Page 1

DTL magasinet 05 | MAJ 2016 | 18. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

ALT KLAR TIL ”VESTFYN TRÆKKER”

PAS PÅ HØJSPÆNDINGSLEDNINGERNE

– TRE LIVSFARLIGE UHELD PÅ FYN PÅ ET ÅR

CODAN OG CIRCLE K BYDER PÅ KAFFE ÅRET UD – NYT LOYALITETSTILBUD

SÅDAN BRUGER VI IT TIL AT FÅ LAVERE DIESELFORBRUG Hos Danpo bruger driftsleder Claus L. Lassen Mercedes’ FleetBoard, mens fragtmand Jesper Nørgaard, J. Nørgaard Petersen A/S, har taget Scanias Ecolution i brug

PRISTJEK DIN BANK OG REVISOR/ TRAFIKKAMPAGNE/ BIRMINGHAM-MESSE

PLUS

TEST: DAF SILENT


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Line Sandgreen

konkurrence på transportområdet. Formanden Pia Olsen Dyhr fulgte op i sin 1. maj-tale. Og selv er jeg inviteret til at tale på Enhedslistens årsmøde i pinsen om vognmandsbranchens udfordringer med unfair konkurrence. Kort sagt: Den transportpolitiske gryde er spilkogende. Og DTL er med, hvor beslutningstagerne end kommer. Vi er med til at formulere eller udlægge teksten i rapporter, anbefalinger, høringssvar, beslutningsprocesser, lovforslag, medierne osv.. DTL-Danske Vognmænd betragtes som en troværdig og hårdtarbejdende organisation, som man ved, hvor man har. Man kan vist godt sige – uden at fornærme nogen – at der nu er to skoler i synet på, hvordan omdømmet sikres. Det blev meget tydeligt på en vejgodskonference, som transportministeren holdt i begyndelsen af maj. Den ene skole rummer reelt to positioner, hvoraf nogle mener, at alting er godt, og at der ingen problemer er, mens den anden position lyder, at hvis man blot smiler hele tiden og lader være med at sætte ord på problemerne, så er der nok ingen, der opdager, at de er der. Den anden skole mener, at vi som branche både kan og skal flytte os i den rigtige retning, men at det kun gøres ved at overvinde de reelle problemer, som erhvervet har. Her er midlet at sætte spot på problemerne og finde løsningerne. Denne skole tilhører DTL. Jeg synes, den vej er mere ærlig og mere realistisk at gå. Du kan måske narre nogle personer til at tro, at alt er godt – noget af tiden. Men man kan ikke narre alle til at tro på det hele tiden – med en omskrivning af USAs præsident Abraham Lincolns ord. Erhvervet har udfordringer og problemer. Efterhånden, som vi får ryddet op i dem, kan vi gradvist forbedre vores image, tiltrække unge chauffører og få gjort op med de forhold, der gør det vanskeligt. Ærlighed og realisme holder længst.

8 TRAFIKKAMPAGNE I GANG. En af ”de rigtige mænd” fra DR TV, Jan Lund Hammer, skyder årets udgave af ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde” i gang. Kampagnen og DTL har fået en håndsrækning på 450.000 kroner over tre år fra A. P. Møller Fonden.

16 STRØMFØRENDE. Her rammer ladet en højspændingsledning, da jorden skal tippes af. »Har chaufførerne glemt de få luftledninger, der er tilbage?« spørger man hos Energi Fyn, der er gået til DTL Magasinet med sagen.

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS PurePrint A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

FOTO: JOHN LARSEN

DTLs generalforsamling nærmer sig - en anledning til at gøre status over vores aktiviteter det seneste år og til at tage temperaturen på vores samlede konstitution. DTLs formål er – som det hedder – at varetage medlemmernes erhvervsøkonomiske interesser og skabe kendskab til og forståelse for transporterhvervet – herunder at sikre det bedst mulige omdømme. Det tør jeg godt sige, at vi har levet op til. Det har været et hæsblæsende forår transportpolitisk. DTL-holdet har været på overarbejde i en lang række sager, som betyder noget for DTL-vognmændene. Hver eneste dag: Sagen om L118 om overenskomster i transportbranchen er gået ind i en ny fase. Hvor den lander, er for tidligt at sige. Det socialdemokratiske beslutningsforslag om ordnede forhold på kurer- og varebilsområdet er stadig i spil, men heller ikke dér er der nogen endelig afklaring i skrivende stund. Til gengæld er postforhandlingerne afsluttet. Og fra 1. juli kan lastbiler følge den almindelige skiltning for hastighed på omfartsvejene. DTL har også fået meget igennem i den endnu ikke offentliggjorte rapport, ”En Ny Vej frem”. Og vores undersøgelse, lavet af COWI og i samarbejde med 3F, ”Sideveje i Dansk Transport”, har trukket overskrifter i medierne. Ministeren har fokus på, at der skal arbejdes for, at systematisk køre- hviletidsfusk skal sanktioneres kontant, men at sanktionsregimet ved utilsigtede fejl skal skrues ned. Han mener også, det er urimeligt, at man kan miste sit private kørekort på grund af fejl begået i lastbil. På SFs landsmøde i april blev der talt social dumping og fair

FOTO: ENERGI FYN

Ærlig snak

FOTO: FINN BJERREMAND

LEDER

24 VAREBIL PÅ STRØM. Vognmand Lars Jacobsen har startet en nichevirksomhed med grøn transport i byerne. Han kører stille og forureningsfrit rundt til kunder i Københavnsområdet i en Nissan eNV 200.


INDHOLD Kort nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6 Startskud på ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde” . . . . . . . . . . . . . . 8 Erhvervspolitikken lige nu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 EU-Kommissionens transportkonference. . . . . . . . . . . . . . . 14 Pas på højspændingsledninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Sagt og skrevet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Skibet er ladet med Årets Transportvirksomhed. . . . . . . . . 19 It-fokus giver lavere brændstofforbrug . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Mig og min elvarebil, Lars Jacobsen og hans Nissan eNV . 24 Alt klar til ”Vestfyn Trækker”, temasider. . . . . . . . . . . . . . . . 26 Test: DAF Silent-serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Transportudstillingen i Birmingham. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Min nye trailer, Pacton til de tunge byggelæs . . . . . . . . . . . 36 Pristjek af bank og revisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 FOTO: JOHN LARSEN

Lang ventetid på nyt kørekort til vognmand med diabetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Arbejdsmiljørapport ser på chaufførernes forhold . . . . . . .42 Codan-DTU projekt om reduktion af arbejdsulykker. . . . . .44 Generalforsamling i DTLs arbejdsgiverforening . . . . . . . . . .45 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Nye medlemmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’

10 SOCIAL DUMPING. SFs formand Pia Olsen Dyhr tog sagen om løndumping og unfair konkurrence i transportbranchen op på SFs landsmøde og i sin 1. maj-tale. DTL-vognmand Jens Aage Daugaard sørger her for de rette kulisser til landsmødet på Vingsted Centret ved Vejle.

”LIKE” OS

FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

DTL magasinet 05 | MAJ 2016 | 18. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

ALT KLAR TIL ”VESTFYN TRÆKKER”

Vognmændene bliver hårdt presset på prisen af deres kunder…Men presser vognmændene selv deres egne leverandører. Næppe i samme omgang. Men det bør de jo gøre.

MAJ 2016

PAS PÅ HØJSPÆNDINGSLEDNINGERNE

– TRE LIVSFARLIGE UHELD PÅ FYN PÅ ET ÅR

CODAN OG CIRCLE K BYDER PÅ KAFFE ÅRET UD – NYT LOYALITETSTILBUD

SÅDAN BRUGER VI IT TIL AT FÅ LAVERE DIESELFORBRUG Hos Danpo bruger driftsleder Claus L. Lassen Mercedes’ Fleetboard, mens fragtmand Jesper Nørgaard, J. Nørgaard Petersen A/S, har taget Scanias Ecolution i brug.

PLUS

TEST: DAF SILENT

PRISTJEK DIN BANK OG REVISOR/ TRAFIKKAMPAGNE/ BIRMINGHAM-MESSE

VIRKSOMHEDSRÅDGIVER OLE EG

SIDE 38

Forsidefoto: FINN BJERREMAND

DTL magasinet

3


NYHEDER DE KORTE

FOTO: JOHN LARSEN

KAFFEN ER GRATIS I DTL – Danske Vognmænd arbejder vi konstant på at skabe resultater – store og små. Og både politisk og økonomisk. Derfor har vi bl.a. kommercielle aftaler, som giver os muligheden for at ”handle stort ind”. Støtter du loyalt op om DTL – Danske Vognmænds vigtigste samarbejdsaftaler med CODAN og CIRCLE K, byder vi nu på gratis kaffe i resten af 2016. Kaffen henter du på en af CIRCLE K´s stationer på din vej rundt om i Danmark. (Husk at få vist stregkoden ved disken – selvom kaffen er gratis.) Registrér dig på: www.dtl.eu/fordele/medlemstilbud/, så sender vi straks et krus som tak for din loyalitet. Velbekomme…

Vognmand Kim Neumann tabte retssag til olieselskabet Shell.

Vognmand skal betale Shell for kortmisbrug

KØBENHAVN GIVER BØDER FOR FORSINKET VEJARBEJDE For at lette fremkommeligheden i den københavnske trafik vil Københavns Kommune fremover udstede bøder til de entreprenører og bygherrer, som ikke bliver færdige med deres vejarbejde til den aftalte tid. Cirka 10.000 gange om året bliver der gravet huller i Københavns veje, cykelstier og fortove, fordi der skal lægges kabler, bygges nyt eller renoveres. De mange vejarbejder præger trafikbilledet og øger trængslen, så kommunen vil topprioritere, at vejarbejderne bliver stramt koordineret og eff ektivt gennemført. Transportministeriets nye bekendtgørelse, som træder i kraft 1. juli i år giver en kommune mulighed for at opkræve bøderne.

4

DTL magasinet

Vognmand Kim Neumann, CPH Transport ApS på Amager, gik i retten for at undgå at betale 111.000 kroner til olieselskabet for misbrug af et brændstofkort. Nu har byretten givet Shell medhold i, at pengene skal falde fra vognmanden, der selv mener, han har været udsat for kortforfalskning. »Jeg vil ikke anke byretsdommen. Det har jeg ikke penge til,« siger vognmanden. Byretten finder, at det ikke er sandsynliggjort, at de pågældende, voldsomme tankninger af diesel, som fandt sted i Sverige i sommeren 2014, ikke kunne være med det ægte kort, eller at en anden uberettiget har benyttet kortet. Som beskrevet i DTL Magasinet i januar 2015 mener vognmanden til gengæld, at der er tale om en forfalskning af dieselkortet, som Shells sikkerhedssystemer ikke har opfanget. »Jeg undrer mig over, at der pålægges mig som kunde en så stor bevisbyrde. Og jeg synes, det er skuffende, at mine udsagn nærmest blev ignoreret i retten. Det er jo Shells sikkerhedssystem, der ikke fungerer i Sverige. Men nu stopper sagen for mit vedkommende,« siger Kim Neumann. DTL støttede vognmandens sag i byretten af principielle grunde, fordi Shell påstand var, at vognmanden under alle omstændigheder hæftede for misbrug foretaget på kopierede eller skimmede kort med henvisning til Shells almindelige betingelser. »Vi må konstatere, at dommerne har fore-

taget en konkret bevisvurdering. Som nævnt i begrundelsen til dommen, så kan vognmanden ikke sandsynliggøre, at tankningerne ikke var foretaget med det ægte kort, eller at 3. mand uberettiget havde benyttet kortet,« forklarer chefjurist John Roy Vesterholm, der har hjulpet vognmanden i sagen mod Shell. Chefjuristen vurderer ikke umiddelbart, at en anke af byretsdommen til landsretten vil føre til andet resultat, da sagen bliver afgjort på grund af en konkret bevisvurdering. Det vil kræve, at landsretten vurderer beviserne anderledes, eller at der fremkommer nye beviser i landsretten. »En ærgerlig afgørelse for vognmanden, der har gjort alt for at dokumentere, at tankningerne i Sverige ikke har været foretaget med kortet. Men Shell ikke har bidraget til oplysning af sagen ved, fx videoovervågning eller andet fra stationerne i Sverige. En lære af denne sag er, at man jævnligt skal tjekke sit brændstofforbrug og eventuelt sætte begrænsninger ind og andre advarsler om ekstra forbrug,« fortsætter John Roy Vesterholm. DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm vil drøfte dommen med DTLs samarbejdspartner Circle K – tidligere Statoil – for eventuelt at finde forholdsregler, som vognmændene kan tage for at undgå sådanne situationer.

MAJ 2016


Hos Codan er vi altid til at tale med – også på Vestfyn Trækker den 27. - 29. maj Har du de rigtige forsikringer? Som virksomhedsejer ved du, hvor vigtigt det er at holde gang i forretningen. Uheld og skader på vognparken, ting eller ansatte kan give store tab og – i værste fald – føre til, at du må dreje nøglen om. Heldigvis er der meget du kan gøre, for at sikre din transportvirksomhed mod det.

Besøg os på stand T7 og lad os få en snak om din forretning og dine forsikringer. Eller kontakt os på 33 55 50 50.

05.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl.

TRANSPORT & LOGISTIK

codan.dk/transport

VE


NYHEDER DE KORTE

Vognmandsdag i Hillerød Uklarheder om ny fransk mindsteløn Frankrig indfører 1. juli mindsteløn for udenlandske chauffører. De nye regler vil som minimum omfatte cabotagekørsel, mens det endnu ikke er klarlagt, i hvilket omfang internationale transporter bliver omfattet af reglerne. Det står dog klart, at transport- og logistikvirksomhederne fremover skal aflønne deres chauffører i overensstemmelse med den aktuelle franske mindsteløn på 9,67 euro. De franske myndigheder vil også kræve, at der skal være en fransksproget lønattest, ansættelseskontrakt og en kopi af den gældende kollektive overenskomst, når man kører eller opholder sig i Frankrig. Bøderne ved manglende attester er 2.000 og maksimalt 4.000 euro pr. år pr. chauffør ved gentagne overtrædelser. Virksomheder kan maksimalt blive opkrævet 500.000 euro ved overtrædelser af reglerne. Hvordan og hvornår de franske myndigheder agter at kontrollere efterlevelsen af de nye regler, forventes afklaret om kort tid.

Sæt kryds i kalenderen lørdag 11. juni. Nordre Birks Vognmandsforening kalder atter til Vognmandens Dag, som foregår hos Volvo Truck Center i Hillerød fra kl. 10.00- 15.00. Forberedelserne er i fuld gang, og arrangørerne er i færd med at kontakte de leverandører, som godt vil være udstillere. Her er et glimt fra sidste vognmandstræf i oktober 2014, hvor der sandelig blev sparket dæk!

Ny vejning af skibscontainere Den 1. juli træder nye IMO-regler om angivelse af en verificeret totalvægt for skibscontainere i kraft. Herefter skal containerne vejes før afstkibning, og det kan få betydning for de vognmænd, der kører med containere før afskibning, og når containeren læsses fra et skib. Søfartsstyrelsen har

Storleverandør til industrien

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at transporten fortsat er en af de danske industrivirksomheders allervigtigste samarbejdspartnere. Figuren viser industriens indkøb af tjenester udefra. Ligesom i 2013 tegner transporten sig for 21 procent af indkøbet i 2014.

udsendt en vejledning om fastsættelsen af vægten, hvoraf det fremgår, at containeren kan vejes på en brovægt eller de enkelte emner i containeren kan sammenlægges med containerens egenvægt.

Produktionsrelaterede tjenester 21 pct.

Andre tjenester 28 pct.

Industriens køb af tjenester efter type. 2014 Transport 21 pct.

Administration 9 pct. Personale forsikring 5 pct. Salg og marketing 9 pct.

It-tjenester 6 pct.

Førerløse lastbiler tæt på i Sverige Udviklingen af køretøjer med autopilot går fremad med stormskridt i Sverige. Som Kungliga Tekniska Högskolan – KTHs forskningshjemmeside beskriver det: ”Om kort tid findes de endda på en vej nær dig.” De førerløse lastbiler starter dog i de svenske miner. Om kort tid slipper Scania de første selvkørende lastbiler løs til malmudvinding, og KTH-forskere har været med til at udvikle dem.

6

DTL magasinet

Udviklingsprojektet hedder IQMatic og partnerne er KTH, Scania, Linköpings Universitet, SAAB og Autoliv. Næste demo af deres selvkørende lastbil er i næste måned, og den afsluttende demo sker til efteråret. Målet er, at lastbilen er i drift om et år eller to. Scania og partnernes testlastbil kaldes Astator, og den kører fint uden et menneske bag rattet både i høj og lav fart. Den kan også bakke og håndtere forhindringer undervejs. Her er testbilen.

MAJ 2016


Bedre vejgreb på byggepladsen?

MAN entreprenørlastbiler med HydroDrive®. MAN Kann. MAN HydroDrive® - tilkobling af ekstra kraft på forakslen imens du er i bevægelse. Vejer op til 400 kg mindre, i forhold til andre lastbiler med træk på flere hjul. Derfor plads til mere nyttelast. Mere end 10 år med MAN HydroDrive®. Mere end 12.000 solgte lastbiler i Europa –  Skal du have originalen, så skal du have en MAN!


