{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 8

→→

ERHVERVSPOLITIK // MINDSTELØN

SKELSÆTTENDE SEJR:

DANMARK 2-0 SOCIAL DUMPING

Samtlige partier med undtagelse af Liberal Alliance aftalte midt i januar at indføre mindsteløn på transportområdet i Danmark. På billedet ses bl.a. beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S), Hans Andersen (V) og Bent Bøgsted (DF). Foto: Scanpix.

Slutningen af 2019 og begyndelsen af 2020 lagde bane til to afgørende politiske opgør i kampen mod vejtransport udført af underbetalte udenlandske chauffører i Danmark. En politisk aftale i midten af januar med støtte fra et massivt flertal i Folketinget om mindsteløn på transportområdet i Danmark følger kompromisset om EU-vejpakken i december. Med aftalen om mindsteløn står kritikerne i transportbranchen isoleret.

Thomas Rumph [tru@dtl.eu] 8 | DTL-MAGASINET | JANUAR-FEBRUAR 2020

D

et handler om at undgå, at langt billigere overenskomster kommer ind, og at nogen ikke ser sit snit til at dumpe løn og vilkår. Sådan siger arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen, som er centerleder på Forskningscenter for Arbejdsmarkedsog Organisationsstudier ved Københavns Universitet, om den aftale regeringen annoncerede den 15. januar med støtte fra et samlet Folketing minus Liberal Alliance og Simon Emil Ammitzbølls én-mandsforetagende Fremad. Den politiske aftale tager handsken op fra det fælles forslag fra DA og FH fra 2019, hvori hovedorganisationerne på hhv. arbejdsgiver- og lønmodtagerside betonede nødvendigheden af en lovbestemt minimumsløn for at dæmme op for social dumping i vejgodstransporten.

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr.1-2 Januar-februar 2020  

DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr.1-2 Januar-februar 2020  

Profile for sandgreen
Advertisement