Page 1

dtlmagasinet 15. årgang | februar 2013

nr. 02

MÅNEDSMAGASIN FOR DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK

specialsider dyretransporter om

ERHVERVSLIVET: DROP PLANERNE OM BETALINGSVEJE FOR LASTBILER OVERALT I LANDET nye transportafgifter vil koste danske arbejdspladser

medlemslande svigter ny eu-kontrol af ulovligheder


LEVEBRØD. Vognmand Jesper Overgaard Nielsen, Ringsted, i byretten for at få underkendt en afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, der vil have hans forretning fjernet af hensyn til landskabet: »Det tærer på en.«

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

FOTO: SYD- OG SØNDERJYLLANDS

ARKIVFOTO: FINN JOHN CARLSSON

12

18 KRIMINALITET. »Der er masser af plads til forbedringer i transportbranchen.« Opsangen kommer fra politikommissær Christian Østergård, der er med i flere nye initiativer, der skal bremse tyve og svindlere.

35 DOM. »Endnu en klassiker i rækken af umulige domme.« Sådan karakteriserer vognmand Morten Bach en ny dom, som en af hans chauffører fik.

LEDER

Tak for snakken Med de tre fyraftensmøder i Viborg, Kolding og Rønnede i januar har vi fået taget hul på 2013 med en god medlemsdialog, som vi på Grønningen har glæde af og brug for. Samtalerne med DTLvognmænd med noget på sinde fortsætter heldigvis de kommende måneder, når der er generalforsamlinger landet over, og når vi mødes i Herning til den store transportmesse 4. – 7. april.

Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup I Redaktionen: Public Affairs Manager Søren Lauridsen Pressechef Morten Lindbo Webredaktør Line Sandgreen

Det er i virkeligheden et af DTLs stærkeste kort, at vi i organisationen løbende får de nødvendige input fra baglandet. Både direkte fra medlemmerne og gennem det organisatoriske bagland. I løbet af et år har vi adskillige møder, hvor medlemsforeningerne kan komme frem med deres synspunkter ad mere formelle kanaler. Og vores bestyrelsesmedlemmer tager naturligvis også henvendelser fra medlemmerne med til bestyrelsesmøderne. Men man skal bestemt ikke undervurdere betydningen af den tilbagemelding, man får

Annoncekontakt: DG Media as Telefon: 7027 1155 e-mail: epost@dgmedia.dk Grafisk tilrettelæggelse: Great Communications Tryk: npctryk a/s Papir: Holmen Ideal Gloss Kontrolleret oplag: 4.091 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173.

under mere uformelle omstændigheder i den direkte dialog med medlemmerne. Som da jeg sammen med kommunikationschef Søren Lauridsen og chefkonsulent Frank Davidsen mødtes til fyraften med op mod 130 DTLvognmænd på de tre møder i januar. Det blev til en snak om mangt og meget, men heldigvis kunne vi tre på hjemturene fra Viborg, Kolding og Rønnede konstatere, at vi er på rette spor med de erhvervspolitiske mærkesager, vi lægger flest kræfter i: Cabotage, kilometerbaserede transportafgifter, bedre rammevilkår, bødeniveau, køre- hvi-

Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu Forsidefoto: Per Daugaard Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden. Medlem af Danske Specialmedier

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

2

dtl magasinet

februar 2013


INDHOLD SEKTION 1

ARKIVFOTO: NILS LUND PETERSEN

Nyheder 4 I EU-kontrol af transportulovligheder trækker ud 6 I Regeringens planer om transportudgifter i strid modvind 10 I Krav om nye regionale færdselssikkerhedsudvalg 11 I Succes med fyraftensmøder 12 I Vognmand i retten for at bevare sit levebrød hvor han bor 14 I Modulvogntogene får nye strækninger 16 I Kort nyt 18 I Nye initiativer skal dæmme op for transportkriminalitet 20 I DTLs kommercielle tilbud 22 I Gaffeltrucks med på den grønne bølge 23 I Historisk stort anlægsarbejde i gang ved Køge Bugt

36 RESULTATER. »Tålmodigheden har været sat på hårde prøver, men nu kommer resultaterne,« sagde Kran-Blok formand Frank Segall på årsmøde. Han hentyder til ny uddannelse af følgebilschauffører og medvind til ny klassifikation af kommuneveje.

SEKTION 2

FASTE TING 24 25 26 28

letider med mere. Vores medlemsundersøgelse for nylig bekræftede også, at det var de emner vores medlemmer prioriterede højest. Og samtalerne fortsætter. For da københavnerne hørte om de tre møder, var de vakse til hurtigt at få arrangeret endnu et fyraftensmøde. Og det holdes 4. marts i Kjøbenhavns Vognmandslaugs regi. Meget apropos er laugets motto: ”Indre sammenhold – ydre styrke”. Jeg kunne ikke sige det bedre selv.

Jeg vil lige tilføje, at DTLs vognmænd også kan møde flere af vores konsulenter, når Mercedes-Benz tager på turné ni steder i landet med den nye distributionslastbil Antos. Her vil DTLs medarbejdere orientere om køre- og hviletidsspørgsmål – og vise vores helt nye tilbud, Tacho Online, der let og smertefrit – og fuldstændig gratis for DTL medlemmer - holder styr på køre- hviletidsinformationerne.

I DTLs generalforsamlinger I Sagt og skrevet I Aktuelle sager I Nyt fra juristerne

SEKTION 4

MEDLEMMERNE 29 30 36 38 39

I DTL-virksomheder i Region Syd får penge tilbage I Dyretransporter Special I Kran-Blok årsmødet I DTL med på Mercedes-turné I Navne og noter

»

Jeg tilstår blankt, at vi har foretaget en kovending. Men tiderne skifter, og nu skal vi kæmpe fra hus til hus for at skaffe nye arbejdspladser.

«

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen, der går imod planerne om nye transportafgifter.

side 8

februa 2013

dtl magasinet

3


SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

EU-kontrol af ulovligheder trækker ud

ARKIVFOTO: Per Daugaard

Oplysninger om ulovligheder på landevejene skulle fra årsskiftet være udvekslet mellem EUs medlemslande, men kun to ud af 27 lande har meldt sig klar. Danmark tilslutter sig 1. marts.

SEKTION 1

Medlemslandene har ikke som lovet tilsluttet sig et register, der skal slå ned på transportører, der bliver ved med at overtræde reglerne Af John Larsen

Et nyt, fælles register for overtrædelser af EUs transportregler skulle have været en hjørnesten i et mere harmoniseret transportmarked, men nu ser det ud til at løbe ud i sandet. Registret, kaldet ERRU – ”European Registers of Road Transport Undertakings”, er indført med virkning fra 1. januar i år, hvor medlemslandene skulle have de nationale systemer på plads, men indtil nu har kun to ud af 27 lande – Bulgarien og Holland – tilsluttet sig EU-registret. Registret skal bruges til at sikre, at virksomheder og personer ikke overtræder transportreglerne flere gange og på tværs af grænserne, uden at det bliver opdaget og får konsekvenser. EU-registret skal elektronisk forbindes med de 27 landes nationale registre. Den kæmpestore database skal på den måde sikre en bedre informationsudveksling mellem myndighederne.

Målet er, at registret skal bidrage til at forhindre systematiske overtrædelser og dermed unfair konkurrence mellem transportvirksomhederne. »EU er i gang med at kortlægge mylderet af regler, som en europæisk vognmand overhovedet kan overtræde. Det er lige fra køre- hviletidsforseelser til fx overtrædelser af farligt gods og dyretransport-regler. Det er en gigantisk opgave at samle alt dette i et register, men man har indset, at det er nødvendigt for at få et mere harmoniseret transportmarked til at fungere,« forklarer direktør i Nordic Logistics Association, Søren Hyldstrup Larsen. Han oplyser, at EU-Kommissionen vil gå efter medlemslandene, der har svigtet. »Det kan undre, at de samme medlemslande, der vedtager EUs regler, så kort tid efter lader være med at over-

holde de selvsamme regler,« siger Søren Hyldstrup Larsen. Skal også fange cabotage-syndere ERRU-registret er også tænkt som en middel til at skabe en bedre kontrol af EUs cabotageregler. Når det fortsat har meget lange udsigter til at komme til at fungere, er det naturligvis endnu en sten i skoen for transportkommissær Siim Kallas’ planer om at liberalisere cabotagekørslen yderligere. Herhjemme oplyser Trafikstyrelsen, at Danmark vil tilslutte sig ERRU-registret 1. marts i år: »Der er tale om et meget stort og komplekst apparat at få i gang, så at gå to måneder over tidsfristen har ikke givet os dårlig samvittighed, når man ser på situationen i de øvrige medlemslande,« siger chefkonsulent i Trafikstyrelsen, Lis Caspersen.

Tyske vognmænd mod mere fri cabotagekørsel Også de tyske vognmænd vender sig mod yderligere liberalisering af cabotagekørslen i EU. Det fremgik af et møde i januar mellem de nordiske vognmandsorganisationers sammenslutning, NLA, Nordic Logistics Association og den tyske organisation BGL Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik. Der var der fuldstændig enighed

4

dtl magasinet

om, at det er udelukket på grund af de nuværende omstændigheder på transportmarkedet. ”Både NLA og BGL har den klare opfattelse, at andre tiltag er nødvendige, før EU må og skal fortsætte en yderligere liberalisering af vejtransportmarkedet”, hedder det i en fælles erklæring fra de to organisationer. De repræsenterer 30.000 vognmænd i de

nordiske lande og Tyskland. Erklæringen slår fast, at cabotagekørsel må og skal være et instrument med begrænset og midlertidig karakter og hægtet op på en forudgående international transport – netop for at sikre fair og lige konkurrencebetingelser mellem medlemslandene i EU.

februar 2013


“Jeg kiggede væk et splitsekund” “En af de gode sider af livet som selvkørende vognmand er, at man med jævne mellemrum får en helt ny forretning, når man skifter vognen ud. Det var lige sket for mig, og jeg nød aftenturen hjemover i min nye Volvo. Især da jeg kom ind på et stykke med helt nylagt asfalt, hvor det nærmest var som om, dækkene sang. Jeg var stort set alene på vejen, men pludselig fangede mit blik et eller andet, der fik mig til at se til siden. Det var kun et splitsekund, men alligevel nok til, at hjulene i højre side kom udover den nye asfaltkant og tog fat i rabatten. Kort fortalt mistede jeg kontrollen over vognen, og det endte med, at den rullede rundt og lagde sig på hovedet. Jeg selv kom heldigvis ikke noget til. Men det var faktisk heller ikke min første bekymring. Lastvognen er jo ikke bare min arbejdsplads – det er min forretning. Og når vognen ikke kører, så gør forretningen det heller ikke. Da vognen var på højkant igen og trukket hen til Volvo, viste det sig, at der ikke var sket noget med hverken undervognen, ladet eller motoren. Det var faktisk kun førerhuset, der havde fået den store tur. Volvo lovede at rette førerhuset op i løbet af ca. 3 uger. Men min assurandør og taksator fra Codan Forsikring kendte transportbranchen godt nok til at vide, at det ville være lang tid for mine kunder og mig. Så de fandt frem til en løsning med et helt nyt førerhus, som ville være dyrere, men til gengæld en hurtigere løsning. Codan accepterede at betale merprisen for at sikre, at jeg kom ud at køre igen efter ca. 14 dage. Det kalder jeg god service. Godt nok vidste jeg, at vi havde særlige vilkår hos Codan med en DTL-aftale, men det var alligevel flot handlet. Selv om det er nogle år siden, så taler vi i Sønderjyllands Vognmandsforening stadig om, at Codan ikke er det værste sted at være forsikret.”

Ole Bang Jensen, Haderslev.

codan.dk/dtl ©Codan Forsikring A/S 01.13 CVR 1052 9638. Der dækkes med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser.


SEKTION 4

TRANSPORTAFGIFTER I STRID MODVIND Regerings plan om kilometerbaserede transportafgifter møder hård modstand fra en noget nær samlet front af erhvervsliv, landbrug, organisationer og oppositionen i Folketinget. Her er et udpluk af reaktionerne i medierne, der har skudt et hedt politisk nytår ind for Helle Thorning og Co.:

Afgifter vil gøre Danmark fattigere Der er grænser for, hvad de brede skuldre kan bære af ekstra byrder. Lad os i stedet få fair konkurrencevilkår, og lad os vise, hvad Danmarks erhvervsliv kan bidrage med af arbejdspladser. I en kronik i Jyllands-Posten gør DTLs adm. direktør Erik Østergaard fælles sag med adm. direktør Søren Gade, Landbrug & Fødevarer om at advare mod de kommende transportafgifter. Kort fortalt mener de to repræsentanter for vognmændene og landmændene, at den nye milliardregning forringer vores konkurrenceevne. Afgiften rammer erhvervslivet, hver gang der modtages eller afsendes varer. Overført til mennesker svarer det til at beskatte den luft, vi indånder. Så grundlæggende er transport nemlig for erhvervslivet. Mens afgifterme i første omgang kan bogføres som et plus på statens finanser, så bliver det i

anden omgang dyrt for Danmark i tabte arbejdspladser. En afgift på lastbilkørsel svarer til at trække i håndbremsen, mens man forsøger at komme op i fart. Det er dumt. Og det vil betyde, at ikke bare landbrugs-, fødevare- og transportsektoren bliver trukket ned i fart. Det vil hele Danmarks erhvervsliv blive. Afgifter rammer nemlig med kirurgisk præcision virksomhedernes konkurrenceevne. Konsekvensen er, at beskæftigelsen vil lide under afgifterne, og beregninger viser, at afgiften kommer til at koste 1.100 danske arbejdspladser i sin nuværende form, hedder det videre i kronikken. Sådan blev kronikken præsenteret i avisen.