REPORTAGE TRAFIKSIKKERHED

FOTO: CLAUS TJERRILD

Af John Larsen

Jan Lund Hammer fra `Rigtige Mænd` fortalte om egne erfaringer med højresving.

FOTO: CLAUS TJERRILD

Børnekampagnen

Eleverne undervises i ”den kritiske zone” til højre for lastbilen.

FOTO: CLAUS TJERRILD

– er også for rigtige mænd Flot støtte fra A.P. Møller Fonden

8

DTL magasinet

spejle – og på samme tid være opmærksom på den øvrige trafik og på at manøvrere lastbilen, er en vanskelig opgave. Det ligger muligvis på grænsen af den menneskelige opfattelsesevne,« sagde han. Støtte fra A. P. Møller Fonden Kampagnen har i år fået den særlige bevågenhed, at A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal støtter DTL og kampagnen med 150.000 kroner årligt i årene 2016-18. »Vi takker for den flotte anerkendelse og håndsrækning,« lyder det fra DTLs adm. direktør Erik Østergaard. Kampagnens partnere er DTL – Danske Vognmænd, 3Fs Transportgruppe, energiselskabet OK, Danske Fragtmænd, Volvo Trucks, Børneulykkesfonden og Codan Skadesstop. Siden 2005 er 167 mennesker kommet til skade i forbindelse med højresvingsulykker. Heraf var knap hver fjerde med dødelig udgang. Heldigvis er der blevet markant færre ulykker de seneste år. Kampagnen er også med på Fars Dags arrangementet på Teknisk Museum i Helsingør Grundlovsdag 5. juni og på den årlige Falck-dag på Egeskov Slot 6. august. I løbet af året vil elev nr. 100.000 blive undervist, og det fejres ved en særlig begivenhed.

Marius Schjøtz fra 4. a lytter til chauffør Michael Strandborg og ser, hvor vanskeligt det er, at se klassekammeraterne i lastbilens kritiske zone.

FOTO: FINN BJERREMAND

Danmarks største kampagne for bedre trafiksikkerhed er i gang. Trafiksikkerhed i Øjenhøjde kører på sin 13. sæson, og ca. 93.000 elever er hidtil blevet undervist i, at når de som cyklister skal ligeud i et vejkryds – og en lastbil skal til højre – så skal de passe på lastbilens kritiske zone – særligt lige før og i selve svinget. Startskuddet gik i år på Kirkebakkens Skole i Vejle. Mere end 200 skolebørn fra 3., 4. og 5. klasserne fik gode ord og formaninger med på vejen af Jan Lund Hammer, der er blevet landskendt fra TV-programmet ”Rigtige Mænd”. Han øste af sine egne, daglige erfaringer som chauffør i en renovationsbil i Aarhus. I den næste måneds tid besøger kampagnen 52 skoler med i alt 215 klasser primært i det østjyske område fra Aarhus til Herning i nord ned til Vejen og Kolding i syd. Børnene lærer, at den såkaldte kritiske zone går cirka 2 meter ud fra lastbilens højre forhjørne/A-stolpe. En refleksvest eller tøj i pang-farver til børn og voksne gør samtidig en markant forskel i trafikken og er et effektivt redskab til ikke at blive overset. Jan Lund Hammer fortalte også børnene, at højresvinget er en meget vanskelig manøvre for chaufføren. »Som udgangspunkt er det chaufførens ansvar, men opgaven med at orientere sig efter cyklister både gennem ruderne og i op til fire

SÅ er årets trafiksikkerhedskampagne i gang. Startskuddet lød på Kirkebakkens Skole i Vejle.

MAJ 2016


Viden er styrke Optimér din bundlinje med Dynafleet.

Viden er essentiel i en enhver forretning. Med en god indsigt får du kontrol over dine omkostninger og styrker produktiviteten. Det er præcist det, som flådestyringssystemet Dynafleet gør dig i stand til. Det gør det nemmere at få adgang til og dele den information du har brug for, for at drive en mere intelligent forretning. Læs mere om DYNAFLEET og alle vores Top Ti Serviceydelser på volvotrucks.dk/topservices.

Volvo Trucks SERVICES


OVERBLIK ERHVERVSPOLITIK NU MÅNEDENS VIGTIGSTE SAGER

Transportministeren tog imod talt INGEN – anden branche, hvor frygten for bøder er så stor. Jeg går ind for at overtrædelser skal straffes. Men jeg går også ind for, at vi har forståelse for, at fejl sker. Straf virker jo over for folk, der bevidst bryder reglerne. Men de kan have den modsatte effekt, når man straffer folk for fejl.« Konferencedeltagerne havde da også - i deres input til ministeren - fokus på regelforenkling og på bagatelgrænser, samt øget fokus på om overtrædelserne har en systematisk karakter, eller om der er tale om en chauffør og en virksomhed som grundlæggende altid kører efter reglerne med nogle få, mindre fejl. Må sove ude 15 minutter hjemmefra Til rekrutteringsdiskussionen havde ministeren indbudt H.C. Sønnichsen fra ”De Unge Truckere” for at høre hans oplevelser som ung vognmand: »Der skal jo helst have været flere gode oplevelser end dårlige i løbet af ugen, når man når frem til fredag. Det er der heldigvis også. Men vi slås med køre- hviletiden.

Vi planlægger på baggrund af kørehviletidsreglerne, men nogle gange må chaufføren sove ude, selv om han er 15 minutters kørsel fra sit hjem. Det måtte gerne blive lidt mere fleksibelt. Det er også et stort problem, at de chauffører, som har mange overnatninger i deres lastbil, har fået begrænset deres skattefri rejsegodtgørelse. Men jeg var jo med i udsendelsen for at vise, at man godt kan have kone og barn og et godt liv og drive en god vognmandsforretning samtidig.« »Der er måske et misforhold mellem, hvordan vi ser på os selv i branchen – og på hvordan omverdenen ser på os.« sagde DTL-Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard, som tog forsamlingen på en billed-tour-de-force med alt fra platooning til højresvingsulykker. »Men,« fortsatte han, »vi kan jo ikke lukke øjnene for de problemer, som betyder noget for vores image, og for hvor attraktive vi er for de unge som branche.« Social dumping bekymrer ministeren Hans Christian Schmidt gav flere gange i løbet af dagen udtryk for,

at han var bekymret for den sociale dumping på transportområdet. Han konkluderede, at han havde opfanget, at der var enighed om, at der skulle arbejdes for at systematisk fusk med køre- hviletiderne skulle sanktioneres kontant, men at sanktionsregimet med utilsigtede fejl skulle skrues ned. Ministeren konkluderede også, at det var urimeligt at man skulle kunne miste sit private kørekort på grund af fejl begået i lastbilen. Ministeren vil indkalde branchen til et nyt møde i ministeriet, hvor han vil fremlægge konkrete forslag til forbedringer. CPe

Transportminister Hans Chr. Schmidt samlede branchefolk til konference i Odense.

FOTO: CLAUS PERREGAARD

Transportminister Hans Christian Schmidt tog efter sin tiltrædelse initiativ til en række såkaldte ”lytte-møder” med godstransportbranchen. Og her i begyndelsen af maj samlede han branchen igen, for at se om der kunne drages nogle konklusioner. En skønsom blanding af vognmænd, organisationsfolk og embedsmænd samledes derfor i Odense til konference. Og konferencen havde da også ambitioner om at komme vidt omkring. Tre temaer var på programmet: Køreog hviletider, varedistribution i ydertimerne og branchens imageog rekrutteringsudfordringer. Hans Christian Schmidt appellerede til forsamlingen om, at dagen gerne skulle bruges på at finde reelle løsninger, og han lovede at se på, om køre- hviletidsreglerne kunne forenkles og få »et mere balanceret forhold mellem forbrydelse og straf.« Ministeren efterlyste derfor mere konduite fra myndighederne i forhold til fejl: »40 procent af chaufførerne siger, det værste ved jobbet er frygten for at få en bøde. Jeg kender ingen – som i bogstavelig

10

DTL magasinet

MAJ 2016


SF bortdømmer social dumping Udenlandske firmaer og deres ansatte er velkomne i Danmark, men de har ikke en snus at gøre her, hvis de ikke respekterer danske vilkår på danske arbejdspladser og betaler skatter og moms. Passer vi ikke på, vil danske chauffører blive konkurreret ud af deres egne førerhuse. EU skal til at være en del af løsningen i stedet for en del af problemet.« På landsmødet diskuterede Harald Fabricius fra 3Fs landsklub for godschauffører også transportvilkår med partimedlemmerne: »Det er på tide, at transportkøberne bliver en del af ansvaret for, at transport med gods fra A til B foregår på anstændige vilkår - gerne gennem et reelt kædeansvar. Det er da beskæmmende at se, hvilke forhold vore kolleger fra Østeuropa må leve under, når de kører nord- og vesteuropæiske landeveje tynde langt fra familien,« siger Harald Fabricius.

fortalte om en lastbiltur med vognmand Ole Bang (DTLs næstformand): »Danske vognmænd som ham bliver der færre og færre af. Fra 2008 til 2012 blev der 8.000 færre danske lastbilchauffører. Jobbene er gået til underbetalte chauffører fra udlandet. Jamen, det er sund konkurrence, hører jeg højrefløjen sige. Men Ole viste mig den såkaldte sunde konkurrences sande ansigt. Udenlandske chauffører, der bor under usle forhold på danske rastepladser, laver mad på gasblus på ladet af bilen. Ja,

lever tre måneder ad gangen på den måde. Og månedslønnen er en fjerdedel af en dansk chaufførs. Det er uværdigt og uholdbart. Det er på tide med en langt mere offensiv dansk linje i EU i opgøret mod social dumping.« JLa

SFs Harald Fabricius og transportordfører Karsten Hønge fik diskuteret social dumping i transportsektoren på landsmødet. DTLVognmand Jens Aage Daugaard havde sørget for lastbilen, så rammerne var i orden. FOTO: JOHN LARSEN

Social dumping i godstransporten er helt i top på SFs politiske dagsorden. Det har partileder og tidligere transportminister Pia Olsen Dyhr bevist ved to helt aktuelle lejligheder, nemlig på landsmødet 16. april i Vingsted Centret ved Vejle og i hendes 1. maj tale i Fælledparken i København. Partifællerne fik budskabet, at chauffører skal aflønnes efter overenskomst til en løn, man kan leve af, og de skal have fast ansættelse og ikke have korte kontrakter eller uønsket deltid. Hun fortalte videre på talerstolen i Vingsted Centret, at transportbranchen trykkes af social dumping. Hvad der for blot få år siden var ukendt - og uhørt - i Danmark er ved at blive hverdag. Og det har intet med sund konkurrence at gøre. »Virksomheder der bedriver social dumping, de blev skabt af fanden en sur mandag morgen!« Citatet havde hun fra SFs transportordfører, der kunne tilføje til DTL Magasinet: » Der skal være fair konkurrence om ordrer og jobs.

På tur med Ole Bang Pia Olsen Dyhr fulgte op 1. maj i Fælledparken, hvor hun bl.a.

Udskældt postudligning afskaffes Den udskældte udligningsordning, der har kunnet tvinge Post Danmarks konkurrenter til at betale et bidrag til at dække underskuddet i det statsejede Post Danmark, afskaffes fra årsskiftet. Det fremgår af det forlig på postområdet, som tidligere på måneden blev indgået mellem Venstre-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og

Det Konservative Folkeparti. »DTL er meget tilfreds med afskaffelsen af den konkurrenceforvridende udligningsordning,« siger erhvervspolitisk chef Ove Holm, der forklarer, at mange af DTLs både små og store medlemsvirksomheder arbejder med pakkedistribution. Udligningsordningen er ét af de elementer, hvor Post Danmark har haft en politisk bestemt konkurrencefordel over for de private virksomheder:

»Det er flot, at politikerne nu svinger kniven over udligningsordningen, som ikke blot skaber usikkerhed og ulige konkurrence, men som i forbindelse med at ordningen for nylig blev aktiveret på brevmarkedet, også i praksis har vist sig at være ganske uhåndterlig for både myndigheder og virksomheder.« Et andet element - dog ikke fra postloven - er spørgsmålet om den ligeledes konkurrenceforvridende momsfordel, som

Post Danmark har i forbindelse med den hidtidige praksis om, at fragten på pakker der sendes via Post Danmark til private, kan undgå at blive pålagt moms efter de såkaldte udlægsregler. »DTL ser frem til, at SKAT snarest får ændret praksis, så vi får en lige og fair konkurrence mellem Post Danmark og de private pakkedistributører, når det gælder moms på fragt af pakker til private,« siger Ove Holm. TRu

FOTO: CLAUS PERREGAARD

»3. maj var der politisk debat om Uber-konceptet, hvor 3F også præsenterede deres nye filmkampagne. I debatten deltog Jan Villadsen (3F), Pia Olsen Dyhr (SF), Rasmus Prehn (S), Ida Auken (R), Joachim B. Olsen (LA) og Martin Aagerup (Cepos). Jan Villadsen (3F) til Ida Auken (R): ”Du beskylder os for at være maskinstormere. Men det er dig og Joachim B. Olsen som er maskinstormerne her. I piller møtrik efter møtrik ud af den danske velfærdsmodel, indtil den bryder sammen…«

MAJ 2016

DTL magasinet

11


OVERBLIK ERHVERVSPOLITIK NU MÅNEDENS VIGTIGSTE SAGER

Lastbiler må følge skiltning i byer fra 1. juli Folketinget har nu vedtaget, at lastbiler fra 1. juli 2016 må følge skiltningen af hastighed i byzone. I dag må lastbiler, uanset at den skiltede hastighed i byzone er fx 60 eller 70 km/t, højest køre 50 km/t. Ændringen af Færdselsloven glæder DTL-Danske Vognmænd. »Afskaffelse af særreglen om hastighederne for lastbiler på omfartsveje, hvor der skiltes med højere hastighed i bymæssig bebyggelse, har i mange år har været en mærkesag for DTL – Danske

Vognmænd,« siger Erik Østergaard, adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd. »Vi har brugt rigtigt mange kræfter gennem årene på at få afskaffet den køretøjsbestemte hastighed for lastbiler – især da den tekniske udvikling og ulykkesstatistikkerne i øvrigt har kunnet godtgøre, at der ikke er noget trafiksikkerhedsmæssigt problem ved dette.« Erik Østergaard roser især transportordfører Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti og Ven-

stres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen for at have båret beslutningen igennem behandlingen og lyttet til DTLs ønske og argumenter. Erik Østergaard glæder sig også over, at en bred kreds af partier, S, DF, V, LA, RV og KF peger på den nuværende forskel på hastigheden mellem lastbiler og den øvrige trafik på landeveje og motortrafikvej, hvor lastbiler og vogntog ikke må køre hurtigere end 70 km/t., mens den generelle hastighedsgrænse for andre er 80

km/t. Partierne vil have regeringen til, at undersøge de trafikale effekter heraf nærmere, med henblik på at der i andet halvår 2016 kan fremsættes lovforslag om, at lastbiler og vogntog også må følge den øvrige trafik på landeveje og motortrafikveje og dermed køre 80 km/t.

HØST DE LAVTHÆNGENDE ITS-FRUGTER Det er tid at høste de lavthængende frugter ved brugen af Intelligente Transportsystemer – ITS. De har alt for længe været i syltekrukke, mener DTL. I sidste måned blev der så lettet lidt på låget til syltekrukken af de tre organisationer ITS Danmark, IDA Trafik og Byplan og Transportøkonomisk Forening, der i fællesskab på en konference i Trafikstyrelsen genoptog spørgs-

målet om udnyttelse af ”de lavthængende frugter” i ITS-sammenhæng. Organisationerne ønsker dermed at revitalisere en række konkrete ITS-initiativer over for politikerne i den kommende tid: Det drejer sig om anvendelse af en fælles digital vejreference til brug for et egentligt digitalt vejkort. »Det digitale vejkort kan bl.a. indeholde kørselsrestriktioner, vejklassificering og

hastighedsbegrænsninger og har derfor stor interesse for vognmænd – herunder særtransportører,« fortæller DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm. En anden lavthængende frugt, der bør fremmes, har været kørsel i nødspor, dynamisk venstrespor, dynamisk kørebaneindstilling og vendbare vognbaner til myldretiderne.

Legende let! Hvordan fragtmanden Martin gør sin ordresøgning enklere, idet han finder det bedst egnede med det samme. Sikker søgning med TC Truck & Cargo®. Du kan gratis og i realtid teste Europas markedsledende fragtbørs i op til 4 uger.

Nu også mobilt!


BRUG VORES AFTALE OM VEJHJÆLP Ring på 7010 8092, nævn ”DTL” og få en aftale

DTLs medlemmer forsikret hos Codan betaler intet beredskabshonorar for deres lastbiler (over 3.500 kg). De betaler kun for det forbrug, de har. DTLs medlemmer får op til 40 procent rabat på timepriserne for assistancerne (ift. listeprisen). 95 procent af assistancerne er fremme inden for to timer. Ved uheld uden for landets grænser går vejhjælpsregningen direkte til SOS Dansk Autohjælp og viderefaktureres derfra. Fordelagtige vilkår på andre ydelser som starthjælp, fritrækning/bjærgning, hjulskifte og bugsering.

