Page 1

DTL magasinet 04 | APRIL 2016 | 18. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

GENERALFORSAMLING I LOKALFORENINGERNE

S-POLITIKERE STILLER FORSLAG OM ORDNEDE FORHOLD FOR VAREBILER TRE FINALISTER KÆMPER OM AT BLIVE ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED

HISTORISK KØRETUR SCANIA OG VOLVO SENDTE PLATOONING-TEST GENNEM DANMARK. DTL MAGASINETS FINN BJERREMAND VAR MED PÅ TUREN I DET MIDTERSTE SCANIA-VOGNTOG.

PLUS

TEST: RENAULT MASTER

JOBKAMPAGNE / KLAMPNING-FORSLAG / RENAULT MASTER-TEST


LEDER

Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Line Sandgreen

Kick off på jobkampagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Platooning-forsøget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Enhedslisten foreslår klampning af hele vogntog. .12 S-politiker i brechen for ordnede varebilsforhold. . .14 Generalforsamling i Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører . . . . . . . . . . . . . . . .16 DTLs vognmandskursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Scania lancerer nyt service- og vedligeholdelseskoncept. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Mig og min lastbil: Lars Søndergaard og hans Scania-præmiebil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24

Test: Volvo FH 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Test: Renault Master. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

FOTO: NIELS-HENRIK JENSEN

MIG OG MIN FØRSTEPRÆMIE. Vognmand Lars Søndergaard har nu kørt i sin skræddersyede Scania R 580 V8 i et halvt år. Vi spørger om, hvordan den kører.

Konkurrencen Årets Transportvirksomhed . . . . . . . 30 Tema: Trailere, kraner og opbygninger . . . . . . . . . . . 32 Generalforsamlinger i lokalforeningerne . . . . . . . . . 38 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Nye medlemmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

8

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS PurePrint A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kort nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6

FOTO: FINN BJERREMAND

rede for i interviewet inde i bladet, så er forhåbningen, at Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten – og gerne også andre partier – sammen med Socialdemokraterne – kan få flertal for forslaget. I så fald kan vi med lidt held have lovgivning på området til årsskiftet. Det er ikke så ringe. Det er på alle måder en opbyggelig historie: Nogle engagerede vognmænd med en god sag går sammen, allierer sig med DTL-Danske Vognmænd, som presser på og forklarer politisk. Nogle interesserede og engagerede politikere lytter og tænker med – og de kommer med et forslag og arbejder for at samle de nødvendige 90 mandater. Men sagen er også opbyggelig – eller burde være det – af en anden grund: Eksemplet bør i alt fald sende et kraftigt signal til de virksomheder, der ”fiser på hammelen” – altså kører friløb: Som ikke organiserer sig i en vognmandsforening. For nok får alle måske lov at høste en del af gevinsten ved det arbejde, de organiserede vognmænd og deres organisation laver. Men tænk nu hvis man engagerede sig? Tænk nu, hvis ens eget engagement satte en lignende proces i gang og skabte resultater? Til gavn for erhvervet og dermed dem selv? Virksomhederne, der kører på frihjul og lukrerer på andres arbejde – herunder DTL-Danske Vognmænds, er for manges vedkommende også truet af unfair konkurrence. Uanset om vi taler over eller under 3.500 kg. Mens deres egen virksomheds overlevelseschancer forringes, lader de andre tage kampen for at redde dem. Misforstå mig ikke. Mit ærinde er ikke moralsk. Det er ikke en moralsk løftet pegefinger, jeg hæver. Jeg appellerer til den sunde fornuft: Et medlemskab af en vognmandsforening og af DTL-Danske Vognmænd, er ikke bare en placering af sig selv i kampen for ordnede forhold. Det er først og fremmest hjælp til selvhjælp. Det er ved at stå sammen med andre – med samme interesser, at vi kan forbedre vilkårene for alle og opnå fair konkurrence. Så kom nu ind i kampen. Vi er klar ved telefonerne.

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

ROADSHOW. Disse to friske fyre, Kurt Rinhack og Magnus Køpke, skal ”sælge transportbranchen” det næste års tid ude på folkeskoler, erhvervsskoler og udstillinger.

FOTO: ANDREAS BRO

Det er ikke mange måneder siden – kun lidt over et år, at der i DTL-Danske Vognmænd blev stiftet et vare- og kurérbilsnetværk. Et initiativ taget af gode ildsjæle – vognmænd med noget på hjerte og med stålsat vilje til at skabe resultater og forbedringer. Ikke bare for dem selv – men for hele branchen. Her i magasinet kan du læse om et nyt beslutningsforslag fra Socialdemokraterne, hvor Christian Rabjerg Madsen og Rasmus Prehn foreslår, at også biler under 3.500 kg, der kører gods for fremmed regning, får ordnede forhold. Vi bakker utvetydigt op. Og er glade til. Den dagsorden rammer noget vigtigt. Og det hører med til historien, at Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen, der har foreslået noget meget tilsvarende tidligere, har ydet et væsentligt bidrag til at øge opmærksomheden på problemerne med de dele af vare- og kurértransporterne, hvor ulovligheder, skatteunddragelse, slækket sikkerhed, sort arbejde, socialbedrageri osv. florerer. Når sagen fylder så meget for DTL og netværket, handler det om to ting: Dels at vi som organisation ønsker ordnede forhold. Punktum. Dels at vores medlemmer i den del af branchen udsættes for unfair konkurrence: Hvis et DTL-medlem betaler overenskomstmæssig løn, uddanner sine chauffører, ikke kører med overlæs, betaler skat og indberetter efter bogen – så er det selvfølgelig unfair konkurrence, hvis nabo-virksomheden kører med chauffører på kontanthjælp eller dagpenge, kører med overlæs, ikke betaler skat, ikke indberetter efter bogen m.m. Som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet gør

FOTO: JOHN LARSEN

Når fælles kamp batter noget

INDHOLD

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’

14 ORDNEDE FORHOLD. Den nye socialdemokratiske profil Christian Rabjerg Madsen på besøg hos kurér- og varebilsvognmændenes formand Thomas Jensen: Nu skal der ske noget.

”LIKE” OS

FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

DTL magasinet 04 | APRIL 2016 | 18. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

“ 12 HJULLÅS. Enhedslistens transportordfører Henning Hyldested har fremsat beslutningsforslag i Folketinget om klampning af hele vogntoget – og ikke kun trækkeren.

Vi er skuffede. Venstre-regeringen mener tilsyneladende ikke, at der er så mange stemmer i det nordsjællandske område, at vi er værd at satse på.

GENERALFORSAMLING I LOKALFORENINGERNE

S-POLITIKERE STILLER FORSLAG OM ORDNEDE FORHOLD FOR VAREBILER TRE FINALISTER KÆMPER OM AT BLIVE ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED

HISTORISK KØRETUR SCANIA OG VOLVO SENDTE PLATOONING-TEST GENNEM DANMARK. DTL MAGASINETS FINN BJERREMAND VAR MED PÅ TUREN I DET MIDTERSTE SCANIA-VOGNTOG.

PLUS

TEST: RENAULT MASTER

NORDRE BIRKS FORMAND OLE FREDERIKSEN OM MANGLENDE POLITISK VILJE TIL AT FÆRDIGGØRE MOTORVEJENE TIL HILLERØD OG FREDERIKSSUND.

SIDE 44

JOBKAMPAGNE / KLAMPNING-FORSLAG / RENAULT MASTER-TEST

Forsidefoto: PEGGY BERGMAN / SCANIA


NYHEDER DE KORTE

Henrik Jørgensen, Aalborg, er klar til at tage en tørn i DTL og DTL As bestyrelser.

Ros til transportbranchen

DTL magasinet

Nyt krybegear sætter i gang med 325 ton Volvo Trucks introducerer et nyt medlem af I-Shift serien: I-Shift med krybegear. De nye gear føjet til automatgearkassen giver ifølge Volvo en enestående startevne til lastvogne, der kører med tung last under krævende forhold. Systemet er helt unikt for serieproducerede tunge lastvogne. Den nye version af I-Shift gør det muligt at tilføje op til to nye krybegear. Det betyder bl.a., at lastvognen kan sætte i gang fra stilstand og transportere en vogntogsvægt på op til 325 ton. »I-Shift med krybegear giver helt nye muligheder for, at tunge lastvogne med

automatgearkasse kan justere hastigheden, når de kører langsomt og i bakgear. Chaufføren kan transportere en tung last uden at skulle bekymre sig om at ende i en situation, der medfører dyre driftsafbrydelser,« siger Peter Hardin, produktchef for FM og FMX. Krybegearet betyder, at lastvognen kan køre helt ned til 0,5 - 2 km/t. Det hjælper under præcisionsmanøvrering i forbindelse med fx anlægskørsel og vedligeholdelsesopgaver. Der er også en film om nyskabelsen på vej fra Volvo. Hold øje på YouTube.

Vejdirektoratet indrømmer: Parkeringsbåse er en ommer For nylig gik nogle stribemalere i gang på lastbilparkeringen på Harte Syd ved Kolding udsendt af Vejdirektoratet. Men noget gik galt. Båsene blev slanket mere end godt er. Og på generalforsamlingen i Sønderjyllands Vognmandsforening i sidste måned blev sagen rejst, hvorefter DTLs konsulent og lastbiljournalist Finn Bjerremand kørte til parkeringspladsen med et målebånd. Målingen viste, at der kun er 270 cm mellem stregerne. Der er således kun 40 cm mellem lastbilerne, når de holder i båsene. Så dørene kan ikke åbnes ordentlig, og chaufføren kan ikke komme ordentligt rundt og tjekke lastbilen. Herefter tog formanden for de sønderjyske vognmænd, Ole Bang, affære og fik forholdene beskrevet i bl.a. TV-Syd. Her forklarede han, at der bl.a. kunne opstå

farlige situationer ved brand. Desuden anviser Vejdirektoratets vejledende regler, at båsene skal være tre meter brede. Samtidig tog DTL kontakt til Vejdirektoratet. Herfra var der klar tale. Der er begået en fejl. Og parkeringsbåsene vil atter blive malet op i tre meters bredde, så snart det er praktisk muligt, oplyste Vejdirektoratet på en mail til DTL.

L Hos Codan er vi altid til at tale med. Både i din køre- og hviletid Har du de rigtige forsikringer? Vi sikrer, at du som transportkunde hos os har de helt rigtige forsikringer, som er tilpasset din virksomhed og dine behov. Og får du en skade, gør vi en ekstra indsats for at bringe dig hurtigt videre.

q Ring alle hverdage til vores Transportteam i Kundeservice, som sidder klar til at hjælpe dig på 33 55 50 50. q Få nemt overblik over dine forsikringer på codan.dk/mitcodanerhverv. q Oplev transportbranchens bedste skadeservice, når skaden sker.

Få et Forsikringstjek på 33 55 50 50 eller få besøg af vores lokale transportassurandør, når det passer dig.

APRIL 2016

04.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl.

Udviklet i samarbejde med

Motor

he

m

4

Lastvognen får en enestående startevne under krævende forhold.

Vi r k s o

De danske transportvirksomheder er kommet godt med, når det gælder om at skaffe miljøgevinster takket være innovation. I sin fjerde årlige udgave af rapporten ”Innovation og forskning”, som bl.a. består af spørgeskemabesvarelser fra branchen, skriver Danmarks Statistik, at ”Materiale- og energitunge brancher som transport, industri samt bygge- og anlæg ligger i front med hensyn til at opnå miljøgevinster i forbindelse med innovation. Transportbranchen er topscorer, idet 74 procent af de innovative virksomheder har opnået miljøgevinster.” Miljøgevinsten skyldes især reduceret energiforbrug og dermed mindre CO2-udslip. »Det lavere energiforbrug vurderes at komme bl.a. fra bedre kapacitetsudnyttelse og bedre udnyttelse af brændstoffet. Her spiller fx indførelsen af modulvogntog og udbredelsen af flådestyringssystemer en positiv rolle. Man kan sige, at transportvirksomhederne er blevet gode til at udnytte den kraftige it-innovation, der er i gang blandt lastbilproducenterne,« siger DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm.

VO OL :V TO O F

son

DTLs bestyrelsesvalg på generalforsamlingen 28. maj på Oslobåden bliver et fredeligt et af slagsen. Fredsvalget skyldes, at der er fire kandidater til fire pladser i bestyrelsen. De er: Winnie Grant, Kastrup, Per Rasmussen, Juelsminde, Poul Jørgensen, Herning og Henrik Jørgensen, Aalborg. DTLs bestyrelsesmedlem gennem ti år, Carl Lauritzen, Hjørring, har besluttet ikke at genopstille. I stedet er nordjyske Henrik Jørgensen fra Øbro Flytteforretning og Dansk Møbeltransportforenings bestyrelse klar til at tage en tørn i DTLs topledelse. Henrik Jørgensen er også klar til fredsvalg i DTLs arbejdsgiverforenings bestyrelse. Her er der holdt generalforsamling 16. april i forbindelse med DTLs regionsrepræsentantmøde på Trinity Konference Center i Fredericia. (Efter bladets deadline).

d

er

FOTO: JOHN ROY VESTERHOLM

Fredsvalg til DTLs bestyrelse

P

codan.dk/transport


NYHEDER DE KORTE

Lastbil på biogas på landsturné Endnu er mulighederne med biogas som brændstof i lastbiler ret ukendte. Et landsdækkende roadshow skal nu synliggøre denne mulighed for at gøre transporterne grønnere. Her inviteres kommuner, virksomheder og andre interessenter til at sparke dæk på gaslastbiler og høre om mulighederne for at få leveret miljøvenlig biogas i tanken. Første stop på roadshowet er i Herning - i HI-Park 9. maj kl. 13.0016.30. Klima-, energi og bygningsminister Lars Chr. Lilleholt byder officielt velkommen og sætter processen i gang.

FOTO: GAS2MOVE

»Biogas i busser og lastbiler ligger lige til højrebenet for at reducere CO2-udledningen. Brændstoffet findes allerede i vores vidtforgrenede gasnet. Der kører i dag over en million gasbiler i Europa bare ikke i Danmark. Så det er bare med at komme i gang,« siger Poul Erik Pedersen fra virksomheden Gas2move, der står bag Roadshowet Biogas. Mere info og tilmelding på www.gas2move.dk/roadshow

En af de 150-200 gasbiler i Danmark er denne Iveco, der tanker gas i Skive.

BIOGASBIL HENTER TOMME FLASKER. Dansk Retursystem har sendt den første biogasbil på gaden i København, en Iveco Daily med 6,5 tons totalvægt. Den klimavenlige transportform afprøves til at hente tomme flasker hos caféer, butikker og kontorer. »Vi indsamler danskernes tomme flasker og dåser og smelter dem om til nye i et lukket kredsløb. Det er i sig selv godt for miljøet og jordens ressourcer. Det giver rigtig god mening at tage første skridt til også at gøre vores transport mere klimavenlig og CO2-neutral,« siger adm. direktør Lars Krejberg Petersen. Gassen hentes hos E.On og OKs fælles gastankstationer, hvor der netop er skiftet til certificeret ren biogas. Dansk Retursystem har over 50 vare- og lastbiler, der henter returemballage hos mere end 1.000 kunder landet over. FOTO: DANSK RETURSYSTEM

Ny organisering af transportforskningen Efter beslutningen om at nedlægge Institut for Transportforskning vil Danmarks Tekniske Institut, DTU, i stedet etablere et nyt tværgående center, der skal være indgangen for både myndigheder og virksomheder til den fortsatte transportforskning hos DTU, oplyser DTUs koncerndirektør Niels Axel Nielsen til websiden Altinget.

Trafikkampagne i gang Årets udgave af Trafiksikkerhed i Øjenhøjde har kick off i Vejle 25. april – nærmere bestemt på Kirkebakkeskolen. Herefter er det planen at lære eleverne på 52 skoler i 210 klasser om lastbiler og de farlige højresving.

Samtidig er starten gået til at nominere Årets Trafikhelt – hvem har den bedste heltehistorie fra trafikken? Læs mere på www. trafikhelt.dk

Danske Fragtmænd

Foder- og fødevaretransportører skal se krav om certificeringer i øjnene DTLs nye netværk for foder- og fødevaretransportører holdt 9. april sit første medlemsmøde, og det samlede omkring 25 deltagere i Koldings Bramdrup Hallerne. På mødet blev der sat fokus på de stigende krav til transportkøbere om certificeringer. Et krav der snart ventes videreført til transportørerne. Kvalitetschef i DLG, Finn Vestergaard Povlsen, oplyste, at certificeringerne hos fodertransportørerne både vokser i omfang og i kategorier. Og ekspert i certificering, Lars Christensen, Intertek DIC A/S, kunne supplere, at fødevaretransportørerne også bliver stillet over et tilsvarende voksende kundekrav om certificering af transporterne.

6

DTL magasinet

Det stod derfor klart, at et af det nye netværks hovedopgaver bliver at hjælpe medlemmerne til bedst muligt at kunne honorere disse krav fra transportkunderne. Netværket har i forvejen sat fokus på transportkøberes krav til transportørerne. Herefter orienterede DTLs Christian B. Hansen, der sammen med chefkonsulent Lisbet Hagelund varetager netværkets sekretariatsfunktion, om, hvordan Fødevarestyrelsen ser på branchen og hvilke udfordringer, der venter. Han nævnte bl.a., at myndighederne oplever, at mange transportører ikke kan skelne imellem, hvornår et læs er en fodertransport, og hvornår det er af fødevarer. Fx

er en vognmand og chauffør ikke altid klar over, hvad en sending korn skal bruges til. Den viden skal transportørerne have, og det kan give anledning til problemer ved en kontrol og registrering. Han oplyste, at Fødevarestyrelsen fremtidig vil kontrollere for fødevarer og foder i de samme kontroller. Sidste indlæg kom fra Søren Hannibal, Loadmaster, der demonstrerede firmaets vejesystem og elektroniske logbøger med integreret fakturering.

APRIL 2016

Spar op til 3 % mere diesel: Nu kommer den næste generation af vores 12,8 liter motor. Actros har indtil videre vundet mere end 90 % af duellerne i Fuel Duel og med en gennemsnitbesparelse på mere end 10 %. Med den nye motor giver vi dig mulighed for at spare yderligere 3 %. Se det med egne øjne – på www.fuelduel.dk – eller når du selv sidder bag rattet i Actros.


Tekst og foto af John Larsen

Kampagnen blev sat i gang hos TEC på Avedøre Holme. Her ses f.v. TECs Tom Christoffersen, DTLs Kurt Rinhack, TUs Magnus Køpke og Jørgen Aarestrup, 3F. Bag dem er kampagnebilen, en leaset Volvo-trækker FH og en Gruau-kampagnetrailer, der engang har været en bogbus.

