33 55 50 50 eller få besøg af vores lokale transportassurandør, når det passer dig.

P

codan.dk/transport


NYHEDER DE KORTE

Populært pensions tjek på mobilen Nye lønsatser fra 1. marts Fra 1. marts er der kommet nye lønsatser i transportoverenskomsten. Der er ændret på minimallønssatser og tillæg. Ændringerne gælder fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2016 indgår.

PensionDanmark har en app til smartphonen, hvor ansatte kan følge med i pensionen og bestille tid til behandlinger i deres sundhedsordning. Det har rigtig mange medarbejdere fundet ud af. De nyeste tal viser, at fire ud af ti tjekker deres pension via mobil eller app. En fordobling i forhold til for et år siden, hvor to ud af ti brugte mobil eller app. I alt var der knap en halv mio. medlems-logins hos PensionDanmark i 2015.

Center skal forske i grønt brændstof

ling i april DTL A-generalforsam forsamling

orenings general DTLs Arbejdsgiverf , og altdag 16. april kl. 13:30 lør e red holdes i år alle nds DT L – Danske Vognmæ så ikke sammen med r ha rs samling, som den elle ordinære generalfor sam for ral ne e gang holdes ge gjort tidligere. Denn et ød tm tan sen ræ af regionrep lingen i forlængelse r, Gl. tel & Konference Cente Ho y nit Tri på 16. april ia. Færgevej 30, Frederic . 26 e sid Se indkaldelsen

Mindre belastende pakkepluk Gaffeltruckvirksomheden STILL kommer arbejdsmiljøet i møde med en særlig kranarm til at løfte lettere gods. Den nyudviklede kranarm, kaldet STILL Ergopick, kan plukke og håndtere gods med belastninger op til 40 kg. Medarbejderen kan bruge den til fx kasser og tønder. Rækkevidden er 2,1 m i radius og indsatsområde på op til 270 grader om trucken.

FOTO: STILL

Medarbejderens forlængede arm til at flytte rundt på kasser og tønder.

6

DTL magasinet

Belgisk vejafgift 1. april Fra 1. april skal der betales vejafgift i Belgien. Et nyt vejafgiftssystem Viapass indføres, og Belgien melder sig dermed ud af Eurovignetteordningen. Hos Europas største transportplatform, TimoCom, mener man, at det bliver væsentligt dyrere og mere kompliceret for transportørerne. De tider, hvor man via museklik eller "bare lige" på tankstationen kunne købe en Eurovignette for 8 EUR om dagen og til enhver tid forlænge den, er ovre. Ikke alene stiger omkostningerne men også antallet af afgiftspligtige veje og køretøjer. Den nye vejafgift afregnes komplet elektronisk og strækningsafhængigt via et On-BoardUnit (OBU), som skal være installeret i hver afgiftspligtige køretøj inden 1. april. OBUen fås for et depositum på 135 EUR via websiden Satellic.be eller på alle Satellic Telematic service-points. Vejafgiften registreres via vejafgiftsbroer, som er blevet bygget i hele landet. Herved afregnes ikke alene vejafgiften, men også køretøjernes vægt, afstand og hastighed kan måles. TimoComs Marcel Frings har et godt råd til især virksomheder med flere køretøjer: »Bestil og indstil OBUerne på forhånd – overlad det ikke til chaufførerne ved grænsen. Ellers kan køerne ved de få service-points i april måned blive temmelig lange.«

Danmarks Tekniske Universitet, DTU, får 150 millioner kroner til at etablere et nyt forskningscenter, som skal udvikle ny teknologi, der kan sikre en fossilfri energi- og brændstofforsyning samt kemikalieproduktion. Pengene kommer fra VILLUM FONDEN og skal ses som et meget ambitiøst bidrag til klodens omstilling væk fra fossile brændstoffer. Det er fondens største forskningsinitiativ nogensinde. Centret forankres på DTU Fysik.

Ny Vognmandens Dag på listen Også de sønderjyske vognmænd melder sig nu med en Vognmandens Dag. Det sker til oktober. Herefter ser listen over DTLs sparke-dæk-arrangementerne således ud: • Lørdag 11. juni i Nordre Birk i Nordsjælland • Lørdag 3. september på Mors • Lørdag 24. september på Fyn • Lørdag 8. oktober hos SOS Dansk Autohjælp i Haderslev. Læs om hvordan det gik i sidste måned i Dalby hos MAN-forhandler H.E. Jørgensen side 8

MARTS 2016


Brug BroBizz® som betaling på vejen gennem Europa

ü Adgang til rabatter ü Én aftalepart, ét kontaktpunkt ü Al betaling foregår via BroBizz A/S, uanset hvor I bruger jeres BroBizz

ü Let og effektiv administration ü Overblik over jeres forbrug via Min Konto.

Læs mere om, hvordan I tilmelder jer og opnår rabatterne på hjemmesiden under Erhverv.

brobizz.com


BILLEDREPORTAGE VOGNMANDENS DAG Af John Larsen

TILLØBSSTYKKE I DALBY Pølserne må have smagt herligt og snakken været god sidste år i Dalby, da de sjællandske vognmandsforeninger kaldte til Vognmandens Dag hos MAN-forhandler HE Jørgensen. For de ca. 150 fremmødte dengang voksede til mere end 200, da succesen blev gentaget i sidste måned. Måske var den lokale, tidligere socialdemokratiske transportminister Magnus Heunicke også et trækplaster. Han kom med et erhvervspolitisk indspark til forsamlingen, og det indlæg blev fulgt op af DTLs underdirektør Frank Davidsen. Ellers bød dagen på en masse

kollegial debat, og de 19 udstillere fik en masse opmærksomhed fra både trofaste og potentielle kunder. Selv om det sociale er det vigtigste, så går de fire arrangerende foreninger – Næstved, Storstrøms Amts, Sjællands og Køge og Omegns vognmandsforeninger – også efter at hverve nogle nye medlemmer. Og efter et par dage kunne boet gøres op til fire-fem nye medlemskaber. En af dagens værter, Næstved-vognmændenes formand Lars Andersen, er meget tilfreds med dagen:

»Fremmødet var over forventning, og jeg ved, at også udstillerne fik noget ud af det. Jeg har fået tilkendegivelser fra nogle yderst tilfredse leverandører, som både fik solgt noget og skabt kontakter, det ellers er svært at få skabt, når alle har så travlt til hverdag. På sådan en dag er der meget mere tid til at tale sammen. Så vi er klar igen til næste år.« Lars Andersen slutter med at sende en stor tak til Henrik Jørgensen, MAN, for at lægge varme og lokale til arrangementet. Her er nogle glimt fra om formiddagen taget af fotograf Finn John Carlsson.

Et veldækket morgenbord er altid populært.

Diskussionen går lystigt hos udstillerne. De to indlægsholdere Magnus Heunicke og Frank Davidsen.

Ingen god vognmandsdag uden opbakning fra de lokale leverandører til branchen. 19 udstillere deltog.

Tidligere transportminister Magnus Heunicke er et kendt ansigt blandt vognmændene, der lytter til hans indlæg i hallen hos MAN.

8

DTL magasinet

MARTS 2016


Reducér udgiften til brændstof med

op til 2,3%

*

Med en stor vognpark kan selv de mindste besparelser i brændstof betyde tusindevis af kroner om året. miles diesel indeholder et nyt additiv, der renser motoren og giver en mere effektiv forbrænding. Dette reducerer brændstofforbruget på tunge køretøjer som lastbiler og busser med op til 2,3 %*

Længere på literen Renser og beskytter motoren bedre Mere stabil drift Bedre koldstarter Mindre motorstøj Ring og få en rabataftale på 78 73 14 70 Læs mere på kunde.statoil.dk/miles-erhverv

* Besparelsen gælder tunge køretøjer og er beregnet på baggrund af last-

vognstest i Danmark udført i samarbejde med en stor dansk virksomhed, og kan variere ift. motortype og kørestil og kan kun opnås ved regelmæssig tankning af miles. Læs mere på kunde.statoil.dk/miles-erhverv


NYHEDER ARBEJDSMARKED Af John Larsen

ELENDIGHEDENS

ARBEJDSMARKED Cowi-rapport: Øst-chauffører udnyttes. De tjener en tredjedel af en dansk chaufførløn og deres kørsel på kryds og tværs i Nordvesteuropa er sat i system

På danske rastepladser og parkeringspladser findes et arbejdsmarked, der stort set kører under radaren hos myndigheder, politikere og den brede offentlighed. Det er et arbejdsmarked bestående af især østeuropæiske chauffører, der må leve i deres lastbiler i lange perioder til lønninger langt under normalt dansk niveau. En helt ny rapport fra konsulenthuset Cowi dokumenterer nu, hvor galt det står til. Chauffører fra Bulgarien, Rumænien og Makedonien kører i Danmark og Nordvesteuropa i konkurrence med hjemlandenes chauffører. Men øst-chaufførerne aflønnes til en tredjedel af normallønnen for en dansk chauffør, de bor i lastbilen i lange perioder og udfører systematisk cabotage- og tredjelandskørsel. De kører stort set aldrig i deres egne hjemlande. Chaufførerne fungerer derfor som udstationerede lønmodtagere, men de bliver ikke aflønnet eller behandlet efter EUs princip om samme løn for samme arbejde på samme sted. 225 chauffører besvarede spørgeskema Cowi-rapportens forfattere har bearbejdet spørgeskemaer fra

10

DTL magasinet

Cowi-rapporten dokumenterer med chaufførernes egne indberetninger massiv underbetaling og systematisk cabotage- og tredjelandskørsel. Chaufførerne er aldrig på arbejde i deres hjemlande.

225 rumænske, bulgarske og makedonske chauffører, der blev interviewet, mens de holdt hvil i Danmark i uge 42 sidste år. Rapporten – kaldet ”Sideveje og vildveje i dansk transport” er udarbejdet af COWI for 3F Transport og DTL – Danske Vognmænd – med finansiel støtte fra Arbejdstilsynet i Danmark. ”Denne rapport giver et billede af virkeligheden baseret på oplysninger, der kommer fra chaufførerne selv. Målet er at bridrage kritisk og konstruktivt til debatten om EUs indre marked og skabelsen af rammerne for en mere fair konkurrence og bedre arbejdsvilkår i den europæiske transportbranche,” lyder det i forordet fra DTLs adm. direktør

Erik Østergaard og formanden for 3F Transport Jan Villadsen. Indspark til europæisk debat Meningen med rapporten er, at den skal bruges som diskussionsoplæg i år i Danmark og i den europæiske debat – herunder om mobilitetspakken og en kommende vejtransportpakke. Rapporten vil således også kunne komme i spil i forbindelse med EU-kommissær Violeta Bulcs transportkonference i Bruxelles 19. april. Samtidig er rapporten et dansk indspark til den europæiske kampagne ”Fair Transport – Europe!” (ETF) som er sat i gang af 3F og den europæiske sammenslutning med tilsvarende fagforeninger fra hele Europa.. Kampagnen, som

bl.a. DTL har tilsluttet sig, forsøger at bevidstgøre både chauffører, arbejdsgivere og beslutningstagere om udfordringerne for alle parter ved social dumping, unfair konkurrence og uacceptable arbejdsforhold. »Der er lang vej til fair transport. Cowi-rapporten beviser jo, at misbrug af øst-chaufførerne er sat i system. De kører stort set aldrig i deres hjemlande. I stedet kører de i pendulfart mellem Danmark og andre vesteuropæiske lande. Det foregår til gengæld til østeuropæisk løn og med massive brud på reglerne til følge,« lyder det fra Jan Villadsen og Erik Østergaard. LÆS RAPPORTEN PÅ DTLs HJEMMESIDE, www.dtl.eu

MARTS 2016


RAPPORTEN: DUMPINGLØN (12 procent har en arbejdsgiver med base i Danmark).

Tegn på lovbrud Rapportens oplysninger fra chaufførerne indikerer klare tegn på, at en række lovbrud er udbredte – fx: 88 procent angiver, at de har ”boet” i lastbilerne i mere end 2 uger. Dermed brydes reglerne om ugehvil, der skal holdes uden for lastbilerne. 16 procent af chaufførerne angiver, at de får kilometerbetaling. Det er ikke lovligt jf. EUs regler. Men det kan være udtryk for omgåelse af reglerne ved at lade chauffører lease eller leje lastbilen og derved fungere som falske selvstændige.

udføres cabotage-kørsel systematisk i forbindelse med såkaldte tredjelandskørsel. Chaufførerne er ansat til at køre på kryds og tværs i Europa uden at komme nær eget hjemland og arbejdsgivers hjemmebase. Det sker til hjemlandes nationale lønninger og vilkår – i strid med såvel udstationeringsreglerne som med reglerne om cabotage (hhv. chauffører og køretøj). Rapporten giver klare tegn på systematisk cabotage og/ eller kombinerede transporter i Vesteruopa til østeuropæisk løn og pris. Dette foregår med yderst ringe sociale forhold. Og med pres på

ARKIVFOTOS: PER MORTEN ABRAHAMSEN

Her er rapportens væsentligste konklusioner: Den typiske løn for kørsel i Danmark og Nordvesteuropa er 1.500 euro (11.250 kroner) – cirka en tredjedel til halvdelen af, hvad danske, svenske, tyske, hollandske, belgiske, franske chauffører tjener. 74 procent tjener 1.1001.900 euro om måneden. Kun én af chaufførerne i undersøgelsen har kørt med gods i nærheden (Ungarn) af hjemlandet i 2015. Der køres stort set udelukkende i Danmark, Sverige, Norge, Frankrig, Tyskland og Benelux. 88 procent angiver, de har været væk hjemmefra i mere end to uger. 47 procent angiver, at de på

83 procent får feriepenge, 31 procent får løn under sygdom, 2 procent af chaufførerne angiver dog, at de forventer at modtage penge fra Danmark i tilfælde af sygdom eller arbejdsløshed. Systematisk brug af udenlandske chauffører Flere regelsæt er i spil til systematisk brug af udenlandske lastbiler og chauffører: • EUs cabotage-forordning (reglerne om hvor mange ture en udenlandsk lastbil må køre i et andet EU-land). • EUs kombi-direktiv (regler om, at udenlandske chauffører kan udstationeres til kørsel i andre EU-lande, hvis der er tale om kørsel af gods leveret til/fra en havn eller et jernbaneanlæg).