SOS DANSK AUTOHJÆLP HAR: • et landsdækkende netværk med 13 sværvognsstationer • faguddannede og kompetente reddere • opdateret med det nyeste materiel • døgnbemandet vagtcentral • assistance ydes alle døgnets timer Alle DTL-medlemmer kan få en aftale efter behov


REPORTAGE EU FOTO: EU

EU lægger op til bedre håndhævelse af cabotageregler Lydhørhed på EU-Kommissionens konference Af Thomas Rumph

På EU-Kommissionens konference 19. april om vejtransportens fremtid stod det klart, at de danske og nordiske vognmænds bekymringer har Bruxelles’ bevågenhed. Det er ikke mindst vigtigt forud for den nye vejtransportpakke, som Kommissionen længe har varslet. Fra DTLs side er der tilfredshed med, at der lægges op til bedre håndhævelse af de eksisterende regler fx i forhold til cabotagekørsel og regelforenkling, bl.a. når det gælder køre-hviletidsbestemmelserne. Transportkommissær Violeta Bulc var klar i spyttet, da hun annoncerede, at EU-Kommissionens fokus på området er håndhævelse af de gældende regler. Blandt de sammenkaldte interessenter fra transportbranchen og myndigheder var der opbakning til den dagsorden: Skal reglerne have effekt, kan det kun ske gennem håndhævelse. Der er imidlertid lettere sagt end gjort. Konferencen illustrerede nemlig også det store felt af udfordrin-

ger, som Kommissionen står over for i de kommende måneder, heriblandt bedre regler i forhold til cabotage, klarere regler på kørehviletidsområdet, sociale bestemmelser for udenlandske chauffører, regler om værdige forhold for chauffører på rastepladser, regulering på varebilsområdet, minimumsløn på det nationale område i Tyskland og Frankrig, vejskat og begrænsning af CO2udledning, for blot at nævne nogle af emnerne. Bekymringer på EUs dagsorden Adm. direktør i den nordiske vognmandsorganisation, Nordic Logistics Association, NLA, Søren Hyldstrup Larsen, forklarer, at konferencen var en god lejlighed til at tage bestik af Kommissionens og de øvrige interessenters overvejelser på dette tidspunkt. »Kommissionen vil i de kommende måneder foretage konsultationer og vurderinger for at prøve at identificere den bedste måde at håndtere alle disse emner på. Der vil blive indgået kompromisser, og vi kan ikke opnå alt.

EUs transportkommissær Violetta Bulc var vært for en konference om vejtransportens fremtid.

I NLA vil vi arbejde for at sikre, at fokus forbliver på de væsentligste emner: Vi skal gøre de eksisterende regler klarere og mere velfungerende,« siger Søren H. Larsen og peger på vigtigheden af at finde den rigtige balance mellem fair arbejdsbetingelser og konkurrencehensyn til gavn for chaufførerne, vognmændene og den samlede branche. »Konferencen har vist, at der er blevet lyttet til de nordiske vognmænd i Bruxelles. Vores bekymringer og problemer er på Kommissionens dagsorden. Efter konferencen kan de i alt fald ikke være i tvivl om, hvilke udfordringer vi ser. Opgaven bliver nu at omsætte det til praktiske løsninger med reel effekt. Det nordiske samarbejde giver os det bedst tænkelige grundlag

for dette arbejde,« konkluderer han. Klar besked til Kommissionen NLA-formand – og DTL-direktør – Erik Østergaard deltog også i konferencen: »Jeg noterede mig, at der blev sendt meget entydige signaler til Kommissionen både fra branchen og fra Europa-Parlamentsmedlemmer. Så der er slet ingen tvivl hos mig om, at den både problemog løsningsorienterede tilgang gjorde indtryk. Ingen kan i alt fald have forladt konferencen uden at være blevet fuldstændig klar over, hvilke problemer branchen slås med, når det gælder unfair konkurrence, social dumping og urimelige arbejdsvilkår,« siger Erik Østergaard.

Vejtransportorganisationer vil have regler håndhævet Pres på myndighederne i EU-landene for at få bedre kontrol Af Morten Lindbo

På et møde i Bruxelles 26. april om håndhævelse af regler i europæisk vejtransport lagde en række organisationer forslag på bordet med sigte på at forbedre effektiviteten af myndighedernes håndhævelse. Nordic Logistics Associa-

14

DTL magasinet

tion, NLA, har sammen med den internationale vejtransportorganisation IRU, den hollandske organisation TLN og myndighedssammenslutningen Euro Contrôle Route (ECR) lagt fire konkrete forslag om håndhævelse frem i samarbejde med det hollandske medlem af Europa-Parlamentet Wim van de Camp. Organisationerne var samtidig arrangører af mødet, der trak flere

repræsentanter fra Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen, branchen og fagbevægelsen til en fælles debat. Mere kontrolsamarbejde Først og fremmest ønsker organisationerne, at der ved enhver EUlovgivning foretages en vurdering af konsekvenserne af reglerne set i forhold til håndhævelse. Dernæst skal lovgiver sikre, at der er de

rette ressourcer til stede i medlemslandene, der er målrettet og baseret på fælles efterretninger. Det betyder også, at der i langt højere grad skal investeres i samarbejde mellem medlemslandenes kontrolinstanser. Endelig ønsker organisationerne, at EU etablerer en såkaldt ”high level group”– en ekspertgruppe på højt embedsmandsniveau, der skal bestå af repræsen-

MAJ 2016


NYHE

tanter fra de respektive landes myndigheder. Gruppen skal have til opgave at foretage jævnlig opfølgning efter tilblivelsen og gennemførelsen af lovgivningen. EU har i forvejen flere ”high level groups” på højt niveau på en lang række politikområder. NLAs direktør Søren H. Larsen: »NLA havde lejlighed til at understrege betydning af en fair konkurrence i EU. Vores hovedbudskab var enkelt: Krav om handling, fordi mange ting kan løses her og nu, uden at vi behøver at vente på nye love og regler. Vi har behov for, at medlemslandene i højere grad forpligter sig til at kontrollere og håndhæve brud på de fælles EU-regler. Et eksempel er faktisk fra Norge, hvor man har investereret massivt i nyt kontroludstyr.«

respektive medlemsstater, og debatten samlede interessenterne omkring det ene formål at kigge på løsninger på dette problem. Søren H. Larsen anerkender, at der også er behov for nye EUlovgivning, men det skal ikke i sig selv være undskyldningen for, at der ikke sker udvikling på kontrol og håndhævelse af eksisterende fællesskabslovgivning. »Der har været meget tale om at lave et EU-agentur for vejtransport – og ja, et agentur er bestemt en tanke værd. Men vores budskab i dag har været, at et agentur kun vil kunne gøre en forskel, hvis viljen til at investere i sagen og samarbejdet er til stede. Ellers giver det ingen mening.«

Köp din T! a bil redan id jetter a elmia.se g på /lastbil

Välkommen till Elmia Lastbil 24–27 augusti 2016

Ta del av de största och mest betydelsefulla nyheterna inom branschen. Elmia Lastbil bjuder på mängder av debatt och diskussion, spännande tävlingar, inspiration och framför allt en fantastisk stämning. Elmia Lastbil är årets mötesplats för alla som är verksamma inom åkeri- och transportnäringen.

elmia.se/lastbil

Agentur skal give mening Debatmødet frembragte en række eksempler på forskellige fortolkninger af EU-lovgivningen i de

Driven by ideas

September 22 – 29, 2016 Hannover COMMERCIAL VEHICLES

Conferences. Guides Tours. Live.

WWW.IAA.DE #IAA

VDA 03401 IAA 2016_Dansk_Transport_og_Logistik_EN_186x127mm.indd 1 MAJ 2016

02.05.16 11:32

DTL magasinet

15


NYHEDER SIKKERHED Af Ida Outze, kommunikationsmedarbejder Energi Fyn

PAS PÅ LUFTLEDNINGERNE Energiselskab melder om flere og flere livsfarlige højspændingsuheld

På trods af at elselskaberne graver flere og flere ledninger ned, stiger antallet af livsfarlige uheld, hvor chauffører påkører højspændingsledninger. Alene på Fyn var der i 2015 tre livsfarlige hændelser, hvor chauffører påkørte højspændingsledninger. »Vi var hårdt ramt i 2015 med tre episoder. Vi er bekymrede for, at der efterhånden er så få luftledninger, at chaufførerne har glemt dem,« fortæller Klaus Winther, teknisk direktør hos Energi Fyn. Strømførende jord kræver små skridt Det er langt fra ufarligt at påkøre højspændingsledninger. Hvis uheldet sker, skal man blive siddende i køretøjet, hvis det er muligt, indtil elselskabet har afbrudt strømmen. »Hvis man påkører en højspændingsledning

og river den ned, vil ledningen sende strøm ned i jorden og gøre den strømførende. Der vil derfor være et forholdsvis stort spændingsfald på arealet omkring ledningen, så hvis man tager et langt skridt, kan man risikere at få så stor spændingsforskel mellem hvert ben, at man bliver slået ihjel af det. Man skal derfor tage små skridt eller kun røre jorden med et ben ad gangen, hvis man kommer ud for et højspændingsuheld,« siger Klaus Winther. Han understreger, at det sikreste er at blive i køretøjet. »Er man tvunget til at forlade køretøjet, skal man springe. Strømmen kan løbe, hvis man berører to punkter samtidig, så hvis man holder fast i noget på køretøjet, mens man kravler ned, er det livsfarligt, for menneskekroppen er jo en væsentlig bedre leder end store gummihjul,« forklarer Klaus Winther.

ledninger, som blev påkørt af henholdsvis en gravko, en lastbil med tippelad og en betonkanon. I to af tilfældene begyndte dækkene at brænde, da køretøjet blev strømførende. Heldigvis lykkedes det alligevel chaufførerne at redde sig i sikkerhed, og alle slap uden mén. Hos Energi Fyn tager man uheldene meget alvorligt og arbejder nu på at få information ud til brancheorganisationer for at gøre chauffører og deres arbejdsgivere opmærksomme på, at man stadig skal holde øje med ledninger i luften. Kontakt elselskabet Skal man udføre arbejde i nærheden af højspændingsledninger, er det meget vigtigt, at man kontakter elselskabet, hvis man har brug for at arbejde inden for de respektafstande, som lovgivningen angiver. Elselskabet vil hjælpe med at oplyse, hvordan arbejdet kan udføres og vil oplyse nogle sikkerhedsafstande for det pågældende arbejde. Respektafstanden er 15 meter til højspændingsledninger på over 40.000 V og seks meter til højspændingsledninger på mellem 10-40.000 V, hvis ens køretøj kommer mere end 3 meter over jorden. Respektafstanden til lavspændingsledninger er 1,5 meter. Mere information i folderen "Pas på ledningerne og livet", som blandt andet findes på www.energifyn-net.dk.

FOTO: ENERGI FYN

Dækkene brændte I de tre fynske uheld var der tale om 60 kV-

Her er de afsvedne rester efter de afbrændte dæk ved et andet uheld.

Her har en lastbil ramt luftledningerne. Ved aflæsningen har chaufføren hævet ladet og derefter kørt frem for at få jorden til at glide af. Han rammer derved 60 kV linjen. Det betød, at venstre forhjul punkterede og dele af bremsesystemet blev beskadiget. Der var ingen personskader. Lastbilen er anonymiseret af Energi Fyn.

FOTO: ENERGI FYN

16

DTL magasinet

MAJ 2016


NY SHELL RIMULA ULTRA GIVER DINE LASTBILER OP TIL 56 % BEDRE MOTORBESKYTTELSE 1

MED DYNAMIC PROTECTION PLUS

BANEBRYDENDE TEKNOLOGI GIVER BEDRE HOLDBARHED. DET ER ET PLUS. Shell Rimula Ultra er formuleret med Dynamic Protection Plus Technology, der kombinerer Shell PurePlus Techonlogy (GtL) og Adaptive Additive Technology for at give dine køretøjer bedre motorbeskyttelse1, forlænget olielevetid2 og forbedret brændstoføkonomi3. Univar er din lokale Shell smøremiddelekspert. Læs mere på univarlubricants.dk eller ring på 35 37 12 44.

THE ENGINE OIL THAT WORKS AS HARD AS YOU

1. I forhold til den reviderede skærpede MB 228.51-grænse, målt i MB OM646 motortest. 2. Sammenlignet med en almindelig 10W-40-olie over et 100.000 km olieskiftsinterval. 3. Sammenlignet med en standard 15W-40-olie.


SAGT & SKREVET Det er ikke i orden

NYHEDER NAVNESKIFT

NAVNET ER CIRCLE K

Jeg er overrasket over at få så ukonkrete svar. Det handler om folk (med diabetes), som er ilde stedt i systemet og skal forholde sig til kronisk sygdom, og så bliver de udsat for en helt urimelig træghed. Skal folk gå og ryste i bukserne, i forhold sig til at miste deres job, fordi de ikke får fornyet deres kørekort. Det er simpelthen ikke i orden. Transportordfører Rasmus Prehn (S) er utilfreds med de svar, han har fået fra justitsministeren om urimelige kørekort ventetider, i Lastbil Magasinet. Læs også artiklen side 40.

Ingen snakker dansk længere For blot få år siden blinkede jeg i et væk til de modkørende lastbiler på motorvejen, fordi jeg kendte alle chaufførerne. Vi sad også og hyggesnakkede sammen i walkie-talkien og sagde ”for satan Johnny heeej”. Nu blinker jeg aldrig mere, og jeg gider ikke engang at tænde walkien, for der er ingen, der snakker dansk. Langturschauffør Robert Grandt, i Jyllands-Posten.

For mange kokke skal styre hovedstadstrafikken Der er rigtig mange kokke omkring trafikkorridorerne i københavnsområdet. Det er en udfordring i sig selv. Der er for eksempel syv forskellige vejbestyrelser bare på Roskildevej mellem København og Roskilde. Trafikforsker og lektor ved Københavns Universitet, Harry Lahrmann, i Ingeniøren.

Tyvene er dælemene snu Tænk rationelt og gør det så bøvlet som muligt. Tyvene er dæleme snu. Selvkørende vognmand Flemming Kallesøe, Fyn, i Lastbil Magasinet om dieseltyverier.

Havnetunnel rykker nærmere Det er et statsligt vejprojekt, men det må jo ikke være sådan, at vi ikke bidrager til at komme videre i sagen. Det vil lette det pres, vi har på vejene i dag, og derfor er det også en sag, jeg ønsker, vi skal fremme. Københavns overborgmester Frank Jensen (S) om en forundersøgelse af en havnetunnel i DR.dk/nyheder.

Afviser københavnsk test af roadpricing Hvis man skal lave en test, skal du gøre det med det ene for øje, at du vil indføre det, du tester. Og vi har ingen planer om at indføre roadpricing på hverken kort eller langt sigt. Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, i Ingeniøren,

Lær at forhandle Nogle er ligefremme mestre i den økonomiske, livsfarlige disciplin prismæssigt at underbyde hinanden. Det udnyttes straks af transportkøberne til at presse prisen ned. Det kan ende med konkurs. Frederik Christensen, Ringsted, råd til vognmændene, i Transportmagasinet.

18

DTL magasinet

DTL-direktør Erik Østergaard,tv., hilser på sine samarbejdspartnere, Couche-Tards Executive Vice-President Hans-Olav Høidal, DTLs kontakt, senior Key Account Manager Ole Eriksen og adm. direktør i Circle K Danmark A/S, Timothy Tourek.

I løbet af i år er det slut med Statoil-tankene. Nu hedder de Circle K i stedet for. Navneskiftet blev officielt markeret af den canadiske ejer på tankstationen på Kettevej i Hvidovre 4. maj, hvor DTL – Danske Vognmænd også var med som den gode samarbejdspartner, DTL er. Og der var enighed om, at samarbejdsaftalen mellem DTL og – nu – Circle K bliver endnu mere værdifuld. Fx vil det om få måneder være muligt at bruge sit Statoil/Circle K-kort på de Shell-tanke, som Circle K har overtaget. Det gælder bl.a. en del af de store Shell-stationer langs motorvejene. Kortet kan bruges, når Shell-skiltet er skiftet ud med Circle K-navnet. »En historisk dag,« lyder det fra Jacob Schram, koncernchef i Europa for Couche-Tard, der ejer det globale Circle K netværk. »Vi er stolte af vores 29 årige historie under Statoil-navnet i Europa, og nu tager vi et stort skridt fremad. Vores kunder vil stadig møde det samme venlige personale, og vi tilbyder de samme varer og services, som Statoil har været kendt for. Nye kundetilbud vil komme til.«

Inden årsskiftet har alle danske Statoil-stationer skiftet navn, og i alt ca. 1.500 stationer i Skandinavien, Irland, Baltikum, Polen og Rusland får nyt navn. Det europæiske og russiske stationsnet vil være komplet i 2018. På verdensplan får næsten 11 700 Circle K-stationer i 23 lande fordelt på tre kontinenter den nye Circle K-facade.

Tidligere Aqua-stjerne nu Hej Matematik, Søren Rasted, fortalte om tiden som Statoil-dreng i Blovstrød. Her fandt han ud af, at han havde ”kunde-take”. Det har han siden fået meget ud af, og han har kun »gode minder om chefer, der fik det bedste frem i mig.«

Her er koncernchef i Europa for Couche-Tard, Jacob Schram, flankeret af de to bagmænd bag samarbejdsaftalen, Circle K’s Ole Eriksen og DTLs underdirektør Frank Davidsen.