DTL-formænd på banen DTL Magasinets oktober-nummer var først til at skrive om, at afgifter på i alt 2,8 milliarder kroner fra lastbilkørslen ville ramme udkantsdanmark hårdt. To af DTLs lokalformænd har siden taget sagen op: Egon Sørensen er formand for Thy Vognmandsforening, og han er også formand for Beskæftigelsesrådet i Nordjylland, som er et af beskæftigelsesminister Mette Frederiksens rådgivende organer og udpeget af DA, LO og kommunerne. Han advarede i et brev i sidste måned både Mette Frederiksen og skatteminister Holger K. Nielsen om, at afgiften vil ramme særligt hårdt i udkantsområderne i Danmark. I brevet skriver rådet, at det er

dybt foruroliget over planerne om at ændre afgiften til at være kilometerbestemt, og man efterlyser en beregning på konsekvenserne for beskæftigelsen. Egon Sørensen forudser, at den nye afgift både vil ramme transporterhvervet og virksomheder, som er afhængige af transport, såsom landbrug og fiskeri. »Uanset, hvordan vi vender og drejer den afgift, så vil den ramme prisen på varen. Så vores opfordring er, at man dropper den,« skriver rådets formand. Henning T. Lauritzen er formand for Midtjyllands Vognmandsforening, og han fulgte Egon Sørensens udmelding op i dagbladet Børsen med en konstatering af, at hans virksomhed, HTL Transport

i Aalestrup, står til en regning på 2,4 millioner kroner i ekstra omkostninger. Som talsmand for de midtjyske vognmænd fremhæver han tillige, at dyrere transporter som følge af beliggenheden kan få lokale virksomheder til at se sig om efter andre græsgange. »Det vil gå ud over regionens vognmænd og yderligere forværre den negative spiral, som vognmandserhvervet befinder sig i efter næsten fire års økonomisk krise. Min egen virksomhed er blot et eksempel,« fastslår han. DTL-beregninger har vist, at området omkring Viborg vil blive voldsomt belastet af kørselsafgiften. Med en kilometerafgift på 1,50 kr. pr. km – altså en syvdob-

ling af den nuværende vejbenyttelsesafgift – vil lastbilkørslen på de syv hovedveje, der udgår fra Viborg, belastes med 170 mio. kr. Den regning skal betales af egnens erhvervsliv. Vognmand må indskrænke »Vi må lukke dele af vores virksomhed, hvis de små veje (uden for motorvejene) ikke undgår kørselsafgiften. Så hårdt presset, markedet er lige nu, er der ikke plads til at lægge halvanden krone på pr. kilometer. Det gælder især for logistikdelen af firmaet, der fragter gods frem og tilbage over store afstande mellem lagerhoteller.« Den melding kommer fra vognmand Niels Christensen, N. C. Christensen og Sønner i Thy. Læs videre på side 8

6

dtl magasinet

februar 2013


Lasten hurtigt frem. Tanken langsomt tom. Den ny Actros. En ny dimension i lønsomhed.

Et mærke fra Daimler AG

Med Euro V kan du spare op til 7 % på dieselolien, og med Euro VI op til 5 % lavere i forhold til forgængerne med Euro V-motor. Efter hver eneste tur kan du aflæse Actros’ mange tekniske nyheder direkte på bundlinjen. Og det indbyggede FleetBoard® flådehåndteringssystem, som nu er standard, betyder at du kan sænke forbruget yderligere med op til 10 %. Resultatet: En rigtig lønsom totalløsning. Få mere at vide hos Mercedes-Benz forhandleren og på www.mercedes-benz.dk/den-ny-actros


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Fagforening og direktører enige:

Det koster job I det nordjyske har den store transportkøber, slagteriet Tican, gjort fælles sag imod nye transportafgifter med den lokale afdeling af Fødevareforbundet NNF. Både Tican-direktør Ove Thjeis og afdelingsformand John Christiansen mener, at transportafgiften vil koste mange arbejdspladser. Advarslen kom frem på et offentligt møde, som Landbrug & Fødevarer og Dansk Industri holdt på virksomheden Fynbo Foods i Vrå. På mødet slog også mejerichef Poul Pedersen fra det økologiske mejeri Thise fast, at en afgift på 1,50 kroner pr. kilometer for lastbiler vil koste virksomheden et millionbeløb. Afgifterne vil blot lægge en ny udfordring til de andre udfordringer ved at være placeret i et yderområde. »Vi er i forvejen bagud 0-1 før kampen begynder. En kørselsafgift vil blot øge presset,« som Ove Thjeis udtrykker det.

NNF-afdelingsformanden siger sådan: »Hvis vi sammenligner forslaget med en bil, der skal til eftersyn, så håber jeg, at politikerne finder den i så dårlig stand, at den skrottes. Denne afgift skævvrider Danmark endnu mere, end landet er i forvejen.« Lysfabrik: Slag i ansigtet »Afgiften vil være en straf for at skaffe flere arbejdspladser til Frederikshavn. Vi har lukket en fabrik i Kina og en reservedelsdistribution i Holland, fordi vi har ønsket at samle vores aktiviteter i Frederikshavn. Vi føler det som et slag i ansigtet, at vi nu skal straffes for, at vi har skabt arbejdspladser i Danmark,« udtaler fabrikschef Peter Høy fra lysvirksomheden Martin til Nordjyske Stiftstidende. Lysvirksomheden Martin i Frederikshavn er en af de især nordjyske virksomheder, der advarer om konsekvenserne ved at indføre transportafgiften.

Danskerne imod transportafgifter Mere end halvdelen af danskerne mener, at regeringens kørselsafgifter på lastbiler er en dårlig idé. Ifølge en meningsmåling foretaget af A&B Analyse for Altinget.dk, mener godt 52 procent af danskerne, at regeringens kørselsafgift på lastbiler er en dårlig idé. Kun 31 procent bakker op, mens 16 procent er i tvivl. Samråd 21. februar Folketingets skatteudvalg har kaldt skatteminister Holger K. Nielsen i samråd om regeringens

planer om en transportafgift. Det åbne samråd finder sted 21. februar. Skatteudvalget beder ministeren redegøre for regeringens planer om de kilometerbaserede kørselsafgifter for lastbilerherunder om afgifterne ikke vil betyde tab af danske arbejdspladser og i særdeleshed belaste virksomheder i yderområder. Han skal også redegøre for, om ministeren vil annullere de planlagte afgifter. Transportudvalget og Udvalget for Landdistrikter og Øer er inviteret med.

17 jyske borgmestre imod transportafgifter 17 borgmestre i Vest- og Nordjylland af forskellig politisk farve vil alle have, at regeringen bør fjerne eller ændre kørselsafgiften. De frygter alle for, at kørselsafgiften vil få virksomheder til at flytte væk fra området med efterfølgende tab af arbejdspladser.

”Kørselsafgiften i den skitserede form er en alvorlig svækkelse af vores muligheder for at styrke erhvervsudviklingen i Nordog Vestjylland, sikre og øge beskæftigelsen og bidrage til væksten i Danmark”, skriver de 17 borgmester bl.a. i et fællesbrev til skatteminister Holger K. Nielsen.

Store samfundsomkostninger En transportafgift med tab af job kan blive dyr for samfundet. Det koster det danske samfund 266.000 kr. årligt, når en fuldtidsbeskæftiget chauffør mister arbejdet. Det viste beregninger lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i forbindelse med DTL og 3Fs rapport fra sidste år om cabotagekørslen som et samfundsproblem. De beregninger bekræftes nu

Skatteminister Holger K. Nielsen (SF): »Regeringen vil ikke skrue kørselsafgiften for lastbiler sådan sammen, at den særligt går ud over udkantsområderne. Størstedelen af pengene vil blive hentet på de store veje, hvor der afvikles meget trafik.«

8

dtl magasinet

af Finansministeriet, der har beregnet, at det koster 330.000 kr., hver gang en industriarbejder mister jobbet og i stedet skal modtage dagpenge eller kontanthjælp. »Beregningerne ligger så tæt på hinanden, at vi må sige, at der i runde tal er enighed om, at jobtabet i industri- og transporterhvervene koster samfundet en kvart million pr. medarbejder,

Trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V): »Jeg tilstår blankt, at vi har foretaget en kovending, da det var Lars Løkke Rasmussen, der i 2007 lancerede ideen om en lastbilafgift. Men tiderne skifter, og nu skal vi kæmpe fra hus til hus for at skaffe nye arbejdspladser.«

der forsvinder,« siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard. Beregninger fra Landbrug & Fødevarer på baggrund af Danmarks Statistiks økonomiske model ADAM viser, at transportafgiften i sig selv vil indebære en beskæftigelsesnedgang på 1.100 personer. Også DI Transport advarer om, at virksomheder risikerer at blive tvunget til at flytte væk

Folketingsmedlem Kristian Andersen (V): »Lad afgiften falde. Tag Nordjylland alvorligt, tag nordjydernes job alvorligt.

fra Vest- og Nordjylland, hvis regeringen indfører afgiften. Den rammer nemlig lastbiler for hver kørt kilometer, når varer og gods fragtes fra området til Tyskland eller andetsteds. »Kørselsafgiften sender det danske samfund en ekstra skatteregning på cirka tre milliarder kroner. Regningen skal tages af bordet,« mener branchedirektør i DI Transport, Michael Svane.

Trafikordfører Rasmus Prehn (S): »Nogle af tingene havde jeg hørt før, men det gør indtryk på mig, når de fremviser de økonomiske konsekvenser, hvis vi indfører afgiften.«

februar 2013


Annonce

Find guldet I DIt BrænDStOF Ca. 130 vognmænd diskuterede DTLs opgaver

stem, der giver op til 10 % besparelse på brændstoffet. Og naturligvis får du Shell FuelSave Diesel til favorabel pris. Vores nye diesel, som giver lastbiler en brændstofbesparelse på op til 3 %.*

transportører sidder med store, uudnyttede muligheder for at optimere deres brændstofforbrug

lyder det for godt til at være sandt?

tag os på ordet og find ud af, hvad et partnerskab med Shell kan gøre for brændstofomkostningerne i din virksomhed. Kontakt os i dag på 70 10 28 00 og læs mere på www.shell.dk/dinpartner. effektiv styring af brændstofforbruget giver transportvirksomheder store konkurrencefordele og styrker bundlinjen. Shell hjælper dig på vejen mod lavere omkostninger og øget indtjening. Brændstof er en tung omkostning for professionelle transportører og kan udgøre helt op til 1/3 af en vognmands eller transportvirksomheds samlede omkostninger.

bliver brændstof til et strategisk indsatsområde i stedet for en statisk driftsomkostning.

Mange transportører sidder med store uudnyttede muligheder for at optimere deres brændstofstyring og har derved potentiale for at høste økonomiske gevinster for forretningen.

I Shell overlader vi intet til tilfældighederne. Du får fuld gennemsigtighed med alle brændstofomkostninger på tværs af biler, ruter, chauffører og landegrænser. Sådan sikrer vi, at du kan handle ud fra faktisk viden, ikke gætterier.

Hver dag hjælper Shell tusindvis af transportvirksomheder med at få overblik over og optimere deres brændstofforbrug. Shell er nemlig meget og mere end verdens førende selskab inden for udvikling og salg af avancerede brændstoffer. Vi har årtiers erfaring med at rådgive om og implementere komplette brændstofløsninger. Med Shell som din partner

Opnå store besparelser

Sammen skaber vi en unik og sikker kortløsning, der bygger på vores brugervenlige, digitale værktøj, Shell Card Online. Her får du overblik over alle korttransaktioner og opstiller alarmer for usædvanligt forbrug på de enkelte kort. Vi tilbyder også Shell FuelSave Partner, vores innovative brændstofstyringssy-

* Interne Shell-test med tunge køretøjer har vist

brændstofbesparelser på op til 3 % sammenlignet med diesel uden brændstofbesparende additiv. Kundetests har bekræftet disse resultater og i nogle tilfælde vist større besparelser.

din partner på vejen


SEKTION 4

Indsatsen mod trafikulykker bør også foregå regionalt. Lad politikredsene stå for nogle nye færdselssikkerhedsudvalg, foreslår ti organisationer.

ARKIVFOTO: Alex tran

I øjenhøjde fra 10. april

Ti organisationer:

Brug for comeback til regional færdselssikkerhedsindsats Af John Larsen

Skal Færdselssikkerhedskommissionens nye mål om maksimalt 120 trafikdrab samt 1.000 alvorligt og 1.000 let tilskadekommende om året lykkes, så er der også brug for et comeback til den regionale indsats. Det budskab har ti organisationer med trafiksikkerhed som interesseområde sendt til medlemmerne af Folketingets rets- og trafikudvalg. Organisationerne opfordrer til, at de regionale færdselssikkerhedsudvalg, som blev nedlagt for lidt over et år siden, genskabes med nyt hjemsted i politikredsene. Opfordringen kommer i anledning af, at Færdselssikkerhedskommissionen i

er kommet med »etVi opråb for at få

de regionale færdselssikkerhedsudvalg tilbage.

«

Direktør Niels Erik Nielsen, Kjøbenhavns Vognmandslaug

10

dtl magasinet

øjeblikket har sit forslag til en ny handlingsplan i høring. I det forslag er de nedlagte regionale færdselssikkerhedsudvalg ikke nævnt med et ord. »Vi vil have, at politikerne bliver opmærksomme på, hvor vigtigt det regionale trafiksikkerhedsarbejde er,« forklarer direktør i Kjøbenhavns Vognmandslaug Niels Erik Nielsen, som har været primus motor i organisationernes henvendelse til politikerne. Underskriverne på henvendelsen til rets- og trafikpolitikerne er udover lauget DTL, FDM, Dansk Kørelæreunion, DI Transport, ITD, 3F, Foreningen af Køretekniske Anlæg i Danmark, Teknisk Skole Silkeborg og Skanderborg Kommune. I brevet gør organisationerne opmærksom på, at siden de regionale færdselssikkerhedsudvalg blev sparet væk i forbindelse med en organisationsændring i Vejdirektoratet i januar 2012 er et vigtigt lokalt og regionalt arbejde med færdselssikkerhed ophørt. Lige siden har der været en dialog om en videreførsel mellem Transportmini-

Kick Off for årets udgave af kampagnen ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde" sker 10. april, og i år foregår det frem til sommerferien på skoler i Jylland i et bælte fra trekantsområdet over til vestkysten. Som en del af arbejdet med at færdes sikkert omkring lastbiler, afvikler DTL nu på 10. år kampagnen ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde”. Over 70.000 skolebørn på de lavere klassetrin er blevet undervist i, hvordan man som fodgænger og cyklist forholder sig, når lastbiler er i nærheden. Her fokuserer man også på den særlige højresvingssituation. Nye tal fra Vejdirektoratet for højresvingsulykkerne betegnes derfor som yderst positivt af DTL, der som brancheorganisation har arbejdet intenst med problematikken i mange år. »Med forbehold for, at tallene stadig kun er foreløbige, så er en rate på 11 ulykker i 2012 med personskade til følge – heraf tilfælde med 3 dræbte og 7 alvorligt tilskadekomne – udtryk for en meget positiv tendens de senere år, når man tænker på, at antallet af højresvingsulykker i perioder har været tæt på 40 og med over 10 dræbte,« vurderer chefkonsulent Frank Davidsen, DTL.

steriet og Justitsministeriet men uden resultat. Det hedder videre, at politiet har tilkendegivet, at man gerne vil overtage sekretariatsfunktionen, hvis der tildeles de nødvendige ressourcer. Det foreslås, at 33 millioner kroner, som Vejdirektoratet før har disponeret over, overføres til politiet, så politikredsene kan videreføre samarbejdet med kommuner, uddannelsesinstitutioner, Sikker Trafik og andre interesseorganisationer. Underskriverne melder sig samtidig som aktører i ud-

februar 2013


15% 14%

48%

5% 0%

11%

15%

1%

Antal dræbte i trafikken i 2010-2011

Andet Fodgænger

1%

Cykel 15%

Knallert 30 Knallert 45

14%

48%

Motercykel

5%

Lastbil/bus 11%

Varebil

15%

Personbil

1% Andet

valgene. ”Det er på høje tid, at arbejdet genoptages,” lyder detFodgænger i brevet. »Så der er ikke tale Cykel om et høringssvar fra organisationerne til FærdselsKnallert 30 sikkerhedskommunens forslag til Knallertsenere. 45 handlingsplan. De kommer Jeg kalder det et opråb til politikerne,« Motercykel siger direktør Niels Erik Nielsen. Lastbil/bus

Forslag til handlingsplan Varebil I Færdselssikkerhedskommissionens Personbil forslag til handlingsplan for årene 2013- 2020 mangler der ikke anerkendende ord om den trafiksikkerhedsindsats, som finder sted rundt omkring i bl.a. private interesseorganisationer. DTL får fx rosende omtale for sin kampagne ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde”, som på 10. år går i gang til foråret med særligt fokus på højresvingsulykker og børns viden om lastbiler. Som det hedder i handlingsplanen: ”Brancheorganisationen DTL har arbejdet målrettet med at fremme trafiksikkerhed fx i kampagnen ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde”, som er nået ud til 70.000 børn.”