Må leve af diæter

DTL Magasinet har fået følgende supplerende oplysning fra 3F om aflønningen af øst-chaufførerne: ”Lønnen er typisk skruet sammen, så 150 til 200 euro om måneden er grundløn, hvoraf der betales skat (15 procent) i Bulgarien / Rumænien / Makedonien. Resten er skattefrie diæter eller spisepenge. Grundlønnen på mellem 150 og 200 euro er ligeledes det typiske beregningsgrundlag for feriepenge, pensionsopsparing og ledighedsydelse samt den skat, der betales i hjemlandet.”

Livet leves i lastbilerne på rastepladser og parkeringspladser – året rundt.

spørgetidspunktet har været væk hjemmefra i mere end syv uger. 14 procent angiver, at de har været væk fra hjemlandet i mere end 11 uger. Langt de fleste – 87 procent – angiver, at de sover i lastbilen i størstedelen af tiden. 89 procent er ansatte chauffører. 11 procent ejer, lejer eller leaser deres lastbil – og er dermed selvkørende vognmænd eller falske selvstændige. 77 procent af chaufførerne angiver, at de arbejder for en arbejdsgiver med base i Rumænien eller Bulgarien. 23 procent opgiver, at de er ansat uden for disse to lande

MARTS 2016

13 procent af chaufførerne angiver, at deres arbejdsgiver presser på for at bryde reglerne om kørehviletid. Mellem 14 og 45 procent af chaufførerne angiver forskellige former for brud på reglerne inden for to uger: Overskredet daglig køretid og andre regler knyttet til reglerne om køre- hviletid. 4 procent angiver, at de har været i Danmark i mere end 7 dage (kan være ulovlig cabotage) Stort set ingen (kun 1) af chaufførerne kører nogensinde i eget hjemland. Der er således ikke tale om cabotage-kørsel i begrebets oprindelige betydning. Tvært imod

arbejdsmiljø og med pres på love og regler som del af hverdagen. Ringe social sikring Hvad angår social sikring er makedonske, bulgarske og rumænske chauffører markant ringere stillet end danske og vesteuropæiske kolleger. Og det er stort set altid efter hjemlandets niveau. 97 procent af chaufførerne oplyser, at de er ansat hos en arbejdsgiver, der betaler sundheds (invaliditet) og pensionsforsikring. 40 procent er ansat hos en arbejdsgiver, der indbetaler til arbejdsløshedskasse.

• EUs regler om international transport. (Reglerne gør det muligt at køre tredjelandskørsel. Det vil sige kørsel mellem 2 eller flere EU-lande, der ikke er lastbilens og chaufførens hjemland.) • EUs udstationeringsdirektivs og Romkonventionens bestemmelser om lige løn De første tre nævnte regelsæt bliver ikke kun brugt hver for sig – men også sammen. Og det bidrager til øget brug af lastbiler og chauffører fra Bulgarien, Rumænien og Makedonien i Danmark og Nordvesteuropa.

DTL magasinet

11


OVERBLIK ERHVERVSPOLITIK Af Claus Perregaard

Ved Folketingets 1.behandling 1. marts af regeringens forslag til en ny bestemmelse i godskørselsloven om overholdelse af kollektive overenskomster blev der gået til stålet. Lovforslaget – nu L118 i stedet for det gamle L72 – gav anledning til en slagfærdig debat, hvor oppositionen både bejlede til og lagde pres på Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen for at finde frem til bæredygtige formuleringer i udvalgsarbejdet. Regeringens forslag, L118, blev igen og igen skudt ned af oppositionen, som igen og igen henviste til høringsbidrag fra DA, DI, Dansk Erhverv, DTL m.fl. Den gamle retstilstand tilbage Tilbage i juni sidste år førstebehandlede Folketinget et lovforslag fra daværende transportminister Magnus Heunicke (S), hvis formål det var at reetablere retstilstanden for løn- og arbejdsvilkår i transportsektoren. Det var blevet nødvendigt i kølvandet på en højesteretsdom, der åbnede for, at aftaler mellem en vognmand og hans chauffører i princippet kunne afvige endog betragteligt fra gældende overenskomstniveauer. Det kunne således blive ophøjet til overenskomst, blot der var en chauffør i fx Aabenraa, København og Aalborg. Socialdemokraterne – nu i oppositionsrollen – genfremsatte forslaget i efteråret 2015, men den nye regering bebudede sit eget forslag. Og det var det forslag, der blev behandlet 1. marts. DTL-Danske Vognmænd, DA, DI, Dansk Erhverv og flere andre, har i høringsbidrag gjort klart, at regeringens forslag – i dets eksisterende form – ikke sikrer den reetablering af retstilstanden fra før Højesteretsdommen. Regeringens forslag sikrer heller ikke lovens intention om at friholde området fra konkurrence på løn- og arbejdsvilkår af hensyn til trafiksikkerheden. Og det fjerner heller ikke risikoen for, at der ikke fremover kan laves nye landsdækkende overenskomster på helt nye og langt lavere niveauer.

12

DTL magasinet

JURIDISK

undervognsbehandling

I GANG

Partier ser på nye formuleringer af overenskomstbestemmelse i udvalgsarbejdet Verbale lussinger og fremstrakte hænder Socialdemokraternes transportordfører, Rasmus Prehn, lagde for i debatten: »Det er tydeligt, at der først og fremmest er tale om en afværgedagsorden fra regeringen.« Han pegede på, at forslaget hævder at have samme intention som L72 men ikke vil have samme virkning. »Organisationer, der ellers typisk støtter regeringen, er tvivlende over for dette forslag«. Rasmus Prehn understregede flere gange Socialdemokraternes mening: »Forslaget fra regeringen sikrer ikke transportarbejdsmarkedet mod køkkenbordsaftaler.« Men Prehn rakte også hånden frem

mod Dansk Folkeparti og appellerede til, at man skal prøve at samles om nogle tilføjelser, som foreslået af de toneangivende organisationer. Tilføjelserne kan sikre lovforslaget med det nødvendige for at modvirke social dumping. Han tilbød derfor, at man fælles fik en »juridisk undervognsbehandling i ministeriets synshal« og opfordrede til, at der i udvalgsarbejdet skal findes en formulering, som interesseorganisationerne kan se sig selv i.

Karsten Hønge appellerede flere gange til Dansk Folkepartis ordfører og henviste til DTL.

Kim Christiansen: »De tidligere forslag giver 3F en slags monopolstatus på arbejdstagerside.«

Presset DF’er Dansk Folkepartis transportordfører måtte lægge ryg til en del knubbede ord, men Kim Christiansen udtrykte villighed til at forsøge

at finde en fælles formulering i udvalgsarbejdet. Han fastholdt, at han anså de tidligere forslag som utilstrækkelige, fordi de – angiveligt – skulle give 3F en slags monopolstatus på arbejdstagerside. Det fik Enhedslistens Henning Hyllested op af stolen: »Der er jo en lang række af overenskomster på transportområdet med en lang række organisationer, både på arbejdsgiver- og på lønmodtagerside.« Han fortsatte: »Forslaget ligner til forveksling noget, der er udarbejdet af ITD til ITD. At Dansk Folkeparti nu står på den position er helt uforståeligt, og jeg håber de besinder sig i udvalgsarbejdet. Ellers er det topmålet af hykleri.« Også Rasmus Prehn supplerede i en ordveksling med Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen: »Er Venstres ordfører slet ikke bekymret over, at så mange organisationer, som DA, DI, DTL og andre, udtrykker bekymring for, at loven, som den er lagt frem her, slet ikke indfrier intentionerne?« Også SFs Karsten Hønge appellerede flere gange til Dansk Folkepartis ordfører og henviste flere gange til DTL-Danske Vognmænds høringssvar og de bekymringer, der fremgår af det. Forbrødring? Kristian Pihl Lorentzen (V) noterede sig DFs bekymring og

Rasmus Prehn: »Regeringens forslag sikrer ikke transportarbejdsmarkedet mod køkkenbordsaftaler.«

MARTS 2016


SAGT & SKREVET imødekommelse af at finde en brugbar formulering og udtrykte, at Venstre selvfølgelig også er parate til at se på formuleringerne i forbindelse med en udvalgsbehandling. Rasmus Prehn (S) spurgte derpå Henning Hyllested: »Vil Enhedslisten være med til, hvis vi kan trække DF ind i et samarbejde om en ny formulering, at finde en løsning i udvalget?« Hvortil Hyllested svarede: »Selvfølgelig vil vi det. Vi vil være med til alt muligt – bare det virker. Men det skal selvfølgelig være reelt.« Det blev transportminister Hans Chri-

stian Schmidt (V), der afrundede debatten med en opfordring om ikke at tale sig fra hinanden, og tilkendegav, at han gerne ville være med til at finde formuleringer enten i udvalg eller i ministeriet. »Jeg vil gerne være med til at se, om vi kan finde hinanden.« Dermed er spændingen om forslaget opretholdt. Læs også lederen side 2.

Som vinden blæser Hvordan skal vores virksomheder kunne drive forretning, hvis rammebetingelserne konstant skifter, som den politiske vind blæser? Det kan ingen være tjent med. Transport- og klimaordfører Christian Poll (Alt) i Altinget.dk

Ren hovedstadsluft Partikeludledningen har været faldende gennem flere årtier. Det er sket som følge af renere teknologi inden for vejtrafik. Der er sket rigtigt meget på motorteknologien og derudover har man renseforanstaltninger som katalysatorer og partikelfiltre. Professor Ole Hertel, Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet til dr.dk.

Kun en konkurrent Jeg plejer at sige, at jeg ikke har konkurrenter, men kolleger. Men den her virksomhed er en konkurrent. Vognmand Flemming Thisgaard, i Lastbil Magasinet, om vognmanden fra Bisholt Vognmandsforretning, som får lov til at drive sin forretning videre efter en fængselsdom for omfattende svindel med andre personers førerkort.

REGERINGENS FORSLAG TIL NY BESTEMMMELSE: Ved kollektive overenskomster forstås i denne lov kollektive overenskomster, der er indgået af arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

OPPOSITIONENS FORSLAG TIL NY BESTEMMELSE: Ved kollektiver overenskomster forstås i denne lov kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Slidte vejbaner Det er meget problematisk. Helt lavpraktisk betyder det huller i vejene og lavere sikkerhed og dermed potentielt flere trafikulykker, køer og længere transporttid. Henrik Garver, formand for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, i Berlingske.

Meget mere snyd Jeg tror, jeres tal er lavere end realiteterne. Jeg tror, der er mange flere, der har prøvet det. Mange chauffører anser det ikke som særligt kriminelt at køre på en anden persons kort. Der er rigtig mange, der har prøvet det. Tonny Pedersen, politiassistent og koordinator på køre- hviletidsområdet hos Tungvognscenter Nord, i Lastbil Magasinet, om deres spørgsmål til læserne: ”har du nogensinde kørt lastbil på en anden chaufførs førerkort” – hvortil 22 pct. svarede ja.

Dobbelt op Man plejer at sige, at prisen falder dobbelt så hurtigt, som den stiger. Når det har taget halvandet år for prisen at kommer herned, så vil en stigning til det gamle niveau formentlig tage tre år. Fuel-direktør og olieanalytiker Peter Rasmussen, Statoil Fuel & Retail i Lastbil Magasinet om oliepriserne.

Tilbage til retstilstanden

Henning Hyllested: »Regeringens forslag ligner til forveksling noget, der udarbejdet af ITD til ITD.«

MARTS 2016

Kristian Pihl Lorentzen: »Venstre er selvfølgelig også parate til at se på formuleringerne.«

Vi anbefaler, at man bliver enige om en formulering, så retstilstanden kommer tilbage til tiden før højesteretsdommen, og at der er bred politisk enighed om den. Så den bliver langtidsholdbar. Branchedirektør Lars William Wesch, ATL, i Lastbil Magasinet, om det forslag til præcisering af godskørselsloven, som regeringen er kommet med.


INTERVIEW ARBEJDSMARKED Af John Larsen – fotos: Jens Bach

Vognmand Poul Jørgensen sammen med sine tre unge medarbejdere, f.v. Johnny Frederiksen, Nicolaj Søndergaard og Søren Iversen.

DE GREB CHANCEN Hos HV-Transport i Herning er der plads til de skoletrætte og dem, der ”hænger lidt i bremsen”

Søren Iversen begyndte som 13-årig.