MAJ 2016


6359

SKIBET ER LADET MED - ÅTV 28. maj afsløres det, om Danmarks Fragt Service A/S, Engsig Transport eller Logistik Centralen A/S, har vundet retten til at kalde sig Årets Transportvirksomhed 2016 Når Oslobåden stævner ud fra Nordhavnen fredag eftermiddag 27. maj, vil det være med tre spændte og forventningsfulde finalister i Årets Transportvirksomhed ombord. Forude ligger kåringen af vinderen i festlige rammer i bådens Columbus Club, hvor Line Baun Danielsen i vanlig sikker og underholdende stil vil føre publikum og

SPONSORERNE ØNSKER HELD OG LYKKE TIL FINALISTERNE!

Årets Transportvirksomhed 2016

de tre finalister frem til afsløringen af dette års vinder til lyden af champagnepropper, der springer og taktfaste klapsalver. Føles det som om båden gynger, vil det være på grund af trampen og klappen i salen, for den ligger nemlig fortøjet til kajen i Oslo lørdag ved middagstid efter en sms-afstemning ombord. Forud er gået en intens kampagne og afstemning på Facebook, hvor der i skrivende stund er dødt løb. Siden præsentation af de tre finalister og åbningen af afstemningen i begyndelsen af april har der været stor interesse og aktivitet på ÅTVs Facebook-side, som på blot en måned har fået 25 procent flere følgere. Særligt præsentationerne af de tre finalister har tilsammen givet flere tusinde likes, og i flere tilfælde har opslagene haft en rækkevidde på over 20.000 personer, som har set præsentationerne af finalisterne i deres nyheds-feed på Facebook. Det er særdeles flot, og viser, at der har været stor interesse blandt brugerne, og uden tvivl også blandt ansatte, kolleger, familie og venner til hver S.CS af de tre finalister, som

flittigt har delt, liket og kommenteret. Der kan stemmes via Facebook helt frem til fredag den 27. maj kl. 12.

d iler me rdintra a g . S GENIO chassis boltet g o t e any”. ls koldva in Germ e d a m ch “ High-te

Vinderen af konkurrencen "VIND EN OPLEVELSE" i forbindelse med ÅTV, som er et gavekort til en værdi af kr. 5000,- er: Jan-Erik Thomsen, JET Transport ApS, Biblioteksvej 4, Koldby, 7752 Snedsted. Vinderen har fået besked.

Pole.Position. Den nye trailer-generation med enestående chassis teknologi

Den nye S.CS GENIOS gardintrailer er bygget på et topmoderne, galvaniseret og boltet chassis, der giver forbedret stabilitet, øget holdbarhed og let vedligeholdelse – just more.

www.cargobull.com/dk

Mere info: +45 74 67 40 24


INTERVIEW IT Af Finn Bjerremand

Sådan bruger vi it og flådestyring til at opnå lavere dieselforbrug. DTL Magasinet har besøgt Danpo i Aars og fragtmændene J. Nørgaard Petersen A/S i Høje Taastrup

It-fokus på brændstoffet giver pote Data fra Mercedes’ flådestyringssystem har gjort Danpo mere grøn Da afdelingsleder Claus L. Lassen overtog ansvaret for driften af Danpos mellemstore vognpark i Aars, blev lastvognene bare tanket med diesel uden noget særligt stort fokus på forbruget af brændstof. Det skulle ændres. Så stepvis begyndte Claus L. Lassen at samle informationer om brændstofforbruget og chaufførernes kørestil. I og for sig ikke nogen umulig opgave eftersom alle fødevarekoncernens lastvogne, som henter de levende kyllinger, er Mercedes’er

20

DTL magasinet

og derfor udstyret med FleetBoard – lastbilproducentens eget flådestyringssystem. Med det kan man følge lastvognenes drift på alle mulige punkter – herunder brændstofforbrug og kørestil. Chaufførerne skulle med For at få en glidende implementering af flådestyringssystemet, havde Claus Lassen i starten møder med to chauffører af gangen. Derved var der hver anden uge to chauffører, som kom i gang med det.

»Det var vigtigt at få chaufførerne med på det. Det er dem, der bestemmer, om det skal være en succes, samtidig med at de gerne skulle kunne holde takten og gejsten,« fortæller Claus Lassen. Det handler nemlig ikke bare om at spare brændstof men om at gøre virksomheden mere grøn. »Og det er lykkedes,« forklarer afdelingslederen. Der var godt nok chauffører, som meddelte, at de ikke ville kunne nå det hele mere, hvis de skulle lægge kørestilen om og hele tiden ttænke på at være tilbageholdende med brændstofforbruget. Indstillingen har heldigvis ændret sig blandt alle chauffører.

FOTO: FINN BJERREMAND

Afdelingsleder Claus L. Lassen har brugt kørselsdata og chaufførmøder til at få nedbragt brændstofforbruget. I dag løber lastbilerne gennemsnitligt 200 meter længere på literen end for et år siden.

Det viste sig nemlig hurtigt, at der går forsvindende lidt ekstra tid – nærmest ikke målbart – med at køre brændstoføkonomisk. Samtidig dukkede flere andre gevinster op såsom mindre stress, mindre slidtage og mere fokus på trafiksikkerheden. Fordi, dem der vil køre forbi, de får bare lov til at køre forbi. Takket været vores gode chaufførers gåpåmod og vilje til at løse opgaven, er vi nået dertil, hvor vi er nu. Alt i alt er der en stor gevinst ved at køre brændstoføkonomisk frem for bare at lade vognene køre. Konkret betød det, at der var enkelte lastvogne, som blot ved at der blev styr på brændstofforbruget kom til at køre op mod 500 m længere pr. liter brændstof. Det har da stor betydning,« siger Claus Lassen. Dæktrykket skal være i orden Brændstoføkonomisk kørsel er en dynamisk proces, og det kræver kontinuerlig opfølgning. Fremover gælder det om at fastholde de gode takter. Som en del af forløbet fik Danpo 29. april besøg af FleetBoard og Goodyear. Dertil kommer et kursus i grøn kørsel i både teori og praksis. Et af forholdene, der bonner hårdt på brændstofforbruget, er forkert dæktryk. Derfor sættes der fokus på korrekt dæktryk, og hvilken betydning det har for grøn kørsel og kørselskomforten. Desuden vil der blive linet op til en kommende deltagelse i Fleetboard Drivers League konkurrencen. Danpo, der er en del af den svenske Scandi Standard, med

MAJ 2016


nomikørsel i starten af 2015 og kan efter mere end et år konstatere, at vores lastvogne i gennemsnit har kørt mere end 200 meter længere pr. liter i forhold til 2014. I 2015 har vi samtidig reduceret vores CO2 udledning med 63,7 gram pr. km i forhold 2014, Danpos flåde af lastvognstog kører i alt ca. 1.900.000 kilometer om året.

FOTO: MERCEDES

selvstændige fabrikker i Sverige, Norge og Finland, råder over 19 Mercedes lastvogne. De er fordelt på 14 Mercedes Actros og 18 trailere, der er specialbyggede til transport af levende kyllinger, samt fem Mercedes trækkere med tilhørende trailere, der anvendes til transport af materiale til indfangning af kyllingerne ude hos producenterne. Lavere forbrug og mindre udledning »Vi begyndte med fokus på øko-

»Det viste sig hurtigt, at der går forsvindende lidt ekstra tid – nærmest ikke målbart – med at køre brændstoføkonomisk. Samtidig dukkede flere andre gevinster op såsom mindre stress, mindre slidtage og mere fokus på trafiksikkerheden.«

Mercedes’ flådestyringssystem leverer et hav af driftsdata, og dem har Danpo udnyttet aktivt det seneste år.

Afdelingsleder Claus L. Lassen, Danpo

LASTBILDATA AFSLØRER KØRESTILEN FOTO: PER DAUGAARD

Fragtmand supplerer kørselsrapporter med Scanias Ecolution for at opnå lavere dieselforbrug. Der er især fokus på tomgangskørslen Af John Larsen

»Vi fik flådestyring på de første Scania-biler for syv år siden, og vi har testet nye it-systemer af, efterhånden som de har udviklet sig. Nyeste skud på stammen er Scanias Ecolution-koncept,« fortæller fragtmand Jesper Nørgaard. Med Ecolution-konceptet kombineres chaufførtræning, it-systemer, kørselsrapporter og lastbiler med skræddersyede specifikationer. Målet er at spare diesel – og dermed omkostninger. Han ser især rapporterne over de enkelte lastbilers kørsel – og nu Ecolution-konceptet – som et godt pædagogisk værktøj på vejen til et lavere brændstofforbrug. I Jesper Nørgaards fragtmandsvirksomhed, J. Nørgaard Petersen A/S i Høje Taastrup, bruges Ecolution indtil videre i en enkelt lastbil ud af de 24 Scania-lastbiler,

MAJ 2016

der har Scanias almindelige flådestyringsprogram med detaljerede kørselsdata om hvert enkelt køretøj. Scania lancerede Ecolution-konceptet for to år siden. Ultrakort fortalt går det ud på, at den standardmonterede communicator i lastbilen indsamler og overfører alle driftsdata fra lastbilen til en server hos Scania i Sverige. Herefter analyseres kørselsdata, så der tegnes et billede af lastbilens servicebehov og chaufførens kørestil. Dernæst ”skræddersys” et vedligeholdelsesprogram inklusive dæktryk, dækstatus, akseljustering, justering af spoilere med mere. Og sidst men ikke mindst får chaufføren personlig coaching i at køre mere brændstoføkono-

Jesper Nørgaard: »Vi har sat fokus på at mindske tomgangskørslen.«

DTL magasinet

21


INTERVIEW IT misk. Det foregår helt simpelt ved månedlige telefonsamtaler med chaufføren.

dende uge oppe på 37,8 procent tomgangskørsel. Chaufførernes gennemsnit er 19,4 procent.

Performer godt »Vi kan se på de uge- og månedsrapporter, vi får over kørslen i de 24 Scania-lastbiler, at Ecolutionbilens chauffør performer rigtigt godt,« forklarer Jesper Nørgaard. »Chaufføren er først blevet trænet i at køre brændstoføkonomisk med en Scania-coach ved siden af, og bagefter følges chaufførens kørsel løbende af coachen, der trækker data fra lastbilen til Scania-kontoret i Ishøj.«

Store udsving Her er, hvad der rapporteres om efter hver lastbils kørsel: Tidsforbrug, km-tæller, kørte kilometer, påløb (hvor meget lastbilen ruller), tomgang (procenten af motorens driftstid), kørsel med for høj hastighed, hårde opbremsninger, brændstofforbrug og CO2-udledning. Desuden giver Scania Driver Support et gennemsnitspoint i procent for alle kategorier, og her gælder det om at nå så tæt på 100 procent som muligt. Det svinger fra 72-100

Mindre tomgang Det er overvældende, hvad der leveres af kørselsdata fra lastbilcomputeren, men Jesper Nørgaard har valgt at sætte pegefingeren på særligt ét punkt i rapporterne – nemlig tomgangskørslen. »Fokus er helt klart på at få minimeret tomgangen. Nu kan vi jo se, hvordan hver enkelt chauffør har det med at lade lastbilen stå i tomgang. Chaufførerne ved det godt, men det hjælper rent pædagogisk, at de nu kan se sort på hvidt, hvor meget de rent faktisk holder i tomgang.« En ugerapport om de 24 lastbiler, som DTL Magasinet har set på, viser en meget stor spredning i tomgangskørslen. Mindst tomgangskørsel har chaufføren på Ecolution-bilen med blot 5,4 procents tomgangskørsel. En anden chauffør er i den pågæl-

afgøres forbruget jo i høj grad også af de enkelte bilers kørselsog lastforhold. Her lå Ecolutionbilen i ugerapporten på 3,4 km/l – altså bedre end gennemsnittet. Den mest tørstige lastbil var nede på 2,8 km/l, mens en anden lastbil kørte hele 4,1 km/l. »Vort mål for gennemsnittet er, at en trækker skal køre 3,2 km/l og en almindelig forvogn 3,5 km/l,« siger Jesper Nørgaard. Hvad har chaufførerne sagt til al den rapportering? »De har taget godt imod det nye værktøj – vel også fordi vi på ingen måde bruger rapporterne til at slå nogen oven i hovedet

»Et godt pædagogisk værktøj på vejen til et lavere brændstofforbrug.« Fragtmand Jesper Nørgaard

procent blandt de 24 lastbiler/ chauffører. Helt i top med en 100 procent score er igen Ecolution-chaufføren. Flere andre er også tæt på topkarakter. Har I så sparet brændstof? »Vi har sparet på dieselkontoen – uden at jeg dog kan nævne præcis hvor meget, vi har sparet på de 24 Scania’er, som vi får rapporter på. Og vi har da også fået bragt kurven for tomgangskørsel nedad.« Ugerapporten viser et gennemsnit for de 24 Scania’er på 3,2 km/l – med ret store udsving fra chauffør til chauffør. Udover kørestilen

med. Vi ved godt, at virkeligheden er meget nuanceret. Tallene skal motivere og bruges som udgangspunkt til en snak om tingene. Det gælder jo om at opnå en fælles forståelse for målet – nemlig et lavere brændstofforbrug.« Bedre beslutningsgrundlag for bilkøb Jesper Nørgaard vil også anvende de udførlige kørselsdata, når lastbilflåden skal fornyes: »Efterhånden får vi jo samlet kørselsdata for hele lastbilens driftsperiode, som hos os er ca. otte år. Det giver os mulighed for – sammen med Scania – at ana-

lysere, om lastbilen og motoren passer til kørselsmønstret, eller om vi skal investere i en anden type køretøj. Vi får på den måde et helt nyt grundlag at beslutte vores bilkøb på.« I alt råder J. Nørgaard Petersen A/S over 60 lastbiler – heraf 36 Scania’er – og fem varebiler til at bringe godset rundt til kunderne i Hovedstadsområdet. Starter i det små Hos Scania i Ishøj forklarer Driver Training Manager Erling Petersen, at Ecolution-programmet kan gøre alle chauffører bedre til at køre brændstoføkonomisk. Resultaterne blandt de over 340 kunder med Ecolution har vist sig at være 16 procents dieselbesparelse i gennemsnit. »Det er også helt almindeligt for vore kunder, at man starter med Ecolution i det små og udvider senere hen,« siger han. Scania oplyser, at konceptet omfatter en ”No cure, no pay”garanti, hvor Scania refunderer kundens udgifter til de nødvendige abonnementer på overførsel af driftsdata samt chaufførcoachingen, hvis den opnåede brændstofbesparelse ikke dækker udgifterne. Forudsætningen for Scanias ”No cure, no pay”-garanti er, at kundens chauffører deltager aktivt og positivt i arbejdet med at optimere deres kørestil, så der er en realistisk mulighed for at opnå den forventede brændstofbesparelse.

FOTO: SCANIA

Jesper Nørgaard og salgschef John Schultz foran tre nye Scania’er, som blev leveret af Scania Driver Academy i Ishøj i oktober sidste år. Efterhånden som de gamle Scania’er udfases, ankommer nye med en Communicator kommunikationsboks.


g in as leFr A Kr.

90d-r* . 3.7. m

pr

3 aks. maskinkærre

g in as leFr A Kr.

99d-r* . 7.9m

pr.

4 aks. iler nedb. maskintra sel -m. hydraulik ak

3 aks. trailer dobbelt udtræks sel ak lik au -m. hydr

4 aks. Faymoville maskintrailer

www.lastas.dk FøLg os på:

99d-r* . 9m r . 7. Fr A K i

s ea

l

FøLg os på:

Scan Koden med dIn moBIL og gå direkte ind på vores hjemmeside

g in as leFr A Kr.

99d-r* . 3.9. m

pr

F

pr.

g in as leFr A Kr.

g

sin

a le

ng

. r A Kr

00d-r* . 9.5m

pr.

99d-r* . 3.5m

4 aks. ænger overføringsanh

pr.

3 aks. ænger overføringsanh

KontaKt

vores salgsteam:

KontaKt

anders Larsen vores salgsteam: +45 4018 2222 AL@lastas.dk

anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

med en ny Kør foråret I møde

KeL-Berg traILer 4 t ons 3 ak s . k ær r e 2 3 -ve js t ip

3 4 ak s . 2 m l oor 9 F g in k W al st b u n d

pla - 8 mm

g in as leFr A Kr.

99d-r* . 5.9m

pr.

g in as leFr A Kr.

00d-r* . 3.6m

3 aks. rund tipkærre

pr.

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

LASTAS

Energivej 35 Energivej 35 DK-8722 Hedensted DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk info@lastas.dk www.lastas.dk www.lastas.dk * Betingelse af finansierings godkendelse

g in as leFr A Kr.

00d-r* . 4.2m

pr.

2 aks. Tiptrailer

22 m3

4 aks. Tiptrailer

g in as leFr A Kr.

37 m3

g in as leFr A Kr.

99d-r* . 3.2. m

99d-r* . 4.9. m

pr

pr

4 ak s . ail er g ar dint r uc kb eslag

2 ak s . int r ail er C it y g ar d

4 aks. Tiptrailer

-m . t r

61,5 m3

g in as leFr A Kr.

99d-r* . 5.2. m

pr

altid 200 nyE T r ail e r e

på lager g

in as

leFr A

.550-r* . Kr. 3 pr.

md

g

in as

00-* leFr A Kr. 3.9m d r . pr.

T il omg ående

lEvEring!


INTERVIEW LARS JACOBSEN Tekst og foto af John Larsen

Vognmand Lars Jacobsen har startet en grøn nichevirksomhed.