Formanden for Færdssikkerhedskommissionen, Venstres Karsten Nonbo – som i parentes bemærket skød DTLs øjenhøjdekampagne i gang i Næstved i 2010 – erkender i forordet, at målsætningen om de markant færre dræbte og tilskadekomne kræver de nødvendige ressourcer og politiske beslutninger. Han omtaler ti fokusområder, hvor nye tiltag vil have størst effekt. Her er de ti fokusområder: 1. For høj hastighed 2. Spiritus, narkotika og medicin 3. Uopmærksomhed 4. Manglende sele- og hjelmbrug 5. fodgængere 6. Cyklister og knallertførere 7. Unge bilister op til 24 år 8. Mødeulykker 9. Eneulykker 10. Ulykker i kryds i åbent land. DTL Magasinet vender senere tilbage med omtale af DTLs høringssvar til handlingsplanen.

Det kan kun gå for langsomt »Det færdselssikkerhedsudvalg, som jeg var medlem af, var i gang med et godt stykke arbejde, da vi blev ramt af sparekniven. Det kan kun gå for langsomt med at få dem genoprettet. At lade politiet være det nye omdrejningspunkt er en god ide.« Formanden for Sjællands Vognmandsforening, Frederik Christensen, bakker helhjertet op om opråbet fra de ti organisationer. Han har selv været fortaler for at få udvalgene genoprettet på møder med både transportminister Henrik Dam Kristensen og Færdselssikkerhedskommissionens formand Karsten Nonbo. »Sidste år var vi en række trans-

februa 2013

portfolk til en rundbordssnak på Børsen med transportministeren, og her benyttede jeg lejligheden til at gøre opmærksom på, at det regionale trafiksikkerhedsarbejde var gået i stå, efter at udvalgene var blevet nedlagt. Samme budskab har jeg givet Karsten Nonbo et par gange. Trafiksikkerheden er ikke stedet at spare.«

Frederik Christensen: »Lad politiet være omdrejningspunkt for udvalgene.«

FOTO: Lars holm

0%

Her er det Erik Østergaard, der fortæller om DTLs arbejde på mødet i Viborg.

Kæmpe interesse for fyraftensmøder Af Søren Lauridsen

Op mod 45 vognmænd deltog i hvert af de tre fyraftensmøder, som DTL holdt i Viborg, Kolding og Rønnede i januar. Et fjerde møde er på vej i København den 4. marts. Tilsammen har godt 130 vognmænd dermed taget debatten med direktør Erik Østergaard, kommunikationschef Søren Lauridsen og chefen for servicekontorerne Frank Davidsen. Et imponerende fremmøde, når man tænker over en vognmands lange arbejdsuge, der ikke ligefrem gør det nemt at forklare hjemme, at man drager til aftenmøde. Som altid er det en fornøjelse at møde vognmændene. Stemningen har været så god, at udover det faglige program og den efterfølgende debat, så har der også været plads til pjat og lunt drilleri vognmænd og ansatte imellem. Og debat blev der på de tre timer lange møder. Oven på indlægget om hvad DTL kan levere af ”Bedre bundlinje” i form af rådgivning, gratis Tacho Online og bedre rammebetingelser i kølvandet på det politiske og pressemæssige arbejde, så gik spørgelysten frit. Alt fra bøder, cabotage, køre- og hviletid og frygten for de kommende transportafgifter. For os i DTL takker vi for værdifuldt input. Det var hele meningen med mødet: At få en billede af, hvad vi i DTL bør koncentrere kræfterne om. Det har vi fået og målretter nu arbejdet yderligere. Det bliver helt sikkert ikke sidste gang, vi kommer rundt. Læs også lederen side 2.

dtl magasinet

11


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Vognmand kæmper i retten for sit levebrød Vognmand Jesper Overgaard Nielsen går i byretten for at få underkendt en afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, der vil have hans forretning fjernet af hensyn til landskabet Af John Larsen

ARKIVFOTO: FINN JOHN CARLSSON

Jesper Overgaard Nielsen, her med sin søn Rasmus og hustru Camilla, går rettens vej for at få lov til at drive vognmandsforretning fra sin landejendom

12

dtl magasinet

Vognmand Jesper Overgaard Nielsen går nu rettens vej for at få lov til at bevare familiens levebrød på landejendommen lidt uden for Ringsted. »Vi skal i byretten 15. april for at få omstødt Naturklagenævnets afgørelse om, at jeg ikke må drive vognmandsforretning fra min bopæl, fordi lastbilen og nogle containere ikke ser pæne ud i landskabet,« siger Jesper Nielsen. For præcis et år siden beskrev DTL Magasinet sagen om vognmandsfamiliens kamp for at få lov til fortsat at drive virksomhed fra, hvor de bor. Sagen blev omtalt i bl.a. TV-Avisen og Danmarks Radios P4, hvor DTLs chefjurist John Roy Vesterholm udtalte, at i denne sag er reglerne om naturbevaring fortolket til det yderste – set i lyset af, at familien har fået kommunens tilladelse til at fortsætte, og at ingen berørte naboer har haft nogen indvendinger. Men inde i Ringsted by syntes et medlem af Danmarks Naturfredningsforening, at vognmandens lastbil og

containere skæmmede udsigten i det landskabsområde, som ejendommen ligger i. Naturelskeren klagede til Naturog Miljøklagenævnet over kommunens tilladelse, og nævnet gav klageren medhold. Hvorefter kommunen måtte pålægge vognmanden at flytte sin forretning, selvom han har haft lastbiler på stedet i årevis uden problemer. »Sagen tærer på en. Du spekulerer jo som en gal på, hvordan det skal ende, men jeg valgte at gå i retten med afgørelsen, fordi jeg finder den fuldstændig urimelig,« siger Jesper Overgaard Nielsen. Med sådanne fremtidsudsigter er han usikker på, om han vil fortsætte som vognmand på sigt. Han har allerede i dag et job som altmuligmand på et bosted for udviklingshæmmede ved siden af vognmandsforretningen. Hans kone Camilla arbejder som pædagog. I stedet for myndighedspåbuddet hængende over hovedet ville begge meget hellere have kunnet koncentrere sig om deres familieforøgelse for et år

Advokat Theis Guttenberg: »Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er ude af proportion.«

siden, da de fik en datter og storebror Rasmus fik sin lillesøster. Udover DTLs involvering har vognmanden også fået støtte til at gå i retten fra Codans retshjælpsforsikring. Det er en af DTLs samarbejdspartnere, HALDGUTTENBERG Advokatfirma, som fører sagen: For streng fortolkning »Vognmanden er udsat for en alt for streng fortolkning af planlovgivningen fra Natur- og Miljøklagenævnets side. Fortolkningen er ude af proportion i forhold til den konkrete sag « siger advokat Theis Guttenberg. »Udover landbrug må der som udgangspunkt ikke drives erhverv på landet uden tilladelse fra kommunen. Men det er omvendt ikke sådan, at tilladelse blot kan nægtes i alle situationer, når nu lovgivningen netop har åbnet mulighed for tilladelser og dermed en konkret afvejning af en sag. Og Ringsted Kommune gav jo netop også oprindeligt sin tilladelse,« fortsætter advokaten. Han mener derfor, at sagen kort fortalt handler om, hvor grænsen går for, hvad Natur- og Miljøklagenævnet kan slippe af sted med af afgørelser uden konkret at vurdere forholdene.

februar 2013


Lastbilen der selv læser vejen INTELLIGENT BRUG AF GPS-DATA GIVER MERE ØKONOMISK KØRSEL OG LAVERE CO2-UDSLIP. Scania Active Prediction er en intelligent cruise control, der læser vejens topografi ved hjælp af GPS. Scania Active Prediction styrer speederen, så lastbilen får turbotryk lige før en bakke, ligesom speederen lettes, før lastbilen kører ned ad bakke igen. Det kuperede terræn udnyttes til at spare op til 3% brændstof og reducere udledningen af CO2 – selv på ukendte veje, hvor hverken du eller lastbilen har kørt før.

Scania. Active Prediction scania.dk


SEKTION 4

modulvogntog længere ud i krogene Nye strækninger og virksomheder kobles på i nærmeste fremtid Af John Larsen

Modulvogntogenes vejnet bliver stadig mere fintmasket. Vejdirektoratet har netop haft flere nye strækninger, erhvervsområder, transportcentre og omkoblingspladser i høring.

Så om meget kort tid får 25,25 meter vogntogene efter alt at dømme langt større adgang til det syd- og midtsjællandske område. Her udvides modulvejnettet til at omfatte Rute 22 fra tilslutningsanlæg 39 på E20 mod syd

til rundkørslen ved Vestre Ringvej/Industrivej i Næstved. Det sker ikke mindst efter pres fra områdets virksomheder og en aktiv folketingspolitiker, Venstres Karsten Nonbo, der udtaler, at industrivirksom-

Bilag 1

Vejnettet for modulvogntog anno 2013.

14

dtl magasinet

Bilag 2.1 februar 2013


hederne på den måde opnår lavere fragtrater og nemmere transporter. Udvidelsen betyder fx også, at når en nordlig ringvej om Næstved bliver åbnet, kan modulvogntogene køre direkte fra Rønnede til Slagelse. Vejdirektoratets plan indebærer også, at ved København kan modulvogntogene køre på Rute 17 fra motorvejskryds Rødovre til motorvejskryds Ballerup. Desuden udvides modulvejnettet på Motorring 4 fra motorvejskryds Ishøj til motorvejskryds Ballerup (tidligere stoppede strækningen ved rute 21 i motorvejskryds Vallensbæk). I den anden ende af landet ændres modulvogntogsnettet mellem Herning Nord og Holstebro. Fremover køres på Rute 18 fra tilslutningsanlæg 59 på E45 til tilslutningsanlæg 15, Herning N, videre ad rute 34 til Skive, derfra ligeud ad rute 26 til Hanstholm Havn. Ændringen skyldes åbningen af Sunds omfartsvej. Desuden får modulvogntogene lov til at køre mellem Hurup og Vildsund, nærmere betegnet ad Rute 11 fra kryd-

februa 2013

set med Morsøvej, Bredgade i Hurup mod nord til rute 26 i rundkørsel ved Vildsund. Blandt de nye tilkoblede erhvervsområder er Søndergaard Erhvervsområde i Holstebro, Thisted omkoblingsplads og Trafikcenter Sæby Syd. Dertil kommer adgang til en række transportvirksomheder og andre enkeltvirksomheder. Der kører imidlertid modulvogntog på en del af strækningerne allerede, da flere virksomheder har fået en midlertidig køretilladelse, indtil en ny bekendtgørelse udsendes. DTL vil have mere »De transporteffektive, lange vogntog er en uomtvistelig succes. Så derfor bør udbredelsen fortsætte,« siger DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm. »Vi har konkret foreslået Transportministeriet, at der afsættes yderligere 15 millioner kroner oven i den resterende modulvogntogspulje på 10 millioner kroner. Det vil sige i alt 25 millioner kroner til de udvidelser, som en stribe

kommuner har meldt ind sidste år. Dertil ønsker vi en mere fleksibel virksomhedsordning, så enkeltvirksomheder kan søge om at få adgang til deres egen adresse eller en kundes adresse.«

DTL med i nyt gas-netværk DTL tilslutter sig det nydannede netværk, som skal se på, hvordan man får udbredt gas i de danske lastbiler. Det oplyser DTLs erhvervspolitiske chef, underdirektør Ove Holm, som var til gaskonferencen i Skive i sidste måned, hvor initiativet om et gas-netværk blev realiseret. Det er Transportens Innovationsnetværk (TINV), som står bag initiativet. Mere end 50 personer fra virksomheder, kommuner, brancheorganisationer og myndigheder deltog i en workshoppen om netværkets kommende arbejdsopgaver.

dtl magasinet

15


Rekordstort antal uddannelsesaftaler I november 2012 blev der indgået 515 uddannelsesaftaler inden for transportområdet, et rekordstort antal. Det viser de seneste tal fra Ministeriet for Børn og Undervisning, oplyser TUR – Transporterhvervets Uddannelser. Til sammenligning blev der indgået 165 aftaler måneden før. Den høje aktivitet for november måned får dermed antallet af indgåede uddannelsesaftaler siden januar 2012 op på 1.993. Det er 16,7 procent flere uddannelsesaftaler end, der blev indgået i samme periode i 2011. Samtidig ses der en mindre stigning i antallet af igangværende uddannelsesaftaler i forhold til 2011, hvor der til og med november måned blev registreret 2.237 uddannelsesaftaler. Ved udgangen af november 2012 lå dette tal på 2.374 uddannelsesaftaler. Det giver en stigning på 5,7 procent.

Stopstreger i vejkryds hjælper ikke Tilbagetrukne stoplinjer ved signalregulerede vejkryds ser ikke ud til at give den forbedrede trafiksikkerhed, man ellers har regnet med. Det konkluderer et projekt, finansieret af den offentlige cykelpulje og udført af konsulentfirmaet Trafitec. Tilbagetrukne stoplinjer anbefales ellers i vejreglerne, som et middel til at mindske antallet af uheld mellem højresvingende motorkøretøjer og cykler og knallerter, der kører ligeud. Transportbranchen har rost initiativet ikke mindst ud fra argumentet om, at når cyklisterne bliver synlige gennem lastbilens forrude, bliver de ikke kørt ned. Der er undersøgt uheldsdata fra 123 lyskryds med tilbagetrukne stoplinjer, og sikkerhedseffekten er opgjort ved at sammenholde antallet af uheld før tilbagetrækningen med antallet af uheld efter. Der er korrigeret for den generelle uheldsudvikling. I alt indgår 1.313 uheld med 412 personskader i undersøgelsen. Overordnet har de tilbagetrukne stopstreger kun en lille betydning for det samlede antal uheld, men der er en lille stigning i antallet af personskader. Hos Vejdirektoratet vil man nu studere rapporten for at finde ud af, om der skal ændres på praksis.

16

dtl magasinet

ARKIVFOTO: volvo

KORT NYT

En lille lastbil med fødevarer til forbrugerne sparer brændstof i forhold til, at borgerne kører varerne hjem i egne biler, viser ny svensk undersøgelse.

Miljøvenligt at bringe mad ud med lastbil Nethandel med fødevarer, der bringes til husdøren i en varebil eller mindre lastbil, er en meget mere miljøvenlig fødevaredistribution end den gængse metode, hvor hver enkelt husstand køber ind i supermarkedet og kører madvarerne hjem i personbilen. Det kan udledes af et svensk forskningsprojekt, der blev præsenteret på den store, årlige konference, Transportforum i Linköping i sidste måned. Her fremlagde konsulentvirksomheden Trivector Traffic den klare konklusion, at det er langt mere energibesparende at lade lastbilen transportere maden hjem til borgerne, end at de selv transporterer maden hjem i deres egne biler. De svenske forskere har sammenholdt køretøjets egenvægt med mængden af mad, der bliver transporteret, og i det regnestykke vinder distributionslastbilen overlegent.