VI SKAL HAVE FAT PÅ DE UNGE OG DE LEDIGE

En flot Volvo-trækker med en kampagnetrailer har taget hul på et helt år på landevejene for at støve unge og ledige op, som kunne tænke sig et job i transportbranchen. Overalt, hvor branchen mødes, vil man kunne finde kampagnetrucken. Og den lægger vejen forbi ikke færre end 100-120 folkeskoler, efterskoler og erhvervsskoler frem til marts næste år, hvor der sluttes af i Herning på udstillingen ”Transport 2017”. Kampagnen ”Job i transport” bakkes op af både arbejdsgivere og arbejdstagere. »Situationen er alvorlig nok. Vi står med et aktuelt behov for at få 1.000-1.500 nye chauffører til erstatning for de stærkt gråhårede, der er på vej på pension og efterløn,« siger 3Fs forhandlingssekretær og formand for Transportens Udviklingsfond, Jørgen Aarestrup, som DTL Magasinet møder ved kampagnens kick off på TEC Hvidovre 4. april. Transportbranchens Udviklingsfond, TU, står bag kampagnen sammen med GUU – Godstransportområdets Uddannelses- og Udviklingsfond – og dermed de to arbejdsgiverforeninger ATL og DTL A samt 3F. Kampagnen ”Job i Transport”, der også består af hjemmeside, TV-indslag og andet kampagnemateriale,

Bestyrelsesmedlem i Transportens Udviklingsfond, Kjøbenhavns Vognmandslaugs Henrik Tofteng, lagde også vejen forbi og fik talt om kampagnen med formanden Jørgen Aarestrup.

8

DTL magasinet

kommer til at koste fem-seks millioner kroner over de næste år. »Det er en måde at bruge nogle fondsmidler aktivt på til gavn for hele branchen,« siger Jørgen Aarestrup. Kampagnen har flere målgrupper. Der er de ledige, hvor 3F har opregnet op mod 4.000, som har ytret ønske om at arbejde i transportbranchen. Der er de unge, »som alle jo higer efter, men hvor det gælder om at få en holdningsændring hos deres forældre, som p.t. ikke vil anbefale branchen til deres søn eller datter,« som Aarestrup siger. Og så er der kvinderne, hvor fx Sverige har langt flere kvinder bag lastbilrattet end herhjemme. Og der er nydanskerne, hvor Aarestrup bl.a. ser et ”marked” blandt de mange, som i dag kører i varebiler. Og endelig er der ældre i håndværksfagene, som kunne skifte til mindre belastende job bag rattet. Tovholder på kampagnen er Magnus Køpke fra TU, som har stor erfaring med undervisning i lastbilsimulator, som der også er en af i traileren. Han får følgeskab langt hen ad landevejen af DTLs konsulent Kurt Rinhack. »Vi har haft folk til at ringe rundt til skolerne,

Kurt Rinhack fortæller om branchen til TECs elever inde i traileren.

og udfordringen har været at få sat tid og plads af i deres planlægning, men vi har da fået fyldt kalenderen godt op,« siger Magnus Køpke. Og Kurt Rinhack tilføjer: »Det bliver hårdt – som en rockturné gennem landet, men det bliver utroligt spændende at møde en masse mennesker og fortælle om de mange forskellige jobtyper og muligheder, der er i transportbranchen.« Indsatsen falder på et tørt sted, mener ledelsen hos TEC Hvidovre. Her oplyser Tom Christoffersen, at der p.t. mangler elever til transportuddannelsen. Der er kun tilmeldt ni til det kommende grundforløb - det laveste antal i mange år. Normalt starter der op mod 20 elever. TECs uddannelsesleder Anders Wendelboe mener, at det nye karakterkrav på 02 i dansk og naturfag for at komme ind på erhvervsskolerne er en del af årsagen. »Men samtidig ved folk alt for lidt om, hvad et transportjob i Danmark egentlig er for noget. Det kan kampagnen forhåbentlig rette lidt op på.«

Magnus Køpke ved lastbilsimulatoren.

APRIL 2016

Pålidelighed, robusthed og erfaring

= din tryghed

MAN entreprenørlastbiler bygget til byggepladsen. MAN Kann. En gennemprøvet drivline og markedets måske stærkeste aksler! Hos MAN har vi lang erfaring med at producere lastbiler der er skræddersyet til entreprenøropgaver. Din lastbil skal fungere upåklageligt hver eneste dag. Vores serviceaftaler er skræddersyede til netop din lastbil og du har mulighed for at tilkoble vores tilkøbsgarantier, som dækker din lastbil i op til 5 år eller 750.000 km.


SAGT & SKREVET Ikke mere snak Jeg vil sikre mig, at Kommissionen har det rette budskab til, hvad der foregår med østchauffører. Ikke bare i Danmark men i hele Europa. De elendige arbejdsvilkår i hele EU skal frem i lyset, og Kommissionen skal reagere med alvor og handling – og ikke mere snak. Europa-parlamentsmedlem Ole Christensen (S), i Fagbladet 3F, om en ny rapport fra Cowi – ”Sideveje i Dansk Transport ”-om østchaufførers kummerlige vilkår.

Ubrugte godsterminaler Vi blev hurtigt klar over, at de to nye godsterminaler var en meget lidt lønsom forretning. Det svarer til at lease en taxa – og så skal have alle kunder til at betale 500 kr. Sådan en forretning er der ingen der gider drive. Vicepræcident Jan Wildau, DB Schenker, i Jyllands-Posten, om at to nye godsterminaler i Esbjerg og Hirtshals står og samler rust.

Kraftig stigning i lastbiltyverier Nu er nogle af lastbiltyvene begyndt at komme ud af fængslerne, så det er en mulig forklaring på, at tallet stiger igen. Chefkonsulent Tommy Holger Hansen, Forsikring og Pension, i Lastbil Magasinet.

Lovforslag genetablerer ikke retstilstanden Det ligger fast, at lovforslaget, som det foreligger nu ikke genetablerer den retstilstand, der var gældende før Højesterets dom (NORTRA-dommen). Den nuværende lovgivning indebærer ikke, at der skal aflønnes på et niveau, der er generelt for branchen og det er i øvrigt uklart, om lovgivningen gør op med køkkenbordsoverenskomsterne. Direktør Steen Bundgaard, Danske Busvognmænd, i Transportnyhederne.

Kommissionen skaber rene linjer Her går Kommissionen ind og siger, at vi er opmærksomme på social dumping, og at Domstolen har skabt nogen forvirring på området. Professor Dorthe Sindbjerg Martisen, Københavns Universitet, i Altinget. dk, om EU-Kommissionens længe ventende forslag til revision af det såkaldte udstationeringsdirektiv.

Sværere at handle op Der er ingen tvivl om, at for mange vognmænd betyder de faldende oliepriser blot, at dem, de kører for, presser deres priser tilsvarende ned, således at de ikke får gevinsten. Men de får udfordringen med at få hævet prisen igen, når oliepriserne stiger. Jeg hører, at folk har meget nemmere ved at handle ned end ved at handle op. Direktør og fragtmand Jens-Ole Larsen, Slagelse Transportcenter i Lastbil Magasinet.

NYHEDER IT Tekst og fotos af Finn Bjerremand

Da jeg hang fast i vogntoget foran

DTL Magasinets Finn Bjerremand oplevede platooningforsøget fra passagersædet i den midterste Scania-bil Tre lastvognstog på en motorvej med 80 km/t i en indbyrdes afstand på blot 10 meter. Ja, det vil vel blive betragtet som det rene selvmord for de to chauffører, der kører bagved. Men det er en ny virkelighed på vej. Og den hedder platooning, som takket være avanceret it skal give branche og samfund lavere brændstofforbrug, mindre trængsel og færre trafikuheld. Samtidig er det et skridt på vejen mod førerløse køretøjer. Hertil er der dog lang vej endnu. Mange fl y kan også fl yve på autopilot, men jeg har dog endnu til gode at se et fl y, hvor der ikke er nogen pilot med. Med baggrund i det hollandske EU-formandskab, er der blevet sat fokus på lastbilernes effektivitet, og det har udmøntet sig i projektet ”European Truck Platooning Challenge”, hvor man på europæ-

isk plan vil skubbe til udviklingen. Ikke mindst på det lovgivningsmæssige område, der skal på plads for at bane vej for platooning. Det medførte, at der i slutningen af marts fra de forskellige lastbilproducenter rundt i Europa blev sendt seks platooning-korteger afsted, der havde Rotterdam som mål den 6. april. Undervejs blev der gjort ophold, så alle kunne nå frem samtidig. Det var så op til de enkelte landes myndigheder at give tilladelse til, at forsøget kunne rulle. Danmark er et af de lande, som man sagtens kunne have kørt uden om. Volvo’erne produceres jo i Göteborg-området og Scania i Södertälje, så de kunne fint have taget turen direkte fra Sverige til en tysk havneby – og dermed uden om Danmark. Vejdirektoratet gav dog glædeligvis lov til, at der kunne køres

Mange nye medarbejdere at lære at kende Desværre har meget få af de medarbejdere, som vi har en god dialog med, ønsket at flytte fra København til det jyske. Det betyder, at vi på flere områder skal til at lære nye medarbejdere i den nye Færdselsstyrelse at kende. Vi kan ikke rigtig komme videre med vores mærkesager, før der er genskabt fornuftige relationer til nye medarbejdere.« Frank Segall om Færdselsstyrelsens udflytning til Ribe i Transportmagasinet

10

DTL magasinet

Her er hele feltet samlet – de tre Volvo’er og de tre Scania’er på vej sydover.

DTLs Finn Bjerremand fortæller om platooningtesten til TV2 News’ reporter Brian Lindhoff Frederiksen ved starten på Karlslunde Rasteplads.

TV2s helikopter følger efter.

platooning på danske strækninger. Og da jeg blev spurgt, om jeg ville være observatør i passagersædet på den midterste vogn i Scanias karavane fra Karlslunde syd for København til Padborg, sagde jeg ja tak. Ikke så skrækindjagende Umiddelbart lyder det ikke rart at være passager i førerhuset på et lastvognstog, der ligger med ca. 80 km/t kun ca. 9 til 12 meter både bag ved og foran et fuld lastet lastvognstog. Efter kort tids kørsel forsvandt skrækken dog, fordi jeg hurtigt kunne genkende ”it-muren” foran, som jeg er vant til fra kørsel med lastvogne udstyret med ACC, og som betyder, at vognen aldrig kommer for tæt på den forankørende. Når chaufføren på det forreste vogntog bremser, ja så bremser de to næste vogntog også uden forsinkelse, så afstanden holdes. Delvis selvkørende De bageste chauffører behøver ikke at gøre andet end at styre lastvognen, når vogntoget er

APRIL 2016

APRIL 2016

sig En personbil med trailer maser ind efter at have overhalet de to bageste vogntog. Afstandsradaren regulerede øjeblikkelig afstanden.

kommet op i fart og ”hænger fast” i det forankørende vogntog. Chaufføren skal selv køre vogntoget op i fart, så kontakten til platooning kan aktiveres. Derefter bestemmer den forreste chauffør farten, og hvornår der skal bremses. Antenner i spejlene Faktisk er systemet det modsatte af et normalt ACC-system, hvor ACC altid vil søge at holde en afstand på ikke under 25 m til en forankørende. De tre Scania lastvogne er udstyret med små antenner i spejlene. Gennem disse antenner er der en forbindelse, som aktiverer platooningen. Derved holder den videreudviklede ACC afstandsradar i stedet en afstand på maksimalt 10 meter. De tre lastvogne tilhører Scania Transportlaboratorium, som sender transporter afsted mellem Södertälje i Sverige og Zwolle i Holland hver dag. Vognene er gennem et par år testet i Sverige, så chaufførerne er helt vant til at køre i en klynge. Scania mener, at brændstofforbruget kan forbedres op mod 10

Vådt føre og tæt kørsel på vej til Padborg.

Turen skabte nogen opmærksomhed undervejs.

procent for de bageste køretøjer og op mod 2 procent for den forreste vogn. I en platooning – fordansket en klynge – pløjer den forreste lastvogn sig gennem luftmodstanden, og de bagvedkørende vil i slipstrømmen få gunstigere betingelser. Jo tættere på den forankørende desto bedre. Alle vognene har kameraer i fronten, så de bagvedkørende kan se, hvad der sker helt forrest. Med den korte afstand til den forankørendes bagende, skal man være på forkant med fx køretøjer, der holder i nødsporet. En stor udfordring i Danmark, fordi respekten for at køre på en motorvej generelt er meget lav, og pludselig bliver venstre dør måske åbnet i en personbil, som holder i nødsporet. Så gælder det om at få trukket ud.

absolut ikke ville køre forbi det forreste lastvognstog. I stedet blev blinklyset tændt, og det lille vogntog masede sig bare ind bag det forreste vogntog og ødelagde så at sige platooningen. I den situation agerede ACC’ dog helt normalt. Der blev lagt sikkerhedsafstand til det fremmede vogntog, og afstanden på platooningen blev bare længere og uden sammenhæng mellem de to forreste vogntog.

Personbil masede sig ind Derudover er der ikke den store forskel på kørslen. Da vi kørte over højbroen på Storebælt, oplevede vi en dansk personbil med trailer overhale de to bageste vogntog men som

Tekniske standarder En af udfordringerne er at finde fællesnævnere for it-systemerne, så lastvogne af forskellige mærker kan kommunikere og køre sammen i disse klynger. Fx kunne Volvo og Scanias korteger ikke følges ad. Dernæst vil man fra vognmandsside nok gerne have lavet spilleregler for, hvordan en platooning-kørsel skal afregnes. For det forreste vogntog vil alt andet lige have et højere brændstofforbrug end de bagvedkørende. Så en fordelingsnøgle blandt forskellige ejere bør udtænkes.

DTL magasinet

11


Flere kilometer “ per liter med Renault Trucks T”

NYHEDER ERHVERVSPOLITIK Af Claus Perregaard

Forslag om klampning:

SPEDITØREN SKAL OGSÅ MÆRKE KONSEKVENSEN

ARKIVFOTO: FINN BJERREMAND

Enhedslisten har genfremsat sit beslutningsforslag i Folketinget, der reelt handler om muligheden for klampning af hele vogntoget og ikke kun trækkeren. Der er også et konkret bud på at indføre en form for kæde- eller medvirkeransvar for transportkøberen. Tvivlsomt om det kan samle flertal. Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested siger om forslaget: »Vi vil gerne give den ekstra sanktionsmulighed til tungvognspolitiet, så de ikke bare kan tilbageholde trækkeren men hele vogntoget. Og det skyldes selvfølgelig, at vi ikke mener, at sanktionsmuligheden med bare at tilbageholde trækkeren, er tilstrækkeligt. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi ønsker,

at både speditører og dem, der sender godset afsted, skal mærke konsekvensen, når der ikke er orden i tingene. Når politiet klamper hele vogntoget, står man pludselig med noget gods, man skal have lastet om. Det er jo ikke godset, der beslaglægges – hvad vi også gør udtrykkeligt opmærksom på. Men så skal man altså stå i en mørk nattetime på én eller anden rasteplads i regnvejr og laste sit gods om og skaffe mandskab til det. Det andet med kun trækkeren er for nemt.« Han forklarer, at så tager det jo bare en halv time at få sendt en ny trækker til at hente godset. »Det mærker ingen noget til, og det koster ikke noget særligt. Med vores forslag kan det mærkes. Vi kan ikke forestille os andet end, at de, der bestiller transporten, vil tænke ”hvad pokker er det der foregår”, hvis deres gods pludselig blive meget mere forsinket på grund af en omlæsning. Og speditøren vil vel også begynde at tænke sig om. Jeg kan ikke forestille mig, at de er så frække at de bare sender regningen videre…,« siger han og slår en høj latter op, der indikerer, at det tror han egentlig godt, at de kan finde på. Kædeansvar ad omveje »Så det er jo en form for etablering af kædeansvar, ad omveje, kan man sige. Og det har

JESPER KJÆRSGAARD ADMINISTRENDE DIREKTØR LMT TRANSPORT

vi heller ikke lagt skjul på, som ét element i kampen mod ulovlighederne på landevejene – alt det som tungvognspolitiet nu måtte konstatere af uregelmæssigheder, når de laver sådan en kontrol. Forslaget har ikke tidligere fundet opbakning. Ét af argumenterne imod har været juraen om medvirkeransvar. Ved fremsættelsen sidste år blev det besluttet at gennemføre en eksperthøring med nogle jurister, som kunne belyse det her, men den blev ikke holdt på grund af valgudskrivelsen. ”Jeg har sagt, at vi skal have gennemført den eksperthøring. Der har været eksperter på banen, som siger, at der sådan set ikke er noget juridisk til hinder, hverken i forhold til medvirkeransvar, proportionalitet eller at man rammer 3.-mand (køberen af godset, red.). Så indvendingerne forsøger jeg at få imødegået med en eksperthøring, gerne før forslaget kommer på. Skal det finde opbakning, kræves der imidlertid også opbakning fra branchen – ikke mindst fra vognmandsorganisationerne og chaufførerne,« slutter Henning Hyllested. Måske forslaget får hjælp fra uventet kant. Venstre i København har foreslået klampning af personbiler, som ved gentagelsestilfælde ikke har betalt deres parkeringsbøder. Alt andet lige er ulovlighederne i godstransporten både alvorligere og ofte farligere.

MED RENAULT TRUCKS NYE T-SERIE HAR VI FORBEDRET VORES BRÆNDSTOFØKONOMI MED 6 PROCENT

Ikke blot trækkeren men hele vogntoget skal beslaglægges, mener Enhedslisten. FOTO: ANDREAS BRO

Enhedslistens beslutningsforslag B 131 om ændring af godskørselsloven, så der kan ske beslaglæggelse af hele vogntoget, blev genfremsat i begyndelsen af april. Få dage senere fremlagde Enhedslisten også et forslag, B 173, om generelle bestemmelser om kædeansvar.