Vognmand stiller om til grønt Lars Jacobsen forsøger sig med rene og støjfri varetransporter i Københavnsområdet

Et af Lars Jacobsens opladningskort.

24

DTL magasinet

Alle taler varmt for grønne og rene transporter. Ikke mindst af varer inde i byen. Men er der også økonomi i det? Det har vognmand Lars Jacobsen, 42, besluttet at prøve af. Han har i forvejen en almindelig vognmandsforretning i Hedehusene med tre lastbiler, der især kører med plast, papir og pap for den store skrot- og genbrugsvirksomhed Stena Recycling. Nu har han startet nichevirksomheden elkurér.dk, som fragter gods i det storkøbenhavnske område i en Nissan eNV 200 varebil. »Jeg startede elkurer.dk kort efter nytår i år, og her i begyndelsen kører jeg nogle varebilstransporter for Stena Recycling og et par andre kunder, men jeg er frisk på at tage kontakt til fx de politiske partier, der skal have fragtet gods omkring i byen. Der må være velvilje over for denne sag. Desuden er der jo mange firmaer med en klar miljøprofil, som kan have nogle ad hoc opgaver eller fast kørsel,« siger Lars Jacobsen. Han nævner ”grøn” blodprøvekørsel som en oplagt mulighed. Da elbilen jo intet udslip har, kan den også bruges til indendørs kørsel, og det kunne fx være i Bella Center, når produkter til udstillingerne

skal på plads. »Der må være et marked,« som han siger. »Personligt synes jeg også, det er vigtigt, at vi selv som vognmænd bidrager til en grøn omstilling af transporten, når der er mulighed for det. Nu kommer jeg i hvert fald med et tilbud til transportkøberne om en ren og partikelfri transport i tæt bebyggede områder.« Firmaet tilbyder hastetransporter, dør til dør leverancer og almindelig distributionskørsel. Varevognen har en totalvægt på 2.250 kg og kan laste op til 634 kg. Varerummet er på 4,2 kubikmeter svarende til 16-18 fl yttekasser. Lars er faldet for selve kørslen med elbilen. «Det er som at køre en radiobil med et super optræk. Du træder på pedalen, og så rykker det bare. Holder jeg forrest, kommer jeg først ud af lyskrydset – hver gang. Med mindre der holder en Tesla ved siden af, « griner han. Og kørslen er ganske fri for vibrationer og lydløs. Der er en stille summen. Det er alt. Opladning i løbet af arbejdsdagen Men hvad med rækkevidden? »Den er meget forskellig alt

MAJ 2016


MIG & MIN

EL VAREBIL

Batteriet i denne Nissan eNV 200 kan holde bilen kørende en arbejdsdag ved bykørsel. Men motorvejskørsel er en helt anden sag.

efter, om du kører rundt i byen eller kører stærkt på motorvejen, eller om det fx er varmt eller koldt vejr. Varmeapparatet sluger meget strøm. I stedet burde A/C-anlægget have været en varmepumpe som fx i Renaults ZOE-elbil.« Lars Jacobsens erfaring efter ca. fire måneders kørsel er, at han kan køre cirka én time, hvis han holder en hastighed på ca. 90 km/t. Til gengæld holder batteriet meget længere – ca. en arbejdsdag – når han kører rundt inde i byen. »Men jeg har gjort det til en vane at planlægge en opladning i løbet af dagen, og der er faktisk mange standere rundt om i København. Jeg bruger to app’s på smartphonen med oversigtskort fra udbyderne Clever og Eon, så det foregår ganske problemløst.« Varebilen har et lithium-ion-batteri, der er placeret under varebilen, så det ikke optager plads i bagagerummet og kabinen. Ifølge Nissan er der en rækkevidden på op til 170 km på en enkelt opladning, og tophastigheden er 145 km/t. Det tager ca. en halv time at lynoplade bilen op til 80 procent. Den ideelle tomgang For en varedistributør i bykernen har bilen en anden og meget

MAJ 2016

vigtig fordel, nemlig den ideelle tomgang. Der er ikke nogen. Bilen holder bare stille og bruger ingen energi. Og den er klar på sekundet, når speederen får et tryk. »Der er også en eco-funktion, så chaufføren får grønne points for sin kørestil. Desuden sørger eco-funktionen for at mindske strømforbruget til aircondition og tilpasse kørsel og acceleration, så der spares energi. Desuden tilføres ny el til batteriet fra bremseenergi og rulning nedad bakke med mere. Lars Jacobsen har minimeret den økonomiske risiko ved sin nye grønne nicheforretning. Han har valgt at leje el-varebilen, og der er udsigt til markant lavere driftsog vedligeholdelsesudgifter. Det skyldes, at der simpelt hen er færre komponenter, der kan gå i stykker i forhold til en dieselbil. Olieskift er der heller ikke, og energiomkostningerne er også lavere end ved en dieselbil. Han reklamerer med en transportpris i Storkøbenhavn på 100 kroner pr. 15 minutter inden for normal arbejdstid. Uden for kl. 7-16 lægges 20 procent på. Lars Jacobsen er udlært elektriker men valgte en karriere i transportbranchen i stedet for.

Lars Jacobsen er faldet for den lydløse men lynhurtige bykørsel i elbilen.

Visionen er at gøre transportkunder med en grøn profil endnu grønnere, når deres varer kan leveres uden forurening og nærmest lydløst.

Han begyndte som selvstændig i 2002 først som 3x34 vognmand, men han har i de sidste ti år haft Stena Recycling som sin største kunde. Herudover har han noget farligt gods kørsel og sikkerhedsmakulering. Lastbilparken består af en 18 tons Volvo FM, en 12 tons Volvo FL og en 12 tons Renault Midlum.

Elvarebilen oplades foran.

DTL magasinet

25


UDSTILLING VESTFYN TRÆKKER

Mercedes præsenterer bl.a. trækkeren Actros 2551 LS med en ny motortype, der sparer mindst tre procent brændstof i forhold til tidligere modeller. FOTO: MERCEDES

LASTBILNYHEDER PÅ VESTFYN TRÆKKER

Ny Mercedes til ekstreme vejforhold På Mercedes’ stand er der danmarkspremiere på en helt ny generation af den terrængående, firehjulstrukne minilastbil Unimog, som bl.a. er

26

DTL magasinet

velegnet til autohjælp, vejservice samt entreprenør- og krankørsel. »Den kan køre i selv de mest ekstreme terrænforhold. Unimog koster ikke mere end en traktor og har et væld af anvendelsesmuligheder. Derfor er dens potentiale stort,« forklarer salgskonsulent Jesper Østergaard. Desuden præsenterer Mercedestrækkeren Actros 2551 LS med en ny motortype, der FOTO: VOLVO

Om få dage – 27. – 29. maj – går det løs i det vestfynske ved motorvej E20, når transportbranchens folk mødes til udstillingen Vestfyn Trækker. Der ventes 8-10.000 besøgende i løbet af de tre dage. Som vanligt er der meget nyt i vente på årets største transportudstilling – også på lastbilfronten, hvor blandt andet Volvo og Mercedes fremviser produktnyheder. »Vores samarbejde med MCH Messecenter Herning sikrer Danmark et udstillingsvindue for lastbilnyheder hvert eneste år. Det giver god mening, for siden seneste Herningmesse er der kommet en del nyt fra bilproducenterne,« forklarer Vestfyn Trækkers arrangør, administrerende direktør Per Mikkelsen fra VBG GROUP.

Volvo viser bl.a. en lastbil med hævbar tandemaksel, som en del af trækker- og forvognsprogrammet kan leveres med.

sparer mindst tre procent brændstof i forhold til tidligere modeller. Volvoer med hævbar tandemaksel Volvo viser hele lastvognsprogrammet på udstillingen – dels på Autohuset Vestergaards stand dels rundt om på opbyggernes stande. Man kan også se nærmere på en bil med hævbar tandemaksel, som en del af Volvos trækker- og forvognsprogram nu kan leveres med. »Tandem-akselløft er en revolutionerende ny funktion, der konstant sikrer effektiv kørsel. Det giver mulighed for at kombinere trækkraft og lastkapacitet med køreegenskaber og effektivitet. Samtidig opnås brændstofforbrug og venderadius på linje med en almindelig bogiebil,« fortæller teknisk supporter Peter Madsen. Communicator i Scania-bilerne For første gang udstiller Scania også brugtbi-

MAJ 2016


HUSK DER ER BUS FOTO: SØREN HAUGE CARLSEN

….til Oslobåden, så interesserede kan nå at deltage i DTL – Danske Vognmænds generalforsamling samme weekend. Det foregår sådan: Fredag den 27. maj: Du ankommer til Vestfyn Trækker. Gratis parkering: Din bil er under opsyn af et vagtfirma hele weekenden. • Du får gratis morgenmad ved ankomsten til Vestfyn Trækker. • Du bliver kørt i bus helt til Oslobåden i København = intet besvær og udgifter til parkering. • Du får gratis frokost i bussen. • Bussen kører kl. 11:45 Lørdag den 28. maj: • Du deltager i DTLs generalforsamling og finale i Årets Transportvirksomhed i Oslo om bord på Oslobåden. Søndag den 29. maj: • Du går fra borde ca. kl. 10:30 og direkte ned i bussen, som kører dig retur til Vestfyn Trækker. • Du får gratis frokost ved ankomsten til Vestfyn Trækker. • Du tager bilen hjem, når du har set udstillingen. Mail til lars.andersen@group.com

af diverse materiel. Desuden deltager mange udbydere af tilbehør og serviceydelser samt brancheorganisationer og medier. Messearealet er nu oppe på 55.000 kvadratmeter.

»Vi har flere nyheder fra bilproducenterne,« oplyser Vestfyn Trækkers arrangør, Per Mikkelsen fra VBG GROUP. Her fotograferet på udstillingen sidste gang.

FOTO: SCANIA

vognmand. I nogle tilfælde er det klogeste at udskifte en del af flåden med nyere brugte modeller, hvor toppen allerede er taget af afskrivningen. I andre tilfælde vil det optimale være at eftermontere eksempelvis Communicator flådestyring i eksisterende biler,« siger Lars Jessen, der er Used Vehicle & Rental Manager hos Scania Danmark. Udstillingen har samlet 150 udstillere – herunder en lang række bilimportører, vognopbyggere og forhandlere

ull på z Cargob it m h c S KER Besøg N TRÆK Y F T S E V Stand 1

Hos Scania står man klar til at fortælle om eftermontering af Communicator flådestyring i eksisterende biler.

ler på Vestfyn Trækker. Samtidig fremvises forskellige muligheder for opgradering og modernisering af vognmændenes nuværende flåder. »Det handler om total cost of ownership og om at finde den helt rigtige samlede løsning til den enkelte

MAJ 2016

Pole.Position.

Totalløsningen til tempererede transporter. Enkel, effektiv og rentabel.

All-in-one med S.KO COOL EXECUTIVE: Køletrailer S.KO COOL, Schmitz Cargobull køleanlæg, Telematik TrailerConnect® og en Full Service-kontrakt. Alt fra et sted. Alt fra Schmitz Cargobull – just more.

www.cargobull.com/dk

Mere information: +45 74 67 40 24

DTL magasinet

27


UDSTILLING VESTFYN TRÆKKER

NY LASTBILKRAN Palfinger Danmark A/S er igen i år at finde på Vestfyn Trækker, hvor messe-gæster kan møde os på stand 30 og 31 på udstillingsarealet i Ejby. Her viser Palfinger Danmark bl.a. en PK 165.002 TEC 7, som sætter helt nye standarder for lastbilkraner. Desuden udstilles to MCC-opbygninger – MCC står for Mounting Competence Center – hvor lastbil og kran er opbygget på Palfingers fabrikker i Østrig og leveres færdigmonteret til vognmanden. De to kran-opbygninger er en Palfinger PK 110002SH, der bl.a. udmærker sig ved at være særdeles brugervenlig og en Palfinger PK 7001, som er en meget alsidig kran, der kan klare et væld af forskellige opgaver. De to MCC-opbygninger er allerede solgt til vognmand Lars Stokholm, København.

SES VI PÅ VESTFYN? SAWO A/S // Industrimarken 1 // 9530 Støvring

»SENGETRAILER, MASKINOG TRUCKTRAILERE« Vi glæder os til at byde dig velkommen på stand nr. 85

Ellehammersvej 2 6100 Haderslev

Telefon: 40 74 03 03 www.bplatz.dk

27.-29. maj 2016 Stor stand med masser af nyheder

// Tlf. 7010 0766 // sawo@sawo.dk // www.sawo.dk


Tids- og omkostningsbesparende dækløsninger til flåder

VI SES PÅ VESTFYN ! TRÆKKER Som din professionelle dækleverandør tager vi hånd om alle dine dækrelaterede aktiviteter på en ansvarsfuld måde, så vi forlænger dine dæks levetid og samtidig sænker dine samlede driftsomkostninger. Bridgestone Danmark A/S . Keld Andersen 22 70 11 11


UDSTILLING VESTFYN TRÆKKER

SAWO HOLDER

KRAN-MESTERSKAB Det vil summe af aktivitet på SAWOs stand. Udover at fremvise nyt materiel holder Hiab kran den danske kvalifikationsrunde af kran-verdensmesterskabet. På sidste Vestfyn Trækker-udstilling vandt Johnny Jensen kvalifikationen, og efterfølgende slog den

43-årige chauffør konkurrenter fra 14 lande af banen, da han sidste år vandt verdensmesterskabet i Storbritannien. Blandt det nye materiel er den nye Moffett M4 Pro Future, de nye kraner i den lette T-serie fra Hiab 009 og 018 og det nye

Space4 system på de større kraner. Der bliver også plads til masser af opbygninger med nogle af Hiabs største kraner, masser af SAWO hejs og NOPA kvalitets produkterne. Endelig er der en vognmandskonkurrence om en tur til Formel 1 løb i Østrig.

Årets varebil aflyst Som ellers bebudet tidligere så bliver der ingen kåring af Årets Varebil. Arrangørerne, Motorjournalisternes Klub Danmark, har ikke kunnet nå frem til en sammensætning af en jury og opstilling af egnede kandidatbiler.

Besøg os på stand 30-31

Kraner Fra PalFinger – vinder i længden

Forhandlere og service:

www.palfinger.dk

Nye lagerkøretøjer til omgående levering AMT AO365 3 akslet overføringsanhænger; 6,5-7 m kasser Leasing fra kr. 3.250,- */ **

AMT TG400 36 m3 4 akslet tiptrailer Leasing fra kr. 4.575,- */ **

Følg os på Facebook * Beregnet ud fra grundprisen på køretøjet ** Betinget af finansierings godkendelse Køretøjerne kan være vist med ekstraudstyr

AMT TK400 60 m3 4 akslet tiptrailer. Leasing fra kr. 4.544,- */ **

AMT KT300 3 akslet 3-vejs tipkærre Leasing fra kr. 3.297,- */ **

Engelsholmvej 27 B 8940 Randers SV

Tel.: + 45 87 10 00 36 Fax: + 45 87 10 00 65

www.mtdkas.com info@mtdkas.com


ÅRETS OPBYGNING KÅRES Af John Larsen

Sidste år lancerede udstillingen Transport 2015 i Herning en ny konkurrence, hvor et dommerpanel sammen med de besøgende valgte årets opbygning blandt de udstillede køretøjer. I år fortsætter konkurrencen, så den så at sige kører hvert år, og det bliver på Vestfyn Trækker – dette års største transportudstilling herhjemme. Udvælgelsen af egnede opbygninger er allerede godt i gang. Sidste chance for tilmelding til konkurrencen var den 2. maj, og der er tilmeldt et pænt antal spredt på forskellige typer af opbygninger. Ud af de tilmeldte vælger dommerpanelet tre nominerede, og køretøjerne bliver på udstillernes egen stand. Kriterierne er speciale, nyhedsværdi, relevans, potentiale, fagligt arbejde, lovlighed, sikkerhed og dokumentation.

På udstillingen Vestfyn Trækker vil alle de tilmeldte køretøjer let kunne ses på et ”kandidatskilt”. Dommerpanelet består af Hans Bruun, Autobranchen Danmark, vognmand og kranudlejer Mark Kristensen, Tage Kristensen A/S, chauffør Bill Sørensen, Johs. Sørensen & Sønner A/S, redaktør Jesper B. Nielsen, TransportMagasinet, fhv. vognmand Ole Skovlund, direktør Thomas Krebs, SKAD, teknisk konsulent Finn Bjerremand, DTL- Danske Vognmænd samt publikum på udstillingen. Kåringen finder sted søndag 29. maj.    Sidste års vinder blev en tyrkisk opbygget kran, Erkin, importeret og leveret af Skaks Kran Import & Eksport A/S og opbygget på en Volvo lastvogn, tilhørende Bøje Kran- og Maskintransport A/S i Horsens. 

Kom og mød os på messen

Vestfyn Trækker 27. – 29. maj 2016 ■ Fredag vil der være mulighed for møde Jan og Jacob, så ønsker du en god snak eller et godt tilbud så ser de frem til at se dig på vores stand. ■ Lørdag står Jacob og vores kommende servicechef Christian Olsen klar, så har du spørgsmål til salgschefen eller ønsker at hilse på vores nye mand, så er det denne dag du skal komme. ■ Søndag vil standen være bemandet af Christian og Tina, så har du tekniske spørgsmål eller ønsker at høre nærmere om C-care så kig forbi denne dag.