14

DTL magasinet

Her er historien om tre gutter, der med en vis jysk underdrivelse ikke ligefrem elskede deres skole. De stod med risikoen for at tabe tilværelsen på gulvet, inden den dårligt var begyndt. Men så gav vognmand Poul Jørgensen i Herning dem et godt tilbud. Og i dag kører de hver især i milliondyrt materiel ud til kunder, der er glade, når de kommer. »Vi har en aftale med kommunen om at få gang i nogle unge, der ”hænger i bremsen” af forskellige grunde,« fortæller Poul Jørgensen, HV-Transport. Vi tager dem ind i praktik og senere lærlingeforløb. Det kikser jo en gang imellem, men andre gange får vi nogle kanon stabile medarbejdere ud af det. Som det er tilfældet med Søren, Johnny og Nikolaj.« Søren Iversen, 24, har været hos Poul Jørgensen i godt ti år. Som blot 13-årig begyndte han at hjælpe til på værkstedet, mens hans far kørte som chauffør i virksomheden. Søren var led og ked af at gå i skole: »Det sagde mig ikke noget. Jeg ville ud og bruge mine hænder. Det blev aftalt med skolen,

at jeg kunne være her noget af tiden. Jeg ville køre lastbil, når jeg blev gammel nok.« Først gik han til hånde og svingede kosten som arbejdsdreng. Så fik Søren et traktorkort og kørte gummiged. Det blev til en bestået 9. klasse, og han kom i lære som chauffør i 2009. Det store kørekort kom i hus kort efter, da han var fyldt 18 år, og så kunne han køre ud i sin første containerbil. »I dag kører jeg i en knap et år gammel Mercedes Arocs med en gylletrailer. Jeg er i dag, hvor jeg godt vil være,« siger han. Johnny Frederiksen, 27, har været ansat i knapt to år. Han kom til HV-Transport via jobcentret i Herning. Kommunen var ellers mest stemt for at tildele ham kontanthjælp eller pension uden anden støtte på grund af sociale forhold og en diagnose som autist, men Poul Jørgensen hæftede sig mere ved, at Johnny rent faktisk havde gennemført en chaufføruddannelse. Så Poul Jørgensen indgik en aftale med kommunen og sendte ham ud med nogle læs sand og grus til de lokale en-

MARTS 2016


Johnny Frederiksen kom via kommunen.

treprenører: »Det fungerede fint. I dag har jeg flere kernekunder, der beder om at få Johnny til at komme med læssene. Han er altid i sådan et godt humør, siger de.« Johnny - eller ”Rubber Duck” som der står i frontruden – tilføjer: »Jeg er rigtig glad for at have mine faste ruter til kunderne med sand, jord og grus. Og hver dag foregår det i min egen tipbil, en ny Mercedes Arocs. Det er bare mig.« Nicolaj Søndergaard, 21, har været ansat i knapt fire år – de første tre år i lære: »Jeg har altid villet være lastbilchauffør. Så jeg søgte en læreplads 11 steder – men kun én svarede mig, og det var Poul. Til at starte med var jeg – må jeg nok indrømme – noget svær i optrækket. Jeg gik ikke rigtigt op i det. Jeg kunne ikke tage mig sammen. Så det endte med, at

Poul gav mig et ordentligt spark i røven og sagde ”nu eller aldrig”. Det spark havde jeg brug for. Så jeg er kommet godt efter det,« griner Nicolaj. Vognmanden nikker: »Han var godt nok glemsom og sløv i det i starten. Han blev modnet. Og i dag rangerer han helt i top blandt mine chauffører.« Nicolaj er kranfører med B og D certifikaterne, og han betjener bygge- og anlægsfirmaerne i området i en ny Scania G 490 kran- og containerbil til over to millioner kroner. Søren og Nicolaj er ansat på almindelige vilkår, mens Johnny endnu er ansat med løntilskud. Tænk nyt Poul Jørgensen mener, at vognmændene skal tænke nyt, når de søger nye folk.

Vi må være mere opsøgende. Når det så lykkes at få gode og loyale medarbejdere ud af nogle, der havde brug for den ekstra chance, ja så er det bare herligt. VOGNMAND POUL JØRGENSEN, HV-TRANSPORT »Indtil for få år siden kunne vi rekruttere de folk, vi skulle bruge, fra landbruget og maskinstationerne. Den tid er slut. Vi må være mere opsøgende og fx skabe kontakt til kommuner og jobcentre. Vi bør også tage det sociale ansvar på os og tage imod folk med mange forskellige forudsætninger og baggrunde. Men det er i virkeligheden hjælp til selvhjælp. Når det så lykkes at få gode og loyale medarbejdere ud af nogle, der havde brug for den ekstra chance, ja så er det bare herligt,« siger han. Endnu har hverken ejerne af HV-Transport eller andre medlemmer af bestyrelsen i Vestjyllands Vognmandsforening problemer med at få nye chauffører. Men den dag kommer måske. Så han og

andre vognmænd har bl.a. medvirket i Åbent Hus arrangementer på transportskolen i Holstebro. Et af hans budskaber er, at transportbranchen er et godt sted for fx de skoletrætte elever: »Vi kan tilbyde et spændende og selvstændigt job med et stort ansvar og en god løn.« HV-Transport beskæftiger 25 ansatte heraf tre lærlinge og et par ansatte i skånejob. Virksomheden betjener kunder i landbruget samt bygge- og anlægsbranchen med mange forskellige opgaver herunder blokvognskørsel. Virksomheden råder også over en grusgrav.

Nicolaj Søndergaard tog sig sammen og er kranfører i dag.

MARTS 2016

DTL magasinet

15


INTERVIEW ARBEJDSMARKED Tekst og foto af John Larsen

Vognmand Ove Nordskov, tv., og direktør Preben Sørensen har plads til nye kvalificerede medarbejdere.

I offensiven efter kvalificerede medarbejdere

Tvis Vognmandsforretning A/S tager initiativ til et stormøde om branchens jobmuligheder. Vognmand og direktør forklarer hvorfor Tvis Vognmandsforretning A/S mangler aktuelt to-tre kvalificerede medarbejdere. Og det koster på bundlinjen »Skal vi udvikle virksomheden – og det skal vi – så skal vi have dygtige og kompetente medarbejdere, der kan køre lastbil og levere selvstændige kranløsninger ude på landets byggepladser. Det forventer vores kunder i dag,« siger vognmand Ove Nordskov. Han har sidste år styrket ledelsen i virksomheden ved at ansætte en direktør, Preben Sørensen, som blandt sine opgaver har videreudvikling af virksomheden og rekruttering af medarbejdere. »Vores udfordring er, at vi har ikke kun brug for chauffører til at køre fra A til B. Vi har nemlig også et meget vigtigt C – det er kran-

16

DTL magasinet

arbejdet ude hos vore bygge- og entreprenørkunder, hvor vi står for at udføre totalløsninger med vore transporter og kraner,« forklarer Preben Sørensen. Han har arbejdet i transportbranchen side 1978. Først hos Samson Transport som disponent og leder. Siden i ledende stillinger hos DSV og efterfølgende fusionerede udgaver herunder DFDS Dan Tansport, DSV i Horsens og DSV Projekt i Aarhus. Inden han kom til Tvis, var han souschef hos Deugro i Herning. Og som den erfarne transportmand siger: »Fastholdelse af kunderne og udviklingen af vognmandsforretningen er helt afhængig af medarbejderne. Og vi oplever stigende vanskeligheder med at skaffe de folk, vi har brug for.« Tvis Vognmandsforretning

Vi får ikke længere medarbejderne af sig selv. Tilgangen fra landbrug og maskinstationer er stoppet. Vi skal uddanne dem selv. Og her har branchen snorksovet i timen i mange år. Og nu brænder det! VOGNMAND OVE NORDSKOV, TVIS. har i dag 26 ansatte heraf to chaufførlærlinge. Firmaet råder over 16 moderne lastbiler og to mobilkraner. Virksomheden er til stede på byggepladser overalt i landet – ikke mindst i det byg-

getravle hovedstadsområde. Der er afdelinger i Greve og Taulov med chaufførfaciliteter til ophold og overnatning. Nyt er et agentur for den italienske producent af minikraner Jekko. »De leverer små og kraftfulde kraner, der kan komme ind alle vegne. Sådan nogle har vi selv brug for,« siger Ove Nordskov. Påvirker årsresultatet Tvis Vognmandsforretning har meldt ud, at manglen på kvalificerede kranførere har gjort, at virksomhedens årsresultat ikke blev ligeså godt, som det kunne være blevet. Til investeringen i fem nye kranbiler mangler der ca. tre mand, og sidste år måtte nogle kranbiler blive hjemme, fordi der ikke var folk til at køre dem Får I ikke nok ansøgere? »Jo, men det drejer sig ikke om

MARTS 2016


NYT BRÆNDSTOF TIL DINE JOBMULIGHEDER Bliv fremtidens lastbilchauffør at komme med et stort kørekort og et krancertifikat. Der skal flere kompetencer til. Og den personlige indstilling er jo 50 procent af jobbet. Medarbejderne er vores ambassadører. Vores mål – og vel branchens mål – er faglærte chauffører, der kan løse de problemer, de møder ”ude i marken,« lyder det fra vognmanden. Hvad gør I ved det? »Helt aktuelt har vi taget initiativ til et stormøde for unge, erfarne og andre interesserede hos vores samarbejdspartner, UCH, Uddannelsescentret Holstebro, den 7. april,« oplyser Preben Sørensen. Mødet er tilrettelagt i samarbejde med vognmandsforeningerne i Holstebro og Vestjylland samt fem lokale jobcentre. Stormødet har overskriften ”Nyt brændstof til dine jobmuligheder – bliv fremtidens stolte lastbilchauffører”. »Vi satser på, at et tættere samspil mellem de tre parter – transportvirksomhederne, uddannelsescentret og jobcentrene – kan føre til et kompetenceløft hos nuværende og kommende lastbilchauffører. Samtidig skal vi vise ledige og unge mennesker, at chaufførjobs i transportbranchen kan man godt være stolte af. Det er vigtige job med stor grad af frihed i hverdagen og stor ansvarlighed, hvor man hurtigt ser et synligt resultat af sit arbejde,« lyder det fra den erfarne direktør. Chauffør er ikke et dækkende ord Vognmanden giver dette besyv med: »På længere sigt bør vi erstatte ordet chauffør med noget mere dækkende og tidsvarende.

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

Sagen er, at chauffør-ordet er en mængdebetegnelse med et noget slidt image. I dag dækker det over utroligt mange forskellige job, hvor vore medarbejdere udfører ansvarsfulde opgaver, der kræver viden og kompetencer. Man kan sige, at ordet chauffør blot er den tomme værktøjskasse – det afgørende er, hvad der er inde i. Fx gør et krancertifikat ikke manden til kranfører. Der skal meget mere til. Den virkelighed skal vi have fortalt jobcentrene, forældrene og de unge selv.« Nu taler Ove Nordskov sig for alvor varm: »Vi får ikke længere medarbejderne af sig selv. Tilgangen fra landbrug og maskinstationer er stoppet. Vi skal uddanne dem selv. Og her har branchen snorksovet i timen i mange år. Og nu brænder det! De vognmænd, der stadig har svært ved at se, hvordan de skal få plads til en lærling, er nødt til at sadle om.« Han mener, at vognmændene også skal byde ind til TUR – Transporterhvervets Uddannelsesråd omkring indholdet af uddannelserne af et par helt åbenlyse grunde: »Vi har faktisk stor indflydelse på, hvordan uddannelserne udformes, og det er sgu da os, der skal bruge de folk, der kommer ud af skolerne. Så kære vognmandskolleger, afse tid til den indsats,« lyder opfordringen fra Ove Nordskov, der selv har været en af fadderne til den disponentuddannelse, der er kommet op at stå. »Vi skal have en god trekant i gang: Mere uddannelse – højere niveau i branchen – flere karrieremuligheder. Og – hør nu. Lønnen skal følge med.«

Branchen mangler chauffører!

INFOmøde torsdag den 7. april 2016 kl. 14.30 Initiativtagere: Tvis Vognmandsforretning A/S, Uddannelsescenter Holstebro og Jobcentre

Bliv fremtidens stolte lastbilchauffør

Torsdag 7. april kl. 14:30 -17:00 holder transportafdelingen på Holstebro Uddannelsescenter, UCH, et informationsmøde for alle interesserede om jobmulighederne i transportbranchen. Bag mødet står Tvis Vognmandsforretning A/S, Holstebro Vognmandsforening, Vestjyllands Vognmandsforening, UCH og jobcentrene i Lemvig, Struer, Holstebro, Herning og Ikast/Brande. I indkaldelsen hedder det bl.a.: ”Desværre har jobbet som lastbilchauffør i årenes løb fået et dårligt omdømme, som gør det svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til branchen. Derfor har lokale branchekræfter målrettet taget et initiativ til denne informationsdag i et konstruktivt og fremadrettet samarbejde med de lokale jobcentre og UCH. Initiativtagerne ønsker med denne informationsdag at vise de interesserede jobledige og andre borgere, at der i branchen er en god traditionsrig atmosfære med plads til forskellighed samt at fortælle om de muligheder, der ligger i chaufførjobbet.” På mødet orienteres også om, hvordan man via voksenlærling- og meritordninger på relativ kort tid kan veksle nogle års erhvervserfaring med en uddannelse som faglært chauffør.

Ove Nordskov har også et hip til myndighederne, det politiske system og organisationerne: »Der er altså også nogle barrierer, vi skal have væk, hvis vi skal tiltrække unge mennesker. Vi har p.t. et stort problem med lavere skattefri udetillæg. Vore chauffører, der ofte er væk fra hjemmet i dagevis, kan ikke forstå, hvorfor de skal stilles dårligere end montører og andre på arbejdsmarkedet. Jeg ved godt, at det er ressourcekrævende for

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

fx DTL at kæmpe denne sag – og alle de andre politiske sager. Men så må vi vognmænd betale til organisationen, hvad det koster. I forhold til, hvad dårlige rammevilkår koster den enkelte vognmand, så er det peanuts!« Ove Nordskov ser også gerne mere fleksible ansættelser, hvis branchen skal virke tiltrækkende på de unge årgange. »Der skal være plads til individuelle løsninger og fx job på 20 eller måske 50 timer om ugen.«

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

MARTS 2016

DTL magasinet

17


DE BEDSTE KÅRES PÅ VESTFYN TRÆKKER Udstillingen 27.-29. maj byder på to danmarksmesterskaber og en VM-kvalifikation – udover alt det andet 8-10.000 ventes i år at besøge transportmessen Vestfyn Trækker, der nu må gøre plads til endnu flere udstillere. Det bliver årets største transportmesse, der som vanligt holdes ved den fynske motorvej. I år i weekenden 27. til 29. maj. Det store arrangement kræver mange forberedelser, der er i fuld gang. Da alle fritliggende stande for

Motorjournalisternes Klub Danmark kårer atter Årets Varebil. Samtidig holder MCH Messecenter Herning konkurrencen Årets Opbygning, som blev lanceret i Herning sidste år. Her skal de besøgende på messen sammen med syv ekspertdommere finde årets bedste specialopbyggede lastvogn. »Konkurrencen blev så stor en succes, at vi har valgt at holde den igen allerede på årets messe i Ejby. På grund af den store interesse er der sat en grænse på

længst er udsolgt, gøres der nu plads til endnu flere udstillere. »Ventelisten på fritliggende stande er allerede lang. Derfor arbejder vi lige nu på yderligere optimering af messearealet, så den sidste spildplads elimineres. På den måde kan vi få plads til flere udstillere,« siger arrangøren, adm. direktør Per Mikkelsen fra VBG GROUP.