LMT TRANSPORT BENYTTER RENAULT TRUCKS T TIL KURERSERVICE I DANMARK OG UDLANDET

Transportordfører Henning Hyllested: » Når hele vogntoget klampes, står man pludselig med noget gods, man skal have lastet om.«

renault-trucks.com 12

DTL magasinet

APRIL 2016


ERHVERVSPOLITIK INTERVIEW Af Claus Perregaard

FOTO: NIELS-HENRIK JENSEN

Ny S-profil:

VARE- OG KURERBILER SKAL HAVE ORDNEDE FORHOLD »Branchen – både arbejdsgivere og arbejdstagere – fortæller, at varebilsbranchen er ureguleret: Sort arbejde, folk der kører på sociale ydelser, falske arme-benvirksomheder – altså falske selvstændige – som kører under nogle helt horrible vilkår. Og dét giver selvfølgelig unfair konkurrence for de aktører i branchen, som gør det ordentligt og overholder reglerne.« Sådan motiverer postordfører Christian Rabjerg Madsen (S) sit forslag om ordnede vilkår for vare-

»Det er jo en kæmpe fejl, at regeringen har nedlagt undersøgelsen af området. Det skulle man aldrig have gjort.« CHRISTIAN RABJERG MADSEN (S).

og kurerbiler, da vi mødes på hans kontor på 3. sal på Christiansborg. Et kontor med udsigt over Amager Torv. På en klar forårsdag som denne, kan man se, at Københavns skyline har forandret sig. Helt ude på Nørrebro ser man

14

DTL magasinet

universitetets nye byggeri stikke op i konkurrence om opmærksomheden med byens kendte tårne og bygninger. Nu er den 30-årige Christian Rabjerg Madsen efter bare få måneder på Christiansborg begyndt at rage op i det politiske landskab. Det er en ny, markant stemme, der hermed har meldt sig ind i kampen for ordnede forhold på transportmarkedet. »Det giver formentlig noget skattesnyd – det er det jeg hører fra branchen – og det giver en uhensigtsmæssig og direkte farlig trafiksituation, når der ligger nogle chauffører og kører alt for mange timer – med overlæs og uden de fornødne kompetencer og uddannelse. Så vi ønsker dels at skabe en mere sikker trafik, hvor varebilschauffører bliver dygtigere og ikke udsætter sig selv eller medtrafikanter for fare, fordi man er presset til at køre, selv om man måske er træt og ukoncentreret. Dels at skabe et arbejdsmarked, hvor man kan leve af at være chauffør og ikke bliver nedslidt.« Den parlamentariske situation »Jeg er optimistisk i forhold til forslaget. Det er jo sådan, at det bliver fremsat nu (primo april,

opbakning. »Som politiker må man jo regne med en del skæld ud, når man træffer beslutninger. Men her har vi reelt et forslag som åbenlyst vil forbedre vilkårene i branchen, skabe en mere fair konkurrence, åbenlyst vil hæve trafiksikkerheden og som ovenikøbet har opbakning fra både arbejdsgiver og arbejdstager. Det forventer jeg vil afspejle sig i folketingssalen.«

Beslutningsforslaget:

”Forslag til folketingsbeslutning – om at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v. red.) af Rasmus Prehn (transportordfører i Socialdemokratiet, red.) og jeg selv, som en afstikker fra postforhandlingerne. Her gjorde vi det klart, at vi ønsker en regulering af varebilsområdet, fordi PostNord er på pakkemarkedet og konkurrerer på nogle helt urimelige vilkår. Så når vi taler postlov må vi også tale om regulering af varebiler under 3500 kg. Ser man på den parlamentariske situation, så fremsatte Dansk Folkeparti (ved Kim Christiansen, red.) et lignende forslag i den tidligere regeringsperiode. Derfor har jeg en klar forventning om, at DF også vil bakke dette forslag op. De har tidligere talt varmt for samme sag.« Dansk Folkepartis forslag blev positivt modtaget af den tidligere regering, som satte en undersøgelse i gang af området. Det blev så aftalt i finansloven for 2015. Men så kom der et valg, og den nye regering har nedlagt undersøgelsen. »Og dermed dør den velvilje, der var i sidste regeringsperiode om den her undersøgelse, så det er også en væsentlig grund til, at jeg tager fat i det nu,« fortsætter han.” Kæmpe fejl af regeringen »Det er jo en kæmpe fejl, at regeringen har nedlagt undersøgelsen af området. Det skulle man aldrig have gjort. Derfor har jeg også en klar forventning om, at de partier,

Den nybagte folketingspolitiker Christian Rabjerg Madsen melder sig aktivt ind i kampen for fair konkurrence blandt varebils- og kurervognmænd.

der var positive i sidste periode – Dansk Folkeparti men også SF og Enhedslisten – sammen med Socialdemokraterne og gerne også andre partier, kan skabe ordnede forhold for varebiler i Danmark.«

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage de nødvendige ændringer af administrative forskrifter, der sikrer, at varebiler under 3.500 kg, der udfører godskørsel for fremmed regning, omfattes af principperne i godskørselsloven og af en ordning efter svensk forbillede, der regulerer hviletidsreglerne.« Fremsat den 1. april 2016 af Christian Rabjerg Madsen (S) og Rasmus Prehn (S).

Kim Christiansen, Dansk Folkeparti, fremsatte i november 2014 B 23 om samme emne.

Din kortsikkerhed er kun et klik væk

Hvor stort er problemet? »Det er svært for mig at sige i procenter. Jeg vil sige det sådan: Uanset om jeg taler med arbejdsgivere eller arbejdstagere, og uanset hvem jeg taler med i branchen, så påpeger de, at dét her er et kæmpe problem og at man oplever socialt bedrageri, skatteunddragelse, falske selvstændige, underbetaling og folk der kører alt, alt for mange timer til fare for både dem selv og os andre. Så mit billede er, efter at have arbejde intenst med området gennem noget tid, at der er tale om et massivt problem.”

Ring til OK’s transportteam 89 32 25 40

Hos OK kan du med et enkelt klik styre og overvåge brændstofforbruget på alle dine OK Truck Diesel-kort via vores online system Min OK. Du kan tilpasse dine kort ud fra bl.a. tankninger pr. døgn, kvantum pr. tankning og stationsbegrænsning. Og du kan spærre og åbne kort, skifte pinkoder, bestille ekstra kort og meget mere, som giver dig høj sikkerhed og bedre driftsøkonomi. Ring til OK’s Transportteam og hør mere på 89 32 25 40.

Hvor hurtigt vil vi kunne se forslaget virke? »Der er jo lidt forskellige traditioner for, hvordan en regering ønsker at efterleve et beslutningsforslag og altså et flertal,« fortsætter han med et smil. »Men lad os nu håbe på, at det går som det bør, nemlig at forslaget fremsættes i april, og at vi får et fler-

APRIL 2016

Christian Rabjerg Madsen, 30, Kolding, blev valgt som socialdemokratisk folketingskandidat i kredsen om mandagen som Lars Løkke Rasmussen udskrev valget om fredagen i 2011, så han ”tog en tur på bænken”. Blev valgt ind i Folketinget i juni 2015. Bor i Kolding og København. Gift. Sidder i transportudvalget. Postordfører. Og har været i en dags praktik på de sydjyske motorveje som lastbilschauffør.

56010

Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen er bannerfører for et beslutningsforslag i Folketinget, der skal bane vejen for mere fair konkurrence

tal. Og jeg håber også, regeringen vil stå bag det, for det er et godt forslag. Så kan det være, at vi kan se love og regler ændret allerede i efteråret 2016. Det vil være best case. Og jeg vil i alt følge det her ekstremt tæt og sikre mig, at regeringen ikke får nogen mulighed for at sylte det.« For ham selv er det en stor tilfredsstillelse at fremsætte et forslag, som nyder så bred

www.ok.dk

APRIL 2016

DTL magasinet

15


MEDLEMMERNE GENERALFORSAMLING Af John Larsen

Generalforsamling i SKV:

www.vw.dk/crafter

Specialforening i politisk offensiv

Møde med SKAT Det startede med et møde med SKAT for mere end et år siden, hvor man gjorde skattemyndighederne opmærksom på, at staten især mister mange momskroner, fordi mange varebilsvirksomheder lukker efter få måneder. Og hvad værre er, så skaber det ulig konkurrence over for de seriøse i branchen, som afregner både moms og skat. Dernæst har der været et møde med Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, som efter Thomas Jensens vurdering var »meget lydhør på nogle punkter

i hvert fald, og vi skal have fulgt op på ham.« Og her lige efter generalforsamlingen så han frem til eftermiddagens besøg af SFs transportpolitiske ordfører Karsten Hønge. »Det er vores mål at mødes med de øvrige partiers transportordførere i løbet af 2016,« sagde formanden. Specialforeningen har også bidraget til en rapport om markedsvilkårene for varebiler, der kører gods for fremmed regning. Analysen skulle specielt se på løn- og arbejdsvilkår og var bestilt af den daværende SR-regering. Men da Venstre-regeringen kom til, valgte transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt at skrotte rapporten. »På den ene side ærgerligt, for det havde været en mulighed for os at få synspunkterne frem i en officiel rapport til ministeriet. På den anden side forstår vi, at rapporten var meget fokuseret på overenskomster og ikke på alle de andre problemer, som vi døjer med,« sagde Thomas Jensen i beretningen. På den europæiske bane er det

GLS er DTL-certificeret GLS kan nu kalde sig den første danske pakkedistributør, der udelukkende samarbejder med certificerede partnere. Alle GLS-distributionspartnere er nu certificeret af DTL. Certificeringen dokumenterer god virksomhedsledelse og systematisk sikring af høj kvalitet. Det oplyser GLS’ danske chef Karsten Klitmøller. På baggrund af input fra GLS udviklede DTL – Danske Vognmænd for et par år siden en ny model til certificering af kurér- og transportvirksomheder i DTL. Modellen klæder

16

DTL magasinet

de selvstændige vognmænd på til de mange opgaver, de møder i dagligdagen. Bl.a. formidles viden om lovpligtige bestemmelser, juridiske forhold, virksomhedsøkonomi, trafiksikkerhed, sundhed, socialt ansvar og virksomhedsudvikling. Hos DTL står konsulent Birgitte Suhrballe for certificeringen: »Den omfatter 26 GLS-vognmænd, og vi vil nu bestræbe os på at få bredt ordningen længere ud blandt landets kurér- og varebilsvognmænd.«

ARKIVFOTO: KARIN RIGGELSEN

På deres første ordinære generalforsamling kunne de 37 medlemmer af Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører, SKV, konstatere, at foreningens fingeraftryk allerede er sat på den politiske scene. Her er førsteprioriteten for specialforeningens politiske indsats at få skabt mere ordnede forhold i branchen. Formanden Thomas Jensen, Røde Kro, kunne melde om en ret hektisk mødeaktivitet.

Har du set denne bil?

Kurér- og varebilsvognmændenes formand Thomas Jensen gør klar til at mødes med de politiske partiers transportordførere i løbet af i år.

lykkedes DTL via den nordiske organisation, NLA, at få sat kurerog varebiler på dagsordenen i den internationale transportorganisation, IRU, og allervigtigst i EUKommissionen. »Der viser sig at være stor interesse i mange EU-lande – også i Østeuropa, for at hæve niveauet i branchen og for at skabe ordnede forhold og bedre betingelser for at drive en forretning. Vi kan også med tilfredshed konstatere, at DTLs norske søsterorganisation, Norske Lastebileier Forbund, har stiftet NLF Varebil. Og de har store ambitioner om 2.000 medlemsvirksomheder. Jeg bliver helt svimmel ved tanken om, at SKV kunne blive så stor.« De ni politiske krav Når foreningen henvender sig til politikerne er man meget konkret. Formanden listede disse ni politiske forslag op, som skal sikre en mere fair konkurrence: 1. Branchetilpasset tilladelseskrav efter godskørselsloven med kapitalkrav og vognmandsuddannelse 2. Chaufføruddannelse 3. Transportkøberansvar 4. Lempelser af regler ved løft

5. Branchetilpassede hviletidsregler efter svensk model 6. Obligatorisk anvendelse af transport-branchekode 7. Lempelse af afgifter 8. 5 tons totalvægt forudsat fartbegrænser 9. Begrænsning af kørsel med pakker i taxa’er. »Det bliver ikke let. Det kommer til at tage tid – flere år, og måske vi ikke kommer i hus med det hele. Men vi har ambitionen, og vil arbejde støt på at få gennemført punkterne. Det bliver nok som at spise en elefant – en bid af gangen,« lød det fra formanden. Bagefter gav SF-medlem af transportudvalget, Karsten Hønge, i et indlæg sit besyv med om behovet for ordnede forhold i branchen. Ny sekretær Specialforeningen har fået ny sekretær, DTLs konsulent Jens Gjerløv, der sidder på regionskontoret i Roskilde, når han ellers ikke er ude blandt medlemmerne. Herudover trækker foreningen også på DTLs øvrige stab afhængig af, hvad det drejer sig om.

APRIL 2016

Den kan bedst beskrives som en Transporter i overstørrelse. Den kommer nemlig fra Volkswagen, ligesom en Transporter. Og den er lige så hårdhudet og pålidelig. Blot væsentligt større. Så hvis en Transporter er lige lille nok til din forretning, så bør du kende en Crafter. Ikke mindst af økonomiske grunde. Den kan leases fra kr. 1.649,- om måneden inkl. Service- og reparationsaftale. Og vælger du at købe bilen, er Service- og reparationsaftalen gratis de første 4 år eller 80.000 km. Hvorfor ikke lægge vejen forbi et Volkswagen ErhvervsCenter og få endnu mere at vide?

Volkswagen Crafter fra kr. 221.694,- ekskl. moms (kr. 264.261,- inkl. moms) og levering kr. 3.820,- ekskl. moms (kr. 4.480,- inkl. moms). - G ). Bilen er vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 11,8 – 14,9 km/l. CO2-udslip 176 - 224 g/km. ( D


VOGNMÆND - PÅ VEJ

DTL – Danske Vognmænd har en meget lang tradition for at uddanne folk til en god tilværelse som vognmænd. Traditionen lever videre. På kurser i Viborg eller Roskilde.

Her er ganske kort, hvad DTL tilbyder på vognmandskurset:

KURSETS FORLØB

• En uge på kursus • Hjemmeopgaver i fire uger. Du skal regne med ca. syv timers arbejde om ugen. Du kan til hver en tid hente hjælp fra underviserne • På kursus en uge igen • Kurset varer i alt, hvad der svarer til mindst 144 lektioner af 45 minutter

UNDERVISERE KURSETS INDHOLD • • • • • • • • • • • •

Virksomhedsledelse og drift Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning Tekniske og driftsmæssige forhold Love og bekendtgørelser Ledelse og overenskomstforhold Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab Køre- og hviletidsregler, herunder trafiksikkerhed Forhandlingsteknik Farligt gods Lastsikring Aff aldshåndtering Levende dyr

Undervisere fra DTL, TungVognsSpecialisten og eksterne undervisere.

PRIS

• 19.000 kr. + moms. • 17.500 kr. + moms for medlemmer af DTL-Danske Vognmænd. Prisen er inkl. materialer og forplejning.

Næste kursus holdes i Viborg i uge 19 og uge 24. Vil du vide mere, kontakt DTLs kursusleder Kurt Rinhack på 7015 9555. Fotograf Per Daugaard lagde vejen forbi kurset i Roskilde tidligere i år.

fra 10.05.2016 til 12.05.2016 + + + Multimodal i Birmingham/United Kingdom + + + Hal 3 / 3A | Stand 1204 + + + fra 10.05.2016 til 12.05.2016 + + + Multimodal i Birmingham/United Kingdom + + + Hal 3 / 3A Se mere om Crown Edition på Scania Danmarks Youtube-kanal

Legende let! Hvordan fragtmanden Martin gør sin ordresøgning enklere, idet han finder det bedst egnede med det samme. Sikker søgning med TC Truck & Cargo®. Du kan gratis og i realtid teste Europas markedsledende fragtbørs i op til 4 uger.

I anledning af Scanias 125 års jubilæum tilbyder Scania nu en særlig jubilæumspakke kaldet ”Crown Edition”. Den består af følgende udstyr: • • • • • •

Nu også mobilt!

Xenon-lygter Lygtevasker Tågelygter front Spotlight i kofanger LED-baglygte Automatisk klima-anlæg

Ring til din Scania-salgskonsulent for mere info, tlf. 4454 2200


NYHEDER IT

3 aks. maskintrailer - m. liftdæk

Af John Larsen

DROP SERVICEHÆFTET

Scania:

Den sorte boks, Communikator, er omdrejningspunktet for det nye servicekoncept. Den transmitterer alskens driftsdata fra en almindelig Scania-lastbils ca. 40 computere til en server i Sverige, hvorfra værkstederne kan hente data.

20

DTL magasinet

p

FøLg os på:

4 aks. Faymoville maskintrailer

FøLg os på:

Scan Koden med dIn moBIL og gå direkte ind på vores hjemmeside

ng

4 aks. ,2 m Maskintrailer 13 g in as Le Fr A Kr.

a .999-* Le Fr A Kr. 7 . M d R . si

pR

4.R9. 9M9d-R*.

p

KontaKt

L

KontaKt

+45 4018 2222 AL@lastas.dk

på forhånd og mekanikeren kan bestille de reservedele, der er brug for, og have dem klar, når lastbilen ruller ind. Flere timer på vejen og færre på værksted Scanias nye servicekoncept blev præsenteret for transportpressen på et seminar i sidste måned. Her er, hvad den nye service skulle give af fordele til kunderne: • Flere timer på landevejen • Under- og overservicering undgås • Kunden slipper for at administrere sine serviceeftersyn • Reservedelenes faktiske levetid udnyttes bedre • Længere serviceintervaller (hvis chauffører har god kørestil) Bag det nye servicekoncept ligger et indgående it- og logistisk forarbejde, så kun Scanias egne værksteder deltager. Dog forventes Scania-forhandler Stiholt i Nordjylland at kunne tilslutte sig konceptet sidst på året.

050d-R*. r . 4. Fr A K R. M p

3 aks. Sværlasttraile r

anders Larsen vores salgsteam:

Adm. direktør Janko van der Baan: »Danmark har været ”pilotland” for vores nye servicetilbud.«

4 aks. Udtrækstrailer

g

in

s ea

tr

anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

LASTAS

Energivej 35 Energivej 35 DK-8722 Hedensted DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk info@lastas.dk www.lastas.dk www.lastas.dk

g in as r. e K L rA F

g in as r. e K L rA

r a il

vores salgsteam:

ud

FOTO: SCANIA

Den nye Scania service blev introduceret herhjemme for godt fire måneder siden, og ca. 600 lastbiler er ”med på vognen”. For Scanias kunder kan det betyde noget af en revolution omkring lastbilernes vedligeholdelse. »I stedet for de sædvanlige intervaller, hvor lastbilerne indkaldes til service, bliver vedligeholdelsen skræddersyet til de enkelte køretøjer og til kunden. De aktuelle driftsdata fra lastbilernes computere giver os nu mulighed for at tage bestik af individuelle kørselsforhold og belastninger, så vi kan gå væk fra de faste serviceintervaller og rutinemæssig udskiftning af komponenter,« forklarer han. Det vil sige, at der nu kan udføres forskellig service på en Scania-bil, alt efter om den kører fragtruter rundt på Sjælland, eller om den kører på hårde langture til Norge i alt slags føre. »Og ja, det er slut med at have en lamineret vedligeholdelsesplan eller servicebog i handskerummet. Nu indkaldes lastbilen, når mekanikerne kan se, at der er et behov,« fortsætter Scania-direktøren. Når værkstedet selv har alle de relevante informationer, kan værkstedsbesøget forberedes

www.lastas.dk

6.R0. 0M0d-R*.