På standen vil du kunne se vores 3-cylindrede 750 kg lift type Z3N. Ligeledes vil du kunne se vores nye 2500 kg lift type ZHDN som er klemmemonteret.

Vi glæder os til at se dig på stand 63....

Zepro danmark a/S Industrikrogen 14 • 2635 Ishøj • Tlf. 43 99 33 00 • www.zepro.dk

Unik service og rådgivning

Zepro-annonce_B90 x H127 mm_DTL_Vestfyn Trækker_2016.indd 1

4/20/2016 1:17:12 PM

Applus Bilsyn er specialister inden for syn af erhvervs- og tunge køretøjer, og med synshaller i hele Danmark, er du altid tæt på vores erfarne bilsagkyndige. Vi står parat til at give dig den bedst mulige service og professionelle rådgivning med drive-in service, belastbare bremserullefelter, spejlmålepladser, miljøzonemærker og alle former for attester.

Direkte erhvervsbooking: 70 13 12 00 ▪ www.bilsyn.dk/erhverv


TEST LASTBILER

TEST

DAF SILENT

Tekst og foto af Finn Bjerremand

Anden DAF på turen i det nordspanske, en DAF LF 250 FT, som er en let toakslet trækker med maskintrailer.

TESTKØRER

PÅ KATTEPOTER FINN BJERREMAND

GENNEM BYEN

DAF satser på mindre støj og flere kilometer på literen Stille og roligt med lavt omdrejningstal ruller de nye DAF Silent versioner gennem byen. Med et tryk på en kontakt aktiveres DAFs nye silent-funktion, og motor og transmission ændrer fuldstændig strategi. Motoren kan ikke komme ret højt op i omdrejninger, og gearskiftene sker tidligere, så støjen holdes nede på et lavt niveau. Med blot 72 dB overholder lastvognen nemlig kravene i den strenge PIEK norm, som er blevet almindelig, når der skal døgndistribueres i mange byer i Holland og i flere nabolande. Ikke kun motorstyringen gør forskellen. Motorerne i Silentversionerne er kapslet inde – og ikke nok med det. Også gearkassen er delvist pakket ind for at støje mindre. ”Indpakningen” er dog ikke uproblematisk, fordi Euro 6-motorerne jo mere end nogen tidligere versioner har brug for stor luftgennemstrømning, så

32

DTL magasinet

kølingen kan holdes på toppen. DAF ser dog ud til at have fundet den gyldne middelvej med nok køling og samtidig støjdæmpende indkapsling. Silent findes i LF med en Paccar PX-5 motor, der yder 152 hk/ eller 184 hk. Det er samtidig muligt at få leveret motoren med en Frigoblock-dynamo, som kan genere strøm til et Frigoblock køleanlæg. CF-serien leveres med flere Silent versioner af Paccar MX 11 motoren med topydelser fra 286

og op til 435 hk, og endelig leveres XF-serien også med MX11 motoren i en 435 hk Silent version. En prøvetur med en DAF LF 180 FA gav en glimrende fornemmelse af, hvordan Silent-kittet ændrer hele drivlinen og nærmest gør det til en støjsvag bytur. ZF ASTronic 6-trins gearkassen med automatiseret gearskifte skifter bare gear til ug, både når der køres almindeligt, og når der køres i Silent-mode. Ifølge DAF har LF serien klassens bedste venderadius. Et

forhold, jeg tjekkede og fik bekræftet i en lille rundkørsel i den nordspanske kystby Sitges. Finesser og forbedringer DAF har opkvalificeret hele programmet, hvor XF-serien blev helt fornyet, mens både CF og LF gennemgik store opdateringer. Nu benytter DAF lejligheden til at introducere DAF LF 2016 Edition med mere specifikke ændringer og flere fine små forbedringer. Fx følger sproget i instrumentbrættet nationaliteten på førerkortet – en stor lettelse. PX-5 motoren har fået forbedret ydelsen, så den er op til 5 procent billigere i brændstof, og PX-7 motoren leveres nu i sammenhæng med en 12 trin ZF ASTronic transmission med automatisk gearskifte, som også er med til at forbedre brændstoføkonomien. LF chassiset kan leveres med Gearkassen på CF Silent er indkapslet for at reducere støjen.

MAJ 2016


Første testvogn, en DAF LF Silent med 180 hk motor.

en enkeltmonteret styrende aksel som en tvillingmonteret aksel. Med denne lettere motor kan der opnås en højere lasteevne i forhold til MX 11 og MX 13 motorerne.

en længere akselafstand på 6,90 meter. Det medfører, at der kan bygges ca. 9 meter langt lad på og dermed nye muligheder for lette volumen transporter. LF’erne kan også udstyres med en 1200 liter brændstoftank, og det kan have stor betydning for driftsøkonomien ved fjerntransporter. Endelig er der kommet LED-baglygter på LF-serien, som dermed skulle få længere intervaller mellem udskiftning af pærerne. Optimering på luftmodstanden LF har fået et nyt design, og det skulle give op til 4 procent lavere brændstofforbrug. Der tilbydes nye spoilere til montering mellem førerhuset og opbygningen – også til gavn for brændstofforbruget. CF- serien kan nu også leveres med tre aksler på op til 26 ton totalvægt med Paccar PX-7 motoren, der i denne kombination tilbydes med en topydelse på enten 283 hk eller 314 hk. Bogiekonfigurationen, kan være såvel

XF knæler XF serien er blevet udvidet med en toakslet 4x2 low deck trækker med en skammelhøjde på blot 0,91 meter. Det gør det muligt at tilkoble en lav ligeudtrailer med en indvendig højde på 3,00 meter, og som dermed kan rumme 100 kubikmeter. Denne type er stærkt efterspurgt, og i Danmark er behovet også voksende for netop treakslede trækkere, som kan gå ned i denne højde. For at gå ned i knæ, har DAF måttet ændre vigtige akselophængskomponenter, fordi affjedringen bliver udfordret med et mindre vindue i højden til fjederbevægelserne. Samtidig har DAF også indført lavprofildæk i størrelsen 315/45R22,5 på bagakslen, mens der på forakslen kan vælges mellem 355/50R22,5 eller det helt nye dæk 375/45R22,5, udviklet i et samarbejde mellem Goodyear og DAF. Der anvendes også en speciel 14 cm høj skammel, som reducerer højden med 2,2 cm. For overhovedet at kunne manøvrere med denne type trækker, omfatter

udstyret også en mulighed for at ændre højden under rangering. En kontakt aktiveres i instrumentbrættet ved lav hastighed, hvorefter chassiset hæves. Det er absolut nødvendigt ved kørsel til rampe, over opkørsler og ombord på færger. XF-Low Deck har også fået et nyt spoilerkit, fordi afstanden mellem førerhusets tag og en eventuel volumentrailer er forøget, så det er nødvendigt med et bedre tilpasset skjold for at opnå mindst mulig turbulens bag førerhuset. Det nye skjold giver efter DAFs oplysninger en brændstofbesparelse på en til tre procent i forhold til tidligere versioner. DAF LF trækker Jeg testede også en DAF LF 250 FT – en 4x2 trækker med en toakslet maskintrailer til lette maskintransporter. Den har en PX-7 motor med en topeffekt på 253 hk og et maksimalt drejningsmoment på 950 Nm. Den kører fortrinligt, men når det går op ad bakke, er der virkelig brug for hele momentet, så jeg vil nok anbefale en version med en kraftigere motor til netop et sådant job – med mindre vogntoget altid skal køre i et fladt område. Den tredje testvogn var en DAF CF 400 FA Silent bygget op som toakslet distributionsvogn. Med sin MX-11 motor med en topydelse på 396 hk/ 1900 Nm er motoren så at sige over sit arbejde, mens den også behersker øvelsen med at køre støjfrit. Ingen tvivl om at denne verMin fjerde tur, en XF 440 FT Low Deck, som har en skammelhøjde på blot 91 cm.

MAJ 2016

sion vil være en typisk lastvogn til både transport over lange afstande og distribution i byen – døgnet rundt. Den sidste lastvogn jeg kørte, var en DAF XF 440 FT Low Deck – en 4x2 trækker med lav skammelhøjde. Denne trækker, som har den nyeste motor i DAF-familien, kommer vi til at se meget til i fremtiden. Den vil vinde stor indpas ved fjerntransporter i Syd- og Mellemeuropa, hvor man

Tredje DAF-test var denne CF 400 FA Silent

stadig kører med maks. 40 ton vogntogsvægt og ofte kører med volumentrailere. Skudsmålet er, at den kører eminent. Motoren er med sin topydelse på 435 hk og 2100 Nm i drejningsmoment i sammenhæng med ZF AS Tronic transmission et yderst velfungerende værktøj, og man sidder komfortabelt bag rattet, når den ruller der ud ad. DAF står utrolig stærkt med sit lastvognsprogram, når man lige ser bort fra den manglende tilstedeværelse i power-segmentet over 510 hk.

DTL magasinet

33


REPORTAGE UDSTILLING Tekst og foto af Carsten Teiner

En af Storbritanniens største vognmandsforretninger, Eddie Stobart, tester den nye SDC-hybridtrailer.

Hybridtrailer sparer 25 procent diesel

Britiske trailerproducent SDC fremviser spændende hybridteknik på transportmessen i Birmingham

BIRMINGHAM En ny hybrid-trailer kan spare vognmanden for 25 procent brændstof og CO2-udledning. Det lover den britiske trailerproducent SDC, som viste sin nyhed for første gang på transportmessen Commerciel Vehicle Show i Birmingham forleden. Det lyder imponerende, men teknikken er kendt fra bl.a. hybridbusser – der i lighed med traileren opsamler bremseenergi og bruger energien ved accelerationer. En af Storbritanniens største vognmandsforretninger, Eddie

Stobart, tester den nye 13,6 meter gardintrailer for SDC. KERS - kinetic energy recovery system – kalder SDC sit hybridsystem, der er opbygget med en generator, som samler bremseenergi fra trailerens midterste bagaksel via en elektrisk drevet aksel. Energien opsamles i seks batterilignende opsamlingsdepoter under trailerens bund – og ved acceleration er det denne energi, der frigives – og er med til at drive traileren og dermed vogntoget frem – og dermed spare på

En af Storbritanniens største vognmandsforretninger, Eddie Stobart, Fiat går tester nu også indnye i pick-up markedet med denne Full Back model, der den SDC-hybridtrailer. bygges til Fiat af Mitsubishi. 34

DTL magasinet

brændstoffet i lastbilen. En enhed i lastbilen kommunikerer med traileren for at sikre optimal brug af denne boost-effekt. Chefingeniør ved SDC Trailers, Jimmy Dorrian, fortæller, at systemet passer til alle typer af trailere. Han tror, systemet har en stor fremtid for sig – ikke mindst set i lyset af, at lastbilstransporter tegner sig for 20 procent af CO2udledningen i Europa. Men. Traileren vil koste cirka det dobbelte af en almindelig trailer – men trailerens merpris er hentet

hjem på tre år – for da trailere ifølge SDCs ingeniører på standen i England lever 15 år i snit, er der 12 år tilbage til at tjene penge på. Don-Bur forbedrer aerodynamikken På messen viste en anden trailerproducent Don-Bur også en imponerende nyhed – aktualiseret af plaststykker med små kobberstrimler, der med strøm forbedrer aerodynamikken. Luftstrømmen får en hastighed på 35 km/t, når luftpartiklerne

Toyota Proace havde verdenspremiere i Birmingham - den er trilling og bygges sammen med Peugeot Expert og Citroën Jumpy.

MAJ 2016


bliver ioniserede. Det sker gennem tilførsel af strøm over to elektroder, hvor én er isoleret. Det hele betyder, at man kan styre luftpartiklerne i en retning, der skaber bedste aerodynamik. Det hele kan kombineres med solceller på trailerens tag til at sørge for strømmen. Systemet er hentet fra sejlbådenes verden. »Overførslen til transportsektoren er sket i samarbejde med unge forskere på Glasgow Universitet, og målinger viser, at der kan spares cirka syv procent energi. Især lange trailere med en dårligere aerodynamik kan få glæde af opfindelsen,« fortalte Don-Burs marketingchef Richard Owens. Ingen af de to trailerproducenter har nævneværdig eksport. Don-Bur har DHL som en af sine største kunder – og der er eksporteret bl.a. aerodynamiske ”Tear Drop” trailere fra Don-Bur til kontinentet. Flere nye varebiler Birmingham-messen havde faktisk kun én lastbilproducent som udstiller nemlig Iveco. Den italienske producent havde verdenspremiere på sin mere økonomiske Daily Euro 6 og havde Eurocargo – Truck of the Year 2016 – som trækplaster på standen. Topversionen Stralis kunne ses uden for hallerne. Når nu lastbilerne ikke var med – de fleste vil vente med nyheder til IAA transportudstillingen i Hannover i september – brugte varebilsproducenter lejligheden til at præsentere verdensnyheder. Udover Daily var det de nye tril-

linger fra PSA og Toyota, nemlig Peugeot Expert, Citroën Jumpy og Toyota Proace. Toyota viste også deres nye Hilux pick-up – ligesom dens konkurrenter Mitsubishi L200 og den nye Fiat Fullback var repræsenteret. Ford valgte også messen i Birmingham til at vise deres nye Euro 6-motor, hvor man nu går fra 2,2- til 2,0 liter motorer, der også er mere økonomiske. Men først når vi er sidst på året skulle en automat-gearkasse være klar. Der var også gensyn med en gammel britisk kending – LDV. Da varebilsproducenten LDV i Birmingham under finanskrisen måtte dreje nøglen om, blev produktionsapparatet af deres nyeste Maxus bilmodel solgt til den mega-store kinesiske bilproducent SIAC – og nu kommer bilerne tilbage til Europa, i første omgang til Irland og Storbritannien, men kineserne vil ud i hele Europa. SIAC benytter en italiensk VM motor på 136 hk og 330 Nm og en gearkasse fra Mitsubishi i bilen – og på messen var der premiere på en eldreven udgave, Maxus EV80. SIAC eksporterer i forvejen Maxus til 34 lande udenfor Europa – således Australien og New Zealand. I Irland har det irske postvæsen allerede bestilt 260 Maxux V80 varebiler. En MPV-agtig van med samme mål som Mercedes-Benz Vito blev også vist for første gang. Motoren er den samme som i den kinesiske MG – et bilmærke, som også blev opkøbt efter økonomiske problemer ved den tidligere produktion i England.

Iveco var alene om at præsentere lastbiler, bl.a. denne Eurocargo - Truck of the Year 2016.

MAJ 2016

Til forhjulstrukne Ford Transit kan man få et 100 kg lettere fabriksmonteret lad.

Ford går fra Euro 5 til 6 i Transit - og drosler i 2-tons udgaven ned fra 2,2til 2 liter motorer. Diesel og AdBlue fyldes på samme sted.

Toyota er sikker markedsleder i Danmark med deres Hilux pick-up - nu kommer denne helt nye udgave.

LDV blev tidligere bygget i England, men bygges efter konkurs nu i Kina – på messen blev mærket relanceret i England, her er det en ny EV80 eludgave

DTL magasinet

35


NYHEDER TRAILERE Tekst og foto af Finn Bjerremand

MIN NYE

TRAILER

Pacton-traileren har et bomstærkt chassis.

TRAILEREN TIL DE TUNGE LÆS

Pacton-traileren er meget robust og kommer let rundt på byggepladsen Kender man trailerens opgaver år ud i fremtiden, er der god økonomi i at vælge en, som både topper på punkter som tilpasning til opgaverne og kvalitet. Et sådan flot og funktionelt produkt er denne måneds trailer, en fireakslet Pacton af typen TXD448L. Den har et bomstærkt chassis med en høj teknisk belastning. Kongebolten er en 18 ton version, mens firlingebogien i bag er et 36 ton aggregat med 4 stk. 9 ton BPW aksler. Det giver en teknisk maksbelastning på 54 ton, mens den lovlige belastning ligger på 48 ton fordelt med 18 ton kongetap og 30 ton tryk på akselaggregatet. Med en egenvægt på 8,62 ton udløser det en maksimal lasteevne på 39,38 ton – forudsat at trækkeren kan overføre 18 ton på skamlen. Chassiset er kun 12,5 meter. Det skyldes, at man hos vognmandsfirmaet Torben Ramsdal mere har brug for tonnage end volumen. På ladet er nemlig tunge byggematerialer. Samtidig kan traileren have en medbringertruck hængende ude under bagenden.