FOTO: PR

maksimalt tre tilmeldte opbygninger fra hver deltager,« fortæller projektleder Betina Engholm fra MCH Messecenter Herning. På seneste udgave af Vestfyn Trækker vandt Johnny Jensen den indledende runde af materielproducenten HIAB’s jagt på verdens bedste kranfører. Efterfølgende slog den 43-årige chauffør konkurrenter fra 14 lande af banen, da han sidste år vandt verdensmesterskabet i Storbritannien. Skal det endnu en gang lykkes en dansker at nå helt til tops? Det

DTL Magasinet bakker op om Vestfyn Trækker. Klip ud og kom gratis ind.

ADGANGSKORT Udfyldes af gæsten:

Værdi kr.

50,-

Kan ikke ombyttes til kontanter

Navn:

TRANSPORT & LOGISTIK

2016

Danmarks største udendørs transportudstilling

Fredag d. 27. maj kl. 10.00 -16.00 Lørdag d. 28. maj kl. 09.00 -17.00 Søndag d. 29. maj kl. 09.00 -16.00 Industribuen 20 - 22 5592 Ejby

Adresse: Postnr.: Stilling:

By:

Arrangør VBG GROUP SALES A/S www.vestfyntraekker.dk


K ROMANTHIS LD O P O S T SL O

BALLON-G FLY VNIN

P TERVIP HELIKNOING FLY V

VIND EN OPLEVELSE med Årets Transportvirksomhed! Eksklusivt for DTLs medlemmer: Vind en oplevelse til 5.000 kr. – du bestemmer Sådan ser messeområdet ud ved motorvejen i Ejby. Cirka 150 udstillere vil være på plads i år – herunder en lang række bilimportører, opbyggere og forhandlere af øvrigt transportmateriel og serviceydelser. Messearealet er udvidet til 55.000 kvadratmeter. Luftfotoet er fra sidste messe.

hele starter på SAWO’s messestand, hvor den første kvalifikationsrunde afholdes. »I år rykker vi konkurrencen ind på selve messearealet, så vi forventer endnu mere opmærksomhed og endnu flere deltagere.

Danmark er fyldt med dygtige kranførere, der samtidig er meget ydmyge. Derfor er vi glade for med det her initiativ at sætte fokus på, hvor meget de egentlig kan,« siger Vivian Knudsen, marketingkoordinator hos SAWO.

Vær med i lodtrækningen om et gavekort til ’Go Dream oplevelsesgaver’. Gavekortet er på 5.000 kr. – du bestemmer selv, om du vil flyve i ballon, være helikopterpilot for en dag, invitere din ægtefælle på en middag eller noget helt fjerde. Udfyld kuponen herunder. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at blive kontaktet af partnerne i Årets Transportvirksomhed.

NAVN ADRESSE

BUS TIL OG FRA OSLOBÅDEN

Da DTL – Danske Vognmænd holder generalforsamling og kårer Årets Transportvirksomhed samme weekend på Oslobåden, er der helt ekstraordinært arrangeret gratis bustur, så det er muligt både at opleve udstillingen og deltage i generalforsamlingen. Det foregår sådan: Fredag den 27. maj: Du ankommer til Vestfyn Trækker. Gratis parkering: Din bil er under opsyn af et vagtfirma hele weekenden. • Du får gratis morgenmad ved ankomsten til Vestfyn trækker. • Du bliver kørt i bus helt til Oslobåden i København = intet besvær og udgifter til parkering. • Du får gratis frokost i bussen. • Bussen kører kl. 11:45

VIRKSOHED CVR-NUMMER TELEFONNUMMER MAIL-ADRESSE Send til dtl@dtl.eu, fax 70159502 eller DTL Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K

Lørdag den 28. maj: • Du deltager i DTLs generalforsamling og finale i Årets Transportvirksomhed i Oslo om bord på Oslobåden. Søndag den 29. maj: • Du går fra borde ca. kl. 9:45 og direkte ned i bussen, som kører dig retur til Vestfyn Trækker. • Du får gratis frokost ved ankomsten til Vestfyn Trækker. • Du tager bilen hjem, når du har set udstillingen. Tilmelding: Mail til lars.andersen@vbggroup.com for at tilmelde dig som VIP til Vestfyn Trækker og den gratis bustransport. MARTS 2016

Årets Transportvirksomhed 2016


INTERVIEW MARK KRISTENSEN / 250 TON GROVE MOBILKRAN Tekst og fotos Finn Bjerremand

Mobilkranen er meget kompakt bygget.

KRANFØRERENS DRØM Den første Kongekran i Norden er kommet til Hanstholm – hos vognmand Mark Kristensen Kran- og særtransportbranchen er inde i en kæmpeudvikling. Der bliver flere og flere meget store emner, som skal flyttes og sættes på plads. Det har man taget bestik af hos den nordvestjyske kranudlejer, Tage Kristensen A/S i Hanstholm. »For nylig skiftede vi vores 200

Kranfører John Kelds har god sigt fra sin førerplads, når førerhuset er vippet lidt bagover.

20

DTL magasinet

ton kran ud med en ny 250 ton Grove kran. Det er den absolut første i Skandinavien ud af den såkaldte serie ”Bakkens Konger”,« fortæller vognmand Mark Kristensen. Mobilkranen er femakslet og har typebetegnelsen GMK5250 L. Og det er den tredje Grove-

kran i firmaets kranflåde. Den er særdeles fleksibel. Det kan ikke mindst tilskrives det forhold, at mobilkranen har tilkoblet en treakslet ballastkærre, som laster 26 ton kontravægt. Det gør kranen fuldendt til at kunne udføre ”her og nu” opgaver. Med seks udskudsarme i kranens hovedarm, der er konstrueret i 6-kantet profil i højstyrkestål, rækker kranen med 82 graders hældning, 70 meter op – og går man ud på 10 m fra kranens centrum, er løfteevnen hele 69 ton. Monteres der en jib på armen, vil rækkevidden nå helt op på 107 meter! Skal der løftes virkeligt tunge emner, anvendes hele ballasten, som er på 80 ton, og det betyder, at der skal transporteres 54 ton ballastklodser på et andet blokvognstog. Unik turbokobling Maskinen er den populære Mercedes-Benz motor af typen

OM471LA på 12,8 liter slagvolumen, der har seks cylindre på række med en topeffekt på 530 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2460 Nm. Den er placeret lige bag førerhuset på undervognen og overholder industrinormen Carb Tier 4 / Euro 4. Opmærksomme læsere husker sikkert omtalen af Mercedes SLT sværgodstrækker, som der allerede kører en del af i Danmark. Den er i den mest avancerede udgave udstyret med en VIAB (Voith) turboretarder-kobling i sammenhæng med en 16 trins Mercedes G 280 gearkasse med 16 gear, som sikrer blød og sikker igangsætning uanset totalvægten og forholdene i øvrigt. Denne transmissionsløsning benyttes også i Grove kranen. Ifølge informationer fra kranproducenten, sikrer VIABløsningen, at kranen er i stand til at sætte i gang på stigninger med en hældning på op til 27 procent. Den hydrauliske transmission

MARTS 2016


MIG & MIN

MOBILKRAN

Der er også en bil, så kranføren hurtigt kan komme hjem efter en lang arbejdsdag.

virker som en typisk konverter. Den store fidus er, at lige så snart kranen har sat i gang, går transmissionen automatisk over på ”fast” træk, hvor der anvendes en helt almindelig tørpladekobling, som kobler ud ved gearskift. Ud over at sikre blød igangsætning er de store fordele også, at transmissionen ikke slides ved de voldsomme igangsætninger, og at ekstravægten for løsningen er ganske lav. Desuden har kranen kun en motor, som klarer både fremdrift og drift af kranen. Har en Smart car med til kranføreren Tage Kristensen A/S udfører ofte løft ved reparation af store vindmøller. Kranens opbygning betyder, at der let kan køres i blandet terræn. Længden i transportposition er blot 15 meter, 3,0 meter i bredden og 4,0 meter i højden. Den vejer 60 ton, som fordeles med 12 ton på hver aksel. En ny treakslet HFR ballastkærre på 36 ton totalvægt giver gode muligheder for at medbringe

Vognmand Mark Kristensen har investeret i en femakslet 250 ton Grove kran, den absolut første i Skandinavien ud af den såkaldte serie ”Bakkens Konger”.

ballast og grej, herunder også en lille Smart car, som kranfører John Kelds kan køre hjem i, når kranen skal arbejde videre næste dag. Med ballastkærren tilkoblet holder vogntogslængden sig lige på 23 meter. Med fem mulige støttebenspositioner og et forholdsvis lille støttebensareal ved opstilling, kan kranen ofte komme ganske tæt på opgaverne. Takket være kranens opbygning og den smarte transmission ligger der i følge producenten en driftsbesparelse på ca. 30 procent i forhold til en ældre kran i samme størrelse. Grove kranen trækker på tre aksler og styrer under kørslen på de tre forreste og den bageste aksel. Ved krybehastigheder kan der styres med alle hjul, og så kan der også krabbestyres. Kranens undervogn er konstrueret som et femakslet specialkøretøj med et kraftigt chassis svejset i højstyrkestål. Akselophænget er med hydraulisk affjedring, hvor der er automatisk nivellering ved kørsel på vej. Dækkene er i den store klasse – nemlig ti hjul i størrelsen 385/95 R 25. Den hydrauliske

Den svære treakslede ballastkærre er bygget af HFR.

MARTS 2016

kraft laves i to separate kredsløb, et fra en stempelpumpe med elektronisk begrænset momentkontrol og en stempelpumpe der forsyner kranens krøjemotor. Tankvolumen på hydrauliktanken er på 890 liter, og der er en termostatstyret oliekøler, som sørger for at holde hydraulikolien i den rette temperatur. Førerhuset på undervognen er meget kompakt med plads til to personer, mens kranoverdelen også har sit eget førerhus, der lige netop giver plads til kranføreren. Det er en moderne version i aluminium, der kan tippes ca. 20 grader, så kranføreren kan opnå så god sigt som mulig. Joystickene til kranens funktioner er integreret i armlænene på kranførerens sæde, så kranføreren kan sidde så komfortabelt og ergonomisk rigtigt som muligt, når der kranes.

Den nye mobilkran på en af de større opgaver.

DTL magasinet

21


TEST VAREBILER

TEST

FORD TRANSIT

Tekst og foto af Carsten Teiner

TESTKØRER Ford Transit 2 tons chassis model er meget populær hos danske vognmænd og entreprenører.

CARSTEN TEINER

NÅR DER SKAL

ekstra læs på traileren Ford i Danmark har fundet en løsning på problemet med ikke at have så stor trailervægt på deres 2-tons Transit. Man tager ganske enkelt den baghjulstrukne 4,7 tons model (470) og nedvejer den til 3,5 tons – så er 3,5 tons trailervægten en realitet. Og så kan man opfylde ønsker fra mange kunder – ifølge Ford ikke mindst fra vognmænd, entreprenører og gartnere, som skal have mulighed for at transportere bl.a. en minilæsser. Samtidig kan man køre bilen med B-kørekort. Det betyder dog, at man i forhold til bilen, som ikke nedvejes, mister en nyttelast omkring en ton – men til gengæld hæves trailervægten fra 4,7 tons udgavens 2,3 tons til de 3,5 tons. Normalt er trailervægten i 350 udgaver op mod 2,8 tons. Ser man på nyttelasten i den mindre 3,5 tons bil (350), har den nedvejede Transit også lidt mindre at gøre godt med. Men her taler vi for en 350 L3 chassisudgave om cirka 95 kg mindre vægt – det vil sige 1.123 kg for en chassismodel – for en kassevogn 470 L4L3 falder nyttelasten fra 1.127- til 898/918 kg. Standard er nyttelasten i en 470-model tæt på 2,7 tons – så man må vælge. Der kræves for alle bilerne dog en såkaldt GVM kode for at løse nedvejnings-opgaven. Det henviser bl.a. til nedvejningen (modifikation). Højt sikkerhedsniveau Den 2-tons Transit har et godt sikkerhedsniveau – bl.a. standard trailer-sway systemet – et trailer stabilitets-system, som stabiliserer

22

DTL magasinet

traileren, hvis den kommer i slyng. Dertil kommer esc-stabilitetskontrol og Fords nødkalde system, SYNC. Der er også stik til iPhone samt Bluetooth. Man kan også få et system, der gør chaufføren opmærksom på, at nu er han træt og bør holde pause. Vi har flere gange prøvet både 470-udgaven og 350-udgaven – men ud over vægtene, er præstationerne de samme uden læs – selv om 470’ren er kraftigere bygget. Den 155 hestes 2,2 liter Duratorc-maskine er standard i 470 udgaven – og den er særdeles smidig – om end flere konkurrenter kan prale af flere hestekræfter. Vi har tidligere prøvet bilen med 155 hk motoren flere gange med læs – og den har ingen problemer med at trække læsset. Der er trækkraft i fjerde gear fra 1.250 omdrejninger eller 45 km/t. I femte og sjette gear fra 65- og 85 km/t – så sidstnævnte er et overgear. Standard er stop/start system. Roses skal den for et lavt støjniveau. Lidt mere tørstig 470-modellen er kraftigere end 350-modellen og derfor lidt mere tørstig. Et chassis har et forbrug på 11,1 km/l i gennemsnit, hvor en tilsvarende 350’er klarer op mod 12,8 km/l. Et skift i energiklasse fra F til G. Merprisen for 470 GVM er cirka 20.000 kr. eksklusive moms. Transit 2-tons modellerne har fået stor succes i hele Europa – og faktisk også i USA, hvor den tilbydes med en kraftig benzinmotor plus automatgear. Automatgear er fortsat på ønskesedlen hos danske/europæiske kunder – men det skulle være på vej.