F

st

hver enkelt lastbils kørselspræstationer ude på vejene i Europa. »Bag dette ligger et enormt it-program udviklet i samarbejde med Ericsson. Det har betydet, at vi med Danmark som ”pilotprojektland” har introduceret et nyt servicekoncept, som ændrer på måden, vi hidtil har serviceret vore kunders lastbiler på,« siger Scania Danmarks adm. direktør Janko van der Bahn.

F

er

I dag er ca. 170.000 Scanialastbiler i elektronisk forbindelse med Scanias hovedkontor i Sverige. Og tallet vokser dagligt. Det, som med et fl ot ord kaldes connectivity, betyder, at allehånde driftsdata fra lastbilerne dels kan analyseres af Scania og underleverandørerne, dels at mekanikere på et værksted et eller andet sted kan hente data fra Scania-serveren og overvåge

g in as r. e K L rA

3.R8. 4M0d-R*.

p

æk

4.R9. 9M9d-R*.

g

Leasin Fr A K r .

p

4 aks. Tiptrailer 37 m3

2 aks. Tiptrailer

Fr A K r .

4 aks. Tiptrailer

ailer 34 m3

5.299-*

pR. M dR

22 m3

4 aks. Rundtiptr

g

Leasin

3.299-*

pR. M dR.

.

61,5 m3 g

Leasin Fr A K r .

5.499-*

pR. M dR

.

altid 200 nye trailere på lagEr Til omgåEnDE lEvEring!


OVERBLIK ERHVERVSPOLITIK NU MÅNEDENS VIGTIGSTE SAGER

DTLs Generalforsamling 2016 I henhold til vedtægterne for Dansk Transport og Logistik meddeles hermed, at DTLs ordinære generalforsamling holdes:

Lørdag den 28. maj 2016 kl. 09.00 ombord på DFDS Crown Seaways (afgang 27. maj kl. 16.30 fra København) Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 5. Valg af to revisorer og suppleanter for disse 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent og indskud 8. Eventuelt Til valg til bestyrelsen er opstillet følgende kandidater med personlige suppleanter: • Henrik Jørgensen, Aalborg/suppleant Claus Myrrhøj • Per Rasmussen, Juelsminde/Jens Aage Daugaard • Poul Jørgensen, Herning /Henning Lauritsen • Winnie Grant, Kastrup/Elith Andersen Da der ikke er opstillet flere kandidater, end der er ledige bestyrelsesposter, skal der som udgangspunkt ikke afholdes valg til bestyrelsen. Der henvises til § 17 i vedtægterne for DTL København, april 2016 Martin Danielsen Formand

Erik Østergaard Adm. direktør

Flertal for at fjerne 50 km/t for lastbiler i byerne

Ny fransk køretidsbøde

veje uden for tættere bebygget område pillet ud. En bred kreds af partier – Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, de radikale og konservative – opfordrer regeringen til at undersøge disse forhold nærmere med henblik på, at der i næste folketingssamling i 2016 og 2017 kan fremsættes lovforslag om lastbilers hastighed uden for tættere bebygget område.

Den internationale transportorganisation IRU har oplyst, at de franske myndigheder er begyndt på at udstede bøder, hvis en beifahrer holder pause i et dobbelt bemandet køretøj, mens køretøjet kører. De franske myndigheder ser det som en overskridelse af køretiden. IRU er i kontakt med EU-Kom-

Forslaget om at ændre færdselsloven, så lastbilerne får lov til at følge skiltningen og de øvrige trafikanters hastighed er på vej gennem Folketinget. Førstebehandlingen af forslaget viste, at der med sikkerhed er flertal for at fjerne den særlige hastighed for lastbiler på 50 km/t i byområder. Til gengæld er resten af forslaget om at fjerne den særlige lastbilhastighed på 70 km/t på andre

Ser frem til indgreb mod chiptuning Det skal være slut med ulovlige motoropdateringer - også kaldet motoroptimering eller chiptuning. Et tiltag der vækker stor tilfredshed i transportbranchen, for det ødelægger miljønormerne, mener DTL. Færdselsstyrelsen har netop sendt en ny bekendtgørelse i høring, hvor man vil indføre forbud mod at udføre chiptuning, hvis det motordrevne køretøj efter udførelsen ikke kan opfylde bestemmelserne om luftforurening i bekendt-

gørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. Med forbuddet skabes der sammenhæng mellem reglerne om salg og markedsføring samt selve tuningen. Under et pressemøde hos Scania i Ishøj forleden, blev det også nævnt, at rigtig mange udenlandske lastvogne kører rundt med efterbehandlingsanlæg, såsom EGR-systemer og SCR-katalysatorer, der er sat ud af drift, så miljøet forurenes unødigt.

Minister indbyder til godskonference Transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt har inviteret branchefolk med mere til en heldagskonference om vejgodset i Danmark. Her vil ministeren og deltagerne bl.a. følge op på efterårets række af fyraftensmøder landet over,

DTL magasinet

hvor vognmænd og branchefolk diskuterede aktuelle sager direkte med ministeren. Desuden har ministeren planer om at gå regler og udfordringer efter i sømmene, så der er nok at tale om på konferencen. Den holdes 2. maj på Radisson Blu i Odense.

Folder om østchaufførers elendige liv i Danmark DTL – Danske Vognmænd og 3F er gået sammen om at udsende en folder, der kort beskriver indholdet i den rapport, som rådgivningsfirmaet Cowi har udsendt om løn- og arbejdsvilkår for rumænske, bulgarske og makedonske chauffører i Danmark. Rapporten konkluderer – som beskrevet her i bladet i sidste nummer under overskriften ”Elendighedens arbejdsmarked”, at østchaufførerne bliver groft udnyttet. De tjener en tredjedel af en dansk chaufførløn, og de opholder sig

TEC-EFFEKTEN

VILJE

NY VIDEN

Sæt dig i førersædet med en efteruddannelse Find dit kursus på TEC.dk/kurser

Belgisk kaos

»Kaotisk.« Sådan betegner den nordiske transportorganisation i Bruxelles, NLA, starten på den nye belgiske vejafgift, som fra 1. april bliver opkrævet med såkaldte On-BoardUnits installeret i alle køretøjer over 3,5 tons. Der har været noget nær kaotiske tilstande ved nogle grænseovergange, der har ikke været OBUer nok, og mange har ikke fået OBU’en til at virke i førerhuset. »Systemet har ikke været klar til brug,« lyder NLAs dom.

KO M P E T E N C E R

EFFEKT

Oven i dette er en betragtelig del af de belgiske vognmænd meget opsatte på at få systemet helt afskaffet igen. Så lige nu er situationen den, at de praktiske indkøringsproblemer bliver blandet sammen med en interesse i at skabe så mange problemer som muligt.

APRIL 2016

i lange perioder i Nordeuropa, hvor deres kørsel er sat i system. Folderen vil kunne fås hos DTL og 3F, og hvor chauffører og vognmænd mødes. Hele Cowi-rapporten kan bl.a. læses på DTLs hjemmeside.

På TEC får du efteruddannelse med effekt. Inden for transport, lager og logistik kan du vælge mellem 62 relevante efteruddannelseskurser. Det vil sige opgraderinger til alle tænkelige behov. Vores erfarne undervisere er ildsjæle, der brænder for emner som Kranfører, Godstransport, Personbefordring, Lufthavn og Lager. På TEC.dk kan du se alle kurser og finde det, der passer dig og din arbejdsplads bedst. Glæd dig til at blive opgraderet, til at møde nye mennesker og ikke mindst til effekten.

OPGRADERING

DTL_Magasin_186x127mm.indd 1

22

missionen og har kontaktet de franske myndigheder for at få en forklaring. IRU mener nemlig ikke, at de franske myndigheders håndhævelse er i overensstemmelse med EU-praksis. Hvis man under kørsel i Frankrig med dobbeltbemanding oplever bødesanktion for beifahrers pause i bilen, kan man kontakte DTLs underdirektør Frank Davidsen på 22 75 28 04.

APRIL 2016

01/03/16 13:37

DTL magasinet

23


INTERVIEW LARS SØNDERGAARD

MIG & MIN

LASTBIL

Tekst og foto af Finn Bjerremand

Den kraftige V8-trækker passer til mange forskellige opgaver.

nen anvendes. Den østjyske vognmand udfører også truckingopgaver med gardintrailere, hvor der transporteres partilaster ud over landet. Derudover har han to andre trækkere, som hver dag udfører distributionstransporter over en stor del af landet. Selve opbygningen er lavet, så man kunne placere standardskørter til at dække mellem forakslen og drivakslen - en utrolig flot løsning.

SKRÆDDERSYET

OG GRATIS Lars Søndergaards 1. præmie i Young European Truck Driver 2015 kører endda bedre end forventet Mesterkører og vognmand Lars Søndergaard, 33, vidste præcis, hvordan han ville have bygget sin præmielastbil op, da han sidste år havde vundet Scanias internationale chaufførkonkurrence Young European Truck Driver foran 25 konkurrenter fra hele Europa. Nu har han kørt i knapt et halvt år i trækkeren Scania R 580 V8, så derfor har DTL Magasinet sat ham i stævne for at høre om, hvordan det er gået med vognen. Lars Søndergaard, der har Aale Vognmandsforretning, ville have en kraftig version, der samtidig skulle være smidig og kunne lidt af hvert. Så valget faldt på et treakslet, luftaffjedret chassis udstyret med en 8 ton foraksel og med rigtig tvillinghjulsbogie, hvor drivakslen sidder forrest i bogien og akselafstanden er på blot 2900 mm. Og her skortede det ellers ikke på advarsler fra branchefolk, da de hørte om den korte akselafstand. »Den kører endda bedre end forventet. Trods den korte akselafstand kører den meget

24

DTL magasinet

retningsstabilt ud ad vejen,« lyder det fra en ovenud tilfreds Lars Søndergaard. Den nordiske bogie giver med sin gode bogielift også bedre muligheder for at sætte i gang i dårligt føre og uden for de faste veje. Den tilladte belastning er 26 ton, mens den tekniske belastning er på 27 ton. Totalvægten er henholdsvis 56 ton for almindelige vogntog og 60 ton for modulvogntog. Højt drejningsmoment Motoren er en 16,4 liters V8 med en topeffekt på 580 hk og et drejningsmoment på hele 2950 NM i sammenhæng med Scanias gearkasse GRSO905R med Opticruise, der således klarer al arbejdet med at betjene både koblingen og gearskiftet. Bagakslen er en Scania R885 med en gearing på 3,42 : 1, der passer fint i sammenhæng med den kraftige motor. Ud over driftsbremsen er der en integreret retarder, R3500, beregnet til langture. Det betyder også, at vognen har de fine indstil-

Scanias topchef herhjemme, Janko van der Baan, overrækker den flotte Scania til vognmandsparret, Lars Søndergaard og Mia Magnussen. Det skete i november sidste år.

lingsmuligheder af cruisecontrollen, så den selv kan holde hastigheden inden for et bestemt område – både i opad- og nedadgående retning. Gearkassen har softwarepakken Økonomi med økonomi-programmet; reduktion 4 km/t. Vognen er også bestykket med kraftudtag af typen PTO EG653P, som er drivkraft for en hydraulikpumpe med et tostrengs anlæg med to tryk, der både kan anvendes til et tippelad og til andre opgaver, herunder hydraulisk kraft til walkingfloor m.v. Klar til mange typer opgaver Med denne powerpakke er han klar til at løse mangeartede transportopgaver. Han har selv en tipsættevogn til transport af bulkprodukter. Det er dog langt fra hver dag, at tipsættevog-

APRIL 2016

Masser af sikkerhed Lars Søndergaards Scania byder også på et højt komfortniveau. Førerhuset er et Topline CR19 ophængt i fire luftpuder, som har masser af plads med 220 cm fra gulv til loft. Samtidig har han valgt et luftaffjedret, ventileret førersæde med læderbetræk, som giver god komfort under kørslen. Et fuldautomatisk klimaanlæg sørger for det gode klima under alle forhold. Sikkerheden er tænkt ind. Der er en LDW opmærksomhedsalarm (Sporassistent), som advarer mod at køre ud over kantlinierne, og der er ACC (Adaptive Cruise Control) og AEB (Advanced Emergency Braking), som med cruisecontrollen indkoblet sørger for at holde god afstand til forankørende. Systemet sætter bremserne i kraft, hvis en forankørende trafikant pludselig sænker hastigheden markant eller holder helt stille. I instrumentbrættet er der også Driversupport, som hjælper føreren til at køre lastvognen så korrekt og økonomisk som muligt. Der gives points hver gang ved væsentlig ændringer i kørslen. Vognen er også koblet op med en C200 kommunikator, som bl.a. anvendes til at kommunikere i forbindelse med Ecolution-

Sideskørtet ser godt ud.

APRIL 2016

Vognmanden Lars: »Jeg savnede at have det sidste ansvar. Det var drivkraften til at starte for mig selv.«

abonnementet, som vognmanden også har tegnet. Selv om vognen er udstyret med en stor V8 motor, tænker Lars Søndergaard alligevel i brændstoføkonomi, men han forventer ikke, at den kan opnå samme brændstoføkonomi som en sekscylindret Scania. »Nej, den kommer aldrig til at køre fire km på literen. Det har heller aldrig været forventet,« siger Lars Søndergaard, der er yderst tilfreds med vognen. For at sikre korrekt service har han også tegnet en servicekontrakt imod noget uforudset. Nyder livet som vognmand Lars Søndergaards morfar var vognmand i Aale. Siden overtog Lars Søndergaards onkel, Henning Jensen, stafetten. Lars Søndergaards far valgte entreprenørsiden og har gennem 30 år drevet entreprenørvirksomhed i byen, mens farbroren Arne Søndergaard var vognmand i byen Spentrup.

Lars Søndergaards præmie-Scania har snart kørt på landevejene i et halvt år.

»Det er spændende at være vognmand. Jeg startede forretningen i januar 2014 ved at købe en brugt Scania R480 fra 2007 med tilhørende KLC tip trailer af vognmand Benny Olsen, Nim. Efter et halvt år købte jeg bil nr. to, en toakslet Scania R400,« fortæller Lars Søndergaard. Han er udlært lastvognsmekaniker hos Ejner Hessel A/S i Vejle. Da han havde fået det store kørekort, begyndte han sideløbende med sin læreplads at køre som chaufførafløser. Efter militærtiden fulgte nogle år som chauffør. Han var i ni år ansat hos den sidste arbejdsplads, dog lige efterfulgt af et halvt år som chauffør hos onklen Henning Jensen. »Og jeg har været rigtig glad for at køre som chauffør, hvor jeg har været. Derfor har jeg heller ikke været mange steder. Jeg savnede dog at have det sidste ansvar. Det var drivkraften til at starte for mig selv. Så nøgleordene må være ansvaret og udfordringen eller fornøjelsen ved at drive eget firma. Jeg nyder det hver eneste dag – med mit motto, som er: Man skal hygge sig med det,« slutter Lars Søndergaard.

Scaniaen har en kort akselafstand, som han blev advaret imod.

DTL magasinet

25


TEST LASTBILER

TEST

Tekst og fotos af Finn Bjerremand

VOLVO FH 500

VERDENS

BEDSTE TRANSMISSION Sådan virker Volvos Dual Clutch på en tilkørt Volvo FH 500 i jysk rutefart Den kører som drøm. Ingen kan anfægte det. Vognmandsfirmaet Carsten Holm Jensens Volvo FH 500 er udstyret med Dual Clutch samt I-Shift-transmission. Og det fungerer bare helt fantastisk. Chauffør Thorsten Nielsen, der snart har kørt et helt år i lastvognen, er da også ovenud tilfreds. På de første 120.000 km, er der kun blevet skiftet et vinduesoprul i den ene dør. Og selv om han er Volvo-fan, så er Dual Clutch (dobbeltkobling) i sammenhæng med I-shift gearkassen en helt suveræn løsning, som gør kørslen til en komfortabel opgave. Thorsten Nielsen kom direkte fra en ældre FH12 med 460 hk motor fra 2004, der havde kørt 1.300.000 km, men ud over den store aldersforskel på de to lastvogne er der teknologien som den markante forskel. FH500 er spækket med moderne teknik. Desuden er trækkeren udstyret med fx Onspot automatiske snekæder – et rigtig godt udstyr, som samtidig viser, at transportøren tager

26

DTL magasinet

ansvar for trafiksikre transporter året rundt. Volvo’en var venligst stillet til rådighed til en jysk test startende i Vejle, hvor der blev lastet plastog stålprodukter på traileren, hvorefter turen gik via Grenaa til Randers. Jeg har tilbage i vinteren 2014 prøvekørt en ny Volvo FH med Dual Clutch og I-Shift i Spanien. (Artiklen med forklaring på begrebet kan læses i DTL Magasinet nr. 11/2014). Dengang var der tale om en toptrimmet demolastvogn. De fungerer jo så godt som altid perfekt. Det er noget andet at prøve en lastvogn, der som Thorstens har kørt over 100.000 km. Allerede på vej ud fra Vejle Havn og op ad Horsensbakken fik jeg den gode oplevelse af, hvordan Dual Clutch-transmissionen klarer sådan en bakke. I gamle dage før overhalingsforbuddet for lastvogne på bakken var det altid et af stederne, hvor vi kunne afprøve, hvor meget lastvognenes motorer kunne trække. Jeg kunne knap nå at tænke på gearskiftet, så kunne jeg blot se, hvordan omdrejningstælleren lige bevægede sig samtidig med, at der igen blev givet gas. Med et drejningsmoment på hele 2500 Nm, der starter allerede ved 1000 o/m

TESTKØRER

Volvo’en har kørt helt suverænt i et år med den dobbelte kobling. Billedet er fra Vejle Havn.