36

DTL magasinet

Svanehalsen er konstrueret, så der er god plads til en rigtig treakslet trækker foran, uden at trækkerens bagende konflikter med trailerens chassis. Det er ellers et stort problem for mange vognmænd, når der truckes trailere med ”europamål”. Med et kortere chassis fås en højere fremkommelighed, når der skal leveres på byggepladser m.v. Ikke kun længden gør Pactontraileren til en vinder på fremkommelighed. Den forreste af de fire aksler er selvsporende, så den giver udslag modsat den bageste aksel. Og den bageste aksel hæves automatisk, når vognen begynder at bakke. Den forreste aksel kan hæves ved, at chaufføren trykker på en kontakt, så der med to aksler i luften ved tomkørsel, kan spares på brændstof og dæk. Det giver også rigtig meget på fremkommeligheden. Med den korte akselafstand, holder vogntoget lige 4,1 meter imellem bageste aksel på trækkeren og forreste aksel på traileren, så mindstekravet på 4,0 meter for 56 ton vogntogsvægt

lige er hjemme, og samtidig er det teoretiske drejepunkt mellem 2. og 3. aksel kun 7,245 fra kongebolten. Den gode gamle opskrift Akslerne er ophængt i BPW luftaffjedring i store 36” luftbælge, og affjedringen styres af Wabco smartboard, der giver mulighed for mange gode finesser. Akslerne er BPW Eco med tromlebremser, og de sidder placeret med en indbyrdes akselafstand på 1,31 m. Akslerne er monteret med otte stk. Goodyear dæk i størrelsen 385/65 R22,5 og der er også et reservehjul i samme størrelse. Det ligger godt placeret lige bag støttebenene i højre side. Bremsesystemet er et 2-ledet trykluft anlæg, med ALB/ABS/EBS af typen Wabco 2S/2M, med RSS (Roll Stability System - der modvirker vælteulykker) og der er håndbremseventiler på to aksler, som kan sikre traileren ved parkering. Selve chassiset er konstrueret på sædvanlig god gammeldags vis med to kraftige langvan-

MAJ 2016


Både den forreste og bageste aksel er selvsporende.

ger og masser af gennemgående tværvanger. Bunden er lavet med en 28 mm hårdttræs gulvplanker med ekstra mellemrum og en kantprofil i UNP 160. I bunden er der integreret 2 x12 7 ton surringsringe, så godset kan sikres under transporten. Desuden er der også masser af stokkehuller, så de medfølgende løse stokke kan være med til at sikre godset. Forsmækken er i aluminiumsprofiler i en god højde på 1,4 meter, så den kan klare fx paller med byggematerialer i 2 lag. Og der er fire trin

i begge sider, så der er let adgang til ladet. Siderne og bagsmækken er også en alu-løsning. Bagsmækken er desuden konstrueret med udtræk, som fint kan anvendes, når der ikke sidder en truck placeret under bagenden. Der er gaffellommer, som en medbringertruck kan køre gaflerne ind i, når den skal med, og der er kraftige surringer til gaffeltrucken i hver side af bagenden. Under ladkanten er der en bindestang hele vejen rundt, så løse presenninger let kan bindes fast. Bagenden er fremstillet, så den kan skydes

ud, hvis der er behov for det. I højre side er der bag reservehjulsophænget og cyklistværnet placeret en god værktøjskasse, og hele styringspanelet til Wabco Smartboard m.v. er placeret lige foran akslerne i venstre side, hvor det er let at komme til, samtidig med at det sidder godt beskyttet.

STATOIL SKIFTER NAVN,

OG UDVIDER MED NYE STATIONER OVER HELE LANDET


MEDLEMMERNE FORDELE Tekst og foto af John Larsen

FÅ PRISTJEKKET DIN BANK OG REVISOR Virksomhedsrådgiver Ole Eg: »Jeg vil hjælpe vognmændene til bedre finansielle vilkår.«

DTL indleder samarbejde med virksomhedsrådgiver »Vognmænd presses hårdt på prisen af deres kunder – det kan de fleste nikke genkendende til. Men presser vognmændene selv deres egne leverandører? Næppe i samme omfang. Men det bør de jo gøre.« Det siger virksomhedsrådgiver Ole Eg, Varde, der netop har indledt et samarbejde med DTL – Danske Vognmænd om rådgivning af DTLs medlemmer til at få en bedre bundlinje. »Samarbejdet er et led i vores strategi om at skaffe vores medlemmer bedre priser for de ydelser, de køber. Vi har jo medlemsfordele om indkøb af brændstof, forsikringer, køre- hviletid, vejhjælp, bilsyn og meget mere. Nu udvider vi paletten med gode råd til, hvordan medlemmerne kan få forbedret deres økonomi,« siger DTLs underdirektør Frank Davidsen. Ole Egs tilbud består af virksomhedsbesøg, hvor han sammen med vognmanden gennemgår økonomien og de forretningsmæssige aftaler. Introduktionen er gratis for vognmanden. »Min mission er meget enkel. Jeg skal bi-

38

DTL magasinet

drage til at forbedre virksomhedens indtjening. Jeg skal finde de rigtige ”knapper” at trykke på hos vognmanden.« Gamle aftaler løber i årevis Ole Eg har ikke noget specielt kendskab til transportbranchen, men han kender til vilkårene for indehaverne af mindre og mellemstore virksomheder: »Næsten alle virksomheder har et potentiale til med få virkemidler at kunne forbedre deres indtjening. Alligevel har de generelt svært ved at afse tid i en travl hverdag til at få deres økonomiske forhold gået efter i sømmene: om de betaler for meget hos deres bank, leasingselskab eller revisor med flere. Ofte får gamle aftaler lov til at løbe i årevis uden et pristjek. Jeg vil gerne være ”den tredje mand” ved forhandlingsbordet hos banken eller revisoren. Ham med de friske øjne og de skarpe finansbriller på,« forklarer Ole Eg i forbindelse med et besøg på DTLs regionskontor i Roskilde for nylig, hvor han hentede input om transportbranchen og vognmændenes vilkår.

ferien kan DTL-medlemmerne aftale et gratis besøg med Ole Eg. Målet er, at vognmandsforretningen gøres i stand til at tjene flere penge. Vognmanden beslutter naturligvis selv, om forslagene skal bringes til anvendelse. Ole Eg er ikke bleg for at kalde mødet et ”Alt at vinde møde”. Mødet må også gerne omfatte chauffører, der har behov for et pristjek af deres bankforbindelse eller andet. Mødets hovedområder vil være bank/finansiering, forsikring, revisor samt almindelige vareleverandører inden for brændstof, telefoni, rengøring, kontorartikler, alarm, arbejdstøj, reklame, it med mere. Desuden er der sparring med vognmanden, hvor Ole Eg ser på virksomhedens leverandører i et helikopterperspektiv: Hvornår har du sidst gået tingere igennem med leverandørerne? Er der penge at spare nogle steder? Kan man skrue en bedre løsning sammen? Har I overhovedet brug for den ydelse? Ole Eg har været selvstændig i mere end ti år og har forinden haft forskellige jobs med fokus på salg af finansielle produkter. Så hans erfaring stammer både fra ansættelsesforhold og tiden som selvstændig med »egne hænder på kogepladen«, som han udtrykker det. Han er uddannet hos Jyske Bank i Esbjerg, blev siden souschef i Frøs Herreds Sparekasse, Rødding og dernæst finansiel rådgiver hos Nordania Leasing. Fra 2005 har han været indehaver af Esbjerg Special Optik og Special Optik (Brilleforretning og investeringsaktiviteter). DTLs medlemmer kan kontakte Ole Eg direkte på telefon 2179 8893 eller mail ole@oleeg.dk.

Et gratis ”alt at vinde møde” Aftalen med DTL betyder, at frem til sommer-

MAJ 2016


“Holder dine lastbiler i vejen for dine ambitioner?”

Løs det med leasing. Vores dygtige rådgivere sikrer, at du får den løsning, der passer bedst til din forretning og økonomi.

Hanne Skræddergaard, Specialist i lastbilleasing.

Læs mere på Nordania.dk/lastbiler eller ring 45 12 12 12 og book et møde.


NYHEDER JURA Tekst og foto af John Larsen

Vognmand døjer med lang ventetid på nyt kørekort Fordi Jens Sørensen, 70, har diabetes, skal hans kørekort-fornyelse forbi politi, embedslæge og borgerservice. Og det tager tid – lang tid Vognmand Jens Sørensen venter. Og venter og venter…. På at få sit kørekort tilbage, så han atter kan fungere 100 procent som vognmand og fx køre syd for grænsen. Jens Sørensen fra Øster Starup i det midtjyske har begået den ”fejl” at fylde 70 år og lide af diabetes 2. »Jeg kan ikke få ind i mit hoved, at der skal gå halve år for at få fornyet et kørekort,« siger han.

Vognmand Jens Sørensen: »Det er alt for bøvlet at få nyt kørekort.«

Vognmand Jens Sørensen kan ikke køre uden for landets grænser.

Vi leverer kilometerne. Du leverer alt andet.

Goodyear KMAX serie giver dig op til 35% flere kilometer, sammenlignet med sin forgænger - og sikker performance hele året.* Nu findes der endelig et dæk der giver flere kilometer - uden at gå på kompromis med andre af dækkets egenskaber. Goodyear KMAX indeholder teknologier der øger dækkets samlede levetid. Kontakt dine partnere hos Goodyear, så din flåde også kan få alle fordelene. Læs mere på www.goodyear.dk *

ALL-SEASON

Sammenligning af RHS II og RHD II+: Tester udført i samarbejde med flere europæiske flåder under Goodyears overvågelse på størrelsen 315/80R22.5 i tidsrummet juli 2011 til Juni 2013 viser at KMAX S og KMAX D har et forbedret kilometer potentiale med henholdsvis op til 30% og 35% på Goodyear RHS II og RHD II+


»Sagsbehandlingen er urimelig langsom. Og sagen kører rundt mellem en masse myndigheder – fx politiet, der ellers er overbebyrdet med opgaver. Det må kunne klares mere rationelt,« lyder kritikken fra vognmanden, der hver dag passer sine transporter af sand og byggematerialer i sin Iveco Stralis Hi-Way pulvertankvogn. Jens Sørensen står ikke alene med sin kritik. Diabetesforeningen kræver at få ventetiden bragt ned ”på et rimeligt niveau” igen, efter den er steget markant de senere år. Foreningen nævner eksempler på ventetider på op til halvandet år, og det går bl.a. ud over de professionelle chaufførerhverv. Socialdemokraternes transportordfører Rasmus Prehn har så sent som i sidste måned stillet fornyede spørgsmål til justitsminister Søren Pind, V, om de urimelige ventetider på kørekort til personer med diabetes. Han var ikke tilfreds med ministerens svar i første omgang og vil nu have, at

justitsministeren svarer på, hvad en rimelig ventetid er, hvorfor ventetiderne er steget så meget i de seneste par år og hvornår, ventetiderne kan forventes nedbragt til et rimeligt niveau. For Jens Sørensen nærmer ventetiden sig fem måneder. Ansøgte i god tid Netop for at være i god tid sendte han i januar – et par måneder før 70 års fødselsdagen 13. marts – sin ansøgning om kørekortsfornyelse samt en lægeerklæring og nyt foto til politiet. På grund af diabetes-diagnosen blev den sendt videre til embedslægen i Holstebro. »Mit håb var naturligvis, at jeg kunne få det nye kørekort op til min fødselsdag med gyldighed til, jeg bliver 75 år – men nej.« Der kom ikke noget nyt kørekort. Sagen gik i hi hos embedslægen. Så Jens Sørensen måtte gå til kommunens borgerservice for at få udstedt et midlertidigt et af slagsen – en lap papir. Det

midlertidige kørekort kan imidlertid ikke bruges uden for landets grænser, og det gælder heller ikke, hvis han skulle have gennemført EUs kvalifikationskursus for at få fornyet førerkortet. Det er dog ikke aktuelt for ham. Arbejdsliv begrænset til tre år mere Midt i april modtager han et brev fra Midt- og Vestjyllands Politi med besked om, at han efter vurdering hos Embedslægeinstitutionen vil få fornyet sit person- og trailerkørt for en femårig periode og sit lastbil- og påhængskørekort for tre år. Herefter vil Borgerservice kunne udstede det nye førerbevis. »Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at der omsider sker noget, og at der er udsigt til at få et nyt kørekort inden sommer, men jeg forstår til gengæld ikke, hvorfor lastbilkortet kun forlænges i tre år. Hvorfor forskellen til de fem år, som jeg må køre personbil i? »NU er der sat en treårsgrænse

KONTAKT DTL

DTL – Danske Vognmænd vil gerne høre fra vognmænd, som har tilsvarende oplevelser med langsom sagsbehandling ved fornyelse af kørekort. Det er med henblik på evt. at rejse sagen politisk. Kontakt chefjurist John Roy Vesterholm på telefon 40 63 64 33 eller mail jrv@dtl.eu

Ring til OK’s transportteam 89 32 25 40

56010

Din kortsikkerhed er kun et klik væk

for mit arbejdsliv. Jeg havde regnet med fem år, for helbredsmæssigt har jeg det fint og har absolut ingen mén af min diabetes, som jeg tager daglige piller for. Jeg har det godt med mit arbejde. Det er stadig sjovt. Så jeg synes, det er indblanding i mit liv at sætte restriktioner på hvor længe, jeg må arbejde. Det vil jeg selv bestemme. De eneste mén af min diabetesdiagnose har været alt det her bøvl med mit kørekort.« Og kørekortet – det er ikke kommet endnu.

Hos OK kan du med et enkelt klik styre og overvåge brændstofforbruget på alle dine OK Truck Diesel-kort via vores online system Min OK. Du kan tilpasse dine kort ud fra bl.a. tankninger pr. døgn, kvantum pr. tankning og stationsbegrænsning. Og du kan spærre og åbne kort, skifte pinkoder, bestille ekstra kort og meget mere, som giver dig høj sikkerhed og bedre driftsøkonomi. Ring til OK’s Transportteam og hør mere på 89 32 25 40.

www.ok.dk


NYHEDER ARBEJDSMILJØ Af John Larsen

FORSKERE SER PÅ

chaufførernes hårde arbejdsdag Bedre adgangsforhold ude hos kunderne og en større indflydelse på ruter og kundeaftaler, er blandt forslagene til bedre arbejdsmiljø Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, dykker i en ny rapport ned i arbejdsforholdene for lastbilchauffører og selvkørende vognmænd og konkluderer, at der i den grad er plads til forbedringer. Udover at kortlægge arbejdsmiljøet kommer rapportens forfattere derfor med forslag til, hvordan hverdagen bag rattet og ude hos kunderne kan blive forbedret. Her er kort, hvad forskerne har fundet frem til: • Lastbilchauffører og selvkørende vognmænd har en overhyppighed af arbejdsulykker, hospitalsindlæggelser, livsstilssygdomme og en høj risiko for førtidspensionering. • Mange af chaufførerne oplever et højt arbejdspres, bl.a. fordi der er hård konkurrence i branchen, stram planlægning og høje krav fra kunder. • Mange chauffører oplever også dårlige adgangsforhold ved af- og pålæsning. Trange passager gør det samtidig svært eller umuligt at bruge hjælpemidler, og det koster både arbejdstid og en øget fysisk belastning og risiko for ulykker. • Mange chauffører oplever, at de har svært ved at holde pauser og få adgang til sund kost. Her er, hvad forskerne foreslår af forbedringer: • Øget indflydelse på ruteplanlægningen og aftalerne med kunderne kan lette arbejdspresset.

42

DTL magasinet

• Bedre adgangsforhold ved af- og pålæsninger • Lettere adgang til sund mad. • Bedre kommunikation og samarbejde i virksomheden kan muligvis bidrage til at forbedre en række forskellige problemstillinger i branchen. • En række andre barrierer skal overvindes: Problemer og løsninger er tit komplekse, fordi der er flere årsager og flere aktører. Der skal således tværgående samarbejde til, for at forbedringerne kan lykkes. Forbedringerne besværliggøres også af, at chaufførerne mest arbejder alene og tit er langt væk fra kollegerne og fra virksomheden. Desuden er der en stor andel af små virksomheder i Danmark. Og der er stor konkurrence fra udlandet. Samarbejde med kunder og kommuner »Med komplekse løsninger mener vi, at der er flere årsager til arbejdsmiljøproblemerne, og at der er flere aktører, som er nødt til at arbejde sammen for at opnå forbedringer af arbejdsmiljøet. Fx kan det være nødvendigt at involvere både transportvirksomheden, kommuner og kunder for at forbedre dårlige adgangsforhold,« siger professor og projektets leder Anne Helene Garde, NFA. Hun fremhæver tillige, at arbejdsmiljøet besværliggøres af, at en stor del af chaufførerne er ansat

i mindre virksomheder – ofte kun med en enkelt mand. Sådan er rapporten blevet til: Forskerne har gennemgået den videnskabelige og ”grå” litteratur (fx rapporter og hjemmesider) på området, spørgeskemadata om chauffører fra den såkaldt nationale arbejdsmiljøkohorte samt fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’. Desuden er chauffører og vognmænd blevet interviewet. Forskerne har også været i dialog med virksomheder og eksperter på området. Projektet bag rapporten hedder 'Nye veje i Transportsektoren'. Projektet er finansieret af satspuljeprogrammet ”Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte jobgrupper”. Hele rapporten er tilgængelig her: www.arbejdsmiljoforskning.dk

Rapporten fastslår, at et bedre arbejdsmiljø kræver samarbejde på tværs mellem transportfirmaer, kommuner og kunder.

MAJ 2016


ARKIVFOTO: VOLVO

Projekt i seks DTL-virksomheder I NFA-rapporten nævnes blandt litteraturkilderne et andet projekt, som blev gennemført i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, Codan og seks DTL-transportvirksomheder. Her fokuserede forskerne på sikkerhedsproblemer og reduktion af ulykker i transportvirksomheder. Motivationen til dette projekt var ikke mindst de store økonomiske omkostninger, som virksomhederne må bære på grund af arbejdsulykker og mangler i arbejdsmiljøet. Projektet lagde op til indfø-

relse af en præventiv sikkerhedsstrategi i transportvirksomhederne. Den har dette hovedindhold: Kortlægning af arbejdsmiljøproblemer på virksomheden ved brug af et spørgeskema. Fulgt op af disse aktiviteter: 1. udvikling af et nyhedsbrev, 2. møder og involvering af medarbejdere, 3. opfølgning på omkostninger ved skader, 4. dialog mellem medarbejdere, 5. træning ved elitemedarbejdere, 6. mål for sikkerhed,

7. den gode chaufføradfærd, 8. årets chauffør, 9. kollektiv belønning og sanktioner samt fællesskab og kontinuerlig dialog. På baggrund af erfaringer med projektet er en vejledning udarbejdet. Den henvender sig til vognmænd, der ønsker at skabe en forandringsproces i deres virksomhed.