Ford har med sin nye serie af Transit varebiler fået et meget bredt program – og fælles for dem alle er fine køreegenskaber. Med læs er den baghjulstrukne Transit meget lettere at manøvrere end den forhjulstrukne udgave, viser vores test. Roses skal den også for en smidig gearkasse. Bilen har hill-assist til at hjælpe start på en bakke.

Personbilsagtig kabine Man skal vænne sig til, at der ikke er så god plads til venstre ben på grund af hjulkassen – men der er plads til at lirke foden ind under koblingspedalen, så foden kan strækkes lidt ud på langturen. Kabinen er i sig selv den nok mest personbilsagtige i klassen – nærmest kopieret fra personbilen Mondeo – men man skal igen vænne sig til de mange knapper på rattet. Bilen havde også to-vejs justerbart læderrat, air-condition, klapbare sidespejle samt fartbegrænser og fartpilot. Der er god aflæggeplads i kabinen – bl.a. over forruden. Og der er lås på handskerummet. For komforten er der programmerbar motor- og kabinevarmer – og varme i sædet. Der er rigeligt med kop- og flaskeholdere – og midtersædets ryglæn kan vippes frem, så der kommer en skriveplade til syne Varerummet er også i en klasse for sig selv. En meget bred sidedør på 1.300 mm i kassevognen gør det let at laste paller i bilen med gaffeltruck. Og udsynet er godt med de dobbelte sidespejle (med cyklistspejl).

MARTS 2016


FORD TRANSIT 470 GVM: MOTOR: 4 CYL. TURBODIESEL SLAGVOLUMEN: 2,2 LITER YDELSE: 155 HK MOMENT: 385 NM FORBRUG: 11,1 KM/L CO2 UDSLIP: 236 G/KM BREMSER: ESC STABILITETSSYSTEM. ABS TRÆK: BAGHJULSTRÆK TRAILERVÆGT: 3,5 TONS TOTALVÆGT: 3,5 TONS NYTTELAST: OP MOD 918 KG GARANTI: TO ÅR/100.000 KM PRIS/CHASSIS PLUS MOMS: CA. 244.000 KR.

Transit som kassevogn er meget rummelig – og åbningen i siden er 1.300 mm.

Et kik indenfor. Instrumenteringen i Transit er hentet direkte fra personbilsafdelingen.

Vi leverer kilometerne. Du leverer alt andet.

Goodyear KMAX serie giver dig op til 35% flere kilometer, sammenlignet med sin forgænger - og sikker performance hele året.* Nu findes der endelig et dæk der giver flere kilometer - uden at gå på kompromis med andre af dækkets egenskaber. Goodyear KMAX indeholder teknologier der øger dækkets samlede levetid. Kontakt dine partnere hos Goodyear, så din flåde også kan få alle fordelene. Læs mere på www.goodyear.dk *

ALL-SEASON

MARTS 2016

Sammenligning af RHS II og RHD II+: Tester udført i samarbejde med flere europæiske flåder under Goodyears overvågelse på størrelsen 315/80R22.5 i tidsrummet juli 2011 til Juni 2013 viser at KMAX S og KMAX D har et forbedret kilometer potentiale med henholdsvis op til 30% og 35% på Goodyear RHS II og RHD II+

Et kik indenfor. Instrumenteringen i Transit er hentet direkte fra personbilsafdelingen.

DTL magasinet

23


MEDLEMMERNE UDDANNELSE

NYT VOGNMANDSKURSUS I maj måned tager DTL hul på et nyt vognmandskursus i Viborg. Kurset holdes i uge 19 og uge 24. Her er holdet, der har gennemført vognmandskurset i Roskilde tidligere på måneden. Fra venstre: Jean Hermansen, Kim G. Olsen, Simon Svendsen, Frank Davidsen, Louise L Nielsen, Tommy Laursen, Anders Due, Niels Rasmussen og kursusleder Kurt Rinhack. FOTO: PER DAUGAARD Her er holdet, der har gennemført vognmandskurset i Viborg i sidste måned. Fra venstre: Bo Nielsen, Charlie Jensen, Birgitte Surballe, Steffen Vestergaard, Anni V Jensen, Benny Lindberg, Lise A Clausen, Kian Pedersen, Niels Josiassen, Allan Bækgaard, Flemming Sørensen og kursusleder Kurt Rinhack.

NLA på Facebook

Nu kan interessere følge med på Facebook i gøren og laden hos de skandinaviske vognmænds organisation i Bruxelles, Nordic Logistitics Association, NLA. På NLAs Facebook-side er der et ugentligt nyhedsbrev og andre relevante informationer.

Pensionsoversigt til medarbejderne

I starten af denne måned har medarbejdere med pension i PensionDanmark modtaget deres pensionsoversigt for 2015. Den giver det årlige overblik over pensionsordningen og vil ligge klar i indbakken på pension.dk/ dinpension eller i e-Boks, hvis medarbejderne har valgt dette. Her kan man se hvor meget, der blev indbetalt til opsparingen i 2015, hvad afkastet er og hvor meget, der stod i alt på opsparingen pr. 31. december 2015.

Følg lærlinge-DM på Facebook

Opvarmningen til årets mesterskaber for transportlærlinge er skudt i gang på Facebook. Præcisionskørsel, kranarbejde, klargøring af paller og gaffeltruck er nogle af de discipliner, som chauffør- og lagerlærlingene skal dyste i, når DM løber af stablen lørdag den 21. maj på TEC Hvidovre. På Facebook-siden kan man læse om de deltagende lærlinge, følge med i forberedelserne, deltage i konkurrencer og meget mere.

24

DTL magasinet

KURSETS FORLØB • En uge på kursus. • Hjemmeopgaver i fire uger. Du skal regne med ca. syv timers arbejde om ugen. Du kan til hver en tid hente hjælp fra underviserne. • På kursus en uge igen. KURSETS INDHOLD • Virksomhedsledelse og drift • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning • Tekniske og driftsmæssige forhold • Love og bekendtgørelser • Ledelse og overenskomstforhold • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab • Køre- og hviletidsregler, herunder trafiksikkerhed • Forhandlingsteknik • Farligt gods • Lastsikring • Affaldshåndtering • Levende dyr PRIS • 19.000 kr. + moms. • 17.500 kr. + moms for medlemmer af DTL-Danske Vognmænd. Prisen er inkl. materialer og forplejning. Vil du vide mere om kurset så kontakt konsulent og underviser Kurt Rinhack på 7015 9555.

nd Opkrævning til kompetencefo modtaget en

nylig DTLs medlems virksomheder har for ådets Komperomr Lage og topkrævning til Transpor rådets Udtom spor tran Gods og nd tenceudviklingsfo ing ævn indeholder dannelsesfond. Den halvårlige opkr ådets Udvikromr også bidrag til Transpor t- og Lage for indbetaling frist te Sids nd. lings- og Samarbejdsfo var 14. mar ts. ionDanmark, yder Fondene, der administreres af Pens annelse. Virksomrudd tilskud til medarbejdernes efte e om tilskud til jdern arbe med af heden søger på vegne k under Udion.d pens på te direk s søge kurser. Tilskud samtlige over liste dannelsesfonde. Her er der også en er også Der til. ud tilsk kurser, virksomheder kan søge t. udde tilsk på information om satserne taget VEU-godtgøVirksomheder, der har søgt og mod e i AMU-kurser, skal relse for medarbejdernes deltagels at få tilskud fra for e ikke genindtaste oplysningern lig automatisk nem er hent ark fondene. PensionDanm Herefter får k. lse.d anne rudd efte fra e oplysningern opmærksomme s virksomhederne en mail, hvor de gøre , som de er fond den fra på, at de også kan få tilskud tilknyttet.

MARTS 2016


Varebils- og kurérvognmænd har gang i det politiske arbejde Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører har 12. marts planlagt både foreningens første ordinære generalforsamling og efterfølgende netværksmøde, åbent for alle interesserede vognmænd. Det foregik hos Vognmandsspecialisterne i Vejle. I formanden Thomas Jensens beretning på generalforsamlingen indgår disse ni konkrete forslag til politikerne. Alle er forslag som skal bidrage til at højne niveauet i varebilsbranchen: 1. Et branchetilpasset tilladelseskrav efter godskørselsloven der indeholder både kapitalkrav og vognmandsuddannelse 2. Chaufføruddannelse 3. Transportkøberansvar 4. Lempelser af regler ved løft 5. Branchetilpassede hviletidsregler efter svensk model 6. Obligatorisk anvendelse af transport-branchekode 7. Lempelse af afgifter 8. 5 tons totalvægt forudsat fartbegrænser 9. Begrænsning af kørsel med pakker i taxa'er. Thomas Jensen er ikke et sekund i tvivl om, at denne politiske mission vil tage flere år at gennemføre.

Men han er heller ikke i tvivl om, at den politiske mission vil vise specialforeningens berettigelse - og stedet at være for varebilsog kurervognmændene. Foreningen har disse tre kerneopgaver: - Stedet at få varetaget de politiske interesser - Stedet at dele erfaringer med hinanden - Stedet hvor vognmændene får gode indkøbsaftaler. Netværksmøde Specialforeningen valgte at supplere generalforsamlingen med et åbent netværksmøde, hvor folketingspolitiker fra SF Karsten Hønge var inviteret til at komme med et indlæg. Her er udpluk fra dagsordenen: ”Mød dine kolleger i branchen. Hør hvilke agenda politikerne i EU og Danmark har for branchen. Hør seneste nyt om regler på varebilsområdet. Bliv fristet af medlemstilbuddene bl.a. om favorable vilkår ved rudeskift, forsikring samt rabatter på brændstof og dæk.” Arrangementet er holdt efter bladets deadline. Læs mere om generalforsamlingen og netværksmødet i næste nummer. Følg også med på foreningens hjemmeside, www.skv-kurer.dk

TEC-EFFEKTEN

VILJE

NY VIDEN

Sæt dig i førersædet med en efteruddannelse Find dit kursus på TEC.dk/kurser

KO M P E T E N C E R

EFFEKT

På TEC får du efteruddannelse med effekt. Inden for transport, lager og logistik kan du vælge mellem 62 relevante efteruddannelseskurser. Det vil sige opgraderinger til alle tænkelige behov. Vores erfarne undervisere er ildsjæle, der brænder for emner som Kranfører, Godstransport, Personbefordring, Lufthavn og Lager. På TEC.dk kan du se alle kurser og finde det, der passer dig og din arbejdsplads bedst. Glæd dig til at blive opgraderet, til at møde nye mennesker og ikke mindst til effekten.

OPGRADERING

MARTS 2016 DTL_Magasin_186x127mm.indd 1

magasi net DTL 01/03/16 13:37

25


Tekst og foto af Finn Bjerremand

SPECIALFORENING FOR KURÉR- OG VAREBILER

Kulde, vand o Vand i motorens fødekæde er døden for en moderne commonrail-motor

M DTLs Arbejdsgiverforenings generalforsamling 2016 I henhold til DTLs arbejdsgiverforenings vedtægter meddelelse hermed, at DTLs arbejdsgiverforenings ordinære generalforsamling holdes: Lørdag den 16. april 2016 kl. 13.30 på Trinity Hotel & Konference Center Gl. Færgevej 30, Fredericia Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. B  eretning om Arbejdsgiverforeningens virke i det forløbende år 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Valg af revisor 7. Fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt Opstillet til bestyrelsen er: * Per Rasmussen * Jens H. Petersen * Poul Jørgensen * Henrik Jørgensen Opstillet som bestyrelsessuppleant er: * Niels Jeppesen Da der ikke er opstillet flere kandidater, end der er ledige bestyrelsesposter, skal der som udgangsgangspunkt ikke afholdes valg til bestyrelsen. Tilmelding Husk at deltagelse i generalforsamling kræver tilmelding til Arbejdsgiverforeningen, jf. vedtægternes § 7. Fristen for tilmelding er den 2. april 2016. Tilmelding kan ske på: http://www.tilmeld.dk/DTLAsGeneralforsamling2016 København, februar 2016 Martin Danielsen Erik Østergaard Formand Adm. direktør

26

DTL magasinet

ed vinterkulden er det næsten pr. definition også tid for problemer med brændstofsystemerne til dieselmotorerne. Undertegnede mindes fra tiden bag rattet, at noget af det værste, der kunne ske på en kold vintertur i Norge eller Sverige var manglen på fremdrift i motoren – trods hårde tryk på speederen. Og det kunne tage lang tid, inden problemet var lokaliseret, og turen kunne fortsætte. Vognmænd, der kører på Norden i hård frost, vælger ofte at tanke op nordpå. Så er man nemlig mere sikker på, at dieslen kan klare de helt lave temperaturer. Dansk diesel er sikret til -24 °C, og det passer til vores klima. Når grænsen til Norge eller Sverige krydses, er dieselolien frostsikret til - 32 °C – og endnu lavere længere nordpå. Imidlertid er det ofte vand, der er skyld i motorstoppet. Hos Iveco North Europe & Baltic A/S undersøgte man for et par år siden, hvad det egentlig var den store synder. Og det var vand i brændstoffet. Problemet blev løst ved, at Iveco som standardudstyr valgte at montere et vandudskillelsesfilter ude ved brændstoftanken. Suppleret med en kontrollampe i instrumentbrættet, som giver et praj om, at det er tid at få tømt vand ud. Det fik antallet af opkald på grund af motorstop til at falde til langt under det halve. Iveco er ikke alene om den slags løsninger. Under præsentationen af den nyeste Mercedes Unimogserie sidste år kunne man også se et vandudskillelsesfilter som standardudstyr. Sådan kommer vandet ind Der skal kun ganske lidt vand – blot få centiliter – til at skade højtrykspumpen i et commonrail brændstofindsprøjtningssystem – og derefter også dyserne. Men hvor kommer vandet fra?