Et simpelt regnestykke: For selv at køre hjem med eksempelvis 20 kg mad, skal du flytte en bil på i gennemsnit 1.400 kilo, og det giver en ekstra vægt pr. transporteret kilo mad på 70 kg. En distributionsbil på ca. ti ton, der kører med 5 tons mad, giver en ekstra vægt pr.kg mad på ca. 1 kg. Der er således et meget stort besparelsespotentiale ved at skifte personbiler ud med samordnede godstransporter, hedder det fra Trivector Traffic, der er fortaler for en form for kollektiv fødevaretransport til husstandene. Forskerne gør dog opmærksom på, at spørgsmålet er mere kompliceret end som så. For kørslen i personbilen kan have andre formål end blot madindkøbet, og der er også det aspekt, at forbrugerne gerne vil se på en vare, inden den bestilles og købes.

Tips til bedre arbejdsmiljø "Jeg kører lastbil" er titlen på en helt ny branchevejledning fra BAR transport og engros. Heri finder man på en overskuelig måde gode råd og idéer til, hvordan man selv kan gøre sin arbejdsdag bedre. Vejledningen har korte tjeklister, gode råd om ind-

stilling af førerpladsen og en række gode øvelser til forebyggelse af ryg og nakkebesvær. Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn, så man kan være helt sikker på, at alt indhold er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven.

februar 2013


Danmarks bedste tilbud Håndløftevogn HPS 25 K

Håndløftevogn HPS 25 N el. V

Gaffelhjul:

Kr. 1.750,-

Korte gafler: Kapacitet: Bredde: Styrehjul:

800 mm 2500 kg 520 mm Nylon eller vulkollan Nylon eller vulkollan enkel

Kr. 1.700,-

Vægthåndløftevogn HP 20 W

Kapacitet: Bred./læng.: Styrehjul: Gaffelhjul:

2000 kg 555/1150 mm Gummi Vulkollan tandem

Kr. 8.500,Inklusiv printer

2500 kg 520/1150 mm Nylon el. vulkollan Nylon el. vulkollan enkel

Tandem gaffelhjul

Kr. 1.825,-

Håndløftevogn HPS 25 G Kapacitet: Bred./læng.: Styrehjul: Gaffelhjul:

2500 kg 520/1150 mm Gummi Vulkollan enkel

Kr. 1.825,Tandem gaffelhjul

Kr. 1.900,-

Sakseløfter HB 1056 M

Sakseløfter HB 1056 E

Kr. 4.500,-

Kr. 10.500,-

Kapacitet: Bred./læng.: Højde: Styrehjul: Gaffelhjul:

1.000 kg 560/1190 mm 800 mm Nylon eller vulkollan Nylon eller vulkollan enkel Manuel sakseløfter

Kapacitet: Bred./læng.: Højde: Styrehjul: Gaffelhjul:

1.000 kg 560/1190 mm 800 mm Nylon eller vulkollan Nylon eller vulkollan enkel Elektrisk sakseløfter

(05/12)

Kr. 10.500,-

Kapacitet: Bred./læng.: Styrehjul: Gaffelhjul:

Alle STILLs håndløftevogne er forsynet med quickløft pånær vægtvognen. Quickløft er særdeles behageligt og hurtigt at arbejde med. Med kun to pumpeslag er pallen løftet helt fri af gulvet. Quickløftet koster normalt kr. 200,- i merpris, men leveres inklusiv hos STILL. Håndløftevognene har en kapacitet på 2,5 ton og er stærke i konstruktionen med et ergonomisk styrehåndtag. Nu mere end 24.000 solgte enheder i Danmark.

Samtlige modeller kan bestilles i vor online shop på

STILL DANMARK A/S Essen 1 DK-6000 Kolding Tlf.: 76 31 98 00 Fax: 76 31 98 20 info@still.dk www.still.dk

www.still.dk


Internationale tal gør transportkriminaliteten op til at udgøre over 12 milliarder euro om året.

SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

vognmænd sikrer sig mod kriminalitet Men masser af plads til forbedringer, mener politikommissær. Hotline-telefon har succesrate på 100 procent Af John Larsen

Rigspolitiets udlændingekontrolafdeling i Padborg har succes med en hotline til at anmelde stjålne køretøjer. Siden det direkte telefonnummer blev oprettet for knapt et år siden, er der indberettet ni tyverier af bl.a. lastbiler og sættevogne, og politiet har skaffet resultater i samtlige sager, så succesraten er på 100 procent. Senest er tre vogntog fra en nordjysk

18

dtl magasinet

vognmandsvirksomhed tilbageholdt takket være en hurtig reaktion fra tre chauffører og hotline-telefonen. »Det direkte telefonnummer har speedet efterforskningen gevaldigt op og gjort vort tætte samarbejde med tysk politi mere effektivt,« siger politikommissær Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands politi, der samtidig er leder af det kriminalpræventive sekretariat.

»Branchen samarbejder godt med os i de sager. Vi fornemmer, at transportvirksomhederne er begyndt at sikre godset bedre, men der er stadig masser af plads til forbedringer,« som han siger. Tyve har for let spil Christian Østergård synes fx, at vognmænd og chauffører som mindstemål bør sikre deres nummerplader, så der

februar 2013


ARKIVFOTO: SCANPIX

ikke er tale om et ta’ selv bord med en kniv og et hurtigt klik. Det er også for let at stjæle diesel enten direkte fra tanken eller ved at tilegne sig brændstofkort. »Hvis vognmanden prøver at sætte sig i tyvens sted og vurderer, hvad man selv kan gøre for at gøre livet som tyv mere besværligt, så kan vi nå meget langt. Det er jeg overbevist om,« fortsætter politikommissæren. Fastgør nummerpladerne Syd- og Sønderjysk politi har før jul deltaget i et fremstød for at få transportbranchen til at fastgøre nummerpladerne med skruer eller lim i stedet for blot den tynde plastikramme. »Nummerpladerne bruges i forbindelse med forskellig kriminalitet. Det er på landsplan et stigende problem, selv om det hos os faldt en smule sidste år til i alt 568 nummerplade-tyverier,« siger Christian Østergård. »Jeg fatter ikke, at det skal være så let at klipse en nummerplade af og sætte den på fx en varebil, der skal på tyvetogt i villakvartererne. Vognmanden kan bidrage til kriminalitetsbekæmpelsen ved at sikre sine bilers nummerplader bedre,« lyder politikommissærens opfordring. Dieseltyverier i stigning Ligeledes kan transportbranchen og olieselskaberne selv gøre mere for at forhindre dieseltyverier. »Vi taler her om et stigende problem – også i det syd- og sønderjyske. I 2012 blev der anmeldt 702 benzin- og dieseltyverier, mens der i 2011 var 628. I 2010 var tallet 519, i 2009 var det 596 og i 2008 lå det på 461. Dieseltyverierne foregår både fra lastbiler, entreprenørmaskiner og fra vognmændenes egne tanke. Jo højere brændstofpris, jo mere attraktivt bliver det at stjæle diesel.« Han anbefaler på linje med olieselskaberne, at man bliver mere omhyggelig med virksomhedens brændstofkort: »Betragt dem på lige fod med andre betalingskort og erstat kort til lastbilen med personlige kort, der følger chaufførerne,« foreslår han. Der er dialog på vej om begrænsning af dieseltyverierne mellem politi, transportbranche og olieselskaberne. »Tyveri af diesel er et så stort problem, at vi må have alle gode kræfter til at trække i samme retning og gøre livet surt for dieseltyvene,« siger Christian Østergård.

februa 2013

Han foreslår også, at vognmanden tager fat på lavpraktiske ting som at gå rundt på sit areal og med ”tyvens øjne” se på, hvor der er svagheder på ejendommen og lastbilerne. »Tænk også transportkæden igennem for eventuelle insiderproblemer. Og det behøver langt fra at være blandt chaufførerne, at de brodne kar findes.« »Syv ud af ti sager skyldes faktisk insider-problemer, viser erfaringer fra det svenske EU-projekt Prevention of

ITD og Erhvervenes Hus Aabenraa har udarbejdet i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Manualen kan hentes gratis via vore hjemmesider,« oplyser Christian Østergård. Sikringsmanualen giver gode råd om bl.a. hegn og porte, adgangskontrol, sporingssystemer, nøglesikkerhed, belysning, tryghedsvandringer og meget andet. I den reviderede udgave er der også beretninger fra vognmænd om, hvordan de har haft glæde af

»Hvis vognmanden vurderer, hvad man selv kan gøre for at gøre livet som tyv mere besværligt, så kan vi nå meget langt.«

Politikommissær Christian Østergård

Cargo Crime. Der er ingen grund til at tro, at der er anderledes i Danmark, så det er her, at transportbranchen selv kan være med til at gøre en forskel,« siger han. »Det er fx en god idé at vide ret præcist, hvor meget en defineret tur koster i dieselforbrug, så det er nemt at spotte et misbrug, hvis dieselforbruget pludselig afviger markant.« Virksomheden skal signalere sikkerhed til medarbejdere og omgivelser, lyder opfordringen. Sikringsmanual til vognmænd Hvordan kan vognmandsforretningerne øge sikkerheden? »De kan bruge den sikringsmanual, som vi i Syd- og Sønderjyllands politi,

RING 5642 9010

Kontakt straks 5642 9010 hvis: • Dit køretøj er blevet stjålet, og du har sporet det til udlandet. • Dit køretøj er blevet stjålet i Danmark, og du har mistanke om, at det er på vej ud af landet, fx via GPS-sporing. • Dit køretøjet er stjålet i udlandet, og du får viden om, hvor det befinder sig. Sørg for at have så fyldestgørende oplysninger parat som muligt, fx køretøjets registreringsdata, sporingsudstyr og adgang hertil, navn og telefonnummer på vidner.

manualen. Sikringsmanualen opfordrer også til erhvervsnabohjælp. Politikommissæren siger til vognmændene: »Det kan godt være, at I kæmper mod hinanden til daglig, men når det gælder kriminalitetsforebyggelse, må I stå skulder ved skulder.” Selvom manualen er målrettet til transportbranchen, kan andre også bruge de gode råd, mener han – med klar adresse til transportkøberne, ikke mindst produktionsvirksomhederne: »Forebyggelse af transportkriminalitet er også transportkøbernes sag. Vi kunne ønske os, at erhvervsvirksomhederne ville interessere sig noget mere for, hvem og hvordan deres varer bliver transporteret fra virksomheden ud til deres kunder.« Sikringsmanualen udspringer af en dialog, som blev startet mellem politi, erhvervsliv og transportbranche for tre år siden. Dialogen er fortsat, og DTLs mand i dette samarbejde, chefkonsulent Frank Davidsen, anbefaler, at sikringsmanualen bredes ud til så stor en del af branchen som muligt: »Internationale tal anslår, at kriminaliteten mod den europæiske transportbranche ligger et sted mellem 8-12 milliarder euro om året, så der er alle mulige gode grunde til at sikre sig, hvis du driver en transportforretning. Start med de lavt hængende frugter og gå din egen virksomhed igennem. Og brug sikringsmanualen til at få en sikkerhedspolitik i virksomheden.,« lyder Frank Davidsens opfordring.

dtl magasinet

19


DTL Fordelspartner DTL - TUNGVOGNSSPECIALISTEN

Som Codan kunde og DTL medlem får du mange fordele

Ring på 33 55 40 82 og hør mere

Du får bonus, hvis du undgår skader...og vi giver dig rådgivning, så du undgår dem. Hos Codan har vi i mange år arbejdet tæt sammen med DTL for at kunne tilbyde de bedste forsikringsløsninger og andre fordele til DTL medlemmer. Kør med omtanke og få penge tilbage I 2012 gjorde vi det muligt for alle selvkørende vognmænd at komme med i en attraktiv bonusordning. Og vi er gået skridtet videre og tilbyder Codan Skadestop, der hjælper dig og dine chauffører til at undgå skader. På den måde kan du fokusere på din forretning og undgå at bruge unødig tid på skadesanmeldelser etc.

Hvis du ikke allerede er Codan kunde, så ring i dag og hør hvordan du kommer med i ordningen og om alle de andre fordele der er ved at være kunde hos Codan.

Hvad enten du foretrækker at bestille tid, eller vil benytte dig af vores Drive-in service, så sikrer vi, at du får synet dit køretøj, præcis når det passer dig. Applus Bilsyn er specialister inden for syn af tunge køretøjer, og med 110 synshaller i hele Danmark er du altid tæt på vores erfarne bilsagkyndige, som står parat til at give dig den bedst mulige service og professionelle rådgivning. Hos Applus Bilsyn tilbyder vi: • Drive-in service • Belastbare bremserullefelter flere steder i landet • Spejlmålepladser til fri afbenyttelse • Udstedelse af miljøzonemærker • Udstedelse af alle former for attester • Nummerpladeservice på www.nye-nummerplader.dk • Nummerpladelevering med FTZ Ring til DTL Fordelspartner på 5081 0277 og hør hvilke fordele din virksomhed kan få af at benytte Applus Bilsyn som professionel samarbejdspartner. Se mere på www.dtl.eu/bilsyn

VEJESYSTEM/LASTBIL

Applus Bilsyn gør det nemt


Har du råd til overlæs bøden? Kan DU læsse jord, sten/grus, træflis o.lign. nøjagtigså det PASSER. De fleste gange bliver det for meget - eller for lidt. Monter en LoadMaster vægt, og få en ende på ”gætteriet”.

VEJESYSTEM/LASTBIL

Loadmaster vægte

Vejesystemer til parabel og luftaffjedrede lastbiler

Vi har et rigtig

GODT TILBUD til dig lige nu!

Det Koster kassen i dag at blive taget med overlæs. Bøderne blev hævet med op til 275 % pr. 1 januar i år. Så nu koster det hurtigt 10-12.000 kr. i bøde for overlæs. Har du råd til det?

Priser fra

12.500kr.

Kontakt:

+ montering

Flemming, DTL, på 5081 0277

Egenkontrollen…har du styr på den? Ifølge køre- og hviletidsforordningen skal en transportvirksomhed føre regelmæssig kontrol for at sikre, at bestemmelserne i køre- og hviletidsforordningen samt i kontrolapparatforordningen overholdes. Det kan koste virksomheden dyrt, hvis du ikke har styr på køre- og hviletiden. Tungvognsspecialisten tilbyder et egenkontrolprogram, der består af: • En abonnementsordning, hvor vi kommer på besøg i virksom-heden en eller to gange årligt, og hvor vi gennemgår hele virksomhedens administration af køre- og hviletidsområdet, herunder indsamling og opbevaring af skiver, download af digitale data fra førerkort og fra tachografer. Vi påser, at reglerne om brugen af skiver, fartskriveren, førerkort og tachografen overholdes, samt om reglerne om pauser, hviletid og køretid mv. overholdes.