FINN BJERREMAND og 500 hk i feltet mellem 1.400 og 1.800 o/m, blev Horsensbakken hurtigt forceret. Altid klar med næste gear Vognens gearkasse er hele tiden klar til det næste gear. Den har så at sige lagt det næste gear ind i systemet. Det styres af sensorer, som fortæller, om der skal geares op eller ned. Og slippet mellem de to gear, når der skiftes, er nærmest ikke mærkbart. Ud ad lige vej kører den bare afsted. Dog – ingen roser uden torne. Gearingen er for høj, dvs. man har nok regnet med mere motorvejskørsel, end vognen egentlig kører, så der er blevet valgt en gearing på 2,85 til 1, og det er nok lidt for højt til vognens kørselsopgaver. Den kører nemlig i en mere eller mindre fast turnus mellem det vestlige Himmerland, ned til Trekantområdet og Vestfyn, hvorefter det går retur op gennem Østjylland tilbage til udgangspunktet i Himmerland.

Faktisk har vognmandsfirmaet to trailere til trækkeren. Så Thorsten starter altid hjemmefra og ender hjemme igen om eftermiddagen. På den måde tager han altid en lastet trailer med hjem til Ranum, så han ikke skal bruge kostbar tid på at laste traileren. Hans daglige strækning omfatter også meget kørsel på almindelige hovedlandeveje i lavere fart. Skulle vognmandsfirmaet bestille en trækker magen til, ville den derfor få en lidt lavere gearing. Heldigvis eliminerer Dual Clutch og I-shiften de eventuelle ekstra gearskift. Derfor mærker chaufføren det faktisk ikke. God økonomi Volvo’en ruller økonomisk derudad. I-See sørger for at styre gasgivningen. Den indbyggede Eco-Roll funktion betyder, at motoren blot går i tomgang, mens vogntoget ruller i friløb, når vejen falder lidt. Egentlig er det ret vildt, hvor langt man kan rulle i friløb, når man blot lader vognen styre det selv. Og der er mange penge at hente ved at udnytte systemerne, så meget som muligt.

APRIL 2016

Harmonisk front og harmonisk kørsel.

Trækkeren kører i en fast turnus I det østjyske.

Det betyder også, at det gælder om at motivere føreren til ikke at gribe ind med tråd på speederen, hvis hastigheden daler på en bakketop. Vognen går jo ikke i stå. Og på den anden side af bakken går det måske igen nedad. Der er altså ingen grund til at fyre brændstof af for at køre lidt hurtigere hen over bakketoppen. Til fyraften gælder kun et: At have anvendt så lidt brændstof som muligt til at løse opgaverne. Førerhus til langture På trods af, at Thorsten Nielsen

APRIL 2016

sover hjemme hver nat, er trækkeren specificeret som en typisk langturstrækker – med udsigt til overnatninger ude. Førerhuset er nemlig en Globetrotter-version, udstyret med New York førerhuspakke. Så komfortniveauet er ganske højt. Chassiset er et 6x2 med en hævebar pusheraksel foran drivakslen, og har en akselafstand på 4100 mm. Akslerne er alle ophængt med luftaffjedring, og forakslen er en 8 ton version, mens bogien er godkendt til maksimalt

19 ton. Den tilladte totalvægt er 26 ton, mens den tekniske totalvægt er på 27 ton. Med en egenvægt på blot 8,81 ton giver det en tilladt lasteevne på 17,19 ton og dermed mulighed for at udnytte en trailer med et kongebolttryk på mere end 16 ton. Euro 6-motoren er en D13K500 med EGR, SCR-katalysator, Slipcat og partikelfilter. Transmissionen er en I-shift med dobbeltkobling af typen SPO2812 med 12 fremadgående gear og fire bakgear. Bagakslen er af typen RSS1360, og dækmonteringen er på forakslen 385/65R22,5, pusherakslen er med 385/55R22,5 mens drivakslen er monteret med 315/70R22,5. Bremsesystemet omfatter ABS,

EBS og ESP med skivebremser på alle hjul. Den relativt korte prøvetur – uden nogen hårde opbremsninger – efterlod et rigtig godt indtryk af bremserne. EBR -VEB+ motorbremsen, der er en virkelig Volvoting, skal også have al mulig ros med på vejen. Der er jo ingen grund til at have en tung retarder, som også koster ekstra i indkøb, når det som på en Volvo kan klares med effektive motorbremser. FH500 er også udstyret med HWSS-ACB, automatisk nødbremse, et rigtigt godt udstyr til at modvirke uheld.

DTL magasinet

27


TEST VAREBILER Tekst og foto af Carsten Teiner

Varebilen har en lasteevne på 1.340 kg.

TEST

RENAULT MASTER

Den har en totalvægt på 3.300 kg, og der er en trailervægt på 2.500 kg.

TESTKØRER

MASTER’EN TRÆKKER DET

STORE LÆS Pris, serviceaftaler og værksted er normalt, hvad der får fx vognmænd til at vælge køretøj. Det gælder både last- og varebiler. Det kunne sagtens være årsagen til den succes, som Renaults største varebil Master har opnået herhjemme. Renault Danmark har bl.a. opnået aftaler med flere storkunder så som PostNord og TDC med flere hundrede udgaver alene af Master. Meget nyt i Danmark er Renault Danmarks Renault Pro+ forhandlere, målrettet erhvervskunderne med udvidede åbningstider, reparation inden for otte timer uden forudbestilt tid samt diagnose inden for en time og detaljeret tilbud indenfor fire timer. Master fås i øvrigt både med for- og baghjulstæk samt firehjulstræk. Desuden kan man få bilen med automatgear – kaldet Quick Shift. Automatgearet kan kun kombineres med en motor på 150 hk. Den er ikke forberedt til Euro 6, som det er tilfældet med

28

DTL magasinet

det nye motorprogram (bl.a. den testede motor på 135 hk). Derfor vil automatgear fremover – formentlig som dobbelt-kobling – nok først blive klar til Euro 6 kravets indførelse til september. For automatgearet er noget, som mange kunder efterspørger. Nummer fire på salgslisterne hos De Danske Bilimportører i 2015 med 1.446 solgte enheder vidner om stor interesse hos kunderne. Kun slået af de mindre Ford Transit, Renault Trafic og VW Transporter – men foran biler som Mercedes-Benz Sprinter og Ford Transit 2 tons. Bilen sælges i øvrigt både af Renaults personbilsforhandlere og gennem Renault Trucks. Vi har prøvet den næststærkeste model – en 135 hestes dobbelt-turbo udgave i en Euro 5b+ motorversion, som vi venligst fik stillet til rådighed af forhandleren Arne Stubbe i Måløv. Der er tale om en helt ny bil med meget få kilometer på tælleren. Bilen var en såkaldt L2H2 – en mellemklassebil med halvhøjt tag

og mellemlang akselafstand – en rummelig varebil med en lasteevne på 1.340 kg i forhold til bilens vægttavler. Totalvægten er 3,3 tons og trailervægten er 2,5 tons. Master fås i mange udgaver med forskellige højder og længder – og i udgaver med op til 3,5 tons trailervægt. Vi har prøvet bilen både med og uden læs – og det har den ingen problemer med. Også med trailer har vi kørt den – og takket været Trailer-Sway-Assist kører den meget stabilt. Der er 14 fastgørelseskroge i varerummet – men de er lidt spinkle at se på. Sidedøren er bred – og der er dørstoppere ved 90 grader – men ikke ved fx 180 grader. Både den testede 135 hk dobbelt turbomotor og den større på 165 hk er kraftfulde, men ikke så smidige som modellerne uden turbo, så man er til bykørsel bedst tjent med modeller med 110 hk og 125 hk. Stop/start system er standard – og det sparer på brændstoffet. Derimod er de store udgaver hurtigere. De to turboladere sidder

CARSTEN TEINER

lige efter hinanden og arbejder sammen eller hver for sig med at komprimere indsugningsluften. Det giver et højt drejningsmoment ved lave omdrejninger og bedre præstationer ved høje omdrejninger – især når man bruger gearene flittigt. Bilen har standard esc-stabilitetssystem, og hertil hører bakkehjælp – hvor man kan tage foden fra bremsepedalen et par sekunder for at skifte gear – uden at bilen ruller tilbage. Dernæst Trailer Swing Assist samt antispinsystemet Extended Grip, som man bliver glad for på løst underlag. Forkert placeret skærm Testbilen havde Tom-Tom navigationssystem, som virker godt. Man kan bare ikke aflæse skærmen, som er monteret i loftet. Der er genskin – og samtidig skal man tage øjnene fra vejbanen, når man skal se på skærmen. Betjeningen sker via en fjernbetjening – også upraktisk. På vejen har man en fin bil, der har et godt vejgreb. I forhold til

APRIL 2016

RENAULT MASTER MOTOR 4 CYL M. DOBBELT TURBOLADER MILJØ: STOP/START – EURO 5B+ SLAGVOLUMEN: 2.298 CCM YDELSE: 135 HK V. 3.500 OMDR. MOMENT: 110 NM MELLEM 1.500- OG 2.500 OMDR. GEAR: 6 TRIN TRÆK: FORHJULSTRÆK TRÆKKRAFT: FRA 1.250 OMDR. (55 KM/T I 5. GEAR65 KM/T I 6.) FORBRUG/SNIT: 14,5 KM/L CO2 UDSLIP: 180 G/KM GRØN EJERAFGIFT: 3.870 KR. PR. HALVÅR BREMSER: VENT. SKIVER FOR/SKIVER BAG SIKKERHED: ESC OG EMERGENCY BRAKE ASSIST DÆK: CONTINENTAL 215/65R16 SERVICEINTERVAL: 40.000 KM LASTEEVNE (VÆGTTAVLE): 1.340 KG TOTALVÆGT: 3.300 KG TRAILERVÆGT: 2,5 TONS MÅL VARERUM: 3.083 X 1.765 X 1.894 MM MELLEM HJULKASSER: 1.380 MM SIDEDØR: 1.270 X 1.780 MM BAGDØR-ÅBNING: 1.580 X 1.820 MM VENDEDIAMETER: 13,6 M LÆSSEHØJDE: 545 MM PRIS: 235.160 KR. PLUS MOMS.

MASTER – NU MED EURO 6 Renault Master’en i en dobbelt turbo udgave med 135 hk i den nye Euro 6-version.

den første Master er køreegenskaberne langt bedre. Der er dog en del vindstøj – især på motorvej. Motoren trækker godt – og der er trækkraft i sjette gear fra 1.250 omdrejninger eller 65 km/t. I femte gear også fra 1.250 omdrejninger eller 55 km/t. Så i byen er der dømt fjerde gear. Bilen klarer officielt 14,5 km/l i snit – eller 180 gram CO2/km. Endnu tilbydes Euro 5-motorer, men loven for Euro 6 til varebiler træder i kraft senere på året. Anvender man bilens ECO-knap opnås op mod 10 procent besparelse. Der er en høj indstigning, og

APRIL 2016

man sidder rimeligt bag rattet, men rattet kan kun indstilles lodret. Udsynet er godt gennem de to-delte vidvinkel spejle. I kabinen er der til gengæld god aflæggeplads – både over forruden i bilens bredde, i handskerum (dog uden lås) og i dørene, hvor der er plads til store flasker. I-phone-stikket sidder i radioen – og fartpiloten indstilles via rattet. Radioens lydstyrke indstilles meget praktisk på en stilk bag ratstammen. På rattet indstilles også fartbegrænser og fartpilot. Midtersædets ryglæn kan vippes frem, og bagsiden kan bruges som bord.

Renault Master kan nu fås med Euro 6-motor hos Renault Trucks-forhandlere. Renault Danmark oplyser dog, at deres forhandlere først kan få Euro 6-modeller efter sommerferien. Euro 6-kravet for varebiler træder i kraft i september i år. Merprisen for Euro 6-motorer er ikke meldt ud officielt, men vil generelt ligge mellem 2.-4.000 kroner plus moms for forskellige typer af varebiler ifølge udenlandske fagblade. For Renault Master betyder de nye motorer, at den største udgave på 165 hk i dag får 170 hk, mens 110 hk udgaven stadig yder 110 hk. Teknisk betyder Euro 6 for Master, at der anvendes SCR-teknologi og AdBlue som tilsætningsstof, hvor tanken rummer 22 liter med en rækkevidde på 12.000 km.

Varerummet er pænt stort, men i testbilen var gulv og sider ikke beklædt. Beklædningen på bagdøren var minimal.

Der er plads til op til tre Europaller, som delvist lastes i bredden gennem sidedørene.

DTL magasinet

29


MEDLEMMERNE ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED Af John Larsen. Fotos Finn Bjerremand

Finalisterne fundet

DOMMERKOMITEEN

Årets dommerkomite har bestået af disse repræsentanter fra DTLs regioner: • Niels Jeppesen, Region Special (specialforeningen DTL Dyr) • Ole Bang Jensen, Region Syd • Frederik Christensen, Region Øst • Claus Myrrhøj Nielsen, Region Midt/Nord • Jørgen Kjeld Jensen, Kjøbenhavns Vognmandslaug

rutinerede modstandere, som vognmandsparret Lene og Leif Engsig er oppe imod. Kåringen er som sædvanlig lagt i hænderne på TV-studievært Line Baun Danielsen.

Line Baun Danielsen er klar med statuetten til Arets Transportvirksomhed 2016.

PARTNERNE

Disse partnere står bag årets konkurrence:

Årets Transportvirksomhed 2016

DU KAN STEMME

I år foregår afstemningen i to tempi: 1. Du kan afgive din stemme på én af de tre finalister på Facebook. Gå ind på Årets Transportvirksomheds Facebook-side. Afstemningen er i gang, og den lukker 27. maj kl. 12.00, dagen før generalforsamlingen 2. I forbindelse med generalforsamlingen er der sms-afstemning på Oslobåden for de tilmeldte.

Virksomheden, der ligger lige uden for Haderslev ved motorvejen, beskæftiger ca. 35 medarbejdere, hvis kerneopgaver er dag-til-dag distribution af fragt og stykgods over hele landet. Da Sønderjyllands Fragt Service skiftede navn til Danmarks Fragt Service A/S for at få navnet til at passe med kundekreds og fragtruter gennemførte man også en slags elektronisk revolution i retning af en it-styret hverdag. Derfor har man også taget Facebook og Linkedin i brug, når der skal søges efter nye medarbejdere, og de to senest ansatte chauffører er fundet via Facebook. Vel ankommet tilbydes nye medarbejdere uddannelse (ADR, truck, EU), oplæring eller specialisering. Medarbejderne tilbydes diverse medarbejdergoder bl.a. gaver til jul og påske. Chaufførerne kører i nyt materiel og har nyt it-grej, og de tages med på råd ved

Årets fokus for de konkurrerende virksomheder er jobrekruttering og fastholdelse af medarbejderne.

LOGISTIK CENTRALEN A/S Virksomheden sydøst for Odense og klos op af Den fynske Motorvej beskæftiger ca. 70 medarbejdere, der har travlt med at servicere kundernes behov for professionel kurér-, ekspres og distributionskørsel samt lagerog logistikstyring. Logistik Centralen har haft succes med at rekruttere nye medarbejdere via Facebook – senest gav det i december 300 ansøgninger til 20 nye stillinger i forbindelse med et nyt samarbejde med DSV. Også Linkedin og hjemmesiden bruges til at holde kontakt til kunder og bl.a. potentielle medarbejdere.

30

DTL magasinet

Desuden er det virksomhedens politik konstant at uddanne lærlinge, og dem er der p.t. seks af. Virksomheden har også et tæt samarbejde med de fynske jobcentre, erhvervsskoler med flere om uddannelse og opkvalificering, og der er også ansat en afghansk fl ygtning. Nyansatte chauffører får tilknyttet den ene af de to mentorer, som er hentet blandt de erfarne chauffører. Mentorerne formidler bl.a. virksomhedens Chaufførkodeks, og hvad der i øvrigt står i virksomhedens chaufførmanual om fx forventningerne til kundeservice og trafiksikker adfærd.

Logistikcentralens indehaver Dennis Just, tv., får det synlige bevis på nomineringen, diplom og statuette, overrakt af Bridgestones Carsten Linding.

APRIL 2016

nyanskaffelser. Der holdes årlige medarbejdersamtaler, og der er en bonusordning, når chauffører skaffer nye kunder. Når arbejdstiden tilrettelægges, tages hensyn

til fx børneafhentning i institutioner eller hvis medarbejderen er fodboldtræner i fritiden. Syge børn kan evt. komme med på arbejde.

Her får Erik, Anders og Anni Schondelmeier finalediplom og statuette, flankeret af erhvervsdirektør Gert Helenius, Haderslev Erhvervsråd, tv., og formanden for de sønderjyske vognmænd Ole Bang, der også sidder i dommerkomiteen.

ENGSIG TRANSPORT Virksomheden, der ligger i Sunds, har ca. 15 chauffører ansat, som kører med alle typer af gods egnet til presennings- og kranbiler. Desuden transporteres hasteopgaver,

De kæmper om titlen

FOTO: FINN BJERREMAND

I alt seks virksomheder deltog i årets konkurrence, så disse tre andre virksomheder nåede ikke finalen denne gang: J. Jensen Materieludlejning A/S, Lynge, M. Larsen Vognmandsfirma A/S, Brøndby og Handy A/S, Roskilde. Det bemærkelsesværdige denne gang er, at to af finalisterne har vundet konkurrencen tidligere. Det er Logistik Centralen A/S, som i 2011 hed Aarslev Budcentral, og Danmarks Fragt Service A/S, som i 2005 hed Sønderjyllands Fragt Service. Så det er et par

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Dommerkomiteen i konkurrencen Årets Transportvirksomhed 2016 har udpeget de tre DTL-virksomheder, som skal dyste i finalen. Finalen holdes i forbindelse med DTLs generalforsamling, og den foregår som bekendt på bølgen den blå – nemlig på Oslobåden lørdag 28. maj. De tre nominerede er: • Logistik Centralen A/S, Odense • Danmarks Fragt Service A/S (Sønderjyllands Fragt Service A/S), Haderslev • Engsig Transport, Sunds

DANMARKS FRAGT SERVICE A/S

farligt gods med mere. Der er også tilknyttet underleverandører. Firmafilosofien er lige så enkel, som den er krævende: Tilfredse medarbejdere giver tilfredse kun-

der – og omvendt. En mentorordning sørger for, at nye medarbejdere finder sig godt til rette og lærer, at firmaet lægger vægt på ansvarlighed i trafikken og

god kundebetjening. Der tilbydes uddannelse og opkvalificering, og chaufførerne opfordres til at blive faglærte. Målet er, at to tredjedele af staben er faglærte inden tre år. To er i gang som voksenlærlinge. Tilfredse medarbejdere kræver en attraktiv arbejdsplads og faglig stolthed. Der er årlige medarbejdersamtaler, hvor der bl.a. spørges ind til, om der er passende udfordringer i dagligdagen, og om der er behov for særlige aftaler eller ændringer af arbejdsvilkår. Virksomheden har i tre år været certificeret ”Grøn virksomhed” af Trafikstyrelsen, så der er spot på chaufførernes kørestil og brændstofforbrug.