Vi bringer dig hurtigt videre ... Vores engagerede transportteam sikre, at du som transportkunde har de helt rigtige forsikringer, som er tilpasset din virksomhed og dine behov. Og får du en skade, gør vi en ekstra indsats, så du kan holde din virksomhed kørende.

Kontakt os for et møde på 33 55 50 50 eller vognmand@codan.dk. 05.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.

DTL_Kore_hviletid_Team_90x127.indd 1 MAJ 2016

21/04/16 08.32

DTL magasinet

43


NYHEDER ARBEJDSMILJØ Af Morten Lindbo

Nedskrevne sikkerhedsplaner i transportvirksomhederne kan betyde færre arbejdsulykker og en bedre bundlinje. ARKIVFOTO: VOLVO

Codan-DTU-projekt:

Gode rutiner er penge i kassen Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, nævner i sin arbejdsmiljørapport et projekt om arbejdsmiljø, som Codan Forsikring gennemførte i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og seks DTL-virksomheder. Her fokuserede forskerne på sikkerhedsproblemer og reduktion af ulykker i transportvirksomheder. Projektet løb i 2010 – 2015 og viste, at virksomhedernes egne udgifter til skader på ansatte, biler, gods og andres ejendom beløb sig til mellem 20-100 procent af virksomhedens årlige overskud. Projektet dokumenterede, at det gennem gode rutiner og fokus kan lade sig gøre at reducere de mange skader i transportbranchen, der bl.a. resulterede i stadigt stigende forsikringspræmier. Motivationen til projektet var nemlig ikke mindst de store økonomiske omkostninger, som virksomhederne må bære på grund af arbejdsulykker og alvorlige mangler i arbejdsmiljøet. Positive konklusioner »Der kunne samtidig drages nogle positive konklusioner,« vurderer Codans udviklingschef Niels John Nielsen: »Vognmændene var især glade for at få en nedskrevet strategi om sikkerhed i virksomhe-

44

DTL magasinet

den og en plan for dens gennemførelse. Flere tog senere fat i en person udefra til at hjælpe med planens gennemførelse. I andre tilfælde blev planen indført i personalehåndbogen eller andet dokument i virksomheden. Erkendelsen af de økonomiske konsekvenser fik stor bevågenhed, og i alle virksomhederne blev regnskabssystemet tilpasset, så man fremover kunne holde øje med udgifter til skader, som vognmanden selv skulle betale for.« Projektet stod bag udviklingen af en række aktiviteter, som de fleste af virksomhederne satte i værk og fik afprøvet: Nyhedsbreve, det simple APV skema, medarbejdersamtaler, ”årets/månedens chauffør”, er eksempler på gennemførte aktiviteter, der blev taget pænt imod af de deltagende vognmænd. Mistede fokus Men Codan og forskerne måtte også sande, at de meget sløje tider op ad bakke efter finanskrisen gjorde sit til, at virksomhederne hurtigt mistede fokus på arbejdsmiljøet og de omkostningstunge skader. I stedet koncentrerede man sig om ”brandslukning” for at holde virksomhederne oven vande under krisen. Niels John Nielsen: »Selv om de fleste vognmænd godt kunne se god økonomi ved at reducere skader på personer og materiel, så kan den omstændighed, at virksomheden så at sige brænder rundt

omkring én på grund af indtjeningsproblemer bevirke, at skadesforebyggelse får et præg af bløde værdier. Det tror jeg, sådan set er en helt almindelig refleks. Men jo mere de rutiner bliver en fast del af hverdagen, desto mindre tilbøjelig vil man nok være til at ignorere omkostningssiden med hensyn til skader, hvis virksomheden løber ind i modgang.” Niels John Nielsen og Codan Forsikring har derfor slet ikke givet op. Erfaringer fra projektet bliver i dag brugt i Codans arbejde med skadestop. De står også til rådighed for DTL – Danske Vognmænds konsulenter, når de besøger en vognmandsvirksomhed for at screene for indsatsområder: Sikkerhedsstrategi »Projektet med DTU lagde op til indførelse af en præventiv sikkerhedsstrategi i transportvirksomhederne. Det kræver, at vognmanden i forvejen ønsker at skabe en forandringsproces i virksomheden, og det kan DTL-konsulenterne hjælpe til med. Når det kommer til det punkt, hvor man indser, at forebyggelse er bedre – og billigere – end helbredelse, så er meget nået. Arbejdsmiljø er ikke altid bare et spørgsmål om påbud og bøder. Der kan være mange penge at spare, konkluderer Niels John Nielsen.

MAJ 2016


DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling:

Lovforslag lægger op til junglelov Af Claus Perregaard ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

For første gang blev DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling holdt for sig selv, og det foregik på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia lørdag 16. april i forlængelse af DTLs repræsentantskabsmøde. Formand Martin Danielsen betonede i sin beretning de udfordringer, erhvervet står i. Og der blev rettet en direkte appel til 3F om smidighed og vilje til justeringer, når tiden har ændret præmisserne for det aftalte: »Der skal ikke være tvivl om, at vi er loyale i forhold til de aftaler, vi har indgået, men vi ser også et behov for løbende tilpasninger af dem, så de lever op til dagens og morgendagens behov. Det håber vi også, at 3F har øje for, og derfor lægger jeg også stor vægt på vores dialog med dem,« sagde han bl.a. og kvitterede for det gode samarbejde. Formanden kom også ind på den verserende debat om regeringens forslag L118 og konsekvenserne for vognmændene, hvis regeringens lov går igennem uden ændringer: »Forslaget lægger op til en jungle af mere eller mindre tilfældige aftaler, som vil kunne undergrave de organiserede vognmænd og deres forpligtelse til at overholde overenskomsterne. Sat på spidsen vil en hvilken som helst overenskomst, indgået mellem en arbejdsgiver og mindst to chauffører, gældende for godskørsel i Danmark, med regeringens forslag opfylde kravene,« sagde Martin Danielsen og advarede mod, at konkurrencesituationen for mindre vognmænd risikerer at betyde en nedadgående spiral. Martin Danielsen udtrykte samtidig tilfredshed med, at Dansk Arbejdsgiverforening er gået mere aktivt ind i spørgsmålet i forsøget på i videst muligt omfang at få genetableret godskørselslovens praksis, som den var inden Højesterets dom. Om det så lykkes, er det for tidligt at sige.

Martin Danielsen appellerede til 3Fs vilje til smidighed ved næste overenskomstfornyelse. Billedet er fra sidste års generalforsamling.

Martin Danielsen berettede også om to igangværende projekter. Det ene projekt, ”Succes på vejen” er sat godt i værk og har fokus på det gode lærlingeforløb, hvor det gælder om at få fortalt de gode historier fra branchen og få styrket dialogen mellem skoler og praktikvirksomheder. Det andet projekt – ”Job i Transport” – er tilsvarende i fuld gang. Fredsvalg Der var fredsvalg til bestyrelsen. Henrik Jørgensen er nyt medlem i stedet for Carl Lauritzen. Bestyrelsen består således nu af Martin Danielsen, der blev genvalgt som formand, Ole Bang Jensen, der fortsætter som næstformand, Steen Tofteng, Winnie Grant, Henrik Jørgensen, Jens H. Petersen, Per Rasmussen og Poul Jørgensen.

INDIVIDUELLE FIRMAFOLØB

Ta´ kurset på

engelsk

Har du flere medarbejdere, som ønsker at tage kurset samtidigt? Så tilrettelægger vi kurset specielt til jer – når det passer jer.

Styrk dine ansattes kompetencer med et gaffeltruckkursus På bare 7 dage lærer dine medarbejdere alt, hvad de skal vide om gaffeltrucks. Dermed øges sikkerheden og effektiviteten på arbejdspladsen. HVAD Gaffeltruckcertifikat B – engelsk, kursusnummer 47592. HVOR Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1F, 5000 Odense C. PRIS Det koster 108,- kroner pr. dag at deltage for alle deltagere, der hører under arbejdsmarkedsuddannelsernes målgrupper. Tilmelding på efteruddannelse.dk VIL DU VIDE MERE OM MULIGHEDEN FOR INDIVIDUELLE FIRMAFORLØB? Kontakt Maria Ragner Tlf. 6312 6404 Mail: mabr@sde.dk

DU KAN LÆSE MERE PÅ SDE.DK/KURSER


Navne NOTER

NY HAVNEDIREKTØR

NY REGIONSLEDELSE Bestyrelsen i DTL Region Øst har fået ny formand, Torben Nielsen, Odsherreds Fragt- og Vognmandsforening, og ny næstformand, Lars Andersen, Næstved

Vognmandsforening. De erstatter henholdsvis Frederik Christensen, Sjællands Vognmandsforening og Ole Frederiksen, Nordre Birks Vognmandsforening.

Kontorassistent søges DTL – Danske Vognmænd søger en kontorassistent til regionskontoret i Viborg til at styrke medlemsservicen. DTL er på udkik efter en selvstændig, udadvendt og erfaren medarbejder, som har modet på at springe ud i opgaver med kunden i centrum. Læs hele opslaget på DTLs hjemmeside, www.dtl.eu.

Danske Havne har ansat Bjørn B. Christiansen som efterfølger for direktør Gitte Lillelund Bech, der forlod Danske Havne 1. maj 2016 for at tiltræde nyt job. Bjørn B. Christiansen er uddannet cand.polit. og kommer til Danske Havne fra en stilling som partner i Public Affairs Group og har tidligere været politisk direktør i BYG – nu Dansk Byggeri.

Elise og Torben Pedersen gør brug af DTLs specialviden på mange forskellige områder.

FOTO: JOHN LARSEN

ER JEG I DTL DT

FOTO: JOHN LARSEN

DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er?

46

DTL magasinet

FOTO: JOHN LARSEN

»Vi vil have juraen i ryggen.« Søskendeparret Elise og Torben Pedersen er indehavere af Lellinge Container og Kran i Køge, hvor 12 kranbiler, to containerbiler og en skraldebil har travlt med at hjælpe deres bygge- og entreprenørkunder med et væld af opgaver. Det stiller krav om specialviden – også om juridiske forhold, personalespørgsmål, køre- hviletidsregler, farligt gods transporter og meget andet. »Vi ved meget om kraner og transporter, men der er også meget, vi ikke ved nok om. I de tilfælde ringer vi til DTLs kontor – nu i Roskilde, eller til vognmandslauget. Og vi får altid svar på det, vi spørger om. De vender altid hurtigt tilbage, også når der skal findes en helt tredje person med specialviden,« siger Elise Pedersen. Lellinge Container og Kran er udover hovedmedlemskabet af Køge og Omegns Vognmandsforening også medlem af Kjøbenhavns Vognmandslaug, Danaffald, Kran-Blok Erfa og DTLs arbejdsgiverforening. Så de er godt dækket ind med specialviden, når der er brug for det. De har DTLs konsulent Christian B. Hansen som farligt gods rådgiver og til meget andet. Derudover har der fx været brug for rådgivning i forbindelse med en virksomhedskontrol af køre- hviletiderne, hvor man nu har stor fornøjelse af Tacho Online-systemet til at holde styr på de mange køre- hviletidsdata.

Med organisationsbaglandet i orden er det nemmere at følge med i alle de love og regler, som virksomheden er underlagt. »Når en chauffør fortæller, at 3F har sagt det og det, så er det altså rart at kunne ringe til en fra fx DTLs arbejdsgiverforening og få et modsvar om, hvordan tingene hænger sammen set fra den side,« fortæller Elise Pedersen. I en helt anden boldgade var det en god oplevelse at deltage i DTLs konkurrence Årets Transportvirksomhed, hvor Lellinge Container og Kran blev ”Sjællandsmester” i 2010: »Vi fik gavn af deltagelsen på flere planer. Selve processen op til indstillingen gav os ny viden om os selv i virksomheden. Kåringen som Sjællands bedste transportvirksomhed gav positiv omtale, men noget nær det vigtigste var, at det virkede meget motiverende for vores medarbejdere at være med i konkurrencen,« tilføjer Elise Pedersen.

Snakken med DTL Magasinet kom i stand ved et lille arrangement i anledning af indkøbet af en Palfinger-kran lidt ud over det sædvanlige. Opbygningen, en femakslet Scania G 490 og Palfinger 200 TM, betyder, at firmaet kan løse opgaver, der rækker lidt længere ud og op end før. Den kan sætte hele 17.600 kg af på 7 meter og 500 kg af ude på 45 meter. Liftkurven når 49 meter op i luften. Blandt de første opgaver har været isætning af vinduer på Pandoras nye domicil på Havneholmen midt i København. Den nye og meget fleksible kranbil skal bruges til byggeopgaver i Københavnsområdet og på Sjælland. Men den er også klar til at rykke til Jylland.

MAJ 2016


60 lærlinge klar til DM-dyst

ARKIVFOTO: TUR

Om ganske få dage, lørdag 21. maj, kulminerer flere måneders slid blandt de udvalgte deltagerlærlinge. 60 chauffør- og lagerlærlinge er klar til at dyste om guldet, og det foregår hos TEC Hvidovre. Samtlige udvalgte er blandt de skarpeste på deres område, og

alle fortjener i virkeligheden at blive hædret. Ikke desto mindre bliver det spændende at se, hvem der løber med sejren indenfor henholdsvis chauffør- og lagerfagene med pokaler på podiet ved dagens afslutning på TEC, den gamle landtransportskole. DM for transportlærlinge 2016 er sponsoreret af mange gode kræfter: Volvo Trucks, Toyota Material Handling, 3F, DI, DTL, Danske Fragtmænd, ITD, TU, ATL, GUU, MCH Messecenter Herning, Transportmessen, J. Nørgaard Petersen A/S, ProJob, Thura Transport.

De skrappeste lærlinge samles på lørdag i Hvidovre. Billedet er fra et tidligere DM

VELKOMMEN TIL KDO LOGISTICS APS »Indmeldelsen i DTL Danske Vognmænd har været en naturlig udvikling efter vores længerevarende proces med at blive DTL-certificeret virksomhed,« lyder det fra direktør Dan Olsen fra KDO Logistics i Randers. Han har været en del af et større projekt med at få certificeret alle GLS’ distributionspartnere i Danmark. Certificeringen dokumenterer, at der er styr på forretningen og ordnede forhold. KDO Logistics har 12 ansatte og aftaler med undervognmænd om dag-til-dag distribution i det østjyske område med udgangspunkt fra terminalen i Søften nord for Aarhus. Opgaverne kla-

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

res af en lastbil og 22 varebiler. »Vi slutter også op om DTL og specialforeningen for kurér- og varebiler på grund af den erhvervspolitiske indsats, hvor vi er fuldstændig på linje – fx når vi ser på holdningen til revisionen af postloven, hvor DTL og Dansk Erhverv vil af med Post Danmarks særfordele,« fortsætter han. »Samtidig har vi følt os godt modtaget med op til flere personlige opfølgninger. Nu skal vi til at studere medlemsfordelene på bl.a. diesel og forsikringer. Det er jo altid interessant at nedbringe sine udgifter, hvor det lader sig gøre.«

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Køge og Omegns Vognmandsforening

J.S. Transport ApS Højerupvej 25 4660 Store Heddinge Nordjysk Vognmandsforening Havnens Fiskebod A/S Syrenvej 32 9310 Vodskov Odsherred Vognmandsforening

Claus Jespersen Solvænget 4 4572 Nr. Asmindrup Sjællands Vognmandforening Casper Guldager Christensen Høedvej 28 4174 Jystrup

A. B. Højbys Transport v/Per Nielsen Tengslemarkvej 6 4753 Højby Freelance Transport v/Johnny Rasmussen Sønderstrandsvej 54 4400 Kalundborg Specialforeningen for Kurérog Varebilstransportører

Stafetterne ApS Haldagervej 31 9440 Aabybro Vestjyllands Vognmandsforening

Lille Hjælper A/S Klinkenborgvej 3 7323 Give

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING Lille Hjælper A/S Klinkenborgvej 3 7323 Give Stafetterne ApS Haldagervej 31 9440 Aabybro

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

Vognmandsfirmaet Bent Rasmussen & Søn v/Peter Møller Rasmussen Hedenstedvej 15 8781 Stenderup

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66


LASTBILSERVICE EFTER BEHOV

Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

– IKKE KM-STAND

Scania Danmark tilbyder som de eneste i lastbilbranchen, skræddersyet vedligeholdelse af lastbiler. Fordele ved skræddersyet service: • Lastbilen får mere tid på vejen • Service er optimeret til lastbilens kørselsmønster • Scania tager sig af lastbilens behov for service • Når serviceaftalen udløber, har lastbilen en høj gensalgsværdi, den er opdateret med den seneste software og den er serviceret efter alle fabrikkens

Vil du vide mere? Scan koden og se film om skræddersyet service eller ring til din lokale servicesælger på tlf.: 7010 5960

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

forskrifter på et autoriseret værksted.

Dtl magasin 20160517  
Dtl magasin 20160517  
Advertisement