• Tacho Online er en en indsamlings- og opbevaringsløsning af digitale data fra førerkort og fra tachografer. Chaufføren får en SMS, når han skal huske at downloade sit førerkort eller tachografen. Når et førerkort er downloadet, analyserer systemet automatisk for overtrædelser af reglerne om pause, hviletid og køretid. Konstateres der overtrædelser, sender systemet automatisk en overtrædelsesrapport direkte til den ansvarlige i virksomheden.

Se mere på www.tungvogn.dk eller kontakt os på tvs@tungvogn.dk eller på 4091 6183


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

De nye modeller i aktion på Kühne+Nagels nye lager nær havnen i Hamburg.

FOTO: John Larsen

miljønormer på området. I forhold til de hidtidige RX-modeller er udslippet markant lavere. Der er nedsat med 50 procent for NOx’erne og 97 procent for sodpartikler. Det er af stor betydning for både det ydre miljø og for fx miljøet i lagerhallerne. »Miljøgevinsten er klar, men det er gevinsten på kundernes bundlinje også, for de nye modeller sparer jo brændstof,« som Still Danmarks adm. direktør Gerner Hoppe siger. Ifølge Stills beregninger er den ekstra investering i hybrid-teknologien tjent hjem på mindre end to år takket være det lavere brændstofforbrug.

STILLs grønne løft

Miljøbølgen er rullet ind på lagret Af John Larsen

Det miljøinteressante er, at gaffeltrucksenes kombinerede diesel og elektromotorer også udnytter hybridteknologien. Ved hjælp af nogle såkaldte ultra caps, elektroniske kondensatorer, kan motorerne opsamle bremseenergien og udnytte den igen med en kraftig udladning, når trucken accelererer. Hybridteknologien sparer brændstof og mindsker CO2-udslippet. El-motorerne har et højt moment ved selv lave omdrejninger. Motorerne i begge de nye trucks leveres af Deutz og er på helholdsvis 4 og 2,9 liter. De er forsynet med oxidations-katalysatorer, og den tungeste, RX 70-60/80, har endda et partikelfilter. Og begge ligger under de krævede EU-

FOTO: Still

FOTO: Still

Nogen gange kan man godt blæse og have mel i munden. Det er vel den bedste sammenligning, når man ser på gaffeltruck-producenten Stills nyskabelser: Kraftfulde diesel-elektriske gaffeltrucks med løftekapacitet op til otte tons men som samtidig belaster miljøet minimalt. At det er lykkedes at forene et næsten 0-udslip af skadelige stoffer med ekstra kræfter til opgaverne, viste Still-koncernen på et presseseminar i Hamburg for nylig for omkring 100 pressefolk fra 13 lande. Still har føjet to nye modeller til sin RX-serie i den tunge ende, RX 7060/80 og RX 70 40/50, og de har en kapacitet på fire til otte tons.

De nye modeller, her RX 70 40/50, fås med hybridmotorer, der sparer brændstof og udleder mindre CO2.

22

dtl magasinet

Bedre udsyn For energieffektivitetens skyld kan truckføreren vælge mellem fem køreprogrammer alt efter opgavens art. Programmerne regulerer topfart, acceleration og det modsatte. Kørselsprogrammerne er med til at gøre det muligt for føreren at betjene trucken udelukkende med speederen, så bremsepedalen er stort set overflødig. Så snart føreren slipper speederen, bremses trucken helt ned – uden slitage og med opsamling af bremseenergien i hybridversionen. Designet gør, at de nye gaffeltrucks bevæger sig let rundt i selv snævre gangarealer. Som det hedder i Stills egen omtale: ”Der har aldrig været samlet så meget kraft på så lidt plads!”. Designmæssigt har man på den store model løst det gamle problem med begrænset udsyn gennem de to kraftige stænger ved at flytte førerkabinen og sædet mod venstre. Det sikrer et bedre udsyn. Kabinen som arbejdsplads rummer muligheder for individuelle indstillinger, og der er også gjort meget for at mindske rystelser og støj.

Den nye Still-model, RX 70 60/80 er godt nok til de helt tunge opgaver men manøvrerer fint i de snævre gange.

februar 2013


Historisk stort anlægsarbejde går nu i gang

Banedanmark går snart i gang med at anlægge en ny jernbane mellem København og Ringsted over Køge, og Vejdirektoratet udbygger Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd. Det betyder masser af vejarbejder på hovedindfaldsvejene til København de kommende år og trafikale gener for naboer, virksomheder og trafikanter. Vejarbejderne på begge projekter indledes her i foråret. Som udgangspunkt vil der på motorvejene i myldretiden være samme antal kørespor som normalt. Der vil dog forekomme kortere perioder, hvor bilisterne må forvente færre spor, men det bliver ikke i myldretidstrafikken. Til gengæld bliver sporene gjort smallere. Samtidig vil der være en nedsat lokal hastighedsgrænse. »Vi er bevidste om, at vi kommer til at genere trafikanterne, men med en ny jernbane, der følger vores motorveje tæt, kommer vi desværre ikke udenom de mange vejarbejder. Vi vil gennemføre dem på en måde, så de er til mindst mulig gene, og samtidig vil vi informere så meget som muligt,« siger Peter Garborg, projektleder i Vejdirektoratet. I påskeugen forventer Vejdirektoratet at gå i gang med udbygningsarbejdet på Køge Bugt Motorvejen. Vejen skal udbygges fra seks til otte spor, og arbejdet varer frem til 2016, hvor de nye spor kan tages i brug. Der kører dagligt op mod 100.000 biler i døgnet på Køge Bugt Motorvejen. Derfor har Vejdirektoratet taget initiativ til et system af intelligente trafiktavler, som stilles op på strækningen, og som informerer om uheld, kø og rejsetid. Som noget nyt vil Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter kunne ændre på den tilladte hastighed for at skabe et bedre trafikflow.

februa 2013

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Brød på bordet for nogle vognmænd. Besvær for andre. Vejdirektoratet informerer her om de to store projekter ved Køge Bugt, der betyder voldsomt vejarbejde på vejen mod København

Dette syn vil fremover møde trafikanterne på Køge Bugt Motorvejen. Billedet er fra udvidelsen af Motorring 3.

Periode

Strækning med vejarbejder

Slut februar 2013 og året ud Broarbejde på Søndre Ringvej over Holbækmotorvejen, afkørsel 2

Trafikale konsekvenser Arbejdet udføres i to etaper hvor trafikken ledes over i modsatte spor på skift. Der bliver hastighedsbegrænsning på 40 km/t, og køresporene gøres smallere. I spidstimerne forventes længere rejsetid ad Søndre Ringvej og på frakørsel mod København. Alternativ rute er via Vallensbæk Torvevej.

Marts 2013 – August 2014

Greve S-Solrød S

Start forår og året ud

Broarbejde på Avedøre Havnevej over Holbækmotorvejen, afkørsel 1

I sydgående retning lukkes rampen fra motorvejen op til Mosede Landevej Alternativ rute er via frakørsel <28>Greve Centervej. Arbejdet udføres i to etaper, hvor trafikken ledes over i modsatte spor på skift. I perioder vil Allingvej være lukket for trafik. Omkørsel kan ske via motorvej eller via kommuneveje. Der vil være smallere kørespor og hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Der må i spidstimerne forventes længere rejsetid ad Avedøre Havnevej og på frakørsel fra København.

Forår og året ud

Forår og året ud

Holbækmotorvejen mellem afkørsel 1 og Folehaven indadgående spor

Nødsporet skal forstærkes i indadgående retning, og nyt regnvandsbassin skal etableres.

Holbækmotorvejen mellem afkørsel 1 og Folehaven udadgående spor

Rampe skal flyttes.

Der forventes ikke større trafikale gener.

Lokal hastighedsbegrænsning på 80 km/t på motorvejen samt smallere kørespor. Der må i spidstimerne forventes længere rejsetid

I folderen, som er vedlagt bladet, ”Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser – trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen” er der mere information om projekterne, samt gode råd til trafikanterne.

dtl magasinet

23


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

DTLs Generalforsamling 2013

DTLs Arbejdsgiverforenings generalforsamling 2013

I henhold til vedtægterne for Dansk Transport og Logistik meddeles hermed, at DTLs ordinære generalforsamling afholdes:

I henhold til DTLs arbejdsgiverforenings vedtægter meddelelse hermed, at DTLs arbejdsgiverforenings ordinære generalforsamling afholdes:

Lørdag den 25. maj 2013 kl. 9.00 på

Lørdag den 25. maj 2013 kl. 14.00 på

Best Western Nyborg Strand Østerøvej 2 5800 Nyborg

Best Western Nyborg Strand Østerøvej 2 5800 Nyborg

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 5. Valg af to revisorer og suppleanter for disse 6. Fastsættelse af kontingent og indskud 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Arbejdsgiverforeningens virke i det forløbende år 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 10 6. Valg af revisor 7. Fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt

Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. På valg er Leo Jensen, Frederikssund (genopstiller ikke) Kristian Skov Petersen, Taastrup (genopstiller) Martin Danielsen, Langeskov (genopstiller) Ole Bang Jensen, Haderslev (genopstiller) Jens H. Petersen, Hanstholm (genopstiller). Forslag til kandidater til bestyrelsen skal i henhold til DTLs vedtægterne være DTL i hænde senest den 15. marts 2013. Kandidatforslag skal være ledsaget af et suppleantforslag samt skriftlige villighedserklæringer fra de foreslåede. Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal i henhold til vedtægterne være ledsaget af en kort motivation samt være DTL i hænde senest den 15. marts 2013.

24

På valg er Martin Danielsen, Langeskov (genopstiller) Leo Jensen, Frederikssund (genopstiller ikke) Ole Bang Jensen, Haderslev (genopstiller) Winnie Grant, Kastrup (genopstiller). Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være DTLs arbejdsgiverforening i hænde senest den 15. marts 2013. Kandidatforslag skal være ledsaget af et suppleantforslag samt skriftlige villighedserklæringer fra de foreslåede. Erklæringen kan downloades fra DTLs hjemmeside: www.dtl.eu Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne for DTLs arbejdsgiverforening være DTLs arbejdsgiverforening i hænde senest den 15. marts 2013.

København, februar 2013

København, februar 2013

Jørgen Egeskov Erik Østergaard Formand Adm. direktør

Jørgen Egeskov Erik Østergaard Formand Adm. direktør

dtl magasinet

februar 2013


SAGT & SKREVET Transportens arkitekter har medansvar når det ramler

Det kan ikke passe, at speditørerne, som kalder sig selv for transportens arkitekter, ikke skal bære ansvaret, hvis en af de skyskrabere, som de er med til at bygge, pludselig skvatter sammen. Michael Nielsen, chef for International Road Transport Union, IRU, i Børsen, går i offensiven for at få et såkaldt kædeansvar.

Intet socialt ansvar i transporten

Vores CSR-prioriteter er meget lagt på produktionen af varerne. Jysk har valgt ikke at udpege transport som et selvstændigt CSR-område. Kommunikations- og CSR-direktør Jonas Schrøder, Jysk, i Børsen om prioriteringen af virksomhedens sociale ansvar.

Havnetunnel må ikke eksportere trængselsproblemer

Jeg gjorde mit til, at betalingsringen ikke blev til noget, og jeg vil gøre mit for, at man ikke eksporterer trængselsproblemerne nordpå. Gentoftes borgmester Hans Toft (K) i Berlingske. Han er bekymret for, at en kommende havnetunnel vil få trafikken på Lyngbyvejen og i Gentofte til at sande til.

Danskerne vender tommelfingeren nedad

Danskernes villighed til at acceptere miljøtiltag, der kan skade virksomhedernes konkurrenceevne, et på det laveste niveau, siden vi begyndte at måle på det i begyndelsen af 80’erne. Professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet, i Altinget.

Mere tungvognspoliti

Der er tale om en reel og markant opgradering i forhold til det nuværende niveau. 20 operative betjente skal arbejde alene arbejde 100 pct. med lastbiler i det nye tungvognscenter. Chefpolitiinspektør Claus Hilborg, Nordjyllands Politi, i Lastbil Magasinet.

Står fast på vinterkontrakt

Man kan nok spare, men vi kan ikke sende færre biler ud. Aarhus Kommune har en kontrakt med os til og med april 2014. Formanden for Østjyllands Vognmandsforening, Jørgen Buhl, i Lastbil Magasinet om kommunens ønsker om at spare ni millioner kroner på vintertjenesten.

februa 2013

VIDEN ER GULD VÆRD

- Find guldet på DTLs hjemmeside Få nyheder fra DTL direkte på din mail Tilmeld dig nyhederne fra DTL og hold dig orienteret om cabotage, kurser, modulvogntog, vejarbejder og de andre mediers transportnyheder – og meget, meget mere.

· · · ·

DTL Presseklip. Den daglige oversigt over døgnets transportnyheder. DTL Webnyheder. Seneste nyt om DTLs politiske arbejde til gavn for medlemmerne. DTL Nyhedsbrevet: Ugentlig information om nye regler og love, gode råd, vejledninger og information om kurser. DTL SMS-service. Udsendes ad hoc ved større nyheder.

Tilmeld dig nyhedsservicen på DTLs hjemmeside, www.dtl.eu/Nyheder Eller send en mail til DTL, mar@ dtl.eu eller lss@dtl.eu. Kontakt os også, hvis du mangler brugernavn og password til den del af DTLs hjemmeside, som er forbeholdt medlemmerne.

dtl magasinet

25


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

AKTUELLE SAGER – Overblik over månedens vigtigste og mest aktuelle erhvervspolitiske spørgsmål

DTL har fået rejst mærkesagen om transportvirksomhedernes mange offentlige registre rejst i regeringens Virksomhedsforum via Dansk Erhverv. »Det betyder kort og godt, at vognmændenes ønske om at stå i ét register for at lette de administrative byrder og sænke omkostningerne for virksomhederne – hvis Virksomhedsforum finder det realistisk at gennemføre – vil blive underkastet et ”følg eller forklar”-princip. Det betyder, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået af dette forum, eller at forklare, hvorfor man ikke gennemfører de initiativer,« oplyser DTLs underdirektør Ove Holm. DTL fandt i 2011 ud af, at danske vognmænd registreres i op til 13 forskellige offentlige registre, hvoraf mange har oprettelsesgebyrer og årlige gebyrer. DTL har derfor foreslået, at danske myndigheder arbejder for at skabe ét registreringssystem til vognmandsbranchen. Forslaget er blevet behandlet i Erhvervsstyrelsen, der har fastslået, at kravene om registrering i forskellige registre bunder i ”sektorspecifikke og ressortspecifikke myndighedsbehov”. En række af de 13 registre gælder kun for transporterhvervet, mens andre gælder for en bredere kreds af virksomheder. »For en virksomhed vil det interessante nok mest være mængden af oplysninger, der skal indberettes, og derfor vil det være godt med genbrug af data, der allerede ligger i systemerne”, siger Ove Holm. Han ser frem til, at Virksomhedsforum foretager en realitetsbehandling af problematikken med de mange registre.

26

dtl magasinet

FOTO: JOHN LARSEN

Register-tyranni tages op

DTLs ledelse, formanden Jørgen Egeskov og adm. direktør Erik Østergaard, til møde med skatteminister Holger K. Nielsen, th.