Leif og Lene Engsig får opbakning fra de vestjyske vognmænds formand, Poul Jørgensen.

APRIL 2016

DTL magasinet

31


TEMA TRAILERE, KRANER OG OPBYGNINGER

Kraner fra Palfinger – vinder i længden

Palfinger Danmark

vores hovedafdeling ligger på fyn, tæt ved den fynske motorvej, og vi har også en afdeling på Sjælland, Palfinger København. fra vores to afdelinger betjener vi - i samarbejde med et bredt forgrenet net af selvstændige forhandlere - vores mange kunder i transportbranchen. Vi forhandler og servicerer Palfinger lastbilkraner, kroghejs og andet materiel og med vores veludbyggede servicenet er du aldrig langt fra et serviceværksted.

Effer Krancenter har for nylig leveret en ny EFFER 1750 til Vognmand Knud Gade A/S i Vejle. Den nye kran ses her i aktion. FOTO: FINN BJERREMAND

Scania skipper Effer-kranerne

Overdrager alle sine EFFER-kraner til SAWO »Vi vil fremover fokusere på kerneforretningen, som er Scania lastbiler og busser med dertil hørende serviceydelser,« siger Scanias administrerende direktør Janko van der Baan. Opbygninger, servicering og salg af reservedele vedrørende EFFER-kraner overdrages til SAWO A/S. Salg af EFFER-kraner overdrages til Effer Krancenter

A/S. Så fremover vil Scania kun udføre mindre serviceopgaver på EFFER-kraner, hvilket er i tråd med de opgaver, som Scania i dag løser på andre kranmærker. Scania overfører i samme forbindelse en række medarbejdere for at sikre en fortsat god service for berørte kunder. »Efter en grundig analyse af alle Scania Danmarks forretnings-

områder og tilbagemeldinger fra vores kunder, er det blevet besluttet at overdrage kranaktiviteterne til en specialist inden for området. At valget faldt på SAWO er ikke tilfældigt. Virksomheden er specialiseret inden for kraner og har i mange år været en god samarbejdspartner til Scania Danmark på mange andre områder,« fortsætter Janko van der Baan,

»Med 20 landsdækkende salgs- og serviceværksteder i hele landet, kan Scanias nuværende krankunder få support og service, uanset hvor i landet de befinder sig. Og det er en bedre service, end den Scania selv kan tilbyde,« fortsætter han.

det robuste valg • nedbrydning, sten og grus

32

DTL magasinet

Palfinger Danmark AS er den importør af Palfinger kraner på verdensplan, der har solgt flest PK 200.002L-SH, som er Palfingers største lastbilkran. Transportfirmaet Poul Schou a/S i Odense har nu investeret i sin anden PK 200.002L-SH og dermed runder Palfinger Danmark otte solgte enheder af den store kran.

Vi Støtter naturen

Palfinger Danmark vil gerne hjælpe Danmark med at blive grønnere, og derfor støtter vi nu aktivt natursponsor.dk, som samarbejder med danmarks naturfredningsfredning om at hjælpe den danske natur. det sker i form af et sponsorat til danmarks naturfredningsforenings samarbejdspartner, natursponsor.dk.

Palfinger Danmark AS

4 akslet tiptrailer i hardox i kvalitet 34 m3

Meillers produkter står for: • Høj kvalitet • Lang levetid og minimal vedligeholdelse • Høj stabilitet i en optimeret og robust konstruktion • 24 måneders garanti

Palfinger ny HeDer

ny Pk 200.002l-SH kran til Poul ScHou a/S

Fyns Karosseribyg A/S FKB Trading ApS Teknikvej 57· 5260 Odense S 63 10 60 00 · info@fkb-as.dk www.fkb-as.dk Også med aluminium tipkasse

APRIL 2016

fabriksvej 11 5580 Nørre Aaby

tlf.: + 45 70 10 80 10 info@palfinger.dk

forhandlere og service:

www.palfinger.dk


TEMA TRAILERE, KRANER OG OPBYGNINGER

FOTO: KRONE

skal bruge til at åbne og lukke siden.

og er todelte i længderetningen, sidesmækkene er aftagelige. Desuden er der klapbare optrin i bagerste sidedeling. Krone har samtidig udviklet en såkaldt ”drop-side lifting aid” til at mindske belastningen ved åbning og lukning af siderne. Funktionen reducerer den kraft, chaufføren

Surringsskinne for sikkerhedens skyld Krone tilbyder også en Multi Rail surringsskinne midt på gulvet for at opnå maksimal sikkerhed. Sammen med Multi Lock er der mange

DE STORE KRANER FRA EFFER RYKKER Krones nye Load Carrier til krævende kørsel med byggematerialer.

NY KRONE-PÅHÆNGSVOGN TIL BYGGEMATERIALER Den tyske trailerproducent Krone lancerer nu en påhængsvogn til de ofte meget krævende transporter

af tunge byggematerialer. Den meget robuste to-akslede påhængsvogn – kaldet Load Carrier

– er til transport af byggematerialer som pallevarer. Den er konstrueret med fokus på stabiliteten takket

være et vridningsstabilt chassis og en 30 mm finerbund. Sidesmækkene af aluminium er en meter høje

forskellige forankringspunkter. I venstre side bag er der monteret en standard plast kasse 500 x 500 til surringbånd m.v. Den nye påhængsvogns egenvægt er på 3.500 kg. Load Carrier’ens lad fås i fire længder: 6.500 mm, 6.900 mm, 7.100 mm og 7.300 mm, bredden er altid: 2.480 mm.

EFFER PÅ SPORET AF EFFEKTIV SERVICE

Vi har de store kraner helt op i 300 tm klassen. Ring for meget mere information til Per.

SAWO har overtaget Servicering, Reparation, Salg af reservedele og Kranopbygning af Effer kraner.

EFFER Krancenter A/S Trueholmvej 2 8381 Tilst Tlf. 7215 9228 www.effer.dk l

l

l

l

SAWO A/S Industrimarken 1 9530 Støvring Tlf. 7010 0766 www.sawo.dk l

l

l

l

STÆRK OVERALT Kompakt design kombineret med overlegen styrke

Vores løsninger er bygget til effektive transporter – Hvilken løsning skal vi bygge til dig? Kvalitet til tiden, og til den rigtige pris – ring til mig og lad os sammen finde løsningen, der passer til dine behov.

Korsdal Trailer A/S www.korsdaltrailer.dk

34

DTL magasinet

APRIL 2016

APRIL 2016

Se den aktuelle lagerliste, over nye og brugte trailere til omgående levering, på vores hjemmeside.

Tel. +45 40 13 65 77 henrik@korsdaltrailer.dk

DTL magasinet

35


TEMA TRAILERE, KRANER OG OPBYGNINGER Tekst og foto af Finn Bjerremand

rende aluminiumsbund med surringsøjer i bunden, så godset kan sikres under transporten.

Sælger Dan Becker Thielsen viser en af surringskrogene, som er integreret i bunden.

Schmitz lancerer nøglefærdige lad Kan leveres som samlesæt, som kunden let kan ændre på Trailere kommer næste altid nøglefærdige fra producenter i udlandet, mens lad til forvogne med fragt- og distributionsopgaver næsten altid produceres i Danmark. Nu er der imidlertid kvalificeret konkurrence på vej fra producenter, som normalt står for masseproduktion. Flere og flere opbygninger bliver mere og mere standardiserede, og samtidig produceres de i større mængder. Schmitz Cargobull har taget produktion af færdige lad op. Den store trailerproducent har netop lanceret et lad, som opfylder mange af de danske kunders ønsker til et distributionsog fragtlad.

Interessant nok produceres ladet – MCS - som et byggesæt ved den Schmitz-ejede underleverandør TSE (Trailer System Engineering) i det sydøstlige Tyskland, hvorefter det samles på Schmitz Cargobulls værksted i Padborg. Ladet fremstilles som et samlesæt, hvor der let kan ændres på visse detaljer. Det kan også samles hos fx en kunde, der selv ønsker at bygge sin lastvogn op, eller en tredjepart, som måske gerne vil bygge et lad på en lastvogn. Besøg i Padborg DTL Magasinet blev inviteret til Padborg for at se et af de første nye lad, som er blevet samlet af Schmitz Cargobull i Padborg og bygget op

på en Mercedes-Benz lastvogn. Chassiset kommer fra Mercedes-forhandler P. Christensen A/S, der ønskede at bygge en demovogn op, så kunderne kan se, hvordan det kan gøres. Ladet er 7,35 meter langt indvendigt og specificeret til fragt- og distributionskørsel med bl.a. en læssebagsmæk. Den indvendige bredde er 2,48 meter, mens den indvendige højde er 2,70 meter. Indlæsningshøjden fra siden er på 2,65 meter, og ladet er konstrueret til transport af 18 europaller i bunden. Den udvendige længde er 7,45 meter, mens den udvendige bredde er 2,55 meter og højden er 2,76 meter, når ladet er uden mellemramme. Bunden er konstrueret som en 40 mm selvbæ-

XL godkendt Opbygningen omfatter en presenningsudgave, der er XL-godkendt i henhold til Din EN 12642. Det er en stor fordel ved transport af pallegods, som vel at mærke kan fylde ladet helt ud. Forsmækken er bygget i aluminiumsprofiler i fuld højde og ligeledes XL godkendt. Der er todelte aluminiumssider i 0,60 meters højde med en forskydelig stolpe og presenningsgardiner med gummistropper til at dække siderne. Bagenden er en varmgalvaniseret rustfri bagdørsramme, hvor der er to bagdøre med hjørnebuffere i gummi på bagenden. Ligeledes er der presenningsstrammere i bagenden til at stramme sidegardinerne. Taget består af en fast tagpresenning med en ekstra presenningsdug, som reducerer risikoen for kondensdannelse. Over læssebagsmækkens platformsplade er der monteret en svingbar topklap i aluminium. Den er – takket være et Tila-hængsel – let at åbne, når hele højden skal anvendes for at kunne læsse gods

ind eller ud af bagenden. Topklappen har en vandnæse, og på bagklappen er der en rustfri overkørselsnæse til liften på bagrammen. Alle de øvrige opbygningsdele er varmgalvaniseret eller i eloxeret aluminium, så ladet har den længst tænkelige levetid. Bagenden har to reflekstavler af typen 565132 (ECE-R70). På kofangeren i bagenden er der ved liften monteret aluminiumsdørk trin, så det er sikkert at stå op via kofangeren. Der

er det lovpligtige cyklistværn, Parloc skærme og en Schmitz værktøjskasse i plast. Bär lift Liften er en lodretstående Bär 2,5 ton af typen BC2500 S4, der er udstyret med en aluminiumsplatform på 2,21 meter. Ladet fremstår som flot og færdigt arbejde, ja nærmest som om det er håndlavet.

Det nye lad samlet hos Schmitz Cargobull i Padborg på en Mercedes distributionsbil.

KH OneStop A/S tilbyder i dag et samlet koncept til trailermarkedet kaldet KH OneStop. ü Hurtigt service ü Minimal stilstandstid ü Én kontaktperson Sønderjylland/Fyn: Jan Kristensen jkr@knudhansen.dk – 22655660

ü Én faktura ü Servicelister på dit materiel ü Udførlig journal på hver trailer

Midt- og Nordjylland: Carsten Schulz cs@knudhansen.dk – 22655617

Sjælland: Carsten Larsen cl@knudhansen.dk – 22655618

Du find os i he er Danma le rk

www.knudhansen.dk

Vogn Storvogns opbygning Lakering

Trailer service

Flåde overvågning

Sækko Design

Sækko Læssebag- Thermo King Presenning smæk køleanlæg

VI ØNSKER P.FOURNAISE A/S TIL LYKKE MED DERES NYE BP-TRAILER Ellehammersvej 2 6100 Haderslev Telefon: 40 74 03 03 www.bplatz.dk

36

DTL magasinet

APRIL 2016

APRIL 2016

DTL magasinet

37


TEMA GENERALFORSAMLINGER LOKALFORENINGER

ØSTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

SØNDERJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Formanden for de østjyske vognmænd, Jørgen Buhl, brugte en stor del af sin beretning på DTLs medlemstilbud lige fra Statoil-aftalen til striben af kursustilbud. Især fokuserede han på dygtiggørelse. Han anbefalede medlemmer med generationsskifte i tankerne at bruge vognmandskurserne i Viborg eller Roskilde til de unge på vej. Kurset gælder i ti år. Andre kan tilmelde sig den grundlæggende lederuddannelse, som nu kan tages via AMU med de tilskudsmuligheder, det giver. Desuden er der specielt tilrettelagte fyraftenskurser om kørehviletider og farligt gods. Han

FOTO: FINN BJERREMAND

Bliv dygtigere – brug medlemstilbuddene tilføjede på generalforsamlingen i sidste måned, at der er overvejelser i gang om at starte it-kurser om Officepakken samt om personaleforhold og overenskomsten. Møder og arrangementer Foreningen selv har også et aktivt mødeprogram med bl.a. virksomhedsbesøg samt Statoil-møde og fagligt indlæg fra Tungvognspolitiet. Senere på sæsonen er foreningen repræsenteret på udstillingen Transport Vest i weekenden 18.-19. juni, og 23.-25. september arrangeres som vanligt en bustur til IAA-udstillingen i Hannover. På grund af juni-udstillingen holdes

De østjyske vognmænd samlet på Hørning Kro.

der først en Vognmandens Dag i det østjyske i maj 2017. Han nævnte også DTLs deltagelse i rekrutteringskampagnen ”Job i Transport”, hvor der bl.a. skal være en række ”roadshows” ude på folkeskoler og tekniske skoler med mere for at skabe interesse for transporterhvervet. Jørgen Buhl sluttede sådan: »I vores område ser krisen ud til

at være passeret, og vi er ved at vænne os til den nye hverdag med løbende tilpasninger i både vores forretninger og vores lokalforening. Jeg opfordrer til at støtte op om vores lokalforening, når vi har arrangementer. Brug jeres organisation. Både servicekontoret og DTL.«

Risiko for dumping-overenskomster Formanden Ole Bang, der også er DTLs næstformand, kunne berette om en lang række aktuelle erhvervspolitiske sager, hvor DTL slås for vognmændene. Blandt dem sagen om godskørselslovens bestemmelse om, at kollektive overenskomster skal holdes. En højesteretsdom har rejst tvivl om, hvad en kollektiv overenskomst overhovedet er, og det store stridspunkt er, om en aftale hen over vognmandens køkkenbord kan anses for en overenskomst, eller om den skal være på niveau med en landsdækkende overenskomst, vi kender. Ole Bang slog fast: »Der bør ikke fremover kunne laves nye landsdækkende overenskomster på langt lavere niveauer, som

FOTO: FINN BJERREMAND

Ole Bang orienterer om årets gang med de erhvervspolitiske sager. Generalforsamlingen blev holdt på Agerskov Kro.

medvirker til social dumping. Det vil nemt risikere at slå bunden ud af transportmarkedet – ikke mindst for de selvkørende vognmænd, som skal konkurrere med udenlandske chauffører til en meget lav løn.« Ole Bang fortalte medlemmer-

ne, at DFs transportordfører Kim Christiansen vil have spærretider på E45 fra Aalborg til grænsen og på E20 Odense-Esbjerg mellem kl. 6-9 og 15-18 på hverdage, hvis hastighedsrestriktionen er under 80 km/t. »Det vil fordyre og forlænge transporttiderne, og det er

MIDTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Bedre forhold til regionskontoret ODSHERREDS FRAGT- OG VOGNMANDSFORENING:

Ønske om samme status til kraner som medbringertrucks

Vi bringer dig hurtigt videre ... Vores engagerede transportteam sikre, at du som transportkunde har de helt rigtige forsikringer, som er tilpasset din virksomhed og dine behov. Og får du en skade, gør vi en ekstra indsats, så du kan holde din virksomhed kørende.

Kontakt os for et møde på 33 55 50 50 eller vognmand@codan.dk. 04.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.

18 glade vognmænd – dermed over 50 procent af medlemskredsen – mødte frem i Asminderød Forsamlingshus til årets generalforsamling. Formand Torben Nielsen gjorde i sin beretning bl.a. opmærksom på det vigtige i, at foreningen bakker op om DTL og det erhvervspolitiske arbejde. Konkret vil foreningen have, at DTL arbejder for, at en bagmonteret

kran får samme status for længden af et vogntog, som en medbringertruck netop har fået det. DTLs underdirektør, Frank Davidsen, kom med et indlæg om DTLs politiske indsats og ”førstehjælpen” til foreningens medlemmer.

Dansk Industri enig med os i. Det vil være bedre, hvis bilisterne blev orienteret om, at de bare skal køre forbi og ikke sætte farten ned for at kikke på særtransporten, så bliver der ikke ret meget kø. Det foreslås også, at antallet af blinkende lamper på særtransporten og ledsagerbilen nedsættes,« sagde han. Ole Bang annoncerede en ny Vognmandens Dag senere, og det bliver hos Dansk Autohjælp i Hammelev. Desuden arrangeres en Chauffør-Vognmandsdag hos Verner Jensen, hvor der lægges op til, at chaufførerne har deres børn med, og snakken kan gå mellem de udstillede køretøjer.

Formanden for de midtjyske vognmænd, Jens Jørgen Pedersen, udtrykte stor tilfredshed med, at DTLs regionskontor var fl yttet til de nye lokaler på Farvervej 1, Viborg. »Her er bedre rammer og plads til at holde kurser og møder – samt til plads til parkering af en lastbil lige uden for døren. Et rigtig godt bytte med det gamle,« sagde han.

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

»Regionskontoret har stor succes med afvikling af vognmandsuddannelsen, som udbydes løbende i Viborg og Roskilde. Vi har i bestyrelsen aftalt med servicekontoret, at de laver både vores regnskaber og fungerer som sekretær og referent, når vi holder møder i bestyrelsen.« Han oplyste også, at servicekontoret fx kan hjælpe med at faxe listen med ansatte til de tyske

myndigheder, efter at Tyskland har indført mindsteløn på 8,5 euro i timen som led i kampen mod social dumping. Der skal faxes to gange om året. »Reglerne for udbetaling fra kompetencefonden skaber stadig mange spørgsmål fra medlemmer,« fortsatte han. »Så kontakt gerne Kurt Rinhack med spørgsmål, så I kan få del i midlerne. Alle chauffører skal have lavet en

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Realkompetence vurdering, før man kan få penge fra kompetencefonden. Man kan dog stadig få VEU godtgørelse på 80 procent af max. dagpengesats.« Foreningen er så småt i gang med at planlægge næste ”Vognmandens Dag” lørdag 3. september.

