{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 24

→→

KLIMA // FREMTIDENS LASTBILER

BÆREDYGTIGT BRÆNDSTOF KAN GIVE HURTIGE RESULTATER Der er udviklet masser af teknologi, der kan løse mange af udfordringerne, men så længe der ikke er truffet nogle afgørende politiske valg om fremtidens transportløsninger i Danmark, er det mere end svært for de enkelte vognmænd at vælge de optimale løsninger for både driftsøkonomi og klima, siger transportmiljø- og klimaekspert. Mikael Friis [mikael@mikaelfriis.dk]

Der er lang vej igen. - Der tales meget om delvis eller fuld elektrificering af transportområdet, men der er lang vej igen. I mellemtiden er der masser af gode teknologier, der kan give markante reduktioner af CO2-udledningerne både på kort og mellemlangt sigt. Det fastslår ingeniør Lars Overgaard, der gennem de seneste 12 år har været programleder og med i centerledelsen for Transport og Elektriske Systemer på Teknologisk Institut samt forskningskoordinator i Transportens Innovationsnetværk. Inden da var han gennem mere end 20 år beskæftiget med udvikling og produktion af busser hos bl.a. Neoplan, DAB og Scania. Han henviser bl.a. til HVO, FAME, biogas og andre bæredygtige brændstoffer, der uden de store investeringer kan udbredes til transportsektoren. Også optimering af køretøjernes vægte og dimensioner vil kunne effektivisere transportarbejdet til gavn for klimaaftrykket.

Ikke forberedt på el - Det er stadigvæk svært at få øje på løsninger til den tunge transport med fuld elektrificering, der er både praktisk anvendelige samt driftsøkonomisk bæredygtige og dermed kan slå igennem for klimaet i dag. Det vil på den korte bane kræve markante omlægninger af afgiftsområdet, infrastruktur, transportmønstre mv. De tunge fuldelektriske køretøjer og tilhørende infrastruktur skal op i volumen, deres performance skal øges og prisen sænkes, før det for traditionelle flådeejere vil hænge sammen kommercielt at omstille hele eller dele af flåden uden tilskud

24 | DTL-MAGASINET DTL MAGASINET | DECEMBER JANUAR-FEBRUAR 2019 2020

og anden ”forskelsbehandling” som tilpasning af kørselsmønstre og andre forbehold. Selv med massive investeringer vil det stadig tage mange år, før disse investeringer slår fuldt igennem på miljø- og klimaområdet, siger Lars Overgaard.

Driftsøkonomien skal hænge sammen - Forudsætningen for, at den grønne omstilling kan gennemføres med succes er, at den driftsøkonomiske side også hænger sammen. I dag er det muligt at skifte til fx CO2-venligt HVO-brændstof i det meste af den eksisterende diesel-vognpark fra dag til dag. Også biogas samt hybrid-løsninger med bæredygtige brændstoffer i kombination med del-elektrificering rummer store muligheder for hurtige fremskridt med overskuelige stigninger i driftsomkostningerne, tilføjer han. Selv ved at regulere energiafgifterne og skærpe grænseværdierne som motivationsfaktorer for transportbranchen vil en komplet, grøn omstilling af transportsektoren tage mange år. Tidshorisonten er så lang, at det både kan forsvares økonomisk men også i forhold til miljø og klima at satse på de allerede gennemprøvede, grønne alternativer, der er til rådighed i dag, mener Lars Overgaard. - Det er det klassiske dilemma med at vælge mellem gode, lavthængende frugter i dag eller satse på endnu bedre, højthængende frugter i fremtiden. Det er et spørgsmål om politisk vilje, og så skal producenterne og deres kunder nok følge hurtigt trop, fastslår han.

- I dag er det muligt at skifte til fx CO2-venligt HVO-brændstof i det meste af den eksisterende diesel-vognpark fra dag til dag. Også biogas samt hybrid-løsninger med bæredygtige brændstoffer i kombination med del-elektrificering rummer store muligheder for hurtige fremskridt med overskuelige stigninger i driftsomkostningerne, siger ingeniør Lars Overgaard fra Transport og Elektriske Systemer på Teknologisk Institut.

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr.1-2 Januar-februar 2020  

DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr.1-2 Januar-februar 2020  

Profile for sandgreen
Advertisement