Cabotage, transportafgift og varebiler på dagsordenen »Et positivt møde hvor vi udvekslede synspunkter om mange sager. Især er jeg enig med DTL i at cabotage er et reelt problem i Danmark, herunder for arbejdspladser i Danmark,« Det udtalte skatteminister Holger K. Nielsen efter et møde i sidste måned på Grønningen, hvor DTLs formand Jørgen Egeskov, næstformand Martin Danielsen og adm. direktør Erik Østergaard tog imod. Ministerens bemærkning kom efter en drøftelse af cabotage og social dumping i relation til

problemerne på arbejdsmarkedet. Ifølge Erik Østergaard ikke mindst fordi den negative spiral som følge af cabotagekørslen og det deraf følgende pres på national kørsel risikerer at presse vognmandsbranchen til ulovligheder. DTL diskuterede også regeringens planer om en transportafgift med ministeren: »Vi fortalte om, hvad vi mener om formålet med kørselsafgiften – at det er en kostbar skatteopkrævning, og at det ikke har virkning på trængslen og miljøet,« siger Erik Østergaard.

Ministeren hørte også om DTLs arbejde med at få mere ordnede forhold for varebiler i kraft af nogle grundlæggende kvalifikationskrav for adgang til markedet med varebil til godstransport. »Der er eksempler på skatte- og afgiftsunddragelse blandt varebilsvognmændene – noget, der giver problemer for de parter i logistikkæden, der lever af at engagere disse vognmænd. Det ville vi gerne illustrere for ministeren,« siger DTL-direktøren.

Milliardinvesteringer giver håb Finansministeriets netop udsendte status for offentlige investeringer mv. giver håb for transportbranchen, konstaterer DTLs økonom Morten Pernø. Ud over de offentlige investeringer på godt 43 mia. kr. i sygehuse, veje samt skole- og socialområdet skal der i de kommende år gennemføres en række meget store infrastrukturprojekter i bl.a. banenettet, Metro Cityringen og

Femern Bælt-forbindelsen. Hertil kommer markante investeringer på energiområdet og en særlig klimatilpasningsindsats i kommunerne. Inkluderes disse investeringer primært i regi af offentlige virksomheder og selskaber, ventes investeringerne ifølge Finansministeriet at udgøre omkring 55 mia. kr. i 2012 og stige yderligere i 2013. Meddelelsen glæder Morten

Pernø, der i den seneste tid har fået rigtig dårlige meldinger ind ad døren om temperaturen i transporterhvervet. »Transporterhvervet har brug for et gedigent spark bagi – forstået på den måde, at der kommer ordrer i bogen. Og det vil de offentlige investeringer forhåbentlig både direkte og indirekte bidrage til.«

februar 2013


Transportudfordringerne i EU ser meget forskellige ud; alt efter om udsigtspunktet er fra EU-Kommissionskontorerne i Bruxelles eller fra rampen ude hos Europas vognmandsvirksomheder. EU arbejder på en rapport om adgang til markedet, som det hedder. Og Kommissionen måtte på en høring i januar om rapporten konstatere, at der ses meget forskelligt på transportmarkedets udfordringer. Blandt høringens deltagere var de fleste europæiske transportorganisationer, herunder den nordiske Nordic Logistics Association og den internationale vejtransportorganisation IRU. Høringen byggede på

Kommissionens fem foreslåede politik-pakker, der inkluderer emner som forenkling af regler, udvidelse af det europæiske registrer for vejtransportører (ERRU), forstærkelse af kontrolindsatsen, indførelse af regler om delt ansvar i transportkæden og ikke mindst varierende grader af liberalisering af cabotagekørslen. Deltager i høringen, NLA-direktør Søren H. Larsen, finder ikke, at det er den store udfordring i at blive enige på et vist niveau på tværs af aktørerne i transportmarkedet. Det er mere et spørgsmål om holdningen hos Kommissionen: »Mens der med enkelte undtagelser i branchen er bred enighed om, at der ikke skal ske en yder-

ARKIVFOTO: SCANIA

Forskelligt virkelighedssyn

EU oplyser, at 99 procent af al cabotagekørsel foregår i de 15 gamle EU-lande. Og det er her, modstanden mod liberaliseringen er.

ligere liberalisering af transportmarkedet, så er Kommissionen låst fast på en idé om en eller anden form for yderligere liberalisering. Kommissionen vil liberaliseringen på dette tidspunkt – og det selv om der jo er himmelvid forskel i eksistensbetingelserne mellem

EU-landene,« siger han. Søren Hyldstrup Larsen henviser til, at der også på høringen blev fremlagt rundspørgeresultater, hvoraf det fremgår, at prisforskellene fra de billigste til de dyreste lande er op til 60 procent – med forskel i fx dieselpriserne på 10-25 procent. I øvrigt foregår 99 procent af cabotagekørslen i de 15 gamle EU-lande. Kommissionen vil medio 2013 fremlægge et konkret ændringsforslag til reglerne om adgang til markedet. Forslaget ventes præsenteret som en del af den vejtransportpakke, som også vil indbefatte Kommissionens nødvendige rapport om situationen på vejtransportmarkedet i EU.

FLEKSIBELT VOGNMANDSKURSUS – med frihed til at passe sit arbejde... • En uge på kursus.

Pris incl. materialer og forplejning

• Hjemmeopgaver i 4 uger ca. 7 timers arbejde omugen, hvor du selvfølgelig kan hente hjælp og vejledning fra underviserne.

17.500 kr. + moms for DTLs medlemmer

• På kursus en uge igen.

»denne kursusmodel er perfekt« Henrik Poulsen, fra virksomheden Kurt Poulsen

19.000 kr. + moms for ikke medlemsvirksomheder Vil du vide mere: Tjek www.dtl.eu eller ring på tlf. 7015 9555

Vognm ands i Kold ing i u kursus ge 4 + 9 2013 Vognm a n d s i Vibo rg i ug kursus e 11 + 1 6 2013

kontoret i centrum

Skottenborg 12-14 . 8800 Viborg . Tlf.: 70 15 95 55 . Info@rmn.dk . www.dtl.eu

februa 2013

dtl magasinet

27


det nyeste fr a juristernes indbakke DTLs medlemmer råder over jurister med speciale i transportsager hos både DTL og Dansk Erhverv. DTLs arbejdsgiverforenings medlemmer råder over eksperter i bl.a. overenskomster og personalejura. Personale

Ændrede regler for flexjob Lovforslaget om en reform af førtidspension og fleksjob er nu vedtaget. De nye regler medfører flere større ændringer i forhold til de gamle fleksjobregler

! Reformen har bl.a. medført nye regler om ansættelse af personer i fleksjob. De gamle regler vil dog fortsat gælde for fleksjob etableret før 1. januar 2013. Efter de nye regler vil bevillingen af et fleksjob være midlertidigt. Bevillingen vil ske for en periode på fem år. Når perioden udløber, tager jobcenteret stilling til, om personen fortsat opfylder betingelserne for et nyt fleksjob. For personer under 40 år vil der herefter blive tale om endnu en bevilling af 5-årig varighed. For 40-årige og derover bevilliger jobcenteret efter det første fleksjob et permanent fleksjob efter en ny vurdering. En medarbejder kan først blive ansat i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads, hvis medarbejderen har været ansat i minimum 12 måneder på særlige vilkår grundet sin sygdom, fx under en overenskomsts sociale kapitel. Dette krav gælder dog ikke, hvis den ansatte har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom. Løn og øvrige arbejdsvilkår Hidtil har den ansatte i fleksjob været sikret fuld løn fra arbejdsgiveren på grundlag af overenskomsten. Fastsættelsen af løn og arbejdsvilkår skulle ske i samarbejde med de faglige organisa-

tioner. Herefter refunderede kommunen så arbejdsgiveren halvdelen eller to tredjedele af lønnen. Efter de nye regler skal løn og ansættelsesvilkår aftales direkte mellem arbejdsgiveren og den ansatte på grundlag af den ansattes reelle arbejdsevne. Fagforeningerne skal ikke længere inddrages. Den ansattes reelle arbejdsevne fastsættes hurtigst muligt af kommunen i forbindelse med etableringen af den konkrete fleksjobansættelse i virksomheden. Under kommunens vurdering af arbejdstid og intensitet/produktionsgrad skal der tages stilling til om pågældende kan arbejde med fuld produktivitet i færre timer, på fuld tid med reduceret produktivitet eller i færre timer med reduceret produktivitet. Arbejdsgiveren skal herefter kun betale løn for det reelt ydede arbejde. Kommunen vil uden om arbejdsgiveren yde den ansatte et fleksløntilskud, som fastsættes i forhold til lønnen fra arbejdsgiveren. Tilskuddet kan højst være på ca. 200.000 kr. eller 98 procent af den højeste dagpengesats. Tilskuddet nedtrappes i takt med lønnen stiger. Når månedslønnen ca. 36.000 kroner falder tilskuddet helt bort.

efter gældende overenskomst, herunder sociale kapitler, lokalaftaler og bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob. Hvis overenskomsten ikke indeholder bestemmelser om ansættelse af personer i fleksjob, som er egnede til at regulere løn og arbejdstid efter de nye regler, kan arbejdsgiveren og fleksjobberen aftale at fravige overenskomstens bestemmelser, i det omfang det er nødvendigt for at fastsætte en løn, der er i overensstemmelse med fleksjobberens arbejdsevne. Det er herefter arbejdsgiveren og fleksjobberen der selv aftaler en løn, der er i overensstemmelse med fleksjobberens arbejdsevne. Efter aftale med fleksjobberen skal jobcentret og den overenskomstbærende faglige organisation have tilsendt kopi af aftalen til orientering. Ønskes yderligere information, så kontakt juristerne i DTLs arbejdsgiverforening hos Dansk Erhverv eller evt. jobcentret.

Sådan fastsættes lønnen På overenskomstdækkede arbejdspladser skal løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes

Urimeligt objektivt ansvar »At vognmandens objektive straffeansvar for meget alvorlige overtrædelser er det samme som for bagateller er ulogisk.« Sådan kommenterer DTLs chefkonsulent Frank Davidsen det lovforslag, der er fremsat af justitsministeren om ændringer i sanktioner for at

28

dtl magasinet

have fejlbetjent kontrolapparatet i lastbilen. Han peger dermed på, at sanktionen mod vognmanden fortsat ligger fast på 6.000 kroner, uanset hvor ubetydelig en fejl, chaufføren har begået. Så der er tale om en automatstraf, mener han. Frank Davidsen stiller spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt,

at det objektive ansvar overhovedet bliver anvendt ved bagatelforseelser. De skyldes jo fejltagelser, som i et eller andet omfang altid vil være der. Lovforslaget laver en graduering af bøderne til chaufføren inden for tre kategorier – nemlig 2, 3 og 4.000 kr. Det er i sig selv en forhøjelse af nuværende bøde-

niveau. DTL har samtidig svært ved at se logikken i, at bøderne for fejlbetjening nu skal ligge over fx det niveau på 2.000 kroner, som færdselsloven i forvejen opererer med ved kørsel frem mod rødt lys - som er en særdeles risikabel adfærd.

februar 2013


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Penge retur til DTL-medlemmer DTL-virksomheder i Region Syd får nu penge retur fra deres medlemskab af den gamle forening, der stod bag regionen. Det blev besluttet på et netop afholdt ekstraordinært årsmøde i DTL Region Syd. I alt ca. 580.000 kroner, som var foreningens formue, bliver nu fordelt blandt de DTL-virksomheder, som var medlem af regionen pr. 31. december 2011. Det drejer sig om ca. 600 medlemsvirksomheder, der altså kan vente en lille tusindekroneseddel med posten i nær fremtid. »Regnskabet er gjort op i forbindelse med dels strukturændringen, hvor DTL har overtaget DTL-regionerne, dels udmeldelsen af Ribe Amts Vognmandsforening af både DTL og regionen. Herefter er der

dinære årsmøde tilsluttede sig forslaget om lade pengene gå tilbage til medlemsvirksomhederne. Et andet forslag om at lade pengene gå til de respektive foreninger kunne ikke samle flertal. Formuen sendes nu retur fratrukket nogle administrationsomkostninger.

67.000 kr. ekstra på pensionskontoen Ole Bang Jensen

fem foreninger tilbage i Region Syd, og jeg synes, at det mest rigtige vil være at give medlemmerne deres penge tilbage, når regionen så at sige starter på en frisk,« siger regionsbestyrelsesformand Ole Bang. Han er som

rset u k

nette på t

Ta’

@

bekendt også formand for Sønderjyllands Vognmandsforening og medlem af DTLs bestyrelse. »Sagen har naturligvis været diskuteret rundt omkring, og jeg havde lovet mine medlemmer, at pengene skulle retur dértil, hvor de hører hjemme,« fortsætter Ole Bang. Jeg er derfor glad for, at et flertal på over trefjerdele på det ekstraor-

I gennemsnit har medarbejdere med pensionsordning hos PensionDanmark fået næsten 67.000 kr. ekstra ind på pensionskontoen i 2012. En typisk medarbejder, der gik ind i året med en pensionsopsparing på 341.000 kr., kan konstatere, at pensionsopsparingen i 2012 er vokset til 408.000 kr. Pensionsindbetalingerne udgør 34.000 kr., mens PensionDanmarks investeringsafkast giver medarbejderne 33.000 kr.

VOGNMANDS KURSER 2013 Holdstart København Gods (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr. Daghold start: Uge 18, 24 og 38 Aftenhold start: Uge 8 og 32

Daghold start:

Bus (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Bus (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Daghold start: Uge 18, 24 og 38 Aftenhold start: Uge 8 og 32

Ring til os på 75 72 47 00

Holdstart Aarhus Gods (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Taxi (1 uges kursus) Pris: 9.000,- kr. Daghold start:

Uge 7 og 20

Daghold start:

Uge 14, 21 og 32

Uge 21, 32 og 48

Taxi (1 uges kursus) Pris: 9.000,- kr. Daghold start:

Uge 18

www.dansk-vognmandsskole.dk kursu genne s med mførse ls-

GARAN

TI

Unavngivet 14 1

februa 2013

ID: 62880

16/01/13 13.20

dtl magasinet

29


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Dyr por etran sSPE ter DTLs medlemmer står for mange typer kørsel. Vi sætter i kommende CIAL numre spot på de forskellige transportformer i DTL-familien.

Stabilt behov for dyretransport Af Morten Pernø, økonom i DTL

betydning. Figuren viser også, at behovet har ligget relativt stabilt i en vis ligevægt siden 2004. I 2008 og 2009 med økonomisk krise for fuld styrke dykkede slagtedyrsproduktionen lidt pga. nedgangen på eksportmarkederne og i det private forbrug. Siden har det rettet sig igen. Selvom transporten af levende dyr har været følsom over for krisen og efterspørgslen, er den samtidig blevet holdt oppe af, at der altid – krise eller ej – vil være et vist forbrug af fødevarer, som sætter en grænse for nedgangens størrelse.