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk DTL_Kore_hviletid_Team_90x127.indd 1

38

DTL magasinet

08/04/16 11.57 APRIL 2016

APRIL 2016

DTL magasinet

39


TEMA GENERALFORSAMLINGER LOKALFORENINGER

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENING

THY VOGNMANDSFORENING

Kampen står om branchens eksistens

Faste skolekurser i lastbilers højresving tage de tre obligatoriske dage en gang og senere tage de to sidste dage et andet sted, hvor de har et indhold, der passer bedre til ens behov – fx kurset ”Vejen som arbejdsplads” og få et særskilt bevis. Det kræves flere steder, hvis man kører asfalt. I selvkørernetværket arbejdes også med at få et EU-kursus på den valgfrie del målrettet de selvkørende vognmænd,« fortalte han. Formanden afviste i øvrigt tanken om foreningssammenlægning. Bestyrelsen vil bevare det lokale, hvor man kender alle medlemmerne. Den fælles styrke findes allerede i regionen, og der er også et fint samarbejde om fælles arrangementer med naboforeningerne.

FOTO: FINN BJERREMAND

sporet med at orientere om planer om fornyelse af EU-efteruddannelseskurserne, nu da mange skal

Fastholder cabotage-presset

40

DTL magasinet

at regeringen vil fastholde den danske model, så vi ikke bliver truet af social dumping. Det kalder på et bredt samarbejde på Christiansborg, som Venstre gerne stiller sig i spidsen for. Den nye transportminister Hans Chr. Schmidt agtede dog ikke at tage selvstændige initiativer og udtalte, at det er nede i Bruxelles, man skal holde talerne. På ministerens rundrejse i landet i slutningen af året til lyttermøder blev sagen da også rejst flere gange. DF og S holder i øjeblikket V-regeringen op på at gøre

det nødvendige fra dansk side. Og DTL vil fastholde presset,« lød det fra talerstolen. Han gjorde også reklame for DTLs nye netværk for foder- og fødevaretransportører stiftet i oktober 2015. »Der vil være et årligt netværksmøde med foredrag og debat eller anden aktivitet, der kan styrke medlemmernes faglighed,« oplyste formanden, der i øvrigt også er talsmand for selvsamme netværk. Foreningen er i dialog med Holstebro Kommune om broer med

DTL, og at vi er villige til at betale kontingentet, så vi kan opretholde ressourcerne til disse kampe. Alternativet vil være, at den danske vognmandsbranche er en uddøende race.« Lokalt kom Poul Silkjær ind på overvejelserne om sammenlægning af foreninger. »Jeg har talt med de relevante. Thy er overbevist om, at det bliver aktuelt men ikke på nuværende tidspunkt. Mors er ikke klar men ser gerne på samarbejde. Midtjyllands Vognmandsforening mener også, at det bliver nødvendigt men synes, at alle fire foreninger

skulle samles – især når man ser på det faldende medlemstal. Og deri kan jeg kun være enig. Men mine betænkeligheder er, om det lokale islæt forsvinder. Min vurdering er, at der vil gå et par år eller mere, før tiden er moden til sammenlægninger.« De nævnte foreninger i Midtjylland, Thy, Mors og Skive samarbejder i øvrigt om en Vognmandens Dag lørdag 3. september på brandstationen i Nykøbing Mors.

Fra drømme til barsk virkelighed

igennem dem for anden gang. Det sker i samarbejde med EUC i Thisted. »Man kan nøjes med at

HOLSTEBRO VOGNMANDSFORENING

Formanden for Holstebro-vognmændene, Henning Lauritsen, gav i sin beretning forsikringer om, at DTL vil fastholde presset på regeringen og de øvrige partier om at holde deres valgløfter om at bekæmpe ulovlig cabotagekørsel. »Ulovlig cabotagekørsel, systematisk omgåelse af cabotagereglerne, kombitrafik og regional international kørsel fik et gennembrud under valgkampen i Danmark. I sin sejrstale efter valget gjorde Venstres formand, i dag landets statsminister, klart,

har en overenskomst…..Dette er en bombe under de danske overenskomster og vognmandsbranchen i det hele taget. Det betyder, at man kan ansætte en bulgarer til at køre i en dansk bil i Danmark men til rumænsk løn. Dette vil være endnu værre end cabotagekørslen.« Han roste DTL for at være fremme i skoene internationalt i sagen om cabotagekørsel og løndumping fra Østeuropa. »Dette er virkelig nogle udfordringer, der kræver mange ressourcer. Derfor er det bydende nødvendigt at være medlem af

SYDØSTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

FOTO: FINN BJERREMAND

Som det formentlig eneste sted i landet samarbejder vognmandsbranchen tæt med kommunen om at tilbyde undervisning i lastbiler og trafik for skolernes 5. klasser. I Thy Vognmandsforening er man stolte over at kunne gennemføre disse højresvingskurser, hvor man seks gange i løbet af skoleåret møder op på en skole med en lastbil og chauffør en hel dag. Det betyder, at ca. 100 elever kommer op i førersædet og oplever udsynet med chaufførens øjne. »Det er blevet en rigtig stor succes, som giver genlyd landet over. Fx har Danmarks Radio lavet klip til ungdomskanalen Ultra. Specielt det, at det altid er en politimand, der gennemgår teorien, er et stort plus. Politiuniformen indgyder respekt i en femteklasse-elev,« fortalte formanden Mark Kristensen på generalforsamlingen. Han fortsatte i uddannelses-

»DTL har p.t. en stor opgave, der skal forhindre noget, der er værre end cabotagekørslen,« lød det fra Skive-vognmændenes formand Poul Silkjær. Det drejer sig om regeringens planer om at ændre godskørselslovens tekst om at følge løn- og ansættelsesvilkår i gældende overenskomster. Poul Silkjær mente, at regeringens ændringsforslag vil medføre, at »man eksempelvis kan oprette en forening, der hedder: Bulgarske chauffører på danske biler, aftale en løn, der er god for en bulgarer i Bulgarien og så påråbe sig, at man

vægtbegrænsninger. Henning Lauritsen oplyste, at der indtil videre er renoveret et par broer og åbnet op for Herningvej ind gennem byen, hvor vogntogsvægten er hævet fra 48 til 56 tons. Foreningen tog sidste år initiativ til at få sparket et netværk for unge vognmænd i gang. Deltagerne i netværket var således inviteret med til både generalforsamlingen og aftenfesten.

APRIL 2016

Per Rasmussen havde skarpe udfald mod regeringen på generalforsamlingen på Hotel Propellen i Billund.

»Jeg har en drøm« Ja, sådan indledte formanden for de sydøstjyske vognmænd. Per Rasmussen, sin beretning: »Om at vi kan få overenskomster, som er mere enkle og forståelige for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Om at vi kan få køre- hviletidsbestemmelser, der er overskue-

APRIL 2016

lige, letfattelige og nemme at administrere for både vognmænd, chauffører og myndigheder.« Men så var drømmerierne så sandelig slut. Den barske virkelighed byder nemlig på angreb på de danske vognmænds eksistens. »For mange vognmænd er dagligdagen fortsat en kamp for at overleve bl.a. på grund af ufin konkurrence fra firmaer, som med billige, udenlandske chauffører driver ulovlig cabotagekørsel på kryds og tværs af Danmark.« Formanden fortsatte, at mens statsministeren vil kæmpe for den danske model for at undgå truslen fra social dumping, så agter transportministeren ikke at tage selvstændige initiativer. Det betød bl.a. også, at DTL ved forhandlingerne om finansloven 2016 måtte kæmpe sammen med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti for at forhindre Venstre-regeringen i at skære ned på antallet af cabotage-kontroller og bruge pengene på andre politiaktiviteter.

»Heldigvis faldt politiforliget på plads med en sikring af fortsat cabotage-kontrol,« sagde Per Rasmussen. »Om de er glade for den kontrol ude vestpå i RAV, som vi jo kalder Ribe Amts Vognmandsforening, ved jeg ikke. Men formanden for RAV skælder ud over EU-reglerne om kombineret transport, der gør det muligt for udenlandske chauffører på udenlandske lastbiler at trække skibsgods fra EU 150 km ind i lille Danmark. Det er åbenbart gået op for formanden, at man i et lille land med mange havne kan betjene stort set alle destinationer i en udenlandsk bil uden at komme i konflikt med reglerne. Man kan undre sig over, hvilken planet formanden for Ribe Amts Vognmandsforening befinder sig på, når han kan stille spørgsmålet om, hvorfor ”vore brancheforeninger” ikke har politisk fokus på ”den trussel mod den hjemlige transportbranche”, som han udtrykker det. Det forhold har DTL - Danske

Vognmænd haft på den politiske dagsorden både her og i EU i en årrække.« I samme forbindelse advarede Per Rasmussen på det skarpeste mod, at regeringen får gennemført sit forslag til en ny formulering i godskørselsloven om kravet til kollektive overenskomster: »Vedtages forslaget, er der åbnet en ladeport for dumpinglignende overenskomster, og det vil langt de fleste af DTLs medlemmer, først og fremmest de selvkørende vognmænd, næppe kunne overleve. Det er jo almindeligt kendt, at Hans Chr. Schmidt og såmænd også Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen er meget tæt på ITD, og det er den forenings argumenter, der bliver brugt næsten ord for ord i ministerens lovforslag. Det er ganske enkelt uantageligt,« sagde formanden.

DTL magasinet

41


TEMA GENERALFORSAMLINGER LOKALFORENINGER

VESTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

KJØBENHAVNS VOGNMANDSLAUG

Drøje hug til venstre og Venstre

DTL holder trykket på politikerne er, at vognmændene slutter op om vognmandsforeningerne for at holde trykket på politikerne – ikke mindst i cabotage- og social dumping-sagen. »Jeg bliver nødt til her at gentage, at ITD på mange områder gør det godt, men at de både på Christiansborg og i Brussel arbejder mere på at gøre det lovligt med billigt arbejdskraft end at tilgodese den danske vognmand. Desværre har de så mange penge, at de køber sig til medlemmer,« lød det fra formanden. Taber kæben Og tonelejet steg yderligere, da han omtalte en anden vogn-

mandsforening nemlig Ribe Amts Vognmandsforening. Her har formanden Frede Matzen opdaget, at udenlandske lastbiler udnytter lovgivningen til at viderebefordre gods ankommet med tog eller skib, som en dansk bil sagtens kunne klare. Han spørger dernæst: ”Hvorfor har vore brancheforeninger ikke politisk fokus på denne trussel mod den hjemlige transportbranche” »Nu taber jeg kæben. Ribe, som kører på totalt frihjul, angriber DTL og FDL, som I kære vognmænd betaler for at kæmpe vores sag på Christiansborg og i Brussel. Og som med stort held har stoppet fri cabotage og daglig kæmper

for, at der er plads til den danske vognmand fremadrettet. Så kære medlemmer, når I møder vognmænd i hverdagen, der kører på frihjul, har vi brug for jeres hjælp til at skaffe medlemmer til DTL, så vi har råd til at holde trykket på politikerne.« »I Lars løkkes sejrstale sagde han: vi skal sørge for at fastholde den danske model, så vi ikke bliver truet af social dumping. Da hans transportminister er mere svag i mælet omkring emnet, opretholder DTL presset på regeringen og de øvrige partier.«

FYNS VOGNMANDSFORENING

Sidder med ved bordet om ny infrastrukturplan

42

DTL magasinet

bedt om at komme med branchens input til, hvor det brænder på, og om hvor der kunne iværksættes passende initiativer for at forbedre trafikforholdene. Det var et meget konstruktivt møde, lad os se, om der kommer noget positivt ud af det. Vi var bl.a. omkring det fynske motorvejsnet, Als-forbindelsen samt landevejene til kystbyerne.« Han fik også nævnt problemer med hegnsklipning langs de mindre veje. Han kunne også oplyse, at DTL er med i følgegruppen for forsøg med overhalingsforbud for lastbiler, der drives af Vejdirektoratet. Gruppen har eksisteret siden 2010. På gruppens møde i 2015 kunne det konstateres, at fremkommeligheden ikke vil blive forbedret ved at udvide forbud-

det. Men der er fortsat politisk fokus på at udvide overhalingsforbuddet ud over myldretiderne: DF ordfører Kim Christiansen mener, at fremkommeligheden er for lav, fordi lastbiler må overhale. Claus H. Hansen sagde videre, at politiet i arbejdsgruppen har udtrykt ønske om et overhalingsforbud for lastbiler kl. 6-20 på Den Fynske Motorvej og måske også motorvejen i Østjylland. Generelt ser politiet gerne overhalingsforbuddet skærpet og bruger trafiksikkerheden som argument. Her har DTL efterlyst fakta på bordet fra politiets side og har mindet om, at andre trafikanters manglende standselængde også medvirker til farlige situationer. Følgegruppen har overvejelser om at analysere overhalingssituatio-

ner på video optaget fra luften (drone eller helikopter) eller analysere uheld, lød det fra formanden. ARKIVFOTO: JOHN LARSEN

I sin første beretning som formand kunne Claus H. Hansen tælle til 110 medlemmer i foreningen for alle de fynske vognmænd. »Jeg håber da på at blive flere. Jo flere vi er, jo mere styrke og handlekraft har vi.« Det har været et begivenhedsrigt år for den nybagte formand: »Vi kan fx høste frugten af en rigtig god rabat-aftale, som blev indgået med Statoil. Når den enkelte vognmand bruger aftalen, giver dette bonus til foreningen i form af økonomisk tilskud. Ligeledes vil jeg fremhæve dækcenter Ovethi Odense, som vi også har fået en fin aftale med.« Han oplyste, at foreningen deltager i en kommunal arbejdsgruppe om en infrastrukturplan for Fyn. »Jeg deltog og var blevet

Claus H. Hansen: »Politiet ønsker at udvide overhalingsforbud, men DTL kræver fakta på bordet.«

APRIL 2016

Kjøbenhavns Vognmandslaugs oldermand Jørgen Kjeld Jensen var i et noget ondt politisk lune ved årets laugsforsamling, selvom han indledte med at konstatere, at medlemmerne har fået mere at køre med, og at der er økonomisk optimisme i luften. »Mange år i organisationsverdenen har lært mig aldrig at undervurdere en politisk modstander. Den københavnske teknik– og miljøborgmester Morten Kabell ligger mildt sagt politisk langt væk fra den vognmandsopfattelse, som jeg og Lauget står for. Men han er snu. Nogle mener, han er farlig for vores erhverv, når han postulerer, at København sagtens kan undvære lastbiler. Derfor har han valgt at satse på parkeringsafgifter som en god og solid indtægtskilde. Carlsberg og Danske Fragtmænd er i hvert fald ikke gode venner med Morten Kabell. De får hver måned parkeringsbøder for tusindevis af kroner. Ganske enkelt fordi de er tvunget til at parkere ulovligt. Nu skal ingen bilde mig ind, at parkeringsvagterne ikke kender lastbilchaufførernes arbejdsrytmer. Lidt fleksibilitet i udskrivningen af bøder udbedes. Morten Kabell har sagt, at han er parat til at gå i dialog med transporterhvervet. Foreløbig er der ikke sket en dyt,« sagde oldermanden, der nu tog sig af Venstre: »Inden folketingsvalget sagde Venstres trafikpolitiske ordfører, Kristian Pihl Lorentzen, at han godt kunne se problemet med den stigende trafik. Derfor lovede han, at lastbiler i bymæssig bebyggelse fik lov til at køre med samme hastighed som personbiler. Fx at køre 70 km på Ring 3, som det gælder for den øvrige trafik. Efter valget fik regeringen og dermed

APRIL 2016

den tro venstremand pludselig moralske skrupler og trak i land. Efter sigende fordi der var ”visse trafiksikkerhedsmæssige betænkeligheder”. Med et rigtigt politikersvar løber Kristian Pihl

Kjøbenhavns Vognmandslaug blev noget overrasket, da ITD i december søsatte en ny arbejdsgiverforening. »Umiddelbart synes vi, at en sådan forening er overflødig, da

har tilsyneladende en drøm om at få indfl ydelse på overenskomstdelen. De vil ikke stå tilbage for DTL med ca. 700 arbejdsgivermedlemmer. Måske er de en smule misundelige,« sagde han. Og FOTO: JOHN LARSEN

En glad formand, Poul Jørgensen, kunne meddele medlemmerne i Vestjyllands Vognmandsforening, at den nyligt holdet Vognmandens Dag havde været særdeles vellykket: »I starten af januar 2016 arrangerede vi igen Sparke-dæk-dag i Herning – en kæmpe succes. Vi havde knap 40 udstillere, og der kom ca. 300 besøgende. Vi fik ni nye medlemmer, og Holstebro fik et nyt medlem. Der gik nogle dage før bestyrelsen kunne få armene ned igen.« Så på trods af en del medlemsophør har foreningen opnået en medlemsfremgang, og formanden gjorde det klart, hvor vigtigt det

Oldermand Jørgen Kjeld Jensen havde nogle borgerlige ord at sige til navngivne politikere ved laugsforsamlingen, der blev holdt i Codans hovedsæde på Frederiksberg.

Lorentzen fra sine udtalelser. De sikkerhedsmæssige aspekter var der også før valget – altså politisk ordgejl,« vrissede oldermanden. »Nu synes der heldigvis at være håb forude. Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansen har nemlig plagieret Venstre og fremsat forslag om, at lastbilerne fremtidig skal have lov til at følge skiltningen i byerne og dermed køre med samme hastighed som den øvrige trafik. Der synes at være politisk flertal for forslaget.«

mange ITD-virksomheder får deres arbejdsgiverinteresser varetaget på en tilfredsstillende måde i DTLs arbejdsgiverforening eller i ATL.« Så han mente, at interessen for at etablere arbejdsgiverforeningen formentlig skal findes i højesteretsdommen fra sidste år, som betyder, at tidligere så toneangivende parter på overenskomstområdet mister indfl ydelse på løn- og arbejdsvilkårene, fx 3F. »Her vejrer ITD morgenluft. De

organisationen får god opbakning fra Venstre-regeringen til at udfordre overenskomstssystemet, fortsatte oldermanden.