Det meste kommer som kondensvand dannet i lastbilens egen tank. Noget opstår som følge af dårlig tankhygiejne. Det kan være, at der bliver tanket fra en større tank, og den er måske ikke blevet tjekket for vand. Eller det kan være, at der er kommet vand ind i forbindelse med selve tankningen. Der kan også komme kondensvand ind via udluftningen under kørslen, hvor der kommer luft ind, efterhånden som tanken tømmes. Når der kommer varmt brændstof tilbage fra fødepumpen til tanken, sker der også en nedkøling, specielt når det er koldt. Det betyder også, at der er risiko for, at der dannes kondensvand i tanken. Filter er løsningen Teknisk burde problemet med vand i tanken kunne løses fx med et filter, der leder vandet fra, inden olien trykkes ind i pumpen samt et avanceret sugerør, som bliver højdejusteret ved hjælp af en flyder, så der i stedet for at suge i bunden af tanken, bliver suget lige under overfladen på tankbeholdningen. Dernæst findes der ånderørsfilter, der tørrer den luft, som er på vej ind i tanken, og det reducerer risikoen for kondensvand betragteligt. Disse filtre kan forhindre fugt fra vand, der er sprøjtet op i regnvejr. Der findes da også i dag filterløsninger til at løse disse udfordringer. De ses dog mest på entreprenørmaskiner, der netop skal kunne operere i alle miljøer og i al slags vejr. Flere løsninger »Volvo Trucks tilbyder flere løsninger på problemet. Bl.a. er Volvos lastvogne udstyret med en vandudskiller, og alarm i instrumentpanelet for vand i vandudskilleren, så chaufføren kan dræne vandet fra. Volvo foreskriver også en årlig bundtømning for vand af brændstoftanken,« siger produktchef hos Volvo Group Trucks Danmark A/S, Claus Henrik Gedsø Jensen. Der tilbydes også filtre med

MARTS 2016


g diesel – en uheldig kombination

Der skal kun få centiliter vand til at skade højtrykspumpen i et commonrail brændstofindsprøjtningssystem. Billedet viser tanken på en Volvo FH16.

ekstra stor kapacitet til kørsel i områder med dårligere kvalitet af dieselolie. Der kan også leveres en løsning, som anvender den varme returdiesel til opvarmning

af filterelementerne for at undgå tilstopning af filtrene med paraffin ved kørsel i ekstrem kulde. I de koldeste egne af Rusland er lastvognene ofte udstyret med el-

opvarmede brændstofslanger. Fra Volvo i Finland lyder det også, at det vigtigste absolut er at anvende den korrekte diesel. Her er der fire typer at vælge imellem:

Summer quality til temperaturområdet ned til −5 / −15 °C, Middle quality −15 / −25 °C, Winter quality −29 / −34 °C og endelig for det polarkolde Norden, Arctic quality −40 / −44 °C.

7 nye stationer i 2015 Mød os på Danske Busvognmænd’s årsmøde

Vi har vokseværk Vi har store ambitioner på transportmarkedet. Derfor har vi bl.a. åbnet 7 nye OK Truck Diesel-stationer. Med flere stationer får du nemlig kortere køreture og undgår ekstra kilometer, som er spild af tid. Det bliver mere værd, end de fleste tror. Ring og hør mere på 89 32 25 40.

www.ok.dk

MARTS 2016

DTL magasinet

27


NYHEDER TRAILERE Tekst og fotos af Finn Bjerremand

NÅR KORNET SKAL UD

Mange års forretningsrelationer betød at der igen blev købt en løsning fra Skelhøje Danmark er stadigvæk et landbrugsland. Og behovet for et effektivt logistiksystem til fodertransporterne har aldrig været større. Det skal leve op til transporter af virkeligt store tonnager. Korntransportørerne var også blandt de første til at tage de syvakslede vogntog i brug. Vognmandsfirmaet Sv. Aa. Jensen A/S i Billum tæt på Oksbøl er en af de transportvirksomheder, der netop servicerer landbrugssektoren med transport af bulk og pallevarer inden for korn og Påhængsvognen – her foderstofsektoren. med ladet bagtippet. For kort tid siden ankom et komplet nyt sugeblæse-vogntog til transport af korn- og foderstoffer – nemlig Når valget igen faldt på den virksomhed til en treakslet Volvo FM og en tilhørende fireakslet opbygningen og påhængsvognen, skyldtes SVF påhængsvogn fra Skelhøje Vognfabrik. det ikke mindst de gode forretningsmæs-

sige relationer mellem de to virksomheder. Sv. Aa. Jensen A/S har gennem flere årtier fået leveret opbygninger og påhængsvogne fra Skelhøje Vognfabrik. Og det er heller ikke den første fireakslede SVF-påhængsvogn i vognparken hos det vestjyske vognmandsfirma. En bogie i hver ende DTL Magasinet har kigget nærmere på påhængsvognen og opbygningen af de to køretøjer. Påhængsvognen har fire aksler, hvor der er en bogie i hver ende. Akslerne er af fabrikatet BPW, som er ophængt i luftaffjedring, hvor der er bogielift på den 3. aksel, så der både kan spares på brændstof og dæk ved kørsel med dellast eller hel tom vogn.

Legende let! Hvordan fragtmanden Martin gør sin ordresøgning enklere, idet han finder det bedst egnede med det samme. Sikker søgning med TC Truck & Cargo®. I fire uger kan du gratis og i realtid teste Europas markedsførende fragtbørs.

Nu også mobilt!

28

DTL magasinet

MARTS 2016


7055

MIN NYE

TRAILER

arbejdslys. Trækstangen har en rist til at stå på, når man skal inspicere fra forenden. På det korte chassis med de to forreste aksler er vigtige kontrolfunktioner – som bremsefunktioner, håndtag til hæve-sænkeventiler m.v. – placeret i en god højde, hvor de samtidig sidder fint beskyttet. God lastevne Påhængssvognen har en total-vægt på 30 ton. Med en egenvægt på 7,6 ton udløser det en lovlig lastevne på hele 22,4 ton. Forvognens lastevne er på 11,8 ton, så vogntoget kan samlet medbringe 34,2 ton, der må betragtes som en god belastning, når man tager den samlede udstyrspakke i betragtning. Forvognen har også et tippelad og er desuden udstyret med et suge/ blæse-anlæg fra Albjerg's Maskintec A/S i Stenstrup på Sydfyn. Med dette anlæg kan

chaufføren selv laste kornprodukter ude ved afsenderen og læsse af igen ved modtageren.

Den nye påhængsvogn er leveret sammen med en ny Volvo FM

Akslerne er med skivebremser og bremsesystemet er et WABCO EBS-E med RSS (roll stability support) samt eTASC (elektronisk luftaffjedring). Chassiset er langsgående, hvor de bageste aksler er forankret direkte, mens den forreste bogie har sit eget lille korte chassis, der er fastgjort til det store chassis med en drejekrans. Opbygningen består af et tippelad, der kan tippe såvel til begge sider som bagud. Ladopbygningen er dog lavet med en fast side i højre side, så der i praksis kun kan tippes bagud eller til venstre side. Bunden er konstrueret med en rustfri plade. Sidehøjden er hele vejen rundt 180 cm og længden på ladet er 780 cm. Både bagsmækken og venstre side er konstrueret dobbeltsvingbar, og siden er firedelt med 5 Kinnegrip stolper. Der er bundopluk ved midterstolpen, og ladet er delt direkte i to rum med en kapacitet på 12 ton i hvert rum. I bagsmækken er der en rustfri kornlem og en 4” Albjerg sluse. Indvendigt i bagsmækken er der også en hydraulisk snegl til tømning af ladet, og der er også monteret kornspidser til det hævede læsserør. Til afdækning af ladet er der en manuel betjent rullepresenning, som let kan rulles tværs over ladets top. Bagenden er bestykket med en original SVFbagende – typisk dansk – med seks trekammerbaglygter af LED-typen. Ved den forreste bogie er der i begge sider placeret

robust g o il b a t r fra S.KI: S ertraile p ip k t ull. 4-aksle Cargob z it m h Sc

Stabil.Robust.

Kipper Ski 32 – 3 AT 10,5: Klassens stærke dreng

Kraftigt stålchassis giver bedre stabilitet ved af- og pålæsning, er reparationsvenligt og har høj gensalgsværdi. En stærk kombination – just more.

MARTS 2016

www.cargobull.com/dk

DTL magasinet 29 Mere info: +45 74 67 40 24


NYHEDER IT Af John Larsen

TACHO ONLINE

EKSPORTERES TIL SVERIGE Sveriges Åkeriföretag vil tilbyde køre- hviletidssystemet til sine medlemsvirksomheder TungVognsSpecialisten - TVS og DTLs Tacho Online-system, der holder styr på alle køre- hviletidsdata, skal tilbydes til de svenske vognmænd. Deres organisation, Sveriges

DATA TIL STATISTIKKER Carl Peter Frederiksen håber, at samarbejdet også kan udbredes til Norge. Her er man i kontakt med Norges Lastebileier Forbund, der som bekendt også er en del af NLA: »Et andet aspekt er, at Tacho Online kan levere data til en lang række statistikker om fx overtrædelseskategorier, kørselsmønstre og anonymiserede chaufførdata til brug i det erhvervspolitiske arbejde. Her vil det være værdifuldt, hvis vi kan levere sådanne data for hele Skandinavien – på sigt suppleret med GPS-data.«

30

DTL magasinet

Åkeriföretag, SÅ, har nemlig besluttet at øge medlemsrådgivningen om køre- hviletidsreglerne, og det er her, at DTLs gennemprøvede it-system kommer ind i billedet.

for at lagre alle virksomhedens køre- hviletidsdata på internettet (den såkaldte hosting). Desuden leveres alle nødvendige analyser og rapporteringer af de digitale data fra førerkort og tachografer. Fx får vognmand og chauffør mails om eventuelle overtrædelser, og der er en SMS-service, der minder chaufførerne om alle downloadfrister.

Carl Peter Frederiksen: »Vi er glade for aftalen, der sikrer en langt større udbredelse af vores kørehviletidssystem.«

Anders Falk: »Vi skal øge rådgivningen af medlemmerne om køre- hviletiderne og har besluttet at tilbyde Tacho Online til vore medlemmer.«

»Vore svenske myndigheder i Transportstyrelsen arbejder med stor nøjagtighed i deres kontrol, og det stiller store krav til transportvirksomhederne. De skal derfor så vidt muligt forebygge fejl, sørge for ordentlig håndtering af fartskriverne og i øvrigt følge tæt op på overtrædelser og afvigelser,« siger SÅs køre- hviletidsekspert Anders Falk. Han arbejder tæt sammen med TungVognsSpecialistens direktør Carl Peter Frederiksen om at få overført Tacho Onlines it-system til svenske forhold. Tacho Online, der har knap 1.000 brugere herhjemme, sørger

»Vi er naturligvis glade for, at det er lykkedes at få aftalen i hus, som sikrer en langt større udbredelse af Tacho Online. Der er trods alt op mod 9.000 svenske vognmænd i Sveriges Åkeriföretag,« siger Carl Peter Frederiksen. Aftalen går ud på, at TungVognsSpecialistens medarbejdere instruerer en gruppe svenske superbrugere fra organisationen, hvorefter Sveriges Åkeriföretag selv udbyder systemet til sine medlemmer og yder den nødvendige support. De svenske vognmænd har hidtil været henvist til lastbilproducenternes forskellige systemer. For

Anders Falk og SÅ har det været et spørgsmål om selv at opfinde den dybe tallerken en gang til, eller finde noget, der allerede virker. De valgte det sidste, efter at have undersøgt, hvad Tacho Online kan. »At udvikle sit eget system til at samle data ind, lagre og analysere dem ville tage for lang tid at sætte i stand, og da jeg tidligere har været i kontakt med TungVognsSpecialisternes Carl Peter Frederiksen og Henrik Brunstedt, vidste jeg, at de havde et driftsklart system. Og da TVS er ejet af DTL, og både DTL og SÅ indgår i den fælles nordiske organisation NLA, så vi det som det helt naturlige og en god måde at slå de fælles ressourcer sammen for at sikre, at vore medlemmer kan efterleve køre- hviletidsreglerne,« siger Anders Falk. Tacho Online vil i Sverige blive tilbudt medlemmerne som en del af en pakkeløsning i afdelingen SÅ Juridik. Pakken indeholder også rådgivning og vejledning i forbindelse med virksomheds- og vejkontroller, sagshåndtering og uddannelse. »Vi ved endnu ikke, hvor stor interessen for Tacho Online vil blive. Men med tanke på de problemer, der eksisterer, og de bøder efter virksomhedskontroller, der gives, ja så bør der være en del interesse for sagen,« som Anders Falk siger. »Vi prøver os frem. Tacho Online er fleksibelt og kan tage imod fartskriver- og førerkortdata på mange forskellige måder, og der er en meget kompetent analyse-del. Ledelsen i Sveriges Åkeriföretag ser med store forhåbninger på det nye samarbejde,« tilføjer Anders Falk, der har arbejdet i organisationen i 30 år og i dag har kørehviletidsreglerne som et af sine arbejdsområder.

MARTS 2016


HAR DU RÅD TIL AT LADE VÆRE?

YOUR CO2NCERN, OUR MISSION.