Slagtedyrsproduktions udvikling siden 1990

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Målt ud fra slagtedyrsproduktionen er behovet for transport af levende dyr vokset meget de seneste 20 år. Siden 1990 er produktionen af kvæg, svin og fjerkræ vokset med 47 procent til 2,4 millioner tons i 2011. Det svarer til, at en fuldt læsset lastbil på 24-32 tons, der er egnet til dyretransport, i 2011 kørte mellem 74.000 og 99.000 ture. I 1990 kørte den kun 50.000-67.000 ture. Især svine- og i mindre grad fjerkræproduktionen har siden 1998 drevet behovet for dyretransporter op, mens kvægproduktionen falder støt i

Kvæg

Fjerkræ

Svin

Kilde: Danmarks Statistik

En hummer er jo ikke en gris Skal vores chauffører virkelig på en uges kursus i transport af kvæg og svin, fordi de skal til at køre med levende hummere? Det spørgsmål stillede transportfirmaet Budstikken konsulent Lisbet Hagelund, DTLs ekspert i dyretransporter, efter man havde fået ordren på at fragte de delikate dyr til engrosvarehuskæden Metro. I Fødevarestyrelsens regler på

30

dtl magasinet

området står nemlig at læse, at alle dyretransportører skal gennemføre en uddannelse. Som dyretransportør gælder det om at være sikker i sin sag, så Lisbet Hagelund slog så at sige en klo i Fødevarestyrelsens embedsmænd for at få deres fortolkning af uddannelsesbekendtgørelsen. »I uddannelsesbekendtgørelsen angives, at alle transportører skal være uddannet i henhold til EU-

forordningen, men denne omfatter ikke hvirvelløse dyr som hummere« forklarer hun og tilføjer, at det er åbenlyst, at meningen bag lovteksten ikke er, at hummertransportører skulle uddannes. Embedsmændene kunne godt se, at uddannelseskravet i dette tilfælde var – for at blive i dyreverdenen – som at skyde spurve med kanoner. »Hverdagens realiteter sejrede.

Efter en god snak og nogle mails frem og tilbage, erklærede Fødevarestyrelsen sig enig i, at uddannelse ikke er påkrævet i dette tilfælde, så Budstikken kunne ånde lettet op og spare skoleudgiften til 15 chauffører,« siger Lisbet Hagelund. Og der findes da heller ikke kurser, der omhandler hummer-transport.

februar 2013


Tegn et å p t n e abonnem . Avisen udkommer hver 14 e dag med nyhedsstof til hel en transport- og logistikbranch ften. – til lands, til vands og i lu INTRO-tilbud for nye DTL-abonnenter:

kr.

543,endelse)

(pr. år + moms og fors

Inkl. det daglige nyhedsbrev TTN på mail 23 11 4 3 7 7 n fo le te å p n Kontakt Edel Jense form.com in s n a tr j@ e : il a m å eller p DTL-medlem 10 % Derefter får du som

*

tet

rabat på abonnemen

*


SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Dyr por etran sSPE ter CIAL

FOTO: SØREN EJEGOD

SEKTION 1

Stinne Møller Hansen, DTL Dyr:

Vore budskaber trænger igennem Af Morten Lindbo

vilkår, men også om chaufførens. I en detaljeret og fyldig beretning kunne formanden dermed konstatere, at foreningens store mærkesager om transportegnethed og kønsadskillelse er i en vigtig og god udvikling. Et langt og sejt træk ser nu ud til at bære frugt – men kalder på fortsat pres og engagement i specialforeningen, der er kendt for at være meget synlig for både politikere og myndigheder. Det er tunge og komplicerede sager, DTL Dyr har på programmet, og de indebærer tæt kontakt og tæt dialog med både EU’s embeds-

FOTO: JOHN ROY VESTERHOLM

»Fra DTL Dyrs side har vi kommunikeret, at der mangler retssikkerhed for chauffører og vognmænd, og det synspunkt har endelig grundfæstnet sig i debatten,« udtalte formand for DTL Dyr Stinne Møller Hansen på foreningens årlige generalforsamling 26. januar i Pårup. Hun slog samtidig fast, at der gennem året har været flere historier i pressen om, hvorledes transportører bliver anklaget og dømt, uden at de i realiteten kunne have gjort noget andet. Historierne handler nu ikke bare om dyrenes

Deltagerne til DTL Dyrs generalforsamling fik tak fra formanden for at bidrage med input til det politiske arbejde.

Midtjyllands Vognmandsforening

Hjælp fra DTL og Dansk Erhverv DTLs generalforsamling i maj 2012 var i formandens øjne en vigtig platform for kommunikationen til de danske politikere om dyretransportørernes forhold: »Under beretningen valgte DTLs adm. direktør Erik Østergaard at sætte fokus på dyretransporter, blandt andet ved at vise et af tvindslagene om farligheden ved at adskille kønsmodne dyr, og under punktet eventuelt holdt vognmand Morten Bach et fængende indlæg om dyretransportørernes vilkår med udgangspunkt i en konkret sag om vurdering af transportegnethed,« sagde hun.

Deltagerne til DTL Dyrs generalforsamling fik tak fra formanden for at bidrage med input til det politiske arbejde.

Hun fremhævede også, at DTL i samarbejde med Dansk Erhverv i efteråret havde held med at få løftet problemstillingerne op på et plan, hvor ministeren bliver tvunget til at gøre noget ved det: Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler besluttede nemlig i oktober, at der skal kigges nærmere på håndhævelsen af reglerne for dyretransport, og de sætter både fokus på transportegnethedsvurderinger og adskillelse af kønsmodne dyr. Samtidig er der indgået et bredt politisk forlig med samtlige Folketingets partier om et ”serviceeftersyn” af dyretransportreglerne og deres håndhævelse.

Thy Vognmandsforening

Midtjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Thy Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Lørdag den 23. februar 2013 kl. 09.00 på Køreteknisk Anlæg i Viborg.

Lørdag den 23. februar 2013 kl. 10.00 på Hotel Thisted, Frederiksgade 16, 7700 Thisted

(Der serveres morgenkaffe kl. 9.00 med efterfølgende frokost efter generalforsamlingen.) Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Henning T. Lauritzen, Formand

32

folk i Kommissionen, medlemmer af Europa-Parlamentet, danske embedsfolk, politikere, minister og kontrolmyndigheder. Og – ikke at forglemme – DTL Dyrs egne medlemmer, som formanden gjorde meget ud af at takke for indsatsen igennem året.

dtl magasinet

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Egon Sørensen, Formand

februar 2013


særlige krav til en dyretransportør

Som dyretransportør møder du særlige krav: Du skal være autoriseret Det er kun vognmænd, der har en autorisation fra fødevareregionen, der må transportere levende dyr. Autorisationen er gyldig i fem år. Herefter skal du søge om en ny autorisation. Læs mere om autorisation og find ansøgningsskemaet på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Transportmidlet skal være godkendt Dit transportmiddel skal være godkendt til dyretransport af en synsvirksomhed, før det må anvendes. Chaufføren skal være uddannet i transport af dyr Det er kun chauffører, der har en

uddannelse inden for dyretransport, der må transportere dyr over 65 km. Hvis der er en ledsager på transporten, der har uddannelsen og ansvaret for dyrene, behøver chaufføren dog ikke at være uddannet. Nyansatte chauffører skal gennemføre uddannelsen inden tre måneder efter ansættelsesdatoen. Uddannelsen tager fem dage og holdes af AMU-centrene. Du skal vurdere dyrenes egnethed til transport Som transportør er du ansvarlig for at sikre, at kun dyr der er egnede til transporten medtages. Dyrene skal have en rimelig fysik og må ikke have skader, der kan give anledning til lidelser under transporten. Hvis du er i tvivl om et dyrs transportegnethed, skal du afvise at tage det med det.

Du skal medbringe relevante dokumenter på transporterne Chaufføren skal under transporten medbringe dokumenter om dyrets oprindelse. Af dokumentet skal afgangssted, afgangsdato og tid for transporten fremgå samt bestemmelsessted og transportens planlagte varighed. Chaufføren skal også have sit uddannelsesbevis, kopi af godkendelsescertifikat for køretøjet og virksomhedens autorisation med. Hvis transporten varer over otte timer, skal chaufføren også medbringe en logbog. Logbogen skal godkendes af fødevareregionen før transporten begynder. DTL Dyr har udarbejdet en mappe, der sikrer, at alle relevante

dokumenter er samlet og med under transporten. Overtrædelser straffes med bøde eller klip Hvis du som vognmand eller chauffør overtræder reglerne for dyretransport, kan du få en bødestraf eller et såkaldt klip i retten til at transportere levende dyr. Hvis du har fået tre klip, det vil sige, hvis du har overtrådt regler, der udløser et klip tre gange, bliver du betinget frakendt retten til at transportere levende dyr. Hvis du får endnu et klip, altså fire klip i alt, får du en ubetinget frakendelse. Det betyder, at du må stoppe din erhvervsaktivitet. Et klip annulleres efter tre år.

Netværket for dyretransportører DTL Dyr er DTLs netværk for vognmænd, der transporterer dyr. DTL Dyr varetager medlemmernes faglige interesser og fungerer som teknisk og politisk rådgiver for DTL i spørgsmål om transport af levende dyr. Som medlem af DTL Dyr får du: • Et netværk at udveksle erfaringer med

• Mulighed for at påvirke de sager, DTL prioriterer • Nyhedsbrev der holder dig opdateret på området • Juridisk rådgivning • En årlig generalforsamling med et fagligt møde Det koster 1.500 kr. om året pr. DTL-virksomhed at være medlem.

Vestjyllands Vognmandsforening

Østjyllands Vognmandsforening

Vestjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Østjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Lørdag den 2. marts 2013 kl. 10.00 på Hotel Fjordgården, Vester Kær 28, 6950 Ringkøbing

Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.30 På Montra Hotel Sabro Kro Viborgvej 780, 8471 Sabro

(Vi starter med kaffe kl. 09.30)

(Vi starter med middag kl. 18.30)

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen.

Iflg. § 16 i vedtægterne skal kandidatforslag være foreningen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Der vil være indlæg ved DTLs adm. direktør Erik Østergaard På foreningens vegne Poul Jørgensen, Formand

februa 2013

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Jørgen Buhl, Formand

dtl magasinet

33


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Dyr por etran sSPE ter CIAL

KreaturvognmanD kan blive siddende Både vognmand Ole Rosgaard og hans materiel holder længere, når han ikke skal ind og ud af bilen hele tiden.

Vognmand Ole Rosgaard, Viborg, sparer 18-19.000 ind- og udstigninger i løbet af sin lastbils levetid ved at udruste den med automatisk til- og frakobling. Koblingssystemet MFC (Multi Function Coupling) fra VBG integrerer alle el- og luftforbindelser, så til- og frakoblinger kan ske fra førerhuset. »Hver gang jeg læste om koblingen i bladene, hæftede jeg mig ved, hvor smart det ville være

at kunne koble til og fra uden at forlade førerhuset. Ved bestilling af vores nye MAN TGX til kørsel med kreaturer fra landmænd til slagterier, tænkte jeg, at MFC for alvor kunne gøre en forskel. Med gennemsnitligt seks daglige til- og frakoblinger kan jeg spare 1819.000 ind- og udstigninger i løbet af bilens forventede levetid på 8-9 år,« vurderer den midtjyske vognmand , der selv kører i MAN’en. De vognmænd, der anskaffer

Nordjysk Vognmandsforening Nordjysk Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Lørdag den 23. marts 2012 kl. 13.30 på Hotel Comwell Rebild Bakker Rebildvej 36, 9520 Skørping Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Klaus Myrhøj Nielsen, Formand

34

dtl magasinet

MFC, anfører typisk effektivitet og økonomien som den primære bevæggrund. Når Ole Rosgaard valgte at investere i MFC frem for en almindelig kobling, skyldes det især hensynet til sikkerhed og arbejdsmiljø. »Ved at undgå 12 ind- og udstigninger dagligt sparer jeg mine hofter og lår for meget slitage. Hvis jeg på den måde kan blive 2-3 år længere på arbejdsmarkedet, tjener MFC’en sig selv hjem

mange gange. Desuden undgår jeg risikoen for at blive kørt ned, når jeg kobler til og fra på små veje om natten. Og så kan vi glæde os over færre vedligeholdelsesomkostninger, da også materiellet belastes mindre,« siger han. MFC gør det muligt for chaufføren at udføre samtlige handlinger ved til- og frakobling på kun 9 sekunder – uden at forlade førerhuset.

Sydøstjyllands Vognmandsforening Sydøstjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Lørdag den 9. marts 2013, kl. 09,30 på Hotel Trinity Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling og sat på dagsordenen, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor, c/o DTL Region Syd, Centervej 2, 6000 Kolding, med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Per Rasmussen, Formand

februar 2013


Var koen for syg til transport? Ja, mente retten og stak chaufføren en bøde Af John Larsen

at strøelsen på hele ladet var tilstrækkeligt til en skånetransport – det betød blot, at de andre dyr på ladet havde ekstra gode forhold. Sagen ender med et bødeforlæg på 18.000 kroner til chaufføren. Vognmand og chauffør nægter at betale bøden, og sagen ender i byretten i Aalborg. Her hævder dyrlægen bl.a., at koen havde store sår, var stresset, fik krampeanfald og ikke kunne stå op. Betjenten forklarer i retten, at han ikke selv havde tjekket koen men var i gang med papirerne, da der opstod uro omkring koen, da dyrlægen klatrede op og fotogra-

ferede. Herefter kunne betjenten se, at strøelsen var hvirvlet rundt, og at koen havde nogle skader. Chaufføren fastholder, at transporten frem til slagteriet var forløbet helt normalt, og at koen var blevet stresset og havde fået skaderne, fordi dyrlægen klatrede op. Koen var da også i stand til at gå fra ladet. Byretten fulgte imidlertid dyrlægens påstand om en uforsvarlig transport men nedsatte bøden til 5.000 kroner, fordi den blev betragtet som en førstegangsforseelse. »Vi valgte at betale bøden, der var mindre end advokatomkost-

ningerne. Men jeg er stadig rystet over, at retten valgte af følge dyrlægens udsagn, der var præget af overdrivelser og usandheder. Sagen er endnu et eksempel på, at dyretransportørerne er pålagt et fuldstændigt urimeligt soloansvar for dyrenes transportegnethed,« siger Morten Bach.

Dyrlæger dømt FOTO: Per Daugaard

»Bøden er endnu en klassiker i rækken af sager, hvor vi dyretransportører må bløde i retten på grund af et sæt umulige regler om, hvem der skal vurdere, om et dyr er egnet til transport.« Det siger vognmand Morten Bach, Simested Vognmandsforretning i Aalestrup. En af hans erfarne chauffører henter en ko hos en landmand, der beder om en skånetransport af den ældre ko. Den får derfor et aflukke for sig selv, mens lastbilen efterhånden fyldes med andre kreaturer, der skal til slagteriet i Aalborg. Her undersøges transporten af først en politibetjent og siden af en dyrlæge. Hvad der starter som en almindelig arbejdsdag, bliver vendt fuldstændigt på hovedet af nogle voldsomme anklager fra dyrlægens side. Hun mener, at koen er for syg til transporten og bl.a. har for lidt strøelse i aflukket til en skånetransport. Chaufføren har ikke observeret sår eller sygdom hos koen, som også landmanden havde fundet transportegnet. Han mener tillige,

Vognmand Morten Bach: »Vi får bøder på grund af et urimeligt soloansvar«

Ikke kun chauffører og vognmænd rammes af bøder for at transportere dyr, der ikke er transportegnede. Foreningen DTL Dyr har kendskab til, at mindst tre dyrlæger har fået bøder for det samme. DTL Dyr mener, at det må styrke forståelsen af, hvor vanskeligt og subjektivt det er,

at vurdere om et dyr har et gammelt benbrud, gigt eller andre forhold. Bøderne til chauffører og vognmænd ligger typisk i klassen 7.-14.000 kroner, men nu har dyrlæger i tre tilfælde fået bøder på 30.-35.000 kroner for at have skønnet forkert. Samtidig har chaufførerne også fået en bøde.