DTL magasinet

43


TEMA GENERALFORSAMLINGER LOKALFORENINGER KØGE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENING NORDRE BIRKS VOGNMANDSFORENING

Masser af arbejde uden for døren

Politiske skuffelser »Vi er skuff ede.« Så kontant indledte formanden for vognmændene i Nordre Birk, Ole Frederiksen, beretningen. »Venstre-regeringen mener tilsyneladende ikke, at der er så mange stemmer i det nordsjællandske område, at vi er værd at satse på.« Kritikken gik på den manglende politiske vilje til at færdiggøre motorvejene til Hillerød og Frederikssund. »Vi troede, det nu var vores tur til at få del i motorvejsinvesteringerne. Specielt fordi fremtrædende politikere bl.a. finansminister Claus Hjort Frederiksen og Venstres trafikpolitiske ordfører under valgkampen gav udtryk for, at ”den var god nok” med de lokale motorvejsinvesteringer. I valgskampens hellige navn solgte de både deres sjæl og moral. For at sige det lige ud, følte vi vognmænd os godt og grundigt røvrendte.« Og Nordre Birks Vognmandsforening har ikke den store fidus til transportminister Hans Christian Schmidt:

Ole Frederiksen var ude med den regeringskritiske rive på Skævinge Kro.

»Jeg har fulgt det gode råd fra DTL og lyttede og lyttede, men jeg må åbenbart være politisk tonedøv, for ministeren er endnu ikke kommet med noget, som vi kan bruge. I efteråret deltog jeg i et DTL-møde i Vordingborg med transportministeren. Nordre Birks fornuftige argumenter for vejinvesteringer i Nordsjælland prellede af som vand på en oppustet venstregås. Jeg fik end ikke et intetsigende ministersvar. Det

samme gjaldt, da jeg efterlyste fornuften i at skulle betale for at køre over den nye Frederikssundsbro.« Ole Frederiksen finder det uforståeligt, at en minister nedprioriterer trafikforbedringer i et område med et så stort og voksende erhvervsliv. Danmarks største medicinalindustri Novo Nordisk investerer godt to milliarder kroner i en ny påfyldningshal i Hillerød. Det giver 450 nye

arbejdspladser og et endnu større pres på trafikken. »Jeg tør slet ikke tænke på trafikmængden, når vi får det nye supersygehus i Hillerød. Det er de aktuelle politikere tilsyneladende ligeglade med. Til den tid har de formentligt taget hul på deres gode politiker- eller ministerpension,« tordnede formanden. »Og kampen om at få trafikinvesteringer bliver ikke nemmere, når der bliver færre samfundspenge at fordele, men vi giver ikke op. Politikerne skal holdes til ilden,« lovede Ole Frederiksen. Formanden oplyste, at foreningen nu går til professionelle finansfolk i Finanshuset i Fredensborg for at få et højere afkast af formuen på ca. seks millioner kroner. »Vi vil gerne have en større forrentning uden at løbe den store risiko. Noget af en balancegang men med vores nuværende måde at investere på er vi nærmest til grin for vores egne – altså medlemmernes penge.«

SJÆLLANDS VOGNMANDSFORENING

ARKIVFOTO: FINN JOHN CARLSSON

Transportkøberne er løbet med totalvægtsgevinsten

Formand Frederik Christensen: »Fortæl kollegaer om de ting, man har fordel af ved at være medlem af DTL, og om alle de indkøbsaftaler, som foreningen og DTL har.«

44

DTL magasinet

Formanden for de sjællandske vognmænd, Frederik Christensen, kunne på baggrund af en opremsning af en stribe sager, hvor DTL kæmper vognmændenes sag, konkludere, at 2015 havde været »et år med mange udfordringer men vel også et år, der er gået rimeligt for vores erhverv.« Foreningens medlemmer ser frem til store opgaver, som venter. Det er bl.a. et nyt supersygehus i Køge, udvidelse af et stykke af Skovvejen fra Kvanløse til Jyderup til firesporet vej samt færdiggørelsen af jernbanen fra Køge til Ringsted, hvortil kommer en række mindre opgaver og vejvedligeholdelse.

»Men det er også et år, hvor priserne ikke er fulgt med omkostningerne. Vi var så glade alle sammen for at få lov til at køre med 56 ton total , men den mere indtjening, som vi har fået, bliver spist op af omkostninger. Samtidig har mange transportkøbere benyttet lejligheden til at sætte priserne ned. Så det er ikke vognmændene, som har fået bonus for højere totalvægt. Vi er ikke dygtige nok til at fastholde priserne.« Foreningen har sammen med foreningerne i Køge, Næstved og Storstrøm nu gennemført to fælles Vognmandens Dag-arrangementer

hos MAN i Dalby, der er gået over al forventning. Så han kunne fastslå, at de fire foreninger også gennemfører et arrangement til næste år. Et vigtigt formål med Vognmandens Dag er at skaffe nye medlemmer, men Frederik Christensen undlod ikke at opfordre deltagerne i generalforsamlingen til at hjælpe hinanden med at få nogle flere medlemmer indmeldt i foreningen. »Fortæl kollegaer om de ting, man har fordel af ved at være medlem af DTL, og om alle de indkøbsaftaler, som foreningen og DTL har.«

APRIL 2016

»Uden for vores dør er der en masse arbejde i gang,« kunne formanden Niels Andresen konstatere med slet skjult tilfredshed. »Jeg tror, de fleste af medlemmerne har haft rimelig beskæftigelse.«

Han nævnte et par af de vigtigste årsager nemlig togforbindelsen København-Ringsted, motorvejsudvidelsen omkring Køge samt en del boligbyggeri og en udvidelse af Køge Sygehus. På lidt længere

sigt kommer der en stor opgave med kystsikring i kommunen. Foreningen har derfor også holdt et medlemsmøde hos OK i Køge, hvor to ingeniører fra kommunen orienterede om bl.a. de

nye veje omkring det nye sygehus, havnen og den nye vej til transportcentret.

NÆSTVED VOGNMANDSFORENING

Femern-beslutning glæder vognmænd »Glædeligt at regeringen endeligt har besluttet, at Femern-forbindelsen skal stå færdigt. Det betyder, at der vil være mange projekter i og omkring Næstved, der vil blive igangsat i løbet af nogle årrækker. Det vil være til gavn for mange af jer,« lød de optimistiske ord fra foreningens formand, Lars Andersen. Han så

også en øget beskæftigelse på grund af den lave rente, der betyder vækst i husbyggeriet. Han kaldte også til større sammenhold inden for branchen: »Jeg vil godt takke DTL for det store arbejde, de gør politisk hver dag. Hvis de ikke var her, ville vores hverdag se helt anderledes ud. Det er også dette, vi skal slå på,

når andre vognmænd, der ikke er medlemmer, spørger om, hvorfor de skal være medlem af DTL. DTL er en af de billigste ”fagforeninger” at stå i, og de gør virkelig en kæmpe forskel hver dag for os – og for at forbedre vores rammevilkår.« Han nævnte en frisk politisk sejr med – forhåbentlig – forbedrede

hastighedsgrænser, så lastbilerne får lov til at følge skiltningen. »Det betyder, at vi slipper for alle de dumme bøder, som flere af jer sikkert har oplevet de sidste tre-fire måneder, efter at politiet har fået flere fotovogne, som kan genkende lastbiler.«

STORSTRØMS VOGNMANDSFORENING

Femern-usikkerhed er fjernet Meget naturligt var det en meget tilfreds formand for vognmændene i Storstrøms gamle amt, Henrik Ibsen, der kunne berette, at forbindelsen over Femern Bælt er sømmet endeligt politisk fast: »Det er utroligt positivt for vores område, at det er besluttet at gå videre med Femern-forbindelsen. Der er taget et politisk ansvar, og en stor usikkerhedsfaktor er væk. En mere stabil fremtid der muliggør langsigtede investeringer ligger foran,« sagde Henrik Ibsen. Blandt årets mange erhvervspolitiske sager kom han ind på DTLs arbejde for at ændre planloven. Gennem længere tid har DTL arbejdet på, at der i planloven skal være større muligheder for at give tilladelse til vognmandsvirksomhed ud fra en konkret vurdering af konsekvenserne for lokalområdet. En ændring af planloven er med i regeringens vækstpakke. Man vil skabe nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne og for produktion – bl.a. ved ny anvendelse af tomme bygninger til gavn for virksomhe-

APRIL 2016

der, og bedre og mere tidssvarende rammer ved udvidelse og opførelse af nye erhvervsbygninger. »DTL har skrevet til erhvervs- og vækstministeren om emnet og drøftet det med ham personligt. Faktisk har en tredjedel af DTLs medlemmer på en eller anden måde tilknytning til landzone, og det kan give problemer med kommunerne. Og det har stor betydning, at man er tæt på sine kunder og i øvrigt kan placere sig strategisk godt i forhold til den infrastruktur, der er på stedet, for at kunne komme hurtigst muligt afsted med læsset. Tankerne om at ændre planloven skal nu drøftes politisk, inden der i år fremsættes et konkret lovforslag. DTL vil i denne debat synliggøre ønskerne fra vognmandsbranchen om at kunne drive og udvikle virksomhed i landzoneområder,« oplyste han. Foreningen besluttede i øvrigt at fjerne ordet ”amt” fra sit navn, så foreningen fremover hedder Storstrøms Vognmandsforening.

DTL magasinet

45


Navne NOTER 70 ÅRS FØDSELSDAG

Ny konsulent

FOTO: FINN BJERREMAND

DTL har ansat Jørgen Bramstrup Kristensen, 37, som ny konsulent i medlemsservicen. Han kender DTL og vognmændenes vilkår helt tæt på, da han har været selvkørende vognmand, mangeårigt DTL-medlem og næstformand i Vestjyllands Vognmandsforening. Den post sammen med posten som repræsentant i Region Midt/Nords

Navneskifte 1 Statoil Fuel & Retail A/S har pr. 1. april skiftet navn til Cirkle K Danmark A/S, så det passer til det canadiske ejerskab. Fra næste måned vil alle Statoil-stationer løbende skifte navn til Cirkle K – men ellers sker der ikke ændringer. I løbet af i år og næste år vil kunderne få nye Cirkle K-kort. I en anden boldgade har EUKommissionen godkendt Statoils køb af en del af Shells netværk

Veteraner på forårstur Foråret er planmæssigt ankommet. Det betyder bl.a. at de gamle veterankøretøjer skal luftes efter vinterhiet. Og det kan meget vel ske i forbindelse med det midtsjællandske veteranrally lørdag 30. april,

ARKIVFOTO: JOHN LARSEN

Vognmand Jens Sørensen, Øster Starup, er fyldt 70 år den 11. marts. Men den runde dag forhindrer han ikke i at passe sine ruter i sin pulvertankvogn, og han er aktiv deltager i aktiviteterne i Sydøstjyllands Vognmandsforening, SØV. Vognmandsforretningen blev etableret af faderen i 1924, og ved hans død i 1979 tog Jens Sørensen over. Siden voksede virksomheden til 11 lastbiler, og Jens’ kone Sissel passede kontoret. Siden blev forretningen mindre igen, og i dag hjælper Sissel til i en lokal børnehave, mens Jens er på farten.

bestyrelse har han fratrådt i forbindelse med det nye job fra 1. april. Til gengæld har han stadig sin meget store kontaktflade til de selvkørende vognmænd – både DTL-medlemmer og ikke-medlemmer. Udover det almindelige konsulentarbejde får han medlemshvervning som arbejdsområde.

hvor der startes fra morgenstunden hos Euromaster i Ringsted. Kom og se de smukke køretøjer og få historierne bag dem, lyder opfordringen. Forårsturen gør holdt kl. 11:30 - 13:30 hos MAN-forhandler H.E. Jørgensen i Dalby. Man kan også se veteranlastbilerne på facebooksiden ”Veteranlastbiler på forårstur” med glimt fra de sidste års ture, oplyser tilrettelægger PoulErik Johansen, der kan kontaktes på mail: veteran@ pejkrantransport.dk. Interesserede kan også krydse af i kalenderen ved lørdag 4. juni, når Silkeborg Veteranrally holdes.

Navneskifte 2 DTL Magasinets trykkeri KLS Grafiske Hus A/S i Avedøre skifter navn til KLS PurePrint A/S. Navneskiftet signalerer, at man udelukkende vil producere miljøvenlige produkter. Målet er, at trykkeriet i 2018 udelukkende leverer 100 procent bæredygtige produkter. Trykkeriets blade produceres efter det såkaldte cradle

ER JEG I DTL DT

»Jeg bruger DTL som min personlige rådgiver,« Det siger vognmand Lars Jacobsen, der har en vognmandsforretning i Hedehusene med tre lastbiler. De kører fortrinsvis med pap, papir og plast for en af Danmarks største skrothandlere og genbrugsvirksomheder, Stena Recycling. Desuden har han noget sikkerhedsmakulering og en del jern- og metalkørsel. Han begyndte som vognmand i 2002 først for 3x34, men i de sidste ti år har storkunden været skrot- og genbrugsfirmaet, der har flere afdelinger i Københavnsområdet. Lars Jacobsen kom ind i DTL og Kjøbenhavns Vognmandslaug for godt tre år siden via sin tilknytning til DTLs samarbejdspartner WUXUS. »Og det har været kontingentpengene værd, for jeg har nogle gange haft brug for rådgivning i kontraktspørgsmål og andet. Her har jeg rådført mig med medarbejdere hos både lauget og i DTL. Jeg kører også en

46

DTL magasinet

del farligt gods, så min sikkerhedsrådgiver er DTLs konsulent i Roskilde, Christian B. Hansen,« siger han. Lars Jacobsen er også tilsluttet Tacho Online, der sørger for at holde styr på hans og de to chauff ørers køre- hviletider. Han bruger også informationer og statistikker om prisudviklingen i transportbranchen, som han henter på DTLs hjemmeside for medlemmerne. Her findes bl.a. olieoplysningsskema, et omkostningsindeks for lastbilkørsel, indekstal for lastbilkørsel og en kalkulation af priser for vognmandskørsel. »Og så er der jo hele det erhvervspolitiske. Her bakker jeg fuldt op om kampen for at bevare vores branche på danske hænder,« som han siger. Lars Jacobsen surfer også aktivt med på den grønne bølge. Han startede ved årsskiftet en nichevirksomhed, Elkurer.dk. Han har lejet en el-varebil, en Nissan e-NV 200 Van, som sikrer den mest miljøneutrale vareudbringning, man kan få i dag. Så nu skal markedet for den grønne transport prøves af.

APRIL 2016

to cradle-koncept. Det betyder, at både papir og trykfarver kan recirkuleres biologisk helt uden at efterlade skadelige stoffer i naturen, og at materialet er 100 procent genanvendeligt. Meget få trykkerier i verden er så langt fremme, og KLS er det eneste i Danmark.

FOTO: FINN BJERREMAND

Poul-Erik Johansen kalder til veterantur 30. april i det midtsjællandske landskab.

DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er?

af tankstationer i Danmark. A/S Dansk Shell satte sidste år alle sine 315 tankstationer til salg, og EU har godkendt Statoils køb af 131 af dem. De resterende Shellstationer bliver overtaget af DCC Holding A/S, der indtil videre vil lade dem fortsætte med Shellnavnet. De 131 Shell-stationer vil løbende overgå til Statoil fra 1. maj i år.

VELKOMMEN TIL FANØ GODS Vognmandsforretningen tæt på Fanøs sydspids, Fanø Gods, er blevet medlem af DTL for – som vognmand Niels Fischer-Nielsen siger – at gennemføre køle- frysetransporterne bedst muligt ved at bruge DTLs egenkontrolprogram og i øvrigt få rådgivning, når der er brug for det. »Det er jo godt at have en brancheforening i ryggen,« lyder det.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Odsherreds Vognmandsforening

Sydøstjyllands Vognmandsforening

Hans Petersen & søn V/Anders Meldgaard Toldbodvej 27 4581 Rørvig

John Stengaard Baunholtvej 68 7100 Vejle

Sjællands Vognmandsforening

Tonny Birkemose Lyngparken 65 4400 Kalundborg Vognmand Jan Schou Hansen ApS Åmosevej 4 4293 Dianalund

APRIL 2016

Krondal Murerforretning ApS Matrupladegårdvej 12 C, Krondal 8766 Nr. Snede

Fanø Gods Vester Storetoft 67 6720 Fanø Specialforeningen for Kurérog Varebilstransportører

KDO Logistics ApS Stadsgårdsvej 3 8920 Randers

Farvel til Bitten

Her får DTL-sekretær Bitten Traberg i Vejle en afskedsgave, som hun længe har ønsket sig, en Royal Copenhagen udgave af stjernetegnet Tyren. Hun får gaven af Ole Bang, th., og Jens Aage Daugaard. Den er fra de tre lokalforeninger i Region Syd, som Bitten samvittighedsfulgt har serviceret i otte år – ja på det seneste har hun også været DTLs stemme for alle i landet, når hun har betjent telefonerne. En snes gæster kiggede forbi DTL-kontoret 5. april på hendes sidste arbejdsdag. »Dit engagement i opgaveløsningen har altid været præget af motivation og lysten til at få tingene gjort. Ikke en finger kan man sætte på de ting, som du har haft ansvaret for,« lød skudsmålet fra chefen, underdirektør Frank Davidsen. Nu er Bitten gået på efterløn for at nyde livet med Poul derhjemme.

Vognmandsforretningens lastbil og varebil udfører transportopgaver for en række engroskunder, der skal forsyne øen med varer, mens der transporteres emballage med mere retur til fastlandet. Fanø Gods er også ved at få installeret køre- hviletidssystemet Tacho Online.

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING Hans Petersen & søn V/Anders Meldgaard Toldbodvej 27 4581 Rørvig

DTL magasinet

47


Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

Levering i byerne kræver i dag trailere der er yderst fleksible, lette at håndtere, og de skal kunne operere på områder, med meget begrænsede pladsforhold. Krone City Cool-Liner er skræddersyet til disse krav:

et robust chassis med en solid bagportal til hyppige af og på læsninger ved ramper en vedligeholdelsesvenlig tvangsstyring, der gør det muligt at operere på endda meget trange pladsforhold et chassis zinkfosfateret via en dyppeproces, derefter en miljøvenlig pulverlakering i ønsket kundefarve Afhængig af dit behov kan City-Liner fås med den opbygning du ønsker, til køl, gardin eller som bokstrailer. Desuden kan City-Liner leveres med samme ekstraudstyr som standard trailere. Chassis kan leveres fra fabrikken forberedt for lift, og lift monteres efter dit ønske.

Krone Scanbalt A/S, Kilen 5, 6330-Padborg www.krone-trailer.com

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

For mere information kontakt os på: 73115000 eller salg@krone.dk

Dtl magasin 2016 april final  
Dtl magasin 2016 april final  
Advertisement