Gode grunde til at lade din chauffør coache af Scania Driver Academy: • Motiverede og veluddannede chauffører • Reduktion af CO2-udslippet • Reduktion af brændstof = bedre bundlinje • Mindre slidtage på bilen = højere gensalgsværdi • Færre skader • Lavere forsikringspræmie på Scania Lastbilforsikring Læs mere på www.scania.dk/driveracademy eller ring til os på tlf. 9134 4014. MARTS 2016

DTL magasinet

31


MEDLEMMERNE GENERALFORSAMLING Tekst og foto af John Larsen

Danaffalds generalforsamling:

Ringe effekt af genbrugsaffald i fri konkurrence Selv om affaldet til genanvendelse på papiret har været udsat for markedskræfternes frie spil i cirka fem år, har det ikke haft nogen væsentlig økonomisk effekt for affaldstransportørerne. Det kunne deltagerne på Danaffalds generalforsamling konstatere. Danaffalds sekretær, chefkonsulent Lisbet Hagelund har set nærmere på forholdene og kunne oplyse, at »Folketingets beslutning om at markedsudsætte det genanvendelige erhvervsaffald ikke helt er blevet indfriet.« Hovedårsagen er, at de mange kommunale anlæg, der blev etableret, mens kommunerne stod for indsamlingen og behandlingen af affaldet, har fået dispensationer til at fortsætte i længere tid end, hvad planen for deres nedtrapning forudsatte. Derfor har kommunerne fortsat domineret markedet for det genanvendelige erhvervsaffald. Effekten af markedsudsættelsen af det genanvendelige affald er under evaluering. I slipstrømmen af evalueringsrapporten vil der blive set nærmere på, hvordan den oprindelige beslutning om markedsudsættelse kan bringes helt på sporet. Rapporten, der er skrevet af Deloitte og Incentive, evaluerer resultaterne af de to politiske aftaler fra 2007 og 2011 om organisering af affaldssektoren og indehol-

der ingen konkrete anbefalinger. Rapporten skal drøftes i sektoren og skal senere udgøre en del af grundlaget for politiske drøftelser om rammerne for en bedre affaldssektor. Det hedder videre i rapporten, der blev omtalt på generalforsamlingen: ”Effekterne af markedsudsættelsen er derfor på nuværende tidspunkt begrænsede. Det gælder de økonomiske effekter af markedsudsættelsen, ligesom miljøkvaliteten stort set er uændret, og der er endnu ikke opnået en mere effektiv administration og service. Evalueringen viser derudover en betydelig usikkerhed om reglerne og aktørernes roller.” Udskift tunge kloakdæksler I sin beretning oplyste formanden John Andersen, at Danaffald arbejder på at forbedre arbejdsforholdene for de ansatte i slamsugerbranchen. Her døjer man med, at medarbejderne skal løfte mange tunge kloakdæksler hver dag. »Arbejdet går godt om end meget langsomt, for arbejdet handler grundlæggende om at få andre til at mobilisere vilje til at gøre noget for branchens medarbejdere,» sagde han. Foreningen samarbejder med Arbejdstilsynet og Kommunernes Landsforening, KL, om sagen. Han hanviste til et forsøgsprojekt i Odsherred Kommune, hvor en udskiftning til lettere kloakdæksler er foregået uden nævneværdige problemer og med et positivt økonomisk resultat.

LÆS TEMASIDERNE I NÆSTE NUMMER: De lokale generalforsamlinger landet over 32

DTL magasinet

Formanden John Andersen i gang med sin beretning.

Krav om kollektive overenskomster udvandes John Andersen støttede DTL – Danske Vognmænds kamp for et hjemligt transportmarked på fair vilkår. Som han sagde: »Presset fra udlandet kan meget vel ramme affaldsområdet. Transportministeren lægger nemlig op til at udvande betydningen af godskørselslovens krav om, at vognmændene skal følge kollektive overenskomster. Det kan åbne for aftaler under det almindelige overenskomstniveau.« Nye medarbejdere Generalforsamlingen satte også fokus på rekruttering af nye medarbejdere. DTL-konsulent Kurt Rinhack

orienterede om de gode muligheder for at opnå tilskud til lærlinge, praktikforløb og meget mere. Derefter fortalte foredragsholder og ekstern lektor på CBS, Søren Schultz Hansen, om, hvordan den digitale revolution har ændret den nye generation på arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at de 18-28 årige skal ledes og motiveres på en helt anden måde end deres ældre kolleger. Et af hans budskaber er, at de unge er og forventer ”chefens nærvær i tid – og ikke i rum”. En leder skal efter de unges mening hellere være ”tiltideværende” end ”tilstedeværende”. Omdrejningspunktet er således konstante opdateringer af smartphonen.

ÅRSMØDE I DTL FODER OG FØDEVARER Det nystartede netværk for foder- og fødevaretransportører i DTL holder sit første årsmøde lørdag 9. april kl 9.30 i Bramdrup hallerne i Kolding. Det bliver med fokus på fremtiden: Hvilke krav skal vi forvente fra vores kunder? Og hvordan vil de store transportkøbere hyre leverandører fremover? Få et bud. Set i dét lys diskuterer vi, hvad vi vil med netværket DTL Foder og Fødevarer. Deltagerne diskuterer også konkrete forhold. Hvordan oplever myndighederne vores udfordringer? Og kan tekniske løsninger hjælpe os med at håndtere de mange krav? Årsmødet gæstes af kvalitetschef i DLG, Finn Vestergaard Povlsen, der bl.a. vil fortælle om DLGs overvejelser om, hvordan man vil hyre transportører fremover. Der kommer også repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, Intertek og Loadmaster. Og der bliver tid til debat. Styregruppen fremlægger også en arbejdsplan.

MARTS 2016


2 aks. r Citygardintraile 4 aks. Udtrækstrailer g in as Le Fr A Kr.

www.lastas.dk

g in as Le Fr A Kr.

3.R9. 8M9D-R*.

p

4 aks. Citygardintraile r -m. Truckbeslag

FøLg os på:

KontaKt

vores salgsteam:

g in as r. e K L rA F

3.60M0D-R*.

pR.

3 aks. trailer Dobbelt udtræks

3.R9. 0M0D-R*.

g in as r. e K L rA

p

F

anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

g in as r. e L rA K F

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

p

g in as Kr. e A L r

F

4 aks. ler Nedb. maskintrai lik -m. hydrau 4 aks. Tipanhænger

4.R2. 9M9D-R*.

p

g in as Kr. e L rA F

g

Leasin Fr A K r .

MARTS 2016

5.900-*

pR. M DR.

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk

7.9. 9M9D-R*.

pR

F

4 aks. Anhænger -m. 3-vejs tip g in as r. e K L rA

p

3R.7. 0M0D-R*.

3 aks. Maskinkærre

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

9.R5. 0M0D-R*.

4 aks. Tiptrailer 3 - 37m

5.1. 0M0D-R*.

pR

2 aks. Rundtiptrailer 3 -23m g

Leasin

Fr A K r .

4.199-*

pR. M DR.

altid 200 nye trailere DTL magasinet på lagEr Til omgåEnDE lEvEring!

33


OVERBLIK ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU MÅNEDENS VIGTIGSTE SAGER

DTL-direktør fortsætter som næstformand i IRU-komite Peter Tropper, AISÖ i Østrig, formanden Florence Berthelot fra franske FNTR og Erik Østergaard. Komiteen CLTM er et helt afgørende organ i IRU for politiske beslutninger i forhold til EU-spørgsmål. Komiteens beslutninger markerer den politiske linje for IRU’s generalforsamling, der består af repræsentanter fra 74 lande på 5 kontinenter.

1 ud af 4 medarbejdere bliver langtidssygemeldt Hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syg i længere tid eller kommer til skade, kan det koste indtjening. Flere undersøgelser viser, at en sundhedsforsikring er med til at forkorte sygefravær – og dermed give en sundere bundlinje.

Udvik i sama let rbejde med

Ring og hør hvordan du forsikrer dig selv, dine medarbejdere og din bundlinje på tlf. 33 55 50 50. 03.16 CVR 1052 9638

DTL_Sundhed_90x127.indd 1

34

DTL magasinet

codan.dk/transport

Finland parerer nu ordre fra EUKommissionen og ændrer landets særlige regler for cabotagekørsel. EU har ikke kunnet acceptere den finske tolkning af reglerne, hvorefter udenlandske lastbiler kun må køre maksimalt 10 ture inden for tre måneder og hver aflæsning

talte for én cabotagetur. Fremover vil Finland følge de almindelige EU-cabotageregler. De finske myndigheder har vurderet, at de finske særregler ikke ville kunne holde ved en sag ved EU-Domstolen.

IRU forbereder sig til EU-vejtransportpakke FOTO: OVE HOLM

DTL – Danske Vognmænds direktør og formand for Nordic Logistics Association (NLA) Erik Østergaard er blevet genvalgt som næstformand i IRU’s komité i EU-sager for de næste to år. Også det øvrige formandskab blev genvalgt. Her ses trioen, der skal sætte deres præg på EUs beslutninger de næste to år: Fra venstre ses næstformand

Finland ændrer cabotagereglerne

Vognmandsorganisationer fra EUs medlemslande har sat fokus på det forberedende arbejde forud for den pakke af forslag, som forventes fra EU-Kommissionens side senere i år omkring cabotage, social dumping, postkasseselskaber, vejafgifter og medvirkeransvar. Det skete på et fælles møde i International Road Transport Union (IRU) i Bruxelles tidligere i denne måned. Organisationerne bestræber sig på at skabe enighed inden for IRUfamilien om konstruktive bidrag til Kommissionens arbejde for at sikre fair konkurrence og lige vilkår i EU's vejtransportmarked, som skal være en væsentlig del af vejtransportpakken. »Medvirkeransvar er et vigtigt men vanskeligt element i drøftelserne. Flere organisationer kunne fremvise gode eksempler på nationale aftaler eller debatter om dette emne – heriblandt en igangværende debat i Sverige for at skabe en ramme for fælles ansvar på transportmarkedet,« forklarer

adm. direktør i Nordic Logistics Association, Søren H. Larsen. »Det er vigtigt, at disse positive elementer flyttes op på EU niveau for at fremme en lige konkurrence.«

Samarbejde med europæisk fagforbund Også mulighederne for at forhandle en aftale med det europæiske fagforbund for vejtransport, ETF, var på dagsordenen. Søren H. Larsen: »Kommissionen har længe efterlyst en aftale mellem IRU og ETF på en række af de områder, hvor det giver mening, at de sociale parter selv regulerer forholdene på markedet. Forsamlingen drøftede også samarbejdet mellem brancheorganisationerne og de europæiske organisationer for kontrolmyndigheder samt flygtningekrisen i EU og de problemer, den skaber for vognmænd og chauffører flere steder i EU. På trafiksikkerhedsområdet drøftedes mulighederne for at anvende det såkaldte e-Call system til også at gælde for lastbiler.

Franske vognmænd: Cabotage er ødelæggende Problemerne med cabotage i Frankrig indskrænker sig ikke bare til den ulovlige cabotagekørsel. Også den lovlige cabotage har en ødelæggende effekt på franske vognmænds eksistensbetingelser. Så markant ridser den franske vognmandsorganisation FNTR i en pressemeddelelse situationen op på det franske vejtransportmarked. Organisationen mener, at det er i Bruxelles, der skal findes en varig løsning på problemet. Der skal en ny definition af cabotagekørsel til – med hensyn til varighed og

01/03/16 12.13

antallet af operationer for at skabe blot et minimum af lige konkurrencevilkår. Formanden for Nordic Logistics Association, NLA, Erik Østergaard forstår godt de skarpe udmeldinger fra fransk vognmandserhverv. For situationen er jo den samme i Norden: »Vi har tidligere haft møder med FNTR og udvekslet erfaringer, som bringer os helt på linje i kampen om at få EU til at bringe dette frem som et afgørende tema for udviklingen af et fremtidig europæisk vejtransportmarked.

MARTS 2016


Folketinget skal tage stilling til et forslag til ændring af Færdselsloven, som vil give lastbilerne lov til at følge personbilernes hastighed i bymæssig bebyggelse. Forslaget er stillet af Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen Når lastbilerne kun må køre 50 km/t på strækninger, hvor der skiltes med 60 km/t, kan det medføre irritation fra personbilisterne over langsommere kørende lastbiler. Det vil Dansk Folkeparti have lavet om på. Forslaget lægger også op til, at lastbilerne må køre 80 km/t på landeveje og motortrafikveje. I det hele taget skal lastbilerne have lov til at køre efter den skiltede hastighed – dog ikke over 80 km/t. »Forslaget om at lade lastbilerne følge den øvrige trafik har længe været et stærkt ønske fra vores side, og vi har længe presset på for at få ændret loven, så der

skal lyde en stor ros til Kim Christiansen fra landets vognmænd,« siger DTL – Danske Vognmænds erhvervspolitiske chef Ove Holm. Han tilføjer, at Danmark er det eneste land med denne mærkelige regel om højest 50 km/t i byzone for lastbilerne, og han håber naturligvis på, at forslaget vil samle flertal i Folketinget. »Det vil også være en gevinst for fremkommeligheden at hæve lastbilernes hastighed på landeveje og motortrafikveje til 80 km/t, så trafikflowet bliver ens for den kørende trafik,« siger Ove Holm. Kim Christiansen har fremsat forslaget i forbindelse med Folketingets behandling af et forslag, der tillader højere hastigheder for campingvogne og personbiler med trailere. Forslaget er til andenbehandling i Folketinget 17. marts, og tredjebehandlingen og vedtagelse er sat til den 12. april.

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Forslag: Lastbiler skal have lov at følge bytrafikken

Lastbiler og personbiler skal have samme hastighedsgrænser i byer og på landeveje og motortrafikveje, foreslår Dansk Folkeparti.