Sydfyns Vognmandsforening Sønderjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Sydfyns Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Lørdag den 16. marts 2013, kl. 10.00 på Agerskov Kro, 6534 Agerskov

Lørdag den 23. marts 2013 kl. 12.30 på Restaurant Svendborgsund, Havnepladsen 5 A, 5700 Svendborg

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor, c/o DTL Region Syd, Centervej 2, 6000 Kolding, med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens formand eller kontor med en kort motivering, senest 10 dage før generalforsamlingen.

På foreningens vegne Ole Bang Jensen, Formand

På foreningens vegne Henning V. Petersen, Formand

februa 2013

dtl magasinet

35


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Årsmøde i Kran-Blok Erfa:

Ny uddannelse til følgebilschauffører klar til nytår Af John Larsen / Fotos: Hans Skat

Myndighederne er omsider på vej med en uddannelse af følgebilernes chauffører, som dermed vil få lov til at dirigere trafikken i forbindelse med særtransporter. Det vil frigøre politiressourcer og lette gennemførelsen af særtransporterne. Formanden for DTLs Kran-Blok erfagruppe, Frank Segall, kunne på årsmødet lørdag 26. januar oplyse, at følgebilsuddannelsen bliver klar fra årsskiftet – efter års sej kamp fra erfa-gruppens side. Justitsministeriet vil om nogle måneder udsende en bekendtgørelse, der giver mulighed for andre end politiet til at regulere trafikken ved særtransporter. I bekendtgørelsen forudsættes det, at dem, der skal dirigere trafikken, har gennemført en uddannelse. De nærmere retningslinjer for denne uddannelse kommer senere, og ifølge Frank Segalls oplysninger skulle de første færdigt uddannede ledsagere være klar omkring nytår i år. »Det har været endnu et sejttrækkende år, hvor vores tålmodig-

Formand Frank Segall, tv.: »Efter års sej kamp får vi følgebilsuddannelsen.« Fra venstre i øvrigt resten af styregruppen: Mark Kristensen, Jørgen Hald, Per M. Mouritsen og Morten Brøcher.

hed har været sat på hårde prøver, men resultaterne viser sig nu,« sagde Kran-Blok formanden til de 49 deltagere på årsmødet, der blev holdt i Odense. Blandt resultaterne er også en opbakning fra Vejtransportrådet under Transportministeriet til erfagruppens forslag om en klassificering af de kommunale veje til brug for særtransporterne. På den måde vil politiet og kommunerne få en

Fyns Amts Vognmandsforening

36

langt mere smidig sagsbehandling, når der skal udstedes tilladelser. »Anbefalingen fra Vejtransportrådet er sendt videre til Trafikstyrelsen, som vil vurdere vort forslag med Vejdirektoratet. Så det ser fornuftigt ud,« sagde Frank Segall. Til gengæld måtte formanden undre sig over, at de forhøjede vægtgrænser, som ellers betyder mere gods på ladet og dermed mere effektive transporter, har

taget en uventet drejning: »De forhøjede tilladte totalvægte fik den forunderlige konsekvens, at kommunerne begrænsede adgangen til mange broer. Opsatte skilte med lavere vægtgrænser over mange broer har skabt problemer for særtransporterne og for den almindelige lastbiltrafik,« konstaterede han. Han kunne dog også oplyse, at Vejdirektoratet har sat fokus på sagen og kontaktet

Sjællands Vognmandsforening

Fyns Amts Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Sjællands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Lørdag den 23. marts 2013 kl. 9.00 på Fangel Kro Fangelvej 55, Odense S.

Lørdag den 9. marts 2013 kl. 10.00 på Benløse Kro, Roskildevej 113, 4100 Ringsted

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen.

På foreningens vegne Frants Hansen, Formand

På foreningens vegne Frederik Christensen, Formand

dtl magasinet

februar 2013


Kommunerens Landsforening. Det er nemlig blevet tydeligt, at mange kommuner ikke har analyseret deres broers reelle bæreevne.

Kran-Blok Erfas styregruppe 2013 Frank Segall, formand Morten Brøcher, næstformand Jørgen Hald Per M. Mouritsen Mark Kristensen

»

De forhøjede totalvægte fik den forunderlige konsekvens, at kommunerne begrænsede adgangen til mange broer. Det har skabt problemer

«

Årsmødet i Odense samlede 49 deltagere fra 23 virksomheder.

Frank Segall, Kran-Blok Erfa

Korridorer til vindmølletransporter Frank Segall kunne også informere om et nyt projekt fra vindmølleindustrien, som skal skabe egentlige korridorer for disse meget store transporter. »Kran-Blok Erfa har i flere år peget på nødvendigheden af, at industrien skulle på banen og arbejde for at lette transporten af deres varer, så vi hilser initiativet velkommen.« De nye vindmøllekorridorer var også emnet for et gæsteindlæg af Vejdirektoratets ekspert på området, Mads Holm-Petersen. Årsmødets andet indlæg stod DTL og Tungvognspecialistens Carl Peter Frederiksen for. Han orienterede bl.a. om det nye, gratis tilbud om køre- hviletidshjælp over internettet, Tacho Online.

Deltagerne hørte bl.a. om arbejde med særlige korridorer til vindmølletransporter.

Tilbud til følgebilsvognmænd Under debatten nævnte Frank Segall, at med løsningen på sagen om ledsager-uddannelsen ville det være et både naturligt og attraktivt tilbud til de mange følgebilsvognmænd at blive tilknyttet

Nordre Birks Vognmandsforening Nordre Birks Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Onsdag den 20. marts 2013 kl. 18.00 på Skævinge Kro, Jernbanevej 1, 3320 Skævinge. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens formand eller kontor med en kort motivering, senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Ole Frederiksen, Formand

februa 2013

Kran-Blok Erfa som associerede medlemmer. På den måde kan vognmændene løbende følge med i udviklingen og få nyttige informationer om særtransporterne. Mark Kristensen fra Tage Kristen-

sen A/S, Hanstholm, er indtrådt i Kran-Blok Erfas styregruppe i stedet for Mogens Laugesen, Brande Maskinfabrik, som til gengæld er ny suppleant i stedet for Henning Geert, Virklund Vognmandsforretning I/S.

kjøbenhavns Vognmandslaug KJØBENHAVNS VOGNMANDSLAUG indkalder herved i henhold til laugsartiklernes § 12 til ordinær laugsforsamling:

Torsdag den 21. marts 2013 kl. 18.00 i Codanhus Gammel Kongevej 60, 1790 København V Tilsigelse med adgangskort, dagsorden samt regnskab for 2012 udsendes senest 6 dage inden laugsforsamlingen. Manglende tilsigelse bedes omgående meddelt laugskontoret, tlf. 33 21 24 14. Jørgen K. Jensen, Formand

dtl magasinet

37


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

FOTO: JOHN LARSEN

Mercedes viser den nye Antos distributionsbil ni steder landet over. Billedet er fra præsentationen i Düsseldorf i oktober sidste år.

Mercedes Antos-turné

med input om køre-hviletiderne Når Mercedes-Benz senere på måneden præsenterer den nye Antos distributionsbil på en turné landet rundt, er DTL med på bagsmækken med indlæg om

det evigt aktuelle emne, kørehviletidsreglerne, og om, hvordan man via internettet nemt kan få styr på chaufførernes strøm af køre- hviletidsdata.

Mercedes præsenterer Antos som ”en milepæl, der sætter standarden for fremtiden”, og på turnéen får op mod 5.000 inviterede kunder muligheden for at studere

de mange varianter af Antos-modellen. Den blev i øvrigt beskrevet her i bladet i november. Lastbilen er specialdesignet til alle former for distributionskørsel og fås i totalvægte fra 18 til 26 tons. Udover Antos’en vil Mercedesforhandlerne naturligvis også vise andre Mercedes-lastbiler frem. I forbindelse med Åben-Hus arrangementerne kan kunderne supplere lastbilindtrykkene med nyt fra køre- hviletidsfronten og få besvaret spørgsmål af DTLs specialister. Der bliver også mulighed for at se, hvordan DTL og TungVognSpecialistens it-værktøj Tacho Online fungerer i praksis. Det første af ni arrangementer løber af stabelen 19. februar hos Ejner Hessel i Aalborg og herefter går det slag i slag i Aarhus, Vejle, Esbjerg, Kolding, Odense, Ringsted, Greve og Hillerød, som slutter af 7. marts.

GodsvoGnmandskurser i Middelfart

Godsvognmandskursus: Middelfart:

Hverdagskurser med forplejning i Middelfart Undervisning fra kl. 8.00 til 17.00 Undervisningspris inkl. materialer og for­ plejning: 24.000 kr. Undervisningspris inkl. materialer, for­ plejning og overnatning: 34.000 kr.

Dansk Transportuddannelse www.transportuddannelse.dk

38

dtl magasinet

25.02.2013 – 15.03.2013 08.04.2013 – 26.04.2013 06.05.2013 – 24.05.2013 03.06.2013 – 21.06.2013 12.08.2013 – 30.08.2013 09.09.2013 – 27.09.2013 07.10.2013 – 25.10.2013 04.11.2013 – 22.11.2013 02.12.2013 – 20.12.2013

70 20 11 74 23 25 00 00 februar 2013


NAVNE & NOTER

Henning Christiansen, 75 år DTLs første formand og tidligere formand for Danske Vognmænd, DV, Henning Christiansen, Faxe, fylder 75 år fredag 1. marts. Henning Christiansen drev sammen med sin hustru, Annelise, vognmandsforretning i 38 år i Karise. I 25 år var han medlem af bestyrelsen i Faxe Vognmandsforening, der senere blev til Østsjællands Vognmandsforening, heraf de 20 år som formand. Han var medlem af LDVs hovedbestyrelse og forretningsudvalg i fire år, og da DV i 1985 blev dannet som en fusion mellem LDV og DVA, blev han medlem af bestyrelsen. I 1986 blev han valgt som næstformand og som formand i 1987. Den post bestred han indtil 1999, og han var således også med i oprettelsen af DTL. Det er også blevet til poster i bestyrelserne i DA, Andelsbanken og Nordea. Efter salg af vognmandsforretningen bruger Henning nu sin tid på Frivillighedsrådet i Faxe Kommune og Ældresagen i Faxe-Rønnede, hvor han er formand. Det bliver også til lidt golf ind imellem og en del tid til familien med bl.a. fire børnebørn, som alle bor lige i nærheden. Den runde dag holdes under private former.

Nedtællingen i fuld gang Nedtællingen til Skandinaviens største transportmesse er i fuld gang, og der var masser af optimisme at spore hos de 71 udstillere, som tidligere på måneden var til Kick Off-møde forud for messen 4..-7. april. »Kick Off-mødet har givet masser af inspiration til, hvad vi udstillere kan gøre for at sikre, at Transport 2013 bliver en succes,« fortæller Per Mikkelsen, direktør hos VBG Group. På Kick Off-mødet havde udstillerne bl.a. mulighed for at høre mere om, hvad der kommer til at foregå på årets messe, og hvordan de får mest ud af deres deltagelse på messen. Blandt dem var adm. direktør Mogens Olsen fra EUROPART Danmark A/S, som ser lyst på transportmessens fremtid: »Det er første gang, at jeg selv deltager i Kick Off-mødet, og det har været en rigtig god oplevelse. Det er uhensigtsmæssigt for branchen, at der afholdes to messer samtidig. Vi deltager på messen i Herning, og jeg synes, at MCH gør en stor indsats for, at transportmessen i Herning i fremtiden bliver den foretrukne messe.

Skolepatruljer til fest med politiet

Ny praktikant René Dahl Rasmussen, 22, er ny praktikant hos DTL, hvor han i to måneder er at finde i økonomiafdelingen på Grønningen, mens den sidste måned af praktikopholdet holdes på regionskontoret i Kolding. Til daglig bor han i Aarhus, hvor han uddanner sig til finansøkonom. Han har transporten i blodet, da hans far, Hans Chr. Rasmussen, er selvkørende vognmand på Mors. Rene bruger en hel del tid som håndboldtræner og har selv spillet håndbold på højt niveau.

februa 2013

DTL støtter lokalt det vigtige arbejde i skolepatruljerne. Som tak for indsatsen holdes skolepatruljefester bl.a. for eleverne i Holbæk og Odsherreds kommuner med deltagelse af skolernes færdselskontaktlærere, skolepatruljeinstruktører og politikontakter. Her et kik indenfor til festen på Holbæk Fritidscenter, der samlede 184 elever, lærere og politifolk, der endda stod for arrangementet. Et af højdepunkterne var gaveuddeling til de frivillige elever, der i alt slags vejr sørger for en sikker skoletrafik. Årets bedste skolepatrulje modtog en særlig pris.

Idérig forsker belønnes Der uddeles en særlig pris til en yngre forsker under 40 år, som har udvist særlig nytænkning på trafik- og transportområdet. Forskningsprisen er i år et rejselegat på 20.000 kroner, og den uddeles på konferencen Trafikdage i Aalborg til august. Interesserede trafikforskere med flere inviteres til at fremsende ansøgninger inden 18. marts i år til formanden for priskomiteen, professor Otto Anker Nielsen, DTU Transport, Bygningstorvet 116B, 2800 Kgs. Lyngby eller på mail: oan@transport.dtu.dk. Læs detaljerne om betingelser for prisen på www.dtu.dk/nyheder.

dtl magasinet

39


Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

Skal vi tage hul på fremtiden? På tur med kollegerne dagsProgram – alle dage 11.00 Ankomst til Transport 2013 11.15 Guidet rundtur på messen 13.00 Frokost 13.45 Foredrag med Georgia Boy

dkk 125,årets store transPortfest lørdag den 6. aPril 2013 Lækker buffet og natmad, standup med Carsten Bang og topunderholdning af Sweethearts.

dkk 499,-

På Transport 2013 finder vi finalisterne til

metode. Finalisterne kåres ved Årets Transport-

Årets Transportvirksomhed, og din stemme er

fest lørdag aften, som udover kåringen også

afgørende. Besøg DTL på stand J7110, få et

indebærer god mad, stand up og musikunder-

overblik over de seks nominerede og stem på

holdning i topklasse.

den virksomhed, som du synes har udviklet en værdifuld forretningsidé, opfindelse eller arbejds-

Kigger du forbi?

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

Tilmelding til transport@mch.dk

DTL Magasinte februar 2013  

Erhverslivet: Drop planerne om betalingsveje for lastbiler overalt i landet: Nye transportafgifter vil koste danske arbejdspladser. Medlemsl...