STÆRK OVERALT

Kompakt design kombineret med overlegen styrke

MARTS 2016

DTL magasinet

35


OVERBLIK FODERTRANSPORTER

NÅR FODERKONTROLLEN

KOMMER PÅ BESØG Fodertransportører skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Som fodertransportør vil du nok få besøg af Fødevarestyrelsen på et eller andet tidspunkt. Udvælgelsen sker tilfældigt som stikprøve. Cirka halvdelen af Fødevarestyrelsens kontroller er virksomhedsbesøg, mens den anden

BESØGET

Omdrejningspunktet for besøget vil være virksomhedens egenkontrolprogram. Her ser man især på arbejdsgangene, risikovurderingen (af smittefare under transport), rengøringsprocedurer og sporbarheden, så man altid kan finde tilbage til, hvor et parti foder kommer fra. Når vognmanden kender sit egenkontrolprogram, opnår han samtidig at kunne tale samme sprog som medarbejderen fra Fødevarestyrelsen. Så udover kaffe på kanden er det en god ide, at vognmanden på forhånd er klar med egenkontrolprogrammet, logbøger, rengøringsplaner m.m. Besøget handler også om at vejlede vognmanden og besvare spørgsmål. Et besøg tager gerne et par timers tid. Det er gratis. Udgifterne dækkes af det årlige gebyr for registrerede fodertransportører på 1.525 kroner.

36

DTL magasinet

halvdel er landevejskontroller sammen med politiet eller fx ved havne. Mens landevejskontrollen i høj grad drejer sig om køretøjerne, så er besøget i virksomheden mest af alt en gennemgang af dokumenter og arbejdsgange for at konstatere, om reglerne bliver overholdt, og at der er styr på sagerne.

DOKUMENTERNE

DTLs konsulenter hjælper gerne – uden ekstra betaling – med at udarbejde egenkontrolprogrammet hos medlemsvirksomheden. Et vigtigt afsnit heri er rengøringsprocedurerne, som Fødevarestyrelsen i visse tilfælde skal godkende (fx hvis du kører skiftevis med svinefoder og foder til drøvtyggere). Det samme gælder logbogen, hvor man skal kunne se, hvad der køres med, og hvordan der bliver gjort rent mellem læssene af forskellige typer foder. Logbogen skal også hjælpe med sporbarheden (derfor skal logbogsbladene gemmes i to år). På alle områder er der hjælp at hente hos konsulenterne på regionskontorerne. Med konsulenternes hjælp og egenkontrolprogrammet får du et godt overblik, der også kan hjælpe med til at opdage de uhensigtsmæssigheder, der koster tid, penge og risiko for fejl. Desuden kan du bruge det til at dokumentere ansvarlighed og kvalitet over for både Fødevarestyrelsen og transportkøbere. Et godt egenkontrolprogram er også et redskab i din markedsføring, fordi det viser, at der er styr på forretningen.

Transporterne er nemlig under konstant opsyn for at sikre forbrugernes fødevaresikkerhed. Målet er at sikre, at mad og drikke ikke forringes på vejen fra ”jord til bord” – og det begynder jo med dyrenes foder.

KRAV TIL VOGNMANDEN

For at opfylde lovens krav om transport af foder skal du: • Ansøge Fødevarestyrelsen om registrering af din virksomhed på www.fvst.dk • Udarbejde et program for egenkontrol • Udføre egenkontrollen.

MARTS 2016


ARKIVFOTO: MORTEN RASMUSSEN/ SCANPIX/ BIOFOTO

DTL Foder og Fødevarer – nyt netværk for foder- og fødevaretransportører. Her får du: • Faglig sparring – kolleger kan lære dig noget og få dig til at tænke over tingene. • Mulighed for kompetenceløft – dialog med kontrolmyndigheden. Eksperter kan give dig mere viden. • Samarbejde om erhvervspolitik, fx branchevejledninger og egenkontroller – dit bidrag til det politiske arbejde kan ændre din hverdag. • Et årligt netværksmøde med foredrag og debatoplæg eller anden aktivitet, der kan styrke din faglighed. • Nyhedsmails målrettet netværkets medlemmer om fx regler og politisk status. • Alle DTL-medlemmer, som kører med foder- og/eller fødevarer, kan være medlem Netværket holder sit første årsmøde her i foråret. Det er den 9. april i Brandruphallerne i Kolding. Læs mere side 32. Netværkets talsmand er vognmand Henning Lauritsen, Holstebro, mobil 2142 2623

Netværkets sekretærer er chefkonsulent Lisbet Hagelund, mobil 2099 8271. Hun tager sig af det politiske arbejde

Kontorleder Christian B. Hansen, mobil 2081 2495. Han tager sig af medlemsrådgivningen.

MARTS 2016

FOTO: DLG

DTL magasinet

37


Navne NOTER FRAGTMÆND LEVERER FITNESS TIL HJERNEN

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Med sloganet ”Danmarks stærkeste medarbejdere” har Danske Fragtmænd lanceret en såkaldt moduluddannelse. Den giver ansatte med behov et tilbud om uddannelse i dansk og matematik på VUC for at lette hverdagen på arbejdet og hjemme. »Danske Fragtmænd vil I sidste måned blev medarbejgive medarbejdernes dere i Logistikparken i Aarhus hjerner et løft.« de første, der fik mulighed for at få afklaret deres færdigheder. I de næste par måneder vil man landet over Deres erfaringer viser, at op mod halvdelen tale med mere end 700 medarbejdere. af medarbejderne kan have vanskelighe»Danske Fragtmænd har dygtige og der med basale færdigheder. Projektchef veltrænede medarbejdere, der kan tage fat, i Transportens Udviklingsfond, Magnus når godset skal sorteres og lastes. FremKøbke, mener, at der er behov for et uddanover stiller omverdenen også krav til, at vi nelsesløft: har veltrænede hoveder. Digitale manualer, »Lager- og terminalmedarbejdere skal i infoskærme og smartphones betyder færre dag læse og forstå en del information på mundtlige beskeder og flere skriftlige – såskrift og foretage beregninger på jobbet. Det kan være instruktioner, kvalitetsmål vel på arbejde som i fritiden. Derfor tilbyder og andet. Der kan også være ting, man skal vi moduluddannelsen som en slags fitness skrive til den næste på vagten og afvigelfor hjernen,« siger HR-direktør i Danske Fragtmænd, Peter Jepsen. sesrapporter. Dertil kommer, at medarbejProjektet er kommet i stand på baggrund dere med gode basisfærdigheder også får af erfaringer fra transportbranchen. 3F, mere mod på og udbytte af efteruddanarbejdsgiverforeningen ATL, og Transpornelse.« Uddannelsesforløbene forventes at tens Udviklingsfond, der har haft kontakt begynde i august 2016. med mere end 200 fragtvirksomheder.

Efter generalforsamlingen 30. januar afholdt bestyrelsen konstituerende bestyrelsesmøde i sidste måned og valgte Morten Bach som formand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Niels Jeppesen, Tage Fjord, Morten Bækgaard og Jørgen Schmidt. Morten Bach, der samtidig er nyvalgt til bestyrelsen, har afløst Stinne Møller Hansen, som ikke længere er tilknyttet branchen.

DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er?

38

DTL magasinet

FOTO: FINN BJERREMAND

»Du bør være medlem, simpelt hen. DTL varetager jo vores erhvervsinteresser herhjemme og i EU. Og det gør de til et 10-tal.« Det siger adm. direktør Henrik Herum, der ejer fragtvirksomheden Ø.S.G. A/S i Fredericia sammen med Ulrik Petersen. Ø.S.G. – der står for Øster Snede Godstransport – er en del af Danske Fragtmænd og råder over ca. 40 trækkende enheder og har ca. 60 ansatte, der er travlt optaget af at distribuere gods rundt i Fredericia, Kolding og Vejen kommuner. Der er også kurér- og krankørsel på listen over kørselsopgaver. »Det er også vigtigt at have nogen at gå til, hvis der opstår en sag eller et problem. Så behøver vi ikke selv at afsætte en masse ressourcer men kan blot ringe til DTL lokalt vel vidende, at de har de rigtige

ER JEG I DTL

kontakter at trykke på. Vi benyttede os fx af det for nogen tid siden, da vi står med et trafikalt problem her i Fredericia med et for smalt vejkryds, som vi ønsker at få lavet om på. Og da vi blev indkaldt til en virksomhedskontrol benyttede vi os af rådgivningen fra TungVognsSpecialisterne.« Virksomheden benytter også Tacho Online til at håndtere alt om køre- hviletiderne, og Henrik Herum fremhæver de praj, de får, hvis en chauffør er på gale veje. Ø.S.G. Er også tilkoblet ADR-rådgivningen. »Vi går jo ikke til dagligt og spekulerer over vores tilknytning til DTL - dog bliver vi mindet om det, når fakturaen dukker op,« smiler han. »Men for os er det en naturlig ting at være med. Vi bakker op om det erhvervsmæssige arbejde, og det er rart at have sagkyndige at trække på, når vi har brug for det,« siger han.

MARTS 2016

FOTO: DANSKE FRAGTMÆND

NY FORMAND FOR DTL DYR


FOTO: JOHN LARSEN

FOTO: ANJA SCHLÜTER

Thomas Rumph tiltræder 1. april som ny webredaktør og kommunikationsmedarbejder.

Line Sandgreen har sagt farvel for at blive kommunikationsmedarbejder i Herlev Kommune. Her pakkes en DTL-farvelgave ud.

GODDAG OG FARVEL TIL WEBREDAKTØREN DTL – Danske Vognmænd får ny webredaktør/ kommunikationsmedarbejder 1. april, når Torben Rumph, 40, afløser Line Sandgreen. Thomas Rumphs første akutte opgave bliver at føre den traditionsrige konkurrence Årets Transportvirksomhed sikkert i mål afsluttende med kåringen af vinderen som afslutningen på DTLs generalforsamling på Oslobåden 28. maj.

Han er uddannet cand.mag i historie og engelsk og kommer fra en stilling som kommunikationsmedarbejder og presserådgiver på den israelske ambassade. Privat bor han med sin kone Stine og tre små sønner på Amager. Line Sandgreen har valgt at forlade DTL efter ni år for i stedet at blive kommunikationsmedarbejder i Herlev Kommune. Vi ønsker Line held og lykke med sit nye job.

VELKOMMEN TIL FINN JUEL JENSEN TRANSPORT OG LOGISTIK »Jeg melder mig ind for at få god sparring med nogle eksperter, hvis der opstår en sag eller noget andet. Det er den gode rådgivning, jeg især lægger vægt på.« Det siger vognmand Finn Juel Jensen, Taastrup, der atter bliver DTL-medlem fra 1. juli i år. Han har en vognmandsforretning med 15 lastbiler og 16 ansatte. Han fremhæver TungVognsSpecialisterne, der bl.a. har ydet rådgivning ved en virksomhedskontrol, og han har længe været koblet på Tacho Online. Hans biler transporterer meget forskelligt gods. Der er farligt gods transporter, medicinkørsel og leverancer til supermarkeder, flytninger, rydning af dødsboer

Veteranerne ud af vinterhi

FOTO: JOHN LARSEN

I år kører Silkeborg Veteranrally lørdag 4. juni, så det er med at få køretøjerne ud af ”mølposen”. »Tilmelding til Silkeborg Veteranrally skal i år ske på vores hjemmeside www.silkeborgveteran.dk. Der åbnes for tilmelding omkring den 1. april. Hjemmesiden er dog endnu ikke klar, men jeg skal nok informere om, hvornår den er tilgængelig,« siger initiativtager Jens Chr. Beck. Det betyder også, at der ikke sendes invitationer ud på mail eller brev. Løbet, der normalt, er en stor publikumsmagnet, plejer at have omkring 110 startende lastvogne samt nogle enkelte busser, som

kommer fra både Danmark og flere af vore nabolande. Billedet fra rally’et sidste år viser start nr. 30, et højest udsædvanligt veteranlastvognstog, nemlig en Mack C600 årgang 1962 med 3-akslet påhængsvogn, tilhørende Kees van Heezik, Breukelen, Holland.

FINN BJERREMAND 60 ÅR. DTLs tekniske konsulent, testkører, journalist, fotograf, sekretær for Kran-Blok Erfa og selvkørernetværket – ja vi kunne blive ved, er blevet rigtig voksen. Han rundede 60 år den 16. februar 2016, og det blev naturligvis også markeret på Grønningen – en dag, da han havde tid til at komme forbi. Stort tillykke til Finn…

MARTS 2016

og meget andet. Specialet er teknikflytninger og -opsætning, og det drejer sig om bl.a. pengeskabe, servere og ikke mindst kopimaskiner – også nogle af de helt store. Virksomheden er fra 1. juli også medlem af DTLs arbejdsgiverforening.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Kjøbenhavns Vognmandslaug Finn Juel Jensen Transport & Logistik ApS Rødhøjgaardsvej 89 2630 Taastrup

Vestjyllands Vognmandsforening Møltruphede Agro ApS Rosenalle 27 6920 Videbæk

Henrik Eeg Transport Akacietorvet 35 3520 Farum

Specialforeningen for Kurérog Varebilstransportører B.S.-Service Sjølundgade 19 6093 Sjølund

World Courier Denmark A/S Avedøreholmen 96 2650 Hvidovre

Østjylland Vognmandsforening EBK-Flishugning ApS Terpvej 44 8641 Sorring

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING EBK-Flishugning ApS Terpvej 44 8641 Sorring Esben Klindt Vollerup Byvej 64 6392 Bolderslev

Finn Juel Jensen Transport & Logistik ApS Rødhøjgaardsvej 89 2630 Taastrup

DTL magasinet

39


Offentliggørrelse af den første nyhed i 2016: SL2

Den laveste trailer med den største frihøjde! Seneste nyhed fra Broshuis - SL2

• • • •

Største frihøjde Større fjeder vandring Udviklet til kørsel i forskellige kørehøjder Mindre vedligeholdelses omkostninger

BROSHUIS Scandinavia

• • • •

Lavest egenvægt Største laste kapacitet Største styreudslag Stor stabilitet

Niels Bohrs vej 24 DK 8660 Skanderborg

T +45 87 93 81 00 F +45 87 93 81 01 M +45 40 55 70 63

E p.holm@broshuis.com W www.broshuis.com

Dtl magasinet 20160314  
Dtl magasinet 20160314  
Advertisement